IK SPEEL GRAAG EEN KEERTJE MEE !

Qua gebruiksgemak en vlot verlopen van het maken van afspraken
opteren we voor een Facebookgroep waarin iedereen welkom is om
zich op te geven om mee te spelen of zelf speelmomenten te lanceren.
Volg ons op Facebook (klik) om op de hoogte te blijven!

Foto
5% korting op al uw aankopen bij spellenspeciaalzaak Adriaensen!!!
(Klik op bovenstaand logo om de spellenlijst te bekijken)


Flag Counter
Spellenblog SpinLi
Omdat spelen de belangrijkste bijzaak ter wereld is ...
09-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Agra (Quined)


Vandaag presenteren we u de tweede titel die Quined dit najaar op de markt gooide ... en wat voor één. Agra is één van die zwaardere euro-games, lekker stevig, met veel bewegende componenten en spelsystemen die in elkaar haken tot een lekker, pittig geheel. Het gaat er hier vandaag dan ook een beetje anders uitzien dan normaal. De spelbeschrijving ga ik relatief algemeen houden. Ik geef graag een overzichtje van het spel, met de diverse fasen in het spel, maar alle kleine regeltjes en kantjes hier neerpennen is zo goed als onmogelijk zonder een kopie te maken van het spelregelboek ... en het zou op zich niet zo veel meerwaarde hebben. Ik beloof u bij deze dan ook al wel plechtig dat we een uitgebreide imprESSEN zullen schrijven op onze nieuwe blog eens we een beetje vertrouwd zijn met de lijvige spel. Ik kijk daar alvast naar uit, hopelijk jullie ook.

We zullen misschien eerst al even beginnen met het materiaal, erg véél materiaal. De verpakking verdient overigens alvast een extra vermelding. Al de fraaie houten componenten zaten netjes apart verpakt en dan nog eens in een apart kartonnen doosje, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Vanaf het moment dat je de folie van de doos haalt, ademt het spel gewoon rijkdom en kwaliteit uit. Ik laat het je zelf graag ontdekken, maar je gaat er plezier aan beleven. In de doos vinden we 1 speelbord, 1 paleisbord (dat schuin oploopt en dat heeft zo z'n redenen), 24 notabelenkaarten, 3 prijsfiches, 3 limietfiches, 69 roepies, 3 gildenopdrachtmarkers, 1 koopman (op een olifant), 1 bouwer, 1 boot, 1 meditatiemarker, 1 startspelermarker (in de vorm van een grote ster), 1 dobbelsteen, 12 bouwplaatstegels, 12 bouwbonustegels, 14 gunsttegels en dan voor elke speler 1 spelersbord, 1 stoffen zak, 8 afdekfiches, 10 arbeiders, 22 speelstenen, 4 boeren, 3 invloedmarkers en 1 meditatieteller. Qua opbouw verwijs ik erg graag door naar de spelregels, want er dient wel het één en ander te worden voorbereid aan dit spel. Je neemt de eerste keer ook best even al het materiaal alvast eens in de hand zodat je alles al eens in je kan opnemen, dat bevordert alleszins het klaarzetten van het spel. Wat de spelregels ook erg goed doen is het omschrijven van het spelverloop, de diverse materialen, ... vooraleer met de eigenlijke spelregels te beginnen. Op deze manier heb je alvast een zicht op het grote geheel en kan je je beter in bepaalde acties inleven en begrijpen.Een spel loopt over een variabel aantal ronden. In een beurt doorloopt een speler telkens drie fasen, vooraleer de volgende speler aan de beurt komt. Een speler mag tijdens z'n beurt op elke moment een aantal bijkomende acties uitvoeren. Er wordt gespeeld tot aan één van eindcondities is voldaan. De huidige ronde wordt nog uitgespeeld en er volgt nog een volledige ronde. Daarna volgt de eindwaardering en wint de speler met het meeste geld.  

FASE 1 : Meditatiefase (optioneel)
- een speler mag een aantal arbeiders op het speelbord platleggen om meditatiepunten te verdienen. Deze punten kunnen dan weer ingezet worden voor meditatieacties. Afhankelijk waar je glazen meditatieteller ligt, ontvang je een aantal meditatiepunten per arbeider die je platlegt. Je genereert minstens één punt per arbeider, maar dit kan ook oplopen. 
- Daarna mag je je meditatiepunten gaan gebruiken om één of meer van de onderstaande mogelijkheden zo vaak als je kan en wil uit te voeren :
* ruil een goed tegen een goed van dezelfde waarde, betaal meditatiepunten gelijk aan de waarde van het goed
* lever één goed aan een notabele (soort contracten) en betaal hiervoor 3 meditatiepunten
* bewerk één goed tot één ander goed via een pijl (op het speelbord, opwaarderen goederen), betaal meditatiepunten gelijk aan de waarde van het opgewaardeerde goed
* verwijder een afdekfiche van je spelersbord en betaal hiervoor 2 meditatiepunten, je productie zal op deze manier stijgen
* verplaats een boer één veld en betaal hiervoor 1 meditatiepunt
- tenslotte verplaats je de meditatiemarker op het speelbord naar de laatste actie die je ondernemen hebt. Deze actie is nu niet meer geldig voor de volgende speler, die de schijf op z'n beurt weer op een ander veld gaat leggen, ... Het centrale veld (verplaats boer) wordt nooit afgedekt. 

FASE 2 : Actiefase (verplicht)
- Je moet één van je arbeiders uit je voorraad gaan inzetten op een hoofdkarakter, een gebouwd gebouw of een bouwplaatstegel waar de bouwer staat. Je plaatst je arbeider op een actieveld. Dit veld kan leeg zijn, je voert de actie gewoon uit. Het kan bezet zijn door een liggende arbeider, deze wordt dan terug aan de bewuste speler gegeven en voer de actie uit. Zet je je arbeider bij een andere arbeider die nog recht staat, krijgt deze speler de arbeider terug en één gunst (of 2 als de meditatieteller op 4 staat), voer daarna de actie uit. Tenslotte kan je arbeider ook op een veld terechtkomen waar een eigen arbeider staat, betaal 2 roepies aan de bank en voer daarna de actie uit. Je plaatst in dit geval geen nieuwe arbeider, maar gebruikt diegene die er ligt of staat. Zet de arbeider ook terug recht. 
- Als het gebouw waar je gaat staan bezet is met de koopman, ontvang je 2 gunsten nadat je de actie hebt uitgevoerd. Werp nadien de dobbelsteen en verplaats de koopman het aangegeven aantal plaatsen. Plaats 1 roepie uit de bank op elk gebouw dat de koopman passeert. Indien je later op zo'n gebouw gaat staan, neem je ook al het geld dat erop ligt. 
- Als het gebouw bezet is door de bouwer, dan bouw je het gebouw zonder bouwkosten (en geen bouwbonus) en bewerk je goederen. Daarna werp je de dobbelsteen en verplaats je de bouwer het aangegeven aantal plaatsen over de bouwtegels. Wanneer alle gebouwen gebouwd zijn, verwijder je de bouwer uit het spel. 
- Er zijn drie locaties waar je arbeider terecht kan komen : hoofdkarakters, productiegebouwen en bewerkingsgebouwen. 

De karakters :
1) Architect : plaats één van je invloedsmarkers één stap omhoog OF bouw een gebouw naar keuze. Indien je opteert voor het laatste, betaal je de bouwkosten. Je krijgt een bonuskorting als je met minstens 2 soorten bouwmateriaal aan de slag gaat. Daarna krijg je een bouwbonustegel van het gebouwde niveau en leg je de tegel gedekt voor je na het nemen van de bonus. Tenslotte plaats je een arbeider uit je voorraad op dit gebouw en mag je tot 3 goederen bewerken. 
2) Schipper : vervul één gildeopdracht op het paleisbord OF/EN lever goederen aan de notabelen. Als je voor een gildeopdracht kiest, lever je de gevraagde goederen in en verplaats je de gildeopdrachtmarker één stap naar onder. Je ontvangt het aangegeven aantal roepies. Indien je aan de notabelen levert, mag je zo veel goederen leveren als je wil. Elk geleverd goed levert 1 tot 5 roepies op, zoals afgebeeld en je mag je invloedsmarker 1 stap omhoog plaatsen op het paleisbord voor elke soort dat je levert aan de notabelen. 
3) Handelaar : je kan tot 3 goederen gaan inruilen voor andere goederen naar keuze. De totale waarde van de nieuwe goederen moet één lager zijn dan de ingeleverde goederen. Voor of na de ruilactie mag je één van de drie prijsfiches plaatsen, verplaatsen of omdraaien. Deze fiches verhogen of verlagen de waarde van een goed met 1. De prijsfiches blijven liggen tot een speler beslist om één te verplaatsen of er een specifieke gebeurtenis plaatsvindt op de rivier. 
4) Botanist : je mag 2 opties kiezen uit de volgende drie mogelijkheden : verhoog je meditatieteller door goederen af te geven, verwijder een afdekfiche of/en verplaats boeren (tot 2 stappen). 

De productiegebouwen : In de 4 productiegebouwen kan je de 4 basisgoederen gaan produceren. Je slaat ze nadien op in de bijbehorende opslag. 

De bewerkingsgebouwen : In deze gebouwen kan je goederen gaan bewerken naar andere, opgewaardeerde goederen. Verplaats de goederen via de pijl naar het volgende vak. Je mag 1 tot 3 stenen op deze manier verplaatsen. De andere spelers mogen ook één goed via dezelfde pijl bewerken. Dit levert de actieve speler 1 gunst op per andere speler die besluit om gebruik te maken van de actie. 

De bijkomende acties : 
- betaal 1 curry OF 1 olie om één van je arbeiders overeind te zetten of betaal 1 curry EN 1 olie om drie arbeiders recht te zetten
- gebruik je gunsten om de gunstacties uit te voeren. Elke actie vraagt een aantal gunsten, deze staan mooi afgebeeld op je bord en de tegels. Je mag elke gunstactie maar één keer uitvoeren in je beurt. Je kan opgewaardeerde goederen aanschaffen, 1 goed produceren, stappen zetten op het invloedsspoor. 
- elk luxegoed stelt je in staat om een speciale actie uit te voeren : een extra hoofdactie uitvoeren, 3 liggende arbeiders overeind zetten voor 1 gunst, 2 invloedsmarkers 1 stap omhoog plaatsen, roepies ontvangen naar gelang de waarde van de kledingFASE 3 : Opdrachtfase (optioneel)
In deze fase mag je goederen gaan inleveren bij keizer Akbar OF één opdracht vervullen in de gildeopdrachtkolom. Goederen die je levert aan de keizer leveren je roepies op aan het einde van het spel. Vervul je een opdracht bij de gilden, verplaats je de gildeopdrachtmarker een plaats en ontvang je het aangegeven aantal roepies. 

De notabelen en de rivier : er zijn telkens 2 notabelen aan wiens voorwaarden je kan gaan voldoen. Zodra aan de voorwaarden van de notabelen is vervuld, vaart de boot verder over de rivier, vindt er een gebeurtenis plaats en zijn er 2 nieuwe notabelen beschikbaar. Als een notabele is afgewerkt, wordt het spel even gepauzeerd en de notabele gewaardeerd. De speler die het meeste heeft bijgedragen aan de notabele ontvangt de kaart en draait deze op de contractkant. Hij kan vanaf nu gebruik maken van de speciale eigenschap. Bij een gelijkstand, wint de speler die het bovenste goed leverde. De speelstenen gaan terug naar de voorraad van de spelers. 

Einde van het spel : 
Het einde van het spel wordt ingeluid als : 
- een notabelencontract waarde IV wordt vervuld 
- een invloedsmarker van een speler het bovenste veld bereikt op één van de invloedssporen
- een gildeopdrachtkolom gevuld is met 6 speelstenen
Daarna wordt de lopende ronde uitgespeeld en nog één ronde afgewerkt en volgt een slottelling :
- voor elke notabele met een "einde-spel-symbool" ontvang je het aangegeven aantal roepies
- de drie invloedssporen worden gewaardeerd, de beste ontvangt 2 roepies per steen, de tweede 1 roepie per steen
- elke speler met z'n meditatieteller op het laatste veld ontvangt 5 roepies
- 1 roepie voor elk verwijderd afdekfiche 
- 1/3/5/+3 roepies per 1/2/3/+1 geleverd goed aan keizer Akbar
De spelers tellen al hun roepies in hun zakje op en de rijkste speler wint het spel. Bij gelijkstand geven de resterende goederen en gunsten de doorslag.

Titel : Agra
Auteur : Michael Keller
Uitgeverij : Quined
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 90-120 min.
Leeftijd : 12+

09-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
08-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rajas of the Ganges (Huch)


In Rajas of the Ganges probeer je jouw provincie te ontwikkelen met de hulp van je arbeiders en door op een clevere manier gebruik te maken van je dobbelstenen. Je moet de race winnen die dit keer bestaat uit de combinatie faam-rijkdom. Beide sporen lopen rond het speelbord, maar beiden in een andere richting. Zo gauw de markers van een speler elkaar tegenkomen, maak je een goede kans om dit spel te winnen. 

In de doos vinden we een dubbelzijdig speelbord (afh. aantal spelers), 4 provincieborden, 4 "kali-standbeeld-bordjes", 48 dobbelstenen, 64 provincietegels, 24 arbeiders, 4 boten, 4 geldmarkers, 20 blokjes, 4 faammarkers, 1 startspelerolifant, 2 afdekfiches, 4 bonusmarkers, 30 buitfiches en 8 riviertegels. Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd en bij 3 spelers dek je enkele plaatsen af met de afdekfiches. De provincietegels worden gesorteerd per kleur en symbool en apart geschud en als 12 stapels klaargelegd. De 8 witte buitfiches worden op het bord gelegd. Elke speler neemt z'n materiaal in z'n kleur en plaats alles op de startposities zoals netjes afgebeeld in de spelregels. Elke speler krijgt ook al een dobbelsteen in elke kleur, gooit deze en legt ze op z'n kali-standbeeld-bordje. De speler met de laagste totale waarde wordt de startspeler, krijgt de startspelerolifant voor zich en ontvangt 3 geld, elke volgende speler krijgt 1 geld meer. 
Het spel verloopt over meerdere rondes, die elk bestaan uit meerdere beurten.
Tijdens een beurt voeren de spelers, in speelvolgorde, hun acties uit. Deze actie bestaat het plaatsen van een arbeider, het betalen van de kosten (indien nodig) en het onmiddellijk uitvoeren van de desbetreffende actie. Dit gaat door tot geen speler nog een arbeider heeft. Daarna nemen de spelers hun arbeiders terug en begint een volgende ronde. 

