Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  20-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Assyrische koningen Salmaneser IV, Assur Dan III en Assur Nirari V chronologisch in lijn met de Bijbelse koningen van Israël gebracht.

  De aflevering van deze week vervolgt met de herziening van de chronologie van de Assyrische koningen van de negende en achtste eeuw v. Chr. Met de aflevering van 16.07.2018 behandelden we de koningen van Assyrië: Shamsi Adad V en Adad Nirari III, die we in chronologische lijn met de koningen van het tienstammenrijk brachten. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?ID=3104354

   

  De opvolger van Adad Nirari III op de Assyrische troon was Salmaneser IV. Volgens de gevestigde Assyriologie regeerde hij van 781/780 tot 772/771 v. Chr. Volgens mijn herziening van de chronologie van de koningen van Assyrië zat hij van 818/817 tot 809/808 v. Chr. op de troon van Assur. Een historisch verifieerbaar verschil van zevenendertig jaar.

   

   

  © Kronieken van de koningen van Israël, 2017, Robert De Telder

   

  De regeerperiode van Salmaneser IV laat zich aan de hand van de Eponiemlijsten op de tijdsbalk invullen door vanaf het laatste jaar van Adad Nerari III naar onze tijd toe te rekenen. Hierna volgen de eponiemlijst-gegevens die betrekking hebben op de regeerperiode van Salmaneser IV:

   

   

  © Kronieken van de koningen van Israël, 2017, Robert De Telder

   

  [781/780] 818/817 Tijdens het eponiem van ©almaneser [IV], de koning van Assyrië, veldtocht tegen Urartu

  [780/779] 817/816 Tijdens het eponiem van ©am¹i-ilu, de opperbevelhebber, veldtocht tegen Urartu.

  [779/778] 816/815 Tijdens het eponiem van Marduk-remanni, de opperdienaar, veldtocht tegen Urartu.

  [778/777] 815/814 Tijdens het eponiem van Bêl-le¹er, de paleis maarschalk, veldtocht tegen Urartu.

  [777/776] 814/813 Tijdens het eponiem van Nabû-i¹deya-ka'in, de maarschalk, veldtocht tegen Itu'a.

  [776/775] 813/812 Tijdens het eponiem van Pan-A¹¹ur-lamur, gouverneur van A¹¹ur, veldtocht tegen Urartu.

  [775/774] 812/811 Tijdens het eponiem van Nergal-ere¹, gouverneur van Rasappa, veldtocht tegen de cederberg.

  [774/773] 811/810 Tijdens het eponiem van I¹tar-duri, gouverneur van Nisibis, veldtocht tegen Urartu en Namri

  [773/772] 810/809 Tijdens het eponiem van Mannu-ki-Adad, gouverneur van Raqmat, veldtocht tegen Damascus.

  [772/771] 809/808 Tijdens het eponiem van A¹¹ur-bela-usur, gouverneur van Kalhu, veldtocht tegen Hatarikka.

   

  Tijdgenoten van Salmaneser IV in Israël en Juda waren de koningen Joas en Jerobeam II van het tienstammenrijk en koning Amazia van Juda. De veldtocht in Salmaneser ’s voorlaatste jaar bracht hem in de nabijheid van de noordelijke grenzen van Israël. Vermoedelijk verzwakte de veldtocht tegen Damascus door Salmaneser IV verder de macht van Aram. Tegen het einde aan van de regeerperiode van Salmaneser IV zat Jerobeam II al acht jaar op de troon van het tienstammenrijk. Jerobeam II zou volgens een woord van de profeet Jona, de zoon van Amitthai, in het noorden de grenzen van het verenigd koninkrijk van Israël van weleer herstellen.

