kitokojungle

..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

~ Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke Randdebiliteit ~

~ HÉT "progressief" Orgaan Der "Hangmatsocialisten" ~
Gesticht àls Gesticht ter Voorkoming v/d Maatschappelijke & Politieke Randdebiliteit

06-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OCMW-Gent - PART III :
...Qué Crisis ?!... Welke Crisis ?!... OCMW-Voorzitter Geert Versnick smijt 30.000€ over de balk voor een onnodig OCMW-magazine-ke !!

Onze mooie & fiere Artevelde-stad Gent doet weer eens héél erg goed & héél erg hard haar best om in de "positieve" publieke belangstelling te komen... Er komen immers verkiezingen aan volgend jaar & 't wordt dus hoog tijd om de plaatselijke Gent'sch'e bevolking wat te lijmen & het liefst, of beter vooral dan met zeemzoet geleuter & geneuzel...

...& Goed als we ~diep in de grond van ons hart~ zijn, is ons KITOKOJUNGLE-team onmiddellijk bereid om de schone Artevelde-stad meteen een handje te helpen, om haar de ...*BURPZzz... "waardige" plaats te geven waar ze zo om vraagt. We kunnen dit trouwens niet beter doen, dan door gelijk zonder veel boe of ba maar met de deur & deurlijst in huis binnen te donderen, zodat u als nieuwsgierige lezer meteen door heeft waar in deze de klepel van gans het klokkenspel hangt !!

Nog maar zo'n kleine 14 dagen geleden, op 21 januari laatstleden om juist te zijn, hebben we hier ook al eens een pittige & overigens zéér frisse beschouwing gegegeven over het Gent'sch'e OCMW-beleid... In onze toch wel behoorlijk boze & pissige beschouwing : "Qué ?!... Crisis ?!... Wat dacht u van 125.000 €uro voor een 'klein' personeelsfeestje van het Gentse OCMW ?!..." gooiden we al eens een fameus kotsblokje... euh... rotsblokje in deze grote kikkerpoel & dàt simpelweg omdat een keitje blijkbaar niet voldoende is om een ~zeg maar~ regelrecht "kutbeleid" aan de kaak te stellen, over de ogenschijnlijke ~of is het de werkelijke~ verspilzucht van het Gent'sch'e OCMW ! ...& Opdat onze Ollandse vriendjes van boven De Grote Rivieren toch iet of wat zouden kunnen volgen waar we het hier in deze over hebben, OCMW staat voor "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn"...

...& Wat is er nu weer aan de hand horen wij u reeds vragen ?!... Want wat we u hier komen te berichten vinden we natuurlijk ook niet meteen vetjes gedrukt als een grote krantenkop terug op de voorpagina van onze welbekende grote Belgistaanse Kwaliteitskranten nietwaar... & nog minder wordt daar in het TV-journaal ook maar enige aandacht aan besteed...

Dit àlles alleen al is voor ons een reden temeer om daar hier dus wèl de nodige aandacht aan te schenken...

...

Het nieuws uit GENT

31/01/2009

'Geert Versnick verkwist geld met OCMW-magazine'


GENT - Het OCMW krijgt binnenkort een eigen magazine dat zal verspreid worden onder alle Gentenaars, en dat is de Groen!-oppositie in de OCMW-raad een doorn in het oog. Geldverspilling, vindt Dirk Holemans het.

'Ten eerste is het verwarrend voor de Gentenaars: er is al een Stadsmagazine, waar het OCMW perfect zijn informatie in kwijt kan die het aan de Gentenaars wil meedelen. Bovendien kost dit onnodig veel geld: met de verspreidingskost erbij 30.000 euro. De belastingbetaler moet dus opdraaien voor Versnicks communicatiefixatie.'

Geert Versnick is het daar absoluut niet mee eens. 'Natuurlijk werken we samen met het Stadsmagazine', zegt die. 'Dat deden we vroeger al en dat zullen we blijven doen. Er verschijnen daar artikels in over het OCMW. Maar wij willen ook een middel om de volledige werking van het OCMW voor te stellen. We merken dat te veel mensen denken dat wij er alleen zijn voor leefloners. Wij doen veel meer. Mensen met problemen zouden vroeger tot bij ons moeten komen, dan kunnen we vermijden dat ze in de armoede terechtkomen. Daar kan zo'n eigen magazine - dat trouwens één of ten hoogste twee keer per jaar zal verschijnen - toe bijdragen.'

(tod)

BRON :
http://www.nieuwsblad.be/

...

De enige kranten die hierover iets hebben bericht, zijn trouwens het Nieuwsblad & De Gentenaar, beiden zijn overigens één & de zelfde "Volkse 'pulp'gazet", met dàt verschil dat De Gentenaar méér aandacht schenkt aan wat er in de regio van Gent gebeurt, dan dat het Nieuwsblad dat doet, iets wat ons ten andere logisch lijkt als je een krant noemt naar de inwoners van een stad...

...& Oh ja, ~voor we het vergeten~ ook de Grote Kwaliteitskrant De Standaard heeft het zich verwaardigd om dat zelfde ietsie pietsie petieterige artikel-tje ~overigens met géén letter minder of méér~ in haar regionale berichtgeving op te nemen... wat ons al het donkerbruine vermoeden geeft hoe belangrijk zij het acht om aan dit faits-divers aandacht te schenken, laat staan dit van een kritische noot te voorzien... Het viel ons echter op dat het desbetreffende bericht van De-Oh-Zó-Gróte-Standaard weliswaar zéér goed verstopt was & dus ook niet zomaar gemakkelijk terug te vinden was... Iets wat ons overigens ~gezien de kiesheid ervan~ niet zo verwonderd !

Wie er ook nog over heeft bericht, is GROEN!, maar ook hier is deze berichtgeving louter beperkt gebleven tot het klakkeloos overnemen van het hierboven vermelde minieme krantenbericht... Wat ons ~ook weer eens~ doet vermoeden dat het dus ook niet meer is dan een soortement van politieke afrekening met het oog op de komende verkiezingen van volgend jaar... Eigenlijk vinden wij 't nogal triestig gesteld met een partij als GROEN! als ze niet meer kan doen doen dan een krantenbericht citeren, zonder enige verdere gefundeerde commentaar of toelichting te geven & dan ook nog eens op de koop toe zonder enige deftige bronvermelding !! Zulk soort malversaties kunnen ~zo dachten wij toch~ wel iets beter worden uitgelicht, dan enkel door overname van een persartikel & toch zeker door een zogezegde kritische partij als GROEN!...

...& Zoals te verwachten was ~& naar goede gewoonte dus~, geeft die "àndere" zogezegde Gróte-Kwaliteitskrant-De-Morgen hierover géén enkele krimp, iets wat we overigens bij onze vondst van het betreffende artikel zo al stommelings direct vermoedden !! ...& Gezien De Morgen hoogstwaarschijnlijk haar voorgaande avonturen indachtig is om zulk soort walgelijke praktijken te onthullen, houdt ze dus deze maal wijselijk haar mond... & wie de moeite heeft gedaan om de vorige aangehaalde toch wel kritische beschouwing van onze hand "Qué ?!... Crisis ?!... Wat dacht u van 125.000 €uro voor een 'klein' personeelsfeestje van het Gentse OCMW ?!..." intussen te hebben gelezen, die weet zo maar al te goed waar we het in deze over hebben & wat we bedoelen !!

Maar kijk... waar wij in deze ~nog maar eens~ zo behoorlijk pissig over zijn geworden, is het volgende...

Gans dat melige repliekje van de VLD'r Geert van Snick is niet meer dan pure volksverlakkerij & je reinste volksbedrog !! Méér nog noemen wij het uitlegske van OCMW-Voorzitter Geert Versnick & we citeren : "...We merken dat te veel mensen denken dat wij er alleen zijn voor leefloners. Wij doen veel meer. Mensen met problemen zouden vroeger tot bij ons moeten komen, dan kunnen we vermijden dat ze in de armoede terechtkomen...." walgelijke & misleidende bullshit & je reinste verkapte verkiezingspropaganda !!

Laat er ons géén doekjes om winden &/of mooie praatjes rond verkopen... Onze OCMW-Voorzitter weet maar al te goed, dat ie in dat 30.000€ kostend brochureke dat ie wilt gaan uitgeven & dat toch maar weer eens betaald wordt met gemeenschapsgeld dat eigenlijk bedoeld is om de nood van hulpbehoevenden te lenigen, dat hij hier waarschijnlijk weer eens een fraaie & hoogstwaarschijnlijk volle pagina krijgt om dààr dan met een obligatoire foto & 'n uiteraard klassiek bijhorend melig briefje, dat dan ook nog eens zal druipen van de zogezegde "diepmenselijke betrokkenheid" die hij als OCMW-Voorzitter betoont. Kortom een brochureke waar Geert Versnick ~natuurlijk tot eer & glorie van zichzelf~ hoopt te kunnen staan schitteren...

...& Zonder hierbij een blad voor de mond te nemen... voor ons dus iets om er meteen kotsmisselijk & er vooral behoorlijk pissig van te worden, want onze Gents'ch'e OCMW trekt zich als het er op aankomt van z'n armste bewoners weinig of niks aan... De meeste van al die "gevallen" worden trouwens gewoon als een véél te hete patat doorgeschoven naar kleine (privé-)organisatie-tjes, die dan de rommel & de zooi van het OCMW mogen opkuisen... met andere woorden, die met een minimum aan budgetten ~in tegenstelling tot het OCMW~ de mensen dan concreet mogen helpen... Kortom, zij doen dan wat het OCMW niet doet !! Maar ja, OCMW-budgetten dienen dan ook om dure personeelsfeestjes te geven & in dit geval blijkbaar ook nog eens om dure onnodige brochurekes mee uit te geven nietwaar ?!... Tot enige andere zinnige conclusie kunnen wij hier trouwens niet komen !!

Maar draai 't of keer 't zoals u wilt, onze OCMW-Voorzitter Geert Versnick heeft voor ons part dat ganse zaakje toch maar héél goed bekeken, want ~zeg nu zelf~ zoiets is toch wel mooi meegenomen nietwaar, zo vlak voor de komende verkiezingen ?!... & zonder dat het de OCMW-Voorzitter Geert Versnick zelf ook maar één enkele €uro kost !! ...Je moet er ...*GODVERDOMME*... toch maar opkomen hè !!

Wij hadden al geen erg al te hoge dunk van onze Gents'ch'e OCMW-Voorzitter Geert Versnick & zijn beleid, maar aangezien hij het nu op de koop toe ook nog eens te gortig maakt, door een hoop platte opportunistische & populistische praat uit te kramen over de toch wel vrij schrijnende armoedeproblematiek die ons Belgistan & 'n hoop Gentenaren treft, heeft onze frisse VLD'r het voorlopig grondig verkorven bij ons & dàt toch al zéér zeker tot na de volgende gemeenteraadserkiezingen die hij voor ons part al zéér zeker ~het liefst van al trouwens~ NIET moet winnen !! Geef ons maar totaal "ànders" & vooral véél beter !!

...& Waarom we zelfs zo cru zijn om over platte opportunistische & misleidende populistische praatjes te spreken ?!... Wèl, dat is vrij simpel... Ondergetekende scribent van dit artikel kent zo'n aantal OCMW-toestanden vanuit eerste hand... & we geven u hierbij graag enkele voorbeelden van uit de rauwe werkelijkheid, vanuit de praktijk zeg maar...Onze goede vriend ~we noemen hem hierbij~ X is een langdurige werkloze die 'n minimumuitkering van de werkloosheid krijgt... Al bij al een bedrag dat om te beginnen al lager ligt dan het Europese bedrag, dat dan de norm is voor ~vaak schrijnende~ ARMOEDE !! Kortom een bedrag dat eenvoudigweg te omschrijven valt als :

"Té weinig om van te leven & nét genoeg om niet te creperen !!"

Van dat ~volgens sommigen toch~ royale bedrag, betaalt X al dik méér dan de helft voor de huishuur alleen... & dan spreken we nog niet eens over de andere vaste maandelijkse rekeningen zoals Gas & Electra, de 3-maandelijkse waterfactuur, een internetverbinding die voor hem quasi de enigste verbinding is met de buitenwereld & verder nog een maandelijks terugkerende stevige medicijnrekening & nog enkele kleine afbetalingen, waarvan enkele aan vrienden die hem ooit, in nóg slechtere tijden wat geld hebben geleend... Voor dat laatste moet X overigens al niet bij het OCMW zijn !!

Door deze behoorlijk zware vaste kosten & het zeer beperkte handvol €uro'z dat er na het betalen van X z'n rekeningen nog overblijft, is X intussen al zowat een anderhalf jaar één van de vele vaste klanten van een kleine plaatselijke hulporganisatie voor armen, een organisatie die onder andere ook aan beperkte voedselverstrekking doet... Niet dat X deze toestand zo geweldig vindt &/of dat ie daar in berust &/of niks aan probeert te doen, maar ie heeft voorlopig weinig andere keuze dan deemoedig te knikken & wat hem gegeven wordt in dankbaarheid te aanvaarden...

Maar 't ergste vanal ~& dat vinden wij, netzogoed als X~ is, dat onze vriend X naar daar is doorgestuurd, omdat het OCMW ~hélaas hélaas~ NIETS voor X "kàn" doen !! Wij benoemen het eerder onomwonden, dat OCMW's niks "WILLEN" doen voor mensen die in een situatie zitten als X !!

Zo had X enkele maanden geleden op het einde van z'n geld, nog enkele weken te gaan met een paar ~lettelijk in dit specifieke geval !!~ losse €uro's in z'n zakken, gewoon een kwestie van pech met onvoorziene extra uitgaven waar ie niet te buiten kon. De hulporganisatie waar ie wekelijks z'n voedselpakketje ging afhalen had hem aangeraden om een voorschot op z'n werkloosheidsuitkering te gaan vragen bij z'n plaatselijkje OCMW & wel omdat het OCMW voor zulke zaken bevoegd is & ook de enige is die dat officieel ook kan dan. Màààrr... het OCMW weigerde gewoon boutweg om X een voorschot ~& we spreken hier over niks meer dan 20 à maximum 50€~ voor te schieten... Zoiets was immers pas mogelijk wanneer er een volledig dossier-ke was opgemaakt over X z'n persoonlijke inkomsten & uitgaven... Nu was het niet dat er geen dossier van X aanwezig was, want een klein jaar ervoor had ie nog een huurwaarborg gekregen die X op dat zelfde moment ook nog eens maandelijks aan 't afbetalen was... & z'n situatie was er intussen ook niet op verbeterd, wel integendeel was die er alleen maar op verslechterd... Maar zoals gezegd, géén actueel dossier-ke dus ook géén voorschot !! Trouwens dat voorschotje... vooraleer dit toegekend kon worden, moest dit toch zowiezo eerst zeker nog door de Commissie van het OCMW worden goedgekeurd, op de eerstvolgende vergadering... & dat was pas... binnen een aantal weken !!

Trouwens, als X een voorschot wou zei de sociaal assistent, dan moest ie zich maar tot z'n uitbetalingsinstelling of z'n vakbond wenden... Met andere woorden, X werd dus gewoonweg van het kastje naar de muur gestuurd & is dus onverwijld naar zijn vakbond gegaan... Màààr daar zegden ze ~natuurlijk~ dat X daarvoor naar het OCMW moest, want dat is onder andere één van de taken van het OCMW, om dat soort dienstverlening te verstrekken... Volgens meneer van de Vakbond mocht het overigens géén punt zijn voor het OCMW van een voorschot te verstrekken, dat zou juist geteld één telefoontje vragen voor de verificatie of X nu uitgekeringsgerechtigde werkloze was die ingeschreven & met alles in orde was of niet... Vervolgens moest het OCMW enkel maar een voorschot uitbetalen, dat dan na ontvangst door de boekhoudige dienst van het OCMW bij de vakbond onmiddellijk zou terug worden gevorderd bij de eerstvolgende uitbetaling van X z'n eerstvolgende werkloosheidsuitkering...

...Meneer van de vakbond heeft zelfs als afsluitertje van dat overigens pittig gesprek, aan onze X gevraagd of die het niet zag zitten om bij wijze van spreken een "pro-forma"-proces tegen het OCMW te voeren om aldus dat "recht" door middel van een rechtsgeding bij het OCMW af te dwingen, om aldus daarmee een precedent te schapen, waardoor dat in de toekomst nog zou kunnen gebeuren, zodat eveneens anderen ook van dit recht zouden kunnen genieten... Op de vraag van X waarom de vakbond dat niet zelf deed, kreeg onze vriend het simpele antwoord : "omdat wij als vakbond onze goede relaties met het OCMW niet willen verkl#ten natuurlijk !!" ...& Dat X naar aanleiding van dat rechtsgeding dan wel eens als een "ambetant" OCMW-gevalleke ferm gekl##t zou kunnen worden, sja... dat was dan weer niet ècht de vakbond hun zorg !!
Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

We willen in deze toch wel eens héél nadrukkelijk duidelijk maken dat het OCMW van Gent precies méér belang stelt in het maken & bijhouden van dossier-kes, dan het geven van enige èchte concrete &/of daadwerkelijke hulp !! Als we zo op het vorige afgaan, lijkt ons dat hele gedoe over dat "voorschot-gevalleke", daar niet alleen een typisch maar ook zéér mooi voorbeeld van...

Als wij zo eens eventjes ~met ons simpel boerenverstand~ nadenken, komen we tot het volgende simpele besluit : het geven van een voorschot op een nog te trekken werkloosheidsuitkering van de volgende maand, zou in dit specifieke geval, al gauw ~& dan zijn we nog heel bescheiden~ een paar 100€ zal kosten aan ambtelijk & administratief werk alleen al & dat terwijl het ganse probleem eigenlijk met één telefoontje & één pennentrek zou zijn opgelost... kortom enige administratie goodwill & vooral een simpele doeltreffende ~zeg maar~ poepsimpele benadering van het probleem, zou in sommige gevallen wel eens een iets menselijkere oplossing kunnen zijn !!...
...In het najaar kreeg onze X z'n energie-afrekening van €lectrabel in de bus & ook hij ontsnapte niet aan de doorgevoerde prijsverhogingen die €lectrabel in de loop van dat jaar had gemaakt... X kreeg dus een eindafrekening waar ie steil van achterover viel, alleen al omdat die goed was voor een eind in de 300€... Van de hulporganisatie waar ie wekelijks z'n kleine bescheiden aanvullend voedselpakket ging halen, kreeg X dus de raad om hiervoor toch maar eens contact op te nemen met het OCMW, aangezien deze toch over de middelen & mogelijkheden beschikken, om daar eventueel iets aan te doen, méér nog eventueel daar enige hulp kunnen bij bieden, zelfs in kunnen tussenkomen als ze ~maar zouden~ willen...

Enfin, onze X raapte weer maar eens al z'n moed bij elkaar & maakte zich gelukkiglijk niet al te veel ~zelfs géén~ ilussies over de hulp die hij van het OCMW ging krijgen... & Al bij al was de hulp die X van 't OCMW kreeg... ~Iets wat ie zelf ook al verzonnen had~... een afbetalingsplan !! nadat de zeer bereidwillige sociale assistente op de rechtstreekse lijn met €lectrabel had gebeld ~laat het u intussen duidelijk zijn dat de OCMW's rechtsstreeks bellen met een voor hun speciaal gemaakt telefoonnummer & met een aldaar speciaal opgerichte dienst daarvoor & dus niet langs alle achterlijke riedeltjes & keuzetoetsen moeten passeren om de zaakjes te regelen~ ...& Voor de rest mocht X beschikken & vooral... z'n eigen plan trekken !!

Hij kwam ~desondanks z'n lage inkomen & z'n omniostatuut~ ook niet in aanmerking voor enig sociaal tarief wat dan ook & evenmin voor de plaatsing van een heuse budgetmeter die hem eventueel betere controle over z'n energiebeheer zou kunnen geven... Dààrvoor moest X eerst zorgen dat ie een zware schuldlast had staan, zowel bij z'n huidige energieleverancier, als vervolgens ook nog eens bij de netbeheerder die hem naar aanleiding van z'n eerste schuld zou zijn toegewezen... Kortom, onze X moest eerst behoorlijk diep in de shit komen te zitten, alvorens hij van de faciliteiten van een budgetmeter gebruik kon maken !! ...& Voor de rest, iets anders kon men spijtig genoeg voor X niet doen...
Onze ongeoorloofde & vervelende commentaar...

Wij dachten zo dat er een tijdje geleden een behoorlijke smak geld was vrijgemaakt voor de energie-armoede & voor de bestrijding ervan... Dàt geld ~ettelijke miljoenen €uro's~ is aan de OCMW's gegegeven... die er op hun beurt... vervolgens personeel mee hebben aangeworven om de probleemgevallen die met energie-armoede te maken hebben... te "be-ge-leiden", wat volgens ons nog altijd iets tó-tààl anders is, dan mensen er concreet mee te helpen !!...

Kortom, er is dus vooralsnog intussen géén enkele €uro-cent gegaan naar hen die 't nodig hebben !!

De sociaal-assistenten die mèt dat geld zijn aangeworven, doen dus NIKS méér dan "dossier-kes aanleggen", stakkers een "budget-beheer & budgetbegeleiding" aanpraten & vooral zorgen dat onze €lectriciteits- & gasleveranciers hun geld krijgen !!

Er leven bij ons weten in dit mooie Belgistan een hoop mensen die deze winter, noch verwarming, noch electriciteit, laat staan water hebben gehad !!

...& dàt desondanks alle mooie praatjes van mensen à la onze Geert Versnick !!
...& Daar onze X al niet meer van de jongste is, beginnen de eerste ouderdomskwaaltjes al zichtbaar te worden... Onze X zou zo D R I N G E N D ~intussen al zo'n 3 jaar geleden~ nieuwe aderen in z'n benen moeten laten steken, maar hélaas-hélaas, X heeft jammer genoeg géén g€ld hiervoor... & ook hier kan of wilt het OCMW niks in tussen komen... Ja, een afbetalingsplan willen ze wel regelen, maar wij & X dachten zo dat je daar ook nog wat geld moest voor over hebben op het einde van je andere rekeningen, tenminste toch om iets te kùnnen afbetalen... niet ?!...

...& Eigenlijk kunnen wij & X zo nog wel een tijdje doorgaan met onze Stichtende Verhalen uit de Onderbuik van La Flandre Profonde !!... Maar we weten niet of u als lezer & het OCMW als "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" daar ook maar énige interesse in heeft... Laat staan dat ze daar ook maar iets aan concrete hulp zou willen in bieden ?!... Vanuit X z'n ervaring gesproken... dus NIET !!Verwondert het jullie nog dat we zulke toestanden aan de kaak stellen ?!... Wij merken immers maar al te vaak dat het grote publiek, zij die nog niks met armoede &/of factoren ervan te maken hebben gehad, zich nauwelijks of niet kunnen voorstellen welke schrijnende toestanden zich hier in dit kleine welvaartslandje dagelijks achter de schermen afspelen... Wij weten het intussen maar al te goed !!

...Men zegge 't dus voort & als u het niet doet, dan doen wij het wel !!

...

06-02-2009 om 15:14 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
05-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hallo ?!... Joods Actueel ?!...

We vonden zo op onze zoektochten op het grote world wide web, de steengoeie Amerikaanse site van Counterpunch. We vonden daar overigens volgende interessante visie op de Israëlische inval in Gaza & we laten natuurlijk iedereen vrij om het zijne &/of het hare hierover te denken... Maar we willen u wel graag bij deze die visie te kennen geven.

Wij vermoeden & verwachten echter natuurlijk dat Joods Actueel ons hierover zal aanschrijven met uiteraard duidelijk omschreven tegenargumenten waar we als zinnig mens ook niets zullen kunnen tegen inbrengen & dan zeker gezien de door hen gehanteerde logica...

Màààrr... zoals in alles, we kunnen ons ook daarin vergissen natuurlijk... *GRIJNS*

Tenslotte zijn wij ook maar een piepklein & uiteraard een liefst volledig te negeren &/of te verwaarlozen onbenullig blogske van het 37ste knoopsgat... & 't Moet gezegd, we bibberen & beven intussen al op onze broze stokkebeentjes & we rammelen ook al ons vals gebit van de schrik uit ons "bakkes"... Alleen nog maar bij de idee dat Joods Actueel &/of de Israëlische ambassade zich door deze tekst zou aangevallen voelen...

...

February 5, 2009

Israel's Unjust War on Gaza

Self-Defense Against Peace

By MICHAEL MANDEL

Did self-defence justify Israel’s war on Gaza?

Objections have been raised to this claim on grounds of a lack of both proportionality and necessity. To kill over 1000 Palestinians in 3 weeks, hundreds of them children, and wound thousands more, in order to deter a threat from rockets that did not kill or injure anybody in Israel for the six months the truce was declared by both sides, or even before Israel launched its attack on December 27, is so disproportionate as to be intolerable in any ethical system that holds Palestinian lives equal in value to Israeli lives. It is also so disproportionate as to defy belief that defence against these rockets was the real motive of the war. To ignore the many diplomatic avenues available to avoid even this threat, such as lifting the suffocating 18-month siege, suggests the same thing.

A more fundamental objection, however, is the self-evident legal and moral principle that an aggressor cannot rely upon self-defence to justify violence against resistance to its own aggression. You can find this principle in domestic law and in the judgments of the Nuremberg tribunals.

To quote one Nuremberg judge:

On of the most amazing phenomena of this case which does not lack in startling features is the manner in which the aggressive war conducted by Germany against Russia has been treated by the defense as if it were the other way around. …If it is assumed that some of the resistance units in Russia or members of the population did commit acts which were in themselves unlawful under the rules of war, it would still have to be shown that these acts were not in legitimate defense against wrongs perpetrated upon them by the invader. Under International Law, as in Domestic Law, there can be no reprisal against reprisal. The assassin who is being repulsed by his intended victim may not slay him and then, in turn, plead self defense.

(Trial of Otto Ohlendorf and others, Military Tribunal II-A, April 8, 1948)

So who was the aggressor here?

There would have been no question as to who was the aggressor had this attack taken place before Israel’s withdrawal from the Gaza strip in 2005. At that point Israel had been committing a continuous aggression against Gaza for 38 years, in its illegal and violent occupation of it, along with the rest of the Palestinian territory, including East Jerusalem, after its conquest in 1967.

By 2005, the occupation had been condemned as illegal by the highest organs with jurisdiction over international law, most notably the International Court of Justice in its 2004 opinion on the separation barrier. A central illegality of the occupation for the International Court lay in Israel’s settlements, which violate the law against colonization, and which are central to the occupation. The fifteen judges of the International Court were unanimously of the opinion that the settlements were illegal and the wall itself was held by a majority of 13-2 to be illegal, partly because it was there to defend the settlements, and not Israel itself, and thus could not qualify as self-defence.

The rocket attacks from Gaza started in 2001 and took their first Israeli victim in 2004. Since then, there had been 14 Israeli victims prior to the current war. Tragic, indeed, but obviously paling in comparison to the 1700 Palestinians killed in Gaza during the same period. One death is indeed a tragedy, but many deaths are not just “a statistic”, as Stalin had it; they are the tragedy multiplied many times over. Given Israel’s illegal, aggressive and violent occupation, prior to the withdrawal, Gaza rockets could only be regarded as necessary and proportionate self-defence, or as reprisals against Israel’s aggression.

Did Israel’s withdrawal from Gaza in 2005 change the situation?

It has been forcefully argued that the 18-month siege of Gaza, a major reason for Hamas’ refusal to extend the truce, was itself an act of aggression, giving rise to a right of self-defence.

But even more important, though usually ignored, is Israel’s continued illegal and aggressive occupation of the West Bank and East Jerusalem after the withdrawal from Gaza in 2005. Indeed, the withdrawal from Gaza was intended to strengthen the hold on the other territories and was accompanied by a greater increase in the number of settlers there than those removed from Gaza.

The occupation of the West Bank and East Jerusalem figured equally with Gaza in the condemnations of the World Court and the Security Council. Furthermore, in the Oslo Accords, Israel and the Palestinians agreed that “The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, the integrity and status of which will be preserved during the interim period.” Indeed, when Hamas won the elections in 2006, elections declared impeccably fair and civil by all international observers, it won them for the whole of the Palestinian Authority, including the West Bank (it was not allowed by Israel to campaign in East Jerusalem). Many Hamas West Bank legislators remain in Israeli jails.

And the basic fact is that the Palestinians of the West Bank and Gaza are one people, however separated they are by walls and fences and check-points. Israel’s unilateral withdrawal from one part of that people’s land cannot turn that people into aggressors when they resist the illegal occupation of the rest.

So self-defense cannot justify this attack, or the siege that preceded it. What can? That Hamas is a “terrorist organization”? But terrorism is about deliberately killing civilians for illegal political ends, and in that enterprise, Israel has topped Hamas by many multiples. That Hamas does not recognize Israel’s “right to exist”? But Hamas has offered many times to make a long-term truce with Israel on the basis of the legal international borders, something it is clearly entitled to insist upon. Israel says that’s not good enough, that Hamas first has to recognize Israel’s legitimacy, in other words, it has to concede the legitimacy of the Jewish state and all it has meant to the Palestinians. In other words, as one Israeli journalist ironized, Israel is insisting that Hamas embrace Zionism as a condition of even talking peace with it.

These are not justifications for violence on this or any scale. Indeed, they point to the most plausible reason Israel is fighting Hamas (and the PLO before it): self-defence, if you will, not against rockets and mortars, but against having to make peace with the Palestinians on the basis of the pre-1967 borders as required by international law.

Michael Mandel is Professor of Law at Osgoode Hall Law School of York University in Toronto, where he teaches the Law of War. He is the author of How America Gets Away with Murder.

BRON :
http://www.counterpunch.org/

...

...

05-02-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
03-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KITOKOJUNGLE ambieert de Gróót-Nederlandsche Contreien cultureel te kerstenen met 'n "vrieë grùùùte" authentieke Vlaemsche muurposter !!

...& We gaan verder met onze immer verwoede poging om deze ondermaanse culturele barbarij, dit onderontwikkelde land van fundamentalistische cultuurbarbaren & aan pulp verslaafde cultuuranalfabeten iet of wat trachten te "kerstenen" door zomaar van-de-veurniet 'n grote portie GRATIS "Hedendaegshe Actuele Kkunscht" weg te schenken...

...& Geef toe, dat klinkt vooral al véél vrolijker & ~toch wel~ véél vriendelijker dan 't u "onverwijld & ongevraagd door de strot te rammen" ...*GRIJNS*... al is dit laatste natuurlijk wel véél leuker, dàt geven we grif toe !!

Dit laatste gezegd zijnde... het zal in deze dus al niet aan ons liggen of u er nu van wat begrijpt of zeggen we maar meteen : "of dat u daartoe een poging wilt doen of niet", want onze goodwill om 't u wat diets te maken & 't u toch maar aan te reiken, die is er toch maar & we zullen hem in deze nog maar eens volhardend ~in al onze slechtigheid~ volhouden...

Màààr, goedgelovig als we zij, zullen we er bij deze dus nog maar eens van uitgaan dat u hoogstwaarschijnlijk niet voldoende tijd had om ons stichtende stukje 1 jaar KITOKOJUNGLE... ♪♫ Hiep Hiep Hiep Hoera !! ♫ ♪... te doorworstelen... In dit beschouwende pennengewrocht overliepen we namelijk zo ons éénjarig bestaan & maakten we ook ineens kond van onze roeping ~HÓÓR !! HÓÓR !!~ tot het kerstenen van ons a-culturele Belgistan & de rest der nabij gelegen Lage Landen, waar onder andere onze goede vrienden de Ollanders intussen ook bijhoren, aangezien ze er toch maar in slagen om bijna de helft van ons lezerspubliek uit te maken... Hoe dat nu juist zit, vind je ten andere terug in 't zopas vermelde artikel & dat moet u maar zelf gaan lezen als u daar iets wilt van weten...

Maar we keren terug naar waar het vandaag in deze beschouwing over gaat...Overzicht muurposter "Total Lost" - grootte 3m36 breed op 2m20 hoog
© Baudouin Breïker - De A0-poster van deze week is de 1ste linksbovenWel zoals gezegd, hadden we u heel graag met wat actuele & wèl zéér levende "Hedendaegsche" Belgistaanse, méér bepaald "Typische Vlaemsche Kunscht" om de oren geslagen... Onze, u allen welbekende "Stichting Der Vlaemsche Melkkrukschilders in de 21ste Eeuw in de Lage Landen & in La Flandre Profonde in het bijzonder" heeft ter gelegenheid van ons 1-jarig bestaan enen reuzegrote muurposter gemaakt, meer bepaald eentje van zo'n kleine 3m36 op 2m20 groot... & Steengoed tot op het bot als we zijn, krijgt u dit kleinood van ons ~ter glorieuze viering van onze 1ste verjaardag~ hé-le-máál GRATIS !! Inderdaad beste lezertjes, we smijten ermee & speciaal voor onze goede vrienden de Ollanders onder ons, profiteer ervan want 't is "van-de-veurniet" !! Welk addertje zit er daarbij onder het gras, horen wij u al natuurlijk onmiddellijk vragen... Simpel gezegd : GÉÉN !! In deze contreien zitten er ten andere géén adders, tenzij politieke natuurlijk... hier treft men alleen regenwormen & mestpieren aan !! ...Al voegen we daar onmiddellijk aan toe... u zult er natuurlijk wel iets moeten voor doen ...*GRIJNS*... want ècht gek of mesjokke zijn we nu ook weer niet...

Zoals reeds gezegd beslaat dit kleinood een oppervlakte van 7,392m² ofte in reële afmetingen uitgedrukt : 'n kleine 3m36 op 2m20 groot... Omdat niemand onder u natuurlijk zo'n printerke heeft dat dergelijke afmetingen aankan, hebben we het u wat makkelijker gemaakt & hebben we deze ~zeg toch maar hele zwik~ opgedeeld in acht (8) A0-posters... 'n A0-poster is ten andere 84 cm op 110 cm... & aangezien het een zwart/wit-exemplaar is ~dat u na ophangen natuurlijk altijd mag inkleuren~ kan dit perfect worden afgeprint op een eenvoudige plan-afdruk... U weet wel, 'n groot fotocopieer-apparaat waar ze in de betere copy-shop planafdrukken voor architecten mee afdrukken... zo poepsimpel is 't... zo'n A0-afdruk zal u dus in 't slechtste geval wel enkele luttele €uro'z kosten & misschien zelfs een tikkeltje meer als u dat nog eens op een zwaardere & betere papiersoort doet, maar voor "Dé Kunscht" moet je tenslotte ook iets over willen hebben hè... Zeg nu nóg dat we niet goed zijn !!

...& Hoe we te werk daarbij gaan is vrij simpel... U krijgt bij deze & dus nù op dit eigenste moment : de set "Fröbelen met Baudouin Breïker" die een mini-versie is van het complete poster-ontwerp "Total Lost"... Met dit fijne Fröbelpakket van bovenvernoemd "Kkunschtenaer" Baudouin Breïker, waarmee u trouwens nog enkele koude winteravonden op een zinvolle wijze kunt vullen, hebt u meteen ook ~letterlijk & figuurlijk~ een klein idee van wat de grote versie aan visueel vertoon zal opleveren. ...& Daarenboven krijgt u ook meteen van ons "dé" Nr. 1 van deze A0-poster-reeks van acht (8) stuks er bij... "Total Lost-poster Nr. 1" zal hier gedurende exact één (1) week down te loaden zijn & deze wordt volgende week vervangen door "Total Lost-poster Nr. 2"... dewelke hier dan opnieuw exact één (1) week lang zal staan, waarop ie vervangen wordt door Nr. 3... enzovoort-enzovoort & dit alles zal bij elkaar zo'n 8 weken lang duren, aangezien het hier gaat om 8 posters die samen de muurposter vormen !!... Na 8 weken hebt u dus uw volledige muurposter van 3m36 breed op 2m20 hoog... GRATIS & van-de-veurniet, al moet u dus hier wel even voor langs komen natuurlijk... 't Is dus zoals we reeds zegden ...*GRIJNS*... u zult er natuurlijk wel iets moeten voor doen !!..."Total Lost"-poster Nr. 1 © Baudouin Breïker
A0-poster - afmetingen 84 cm x 110 cmTot hier onze "Schenking in Natura" voor onze lieve lezertjes... Onze vaste bezoekers zullen daar dus geen enkel probleem mee hebben, aangezien de meesten van hen hier toch dagelijks komen lezen... & onze nieuwe lezertje willen we met dit pittige initiatief aanmoedigen om toch maar regelmatig, dus minstens éénmaal per week hier even langs te komen... Uiteraard het liefst om te komen lezen & zo mogelijk ook om te reageren natuurlijk... Sja, "prettig gestoord" zijn we wel, maar ècht gek of mesjogge zijn we tot nader order nu ook weer niet... 't is maar dat u 't weet !

Voilà !! Kan het nog duidelijker ?!... Wij dachten zo van niet... & ander horen we dat ook wel eens graag !!

...

03-02-2009 om 22:18 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-02-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen....& Een welgemeende "speak-medal" voor de Rode Ridders van deze week !!

Jàwàdde hödverrrd#mme !! Tot wijd & zijd over onze Belgistaanse grenzen heen met natuurlijk onze voltallige Vlaemsche Kwaliteitspers op kop... & àllen in overduidelijke rep & roer omwille van een ministeriële uitspraak op het persoonlijke blog van onzen, u intussen allen welbekende Bert Anciaux a.k.a. "De Snotteraar"... Daarbij wordt er uiteraard onomwonden gemekkerd & gescholden op 's mans moedige daad van een mening te hebben !! ...& Wie denkt dat het hier gaat om een ongenuanceerde &/of racistische, laat staan een "antisemitische" visie, die raden we in één ruk toch maar aan ~om niet te zeggen dat we er op aandringen~ om bovenvermelde link toch maar even te bezoeken & er u persoonlijk van te vergewissen waar het in feite om gaat... Kwestie dat u tenminste weet wat ons dapper Bertje nu werkelijk heeft geschreven, vooraleer u zomaar in het wilde weg uit uw nek begint te kletsen !!

Al bij al toch formidabel ~lees : verbijsterend~ hoe snel dit soort "nieuwe" politieke verslaggeving aan invloed wint, nietwaar beste lezertjes ?!... & 't Is vooral héél grappig om te zien, dat géén hond nu eigenlijk uit de ganse nest van zogezegde kwaliteitspersartikels kon opmaken of er nu precies excuses nodig zijn vanwege onzen dappere Rooie Bert of toch maar vanwege de Israëlische Ambassade, zoals Shimon Peres bij de Turkse Premier Erdokan heeft gedaan... Lees hiervoor onze beschouwing Turks Premier Erdogan doet 'n "Anciaux'ke" !!

Uiteindelijk werd er in deze beschamende politieke farçe ~laat het ons zeggen zoals het is~ gekozen voor een zéér bekend Belgisch Compromis, het uiterst onduidelijke "ãieren-of-joeng"-Compromis ~voor onze Ollandse vriendjes is dat "Mossel-noch-Vis"~ een typisch, quasi uniek Belgistaans Compromis waarvan je dus zéker, onder géén enkel beding énige duidelijkheid mag van verwachten...

...& Zoals ondertussen bekend, is het evenmin erg duidelijk wat de collega's in de regerende meerderheid nu van plan zijn... & dat is naar alle waarschijnlijkheid... weinig of zelfs "niets" !! Wat we wèl weten is, ze zouden maar al té graag Bertje De Snotteraar dumpen, màààrr dan komt ook wel hun eigenste postje in gevaar, iets wat er ~oh ramp oh grote ramp~ ten allen tijde & ten allen prijze moet vermeden worden & dus natuurlijk niet mag gebeuren nietwaar...

