evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
13-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een uitgekomen voorspelling


Moleculaire degeneratie van Tandglazuur-specifiek gen in Tandeloze Zoogdieren steunt de Evolutietheorie (1)
ScienceDaily (Sep. 7, 2009)
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090904071650.htm


— Biologen van de University van  California, Riverside
publiceerden in september 2009 een zoveelste "bewijs" voor evolutionaire veranderingen
http://www.plosgenetics.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1000634


(Bart klink)
http://evolutie.blog.com/2009/10/02/voorspellen-is-moeilijk-vooral-van-het-verleden/#comments (#31)
 - Voor vakmensen is het duidelijk dat je op grond van (!) de ET voorspellingen kunt doen.
Deze voorspellingen worden echter niet gedaan om de waarheid van de ET te bewijzen, maar om vragen binnen de evolutiebiologie te beantwoorden, bijvoorbeeld of soort A meer verwant is aan B dan aan C.
- Om leken te overtuigen van de waarheid van evolutie (hetgeen voor vakmensen dus niet meer nodig is), moet je expliciete voorbeelden aanhalen van uitgekomen voorspellingen.




Ditmaal gaat het om zowel  fossiele bewijsstukken  alsook om daaraan gerelateerde evidenties  van  mutaties in het genoom (=genetische blauwdrukken) van bepaalde huidige zoogdieren ... dat vormt  opnieuw een  zoveelste ondersteuning voor de theorie van Charles Darwin .(1)


De onderzoekers waren in staat om het geleidelijke verlies van tandglazuur bij sommige zoogdieren te correleren aan hun  fossiel archief , én aan  een gelijktijdig optredend   moleculaire verval van een bepaald gen  :  Het gaat om het  email ( enamelin )gen, dat betrokken is bij de vorming van tandglazuur bij zoogdieren.

Email is de hardste stof in het lichaam van gewervelden, en de meeste zoogdieren hebben tanden bedekt met dit glazuur  .
Er bestaan echter (huidige )zoogdieren zonder gemineraliseerde tanden (bijv. baleinwalvissen, miereneters, Schubdieren)
en van zoogdieren met tanden maar zonder glazuur (bijvoorbeeld, luiaards, Aardvarkens  en pygmee potvissen). (2)

Bovendien kon men  opsporen  wanneer in de relevante fossielen van deze geslachten  , het glazuur is  verloren is gegaan .
 
"Het  fossielen bestand  is vrijwel kompleet  beperkt tot de harde weefsels zoals botten en tanden,"
aldus Mark Springer, een professor in de biologie, die de studie leidde.
"Gezien deze beperking, zijn er erg weinig gelegenheden om onderzoek te doen naar de co-evolutie van genen in het genoom van levende organismen en de morfologische kenmerken  zoals ze zijn bewaard in het fossiel archief ."

In 2007 begon  Springer, samen met Robert Meredith en John Gatesy v/h departement Biologie aan de UC Riverside,  met een studie van de zoogdieren zonder tandglazuur en de toestand van  hun  enamelin gen.
Ze voorspelden dat we allerlei  variante copies van het gen, dat codeert voor email-proteine  zouden vinden  , maar dat  gen  zou , in de glazuurloze  zoogdieren , genetisch verval vertonen  
 
"Zoogdieren zonder email stammen af van voorouderlijke vormen die  wél tandglazuur  " zei Springer.
" We voorspelden dat glazuur-specifieke genen zoals enamelin , moleculair verval kunnen tonen , omdat deze genen niet langer nodig zijn in deze organismen , om te overleven.;deze genen  kunnen bijvoorbeeld  vestigaal en rudimentair of zelfs  kapot /pseudo-gen geworden zijn  "

De onderzoekers vonden in het lab ,bewijs gevonden van dergelijke moleculaire gatenkaas in het genoom van deze levende organismen.
Met behulp van moderne genetische sequentie-technologie,ontdekte Meredith  mutaties in het enamelin -gen datde codering  ter  vorming van het
email -proteine verstoort ...wat  de vernietiging  van de genetische  blauwdruk voor de vorming van glazuur ,veroorzaakt 
  
Resultaten van de studie verschenen in het  open access-E-tijdschrift PLoS Genetics van 4 september )
 
Darwin stelde dat alle organismen afstammen van een of enkele organismen ( common descent  )
en dat de natuurlijke selectie (en de  erfelijke variatie )instaan voor (ongerichte ) evolutionaire veranderingen (RM + NS  mechanisme ) .

Uit de  fossiele vondsten blijkt dat de eerste (oudste )zoogdieren tanden bezaten mét glazuur.
Zoogdieren zonder glazuur  moeten dus afstammen van zoogdieren met email bedekte tanden.

"We konden dus voorspellen dat de niet-functionele "overblijfselen" van de genen die coderen voor glazuur ,moeten  worden gevonden in zoogdieren zonder tandglazuur," zei Springer.
"Toen we onze voorspellingen maakten , beschikten we nog niet over de sequenties voor het  enamelin gen in tandglazuur-loze  zoogdieren. Sindsdien is in  mijn laboratorium gewerkt aan het ontrafelen  van deze sequenties, zodat we onze voorspelling konden testen."

Eerdere  evolutiebiologische  studies ,over de  morfologische degeneratie  gerelateerd aan fossiele organismen , hebben slechts beperkte en 
zeer algemene  aanwijzingen  opgeleverd  van de moleculaire verval in het genoom.
De studie onder leiding van Springer maakte gebruik van de hardheid van het tandglazuur om  een meer robuust en gedetailleerd voorbeeld voor
de correlatie genmutaties /fossiele morfologie  neer te zetten


"De moleculaire tegenhangers van rudimentaire organen zijn de  pseudogenen die afstammen van voorheen functionele genen,"
legde Springer uit.
"In ons onderzoek hebben we duidelijk laten zien dat de parallelle evolutie van tandglazuur- verlies ( zoals vasttelbaar in het fossielen archief )en de genetische  ( in  dit voorbeeld ) verval-mutaties laten zien"

In grote lijnen bestond  het onderzoek uit de volgende stappen:

*Ten eerste,
Meredith verzamelde de DNA-sequenties betrokken van het enamelin gen bij diverse  verschillende zoogdieren.

*Vervolgens
analyseerden de onderzoekers  de gevonden sequenties met behulp van een verscheidenheid aan moleculaire evolutionaire methoden,
met inbegrip van  de nieuwe benaderingen ontwikkeld door de groep Springer.

*Tenslotte,
de groep gebruikt de resultaten van hun analyses om  de vorige werkhypothesen te toetsen en nieuwe te genereren.

"Momenteel zijn we actief bezig met het ontcijferen van de evolutionaire geschiedenis van andere genen die betrokken zijn bij de vorming van glazuur,"
zei Springer.

 


Auteurs van de studie zijn

Springer; Meredith, a postdoctoral scholar in Springer's lab; Gatesy, an associate professor of biology;
William Murphy of Texas A&M University;
and Oliver Ryder of the San Diego Zoo's Institute for Conservation Research, Calif.

Meredith, the first author of the research paper, performed all the lab work and, under guidance from Springer and Gatesy,
ran most of the computer analyses.



http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-09/uoc--mdo083009.php



http://esciencenews.com/articles/2009/09/03/molecular.decay.enamel.specific.gene.toothless.mammals.supports.theory.evolution





Menselijke tand ...



zie ook
TANDGLAZUUR  DIKTE BIJ HOMINEN
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/hlusko_04
Net  alsof " evolutie " in de wetenschap  nog  een controversieel onderwerp is
 
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/hlusko_05




(1) De evolutie-theorie is allang  "bewezen "( met behulp van  duizenden papers )en is ook allang voorbij het  beginpunt  van  Darwin ... 
Geen enkele zinnige of verantwoordelijke wetenschapjournalist mag nog triomfantelijk beweren dat nu  een bewijs voor  Darwin's theorie   is geleverd ..

Dat toch doen is (misschien )  luie journalistiek , simpele bladvulling en tijd verprutserij ..
Maar veel erger  is dat  het  de (verkeerde) indruk wekt , dat de ET  nog steeds controversieel is in de wetenschap ...Dat is NIET zo .

-Creationisten en  ID-ots beweren natuurlijk ( uit  zelotische , apologetische en  propagandistische overwegingen ) dat het wél het geval is ...
Beroeps (wetenschap)journalisten die  vinden dat ze  kritiekloos ( zonder  verder daadwerkelijk onderzoek door de journalist in kwestie ) alle "aspecten"en partijen in het "publieke " debat  moeten laten aan bod komen in naam van de "vrije meningsuiting ", vergeten bovendien nogal eens ( naast  dom en lui-gedrag  =  klakkeloos iets over nemen !!! )  , dat het inhoudelijke(= het curriculum en de huidige lopende onderzoeken )   van de  natuurwetenschap , GEEN   gevolg is van een soort democratisch  besluitvorming  , waarbij de opinie van  een algemene publieke  (wissel)meerderheid  primeert, maar een kennisgebied waar  kunde ,expertise en vooral  de  materieele toetsing  en/van/of  de aangedragen materieele bewijstukken van de voorgestelde ( corroboreerbare ) oplossingen door de erkende vaklui ,de(voorlopige ) en  vermoedelijk best voorhanden natuurwetenschappelijke  verklaringen leveren ....    
 
Vrijwel alle nieuwe ontdekkingen in de levenswetenschappen ondersteunen  ,in de zin van nieuw "bewijs" ,de evolutietheorie
Wetenschappers en rationalisten  zijn dat natuurlijk  gewend  , maar de loochenaars  zijn dat niet ;
Evolutie-ontkenners ( =meestal zijn dat ook  "komplot" denkers en zelfs  niet persé "Democraten " ondanks hun lippendienst , want ze zijn  meestal ook  supporters  van  theocraten  )  moeten we zonder aarzelen er met hun neus blijven  in wrijven   ...bij alle gelegenheden die zich voordoen ...



(2) 
http://www.azdrybones.com/edentates.htm

http://www.plosgenetics.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1000634
Figure 1. Species tree with frameshift mutations and dN/dS branch coding.
Frameshift mutatie




Symbols next to taxon names denote taxa having teeth with enamel, taxa having teeth without enamel, and edentulous taxa. Branches are functional (black), pre-mutation (blue), mixed (purple), and pseudogenic (red). Vertical bars on branches represent frameshift mutations (see Table S1). Frameshifts that map unambiguously onto branches are shown in black. Frameshifts shown in white are unique, but occur in regions where sequences are missing for one or more taxa (Figure S7) and were arbitrarily mapped onto the youngest possible branch. Homoplastic frameshifts (deltran optimization) are marked by numbers. Numbers after taxon names indicate the minimum number of stop codons in the sequence (before slashes) and the length of the sequence (after slashes).

13-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
09-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie oren heeft , die hore
Zoogdieren en middenoor 
Er is weer een zoogdier gevonden uit het reptielen tijdperk
Het  fossiel is afkomstig van de beroemde vindplaatsen  in  de 
Yixian formaties
  in het NO van China ...

Maotherium  asiaticus /2009




Een zoogdiertje  uit het krijt  : Het grond -eekhoorn-grote  Maotherium is   een nachtdiertje .
Het leefde ongeveer  - 123MY
Dit landdiertje  scharrelde  wat op de grond rond  . 
Het skelet woog ongeveer 70-80 gram en was ong 15 cm lang
Maotherium is een   algemeen model  voor  grond-bewonende  zoogdieren . Omdat het  verwant is aan de gemeenschappelijke voorouder  van buidel en placentale zoogdieren , toont het skelet , en de  tand en gebitsstructuren , de voorouderlijke toestand 
waaruit zowel placentalen als buideldieren  zijn  geevolueerd  .... . (Credit: Mark A. Klingler/Carnegie Museum of Natural History)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maotherium
http://home.arcor.de/ktdykes/symmetro.htm#maotherium
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091008143001.htm
http://www.sciencecodex.com/chinese_and_american_paleontologists_discover_a_new_mesozoic_mammal

Chinese en Amerikaanse paleontologen publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Science een artikel over een fossiele  insecteneter.
De ouderdom van het zoogdier wordt geschat op 123 miljoen jaar, midden in het Mesozoïcum, het tijdperk van de dinosauriers

„Wat ons het meest interesseerde , is het oor van deze insecteneter”,
zei onderzoeker dr. Zhe–Xi Luo, van het Carnegie Museum of Natural History.
„Zoogdieren hebben een veel gevoeliger gehoor dan andere gewervelde dieren.”

 


MIDDENOOR
 

Zoogdieren hebben een veel beter ontwikkeld gehoor dan alle andere gewervelde dieren, en mede daardoor konden de zoogdieren een leefwijze ontwikkelen die sterk op dat goede gehoor berust.

Evolutiebiologen veronderstellen dat de ontwikkeling van een complexe  en efficient gehoor  een overlevingsvoordeel  bood
; detectie van prooien en praedatoren werd vergemakkelijkt en  de communicatie ( dus ook het vinden van een geschikte partner ) verbeterd 

Dankzij de gevoelige middenoorstructuur hoort een zoogdier zowel hoge als lage tonen.
Het  zoogdier-middenoor,  bestaat uit drie botjes (stijgbeugel, hamer en aambeeld) en een benige ring voor de trommelholte.

Juist daarom hebben paleontologen en evolutionaire biologen al langer dan een eeuw naarstig gespeurd naar aanwijzingen die zouden kunnen leiden tot inzicht in de evolutionaire ontwikkeling van het oor.

Deze botjes ontwikkelden zich evolutionair uit het kaakscharnier  bij  aan de zoogdieren  verwante reptielen 
(# Clifford A. Cuffey (Tsjok45) <--klik -
 http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_mammalian_auditory_ossicles  )

Blog Entry REPTIEL ZOOGDIER




Hoe de
 aantoonbare/waargenomen   anatomisch    tusenstappen  in de middenoorstructuur  van fossiele  "primitieve "  zoogdieren   in elkaar zaten    , bleef  tot en met de ontdekking van Yanacodon  onduidelijk....

De in 2007 ontdekte  Yanocodon liet voor het eerst zo'n   tussenliggende stap zien.
Daar is nu de maotherium asiaticus bij gekomen 






Vergelijking tussen het oor en de kaak van Yanocodon & Maotherium  met die van verwanten

All modern mammals (platypus, opossum and human) have a middle ear separated from the lower jaw (see example from living opossum). This jaw-ear separation is an important evolutionary innovation. It becomes possible for mammals to have a delicate and highly sensitive ear structure for better hearing, and to have a more robust lower jaw and jaw hinge for better feeding. Also, the jaw and ear are not interfering with each other. By comparison, the middle ear bones are a part of the lower jaw and form the jaw hinge in pre-mammalian relatives (see the example of Morganucodon).

The ear bones in Maotherium are partly separated from the jaw, and more similar to those in modern mammals than to mammaliaforms, but still retain the pre-mammalian condition in which the jaw and the ear are connected to each other. Moreover, the connected jaw-ear structure of Maotherium is similar to the ear structure of modern mammals at embryonic and fetal growth stages. This phenomenon is known as “paedomorphosis” (“paedo:” child-like; “morphosis:” similarity) and is caused by timing change in growth. The analysis of the new fossil suggests that the evolutionary pattern of the mammalian ear is directly related to timing changes in growth, as well as in changes in genes for mammalian development.

(Photo Credit: Zhe-Xi Luo/Carnegie Museum of Natural History)




 

Maotherium is related to such modern mammals as Didelphis. But unlike marsupials and placentals, in which the middle ear is separated from the mandible, in Maotherium the middle ear is still attached to the mandible. Recent developmental biology studies have shown that the connection of middle ear to the mandible can “re-appear” as the genes control their development can change, and such genetic and developmental changes can impact evolution. Maotherium provides a strong case of how development has impacted fossil evolution in the deep history of Earth. Credit: Zhe-Xi Luo/Carnegie Museum of Natural History


De middenoorbotjes van Maotherium asiaticus zijn voor het grootste deel gelijk aan die van hedendaagse zoogdieren. Volgens de onderzoekers heeft het dier daarnaast een ongebruikelijke verbinding tussen de onderkaak en het middenoor, het ‘verbeende Meckel’s kraakbeen’. Deze structuur komt voor bij zoogdierembryo’s en in het middenoor van uitgestorven zoogdieren.



[nature06277-f3.2.jpg] 




Yanocodon  / 2007 
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070314195448.htm

Fossiel zoogdier met unieke eigenschappen toont evolutie van middenoor
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

 

De vondst van een  zoogdier in 2007 , dat 125 miljoen jaar geleden leefde in wat nu de Chinese provincie Hebei is, toonde voor het eerst   hoe het middenoor - een van de meest kenmerkende verschijnselen van de moderne zoogdieren - zich evolutionair ontwikkelde.

Het dier, dat Yanocodon allini is genoemd, werd ongeveer 300 km van Beijing gevonden in de Yixian-Formatie; het is het eerste fossiele zoogdier dat in de provincie Hebei is gevonden. Het dier, dat 15 cm lang was en waarschijnlijk ongeveer 30 gram woog, had tanden die kenmerkend zijn voor dieren die insecten en wormen eten. Met zijn lange lichaam en korte poten met klauwen was hij goed toegerust om te graven of onder de grond te leven.


Het holotype van Yanocodon allini, aangetroffen op een
splijtvlak waardoor het fossiel in beide stukken kan worden bestudeerd.

Bij onderzoek bleek dat het middenoor van Yanocodon het midden houdt tussen dat van de moderne zoogdieren en dat van de naaste verwanten; het biedt volgens de onderzoekers een zeldzame mogelijkheid om de ontwikkeling van het zoogdieroor te onderzoeken. Dat is niet alleen interessant omdat daarmee een van de specifieke evolutionaire aanpassingen van zoogdieren kan worden onderzocht, maar ook omdat daaruit blijkt hoe een complexe structuur geleidelijk door evolutie ontstaat (en niet door ‘intelligent design’ zoals de creationisten beweren(= een IC ontwerp ).


Vindplaats van Yanocodon




Reconstructie van het skelet (door Mark A. Klingler, CMNH)

Daarnaast vertoont Yanocodon nog enkele unieke eigenschappen. Zo had hij verbazend veel wervels: 26 in zijn borst en heup, terwijl de meeste uitgestorven zoogdieren er slechts 19 of 20 hadden. Mede aan dat grote aantal wervels dankt hij zijn langgerekte vorm. Een andere zeldzame eigenschap is dat hij ook ribben ter hoogte van zijn middel had. Met al deze kenmerken lijkt Yanocodon soms dichter bij de Marsupialia (buideldieren) te staan dan bij de Placentalia (zoogdieren die bij zwangerschap een placenta ontwikkelen), soms juist andersom.


Reconstructie van Yanocodon allini (door Mark A. Klingler, CMNH).

Referenties:
 • Luo, Z.-X., Chen, P., Li, G. & Chen, M., 2007. A new eutriconodont mammal and evolutionary development in early mammals. Nature 446, p. 288-293.

Foto’s (© Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh) welwillend ter beschikking gesteld door Zhe-Xi Luo, Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, PA (Verenigde Staten van Amerika).

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=135#798







* Hieronder  heb ik,  integraal  een  encyclopedisch  artikel geplaatst  van de univ. van California 
 http://beta.revealedsingularity.net/article.php?art=mammal_ear

Het artikel  toont  de  fossiele  "overgangen " aan die hebben geleid tot de uiteindelijke ontwikkeling van het huidige midden-oor-apparaat   bij zoogdieren   




Evolutie van het zoogdieren-middenoor  

De evolutie van het zoogdieren middenoor is een uniek gebeuren binnen de tetrapoden . De drie  gehoorbeentjes van het  zoogdieren middenoor, zijn in feite een  Synapomorfie / Synapomorphy /


 • Het is een veel  gemaakte misvatting  dat de  transities , die uiteindelijk uitkwamen bij de "middenoorbeentjes van zoogdieren, "niet zou  zijn  voldoende  gedocumenteerd 
  en wél omdat de "middenoor"- beentjes eigenlijk veel te klein en te bros zijn om te worden  bewaard en/of te worden achterhaald in het fossielen bestand  ...zodat er dus geen feitelijk  materieel bewijs( fossiele evidenties )  is voor deze transities




    

  Click for larger image.
  Figure 1. Cladogram with representative organisms showing the changes in relative position of the quadrate, articular, squamosal and dentary in the synapsid line. The outgroup used here is a tuatara (Sphenodon, Rhynchocephalia), which has a less heavily modified skull.Click for larger image.

