Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  31-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw jaar 2020 AD

  Ik wens de lezers van mijn blog een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar 2020 AD

  Numeri 6:22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 23 Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen:

  24 De HEERE zegene u, en behoede u! (in 2020), 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! (in 2020), 26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! (in 2020) 27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen. (Statenvertaling)

   

  In december 2019 heb ik de kaap van ruim 35.000 hits of pageviews voor mijn blog overschreden. Met een totaal van 23.638 unieke bezoekers bevind ik mij sinds 2014 nu in de top 100 op een totaal van 195.229 blogs. Volgens de geografische statistieken zijn de landen van herkomst als het volgt verdeeld: 44.4 % België, 42.1 % Nederland, 5.3 % Verenigde Staten, 1.4 % Israël, 1.0 % Duitsland en 5.8 % overige. Een resultaat waar ik dankbaar voor ben.

   

  Met hartelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Hierna een index van de geplaatste artikels op mijn blog in 2019:

  Een nieuw jaar 2019 AD, 01.01.2019

  Abraham in Egypte tijdens de Archaïsche tijd, 07.01.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1546815600&stopdatum=1547420400

  De Assyrische eponiemlijsten en kronieken nagerekend , 14.01.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1547420400&stopdatum=1548025200

  toen bleef Hij nog twee dagen in de plaats, waar Hij was…, 21.01.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1548025200&stopdatum=1548630000

  De late datering van de exodus, 28.01.201, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1548630000&stopdatum=1549234800

  Jozua nu verbrandde Ai, en hij stelde haar tot een eeuwigen hoop, ter verwoesting, tot op dezen dag (Jozua 8:28), 04.02.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1549234800&stopdatum=1549839600

  480 jaar - 1 Koningen 6:1, 11.02.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1549839600&stopdatum=1550444400

  De kalender van het oude Egypte nagerekend…, 18.02.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1550444400&stopdatum=1551049200

  het dal Achor, een deur der hoop…, 25.02.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1551049200&stopdatum=1551654000

  eerherstel voor de oudheidhistoricus Herodotos, 04.03.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1551654000&stopdatum=1552258800

  Herodotos’ farao ’s Proteus en Rhampsinitos, 11.03.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1552258800&stopdatum=1552863600

  Werd de Ark van het Verbond in 586 v. Chr. bij de val van Jeruzalem vernietigd of werd ze toen verborgen en tot op heden ergens bewaard?, 18.03.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1552863600&stopdatum=1553468400

  De oorsprong van Kusch, de zoon van Cham, de zoon van Noach…, 25.03.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1553468400&stopdatum=1554073200

  Pesach 15 Nisan 1483 v. Chr., 01.04.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1554069600&stopdatum=1554674400

  De farao van de Exodus, 08.04.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1554674400&stopdatum=1555279200

  Psalm 83: de identificatie van de oudheidplaats Gebal voor onze tijd, 15.04.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1555279200&stopdatum=1555884000

  De volgorde van de gebeurtenissen bij de opstanding van Jezus Christus, 22.04.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1555884000&stopdatum=1556488800

  De Egyptische faraolijst van de oudheidhistoricus Herodotos (vervolg), Cheops, Chefren, Mykerinos, 29.04.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1556488800&stopdatum=1557093600

  De Egyptische faraolijst van de oudheidhistoricus Herodotos, farao Asychis, 06.05.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1557093600&stopdatum=1557698400

  Herodotos’ ANYSIS, de blinde farao uit de gelijknamige stad Anysis, 13.05.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1557698400&stopdatum=1558303200

  Chronologie en reisroute van veertig jaar wildernis voor Israël? 20.05.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1558303200&stopdatum=1558908000

  Het Bijbelboek Openbaring en het herstel van Israël, Efeze, 27.05.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1558908000&stopdatum=1559512800

  Farao Sethos volgens de faraolijst van de oudheidhistoricus Herodotos, 03.06.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1559512800&stopdatum=1560117600