Hoezo ?!... Horen wij al menig lezer van dit blog met gefronste wenkbrauwen zich afvragen... Wel ~& dat is op zich voor een Politiek Bewuste Belgistaan vrij simpel~ omdat in ons ààrtsmoeilijke Belgistaanse stelsel van netjes uitgebalanceerde "politieke evenwichten", Brussel een "Vlaemsch" Minister moèt hebben... voilà !! ...& Op de koop toe, dan blijkbaar nog ééntje uit de linkerhoek... voilà !! ...Als ons dapper Rood Bertje dus met z'n klikken & klakken buiten wordt gebonjourd, halen zijn briesende & quasi vuurspuwende tegenstanders wèl hun gram thuis, màààrrr... *GRIJNS* ...ter zelfder tijd worden & zijn ze zèlf meteen daarna ...werkloos !! Dùsss... màg Bert blijven... alleen, heeft niemand nog vertrouwen in hem...

De ene noemt hem "de-zieligste-politicus-van-Vlaanderen"... & een andere die we bij deze in koeien van letters bij naam zullen noemen omdat zijn tentoon gespreide idiotie wijd en zijd bekend & berucht zou worden, namelijk den tsjeef Carl Decaluwé toetert overal rond : "als-Bert-Anciaux-nog-decreten-indient-zal-ik-die-niet-meer-goedkeuren !!"... Deze blijkbaar zwakbegaafde zoetwatermossel & politieke randdebiel van 't 37ste knoopsgat vergeet daarbij hoogstwaarschijnlijk dat hij in de zelfde meerderheid vertoeft dan Bert Anciaux & dat dergelijke uitspraken dus complete prietpraat ofte regelrechte nonsens zijn, pure demagogie met andere woorden !! ...& Méér nog laat hij in deze toch ook maar zijn ware politieke gelaat zien & wat voor één...

Trouwens, wij dachten in al onze "naïviteit"... *KUCH-HOEST* ...dat de CD&VEE DÉ partij was voor "Dé Mensch", want dàt beweren ze toch altijd bij hoog & bij laag... Maar toch mogen we hier ~op een vrij pijnlijke manier~ vaststellen dat dit allemaal dikke blablabla is & dat àlles blijkbaar slechts afhangt van "de aaibaarheidsgraad" van de indiener van het decreet & dus niet van de inhoud van het decreet in kwestie !! ...'t Is maar dat u het weet !! ONTHOU DIT DUS voor de volgende verkiezingen beste kiezer !!... We zouden immers niet graag hebben dat u uzelve een groot politiek oor aannaait met zoiets belangrijks te vergeten !!

Uit de beelden van het uiterst leerrijke debat in "Onsch" ~intussen wereldbekend~ "Vlaemsch Parlement", waaruit nu zou moeten blijken of Gaza & Dendermonde nu al dan niet met een gelijkheidsteken werden geschreven op Rooien Bert z'n eigenste Blog, onthouden we tussen al het gebrul & gebries der Vlaemsche Leeuwen & Leeuwinnen welgeteld één, wij herhalen ÉÉN intelligente tussenkomst !! ...& Dat is deze van Jan Roegiers, kersvers SP-mandataris & een voormalig Spiritist...

...& Waar onze àndere ~anders altijd van leertrekkende~ Sossen zaten ?!... Géén enkel idee !! In de bar ?!... Op het toilet ?!... Een sigaretje gaan roken ?!... Hun vrouw of hun maîtresse aan 't bellen ?!... Hét Sociavellistisch Partijbestuur trachten te bereiken voor een officieel partijstandpunt ?!... We hebben er ~bij deze nogmaals gezegd~ géén enkel idee van, kortom we hebben daar net zoals u volkomen 't raden naar !! Jaja, we zagen wel de platte vijgenrepliek van Patrick "reklammeke" Janssens die met z'n natuurlijke grandeur rond het onderwerp fietste zoals Vandenbroucke tegenwoordig rond een plaatselijke Vlaemsche kerktoren koerst... & dàt was 't !!

Màààr... er zitten ~bij ons bescheiden weten~ & zeker tot de volgende verkiezingen toch wel méér dan twee Sossen in dat beruchte Vlaemsche Parlement ?!... Zo dachten we toch... Dus aan hun vinnige replieken te meten & te merken zal dat weinig of géén verschil uitmaken na de volgende verkiezingen, wanneer hun fractie inderdaad tot dat getal zal gereduceerd zijn... àls ze dan al tenminste twee zetels zullen hebben, want dàt is nog een andere netelige kwestie natuurlijk...

Aangezien we onze "Fractie Der Hangmatsocialisten" niet graag van slechte wil zien beticht worden, zullen we dus de slechte voorbeelden even vergeten & onze aandacht vestigen op "Dé Witte Raaf", een linkse met èchte stalen kl#ten aan zijn lijf... namelijk Jan Roegiers !! Na wat gegoochel bij onze trouwe vriend Google, vernemen we dat hij eveneens ~samen met Stijn Beckx overigens~ de euvele moed heeft gehad om in de "Dag Allemaal" ~hét Vlaemsche Kwaliteits-schijt...euh... tijdschrift dat u vertelt wanneer onze BV's "kakken" & welk geparfumeerd zijdepapier dat ze daarbij gebruiken~ te verklaren dat men hem gerust "Dé Jeannet van Vlaanderen" mochten noemen omdat hij géén hetero is !!

Wèl-wèl-wèl kijk eens aan sie... deze jongen stijgt met de minuut in onze achting !! Hij durft tussen al de tsjeven & kwezels die dit kleine Vlaendren bevolkt, zeggen dat hij onoirbare dingen doet tussen zijn lakentjes thuis... ÉN bovenal, hij dùrft tenminste tegen te pruttelen als de rest van onze grote parlementariërs zwijgt of onnozel doet over de regelrechte slachtpartijen & de oorlogsmidaden die zich in Gaza hebben afgespeeld !! Kijk, je mag nu denken & zeggen wat je wilt beste lezertjes, maar bravo & châpeau !! ...& dat is zelfs héél welgemeend !! ...Er loopt daar dus in gans die Koboltenraad die zich "Parlement" dùrft te noemen, toch nog tenminste één deftige mens rond & dat is dan op de koop toe nog eens een èchte jeannet met èchte stalen ballen aan zijn lijf !! Welkom bij de Sossen Kameraad !!

Hij heeft trouwens een zéér interessante documentaire gemaakt van een reis naar Gaza die wij iedereen aanbevelen alvorens ze volgende maal nog eens hun bek opentrekken over de dreiging die Israël alle dagen ondergaat vanwege de terroristische Palestijnen !! Kijkt u anders maar eventjes op http://www.janroegiers.be/ hiervoor & neem er alvast een stevige pot koffie bij...

...& Aangezien we de gemiddelde luiheid van een bloglezer maar al te goed kennen... evenals z'n vrees voor een chronische ontsteking aan z'n surfvinger, plaatsen we het 3-delige reisverslag er hier maar voor u bij..."Actua-Logboek: Jan Roegiers in Gaza (deel 1)"
duur : 11:11 minuten
ActuaTV


..."Actua-Logboek: Jan Roegiers in Gaza (deel 2)"
duur : 8:37 minuten
ActuaTV


..."Actua-Logboek: Jan Roegiers in Gaza (deel 3)"
duur : 10:06 minuten
ActuaTV


...Uiteraard vermelden we hierbij ook nog eventjes het "Voorstel van resolutie rond de oorlog in Gaza", ingediend Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken, Piet De Bruyn & mevrouw Anne-Marie Hoebeke... Overigens een zéér moedige daad in deze tijd van politieke onverschilligheid voor het gebeuren ginds in Gaza !!

...

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement:

- van de heren Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken en Piet De Bruyn en mevrouw Anne-Marie Hoebeke- betreffende de oorlog in Gaza

- gelet op:

1° de aanhoudende en dramatische situatie in Gaza als gevolg van het Israëlisch offensief en van de raketaanvallen van Hamas in Israëlisch grensgebied;

2° het door verschillende – ook Israëlische – media gemelde gebruik door de Israëlische strijdkrachten van cluster- en fosforbommen;

3° de honderden doden en duizenden gewonden die in deze oorlog reeds zijn gevallen;

- is bezorgd om de vele burgerslachtoffers die reeds gevallen zijn en nog dreigen te vallen;

- veroordeelt hetgeweld tegen burgers door Israël en Hamas;

- veroordeelt de militaire actie van Israël die disproportioneel is en die daardoor een collectieve bestraffing is van de Palestijnse bevolking in Gaza;

- veroordeelt het gebruik van cluster- en fosforbommen;

- veroordeelt het afschieten van raketten door Hamas op burgerdoelwitten in Israël;

- steunt alle initiatieven in Vlaanderen die de wederzijdse spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen doen afnemen;

- roept de strijdende partijen op tot een staakt-het-vuren en tot het sparen van de Palestijnse en Israëlische burgerbevolking;

- vraagt de Vlaamse regering:

1° deze bezorgdheid en veroordelingen over te maken aan de ambassadeur van Israël in België en aan de vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit;

2° de relaties met Israël – in het kader van het Associatieverdrag tussen de EU en Israël en het Europese Nabuurschapsbeleid– te evalueren;

3° naar de afbakening van een humanitaire coridor te streven om gewonden uit Gaza te evacueren voor verzorging;

4° er bij het voorzitterschap van de EU op aan te dringen te werken aan een duidelijk plan dat op korte termijn kan bijdragen tot een tweestatenoplossing en een politiek vergelijk op basis van het internationaal recht;

5° haar beleid verder te zetten waarbij geen wapenexportvergunningen met als bestemming Israël worden uitgereikt;

6° inspanningen te doen en zich aan te sluiten bij de initiatieven die door de EU zijn genomen om noodhulp naar Gaza te sturen.

Jan Roegiers Flor Koninckx
Sven Gatz
Johan Verstreken
Piet De Bruyn

BRON :
http://www.janroegiers.be/

...

Dat dit voorstel van resolutie door de andere partijen niet werd of wordt aangenomen & ondertekent, ligt volgens ons dus ook aan het simpele feit dat hoogstwaarschijnlijk "andere belangrijke" ~lees : voornamelijk financiële~ belangen hier een (over)duidelijke rol in meespelen...

Platweg & cru gesteld, durven we dus hierbij te beweren dat er blijkbaar nog steeds Vlaemingen & Belgen zijn die scrupuleus bloedgeld verdienen aan de ellende van de Palestijnse bevolking, waaronder die van Gaza. Voor de lezers die ons hierbij reeds wat beter kennen & die aldus weten dat wij opkomen tegen èlke sociale & èlke maatschappelijke onrechtvaardigheid, hoeft het waarschijnlijk geen al te groot betoog als wij zeggen dat we hier met klem tegen ~blijven~ protesteren, evenals dat we hier ook rond onverwijld zullen blijven tegen ageren !!

... & Voor we het zouden vergeten ~& blijkbaar moet dit gezien de Oost Indische Doofheid & de Selectieve Leesblindheid die er momenteel rond deze heikele kwestie heerst tot in het oneindige herhaald worden~ willen we tóch nóg maar eens de aandacht vestigen op het feit dat reageren tégen de oorlogsmisdaden van Israël & tégen het racistisch klimaat, dat daar heerst tegen de Palestijnen... dat dit NIET meteen ~met de klemtoon op niet~ betekent dat je daarom een antisemiet bent !! Misschien gewoon maar een redelijke mens met wat verstand tussen z'n oren die voor zichzelve nadenkt & daar ook een uitgesproken mening over heeft !! ...& dat tot spijt van wie dat het benijdt !!

Wie overigens nog wat stof tot nadenken wilt verwerken over deze uiterst netelige kwestie in Gaza, die verwijzen wij zeer graag naar de volgende zéér interessante sites : http://jewssansfrontieres.blogspot.com/, http://www.ijsn.net/home/, http://azvsas.blogspot.com/... of de overigens zéér schokkende site van http://gaza.haimbresheeth.com/... & om de auteur van deze laatste site beter te leren kennen ~iets wat op zich toch wel ècht de moeite loont~ verwijzen wij u graag naar http://www.haimbresheeth.com/...

... & Voor de duidelijkheid & om elke misvatting hierover te voorkomen, we kunnen zo nog wel hier een behoorlijk tijdje mee doorgaan !! Dit zijn stuk voor stuk allemaal blogs van anti-zionistische JOODSE organisaties &/of individuen die allemaal stuk voor stuk hevig reageren & vooral stevig protesteren tegen de Israëlische misdaden begaan tegen Palestijnen !!

Last but not the least in deze beschouwing herinneren wij u graag aan een opiniestuk dat exact 6 jaar geleden, namelijk op 1 februari 2002 verschenen is in De Standaard, maar dat vandaag blijkbaar nog even prangend & even actueel is als toen...

...

...

OPINIESTUK

vrijdag 01 februari 2002

Midden-Oostenconflict in Vlaanderen

Gie van den Berghe

De uitspraken die de Israëlische premier Sharon gisteren deed over Yasser Arafat, drijven het Israëlisch-Palestijnse conflict verder op de spits. Ook in ons land laat de Midden-Oostenkwestie niemand onberoerd, zo mag blijken uit de felle polemiek die ontstond na de opiniebijdrage van Mia Doornaert in De Standaard van 26 januari. Historicus Gie van den Berghe pleit ervoor om in dat debat in de eerste plaats de feiten onder ogen te zien, en die feiten niet te verdraaien.

Meer dan een halve eeuw al, eigenlijk sinds de jaren twintig, is het Midden-Oosten een ware brandhaard die de gemoederen steeds weer hoog doet oplaaien, ook hier te lande. Het onrecht en het leed dat veel Palestijnen werd en wordt aangedaan, onrecht en leed dat almaar toeneemt, is ondertussen duidelijk, behalve voor ultra-zionisten. Dat Palestijnen, geconfronteerd met politieke, economische en militaire overmacht en geweld, naar het wapen van de terreur grijpen en niet terugschrikken voor afschuwelijke moorden op onschuldige joodse burgers, is meer dan betreurenswaardig maar is, gezien de niet aflatende onderdrukking en bezetting, tot op zekere hoogte te begrijpen. In de jaren dertig en veertig handelden bepaalde joodse kolonisten in Palestina niet anders.

Over oorzaken en gevolgen zijn de meningen sterk verdeeld. Vast staat dat veel, zo niet alles, draait rond oprichting, bestaan en (niet)-erkenning van de staat Israël. De joodse staat kwam er als oplossing voor wat zionisten én anti-semieten zagen als de mislukking van assimilatie en diaspora in Europa, met de jodenmoord door de nazi's als ultiem bewijs. Een oplossing voor wat niet-joodse politici, intellectuelen en media toen ,,het joodse probleem'' noemden.

Het was, weten we nu, geen goede oplossing. Het zogenaamde probleem werd naar een ander continent geëxporteerd, afgeschoven op andere volkeren. Terwijl het kolonialisme volop op z'n retour was, stemden grootmachten in met een in wezen kolonialistische oplossing -- westerlingen die een deel van een ontwikkelingsland bezetten.

In beide kampen was er goede en kwade wil, zowel Israëli's als Palestijnen blunderden geregeld. Het geweld nam toe. De aanvankelijke pro-Israëlische houding van veel westerse politici, intellectuelen en media brokkelde af. Er kwam meer aandacht voor ,,het Palestijnse probleem''. Maar het grote publiek weet bitter weinig over het harde lot van talloze Palestijnen. De in 1998 op initiatief van de Vereniging Vlaamse Leerkrachten uitgegeven brochure Kanttekeningen bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie, geschreven door Ludo Abicht en Lucas Cathérine, beantwoordde aan een reële nood.

Vanuit joodse hoek werd direct fel geprotesteerd. Door verwoed lobbywerk en zware politieke druk konden ze de voor september vorig jaar geplande heruitgave tegenhouden. In dit ondemocratisch proces speelden het Centraal Israëlisch Consistorie en het Belgisch Israëlitisch Weekblad (BIW) een hoofdrol.

Het opiniestuk van Mia Doornaert (DS 26 januari) moet in dit kader gezien worden. Het is weinig meer dan een sloganesk samenraapsel. Doornaert haalt bijvoorbeeld een dankgebed van Menahim Begin aan voor de zes miljoen slachtoffers die ,,met hun bloed de Heer heiligden''. Een religieus betekende genocide, de gesacraliseerde holocaust (Hebreeuws voor brandoffer): een offer gebracht voor Israël!

Cathérine wordt zonder enig argument afgeschilderd als gauchist en anti-mondialist, ,,niet alleen hevig anti-Israëlisch maar ook anti-joods en anti-semiet''. De in ultra-zionistische kringen gebruikelijke gelijkschakeling van deze begrippen die een verschillende lading dekken. Een journaliste hoort beter te weten; zoals ze ook het verschil mag kennen tussen revisionisme (herziening als methode) en negationisme (holocaustontkenning). Historici herzien, negationisten ontkennen, platvloers.

Doornaert verwijst naar VN-resoluties die het bestaansrecht van Israël erkennen, maar ,,vergeet'' de VN-resolutie die bepaalt dat Israël zich uit bezet Palestijns gebied moet terugtrekken. Ze draait vele zaken om: geen joods gelobby maar een joodse hetze ,,omdat de minister van Onderwijs geen racistisch getinte pamfletten op de scholen wil loslaten''. De suggestie dat Vanderpoorten de brochure een ,,racistisch getint pamflet'' zou hebben genoemd, wordt op het kabinet van Onderwijs een leugen genoemd.

Doornaert vervalt in het extremisme waartegen ze waarschuwt. In haar verontwaardiging verwijst ze zowaar naar het Vlaams Blok, omdat die als enige partij een parlementaire vraag gesteld heeft over de brochure. Bedoeld wordt de vraag van Miel Verrijken op 10 januari aan minister Vanderpoorten. Die vraag is een even domme als abjecte poging om zich politiek correct voor te doen, een aaneenrijging van onjuistheden en drogredeneringen, met licht racistische ondertoon. Verrijken looft ,,de eeuwenoude verbondenheid tussen Westerse en joodse cultuur'', verheft Thomas Mann voor de gelegenheid tot jood, maakt zich zorgen over joodse kinderen die gekwetst zouden worden door de brochure. In schril contrast daarmee noemt hij de landen die Israël omringen ,,schurkenstaten'', beweert dat de brochure geschreven werd om ,,de Moorse (sic) leerlingen van het onderwijs te behagen'' en dat ,,Moorse leerlingen'' na 11 september ,,zelfs de klas mochten verlaten en op straat komen om te protesteren''. Niet te geloven dat een journaliste daarnaar verwijst!

Maar ze is in goed gezelschap, ook het BIW verwees ernaar. In het eindejaarsnummer, minstens een week voordat Verrijken zijn vraag stelde, staat dat ,,Vlaams volksvertegenwoordiger Emile Verrijken volgende vraag gesteld heeft aan Mevrouw Vanderpoorten'', gevolgd door een citaat. Dat het om een Vlaams Blokker gaat, wordt bewust verzwegen. En het citaat is niet terug te vinden in de vraag die Verrijken heeft gesteld. De hoofdredacteur van het BIW herinnert het zich niet meer precies, maar waarschijnlijk kreeg het BIW een eerste versie van de tekst toegespeeld door een Vlaams Blokker. Kennelijk zijn alle middelen goed.

In zijn terecht verontwaardigde reactie op Doornaerts stuk wijst Lucas Cathérine (DS 29 januari) er op dat ze niet één passus aanhaalt om te bewijzen dat hij anti-semitisch geïnspireerd zou zijn. Dat blijkt ook geenszins uit de brochure, maar hij is wel militant anti-zionistisch. En daar is, anders dan sommigen beweren, in wezen niets mis mee, zolang het oordeel er niet door vertroebeld wordt.

Cathérine beweert dat er op de eerste editie niets dan lof kwam. Dat is onwaar, minstens drie academici, waaronder ikzelf, hebben kritiek geuit en die aan de auteurs meegedeeld. Zij verkozen die naast zich neer te leggen.

In de brochure en zijn opiniestuk stelt Cathérine een en ander vertekend voor. Bijvoorbeeld dat ,,de'' zionisten in de jaren dertig tot alles bereid waren om de joodse staat te realiseren, tot en met samenwerken met de vijand, ,,de Duitse nazi's en de Italiaanse fascisten''. Historische feiten, stelt Cathérine. Niet helemaal: voor deze zionisten waren de Britten de echte vijand en de nazi's ,,de vijand van onze vijand''. Dat staat ook in de bronnen die Cathérine gebruikt.

Ook de (pogingen tot) samenwerking van zionisten met nazi's worden tendentieus weergegeven. Bijvoorbeeld het Haavara- of transfer-akkoord. Dat is geenszins ,,bij alle historici bekend'': er bestaat nog veel verwarring over. Een poging tot historische reconstructie.

In de jaren dertig wou Hitler niet liever dan dat zoveel mogelijk joden Duitsland verlieten. Maar dat was niet eenvoudig, onder meer omdat tijdens de economische crisis, voor de nazi's aan de macht kwamen, hoge emigratietaksen en scherpe deviezencontrole waren ingevoerd om kapitaalvlucht tegen te gaan. Wie emigreerde, moest het grootste deel van zijn bezit achterlaten. Kort na de machtsovername door de nazi's kwamen er vanuit verschillende zionistische hoeken voorstellen om een financiële regeling uit te werken die emigratie naar Palestina aantrekkelijk moest maken voor de betere joodse middenstand. In augustus 1933 sloten het Duitse ministerie voor Economische Zaken en zionistische vertegenwoordigers uit Duitsland en Palestina een akkoord voor een vermogenstransfer volgens het principe ,,goederen tegen mensen''.

Iedere jood die naar Palestina uitweek, mocht 1.000 pond in vreemde valuta meenemen en goederen verschepen voor een waarde van 20.000 rijksmark. Die 1.000 pond waren nodig om van de Britten toelating te krijgen om zich als ,,kapitalistisch immigrant'' in Palestina te vestigen. Het bedrag in rijksmarken werd overgemaakt aan een in Berlijn opgericht bureau van de Anglo-Palestijnse bank. Met dat geld werden Duitse firma's betaald die goederen leverden bestemd voor export naar Palestina. Het in Tel Aviv opgerichte Haavara-bureau verkocht de goederen en verdeelde de opbrengst verhoudingsgewijs onder de ondertussen uit Duitsland overgekomen joden, in valuta of natura (land, een huis).

Deze ,,kapitalistische'' emigratie was voor alle partijen voordelig. De nazi's wilden joden kwijt, zionisten wilden dat ze zich in Palestina vestigden. De Duitse economie en werkgelegenheid vaarden er wel bij en het akkoord kon propagandistisch uitgebuit worden. De joodse gemeenschap in Palestina kreeg er kapitaalkrachtige joden en hoogwaardige goederen bij. Joodse emigranten konden (een deel van) hun kapitaal meenemen en ontkwamen aan de massavernietiging, ook al wisten ze dat toen niet.

Van 1933 tot 1939 maakten vijftig- tot zestigduizend Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische joden gebruik van het akkoord. Er werd naar schatting 100 tot 140 miljoen rijksmark getransfereerd, sommige bronnen hebben het over 14 tot 31 miljoen pond.

Veel joden, ook in Palestina, waren niet te spreken over het akkoord. Amerikaanse joden, die een wereldwijde economische boycot tegen nazi-Duitsland probeerden te organiseren, noemden het een breuk met de joodse solidariteit. Maar voorstanders van het akkoord wezen er terecht op dat de boycot niet veel voorstelde. In 1935 keurde het zionistische congres de transferovereenkomst goed.

De samenwerking van extreem-rechtse zionisten met fascisten en nazi's was, anders dan Cathérine het voorstelt, geen ,,actieve deelname aan de oorlog aan de zijde van Duitsland''. In januari 1941 bood de rechts-radicale Sterngroep de nazi's aan de joodse kwestie op te lossen door emigratie naar Palestina en een joazi's aan de joodse kwestie op te lossen door emigratie naar Palestina en een joodse staat op totalitaire basis. Er werd gewezen op de gemeenschappelijke belangen van de nieuwe orde in Europa en het ,,vernieuwd volks-nationaal Hebreeërdom''. Joodse manschappen zouden in Europa onder leiding van de Sterngroep getraind worden om ingezet te worden bij de verovering van Palestina, als daar ooiteen front werd geopend. De nazi's hebben nooit gereageerd.

Conclusie: geef die brochure opnieuw uit, maar laat alsjeblieft onnodige verdraaiingen van historische feiten weg. Het is zo al meer dan erg genoeg.

(De auteur is doctor in de moraalwetenschap en historicus, met als specialisatie de nazi-kampen.)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...

...& In 't kader van onze wekelijkse goede daad reiken, wij bij deze onze "speak medal" ~een "speekmedalje" dus~ voor "Bewezen-Diensten-&-Bewezen-Moed-In-Ghet-Zicht-Van-den-Vijand" uit aan Bert Anciaux a.k.a "De Snotteraar", evenals aan Jan Roegiers a.k.a. "Dé Jeannet van Vlaanderen", twee nieuwe Sossen met ~hoe men het draait of keert~ toch wel ballen aan hun lijf !! ...& zulks mag ook wel eens worden gezegd !!

Men zegge 't dus voort !!

...

01-02-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
31-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turks Premier Erdogan doet een "Anciaux'ke" !!

U heeft ongetwijfeld ook al wel ergens gelezen of gehoord over dat stelletje ruziemakers daar in het mondaine skioord Davos ?!... & Zoniet, dan maken wij het u hier wel graag duidelijk...

CNN besteedt er natuurlijk uitgebreid aandacht aan, journalisten van her & der over de wereld haasten zich in drommen daar naartoe om toch maar een glimp op te vangen van de machtsconcentraties die er samen troepen, of om toch maar eens één keer zelf op de foto te kunnen met deze of gene excellentie, in plaats van zoals het deftige journalisten zou betamen, hun pennen te slijpen & deze notoire machtshebbers eens flink het vuur aan de schenen te leggen over bijvoorbeeld de schandalige economische wantoestanden... maar dat is natuurlijk uit een ander vaatje getapt...

Op deze manier was meer dan de halve wereld getuige van de uitval van de Turkse premier Erdogan, in een debat over het Midden Oosten samen met de President van Israël, Shimon Peres, UNO Secretaris generaal Ban Ki moon & Amre Moussa, Secretaris- generaal van de Arabische Liga, zo'n beetje de symbolische tegenhanger van de EU onder Barroso.

Uiteindelijk stapt Erdogan met veel misbaar op... & in de media haasten de verslaggevers zich om gelijk te gaan stellen dat dit soort van ondiplomatieke incidenten uiterst zeldzaam zijn...

Màààrr... waar ging het in deze eigenlijk over ?!... & Ging het werkelijk over datgene wat de media ons willen laten geloven?

...& Eigengereid als dat wij ~de redactie van KITOKOJUNGLE~ daarbij zijn, vergelijken wij natuurlijk zo eens graag even de verschillende berichten die we daarover vonden. We beginnen hiervoor natuurlijk bij onze eigenste Belgistaanse Pers, vooral diegenen die zichzelf daarbij zo graag eigenschappen als "onafhankelijk" & kwaliteit" toedichten...

We beginnen daarvoor bij De Standaard :

...

donderdag 29 januari 2009 | Bron: ap

Erdogan boos weg uit discussie Davos


DAVOS - De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is donderdag boos weggelopen op het Economisch Wereldforum in Davos. Hij pikte het niet dat hij door de debatleider afgebroken werd tijdens een discussie met de Israëlische president Shimon Peres over de situatie in Gaza.

Peres hield een emotioneel betoog ter verdediging van het Israëlische offensief in de Gazastrook. 'Jullie zouden hetzelfde hebben gedaan als er raketten op Istanbul waren geschoten', zei Peres, wijzend met zijn vinger naar Erdogan.

Daarop vroeg Erdogan te mogen reageren. Na lang aandringen kreeg Erdogan een minuut spreektijd. 'Jullie maken mensen dood', reageerde Erdogan, waarna de debatleider hem het woord weer ontnam.

Het merendeel van de aanwezigen bij het panelgesprek had zich achter Peres geschaard. Davos wordt vooral bijgewoond door hoge zakenlui en dito Westerse/pro-westerse politici. Zowel de apologie van de Israëlische president als het boze opstappen van Erdogan waren op applaus onthaald. Erdogan had zich ook op dat publiek boos gemaakt omdat 'jullie applaudisseren terwijl zoveel mensen zijn gedood'.

Bij de Israëlische aanval op Gaza vonden bijna dertienhonderd Palestijnen de dood.

kld

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...& Hoppen vervolgens naar De Morgen :

...

29/01/09 21u00

Erdogan tegen Shimon Peres: "Jullie maken mensen dood"

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan is vandaag boos weggelopen uit een discussie in het Zwitserse Davos, waar op het Economisch Wereldforum werd gesproken over de situatie in Gaza.

Hij had het aan de stok met de Israëlische president Shimon Peres. Peres hield een emotioneel betoog ter verdediging van het Israëlische offensief in de Gazastrook.

"Jullie maken mensen dood", zei Erdogan tegen Peres. De debatleider legde Erdogan het zwijgen op en Peres, wijzend met zijn vinger, zei dat Erdogan hetzelfde zou hebben gedaan als er raketten op Istanboel waren geschoten.Excuses

Volgens het Turkse agentschap Anatolië heeft Peres intussen in een telefoongesprek met Erdogan zijn excuses aangeboden. Moderator van het debat was journalist David Ignatius van de krant Washington Post.

Op een persconferentie in Davos na het "incident" zei Erdogan dat zijn actie vooral was ingegeven door de bevooroordeelde wijze van modereren van de Amerikaanse journalist.25 minuten

Ignatius had Peres ruim 25 minuten spreektijd gegeven, terwijl Erdogan én Moessa samen reeds na 12 minuten monddood werden gemaakt.

In de Amerikaanse pers, de Washington Post inbegrepen, komt het Israëlische standpunt vaak en omstandig aan bod, het Palestijnse standpunt en/of enige historische achtergrondduiding amper tot niet. Bij de Israëlische aanval op Gaza vonden bijna dertienhonderd Palestijnen de dood.

(belga/novum/mvdb)

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

Tiens-tiens... uit het artikel van De Morgen... & nog véél meer dan dat van De Standaard, blijkt dus dat Erdogan het vooral niet pikte dat hij & Amre Moussa nauwelijks spreektijd kregen toegemeten om hun uitleg te doen & dat terwijl de Amerikaanse moderator, David Ignatius van de Washington Post de Israëlische Premier Peres toeliet om ellenlange monologen af te steken.

Toen Erdogan aan 't eind van het debat nogmaals beleefd vroeg om toch ook eens een keer, hééééél efkens een woordje te mogen "placeren", kreeg hij nauwelijks één minuut toegemeten... & nog voor de helft van z'n eerste zin was uitgesproken, werd hij alweer onderbroken door Ignatius, die luidkeels aankondigde dat "'t eten gereed was".

Dáárom & dus voor NIETS ANDERS is Erdogan 't dan ook opgestapt !!

We kijken nu eens even naar de Amerikaanse manier van verslaggeven & laten we daarbij eens beginnen bij de Washington Post :

...

Friday, January 30, 2009; A13

Turkish Premier, Israeli President Clash at Davos

By John Daniszewski and Matt Moore
Associated Press

DAVOS, Switzerland, Jan. 29 -- Turkey's prime minister stalked off the stage at the World Economic Forum in Switzerland red-faced Thursday after reproaching Israel's president over the Gaza war by saying "You kill people."

The packed audience, which included President Obama's close adviser Valerie Jarrett, appeared stunned as Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and Israeli President Shimon Peres raised their voices and traded accusations.

Peres was passionate in his defense of Israel's 22-day offensive against Hamas, the Islamist movement that controls the Gaza Strip, launched in reaction to years of rocket fire aimed at Israeli territory. As he spoke, Peres often turned toward Erdogan, who in his remarks had criticized the Israeli blockade of Gaza, saying it was an "open-air prison, isolated from the rest of the world" and referred to the Palestinian death toll of about 1,300, more than half of them civilians, according to health officials. Thirteen Israelis died.

"Why did they fire rockets? There was no siege against Gaza," Peres said, his voice rising with emotion. "Why did they fight us, what did they want? There was never a day of starvation in Gaza."

The heated debate between Israel and Turkey was significant because of the key role Turkey has played as a moderator between Israel and Syria. Erdogan appeared to express a sense of disappointment when he recounted how he had met with Israeli Prime Minister Ehud Olmert just days before the offensive and believed they were close to reaching terms for a face-to-face meeting with Syrian leaders.

Obama's new Middle East envoy, former senator George J. Mitchell, is scheduled to be in Turkey for talks Sunday.

Erdogan was angry when a panel moderator cut off his remarks in response to an impassioned monologue by Peres defending Israel's offensive against Hamas.

"I find it very sad that people applaud what you said," Erdogan said. "You killed people. And I think that it is very wrong."

The angry exchange followed an hour-long debate at the annual meeting of economic and political elites in Davos. Erdogan tried to rebut Peres as the discussion was ending, asking the moderator, Washington Post columnist David Ignatius, to let him speak once more.

"Only a minute," Ignatius replied

.

"Mr. Peres, you are older than me. Your voice is too loud," Erdogan told Peres, saying his emotion belied a guilty conscience.

"You kill people," Erdogan told the 85-year-old Israeli leader. "I remember the children who died on beaches. I remember two former prime ministers who said they felt very happy when they were able to enter Palestine on tanks."

When Erdogan was asked to stop, he angrily stalked off.

Erdogan stressed that he left because he was not given time to respond to the Israeli leader's remarks. "I did not target at all, in any way, the Israeli people, President Peres or the Jewish people," Erdogan said at a news conference afterward.

"I am a prime minister, a leader who has specifically, expressly stated that anti-Semitism is a crime against humanity," he said.

BRON :
http://www.washingtonpost.com/

...

...& De New York Times had ons daarover het volgende mede te delen :

...

Published : January 30, 2009

Hero’s Welcome for Turkish Leader After Davos Walkout

By SEBNEM ARSUSupporters waited for the arrival of Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan at Ataturk Airport in Istanbul Friday. - © Osman Orsal/ReutersISTANBUL, Turkey — Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of Turkey flew home Friday to a hero’s welcome from some Turks, and a more muted response from others, after walking off the stage at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, following an angry exchange over the Gaza war with Israeli President Shimon Peres.

Mr. Erdogan’s decision to leave the debate Thursday had all the overtones of a diplomatic incident, ruffling relations between Israel and a Muslim ally that seeks an important role as a mediator in Middle East peace efforts.

In Davos, Mr. Erdogan apparently became incensed during a panel discussion after a moderator curtailed his response to remarks by Mr. Peres on the recent Israeli military campaign in Gaza. “When it comes to killing, you know well how to kill,” he told Mr. Peres before scooping up his papers and leaving the stage. Commentators in Turkey said Mr. Erdogan appeared provoked by the fact that Mr. Peres was pointing his finger at Mr. Erdogan and raising his voice in an unusually aggressive manner as the two men argued.

According to Turkey’s semiofficial Anatolian News Agency, Mr. Peres called Mr. Erdogan by telephone five minutes after the walkout to apologize for any misunderstanding, saying that his remarks about Israel’s Gaza offensive had not been directed at the prime minister personally. In Jerusalem, a spokeswoman for Mr. Peres, Meital Jaslovitz, described the telephone conversation as “positive.” But, she said on Friday, there was no apology from Mr. Peres, contrary to the Turkish news agency report.

Mr. Erdogan did not seem apologetic, either.

“I only know that I’m responsible for protecting the honor of the Turkish Republic, the Turkish nation from A to Z,” Mr. Erdogan said as he returned to Istanbul in the early hours of Friday. “I am not a leader of a tribe. I am the prime minister of the Republic of Turkey . I do whatever I need to, so I did it, and will continue to do so. This is my character. This is my identity.”

“It was a matter of my country’s respect and prestige. Therefore, my attitude should have been clear,” he said. “I couldn’t have allowed anyone to hurt the prestige and especially the honor of my country.”

Live television footage showed crowds waving Palestinian and Turkish flags at Istanbul’s Ataturk airport while chanting slogans supporting the prime minister. Banners proclaimed Mr. Erdogan the “delegate of the oppressed” and said: “Let the world see a proper prime minister.” The passions reflected widespread anger about the Gaza war in Turkey, a secular nation whose population is mostly Muslim.

While Mr. Erdogan, facing municipal elections in March, seemed to have secured a generally favorable reaction among Turks, some newspaper coverage criticized him for the way he handled his conversation with Mr. Peres at a gathering accustomed to high standards of argument. “The Davos spirit is dead,” said a headline in the mass-circulation Hürriyet newspaper.

Some foreign affairs specialists in Turkey said the dispute in Davos could weaken Turkey’s strong ties with Israel, imperil its neutrality and thus its ability to function as a regional mediator.

Mr. Erdogan has strongly criticized Israel’s Gaza offensive, but his country and Israel have long enjoyed close diplomatic relations. At the same time, Turkey maintains strong ties to the militant group Hamas, which controls Gaza, and Mr. Erdogan’s Justice and Development Party has played a growing role in regional mediation.

Turkey’s military, a powerful arbiter in political affairs that has close ties with Israel, sought to avert a more serious breach in relations, saying the relationship was driven by national interest. “The pursuit of national interests is fundamental in the bilateral military relations that Turkey conducts with all countries,” said Brig. Gen. Metin Gürak, a spokesman for the Turkish General Staff, at a routine briefing for reporters in Ankara.

That conciliatory mood was echoed by Gabby Levy, Israel’s ambassador to Turkey, who was quoted on Turkish television as saying: “There can be difference in opinion between close, friendly countries from time to time, and we, Turkey and Israel, especially have different views on Hamas and Iran.”

“We, however, should consider ourselves lucky that we can agree that we disagree on certain issues while our close friendship continues,” he said. “We have been through difficult times and survived crises also in the past. We will continue working together as we calm down.”

The Davos incident came just days before President Obama’s new Middle East envoy, George J. Mitchell, was to visit Turkey to discuss regional peace efforts as part of a tour of several countries. However, on Friday, a spokesperson for the United States Embassy in Ankara, speaking in return for customary anonymity under diplomatic rules, said the visit had been postponed because of “severe scheduling constraints.” The decision to put off the visit was made before the altercation in Davos, the spokesperson said.

Separately, the Anatolian News Agency said Mahmoud Abbas, the President of the Palestinian Authority, would visit Turkey on Feb. 7. Representatives of the Palestinian Authority criticized the debate at which Mr. Peres and Mr. Erdogan participated because it did not include a Palestinian representative.

But Mr. Erdogan’s actions in Davos seemed to have won plaudits from some other Palestinians, particularly in Gaza, and from Iran, The Associated Press reported.

Katrin Bennhold contributed reporting from Davos, Switzerland, Isabel Kershner from Jerusalem, and Alan Cowell from Paris.

BRON :
http://www.nytimes.com/

...

De Amerikaanse Media besteedden dus ook uitgebreid veel aandacht aan het incident, maar eigenlijk inhoudelijk véél minder aan de reden waarom Erdogan uiteindelijk is opgestapt...

Ze laten uitschijnen dat het "tijd" was & dat er dus per paneldiscussie slechts één uur was voorzien voor het debat, maar expliciet vermelden dat Erdogan en Moussa er samen voor spek & bonen ~lees : jan lul~ bijzaten, terwijl Peres rustig zijn betoog mocht afsteken deden ze al helemaal niet... Het is maar hoe je 't allemaal bij je lezerspubliek aanbrengt natuurlijk !

...Of, zoals ze het op CNN ontleden... "Erdogan is gewoon een driftkikker die even een snel succesje wou boeken voor het thuisfront !""Turkish PM cheered after Davos walkout"
duur : 1:19 minuten
...


...Echter, bij onze Noorderburen (alwéér) werd er tenminste wel vermeld dat het vooral het gebrek aan respect was vanwege de Moderator dat Erdogan aan 't einde zei dat 't voor hem niet meer hoefde, als 't zo zat... Iets wat we maar al te goed begrijpen...

Getuige daarvan is het volgend filmpje waarin u tenminste eens kunt zien hoe het incident werkelijk tot stand kwam... & 't is nog ondertiteld & al !"Turkije versus Israel
President Erdogan van turkije
loopt weg bij conferentie ruzie Peres"

duur : 1:36 minuten
...