  Mammalian and non-mammalian jaws. In the mammal configuration, the quadrate and articular bones are much smaller and form part of the middle ear. Note that in mammals the lower jaw consists of only the dentary bone.
  (wikipedia )



  All non-synapsid

  1.- *Lineage of tetrapods containing mammals
  2.- *"Lizard-faces", including crocodiles, turtles, birds, and lizards

  Amniotes have a jaw joint that has an articulation between the Quadrate bone and   the articular bone( at the rear end of the lower jaw.) 
  While many   sauropsids have heavily modified their skulls[1], this two-bone articulation point is still readily observable1[2].
  However, it can be seen that through a rather gradual process the point of articulation in synapsids grew to accommodate a two-joint articulation which finally became the middle-ear / jaw system in extant mammals.
  This, in turn, could grant them higher auditory sensitivity than is found in all other tetrapods, which only have the stapes[3]
  and lack the mammalian incus and malleus. 


  Looking at Figure 1, it can be seen that early synapsids, sauropsids, and thus the common ancestor of both employed an articulation point comprised of the quadrate and articular bones. However, even in early specimens such as Procynosuchus, the quadrate and articular are both strongly reduced

Click for larger image.Click for larger image.

Figure 2. Varanid and snake skulls.
Note the articulation between the articular and quadrate in the varanid, and the compound and quadrate in the snake. Modified with permission.


with respect to extant sauropsids. By the arrival of Probainognathus, the synapsid jaw articulation had been highly modified. Many of the various other jaw elements seen in Procynosuchus had fused into the dentary bone, and the articular and quadrate had been further reduced. For this animal, all four bones were articulating with each other, reducing the reliance on any individual bone (or pair of bones) for the articulation, allowing further modification of the jaw joint. There are other animals, such as Diarthrognathus, for which this articulation is even more evident2.

   Upon the arrival of animals such as Morganucodon, the quadrate and articular were barely involved in the articulation, to the point where they become nearly invisible for diagrammatic purposes. This condition is then easily modified into the solely dentary-squamosal articulation present in mammals[4], represented in Figure 1 by a possum.

Click for larger image.Click for larger image.
Figure 3. Diagram of the middle ear from Gray's Anatomy.
Image taken from the public domain.


In modern mammals, the articular and quadrate reside in the middle ear, connected to the stapes in series and have lost their connection to the jaw, which is composed in mammals of only the dentary bone. This modification to the jaw makes it more robust, but the tradeoff is that mammals have less flexibility in their jaw movements and can never move their jaws in the way that a snake or monitor lizard might.

   Simple presence of a change is insufficient, however, and the selective pressures for causing such a change are important to recognize. In dicynodonts, therocephalians, and cynodonts vibrations from the air passed primarily through the  mandible,

 • Lower jaw. Just the dentary in mammals, but the collection of bones comprising the lower jaw in all other animals

to the quadrate, to the stapes.

 • The "stirrup" in humans

By loosening the bones

posterior

 • Toward the back of the animal

to the dentary, they became more free to vibrate and thus could transmit higher frequencies3. Once these became connected with the stapes[5], they permitted not only the hearing of higher frequencies but of lower amplitudes, as well, acting as an amplification system. The resulting excellent hearing fits with fossil finds that suggest Mesozoic mammals were primarily burrowing, climbing, and/or insect eating4. A plausible and generally the most well-accepted explanation for this series of adaptations being selectivly advantageous is that it permitted these Mesozoic premammalian ancestors to better hear insects and other small prey, most particularly during the night. This works with the fossil evidence and other hypotheses about

endothermy,

 • A more rigorous term for "warm-bloodedness"

molar shapes, and generally unremarkable mammalian color vision to conclude mammal ancestry is rooted in nocturnal insectivorous niches, because most other terrestrial niches were occupied by dinosaurs[6].

Philip Kahn
University of California, Berkeley
Submitted August 17, 2008

 • [1] Particularly among varanids and snakes due to cranial kinesis
 • [2] In snakes, the lower jaw bones have been fused into the dentary and the "compound bone" which includes the articular
 • [3] Known as the "stirrup" in humans
 • [4] Needless to say, the precise transformation of the ancestral jaw joint to the mammalian middle ear is more complicated than presented, and more detail can be found in the cited article by Luo (2007)
 • [5] In the ear, these bones are known as the incus and malleus, respectivley
 • [6] While there may be dinosaurs that were nocturnal and/or insectivorous, they were probably less of a direct threat to the Mesozoic synapsids
 1. Pough et. al. 2004. Herpetology. ISBN 0-13-100849-8
 2. Kitzmiller v. Dover trial testimony
 3. Allin 1975. Evolution of the mammalian middle ear. Journal of Morphology.
 4. Luo 2007. Transformation and diversification in early mammal evolution. Nature.




zie ook  -->
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/10/15/your-ear-bones-came-from-your-jaws/

De andere kleine  zoogdieren  uit  het dino-tijdperk 

Castorocauda lutrasimilis  /2006
http://www.sciencedaily.com/releases/02/060224195600.htm
Onderzoek in China  heeft in 2006 een bijzonder fossiel opgeleverd.
Het gaat om de 164 miljoen jaar oude restanten van een primitief zoogdier uit de Jiulongshan Formatie in Binnen-Mongolië.
Uit een reconstructie blijkt dat dit waarschijnlijk het oudst bekende zwemmende zoogdier moet zijn geweest.

Het dier behoort tot de docodonten, een inmiddels uitgestorven groep van zoogdieren die – voor zover bekend – leefden van het Midden-Jura tot het Laat-Krijt, en die niet direct verwant zijn aan de moderne zoogdieren.



 

De artistieke weergave (links) van Castorocauda lutrasimilis (Mark A. Klinger, CMNH)
op basis van o.a. het gevonden skelet (rechts)



Holotype of Castorocauda lutrasimilis [Jinzhou Museum of Paleontology (JZMP) 04-117]. (A) Photograph of the holotype. (B) Osteological structures and preserved soft-tissue features. Abbreviations: as, astragalus; ca, caudal vertebrae; cn, ento-, meso-, and ecto-cuneiforms; co, coronoid process of dentary; cp, carpals; cs, calcaneus; ec, ectepicondyle and supinator shelf (humerus); ef, entepicondyle foramen; ep?, probable epipubis; is, ischium; J, jugal; L1-6, lumbar ribs 1 to 6; m, molars; mb, manubrium of malleus; mp, metacarpals; mx, maxilla; px, premaxilla; ra, radius; rc, radial condyle; S1-2, sacrals 1 and 2; sp, extratarsal ("poisonous") spur; t4-t14 (preserved ribs through thoracic 17); uc, ulnar condyle; ul, ulna.

Het fossiel /
http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/jurassic_beaver.php

Het goed bewaarde fossiel is Castorocauda lutrasimilis genoemd (çastoro is het Latijnse woord voor bever; cauda het Latijnse woord voor staart, lutra het Latijnse woord voor rivierotter, en similis is het Latijnse woord voor gelijkend).
Het gaat dus om een dier dat lijkt op een rivierotter, met een beverstaart.
De restanten tonen aan dat het skelet en de zachte weefsels het dier goede zwemeigenschappen gaven, en de tanden tonen aan dat het om een viseter ging.
Het dier moet een dichtbehaarde pels hebben gehad, waarmee het het oudste zoogdier is waarvan vaststaat dat hij een haardos had. Hij had een dichte, korte ondervacht, die zijn huid beschermde tegen direct contact met water, met daaroverheen een langere vacht.

De levenswijze moet volgens de onderzoekers geleken hebben op die van een vogelbekdier. De meest waarschijnlijk leefomgeving was langs rivieren of meren. Daar peddelde hij rond, min of meer zoals honden dat nu doen, at waterdieren en insecten, en groef gangen om in de bodem een nest te bouwen. De beverachtige staart moet geholpen hebben bij de voortbeweging in het water, net zoals bij bevers. Daarop wijzen ook de botten in zijn staart, waarvan de bouw grote gelijkenis vertoont met die van recente bevers en otters.

Vindplaats van het fossiel.

De meeste Mesozoïsche zoogdieren waren klein (met een gewicht van minder dan 50 g), en ze waren terrestrisch (op het land levend). Vrijwel allemaal voedden ze zich met insecten. Castorocauda is met zijn lengte (zonder staart) van ten minste 42,5 cm (waarvan de schedel 6 cm uitmaakte), een geschat gewicht van 500-800 g en een dieet van waterdieren daarop een duidelijke uitzondering.


mammaliform_phylo.jpg

Referenties:

Martin, Th., 2006. Early mammalian evolutionary experiments. Science 311, p. 1109-1110.
Ji, Q., Luo, Z.-X., Yuan, C.-X. & Tabrum, A.R., 2006. A swimming mammaliaform from the Middle Jurassic and ecomorphological diversification of early mammals. Science 311, p. 1123-1126.

Foto’s welwillend ter beschikking gesteld door Zhe-Xi Luo, Carnegie Museum of Natural History (CMNH), Pittsburg, PA (Verenigde Staten van Amerika).

http://www.kennislink.nl/publicaties/het-eerste-zwemmende-zoogdier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Castorocauda

http://en.wikipedia.org/wiki/Castorocauda


OUDSTE  bekende (placentale ) ZOOGDIER   /2002




Het  eerste  in China  ontdekte  "oudste "zoogdier van de groep,  is een kleine, op een huismuis lijkende diersoort met de naam Eomaia scansoria (vrij vertaald: oude moeder).
Het eerder goed bewaard gebleven fossiel van dit diertje werd gevonden in China.
Vindplaats is de beroemde Yixian formatie waar ook overblijfselen van gevederde dinosauriërs werden gevonden.

Het bijzondere van deze vondst is de goede staat waarin het (bijna complete) fossiel verkeert. Het fossiel is zo goed bewaard gebleven dankzij het vulkanische materiaal waarmee het werd bedekt.
Botten van handen en voeten en een vacht waarin ten minste twee verschillende haartypen voorkomen kunnen worden onderscheiden.

Eomaia scansoria gevonden in sedimenten van de Yixian formaties in China. (bron: Carnegie Museum of Natural History)

Eerder gevonden resten van prehistorische zoogdieren bestonden slechts uit stukjes gebit.
De onderzoekers hebben daarom een goed beeld van de manier waarop het diertje geleefd moet hebben.
De vorm van de poten, afmetingen van de ledematen en lange vingers en tenen wijzen op een behendige klimmer.

Het ongeveer 16 cm lange diertje heeft meer overeenkomsten met de huidige placentale zoogdieren (inwendige dragers) dan met de buideldieren.
Het oudste tot nu gevonden fossiel van een placentaal zoogdier had een ouderdom van 110 miljoen jaar.
Deze vondst lijkt er nu op te wijzen dat de het oudste placentale zoogdieren  minstens 125 miljoen jaar oud is.
De splitsing tussen buideldieren en placentale zoogdieren heeft dus voor het ontstaan van Eomaia plaatsgevonden.

Alhoewel Eomaia waarschijnlijk niet de directe voorouder van alle(huidige )  zoogdieren is kan deze soort worden gezien als een  zeer verre oom of tante van de mens.

Illustration of Eomaia scansoria fossil



Eomaia scansoria
(Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS) 01-IG-1a, b; holotype).
a, Fur  halo preserved around the skeleton (01-IG-1a, many structures not represented on this slab are  preserved on the  counter-part 01-IG-1b, not illustrated). b, Identification of major skeletal structures of  Eomaia. c, Reconstruction of Eomaia as an agile animal, capable of climbing on uneven substrates and  branch walking.  Taken from ref
(1)


http://www.evolutionpages.com/Eomaia%20scansoria.htm

http://www.kennislink.nl/publicaties/oudste-zoogdier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eomaia
http://www.carnegiemnh.com/vp/media/JiEtAl(Eomaia-Nature).pdf --> zie bijlage I

 • Nationalgeographic: Eomaia
 • Nature: Eomaia
 • NPR: Eomaia
 • Carnegie Museum of Natural History



  FRUITAFOSSOR / 1998

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fruitafossor
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fruitafossor#To_what_is_it_related.3F

   

  150 miljoen jaar geleden werd de kunst van het termieten-eten voor het eerst uitgevonden.

  Fruitafossor windscheffelia heet het beestje dat Zhe-Xi Luo en John Wible deze week in Science beschrijven. Het diertje ter grootte van een eekhoorn struinde rond op aarde toen de dino’s het hier voor het zeggen hadden, zo'n 150 miljoen jaar geleden aan het van het tijdperk Jura.

  Het bijzondere aan Fruitafossor is dat zowel zijn tanden als zijn pootjes lijken op die van hedendaagse termieteneters, zoals miereneters, aardvarkens en het gordeldier. Zo zijn de tanden van Fruitafossor hol, en bevatten ze geen laagje loeihard email. Kauwen kan je er niet mee, maar termieten met kop en staart wegslikken gaat uitstekend. Zo doen aardvarken, gordeldier en miereneter het immers ook, met een listige beweging van de tong.

  Met zijn voorpootjes groef het dier waarschijnlijk termietenheuvels af, net zoals de hedendaagse insekteneters. Opmerkelijk is dat die laatste geen verwanten zijn van Fruitafossor – ze ontstonden pas 100 miljoen jaar later. Termieteneters zijn dus zeker twee keer in de evolutie opgedoken, een verschijnsel wat biologen ‘convergente evolutie’ noemen.


  Oudste placentalia ?
   

  2007    / Wible vond  een nieuw zoogdierfossiel dat een placenta had.


  Vergelijking van de schedels van Maelestes gobiensis (links)  =
   
  De schedel die Wible en zijn collega's gebruikten in hun berekeningen
  en Parascalops breweri, een nu in Amerika voorkomende mol (rechts).

  de papierclip is van het  kleinere soort
    
  2,5 cm


  De schedel van Maelestes gobiensis (zijaanzicht) /
  Een schets van de schedel.

  Hij besloot ermee een grote berekening te maken, waarin hij andere fossielen en levende dieren meenam.
  De methode van Wible gaat als volgt.
  Hij deelde alle uiterlijke kenmerken, zoals hoektanden, in heel erg gedetailleerde categorieën in.
  De uiterlijke verschillen tussen dieren van nu zijn groter dan tussen de fossielen.
  Wible rekende terug naar het punt waar het verschil ophield.
  En voilà, het eerste placentale zoogdier. Deze anonieme voorouder zou 65 miljoen jaar geleden hebben rondgestruind.
  Dat rijmt aardig met de oudst gevonden verwant:  het fossiel van  een konijnachtig dier dat 63 miljoen jaar terug met moederkoek rondhuppelde
  Maar of er geen oudere zijn ?

  Nieuw fossiel wijst op ontstaan van zoogdieren met placenta omstreeks K/T-grens

  836

   

  De zoogdieren bestonden, zoals tal van fossiele vondsten uitwijzen, al in het Mesozoïcum. Binnen de groep van de zoogdieren behoren de meeste soorten (5080 van de huidige 5416 bekende soorten) tot de Placentalia (zoogdieren waarvan het vrouwtje de foetus voedt via een placenta); daarnaast bestaan er nog buideldieren (Marsupialia) en enkele eierleggende zoogdieren (Monotremata).

  Over het ontstaan van de Placentalia bestaat onenigheid. Volgens paleobiochemici zou die groep al voor de K/T-grens zijn ontstaan, volgens DNA-onderzoek 129-78 miljoen jaar geleden.

  Opvallend genoeg zijn er echter nooit Mesozoïsche zoogdieren gevonden waarvan duidelijk was dat het Placentalia waren (maar zulke vondsten zijn er wel uit het begin van het Tertiair), dus veel paleontologen denken dat de groep omstreeks 65 miljoen jaar geleden moet zijn ontstaan.



  De schedel van Maelestes gobiensis (onderaanzicht)


   


  De vondst in Mongolië van een goed bewaard zoogdier lijkt het pleit in het voordeel van de paleontologen te beslechten. Het opvallende is dat deze conclusie niet eens direct voortkomt uit de vondst zelf, maar een gevolg is van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de vondst.

  De onderzoekers wilden van het fossiel, dat werd gevonden in de 75-71 miljoen jaar oude Djadokhta-Formatie (en dat dus van 10 miljoen jaar   voor de K/T-grens stamt), namelijk zijn juiste plaats geven binnen de zoogdieren.

  Daarom deden ze een uitgebreid onderzoek naar de specifieke kenmerken van 69 taxa van de drie hoofdgroepen van uitgestorven en nog levende zoogdieren. Daarbij ging het om niet minder dan 409 anatomische karakteristieken. Bovendien onderzochten ze alle zoogdierrestanten van enige betekenis die bekend zijn uit het Krijt.

   Het nieuw gevonden zoogdier zou behoren tot een tak die was afgesplitst van de omstreeks 125 miljoen jaar geleden ontstane Eutheria. Het zou nog niet tot de Placentalia hebben behoord, want die zouden pas kort na de K/T-grens zijn ontstaan.

  Volgens deze zienswijze, die op veel overtuigende gegevens is gestoeld maar die ongetwijfeld veel kritiek zal krijgen omdat eerdere stambomen behoorlijk worden veranderd, is het oudst bekende zoogdier dat tot de Placentalia gerekend mag worden een konijnachtig dier uit Azië van ongeveer 63 miljoen jaar oud.


  De plaats van Maelestes binnen de zoogdieren; het gele gebied bestrijkt de Placentalia

  Simplified eutherian part of the strict consensus of three most parsimonious trees (2,296 steps; see Supplementary Information). Broken line, K/T boundary at 65 million years. Filled circle taxa, Laurasian (northern continents); open circle taxa, Gondwanan (southern continents). Circles and circles with thicker black lines indicate temporal occurrence of studied specimens. The grey box delimits Placentalia, the oldest member of which is the early Palaeocene Mimotona. Placentalia originates at or near the K/T boundary in Laurasia. Deccanolestes from the latest Cretaceous of India is nested among Asian clades and is more parsimoniously interpreted as an independent southern migration. The animal silhouette spotlights Maelestes.



  Dat alles naar aanleiding van de vondst van een incomplete schedel, wat wervels, een paar incomplete ribben en nog wat botten.

  De schedel vertoont enige gelijkenis met die van een recente mol, Parascalops breweri, maar had meer ruimte voor zijn tanden. Het dier was klein (de schedel is ongeveer 2,5 cm lang), zoals overigens vrijwel alle vroege zoogdieren. De onderzoekers hebben het dier Maelestes gobiensis gedoopt.

  Referenties:
  • Cifelli, R.L. & Gordon, C.L., 2007. Re-crowning mammals. Nature 447, p. 918-920.
  • Wible, J.R., Rougier, G.W., Novacek, M.J. & Asher, R.J., 2007. Cretaceous eutherians and Laurasian origin for placental mammals near the K/T boundary. Nature 44, p. 1003-1006.

  Foto's: Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, PA (Verenigde Staten van Amerika).


  FIGURE 1. Maelestes gobiensis gen. et sp. nov. (holotype, PSS-MAE 607) skull and mandible in comparison to other Djadokhta eutherians.

  From the following article:

  Cretaceous eutherians and Laurasian origin for placental mammals near the K/T boundary

  J. R. Wible, G. W. Rougier, M. J. Novacek & R. J. Asher  Nature 447, 1003-1006(21 June 2007)  doi:10.1038/nature05854

   

  Left panel: reconstructions of Maelestes, Asioryctes and Zalambdalestes, the last two of which are redrawn from ref. 15. Right panel: incomplete Maelestes skull in left lateral (top) and ventral (bottom) views, and left Maelestes mandible in lateral view (middle). The large opening in the palate between the palatines and maxillae is a palatal vacuity. Maelestes probably had some upper incisors, but only a small non-tooth-bearing fragment of the premaxilla is preserved. Scale bars, 5 mm.

   

  Uppers are shown in labial (a) and occlusal (b) views; lowers are shown in occlusal (c) and labial (d) views.

 • Blog Entry ZOOGDIEREN I

  Bijlagen:
  http://www.carnegiemnh.com/vp/media/JiEtAl(Eomaia-Nature).pdf   

  09-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (1)
  01-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus

  ARDI 


  Photo Album Ardipithecus  <--
 • Science
  Resten van mensachtigen van 4,4 miljoen jaar oud, waaronder een onvolledig skelet met schedel, zijn 17 jaar na de ontdekking eindelijk wetenschappelijk beschreven.

  Wetenschappers zijn na een zeventienjarige studie van oeroude Oost-Afrikaanse skeletten tot de conclusie gekomen dat het om een  oude voorloper van de moderne mens( en mogelijk  ook  de australopithecinae ?)  gaat.