Arbeiders kunnen ingezet worden in 4 verschillende locaties, zijnde de mijn, de markt, het paleis en de haven. In de mijn kan je bouwacties gaan kiezen om uit te voeren op je provinciebord. Op de markt ontvang je geld voor het scoren van de markt. In het paleis kan je diverse voordelen gaan bekomen en in de haven probeer je verder te geraken op de rivier om lucratieve zaakjes te doen. In de mijn en de haven worden arbeiders telkens in een rij geplaatst van links naar rechts. Op de markt en in het paleis kan je eender welke vrije plaats kiezen om je arbeiders te zetten. De kosten die vasthangen aan een actielocatie zijn ofwel geld, of dobbelstenen die je moet opofferen ofwel kan je een actie gratis uitvoeren. Dobbelstenen zijn de belangrijkste grondstof in het spel. Als je een dobbelsteen ontvangt tijdens het spel, gooi je deze en plaats je die op je kali-standbeeld-bord. Je kan maximaal 10 dobbelstenen in je voorraad hebben. Indien je er meer zou kunnen opstrijken, moet je er eerst afleggen alvorens de nieuwe te nemen. 

1) Bouwactie (mijn) :
Plaats een arbeider, betaal de kosten (1-4) en neem één van de 12 openliggende provincietegels. Linksbovenaan op de tegel staat aangegeven welke kleur en waarde van dobbelstenen je moet afgeven om de tegel te kunnen aanschaffen. Je mag altijd te veel betalen en legt de dobbelstenen terug in de algemene voorraad. Daarna plaats je de tegel op je provinciebord, aangrenzend aan je starttegel of eerder gebouwde tegels. Je moet zorgen dat er steeds een weg is naar je starttegel. Je mag de tegels oriënteren zoals je wil en andere tegels afsnijden, zo lang ze allen maar verbonden blijven met de starttegel. Indien je zopas geplaatste tegel grenst aan een afgebeelde bonus, neem je deze onmiddellijk na het scoren van de tegel zelf. Je tegel scoort geld en/of faam. Sommige tegels tonen ook één van de grondstoffen in het spel en sommigen tonen beiden. 

2) Marktactie (markt) :  
Elke keer je een arbeider naar de markt stuurt, ontvang je geld voor de markten die op je provinciebord liggen. Er zijn 3 verschillende soorten grondstoffen en 2 soorten markten. De ene scoort voor elke soort grondstof één keer, de andere scoort voor één type grondstof, maar dan alle markten.

3) Paleisactie (paleis) :
Afhankelijk van de plaats die je inneemt, betaal je de kosten (geld/dobbelsteen) en voer je de desbetreffende actie uit :
- neem 2 geld en hergooi zoveel dobbelstenen als je wil
- neem 1 dobbelsteen uit de voorraad van de aangegeven kleur
- geen 1 dobbelsteen in een kleur af om er 2 van een andere kleur te ontvangen (zoals afgebeeld)
- geef een dobbelsteen met waarde "1" af, ontvang 2 faam en de startspelermarker
- geef een dobbelsteen met waarde "2" af, neem 2 dobbelstenen naar keuze uit de voorraad en neem een buitfiche
- geef een dobbelsteen met waarde "3" af, neem 2 karma en 1 dobbelsteen naar keuze
- geef een dobbelsteen met waarde "4" af, upgrade een bouwtype en krijg 3 geld
- geef een dobbelsteen met waarde "5" af, dek een provincietegel op je bord af met een nieuwe, waardevollere tegel uit de voorraad en betaal het verschil
- geef een dobbelsteen met waarde "6" af, zet je exact 6 stappen verder op de rivier en ontvang de bonus van het veld waar je eindigt (op de laatste 6 plaatsen van de rivier, mag je deze actie niet meer gebruiken)

4) Rivieractie (haven) :
Deze actie kan je uitvoeren door het afgeven van een dobbelsteen met waarde 1, 2 of 3. Zet daarna je boot respectievelijk 1, 2 of 3 stappen verder op de rivier en neem de bonus van de plaats waar je eindigt. Plaatsen die reeds bezet zijn door tegenspelers worden niet geteld en overgeslagen. Enkel op de laatste plaats van de rivier kunnen meerdere boten staan. Mogelijke bonussen zijn : neem 2 dobbelstenen, ontvang 2 karma, ontvang geld, voer onmiddellijk een paleisactie naar keuze uit, ontvang faam, upgrade een gebouw, voer een marktwaardering uit, ... (allerlei combinaties van voorgaande komen voor). Als je op het laatste veld van de rivier bent aangekomen, kan je deze actie niet meer kiezen.

Karma : deze kan je gebruiken om de waarde van één van je dobbelstenen aan te passen. Je neemt de waarde van de achterkant van de dobbelsteen in de plaats. Je mag de karma op elk moment gebruiken tijdens je beurt. 

Arbeiders : bij aanvang van het spel start elke speler met 3 arbeiders. Je kan tijdens het spel 2 extra arbeiders vrij spelen, als je 20 geld en/of 15 faam bereikt op het spoor of op de rivier kan je ook één vrij spelen, ontvang je de extra arbeiders. De laatste (3de) inactieve arbeider die nog op het bord ligt, wordt verwijderd als je de 2 andere hebt opengespeeld. 

Bonussen op de sporen : je ontvangt hier en daar nog extra bonussen als je faam- en geldmarker op bepaalde plaatsen op het scorespoor passeren. 

Zo gauw een speler z'n faam- en geldmarker elkaar tegenkomen of passeren op het spoor wordt de lopende ronde nog afgespeeld en eindigt het spel daarna. Indien er meerdere spelers zijn wiens faam- en geldmarker elkaar hebben gepasseerd, wint de speler met de meeste punten als je het verschil berekent tussen je geld en faam. 

Titel : Rajas of the Ganges
Auteurs : Inka & Markus Brand 
Uitgeverij : Huch
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60 min.
Leeftijd : 12+

08-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
07-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halloween (Quined)


Halloween is het 20ste spel in de Masterprint-reeks van Quined. Het is ook het eerste spel in onze collectie waarbij de doos uit het deksel schuift in plaats van dat je het deksel er moet afheffen. Niet enkel de cover, maar al het materiaal, ademt een griezelige, doch fraaie vormgeving uit. Halloween kenmerkt zich alvast als één van de volwassenere, donkerdere spellen van de Nederlandse uitgeverij. 

In de propvolle doos vinden we 1 speelbord, 25 miniatuur geesten (in 5 soorten), 60 geestfiches, 5 geestdobbelstenen, 60 schrikpuntfiches, 24 bonusfiches, 1 startspelermarker, 52 actiekaarten en voor elke speler een spelersbord, 1 speelhulp, 1 scoresteen, 4 markeerstenen, 12 actieschijven, 6 pompoenfiches en 4 glaskogels.
Plaats het speelbord in het midden van de tafel. De scorestenen worden op nul van het scorespoor gelegd. Er worden 3 blauwe geesten (zwakste) in het politiebureau gezet. De bonusfiches worden geschud en er wordt er 1 op elk gebouw op het speelbord gelegd. De rest vormt een algemene voorraad. De geestfiches worden per soort naast het bord gelegd. De geestenminiaturen worden als voorraad naast het bord gezet, alsook de schrikpuntfiches. De dobbelstenen worden alvast klaargelegd.
Schud de actiekaarten en trek er 8 uit, leg ze op het speelbord, de resterende kaarten worden in dit spel niet gebruikt. Elke speler krijgt z'n materiaal en plaatst de glaskogels op het 1ste niveau van elke actiestrook op z'n spelersbord. De startspelermarker wordt gegeven aan de speler die als laatste een geest zag. Je kan kiezen voor een standaardversie of de masterversie, bij deze laatste draai je je spelersbord om en heb je 4 ipv 3 actiestroken. (andere wijzigingen zie onderaan)Het spel duurt net zolang tot een speler z'n zes pompoenen op het speelbord heeft of tot een speler 5 actiekaarten in bezit heeft genomen. Er volgt dan nog een eindtelling en de speler met de meeste schrikpunten wint het spel. 
Belangrijk voor het spel is je spelersbord die bestaat uit 3 (of 4 bij mastervariant) actiestroken. Deze actiestroken tonen telkens de vijf diverse niveaus van geesten, waarover de glaskogel wordt geschoven om aan te geven tot welk niveau je bent geraakt en de mogelijke acties die je kan ondernemen staan er telkens onder. Tenslotte staat er aan het einde van de rij een plaatsje om aan te geven met een markeersteen of je tijdens de ronde de actiestrook al gebruikt hebt of niet.
De actie "rusten" staat niet afgebeeld op je actiestroken. Als je voor deze actie opteert, neem je alle actieschijven van de strook af en verzet je je markeersteen alsof je een actie zou ondernemen. Deze actiestrook is niet meer bruikbaar tijdens deze ronde, maar is voor de volgende terug volledig ter beschikking. Het uitvoeren van de gekozen actie in je beurt is overigens verplicht. Als je geen beschikbare actie kan uitvoeren, moet je ervoor opteren om te rusten.

De acties : 
1) oproepen : als er ten minste 2 geesten van eenzelfde kleur op een locatie staan, mag je met deze actie nog een extra geest oproepen en in het gebouw plaatsen. Je ontvangt hiervoor een geestfiche in de kleur van de opgeroepen geest. Indien er 5 geesten van dezelfde kleur op het speelbord staan, kan je deze kleur niet meer oproepen.

2) bangmaken : je ontvangt, afhankelijk van de geest waarmee je bangmaakt een aantal schrikpunten (zijnde 1,2,3,4 of 5). Deze schrikpunten heb je nodig om te kunnen opwaarderen.

3) opwaarderen : kies een geest in de stad met een niveau gelijk of lager aan dat van jouw actiestrook (aangegeven door glaskogel) en geef een aantal schrikpunten af (2,3,4,5). Dan ruil je de geest op het speelbord en ontvang je ook een geestfiche in de kleur van de opgewaardeerde geest. Je mag dan het geestniveau op één van je actiestroken (mag ook een andere zijn dan het actieve) verhogen door de glaskogel één stap naar rechts te zetten. 

4) verplaatsen : verplaats een geest van het ene naar het andere gebouw op het speelbord. Je mag enkel horizontaal of verticaal verplaatsen. Er mogen ook nooit meer dan 6 geesten op één locatie staan. (in de mastersversie zelfs maar 4). Je krijgt ook onmiddellijk het bonusfiche dat aanwezig is in het gebouw waarnaar je de geest verhuist. Je mag zo 3 bonusfiche opslaan op je spelersbord en er zoveel gebruiken in je beurt als je wil.

5) vecht : met deze actie kan je een geest een andere geest laten aanvallen in hetzelfde gebouw. Neem de dobbelstenen van de betrokken geesten (kunnen geen geesten van éénzelfde niveau zijn). De actieve speler gooit één dobbelsteen, de andere wordt gegooid door een willekeurige tegenspeler. Als de waarde van de aanvallende geest hoger is, dan wint hij het gevecht. De verliezende geest wordt van het bord gehaald en je ontvangt het bijhorende geestfiche uit de voorraad. Bij verlies gebeurt er niets. Indien er door deze actie geen blauwe geesten meer op het bord zouden staan, zet je er onmiddellijk drie in op één gebouw naar keuze (houd rekening met de limiet van 6, anders plaats je er zo veel mogelijk)

6) spoken : elke speler kan elk gebouw één keer in het spel scoren. Hoe sterker de geesten die je daarvoor gebruikt, hoe hoger de score. Je legt een pompoenfiche op het gebouw om aan te geven dat je dit gescoord hebt en ontvangt 2/4/6/8/10 punten afhankelijk van de kleur waarmee je aanvalt. Je kan enkel aanvallen met een spook dat in de stad aanwezig is natuurlijk en dekt met je pompoen deze score af. 

Actiekaarten : kunnen op éénder welk moment in je beurt gebruikt worden door 3 geestfiches in te leveren zoals gevraagd op de kaart (grijs is naar keuze, sommige verwachten verschillende kleuren). Plaats één van je actieschijven op de kaart, deze blijft er liggen tot het einde van het spel, dus je speelt met één schijf minder. De kaarten zijn beschikbaar voor alle spelers. Indien je een kaart in bezit neemt waarop reeds andere spelers liggen, krijgen deze een bonus (zijnde een spookpunt of alle actieschijven van een actiestrook nemen). Je scoort overigens altijd 3 punten als je een actiekaart claimt. Je hebt actiekaarten die je kan uitvoeren bij een bepaalde actie, anderen kan je spelen wanneer je wenst of leveren punten op aan het einde van het spel.

Bonusfiches : je mag er max. 3 op je spelersbord sparen. Als je ze wenst in te zetten (wat éénmalig is), leg je er een actieschijf onder. Deze schijven komen pas terug beschikbaar als je alle drie de bonuslocaties hebt gebruikt. De gebruikte bonusfiches worden afgelegd. Als de laatste bonusfiche van het speelbord is genomen, worden alle locaties terug aangevuld met bonusfiches. Van elke bonusfiche zijn er 2 in het spel, indien je ze beiden hebt, kan je ze gecombineerd activeren.

Zo gauw een speler al z'n pompoenfiches heeft ingezet of 5 actiekaarten heeft bezet, eindigt het spel na de lopende ronde. De spelers scoren nog eventueel voor actiekaarten en de speler met de meeste spookpunten wint het spel.

Titel : Halloween
Auteur : Angelo de Maio
Uitgeverij : Quined
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 45-90 min.
Leeftijd : 12+

07-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
06-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feuville (Huch)


Feuville is een stad die door z'n inwoners telkens weer wordt opgebouwd, tot Dragomir de draak weer passeert en alles platbrandt. De inwoners trachten met al hun eigenschappen het uitzicht van de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ze proberen te voldoen aan de koninklijke besluiten om op die manier de nodige overwinningspunten te verzamelen. In de doos vinden we 1 speelbord, 90 bouwkaartjes, 30 koninklijke besluiten, 20 graskaarten, 18 feeënfiches, 4 startkaarten, 4 spelerstableaus, 4 scoremarkers, 1 rare kabouterfiguur, 1 startspelerbeker en 2 dobbelstenen.

Het speelbord toont de zes karakters die aanwezig zijn in het spel met daarboven telkens een rij muurkaartjes, torenkaartjes en hemelkaartjes. Daarboven liggen dan ook nog eens zes koninklijke besluiten. Elke speler ontvang z'n spelerstableau, z'n startkaartje en graskaartje met wapenschild. De scoremarker plaats je op de nul op het scorespoor rond het speelbord. De feeënfiches en resterende bouwkaartjes worden per soort terzijde gelegd.  De startspeler zet de startpelerbeker voor zich en neemt de dobbelstenen om het spel te beginnen.

