Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door wie werd de Grote Piramide op het Gizeh plateau gebouwd en wanneer?

  Over de Grote Piramide blijven tot de huidige tijd hardnekkig de wildste theorieën zich handhaven. In de christenheid zijn er bijvoorbeeld nog altijd onderzoekers die menen dat de grote piramide het evangelie in steen zou bevatten en de bouwers Israëlieten? Een theorie die in de negentiende eeuw ingang vond. De beste manier om deze theorie te weerleggen is door aan te tonen wie de werkelijke bouwers van de grote piramide waren en de tijd te bepalen wanneer de grote piramide gebouwd werd. Volgens de oudheidhistoricus Herodotos was de bouwer farao Cheops en behoorden de twee overige piramiden op het Gizeh-plateau aan de farao ’s Chefren en Mykerinos. Deze namen werden door Herodotos in de Griekse taal overgeleverd. Deze namen vinden we nochtans niet terug in de farao-dynastielijst van de Egyptische oudheidhistoricus Manetho die eveneens in de Griekse taal zijn geschiedenis van het oude Egypte doorgaf. Daarenboven is het originele manuscript van Manetho verloren gegaan bij de laatste brand van de beroemde bibliotheek van Alexandrië in 642 AD toen de Arabieren Egypte overrompelden. Belangrijke gedeelten van het werk van Manetho werden echter gekopieerd door de Joodse oudheidhistoricus Flavius Josephus uit de eerste eeuw van de westerse jaartelling en later door de christelijke chronologen Eusebius en Africanus.

   

   

  Doorsnede van de grote piramide van Cheops. Het vierkante grondoppervlak bedraagt ongeveer 220 meter per zijde. Met een hoek van 52° verheft de piramide zich tot een (oorspronkelijke) hoogte van 147 meter. De ingang ligt in het noorden, tegenover de poolster. Vanuit de koninginkamer werd er in het jaar 2002 onderzoek in de zogenaamde luchtschachten gedaan. Doorheen een eerder ontdekt deurtje in de zuidelijke luchtschacht werd met een steenboor een andere deur blootgelegd. Wat zich hier achter bevindt blijft een vraagteken.

   

  Dat de bouwers geen Israëlieten waren kan eenvoudig vanuit de bewaarde bronnen aangetoond worden. De Bijbel zwijgt over het bouwen van piramiden wanneer er bericht wordt over de voorraadsteden die de Israëlieten in slavernij verplicht werden te bouwen (Exodus 1:11). Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1468792800&stopdatum=1469397600

  Het bouwmateriaal bestond hier overigens uit tichelstenen (Exodus 5:7) en niet uit uitgehouwen stenen waar de piramiden op het Gizeh-plateau mee gebouwd zijn. Dat laatste was een observatie die de geleerde William Whiston (1667/1752) al maakte in de voetnoot van zijn vertaling van de werken van Flavius Josephus van het Grieks naar het Engels in de achttiende eeuw:

  Joodse Oudheden Boek II, hoofdstuk 9,

  1. NOW it happened that the Egyptians grew delicate and lazy, as to pains-taking, and gave themselves up to other pleasures, and in particular to the love of gain. They also became very ill-affected towards the Hebrews, as touched with envy at their prosperity; for when they saw how the nation of the Israelites flourished, and were become eminent already in plenty of wealth, which they had acquired by their virtue and natural love of labor, they thought their increase was to their own detriment. And having, in length of time, forgotten the benefits they had received from Joseph, particularly the crown being now come into another family, they became very abusive to the Israelites, and contrived many ways of afflicting them; for they enjoined them to cut a great number of channels for the river, and to build walls for their cities and ramparts, that they might restrain the river, and hinder its waters from stagnating, upon its running over its own banks: they set them also to build pyramids, (17) and by all this wore them out; and forced them to learn all sorts of mechanical arts, and to accustom themselves to hard labor. And four hundred years did they spend under these afflictions; for they strove one against the other which should get the mastery, the Egyptians desiring to destroy the Israelites by these labors, and the Israelites desiring to hold out to the end under them.

   

  (voetnoot 17) Of this building of the pyramids of Egypt by the Israelites, see Perizonius Orig. Aegyptiac, ch. 21. It is not impossible they might build one or more of the small ones; but the larger ones seem much later. Only, if they be all built of stone, this does not so well agree with the Israelites' labors, which are said to have been in brick, and not in stone, as Mr. Sandys observes in his Travels. p. 127, 128.