  Ardi, of de ardipithecus ramidus, zwierf 4,4 miljoen jaar geleden rond in de bossen van Noordoost-Ethiopië



  Video: Scientists introduce fossil Ardi   

 • Artist's rendition of Ardi, the oldest human ancestor

  Excavating Ardi  Excavating Ardi
  http://www.nytimes.com/slideshow/2009/10/01/science/100109_Fossil_index.html
  Excavating Ardi
  Ze was 1m20 groot, maar zeker geen lichtgewicht; haar gespierde lichaam woog ongeveer 50 kilogram. Ze klauterde met gemak in bomen dankzij haar lange armen, enorme handen en grijptenen, maar "Ardi" kon ook gewoon rechtop lopen. Ze is daarmee de eerste menselijke voorloper die op twee benen liep.

  Door haar vacht en vooruitstekend gezicht moet Ardi er meer als een aap dan als een mens uit gezien hebben. 
  Maar de "mozaik" aan kenmerken  die Ardi  in het verhaal van de oorsprong van de mens plaatst , tekent  zich nu veel scherper af, na een uitgebreid onderzoek van 110 fragmenten van gefossiliseerde beenderen afkomstig van de soort waartoe ze behoorde.

  Het is nu duidelijk dat ardipithecus ramidus onmiskenbaar  een  lid van een geslacht ( genus )   in een lange afstamming die leidt tot de homo sapiens. Die lijn start bij de laatste gemeenschappelijke soort uit een genus  dat  we delen met de chimpansees, onze (huidige ) dichtste verwanten, waarvan (het  homologe ) DNA voor 95 a 96 procent met dat van ons overeenstemt.

  Wetenschappers hebben ook vastgesteld dat op  basis van het  onvolledig skelet van een vrouwelijke ardipithecus – Ardi is haar koosnaam – de oudste, meest volledige verzameling ( van verschillende  specimen  van die soort  afkomstige  )gefossiliseerde overblijfselen   ( en  model- reconstructie ) is van de vele voorlopers  uit die oer- tijd  en  die voortkwamen  sinds  en uit de gemeenschappelijke voorloper( Last Common Ancestor  ) , een tot dusver (nog  fossiel) onbekende soort die waarschijnlijk 6 tot 7 miljoen jaar geleden op aarde rondliep.

  Zeventien jaar lang bestudeerden wetenschappers elk aspect van de anatomie en de habitat van de ardipithecus.
  Deze presenteerden ze het resultaat van hun onderzoek, in de vorm van elf aparte wetenschappelijke bijdragen in het magazine Science.

  "Deze  fossielen verzameling  ( en de  huidige   studies in Sciencemag )  is een van de belangrijkste ontdekkingen/ rapporten  voor de studie van de menselijke ontwikkeling",
  aldus David Pilbeam, curator in het Peabody Museum of Archeology and Ethnology van de Universiteit Harvard.
  "(De reconstructie ) is vrij compleet, want hoofd, handen, voeten en enkele andere belangrijke delen zijn overgebleven(van de eerste vondst  )
  Het vertegenwoordigt een geslacht dat mogelijk voorafging aan de Australopithecus, het geslacht dat aan ons geslacht Homo voorafging."




  De foto op de  cover Van Science
  Geplette schedel , een aantal kiezen en tanden   , twee armen, het bekken, een been en twee voeten  ....



  http://johnhawks.net/weblog/fossils/ardipithecus/limb-proportions-photo-note-2009.html 
  " .....The composite photo included in the main paper by White and colleagues (2009) is very poorly scaled.
  For example, the measurements given by Lovejoy and colleagues (2009) make the radius 95 percent the length of the femur, but the photo renders the radius quite a bit longer than the tibia:This has the effect of making the photo look much more like the proportions of a chimpanzee or gorilla (or Oreopithecus...) than is the case from the skeletal measurements.

  Although I will say that the Matternes reconstruction has much more slender-looking hindlimb bones than the photos. Since one of the interesting aspects of Ardi is the large reconstructed mass (51 kg), I find the very gracile long bone reconstruction misleading, also.



  Het vakblad pakt groot uit met het   belangrijke nieuws over " ardi "  , dat feitelijk  een gedegen  reconstructie is  (er is 17 jaar aan gewerkt !!! en er grepen al die jaren vervolgonderzoeken  en  preparaties van het fossiel  materiaal  , plaats  )   van  een  vroege mensachtige(4,4 miljoen jaar oud) waarvan resten  in 1992  en  94 -95  zijn gevonden, en daardoor onze ( fossiel )best  gedocumenteerde  (tot nu toe )  bekende (zeer waarschijnlijk) rechtoplopende voorouder.
  Sciencemag  komt met een speciale editie met liefst 11 wetenschappelijke artikelen die allen een ander aspect van de vondst belichten. 



  Kloof gedicht  ?
  Voor het onderzoek werden  verdere fossielen gezocht  en gevonden   op het terrein, die vervolgens in laboratoria geanalyseerd werden. Daaruit blijkt nu dat de vroege menselijke voorouder de kloof overbrugt tussen de in bomen levende, van ver verwante primaten en onze op twee benen lopende voorouders die het bos als habitat hadden ingeruild voor het grasland van de savanne.

  Een van de verrassendste bevindingen is dat deze  voorouders niet op hun knokkels steunden, zoals altijd werd aangenomen.
  Ardi  kon  trouwens niet rondlopen op haar "knokels "   :  wegens de té flexibele en voor dat doel té tere pols
  Soepele polsen , sterke opponeerbare duimen  , flexible vingers en handpalmen met stevige grip : lijken te zijn aangepast aan het grijpen van  stenen en  stokken  ..Ze lijken voorbestemd om  , miljoenen jaren later , vuistbijlen en andere stenen werktuigen te hanteren en te maken ...en wat later instrumenten te bedienen ....

  Het is nu duidelijk dat de chimpansees van vandaag even drastisch afwijken van onze laatste gemeenschappelijke voorloper als de mens van vandaag.


  "Charles Darwin zei heel verstandige dingen over die kwestie.
  Hij zei dat we voorzichtig moeten zijn.
  De enige manier om iets te leren over die gemeenschappelijke voorouder is ernaar op zoek gaan",

  zegt professor Tim White van de University of California Berkeley, een van de leiders van het onderzoek.
  "Wel, vondsten van 4,4 miljoen jaar geleden komen dicht in de buurt.
  Zoals Darwin al stelde, zijn de mens en de aap onafhankelijk van elkaar geëvolueerd sinds hun pad scheidde, sinds de laatste gemeenschappelijke voorouder."
   
  Nota :
  ...Wat Darwin  werkelijk heeft geschreven aangaande  dit alles zou ik wel eens  willen weten en/of  duidelijker   gerefereerd willen zien   ....of legt men  hier  Darwin simpelweg   woorden in de mond ?
  Zie hierover  vooral   john Hawks
   
  http://johnhawks.net/weblog/reviews/tv/discovering-ardi-release-2009.html 

  Het verhaal van de ardipithecus begon in december 1992, toen een student van professor White, Gen Suwa,  in de buurt van het dorp Aramis in Noordoost-Ethiopië ,  weerkaatst zonlicht bemerkte   op het gladde oppervlak van een maaltand (=kies ) van een mensachtige.... de lijn die vertrok van de laatste gemeenschappelijke voorouder.

  Een paar jaar later hadden wetenschappers een rijke collectie gefossiliseerde beenderen verzameld van de ardipithecus ramidus. Datering wees uit dat de beenderen 4,4 miljoen jaar oud waren, meer dan een miljoen jaar ouder dan de oudste afstammeling tot dan toe, een soort die bekendstaat als de australapithecus afarensis,
  Ardi had net zoals Lucy hersenen, niet veel groter dan die van een chimpansee en ongeveer een derde van die van de moderne mens.

  De schedelbasis van Ardi, de afstand tussen de achter- en voorkant van de schedel, is kort, wat aangeeft dat het hoofd op de ruggengraat rustte, zoals bij andere rechtoplopers, en geen hoek maakt met de ruggengraat, zoals bij apen.

  In tegenstelling tot Lucy vertoonde Ardi wel nog een paar anatomische kenmerken in voeten en armen die erop wijzen dat ze ook in bomen klom.
  Met haar handen kon ze objecten vastgrijpen.
  Wellicht was dat een essentiële vaardigheid die primaten in staat stelde om zo enorm intelligent te worden.
  Zo konden ze dingen oprapen, ze manipuleren en in het geval van mensen en chimpansees ook als instrumenten gebruiken.
  Maar het zou nog een paar miljoen jaar duren voor de afstammelingen van Ardi de grote hersenen en de hogere intelligentie ontwikkelden die de mens onderscheiden van de rest van het dierenrijk.
  Het is nu  ook duidelijk dat de toename van het hersenvolume pas plaatsgreep lang nadat de primaten op twee benen waren gaan lopen.

  ® The Independent /Publicatie datum : 2009-10-03  (De Morgen )



   45% complete skeleton of Ardipithecus ramidus published in this week's issue of Science.
  http://scienceblogs.com/laelaps/2009/10/will_the_earliest-known_homini.php



  Ondanks de dagelijkse zoektocht naar fossielen van onze vroegste voorouders, hebben paleontologen nog maar een zestal (meestal niet volledige) skeletten van oude mensachtigen kunnen vinden. Het oudste dat in een wetenschappelijke publicatie is beschreven, is dat van Lucy, de Australopithecus afarensis van 3,2 miljoen jaar oud die in 1974 werd gevonden in de Afardriehoek in Ethiopië. Vlakbij, bij het dorpje Aramis, vonden wetenschappers in 1992 andere fossiele resten. 

   



  Reconstructie  van het skelet 
       
  Foto's : J.H. Maternes 
  Ardipithecus was 120 cm lang en woog 50 kilo.
  Best zwaar en groot voor zo’n nog altijd aapachtige mensachtige. 
    

  Reconstructie  van 'Ardi'. 
  (An artist's rendition of Ardipithecus ramidus. See full slideshow.   <--Credit: © 2009, J. H. Matternes )
  ---->  additional material (tsjok45)
      
  Waarover gaat het precies?
  In totaal werden skeletresten en stukjes bot van in totaal 35 individuen gevonden.
   
  (een deel-verzameling  van deze vondsten )
  -->Op basis van die  verschillende fossielen   is  door sommigen al  geconcludeerd  dat  de fysieke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke Ardipitheci(= sexueel  dimorphisme)niet groot zijn  geweest

  -De in 1992   gevonden  geplette schedel en het gedeeltelijke skelet waren dat van een vrouwelijke mensachtige, die de onderzoekers Ardipithecus ramidus noemen. 

  -Het hoogtepunt  in de  zoektocht en reconstructieproces lag in 1994-95, toen het team van Tim White onder een verhoging in het terrein stukjes van een bekken, een been, een voet en een schedel vonden, kortom een onvolledig skelet.

  Ardi heeft veel meer dan Lucy sterkte aapaachtige kenmerken en had de bouw en de enorme grijphanden en voeten voor een (gedeeltelijk?) leven in de bomen.

 • Ardi's handen en polsen vertonen zowel primitieve kenmerken als modernere.
  -Een aapachtige  of  mensachtige  hand ? ( verschil is te vinden  in de vergelijking  van  het belangrijkste   handwortelbotje)

   

  Two views of the left hand of Ar. ramidus showing primitive features absent in specialized apes. (A) Short metacarpals; (B) lack of knuckle-walking grooves; (C) extended joint surface on fifth digit; (D) thumb more robust than in apes; (E) insertion gable for long flexor tendon (sometimes absent in apes); (F) hamate allows palm to flex; (G) simple wrist joints; (H) capitate head promotes strong palm flexion. Inset: lateral view of capitates of Pan, Ar. ramidus, and human (left to right). Dashed lines reflect a more palmar capitate head location for Ar. ramidus and humans, which allows a more flexible wrist in hominids.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/70/DC2

 • Haar handpalmen waren kort en haar vingers flexibel,  ze  kon zich niettemin  in een boom  voortbewegen  .
  Ze had een unieke opponeerbare dikke teen .
  Tegelijk staan haar bekken en het achterhoofdsgat zodanig dat ze vrijwel zeker rechtop kon lopen.
  Mogelijk liep ze ook regelmatig  staand door de bomen,( zoals bijvoorbeeld Gibbons soms doen )  over de takken, denken de ontdekkers onder leiding van de bekende paleontoloog Tim White.
  Mogelijk is ardi  een overgangsvorm tussen een leefgedrag in de bomen – door van boom naar boom te slingeren – en rechtoplopen.
  De onderzoekers sluiten wel uit dat Ardi kon knokkellopen, zoals moderne chimpansees doen
   
  * Ardi is een mensachtige die kan gelden als een mogelijk voorouder  of een nauwe verwante aan een voorouder van australopithecus en latere homini . Ardi  leefde ongeveer twee miljoen jaar na de geschatte laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en apen, die rond de zes a zeven miljoen jaar(= de  zogenaamde "split  " =  is  berekend /geschat  /hypothetisch voorspeld  , volgens de 'moleculaire'  klok )  geleden in Afrika voorkwam.
  Door de vulkanische lagen boven en onder het skelet te dateren kon de geoloog Giday WoldeGabriel bepalen dat eerstgevonden  Fossiel  4,4 miljoen jaar oud is.
  Dat de fossiele  resten miljoenen jaren oud waren, bleek  ook  uit de staat van het bot: bij de minste aanraking kruimelde het in stukken uiteen. De onderzoekers besloten niet alles ter plaatse met borstel en penseel uit de grond te halen, maar ze groeven grote blokken sediment uit en transporteerden die naar labs in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, naar Tokyo en naar Ohio.
  Tim White deed er jaren over om in het Nationaal Museum van Addis Abeba all de kleigrond van de fossielen te verwijderen.
  Gen Suwa, de Japanse student die in 1992 de tand vond, puzzelde de 65 stukjes van de schedel in zijn lab in Tokyo virtueel weer in elkaar.
  Een andere medewerker van White, Owen Lovejoy deed hetzelfde voor het bekken in zijn lab in Ohio.
  Suwa was pas tevreden met de 10de reconstructie, die in maart dit jaar klaar was.
  Lovejoy had 14 pogingen nodig.(2-)

 • Dat Ardi ook rechtop kon lopen blijkt uit de manier waarop haar bilspieren op haar bekken en heupen lagen en waarmee ze zich in evenwicht kon houden. Daarnaast waren haar voeten stug genoeg om op te lopen, hoewel er ook nog steeds een duim aanwezig was om mee te kunnen klimmen.

  Foot skeleton of Ar. ramidus (bottom; reconstruction based on computed tomography rendering shown) lacked many features that have evolved for advanced vertical climbing and suspension in extant chimpanzees (pan, top left). Chimpanzees have a highly flexible midfoot and other adaptations that improve their ability to grasp substrates. These are absent in Ar. ramidus. Credits: Reconstruction; copyright J. H. Matternes; chimpanzee climbing, J. DeSilva; bonobo and human feet, S. Ingham.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/72/DC2

  Over het rechtoplopen is niet iedereen het eens, maar feit is dat haar bekken even breed is als dat van Lucy( een  veel  jongere  afstammeling of verwant ? ) , die ook rechtop kon wandelen

  The Ar. ramidus pelvis has a mosaic of characters for both bipedality and climbing. Left to right: Human, Au. afarensis (“Lucy”), Ar. ramidus, Pan (chimpanzee). The ischial surface is angled near its midpoint to face upward in Lucy and the human (blue double arrows), showing that their hamstrings have undergone transformation for advanced bipedality, whereas they are primitive in the chimpanzee and Ar. ramidus (blue arrows). All three hominid ilia are vertically short and horizontally broad, forming a greater sciatic notch (white arrows) that is absent in Pan. A novel growth site [the anterior inferior iliac spine (yellow arrows)] is also lacking in Pan.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/71/DC2.


     
  3D-reconstructie van de schedel van Ardipithecus ramidus, een 4,4 miljoen jaar oude voorganger van de mens.
  (Illustratie Science)
  Haar hersenen hadden de omvang van die van een chimpansee.




  Digital representations of the Ar. ramidus cranium and mandible. (A to D) The ARA-VP-6/500 and downscaled ARA-VP-1/500 composite reconstruction in inferior, superior, lateral, and anterior views (in Frankfurt horizontal orientation). (E) Individual pieces of the digital reconstruction in different colors. Note the steep clivus plane intersecting the cranial vault on the frontal squama (as in Sts 5 and not apes). (F and G) Lateral and superior views of the ARA-VP-1/401 mandible (cast). (H and I) Lateral and superior views of the ARA-VP-6/500 left mandibular corpus with dentition.
  http://scienceblogs.com/pharyngula/

  *Mannetjes en vrouwtjes  missen de zware hoektanden ( niet zoals chimps, maar net net zoals wij ) 
  Het suggereert dat  er GEEN  uitgesproken sexueel dimorphisme  was zoals bij  chimpansees en gorilla's  ( en het genus paranthropus ) .... 
  Dat suggereert ook( althans dat is een speculatie van   C. Owen  Lovejoy     http://johnhawks.net/node/2246   * )  dat er geen sterke man-man competie was( zoals bij chimps ) bij deze verre  voorouder
  Maar het  is  nu  eerst  en vooral  zoeken naar een  mannelijke schedel  zonder  kam ; die deze vermoede  eigenschap zou kunnen bevestigen
  ,en vooraleer dergelijke  zwakke  maar  verregaande speculaties  als   "zeer waarschijnlijk " voor te stellen   
  *het tandemail (dunner dan bij Lucy ,maar dikker dan datvan een chimp)  wijzen op  een  omnivoor dieet :fruit , planten , insecten en kleine zoogdieren .
  Ardi en Lucy bezaten een andersoortig  gebit in de details  ; Lucy had grotere maalkiezen die eigenlijk geschikter waren op de savanne 
  * Ardi  kan natuurlijk ook een  voorouder zijn in  de basis van de australopithecinae-lijn
    

  Dentitions from human (left), Ar. ramidus (middle), and chimpanzee (right), all males. Below are corresponding samples of the maxillary first molar in each. Red, thicker enamel (~2 mm); blue, thinner enamel (~0.5 mm). Contour lines map the topography of the crown and chewing surfaces.
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/69/DC2

  Ardi leek niet echt op chimpansee
  De basis van de schedel toont aan dat ‘Ardi’ – – niet met het hoofd voor haar ruggegraat liep, zoals bij viervoetige apen.
  Ook haar tanden lijken niet op die van moderne chimpansees – geen scherpe bovenste hoektanden.

  Volgens de onderzoekers toont dit aan dat de Ardipithecus ramidus helemaal niet op een chimpansee leek, en zich ook niet zo gedroeg. 

  Alan Walker, antropoloog aan Pennsylvania State University, zegt in Science dat uit de vondst blijkt dat we aan de hand van de anatomie van de aan ons verwante diersoorten (zoals de chimpansee), niet altijd kunnen leren over de lichaamsbouw en het gedrag van onze voorouders.

  ‘Het ziet ernaar uit dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee veel minder op de moderne chimpansee leek dan we totnogtoe dachten.’(1)
  "Ardipithecus is not a chimp. It's not a human. It shows us what we used to be."
  (Professor Tim White  University of California Berkeley, one of the leaders of the research.)


  Het skelet vertoont wél  aapachtige kenmerken die niet voorkomen in moderne chimpansees en gorilla's. Dat betekent, schrijven ze nog  in Science, dat ook de apen in Afrika nog een ingewikkelde ontwikkeling hebben doorgemaakt nadat ze in de evolutie hun eigen weg gingen (1)

  Onze voorlopig oudste voorouder had meer gemeen met een mens dan met een aap en leefde in dichte regenwouden.
  De ‘nieuwe’ mensachtige heet Ardipithecus ramidus en haar anatomie ondergraaft enkele wijdverspreide inzichten in de evolutie van de mens. ‘Ardi’ – zoals ze de voorloper van Lucy noemen – kon volgens het internationaal team van onderzoekers rechtop lopen, maar ook in bomen leven.
  Toch leek ze allerminst op een moderne chimpansee:
  ze liep niet op de knokkels, had een rechtopstaand hoofd en een rechte rug.

  Professor White grapte ooit tegen een collega dat als je wilt weten hoe Ardi zich voortbewoog, dat je dan naar de bar in Star Wars moet gaan.

  "De ardipithecus is geen chimpansee en geen mens.
  Het is wat wij ooit waren.
  Het is een mozaïekschepsel dat noch chimpansee noch mens is."


  Zijn collega professor Owen Lovejoy van Kent State University     voegt ( er nogal  ongelukkig ) aan  toe:
  "De nieuwe anatomie die we beschrijven in deze artikels wijzigt op fundamentele wijze onze kennis over de oorsprong van de mens en de vroege evolutie."
   

  Hoewel laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee 6 miljoen jaar geleden leefde, leken de voorouders van de mens dus helemaal niet op moderne chimpansees.


  "Ardi is niet datgene wat men zou hebben voorspeld ... "
  zei antropoloog Bernard Wood (George Washington University.)