  2 Koningen 14:23 In het vijftiende jaar van Amazia, den zoon van Joas, den koning van Juda, werd te Samaria koning, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, en regeerde een en veertig jaren. 24 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet van alle zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. 25 Hij bracht ook weder de landpale van Israël van den ingang van Hamath, tot aan de zee van het vlakke veld; naar het woord des HEEREN, des Gods van Israël, dat Hij gesproken had door den dienst van Zijn knecht Jona, den zoon van Amitthai, den profeet, die van Gath-hefer was. 26 Want de HEERE zag, dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. 27 En de HEERE had niet gesproken, dat Hij den naam van Israël van onder den hemel verdelgen zou; maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, den zoon van Joas. 28 Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, en al wat hij gedaan heeft, en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft, en hoe hij Damaskus en Hamath, tot Juda behorende, aan Israël wedergebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? (Statenvertaling)

  Zie ook mijn boek: Kronieken van de koningen van Israël, 2017, blz. 105-115.

   

   

  © Kronieken van de koningen van Israël, 2017, Robert De Telder

   

  Dit Schriftwoord ging in vervulling tijdens de regeerperiode van de opvolger van Salmaneser IV: Assur Dan III. De eponiemlijsten die betrekking hebben op de regeerperiode van Assur Dan III tonen in het begin van zijn regering enkele veldtochten waarna de militaire macht van Assur begon af te brokkelen. Vanaf het zevende jaar van Assur Dan III komen vooral vermeldingen over pestepidemieën, opstanden en een schrikbarende ongewone verduistering van de zon, voor. Dit naast de laconieke vermeldingen zoals: de koning bleef in het land, wat een eufemisme voor niets doen betekende:

  [771/770] 808/807 Tijdens het eponiem van A¹¹ur-dan [III], koning van Assyrië, veldtocht tegen Gananati.

  [770/769] 807/806 Tijdens het eponiem van ©am¹i-ilu, de opperbevelhebber, veldtocht tegen Marad.

  [769/768] 806/805 Tijdens het eponiem van Bêl-ilaya, gouverneur van Arrapha, veldtocht tegen Itu'a.

  [768/767] 805/804 Tijdens het eponiem van Aplaya, gouverneur van Mazamua, de koning bleef in het land.

  [767/766] 804/803 Tijdens het eponiem van Qurdi-A¹¹ur, gouverneur van Ahizuhina, veldtocht tegen Gananati.

  [766/765] 803/802 Tijdens het eponiem van Mu¹allim-Inurta, gouverneur van Tille, veldtocht tegen Medië.

  [765/764] 802/801 Tijdens het eponiem van Inurta-mukin-ni¹i, gouverneur van, veldtocht tegen Hatarikka; pest.

  [764/763] 801/800 Tijdens het eponiem van Sidqi-ilu, gouverneur van Tu¹han, de koning bleef in het land.

  [763/762] 800/799 Tijdens het eponiem van Bur-Saggile, gouverneur van Guzana, opstand in Libbi-ali; in Simanu eclips van de zon.

  [762/761] 799/798 Tijdens het eponiem van Tab-bêlu, gouverneur van Amedi, opstand in Libbi-ali.

  [761/760] 798/797 Tijdens het eponiem van Nabû-mukin-apli, gouverneur van Nineveh, opstand in Arrapha.

  [760/759] 797/796 Tijdens het eponiem van La-qipu, gouverneur van Kalizi, opstand in Arrapha.

  [759/758] 796/795 Tijdens het eponiem van Pan-A¹¹ur-lamur, gouverneur van Arbela, opstand in Guzana; pest.

  [758/757] 795/794 Tijdens het eponiem van Ana-bêli-taklak, gouverneur van Isana, veldtocht tegen Guazana; vrede in het land.

  [757/756] 794/793 Tijdens het eponiem van Inurta-iddin, gouverneur van Kurba'il, de koning bleef in het land.

  [756/755] 793/792 Tijdens het eponiem van Bêl-¹adua, gouverneur van Tamnuna, de koning bleef in het land.

  [755/754] 792/791 Tijdens het eponiem van Iqisu, gouverneur van ©ibhini¹, veldtocht tegen Hatarikka.

  [754/753] 791/790 Tijdens het eponiem van Inurta-¹ezibanni, gouverneur van Talmusu, veldtocht tegen Arpad; terugkeer van A¹¹ur.

   

   

  © Kronieken van de koningen van Israël, 2017, Robert De Telder

   

  Het was tijdens de periode van Assyrië ’s neergang van als militaire macht dat Jerobeam II van Israël het gebied noordelijk van Israël inpalmde.

