evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
08-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetanRamapithecus  is een tijdje beschouwd  als  een   groep dichte verwanten  van  zowel  de   mens  als  de afrikaanse  mensapen  
Het "geslacht"  heeft veel kenmerken ( vooral het gebit  ) met zowel de  afrikaanse   mensapen als met de mens  gemeen. ; een zogenaamd
mozaik van kenmerken  ...  ( vooral)de  kleinere hoektanden  suggereerden een  ontwikkeling   naar  menselijke tendensen  

In 1979 evenwel werd op het potwarplateau in de Pakistaanse siwalikafzettingen een tamelijk complete schedel van Ramapithecus gevonden die zo'n grote overeenkomst met de orang-oetan ( wijfjes  ? ) vertoonde   dat     Ramapithecus werd   verwijderd  uit  de  stamboom van de mens als diens nauwste verwant(en)

De ramapithicus/sivapithecus  blijft echter wél een mensaap 
 

De( relatief )  kleinere vormen van het gebit  van de ramapithecinae  worden tegenwoordig toegeschreven aan sexueel dimorfisme bij de  Sivapithecus  ;
Ramapithecus wordt beschouwd  ( door een groot  gedeelte van de antropologen ) als de fossiele  vrouwelijke vorm van de uitgestorven sivapithecus ( -12 a -14 MY) ; zodat ook de status  van apart geslacht  voor de ramapithecus  komt te vervallen 
De sivapithecus   groep
   is op zijn beurt een uitgestorven   zijtak  van de  orang-oetan  ontwikkelingslijn  die waarschijnlijk  helemaal geen   extante  nageslacht   heeft  nagelaten


zie verder voor details  --->
http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/ramapithecus.htm  

 


de eerste vondsthttp://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Paleontology/Paleozoology/FossilHominids/PictureGallery/PictureGallery.htm

 Alternative interpretations of Ramapithecus

At the time of its discovery, the Miocene fossil Ramapithecus was argued to be in the lineage leading directly to Homo.
If so, this would mean that the common ancestor of Homo with the other living Great Apes must be even older.

Subsequent investigation shows that  Ramapithecus is a ground-dwelling relative of the modern ( arboreal) Orangutan.
Molecular and fossil evidence agree that Homo and the Great  African  Apes more  recently separated.(Opmerking bij Ridley 1996 = de stippellijntjes  geven de  ingekalkuleerde bestaande  onzekerheid aan   van de toen voorgestelde  (speculatieve )relaties  )

*Tegenwoordig worden   mens en  chimp  verondersteld een radiatie te zijn  vanuit
 dezelfde voorouder 
De gorilla  zou dan voordien zijn  afgetakt ( zie hieronder ) 

 

Afbeelding:Hominoid taxonomy 7.png


 http://nl.wikipedia.org/wiki/Hominidae

De Hominidae of mensachtigen is een familie van de primaten die de grote mensapen, de mens en enkele uitgestorven vormen omvat. De precieze inhoud van de familie wordt nog wel eens in twijfel getrokken.
Soms worden zelfs de gibbons( Hylobatidae )  in deze familie geplaatst, soms worden de orang-oetans ( ponginae ) als een aparte familie gezien.
De hier( ned wikipedia )  gevolgde indeling van de Hominidae is gebaseerd op Cela-Conde & Ayala (2003).Nota 
Overigens bestaan er veel misverstanden  over de  verschillende  vormen  waaronder  "stambomen " in  fylogenetische studies worden  afgebeeld  -->


Phylogenetic fallacies 
http://www.scientificblogging.com/genomicron/phylogenetic_fallacies_branching_from_a_main_line
   

Sivapithecus indicus                                                                               Female Orangutan Skull Larger Image. <


http://www.johnhawks.net/weblog/fossils/apes/

http://www.mc.maricopa.edu/dept/d10/asb/anthro2003/origins/primates/evolution.html

UITSTERVINGEN  

De Orang oetan wordt  ondertussen   accuut  met uitsterving bedreigd 
Ook  de andere   mensapen met  name  de  Gorilla   ( Ebola /stroperij /  oost- Kongo oorlogen   ) 
 en  de ( wilde) Chimpansee  en bonobo's ( stroperij ) zijn  eveneens   in  groot  gevaar  ....(1)


" ...Alles wat  nog beweegt  op deze planeet heeft een toenemende  kans  om vandaag of morgen in een braadpan te belanden  ...."


---->
uitstervingen
 Wilde  Orang-oetans   in Borneo over drie jaar uitgestorven ...

http://www.stichtingbos.nl/
http://rachelkees.web-log.nl/
http://orang-oetan.startpagina.be/

http://evolutie.blog.com/3198614/De levende   mensapen  zijn allen intelligent , ze gebruiken allemaal werktuigen  en schijnen over een groot leervermogen te beschikken 
Hun (eventuele ) verdwijnen  is een  trieste  voor-afschaduwing  van  wat ook de mens zichzelf( met  name zijn  soortgenoten ) kan aandoen  .... 
en dat is dan  voorzichtig uitgedrukt 

( 1) 
Zie bijvoorbeeld  dit artikel van het WWF ( dat ik hieronder   integraal  overneem  )

http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/werkterreinen_wnf/dieren_en_planten/bedreigde_dieren/mensapen/mensapen_bedreigingen/index.cfm

Zaagmachines en luxe menu's

Er blijft steeds minder bos over voor de mensapen door houtkap en bosbranden.
De bloeiende handel in apenvlees zorgt er bovendien voor dat ze in vrijwel alle landen een geliefd jachtobject zijn.
Gerookte of gestoofde gorilla en chimpansee zijn delicatessen in Afrika.
Maar ook in Europa (Brussel en Parijs) vind je soms
mensapen op de menu's.

Op de bonobo wordt bovendien nog altijd gejaagd omdat mensen geloven dat ze medicinale of magische krachten hebben.

Babychimpansees en -orang-oetans worden gevangen en verkocht als huisdier.
Hun moeder wordt daarbij vrijwel altijd gedood.

Sommige mensapen belanden in stropersklemmen die bedoeld zijn voor ander wild.
Vrijwel alle mensapen hebben te kampen met menselijke ziekten, burgeroorlogen en jacht door armoede onder de bevolking.


Veilige en beschermde gebieden

Het Wereld Natuur Fonds heeft een speciaal ‘bushmeat’-programma om de stroperij op mensapen tegen te gaan.
Samen met lokale partijen en overheden worden gebieden gecontroleerd op stropers om de jacht tegen te gaan.

Ook steunt het Wereld Natuur Fonds projecten om reservaten op te zetten waar de mensapen veilig en ongestoord kunnen leven.
De parkmanagers- en wachters worden hiervoor speciaal getraind.
Zodat zij kunnen controleren of er stropers zijn en hoe het er met de apen voorstaat.

Verder helpt het Wereld Natuur Fonds economische alternatieven ontwikkelen voor de bevolking die in de buurt van mensapen woont. Ecotoerisme is zo’n voorbeeld.
Tegen flinke betaling kunnen toeristen dan op een afstand naar de mensapen komen kijken, waarbij de dieren zo weinig mogelijk worden gestoord.
De inkomsten van dat toerisme gaan ook naar de lokale bevolking, zodat zij de bescherming van de mensapen belangrijker gaan vinden.

 

en dit  nieuwsbericht  :
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/246870/2008/04/18/Ebola-bedreigt-gorilla-in-voortbestaan.dhtml


Ebola bedreigt gorilla in voortbestaanAlsof stroperij en woudkap nog niet erg genoeg zijn, wordt de gorilla in zijn voortbestaan nu ook nog eens bedreigd door het ebola-virus. Wetenschappers proberen de gorilla's nu in een race tegen de tijd te beschermen tegen dit dodelijke virus.

In de laatste 25 jaar is het aantal gorilla's, door jacht en ziekte, met maar liefst 60 procent gedaald. Geschat wordt dat er in het wild nog zo'n 50.000 tot 100.000 gorilla's voorkomen. "Als die trend zich voortzet, zal er in de komende tien jaar van dat aantal nog eens 80 procent verdwijnen", zegt Kenneth Cameron van de Wildlife Conservation Society in Congo. "De enige manier om de gorilla te redden, is het ebola-virus uit te roeien."

Vaccin
Een geneesmiddel is er niet, maar wetenschappers vestigen al hun hoop op een vaccin. "Of die werkt, weten we niet, maar we moeten het alleszins proberen", aldus Cameron. "Het vaccin is eigenlijk bedoeld voor mensen, maar aangezien gorilla's veel van onze genen delen is er een kans."

Maar zelfs als het vaccin zou werken, dan nog wordt het moeilijk de gorilla te redden. Gorilla's zijn namelijk enorm moeilijk te vinden in het wild. "Alle gorilla's redden is onmogelijk, maar sommige groepen kunnen we nog wel terugvinden. Eens we dat hebben gedaan, hebben we wat meer tijd om andere strategiën te vinden." (hlnsydney/sps)08-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras
Toch nog  oudere slang met pootjes  beschreven  :
Haasiophis terrasanctus
(2)

bron ;
http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=99

Bij Ein Yabroed - ca. 20 km ten noorden van Jeruzalem werd  een bijzondere fossiele slang uit het begin van het Laat-Krijt (95 miljoen jaar geleden) gevonden in de tachtiger jaren  ( overigens " herontdekt "  in de laden van de museum-reserve) .

De pootjes  hebben misschien als klauwen gefungeerd 
Snake Science    Snake Science de vondst in situ

http://www.smu.edu/newsinfo/releases/99256.html

   

Dit fossiel lijkt de langdurige controverse over de evolutionaire ontwikkeling van deze diergroep  toen al te hebben beslecht.
De slang vertoont namelijk duidelijke (zij het gereduceerde) kleine  achterpoten,( boven ) waarin scheenbeen, kuitbeen, voetwortelbeentjes, middenvoetbeentjes en teenkootjes goed zijn te onderscheiden.

De nieuwe soort (ook een nieuw geslacht), die de naam Haasiophis terrasanctus (naar het Heilige Land) heeft gekregen, vertoont volgens de onderzoekers veel meer overeenkomst met moderne landslangen zoals de python en de boa dan met uitgestorven reptielen die in het water leefden, zoals de ook uit Nederland bekende Mosasaurus.
Daarmee lijkt het veel waarschijnlijker dat de slangen - zoals door veel paleontologen en biologen al werd verondersteld - geëvolueerd zijn uit tetrapoden dan - zoals door anderen werd aangenomen - uit mariene reptielen.

Met de nieuwe vondst kan ook worden vastgesteld dat een andere fossiele slang, ook uit het Krijt en nog iets ouder dan Haasiophis terrasanctus, die de naam Pachyrachis problematicus had ontvangen (de poten van deze soort werden door de vinders ervan problematisch geacht), geen uitzondering is geweest. Kennelijk hebben slangen in het begin van hun evolutie poten gehad, die geleidelijk steeds verder zijn gereduceerd; momenteel beschikken pythons en enkele andere primitieve slangen nog steeds over kleine klauwachtige uitsteeksels, die ze tijdens paringsrituelen maar ook tijdens gevechten van mannetjes onderling gebruiken.

De twee slangensoorten uit het Krijt maken het, samen met hun jongere verwanten, nu mogelijk om de evolutionaire ontwikkeling duidelijker in kaart te brengen.

Volgens een commentaar op het artikel kunnen er overigens op basis van de huidige gegevens nog steeds twee mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden. In beide gaat het echter om een ontwikkeling vanuit op het land levende voorouders, waaruit zich deels groepen ontwikkelden die weer naar het water terugkeerden (zoals de mosasauriërs); ook Pachyrachis was overigens een in het water levend geslacht.

Interessant is overigens ook de hypothese dat de vroegste slangachtigen al hun achterpoten 'verloren', maar dat die bij enkele soorten (in feite de ene groep waartoe Haasiophis en Pachyrachis behoren) weer zijn 'terugontwikkeld'. Omdat deze groep geen nog bestaande nakomelingen heeft, zou dat mede verklaren waarom slangen momenteel geen achterpoten meer hebben of (soms) in een zodanig gereduceerde vorm dat ze normaliter niet te zien zijn.

De schedel van Haasiophis is in groot detail bewaard gebleven. Mede op basis daarvan hopen de onderzoekers nog meer details te halen die kunnen bijdragen aan het inzicht in de evolutie van de slangen.
Snake Science        skull 
 dorsaal en ventraal zicht         http://www.sciam.com/article.cfm?id=snake-hunting
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/680116.stm


Pachyrachis problematicus

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/Unit260/260.400.html

Onstaan der  " echte" Slangen ?
http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001117.html
(1)

Het ontstaan van de slangen is in nevelen gehuld.

Het idee dat slangen van reptielen met poten afstammen, wordt al lange tijd onderschreven door wetenschappers.
Er zijn meerdere fossielen gevonden die dit ondersteunen en het is ook al een tijdje bekend dat een slangembryo ontwikkelende poten heeft, die later weer afgebroken worden (net als een walvisembryo).

1.- Je hoeft  zelfs   eigenlijk  niet eens fossielen te bestuderen.
Neem een boa constrictor, stop hem onder een röntgencamera en fotografeer zijn skelet.
***De boa is één van de weinige slangen die nog een zichtbaar restant van een bekkenbeen heeft, en zelfs nog kleine daaraan vasthangende botjes die bij reptielen mét poten - zoals hagedissen - het dijbeen vormen.
***Andere slangen hebben nog wel een bekkenbeen, maar zonder die kleine dijbeentjes.
Nog andere slangen hebben zelfs het bekkenbeen niet meer, maar de wervels in hun wervelkolom ter hoogte van de (verdwenen) heup wijken in vorm af van de andere wervels,  als willen zij duidelijk maken dat daar in vroeger tijden een bekkenbeen zat.
Creationisten beweren natuurlijk  ;
" ...dat restant is geen restant van poten, maar is iets dat noodzakelijk is voor slangen om zich te kunnen voortplanten ..."
2.- Echter , die dijbeentjes komen   alleen bij bepaalde slangensoorten  voor, nl.  bij  de familie Boidae.
Adders bijvoorbeeld hebben die beentjes niet.
En toch planten ook adders zich voort.
Wat dus bewijst dat deze  achterpootjes  niet levens-noodzakelijk  zijn bij de voortplanting van slangen
_____Alhoewel  ze dus bij bepaalde  soorten  misschien wel  een betere grip kunnen bewerkstelligen tijdens de bevruchting ....
Er wordt ook verondersteld dat het misschien wel eens ( vroegere ) "klauwen " zouden kunnen  geweest zijn  (  net zoals de sporen van hanen  ) die werden gebruikt tijdens imponeer-gevechten tussen mannetjes onderling...  :maar het zijn geenszins levensnoodzakelijke/onmisbare    attributen  ...Bovendien zouden ze ook bij vrouwtjes kunnen voorkomen net zoals ook menselijke mannen tepels bezitten ...Tenslotte is het mogelijk dat deze  poot restanten   ooit  een erogene zone zijn  geweest ( net als die tepels )


Lange tijd dacht men, dat de slangen zijn ontstaan doordat gravende hagedissen hun poten verloren. Maar vondsten uit het Krijt leken  erop  te wijzen dat slangen in zee zijn geëvolueerd uit varaanachtige voorouders.
Fossiele slangen zijn vrij zeldzaam.
Dat komt met name  ook  doordat slangenfossielen vaak moeilijk te herkennen zijn.
Zoogdieren en hagedissen zijn vaak al te determineren aan de hand van enkele botten, bij slangen heeft men vrij compleet materiaal nodig.

De oudst bekende slang is Lapparentophis defrennei,   uit het Onder Krijt van Noord-Afrika. ( algerije )
Dit dier leefde zo'n 130 miljoen jaar geleden en het is onbetwijfelbaar een   landdier  .... 

De  tweede  groep  oudste bekende   fossielen   is  minstens  100 miljoen jaar oud  en   afkomstig van een zee-slang   te vinden in Meditterraan Europa  en Noord-afrika  . Het zijn  soorten van het geslacht  Simoliophis  

De grote diversiteit in recente vormen lijkt pas sinds het begin van het Mioceen (20 miljoen jaar geleden) te zijn ontstaan. Aangezien veel slangen zijn aangepast aan het verorberen van warmbloedige prooi, zou hun late opkomst te maken kunnen hebben met de evolutie van de zoogdieren.Gravende hagedissen  ?

Omdat er zo weinig fossielen van slangen bekend zijn, proberen wetenschappers op andere manieren de evolutie van slangen te reconstrueren. Vandaag de dag zien we dat sommige gravende hagedissen hele korte poten hebben.
Sommige vormen, zoals de hazelworm, hebben zelfs helemaal geen ledematen meer.
Omdat we dit verschijnsel in verschillende groepen hagedissen aantreffen, is het logisch te veronderstellen dat de slangen ooit ook zo zijn begonnen. Tot voor kort dachten we dan ook dat de slangen vrijwel zeker  ontstonden uit vrij kleine, gravende hagedissen.

Maar in 1997 werd een fossiel dat al in de jaren zeventig was opgegraven opnieuw beschreven. En dit fossiel zette de theorie over het ontstaan van de slangen op losse schroeven.

Een slang met pootjes

Het fossiel in kwestie komt uit het midden Krijt van de Bed-Meir formatie in Israël. Oorspronkelijk werd deze Pachyrachis problematicus beschreven als een varaanachtige. Uit de naam problematicus blijkt wel, dat de wetenschappers problemen hadden met de juiste plaats van het fossiel.

Toen het dier opnieuw onderzocht werd, bleek dat de kop alle kenmerken heeft die we kennen van moderne slangen.(2) Het was dus een slang en wel een heel bijzondere: het één meter lange dier bezat nog korte achterpoten.

http://www.digimorph.org/specimens/Pachyrhachis_problematicus/


Dr. Mike Polcyn - Southern Methodist University
Louis L. Jacobs and Annat HaberHet opvallende van de  achterpoten van het gevonden fossiel   is dat het sprongbeen (astragalus) en het hielbeen (calcaneum) niet met elkaar zijn vergroeid. Binnen de reptielen vinden we dit kenmerk alleen terug binnen de Mosasauroidea.
Dat is een groep binnen de varanen, waaronder we onder andere ook de maashagedissen rekenen. De vondst zou er dus op duiden dat de voorouders van de slangen onder de varanen moeten worden gezocht.


Afbeelding:Naturkundemuseum Berlin - Archaeophis proavus Massalongo - Monte Bolca.jpg

Archaeophis proavus
is een fossiele slang uit het Eoceen, en was een primitieve soort waarvan de tanden gegroefd waren en doen denken aan de dentitie van de moderne varanen    Hoe de slangen precies zijn ontstaan is niet precies bekend, maar dat ze van de hagedissen afstammen wordt algemeen aangenomen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slangen
Uit de zee ?

De toenmalige  interpretatie van Pachyrachis heeft de ideeën over de evolutie van de slangen op meer dan één manier op zijn kop gezet. Sommige 19de eeuwse wetenschappers meenden dat slangen oorspronkelijk in zee leefden, maar deze theorie was eigenlijk al terzijde geschoven ten bate van het idee dat slangen uit gravende hagedissen ontstaan waren.

Maar Pachyrachis is gevonden in de Bed-Meir formatie,( net zoals de latere haasiophis ) die in zee is afgezet.
Daarmee werd oude idee dat de oorsprong van slangen in zee gezocht moet worden weer nieuw leven ingeblazen.
( grootste moeilijkheid daarbij is de aanwezigheid van achterpootjes  EN  terzelfdertijd  de reeds verdwenen  voorpootjes  , die bij zeereptielen  ( waaronder mosauriers ) tot pectorale roespaan-vinnen  zijn omgebouwd :
Dat zou te maken hebben  met een veranderingen in de HOX - genen )

Fossiel skelet van een mosaurier
Let op de aanwezigheid van het geraamte  van  de grote roeispaan- voorpoten  en de kleinere achterpoten 
( je kan natuurlijk ook eens   naar Maastricht  gaan   )


Ook het idee dat de eerste slangen erg klein waren, kwam  door de Israëlische vondst in een ander daglicht te staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat de kleine wormslangen en draadwormslangen die meest primitieve vertegenwoordigers van deze groep zijn.
In hoeverre dat juist is, zal nog moeten blijken.http://www.sciencemag.org/feature/data/1047737.dtl       *Volgens enkele andere onderzoekers zijn de leden van de pachyaris -groep  afkomstig van  een groep  slangachtige/ varaanvormige  landbewoners die terug naar zee zijn  gegaan ( net zoals bijvoorbeeld( bij de zoogdieren )de  walvissen en zoals   vooral   de ( eveneens   varaan-achtige ) mosauriers vroeger al deden vanuit varanen -voorouders ) 
Een stamgroep varanen  die   tevens de  gemeenschappelijke  voorouders  met   de echte  landslangen  representeren ( = die niet naar zee zijn geemigreerd )....

* Een laaste scenario meent dat de zeeslangen zijn ontwikkeld uit de zeereptielen ( van de mosaurus-clan ) ze hebben dus   niets  te maken met de echte slangen ... het zijn convergente  evolutievormen ... alhoewel een paar zeeslangen van dit soort wel degelijk  afstammelingen kunnen hebben gehad die aan land kropen ...
 
* Sommigen   denken daarom  ook  , dat de slangen een  polyfyletische  /  heterogene  groep vormen   afkomstig van  verschillende afstammings-lijnen  ....

Voorlopige conclusie ;
Er is in elk geval een  andere kijk onstaan  op deze  problemen   door de  vondst van  het hierboven vermelde    Hasioopis fossiel 
(2)
NOTEN

(1)
het artikel van Naturalis is ietwat verouderd  .... maar het is nog steeds een  waardevolle informatie-bron  en het situeerd goed de historische achtergrond van de  zogenaamde   " controverse " over de slangenevolutie  , waar de kranten het over hebben  ....


(2)Zie vooral  de  aangebrachte  nuances  en  vermelding van de  verdere onderzoeken en anlyses in het
ScienceDaily Magazine: New Fossil Snake With Legs;

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I


Het zijn toch wel  barre tijden voor creationisten ...

Er is ten overvloede   alweer  een nieuwe  fossiele  ,mogelijke  transitie-vorm  gevonden  
Een veel gebruikt argument  van de ID-oten-creationisten  is  het ontbreken van  soort-overschrijdende ( radiaties )  tussenstappen in de ontwikkeling van soortengroepen.
Het ontbreken van dergelijke   tussenstappen betekent immers  :
geen  onderbouwing op grond van materieele bewijsstukken  voor het feit van de (  door hen zogenaamde  macro)evolutie en de daaruit volgende  noodzaak van verklarende "theorieeen " ,die  daardoor worden herleid tot de ( aannemelijke)plot van fantastische vertelsels ..

Slang met twee poten
EUPODOPHIS  DESCOUENSI

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7339508.stm
met video   = The fossil snake with two legsEen in leisteen gevonden fossiel uit  Al-Nammoura (libanon ) , haalt de waarschijnlijkheid dat de idoten-creato's ooit gelijk zullen  krijgen (1), verder onderuit.

CG2003_A01_JCR-FE_Fig_02

 Eupodophis descouensi. Al Nammoura, Libanon, Cenomanian.
Buikzijde : Het dier is in twee stukken gebroken : het achtereinde is  nabij de kop gefossilifieerd ....Ca  85 cm.
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_02_uk.htm


CG2003_A01_JCR-FE_Fig_03

Eupodophis descouensi. Al Nammoura, Libanon, Cenomanian.
Sacralen en   caudale lichaamsonderdelen  en het  met het blote oog  zichtbare achterpootje 
bestaande uit  (bewaard ) femur, tibia , fibula,  en enkele  meer distale (voet) beentjes .
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_03_uk.htm


Onderzoekers aan het European Light Source (ESRF) in Grenoble Frankrijk hebben met gebruikmaking van  intense x of  röntgen straling bevestigd dat het dier  ___ waarvan al één poot zichtbaar was met het blote oog  _____nóg een  bewaarde  poot bezat net onder de oppervlakte van de steenplaat

"We waren er praktisch zeker van dat het dier twee poten bezat , maar het was natuurlijk opwindend dat ook daadwerkelijk te zien  .... we hoopten ook  kenmerken te vinden bij de tweede poot , die ontbreken aan het  met het blote oog zichtbare achterpootje "

Aldus Alexandra Houssaye van het ‘museum national d’histoire naturelle te Parijs.


Legs in X-ray view (ESRF)
Synchrotron scan  van het "zichtbare achterpootje"  met diverse voetbeentjes
Synchrotron scan van het "verborgen achterpootje " waarbij ook enkele fragmenten van de enkel zijn bewaard gebleven 

Het  E. descouensi ESRF onderzoek  toont aan dat  
het tweede achterpootje geconserveerd is in de plaat terwijl het gebogen ( het gaat dus wel degelijkover een kniegewricht )
"We hebben zelfs de enkel gevoinden ," zei  de  officieele  ESRF' palaeontoloog  Paul Tafforeau 
".... meestal  vinden we die kleine beentjes niet : dat is misschien te wijten aan het feit dat ze niet  fossiel bewaard zijn  gebleven ... Maar het kan natuurlijk ook dat ze  anatomisch  niet aanwezig waren  gebleven  in de "vestigale "pootjes  ..."  De vondst is dus  een fossiel van een( kleine )  primitieve slang,van 92 Ma oud  met twee (achter)pootjes.
Men is het echter  nog niet eens over de suggestie  of het beest die pootjes ook gebruikte bij  de voorbeweging  ;
Ook  de huidige  extante  boa's en pythons hebben overblijfselen van poten, maar ze gebruiken die om de partner vast te houden bij de seks
Dat is niet zo verwonderlijk ... achterpoten  dienen ( naast de voortbeweging ) bij  veel dieren ook  om de greep te verstevigen tijdens de coitus
( denk maar aan bonobo's en onze eigenste vrouwen die ook regelmatig  met  hun benen  hun partner omstrengelen  in een soort houdgreep )  
een vestigaal orgaan of lidmaat  betekent trouwens NIET , dat  het verlies van een( voor de hand liggende )  functie ervan ( = de voortbeweging ) ook meteen betekent dat er geen functies meer zijn voor desbetreffend  (overblijfsel )  ....

Slangen evolutie  & rudimentaire achterpootjes ?  
 
 
 
 
Tetradactylus t. tetradactylus
 
 
 
Python leg spurs1Python leg spurs2

"sporen" ( vestigale poten ? )  van de Python regius
Alle Boa’s en Pythons hebben naast de cloaca (geslachtsopening) 2 schubachtige nageltjes zitten, die in verbinding staan met rudimentaire pootjes.: Die vergroten de grip tijdens de bevruchting  ?


 

Wetenschappers hebben maar weinig fossielen die de  evolutionaire stamlijn(nen) van de slangen , documenteren
Niettemin is deze nieuwe ontdekking  uit libanon ,een belangrijke en verhelderende  schakel  in een  evolutionaire  "series " van min of meer verwante  opeenvolgende stadia  ,op weg naar de moderne slangen :
De voorlopige  onduidelijke schets die reeds bestond , is terug wat scherper geworden ...

In de  evolutielijn van de slangen is  dit fossiel  van   Eupodophis descouensi.  alweer een  welkom   monster  uit  (een)bepaalde , gevolgde   stamlijn(nen ) binnen  een diergroep  tijdens  de geologische tijd van haar ontwikkeling 
Het is net als een staaltje dat  ergens  is genomen uit een  open-ended  produktielijn en de  tastbare / aanwijsbare en verder onderzoekbare  documentatie aanzienlijk verrijkt


 

CG2003_A01_JCR-FE_Fig_05

Figure 5:   twee  diagrammen   van   ( hypothetische ) verwantschappen-lijnen  tussen  slangen met "achterpootjes" . 
Achterpootjes  kunnen een   basaal (=oude   hindlimbed snakes ) "primitief " ( = oud) kenmerk zijn  van een monofylitische groep  (A)
of 
slechts een kenmerk dat onder  verschillende omstandigheden  onafhankelijk is behouden , ook door   "geavanceerde " lijnen (B), die voor de
hindlimbed snakes aftakten
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_05_uk.htm

A  The first hypothesis (hindlimbed snakes are "primitive"; )proposes either that the macrostomate structure appeared twice by convergence (in hindlimbed snakes first and in the Macrostomata again) or, more probably, that the macrostomate structure is plesiomorphic (i.e. primitive) among snakes (contrary to what was believed) and that in non-macrostomate snakes it was lost because of the adoption of a burrowing habitat (Rage & Escuillié, 2000); in fact, all non-macrostomate snakes are burrowers, a mode of life that entails a reduction in the size of the mouth in vertebrates. 

B  The second hypothesis (hindlimbed snakes are "advanced") ;  leads to the supposition either that several groups of snakes (five?) independently lost their hind legs or that hind legs reappeared in hindlimbed snakes. Although theoretically not entirely impossible, this last possibility seems most unlikely.

These divergences of opinion concerning the phyletic position of hindlimbed fossils are not without influence on our conceptions of the origin of snakes. It being understood that the lizards are the stem group from which snakes evolved, it was thought for a long time that snakes evolved after a burrowing or semi-fossorial phase (Rage, 1987). But as hindlimbed snakes are marine, if they are really the sister of or stem group to other taxa, the snakes may have originated in a marine environment. This hypothesis is clearly supported by the fact that the Mosasauroidea, Cretaceous lizards also markedly adapted to a marine life, are widely recognized as the group most closely related to the snakes (e.g. Lee, 1997; Caldwell, 1999; Lee & Caldwell, 2000; see, however, the divergent views of Rieppel & Zaher, 2000). On the other hand, if hindlimbed snakes are "advanced", which seems most unlikely, the origin of snakes subsequent to a burrowing or sub-burrowing phase remains plausible.

A remaining question is whether the hindlimbed snakes form a clade or are a paraphyletic group. This question, raised by Rage & Escuillié (2000), has not yet been answered.


http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/index_uk.htmlLand of water

De vondst kan verder  interessant zijn omdat er  over het ontstaan van de slangen twee concurerende hypotheses bestaan
(  Bealngrijke Nota :.....  althans  ,  dat vermelden  de kranten  NU bij de berichten over deze nieuwe vondst   ....maar die oude controverse is minstens  deels al opgelost in  2000 en 2006  in het voordeel van de "landtheorie "---> zie  verder   hieronder )

Slangen ontstonden naar schatting zowat 150 miljoen jaar geleden.
De eerste hypothese  zegt dat slangen op land zijn ontstaan , meer bepaald toen hagedis-achtigen  ondergrondse holen begonnen te graven.
De dieren pasten zich aan ; waardoor hun poten alsmaar kleiner werden en uiteindelijk verdwenen:  eerst vooraan, later  achteraan.

De Hazelwormen( = de pootloze hagedissen )  die  worden gerekend tot een latere afstakking van de lijn die tot de huidige hagedissen leide   ,zijn trouwens ook ondergronds levende pootloze reptielen 

Volgens de aanhangers van de tweede hypothese  zijn slangen in het water ontstaan.
De dieren zouden volgens die optie afstammen van zeereptielen.

Onderzoek naar het huidige  fossiel van de tweepotige slang  versterkt  de landhypothese 
Sinds enige tijd (  2006 ) lijkt dit scenario  het  meest waarschijnlijke te worden  

CG2003_A01_JCR-FE_Fig_04

 Reconstructie  Eupodophis descouensi.Het is niet de eerste keer dat een dergelijk  fossiel dat  deze "controverse kan oplossen ", wordt gevonden ;
http://www.nu.nl/news/716029/84/%27Slangen_evolueerden_op_het_land%27.html

Zo was er de vondst van een fossiele slang met twee pootjes ...Die  leefde zo'n negentig miljoen jaar geleden in Patagonië en doet vermoeden dat de  "slangen "( en  indien die al  van bij het begin monofyletisch waren ) zich hebben ontwikkeld op het land en niet in het water.

Hoewel men er algemeen vanuit gaat dat slangen zijn ontstaan uit hagedissen die van lieverlee hun poten kwijtraakten, 
en dat herhaaldelijk is gebeurd ( --> hazelwormen ) was het een open vraag waar( in welk millieu)  die ontwikkeling zich heeft voltrokken.

NAJASH RIONEGRINA

De vorige  vondst van een  primitieve slang heeft de naam Najash Rionegrina gekregen, naar een Hebreeuws woord voor slang (2)en de Argentijnse provincie Rio Negro waar het fossiel werd gevonden.Hussam Zaher / University of Sao Paulo via AP

http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7087/fig_tab/nature04413_ft.html

a, Posterior half of the braincase in right ventro-lateral view (MPCA 385). b, c, Left dentary and splenial of the holotype (MPCA 390–398) in medial (b) and lateral (c) views. d, e, Posterior trunk vertebra of the holotype (MPCA 390–398) in anterior (d) and posterior (e) views. f, Two articulated caudal vertebrae of the holotype (MPCA 390–398) in ventral view. Scale bars, 5 mm (a), 1 mm (bf). Abbreviations: apl, lateral opening of recessus scalae tympani; bpt, basipterygoid process; bsp, basisphenoid; crp, crista prootica; crt, crista tuberalis; dia, diapophysis; hae, haemapophysis; jug, jugular foramen; met, mental foramen; par, parapophysis; pa, parietal; paz, parazygantral foramen; pro, prootic; plz, caudal pleurapophysis; psp, parasphenoid; pte, pterygoid; spl, splenial; stf, stapedial footplate; zgo, zygosphene; V, foramen for the maxillary and mandibular branches of the trigeminal nerve; VII, foramen for hyomandibular branch of facial nerve.

najash_sm.jpg
(click for larger image)

a, Dorsal view. b, Ventral view. The left pelvic and limb elements show signs of healed traumatisms, with a large callus formation on the fractured femur. The disarticulated fibula is not visible in these views. Scale bar, 50 mm. Abbreviations: cav, first caudal vertebra; fem, femur; ili, ilium; isc, ischium; ly1–ly3, first, second, and third lymphapophyses; plz, sacral pleurapophysis; pub, pubis; r, rib; sav, sacral vertebrae; tib, tibia; tro, trocanter; psv, last presacral vertebra.

And a cladistic analysis places this animal as a clearly primitive snake.

najash_phylo.jpg

The result is expressed in a strict consensus of two equally parsimonious trees (tree length of 270 steps, ensemble consistency index of 0.526, and retention index of 0.654). Bremer support and bootstrap percentages are given in the nodes (see Methods and Supplementary Information). Reconstructions of the pelvis and hindlimb elements of Najash, Pachyrhachis and a boine snake are illustrated for comparison.

Apesteguía S, Zaher H (2006) A Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature 440:1037-1040.
Het versteende beestje(Najash Rionegrina) uit Patagonie  , dat hooguit negentig centimeter lang kan geweest zijn , is de eerste bekende slang met een heiligbeen (os sacrum), het driehoekig deel van de wervelkolom die het bekken ondersteunt.

Het is de eerste keer dat wetenschappers een slang met os sacrum ( heiligbeen), vinden ...
Omdat dit been in de evolutie van hagedis naar slang verloren is gegaan ,nemen de onderzoekers aan met de meest primitieve vorm van de
slang van doen te hebben. Daar deze nu ontdekte vroegst bekende slang op land leefde, mogen we mischien stellen dat slangen
op hetland ëvolueerden deze vondst is alleszins nieuw materiaal ....
 
Hussam Zaher:
"wij hadden iets nieuw nodig. .Deze slang is een verse start in het debat dat de vroegste slangen in de "zeeen" liet evolueren en
al lang in een impasse zat .."

Olivier Rieppel, een herpetoloog -paleontoloog van het Museum van Chicago,
"Indien de slangen eerder op het land dan in de zeeen evolueerden, dan zou hun "fossiel archief  "misschien minder goed bewaard kunnen zijn
... De vroegste slang- fossielen waren  echter tot dan  toe
(2006merendeels in marine afzettingen gevonden
Maar ....Misschien gingen bij verschillende slang-radiaties vanuit de voorouderlijke hagedisstam , de pootjes onafhankelijk verloren ?
( =de slangen-vormen  zijn dus niet -monofylitisch ) "

De nieuwste bekend gemaakte  vondst (2008) ,  toont  duidelijk aan dat  :  èn het os sacrum  , èn  rudimentaire  pootjes ,  al 92 Ma geleden ( ouder dan de Najash Rionegrina ? )bestonden ...


Anatomie   Dat het dier op het land leefde concludeert men zowel uit zijn anatomie, die wijst op een verblijf in kuilen in de grond, als op de
vindplaats. Het gesteente waarin de fossiele resten werden gevonden was afkomstig uit een landmilieu.

Volgens Husam Zaher van de universiteit van Sao Paulo in Brazilië, die de vondst beschrijft in het tijdschrift Nature
bewoog het dier zich al helemaal als een slang ;
"Maar we weten niet voor wat de achterpootjes werden gebruikt"--> toen al rudimentaire organen ? "
Referenties:


(berichten over slangenpootjes )
Transitie : hagedis-slang


 NOTEN
(1)
volgens de bijbelaars bezat  de slang ooit poten :
Maar  is ze als "straf" voor  haar opruiend  gedrag  en kuiperijen tegen god en  jegens  de goedgelovige adam en eva , pootloos geworden  :
Zodat ze moest rondkruipen  en stof vreten ....


http://www.freewebs.com/deatheist/


De zondeval gedateerd                      
Bart Klink    April 2006

God, de HEER, zei tegen de slang:
'Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
(Gen. 3:14, NBV)


De meeste mensen zijn wel bekend met het verhaal van de zondeval. Adam en Eva leefden in een schitterend paradijs waar alles pais en vree was. Ze mochten van God van alle bomen eten, behalve van de "boom van kennis van goed en kwaad". Maar de slang verleidde Eva om toch te eten van de boom. Ze at er van en liet ook Adam er van eten. Op dat moment is de ellende in de wereld ontstaan en moest de slang op zijn buik kruipen, wat hij blijkbaar daarvoor niet deed.

Nu zijn er in het prestigieuze wetenschapsblad Nature net fossielen beschreven van een slang met poten. Als we het verhaal van de zondeval uit Genesis moeten geloven, zou dit dus wel eens de laatste slang geweest kunnen zijn die niet op zijn buik kroop. Het grote probleem met dit idee is dat de beschreven fossielen uit het Laat-Krijt komen, en dus tussen de 99 en 65 miljoen jaar oud zijn, terwijl de eerste (anatomisch moderne) mens pas zo'n 200.000 jaar geleden ontstaan is.

Uiteraard is het zondevalverhaal een mythe. Er is nooit een tuin van Eden geweest, noch twee eerste mensen. Ellende kwam ook al veel eerder voor dan het begin van de mensheid. Desalniettemin is de vondst zeker interessant. Niet alleen vanuit paleontologisch inzicht (meer kennis over de evolutie van slangen), maar het is ook de zoveelste tegenslag voor creationisten, die ondanks de groeiende hoeveelheid fossiele overgangsvormen stug blijven beweren dat alle dieren "naar hun aard" geschapen zijn. Dit gebeurde allemaal in zes dagen, een paar duizend jaar geleden. Een vogel die in bijna alle opzichten een reptiel was (Archaeopteryx), zou niet kunnen bestaan. De vele mensachtigen die zowel 'aapachtige' eigenschappen hebben als die van een moderne mens, zouden niet kunnen bestaan. Ook de recent beschreven 'visvoeter', een dier met zowel vis- als landdierkenmerken (Tiktaalik Roseae) is een doorn in het oog van creationisten. Zo zijn er nog vele voorbeelden te geven van overgangsvormen. De meest primitieve slang, Najash rionegrina gedoopt door de onderzoekers, is de nieuwste aanwinst voor het fossielenbestand.

Het eerste deel van de naam is, ironisch genoeg, de naam voor slang in het Hebreeuws, de taal waarin Gnesis geschreven is. Het tweede deel slaat op de vindplaats, de provincie Rio Negro in Argentinië. Het dier is een slang op grond van de kenmerken van de schedel en diverse eigenschappen van de wervelkolom. Maar het dier had ook eigenschappen die slangen niet hebben, zoals twee heiligbeenwervels. De meest opvallende niet-slang eigenschap zijn echter de bekkengordel en de uit het lichaam stekende poten.

Het idee dat slangen van reptielen met poten afstammen, wordt al lange tijd onderschreven door wetenschappers. Er waren al meerdere fossielen gevonden die dit ondersteunen en het is ook al een tijdje bekend dat een slangembryo ontwikkelende poten heeft, die later weer afgebroken worden (net als een walvisembryo). Waar echter nog onduidelijkheid over bestond, was of de eerste slangen in de zee of op het land zijn ontstaan. Deze nieuwe vondst wijst er op dat ze op het land zijn ontstaan. Wat voor kromme redeneringen zouden creationisten nu weer bedenken om dit fossiel te 'verklaren'?

 

Beschrijving van de oerslang Najash rionegrina:
Apesteguia, S., Zaher, H..A. (2006). Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature, 440:1037-1040.


Beschrijving van de 'visvoeter' Tiktaalik Roseae:
Ahlberg, P.E., Clack, J.A. (2006). Palaeontology: a firm step from water to land. Nature, 440:747-749.

Daeschler, E.B., Shubin, N.H,, Jenkins, F.A. Jr. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440:757-763.

Shubin, N.H., Daeschler, E.B., Jenkins, F.A. Jr. (2006) The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb. Nature, 440:764-771.


Beschrijving van de embryonale poten van de slang (o.a.):
Cohn, M.J., Tickle, C. (1999). Developmental basis of limblessness and axial patterning in snakes. Nature, 399:474-479.

Bejder, L., Hall, B.K. (2002). Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: mechanisms of evolutionary and developmental transformation and loss. Evolution & Development, 4:445-458.

Volgens    de   bijbel-creationisten is evolutie = degeneratie ( het "verlies " aan mogelijkheden tengevolge van zonde en  vooral
zondeval )

Een voorbeeld  van dat creationistische   bijbelarij- gemier  is de Nederlandse  creationist en  pseudo-bioloog  Peter Scheele     ; Volgens hem  is  o.a.  het staartbeen en de apendix het bewijs voor "degeneratie. " 
We stammen namelijk allemaal af van een  volmaakte  SUPERMENS (die blijkbaar toch nog   onvolmaakt  genoeg  was , zodat  hij  kon   "vallen"door zijn eigen schuld   )  en  wiens stamlijn  nu  verder aftakeld  .... 

Ook over de  vestigale  slangepootjes meent deze  peter scheele iets te kunnen zeggen  ;

Citaat  uit  de kritiek  van    Serge Helfrich,  
http://www.xs4all.nl/~helfrich/figments/degeneratie.html


.....Zo noemt hij( = Peter scheele) de rudimentaire poten van slangen om te demonstreren dat slangen gedegenereerde hagedissen zijn.
Gemakshalve verzwijgt hij de evolutionaire verworvenheden van deze diergroep, zoals: de specialisatie in de musculatuur van het bewegingsapparaat, de uitbreiding van de wervelkolom, de complicatie van schedelbouw en kaakstructuur en de ontwikkeling van giftanden en -klieren.....Theoloog :( citaat )

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=5084&sid=3fa5e1a0b87cc245a0f15997a102f3eb


" ....Bewijs dat het bijbelverhaal waar is, waarin verteld wordt dat de slang eerst pootjes had en toen op zijn buik moest rondgaan?

Nauwelijks:
om te beginnen is het gevonden fossiel 92 miljoen jaar oud.
Ten tweede vereist kronkelend voortbewegen een andere bot- en spierstructuur dan het voortbewegen op pootjes.
Wil Genesis 3 waar zijn, dan moet God 6.000 jaar geleden dus in een ogenblik *poef* een gehele anatomie voor de slang hebben getoverd.
Verder zijn slangen doof (ze hebben nog wel gehoororganen, maar diep in hun schedel).  "
 en
natuurlijk zijn  dieren  niet begiftigd met de  menselijke  " spraak" ... dat is alleen maar zo in sprookjes
  .... 

* Voor de volledigheid  :
De Yec- bijbelaars   van Aig
ttp://www.answersingenesis.org/docs2006/0421legs.asp


Volgens de " degeneratie" - creationisten ( nog altijd zeer populair en prominent aanwezig   in het nederlandstalige  landschap )zijn
de overblijfselen van poten geen bewijs van evolutie maar kan het verklaard worden door " degeneratie "....
De voorouders van de slang hadden pootjes maar omdat ze die niet meer nodig hadden  , verdwenen  
de pootjes  uiteindelijk uit de stamlijn  
(=  omdat er dus een negatieve selectie staat  op het nadelige )
a)- Hiermee hebben de creationisten    in feite toegegeven dat  macroevolutie bestaat  :  :macro-evolutie is dus ook voor creationisten  een feit  : Maar dan  alleen maar  macroevolutie in negatieve zin ( = aftakeling ) en  in de vorm van constante degeneratie.
Noach werd ___ volgens de bijbelaars ____ ook al  900 jaar oud he... Ook al een bewijs van creationistische "degeneratie." .... hahahaha

Andere creationisten    steunen dan weer op  verkeerde definities ter ondersteuning  van hun  apologetiek   :
De definitie van evolutie  is de verandering van de stamlijn van een  organisme tot groter  voordeel en tot betere  overlevingskansen in verschillende  millieus           Het verlies van ledematen  is( volgens  de creationisten )een stap terug 
Evolutie gaat echter  over veranderingen in de afstammingslijnen en populaties , ten voordele en ten nadele  . Anomalieen( afwijkingen van de norm )  komen ten allen tijde ten tonele in de opeenvolgende   generaties   ; sommigen zijn een vooruitgang anderen zijn duidelijk "slecht "; zoals  blindheid , albinisme , scizofrenie  en verschillende andere genetische defecten die steeds weer opnieuw optreden , ondanks hun nadelen  ....
Het gaat  echter  allemaal   over kansen  ...
Evolutie is "verantwoordelijk"  voor zowel baten als  lasten --en  volledig afhankelijk van de( eveneens veranderlijke )  omnstandigheden waaronder die eigenschappen van het beschouwde  organisme ,  voordelen of nadelen betekenen ...
De hier gebruikte " creationistische "  definitie is niet juist ( het is een stroman ?  )

b).- Maar  als ze  die ledematen  niet  meer nodig hebben , waarom is het dan persé " degeneratie " ?
Omdat bij degeneratie , "de gelovigen " automatisch denken aan de zondeval en aan het verdwijnen van  bepaalde antropomorfistische "voordelen" tengevolge van een straf ?( in het bijzonder toepasselijk op de duivelse slang ) 

Slangen zijn echter uiterst  mobiel en  snel, zowel in water als op land, en kunnen ook gewoon klimmen als de besten.
Verder hoeft hun metabolisme die extra ledematen niet te onderhouden ( dat is misschien een ekonomisch/ergonomisch  voordeel ? )  .
Ze zijn nagenoeg niet vatbaar voor immobiliteit, want ze kunnen geen ledematen verliezen.
Kortom, genoeg voordelen dus.
Vandaar misschien ook dat ze al zo lang bestaan en zo extreem succesvol zijn?
Vertel de 4-potige dieren die door slangen gevangen worden maar eens dat slangen ''gedegenereerd" zijn ...
De enige degeneratie die bekend is, is van holbewoner naar IDer of creationist.
Dat is de enige degeneratie die tot nu toe is waargenomen.
Dat heeft geen enkel voordeel, en vele nadelen.


(2)

Het  " juiste " hebreeuwse woord   voor slang  is "nachasj "( dat is natuurlijk niet gespeld in het hebreeuwse  schrift  , en derhalve slechts een
 " fonetische "weergave   )

Sararje :
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=1721&highlight=najash


Men  heef t  " niet goed  ...gelezen. Mijn woordenboekje geeft een ander woord voor slang: nachasj ..."

