kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

11-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het subtiele verschil tussen een Brusselse ordonnantie en verordening doen een japanse investeerder hara-kiri plegen
Klik op de afbeelding om de link te volgen
We merken dat er weinig nieuws is waaraan we ons in hoge mate kunnen ergeren. De cartoonrel in Duiveland is natuurlijk moeilijk te evenaren en we merken dat vanuit Holland ons gemeld wordt dat er aldaar vrijheid van cartoonrelleren bestaat. We vermoeden dat er binnenkort een Wildersproductie op de buis komt die hierover wat meer duidelijkheid zal scheppen. Snel en snugger als belgen zijn, hebben ze reeds hun eigen cartoonaanpak aan de wereld bekend gemaakt. Voor de liefhebbers van de gulle lach raden we een bezoekje aan op www.invest.belgium.be. Dit zal de buitenlandse investeerders wel in dichte drommen naar hier halen. Als we er nu nog wat uitleg bij zetten over het aantal regeringen en hun respectievelijke ministeries met hun verschillende bevoegdheden dan klikken de geïnteresseerde investeerders zich wel een paar uren suf. Laten we beginnen met een summiere uitleg over de werking van de Brusselse instellingen meer bepaald het VVGG en beeld je even in dat je een Japanse investeerder  bent die volgende week moet verslag uitbrengen aan zijn aandeelhouders over de werking van de Belgische instellingen. Niet te vergeten dat dit slechts Brussel betreft. We hebben dan nog de Vlaamse gewestregering, de Waalse gewestregering en de Waalse gemeenschapsraad, de Duitstalige gemeenschapsraad en niet te vergeten de federale regering die momenteel interim is. Alleen hara-kiri kan een uitkomst bieden in dit geval. Even kijken dus voor Brussel 
De bevoegdheden van de VVGG  Afdrukken E-mail
De 89 leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement hebben niet alleen te maken met Gewest- en agglomeratiebevoegdheden. De bijzondere wet van 12 januari 1989 bepaalt immers dat de 89 volksvertegenwoordigers samen, beide taalgroepen dus, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vormen.

Bevoegdheden

Onder voorbehoud van soms belangrijke uitzonderingen oefent de Verenigde Vergadering een wetgevende macht uit ten opzichte van de instellingen die niet uitsluitend tot een of andere Gemeenschap behoren (bicommunautaire instellingen) en ten opzichte van personen wat de volgende aangelegenheden betreft :

- het gezondheidsbeleid (verzorgingsbeleid binnen en buiten de verzorgingsinstellingen, hygiënische opvoeding, preventieve geneeskunde),

- hulp aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid, gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten, sociale hulp aan gevangenen, enz ... ).

De Verenigde Vergadering kan, indien het aangelegenheden van Gemeenschappelijk belang betreft, verordeningen uitvaardigen voor aangelegenheden die de Grondwet aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschappen toekent (art. 61 van de wet betreffende de Brusselse instellingen), teneinde onder andere bicommunautaire instellingen op te richten of te betoelagen.

Ordonnanties en verordeningen

Zoals het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voert de Verenigde Vergadering haar bevoegdheden uit via ordonnanties en verordeningen. Zij oefent al haar bevoegdheden uit via ordonnanties, behalve wanneer zij als inrichtende macht optreedt in Gemeenschapsmateries: in deze gevallen beslist zij via verordeningen.

Dubbele meerderheid

Om ordonnanties en verordeningen goed te keuren in de Verenigde Vergadering is er in elke taalgroep een meerderheid nodig. Voor het overige is de wetgevende procedure dezelfde als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

De politieke samenstelling, het voorzitterschap, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling van de Verenigde Vergadering en de taken ervan, alsmede de diensten van de Verenigde Vergadering zijn dezelfde als die van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 BANZAI !

11-03-2008 om 22:11 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
10-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cartoonrel in Schouwen-Duiveland !
Uit de Telegraaf en zonder verdere commentaar want we komen niet meer bij....die hollanders toch !
ma 10 mrt 2008, 16:47 | 

Nederland heeft zijn eigen cartoonrel

ZIERIKZEE- Nederland lijkt een eigen cartoonrel te krijgen, of in ieder geval Schouwen-Duiveland. Daar drukte de lokale krant WereldRegio een cartoon af die het Laatste Avondmaal op de hak neemt. Het zijn dit keer dan ook geen radicale moslims die in opstand komen, maar radicale christenen.

Aanleiding voor de spotprent is een artikel van afgelopen vrijdag op de voorpagina van WereldRegio. Dat gaat over een gemeentesubsidie van 750 euro voor de herdenking van 400 jaar reformatie. Het geld komt uit de post representatie en is feitelijk niet bedoeld voor een dergelijke herdenking. Na de cartoonpublicatie kwamen er direct boze telefoontjes en mailtjes naar de redactie in Zierikzee, bevestigt hoofdredacteur Aad van der Wouden maandag.

Afgelopen weekeinde en maandag werd de stroom heviger. Een winkelier uit Bruinisse kreeg zo veel kritiek op de publicatie, dat hij besloot de gratis krant uit de schappen te halen. Een van de reacties luidt: „De cartoon van afgelopen vrijdag liet me schrikken. Normaal mag dat best, daar is het een cartoon voor. Maar niet als het gaat over het bloed van de Heere Jezus. Hij stierf om ons te redden. Van Zijn bloed mogen we dankbaar gebruik maken. Dat gebruiken we dus niet voor grapjes of woordspelingen.”

Een ander stelt schriftelijk: „Jullie fantastische krant heeft het helemaal niet nodig om met het bloed van Jezus te spotten in de cartoon van Arie Roon. Veel mensen op dit eiland voelen zich gekwetst. Jullie krant is op zichzelf interessant genoeg voor een breed publiek.”

„Blijkbaar heeft uw cartonist er moeite mee dat een Reformatieherdenking betaald wordt uit gemeenschapsgelden. Ik zou graag van hem willen weten in hoeverre hij dezelfde maat hanteert voor diverse subsidies van de gemeentelijke en landelijke overheid die zich eveneens laten leiden door een bepaalde ideologie.” Van der Wouden stelt dat het niet de bedoeling is geweest om met de spotprent mensen te beledigen of kwetsen.


10-03-2008 om 20:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bintjes als oplossing voor aanslepende regeringsvorming
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vandaag grote titel in "De Standaard" : Brussel blokkeert ontsluiting luchthaven Zaventem. Volgens deze bron zou een stukje spoorlijn van 500 meter lengte niet de nodige vergunningen krijgen van het Brussels gewest. Hiermee blokkeert men zowel de nieuwe lijn naar de luchthaven als de aanleg van het gewestelijk expressnet.  De toekenning van de nodige vergunningen zou als pasmunt gebruikt worden voor het opdrijven van de federale subsidies aan het Brussels gewest. Mooi toch die regionalisering en we zijn nog niet eens aan de regionale snelheidsbeperkingen begonnen. We hebben ondertussen al eens gepraat met mensen die iets of wat begrijpen van de regionalisering van bepaalde aspecten van het energiedossier. Wel de teksten die de raad der wijzen hebben neergeschreven moeten, wat betreft verstaanbaarheid en duidelijkheid, niet onderdoen voor de voorspellingen van Nostradamus. Dat belooft dus nog prettige vooruitzichten en leuke debatten. Die fameuse wijzen zijn dus duidelijk in de leer geweest bij de drie koningen die een paar eeuwen geleden achter een ster  liepen en nog steeds elk jaar bedelend tevoorschijn komen. "De wijzen uit het oosten" kunnen we dus nu naadloos vervangen door "de wijzen uit België". Onze versie zal tenminste niet achter een stomme ster aanhollen maar achter vetbetaalde postjes, emolumenten en zitpenningen. Zit je natuurlijk geen tweeduizend jaar opgezadeld met de ongewenste nevenwerking van collectieve verdwazing. Maar eerlijk gezegd hadden Caspar en co toch nog iets sympathiek terwijl de Belgische versie zich doodgewoon verrijkt door de boel te verneuken. Hoog tijd om gans de huidige kliek regionaliserende debielen naar een leuk kinderdagverblijf op Jersey te sturen en levend in te metselen.   En omdat we niet willen beschuldigd worden van wreedheid jegens de medemens zullen we ze inmetselen met transparante glasblokken voorzien van een  voederschuif waarin alleen Belgisch witloof, spruiten en bintjes  mogen in gedropt worden.  

