Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Inhoud blog
 • LP Boon - tentoonstelling - Achturenhuis -
 • Spaanse burgeroorlog
 • bruggepensioneerden eco watcher... deel 154
 • Corona wat?
 • Kafka, gedicht voor 'ik Caroline'
 • De toestand is hopeloos, maar niet enstig!
 • ambtenaren in de frontlinie tegen.... Corona!
 • Corona - stopzetting Achturencultuur
 • Ik Caroline!
 • Opinie: Engagement of Meritocratie?
 • Arm maar proper deel 144
 • sport is de spiegel van de maatschappij - deel 143
 • Nieuwjaar 20 PVDA Kortrijk
 • KWARTDRAAI LINKS (deel 140)
 • voorsmaakje van achturencultuur
 • kwartdraai links 135
 • kwartdraai links 134
 • kwartdraai links deel 133
 • Kwartdraai links 22 nov 19
 • .De bruggepensioneerde economiewatcher( 15 November 2019)
 • KWARTDRAAAI LINKS (deel 127)
 • Amougies 50 jaar geleden... getuigenis
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Mijn favorieten
 • ABVV Westvlaanderen
 • Linx+ Westvlaanderen
 • Pittig nieuws uit de stad Kortrijk
 • Ongetwijfeld het beste restaurant in Kortrijk
 • Franse krant - ieder jaar gaan we naar hun feest
 • 1 mei te Kortrijk
 • ACOD
 • de website voor syndicalisten!
 • ACOD West-Vlaanderen
 • Kortrijk, een andere kijk door Frans Lavaert
  Foto
 • uniek reiscafé in Kortrijk - Antipode
 • Reflex
 • ook in ieper bestaat linx+
 • meer dan bommen en granaten... SEMTEX
 • linx+ Harelbeke bestaat ook...
 • unie der zorgelozen kortrijk... sociaal, theater,... en zeer goed!
 • sociaal, links, strijdbaar... pvda!
 • Viva SVV Kortrijk
 • Live @ Kortrijkse gemeenteraad
 • nog een andere visie over kortrijk
 • internationale solidariteit...het FOS
 • een nieuwe wereld in persland... de Wereld Morgen..
 • Vonkisten aller landen....
 • philippe decoenbe blogt
 • MO noord/zuid tijdschrift...
 • 15 decemberbeweging
 • Wakker Kortrijk of satire??
 • Kortrijk scheef bekenen, satire of waarheid?
 • CC Marianne ook in Kortrijk
 • Op reis... Eerst Wegwijzer Brugge effe surfen... Praktische reistips van reizigers!
 • vrijzinnig centrum Mozaïk Kortrijk
 • buda - de betere fim, optredens,... in K-town
 • Pittem en zijn Gaucho's...
 • Marke = Van De Wiele & ferro van het ABVV
 • Cultuur en zijn web
 • granma - de gazet uit Cuba
 • Lieven Vanhoutte beziet het leven, zoals het is...
  Foto
  linx+ links
 • roeselare - de brug
 • foto streuvels Avelgem
 • cc geluwe
 • cc harelbeke
 • cc ieper
 • gaucho's uit pittem
 • cc marianne
 • linx+ westvlaanderen
 • linx+ nationaal
 • De Brug Kortrijk
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  jennyenwill_2
  www.bloggen.be/jennyen
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  thestyleguy
  www.bloggen.be/thestyl
  Zoeken in blog

  achturencultuur
  de culturele centrale - aangesloten bij linx+ - van acod Kortrijk
  Achturencultuur is de culturele centrale van ACOD Kortrijk - aangesloten bij Linx+.
  14-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staking 60.61.... 50 jaar geleden
  Staking 60.61.... 50 jaar geleden

  Hierbij kan je enkele foto's vinden van een betoging uit Kortrijk, ACOD trok er de kop...

  De foto's zijn genomen door een goeie vriend van mijn vader... Roger Van Wietendaele, een voorganger van mezelf als voorzitter van ACOD Kortrijk.

  Naar het schijnt heeft mijn moeder nog altijd stakingsgeld tegoed van die tijd.... :), ik was ook maar een klein jaar later geboren...