...Uiteraard weten wij inmiddels al, dat u als kritische lezer toch altijd graag uzelf even ervan wilt vergewissen of 't geen wij hier weer eens komen neer te pennen, geen onzin ofte larie & apekool van onze kant is... & daarom geven wij u ook maar al te graag ook het volledige "debat" nog even mee..."Davos Annual Meeting 2009 Gaza: The Case for Middle East Peace"
duur : 1:08:28 minuten
...


...We dachten hier, dat dit dus geen verdere comment behoefde, tenzij u als lezer natuurlijk denkt hier iets te kunnen aan toevoegen & dat lezen we altijd graag...

...

31-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
30-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve Rooien Bert !!! - PART I

doodstil - vrijdag 23 jan 2009

Je wordt er stil van, doodstil. De gruwelijke moorden in Dendermonde zijn niet te vatten. Wat bezielt een mens om kleuters te vermoorden. Welke boze geest moet in dat lichaam huizen. Het is niet te begrijpen, het is pure waanzin. Het zwakste van het zwakste dat brutaal afgeslacht wordt. Onmenselijk.

Waarom? Het maakt ons woest en opstandig. Maar tegelijk zo machteloos. Zulke gruwels zijn nooit echt te voorkomen, juist omdat ze aan het ondenkbare grenzen. In wat voor een wereld leven wij waar kinderen geen veiligheid kan geboden worden. Waar kleuters in een kinderkribbe het slachtoffer kunnen worden van een massamoordenaar. Ver weg van ons verwijderd, dat kunnen we nog vatten, maar hier in het welvarende Vlaanderen. Onaanvaardbaar.

Een minister van Jeugd moet kinderen en jongeren geborgenheid kunnen waarborgen. Zeker in beschermde ruimten, in ruimten die van hen zijn. Waar ze kunnen spelen en ravotten, zorgeloos kunnen opgroeien. In de buitenwereld zijn ze al zo vaak onschuldige slachtoffers van verkeersagressie. Vandaag blijkt echter dat hun leven zelfs niet in de meest warme leefplaatsen kan worden beschermd. Dat idee maakt me zot. Het is een collectief mislukken. Het is een persoonlijk falen. Ook al weet je dat waanzin nooit te stoppen zal zijn.

Hier gaat het over 15 slachtoffers waarvan 14 kindjes. Het shockeert ons allemaal. Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd. Ook hier heeft dood en geweld toegeslagen. Dat alleen al is de hel. Een donderslag bij heldere hemel. Een noodkreet voor alle kinderen.

Laat ons straks, na het afscheid en de rouw, deze en andere kinderen nooit vergeten. Laat ons met moed en kracht er de nodige lessen uit trekken. Opdat zulke waanzin nooit meer zou gebeuren. Omdat onze kinderen nooit met angst mogen opgroeien.

BertHierover gaat het dus, beste lezertjes. Dit is de bewuste gewraakte & totaal afgekraakte tekst van onze dapperen Bert a.k.a "Den Bleiter", al beginnen we hier ondertussen te overwegen om hem in het vervolg "De Snotteraar" te noemen... Er is immers een hemelsbreed verschil tussen 'n blieiterke & een snotteraar... de laatste snottert meestal omdat ie aangegrepen is, terwijl bleiten kan je om zoveel zaken... maar dit dus in deze terzijde...

Zoals we dus zegden : hierover gaat het dus, dit is de bewuste gewraakte & totaal afgekraakte tekst van onze dapperen Bert... Niks meer, niks minder... Op basis van deze tekst krijgen we dan het "hoogstaande ~politieke~ debat" in het Vlaams Parlement dat we hieronder via de website van het joods actueel zeer nauwkeurig kunnen volgen...DEEL I


...DEEL II


...Het moet ons toch van het hart dat we sommige "parlementaire" ~al vragen we soms af of sommige politici die naam "parlementair" wel waardig zijn~ tussenkomsten bijzonder walgelijk vinden & anderen dan weer erg moedig !! ...We geven in dit ook zéér graag toe dat we de reactie van ons dapper Bertjen, nu eens voor één keer inderdaad zeer waardig & vooral héél dapper vinden !! Het geroep & getier op sommige momenten daarentegen van collega politici... & de poging om een iet of wat meer genuanceerdere mening van Sp-a-vertegenwoordiger Roegiers doodgewoon de mond te snoeren, bezorgt ons dan weer vrij verontrustende kriebels... Je zou je op sommige ogenblikken afvragen welk een EQ & IQ sommige politici bezitten... & voor welke waarden zij staan...

Trouwens op volgend onderstaande Blog dat al een paar jaren langer bestaat dan het onze, kunnen jullie zo een aantal reacties lezen. Het situeert een beetje de scheiding der geesten over dit onderwerp. Een scheiding die ook niet zuiver als links-rechts te benoemen valt. Het gaat hier om het respect voor het menselijk leven, de bescherming van burgers in een oorlogstijd & natuurlijk ook in vredestijd.

...

27-01-2009

Bert Anciaux krijgt Joodse organisaties op zijn dak!


Vlaams minister van Cultuur en Sport Bert Anciaux (SP.A) heeft het verkorven bij de joodse organisaties in ons land. In zijn weblog van vorige vrijdag en gisteren in Phara vergeleek Anciaux het leed van de kinderen in de crèche in Dendermonde met het lot van de Palestijnse kinderen in Gaza.

"Hier gaat het over 15 slachtoffers waarvan 14 kindjes. Het choqueert ons allemaal. Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd", aldus Anciaux op zijn webstek.

Vooral het laatste stuk van de derde zin zit de joodse organisaties hoog. De Israëlische ambassade vindt het verwijt dat Israël bewust kinderen vermoordt, niet kunnen en heeft het over een een "gratuite beschuldiging die de diabolisering van Israël verder in de hand werkt".

"Het conflict in het Midden-Oosten derhalve vergelijken met een eenzame gek die onschuldige kinderen vermoordt in Dendermonde is absurd en beledigend. Zowel voor de families in Dendermonde als voor de Joodse staat", luidt het in een verklaring van de ambassade.

Bert Anciaux zelf benadrukt dat hij op zijn weblog enkel een persoonlijke reactie heeft gegeven. "Elk kind dat vermoord of gedood wordt, is onmenselijk en onaanvaardbaar . Waar ook ter wereld. Niemand heeft het recht onschuldige kinderen in gevaar te brengen of te doden", repliceert hij in een gesprek met het maandblad Joods Actueel.

Wat is dat toch met die Joodse organisaties dat ze zo snel op hun besneden pik zijn getrapt?

Ik heb de aflevering van Phara van gisteren gekeken daarin zei hij duidelijk dat hij de dood van elk kind betreurt, maar dat hij het jammer vond dat kinderen die in België vermoord worden meer aandacht krijgen dan kinderen in Gaza tijdens de oorlog in Gaza. Hij zei er ook bij dat hij het ook betreurt dat Israëlische kinderen stierven door de raketten.

Iedereen die hier regelmatig komt weet dat ik de laatste ben om zich fan van Bert Anciaux te noemen, maar hier zou ik begot (of bijGod indien u dat wenst) niet weten wat hij fout heeft gezegd. Het gesprek ging over de rol van de media, dus die uitspraak was relevant.

Na komieken Alex Agnew en Philippe Geubels, televisiekok Jeroen Meus, programmamaker Tomas De Soete, politieker Bart De Wever, is het nu aan Bert Anciaux om de toorn van God over zich heen te krijgen. Het is bijna een wonder te noemen dat een imaginair vriendje zoveel macht over mensen blijkt te hebben. En we weten allemaal sinds een paar dagen tot wat stemmen in je hoofd kan leiden.

Wie kritiek durft te geven of grappen te maken over Israël of het joodse geloof krijgt meteen een hele hoop organisaties op zijn nek. Het lijken soms wel moslimfundamentalisten! Maar ja, een fundamentalist van welk geloof ook herken je aan zijn gebrek aan humor en gebrek aan relativering. Zulke lieden zijn een gevaar voor onze vrijheden.

(N.V.D.R. : in dit uitzonderlijk geval zijn we ook zo vrij de reacties die er op dit blogbericht kwamen hierbij te vermelden)

Reacties29-01-2009, 12:23:49
Anciaux is een mega-hypocriet

Dat er in Israel zaken gebeuren die werkelijk verschrikkelijk zijn zal niemand ontkennen. Oproepen om bij deze gelegenheid ook bij de palestijnse kinderslachtoffers stil te staan, ook daar is er niets mis mee.

Maar zeggen dat Israeli het zich als doel hebben gesteld om net zoals de kindermoordenaar van Dendermonde kinderen te gaan afslachten in de gaza strook is er ver over.

Het is beschadigen om te profileren en laat dat nu net zijn wat hij gisteren zo hekelde op zijn blog.

Hij zou beter eerst naar de balk in zijn eigen oog kijken voor hij naar de splinter wijst in andermans oog.

En het is een joekel van een balk waarbij zelfs de grootste splinter in het niets vervalt. In één zinnetje beschuldigt hij er een ganse bevolking van een agressor te zijn met de gedragskenmerken van de (intussen internationaal beruchte) psychopatische Oost-Vlaamse babykiller.

Als daar maar geen diplomatieke rel van komt - ach ja , misschien was dat wel zijn bedoeling, België een slechte naam geven is immers een specialiteit van hem.

Jens28-01-2009, 19:42:47
Bertje heeft gelijk

In dit geval heeft anciaux toch wel degelijk niks verkeerd gezegd, tuurlijk moeten de oppositiepartijen dat terug opblazen. Dat zijn we al gewend.

En wat de joodse organisaties betreft, tijdens WO2 hebben ze de identiteit slachtoffer opgekleefd gekregen, en mogen ze nu steeds hun gangetje gaan in het midden-oosten. Op zich zijn ze even fanatiek als moslimextrimisten. Maar ja, alles mag gezegd worden, behalve de waarheid, wat dan met de vrije meningsuiting?

Christophe
whitewolf_26@telenet.be28-01-2009, 16:41:48
Opportunistische Anciaux!

Ik ben de moeder van twee schatten van kindjes en wat Anciaux op zijn site schrijft getuigt van een walgelijk oportunisme, punt.

Kim DG gaat op zoek naar plaatsen waar baby's in groten getale aanwezig zijn, daarbij maskerde hij zich door middel van schmink. Hij verschaft zich met geweld toegang tot een gesloten kindercreche en daar aangekomen middels het vermoorden van een verzorgster begint hij doelbewust babys om te brengen. Het doden van de baby's was hierbij het opzet van zijn actie.

Op een populistische wijze dit voorval uitbuiten voor het eigen politieke gewin is ronduit stuitend. Als vrouw ga ik helemaal mee in de uitleg van Saartje, de afbeeldig die ze erbij voegd is maar al te duidelijk.

Ook daar zijn het gemaskerden die verantwoordelijk zijn voor de dood van kinderen, zij bepalen immers dat die kinderen een doelwit worden door er zich wetens en willens onder te mengen. Stel je voor dat gewapende en gemaskerde terroristen je huis binnenvallen waar je met je kinderen in woont en ze maken het als uitvalsbasis voor hun activiteiten zonder je ook maar iets te vragen. Je huis wordt bestookt want de vijand ziet enkel de terroristen en kan niet verwachten dat de terroristen zich tussen kinderen gaat gaan verschuilen. Hoeveel palestijnse kinderen zijn zo al door de schuld van palestijnen terroristen aan hun eind gekomen ? Veel heel veel. Hoeveel kinderen zouden al door het Israelisch leger vermoord zijn geworden op de wijze zoals in dendermonde is voorgevallen. Ik ben er zeker van dat dat nog geen enkele keer is voorgevallen. En toch is het dat wat Anciaux op zijn site beweert. Anciaux wordt iedere dag een grotere leugenachtige valsaard.

Katy
http://1.bp.blogspot.com/28-01-2009, 15:54:14
David

waarom krijg ik als ik over Israël krijg een heel deel haatmails en als ik over christenen niet? Nochtans noem ik hen soms ook Christenhonden of tjeven.

Katholieken hebben duidelijk leren omgaan met kritiek, wat van moslims en joden duidelijk niet kan gezegd worden.

Israël heeft bijna meer slachtoffers onder kinderen gemaakt dan onder volwassenen. Zijn die kinderen dan allemaal terroristen?

Er zijn bewijzen dat men ook fosforbommen heeft gebruikt, ook al is dat verboden in bewoond gebied. En van fosforbommen is geweten dat men daar geen precisiebombardement mee kan uitvoeren.

Ik ben van oordeel dat de dood van zowel de slachtoffers (kinderen of volwassenen) in Dendermonde en Gaza af te keuren zijn. Het is niet omdat Dendermonde in Vlaanderen ligt dat dat erger is.

Israël is inderdaad een agressor omdat ze reeds jaren de Palestijnse gebieden bezetten en de bevolking van die gebieden onderdrukt. De vergelijking tussen Kim De Gelder gaat enkel niet op in het aantal slachtoffers. Israël heeft er meer gemaakt.

Ben Willems
ben.willems12@telenet.be

http://columns.skynetblogs.be28-01-2009, 12:35:41
Joodse fundamentalisten

Voor mij heeft Bert Anciaux honderd procent gelijk. De zionisten moeten maar eens ophouden met ons de les te komen spellen en te proberen te bepalen hoe wij moeten denken.Voor mij is Israel een terroristenstaat die hetzelfde doet als Hamas maar met minder reden. Ik vind dat de simpele aanwezigheid van hun ambassade ons land bezoedelt.

Pieter Hugo Pelgrims
hugo.pelgrims@skynet.be28-01-2009, 11:20:25
Appels en peren vergelijken.

Het gaat hem niet zozeer over wat hij allemaal bij phara zegde maar wel wat hij op zijn site schreef.

"Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd"

Ik geloof nooit dat het israelisch leger baby's gaat gaan zoeken om ze bewust en met voorbedachten rade op beestachtige wijze om te brengen. Dat is waar het over gaat want als je de vergelijking met Kim DG maakt en je voegt er het woord bewust aan toe is dat precies wat je zegt en dat is demagogie.

Ik praat verder niets goed maar daarvoor zou ik ook wel verontschuldigingen willen. De perceptie ontstaat anders dat het israelisch leger een leger is van uitsluitend Kim DGers.

De situatie ter plaatse is zeer complex zoals uit de afbeelding in de URL mag blijken.

Saartje
http://1.bp.blogspot.com/28-01-2009, 02:08:12

Geachte heer Willems,

Een bijzondere vreemde conclusie als u beweert indien er gelachen wordt met christenen,deze kunnen antwoorden met antisemiet of ongelovig varken. Het begrip 'ne tjeef' is naar mijn bescheiden mening een goed alternatief.

Bertje heeft op zijn weblog wel degelijk enkel en alleen de link gelegd ts. de vermoorde kinderen in Dendermonde en de Palestijnse kinderen. Achteraf zich bewust van deze stupiditeit heeft hij in Phara de Israëlische slachtoffers als derde erbij gehaald. Een sluw politiek beestje als Bertje moet rekening houden met alle slachtoffers gezien zijn mandaat als verkozenen, zelfs indien hij dat doet op zijn weblog uit persoonlijke titel. Mijn enige conclusie is dat Bertje zich graag sympathiek voordoet, een beetje populistisch naargelang de stemming.

En, 't is niet omdat er kritiek gegeven wordt op het maandenlang gespot met joden dat u mag besluiten dat zij fundamentalisten zijn en geen kritiek aanvaarden op de staat Israël.

David

David
david.saroef@hotmail.com27-01-2009, 20:36:35
antisemitisme = modewoord

Telkens als er kritiek op joden wordt gegeven is men blijkbaar een antisemiet of erger nog een nagationist.

Ik geen van beide, ik kijk enkel kritisch naar de maatschappij. Het wat mij gewoon op dat er blijkbaar niet mag gelachen worden met joden en moslims. Kritiek op beide religies is blijkbaar uit den boze. De christenen zijn daar veel moderner in. Die zullen ook wel tegenargumenten geven en dat mag, maar die maken niemand uit voor antisemiet of ongelovig varken.

Als iemand het bestaan van de concentratiekampen ontkent zal ik hem samen met u een negationist noemen. Maar iemand die gewoon iets vaststelt een antisemiet noemen, dan moet u niet op mijn steun rekenen.

Helaas gebruiken jullie het leed dat jullie leden onder Hitler nog te veel om zelf te doen wat jullie willen. En met jullie bedoel ik vooral Israel en de joodse fundamentalisten.

Wie zich blijft wentelen in een slachtofferrol is op den duur zielig.

Ben Willems
ben.willems12@telenet.be
http://columns.skynetblogs.be27-01-2009, 20:17:49
27-01-2009, 20:17:49 zo zo !

Ik ben zo'n "besneden pik" zoals je het noemt...

Wat mij ergert is dat onder de mom van "humor", "vrije meningsuiting" of "onschuldige opmerkingen", MOET anti-semitisme jegens joden gewoon geslikt worden..... triestig, zonder meer.

En dan, als europeanen begijpen we niet dat enkel Amerika greep heeft op Israel.... wel, denk maar even over het volgende... In Amerika werd er geen Inquisitie gevoerd, of porgoms gehouden en heb ik geen spoor gevonden van gaskamers...

Reouven
reouven@hotmail.com

BRON :
http://columns.skynetblogs.be/

...Einde deel (1) ...wordt vervolgd...!!

30-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve Rooien Bert !!! - PART II

Begin deel (2) ...Het vervolg...!!Wij hebben hier dus evenmin ooit beweert dat er een gelijkheidsteken moet worden geplaatst tussen beide gebeurtenissen, dit zou trouwens ook waanzin zijn & neerkomen op de stomme niet vergelijkbare vergelijking tussen appelen & citroenen te maken. De vraag die wij op ons blogje hebben gesteld & ook zullen blijven stellen is doodgewoon : "waar zaten al die verontwaardigde internetauteurs toen al die kinderen in Gaza werden vermoord ?!..."

...& We hebben dit reeds gesteld in ons "rouwbericht"... er kan inderdaad géén opbod worden gedaan in verdriet. Het verdriet van de ouders die hun kinderen verliezen in Gaza & waar ook ter wereld is het zelfde !! ...& dàt of het nu gaat over een vliegende Hamasstoofbuis die een Israêlisch kind doodt of een Israêlisch F16-bombardement dat een Palestijns kind doodt of een psychiatrisch gestoorde jongeling die een paar Belgische kinderen doodt & een hoop anderen verminkt, in al deze gevallen zou onze verontwaardiging in feite de zelfde moeten zijn, de feiten zijn dat niet. Dit mag niet gebeuren basta !!

...& We zeggen er bij deze nogmaals zéér provocatief ~het lijkt intussen ook al een modewoord te zijn geworden in ons Vlaemsche Dwergenparlement~ bij, dat het ontzettend véél gemakkelijker zou zijn geweest de moorden op de Palestijnse &/of Congolese kinderen & baby’s te voorkomen, dan spijtig genoeg deze in Dendermonde... & méér nog, vragen wij respect voor alle vermoorde kinderen én voor hun ouders én dat geldt in dit geval eveneens in de zaak van Dendermonde voor de ouders van de dader !!

Ten andere & we willen dit ook nog wel eens benadrukken & bij deze ook wel eens extra in de verf zetten... We proberen het ganse Dendermondse Drama toch iet of wat & voor zover dat kan natuurlijk, in onze fameuze Belgistaanse Pers te volgen... In de meeste van de gelezen berichtgeving overvalt ons zo ook meteen een beetje plaatsvervangende schaamte... We zouden zelfs op sommige momenten ronduit durven te spreken van platte tendentieuze riooljournalistiek ~een andere naam hebben we daar niet voor~ waarbij er dan ook maar géén enkel respect, maar ook maar géén grein respect is voor wie dan ook... Alles wordt zonder enige scrupule &/of zonder ook maar enige terughoudendheid uitgesmeerd & bij gesleurd... Van de feiten zelf, tot de zogezegde achtergrond-journalistiek... 't kan er niet vet genoeg opliggen & 't kan niet breed genoeg uitgesmeerd worden... Waarlijk IE-DER-EEN die deze compleet gestoorde knaap van ver of van dichtbij heeft gekend, of nog maar heeft gezien, die wordt er bij gesleurd & die mag z'n zegje eens komen doen... & uiteraard, hoe sensationeler, hoe beter !! Komt daar nog eens bij, dat men er ook geen punt van maakt om op sommige momenten als journalist zomaar effe de bal volkomen mis te hebben geslagen... blijkbaar moet dat volgens de "Journalistieke Deontologie" ook zomaar kunnen & daarbij valt nog eens op dat er van enige rechtzetting der journalistieke fouten hier ook nergens ook maar enige sprake van is... daar hebben we dus tot hiertoe ook nog weinig of niks van gezien... trouwens gans die The Jokerhistorie is daar het beste bewijs van !! Sta ons toe om te zeggen dat we ons daar toch wel ernstige vragen over stellen... Wij hebben daarbij ook nog eens het zeer onbehagelijke gevoel, dat het proces van K.D.G. ook al begonnen is, zoniet reeds volledig gemaakt is... & wel in de krant, i.p.v. in een rechtszaal waar dit proces ten slotte dient gevoerd te worden... Wat we op dit ogenblik zien gebeuren dat heeft volgens ons dus ook géén ene reet met Rechtsspraak te maken, met massahysterie & volksopruiing tot "a public hanging" des te méér... iets wat we overigens ten zeerste betreuren...

Màààrr... we keren terug naar onze beschouwing van vandaag...

Wat onze Belgistaanse politieke houding naar Israël betreft, vonden we als ¨gedreven internauten op onze zoektocht toch wel het één & ander. Zo lezen we trouwens dat onze Belgische ondernemingen aangemoedigd worden om te investeren in Israël. We lezen op de website van het "Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking" de volgende bijzonder wervende tekst, die we u natuurlijk in deze niet willen onthouden :

...

Ministerie Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Federale Overheidsdienst

Datum: 01/09/2009

ISRAËL ( november 2008 )

1. Voornaamste economische sectoren in Israël

De Israëlische economie is sinds haar ontstaan in een snel tempo geëvolueerd van een economie die zich overwegend baseerde op landbouwproducten naar een land dat zich vooral specialiseert in hoogtechnologische sectoren.

Op het vlak van healthcare en `life sciences' is Israël de thuishaven voor 900 bedrijven en 50-60 per jaar die erbij komen. 41% van al deze bedrijven werden opgericht 2003. Deze sector wordt ondersteund door een stevige basis van onderzoeksinstituten, R&D-centra, en volledig uitgeruste medische centra.

Omwille van de verplichte legerdienst en een groot militair-industrieel complex telt Israël veel ingenieurs die na hun lederdienst bedrijven opstarten in de telecommunicatie, ICT en halfgeleiders. Van de circa 2000 starters waren 50% bedrijfjes in telecommunicatie, en de export op vlak van communicatie staat voor 23% van de hightech export en 8% van de totale Israëlische export. Israël heeft ook het hoogste percentage uitgave aan R&D/BNP wereldwijd. Meer dan de helft van de 120 buitenlandse R&D centra in Israël ontwikkelen IT/communicatietechnologie, waaronder bedrijven als Cisco, IBM, HP, Intel, Microsoft, Google en Yahoo.Israël is één van de marktleiders inzake ontwikkeling en productie van halfgeleiders. Op dit moment zijn er 5 productie-eenheden van halfgeleiders in Israël, waarvan drie van Intel en twee van Tower Semiconducter. Daarnaast zijn er in Israël nog 150 bedrijven actief zonder eigen productiecapaciteit. De eerste `nano-wire' werd in Israël gecreëerd door Technion-Israel Institute of Technology.

Op het vlak van `environmental technology' behoort Israël tot de koplopers wereldwijd. Als land dat van bij haar ontstaan te maken heeft met een chronisch watertekort en met politieke moeilijkheden om fossiele brandstoffen aan te komen, zijn watertechnologie en hernieuwbare energie de twee speerpunten van het Israëlische beleid en mogelijkheden.

Op vlak van watertechnologie is Israël één van de marktleiders als het aankomt op technologie inzake `water resources management', irrigatie, waterzuivering, ontzilting en waterveiligheid. De Israëlische overheid speelt op dit potentieel in door het ontwikkelen van een nationaal programma NEWTech - Novel Efficient Water Technologies, gericht op promotie en ondersteuning van de Israëlische watertechnologie door alle relevante industriële spelers samen te brengen.

Op het vlak van hernieuwbare energie biedt vooral zonne-energie mogelijkheden. Israël combineert daarbij een uitgebreide technologische kennis met 325 dagen met sterke zonneactiviteit per jaar en de Negev-woestijn als ideale locatie om centrales voor zonne-energie in te planten. Ingenieurs zijn er van overtuigd dat Israël in staat is om tegen 2050 35% van haar energiebehoeften te voorzien uit zonne-energie. Voorlopig blijft dit echter meer bij woorden dan bij daden. De enige concrete vooruitgang die werd geboekt is dat sinds kort gezinnen die fotovoltaïsche cellen op hun dak plaatsen, deze energie kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Een Israelische maatschappij heeft de motor ontwikkeld voor een nieuwe generatie electrische wagens.

Israël is een grote exporteur (19% van de totale export) van chemische producten. Zo is de Dode Zee de grootste bron wereldwijd voor bromide. Daarnaast zijn Israël belangrijkste chemische exportproducten magnesium, fosfaten, en meststoffen, methanol, formaldehyde, pesticiden, farmaceutische producten, detergenten, cosmetische producten, etcetera.

De Israëlische diamantsector staat een beetje apart in het economische landschap van Israël, maar maakt driekwart van de waarde uit van de commerciële relaties van België met Israël.

Tenslotte is ook de toeristische sector voor Israël een belangrijke bron van inkomsten. Ondanks de afhankelijkheid van deze sector van de regionale politieke spanningen, is het een sector met veel mogelijkheden. Voorlopig blijft het bij plannen en de constatering dat er een tekort aan hotelkamers is.2. Trends en opportuniteiten

Israël biedt interessante partnerschappen voor Belgische bedrijven.

In de Israëlische maatschappij is net als in een aantal opkomende economische machten een proces van comfortisering aan de gang. Door de aanhoudende economische groei en welvaartsgroei verandert het consumptiepatroon geleidelijk aan van overwegend basisproducten naar meer en meer luxegoederen.

Voor Belgische producenten van consumptiegoederen en luxegoederen bied deze markt dan ook heel wat mogelijkheden. Daar waar er tien jaar geleden bijvoorbeeld van Belgisch bier op de Israëlische markt nog amper sprake was, is er op dit moment een uitgebreid gamma aan Belgische bieren beschikbaar op de Israëlische markt.

De Israëlische economische groei en het beleid van de regering met betrekking tot immigratie van Joodse mensen wereldwijd, leiden ertoe dat er de afgelopen en komende jaren enorme infrastructuurwerken op stapel staan: investering in spoorweglijnen, wegen, waterontzilting en investeringsprojecten voor de zeehavens van het land. Bovendien zullen de betalingsvoorwaarden gemakkelijker worden, zowel door de lage reële interest van de economie als door de recente hervormingen op de kapitaalmarkt.

Enkel voor het jaar 2009 staan er bijvoorbeeld in Tel Aviv 50 bouwprojecten op stapel van luxetorens van dertig verdiepingen. Daarbij dient opgemerkt dat de afwerking van de huizen in Israël vaak te wensen over laat, en er ook hier opportuniteiten liggen voor Belgische bedrijven.3. Ondernemingsklimaat

De Israëlische markt is een volwassen, concurrentiele markt. Er is een overvloedig aanbod en de meeste concurrenten zullen vaak reeds op de markt aanwezig zijn. De Israëlische staat heeft vrijhandelsovereenkomsten met de EU, de VS en talrijke andere landen, zodat geen enkel land over een concurrentieel voordeel beschikt.

De Engelstalige publicatie `doing business in Israël', editie 2008, geeft een uitgebreid overzicht van alles wat men dient te weten als men zaken wil doen in Israël: ondernemingsklimaat, belastingsregime, boekhoudkundige regels, personeelregels, investeringspremies, en administratieve regelgeving, samen met een volledig overzicht van alle nuttige adressen. Deze publicatie is gratis te consulteren op http://hebrew.bdo.co.il4. De Israëlische economie en het economische beleid

Het jaar 2007 was eerder gunstig voor de Israëlische economie die, voor het derde achtereenvolgende jaar, een groeipercentage registreerde dat 5% overschreed. (5.3% in 2007). Het werkeloosheidscijfer daalde tot 7.5% en die evolutie trok zich door gedurende de eerste maanden van 2008. Eind 2007 kon Israël trots zijn op haar evenwichtige begroting: geen begrotingstekort. De groei van de Israëlische economie in 2007 was op de permanente kracht van de globale economie gebaseerd, evenals de constante toepassing van een economische strategie die de groei bevordert.

De Israëlische economie ontsnapt niet aan de financiële crisis, maar vertrekt volgens Stanley Fisher, gouverneur van de Bank of Israël, van een stevigere basis dan veel andere landen. Een verantwoordelijke fiscale politiek, een begroting in evenwicht, een overheidsschuld die gedaald is tot 77% van het BNP, een economische groei die de laatste jaren continu de 5% overschrijdt en een betalingsbalans die een overschot vertoont, zorgen voor deze stevige economische fundamenten.

Toch zijn de ramingen voor 2008 meer gematigd in verband met de globale financiële crisis. Tijdens het tweede semester daalde de economische groei tot 2.5%, waarmee de totale economische groei voor 2008 geraamd wordt op 4.5%. Momenteel voorziet Bank of Israël nog een groei van 2,7% in 2009.

Voorlopig zijn de gevolgen van de economische crisis relatief beperkt, ondanks het feit dat Israël een zeer open economie heeft die gevoelig is voor de economische wereldontwikkelingen, voornamelijk wat zijn uitvoer betreft. De Israëlische banken zijn slechts in beperkte mate blootgesteld aan de crisis met betrekking tot de gecompliceerde financiële producten, en Israël kent een vrij conservatieve hypothecaire politiek waarbij een bank nooit maar dan 1/6de van haar kapitaal ter beschikking mag stellen van één consortium.

Men verwacht wel een negatieve impact op de groei, werkgelegenheid en begroting, maar de Bank of Israël wil hierin een beleid voeren van minimale overheidsinterventie en een maximaal toelaten van de automatische stabilisatoren in de economie. Het hoofddoel van het economische beleid voor de komende jaren is de consolidatie van de strategie die de economische groei bevordert, essentieel om een algemene verbetering te bereiken en om de sociale problemen aan te pakken waarmee Israël wordt geconfronteerd.5. Belgische bedrijven in Israël

Er zijn weinig directe Belgische investeringen in Israël wegens een gebrek aan interesse en vrees voor de algemene veiligheidssituatie en represailles vanuit de Arabische wereld.

Belgische bedrijven die direct en indirect aanwezig zijn op de Israëlische markt zijn Brussels Airlines, Jet Air, Barco, Dexia, Cockerill, Bekaert, Pauwels, Solvay, Tractebel. Via franchise: Daskalidès en Léonidas.

Wat betreft Belgische producten, zijn op de Israëlische markt steeds meer Belgische producten te vinden: Côte d'Or, Fruibel, Callebaut, Algits Bruggeman, Leffe, Hoegaarden, Stella, Alpro, Ecover, Kipling, Lambiotte, Capilustro, Gyproc, Caterpillar,...

Ook zonder directe of export van goederen kunnen Belgische bedrijven zaken doen met Israël. Dankzij een commerciële missie en deelname aan de Israëlische toerismebeurs IMTM, zag Mini-europa het aantal Israëlische bezoekers stijgen dankzij de contacten met touroperators en reisagentschappen in Israël.

Voorbeelden van succesvolle directe investeringen in Israël zijn de Belgische bank Dexia die in 2001 een meerderheidsparticipatie nam in de bank Otzar Hashilton Hamekomi, en Barco Israël dat onder andere de televisieschermen voor het holocaustmuseum Yad Vashem verzorgde.6. Interessante websites

# Bank van Israël :
http://www.boi.gov.il/

# Ministerie van Financiën :
http://www.mfo.gov.il/

# Invest in Israël :
http://www.investinisrael.gov.il/

# Bank Hapohalim :
http://www.bankhapoalim.com/

# Delcredere :
http://www.ducroire.be/

# Doing business in Israël', editie 2008 :
http://hebrew.bdo.co.il/

# Regeringsportaal van Israël :
http://www.gov.il/

# Ministerie van Buitenlandse Zaken :
http://www.mfa.gov.il/

# Centrale Bank van Israël :
http://www.bankisrael.gov.il/

# Statistieken :
http://www.cbs.gov.il/

# Invest in Israël :
http://www.investinisrael.gov.il/

# Doing Business with Israël (World Bank Group) :
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=95

# Europese Commissie ¿ Externe Betrekkingen :
http://www.ec.europa.eu/external_relations/israel/index_en.htm

# Wereldbank :
http://www.worldbank.org/il

# Internationaal Monetair Fonds :
http://www.imf.org/external/country/ISR/index.htm

# Wereldhandelsorganisatie (WTO) :
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/israel_e.htm

# Federatie van Kamers van Koophandel in Israël :
http://www.chamber.org.il/english

# BBC News Country Profile :
http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/803257.stm

# Ambassade van Israël in Washington DC: http://www.israelemb.org/

# Ambassade van Israël in Brussel :
http://www.ambisrael.be/

# Zeer grote verzameling nuttige info Israël :
http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/for/israel.htm7. Contactgegevens

Bénédicte Frankinet
Belgian Ambassador to Israel
12, Hahilazon St.
52522 Ramat Gan
Israël
Tel: +972 3 613 8130
Email: telaviv@diplobel.fed.be

Jacob Lempert Investment & Trade Commissioner of Flanders
Embassy of Belgium
Tel: +972 3 613 8144
Mobile: +972 54 4 53 2360
Fax: +972 3 613 8168
Email: telaviv@fitagency.com

Gino Nale
Brussels and Walloon regions Trade Office
Embassy of Belgium
Tel: +972 3 613 81 62 Cell: +972 54 4792 792
Fax: +972 3 613 81 69
Email: belgianexports@bezeqint.net

BRON :
http://diplobel.fgov.be/nl/press/expresstelexdetails.asp?TEXTID=94422

...

Kijk... we had het zo al eens hier & daar laten vallen, dat er wel eens andere belangen zouden kunnen meespelen in de politieke bejegening van Israël door ons Belgistaans Bananrepubliekje... Het zou immers wel eens kunnen dat men hier ~zeg maar~ "wijselijk" zwijgt, om niet in de hand te moeten bijten van zij die ons te vreten geven, m.a.w. diegenen waar wij Belgistanen ook voor 'n stuk "onzen-boterham-mee-verdienen"...

...& Als we dus vervolgens een artikel zoals dit hieronder lezen, sja... dat geeft het hele plaatje alleen maar méér kleur & het ganse geheel wat meer diepgang, want motieven die duidelijk mee op de achtergrond meespelen geven hiermee een totaal andere betekenis aan onze politieke stilte op dat front... Zeg nu zelf, hier kan toch zelfs de grootste politieke randdebiel simpele conclusies aan verbinden ?!...

...

22/01/09 08u02

Militair Israël en het Belgische bedrijfsleven: twee handen op één buik

Inez Louwagie en Ludo De Brabander leggen uit hoe België de Israëlische militaire sector promoot als aantrekkingspool voor investeerders. Inez Louwagie is medewerker van Vredesactie vzw. Ludo De Brabander is medewerker van Vrede vzw.

De regering van Hamas in Gaza heeft de arrestatie van 'tientallen medewerkers' van Israël aangekondigd. Ondertussen blijft de verontwaardiging over het gebrek aan een Europese sanctie tegen Israël voortduren. Vredesactivisten Inez Louwagie en Ludo De Brabander leggen de links tussen het Israëlische leger en het Belgische bedrijfsleven bloot.

Sinds juni 2007 houdt Israël de Gazastrook in een economische wurggreep. Het embargo heeft al tal van mensenlevens gekost. Daarbovenop kwam een moordende militaire campagne die 1.203 mensenlevens en vele duizenden gewonden heeft gekost. De hele infrastructuur is verwoest. Israël wordt daarvoor herhaaldelijk veroordeeld door de internationale gemeenschap. Ook Europa tikt Israël op de vingers. Een zacht tikje weliswaar, vergezeld van een stevige schouderklop. Terwijl Gaza een economische boycot ondergaat, geniet Israël een politieke en economische voorkeursbehandeling van de Europese Unie, zijn belangrijkste handelspartner.

Ook België steekt zijn enthousiasme over de Israëlische economische troeven niet weg. In volle oorlogstijd roept ons ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 9 januari 2009 (!) op zijn website het Belgische bedrijfsleven op om te genieten van de knowhow en kansen die de Israëlische militaire industrie te bieden heeft. "Dankzij de verplichte legerdienst en een groot militair-industrieel complex telt Israël veel ingenieurs die na hun legerdienst bedrijven opstarten in de telecommunicatie, ICT en halfgeleiders", zo luidt de cynische boodschap. Het Israëlisch militair-industriële apparaat wordt voor de gelegenheid gepresenteerd als een "economische opportuniteit".

Drieënhalf miljoen Palestijnen leven sinds 1967 in de bezette gebieden onder strenge militaire bewaking, beroofd van hun burgerrechten en onderworpen aan controle en geweld door de Israëlische veiligheidsdiensten. De enclaves waarin Palestijnen gedwongen leven, zijn omgeven door wegversperringen, muren, blokkades en checkpoints. Voor de instandhouding van dat systeem leveren Israëlische en buitenlandse wapenbedrijven het nodige 'veiligheidsmateriaal': helikopters, tanks, scherpschuttersmateriaal, nachtkijkers, sensoren, onbemande verkenningsvliegtuigen en andere technologische snufjes.'Troef voor Belgische investeerders'

De technologische kennis en industriële capaciteit die Israël daardoor heeft opgebouwd, ziet ons buitenlandministerie als een troef voor de Belgische investeerders. Bedrijven zoals Barco en Dexia worden gepresenteerd als voorbeelden van succesvolle directe investeerders op de Israëlische markt. Israël vormt een interessante groeimarkt voor Belgische exporteurs, zo luidt het. Hoewel Belgische investeerders blijkbaar nog wat aarzelen, vinden onze producten steeds vlotter hun weg naar de Israëlische markt. Zo lees je dat je in Tel Aviv een lekkere reep Côte d'Or of Callebaut kunt kopen of slurpen van een biertje van Hoegaarden of Stella. En als je in de bezette gebieden woont, kun je genieten van een breed gamma aan veiligheidsapparatuur van internationale afkomst. Zelfs Belgische bedrijven die wapens willen leveren aan Israël wordt weinig in de weg gelegd.

De militaire industrie in Israël floreert, dankzij de steun van de VS en toeleveringen van onder meer Belgische bedrijven. Een van de grootste wapenbedrijven, Elbit Systems, is het moederbedrijf van het Oudenaardse OIP. Die maker van nachtkijkers levert regelmatig aan Israël. Elbit is op zijn beurt een belangrijke leverancier van het Israëlische leger.

Volgens de organisatie Who Profits, die op haar website een overzicht geeft van alle bedrijven die meewerken aan de Israëlische bezetting, is Elbit een belangrijke leverancier van elektronische detectiesystemen in de bezette gebieden en aan de Muur. Verder zou het bedrijf onder meer bewakingscamera's en onbemande vliegtuigen ontwikkelen die worden ingezet om Palestijnse gebieden en grensovergangen te controleren.Geen reden tot ongerustheid

Voor onze overheid vormt de expansie van die industrie geen reden tot ongerustheid. Integendeel, dit soort bedrijven zorgt voor een uitstekend investeringsklimaat. "Ten gevolge van de unieke regionale veiligheidssituatie waarin Israël zich bevindt, heeft het land een uitgebreide kennis en capaciteit opgebouwd betreffende militaire toepassingen en beveiliging. De Israëlisch militaire en veiligheidsindustrie is internationaal actief op vlak van productie van militaire toepassingen, luchtvaart, transportbeveiliging, beveiliging van gebouwen en evenementen, crisismanagement, terrorisme, ICT-beveiliging, en is expert op het vlak van het gebruik van sensoren, fysieke afscheidingselementen, beeldverwerking, observatietechnieken, biometrische analyse en uitrusting van controlekamers", zo lezen we verbijsterd in de digitale brochure van ons buitenlandministerie die de drempels om te investeren in Israël weg moet werken.