10-03-2008 om 20:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
09-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.fascisme is rampzalig, altijd en voor iedereen !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Eigenaardige dingen kan je vinden wanneer je op zo'n druilerige zondag het internet afschuimt. Op de blogs van Skynet stoten we op de tweede meest gelezen (na die van het antifascistisch front) en dat is er ééntje in de Vlaams belangsfeer nl janice laureyssens. Die blog vertelt ons het bekende verhaal van de fascistische islam met de groot-mafti van Jeruzalem met wat meer fotootjes over sommige radicale en duidelijk fascistoïde Palestijnse groeperingen. Geen probleem. Het is niet omdat het op een extreem-rechtse blog staat dat er geen waarheid in zit. We hebben jullie daar al zelf over geïnformeerd en we beschouwen ons zelf niet meteen als extreem-rechts. Wat ons veel meer stoort is dat men dan onmiddellijk maar de link legt van de fascistoïde Palestijnen en het dubieuse verleden van sommige strekkingen naar alle gelovige islamieten. Dit is dus WAANZIN. Als we de zelfde logica zouden volgen dan is er meteen geen enkele Vlaming meer democraat. We moeten daar geen tekeningske bij maken zeker? We kunnen massa's fotomateriaal publiceren over de Vlaamse collaboratie. 1000'den keer meer dan over het islamfascisme maar dat wil nog lang niet zeggen dat elke Vlaming fascist was of is. Idem voor de talrijke mensen die geloven in Mohammed of allah. Het eigenaardige is ook dat deze weblog ook een link legt naar de site "liberales". Meer specifiek naar een interview met ene Christopher Hitchens die met veel overtuiging de stelling verdedigt : "gelovigen zijn totalitair". Deze grote intellectueel brengt natuurlijk zeer weinig nuancering in zijn uitleg die alleen het voordeel heeft te bestaan en wel heel erg duidelijk is. Da's altijd mooi meegenomen maar duidelijkheid is natuurlijk geen waarheidscriterium op zich. Je kan ook stellen dat alle Palestijnen democraten zijn en alle Joden nazi's. Dat is zeer duidelijk en in (zeer) beperkte mate misschien zelfs juist maar slaat nooit op de gehele groep die je onder zulke definitie vindt. Ik kan zeer goed begrijpen dat Israël niet zit te jubelen omdat vanuit Gaza raketten worden afgeschoten op zijn burgerbevolking. Maar ik kan even goed begrijpen dat Palestijnen Israël niet meteen als meest bevriende natie kunnen beschouwen. Wat niet betekent dat je dan maar meteen met een geel-groene bandana om je hoofd de hitlergroet moet brengen aan één of andere debiele Hamasleider die alle Joden wil uitroeien. Het stoort mij echter dat zulke linkjes vroeger nauwelijks voorkwamen maar dat we zulke ideeënallianties nu zien opduiken. Dit betekent dat uiterst-rechts zich ideologisch aan het hergroeperen is rond deze thema's. Dat zal natuurlijk weinig plezier doen aan Alexandra Coolen die niet meteen gekend staat als een papenvreetster. Het betekent wel dat het meest rabiate fascistische en intolerante  ideeëngoed zich aan het hergroeperen is.  Dit ideeëngoed is geen monopolie van het Vlaams belang maar zit ook elders  verscholen. het wordt hoog tijd om die kernen ook in het oog te houden want ze beschikken over steeds meer populistische boegbeelden die ooit hun spreekbuis zouden kunnen worden. Vrijdenkers of atheïsten moeten niet verward worden met uiterst-rechts noch met uiterst-links. Weer zou het hier gaan over een veralgemening zoals de voorbeelden hierboven. De enige stelling die moet worden verdedigd is de vrijheid van meningsuiting en we meoeten inderdaad waakzaam blijven dat de intolerantie het niet haalt. Sommige weblogs doen zich echter voor als de grote verdedigers van de vrije meningsuiting maar trachten alleen maar haat te zaaien tegen groepen die er toevallig een andere mening op na houden. Dat er binnen elke strekking idioten zitten zal wel geen wereldnieuws zijn zeker ? Dus deze weblog verklaart zeer duidelijk de vrije meningsuiting te verdedigen ook deze van de uiterst-rechtse weblogs maar wil hiermee niet geassocieerd worden. Ook niet als we onze lezers verwijzen naar Spinoza of andere filosofen die zeer terecht de godsdienst hebben bekampt als filosofische gedachte. EZij hebben echter nooit opgeroepen tot haat tegenover de gelovigen. Belangrijke nuance ! Dit was dus geen ironisch bedoelde bijdrage wel een verduidelijking met wie wij nooit willen geassocieerd worden. Af en toe is dit nodig.

09-03-2008 om 17:44 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
08-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de blote billen van Ann en Goedele en ander triestig nieuws op vrouwendag
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vandaag vroegmorgenlijk aan het werk omdat gisteren weer wat drukjes was. Hoe zit het ondertussen met onze Belgische federale regering? We hebben intussen Verhofstad met zijn interimregering, gesponsord door de federatie voor de bevordering van de tijdelijke werkkrachten. Tot nog toe is die er enkel in geslaagd om in Brussel het aantal tricolore vlaggen die uithingen vooral in de typische gepensioneerde ambtenarenbuurten van Sint-Agatha-Berchem, Molenbeek (buurt Blvd Machtens niet te verwarren met down-town), Koekelberg en Ganshoren, drastisch te laten verminderen. Het gaat hier om een totaal irrationele reflex van deze brave unitaristische bevolkingsgroep want onze Guy heeft volgens onze zeer ondeskundige mening niks,  maar dan ook niks, opgelost. Buiten een begroting waarmee elk modaal huisgezin onmiddellijk zou terecht komen op de lijst van niet-kredietwaardige verbruikers en een tekst over de dienstencheques en de hieraan gekoppelde fiscale aftrek waarvoor je minstens 4 jaar opleiding moet gevolgd hebben om te weten wie wat mag aftrekken van zijn of haar belastinge, hebben wij geen enkele krachtige beleidsdaad opgemerkt. Halt, er is Decrem die er nu in geslaagd is om de twee militaire Airbussen definitief kapot te laten gaan en op zoek is naar een "goeie occasie". En wat met de definitieve regering die samen met de Paashaas zou moeten opdagen? Enkel ruzie en ambras. Ze zijn er zelfs nog niet uit wie nu uiteindelijk eerste minister zal worden. Zal het "bleeding ass" Leterme worden of Didier "MR populair". Niemand weet het. Nu daagt zelfs Di Rupo terug op als fix-all product. En wat met onze favorieten van de N-VA? Zijn ze nu nog in kartel met "bleeding ass" of zitten ze in de oppositie? Even de kristallen bol raadplegen want op een cartesiaans-analytische manier komen we nooit tot een duidelijk antwoord. Bij open-VLD, nog zo'n favoriet vehikel, houden ze voorzittersverkiezingen met twee ernstige kandidaten. Bartje "mopsneus" Somers en Margriet "mopsneus" Hermans. Fysiek merken we niet meteen veel verschil. Inhoudelijk  hebben we evenmin  hoogstaande debatten mogen meemaken. Behalve dat Margriet "the voice of the golden shower" solliciteert naar de (niet bestaande) ministerpost voor gepensioneerden. Misschien kan er overwogen worden om haar maar meteen een vervroegd pensioen te gunnen dan besparen ze ons tenminste een paar van haar onbedaarlijk irritante lachsalvo's à rato van 3 per minuut.
Conclusie : kommer en kwel met natuurlijk 1 lichtpuntje, nee zelfs een vlammend baken in de duisternis namelijk het voorakkoord over de regionalisering van de pachtwet en de snelheidbeperkingen in de driehoek Koksijde, Komen, Kinrooi.
Verder noteren we dat een nieuwe godsgeleerde ons komt verblijden met het grote nieuws dat Jezus een homo was. Onze nationale roze opa, Will Ferdy veegt de vloer aan met tweeduizend jaar bijbelstudie. Hij maakt een definitief einde aan het geraaskal van de grote kerkvaders en filosofen en verklaart in de Osservatore Romano, sorry, De Story (heeft in Vlaanderen de zelfde impact als de OR in de katholieke kerk), dat het allemaal in het evangelie van Johannes staat. En het bijzondere is dat niemand dit ooit eerder was opgevallen. We stellen voor om Will maar meteen tot kandidaat eerste minister uit te roepen. Eindelijk iemand die ouwe problemen een definitieve oplossing bezorgt ! En koop vandaag De Standaard voor het onvolprezen literair hoogtepunt van de week. Het gaat, natuurlijk, over de column "parbleu" van Jo Van Damme die onder de titel Catfight een bijdrage levert aan de vrouwendag door twee van onze grootste vlaamse vrouwen , Ann Van elsen en Goedele Liekens letterlijk en figuurlijk in hun blote hammen te zetten. MEESTERLIJCK.