  Elf dag reizen zijn het van Horeb, door den weg van het gebergte Seir, tot aan Kades-barnea, 10.06.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1560117600&stopdatum=1560722400

  Farao Psammetichos volgens de faraolijst van de oudheidhistoricus Herodotos, 17.06.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1560722400&stopdatum=1561327200

  De oorsprong van Put, een zoon van Cham, de zoon van Noach…, 24.06.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1561327200&stopdatum=1561932000

  Assyriology revised, the Biblical Assyrian kings Pul and Tiglath Pileser III are two separate kings and not one, 01.07.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1561932000&stopdatum=1562536800

  Farao Neko en de faraolijst van de oudheidhistoricus Herodotos, 08.07.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1562536800&stopdatum=1563141600

  DNA onthult gevreesde Filistijnen., 15.07.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1563141600&stopdatum=1563746400

  De chronologie van Daniël s’ zeventig jaarweken, 22.07.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1563746400&stopdatum=1564351200

  Een TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis en toekomst van Israël - Micha, 30.07.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1564351200&stopdatum=1564956000

  Een TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis van Israël – Jesaja, 06.08.2019 zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1564956000&stopdatum=1565560800

  De datering van de archeologische breuklijnen in Kanaän, 12.08.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1565560800&stopdatum=1566165600

  De Bijbelse krijgsheer Salman geïdentificeerd als Farao Sjosjenq I, 19.08.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1566165600&stopdatum=1566770400

  De zeven brieven van Christus aan de zeven Gemeenten in Asia, Smyrna en Pergamus, 26.08.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1566770400&stopdatum=1567375200

  De zogenaamde oud-Egyptische pseudo-astronomische Sothis-kalender, 02.09.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1567375200&stopdatum=1567980000

  Een TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis van Israël, Zacharia, 09.09.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1567980000&stopdatum=1568584800

  Assyriology revised, Shalmaneser V the conqueror of Samaria, 16.09.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1568584800&stopdatum=1569189600

  De eindtijd-Assyriër, 23.09.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1569189600&stopdatum=1569794400

  Het Messiaanse Vrederijk, 30.09.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1569794400&stopdatum=1570399200

  Assyriology revised, Sargon II the forger of history, 07.10.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1570399200&stopdatum=1571004000

  De ark van het verbond, 15.10.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1571004000&stopdatum=1571608800

  Assyriology revised, the years of reign of Sennacherib revised and fixed in a chronological time line with the contemporary Biblical kings, 23.10.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1571608800&stopdatum=1572213600

  Was er nu één belegering van Jeruzalem door de Assyriër Sanherib of twee, zoals Velikovsky beweerde?, 28.10.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1572217200&stopdatum=1572822000

  De zeven brieven van Christus aan de zeven Gemeenten in Asia: (vervolg) Thyatira en Sardis, 04.11.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1572822000&stopdatum=1573426800

  Dertig historische jubeljaren, 11.11.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1573426800&stopdatum=1574031600

  Dertig historische jubeljaren – de val van Nineveh 612 v. Chr., 18.11.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1574031600&stopdatum=1574636400

  De zeven brieven van Christus aan de zeven Gemeenten in Asia: (vervolg en slot) Philadelphia en Laodicea, 26.11.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1574636400&stopdatum=1575241200

  Het huis van Omri: de grondvesting van SAMARIA in 914 v. Chr., 02.12.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1575241200&stopdatum=1575846000

  De datering van het spijkerschriftalfabet ontdekt te Oegarit in de twintigste eeuw, 09.12.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1575846000&stopdatum=1576450800

  De antagonisten in de slag bij Karchemis in 605 v. Chr., 16.12.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1576450800&stopdatum=1577055600

  Ramses II een alter-ego van Necho? (vervolg), 23.12.2019, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1577055600&stopdatum=1577660400
  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Reacties op bericht (0)  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!

  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!