Terwijl enkele slachtoffertjes van Gaza met veel trompetgeschal naar onze ziekenhuizen worden getransporteerd, is het met Israël business as usual. België zou nochtans zijn unieke handelsrelaties met Israël kunnen gebruiken als drukkingsmiddel en ervoor kunnen zorgen dat het op geen enkele manier de Israëlische wapenindustrie ondersteunt. Dat vergt de moed geen doorvoer van Amerikaanse wapens toe te laten, geen wapenexport naar Israël toe te staan en ervoor te pleiten dat elke vorm van economische samenwerking gekoppeld is aan eisen voor een rechtvaardige oplossing voor Palestina op basis van het internationaal recht. Het aanprijzen van de Israëlische militaire knowhow als economische troef voor onze investeerders ligt daar een melkwegstelsel vandaan.

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

...& We lazen natuurlijk ook al onmiddellijk een zeer terechte & voorwaar zéér zinnige reactie van een socialistische hulporganisatie hierop...

...& Alweer even ter zijde... We vragen ons hier ter redactie op sommige momenten af hoe het komt dat al die zogezegde èchte Socialisten het *gedverrrr-de-gedverrrr* nog niet eens klaar spelen om op een aantal vlakken, tenminste op één lijn te zitten... & dat daar nuances in aanwezig zijn, tot daar aan toe... maar helaas-helaas bemerken wij daarin al te vaak tevéél & té grote tegenstellingen... & zoals onze goede vrint den Brusselse pensenburgemeester ooit zei "trop is tévéél !!" ...Ooit zullen onze Sossen dus hiervoor ook een prijs betalen, 't is maar dat jullie 't weten & beseffen !!Einde deel (2) ...wordt vervolgd...!!

30-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve Rooien Bert !!! - PART III

Begin deel (3) ...Het vervolg...!!...

Aangebracht door FOS (fos-socialistische solidariteit)

Brief aan minister De Gucht

Op maandag 26 januari ’09 komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken samen om de situatie in Gaza te bespreken. Naar aanleiding hiervan schreef fos-socialistische solidariteit een brief naar onze minister van Buitenlandse Zaken om aan te dringen op het verdedigen van de basisprincipes van de Europese Unie: de mensenrechten.

Aan de heer Karel De Gucht Minister van Buitenlandse Zaken.

Geachte heer minister,

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie op 26 januari omtrent de situatie in Gaza schrijven wij u vanuit fos-socialistische solidariteit om te pleiten voor een duidelijk en humanitair standpunt.

Bijkomende aanleiding van ons schrijven zijn de uitlatingen gedaan door de minister van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek, huidig voorzitter van de Europese Unie. Minister Karl Schwarzenberg werd afgelopen dinsdag door de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement aangesproken over het schenden van het humanitair recht door Israël en de gevolgen die de EU hieraan zal koppelen. De antwoorden van de huidige voorzitter van de Europese Unie waren een slag in het gezicht en onaanvaardbaar voor iedereen die enige waarde hecht aan het internationaal en humanitair recht.

“The EU Presidency should not act as a judge. I have never seen a war where humanitarian law was completely respected.”

Met deze woorden gooit minister Schwarzenberg, in zijn hoedanigheid als spreekbuis voor de Europese Unie, meteen het belang van internationaal en humanitair recht overboord.

Zowel in haar ontstaansgeschiedenis, interne verdragen als externe akkoorden baseert de Europese Unie zich op het respect voor de rechten van de mens. De EU moet daarom niet optreden als rechter naar Israël of andere landen toe, maar dient in de eerste plaats als rechter te kijken naar zichzelf en haar eigen beleid. Wil de EU consequent blijven in de basisprincipes waarop zij zich expliciet baseert, dient zij deze principes dan ook ten volle te verdedigen en op te treden tegen schendingen hiervan.

Als fos-socialistische solidariteit vragen we dan ook dat u uit naam van België de basiswaarden van de EU blijft verdedigen en oproept tot maatregelen om te protesteren tegen de schendingen tegen het humanitair recht die begaan zijn door Israël.

Als de EU in lijn wil blijven met de bepalingen die ze zelf heeft gesteld, wordt het associatieakkoord met Israël dan ook opgeschort tot Israël het internationaal recht respecteert en naleeft. Doen we dit niet, dan verliest de EU elke geloofwaardigheid inzake mensenrechten, een aspect waar ze zich zo graag op baseert.

“Although it is a “bit frustrating” to pay for the reconstruction of buildings that have already been destroyed several times before by Israel in the Palestinian territories, the EU should once more take part in reconstruction of the Gaza Strip.”

Minister Schwarzenberg slaat de nagel op de kop als hij praat over frustratie. Ten eerste heeft Israël als bezettende macht verplichtingen tegenover het welzijn van de bevolking van het gebied dat het bezet. Deze verplichtingen worden omschreven door de Conventies van Genève, ondertekend door Israël maar niet nageleefd. De EU is bereid om deze rol eens te meer op te nemen en de rekening van Israël te betalen.

Ten tweede heeft het verleden aangetoond dat er vanuit de Europese Unie niet wordt gereageerd als infrastructuur gebouwd met Europees geld wordt gebombardeerd en vernield. Op deze manier kan men blijven investeren in wederopbouw zonder te komen tot vooruitgang. Elke vorm van wederopbouw moet erkend worden door Israël, bekostigd en gerespecteerd.

Ten derde kan er niet gepraat worden over wederopbouw als het materiaal en de goederen die daarvoor nodig zijn niet worden toegelaten tot het gebied. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot wederopbouw en rust in de regio is het openstellen van de grenzen tot Gaza, zonder hier politieke voorwaarden aan te koppelen.

Wij verwachten dat België hier een duidelijk standpunt inneemt en oproept om het internationale recht te doen respecteren.

Wij zijn dan ook verontwaardigd om te lezen hoe het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website investeringen in Israël aanmoedigt. Deze tekst staat haaks op de houding die men zou moeten innemen en geeft het beeld dat het internationaal recht niet van tel is voor België. We vragen dan ook om deze promotietekst te verwijderen zolang Israël zich niet houdt aan het internationaal en humanitair recht.

Namens fos-socialistische solidariteit,

Annuschka Vandewalle
Algemeen secretaris

BRON :
http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=106468

...

...& We deden natuurlijk ook wat aan "documentaire archeologie" & we vonden daarbij een zeer interessant document van Nelly Maes die volgens onze bescheiden mening nu tot de SP-a zou behoren. Het gaat over een brief uit 2002, die in feite nog zo actueel is dat ie bijna gewoon integraal kan worden overgenomen, mits uiteraard enkele kleine aanpassingen... zoals bvb i.p.v. Louis Michel als geadresseerde moet het natuurlijk Karel De Gucht worden.

Trouwens, onze Louis is ondertussen Europees Commissaris geworden & die wandelt tegenwoordig zelfs rond in Gaza, dus het moment is rijp !! ...& Wat houdt Caroline Gennez, voorzitster van een linkse oppositiepartij tegen om deze brief vandaag opnieuw te gaan gebruiken ?!... Echt !! We zouden het graag weten !! Al vrezen we er soms voor dat ze het zelf niet weet... Door & door slecht als we zijn, publiceren we hem dus maar hieronder "ter inspiratie" & als "hint"...

...

11/04/2002

Brief aan Minister Van Buitenlandse Zaken, Dhr. Louis Michel -

BETREFT: Vernietiging van EU investeringen door Israël in de Palestijnse gebieden

Geachte Minister,

Op 24 januari ll. schreven wij U een brief over de vernietiging van EU investeringen door Israël in de Palestijnse gebieden. We mochten hierover een antwoord ontvangen van uw collega Dhr. Reynders op 31 januari en wij danken U hiervoor. Gezien de alsmaar driester optredende Israëlische regering en ook het antwoord van de Europese Commissie op onze vraag aangaande dit onderwerp, dringen wij er bij U op aan om in de volgende Algemene Raad van de Europese Unie van maandag a.s. over te gaan tot de formele terugvordering van de gelden zoals Dhr. Reynders in zijn brief als mogelijkheid aanhaalt.

Ingesloten kan U in detail onze visie hierover vernemen.

Met vriendelijke groeten,
Nelly MaesPERSMEDEDELING

Commissie vindt dat Palestijnse Autoriteit de vernietigde EU investeringen zelf moet terugvorderen

Antwoord van Patten aan Nelly Maes BRUSSEL (11/04) – Nelly Maes (Spirit) stelde op 25 januari 2002 een schriftelijke vraag aan de Commissie over de Vernietiging van EU-investeringen door Israël in de Palestijnse gebieden.

Vandaag bekwamen we het antwoord van Commissaris Chris Patten. Hij bevestigt dat deze Israëlische strategie enkel “contraproductief kan zijn als het gaat over het tot stand brengen van vrede. Inspanningen om duurzame sociale en economische ontwikkeling van deze regio te waarborgen, hetgeen in het belang van beide partijen is, worden erdoor tenietgedaan. Ook biedt dit extremisten nog meer argumenten om het groeiende ongenoegen te exploiteren dat in bepaalde kringen van de Palestijnse bevolking leeft.”

Verder merkt de Commissaris nog op dat in de kwestie van de terugvordering van de geïnvesteerde gelden zich een juridische moeilijkheid voordoet. De meestdeels door de gemeenschap betaalde vastgoed en apparatuur worden namelijk eigendom van de begunstigde, in dit geval de Palestijnse Autoriteit. Derhalve is het ‘aan hen om gerechtelijke stappen te ondernemen’. Nelly Maes vroeg ook aan de Commissie er bij de Raad op aan te dringen om schadevergoeding namens de lidstaten te vragen als politieke signaal aan Sharon dat hij “een strategische vergissing maakt”.

De Commissaris verwees in zijn antwoord naar de notulen van de algemene Raadsvergadering van 28 en 29 januari ll. “De Europese Unie maakt zich ernstig zorgen over de vernietiging van Palestijnse infrastructuur en andere faciliteiten die de Palestijnen helpen bij hun economische, sociale en humanitaire ontwikkeling en die zijn gefinancierd door de Europese Unie en andere donors.

De Europese Unie dringt er bij de regering van Israël op aan een eind te maken aan deze praktijk en houdt zich het recht voor herstel te eisen in de hiertoe geëigende fora.” Dit werd ook bevestigd in een brief van Didier Reynders. We zullen de Belgische regering vragen om maandag op de volgende Algemene Raad de gepaste conclusies te trekken door de collega ministers te vragen daadwerkelijk over te gaan tot de terugvordering van de gelden.

Ondertussen is er sinds de start van de Israëlische herbezettingsoorlog op 29 maart nog veel meer (door de EU betaalde) infrastructuur stukgeschoten of doelbewust vernietigd. Het kostenplaatje toen bedroeg reeds 17 miljoen € (685.778.300 Bef). Dit bedrag staat in schril contrast met de 6.7 miljoen € aan humanitaire hulp die de Commissie maandag uittrok. Europarlementslid Maes zal de Commissie opnieuw bevragen over haar houding, ze vindt het bevreemdend dat de Commissie zich achter deze juridische argumenten verschuilt terwijl iedereen goed weet dat binnenkort de Eu zal verzocht worden de nodige middelen uit te trekken voor de heropbouw van Palestina.

Nelly Maes

BRON :
http://www.eurospirit.be/articles.php?id=302

...

...& Onze archeologische zoektocht leverde ons eveneens dit interessante document op dat zeer lezenswaardig is. Misschien kan dat eens voorgelezen worden aan de verzamelde Vlaamse parlementsleden : ...

...

...

...

De analogie tussen zionisme en apartheid

Ian Urbina


Een nieuwe vergelijking was het niet, maar het deed heel wat stof opwaaien. In juni 2001 publiceerden Ronnie Kasrils en Max Ozinsky, twee joodse helden uit Zuid-Afrika's strijd tegen het door de staat geleide racisme, in een krant in Pretoria een brief waarin de Israelische bezetting van Palestijns gebied vergeleken werd met de Zuid-Afrikaanse apartheid.

De brief, mede-ondertekend door enkele honderden andere prominente joodse leiders, en met de titel 'Niet in mijn naam', riep op tot onmiddellijke beëindiging van de bezetting en leidde tot maandenlange opschudding in de Zuid-Afrikaanse pers. Korter geleden trok Nobelprijswinnaar bisschop Desmond Tutu de parallel met de apartheid in zijn artikel waarin hij Israel tot volledige terugtrekking opriep.(1) De petitie van Kasrils en Ozinsky roept in Zuid-Afrika nog steeds zowel steun als verzet op.

Bij links georiënteerde Israelirs wordt over deze vergelijking al minstens sinds eind jaren tachtig gediscussieerd, toen de Israelische antropoloog Uri Davis zijn beroemde werk 'Israel, een apartheidsstaat' publiceerde. Op de in september 2001 in het Zuid-Afrikaanse Durban gehouden VN-conferentie over racisme werden de oproepen om de bezetting met de apartheid te vergelijken overstemd door de meer opruiende bewering: 'Zionisme is racisme', en daardoor kregen ze in de pers weinig inhoudelijke of evenwichtige aandacht. Maar plotseling komt de analogie meer in omloop, naarmate de pogingen om universiteiten en andere instellingen te overreden niet meer in Israel te investeren internationaal en in de Verenigde Staten aan kracht winnen.de opkomende apartheid

Het Zuid-Afrika van de apartheid was gebaseerd op een 'wij hier, zij daar'-formule van territoriale scheiding, waarin het door blanken bestuurde gebied 87 procent van het land omvatte, met inbegrip van de grote steden en het grootste deel van de bebouwbare grond. In naam onafhankelijke bantoestans besloegen, in een hoefijzervormige archipel langs de randen van de natie, de overige 13 procent van het grondgebied. Er is een treffende overeenkomst met Israel-Palestina, waar de staat Israel 78 procent van het oorspronkelijke Britse mandaatgebied uitmaakt, terwijl Palestina, een natie-in-wording, de overige 22 procent beslaat. Begin september 2000 organiseerden Israelische activisten een congres in Neve Shalom ter lancering van een Campagne tegen een Opkomende Apartheid, volgens sommige links-radicalen een passende beschrijving van Israels 'controlestelsel' in Palestina, dat bestaat uit nederzettingen, ringwegen, veiligheidszones en controleposten.(2)

Vooral sinds de 'Operatie Verdedigingsschild', die Palestijnen verplicht om bij de Israeliërs vergunningen te halen om op de Westelijke Jordaanoever van de ene door tanks omsingelde enclave naar de andere te reizen, heeft het leven voor de gemiddelde inwoner van de bezette gebieden in meer dan één opzicht overeenkomst met dat in de townships van het apartheid-tijdperk. Meest opvallend hierbij is dat na 1967 de Palestijnse arbeiders even afhankelijk geworden zijn van werk binnen Israel als de inwoners van de townships dat waren van banen in de door blanken overheerste steden, en even kwetsbaar voor collectieve straffen als grensafsluitingen en blokkades. En intussen doet de groeiende Israelische refusenik-beweging denken aan de beperkte anti-dienstplicht-campagne die zich eind jaren tachtig in Zuid-Afrika afspeelde. Gedecoreerde officieren die weigeren als militair in de bezette gebieden te dienen zijn een politiek probleem voor de Israelische strijdkrachten. Diegenen van hen die niet in de gevangenis zitten timmeren aan de weg en betogen in Amerikaanse synagogen en universiteiten dat de bezetting niet alleen verkeerd is, maar ook een formule voor constante onveiligheid. Net als in het huidige Israel was het vervullen van de dienstplicht in het Zuid-Afrika van de apartheid een essentieel bestanddeel van het nationale bouwwerk, dienstweigering was zeldzaam en er rustte een zwaar stigma op. De regering trachtte de jonge officieren te annexeren door alternatieve vormen van dienst te bieden, maar dat mislukte. De acties hebben ertoe bijgedragen Pretoria te overtuigen dat zijn apartheidspolitiek eenvoudig onhoudbaar was.

De analogie met Zuid-Afrika roept ook herinneringen op aan de internationale activistische beweging voor het ontmantelen van de apartheid, welke beweging zich ontwikkelde eind jaren zeventig en in de jaren tachtig. Deze beweging vanuit de basis bestond uit op universiteiten en regeringen gerichte desinvesteringsacties, consumenten-boycotacties, wapenembargo's en uiteindelijk economische sancties tegen het apartheidsregime. Studenten spraken hun universiteitsbesturen aan, vakbondsleden zetten hun aandeelhouders onder druk, kerkelijke groeperingen informeerden hun geloofsgenoten, en zo bracht een populistische beweging uiteindelijk een radicale verandering.terug naar Berkeley

Een bolwerk van activistisch links in de Verenigde Staten, de stad Berkeley, is onder andere beroemd geworden door haar baanbrekende beslissing in 1979 om de investeringen uit Zuid-Afrika terug te trekken, een belangrijk keerpunt in de strijd tegen de apartheid. In de jaren daarna ging de stad ook over tot boycots tegen bedrijven die medeplichtig waren aan repressieve activiteiten in Indonesië, Nigerië en Tibet. Meer recent werd de stad zelf met een boycot bedreigd toen ze opriep tot het beëindigen van de Amerikaanse bombardementen in Afghanistan.(3)

Kortgeleden nam de gemeenteraad van Berkeley een voorstel van de in die stad gevestigde Peace and Justice Commission in overweging om over te gaan tot een gemeentelijke boycot van financiële banden met Israel. Het voorstel hield ook de eis in dat een VN-vredesmacht naar de regio gestuurd moest worden, en dat het Congres hoorzittingen moest beleggen over schendingen van de rechten van de mens in het gebied.(4) De maatregel werd afgestemd, maar als ze aangenomen was zou het Opperste Gerechtshof waarschijnlijk ingegrepen hebben. Twee jaar geleden verbood dit hof Berkeley en alle andere steden om Birma te boycotten, met de uitspraak dat 'de Verenigde Staten in de buitenlandse politiek met één stem moeten spreken.'(5)

Niet ver van de raadszaal van Berkeley zijn studenten van de Universiteit van Californië-Berkeley al enige tijd actief tegen de Israelische bezetting. 'Students for Justice in Palestine' (SJP), een in het najaar van 2000 opgerichte groepering, heeft zich ten doel gesteld de Raad van Bestuur ertoe te brengen de geschatte 6,4 miljard dollar te heroverwegen, die het universiteitscomplex thans investeert in bedrijven die veel zaken doen met Israel (door deze groep aangeduid als transacties ter waarde van 5 miljoen dollar of meer per jaar). Hun petitie spreekt uit dat er niet meer in Israel geïnvesteerd moet worden totdat vier voorwaarden vervuld zijn: volledige naleving van Veiligheidsraadsresolutie 242 en terugtrekking uit de bezette gebieden, beëindiging van het legale gebruik van marteling in Israel, een volledige stop op de nederzettingen, en uitvoering van Veiligheidsraadsresolutie 194 over de rechten van de vluchtelingen. Tot nu toe heeft SJP ruim 5000 handtekeningen van studenten ingezameld. Haar kracht komt gedeeltelijk voort uit het bouwen van coalities. Deze organisatie, die ook joodse studenten onder haar leden heeft, heeft een aantal gedurfde en creatieve gezamenlijke acties gevoerd met groepen als Jews Against the Occupation en Jews for a Free Palestine.

Bij haar eerste demonstratie heeft de groep een blokkade uitgevoerd van Sather Gate -een van de belangrijkste ingangen tot het universiteitsterrein- en er een Israelische controlepost van gemaakt. Aan één kant van de poort, die gemarkeerd was met 'Alleen voor joden', was er vrije toegang. Aan de andere kant, gemarkeerd met 'Palestijnen' stonden SJP-leden in militair tenue en gewapend met kartonnen geweren. Zij vroegen de voorbijgangers naar hun bestemming en naar de reden waarom ze onderweg waren, en eisten hun legitimatie te zien te krijgen. Korter geleden hebben SJP-activisten Wheeler Hall 'bezet', een van de grootste gebouwen van Berkeley, en op drie na alle ingangen geblokkeerd. Het universiteitsbestuur verbood de groep officieel alle activiteit op het universiteitsterrein, de eerste keer dat zoiets gebeurde in de tumultueuze geschiedenis van studentenverzet die deze universiteit kent. Later is dit verbod opgeheven, en de aanklachten tegen 32 tijdens de bezetting gearresteerde studenten werden geseponeerd.

Sommige studenten van de Universiteit van Californië hebben een zware persoonlijke prijs betaald voor hun activisme. Robert O'Neill, student van Berkeley, en Nauman Zaida van UC-Riverside deden mee met de activisten van de Internationale Solidariteits Beweging die de belegerde Palestijnen en geestelijken in de Bethlehemse Geboortekerk bezochten. Toen zij uiteindelijk de kerk verlieten, werden beide studenten gearresteerd en naar de Masiyahu gevangenis in Ramle in Israel gestuurd. In alle andere gevallen zou politieke gevangenschap van Amerikaanse burgers aanzienlijk rumoer veroorzaakt hebben, maar voor deze twee studenten stak het State Department niet zijn nek uit. De twee studenten hebben kortgeleden in hun cel bericht van de Universiteit van Californië ontvangen dat zij geschorst zijn.

In het algemeen lijken de activisten van SJP te beseffen dat een beweging niet zonder politieke dynamiek kan. In februari heeft de organisatie een congres belegd waaraan 500 studenten uit alle delen van het land deelnamen, om te bezien hoe de desinvesterings-campagne kon worden verbreid over de universiteiten in heel de natie. De discussies omvatten de registers van politieke, juridische en tactische kwesties, zoals de vraag hoe men aan betrouwbare cijfers over universitaire investeringen komt en de vraag hoe een gebouw veilig afgesloten kan worden. Berkeley was een ideale locatie voor dit congres, aangezien de studenten daar in 1986 hun universiteit wisten te dwingen haar 3 miljard dollar uit Zuid-Afrika weg te halen, en zo de eerste grote instelling te worden die hier een standpunt innam.bliksemafleider

Binnen enkele weken na het recente congres kwamen de eerste initiatieven voor soortgelijke campagnes bij de universiteiten van Yale, Penn State en Columbia. Studenten van de universiteit van Illinois belegden een vergadering met de Raad van Beheer over de slordige 30 miljoen dollar die de universiteit in de Israelische economie geïnvesteerd had. Demonstraties in de stijl van SJP vonden navolging op universiteitsterreinen als die van Georgetown en de Universiteit van Michigan, waar studenten een imitatie-vluchtelingenkamp in het leven riepen.(6) De universiteit van Princeton, die ruim 100 miljoen dollar belegd heeft in met Israel verbonden bedrijven, kan ook studentenacties verwachten. Niet lang nadat Israel de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens belette om een missie van drie leden naar de bezette gebieden te sturen voor een onderzoek naar beweerde schendingen van mensenrechten, stelde volkenrechtsgeleerde Richard Falk, die een van die drie beoogde leden was, zich achter de desinvesteringscampagne van Princeton.

Een gemeenschappelijke actie bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Universiteit van Harvard heeft de steun gekregen van enkele honderden studenten en ruim honderd stafleden. Deze actie heeft ook als een van de weinige slim gebruik gemaakt van de oud-studenten. Door het arsenaal van afgestudeerden aan te boren heeft deze groep zelfs openlijke steun van binnen Israel weten te krijgen. Op hun petitie prijken de handtekeningen van professoren aan verschillende Israelische universiteiten; een van de hoofdsprekers op de recente teach-in was Yosef Grodzinsky, professor in de psychologie aan de universiteit van Tel Aviv, die betoogde dat het feit dat Israel 'de enige democratie in het Midden-Oosten' is, 'niet het voortduren van de militaire bezetting rechtvaardigt'.(7) Verder werken aan het bouwen van coalities met de progressieve joods-Amerikaanse gemeenschap en, waar mogelijk, met Israelisch links, zal voor de beweging van onschatbare waarde zijn. Evenzeer zal het absoluut wezenlijk zijn om waakzaam en pro-actief toe te zien op de mogelijkheid van antisemitisme in de eigen rijen.

Als bliksemafleider voor de pers en als organisatiebeginsel voor het onderwijs moet de campagne bij elk van deze twee universiteiten tegen de stroom oproeien om ze zo ver te krijgen dat ze hun beleggingsportefeuille gaan heroverwegen. Tijdens de Zuid-Afrikaanse desinvesteringscampagnes heeft het MIT zijn geld totaal niet teruggehaald, en Harvard heeft zich tot het bittere einde verzet. Zelfs nog in 1989 bezat Harvard -het tehuis van het vetste universiteitskapitaal in het land- nog steeds aanzienlijke aandelen in de Zuid-Afrikaanse economie, en datzelfde jaar bood het ook hardnekkig verzet toen Tutu een poging deed om een zetel te krijgen in de Raad van Toezicht van Harvard om aldus de universiteit onder druk te zetten.(8) Thans bezit Harvard ruwweg 614 miljoen dollar die belegd zijn in bedrijven die op grote schaal zaken doen in Israel. Het MIT is nog niet klaar met het cijferwerk.ingewikkelde portefeuilles

Boycotten is niet meer wat het geweest is. De mondialisering heeft de financiële wereld heel wat ingewikkelder gemaakt. Oog in oog gekomen met de onmogelijkheid om de Gordiaanse knoop van de multinationale investeringen te ontwarren hebben studenten al opgeroepen om die hele knoop eenvoudig door te hakken. Maar aangezien er enorme en ongelijksoortige financiële spelers als General Electric, Microsoft en Coca Cola in de balans hangen, zou er een massale volksmacht nodig zijn om dat doorhakken mogelijk te maken.

Universiteitsportefeuilles zijn niet alleen ingewikkelder, ze zijn ook groter. Ten tijde van de vorige desinvesteringscampagne bedroegen de totale investeringen van de Universiteit van Californië 9 miljard dollar. Op het ogenblik omvat die portefeuille 54 miljard dollar. In tegenstelling tot de jaren tachtig, toen universiteiten vaak rechtstreeks belegden in bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika, loodsen universiteiten nu het grootste deel van hun geld naar index-fondsen die ter wille van het beste rendement hun investeringen over een breed arsenaal van bedrijven spreiden.(9) De huidige investeringen van de Universiteit van Californië zijn ook opzettelijk gebonden aan de pensioenfondsen voor 136.000 personeelsleden en aan de bedrijfsbegrotingen van enkele van de grootste onderzoeksfaciliteiten, wat betekent dat het universiteitsbestuur altijd de studenten en activisten kan uitspelen tegen de gepensioneerden en de onderzoekers.

Toch biedt de gemondialiseerde economie ook potentiële punten voor druk vanuit de basis. Wapencontractanten zijn altijd dankbare doelwitten. Desinvestering uit wapenfabrikanten en massale druk op overheden om tot een stop op militaire leveranties te komen is een tactiek die met succes is aangewend tegen het Zuid-Afrika van de apartheid. Veel Europese landen overwegen deze benadering jegens Israel. Na in 2000 naar schatting voor 170 miljoen dollar aan militair materieel aan Israel geleverd te hebben, heeft Duitsland aangekondigd dat het verdere wapenleveranties zal opschorten. Dit embargo zal de Israelische plannen schaden om in 2003 met de productie te beginnen van zijn eerste-klas Merkava tanks.(10) België, dat lichte wapens voor strijdkrachten levert, heeft ook besloten alle militaire uitvoer naar Israel te beëindigen. Frankrijk en Italië hebben soortgelijke maatregelen in overweging. Groot-Brittannië, dat Israel in 2001 voor ruim 25 miljoen dollar aan wapens geleverd heeft (11), hanteert een de facto embargo. Hoewel de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw een verzoek van parlementsleden om een volledig embargo op te leggen heeft afgewezen, en in plaats daarvan ervoor koos om alle militaire uitvoer geval voor geval te beoordelen, rapporteren bronnen uit deze bedrijfstak dat de vergunningen vrijwel over de hele linie geweigerd worden.(12)

De Verenigde Staten, Israels grootste wapenleverancier, houden zich hier opvallend stil - geen verrassing gezien het geld dat hiermee gemoeid is. De laatste vier jaar hebben de Verenigde Staten voor meer dan 5,2 miljard dollar aan wapens aan Israel geleverd, allemaal gefinancierd met belastinggeld en goedgekeurd door het Congres. In mei 2001 verklaarde het General Accounting Office dat het een accountantsonderzoek verrichtte om te controleren of alles in overeenstemming was met de Arms Export Control Act, die bepaalt dat wapens van Amerikaans fabrikaat slechts gebruikt mogen worden voor 'wettige zelfverdediging'. Maar het rapport van dit GAO was krachteloos.

Tijdens de desinvesteringscampagnes van de jaren tachtig werden Zuid-Afrikaanse diamanten geboycot en ook de Krugerrand. Diamanten vertegenwoordigden het toppunt van koloniale onderdrukking, hetgeen teruggaat tot het bedrijf DeBeers en zijn stichter, Cecil Rhodes, die berucht was om zijn voorliefde om Zoeloestammen met dynamiet van hun grond te verdrijven. Op het ogenblik is de diamanthandel Israels op-een-na-grootste bedrijfstak. Vóór het uitbreken van de Tweede Intifada stond Tel Aviv klaar om Antwerpen te verdringen als 's werelds traditionele diamantenhoofdstad. De Israelische bedrijfstak levert 13 miljard dollar per jaar op, en Israel koopt zo'n 50 procent van alle ruwe diamanten ter wereld. Aan het roer van deze massale Israelische handel staat een familie waarvan de patriarch, Mosje Schnitzer, zijn mond stijf dicht houdt bij vragen over hun bijnaam 'de vechtende familie', die onder andere afkomstig is van de rol die de familie gespeeld heeft in de Irgoen, een zionistische militie die in de periode van het mandaatgebied honderden Britse soldaten en Palestijnen om het leven gebracht heeft, en markten en bussen opgeblazen heeft. Korter geleden heeft de familie een slechte pers gekregen door haar banden met het trainen van milities in Kongo en met het bewapenen van de strijdkrachten van het verdovendemiddelenkartel Medellin in Colombia. Wie geïnteresseerd is zal niet ver hoeven te zoeken om politiek interessante punten te vinden met betrekking tot dit invloedrijke zakelijk belang in Israel, dat ver-rijkende banden met de Verenigde Staten heeft.(13)handel als drukmiddel

De internationale handelsblokkades, die een belangrijke rol gespeeld hebben bij het isoleren van het Zuid-Afrika van de apartheid, vertonen lichte tekenen van wedergeboorte tegenover de Israelische bezetting. Het Europees Parlement, het enige rechtstreeks gekozen orgaan in de bestuursstructuur van de Europese Unie, heeft een scherp geformuleerde motie aangenomen om de handelsbetrekkingen met Israel te verbreken aangezien producten die afkomstig zijn van illegale nederzettingen een duidelijke schending zijn van de Euro-Mediterrane handelsovereenkomsten. Theoretisch zou die motie belangrijke druk kunnen uitoefenen, aangezien de Europese Unie Israels grootste handelspartner is, namelijk 27 procent van de Israelische uitvoer en 43 procent van de invoer voor haar rekening neemt.(14) Maar ze zal hoogstwaarschijnlijk slechts stof vergaren, want moties van het Europees Parlement zijn voor de 15 lidstaten niet bindend.(15) Als ze wel bindend zou zijn geweest, zou de beslissing zeker zijn geblokkeerd door Groot-Brittannië en Duitsland.

Niet-gouvernementele organisaties hebben een krachtiger standpunt ingenomen. De Algemene Arbeiders Bond in Denemarken heeft een voorlopige order voor computerapparatuur bij een Israelisch bedrijf, Radix Technologies, geannuleerd. Deze bond heeft ook zijn achterban opgeroepen tot een boycot van Israelische producten. Ondanks een boze brievencampagne op Internet en rechtstreekse druk van de Israelische ambassadeur heeft de bond geweigerd zijn standpunt te herzien.(16) Het op-één-na-grootste grootwinkelbedrijf van Noorwegen, Coop Norge, heeft een boycot afgekondigd van alle producten uit Israel, dat tot de grootste leveranciers voor de Noorse economie behoort. Selderij, alligatorperen, sinaasappels en andere fruit en groente zijn 's zomers karakteristieke verschijningen in de Noorse winkels. De beslissing van het bedrijf om tot de boycot over te gaan werd waarschijnlijk mede bevorderd door de Noorse Bond van Vervoerswerknemers, die twee weken eerder bekend maakte dat zijn leden alle Israelische producten die door hun handen zouden gaan zouden blokkeren. De Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, heeft verklaard dat als zij haar regering niet kon overreden Israelische producten te boycotten, zij het tenminste zelf zou kunnen doen. Zij gaf een krachtig advies aan alle Zweedse burgers om haar na te volgen. Wekenlang droegen velen in de straten van Stockholm speldjes met 'boycot Israel'.

Intussen hebben boycotacties tegen Amerikaanse producten in heel de Arabische wereld aan kracht gewonnen, en een klap uitgedeeld aan bedrijfstakken als fast food waarvan sinds het begin van de intifada de omzet met 30 tot 50 procent verminderd is.(17) Microsoft riep een storm van kritiek over zich af nadat het in Tel Aviv een groot reclamebord had geplaatst met een steunbetuiging aan het Israelische leger. De president van Starbucks, Howard Schultz, bezorgde zijn bedrijf ook een plaats op de boycotlijst toen van hem een uitspraak geciteerd werd dat de joden meer doen om het antisemitisme het hoofd te bieden en de Palestijnen meer doen om het terrorisme het hoofd te bieden. Een groeiende boycot tegen Marlboros maakt de R.J. Reynolds Corporation zeer zenuwachtig. Uiteindelijk hebben Arabische consumentenboycots belangrijke symbolische waarde, maar zij zullen op Wall Street waarschijnlijk onopgemerkt blijven, aangezien het gros van de Amerikaanse leveranties aan het Midden-Oosten bestaat uit kostbare artikelen zoals vliegtuigen, en aangezien de uitvoer naar de regio slechts 2,5 procent van de totale Amerikaanse uitvoer vormt.(18)

In mei 2002 kwamen negentien Arabische regeringen overeen opnieuw een economische blokkade van Israel in te stellen, maar een boycot van Amerikaanse producten kwam niet aan de orde.(19) Egypte en Jordanië verschoonden zich van dit pact op grond van hun vredesverdrag met Israel. Ook Mauretanië weigerde beleefd. Consumentenboycots kunnen met de Verenigde Staten gelieerde regimes helpen om de volkswoede om te buigen maar zij wakkeren ook de binnenlandse druk aan om te komen tot meer democratische verantwoording en tot minder militaire afhankelijkheid van de Verenigde Staten.netelige uitdagingen

Afgezien van de dienstweigeringen, de universiteitsbezettingen en de massale demonstraties tegen de oorlog in Vietnam is de beweging tegen de apartheid in de jaren tachtig het enige andere voorbeeld van zo'n grote overwinning van een beweging aan de basis op een Amerikaans buitenlands-politiek beleidspunt. Een soortgelijke internationale basis-beweging vormt zich thans met betrekking tot de Palestijnse rechten, maar ze zal waarschijnlijk voor meer netelige uitdagingen komen te staan. Yasser Arafat is geen Nelson Mandela. Corruptie, onderdrukking en interne verdeeldheid zijn binnen de Palestijnse organisatorische structuren veel uitgesprokener dan binnen het Zuid-Afrikaanse verzet, ook al had dat ook zijn tekortkomingen. Als gevolg van de nu-weer-wel-dan-weer-niet-relatie van de PLO met Washington, om niet te spreken van het feit dat de PLO het proces van Oslo omhelsde dat diep verstoord is, zijn Amerikaanse pleitbezorgers van het Palestijnse recht op zelfbeschikking aan handen en voeten gebonden als het erop aankomt de Amerikaanse regering te kritiseren voor haar rol in het conflict. Een internationale solidariteitsbeweging met de Palestijnen kan van de PLO niet het soort leiding verwachten dat het African National Congress wel bood aan hen die in het buitenland in zijn naam streden.

Een van de belangrijkste punten waar de analogie tussen de anti-apartheidsbeweging en de anti-bezettingsbeweging niet opgaat, is dat de eerste op geen stukken na het georganiseerde verzet opriep waarmee de huidige Amerikaanse activisten wel te maken hebben. De Zuid-Afrikaanse desinvesteringscampagne viel op vruchtbare bodem in de Verenigde Staten, waar de herinnering aan de beweging voor burgerrechten rechtstreeks bijdroeg aan de verontwaardiging over het uitgesproken raciale kastenstelsel van de apartheid. De Palestijnse strijd tegen de bezetting ontmoet een veel minder gastvrije omgeving. In de loop van heel de jaren tachtig stonden er aan de Amerikaanse universiteiten weinig studenten klaar om het perspectief van de Afrikaners te verdedigen, maar het pro-Israel-perspectief wordt op de universiteitsterreinen gepropageerd op een manier die uniek is in handigheid, omvang en financiën. Tegenover elke petitie vóór desinvestering heeft steeds een tegenpetitie gestaan die bijna twee keer zo snel handtekeningen verzamelde. Tegenover elke anti-bezettingsdemonstratie heeft een even grote of grotere demonstratie, nachtwake of filmserie gestaan vóór Israel en zijn politiek. Pro-Israel-studenten zijn niet bedeesd om hun opvattingen uit te dragen. Kortgeleden verkleedde een student aan de Universiteit van New York zich als een pleger van een zelfmoordaanslag, om aandacht te krijgen voor de angst waarin de Israeliërs dagelijks leven.

Met de voordelen en nadelen vandien is het zo dat de anti-bezettingsbeweging voornamelijk sui generis is, terwijl de pro-Israelische activiteiten aanzienlijke steun krijgen van het netwerk van allerlei organisaties in de universitaire wereld. Hillel, het nationale programma voor joodse studenten, dat enkele honderden afdelingen heeft bij de universiteiten van bijna elke staat, stuurt elk jaar een paar honderd studenten naar Tel Aviv 'om hun vermogen Israel te verdedigen te verbeteren'. AIPAC, de machtige pro-Israel-lobby in Washington, instrueert honderden aangesloten studentenorganisaties in lobby-technieken. De 'Caravan for Democracy', een nieuwe groepering die ondersteund wordt door Ronald Lauder en andere conservatieve joodse Amerikaanse filantropen nodigt Israeli's naar de universiteiten uit om te praten over wat zij omschrijven als 'de uitdagingen waar Israel voor staat als de enige democratie in het Midden-Oosten'. Het propagandamateriaal van de Caravan waarschuwt: 'Wij moeten de vijanden van de democratie niet de kans geven de strijd om de sympathie van de jonge Amerikanen te winnen'.

Bij de anti-apartheidsactiviteiten deden Afrikaans-Amerikaanse en kerkelijke organisaties dienst als instrumenten die bijna onmiddellijk beschikbaar waren. De Arabische Amerikanen stemden voor drie-kwart Republikeins bij de laatste verkiezingen, en in het na 11 september ontstane politieke klimaat krijgen zij te maken met hernieuwd racisme en met gerechtelijke intimidatie die afschrikwekkend werkt als het gaat om politiek activisme dat kritisch staat tegenover de Amerikaanse regering. Toch hebben vele Arabische organisaties de afgelopen maanden in het hele land grote aantallen de straat op gekregen, bij voorbeeld de demonstratie van 20 april in Washington die laag geschat een opkomst van 75.000 had. En zij hebben een begin gemaakt met een belangrijk proces: de zaak van de Palestijnse solidariteit in verband brengen met de zaak van mondiale economische rechtvaardigheid. Alleen door dergelijke verbanden te leggen kan de anti-bezettingsbeweging enige hoop hebben de enorme obstakels te overwinnen die zij op haar pad vindt. De lessen van de strijd tegen de apartheid zorgvuldig toepassen kan een stap in die richting zijn.BRONNEN

(1) The Guardian van 29 april 2002.
(2) Zie: Jeff Halper, 'The 94 Percent Solution: A Matrix of Control', Middle East Report # 216 (Fall 2000), pp. 14-19.
(3) Contra Costa Times van 24 april 2002.
(4) Associated Press, 23 april 2002.
(5) San Francisco Chronicle van 21 mei 2002.
(6) Christian Science Monitor van 9 april 2002.
(7) The Tech (MIT) van 9 mei 2002.
(8) Boston Globe van 12 maart 1989.
(9) Jerusalem Post van 16 april 2002.
(10) Israelinsider.com
(11) The Guardian van 17 augustus 2001.
(12) The Guardian van 13 april 2002.
(13) Christian Science Monitor van 21 februari 2002.
(14) Deutsche Presse-Agentur, 11 april 2002.
(15) Israelinsider.com
(16) Israelinsider.com
(17) Christian Science Monitor van 7 mei 2002.
(18) New York Times van 10 mei 2002.
(19) Inter Press Service, 2 mei 2002.

uit: Middle East Report # 223 (Summer 2002), pp. 58-61 + 64

30-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
29-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geëngageerd Bertje pist weer eens naast de Officiële Vlaamse Parlementaire Pot...

