Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  20-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANYSIS, de blinde farao uit de gelijknamige stad Anysis

  De oudheidhistoricus Herodotos brengt in zijn tweede boek (Boek 2, 137-140) het verhaal van een blinde farao met de naam Anysis, een naam die eveneens met een stad in Egypte verbonden was: Anysis. Wie was deze farao wiens naam Herodotos noteerde in de vijfde eeuw v. Chr. toen hij in Egypte met de priesters aldaar navraag deed naar hun geschiedenis? Let op: de naam Anysis is bij Herodotos een Griekse versie van een faraonaam. De tijdsperiode waar we Anysis op de tijdsbalk moeten onderbrengen is de achtste eeuw v. Chr. Dit blijkt uit de opgave en rangschikking van de farao’s van Egypte zoals door Herodotos opgetekend. Na de regeerperiode van Anysis volgde namelijk de regeerperiode van farao Sethos die volgens Herodotos Boek 2, 141, een tijdgenoot van de Assyriër Sanherib was. En de regeerperiode van Sanherib is via de Bijbelse koning Hizkia vast op de tijdsbalk verankerd met de jaren: 705/680 v. Chr. (TIJD en TIJDEN, 2015, hoofdstuk: Kroniek van koning Hizkia van Juda, blz. 327-330). Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  Hierna het betreffende citaat van Herodotos:

  Herodotos Book 2, 137. and after him (Asychis) reigned a blind man of the city of Anysis, whose name was Anysis. In his reign the Ethiopians and Sabacos the king of the Ethiopians marched upon Egypt with a great host of men; so this blind man departed, flying to the fen-country, and the Ethiopian was king over Egypt for fifty years, during which he performed deeds as follows:-- whenever any man of the Egyptians committed any transgression, he would never put him to death, but he gave sentence upon each man according to the greatness of the wrong-doing, appointing them work at throwing up an embankment before that city from whence each man came of those who committed wrong. Thus the cities were made higher still than before; for they were embanked first by those who dug the channels in the reign of Sesostris, and then secondly in the reign of the Ethiopian, and thus they were made very high: and while other cities in Egypt also stood high, I think in the town at Bubastis especially the earth was piled up. In this city there is a temple very well worthy of mention, for though there are other temples which are larger and built with more cost, none more than this is a pleasure to the eyes. Now Bubastis in the Hellenic tongue is Artemis, …

   

   

  … 139. The final deliverance from the Ethiopian came about (they said) as follows:--he fled away because he had seen in his sleep a vision, in which it seemed to him that a man came and stood by him and counselled him to gather together all the priests of Egypt and cut them asunder in the midst. Having seen this dream, he said that it seemed to him that the gods were foreshowing him this to furnish an occasion against him, in order that he might do an impious deed with respect to religion, and so receive some evil either from the gods or from men: he would not however do so, but in truth (he said) the time had expired, during which it had been prophesied to him that he should rule Egypt before he departed thence. For when he was in Ethiopia the Oracles which the Ethiopians consult had told him that it was fated for him to rule Egypt fifty years: since then this time was now expiring, and the vision of the dream also disturbed him, Sabacos departed out of Egypt of his own free will.

   

  140. Then when the Ethiopian had gone away out of Egypt, the blind man came back from the fen-country and began to rule again, having lived there during fifty years upon an island which he had made by heaping up ashes and earth: for whenever any of the Egyptians visited him bringing food, according as it had been appointed to them severally to do without the knowledge of the Ethiopian, he bade them bring also some ashes for their gift. This island none was able to find before Amyrtaios; that is, for more than seven hundred years the kings who arose before Amyrtaios were not able to find it. Now the name of this island is Elbo, and its size is ten furlongs each way.

   

  141. After him (Anysis) there came to the throne the priest of Hephaistos, whose name was Sethos. This man, they said, neglected and held in no regard the warrior class of the Egyptians, considering that he would have no need of them; and besides other slights which he put upon them, he also took from them the yokes of corn-land which had been given to them as a special gift in the reigns of the former kings, twelve yokes to each man. After this, Sanacharib king of the Arabians and of the Assyrians marched a great host against Egypt…." Einde citaat.

   

   

  Laat ons nu overgaan tot het identificeren van de blinde farao Anysis uit de stad Anysis.