Als je aan de beurt bent, gooi je de twee dobbelstenen en voer je de mogelijke acties uit. Er kunnen zich twee situaties voordoen :
- je gooit 2 x dezelfde waarde en lanceert hiermee de draak die alles komt platbranden wat niet beschermd is (zie later)
- je gooit 2 verschillende waarden en zet de dobbelstenen om beurten in om één van de drie mogelijke acties ermee uit te voeren

Voor elke dobbelsteen apart beslis je of je een actie van het personage uitvoert OF een feefiche gebruikt OF beroep doet op de hulp van de rare kabouter.
1) De acties van het karakter : Leg je dobbelsteen op het bijhorende karakter (afh. gegooide waarde) en kies uit :
- een bouwkaartje uit de kolom nemen en sparen of bouwen volgens de bouwregels
- een koninklijk besluit uit de kolom nemen en sparen of scoren 
- de vaardigheid van de persoon uitvoeren (zie onder)

Bouwregels :
* je bouwt steeds van onder naar boven (muur, toren, hemel)
* je bouwt maximum 3 tegels op elkaar
* er is geen limiet in de breedte
* er zijn geen restricties qua soort tegels die op elkaar mogen gebouwd worden
* verbrande tegels zijn ruïnes waarop niet gebouwd mag worden

Scoretegels : 
* wijktellingen : een kleine wijk (blok van drie bouwelementen) levert je vijf punten op, leg er een grastegel onder om aan te geven dat deze wijk gescoord is, een grote wijk (blok van 2x3 bouwelementen) levert je 10 punten op, leg er een grastegel onder om aan te geven dat deze wijk gescoord is. 
* stadspuntentelling : die kan je maar één keer in het ganse spel uitvoeren. Je telt hiervoor 2 punten per betrokken muur- en torenkaartje van een stad die bestaat uit twee hoektorens en een aantal tussenstukken.
* statussymbolen : 3 punten per stadswacht/gouden ster/rode vlag/griffoen en speciale tellingen : 1 punt per statussymbool in een blok van 2x2 bouwelementen, 3 punten per zelf gekozen type statussymboolDe karakters : 
1) goochelaar : gooi de dobbelsteen zo vaak je wil en tel de waarden op. Zo lang je onder de 10 blijft scoor je pluspunt, ga je over de 10 scoor je niets. De andere spelers krijgen altijd punten, zijnde het verschil tussen je eindtotaal en 10, dus enkel als je exact 10 gooit, scoren ze niet.
2) dief : steel een kaartje uit een tableau van een medespeler en leg het onmiddellijk in je eigen tableau of in je stad (indien je tegenspeler beschermd is door een feefiche kan je hem niet aanvallen)
3) waard : elke speler kiest om beurten één kaartje uit de vitrine en moet deze dan onmiddellijk aanbouwen (niet opslaan!). De actieve speler zelf mag nadat iedereen heeft gekozen, nog een tweede kaartje kiezen. Als een rij volledig leeg is, wordt de vitrine terug aangevuld zoals gebruikelijk.
4) architecte : vul de volledige rijen bouwelementen aan en kies een willekeurig bouwkaartje
5) burgemeester : kies een willekeurig koninklijk besluit en voer uit of sla op in je tableau
6) magiër : je mag 1 of 2 afgebrande kolommen terug omdraaien en herstellen. Bovendien mag je een feefiche kiezen en in je voorraad leggen

Extra karakters in Feuville : 
De Fee : leg een dobbelsteen naar keuze af en kies een feefiche uit de vitrine. Gebruikte fiches worden onmiddellijk gemengd met de trekstapel. Zo gauw alle fiches uit de vitrine zijn gekozen, worden ze aangevuld.
De rare kabouter : spendeer je twee dobbelstenen om in de huid te kruipen van een personage naar keuze. Je kan er dan voor opteren om zoals gewoonlijk een bouwelement te kiezen OF een koninklijk besluit van die kolom OF de eigenschap van het karakter. Nadien leg je de rare kabouter terug op z'n plaats.

De feefiches : 
- de meeste leveren je onmiddellijk een aantal punten op die direct bijzet op het scorespoor
- kies een willekeurig kaartje als er een rij wordt aangevuld
- bescherm je tegen de dief
- bescherm je stad één keer tegen de draak
Je kan maximaal 2 feefiches op je spelerstableau opsparen.

De draak : 
Als je tijdens je beurt twee keer dezelfde waarde dobbelt, worden alle spelers aangevallen door de draak. 
Alle spelers tellen het aantal kolommen in hun stad en het aantal wolken op hun hemelelementen. Heb je evenveel of meer wolken dan kolommen gebeurt er niets voor jou en ben je beschermd tegen de draak. Als je minder wolken dan kolommen hebt, verlies je net zo veel kolommen tot je gelijk staat met het aantal wolken. De kolommen worden omgedraaid en tellen niet meer mee voor tellingen. Je kiest zelf welke kolommen je omdraait. Nadien voert de actie speler een reguliere beurt uit door de dobbelstenen nog een keer te gooien.

Als alle koninklijke besluiten van het speelbord zijn opgebruikt maak je de lopende ronde nog af. Je telt het aantal koninklijke besluiten die je hebt gescoord tijdens het spel. De speler die er het minste heeft, scoort 7 bonuspunten. De speler die het meeste punten heeft verzameld wint het spel en wordt ereburger van Feuville.

Titel : Feuville
Auteur : Udo Peise
Uitgeverij : Huch
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60 min.
Leeftijd : 10+

06-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
05-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Manhattan (Mandoo games)


Manhattan is eigenlijk geen nieuw spel, het is reeds van 1995, van niemand minder dan de auteur van Puerto Rico.
In Manhattan gaan de spelers wolkenkrabbers bouwen in districten in de stadsdelen van Manhattan-eiland. Elke beurt 
spelen de spelers één van hun kaarten om een stuk wolkenkrabber in hun kleur op een bepaalde plaats te bouwen.
De spelers trachten zo hoog mogelijk te bouwen en zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn in een district. Het unieke van
het spel bestaat erin dat de spelers hun gespeelde kaart bekijken ten opzichte van hun relatieve zitplaats, dus dezelfde kaart
laat verschillende spelers toe om ergens anders op het speelbord te bouwen.

Het spel bestaat uit 45 bouwkaarten, 1 speelbord en 96 bouwelementen (in 4 niveaus), 4 spelerskaarten, 4 scoremarkers en 1 startspelermarker.
Elke speler kiest een spelerskleur en neemt de bouwelementen in z'n kleur in z'n voorraad. Z'n scoremarker plaatst hij op nul op het scorespoor.
Er wordt een willekeurige startspeler gekozen die de startspeler krijgt, de bouwkaarten schud en er aan elke speler vier op handen geeft.

Het spel wordt opgedeeld in vier delen. Voor de start van elk deel nemen de spelers 6 bouwblokken uit hun voorraad op hun spelerskaartje.
Daarna voeren de spelers, vertrekkende van de startspeler, telkens 3 acties uit :
- speel een handkaart uit
- bouw een bouwelement op de aangegeven plaats (van de kaart) op het speelbord. Je hebt de keuze uit de zes districten, maar moet het wel op het vakje dat staat aangeduid op de kaart (zie ook bouwregels onder)
- trek een nieuwe kaart van de trekstapel
Dit principe wordt herhaald tot alle spelers hun zes bouwelementen gebouwd hebben. Er volgt nu een waardering waarin elke speler scoort voor z'n gebouwen. 
Daarna kiezen de spelers wederom zes nieuwe bouwelementen en start een volgende ronde. Aan het einde van de vierde telling, eindigt het spel en wint de speler met de meeste punten.

Bouwregels : 
- torens horen bij de speler die er als laatste gebouwd heeft, dus z'n kleur is bovenaan te zien
- je mag opteren voor eender welk niveau van bouwelement op een leeg veld of eigen torens
- voor torens die van een andere speler zijn geldt de regel dat nadat je een bouwelement hebt toegevoegd je minstens evenveel verdiepingen moet hebben in de ganse toren als de vorige eigenaar.

Scoren : er worden drie zaken gewaardeerd
- de hoogste toren : indien er één hoogste toren is, scoort de eigenaar 3 punten. Indien er meerdere torens het hoogste zijn, krijgt niemand de punten.
- meerderheden : voor elk district wordt er gekeken welke speler een meerderheid aan torens beheert, hij scoort 2 punten. Indien er geen meerderheid is, krijgt niemand punten.
- aparte torens : elke speler krijgt 1 punt voor elke toren die ze beheren. Je scoort deze punten sowieso, ook al heeft de toren al punten opgebracht bij de vorige scores.
Het totaal aan punten wordt bijgezet op het scorespoor met de scoremarkers. 

Titel : Manhattan
Auteur : Andreas Seyfarth
Uitgeverij : Mandoo games
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 45 min.
Leeftijd : 10+

05-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
04-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Flamme rouge - peloton (Lautapelit)


Flamme rouge is één van de eerste uitbreidingen in onze speelgeschiedenis waarnaar we echt uitkeken. Voor mij persoonlijk is Flamme rouge het beste wielrennerspel op de markt, in z'n eenvoud en speelplezier. Maar het smaakte vooral naar erg veel meer. En ik kan je nu echt wel verlekkeren met deze uitbreiding die volgende zaken met zich meebrengt : 2 extra spelerskleuren, een variant om tot 12 spelers aan de slag te gaan, nieuwe ritkaarten, nieuwe baantegels, kasseien, wegversmallingen, bevoorrading en zelfs ontsnappingen zijn aan de orde. Bovendien kan je ook aan de slag gaan met dummy-tegenstanders die dienst doen als peloton of sterke tegenstander die je nog tracht in te halen.  

Concreet vind je in de doos : 2 spelersborden (roos en grijs), 4 wielrennertjes in de nieuwe kleuren, 106 kaarten (60 energiekaarten voor de nieuwe kleuren, 30 extra vermoeidheidskaarten, 6 ritkaarten, 2 overzichtskaarten, 6 sterk-team-kaarten, 2 peloton-kaarten) en 9 nieuwe baantegels.

- De nieuwe baantegels tonen verbredingen (3 baanvakken) en versmallingen (1 baanvak). De gekende regels blijven gelden, rechts blijft aan de leiding en in de versmallingen kan een verstopping ontstaan als een renner de rest ophoudt.
- De kasseien in het spel komen vaak op een versmalling voor en hier kan niet geslipstreamd worden. 
- De bevoorradingszones bevinden zich op de brede 3-baansvakken, je minimumsnelheid is hier steeds 4 en slipstreamen kan hier naar hartelust
- De ontsnappingsvariant (aangeraden bij 5 of 6 spelers, maar kan ook bij 3-4 spelers) : Vooraleer het spel te starten, kiezen de spelers één van hun rijders, trekken vier kaarten en bieden met één van deze kaarten om in de ontsnapping te kunnen zitten. Dit proces wordt herhaald. Gelijktijdig worden de geboden kaarten getoond en de spelers met de hoogste opgetelde waarden nemen de plaatsen aan op de nieuwe baantegels (in geel aangegeven) waar de ontsnapping z'n wedstrijd begint. De gespeelde kaarten van de spelers in de ontsnapping worden afgelegd en vervangen door 2 uitputtingskaarten.
- Ontwerpen van eigen ritten : de spelregels voorzien hier enkele nuttige tips en tricks
- De dummy teams kunnen gebruikt worden als peloton of sterk team. Bij het peloton fungeert één speelkleur gewoon als peloton. Elke ronde wordt de bovenste kaart van de rouleurdeck gespeeld en de beide renners verplaatst zoals gebruikelijk. Het peloton start altijd al op de ontsnappingsplaatsen en bovendien wordt er in de decks een pelotonkaart geschud  die de voorste rijder 2 stappen en de laatste 9 stappen laat zetten. Het peloton neemt nooit vermoeidheidskaarten.     
De sterke teams volgen dezelfde regels als het peloton maar worden gezien als aparte rijders met elk hun eigen deck. Elk deck heeft nog een extra "kracht"kaart erin geschud. Ook dit team start op de ontsnappingsplaatsen voor de rest.
- Solo-variant en spel voor 2 : hiervoor doe je een beroep op het peloton en de sterke teams. Speel je alleen, dan krijg je ook al 3 vermoeidheidskaarten, verdeeld over je rijders naar eigen inzicht, voor de start. 
- Meer dan 6 spelers? Elke speler kiest één rijder en één deck. Je speelt dus alleen met een sprinter of alleen met een rouleur. De spelersborden zijn niet nodig. 


                   Welkom in de hel van Roubaix!!! 

Titel : Flamme rouge - Peloton (enkel met het basisspel Flamme rouge te spelen)
Auteur : Asger Harding Granerud
Uitgeverij : Lautapelit
Aantal spelers : 1-12
Speelduur : 30-60
Leeftijd : 8+

04-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
03-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dokmus - Return of Erefel (Lautapelit)


Dit is de eerste mini-uitbreiding voor het abstracte spel Dokmus dat Lautapelit vorig jaar mee naar Essen bracht. 
In deze uitbreiding vinden we 4 dubbelzijdige landtegels, 2 dubbelzijdige scenariotegels en 1 nieuwe bewakertegel (Erefel).
Al de spelregels uit het basisspel blijven steeds behouden (tenzij anders vermeld). Je kan kiezen welk materiaal je al dan niet gaat toevoegen. 

De nieuwe landtegels : De nieuwe tegels kunnen naar believen gecombineerd worden met deze van het basisspel. Voor 2 spelers kies je 12 willekeurige tegels. Voor 3 of 4 spelers kies je 8 willekeurige tegels.

Nieuw terrein : de nieuwe landtegels tonen sommige velden (bos en weide) met wegen op. Indien een speler z'n speelstuk naar dit veld zou bewegen, mag hij z'n speelstuk één stap verder zetten. Dit kan wel enkel als de velden (zowel met weg als eindveld) leeg zijn. 

Erefel : nadat alle spelers hun nieuwe bewaker hebben gekozen, worden de resterende bewakers opengedraaid. Het hoogste nummer onder deze tegels is het nummer van Erefel tijdens die ronde. Een keer tijdens z'n beurt, wanneer je een speelstuk zou inleveren om water te passeren of een bos binnen te gaan, kan je dit gratis doen (zonder het speelstuk op te offeren). 

De scenario's : Voor een spel te beginnen kan je telkens een scenario kiezen dat geldig is tijdens de ronde. De basisspelregels kunnen hiermee een beetje "thematisch" veranderen afhankelijk het gekozen scenario. Leg de scenariotegel in het midden van het speelveld. Deze tegel wordt gezien als een leeg veld als je er door zou bewegen. 
- ijs : alle watervelden zijn bevroren, je kan over deze velden schuiven naar een aangrenzend veld. Je hoeft hiervoor geen speelstuk op te offeren dit keer. 
- wind : de spelers kunnen meerdere velden schuiven over wegen. In een weide vang je ook wind en kan je één veld verder bewegen. Alle velden moeten wel leeg zijn om hier gebruik van te maken, je kan niet over andere speelstukken heen "springen". 
- water : de scenariotegel geldt als een groot meer. Spelers kunnen dit meer passeren zoals elk andere waterveld.
- zon : wanneer een speler een speelstuk op een ruïne plaatst op een tegel die orthogonaal grenst aan de zon-scenario-tegel, dan kan je de extra actie van de ruïne gebruiken op éénder welke tegel, je hoeft het effect dus niet uit te voeren op de tegel van de ruïne zelf.