Eigenlijk hadden we hier op de redactie van KITOKOJUNGLE nooit gedacht dat we het ooit nog eens voor Bert Anciaux, a.k.a. onze "Den Bleiter" zouden opnemen, laat staan hem moeten bijtreden &/of zelfs hem nog eens zouden gaan verdedigen... Maar 't is zoals Bredero ooit zei... 't kan verkeren...

Bepaalde Joodse organisaties in onze kleine Belgistan hebben het blijkbaar nogal héél moeilijk met de vergelijking die ons ~lastig~ Bertje maakte, tussen de weerzinwekkende kindermoorden ~evenals deze op de vermoorde kleuterleidster~ door een individuele dader die blijkbaar wel wat méér dan behoorlijk te noemen psychische & psychiatrische problemen zou hebben & de even weerzinwekkende moordpartijen op Palestijnse kinderen door het Israëlische leger tijdens de recente inval in Gaza eind 2008, begin 2009...

Wij hebben hier toen in onze beschouwing "rouwbericht" eveneens zo'n gelijkaardige vergelijking gemaakt... & net zoals ons al te dapper Bertje blijven wij ook bij onze open vraag die we toen stelden aan al die behoorlijk dolgedraaide flippo’s die het internet meenden te moeten vervuilen & overspoelen met hun regelrechte haatmails tegen bepaalde zwakke groepen uit onze samenleving...

...& Wij herhalen onze vraag hierbij nog eens héél uitdrukkelijk ~& we zullen ze voor de duidelijkheid & de goede zichtbaarheid ze hier nog eens met alle toeters & bellen die we in huis hebben, waaronder in het vetjes ROOD neerplaveien dat u er niet naast kunt lezen~ :

"Waar waren jullie ~fuliminerende Belgen~ met jullie grote verontwaardiging, toen er enkele weken geleden kinderen & baby’s in Gaza werden gedood & verminkt voor 't leven ?!..."
Wij blijven hier dus zéér duidelijk & onomwonden bij ons standpunt & wij beweren dus bij deze dat de Palestijnse kinderen & baby’s MOEDWILLIG werden gedood door het Israëlisch leger !! ...& We weten & we beseffen het volkomen... het is géne kleine kinderkak wat we hier komen te beweren... Màààrr & dàt alleen simpelweg omwille van het feit dat, wie als militaire opperbevelhebber & oorlogsstrateeg beslist om zowel artilleriebeschietingen, als luchtbombardementen uit te voeren op één van de dichtstbevolkte gebied ter wereld ~& daarbij ook nog eens op de koop toe onmenswaardige wapens inzet zoals fosborbommen & DIME~ die moet toch wel zéér duidelijk & zéér goed de gevolgen hiervan kunnen inschatten, die zulke militaire strategie heeft voor de plaatselijke burgerbevolking ~die hoofdzakelijk bestaat uit vrouwen, kinderen, kleuters, peuters & baby's~ & die uiteindelijk toch maar ook géén enkele kant op konden ?!... Of niet soms ?!...

Maar we gaan hier weer niet voor de zoveelste maal herhalen, wat jullie hieronder allemaal in detail kunnen terugvinden...

...Edoch, we geven jullie hierbij toch maar een voorbeeld, kwestie van u zo aan het één & ander te herinneren... & Voor de duidelijkheid, we vonden dit berichtje terug bij B'Tselem, "The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories", zoals ze zelf schrijven "established in 1989 by a group of prominent academics, attorneys, journalists, and Knesset members", voor u ons er weer eens van verdenkt dat we hier een Hamas-standpunt zouden weergeven...

...

PRESS RELEASES

13 Jan. '09: Witness reports that Israeli soldiers shot woman waving white flag in Gaza Strip

A Palestinian who is besieged with his family in the Khuza'a area, in the south-eastern Gaza Strip, notified B'Tselem that soldiers had shot a woman waving a white flag and several civilians who were fleeing a bombed house on army orders.

Munir Shafik a-Najar, a resident of Khuza'a village, told B'Tselem's researcher by telephone that as of 2.30 A.M., the army has been demolishing homes in his area, which lies near the border with Israel. The forces have been using gunfire to signal civilians to evacuate their homes.

This morning, Rawhiya a-Najar, 50, stepped out of her house waving a white flag, so that the rest of the family could leave the house and walk behind her. The witness reported that she was shot and fell. Neither family members nor rescue workers have managed to reach her to ascertain her condition, but she is still lying motionless where she fell.

This afternoon, the army announced on loudspeakers that residents are to leave their homes and walk to a school in the village center. Some 30 people left their houses carrying white flags. The witness reported that after they had walked approximately 20 meters, fire was opened at the group, killing three of his relatives: Muhammad Salman a-Najar, 54, Ahmad Jum'a a-Najar, 25, and Khalil Hamdan a-Najar, 80. Many others were injured.

The rest of the group took cover in a nearby house, in which there are currently 46 persons waiting to evacuate the premises and take shelter in the village school. B'Tselem has passed on the information at its disposal to the army and the Red Crescent.

Although B'Tselem cannot, at present, independently verify or disprove the witness's claims, it believes their severity merits immediate notification of the media.

BRON :
http://www.btselem.org/

...

...& Kijk... nog zo'n organisatie die zich een hele hoop vragen stelt...

...

28/01/09 00u48

Human Rights Watch wil onafhankelijk onderzoek Gaza

De organisatie voor de bescherming van de mensenrechten, Human Rights Watch, heeft aan de Verenigde Naties gevraagd om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar schendingen van mensenrechten door Israël en Hamas tijdens hun recente conflict in de Gazastrook.

"De Veiligheidsraad en secretaris-generaal Ban Ki-moon zouden een onafhankelijk onderzoek moeten openen naar de vermeende schendingen, door beide zijden begaan", verklaarde Joe Stork, een verantwoordelijke van de ngo Human Rights Watch. "Onze eigen ervaringen op het terrein hebben aangetoond dat een dergelijk onderzoek noodzakelijk is".

(hlnsydney/kh)

BRON :
http://www.demorgen.be/

...

...& Dit gezegd zijnde, stellen we tot ons genoegen vast, dat onze Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht toch ook maar geprobeerd heeft om een onderzoek te verkrijgen... Weliswaar echter tevergeefs... want de Ollanders... de Duitsers & nogal wat andere landen lagen daarin méér dan dwars, maar dat zal misschien vanwege andere belangen zijn die men heeft bij een zogezegd "neutraal" standpunt in te nemen als in deze...

...

BUITENLAND

15:46 - 26/01/2009 Copyright © De Tijd

EU dringt niet aan op internationaal onderzoek

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie dringen niet aan op een internationaal onderzoek naar schendingen van het humanitaire recht in de Gazastrook. Dat is maandag gebleken op een bijeenkomst in Brussel. De Belgische minister Karel De Gucht betreurt het gebrek aan Europese moed.

(belga) - De EU-ministers raakten het niet eens over een oproep voor een internationaal onderzoek naar schendingen van het humanitaire recht tijdens het recente offensief van het Israëlische leger in de Gazastrook. "Het is jammer dat we niet de moed hebben gehad. Als het onderzoek er nu niet komt, zal het er later ook niet meer komen", reageerde de Belgische minister Karel De Gucht (Open VLD).

Samen met zijn Ierse ambtgenoot Michael Martin brak De Gucht een lans voor een internationaal onderzoek, maar de Belgische minister stuitte op verzet van onder meer Duitsland. Berlijn geeft de voorkeur aan een nationaal onderzoek. De conclusies van de EU-ministers beperken zich tot de mededeling dat de EU "onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal humanitair recht van nabij zal volgen".

Intussen verzoeken de EU-ministers Israël om de grensovergangen met Gaza op een "regelmatige" en "voorspelbare" basis te openen. Dat moet de humanitaire hulpverlening aan de noodlijdende bevolking verbeteren. Momenteel kunnen er per dag slechts enkele tientallen vrachtwagens Gaza binnenrijden, terwijl er honderden vrachtwagens met hulpgoederen nodig zijn om de dramatische situatie van de Palestijnen te verbeteren.

Om de Israëlische regering tot meer toegeeflijkheid te bewegen, bieden de EU-ministers een bijdrage in de strijd tegen de wapensmokkel naar Gaza aan. Duitsland stuurde reeds vijf experts naar de Egyptische grens om tunnels op te sporen en ook Groot-Brittannië en Frankrijk willen een duit in het zakje doen. De EU wil ook haar opgeschorte waarnemersmissie in Rafah aan de grens tussen Gaza en Egypte hervatten en desgevallend uitbreiden naar andere grensovergangen.

Israël koppelt een versoepeling of opheffing van de blokkade van de Gazastrook aan "vooruitgang" in de strijd tegen de wapen- en munitiesmokkel. Egypte voelt echter weinig voor de aanwezigheid van buitenlandse soldaten op zijn grondgebied. De Egyptische buitenlandminister Ahmed Aboel Gheit liet reeds optekenen dat de meeste smokkel niet via Egypte, maar via de zee plaatsvindt.

De EU-ministers stellen hun hoop in de Egyptische diplomatie om een duurzame wapenstilstand in de regio af te dwingen. Egypte wil tegen het einde van de maand een (nieuwe) Palestijnse regering van nationale consensus in het zadel helpen. Die regering, bestaande uit technocraten, zou de organisatie van presidents- en parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden moeten voorbereiden.

BRON :
http://www.tijd.be/

...

Onze pijnlijke conclusie is ~& de Israëlische ambassade mag ons hierop tegenspreken natuurlijk~ dat er naar aanleiding van ~laten we het in neutrale termen stellen~ de dood van de Dendermondse baby’s een onderzoek wordt ingesteld, iets wat overigens niet meer dan normaal is, gezien we in een Democratische Rechtsstaat leven ~alhoewel alhoewel~ ...Màààrr dat Israël onder de gegeven omstandigheden van wat er in Gaza gebeurd is, het blijkbaar wèl héél abnormaal vindt dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de dood van Palestijnse baby’s ?!... Begrijpe dus wie begrijpen kan, voegen we hier zo maar onmiddellijk heel cynisch aan toe... & Wanneer we Israël zouden ~moeten~ geloven in deze dat er in Gaza niks abnormaals is voorgevallen, dan vragen we ons alleen maar af, waarvoor Israël dan bang zou moeten zijn ?!...

...& Het màg & moet in deze toch ook wel eens gezegd... in tegenstelling tot ons dapper Bertje zien wij het hier op onze redactie helemaal niet zitten, om met een Arafatsjaal te gaan rondlopen als blijk van onze sympathie... Kijk... & die verklaring is vrij simpel, wij hebben immers zo ook & evengoed sympathie voor het lot van de verdrukte Australische Aboriginals & ook voor de met uitroeiing bedreigde Amazone-indianen... & U begrijpt hoogstwaarschijnlijk onmiddelijk, dat we ons hier daarom nog niet meteen zien rond lopen hossen in onze blote reet met een peniskoker & beschilderd als een Aboriginal op een didgeridoo didgeridoo'nd... snapt u ?!... We willen u & vooral ons het beeld daarvan wel besparen... al willen wij onze geëngageerde Bert daarin natuurlijk niet tegenhouden... Hoe zouden we immers durven... *GRIJNS*

Màààrr... ~hélaas hélaas~ Bertje's wreed schoon engagement ten spijt, had of heeft z'n protest zodus ook zo zijn politieke gevolgen...

...

Binnenland

woensdag 28 januari 2009 | Bron: belga

Anciaux krijgt forse kritiek in Vlaams parlement


BRUSSEL - Vlaams minister Bert Anciaux (SP.A) kreeg in het Vlaams parlement forse kritiek op de uitlatingen die hij recent op zijn weblog deed. Anciaux vergeleek het drama in Dendermonde met het Israëlisch offensief in Gaza. Coalitiepartners Open VLD en CD&V betreuren de uitspraken.

Op zijn persoonlijke weblog schreef minister Anciaux dat hij bij de kindermoorden in Dendermonde 'ook moest denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd'.

De regeringspartijen Open VLD en CD&V zijn niet te spreken over Anciaux' uitspraken. Annick De Ridder (Open VLD) vindt dat Anciaux die uitspraak niet zomaar kan doen als minister en vroeg of hij namens de hele regering spreekt. 'Ik weet niet of u beseft wat die uitspraken maatschappelijk en politiek teweeg brengen', zei De Ridder.

Minister Anciaux verdedigde zijn uitspraken en zei dat hij binnen de regering 'door niemand op de vingers was getikt'.

Ook CD&V liet haar irritatie blijken. Fractieleider Ludwig Caluwé zei 'de twee teksten van de minister te betreuren. De eerste gaat in tegen het beleid van de Vlaamse regering, de tweede mist sereniteit', zei Caluwé.

Toen Anciaux zei te hopen dat 'de ziel en waarden' van zijn weblog door parlement en regering ondersteund worden, werd CD&V'er Eric Van Rompuy kwaad. 'U geeft steeds de indruk dat u moreel superieur bent en dat u ons lessen moet komen geven', zei hij. 'Ik hef het vertrouwen in u op', riep CD&V'er Carl Decaluwé naar Anciaux.

'Ik heb in ieder geval het vertrouwen gehad van de minister-president om ook in zijn naam te komen praten', antwoordde Anciaux. 'En ik voel me niet superieur. Lessen in bescheidenheid heb ik de laatste tijd bijzonder veel gekregen.'

De uitspraak zorgde eerder voor ongenoegen bij de joodse gemeenschap. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters, die momenteel in het Zwitserse Davos zit voor het Wereld Economisch Forum, zou verveeld zitten met de zaak en laat de uitspraken onderzoeken.

kld

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...&...

...

Binnenland

woensdag 28 januari 2009

Kris Peeters onderzoekt uitspraken Bert Anciaux


BRUSSEL - De uitspraken van de Vlaamse minister Bert Anciaux (SP.A), die op zijn weblog het drama in Dendermonde vergeleek met het Israëlische offensief in Gaza van enkele weken geleden, krijgen een staartje. De Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) zit verveeld met de zaak en laat weten dat hij Anciauxs uitspraken deze week nog zal bekijken.

Naast het Forum der Joodse Organisaties eerder deze week verklaarde gisteren ook de Israëlische ambassade dat Anciaux met zijn vergelijking te ver is gegaan. 'Het verwijt dat Israël bewust kinderen vermoordt, kan niet. Dit is een gratuite beschuldiging die de diabolisering van Israël verder in de hand werkt', stelt de ambassade. 'Het conflict in het Midden-Oosten vergelijken met een eenzame gek die onschuldige kinderen vermoordt, is absurd en beledigend. Zowel voor de families in Dendermonde als voor de Joodse staat.' De ambassade benadrukt wel dat de relaties tussen Israël en de Vlaamse regering niet in het gedrang komen door de uitspraken.

Anciaux blijft ondertussen bij zijn kritiek op Israël, maar gaat niet meer in op de vergelijking die hij eerder maakte. 'Elk kind dat vermoord wordt, is onmenselijk en onaanvaardbaar. De bevolking van de Gazastrook heeft niet de kans gekregen om te vluchten voor het geweld. De massale doodslag op onschuldige kinderen kan nooit verantwoord worden en is een bewuste daad van geweld en agressie', schrijft de Vlaamse minister. Anciaux zegt nog dat zijn uitspraken niet gericht zijn tegen de Joodse gemeenschap, wel tegen het ongeoorloofde geweld van Israël.

(tth)

BRON :
http://www.standaard.be/

...

...& Verder zitten wij hier ook nog met een vrij ambetante, édoch een niet geheel onbelangrijke ~& zeker gezien onze vorige bijdrages "Rood is ver dood !! Leve de Sossen !!" & "Over "Vàlsche" & "èchte" Socialisten, hun "baselines" & onze coiffeur..." die we hier enkele tijd geleden geleverd hebben aangaande het grote sociavellistische débacle dat er zich onlangs bij onze Belgistaanse Sossen heeft afspeeld~ vraag die we daardoor toch moet stellen & een mogelijks probleem hetwelke we bij deze toch niet onbelicht mogen laten... kritische Hangmatsocialisten die wij tenslotte in volle overtuiging zijn...

Kijk... nù ons dapper & geëngageerd Bertje Anciaux een zeer eminent lid is geworden van onze Rode moederpartij de SP-a, kijken wij hierbij toch wel héél benieuwd uit naar het officiële partij-standpunt over dit heikele & politiek pijnlijke onderwerp... Misschien vertolkte ons dappere Bertje hier wel alleen maar z'n eigenste ~progressieve~ & sociaal-geëngageerde mening ~waar we overigens wel énig begrip kunnen voor opbrengen, om niet te zeggen dat we die mening ook wel kunnen toejuichen in tegenstelling tot het toch wel laffe stilzwijgen van andere zogegezegde geëngageerde politici~...

Màààrr & eigenlijk vrezen wij daar ook zo een beetje voor... misschien is het partijstandpunt van onze Belgistaanse Sossen wel "niet-geheel-in-lijn-met" zijn persoonlijke opinie ?!...

Hallo Carolientje ?!... Ja-ja... wij hier weten het ook al langer, Bert Anciaux a.k.a. "Den Bleiter", is een wreed ambetant patéke... & we weten ook dat jij het hoogstwaarschijnlijk véééél te druk hebt met jouw spoedcursus partijolitiek bij onze andere goeie Rooie Rakker VDL uit Oostende...

Maar toch... we kenden als "Fractie der Authentieke Hangmatsocialisten" nu toch wel eens graag "Hét Officiële Partij-standpunt" hierover...

... Ja ?!... Kàn het ?!... Màg het ?!...

...

29-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
28-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liegen wordt een christelijke deugd op pauselijke voorspraak

Iemand aan wie we ons tot nog toe weinig hebben geërgerd is de paus van Rome. Niet omdat deze man ons bijzonder sympathiek lijkt, integendeel zelfs... Hij heeft tot hiertoe gewoon het geluk om telkens aan onze aandacht te zijn ontsnapt... tot vandaag ! Want een paar dagen geleden presteerde deze hoogheilige man het om een schisma in de kerk ongedaan te maken. Niet dat we echt wakker liggen van al die schisma's & schizo's in de kerk ~alhoewel alhoewel~ maar deze keer werd het ons toch wel wat te veel van het goede...

De groep gelovigen ~inmiddels toch zo een 600.000~ rond de conservatieve bisschop Lefebvre werd terug opgenomen in de moederschoot der heilige kerk. Iedereen blij of toch bijna iedereen, want er is een vlekje & nogal géén klein vlekje te bespeuren, het neigt intussen eerder naar ~weer maar eens~ een behoorlijke spetter op het blazoen... Nu wisten we al langer dan vandaag dat deze bonte bende er wel méér dan één vreemd idee op nahield, maar trop is téveel... & dus deze keer hebben ze prijs... Bij deze vrolijke bende snaken is er daar dus een bisschop bij, die het nogal wel erg bont maakt, met name ene zekere William Richardson.

...& Zoals gewoonlijk, laten we als het op zulk soort zaken erop aankomt, de man dan liefst zelf aan het woord, want niets is tenslotte overtuigender dan 's mans eigen uitgesproken woorden. Jullie kunnen hem dus zelf "live" aan het woord horen & voorwaar-voorwaar... wij zeggen jullie nu reeds, het zijn géén wijze woorden wat deze kerkelijke man daar staat uit te kramen...

Wij dachten dat zulke flippo's een proces aan hun broek gesmeerd kregen zoals een paar goede kennissen van het Vlaams belang overkwam. Deze man in kazuifel schijnt hiervan echter weinig of geen weinig last te hebben. Het Nurnbergproces lijkt aan William Richardson te zijn voorbij gegaan & de vele getuigenissen van de overlevenden heeft hij evenmin gehoord, maar dat zal dan waarschijnlijk te wijten zijn aan zijn luide roeping die dan ook elk ander geluid heeft overstemd.

Lees met ons mee & vooral luister héél aandachtig vol verbijstering mee naar deze frisse bisschop die terug in de gratie van de heilige kerk is gekomen... & Goed christen als je bent, ga vooral de volgende keer biechten dat je stiekem hebt gegluurd naar je buurmeisje & of -jongen, het zal je hoogstwaarschijnlijk een paar weesgegroeten & enkele onzevaders kosten, terwijl deze pipo hier toch wel ~ongestraft~ vrij gore revisionistische praat uitkraamt, die onze man van Höd dan nog "de historische feiten" durft te noemen... Ze zouden hem moeten veroordelen tot het graven van een tunnel in Gaza & hem daar 10 ton hulpgoederen laten doorsleuren... Maar we zijn niet wraakzuchtig & een goeie doorgedreven ouderwetse hormonenbehandeling zou voor ons al volstaan. Hij draagt tenslotte nu al vrouwenkleren..."Bishop Richard Williamson"
- Gas Chambers, Anti-Semitism & the Truth -

duur : 5:47 minuten
...


......

Submitted by Chip on Sun, 2009-01-25 00:53.

Holocaust Denier Bishop Richard Williamson Reinstated By Pope

...

Pope Benedict XVI has lifted the excommunications of four traditionalist bishops, including that of a Holocaust denier whose rehabilitation sparked outrage among Jewish groups.

The four bishops were excommunicated 20 years ago after they were consecrated by the late ultraconservative Archbishop Marcel Lefebvre without papal consent - a move the Vatican said at the time was an act of schism.

The Vatican said Saturday that Benedict rehabilitated the four as part of his efforts to bring Lefebvre's Society of St. Pius X back into the Vatican's fold.

But the move came just days after one of the four, British Bishop Richard Williamson, was shown in a Swedish state TV interview saying that historical evidence "is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed."

Jewish groups denounced the Vatican for having embraced a Holocaust denier and warned that the pope's decision would have serious implications for Catholic-Jewish relations as well as the pontiff's planned visit to the Holy Land later this year.

"I do not see how business can proceed as usual," said Rabbi David Rosen, Jerusalem-based head of interrelgious affairs at the American Jewish Committee and a key Vatican-Jewish negotiator.

He called for the pope or a senior adviser to issue a "clear condemnation" of all Holocaust denials and deniers.

Shimon Samuels of the Simon Wiesenthal Center in Paris said he understood the German-born pope's desire for Christian unity, but said Benedict could have excluded Williamson. He warned that his rehabilitation will have a "political cost" for the Vatican.

"I'm certain as a man who has known the Nazi regime in his own flesh, he understands you have to be very careful and very selective," Samuels said.

The Vatican spokesman, the Rev. Federico Lombardi, said Williamson's views were "absolutely indefensible." But he denied that rehabilitating Williamson implied that the Vatican shared them.

"They are his personal ideas ... that we certainly don't share but they have nothing to do with the issue of the excommunication and the removal of the excommunication," Lombardi told AP Television News.

Williamson's comments cast a cloud over the pope's efforts to normalize relations with the Swiss-based Society of St. Pius X, which Lefebvre founded in 1969. Lefebvre was opposed to the liberalizing reforms of the 1962-65 Second Vatican Council, particularly its ecumenical outreach and its decision to allow Mass to be celebrated in local languages instead of Latin.

Despite concerns from liberal Catholics, Benedict has made clear from the start of his pontificate that he wanted to reintegrate the group back into the Vatican's fold, meeting within months of his election with the current head of the society, Bishop Bernard Fellay.

In 2007, Benedict answered one of Fellay's key demands by relaxing restrictions on celebrating the Latin Mass. In lifting the excommunication decree, he answered the society's second condition for beginning theological discussions about normalizing relations.

The decree from the Vatican's Congregation for Bishops said Benedict "remits" the automatic excommunication that the four bishops incurred and said the 1988 decree declaring their consecrations a schismatic act had no legal standing any longer.

In a statement Saturday, Fellay, who is one of the rehabilitated bishops, expressed his gratitude to Benedict and said the decree would help the whole Roman Catholic Church.

"Thanks to this gesture, Catholics attached to tradition throughout the world will no longer be unjustly stigmatized and condemned for having kept the faith of their fathers," Fellay said in a letter to his supporters.

Fellay, meanwhile, has distanced the society from Williamson's remarks about the Holocaust, saying Williamson only had authority to discuss matters of faith and that he was personally responsible for his own opinions.

But Fellay also berated Swedish state television, accusing it in a Jan. 21 letter of having introduced the Holocaust issue in the interview "with the obvious intention of misrepresenting and maligning," the society.

While Williamson's comments may be offensive and erroneous, they are not an excommunicable offense, said Monsignor Robert Wister, professor of church history at Immaculate Conception School of Theology at Seton Hall University in New Jersey.

"To deny the Holocaust is not a heresy even though it is a lie," he said. "The excommunication can be lifted because he is not a heretic, but he remains a liar."

The Society of St. Pius X, which is based in Menzingen, Switzerland, has six seminaries, three universities and 70 primary and secondary schools around the globe. Aside from the four bishops, it boasts 463 priests and 160 seminarians.

The status of the society's priests remains unsettled. While their ordinations are valid, the Church considers them "illicit" because they were ordained by someone who didn't have the authority, Lombardi said. Pope Paul VI suspended Lefebvre from priestly duties in 1976, but he continued ordaining priests illicitly.

BRON :
http://www.afterdowningstreet.org/node/39269

...

...

28-01-2009 om 00:06 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
26-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 jaar KITOKOJUNGLE...
♪♫ Hiep Hiep Hiep Hoera !! ♫ ♪...

Beste Lezertjes !!

Laten we vandaag maar gelijk eens onze feestelijkste outfit, waaronder onze schoonste ballonnekes-pen boven halen & u allen meteen bij 't binnen komen een rietje geven voor het blazen van uw eigenste bubbels in het glas ~& er is genoeg !~ "stadspils" dat u vandaag van ons krijgt ter ere van ons 1-jarige bestaan !!

Vandaag op de kop zo'n 366 dagen geleden ~want 2008 was tenslotte een schrikkeljaar~ werd dit blogje uit La Flandre Profonde's z'n authentieke Vlaemsche klei getrokken... Ons bescheiden blogje KITOKOJUNGLE zag toen immers het eerste levenslicht, het werd immers meteen in één grote gulp geboren & dat uit pure ergernis omdat onze speurtocht langs Vlaemsche, Politieke ~& andere troep van~ blogs vooral véél egotripperij & navelstaarderij, typische toog- & cafépraat & dan ook nog eens op de koop toe véél "Typisch-Vlaemsche-Kerktorenpolitiek" had opgeleverd... Kortom veel blablabla & tralala, maar alles te samen vaak met een povere & trieste inhoud, zelfs in sommige gevallen gewoon nietszeggend... t Scheelde dus niet veel of we hadden er metéén & van meet af aan een spontane kleine dégoût met een accuut darminfarct aan over gehouden, nog voor dat we de eerste letters op ons klavier getokkeld hadden...

Nu moet u weten, dat op dat eigenste ogenblik in die donkere & duistere dagen, de politieke Top-20 op Bloggen.be bijna volledig gedomineerd werd door derderangs-NV-A'ers, samen met een nest Vlaams-Belangers, een zeldzame VLD'er & last but not the least 'n verloren gelopen Rode VoorziTTer die hier quasi moederziel alleen het linkse kamp moest voorstellen & dat ook nog eens op z'n uppie moest verdedigen... & eerlijk toegegeven ~we maken trouwens geen punt van dat soort dingen~ onze Rode Kruisvaarder deed dat goed, hij behoorde toen reeds tot de toppers der bloggers hier & tot op vandaag slaagt hij daar nog steeds in... *GRIJNS* ...maar dan wel in duet met ons eigenste eigengereide uiterst bescheiden "productje"...


...& Wat wij toen reeds niet begrepen & tot op vandaag nog steeds niet goed begrijpen, was & is de gedrevenheid van de meeste bloggers om vooral dan een (over)vloed van de kleinste tot de grootste banaliteiten op het wereldwijde net te gooien... Want hoe men 't draait of keert & welke mooie & goede uitleg men er aan geeft, tenslotte is internet een medium dat eigenlijk van de wereld ~de planeet aarde~ één groot dorp maakt... & In onsch Flandre Profonde wordt de term "één groot dorp" maar al te vaak ~& hoe kan 't anders~ dan ook zéér letterlijk genomen, zodat het niet al te veel scheelt of ze kunnen in Tokyo onmiddelijk te weten komen wanneer Mariette Dé Coiffeuse haar "Salon de Coiffure" dichtsmijt voor haar jaarlijkse grote schoonmaak &/of dat ze vandaag niet open zal zijn "wegens familiale redenen"... net alsof ze daar in Tokyo & de rest van die ganse grote wereld een boodschap aan hebben, of van wakker liggen & ze er ginds aan het andere end van de wereld zitten op te wachten om zich om te vormen tot een leefmodel & een rollenpatroon dat gebaseerd is op het dagdagelijkse leven in Kuttekoven of Herdersem...

Màààrr... zoals u welbekend intussen, de onovertroffen dwarsliggende doorsnee Vlaeming, koppig & behoorlijk str#nteigenwijs zoals ie altijd is geweest, zelfs af & toe behoorlijk lomp in z'n uitlatingen & wereldvreemd tout court, zoals we hem ook wel kennen, trekt ie zich natuurlijk ook van dit soort kritiek allemaal weing of niks ~zelfs géén ballen~ aan. ..& Zoals steeds, gaat ie dus Oost-Indisch Doof & stekeblind voor de rest van 't gebeuren in de wereld stoïcijns verder... soms ook wel eens z'n eigen ondergang tegemoet...

Maar laten we het voor deze heugelijke gelegenheid ter ere & ter glorie van ons 1-jarig bestaan toch maar liever proberen om het een beetje feestelijk & plezant te houden, want we verjaren tenslotte ook niet alle dagen... & dat zijn van die dagen dat we beter niet met ons schoonste eetservies gelijk naar onze bezoekers hun hardhoofdige & hardhorige kop gaan smijten, want we hebben dat schoon servies straks nog nodig voor de "pensen met compot", onze enige èchte Brusselse Wafels & natuurlijk ook voor "dé toert" !!...

Na 366 dagen van bloed, zweet & tranen, zo'n 23 dozijn ouderwetse kroontjespennen, met 35 afgekloven pennenstokken & 4 liter échte wal(g)noten-inkt verder, is het oorspronkelijk begonnen éénmansinitiatief uitgegroeid, verder geworteld & uitgewoekerd tot één grote mééreiïge redactie die ondertussen ijverig wemelt van allerlei bont gekleurde figuren van vooral diverse pluimages... één groot wriemelend nest van contreire eigenzinnigaards die allemaal wars van klassieke geplogendheden & rotversleten conventies toch maar eigenzinnig & eigengereid hun eigen ding doen & dat vooral ook blijven doen... & Het daaruit ontstane amalgaam van samenwerkende & samen-denkende complementaire krachten die op de één of andere wonderbaarlijke manier zorgen voor samenvallende gedachtengangen presteert het toch maar om steeds keer op keer, voor elkaar & in elkaar te vallen als een mooi sluitende puzzel... & U mag er van denken wat u wilt, maar die redactie van eigenzinnigaards is er toch maar ondanks haar préhistorische koopkracht met uiterst beperkte financiële middelen in geslaagd om ter gelegenheid van deze luisterrijke viering van "Onsch" 1-jarige Bestaan" een knallend & feestelijk programma in elkaar te bricoleren "à La Système D"... De kenners bricoleurs & bricoleuzes onder jullie zullen waarschijnlijk onmiddellijk snappen wat we met dit laatste bedoelen...


Eerst en vooral hebben we natuurlijk aan het Geestelijke & Morele Welzijn van onze talrijke lezertjes gedacht... & We zeggen dus hierbij zéér duidelijk "talrijk" want onze teller van "unieke" bezoekers bij bloggen staat toch maar mooi boven de 18.400-&-zoveel... & al die weetgrage & uiterst nieuwsgierige bezoekers, die hebben inmiddels allemaal te samen toch maar mooi zo'n 26.100 & zoveel pageviews gedaan, of ze 't gelezen hebben is natuurlijk een andere zaak !! Zeg nu zelf, toch niet slecht voor een stelletje amateurkes, die zichzelf nog niet eens "burgerjournalist" durven te noemen & die dan ook nog eens geen eigen echte fanclub op 't balkon hebben zitten om te applaudisseren voor elk nieuw paragraafke dat 't levenslicht ziet... & daar zijn we trots & fier over. Net zoals dat we het toch maar hebben klaar gekregen om zo'n 365 ietsie pietsie kleine artikeltjes & beschouwingskes ~dit incluis~ af te leveren... & Wij kunnen u ~beste lezertjes~ bij deze alvast verzekeren, dat we bij onze publicaties niet zomaar wat gratuit uit onze nek zitten te lullen maar dat wij veel meer tijd spenderen aan scrupuleuze research, fact finding, "checking & double checking", dan aan het uitschrijven van onze artikeltjes zelf, om zodoende zoveel mogelijk de zekerheid in te bouwen dat, behoudens eerlijke vergissingen van onzentwege, onze afgeleverde werkstukjes wel degelijk heel doorwrocht & serieus onderbouwd zijn. ...& Dan hebben we het bij dit alles ook nog niet gehad over onze printbare wreed kleine & uiterst summiere "dossierkes" die soms hier & daar aan onze beschouwingen vasthangen, die laatste zijn overigens momenteel even offline wegens wat technische probleempjes... maar dit terzijde op deze heugelijke dag, want wie leest er dan "dossiers" nietwaar...

Wij zijn verder ook erg fier jullie te mogen verklappen dat van ons lezerspubliek bestaat uit 50% bewoners van deze Belgistaanse Bananenrepubliek & iets méér dan 40%, dat van boven de grote rivieren komt & dus Ollanders zijn. *GRIJNS* ...In feite slagen wij in zaken waar anderen roemloos in falen... Wij mogen onszelf dus hierbij als één van de eerste ~uiterst zeldzame~ "Gróót-Nederlandsche" blogs noemen & dat tot spijt van wie 't benijdt...

Maar wat hebben we voor al onze lezers in petto op deze heugelijke dag & ter ere van dit grote feestgebeuren horen wij u reeds vragen ?!...Overzicht muurposter "Total Lost" - grootte 3m36 breed op 2m20 hoog
© Baudouin Breïker - De A0-poster van deze week is de 1ste linksbovenWel... om te beginnen hadden we u heel graag met wat actuele & wèl zéér levende "Hedendaegsche" Belgistaanse, méér bepaald "Typische Vlaemsche Kunscht" om de oren geslagen... Onze, u allen welbekende "Stichting Der Vlaemsche Melkkrukschilders in de 21ste Eeuw in de Lage Landen & in La Flandre Profonde in het bijzonder" heeft ter gelegenheid van ons 1-jarig bestaan enen reuzegrote muurposter gemaakt, meer bepaald eentje van zo'n kleine 3m36 op 2m20 groot... & Steengoed tot op het bot als we zijn, krijgt u dit kleinood van ons ~ter glorieuze viering van onze 1ste verjaardag~ hé-le-máál GRATIS !! Inderdaad beste lezertjes, we smijten ermee & speciaal voor onze goede vrienden de Ollanders onder ons, profiteer ervan want 't is "van-de-veurniet" !! Welk addertje zit er daarbij onder het gras, horen wij u al natuurlijk onmiddellijk vragen... Simpel gezegd : GÉÉN !! In deze contreien zitten er ten andere géén adders, tenzij politieke natuurlijk... hier treft men alleen regenwormen & mestpieren aan !! ...Al voegen we daar onmiddellijk aan toe... u zult er natuurlijk wel iets moeten voor doen ...*GRIJNS*... want ècht gek of mesjokke zijn we nu ook weer niet...

Zoals reeds gezegd beslaat dit kleinood een oppervlakte van 7,392m² ofte in reële afmetingen uitgedrukt : 'n kleine 3m36 op 2m20 groot... Omdat niemand onder u natuurlijk zo'n printerke heeft dat dergelijke afmetingen aankan, hebben we het u wat makkelijker gemaakt & hebben we deze ~zeg toch maar hele zwik~ opgedeeld in acht (8) A0-posters... 'n A0-poster is ten andere 84 cm op 110 cm... & aangezien het een zwart/wit-exemplaar is ~dat u na ophangen natuurlijk altijd mag inkleuren~ kan dit perfect worden afgeprint op een eenvoudige plan-afdruk... U weet wel, 'n groot fotocopieer-apparaat waar ze in de betere copy-shop planafdrukken voor architecten mee afdrukken... zo poepsimpel is 't... zo'n A0-afdruk zal u dus in 't slechtste geval wel enkele luttele €uro'z kosten & misschien zelfs een tikkeltje meer als u dat nog eens op een zwaardere & betere papiersoort doet, maar voor "Dé Kunscht" moet je tenslotte ook iets over willen hebben hè... Zeg nu nóg dat we niet goed zijn !!

...& Hoe we te werk daarbij gaan is vrij simpel... U krijgt bij deze & dus nù op dit eigenste moment : de set "Fröbelen met Baudouin Breïker" die een mini-versie is van het complete poster-ontwerp "Total Lost"... Met dit fijne Fröbelpakket van bovenvernoemd "Kkunschtenaer" Baudouin Breïker, waarmee u trouwens nog enkele koude winteravonden op een zinvolle wijze kunt vullen, hebt u meteen ook ~letterlijk & figuurlijk~ een klein idee van wat de grote versie aan visueel vertoon zal opleveren. ...& Daarenboven krijgt u ook meteen van ons "dé" Nr. 1 van deze A0-poster-reeks van acht (8) stuks er bij... "Total Lost-poster Nr. 1" zal hier gedurende exact één (1) week down te loaden zijn & deze wordt volgende week vervangen door "Total Lost-poster Nr. 2"... dewelke hier dan opnieuw exact één (1) week lang zal staan, waarop ie vervangen wordt door Nr. 3... enzovoort-enzovoort & dit alles zal bij elkaar zo'n 8 weken lang duren, aangezien het hier gaat om 8 posters die samen de muurposter vormen !!... Na 8 weken hebt u dus uw volledige muurposter van 3m36 breed op 2m20 hoog... GRATIS & van-de-veurniet, al moet u dus hier wel even voor langs komen natuurlijk... 't Is dus zoals we reeds zegden ...*GRIJNS*... u zult er natuurlijk wel iets moeten voor doen !!..."Total Lost"-poster Nr. 1 © Baudouin Breïker
A0-poster - afmetingen 84 cm x 110 cmTot hier onze "Schenking in Natura" voor onze lieve lezertjes... Onze vaste bezoekers zullen daar dus geen enkel probleem mee hebben, aangezien de meesten van hen hier toch dagelijks komen lezen... & onze nieuwe lezertje willen we met dit pittige initiatief aanmoedigen om toch maar regelmatig, dus minstens éénmaal per week hier even langs te komen... Uiteraard het liefst om te komen lezen & zo mogelijk ook om te reageren natuurlijk... Sja, "prettig gestoord" zijn we wel, maar ècht gek of mesjogge zijn we tot nader order nu ook weer niet... 't is maar dat u 't weet !

De rest van het "Gróót-Nederlandsche" Culturele programma dat we u bij deze schenken, is dus iets of wat egocentrischer & dus logischerwijze ook typisch "Volkscheigen Vlaemsch" te noemen... Zoals gezegd geven we straks "pensen met compot", een grote portie èchte Brusselse Wafels & natuurlijk ook nog een stuk van "dé toert" !!... & Voor de moeilijke smaak van onze vrienden de Ollanders voorzien we natuurlijk ook porties bitterballen & de u allen welbekende "dé-kroket-uit-de-muur" !!