  Frank Mulleman,

  ACOD Kortrijk


     De staking van ’60-’61 tegen de Eenheidswet

  Woensdag 20 december is het precies 50 jaar geleden dat de arbeiders van ACEC van Charleroi in gemeenschappelijk vakbondsfront het werk neerlegden. De staalarbeiders van Luik, de dokwerkers van Antwerpen en de elektriciens van Gent volgden hun voorbeeld, dezelfde dag nog. Zo begon de historische algemene staking van ’60-’61, tegen de Eenheidswet.

  De staking duurt tot 23 januari ’61. Vijf weken van indrukwekkende massabetogingen, van sabotagedaden en botsingen met de rijkswacht, oproepen tot desertie aan het adres van de soldaten die tegen de stakers werden ingezet. De internationale solidariteit is enorm.

  De staking begint tegen de wil van de vakbondsleiders. Van bij de start probeert de socialistische partij, de BSP, die dan in de oppositie zit, de beweging te recupereren door de val van de regering-Eyskens-Lilar (christendemocraten-liberalen) als enig doel te stellen. Tijdens de staking zaait de Waalse vleugel van die partij, gevolgd door een aantal vakbondsleiders, verdeeldheid door het federalisme als ordewoord te lanceren.

  De regering spant de kerk voor haar kar, kardinaal Van Roey lanceert een oproep tegen de staking en de leiding van het ACV werkt ze met al haar krachten tegen. Rijkswacht en leger worden tegen de stakers ingezet. Vier arbeiders worden gedood, honderden anderen gewond. Maar de stakers houden vol.

  De regering schrijft uiteindelijk vervroegde verkiezingen uit, voor 26 maart 1961. De socialistische partij komt als overwinnaar uit de bus. Ze voert dan toch de Eenheidswet door, maar bij kleine pakjes. Ze stemt ook nieuwe antistakingswetten.

  Het is belangrijk dat de arbeidersbeweging haar geschiedenis bestudeert om eruit te leren voor de strijd van vandaag. Solidair vroeg drie jongeren om de geschiedenis van deze historische staking voor ons op te tekenen. Hieronder het eerste deel van hun werk. De rest volgt in januari. (H.L.)

  Foto - December 1960, opgeëiste vuilnismannen onder protest aan het werk. (Foto archief)

  Eenheidswet, onrechtswet

  Op 4 november 1960 dient de christelijk-liberale regering-Eyskens-Lilar bij de kamer een wetsontwerp in, dat de titel draagt "wetsontwerp op de economische expansie, de sociale vooruitgang en het financieel herstel". Het gaat de geschiedenis in als de Eenheidswet.

  David Breuls

  De wet telt zeven titels en 133 artikels. Het merendeel van de behandelde punten is terug te vinden in het memorandum van het Verbond der Belgische Industrie. Het VBI eiste onder meer een sanering van de sociale zekerheid en van de werkloosheidsverzekering, de schrapping van de terugbetaling voor ‘kleine ziekterisico’s’ en een verhoogde steun voor het patronaat.

  Met een eerste reeks maatregelen wilde de regering de toekomst van de bedrijven verdedigen of versterken, in de eerste plaats door leningen aan de industrie, door financiële steun en door het aanbieden van goedkope arbeidskrachten (vooral oudere werklozen), wier loon deels door de staat werd betaald. De Eenheidswet brengt het staatsaandeel in privé-investeringen van 45 op 50 procent.

  De wet komt ook tegemoet aan de wens van de patroons om de staatsschuld op één jaar met 14 miljard te verminderen, door meer inkomsten en door minder uitgaven.

  Aan de inkomstenzijde mikt de Eenheidswet op een drastische verhoging van de belastingen. 85 procent van de 9 à 10 miljard nieuwe belastinginkomsten komen van indirecte belastingen: verhoging van de overdrachttaks (nu btw), betaald door de gebruiker. Deze taks wordt doorgerekend in de prijzen, maar niet in de index. In scherp contrast daarmee staat de maatregel om de roerende voorheffing op aangegeven dividenden te reduceren tot 10 procent. Verder voert de regering voor 1,2 miljard besparingen door in het onderwijs en voor 1,3 miljard in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

  Tenslotte staat er in het wetsontwerp nog een rist maatregelen die nooit met de vakbonden werden besproken, maar die wel overgenomen zijn uit het memorandum van het VBI.

  In de overheidssector wil het ontwerp de pensioenleeftijd van de ambtenaren optrekken van 60 naar 65 jaar. Het deelt de werkloosheidsperiodes op in twee delen: tijdens de eerste periode ontvangt de werkloze een volledige uitkering, daarna een verminderde.

  Allemaal de schuld van Congo?

  Op het einde van de jaren vijftig was de werkloosheid gedaald en gingen de industriële ontwikkeling en de bedrijfswinsten erop vooruit. Waarom eisten de zakenlui toch een strenge bezuinigingspolitiek?

  Eyskens zegde dat het verlies van Congo hem ertoe dwong offers te vragen. Het is natuurlijk juist dat de onafhankelijkheid van Congo de superwinsten uit de koloniale uitbuiting in gevaar bracht: de nettowinstmarge bedroeg daar meer dan 20 procent op het kapitaal, terwijl dat voor een bedrijf in België ‘maar’ 8 procent was. Maar de kolonies vertegenwoordigden slechts zes procent van de totale invoer naar België, en slechts vier procent van de uitvoer. De specialisten waren het erover eens dat een volledige verbreking van alle handelsbetrekkingen tussen de twee landen voor België niet veel meer dan 4 procent verlies zou meebrengen.

  Het echte motief voor de eenheidswet was dat het patronaat eiste dat de overheidsfinanciën "zo streng mogelijk" zouden gesaneerd worden. De overheidsschuld draaide tussen 1950 en 1957 rond de 10 miljard, maar steeg naar 22 miljard in 1958 en in de loop van het voorjaar van 1960 zelfs naar 15,5 miljard.

  Het patronaat vreesde ook dat de Belgische economie niet goed voorbereid was op de uitbouw van de eenheidsmarkt. De groei van de Belgische economie verliep net iets minder snel dan die van de Europese buurlanden. Sinds 1953 nam de industriële productie in België slechts toe met 3 procent, tegenover 5,5 in Nederland, 7 in Frankrijk en 8 in Duitsland. Dat kwam doordat de industrie in België minder te lijden had gehad onder de Tweede Wereldoorlog en dat het patronaat in ons land minder had geïnvesteerd in de modernisering en in de ontwikkeling van nieuwe producten dan in Frankrijk of Duitsland het geval was. Daarom precies schrijft de nota van het VBI van 20 september 1960: "In deze kritieke periode waarin we aanzienlijke economische schade lijden door de gebeurtenissen in Congo en waarin de vorming van de gemeenschappelijke markt snel opschiet, moeten we een speciale inspanning leveren." Die ‘speciale inspanning’ in praktijk brengen, dat is de opdracht die het patronaat de regering meegeeft, dat is het programma van de Eenheidswet.

  Foto - De eenheidswet was als een steen in het aangezicht van de arbeiders. Die lieten het daar niet bij en organiseerden vijf weken lang de algemene staking. (Foto archief)
  14-12-2010 om 23:31 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unie der Zorgelozen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Unie der Zorgelozen

  Kortrijk, 11.12.2010, na de voorstelling van de Unie kwamen enkele vedetten van de Unie een kijkje nemen in het Textielhuis. Daar werden ze ontvangen door Gewestelijk Secretaris Eric Van Deurzen ABVV.

  Foto:: Socfo/frankmulleman

  14-12-2010 om 22:22 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een andere kijk op Korea.

  Een andere kijk op Korea.

   Frank Mulleman, Jef Bossuyt (foto’s)

   Jef Bossuyt was in oktober voor de zesde keer te gast in DPRK (Democratic People’s Republic Korea), beter gekend als Noord-Korea. Van 7.10.2010 vertoefde hij in de buurt van Pyonyang en als ervaringsdeskundige van het land, ook van het Zuiden, is hij misschien wel de specialist van Korea. Jef spreekt een mondje Koreaans en is ook militant van ACOD/Post.
  Hij is ook actief in de organisatie ‘Korea Is One’. Een vriendschapsvereniging die strijdt voor een eengemaakt Korea.

   

  Je was te gast, op de eretribune, de partij bestaat er 65 jaar (De Partij Van De Arbeid). Hoe gaat dit er aan toe?

   ‘Vanop de tribune kijk je toe naar het défilé. Eerst de muziek en dan de parade van de land-, zee- en luchtmacht. Dit is de voorkant die we te zien krijgen in ‘onze’ pers… de legerparade, iedereen in gelijke tred!
  Maar de keerzijde, de "after-party" nadien is het interessantste om te zien.

   

  De after-party? Hoe moeten we ons dit voorstellen?

   

  ‘Het legermateriaal, raketten en tanks, moeten terug naar de hangars. Alles wordt ingepakt. De mensen willen dit zien. Waar er veel volk langs de straat staat, stopt het leger. Met hier en daar zelfs een orkestje erbij. De chauffeurs draaien hun raampje omlaag, houden een babbeltje met het volk, krijgen bloemen… Het doet wat denken op de beelden van de bevrijding van WO 2.’

   

  Het Koreaanse probleem komt veel in het nieuws. Waar gaat het naartoe?

   ‘De USA kijkt met lede ogen toe hoe China de eerste economische macht aan het worden is, terwijl ze controle over de Azië verliezen. In de regio proberen de USA hun basissen te behouden in Zuid-Korea, Japan, Indonesië…. In Korea, zowel Noord en Zuid, willen ze er in een vredevol land leven.’

   

  Maar Noord-Korea dreigt toch met een nucleaire bom.

   ‘Onder leiding van USA zijn er militaire oefeningen, op 11 km van de Noordkoreaanse kust. Zelfs volgens de New-York Times heeft Zuid-Korea eerst geschoten.
  Wie is hier de bedreiger en de bedreigde?’

   

  Sinds 2003 was je al 6 maal in Noord-Korea. Zie je al veel veranderingen?

   

  ‘De economische ontwikkeling is vooruit gegaan. Betere elektriciteit, zodoende ook meer verkeerslichten, meer tractoren, GSM is ingevoerd en meer computers in scholen en bedrijven.’

   Hoe zijn  de arbeidsomstandigheden in de bedrijven?

   ‘Weefgetouwen, draaibanken,… worden er numeriek gestuurd. In de fabrieken zijn er voorziening voor kindercrèche, school en een kinderarts.’

   Solidariteit

   Steunen jullie met ‘Korea Is One’ projecten in Noord-Korea?

   ‘We zijn verbroederd met de boerderij van Ontchon. De geschoolde boeren beschikken niet over goed materiaal. Met KIO hebben we 7 jaar gespaard (lidgelden, tombola,…) en zo hebben we een tractor kunnen kopen waar ze 300 hectare land mee kunnen bewerken om rijst te verbouwen.’  

   Website Korea is One: http://www.korea-is-one.org/

   

   

   

   

   

   

   

  14-12-2010 om 20:32 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De N-VA wil ons land en zijn werknemers economisch doen wegzinken
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  De N-VA wil ons land en zijn werknemers economisch doen wegzinken  maandag, 13 december 2010

  Het ABVV nam kennis van de verklaringen van de topman van N-VA in het Duitse weekblad Der Spiegel. Zijn pogingen tot vernedering verbazen niemand meer. Maar de vakbond vindt de verklaringen, uit de mond van één van de onderhandelaars die werken aan een regeringsvorming, leugenachtig en onverantwoord.

  Leugenachtig, omdat België niet ziek is en er zelfs in slaagde de schade van de crisis te beperken. Als ons land kon overleven, is dat onder meer toe te schrijven aan ons sociaal zekerheidsmodel, aan de automatische loonindexering en aan het minimumloon.

  De uitingen van de N-VA zijn ook onverantwoord ten opzichte van de arbeidsmarkt en meer bepaald ten opzichte van de sociale gesprekspartners die een interprofessioneel akkoord proberen te onderhandelen, in een context die steeds moeilijker wordt.
  Dergelijke verklaringen kunnen er alleen maar op gericht zijn de economische en sociale situatie van ons land te verzwakken, wat financiële gevolgen zou hebben zowel voor het Noorden als het Zuiden van ons land en voor Brussel!

  Voor het ABVV riskeren dergelijke onverantwoorde uitlatingen ernstige financiële schade te berokkenen aan België en aan alle werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden.
  In plaats van, tot vervelens toe uit te weiden over de transfers van Noord naar Zuid, zouden de werknemers graag de mening van NV-A horen over andere transfers (nl. de transfers ten voordele van grote fraudeurs) en over het geld dat de werknemers dagelijks in rook zien opgaan, door het uitblijven van een doeltreffende bestrijding van grote fiscale fraude …

  Het KBLux-dossier dat de gemeenschap zo’n 400 miljoen zal kosten, is daar de beste illustratie van (de feiten van fraude werden daarbij duidelijk vastgesteld maar de bewijzen werden verzameld op een manier die als onontvankelijk werd verklaard). Het valt te vrezen dat de verschuldigde bedragen zullen moeten opgehoest worden door diegenen die noch de financiële fraudetechnieken, noch de achterpoortjes van de wet kennen.

  14-12-2010 om 20:14 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reactie van de Algemene Centrale - ABVV op de nieuwe strategie van Delta Lloyd België
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Delta Lloyd

  Piet Verbrugge

  Chief Executive Officer België

  Sterrenkundelaan 23

  1210 Brussel

   

   

                                                                    Brussel, 14 december 2010

                                                                    AC/ADV/029/NB

   

   

  Betreft: Reactie van de Algemene Centrale - ABVV op de nieuwe strategie van Delta Lloyd België

   

   

  Geachte Heer Verbrugge,

   

  Dit schrijven is een reactie op de nieuwe beleidsstrategie die Delta Lloyd België vandaag heeft bekend gemaakt via de pers. Als medestichter van deze financiële instelling willen wij uiting geven aan onze afkeur alsook aan onze verontwaardiging.

   

  We hebben immers vernomen dat de bank ervoor kiest zich voortaan enkel te richten op kapitaalkrachtige klanten en de uitsluiting overweegt van die klanten die niet beantwoorden aan de nieuwe criteria. Zo blijkt o.a. uit de persberichten dat een roerend vermogen van meer dan  € 75.000  vereist is en dat men in staat moet zijn om minstens € 1.200 per maand te sparen. Bovendien kondigt de bank aan dat de minder begoeden en lager geschoolden zullen worden geweerd.

   

  Gelet op de draagwijdte van dit nieuwe commerciële beleid, stellen we ons vragen over het naleven van de ethische regels en de gevolgen van uw beslissingen voor onze militanten die een rekening hebben bij Delta Lloyd. We kunnen ons evenmin terugvinden in deze elitaire strategie die zich enkel focust op kapitaal. Bovendien maken we ons ook zorgen over de toekomst van het bankpersoneel, zowel in de agentschappen als in de zelfstandige kantoren.

   

  Uw nieuwe handelswijze waarvan de prioriteiten niet compatibel zijn met onze waarden noopt ons tot nadenken over een bijsturing van de betrekkingen tussen de Algemene Centrale - ABVV en Delta Lloyd België.

   

  Wij hopen dat u middels dit schrijven beseft hoe groot de verontwaardiging is die uw beslissingen hebben teweeggebracht in onze rangen. In afwachting van uw reactie, geachte heer Verbrugge, verblijven we inmiddels met de meeste hoogachting.

   

   

   

  Jacques MICHIELS                                                 Alain CLAUWAERT

  Algemeen Secretaris                                                        Voorzitter

  14-12-2010 om 20:07 geschreven door achturencultuur  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Openbare Diensten zijn broodnodig!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per maand
 • 07-2020
 • 05-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 09-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006
 • 03-2006

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • Goedemiddag blogmaatje
 • hallo
 • Ben is op bezoek geweest. (I like it)
 • Genoten van deze blog...heel apart
 • Bezoekje met link

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!