08-03-2008 om 10:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bart Dewever vraagt overheveling van Vlaanderen naar Frankrijk.
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Wat we zelf doen, doen we beter. Deze slogan is in elk geval niet van toepassing op de voorzittersverkiezing van de N-VA. Of wat denken jullie over een verkiezingsstrijd tussen één enkele kandidaat die dan uiteindelijk 98,89% van de stemmen haalt. Zelfs Poetins broer haalt minder in Tsjetsjenië en dit ondanks de uitdrukkelijke belofte van de plaatselijke democratisch aangestelde leider dat Medvedev 100% zou halen. Bart Dewever zou dus best uitwijken naar gindse streken. Hij zou daar veel geloofwaardiger overkomen. Er is daar meer begrip voor zulke tradities en gebruiken maar er zijn geen fritkoten maar daar kan voor gezorgd worden. We halen meteen een dubbelslag : wij zijn hem hier kwijt en in Grozny en omstreken kan hij maar weinig nieuwe schade aanrichten. Bovendien zal hij daar wel iets vinden dat het splitsen waard is buiten B-H-V. Eigenaardig genoeg staat het blije nieuws van zijn schitterende verkiezingsoverwinning op de site van de VRT-nieuwsdienst vlak naast een filmpje over een indiër die veklaart een speciale shampoo te gebruiken voor zijn weelderige oorhaar. Het oorhaar is inderdaad even indrukwekkend als de score van Bart en is dus van gelijke nieuwswaarde. De andere Bart, bijgenaamd mopsneus, werd eveneens herverkozen, zij het met een minder overrompelende score. Gelukkig blijven we dus gespaard van Margriet, "golden shower", Hermans politieke interviews met obligate bulderlach. Stel je voor dat zij moet komen uitleggen waarom openVLD nu toch niet in een oranje-blauwe formatie stapt maar wel in een blauw-paarsgroene hoehahaha of een rood-blauw-oranje...hoehahaha. Iedereen zou verkiezen om als pimpelmees te zijn geboren i.p.v. dit te moeten doorstaan. Ik denk trouwens dat zulke interviews onze Evergemse terrorist hebben doen toegeven dat hij die zes moorden heeft gepleegd. In Marokko hebben ze iets minder scrupules over ondervragingsmethodes. Ze werden ginder opgeleid door ex-commissaris Debie van de Antwerpse Volkssturm. Het is tijdens zijn proces duidelijk gezegd dat hij de cd's van Margriet gebruikte om "lastige mak....n" de basisprincipes van "eigen volk eerst" bij te brengen. Naar het schijnt heeft deze volkssturmer nu een website waar je je buren kan verklikken. Dat is een oude Antwerpse, zelfs vlaamse, traditie die ooit de duitse bezetter bijna het land heeft uitgejaagd. Nergens werd er zo veel verklikt dan hier te lande. Je moet dit dus wel zien als een verzetsdaad om de vijand gek te maken....maar we zijn ondertussen van ons onderwerp afgeweken...wat was het weer? Brussel-Halle-Vilvoorde? Juist, ja Bart Dewever. Het enige dat we nog over hem willen vertellen is dat hij niet Noël Slangen heeft aangesproken om zijn verkiezingscampagne te leiden. Hij verkoos bij een minder bekend bureau te rade te gaan en kreeg een persoonlijke coach toegewezen die jullie op de bijgeleverde foto zien een demonstratie geven van "hoe lach ik mijn publiek toe" maar dan in het frans.

08-03-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
06-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terreur bij de staatsveiligheid
Klik op de afbeelding om de link te volgen Even ernstige plooi in ons engelengelaat laten vallen want er is belangrijk nieuws uit de Zuidelijke Provincies anders gezegd : België. De Belgische staatsveiligheid dient een klacht in wegens een lek....     Als iedereen uitgelachen is kunnen we misschien verder gaan. Voor onze verbaasde Noorderburen eventjes een kleine duiding : Marokko arresteert een Belgische Marokkaan of Marokkaanse Belg die ginds een terreurnetwerkje uitbaat met veel pistolen en geweren. Bij ondervraging blijkt dat die brave mens in ons landje woont en hier een zestal onopgehelderde moordjes zou gepleegd hebben,  voornamelijk op gematigde imams en op de woordvoerder van de Joodse gemeenschap. Dus duidelijk geen passionele familiedrama's waarvoor  nog eventueel een verschoningsgrond zou te vinden zijn. Blijkt dat deze brave borst eveneens veelvuldige avontuurlijke trektochten deed in toeristische plaatsen zoals daar zijn Afghanistan en sommige grensgebieden van Pakistan. Allemaal heel onschuldig omdat je je daar zelfs mag verwachten om je buurvrouw of je  bureaucollega's tegen het lijf te lopen in de talrijke geronomeerde viersterrenhotels. Na een aantal dagen lekt vervolgens in de pers uit dat deze globetrotter een maandelijks onderhoudsgeld kreeg van de Belgische staatsveiligheid...tja probleem. Wat doet deze koorknaap die toch al minstens zes totaal ongevaarlijke en zelfs eerder sympathieke burgers heeft omgelegd wegens ideologisch onduidelijke redenen op de lijst van tipgevers ? We kunnen slechts vermoeden dat het enige hier gehanteerde criterium de moordfrequentie is van deze plaatselijke revolverheld. Of de exotische naam...we durven toch niet te denken dat de dienst die geacht wordt ons landje net tegen zulke individuen te beschermen deze zelf uitbetaalt....twijfel twijfel twijfel...maar gelukkig worden we nu dus gerustgesteld door het hoofd van deze efficiënte dienst in lands belang. Hij dient klacht in tegen onbekenden die erop uit zijn om hun uitstekende reputatie te schaden.  Groot gelijk hebben ze, want zelf uitzoeken wat er nu net aan de hand is kunnen ze natuurlijk niet. Weer een sterk staaltje van alledaags Belgisch surrealisme waarvoor dank.

06-03-2008 om 20:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
05-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilders geeft premiere van film in de Yab Yum
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Holland wordt het Bollywood van Europa. Een geniaal filmer is opgestegen uit het absolute niets. Geert Wilders is de erfgenaam van de neo-realistische italiaanse cinema vermengd invloeden van Jacques Tati. Kitoko heeft al een privévoorstelling gekregen in de Yab Yum te Amsterdam. Veel herinneren we ons niet meer van de film zelf, wel van het neo-realisme van de diensters. Holland ging al plat voor de keelclitoris van Deep Throat maar  deze keer zullen ze nog massaler  kijken naar "Wilders leest voor uit de koran" wat ons toch wel iets minder boeiend lijkt dan een keelorgasme. Maar in het bijbelvaste Holland weet je nooit. In elk geval wordt er over gepraat nog voor het eerste beeldje werd vertoond. Het is zelfs niet zeker of de film wel de buis haalt maar dan komt hij op het net, verklaart de Hollandse Almodovar. Balkie vreest dat het Hollandse legioen in Afghanistan zware verliezen zal lijden indien de prent ooit vertoond wordt. Hij onderschat het feit dat intussen de dappere Belgen vanop 12.000 meter hoogte daar alles in het oog en het vizier houden vanuit hun Mirages. Tenzij ze natuurlijk in reparatie zouden zijn zoals de Airbussen van het Belgische leger. Dus brave Hollanders wees niet bang! De Belgen waken over jullie ! Laat Wilders film dus maar lekker los !

05-03-2008 om 20:07 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.clochards bestormen vlaamse scholen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Gisteren hadden we een drukke avond en is er dus niks geblogd, tot spijt van onze lezers natuurlijk. We slagen dan maar een avondje over en laten pas nu onze commentaar los  over de ergerlijke feiten die we gisteren, helaas, weer mochten vaststellen.