Titel : Return of Erefel (uitbreiding enkel te spelen met basisspel Dokmus)
Auteur : Mikko Punakallio
Uitgeverij : Lautapelit
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 30-45 min.
Leeftijd : 10+

03-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
02-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cacao - diamante (Abacusspiele)


Cacao - diamante is de 2de uitbreiding voor het populaire tegellegspel "Cacao". Deze uitbreiding bestaat uit 4 modules die naar hartelust kunnen gemixt worden met het basisspel en de 1ste uitbreiding. Ze kunnen zelfs met z'n allen op een hoopje gegooid worden om de "big game" te spelen. Ik ga me in deze beschrijving beperken tot de nieuwe modules. De aanpassingen die je eventueel moet uitvoeren in combinatie met uitbreiding 1 staan netjes in de spelregels.

Module 1 : De edelsteenmijnen
Materiaal : 5 jungletegels "edelsteenmijn", 7 maskerfiches (waarden 8,9,10,12), 1 mijnkar, 32 edelstenen (in 4 kleuren).
Doe alle edelstenen in de mijnkar en leg de maskerfiches naast het speelbord.
Verwijder voor aanvang van het spel 5 tempelfiches uit het spel en vervang ze door de edelsteenmijnen. Als een edelsteenmijn in het spel komt, neemt de actieve speler de mijnkar en schudt er 6 edelstenen uit die hij op de tegel legt. Eens de tegel in het speelveld wordt gelegd,  nemen de spelers, vertrekkende van de actieve speler,  die arbeiders hebben liggen aan de mijn 1 edelsteen per arbeider. Als je een set van 4 verschillende kleuren hebt, ruil je deze onmiddellijk om tegen de maskerfiche met de laagste waarde. Aan het einde van het spel tel je de goudmunten op de maskerfiches bij je eindtotaal. Elke resterende edelsteen in je voorraad is 1 goud waard. 

Module 2 : De levensboom
Materiaal : 3 jungletegels "levensboom".
Verwijder bij aanvang van het spel 3 goudmijnen uit het basisspel en vervang ze door de levensboomtegels. Voor elke geactiveerde arbeider aan de levensboom neem je 1 goud uit de voorraad. Indien je een tegel naast de levensboom legt zonder arbeiders ontvang je 3 goud. 

Module 3 : De gunst van de keizer
Materiaal : 1 keizersfiguur (meeple)
Na de reguliere setup plaats je de keizer op de markt (verkoopprijs 2). Elke keer een speler een arbeidertegel plaatst in de rij of kolom van de keizer, beweegt hij de keizer naar z'n zojuist geplaatste tegel en krijgt hiervoor 1 goud. Indien de desbetreffende speler z'n volgende beurt speelt en de keizer staat nog steeds op z'n tegel, dan ontvangt hij wederom 1 goud, enz.

Module 4 : De nieuwe arbeiders
Materiaal : 16 nieuwe arbeiderstegels (in de vier spelerskleuren)
De samenstelling van deze nieuwe tegels is anders dan die van het basisspel en zorgen dus voor nieuwe mogelijkheden. Voor het spel dienen de spelers overeen te komen welke tegels ze al dan niet gaan gebruiken. Alle spelers hebben uiteraard wel eenzelfde aantal tegels en dezelfde soort. Door meer tegels toe te voegen, ga je de ganse jungle kunnen uitbouwen en zelfs meer gaan overbouwen. De spelregels geven wel enkele richtlijnen voor een uitgebalanceerd spel qua jungletegels in verhouding tot de arbeidertegels.

De "big game"- variant (enkel voor 3 of 4 spelers) : 
Gebruik het basisspel samen met alle modules van de beide uitbreidingen. Bij 4 spelers gebruik je alle tegels. Bij 3 spelers verwijder je 2 x enkelvoudige plantage, 2 x goudmijn waarde 1, 1 x markt, verkoopsprijs 2, 1 x markt, verkoopsprijs 3 en 1 x water

Titel : Cacao - diamante (uitbreiding, enkel te spelen met het basisspel Cacao)
Auteur : Phil Walker-Harding
Uitgeverij : Abacusspiele
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60 min.
Leeftijd : 8+

02-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
01-12-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Harald (RUNES editions)


Dit spel kwam eerder toevallig bij ons aangewaaid, omdat we Blackwood bij dezelfde uitgeverij gingen oppikken in Essen. Ik wist eigenlijk niets over dit spel, maar een korte research leerde ons dat het spel reeds enkele jaren oud is en ook al verscheen in de EGG-reeks bij Eagle Gryphon. Toch plaatsen we het spel graag in deze Essen-reeks, daar we het spel vanuit deze fantastisch beurs konden scoren.

Harald is een klein kaartspel dat zich afspeelt in een magisch koninkrijk waar er duchtig gestreden wordt om de nieuwe adel te vormen. Iedereen wil wel in de raad van de koning terechtkomen en ieder doet dat op z'n eigen slinkse manier door invloed uit te oefenen en z'n specifieke eigenschappen goed te gebruiken. 
Het spel bestaat uit 66 kaarten, 11 keer één van de zes karakters (zoals hieronder afgebeeld). Daarnaast zijn er 4 speeloverzichten en een scoreblokje. 
Bij 3 en 4 spelers gebruik je alle kaarten, bij 2 spelers verwijder je 2 kaarten per soort uit het spel. De kaarten worden als geschudde en gedekte trekstapel en vitrine met 4 open kaarten klaargelegd en elke speler krijgt 5 kaarten op handen. Uit deze vijf kaarten kiest iedere speler één startkaart die hij gedekt voor zich legt. Als iedereen gekozen heeft, worden deze kaarten opengedraaid en kan het spel beginnen.In het spel zullen spelers kaarten toevoegen aan het koninklijk hof (centrum van de tafel) en hun eigen "dorp" (rij van karakterkaarten). Leg dezelfde soort kaarten steeds in een rijtje op elkaar, zodat je een goed overzicht houdt van welke kaarten hoeveel keer aanwezig zijn.
In een beurt voert een speler telkens 3 stappen uit in de onderstaande volgorde :
1) speel in kaart in het midden van de tafel : sorteer de kaarten per soort, ze zijn de vermenigvuldiger bij de eindtelling
2) speel een kaart in je eigen dorp : de speler kan (mag) de speciale eigenschap van deze kaart gebruiken op het moment dat hij ze in z'n dorp speelt (zie onder)
3) vul je hand terug aan tot 4 kaarten : vul je hand aan met kaarten van de trekstapel of de openliggende vitrine die steeds onmiddellijk wordt aangevuld

Na een aantal ronden 10/8/6 bij 2/3/4 spelers eindigt het spel en volgt de eindtelling. Er liggen nu in de speler z'n hof een aantal kaarten gelijk aan het aantal ronden +1.
Tijdens de laatste ronde stuur je overigens geen kaarten meer naar het hof, enkel naar je dorp (en voer je het effect eventueel nog uit). Je hand wordt nadien afgelegd en je eindscore bepaald vooraleer de volgende speler aan de beurt komt. 

De punten zijn de som van alle vermenigvuldigingen tussen het aantal kaarten die je in je dorp hebt met deze in het koninklijk hof van éénzelfde soort. Daarnaast leveren sommige kaarten extra bonusoverwinningspunten op voor specifieke voorwaarden (zie onder). De speler met de meeste punten wint het spel.

De karakters :
- Smid (zwijn) : draai 2 kaarten in 2 verschillende gebieden om. Bonus : scoor 4 punten indien er meer strijders dan smeden in je dorp liggen.
- Strijder (beer) : verwijder een kaart uit een dorp en vervang het door de bovenste kaart van de trekstapel. Bonus : +1 punt voor elke bard in je dorp.
- Bard (vos) : ruil een kaart uit je hand met een kaart uit je dorp. Bonus : scoor 4 punten indien er meer handelaars dan bards in je dorp liggen.
- Navigator (geit) : ruil een kaart uit een dorp met een kaart in het hof. Bonus : scoor 4 punten indien er evenveel navigators als scouts in je dorp liggen.
- Handelaar (lynx) : rul een kaart van je dorp met één uit een ander dorp. Bonus : +1 punt per navigator in je dorp.
- Scout (wolf) : gebruik het effect van de kaart die je net naar het hof stuurde (indien een scout, is er geen effect). Bonus : +2 punten per gedekte kaart in je dorp.

Titel : Harald
Auteur : Rémi Gruber
Uitgeverij : RUNES edition
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 30 min.
Leeftijd : 10+

01-12-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
30-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pocket Ops (Geek Attitude Games)


Pocket Ops is niets minder dan "OXO"-het bordspel. Maar vooraleer je wegklikt, zou ik toch maar eens aandachtig deze beschrijving lezen, want er zit meer in dit kleinood dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Qua materiaal valt dit nog wel best mee, een speelbordje, 1 doodsmachine-fiche, 2 kristalfiches, 1 toegangscode-fiche, 18 kaarten (9 rood, 9 blauw), 14 spionmarkers (7 rood, 7 blauw) en 16 specialisten (8 rood, 8 blauw). De spelopstelling is nog simpeler. Leg het speelbord in het midden van de tafel, de doodsmachine en juwelen ernaast. Elke speler neemt z'n stapel kaarten en z'n spionnen. De specialisten worden gedekt klaargelegd, elke speler trekt er 2 en kiest er één uit. De spelers maken aan elkaar bekend welke specialist ze hebben gekozen en voegen deze toe aan hun spionmarkers.

Doel van het spel is om het snelste 2 spelletjes te winnen (best-out-of-3). In een speelbeurt nemen de beide spelers om beurten een andere rol aan. De ene speler gaat voorspellen, de andere gaat een spion op het speelbord plaatsen. Concreet verloopt een beurt als volgt. 
- Speler A voorspelt waar speler B z'n spion gaat plaatsen en legt de kaart met dit cijfer gedekt voor zich neer.
- Speler B kiest een vrije plaats op het speelbord en zet één van z'n spionnen (of specialist) op dit vak.
- Speler A draait z'n voorspelling open en kijkt of deze klopt.
- Indien de voorspelling klopt, moet speler B z'n spion terug van het speelbord nemen. Indien de voorspelling fout was, blijft de spionmarker liggen.
- Indien speler B een specialist plaatste, mag deze nu z'n speciale eigenschap uitvoeren (zie specialisten)

Indien een speler nu drie spionnen op een rij heeft kunnen leggen, wint deze speler de ronde. Is dit nog niet het geval, dan draaien de rollen om en gaat speler B voorspellen en speler A een spion plaatsen. Het spel kan een "Mission impossible" zijn als geen enkele speler nog 3-op-één-rij kan scoren, als beide spelers gelijktijdig 3-op-een-rij halen door de eigenschap van een specialist of wanneer de spelers geen vak meer kunnen kiezen aangezien de voorspelling altijd juist zou zijn. In dit geval verliest de speler met de toegangscode-fiche (de speler die normaal een spion moest plaatsen). De winnaar van een ronde scoort 1 juweel. Bij een tweede winst, ontvang je de doodsmachine, je stopt het juweel erin en wint het spel.
De specialisten :
- mol : ruil een eigen spion en vijandelijke spion van plaats, op voorwaarde dat beiden aan de mol grenzen (orthogonaal en diagonaal)
- ninja : je mag een vijandige, aangrenzende spion van het speelbord verwijderen
- inbreker : je mag de inbreker van plaats wisselen met een vijandige, aangrenzende spion
- hacker : je mag vanaf de volgende beurt 2 voorspellingskaarten spelen tot je de tegenstander een keer te slim af bent
- moordenaar : plaats deze op een vijandige spion en verwijder deze uit het spel, de moordenaar neemt die plaats in
- boodschapper : plaats de boodschapper op een eigen spion waar aangrenzende lege vakken zijn en verplaats de spion naar één van deze lege vakken
- commando : duw de commando in een richting naar een vijandige spion en duw deze één vak verder, op deze manier zet je een kettingreactie in gang waardoor er spionnen van het speelbord kunnen worden geduwd
- scherpschutter : je mag een vijandige spion op één of twee vakken verwijderd van de scherpschutter van het speelbord verwijderen. Je kan doorheen een bezet vakje schieten op een volgend slachtoffer

Titel : Pocket Ops
Auteur : Brendan Beran
Uitgeverij : Geek Attitude Games
Aantal spelers : 2
Speelduur : 15 min.
Leeftijd : 8+

30-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
29-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blackwood (RUNES editions)


Vandaag duiken we diep in de donkere wouden van Blackwood, een dorpje gekend voor z'n vele heksen. Ze schuimen de bossen af op zoek naar ingrediënten voor hun toverdrankjes. De raad van grote tovenaars heeft een vacature voor hun raad van bestuur en zijn op zoek naar een geschikte kandidaat-tovenaar om dit plaatsje in te nemen. Heb jij wat nodig is om de job te krijgen? 

In de doos vinden we een speelbord (3 deeltjes), 12 magische houten heksmeeples, 8 speeloverzichten (Frans/Engels), 1 bosmarker, 40 toverdrankkaarten, 56 boskaarten, 18 toverspreukkaarten, 30 munten waarde 1, 20 munten waarde 5, 1 startspelerketel, 10 Fagus Bok fiches, 1 expeditiemarker en de spelregels.
Leg het speelbordje samengesteld in het midden van de tafel en plaats de expeditiemarker op de 1. Sorteer de toverspreukkaarten en leg ze links (er worden er een aantal gebruikt gelijk aan het aantal spelers min 1). Schud de toverdrankkaarten en leg er 6 open, de rest vormt een trekstapel. Schud de boskaarten en vorm een aantal rijen, gelijk aan het aantal spelers +1, van 5 kaarten. Plaats de bosmarker op het eerste plaatsje op het bosspoor.  Kies een willekeurige startspeler en geef deze de startspelerketel. Elke speler neemt z'n drie heksmeeples en 8 geld.Blackwood wordt gespeeld over 3 expedities. Elke expeditie bestaat op z'n beurt uit 5 ronden waarin je 2 stappen doorloopt :

1) Bosexploratie : om beurten, vertrekkende van de startspeler, plaatsen de spelers één van hun heksen op een boskaart naar keuze. Indien je reeds al je meeples in het bos hebt staan, kan je deze actie niet meer ondernemen. Je kan je heks enkel op een vrije kaart plaatsen. Tijdens deze actie mag je eventuele optionele acties van de toverspreukkaarten uitvoeren.

2) Terugkeren naar de stad : we gaan eerst op zoek naar de nieuwe startspeler, dit is de speler wiens heksfiguur het verste verwijderd is in de kolom van de bosmarker (ronde waarin we ons bevinden). Deze speler krijgt de startspelerketel voor zich en zal de volgende ronde als eerste aansnijden. Nadien kunnen de spelers de kaarten kopen uit de rij van de bosmarker, vertrekkende van de figuur die het dichtste bij de marker staat. Hfksfiguren die niet in de kolom van de bosmarker staan, blijven staan tot een volgende ronde of beurt waarin de marker wel in deze kolom staat. De speler kan een kaart kopen, door de gevraagde prijs te betalen of de kaart af te leggen. De rest van de kaarten schuift naar links door. Hierdoor zouden heksfiguren die eerst een kolom te ver stonden toch in de huidige ronde geïncasseerd kunnen worden. Nadat alle mogelijke kaarten van een ronde zijn weggenomen, worden de lege plaatsen in het bos terug opgevuld met boskaarten van links naar rechts en van onder naar boven. De bosmarker wordt één stap (kolom) naar rechts verschoven en dan begint er een nieuwe ronde. Als je aan het einde van het bosspoor bent aanbeland, verplaats je ook de expeditiemarker één stap. Alle boskaarten die een speler nog voor zich heeft liggen, worden afgelegd en je krijgt nog de helft van hun waarde. Gebruikte toverspreukkaarten worden terug opengedraaid en kunnen terug gebruikt worden in de volgende expeditie. Na drie expedities eindigt het spel en worden de punten geteld.