  Een ongelukkig  zinnetje  waar  natuurlijk door allerlei creationisten in de toekomst   zal worden ( en  nu al wordt geciteerd  uit de context) naar verwezen 
  Het is gebaseerd op een soort misvatting / en verdraaing  gebaseerd op een gebrek aan kennis  
  over wat  voorspelbaar en niet voorspelbaar is in de  paleontologie
  en  o.a. door  reeds  hieronder  door Bart klink en vooral Gerdien De Jong  afdoende  is aangekaart


  1.- Kommentaar Van Bart Klink : ( in het rood )
  http://evolutie.blog.com/2009/10/02/voorspellen-is-moeilijk-vooral-van-het-verleden/#comments#5
  -

  -Ze was niet een tussenvorm tussen een mens en een chimpansee, maar anders....
  BK: Natuurlijk niet, er is ook niemand met verstand van evolutie die dat ooit beweerd heeft.

  -Zij liep rechtop, en niet zoals chimpansees op handen en voeten.?
  BK: Ardi liep rechtop, maar niet zo goed als wij dat kunnen en kon zeker niet goed rennen. Hetzelfde geldt ongeveer voor Lucy.


  Dichtbegroeid regenwoud
  Sinds Lucy staat in de schoolboeken dat de mensachtigen rechtop begonnnen te lopen op grasland, en niet in bossen.
  Maar uit de analyse van fossiele planten- en dierenresten die in de buurt van het oude graf van Ardi werden gevonden, blijkt dat het gebied vroeger een dicht regenwoud was, met vele bomen waartussen Ardi soms eens slingerde van tak tot tak, en soms tussen de bomen op de grond gewoon rechtop wandelde.


  -Ardi voldoet niet aan de verwachting dat een voorloper van de moderne mens op de open savanne leefde.?
  BK: De homininen liepen niet vanaf het prille begin op de open savanne, zoals blijkt uit bijvoorbeeld Orrorin.
  Gerdien de Jong : 
  Het idee van de open savanne begint pas met Homo erectus:
  de eerste lange afstandsloper.

  Chris verburgh
  O
  pvallend is dat de Ardipithecus zowel aanpassingen had om in bomen te leven, als om rechtop te lopen op de grond.
  Dat zou kunnen impliceren dat onze voorouders al rechtop liepen toen ze nog tussen en in de bomen leefden, en niet daarmee zijn begonnen  toen  Oost-Afrika bezaaid was met savannevlaktes. Eén van de populaire theorien die het rechtop lopen wil verklaren, ging er immers van uit dat onze voorouders rechtop begonnen te lopen
  omdat de bomen verdwenen om plaats te maken voor savannevlaktes en ze dan wel verplicht waren om op de grond te leven. 

   

  2.- Belangrijk Kommentaar van Gerdien De Jong
  comments #9
    
  " .....
  Ik ben het volledig met Bart Klink eens dat een wezen met grofweg deze eigenschappen in deze tijd voorspelbaar was. Op grond van Sahelanthropus, Ororin en Lucy: rechtoplopend, met relatief lange armen.

  *Je kunt voorspellen dat je
  - Homo erectus buiten Afrika op het vasteland van Eurazie zult vinden, gegeven dat Homo erectus om te beginnen op Java gevonden is, en alle eerdere hominiden in Afrika gevonden zijn.
  Ook kun je voorspellen uit welke tijdsperiode dat zou kunnen zijn:
  -na verschijnen in Afrika en voor opduiken op Java. Dat zijn allemaal vrij gemakkelijke voorspellingen: alleen maar samenhang in de gegevens gevraagd.

  *Wat je niet kunt voorspellen is dat de oudste Homo erectus buiten Afrika in Georgie gevonden zou worden.

  * Wat je wel kunt voorspellen is dat het de moeite waard is de Sahara en de Sahel (3)grondig voor fossielen af te zoeken als je op zoek wilt naar iets dat nog net een chimpansee voorouder kan zijn – net als Arabie en Perzie voor een nog iets vroegere voorouder als ik de geografie van de Miocene mensapen goed heb onthouden.

  *Er was niet te voorspellen dat er een Flores mens zou opduiken, of dat dat een Homo erectus vorm zou zijn. Wel was te voorspellen dat als er een Homo erectus op Flores zou hebben overleefd, die kleiner zou zijn dan de Homo erectus van grote eilanden en continenten.

  *Niet voorspelbaar was de volgorde van veranderingen voordat er voldoende fossielen gevonden werden.
  Vandaar dat je in de oudere (intussen behoorlijk oudere) literatuur veelal vindt dat bipedalisme laat zal zijn.

  *Wat duidelijk is, is  dat voorspellingen uit de losse pols niet mogelijk zijn.
  Voorspellingen als: de samenhang van de fossielen vraagt … (xx) … zijn duidelijk wel mogelijk.
  Daaronder vallen Tiktaalik,(3) Anchiornis en Ardipithecus.
  Dit soort voorspellingen is natuurlijk niet te doen zonder een behoorlijk groot fossiel archief. . De Flores mens was niet voorspelbaar, omdat er geen fossielen waren waarbij ‘de samenhang van de fossielen’ een Flores mens vroeg.



  De wetenschappers  die Ardi bestudeerden  beweren  echter   NIET dat ze noodzakelijk of effectief   evolueerde tot de  australopithecinen en/of rechtstreeks  tot de mensen van het geslacht homo  leide  ( dat is slechts één van de hypotheses )
  Over Australopithecus & co (Tsjok45)<--(klik)

 • ook hier  kan de   ergvroege  voorouderlijke  oer-menselijke(homo) lijn   zeer goed in allerlei aftakkingen zijn opgesplitst ( = een struik), waarbij de meesten zijn uitgestorven
  ( denk  bijvoorbeeld   ook  ter vergelijking   aan ( de veel  later )optredende vertakkingen in het genus homo zelf-->   Homo floresiensis en Neanderthaler, Australopithecinen  zelfs  ) 
  Lucy's lijn kan  bovendien  zijn afgesplit van ardi's lijn  lang voordat ardi leefde...
  Maar  zelfs dan , zegt  White  te geloven dat zijn team een evolutionaire sequentie ( op het genus-niveau )heeft gedocumenteerd
  waaruit het genus  homo  uiteindelijk onstond( metof zonder de tussenstap Australopithecus )
  Ardipithecus--->(mogelijk)  dan  Australopithecus, ----> Homo.
 • "Ardi vertelt ons toch  meer dan Lucy 
  We bezitten haar   handen en voeten  , een compleet beeld van haar  leefomgeving  , een complexer skelet, ouder , primitiever :
  Ardi toont ons hoe het de transformatie  van gemeenschappelijke  voorouder naar hominide kan zijn gebeurt  ...  " C. Owen Lovejoy

   


  Three hypotheses of early hominin evolution. Top - That there was a straight line of hominin evolution, each "species" being the phase or grade of one true natural species. Middle - A single line of hominin evolution with a speciation event in the same area in which the earliest Australopithecus split from Ardipithecus ramidus. Bottom - Ardpithecus ramidus as one of the last members of a more archaic lineage which existed after a speciation event elsewhere in Africa that gave rise to the first Australopithecus. Published in this week's issue of Science.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ardipithecus
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/ardipithecus_ramidus.htm




  bronnen : 
  http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/1309/xmfid/12.aspx
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1296989.ece/Nieuwe_oudste_oermens_dit_is_Ardi
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2375753.ece/Opwinding_over_oudst_lopende_primaat
  http://scienceblogs.com/laelaps/2009/10/will_the_earliest-known_homini.php
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8285180.stm
  Science



  (Noten )
  (*)

  * De Creationisten ,  de miskleunen van "wetenschappers "die ook eens in het nieuws  mogen komen  en  andere  gebruikelijke  onnozelheden  in en voor  de  pers ;
  of de geboorte van "hype", stromannen en  desinformatie ter attentie  van  de trukendozen van  "teach the controversy" en de shows van het  "infotainment "

  BONOBO

   
  In de chimpansee lijn  zijn  blijkbaar zowel  nieuwe eigenschappen ontwikkeld of oudere verloren gegaan sinds de  split met de
  hominiden .Dit is een  bewijsstuk voor een  gemeenschappelijke voorouder-model   die nu eens geen chimpansee " clone" is .
  Verder onderzoek zal dit zeker  nog gaan verduidelijken  . Wat het "oudste"( oorspronkelijk/ primitiefste ) lijkt bij moderne chimpansees , zoals zware  hoektanden , lange ledematen( in het bijzonder de armen ) de haakachtige vingerplaatsing  om beter te kunnen slingeren in de  bomen en geschikte handen en polsen  voor knokkel-loop
  _zijn misschien recentere  ontwikkelingen ( na de split )  
  Volgens  die insteek , zou de menselijke hand wel eens de meer "primitieve " uitrusting kunnen zijn die nog alle kanten op kon .

  " Het zijn de chimpansees (en  zelfs de gorilla's--> convergent ? )  geweest die als gek evolueerden wat betreft voortbeweging en daaraan aangepaste  ledematen , niet de  hominimen" zegt  Kent State University anthropologist Owen Lovejoy,
  " Wij  volgden een ander spoor ...(eigenlijk een andere oplossing )  We werden socialer   "

  Maar wat die leuke  verwijzing naar de  "socialere "  mens  betreft.... 
  1.- verschillende   mensen met andere culturele achtergronden  ontwikkelden onnoemelijk veel  verschillende sets  sociale voorschiften en stelsels  ( op basis van een overgeerfd  stramien ?/net zoiets als de"universele" grammatica "?)   ....
  2.- Deze "moraliserende (?)"  anatomie prof  meent ondermeer   uit het ontbreken van  hoektanden  te mogen   besluiten   dat o.a.  vermindering  van  mannelijke  rivaliteit en  monogame  paarvorming   al  heel vroeg ontwikkeld  is  als de ingebakken regel  bij de "echte "mensachtigen   ....Maar  dat( ook hedendaagse ) mensen evengoed polygaam , uitzonderlijk promiscue  en  onverzoenlijk kunnen zijn jegens concurenten  (zowel mannen als vrouwen  )is  "onnatuurlijk" ? 
  De buitengewone sociale flexibiliteit van zowel andere  mensapen als  evenzeer  de( homo sap)  mensensoort   , met inbegrip van cultuur en cultuuroverdracht  , is deze prof niet bekend  ? 
  Bovendien     heeft deze  anatoom    nog    niet veel  gehoord van  de
  "socialere " bonobo's en  van  Frans De Waal ....allicht 
  Oh ja , de auteurs(http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5949/69/DC2 )  weten ons mee te delen  dat :
  "Door de vondst van  ardi  , chimpansees  niet langer  model  kunnen staan voor mensen , althans wat  de  menselijke  sociale kenmerken  betreft   
  Oh jawel ze moorden  ook  , dat doet  de mens evenzeer 
  net als het bedrijven van vrije  seks  om conflicten op te lossen  
  en het gebruiken van gedwongen sex als machtsmiddel 
  inclusief homofilie natuurlijk  

  ***
  (*)DezeC.Owen  lovejoy is  blijkbaar   niet vies van het verkopen van nonsens   en het  doen van "sensationele  "uitspraken  ?  
  http://johnhawks.net/node/2246
  C. Owen Lovejoy, an anatomist at Kent State University and lead author of two of the journal reports, speculated that these hominids had a social system that involved less competition among males and that this suggested the beginning of pair bonding between males and females.
  Dr. Pilbeam disputed this conjecture, saying,
  This is a restatement of Owen Lovejoy’s ideas going back almost three decades, which I found unpersuasive then and still do.”
  paleoanthropologist Andrew Hill of Yale University.was more blunt, calling Lovejoy's speculation "patent nonsense."
  http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-sci-fossils2-2009oct02,0,3420742.story?track=rss
  De  vondsten "are turning evolution on its head," zei Lovejoy( overigens een verdienstelijk en uitstekend wetenschapper die evengoed  lang  op zijn blote knieeen in het zand heeft gezeten tijdens ( ook deze ) opgravingen en expedities   )
  maar  hij trekt wél de aandacht  met  zijn  voorbarige  miskleunen voor de camera's en de persmuskieten   :   
  Binnenkort staat ie  in de kijkcijfers  en misschien  zelf eens  op zijn hoofd kunstjes te maken  en de aandacht verder op te eisen  ?  


  * OK, so if you thought Ardipithecus was going to be different from the Darwinius media fiasco...
  http://johnhawks.net/weblog/reviews/tv/discovering-ardi-release-2009.html
  zie daar  alles onder de tag  




  Voor wie het nog niet wist   
  * Mensen stammen niet  af van apen
  * ( en  het omgekeerde )Chimpansees  stammen ook niet af van mensen   
  Maar het ZIJN  wél   allebei  (mens)apen
   

  Er is gelukkig ook nog  altijd betere  journalistiek  = Carl Zimmer  , natuurlijk
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2009/10/01/ardipithecus-we-meet-at-last/
  "...Just a Reminder: We Didn’t Evolve From Chimpanzees 
  Chimpanzees may be our closest living relatives, but that doesn’t mean that our common ancestor with them looked precisely like a chimp. In fact, a lot of what makes a chimpanzee a chimpanzee evolved after our two lineages split roughly 7 million years ago. Ardipithecus offers strong evidence for the newness of chimps..."


  http://scienceblogs.com/pharyngula/
  Wat  literalistische  geloofsgekken en  Creato's  ( misschien )zouden kunnen zeggen ( volgens een ironische   PZ Meyer ) ? : 
  " ....This  only  shows that humans were created first, and all of these other hairy beasts the paleontologists are digging up are just degenerate spawn of the Fall....? "  

  1)
  Er zijn tot  nu toe geen oude  fossielen ( dicht bij de split ) uit de  chimp-lijn bekend  ... buiten een paar tanden ...
  Het is derhalve(nog)niet mogelijk  vroege  mensen en vroege  chimps ( en hun gemeenschappelijke voorlopers) te  vergelijken


  Creato's 
  (2)
  Alvast één voorspelbare  reactie  :
  ..17 jaar (zogenaamd) onderzoek om  leugens en just so stories  ,  te fabriceren ?

  want
  Die atheisten en hun wetenschappelijke samenzweerders  zijn tot alles in staat om de mensheid te bedriegen en te brain-washen  .... 


  Jawel de"complot theorie "
  D.I.
  http://www.evolutionnews.org/2009/10/key_bones_of_new_hominid_fossi.html
  http://www.evolutionnews.org/2009/10/artificially_reconstructed_ard.html

  De stamboom van de mens staat opnieuw op  zijn kop  ?  
  * er wordt  helemaal niets gezegd over een "rechtstreekse  voorouder" of over een "missing link " , tenzij in kranten 
  * De mogelijke verwantschappen werden opgesteld als  denkbare  sequenties op het genus-niveau  
  * Er IS ook  helemaal   geen stamboom(= struik )  van de hominem  die op zijn kop wordt gezet door de eindelijk gepubliceerde  beschrijving  van Ardipithecus ramidus  ( er is zelf nog een oudere verwant  bekend  ---> Ardipithecus  Kabbada ? )
  Integendeel zelfs :
  de mix aan eigenschappen die  ardipithecus vertoont ( een mozaik)
    is   datgene  wat paleantropologen  grofweg  mochten verwachten  van een fossiele   voorouder  van  de  "hominim"  uit die tijd en op die plaats ...


  Hoe gaan creationisten eigenlijk   reageren ? 
  Al even  "voorzienbaar "als het bovenstaande   :
  is deze opsomming van mogelijke argumenten
  ( en omdat  de eerste reacties bij amerikaanse crea's  zijn te verwachten is het  uit enkele   Engelstalige  diskussies ,  overgenomen 
  Bovendien zijn amerikaanse creationisten nog steeds de modellen van de crea's en inspiratiebron voor  complotdenkers en anti-wetenschappers  , wereldwijd )
     
  How will creationist handle this ? (Tsjok45)  <--klik

  La JOURNAILLE
   http://fantastisch.filosofie.be/index.php?/archives/338-Al-Jazeera-over-de-evolutietheorie.html

  Al jazeera & Ardi
  *volgens de Arabische nieuwsdienst zou verder onderzoek naar Ardipithecus ramidus aantonen dat de evolutietheorie verkeerd is.
  Volstrekte onzin natuurlijk,
  en opvallend is dat er op de Engelstalige site van Al Jazeera geen enkele link is naar het wereldschokkende artikel
   
  * Uiteraard konden ook sommige amerikaanse  journalisten het niet laten om het publiek te misleiden en te schrijven dat de Ardipithecus vondsten Darwins evolutietheorie weerleggen.
  Chris Esparza van de Christian Living Examiner schrijft:
  "The idea of the missing link is that somewhere way back when, there was a primate who almost seemed to be half monkey and half human, proving that there was at some point an evolutionary split. A recent discovery in Ethiopia disproves that theory."
  *De Ardipithecus is nu net een prachtvoorbeeld van een 'tussensoort' (die eigenlijk zoals altijd een volwaardige soort op zich is).  
  *
  Het is duidelijk dat Chris Esparza nooit de moeite heeft genomen éérst te weten wat de theorie precies zegt, en dàn pas te onderzoeken of het juist dan wel fout is.
  Meer in het bijzonder over hoe die tussensoort er uitziet zegt hij bepaald niet wat "the idea" was, maar integendeel wat een stel andere onwetenden hem hebben wijsgemaakt wat "the idea" was.
  Als je wil weten wat "the idea" werkelijk was kan je altijd Darwin zelf raadplegen - even voor het gemak aannemend dat Darwin ons kan vertellen wat de evolutietheorie zegt. Hier gaan we:
  “I have found it difficult, when looking at any two species, to avoid picturing to myself, forms directly intermediate between them. But this is a wholly false view; we should always look for forms intermediate between each species and a common but unknown progenitor; and the progenitor will generally have differred in some respects from all its modified descendants.”
  (Darwin, The Origin of species, hoofdstuk 9)


  (3)
  Maar al te  vaak wordt  stilletjes vergeten dat de  Paleontologie ook een geologische  deel-wetenchap is
  -Van Tiktaalik en co  ( er is namelijk een hele reeks gevonden ) werd  voorspeld in welke geologische lagen , formaties  en  geologische ouderdomsperiode moest  worden gezocht  naar de  overgansvormen tussen vissen- amfibieen ...
  -Net zo kan men  wisselend succes  in de prospectie van   petroleumvoorraden en kolenlagen  (gedeeltelijk) voorspellen
  *(naar Bart klink ) "  Waarom  gaan paleontologen  dit soort  mensachtige  voorouderlijke  fossielen gaan zoeken in Afrika, in Pliocene lagen?
  -Juist omdat ze voorspeld hebben dat die fossielen daar zitten!
  -Paleontologen doen niets anders in de praktijk. Ze weten waar ze moeten zoeken, juist op grond van voorspellingen.
  -of,  is het  toeval  dat ze juist daar zijn gaan zoeken?  "
  - dat geldt dus ook allemaal  voor  de  voorspelling  dat in de  Sahel en Sahara ( ooit beboste  waterrijke gebieden )  nog meer fossielen zullen worden gevonden die nog meer licht gaan werpen op de "split "  Tot nu toe  is daar o.a.
  de Sahelantropus Tchadensis , en Praeanthropus(?= Australopithecus )  bahrelghazali, gevonden 
  Het is dus wachten  op de definitieve beschijving van vooral  de eerstgenoemde= Toumai

 • 01-10-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (38)
  26-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA


  VEERTJES  ALOM

  Er is opnieuw  een fossiel  opgegraven  in het Noord-oosten van China  ,
  van  een gevederde  kleine , reeds bekende ,  theropode  dinosaurier (
  Theropoda )die in september 2009 werd wereldkundig gemaakt    

  Het gaat om de  AnchiornisHuxleyi  LPM-B00169  uit de groep  der oudere  Troodontidae   , zijnde  de voorouderlijke verwanten van de  ( laatkomer) Archaeopteryx


  De  eerste ,door Xu ontdekte (einde 2008? begin 2009?) , A. huxleyi  werd voor een  nogal  primitieve ( maar niettemin  een)  hagedis-vogel gehouden die (veronderstelde men toen  voorlopig  )  dicht  bij  zijn  neef  Archaeopteryx aanleunde: 
   maar deze eerste  "educated guesses " waren  vooral gebaseerd op een incompleet fossiel en werden  al vlug sterk bediscusieerd en aangevuld vanuit  andere invalshoeken  (1)....