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (1)
24-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

WAT IS EEN LEVEND FOSSIEL ( LF) NU EIGENLIJK  ?
dat is geenszins voor iedereen even duidelijk , me dunkt  .....

Hoe definiëren we best en sluitend  (paleontologisch /geologisch en volgens de evolutiebiologie )een 'levend fossiel'?
en
wat zijn de (eventuele )leken-definities , taalkundige  valkuilen ,  oorspronkelijke  naamgevingen  en omgangstaal-betekenissen ,die hebben geleid  tot verwarring en  misvattingen .

.-Betekent "levend fossiel " gewoon dat =
een extant type / soort (met of zonder extante verwanten) fossiel identieke( of vrijwel identieke) organismen  met gelijkaardige  vormgeving kent ?.
Dat lijkt toch wel  een oppervlakkige , gemakkelijke en ietwat domme  want  vooral overbodige ,  definitie  ;
immers meer dan 50% van de nog levende tetrapoden soorten ( om slechts maar die te noemen )   hebben ( voorspelbaar ) , vergelijkbare /(enigzins)  identieke fossiele vertegenwoordigers. (1)

Een generaliserende  definitie is erg leuk en zeker voldoende .... voor zolang  je er niet dieper over begint na te denken.

* De  levend ontdekte Kasuarissen , Thylacines( Buidelwolven / Buidelwolf ) , balein walvissen en
platypii ( Vogelbekdieren )werden jaren geleden  bestempeld  als "levende fossielen " :
samen met o.a.  Degenkrabben , de brughagedissen  ( Tuatara's ) , de  Longvissen ....enz.

De  redenering was toen dat deze organismen al " bekend "waren  ,voor hun ontdekking , vanuit het Fossielen-archief  en 
dat die  bekende fossielen ( toen ) niet (veel )verschilden ___ op het eerste zicht ___ van de gevonden levende "soorten"(?) .

Je kan dat eigenlijk evengoed beweren  voor zowat alle nu levende soorten .
Er bestaan fossiele  Homo sapiens , Canis lupus, Corvus corvus en Giraffa camelopardalis.... enz ... 
Betekent dit dat ze allemaal  levende fossielen zijn ?
 
*Sphenodon punctatus is  bijvoorbeeld  een  zogenaamd " levend  fossiel " maar is toch als soort  kompleet  onbekend uit het  fossielen-archief .
Het is bovendien een  extant  en  zeer gespecialiseerd reptiel dat slechts aan een zeer specifiek  millieu optimaal is aangepast ( onwaarschijnlijk dus dat deze soort  al lang "onveranderd "  rondloopt )
(2)
 ....en erg verwarrend allemaal wanneer het gaat over  onze definitie-pogingen  

Misschien is  de term  LF  alleen maar geldig  ' wanneer een  soorten-groep( van hogere orde dan een soort of  een aantal ondersoorten)  als morfologisch "onveranderd " is bekend gebleven gedurende een  BEPAALDE   LANGERE  GEOLOGISCHE  TERMIJN  vanaf hun eerste opduiken in het fossielen-archief  (m.a.w.  in het bezit  van  een  fossiele geschiedenis die minstens  terug  gaat tot  ( bijvoorbeeld ) voor het  Pleistoceen --->[de Kassuarissen  stammen uit het Plioceen, thylacines  zijn Pleistoceen die  waren toen  tot 25% groter dan de recente (ondertussen ook uitgestorven )voorbeelden., balein walvissen verschenen  voor het eerst in het Oligoceen]). ..... En gedurende dat ganse tijdperk / tot  op heden ( in de overblijvende vertegenwoordiger  /extante soort) moet dat  morofologische bauplan 'ongewijzigd' blijven ....

* Platypi zijn dan volgens die betekenissen/criteria  ,  uitgesloten:  omdat er fossiele specimen bestaan uit die groep  die heel anders zijn  dan de moderne Ornithorhynchus anatinus
zoals :
Teinolophos


Science 23 November 2007:
Vol. 318. no. 5854, p. 1237
News Focus
SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY MEETING:
Jaw Shows Platypus Goes Way Back


......Het fossiel archief  is erg spaarzaam wat betreft de Monotremata ( = Monotremen =  Cloacadieren)
Het oudst bekende specimen isbekend van   één enkele tand ,ongeveer -62 Ma  en  gevonden in  Patagonië :de tand heeft de  typische gedrongen  vorm  eigen aan platypii ( = Vogelbekdieren  )voordat hun stamlijnen voorgoed hun tanden verliezen .

Een nieuwe analyse van fossiele kaken gevonden in  Australië stelt dat de vondst afkomstig  is van  een platypus die  minsten  - 112 ma geleden leefde.
"Dat  is zeer oud,voor een monotremen- soort "  zegt Timothy Rowe van de Universiteit van Texas (UT), Austin,.

Teinolophos trusleri werd ontdekt in 1997  dichtbij Inverloch, Australië, en werd beschreven door Thomas Rich van het Victoria Museum Victoria (Melbourne),Pat Vickers-Rich  van Monash University , en collega's.
Het specimen  bestaat uit een (onder)kaken en tanden."Grand canal. "
Het grijze gedeelte op de CT scan ( boven ) van de kaak , markeert  de zenuwbanen

Op zoeken naar  meer anatomische aanwijzingen over  de evolutie van  deze zoogdieren, liet  het team van Rich  de fossiele kaken  onderzoeken door  Rowe, (een paleontoloog die toegang heeft tot  de diensten  van een team die beschikken  over  scan -toestellen   van de  UT Austin ). Het aftasten van  de  drie specimen leverde het beeld op  van   een groot inwendig zenuw-kanaal( groeven in het bot )  over  de volledige lengte van de kaak,; Net zoals het  zenuw-kanaal( = in een moderne platypus die de  zenuwvezels van de electrosensorische  zintuigelijke  uit de gevoelige  bek verbindt met de hersenen
"Geen  enkel ander zoogdier bezit een dergelijk zenuwkanaal van dezelfde omvang ," vertelde Rowe nog  . Zelfs  in het vroege Krijt lijken  platypii  reeds  electrosensorische zintuigen in de "bek"   te hebben  gebruikt .
"Dit is de( tot nu toe )meest dwingende aanwijzing ( =evidentie )  voor de  stelling   dat Teinolophos behoort tot de familie der  vogelbekdieren  ."

 
+Steropodon uit het krijt


Steropodon.
Illustration: A Musser © Australian MuseumLower jaw (opalised) Steropodon galmani. Early Cretaceous. Lightning Ridge, New South Wales
Photo: J Fields © Australian Museum
http://www.lostkingdoms.com/snapshots/cretaceous_early_mammals.htm

Nota  =De oudere vogelbekdierachtigen, Steropodon, Kollikodon en Teinolophos, behoren mogelijk ook tot de Familie Ornithorhynchidae (Vogelbekdieren) , maar worden er regelmatig buiten geplaatst.

À gauche, un crâne d'Obdurodon dicksoni, à droite un crâne d'Ornithorynque
links schedel van Obdurodon dicksoni,rechts schedel van   moderne Ornithorhynchus anatinus  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Obdurodon_dicksoni 
( wikipedia /France )

+de reus  Ornithorhynchus maximus  uit het Pleistoceen)


Over  creationisten  en  de  platypus --->
http://www.talkorigins.org/faqs/platypus.html

Een   significant morfogenetisch/anatomisch  verschilpunt tussen moderne  en fossiele vormen in de stamlijnen van deze  dieren is het bezit van tanden  in de( meeste )fossiele vertegenwoordigers  ....
Bovendien  kloppen (meestal ) de lichaams-afmetingen ( en de verhoudingen ) ook al niet  ...

Over het algemeen is een zoogdier een warmbloedig levendbarend dier dat zijn jongen voedt met moedermelk.
Vanuit evolutionair perspectief mag je een vogelbekdier dus beschouwen als een zoogdier dat "nog niet helemaal af"  is.
Dit wil echter niet zeggen dat het dier niet over geavanceerde aanpassingen kan beschikken die hem in staat stellen te overleven in 
"modderige beken "  bijvoorbeeld :.....Moderne vogelbekdieren ( waaronder ook fossiele vormen?  ) zijn hoog -gespecialiseerde onderwater - jagers( op allerlei ongewervelden ?)  die een soort elektro-locatie opspoor-systeem bezitten  in hun snavel   dienstig  bij de voedselvergaring  in troebel water ...

*Ook  de moderne degenkrabben bezitten  geen  voldoende  onveranderlijk bauplan in het  fossiel archief  , maar  zijn wel al erg lang  varianten op hetzelfde  morfologisch conservatieve type  sinds hun debuut in ????...? 
Animatie over de "vorm"  van de degenkrabben -->  http://www.blackwellpublishing.com/ridley/a-z/Stasis_c.asp ( Quick time noodzakelijk )

* Hetzelfde kan worden gezegd van de longvis -  heeft de soort Neoceratodus forsteri (Australische longvis)  een fossiel archief ? 
 

Natuurlijk hebben ze allemaal fossiele voorouders en familieleden, maar dat geldt voor alle gewervelden !


Ik vermoed dat een "LF" wordt beschouwd als een echt Levend Fossiel  van zodra zijn stamlijn  morfologisch  strikt  conservatief is  gebleven gedurende het grootste deel van zijn bekende  ( fossiel gedocumenteerde )evolutionaire geschiedenis in de geologische tijd (vanaf zijn opduiken in het fossielarchief  tot op  heden ) .
Dat is echter een  erg nutteloze  onmogelijk te kontroleren ( en derhalve onbruikbare )  bepaling   - want   je kunt nooit  weten of  de daadwerkelijke stam-lijn  altijd al sinds haar onstaan  in het bezit was  van een een onveranderlijk echt succesvol bauplan gelijk aan het huidige  ( =dat  dus niet  evolutionair ontwikkeld werd en werd veranderd of  gevarieerd  )
Lintwormen hebben  zelfs  ook  GEEN   fossiele getuigenissen  van hun  evolutionaire geschiedenis  en hun  perfekt ( al  altijd aanwezige ) ontworpen bauplan ; ze kunnen  dus ook wel eens  " kompleet , plotst en volmaakt  geschapen " zijn , in de  perfekte functionele vorm waaronder wij ze nu kennen ?
 

Rekening houdend met het voorafgaande zou men  dus  een  'levend fossiel' misschien  kunnen  definiëren als=
' een Genus - of een nog grotere  taxonomische groep  dan " soort " en/of   ondersoorten  - in het bezit van een  morfologisch "archetype"(3) ( =oermodel)   dat binnen  een stamlijn  van organismen  , meer  dan de normale  gemiddelde geologische tijd 'behouden is gebleven . Maar zelfs dan, is het onmogelijk om zeggen wat "langer"  is dan "gemiddeld" ....

Tyrannosaurs Rex , Kassuarisen  en   Thylacines  zijn in dat geval  dan  slechts  kortlevende  uitzonderingen ? 
of andersom ?
Hmmmm, wat  is eigenlijk de "gemiddelde " norm ...?


Bron
naar Darren Naish  /"Living fossils ...Arghh "    http://dml.cmnh.org/1995Jun/msg00414.html 

 


(1)
VEEL VAN WAT MENSEN  ZIEN , IS  WAT ZE MENEN/ VERWACHTEN   TE ZIEN 
Bij nadere bechouwing is het duidelijk  iets anders  dan oorspronkelijk gedacht  of  "gezien" ... 
Maar alles wat wordt of werd ( ook vermeend ) "gezien"  dient te worden verklaard  ....

A)
bij  veel  extante  ongewervelde ( niet-verwante )  soorten  is bijvoorbeeld  ook een  "gelijkvormige " lichaamsbouw het resultaat  van
  "Mimycry"
bijvoorbeeld  imiteren zweefvliegen de lichaamsbouw  (vespa) wespen ...Dat biedt de   vliegen  een serieus  voordeel( in onze streken )  ...hun mogelijke  predatoren ( vogels ) zien het verschil niet zo gemakkelijk en zullen  waarschijnlijk  veel  minder het risico nemen een eventuele  stekende wesp-achtige ( vespa) op te pikken ...


Verschil tussen wesp (bovenaan) en zweefvlieg (onderaan).
Chrysotoxum cautum © Han Endt

                                                      Mannetje, Garderen, 18-5-'05.    
                                                     Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)  grote fopwes


Zweefvliegen en wespen worden  vaak met elkaar verward.
Nochtans zijn ze, aan de hand van een aantal eenvoudige kenmerken, makkelijk van elkaar te onderscheiden.
De naam zweefvliegen verwijst naar de manier waarop ze zich in de lucht verplaatsen.
Ze vliegen met korte stukjes om dan plots te stoppen en ter plaatste te zweven.
Een ander belangrijk kenmerk zijn de vleugels.
Zweefvliegen hebben maar één paar vleugels terwijl bijen en wespen er twee paar hebben.


Overigens  zijn  en blijven  voor veel  leken "ongedierte " ,gewoon "ongedierte " 
Bijvoorbeeld :
 mieren zijn altijd mieren 
= dat er meer  dan 8000 verschillende soorten zijn die onderling genetisch van elkaar geisoleerd blijven  (NIET onderling kruisen )is blijkbaar voor  velen  niet interessant genoeg om weten ...en geenszins een onwetendheid die een sterke  mening zou kunnen beletten .... zeker wanneer die meningsvorming  nog eens vooroordelen   bevestigd  of gewoon gemakkelijk is  ...

Trouwens  de  verwerving   van de  aangehaalde  mieren -soorten -kennis   wordt ook  dikwijls  beschouwd  als nutteloze  " beuzelarij " ; een soort bezigheidstherapie voor kindse mensen of onvolwassenen :  Men weigert doodeenvoudig  kennis op te doen over  die vermelde  feiten  omdat   men het een  "tijdverspilling "noemt
 


B)
Ook  convergente evolutie  kan tot gelijkaardige  morfologieen leiden 
zie bijvoorbeeld de schedels van  buibelwolf / grey hound en  grijze wolf

Thylacinus cynocephalus
http://www.skullsite.co.uk/Thylacine/thylacine.htm

<video

(Lateraal )
Dental Formula : 4.1.3.4 / 3.1.3.4 (Only 3 upper molars can be seen in this specimen, but the lower 4th molar is only partially erupted,
and the animal must therefore have been immature.)


Canis familiaris( dolichocepaal ;grey hound )
 http://www.skullsite.co.uk/Grhnd/grhnd.htm
<

(lateraal)
Dental Formula : 3.1.4.2 / 3.1.4.3  ( Domestic dogs may vary from this number.)

Canis lupus
http://www.skullsite.co.uk/Wolf/wolf.htm


 <
(lateraal)
Dental Formula : 3.1.4.2 / 3.1.4.3


 
De  significante verschillen ( bij het determineren van gevonden schedels  bijvoorbeeld )  zijn voor de  terzake  specialisten- te ontdekken  : die zijn georganiseerd  in interdisciplinaire  teams :  in de systematiek, vergelijkende  anatomie , de morfometrie (4) , de determinering  , de paleontologie ( geassisteerd door de osteologen  , geologen , genetici ..fylogenetici   etc )
of  
te vinden in bijkomende analyses van  eigenschappen  van de vergeleken  (fossielen en extante)  soorten ;
 in  bovenstaand voorbeeld : de formules voor het gebit  ...

Het is  nogal aanmatigend  te denken dat onopgeleide  niet-specialisten  onzorgvuldige inschattingen van  oppervlakkige en  morfologische gelijkenissen (of verschillen ) " op  het eerste zicht " , kunnen gebruiken om een conclusie te trekken aangaande "verwantschappên" en/of stamlijnen
Dat geldt overigens niet alleen maar voor de  inschatting van stasis in een SOORT  op grond van  "levende fossielen" en enkele" morfologisch gelijkaardige "(door creationisten geselekteerde )fossielen ....

 


(2)
De  twee  extante brughagedissen-soorten 
Sphenodon punctatus (Gray, 1842)
Sphenodon guntheri (Buller, 1877)
Sphenodon diversum Colenso, 1885 (extinct) )zijn  wel de enige in leven zijnde  vertegenwoordigers van de reptielen-orde  der rynchocephalia(= tegenwoordig  bij voorkeur  de orde     
Sphenodontia  genoemd)ze bieden dus een uniek venster op een  (bijna volledig ) uitgestorven groep ...
 

<http://www.digimorph.org/specimens/Sphenodon_punctatus/adult/
<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Sphenodon_punctatus.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Living_fossils

Image:Tuatara cladogram.svg

Cladogram of relationships of extant Sauria based on cladogram.gif by w:user:Samsara.
Numbered items are:

 1. Tuatara
 2. Lizards
 3. Snakes
 4. Crocodiles
 5. Birds


(3) 
*De term  archetype ( in de paleontologie ) verwijst naar  Richard  Owen   en T.Huxley
*De creationisten  noemen archetypes  
" het basisbouwplan van een baramin of een biblical kind "
ze zien  de  gelijkenissen  ( =homologieen )  tussen   het ontwerp of de   grond-plannen ( in feite plastische  modellen  waaraan wordt gerefereert  door de morfometrie )  van verschillende soorten organismen   als resultaten  van
 én "micro-evolutie "( macro evolutie is gewoon geaccumuleerde " micro" - evolutie ) én " common design " (= ecomorphen & convergente evolutie  )
* De term sloeg oorspronkelijk ( in de evolutionaire biologie  ) op het  morfologisch anatomisch  gronddiagram  van elk van de  taxonomische   Phyla 

*omdat "archetype"  ook  veel  "psychologische" en "magico-realistische"   betekenissen heeft gekregen ( Jung ) is de term  in hoge  mate in  onbruik geraakt...

*
a) De huidige
morfologie /morfometrie  is een zeer uitgebreide bundel  wetenschappen  (en zeer nuttige  analytische instrumenten /hulpwetenschappen voor de vergelijkende anatomie / de systematiek, de cladistiek, de paleontologie   etc ...   ) geworden die zich niet  meer alleen beperken  tot  het opstellen  van  de "grondplannen / grondmodellen   van de phyla "  ;
http://www.digimorph.org/
b)  de morfogenetische  insteken ( in verband met de opeenvolgende verschijningsvormen  en oorzaken  van body-plans )   zijn  een  essentieel   data -verzamelend  onderdeel geworden van en voor  allerlei  morfogenetische studies  die samen met de  genetica ( =  in het bijzonder  sinds  de ontdekking van de hox genen en de homeo-box) , de embryologie  en de experimentele  ontwikkelings-biologie   het zeer  belangrijke vakgebied van de evo-devo (= evolutionary  development biology )hielp onstaan ....
(Artikel  van    Gerdien  De Jong )
HET  DIER  ; EEN BOUWPAKKET


....In de aanvaarding van het idee van evolutie als afstamming onder verandering hebben de anatomie en ontwikkelingspatronen ( body- plans/ Morfogenesis  )van dieren een grote rol gespeeld.

Maar daarna gingen de evolutie- en ontwikkelingsbiologie elk hun eigen weg.

Een nieuw raakvlak ontbrak zolang de genetica binnen de embryologie geen rol speelde.
Embryologen zagen een moeilijkheid in de genetische bepaling van ontwikkeling: hoe zou lineair DNA kunnen coderen voor driedimensionale structuren?

In 1980-1984 werd de genetica van de embryonale ontwikkeling ontraadseld;
 in 1984 bleek dat de embryonale ontwikkeling van zeer verschillende dieren gebruikmaakte van dezelfde genen.
Als gevolg van deze genetische revolutie in de ontwikkelingsbiologie ontstond het vakgebied Evolutionary Developmental Biology, ‘evo-devo’.

‘EVOLUTIE BETEKENT ALTIJD DAT DE ONTWIKKELING VAN DIEREN VAN EI TOT VOLWASSENE VERANDERT, EVOLUEERT.’
(  lees verder op  ---> Het dier – een bouwpakket (Tsjok45  )


De 'genetische gereedschapskist'

Sinds Walter Gehring weten we dat bepaalde hox genen ( bijvoorbeeld het  "no-eyes gen"  )  onderling  verwisselbaar  zijn bij verschillende diergroepen  :

....dezelfde genen worden steeds weer gebruikt, zodat belangrijke evolutionaire veranderingen niet noodzakelijk belangrijke genetische veranderingen nodig hebben.
Er is complexiteit in het tempo en de modus van evolutie.
Er zitten veel verschillende patronen in micro-evolutionaire gebeurtenissen.
Micro-evolutie en macro-evolutie zijn voortdurende processen...http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/03/4/l_034_04.html

Genetic Tool Kit

View in:
QuickTime | RealPlayer


 


 


 

 


 

 

4)
Twee belangrijke  onderdelen van de morfometrie :

Allometry  ( T. Hyxley )
bijvoorbeeld  ; EQ ( encefalisatiesuotient = de verhouding tussen hersenmassa,en lichaamsmassa ....

- D'Arcy Wentworth Thompson  transformations 
De( soorteigen) morfologische  varianten op een "grondplan  geprojecteerd op  een raster/coordinaten  " ( wordt ook gebruikt in  3D computer tekeningen )
 

http://fugu.biology.qmul.ac.uk/PFW/Articles/Kunkel/Puffer to Mola mola figure 
Zie ook   
Johan Gielis  &
Stephen Wolfram
--->   APPENDIX (Tsjok45)

24-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (2)
19-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

<  klik op de foto  voor een link  met de "tree of life " website


Written in stone: fossils, genes and evo|[ndash]|devo

Skeletten van de voorste ledematen van  levende( extante )  en  uitgestorven( extincte ) vertegenwoordigers van de drie overlevende clades van de lob-vinnige vissen  ; coelacanten( Latimeria )   tetrapodomorfen en de longvissen  De kleuren verwijzen naar de drie   morfologische /anatomische onderdelen van de voorste ledematen   waar de  evolutionaire veranderingen plaats grepen 
De  " uitvinding " van de  hand met vingers verschijnt al bij de bekende  meest primitieve fossiele tetrapode : Acanthostega.
De extante  longvis (Neoceratodus) en  de  coelacanten  (Latimeria) bezitten  gereduceerde  en erg symetrische  voorste ledematen  . Dit verminderd in grote  mate  hun waarde als  modellen  voor de gebeurtenissen tijdens de evolutie van de ledematen 

( Modified with permission from Ref. 40 © (2007) Blackwell Science.)

Figures and tables  <
Nature www.nature.com/.../v8/n12/full/nrg2225.html
Uit de eerste
Beenvissen (Osteichthyes) die in het Siluur ontstonden, ontwikkelden zich in het Devoon (395-350 miljoen jaar geleden) de  Kwastvinnigen( vroeger ook --->Crossopterygiae  genoemd   / zie  reactie  --> crossopterygians (Tsjok45)) en de in lichaamsbouw aan hen verwante Pantservissen en Longvissen. Zij maakten hun bloeitijd door van het Devoon tot aan het eind van het Perm. Hogere ontwikkelde soorten verschenen pas in het Krijt. 

Bij het begin van hun evolutie waren de  kwastvinnigen
  zoetwaterbewoners , later werden het zeebewoners (voorbeeld ; “ coelacanthus” )en zelfs  diepzeebewoners ( huidige  2 soorten  latimeria)

( Zie voor een voorlopig / modern  fylogenetisch overzicht   (updated 2005)   --->   After Long, 1995, and Cloutier & Ahlberg, 1996 (Tsjok45)  )

De coelacanthiden bestaan al van in het midden devoon (360.My)
De meeste coelacanthidea zijn zeebewoners  ….125 species van "coelacanthen " zijn als fossiel gevonden   tot en met hun  ( tot op heden bekend )  verdwijnen uit het fossielen –bestand   (- 66my .)

Lange  tijd  golden de kwastvinnigen en in het bijzonder  de coelacanthiden   dan ook  als  uitgestorven  ….

In  1938 werden de  eerste extante kwastvinnigen  (populair bekend geraakt onder de  verzamelbaknaam ) "coelacanthen "   aan de zuidafrikaanse oostkust  door  Courtenay-Latimer ontdekt 
;Eerst  werd de Comoren-coelacanth (Latimeria chalumnae)  gevonden  dicht bij een  eilandengroep noordwestelijk van Madagascar …In 1998 volgde de tweede soort ( in 1999 beschreven  =   de Indonesische coelacanth (Latimeria menadoensis) bij het eiland   Sulawesi  )

De pers( en het grote publiek ) heeft sindsdien gesproken van  de "coelacanthen"  :een "pop-wetenschap naam "die werd en wordt gebruikt  voor  allerlei verschillende soorten en   geslachten  en  verwante  families   die  het genus " latimeria   "overschreed ...


De zogenaamde" Coelacanthidae" 


1


Coelacanthus granulatus /ca 30cm , Perm, kupferschiefer, Südniedersachsen 
Dit fosiel  is een vertegenwoordiger  van de eerste  soort ( = Coelacanthus granulosus)   kwastvinnige  die    in  1839“  coelacanthus” werd genoemd  en  beschreven door  Louis Agassiz
Oorspronkelijk  beschreef
Louis Agassiz het toen pas- gevonden  fossiel van de  staart van deze soort en  afkomstig  uit het Engelse Perm

(Dit dier is echter geen  Latimeria :het is zelfs een andere  familie  ....

Maar  natuurlijk heeft ook hier de  ( allereerste) naamgeving  aan de  heersende verwarring toegevoegd ...)

2

 

1.- een meer  volledig fosiel  van de  soort :Coelacanthus granulatus( = granulosus ) van de familie coelacanthidae

2.- Fossiele "Coelacanthus," ( een " bauplan " volgens Moy-Thomas  )
Deze “
Coelacanthus  is een  uitgestorven  coelacanthidae  en deze familie  komt  veel voor  als fossiel ( samen met andere soorten   kwastvinnigen )  in de afzettingen van het  (Kupferschiefer) van NW-Duitsland uit het Perm
Het   type  "Coelacanthus"  is een " hochstraler" en behoort  (net als de  recente GENUS  Latimeria)  tot de Coelacanthide-vormigen ! 
Maar het holotype van Agassiz  behoort tot  het   GENUS Coelacanthus van de familie  Coelacanthidae

De kwastvinnige "Coelacanthus" was  een roofvis met een  sterk gebit   

De tanden  van de  fossiele “  Coelacanthus”  zijn  gebouwd en gerangschikt    zoals bij andere kwastvinnigen  en  tetrapoden   

Zoals  uit de hier  geplaatste  beelden valt op te maken zien ze er( oppervlakkig beschouwd ) gelijksoortig uit

Maar
De huidige  Latimeria soorten  behoren zowel tot een ander GENUS  Latimeria  Smith, 1939( = in het Nederlands  officieel nog steeds uiterst verwarrend  Coelacanten  genoemd)als tot een andere FAMILIE L atimeriidae (Coelacantachtigen) ...
Bovendien zijn  de huidige  latimeria   soorten  , leden van  het  reuzen-geslacht binnen hun familie L atimeriidae en zijn het beiden met zekerheid diepzeevissen  
Deze  twee specifieke soorten  zijn ook  nooit  als  fossielen gevonden  ( -->wél gevonden  zijn  verwante fossiele soorten   en  soorten uit  "andere genera  van de coelacanten-achtigen )


 Commoren-coelacanth


Huidige coelacanth ( Latimeria)     De ( fossiele )Coalacanthus ,de( huidige )Latimeria, en fossiele amfibieën, delen gemeenschappelijk een  functionele  en unieke  eigenschap( die ook fossiel  traceerbaar  is gebleven );ze kunnen zowel de boven- als de onderkaak bewegen,waardoor ze een zeer grote bek kunnen opzetten en grote prooien ineens verwerken 


 (Maputo museum )

Latimeria chalumnae        180cm & 95kg /1960LATIMERIA  ( enkele  hypotheses )  

 Waar het om gaat ____ en dit in verband met de classificatie  van de   huidige coelacanthen ( genus = latimeria )en de vergelijking met fossiele verwanten  ____is  de 

Familie  Latimeriidae met volgende geslachten :

 • Holophagus (extinct) volgens sommige  classificaties zit ook Undina  in dit geslacht 

  H: xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />14 cm
  L: 38,5 cm

  Boven-Jura / Holophagus penicillatus      Solnhofen, Duitsland  


  Fossile de coelacanthe 


  Nog twee exemplaren  van  Holophagus penicillatus ( Solhnhofen )


  zieook   http://www.sciencenews.org/articles/20010505/bob13.asp

 • Libys (extinct)
  Libys  superbus  /Jura (157 my.)/  Solnhofen   6 1/2"

  Click any Image for a Larger View
  Coelacanth Libys superbus
  Coelacanth Libys superbus Coelacanth Libys superbus
  Coelacanth Libys superbus  Sluit dit venster
   
  90x55 cm/Malm (160 tot 140 miljoen jaar geleden)/Solnhofen, Bayern, Duitsland/Lybis polypterus Münster, 1842
  http://www.teylersmuseum.nl/index_flash.html
  zie hier voor  de vergrote foto van het fossiel in gewoon licht  -->  http://www.bloggen.be/evofoto/archief.php?ID=13 (nr 1) 
   Libys superbus, 140 miljoen jaar oud

  Dit is een prachtige fossiel .
  Het dier is ruim 60 centimer lang . De gelijkenis met de recente coelacanth is treffend.
 • Macropoma (extinct)

  Macropoma
  de fossielen uit dit  genus gelijken  morfologisch  het meest  op de twee  huidige (=extante)  latimeria
  De tot nu toe gevonden fossielen van macropoma zijn  allemaal  beduidend kleiner  dan de huidige latimeria


  Zie  vooral de links die  gegeven worden  in deze  reactie van   23-06-2007/"serieuse praat graag"     cache  (<klik)
  "Latimeria and the Cretaceous fossil > genus, Macropoma are quite closely related, and we ... the differences between are real and significant enough ..."

  Het gaat vooral  over dit twistpunt   ( en verdere  "creationistische"(?)   kritiek op Forey )

   Skeletons of a living coelacanth (Latimeria Chalumnae), 1,8m long,  a specimen from the Comoros (ABOVE) and a 100 million year old fossil coelacanth (Macropoma lewesiensis), 59cm long from Cretaceous period deposits in England (BELOW). Drawings from Peter Forey's book, History of the Coelacanths. Details of the fossil's supplementary tail fin are insufficiently known to allow restoration.

   

  Fossiel van een  Macropoma speciosum Reuss, 1857              foto en auteur  :     Zdeněk Chalupa 
   
  Czech Republic, Velhovice u Mělníka,         NM Praha       2008/01
  http://www.biolib.cz/en/taxonimage/id44105/?taxonid=450819  Een overgangsvorm   tussen  (moderne) latemeria en de Macropoma  ?


  A NEW COELACANTH (ACTINISTIA, SARCOPTERYGII) FROM THE JURASSIC OF FRANCE, AND THE QUESTION OF THE CLOSEST RELATIVE FOSSIL TO LATIMERIA
  Submitted: 14 December 2004;   Accepted: 8 February 2005 
  DOI: 10.1671/0272-4634(2005)025[0481:ANCASF]2.0.CO;2 DOI: 10.1671/0272-4634 (2005) 025 [0481: ANCASF] 2.0.CO; 2
  http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1671%2F0272-4634(2005)025%5B0481%3AANCASF%5D2.0.CO%3B2
  GAËL CLEMENT

(vertaald )
(Een nieuwe COELACANTH (ACTINISTIA, SARCOPTERYGII) uit het franse  JURA,
en de vraag naar de relatief- nauwst verwante fossielen  met de (huidige ) LATIMERIA

(Abstract )

 • Een bijna compleet exemplaar van een nieuwe coelacant uit de  "Bourgondische Oxfordian" (Frankrijk)  wordt hier beschreven.
  Wenzia latimerae, gen. et sp. nov.( zoweleen nieuwe  soort  als een nieuw genus ) , 
  deelt unieke kenmerken met zowel de extante coelacanthen  Latimeria  als met het fossiele coelacanthen geslacht  Macropoma. ( mesozoicum)
 • Het fossiel  toont een unieke combinatie van primitieve eigenschappen 
  (zoals
  de aanwezigheid van een spiraculair bot en
  postparietale groeven ),
  en de daaruit  afgeleide  anatomische karakters en gevolgen
  (zoals een postparietaal schild met opstaande gebieden
  en een ( relatief) zeer kort parietonasaal schild,
  een uitgesproken snuit met grote tubercullii ;
  een diep uitgegraven postorbitaal met een lange en tubulaire ventrale expansie,
  een squamosaal met aanwezigheid van  een anterieure uitbreiding die de connectie met  het  jugale zintuiglijke kanaal ,mogelijk maakt  ).


Uit een cladistische analyse blijkt dat de nieuwe soort behoort tot een fossiel zustertaxon van de Latimeria, maar deze nauwe gevonden  relatie is nog maar zwak ondersteund.
Toch behoort  Wenzia latimerae ,zonder  twijfel, tot de Latimeriidae. .
Het nieuwe specimen  biedt ook informatie over de structuur van de kalkplaten van de verbeende zwemblaas, alsook over de structuur van de spiervezels.
Een deel van het dieet van deze mariene coelacanth is  ook  bekend dankzij de aanwezigheid van  kleine schaaldieren in de maag inhoud van hetfossiel .

 

Kommentaar ; 
Wenzia latimerae, gen. et sp. nov.
is zowat gelijk aan een moderne coelacant van het latimeria-type 
maar lijkt ook op een meer primitievere groep  en deelt ook unieke eigenschappen met de Macropoma 
Het fossielvertoont dus een  mozaik aan kenmerken  ( een kenmerk van een  "transitionnal " (overgangsvorm)) die dicht bij de basis ligt van de
(moderne latemeria en de Macropoma)


 • Macropomoides (extinct)

  Macropomoides orientalis

  Coelacanth Fish Fossil

  Haqel, Lebanon  / 65 mm
  http://www.paleosearch.com/images/3932a-lg.jpg

  Macropomoides orientalis  L = /4 1/2" krijt (100 my.)/  Sublithographic Limestone /Hajoula, Libanon

 • Megacoelacanthus (extinct)
 • Latimeria (James Leonard Brierley Smith, 1939) Latimeria - the modern Coelacanth
  • L. chalumnae (Comorese coelacanth) (James Leonard Brierley Smith, 1939)  1,60/-2 m
  • L. menadoensis (Indonesian coelacanth) (Pouyaud, Wirjoatmodjo, Rachmatika, Tjakrawidjaja, et al., 1999) 1,30-1,85 m
 • Undina (extinct) volgens sommige  classificaties zit ook holophagus in dit geslacht  


  http://www.naturalhistorymag.com/editors_pick/1939_05_pick.html

  Undina sp.
  Undina sp.   (cast)  
  : Lebanon 
  Late Cretaceous
   

   

http://www.pbs.org/wgbh/nova/fish/anatomy.html

(Aanklikbaar op de  site zef )Anatomy of the Coelacanth

 

Ancient Creature homepage

Diagram of a coelacanth with anatomical features labeled Key for labeled coelacanth features

 

19-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (2)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
Levende fossielen (1) :


"Levende  fossielen"  (= volgens de creationisten , de pop wetenschap  en de meeste  kranten van jaren geleden   ) zijn niet hetzelfde  als  het begrip " levende fossielen "(= volgens de Paleontologen  , systematici en de zoologen )
Wat is een levend fossiel ? (Tsjok45)

Er zijn geen miljoenen jaren  oude  fossiele  exemplaren  bekend  , die ( zelfs  maar morfologisch )volkomen  identiek  zijn aan   nu nog levende (=extante)  soorten  en die men  vrij  generaliserend ( en  in het ondertussen ingeburgerde taalgebruik ) "levende fossielen "noemt  ...
Dit werd  al een tijdje geleden goed  onderbouwd  door een voormalig  YEC-creationist  die ondertussen "christelijk" wetenschapper( theistische evolutionist --> http://www.dailykos.com/story/2006/1/21/111430/597 )  is geworden ....

LIVING FOSSILS  --THERE ARE NONE
Copyright 2003 G.R. Morton 
This can be freely distributed so long as no changes are made and no charges are made.
http://home.entouch.net/dmd/livfos.htm

( hier volgt een  voorlopige  vertaling  van een passus uit dat werk )

" ...Toen ik (nog) een jong-aardecreationist was, geloofde ik in levende fossielen.
Dan begon ik de details te bekijken en  kon  ik  geen één enkel levend ` fossiel ' vinden dat feitelijk  identiek was aan de oude  vorm ( gedocumenteerd in de daadwerkelijke fossielen ) .
Deze  levende fossielen zijn : ( volgens de creationisten =)
"vermoedelijk oude en lang uitgestorven schepselen die plotseling en onverwacht   levend   te voorschijn komen ( ontdekt werden) in de moderne wereld."(Whitcomb and Morris, THE GENESIS FLOOD, p. 176) 
Maar   het blijkt, dat er GEEN  "levende fossielen "te vinden zijn  , tenminste  als men daarmee bedoelt   : een levende plantensoort  of  levende  diersoort die morfologisch gelijk  is  aan (in voldoende mate gevonden exemplaren   van ) fossiele tegenhangers .
Dergelijke   " levende fossielen" zijn vrij verschillend van de vooropgeschoven  'oude vormen.'  "
--->   Meer weerleggingen (1) (Tsjok45)      zie ook (1)

COELACANTHEN 
Zie ook -->   http://www.xs4all.nl/~steurh/Evolutie/evolu29.html

Het levende fossiel bij uitstek is uiteraard Latimeria = de Coelacanth:

http://www.uni-heidelberg.de/presse/news/latimeria_vv.jpg

Een roofvis van 1,30 - a  meter  ,behorend tot een oeroude familie spiervinnige vissen, de Actinistia. Latimeria is hiervan het enige nog levende geslacht( genus) . In tegenstelling tot wat maar al te gauw beweerd of sterk gesuggereerd /geconcludeerd  wordt , zijn  huidige vertegenwoordigers  van   Latimeria niet bekend van een 380 miljoen jaar oud fossiel.
Het meest op Latimeria lijkende fossiel is Macropoma uit het late Krijt. *

De laatste bekende spiervinnige fossielen (van de Coelacanthiformes ) stammen ,tot op heden ,  uit het laat of boven-Krijt van  Zuid- Frankrijk ( > 2005 (Tsjok45)   , maar   tot 1938 werd gedacht dat de Actinistia sindsdien verdwenen waren 
Dat het zo lang duurde tot wetenschappers deze vis" levend  " hadden gevonden is nog niet zo héél vreemd, de hedendaagse Coelacanth leeft in diep water, en houdt zich lange tijd schuil in onderzeese grotten. Het duurde pas tot 1952 tot er een tweede exemplaar werd gevonden. Hierna daalden biologen in een duikboot af op tweehonderdtwintig meter en zagen toen pas voor het eerst levende Coelacanthen. Ze maakten met hun vier vlezige vinnen een soort loopbewegingen in het water en marcheerden zo door de duisternis.

Volgens Ichtyologen waren deze Coelacanthen eigenlijk helemaal 'verdwaald'.
Als voorouders van de tetrapoden zouden ze eigenlijk eerder aan de oppervlakte moeten leven, in zoet water.
Fossiele spiervinnigen zijn inderdaad gevonden in zoetwater afzettingen, maar deze Coelacanthen leven in de diepzee, ver van het droge.
Echter , tegenwoordig worden de  coelacanthidae niet meer beschouwd  als devoorouderlijke groep van de tetrapoda-lijn ...Dat is nu de groep der Rhipidistia  geworden

Mogenlijk hebben de spiervinnigen vanaf het Krijt hun tehuis aan de oppervlakte opgegeven voor een leefgebied in de grotten van de diepzee. Zulke grotten zijn slechte plaatsen voor fossielisatie, dus logisch dat paleontologen vanaf dat moment hun spoor kwijtraakte. Een andere factor is dat de Coelacanthen sindsdien erg zeldzaam zijn geworden.
Tegenwoordig zijn er ( voorlopig slechts  ) twee species bekend; L.chalumnae, gevonden nabij Zuid-Afrika, en L.menadoensis uit Indonesië.


Shoshonia arctopteryx
 
 
 
Matt Friedman, (een afgestudeerde student aan de Universiteit van Chicago in de VS, )ontdekte in 2005 een  uniek fossiel dat  een beter begrip mogelijkmaakt over  de evolutie van  de vinnen  van de huidige  coelacanthen  
De ontdekking werpt vooral  licht op een vraag die al lang  veel  wetenschappers bezig hield   :
" ....hoe is het mogelijk dat   de symetrische vinnen  van  deze vis, ( waarvan gedacht werd ) zo nauw verwant (te zijn )aan landdieren, ontwikkeld zijn  tot de assymetrische handen en voeten van tetrapoden  ? "
De in 1938 ontdekte extante  coelacanth werd   in de media en de popwetenschap erg  vlug geprezen als een " echt " levend fossiel.
Voordien dacht men dat de  coelacanthen   meer dan 65 miljoen jaar geleden kompleet  waren  uitgestorven .

De twee paar  ventrale vinnen waren bijzonder belangwekkend want ze werden  verondersteld te zijn  geëvolueerd vanuit dezelfde structuren waaruit ook  de ledematen van landdieren zich ontwikkelden .
De opmerkelijke vinnen van latimeria  vormde een raadselachtige puzzle  :
in tegenstelling tot de handen en voeten van landdieren waren ze symmetrisch.
 
Recente fossiele vondsten hadden echter  voor 2005  al  aangetoond dat handen en voeten zijn  geëvolueerd uit   uitgestorven voorouderlijke vissen  met asymmetrische vinnen: 
de voorouders der  tetrapoden  werden van toen af  geplaatst in de groep der  Rhipidistia
 
Maar de vraag hoe de  huidige coelacanth haar symmetrische vinnen  dan wel  verkreeg ,was gebleven.

Verloren  de coelacanthus - vinnen  hun oorspronkelijke asymmetrie?
m.a.w.  waren zij om te beginnen ( in een basis oer-vorm) al asymmetrisch?
Hoewel veel verschillende  soorten  coelacanth fossiel zijn gevonden,  bewaarde  geen van hen  de cruciale skelet -details , waarschijnlijk omdat deze grotendeels gemaakt zijn van kraakbeen - en dat is bijna nooit bewaard gebleven ...
 
Dat alles veranderde in 2005, een  belangrijk jaar voor het coelacanthen onderzoek  

Friedman was op fossielenjacht  in het  puin aan de voet van een klif in  Wyoming, toen hij over een interessant stuk rots, struikelde .
Wat hij aanvankelijk voor een plant fossiel hield  bleek het  enige ( tot nu toe bekende )fossiel van een voorouder van de coelacanthen- vin   .
"Het was echt een ongelooflijk bof ", zegt Friedman.
Het 10 - centimeter - fossiele viel van ten minste 70 meter hoog van  de klif  omlaag ,  zonder te verbrijzelen -  de vondst  bevat 
de schouder en vin- botten  . ze zijn goed gefossiliseerd omdat ze minder kraakbeen  bevatten  dan de vinnen van de levende coelacanth.
De  botten  zijn verbonden  op een manier die kenmerkend is voor  coelacanthen  en lieten  Friedman en zijn collega's toe in  het fossiel een  voorouder te  herkennen  :
 
Shoshonia arctopteryx , had asymmetrische vinnen.
Dit geeft aan dat de levende coelacanthen de  symmetrie later hebben ontwikkeld 
 
Dat Shoshonia en de huidig nog levende  coelacanths  verschillen is  niet  verwonderlijk ( en  ondanks de  creationistische  onzin )  - coelacanthen  hebben immers een evolutionaire geschiedenis  van minstens  400 miljoen jaar achter de rug .

Maar het is ook  een lesje  voor degenen  die de ontwikking  van  bepaalde   onderdelen  van organismen  bestuderen .
 
"De asymmetrie in onze eigen gepaarde ledematen is in feite een primitief kenmerk"
zegt Michael Coates van de Universiteit van Chicago, VS.
Terwijl de coelacanth  deze  eigenschap niet  heeft   gehandhaafd   is dat wel het geval  bij   andere, meer primitieve levende vissen .
ondanks het feit dat de coelacanth een zeer  verre maar   nauwe verwant is  van landdieren,
"Kan men nu   beter onderzoek doen  bij  lepelsteuren , steuren , en  haaien"
 

meer  over   Haaien en  ontwikkeling  ledematen  :
 
Scientists Discover Evolutionary Origin Of Fins, Limbs
 

Sharks (like this Great White off the coast of Guadalupe Island, Mexico) have the recipe for fingers in their genetic cookbook, researchers have found. (Credit: iStockphoto/Keith Flood)

KWASTVINNIGEN    8  Families  /7 uitgestorven

Coelacanthiformes

Kwastvinnigen  =  Wetenschappelijke naam:   Actinistia, /  =  Coelacanthimorpha, Coelacanthiformes (orde of onderorde binnen de Spiervinnigen, Sarcopterygii)
http://www.ppne.co.uk/index.php?m=browse&id=2020                                    
http://en.wikipedia.org/wiki/Coelacanthus                                                                              
http://en.wikipedia.org/wiki/Coelacanth


Kwastvinnigen
  bestaan al (minstens ) vanaf  het Devoon (410 MY):
De grote vormenrijkdom dateert  van het Trias   de laatste fossiele  restanten( van de familie latimeridae   )  zijn  afkomstig  uit het krijt.(-90 MY
)….. Daarom worden de hedendaagse coelacanthen    'levende fossielen' genoemd…. de  huidige “coelacanthen”  zijn echter  leden van  het genus Latimeria  en niet van het  laatst nog bekende fossiele  genus / uit het krijt   Macropoma ( beide genera behoren   wél tot dezelfde  familie Latimeridae)

Kwastvinnigen  zijn beenvissen en vormen samen met de longvissen tot de Sacopterygii. ( spiervinnigen ) Kwastvinnigen zijn vissen met borstvinnen en buikvinnen, die worden gesteund door een aantal scharnierende skeletelementen. De leden van de  groep  der spiervinnigen hebben als belangrijke  gemeenschappelijke kenmerk ;vier gepaarde , vlezige  en gespierde  vinnen.

Het zijn de enige extante recente gewervelde dieren met een scharnierpunt in de schedel. ( ook fossiel aantoonbaar ) Door dit scharnier kan de bovenkaak omhooggetrokken worden. Waarnemingen bij recente Latimeria , hebben  aangetoond  dat deze kwastvinnigen  volgens de bewegingsprincipes der gewervelde  landdieren (Tetrapoden) zwemmen  (= alternerend synchroon )

Ze leven van kleine vissen.
De hedendaagse  Coelacanthen kennen een inwendige bevruchting. De eieren komen uit in het lichaam van de moeder, waar de jongen zich nog enige tijd ontwikkelen voordat ze geboren worden … Dooierzakjes van uitgekomen eitjes   en (waarschijnlijk het teveel aan  eitjes  en larven ) worden verteerd door de moeder

De kwastvinnigen worden onderverdeeld in  Rhipidistia (.bijvoorbeeld: Osteolepis)die worden beschouwd als  de voorlopers –groep waaruit de tetrapoden zich ontwikkelden .;   en  Coelacanthidea (bijvoorbeeld de zogenaamde  “. Coelacanthus”Agassiz: het  eerste holotype Coelacanthus granulatus( = granulosus )Osteolepis  Devoon /red sandstone   Schotland  /  leefde in  zoetwater


*  Zie meer onder macropoma op  =
>   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

(1)

NADARWIN = LEVENDE FOSSIELEN (Tsjok45)
    op KWASTEN

Onveranderlijk sinds miljoenen jaren?       Men bedoelt met levende fossielen organisen met een ietwat prehistorisch uiterlijk, of waarvan het fossielenbestand ons kan vertellen dat deze al rondliepen -of zwommen in de tijd van de dinosauriërs of een ander ver verleden.
Vaak hoor je dan de populaire kreet; "onveranderlijk gebleven sinds vele miljoenen jaren".
Maar is dit ook zo?
Het antwoord is dat je enkel met behulp van een hedendaags exemplaar, en de fossiele resten van een prehistorisch exemplaar niet kunt vaststellen dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden.
Niet alle evoluties spelen zich namelijk af aan de buitenkant van een organisme, er kunnen ook veranderingen optreden in het gedrag of instinct, het immuunsysteem of de (schud)kleur en interne organen (die fossiliseren immers niet.). Kortom, een fossiel dat sprekend lijkt op een modern exemplaar is geen bewijs van onveranderlijkheid, want deze stelling baseert zich slechts op het uiterlijk dat je van het fossiel kan afleiden.
De stelling "onveranderlijk" komt hiermee al op losse schroeven te staan.
Toch worden dergelijke dieren door bepaalde personen gebruikt als bindmiddel voor hun hypothese dat alle bekende huidige en prehistorische dieren rond de zelfde tijd zouden moeten hebben geleefd. Ze hopen hiermee aan te tonen dat dieren die als 'prehistorisch' worden omschreven soms nog gewoon vandaag de dag leven en dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden.

19-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (4)
06-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

Een van de  overvloedig  voorkomende fossielen vanaf  het  vroege cambrium ( Cambrian ) , behoren tot de uitgebreide en   de succesvolle substam (biologie) der  Trilobieten (Trilobites trilobites ) ....
 ( zie ook   
http://www.fossiel.net/informatie/glossarium.php?term=trilobieten
                  http://www.trilobites.info/   )

De thans uitgestorven trilobieten waren de meest voorkomende wezens in de zeeën tijdens het
cambrium, ongeveer 500 miljoen jaar geleden. Uit de vroege soorten ontwikkelden zich vele andere soorten en ze bereikten hun hoogtepunt in de ordovicium-periode. Ze waren nog steeds van belang tijdens het silurium, maar daarna bleven er slechts enkele soorten meer over. De laatste trilobieten kwamen nog  voor gedurende   perm-periode, zo'n 220 miljoen jaar geleden, waarna ze voorgoed verdwenen ( de   grote   uitstervinsgolf op het einde van het perm) .ARTHROPODA  CLADE   
30 Jul 2006 
http://www.peripatus.gen.nz/Taxa/Arthropoda/Index.html


http://biosys-serv.biologie.uni-ulm.de/Sektionsordner/Forschungsordner/london96/london96.htmlDeze oude arthropoda worden door zowel   YEC  als  OEC creationisten  ook veelal  aangevoerd als een "overduidelijk  icoon//bewijs"  van de creationistische  verklaring voor   ( =de plotse creatie van de soorten door een  ID -er  )tijdens   de  "cambrische explosie " ...(1)


Eigenlijk  beweren creationisten  dat
ook binnen de soortenexplosie  van  de  trilobieten (ruim 17.000 soorten bekend  en er worden er regelmatig nieuwe gevonden ), geen  overgangsvormen(=transitionnals )  kunnen  worden waargenomen ....Overgangsvormen bestaan immers niet volgens deze creato's
en
-dat derhalve  ook de trilobieten  niet zijn verder geevolueerd
- noch verder opgesplits(= speciatie en radiatie )  in verschillende soorten waarvan de 
vele  fossiele  soorten die ondertussen zijn bekend  ____  zoals dit wordt verklaard  ; Conform de huidige consensus in de paleontologie  , zijnde  de "beste "verklaring van de waarnemingen en  het  fossielen  archief ....
(zie  reactie  :
The Evolution of Trilobite Body Patterning (Tsjok45)  )

Indeling Trilobieten 
A Guide to the Orders of Trilobites
Agnostus Redlichia Olenoides odontopleurida Arctinurus Acastoides Cyphoproetus Homotelus Harpes (Harpetidae) Elrathia
 Click on any of the images above to be sent to a page featuring details on trilobites in that Order
 
Ptychagnostus (Ptychagnostidae)
Redlichia (Redlichiidae)
Olenoides (Dorypygidae)
odontopleurida
Arctinurus (Lichidae)
Reedops (Phacopidae)
Gerastos (Proetidae)
Homotelus (Asaphidae)
ph
Bolaspidella (Menomoniidae)
Agnostida
Redlichiida
Corynexochida
Odontopleurida
Lichida
Phacopida
Proetida
Asaphida
Harpetida
Ptychopariida
Click on any of the images above to be sent to a gallery featuring photos of trilobites in that OrderDe evolutie  van de trilobieten is namelijk  zo  uitgebreid ,divers en relatief( geologisch )  zo  snel (2) gebeurt  dat deze vondsten uitstekende  gidfossielen (3)  blijken te zijn 

Trilobieten   komen over de  gehele wereld als  fossiel  voor (
http://www.fossiel.net/vindplaatsen/vindplaatsensoort.php?soort=trilobieten) :

Een   vroeg   voorbeeld  waarbij   de  oudste en meest "primitieve )trilobieten ( voornamelijk  de  orde 
Redlichiida (in het bijzonder de Suborde Olenellina)  in evolutionaire  en  geologische( stratigrafische )  series(4) voorkomen ( samen met  andere  getuigen van de toenmalige fauna's ) zijn te vinden  in california
(   
http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/marblemts.html  )Trilobieten series  in de Marble &  Providence Mountains  ca 

Bekijk de afbeelding op ware grootte.


  
The Latham Shale, Marble Mountains, San Bernadino County, California.

Marble Mountains 
www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/marblemts.html


http://members.cox.net/jdmount/cambmojave1.html

 
Text-fig. A 
Bristolia insolensBristolia insolens, trilobietkop-pantser uit de bovenste/jongste  laag van de formatie  .

Bristolia Bristolia insolens (Resser, 1928). Cephalon. 
Onder- Cambrium, Latham shale, dicht bij de top van de formatie /Cadiz, San Bernadino County, CA.

Bristolia bristolensisBristolia bristolensis  trilobietkop-pantser uit de midden laag  van de serie .


Latham shale,( vroeg cambrium)   San Bernadino County, CA.

Olenellus mohavensisOlenellus mohavensis, trilobietkop-pantser uit de midden-  laag  van de formatie.
Olenellus fremontiOlenellus fremonti, trilobietkop-pantser uit de onderste/oudste  laag  van de serie .Olenellus fremonti (Walcott, 1910). >
laag Cambrium , Latham shale, about 10m boven de basis  van de formatie /Cadiz, San Bernadino County, CA
Onder der  trilobiten van de Latham Shale bevindt één soort die erg  lang grotendeels morfologisch onveranderd (= stasis ? )aanwezig  blijft  in het fossielen verslag:   . Mesonacis fremonti zit in dezelfde laag  als  Olenellus clarki en de  Bristolia mohavensis, maar  het blijft aanwezig tot  en met   het einde van de  Latham Shale  en gaat  verder  in de Cadiz formatie. 
Het  stratigrafische voorkomen van deze soort overtroeft alle bekende trilobieten uit de lagen van de   Latham, Chambless Limestone, en  Cadiz Formaties !
De details  van deze  belangrijke stratigradfische  verdeling van deze soort  ,  zijn  te vinden  in het  "paper " van Webster et al
(2003)
, available in pdf here.

Mesonacis fremontiAfstamming en verwantschappen 
http://www.trilobites.info/origins.htm


http://www.trilobites.info/triloclass.htm

Major clades of Paleozoic Arthropoda
In this classification, Trilobieten zijn een   klasse  binnen de supergoep  Arachnomorpha,
Een van de twee  o Superclassen  binnen   het   Subphylum Schizoramia van he   tphyllum   Arthropoda.

(©2000 by S. M. Gon III, created in Macromedia Freehand 8.)

 <klik  <klik
Van Parvancorina tot                  Trilobiet Clade van de  
Trilobiet                                   Arachnomorpha 
 
 

How can this be an arthropod?
Parvancorina minchami – een van de oudste  arthropoden( Laat precambrium/begin cambrium)  , een vroege voorloper-  trilobiet(?)  (Fortey et al. 1996).
http://www.peripatus.gen.nz/Taxa/Arthropoda/Trilobita/TriOri.html
http://gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_59267.htm
Systematische verwantschap  en  verdeling over de geologische tijd  van de  verschillende   trilobieten  orden


In deze figuur  is     Redlichiida , voorgesteld  als de basale ( primitieve )trilobieten - orde  ____ te vinden in de  afzettingen striktbepaerkt tot  het cambrium 
http://www.trilobites.info/ordredlichiida.htm

( ©2007 by S. M. Gon III, created using Macromedia Freehand and PaintShop Pro

Thanks to Nigel Hughes for stimulating discussions leading to revisions of this figure.
As of June 2007, a version of this figure was published in Hughes 2007.
http://www.trilobites.info/triloclass.htm#orders   )NOTEN

(1) 
bijvoorbeeld 

De Yec/ID  creationist  Peter Borger   ; 
"....Het waren gewoon multipurpose genomes waar de trilobieten over beschikten. Vol met genetiese redundanties en Variatie Inducerende Genetiese Elementen (VIGEs) die chromosomen transloceren en aldus de bouwplannen wijzigen.  "
.....Het gaat hier echter  wel  over de  verwantschappen  en soortvorming van 15.000  t/m 17000 bekende  species gespreid vanaf het vroegste cambrium t/m het einde van het Perm....zie ook  (2b)

( Uit  de onnoemelijke  YEC  site  " Evobeliever " /( vertalingen  van  artikels uit   "creation science"  )
"  ....Neem de trilobieten als voorbeeld. Deze fossielen zijn zo gewoon dat u er een kan kopen onder de 15 €, maar er werden nooit fossielen van een voorouder gevonden!

de "oude aarde" ( islamisme ) -creationist  Harun Yayah :

" levende wezens die in de laag gevonden worden die tot het Cambrium behoorde, verschenen opeens in het fossielenarchief - er zijn geen voorouders die eerder bestonden. De fossielen die in de rotsen van het Cambrium gevonden zijn, zijn van slakken, trilobieten, sponzen, aardwormen, kwallen, zee-egels en andere ingewikkelde ongewervelden. Dit omvangrijke mozaïek van levende wezens vormde zo'n groot aantal ingewikkelde levensvormen, die zo plotseling verschenen, dat deze wonderlijke gebeurtenis in de geologische literatuur wordt aangeduid met de 'Explosie van het Cambrium'.


Trilobieten-fossielen  met hun skelet, complexe ogen en ledematen, 'verschijnen' verbazingwekkend  in  de  lagen  van de "ongeëvenaarde " cambrische  explosie van leven op aarde
Levensvormen ( ook de   trilobieten )blijken complex te zijn, zelfs die welke werden aangetroffen in de ''oudste' lagen van het fossiele verleden.
Zo blijken verschillende soorten trilobieten  een zeer geavanceerd gezichtsvermogen te hebben.
Toch beweren evolutionisten dat deze wezentjes zich waarschijnlijk geleidelijk ontwikkeld hebben in de tijd dat de eerste meervoudige levensvormen zich beginnen te ontwikkelen, zo'n veronderstelde 620 miljoen jaren geleden
1.- Veel primitievere  (= de oudste ) trilobieten bezitten GEEN   ogen
2.- Hoe meer variatie een soort( en uberhaupt later gedivergeerde  verschillende soorten ) kent, hoe meer ruw materiaal natuurlijke selectie heeft om mee te werken.

( voozichtige  creationisten claimen  enkel   ;)
In 'oudere' aardlagen zijn geen voorlopers van trilobieten gevonden.
Ze verschenen dus volledig gevormd, met al hun organen en structuren.
Maar de trilobieten  stierven ook volledig uit /in hoeverre  is dit verzoenbaar met creatie ? 
Wat is het nut geweest van deze dieren, als het einddoel de mens en de natuur om hem heen is?
Waartoe hebben de dinosauriërs geleefd, en de trilobieten?
Voor de richtingloze natuurlijke selectie is de wereld op elk moment af.
Waarom de trilobieten 350 miljoen jaar geleden bleken verdwenen te zijn is niet meer te achterhalen
maar we hebben de zekerheid dat dit ons  ook te wachten staat en alle logica laat vermoeden dat daarmee ook het zelfbewustzijn zal verdwenen zijn van deze aarde.

 (2)
a)  Het tempo  van de  veranderingen( en aanpassingen )  werden vooral  veroorzaakt door de vele tektonische  , klimatologische  e.a. geologische en fysico-chemische   fenomenen die aan het begin en tijden het cambrium schering en inslag waren op deze planeet...http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3790/is_199903/ai_n8829266/pg_1

Testing the Darwinian legacy of the Cambrian radiation using Trilobite phylogeny and biogeography
Journal of Paleontology,  Mar 1999  by Lieberman, Bruce S

ABSTRACT-
Since the publication of Darwin (1859), the biological meaning of the Cambrian radiation *  has been debated.
Most commentators agree, however, that the Cambrian radiation is fundamentally a time of major metazoan cladogenesis.
In and of itself this does not necessarily mean that unique evolutionary processes operated during the Cambrian radiation.
Phylogenetic analysis has been used to study the tempo of speciation during the radiation, and thus far there is no need to invoke special rules relating to the tempo of evolution. Instead, what seems unique about the Cambrian radiation is its place as an important episode in the history of life-that is, as the first major radiation of the Metazoa.
Although the tempo of evolution during the Cambrian radiation may not have been uniquely high, there were largely unique tectonic events that transpired during the late Neoproterozoic and Early Cambrian, such as extensive cratonic fragmentation. Biogeographic analysis of Early Cambrian olenelloid trilobites reveals that these tectonic events powerfully influenced evolutionary and distributional patterns in this diverse and abundant trilobite group.

This emphasizes the importance of physical earth history in generating evolutionary patterns.
In the general study of macroevolutionary patterns and processes, earth history phenomena emerge as powerful forces influencing the history of life and provide insights into evolution that can best be inferred by paleontological data.


* Cambrian radiation ( =cambrische "vertakkingen " van de levensboom  in  phyla )  = Creationisten  spreken natuurlijk  liever van "cambrian explosion "b) Snelle evolutie ( althans = SPECIATIE , ( specifieering=soorten-onstaan  door  bijvoorbeeld  ecomorfen )  en het  geologisch  erg  vlug onstaan van soortenzwermen    ) is ook geopperd   bij de CICHLIDENANOLIS HAGEDISSEN  en
(vermoedelijk ) de oude  fossiele  Coelacanthen  ....(3)
voorbeeld van enkele   Gidsfossielen ( =Index fossil  ) aanklikbare --> List of Common Index Fossils (Tsjok45)

Enkele cambrische  trilobieten van groot  biogeografisch /biostratigrafisch  belang 
Biostratigrafie

Marella

 <   <
 

Fallotaspis longa Oryctocephalus indicus          Lejopyge laevigata            Agnostotes orientalis       
oudste trilobieten (e.g., Fallotaspis longa)
FAD Series 2, Stage 3

Oryctocephalus indicus
FAD Series 3, Stage 5
Lejopyge laevigatus
FAD Series 3, Stage 7
Agnostotes orientalis
FAD Furongian Series, Stage 9
Olenellus gilberti Ptychagnostus (Acidusus) atavus         Glyptagnostus reticulans     Lotagnostus americanus
Olenellus gilberti (e.a. olenellids)FAD
Series 2, Stage 4
Ptychagnostus atavus
FAD
Series 3, Drumian Stage (6)
Glyptagnostus reticulatus
 
FAD 
Furongian Series, Paibian Stage (8)
Lotagnostus americanus
FAD
Furongian Series, Stage 10

Tijdslijn dfd (Tsjok45)
The Late Paleozoic


Ordovician

Ohio State Fossil Ohio  Ordovician IsotelusXML:NAMESPACE PREFIX = O />

[PDF]

GeoFacts No. 5 

[PDF]

GeoFacts No. 6, Isotelus: Ohio's state fossil 

Marokko --> Onnia superba
about Russian Trilobites    
Illaenus Russian Trilobite Image Gallery


Wisconsin State Fossil
 Wisconsin   OrdovicianSilurian 
Calymene celebra

 


..The Devonian
Pennsylvania State Fossil  Pennsylvania   Devonian Phacops rana

Marokkaanse trilobieten uit het devoon
Coltraenia oufatenensis
Dicranurus monstrosus
Walliserops trifurcatus

..The Carboniferous: Coal Swamps and Glaciers

..The Permian
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/22046992/
..
The Great Permian Extinction
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/18544626/


(4)
Een andere  uitgebreide  "serie " die duidelijk de verwantschappen en afstammingslijnen  aantoont  ( inclusief  transitionnals  tussen verschillende  species ) is te vinden in het fossielen archief  van het genus
  Phacops   (   Phacops rana   Pennsylvania Geological Survey: The State Fossil ) Phacopida

(; Phacops rana ;Eldredge, Niles, 1972.1974 
 Systematics and evolution of Phacops rana (Green, 1832)
Phacops iowensis Delo, 1935 (Trilobita) from the Middle Devonian of North America.  ;
Strapple 1978).

Er wordt  aangevoerd dat de  onderzochte  / waargenomen  gevallen  van ( allopatrische )  speciatie  te maken hebben met de  ramificatie  van de   ring- soort ( met mondiale  verspreiding)  Phacops rana  ,    in verschillende  subspecies ( ondersoorten  of rassen  )
(=  creationisten  spreken in dit verband  van  microevolutie )

De over gang tussen soorten is vaak gradueel terwijl de naamgeving een strikte scheiding doet vermoeden.
Zo heb je bijvoorbeeld soort A die kan kruisen met B en vruchtbare nakomelingen kan krijgen B kan kruisen met A en C maar A en C kunnen niet met elkaar kruisen, dit heet ring soort.

E
en bekend voorbeeld is   een zogenaamde "ringsoort" bij salamanders(  http://www.santarosa.edu/lifesciences2/enreview.htm )maar er zijn nog veel meer voorbeelden bekend.... ringsoortvorming   komt vooral voor bij soorten die over een groot uitgestrekt gebied leven maar zelf niet zo mobiel zijn.( = veel  kosmopoliete  planten  )

* Echter ook bij  gespecialiseerde 
diersoorten  ( = sommigen  zitten  vast tijdens hun volwassen leven (= sessiel ) , maar verspreiden zich als "larven "  die rondzwemmen in het plankton )  ;  
* O
ok " honden " zijn eigenlijk  een ringsoort ;  een  chihuahua kan  nooit  paren met een deense dog , om  evidente anatomische  redenen .
Ramirezi

fotoTrilobieten (<klik)
leefden van het Cambrium tot en met het Perm.
Ze leken qua bouw op pissebedden.

06-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (7)
04-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1)Geen Fossiele Tussenvormen?

( Fedor steeman )

"Een veelgehoorde kreet uit het kamp van de creationisten is dat fossiele tussenvormen die de schakels vormen tussen de huidige diergroepen nog nooit zijn gevonden.
Dit is pertinent onjuist,

Er zijn van die creationisten die beweren dat er geen fossielen gevonden zijn die de overgangen documenteren tussen de huidige bekende hogere diergroepen (klassen, orden, etc.).
Sterker nog: zij beweren dat dergelijke overgangen gewoonweg onmogelijk zijn, omdat zij zich niet kunnen voorstellen hoe dat plaats zou moeten hebben gevonden! "


Om hun ongelijk te bewijzen staat er op deze pagina een begin van  een  overzicht ( er zullen nog verschillende  vervolglijstjes en regelmatige up-dates worden geplaatst  )  
Onder elke geslachtnaam  staan  Links ( blauw ;Engels , groen nederlands )die   verbinden  met wikipedia en andere  serieuze  sites
Van elk geslacht staat een kleine beschrijving plus afbeeldingen ( en een " internet"  link naar  google afbeeldingen ) 

De basisbronnen
:  voor dit alles  zijn  te vinden  op
http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=67&topic=&segm=3
http://nadarwin.nl/gallerij.html
anticreato  Tussenvormen bestaan niet
evodisku    AcanthostegaVan water naar land (vis tot viervoeter)
Tussenvormen tussen vissen en tetrapoden (landdieren): 


Afbeelding:Fishapods.jpg

Evolutie van tetrapoden in het Laat-Devoon. Afstammelingen van pelagische kwastvinnigen als  Eusthenopteron ondergingen een stapsgewijze evolutie: Panderichthys kon in modderig ondiep water leven; Tiktaalik had poot-achtige vinnen waarmee hij het land op kon; Acanthostega had poten met acht tenen, Ichthyostega had volgroeide poten. Ook coelacanten stammen van kwastvinnigen af, zij trokken juist naar de diepzee.

Oerkwastvinnigen (Wetenschappelijke naam: Rhipidistia (onderorde binnen de Spiervinnigen, Sarcopterygii)zijn uitgestorven spiervinnigen die leefden gedurende het Devoon (ca. 410-360 miljoen jaar geleden). Ze hadden gespierde vinnen en een asymmetrische staart. Hun schedel bestond uit twee scharnierende helften. Ze leefden voornamelijk in zee.
Oerkwastvinnigen, met name   Eusthenopteron worden beschouwd als de rechtstreekse voorouders van de amfibieën en daarmee van alle gewervelde landdieren (naast amfibieën ook reptielen, vogels en zoogdieren).

Tetrapods Answer
De evolutie der tetrapoden 

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/17083659/

Vroegste poten ontstonden bij vissen

Sluit dit venster
 
Ruwe tijdlijn van de ontwikkeling van de voorpoot. 

Osteolepis
Osteolepis  
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.830.html

Een typisch voorbeeld voor een spiervinnige vis zoals deze tijdens de Devoon-periode leefden. De vinnen van zulke vissen vertonen al meer overeenkomst met de poten van viervoetigen dan met de vinnen van straalvinnige vissen (bv. een steur.).

osteolepis  macrolepidotus
 
Coelacanth uit het  Devoon  (the Orkney Islands, Scotland)

*Coalacanthen trokken echter naar de diepzee ipv ophet land   ...maar ze vertonen wel degelijk  al  de eerste   aanzetten tot "poten "-vorming
( meer over coelacanthen  -->  http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/3981689/hoofdstuk/4005987/)

 artistieke  reconstructie

InternetEusthenopteron
Eusthenopteron

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.860.html

Een spiervinnige uit het Devoon die beschikte over benige vinnen. Er zijn al dezelfde botelementen in te ontdekken die we normaal in viervoetigen vinden zoals het opperarmbeen, het spaakbeen en de ellepijp.

Le Prince de Miguasha. Ce fossile d'Eusthenopteron, long de 30 cm, a été découvert à Miguasha, dans les falaises du Dévonien supérieur et il a figuré sur un timbre canadien. Collections du Musée de Miguasha. (Photographie par Brian Chatterton.)

De  Prins van   Miguasha.
'Eusthenopteron fossiel  ,:lengte 30 cm: ,gevonden  in  Miguasha, in formaties van het boven- devoon 
(is ooit afgebeeld op  ,een Canadese postzegel )
Collections du Musée de Miguasha.

(Photographie par Brian Chatterton.)


http://gsc.nrcan.gc.ca/paleochron/22_f.php?p=1
 

artistieke  reconstructie
Eusthenopteron foordi

Eusthenopteron pectoral

Vergelijking van de skeletten van de lobvinnige   Eusthenopteron (boven ) en de vroege primitieve amfibie  Ichthyostega (onder ).
(Colbert and Morales, Evolution of the Vertebrates, 4th ed., (New York: John Wiley a& Sons, 1991), 69.)
Panderichthys
http://www.devoniantimes.org/Order/re-panderichthys.html

Een vis die sterk leek op Eustenopteron, maar nog meer weg had van viervoetigen door grote overeenkomsten in de schedel.
De meest aan de zogeheten tetrapoden verwante bekende fossiele vis is Panderichthys. Deze soort kan daarom informatie verschaffen over de evolutie van de vinnen naar poten. Over de evolutie van borstvin naar voorpoot (met alles wat daarmee te maken heeft, zoals de ontwikkeling van een schoudergordel) was op basis van fossiele vondsten al het een en ander bekend (de borstvinnen en schoudergordel van Panderichthys zijn typisch tussenvormen tussen die van vissen en tetrapoden), maar voor de ontwikkeling van de aarsvin naar de achterpoot gold dat niet, wegens gebrek aan fossiel materiaal. Analyse van een exemplaar van Panderichthys rhomolepis dat in 1972 werd ontdekt in Letland heeft  daarin nu meer licht gebracht.Juist de overgang van aarsvinnen naar achterpoten is van groot belang voor het inzicht in de evolutie van de voortbeweging op poten, want alle huidige tetrapoden hebben als het ware achterpootaandrijving: de achterpoten verschaffen het overgrote deel van de kracht om te lopen of te rennen. Daarom werd tot nu toe gedacht dat dit ook bij de vroegste tetrapoden het geval was. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Kennislink - Ontwikkeling van voortbewegen met poten in nieuw daglicht 


Fossiel exemplaar van Panderichthys rhombolepis met hoofd (h), lichaam (b) en (in roodbruin) de bekkengordel en aarsvin.
panderichthys skeleton

 InternetTiktaalik rosea
Tiktaalik   Tiktaalik

Fedor steeman over tiktaalik & schepping & evolutie (Tsjok45) < samen met andere  reacties  op een "creationist" 
Anti creato-->( met  o.a.   een kopie  van  F.steeman  TEGEN  het creationistische artikel op "Schepping of evolutie ")
 Tiktaalik
paragraaf X Tiktaalik -->NAS / IM Document 2008 (2)

http://www.devoniantimes.org/Order/re-tiktaalik.html

http://loom.corante.com/archives/2006/04/05/walking_towards_land.php

De Tiktaalik was vermoedelijk de link tussen vissen en landdieren.
Hij leefde in het Devoon, 375 miljoen jaar geleden.
Zijn naam komt uit het Inuktitut (de taal van de Inuit van Groenland en Canada) en betekent ‘grote vis in ondiep water’.

Duidelijk een vis
vanwege de aanwezige visschubben en vinnen. De ledematen zijn precies zoals die van viervoeters met het enige verschil de afwezigheid van tenen.
Eigenlijk was het dus een vis met poten, maar zonder tenen!
Zijn schouders zijn niet verbonden met de schedel zoals in vissen, waardoor het een nek heeft gekregen.
En het heeft ribben precies zoals tetrapoden die gebruikt konden worden om het lichaam te dragen en te helpen met ademhalen.

http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/04/tiktaalik_makes_another_gap.php

http://www-news.uchicago.edu/releases/06/060405.tiktaalik-video.shtml

Video : QuickTime Video  ( video segment from NOVA: "Judgment Day: Intelligent Design on Trial," paleontologist Neil Shubin )
http://www.teachersdomain.org/resources/evol07/sci/life/evo/fossilev/assets/evol07_vid_fossilev/evol07_vid_fossilev_56_mov.html


http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/27792357/
evodisku  vanaf  Bericht 8   Bericht 14
tiktaalik skeleton

http://www.newscientist.com/article/mg19025464.600-first-fossil-of-fish-that-crawled-onto-land-discovered.htmlHet pectorale skelet van  Tiktaalik is  een "overgangsvorm"tussen vis en  amfibie
(zie ;  Shubin et al  over  "the pectoral fin of Tiktaalik" waarvan een samenvatting  is tevinden op
http://afarensis.blogsome.com/2006/04/)


Tiktaalik

Tiktaalik - the fish that found it's feet  (artist reconstruction  Ted Daeschler)


Internet 
Zie  ook  vooral  deze reactie  -->
TIKTAALIK , weet je ? (Tsjok45)  ( een korte compilatie van een discussie  die Bart Klink over  o.a. deze overgangsvorm heeft gevoerd met een creationist)
Elginerpeton
Elginerpeton
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.940.html#Elginerpetonidae
http://www.devoniantimes.org/Order/re-elginerpeton.html

De oudst bekende viervoeter (Leefde 368 miljoen jaar geleden.).
elginerpeton skeleton
Elginerpeton Jaw fragment


Rechtse onderkaak van Eliginopteron
Internethttp://www.evolutionpages.com/pederpes%20finneyae.htm
Reconstruction of pedes of various taxa. Pederpes, Greererpeton, Silvanerpeton and Proterogyrinus  show asymmetrical metatarsals (see arrows) compared with those of the Devonian forms Acanthostega,  Ichthyostega and Tulerpeton. In Acanthostega and Ichthyostega, the metatarsals are not clearly  differentiated, and in Tulerpeton, if correctly interpreted, they are cylindrical but include some  interarticulations. Scale bars, 10 mm. After reference (2)


a, Eusthenopteron (Late Devonian)3,21; b, Acanthostega (Late Devonian)12,14,16; c, Ichthyostega (Late Devonian); d, Pederpes (Early Carboniferous)7; e, Greererpeton (mid-Carboniferous)14,22; f, Pholiderpeton (Late Carboniferous)13,22. Skulls (grey) are in left lateral view, with hyomandibula/stapes (pink) in position. The left hyomanibula/stapes (not to scale) is shown in lateral (top left), dorsal (top right) and posterior (bottom) for each taxon (for Pederpes, lateral view is not available in detail). Acanthostega and Ichthyostega are shown in an unresolved polytomy with the Carboniferous forms.http://www.nature.com/nature/journal/v425/n6953/full/nature01904.html
Figures and tablesPederpes

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/7592410/

(350 miljoen jaar geleden )

a, GLAHMS 100815 Pederpes finneyae, photograph of holotype and only specimen. Scale bar, 100 mm; b, Map of the holotype, showing elements preserved on the reverse in grey. Scale bar, 10 mm. Fro, frontal; intemp, intertemporal; jug, jugal; lac, lacrimal; max, maxilla; nas, nasal; pmx, premaxilla; po, postorbital; pofr, postfrontal; prefr, prefrontal; preop, preopercular; qj, quadratojugal; scapcor, scapulocoracoid.

http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6893/full/nature00824.html
Figures and tables


Acanthostega
Acanthostega

Dit was een zeer merkwaardig dier, het was een viervoeter, maar niet geschikt om over land te lopen, hiervoor waren de poten te zwak. Zwemmen kon het wel, hij beschikte over de zelfde zwemstaart als spiervinnige vissen en de spaakbeen-ellepijp verhouding was identiek aan die van Eusthenopteron. Als enige bekende viervoetige beschikte hij over 8 tenen per poot en over interne kieuwen. Waar we hier dus mee te maken hebben is een viervoetig dier dat in het water poten had ontwikkeld, maar verder was het nog vrijwel geheel een vis.


 

Acanthostega gunnari


Sluit dit vensterBoris, a fossil of an early tetrapod
56k220k

Video: ( real)  Jennifer Clack  en haar  belangrijke  fossiele  ontdekking   " Boris "het  Acanthostega holotype 
From Fins to Feet
http://www.pbs.org/kcet/shapeoflife/episodes/index.html

 Ichthyostega

http://www.devoniantimes.org/Order/re-ichthyostega.html
Een dier dat over zowel kenmerken van viervoetigen als spiervinnige vissen beschikte. Hij was in staat om met zijn voorpoten zich over het land voort te slepen, maar de achterpoten konden enkel als paddels fungeren.


Figure 1


  


http://www.tolweb.org/Ichthyostega

Figure 3. achterpoot van Ichthyostega; (specimen1987.)
 Geological Museum, Copenhagen MGUH Field number 1349.
Photo M. Coates. Copyright © 1997 University Museum of Zoology, Cambridge.
 

  <-- Bekijk de afbeelding op ware grootte.

Ichtyostega bezit een unieke mix eigenschappen met massieve schouders en  zeven tenen  , het bezat een amfibische leefstijl
Acanthostaga  is een  tijdgenoot  uit het laat devoon , die kompleetaquatisch was en warbij de ledematen fungeerden als peddels
 
http://www.earthhistory.org.uk/recolonisation/first-amphibians/


Ventastega
http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html


ventastega skeletonTulerpeton
http://www.devoniantimes.org/Order/re-tulerpeton.html


Een stevige schouder suggereerd dat het dier redelijk goed kon lopen. De voorpoot bevat 6 tenen, de achterpoot 7.
tulerpeton skeleton


Internet Hynerpeton

http://www.devoniantimes.org/Order/re-hynerpeton.html
http://www.baldeaglegeotec.com/geonotes/RedHill/RedHill.htm
hynerpeton skeleton


fossil shoulder of Hynerpetonfossiele schouder  van  Hynerpeton bassetti.
Ted Daeschler, ANS.
fossil jaw of Hynerpeton fossiele kaak van  Hynerpeton bassetti. Ted Daeschler, ANS.

Densignathus
http://www.devoniantimes.org/Order/re-densignathus.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3790/is_200003/ai_n8899783/pg_8
densignathus skeleton


fossil of densignathus jaw fossielekaak van   Densignathus
Ted Daeschler
Livoniana
http://www.devoniantimes.org/Order/re-livoniana.html


livoniana skeleton

Sinostega
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/page/SRA/D_3.htm
http://www.devoniantimes.org/Order/re-sinostega.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/12/1218_021218_tetrapod.html

De  vondst  van een  gedeeltelijke  onderkaak  van Sinostega ,maakt deel uit van een err belangrijke  sequentieele reeks  van opeenvolgende  ontdekkingen in china   ;  Psarolepis (1999), Achoania (2001), Styloichthys (2002) en Sinostega (2002)

incomplete linkse onderkaak  ( 355 miljoen jaar oud/  laat-devoon  )

a, Photograph (top) and interpretative drawing (bottom) of IVPP V13576, a lower-jaw ramus from the Ningxia Hui autonomous region, China. Note the absence of Meckelian ossification (Meckelian gap) between the prearticular and infradentaries (splenial and angular), and the narrow denticulated band along the top of the prearticular, both of which are diagnostic tetrapod features. Scale bar, 10 mm. b, Late Devonian palaeogeographical map (modified from ref.
7) showing the location of the new Devonian tetrapod (red dot) in relation to previously discovered specimens. Green numbering, Euramerican taxa; red, non-Euramerican: 1, Pennsylvania (Hynerpeton, Densignathus); 2, Scotland (Elginerpeton); 3, Greenland (Ichthyostega, Acanthostega); 4, Latvia (Obruchevichthys, Ventastega); 5, Russia (Tulerpeton); 6, New South Wales (Metaxygnathus). c, Map of modern-day China, showing the Ningxia Hui autonomous region in orange; green dot indicates the fossil site, close to the Yellow River.
http://www.nature.com/nature/journal/v420/n6917/full/420760a.html


sinostega skeleton

04-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
>> Reageer (2)
28-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER
SPITSBERGEN
27 februari 2008

OSLO - Noorse wetenschappers olv Jorn Hurum van de univ. van Oslo  , hebben op Spitsbergen de fossiele resten opgegraven van een circa 150 miljoen jaar oud zeereptiel van bijna vijftien meter lang.
Het zou gaan om de grootste fossiele zee-hagedis  dat ooit is gevonden, aldus de BBC. 

 
 "Het Monster", zoals de vondst is gedoopt, is een Pliosaurus, ( =een Plesiosaurus Plesiosauria met korte  nek )een beest dat met gemak een kleine auto in zijn bek had kunnen oppakken en vermorzelen.
 
 
 
http://www.geocities.com/sea_saur/kronosaurus.html  klik  http://blogdelpaleontologo.blogia.com/2007/020103-kronosaurus-queenlandicus.php klik

Queensland Museum
Kronosaurus queenslandicus (Longman, 1924)
Albian (laag krijt ); Army Downs, the Hughenden district (north of Richmond), Queensland, Australia
 
 
 
Kronosaurus schedel (Harvard Museum of Natural History in Cambridge)
 

De schedel ( zoals nu bleek  grotendeels weggespoeld door een plaatselijk riviertje ) van het in 2006   gevonden  dier  is   2.1 meters lang en de vertebrae zaten in 2006  nog over minstens (geschatte) 6 meter , vast in de rots van het Noorse arctische eiland  Svalbard  Text and illustrations © Natural History Museum, University of Oslo, Norway


De  zwarte  rots  lijkt perfekt het fossiel te hebben bewaard : alleen( een deel van ) de muil  en enkele vertebrata waren  uit de rots gevallen en meegenomen in 2006  

De rest van het fossiel is vandaag  gerecupereerd  , maar  een  tweede  exemplaar ( hoogst waarschijnlijk van dezelfde soort?)  is nu  gevonden  op dezelfde site , en wacht nog om uit de rots te worden gebikt ; het  2006  Svalbard fossiel is 20% groter  dan de  vroegere recordhouder  de australische  pliosaurus  Kronosaurus "...In totaal werden  uiteindelijk ook nog 40 andere fossielen gespot die de komende
jaren zullen worden uitgegraven

De pliosaurussen behoren tot de groep van de plesiosaurussen
Er is ook een ichtyosaurus gevonden (en resten van andere   Plesiosarussen?)    
Een Plesiosaurus met  lange nek werd  vroeger al  gevonden op de noorse  vindplaatsen met dezelfde rotsformaties  

De Svalbard rotsen waren in het Jura de bodem van een koude ,ondiepe  zee .
de dode, naar de bodem gezakte dieren, werden bedekt met een laag modder  en bleven relatief goed bewaard
in die zuurstofarme omgevingen

 

 
Pliosaurus  die een   langnekkige plesiosaurus  afmaakt  ( artist impression )
 
 
De eerste resten  van  het nieuwe  ( kleinste maar nog steeds reusachtige monster  )exemplaar  fossiele pliosaurus werden in 2006 gevonden.samen met fossielen  van ichtyosauriers (2004) en  langnek plesiosauriers

   onbekende grote  ichthyosaur schedel(2004)

Text and illustrations © Natural History Museum, University of Oslo, Norway

 

 

De gevonden  fragmenten van snuit  en  (de initieeel gereconstrueerde ) schedel  van de  eerste   pliosaurus   uit 2006  
(Natural History Museum  ,Oslo )/ (Skull drawing adapted from Taylor and Cruickshank 1993)
Text and illustrations © Natural History Museum, University of Oslo, Norway


Verder werden nog losse tanden  , grote gedeelten van de nek ,  de rug  , de schouder en een complete zwemvin  in 2007 uitgebeiteld


- Pliosaurus ("The Monster"), Kronosaurus, duiker  

tekening van zij- roeivin  
(Pat Druckenmiller )

gedeeltelijk gereconstrueerde roevin (Espen M. Knutsen)

Lena Kristiansen - preparateur Natural History Museum, University of Oslo.
Pliosaurus roeispaan  vergeleken met de afmetingen van de dochter van Dr. Hurum
Text and illustrations © Natural History Museum, University of Oslo, Norway


Pliosaur (Tor Sponga, BT)   The "Monster"
Text and illustrations © Natural History Museum, University of Oslo, Norway
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1977152/posts
Het  fossiel  ( in het rood de gevonden delen ) 

Nu de opgegraven botten  bij elkaar zijn gepuzzzeld in het Natuurhistortisch museum van Oslo krijgt de wetenschap  een beter zicht
op de grote en omvang van de reus ;15 meter lang met krachtige zijdelingse zwemvinnen van drie meter .Hij heeft een korte nek en een
naar achteren wat uitgezakte vorm .In de muil zitten dolktanden .De kaken zijn veel krachtiger dan die van een krokodil
De pliosaurus moet een schrikwekkend roofdier zijn geweest  , de top van de toenmalige zeeen  van  het Jura tijdperk


 

 

 

 

  

 Kimmerosaurus een andere plesiosaurus  soort werd in  2004  gevonden  en uitgegraven   /Text and illustrations © Natural History Museum, University of Oslo, Norway


http://www.bitsofnews.com/content/view/4123/2/
 (2004)

http://www.redorbit.com/news/science/1271275/enormous_sea_monster_fossil_found_in_norway/

http://www.nhm.uio.no/pliosaurus/bilder.html
Fossil name
(allemaal aanklikbaar )
Fossil group Locality Age
Ichthyosaurus sp. Marine_reptiles Kongressfjellet, Svalbard, Norge Triassic
Ichthyosaurus sp. Marine_reptiles Roslagenfjellet, Spitsbergen, Svalbard, Norge Triassic
Ichthyosaurus sp. Marine_reptiles Svalbard, Norway Jurassic
Nothosaurus sp. Marine_reptiles Germany Triassic
Ophthalmosaurus sp. Marine_reptiles Andøya in Vesterålen, Nordland, Norway Late Jurassic
Plesiosaurus indet. Marine_reptiles Spitsbergen, Svalbard, Norway Jurassic
Pliosaurus ferox Marine_reptiles Peterborough, England Jurassic
Stenopterygius hauffianus Marine_reptiles Holzmaden, Germany Jurassic
Stenopterygius quadriscissus Marine_reptiles Holzmaden, Germany Jurassic
Thaumatosaurus sp. Marine_reptiles Holzmaden, Germany Jurassic


Choose from the menu below 

28-02-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
Er worden met grote regelmaat  fossielen gevonden van Dino's  / er zijn daar ook  veel  voordien onbekende soorten  en geslachten  bij  
Hieronder  volgen  de jongste vondsten die dmv  persberichten zijn bekend  gemaakt   in de  eerstehelft   van de  maand februari  2008

Creationisten beweren soms  dat er  "weinig"  fossielen  zijn (of worden gevonden ) van Dino's  ....in een poging  de  vondsten  ( en de bewijstukken voor de dino-evolutie  ) te  minimaliseren  ....Velafrons  coahuensies 

Aan de Mexicaans kust leefde gedurende het krijt ( 72 miljoen jaar geleden ) een Eendenbek -dinosaurus ( Hadrosauridae   Hadrosaurs )
Deze  dino is  nu in de publieke  belangstelling  gekomen dank zij de bekendmaking van de resulaten( en de ontdekking van  nieuwe veelbelovende dino vindplaatsen  ) van een paar expedities van amerikaanse , canadese en mexikaanse  teams  ...
De dinosaurus,  werd  door de onderzoekers  nu geidentificeerd  en  definitief   Velafrons coahuilensis  genoemd  ...
De versteende overblijfselen  van  de  Velafrons  coahuensies  werden  in  1995  ontdekt   in het droge landschap  noordelijk Centraal-Mexiko in de deelstaat Coahuila, nabij de stad Saltilloin  , in  de  afzettingen  van de   " Cerro del Pueblo Formation" 
De   Velafrons-schedel   kon eerst in 2002 worden bestudeerd  nadat met een pneumatische hamer de schedel uit de  harde rots van de Rincon Colorado vindplaats was bevrijd
Tenslotte is men er nu   in geslaagd een  zeer volledig  skelet  samen te stellen :De onderzoekers menen dat het om het meest complete dinosaurus-skelet gaat dat zij tot op heden hebben gevonden in Mexico.
 
Dr. Terry Gates,  paleontoloog van het  Utah Museum of Natural History  :
"  Het prehistorische dier, was een planteneter die leefde aan de welig begroeide  vlakke mexicaanse  kusten , mangroves en rivierdeltas  van een warme zee in een aangenaam mediterraan klimaat "

dr. Scott Sampson;
" en moest constant op  zijn hoede  zijn  voor de neefjes van de Tyrannosaurus rex om te  kunnen  overleven. "

Net  zoals andere Hadrosauriers  staan de neusbeenderen bovenop de kop  – met nasale holtes die  drasties verlengd  zijn en , ook  bij deze Velafrons ,een grote  holle  gekronkelde  zeilvormige  kuif  vormen
De functie van de kuif is onbekend  ...maar  wetenschappers  denken dat het een rol  zal hebben  gespeeld  als  statussymbool  en /of  in (mogelijke )paringsrituelen en in de sexuele selectie 
Misschien  ( suggereren weer andere  dino-wetenschappers  ) kon lucht worden geblazen  door  de neusholtes en (resonerende ?) kam , waardoor  (mogelijks ) een "trompet-achtig "geluid werd voortgebracht ?
 

Skull of Duck-Billed Dinosaur from Mexico

Caption:

Reconstructed skull of Velafrons coahuilensis, a 72-million-year-old duck-billedspecimen discovered in Coahuila, Mexico

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-02/uou-ndf020808.php
http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2008/2/14/3522101.html


Kryptops palaios & Eocarcharia dinops

 
 
Onderzoekers van een  Brits-Amerikaanse onderzoeksteam hebben   in de Saharawoestijn van  Niger  twee tot dusver  onbekende dino-soorten ontdekt  . Het  gaat het om twee soorten vleesetende dinosauriërs.
De ene soort behoorde waarschijnlijk tot de aaseters, zoals de hedendaagse hyena.
De andere joeg volgens de wetenschappers op levende prooi.

De dieren leefden 110 miljoen jaar geleden tijdens het Krijttijdperk en leveren nieuwe informatie op over de vroege evolutie van deze soorten. Ze zijn  ongeveer acht meter lang.

(Door Thea Swierstra/De Morgen )

 
De dinosaurussen werden blootgelegd tijdens een expeditie onder leiding van paleontoloog Paul Sereno van de Amerikaanse University of Chicago in 2000, maar pas nu hebben de wetenschappers ze kunnen identificeren en er een naam op kunnen plakken.
 
Het ene fossiel behoort toe aan de kortsnuitige Kryptops palaios, door de onderzoekers ook wel 'old hidden face' genoemd vanwege het eelt dat zowat zijn hele hoofd bedekte.
In zijn korte bek staken kleine tanden, waarmee de snelle tweebenige aaseter  met gemak een karkas uiteenreet. Voor het pakken van levende prooien leenden de kleine kaken van het circa 7,60 meter grote beest zich minder.

De Eocarcharia dinops, het tweede dier dat is aangetroffen, is ongeveer van dezelfde lengte, dus even groot of zelfs groter dan de T-rex. Hij wordt 'fierce-eyed dawn shark' genoemd, omdat hij bijzonder bonkige wenkbrauwen en lemmetvormige tanden heeft.
Deze tanden waren uiterst geschikt om levende prooien uit te schakelen.
De nieuwe fossielen geven een blik op een vroeger moment in de evolutie van de vleeseters op het zuidelijke continent. Tot de vondst was er maar weinig bekend over de vroege ontwikkeling van deze dinosaurussen.
"Alles wat je tegenkomt, is een prettige aanvulling op wat we al wisten, maar hiermee krijg je de vroege evolutie net iets scherper", zegt Anne Schulp, paleontoloog van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.

"Voor mensen die onderzoek doen naar de dinosaurussen op de zuidelijke continenten, is deze vondst alsof je een Neanderthaler van je eigen soort vindt", zegt Steve Brusatte, een student van de Britse Bristol University, die deelnam aan het onderzoek.
 "Dit zijn de eerste sporen van de twee belangrijkste vleesetende groepen die Afrika, Zuid-Amerika en India gedurende 50 miljoen jaar zouden domineren."

Het onderzoek wordt deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Acta Palaeontologica Polonica.

Publicatiedatum : 2008-02-15( De Morgen )
 

Beide vondsten  ; 
Midden  Krijt  (Aptian–Albian, ca. 112 My) Elrhaz Formation / west Ténéré woestijn /  vindplaats  :Gadoufaoua. / Niger
[PDF]

1 TEXT S1: GEOLOGIC SETTING El Rhaz Formation The bones of ...


 


Artist's impression of Kryptops palaios./( =  'oud verborgen gezicht')  Het dier bezat een hoornachtige (eelt ) bedekking  op zijn snuit 
Die  zou  waarschijnlijk  gediend  kunnen  hebben  in de balts
Tot nu toe  oudst bekende  Abelisauride  , Kryptops palaios gen. et sp. nov
gevonden :Maxilla , bekkengordel ,wervels en ribben van een individu 
De uitwendige   indrukken van de bloedvaten   op een maxilla en een nauw antorbitale fossa plaatsen de fossielen binnen de abelisauridae

Een mogelijke stamboom is deze van Sereno uit 2004:

 Abelisauroidea  

Noasauridae


 Abelisauridae  

Rugops?Ilokelesia


unnamed 

Abelisaurus


 Carnotaurinae  

Rajasaurus


unnamed 

Majungasaurus


 Carnotaurini  

AucasaurusCarnotaurus
 
 


Artist's impression   Eocarcharia dinops./ ('Dageraad-haai   met  het scherpe oog "). Het  dier bezat  scheermesachtige dolktanden 
De  Carcharodontosauride,  Eocarcharia dinops gen. et sp. nov
gevonden :Schedelbeenderen , en  losse  tanden 
Phylogenetische   analyse   plaatst de  fossielen  van  Eocarcharia dinops  aan de basis van de  carcharodontosaurida : gelijkend  op Acrocanthosaurus maar vroeger  te plaatsen  in de stamboom   dan Carcharodontosaurus and GiganotosaurusEen mogelijke stamboom is de volgende:

Carcharodontosauridae

 |--Neovenator salerii
 `--+--Acrocanthosaurus atokensis
  `--+?-"Megalosaurus" inexpectatus
    |--Carcharodontosaurus saharicus
    `--Giganotosaurinae
        |--Mapusaurus roseae
        |--Tyrannotitan chubutensis
        `--Giganotosaurus carolinii
 
 
Sereno, P.C. and Brusatte, S.L. 2008. Basal abelisaurid and carcharodontosaurid theropods from the Lower Cretaceous Elrhaz Formation of Niger. Acta Palaeontologica Polonica 53 (1): 15–46.
 
 
 
* De  twee  voormelde   vleeseters waren tijdgenoten  van een  andere carnivoor  in dezelfde  regio   :,Suchomimus   een  grote   vis-etende  theropode  
 
Het is duidelijk uit  hun anatomie af te leiden   dat zij verschillende dingen aten: Suchomimus at vissen,  Kryptops verscheurde  kleinere dieren  en krengen  en   Eocarcharia was het grootste  roofdier van zijn tijd  ,
In de hedendaagse  Afrikaanse savanne  moeten  leeuwen, cheetahs en hyenas verschillend voedsel eten om zij aan zij te kunnen   overleven. Het is fascinerend om ditzelfde gegeven  te zien   in een 110-miljoen-jaar-oud ecosysteem

http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2008/2/15/3524938.html

15-02-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (15 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-02-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
Klik op de afbeelding om de link te volgen


 

VISSERSLATIJN 


Na het bekend worden  van de   belachelijke  "fossiele -vishaak -kunstvliegen  " -foto 's   in de "Atlas of Creation " ( zie  :    http://www.volkskrantblog.nl/bericht/177579  http://www.godvoordommen.nl/2008/02/14/harun-yahyas-intelligent-design   of  vorig bericht   )kon ik gemakkelijk  een andere   (ge-foto-shopte ?) suggestieve  maar  oudere  vervalsing van  de  voormalige  binnenhuisarchitect  " Harun Yahya "  , opsnorren op het internet  ....

Op de  site 
http://www.evolutiondeceit.com/chapter7_1.php
publiceerde  H Yayah een foto van  een  "fossiele vleermuis "(  hierboven  afgebeeld )
http://www.evolutiondeceit.com/images_evolution/yarasa2.jpg
met daaronder de tekst :
  "A bat fossil aged 50 million years: no different than its modern counterpart."
( = een vleermuisfossiel van 50 miljoen jaar oud ;verschilt in NIETS van zijn moderne  evenknie )

De door deze creationisten groep  gepubliceerde(  en  klein gehouden )  afbeelding  ( waarvan ik hoop dat ze niet  al  te  vlug   verdwijnt van het net )  is een bewerkte foto van het fossiel 

Icaronycteris index
(waarvan hier een  vergrote   "afbeelding "van het origineel  fossiel )
http://www.nhc.ed.ac.uk/images/collections/mammals/bats/fossil.jpgHet  "gemonteerde/bewerkte  beeld "gepubliceert  door  harun yayah  ___ die over   enige kunsttalenten
blijkt te beschikken  en  wat goed van pas komtbij een  binnenhuisarchitect ____lijkt  op  een zeer goedkope misleiding  

Op de   bewerkte   -foto
  zijn gewoon de vleugels  " bijgeplakt"( of er  bovenop  geprojecteerd )
waardoor  het dier  plots  over vier handen ( vleugelbeenderen )  
en vier  achterpoten  lijkt   te beschikken  ...
In hoeverre  deze  foto door harun yahya zelf bewerkt is  , of overgenomen van een andere  site heb ik niet  kunnen  achterhalen ....

Overigens  hebben deze  Turkse  uitgevers  later een  kleurfoto gepubliceerd van het  echte fossiel (een  zwart-wit versie   ervan  op andere creationisten-sites is waarschijnlijk gebruikt tijdens de montage -truuk hierboven )


( afkomstig van  http://www.creationism.org/books/TaylorInMindsMen/TaylorIMMflFossilBatM.jpg)

Maar 
*  Zij  die daadwerkelijk   in zulke  grove vervalsingen  blijven   trappen  zijn  uiteraard  reddeloos verloren  voor elke  rede  ...
Dat  het  "onbewerkte "  fossiel niet verschilt van   huidige vleermuis types wordt hier  overtuigend   onderuit gehaald  :

(Ik begin trouwens  te begrijpen  waarom  sommige moslim-scholen het afbeelden van de creaturen  van god  , wel  moeten  verbieden  ... Is de hier tentoongespreide   bedriegerij   misschien een  volkseigen  gebruik in die  landen en stamculturen van het midden oosten   ?  ...)

Zie verder  over -->
Harun Yahya / achtergronden (Tsjok45)
Bericht 5

 
 

©J.kielen
( Jurre ) .....Natuurlijk leken de vroege vleermuizen al sprekend op die van nu, dat komt omdat de Vleermuis  zo'n uniek dier is, en de kunst om te vliegen precies de juiste aanpassingen nodig heeft....
Dat we een dier uit het verleden een vleermuis zouden noemen zou voornamelijk liggen aan het feit of hij kon viegen of niet.
En als hij dat wel kon zou het dezelfde kenmerken (vleugels, lichte botten, enz.) moeten hebben als de hedendaagse vleermuizen

Hier heb ik het ultieme bewijs dat (deze)  vroege   (kleine ) vleermuizen minstens één eigenschap hadden die geen enkele hedendaagse (insektenetende/ Microchiroptera /Vespertilioniformes (ook wel Yangochiroptera) )  Deze  vleermuis heeft. de wijsvingerklauw ( II vinger )

De fruitetende
   vliegende honden (=vleerhonden  behorende  tot  Megachiroptera / Pteropodiformes (ook wel Yinpterochiroptera) hebben die tweede klauw  ook  wel , maar   missen meestal  een " echo-lokatie " inrichting ;   ze hebben  dan ook  grote ogen  ....
Het zicht is bij hen weer een  primaire  zintuigelijke  uitrusting

   

 

icaronycterisfoto.jpgB
ij pijl één staat de duimklauw. Dat is een hele normale klauw die alle insectenetende  vleermuizen(microchiroptera )  hebben.
Tussen de pijlen twee ligt de wijsvingerklauw .( II vinger )
Ik zeg nog maar eens dat  hedendaagse  microchiroptera - soorten dit anatomisch kenmerk  niet bezitten .
.
 


Classificatie

Vleermuizen (orde Chiroptera, ook wel handvleugeligen genoemd) zijn zoogdieren die echt kunnen vliegen (in tegenstelling tot zweven). Hiertoe zijn hun vleugels voorzien van een vlieghuid die tussen de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart zit.

Tot voor kort werden de vleermuizen in twee onderordes ingedeeld: Megachiroptera (grote vleermuizen) en Microchiroptera (kleine vleermuizen). De eerste groep bestaat uit grotere soorten die zich meestal op het gezicht oriënteren en die vaak fruit eten; de vliegende honden behoren hiertoe. De tweede groep bestaat vrijwel alleen uit vleeseters die zonder uitzondering gebruikmaken van echolocatie. Tot deze groep behoren alle andere vleermuizen.

Genetisch onderzoek heeft echter aangetoond dat de families
Rhinolophidae (hoefijzerneuzen), Hipposideridae (bladneuzen van de Oude Wereld), Megadermatidae (grootoorvleermuizen), Craseonycteridae (hommelvleermuis) en Rhinopomatidae (klapneuzen) in feite nauwer verwant zijn aan de Megachiroptera dan aan de andere Microchiroptera.

Daarom worden ze nu vaak samen met de Megachiroptera in de onderorde Pteropodiformes (ook wel Yinpterochiroptera) ingedeeld,
terwijl de overgebleven Microchiroptera de onderorde
Vespertilioniformes (ook wel Yangochiroptera) vormen.
Hieronder ;

een  skelet van een   niet -gedetermineerde   vleermuis   met duim  en   (zeer  kleine = vestigale ? )  wijsvingerklauw ( II vinger )
Let  ook op de relatief   korte staart in vergelijking met de primitievere "vleermuizen " .
( Univ of Bristol )
http://palaeo.gly.bris.ac.uk/Palaeofiles/Fossilgroups/Placent/%20%20FL.html 

Meer over  vleermuis evolutie ---> VLEERMUIZEN

Zie vooral    ook       Bericht 15       over de vondst  van    de  "transitionnal  " Onychonycteris finneyi (2 fossielen tot nu toe )  
waaruit deze teaser:


02/2008 

Paleontologen hebben in Wyoming een voortreffelijk bewaard fossiel van een oervleermuis opgegraven.
Het dier zweefde 52 miljoen jaar geleden door de lucht, maar beschikte nog niet over een echolocatie-systeem.
In de schedel van de oervleermuis ontbreken structuren rondom het oor die door moderne vleermuizen worden aangewend voor echolocatie.
Hieruit concluderen de onderzoekers dat dit fossiel de  overgang (= transitionnal ) vormt tussen vleermuizen en hun voorouders, die nog niet konden vliegen en geen gebruik maakten van ultrasoon geluid.
Een langdurige discussie over de evolutie van de vleermuizen lijkt hiermee beslecht:
de dieren leerden eerst vliegen en ontwikkelden pas daarna het vermogen zich te oriënteren met behulp van echolocatie.
Uit de ledematen en klauwen van het fossiel leiden de onderzoekers af dat de oervleermuis een goede klimmer moet zijn geweest.
In het tijdschrift Nature dopen de onderzoekers het dier dan ook Onychonycteris finney, wat zoveel betekent als ‘grijpende vleermuis’.


Eerste vleermuis vloog doof
(de standaard )

Wat deden vleermuizen het eerst: prooien vangen met behulp van sonar of vliegen?
Sonar, was lange tijd het idee.
Wat had een vleermuis er immers aan te kunnen vliegen als hij geen insecten kon vangen op zijn nachtelijke vlucht? Daarvoor heb je sonar ('echolocatie') nodig:
dan kun je zien met je oren.

Maar de vondst van een skelet van een primitieve oervleermuis laat anders vermoeden. Het dier had vleugels, maar in zijn oor is geen sonarorgaan te zien. Nancy Simmons van het New Yorkse Museum of Natural History suggereert dat vleermuizen eerst leerden vliegen en pas daarna in het donker leerden zien, met sonar.

De vindplaats van het fossiel, de Green Riverformatie in de Amerikaanse staat Wyoming, heeft al eerder interessante fossielen opgeleverd, zoals dat van de Icaronycteris index, dat al veertig jaar wordt beschouwd als het oudst bekende vleermuisfossiel. Aan Icaronycteris' schedel te oordelen, kon hij zijn prooien (insecten) in de lucht localiseren dankzij echolocatie.

Het nu gevonden fossiel uit het vroege eoceen, Onychonycteris finneyi, gaat Icaronycteris vooraf en is misschien een tussenvorm tussen vleermuizen en hun niet-vliegende, niet-sonar gebruikende voorouders.

Aan z'n ledematen te zien, was het dier een flinke klimmer, die wellicht al ondersteboven aan takken hing, zoals hedendaagse vleermuizen doen, meldt Simmons in Nature.

Sluit dit venster

 

En dit is 'm dan: Onychonycteris finneyi, de alleroudste vleermuis tot nu toe.
Van kop tot staart meet-ie ongeveer 15 centimeter.
En dat is best groot voor zo'n vleermuis,
volgens de schrijvers van het artikel in Nature [foto: Royal Ontario Museum, 2008]. 


Onychonycter   is een typische
tussenvorm  die het ontstaan van vleermuizen uit andere dieren zeer
plausibel maakt.

1.- Hij bezit klauwtjes  aan
alle vingers
2.- Hij bezit een lange  staart  en naar vehouding   grote achterste ledematen 
3.- de  vingers  waarop de  handvleugelwas gespannen , zijn klein  in vergelijking met  andere " vleermuizen "


De (fruitetende ) Megachiroptera ( o.a.   vleerhonden ) hebben geen staartwervels en derhalve  geen staart en geen uropatagium (=  gespannen  vlieghuid-stroken  tussen benen en staart )De ( insektenetende ) Microchiroptera hebben wél een staart  en worden o.m. om beide bovenstaande redenen  ,  verondersteld  dichter bij de primitiefste vleermuizen te staan :

De huidige nog levende  kleine  vleermuizen van de f
amilie Nieuw-Zeelandse vleermuizen (Mystacinidae)  ___waarvan enkele soorten  ook op de grond rondscharrelen  ___eten  naast  insekten ook (soms) afgevallen  fruit  en aas , ...en worden  verondersteld de primitiefste  nog levende  (extante ) vertegenwoorigers  te  zijn van de microchiroptera : ze bezitten  ook een grotere  staart   ... 
 

Fossiel van zeer primitieve vleermuis ontdekt

13 februari 2008 

Zo'n 52 miljoen jaar geleden in het Ypresien vloog een zeer primitieve vleermuissoort door de lucht, de Onychonycteris finneyi. Het diertje beschikte over volledig ontwikkelde vleugels, maar miste een belangrijk gereedschap van latere soortgenoten: het vermogen tot echolocatie omdat zijn slakkenhuis van 'normale' afmetingen was, zo staat te lezen in het blad Nature.

Andere bijzonderheden van de 'Finney-klauwvleermuis', zoals de Onychonycteris finneyi letterlijk vertaald heet, zijn dat hij tien klauwen had (de huidige vleermuizen hebben er maar twee) en naar vleermuisbegrippen over zulke lange poten beschikte dat hij vermoedelijk zich op vier poten kan hebben voortbewogen.

Of het vijftien centimer lange diertje (aan de lange kant voor een vleermuis) ter compensatie van het mogelijk gebrek tot echolocatie ook extra grote ogen had om in het donker goed te kunnen zien (vleermuizen zijn nachtdieren), is niet bekend omdat de oogkassen geheel geplet werden aangetroffen.

Volgens onderzoeker Kevin Seymour van het Royal Ontario Museum in Canada is met de vondst de kip-of-ei-discussie ten einde of vleermuizen nu eerst echolocatie of toch eerst vleugels ontwikkelden.

De vondst werd gedaan in 2003 in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Wyoming, in de Green River Formation, waar al eerder fossielen van andere vleermuizen zijn aangetroffen. De vinder is een zekere Bonnie Finney, vandaar dat de vleermuis mede naar deze persoon is vernoemd.

Vleermuizen zijn in grootte de tweede groep zoogdieren, ze komen na de knaagdieren. Ongeveer een vijfde van de zoogdieren behoort tot de vleermuisfamilies.

De Onychonycteris finneyi wordt nu als de meeste primitieve en oudste vleermuisfossiel beschouwd die tot nu is gevonden. Daarvoor was dat de Icaronycteris index, die uit dezelfde tijd stamt maar meer op de huidige vleermuis lijkt omdat deze wel het vermogen tot echolocatie had.

http://www.rom.on.ca/news/releases/public.php?mediakey=jpskoal89l&media=print
Missing link shows bats flew first, developed echolocation later   

"Het fossiel is ongetwijfeld een vleermuis " zegt evolutie- biologe Nancy Simmons van het " American Museum of Natural History /New York" en  hoofdauteur van de studie.
Simmons  en haar mede-auteurs,  rapporteren echter  dat het (3) slakkehuis (cochlea  = het deel van het binnenoor dat de  echo's  detecteert van de hoge frequentie" gilletjes"die de vleermuizen ,uitgerust  met echolocatie ,  slaken ) te klein is , om een  effectieve  "echolocatie" uberhaupt mogelijk te maken  ...
 
De fossiele schedel  mist ook nog   twee andere anatomische  keel en middenoor eigenschappen die de echolocatie bij  extante vleermuizen , noodzakelijk  meebrengt  :   een  grote uitgroei vanuit  het middenoor   loopt verder  in de  keelholte  waar het   een  afgevlakt uiteinde van een lang en  dun  beentje  vormt  ; dat beentje   is  merkbaar  aan de (onder)achterkant van de schedel /maar  is in dit exemplaar veel korter  dan bij exatante soorten  (2)

"Gegeven  het feit dat deze speciale  kenmerken    onderontwikkeld   lijken   :  zijn  wij vrij zeker dat de vondsten   een  vleermuis-soort   suggereert ,  die nog geen (optimaal werkend )  echolatie-systeem bezat
"schreef  Simmons

 

"De ontdekking  is spectaculair " schrijft vleermuis-onderzoeker John Speakman van de Universiteit van Aberdeen, Schotland, in een begeleidend hoofdartikel.
Sommige biologen hebben geopperd  dat de  echolocatie  bij  vleermuizen  evolueerde  als welkome hulp tijdens de jacht op insecten  , en vooraleer het daadwerkelijke  echte  vliegen  werd ontwikkeld   .
Oude vleermuis-fossielen ( zo  rond de   50 miljoen jaar geleden, gedateerd  )  geleken heel erg op  extante  vleermuizen ,
inclusief  het  vergrote slakkehuis noodzakelijk voor  de  echolocatie .

Speakman (en andere onderzoekers)   hebben  er  al sinds de  vroege  jaren  '80 op  gewezen   dat echolocatie heel wat energie vereist.
Dat is  zo  omdat   vleermuizen  veel uitgestote  lucht  uit de longen  nodig hebben  om een ultrasone impuls te kunnen uitzenden  .
De vleugelslag  van  vleermuizen in volle vlucht perst  de ribbenkast en de  longen automatisch  samen 

Speakman speculeert dat de eerste vleermuizen overdag  actief ( net  als de  vleerhonden ) waren ; ze gebruikten hun ogen  om in de lucht vliegende insecten te  localiseren en "springend en fladderend "eruit te plukken :
Maar later opduikende gevederde  concurenten en  predatoren  ( die onstonden nadat de dino's  - 65 mY  , verdwenen waren  ) dwongen hen tot  een  nachtelijke( en vliegende )leefwijze 
Jammer genoeg, kunnen de onderzoekers  de eventuele   grote "nacht"-ogen van dezenu gevonden   fosiele   "overgangs" - vleermuis niet meer  terugvinden   , De oogkassen van het fosiel waren  verpletterd en  niet meer te reconstrueren  uit het overgebleven materiaal

 


   
 

http://nelson.beckman.uiuc.edu/courses/neuroethol/models/bat_echolocation/bat_echolocation.html


De stamboom van de vleermuizen is nog zeer  controversieel 

http://www.uq.edu.au/nuq/jack/consensus.htm
(een goede samenvatting   in   november  1999)

Vier  phylogenetische  hoofdhypotheses op basis  van  moleculaire  stambomen


A. Flying Primates: hypothese
Vleerhonden(macrochiroptera )   en   colugos    delen een zelfde voorouder   en vormen    een  zuster -taxon   van de primaten 
Microchiroptera  zijn  echter  een meer    basale  aftakking  op de stamboom .

B.( is een variant van A)  chiroptera  Diphyly: hypothese
Vleerhonden  en  vleermuizen   delen geen  gemeenschappelijke   vliegende  voorouder (zoals in A),
Megachiroptera  zijn   samen met de  colugo  een  zuster taxon van de primaten 

C. Microchiroptera   Polyphyly: hypothese
Veleermuizen  zijn geen  monophylitische groep  ...
De  vleermuis-soorten  takken   minstens tweemaal  af  van  de  struik die ook tot de vleerhonden  leid ...  

D. Monophyly of bats: hypothese 
Mega- en   micro- chiroptera  delen een  enkele  ( vliegende ) gemeenschappelijke   voorouder
Ze zijn als groep (= chiroptera )het nauwst verwant met de   colugo

(zie over de colugo --> het blog  over VLIEGENDE KATTEN
11-2007  < klik  )


Slide 41(2006) 
 
Dit is een "ge-update "  moleculaire stamboom   van de  belangrijkste   groepen  der  mammalia  ....
althans volgens  de schrijvers  van onderstaand  artikel
(  here is a link to the bat paper. <klik    /   Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.0603797103)

Bat%202.JPG


Eens werden  de  vleermuizen beschouwd als  nauwe  verwanten van de primaten 
Maar zebehoren ( volgens dit artikel ) tot  de  super-order Pegasoferae, ( paarden ,katten en honden  , koeien , walvissen en egels ... )
Binnen deze groep zijn de vleermuizen  verondersteld verre neven  te zijn van(vooral )  de  paardachtigen en de roofdieren   
DNA analyses   suggereren  dat  alleen  katten en  honden  dichter verwant zijn  aan paarden  dan  de  vleermuizen 


14-02-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (2)
31-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
Klik op de afbeelding om de link te volgen

klik opfoto


Bijna een jaar geleden werd het erg  dure maar  desinformatieve , met vervalsingen(1)  en schaamteloos  plagiaat volgestouwde  , 
"The Atlas of Creation" door de creationistische lobby (2)rondgestuurd naar Vlaamse universiteiten en scholen.
Dat gebeurde ook in allerlei andere West-europese landen  en kreeg weerklank in de raadsbesluiten  van de raad van europa 
( zie  mijn blog van   4-10  = Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS )

Eind 2007 waarschuwden professoren van onder meer de VUB en de ULB tegen "de opmars van intelligent design"
(> http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=22)
en eerder al toonde een studie, gepubliceerd in Science, aan dat ongeveer één op de vijf Vlamingen weinig of geen "geloof"  hecht aan Darwins bevindingen.

In 1992 geloofde 15 procent van de Belgen niet dat de mens afstamt van de aap. Vandaag( augustus  2006  ) is dat 21 procent. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in 34 landen dat vandaag in Science verschijnt.
 ) "De afwijzing van de idee dat de mens een naakte aap is, is het sterkst in Amerika, waar twee op de vijf de evolutieleer niet aanvaarden, en in Turkije, waar de helft Darwins theorie verwerpt", zegt professor Miller, auteur van de studie.
"Dat planten en dieren zijn geëvolueerd volgens Darwins leer, daar hebben mensen weinig moeite mee", zegt Miller. "
Maar als het om zichzelf gaat, dan ligt het veel gevoeliger."
Niet alleen de groep tegenstanders van de evolutieleer is gegroeid, maar ook de groep voorstanders: zeven op de tien Belgen geloofden in 1992 in de naakte aap; nu is dat 74 procent. Professor Johan Braeckman, filosoof aan de UGent:
"Er is een polarisatie merkbaar. Er zijn minder twijfelaars en meer mensen met een uitgesproken mening."
Ook in België zien we dat. Het aantal mensen dat de evolutie verwerpt, steeg van 15 naar 21 procent en het aantal voorstanders steeg tegelijkertijd van 70 naar 74 procent. "Die polarisatie is mogelijk een gevolg van de discussie over intelligent design: het idee dat een intelligentie verantwoordelijk is voor de schepping van de wereld zoals wij die kennen."
(bron: demorgen.be)
De UGent geeft filosoof Johan Braeckman een budget van 200.000 euro om de evolutietheorie  in Vlaanderen te verdedigen.
Het initiatief is een van de acht projecten 'Wetenschap en maatschappij'.
Daarmee geeft de Gentse universiteit geld aan 'projecten die op wetenschappelijke leest zijn geschoeid en een brede maatschappelijke inslag hebben'.
'Het zijn projecten die niet genoeg onderzoeksactiviteiten hebben om via de normale kanalen gefinancierd te worden', aldus rector Paul Van Cauwenberge.
 'Maar door hun communicatieluik zijn ze wel aantrekkelijk voor een groot publiek, en dus hebben ze een grote maatschappelijke waarde.'Professor Braeckman  moet de Vlamingen " behoeden " voor de desinformatie  van   het creationisme en intelligent design.
( die  vooral  op  internet wordt "gesampled"  )
Dat is niets te vroeg
  ; te oordelen naar de reacties  die nu al her  en  der verschijnen  en waarbij Braeckman  al wordt  afgeschilderd als een "ultra" (4)

"Aan Newton of Einstein twijfelt niemand,"
zegt   filosoof  prof .Johan  Braeckman,
"maar over de evolutietheorie, die nochtans een van de sterkste wetenschappelijke theorieën is die er bestaan,
heerst wél onzekerheid.
Waarom? Wel, Einstein is op ons van betrekking als we met een snelheid van 250.000 kilometer per seconde door de ruimte vliegen, maar dat gebeurt nu eenmaal niet zo vaak. De evolutieleer daarentegen zegt iets over onszelf als mens. Het is wetenschap maar ook zingeving."

En eraan twijfelen heeft dan ook gevolgen.
 "Mensen bouwen hun wereldvisie voor een stuk op het al dan niet geloven in Darwin. Velen zeggen: laat naast de evolutieleer ook ruimte voor andere visies. Vertel leerlingen over Darwin maar ook over intelligent design. Het is niet omdat wetenschap objectief is dat je alle meningen aan bod moet laten komen. Negationisten ontkennen de Holocaust, maar moeten we daar ruimte voor maken in de leerboeken?"

Op dit moment zou het creationisme nog geen voet aan de grond hebben in Vlaamse scholen.
Tenzij in instellingen met een religieuze inslag zoals de joods-orthodoxe of evangelische scholen. (= scholen met de bijbel)

"Het komt natuurlijk aan bod in een doorsnee klas",
zegt Braeckman,
"maar dan eerder in de zin dat de evolutieleer opgenomen is in de eindtermen biologie en dat er dan in elke klas wel iemand is die dat in twijfel trekt. Zeker allochtone leerlingen hechten weinig waarde aan Darwin.
Ik kan alleen maar hopen dat leerkrachten daar op een verstandige manier mee omgaan."

Een Reactie van een ( anonieme ) leerkracht op canvas-uitzending Terzake van 30/01 met Johan Braeckman ;

” ….ik ben een leerkracht en een ouder zet me onder druk op een bepaalde manier om het evolutionisme niet meer in de les te vermelden en geen invloed uit te oefenen ….
Chantage en heksenjacht is al lang bezig beste journalisten en u merkt het niet eens
Ik mag niet spreken
Het mes zit in mijn rug
Men zou beter eens een onderzoek doen naar de invloeden van fundamentalisme op het onderwijs…”


Geen evolutietheorie voor de moslims  <klik 
                     

( Teaser )
“Toen de evolutietheorie bedacht werd, was de wetenschap nog niet zo ver gevorderd als vandaag.”

De Antwerpse imam Taouil Nordine  draait de redenering gewoon om.
Volgens hem
.....kon Charles Darwin de waarheid niet helemaal doorgronden, omdat hij nog niet beschikte over de actuele wetenschappelijke kennis.
.....oh jee (Tsjok45)

Op deze  blogs    het  VIDEO fragment van de  uitzending " de zevende dag"  met  J. Braeckman en Taouil Nordine

http://geblogselte.blogspot.com/2008/02/religie-het-blijft-aandoenlijk.html
http://www.godvoordommen.nl/2008/02/07/iman-taouil-nordine-versus-wetenschapsfilosoof-johan-braeckman/


Uitspraken van de Iman  tijdens dat  "debat " ; 

-het is onmogelijk dat de evolutie zich in etappen heeft gevormd, dat is voor ons onaanvaardbaar
-God heeft ons geschapen door klei, en heeft in die klei het leven ingeblazen
-dat is bedrog. De mens stamt niet voort uit de apen, de mens is een unieke creatie van God.
-een katholiek die in de evolutietheorie gelooft is een hypokriet
-dat het onmogelijk is dat DNA zou veranderen
(=  Geen  ’spontane’ mutaties, en aldus ook  evolutie onmogelijk ). Tiens, wat is kanker dan?

‘Kijk’, zei Johan Braeckman, ‘er is een ernstig probleem.’ 
En toen ie aan de imam vroeg of die zich kon voorstellen dat wetenschap en Koran in conflict konden komen antwoordde die laatste duidelijk : eerst de koran, dan de wetenschap. Of liever,
de Koran, dat IS de wetenschap.reactie van  een scholier;
.....
Ik zag gisteren( op terzake : wat  werd  herhaald  op  het  eerste deel van  het vermelde videofragment)
hoe het er aan toeging   in een Vlaamse middelbare schoolklas.
Redelijk onthutsend om de halve klas de evolutietheorie glashard te zien afwijzen, al hadden ze dan geen idee waarover die ging.
De biologielerares stond er half lachend, half verdrietig bij.


Stond daar in een reportage een juf voor een allochtone leerlingenschare uit te leggen waarom ons staartbeentje staart-beentje heet.
Hoongelach bij haar leerlingen. Dat onze voorlopers een staart hadden, die gedachte alleen vonden de moslimleerlingen beledigend.
Ik vond die 200.000 euro plots niet meer zo belachelijk

Wat doet het onderwijs, het beleid hieraan?
 De wetenschappers zelf zijn veel te veel met hun eigen ding bezig ipv hetgeen men weet te vertalen in begrijpelijke taal voor de gewone mensen.

En om toch maar een nuance te leggen: het is niet alleen een probleem van de islam!
In de VS oa. loopt er een president rond die ook  dergelijke dingen au serieux neemt.
Er wordt momenteel op zo’n creationist gestemd langs republikeinse zijde.


(De Standaard  04 02 2008)
De imam verdedigde het standpunt dat de mens is geschapen door Allah en dat Adam en Eva hebben bestaan,
'aangezien dit zo in de Koran en Bijbel staat'.
De Gentse filosoof was niet verrast door dit standpunt, zei hij gisteren telefonisch aan de redactie.
Maar het blijven
'schokkende uitspraken die we met argumenten moeten weerleggen'.

'Ik volg de opvattingen van de moslimgemeenschap in dit land over de evolutieleer toch al twintig jaar, en ik stel een radicalisering vast', zegt Braeckman.
 'Als je al je wetenschappelijke inzichten uit de Koran haalt, en de wetenschappelijke theorieën die niet met de Koran stroken, als foutief bestempelt, is dat ronduit problematisch. Dit is een ernstige vorm van creationisme. Het is wetenschappelijk analfabetisme, ik heb daar geen andere woorden voor.'

'Imam Taouil is bovendien een man met invloed en gezag in de moslimgemeenschap. Jongeren kijken naar hem op. Uit een onderzoek dat wij hebben verricht, blijkt dat negen moslims op de tien geloven in die creationistische denkbeelden. Imam Taouil wordt dan nog tot de meer progressieven in de islamwereld gerekend. Je kunt je voorstellen wat dit over de anderen zegt.'

Volgens Braeckman bemoeilijkt dit islamcreationisme de integratie van allochtonen en marginaliseert de moslimgemeenschap zich op deze manier.

'Vergelijk het met het katholicisme uit de jaren vijftig, zestig. Veel katholieken geloofden toen ook nog in het scheppingsverhaal, maar gaandeweg zijn hun ideeën geëvolueerd. De verhalen in de Bijbel worden vandaag door de meesten niet meer letterlijk genomen. Het gaat om beeldspraak.'

Dezelfde evolutie zou de islam moeten doormaken, vindt de Gentse filosoof.
'Men heeft toch de mond vol van een moderne versie van de islam? De imam en andere gezaghebbende moslimfiguren dragen hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Ik ben geen moslim. Naar mij zullen die moslimjongeren niet luisteren, maar naar hen wel.'

Jonge moslims die de Koran letterlijk nemen, kunnen volgens Braeckman moeilijk een universitair diploma in bijvoorbeeld Biologie of Geneeskunde behalen.
'Die studenten komen in een schizofrene situatie terecht. Docenten kunnen een student die op het examen creationistische ideeën verdedigt, toch niet laten slagen?'

'Hoe kan je met dergelijke standpunten aan wetenschappelijk onderzoek doen, waar de methode er precies in bestaat om alles ter discussie te stellen en te vertrekken van hypothesen, niet van zekerheden?'
Braeckman zegt dat hij het islamcreationisme blijft bestrijden.
 'Ik probeer dat niet op een agressieve of beledigende manier te doen, maar rustig en overtuigd.'

 

Reacties   uit   Blogland ;

http://forum.politics.be/showthread.php?p=3239091

Jammer en reden tot ernstige bezorgdheid.

Onze samenleving zit  met een probleem :het moslim creationisme zoals vertolkt door deze iman met het leuke hoedje :
” het is het verwerpen van een hele wetenschappelijke basis en de fundamentele wetenschappelijke principes”zei  braeckman

Wat Johan Braeckman  ook al zei is dat het meer gaat over de wetenschappelijk methode.
De enige methode die ons de fundamenten geeft om op verder te bouwen en stellingen  onderzoek  en nieuwe ontdekkingen   te produceren
die we kunnen beschouwen als(voorlopig beste benadering )v.d 'waarheid'.
Religies staan hier haaks op
In dat debat in de 7de dag had Braeckman  al snel door dat er geen zinnig woord uit de imam te krijgen viel en het onmogelijk was om er discussie mee te voeren.
Het is erg gesteld.en zelfs walgelijk( volgens sommigen )  

De Iman reed zich hopeloos vast in zijn argumentatie en probeerde ons wanhopig te overtuigen dat vele gerespecteerde wetenschappers twijfelen aan de evolutietheorie.
Toen hem om namen gevraagd werd en hij kwam opdraven met slechts  één of andere geflipte binnenhuisarchitect(onmiddelijk ontmaskerd door Brackman trouwens ) ging zijn laatste beetje geloofwaardigheid,___ leuk hoedje of niet,____ finaal de deur uit...

Wanneer de imam zich niet meer kon verdedigen, haalde hij er gauw racisme bij. Dat werkt altijd, natuurlijk. Darwin zou volgens hem het “witte ras” (wat dat ook moge zijn) superieur gevonden hebben aan “lagere rassen”, die dierlijke trekjes zouden hebben.
Uiteindelijk was zijn ultieme argument dat het voor hem moreel niet kon dat mensen enige verwantschap met dieren zouden hebben.

 Het ergste is nog dat die iman  niet meer door heeft dat hij zichzelf constant tegenspreekt
( Bijvoorbeeld  :  Iman   NT  blijft   toch telkens zeggen dat hij niet alles zomaar blindelings gelooft...terwijl dat toch juist precies is wat hij wel doet met de Koran. )


Men weet  toch  al langer ( veronderstelik ) dan vandaag,  dat de meeste moslims fundamentalistisch denken, in de zin van de koran letterlijk interpreteren en wetenschappelijke kennis die daartegen ingaat niet aanvaarden of verdraaien.?

De onverdraagzaamheid van de islamitische ideologie droop er overigens weer met bakken van af.

*Wat die imam in de 7de Dag (passende uitzending eigenlijk) zei is natuurlijk klinkklare onzin, maar zijn kritiek dat de christenen die niet in Adam en Eva geloven eigenlijk niet geloven geeft wel genoeg  stof tot nadenken vind ik.
Deze  Antwerpse moslim imman veroordeele in  feite  ook  katolieken die de evolutie-theorie aanvaarden
(Ik vond het  daarom ook   spijtig dat alleen een imam was uitgenodigd en geen vertegenwoordiger van de katholieke kerk )
Moslims hebben geen keuze : wie niet in het scheppingsverhaal gelooft en dat als enige waarheid aanvaardt is een ongelovige
( dus ook de christelijke theitische evolutionisten ) .
En  we  weten ondertussen  allemaal wat "ongelovigen " in de islamwereld betekent.

 

Uiteraard  geeft de  evolutietheorie niet alle antwoorden en op sommige punten is ze ronduit problematisch.
Maar.... dat maakt ze daarom in de gegeven omstandigheden niet minder krachtig.
Immers,
een theorie is beter dan geen theorie; en een theorie die ons kan helpen zicht te krijgen op die immense berg aan wetenschappelijk materiaal
Zet de
evolutietheorie tegenover de fabeltjes van de creationisten en je begrijpt meteen wat ik bedoel.
Uiteindelijk gaan creationisten zelfs het licht van de zon negeren om toch maar vast te kunnen houden aan hun onzinnige geloof.

Ja, er bestaat zoiets als 'onzinnig' geloof; het geloof in zaken die haaks staan op de waarneembare werkelijkheid is onzinnig.
Onzinnig en zelfs gevaarlijk op meer dan één vlak.

Waar mij reeds werd bijgebracht dat je de Bijbel niet moet willen lezen als een wetenschappelijk traktaat,merk ik dat de islam daar in tal van strekkingen nog niet aan toe is.
Dat verontrust, want uiteindelijk werpt het onvermogen om een 'onzinnig geloof' los te laten een gigantische hypotheek op de mogelijkheden om zich als mens ten volle te kunnen onplooien in een samenleving die ontzettend veeleisend (want gesofisticeerd) is.

Ja , Moslims  verminderen daadwerkelijk  de  slaagkansen  van hun studenten ( ondanks de verraste frons/(of ergenis ?),  die verscheen op het gezicht van de iman )
Probleem is wel dat het overgrote deel van de allochtone jongeren hier niet echt onder de noemer van  verder  studerende jongeren vallen...
Waarschijnlijk niet voor niets dat ze op de 7de dag zeiden dat 80 tot 90% van die jongeren geloven wat de imam hun wijs maakt en de wetenschap verwerpt.

Als het christendom -weze het met de nodige schaafwonden- de twintigste eeuw is doorgekomen in West-Europa, dan is het wel dankzij het feit dat de kerken hier de nodige afstand genomen hebben van 'onzinnigheid'.

 

http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=19105&sid=0fd7a8089b87bde8bb50760c695fcb8b
Na de zevende dag.

Jawadde!
Dank u imam dat u mij duidelijkheid hebt verschaft voor wat betreft de voor 80% van de moslims geldige versie van de evolutietheorie.
Tussen haakjes: en wat vertelt u meer in de moskee, imam ?
'k Hoop dat onze veiligheidsdiensten ondertussen al goed (kunnen) meeluisteren.
Geef maar uw rekeningnr Johan. '
k Heb maar 10 euro maar ik zal eventjes bidden tot God, Allah dat hij er 20 euro van maakt.http://frankyvanherreweghe.wordpress.com/2008/02/04/johan-braeckman-vs-taouil-nordine/

Drie zaken zijn toch wel zeer markant
.

1. De imam roept de mens op om dé waarheid te gaan zoeken, ‘én’ zo spreekt hij: ‘de waarheid  klopt altijd met het woord van god’.  Hierbij kon het debat dus eigenlijk al stoppen. 
Boeken toe dus. (over de relatie: religieus denken- dé waarheid - wetenschap gaf ik kort mijn menig
hier op deze blog).

2. Johan Braeckman haalt duidelijk aan dat vanzodra nieuwe, krachtige wetenschappelijke bewijzen zijn die de evolutietheorie omverwerpen, de wetenschap deze ansich absoluut moet (en zal) erkennen.

3. Op het einde, net zoals een goede thriller, komt de échte aap uit de mouw, en haalt de imam zélf de reden aan waarom gelovige mensen (senso stricto creationisten) zo een immens probleem hebben met de evolutietheorie: het maakt brandhout van de goddelijke status van de mens -”met waardevolle eigenschappen”- op aarde…(instinct, ethiek e.d.).

De Turkse creationist Harun Yahya - die beweert dat de holocaust niet heeft bestaan én die ’wetenschappelijke bewijs’ heeft dat de evolutietheorie vals is,  krijgt meteen een ferme veeg uit de pan.

Verdere info en enkele reflecties over het debat vind je op de blog van Johan Braeckman zelf.Dat er actie nodig is tegen de antidarwinisten meent ook Leuvens historicus Raf De Bont,

"In de wetenschappelijke wereld krijgen de creationisten amper voet aan de grond", aldus De Bont.
 
"Biologen lachen ermee. Maar de creationisten richten zich ook op het brede publiek en daar vinden ze wél gehoor. Ze zijn dan ook zeer goed gefinancierd. In de Verenigde Staten hebben ze bijvoorbeeld erg mooie musea geopend. Tegen al dat zieltjes winnen in is het niet slecht dat er nu ook wat geld naar de promotie van de evolutieleer gaat. Het is immers nooit goed als mensen in pseudowetenschap geloven."


Opmerking ;.....
Ikzelf  verwacht binnenkort erg veel diskussie en  vuurwerk  ( en  ook  misschien   bemoeienissen  van hollandse   desinformatie spuiende  , internet en media creationisten met  academische titels   ) vooral ook omdat  Johan Braeckman ook in Nederland (UVA )  goed bekend is  ....  (5)


Ook de  Amerikaanse wetenschappelijke gemeenschap lanceerde  bij de start van het nieuwe jaar een offensief om de evolutieleer sterker in het onderwijs te verankeren, Natuurlijk  dreigt zij daardoor voorstanders van creationisme tegen zich in het harnas te jagen. (het DI begon  al direct met een discrediterings-campagne  )

(zie--->NAS / IM Document 2008 (2)
NAS / IM Document 2008 ( 1) )

De Nationale Academie voor Wetenschappen en het Instituut voor Geneeskunde publiceerden het boek
Wetenschap, evolutie en creationisme’
waarin volgens Ralph Cicerone, voorzitter van de academie, "concrete en coherente voorbeelden worden aangereikt ter ondersteuning van de evolutieleer. "
              Tegelijk is het boek ongenadig voor het creationisme, in het bijzonder de theorie van het intelligente design, en onderstreept het
dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat ter ondersteuning van deze zogenaamde  "theorie".
‘Wetenschap, evolutie en creationisme’ bevat ook getuigenissen van vooraanstaande gelovige wetenschappers, kerkelijke verantwoordelijken en religieuze groepen die duidelijk maken dat er geen tegenspraak bestaat tussen geloof en wetenschap.
Zij pleiten ervoor de evolutieleer verplicht te onderwijzen in het wetenschapsonderwijs.(3)

voornaamste bronnen  :  Demorgen  / DeStandaard
(januari & februari  2008)


LINKS  :
http://sandervdm.blogspot.com/2008/01/braeckman-en-de-evolutieleer.html
(citaat)
" .....Een spook waart door de wereld - het spook van het creationisme. ...
Hopelijk is dit binnen enkele jaren (op bepaalde punten) werkelijkheid :
.....Alle machten van het rationele denken hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden, de president en de burger, Barroso en Verhofstadt, linkse radicalen en rechtse knokploegen......"
Lyrisch en voorwaar niet 100% koosjer, maar toch... 

Gentse prof krijgt 200.000 euro om evolutieleer te redden

*   Gratis te downloaden boek van
Braeckman, Johan, Darwins moordbekentenis
  <klik
kan  gratis  worden gedownload als pdf-bestand, onder de voorwaarde dat dit uitsluitend voor eigen gebruik geschiedt en dat de bestanden niet worden doorgemaild, gekopieerd of verhandeld  .....
http://www.nieuwezijds.nl/page.php?id=2

*Boekbespreking - Darwins Moordbekentenis van Johan Braeckman - Geerdt Magiels
*Misverstanden rond de evolutietheorie. Interview Prof. Johan Braeckman.

31-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (3)
24-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens

Henan schedel : Xuchang Mens    


In midden -China is in december 2007  een mensenschedel gevonden die  80.000 a  100.000 jaar  oud is  (1)
_____Dat is  een scharnierperiode die al  lang een fossiel hiaat vormde  voor   de paleo-antropologische  geschiedenis van china  en ( in het bijzonder )de (veronderstelde )  afstammingsgeschiedenis van de  chinese mens .


De archeologen noemen de vondst zeer belangrijk.
"Het is de grootste ontdekking in China na de Peking Man (van chou- kou -tien )  fossielen gevonden  begin vorige eeuwen zal licht werpen op  deze   kritische periode van de menselijke evolutie,"  zei  Shan Jixiang, directeur van de State Administration of Cultural Heritage

De vondst dateerd uit "  een cruciale periode in de menselijke evolutionaire geschiedenis, waar we bijna niets over weten .
Alles uit deze periode kan  van groot belang zijn ,
" zei Dennis Etler, een palaeoanthropoloog  van het californische  Cabrillo College 
"de  aankondiging  van deze vondst  klinkt als een belangrijke doorbraak."

De schedel is bijna compleet  en  bestaat   uit zestien stukken, en   werd gevonden in Xuchang na twee jaar archeologisch onderzoek. (1)
De schedel  heeft uitstekende wenkbrauwbogen   en een klein (wijkend ) voorhoofd.
De vondsten zouden  ook  toelaten  een zeldzaam fossiel "membraan " te bestuderen dat ,naar de  archeologen hopen,  belangrijke details over het zenuwstelsel van deze  china-  mensen uit dat  tijdperk  zou  kunnen  onthullen 

Is  dit  membraan mogelijk  wat overb lijft  van  het omhulsel  van   de  " dura mater, "de taaie buitenlaag  die de hersenen omringt ? 
Zelfs met  de  aanwezigheid  van de  "dura mater" , is het erg   moeilijk om  de  zenuw-bedradingen  te  vinden____  laat staan  op  een "Paleolithisch  fossiel " .
Men kan  echter   de groeven en gyri (en    het  algemene  gyrificatie en sulcus patroon  van de hersenen  )waarschijnlijk  gemakkelijker  vinden, Patronen  die in de vergelijkende studies  met  ( verschillende variante )  archaïsche  Homo  hersenen(=  endocasten bijvoorbeeld ) nuttig kunnen  zijn.
De schedel fragmenten zijn nu op de Chinese  Academie van Wetenschappen in Peking, waar zij zullen worden gereconstrueerd en geanalyseerd.
Vooral   het   endocraniale volume /  de geschatte   schedelinhoud-grote   (waar over  , voor zover ik weet  nog niets is  meegedeeld of   is   terug te  vinden )  is  cruciaal
Als er sprake is van enige resterende organische materiaal ;  dan wordt waarschijnlijk een  DNA-analyse mogelijk.
Niet- chinese  wetenschappers menen   dat het potentieel van de   vondst  enorm  groot  is .
Maar men moet wel wachten tot de resultaten van wetenschappelijke studies  van deze vondst  zijn  gepubliceerd ...
De huidige hoera stemming in ( chinese) kranten  is  duidelijk voorbarig , en tot nu toe is slechts de vondst officieel bekend gemaakt  ...(3) 

De schedel  wordt nu al   in verband gebracht  met  het zeer omstreden academische debat over de vraag of de meerderheid van China's inheemse bevolking,afstammelingen van Afrikaanse migranten  zouden zijn of niet 
M.a.w. of de  moderne chinezen  rechtstreeks zijn ontwikkeld uit de sinantropus /erectus ( of vanuit een andere  )  groep
of  vanuit uit africa afskomstige homo sapiens  ....
(het  aloude out of africa /Multiregional theorie  debat ;in het bijzonder  wat betreft  de huidige   homo sapiens populaties   in het verre oosten      )

Het gebeurt zelden dat zo'n oude schedel bijna intact wordt gevonden.
Archeoloog Li Zhanyang verwacht dat er nog meer "belangrijke ontdekkingen zullen worden gedaan" op de opgravingsite(s)  in Henan.

 

 

(1)
De schedel  werd in de vrieskou opgegraven vlak voordat de archeologen op  nieuwjaarsverlof  vertrokken
De Xuchang site( in de provincie Henan)  werd  van  belang   midden 60-tiger  jaren ,  toen dorpelingen oude werktuigen ontdekten  , bij het omspitten  van nieuwe percelen
landbouwgrond  . Maar het is  slechts twee jaar geleden, en   nadat in het voorjaar 2006  de  grond was opgedroogd, dat het  "State Administration of Cultural Heritage "
begon  te  graven in het gebied .
ER zijn  duizenden dierlijke fossielen   en  artefacten  gevonden   door het  17-koppig team 

De  menselijke  schedel fragmenten  werden gevonden op vijf meter diepte vlakbij de  geologische aanwijzingen   voor de  toenmalige aanwezigheid  van een kalkrijk riviertje


(2)
*De meeste palaeoanthropologen  zijn aanhangers van de hypothese   dat  alle moderne Homo sapiens-"rassen "  afstammen van  Afrikaanse homosapiens  ouders 
*Een andere strekking gaat ervan uit dat er sprake was van aanzienlijke vermenging  in Europa (en elders)  met de neanderthaler.
*Sommige Chinese wetenschappers maken een sterkere koppeling met  de  Peking mens  en beweren dat  er  meer regionale continuïteit  is dan  de  westerse wetenschappers geloven.(3)

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/23/content_6413831.htm

Vorige chinese  fossiele  homo vondsten    


* vijf  Peking Man    exemplaren  in Beijing (- 200,000 tot 700,000 y).
Lantian Man    Yuanmou Man    
Chinese Scientists Conclude Wushan Man Is Oldest Human Fossil In China


een  Jinniushan Man  specimen  in Liaoning (-  150,000 Y).vertoont   een mozaiek van homo sapiens en erectus  eigenschappen ....

   

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/jinniush.html
http://www.chinaculture.org/gb/en_artqa/2003-09/24/content_39049.htm


Tianyuan man
  ( ontdekt  2003)   - 42,000–39,000
Early modern human from Tianyuan Cave, Zhoukoudian, China
http://www.pnas.org/cgi/reprint/104/16/6573
Drie specimen van de   Upper Cave Man,(= Shandingdong man  )  also in Beijing (about 18,000 years).http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/UpperCave.html


zie verder ook     Prehistorie in Chinahttp://news.yahoo.com/s/afp/20080123/wl_asia_afp/chinaarchaeologyscience
http://anthropology.net/2008/01/22/100000-year-old-human-skull-found-in-henan-china/
http://www.guardian.co.uk/china/story/0,,2245579,00.html?gusrc=rss&feed=net

24-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
(2) 

VI    Gemeenschappelijk afstamming (1)

Er  bestaan  gemeenschappelijk structuren en  gelijkaardig gedrag bij  vele soorten.(2)
Een mens  schrijft, een koe loopt , een walvis zwemt , en een vleermuis en vogels vliegen   met behulp  van  structuren die van beenderen worden gebouwd  en  die in details weliswaar  van  elkaar verschillen maar ook opmerkelijk veel gelijkenissen vertonen  .

Wanneer de  structuren  van  fossielen  van verschillende geologische  ouderdom  worden vergeleken , wordt het duidelijk dat een voorouderlijke stamsoort tot een serie van opvolgersoorten( met bijvoorbeeld dezelfde basispatronen  van   de  ledemaatsbeenderen ) kon  leidden.

*
Zoals  onderzoek en   ontdekkingen    herhaaldelijk hebben aangetoond, kan men  de evolutielijnen   van  om het even welke twee extante soorten,  teruggevoeren  tot op het punt  waar  de twee  verschillende afstammingslijnen lijnen elkaar  in een gemeenschappelijke voorvadergroep (= Common Ancestor )snijden.
*
Het fossiel archief , het  DNA en moleculair onderzoek , het morfologisch bewijsmateriaal  voor gemeenschappelijke afstamming van  voorouders van  de  soorten  en andere bevindingen  voegen   materiaal toe aan  de waarschijnlijkheid van  evolutie door natuurlijke selectie als de  beste naturalistische  verklaring  der overeenkomsten en  illustreren overweldigend  de( antecedenteele) evolutiepadenen gevolgde  routes   die  het aardse leven bewandelde  terwijl het zich  diversifieerde in de geologische tijd  .

De beenderen in  de   voorarmen   van landbewonende  en sommige  gewervelde waterdieren zijn  opmerkelijk gelijkaardig omdat zij allen uit de  voorste delen van de ledematen  van een gemeenschappelijke voorvader zijn  geëvolueerd.


 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/images_pamphlets/sharkdolphin2.jpg

De leefomgeving ( het leefmillieu )  legt een  optimaliserende richting aan de  evolutieve ontwikkeling op.
Hoewel  dolfijnen dichter verwant  zijn met de  mens  dan  de  haaien, hebben zij de  gestroomlijnde  torpedo vorm ontwikkeld 
Die lichaamsvorm   is  optimaal  voor snelle , wendbare en slimme( = haaien zijn ook veel intelligenter dan vroeger werd gedacht )  zeedieren :
de  menselijk  ontworpen  duikboten   hebben die vorm  trouwens ook
(1)

zie ook 
Convergente evolutie


VII     Creationisme  hoort niet in de wetenschaps-klas  thuis    
 
Sommige mensen betwisten   dat de  bio-diversiteit  door middel  van  natuurlijke processen  ontstond/evolueerde.
Zij bepleiten het  opnemen  van  IntelligentDesign ( en creationisme)  in het   het leerplan van het  wetenschapsonderwijs  , naast de   biologische evolutie wetenschap  ( door  hen steeds weer  opgevoerd als  "Darwinisme" precies alsof er geen andere  theorieeen zouden  zijn die andere  evolutiemechanismen  opvoeren (3) ) , wordt toegevoegd.

Maar creationisme( en ID ) is geen wetenschap.
De argumenten van Creationisten  zijn gebaseerd op "geloven"   in  een entiteit buiten ( of boven )de natuurlijke wereld.
De (natuur)wetenschap kan echter   alleen   natuurlijk voorkomende fenomenen  onderzoeken.(4)

In feite, worden de vele "vragen"   over evolutie ,   die door creationisten  worden  opgeworpen (om rethorische  en apologetische redenen  ).... gemakkelijk beantwoord door beschikbare en het  reeds ge-accumuleerde   wetenschappelijk bewijsmateriaal.
(5 )

Bijvoorbeeld --  betwisten  Creationisten  de  geldigheid   van de  evo-theorie   omdat ( volgens hen ) de  hiaten in het fossiele archief  duiden op het totaal ontbreken van "overgansvormen " tussen twee verwante soorten  die  tot hiertoe  nog steeds onontdekt zijn( de bekende  leugen :er zijn geen " missing links" gevonden   ) 
Maar er is  reeds   een  groot  aantal " transitionnals " bekend  en  nieuwe dergelijke vertegenwoordigers   van    antecendenteele  verwantschaps-schakels tussen groepen ( = Taxons )  organismen    blijken steeds weer  fossiel te worden gevonden.

Maar zelfs  zonder daadwerkelijke fossielen in  de   hand, kunnen de wetenschappers allerlei  moderne technieken gebruiken( net zoals  forensische wetenschapper  dat  ook  doen) uit de  moleculaire biologie en genetica  die samen met  principes  afgeleid  uit  waargenomen  evolutie-in -actie  om  de  morfologieen   van extincte (en extante ) levensvormen  te voorspellen ;    in het bijzonder  waar (=  in welke geologische formaties/in welke biotopen  )en met  welke ( noodzakelijke morfologieen   en) anatomische  eigenschappen  , de 
op te graven  fossielen ( of te ontdekken nieuwe soorten )mogen worden verwacht ( 6)

ID 

W.I.E.Sommige creationists beweren dat bepaalde eigenschappen van levende wezens te complex in een steken om door natuurlijke processen te  zijn onstaan /geëvolueerd .
ID-oten  beweren dat de structuren zoals het bacterieel Flagellum ( het  moleculair  nano  zweepstaart  buitenboordmotortje van een bacterie) , het menselijke oog, de  bloedstollingscascade of het immuum systeem , "irreducibly complex" (=onherleidbaar) zijn : kompleet  en intact door een "intelligente ontwerper speciaal   moeten tot stand  gebracht  zijn."

Maar biologen hebben ontdekt dat
-de  voorouderlijke antecedenten van de  componenten van het huidige flagellum  geheel eigen  functies hadden  .
-Ook de tussenstappen zijn gevonden .
-Beide voormelde wetenchappelijk  onderbouwde   demonstraties  en bevindingen  steunen het idee dat het flagellum vanuit  bestaande structuren evolueerde.

Ook, het ID creationistische argument ____dat dergelijke eigenschappen "moeten" ontworpen  zijn ____ is  gebaseerd op het  vooroordeel afkomstig  van het dogma van een  Schepper, terwijl de wetenschappelijke positie wordt gebaseerd op verbeterbare , waarneembare , herhaalbare  en controleerbare feiten en testbare verklaringen en voorspellingenW.I.E.Classic creationists
" scientific"  creationism

Sommige( Yec) creationisten beweren ,  gebaseerd op  hun   heilige schriften  ,  dat de Aarde voor de diversiteit van het leven niet oud genoeg is om door evolutie te zijn onstaan  .
Maar toch hebben de  relatieve  en  absolute  metingen( gebaseerd op scheikunde en fysica, in het  bijzonder het isotopen onderzoek en het radioactief verval) gebruikelijk in de de geologie, gegevens vanuit  de astronomie, en andere gebieden...... herhaaldelijk de oude leeftijd van de Aarde (ongeveer 4,5 miljard jaar) bevestigd.
 
Omdat de wetenschap geen enkel aanknopingspunt  heeft om de(bovenantuurlijke ) beweringen van  de  creationists goed te keuren of te weerleggen door ( ook door  de creationisten aanvaarde )uitslagen van  empirische toetsingen   , kunnen   de creationistische  sektarische  geloven   NIET  in het wetenschapsonderwijs  naast  de evolutiewetenschappen worden gedoceerd als serieus
"wetenschappelijk"  alternatief  (of zelfs vervanger zoals de meest radicale fundies eigenlijk  willen  ).

Het onderwijzen van niet wetenschappelijke concepten in het  wetenschapscurriculum   kan en zal   slechts studenten in verwarring brengen   over de processen, de aard, en de grenzen van de (natuur)wetenschap .
VIII     wetenschap  en religie zijn twee  verschillende manieren om   enig  ( voorlopig)begrip   over   de  wereld  te  verwerven
 
Wetenschap en  religie  hebben het allebie  over een  verschillend  perspektief  in de menselijke  ervaring (7)
Veel  wetenschappers hebben  geschreven over  de versterking ( eerder dan een verzwakking )   van   hun geloof ten  gevolge van hun  studies   van de biologische evolutie (8)
Veel gelovigen en godsdiensten van diverse  strekking aanvaarden de evolutietheorie en wetenschappên(9) .

Het  onderwijssysteem  en de maatschappij  zijn het best gediend  door het onderwijs in de wetenschap ___ en  niet in de   religie ____tijdens  de wetenschapslessen 


 IX  Geneeskunde en  Evolutie  in Actie 

Eind 2002, kregen  honderden mensen in China te maken met een  ersnstige  vorm van longontsteking die door een onbekende besmettelijke  oorzaak werd verwekt  .
Het gesynchroniseerde "severe acute  respiration syndrome ," of SARS  :de ziekte spreidde  sich   spoedig uit naar  aan Vietnam, Hong Kong, en Canada  en leidde tot honderden sterfgevallen.
In Maart 2003, prepareerde   een onderzoeksteam van  de Universiteit van Californië, San Francisco, uit monsters van de weefsels van een Sars patient ,( en gebruikmakend van de nieuwe   DNA microarrayDNA-microarray  technologie ) de eerste  geisoleerde  SARS-virus stam

De onderzoekers  vergeleken het  genetische materiaal van het onbekende virus met dat van bekende virussen.
Binnen 24 uren, wezen ze  de  familie   aan  waartoe   het virus behoorde ( de Coronavirussen )en ontrafelden ze de( vermoedelijke ) evolutionaire verwantschappen verhoudingen   met andere virussen( stambomen )  -- een resultaat dat door andere onderzoekers werd bevestigd gebruik   makend van andere   verschillende technieken.

zie over  het  phylogenetische onderzoek rond  sars ;( 2005)  
http://www.biorecipes.com/VirusClassification/code.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1092002v1
Onmiddellijk, begon ook  het ontwikkelen van    testen  voor  bloedonderzoek  van  mensen met de ziekte en ter identificatie van het pathogeen (zodat   besmette mensen   op tijd konden worden in quarantaine gehouden ) behandelingen voor de ziekte, en  de ontwikkeling van  vaccins om besmetting met het virus af te blokken  .

Wie besmet is, moet onmiddellijk geïsoleerd worden in quarantaine.
Verplegend personeel moet zich hierbij respiratoir beveiligen: minstens mondmaskers voordoen en handschoenen dragen.
(dat geld  ook voor veel  mensen die in  besmettingshaarden   wonen  )
Omdat de oorzaak van de ziekte nog onbekend is, is een geneesmiddel in 2003  nog niet voorhanden


evo en microben (Tsjok45)


Het begrip over de evolutionaire evolutieve oorsprong ( en  onderlinge  verwantschappen door afstamming   ) van menselijke ziekteverwekkers zal in de  toekomst steeds belangrijker worden: immers nieuwe bedreigingen voor  de volksgezondheid tekenen zich nu al af  .
Veel  mensen kregen   reeds  af te rekenen  met ernstige  medische problemen  veroorzaakt door   ANTIBIOTICA -resistentie( verworven door de  verdere evolutie van ) bacterieen        
zie ook  --->    http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotic_resistance

  
Immmers ;
Wanneer een  indivuele  bacterie een genetische verandering ( mutatie ) verwerft  ( dat  kan op  verschillende manieren gebeuren  :ook door leentje buur  spelenbij andere micro-organismen  ) die  de  uiteindelijk  bacterieele  capaciteit verhoogt om  de  weerstand   tegen de gevolgen van een antibioticum te verbeteren en te  overleven  , zal  die  bacterie  afstammelingen hebben( door asexuele deling )  die( voor het grootste deel)  eveneens ( beter)resistent zullen  zijn tegen het antibioticum , terwijl de bacterieen van dezelfde soort die  niet over die mutatie beschikken worden gedood en verdwijnen uit de  genenpoel van de populatie en dus niets meer bijdragen aan de volgende generaties bacterieen  ...( = het meest radikale zeef en selectie-criterium  :de  man met de zeis )


De bacteriën die tuberculose veroorzaken, meningitis, stafylokokken-besmettingen (sepsis) -->MRSA (Tsjok45)  , seksuele aandoeningen  , en andere ziektenoverbrengen  ,  hebben  al evolutionair weerstand ontwikkeld tegen een stijgend aantal antibiotica en over de  hele wereld  reeds ernstige pronblemen geschapen  .
De kennis van hoe de evolutie tot verhoogde weerstand leidt zal in het controleren van de verspreiding van besmettelijke ziekten kritiek zijn.


X     TikTaalik
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/060501_tiktaalik
De niet-zo-missing links gallerij (1)

Een  Wetenschappelijk Voorspelde vondst 

Wetenschappers  hebben  de principes en bevindingen   van  de evolutiewetenschap   gebruikt  om te  voorspellen  waar( in welke geologische lagen )  en  welke nieuwe sleutel-
fossielen zouden kunnen worden ontdekt....  met inbegrip van hun  te verwachten   voornaamste morfologische kenmerken  .
 
Wetenschappers  hebben  fossielen van oude vissen gevonden , die in ondiepe wateren  van  vroege tijdperken leefden  en oiude  fossielen van tetrapode  land - bewoners die daarna
verschenen.
Wat  zat  of gebeurde  er aan evolutionaire veranderingen daartussen ?

De evolutie theorie voorspelt dat er één of meerdere schepselen met kenmerken van zowel de oude vissen als de recentere land-bewoners moeten bestaan 
Een team van wetenschappers ging sedimentaire rotslagen   in noordelijk Canada (ongeveer 375 miljoen jaar geleden afgezet,)onderzoeken 
omdat  werd  verondersteld  dat  dit  een geschikt geologisch  tijdperk is  om  deze middensoorten te zoeken  zoals gebaseerd op  reeds bekend fossiel  bewijsmateriaal
In 2004, vond het team wat zij hadden voorspeld: het fossiel van een schepsel met eigenschappen van vissen (schalen en vinnen) en eigenschappen van land-bewoners
(eenvoudige longen, flexibele hals, en vinnen die werden gewijzigd(  voornamelijk de  aanwezigheid van  een soort  polsen )  om het lichaams- gewicht te steunen).
De beenderen in de ledematen van dit fossiel, genoemd Tiktaalik, lijken op de beenderen diemen vandaagaantreft  in de ledematen van tetrapôde land- dieren.
Door hetverworven begripover  de  evolutie , konden de wetenschappers voorspellen welk type van schepsel bestond en in welke geologische laag het kon  worden gevonden.
De ontdekking van Tiktaalik vult een   reeds  lang bestaand    hiaat in het fossiel archief  en de evolutie van de  vertebrata   voortreffelijk aan  .http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/04/tiktaalik_makes_another_gap.php

Tiktaalik roseae


a, Left lateral view; b, dorsal view with enlargement of scales; and c, ventral view with enlargement of anterior ribs. See Fig. 3 for labelled drawing of skull in dorsal view. Abbreviations: an, anocleithrum; bb, basibranchial; co, coracoid; clav, clavicle; clth, cleithrum; cbr, ceratobranchial; ent, entopterygoid; hu, humerus; lep, lepidotrichia; mand, mandible; nar, naris; or, orbit; psp, parasphenoid; ra, radius; suc, supracleithrum; ul, ulna; uln, ulnare. Scale bar equals 5 cm.

Tiktaalik roseae
The lineage leading to modern tetrapods includes several fossil animals that form a morphological bridge between fishes and tetrapods. Five of the most completely known are the osteolepiform Eusthenopteron; the transitional forms Panderichthys and Tiktaalik; and the primitive tetrapods Acanthostega and Ichthyostega. The vertebral column of Panderichthys is poorly known and not shown. The skull roofs (left) show the loss of the gill cover (blue), reduction in size of the postparietal bones (green) and gradual reshaping of the skull. The transitional zone (red) bounded by Panderichthys and Tiktaalik can now be characterized in detail. These drawings are not to scale, but all animals are between 75 cm and 1.5 m in length. They are all Middle–Late Devonian in age, ranging from 385 million years (Panderichthys) to 365 million years (Acanthostega, Ichthyostega). The Devonian–Carboniferous boundary is dated to 359 million years ago.

tiktaalik_limb.jpg

Unlike other tetrapodomorph fishes (1), Tiktaalik has reduced the unjointed lepidotrichia, expanded the radials to a proximal, intermediate and distal series, and established multiple transverse joints in the distal fin. The fin also retains a mosaic of features seen in basal taxa. The central axis of enlarged endochondral bones is a pattern found in basal sarcopterygians and accords with hypotheses that a primitive fin axis is homologous to autopodial bones of the tetrapod limb. In some features, Tiktaalik is similar to rhizodontids such as Sauripterus. These similarities, which are probably homoplastic, include the shape and number of radial articulations on the ulnare, the presence of extensive and branched endochondral radials, and the retention of unjointed lepidotrichia. Figures redrawn and modified from Glyptolepis, Eusthenopteron, Panderichthys, Acanthostega and Tulerpeton.
 

 

 Bart klink  legt uit   ( en   vraagt  aan creationisten  :)

"  Het hele idee van missende schakels (missing links) is al decennia achterhaald.
Het wordt helaas nog veel gebruik in de media, niet in de serieuze literatuur.
Het feit dat creationisten er  steeds  weer over spreken  , geeft aan dat  ze  weinig op de hoogte zijn   van de serieuze literatuur hierover.
Begin dus alvast   met een inleidend textbook over evolutiebiologie (zoals die van Strickberger, Futuyma, Freeman&Herron of Barton et al.)

Ga verder ook   eens inhoudelijk  in op  het echte wetenschappelijke  onderzoek over  Tiktaalik.
Ik heb het er niet over reconstructies, maar over het skelet zoals dat is opgegraven en tot in detail beschreven is in de Nature-publicaties:

Daeschler, E.B., Shubin, N.H., Jenkins, F.A. Jr. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440:757-763.

Shubin, N.H., Daeschler, E.B., Jenkins, F.A. Jr. (2006). The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb. Nature, 440:764-771.


Wat  linkt   met deze  paragrafen  ? 
 

VI

IP Theorie
Verbeterd ontwerp ?(1) 
a)Kevin Padian gaf  in zijn   getuigenis  tijdens het  Kitzmiller v. Dover trial / een korte ( en lezenswaardige )  ad rem  inleiding over  de relevante wetenchappelijke  kennis omtrent  dit onderwerp   http://tinyurl.com/2nlgar

b) De gebruikelijke verklaring van de creationisten is "gemeenschappelijk ontwerp "en de door de  omgeving gedicteerde noodzaken waaraan het ontwerp moet beantwoorden  ....

Alhoewel  een longademende  walvis    toch een  overbodige en verspilzieke oplossing  lijkt:

Het  is nml  toch  heelwat slimmer om    een  zeedier uit te  rusten  met   kieuwen   ipv een zeezoogdier  met longen te  ontwerpen    dat sowieso 
toch   op het   land  stikt ( door het gewicht  bijvoorbeeld  klappen de longen dicht  wegens spieren die de longademhaling  niet kunnen bedienen buiten het mariene millieu   )   en/of sterft het gestrande dier  door  uitdroging en warmte en zonnebrand    ....wat dus  allemaal   wordt  waargenomen bij  vele  strandende walvisachtigen 


gestrande stervende grienden 

Deze   vermelde  verspillende  , gesjeesde   en  soortgelijke   prutsers en knutselaar- oplossingen ( >  RUBE GOLDBERGdesign ) is geen  al te  "intelligente design " kunde  voor een alleskunner-ingenieur    , maar  wel  gemakkelijk door evolutie te verklaren  ... 


(2) er zijn ook bepaalde  tendenzen ( familietrekjes als het ware) te  bemerken  in bepaalde  grote groepen 
Bijvoorbeeld  
eusocialisering (> Sociaal gedrag dieren  ) en zwerm-intellligentie  bij insecta  ( in het bijzonder bij de angeldragers --> wespen , bijen  mieren )VII

(3)W.I.E.
Het door creationisten van de amerikaanse school zo genoemde "Darwinisme" is geen synoniem van evolutiewetenschappen ( of evolutie-biologie en allerlei andere natuurwetenschappen ) ....
De wetenschap kent geen kerkvaders of heiligen en zeker geen  zelfbenoemde -profeten die zich buiten hun vakgebied begeven en NIET publiceren in de peer-reviewed vaktijdschriften van het wetenschappelijk gebied dat ze bespreken

... Wetenschap is ook geen soort "heilige schrift " van de heilige Darwin en de heilige Dawkins die men persoonlijk gaat interpreteren en presenteren als DE waarheid .... maar het IS zeker niet een soort " wetenschappelijk bewezen " argumentje om uw persoonlijk soort bijgeloof overeind te houden en uw twijfels het zwijgen op te leggen ... spijtig maar de onzekerheid is nu eenmaal het menselijke lot .... Geloof wat je wil ...maar beweer niet dat het wetenschap is , of wetenschappelijk is te onderbouwen
.
De evolutiewetenschap als basis van de levenswetenschappen (ipv een losse verzameling postzegels en rare weetjes ) is ook niet blijven stilstaan zo'n 50 jaar geleden ...

Het ontkennen van " evolutie " staat ongeveer gelijk aan het ontkennen van het feit dat roken een zeer grote statische waarschijnlijkheid heeft kanker te veroorzaken
Hou iemand anders voor de gek ...Evolutiexertenschap       gaat niet om het " Darwinisme "maar om de universele biologische evolutie- theorie die de grondslag vormt van de levenswetenschappen en dat een integraal deel uitrmaakt van de natuurwetenschap tout court ....
De evolutie is een feit en een theorie / en er is daar heel veel   feitelijk  "bewijs " voor ( zie  dit  hier voorliggend  werkje van de  NAS  en de  MI )


*
Onder  Darwinisme  wordt door de  meeste creationisten   verstaan  :
Uitsluitend  ;  het RM+ NS  mechanisme 
,  in de betekenis  zoals het   60 jaar  geleden   "summier"    en    schetsmatig , bekend   was 

Beweren dat de( motor van de ) evolutie uitsluitend RM + NS is een stroman versie van de evolutie
er zijn ondertussen veel meer gedetailleerde evolutie-motoren ontdekt :
 
  en nieuwe soorten  van  aanvullende  evolutionaire deel-theorieeen  en  hypotheses    geformuleerd 
Zo bijvoorbeeld ;

de
endosymbiosis  -theorieeen  van

Lynn Margulis
( devoormalige echtgenote van Carl Sagan ) : ze   heeft trouwens nooit beweert dat er geen evolutie bestaat ( of dat er geen random ;mutaties of geen Natuurlijke selectie bestaat ) ....

Ze heeft gewoon als eerste een zeer belangrijk groep van evolutionaire mechanismen ontdekt ( en ze heeft er moeten voor knokken om dat aanvaard te doen  krijgen in de  toenmalige " darwinistische-atheistische    samenzwering "   ) die minstens even belangrijk kunnen zijn als de RM&NS ----> de endosymbiose
(= waarbij de samensmelting en synergetische samenwerking van genomen ( en hun emergente eigenschappen ) het aantal varianten verhoogd waarop de NS kan selekteren .....)
Dat lost zelf meteen (op één manier ) een van de opwerpingen en beweringen van de ID-oten op dat er geen "informatie-toename" kan zijn .....
( er zijn trouwens nog andere mogelijkheden waardoor het materieele gen -kapitaal van een gegeven soort kan aangroeien )

Margulis is net als SJ Gould natuurlijk een dankbare ( HISTORISCHE ) oude geschreven bron om uit te (mis)QUOTEN
 
  
(oorpronkelijk doormij gepost op ;
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=4600   )en verder ( over andere   preciseringen     rond  evolutionaire   mechanismen  en  het gebruik van   creationistische  stroman bepalingen en misrepresentaties   van de  evotheorie   )

http://evolutionlist.blogspot.com/
waaruit deze lijst ;
Quote:


In my earlier post on the "engines of evolution" I promised a list of the real sources of variation that provide the raw material for evolutionary change.

This list includes "random mutation,' of course, but also 46 other sources of variation in either the genotypes or phenotypes of living organisms.

This is clearly a list of the minimum sources of variation between individuals in populations. A comprehensive list would almost certainly include hundreds (and possibly thousands) of more detailed processes.

Also, the list includes processes that change either genotypes or phenotypes or both, but does not include processes that are combinations of other processes in the list, again implying that a comprehensive listing would be much longer and more detailed. Anyway, here it is, listed according to level of structure and function:


Sources of Heritable Variation (both genotypic and phenotypic) Among Individuals in Populations


Gene Structure (in DNA)• single point mutations
• deletion and insertion (“frame shift”) mutations
• inversion and translocation mutations

Gene Expression in Prokaryotes
• changes in promoter or terminator sequences (increasing or decreasing binding)
• changes in repressor binding (in prokaryotes); increasing or decreasing binding to operator sites
• changes in repressor binding (in prokaryotes); increasing or decreasing binding to inducers
• changes in repressor binding (in prokaryotes); increasing or decreasing binding to corepressors

Gene Expression in Eukaryotes
• changes in activation factor function in eukaryotes (increasing or decreasing binding to promoters)
• changes in intron length, location, and/or editing by changes in specificity of SNRPs
• changes in interference/antisense RNA regulation (increasing or decreasing binding to sense RNAs)

Gene Interactions
• changes in substrates or products of biochemical pathways
• addition or removal of gene products (especially enzymes) from biochemical pathways
• splitting or combining of biochemical pathways
• addition or alteration of pleiotropic effects, especially in response to changes in other genes/traits

Eukaryotic Chromosome Structure
• gene duplication within chromosomes
• gene duplication in multiple chromosomes
• inversions involving one or more genes in one chromosome
• translocations involving one or more genes between two or more chromosomes
• deletion/insertion of one or more genes via transposons
• fusion of two or more chromosomes or chromosome fragments
• fission of one chromosome into two or more fragments
• changes in chromosome number via nondisjunction (aneuploidy)
• changes in chromosome number via autopolyploidy (especially in plants)
• changes in chromosome number via allopolyploidy (especially in plants)

Eukaryotic Chromosome Function
• changes in regulation of multiple genes in a chromosome as a result of the foregoing structural changes
• changes in gene expression as result of DNA methylation
• changes in gene expression as result of changes in DNA-histone binding
Genetic Recombination
• the exchange of non-identical genetic material between two or more individuals (i.e. sex)
• lateral gene transfer via plasmids and episomes (especially in prokaryotes)
• crossing-over (reciprocal and non-reciprocal) between sister chromatids in meiosis
• crossing-over (non-reciprocal) between sister chromatids in mitosis
• Mendelian independent assortment during meiosis
• hybridization

Genome Structure and Function
• genome reorganization and/or reintegration
• partial or complete genome duplication
• partial( bijvoorbeeld chromosoom 2 in mensen ) or complete genome fusion


Development (among multicellular eukaryotes, especially animals)
• changes in tempo and timing of gene regulation, especially in eukaryotes
• changes in homeotic gene regulation in eukaryotes
• genetic imprinting, especially via hormone-mediated DNA methylation

Symbiosis
• partial or complete endosymbiosis
• partial or complete incorporation of unrelated organisms as part of developmental pathways (especially larval forms)
• changes in presence or absence of mutualists, commensals, and/or parasites

Behavior/Neurobiology
• changes in behavioral anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in biotic community
• changes in behavioral anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in abiotic environment
• learning (including effects of use and disuse)

Physiological Ecology
• changes in anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in biotic community
• changes in anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in abiotic environment


Ook     HZT( horizontale gen transfer) ___zeg maar natuurlijk voorkomende gen-manipulatie ____is een belangrijk evolutie-mechanisme dat aan invloed wint als een van de vele "motoren van de evolutie in verband met de voortdurend veranderende genetische kaleidoscoop der genomen ,en die wordt aangeboden aan de Natuurlijke( en andere ) Selectie " in de wetenschappelijke verklaring van de biodiversiteit ( en niet alleen maar bij mlcroben )


Over de zogenaamde  onbelangrijkheid  van   voordeel-  mutaties


W.I.E.creationist  ;
( we weten niet  ) hoe mutaties ontstaan 
( *  wat  impliceert  : hoe  kunnen we  dan weten dat ze " random"   zijn  ? )

wetenschappers weten dat al vanaf het begin dat de term mutaties werd geintroduceerd

Mutaties onstaan door factoren / invloeden /cqausale triggers vanuit de exogene en endogene omgevingen ---->
men noemt dat ( vooral vroeger nogal generaliserend ) "mutagenen " en soms ook   " oncogene factoren " ( wanneer  het gaat om somatische mutaties )
dat zijn o.a;
chemische middelen -> zoals de van ouds  bekende   colchine en teer
fysische invloeden zoals ioniserende stralingen

(radio-activiteit . alpha / gamma , UV en röntgen ... )
organische toxinen en
slierten "selfisch " genetische sequenties van "concurerende " levensvormen (of onstaan uit somatische afstammeling-mutanten van de startzygote ) , die zich inplakken ( allerlei mobiele elementen--> transponsons, en retro-virussen   restanten  ) in genomen
+ nog eens bepaalde proteines die men "besmettelijke veranderaars " van genprodukten kan noemen zoals prionen ( zie dollekoeien -ziekte , creutzveld-jacobs en dergelijke )

Dat alles samen levert allemaal resultaten op die men samenvat onder de term "mutaties " ( waarvan er ook verschillende soorten zijn wanneer men het bekijkt vanuit de genetica , de genomica en de moleculaire biologie )

Creationisten   Quote:W.I.E.
Men maakt ook gebruik van mutagene middelen, zoals straling en bepaalde chemicaliën. Maar dat leidt nooit tot iets positiefs.

Er is een komplete en succesvolle bio-technologie in de plantveredeling en de verbetering van landbouwgewassen ( inclusief de ontwikkeling van toekomstige energieleveranciers en industrieele gewassen ) die zich bezig houdt met het opwekken van grote hoeveelheden toevallige mutaties , die daarna worden uitgesorteerd ___ selectie door de mens van vooral de in de gaten gehouden proefzaaisels van het gemuteerde materiaal .....


http://www.nytimes.com/2007/08/28/science/28crop.html?_r=1&oref=slogin
of via
http://voxverax.blogspot.com/2007/08/useful-mutants-bred-with-radiation.html

waaruit deze teaser( uit the NYT aankondiging ) :
Quote:

Useful Mutants, Bred With Radiation
...process that has produced valuable mutants like red grapefruit, disease...breeding has produced thousands of useful mutants and a sizable fraction of the world...lifetime. We concentrate how often mutants appear --


Als je het artikel wilt lezen moet je wel eerst ( gratis) inschrijven en inloggen op de web site van the NYT


zie  verder  ook  hier   nog gerelateerde  bevindingen  :
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2001/010914.htm
http://www.ars.usda.gov/research/projects/projects.htm?accn_no=408115Dat alles doet men natuurlijk , omdat men vooraf al weet dat er GEEN voordeelmutaties mogelijk zijn op grond van random mutaties en de creationistische dogma's ...? Rolling Eyes

Hebt u trouwens al gehoord van
1)-->de verschillende mutatie(s) in verschillende rassen van de mens die het mogelijk maken ook op volwassen leeftijd koemelk te verteren ?

---> Lactose tolerantie .....Hier is een goede start te vinden
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/93979

En nog eentje om het niet af te leren Melkdrink-gen ontstond vaker
http://groups.msn.com/evodisku/glosc.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=288

2) ApoA-1 Milano
http://www.gva.be/dossiers/-g/genoom/limone.asp

---> de oorsponkelijk bij italiaanse families ontdekte mutatie ApoA-1 Milano
http://en.wikipedia.org/wiki/ApoA-1_Milano
bied bescherming tegen hart en vaatziekten = door verminderde vorming van "arteriele plaque " ( bijvoorbeeld : krans-slagader verkalkingen )

3) --> ooit al gehoord van de mutaties die immuum maken voor hiv varianten ?

AIDS & EVOLUTIE
Bericht 3
http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=883

Bericht 4
http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=883&CType=0&CDir=1

Bericht 5
http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=884&CType=0&CDir=1*
Gelijkaardige prospectie en mutanten -selectie zoals bij de planten , wordt tegenwoordig ook in toenemende mate gedaan bij de zoektocht naar "nuttige " bacterieen ( en andere microben ) die kunnen worden ingezet als bestrijders van chemische storten en allerlei ander ( nieuwsoortig )synthetisch afval.dat 50 jaar geleden nog niet bestond bijvoorbeeld ...inclusief "verbeteraars " of deeloplossingen van ecologische bedreigingen ....


*  Hebt U zich trouwens al eens afgevraagd waarom de vermaledijde industrie en techniek NIET uitgaat van creationistische denkbeelden ?

(4)
Tastbaar en feitelijk (her)onderzoekbaar en (her)controleerbaar  ,  en  met veelvuldig   repliceerbare  onderzoekresulaten ... 

(5)=  evidenties  (of   materieele bewijsstukken )

(6)

Bijvoorbeeld;
Er wordt verteld  dat  Darwin  de  morfologie van de  tong van een toen onbekend insect voorspelde
Dat speciale  beest   "moest" wel bestaan om een bepaalde orchidee te  bestuiven
een dergelijke mot  werd inderdaad later (42 jaar ,na de voorspelling ) gevonden

het  gaat  om deze  mot 
Xanthopan morganii (Praedicta)

Darwin's Hawk Moth

http://encarta.msn.com/media_461530192_761578331_-1_1/Darwin's_Hawk_Moth.html

en deze orchidee 
Angraecum sesquipedale
Angraecum sesquipedale
Photo courtesy Dominique Karadjoff

Angraecum  sesquipedale  
http://www.orchids.mu/Species/Angraecum/Angraecum_sesquipedale.htm

Deze nachtvlinder    kan misschien   nog wel  sporadisch  overleven metde nectar van andere "moeilijke " bloemen ...maar de  orchidee is wel  kompleet afhankelijk  van dit zeldzame  insekt , wat wijst op een lange co-evolutie  ....

http://www.naturalhistorymag.com/master.html?http://www.naturalhistorymag.com/0305/0305_feature.htmlVIII

Veel   wetenschappers  ontkennen  tegenwoordig  dat (natuur)wetenschap en religieen ( =  apriori  geloof  in   bovennatuurlijke agens met  (eventueel)  indirecte  gevolgen in de waarneembare wereld der fysische realiteit   )  met  elkaar verenigbaar zijn  :  want nooit  duidelijk waargenomen , noch te falsifieeren  ....
Wetenschap   is   agnostisch , en   methodisch  naturalistisch ze kan niets met   het "bovenantuurlijke " ....

Theistische evolutie  
De evolutietheorie is een atheïstische theorie.


NOMA
Atheists 
The NOMA Principle
http://acoward.blogspot.com/2007/06/no-more-noma.html

" De kerk  aanvaard de wetenschappelijke  voouitgang  , wanneer ze de macht mist om die een halt toe te roepen  "

wetenschap / (godsdienst)filosofie


(7-)
één  perspektief   vanuit de herhaalbare,feitelijke, kontroleerbare en  mededeelbare  waarnemingen   en de daaruit   resulterende  theoretische  
voorspellingen en praktische pragmatische toepassingen ....
en  ééntje  dat  interpreteert  vanuit  de   emotie, het zingeven  de  algemeen gedeelde  culturele  meningen /insteken     en het subjectief/persoonlijk  beleven  op zoek naar zingevingen .....
Er is altijd verondersteld of verordent   dat natuurwetenschap en  ( zeker wat betreft ) godsdiensten  elkaars gebied   niet mogen  overlappen maar   dat   is onhoudbaar gebleken .

Het   Noma-principe    van Gould  ( eigenlijk een compromis  /wapenstilstand   tussen  principieel   agnostische  wetenschap  ___die vooral als methodisch naturalisme onplooibaar is  ____ en  theisme  )    is al    een tijdje opgeblazen  ( in de amerikaanse context )  :  vanuit  radicaliseringen (  literalisme  en fundamentalisme --->
waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden   )    in beide (?)kampen --> Oorlog met de religie ,  en vanuit nieuwe ontwikkelen   zoals   hersenwetenschappen en  de   stugge  kosmogonieen  van diverse  religieuze  traditionalistische en  -orthodoxe   strekkingen   )

(8)
doen ze dat niet dan moeten ze de natuurwetenschap verwerpen  in zijn totaliteit
het methodisch naturalisme vermengen met  supernaturalisme
en alle  fantasieen   gelijkschakelen/evenwaatdig vinden metcontroleerbare  wetenschap...

(10)
filosofie en  ook ontwikkelde  religie/theologie   hebben altijd al geput uit  datgene wat de   mens ervaart en waarneemt
Doen ze dat niet dan  zijn ze verouderde  en nostalgische  beuzelarij  en/ of partijdige  kontdraaierige  fumisterijen  en onbegbrijpelijk   obscurantisme ....
"Onderzoek  alles en behoud het goede..."


IX 

SARS

 De symptomen:
• deze luchtwegeninfectie start met dezelfde symptomen als de griep: hoge koorts (+38°) en spierpijn
• men heeft ook last van droge hoest, keelpijn, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden
• ook mogelijk: hoofdpijn, stijfheid, geen honger meer, eczeem en diarree
• daarna kan men een longontsteking ontwikkelen.

Men spreekt van een syndroom wanneer de oorzaak van een ziekte nog onbekend is, en de ziekte enkel kan worden beschreven a.h.v. het klinische beeld dat uit meerdere symptomen bestaat.

Het farmaceutiebedrijf Hoffman-La Roche heeft begin mei 2003 een test ontwikkeld die binnen een uur duidelijk moet maken of een persoon met SARS is besmet. Vanaf eind juli was  de test verkrijgbaar Een snelle analyse is van levensbelang in de strijd tegen de ziekte.


Risico:

De longziekte blijkt midden april 2003 dodelijker dan tot dan toe werd aangenomen. Wie in het Verre Oosten (China, Hongkong, Vietnam en Singapore) en Canada is geweest - waar de ziekte het eerst opdook - loopt meer risico. Maar niet automatisch: men moet al rechtstreeks in contact zijn geweest met besmette mensen. Verspreiding vindt enkel plaats door heel nauw contact (zoals bij het verzorgen van of samenleven met een patiënt), wanneer men het risico loopt geraakt te worden door hoestdruppels of lichaamsvochten. Zo overlijdt de WHO-dokter Carlos Urbani, die als eerste de ziekte diagnosticeerde bij een Amerikaans zakenman in Hanoio, enkele weken later aan de ziekte. De incubatietijd is kort (2 à 7 dagen), maar SARS blijkt minder snel zich te verspreiden als een griep. Het risico op snelle verspreiding wordt echter verhoogd door reizen.

Behandeling:

Bepaalde antivirale middelen lijken wel te helpen, zoals ribavirine. In Hong Kong heeft dit middel in combinatie met corticosteroïden succes geboekt bij de behandeling van SARS-patiënten. Als snel de diagnose SARS is gesteld, hoeft de ziekte niet dodelijk te zijn

09-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (5)
07-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1)
(Op  het blog van Eric ( http://www.godvoordommen.nl/2008/01/07/evolutie-creatie-lees-er-alles-over/) verscheen het volgende berichtje dat  ik   hier  als inleiding  op   een " vertaalproject "  gedeeltelijk  overneem   ;in het rood mijn toevoegingen ...)......De ‘National Academy of Sciences’ en het ‘Institute of Medicine’ hebben   een bijgewerkte versie van twee eerder verschenen versie   uitgebracht van " science  evolution  and creationism " ,   dat uit moet leggen waarom evolutie wel wetenschap is en creationisme niet.
In het daglicht van de rechtszaken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden omtrent het wel of niet onderwijzen van creationisme in de Amerikaanse schoollokalen, heeft men besloten tot dit initiatief over te gaan.(1)

De eerste dateert van 1984, de tweede van 1999( die was speciaal gericht op het zogenaamde"scientific  creationism") .
De NAS heeft al tijdens de rechtszaken ( Nu   over   de  jongste   mutant van het creationisme: de  ID"theorie" ) een begin gemaakt met het maken van deze nieuwe versie en werd geleid door bioloog en filosoof Francisco Ayala, van de universiteit van Californië.

In deze nieuwe versie, die tweemaal zo dik is als haar voorganger uit 1999,( waar    ook toendertijd   SJ Gould had aan meegewerkt ) zijn de meest recente vondsten opgenomen.
Zo valt er ook eindelijk kennis te maken met het in Canada gevonden fossiel van de Tiktaalik
 ( overwegend  nederlandstalige  link en archief   --> Tiktaalik )
Een beestje dat 380 miljoen jaar geleden leefde en geldt als de ‘missing link’ tussen vissen en vier potige landdieren.
Dit mag gerust een unicum genoemd worden. Deze vondst is namelijk nog niet te vinden in het onderwijsmateriaal, omdat de revisie doorgaans te lang duurt.
Tevens is in deze publicatie de rol van evolutie in de medische wetenschap opgenomen, teneinde de lezer een beter inzicht te geven in de mutaties van virussen zoals HIV en SARS.

Er is zelfs ruimte opgenomen waarin geestelijken uitleggen waarom evolutie niets te maken heeft met religie: Het NOMA argument van Stephen Jay Gould. 
(zie ook  voor  verdere  besprekingen en  bemerkingen  (vanuit  niet-gelovige hoek )   op deze  uitgave   )  :
http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/01/mixed_messages_from_the_nas.php
http://scienceblogs.com/gregladen/2008/01/nas_religion_and_science_are_c.php
http://pandasthumb.org/archives/2008/01/new-nas-book-on.html

Er is een proef versie in pdf vorm te downloaden.


zie verder --->  bedoeling en oproep (tsjok45)

en een  vermelding /  bespreking  in  Nature 
http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7175/full/451108b.html
:met een  paar  erg ad  rem links  dat ik hier  in de  reacties opneem   vooraleer  het verdwijnt  van  internet  -->
Nature over NAS document (Tsjok45)
(1)


Click here to see large picture of the Earth...  <  klik voor een vergroot  beeld

de aarde IS  rond
 
http://www.earthfromspace.si.edu/Brontekst   ;   Summary
http://books.nap.edu/html/11876/SECbrochure.pdf

(zie uitgebreider  teksten    11876.pdf   2008  /  evolution, science , creationism
download :   
http://www.scribd.com/word/download_preview/960325  )                                                                                                    *    *    *I    Het belang van de Evolutie-wetenschap(pen)

De ontdekking en het begrip van de evolutie-processen ( en de  fossiele  documentatie vd geschiedenis van het levende )  zijn  één van de krachtigste verwezenlijkingen  in  de geschiedenis van de (natuur)wetenschap .

*  Evolutie verklaart met succes de  waargenomen  BIODIVERSITEIT  in de wereld en is   door observatie en experiment vanuit  een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines herhaaldelijk bevestigd.

*  De evolutie- wetenschap is het  theoretische bind-middel/frame   van de  moderne biologie.

*   Evolutie-wetenschap   heeft de deuren  voor volledig nieuwe aanpakken  van  medisch, landbouwkundig , en milieu-onderzoek, wijd  geopend en leid tot de ontwikkeling van technologieën die kunnen helpen ziekten( en  epidemieen)  preventief te  verhinderen en te bestrijden.

Helaas, wordt het efficiënte wetenschapsonderwijs in onze (*1 )scholen ondermijnd  door  vele inspanningen  om niet-wetenschappelijke concepten over evolutie in wetenschapsklassen  te introduceren.

 

II     Hoe werkt Wetenschap  ?

Hoe  de wetenschappers te werk gaan wordt  door  de  studies over  de evolutie , uitstekend geillustreerd  .

Wetenchappers  stellen toetsbare vragen over de natuurlijke wereld en  testen/toetsen  die vragen door experiment en nieuwe observaties;
 
Ze stellen concepten ,  modellen   en theoretische  verklaringen  op  van  het verschijnsel evolutie ( en van de  geologische  geschiedenis van het leven ) die op  feitelijk  bewijsmateriaal (= bewijsstukken ) worden gebaseerd.

Aangezien de wetenschappers steeds  nieuwe resultaten en bevindingen blijven  verzamelen, blijven zij hun ideeën verfijnen : 
De verklaringen worden veranderd of soms verworpen wanneer dwingend /tegenstrijdig bewijsmateriaal opduikt .
Sommige wetenschappelijke verklaringen zijn echter  al   reeds  zo lang gevestigd  en beproefd   dat geen nieuw bewijsmateriaal hen waarschijnlijk nog wezenlijk zal  veranderen. De verklaring wordt dan een wetenschappelijke theorie.
 
In dagelijkse taal betekent een theorie een gok , een gissing of een speculatie.
Niet zo in wetenschap.
In de  wetenschap, verwijst het  woord  theorie naar een uitvoerige verklaring van  belangrijke waargenmen en  kontroleerbare   eigenschappen  die door vele feiten gesteund  wordt en  in tijd worden en werden  verzameld.
De theorieën staan ook wetenschappers toe om voorspellingen over tot hiertoe niet waargenomen fenomenen te maken.

Een goed voorbeeld komt  voort  uit de studies rond  de  zwaartekracht
Na honderden jaren van observatie en experiment, worden de basisfeiten van de zwaartekracht onderkend en begrepen.
De opgestelde  theorie van de zwaartekracht  is een verklaring van die basisfeiten.
De wetenschappers gebruiken dan de theorie om voorspellingen  te maken  over  hoe de zwaartekracht  onder  verschillende omstandigheden ( 2) zal functioneren.
Dergelijke voorspellingen zijn geverifieerd in talloze experimenten (3)  ,die  verder de theorie   bevestigen .
De evolutietheorie is eveneens  gebouwd   op een stevige basis  van observatie, experiment, en bevestigend bewijsmateriaal


III     de Evolutie-Theorie  is  herhaaldelijk  getest en  bevestigd (4)


Evolutietheorie  vertrekt  van   wat wij allen  al  vanuit onze ervaring weten ,
nml  dat
de biologische trekken van ouders worden  gekopieerd en  doorgegeven aan de nakomelingen
Dit
is de "conditio sine qua non"  van de  evolutie.(5)

Soms veranderen de trekken in de  opeenvolgende generaties.
Als een nieuwe trek zich  in  de  nakomelingen  ontwikkkeld   die het  beter in de natuurlijke omgeving doet    zodat  het  helpt  meer nakomelingen te produceren  die ook de
voordelige  trek erven , zal die trek meer wijdverspreid  geraken 
(6)
Als de nieuwe trek de nakomelingen minder bekwaam( = fit ) maakt en  zo minder nakomelingen veroorzaakt  dan  zal de trek er toe  neigen langzaam te verdwijnen.

De natuurlijke selectie is het proces waardoor sommige trekken succesvoller zijn dan  anderen in het milieu waar de opeenvolgende populaties en generaties van het beschouwde organisme in overleven .

Aan elk type van  levend  wezen  dat wij vandaag kennen  , gingen  veel andere types vooraf die  niet( of minder )  succesvol bleken   en  daarom   uitstierven.(7)


De wetenschappers vragen niet meer  naar  de  basisfeiten van evolutieprocessen .
Het concept heeft het uitgebreide testen door tienduizenden  specialisten uit de  biologie, geneeskunde, antropologie, de geologie, chemie, en andere vakgebieden goed  doorstaan  ....
De ontdekkingen op verschillende deelgebieden van de wetenschap   hebben elkaar versterkt, en het bewijsmateriaal voor  de evolutie is  gedurende  de laatste   150 jaar blijven accumuleren
 
IV   Het Fossielen archief

Het evolutie-concept wordt  ondersteund   door de vondsten van fossielen   in  de  rotslagen  en afzettingen  uit verschillende periodes  van de geschiedenis van de Aarde.
Over  het algemeen, worden  fossielen die morfologisch goed gelijken  op de  huidige vormen  van het  levende ,  in de  jongere rotslagen/afzettingen gevonden , terwijl vele fossielen die slechts oppervlakkig op de  huidige biota lijken  in de  oudere lagen voorkomen.

Gebaseerd op dergelijke vaststellingen , stelden de naturalisten voor dat de soorten, veranderen of, in tijd evolueren.
De natuurlijke selectie is daarbij   geïdentificeerd als stuwende kracht achter deze veranderingen.
Sedertdien hebben de wetenschappers een overweldigend aantal fossielen in rotslagen van  verschillende leeftijden gevonden die herhaaldelijk de veranderingen in de levensvormen bevestigen die door de evolutie-theorie worden voorspeld.
Volledig skelet van een overgangsfossiel  van een  vogel-(Gansus  yumenensis )
dat in China werd ontdekt en in 2006 werd gemeld.
http://www.carnegiemnh.org/news/06-apr-jun/gansus/changma3_72.jpgV      Moleculaire biologie ,  genetica   Moleculaire genetica

DNA   onderzoek   heeft aangegeven  hoe de evolutie(- wetenschap   moet  rekening houden en  steunen  op mechanismen  van , en )  werkt op het moleculaire niveau 
Dit soort vakgenied  was onbekend toen de evolutie (en het mechanisme van de  natuurlijke selectie) voor het eerst in 1859 werden voorgesteld...

De  genetica heeft aangetoond dat vertikale  overdracht  van  de(erfelijke) eigenschappen  van de  ouders aan hun  nakomelingen  gebeurt dmv DNA:  een macromolecule die  in alle levende wezens  die sleutelfunctie functie vervuld (8!)
en tevens  de  informatie bevat(= het recept) die de celgroei , de celreproductie en de montage en  ontwikkeling  van organismen (9) , stuurt (samen met de omgeving )

Vergelijkende  DNA studies steunen   de  bevindingen  die werden gevonden  in andere takken van de(levens en evolutie)wetenschappen .
Bijvoorbeeld, vertonen  de  huidige (= extante)  met  elkaar  vergeleken  soorten die  verder weg   in de  geologische  tijd ( qua veronderstelde oorsprong of radiatie (10 ) zijn te situeren    , grote  morfologische  verschillen die ook  in hun DNA(sequenties/  chromosomen   en genomen  )   worden weerspiegeld    ....
De graad van verschil  geeft een hint over de mogelijke  verwantschap  ...Stambomen  (11)   die zijn opgesteld  op basis van moleculaire  vergelijkingen tussen verschillende species  ( vooral van hun  vergelijkbare ( homologe )  DNA  sequenties , genprodukten  en  aminozuuropeenvolgingen in eiwitten )vallen dikwijls samen met  reeds(voorlopige) bekende fossiele  stambomen afkomstig uit de paleontologie , de vergelijkende anatomie , de  fylogenetica    etc  (12) 

-  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - A - gorilla                                          
GTGCCCATCCAAAAAGTCCA-A-GATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGG    Mens
GTGCCCATCCAAAAAGTCCA-G-GATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGG    Chimp 

 

ATCAATGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAA-A-GTCACCGGTTTGGAC    Mens
ATCAATGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAA-G-GTCACCGGTTTGGAC    Chimp
-  - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-G- gorilla


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -C- gorilla
TTCATTCCTGGGCTCCACCC-C-ATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACACTGGCAGTC    Mens
TTCATTCCTGGGCTCCACCC-T-ATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACACTGGCAGTC    Chimp

 

TACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGAAAC-G-TGATCCAAATATCCAACGACCTG      Mens
TACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGAAAC-A-TGATCCAAATATCCAACGACCTG      Chimp
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A-gorilla

 

GAGAACCTCCGGGA-T-CTTCTTCAGGTGCTGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGG       Mens
GAGAACCTCCGGGA-C-CTTCTTCAGGTGCTGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGG       Chimp
- - - - - - - - - - - - - - - - -C-gorilla  


Vergelijking bij Mens en Chimpansee van de  DNA opeenvolgingen  voor  het gen dat codeert voor het peptide-hormoon  Leptine(betrokken bij het metabolisme  van vetten )

*  Er zijn  slechts vijf plaatsen  waar de  opeenvolging van de  250 nucleotiden verschillen  .
*  Daar  waar  de mens en chimpansee   sequenties  (=  Nucleotiden- opeenvolgingen)  verschillen, kan het overeenkomstige ( =homologe )  nucleotide ( op dezelfde locus  in de DNA sesuentie   ) in  hetzelfde gen bij de  gorilla worden gevonden ....
*   uit de vergelijking van die drie (mens /chimp /gorilla)  kan men het vermoedelijke  nucleotide (op die bepaalde  plaats)   af leiden dat waarschijnlijk in de gemeenschappelijke voorvader ( = de "common ancestor"  of  CA )van mensen, chimpansees, en gorilla's bestond.
*  In twee gevallen, zijn  het  gorilla en het  menselijke nucleotide op die loci  gelijk aan elkaar   terwijl in de andere drie gevallen, de gorilla en de chimpansee- opeenvolgingen  hetzelfde zijn.

De gemeenschappelijke voorvader van de gorilla, de chimpansee, en de mens zal dus   waarschijnlijk het nucleotide hebben dat hetzelfde is in twee van de drie  huidige  vormen van het gen ;  omdat dit enkel één verandering(substitutie )  van een nucleotide op die plaats  vergt  ipv  twee
 

wat  linkt   met deze  paragrafen  ?

I :
evolutietheorie is verouderde troep?

(Noot 1)
Het gaat  voornamelijk over de lessen  wetenschap en  biologie   in  de Amerikaanse (middelbare  en public )  school en  onderwijssystemen 
De recente  druk om  ook in europese scholen  en onderwijsnetten  het  degelijk wetenschapsonderwijs  te  ondermijnen( op grond van sectaire  religieuze doctrines die hun
absolute waarheden bedreigd voelen   en  pseudo-wetenschappelijke  kwak )maakt dit werkstuk  van het NAS ook belangrijk voor de  geinformeerde opinie-vorming in europaII :

overgenomen van   QABOUTER ( http://www.volkskrantblog.nl/blog/257 )


De wetenschappelijke methode

fotoIn het plaatje is te zien hoe de wetenschappelijk methode hoort te werken. Je ziet iets, dan stel je over het waargenomen fenomeen een hypothese op.

De gestelde hypothese wordt met gedachte- en fysieke experimenten getoetst. Vele malen. Als hij ook maar één maal faalt moet de hypothese aangepast worden. Dan begint het testen van de hypothese opnieuw. Dezelfde experimenten moeten herhaald worden en daarna moeten nog extra experimenten gedaan worden. En geen enkele keer mag de hypothese falen in haar verklaring van de observaties tijdens het experiment.

Vervolgens wordt de hypothese pas een theorie.
Geen voldongen feit nog, maar een theorie.
Een theorie heeft bewezen in haar kinderlijke hypothesetijd sterk te staan.
Een theorie wordt wederom vele malen getoetst middels experimenten.
De theorie moet álle experimenten kunnen doorstaan. Doorstaat hij deze niet moet er een nieuwe hypothese gemaakt worden en kan de theorie komen te vervallen. Daarvoor in de plaats moet dan een nieuwe theorie komen.

Pas nadat een theorie lange tijd is getoetst en er duidelijk verklaarbare wetmatigheden ontdekt zijn, die alle experimenten en resultaten volledig kunnen verklaren, kunnen deze als wetmatigheden beschreven worden.
Dan kan nog altijd dit weer vervallen doordat wetenschappelijke experimenten aantonen dat de natuurwet niet alle werkelijkheid kan verklaren.
 
Maar een hypothese moet wel heel sterk groeien, kan het een theorie wegbeuken, en een theorie moet een grote jongen/meid worden voordat het een wet kan kraken.

zie ook :
   De wet van ( scepticus ) Digit  ---> 
Verschil tussen wetenschappelijke en geloofs-verschijnselen /-entiteiten. *Datgene wat is geloofd kan alleen bestaan omdat mensen erin ...
In cache  (<klik )

(Noot 2)
=opstellingen ?

(Noot 3)
=waarbij de parameters van de  opstelling  kunnen  worden  gekontroleerd  gewijzigd ?
Veel  experimenten zijn door de natuur  al gedaan , en moeten alleen maar  worden ontdekt en ontrafelt uit het reeds waargenomen materiaal en de
voorhanden kennis vanuit modellen    ...(in de geneeskunde( met name in de  genetica )  heeft de natuur reeds experimenten gedaan die NIET zouden
kunnen worden uitgevoerd  in labo's  : om  ethische  en morele redenen bijvoorbeeld  )
III

(noot 4)
Het is een van de  meest uitgeteste  wetenschappelijke  theorieen die er  bestaan

(noot 5)
de voortplanting ( en  afstamming ) door kopiering  /replicatie
"Descent with modifications " (Darwin ) 

(noot 6)
in  de  tijd =  vertikale spreiding /doorheen de  cellijnen die rechtstreeks  hebben te maken met de
voortplanting  )

(noot  7)
 elk "goed aangepast " huidig levend organisme  is het resultaat  van een ononderbroken reeks van   overlevers met  veel  geluk  ...
het aantal voorouderlijke  verwanten van die ( achteraf succesrijk bevonden ) stamlijn  ,  die uitgestorven ( of verongelukte ) stamlijnen  hebben voortgebracht is onnoemelijk grootIV  
Tussenvormen bestaan niet  ?  <Er wordt altijd zo leuk gehamerd op het gebrek aan fossielen
http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=76

Over  fossielen  :
http://www.gea-geologie.nl/publicrelations/fossielenfolder/fossielen.html

Gansus yumenensis 
Tientallen exemplaren ontdekt van 'bijna-recente' vogel uit Vroeg-Krijt

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=717De genetica of erfelijkheidsleer
Molecular evolution | Molecular genetics | Phylogenetics


http://users.ugent.be/~avierstr/
met  o.m.

 • The central dogma of molecular biology

 • The mystery of sequencing for phylogenetic research...
  1. What is DNA ?
  2. DNA in a cell
  3. Preparation of gDNA
  4. PCR to amplify the requested gene
  5. Sequencing of the obtained PCR product
  6. Aligning of the gene with genes from other species
  7. Calculating the phylogenetic trees

  Vitamine C &  het Gulo gen 

  Tomasso agricola
  Unintelligent design (6): Vitamine C
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/32654

  Bart  klink
  Waarom het GULO-gen bewijs is voor evolutie
  http://evolutie.blog.com/2523702/

  Creationisten en het GULO-gen
  http://evolutie.blog.com/2534762/
  (8)
  De "vertikale " spreiding van de kopieen  van het DNA in de tijd  doorheen de opeenvolgende generaties van  de populaties  van  het bestudeerde organisme ( species )

  (9) 
  het vakgebied  van  de  ontwikkelingsbiologie  en evo-devo -->Embryologie / FOX-genen /  Homeobox/ Epigenetica  etc...

  (10)
  Moleculaire klokken   Molecular clock

  (11)
   zie Cladistiek

  ( Bart klink   te vinden op   een   discussie met  creato's   http://www.volkskrantblog.nl/bericht/173735  )

  ".... Bij het achterhalen van evolutionaire verwantschappen gaat het voornamelijk om gedeelde veranderingen ten opzichte van het ancestrale gen. Dit worden synapomorfieën genoemd en zijn
  het belangrijkste bij het bepalen van verwantschappen.

  Interpretaties   van  uitslagen van sequentievergelijkingen  moeten   rekening houden met synapomorfieën ;  Dat er synapomorfieën zijn   is vrij simpel vast te stellen door zoveel mogelijk sequenties te vergelijken   ....


  Zie hier voor meer uitleg van de cladistische terminologie:

  http://www.palaeos.com/Systematics/Cladistics/defApomorphy.html

  Waarschijnlijkheid  is  het sleutelwoord in dit soort analyses.
  Het gaat steeds om wat het meest waarschijnlijk is, niet of alle andere opties volledig uitgesloten zijn.
  Dit geldt trouwens voor heel veel wetenschappelijk onderzoek.
  Als je je in de literatuur over dit onderwerp verdiept (= cladistiek), zul je heel veel wiskunde en statistiek tegenkomen.
  De betrouwbaarheid van uitspraken neemt toe naarmate je grotere sequenties en meerdere soorten kunt vergelijken. Dit kost echter ook veel meer computerkracht.

  (12) 
  Deze zoektochten  naar de meest  waarschijnlijke  C A's     blijven   natuurlijk  allemaal  wel   een grote  legpuzzel( en er zijn steeds weer discussies over de manieren waarop   de stukjes   in elkaar moeten passen )
   ..maar er  is de  laatste jaren een zeer grote  versnelling opgetreden in het ontdekken van nieuwe stukjes( de toenemende automatisering en een  gevoelige  versnelling van  de sequencing technieken  )  en het ineenpassen van de stukjes ( dmv wiskundige   en
  statistische  analyses  van het reeds bekende materiaal)
 • 07-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  06-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON

  Een vroegere  poging   ?

  Tijdens wat  men de" Cambrische explosie "(542MY geleden ) (A) heeft genoemd , kwam de grootste soorten-diversificatie ( en  verschillende  bouwplan -types  van organismen )  voor  die we  (tot nu toe ) kennen
  (http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/camblife.html)

  Een gelijkaardige  "snelle"uitbarsting in evolutionaire soortendiversificaties greep -33 MY eerder  plaats  ___
  Dat  hebben  enkele  paleontologen    van Virginia Tech  ontdekt  en beschreven   in een  artikel in  Science  ;

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/319/5859/81
  http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/sciencenow;2008/103/1

   

  1.- Fractofusus andersoni ( een ediacara fossiel ) levert de bewijzen  voor een  tweede oude   "big bang van het leven "
  Bing Shen/Virginia Polytechnic Institute and State University [VIA SCIENCE]

  2.-  Wetenschappers onderscheiden drie Ediacara formaties  tussen 575 en  542 MY . 
  Avalon( New foundland ) , White Sea ( Rusland ) , en   Nama formaties ;Alle drie  gingen  ( in  chronlogisch volgorde ) vooraf aan de cambrische explosie 
  *In  de Linkse  diagram staan de  genera (zwarte lijn  )en hoe ze van elkaar verschilden  ( Dissimilarity- lijn )  in de drie Ediacara formaties .
  Rechts  wordt getoond  welke morpho-ruimte  in de drie   Ediacara formaties  wordt ingevuld .
  Alhoewel er minder  genera aanwezig zijn in het Avalon  dan in de latere formaties , bezetten de  Avalon fossielen alle  morpho-ruimte ( bouwplannen )  van  het bekende  ediacara  bestand  ;wat wijst op een explosief - evolutionair patroon    ( Avalon explosie)  gelijkend 
  op  de  cambrische explosie  van  -542 MY.
  Voormelde  wetenschappers  hebben deze gebeurtenis de "Avalon explosie"( =naar een  rotsformatie in  New-Foundland ) genoemd.
  *Complex ( meercellig )  leven  is minstens tijdens twee "explosies" tot bloei gekomen  
  * Dat duid er op  dat er een  bepaalde  wetmatigheid ( en gelijkaardige processen ) eraan ten  grondslag kan liggen  

  " Avalon vertegenwoordigt een onafhankelijk, onderbroken experiment (van het leven ) met een evolutief patroon gelijkend op dat van de  cambrische  explosie ,"  stellen de auteurs.

  "Het blijkt dat bij de dageraad van het macroscopische leven,___ tussen 575 en 520 miljoen jaar geleden,____ er niet één, maar minstens twee belangrijke episoden van abrupte (1a)  morfologische(1b)  en grootschalige  diversificatie , hebben  plaatsgehad  ," zei  Shuhai Xiao .   
  De nieuwe studie,  onderzocht  de  ontwikkeling  en geschiedenis  van het  levende   tijdens  het   Ediacara /vendian  >  Ediacaran/ ( een periode tussen 635 miljoen jaar en 542 miljoen jaar geleden.)
  De auteurs vergeleken 200 verschillende( enigmatische )  fossiele soorten , waarbij werd gevonden  dat  hun lichaamstypes(= bauplan )___ en  de  rijkdom aan biodiversiteit in die periode   ___op ongeveer dezelfde  geologische ( korte )  tijd verschenen  als de cambrische   
  De Ediacara fauna  verdween kompleet     ( uit  het fossielen  verslag ) vóóraleer  de  Cambrische explosie  volgde. (2)


  De vraag  of nog andere  dergelijke  "explosies " of " big bangs van het levende " hebben plaatsgevonden  ( en  fossiel zijn  gedocumenteerd ) stelt zich nu ook  voor bijvoorbeeld   de (vermoedelijke ) afgrazers  en  postuleerbare   leefgemeenschappen   rond  fossiele  stromatolieten 

   


  ( A)--> de engelse versie(s)  van dit wiki -artikel  is veel uitgebreider en vollediger    :
   
  Cambrian explosion   /      More on the Cambrian explosion  /


  (1a)

  "abrupt "/ plotseling   in geologische zin,( =  dus niet "patsboem" zoals de  Grote  Tovenaar "goddidit "der ID-creationisten  zou hebben  gedaan )  wat  al vlug enkele honderduizenden jaren beslaat  ....
  --> Bovendien  zullen  onafhankelijke " absolute " dateringen ( die geen rekening houden  met de vindplaats of de  geologische kolom  )  van vondsten  uit  die "verre " periodes moeten rekening houden  met grotere  foutenmarges

  (1b)
  fossielen van dergelijke ouderdom zijn uitsluitend  te bestuderen  als  veranderingen  van de morfologie van de lichaamsvorm en bouwplan/archetype    , die (waarschijnlijk)   zijn  te begrijpen als de resulaten  van  de montage-activiteiten van  zeer belangrijke  en   hoog geconserveerde  "hox genen "(=  programa's )waarbij kleine mutaties  grote  vorm-veranderingen  teweeg brengen  ...(soms noemt men dat macromutaties --->  dat zijn dan mutaties in "master switches" of hoofdschakelaars uit  de  regelgenen -box ( homeo-box )  die de  ontwikkeling  (=  development ) sturen  )


   
  (2)

  Ediacara  fauna     Ediacaran biota 
  Er zijn natuurlijk  precambrische fossielen  van complexe dieren   bekend  o.m. de vendiaanse  ediacara  fauna   
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/vendian.htm

  Het Vendian (610-570 miljoen jaar geleden)

  Dit is de laatste periode van het Laat-Proterozoicum. De aardatmosfeer ging steeds meer zuurstof bevatten. Door de aanwezigheid van dit zuurstof en water ontwikkelden zich uit de Protozoën de Meercelligen (Metazoa) en de Sponzen.

  Warme en koude perioden wisselden elkaar af.

  Dat bevorderde het ontstaan van een grote variatie van levensvormen.

  In 1946 werden in de buurt van Ediacara (Zuid-Australië) fossielen ontdekt die men interpreteerde als afdrukken van kwallen. In 1957 vond men fossiele afdrukken uit dezelfde periode die leken op varenbladeren.
  Er werden ook lintvormige sporen gevonden. Deze werden waarschijnlijk achtergelaten door actief over de zeebodem kruipende dieren die zich wellicht voedden met blauwwieren.
  Er zijn in de Ediacara-heuvels meer dan 1400 fossielen gevonden van organismen die geen harde delen bevatten.

  Ediacara-fauna

  Later werden nog meer Ediacara-fauna’s gevonden. De fossielen werden bijna alle in verband gebracht met moderne groepen dieren: kwallen, zachte koralen, zeeveren en gelede wormen.

  In de jaren ’70 begon men hier aan te twijfelen. Veel fossielen konden niet gemakkelijk in nu levende groepen worden ingepast.
  Men begon te overwegen of de organismen uit het Vendien misschien uniek waren, en sindsdien uitgestorven. Waren zij misschien het eindpunt van een bepaalde tak van de evolutie?

  Was Spriggina een worm?

  Een bekend fossiel uit de Ediacara-formatie was bijvoorbeeld de Spriggina. Deze werd eerst gezien als een vroege worm: de kop aan één kant, dan een geleed lichaam, en tenslotte een taps toelopende staart. Later zag men dit anders. De “kop” zou ook een apparaat kunnen zijn waarmee het dier zich aan de zeebodem vasthechtte. Zo stond het rechtop in het water, en leek het meer op het blad van een varen.

   

  of het blad van een varen?

  De meeste paleontologen zijn echter van mening dat tenminste een paar van deze schepselen wel voorouders zullen zijn van ongewervelden die nu in zee leven.

  Waarschijnlijk ontwikkelden zich in het Vendian de Ribkwallen en de neteldieren.
   Radiata  Ribkwallen  Neteldieren.

  Met het ontstaan van   autotrofen /  en   zuurstof producerende  organismen en  echte heterotrofen  / "diernen"   ontstond ook het onderscheid tussen “consumenten” en “producenten”, tussen roofdieren en prooi.
  De best  aangepaste  strategieen en  evenwichten    in de  onstane  wapenwedlopen  overleefden;
  Mutaties zorgden voor  een  palet  waaruit  de  NS  nieuwe levensvormen en niche-invullingen kon ontwikkelen   .
  De evolutie voltrok zich in een steeds sneller tempo ( --->chemische ( kalk en zuurstof ) en thermische   veranderingen (klimaat)   in het mariene milieu en de zich ontwikkelende   turbulente  biosfeer   veroorzaakten andere mogelijkheden en oplosruimlten . )
  Het  volgende Cambrium zou een explosie van levensvormen te zien geven.


  As you can see from this diagram, the animals of the Ediacara had an almost 40 million year ... Als u met een tijdmachine naar het Ediacara zou reizen, ...
  In cache

  evodisku   <
  In 1946 ontdekte de geoloog RCSprigg in de Zuid-Australische Ediacara Hills enkele afdrukken in de rotsen, toebehorend aan kleine ongewervelde zeedieren. ...
  evodisku   <

  De Ediacara-fossielen komen uit een vindplaats in Zuid-Oost-Australië. ... De Ediacara-organismen kenden 10 miljoen jaar lang een grote bloei, ...

  anti -creato <

  Dickinsonia; 43 x 50 mm; Precambrium; Ediacara, Z-Australië; coll. ... http://nadarwin.nl/gallerij.html en natuurlijk het openingsbericht van Detected ...
   In cache -

   

  495  < Nieuw licht op Ediacara-fauna( Ediacaran biota  )

   

  706   <  NGV-Geo nieuws Ediacara-fossiel lijkt verwant aan moderne organismen


  Er zijn   in het  fossielen verslag  van de aan de "cambrische  evolutie" voorafgaande  periodes ( http://www.peripatus.gen.nz/paleontology/Vendian.html ) mogelijke verwanten  -gevonden van enkele nog tegenwoordig levende phyla

  Klik op de fotos  voor meer  ( engelstalige ) uitleg  

  Cyclomedusa Charnia Eoporpita Nemiana Pteridinium
  Arkarua Dickinsonia Spriggina Tribrachidium Kimberella


  ( voornamelijk  --->  Cnidaria   http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/critters.html   
  Kimberella --> Molusca  ?)

   

  Dickinsonia   voorouder/verwant    van   annelida, cnidaria, koraal, ?
  Spriggina,      voorouder/verwant   van trilobitae ?  
  Yorgia,
  Pteridinium,
  Onega,
  Ediacaria,
  Marywadea,
  Arkarua
  Charnia

  Opgelet !!!
  Zoals gewoonlijk  zal ik het artikel  uitbreiden  en  zo nodig aanvullen en/of veranderen  al naargelang er meer info en meer bronmateriaal  ter beschikking komt ....

  De gebruikelijke  te verwachten   creationisten - kwetter  kan    hopelijk  ook   voor enig  volksvermaak   zorgen  ...   
    


  bronnen :

  http://in.news.yahoo.com/080104/139/6p85n.html
  http://kemo-d7.livejournal.com/198359.html  http://www.vtnews.vt.edu/story.php?relyear=2008&itemno=1
  ( vertaald)

  "De ( tot nu toe bekende )  ediacara organismen  bezitten   geen duidelijk  aantoonbare ( voorouder -nakomelingen ) stamlijnen   die hen verbinden  met de dieren uit het latere Cambrium, en de meesten van hen  stierven uit vóór de Cambrische Explosie " zei  Shen. "De meeste  soorten van  deze groep organismen verschilt grondig  qua bouwplan  van de dieren uit het Cambrium."


  Verscheen  deze  ediacara  verscheidenheid aan soorten en bouwplannen  ,  ook in een explosieve evolutieve gebeurtenis, of is de  "Cambrische  Explosie "  echt onvergelijkelijke unieke  gebeurtenis?

  "Wij identificeerden 50 karakteristieke eigenschappen   en brachten de distributie van deze  eigenschappên  in meer dan 200 soorten Ediacara biota ,  in kaart. "
  Deze bestudeerde soorten zijn verdeeld over de  drie 33  MY  durende  evolutieve stadia van de volledige geschiedenis van het vendian , 
  De drie opeenvolgende formaties  worden vertegenwoordigd door  het   Avalon, het russische  " White Sea ", en het   Nama (allen genoemd naar plaatsen waar de meer  representatieve fossielen van elk stadium/tijdvak   kunnen worden gevonden).
   Het vroegste stadium Avalon werd vertegenwoordigd door vrij weinig soorten.

  Verrassend, echter, ( zoals aangetoond door Shen en collega's,)  bezetten deze vroegste Ediacarianen reeds de  volledige morfologische waaier van lichaam bouwsplannen die ooit in de  de volledige geschiedenisvan het Ediacara zou gerealiseerd worden.

  "Maw, De belangrijke types van  de ediacara-organismen Ediacara  verschenen reeds  bij de dageraad van hun geschiedenis, tijdens de  Avalon big bang  ,"
  zei  Dong.
  "Later,  werden  fossiele  russische  organismen   gevonden   die  ____net als dezen uit de nama  formatie____nooit die initieele vormen-rijkdom achter zich lieten   
  Zelfs niet toen het soortenaantal tenslotte   afnam ,  werd de morfologische waaier van de  Avalon -types nooit overstegen ( wat  men zou mogen verwachten bij grote veranderingen in leefomgeving --->(  bijvoorbeeld  te verwachten volgens de   PE  theorie vazn Gould en Eldridge    )   "

  Kowalewski zei dat het  onderzoekteam deze de ontdekking  niet  had voorzien.
  "op basis van de   de wetenschappelijke literatuur en verder  daarop gebouwd   vervolgonderzoek , probeerden wij oorspronkelijk   een strengere opbouw van de morfologische geschiedenis van de ediacaran biota , tot stand te brengen ,"
  Het voorgenomen en geplande  onderzoek impliceerde zeker   niet   het aanpassen van kwantitatieve methodes die eerder voor het bestuderen van morfologische evolutie van dieren waren gebruikt, maar bleek  op de raadselachtige organismen van het ediacara    wel onontbeerlijk , opportuun  en succesvol.

  "Wij dachten   wel aan een biodiversiteit in termen van individuele soorten.maar vooral  ook  volgens  verschillende achtetypes en bouwplannen
  Soorten kunnen in hun algemeen lichaamsplan zeer gelijkaardig zijn.
  Bijvoorbeeld, kunnen 50 soorten vliegen  niet veel van elkaar verschillen (in termen van hun algemene morfologie )  - zij vertegenwoordigen  allen het zelfde lichaamsplan.
  Anderzijds, vertegenwoordigt een reeks van  drie soorten met  o.a. een vlieg, een kikker en  een aardworm  veel meer morfologische variatie.
   Wij moeten in  de eersteplaats   in  die zin aan  biodiversiteit denken
    : 
  niet alleen maar   in termen van hoeveel verschillende soorten er zijn maar ook hoeveel fundamenteel verschillende lichaamsplannen worden vertegenwoordigd.
   Onze benadering combineerde beide benaderingen, "

  "Daarnaast, baseert de methode zich op   het coderen  en  ,digitaliseren  van de verschillende morfologieen  in numerieke (binaire) gegevens. Deze strategie staat ons toe om, meer objectief en eenduidiger , raadselachtige fossiele  levensvormen te beschrijven, die meestal  als tweedimensionale  fossiele  afdrukken  zijn bewaard  en niet in termen van functie, ecologie, of fysiologie  "

  De wetenschappers zijn nog onzeker wat de drijfkrachten en oorzaken  waren  achter de snelle morfologische uitbreidingen  tijdens de  Avalon revolutie  , waarom de morfologische waaier zich niet verder uitbreidde, of verschoof  tijdens ( of  succeswol veranderde ),   om tenslotte in te  krimpen  en  spoorloos te verdwijnen op het einde van  het  Nama .

  "Maar, één ding staat  buiten kijf  -- de evolutie van het vroegste macroscopische en complexe (meercellige ) leven ging al door een explosieve gebeurtenis  voorafgaand aan de cambrische explosie  "zei  Xiao . "Het blijkt nu dat bij de dageraad van het macroscopische leven, tussen 575 en 520 miljoen jaar geleden, er niet één, maar minstens twee belangrijke episoden van abrupte morfologische uitbreiding waren  "

  http://www.fossilscience.com/tags/avalon_explosion.asp

  Avalon and the origin of multicellular life  Greg Laden/ Blog
  Explosions in the Garden of Ediacara Brian Switek /Laelaps.

  Macromutations / saltationism/PeekEek
  http://formsmostbeautiful.blogspot.com/2008/01/pre-cambrian-explosion.html
  http://content311637.clipmarks.com/content/A3BD042C-EEB9-4E84-9237-2FB46F521F62/

  Before
  http://www.iidb.org/vbb/showthread.php?p=5071626
  http://paleobiol.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/26/3/386

  06-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden

  INDOHYUS

  WAARSCHUWING  
  Zoals steeds stonden  de ( nederlandstalige ) nieuws-media weer  vol met gejubbel , conclusion jumping en verschrikkelijke  pop-wetenschappelarij ,   met ronkende  titels  en verhaaltjes   over   sensationele   nieuwe "ontdekkingen " ...Het zou gaan om een langgezochte "missing link " die "uiteindelijk " is gevonden tussen walvissen en landdieren  _____en nog
  het meest van al   over een zeer oppervlakkige  lezing  van het artikel van Thewissen zelf

  Ik was  er  natuurlijk  ook ingetrapt , toen het bericht voor de eerste keer  verscheen  op het net.....  
  ( gelukkig   zette   Noorderlicht/ me  uiteindelijk  op   het goede spoor ...en vandaag  verscheen ook het lezenswaardige  doordachte en  goed nagecheckte  artikel van de NRC )

  indohyus500.jpg 
  ( artistic view/reconstructie  ) olieverf schildering  (  Carl  Buell  )
  De zware botten en chemische samenstelling van de tanden laten zien dat Indohyus veel tijd onder water doorbracht.
  Hier duikt het hoefdiertje in een stroom zoals de Afrikaanse kantjil tegenwoordig doet als er gevaar dreigt.

  (Het afbeelden van luchtbellen  is een onnodig fantasietje (de afgebeelde vacht is dat evenzeer )... we weten NIET of het dier  het uitademen  ( =het lozen van  uitademhalingsgassen ) onderwater , al  dan niet   kon uitstellen ....Dit is op zijn minst  een ongeoorloofd detail in deze "artistieke"  reconstructie )
   'Indohyus'  is geen walvis. Zou je ook niet zeggen, want Indohyus heeft nog het meeste weg van een kantjil of dwerghert.


  Toch is ie familie.
  Sterker nog, volgens Thewissen is Indohyus,  het met de walvissen nauw  verwant beest.   ( zei hieronder in   (A) : Thewissen zelf over deze verwantschappen ) 
   Echter  n
  iet de voorouder, want Indohyus is 'slechts' veertig miljoen jaar oud en de walvissenfamilie ontstond vijftig miljoen jaar geleden al. (1)
  Toch zal de echte voorvader van de  walvissen  wel enigszins op Indohyus geleken hebben.

  filename.jpg
  De  Indohyus,( van de   Raoellidae  - groep )was een  klein vierpotig  herbivoor  land-zoogdier  dat  vrij regelmatig in  (en onder)  het water  vertoefde   De auteurs van deze nieuwe studie  stellen voor  dat de vroegste  voorouders van de walvissen  op dezelfde manier leefden  ....(1)
  Gradueel veranderde  de walvisstamlijn  in  carnivore ,  meer aan het water-millieu   aangepaste   afstammelingen ;  zoals bijvoorbeeld  ;, Ambulocetus,  die men  zich  het best kan voorstellen  ales een  grote behaarde alligator ( zie onderaan dit artikel voor het holotype-fossiel)  ...  Hans Thewissen over  deze vondst en  over   walvissenevolutie   
  ---> this video

  Amerikaanse onderzoekers hebben een mogelijke   voorouder van  een neef  van   de walvissen  gevonden  die gedeeltelijk   in het water is  gaan leven ( bijvoorbeeld  om aan roofdieren te ontsnappen ) en aanvankelijk leefde van lanplanten

  Wetenschappers van de Northeastern Ohio Universities College of Medicine hebben   fossiele resten gevonden   in de streek  Kashmir in India   Het zijn  de overblijfselen van een hertachtig diertje ( ongeveer zo groot als een vos /of   zo groot als een " wasbeer (2 ) dat  indohyus is gedoopt ... Het  onderzoek  ( *1 )   vond aanwijzingen dat dit de meest directe (tot nu toe   bekende )  verwant  is van de walvisachtigen :

  Het was al geweten dat walvissen afstammen van een landdier
  De Indohyus lijkt dan wel in niets op de walvissen zoals wij ze vandaag kennen, toch zijn er overeenkomsten.

  De Indohyus leefde 48 miljoen jaar geleden en was een  vertegenwoordiger  van de  Evenhoevige  zoogdieren .
  Indohyus behoort tot de oude tak van zoogdieren die twee of vier tenen hadden aan elke voet.
  Onder de afstammelingen van  die tak  rekent men vandaag  kamelen, varkens en nijlpaarden.
  ( orde  ; artiodactyla  -->
   zie hieronder   appendix  )  http://www.nature.com/nature/journal/v450/n7173/fig_tab/nature06343_ft.html

  fig1

  a, b, Oblique lateral view of skull RR 208 (a) and ventral view of skull RR 207 (b).

  ch, Posterior views of humerus (RR 149, c) and femur (RR 101,
  d), plantar views of metacarpal (RR 138, e) and proximal manual phalanx (RR 19, f), dorsal view of astragalus (RR 224, g), and posterior view of metatarsal (RR 139, h).

  i
  l, Histological mid-shaft sections for humerus of the pakicetid Ichthyolestes (H-GSP 96227, i), humerus of Indohyus (RR 157, j), femur of Indohyus (RR 42, k) and femur of the artiodactyl Cainotherium (IVAU unnum, l). Both scale bars are 1 cm; the scale bar near d goes with ah, and that near l goes with il.

  The  inner ear looks  very  “whale-like”

  .....Indohyus shares with cetaceans several synapomorphies that are not present in other artiodactyls.
  Most significantly, Indohyus has a thickened medial lip of its auditory bulla, the involucrum
  (Figs 1 and 3),
  a feature previously thought to be present exclusively in cetaceans.
  Involucrum size varies among cetaceans, but the relative thickness of medial and lateral walls of the tympanic of
  Indohyus is clearly within the range of that of cetaceans and is well outside the range of other cetartiodactyls (Fig. 3).
  Other significant derived similarities between Indohyus and cetaceans include the anteroposterior arrangement of incisors in the jaw, and the high crowns in the posterior premolars.

  fig 3

  In cetaceans (open squares), the medial tympanic wall is inflated and called the involucrum, and the lateral tympanic wall is thinned and called the tympanic plate. In artiodactyls (open triangles), the medial and lateral tympanic walls are more similar in thickness, causing values on the y axis to be closer to 1. See Supplementary Information for further details.
  Waterdieren

  De structuur van ( vooral het middenoor ) is een belangrijke determinatiesleutel  voor  extante en
  extincte walvisschedels en uiteraard  ook voor de   studie van de  evolutie van de  walvissen

  Het fossiel  is al  15 jaar  geleden ontdekt  en  geborgen , maar toen onlangs  per ongeluk  tijdens een onderhoudsbeurt  van het fossiel ,een  stuk  oor afbrak ,  kwam  het middenoor  prominent  bloot te liggen  ...Thewissen  merkte de  gelijkenis met  de  oorstructuur   van  de  oerwalvisssen   gelijk  op ....

  Het is onder andere de oorstructuur (= the medial tympanic wall is inflated and called the involucrum, and the lateral tympanic wall is thinned and called the tympanic plate).en de tandmorfologie die Indohyus tot familie van de walvissen maakt. 
  ( zie ook )  evolutie walvis oor  <

  *In de schedel  van deze  Indohyus  zit een verdikking( involucrum )  rond het middenoor, net zoals bij voorhistorische walvissen.
  (3-)


  *Tegelijkertijd heeft het dier zware botten, een kenmerk dat ook bij nijlpaarden voorkomt en dat moet vermijden dat het dier moeilijk moest manoeuvreren bij langdurig  verblijf  in  het water : dikke botten zorgen  immers  ook voor een beter evenwicht in ondiepe wateren, zoals bij   andere waterdieren.  
  Ze  zorgen    tevens  voor ballast  zodat ze  beter  onder water kunnen   duiken en onderwater-zwemmen  ...

  Er zijn in de  skelet overblijfselen ook  isotopen-verhoudingen   gevonden  die duiden op waterdieren ...
  M.a.w.  de botten zijn  osteosclerotisch (grote hoeveelheid compact bot waardoor de botten zwaarder zijn en het mogelijk is om beter in water te waden)

  Results are shown as means plusminus s.d. for the sample population. Filled triangle, Indohyus; open triangle, Khirtharia; open squares, terrestrial mammals; filled squares, brackish-water anthracobunids; filled circles, freshwater/brackish-water archaeocetes. See Supplementary Information for details.

  http://origin.www.nature.com/nature/journal/v450/n7173/full/nature06343.html
  nature article (Tsjok45)  *Uit onderzoek van de tanden van de Indohyus blijkt dat het dier herbivoor was en zich bovendien voedde met landplanten  , ook al leefde de indohyus al voornamelijk in het water: net zoals nijlpaarden 


  fig 5  Hatched elements are reconstructed on the basis of related taxa.


   
  Indohyus met een mobieltje ter vergelijking  .
  Het skelet is samengesteld uit botten van meerdere exemplaren van deze  dieren, weggespoeld en gefossiliseerd in één aardlaag.  
  (Foto Jeanette Killius)


   
  Professor Hans Thewissen,  vermoedt dat de dieren ook in het water zijn gaan leven om aan roofdieren te ontkomen.
  Het Afrikaanse dwerghert (bijvoorbeeld past vandaag nog altijd dezelfde tactiek toe.

  Hyemoschus aquaticus - Water chevrotain- [ Vertaal deze pagina ]
  http://www.bbc.co.uk/nature/wildfacts/factfiles/629.shtml


   
  Deze  vondst en studie   zal   ongetwijfeld voor de nodige  discussies gaan zorgen onder de paleontologen 


  bronnen


  http://www.nature.com/nature/journal/v450/n7173/full/nature06343.html
  http://www.nature.com/nature/videoarchive/ancientwhale/index.html
  nature article (Tsjok45)

  Eos nieuws  /Wikipedia 
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/38373179/
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article874657.ece/Hertje_was_voorloper_zeezoogdieren

  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/12/indohyus.php
  http://scienceblogs.com/loom/2007/12/19/whales_from_so_humble_a_beginn.php
  http://scienceblogs.com/loom/2007/12/27/return_to_the_dawn_of_whales_c.php


  (*1) 
   Thewissen JGM, Cooper LN, Clementz MT, Bajpai S, Tiwari BN (2007) Whales originated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India. Nature 450:11901194.
  http://www.nature.com/nature/journal/v450/n7173/abs/nature06343.html;jsessionid=170D774B20D8401E1858AB647287D22A)


  Appendix 


   
 • Grandorder Ungulata: ungulates
 • Familie Tragulidae (dwergherten)
 • Familie Moschidae (muskusherten)
 • Familie Cervidae (hertachtigen)
 • Familie Giraffidae: (giraffen en okapi's)
 • Familie Antilocapridae (gaffelantilopen)
 • Familie Bovidae (holhoornigen: runderen, antilopen, bokken, schapen en verwanten)

  ( Wikipedia  / laatste update  = 10 nov 2007   )
  De walvissen en evenhoevigen (Cetartiodactyla) zijn een nog niet algemeen geaccepteerde orde van de
  zoogdieren. Het is een vrij recente samenvoeging van de walvissen en de evenhoevigen.
  Uit
  DNA-onderzoek komt regelmatig naar voren dat de walvissen de naaste verwanten van de nijlpaarden zouden zijn. Dit kwam als een grote verrassing omdat op basis van de morfologie en fossiele soorten werd aangenomen dat de walvissen, als afstammelingen van de Mesonychia, de zustergroep van de evenhoevigen zijn en dat beide groepen dus monofyletisch zouden zijn.
  Bepaalde
  morfologische kenmerken van uitgestorven, primitieve walvissen, met name van de enkelbeenderen, lijken echter eveneens de plaats van de walvissen binnen de evenhoevigen te ondersteunen, net als modern morfologisch onderzoek van levende soorten.
  De geldigheid van deze nieuwe indeling is echter nog steeds controversieel.  Walvissen
  Varkens, pekari's en nijlpaarden
  Eeltpotigen  Herkauwers

  Genetische gegevens geven echter de volgende verwantschappen:  Eeltpotigen
  Varkens en pekari's
  Herkauwers
  Nijlpaarden  Walvissen


  De afstamming van de walvissen ( wikipedia 30 nov 2007  )

  Walvissen zijn ontstaan uit landdieren die, waarschijnlijk in het Eoceen, tussen 55 en 34 miljoen jaar geleden, in zee gingen leven.
   Over de afstamming van de walvis is in de jaren rond de millenniumwisseling veel te doen geweest. In
  2001 werden twee 47 miljoen jaar oude en niet complete fossielen ontdekt in de Pakistaanse provincie Beloetsjistan. Ze kregen de namen PakicetusPakicetidae), Rodhocetus balochistanensis en Artiocetus clavis.
  Het betreft hier tussenvormen tussen op het land levende dieren en de volledig in zee levende walvissen, die nog wel poten hadden.
  De enkelbeenderen daarvan vertonen kenmerken die anders alleen bij evenhoevigen gezien worden.
  Er zijn sterke aanwijzingen dat de naaste hedendaagse verwanten de op het land levende
  nijlpaarden zijn.
  Vóór de ontdekking van de fossielen had
  DNA-onderzoek ook al in deze richting gewezen.
  Men ( dacht tot  voor de nieuwe ontdekking ) dat walvissen afstammen van een groep vleesetende
  evenhoevigen (Artiodactyla).  ( A) 
  Ondertussen  is  dus  de verste   bekende   verwant  van de walvissen   dus  een   dier  uit   de  groep  van de  land planten-etende  INDOHYUS -achtigen    , geworden ?


  uit
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article874657.ece/Hertje_was_voorloper_zeezoogdieren

  Volgens recente analyses van erfelijk materiaal zijn, binnen de groep van evenhoevigen, de nijlpaarden de nauwste levende verwanten van walvissen.
  “Het gaat een stap te ver om te zeggen dat mijn fossielen die conclusie ondersteunen”,
  aldus de in Utrecht opgeleide Thewissen in een telefonische toelichting.

  *Want uit de fossielen valt niet op te maken of nu het nijlpaard of een andere evenhoevige de nauwste verwant van de walvissen is. Dat heeft er vooral mee te maken dat er geen heel oude fossielen zijn gevonden van nijlpaarden of nijlpaardachtigen.
  *  De genetische analyse die laat zien dat nijlpaarden de nauwste verwant zijn van dolfijnen en walvissen acht ik niettemin overtuigend."

  Planteneters

  Lang gingen wetenschappers ervan uit dat walvissen evolueerden uit roofdieren op het land. Dat lag voor de hand, omdat moderne walvissen en dolfijnen geen planteneters zijn. De aanwijzingen dat toch de plantenetende hoefdieren het nauwst verwant zijn aan de walvissen zijn inmiddels echter zeer sterk. Die conclusie is niet alleen gebaseerd op een vergelijking van het DNA.
  Een extra scharnier in het enkelgewricht zorgt ervoor dat evenhoevigen grotere stappen kunnen nemen dan andere dieren”,
   zegt Thewissen.
  Dit kenmerk hebben wij ook gevonden in Pakicetus attocki, de vroegste walvis waarvan wij in 2001 het skelet hebben ontdekt.”

  Pakicetus-  attocki

  Age: Early Eocene, 50 million years old

  Location: Lower Kuldana Formation, Kala Chitta Hills, Punjab, Pakistan

  Size:  composite skeleton; 50% complete

  In the collection of: NEOUCOM c/o Howard University - Geological Survey of Pakistan Collection


  http://www.researchcasting.ca/specimens/show_specimen.php?SpecimenID=127
  De transitionnal : 49 my (vroeg  Eoceen).
  Ambulocetus  natans
   

  Photo of a fossil whale skeleton hanging in the f atrium on the campus of NEOUCOM

  Ambulocetus and A Whale of a Tale As Told by Creationists...  Video's

  Whale evolution<

  How do we know whales evolved from land mammals?...

  Ken Miller on Whale Evolution and Intelligent Design<


     zie ook  walvissen

  Ambulocetidae | Basilosaurids and Dorudontids | Bibliography | Hearing | India |
  Locomotion | Mysticetes | Odontocetes | Osmoregulation | Pakicetidae |
  Pakistan | Protocetidae | Remingtonocetidae | Whale | Whale Origins!

  Graag plaats ik   hier ook      een kopie  van   het zeer goede  artikel van  Tim   spaan 
  ( oorspronkelijk  te vinden  op   ) 
  >
   Na darwin walvis (Tsjok45) )  (1.-)
  Kan een voor( stam)ouder  geologisch   jonger  zijn , dan  zijn  nakomelingen ?

  Kort  antwoord: NEEN  .
  Maar elke   stamouder (= common ancestor) heeft minstens  twee  afstammingslijnen


  Uitgebreid  genuanceerd  antwoord  ( van toepassing op het belang  van  deze vondst )

  De wetenschappers hebben  hier   de skeletten van heel wat  levende en dode (zoog)dieren  vergeleken om een stamboom te tekenen  waarin de walvisachtigen een plaats kregen 
  Elke soort die zij hebben bestudeerd en vergeleken met anderen  , is een takje op die boom .
  Elk takje is verbonden met andere takjes door middelvan   een gedeeld voorgeslacht.

  zie ook   The tree   of life project (2003)
  http://www.tolweb.org/Cetacea/15977


  fig 2


  The figure shows a consensus cladogram produced by heuristic searches with PAUP (random addition sequence, 1,000 repetitions), using a published data set10. See Supplementary Information for further details.


  (Evolutie) Wetenschappers stellen  echter   soorten  nooit  op   in een aaneengesloten  directe  ketting van voorvaderen en nakomelingen .

  Het is soms mogelijk om het fossiel van één uitgestorven soort te vinden die in een andere uitgestorven soort evolueerde.
  Maar als de wetenschappers slechts evolutie op  die manier  zouden  bestuderen, dan negeren  ze  een rijkdom aan andere aanwijzingen over  hoe de evolutie opereerde  in de geschiedenis van het leven .
  Aangezien de stamlijnen   van zoogdieren evolueeren  verwerven  ze  ( anatomische , morfologische en fossiel traceerbare ) trekken die al  de afstammelingen  verder uiteen  op  de  stamboom  plaatsen  .

  Ruwweg 150 miljoen jaar geleden evolueerden onze voorvaderen een placenta . (150 million years ago )
  De moederkoek wordt gevonden bij mensen, vleermuizen , olifanten, walvissen, en duizenden andere soorten. Niet  bij het vogelbekdier (platypus = Ornithorhynchidae (Echte vogelbekdieren)); noch bij     Gewone mierenegel (Tachyglossus aculeatus
  Platypus en  Tachyglossa vertellen ons  echter  iets over ons voorgeslacht   dankzij hun positie op naburige takken van  de boom van het leven, . Net als  hen, hadden onze eigen voorvaderen ooit  GEEN  placenta  . Dat betekent echter  niet,  dat de    mierenegels   of  Platypoda (Vogelbekdieren) onze voorvaderen zijn.

  Door gelijkaardige methodes te gebruiken, kunnen de wetenschappers Indohyus ,beschouwen als een vertegenwoordiger  van een groep  die  relevante  kenmerken vertoont van de   de oudste bekende walvissen /walvisachtigen  .
  Indohyus staat ( voorlopig  ) het   dichtst  bij  de walvisachtigen.


  Volgend diagram ( van carl zimmer )  is gebaseerd  op wat de wetenschappers over fossiele walvissen weten en hoe zij( mogelijk ) verwant  zijn.


  Natuurlijk, is dit slechts   een wetenschappelijke hypothese die moet worden getest.
  En de manier van  testen is meer soorten zoals Indohyus ( uit  de groep  van de raoelliden
   
  Raoellidae  )  te vinden. 
  Paleontologen met wat   geluk   , zullen  meer  fossielen moeten zoeken   en  daaruit   waarschijnlijk  nieuwe   takken bij de basis van de walvisboom kunnen afleiden  En (als de huidige hypothese juist is, )zullen   heel wat  nieuwe  soorten  Raoliden   tot die basis stamlijnen  gaan behoren  . Die groep  kan trouwens  ion zijn  geheel  zowel    vóór en/ of als   miljoenen jaren  na   de oudste  aquatische  walvissen geleefd  hebben

  Maar dat is  niet de kern  van de zaak  
  Wat van belang is ,is verwantschap  

  Misschien beschouwd men het als  klein grut  of pedeante muggezifterij ; Maar het verwarren van verwanten met voorouders  leidt tot misleidende  wetenschap  , op die manier wordt  zeer elegant onderzoek gediskrediteerd .
  Bovendien is dat een dankbaar  handvat voor allerlei anti-wetenschappers en creationisten  ....

  En, natuurlijk, beweren sommige mensen ( = creationisten  )dat het feit dat de verwanten geen directe voorvaderen zijn betekent dat de evolutie zo vals is , als een  11 euro biljet  .
  Maar het  is de moeite niet waard aan dergelijke woordspelletjes  veel  tijd te besteden   ....
  De boven beschreven omschrijvingen  bepalen  wat de wetenschap als legstukjes van de  stamboom puzzel beschouwd  ...  niet alleen voor walvissen, .... maar ook  voor mensen, bloemen, of een ander organisme


  (2) zo groot als een "wasbeer "
  Een ietwat ongelukkige uitdrukking  die door de creationisten  wordt aangegrepen om nog maar eens  te sneren  en  te   proberen   paleontologen   belachelijk te maken  .... 

  Indohyus   heeft het formaat van een wasbeer. ( of van een vos )
  Dergelijke vergelijkingen maken wetenschappers om het lekenpubliek een beetje een indruk te geven. Wasberen behoren tot een hele andere orde dan Indohyus (Carnivora en Artiodactyla respectievelijk).
  Qua anatomie lijkt Indohyus totaal niet op een wasbeer.


  (3)
  " wenkbrauwverdikking  "  noemt  een enkele   arrogante  creationist het  spottend en  denigrerend 

  Het is echter iets helemaal anders 
  Fossiele en  moderne  walvissen bezitten  immers   allen  een speciaal aangepaste   gehoorbeen-structuur (  dikkere  mediale( =Involucrum)  -   &  dunnere  laterale (tympanic plate) tympanic -wall      )  voor een  goed onderwater-gehoor  ;
  De  dunne  "tympanic plate"  is trouwens de ( beenderachtige  )  walvisversie  van het trommelvlies van een  landdier

  Thewissen :
  Indohyus heeft dat  (= involucrum en die tympanic plate )  ..... " Het is de eerste non- walvis die dat  bepaald   kenmerk  bezit :
  uiteraard is dat ook   het meest spectaculaire  en  belangrijkste  bewijsstuk van diens  verwantschap  met de  wakvissen ."

  Toch blijft deze creationist beweren   “Een wasbeer als voorvader van de walvissen!”
  Maar , dat beweert niemand. Indohyus had het formaat van een wasbeer, niet meer dan dat.
  Walvissen hebben in dezen niets met wasberen te maken. Niemand beweert dat ook, maar op een één of andere manier denk deze creationist dat de betreffende wetenschappers dat  wél  beweren.

  Het is een s
 • 21-12-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  13-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS

  OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS
  Ik wil  hier eventjes ( terloops ) terugkomen op opinies en invalshoeken  die zijn geplaatst op  het  internet n.a.v.de diskussies  rondom   de  richtlijnen over het onderwijs en het creationisme   die door de
  Raad Van Europa dit jaar zijn aangenomen    
  --->   Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS


  Interessant ( en een goede aanleiding  om allerlei actuele zaken  over  het publieke " evolutie  versus  creatie" debat aan vast te knopen )was  de vondst  van  volgende webpagina :
  September 2007, David N. Jansen (  een opiniestuk  geschreven  vlak voor de vergadering en nog steeds integraal aanwezig  op het  net )http://www.dnjansen.eu/creationisme.nl.html

  Veel van wat in daqt betoog  wordt verteld is ontegensprekelijk  goed  en  degelijk  genuanceerd    en  onderschrijf ik zonder meer  ...
  Maar zoals nogal dikwijls , schuilt het misverstand  , in het staartje  
  Dat is ook niet anders in dit werkje ....

  (citaat ) 
  *    in het rood mijn opmerkingen en  verwijzing naar  noten onderaan 


   „Evolutie” wordt in twee verschillende betekenissen gebruikt, die men duidelijk moet onderscheiden.
  (1.- )
  Aan de ene kant gaat het over principes als mutatie en selectie, die door experimenten bevestigd zijn
  (en zelfs door creationisten geaccepteerd worden
  .(1)
  Deze principes te begrijpen is belangrijk voor bepaalde delen van hedendaags onderzoek.
  (2.-)
  Aan de andere kant gebruikt  men „evolutie” om een historisch proces aan te duiden:
  de   
  ( antecendenteele  reconstructie  van de  )ontwikkeling van de huidige biodiversiteit uit (uiteindelijk)een enkele cel (2a)door het proces van speciatie (2b).

  Dit proces wordt anders beredeneerd,
  b.v. door onderzoek aan fossielen  en door extrapolatie van de hierboven  genoemde principes, verder dan door
  experimenten bevestigd is.
  Omdat speciatie niet direct door experimenten bevestigd is, is zij ook niet (gemakkelijk) toe te passen
  en .....
  en hier  gaat   dan  het betoog ___volgens mijn lezing ____  duidelijk  plots  de verkeerde kant op    


  (citaat)


  .....helpt NIET  in de strijd tegen resistente AIDS-virussen, bacteriën en insecten (3a). Alleen tegen deze betekenis van evolutie (3b)richt het creationisme (3c)zich.

  Als men dit onderscheid helder maakt, wordt duidelijk dat het creationisme geen serieus gevaar voor hedendaags (b.v. medisch) onderzoek is.
  Mijn  ANTWOORD op die conclusie  :

  Creationisme is echter , meen ik  , wél een  groot  gevaar voor de  volksgezondheid , moest het ooit  leiding-gevend worden in de medische wetenschap   ....


  Dit  werd  NU  (december 2007 )overduidelijk  geillustreerd (Toegegeven  dat kon  bovenvermelde  auteur in  september niet voorzien natuurlijk )--->

  Hier   is een  goed en  waarschuwend  voorbeeld  van   de knullige pseudowetenchap van ( amerikaanse ) ID-ers fanaten  die menen  het beter te weten en ( in dit speciale  voorval ) voorstellen terug breed-spectrum antibiotica  te promoten   bij de  behandeling  van  allerlei  infecties ....(5)(6)

  Bovendien zou het kunnen  inspireren  tot de idee dat men waarschijnlijk  terug moet  overwegen  ook een breed spectrum van allerlei  pesticiden ,insecticiden  en antibiotica opnieuw op  zeer grote schaal te gaan toepassen (ook preventief ) en te rechtvaardigen 

  http://sandwalk.blogspot.com/2007/12/idiot-logic-on-display-at-uncommon.html
  http://humblemonkey.dochumburg.com/2007/12/having-a-hard-time-following-u.html
  http://scienceblogs.com/insolence/2007/12/why_a_little_knowledge_is_a_dangerous_th.php
  http://pandasthumb.org/archives/2007/12/intelligent-des-41.html


  ( Ik pik er deze  vertaalde en bewerkte blog van ERV uit    -->  http://endogenousretrovirus.blogspot.com/2007/12/creationists-very-bad-ideas.html  )  Laten we  eerst   de amerikaanse  Id-er Gil Dodgen  even aan het woord :

  " ....Dokters  zouden een  breed spectrum van   allerlei antibiotica bij   alle besmettingen moeten voorschrijven, aangezien dit waarschijnlijk  de weerstand  en overlevingskansen  zal verminderen van  besmettelijke agenten  die anders  door  stochastische processen  resistentie  kunnen ontwikkelen tegen (enkelvoudige )middellen ...."

  enkele  eerste  opmerkingen van mij    =-agenten :   populaties van allerlei  micro organismen ?
  Virale besmettingen zijn alleszins niet te bestrijden  met antibiotica. Dat   is volkomen nutteloos , ja zelfs risicovol 
  Werken antibiotica tegen alle infecties  ?  <
  De ID-er die dit  " briljant advies   " geeft  is een software-ingenieur .
  Hij las  aandachtig  ( en werd geinspireerd door )  de waardeloze   boeken van Behe  , en bedacht een "keurig " idee (vanuit  de  ID"wetenschap"  ) waarbij het creëren van het grootschalig  en op verschillende  manieren doden van alle bacteriën( =een schot hagel als het ware )  , volgens  hem, een oplossing zou kunnen zijn voor de  definitieve  uitroeiing van  besmettelijke ziekten  en zonder dat men toelaat  dat  eventueel overblijvende/overlevende   bugs zich  in hun( asexueel onstaan ) nageslacht ontwikkellen tot stammen  die " bestand zijn tegen een bepaalde drug " omdat ook  de eventuele  overlevers  gedood worden door  andere drugs uit het brede spectrum ...

  Natuurlijk is dat een "goed" idee voor iemand die geen geneeskundige is ( en dat elke eerstejaars student 
  medicijnen  al vlug  leert kennen als een heel  slecht/onhoudbaar  idee ) ...Maar Deze ID-oot  heeft wel het lef  om later  in zijn post heel arrogant te gaan  doen ...Hij meent zich ook  te kunnen veroorloven ( bijvoorbeeld) micro-biologen de les te spellen ?   

   

  Het geven van  veel  soorten ( een breed spectrum)  antibiotica  aan iedereen  is  het slechtste idee  OOIT.
  Waarom ?
  Hier volgt een klein  lijstje  met enkele redenen :

  1.
  Net zoals  Virussen  niet allen behoren  tot  één ' Virale "Kind"   ' die mee mochten reizen ( zij het als
  blinde passagiers ) op de ark van Noach  , bestaat er geen  één enkele  soort  Bacterieen ...
  De ' bacteriën ' is een reusachtige groep organismen die wij slechts onlangs  zijn beginnen  bestuderen --
  Men verwacht  dat  veel nieuwe soorten  nog  vallen  te ontdekken en te rangschikken ; er zijn nog vreemdelingen
  en  aliens op deze planeet .
  Alle ' bacteriën ' zijn niet één  eenheidsworst- organisme dat door om het even welk ' antibioticum kan worden gedood.'
  De verschillende antibiotica werken op manieren die slechts tegen bepaalde bacteriën  kunnen efficiënt zijn.
  Bijvoorbeeld, een persoon besmet met gramnegatieve bacteriën mag je alle  penicilline  van de  wereld toedienen ,
  die  gramnegatievelingen zullen het overleven  maar  je  doodt  wèl met die penicelline  de GOEDE bacteriën ( bijvoorbeeld sommige  commensalen ) in het  lichaam van de patient.

  Het willens nillens  toedienen  van  cocktails van allerlei   antibiotica in plaats van het gebruik van  een  gericht
  en specifiek antibioticum bij een bepaalde ziekte ,   is een onbruikbaar , gevaarlijk  en  vreselijk idee

  2.
  Want  , er zijn goede bacteriën in het  lichaam  waar u niet zonder kunt .
  De antibiotica doden ook hen.
  De ervaring leert  dat  na  het voorschrijven  van antibiotica cocktails ( =lsof het een schot hagel betreft ) er  minder goede dan slechte bacterieen over blijven  ... Het is zelfs zo dat microbieele  bondgenoten tegen de slechterikken ,ook gedood kunnen zijn :
  Het menselijk inwendige en uitwendige  lichaam is voor  micro-organismen immers  een kompleet ecologische 
  wereld   met alle mogelijke  niches , samenwerkingsverbanden , onderlinge  strijd , niche-invullingen , pyramides en van elkaar  afhankelijke cycli ( met inbegrip van bijvoorbeeld bacteriofagen(net als alle  virussen  zijn die grotendeels  ongevoelig  voor antibiotica )  die onder normale omstandigheden  bijvoorbeeld "het teveel aan bacterieen" opruimen )

  Antibiotica zijn in wezen gebaseerd  op (kunstmatige afleidingen en  raffinages   ) van  natuurlijke  produkten die natuurlijke  schimmels produceren in hun chemische  oorlog  met  bacterieen (hun concurenten )...teveel antibiotica maakt dus eigenlijk de weg vrij voor  bepaalde  schimmelsoorten ....    ; 
  Geen Creationist ' die daarom maalt , natuurlijk 


  3. 
  Een  mens bestaat niet in een vacuum.
  Wanneer u een medicijn  neemt, wordt het geabsorbeerd in uw maag/ingewanden...afgebroken  in uw lever....
  (wat  van de  scheikundige samenstelleing  van de  drug  zelf  afhangt.)
  Maar die drug( minstens de residus's  en de ongebruikte  overschotten  )zit wel in de ontlastingen , net als dat gebeurt
  met al het andere dat u eet of drinkt ...
  Antibiotica, illegale drugs, voorgeschreven medicijnen , hormonen( = de  pil)   -- u kunt alles terugvinden  in  de 
  riolering,  rivieren en meren
  Als iedereen bij een ziekte  begint veel van  alle nodige en onnodige antibiotica te slikken ,  gaan die antibiotica  ook in het milieu worden geloosd  , en helpen daarbij toekomstige rassen van bijvoorbeeld "Super Insecten" hun eigen bacterieele belagers eventueel te overwinnen ...Of ze maken bijvoorbeeld veel grondbacterieen  immuum voor specifieke antibiotica door de evolutionaire  en aanhoudende  selectiedruk op grote populaties van die micro-organismen ...die kunnen dan weer eventueel  hun resistentie-sequenties  doorgeven aan andere bacterieen ( inclusief pathogenen )die deze "nuttige" uitgeselekteerde  resistentie-sequenties   kunnen "ontlenen "-->   HGT  (horizontale gen transfer )

   4.
  artsen zijn geen achterlijke personen .
  Gerichte, multi-antibiotische benaderingen( "combinatie"therapieen (6) en  secuur samengestelde cocktails )  zijn reeds in gebruik ___wanneer nodig.
  Maar  niet voor elke sinusbesmetting die  toeslaat op het bureel .

  5.-
  Lees eens de  bijwerkingen   die vermeld  staan  de bijsluiter een  antibiotisch voorschrift
  Ze maken die niet voor niets  ..... . Mensen kunnen voor bepaalde  antibiotica en medicijnen  allergisch zijn , kunnen
  een  anafylactische schok of om het even wat krijgen van die middelen  
  Één dosis antibiotica die sterker zijn  dan noodzakelijk kunnen  volstaan om de  meest traumatische ervaring van iemands leven te veroorzaken 

  Deze   ingenieur  Gil denkt  dat   IEDEREEN veel super sterke antibiotica zou moeten krijgen zodat  we geen resistente bacterieern meer  ontwikkelen  

  Gelukkig is Gil een ingenieur en onbekwaam om zijn groot ID- plan uit te voeren.
  Maar heilaas  , is Gil nog  steeds   een Arrogante Creationist.

  "evolutie"    en " devolutie " van de mens  en de  Homo  ID-oticus   


  CREATIONISME IS WEL DEGELIJK EEN  GEVAAR   Net zoals andere kwakzalverij en pseudowetenschap is ook creationisme geen onschuldig "geloof" of een "ongevaarlijk soort " mening ....

  Immers  ; omdat  creationisme ( in het bijzonder ID ) zichzelf voorstelt als "echte "wetenschap , moet  haar
  "theoretische  kader  " ook kunnen  dienen als  leidraad   bij het  vinden  van(eventueele )  praktische toepassingen op het gebied van de gezondheidszorg  ,de medische wetenschappen , de epidemologie en de  bestrijding van pesten en plagen  etc... etc... (A)
  Zeker wanneer ze haar geloofwaardigheid en integriteit  wil behouden ...
  Alleen zijn  haar ( hier  in dit vermelde  geval  geformuleerde " oplossingen " )  remedies  die  op  grond  van "evidence based "  ervaringen  en  statistisch  voldoende ( klinisch en anders) uitgeteste  kennis  , als zeer 
  risicovol
  en schadelijk bevonden  bij ondeskundig gebruik als  preventief passe partout     


  Evolutietheorie  en  haar  mechanismen ( in het bijzonder de groeiende  genetische / microbiologische en biomoleculaire   inzichten )
   is een  zeer belangrijk en   noodzakelijk ingredient   geworden    voor het ontwikkelen van  bruikbare inzichten en begrip   die  waarschijnlijk  ons overleven ( onder menswaardige omstandigheden ) als soort en ons   welzijn als individu op  deze  planeet  aarde en haar   vervlochten   biosfeer  rechtstreeks aanbelangen ...

  Theodosius Dobzhansky, een nog niet zo heel lang geleden overleden geneticus van groot formaat, schreef:
  ‘Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.’
   
  Dobzhansky beweert hier dat evolutie een noodzakelijk ingrediënt is van alle biologische inzichten.

  Gezien de toenemende rol die biologische inzichten hebben in het maatschappelijk verkeer  en de verstandige
  (her)organisatie van onze leefwereld  is een goed begrip van de fundamenten van de moderne biologie____ zoals geboden  door  de  levenswetenschappen grondvestende  en unificerende  moderne  evolutietheorie ____, onmisbaar .

  Enkele voorbeelden kunnen dit helpen verduidelijken.

  Het is al enige tijd bekend dat sommige bacteriesoorten resistent zijn tegen bepaalde ANTIBIOTICA.
  Het mechanisme dat resistentie veroorzaakt, is mutatie en natuurlijke selectie:

  Een toevallige mutatie ( en/ of  verwerven van  dit  functioneel  genetisch materiaal uit  horizontale gen transfer/eventueelelders onstaan in de micro wereld  door mutatie    )  in het erfelijk materiaal van een bacterie zorgt voor resistentie tegen het antibioticum.
  Het antibioticum  is  daarmee voor die stam ineffectief geworden.
  Biologisch gezien is hier sprake van een eenvoudige wetmatigheid met verstrekkende gevolgen.

  Voor een snellere groei worden in de moderne vee- en visteelt antibiotica standaard in lage doseringen aan de dieren
  gegeven. Langzaam maar zeker beginnen de gevolgen hiervan zichtbaar te worden.
  Onderzoekers van de Universiteiten van Maastricht en Kopenhagen troffen het groeihormoon avoparcine aan in de ontlasting van zowel de kalkoenfokkers als de bevolking in de omgeving van de fokkerijen.
  Avoparcine lijkt  chemisch  sterk op het vancomycine, het laatste bekende antibioticum waarmee de gevaarlijke bacterie   Staphylococcus aureus
  Het is dus mogelijk volgens het boven beschreven mechanisme van selectie en mutatie vancomycine-resistente staphylococcen  te creëren.

  Natuurbeheerders stellen zich tot doel een zo groot mogelijke soortenrijkdom te bereiken of te handhaven.
  Om dit te realiseren doemen allerlei vragen op:
  Hoe groot moet zo’n reservaat zijn om een levensvatbare populatie in stand te houden?
  Wat is de minimale omvang van een levensvatbare populatie?
  Hoe zit het met het gevaar van inteelt bij zulkekleine populaties en hoe erg is dat?

  Deze laatste vraag heeft te maken met de uitoefening van selectiekrachten.
  Een kleine populatie bevat per definitie maar een klein deel van de totale genetische variatie die binnen een soort aanwezig is en de aldus getrokken ‘steekproef’ kan al dan niet ‘representatief’ zijn.
  Er is dus niks‘onnatuurlijks’ aan dit type van variatieverminderende selectie.
   
  Deze vragen laten zien dat een goed begrip van de biologische evolutieprincipes nodig is om ze kunnen beantwoorden: een inzicht dat pas de laatste jaren is gerijpt.

  Deze voorbeelden kunnen gemakkelijk worden aangevuld met vele andere, op het gebied van de biologie zelf, maar ook daarbuiten.
  Zo worden evolutionaire inzichten gebruikt in de geneeskunde, psychiatrie, psychologie, ethiek, kennistheorie en
  informatica....


  (bron : Open Universiteit  Gent  http://www.ivo.be/?mod=opleidingpdf&id=2469 )


  Opmerking 


  Of die vermelde     random   maar    voordeel - mutatie nu onstaat  ergens  in de bacteriestam (of populatie ) zelf ( *)    of wordt  opgepikt uit de( eventueel reeds "in het wild" aanwezige  ) of gemuteerde genen  of genetische  fragmenten  van een  ander micro-organisme( door  HGT  en/of natuurlijke  gen-manipulaties door virale en /of bacterieeles  "shuttle -vectoren" (=bijvoorbeeld  plasmiden )  doet hier  niets ter  zake ...

  (* ) Een  resistentie -mutatie die optreed  binnen   een  geisoleerde   bacterie -stam  of populatie  zelf  , is aangetoond door  enkele klassieke en herhaalbare  standaard- experimenten ...Luria-Delbrück experiment

  gestuurde mutaties ?   ipv van random  mutaties  ?

  zie ook (meer over Luria-Delbrück )
  http://evilutionarybiologist.blogspot.com/2007/04/this-weeks-citation-classic.html
  http://evilutionarybiologist.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
  http://phylogenomics.blogspot.com/2006/12/classic-papers-in-genetics-and.html

  NOTEN


  (A)
  Mirakels
  en wonderen ;
  bidden, gebedsgenezingen  en  sacramenten  behoren tot de "technologie " (= de "witte"magie ) van religieeen
  Er bestaan  natuurlijk ook zeer kwalijke toepassingen van allerlei  "technologieen" van "(bij)geloven"
  -->bijvoorbeeld : Exorcisme   en/of  de afschuwelijke  praktijken ( van evangelische predikers )in Afrika
  Children are targets of Nigerian witch hunt | World | The Observer- [ Vertaal deze pagina ]<(5)

   video: Child witches in Africa
  (1)

  Tenzij men  moslim-creationist  ( Harun Yahya ) en/of  een of ander   literalist  , is  ( meestal zijn literalisten fundamentalisten (en  wat betreft   "natuurwetenschappelijke(pseudo?)   kennis  " )zijn het --->  YEC' s  )   ___  die ontkennen  namelijk  gelijk welke vorm van naturalistische  evolutie  (zie ook   > waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden   __gaat de   diskussie  voornamelijk over  de mechanisme(n)  van de evolutie : waarbij men het vooral heeft over  ( meestal ) een vereenvoudigde ( en  exclusief gehouden  )variant  van     oubollige  "darwinistische "  pop -en media  concepten   ,  als  creatieve oorzaak  ---> waaronder   veel  misvattingen over   en verdraaiingen  van een belangrijk mechanisme
  RM + NS ( = Random mutations + natural selection )

  a)
  "Mutaties "(2c) worden  door  creationisten meestal gezien als nadeel-mutaties
  ( meestal  schadelijk   of minstens toch   een verlies aan mogelijkheden voor de  "Kind " of het " MPG " )

  Voordeelmutaties zijn( volgens velen onder   hen )  te verwaarlozen ( of spelen geen  rol)...
  dat is  gewoon "denialisme"(= ontkenning )

  Er zijn echter  voorbeelden van  niet te verwaarlozen  voordeelmutaties ...

  ---> Lactose tolerantie
  Hier is een goede start te vinden
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/93979
  En nog eentje om het niet af te leren
  Melkdrink-gen ontstond vaker
  http://groups.msn.com/evodisku/glosc.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=288

  ---> Hiv immuum  
  AIDS & EVOLUTIE
  Bericht 3    Bericht 4   Bericht 5

  ---> de   oorsponkelijk  bij  italiaanse families ontdekte  mutatie     ApoA-1 Milano   bied   bescherming  tegen  hart  en  vaatziekten  = door verminderde  vorming van  "arteriele plaque " ( bijvoorbeeld  :  krans-slagader  verkalkingen )  
            

  of
  Het wordt ( door moderne(?)  ID-ers) allemaal  "verklaard "  vanuit  een ( ingebouwd en (vooraf)"intelligent"  gepland ) non-random mutatie-mechanisme dat cybernetische sturing levert waardoor kan worden  aangepast aan een hele waaier ( ook toekomstige ) biotopen , millieus  en mondiale voorvallen___(bijvoorbeeld klimatologische)___  binnen de(front-loaded) uitgangsmogelijkheden  van het MPG van een baramin.....

  Opmerking
  Neutrale
  "Veranderingen" en " redundante "(overbodige )mutaties("epifenomenen " en "spandrels ")   maar met de potentie tot  dergelijke  toekomstige adaptationitische functies zijn door SJ Gould "exaptaties" , genoemd 

  Over  "Random Mutations"

  Mutaties zijn inderdaad toevallig, maar of ze behouden blijven middels de principes van evolutie is dus geen toeval.
  De mutaties die de variatie veroorzaken waarop natuurlijke selectie kan werken zijn   > TOEVAL-LIG   
  Toegegeven, zelfs al waren de mutaties niet toevallig, dan zou natuurlijke selectie nog steeds als filtermechanisme werken, waardoor het in feite niet uitmaakt of mutaties toevallig zijn of niet.

  Echter, als men aanneemt dat mutaties niet toevallig zijn, maar gestuurd, dan moet men aannemen dat dit met een doel gebeurt.
  Niet alleen is niet te bewijzen dat er een 'design' bestaat, maar mocht men dit (zonder bewijs) aannemen, dan moet je gaan onderzoeken wat het doel is, wie of wat er stuurt, hoe diegene of datgene stuurt, en hoe die sturing tot dat doel leidt.  b)
  De creationisten aanvaarden alleen  (als  voldoende  bewezen) =  "variatie "(= ondersoorten  rassen, plaatselijke
  populaties
    ) binnen een soort; de   zogenaamde micro-evolutie ( adaptaties aan verschillende  omstandigheden  vanuit een "zwitsers zakmes " Multi Purpose Genome  )
  Bovendien  menen sommigen dat er slechts  genetische  verarming optreed ( = degeneratie (4)en er geen aangroei van  nieuw  genetisch  materiaal mogelijk  is  .... 

  Aangroei van het genetisch kapitaal  is echter wel naturalistisch mogelijk :
  Er zijn wel   verdubbelingen van genetische elementen en  zelfs van  komplete  genomen (POLYPLOIDIE  ) en  soortgrenzen overschrijdende  genoverdracht    HGT  /   ERV'S & HERV'S  vastgesteld    (2a)

  "Last Universal Common Ancestor (= bedtekent   tegenwoordig  ; een grote  ecologische levensgemeenschap van  groepen  van  "interlocking" populaties van "micro-wezens "? )    
  LUCA (Voorlopig )<  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/171232
  Kommentaar #78 naar  Peter Borger  /  Peebee )
  (aangepast )
  "Dat de eerste levensvorm een compleet ééncellig organisme was is op zijn zachtst naief te noemen."
  Dit model/verhaal is al lang verlaten .
  Men gaat tegenwoordig  uit van    " een grote gemeenschap  van  voorouders  kommentaar  #82    naar   Pseudoniem
  (aangepast )
  Abiogenesis ?
  Het mag ook eens worden benadrukt dat het niet noodzakelijk is dat er een genetische code in "het vroegste" aanwezig moet zijn geweest. Dat wil zeggen, DNA or RNA: hoeft niet persé.
  Een zeer belangrijk probleem voor iedereen die zich afvraagt "Hoe is het leven ontstaan?" is dat ze "leven" niet eerst goed gedefinieerd hebben.
  Als je bijvoorbeeld hebt gedefinieerd dat "leven" persé de aanwezigheid van genetisch coderend materiaal impliceerd, tja, dan zit je snel met een probleem van complexiteit (bv. DNA);wat onredelijk is, en waar creationisten dan ook direct naar een schepper grijpen.

  Een aardig voorbeeld hoe het anders kan, is het werk van Günther Wächtershäuser, die gesteld heeft dat het leven niet het doorgeven van genetisch materiaal is, maar het doorgeven van metabolisme (en dat kan best eens een keer efficient gebeuren via DNA en zijn codes).

  Eerst een metabolisme.
  Dan het metabolisme plaatsgebonden hebben (is wel handig, anders verdunt het zo; gebeurt tegenwoordig met behulp van de celmembraan).
  Ten derde, productie van secundaire metabolieten die wel eens rare chemie opleveren, zoals een dubbele streng met intrinsiek coderende mogelijkheden: RNA), etc.
  (2b) soortvorming/speciatie  = "Common  Descent with modifications  ...."

  (2c) Die "modifications"  kunnen zowel  slaan op "Mutaties" ( in  de zeer  enge betekenis van veranderingen en
  herrangschikkingen ( bijvoorbeeld :de allelen verdeling ) in het (sexueel gestuurde of gekloneerde) overgeerfde
  ( en  fouten  in het  gekopieeerde ) genetisch  materiaal van een  gegeven " soort "
  als op HGT( en allerlei soorten van natuurlijke  "genetische manipulaties") door allerlei "shuttle" vectoren
  ( bijvoorbeeld endosymbionten ,  en  retro-virussen )

  (3a)
   de moderne  Evolutietheorie  is een   grondtheorie  van de biologische  wetenschappen 
  Het verschaft  een  uiterst nuttig  begrippen en referentie -kader waarmee  veranderingen in de "wapenwedloop" tussen  de mens , ( en zijn farmacologische   verdediging en hulpmiddelen  )  en  allerlei   nuttige en  pathogene  micro-organismen kunnen worden  onderkend en mogelijk  in min of meerdere  mate  beheersbaar gemaakt   ....

  (3b)
  bedoeld is "evolutie"   in de  betekenis van macroevolutie en  het baramin overschrijdenden "soorten-radiatie "
  ( volgens sommigen  radiatie  op het niveau van het genus ) ?

  (3c)
  Wanneer  macroevolutie  en  soortvorming  "waarheid " zijn
  ,  dan
  vervalt  de "speciale"(lichamelijke  ) schepping van de  biologische  soorten( waaronder vooral de mensen-soort door een creator /Grote Ontwerper van Paley )
  Dat betekent geen Adam  en Eva , dus geen zondeval, dus geen noodzaak om een reddende jezus  ten tonele te voeren ...

  Creationisme
    IS  belabberde  religie ; waarbij ID-theorie  vermomd creationisme is met een laboratorium-jas aan 


  Creationisme
    is bereid  alle wetenschap af te  schaffen die haar( meestal  letterlijk-te-begrijpen  en  geopenbaarde )  religieuze  waarheid op de helling zet , ondergraaft  en/ of afschaft  ...

  In tegenstelling   tot wat   hier in dit zinnetje ,  wordt gesuggereerd( =  "alleen in deze"  beperkte "betekenis "zoals vemeld onder2)   is  deze verzameling (creationistische )   pseudowetenschappen  ( net zoals   astrology en   andere  zweefrek  -kwak"filosofische"  apologetica & slechte  theologie , alleen maar ....  anti-wetenschap

  Het is bovendien  
  gewoon (machts)politiek , gelobby ,  propaganda , rethoriek   en georganiseerde  desinformatie ....Moet wel... ze  mist immers   wetenschappelijke   inhoud   (Over dit alles  nog  een  aanvullend  citaat van Raoul van  Vandamme  docent Evolutieleer en Biologische Classificatie aan het departement Biologie van de UIA  /  zeker geen fanatiekeling  .
  Hij houdt zelfs rekening met een bepaalde foutenmarge in de evolutieleer. )

  klopt niet  ?

  “Er is een heel kleine kans dat de(evo) theorie niet klopt, of toch zeker bepaalde onderdelen van de leer.
  Ik denk (bijvoorbeeld )niet dat wij allemaal, mens en dier,
    afstammen van één en hetzelfde oerwezen
  Maar de kans dat het creationisme niet klopt, is oneindig veel groter.
  Je kan en mag de ( creationitische )  visie niet dezelfde waarde toekennen als de evolutieleer.

  Slechte theologen 
  Als je leest wat sommige creationisten onder God verstaan, zitten we  op een heel wazig niveau.
  Dan gaat het over goddelijke energie of zoiets..... hetzelfde wat ‘christelijke’ wetenschappers soms proberen te definiëren.
  In feite zouden wetenschappers zich altijd van dat soort uitspraken moeten onthouden want zo geven ze munitie aan de creationisten.”

  Politieke  ronselarijen
  " ....De meeste christelijke fundamentalisten ( zeker in Amerika ) zijn laag opgeleide mensen.
  Schijnbaar vinden ook de mensen die het voor het zeggen hebben het scheppingsverhaal aanvaardbaar, maar die hebben uiteraard andere motieven om de evolutieleer in twijfel trekken, namelijk de stemmen van al die laag opgeleide fundamentalisten.....”

  zie ook   voor  nog eens een aanvulling 
  Brief aan Ch. Susanne (Tsjok45)
  (4) 
  DEGENERATIE  (= verlies van genetisch kapitaal )en Schadelijke mutaties worden
  ( door de gelovige sekten  der creationisten) veelal gezien als  gevolgen van " de (mythologische ) zondeval

  -->  Fedor steeman    
  Degeneratie?
  "  Degeneratie -het einde van de evolutietheorie- is een boek geschreven door Peter Scheele. In dit boek wordt de theoretische basis voor evolutie aan de kaak gesteld en een alternatief gepresenteerd: 'degeneratie'. Hier kun je lezen wat er allemaal aan schort. "

  ''...analogy may be a deceitful guide''
  Charles Darwin, The Origin of Species, p.  454-55

  (5)
  De menselijke stupiditeit kent geen grenzen .
  wanneer ze wordt gevoed door irrationeel "geloof" of sektaristische opvattingen
  ( =en dat is voor mij OOK het geval  bij  ideologische  en allerlei filosofische   gekozen vooroordelen en opvattingen ( die verder niet zijn onderbouwd , rationeel verantwoord of  als  plausibel  houdbaar --> bijvoorbeeld omdat ze zijn gefalsifeerd )   ; zoals bijvoorbeeld principieele  sceptische  en vrijzinnige vooraannames ) 
    is ze onoverwinnelijk en veelal de slechtst  mogelijke  raadgever ...

  Je kan natuurlijk nog altijd beweren dat  het "verschenen  " artikeltje /advies  ,  het werk is van een dilettante onbekwame prutser ...maar het is wel verschenen op een leidinggevend  blog van de (amerikaanse en mondiale ) ID beweging

  Ook dit  eigenste blog  is natuurlijk geen "professioneel  wetenschappelijk " blog ...maar het gaat hier  ook  niet over  de opleiding  van  de schrijver  van  dit blog .... Een beetje  opzoekwerk en wat  algemene wetenschappelijke  geletterheid , volstaat  .....  Immers om  deze  amerikaanse  schoenmaker  terug naar zijn leest te verwijzen  hoeft men geen specialist in de microbiologie  of  geneeskundige  te zijn ...

  (6)
  Ik wil   geenszins het belang ontkennen  van  combinatietherapieen ( zoals bijvoorbeeld gebruikt bij HIV  en aids ) ...

  Er worden   multi-medicijnen ( duidelijk geen bactericides ) gebruikt bij de behandeling van  HIV, (Behes huisdierenvirus ), aangezien het technologisch mogelijk was.

  De enige reden waarom soms (in Nederland in nog mindere mate dan in België) antibiotica worden voorgeschreven als iemand een virale infectie heeft is om te voorkomen dat een opportunistische bacterie-infectie als complicatie optreedt.
  en uiteraard  zal men trachten   complicerende   bacterieele infekties die optreden  in het "aids"-stadium met uitgebalanceerde  bactericiden  te behandelen 

  Jonge  HIV  en aids  slachtoffertjes  in Afrika  krijgen  zeven verschillende soorten drugs... en zij sterven nog. 

  Ik denk  dat creationisten niet  werkelijk  kunnen  begrijpen wat "evolutie " allemaal in werkelijkheid  kan doen...


   

  Resistentie   (VAN HIV  VIRUSSEN     IN COMBINAtIETHERAPIE )
   
  Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in Hivnieuws 82, mei 2003
  http://www.hivnet.org/OverHivEnAids/Medisch/survival%20of%20the%20fittest.htmAuteur: Kees Rümke
  Laatst gewijzigd: 27 mei 2004

  Het ontstaan van resistentie is de zwakke plek van combinatietherapie. Waarom ontstaat resistentie en onder welke omstandigheden? Wat zijn de overeenkomsten tussen hiv en een nachtvlinder?

  Wat is resistentie?
  Waarom ontstaat resistentie?
  Wanneer staat resistentie?
  Kruisresistentie
  Is resistent hiv zwakker?
  Resistentiebepalingen
  Resistent tegen alles?
  Breedspectrum  en MR
  ANTIBIOTICA  < 
  Wat is een antibioticum

  Doen antibiotica ons sneller genezen

  Doen antibiotica de koorts dalen ?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
  Kunnen antibiotica infecties voorkomen ?
  Waarom lijken antibiotica vaak geen effect te hebben op de symptomen van mijn kind ?
  Zijn er nadelen verbonden aan antibiotica ?

  Kan het gebruik van antibiotica onze fysieke conditie negatief beïnvloeden ?
  Hebben antibiotica nadelige effecten op de tandkleur ?
  Waarom moet ik de hele doos/fles antibiotica uitnemen eens ik begonnen ben ?

  Verzwakt veelvuldig gebruik van antibiotica de afweer ?
  Als mijn kind regelmatig antibiotica krijgt, werken ze dan nog ?

  Wat is antibioticaresistentie ?
  Hoe komt het dat resistente bacteriën steeds talrijker worden ?

  Wat verstaat men onder ziekenhuisinfecties ?

  Lopen bezoekers van patiënten met een ziekenhuisinfectie risico om thuis anderen te besmetten ? 
   

  13-12-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  < klik op de figuur ( volgens Westerman (2002  ) om de link  te volgen    =verwantschappen   tussen    18 genera van de   Macropodidae   <  p.301

  http://genomebiology.com/content/pdf/gb-2007-8-8-r170.pdf

  Een 25 miljoen jaar oud ( bijna kompleet) skelet- fossiel van  een  Oligo-Miocene kangoero" ,( de" nambaroo" )  ___ dat   in
  de 90-tiger  jaren is opgegraven   in   RIVERSLEIGH WORLD HERITAGE AREA, QUEENSLAND, AUSTRALIA,(Riversleigh) (2)  ____ suggereert dat de  oudste voorouderlijke  kangoeroes vroeger op vier poten galoppeerden in plaats van rond te springen op hun achterpoten  , zoals de  tegenwoordige afstammelingen .

  De vondst  van het  oeroude beest  ___een uitgestorven soort , genaamd Nambaroo gillespieae van de familie 
  balbaridae (1) werd  in  " the Journal of Paleontology.",  beschreven:
  http://jpaleontol.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/81/6/1147
   
  De Australische wetenschappers( onder meer  van   La Trobe University /Melbourne  )ontdekten ook dat het beest  , ter grote  van een kleine hond  , destijds grote hoektanden bezat ___waarschijnlijk   waren dat  secundaire  seksuele  attributen  om  rivalen te imponeren  en/of om partners te versieren  ____en in  lage bomen klom om voedsel te zoeken. 


  Het dier is  echter geen echte  kangoeroe

  "We hebben hier te maken met een verre zijtak , voorafgaandelijk  afgescheiden  van  de rechtstreekse   voorouder-groep  
  van de huidige kangoeroes "
  zegt Ben Kear 
  Kear maakt deel uit van het team dat de botten van de prehistorische kangoeroe-zijtak  onderzoekt.


  "Het dier bezat  gespierde voorarmen en hing  waarschijnlijk  rond  in de onderste takken en  scharrelde / gallopeerde  op
  de woudvloer ....  Net zoals de huidige "brushtail possum."
  dat doen ...."zei Kear
  http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Brushtail_Possum
  (  --->genus ( geslacht )  Trichosurus (Koesoes)Voskoesoe   )


  Trouwens  de manieren  van  voortbeweging en  de aangepaste lichaamsvormen  binnen  de groep der  primitieve kangoeroes was erg
  veelzijdig en gevarieerd

  Dr Sam Turvey(Londen )
   "Het bestaande fossielen verslag  toont  een paar erg " rare" kangoeroes  . Enkelen waren roofdieren :  net beertjes  ....
  sommigen   waren reusachtig...
  Zelfs vandaag zijn  nog aanwijzingen voor die  veelzijdigheid  binnen  de   extante  Macropodidae   ;
  sommigen wandelen rond ( en springen veel  minder dan anderen ) en  gebruiken  daarbij  hun staart als derde been
  De extante   Boomkangoeroes  zijn ook klimmers  "


  Deze  oude  kangoeroe-neef  heeft extreem lange  tenen en flexibele poten, wat de hypothese  dat het dier ook  veel in boomtakken
  klom versterkt.
  Hierboven ;  de   gearticuleerde voet van  Nambaroo gillespieae
  De voet-beentjes van de  Nambaroo tonen aan dat het dier  eerder  rondgallopeerde ipv rond te springen

  Het dier bezat  opponeerbare grote tenen en  net zoals moderne boomkangoeroes , flexibele voeten 
  Het leefde in dichte bossen ( wat dan weer suggereert dat het verder deed)  op een dieet van (gevallen beurs )fruit ,
  schimmels en  paddestoelen  
  "...dat verschilt nogal wat van de huidige levenstijl der kangoeroes "


  Kear zei ook nog dat het nambaroo -skelet de wetenschappers kan helpen  om de invloed van  klimaats-veranderingen op de
  evolutie gedurende miljoenen  jaren , beter te begrijpen en te ontcijferen  ....

  Men gaat ervan uit dat Kangoeroe-achtige dieren  zich  ontwikkelden tot  grote springende en grasetende beesten ten gevolge
  van  het droger en grassiger  worden van hun leef-gebied , zo'n 10 a 15 miljoen jaar geleden 

  Kear:
  "Een dergelijk  skelet lijkt  op een  steen van rosetta ...Het  is een  sleutel-fossiel dat aan de basis ligt van de
  hele  vertakte  kangoeroe struik  "
  (2)

   

  http://www.latrobe.edu.au/news/2007/mediarelease_2007-80.php


  APPENDIX I
  Buideldieren

  De vroege buideldieren leken vaak sterk op hedendaagse opossums.
  Ze lijken zich te hebben ontwikkeld op het grote continent van het zuidelijk halfrond, Gondwana, toen dat zich in het Jura losmaakte van de continenten op het noordelijk halfrond.
  Gondwana bestond uit Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Antarctica bij elkaar.
  In het late Jura brak Australië los van de rest van Gondwana en nam haar eigen verzameling dinosauriers en buideldragende zoogdieren met zich mee.

  Tijdens het Krijt kwam Noord-Amerika korte tijd samen met de rest van Gondwana en trokken buideldieren het noordelijk halfrond binnen; placentale zoogdieren belegerden het zuiden. Aan het eind van het Krijt lijken de buideldieren te zijn uitgestorven, evenals de dinosauriërs. Er is echter maar één vindplaats van fossielen uit deze tijd (Hell Creek in Noord-Amerika), dus we hebben niet echt een goed beeld van wat er wereldwijd gebeurde.

  De opossums daarentegen deden het goed in Europa en van daaruit verspreidden ze zich in het Oligoceen naar Afrika en Azië, toen de losgeraakte continenten weer samenkwamen.
  Gedurende het Mioceen begonnen de bossen echter plaats te maken voor grasvlaktes en de buideldieren in Afrika, Europa en Noord-Amerika die zich aan het leven in de bossen hadden aangepast, stierven uit.

  De Antarctische buideldieren stierven eveneens uit toen de temperaturen wereldwijd begonnen te dalen en het continent geheel met ijs werd bedekt. Zuid-Amerikaanse en Australische buideldieren pasten zich goed aan de veranderende omstandigheden aan brachten twee grote nageslachten voort.