- Tijdens een beurt kan een speler steeds een toverdrankkaart aanschaffen door de gevraagde boskaarten (ingrediënten) af te geven. Je kan meerdere boskaarten combineren om meerdere toverdrankkaarten gelijktijdig aan te schaffen. Je krijgt naast de toverdrankkaart ook het aangegeven aantal munten.
- Je kan tijdens je beurt ook een aantal toverdrankkaarten afgeven om een toverspreukkaart aan te schaffen. Je draait de toverdrankkaarten (2 in de gevraagde kleur) om (om aan te geven dat je ze hebt gebruikt, de punten blijven geldig) en neemt een toverspreukkaart die je vanaf nu kan gebruiken, éénmalig per expeditie. De kosten van de kaart bedragen telkens een munt meer per toverspreuk die je aanschaft, beginnende van 2 geld.
- Je mag ook altijd een toverdrank verkopen. Draai en roteer de toverdrankkaart en ontvang het aangegeven aantal munten. De kaart is nu wel minder overwinningspunten waard.
- Je kan ook altijd een lening aangaan bij Fagus Bok, als je minder dan 2 geld bezit. Je neemt een Fagus Bok fiche en 5 geld, maar deze Fagus Bok fiche levert je wel 5 strafpunten op aan het einde van het spel.De toverspreuken (éénmalig te gebruiken tijdens een expeditie) :
- plaats 2 heksmeeples in je beurt
- betaal de kosten van een boskaart niet
- ruil 2 boskaarten van plaats
- gebruik als een joker ingrediënt
- trek 5 boskaarten van de trekstapel, hou er één en betaal slechts de halve prijs
- verplaats een heksmeeple van een tegenstander naar een andere kaart en betaal hem 2 munten uit de voorraad

Titel : Blackwood
Auteur : Philippe Tapimoket
Uitgeverij : RUNES editions 
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 45-60 min.
Leeftijd : 10+

29-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
28-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Loot island (What's your game)

We zijn de laatste jaren al serieus verwend geweest door What's your game. Hun grote dozen slaan telkens in als een bom bij ons. Dit keer komen ze nog eens een keertje met een kleiner doosje op de proppen en dat wil daarom zeker niet zeggen dat het minder is. Je mag je alleszins verwachten aan een lijvig kaartspel met de nodige toeters en bellen en mogelijkheden. 

In de doos vinden we een speelbord (met hoofdeiland), 7 kleine eilandtegels, 1 startspelertegel, 1 schip, 15 kompasschijven, 5 karakterkaarten, 80 vloekblokjes, 18 gebeurteniskaarten, 74 schatkaarten, 88 landkaarten, 14 heelsterkaarten, 5 referentiekaarten, 1 scoreblokje en vooral de Nederlandstalige spelregels incluis.
Het spelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. Elke speler kiest een kleur en neemt z'n 3 kompaanschijven, een karakterkaart en 3 vloekblokjes die hij op z'n karakterkaart legt. Plaats het schip op een hoek van het hoofdeiland (op één van de voorziene plaatsen). De schatkaarten worden geschud en als 4 aparte trekstapels klaargelegd (aangegeven door Romeinse getallen op achterzijde). De landkaarten vormen een geschudde en gedekte trekstapel. Elke speler krijgt alvast 7 landkaarten op handen. De heelsterkaarten worden geschud en er worden er zoveel gebruikt als het aantal spelers. De B-gebeurteniskaarten worden geschud, 4 getrokken en in het midden van het speelbord gelegd. Daarna worden de A-gebeurteniskaarten geschud en 1 gedekt bovenop de stapel gelegd. De overige gebeurteniskaarten worden niet gebruikt in dit spel. Bepaal een willekeurige startspeler en leg het resterende materiaal (vloekblokjes en kleine eilandentegels) als voorraad klaar.


De spelers zijn schattenjagers, die nadat ze de stukken van oude schatkaarten gevonden hebben, naar het schateiland zeilen om daar de begraven buit te zoeken.
Het spel verloopt over 5 rondes, die op hun beurt bestaan uit 3 fasen :

1) Voorbereiding : het schip zeilt naar de volgende kust op zoek naar nieuwe schatten. Verplaats het schip in de richting van de boeg één stap omheen het eiland. Alle kleine eilanden die in de vorige ronde gebruikt werden, worden terug op de voorkant gedraaid. Verwijder de gebeurteniskaart van de vorige ronde en draai de volgende kaart open. Elke speler mag nu een aantal handkaarten die je niet gebruikt hebt in de vorige ronde afleggen. Nadien vul je je hand terug aan tot 7 kaarten met kaarten van de trekstapel.

2) Acties : speel om beurten je landkaarten uit om kleine eilanden te gebruiken en het persoonlijk voordeel ervan te benutten. Ofwel leg je aan op het hoofdeiland en plaats je één van je kompasschijven om te proberen de schatkaart samen te puzzelen en schatten te vinden. Er is ook nog een derde mogelijkheid en dat is passen in je beurt. De rest van de lopende ronde wordt je overgeslagen. De speler die als eerste past, neemt de startspelertegel. Deze fase blijft lopen tot alle spelers gepast hebben.
De acties even uitgelicht :
- Een klein eiland bezoeken : leg 2 kaarten van dezelfde kleur af en kies één van de openliggende kleine eilandtegels. Je mag de afgebeelde actie uitvoeren. Draai de tegel daarna om naar de gedekte zijde. Deze acties zijn het verwijderen van vloekblokjes, landkaarten trekken, je kompasschijf verplaatsen naar onderaan in een stapel, een vloekblokje nemen en schatkaart ontvangen, een kompasschijf inbrengen, het schip naar een volgend deel van het eiland verplaatsen.
- Kaarten spelen op het hoofdeiland : aan elke zijde van het eiland zijn er telkens 2 aanlegplaatsen. Kies één van deze plaatsen, plaats er een kompasschijf (indien je er nog geen hebt liggen) op eventueel eerder geplaatste kompasschijven. Leg 1 of meer landkaarten van dezelfde kleur aan. Je mag een nieuwe kolom starten of een bestaande kolom uitbreiden. De eerste kaart is naar keuze (enkel de kleur moet verschillend zijn voor beide aanlegplaatsen). Elke verdere kaart moet van dezelfde kleur zijn, aan het einde van de kolom worden bijgelegd en van een gelijke of hogere waarde zijn als de kaart er direct voor. Een jokerkaart (ster) kan steeds afgelegd worden en neemt de waarde aan van de vorige kaart. Sommige kaarten hebben een speciaal effect dat je mag uitvoeren als je de kaart speelt (bv. afleggen vloekblokje, kaart trekken). De kaarten met waarde 1 hebben speciale plaatsingsregels (alle spelers nemen een vloekblokje als je een kolom met een kaart waarde 1 begint ofwel komt ze als eerste in de kolom te liggen en mag je 1 kaart trekken of 1 blokje afleggen).

3) Buit vinden : er moeten minstens 6 kaarten in een kolom zijn aangelegd om de kust te verkennen. Kaarten met het symbool +1 tellen als 2 kaarten overigens. De aanlegplaats met de meeste kaarten gaat met de grote buit lopen en wordt als eerste verkend. 
Je legt een aantal schatkaarten open gelijk aan het aantal kompasschijven + het aantal afgebeelde schatsymbolen op de landkaarten. In volgorde van de kompasschijven (onder naar boven) nemen de spelers 1 van de openliggende schatkaarten en besluit je om ze te houden of af te leggen. Dit proces wordt herhaald tot alle schatkaarten verdeeld zijn. Daarna wordt de volgende aanlegplaats verkend indien er voldoende landkaarten zijn gespeeld. Hier is de buit kleiner en trek je enkel een schatkaart open voor landkaarten met een schatsymbool (niet voor kompasschijven). Daarna worden ook deze schatkaarten verdeeld zoals hierboven beschreven. 
- als je een schat houdt, neem je ook het overeekomstige aantal afgebeelde vloekblokjes op de kaart in je voorraad. Sommige schatten laten ook toe om blokjes te verwijderen.
- als je een schat aflegt, mag je tot 2 vloekblokjes verwijderen en 1 blokje voor elke amulet dat je voor je hebt liggen. (deze vind je ook tussen de schatten)
Na het schatten zoeken komen de kompasschijven van deze kust terug naar de bewuste spelers en worden alle landkaarten in deze kolommen afgelegd. De ronde eindigt hier.

Na de vijfde ronde worden alle kusten nog een keer verkend volgens het bovenstaand principe. Tijdens deze laatste verkenning worden enkel kleine buiten gevonden, dus geen schatkaarten meer verdelen voor kompasschijven. Spelers die aan het einde van het spel 13 of meer vloekblokjes hebben, worden geëlimineerd en kunnen niet deelnemen aan de slotwaardering. 
De heelsterkaarten worden opengelegd en beginnende met de speler met de minste vloekblokjes kiest elke speler (die nog in het spel is) één kaart. Tenslotte berekenen de spelers hun slotscore.
- het aantal gouden munten opgeteld op al hun schatten
- 5 gouden munten voor de startspelertegel
- betaal de kosten van overgebleven vloeken, zoals bepaald door de gekozen heelsterkaart (als je de kosten niet kan betalen, wordt je geëlimineerd uit het spel)
De speler met de hoogste resterende waarde wint het spel. Bij gelijkstand wint de speler die het dichtst bij de startspeler zit. 
 
Titel : Loot island
Autuer : Aaron Haag
Uitgeverij : What's your game
Aantal spelers : 2-5
Speelduur : 30-60 min.
Leeftijd : 10+

28-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
27-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tribes - early civilization (Tea Time Productions)


In Tribes - early civilizations begeleiden de spelers hun stam om te overleven en te evolueren naar rijkdom en welvaart. 
Je start het spel met een kleine stam in een klein gekend gebied en probeert dit stelselmatig uit te bouwen, nieuwe technologieën uit te vinden,
nieuwe landen te ontdekken, vijanden te verdrijven en catastrofes te overwinnen. De stam die als eerste uitgroeit tot een echte civilisatie wint.

Het spel komt met een speelbord (overzichtsbord met de sporen waarin de spelers zich bekwamen, scorespoor en een overzicht van de mogelijk te vinden technologieën), 60 hutten, 60 technologieblokjes, 16 civilisatie-niveau-markers en 4 scoremarkers (in de 4 spelerskleuren), 1 startspelerfiche, 50 landtegels (met elk hun grondstof die ze opleveren), zakje, 20 schelpen (betaalmiddel), 3 start-actie-tegels, 3 extra-actie-tegels, 10 paleothologische-technologietegels, 10 neolitsche-technologietegels, 10 bronzen-tijd-technologietegels, 12 prehistorische-gebeurtenistegels en 4 overzichtstegels.
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De spelers plaatsen hun markers op het begin van de vier sporen (beweging, ontdekking, groei en kracht). Naast het speelbord worden de 3 start-actie-tegels in een kolom (willekeurig) klaargelegd. Leg de technologietegels van de drie verschillende niveaus op het speelbord (3 van elk), de resterende gaan uit het spel. Je moet ervoor zorgen dat er minstens één technologie ligt die een extra-actie-tegel toevoegt aan het spel. 
Elke speler neemt 3 landtegels en vormt een driehoek met de tegel voor zich. Je moet minstens 2 verschillende grondstoffen hebben om te starten. Elke speler neemt het materiaal in z'n kleur, een speeloverzicht en 5 schelpen. De scoremarker tenslotte wordt op nul gezet (1 voor speler 3 en 4) van het scorespoor en een er wordt een willekeurige startspeler gekozen.Voor de eerste beurt plaatst elke speler één van z'n hutten op één van z'n landtegels. Daarna spelen de spelers om beurten tot een speler het vooropgestelde aantal overwinningspunten heeft behaald. (35/30/25 punten bij 2/3/4 spelers)
In een speelbeurt doorloop je de volgende stappen :
1) Plaats een schelp op elke actietegel onder de tegel die je wil nemen. Neem je de onderste kost het je natuurlijk geen schelpen.
2) Neem de tegel en eventueel alle schelpen die erop liggen.
3a) Indien de tegel een actie is, leg je het bovenaan de kolom met actietegels en voer je de actie uit OF doe je een uitvinding (enkel als de tegel dit toont)
3b) Indien de tegel een prehistorische gebeurtenis is, voer je deze uit
4) Schuif de tegels naar beneden om gaten weg te werken en dan is de volgende speler aan de beurt.

Acties : indien je een actietegel neemt, wil dit zeggen dat je de actie moet uitvoeren of een uitvinding moet doen. Je kan niet beiden doen in je beurt.
- Groei : neem evenveel hutten als jouw "groei" niveau en plaats ze op één of meer landtegels waar je minstens één hut hebt. Er mogen zoveel hutten op één tegel staan als je wil, maar je bent beperkt tot de 15 hutten in het spel.
- Beweeg : beweeg hutten naar aangrenzende landtegels gelijk aan het aantal stappen van jouw "beweeg" niveau
- Ontdekken : trek een aantal landtegels uit de zak gelijk aan jouw "ontdek"niveau en plaats de tegels rondom jouw landtegels. 
- Uitvinden : vind een technologie uit die je kan bereiken vanuit een technologie die je al bezit, aangegeven door de pijlen. Elke technologie geeft aan welke grondstoffen je nodig hebt om ze uit te vinden. Trek hutten van je tegels met deze grondstoffen. Indien je geen hut hebt op een passende tegel, mag je er ook voor opteren om de tegel om te draaien en op die manier uit te putten. Plaats daarna je technologieblokje op het meest linkse vakje van de technologietegel en neem het afgebeeld aantal overwinningspunten. Indien deze tegel een symbool heeft voor extra-actie-tegel wordt deze toegevoegd aan de kolom met actietegels. Idem als er een prehistorische gebeurtenis-symbool op de technologietegel staat. De gebeurtenis wordt nu nog niet uitgevoerd. Dit gebeurt pas als een speler de tegel neemt uit de actiekolom. Tenslotte verplaats je je marker nog naar het volgende niveau in de categorie die afgebeeld staat op de technologietegel. Ook hier kan je punten mee scoren indien die afgebeeld staan op het speelbord. Indien je als eerste een technologie vindt van een categorie, draai je de tegels die erboven liggen (aangegeven door de pijlen) open.

Indien je ooit een tegel moet nemen uit de zak om te ontdekken en er zijn er geen meer beschikbaar, mag je één van je uitgeputte tegels terugdraaien naar de beschikbare kant. 

