Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  17-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sabbat- en jubeljaren vanaf 27/28 AD terug de tijd in

  Het is mijn intentie om in enkele afleveringen de sabbat- en jubeljaren van het oude Israël chronologisch en historisch verankerd, te brengen. De gebruikte schema ’s werden door mij samengesteld met het oog op een nieuw boek dat in het voorjaar van 2015 D.v. zal worden gepubliceerd. Elk schema beslaat veertien jaar met bovenaan de jaartallen volgens de westerse kalender. Elk jaar beslaat twintig millimeter verdeeld in vier kwartalen van elk vijf millimeter. Alleen op deze wijze kan men nauwkeurig en overzichtelijk de verschillende regeerperioden aanbrengen, ook wanneer meer dan één vorst tijdens hetzelfde jaar regeerde. Onder de jaartelling volgens de westerse tijdsrekening, ziet u de Joodse sabbat- en jubeljaren op het schema, in een afzonderlijke balk uitgetekend. De sabbatjaren lopen van april tot maart ononderbroken door in een cyclus van zeven maal zeven jaar. In het negenenveertigste jaar begon in oktober het Jubeljaar, dat liep tot september van het jaar daarop, waar het eerste jaar van een nieuwe sabbatjaarcyclus al in april aangevangen was. Dit is de enige correcte wijze van tellen, waar William Whiston in zijn werk op wees. Zie het artikel op dit blog van 08-04-2014: De Jubeljaren van okt.23/sep.22 v. Chr. en van okt.709/sep.708 v. Chr. onder de loep.

   

   

  Op het eerste schema met de jaartallen 20/33 AD, zien we het dertigste jubeljaar vermeldt staan in het jaar okt27/sep28 AD. In oktober van 27 AD verkondigde de Heer Jezus Christus in de synagoge te Nazareth dat het ‘aangename jaar des HEREN’ toen vervuld was, zoals het in het evangelie van Lucas staat opgetekend in hoofdstuk 4:18-19. De donkerblauwe tijdsbalk geeft het leven van Jezus weer. Zijn bediening begon op dertigjarige leeftijd in de zomer van het jaar 26 AD. Dat jaar was ook het zesde jaar van de sabbatjaarcyclus, een jaar van normaal dubbele zegening over het land dat in deze constructie een geestelijke dimensie krijgt. Over het chronologische openbaar optreden van Jezus Christus schreef ik al eerder op dit blog een artikel op 05-05-2014. Zie link: http://bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1399240800&stopdatum=1399845600 en scrol naar beneden

   

  En over het jaar 30 AD als het jaar van het lijden, sterven en Opstanding van de Heiland schreef ik een artikel op dit blog op 14-04-2014: goede vrijdag 7 april 30 AD. Zie link: http://bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1397426400&stopdatum=1398031200

   

  Onder de blauwe tijdsbalk, merkt u een rode tijdsbalk eindigend in april 27 AD met het getal 46. Dit is een tijdsperiode die in het achttiende regeringsjaar van Herodes de Grote begonnen is. In het achttiende regeringsjaar van Herodes was men een de herbouw van de Tempel te Jeruzalem begonnen. Zesenveertig jaar later in april 27 AD met het eerst vermeldde Pesachfeest in het Johannesevangelie, is dit het jaartal dat de Farizeeën in gesprek met Jezus aanhalen. Zie het artikel op dit blog van 05-03-2014: de regeerperiode van Herodes de Grote. Zie link: http://bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1393801200&stopdatum=1394406000 en scrol naar beneden.

   

  Onder de rode tijdsbalk op het schema vindt u de regeerperiode van Keizer Tiberius. Zijn vijftiende regeringsjaar waar de evangelist Lucas naar verwijst, liep van het najaar van 26 AD tot het najaar van 27 AD. Het eerste regeringsjaar van Keizer Tiberius over het Oosten van Romeinse Rijk begon in het najaar van 12 AD, als co-princeps met Keizer Augustus.

   

  Geheel onderaan het schema merkt u een tijdsbalk die eindigt in het voorjaar van 26 AD. Deze tijdsbalk stelt de 69ste jaarweek van de profeet Daniël voor. Aan het einde van deze periode trad Johannes de Doper in de geest van Elia, op. Zie het artikel op dit blog van 04-04-2014: De zeventig jaarweken. Zie link: http://bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1396216800&stopdatum=1396821600

   

  We gaan nu naar het tweede schema met de tijdsperiode van het jaar 6 tot 19 AD.

   

   

  Geheel bovenaan het schema merkt u de sabbat- en Jubeljaar opgave. Daaronder gaat in blauwe kleur de tijdslijn van Jezus Christus verder. De geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in Jeruzalem met het Pesach-pelgrimsfeest plaatsen we in het jaar 9 AD op de tijdsbalk. Jezus is dan 12+ jaar oud.

   

  De rode tijdsbalk geeft de periode van 46 jaar weer die er zit tussen het achttiende regeringsjaar van Herodes de Grote en het Pesachfeest van 27 AD, wat deze beide feiten met elkaar verankerd.

   

  Onder de rode balk zien we in een paars gekleurde tijdsbalk de regeerperiode van keizer Tiberius in het najaar van 12 AD, aanvangen. Tiberius regeerde voor een periode van twee jaar als co-princeps van keizer Augustus over het Oosten van het Rijk. Dit wordt bevestigd in een Romeinse bron: Suetonius Tib. Vita, 21 a.u.c. 765. Keizer Augustus sterft in de zomer van 14 AD.

   

  Geheel onder aan het schema vervolgen we met de 69 jaarweken van de profeet Daniël die een periode van 483 jaar beslaan tot op het zevende regeringsjaar van Artachsasta, de koning van Perzië, in 458 v. Chr.

   

  En nu naar het derde schema van onze reeks met de periode van 9 v. Chr. tot 5 AD

   

   

  De geboorte van Jezus Christus geschiedde in de vijfde maand Ab (juli/augustus) van het jaar 5 v. Chr., in de dagen van Keizer Augustus. Over dit onderwerp schreef ik eerder op dit blog een artikel op 28-01-2014: Wanneer werd de Heiland geboren? Zie link: http://bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1390777200&stopdatum=1391382000 en scrol naar beneden.

   

  Onder de intussen vertrouwde rode tijdsbalk met de periode van 46 jaar ziet u in een groene tijdsbalk het einde van de regeerperiode van Herodes de Grote. Zijn laatste jaar viel in het jaar 4 v. Chr. De regeerperiode van Herodes de Grote wordt degelijk op de tijdsbalk verankerd via de historische verwijzingen die er bestaan over de sabbat- en jubeljaren. Over de regeerperiode van Herodes en de verankering op de tijdsbalk schreef ik al eerder een artikel op dit blog op 05-03-2014.

   

   

  We vervolgen nu met ons vierde schema met de periode van 23 tot 10 v. Chr. Wat onmiddellijk opvalt, is het 29ste jubeljaar van okt23/sep22 v. Chr. In april van het jaar 22 v. Chr. begon de nieuwe cyclus van zeven maal zeven sabbatjaren die hebben we gezien, eindigde in 28 AD, met het dertigste jubeljaar, sinds de instelling ervan door Mozes.

   

  Het zevende sabbatjaar van de vorige cyclus van april23/maart22 v. Chr., gevolgd door het 29ste jubeljaar is van belang voor de verankering van de regeerperiode van Herodes de Grote op de tijdsbalk. De Joodse historicus Flavius Josephus (Joodse Oudheden, Boek XV,ix.1) beschrijft een hongersnood die in deze periode Juda teisterde. De hongersnood staat vermeldt ten tijde van het 13de regeringsjaar van Herodes de Grote en duurde twee jaar. Herodes blijkt ten koste van persoonlijke bezittingen graan en zaad gekocht te hebben in Egypte. Zaad dat alleen aan Syrië geleverd werd en vanwaar in het tweede jaar de hongersnood in Judea kon verholpen worden. Duidelijk blijkt dat, naar het gebod, de Joden in het sabbat-en jubeljaar weigerden te zaaien. Daarom het zenden van zaad alleen naar Syrië in plaats van ook naar Judea.