  De nieuwe basale  vogel-transitionnal  Anchiornis huxleyi Xu et al., 2008 ( 2009?)
  Liaoning Province, China, maar  niet (zoals de zovele recentelijk beschreven theropoden )afkomstig van de   Yixian Formatie:
  [Anchiornis holotype   IVPP V14378  (a)  plaat  (b) en negatieve afdruk   Schaal = 30 mm].
  http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2009/02/month_in_dinosaurs_part_ii.php


  Het  fossiel, holotype IVPP V14378, bestaat uit een vrij volledig skelet op een plaat en tegenplaat waarvan echter het hoofd, de voorste nekwervels, de achterste staartwervels en de rechteronderarm ontbreken.

  Er zijn ondertussen al eerdere exemplaren gevonden 

  De NU aangekondigde  nieuwe vondst( Daxishan/district  Jianchang )  is van een bijna kompleet specimen en dateert A. huxleyi nu enkele  miljoenen jaren eerder  dan Archaeopteryx  (Laat Jura, -151 a -161MY )
   
  De volledige  beschrijving van alle materiaal  wordt verwacht in 2010

  Het  team  beschrijft de vondst van   een kleine  dinosaurus bedekt met lange veren op armen , staart en zelfs de achterpoten en voetklauwen

  Deze morfologie noemt Xu  "vier-vleugelig ", maar dat betekent niet  dat het dier  ook  kon vliegen .
  De verlengde onderpoten wijzen er wel op dat het dier  een goede hardloper was ...

  De overblijfselen van deze dinosaurussen zijn dus zeker 10 miljoen jaar ouder dan het bekende fossiel van de oervogel Archaeopteryx, die  al in de 19e eeuw werd ontdekt in Duitsland.

  Ondertussen zijn er  tien   (voor zover bekend ) fossielen van deze  vogel  Archeopteryx gevonden We beginnen bij de oudste.
  (klik op de  miniatuurtjes  voor links )

  Specimen #0  Archaeopteryx lithographica

   






















  BSPHGM
     

  In von Meyer's (1862) paper a single Archaeopteryx feather is shown on plate 8, fig. 3.




  Als eerste* gevonden in 1861 door Von Meyer en de naamgever, oude vleugel. (* zie specimen 4)
   specimen #1  Archeopteryx lithographica BMNH 37001 
   
  London exemplaar  Gedeeltelijke schedel en skelet met veerafdrukken. Rechter voet en delen van de hand zijn niet gevonden.
   Specimen #2  Archaeopteryx lithographica  HMN 1880 MB 1880/81



  Counterpart
   Berlin exemplaar
  Meest compleet skelet als het om beenderen en veerafdrukken gaat.
   Specimen #3  Archeopteryx  Private handen


  Counterpart
   Maxberg "Opitsch" Specimen

  "Maxburg" exemplaar
   In 1956 gevonden en 1959 beschreven. In private handen en onbekende verblijfsplaats. Schedel wordt vermist.

  The private owner, Eduard Opitsch of Pappenheim, allowed it to be displayed at the Maxberg Museum near Solnhofen until 1982 when he removed it from dispaly. It resided safely in his home until his death in 1991. His heir was unable to find the slab and counterslab which are now presumed to have been stollen soon after the owner's death. (Feduccia, 1996) Solnhofen locals believe that Opitsch buried it to keep it from his heirs.
   Specimen #4  Archaeopteryx  TM 6428
   Haarlem exemplaar  De enige die in Nederland te zien is (teylers museum, Haarlem) en eigenlijk de oudste! Nog vóór de veer gevonden (1855) maar stond eerst als Pterosaurus te boek. Gedeeltelijk skelet.
   Specimen #5  Archaeopteryx recurva  JM 2257


   Eichstätt exemplaar  Bijna geheel compleet skelet maar zonder veerafdrukken, werd eerst als Compsognathus geclassificeerd.
   Specimen #6  Wellnhoferia  Burgermeister-Muller Museum

   Solnhofen exemplaar  Ook dit werd eerst als Compsognathus herkend! In 1988 door Wellenhofer bescheven, en omdat er kleine verschillen zijn o.a. in de lengte van de staart als apart genus voorgesteld. Controversieel!
   Specimen #7  Archaeopteryx bavarica  BSP 1999 I 50
  Archeopteryx  Bavarica
   


   München exemplaar  In 1992 door Wellenhofer beschreven en is het kleinste skelet van allemaal.
   Specimen #8  Archaeopteryx sp  In prive bezit    Men weet niet waar dit exemplaar nu is en er bestaat alleen een afdruk van uit 1997. Gedeeltelijk skelet.
   Specimen #9  Archaeopteryx  in prive bezit  "Chicken wing"  Dit exemplaar bestaat uit enkele handbeenderen, daarom de bijnaam "Chicken wing". Alleen onder een lamp zijn veerafdrukken te zien.
   Specimen #10  Archaeopteryx  WDC-CSG-100
   "Wyoming specimen" ?  De nieuwste Archeopteryx en vrijwel compleet.

  http://www.dinosaurus.net/genera/AAA/archaeopteryx.htm
  Bron: New Scientist
  Het museum
  En een mooie site met veel info en foto's, maar in het duits: Fossielen-Solnhofen
  Photo Album Archaeopteryx



  De Archaeopteryx werd tot nu toe beschouwd als de oudst bekende  gevederde  "Hagedis -vogel "(soms ook als  de  eerste "echte" vliegende vogel) en  "transitionnal   avant la lettre"
  (Elk gevonden fossiel is trouwens  een tussenvorm. Evolutie houdt nooit op)
  Archaeopteryx (en latere tussenvormen) gaven  al duidelijk genoeg aan dat vogels van dino's afstammen.

  *Dat er geen echte tussenvormen zijn gevonden is een leugen die al decennia lang door creationisten wordt verspreid.
  Eigenlijk heeft de evolutietheorie sinds de jaren 20 van de vorige eeuw zoveel stapels bewijs achter zich staan dat het zo goed als een feit is....

  De resultaten van het onderzoek op de Chinese fossielen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.


  Definitief bewijs

  Het fossiel  van de Anchiornis is zo goed bewaard gebleven dat het hele lichaam nog  bedekt is met veren.
  Volgens de onderzoekers bewijst die vondst definitief dat vogels afstammen van dinosaurussen.
  Het hele lichaam is bedekt met veren”,
  zo verklaart hoofdonderzoeker Xu Xing op BBC News.

  “Door de vondst van dit  exemplaar realiseerden we ons plotst  dat een  ( reeds vroeger bekende ) dinosaurussoort veel belangrijker is dan we tot nu toe aannamen, met name voor ons begrip van het  het  ontstaan van  de vogels en hun vliegvermogens .”


  De dinosauriërs zijn trouwens  helemaal niet uitgestorven. : Je kunt hun  extante  afstammelingen  nog elke dag horen en zien rondfladderen






  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8273938.stm


  Intermezzo
  (jerry Coyne )   Voorspeld
   en Gevonden  
  http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/09/25/feathered-dinos-older-than-archaeopteryx-fulfill-an-evolutionary-prediction/

  Een van de puzzels ,te vinden in de gangbare theorieen over de evolutie van vogels( http://tsjok45.multiply.com/tag/vogelevolutie )uit theropode dinosauriers, lijkt te zijn opgelost
  De vondst van de  nieuwe fossielen van deze gevederde dino  ouder dan  de Archaeopteryx , bevestigen bovendien een evolutionaire voorspelling! 

  ( Bart klink)
  http://evolutie.blog.com/2009/09/28/weer-een-evolutionaire-voorspelling-die-uitkomt/#comments
  "......Het is al een tijdje de consensus onder paleontologen dat vogels afstammen van een bepaalde groep dinosauriërs: de Theropoda. Tot deze groep behoren ook befaamde dinosauriërgeslachten als Tyrannosaurus en Velociraptor.
  Sterker nog: volgens de moderne taxonomie zijn vogels dinosauriërs, omdat ze ontstaan zijn binnen de (andere) dinosauriërs. Vogels zijn dus de enige dinosauriërs die de meteorietinslag 65 miljoen jaar geleden ( of welke andere "oorzaak van het uitsterven der dino's  "dan ook ) overleefd hebben!
  In de anatomie van vogels en hun theropode voorouders zijn dan ook vele overeenkomsten te vinden.
  Het beroemdste fossiel uit deze overgang is Archaeopteryx: een onmiskenbare theropode, maar met complexe veren.
  Hij wordt daarom ook wel ‘een dinosaurus in vogelvermomming genoemd’.
  Over in hoeverre Archaeopteryx kon vliegen is nog steeds discussie.
  Er zijn wel theropoden met simpelere veren gevonden, maar die komen niet uit aardlagen ouder dan die van Archaeopteryx.

  Toch is er een zeer klein, maar mondig, groepje paleontologen dat de dinosauriëroorsprong van vogels verwerpt, met als meest prominente Allan Feduccia. (1)
  Zij menen dat vogels afstammen van een andere groep reptielen.
  Misschien wel hun voornaamste argument is(was) de zogenaamde ‘temporele paradox’.
  Hun probleem is dit:
  waar zijn de theropoden met simpelere veren die ouder zijn dan Archaeopteryx?
  Die zouden er immers moeten zijn als vogels binnen de theropoden zijn ontstaan!
  Hun opponenten antwoordden: die zijn er wel, maar we hebben er nog geen fossielen van gevonden.
  Zij voorspelden dus dat we fossielen van gevederde theropode dinosauriërs moeten kunnen vinden die ouder zijn dan Archaeopteryx......


  Noten bij dit onderdeel 
   
  (1) ( Bart Klink )
   
  Het betreffende groepje dissidenten is zeer klein, maar krijgt vaak aandacht in de media, waardoor er een echte discussie lijkt te bestaan.
  Je hebt in elke (sub)discipline wel een klein groepje dissidenten.
  Het grote probleem met Feduccia c.s. is dat ze cladistiek niet accepteren, en alle cladistische analyses wijzen op een theropodeoorsprong van vogels. Dit terwijl cladistiek nu algemeen geaccepteerd is en gebruikt wordt binnen de gehele evolutiebiologie!
  Daarmee ontkennen ze een stuk van de moderne evolutietheorie.
  Daarnaast hadden ze nog twee tegenwerpingen:
  -de homologie van de tenen klopt niet
  en de in mijn stuk genoemde ‘temporele paradox’.

  De eerste tegenwerping is een paar jaar geleden al ontkracht (de homologie klop wel/ zie hieronder  ) en de tweede nu.
  Daarnaast slagen ze er niet in om met een serieus alternatief te komen.
  In de recente literatuur over dit onderwerp wordt de discussie dan ook als beslecht beschouwd, in het voordeel van de theropodeoorsprong.
  De ontkenners van de theropodeoorsprong zullen van gedachte veranderen of uitsterven.
  Over een paar jaar hoor je ze niet meer, verwacht ik.

  De voorspelling is gebaseerd op cladistiek, en daarmee op de moderne evolutiebiologie.
  (zie ook de reactie van  prof  Gerdien DE JONG , onderaan deze  pagina  )

  Donald Prothero (2007)
  EVOLUTION. WHAT THE FOSSILS SAY AND WHY IT MATTERS,
  “the tiny handful of dissidentscientists like Feduccia and Martin” (p.262).

  (Korthof )
  Wat blijft is: als er controverses zijn in de evolutiebiologie betekent dit dat ET (nog) niet in staat is eenduidige gedetailleerde voorspellingen te doen. Afgezien van controverses blijft de principiële moeilijkheid van evolutiebiologie om voorspellingen te doen


  Van Dinosauriërs naar vogels

  Blog Entry VOGEL EVOLUTIE
  auteur ; Jurre (Tim Spaan  van NaDarwin)  e.a. (Dit is afkomstig van het oude RC forum )
  Bewijzen, aanwijzingen en feiten over de vogelevolutie uit Dinosauriërachtige voorouders.
   (Opgepast het artikel  stamtvan enkele  jaren geleden ,de details zullen  dus ondertussen wel aangepast  zijn )



  Skeletkenmerken van Dinosauriërs laten een duidelijke evolutionaire lijn zien, ik geef hiervan wat voorbeelden

  Waarneer we de voeten van Dinosauriërs op filogenetische wijze rangschikken zien we al snel een geleidelijke overgang van Dinosaurusvoeten naar vogelvoeten:
  http://www.dinosaurus.net/pics/voeten.gif

  http://www.talkorigins.org/faqs/dinosaur/bird_and_frog_development.html
  PZ Meyers
   
  Hetzelfde geldt voor de staarten, Primitievere Dinosauriërs als Ceratosauriërs beschikken over zo'n 50 staartwervels, de meer geavanceerde Coelurosauriërs hebben er nog zo'n 40, en zeer vogelachtige Dinosauriërs, ik zou denken de maniraptora zo'n 25.
  De staarten worden steeds korter en stijver, en met iedere stap komt het zogeheten transition point (overgang beweegelijke staartwervels een onbeweegelijke staartwervels) dichter bij de staartbasis te liggen. Bij de Dinosauriër Nomingia trouwens, zijn de staartwervels met elkaar vergroeid, men spreekt van een Pygostyle staart, dit komt verder alleen bij vogels voor.


  http://www.dinosaurus.net/pics/staarten.gif

  En zo ook de heupen, Dinosauriërs worden op basis van hun heupen in 2 groepen verdeeld, de Saurischia (Hagedis-heupen) en Ornithischia (Vogel-heupen).
   
  Nu behoren de voorouders van de vogels niet tot de Ornithischia maar tot de Saurischia. Echter zoals je kunt zien verplaatst de (met groen aangegeven) pubis (schaambeen) zich telkens wat naar achteren om uiteindelijk een vogelachtige heup te vormen.


  http://www.dinosaurus.net/pics/heupen.gif



  Ten slotte de vingers van de Dinosauriërs, hierbij komt het merkbare evolutionaire effect minder goed naar voren,

  http://www.dinosaurus.net/pics/handen.gif

  OPGELET   ;
  Er is trouwens onlangs  een serieuze aanpassing  gebeurt over de homologe nummering van de  vingers van dino's , archeopteryx en de vogels   = zie voor de details  ---->
    
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<klik  "Geef eens een pootje"
  http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F2.html#figure-title

  Manual digital evolution involves both BDR and LDR in theropod dinosaurs. The shift to BDR in ceratosaurs is coincident with features indicating a reduction in the grasping function of the manus. In ceratosaurs, the manus is small, the manual phalanges are abbreviated and the claws are non-raptorial. This supports the hypothesis that a grasping function constrained the hand to LDR in non-tetanuran theropods21. If BDR applies to the more inclusive Averostra, as the II-III-IV hypothesis suggests, early stages of tetanuran evolution must have involved loss of the already highly reduced metacarpal I, reduction in the length of metacarpal II and the reappearance of additional phalanges on metacarpal IV. Both the I-II-III and II-III-IV hypotheses can claim a degree of support from morphological data, but the II-III-IV hypothesis is more parsimonious when developmental data from extant birds are considered.


  http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F3.html#figure-title





  Jerry Coyne schreef  in zijn populaire boek over het bewijs voor evolutie,
  Why evolution is true (Coyne, 2009), het volgende:


   
  "Al de ( tot vandaag)  gevonden niet -vliegende  gevederde dinosaurier fossielen dateren van  - 135 en -110 miljoen jaar geleden - dus  geologisch later dan de -145 miljoen  jaar oude Archaeopteryx. 
  Photo Album Vogels en co

  Dat betekende o.a. dat zij niet konden worden geinterpreteerd  als de groep der directe  voorouders  van  Archaeopteryx , maar het kunnen natuurlijk wel de  neven en nichten van archie zijn . De voorouderlijke niet-vliegende (?)  gevederde dino's bleven waarschijnlijk verder bestaan in hun  afstamminglijnen , waarvan één zich  ontwikkelde tot de vogels .
  We moesten dus vroeg of laat  , ook oudere gevederde dino voorouders van Archaeopteryx,vinden.
  Het probleem wad  dat dergelijke  oude veren slechts als   fossiel worden bewaard wanneer ze ingebed  worden  in  speciale sedimenten -  nml  in het  fijnkorrelig slib afkomstig  van  /gevormd  in  betrekkelijk rustige afzettings-omgevingen  , zoals de bodem van  meren en lagune beddingen . En deze cruciale voorwaarden zijn  zeer zeldzaam.

  Toch was men in staat een toetsbare evolutionaire voorspelling  te  doen over de te vinden fossielen en hun matrix (agzettingsgesteente waarin ze ingebed zitten) :
  "Op een of andere dag  ,vinden we fossielen van gevederde dinosauriërs die ouder zijn dan Archaeopteryx. "



  Die dag is VANDAAG!

  Een groep paleontologen uit China publiceerden  de vaststelling  omtrent  twee  verschillende  fossielen  van   gevederde dinosauriërs
  (waaronder ook deBC  een "vier-vleugel-achige  " versie , aangekondigde ), die tien miljoen jaar ouder zijn dan Archaeopteryx.

  dino1
  Reconstruction of one of the dinos with feathers on fore- and hindlimbs. (From BBC website).



  *Dit is een prachtige ontdekking, en het inlossen van een evolutionaire voorspelling ...Dit is even sterk en belangrijk  als de  voorpellingen en ontdekkingen van Neil Shubin, die  de tetrapode  overgangsvormen in de Canadese rotsen van precies de juiste leeftijd. voorspelde en Tiktaalik vond....

  Oh, en hier is een nieuwe voorspelling:
  we zullen op een dag dinosaurussen ontdekken  met nog primitievere /nog-meer rudimentaire veren, dan de pluimage van de  vandaag beschreven vondsten ,
  Deze fossielen zullen 160 miljoen jaar oud.




  (1) 
  Waar  in stamboom kan deze dino worden ingepast  ?
   
  http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2009/02/month_in_dinosaurs_part_ii.php
  (Dit artikel dateerd van februari 2009 en gaat dus over het holotype )

  " .....- when included in a phylogenetic analysis - Anchiornis is part of the avian lineage, but outside of the clade that includes Archaeopteryx and modern birds.
  The branch-based clade that includes all birds is called Avialae;
  the node-based Archaeopteryx + modern birds clade is Aves.
  Anchiornis is thus a non-avian avialian.

  However, as we've seen before, it isn't necessarily the 'only' animal we know of from this region of the cladogram: some studies find that scansoriopterygids go here as well


  [Anchiornis details below, from Xu et al. (2008). (a) Caudal vertebrae in ventral view; (b) hand (shown without phalanges); (c) ilium (anterior to right); (d) femur (proximal end at right); (e) foot. Scale bar = 3 mm in a-d and 1 mm for e].

  Anchiornis_details_Jan_2009.jpg

















  Having just said that thing about this being a 'big deal', let's note that being part of Avialae is in reality no more of a big deal than being part of Deinonychosauria or Oviraptorosauria, or Alvarezsauridae, it's just that people take more interest in basal birds than in all those other maniraptoran groups.
  Anchiornis has several unusual characters* which indicate that it was part of a weird little side branch and not ancestral to later avialians, and when alive it would surely have been similar to such things as little troodontids and dromaeosaurids.

  In fact the large second toe claw led Xu et al. (2008) to note that the specialised deinonychosaur-like second toe now seems characteristic of Paraves (the deinonychosaur + avialian clade), rather than of Deinonychosauria alone.
  There are two interesting things to note here.

  * Namely a particularly short ischium and a coracoid in which the ventral surface is covered with lots of small pits.

  Deinonychus_pes_digits_Ostrom_1969.jpg

  Firstly, regarding the distribution of the hyper-extendable second toe, there is already good reason to think that this character is common to Paraves given the morphology of the second toe of Archaeopteryx (if you need the details, please check the sixth paragraph in the Long & Schouten review). As I've said here before - and despite what many workers have said and continue to say - Archaeopteryx evidently did have a hyper-extendable second toe, and hence was like a dromaeosaurid or troodontid. Secondly, while it's true that Anchiornis has a proportionally large second toe claw, this is not the 'clincher' when it comes to demonstrating the presence of a hyper-extendable second toe. After all, lots of theropods (including many extant birds, actually) have relatively big second toe claws. The real clincher is that the distal condyles on the first phalanx are convex dorsally (rather than just distally and ventrally), and have a dorsodistal inclination (viz, the condyles are angled slightly upwards). Both features are evident on the first phalanx of Anchiornis, so it does indeed seem to have had a hyper-extendable second toe [in adjacent figure of pedal digits I-IV of Deinonychus, from Ostrom (1969), note that the distal end of phalanx I on digit II is strongly convex dorsally (as well as distally and ventrally) and is angled upwards (the phalanges are the short bones immediately distal to the far longer metatarsals). These features allow hyper-extendability of the remaining phalanges. The same details - though in less extreme form - are seen in Anchiornis and Archaeopteryx].