In ons belgenlandje moet je als ouderpaar meteen ook een kampeerliefhebber zijn. Van onze Noorderburen wisten we dat dit bij hen meestal wel de regel is als we vanaf midden juni de grote Hollandse caravantrek op onze snelwegen waarnemen. Bij de Belgen hadden we dit echter nooit kunnen vermoeden. Missschien groeien Noord en Zuid toch weer naar mekaar toe ??? Waarover hebben we het? Wel over de talrijke ouders die zich plots blijken in te leven in het primitieve straatcomfort van een dakloze zwerver. Zij komen met hun beste plaid, strandstoeltje of indianententje kamperen voor de school van hun dromen om daar hun kleine ettertjes in te schrijven. En dit alles in het barre klimaat eigen aan de maand maart. Je moet er wel wat voor over hebben om je zoon- en/of dochterlief deftig hun soepbordjes zien leeg te eten terwijl ze de regel van drie trachten toe te passen op de prijs van de wintergroenten. Ik herinner mij nog zeer levendig de koude oorlogspropaganda waarin onze BRT afgrijselijke beelden toonde van haveloze Russen in ellenlange wachtrijen voor één of ander product dat er plots wel was of plots niet meer was. Echt veel verschil met de verkleumde ouders voor de vlaamse schoolpoorten merk ik niet zo onmiddellijk. Tenzij aan hun schoeisel. Hier zijn dat meestal moonboots die eveneens gebruikt worden voor de skivakanties terwijl in het barbaarse communistisch Rusland van weleer niet zo erg werd uitgekeken naar de winterpret. Volgens onze Vlaamse regering  zou er echter beterschap moeten komen voor de volgende jaren. Er komt namelijk een ticketsysteem via een inbelnummer bij een callcenter. Veel te veel buren van schoolpoorten protesteerden immers tegen de overlast die de wachtende ouders veroorzeiken. Blijkt ook dat Maria Boodschap te Brussel al vol zat. Daar waren wij al lang achter maar anderen zijn blijkbaar wat trager van begrip of lijden nog te sterk onder het juk van kerkelijke dogma’s. Toch blijkt er een mirakeloplossing gevonden te zijn door de onderwijsschepenen van onze grootste vlaamse cultuursteden, Antwerpen en Gent. Ze hebben die waarschijnlijk gevonden na het debat over het hoofddoekverbod of in een vlaag van totale zinsverbijstering. Zo zullen ze een “virtuele kampeerplaats” uitwerken. Dit verschijnsel verdient een woordje bijkomende uitleg vermoed ik. Wel, de scholen zouden lijsten aanleggen met alle leerlingen die op hun banken hun broeken of rokken willen komen verslijten. Het zou niet het tijdstip van de registratie zijn die telt maar de afstand tot de school. Opgepast, dit is hier weer een praktijkles van het vak “Alledaags Belgisch Surrealisme” voor onze vrienden uit het land van Balkje Potter. Als een kind te voet naar de school kan komen heeft het voorrang op een kind dat per auto wordt gedropt. Verwondert het jullie nog dat het hoofdoekjesdebat ook zo weinig inhoud had ? Dit idee van beide onderwijschepenen kan maar alleen ontspruiten aan het brein van een muis waarop de meest extreme laboratoriumproeven werden uitgetest in verband met de hersenfuncties. Laten we er dus maar meteen over zwijgen en warme erwtensoep brengen aan de wildkampeerders. Zelf hoop ik de ouder te zijn van een verzameling verschrikkelijke domoren die ik alleen maar kwijt kan in het beroepsonderwijs. Of is dit ook een idee dat aansluit bij de leefwereld van onze hersendode muis ? Ik merk nochtans dat de loodgieter, de beenhouwer en mijn chauffagist in een rianter optrekje wonen dat het mijne. Al wil iedereen tegenwoordig zo eeen lullig secretaresje worden.


05-03-2008 om 19:39 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liever sexslavin dan met Vervotte en Leterme in de lift
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Treurnis alom op deze aardkloot. Ik heb eventjes het "Nieuws online" geraadpleegd. Vrolijker word je daar niet van. Eventjes een opsomming van de meest markante feiten van vandaag : zatte madammen uitgeroepen tot meest populaire blog, een Italiaan die zijn Belgische vriendin en kinderen vermoordt, een 16jarig meisje uit Seattle moordt gezin uit omdat haar vriendje niet binnen mocht, de terugkeer van Leterme met video op youtube, Amerikanen willen meer kussende homo's op teevee, een wegrennend jongetje van 3 doormidden gehakt in Kenia en nog in het beloofde land "powered by capitalism" zoals Bob Van geel zou zeggen, waar een licentie wordt ingetrokken van een ziekenhuis nadat er 40.000 ...VEERTIGDUIZEND... mensen met hepatitis en aids werden besmet. Als ik nu geen prozacje slik zal ik het nooit meer doen. En dat allemaal in één dag...de allerergste horrorfilm zal er nooit in slagen om zelfs maar twee van deze afgrijselijke voorvallen binnen de zelfde plot te laten bewonderen.  Ik word er effe niet goed van !
Nu eventjes surfen naar het NRC-Handelsblad, onze geliefde krantenlectuur vanuit de Noordelijke Nederlanden. Zij hebben het over de verkiezing van de broer van Poetin,  Medvedev, de uitgave van een nieuwe Van Dale speciaal voor vmbo'ers (zal waarschijnlijk een zeer frequent voorkomende ziekte zijn bij de Noorderburen), sancties tegen Iran, een dooie onderzoeker op de Zuidpool, Van Basten die Italië rijker maakt en vrijwilligers die helpen bij melding van hartaanvallen.
Ik zal toch niet de enige zijn die meteen een significant verschil opmerkt tussen de Zuidelijke pers en de Noordelijke. Tussen een vrij normale nieuwsgaring en de puurste sensatie. Het wordt dus hoog tijd  dat we daar wat studiewerk rond doen vooraleer we in het Zuiden allemaal beestachtig worden afgemaakt door maniakken. Want dit soort nieuws heeft een enorme impact op de labiele medemens rondom ons en die zijn echt niet zeldzaam. Best toch eventjes rondkijken vooraleer je de deur uitgaat na 16uur, zou ik zo zeggen. Stel je voor dat je en Leterme en een doormidden gehakt jongetje ontmoet. Dat is net niet zo traumatiserend dan, en Leterme en Inge Vervotte samen. In dat laatste scenario koop je best meteen een enkele reis naar Oost-Congo om je daar als sexslavin van generaal Nkunda te laten registreren.
En verder was er vandaag niks speciaals te melden. Nog een prettige nachtrust toegewenst !

03-03-2008 om 21:29 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volksverheffing in de overtreffende wijze
Klik op de afbeelding om de link te volgen We merken dat onze blog wel degelijk gelezen wordt  vermits de reacties in aantal toenemen. Het is echter een louter kwantitatief fenomeen. Het inhoudelijke aspect zullen we hier niet ter sprake brengen omdat een debat noch over de aanhechting van Zeeuws-Vlaanderen noch over de zedelijke handel en wandel van de Oostendse lezeressen enige toegevoegde waarde zal brengen aan de huidige politieke situatie in België en in de wereld. Het enige onderwerp dat de Belgen en meer bepaald het Vlaamse volk bezig houdt is de hervorming van de pachtwet zoals we reeds uitvoerig hebben geargumenteerd.  Persoonlijk denken we dat deze materie eveneens onze steeds talrijkere lezers uit de Verenigde Provincies in de ban houdt. We zullen dus niet ingaan op de reacties noch enige rechtzetting toevoegen aan onze commentarrn die trouwens een bijna bijbelse dimensie hebben. Hopelijk duikt er morgen weer een item op dat ons nog meer zal ergeren dan de troostelozen domheid van onze lezers. En toch zullen we niet wegzinken in een heilloos sarcasme. We blijven optimistisch dat we ons publiek kunnen opvoeden zeg ons dus na : A, AA, AAA