   

  De conclusie is dat indien er al gebouwen in piramidevorm door de Israëlieten opgetrokken werden deze van tichelstenen waren. Van de twaalfde Egyptische dynastie zijn er bijvoorbeeld door archeologen bouwwerken blootgelegd die in tichelsteen opgetrokken waren.

   

  De door de oudheidhistoricus Herodotos opgegeven Cheops als de bouwer van de grote piramide wordt door de orthodoxe Egyptologie geïdentificeerd met farao Khoefoe van de vierde dynastie van Manetho. Een farao die als een gevolg van het veronderstelde gebruik van een dubbele Sothis-kalender in het oude Egypte door de conventionele egyptologie in het derde millennium voor Christus gedateerd werd. In mijn boek TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 77-88, meen ik aangetoond te hebben dat farao Khoefoe onmogelijk de bouwer van de grote piramide geweest kon zijn. Verder heb ik aangetoond dat de farao ’s Cheops, Chefren en Mykerinos in de achtste eeuw v. Chr. op de tijdsbalk thuishoren. De piramiden op het Gizeh-plateau werden namelijk in de achtste eeuw v. Chr. gebouwd. De historicus Herodotos plaatst Cheops, Chefren en Mykerinos op de tijdsbalk net voor zijn farao ’s met de Griekse namen: Asychis en Anysis. Deze laatste farao was volgens Herodotos een tijdgenoot van de bekende Sanherib koning van Assyrië uit de achtste eeuw v. Chr.

  Dat de grote piramide jong is blijkt ook uit de vondst van ijzer in de constructie van de piramide. De conclusie zou moeten zijn dat de grote piramide in het ijzertijdperk gebouwd werd. Een conclusie die de orthodoxe egyptologie niet maakt. Het is nochtans de eerste vrouwelijke Egyptoloog Margaret Murray die in 1949 waarheidsgetrouw melding maakte van het vinden van ijzer in de constructie van de piramide.

  “The use of iron in Egypt is peculiarly interesting for it is found there sporadically at various times long before it came into general use. The iron beads of the Gerzean period are the earliest worked iron known; a piece of sheet iron was found between the stones of the Great Pyramid and contemporary with that structure…”

  by Egyptologist Margaret A. Murray, THE SPLENDOUR THAT WAS EGYPT, 1949, Chapter V, Art and Science.

   

  In de grote piramide ontbreekt elke verwijzing naar de architect of koning-bouwer. Alle binnenmuren zijn blank. De enige verwijzing naar farao Khoefoe van de vierde dynastie werd aangetroffen (aangebracht) in de drukverminderingskamer boven de koningskamer. Zij werd aan het licht gebracht door Howard Vyse die zich in 1837 op brute wijze naar deze vertrekken een weg baande. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze inscripties in rode inkt door Vyse zelf aangebracht. De zogenaamde ontdekking gebeurde op het eind van een kostbaar archeologisch seizoen en de ontdekking van de bouwer van de grote piramide kwam zodoende op tijd om de gemaakte kosten te rechtvaardigen. Vyse zal zich vermoedelijk hebben laten (mis)leiden door de aanwezigheid van dodentempels in de nabijheid die tot het zogenaamde Oude Rijk behoorden.

   

  De grote piramide is tegenwoordig een hoop stenen waar zogenaamde kenners een volmaakte driehoek over projecteren. De grote piramide is dermate afgebrokkeld dat zelfs exacte metingen moeilijk zijn. Vele mooie plaatjes vandaag zijn dan ook bedrieglijk en niet naar waarheid getekend. De afmetingen van de grote piramide door onderzoekers uit christelijke hoek zoals Charles Piazzi Smith (1819-1900) in de negentiende eeuw gepubliceerd werden later door de Egyptoloog Flinders Petrie (1853/1942) fout bevonden en gecorrigeerd.

   

  Met de aangetoonde plaatsing van de bouw van de grote piramide in de achtste eeuw v. Chr. worden vier vanuit een bepaalde hoek van de christenheid veronderstelde bouwers uitgesloten: namelijk Adam, Henoch, Noach en/of Job.

   

  De bouwers van de piramiden op het Gizeh-plateau met de Griekse namen Cheops, Chefren en Mykerinos zijn volgens mijn reconstructie van het geschiedenis van de oudheid de farao ’s Achnaton, Smenkhkare en Toetanchat(m)on.