De spelers herhalen bovenstaande acties tot een speler het vooropgestelde aantal punten haalt. De lopende ronde wordt afgespeeld en de speler met de meeste punten wint. Bij gelijkstand wint de speler die als laatste aan de beurt was. 

Titel : Tribes - early civilization
Auteur : Rustan Hakansson
Uitgeverij : Tea Time Productions
Aantal spelers : 1-4 (er is een solovariant in het spel voorzien)
Speelduur : 40 min. 
Leeftijd : 8+

27-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
26-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dragonsgate college (NSKN)


Vandaag presenteren we een Belgisch spel in een Roemeense uitgave. We kennen de auteurs al van hun topspel "Yedo", dat bij ons zeer goed onthaald werd en op zich smaakte naar meer. Hopelijk voldoet hun nieuwste spruit aan die erg hoogliggende lat. In Dragonsgate college draait alles rond het gebruiken van de dobbelstenen, die van je jezelf, neutrale, maar ook die van de andere spelers. Indien je opteert voor dit laatste, krijgt ook de eigenaar een extra actie en dat maakt het allemaal zo interessant. 

Qua thema ga je proberen om je studentenhuis te vullen met leerlingen en profs en je bekwamen in de verschillende domeinen van de magie. Ik ga het materiaal en de spelvoorbereiding hier niet helemaal uit de doeken doen, want dit zou ons redelijk ver leiden. Er zijn wel wat toeters en bellen aan het spel, maar alles staat erg netjes opgelijst en met afbeeldingen erbij kom je zonder problemen tot een vlekkeloze en redelijke vlotte spelopstelling. Belangrijk om te weten is dat elke speler bij aanvang van het spel 2 eigen dobbelstenen op z'n spelersbord heeft en één afgeeft aan de startspeler. Eén dobbelsteen van jezelf zal je al hebben in de dobbelsteenworp die ertoe doet in de lopende ronde. De worp wordt steeds aangevuld met neutrale (witte) dobbelstenen om steeds 2 dobbelstenen per speler in een ronde te hebben. In de loop van het spel probeer je natuurlijk meer van je eigen dobbelstenen in de poel te krijgen, zodat je meer acties gaat kunnen ondernemen. Wees ook niet bang om de dobbelstenen van een andere speler te gebruiken. Je geeft de tegenstrever er een actie mee, maar zorgt ervoor dat later ook jouw dobbelsteen door iemand anders gekozen zal (kan) worden. Dit spelconcept maakte ons alvast erg nieuwsgierig naar een speelsessie. Bij deze al een overzichtje van het spelverloop en de mogelijkheden.

Dragonsgate college loopt over vijf ronden, die op hun beurt zijn opgedeeld in 5 fasen. Enkel in de laatste ronde van het spel voegen we nog een zesde fase toe, nl. de scorefase.

1) voorbereidingsfase : leg ongebruikte leerling- en proftegels van het centrale speelbord op een aflegstapel en vul de vitrines terug aan.

2) inkomstenfase : standaard ontvangt elke speler 2 munten per ronde. Sommige gebouwen in de studentenhuis laten je toe om extra inkomsten te vergaren in de vorm van geld, kabouters en tovenaarskaarten. De kabouters stellen je in staat om de waarde van een dobbelsteen met 1 te verhogen of te verlagen. Je kan overigens van een 1 naar een 6 springen en andersom. Je mag zoveel kabouters spenderen als je wil om een dobbelsteenresultaat aan te passen. 

3) dobbelsteenworpfase : de startspeler verzamelt de poel van dobbelstenen. In ronde 1 en 2 zijn dat er 2 per speler, in ronde 3 en 4 zijn dat er 3 per speler en in ronde 5 zijn dat er 3 plus de zwarte dobbelsteen die elke speler een actie laat uitvoeren. (Er is altijd minstens één dobbelsteen van elke speler, aangevuld met neutrale dobbelstenen en in de laatste ronde dus een extra zwarte dobbelsteen. In de actiefase gaan spelers hun eigen dobbelstenen in het spel proberen te brengen ter vervanging van de neutrale dobbelstenen.

4) actiefase : Om beurten, vertrekkende van de startspeler, kiest een speler een dobbelsteen uit de geworpen poel en voert de desbetreffende actie uit die afgebeeld staat op het speelbord (eventueel na aanpassing van de waarde door het afgeven van kabouters). Leg de gekozen dobbelsteen tijdens de beurt voor je neer, want als je een dobbelsteen van een tegenspeler neemt, mag ook deze speler een actie uitvoeren en kan het verwarrend worden wie er daadwerkelijk als volgende aan de beurt is. Na het uitvoeren van de actie(s) wordt de dobbelsteen op de aflegplaats gelegd voor gebruikte dobbelstenen. Alle beschikbare acties worden hieronder opgesomd.

5) opschoonfase : Nadat alle dobbelstenen zijn opgebruikt, worden de resterende leerlingen en profs afgelegd en moet elke speler z'n onderhoudskosten betalen. Deze kosten staan aangegeven op je persoonlijke spelersbord. Voor elke munt die je niet kan betalen, verlies je 2 prestigepunten (waar het in het spel om draait). Heb je al je geld en prestige opgebruikt, verlies je verder niets meer. Bekijk tenslotte de nieuwe speelvolgorde. Indien een speler ervoor koos om startspeler te worden, wordt hij of zij de nieuwe startspeler. Koos niemand ervoor, dan schuift de startspeler kloksgewijs door naar de volgende speler. Verwijder alle volgordeschuiven van het spoor en zet de rondemarker één stap verder. Je bent nu klaar voor een volgende ronde, tenzij dit de vijfde ronde is en je naar fase 6 gaat.

6) scorefase (enkel in de laatste, vijfde ronde van het spel) :
De spelers krijgen punten voor :
- 1 punt voor elke 5 geld
- 1 punt voor elke 2 kabouterfiches in je voorraad
- 1 punt voor de startspeler
- 1 punt voor diegene met de meeste gebouwen (onafhankelijk van de grootte)
- 1 punt voor het hebben van de meeste leerlingen (bij gelijkspel scoren alle spelers 1 punt)
- 1 punt voor het hebben van het meeste profs (bij gelijkspel scoren alle spelers 1 punt)
- 2 punten voor elke set van verschillende carrièretegels (strijder, tovenaar, schurk)
- elke speler met z'n schijf in de schatkamer scoort het afgebeeld aantal punten
- punten voor je stand op het uitvluchtspoor
- 4 punten voor elke set van drie identieke trofeeën
- 4 punten voor elke set van drie verschillende trofeeën (je mag elke trofee maar in één set gebruiken)
- 1 strafpunt voor elke lege plaats in je studentenhuis op je spelersbord
De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijkstand wint de speler met de meeste carrièretegels. Daarna tellen de kabouters en nadien diegene die het dichtst bij de startspeler zit in speelvolgorde.


(foto : Henk Rolleman)

De acties : (netjes en overzichtelijk op het speelbord weergegeven)
- gratis actie : je mag voor het nemen van een dobbelsteen altijd 4 munten afgeven om 1 kabouter te kopen
- dobbelsteenwaarde 1 : ruil 1 neutrale dobbelsteen in het afgeveld voor een eigen dobbelsteen
- dobbelsteenwaarde 2,3,4 : ontvang munten zoals afgebeeld op het speelbord (2/3/4 geld)
- dobbelsteenwaarde 1,3,6 : betaal 3 munten voor 2 prestigepunt of 7 geld voor 3 prestigepunten
- dobbelsteenwaarde 3,4 : kies een leerling uit de vitrine of betaal 1 munt om de bovenste van de trekstapel te nemen en leg in je studentenhuis. Je hebt maar een aantal beschikbare plaatsen, indien je geen ruimte meer hebt moet je een tegel afleggen (dit mag de zonet ontvangen tegel zijn)
- dobbelsteenwaarde 1,2 : kies een prof uit de vitrine of betaal 2 munten om de bovenste van de trekstapel te nemen en leg in je studentenhuis. Indien je geen ruimte meer hebt om de tegel te plaatsen, moet je een tegel afleggen (dit mag de zonet ontvangen tegel zijn). Profs zorgen ervoor dat je vaardigheden stijgen op diverse domeinen, pas je verschillende sporen steeds aan als je profs toevoegt of aflegt. Sommige profs zorgen ook voor een éénmalige bonus aan geld of prestige.
- dobbelsteenwaarde 5,6 : kies één van de beschikbare gebouwen en betaal 2 munten voor elk vakje waaruit het bestaat (1,2,3 vakken kosten dus 2,4,6 munten). Verplaats je blokje 1 stap naar rechts om je onderhoudsspoor en ontvang 1 punt. Elk gebouw levert je een eigenschap op en vaak ook een stapje vooruit op je vaardighedenspoor. Als je een bonus afdekt, krijg je deze éénmalig (geld, kabouter, ...)
- dobbelsteenwaarde 4,5,6 : beweeg je marker respectievelijk 1,2 of 3 stappen op het trainingsspoor en ontvang de afgebeelde bonussen (geld, kabouter, prestige) die je passeert. Indien je in de laatste kamer komt, zet je je marker op het hoogste puntenaantal (voor je eindscore)
- dobbelsteenwaarde 1,2,3,4,5,6 : zet je marker op een willekeurige plaats van het speelvolgordespoor en ontvang de afgedekte bonus (geld, kabouter of volgende startspeler). 
- dobbelsteenwaarde 1,3,6 : kies een carrière voor één van je leerlingen (hiervoor verwijs ik je graag naar de spelregelboek, want dit is erg abstract om onder woorden te brengen. Met het voorbeeldje in het spelregelboek kom je er wel makkelijker)

Titel : Dragonsgate college
Auteurs : Wolf Plancke & Thomas Vande Ginste
Uitgeverij : NSKN
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60-90 min.
Leeftijd : 12+

26-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
25-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dragon castle (Horrible games)


Dragon castle baseert zich grotendeels op het oude, traditionele Mahjong en ook het materiaal is er naar. Prachtig speelbord, 4 overzichtskaartjes, 116 bakelieten tegels, 4 spelersborden, 10 drakenkaarten, 10 beestenkaarten, 85 overwinningspunten, 40 tempels, één startspelerkaart en 7 aftelfiches.
Leg het speelbord in het midden van de tafel en bouw de "dragon castle" op. Je trekt willekeurig stenen uit de voorraad en plaatst deze zoals voorgeschreven op het speelbord (als je het spel een beetje kent, kan je ook zelf je eigen kasteel gaan opbouwen of één van de andere voorgeschreven samenstellingen gebruiken). De tempels en overwinningspunten worden terzijde gelegd. Nadat je enkele sessies achter de rug hebt, voeg je vrijblijvend één van de draken- en één van de geestenkaarten toe (voor je eerste spellen wordt dit afgeraden). Elke speler neemt een spelersbord en 1 tempel in z'n persoonlijke voorraad. Tenslotte worden de aftelfiches op het speelbord gelegd afhankelijk van het aantal spelers.

Tijdens je beurt moet je één van de volgende acties uitvoeren :
- Neem een paar tegels : volgens de gekende regels neem je één vrijliggende tegel (aan de rand) van de bovenste laag van en éénzelfde (kleur en vorm) vrijliggende tegel op een laag naar keuze. 
- Neem één willekeurige vrijliggende tegel en voeg 1 tempel toe aan je persoonlijke voorraad
- Leg één willekeurige vrijliggende tegel af en neem 1 overwinningspunt als beloning. Tegels die je aflegt, leg je gedekt op je spelersbord.
- Nadat er slechts één laag rest, kan je nog voor een vierde optie opteren. Je neemt een aftelfiche als beurt, deze fiche is 2 punten waard. 

Als je tegels neemt, plaats je deze op je spelersbord. Je mag ze leggen waar je wil. Je kan tegels wel enkel plaatsen op vrije plaatsen of op gedekte tegels. Je kan ze niet plaatsen op openliggende tegels of tempels. Je moet niet aangrenzend bouwen.
Als je op een moment vier tegels van éénzelfde type (niet hoeveelheden op de tegel) orthogonaal naast elkaar hebt liggen, draai je al deze tegels om en scoor je voor het aantal tegels dat aan elkaar grenst (zijnde 2/3/4/5/6/8/+1 punten voor 4/5/6/7/8/+extra tegels die naast elkaar grenzen). 
Wanneer je tegels op deze manier scoort mag je ook tempels uit je voorraad op deze stapel plaatsen als je wil (kan). Bij de basistegels (geel, groen, rood) mag je één tempel plaatsen, bij speciale tegels (blauw, zwart, paars) mag je er zelfs twee plaatsen. Bij paarse tegels scoor je overigens ook nog eens een extra overwinningspunt. Aan het einde van het spel is elke tempel een aantal punten waard gelijk aan de hoogte (aantal verdiepen) waarop de tempel zich bevindt. 
Zo gauw het uitroepteken tevoorschijn komt bij het wegnemen van de aftelfiches wordt er nog verder gespeeld tot alle spelers evenveel beurten hebben gespeeld en dan eindigt het spel met een slottelling. Indien de spelers met draken- en geestenkaarten spelen :
Uit elke stapel van 10 kaarten wordt slechts één kaart per spel gebruikt. 
De geestenkaarten stellen je in staat om te zondigen tegen de standaardregels. Het kost je wel een openliggende tegel van je spelersbord of een tempel om de eigenschap van de kaart te activeren. 
De drakenkaarten stellen je dan weer in staat om op een extra manier punten te scoren door aan een voorwaarde te voldoen. Je gaat op je persoonlijke spelersbord je tegels op een bepaalde manier moeten schikken. 

De spelers tellen aan het einde van het spel hun punten op :
- verzamelde puntenfiches
- punten van hun tempels (hoogte waarop ze gebouwd zijn)
- punten voor de aftelfiches
- eventueel punten voor het voldaan aan de voorwaarden van de drakenkaart

Titel : Dragon castle
Auteurs : Hjalmar Hach, Luca Ricci & Lorenzo Silva
Uitgeverij : Horrible games
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 30-45 min.
Leeftijd : 8+

25-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
24-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Custom heroes (AEG)


Custom heroes is het volgende spel van AEG dat gebruik maakt van het CCS, het Card Crafting System. Ook in dit spel ga je de kaarten die in het spel in omloop zijn aanpassen door doorzichtige kaarten te sleeven met de standaardkaarten om hun eigenschappen te veranderen. Het spel bestaat uit 60 karakterkaarten (6x10), 84 geavanceerde kaarten (doorzichtig), 80 sleeves (enkele extra, just in case), 76 overwinningspuntenfiches, 36 krachtfiches, 6 spelersschermen en 1 zakje.

Een karakterkaart toont de waardes 1 tot en met 10 en voor het overige niets. Door het toevoegen van geavanceerde kaarten, kan je zowel de basiswaarde aanpassen, als modifiërs toevoegen die de waarde met een aantal verhogen of verlagen. Daarnaast kan je kaart ook speciale eigenschappen krijgen waarbij je de tekst eenvoudigweg volgt. Elke kaart kan maximaal 4 upgrades ontvangen, in elke kleur één (de kleuren zijn aangegeven door bolletjes onderaan de kaart en je mag nooit een kaart upgraden met een kleur die het al heeft).