02-03-2008 om 19:48 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
01-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Copsa Mica of Charleroi geef ons Zeeuws Vlaanderen terug, Unoxmutsen !
De laatste maanden kan je op basis van het binnenlandse nieuws de meeste Belgische kwaliteitskranten, zowel nederlandstalige als franstalige, nog het best vergelijken met het Franse Charlie Hebdo. Zelfs bij de meest ernstige en gortdroge opsomming van politieke feiten lig je dubbel van de onbedaarlijke lachbuien. Het is echter een zege voor de schrijvers van politieke commentaarstukjes. Mijn grote favoriet is Jo Van Damme die elke zaterdag mijn gemoed opfleurt met zijn stukje "parbleu" in De Standaard" . Alleen al omwille van deze pareltjes is een investering in een abonnement een betere zaak dan je geld te vergooien op de beurs. Indien Jo dat wil mag hij nu stante pede medewerker worden Maar goed we maken ons weinig illusies. Het minst verrassende binnenlandse nieuws van de drie laatste dagen kwam uit Brugge. De vroede Brugse burgervader meldde het grote nieuws dat de joodse professor die wat problemen heeft gekend in het plaatselijke etablissement "Le Panier d'or" was een potsenmaker ! Onze trouwste lezers zullen zich nog het commentaar herinneren die je op deze weblog nog kan terugvinden met verwijzing naar de grote Vlaamse leider Joris Van Severen. De joodse professor was niet eens professor. Het was een banale discussie over de prijs van 6 euro voor een koffie. Buiten het feit dat ik wel wat meer licht ontvlambare personen in mijn kennissenkring tel die zelfs voor een iets lagere koffieprijs een ober willen molesteren lijkt mij deze uitleg wat voorbarig. Maar als ware democraten past, wachten wij netjes de afloop van het onderzoek af dat wordt gevoerd door het comité P. Dus gelukkig niet door de Brugse pandoeren anders stond nu de uitslag al vast ! Wij zijn benieuwd, maar tot nog toe wijst gelukkig niks erop dat de verkoop in de talrijke "Hand Made Belgian Chocolates-winkels" een dipje zou gekend hebben.
Ander belangrijk nieuws uit de Verenigde Provinciën. Daar hebben ze d'r niks beters op gevonden om Charleroi tot lelijkste stad ter wereld uit te roepen. Charleroi dan Luik. Dus één was niet genoeg. De eerste twee plaatsen kregen we aangesmeerd. Die Unoxmutsen hebben wel heel veel lef. In plaats van ons eens meer dan "one point" toe te kennen met het Eurosongfestival doen ze ons dit aan ! En de andere steden zijn Katowice (Polen) , Nikel (Rusland) en Copsa Mica (Roemenië). Wat een ranglijst ! Copsa Mica...daar staat zeker en vast een camping uitgebaat door een kees en speciaal uitgerust voor hun sleurhutten. Hoe weet een Hollander nu of Copsa Mica lelijker is dan Charleroi??? We zullen hen dus toch Zeeuws Vlaanderen moeten afnemen want ze leren het nooit. We sturen een bataljon Oost-Congolees ongeregeld op hen af en we zullen dan wel zien of de Zeeuwse meisjes nog zo oranjegezind zullen blijven ! We publiceren hierbij twee fotoos en een prijsvraag welke van de twee werd genomen in Charleroi en welke in Copsa Mica en zeg nu zelf, zijn die Unoxmutsen objectief ?
01-03-2008 om 14:17 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Titty Twister staat in Oostende
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Het wordt hoog tijd dat we wat intiem worden met onze lezertjes. Wat vertellen de statistieken ons vandaag? Wel, we staan op de twaalfde plaats. Dat stoort ons nog nauwelijks vermits we vermoeden dat al de blogs die ons voorbijrazen het fameuse Hollandse pyramidesysteem gebruiken. Onze slogan blijft "ole komt boven". Ik weet niet meer welke artiest deze strijdkreet ooit heeft uitgevonden maar hij was een visionair. We hadden tot nog toe 226 unieke bezoekers, wat we helemaal niet zo slecht vinden na een maand. En een goeie 6% zijn Unoxmutsen. Voor diegenen onder ons lezerscorps die niet zouden weten waarover we het hebben drukken we hierbij zo'n exemplaar af. We raden eventuele liefhebbers aan om tijdens een wintermaand even af te zakken naar  de Efteling om massa's van deze dingen te kunnen bestuderen. Spijtig genoeg zit er meestal een levend wezen in verpakt. Geen verdere commentaar want anders worden we zoals de anderen. Naar het schijnt zijn weblogs befaamd voor hun grof woordgebruik en zo zijn wij natuurlijk niet. Wij zijn fijnbesnaarde kultuurminnaars. Aangezien we dus bemoedigende cijfers halen doen we lekker verder tot grote vreugde van onze meest fanatieke lezerskern. Die bevindt zich volgens onze statistiek in of rond Oostende. Op zich is dat al een voldoende reden om het niet op te geven want enige volksverheffing kan daar best gebruikt worden. Hiermee bedoelen we natuurlijk niet het kultuurmonument Lucy Loes  waarvan we al 85 jaar lang trouwe fan zijn. We hebben het over horden van god losgeslagen losbollen en toogmeubilair die geen enkele  mensentaal meer kennen na het invallen der duisternis. De meeste scenes uit het bekende meesterwerk van Quentin Tarantino "From Dusk till Dawn" werden trouwens in een zo'n typische Oostendse keet gedraaid. We gaan er de naam hier niet van verklappen om nog niet meer onschuldige wichtjes als Juliette Lewis in het verderf te storten. Ik had ooit iemand in mijn vriendenkring, een zekere Fanny, die in haar onschuldige jeugdjaren sprekend leek op Juliette Lewis moet je haar nu zien na één nachtelijk bezoek aan dat hellehol ...en dat omdat ze haar communiekruisje niet om het frele nekje droeg. En zeggen dat Marvin Gaye ooit naar Oostende kwam om af te kicken van zijn verslaving. Ze hadden hem beter naar de Colombiaanse jungle kunnen sturen. Had zijn vader hem niet moeten doodschieten en wij zijn de laatsten om te twijfelen aan z'n vaderliefde want we kennen de ware reden...
Nog één ding : we krijgen hier massa's telefoontjes van die 6% Noorderburen ( U ziet het, waarde lezers, we hebben een keurig taalgebruik) wat de prijzenpot is bij  de prijskamp die we uitgeschreven hebben in de vorige bijdrage over de lelijkste stad ter wereld. Wel waarde vrienden, de eerste en enige prijs is een bezoek aan Oostende met concert van Lucy Loes en daarna een nachtelijk rondleiding in het decor van de Titty Twister

01-03-2008 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
29-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef ons Zeeuws-Vlaanderen terug of we klonen Balkenende !
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Kijk, we zijn erg blij met de reacties vanuit de Noordelijke Provinciën. Maar ze gunnen ons Balkenende niet. Meer zelfs, ze beschuldigen ons om een kwade hand in zijn genealogische oorsprong  te hebben gehad ! En gelijk hebben ze verdorie. Wat dachten ze wel. Mijn grootopoe heeft daar tijdens de eerste Wereldoorlog 4 jaar krijgsgevangen gezeten. De 4 ellendigste jaren van zijn jonge leven ! Hij wou er nooit meer aan herinnerd worden zo getraumatiseerd is hij teruggekomen uit dat gevangenschap. Denk je maar effe in, alle dagen karnemelk, koffie verkeerd, uitsmijter, eierkoek...en dan komen klagen dat je begint enig balsgedrag te vertonen???? Goed, het was misschien niet bijbels dat opoe Gerard daar een bastaardje verwekte die later de bloedlijn van jullie Balkie bepaalde, maar jullie hadden er toch zelf om gevraagd...geef toe. Jullie kunnen die dingen in het Noorden misschien vreten maar hier in het Zuiden kweken ze daarmee enkel mestkippen. Daarom, beste Jopies, hebben wij in alle vriendelijkheid tijdens de besprekingen van 1919 te Versailles,  Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-Limburg als herstelbetaling geëist. Volgens opoe Gerard was dat een erg minimalistisch eisenpakketje. Had hij toen als onderhandelaar mogen optreden in die wagons, dan hadden jullie waarschijnlijk enkel de Waddeneilanden overgehouden. En dan nog enkel omdat hij hun bestaan niet vermoedde. Wat was dan nog het gevolg van zulke meer dan redelijke eis ? Kwamen ze daar in opstand en stuurden ze Wilhelmina d'r naar toe die iets wauwelde over het amputeren van haar pink en een klein lichaamsdeel maar vervelend wanneer het er niet meer zou zijn. Dronkemanspraat, Jopies ! Te veel jenever op ! Mot je nie klage, joh !
Trouwens ooit pikken we dat toch maar mooi weer in. Als we Brussel-Halle-Vilvoorde hebben gesplitst en de pachtwet geregionaliseerd, DAN, beste Unoxmutsjes ! Maar we hadden jullie beloofd dat nooit meer te zeggen !