  Temporally calibrated phylogeny of the Theropoda.                                                           From the following article:   A pre-Archaeopteryx troodontid theropod from China with long feathers on the metatarsus    BACK TO ARTICLE

  Dongyu Hu, Lianhai Hou, Lijun Zhang & Xing Xu

  Nature 461, 640-643(1 October 2009) 

  (See Supplementary Information for details.) The known temporal durations (solid bars) of the major theropod groups, based on well-corroborated fossil occurrences, indicate that the major tetanuran theropod groups diverged rapidly in the Middle Jurassic to earliest Late Jurassic.


  (*)
  Het is wraakroepend dat op sommige (amerikaanse ) webpaginas ( bijvoorbeeld )  een  fossiel  van de  Caudipteryx Zhoui  wordt  gebruikt als illustratie , zonder dat dit ook maar wordt vermeld  ...Dit is alweer het zoveelste staaltje  sensationalisme en   sloddervos-journalistiek  en (ongewilde?) desinformatie  ...Dat kan alleen maar in de kaart spelen van  "teach the controversy " ..... Schande 




  Lees ook 
  Mr.opinie  De evolutie van dinosaurus naar vogel
  http://www.vkblog.nl/bericht/279436/De_evolutie_van_dinosaurus_naar_vogel





  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Weer een evolutionaire voorspelling die uitkomt
  gastbijdrage Bart Klink  op    
  http://evolutie.blog.com/2009/09/28/weer-een-evolutionaire-voorspelling-die-uitkomt/#comments
  http://evolutie.blog.com/

  Coyne, J. (2009) “Why evolution is true”, Oxford UP.

  Zhang, F., Zhou, Z., Xu, X., Wang, X., Sullivan, C. (2008) “A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers”, Nature, 455: 1105-1108.

  Hu, D., Hou, L., Zhang, L., Xu, X. (2009) “A pre-Archaeopteryx troodontid theropod from China with long feathers on the metatarsus”, Nature, 461: 640-643. 1 oktober. Hier is de pdf.

  Shubin., N. (2008) “Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body”, Pantheon Books (in het Nederlands vertaald als “De vis in ons”, Nieuw Amsterdam).

  Xu, X., Zhou, Z., Wang, X., Kuang, X., Zhang, F. and Du, X. (2003). “Four-winged dinosaurs from China.” Nature, 421: 335-340.

  Xu, X., Zhao, Q., Norell, M., Sullivan, C., Hone, D., Erickson, G., Wang, X., Han, F., et al. (2009) “A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a morphological gap in avian origin”, Chinese Science Bulletin, 54: 430–435. (Abstract)



  Kleine samenvatting  van een  discussie over het  gast-artikel van Bart Klink  op het Blog van Gert Korthof 
  (in het blauw de inbreng van G Korthof (zoals ik hem heb begrepen )  

  (Martin)
  -Het zijn natuurlijk geen voorspellingen die vanaf atomair nivo  worden gemaakt  , maar voorspellingen gebaseerd op een niet- triviale hypothese. Als zo’n hypothese bevestigd wordt, dan wordt de geloofwaardigheid van die hypothese erg hoog.
  Zie Tiktaalik.

  Dat er vandaag fossielen gevonden worden die gisteren niet bekend waren, betekent o.a. dat de voorspellingen niet zonder een strikt minimum aan reeds bekende fossielen  kunnen gemaakt worden ... dat is nogal triviaal ...elke werkhypothese tracht een verklaring te geven van reeds bekende evidenties en baseert daarop voorspellingen( over te vinden fossielen )  die een "evolutionaire  trend " al dan niet bevestigen= dat noemt  het falsificatieprincipe ... 

  Coyne kan niet veel voorspellen zonder de vondst van Archaeopteryx, etc.
  Darwin al helemaal niet.
  Om te beginnen hem je een behoorlijk aantal fossielen  nodig.


  Jawel , maar  als Coyne schrijft
  “But we can make another testable evolutionary prediction: someday we’ll find fossils of feathered dinosaurs that are older than Archaeopteryx.”” dan is
  dat ook niet alleen vandaag een voorspelling.( hoezeer ook nieuwe  fossielen  worden ontdekt NA het maken van de voorspelling )

   Nota __en eventjes ter achtergronds-informatie :
  De eerste die de gelijkenis tussen reptielen en vogels opmerkte en dat als werkhypothese lanceerde , was niet Darwin  , maar Huxley

  Bovendien
  (Martin)
  -als er wordt beweerd  dat
  ET verklaart biologische verschijnselen. Daarin is zij succesvoller in dan alternatieve theorieën” dan ligt de vraag voor de hand:
  Wanneer is een verklaring “succesvol”: 
  (Tsjok)
  Mijn  antwoord /standpunt/opinie  is  : wanneer ze  ( empirisch ?)= op basis van materieele bewijstukken = nml in dit geval fossielen, en niet in strijd is  met andere natuurwetenschappelijke bevindingen ( of het geaccepteerde curriculum  )falsifeerbaar blijkt te zijn( wat nog niet wil zeggen dat ze al falsifeerd is ,
  noch dat een gefalsifeerde werkhypothese  toch  misschien nog geldig  zou kunnen zijn  (omdat bijvoorbeeld de falsificatiemethodes en procedures  zelf  niet  natuurwetenschappelijk  loepzuiver zijn   )  

  (Gerdien De jong )
  Feduccia hangt een oudere opvatting over de afstamming van de vogels aan, nl dat vogels en dinosauriers zustergroepen zijn, en de
  vogels dus niet binnen de dinosauriers vallen.
  Die opvatting is vanaf omstreeks 1975 steeds meer verlaten, en geen enkel nieuw gevonden fossiel wijst in die richting.
  Feduccia heeft ook een opvatting over de interne verwantschap van de huidige vogels die niet voldoende overeenkomt met moleculaire gegevens voor de levende soorten.
  Met andere woorden, de vraag is (hier) niet  zozeer of ET  voorspellingen doet, maar of Feduccia een eerder gekozen positie op wil geven.

  Cladistiek IS o.a. ontwikkeld om voorspellingen te doen aan de hand van stambomen.
  Anchiornis laat zien hoe succesvol die benadering is.

  Wat voor puin je krijgt als er geen cladistische benadering gekozen wordt liet Gerdien De jong  in mei met de hype rond   
  Darwinius masillae zien.

  http://evolutiebiologie.blogspot.com/2009/05/link-bbc1-26-mei-2009.html
  http://evolutiebiologie.blogspot.com/2009/05/hoe-vreselijk-voor-ida.html








   

  26-09-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  18-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Raptorex
   
  (DeMorgen/ 19.09.2009)


  EEN NIEUWE  OVERGANGSVORM  ?   AHAA  ,  WEER   EENTJE VAN DIE "NIET -BESTAANDE" FOSSIELEN   ?






  Het verschil tussen de Tyrannosauriers is groot

  "De gedachte was dat de kenmerken van de Tyrannosaurus geëvolueerd waren ten gevolge van het leefgedrag en de bouw van de dieren," zei Stephen L. Brusatte van het Amerikaanse Museum van Nationale Geschiedenis. "Ze moeten hun hele skelet in de loop der miljoenen jaren hebben gewijzigd zodat ze met een dergelijk kolossale omvang hebben kunnen functioneren."

  Maar  kleine versie van de Tyrannosaurus Rex werd ongeveer drie meter lang en woog slechts 75 kilo. Hij leefde zo’n 125 miljoen jaar geleden, ongeveer 35 miljoen jaar voordat de reus Tyrannosaurus  Rex  het stof der aarde deed opwaaien. Deze ontdekking brengt een hoop nieuwe vragen over de ontwikkeling van de Tyrannosaurus Rex, die ongeveer vijf maal langer en bijna honderd keer zwaarder was.

  De nieuwe dinosauriërs, met de naam Raptorex kriegsteini,"gooien  roet in het eten wat betreft de tot nu toe aangenomen theorieën over de evolutionaire ontwikkeling van  lichaamsvormvan die uiteindelijk  leiden  tot  de  Tyrannosaurus rex ," zei Mr. Brusatte.

  Lichaamsvorm
  Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat de vreemde lichaamsvorm van de T.REX  een gevolg was van zijn grote formaat.
  Maar hier zien we een  voorouderlijk  dier  dat  60 a 75 kgr woog   " ongeveer zo groot  ....  als een mens”, 
  verklaart onderzoeker Stephen Brusatte op BBC News

  Wapens
  “En toch had het dier alle lichaamskenmerken van de Tyrannosaurus: het grote hoofd, de sterke spieren en de kleine armpjes waarvan we dachten dat het een evolutionaire aanpassing was vanwege zijn grote lichaam.
  Maar we kunnen nu dus vaststellen dat deze lichaamskenmerken al evolueerden als een efficiënte set wapens bij een roofdier dat  heelwat kleiner was als de Tyrannosaurus rex en 60 miljoen jaar eerder leefde”, aldus Brusatte.

  Het bijna volledige fossiel werd gevonden in Noord oost China en gekocht door Henry J. Kriegstein, die waarschuwde Paul C. Sereno, een paleontoloog aan de universiteit van Chicago en hoofd auteur van de wetenschappelijke publicatie. Het fossiel is op een illegale manier verkregen en zal naar een museum in China getransporteerd worden.

  Dr. Sereno zei dat het fossiele van een jonge volwassen dier was, ongeveer 5 à 6 jaar oude en aan het einde van haar groeiperiode. Naast het te grote hoofd, de kaken en de benen heeft het fossiel lange scheenbeenderen en lange, maar compacte voeten ,die zouden het dier hebben geholpen snel te kunnen rennen achter andere kleine dinosaurussen en andere prooidieren.
   "Wij zien dit alles, tot onze grote verbazing, bij een dier dat in feite het lichaamsgewicht van de mens heeft." Aldus Dr. Sereno.

  De Raptorex, zou net als grote neef de T. rex, dieren met haar tanden en sterke kaken hebben gedood. De armen waren niet het belangrijkste middel om een prooi mee aan te vallen. In feite, zei Dr. Sereno, zijn de armen alsmaar kleiner geworden en het hoofd groter.
   "Dit is een dier dat behendig snelle aanvallen uitvoerde,".
  "Als er gewicht aan de bovenkant bijkwam door een groeiend hoofd, dan is er iets dat heeft moeten wijken, anders verliest het dier de benodigde balans.” Dr. Sereno denkt dat het de korte voorpoten verklaard.

  Thomas R. Holtz Jr., een paleontoloog aan de universiteit van Maryland, die niet betrokken was bij de ontdekking, zei dat de vondst geholpen heeft de evolutie van de Tyrannosaurus Rex en dus ook het ontstaan van haar karakteristieke eigenschappen beter te leren begrijpen.

  Dr. Holtz, mertke op dat de bevindingen nog wel onafhankelijk moeten worden getoetst en bevestigd. “ Er was een witte vlek in de stamboom tussen de eerdere, meer primitieve Tyrannosauriërs met relatief korte benen en lange armen en de latere reuzen met de veranderde kenmerken. Dit verduidelijkt een stukje van de puzzel.”




  Deze  miniatuur voorouder van Tyrannosaurus Rex beschikte over  de karakteristieke krachtige kaken, de lange achterpoten, het bovenmaatse hoofd en  de korte voorpoten, van de koning der dinosauriërs
  Volgens onderzoekers van de universiteit van Washington en het American Museum of Natural History zou het dier wel eens een belangrijke overgangsvorm kunnen zijn tussen de Tyrannosaurus rex en andere  basis- theropoda 

       De nieuweling ....Raptorex kriegsteini

   

  Raptorex_family_tree.jpg Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Schrikaanjagende hagedissen

  Guanlong,Guanlong wucaii 
  Stokesosaurus
  Eotyrannus Eotyrannus
  Xiongguanlong
  Dilong, Dilong

  Reference:
  Science 10.1126/science.1177428
  Images: Reconstruction by Todd Marshall; other images from Science/AAAS

  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/09/raptorex_tiny_king_of_thieves_shows_how_tyrannosaurus_body_p.php



  Nederlandse bronnen
  http://www.nu.nl/wetenschap/2084677/t-rex-had-dwergachtige-voorouder.html
  http://denieuwsgier.blogspot.com/2009/09/nieuwe-tyrannosaurus-ontdekt.html   (= New york Times artikel)

  18-09-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  07-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Het Darwinjaar is  bijna afgelopen .... 
  -Een aangekondigde  folderactie , ditmaal   in Vlaanderen  en afkomstig   van   Nederlandse   YEC  -creationisten  , valt   nog te verwachten( als de  financiering rond is  ?)  
  -Maar ook   de  ID-ers   schijnen zich op te maken  om  , minstens  op het  internet , de  zogenaamde "controverse" warm  te houden   
   
  Ik   vond deze week een erg  goed   verzorgde "nieuwe "  site  van dergelijke  IDC-ers
  De  hieronder  volgende   eerste  ( voorlopige ) en inleidende  evaluatie ,  zal   later nog worden aangevuld  


  150 jaar Darwinisme | Evolutietheorie gewikt en gewogen
   In de kijker. Beroepsgeheim · Wat Darwin opmerkte · Evolueren of uitsterven · DNA laat raden.
  (c) Copyright 2009.


  Opmerking /vaststelling  :
  Er wordt  natuurlijk  niet bij verteld  wie ( of welke  groep )  het wikken en wegen  doet/deed    ...
  Wie is uiteindelijk  de  verantwoordelijke  voor deze  site ( en op wat is diens  "geloofwaardigheid " gesteund  ? )
  De maker(s)  van deze  site  blijft(blijven)  voorlopig (?)  anoniem...


  Gebruikersaccount | 150 jaar Darwinisme
  Zoek door deze site: Uw mening · Contact · Voordrachten · 150 jaar Darwinisme. Navigatie. Inleiding · De evolutietheorie · Weerbarstige feiten ...

  opmerking /vaststelling :
  blijkbaar is een belangrijk  agendapunt 
  het organiseren van "Intelligent design / creationistische " voordrachten ? 
  Nogmaals ;
  Op wat is de "expertise " gebaseerd  van de  anonieme  voordracht(en)-gever(s) ?  
  Welke organisatie zit hier achter  ?
  Is dit "beroepsgeheim " ?



  Het beroepsgeheim van Gould ?
  Het predikaat Darwin of darwinisme (Tsjok45)


  Aanwijzingen voor evolutie | 150 jaar Darwinisme  
  We zullen beginnen met de argumenten van Darwin in 1859.
  We zullen straks zien dat de argumenten vandaag nog altijd grotendeels dezelfde zijn.
  ...

  Opmerking/antwoord  :
  Darwin   en   Wallace ,  zijn   in de19de  eeuw  begonnen  met   het opstellen  van  een theorie over het evolutiemechanisme 
  Dat is het  "geschiedkundig "  belangrijke , echte  startpunt geworden van een komplete  multidisciplinaire wetenschappelijke ( =de evolutiewetenschappen ) grondslag voor de biologie (1) 
  en  de  levens( en zelfs mens-)wetenschappen  (
  en zelfs inspiratiebron  voor andere wetenschappen ) (2) ...

  Zie ook
  Had Darwin gelijk ? (Tsjok45)
  Blog Entry Het gelijk van Darwin

  Kris Verburgh verwoordt het  mooi   in zijn "brief aan Darwin ", in deVolkskrant van deze week 
  http://www.vkblog.nl/blog/107910/Brieven_aan_Charles_Darwin

  "......anno 2009 (is de )evolutietheorie niet enkel beperkt  gebleven tot de biologie. Zoals voor alle grote wetenschappelijke ontdekkingen geldt, zorgde de evolutietheorie voor omwentelingen ver buiten uw eigen vakgebied.

  Vandaag is het concept evolutie doorgedrongen in de sociologie (mensen die als kuddedieren vaak irrationele beslissingen nemen), de geneeskunde (bacteriën die resistent worden tegen antibiotica), de psychologie (er zijn evolutionaire redenen waarom vooral mannen liever met een grote SUV in de file staan dan met een kleine wagen), de geologie (er moet maar één fossiel in een niet passende kleilaag gevonden worden en heel uw theorie zou in elkaar storten), de taalkunde (ons vermogen om taal te leren blijkt een voorgeprogrammeerd instinct te zijn), de genetica (sommige genen die we terugvinden in onze hersenen, zijn ook al aanwezig in gist), de informatica (evolutionaire computerprogramma’s kunnen zichzelf schrijven), de embryologie (iedereen heeft ooit vinnen en een staart gehad), enzovoort.


  Evolutionaire verklaringen en inzichten sluipen zelfs esoterische vakgebieden binnen, zoals de esthetiek, moraliteit en religie.


  De manier waarop onze oogcellen geschakeld zijn, kan bijvoorbeeld verklaren waarom we een Mondriaan mooi vinden. Neurowetenschappers brengen de hersengebieden in kaart die een rol spelen bij moraliteit – en binnenkort zullen de eerste sondes geïmplanteerd worden die het besef van goed en kwaad kunnen beïnvloeden.


  En ondertussen worden boeken volgeschreven met evolutionaire verklaringen voor de reden waarom mensen zo gelovig zijn. God blijkt een soort van ultiem alfa-mannetje te zijn dat bedacht werd door hersenen die achter alles bedoelingen en intenties zien, van planten die niet willen groeien en het feit dat het tijdens droogte niet wil regenen tot een kosmos die niet zonder reden kan zijn ontstaan.


  Het lijdt geen twijfel dat uw evolutietheorie een van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën aller tijden is, waarvan de validiteit ontelbare keren bewezen is en die in anderhalve eeuw geen enkele steek heeft laten vallen. De grote ironie is echter dat uw theorie heel wat tegenstand kent......"

  Noten: 
  *(1)TH. DOBSHANSKY
   "
  Nothing in biology makes sense except in the light of evolution" (Niets in de biologie heeft betekenis, tenzij in het licht van de evolutie.)

  *(2) Volgens  D.Dennett  is de "evolutietheorie" ,  al  van bij het begin  een   "Universeel  zuur  "geweest
  (Daniel C. Dennett, Darwins gevaarlijke idee, Olympus)
    http://www.olympus-nonfictie.nl/olympus/result_titel.asp?Id=1199&genre=Biologie&fonds=Biologie
  Darwins gevaarlijke idee (Daniel C. Dennett, 2006)
  Het predikaat Darwin of darwinisme (Tsjok45)


  De evolutiewetenschap  is ondertussen verder ontwikkeld  en heeft  met  de  komplete  Darwin alleen nog   historische banden 
  Darwin is  de inspirator  geweest  en heeft enkele ( nog steeds geldende ) inzichten  gepubliceert  ...maar Darwin is  geen heilige , een profeet  of een "onfeilbare " paus  ....  --> 
  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas 
   


   
  Ik neem aan  dat de hier  gesignaleerde   IDC-site geen uitsluitend   "geschiedkundig en/of "filosofisch"  werkje  is  .... ?

  Maar  het gaat  , naar mijn bescheiden mening , op die site  wel degelijk om (ID)creationisten 
  Ik meen  dat een  aantal  symptomen  aanwezig zijn die deze mening  kunnen onderbouwen    

  De auteur(s) van de  site  schrijven :
   
  Deze site is bedoeld voor wie de voorkeur geeft aan een beknopte en genuanceerde wetenschappelijke benadering van de evolutietheorie en misschien geen tijd heeft om dikke boeken te lezen maar zich mogelijks ook stoort aan de ideologische en vaak pseudowetenschappelijke propaganda van voor- en tegenstanders van de theorie

  Wie dus interesse heeft in een rationele conclusie aangaande onze oorsprong, en zich bewust is van het feit dat het bijna onmogelijk is om zekerheid te krijgen aangaande zo'n complex onderwerp, zal hier duiding vinden om een onderscheid te maken tussen wat we hier ondertussen wel en niet over weten. Of iets nauwkeuriger: waar we meer en minder zeker van zijn.

  Op de site vindt u een korte samenvatting van de evolutietheorie, met aandacht voor enkele belangrijke theoretische nuances, en een overzicht van de belangrijkste problemen waar wetenschappers dusver nog geen redelijk antwoord op vonden. Verder vindt u een korte wetenschapsfilosofische toelichting, en vervolgens een voorzichtige balans van 150 jaar wetenschappelijk onderzoek. Tot slot worden de meest gangbare overtuigingen overlopen en wordt hun geloofwaardigheid geduid tegen de achtergrond van een "tussentijdse" eindconclusie..


  http://www.darwinisme.be/over_deze_site




  opmerkingen en antwoorden

  " .....misschien geen tijd heeft om dikke boeken te lezen-...."
  -Maak tijd  , of zwijg erover 
  -Er bestaat geen  gemakkelijke  weg om een uitgebreide wetenschap te assimileren  en (eventueel) te bediscusieëren 
  -Waarom denkt men dat een "dillettant " evengoed   kan mee discusiëren ? 
  -Wetenschap is geen kwestie van geloof of opinies  het is ook geen democratisch proces
  - wetenschappelijke experts zijn geloofwaardiger  dan dilettanten   / vandaar dat men de"geloofsbrieven" van de anonieme  ontwerper(s) van deze site  er  MOET  bijleveren    


  " ......ideologische
  en vaak pseudowetenschappelijke propaganda van voor- en tegenstanders van de theorie...."