...& Om bij dit alles in de "Goede & vooral èchte Vlaemsche Tradities" te blijven, hebben wij natuurlijk ook 'n "Typisch Vlaemsch Ballenkraam" ingericht, met op elk conservenblik een foto van één van onze teergeliefde politici. Zo hebben Dewinter, Dedecker, Dewever, Anciaux, Janssens, Leterme, Morel & nog vele anderen hun eigen conservenblik. Het ene al wat groter dan 't andere, kwestie van sommigen hun dikke kop &/of hun dikke nek er natuurlijk op te krijgen... & Er zijn er natuurlijk ook bij die al wat meer geblutst &/of verroest zijn dan de andere, zoals die van Martens & Dehaene, al mogen we hierbij natuurlijk ook niet onze geliefde Freddie Willockx & onze zéér beminnelijke Louis Tobback vergeten, al weten we niet of we van die laatste nog echt goeie blikken hebben staan...

Verder hebben wij puur voor het plezier van het oog ~want dat wilt natuurlijk ook wel wat~ ook nog eens een èchte onvervalste Vlaemsche paal-act voorzien... & Hiervoor hebben we natuurlijk een politica met enige ervaring op dat gebied uitgenodigd, namelijk onze Rode VoorzitSTer Caroline Gennez die hierin uitermate fel aangemoedigd zal worden door onze 2 Jeffen, ene Jef Turf & ene Jef Sleeckx die beiden naar alle waarschijnlijkheid hun prostaatproblemen onmiddellijk zullen vergeten. ...& Bij dit alles hoort natuurlijk ook de nodige technische ondersteuning, die in dit geval zal waargenomen worden door ene Vandermaelen, want we weten inmiddels immers ~uit betrouwbare bron~ dat die al van bij de penibele voorzittersverkiezing niet van Caroline haar tieten kon afblijven... u ziet 't, 't is allemaal een kwestie van de juiste man op de plaats te zetten ! ...& Vooraleer we weer ruzie gaan krijgen met de Christelijke Vrouwengilde & de mannen van het ACV die hier ook wel eens zullen komen naar kijken... We willen er in deze toch wel dringend & vooral ernstig op wijzen dat deze paal helemaal niet de zelfde functie heeft als deze in het Vlaamse succesfeuilleton "de Matroesjka's", want voor onze eigenste vrolijke festiviteiten kiezen wij hier natuurlijk voor "de act met de pispaal"... Tomaten & eieren zullen overigens aan de ingang te verkrijgen zijn aan zeer democratische prijzen !!


Wat hebben we hier dan nog allemaal ?!...

Onze nieuwste premier komt wat van z'n eigen Haiku's debiteren ...& Miet Martens & Wilfried Smets zullen hier hun welbekend nieuw goochelnummer voor & met kinderen komen opvoeren, hetzelfde overigens dat ze in Disneyland & op het Koninklijk Paleis hebben getoond & waar ze nu voor de rest van hun oude dagen het land mee zullen rondtoeren & iedereen daarmee verblijden... Last but not the least in deze parade, komt de u allen bekende schamoteur & grote ilussionist Didier Reynders hier op 1... 2... 3... ook nog eens al het geld uit uw zakken weg goochelen...

...& Verder mag er natuurlijk ook geen inauguratieredenaar ofte onze huurwoordenaar ontbreken die het wreed goed kan uitleggen & dat is voor de gelegenheid ~hoe kan het anders~ niemand minder dan onze eigenste Minister van Vlaemsche Cultuur himself, onzen Bert Den Bleiter met als zijn voorprogramma een dertigkoppige pettomanengroep uit Opper-Silezië & als zijn naprogramma de Balkanfurie uit de film "Black cat, white cat" ~van Emir Kusturica overigens~ die met haar blote kont volwassen nagels uit planken trekt... Onnodig te zeggen dat Bert snedig uit de hoek zal moeten komen om onze aandacht vast te houden, tenzij hij natuurlijk voor ons een héél dikke subsidiebeurs mee heeft gebracht... We zullen het met hem natuurlijk ook even hebben over onze bescheiden plannen om een eigenste radio- & TV-kanaal uit de Vlaemsche Klei te trekken, zoals de Hollandse bloggers van "Geen Stijl"... We zien wel hoe goed hij gemutst is na het optreden van onze Balkanfurie met haar nagelstrekkend kontje & de pettomanen die de originele "Brabaçonne" gaan uitvoeren & als Bis-nummer natuurlijk "Dé Vlaemsche Leeuw"... al zal dit laatste natuurlijk afhangen van hoeveel pensen met compot deze jongens & meisjes tijdens de pauze hebben geconsumeerd....

Onze laatste hoofdact van dit rijkgevuld "Vlaemsch Festivalleke" wordt natuurlijk een muzikale hoogvlieger... namelijk een duet van La Esterella & Bobbejaan Schoepen begeleid door Raymond van 't Groenewoud & zijn orkest, die een reggae-versie zullen brengen van de klassiekers "Oh-Onzelievenvreiwentoren" & "ik-zeen-zoe-geire-moaain-duivekot"... Dit laatste nummer wordt dan ook speciaal opgedragen aan al onze collega's van de politieke blogs op Bloggen.be...

Nadien volgt er nog dé u allen welbekende Vlaemsche "pistolé" "méh-heps" of "iene-méh-keis" & dat uiteraard met een goeie tas straffe koffie... 't Is immers een kwestie dat u ook zónder BOB toch ~iet of wat~ nuchter, dus veilig thuis geraakt ! ...& Rasechte Vlamingen als we zijn, sluiten we terwijl af met nen èchte Vlaemschen Tombola, met onder andere de verloting van de cadillac, het Model 1959 van La Esterella ~overigens onze 1ste prijs~ & de cowboyhoed van Bobbejaan Schoepen ~onze 2de prijs~ & met dit alles hopen we natuurlijk om enigszins uit onze kosten te geraken...

...& Om onze Ollandse lezertjes niet te vergeten, laat staan hen van dit unieke & uiterst zeldzame gebeuren uit te sluiten... eigenlijk ook wel met de bedoeling dat ze zich een beetje thuis zouden voelen & dat ze tenminste de mogelijkheid krijgen om zich hier te integreren uw hun eigengereide wijze, eindigen we in grote stijl, maar dan toch ook wel zéér uitbundig. We delen hiervoor dus ook aan alle aanwezigen dé enige èchte originele Unoxmutsen uit ~kwestie van het gelijkheidsprincipe te hanteren~ & vervolgens zullen we éénmaal met z'n allen ~volksliederengewijs~ uit volle borst het "Oranje Boven" brullen voor het verkeerslicht hier vlak om de hoek...

Zoals u meteen hebt kunt opmerken, er wordt hier voor zulk 'n "Gróót-Nederlandsche Verbroederings- & Verzusteringsfeest" niet ècht beknibbeld op welk budget dan ook & onder deze omstandigheden werd er evenmin rekening gehouden met de "tevredenheidsbarometer" der Belgistanezen die zoals u weet & zeker gezien de huidige crisis momenteel zéér diep onder nul is gezakt...

Wij kozen & kiezen dààrom zoals steeds resoluut voor kwaliteit & wij zullen dat natuurlijk ook zeker nog lang trachten vol te houden !!

Bedankt beste lezer !!
Dé Redactie

26-01-2009 om 03:33 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
24-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rouwbericht...
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Gisteren & vandaag werden we allemaal om de oren geslagen met het verschrikkelijke relaas van de totaal zinloze moorden op 2 kleine kinderen & een kinderverzorgster in Sint-Gillis-Dendermonde evenals het verwonden & verminken van twaalf andere kindjes & hun verzorgend personeel. Er is dan ook géén zinnig mens die zulke verschrikkelijke daden & zulke waanzin begrijpt, laat staan zou goedkeuren &/of zou kunnen verontschuldigen... Iedereen voelt mee met de ouders & de familieleden van de vermoorde & verminkte slachtoffers... & zo hoort het ook te zijn !

We hebben intussen zo een beetje onze ronde op het internet gemaakt over de vele honderden reacties die na dit drama zijn verschenen... & eerlijk gezegd we schrokken zo geen klein beetje van de vele haat- & wraakgedachten die we daar hebben gevonden & die dus blijkbaar ook veel mensen koesteren...

Het valt ons daarbij op dat iedereen die nog maar een beetje uit de band springt &/of "ànders" is, dat die daar meteen maar als crimineel wordt benoemd & dat zonder de minste nuancering. Voor veel van die ~wij noemen ze onomwonden~ "regelrechte flippo's" die hun "meningen" van haat- & wraakgedachten denken te moeten vrijgeven op het net, zijn er al lang geen grijswaarden &/of nuanceringen meer. Alles is blijkbaar of wit of zwart geworden... Het onmiskenbare klassieke scenario van dé goeden & dé slechten, waarbij zij natuurlijk de goeien zijn & waarbij wraak & haat dus maar moet kunnen. ...& In de meeste van die verziekte & ziekmakende schotschriften blijkt nu plots ook dàt àlle verslaafden, àlle psychiatrische patiënten & natuurlijk ook àlle "vreemden" samen met de zogenaamde "tolerantie" ~hét synoniem voor laksheid natuurlijk~ nu eens de oorzaak zou zijn van dit weerzinwekkende drama... dàt soort regelrechte onzin gaat er bij ons dus niet in... op géén enkele manier overigens.

Maar kijk... wij vragen ons trouwens af waar al die verontwaardiging bleef toen enkele weken geleden baby's van exact de zelfde leeftijd werden vermoord door het Israëlische leger ?!... Kan iemand ons het "zinnige" van de dood van Palestijnse baby's hier komen uitleggen ?!... Denken die plots opgedoken verontwaardigde pipo's & flippo's dat het verdriet van een Vlaamse ouder bij de dood van hun kind verschilt van het verdriet van een Palestijnse ouder ?!... Of is er misschien een andere verklaring voor het verschil in verontwaardiging ?!... Of is er een andere bejegening voor het verdriet & de pijn van "hier" of van "dààr ?!...

Wij vragen in elk geval al om dit "verschil" niet in "woorden" te willen neerschrijven &/of uit te drukken, want een taal zou deze woorden & dit soort (on)zinnen niet mogen dulden...

Kinderen hebben, ...& dàt ongeacht hùn afkomst, hùn huidskleur, hùn taal... het onvoorwaardelijke recht op bescherming & respect !! NIEMAND maar dan ook niemand, heeft het recht om een kind te doden noch te verwonden om géén enkele reden, om géén enkel geloof, om géén enkele ideologie, om géén enkel gedachtengoed !! ...NOOIT !! Alle daders van zulke waanzin moeten in feite ook worden opgespoord & moeten worden berecht tijdens een eerlijk & openbaar proces, zodat iedereen weet dat rechtvaardigheid & het recht tout court, ook hun plaats hebben in onze samenleving & in deze wereld !

...& Sta ons toe om te zeggen dat we bij het lezen van zulke schabouwelijke haatzaaiende taal een plaatsvervangende schaamte ervaren voor zulke kortzichtige verzuurde kl##tzakken van Vlamingen & Belgen die toch maar mee het aanzien & uitzicht van onze Vlaemsche & Belgische samenleving uitmaken & bepalen... & Misschien moet dit "soort van mensen" ook maar eens dringend gaan besceffen dat hun emotionele onvermogen & hun regelrechte verzuring er eveneens toe bijdraagt & er soms mede-verantwoordelijk voor is, dat zulke waanzin in onze samenleving wordt "gekweekt"...

Dit soort waanzin is maar al te dikwijls het gevolg van, misschien moesten we ook maar naar de oorzaken & de kweekvijver kijken...

24-01-2009 om 14:52 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
23-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat hebben Reykjavik, Riga & Sofia gemeen ?!.... Sociale onrust !!

Eens temeer stellen wij ons weer eens een hoop vragen over de informatieve rol van onze Belgistaanse reguliere pers... U kent ze wel, waaronder onze jongens & meisjes van onze officiële omroep, de u allen bekende VRT, met al z'n zuster- & dochter-maatschappijtjes & niet te vergeten alle bastaardaanhangsels, die meestal ooit in 't verleden gesticht & in het leven geroepen werden wegens 1000 & 1 goede redenen, zoals : geld ~dàt vooral in de eerste plaats !~, onafhankelijkheid, interne onvrede & weten we veel wat allemaal van "goede reden"...

...& Onder wat wij noemen de reguliere pers vallen natuurlijk ook onze Belgistaanse kranten... U weet wel, het papier waar weleer wel eens een krop sla werd mee ingepakt... In dit geval spreken we beleefdheidshalve nog over "kranten" ~alhoewel we ons afvragen of ze die naam nog wel verdienen met wat ze er de dag van vandaag nog van terecht brengen~... Kranten die in het verleden vaak hun eigen uitgesproken mening & ideologie hadden, maar die door verkocht te zijn geworden aan grotere persgroepen & gehaaide persmagnaten, hun uitgesproken eigenheid mee hebben verkwanseld voor een zogezegd "gezond" voortbestaan...

Waar we 't in deze over hebben, is dat het volgende wat we u hier komen te vertellen ~net zoals overigens àlle andere sociale onrust in Belgistan, Europa & de rest van de wereld~ soms & maar al te vaak wel héél vakkundig wordt "dood" gezwegen... In zulk soort zaken zijn ze hier in Belgistan vooral zéér goed in... "Doen-alsof-er-nergens-iets-aan-de-hand-is"...

Kijk... wat we willen zeggen is vrij simpel.. De Belgistaanse reguliere pers, waaronder ~& in 't bijzonder~ onze Openbare Omroep de VRT, evenals àlle kranten die het nog waard willen zijn van een krant genoemd te worden, die hebben een taak... & wij weten ook maar al te goed dat die taak weliswaar soms niet al te prettig is, soms zelfs vrij ondankbaar is... Maar hoe zij 't draaien of keren, zij hebben de taak van ons inwoners van deze Belgistaanse Bananenrepubliek T E   I N F O R M E R E N !! Méér nog hebben zij de taak ons grondig & goed te informeren, wat wil zeggen op een onafhankelijke wijze... ze staan daar trouwens toch te pas & te onpas mee te zwaaien, wèl dat ze het dan maar waar maken ook !! We durven dus te stellen, dat als die pers in de toekomst nog ernstig genomen wilt worden, dan hoort zij die taak ~wars van elke beïnvloeding dan ook, zelfs van "bovenaf"~ naar behoren te vervullen & zoniet moet ze maar voor zichzelf de conclusie trekken dat zij in haar opdracht faalt & dat ze dus de naam "onafhankelijke pers" niet waardig is - PUNT !!

Màààrr... terug naar waar het in deze beschouwing over gaat..."Icelandic revolution begun 20.01.2009"
duur : 1:20 minuten
...


..."Riot at the Parlement building"
- protest january 20 2009 iceland -
part 1
duur : 1:46 minuten
...


..."Riot at the Parlement building"
- protest january 20 2009 iceland -
part 2
duur : 4:57 minuten
...


..."Riot at the Parlement building"
- protest january 20 2009 iceland -
part 3
duur : 5:01 minuten
...


..."Icelandic Parlament Site at 1 am 21 january"
duur : 0:59 minuten
...


..."Riot in Iceland - 21 january 2009 - day two"
duur : 5:34 minuten
...


..."Still riots in Iceland january 21 - 2009"
duur : 1:37 minuten
...


...In IJsland zijn er dus sinds twee dagen weer eens betogingen voor het parlement... De financiële crisis heeft daar intussen ook reeds zo hard toegeslagen met een niet te onderschatten spectaculaire toename van de werkloosheid als gevolg... IJsland heeft een goeie 360.000 inwoners & de staat heeft massaal geld moeten lenen om hun banken te ondersteunen. Dit is een zelfde plaatje als dat we stilaan beginnen te herkennen bij ons.

Wij zullen nog eens herhalen wat we hier reeds eerder hebben gevraagd... Vinden jullie het zomaar eventjes normaal dat er ~ettelijke~ miljarden ~& èlk miljard €uro staat in deze voor zo'n slordige kleine 40 miljard Oude Belgistaanse Frank voordat je dàt nog eens vergeet !!~ vanuit de staatskassen worden gepompt om het verlies van de "Waandeelhouders der Banken" te milderen ?!... Zo eventjes ter zijde... wàt deed onze Belgistaanse Staat op het moment dat deze aandeelhouders enorme ~soms zels zwarte~ winsten opstapelden ?!... Niks - nada - noppes !!... Zelfs de decenia lange fraude met àlle Belgistaanse "Zwet" ~lees : zwart~ geld werd nog niet eens op een ernstig te nemen manier aangepakt !!

...& Voor de duidelijkheid, dus voor eens & voor altijd : een aandeel is géén spaarboek - basta & punt uit ! Op wiens rug zal deze staatsschuld ~die voor een zeer groot deel toch niet zal kunnen gerecupereerd worden~ afbetaald worden ?!... Op deze laatste vraag geven we graag zelf het antwoord : het zullen onze kinderen & onze jongeren van vandaag zijn ~de volgende generaties dus~ die met die torenhoge schulden opgezadeld zullen worden... & Als de economie sterk genoeg is, zal dat geen al te grote problemen opleveren... Màààrr, het is echter de vraag of we dit zullen kunnen verwezenlijken & ook ~& ècht niet zo onbelangrijk in deze is eveneens~ of we dit soort "consumptie-economie" zoals we tot nog toe kenden, nog lang zullen kunnen volhouden... Wij betwijfelen dit ten zeerste als je ziet zoals dit bijvoorbeeld nù ten koste van de derde wereld & ten koste van onze uitputbare energiebronnen gebeurt...

Wij hebben verder hierbij ook nog eens de vrij onbehaaglijke indruk dat de huidige machtelite(s) druk bezig is om zich nogal flink van al dat mooi geld trachten te bedienen... & dat ze dus scrupuleus de kassen ~onze overheidsgelden~ leeggraaien vooraleer er niks meer overblijft... Gelegaliseerde diefstal zeg maar!! Als de meerderheid ooit zou vaststellen dat ze door de hebberigheid van een kleine minderheid in zak & as terecht zijn gekomen, ook al hebben ze gedurende een korte periode wat kruimels mee mogen pikken, dan zal er overal gebeuren wat er nu in één van de kalmste landen tot nog toe op sociaal vlak, aan het gebeuren is... & dat is "sociale onrust" !!

...& Onderschat dit soort protesten dus niet !! Het gaat daar in IJsland inderdaad misschien slechts over een paar duizend, 2 à 3.000 betogers... maar dan wel op een totaal van 365.000 inwoners... Wat maakt dat daar wel 1% van de bevolking op straat stond... Als dat hier in Belgistan gebeurt die 1% staan er wel gelijk 100.000 Belgen ineens te betogen & te protesteren !! Het is een veeg teken aan de wand dat voor de eerste maal in 60 jaar de oproerpolitie traangas moest gebruiken... De beelden die jullie hier zien, vertonen anders nogal wat gelijkenissen met de Griekse rellen die nog steeds doorgaan, weliswaar & gelukkig met minder geweld dan in december, maar ze zijn nog wel aan de gang...

...& Hier kunnen jullie nu eens een IJslands blog raadplegen over wat er daar gebeurt, want in onze eigen kranten is men blijkbaar blind & doofstom geworden...

...

Posted January 20, 2009 | 11:50 PM (EST)

Iceland Is Burning

Iris Erlingsdottir
Iris Erlingsdottir is an Icelandic journalist and writer. She is a former television reporter and news anchor for Channel 2 in Iceland.

While Americans were watching the historic inauguration of Barack Obama as successor to the deeply unpopular conservative George W. Bush, thousands of Iceland's citizens were fighting riot police around the Icelandic parliament building Althingi to try to prevent the world's oldest parliament from meeting.Riot police have fought protesters with pepperspray and teargas. - Photo credit : Johannes G. Skulason"We are calling on the world to help us get rid of this corrupt government," Sturla Jonsson, one of protesters said in a midnight phone call from downtown Reykjavik where a crowd of about 2,000 still surrounded the Althingi House, in front of which a bonfire continued to burn. The protesters pounded drums and other instruments, shouted slogans against the government and parliament and threw eggs and food items, even old shoes at the house of parliament. The protest was nowhere close to slowing down despite it being close to midnight. The parliament postponed meeting until tomorrow afternoon, but protesters, whom police fought all day with teargas, pepperspray, and clubs, vowed to stay downtown all night, "and as long as we have to" Jonsson said. "And I want to tell you that the people gathered here are not "activists" or "militants," he added, "they are just ordinary adults of all ages."Photo credit: Johannes G. SkulasonOne year ago, Iceland was named the most desirable country in the world. Today, its economy has been devastated by the catastrophic collapse of its three largest banks. Unemployment rose 45% between November and December, and a recent survey indicated that 40% of households and 70% of businesses were technically bankrupt. Since the fall of the banks in October, there have been no resignations from the government, the boards of the now nationalized banks have remained substantially the same, and weekly gatherings calling for new elections have been ignored.

Americans will certainly recognize strong parallels between Iceland's current situation and their own. After years of tight state regulation, the conservative government of David Oddsson privatized Iceland's banks, and in exchange the newly-rich owners of these banks ensured that Oddson's party remained in power. Even after he stepped down, he had himself appointed as head of Iceland's Central Bank and continued to ensure that regulatory oversight was kept to a minimum.

The Icelandic government appears to be completely oblivious to Reykjavik burning around them, fiddling with vital legislative affairs, such as the item on today's parliamentary agenda, the Conservative party's bill to allow supermarkets to sell booze. Members of the government, who themselves have been busy burning - most recently the country's socialized medical system - remain convinced of the correctness of their current misguided course of action. "We need to keep this system of ours running. We need to try to improve it," Education Minister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, (whose own personal finances are linked to a shady scheme cooked up in one of the Icelandic banks) said this evening. The incremental changes proposed by the government stand in stark contrast to the egregious abuses of the financial system for the benefit of a select few over the past few years.

Thomas Jefferson wrote in the American Declaration of Independence that "Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed [and] whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government." As the protesters fight to enforce that right, in this county that has known no war for generations, that has not seen violent conflict among its citizens for centuries, we must ponder what could be.

Today, as the United States makes a fundamental shift in direction, Iceland is tearing itself apart. The peaceful transition of power we watched in Washington following a fiercely contested election is a symbol of hope to us. The competent confidence and inspiring rhetoric of Barack Obama have rallied the vast majority of Americans behind him to face the myriad challenges all around us. The arrogance and obliviousness of Iceland's ruling elite has had the opposite effect.

Over the past eight years, America ceased being the City on the Hill, shining its light to the rest of the world. America and Britain closed the NATO air base in Iceland, and have made no offer to help Iceland in its time of trouble. We need help, not only to break down the old power structure, rotten to the core, but also to prevent it from being rebuilt. We desperately need stability, economic assistance, impartial advice, and fair supervision.

Barack Obama, a nation turns its lonely eyes to you. Please!Protest organizers have emphasized that protesters be respectful of police; "they are only doing their jobs." - Photo credit: Kjartan EinarssonPhoto credit: Kjartan EinarssonRead more on this subject:

# http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/iceland-is-burning--day-2_b_159863.html#comments

# http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/crime-once-exposed-has-no_b_159254.html

# http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/crime-once-exposed-has-no_b_159254.html

BRON :
http://www.huffingtonpost.com/iris-lee/iceland----the-nordic-zim_b_155375.html

...

De beelden tonen ons evenmin veel "relzoekende anarchisten" zoals bepaalde kranten zo graag ~of zeggen we : maar al te graag~ schreven toen ze het hadden over Griekenland... Drie foto's hierboven zien we anders nogal veel brave papa's, mama's, bompa's & grootmoeders staan, die we niet zo direct van anarchistische ideeën kunnen verdenken zo te zien...

De beelden tonen ons evenmin veel "relzoekende anarchisten" zoals bepaalde kranten zo graag ~of zeggen we : maar al te graag~ schreven toen ze het hadden over Griekenland... Drie foto's hierboven zien we anders nogal veel brave papa's, mama's, bompa's & grootmoeders staan, die we niet zo direct van anarchistische ideeën kunnen verdenken zo te zien...

...& We gaan verder...

...

Ice News - Daily News

By Alex on Jan 22, 2009 in Iceland

Reykjavik riots: tear gas from police point of view


Seven police officers were injured when the protests got out-of-hand for the second day in a row, according to a press release from the Reykjavik police. Just like on Tuesday, stones and glass bottles were used to attack officers yesterday as well, they say.

“As with the day before, the protesters congregated outside parliament in the early afternoon; but around 14.00 they moved to the Prime Minister’s offices, where windows were smashed. The protesters then went back to Parliament House and several bonfires were lit in the evening. Several windows were smashed and others damaged. Two police officers were hurt, one seriously.

“At around 20.00 the protesters moved to the National Theatre and lit a bonfire outside. Just before midnight the group went back to parliament and panes of glass in the main front door were smashed. Three police officers were injured by paving stones being thrown. Shortly after midnight two more police officers were injured, one of them was hit in the head with a paving stone. The police sprayed pepper spray as a warning and then fired tear gas to disperse the crowd. The protesters then went back to the Prime Minister’s offices. The police operation ended there around 03.00,” the police press release says.

BRON :
http://www.icenews.is/index.php/2009/01/22/reykjavik-riots-tear-gas-from-police-point-of-view/

...

We vonden eveneens een interessante mening, weliswaar iets minder recent en met dank aan de onvolprezen Teacher Dude van The Economist dat toch niet meteen de gazet van de PVDA of een pamflet van een Anarchistenbende kan genoemd worden. We zijn zo vrij om een bepaalde passage in een kadertje te plaatsen :"In this crisis, the strength of a bank’s balance sheet is of little consequence. What matters is the explicit or implicit guarantee provided by the state to the banks to back up their assets and provide liquidity. Therefore, the size of the state relative to the size of the banks becomes the crucial factor. If the banks become too big to save, their failure becomes a self-fulfilling prophecy"

"That’s worth paraphrasing: If banks are too big to save, failure is a self-fulfilling prophecy. There are several European nations with banks their taxpayers could not save. "


Dat zijn dus niet onze woorden, wij zijn totale onbenullen op het vlak van economie...

...& Héél speciaal voor onze rode kameraden, onze Belgistaanse Vlaemsche sossen plaatsen we de integrale tekst van volgend IJsland's artikel...

...

Ice News - Daily News

By Alex on Jan 22, 2009 in Iceland

Iceland government faces serious new challengePhoto: mbl.is/GolliA special open meeting held by the Reykjavik section of the Social Democrats last night in the National Theatre basement attracted hundreds of people and national attention as it became clear the Section would recommend the party disengage from the current coalition government partnership with the Independence Party.

With hundreds of protesters outside chanting slogans and making bonfires, the hundreds of attendees inside came to the conclusion that the party should leave the government and effectively force new elections.

As the news filtered outside, the protesters’ mood lifted, and something of a carnival atmosphere prevailed for a time.

As the largest and most influential section of the party, Reykjavik is very powerful; but the recommendation remains just that for the time being.

The party will discuss its options today and it is not yet possible to say whether the party as a whole will agree to dissolve the government.

More details as they come.

BRON :
http://www.icenews.is/index.php/2009/01/22/iceland-government-faces-serious-new-challenge/

...

Wij beseffen dat dit bij de "Socialisten en Progressieven" hier te velde niet meteen de gebruikelijke manier van beslissen is & dat de term "very powerful" geenszins kan terugslaan op hun plaats in het huidige Belgistaanse politieke landschap...

...& Voor diegenen die denken dat IJsland een geïsoleerd geval is met wat "Roerige-à-la-'Griekse'-studenten"... kijken we dan nu naar de beelden van een betoging omwille van ongeveer identieke oorzaken... namelijk de financiële crisis & het ineenstorten van de plots fel gegroeide Baltische economieën... Zoek misschien eerst eens op waar Riga ligt, beste lezertjes... dan weet je dàt toch al... Overigens hadden deze rellen plaats op 13/1 van dit jaar... inderdaad 2009 !! Inderdaad zo'n dikke week geleden... Maar dat hebben jullie natuurlijk in onze kranten kunnen lezen... & hoogstwaarschijnlijk zagen jullie ook al deze beelden op onze Belgistaanse VRT & VTM... of zijn we verkeerd daarin ?!... *cynical*"Riga Riots Latvia Demolē Saeimu"
duur : 4:53 minuten
...


..."Preparing to streetfight - police against demonstrants"
duur : 4:29 minuten
...


..."Riga Riot 13.01.2009 Protest"
duur : 8:07 minuten
etv


......& In een wat beter bekend land, namelijk Bulgarije zat op 14/1 ook niet iedereen in zijn zetel om naar de plaatselijke versie van "de kampioenen" te kijken & de reden ?!... We laten jullie raden...

We laten jullie dus wat vrolijke beelden uit Sofia bekijken van 14 januari 2009...

"Sofia - Bulgaria anti-government protest turns into riot - 14.1.2009"
duur : 1:13 minuten
...


..."Protests in Bulgaria, 14.01.2009, BGNES"
duur : 2:16 minuten
...


...We denken dus dat het niet al te overdreven is, om te zeggen dat 2009 dus wel zéér woelig begonnen is... Màààrr omdat te weten, moeten jullie natuurlijk wèl héél gericht op het internet gaan surfen, want hier lezen we alleen dat de aandeelhouders van KBC zéér gelukkig zijn met de inbreng van 2 miljard €uro ~voor de duidelijkheid : 80 MILJARD Oude Belgische Franken !!~ overheidsgeld... Geld van u & mij om 't wat ongenuanceerd te zeggen... centen die waarschijnlijk ook weer eens "hier & dààr" zullen moeten gerecupereerd worden ten koste van... u & mij uiteraard, van wie anders !!

...& Dan weten we ook nog niet eens héél juist ~op de €urocentiem na~ wat het 2de rondje banken-financieren van onze goeie vrint Didier Reynders ons nog eens zal gaan kosten...

Oh ja & ook niet zo onbelangrijk... Mia De Vits ~u weet wel, de dame die we in ons cynisch stukje over de Sossen "Rood is ver dood !! leve de Sossen !!" als "die jaloerse tik, Bomma Mia De Vidts" hebben opgevoerd...~ ...Wèl hélaas-hélaas zij stapt uit de politiek… Wij vinden deze beslissing van haar niet alleen zéér moedig, maar nog méér bijzonder jammer !! ...& Wat we nu zeggen zal misschien velen verwonderen &/of zullen er een hoop weer eens niet snappen, maar wij vonden haar ~Mevrouw Mia De Vidts~ wèl een èchte socialiste !! ...iets wat we niet van iedere Sos die daar rond paradeert met 'n duur Bikkembergske op z'n buik & aan z'n lijf kunnen zeggen... Misschien was Mia De Vidts wel tè discreet & misschien had ze tè weinig "babe-allure" voor de politiek van vandaag, maar het minste wat we van die Grote Madame kunnen zeggen is dat zij tenminste haar dossiers beheerste & dat we dit soort vakmanschap jammer genoeg niet al te vaak meer z'n kop zien opsteken... Integendeel !

...& Wat er daar nu nog overblijft in de SP-a... wèl, wij vinden dat de spoeling daar toch maar ècht erg dunnetjes wordt... iets wat we bijzonder jammer vinden & waarbij we ons meteen terug bij afvragen of onze "Vlaemsche" Sossen de volgende verkiezingen nog wel zullen overleven... & of ze niet afgevoerd zullen worden, zodat ze een paar jaar tijd krijgen om te gaan herbronnen...

...

Maar wees gerust, we houden jullie van elke verandering ~& of jullie dàt nu leuk vinden of niet~ op de hoogte...

...

23-01-2009 om 22:30 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
22-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaza 2009
Nabeschouwing van de Israëlische schrijver, filosoof & vredes-activist David Grossman

Het leek er misschien op, maar zoals steeds... schijn bedriegt beste lezertjes & wie ons intussen een beetje kent, die weet dus waarschijnlijk direct wat we bedoelen als ie 't begin van volgende paragraaf leest...

In tegenstelling tot sommigen die het misschien verhopen, wij zijn het conflict tussen Israël & Gaza dus niet vergeten, alles behalve... Het smeult daar anders nog behoorlijk na, alleen al aan witte fosfor die ginds onder 't zand ligt te smeulen... & Het is ook niet omdat momenteel de wapens zwijgen, dat het probleem & de miserie waar het mee gepaard gaat daar nu eens is opgelost, verre van... Ooit zal er tussen beide partijen iets anders moeten worden gedaan dan vechten...

...& We hebben het hier ook al enkele malen gesteld, dat ondanks de berichten die we hier in onze Belgische & Westerse pers meestal lezen, staat niet gans Israël achter de oorlog in Gaza, laat staan alle mensen van Joodse afkomst, zowel in Israël als in de rest van de wereld... & gelukkig maar.

Zo vonden wij een zeer intelligent standpunt van de schrijver & filosoof, maar vooral de vredes-activist David Grossman in de linkse Israëlische krant Haaretz waaruit we reeds herhaaldelijk hebben geciteerd. Voor diegenen die David Grossman niet kennen verwijzen we eerst naar onze welbekende Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Wat het artikel betreft waar we het in deze over hebben, na lezing ervan zal iedereen ~met een normaal werkend stel hersenen tussen de oren~ dus wel duidelijk begrijpen dat men het best nooit meer heeft over een abstract begrip als "de meerderheid van de Israëliers"... Dat is al even absurd als te spreken over "àlle Duitsers" tijdens WO II, of àlle Belgen waar wij ook nie toe behoren... Wij hebben al meermaals gereageerd tegen veralgemeningen, gewoon omdat ze al te dikwijls getuigen van kortzichtigheid & domheid & dus doen we dit deze keer ook nog maar weer eens een keer... In Onsch Flandre Profonde moet je nu eenmaal zulk soort zaken met regelmaat van de klok herhalen voor men 't vergeet & vooral, eer men het snapt...

...& Wie wil, kàn & màg het ons natuurlijk gerust kwalijk nemen dat wij de voorkeur geven aan mensen uit de beide kampen aan 't woord te laten, die meestal dan nog eens blijk geven van intelligente analyses wars van de klassieke propaganda & de dolgedraaide "publieke opinie"... Trouwens voor diegene die dat het ons kwalijk neemt, dat ie dan meteen maar beseffe dat het meer iets over hem zelf zegt dan over ons, maar dit geheel terzijde.

Zoals u reeds weet zijn we hier steeds opgekomen voor de onschuldige burgers van Gaza die zwaar hebben geleden onder de Israëlische inval, maar net zo goed kunnen we ook evenveel begrip opbrengen voor de angst van de Israëli's die regelmatig bestookt werden door de vliegende kachelpijpen van Hamas, die ~hoe men dat ook draait of keert~ wel degelijk terreurwapens zijn & dit hebben we hier steeds volgehouden & dat zullen we ook blijven doen.

Maar laten we in deze toch ook maar ineens eerlijk toegeven dat de dodentol van dit ~in sé toch wel vermijdbare~ conflict nogal onevenwichtig is... We kunnen in dit geval toch echt moeilijk spreken van een "proper gewapend conflict" als we zien dat het overgrote deel van de slachtoffers uit burgers ~zoals vrouwen & kinderen~ bestaat... Verder stellen we ons zo ook vragen over de militaire precisie, of de efficiëntie van de bombardementen... of die nu diende om een bevolking te terroriseren of om ze tot opstand te brengen of ze om af te schrikken... & We vrezen er eigenlijk eveneens ook een beetje voor, dat Israël wel eens Gaza als een laboratorium & een testcase beschouwde voor het uitproberen van nieuw ~smerig~ wapentuig zoals DIME... & voor diegenen die dit laatste, deze uiterst smerige & on(t)menselijk(t)e rotzooi nog niet kennen, we hebben daarover nog een artikel in de stelling staan, dat we u ook nog wel eens graag eerdaags onder de neus zouden willen duwen... kwestie van toch te weten waarover het gaat als u erover praat...

Leest u dus even dit artikel met ons mee. ...& We willen daarbij wel meteen vragen om nadien toch één minuutje ~& liefst een ietsje langer natuurlijk~ na te denken over de inhoud, in plaats van zomaar hersenloos mee te lopen in de stoet der dwazen die meestal vrij ongenuanceerd uit de nek liggen te lullen...

...

Last update - 12:33 20/01/2009

David Grossman / Gaza success proves Israel is strong, not right

By David Grossman

Like the pairs of foxes in the biblical story of Samson, tied together by their tails, a flaming torch between them, so Israel and the Palestinians - despite the imbalance of power - drag each other along. Even when we try hard to wrest ourselves free, we burn those who are tethered to us - our double, our misfortune - as well as ourselves.

And so, amidst the wave of nationalist hyperbole now sweeping the nation, it would not hurt to recall that in the final analysis, this last operation in Gaza is just another stop along a trail blazing with fire, violence and hatred.

As satisfied as Israelis are that the technical weaknesses of the Second Lebanon War were corrected, we should be paying heed to another voice - the one that says the Israel Defense Forces' successes in the confrontation with Hamas do not prove that it was right to embark on such a massive campaign, and are certainly no justification for Israel's mode of operation in the course of the fighting. These military successes merely confirm that Israel is stronger than Hamas, and that under certain conditions it can be tough and cruel in its own way.

When the guns become completely silent, and the full scope of the killing and destruction becomes known, to the point where even the most self-righteous and sophisticated of the Israeli psyche's defense mechanisms are overcome, perhaps then some kind of lesson will imprint itself on our brain. Perhaps then we will finally understand how deeply and fundamentally wrong our actions in this region have been from time immemorial - how misguided, unethical, unwise and above all, responsible, time after time, for fanning the flames that consume us.

Obviously, the Palestinians cannot be let off the hook for their crimes and mistakes. That would be tantamount to belittling and condescending to them, as if they were not mature adults with minds of their own, responsible for their own decisions and failures. The inhabitants of the Gaza Strip may have been "strangulated" in many ways by Israel, but even they have other options for protesting and drawing attention to their misery than the launching of thousands of rockets against innocent citizens in Israel.

We must not forget that. We cannot pardon the Palestinians or treat them forgivingly, as if it were obvious that whenever they feel put upon, violence will always be their sole response, the one they embrace almost automatically.

Yet even when the Palestinians act with indiscriminate violence, when they use suicide bombings and Qassam rocket fire, Israel is stronger than them, and it can have a tremendous impact on the level of violence in the conflict as a whole - and hence on calming it down and even bringing it to an end. The current confrontation has not shown that anyone in the Israeli leadership really grasps the critical significance of this aspect of the conflict in any fully conscious or responsible way.

One day, after all, we will seek to heal the wounds we inflict today. How will that day ever come if we do not understand that our military might cannot be the primary instrument for carving out a path for ourselves in this region? How will that day ever come if we fail to comprehend just how graveness is the responsibility that lies on our shoulders by dint of our complex and fateful relations, both past and future, with the Palestinians in the West Bank, the Gaza Strip and the Galilee?

When the clouds of colored smoke dissipate from the politicians' claims of sweeping and decisive victory; when we discover the actual achievements of this operation, and how far they are from what we really need in order to live a normal life here; when we finally admit that a whole country eagerly hypnotized itself, because it needed so badly to believe that Gaza would cure it of Lebanon-itis - maybe then we will settle accounts with those who, time after time, incite the Israeli public, whipping them into a frenzy of arrogance and a euphoria of power. Those who have taught us over the years to scoff at belief in peace and any hope for change in our relations with the Arabs. Those who have convinced us that the Arabs understand only force, and therefore that is the only language we can use in our dealings with them.

And because we have spoken to them for so long in that language, and that language alone, we have forgotten that there are other languages for speaking to human beings, even to enemies, even bitter foes like Hamas - languages that are as much our mother tongue as the language of planes and tanks.