29-02-2008 om 21:47 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste Hollanders, wanneer rehabiliteert Sarkozy Sus van den Enden ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Gisteren geen tijd gevonden om onze gal te spuwen waarvoor onze platste excuses. We hadden de vraag gekregen via de bevriende Ressacs-weblog of we een aantal nederlandtalige documenten konden duiden en vertalen of tenminste de grote lijnen. Je denkt dan meteen dat het dan zou gaan over Ajax, softdrugbeleid, desnoods Wilders of Hirsi. Niks daarvan, het ging over Adriaen Koerbagh en ene Franciscus van den Ende.  Tja beste Japies en Jopies daar weet ook de modale Hollander niet meteen een pasklaar antwoord op te vinden. Laat staan deze Zuid-Nederlander die toch een belangrijk deel van de verlichtingstheorieën gecensureerd of zelfs met de dood bestraft aan zich heeft moeten laten voorbijgaan onder de knoet van het  het wrede en vooral verenigde juk van Spanjolen en papen. Want het gaat allebei over personages die hebben geleefd in wat de Noordelijken fier hun Gouden Eeuw noemen en wat hiet een iets minder populaire periode is geweest  behalve misschien voor het schildersgild. Dus werd er nogal wat afgegoogeld toen bleek dat beiden niet meteen een winkel om de hoek openhielden en wat bleek ? Die twee bleken nogal verstandige en zelfs heden ten dage nog zeer wijze en actuele stellingen te hebben verdedigd die ze allebei met hun leven hebben moeten bekopen maar in zeer uiteenlopende omstandigheden. Zowel Adriaen maar voornamelijk onze Frans, zijn recentelijk herontdekt en behoorden tot de intimi rond de bekendere Spinoza die ook nog steeds heel lezenswaardige dingen heeft geschreven. En dat moet ik dus dank zij de fransen ontdekken. Ik verfoei mijzelf. Als jullie hier meer over willen weten en het is de moeite googel dan ook eventjes en ontdek de wondere wereld  van vooral Susse van den Ende afkomstig uit Antwerpen maar gelukkig uitgeweken naar Amsterdam en later terechtgesteld als staatsgevaarlijke terrorist in Parijs na een mislukt complot tegen zonnekoning Louis XIV. Hij had met de steun van een deel van de Normandische en Bretoense adel, de Engelsen en de Hollanders getracht een landing te organiseren in ...Normandië (Pont Audemer) om er een democratische republiek te stichten. We spreken hier over het jaar des Heeren 1674 ...Jullie lezen het goed, beste fans .... En we spreken hier wel degelijk over democratische principes zoals we ze nu nauwelijks verwezenlijkt hebben . Dus niet over de democratie van Plato met zijn geleerde elite die het allemaal eens zal beslissen omdat de rest van de kloothommels er toch niks van begrijpen.
Googelen maar en verbaas u zelven vooral dat we nogal gepriviligieerd zijn omdat we vlotjes Nederlands kunnen lezen waar de fransen minder sterk in zijn en dat voor filosofische traktaten. Onze Frans of Susse verdient een ereplaats niet op het schavot maar tussen de allergrootsten EERHERSTEL VOOR VAN DEN ENDEN ! Wij eisen onmiddellijke excuses van de Franse regering ! Janssens heeft ook lang gewacht om zijn excuses aan te beiden aan de joodse slachtoffers van de Antwerpse razzia's dus Sarkozy kan ook maar eens as op het hoofd strooien. Hij moet er zich niet trachten uit te leuteren met het excuus dat hij de 10 overlevende Tirailleurs Sénégalais  hun pensioen heeft gegeven. Die sukkelaars hadden begot geen kin meer van er op te kloppen. Tussen haakjes België zou ook wel eens een discoureke mogen houden voor dit elitekorps dat wel een geweer en vooral een bajonet kreeg maar zonder kogels en die in 1914 de overblijfsels van het Belgische leger hebben gered van achter de spoorwegbedding die nog het laatste obstakel was waarachter ze zich konden verweren tegen den Duits. Laten we dit nooit vergeten en eerbiedig het hoofdje buigen voor deze historische multiculturele samenwerking. Misschien kan dat een hint zijn voor de volgende IJzerbedevaarten in Diksmuide en in Steenstrate ...
Maar we wijken af. Laten we  ook de snippers terugvragen van  zijn werken die  op bevel van zotte Louis in de Bastille werden versneden wegens hun gevaarlijke inhoud en laten we de term "livre de Hollande" zijn ware betekenis teruggeven i.p.v. hierbij de connotatie te maken naar publicatie s over de vleselijke lusten. Het gaat hier over een franse benaming voor staatsgevaarlijke en antigodsdienstige geschriften. Wij bekijken onze Noorderburen met een veel welwillender blik sinds we kennis mochten maken met de stichtende lectuur van den Ende en gans de kring rond Spinoza. We zullen jullie nooit meer reduceren tot een volk van Unoxmutsjes en kathedraalzeikers als we jullie in Antwerpen horen brallen. Beloofd onthou Franciscus van den Enden en vergeet Van Speyck ! Voor de luiaards hebben we een speciaal linkje gemaakt naar een artikel van Etienne Vermeersch over Spinoza en een linkje naar een artikel over onze Sus. Veel plezier, bolleboosjes !

29-02-2008 om 19:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
27-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het mysterie van de ontbrekende komma
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Diegenen onder jullie die regelmatig een krantenwinkel binnenstappen, zullen vanmorgen onmiddellijk de ronkende titel van “De Standaard” hebben opgemerkt.

Er ontbreekt een komma in de wet !

Wij vinden dat er een erg merkwaardige gelijkenis tussen de frontpaginatitel van DE Vlaamse kwaliteitskrant en de titels van onze blog begint te bestaan. Nu hoeft dit parallellisme niet meteen te duiden op een kwalitatieve verbetering van de redactionele lijn bij de betreffende krant. Laten we daar een bescheiden eerlijkheid in hebben en dit maar grif toegeven. Maar het duidt evenmin op een toenemende geloofwaardigheid in het Belgische staatsbestel. Zo veel is ook duidelijk ! Voor de Noorderburen wil ik er wel meteen bij vertellen dat de ontbrekende komma niets te maken heeft met de pas geregionaliseerde pachtwet. Want die reeks historische Vlaamse overwinningen is gelukkig nog niet in teksten gegoten. Wie weet wat er ons immers nog te wachten staat. Stel je even voor dat er in de Vlaamse verkeerswet een punt of zelfs een dubbelpunt ontbreekt. Ik mag er niet aan denken. Gelukkig lezen we toch nog iets belangrijker zaken. Zo weet een internationaal expert ons te vertellen dat de honger in de wereld de volgende jaren erg dreigt toe te nemen. Dat is wel wat minder spectaculair dan de komma in de Belgische strafwet maar het raakt ons toch ergens. Het is zo goed als zeker dat de grootste hongersnoden wel niet zullen huis houden in West-Europa. Alhoewel niks uit te sluiten valt. We kennen wel een paar lieden die vandaag reeds van de voedselbank moeten leven en we moeten echt niet ver zoeken want ze werken mee aan dit leuke weblogje. Dus ze bestaan hic et nunc, hier onder ons. Zij lezen ook mee via Internet dat er wel een paar Belgen op de fameuse Duitse CD-Rom met belastingfraudeurs staan die hun centjes naar Liechtenstein hebben versast. Ter informatie : het minimum was 4 miljoen euro anders was je daar niet welkom. Nadat je dergelijk vrolijk nieuws hebt gelezen moet al een verdomd goeie reden hebben om lijdzaam in de rij te staan en blij je pakketje van de voedselbank in ontvangst te nemen. Zij die mij kunnen komen uitleggen hoe je met een werkloosheidsvergoeding als alleenstaande, en een huishuur en je water gas en electriciteit en eten en drinken kan betalen mogen altijd een poging doen maar het zal niet makkelijk zijn. Ik stel mij dan nog niet eens de vraag hoe een allenstaande moeder met twee kinderen er moet in slagen …Mijn vriend Bob Van Geel, je weet nog wel dat liberale haantje “powered by capitalism” zal wel meteen brullen dat ze dan maar moeten werken. Er is immers werk genoeg. Als je er uit ziet zoals Bobje zal dat wel zo zijn, maar niet iedereen heeft zo een mooi kostuumpje en is zo jong van lijf en leden.