  De erudiete Dr. Immanuel Velikovsky (1895/1979) legde in zijn studie ‘Oedipus and Akhnaton, 1960, deel I, De blinde koning’, eveneens de link met de blinde Anysis van Herodotos en identificeerde in zijn boek: ‘Oedipus and Akhnaton, (1960)’, farao Achnaton met Anysis en met Oedipus uit de Griekse legende. Een legende die men overigens nooit tot een Griekse historische gebeurtenis heeft kunnen terugvoeren. Velikovsky heeft echter aangetoond het hier geen specifiek Griekse legende betreft maar dat het in wezen gaat over een historische tragedie uit het oude Egypte. Hij identificeert de Oedipus van het Griekse Thebe overtuigend met farao Achnaton van het Egyptische Thebe. Zijn werk leest als een waar detectiveverhaal, op de wijze waarop hij naspeurt naar de verhouding van Achnaton met zijn moeder Teje, nadat hij zijn vader Amonhotep III vermoord heeft. En Achnaton ‘s dochter Beketaton, bij zijn moeder. De relatie met zijn vrouw Nefertete enzoverder. De bewijzen die Velikovsky aanhaalt zijn zondermeer overtuigend: de blinde incestueuze Oedipus is dezelfde persoon als Achnaton, die ook in een later stadium van zijn regeerperiode met blindheid getroffen werd.

   

  Wat de Anysis uit Anysis van Herodotos betreft, is er nooit in heel de geschiedenis van het oude Egypte, meer dan één farao geweest waarvan de persoonsnaam en de hoofdstad één en dezelfde waren. En farao Achn-aton van de achttiende dynastie gaf zijn naam aan de door hem nieuw gebouwde hoofdstad: Ach’t-aton. Dit is ook de piste die wijlen Dr. Bronson Feldman volgde. In een publicatie van ‘Catastrophism and Ancient History, Proceedings of the Second Seminar of catastrophism and ancient history, 1983, The Blind Pharaoh’, gaf de professor alle krediet aan Velikovsky met diens identificatie van Anysis met Achnaton, en voegde er aan toe dat de Griekse naam Anysis een verbastering is van het Egyptische Aton maar dan veranderd naar ‘Anyt. De naam ‘Aton’ of ‘Aten’ werd door de priesters waar Herodotos mee sprak nog altijd met afkeer uitgesproken, stelt Bronson, en vandaar de wijziging in ‘Anyt’. Volgens de Griekse legende bracht Oedipus een ballingschap door op een duineneiland. Dit stemt volgens Feldman, overeen met de geschiedenis die Herodotos in verband met Anysis brengt. Farao Anysis moest als een gevolg van een Ethiopische invasie onder leiding van Sabacos, in een moerasland vluchten waar hij vijftig jaar zou verblijven. Na het vertrek van de Ethiopiërs (of Nubiërs) kwam de blinde Anysis uit zijn ballingsoord tevoorschijn en zette daarna zijn heerschappij verder.

   

  De orthodoxe Egyptologie wijst het opgetekende verhaal door Herodotos af, aangezien het nergens in hun gefabriceerde constructie van de Egyptische dynastieën past.

  Het historisch bericht van Herodotos past echter nauwkeurig in mijn eerdere reconstructie van de geschiedenis van de oudheid, zoals uiteengezet in ‘TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 357-360’.

  De invasie van de Ethiopiër Sabacos of Sjabaka zit chronologisch verankerd met het jaar 722 v. Chr., het stervensjaar van koning Achaz van Juda met een meganatuurcatastrofe dat toen de oude wereld trof.

  De natuurramp was de aanleiding voor de Ethiopiër Sjabaka om in zijn tweede regeringsjaar Egypte binnen te vallen (Tijd en Tijden, 2015, hoofdstuk Farao BAK EN RA NEF, BOKCHORIS, blz. 301-306). De invasie betekende ook het einde van de vierentwintigste dynastie doordat Sjabaka farao Bokchoris op een brandstapel terechtstelde. De reden voor deze wrede doodstraf heb ik in ‘Tijd en Tijden’ beschreven: hoogverraad. De vierentwintigste dynastie had zoals in mijn geciteerde boek uiteengezet, namelijk haar begin gehad ten tijde van de overheersing van Egypte door Azaria/Uzzia/Arsu van Juda.