  Vandaag de dag houden ze nog altijd stand in Australië. In Zuid-Amerika gedijen de opossums goed. Sterker nog: ze trekken opnieuw Noord-Amerika binnen nu de twee continenten met elkaar verbonden zijn.
  Kangoeroes  ( = familie Macropodidae )  behoren tot  de  Diprotodontia (=   Klimbuideldier)  CLADOGRAM  VAN DE   METATHERIA

  MAMMALIA( zoogdieren ) 
  |
  Metatheria
  |--Ameridelphia
  | |--Didelphimorphia 
  | `--Paucituberculata 
  `--Australidelphia
    |--Microbiotheria 
    `--+--+--Dasyuromorphia
     | `--Notoryctemorphia 
     `--+--Peramelina 
       `--Diprotodontia   Diprotodontia
  Owen, 1866
  <==o Vompatiformes Woodburne, 1984 (wombats, koalas Woodburne, 1984 *<==o Phalangeriformes Szalay, in Archer, ed., 1982 |--o Burramyidae Broom, 1898 (
  | |-- Burramys Broom, 1895 | | |-- †B. wakefieldi Pledge, 1967 | | |-- †B. tridactylus Turnbull, Rich & Lundelius, 1987 | | |-- †B. brutyi Brammall & Archer, 1997 | | `-- B. parvus Broom, 1895
  | `--o Cercartetus Gloger, 1841 [non May] [Cercaërtus; Dromicia] ()? | |-- C. concinnus (Gould, 1845) [Dromiciella concinna Honacki et al., 1982] (western pygmy possum) | |-- C. nanus (Desmarest, 1818)
  | |-- C. lepidus (Thomas) [Dromiciola lepida Honacki et al., 1982] (little pygmy possum) | `-- C. caudatus [Eudromicia caudata Milne-Edwards, 1877 or Honacki et al., 1982] `--+--o Macropodoidea Szalay, in Archer, 1987 [Macropodidae Gray, 1821 sensu McKenna & Bell, 1997] | |?- †Ganguroo bilamina Kean, Archer & Flannery, 2001 | |?- †Galanaria tessalata Flannery, Archer & Plane, 1983 [†Galanarla??]
  | |-- Potoroidae Gray, 1821 ----> Ekaltadeta ( subfamily) | `-- Macropodidae Gray, 1821 (kengurut) `--+-- Petauroidea (pussioravansukuiset) `-- Phalangeroidea Thomas, 1888 (pussikiipijänsukuiset)


  Kangoeroe  evolutie ;

  http://www.springerlink.com/content/v2h426714759483j/
  http://repositories.cdlib.org/ucpress/ucpgs/vol_146/
  [PDF] Chromosome evolution in kangaroos (Marsupialia: Macropodidae ...

  Fossielen
   

  Ekaltadeta  ima  (subfamily Propleopinae)
  Mikko's phylogeny Archive: Potoroidae - rat-kangaroos

  http://www.amonline.net.au/mammals/fossil/killer_rat.htm
  http://www.lostkingdoms.com/snapshots/miocene_early_animals_roos.htm  killer kangaroo
  Riversleigh Killer Kangaroo.
  A Musser © Australian Museum.

  Killer kangaroo 
  Schedel van een  Riversleigh Killer Kangaroo Ekaltadeta ima
  Vroeg tot midden  Mioceen. Riversleigh, Queensland
  Photo: S Humphreys © Australian Museum

  Riversleigh  site ;
  http://www.lostkingdoms.com/snapshots/miocene_early_riversleigh.htm

  Skull Skull
  De unieke  tanden en schedel van  Yalkaparidon (links ) koosnaampje  'Thingodonta',  was een herbivoor ,
  'Fangaroo' , een kleine  Balbaridae soort (rechts) had grote hoektanden  , die het misschien gebruikte ter verdediging zoalsookde 
   pygmy herten  in het moderne regenwoud doen   
  Photos: S Humphreys © Australian Museum

  Balbaroo fangaroo (1)
  Journal of Paleontology, Vol. 74, No. 2 (Mar., 2000), pp. 317-326
  http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3790/is_200003/ai_n8896218  Killer  Kangaroo
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5172292.stm

  ’Killer-kangoeroes’ in Australië ontdekt
  2006

  Onderzoekers van de universiteit van New South Wales vonden in Queensland overblijfselen van twintig voorheen onbekende diersoorten. Zij leefden tien tot twintig miljoen jaar geleden. Het gaat om vleesetende kangoeroes met grote slagtanden, die met gemak door botten hakten en prooien verscheurden.

  Dr Sue Hand
  "Hun tanden waren zeker niet  om te grazen ....Deze beesten bezaten snijdende tandkronen  ... ze waren in staat om
   gemakkelijk beenderen  te vermalen en te breken  "

  Paleontologen schrijven deze schedeltoe aan de   Ekaltadeta, (23 / 29 my  oud) 
  http://www.meta-religion.com/Zoology/Exctinct/killer_kangaroo.htm

  Ook werden resten gevonden van kangoeroes met opvallend lange en sterke voorpoten, die niet rondsprongen maar galoppeerden.
   ,,Als je toen Skippy zocht, had je die zeker niet gevonden. Je zou zijn voorganger hebben ontmoet, die jou direct had opgegeten,’’ zei professor Michael Archer.
  De wetenschappers troffen ook longvissen en „ eenden” aan. Het team onderzoekers bestudeert alle fossielen om meer te weten te komen over de verandering van het klimaat, tussen de vijf en 24 miljoen jaar geleden.


  Horned-kangaroo

  http://www.newscientist.com/article/dn3761-bizarre-horned-kangaroo-fossils-unearthed-.html

  The skull of a juvenile shows the ridges (arrowed) from which the horn-like protusions would have grown (Image: Western Australian Museum)

  The skull of a juvenile shows the ridges (arrowed) from which the horn-like protusions would have grown
  (Image: Western Australian Museum)

  ( vertaling  door  madstud  http://frontpage.fok.nl/news.fok?id=29171  )

  Kangoeroe met "hoorns" opgegraven    2002
  In Nullarbor Plain (Australië) zijn de eerste complete schedels van bizarre kangoeroes met hoorns opgegraven. De schedel van een jong exemplaar heeft randen van waaruit de hoorn-achtige uitstulpingen gegroeid zouden zijn.
  John Long van het Western Museum in Perth en zijn collega's begonnen de opgravingen op de plek in 2002. Ze vonden een grote collectie van fossielen van verschillende dieren, waaronder die van de gehoornde kangoeroe en nu dus de volledige schedels van 2 exemplaren (en hun onvolledig skelet).

  "De kangoeroe is echt bizar. Hij lijkt op geen enkele andere gekende levende of fossiele kangoeroe(2)", zegt Long. "De benige uitstulpingen boven de ogen steken uit naar opzij en hij heeft een rare snuit".
   
  De onderzoekers vermoeden dat de hoorn-achtige uitstulpingen hebben gediend voor de bescherming van de ogen van het dieren, omdat ze leefden in een omgeving met veel stekelige struiken.  Fossiele buideldieren     Bericht 2

  NOTEN ;


  ( 1)  Balbaridae
  http://books.google.com/books?id=LwMkO0M1mPQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=balbaridae&source=web&ots=GcehFprZ2d&sig=m2oo9xHmfGO6zH6GINnCIUC0W1k#PPA149,M1

  Macropodidae- [ Vertaal deze pagina ]
  <==o Macropodidae Gray, 1821 (kenguroos; kengurut)
     |-- †Watutia novaeguinae Flannery & Hoch, in Flannery, Hoch & Aplin, 1989
     |-- †Dorcopsoides fossilis Woodburne, 1967
     |--o †Kurrabi Flannery & Archer, 1984
     |  |-- †K. mahoneyi Flannery & Archer, 1984
     |  |-- †K. merriwaensis Flannery & Archer, 1984
     |  `-- †K. pelchenorum Flannery, Rich, Turnbull & Lundelius, 1992
     |--o †Sthenurinae Glauert, 1926  (  Sthenurinae )
     |  |-- †Hadronomas puckridgi Woodburne, 1967 [†Hadronomus; †Aladronomas] [Hadronomini]
     |  `--o †Sthenurini Szalay, 1994
     |     |?- †Eosthenurus
     |     `--+--o †Sthenurus Owen, 1873 [†Simosthenurus Tedford, 1966] Sthenurus 
     |        |  |-- †S. gilli Merrilees, 1970
     |        |  |-- †S. brownei Merrilees, 1970
     |        |  |-- †S. oreas
     |        |  `-- †S. pales
     |        `--o †Procoptodon Owen, 1873 [†Pachysiagon Owen, 1874; †Simosthenurus Tedford, 1966]  Procoptodon 
     |           |?-o †P. maddocki (Flannery & Hope, 1984) [†Simosthenurus maddocki Flannery & Hope, 1984]
     |           |  |-- †P. m. maddocki (Flannery & Hope, 1984) [†Simosthenurus maddocki maddocki Flannery & Hope, 1984]
     |           |  `-- †P. m. nullarborensis (Prideaux, 1994) [†Simosthenurus maddocki nullarborensisPrideaux, 1994]
     |           |?- †P. cegsai (Pledge, 1992) [†Simosthenurus cegsai Pledge, 1992]
     |           |?- †P. mccoy (Turnbull, Lundelius & Tedford, 1992) [†Simosthenurus mccoy Turnbull, Lundelius & Tedford, 1992]
     |           |-- †P. pusio Flannery, 1983
     |           |-- †P. texasensis
     |           `-- †P. goliath
     `--+--o †Balbarinae Flannery, Archer & Plane, 1983 sensu Schwartz & Megirian, 2004
        |  |?-Nambaroo gillispiei [not recognized by Schwartz & Megirian, 2004] 
                   http://www.latrobe.edu.au/news/2007/mediarelease_2007-80.php
        |  |--+-- †Nambaroo saltavus Flannery & Rich, 1986
        |  |  `-- †Nambaroo couperi Cooke, 1997
        |  `--+-- †Nambaroo tarrinyeri Flannery & Rich, 1986
        |     `--+-- †Wururoo dayamayi Cooke, 1997
        |        `--+--+-- †Nambaroo novus Flannery & Rich, 1986
        |           |  `-- †Nambaroo bullockensis Schwartz & Megirian, 2004
        |           `--+--o †Ganawamaya Cooke, 1992
        |              |  |-- †G. acris Cooke, 1992
        |              |  |-- †G. ornata Cooke, 1992
        |              |  `-- †G. aediculis Cooke, 1992
        |              `--o †Balbaroo Flannery, Archer & Plane, 1983
        |                 |-- †B. camfieldensis Flannery, Archer & Plane, 1983
        |                 |-- †B. gregoriensis Flannery, Archer & Plane, 1983
        |                 `-- †B. fangaroo Cooke, 2000    http://www.lostkingdoms.com/snapshots/miocene_early_riversleigh.htm

        `--
  Macropodinae  (2)
  Sommige creationisten  (en jammer  genoeg ook enkele  bona fide  websites ) beweren nog steeds dat er geen fossiele kangoeroes  zijn gevonden
   
  Fossil sites of Australia - Riversleigh- [ Vertaal deze pagina ]

  Ook over deze vondst wordt   voorspelbaar  ( en  nu  al   op enkele blogs)  laatdunkend gedaan ...
  - Het is een  ratachtig  soort " opossum " en  geen kangoeroe ( =ze zijn dus niet verwant )
  - het is beslist geen  " missing link " 
  - De kangoeroes  zijn  onstaan  door speciale  
  creatie (
  dat  laatste  steunt ( zoals altijd )op geloof-  argumenten  en  uit  persoonlijke(wetenscvhappelijke )  onwetenheid )en vormen een aparte  "baramin" ( =  MPG ( volgens  ID-er   P.Borger )  /biblical"Kind "volgens  zondvloed -Yec's ) 
  Nuttige   Links ;

  http://www.abc.net.au/science/ozfossil/
  http://www.abc.net.au/science/ozfossil/megafauna/fossils/default.htm

  Life of marsupials
  http://books.google.com/books?id=KqtlPZJ9y8EC&pg=RA1-PA302&lpg=RA1-PA302&dq=balbaridae&source=web&ots=7rzzbNFVJq&sig=AGh0Q-RgAchoOEur_ul8YisPKJ0
  http://paleopedia.free.fr/marsupiaux_classification.html
  Nederlandse Wikipedia

  Introduction

  Classification
  Classe     Mammalia (Zoogdieren)Linnaeus, 1758 
      sous-classe  Theria Parker & Haswell, 1897   Theriiformes

          Infra-classe  Metatheria Huxley; 1880     Buideldier    
                      
  Order De roofbuideldieren (Dasyuromorphia Gill, 1872
                         Family Echte roofbuideldieren (Dasyuridae) (buidelmarters, buidelmuizen, buidelduivel, enz.)
                                   Dasyuridae Goldfuss, 1820  
      
                         Family Numbat (Myrmecobiidae
  ) Myrmecobiidae Waterhouse, 1841
                         Famille des Prothylacinidae
                         Family Buidelwolf (Thylacinidae) Thylacinidae Bonaparte, 1838  
                      Ordre Didelphimorphia Opossums (Didelphimorphia) Gill, 1872 -- American marsupials, cuica,   
                                    didelfimorfo, gambá, marsupial, marsupials, mucura  
                         Famille des Protodidelphidae - opossum
                         Famille
  Didelphidae Gray, 1821 -- American opossums, opossoms
                         Famille
  Caroloameghinidae Amérique du Sud (fossile)
                        
  Famille des Mayulestidae "Hyène marsupiale"
                         Famille des Hathliacynidae - "Hyène marsupiale"
                         Famille des
  Proborhyaenidae - "Hyène marsupiale"
                         Famille
  Borhyaenidae Amérique du Sud (fossile)
                      Order Klimbuideldieren (Diprotodontia  Owen, 1866 )
                         Suborder Macropodiformes Ameghino, 1889  
                            Family Hypsiprymnodontidae Collett, 1877   
                            Family
  Macropodidae Gray, 1821 -- kangaroos, wallabies  
                            Family
  Potoroidae Gray, 1821 
                         Suborder
  Phalangeriformes Szalay in Archer (ed.), 1982 
                            Superfamily Petauroidea Bonaparte, 1838   
                               Family Acrobatidae Aplin, 1987   
                               Family Petauridae Bonaparte, 1838   
                               Family
  Pseudocheiridae Winge, 1893   
                               Family
  Tarsipedidae Gervais and Verreaux, 1842 
                            Superfamily
  Phalangeroidea Thomas, 1888
                               Family
  Burramyidae Broom, 1898   
                               Family
  Phalangeridae Thomas, 1888 -- brushtail possums, cuscuses  
                               Famille
  Thylacoleonidae Gill, 1872 (fossile)
                               Famille Diprotodontidae GILL, 1872 (fossile)
                         Suborder Vombatiformes Burnett, 1830   
                            Family Phascolarctidae Owen, 1839 -- koalas  
                            Famille des Ilariidae - Wombats
                            Family
  Vombatidae Burnett, 1829 -- wombats 
                     Order  Microbiotheria  Ameghino,1889  (de monito del monte is de enige levende soort)   
                         Family Microbiotheriidae Ameghino, 1887 
                      Order  Buidelmollen (Notoryctemorphia) Kirsch in Hunsaker, 1977 -- marsupial 'moles'  
                         Family Notoryctidae Ogilby, 1892 -- marsupial 'moles'
                      Order  Opossummuizen (Paucituberculata    Ameghino, 1894  )   
                         Family Caenolestidae Trouessart, 1898 -- shrew opossums Amérique du Sud
                         Famille
  Polydolopidae Amérique du Sud (fossile)
                      Order Buideldassen (Peramelemorphia)  Ameghino, 1889 
                         Family Varkenspootbuideldas (Chaeropodidae) (Australië; recent uitgestorven) Gill, 1872   
                         Family Peramelidae Gray, 1825 -- Echte buideldassen (Peramelidae)                          
                                    (Australië en Nieuw-Guinea vanaf het
  Plioceen 

                         Famille des Peroryctidae - Bandicoots   
                         Family Langoorbuideldassen (Thylacomyidae Bensley, 1903)  (Australië) 


  07-12-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  "Gemummificeerde "  dinosaurus  De destijds ( in 1999 ) 17-jarige Tyler Lyson (1) trof tijdens een " fossielen" jacht  ,   oude overblijfselen  aan op het land van een oom in het Amerikaanse North Dakota ( bekend als een streek behorend tot de  Hell Creek FormationGeology of North Dakota ) , ...
  Drie ruggewervels.

  Verder niks bijzonders. 
  Pas toen hij vijf jaar later, in 2004, op de plek terugkeerde, vond hij in datzelfde gesteente een ongewoon patroon, dat na enig schoonmaakwerk een huidrest bleek van een ongeveer 67 miljoen jaar oude Hadrosaurus.
  Compleet met schubben en al.

  Hij 
  heeft  mogelijk  de  compleetste dinosauriër tot nu toe , ontdekt....
  Het fossiel  kreeg al  vlug het koosnaampje  "DAKOTA " 


  Het gaat om een gedeeltelijk gemummificeerde Hadrosaurus  (Hadrosauridae ) (2).
  Het  DAKOTA   fossiel is nog in uitstekende staat vanwege het rots - omhulsel.waarin het ingebed lag
  Van het fossiele dier is heelwat   weefsel bewaard gebleven,  : Behalve gave beenderen, ook een redelijk intacte huid  .... Zelfs van de ingewanden zijn sporen overgebleven.

  *   De stukken   intacte huid met schubben toont bewijzen van strepen, aldus een wetenschapper van de universiteit in het Britse Manchester 

  De hadrosaur blijkt gespierder te zijn geweest dan  vroeger  was aangenomen

  Onder de   belangwekkende  kenmerken van  het fossiel zijn :
  - een vlezig  kussentje  op Dakota's handpalm,
  - hoeven gemaakt van keratine aan  de  voeten  ,
  - de  goed bewaarde huid schubben  die variëren in grootte en vorm ,
  - de vrij volledige  staart, de  armen en  de benen van de Dakota .  This undated handout photo provided by the National Geographic Society shows the scale of the fossilized skin of a duckbilled hadrosaur found in 1999 in North Dakota.
  (AP/National Geographic Society)


  De zachte weefselsvan dode dieren ontbinden normaal snel na dood.  Tengevolge  van  chemische  en klimatologische  omstandigheden  waar dit dier stierf, vond fossilisatie ____vervanging van weefsels door mineralen ____sneller plaats dan de ontbinding  ; waardoor sommige zachte delen bewaard zijn gebleven

  Hoe Dakota  is gestorven  , is niet geweten  ....maar de dood overviel hem  dichtbij een rivier, en zijn lichaam, dat in de foetale positie was  gekruld, werd snel overspoeld  met  nat zand , kleien  en andere sedimenten . Het karkas werd trouwens  minstens    door één aaseter ( of misschien wel zijn moordenaar )  aangepakt    :  een krokodil uit die tijd   raakte vast in het karkas   en stierf.
  "De wetenschappers vonden een afgerukte  poot  van de  kroko ,  porrend in  de borst van Dakota, " (meldt de Washington Post.)


  http://www.nrc.nl/wetenschap/article843758.ece/De_meest_complete_dinosaurus%2C_met_schubben_en_al    (3)
  schrijft ;

  „Afdrukken van de huid zijn bekend, maar het vinden van huidweefsel zelf is inderdaad nieuw”,
  zegt Jan Smit (paleontoloog)van de Vrije Universiteit Amsterdam . Hij spreekt van een zeldzame toevalstreffer. Het bewaren van het fossiel van de" mummie"  vereist volgens hem een reeks toevalligheden:
  „Eerst moest deze dinosaurus zijn uitgedroogd – dat is nodig om te mummificeren. Daarna moeten de resten zijn meegesleurd door een regenbui en in een rivier zijn gedeponeerd. Vervolgens moet het geheel snel zijn bedekt met sediment.” In North-Dakota worden volgens Smit relatief vaak resten van dinosauriërs gevonden.
  „Het gebied bestond vroeger uit hooggebergte. De Rocky Mountains ten westen daarvan werden destijds omhoog gestuwd en dat hooggebergte duwde als het ware het gebied waar de dinosauriërs leefden naar beneden. Dat werd opgevuld met sediment, van de Rocky Mountains zelf. Daarmee kwamen de dinoresten dus onder het sediment te liggen. En omdat de botten sneller werden begraven dan dat ze konden verteren, zijn daar nog veel resten te vinden.”  Het overgrote deel van de kennis over dinosauriërs is gebaseerd op versteende skeletten, echter dit exemplaar heeft op meerdere gedeeltes van het lichaam onbeschadigd huidweefsel, wat meer informatie oplevert dan een bottenstructuur.  
  Bijna alles wat we weten over dinosauriërs komt van botten en tanden, die meestal als enige bewaard blijven.
   In tegenstelling tot eerdere vondsten, is Dakota miljoenen jaren vrijwel intact gebleven. De gefossiliseerde huid en pezen maken het mogelijk om grote spieren te reconstrueren.

  Het is  de allereerste vondst van een dinosaurus waar de huid "enveloppe" niet is vastgekoekt  aan  het skelet.
  Dit heeft  wetenschappers toegestaan   spier -volume en - massa voor de eerste keer,  vrij accuraat  te schatten   .
  Dat werd nog vergemakkelijkt door  het nemen  van scans van  de staart ;  Het feit dat de huid meestal ongeschonden is zal het misschien mogelijk maken  sommige aspecten  van de oorspronkelijke huid-chemie nog  te achterhalen ...
     Dakota werd al in 1999 gevonden, maar het kostte jaren om het dier stukje bij beetje uit te graven en af te bikken om niets te beschadigen.
  Paleontoloog Phil Manning en zijn team wetenschappers, groeven de   vondst verder   uit
  Dakota werd eerst getransporteerd naar Black Hills Institute in de Verenigde Staten, waar  het  blijkt dat het om een Hadrosaurus gaat.

  Een team wetenschappers voerden  onlangs   testen uit op huidmonsters om het uiterlijk  van Dakota te onderzoeken en ze maten de spieren om zijn manier van lopen vast te stellen.
  Phillip Manning van de Universiteit van Manchester, leidde het onderzoeksteam en noemt de vondst de jackpot.

  Met behulp van een reusachtige Boeing-scanner werd  een scan gemaakt   van het lichaam dat een gewicht heeft van 3600 kilogram. 
  De  meeste  scans  werden  gemaakt van  de staart en de ingewanden van het dier  ....
  In feite kan Dakota onze kennis  over het uiterlijk en de  manier van lopen  van deze dino's  veranderen.

  De ruglengte ( inclusief de staart ) van de Hadrosaurus blijkt ongeveer 25 procent groter te zijn dan werd gedacht: een verbazingwekkende conclusie, wat dat kan leiden tot een heel nieuw beeld van deze dinosaurus. De  wervels   zijn namelijk niet opeenvolgend  aan elkaar gesloten ( zoals in de  "opstellingen" in musea ) wat   wijst of   de  aanwezigheid  van  tussenwervel-schijven in het levende dier   ;dat verleent meteen een grotere  soepelheid  en een grotere lengte dan de vroeger geschatte )

  Een Hadrosaurus kan met zo’n grote  soepele veerkrachtige  en  schokdempende  ruggegraat   een snelheid behalen van 45 kilometer per uur – dat is 16 kilometer sneller dan de T-rex.

  "Het is vrij  logisch,  dat een hadrosaur sneller kon lopen dan T. rex. Hadrosauriers  waren  vermoedelijk   belangrijke prooidieren  en bezitten bijvoorbeeld  geen grote horens  op hun kop zoals de  triceratops. Hadrosauriers bezaten  dergelijke  defensiesystemen niet, zodat  zij zich waarschijnlijk vlug moesten kunnen uit de voeten maken  om te overleven   " zei Manning 

  Het huidweefsel toont ook aan dat de Hadrosaurus in plaats van gevlekt mogelijk gestreept was.
  „De huid is prachtig, er zit diepte en structuur in.....  gedetailleerde patronen die   de grote  en kleine schubben  op de huid  verbinden zijn goed zichtbaar   . Omdat echter om versteende huid gaat  , is de echte kleur niet te achterhalen ... Toch is  een   gestreept zwart-wit patroon.merkbaar    ... in moderne reptielen, is een dergelijk patroon vaak met  camouflagekleuren  geassocieerd."  zei Manning

  Aan de hand van onderzoek naar de gewrichten is ook  vastgesteld dat Hadrosauriërs groter, langer en sterker waren dan tot nu toe werd aangenomen.
  Doordat het lichaam zo goed geconserveerd is, kunnen onderzoekers de ruimte tussen de wervels beter inschatten.
  Terwijl het merendeel van de musea de dinosauruswervels vlak na  elkaar laten volgen  blijkt uit het  onderzoek van dr. Manning dat de wervel schakels ongeveer een centimeter uit elkaar moeten liggen. : daardoor komen ook de andere  botten  in de reconstructie anders te liggen Dit kan betekenen dat sommige dinosauriërs tenminste een meter langer waren  dan voorheen werd gedacht.en dat bijvoorbeeld  de( zeker de achterste )  ledematen gespierder en zwaarder   moeten zijn geweest ....

  De analyse van de mummie, waaronder de CT-scan van het fossiel, werd gedeeltelijk gefinancierd door de National Geographic Society. Momenteel wordt er aan een wetenschappelijk rapport over de studie van deze dinosaurus gewerkt.  Recente   artistieke reconstructie gebaseerd op de jongste gegevens

  This artist rendering provided by the National Geographic Society shows the hadrosaur, nicknamed Dakota, as scientists believe it would have looked, based on their analysis of the fossil evidence so far, Monday, Dec. 3, 2007. (AP/National Geographic Society)
  De "kans om DNA te vinden is erg  klein  indien al   niet onbestaand    " zei. Manning   

  Een collega uit   Manchester, Roy Wogelius, die ook aan de dinosaurus werkte,verklaarde echter 
  "één ding waar wij  zeker van  zijn  is dat wij sommige ( eventueel aanwezige )   eiwitten  en  andere  moleculaire  organische produkten  , zullen kunnen  vinden , omdat we  nu  over de onlangs  in depaleontologiesche wetenschap   ontwikkelde  nodige analyse-technieken  beschikken  ....  Dat  onderzoek is  echter  nog lopend  ... "  Dino-experten  die niet rechtstreeks bij de vondst  en het onderzoek betrokken  zijn , blijven  voorzichtig

  paleontoloog Jack Horner  Montana State University.

  "Tot nu toe is er er nog niets verschenen in de wetenschappelijke vakliteratuur ...het zijn allmaal alleen nog maar geruchten ....het is de  rol van wetenschappers om skeptisch  te blijven totdat de bewijsstukken zijn  gepresenteerd  . . . We mogen niet beginnen met het publiek allerlei  verhalen te vertellen vooraleer er " peer-review" is geweest  ...  want alles krijg je allerlei hardnekkige en gekke  bedenksels  die leiden tot  misverstanden  ."

  "Er is een paper  onder peer-review , twee anderen zijn  bijna klaar om ingestuurd te worden  " zei  Lyson, die een derde paper  verwacht binnen enkele maanden .
  "We kunnen nog geen  conclusies  trekken , dat is nog niet het punt ..." zei Lyson nog  ___ Hij  werkt  ondertussen  wel aan de oprichting  een  non- profit museum   om  Dakota  ten toon te stellen  in  Marmarth.
  "Ik ga  volledig  mee met  de  eis om eerst de  wetenschap  te bewijzen dat  dit   de grootste dinosaurus  vondst ooit is , ipv dat maar meteen rond te bazuinen   ..."

  zie ook :
  virtual Dinosaurs   <    Dinosaurusmummie geeft geheimen prijs door Tina De Gendt / De Morgen 
  NOTEN 

  (1)
  Tyler  bereid zich  momentaal   voor op een doctoraat in paleontologie  aan de univ van Yale
  Hij is ook de stichter van de Marmarth Research Foundation


  (2)

  *Het; gaat  wel   degelijk   grotendeels om gemineraliseerde ( =gefossiliseerd) weefsels ... Alhoewel  eiwittten en andere moleculaire restanten  zeker niet  apriori  afwezig zijn .... Die zouden zelfs  eventueel  kunnen helpen  een  verbeterde stamboom  op te stellen binnen de dinosauriers ....

  *Het is niet de eerste   maal   dat een   fossiel   met versteend ( = fossilisatie = weefsels  zijn  geleidelijk  vervangen door  mineralen  )zacht weefsel  wordt aangetroffen  ....( het is wel  ,tot nu toe, het meest  volledige  hadrosaurus fossiel )
  De vondst  "Dakota " zat ingebed  in een  vijf ton wegend gesteente omhulsel .....

  Het beroemdste   voorbeeld  (  en  het     fossiel dat  de   meeste   controversen  heeft uitgelokt   in   de  afstammingsgeschiedenis   van  therapoda en vogels   ) is de
    Scipionyx

  http://www.dinosauria.com/jdp/misc/scipionyx.html  De  in 2000  in   Montano (  Judith River Formation /Judith River Group )ontdekte   hadrosauirde   Brachylophosaurus   " LEONARDO"     is de vorige recordhouder  wat  de compleetheid  en de conservatie  van de  zachte delen bij dino's  betreft 

   


  Leonardo
  tentoongesteld  in het  "Judith River Dinosaur Field Station "met  Curator  Nate Murphy.
  December, 2003......Ontdekt in 2000   Montana

  http://www.montanadinosaurdigs.com/brachleo.htm


  Hier vindt  U de aankondiging van de vondst  van Leonardo  in het 
  NGV-Geonieuws elektronisch geologisch tijdschrift                                 http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=298

  "Mummie van dino gevonden"

        


  'LEONARDO' ONTDEKT EN GEPREPAREERD IN MONTANA

  Mummificatie is een proces dat alleen onder uitzonderlijke omstandigheden van nature optreedt. Vondsten beperken zich grotendeels tot 'veenlijken' en 'woestijnlijken', die stammen uit de afgelopen eeuwen of hooguit millennia. Er is nu echter een mummie gevonden van 77 miljoen jaar oud.
  Het gaat om een exemplaar van Brachylophosaurus canadensis, een hadrosauriër van 6,7 m groot, die in de zomer van 2000 werd opgegraven onder leiding van Nate Murphy, een paleontoloog die verbonden is aan het Phillips County Museum in Malta (in de Amerikaanse staat Montana).
   
  In de afgelopen eeuw zijn er slechts twee vergelijkbare mummies ontdekt, (door Charles Sternberg, een beroemde 'fossielenjager'), maar geen van beide is zo goed geconserveerd als de nieuwe vondst.
  Het belangrijkste van de vondst is dat de huidafdrukken over vrijwel het gehele lichaam bewaard zijn gebleven. Dat levert een veel beter beeld op van het uiterlijk dan tot nu toe beschikbaar was. Volgens Lawrence Witmer van de Ohio University in Athens (in de Amerikaanse staat Ohio) gaat het om een prachtig exemplaar waar heel veel van te leren valt.

  De vondst werd gedaan in het kader van een nonprofit organisatie die geologisch veldwerk voor leken organiseert. De groep, onder leiding van Murphy, ontdekte het skelet waarvan zo’n 90% van de botten aanwezig zijn, en hakte het uit tot een steenblok van 6500 kg. In het museum kon het fossiel verder worden uitgeprepareerd.

  Bovendien werden er inwendig fossiele planten gevonden, die het laatste maal van de hadrosauriër moeten hebben gevormd.
  Die planten zijn inmiddels gedetermineerd door Dennis Braman, een palynoloog van het Royal Tyrell Museum in Drumheller (Canada), dat zelf een fraaie collectie dinosauriërs herbergt.
  Braman kon meer dan veertig plantensoorten onderscheiden, waaronder zoetwateralgen, varens, en diverse angiospermen(*)
   

  Referenties:  (*)bloeiende planten-->  zie    PLANTEN EVOLUTIE  < )

  ANDERE  DINO -MUMMIES   De   Hadrosauride   Edmontosaurus
  American Museum of Natural History Sternberg dinosaur mummy page

  The TrachodonMummy, 1917 
  http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/dino/ste1917.htm
  http://www.lindahall.org/events_exhib/exhibit/exhibits/dino/osb1912b.htm

   
  Senckenberg Nature Museum Sternberg dinosaur mummy
  Hadrosauride Psittacosaurus
   http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/psittacosaur.pdf

  Thescelosaurus   "Willo"    de dino met het stenen hart  -->
  http://www.naturalsciences.org/dinoheart/  The complete 3-D view of the area reconstructed from CT scans.

     Duizenden  dinosaur eggs and embryos  en stukken  huid van jonge dino-"kuikens" in argentinie 

  Patch of fossilized dinosaur skin
  © 1998 Lorraine Meeker A large patch of fossilized dinosaur skin.
  The stripe of larger scales probably ran along the back of the embryo

  .

  cluster of dinosaur eggs
  © 1998 Luis Chiappe

  Cluster of dinosaur eggs.

   


  (3)
  MET HET  PETJE  GOOIEN  ? 

  * Er  moet alweer  worden gewezen op  de gratis    losse flodders  die  veel  sloddervos-joernalisten menen te  mogen  afvuren  ...  Dat gaat  natuurlijk  ten koste  van hun opdracht  om  nieuws-berichtgeving   over wetenschap;, ( wat genuanceerder en beter gedocumenteerd ) neer  te schrijven  in hun "kwaliteits"-kranten ___ en vooral zich te onthouden van hun  eigen al dan niet  bewust
  opinierende  en( misschien verdacht )   tendentieuze(?)  "conclusies"( eigenlijk onverantwoorde  conclusion jumping )  die niet verder werden  nagechekt  of onderbouwd  ___ : in het bijzonder wanneer het gaat  over ( pop)
    paleontologie en  "evolutie"kwetter  

   

  Een voorbeeld  ;
  Een overigens  vrij goed  vertaal-werkje , wordt tijdens  de  uitsmijter  ontsierd  door volgende schrijvelarijen  :
   
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article843758.ece/De_meest_complete_dinosaurus%2C_met_schubben_en_al


  citaat  ;

  (a).- Omdat er maar zo weinig dinosaurusresten zijn, hebben wetenschappers veel gefantaseerd over de bouw en het gedrag van dino’s.
  (b).- Van dinosauriërs is, sinds zij 65 miljoen jaar geleden uitstierven, nog maar weinig over.
  Vaak zijn enkel wat botten, tanden en voetsporen bewaard gebleven.
  (c).- Heel soms worden eieren gevonden en in zeer zeldzame gevallen gefossiliseerde zachte weefsels.


  Gelukkig wordt ook nog  correct  vermeld  citaat  ;

  (d).- Het fossiel uit North-Dakota geeft onderzoekers nieuwe inzichten in het huidpatroon en de lichaamsbouw van de Hadrosaurus.
  Een van de belangrijkste dino-vondsten is trouwens vlakbij gedaan.
  In 1878 werd in de steenkoolmijnen bij het Belgische plaatsje Bernissart dertig complete skeletten gevonden van de
  Iguanodon.

  MIJN  COMMENTAREN  of is het ( allicht )   MUGGEZIFTERIJ ? 

  (a)

  Dit   is een  uitschuiver (*)  van jewelste  :
  -er zijn  wel degelijk veel fossiele resten gevonden van dino's 

  (Een lijstje  van de ( aanklikbare )landen met belangrijke dino-vondsten ---> Dino's in de wereld (Tsjok45)

  1)  Creationisten  allerhande liggen  immers  steeds weer  op  vinkenslag om  dergelijke " formuleringsfoutjes" en entertainende berichtjes ten volle uit te buiten  
  zie hier ;
  http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=1120&LastModified=4675638975930099084


  2) Ook  van de hadrosaurida  alleen  al ,  zijn zeer veel  vondsten bekend  ....

  *  Het waarschijnlijk grootste  dinosaurus knoken-veld  ter wereld   is te vinden  in Noord-West  Montana, USA.  / Geology of Montana
  Two Medicine Formation
  Volgens schattingen  ( extrapolaties gebaseerd op  vondsten in  dagzomende lagen )liggen  minstens 10,000 Brachylophosauriers  begraven in een  dunne  laag van   2 km (oost-west) op  0.5 km ( noord -zuid )   ....

  *  Een ander  hadrosauriden  kerkhof  met duizenden overblijfselen  is te vinden  in   noord-west Wyoming.(Geology of Wyoming)

   


  3)
   -uit  dit zeerslecht geformuleerde  berichtje kan een creationist gemakkelijk destileren dat de  paleontologen  ook misschien  wel  hun 
  "fossielen " hebben verzonnen
  - Deze joernalistische uitschuiver  is kompleet  gratis  ...  of is de schijver ervan  een  kampioen in het verzinnen  van  opwindende  nieuwtjes  ?

  -Dat" wetenschappers" veel hebben "gefantaseerd "(= just "so'n'so stories" , hebben geconstrueerd )  betekent veeleer   dat zogenaamde" onderzoekers " waaronder   sensatiezoekende  wetenschaps-journalisten , artiesten ,hollywood-tyconen ,comic-writers , cartoonisten , dilettanten ,    amateur-   en nep- paleontologen   (die over wetenschappen en  Dino's berichten  /schrijven en  speculeren (of ze gebruiken als uithangborden en iconen )), de  grootste kampioenen in d olympische discipline  van het duimzuigen , en    het fantaseren (ook ten dienste  van de   entertainment en  show-bussiness ) zijn  ....inclusief deze  enthoesiaste  blogger  "

  Dat wat wetenschappers  hebben "gefantaseerd "zijn extrapolaties;maar dan wel onderbouwd / op grond van vergelijkende anatomie , dateringen  , onderzoek aan  coprolieten etc ...
  Dat is  steeds  gebaseerd op grondig onderzoek  van  de fossielen en geologische en paleontologische tastbare ( en nog steeds  bewaarde en onderzoekbare ) vondsten  zelf ( *) ...Niet op  wat "gefantaseerde mythologieen of  leuke  hersenschimmen " ...of vage getuigenissen  uit tweede of derde hand 

  (*)....veel  bewaarde   specimen in musea worden  zelfs  daadwerkelijk opnieuw onderzocht met nieuwe technieken ;
  scans, speurtochten naar moleculaire  en genetische ( eiwitten ) restanten ...etc...


  4) Maar ook Paleontoloog Phillip Manning is wel erg onvoorzichtig  en zeer dubbelzinnig bezig geweest  in zijn enthoesiasme   ;
  Hij heeft het over
  zowel  " mummies " zonder uit te  leggen dat het over echte  gemineraliseerde versteningen gaat...
  als  over
   http://groups.msn.com/evodisku/glosd.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=4357

  "Deze eerste dinosaurus ooit die gevonden werd mét vlees en huid  ...."

  Dat lijkt allemaal alleen maar  de oppervlakkige  stelling van die journalist te ondersteunen


  (b)

   er  zijn  heel veel  restanten   gevonden

  Wat is trouwens  "veel en weinig " ?

  -Het is een algemene ( gemakkelijk intuitief  gemaakte  ) misvatting dat uitgestorven  dierengroepen  , eigenlijk onaangepaste en ziekelijke  kneusjes  waren in hun tijd  .....
  Dino's  waren wel  degelijk een  zeer succesrijke en goed aangepaste groep  organismen die erg veel niches in de toenmalige biosfeer en voeselpyramides   hadden   bezet   ....
  Hun ( door een samenloop van omstandigheden )  contingent verdwijnen ( samen met  het verdwijnen van hun ecologische noodzakelijke levensvoorwaarden )  gaf andere  groepen ( = de zoogdieren ) de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot de nieuwe heersers die de  opengevallen plaatsen onder de nieuwe  omstandigheden , konden invullen .... 

  -  de dinosauriers  waren wel  degelijk lange tijd een  groep van  overheersende  levensvormen op  deze planeet)  ,
  -  er worden bijna maandelijks  nieuwe vondsten gedaan   en af en toe ontdekt men echte   bonanzo's

  Dinosauriers-fossilen   worden dikwijls  gevonden  in echte dino-kerkhoven en knekelvelden ( zoals reeds boven aangehaald ) waar de botten dicht opeen gestapeld  en  voor het oprapen liggen

  - De joernalist  vermelde  reeds  zelf   al  de vondst bij Bernissart ; er zijn er nog in Europa 
  Mongolie , china , Patagonie ( argentinia ) en niet te vergeten de Verenigde Staten , Australie en Afrika   zijn  ondertussen  eveneens dinosaurier  vindplaatsen van wereldfaam geworden waar ware dino-kerkhoven zijn gevonden  ...

  -Meer  dan 90  kleinere knekelvelden  vormen het    Dinosaur Provincial Park, Alberta, Canada.
  -Dinosaur National Monument  in Vernal, Utah, USA, is wereldberoemd vanwege de  fluviale  afzettingen  van  massa's  diverse  losse
  dinosaurier-beenderen   
  -Een ander welbekend knekelveld van  ( hoofdzakelijk carnivore ), dino's  is Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry  in centraal Utah.
  Vermeldens waard is  nog  Howe Quarry, Wyoming, (Howe Dinosaur Quarry – Wyoming’s Jurassic Treasure. GeoScience Adventures (2007-07-24). )
  (Er zijn nog veel meer  Dino velden in Noord -Amerika )

  Wereldwijd  zijn  van tel  ; 

  Niger, Africa.
  http://en.wikipedia.org/wiki/In-Gall#Dinosaurs
  (update;    Carcharodontosaurus iguidensis   -->  virtual Dinosaurs
  Student vindt nieuwe dino Een Britse student heeft een nieuw type vleesetende dino gevonden

  Dashanpu, China.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dashanpu_Formation

  beroemde  velden  in  de Mongoolse  Gobi  Woestijn :
  Ook  beroemd om de fossiele eieren   en nesten
  http://keralaarticles.blogspot.com/2007/09/gobi-desert.html

  Het is een van de  knekelvelden  waar de  afzettingen  en begravingen  van landdieren   zijn veroorzaakt( volgens vele paleontologen ) door catastrofale  zandstormen  en  instortende zandduinen   ipv  moeras of rivierafzettingen   
  Het fossiel  van " een broedende  oviraptor"   is  hier  gevonden


  Oviraptor brooding nest
   Oviraptor brooding nest,
  unearthed in the Gobi desert by Dr  Mark Norell in 199   (c)

  1.- )Het aantal  dinoSPOREN    loopt in de  miljoenen  .
  Sommige gebieden bewaren   dino-sporen  in  meerdere lagen van het sedimentgesteente


  Clayton Lake State Park ( New Mexico )

  Tijdens
  de jaren  1970-1996  zijn  dinosaurus sporen  ontdekt op meer dan 1500 locaties over  de hele wereld  verdeling van (in 1996 )bekende locaties van  dinosaurus -sporen  
  Meer  1500 locaties zijn bekend
   

  Paluxy river Texas
  http://paleo.cc/paluxy/photogal.htm

  Sporen  zijn ook bekend uit polaire breedtegraden, zoals in Alaska in de buurt van de kust van de Noordelijke IJszee 
  en van het geïsoleerde Noord - Atlantische eiland Spitsbergen.

  Ook  in Australie (vlakbij  Inverloch/.) zijn sporen gevonden
  Australie was in het krijt nog verbonden  met antarctica en lag dichter bij  de zuidpool dan tegenwoordig
  (= betekent  ook   niet noodzakelijk dat  toen hetzelfde wereld-klimaat heerste als nu ) ....
  http://www.abc.net.au/science/ozfossil/ageofreptiles/polar/default.htm

  De " Lower Cretaceous strata of Victoria " hebben al veel  fossiel dino-materiaal  opgeleverd  sinds 1970 :
  ze zijn ondertussen  uitgegroeid tot de   best gedocumenteerde vindplaats  ter wereld  , voor "polaire "dino's 
   

  foto van een   australische  theropode -voetafdruk  (Credit: Photo by Anthony J. Martin)
  De dino  werd  "begraven "   in het overstromingsgebied van  rivieren
  http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071019123615.htm

  virtual Dinosaurs
  Bericht 43    Bericht 44


  2.-Het aantal  EIEREN EN NESTEN   dat is  gevonden in Patagonie  en in Mongolie alleen , loopt al in de duizenden ....
  wat is trouwens " weinig " en " veel " Wanneer je eieren  en embryo's ook als  " zachte resten "  beschouwd  , kom  je gauw aan  grote hoeveelheden
      Image: Dinosaur eggs
  ( Bonhams & Butterfields)
  De skeletten van ongeboren  raptors   zijn te zien  in de eieren van dit nest

  http://www.msnbc.msn.com/id/15953159/

  Dinosaurier  eieren, alsmede nesten, ( de zeldzame) embryo's en jongen  ,  uit ten minste 199 locaties  (tot/met   96)(over de hele wereld, werden  (h) erkend 

  Verdeling van zo'n  200 plaatsen waar dinosaurus eieren zijn gevonden ( t/m 1996).
  Massale ( kolonies?  als )legplaatsten  zijn zeldzaam.

  *   Fragiele eieren breken gemakkelijk  en lossen vervolgens op in het grondwater. 
  De meeste van de  gefossiliseerde  eieren  worden niet gauw   herkend door het ongetrainde  oog.
  *   Een vindplaats  in  Spanje bezit  een geschatte  300.000 eieren ;verpakt in een rots -volume van ongeveer 12000 kubieke meter.
  *  Ondanks al deze eieren, zijn  gefossilieerde  embryo's in de eieren ,  zeldzaam

  Kenmerkende  nesten, eieren, en jongen  ( gevonden in het noorden  van centraal Montana, USA, )hebben  tot interessante interpretaties over
  moederzorg  bij dino's  geleid 


  Vrijwel over de gehele wereld zijn fossiele beenderen, nesten en eieren
  gevonden.  Voor de eieren vermeldt het Internet vele vindplaatsen, o.m. in
  de VS, Argentinië, Frankrijk, Spanje, India, Mongolië en China. In totaal
  ca. 200 plaatsen.

  "  ..... Ik heb in spanje dino eieren en andere fossielen  massaal zien liggen in de natuur en deze mogen niet meegenomen worden.
  Musea in de buurt liggen vol, de overheid doet er niets mee, en de fossielen liggen gewoon weg te eroderen zonder dat iemand ze ook maar aan mag raken.
  In china zal dit niet anders zijn. "


  *  Als regeringen in China, Spanje of elders wetgeving hebben gemaakt rond bepaalde fossielen en/of vindplaatsen , dan is dit niet omdat ze er toch  niet  genoeg hebben, maar dat wat ze hebben willen behouden. En dat daar zwaarwichtige redenen toe waren om ze te beschermen tegen grijpgrage voorbijgangervingers. Ieder fossiel is uniek en elke  vernietiging van weggekieperde fossielen na het verdwijnen van de interesse , is een verarming van het bestand. Ze komen nooit meer terug. Daarom is het beter indien er nog geen geld is voor studie, ze in de grond te laten waar ze trouwens al miljoenen jaren vertoeven.  De eerste dino-eieren, als zodanig herkend, werden in Frankrijk gevonden in 1869.
   
  Tot op heden werden nooit grotere gevonden.
  Ze hadden een formaat van 30 cm. hoog en 25 cm. doorsnede.
  De kleinste tot heden bekende Dino-eieren zijn circa 2,5  cm.

  De dinosauriërs plantten zich dus voort door eieren met een stevige huid of
  schaal.
  Sinds  dieren niet meer uitsluitend in het water leefden moest de
  stevige eierschaal het vochtverlies voorkomen. We weten echter niet of deze
  eieren werden uitgebroed door het dier of door de natuurlijke warmte van de
  zon of het warme zand, zoals bij de schildpadden.
  Het is echter nauwelijks  voor te stellen dat een  grote  wijfjes-dino met een gewicht van meerdere olifanten  een nest zou uitbroeden zonder de eieren te verpletteren.

  Het is een grote uitzondering dat in de fossiele eieren delen of sporen van
  een fossiel embryo kunnen worden gevonden.

  De meeste vondsten hebben betrekking op de Periode die als Krijt wordt
  aangeduid, ongeveer 130 tot 65 miljoen jaren geleden. Geleerden kunnen
  weliswaar een aantal kenmerken van een ei vastleggen maar het blijft
  moeilijk om van gevonden eieren te concluderen van welke dinosoort het
  afkomstig is.

  161 <  Dinoeieren geven beter inzicht in kop van titanosauriërs  zie ook :

  Paleontological sites
  Geologic formations |

  KBIN
  http://www.natuurwetenschappen.be/sitemap

  03-12-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Agen Bola Online (Situs Judi 13win)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!