Goed, laten we deze sentimentele zaken even achter ons en laten we ons concentreren op de lotgevallen van onze lievelingspartij …de N-VA. Jullie, ik spreek in de eerste plaats weer onze Hollandse vrienden aan, weten dat onze ware Vlamingen dus niet wensen toe te treden tot de nog te vormen regering die de huidige interimregering moet vervangen bij het verschijnen van de Paashaas. Zo verlaren ze zelf en worden aldus opgenomen in het pantheon der onsterfelijke komieken, dat de N-VA de regering geen vertrouwen geeft maar dat ze wel deel uit maken van de meerderheid ! Da’s nog wel iets straffer dan het ontbreken van een wetskomma. Dit is een uitspraak die kan concurreren met deze van het orakel van Delphi waarvan de ouwe Grieken ook nooit iets hebben gesnapt maar dat was nu juist het mysterie. En wie mysterie zegt, zegt geloofwaardigheid in de huidige Belgische politieke context. Want kakelen en orakelen doen ze hier als de besten. De reactie van de Jaapjes om een ruilverkaveling voor te stellen vinden we dus prima. Wij geven jullie twee orakelaars in ruil voor Balkenende. Want zo erg is het gesteld dat we bereid zijn om Balkenende hier aan de macht te brengen. Zelfs hij kan het er niet slechter van af brengen dan de inlandse batterijkippen die zich hier politici durven noemen..


27-02-2008 om 21:50 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
26-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwijgende voettocht op het slagveld van de Peene ter uitwissing van de zoveelste kaakslag
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Teneinde ons ongenoegen kenbaar te maken tegen het vele onrecht dat ons als vlamingen werd aangedaan zoals de recente weigering om het dierenwelzijn te regionaliseren roepen wij al onze lezers op om massaal deel te nemen aan de zwijgende optocht door het slagveld van Peene.
Een paar woordjes historisch inzicht :
De slag aan de Peene beter gekend onder de derde slag van Kassel had plaats op 11/4/1677. Hierbij werd een historische nederlaag geleden door het Vlaamse heir en werd Frans Vlaanderen definitief bij Frankrijk gevoegd.
En om de grote Vlaamse denker Raf Seys te citeren : De zwijgende voettochten door het slagveld van de Peene zijn niet afgestemd op de spieren, maar op bezinning !
Meer info via Google op "zwijgende voettocht Peene"voor diegenen die ons weer niet willen geloven !

26-02-2008 om 21:23 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen ontwaak ! Nieuwe kaakslag is er één te veel !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Voor onze nederlandse lezers die er stilaan niets meer van begrijpen zullen we trachten duidelijke taal te spreken. Vlaanderen boekt immers de grootstse overwinning uit zijn historisch bestaan . De groep van wijzen die in afwachting van een degelijke federale regering moest nadenken over een staatshervorming, heeft zijn ei gelegd. En wat voor een ei ! Vlaanderen wordt voor het eerst in zijn geschiedenis bevoegd over de snelheidsbeperkingen op de gewestwegen ! Het zal de maximumsnelheid zelfstandig kunnen beperken tot 70km per uur. Van zulke klinkende overwinning draaien Borms en Van Severen zich om in hun graven ! Zelf kijken we al uit naar een familieuitstapje via de gewestwegen tussen Leuven en Luik waar je zo een twintigtal keer van het Vlaams Gewest naar het Waals Gewest reist. We zullen kotszakjes moeten voorzien voor de kinderen en de remblokjes laten nakijken bij aankomst. Voor de Hollanders die ‘s nachts reizen via de autosnelweg Brussel-Luik : dit verklaart nu reeds waarom de verlichting al of niet uit is. Het uur dat men in Wallonië de openbare verlichting op de snelwegen uitknipt is natuurlijk niet het zelfde dan in Vlaanderen….Nu zal ook de maximumsnelheid veranderen, gelukkig niet op de snelwegen want dat blijft een federale bevoegdheid ! Hallo Holland volgen jullie nog ? De controle op het zwaar vervoer wordt eveneens een gewestbevoegdheid. De rusttijden voor vrachtvervoer zullen binnenkort verschillend zijn naargelang je in Wallonië dan wel in Vlaanderen rondrijdt met je camion. Dat is natuurlijk omdat wij zulk een enorm land zijn. De snelweg Brussel-Oostende is honderd keer langer dan de Route 66. We beelden ons ook al een levendige scene in waarin Marcel, de Waalse politieman, aan Piotr, de Witrussische vrachtwagenchauffeur zal uitleggen dat na controle van zijn tachograaf blijkt dat hij nog een uur langer moet slapen dan 10 kilometer eerder omdat de rusttijden verschillend zijn tussen grondgebied Tienen en grondgebied Waremme. Dit wordt leuker dan Borat !

En de leut is nog niet gedaan want de pachtwet wordt vlaams ! DE PACHTWET ! Samen met de huurprijzen, de onteigeningsprocedure en de Ikeawet ( ja, Joop je leest het goed hoor !) MAAR NIET de handelshuur ! Wat meteen leidde tot de definitieve breuk tussen N-VA en CD&V waardoor er geen regering meer kan gevormd worden die Brussel-Halle-Vilvoorde kan splitsen…Hup Holland, de zuurstofflessen staan hier hoor ! Wij dachten nochtans dat door de regionalisering van de pachtwet het probleem Brussel –Halle-Vilvoorde definitief opgelost zou geraken. Vlaanderen kon gewoon een aantal franstalige vlaamse gemeenten aan de Walen verpachten voor veel geld en klaar is kees. Dan is er nog een zeer belangrijke stap naar de Vlaamse onafhankelijkheid er komt een bevoegdheid op het vlak van telecommunicatie om rekening te houden met de technologische evolutie in de telecom…zo lezen we, maar we geven grif toe dat we niet elke fijnzinnige nuance snappen van deze historische stap voorwaarts in het onafhankelijkheidstreven van het Vlaamse Volk…we tellen dus op de iets of wat grotere taalvaardigheid der Noorderburen om ons wat grammaticale uitleg te geven bij deze toch wel erg fundamentele bevoegdheid.

En, als kers op de taart, het fonds voor collectieve uitrustingen en diensten dat delen van de kinderopvang financiert komt onder Vlaams toezicht (gaat waarschijnlijk over de Belgische kleuterschool in de laatste siberische kolchoze waar het gedeelte koude kinderschotels vanaf nu zal vervangen worden door gesubsidieerde vlaamse stoofkarbonade en konijn met pruimen) en last but not least, het Landbouwrampenfonds, al een ramp op zich, vermits de kas volledig leeg is. Daarom kon er trouwens geen schadevergoeding worden uitgekeerd aan de slachtoffers van blauwtong. Nee Japie, deze laatste twee zinnen zijn niet verzonnen dit is Belgische politiek !

MAAR, vliegt de blauwvoet, storm op zee ! EEN NIEUWE KAAKSLAG VOOR VLAANDEREN ! HET DIERENWELZIJN WORDT NIET GEREGIONALISEERD! Dit pikken we dus niet meer! Wij durven nu al zeggen dat dit als een regelrechte provocatie zal overkomen bij de Vlaamse bevolking en zal leiden tot massale volksoproer en marsen op Brussel waarbij de troon der Saksen-Coburgs zal wankelen ! Vlaanderen ontwaak !