  Voor Anysis/Achnaton betekende de invasie van de Ethiopiër Sabaqos/Sjabaka de vlucht naar een schuilplaats in een moerasland, waar hij vijftig jaar zou verblijven tot aan het vertrek van de Ethiopiër. Ook deze gegevens passen niet binnen de constructie van de conventionele Egyptologie. Zij geven farao Amonhotep IV alias Achnaton slechts zeventien regeringsjaren, wat het hoogste getal is dat gevonden werd op de monumentrestanten te Achetaton, het huidige Amarna. Een schuilplaats gedurende een tijdsperiode van vijftig jaar, past niet in hun fabricatie. Nochtans is het getal zeventien bruikbaar in de revisie van de geschiedenis van het oude Egypte. We kunnen aannemen dat Achnaton/Anysis inderdaad zijn hoofdplaats Anysis/Achetaton in zijn zeventiende regeringsjaar opgegeven heeft, geruild heeft voor een schuilplaats in een moerasland. We verankeren eenvoudig het zeventiende regeringsjaar op de tijdsbalk met het jaar 722 v. Chr., met de invasie van de Ethiopiër Sabacos.

  De oorspronkelijke regeringstijd van Achnaton achterhalen is moeilijk maar niet onmogelijk. We hebben namelijk alleen de (restant)monumenten in Egypte die enige uitkomst naar regeerperioden geeft. De Egyptische oudheid-historicus Manetho heeft de Aton-ketters in zijn faraolijsten niet vermeld. Hij heeft vanaf de dood van Amonhotep III, een alternatieve lijst van koningen via een dochter van Amonhotep III opgegeven, tot aan het eerste regeringsjaar van Horemheb. Deze lijst bereikte ons via de kopieerders van Manetho; Africanus en Eusebius. Tussen beide kopieerders bestaat er ook nog een aanzienlijk verschil voor wat de totale regeerperiode van de Aton-ketters betreft.

  Hierna de opgave:

  Africanus:                                                 Eusebius:__________

  Amenophis (III)           31                        Amenophis (III)           31

  Oros                              37                        Oros                              36

  Acherres                      32                        Achencherses               16

  Rathos                            6                        Athoris                         39

  Chebres                        12                        Chencheres                  16

  Acherres                      12                        Acherres                         8

  Armesses/Horemheb    5                        Cherres                         15

                                                                    Armais/Horemheb        5

                                        99                                                             130

   

  Africanus heeft een totaal van negenennegentig jaar en Eusebius van honderddertig jaar voor de periode van de Aton-aanbidders. Daarnaast hebben we het Boek van Sothis met eveneens een afwijkend aantal jaren vanaf Amonhotep III tot Armaeos of Horemheb:

  41. Oros                        48

  42. Achencheres          25

  43. Athoris                            29

  44. Chencheres            26

  45. Acherres                  8___________

  46. Armaeos                  9     =Horemheb

                                        136

  Deze lijst heeft een totaal van honderdzesendertig jaar in afwijking van de honderddertig jaar van Eusebius en de negenennegentig jaar van Africanus. Met deze afwijkende gegevens voorhanden dienen we op de tijdsbalk een constructie uit te werken op basis van de beschikbare ankerpunten. Het ankerpunt van 722 v. Chr. met de invasie van de Ethiopiër Sabacos levert een eerste ankerpunt op.

  Wanneer we nu bijvoorbeeld de tijdsperiode van vijftig jaar Ethiopische heerschappij naar Herodotos Boek 2, 137, hanteren vanaf 722 v. Chr. arriveren we op de tijdsbalk in het jaar 672 v. Chr. Dat is volgens mijn reconstructie in TIJD en TIJDEN, blz. 350-353, het laatste regeringsjaar van farao Eje alvorens Horemheb de heerschappij naar zich toetrekt en de Ethiopiërs uit Egypte verdrijft. Met het jaar 722 v. Chr. als het zeventiende regeringsjaar van Achnaton gaan we op de tijdsbalk terug naar 739 v. Chr. voor diens eerste regeringsjaar. De dood (vadermoord) van Amonhotep III plaatsen we in hetzelfde jaar.

  Het wegtrekken van de Ethiopiërs zoals Herodotos (Boek 2,139) het vermeld, gebeurde met het leger van Horemheb op hun hielen. Van Horemheb is er namelijk een vermelding van een veldtocht naar Koesj bewaard gebleven. De orthodoxe Egyptologie beschrijft deze veldtocht eerder als een inspectietocht (Peter A. Clayton, Kroniek van de farao’s, 18de dynastie, Horemheb). Ook van de laatste Aton-vereerder; ‘Toetanch-at(m)on’, is er een indicatie van een strijd tegen Kuschieten. Uit zijn bekend graf kwam onder vele gevonden attributen ook een kist tevoorschijn met een afbeelding van een slag tegen Kuschieten. Voor de orthodoxe egyptologie was dit louter fantasie.