Elke speler krijgt voor aanvang van het spel een spelersscherm (geen must, maar dan kan je je kaarten hierachter sleeven, daarnaast staat aan de binnenkant een overzichtje van het scoreverloop). Elke speler neemt een basisset kaarten met waarden 1-10, resterende basisdecks gaan terug in de doos (met 4 spelers zijn er dus 40 kaarten in het spel). Elke speler krijgt alvast 2 geavanceerde kaarten, zijnde "ascendent form" en "Kodora" en legt deze achter z'n scherm. Elke speler ontvangt ook al een overwinningspunt en 2 krachtfiches. Deze fiches kunnen gebruikt worden de eigenschappen van kaarten te activeren (indien ze dit vragen). Bovendien kan je voor je beurt 4 krachtfiches inruilen voor 1 overwinningspunt. Als je je beurt overigens begint met meer dan 6 fiches ben je verplicht om er 4 in te ruilen voor een punt.

Het spel verloopt telkens over een aantal ronden. Elke ronde bestaat uit 3 fasen :
1) Opschoonfase : Elke speler krijgt evenveel kaarten uitgedeeld uit de aflegstapel. Indien spelers wensen kunnen ze nu de "kodora"-actie uitvoeren. Dit kan nog niet in de eerste ronde (aangezien de spelers nog niet voldoende punten hebben om de "kodora"actie te spelen).
2) Hoofdfase : Deze fase is de omvangrijkste. Ze bestaat uit het spelen van een aantal slagen. Dit wordt herhaald tot er nog slechts één speler handkaarten heeft. In elke slag spelen spelers om beurten kaarten uit op een gemeenschappelijke stapel. Als een speler aan de beurt is, kan hij de slag volgen door kaarten te spelen of te passen (je mag altijd passen, ook al kan je spelen). 
- de startspeler komt een aantal kaarten uit van éénzelfde waarde
- de volgende speler moeten exact hetzelfde aantal kaarten uitspelen, maar wel van gelijke of hogere waarde
- indien er een gelijke waarde gespeeld wordt, wordt de beurt van de volgende speler overgeslagen
- om speciale eigenschappen van kaarten te spelen moet je krachtfiches afgeven, indien je de speciale actie van een kaart niet speelt, krijg je een krachtfiche
- een slag loopt tot alle spelers achter elkaar pasten tot aan de speler die de laatste combinatie speelde
- deze speler begint de volgende slag
- indien deze speler zonder kaarten valt, begint de speler links van hem

Indien je de eerste speler bent die z'n kaarten wegspeelt en je hebt 10 of meer punten, dan win je het spel.
Indien je geen tien punten hebt, scoor je afhankelijk van het aantal spelers (zie overzicht op spelersscherm). Afhankelijk van de hoeveelste je bent om je kaarten weg te spelen krijg je punten, krachtfiches en upgradekaarten.

Indien er nu zes ronden nog steeds geen winnaar is, dan wordt er een slotrondje gespeeld, tenzij de zesde ronde gewonnen wordt door diegene met de meeste punten in totaal, want dan wint deze speler. 

De geavanceerde kaarten worden achter je zichtscherm gelegd en kunnen ten allen tijde (volgens de regels) worden toegevoegd aan één van je kaarten. Let er dus vooral op dat je geen twee geavanceerde kaarten van dezelfde kleur in een sleeve schuift. Eens bij een kaart gestopt, blijft deze er voor het ganse spel inzitten. In volgende ronden gaan andere spelers dus misschien voordeel doen aan je kaart. 

Titel : Custom heroes
Auteur : John D. Clair
Uitgeverij : AEG
Aantal spelers : 2-6
Speelduur : 45 min.
Leeftijd : 14+

24-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
23-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cat lady (AEG)


Deze titel intrigeerde ons vooral door z'n schattige uiterlijk. Niet dat we iets hebben met katten (wat ongetwijfeld bij erg veel spelers wel het geval is), maar toch werd onze aandacht al snel naar dit spelletje getrokken. Cat lady is een eenvoudig spel waarbij spelers om beurten kaarten uit een vitrine nemen en proberen om deze zo goed mogelijk te combineren. Je gaat katten verzamelen, voedsel voorzien (niet te veel, want dan scoor je negatieve punten), je gaat verschillende speeltjes zoeken en hier en daar misschien zelfs een zwerfkat in huis proberen te halen.

In de doos vinden we 102 speelkaarten, 13 zwerfkatten, 6 scoremarkers, 1 houten kat en 60 voedselblokjes. De zwerfkatten worden geschud en er worden er 3 open gelegd. De speelkaarten vormen één grote trekstapel waarvan er 9 kaarten in een 3x3 grid worden uitgelegd. De speler die thuis het meeste katten heeft, wordt startspeler. De speler rechts naast hem plaatst de kat naast een rij of kolom.

Als je aan de beurt bent, neem je alle drie de kaarten uit een rij of een kolom. Het mag enkel niet de kolom of rij zijn waar de kat naast staat. Nadat je een rij of kolom nam, zet je de kat naast deze rij of kolom en vul je de grid terug aan. Daarna komt de volgende speler aan de beurt. Dit wordt herhaald tot er onvoldoende kaarten zijn om aan te vullen en dan eindigt het spel met het berekenen van de punten.

- katkaarten : worden voor de speler uitgelegd en leveren punten op zoals aangegeven op de kaart als ze gevoed kunnen worden. Indien ze niet gevoederd worden, leveren ze 2 strafpunten op.
- kleuren van katkaarten : sommige katkaarten leveren punten op voor het verzamelen van katten in een bepaalde kleur. (linksboven staat de kleur ook aangegeven met een letter voor mensen die kleurenblind zijn of het onderscheid niet goed zien)
- voedselkaarten : als je deze neemt, ruil je ze onmiddellijk in voor een voedselblokje in dezelfde kleur. Sommige kaarten leveren 2 voedselblokjes op. De jokers geven je een paars blokje dat je als joker kan inzetten aan het einde van het spel. Zorg ervoor dat je niet te veel eten verzamelt, want de speler met de meeste resterende blokjes krijgt 2 strafpunten aan het eind
- kostuumkaarten : deze worden op handen gehouden en leveren punten op voor de speler met de meeste kostuumkaarten, 6 om precies te zijn. De speler die geen enkele kostuumkaart nam, ontvangt 2 strafpunten.
- kattenkruidkaarten : deze worden op handen genomen. Indien je er geen verzamelt scoor je 2 strafpunten, heb je er 2 of 3 ontvang je 1 punt voor elke gevoederde kat, heb je er 4 of meer dan scoor je 2 punten voor elke gevoederde kat.
- speelgoedkaarten : deze worden op handen genomen. Je scoort 1/3/5/8/12 punten voor elke set van 1/2/3/4/5 verschillende speelgoedjes
- verloren-kat-kaarten : deze worden op handen genomen tot je ze speelt. Je mag er 2 afleggen om een zwerfkat te nemen uit de vitrine of je legt er 2 af om een puntenfiche te nemen (2 overwinningspunten waard). De zwerfkatten hebben elk een unieke eigenschap of een manier om punten te scoren aan het einde van het spel.
- sproei-fles-kaarten : de neem je op handen tot je ze speelt. Je mag hiermee de kat verplaatsen tijdens één van je beurten. Hiermee kan je een geblokkeerde rij of kolom terug vrijmaken voor jezelf of een rij of kolom te blokkeren voor de volgende speler. 

Titel : Cat lady
Auteur : Josh Wood
Uitgeverij : AEG
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 30 min. 
Leeftijd : 14+
 

23-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
22-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reworld (Eggertspiele)


Reworld is de tweede big-box-game die Eggertspiele mee naar Essen bracht. En waar we al van "Heaven & ale" zeiden dat die onder de radar vloog, vliegt deze letterlijk en figuurlijk misschien nog lager ... en naar alle waarschijnlijkheid al even onterecht. Reworld brengt een uniek spelsysteem met zich mee. Je zal het spel namelijk gaan opsplitsen in 2 grote delen. In het eerste deel bouw je een ruimtestation uit om het nadien in deel 2 terug los te laten op één of andere planeet om een nederzetting te bouwen. Elke keuze die je in deel 1 maakt, zal dus z'n weerslag hebben op deel 2 van het spel. Hou goed voor ogen hoe je aan de nodige overwinningspunten kan komen.

In de doos vinden we één speelbord, 4 spelersbordjes, 4 scoremarkers, 100 modules (tegels), 20 stadstegels, 30 officierskaarten, 14 populatieschepen, 1 rondemarker, 
1 zakje, 1 startspelermarker en 1 finaal populatieschip. Het speelbord is dubbelzijdig en wordt gebruikt aan één kant, afhankelijk van het aantal spelers. Leg de populatieschepen rondom het centrale schip. Elke speler legt z'n spelersbord voor zich. In deel 1 van het spel plaats je alle verworven fiches links, in deel 2 leg je alles rechts. De scoremarker wordt op nul gezet op het scorespoor en alle modules worden in de zak gestopt. De rondemarker wordt op de meest linkse plaats van het volgordespoor gelegd. De 30 officierskaarten worden geschud en als trekstapel klaargelegd. De startspeler neemt de startspelermarker.Deel 1 : Colossus station
Dit deel verloopt over 5 ronden. Elke ronde begint met een korte opstelling. Trek modules uit de zak en plaats deze rondom het centrale schip. Als je alle 20 de plaatsen gevuld hebt, leg je het zakje terug terzijde. De officierskaarten worden onder de spelers verdeeld (13/9/7 kaarten bij 2/3/4 spelers). 
Om beurten voeren de spelers nu hun beurt uit. Ofwel ga je een module aanschaffen OF je neem de startspelermarker over OF je legt je resterende kaarten af en stapt uit de lopende ronde.
- een module verwerven : speel officierskaarten op het centrale speelbord naar gelang de kaarten die in de velden naast dit veld liggen en neem de module die erbij hoort. Indien er geen aangrenzende kaarten liggen, speel je een willekeurige kaart. Indien er één aangrenzende kaart is, leg je éénzelfde kaart of 2 willekeurige af. Indien er twee aangrenzende kaarten zijn van éénzelfde soort, speel je terug die kaart of 2 willekeurige. Zijn er twee verschillende aangrenzende kaarten, dan speel je 2 kaarten overeenkomstig met de buren of één zelfde en 2 willekeurige of 4 willekeurige kaarten. 
De bovenste kaart die je speelt bepaalt waar je de module moet gaan aanleggen rond je spelersbord. Er zijn vijf mogelijke rijen om aan te leggen. 
Wanneer je een terrabot-module aanschaft, ontvang je onmiddellijk een aantal punten zoals aangegeven op het rondespoor. 
- startspeler : indien de plaats nog vrij is, leg je een willekeurige kaart op deze locatie, scoor je onmiddellijk 1 punt en plaats je de startspelermarker op je spelersbord
- uit de ronde stappen : leg je resterende kaarten af en scoor 1 punt per afgelegde kaart

Zo gauw alle spelers uit de ronde zijn gestapt (of geen kaarten meer hebben), eindigt de ronde :
- verwijder de resterende modules
- verzamel de uitgespeelde kaarten en leg ze op de aflegstapel
- verzet de rondemarker één stap naar rechts
Zet alles op voor een volgende ronde en herhaal tot er vijf rondes zijn afgehaspeld. Hierna ga je naar deel 2 van het spel.Deel 2 : Nederzetting
Beginnende met de startspeler voeren de spelers telkens om beurten de volgende acties uit.
- verleg exact 1 module van links naar rechts naast je spelersbord
- check of je aan één van de voorwaarden op de populatieschepen voldoet
Zo gauw een speler geen modules meer kan verleggen, stapt deze uit de lopende ronde. Eens alle spelers al hun modules hebben verlegd, eindigt het spel en volgt de slotwaardering.

De modules die je kan overbrengen zijn :
- Terrabots : draai de tegel om en start een nederzetting. Indien dit de eerste tegel van de bewuste rij is, voeg je ook een stadstegel toe aan de rij. Indien de rij al bestaat, voeg je deze gewoon toe aan de rij.
- Shuttles : kunnen gebruikt worden voor 2 doeleinden, nl. uitbreiden van je verdediging of transporteren van bouwunits. In het eerste geval draai je de tegel om en plaats je ze in een rij boven de A-rij. Je kan enkel shuttles gebruiken hiervoor als ze schilden hebben op hun achterkant. Anderzijds kan een shuttle tot 2 bouwunits meenemen naar de andere kant. Bouwunits kunnen overigens niet verhuizen zonder shuttle. Je mag bouwunits uit elke rij meenemen, maar ze moeten het meest links liggen in de rij (vrij liggen). Uitzondering : je mag een bouwunit die links naast een shuttle ligt in één beweging mee verhuizen. Daarna leg je de bouwunits en shuttle aan de rechterkant. De shuttles worden in een aparte rij boven de verdedigingsrij gelegd. 
- Bouwunits : ze kunnen niet vliegen zonder shuttles (zie boven). Indien de bouwunit een boerderij is, draai je de tegel om en voeg je ze toe aan een rij naar keuze. Indien de bouwunit aan een bepaald bedrijf toebehoort, leg je deze in een rij die nog geen bouwunit heeft of een rij die enkel bouwunits van dit bedrijf heeft. Je mag elk bedrijf ook maar in één rij hebben. Er is van elk bedrijf één speciale bouwunit die één punt oplevert voor elke tegel in de rij. Indien je een bouwunit links hebt liggen en je hebt geen shuttle om het te vervoeren, dan moet je deze module afleggen zonder er voordelen uit te halen.
- Satellieten : kunnen gebruikt worden om je verdediging uit te breiden (zoals hierboven beschreven) of om punten te scoren voor hun specifieke voorwaarden. Leg ze daarna in de shuttles-rij. 

Indien je na je beurt voldoet aan één of meer van de voorwaarden van de populatieschepen, neem je dit schip en leg je het bij je spelersbord. Deze schepen leveren je punten op aan het einde van het spel.

Aan het einde van het spel worden nog punten verdiend door :
- sterkste defensie (20/10/4 punten) 
- grootste A-stad (18/10/4 punten)
- grootste B-stad (16/8/4 punten)
- grootste C-stad (14/8/2 punten)
- grootste D-stad (12/6/2 punten)
- grootste E-stad (10/6/2 punten)
Afhankelijk van het aantal spelers zijn er punten voor de diverse plaatsen (zoals te zien op het overzicht van het finaal populatieschip).
Bij een gelijkstand tel je de onderlinge puntenwaarden op en verdeel je het onder de spelers. 
De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijkspel wint de speler met de meeste populatieschepen.