We must speak to the Palestinians: That is the most important conclusion from the most recent round of bloodshed. We must speak also to those who do not recognize our right to exist here. Instead of ignoring Hamas at this time, we would do better to take advantage of the new reality that has been created by beginning a dialogue with them immediately, one that would allow us to reach an accord with the whole of the Palestinian people. We must speak to them and begin to acknowledge that reality is not one hermetic story that we, and the Palestinians, too, have been telling ourselves for generations. Reality is not just the story we are locked into, a story made up, in no small measure, of fantasies, wishful thinking and nightmares.

We must speak to them, and create, within this closed-off, deaf reality, the very possibility for speech. We must create this alternative, so mocked and maligned today, which in the tempest of war has almost no place, no hope, no believers.

We must speak to them as part of a calculated strategy. We must initiate speech, insist on speech, let no one put us off. We must speak, even if dialogue seems hopeless from the start. In the long run, this stubbornness will contribute much more to our security than hundreds of planes dropping bombs on a city and its inhabitants.

We must speak out of understanding, born as we look out at the horrible devastation, as we grasp that the harm we are capable of inflicting on each other, each people in its own way, is so enormous and so destructive and so utterly senseless, that if we surrender to it and accept its logic, it will end up destroying us all.

We must speak, because what has happened in the Gaza Strip over the last few weeks sets up a mirror in which we in Israel see the reflection of our own face - a face that, if we were looking in from the outside or saw it on another people - would leave us aghast. We would see that our victory is not a genuine victory, and that the war in Gaza has not healed the spot that so badly needs a cure, but only further exposed the tragic and never-ending mistakes we have made in navigating our way.

BRON :
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1056955.html

...

We kunnen het zelf niet beter verwoorden...

...

22-01-2009 om 02:51 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
21-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Qué ?!... Crisis ?!... Wat dacht u van 125.000 €uro voor een 'klein' personeelsfeestje van het Gentse OCMW ?!...

We hebben er vorig jaar ~op 4 mei 2008 om precies te zijn~ ook al eens een boompje over opgezet & we doen het bij deze nog maar eens een keertje... Kwestie van nog maar eens een steen, een kassei, een Kotsblokje... euh ...rotsblokje in de grote kikkerpoel te smijten... & we hopen hierbij dat 't g#dverrr deftig spettert !!

Het is eigenlijk het soort van berichtgeving dat we ~jammer genoeg~ in onze politiek gekleurde pers niet altijd ~of helemaal niet natuurlijk~ terug vinden ! Meestal heeft dat zo ook z'n "goede" redenen... Eén van die redenen ~zoniet de belangrijkste reden~ zou wel eens kunnen zijn, dat men dan wel eens op de verkeerde gekleurde tenen trapt... & als er nu één ding is dat een politiek gekleurde krant zeker niet wilt doen, is het in de hand bijten die haar ook wel eens te vreten geeft... al is dit dan maar een klein hapje &/of een lekker tussendoortje... & wat dit laatste zo allemaal kan inhouden laten we natuurlijk aan uw ongebreidelde fantasie over !

Vorig jaar pakte onze Rooie Rakkerskrant ~met name De Morgen~ ergens in april uit met een nieuwsje dat ze in het Gentse niet al te graag lazen... & voor één keer parafraseren we hier onze eigenste beschouwing die we daarover gegeven hebben... 't Is gewoon een kwestie dat u niet te veel moeite moet doen om de link naar het desbetreffende artikel : "125.000€ voor O.C.M.W.-feest in Gent..." te openen... We zouden het immers bijzonder jammer vinden mocht u daar een muispolsje of een surfvingertje aan over houden...

4 mei 2008

Geen idee wie het opgemerkt &/of gelezen heeft, laat staan wie er wakker van ligt... maar enige tijd geleden viel ons oog op een krantenkop op de site van de Progressieve Krant "De Morgen"... "125.000€ voor een O.CM.W.-feest in Gent"... Het betreffende artikel was vrij summier... Het kwam er op neer dat het Gentse O.C.M.W. - "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" besloten had om een feestje te geven voor al zijn personeel... Een feestje ter waarde van... inderdaad : 125.000€ ofte zegge & schrijven voor 5 miljoen Oude Belgische Franken...

Blijkbaar was er hierover op de gemeenteraad wat commotie geweest... want zeg nu zelf, zo'n bedrag is niet min ! Er waren woorden gevallen als "15jaar leefloon voor een O.C.M.W.-feestje, is dat niet wat veel/grof ?" ...& Eerlijk gezegd, we kunnen dit soort redeneringen wel volgen... Moet het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, met zijn budgetten persé feestjes geven voor zijn personeel ?!... Ook al verdienen ze dit waarschijnlijk voor hun harde werken & is een feestje dat zo'n 50€ per man kost misschien ook wel niet écht overdreven... Maar inderdaad, we denken dat er in tijden als deze wel andere prioriteiten zijn om geld aan uit te geven dan aan personeelsfeestjes & zeker van diensten als het O.C.M.W....

Maarrr... groot is echter onze verwondering als we daar enkele dagen later nergens meer iets van terug vinden op de bewuste site... géén letter !!

Meteen stelden we ons de vraag : Heeft onze "Progressieve" Krant "De Morgen" dan een kwakkel gebaard ?! ...of hebben ze op de redactie een gloeiend telefoontje uit het Gentse gekregen om het bewuste artikel van publicatie te weerhouden ?!...

Bij mijn weten heeft de pers een ~ondankbare~ taak... & één van die ~ondankbare~ taken is om dit soort zaken bekend te maken ! ...of dat nu leuk is of niet & of ze daar nu "bevriende partijen" tegen hun kar mee rijden of niet... Mochten ze desondanks alles, toch een kwakkel hebben gebaard, dan verschijnt er normaal gezien een "rechtzetting" hiervan... nu echter, stellen wij ons meteen vragen over die zo gezegde "onafhankelijkheid" waar ze zo altijd lopen mee te zwaaien... Er bestaat bij ons intussen echter het pijnlijke vermoeden, dat ze ergens een vinger op een zere plek hebben gelegd & dat ze daarin ook terug gefloten zijn... met alle gevolgen vandien, intussen is er géén letter over dat onderwerp terug te vinden op hun site !! Wij wisten anders wel graag, het hoe & het waarom...

In elk geval : Wordt vervolgd !!

...& Bij deze krijgt u dus van ons het vervolg te lezen dat we u vorig jaar hebben beloofd... *GRIJNS*

Eerlijk gezegd, we waren het hier al lang "vergeten", al is "vergeten" hier nogal zwaar uitgedrukt, aangezien we op een bepaalde manier toch een olifantengeheugen hebben voor dit soort zaken...

Hoe we hier opkwamen, zult u zich waarschijnlijk afvragen ?!... Wel heel toevallig door een "oude" ~15 januari 2009~ papieren versie van De Gentenaar in handen te hebben gekregen, waar we het artikel in terug vonden... & Door & door slecht als we zijn gingen we dit natuurlijk eventjes googlen...

Maar allereerst de virtuele krantenversie...

...

Het nieuws uit GENT

15/01/2009

'Gents OCMW-personeel feest echt veel te veel'

GENT - Dat het OCMW-personeel nu ook een eigen personeelsfeest krijgt, is een brug te ver. Dat vinden tenminste CD&V en N-VA: 'Met de nieuwjaarsreceptie en de Dag van de Verzorgende erbij zijn er nu al drie feestjes.' OCMW-voorzitter Geert Versnick vindt dat ze de zaken verdraaien.

De OCMW-raad besliste deze week om een evenementenbureau op 25 april een eigen personeelsfeest te laten organiseren, dat 125.000 euro kost. 'Maar het OCMW geeft ieder jaar al een grote receptie in de salons van de Opera', zegt OCMW-raadslid Jeroen Lemaitre (N-VA). 'Die is ook rijkelijk voorzien van spijs en drank: dit jaar kregen de personeelsleden zelfs de raad om vooraf niks te gaan eten. Bovendien is er ook nog eens een feest op de Dag voor de Verzorgende, waarop het OCMW-personeel ook in de bloemetjes wordt gezet.'

Lemaitre benadrukt dat hij ook vindt dat het OCMW-personeel waardering moet krijgen. 'Alleen, zijn feestjes echt de aangewezen manier om dat te tonen? Zou het personeel niet meer hebben aan maatregelen om de overuren te drukken, om de verzorgenden in een betere loonschaal onder te brengen...?'

CD&V en N-VA stonden met hun kritiek alleen tijdens de OCMW-raad. 'Ze verdraaien de zaak ook', zegt OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open VLD). 'Het is eerder verbazend dat het OCMW-personeel het al vele jaren moet slikken dat de stadsambtenaren een personeelsfeest krijgen en zij niet. En wat de andere twee zogenaamde feesten betreft: zowat alle overheidsdiensten hebben begin januari een nieuwjaarsreceptie. Wij centraliseren dat. En die Dag van de Verzorgende is een eresaluut aan die OCMW-mensen die zich inzetten voor zorgbehoevende senioren - een beroep waar we sowieso al niet te veel kandidaten vinden.'

(tod)

Wat denkt u? Laat het ons weten op www.gentenaar.be/gentenaarblogt.

BRON :
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=FS252JVV

...

...& Uiteraard konden wij het natuurlijk ook niet laten om eventjes naar het desbetreffende blog van De Gentenaar te surfen, want we lezen nogal eens graag een zinnig commentaar & dat laatste kun je ook maar pas vinden als je even de moed hebt om je ook door de andere onzin & rommel te worstelen...

Kijk eens aan... Kijk eens aan... 3 reacties, waarvan 1 ons 't volgende vertelt... & naar goede gewoonte citeren we :

"En voor een deel van het eigen OCMW-personeel hoeft dit feest al helemaal niet. Ze zouden liever over werkingsmiddelen beschikken om hun taken en opdrachten op een haalbare en leefbare manier te kunnen uitvoeren. Het is bovendien zo dat de receptie in de salons in de Opera grotendeels door mensen van het Arbeidszorgtraject werd verzorgd. Ze werkten zich hier voor uit de naad, zonder dat ze hier op een billijke manier konden worden voor vergoed. Velen zijn bang om dit soort onrecht aan te klagen en houden hun mond. Anders overkomt hen wat mij als coördinator van Victoria Deluxe overkomt: via derden verneem je dan dat het OCMW Gent niet meer met Victoria Deluxe zal samenwerken omwille van het uiten van dergelijke vormen van kritiek. Niet ons werk voor de meest kwetsbaren wordt dan beoordeeld, wel onze terechte en noodzakelijke kritische houding."

Wat een mens toch allemaal niet vinden kan met wat zoekwerk...

...& Zoals daarnet reeds gezegd, we gingen dit eventjes googlen & wat blijkt... Volgens onze vriend google had gent.blogt.be dit artikel eveneens opgenomen in zijn berichtgeving & nieuwsgierig als we zijn, wilden we dit natuurlijk daar ook eens lezen... bijvoorbeeld wat de commentaar was van de medewerker(s) van gent.blogt.be... Màààrr... hélààs-hélààs driewerf hélààs... buiten de weinig of niets zeggende 3 & een halve regel :

"Dat het OCMW-personeel nu ook een eigen personeelsfeest krijgt, is een brug te ver. Dat vinden tenminste CD&V en N-VA: ‘Met de nieuwjaarsreceptie en de Dag van de Verzorgende erbij zijn er nu al drie feestjes.’ OCMW-voorzitter Geert Versnick vindt dat ze de zaken verdraaien."

...plus een linkje naar de desbetreffende page op de site van De Gentenaar & een 6-tal nietszeggende commentaren... vonden we daar eigenlijk ook niets, we vinden dit ten andere trouwens niet eens een serieus te noemen berichtgeving ! Nu kijk, we kunnen daarvoor nog enig begrip opbrengen, want Gent.blogt.be is tenslotte ook geen blog dat echt kritisch te noemen is, laat staan dat ze een kritisch standpunt innemen &/of zouden durven innemen, waarbij ze dan waarschijnlijk ook nog eens dik de kans lopen om op de verkeerde bevriende tenen te trappen... Wij ~van kitokojungle~ vinden dit echter een gemiste kans, omdat ons inziens elke Gentenaar wèl màg weten wat er met het mooie geld van zijn Gents OCMW gebeurd... Of vindt u soms van niet ?!...

Voor de rest vinden we via onze zoekmachine... NIKS - NADA - ZILCH...

...Ah toch... Na effe wat verder te speuren komen we terecht bij De Standaard... Op de virtuele regio-pagina van De ~Oh-Zo-Grote~ Standaard vinden we hetzelfde artikel terug als in de Gentenaar... & dàt vinden wij eigengereide bloggers van een piepklein blog dan wel weer héél grof ! We dachten zo dat we van een "Kwa-haha-liteits"-krant als De Standaard toch mochten verwachten dat ze aan zulke ongein wat aandacht besteedt... of vind u dat een krant dit soort zooi moet verzwijgen ?!...

Kijk... dat onze Rooie Rakkerskrant ~De Morgen~ hier hélemààl géén aandacht aan heeft besteed deze keer, was na het beschamend akkefietje van vorig jaar dus wel te verwachten... We zien daar ook niet veel frisse wind door die ganse redactie waaien... integendeel, iets zegt ons dat er daar ook niet erg aan gewerkt wordt... "Onafha-haha-nkelijke" berichtgeving... an me hoela !! Laat er ons eens goed om lachen & er vooral het onze van denken... Daarom was vorig jaar dit bericht ook veel te snel van hun online-krant verdwenen, zonder boeh of bah...

We stellen zo de vraag nog eens : waar is de tijd dat journalisten & kranten nog èchte kl#ten aan hun vege lijf hadden & dit soort zaken ~kleine & grote schandalen~ spijkerhard aan de schandpaal nagelden... & waar is de tijd dat kranten nog iet of wat "onafhankelijk" waren & ze geen rekenschap dienden af te leggen aan consortia die ons nu alleen nog maar uniforme eenheidspulp & voorgekauwde eenheidsprut voorschotelen & door onze strot duwen ?!... We wachten nog altijd op een antwoord !!

...

Last but not the least in dit beschamend faits-divers... Wij dachten verder zo ook dat een "klein bescheiden" personeelsfeestje dat algauw zo'n kleine 125.000€ ~zegge & schrijven zo'n kleine 5.000.000 ofte 5 miljoen Oude Belgische Franken~ gaat kosten in tijden van crisis & bijtende armoede, ook nog eens door een O.C.M.W. - "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" gegeven ~& dus louter op de rug van armen & hulpbehoevenden gegenereerd~ dat dit eigenlijk nogal vrij grof is voor woorden...

Het is ten andere niet alleen een beschamende kaakslag voor alle hulpbehoevende mensen die vruchteloos bij het OCMW aankloppen voor hulp... maar het is eveneens een kaakslag voor alle erkende & niet-erkende hulporganisaties in 't Gentse die vervolgens al die hulpbehoevenden van het OCMW krijgen doorgespeeld & die eigenlijk het werk doen dat het OCMW zou moeten doen !! Velen van die laatst vernoemde hulporganisaties draaien hoofdzakelijk &/of louter & alleen op vrijwilligers-basis, werken ook met centen die ze nog eens zelf bij elkaar hebben moeten sprokkelen, waar ze dan nauwelijks of NIET mee rondkomen om een goede werking te bekostigen... Eerlijk gezegd, wij vinden dit soort regelrechte wantoestanden, wansmakelijk !! ...hemeltergend !! ...& ronduit beschamend !!

Het kan dus volgens ons niet dat een "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" dat her & der nog wel eens zwaar durft te beknibbelen op centen qua degelijke & daadwerkelijke hulpverlening... & dat daarbij nog eens te pas & te onpas ligt te klagen & te jammeren dat er daarvoor juist té weinig geld is... Onzin, die dus een ietsie pietsie te veel van onze redelijkheid vraagt om dit zomaar blauw-blauw te laten... Of vind u eventjes 15 jaar leefloon opsouperen aan één personeelsfeest niet grof ?!... Wij dus wèl !!

...& Gunnen we dan het personeel van het OCMW ècht niks ?!... Alles behalve !! Voor ons part mag dat personeel ~& liefst van al het voetvolk dat het hardst moet werken voor 't minste geld~ èlk jaar ééns goed verwend worden, misschien ook eens een mooie loonopslag krijgen & zelfs in de bloemetjes worden gezet, maar dan wel op een compleet andere manier die g#dverd#mme GÉÉN 125.000€ gemeenschapsgeld kost... Geld dat uiteindelijk voor de minsten onder ons die het meest behoeven normaal dient te worden gebruikt !!

Men zegge het voort g#dverd#mme !!...

...
Post Scriptum : Maar kijk... er is nog hoop, vandaag kreeg de USA immers een nieuwe messias die ons allen zàl redden !!... A-men !

21-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
20-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij zijn èchte democraten !!

Beste KITOKOJUNGLE-lezers...

Zoals enkelen onder jullie ~wellicht de snuggersten~ zullen opgemerkt hebben, is onze baseline intussen ook reeds aangepast aan de "noden" van de moderne tijd...

Na dagenlange genocidaire discussies binnen de redactie hebben we UNANIEM beslist om de term "progressief" toe te voegen aan onze baseline... Om echter de inhoud niet te wijzigen werd een compromis met de fel uitgedunde andere fracties bereikt ~namelijk met onze Conservatieve Fractie~ om een doorgehaalde versie van de term "progressief" toe te laten & aldus ook toe te voegen... & "progressief" dan nog in een RODE steunkleur om juist te zijn...

Omdat wij, in tegenstelling tot de "mores" bij vele andere politieke families WÉL democraten zijn, vragen wij echter hierbij jullie onomwonden mening hierover...

Weet echter dat er géén enkele ander oplossing zal worden aanvaard door onze voltallige redactie, omdat dit detail eveneens een essentieel onderdeel is van het bereikte compromis...

Dank bij voorbaat voor jullie inspraak & comments !!...
Dé Redactie *GRIJNS*

POST SCRIPTUM

...Bij het ter perse gaan, werd onze dienst "Dé Letterzetterij" gewezen op het memo Nr. 191520090119 geschreven door "Dé Fractie der Radicale Progressieven", het welks als volgt luidt :

Geachte Kameraad Secretaris,

Bij deze willen wij, "Dé Fractie der Radicale Progressieven" er u op wijzen dat wij nog een voorstel gedaan hebben ~het welks wij jammer genoeg hier niet terug hebben kunnen vinden~ om de baseline aan te passen als volgt :

~HÉT Orgaan Der "progressieve" Hangmatsocialisten~,

waarbij het woord & het begrip "progressieve" wel degelijk ONDERLIJND was... & dat in tegenstelling met de doorstreepte versie van de Conservatieve Fractie die zulks niet onmiddellijk...

1) noodzakelijk achtte...
2) dùs ook niet noodzakelijkerwijs zag ingepast !!

U zult bij deze waarschijnlijk dan ook het semantische verschil moeten onderkennen tussen enerzijds

~HÉT "progressieve" Orgaan Der Hangmatsocialisten~

& anderzijds

~HÉT Orgaan Der "progressieve" Hangmatsocialisten~.

Het gaat hier dus duidelijk om 2 v-e-r-s-c-h-i-l-l-e-n-d-e baselines die ons inziens dus ook zéér duidelijk 2 verschillende ~vooral dan inhoudelijke~ & dus ook andere betekenissen hebben...

Daar wij echter te goeder trouw zijn aan de basisgedachte & het originele gedachtengoed van ons Orgaan, gaan wij er van uit dat het hierbij "hoogstwaarschijnlijk" om een vergetelheid ging van uwentwege. U was immers op dat ogenblik afwezig wegens een dringende sanitaire pauze ~& dàt amper na de officiële pauze !!~... Overigens een pauze die later bij nader inzien ook niet meer dan 'n kleine omweg bleek te zijn naar de nachtwinkel voor een nieuwe drankvoorraad om onze redactievergadering tot een goed einde te brengen. Iets waar wij overigens ook àlle begrip voor hebben & u ook ten zeerste erkentelijk voor zijn... Wij mochten ten andere intussen vernemen dat u van de gelegenheid gebruik hebt gemaakt om eveneens de openstaande rekening van onze Fractie te vereffenen, waarvoor overigens onze kameraadschappelijke dank.

Verhopende hierbij om enige goodwill om dit memo opgenomen te zien in uw artikel...

Met Kameraadschappelijke groeten,
"Dé Fractie der Radicale Progressieven"

...Gezien het democratische principe dat u hier voorop stelt werd dit memo in àlle UNANIMITEIT door "Dé Letterzetterij" toegevoegd aan het desbetreffende artikel.

Met Kameraadschappelijke groeten,
"Dé Letterzetterij"

Wordt vervolgd !!... *GRIJNS*

20-01-2009 om 16:03 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
19-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over "Vàlsche" & "èchte" Socialisten, hun "baselines" & onze coiffeur....

Laten we het vandaag op deze officiële "blauwe maandag" nog maar eens hebben over 'n onderwerp waarnaar niet alleen de ganse wereld met verstomming & in opperste verbijstering zit te kijken in deze periode van ongeziene economische crisis & onuitgegeven ~maar niet te bestraffen~ oorlogsmisdaden in Gaza en Irak, maar eveneens een dag waarbij menig wàre socialist daar ook nog eens een slapeloze nacht met het zuur aan z'n maag heeft aan over gehouden... Het gaat hier over ~& elke pientere lezer van dit blogje heeft dat al onmiddellijk begrepen~ de interne oorlog rond de "baselines" binnen de u aller welbekende SP-a...

Vooraleer een buitenlandse &/of een buitenaardse lezer zou denken dat het hier gaat over één of ander onbekende cabaretgroep willen voor deze specifieke lezersgroepen nog eens verduidelijken dat het wel degelijk gaat over de Socialistische partij in "La Flandre Profonde"... We zullen dus ~& hoe moeilijk dit ook voor ons is~ hierbij trachten om het onderwerp zo objectief & zo sereen mogelijk te behandelen... Al verwittigen we jullie nu al op voorhand... hou alvast een stevige portie Xanax ~& in dit geval misschien een dubbele~, evenals het nodige grote glas water bij de hand... want jullie zullen onvermijdelijk een hikaanval, als 't al geen onbedaarlijke lachkramp ~die onherroepelijk overslaat in 'n hysterische huilbui~ krijgen bij het lezen van deze stichtende bijdrage van onze hand...

We beginnen natuurlijk bij de Rode Voorzitster Herself op haar eigenste site & wat lezen we daar *GRINNIK-GRINNIK* met van schaamte rood gekleurde oortjes & konen ?!...

Eerst & vooral enen gróóóóte slogan, geschreven zoals in de beste socialistische traditie... & stuik alsjeblieft daarbij al niet meteen uit je luie stoel van het schaterlachen & de lachkramp, want er komt nog :

"De voorzitter van sp.a moet verenigen, niet verdelen. Ze moet de voorzitter zijn van alle leden, van alle socialisten."

Wel... onze fractie ~de énige èchte overigens~ der Hangmatsocialisten voelt zich ook niet ècht meteen aangesproken door deze letterlijke "on"-zin... & uit de recente peilingen naar mogelijke kiesintenties ~die trouwens dateren van vóór deze hilarische gebeurtenissen rond Bert den Bleiter~ kunnen we evenmin afleiden dat alle socialisten zich ook meteen door ons liefste Caroline aangesproken voelen... Wij in elk geval al niet meer...

Nog slechts 13% peinst &/of piekert erover om op de SP-a te stemmen... & We vergelijken dit resultaat graag met een peiling uit september 2005 omdat we graag peilingen met peilingen vergelijken & niet met echte resultaten... & wat zien en lezen we daar ?!...

# Het kartel CD&V/N-VA behaalt met 26,8 procent zowat hetzelfde resultaat als drie maanden geleden en behoudt zijn eerste plaats.

# Vlaams Belang versterkt zijn tweede plaats (+0,4 procent) en komt uit op 26,1 procent.

# SP.A-Spirit gaat met 1,5 procent achteruit en komt op 19,9 procent, 3,6 procent minder dan bij de federale verkiezingen van 2003. Het kartel lijkt nu pas het vertrek van Steve Stevaert te ondergaan.

# De VLD, die drie maanden geleden nauwelijks 17,1 procent haalde, stijgt met 1,3 procent tot 18,4, maar is nog ver van de 24,2 procent die de partij in 2003 haalde.

# Groen! krijgt er een procent bij en komt op 6,9 procent.

...& Nù ~heute – today - vandaag~ dus 13%... Zeg nu zelf... àls dàt al géén... *BURPZzz* ..."succes" te noemen is !!

Echter... nà de vrolijke Vlaemsche dorpsklucht met onzen Bert Den Bleiter, dreigt er nog een ietsiepietsie minder links volk eraan te denken om de SP-a hun stem te gaan geven... zo vermoeden we, zo vrezen wij toch... Nog een kleine 2 jaar (?) ~àls het nog zolang duurt tenminste~ & ze halen niet eens meer de oh-zo-noodzakelijke kiesdrempel... Dàn pàs gaan ze terug àlle tijd krijgen om te gaan herbronnen !!

Màààrr... hoera-hoera... er komt dus rook uit de schouw, al hangt 't kot wel vol met smoor... & de wederopstanding onzer Vlaemsche Socialisten is nakend (!!) wànt... Hèt Grote Partijbureau nam weer maar eens een ~wààrlijk democra-HAHA-tische & kamera-HAHA-adschappelijke~ unanieme beslissing... & die kan je ten andere hieronder tot in het kleinste detail bestuderen... *GRINNIK-GRINNIK*

...

Unanieme beslissing van Partijbureau

1. De naam sp.a zoals vastgelegd in de statuten blijft ongewijzigd. Er is dus geen reden om hierover een statutair congres te houden.

2. De bestaande baseline ‘sociaal progressief alternatief’ wordt vervangen door ‘socialisten en progressieven anders’.

3. sp.a is een open partij en we heten iedereen die met ons samen aan een programma werkt, welkom.

4. In deze geest gaan socialisten en andere progressieven samen naar de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen.

5. Het partijbureau vraagt met aandrang dat iedereen zich voor de toekomst concentreert op de inhoud van ons project.

6. Vanaf nu wordt alle aandacht gericht op het programma en de lijsten die we voorleggen aan het verkiezingscongres van 8 maart 2009 en de verkiezingscampagne van 7 juni.

...

Als dat nu geen goed nieuws is in deze barre tijden van crisis... Onthou vooral den truuk met de duif... *GRIJNS* sorry... den truuk met de "baseline"... & Geef toe, een doorsnee Vlaamse coiffeur die op een "blauwe maandag" als vandaag uit pure wanhoop om nog wat inkomsten te hebben, wat pappilotten staat in te draaien doet het toch g#dverrrd#mme beter ?!...

Zoals onze lezertjes intussen reeds weten, agiteert er binnen de SP-a een kritische oppositiegroep namelijk SPa-rood & die reageert als een door een horzel gestoken stier op z'n achterste poten... Voor hun gespierde reactie moeten we bij naar volgende blog gaan...& Alsjeblieft bij deze héél goed oppassen dat je de rode voorziTTer niet verwart met de rode voorzitSTer... maar dit even terzijde & kwestie van u toch het onderscheid aan te geven... & Wat lezen we daar:

...

18-01-2009 om 13:04 geschreven door Erik De Bruyn

Persbericht 18 januari 2009
Ook SP.a Rood past haar baseline aan


De betekenis van het letterwoord SP.a blijft ongewijzigd, Anciaux en andere niet-socialisten treden toe tot de partij, en hun aanwezigheid wordt geëtaleerd in een nieuwe baseline onder het partijlogo: socialisten en progressieven anders. De afgelopen dagen hebben een paar duizend leden de partij verlaten of ze overwegen dat te doen. De partij oogstte een week lang negatieve publiciteit en zakt volgens een peiling terug tot dertien procent van de stemmen.

Dat is de eerste balans van deze geniale ‘verruimingsoperatie’.

Voor SP.a Rood blijft het geknoei met de partijnaam van de laatste dagen onaanvaardbaar. Maar de schade die de partijleiding heeft aangericht zal alleen maar vergroten als we nu vechtend over de grond blijven rollen op minder dan vijf maanden voor de verkiezingen.

SP.a Rood past zich daarom aan de door de partijtop geschapen toestand aan door eveneens uit te pakken met een nieuwe ‘baseline’. Die luidt vanaf heden ‘de socialisten’.

In een partij waar naast socialisten voortaan ook progressieven en anderen rondlopen hebben socialisten immers meer dan ooit nood aan een eigen identiteit.

Ongetwijfeld zijn er in de SP.a veel socialisten die (nog) geen deel uitmaken van SP.a Rood. SP.a Rood is echter een open beweging en nodigt alle SP.a leden die het socialisme weer op de kaart willen zetten uit om hier mee vorm aan te geven. SP.a Rood wil de socialistische component in onze partij verder invullen en versterken. We willen de historische erfenis van de socialistische partij en haar voorgangers vrijwaren.

SP.a Rood herhaalt tevens haar aanbod om kandidaten op de lijsten te plaatsen die zich duidelijk zullen manifesteren als SP.a Rood kandidaten. De kiezer moet immers de mogelijkheid blijven behouden om ondubbelzinnig te kunnen kiezen voor ‘de socialisten’.

Erik De Bruyn
Woordvoerder SP.a Rood

BRON :
http://www.bloggen.be/derodevoorzitter/archief.php?ID=167331

...

Haha... beste lezertjes... & wat dachten jullie daarvan ?!... Hier op dit bescheiden blogje hadden we in onverdachte tijden onze eigenste baseline al eerder aangepast & er "HÉT orgaan der Hangmatsocialisten" van gemaakt... Wij overwegen dus ernstig ...*GRIJNS... om hieraan "ÉN Progressieven" aan toe te voegen...

Maar ook wij zijn maar doodgewone, simpele mensen vande "Vleesch & Bloed"... Intussen hebben we hier al 'n 10-tal redactievergaderingen lang mekaar zitten afsnauwen, uitkafferen voor "Vàlsche" Socialist, omdat de éne fractie beweert dat het belangrijke begrip "ànders" nu eens vóór achter progressieven moet geplaatst worden, terwijl een andere uiteraard véél radicalere fractie dat absoluut vóór "orgaan" wil afgedrukt zien staan... U begrijpt waarschijnlijk de commotie, de chaos & de onvermijdelijke hoge drankrekeningen die zulks met zich mee brengt ?!... Wij zijn hier ~& dàt behoeft waarschijnlijk ook geen al te groot betoog~ dus nog lang niet toe aan een unanieme redactiebeslissing... We houden jullie alvast in de toekomst op de hoogte van dit wereldschokkend feit & we bellen daarom nù direct met Bert Den Bleiter... Alhoewel we óók toch even overwegen om eens direct langs de coiffeur te gaan...

...

19-01-2009 om 18:40 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aandacht voor het Ollandse nageslacht veroorzaakt animo bij levenden !!

Dat we hier in het westen ongebreideld kritiek mogen leveren op terroristen & schurkenstaten is bekend & is terecht. We doen dat vanuit ons morele superioriteitsbesef omdat wij burgers zijn van ~zogezegde~ "Democratische Staten" ~een goede ilussie doet tenslotte veel~...

Een democratische staat & haar instellingen o.a. haar regeringen matigen zich dan ook het recht aan om anderen te bekritiseren & te veroordelen wegens het niet naleven van de democratische beginselen. Deze beginselen hebben meestal een binnenlandse of een internationale rechtsgrond & laat het bij deze gezegd zijn, dat is ook niet zomaar voor niets !

...& Eerlijk gezegd, het aanklagen van wantoestanden kunnen we inderdaad niet genoeg doen, want tenslotte zijn er al te vaak onschuldige mensen hier het slachtoffer van & dan gewoon omdat ze niet eens recht op verdediging hebben ~&/of geen èchte (lees : goede) verdediging krijgen~...

Een recent voorbeeld daarvan is o.a. de Iraanse mensenrechtenverdedigster en nobelprijswinnares Shirin Ebadi & haar medewerkers, die het leven worden zuur gemaakt in haar land Iran, dat het inderdaad niet al te nauw neemt met de mensenrechten, als ze daar ginder al van gehoord hebben tenminste...

...

January 14, 2009 -- Updated 1814 GMT (0214 HKT)

Secretary for Iranian rights groups 'arrested'

TEHRAN, Iran (CNN) -- Iranian authorities arrested a woman Wednesday who worked as a secretary for two human rights groups funded by Nobel peace laureate Shirin Ebadi.


foto hiernaast : Nobel winner Shirin Ebadi in December leaving the building where arrested Jinous Sobhani used to work.


Speaking to CNN, Ebadi said it was unclear why Jinous Sobhani was arrested, noting that she had recently been laid off from the non-governmental organizations after they were shut down by Iranian authorities last month.

"Why should a woman who used to work for our NGOs be arrested?" the Nobel laureate asked. "I think this may be an effort to exert pressure on the Defenders of Human Rights and the Organization for Defending Mine Victims."

Ebadi said her organizations are working to secure a lawyer to represent Sobhani.

The woman's husband told Ebadi that Iranian judiciary security personnel had an arrest warrant for Sobhani and seized her early Wednesday at her Tehran home.

In addition to taking her into custody, they also confiscated her computer case, her mobile phone, and her address book, Ebadi said.

In late December, government agents raided Ebadi's law office -- which is in the same building as her apartment -- seizing two computers and dozens of files and documents on her clients, who are mostly political activists.

Her offices were shut down on December 21 during a police raid as guests arrived for a belated celebration of the 60th anniversary of the U.N.'s Human Rights Day.

Iranian authorities said the Center for the Defenders of Human Rights did not have a permit for the gathering.

That sparked condemnation by the European Union, which called on Iran "to respect their international human rights commitments and the right to peaceful assembly."

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon also issued a statement of concern about the crackdown on Ebadi's organizations.

Ebadi, a former judge and veteran human rights activist, won the Nobel Peace Prize in 2003.

Other peace prize winners have launched a letter-writing campaign to the United Nations and to Iranian embassies around the world in an effort to raise concerns about her safety.

BRON :
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/14/iran.arrest/index.html

...

Toch blijven we deze keer voorlopig wat dichter bij huis... We gaan naar Olland. Bij onze noorderburen, bekend van hun tolerantie, hun voorbeeldig werkende democratie & natuurlijk hun afgrijselijke unoxmutsen... Wat er daar nu uitlekt, is voorwaar erger dan het oprukken van de Lijst Dedecker in de peilingen voor de Belgische verkiezingen van juni e.k. & dàt wil voor ons Belgen al heel wat zeggen...

Wij laten Vlaanderen eventjes meegenieten van de mistoestanden boven de grote rivieren... & ...♪♫♫♪♪... die zijn inderdaad niet mis...

...

Gepubliceerd: 19 januari 2009 09:37 | Gewijzigd: 19 januari 2009 11:55

Irak-onderzoek lijkt dichterbij door uitgelekt memo

Door onze redacteur Joost Oranje

De druk om een parlementair onderzoek te houden naar de Nederlandse politieke steun aan de Irak-oorlog, is toegenomen nadat zaterdag een juridisch memo uitlekte.
Den Haag, 19 jan. Enkele weken geleden leek een onderzoek naar de achtergronden van de totstandkoming van de Nederlandse politieke steun aan de Irak-oorlog in 2003 een stille dood te sterven. De PvdA had het onderwerp bij de formatie noodgedwongen laten vallen omdat premier Balkenende en het CDA ertegen zijn.

Weliswaar was de kwestie in de Eerste Kamer nog even opgevlamd, maar ook daar was aanvankelijk geen meerderheid. Totdat de VVD vorige maand van standpunt veranderde en die meerderheid er ineens wél was.

Na dit weekeinde is de politieke druk weer een stukje groter geworden. Het afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad (N.V.D.R : te lezen !!) uitgelekte memorandum DJZ/IR/2003/158 zorgde voor een nieuwe dynamiek. Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer heeft inmiddels opheldering gevraagd over het document, D66 wil alsnog een parlementaire enquête, net als enkele fracties in de Eerste Kamer.

Wat is de kern van het uitgelekte memorandum, opgesteld door gespecialiseerde volkenrechtjuristen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)? In de eerste plaats de conclusie dat er geen goede juridische onderbouwing is voor het standpunt om politieke steun te geven aan de Amerikaans-Britse invasie, die plaatsvond zonder een speciale resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

Al eerder hadden juristen van BZ en van het ministerie van Defensie twijfels geuit over de rechtsgrond. Maar blijkbaar vonden ze het op BZ nodig om dat op 29 april 2003, toen de oorlog in Irak al weken aan de gang was, nogmaals te doen. In het memo weerspreken de juristen de redenering van het kabinet. Die hield kortweg in dat geweld zonder een aparte resolutie wél kon omdat eerdere resoluties uit de Golfoorlog dat zouden impliceren. Bovendien was er eerder een soortgelijk gewapend optreden in Kosovo geweest. Maar, zo beargumenteerde DJZ, beide redeneringen gaan niet op.

Los van de inhoud, is ook de reden van het memo opmerkelijk. De juristen vinden namelijk dat de toenmalige minister Jaap de Hoop Scheffer (CDA) alsnog een „objectieve volkenrechtelijke inschatting” moet krijgen. Sterker: hij is anders „onvoldoende geïnformeerd”. De reden daarvoor, laat DJZ tussen de regels door weten, is dat aan hen tot dan toe geen open vraag is gesteld, maar slechts is verzocht om „een zo goed mogelijke juridische onderbouwing te geven van het Nederlandse standpunt”. De juristen vonden dat een ‘doelredenering’, vertellen betrokken bronnen die anoniem willen blijven. Ze spreken van „gewilde adviezen”. Vandaar dat DJZ in het memo benadrukt dat ze „een waarschuwende functie” hebben als de grenzen van het volkenrecht „overschreden dreigen te worden”. Blijkbaar wilde men nog eens onderstrepen dat het standpunt in hun ogen juridisch niet voldeed.

Het derde in het oog springende punt is dat het memo de minister nooit heeft bereikt, althans niet via de formele weg. De toenmalige hoogste ambtenaar van het departement besloot de notitie niet door te sturen. ‘Goed opbergen in de archieven voor het nageslacht, de discussie is hiermee voor dit moment gesloten!’, werd op het memo geschreven. De juristen reageerden met: „Het audite et alteram partem (hoor en wederhoor, red.) geldt hier kennelijk niet.” Waarom het memo niet werd doorgestuurd en of de minister misschien mondeling op de hoogte van de inhoud was, is onduidelijk. Het ministerie wil niet op die vragen ingaan.

In de Kamer willen veel partijen opheldering. Regeringspartijen PvdA en ChristenUnie zijn geschrokken. Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) noemt het „onbegrijpelijk” en „schokkend” dat het „voortreffelijke memo” destijds niet naar de minister is gestuurd. De VVD, SP en D66 hebben vragen gesteld aan het kabinet.

Premier Balkenende zei zaterdag „zich te informeren” over het voor hem onbekende memorandum. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) zei in het tv-programma Buitenhof dat het „heel verklaarbaar is vanuit het functioneren van het departement” dat het document niet werd doorgestuurd. Volgens hem kunnen ambtenaren dat doen als de inhoud reeds bekend is: „Als je constateert: dit hebben we bekeken, dan kun je het niet doorgeleiden”. Donner benadrukte dat het toenmalige kabinet de volkenrechtelijke aspecten heeft meegewogen en herinnerde eraan dat er destijds „geen doorslaggevende argumenten tegen de politieke steun waren”.

D66-fractievoorzitter Pechtold, die opnieuw pleit voor een enquête in de Tweede Kamer concludeert dat „blijkbaar iedereen nu zijn eigen geschiedenis aan het schrijven is, want Donners opmerking dat deze juridische bezwaren bekend waren en zijn meegewogen, wijken essentieel af van de officiële lijn tot nu toe. Daar had Balkenende het steeds over sluitend juridisch bewijs.”

Pechtold wijst op een ander aspect van het uitgelekte advies: de volgens hem „ongelooflijke helderheid over de enorme frustratie die er blijkbaar leefde over het voortraject.” Pechtold zegt overigens te betwijfelen of het memo écht onbekend is gebleven voor De Hoop Scheffer.