   

   

  Volgens de herziening van de geschiedenis van het oude Egypte was dit een reële strijd. Er bestaat een complottheorie omtrent de dood van Toetanchamon, dat hij vermoord zou zijn. Onderzoek van de stoffelijke resten van Toetanchamon bracht een klap op zijn schedel aan het licht, dat vermoedelijk de doodsoorzaak was. In het licht van het nu historisch verdrijven van de Kuschieten aan het einde van de achttiende dynastie, heeft Toetanchamon deze dodelijke klap in zijn strijd tegen de Ethiopiërs/Kuschieten opgelopen. De complottheorie is hiermee gebleken een theorie te blijven. En dat Toetanchamon geen jong ventje was maar een volwassen man, heb ik in TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 352-353, aangetoond.

   

  De graftombe waar de mummie van Toetanchamon in 1922 met alle schatten erin gevonden werd, is opnieuw onder de media-aandacht. Een tijd geleden werd door Spaanse erfgoedspecialisten scans van een tombe nabij de Koningsvallei te Luxor, het oude Thebe, gemaakt. Deze scans kwamen onder de aandacht van de Egyptoloog Nicolas Reeves. Op de scans zijn vermoedelijk eveneens twee tot nu toe verborgen kamers achter de bekende grafkamer van Toetanchamon te zien. Het is Reeves’ die met zijn theorie dat in een van de verborgen kamers, Nefertete zou opgebaard liggen, momenteel alle aandacht in de media krijgt. Hij is ervan overtuigd dat de in 1922 blootgelegde grafkamer van Toetanchamon, in feite voor Nefertete bedoelt was en dat Toetanchamon bij diens onverwachte dood in haar tombe in een buitenkamer, ondergebracht werd. Dit blijft uiteraard een theorie tot eventueel het tegendeel bewezen wordt.

   

  Wie sedert decennia al in elk debat volledig doodgezwegen wordt, is de geleerde Dr. Immanuel Velikovsky. Velikovsky heeft echter ook zijn zeg over de Egyptologie gedaan heeft en in het bijzonder over de Aton-aanbidders. Zie link:

  http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1419202800&stopdatum=1419807600

   

  Ik verwees al naar het werk van Velikovsky: ‘Oedipus and Akhnaton, 1960’. Indien Velikovsky gelijk heeft met zijn identificatie van de personen van de Griekse Oedipus tragedie, met de Aton-ketters, en indien er zich inderdaad nog twee kamers achter de dodenkamer van Toetanchamon bevinden, dan zou dit wel de verrassing van het derde millennium kunnen opleveren. Niet de stoffelijke resten van Nefertete zouden kunnen tevoorschijn komen, maar misschien wel de stoffelijke resten van de ketter-farao Achnaton.

  Velikovsky schrijft weliswaar dat het stoffelijk overschot van Achnaton nooit gevonden werd en dat naar alle waarschijnlijkheid het dode lichaam van Achnaton niet gemummificeerd werd als hem al een graf gegeven werd. Ik ben echter van mening dat in het licht van Herodotos’ Anysis we kunnen aannemen dat Achnaton/Anysis na zijn ballingschap naar Thebe is teruggekeerd waar op dat moment Eje zich van Toetanchamon en Smenkhkare, de twee zonen en opvolgers van Achnaton, ontdaan had. De blinde Achnaton, vergezeld door zijn dochter Beketaton/Antigone, is dan vermoedelijk ook door Eje vermoord en in zijn tombe bijgezet.

  Velikovsky maakt duidelijk dat het graf waar Toetanchamon ’s mummie ontdekt samen met alle goudschatten, in feite het graf was dat Eje voor zichzelf had later klaarmaken.

   

  Het boek van Dr. Immanuel Velikovsky: OEDIPUS en ECHNATON blijft een aanrader ook al is het heden alleen nog maar in bepaalde antiquariaten verkrijgbaar. De Griekse legende kan onomstotelijk met de bekende historische feiten van de Aton-vereerders ingevuld worden. Een voorbeeld van Velikovsky ’s detectivewerk dienaangaande is de invulling die hij geeft aan bijvoorbeeld het ontdekte graf te Amarna van een dienaar, met de naam Parennefer. De Egyptoloog H. Ranke verwonderde zich bij het openen van het graf eertijds, aan de toegekende gunsten en onderscheidingen voor deze dienaar van lage afkomst, toen Achnaton nog een kind was. Voor Velikovsky was het duidelijk dat Parennefer de herder was die de jonge Oedipus/Amonhotep IV het leven redde. En naast de onbekende Parennefer identificeert Velikovsky alle personen van de Oedipus legende met historische Egyptische personen.

   

   

  Achnaton –               Oedipus

  Amonhotep III –         Laios

  Teje -                            Iokaste

  Eje -                              Creon

  Parennefer –                ‘herder’

  Nefertete –                  Euryganeia

  Meritaton –                 Antigone

  Beketaton –                 Ismene

  Smenkhkare –             Polyneikes

  Toetanchamon –         Eteokles

  Anchsenpa’aton –        Astymedusa

  Amenophis/Hapu -     Teiresias

   

  De ‘laios’ uit de legende is de vader van Achnaton: Amonhotep III en de koningin moeder Iokaste is Teje. Toen Laios/Amonhotep III van een orakel vernam dat zijn zoon Oedipus/Amonhotep IV hem later zou doodden, gaf hij het bevel het kind te vondeling te leggen op een berg, nadat hij het kind aan de voeten verminkt had. De betekenis van de naam Oedipus is: gezwollen voeten. Het kind wordt gevonden door een herder die het naar een koning Polybus in een vreemd land brengt, die het kind opvoedt als het zijne. Volwassen geworden trekt Oedipus/Amonhotep IV via Delphi naar Thebe waar hij toevallig zijn biologische vader ontmoet en deze in een ruzie doodt. In Thebe gearriveerd lost hij een raadsel van de wrede sfinx op waarna deze zich van een rots stort. Daarna wordt Oedipus/Achnaton koning van Thebe en huwt de weduwe Iokaste/Teje, onwetend dat dit zijn moeder is. Toen Oedipus later ontdekte dat hij zijn moeder gehuwd had, stak hij zijn beide ogen uit en zijn moeder verhing zich. In het jaar van een meganatuurcatastrofe werd Thebe geteisterd door de pest, en een nieuw orakel van de priesters van Amon zorgt er voor dat Achnaton vanwege de bloedschande met zijn moeder, de schuld krijgt. Achnaton gaat in ballingschap, terwijl zijn twee zonen Smenkhkare/Polyneikes en Toetanchamon/Etreokles onder het regentschap van Eje/Creon, de broer van Teje, het bewind overnemen. Uiteindelijk ontdoet Creon zich van Polyneikes en Etreokles en grijpt de macht. Etreokles krijgt een prachtige tombe en Polyneikes een smadelijke begrafenis, net zoals met Toetanchamon en Smenkhkare gebeurd is. Tot hier deze geschiedenis in een notendop.

   

  Voor Velikovsky was het duidelijk dat Oedipus met Achnaton geïdentificeerd kon worden. De verminking aan de voeten bij Oedipus zag hij bevestigd in de gevonden afbeeldingen van Achnaton waar deze met uitzonderlijk brede gezwollen dijen afgebeeld wordt. Een detail dat ook de orthodoxe Egyptologie niet ontging. De bekende Egyptoloog James H. Breasted ging er zondermeer vanuit dat de benen van Achnaton verminkt waren. Daarnaast was er het gegeven dat Achnaton in een later stadium van zijn leven blind werd, net zoals de blinde farao Anysis van Herodotos. De link naar Oedipus werd dan ook logisch gelegd. Velikovsky maakt ook duidelijk dat er rond de dood en de oorzaak van de dood van Amonhotep III in wezen niets geweten is. Ook bestaan er geen afbeeldingen van Amonhotep III met Amonhotep IV/Achnaton samen, wat ongewoon is. Een goede aanwijzing dat de zoon van Amonhotep III ver weg in den vreemde was. Koning Polybus uit de Griekse legende identificeert Velikovsky met een Mitannische vorst in het noorden van het huidige Iran. Volgens mijn reconstructie van de geschiedenis van de oudheid, was de plaats van ballingschap: Juda. En was Polybus, koning Jotham van Juda.

   

  De verminking aan de voeten, de blindheid en de ballingschap van Oedipus komen volledig overeen met wat we over Achnaton weten.

  De verminking aan de voeten van Achnaton en zijn ballingschap in Klein-Azië als een gevolg van het orakel dat zijn biologische vader wilde geloven en aldus zijn kind liet verwijderen, verklaart ook de maat van de haat van Achnaton naar zijn vader toe, diens naam en diens goden.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

  20-10-2015 om 09:06 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!