   

   

  Hierna een kort citaat uit mijn boek TIJD en TIJDEN, 2016, blz. 345-353 dat deze farao ’s gereviseerd in de achtste eeuw v. Chr. plaatst:

  “De beschrijving door Herodotos van de koningen Cheops, Chefren en Mykerinos past nochtans in het historische plaatje dat we kennen van de farao ‘s Achnaton, Smenkhkare en Toetanchamon. Herodotos (Boek 2:124) schrijft dat Cheops na Rampsinitos koning werd. Rampsinitos heb ik in mijn studie geïdentificeerd met de Zonnekoning Amonhotep III van de achttiende dynastie, de vader van de Achnaton. Rampsinitos wordt door Herodotos (Boek 2:121) beschreven als een wijs koning die Egypte tot grootheid bracht. Een grootheid, niet als gevolg van veroveringsoorlogen maar als een gevolg van handel. Daarna beschrijft Herodotos hoe de opvolger van Rampsinitos: Cheops, dit alles te niet deed. Daarenboven liet Cheops alle tempels sluiten en preste de Egyptenaren tot zware arbeid voor de bouw van zijn piramide. Een arbeid die twintig jaar in beslag zou nemen. Herodotos (Boek 2:127) geeft farao Cheops een regeerperiode van vijftig jaar waarna zijn broer Chefren de scepter zou overnemen en gedurende zesenvijftig jaar regeren. Ook de opvolger van Cheops zou een piramide laten bouwen. En na farao Chefren werd Mykerinos koning, die een zoon van Cheops was:

  Herodotos 2: 129. After him, they said, Mykerinos became king over Egypt, who was the son of Cheops; and to him his father's deeds were displeasing, and he both opened the temples and gave liberty to the people, who were ground down to the last extremity of evil, to return to their own business and to their sacrifices;: also he gave decisions of their causes juster than those of all the other kings besides. In regard to this then they commend this king more than all the other kings who had arisen in Egypt before him; for he not only gave good decisions, but also when a man complained of the decision, he gave him recompense from his own goods and thus satisfied his desire.

   

  Herodotos’ Mykerinos zou de tempels, na de lange regeerperiode van zijn vader en oom, opnieuw laten openen. Deze beschrijving van de historicus Herodotos past volkomen in het historische plaatje dat we kennen in de geschiedenis Toetanchaton, de zoon van Achnaton, die bij het aan de macht komen, de tempels inderdaad opnieuw liet openen en de eredienst aan de god Amon toeliet. Farao Toetanchaton liet zelfs zijn naam veranderen van Toetanch-‘aton’ naar Toetanch-‘amon’. De regeerperiode van Toetanchamon was kort, maar ook hij, schrijft Herodotos (boek 2:134) liet een piramide bouwen. Het is de derde piramide op het Gizeh-plateau die met dit hoofdstuk aandacht krijgt. De drie piramiden horen op de tijdsbalk thuis in de achtste eeuw v. Chr. en zijn inmiddels dus al ruim plus tweeduizendzevenhonderd jaar oud. Het eerste onderzoek door westerlingen van de piramide van Mykerinos/ Toetanchamon gaat terug tot de eerste helft van de negentiende eeuw. In 1837 ging een expeditie onder leiding van kolonel R. W. Howard Vyse op het Gizeh-plateau aan het werk. De piramide van Mykerinos was toen al aan een zijde zwaar beschadigd als gevolg van de poging van de Arabische heerser over Egypte in 1196 AD, de zoon van Saladin: Malek Abd al-Aziz Othman ben Jusuf, om de vermoede schatten diep in de piramide te vinden. Het resultaat was een aanbrengen van een grote uitholling, die heden boven de tegenwoordige toegangsweg tot de piramide, nog zichtbaar is. De onderzoeker kolonel Vyse maakte de opening van Malek Abd al-Aziz Othman ben Jusuf, nog groter door het gebruik van ditmaal buskruit, ter vrijmaking van een weg naar de grafkamer. Ook de muren aan de binnenzijde van de piramide van Mykerinos bleken volledig blank te zijn, net zoals de grote piramide van Cheops waar op de binnenmuren ook geen enkele afbeelding noch tekst te vinden was. Ik neem aan dat Vyse dezelfde pot rode verf gebruikte als in de grote piramide, waar hij naar alle waarschijnlijkheid de naam Khoefoe in de bovenste drukkingskamer op de muur aanbracht. Ook in de piramide van Mykerinos werd de naam van Menkaura in rode verf op de voor de rest blanke muren, aangebracht. Voor de gevestigde Egyptologie van de tweede helft van de twintigste eeuw was er geen twijfel meer. De piramide van Herodotos’ Mykerinos behoorde toe aan Menkaura van de vierde dynastie van Manetho. En toch blijven er meer vraagtekens dan antwoorden over. Een mummie of stoffelijke resten werden in de piramide van Mykerinos namelijk niet gevonden. De muren aan de binnenkant blijven blank en geven geen antwoord naar de vraag wie de architect, de godheid, noch de koning was, voor wie de tombe bereid werd. Toen de onderzoeker kolonel Vyse tot de grafkamer kon doorbreken bleek daar een sarcofaag te staan met de restanten van een doodskist, maar geen stoffelijke resten van een farao.

   

   

  De hier getoonde afbeelding is een ets van kolonel Vyse gemaakt van de door hem aangetroffen basalten sarcofaag. Deze afbeelding is de enige illustratie vandaag voorhanden van de sarcofaag. De sarcofaag in kwestie werd namelijk in 1838 naar Engeland, naar het British Museum verscheept, maar het schip dat de sarcofaag vervoerde leed in de buurt van Livorno (Italië) schipbreuk en ging verloren. De doodskist werd op een ander schip verladen en vond wel haar plek in het British Museum. Volgens het deskundige commentaar van het British Museum behoort de kist (of wat er van rest) echter tot de periode van de zesentwintigste dynastie. Een dynastie die op de tijdsbalk thuishoort in de zevende en zesde eeuw v. Chr. Voor de orthodoxie is het een raadsel hoe een kist uit de zesde eeuw v. Chr. in een grafkamer van het door hen gedateerde derde millennium v. Chr. kon terecht komen. Men gaat er van uit dat er ten tijde van de zesentwintigste dynastie een poging tot restauratie van het graf is uitgevoerd. Deze veronderstelling blijft echter gissen en levert vraagteken op vraagteken. Want het gaat niet alleen om de gevonden doodskist, ook de afgebeelde basalten sarcofaag op de ets van Vyse, wordt door specialisten ook niet ten tijde van de Egyptische vierde dynastie gedateerd maar eveneens in de zesde eeuw v. Chr., ten tijde van de Saïtische periode. Met deze twee gegevens voorhanden: de sarcofaag en de kist, kunnen we redelijk goed besluiten dat de piramide van Mykerinos niet in ongeveer 2500 v. Chr. gebouwd werd maar eerder rond 700/600 v. Chr.

  Einde citaat.

   

  Tot slot: wat de bewering van sommige zogenaamde kenners betreft dat de grote piramide een evangelie in steen zou bevatten maak ik mij de bedenking dat volgens de Bijbel het Woord van God in geschreven vorm is doorgegeven. Het derde millennium voor Christus heeft een massa aan geschreven materiaal in de vorm van kleitabletten in het Midden-Oosten opgeleverd. Handelstransacties, overeenkomsten aller aard, poëzie enzoverder werden door de betrokken  partijen opgeschreven. Er was als een gevolg geen nood aan het doorgeven van een zogenaamde mondelinge overlevering wat de Bijbel betreft.

  Toen Mozes, de auteur van de eerste vijf Bijbelboeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, aan zijn werk begon heeft hij hoogstwaarschijnlijk wat het Bijbelboek Genesis betreft gebruik gemaakt van een voorhanden zijnde bibliotheek van kleitabletten die de aartsvaders van vader op zoon doorgegeven hadden. Dat was de conclusie van de onderzoeker P. J. Wiseman (1888–1948), New discoveries in Babylonia about Genesis, 1936. Zie de volgende link: http://www.goedbericht.nl/plaatjes/2008/wiseman/content.html

   

  Ik hoop dat ik met dit artikel heb bijgedragen tot het belang van het bewaren van nuchterheid wanneer men geconfronteerd wordt met wilde theorieën betreffende de grote piramide op het Gizeh-plateau in Egypte.

   

  Wordt vervolgd….

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

   

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

   

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

   

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

   

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

  07-06-2017 om 00:00 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!