   

  Een volgend ankerpunt op de tijdsbalk is de tijdsperiode van 46 jaar, zoals vermeld in het Johannesevangelie hoofdstuk twee, die er zit tussen het Pesachfeest van 27 AD en het begin van de herbouw van de tempel onder Herodes de Grote in diens 18de regeringsjaar (Joodse Oudheden Boek XV,xi.1). Op de tijdsbalk is dit het jaar 20 v. Chr. Dit ankerpunt verbindt de Bijbel met de werken van Flavius Josephus en bevestigd de juistheid van William Whiston ’s sabbatjaartelling.

   

  Er bestaat verschil van mening over de wijze van de telling der sabbat- en jubeljaren. Ik merk dat vooral bij eindtijdhoppers men al eens rekent met schijven van vijftig jaar; negenenveertig jaar als uitkomst van zeven maal zeven sabbatjaren en na het einde van het negenenveertigste jaar, het vijftigste jubeljaar, met daarna de volgende cyclus van vijftig jaar. Historisch gezien houdt dit echter geen steek. De twee behandelde jubeljaren 27/28 AD en 23/22 v. Chr. verduidelijken dit chronologisch gezien, in dit artikel.

   

   

  Het volgende schema met de periode van de jaren 37 tot 24 v. Chr. toont het begin van de regering van Herodes de Grote in het jaar 37 v. Chr., dat samenvalt met een sabbatjaar; het vijfde sabbatjaar in de achtentwintigste cyclus van sabbat- en jubeljaren. Het sabbatjaar van april37 tot maart36 v. Chr. wordt door Flavius Josephus (Joodse Oudheden, Boek XIV,xvi.2) historisch verbonden met het beleg van Jeruzalem door Herodes bijgestaan door een Romeins leger, in diens eerste regeringsjaar.

   

  De aangehaalde historische verankeringen passen alleen op de tijdsbalk wanneer men de telling van de sabbat- en jubeljaren volgens William Whiston toepast. Indien men rekent met 49 + 1 = 50, gaan de historische verbanden verloren.

   

  Het volgende ankerpunt dat we op ons schema zien is de markering van bekende zeeslag bij Actium, een strijd tussen de vloot van Marcus Antonius en Cleopatra en de vloot van Octavianus, in het jaar 31 v. Chr. Flavius Josephus (Joodse Oudheden, Boek XV,v.2) schrijft dat deze zeeslag in het zevende regeringsjaar van Herodes de Grote, plaatsvond. Hetzelfde jaar werd ook een grote aardbeving in Judea genoteerd. De zeeslag staat historisch genoteerd op 2 september van het jaar 31 v. Chr. Aldus hebben we een belangrijk ankerpunt, een chronologische kruispeiling waar we de regeerperiode van Herodes de Grote mee verbinden.

   

  Het zijn zulke ankerpunten die men op een tijdsbalk nodig heeft. Het is zoals bij het navigeren op zee of in de lucht (voor de era van de GPS). Men heeft meerdere navigatiepunten nodig ter berekening van waar je bent en waar je naartoe wilt. En hoe meer navigatiepunten ter beschikking met nog een kruispeiling erbij, hoe beter. Op een tijdsbalk dient men op een zelfde manier te werk te gaan. We hebben navigatiepunten nodig die historische gebeurtenissen verbinden met de westerse jaartelling en waarover geen discussie is. Zo een voorbeeld is de link tussen de westerse jaartelling en de historische vermeldingen uit de Romeinse tijd.

   

  Ik herhaal nog even de gebeurtenissen die vermeldt werd voor het dertiende regeringsjaar van Herodes de Grote door de Joodse historicus Flavius Josephus (Joodse Oudheden, Boek XV,ix.1). In dat jaar teisterde een hongersnood het land Judea, een hongersnood die twee jaar zou aanhouden.