   

  In de zomer van 800 v. Chr. werd de oude wereld geteisterd door een meganatuurcatastrofe van kosmische oorsprong. In het artikel van 02.07.2018 verwees ik naar het eerdere rampjaar 860 v. Chr. wat het einde van de regeerperiode van Salmaneser III markeerde en toonde aan dat er toen een cyclus van rampen over de oude wereld gaande was. Zie link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?ID=3102210

   

  De catastrofetheorie gaf ik aandacht in mijn boek TIJD en TIJDEN, 2016, blz. 157 -163, 169-175, 193 en 331-338. Het is de studie van Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer met hun boek ‘The long day of Joshua and six other catastrophes, 1973, chapter VI’, dat ik onderzocht en toepaste in mijn reconstructie van de geschiedenis van de oudheid.

   

  Het eponiem van Bur Sagale in het tiende regeringsjaar van Assur Dan valt niet toevallig volgens mijn revisie in het jaar 800 v. Chr. Dat jaar blijkt op basis van Bijbelse chronologie het jaar van de aardbeving te zijn waar de profeet Amos het begin van zijn bediening aan koppelt.

  Amos 8:9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren. 10 En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag. (Statenvertaling)

   

   

  Zie ook mijn uitgave: De zonaanbidder, 2016, blz. 7-12. Een gewone eclips van maan/zon was het niet. In het kosmische catastrofemodel was het een ander hemellichaam dat verantwoordelijk voor de zonsverduistering was. Volgens de al eerder geciteerde geleerde Donald W. Patten was het de planeet Mars die in haar verstoorde omwenteling om de zon, planeet aarde voor parten zorgde. De planeet Mars was voor vele volken tijdens deze periode en de volgende eeuwen, de oorlogsgod. De Assyriërs noemden hem Nergal.

   

  De opvolger van Assur Dan III was Assur Nirari V. Opnieuw maken we gebruik van de eponiemlijst-gegevens om deze koning op de tijdsbalk te plaatsen. Slechts acht jaar zou Assur Nirari V de Assyrische kroon torsen. Tijdgenoten van Assur Nirari V in Israël en Juda waren de machtige koningen Jerobeam II en Uzzia. Onder het bewind van deze koningen zouden Juda en Israël gans het gebied van wijlen koning David onder hun scepter brengen.

  [753/752] 790/789 Tijdens het eponiem van A¹¹ur-nirari [V], koning van Assyrië, de koning bleef in het land.

  [752/751] 789/788 Tijdens het eponiem van ©am¹i-ilu, de opperbevelhebber, de koning bleef in het land.

  [751/750] 788/787 Tijdens het eponiem van Marduk-¹allimanni, de paleis maarschalk, de koning bleef in het land.

  [750/749] 787/786 Tijdens het eponiem van Bêl-dan, de opperdienaar, de koning bleef in het land.

  [749/748] 786/785 Tijdens het eponiem van ©ama¹-kenu-dugul, de maarschalk, veldtocht tegen Namri.

  [748/747] 785/784 Tijdens het eponiem van Adad-bela-ka'in, de gouverneur van A¹¹ur, veldtocht tegen Namri.

  [747/746] 784/783 Tijdens het eponiem van Sin-¹allimanni, de gouverneur van Rasappa, de koning bleef in het land.

  [746/745] 783/782 Tijdens het eponiem van Nergal-nasir, de gouverneur van Nisibis, opstand in Kalhu.

   

  Voor Assyrië betekende deze periode een tijd van teloorgang. Vijf maal lezen we in de eponiemlijst dat de koning ‘in het land bleef’. Geen expedities van welke aard ook werden ondernomen. De uitdrukking: de koning bleef in het land’ is dan ook een eufemisme voor nietsdoen.

  Het laatste eponiem vermeld een opstand in Kalhu. Een revolutie die zich over heel het land moet uitgebreid hebben en zo een periode van nooit eerder geziene anarchie inluidde.

  De Assyriologie laat volgens de eponiemlijsten Assur Nirari V opgevolgd worden door Tiglath Pileser III. Maar dit klopt niet met de historische realiteit.