Titel : Reworld
Auteurs : Wolfgang Kramer & Michael Kiesling
Uitgeverij : Eggertspiele
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60-90 min.
Leeftijd : 12+

22-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
21-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heaven & ale (Eggertspiele)


In Heaven & Ale gaan de spelers als hoofd van de abdij hun monniken aan het werk zetten in de binnentuin van de abdij. Plant en verbouw de grondstoffen, verrijk jezelf en bouw je grondstoffenvoorraad op. Vergeet zeker ook niet om je brouwer te bekwamen, want deze gaat uiteindelijk bepalen hoe goed je bier zal smaken. De speler die als beste alle grondstoffen vooruit kan stuwen op z'n grondstoffenspoor en bovendien de brouwer hoog kan laten eindigen zal aan het langste eind trekken.

In de doos vinden we een speelbord, 100 grondstoffentegels, 24 monniktegels, 49 schuurtegels, 36 scorefiches, 12 grote en 12 kleine vaten (opdrachten), geld, 4 spelersborden, 4 speelfiguren, 4 brouwers, 20 privilegekaarten en 20 grondstofmarkers. Zowel qua materiaal als qua spelopstelling valt dit dus 100% mee. Het speelbord toont een spoor rondom de opdrachtgevers en rondespoor. Elke ronde komen er 6 monniken in het spel, 6 scoreschijven en 15 grondstoftegels. Daarnaast zijn er nog 2 vakjes op het speelbord die je in staat stellen om opdrachten te gaan uitvoeren. Eens je rond bent, stop je aan de startplaats en kies je een bonus, zijnde startspeler volgende ronde (of 1 punt aan het einde van het spel), 2 geld, 1 stap met je brouwer of 2 stappen met een grondstof naar keuze. Op je spelersbord zie je een spoor waarop de grondstoffenmarkers en je brouwer zullen verder gezet worden en een binnentuin die je nog vol met tegels gaat proberen te leggen. Je hebt een lichte en een schaduwzijde, het verschil hiertussen is de opbrengst, de schaduwzijde levert je geld op, de lichte zijde zorgt voor stappen op het spoor. Op het spoor zie je ook telkens aangegeven wat je brouwer je oplevert aan het einde van het spel. Enerzijds wordt er een ruilwaarde aangegeven (later meer), anderzijds de vermenigvuldiger waarmee je jouw punten zal berekenen.
 


Het spel loopt over een aantal ronden (afh. aantal spelers, zijnde 3/4/6 ronden bij 2/3/4 spelers). De startspeler begint en dan wordt er kloksgewijs verder gespeeld tot elke speler terug op de startplaats is terechtgekomen. Dan wordt alles in gereedheid gebracht voor een volgende ronde of de eindtelling. 
Tijdens je beurt verplaats je je speelfiguur rondom het speelbord. Je mag niet meer terugkeren en mag zo ver springen als je wil, maar hierdoor beperk je wel het aantal acties dat je in deze ronde zal kunnen ondernemen. Je mag ook nooit naar een plaats gaan waar je de actie niet van kan uitvoeren. Er zijn vier mogelijke locaties waarop je met je figuur kan eindigen.

1) grondstoffenplaats : je moet minstens 1 tegel kopen (het zou kunnen dat er vanaf de tweede ronde meerdere fiches liggen, omdat ze niet verkocht waren in een vorige ronde). Je betaalt de kosten zoals aangegeven op de tegel en afhankelijk van de kant waarop je de tegel gaat plaatsen (licht of schaduw). Om je tegel aan de lichte kant te leggen betaal je de dubbele waarde van de tegel. Je legt de tegel(s) dan op een vrij veld op je spelersbord (niet op een schuur). Indien je door deze actie uit te voeren een schuur volledig omringt, voer je eerst deze extra actie uit (zie later).

2) monnikplaats : je moet minstens 1 tegel kopen. Je betaalt de kosten zoals aangegeven op de tegel en afhankelijk van de kant waarop je de tegel gaat plaatsen (licht of schaduw). Om een tegel aan de lichte kant te leggen betaal je de dubbele waarde van de tegel. Je legt de tegel(s) op een vrij veld op je spelersbord (niet op een schuur). Indien je door deze actie uit te voeren een schuur volledig omringt, voer je eerst deze extra actie uit (zie later).

3) Scoreficheplaats : neem de scorefiche van het speelbord en leg het op je spelersbord (rechterkant) bij de aangegeven plaats. Er zijn verschillende scoremogelijkheden. Er zijn scoremogelijkheden A/B/C of naar keuze van één van de drie. Let wel, je kan elke score maar één keer in het ganse spel uitvoeren.
- Scoremogelijkheid A : kies één waarde van tegels en scoor al deze tegels. De tegels in de schaduwzijde leveren je geld op naar gelang de waarde van de tegel, de tegels in de lichte zijde leveren je stappen op met de grondstoffenmarkers van de desbetreffende kleuren. Het aantal stappen dat je mag zetten, komt overeen met de waarde van de tegels.
- Scoremogelijkheid B : kies één van je monniken (er zijn er 4 verschillende) en activeer alle aangrenzende tegels van deze monnik. Zet ook je brouwer één stap vooruit voor elke monnik van deze soort die je activeert. De aangrenzende tegels worden gewaardeerd zoals hierboven beschreven. Indien je een aangrenzende brouwer activeert, zet je ook hiervoor één stap met je brouwer, maar activeer je niet de aangrenzende tegels van die monnik. (zodat je een kettingsysteem zou krijgen)
- Scoremogelijkheid C : kies één van je kleuren en scoor alle tegels in die kleur zoals hierboven beschreven.
- Scoremogelijkheid A/B/C : kies één van bovenstaande scoremogelijkheden uit
Nadat je een scorefiche op je spelersbord hebt gelegd, kan het zijn dat je een paartje kan vormen met 2 scoremarkers. Je mag dan één van je privilegekaarten spelen en het voordeel ervan benutten. 

4) Vatplaats : je mag alle vaten nemen waaraan je op dat moment voldoet. Je kan van elk type er maar één scoren. Ze leveren 2 of 4 punten op aan het einde van het spel (of 1 punt extra per vat als je de privilegekaart hebt gespeeld die dit toelaat). 

Een schuur scoren : als je alle zes de plaatsen rondom een schuur vol legt met tegels, dan wordt er een extra "schuur"actie uitgevoerd. Tel de waarde op van alle tegels rondom de schuur en voer de acties uit zoals op het speelbord afgebeeld. Sommigen laten je toe om je brouwer een aantal stappen te bewegen en een schuurtegel te plaatsen van een bepaalde waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel aangrenzende tegels je nogmaals mag activeren (zoals hierboven beschreven).  

Aan het einde van een ronde wordt alles terug klaargemaakt voor de volgende ronde. Er worden overal grondstoffiches aangevuld. Op elke scoreplaats moet één scorefiche liggen en ook monniken van de volgende ronde worden toegevoegd. De speler die z'n marker op de startspelerplaats heeft gezet, begint de volgende ronde.

Nadat alle ronden zijn uitgevoerd doorloop je enkele stappen om je eindscore te bepalen :
- bekijk waar je brouwer geraakt is en wat z'n ruilwaarde is
- je zet je laagst gerangschikte grondstoffenmarker stilaan naar voor en geeft stappen af met je andere markers
- je doet dit met de ruilwaarde van je brouwer
- je doet dit tot je markers elkaar ontmoeten (niet lager zakken)
- voor elke 10 geld die je nog hebt, mag je je laagst gerangschikte marker nog één plaats opschuiven
- vermenigvuldig nu je laagst gerangschikte marker met de vermenigvuldigingsfactor van je brouwer om je totaal aan punten te berekenen
- tel de waarde van je opdrachttegels hierbij op
- tenslotte krijgt de speler met z'n marker op de startspelerplaats nog 1 extra punt
De speler met de meeste punten wint het spel.

Titel : Heaven & ale
Auteurs : Andreas Schmidt & Michael Kiesling
Uitgeverij : Eggertspiele
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60-90 min.
Leeftijd : 12+

21-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)
20-11-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.My story (Homosapiens Lab)


In "My story" bouwen de spelers hun ganse leven op door middel van een deckbuilding-principe. Ze groeien en veranderen van werk,
doen ervaring op en bouwen hun algemene kennis en vriendenkring uit. De speler die tegen z'n pensioen het meeste ervaring heeft opgedaan, wint het spel.
In de doos vinden we 1 speelbord, een scoreblokje, 37 levenskaarten, 25 beroepenkaarten, 21 projectkaarten, 5 bonusgrondstoffenkaarten, 8 reüniekaarten, 14 doelstellingkaarten en voor elke speler zijn er een spelersbord, 1 spelersmarker, 6 grondstofmarkers en 7 startkaarten. 

Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd en de spelersmarkers op 22 van het jaarspoor gelegd die rondom het speelbord loopt. De spelers leggen hun spelersbord voor zich met alle grondstofmarkers op nul. De beroepenkaarten worden geschud en elke speler ontvangt er 2, één ervan steek je bij je startkaarten, de andere wordt links open naast het spelersbord gelegd en toont je eerste beroep. De resterende beroepenkaarten vormen een trekstapel en er worden 5 kaarten als vitrine opengelegd op het speelbord. Ook de projectkaarten ondergaan hetzelfde lot. De reüniekaarten en bonusgrondstoffenkaarten worden naast het speelbord klaargelegd. 
De spelers wiens marker het dichtst bij de 20 staat (de jongste dus), begint het spel. Tijdens een speelbeurt doorlopen we telkens vier fasen die de  spelers volledig doorlopen alvorens naar een volgende fase te gaan :

1) Planningsfase : Draai de bovenste 4 kaarten van je trekstapel open en voer de effecten van de kaarten één voor één uit. Pas de grondstoffenmarkers aan zodat je je totaal aan grondstoffen voor deze ronde hebt. Wanneer de opengedraaide kaarten dezelfde kleuren tonen als de kleuren in je CV (links naast je speelbord) krijg je overigens extra grondstoffen (je ervaring begint z'n rol te spelen). Kleurloze kaarten in je CV leveren overigens elke ronde de afgebeelde grondstoffen op. Voer tenslotte ook de bonus uit van je huidige beroep. In de loop van het spel kan je bepaalde symbolen verwerven die je in staat stellen om tijdens deze fase een extra kaart om te draaien. Als je trekstapel is opgebruikt, schud je je aflegstapel en vorm je een nieuwe trekstapel. De grondstoffen die je gaat verzamelen : geld (munt), kennis (boek), gezondheid (kruis), familie (huis), relaties (smiley) en jokers (ster).

2) Onderzoekfase : Deze fase is optioneel en stelt je in staat om op 3 mogelijke manieren 1 nieuwe kaarten te verwerven. Ten eerste kan je een levenskaart aanschaffen door de gevraagde grondstoffen af te geven (combinatie van de kaart en de plaats op het speelbord). Je kan een tekort aan een grondstof bijpassen door jaren af te geven door je speelfiguur verder te zetten op het jaarspoor. Leg de aangeschafte kaart op je aflegstapel. Je kan op dezelfde manier een projectkaart aanschaffen. Vanaf het moment dat alle spelers voorbij de 30 of 40 jaar zijn wordt een derde soort van kaarten toegevoegd, nl. de reüniekaarten. Betaal de gevraagde grondstoffen en neem één van de doelstellingkaarten (hier mag je niet betalen met jaren). Deze kaarten leveren je punten op aan het einde van het spel. Deze kaarten worden niet in je deck geschud en leg je gewoon open naast je neer. 

3) Groeifase : Ook deze fase is optioneel. Je kiest één van je gespeelde beroep- of projectkaarten van deze ronde, betaal de grondstoffen op de kaart en leg de kaart in je CV. Indien het project is, leg je de kaart onder je huidige beroep (ze levert nu extra grondstoffen op voor de volgende ronden). Indien je een beroepkaart afbetaald, leg je de kaart bovenop je huidige beroep en verander je dus van beroep. Zorg ervoor dat de symbolen altijd zichtbaar blijven door de kaarten een beetje verschoven op elkaar te leggen. Let op : Je moet minstens één van beide fasen 2 of 3 doen, maar je mag ze ook beiden uitvoeren. Je kan nooit NIETS doen in je leven!

4) Opschoonfase : Zet al je grondstoffenmarkers terug op nul. Vul de kaarten aan op het speelbord indien nodig. De spelers wiens marker het dichtst bij 20 staat, begint. Vanaf het moment je 30 en 35 jaar wordt en de startkaart met het symbool van 30+ en 35+ verschijnt, dan voer je de kaart nog uit en verwijder je ze nadien uit je deck. 

Vanaf het moment dat je jaarmarker voorbij de 50 jaar gaat, eindigt jouw spel. Je beurt wordt overgeslagen tot alle spelers de 50 jaar gepasseerd zijn. Daarna worden de punten opgeteld :
- Punten voor je doelstellingkaarten.
- Punten voor je levenskaarten (staan rechtsonder op de kaarten).
- Punten voor afgewerkte projecten in je CV.
- Vergelijk alle grondstoffentypes tussen de spelers van al je kaarten (deck en CV). De speler met de meeste symbolen wint 5 punten, de tweede nog 2 punten.
- Je krijgt nog 1/3/6/10 strafpunten als je het spel beëindigt op 51/52/53/54 jaar. 
De speler met de meeste punten wint het spel.

Titel : My story
Auteur : Smoox Chen
Uitgeverij : Homosapiens Lab
Aantal spelers : 2-4
Speelduur : 60 min.
Leeftijd : 10+

20-11-2017 om 00:00 geschreven door SpinLi  


Categorie:Essen 2017
>> Reageer (0)

Foto

Klik op ons logo om terug naar de startpagina te gaan


Bent u op zoek naar info omtrent een spel? Typ de titel hieronder in het balkje en klik op "zoeken".

Zoeken in blogContact via mail :

spellenkanaal (at) gmail (dot) com

Categorieën
 • "Kaartje leggen" (5)
 • Essen 2009 (47)
 • Essen 2010 (27)
 • Essen 2011 (45)
 • Essen 2012 (137)
 • Essen 2013 (212)
 • Essen 2014 (85)
 • Essen 2015 (86)
 • Essen 2016 (77)
 • Essen 2017 (76)
 • Hete hangijzers (6)
 • imprESSENs (651)
 • Nürnberg 2012 (17)
 • Nürnberg 2013 (17)
 • Spelen met SpinLi (318)
 • Spellen in beeld (77)
 • Tussendoortjes (9)

 • Bezoek je onze nieuwe blog alvast een keertje? Zie bij de links!

  Links
 • Spellenlijst SpinLi
 • Bordspelmania : forum
 • Ditterio's blog
 • Spel(l)enderwijs
 • Boardgamegeek
 • De tafel plakt ! (Dominique)
 • SpinLi's nieuwe blog !!!
 • Spellenclub Pallieter (Lier)
 • Spellenclub Heist statie (Heist-op-den-Berg)
 • Spelregels.eu

  Foto

  5% korting bij aankoop als SpinLi-lid !!!
  Klik op het logo om hun site te bezoeken.
  Inhoud blog
 • Solar Flux
 • Elk einde heeft een nieuw begin ...
 • Photosynthesis (Blue Orange Games)
 • Nutz (Blue Orange Games)
 • Katarenga (Huch)

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 09-2005


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs