kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aankondiging van oorlogsjournalistiek vanuit de voedselbank !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Na het debacle van de rooie kameraden willen we toch niet dat we er van verdacht zouden kunnen worden om hierover enig leedvermaak te hebben. Positivistisch als we zijn zullen we trachten onze steen bij te dragen tot heropstanding van links in ons platte land. We willen hiermee ook het designsocialisme bestrijden dat al enkele jaren de mirakeloplossing leek voor het partijestablishment. Rooie voormannen en vrouwen in pakjes van bij Dries, Véronique, Ann, Walter of andere ontwerpers uit de buurt rond de Antwerpse Nationalestraat lijken ons niet meteen het kiespotentieel van links sterk te kunnen opdrijven. Dat is  ten overvloede bewezen denken we. En laat er geen misverstand over bestaan, dit geldt niet als kritiek op de ontwerpers want die doen hun ding en zelfs zeer goed. Het geldt wel voor de linkse politici die er stilaan hun uniform van maakten. Maar met die spullen ben je niet geloofwaardig vrezen we bij de steeds groter wordende groep "mensen in zware moeilijkheden". Goed, wij hebben nog geen twintig miljoen burgers die voedselbonnen krijgen zoals in het aards paradijs van onze liberale vrienden, "powered by capitalism" de USA. Toch zijn we er van overtuigd dat de groep mensen die het heel, heel moeilijk begint te krijgen bij ons met de dag groter wordt. Graag luisteren we naar verhalen over het feit dat de dalende koopkracht vooral tussen de oren zit, vooral als het komt van de eigenaars van luxeboetieks. We kennen ook het opbeurende nieuws dat plasmateevees en kreeft goedkoper zijn geworden. Dat zal de modale voedselbankgebruiker zeker weten te appreciëren wanneer hij in de rij staat voor zijn pakketje. Wat wij zeker weten is dat de koopkracht van vele jonge werkenden zwaar in het gedrang komt omwille van een fenomeen dat we nog nergen hebben horen vermelden of nog nergens hebben gelezen. Het gaat over de realiteit dat rond het magische jaar 2000 vele grote bedrijven uit alle sectoren met medeweten van (sommige) vakbonden zogenaamde "nieuwe statuten" hebben ingevoerd voor nieuw aan te werven werknemers dus voornamelijk jongeren. De bijhorende speech die daarbij werd gegeven was dat dit ten goede moest komen aan de werkgelegenheid. Meer banen zouden aldus gecreëerd worden en de buitenlandse concurrentie zou efficiënt bestreden worden. Voordeel voor de oude werknemers : zij verloren niets (tenminste niet op korte termijn). De gemiddelde loonsvermidering kwam bijna overal neer op 30%. Dat wil dus zeggen dat  deze steeds toenemende groep, meestal jonge werknemers gevaarlijk dicht bij de gevaarlijke afgrond zit wanneer energie, voedsel, huur en andere prijzen omhoog schieten. Ik hoor veel jongeren zuchten dat zij voor hun vijftigste nooit een lening van de bank zullen lospeuteren voor de aankoop van een eigen woning...
Zijn er intussen veel banen gecreëerd door deze bijna algemene loonsvermindering op de kap van de jongeren ? Wij zijn hiervan niet overtuigd maar waarvan we wel overtuigd zijn is dat de winsten van deze bedrijven zeer sterk zijn toegenomen. Dit is geen toeval. In sectoren zoals o.a. de Electriciteit en gas die toch wel wat winsten genereren, zie je een daling van de loonmassa in hun bilans bij een ongeveer gelijk aantal werknemers... In andere sectoren is het niet anders behalve dat daar bij sommigen ook het aantal werknemers daalt waarmee onze scepsis over de teoenemende werkgelegenheid alleen maar bevestigd wordt.
Wat zal nu onze bijgedragen steen zijn in dit Dickensiaans debat? Wel wij zijn momenteel in vergevorderde onderhandeling met een "bevoorrecht" getuige van de verdoken ellende die ons omringt. We zullen trachten een ooggetuigeverslag te brengen van iemand die tracht rond te komen met de riante uitkeringen die onze staat zo royaal uitdeelt als we de Dedeckers moeten geloven. Jullie zullen vanop jullie luie krent de lotgevallen van dit soort "profitariaat" kunnen volgen. Men vertelle het voort aan de Jean-Maries en de designsossen die misschien eens zullen beseffen dat de prijs van een vest of een broek in de trendy winkels ongeveer overeenkomt met een maandinkomen van de onderbuik van Vlaanderen. En die mensen hebben geen tankaart om hun armoede te bestrijden. Zij zouden alle heil moeten kunnen verwachten van een sterke en echt socialistische partij en kunnen zij dat vandaag ? Het antwoord is bekend en het wordt dus tijd om te handelen. Geen gezeur over "censuur van Vitalski" of "de onechte dochter van Albert". Dit zijn luxeproblemen. Er zijn belangrijker dingen vandaag ! Coming Soon... "The Real World" ! Wij zetten alle zeilen bij !

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
14-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pamela Anderson wordt externe consultant van socialistisch partijmanagement bij de lijstvorming voor de volgende verkiezingen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Ons voorlaatste commentaar ging over de zwanezang van onze socialistische partij, vlaamse versie en de laatste linkse illusies die aan diggelen vielen voor de trouwe partijkameraden. Vandaag lezen we een leuk vervolgverhaal in eveneens "De Standaard". Diegenen die niet tot de intellectuele bovenlaag van ons Vlaamse graafschap behoren of willen behoren kunnen het echter makkelijk opsnorren via de blog http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/ . Deze blog speelt trouwens in de zelfde afdeling  als onze Kitokojungle maar staat gelukkig voor hem maar tot onze eigen grote nijd en naijver veel beter geklasseerd wegens veel meer lezers. het is hem echter gegund zolang hij de N.VAers de loef afsteekt. Zo solidair zijn we wel met derodevoorzitter want ons hart klopt links. Lees dus eerst het vervolg bij Eric De Bruyn de ex-uitdager van Caroline Gennez.Want over hem hebben we het dus. De moeite overwaard. Ook al zakken we hierdoor zelf met een paar plaatsjes in de rangschikking van de politieke blogs. Voor de goeie zaak blazen we ons desnoods op. Het is algemeen geweten dat idealisten zoals wij, erg suicidaal zijn.  Daar hadden we het eerder al over toen we jullie  onze geliefde spreuk "dan liever de lucht in" hebben trachten uit te leggen en tevens de verering van Van Speyck terug in ere hebben hersteld. Dus even in ons archief snuisteren. Terug naar de essentie: derodevoorzitter legt ons in zijn bijdrage uit op welke manier hij werd gemanipuleerd door het partijmanagement. Leuk, erg leuk om te vernemen tot welke grootse daden  mensen uit de reclamewereld in staat zijn uit puur cynisme. Idealen hebben die jongens immers niet. Zo veel wordt wel duidelijk na het lezen van deze lijnen "uit het politieke leven gegrepen". Alles is manipuleerbaar. Spijtig genoeg voor deze gladde knapen viel de verkiezingsuitslag nogal tegen. Resultaat: er gaapt een geweldig gat op de vlaamse linkerflank dat enkel vergeleken kan worden met dat in de ozonlaag. Onze rodevoorzitter lijkt er nogal wat optimistische ideeën op na te houden wat betreft de toekomst. Hij spreekt van inhoudelijke vernieuwing. Wij hopen dat hij gelijk krijgt maar zo lang we merken dat de vrouwelijke kandidaten alleen om hun BV-gehalte of om hun borsten- en billengehalte en de mannelijke eveneens voor hun BV-situatie en hun strakke kont op een lijst worden geduld zullen wij er niet in geloven. En waarom geloven wij er niet in? Wel omdat ik vind dat mijn vrouw/mijn man nog steeds de mooiste borsten/kont heeft op deze kluit. Wij publiceren intussen een verhelderende foto over de manier waarop het partijmanagement van de vlaamse sossen de laatse lijstvorming heeft gedaan onder de bezielende leiding van Pamela Anderson die als externe consultant werd ingehuurd! En dat ze niet komen vertellen dat het niet waar was ! "Wie gelooft die mensen nog" zullen wij ook maar eens beweren.
Wij cijferen ons nu volledig onbaatzuchtig weg : lees vandaag dus eventjes de blog van derodevoorzitter. We leggen voor jullie de link in onze favoriete blogs. DOEN !!

14-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
12-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dedecker heeft de logica van een Oostendse oester (creux ostendais)
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De Oostendse tatamifilosoof is weer eens in zijn pen gekropen. We hebben het dus inderdaad over Dedecker Jean-Marie. Over wie anders? De titel van zijn nieuwe literair werkstukje heet "Het multiculturele drama duurt voort" en beslaat ongeveer een kwartpagina gazettepaier in de Standaard van vrijdag 11 april. Inderdaad literair omdat onze judoschrijver er telkens weer in slaagt om onze nederlandse taal te verrijken met talrijke nieuwe woorden en uitdrukkingen die natuurlijk een verrijking betekenen voor ons taalgebied. Even citeren welke parels we deze keer mochten opduiken : de tolerantiegrens die overkookt, preventiediarree, capitulatie van de eigenwaarde, degradatie van het autochtone gezagsdrager, witte weekdieren, Kosovaarse kutallochtoontjes, pamperpedagogen, welzijnsknuffelaars, sociologische excuses,doorgeschoten verzorgingsstaat, zondebokgedrag. Dat op een kwartpagina. Slechts weinig, zelfs gereputeerde nederlandstalige auteurs, springen zo creatief om met onze taal. Inhoudelijk smaakt zijn betoog wat waterig. Niet bij gebrek aan spierkrachtige redeneringen zoals de liefelijke suggesties om het kindergeld in te houden en jongeren naar heropvoedingskampen te sturen. Nieuw zijn deze ideeën nauwelijks te noemen. Er zijn er in de geschiedenis al wel meer geweest die "onaangepasten" hebben willen heropvoeden. Het mangelt hem echter aan wat boerenlogica. En het is nu net die eenvoudige boerenlogica die  criminekker Dedecker ons als zijn handelsmerk tracht aan te smeren. "Rechts voor de raap", wordt hier wel erg "rechts voor de aap". Je kan volgens ons weekdierenverstand moeilijk ernstig genomen worden als je enerzijds pleit voor de totale ontvetting van de staat maar anderzijds   heropvoedingskampen wil oprichten en respect voor de wet en maatschappelijke waarden . Tenzij je, en daar vrezen we een beetje voor, deze kampen wil uitbesteden aan het privéinitiatief zoals dat meestal in het liberaal jargon heet. Als welzijnsknuffelaar vraag ik mij dan wel af op welke manier dit zal gefinancierd worden door een ontvette staat? Ik maak me trouwens steeds meer zorgen als ik al dat liberaal gebral over het afslanken van de staat moet aanhoren in de zelfde speech die mij meer blauw op straat wil aansmeren. Je kan natuurlijk beroep doen op vrijwilligers die de heropvoeding van de kutallochtoontjes graag op zich willen nemen. We zijn er zelfs van overtuigd dat er massa's onbaatzuchtige coaches rondlopen die respect willen bijbrengen aan bepaalde onderklassen die zich momenteel wentelen in hun slachtoffercultuur. We moeten niet verder teruggrijpen in de geschiedenis dan naar de vorige eeuw. Netjes geüniformeerde, respectafwingende ideale schoonzoontypes zwaaiden toen ook de plak in "heropvoedingskampen".  Zij handelden uit puur idealisme en ter verdediging van de waarden van het ras, volk en vaderland.... We zijn in Dedeckers discours nauwelijks één ippon verwijderd van  taalgebruik zoals "parasieten, gezwellen en luizen dat we blijkbaar bij een  helaas te vroeg gestorven creatief demagoog van Oostenrijks-Duitse origine terugvinden in een even onleesbaar literair meesterwerk. Misschien moeten we tegen onze Oostendse mislukte misthoorn maar eens duidelijk maken dat er wat cohesie ontbreekt aan zijn pleidooi voor minder staat en meer opvoeding en straf.

12-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
11-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alle macht aan de arbeiders bij SP.A als tweede keuze
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De laatste illusies mogen definitief opgeborgen worden bij de rode kameraden. In het verslag van de nog steeds aan de gang zijnde federale regeringscrisis dat in boekvorm is uitgegeveb onder de wervende titel "de zestien is voor u" staan een aantal onluisterende verhalen. De grote kameraad Vande Lanotte had een magistraal plan en één van de elementen bestond erin om bekende vlamingen te overhalen bovenaan de socialistische lijst te komen staan. Goedele Liekens, Phara de Aguirre en Rik Torfs zouden tot dit linkse puikje behoren. Uiteindelijk weigerde deze mensen, waarvoor hulde, en werden er dan maar met veel linkse klap een paar arbeiders uit de vakbondswereld tot grote vernieuwers uitgeroepen. Wat nog het meeste begeestering moet verwekken bij de rooie achterban is te mogen vernemen dat één van de wervende argumenten was "om op de lijst te staan moet je geen verstand hebben van politiek". Wij vinden daar niks abnormaals aan. De vorige jaren hadden we reeds herhaaldelijk mogen vaststellen dat ze bij de SP.A inderdaad geen kaas gegeten hadden van politiek. Misschien wel van marketing, van design, van babes maar niet van politiek. Het uiteindelijke resultaat is er dan ook naar. Mooie affiches, knap lettertype, lege slogans en geen kiezers. Over en out. Wat de dames Liekens en Aguirre met socialisme zouden te maken hebben daar kunnen we ons nog, met veel verbeelding, iets bij voorstellen. En verder geen kwaad woordje over deze dames die trouwens hun intelligentie hebben bewezen door dit stupiede aanbod te weigeren. Onze Meneer Torfs, die ons toch al menig leesgenot heeft bezorgd met zijn vaak erg spitse krantencolumns, is even snugger geweest. Maar eerlijk gezegd had dit wel heel erg geestig , niet geestelijk, geweest dat Rik Torfs, theologieprofessor aan de KUL te Leuven, lijsttrekker was geworden van de sossen...waar halen ze toch zo veel creativiteit? Verwondert ons dus niks meer dat we sindsdien enige vaandelvlucht mochten waarnemen van Stevaert die voor het gouverneurschap koos en slimme Johan die groene electriciteit tracht te maken met wind. En van wind kent hij alles als we die artikels mogen geloven. Je kan van zijn geblaas makkelijk drie onshore windmolenparken op maximum kracht laten draaien. Onze cynische blazer,Johan, had eveneens gehoopt dat de makers van "in de gloria" een gratis spotje zouden hebben gemaakt om zijn heilsboodschap bekend te maken aan de Vlaamse rooien. Blijkt dat die gloriajongens wel degelijk al gehoord hadden van het begrip "loon naar werken". Een erg ongekend principe bij onze grote idealistische rode adminstrateur van Electrawinds zo lijkt het. Dan maar geen spotje. Spijtig genoeg kwam er ook nooit een aflevering van "in de gloria" in het Oostendse achturenhuis dat vermoedelijk al lang is omgeturnd tot flashy wellnesscentrum op groene energie. Het enige dat we nu nog mogen verwachten is dat Kardinaal Danneels een tegenoffensief inzet en het priestertekort tracht op te vangen door de verbouwereerde (mannelijke) rode garde van het nut van  het celibaat te overtuigen om hen daarna tot priester te wijden. Dan is de cirkel rond ! Wat zouden wij doen met Vande Lanotte? Juist en uitstrooien voor de drie gapers ...jullie zijn aandachtige lezers geworden.

11-04-2008 om 18:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
10-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vitalski wordt cauffeur van de nieuwe staatssecretaris voor armoedebestrijding !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Het lezergild van de Bataafse Republiek schijnt een boon te hebben voor Vlaamse schrijvers. Meer bepaald voor Saskia De Coster, Annelies verbeke, Dimitri Verhulst en Christophe Vekeman. Ik geef toe dat de Bataven één ding voor hebben op mijn waardeoordeel en dat is namelijk dat zij de 4 Vlaamse schrijvers hebben gelezen. Of zouden moeten hebben gelezen. Ik niet. Niet dat dit enige reden tot fierheid moet teweegbrengen bij mijn bescheiden persoon. Er moet geen enkele reden achter gezocht worden.  Noch een goeie noch een slechte. De enige van de 4 waarvan ik al een bescheiden krantenbijdrage heb gelezen was Saskia. Bij de voornaam noemen creëert al een nauwere band dus hiermee verkleinen we de culturele kloof met Batavia. Dat hopen we tenminste. Ik geef grif toe dat Saskia intelligent overkwam, erg ad rem.  Het ging over de dood van Hugo. Hier benadruk ik meteen het feit dat ik niet behoorde tot de intellectuele vriendenkring van Hugo. Waarschijnlijk ben ik de enige Vlaming die nooit bij Hugo aan tafel zat als ik al de commentaren lees en beluister.  Daar ben ik  niet echt rouwig om. Vermoedelijk aten Veerle en Hugo toch niet graag ossetong in madeirasaus. Alhoewel je nooit zeker kan zijn met grote intellectuelen. In elk geval zou ik mij beter in mijn sas voelen met Saskia in één of andere pittatent of met Annelies bij een portie gebakken "banane Plantin" in de Matongé. Christophe en Dimitri associeer ik veel minder met enig voedsel. Ze lijken me niet zo onmiddellijk vrolijk gezelschap maar dat zou best kunnen meevallen. Net zoals de associaties bij de twee literaire dames flink zouden kunnen tegenvallen.  Misschien moest ik maar eerst eens hun boekjes lezen. Blijft het feit dat Vitalski stilaan de status van martelaar dreigt te verwerven. Laat het duidelijk zijn dat ik de producten die deze jongen afscheidt iets beter heb opgevolgd. Ben dus nooit een fan geworden maar bewonder hem omwille van zijn bijnaam "de nachtburgemeester".. Blijkt dat net deze artistiekerige schrijver-cabaretier lijdt onder een beroepsverbod ! Het schepencollege van de culturele hoofdstad van Vlaanderen namelijk Temse, besloot dat zijn optreden in het plaatselijk jeugdhuis ongepast was en aan bepaalde normen moest voldoen. Vermelden we even de titel van zijn show "Mijn leven met Leterme".  Dit werpt al enig licht op deze onverkwikkelijke zaak van culturele muilkorving. Des te meer  omdat de verantwoordelijke schepen van cultuur en waarschijnlijk middenstand plus milieu van de zelfde partij blijkt te zijn als onze beminnelijke Leterme. Bewuste schepen vreesde dus dat de voorstelling platvloers zou zijn. Zeer begrijpelijk vooral omdat het een try-out betrof en  niemand de show ooit had gehoord. Maar dat is nu net het voorrecht van een cultuurschepen in Vlaanderen. Je moet dan niet weten om te meten zeker niet in een partij met goddelijke inspiratie.
Even ernstig nieuws. We stappen over naar onze socialistische walistaanse kameraden. De veelgeplaagde staatsecretaris voor armoedebestrijding is wel erg drastisch aan het werk geschoten. Hij heeft namelijk zijn broer gered van deze vreselijke gesel. Zijn broer is  chauffeur van een minister-partijgenoot der eminente staatssecretaris ! Is dat geen heugelijke vaststelling? Vitalski kan maar beter aankloppen bij de staatssecretaris voor een jobke. Ondertussen betaal ik wel de pitta van Saskia en/of de banaan van Annelies.

10-04-2008 om 22:01 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
09-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Voorzitter sociale huisvestingsmaatschappij zijn directeur tot seks gedwongen ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Meneer Rob Schelfhout, tot nog toe een nobele onbekende, is er ondertussen aardig in geslaagd zich in de belangstelling te werken. Heeft hij een wonder verricht, een grootse daad, een nuttige uitvinding, een lullig TV-optreden gedaan of iets heel intelligents geschreven zoals wij bijna elke dag doen? Niks van dat alles. De brave man is directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij met de welluidende naam "de ideale woning". En deze  pientere pipo was bij zijn eigen ideale woning een sociale huurder. We bevinden ons deze keer niet in Walonistan maar wel degelijk in Vlaanderistan het even woeste stammengebied ten noorden van de Zenne en de taalgrens. We zullen zelfs meer zeggen het gaat over ideale woningen in Antwerpen. Niks bijzonder zeggen jullie. Akkoord. Er is daar wel een bescheiden wachtlijstje van 9000 mensen. Wat heeft de spitse voorzitter van de raad van bestuur ene Jan Lauwers, hierover te vertellen ? Brilleke op de neus ? Lees dan mee : "Een van onze medewerkers zat in de problemen en wij hebben hem geholpen. Discriminatie omdat wij hem voorrang gaven op de 9000 wachtenden? Bij Carrefour hebben ze toch ook een aparte kassa voor hun personeel?" Dus vindt deze aardige voorzitter dat ze sociaal hebben gehandeld ...Wat kunnen we tegen zo veel logica en onbaatzuchtgheid inbrengen ? Juist ja, euthanasie en asverstrooiing voor de drie gapers in Oostende. Jullie kennen stilaan ons strenge maar rechtvaardige verdict.
Nu we het toch hebben over huurproblemen moeten we toch maar vaststellen dat onze Rob van hierboven toch niet de zelfde probleempjes heeft gekend dan een steeds groter wordende groep allochtone dames die hun huur niet kunnen betalen. Deze vrouwen, die vaak illegaal in het land verblijven of in een jarenlange regularisatieprocedure zitten hebben seks met hun huisbaasjes en geraken vaak zwanger wat hun probleem niet meteen in een goeie baan leidt. Gelukkig is directeur Robje niet verplicht geweest om seks te hebben met voorzitter Jan Lauwers. Alhoewel, absolute zekerheid zullen we hierover nooit hebben. Je weet niet wat ze in de ideale woning  onder "sociaal" verstaan behalve de aparte kassa bij Carrefour. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat 2008 erg veel gelijkenissen begint te vertonen met jaartallen die we meestal associëren met de verhalen van Zola of Dickens. Wat zou onze wakkere staatssecretaris voor armoedebestrijding hierover toch denken? We durven er zelfs niet over mijmeren.

09-04-2008 om 21:10 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
08-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe Nero wordt ministerschap geweigerd en regering Leterme is ultieme situationistische revolutie !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Hier zijn we dan weer met onze deprimerende inzichten en opinies. Wat brengt het nieuws ons deze keer om al onze lezers levenslang aan de Xanax te helpen ?  De kamikazehelden hebben nooit bestaan. Plots ontdekt men deat de japanner niet zi erg veel veschilt van een doorsnee andere aardbewoner. Een zekere Risa Morimoto, cineaste van japanse afkomst maakte namelijk een documentaire over haar oom  die deel uitmaakte van een kamikazeeenheid tijdens WO II. Deze oom kan het dus nog voortvertellen en zal zijn haast goddelijke missie, namelijk sterven voor de keizer en het vaderland, niet in de praktijk hebben omgezet. De de toenmalige japanse oorlogsberichten berichten spraken toen over "de offers die deze piloten brachten met een natuurlijke geste waarmee kersenbloesems van de bomen vallen". Als we onze herinneringen aanspreken over oorlogsdocumentaires waarin we die vliegtuigen zien neerstorten op de Amerikaanse vliegtuigschepen kunnen we niet meteen een verband leggen met een vallende kersenbloesem maar het is in elk geval oorlogspropaganda met een poëtisch tintje. Dat vind je niet meteen terug bij de Duitse propaganda, laten we eerlijk blijven. Helaas eist de barre werkelijkheid weer haar rechten op.  Die vallende kersenbloesems werden dus wel degelijk misleid, zelfs gefolterd en kregen maar net zoveel kerosine mee om zich van hun kersentak te laten neervallen op de vijandelijke oorlogsschepen. In feite ging het er toen net zo leuk aan toe als de jihadistische zelfmoordkandidaten die zich met veel plezier laten opblazen op trams, bussen, temidden van marktpleinen of kindercreches en andere drukke plekjes zowat overal ter wereld. Benieuwd of deze nieuwe heldendaden ook zo worden begaan. Maar dus weer een mythe op de vuilnisbelt. De zogenaamde japanse zelfopofferingscultuur wordt definitief afgevoerd. We zijn blij te horen dat ze ginder toch niet zo gek bleken te zijn als we veel te lang hebben willen denken. Een ander verheugend nieuwsje bereikt ons uit Walonistan? Het wilde stammengebied ten zuiden van de taalgrens. De jonge socialistische burgemeester van Sambreville ene Luperto bedreigde een naburige burgemeester. Hij zou zijn collega-burgervader voorspeld hebben dat diens woning in de vlammen zou opgaan. Bij wijze van grap natuurlijk....volgens ons is dat echter de versie van een jaloerse rivaal van een andere partij. Luperto is doodgewoon helderziende en visionair zoals het past voor een ware socialist. Punt uit. Je moet daar niks meer achter zoeken. Het zou hem echter een ministerportefeuille hebben gekost en da's natuurlijk wel heel erg jammer want het is al een tijdje geleden dat we nog een Nero in aktie hebben gezien. Hierop kunnen we slechts ontgoocheld uitroepen : "wat een kunstenaar werd ons onthouden in deze regering !"Ondertussen moeten we het stellen met armoedebestrijdende staatssecretarissen die zich de kramp tanken aan benzinepompen. Het mag voor ons gerust wat gevarieerder. Dat zou ons wat meer verzoenen met deze schertsregering. We weten met z'n allen dat ze toch niet deugt laten we dan maar hopen dat ze ons kan vermaken. En zoals de moderne spektakelmaatschappij alle dagen bewijst mag vermaak een duit kosten! Ze heeft trouwens een situationistisch uitgangspunt wat haar meteen tot kunst verheft. Ze brengt de slogan van Guy Debord "le but c'est rien" alle dagen wat meer in praktijk.

08-04-2008 om 21:09 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
05-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.I hear voices en 513 parlementsleden !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Eerst en vooral de aardige noorderbuur bedanken die mij http://www.jango.com/ heeft doen ontdekken. Ben er al uuuuuuuuuu-ren zoet mee geweest en dat is meteen de hele goeie reden waarom ik een aantal dagen commentaar heb overgeslagen. Mensen kom dat zien, mensen kom dat beluisteren. Surf naar http://www.jango.com/ en zoek bijvoorbeeld eens naar één van mijn andere grote favorieten, (buiten dan Patsy Cline of course) zoals Reverend Horton Heat. Want ik heb iets goed te maken na mijn vorige bekentenis een heimelijke country-fan te zijn. In feite ben ik ook een psychobilly-fan vandaar de eerwaarde bewondering voor de Reverend. Waarschijnlijk nauwelijks bekend in deze lage gebieden maar leuk. Een uitstapje naar Screamin' Jay Hawkins is dan meteen mooi meegenomen. Vooral niet te missen is het videootje waarin hij een duetje speelt met le beau Serge (Gainsbourg) maar ″I put a spell on you″ is een klassieker en zal sommige Arno-fans laten kennismaken met de aartsvader van de kermisrock ! Reuze site jango ! Het doet ons even de politiek van de dag vergeten in ons treurige Belgistan. Zo zijn we inmiddels te weten gekomen hoeveel parlementsleden dit uitgestrekte land wel telt. Raden jullie effe mee daar boven in de Bataafse republiek ? Trouwens geen Belg die dat weet. Zoiets vergeet je maar beter meteen want je haalt daar geen eer mee. 30.000 vierkante kilometer grondgebied, 10 miljoen inwoners. Nauwelijks groter dan een olympisch zwembad en met minder inwoners dan Parijs of London... MAAR 513

VIJFHONDERDDERTIEN

parlementsleden. Zouden er zoveel in het Russisch parlement zetelen ? Je moet weten dat we hier wel meer dan één regering te voeden hebben maar dan nog...en dat voeden mag je hier wel erg ruim nemen want ook hun pensioen wordt gewaarborgd. Soms vragen we ons af wie er nog nooit parlementslid is geworden want je moet hier al erg je best doen om niet in de rode pluche te belanden. Wie neemt dit nu nog ernstig ? Terug naar Screamin' Jay Hawkins en Constipation ! Mijn trouwe lezertjes zullen nu helemaal aan mijn verstandelijk vermogens beginnen te twijfelen nu ik druppelgewijze mijn muzikale voorkeuren prijs geef en weet dat ik nooit van maar dan ook nimmer van Helmut Lotti heb gehouden ! Mag ik nu mijn aanvraag tot euthanasie indienen, alsjeblief meneer Daneels, vooraleer ik volledig wilsonbekwaam word door te veel mijn favoriete deuntjes te beluisteren....en morgen beter ?

05-04-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Obama trekt de Spa-lijst van Oostkamp terwijl armoede in Belgistan in goede handen is.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vurig Brugs socialist zet grote reclameborden voor Barack Obama in Oostkamp. Hij beweert nog nooit zo een bezielend iemand geekend te hebben in de politiek. Ons verwondert zulke gekheid slechts matig. Bij de vlaamse sossen is de meest begeesterende figuur Patrick Janssens en die is dus even bezielend als, om eventjes actueel te blijven,  een specialist palliatieve zorgen.  Van Gennez, geen kwaad woord omdat het een dame is en we beledigen geen dames.  Maar we zullen zeker niet pleiten voor een gebundelde uitgave van haar toespraken, laat dat duidelijk zijn. Onze Brugse linksigaard moet ons toch eens duidelijk maken wat Obama met socialisme te maken heeft. Wanneer de getikte Brugse sos daar in slaagt en dat wordt bekend bij de Amerikaanse kiezers, dan hebben we zo een licht vermoeden dat ene Hillary daar ontzettend blij mee zal zijn. Wanneer we dan nadien affiches van mevrouw Clinton in de streek van Oostkamp zouden ontdekken dan pas zullen we zeker kunnen zijn dat onze lullige sos voor het campagneteam van de conservatieven werkt. Daar horen ze eigenlijk wel een beetje thuis, de meeste Vlaamse Spaatjes want er valt daar maar weinig linkse praat te beluisteren, op een paar lovenswaardige uitzonderingen na. Het zijn natuurlijk wel zeer moeilijke tijden. Cultuerele begrafenissen, euthanasiedebatten, de periode van de jaarbalansen bij grote bedrijven waar de rechtgeaarde sos zijn emolumentje meepikt enz enz...druk druk druk. Alhoewel nog niet half zo druk als hun Waalse kameraad federale staatssecretaris  die vanuit zijn dienstwagen de armoede bestrijdt. Die man leeft pas een hectisch hondenleven. Terwijl hij vergadert, deze keer niet in zijn auto, gebruikt hij één van zijn talrijke tankkaarten. Weer een misverstand, volgens de kameraad. Hij verdedigt zich met vuur en passie tegen deze vuige roddels : "natuurlijk heb ik meerdere tankkaarten, ik heb immers verschillende wagens en mijn personeel tankt terwijl ik werk". Dit citaat komt overduidelijk uit het socialistisch manifest van Charleroi zouden we zo denken. Het zullen de volgende keer weer tegenvallende verkiezingsresultaten worden voor de kameraden, zowel voor die uit het noorden als voor die van het zuiden. Dat voelen we nu al aan ons water.
Google ondertussen wat en typ bijvoorbeeld  deze twee simpele zoektermpjes : "Obama socialist" denk dan eventjes diep na over de aktie van onze Brugse sos, want daarmee is alles tenslotte begonnen...en dan verklaart dat poldergenie nog wel loud and clear in alle gazetten dat er veel Amerikanen Brugge bezoeken en dat hen dat zeer zeker zal aanzetten om op die bezielende Obama te stemmen...cremeren die sos en uitstrooien voor Oostende, inderdaad ter hoogte van de drie gapers. Maar dat wisten jullie al !03-04-2008 om 22:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scharreleieren veroorzaken heldendood in vlaamse moestuinen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Scharreleieren zijn echte gifbommen. De eigen leuke kippetjes met de gezonde eitjes en de zelfgekweekte groenten uit de eigen moestuin zoals de sla die nog echt smaakt zoals vroeger ...puur gif ! Een nieuwe mythe ontzenuwd. We moeten dus maar meteen toegeven dat gans Vlaanderen één grote vuilnisbak is. Wat we zelf doen, doen we inderdaad beter. Nergens zit er meer lood, kwik,cadmium en lekkere dioxines in een vaderlandse bodem. Je kan niet eens beweren dat het gaat over een historische vervuiling door het bloed van de talloze martelaren, heroïsch gesneuveld voor een morzel grond. Wij hebben wel een paar vaderlandse helden die hun leven veil hadden voor dit hogere doel maar sinds de veertiende eeuw Vlaanderen 1 (één) historische overwinning gevolgd door verschillende klinkende oorvijgen opgeleverd heeft, hebben wij geen weet van andere grote vlaams strijdgewoel. De modernere helden hebben zich opgeofferd voor het vaderlandse ideaal van het Belgique à Papa waar nu zo tegen gefoeterd wordt. Het kan verkeren. Dus geen eigen eitjes en geen eigen worteltjes meer, laat de oude helden ook maar in de kast en laten we samen kijken naar de nieuwe reeks "De kampioenen". Kijkcijfers zijn immers niet giftig voor onze lichaamsfuncties. Voor de geest is er een ander hoofdstuk maar daar beginnen we niet aan. Nog niet.

01-04-2008 om 20:15 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
31-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roy Orbison als ultieme tortuur in Guantanamo !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Mijn ergernis is niet te temperen vandaag. Briesende leeuwen lijken poedels als ik er nog maar aan durf te denken ! Ik heb vandaag in een nostalgische bui, iets waaraan je best nooit lijdt dus, een CD-box gekocht van the greatest hits van wijlen Roy Orbison. Ik ben al jaaaaaaren , eeuwen zou ik zelfs durven zeggen een stille fan van deze man. Net zoals, en dat durf ik helemaal niet te verkondigen via het wereldwijde net, van wijlen eveneens, Patsy Cline. Wedden dat zefs niemand onder mijn trouwste lezers dit wondere stemgeluid kent. Voor mij is die Patsy het einde. Ik weet ook wel dat het absoluut niet staat om country een leuk muziekgenre te vinden. Maar het blijft mij hevig ontroeren. En van Patsy Cline heb ik twee CD's met bijna al haar gekende nummers waarvan "two cigarettes and an ashtray" mijn favoriet tearjerker is en dit ook reeds sinds eeuwen. Keigoed dus en zelfs hoger in te schatten dan Lucy Loes en dat wil wel wat zeggen, beste vrienden ! Terug naar onze Roy. Bullshit, absolute bullshit. Deze CD-box moet onmiddellijk met de stoffelijke resten van Claus gecremeerd worden en uitgestort voor de kust van Oostende, het liefst ter hoogte van de drie gapers en dit omwille van een persoonlijke vendetta die ik hier niet wens kenbaar te maken. Het is al goed dat jullie mijn voorkeur voor Patsy Cline, inmiddels achterhaald hebben.. Al de versies op dit onding van Orbison dat mij de toch niet te versmaden investering van 4euro en negenennegentig eurocent heeft gekost voor drie verschrikkelijke CD's waarschijnlijk opgenomen in de kelders van de Basiliek van Koekelberg met een zatte Francis Bay en zijn blowend orkest als begeleiders. Dus een hint, geëerd publiek, je hebt iets te wreken, een nostalgische schoonma of pa op te jutten, aarzel niet, neem de kortste weg naar Mediashopsuperbazar en zoek deze box. Je zal niet ontgoocheld worden. Dring ook erg aan om dit monsterlijke gekrijs onmiddellijk te beluisteren zodat je een zeer goeie reden hebt om op te stappen. Het is gewoonweg pure tortuur! Dit de ganse nacht in Guantanamo en elke gevangene bekent de moordenaar van en Kennedy en Martin Luther King te zijn, zelfs al waren ze toen nog niet geboren ! Je zou haast dromen van een avondvullend recital van Frans Bauer om op je positieven te komen. ERGERNIS ! Voor 4euro 99 opgelicht en belazerd. Ik kook en zied en neem dus enkele dagen verlof om terug in alle objectiviteit verslagjes te maken van de gruwelijke realiteit rondom ons. En zoek eventjes een site met de muziek van Patsy !

31-03-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
30-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.daklozen worden weldra gehuisvest in dienstwagens van regering Leterme I
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Zelf hebben we niet zo veel verbeelding dus citeren we letterlijk uit "De Morgen" een echt gebeurde belgenmop. Dit soort humor benijden de Verenigde Provincies ons en het wordt elke Belg met het drinkwater uit het Albertkanaal meegegeven.  Speciaal voor onze noordervrienden, lees even luidop voor aan familie en andere omstaanders :
De nieuwe federale staatssecretaris voor armoedebestrijding, Frédéric Laloux, heeft wel degelijk een kantoor. In een RTBF-reportage had Laloux beweerd dat hem geen kabinet was toegewezen bij de start van de regering Leterme I.
De regering Leterme I telt immers één lid meer dan de regering Verhofstadt II. Daardoor zou hij moeten werken vanuit zijn dienstwagen. De Franstalige socialist geeft toe dat dit niet helemaal klopt, maar hij wou zijn solidariteit betuigen met de daklozen. (eb)
 Iedereen ligt om van de gulle lach ? Je moet ook nog weten dat deze grapjas gestudeerd zou hebben voor immobiliënmakelaar ...heb je hem ?
Nu nog wachten op een krachtig beleid dat de armoede definitief uit de wereld zal helpen. Zou huisvesting op autokerkhoven van de talrijke daklozen geen oplossing bieden ?  Solidariteit vanuit een dienstwagen uit de hogere prijsklasse is een krachtig signaal maar niet elke dakloze kan zich binnen de kortste keren nestelen in de lederen zetels van dit soort wagens. Dat is het echte probleem op dit moment en gelukkig hebben we de Waalse socialisten hiervoor !

30-03-2008 om 18:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
29-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilders omgeschoold tot mozarellaverkoper.
Klik op de afbeelding om de link te volgen Waarom schrijven al die kranten pagina's vol over het feit dat Wilders filmpje toch zo'n mislukking is ? Waarom geeft iedereen die zijn naam zonder fouten kan schrijven een commentaar over dat knip en plakwerkje? Waarom betoogt de helft van Islamabad tegen iets wat elke gematigde moslim als opgewarmde kost beschouwt ? Waarom zijn de Nederlandse ambassades overal ter wereld in een staat van beleg?
Waarom schrijven wij op dit onbelangrijke blogje over Wilders? Deze man is een mediagenie. Een gewiekst verkoper zoals er maar weinigen rondlopen. Kunnen we hem dan maar niet meteen omscholen tot een Mozarellaverkoper want de Italianen zouden dit wel kunnen gebruiken op het ogenblik dat Europa dreigt met een totaalverbod op de uitvoer van de befaamde waterbuffelkaas waar alle westerse madammen zo gek op zijn omdat ze er niet dik van zouden worden. Logisch blijkt nu. Hij blijkt vooral te bestaan uit Napolitaans afval. Wij vonden het al verdacht  dat er zo veel ton plakjes in slaatjes kon verwerkt worden om de vrouwen de illusie te geven dat ze gezond lijnden. Nooit werden we in de omgeving van Napels door onmetelijke kuddes waterbuffels onder de voet gelopen. We hadden dat al eerder verdacht moeten vinden. Vooruit Wilders, leg de wereld nu maar eens uit waar al die smaakloze witte blubber vandaan komt in plaats van ons nog langer lastig te vallen met je horrorversie van de islam!

29-03-2008 om 21:56 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
28-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haartooi Fabiola gaat terug op model van menselijke kanonskogel van admiraal Tromp
Klik op de afbeelding om de link te volgen
De kostprijs van onze monarchie is steeds een bron van twist en ergernis. Ook zo vandaag. Albert Twee kost ons aan rechtstreeks vervangingsinkomen, 9.542.000 euro en krijgt een indexopslag van 6,4% wat betekent dat hij dit jaar iets meer dan 10,2 miljoen eurootjes zal binnenrijven. Is dat veel ? Neen natuurlijk niet. Als je voortdurend naar het buitenland op vakantie moet om je motoryacht op te blinken en je wordt telkens teruggeroepen omdat je politici voor de zoveelste maal al vechtend over je Congolees tapijt rollen, tja dan moet je zulke karweitjes door anderen laten doen. En dat kost niet niks! Een indexsprongetje van 6,4% lijkt misschien op het eerste zicht veel maar komt toch wel heel dicht in de buurt van de indexaanpassingen van de laatste 20 jaren van de laagste leeflonen. Dus?? Het gaat hier vermoedelijk weer maar eens over de valselijke insinuaties van de Vlaams-nationale republikeinen. Het ergste vind ik dat ze het karige vervangingsinkomen van die arme Fabiola ook in de discussie betrekken. Da's echt niet meer ernstig ! Dat arme besje ontvangt amper een schamele 1.444.000 euro. Wie onder jullie kan hiermee tegelijkertijd een normaal leven leiden  met producten uit de Aldi en dan nog een privésteenkapper  betalen om je haartooi te onderhouden ? Steenkappers  zijn knelpuntberoepen, weet je wel ! En geen kwestie van één of andere Pool hiervoor aan te werven. Voor dit soort haarkap zijn die Polen niet geschoold. De modellen waarvoor ze ginder werden opgeleid dateren van na 1952. De tooi van de Koningin der Belgen of van België dateert van de 17de eeuw en is vermoedelijk geïnspireerd op het kapsel van een verre vrouwelijke bloedverwant die door admiraal Tromp als levende kanonskogel werd gebruikt in de beruchte zeeslag tegen de Spaanse Armada voor de kust van Duinkerken op 18 september 1639. Maar verder historisch onderzoek moet hierover uitsluitsel geven. Over de Laurent zullen we ook maar beter zwijgen. Die jongen is al vaak genoeg de kop van jut geweest en heeft een kennel te voederen net als zijn broer Filip en zus Astrid. Zoals iedereen weet zijn Pal en Pedigree geen witte huismerken en je moet niet afkomen met hondenkorrels van bij Aveve want nog voor je het beseft hebben ze de parketvloer  ondergescheten, zo een gevoelige ingewanden hebben die kindjes.
Omdat wij gewoon zijn om dingen zoals koninklijke vervangingsinkomens te vergelijken met andere referentiepunten zullen we dit deze keer doen met het toenemende aantal Belgische onderdanen die moet rondkomen met steun van de voedselbanken. Met meer dan 110.000 zijn ze reeds. We kunnen dan toch niet tolereren dat er nog een heleboel zouden bijkomen ? Wel dan ? En naar Actiris moet je die drommels ook niet sturen want tot wat voor iets ga je zulke stumperdjes omscholen? Parkwachter, bestuurder van een hondepoepzuiger of 5talige speelpleinanimatrice ? Ernstig blijven, beste lezertjes ! We kunnen wel tientallen ministers en staatssecretarissen met bijhorende kabinetten onderhouden. Dan kan er toch wel één monarchie bij. En klaag niet want er is er maar ééntje. Binnenkort regionaliseren we dat ook nog en zitten we opgescheept met een drievoud ervan. Dan zou protest misschien niet helemaal ongepast zijn !
En Wilders heeft zijn film uit en er komen geen rellen, de fut is eruit bij de kezen ! Waar zijn de glorieuse tijden van Tromp en De Ruyter toch gebleven ?

28-03-2008 om 19:18 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
27-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dalai lama afgevoerd naar Guantanamo ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Sarkozy bezoekt Engeland en de plaatselijke pers publiceert naaktfoto van de presidentsvrouw. We kunnen alleen maar hopen dat de eeuwenoude vijandschap er niet zal toe leiden dat bij het eerstvolgende staatsbezoek van de britse vorstin aan Frankrijk, de franse boulevardpers naaktfotos van de queen zal publiceren. Wee o wee!
 Spectaculairder nieuws hebben we vandaag niet vernomen. Noch vanwege het federale samenraapsel, noch elders, buiten dan wat er nog rest van  the British Empireke.
In de meer courante gebeurtenissen onthouden we dat in Tibet de Chinese regering een geleid bezoek organiseert voor de internationale pers. Misschien kunnen ze dan meteen het verschil uitleggen tussen de aanpak in de befaamde Chinese gevangenissen en deze in Abu Ghraib en Guantanamo. Dat kan interessant vergelijkingsmateriaal opleveren. Wij zijn in elk geval benieuwd en hopen dat er dan meer geleide bezoekjes komen in dit soort opvoedkundige instellingen. Het valt ons op dat de kleur van de gevangenispakjes in Guantanamo veel gelijkenis vertoont met het favoriete modekleurtje van de Dalai lama.
Verder dan deze vrome wensjes en oppervlakkige vaststellingen gaat onze bijdrage vandaag niet.

27-03-2008 om 21:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
26-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dalai lama en Savonarola même combat !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Het samenraapsel dat zich heden ten dage uitgeeft voor de federale regering van ons stammengebied ten zuiden van de grote rivieren heeft een bliksemaleider gevonden om haar interne verdeeldheid wat te verstoppen. Het grote euthanasiedebat. Staat dit in de regeerverklaring ? Bijlange niet. Al is diet geen ijkpunt vermits in die verklaring doodgewoon niks staat dat gefinancierd kan worden via een duidelijke bron. Dus gaan we wat leuteren over iets waarover evenmin eensgezindheid bestaat. Geen nood dan zoekt men wel naar wisselmeerderheden. Met wie want buiten wat groenen, uiterst-rechtsen en wat vlaamse zogenaamde sossen valt daar niet veel te zoeken. Als we nu al eens begonnen met de bevolking keurig te informeren wat op dit ogenblik kan en niet kan zouden we al een eind opschieten. Sommige kranten doen hier hun best maar regeringsinitiatief, ho maar ! Ze zijn het plots onderling zelfs niet meer eens over de interpretatie van de huidige wettekst. Ik stel dus maar meteen voor om gans dat boeltje meteen voor de keuze te stellen : we passen euthanasie toe op iedereen die zich nog wilsbekwaam verklaart, de rest wordt meteen gecolloqueerd. Zaakje opgelost en we doen beroep op de Hollandse koningin om haar vroegere bezittingen terug te komen beheren. We nemen er Wilders graag bij en beloven hem zelfs enige subsidie van het Vlaamse filmfonds om een dierendocumentaire te maken over de zeehondenpopulaties op Schiermonnikoog. Aan onze bataafse lezersreacties te meten kunnen we nog hopen dat er hierrond meteen rellen ontstaan zodat de internationale gemeenschap vervolgens een snelle interventiemacht kan sturen bestaande uit een regiment Ghurka's en een bataljon Senegalese infanteristen onder de bekwame leiding van een gerecycleerde nepalese ex-rebellenleider.
Hoe gaat het trouwens met de vreedzame Tibetanen die zo lijdzaam de Hanchinezen de kop insloegen na cultureel onderdrukt te zijn ? Plots blijkt de ganse westerse wereld een grote pleitbezorger te worden voor de herinvoering van een theocratische bestuursvorm onder de leiding van die sympathieke Dalai-Lama. Ik ben absoluut geen bewonderaar van de chinese methodes die in die Himalayagebeiden worden gebruikt evenmin als elders in dat grote land. Er zijn daar weinig rechten te merken of je nu Hanchinees bent of Tibetaan. Je zal daar maar eens trachten te informeren welk arbeidsreglement in jouw sweatshop van toepassing is. Of in je groot staatsbedrijf trachten te weten te komen aan welk barema je moet betaalt worden...maar of ik dan maar meteen moet beginnen te zwaaien met het portret van een minzaam glimlachende kale man in oranje jurk die beweert de reïncarnatie te zijn van ene meneer Gedun Drub geboren in 1391 lijkt mij niet meteen het beste alternatief met het oog op de boycot van de Olympische spelen. Misschien heb ik het allemaal niet zo goed begrepen maar ik mijd mij toch wel een beetje van linkse intellectuelen die zich plots omturnen tot vurige verdedigers van een, het mag dan nog een verlichte zijn, theocratie. In mijn boekje staat dit soort staatsstructuur niet meteen bekend als een leuke samenlevingsvorm. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de theocratie van onze iraanse mollahs en die van de joviale dalai lama wel meer dan één onaangename overeenkomst zullen vertonen. Het andere, historische, voorbeeld dat mij te binnen schiet is het kortstondige avontuur van ene meneer Savonarola in Firenze dat zeer snel werd beslecht door de enthousiaste inwoners met een grote barbecue op de Piazza della Signoria. Conclusie: de geschiedenis geeft ons hierover weinig bemoedigende signalen maar dit mag onze intellectuelen nauwelijks storen. Ze lijken plots opgevoed in afgelegen bergkloosters en alleen oog te hebben voor de werkelijke spirituele waarden die terug te vinden zijn op een minimumhoogte van 6500 meter met een groot zuurstofgebrek. Ik ben in elk geval geen kandidaat om ganse dagen op van die enorme toeters te blazen, aan gebedsmolens te draaien en op schelle bekkens te trommelen om tot enige inkeer te komen. Hier passen alleen quiesstopjes in de oren of een versnelde aanvraag tot euthanasie vooraleer de vrije wilsbeschikking definitief om zeep wordt geholpen.

26-03-2008 om 20:37 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
25-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de aarde plat, heeft de dood zin, wij eisen palliatieve zorgen voor euthanasiebeoefenaars !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Ja, we zijn bezig aan een voorproefje van wat het zal worden als Vlaanderen een zelfstandig stammenstaatje zal zijn. Een absoluut debiel debat tussen de paster en de liberale brouwer. Nog steeds over euthanasie natuurlijk want een bekend figuur strekt tot voorbeeld en beide partijen trekken ten strijde ter verdediging van de eigen waarden. ERGERNIS alom. We hebben het hier reeds aangehaald : laat asjeblief de verschillende keuzemogelijkheden open. Wie kan er nu beweren wat je zelf zal kiezen als je geconfronteerd wordt met je eigen dood ? Op dit momenten in goeie gezondheid is het makkelijk te vertellen aan al wie het wil horen dat ik als grote held zal kiezen om niemand lastig te vallen en in waardigheid afscheid te nemen van al wat mij dierbaar is...tot het moment zal gekomen zijn.... Het enige dat ik nu zeker weet is dat het mij nu al een hele troost is dat er verschillende keuzes zullen zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat mij dat denkwerk, sorry voor de uitspraak, zal gegund zijn. Want iedereen doet mij wel wat steigeren in beide kampen. Leuteren over de zin of de onzin van de eigen keuze voor zijn waardig einde en de definitieve zingeving. Akkoord, maar morgen steek ik hier mijn straat over en wordt ik door één of andere wagen, bestuurd door een doodrijder of een pechvogel doodgereden. Baf en gedaan...waar is dat grote universele debat dan goed voor ? Ophouden, heren en dames, pasters en brouwers. Iedereen zijn gelijk. Laten we mekaars waarden erkennen en ophouden te bekvechten of het nu waardiger zal zijn op tijd een prik te vragen of palliatief verzorgd te worden Laat dit aan iedereen zijn eigen keuze maken maar laat er tenminste een keuze zijn. Ik ben hevig atheïst maar ik kan niemand garanderen dat ik het tot de laatste snik zal blijven en dat vind ik een zeer troostende gedachte. Hou dus op met dat achterhaalde debat uit vorige eeuw(en). Laten we nu toch eventjes ieders opinie respecteren en erover nadenken dat het vaak zal gaan over een laatste keuze. We slagen er in gezonde toestand nauwelijks in om rationele of normale keuzes te maken, laat staan dat we dat op zulk moment zullen doen. Dus wat belang heeft het dan of deze keuze rationeel correct zal zijn. Zo lang ze in alle vrijheid kan worden genomen. Want ik huiver ervan dat iemand mij ooit, bij volle bewustzijn, niet meer in staat zal achten een keuze te maken. Of het dan gaat over die laatste of een andere maakt mij niks uit. Dat is wat mij fundamenteel stoort in deze vreselijke discussie. Er is nauwelijks een verschil te merken tussen beide kampen. Ze denken dat ze allebei het gelijk aan hun kant hebben. Tenslotte kan hopelijk elk individu (met alle uitzonderingen die absoluut geen enkele keuze zal gelaten worden) zelf voor zijn eigen individueel gelijk kiezen. En laten we nu plechtig hierover zwijgen en laat iedereen zich in zijn eigen tempels terugtrekken want jullie zijn ergerlijke wezens.
Vandaag toch één lichtpunt gemerkt. Le Soir, een onverdacht franskiljonse krant heeft sinds enige tijd begrepen dat het niet geheel onverstandig is om de nederlandstaligen aan het woord te laten. Dit is in ons stammengebied veel te lang verwaarloosd geweest met een absolute scheiding der geesten tot gevolg. Het is een aangename vaststelling, mischien veel te laat maar toch, dat verstandige Vlamingen ronduit hun mening kwijt kunnen aan een franstalige gazet. Het zelfde fenomeen valt al een tijdje waar te nemen in De Standaard dat haar kolommen open stelt voor verstandige franstaligen. En je zal mij nu geloven of niet er blijken dus wel degelijk verstandige lieden rond te lopen die geen nederlands praten. Hopelijk doen ze nu bij de franstaligen de zelfde ontdekking. Het zou zelfs kunnen dat dit belangrijker is dan de iets oudere vaststelling dat de aarde een bol  is en dat Jeruzalem zich niet netjes in het midden bevindt. Maar misschien wist u dat nog niet of gelooft u mij niet. Zoek het dan eventjes op, beste lezer(es).

25-03-2008 om 20:15 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
23-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Romantische mijmeringen over Oostende
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Aan onze fel slinkende lezersaantallen merken we dat de meesten ofwel behoren tot inkomenscategorieën die het hen mogelijk maken nu op verlof te vertrekken ofwel behoren ze tot de geobsedeerde eierrapers die van geen ophouden weten. Van de Bataafse fanatieke lezerskern vermoeden we nog een derde mogelijkheid die hun afwezigheid kan verklaren maar we durven er haast niks over te schrijven uit pure angst defintief het paradijs uitgewezen te worden want wat lezen we op de site van ons geliefde Reformatorisch Dagblad ?

Fijn dat u belangstelling hebt voor refdag.nl, de nieuwssite van het Reformatorisch Dagblad.

Vandaag is het zondag. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht van God en een geschenk, waar we dankbaar voor mogen zijn. Om die reden actualiseren we onze site vandaag niet.

Staat het nieuws dan stil op zondag? Nee, dat niet - we leven in een jachtige tijd waarin het verschil tussen zondagen en werkdagen helaas steeds kleiner wordt.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opini�rende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Aarzelend doen we toch maar voort met kloppend hartje want we voelen ons begluurd van hierboven...

Veel brandende actualiteit valt er vandaag tussen de eieren nauwelijks te rapen. Toch één nieuw euthanieberichtje dat via teletekst werd verspreid. Je mag niet denken dat iedereen in Vlaanderen Claus heet en de voorpagina's haalt :

   BEJAARDE DOODT MAN MET WANDELSTOK
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
In Ukkel heeft een bejaarde vrouw haar
88-jarige echtgenoot gedood met een
wandelstok. De vrouw kon het niet meer
aanzien dat haar man sterk aftakelde.

De feiten gebeurden zaterdagnacht. Vol-
gens de 80-jarige vrouw lag haar man al
enkele uren op de grond en had hij de
kracht niet meer om recht te staan.

Ze kon de aftakeling van de man niet
meer aan en sloeg hem daarom tientallen
keren met een wandelstok.

Na de feiten ging de vrouw slapen. Toen
ze opstond, trof ze haar echtgenoot aan
in een plas bloed. Het parket heeft de
vrouw aangehouden.

Op dit ogenblik is het ons nog niet bekend of de as van de overledene voor Oostende in de zee zal worden gedumpt. We houden jullie op de hoogte !


23-03-2008 om 23:13 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
22-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervotte nailed on an Alnokeuken en andere verhalen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Het is boeiend te merken dat H. Claus zelfs met zijn dood de kerk de duvel aandoet. Er ontspint zich immers een vinnig debat tussen enerzijds de Broeders van Liefde en anderzijds de gevestigde waarden der vrijdenkers met aan hun hoofd Vermeersch. Vermeersch is hier manifest beter in zijn sas dan wanneer hij zich op politiek iets gladder ijs begeeft en vanuit het Gravensteen allerlei theorietjes verspreid onder de weldenkende linkse luitjes. Geen kwaad woord over de ideeën die door nonkel paters worden verdedigd want, toegegeven er zit veel waarheid in. Het kan voor velen zelfs de ultieme waarheid zijn omdat ze d’r in willen geloven en omdat het volgens hen over waarden gaat die hen werden overgeleverd door de hoogste instanties van hierboven. Daar heb ik alle respect voor maar het is niet aan mij besteed. De nonkel paters mogen van mij dus hun gelijk zonder verdere discussie verdedigen maar ze moeten leren beseffen dat ze het monopolie op het grote gelijk al een tijdje kwijt zijn. Iemand die waardig wil sterven heeft het volste recht dit te eisen net zoals het voor anderen zinvol kan zijn om de volledige lijdensweg uit te doen en daar kunnen we respect voor opbrengen. Maar de tijden van één waarheid zouden definitief achter ons moeten liggen. Het zijn echter niet alleen moslimfanatici die deze waarheiddiversiteit bedreigen lezen we nu.

Opvallend is ook dat Claus’ laatste wens was dat zijn asse zou uitgestrooid worden voor de kust van Oostende. Hebben we het al niet eerder gezegd dat de Titty Twister daar gevestigd was ? Voor de filmkenners was het dus al lang duidelijk dat dit etablissement rechtstreeks in verbinding staat met de hel. Het kan dus geen toeval zijn dat de zogenaamde literaire vlaamse antichrist daar zijn laatste rustplaats wou hebben. Laten we nu wel hopen dat dit niet tot voorbeeld dient voor alles wat al ooit twee zinnen heeft laten rijmen op een weblog. Binnen de kortste keren kunnen we daar dan Denul en zijn baggerschepen naar toe sturen om te beletten dat de koninklijke gaanderijen er dichtgeslibd bijliggen.

Het belangrijkste nieuws in de belgistaanse gossipbranche is natuurlijk dat tante nonneke Vervotte van de CD&V haar vriendje heeft gedumpt of omgekeerd. Dit zal zeker en vast een dip veroorzaken in de bezoeken vanuit vlaamse PC’s aan de goorste websites op het net. Inge V, het ideale immer geile buurmeisje in de fantasmen van de vlaamse mannelijke fermettebewoner die aan haar rode tuitmondje hangt terwijl zij het heeft over de uitdaging van haar nieuwe functie als minister van ambtenarenzaken. Het achturennieuws vervangt redtube. Laat Phara deze “hot slut” een diepteinterview afnemen en de VRT verbreekt het Hollandse kijkcijferrecord van Deep Throat. Het is immers dank zij haar dat Leterme 800.000 vrouwelijke voorkeurstemmen haalde. Want alle Vlaamse huismoeders hadden wel in de gaten dat hun echtgenoot met die rare ogen die ze herkenden van tijdens hun eerste huwelijksnacht, naar Vervotte zat te kijken. Het grote schrikbeeld doemde reeds op dat dit hete mokkel de eerste vrouwelijke première zou kunnen worden. 800.000 huismoeders hebben dit gelukkig kunnen beletten door voor de Vlaamse Johnny Depp te stemmen. Nu maar hopen dat ze niet te snel een nieuw vast vriendje vindt. Ik vrees immers voor een vlaag van zelfmoordenaars die zich van het Oostendse staketsel zullen storten van zodra Dag Allemaal de eerste foto van dit koppel zal publiceren.


22-03-2008 om 20:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In memoriam Taslima Nasreen de levende dode en Claus de dode levende
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We zullen het geweten hebben dat Hugo Claus op eigen verzoek is gestorven. Hierbij willen we in de eerste plaats de politici danken die het mogelijk hebben gemaakt dat iedereen, ongeacht grote of kleine verdiensten aan vaderland, cultuur en weet ik veel in alle waardigheid kan sterven. De meesten halen de voorpagina's niet, gelukkig maar. Wij hebben een hekel aan menselijke monumenten die tijdens hun leven al een bijna onsterfelijke status hebben verworven. Het was een wijze maatregel dat straatnamen nooit naar nog in leven zijnde personen mogen worden genoemd en wij willen dit principe huldigen en zelfs een wachttijd van 20 bijkomende jaren inbouwen. Niet dat we het talent van Claus willen ontkennen maar omdat we ons eigen oordeel en dat van vele anderen sterk wantrouwen. Het is slechts aan weinigen gegund om de tand des tijds te doorstaan die de beste criticus blijft. Wie dit overleeft en er soms zelfs sterker uitkomt mag toetreden tot het pantheon der grootsten. Het is niet aan de overlevenden van het ogenblik om de selectie te maken. Tot nog toe hebben we binnen "de vlaamse letteren" maar weinig auteurs mogen pantheoniseren. Er is Boon, er is Elsschot en met wat goeie wil voegen we daar nog Van Ostaijen bij en we zullen wel ver rond zijn. Of Claus zal mogen toetreden ??? Wait and see. Maar ik vrees het ergste als ik al het geblaat lees dat vandaag werd gepubliceerd. De meeste reacties kwamen van generatiegenoten natuurlijk en zijn veelal ingegeven door het besef van hun eigen vergankelijkheid dat nogal vaak verglijdt in bombastische bewieroking van de verdiensten van de overledene. Hoe hoger het monument dat men optrekt des te aangenamer kan men zichzelf koesteren in de schaduw en benadrukken hoe nauw je wel bevriend was. Dit procédé is al altijd erg handig gebleken. De meest significante getuigenis kwam volgens mij van de jongere generatie, meer bepaald van Saskia De Coster die zeer veel relativiteitszin aan de dag legt en dit zal wel een eerste veeg teken zijn voor de toekomst. Zelf heb ik slechts zeer weinig gelezen van Claus. Het verdriet van België heb ik tot het einde gelezen wat al een verdienste blijkt te zijn als ik sommigen mag geloven. Ik vond het een goed boek maar ben veel meer geraakt geweest door Boons Kapellekesbaan en vele andere van zijn romans. Elsschot vond ik in  mijn vlegeljaren absoluut slecht maar later begon ik te begrijpen dat  mijn oordeel  absoluut niet deugde wat op zichzelf al een ware ontdekking was. Boon opende de poort naar de Franse literatuur en via deze omweg naar vele andere taalgebieden. Allemaal even boeiend trouwens. Claus heeft bij mij, maar ik ben misschien een uitzondering, weinig aanzet gegeven tot verder kijken dan de kerktoren ondanks al zijn gefulmineer tegen god en gebod. Daarom heb ik nooit begrepen waarom men hem toch maar steeds weer een nobelprijs wou toekennen. Als ik mag kiezen tussen Rodenbachs "Bruges la Morte" en Claus Verdriet van België zal ik niet aarzelen de "Vlaamse reus" af te vallen. Nochtans is het ene boekje veel dunner dan het fameuse magnum opus.
Genoeg. Over de doden verder niks dan goeds. Vermits we nu toch heel cultureel bezig zijn zullen we toch wel vermelden dat de schrijfster Talisma Nasreen uit India is moeten vluchten omdat ze overhoop ligt met een hele bende geschifte moslims die het maar niet kunnen verkroppen dat je er een eigen mening wenst op na te houden. Claus heeft ook wel wat heibel gekend met de plaatselijke intolerantie. Hij werd zelfs veroordeeld maar is nooit moeten vluchten. In 2008 is dit dus het droeve lot van heel wat mensen die het nadeel blijken te hebben om geen papegaai te willen worden. Dus toch een monument voor deze levenden omdat men ze als levende doden moet opsluiten om hen te beschermen tegen de totale verdwazing en achterlijkheid. Hiermee bedoelen we niet de massa maar de criminele aanstokers van dergelijke intolerantie.
Laten we dus, allemaal samen, een groet brengen aan één van deze grote levende doden en laten we samen kijken naar de bijgevoegde foto en even nadenken hoe erg we de vrijheid van meningsuiting moeten koesteren ! Sterkte Taslima !

20-03-2008 om 21:26 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!