  In mijn revisie van de chronologie van de Assyrische koningen meen ik dat het eponiem van Nergal-nasir gereviseerd naar 782 v. Chr. het begin van een breuk in de Eponiemlijst zag.

  Het is de usurpator Tiglath Pileser III die vermoedelijk verantwoordelijk is voor het creëren van een hiaat een ‘damnatio memoriae’, in de geschiedenis van Assyrië.

  De extra tijdsperiode die in de herziening van de chronologie van de koningen van Assyrië gecreëerd wordt zorgt voor ruimte op de tijdsbalk voor het invullen van namen van Assyrische koningen die door Tiglath Pileser III ‘deleted’ werden.

  In mijn herziening laat ik A¹¹ur-nirari V na een periode van anarchie opgevolgd worden door de Sardanapallos van een Griekse legende. Ook de Assyrische koning die zich op de prediking van Jona tot de God van Israël voor uitredding keerde, krijgt in deze tijdsspanne een plaats op de tijdsbalk. De ramp die Jona in Nineveh aankondigde was die van het jaar 776 v. Chr. Zie het artikel op dit blog: De moeder van alle verwoestingen van 17.11.2017, zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1510527600&stopdatum=1511132400

   

  De Assyrische koning Sardanapallos kennen we alleen uit een Griekse legende en komt in de bewaard gebleven Assyrische koningslijst niet voor.

  Hierna een extract uit een oud geschiedenisboek dat ik een tijd terug in een antiquariaat kon aankopen.

  (P.H. Witkamp, De Sagen-tijd der Oude Volken, 1889)

  “De Griekse geschiedschrijvers kenden de namen der grote Assyrische koningen van de achtste eeuw v. Chr. niet, en dachten met hun gewone lichtzinnigheid een gehele reeks van onbetekenende koningen uit, die zij van Ninus en Semiramis lieten afstammen. Als de laatste dezer koninklijke fantasiebeelden noemden zij Sardanapallos. Deze, zo verdichtten zij, bracht de meeste tijd in zijn harem door, droeg zelfs vrouwen-klederen en vond smaak in vrouwelijke arbeid. Hij was een wellusteling zoals niemand voor hem, en gaf zich over aan natuurlijke en onnatuurlijke zonden. Zinnelijk genot was zijn enig levensdoel, en dit gaf hij ook onverholen te kennen, o.a. in een opschrift op zeker gedenkteken. Dit opschrift luidde: “Sardanapallos, zoon van Anaxeyndaraxas, heeft Anchiale en Tarsos op één dag gebouwd. Eet, drink en bemin, want al het overige is niet veel waard.” Twee belastingplichtige vorsten, Arbakes van Medië en Belyses van Babylon, waren in opstand gekomen. Dit wekte Sardanapallos uit zijn lethargie op, en de dapperheid van zijn geslacht herleefde in zijn gemoed. Hij was de opstandelingen tegemoet getrokken, had hen verscheidene malen verslagen en zou hen vernietigd hebben, zo niet uit Baktrië teruggekeerde Assyrische troepen, in plaats van hem bijstand te bieden, tot de vijanden waren overgelopen. Hij werd binnen Nineveh belegerd, doch bood twee jaar tegenstand. In het derde jaar was de Tigris buiten zijn oevers getreden en had daardoor de stadsmuur zodanig ondermijnd, dat twintig stadiën daarvan in puin stortten. Nu herinnerde Sardanapallos zich een orakel, dat hem zolang de zegepraal beloofde totdat de rivier zich tegen hem zou keren. Om de vijanden niet levend in handen te vallen, besloot hij zich met zijn vrouwen, zijn paleis en zijn kostbaarste bezittingen te verbranden. Op een 125 meter hoge brandstapel liet hij een kamer van 32 meter lengte en een gelijke breedte voor zich inrichten. Honderdvijftig gouden, met tapijten bedekte rustbedden warden daarin neergelegd, en aan het einde der zaal onwaardeerbare schatten van edel metaal, vonkelende stenen en kunstwerken opgehoopt. Toen dit gereed was, nam hij met zijn vrouwen op de rustbedden plaats, en liet door gesnedenen, de enigen die met zijn voornemen bekend waren, de brandstapel aansteken. Veertien dagen duurde de brand. Het volk merkte niet van dit alles, en meende dat de rook kwam van een groot offer. Welhaast werd nu Nineveh ingenomen en verwoest. Dat gehele verhaal is een verdichtsel.

   

  %%FOTO6%%%

   

  De Engelse kunstschilder Ford Maddox Brown (1821/1893) uit de negentiende eeuw, maakte een prachtig schilderij over de dood van de legendarische Sardanapallos en voegde met zijn penseel terecht in de linkerbovenhoek een eclips, een kosmisch fenomeen aan de zon, aan zijn afbeelding toe.

   

  Alhoewel de hierboven geciteerde historicus het ‘gehele’ verhaal als een verdichtsel bestempeld plaatst hij toch in zijn studie Sardanapallos op de tijdslijn tussen de regeerperioden van Assur Nirari en Tiglath Pileser III in, in de achtste eeuw v. Chr. wat opmerkelijk is. De geleerde P.H. Witkamp leefde en werkte voor de tijd dat de Assyrische koningslijst te Khorsabad in Irak in de eerste helft van de twintigste eeuw, ontdekt werd. Tegenwoordig wordt Sardanapallos door de orthodoxe Assyriologie met de Assyrische koning Assurbanipal geïdentificeerd. Dit is echter ook gissen door de Assyriologie. De beschrijving die we van de historische Assurbanipal hebben komt niet overeen met de beschrijving die de oude Grieken aan Sardanapallos toedachten.

   

  Enkele jaren geleden werd ik thuis door onze Radio 1-mensen gecontacteerd in verband met de uitspattingen van Sardanapallos. Het was de tijd dat de legendarische naam in de media gehanteerd werd om de toenmalige (2007/2011) baas van het IMF de heer Dominique Gaston André Strauss-Kahn (1949-) en de vermoede seksschandalen rond zijn persoon te beschrijven en RADIO 1 wilde graag meer informatie over de pikante details van de persoon van de historische (?) Sardanapallos te weten komen. Aan de telefoon gaf ik in het kort de beschrijving aan de hand van de studie van de geleerde P.H. Witkamp uit de negentiende eeuw. Men vroeg me of ik bereid was later op de dag opnieuw gecontacteerd te worden ter directe uitzending op de radio. Ik was uiteraard graag bereid en hield mij beschikbaar. Later op de dag had men echter een Assyrioloog uit Den Haag gecontacteerd en besloot om de academisch geschoolde dame op de radio te interviewen. De Assyrioloog identificeerde echter in lijn met de gevestigde Assyriologie, Sardanapallos met Assurbanipal. Van Assurbanipal weten we dat deze koning in tegenstelling een cultuurmens was die onder andere in zijn tijd al aan archeologie deed en een bibliotheek samenstelde. De historische Assurbanipal lijkt nergens op de beschrijving van de wellusteling Sardanapallos van de Griekse legende. Ik herinner me dat de Radio-interviewer alleen maar interesse had in de pikante details van Sardanapallos en niet in bibliotheken. Een interesse die de Assyrioloog echter over de telefoon niet kon bevredigen. Ik was zo vrank en vrij om na de uitzending de studio in Brussel te bellen met de mededeling dat ik het beter gekund had.

   

  De Griekse legende bevat zo veel schijnbaar historische details dat het verhaal voor mij heel aannemelijk overkomt. Zo worden de twee antagonisten van Sardanapallos bij naam en plaatsnaam genoemd: Arbakes van Medië en Belyses van Babylon. Twee tegenstanders van Sardanapallos die tegen hem in opstand kwamen. Wat ook altijd al mijn aandacht had was de vermelding bij de belegering van Nineveh door Arbakes en Belyses, over het buiten de oevers treden van de rivier de Tigris, in het derde jaar van de belegering. Ook Egyptische bronnen geven informatie over hetzelfde fenomeen waarbij de Nijl ten tijde van aangetoonde meganatuurcatastrofes van kosmische oorsprong (buiten het seizoensgebonden overlopen), buiten zijn oevers trad.

  Ik meen dat het einde van Sardanapallos en het buiten de oevers treden van de Tigris op de tijdsbalk gelijk loopt met de bijzondere tekenen aan de hemel in 776 v. Chr. Er zit naar mijn mening een hoge graad van historische werkelijkheid in de Griekse legende over Sardanapallos.

  Als een gevolg van het linken van Salmaneser III op de tijdsbalk aan de regeerperiode van Achab van Israël ontstaat er een tijdsperiode van 782 tot 761 v. Chr. waar de Bijbels-Assyrische koningen van de achtste eeuw v. Chr. kunnen ondergebracht worden zoals ook de legendarische Sardanapallos. Het zijn zelfs puzzelstukken die het historische plaatje compleet maken. De Bijbels-historische koningen voor deze periode zijn Jareb (Hosea 5:13 en 10:6) en de niet bij naam genoemde koning (Jona 3:1-10) die zich op de prediking van Jona tot de God van Israël keerde. De koning van Assyrië ten tijde van de profeet Jona kan moeilijk met Sardanapallos geïdentificeerd worden. De ene koning roept bij een crisis een vasten uit en keert zich tot de God van Israël voor uitredding en de andere zijn motto is: ‘Eet, drink en bemin, want al het overige is niet veel waard’. Er blijven nog heel wat vraagtekens over.

   

  De Assyriër Jareb staat bij naam als koning van Assur in de Bijbel vermeld, daar kan geen twijfel over bestaan.

  Hosea 10:5 De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Beth-aven; want zijn volk zal over hetzelve treuren, mitsgaders zijn Chemarim (die zich over hetzelve verheugden), over zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelve is weggevaren. 6 Ja, datzelve zal naar Assur gevoerd worden, tot een geschenk voor den koning Jareb; Efraïm zal schaamte behalen, en Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. (Statenvertaling)

   

  We moeten ons wel bedienen van de oude Statenvertalingbijbel die de naam ongeschonden als een eigennaam weergaf. Latere vertalingen van de Bijbel door godgeleerden volgden de gezaghebbende Assyriologie en vertaalden de eigennaam JAREB naar een synoniem toe. De NBG-vertalers van anno 1951 vertaalden Jareb naar ‘Strijdlust’ en de NBV-vertalers van 2005 vertaalden naar ‘Kemphaan’.

  Hosea 5:13 Toen Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust (JAREB). Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel van u niet wegnemen. (NBG Vertaling 1951)

  Hosea 5:13 Toen Efraïm merkte hoe ziek het was, en Juda zijn zwerende wonden zag, wendde Efraïm zich tot Assyrië om hulp te zoeken bij koning Kemphaan (JAREB). Maar die kan geen genezing brengen, die heeft geen middel tegen hun kwalen. (NBV 2005)

   

  We hebben hier nochtans met een eigennaam van een Bijbelshistorische Assyrische koning te doen die in de achtste eeuw voor Christus op de tijdsbalk ondergebracht moet worden. Ook de Septuagint-vertalers in de derde eeuw v. Chr. die de Bijbel van het Hebreeuws naar het Grieks overzetten, hanteerden de naam van een voor hen toen bekende Assyrische koning, zij het met een kleine afwijking van de Masoretische tekst.

  Hosea 5:13 And Ephraim saw his disease, and Judas his pain; then Ephraim went to the Assyrians, and sent ambassadors to king Jarim: but he could not heal you, and your pain shall in nowise cease from you. (LXX, naar het Engels vertaald)

   

  Waar exact JAREB of JARIM in de achtste eeuw v. Chr. op de tijdsbalk geplaatst moet worden, is alsnog moeilijk. In mijn boek ‘De Assyriologie herzien, 2012’, appendix 1, Mitanni, heb ik de Bijbelse Jareb ingevuld als de opvolger van Assur Nerari V alias Artatama. Ik besef nu dat ik hier voorbarig geweest ben. De Mitannische Artatama is vermoedelijk de legendarische Sardanapallos, en Jareb komt op de tijdsbalk na hem terecht.

  Verder vermeld ik in mijn boek: De Assyriologie herzien’ al de Assyrische koningen vanaf Shamsi Adad tot Essarhaddon met opgave van hun vermoedelijke alter ego’s in Mitanni. Mitanni is een staatverzinsel van de Egyptologie, en staat gewoonweg voor Assyrië. Hierna het betreffende gecorrigeerde schema met in de linkse kolom de Mitanni-namen en rechts daarvan hun hoogstwaarschijnlijke alter ego’s in Assur:

  Kirta                             Shamsi Adad                860/847

  Suttarna I           Adad Nerari                 847/818

  Baratarna            Salmaneser IV             818/808

  Parsatatar           Assur Dan III               808/790

  Saustatar            Assur Nerari V             790/782

  Artatama          Sardanapallos                   782/776

  Suttarna II          Pul                                776/761

  Artashumara  Jareb                           776/???

  Tushratta            Tiglath Pileser III        768/730

  Kurtiwazza          Salmaneser V               730/712

  Sattuara I            Sargon II                      721/686

  Vashasatta          Sanherib                       716/680

  Sattuara II                    Essarhaddon                680/668

   

  Misschien dat Jareb geïdentificeerd kan worden met de Mitannische naam Artashumara, een zoon van Suttarna II alias Pul. Artashumara werd vermoord en er is verder weinig over hem bekend. De oorzaak is de ‘damnatio Memoriae’ door Tiglath Pileser III uitgevoerd.

   

  Conclusie: de stelling van de vakwetenschap Assyriologie dat de Eponiemlijsten het chronologische kader bevatten van een volledige ononderbroken lijst van Assyrische koningen is weerlegd. In de Bijbel, in de werken van Flavius Josephus en andere bronnen zijn er duidelijke aanwijzingen dat bepaalde namen van Assyrische koningen zoals onder andere die van Jareb uit de lijst verwijderd werden, en dat als een gevolg de aangeboden chronologie van de Assyrische koningen door de orthodoxe Assyriologie vraagtekens oproept.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

  Verwacht voor het najaar van 2018:

  Dertig Jubeljaren, 2018

  Korte inhoud: Dertig verifieerbare historische Jubeljaren zitten er op de tijdsbalk voor het oude Israël vanaf de inname van het land Kanaän in de vijftiende eeuw voor Christus tot aan het openbaar worden van de Messias.

  Het gebod op het Jubeljaar was een belangrijk onderdeel van de Tien Woorden van de HEERE God dat met Sjavoeot (Pinksteren) vijftig dagen na de Exodus op een sabbatdag aan de Israëlieten gegeven werd. Het doel van het Jubeljaar was om uiteindelijk alle mogelijk individueel verlies van land en andere bezittingen aan het einde van een zeven maal zevenjarige sabbatjaarcyclus en met Jom Kippoer in het negenenveertigste jaar te herstellen via een Losser aan de rechtmatige eigenaar terug te geven. De toepassing van de wet betekende een garantie tegen blijvende verarming van onfortuinlijke. Door middel van de Tien Woorden en in het bijzonder van de Wet op het Jubeljaar zou in het Beloofde Land de ideale maatschappij werkelijkheid worden en dit in contrast met de buurvolken die in de lijn van de tegenstander van het eerste uur Nimrod sindsdien een samenleving op basis van slavernij en uitbuiting kenden. Het negeren van het Jubeljaargebod door de Israëlieten hield de voorzegde zware straf van de verwijdering uit het Beloofde Land in.

  Diegene die in de oudheid de onfortuinlijke in het Jubeljaar in zijn of haar bezit herstelde werd de Goël of Losser genoemd. In geestelijk opzicht is de wet op het Jubeljaar een gelijkenis, een beeld van de Messias die bij Zijn komst alles herstellen zou. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het openbaar worden van de Messias bij de aanvang van het dertigste Jubeljaar geschiedde. Bij zijn tweede komst zal Hij volgens de profeet Jesaja hoofdstuk 61 dan ook een Jubeljaar uitroepen en alles definitief herstellen.

   

  Kronieken van de koningen van Israël, 2017, zie link: https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-de-koningen-van-israel/9200000086650052/?suggestionType=searchhistory

   

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

   

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

   

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

   

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

  20-08-2018 om 00:00 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!