  Een mogelijke  verwijzing   naar    de  bekende  " teach the controversy " taktiek
  ID
  beweert nog steeds  "wetenschappelijk " te zijn  ...
  Daarom
  - beweren IDC mensen  zich  af  zetten  tegen de "klassieke " creationisten ( contra's  )
  - beweren IDC  mensen  dat (de meeste / indien al  niet alle  )evolutie-verdedigers (= de "evolutionisten " ) 
  pseudo-wetenschappers  zijn  ( pro's  )
  - terwijl ze zichzelf  beschouwen als  "echte " wetenschappers

  Lees bijvoorbeeld  in hun inleiding : 

  Publiek debat

  In 1991 stelde de Amerikaanse jurist, Philip Johnson, de evolutietheorie aan de kaak in zijn boek “Darwin on trial” en gaf hiermee een grote impuls aan het publieke debat, een debat dat hij zelfs aanmoedigt. Enkele jaren later, in 1996, bracht de moleculaire bioloog, Michael Behe, de enorme complexiteit van de levende cel onder de aandacht van het grote publiek, met zijn ophefmakend boek “Darwin’s black box”. Ondertussen ontstond in de VS de Intelligent Design beweging, die ook in Nederland bekend is.

  Maar ook voorstanders van de theorie, en vooral sommige atheïsten, waren de afgelopen decennia heel actief met het propageren van de evolutietheorie. In zijn boek “The blind watchmaker” hield de Engelse bioloog, Richard Dawkins, in 1986 al een vurig pleidooi voor het Neodarwinisme, dat hij zelf een sneltrein tot het atheïsme noemt. En in België trok de Gentse filosoof, Johan Braeckman, enkele jaren geleden ook een atheïstische conclusie in zijn boek “Darwin’s moordbekentenissen”.

  Paradox 
  (zie  onderaan aan deze pagina 
  (1)( bij wijze van   goede raad   )  OPGELET  !!! )

  Aan ideologie dus geen gebrek, zeker als het gaat over de vraag naar onze oorsprong.
  Maar veel meer dan ideologisch controversieel is de evolutietheorie eigenlijk wete.nschappelijk paradoxaal
  De afgelopen 150 jaar werden immers steeds meer aanwijzingen gevonden in het voordeel van de theorie.
  Maar merkwaardig genoeg zijn in dezelfde periode ook steeds meer aanwijzingen gevonden in het nadeel van de theorie


  *Er wordt  natuurlijk verzwegen dat " intelligent design"  geen  wetenschappelijke   poot meer heeft ( of  nooit  heeft gehad ) om op te staan   en  dat ID  finaal is  afgeschoten als een onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs curriculum (Dover trial)   
  *Blijkbaar is Dawkins (en  johan Braeckman ) de kop van jut ... ze worden  gelukkig  nog net geen pseudo-wetenschappers genoemd ... 

  In feite is/was  ID een  gemeenschappelijke   / en tactische  "vermomming " van allerlei soorten  van   "creationismen" 
  ID-ers zijn theisten en  confessionele theologen met een laboratoriumjas  ipv een clergy pak ....ze doen geen onderzoek maar ze preken en  "t (pr)each the controversy" ( de paradox )   
  ID = geen wetenschap = het is verdoken  " creationisme"  en  sectair /fundamentalistisch /theocratisch  op religieus-maatschappelijk -politiek  gebied 
  Het  berust op autoriteits  ,  ideologische en   doctrinaire  opvattingen
  en   argumenten uit persoonlijke  onwetendheid ,
  Deus ex machina verklaringen  ,
  Goddiddit
  en  
  "
  god of the gaps " redeneringen 
       
  http://anticreato.multiply.com/journal/item/18/ID_Creationisme_
  http://anticreato.multiply.com/journal/item/27/Is_wetenschap_geloof_ 


   
  "....zekerheid...."   
  -Absolute zekerheden  en "bewijzen "  zijn wiskundig en/of  geloofsdogma's
  -Natuurwetenschappen handelen in waarschijnlijkheden buiten elke  redelijke twijfel ( volgens  de huidige strand van zaken in de   samenstellende  vakgebieden  van de evolutiewetenschappen  / de biologie  en de levenswetenschappen )   

  ".....Korte samenvatting......" van de evolutietheorie 
  De evolutiewetenschappen  zijn de laatste 200 jaar  ongelofelijk uitgebreid geworden  ...
  Een " korte samenvatting"  geven  van deze  "theorie " is  onmogelijk 
  http://anticreato.multiply.com/journal/item/15/Evolutie_is_maar_een_theorie_en_geen_feit



  Het is verder  ( en bij het zoeken naar symptomen )  interessant en opportuun  om deze  IDC-site eens uit te kammen  op  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<creationisten weggevertjes( = het is de   toon die de  muziek maakt )  /GIDSWOORDEN 
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<Misvattingen en leugens  

  ( aan tevullen  ) LIJSTJE  met  op de  "150 jaar Darwinisme"- site gevonden (Titel van de site , vraag en antwoord...etc) ,
  Gidswoorden. < klik

  -
  "Darwinisme"
  ( Vraag en antwoord ) 
  Met Darwinisme bedoelt men de evolutietheorie van Darwin zelf zoals hij die in 1859 geformuleerd werd, of m.a.w. het fundamenteel beginsel van natuurlijke
  ...
  Opmerking  ; 
  Er bestaat ook geen Newtonisme, of
  Einsteinisme 
  -ismen  
  ---> suggereren een doctrine  of een filosofische /culturele    school  of richting 
  Darwin is de  historische begin-inspirator van een  wetenschappelijke grond- theorie
      

  Het predikaat Darwin of darwinisme (Tsjok45)

  - "Intelligent design " 
  - "Irreducible Complexity  " 
  - "Micro & Macro evolutie "
  - "Naturalisme "

  -   De namen van creationistische auteurs  zoals  blijkt uit 
  2.- (de erg relevante)  boekbesprekingen  :
   
  http://www.darwinisme.be/boeken

 • On the Origin of Species - Charles R. Darwin 1859
  Het originele ophefmakende boek dat Darwin in 1859 publiceerde, ruim 20 jaar na zijn reis op de Beagle. Darwins opmerkzame geest blijkt opvallend uit de ...
  Opmerking
  "On The origin of species"is geen  heilig geschrift
  Note http://evodisku.multiply.com/notes/item/58     
   
  "Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven"
  Charles Darwin
  Dit is de veelgeprezen vertaling van Ludo Hellemans van de oorspronkelijke editie van On the Origin of Species uit 1859.
  GRATIS DOWNLOAD
  http://darwindownloads.nieuwezijds.nl/soorten.pdf

 • Punctuated equilibrium - Stephen J. Gould 1972
  PeekEEK is een bijkomend mechanisme  /onderdeel van de evolutietheorie
  ( net zoals  Laterale( horizontale ) Gen transfert  en  genetic drift   dat zijn  )
  Het is geen vervanger ( of een  truuk) van  het adaptationisme  of het  "Darwinisme "
  Het is de eerste vertegenwoordiger (vanuit de paleontologie) van   pluralistische verklaringen (mechanismen ) v/h evolutie gebeuren en het fossielen-bestand
   
  Note PEEC EEK misverstand

  Note Punctated Equilibrum (Gould Eldridge )  
  http://evodisku.multiply.com/notes/item/83
  Het predikaat Darwin of darwinisme (Tsjok45)

 • The selfish gene - Richard Dawkins 1976
  Note Selfish gene
  http://evodisku.multiply.com/notes/item/81
  De zelfzuchtige genen (Richard Dawkins, 2006 (deze druk: 2008))
 • Evolution: a theory in crisis - Michael Denton 1986
 • The blind watchmaker - Richard Dawkins 1986
 • Darwins black box - Michael J. Behe 1996
 • Climbing mount improbable - Richard Dawkins 1996
 • Not by chance - Lee Spetner 1997
 • Natures Destiny - Michael Denton 1998
 • Fossils and evolution - T. S. Kemp 1999
 • Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp - C. Dekker 2001
 • The structure of evolutionary theory - S. J. Gould 2002
 • Evolution under the microscope - David Swift 2002
 • The edge of evolution - Michael J. Behe 2007

  *De meeste  aangehaalde werken  zijn  het oeuvre  van   voor en door   perfecte  "creationisten " en hun  papegaaien 
  (=  wie  bij de hond slaapt , krijgt meestal zijn vlooien  )
  *R Dawkins , JS Gould  zijn  zeer   verdienstelijke   ,beroemde en  bekende  auteurs  van ( oudere ) vulgariserende   werken 
  ze zijn vaak  slachtoffer van  geavanceerde  creationistische   en selectieve  misquoting  praktijken   
  *TS Kemp is  ook als quote -bron dienstig  en  al wat ouder   
  ( hou er vooral   rekening mee  dat de   laatste 10 jaar zeer belangrijke  fossielen zijn gevonden 
  ( bijvoorbeeld)  --->Tiktaalik      / --> vogelevolutie /  -->primaten  )

  Evolution

  Een belangrijke  moderne  uitgave  over  het fossielen - bestand en de evolutie   is  van Prothero
  (Recensie door Bart Klink
  http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/RecensieProthero.html  )

  Er is zopas  een  nieuw boek van Dawkins uitgegeven   ...dat gaat  over de "bewijsvoeringen " voor de verder ontwikkelde  evolutiewetenschappen  op basis van de eerste initierende  inzichten van  Darwin , Wallace   en  consoorten

  Afbeelding
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=23&t=6731

  http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/non-fiction/article6812474.ece
  http://www.list.co.uk/article/20695-richard-dawkins-the-greatest-show-on-earth/
  http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/book_extracts/article6805656.ece
  http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/book_extracts/article6808173.ece





  De geloofwaardigheid van evolutietheorieën in 2009  
  http://www.darwinisme.be/geloofwaardigheid


  Darwin zelf merkt op: (In de inleiding op zijn boek )
  “Ik besef maar al te goed dat er in dit boek nauwelijks één enkel punt wordt besproken, waarvoor geen feiten kunnen worden aangedragen die dikwijls leiden tot precies de tegenovergestelde conclusies dan de mijne.” 
   

  opmerking :
  *Dit is  creationistische  quote mining waarbij   GEEN  referentie wordt gegeven  naar   het  oorsponkelijke(Engelse) citaat
  *Creationisten halen graag deze  ( en dergelijke ) quotes aan  en merken daarbij op
  dat  : Darwin zelf twijfelde aan de mogelijkheid  om  bewijsstukken te  vinden voor zijn   "theoretische constructies 




  Ik heb de quote zelf opgezocht ;
  ( afkomstig van Talk of origins  =
  http://www.talkorigins.org/faqs/origin/introduction.html   )
    


  This Abstract, which I now publish, must necessarily be imperfect. I cannot here give references and authorities for my several statements; and I must trust to the reader reposing some confidence in my accuracy. No doubt errors will have crept in, though I hope I have always been cautious in trusting to good authorities alone. I can here give only the general conclusions at which I have arrived, with a few facts in illustration, but which, I hope, in most cases will suffice. No one can feel more sensible than I do of the necessity of hereafter publishing in detail all the facts, with references, on which my conclusions have been grounded; and I hope in a future work to do this. For I am well aware that scarcely a single point is discussed in this volume on which facts cannot be adduced, often apparently leading to conclusions directly opposite to those at which I have arrived. A fair result can be obtained only by fully stating and balancing the facts and arguments on both sides of each question; and this cannot possibly be here done.


  Wanneer je   de   oorspronkelijke   quote in de  Engelse  context    zet,  dan merk je  op  dat :
  *( in het rood  ) Darwin het  heeft over  de  onmogelijkheid  om  alle ( reeds bestaande ?  )  " bewijzen"  voor zijn theorie op te sommen in de voorliggende  korte inleidende  samenvatting  : 
  = maar  hij zal slechts  enkele ter illustratie geven  in het voorliggende  werk (de derde editie dus  ) zelf : 
  Ook  de   "On the origin of species " was,in de optiek van Darwin  slechts een aanzet tot een "veel groter werk " van zijn hand ...  hij beloofde  dat te zullen doen in  een  groter vervolgwerk ...uiteindelijk schreef hij nog  een paar  andere belangrijke  werken zoals zijn  "Descent of man "
  en veel aanvullingen op de "origin  "in de opeenvolgende  edities van het werk

  zoals bijvoorbeeld uit editie 6  het belangrijke : 
  Origin of Species : Chapter VII : Miscellaneous Objections to the ...
  zie ook 
  http://www.vkblog.nl/bericht/276677/De_evolutie_van_The_origin%85
   
   

  *Bovendien , is volgens  mij , een fragmentje van het citaat
  ( nml "....   Not a single point is discussed in this volume on which facts cannot be adduced, often apparently leading to conclusions directly opposite to those at which I have arrived. ...." 
  " beter te  vertalen als :
  "....Geen  enkel  punt is besproken  in dit boekwerk waarvoor geen   tegenvoorbeelden  kunnen worden aangedragen die dikwijls leiden tot SCHIJNBAAR (= apparently ) de tegenovergestelde conclusies dan de mijne.”

  To adduce=
  betekent  in het nederlands  : voorbeelden  leveren  /(tegen)bewijzen aandragen
  "facts cannot be adduced "  betekent dus  = Geen feiten kunnen  worden aangedragen die kunnen  fungeren als  echte  tegenvoorbeelden
  Ik neem  aan  dat de "slordige"   vertaler  zich   bediende  van steenkolenengels  ?
  Het alternatief is namelijk het  bewust  orwelliaans  belazeren van de kluit   

  Blijkbaar is het woordje apparently (= schijnbaar / "het lijkt erop  "dat....)uit de boot gevallen  ,
  maar dat woordje  mag  zeker niet vervangen worden door "precies" ,
  want dat is woordgoochelarij die de ( oorspronkelijke )betekenis van het zinnetje verder  verkracht 



  Misvattingen   en  leugens 
  Sprongen: soorten verschijnen plots - geen overgangsvormen
  Darwin had het ontbreken van overgangsvormen in 1859 zelf al op tafel gelegd: vermits evolutie een uitgesproken geleidelijk proces is, zocht hij een
  ...

  opmerking /antwoord  :     
  Dit is natuurlijk  :   Dé 
    meest afgezaagde  creationisten canard bij uitstek = "Er zijn  geen overgangsvormen"  --->
  (en meteen   de meest  in het oog springende leugenachtige  creationitische     bewering bij een eerste vluchtige kennismaking met-, doorbladering van-    de site  )

  *Darwin  had inderdaad nog geen  voorbeelden van overgangsvormen ...
  ondertussen zijn die er dus  NU  wèl ....
  en
  *bovendien zijn  er nu ook  vergelijkende genoomstudies voorhanden , die genetische overeenkomsten en het opstellen  van  daarop  gebaseerde  fylogenetische verwantschappen  toelaten

  (klik  op de  thumbnails)  


  http://tsjok45.multiply.com/tag/tussenvormen  Thumbnail


    http://tsjok45.multiply.com/tag/vissenvolutieThumbnail

   Thumbnail  Thumbnail  Thumbnail
  http://tsjok45.multiply.com/tag/vogelevolutie Thumbnail



  http://tsjok45.multiply.com/tag/walvisevolutie      Thumbnail

   http://tsjok45.multiply.com/tag/hominidenevolutie 
  http://tsjok45.multiply.com/tag/primaten

   Thumbnail  Thumbnail



  (1)
  ( bij wijze van   goede raad   )
  OPGELET  !!!

  Uiteindelijk 
  1.- is de  wetenschappelijke  discussie  tussen  klassiek creationisme/en haar ID-vermomming 
  en de "natuur"wetenschappen  allang afgelopen
  Het is dus niet relevant  meer 

  2.- Alleen in de  media  en op de podia van het algemene publieke debat is deze
  "paradox /controverse " nog actueel infotainment
  en  propaganda-hulpmiddel( voor de bewakers van  de kerken  die de leegloop willen stoppen  )
  3.- Het is tevens een  overlevings- en  achterhoedegevecht  van de traditionalistische  geloven
  (meme-complexen ) en de confessionele literalisten uit allerhande openbarings-godsdiensten    

  3.- De discussie tussen " atheistische (natuur)wetenschappers" en "gelovige (natuur)wetenschappers " is verschoven

  ( op het gebied van de evolutiewetenschappen  )
  naar een discussie tussen  het "theistisch evolutionisme" en de filosofische  "materialisten " van het
  methodisch naturalisme  

  - In feite is het een debat geworden tussen de  "theistische dualisten" en  de "materialistische  monisten "
  die beiden het methodisch naturalisme (= de wetenschappelijke methode ) aanvaarden en hanteren


  Voorbeelden  van de  huidige relevante  discussie zijn  :

 • de discussie tussen  Richard Dawkins en Francis Collins
  (= het "moreel vermogen " is NIET evolutionair te verklaren  ) 
  http://www.vkblog.nl/bericht/272709/Francis_Collins_en_de_toekomst_van_wetenschappelijk_onderzoek_in_de_VS
  http://richarddawkins.net/article,4047,God-vs-Science---A-debate-between-Richard-Dawkins-and-Francis-Collins,TIME-Magazine

 • of beter nog  ;
  de  discussies tussen  Kenneth Miller en de "New Atheist "
  ("de god  van de gaten " is werkzaam  op het onzichtbare kwantumniveau ")

  Een ander   onderwerp  bij  uitstek( in de "biologisch geinspireerde " filosofie  )  is het vraagstuk der  teleologie (= het doel der dingen )
  en niet meer  zozeer de "oorsprong"
  (hierbij moeten worden vermeld   : RK-wetenschappers    Francisco J. Ayala /Massimo Pigliucci   etc... )

 • en daarbij  aansluitend
  het "evolutionaire nut " der godsdiensten
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=6862
  een "hot item "binnen  de richting der "nieuwe theologen "

  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=6877
  http://www.deatheist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=228:een-diep-religieuze-ongelovige-een-recensie-van-smedes-god-en-darwin&catid=2:artikelen&Itemid=3
 • 07-09-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  Tags:Creationisme
  >> Reageer (2)
  13-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SPINNEN

  3D  BEELDEN VAN PREHISTORISCHE SPINNEN 
  Driedimensionale prehistorische spinnen.  //
  Mischa Brendel woensdag 5 augustus 2009

  Dankzij een nieuwe techniek hebben Britse onderzoekers van het Imperial College London driedimensionale modellen kunnen maken van twee prehistorische diersoorten die waarschijnlijk  verwante voorlopers   zijn van de   hedendaagse spinnen.

  Het betreft de soorten Cryptomartus hindi en Eophrynus prestvicii.
  Beiden stammen uit het Carboon - 359–299 MY
  Van beide soorten werden van een fossiel 3.000 röntgenscans gemaakt met een CT-scanner.
  De röntgenscans werden vervolgens verwerkt in een driedimensionaal computermodel met behulp van speciaal ontwikkelde software.
  Dankzij de computermodellen van de twee soorten – die elk circa drie centimeter groot waren – hebben de onderzoekers veel ontdekt over het uiterlijk van de prehistorische spinachtigen, waaronder een aantal fysieke overeenkomsten met hedendaagse spinnensoorten.
  C Hindi zou  voornamelijk  met  de  voorpoten de prooien  hebben vastgehouden
  E prestvicii  bezat  stekels op het  abdomen  waarmee  het zich beter  kon verdedigen 

  De onderzoekers verwachten dat met de nieuwe techniek veel meer fossielen ingescand kunnen worden om zo ook meer te weten te komen over andere prehistorische soorten. De bevindingen van de wetenschappers zijn gepubliceerd in Biology Letters.


  Bron: Imperial College London
  http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/07/30/rsbl.2009.0464.abstract
  "High-fidelity X-ray micro-tomography reconstruction of siderite-hosted Carboniferous arachnids", Biology Letters, Wednesday 05 August 2009.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090804211128.htm
  http://www.technischweekblad.nl/3d-beelden-van-prehistorische-spinnen.68660.lynkx

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8184396.stm



  Cryptomartus hindi een van de twee spinachtigen.  
  (beeld: National History Museum/Imperial College London)
  Cryptomartus hindi

  3D-beeld van de Eophrynus prestivicii. (beeld: National History Museum/Imperial College London)

  3D-beelden van de Eophrynus prestvicii (beeld: National History Museum/Imperial College London)




     Eophrynus prestvicii Buckland  / Spidermite
  The Lapworth Museum of Geology
  ENGLAND: West Midlands, Dudley
  Dudley-Coseley lagerstatten
  Het fossiel zit in een ijzerrijke nodule  en werd gevonden in  een steenkool afzetting 



  VROEG DEVOON- PERM

  (januari 2009)
  Onderzoek naar de in de staat New York
  (http://en.wikipedia.org/wiki/Gilboa,_New_York)  ontdekte fossielen van primitieve spinachtige dieren (en  recentere vondsten van  verondersteld  dezelfde soort ) , werpen wellicht meer licht op de evolutie van een van de meest diverse en gehate moderne landbewoners.