Ha die Hollanders, ze hebben hun oranje Unoxmutsjes opgezet want ze denken dat wij de groep van wijzen verwarren met de orde der karnavalprinsen …zijn wij geen leuk landje, beste kezen ? Weet echter dat dit de politieke realiteit van de dag was ! Geef de Valium effe door …

n

26-02-2008 om 20:59 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mythe van de klassenloze klas
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Een pas afgestudeerd socioloog, Orhan Agirdag, brengt Vlaanderen een zeer onaangename maar terechte boodschap. Hij kreeg voor deze boodschap bovendien nog een prijs als toetje bovenop zijn diploma van de KUL. Wat is nu zijn boodschap ? Wel de titel van van zijn studie geeft al een zeer duidelijke hint : "De mythe van de klassenloze klas". Het gaat over de vaststelling dat leerlingen van allochtone afkomst duidelijk minder goede resultaten halen in ons ho zo voorbeeldige onderwijs. Verschillende studies o.a. van de Oeso wijzen uit dat Vlaanderen hier zelfs heel wat slechtere resultaten neerzet dan andere landen. Maar dat zelfde fenomeen zien we eveneens opduiken op de arbeidsmarkt waar er natuurlijk nooit sprake is van racisme. Bijna alle dagen worden we in artikels erop gewezen dat allochtone leerlingen een taalachterstand hebben. Ze zouden zich veel moeilijker uitdrukken enz…Als je de Brusselse Metro neemt, wat voor een heleboel Belgen al gelijk staat met een survivaltocht door de gevaarlijkste gebieden van Borneo, merk je trouwens niet zo meteen dat “allochtonen” enige taalachterstand zouden kennen. Dat de Belgische autochtonen doofstom zijn zou je wel als vrij algemene conclusie kunnen trekken maar van andere “ethnieën” kan je veel zeggen maar zeker niet dat ze zich niet verstaanbaar kunnen uitdrukken. Ik heb al menig Afrikaan zwieriger frans horen praten dan de autochtone Belg uit Koekelberg die mij in één of andere administratie tracht wegwijs te maken doorheen totaal onverstaanbare formulieren. Daarvoor had ik dus geen socioloog nodig. Maar het is toch wel handig dat men dit nu eindelijk eens hoort zeggen in universitaire milieus waar de allochtone belgen niet met de zelfde frequentie zijn terug te vinden als in de Brusselse werkloosheidsbureaus. Bovendien door een student van duidelijk allochtone afkomst waarmee voor heel wat vlaamse kiezers meteen definitief bewezen is dat “vreemdelingen” niet allemaal staan te springen om ouwe dametjes te beroven of om autoruiten in te slaan. Deze vlijtige student stelt zelfs vast dat allochtonen minder slaagkansen hebben, niet omdat ze allochtoon zijn maar gewoon omdat ze meestal uit een laaggeschoold milieu komen. DUS kinderen van laaggeschoolden hebben minder kansen in ons onderwijs ! Wel wel. We zullen zelf nog een argument voor deze stelling aanhalen en we vragen aan alle politieke bollebozen hoeveel europese scholen er in Brussel zijn. Wij kennen er drie. En hoeveel technische of beroepsscholen zijn er voor de kindjes van de Europese ambtenaren ? Geen ? Zijn al deze kindjes dan toekomstige universitairen omdat papa of mama of allebei, zulke slimme ambtenaren zijn ? Er is dus niet alleen de mythe van de achterlijke allochtoon. Er bestaat eveneens de even idiote mythe van de superintelligente europese elite die steeds even slimme kinderen baart volgens één of andere duistere toepassing van de evolutietheorie op bepaalde elites. Dat is niks nieuws, dat is zo oud als de mensheid zelf. Wat onze vriend Orhan beweert lijkt zelfs nog vrij braaf in vergelijking met wat we alle dagen kunnen vaststellen in de franstalige Brusselse middelbare scholen waarvan de meesten stilaan meer gelijkenissen vertonen met een reisagentschap annex evenementenbureau dan met een oord waar gestudeerd wordt. Ik herinner mij nog zeer levendig een discussie bij het begin van een schooljaar waar de (Belgische) ouders bij de eerste kennismaking zeer verontwaardigd waren over het feit dat er geen meerdaagse schoolreis was gepland naar Eurodisney…ik heb toen een aantal zeer witte gezichten gezien bij de iets donkere allochtone ouders die hierop niet durfden reageren maar die toch zeer opgelucht bleken toen een Belg durfde zeggen dat hij hiervan niet meteen veel pedagogisch heil verwachtte maar wel een hoge factuur. Toen de Belgen hierop de stoute Belg toeriepen dat hij dan zijn kinderen maar naar een “minder dure” lees “minder Belgische” school moest sturen dreigde het even uit de hand te lopen. Gelukkig greep de schooldirecteur toen drastisch in door te zeggen dat het dit jaar niet op het programma stond maar dat er zich de volgende jaren nog genoeg gelegenheden zouden voordoen om zulke reizen te organiseren…jullie lezen het goed, inderdaad. Je zal daar dan maar zitten als Mohammed die de kost verdient als chauffeur bij Taxi Verts en getrouwd is met Rachidia die 3 uur per avond de chique bureaus op het Schumannplein mag kuisen en die allebei het beste willen voor hun zoon of dochter. En of je nu Mohammed, Rachidia of Jef en Mariette heet, maakt geen reet verschil uit. Het enige onderscheid is wat je verdient en hoeveel je kan uitgeven aan dat soort “nevenactiviteiten” mais qui sont nécésssaire pour les études en neem daar dan nog het jaarlijks forfait voor de fotocopies bij (basis = 2000 kopies tegen 0,10 eurocent/kopie), de waarborg voor de sleutel van het individueel boekenkastje, de huur van dat zelfde kastje, de jaarlijkse bosklassen die een week duren, de uitstappen naar educatieve tentoonstellingen waarvan de leerlingen zich ‘s avonds zelfs het onderwerp niet meer herinneren, het transport van en naar het stedelijk zwembad aan het andere eind van Brussel, de verplichte cadeautjes voor de medeleerlingen die hun verjaardag vieren tussen begin september en eind juni, de prijs van de verplichte roos voor Sint-Valentijn (die aan de prijs te merken op de lijst staat van de meest bedreigde plantensoorten), de verplichte deelname aan schoolfeesten 3 maal per jaar met ingangsprijs + mogelijkheid tot eten voor de ganse familie waarbij je je even in een driesterrenrestaurant waant wat de rekening betreft, het abonnement op verschillende tijdschriften die als leidraad blijken te dienen voor de lessen maatschappijleer, godsdienst, creatief atelier, frans, nederlands en slechts sporadisch voor wiskunde, de wekelijkse oproepen tot het geven van bijdragen voor één of ander goed doel en dat gaat van de Birmaanse vluchtelingenopvang tot en met het behoud van één of andere groene zone op het grondgebied der 19 gemeenten waar men minstens één levende salamander heeft gezien na de tweede wereldoorlog… Deze lijst is natuurlijk verre van volledig maar verklaart gedeeltelijk waarom onze slimme KULstudent inderdaad terecht stelt dat het vlaamse (en het franstalige) onderwijs niet goed zijn in het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst of koopkracht. En iedereen weet dat en iedereen zwijgt tot een wetenschappelijke studie plots een grote ontdekking doet en iemand een eindwerk aflevert die dan een prijs krijgt omdat het de beste maatschappelijke relevantie en academische kwaliteit verenigt ! Hoera het probleem is bijna opgelost ! Maar intuusen zullen we maar netjes de ganse nacht aanschuiven om ons Ann en onze Thomas in die “goeie” school in te schrijven…Laten we ons dus maar verder wentelen in zelfgenoegzaamheid, kankeren op de onwil tot integratie bij de allochtonen en grote redevoeringen afsteken over hoofddoekjes. In elk geval bedankt Orhan !

26-02-2008 om 16:04 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen verlost van het hellebeest uit Peizegem
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Vrienden en vriendinnen, Vlaanderen is eindelijk verlost van de gesel gods. Bobo, de vreselijke oehoe uit Peizegem is eindelijk gevangen! We hadden het al in een eerdere commentaar dat sommige krantenartikels begonnen te lijken op ware horrorverhalen. Een volwassen oehoe kon een mensenschedel kraken al een okkernoot. Zelfs jonge kalveren moesten goed opletten of ze zouden meegesleurd worden door het Peizegemse hellebeest. De meest recente ging over angstige ouders die de politiediensten hadden gevraagd om te beletten dat onze Bobo een school zou aanvallen. Nu ja, sinds we een minister van landsverdediging hebben gekend die nogal kwistig omsprong met zijn budget kan je je aan alles verwachten. Zelfs een dropping van een pararegiment om de kinderen in veiligheid te brengen. Maar eind goed, al goed. Het monster is gekooid. Als er nu nog een regering kan gevormd worden,  Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst  en Leterme zijn inwendige bloedingen gestelpt dan kunnen we weer als een normaal Europees land functioneren. Dat er hier vier regeringen nodig zijn om de boel te laten draaien en 10 miljoen inwoners te besturen begint de wereld al als een evidentie te beschouwen. Nu moeten we hen nog trachten aan het verstand te brengen dat België niet geleid wordt door generaal Alcazar, noch door René Magritte. Dat wordt iets lastiger.

24-02-2008 om 19:08 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!