Ook vanuit de Eerste Kamer is verbaasd gereageerd op Donners uitspraken. GroenLinks-senator en juriste Britta Böhler noemt het „heel vreemd” dat het kabinet altijd heeft gesproken van een goede rechtsbasis: „Waar kwam die dan vandaan? In ieder geval niet van de ambtenaren die er binnen het overheidsapparaat verstand van hebben, de volkenrechtjuristen op Buitenlandse Zaken.”

In de senaat stelde een aantal fracties acht maanden geleden al tientallen vragen aan het kabinet over de Irak-zaak. Die werden eind december beantwoord, maar volgens een meerderheid onbevredigend.

Het was voor de VVD aanleiding om haar eerdere standpunt (een onderzoek is niet nodig) te herzien. Als een tweede serie vragen niet alsnog beter wordt beantwoord, is een meerderheid daar nu voor een onderzoek.

Böhler vindt dat nu niet meer nodig. Zij wil zo snel mogelijk een parlementaire enquête.

PvdA-senator Klaas de Vries noemt het memo „schokkend, vooral omdat er enorme strijdigheden zitten tussen de opmerkingen van de premier over de juridische degelijkheid van het Nederlandse standpunt en wat de BZ-juristen daar van vonden”.

Een „lichtpunt” ziet hij wel: „kennelijk hebben deskundige ambtenaren gewoon hun werk en hun plicht gedaan”.

Morgen wordt er, zowel in de Tweede- als de Eerste Kamer verder over de zaak gesproken.

BRON :
http://www.nrc.nl/binnenland/article2123930.ece/Irak-onderzoek_lijkt_dichterbij_door_uitgelekt_memo

...

Gelukkig werd de Bataafse democratie gered door vlijtige ambtenaren die "uit oogpunt van professionaliteit & van aandacht voor het nageslacht voor dit onderwerp"... Samen met vermoedelijk een vrij talrijke groep Nederlanders, durven wij de hoop uit te spreken dat in de toekomst de huidige levende inwoners ook van dergelijke nota's op de hoogte zouden worden gehouden... & we vragen ons af, of in er in het Kafkajaanse Belgistan evenveel aandacht is voor professionaliteit & bekommernis voor de aandacht voor ons nageslacht, want tenslotte kamperen "onze jongens & hun vliegmachienen" ook ergens in het verre buitenland...

...& Beste vrienden van boven de Moerdijk... misschien is het moment gekomen om de conclusies van "het voortreffelijke memorandum" in de praktijk toe te passen... Maar als we zo de eerste reacties van "Balkie" horen, zal er echter nog wel héél wat water door jullie grote rivieren moeten stromen, alvorens het ~hélààs~ zover is...

Dus hou moed Olland, want het kan nog altijd vééééél erger !!

...& Komen jullie d'r zelf niet uit... Ach, dan sturen we jullie toch onze eigenste "Ttt-top"-onderhandelaar Yves Leterme... of bij een échte crisis & mits de onvoorwaardelijke belofte om hem te naturaliseren ÉN hem natuurlijk ook dààr te houden : onzen Bert den Bleiter... Dan kunnen we ein-de-lijk binnen de zes maanden Zeeland terug aanhechten ...

...

19-01-2009 om 15:34 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
17-01-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rood is ver dood !! Leve de Sossen !!

Onze redactie ~als dé enige èchte Vertegenwoordigers van de Fractie der Hangmatsocialisten~ beseft hier plots dat we al veel te lang bezig zijn met quasi "onbelangrijke", zeg maar gewoonweg "onnozele" & "futiele" onderwerpen... daarom dat het diepgravende, herbronnende & dus fundamentele debat dat momenteel op een intellectueel hoogstaande manier wordt gehouden in alle geledingen van "Dé Soschiavellistische Ppp-partij van Moedertje Caroline" ons natuurlijk niet onberoerd laat...

Wij zijn ~ & dat geven we grif toe~ àlles behalve "Ppprrrogressief" te noemen ~ten andere...*GRIJNS*...hoe zouden wij dat durven te beweren & waar zouden we 't lef halen !!~ We zijn dus eerder zeer oubollig & nog een beetje van de oude stempel... Dus verkiezen wij een stevige gecentraliseerde partijleiding die de teugeltjes strak in handen houdt & die weet wat goed is voor Onsch, "hét plebsch" ofte de ~hersenloze~ leden die een sappige wortel voor de bek dient gehouden te worden, om dat karreke te trekken...

Daarom kiezen we hier & in deze, duidelijk partij voor "Dé Top" ~overigens niet meer, dan een kwestie van uw & onze èchte prioriteiten te kennen !~... Wij kiezen dus in dit specifieke geval natùùùrlijk ontegensprekelijk voor Moedertje Caroline & dus duidelijk tegen die woelige ~oh zo ondankbare~ basis in... Een basis, die trouwens ondertussen zo al stilaan is herleid tot 3 kramikkelige stoeptegels & een half afgezaagde houten vermolmde poot... Bovendien wordt diezelfde basis toch maar zwaar misleid door waarlijk reactionaire figuren als daar zijn : enen zekeren Erik De Bruyn, verder Dé Illustere Clan der Tobacken & ook nog 'n ~godvergeten wie is dat ook weer~ Bomma Mia De Vidts...

In het vakjargon der Oude Kameraden heette dat ooit : "Hét Democratisch Centralisme"... Voor de lezertjes die niet erg vertrouwd zijn met dergelijke termen omdat ze nooit werden gevormd door "Hét Rode Gestaalde Partijkader" leggen we u bij deze het principe graag even uit : de partijleiding ~nooit meer dan 4 man & een paardekop~ zet een punt op de agenda van een belangrijke militantenvergadering... Vervolgens legt de partijwoordvoerder uit dat er ~uiteraard, hoe kan het anders~ géén enkel ander alternatief is dan dàt... omdat, dubbel punt "blablabla-en-patati & patata"... kortom : "dààrom" !! Vervolgens voegt men dan een noodzakelijke plaspauze in... Na dit heugelijke & ontlastende gebeuren ~dé plaspauze dus, waar men tussen twee pisbakken in, kameraadschappelijk & op gelijke voet kan overleggen wie nu eigenlijk de grootste heeft &/of wie de grootste wordt~ gaat de ganse cirque verder & wordt er gesproken over de nog te verdelen mandaten, dé postjes &/of ~uiterst belangrijk~ "dé verkiesbare plaatsen" op een verkiezingslijst ...& pas dàn, gaat men over tot de goedkeuring van het agendapunt bij handopsteken, na het afvuren van de u allen welbekende vraag : "wie is tégen de goedkeuring van dit punt ?!..." Wat in bijna alle gevallen resulteert in : "Dé Unanieme Goedkeuring"... of anders gezegd, in een spontane totale paralyse van beide handen bij de aanwezige kameraden...

Nu weet iedereen met wat verstand hier ten lande al lang dat het èchte socialisme uit de steel van een tennis"raket" komt & dat al die ouderwetse volkshuizen drrrringend moesten vervangen worden door trendy party's met loungebars & vooral afgeschermde, discrete VIP-hoeken... Gewoon een kwestie van genoeg "verruimers" & "progressieven" te vinden & aan te trekken... Als men dan het geluk heeft van zo'n verruimer of progressief te vinden, dan kan je toch niet meteen gaan verwachten dat die maar onmiddellijk van de daken zou gaan schreeuwen "ik ben socialist !!" ...Ah, neen, want dan is dat toch géén verruimer of socialist... Logisch toch ?!... Dat sommigen zelfs deze poepsimpele primaire regels der logica niet beheersen in een milieu dat toch bevrucht is met de ideeën van de Grote Verlichting, snappen, wij ~Hangmatsocialisten pur sang~ dus langs geen kanten...

Laten we nu eens kijken naar het specifieke geval dat vandaag onze eigenste link(s)e Vlaemsche gemoederen verhit & verdeelt...

Er is het geval Bert Den Bleiter samen met zijn stiefmoema ...& niet te vergeten, nog ene vleeschgeworden Brusselse luchtbel die Gaza ging bevrijden op een zinkend vlot... plus ook nog eens, die andere nest met verdwaalde tuinkabouters... Die sluiten zich ~na helse onderhandelingsrondes aan onder de vlag "progressieven"~ bij de SP-a... Hun voornaamste eis & bekommernis is... een aanpassing van de oubollige partijnaam ~Socialistische Partij - anders~ in iets dat hun eigen duidelijke identiteit weergeeft zonder dat aan de bestaande afkorting namelijk SP-a wordt geraakt... Er wordt zo gedacht aan : "Socialisten Prutsen anders"... & Geef toe, dat dit een duidelijk & zelfs een bekend socialistisch project oproept... Verder dacht men ook aan : "Socialistische Poepers - (en) arrivisten"... dat was ook nog een alternatief, maar dit werd gelukkiglijk afgeschoten door één der toponderhandelaars omdat dit teveel geassocieerd zou worden met de LDD van onze ~uw aller bekende~ goede vrint Jean-Marie Dedecker... Bleef er tenslotte over : "Socialisten Progressieven - anders"...

Een "insider" vertelde ons ~uiteraard in alle discretie~ dat, toen Moedertje Caroline dit ultieme voorstel op de tafel gooide ~nadat ze zich eerst drie uur met Johan Vande Lannotte in de toiletten had terug getrokken~ er een gloedvol begeesterend spontaan applaus, zelfs een staande ovatie uitbrak... Ter verduidelijking, tijdens de in alle discretie gevoerde kabinetgesprekken tussen ons Caroline & "Hét Genie van Oostende" had iemand het lumineuze & uiteraard volkomen socialistische idee gekregen om een paar bakken Duvel te laten aanrukken die uiteraard leeg moesten zijn & dat ook waren bij het uitbreken van de staande ovatie... In het daarop volgende gelal & gebral werd er u-na-niem beslist dat dit een uiterst stichtend congres was geweest, die de partijnaam nu eens voor eeuwig & altijd een andere inhoud gaf & zou geven... Den Bert zou dat trouwens zelf 's anderendaags aan de socialisten aankondigen... Onze progressieven waren immers allemaal reeds op de hoogte daarvan, want ze waren alle 7 stuk voor stuk aanwezig geweest bij die helse onderhandelingen... Het vervolg leest als een roman ~goed voor een Nobel- of 'n Pullitzerprijs~ & jullie moeten dat hieronder maar even met blinkende oogjes van ware ontroering ontdekken...

We beginnen dus bij de hoofdrolspeler Bert Den Bleiter Himself... & we zeggen u nu reeds met tranen van oprechte ontroering in onze oogjes, geniet van dit hoogstaand stukje proza beste lezertjes... we citeren ~goed als we zijn~ u hierbij een stukje van deze recente parel :

"Joséke is voorzitster van KAV. Een van mijn trouwste militanten. Dat blijft ze, onwrikbaar. En ze vindt het prima dat we naar de sp.a stappen. Ze gelooft in een bundeling van vooruitstrevende en sociale krachten. Altijd al is ze bezig geweest met zorg voor wie het nodig heeft. Ook zij heeft een plaats bij sp.a. En als het niet als socialist is, dan als progressief. Wie kan het wat schelen. Joséke is niet met etiketten bezig. Ze wil mensen helpen, mensen terug vertrouwen geven. Elke dag."

...Allé Bert... ge zijt wreed goed bezig... als ons Joséke nu nog de rest van de KAV kan overtuigen, is het droomproject "Het Signaal" van Maurits Coppieters-zaliger toch al een goed eind opgeschoten...

We geven vervolgens het woord aan die jaloerse tik, Bomma Mia De Vidts... die natuurlijk siddert & beeft van pure schrik om haar Europees zitje kwijt te spelen aan Bert Den Bleiter... Maar de ware nachtmerrie zou zijn dat ze haar eerste plaats op de Europese lijst zou moeten afstaan aan... Juist !! Mama Quix, stiefmoema van Bert Den Bleiter... zij zelf heeft daar nog niet over nagedacht, maar wij ~Hangmatsocialisten van het Eérste Uur~ natuurlijk wel... & we hopen hier stiekem dat zij ons blogje leest... of dat er tenminste iemand haar daarvan op de hoogte wil brengen...

"Het partijbureau zit erbij voor spek en bonen en de leden en militanten worden niet gehoord. Noch voor de naamsverandering, noch voor de manier waarop wij gaan samenwerken met de VlaamsProgressieven." De Vits weet de "smalende" houding van Anciaux ten opzichte van de vakbond en de mutualiteit weinig te appreciëren. "

Hoezo Mia, Hét Partijbureau ?!... Dat is Moedertje Caroline & Johan Schelvis... & daarmee basta !!... Wist jij dat dan niet ?!... tsk-tsk-tsk !!

...& In het zelfde artikel vinden we zo een voorbeeld van waarlijk & ècht "Democratisch Centralisme" zoals we dat hierboven hebben trachten uit te leggen. ...& Zoietske citeren we uiteraard héél graag :

Volgens Johan Vande Lanotte was er wel een gesprek over de naamsverandering. Die vond plaats tijdens het partijbureau van maandag. "We hebben vooral veel gepraat over inhoud", aldus Vande Lanotte. "Maar in de tekst stond ook dat we de naam zouden houden, maar dat die nu zou staan voor Socialisten en Progressieven Anders. Iedereen was het unaniem eens. Er was misschien geen stemming, maar niemand heeft daarnaar gevraagd."

...Het vervolg van deze socialistische charade laat zich vervolgens natuurlijk zonder problemen raden... Op de eigen aan haar gekende pissige manier durft ons Mia dan nog te beweren ~..& hoe durft ze !!~... :

"We hebben het gehad over het verkiezingsprogramma, maar niet over een naamsverandering. Als Vande Lanotte het tegendeel beweert, zat ik op een ander partijbureau". Er waren bovendien genoeg anderen aanwezig die dat debat over een naamsverandering ook niet gehoord hebben."

...& Gelukkig bleef ons aller moeder Caroline zeer opmerkzaam & bij de pinken want wat blijkt, beste Mia, dat jij... ja-ja !!

"Ook Voorzitster Caroline Gennez beweert net als Vande Lanotte dat het gesprek over de naamsverandering wel werd gevoerd op het partijbureau, maar dat De Vits op dat moment het bureau al had verlaten. Gennez benadrukt dat de partij nog steeds sp.a heet en dat het dus niet om een echte naamsverandering gaat."

Voilà !! ...& Mia beseft niet eens dat de naam NIET veranderd is ?!... Maar Mia toch, je was waarschijnlijk oververmoeid, je bent wel dringend aan een paar dringende beurten Caeycediaanse Sofrologie toe...

...& Om in dezelfde burleske sfeer te blijven, geven we vervolgens graag het woord aan de beruchte & alom zéér geduchte Leuvense stand-up comedian ~een Ouwe Rat & Ouwe Rot~ die het aldus verwoordde :

Louis Tobback is duidelijk niet opgezet met de gang van zaken. "Ik ben 48 jaar lid van die partij. Je word 's morgens wakker en hoort een wildvreemde op de radio vertellen dat je partij van naam verandert zodat hij kan overstappen", zei Tobback donderdagavond.

"Ik wil niet dat men op de mensen hun hart en ziel trapt. En zeker niet op de mijne, wat nog erger is", zegt Tobback. Ook de Leuvense burgemeester verwees naar de sp.a-statuten die zeggen dat wie van een andere partij overkomt, zijn mandaten moet teruggeven aan zijn oorspronkelijke partij. Bert Anciaux zou dus zijn mandaat als minister moeten afstaan. Minister Anciaux zelf wil voorlopig niet reageren.

Hoezo Bert ?!... Niet reageren ?!... Dat is zoals zeggen dat Lizin haar reizen zelf betaalt... da's dus ón-mógelijk !! ...& gelijk hebben we, want :

Bert Anciaux lijkt niet opgezet met de sneer van sp.a-burgemeester Louis Tobback aan zijn adres. Donderdag verwees Tobback naar Anciaux als de "wildvreemde" die de naamsverandering van de sp.a had aangekondigd. Op zijn weblog stelt Anciaux dat progressief zijn "moed vergt" en dat het conservatief is om "af te geven op 'de wildvreemde die zich komt moeien'".

"Ik heb dinsdagochtend bij het opstaan en het scheren plots op de radio een wildvreemde horen aankondigen dat de partij, waartoe ik 48 jaar behoor, van naam zal veranderen", sneerde Louis Tobback donderdag, verwijzend naar het feit dat uitgerekend Bert Anciaux de naamsverandering van de partij communiceerde.

"Progressief zijn vergt moed" Die uithaal van Tobback wil Anciaux blijkbaar niet zonder gevolg laten passeren. In een tekst op zijn weblog - die vooral gaat over het initiatief van Brussels parlementslid Fouad Ahidar om medicijnen te verdelen in Gaza - zet hij zich af tegen conservatisme en dient hij Tobback van antwoord.

"Progressief zijn vergt moed. Het overstijgt het goedkoop gewin. Het moet zoveel meer zijn dan enkel scoren voor de eigen achterban. De club openstellen voor anderen. Net iets verder kijken dan het snel en goedkoop succes", luidt het. "Conservatief zijn is de grens sluiten. De mensen zonder papieren verjagen. Afgeven op 'de wildvreemde die zich hier komt moeien'", gaat Anciaux verder.

Ook de manier waarop Anciaux de lof zwaait over het initiatief van Ahidar is opvallend. "Hij is geen schrikschijter, geen mooiprater. Enkel met de lippen socialist zijn, is niet aan hem besteed. De internationale zingt hij niet, hij leeft hem".

Dat is nu eens wreed goed gezegd se Bert !! ...Wat denken die godverdomse sossen nu wel !! Dé énige èchte rooie rakker die tenminste kl#ten aan zijn lijf heeft is Ahidar... & wij ~Het Fractiebestuur Der Hangmatsocialisten~ treden deze stelling grif bij !! Méér nog zelfs... wij beloven hierbij èchtig & plechtig er alles aan te zullen doen, opdat deze heroïsche held zijn welverdiende blauwgranieten mausoleum zal krijgen bij zijn verscheiden !! ...& Bij leven & welzijn, talrijke monumenten in èchten brons & inlandse blauwe steen natuurlijk... Wat de sukkelende binnenlandse economie trouwens een stevige boost zal geven, zeker gezien de aanzienlijke volumes brons & steen die we zullen moeten bestellen om een zo getrouw mogelijke afbeelding te krijgen in "socialistisch-progressieve" stijl van diegene die we vanaf vandaag "Dé Redder van Gaza" zullen noemen...

...& Speciaal voor onze Ollandse lezers willen we toch wat info geven over 's mans zijn roemrijke heldendaden, die momenteel druk-druk worden voort verteld in menige Brusselse Chichabar...

Brussel - Het schip waarmee Brussels parlementslid Fouad Ahidar (ex-Vl.Pro, sinds vandaag SP.A) onderweg was naar Gaza, moest terugkeren naar Cyprus. Ahidar reisde mee, samen met parlementsleden uit Spanje, Italië en Griekenland, om hulpgoederen naar Gaza te brengen.

Het schip van de Free Gaza Movement bleek weinig zeewaardig en niet geschikt om hulpgoederen te vervoeren. Na zes uur varen kwam de boot in zwaar weer en woelig water terecht. Bovendien kregen ze motorpech. De kapitein besloot om veiligheidsredenen terug naar Cyprus te varen.

Fouad Ahidar hoopte dat een delegatie met parlementsleden aan boord meer slaagkansen zou hebben om Gaza te bereiken. Het leek echter onwaarschijnlijk dat het schip ooit de kust van Gaza zou kunnen bereiken. De Isräelische zeemacht had laten weten dat de kust van Gaza verboden gebied is. Een vorige boot die de organisatie richting Gaza stuurde, werd geramd door een Israëlische patrouilleboot.

Momenteel bekijkt de delegatie hoe ze de hulpgoederen toch ter plaatse kunnen krijgen. Ahidar hoopt langs de Egyptische grens de Gazastrook binnen te geraken. "We hopen dat we er vijf dagen kunnen blijven. Ik kan steunen, ik kan dragen, ik kan kuisen. Als ik lichamen kan begraven, zal ik dat ook doen. Ik wil gewoon helpen," zegt Ahidar.

Zeg nu zelf waarde kameraden... zulke waarlijke & oprechte dadendrang doet ons revolutionaire bloed toch kolken & gieren van laaiend & vurig bezielend enthousiasme ?!... Geef die nieuwe kameraad toch onmiddellijk sito presto, nen emmer, nen borstel & een spons !!...

Bon... we zien ons spijtig genoeg verplicht wegens "geestelijke gezondheidsredenen" ~gezien de omstandigheden tijd voor een dubbele portie Xanax~ om dit gróóóóte verruimingsdebat & nagelnieuw project van 't enige èchte Link(s)e Vlaanderen hier af te sluiten...

We beseffen ten volle dat jullie nù, hier & ook in het verre Olland onverwijld met drieste moed aan het verzamelen der linkse krachten zult willen meewerken... Waarlijk "éénsgezind & solidair" zeg maar ...*BURPZzz*... zoals we hier net hebben aangetoond !!

...& Vergeet bij deze vooral niet... dat ons aller Moeder der "Soschiavellistische Partij", ons Caroline binnenkort weer eens een nieuwe ledenbevraging wenst te organiseren... uiteraard pas van zodra de gemoederen weer wat getemperd zijn... & net zoals de vorige keer, zal zij daarvoor beroep doen op het zelfde "onafha-haha-nkelijk" bureau, waarvan de baas, de echtgenoot is van een socialistisch minister & les geeft aan de Katholieke Universiteit Brussel...

Maar dat laatste is dan ook weer niet meer dan een vette & smerige roddel van die "trotskistische" & "communistische" ~NIET te verwarren met Stalinistische, want anders kreeg ie meteen zijn zitje in het Partijbureau~ Kameraad Erik De Bruyn...

...Rood is ver dood !! Leve de Sossen !!

...

17-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaza 2009
Wir haben das nicht gew.....?

Waar we hier al een tijdje over aan 't schrijven zijn & wat we hier dus ook al een aantal dagen aan het vrezen waren, wordt ons bij deze dus ~erg genoeg~ bevestigd door de eerste onafhankelijke fotograaf die er in slaagt Gaza te betreden... & Dat dit dan toevallig een Brusselaar is, zoiets doet ons deugd !!

Zijn vaststellingen zijn echter een ware nachtmerrie... & wij sluiten ons dus nog maar eens aan, bij al diegenen die eisen dat de verantwoordelijken van dergelijke wandaden tegen burgers ~tegen weerloze vrouwen & kinderen in het bijzonder~ moeten worden veroordeeld voor oorlogsmisdaden door het Internationaal Strafhof in Den Haag !!

Maar dat dit allemaal niet zo simpel is, hebben we in de andere bijdrage ~Gaza 2009 - Carte Blanche voor een genocide !!~ reeds uitgelegd...

...

zaterdag 17 januari 200

'IK HEB IN GAZA FOSFOR GEZIEN'

Van onze redactrice : Ine Roox


BRUSSEL - De Brusselse fotograaf Bruno Stevens (49) heeft bewijzen dat Israël in Gaza witte fosfor gebruikt.

Bruno Stevens is deze week als eerste buitenlandse fotograaf Gaza binnengeraakt. 'Ik ben via Egypte binnengeraakt. Ik heb goede contacten bij de VN, dat heeft zeker geholpen', zegt Stevens, aan de telefoon vanuit Rafah in Gaza.

'Ik was niet alleen de eerste, maar drie dagen lang ook de enige buitenlander die hier beelden maakte. Gaza binnengeraken was bijzonder complex, maar daarna kon ik hier wel makkelijk werken. Na drie weken van zware bombardementen zonder buitenlandse “pottenkijkers, hebben de Palestijnen me hier met open armen ontvangen.'

De burgers van Gaza hebben zwaar onder het offensief te lijden, stelt Stevens vast: 'Ze vertellen me hoe moeilijk het is te overleven, aan eten te geraken. Ze vluchten voortdurend naar minder gevaarlijk gebied. De burgerbevolking lijdt zwaar in deze oorlog.'

In Rafah wees gistermiddag niets op een nakend bestand: 'Het is best mogelijk dat er dit weekend een staakt-het-vuren wordt bereikt. Maar op dit moment hoor ik de Israëlische artillerie op drie kilometer hier vandaan.'

Bruno Stevens heeft de afgelopen week vooral in het zuiden van Gaza gewerkt, rond Rafah, Khan Yunis en de omliggende dorpen. Hij zegt in alle onafhankelijkheid te kunnen werken: 'Bij mijn aankomst zei een verantwoordelijke van Hamas dat de beweging voor mijn veiligheid wilde instaan. Ik heb dat aanbod afgeslagen. Hij begreep dat. Ik heb niettemin vrije toegang tot de ziekenhuizen, tot de scholen en tot de burgerbevolking. Alleen beelden van Hamasstrijders zijn verboden. Maar dat noem ik geen censuur, in België mag ik ook geen foto's nemen van het leger in actie.'

Volgens de Brusselse fotograaf is die restrictie in geen enkel opzicht te vergelijken met de Israëlische belemmeringen voor de pers: 'Israël wil geen buitenlandse pottenkijkers, onder meer omdat het witte fosfor gebruikt. In het dorp Al Kuza'ah heb ik foto's gemaakt van fosfor onder het zand. De bewoners van dat dorp zeiden me dat ik met mijn voeten het zand opzij moest duwen. Ik heb dat gedaan, en er ontstond een vlam, liefst 36 uur na de Israëlische aanval.'

Witte fosfor is een zelfontbrandbare stof. Een aanval met fosfor ruikt naar knoflook. Volgens het internationale oorlogsrecht is het toegestaan fosfor te gebruiken, om militaire operaties te verbergen. Het kan gebruikt worden om een rookgordijn te maken, bijvoorbeeld om te camoufleren dat de troepen oprukken.

Maar de gereputeerde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) wijst op de grote gevaren van fosfor in woongebied, zeker in zo'n dichtbevolkte streek als Gaza. Witte fosfor kan volgens HRW huizen in de as leggen en veroorzaakt bij het eerste contact met de huid diepe, ernstige brandwonden.

Hoewel het gebruik van fosfor op zich niet verboden is, wijst Human Rights Watch erop dat Israël tijdens militaire operaties verplicht is alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de risico's en de gevaren voor burgers zo klein mogelijk te maken. Witte fosfor gebruiken in een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld is daarmee rechtstreeks in tegenspraak, aldus HRW.

Behalve Bruno Stevens zeggen ook onderzoekers van Human Rights Watch dat zij op 9 en 10 januari boven Gaza-Stad en het vluchtelingenkamp Jabalya explosies van fosforgranaten hebben gezien. Het Israëlische leger ontkent dat het fosforgranaten heeft gebruikt bij zijn offensief tegen Gaza-Stad. Twee jaar geleden bevestigde Israël wel dat het fosfor had gebruikt tijdens de oorlog tegen Hezbollah in Libanon.

BRON :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=O6252MHA

...

Iedere commentaar is dan ook ~zo dachten we~ verder overbodig...

...

17-01-2009 om 00:00 geschreven door Vorser-Raadgever  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)Inhoud blog
 • The brave new world is werkelijkheid...
 • ook interessant
 • Yaz...Yasmine...
 • en contraceptie in Belgistan...
 • Problemen in Frankrijk en USA met bepaalde contraceptiva...
 • ergerlijk 2013!
 • Femmes de Rue iedereen geeft commentaar, wij dus ook
 • De valsche Fransman nog maar eens verslagen...
 • Armoedebestrijding...Geen enkele minister heeft er naar gevraagd...
 • anderhalf miljard euro subsidies weggegooid in zonnepanelen...
 • Deltastichting niet blij....
 • Dag Allemaal vaandeldrager in de Vlaemsche ontvoogdingsstrijd!
 • Leve de tsjeven met hun kerncentrales en Bart Van Rompuy
 • Artistieke vrijheid in Vlaenderen en op de VRT!
 • EUREKA en DRIEWERF HOERA HIPHIP geen slimme meter in huis!
 • Hier zijn we weer !
 • >Dewinter getuigt over de zwanworstaanval op kinderen...
 • De voedselberg van Steven De Geynst
 • Luc Barbé...een heel kleine rehabilitatie...
 • een hoofddekselvergelijking
 • verlof voor de geërgerden
 • de duizendzevenentwintigste generatie Vlamingen kent grote leerachterstand
 • l'oiseau bleu
 • De blijde (weder)intrede van Maeterlinck in Gent en over perzikken met 2 k's
 • Belgie in het nieuws
 • Bernard de pilchard en het idyllisch kustlandschap
 • de levensverwachting van de Duitse armen biedt een oplossing voor de vergrijzing!
 • Hoera, de gestapo is terug...de Grimbergse kliklijn
 • leve de revolutie
 • ARCO, Tsjevenstreken in het kwadraat!
 • een visie op de Russische verkiezingen...
 • Wij hangen graag de propere uit...
 • Filip De Winter verhuist naar Namibië, hoera!
 • den ellentrik als grondstof
 • Black woman : Tu sens la fleur le matin et le poireau le soir. Non merci !
 • energie veroorzaakt vergeetachtigheid
 • bijna weer oorlog in Mesen...een belgenmop..
 • RIP SVETLANA ALILUYEVA...wie haar niet kent zoekt het maar eens op en leest haar boeken...
 • zonnepanelen zien klaar maar ook nazidassen op de VRT
 • Vlaanderen op zijn smalst en de lul van de dag
 • een monument
 • young media summit
 • met het schaamrood op de wangen
 • Spanje in actie tegen privatisering van het onderwijs
 • Er zijn dus toch nog verstandige mensen in Vlaanderen....de SERV
 • occupy Wall Street
 • Alaa Abdel -Fattah
 • ARCO het einde...
 • Tolerante Vlamingen?
 • madam van de dag: Ann Branbergen
 • De Brusselse metroerger dan Afghanistan?
 • Naast Plopsaland bestond er ook Shitland
 • Indaver Beveren ligt in Afrika
 • sluikreclame voor La source des femmes en Jacques Bloch
 • IN MEMORIAM
 • Amerika het donkerste voorbeeld
 • extreem rechts weer springlevend!
 • Le Pen en Israel één front??????
 • een andere stem in het debat...
 • Charlie a beaucoup d'ami(e)s en een nieuwe blog !
 • Oakland general strike
 • La belle plume française concernat Charlie: Le Monde
 • solidariteit met Charlie Hebdo
 • op naar de barricades!
 • een grote madam in de rechtbank !
 • Met zijn allen naar een Europees referendum, wij zijn allemaal Grieken!
 • Freya we love you!
 • gooi onze kerncentrales maar dicht, we steken de kaarsen wel aan...
 • Dexia we zijn één en al oor!
 • Zullen de Fransen wel slagen waar de Belgistanen falen?
 • Colloceer Vermeiren!
 • energie eindelijk een debat?
 • We are all Americans!
 • occupy....Chicago is nog steeds Chicago van Al Capone al heet hij nu Emanuel Rahm
 • de dubbeldemocratie Belgistan en de groene stroomcertificaten, twee verhaaltjes
 • de casino van ARCO en de rest...
 • vroem vroem
 • sjot ze uit hun pluche zetels!
 • Indignados in Brussel een succes!
 • nog een beetje chili...
 • Camila Vallejo komt naar Brussel!
 • Arvelor Mitaal of een mooi voorbeeld van roofkapitalisme
 • Het zijn weer harde tijden...
 • Privépolitie ...hallucinant...hier kan zelfs Hasselt nog een punt aan zuigen!
 • CAMILA VALLEJO een rolmodelleke
 • de duisternis regeert over grote delen van de wereld...
 • Revoilà le LKP deze keer in Mayotte...
 • niet alleen Obama schrijft mooie toespraken in de USA...
 • Lap, het is prijs!
 • de uitspraak van de dag
 • de éénwording tussen Zuid en Noord-apenland komt nabij! En Dexia is er nog!
 • In Brussel draagt nu elk schoolkind een kuisheidsgordel!
 • Maikel Nabil
 • no comment
 • We love Freya!
 • Arm België ...
 • We are seeing change in our world, block by block – city by city.
 • Freya is de slimste!
 • WE WON'T PAY
 • Griekenland en de vrije pers een voorbode voor Europa
 • Tot Maandag
 • mensen komen tot inzicht maar véééééééééééél te laat De dure energie...en onze luciede politici
 • China komt in opstand...tegen de zonnepanelen...tja
 • We gaan naar Amerika...
 • slimme meters en de sprookjes van onze vriend Bart Martens
 • INFRAX en slimme meters een duidelijk standpunt hoera!
 • slimme meters en slimme netten deel 2
 • slimme meters en slimme netten deel 1
 • slimme netten weer zo een indianenverhaal...
 • slimme meters ...de ondertekenaars...
 • de slimme meters...iedereen wordt stilaan slim...
 • Over de doden wel kwaaie woorden : einde van de zaak zuster Gabrielle?
 • koorknaap Javaux wordt schandknaap
 • Humberto Prato en De Wever, alles bij elkaar geklutst geeft een mooie omelet
 • De held wordt uitgewezen....petitie voor Ly Khaly
 • Maanpizza's?
 • voor vandaag volstaat één enkele zin...
 • Ere wie ere toekomt SVEN GATZ
 • Misschien willen de rijken wel ooit wat betalen maar intussen creperen de armen
 • de Duitse bron is gevonden...pure nazipraktijken dus vanwege de Ollandse bloggers en fora..
 • Hollandse nazitaal over Islamitische Duitse Turken en incest
 • Ce lion était beaucoup trop flamand ... Cela ne pouvait plus durer
 • een kleine nostalgische bevlieging over Franse lessen en 14-18
 • AI WEI WEI legt uit
 • IJzerbedevaart????? de wadde?????
 • ALI FARZAT: niet iedereen heeft blijkbaar de zelfde humor...
 • en hier zijn de invalide Walen met hun reactie...
 • N-VA is radio Mille Collines en een bende debielen...
 • Inge en de god van mededogen is Miss Universe
 • Dupont en Dupond in het Nieuwsblad
 • We kunnen hier niet tot 5 tellen...
 • neen tegen onverdraagzaamheid: oproep van de progressieve Islamieten
 • PUKKELPOP 2011
 • Daar is de orde weer...oneerlijke concurrentie in Marcinelle
 • Ollands partnership voor Stalinmuseum?
 • Jean Bricmont schrijft een artikel in Counterpunch
 • Nette mensen berokkenen even veel schade als britse plunderaars
 • meer belastingen graag en chique rellen in Lloret
 • verstandige taal...
 • over raddraaiers, imbecielen, stormrammen, linkse idioten en wijze zotten
 • Niemand heeft het monopolie van de waarheid maar praten helpt!
 • nog meer krapuul nu ook in Chili...
 • de verloren jeugd en andere bevlogen romantiek
 • Lessen uit het verleden? Vergeet het!
 • Plunderaars lusten geen boeken...
 • Daar komt Baudrillard : England's burning en B-H-V-jeugd brandt shoppingcentrum Anderlecht plat...
 • London's burning het lijkt stilaan wel op een kleine genocide...
 • London's burning maar er zijn zo wel een paar oorzaken...
 • London 's burning
 • Justice, not charity! en de ouwe Voltaire is weer springlevend!
 • Egypte en Israël zelfde strijd...
 • Kaka als onderpand
 • 8 augustus 1956 Tutti Cadaveri
 • toiletperen en zonnepanelen, de index zal weer stijgen....onze concurrentiepositie gaat er aan...
 • de slimme kleuter van de buren...
 • de Carapilsproleague steigert, u toch ook?
 • het tolerante olland lijkt wel een nazikamp...
 • Rothschild Boulevard ....
 • Israel en de indignados van Rothschild Boulevard
 • Betaalde sex om je studie te betalen...???
 • Terug naar Blankenberge...
 • Oproep aan Jean-Pierre, Siegfried en Benno
 • Frans Crols een groot-Russisch Vlaemsch-nationalist
 • Gevaarlijke onzin in Vlaanderen...
 • de geest van Jef Cognac is terug!
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 3
 • Veel schoon volk...
 • Tanguy Veys krijgt een mail
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 2
 • aaargh, this is really insane
 • in memoriam de socialistische jongeren van UTOYA
 • "Bolsjeviek" Dugin en zijn grootse plannen deel 1
 • De deltastichting en de bolsjewieken....
 • Stiglitz over Euro en Europa
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 5
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 4
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 3
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 2
 • Tekos en Verdinaso +vele leuke vlaamse vrienden deel 1
 • De grote denkers rond TEKOS Van Windekens en Luc Pauwels
 • Tanguy Veys de man die reageert!
 • Wat weten we over Nieuw rechts in Vlaanderen en Tekos? Deel 1
 • Nieuw Rechts Scriptie van Sofie Delporte deel 2
 • VSV wie zijn de leiders? Grinnik grinnik
 • TEKOS of het nieuwe conservatisme in Vlaanderen...een kleine inleiding
 • Tekos of de nieuwe conservatieven van de deltastichting of het vervolg op het Vlaams Syndikaat
 • Daar is de vlaamsche vakbond VSV een zusje van het VNS?
 • Kroll in Le Soir ter gelegenheid van 11 juli...schitterend
 • dens sos geklopt door Groen op links...
 • De rooie toekomst wenkt!
 • Bart non en het olijke duo
 • verboden te denken in Belgistan
 • Moderne slavernij in Flamanville eindelijk aangeklaagd door politici
 • Talibanfeministe Naomi Wolf over porno en mannen
 • Het diruponotaatje en wat commentaar bij artikel 60 en asiel
 • Daar zijn de eerste ronkende verklaringen op de diruponota
 • Natie en volk laat Gilbert de Tour winnen astamblief...
 • wat cijfertjes over jeugdwerkloosheid...
 • Jeugdwerkloosheid...we moeten er toch maar eens over praten
  Zoeken in blog

  Laatste commentaren
 • What is complicated? (Jill Hopkins)
      op Deltastichting niet blij....
 • Re: (Gigi)
      op soms zijn ook je medestanders een bende idioten
 • Re: (Riz)
      op de intellectuele superioriteit der franstaligen en een vakantietrip naar Sarkoland
 • Foto

  Le seul site qui n'a pas une culture très ancienne des vraies valeurs Flamandes
  Archief per week
 • 31/12-06/01 2013
 • 30/07-05/08 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008

  Andere URL'zz van ons...
 • Gastenboek
 • Beginselverklaring
 • Mission Statement
 • Onze AO-POSTERS
 • De Schijtoptant

 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek. Het is altijd leuk om eens iets van een ander te lezen.


  Blog als favoriet !

  onze ideologische onderbouw
 • WOII Fascisme
 • Spinoza door Etienne Vermeersch
 • Susse van den Ende
 • subversiviteit en situationisme
 • scepticisme en Jean Bricmont en Sokal
 • de grote roerganger en marxbrother 1

 • Buitenlandse voorbeelden om binnenlands na te volgen
 • ressacs Frankrijk
 • Amerika's beste gazet
 • een jonge vriend uit Latijns-Amerika met stamboom
 • bellaciao Frankrijk
 • Teacher dude Griekenland
 • LKP en UGTG Guadeloupe
 • The Huffington Post USA
 • Haaretz Israel
 • Human rights watch
 • IJsland in crisis

  Onze Esthetishe Bovenbouw
 • Bob De Groof
 • Baudouin Breïker
 • Le dernier cri Frankrijk
 • Art brut en aanverwanten
 • De mededeler en Quelle Horreur Olland
 • Schone Vlaemsche Poëzie
 • Muziek en kleinkunst comme on aime
 • @-C-ART-dzz-Offizz

 • Symphatieke blogs van over de taalgrens en Brussel en wijde omgeving
 • Richard III Duc de Gloucester
 • Brussel voor serieuse mensen
 • Taalhistorisch Brussel
 • afrikaanse madammen

 • LINK-swap
 • http://weblog.startpagina.be
 • http://weblog.startpagina.nl/
 • http://weblog.startkabel.nl/
 • http://weblogger.startbewijs.nl/
 • http://besteblogs.eigenstart.nl/

 • Een interessant adres?

  www.desesperado.be

  View blog top tags


  View blog authority
  Pagerankkeyword ranking search engine

  TECHNORATI
  PROFILE
  DOSSIER ENERGIE-DEBAT
 • BLOGBERICHT
  van PART I t.e.m XIII
 • PDF-DOCUMENT
  van PART I t.e.m XIII


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!