   

  Tot slot merken we op onze tijdsbalk het begin van de regeerperiode van keizer Augustus in het jaar 27 v. Chr.

   

  Het volgende schema voor deze aflevering is de periode van 51 tot 38 v. Chr.

   

   

  Onder de vermelding: ‘de vorsten van het verbond’, merkt u rechts de laatste Hasmoneeër Antigonus die drie jaar en een kwart over Judea regeerde. Antigonus werd door de Romeinen vermoord wat de weg baande voor Herodes de Grote. Volgens Flavius Josephus in zijn werk de Joodse Oorlogen (Boek.I,xxxiii.8), regeerde Herodes 34 jaar te Jeruzalem en een totaal van 37 jaar wanneer gerekend vanaf het tijdstip dat hij door de Romeinen tot koning benoemd werd. Vanaf september 38 tot oktober/37.v. Chr. voor het eerste regeringsjaar van Herodes zijn het 34 jaar tot september 5/maart 4 v. Chr. met het sterven van Herodes de Grote. De maansverduistering waar Josephus naar verwijst (Joodse Oudheden Boek.XVII,vi.4) kan alleen maar de maansverduistering zijn geweest die genoteerd werd op 13 maart van het jaar 4 voor Christus en dit op basis van de andere navigatiepunten die we tot nu toe behandeld hebben, namelijk via de jubel- en sabbatjaartelling van William Whiston en dit in combinatie met de werken van Flavius Josephus en de beschreven tijdsperioden in de Bijbel.

   

  De benaming ‘vorsten van het verbond’ op ons schema komt uit het Bijbelboek Daniël 11:22 en is een Bijbelse naam voor de Hasmoneeërs. Dit was een priesterdynastie teruggaand op de periode van de bekende Makkabeeën maar die die vanaf Aristobulus ook de titel koning hadden aangenomen. De voorganger van Antigonus op ons schema, was Hyrcanus II die 24 jaar regeerde.

   

   

  Het volgende schema behandelt de periode van 65 tot 52 v. Chr. Wat onmiddellijk op het schema moet opvallen is de blauwe balk met het sabbatjaar van april65/maart64 v. Chr. gemarkeerd. Een jaar dat vooraf ging aan het zesde jaar (apr66/mrt65 v. Chr.) in de sabbatjaarcyclus, een jaar dat voorheen dubbele zegen over het land betekende. William Whiston merkt in zijn Dissertation op dat deze zegen ontbrak tijdens de strijd tussen Aristobulus en Hyrcanus en dat dit past in de verankering van de regeerperioden van de priesterkoningen der Hasmoneeërs.

   

  Dissertation V.51: The Eighth instance of a sixth year before a sabbatical year may that be esteemed which we meet with in Josephus, at anno 66 or 65 before the Christian Era, where, on a notorious breach of covenants and impiety of the Jews in Jerusalem, when they were besieged by Aretas and Hyrcanus, there was sent upon them such a pestilential wind as destroyed the fruits of the whole land, and occasioned a modius of wheat to be sold for eleven drachme, which was esteemed an extravagant price, Ant. Bk. XIV.Ch. ii.sect.2. Nor is it unlikely that it was the circumstance of the sabbatic year, when they had no new harvest, that occasioned the price of grain to be extravagant and severe to them. This was many years after the Jews in Judea had deserted God ‘s true religion, and God had thereupon deserted them, that so sad a scarcity and dearth came upon them on the sixth and on the sabbatic year, which otherwise God would certainly have preserved them from. Of which their desertion of God, and God ‘s desertion of them, more presently.

   

  Ant. Bk. XIV.Ch. ii.sect.2. But God punished them immediately for this their barbarity, and took vengeance of them for the murder of Onias, in the manner following: While the priests and Aristobulus were besieged, it happened that the feast called the passover was come, at which it is our custom to offer a great number of sacrifices to God; but those that were with Aristobulus wanted sacrifices, and desired that their countrymen without would furnish them with such sacrifices, and assured them they should have as much money for them as they should desire; and when they required them to pay a thousand drachmae for each head of cattle, Aristobulus and the priests willingly undertook to pay for them accordingly, and those within let down the money over the walls, and gave it them. But when the others had received it, they did not deliver the sacrifices, but arrived at that height of wickedness as to break the assurances they had given, and to be guilty of impiety towards God, by not furnishing those that wanted them with sacrifices. And when the priests found they had been cheated, and that the agreements they had made were violated, they prayed to God that he would avenge them on their countrymen. Nor did he delay that their punishment, but sent a strong and vehement storm of wind, that destroyed the fruits of the whole country, till a modius of wheat was then bought for eleven drachmae.

   

  Het volgende aandachtspunt op ons schema is de verovering van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 63 v. Chr. o.l.v. Pompejus. Flavius Josephus schrijft dat in de derde maand Sivan (of mei/juni) op de vastendag geschiedde. Wat jaartallen betreft geeft hij de 179ste olympiade op, toen Caius Antonius en Marcus Tullius Cicero consuls waren. Absolute chronologie wordt ons door Josephus aangereikt.

   

  Flavius Josephus, Joodse Oudheden, Boek XIV. iv.3.

  Which thing when the Romans understood, on those days which we call Sabbaths they threw nothing at the Jews, nor came to any pitched battle with them; but raised up their earthen banks, and brought their engines into such forwardness, that they might do execution the next day. And any one may hence learn how very great piety we exercise towards God, and the observance of his laws, since the priests were not at all hindered from their sacred ministrations by their fear during this siege, but did still twice a-day, in the morning and about the ninth hour, offer their sacrifices on the altar; nor did they omit those sacrifices, if any melancholy accident happened by the stones that were thrown among them; for although the city was taken on the third month, on the day of the fast, (6) upon the hundred and seventy-ninth olympiad, when Caius Antonius and Marcus Tullius Cicero were consuls, and the enemy then fell upon them, and cut the throats of those that were in the temple; yet could not those that offered the sacrifices be compelled to run away, neither by the fear they were in of their own lives, nor by the number that were already slain, as thinking it better to suffer whatever came upon them, at their very altars, than to omit anything that their laws required of them. And that this is not a mere brag, or an encomium to manifest a degree of our piety that was false, but is the real truth, I appeal to those that have written of the acts of Pompey; and, among them, to Strabo and Nicolaus [of Damascus]; and besides these two, Titus Livius, the writer of the Roman History, who will bear witness to this thing. (7)

   

  Commentaar van William Whiston:

  (6) That is, on the 23rd of Sivan, the annual fast for the defection and idolatry of Jeroboam, "who made Israel to sin;" or possibly some other fast might fall into that month, before and in the days of Josephus.

  (7) It deserves here to be noted, that this Pharisaical, superstitious notion, that offensive fighting was unlawful to Jews, even under the utmost necessity, on the Sabbath day, of which we hear nothing before the times of the Maccabees, was the proper occasion of Jerusalem's being taken by Pompey, by Sosius, and by Titus, as appears from the places already quoted in the note on Antiq. B. XIII. ch. 8. sect. 1; which scrupulous superstition, as to the observation of such a rigorous rest upon the Sabbath day, our Savior always opposed, when the Pharisaical Jews insisted on it, as is evident in many places in the New Testament, though he still intimated how pernicious that superstition might prove to them in their flight from the Romans, Matthew 25:20.

   

  Het jaar 63 voor Christus markeert aldus het begin van de Romeinse periode voor Israël. De profeet Daniël (Daniël 7:7-23) had al in het jaar 556 v. Chr. de vier wereldrijken voorspelt die achtereenvolgens over Jeruzalem en de Tempel zouden heersen. Het eerste rijk was Babylon, daarna de Meden en de Perzen, gevolgd door de Grieken en als vierde beest-rijk trad Rome in 63 v. Chr. aan.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  17-12-2014 om 09:50 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!