  Permarachne.jpeg
  (Click for larger image)

  Paleozoic Araneae and Uraraneida. (A-C) Permarachne novokshonovi, Permian of Russia, PIN 4909/12. (A) Holotype part in rock matrix. (B) Explanatory drawing of A. (C) Close-up of flagellum showing whorls of setae. ch, chelicera; cx, coxa; fe, femur; mt, metatarsus; pa, patella; pl, ventral plate; st, sternum; ta, tarsus; ti, tibia. (D) Palaeothele montceauensis, Carboniferous of France, In 62050a, X-ray CT scan showing appendages buried in the rock matrix; note, anal tubercle (arrowed) is not a flagellum. (Scale bars: B, 1 mm; C and D, 0.1 mm.)


  http://www.sciencedaily.com/images/2008/12/081231130944-large.jpg
  New interpretations of fossils have revealed an ancient missing link between today's spiders and their long-extinct ancestors.
  The research may help explain how spiders came to weave webs.
  (Credit: Image courtesy of University of Kansas= afgebeeld is de Permarachne novokshonovi )
  De morfologie van dit fossiel is bijna identiek aan die van  Attercopus fimbriunguis.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081231130944.htm
  http://www.pnas.org/content/105/52/20781.full
  http://www.pnas.org/content/105/52/20781.full.pdf+html

   

  Wetenschappers van de University of Kansas en het Hampden-Sydney College (Virginia) onderzochten  verschillende fossiele exemplaren van  Attercopus fimbriunguis.
  Ze kwamen tot de conclusie dat dit  wezen mogelijk  laat zien hoe moderne spinnen zich ontwikkeld hebben uit hun archaïsche voorouders.
  Het dier had in tegenstelling tot moderne spinnen een opvallende gelede staart, een anatomisch kenmerk dat Attercopus fimbriunguis gemeen heeft met veel primitieve geleedpotige landwezens van het eerste uur.


  Attercopus.jpeg
  (Click for larger image)

  Attercopus fimbriunguis, Devonian of New York (localities: G, Gilboa; SM, South Mountain), macerated from matrix with HF and slide-mounted. (A) First-described "spinneret," G 334.1b.34; darkness of cuticle reflects number of layers, so this fragment is folded over twice. (B) Palpal femur, SM 1.11.12; arrow indicates patch of distinctive spinules. (C) Piece of cuticle from corner of opisthosomal ventral plate showing setae, spigots, and possible silk strand, SM 1.11.4. (D) Close-up of E showing possible silk strand emerging from spigot shaft, SM 1.11.4. (E) Flagellar structure with 12 segments (including possible distalmost) from original Gilboa locality; segments show distal collars and setae, G 334.1a.4. (F) Close-up of cheliceral fang showing a number of holes (arrowed), the most distal of which had been interpreted as a venom-gland opening, G 329.22.9. (Scale bars: 0.5 mm, except F, 0.25 mm.)

  SPINRAG
  http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2007/09/spider_silk_spider_senses.php


  Het produceren van spinrag vormde  ook geen probleem, want Attercopus fimbriunguis beschikte tevens over een minimale (=primitieve ?) set  van zijdeproducerende klieren
  De zijdeproducerende buisjes bevonden zich aan   op de  randen  van de  platen die  de  onderkant van het lichaam bedekten 
  Bouwers van ingenieuze webconstructies waren deze primitieve spinnen echter nog niet.
  Ze beschikten niet over  de gesofisticeerde spinorganen, die moderne spinnen juist aanwenden om de fraaist denkbare webconstructies
  te weven.
  Waarschijnlijk gebruikten deze  primitieve spinachtigen hun webdraden  om hun hol te omzoomen , misschien  hun eieren te omzwachtelen , bij de sex  (=sperma-web )en /of vormden ze een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen en immobiliseren van prooidieren.: het kan ook gefungeerd hebben als een  soort draad van ariadne ....

  Nieuwe soort
  Volgens William Shear, bioloog en een van de onderzoekers, hebben we te maken met een nieuwe soort:
  “Wij denken dat deze  spinnen met gelede  staart   compleet nieuwe diersoorten zijn die geen fossiele of levende evenknieën hebben.
  Ze zijn duidelijk primitiever dan moderne spinnen en waarschijnlijk de voorouders van sommige nog bestaande soorten.
  Bovendien bieden deze nieuwe ontdekkingen ons de mogelijkheid om ook eerdere theorieën over archaïsche spinachtigen te herinterpreteren.
  Waarschijnlijk wisten de vroege spinachtige ontwerpen het meer dan 100 miljoen jaar uit te houden en leefden sommige van deze wezens zij aan zij met de later geëvolueerde, echte spinnen
  .”


  [PDF] Fossil evidence for the origin of spider spinnerets   Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versie
  18 Jul 2008 ... animal as the oldest known spider, Attercopus fimbriunguis.
  3 . The appendicular morphology of Attercopus, but little of the body,

  http://catalogue-of-organisms.blogspot.com/2008/12/attercop.html
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/01/ancient_spiders.php
  http://incertae-sedis.org/2009/01/05/uraneida-silk/

  http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2008/12/23/spider-ancestor-made-silk%E2%80%94possibly-using-it-for-sex%E2%80%94but-couldnt-spin-a-web/

  http://en.wikipedia.org/wiki/Attercopus



  RHYNIE CHERT  (Devoon)


  .......Er komen in de Rhynie Chert  fossielen van dieren voor, met name van geleedpotigen. Lepidocaris was een kreeftachtige met elf paar platte poten en lange antennes, die in stilstaand water leefde. Cheliceraten van de groep  trigonotarbids./trigonotarbiden (een soort spinmijten ) leefden op het land en zijn veel in de Rhynie Chert gevonden.

  Alle vijf aanwezige soorten worden tot nu toe  ondergedeeld  bij de  mijten  familie Pachygnathidae, die ook tegenwoordig nog vertegenwoordigers heeft. De in de Rhynie Chert gevonden springstaart Rhyniella behoorde tot de familie Isotomidae. Heterocrania rhyniensis is een lid van de uitgestorven groep Euthycacinoidea, die zowel overeenkomsten met insecten als met kreeftachtigen had. Ook zijn twee soorten duizendpoten gevonden: Crussolum en Leverhulmia mariae. Van de laatste was de darminhoud bewaard gebleven, zodat we weten dat ze zich voedden met plantenresten in sediment.

  http://www.abdn.ac.uk/rhynie/trig.htm




  Reconstructions of Palaeocharinus tuberculatus and P. rhyniensis

  Above: Reconstructions of two of the Rhynie trigonotarbids (Palaeocharinidae) from a dorsal aspect: A. Palaeocharinus tuberculatus (after Fayers et al. 2004), B. Palaeocharinus rhyniensis (after Dunlop 1996b) (scale bar = 2 mm).

  Right: 3-dimensional reconstruction of the Rhynie chert trigonotarbid Palaeocharinus rhyniensis (Copyright owned by Jason Dunlop).

  3D reconstruction of Palaeocharinus


   


   
  3D reconstruction of Palaeocharinus 3D reconstruction of Palaeocharinus

  Above: Dorsal (above left) and ventral (above right) views of a 3D reconstruction of Palaeocharinus rhyniensis (Copyright owned by Jason Dunlop).

  3D reconstruction of Palaeocharinus

  Above: An anterior view of Palaeocharinus rhyniensis showing the separate lateral (l) and median (m) eye tubercles (Copyright owned by Jason Dunlop).

  3D reconstruction of Palaeocharinus

  Above: Lateral view of Palaeocharinus rhyniensis showing the chelicerae or 'fangs' (C) (Copyright owned by Jason Dunlop).



  DIGITALE DISSECTIE    



  3D images of a 53 million year old male spider   Cenotextricella simoni
   which had been preserved in amber. (Credit: Image courtesy of University Of Manchester)

  http://www.msnbc.msn.com/id/21656512/
  http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2007/10/digital_dissection_of_a_53_mil.php
  http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071029083230.htm
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7068160.stm






  http://en.wikipedia.org/wiki/Spider


    arachnids 

  ARABEL
  http://www.arabel.ugent.be/galerij/MainPage.htm




  Chelicerata

  Xiphosura (degenkrabben )    Degenkrabben




  Eurypterida†        Zeeschorpioenen  http://homepage.mac.com/paulselden/Sites/Website/Megarachne.pdf



  Chasmataspidida Langstaartdegenkrabben



  Arachnida


  Scorpiones     Schorpioenen



  Opiliones (hooiwagens )





  Pseudoscorpiones



  Solifugae (sun spiders)




  Palpigradi (microwhip scorpions)Dwergzweepstaartschorpioenen




  Trigonotarbida†(mijtspinnen)




  Araneae (spinnen)




  Haptopoda†    Tastpootspinnen 




  Amblypygi (whip spiders)




  Thelyphonida (whip scorpions)



  Schizomida









  Ricinulei (hooded tickspiders)



  Anactinotrichida



  Acariformes (mijten)



  Shultz (2007)'s evolutionary family
  tree of arachnids[54] marks extinct groups



  Bijlagen:
  arachnida.doc (29.5 KB)   
  ARANEA.doc (8 MB)   

  13-08-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  31-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bromacker
  BioOne Online Journals - Lower Permian Terrestrial ... 
  http://de.wikipedia.org/wiki/Bromacker


     

  De Bromacker( Tambacher Becken/Formatie  im Thüringer Wald. )is een verlaten  zandsteengroeve  die ondertussen  is uitgegroeid tot een zeer belangrijke vindplaats
  In feite  de belangrijkste  oerreptielen-bron  buiten de  USA en 's werelds belangrijkste  fossielen-site  voor het   Perm  tijdvak  (-299/- 270 MY).

  ".... de resten , in de bromacker groeve  gevonden  ,   verduidelijken onder meer  waar en wanneer  reptielen voor het eerst  konden leven zonder de aanwezigheid van een aquatisch stadium (=  vroege amnioten ).... De vondsten   leveren   ook  minstens  één  sluitend   bewijs dat  Europa en Noord-amerika  geologisch  verenigd  waren(= pangea)   in het   late Paleozoicum....

  Bovendien  zijn hier de resten van de eerste  bipedale oerreptielen gevonden ...en de fossielen  van organismen  die aan de  voet liggen  van de  stam der reptielen  waaronder zowel de voorouders  van de  pelycosauriers (en  de zoogdieren  )  als die van de  andere  reptielen -groepen  "

  Zie :
  Blog Entry REPTIEL ZOOGDIER


  Wetenschappers voeren al meer dan 30 jaar opgravingen uit in  de Bromacker-groeve  
  Daarbij werden 40 exemplaren van 13 verschillende soorten ontdekt.

  Tambachia, eenTrematosaurier,
  SeymouriaSeymouriamorpha, Seymouria sanjuanensis

  de Diadectomorphe Orobates
  De bipedale  Bolosauride Eudibamus, Eudibamus cursoris, 
  ThuringothyrisThuringothyris mahlendorffae
  een Captorhinida,
  de Pelycosaurier Dimetrodon


  Drie nog niet beschreven  soorten ;
  een Dissorophoidea, een Caseide en  een Varanopseide.
  Volgens Martens blijven fossielen er beter bewaard dan op vergelijkbare sites in Noord-Amerika en Mexico.


  File:Diadectes species.jpg
  Diadectes phaseolinus,anthracosaurier van het vroeg -Perm (Wikimedia )

  Diadectes phaseolinus by VSmithUK.
   (New York)




  DUITSLAND:
  De onderstaande  afgebeelde  fossielen werden  allen gevonden  in  de  'Bromacker' (Duitsland) 

  Palaeontologen  (v R-/n L)
  Thomas Martens, curator geologie  Gotha Museum derNatur  ,
  David Berman  Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh (USA)  en 
  Stuart Sumida, biology professor   California State University San Bernardino (USA) 
  bewonderen  (vrijdag  28 Juli 2006. )het  oer -dinosaurier fossiel  van Orobates pabsti  in  het  Museum derNatur  van   Gotha, Duitsland




  bromacker fossil




  Orobates pabsti  Is een (uitgestorven) plantenetend  reptiel  .
  Het dier is  nauw verwant  aan het (eveneens  in de bromacker  gevonden )  OrobatesDiadectes
  en  vertegenwoordigd  een  van de  meest primitieve(herkenbare )  planteneters onder de landdieren  die tot nu toe werden  gevonden 

  Het slankere  lijf en  de gestroomlijnde poten   onderscheiden dit  dier van  diadectes  

  Deze  groep "amfibieen " met reptiel kenmerken
  http://en.wikipedia.org/wiki/Diadectidae  wordt beschouwd als  nauw verwant  aan de  groep waaruit tenslotte  de zoogdieren zijn onstaan  




    
    


  http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=2&did=27107

   
  Tambacher Ursaurier« (Diadectes absitus).
  Gefunden bei der Grabung »Bromacker 1993«.
  Länge des Schädels rund 15 cm.
  Foto: Museum der Natur, Gotha


  Dit jaar (2009) vond  Thomas Martens  een schedel   uit  de  pelycosauriers  familie
  .
  Photo Album Reptiel zoogdier

  Het gaat om  een fossiel van een  reptiel ter grootte van een kat
  Dit  fossiel werd eveneens  gevonden in Bromacker (centraal-Duitsland/ Thüringen )
  Thomas Martens, verklaarde dat enkel de 6 centimeter lange schedel van het dier gevonden werd.
  Aangenomen wordt dat het gaat om een reptiel van 50 tot 70 centimeter.

  "Het zou wel eens een  getuige  van een  cruciale fase kunnen zijn in de ontwikkeling van reptielen naar zoogdieren", verklaarde hij.

  De opgravingen waren het gezamenlijke werk van Amerikaanse, Duitse en Slovaakse paleontologen.
  Daarbij werd ook de vleugel van een kakkerlak en een reptiel ter grootte van een muis ontdekt.

  http://www.carnegiemnh.org/research/eudibamus/index.html
  http://www.epilog.de/Dokumente/Show/Ausstellung/Prehistoric/Gotha_Ursaurier.htm

  31-07-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  Tags:Vindplaatsen
  >> Reageer (0)
  02-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina
  Voorouder  van apen ( =monkeys ) en mensapen (= Great apes ) komt uit Azie ?  *




  *Het is niet de "eerste  keer"   dat dit wordt vooropgesteld
    

  Lees  bijvoorbeeld iets dergelijks  ( wo 1-06-2005) http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/22643939/
  Het wetenschapsblad Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, pakte  toen al stevig  uit. In het persbericht schreven ze: "Fossiele apenresten suggereren dat de mens uit Azie stamt, niet uit Afrika."

  Laurent Marivaux, Pierre-Olivier Antoine, Syed Rafiqul Hassan-Baqri, Jean-Loup Wellcome et. al.: “Anthropoid primates from the Oligocene of Pakistan (Bugti Hills): Data on early anthropoid evolution and biogeography”, PNAS, 30 mei 2005
  http://www.pnas.org/content/102/24/8436.figures-only?cited-by=yes&legid=pnas%3B102/24/8436




  Echter  :
  Voor de menselijke afstamming heeft dit alles niet veel betekenis. Dat verhaal begint  immers  met Australopithecus, de rechtoplopende aap uit Afrika van zeven miljoen jaar geleden, die de waterscheiding markeert tussen mens en chimpansee.

  Als je dan gaat kijken waar die apenlijn vandaan komt en je volgt het spoor dertig miljoen jaar terug, dan kom je inderdaad uit in Azië.
   “
  Maar dat was al bekend”, merkte  Naturalis-paleoantropoloog John de Vos  , toen  op.

  Bovendien vond hij het een beetje flauwe redenering,
  “....want dan kun je het spoor ook terugvolgen tot de vissen en zeggen:
  de mens komt uit zee.”

  Het lijkt me verantwoord  een gelijkaardig  commentaar  in gedachten te  houden  bij  de kennismaking  met deze   huidige "nieuwe" opgeklopte  verslaggeving  over dergelijke  vondsten ( de eerste vondsten van die  birmaanse  primaat  stammen   uit  december 2005)  ....




  Ganlea megacanina  en zijn  nauwste  verwanten
    behoren tot de uitgestorven familie  van de aziatische antropoide primaten  bekend als de   Amphipithecidae.
  http://www.jstage.jst.go.jp/article/ase/113/1/113_33/_article
  http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/Origine/carte/anthropoides.htm

  Amphipithecidae Godinot, 1994

  Pondaungia Pilgrim, 1927
  Pondaungia cotteri
  Pilgrim, 1927

  Amphipithecus Colbert, 1937
  Amphipithecus mogaungensis Colbert, 1937

  Siamopithecus Chaimanee et al., 1997
  Siamopithecus eocaenus Chaimanee et al., 1997

   © Cnrs
  siamopithecus eocaenus kaak ( lateraal )
  Ligniet laag  van de vindplaats   Krabi (Thaïland).
   
  De  amphipithecida, Pondaungia and Myanmarpithecus, werden   vroeger al ontdekt in  Myanmar;  de derde Siamopithecus,werd  in Thailand gevonden .
   
  De  voorgestgelde  gedetailleerde analyse van hun evolutionaire verwantschap suggereert dat de amphipithecidae "nauw" verwant  zijn aan de extante   anthropoidae  en dat alle Birmaanse  amphipithecidae afstammen van een  enkele  gemeenschappelijke voorouder  ( monophyletische groep ).
  Sommige wetenschappers  hebben vroeger al  geopperd  dat  de  amphipithecidae  helemaal  geen  anthropoidae waren  ,
  maar integendeel meer verwant  zijn  met de lemur-achtige   adapiformes.

  Deze studie  beweert dat de ontdekking Ganlea megacanina  de anthropoidae-verwantschap sterk
  ondersteund  ,.....Niets mis mee  

  adapiformes hebben
   nooit de  eigenschappen ontwikkelden  om gespecialiseerde zaad-eters te worden  
  Alle  Birmaanse  amphipithecidae   lijken  gespecialiseerde  zaden-eters te zijn  ,  en vullen dezelfde  ecologische niche  als de moderne pitheciine  apen  uit het amazone woud   ... alleen zijn die laatste  "nieuwe wereld apen "en geen "afrikanen" 

  Dat is trouwens ook af te leiden uit de voorgestelde stamboom ( zie hieronder )
  Tijdens het eoceen  leefde  de Ganlea megacanina  en andere  amphipithecidae   in Myanmar in  gelijkaardige omgevingen  

  Fossielen van   Ganlea megacanina werden het eerst   in December 2005 in Myammar gevonden .
  Het veldwerk is een langdurige samenwerking tussen wetenschappers  van verschillende instituten uit birma zelf ; l' Université de Poitiers ,
  l' University de  Montpellier ; Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh, PA; en  the Department of Mineral Resources in Bangkok, Thailand.
  Subsidies en werkingstoelagen  werden  verleend  door  the U.S. National Science Foundation and the Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS)  France.


  Waar te plaatsen ? 

  Ik meen ( nadat ik wat heb gezocht op het internet  en  in mijn bibliotheek  ) dat de  meeste  onderzoeken    tot nu toe  hebben   geleid  naar   ( o.m. ) onderstaande  2  opties
  (De pijltjes en de  Nederlandse tekst zijn door  mijzelf toegevoegd / ter ( persoonlijke ) verduidelijking  , maar , laat het  duidelijk zijn ,  dat ik hiemee  geen enkele  wetenschappelijke   pretentie  heb      )




  Nederlandstalig basisbericht van
  http://www.nu.nl/wetenschap/2034312/voorouder-van-mensaap-kwam-uit-azie.html

  (in het rood :mijn  voorlopige aanvullingen bijgevoegd
   Dat is  hard  nodig omdat de "vertaler "(en de reporter  ) geen onderscheid lijken  te maken tussen  echte apen ( monkeys ) en mensapen ....
  Althans , ze scheppen alweer de onnodige onduidelijkheden en  verwarring  ....
  Het apart   vermelden  van de mens is  NIET noodzakelijk ...immers ook  de   mens is geclasseerd  door de  systematici als  een mensaap : dat is geen  "sensationeel"(1) nieuw feit ...
  Het stukje is zoals steeds weer erg slordig  wat betreft de terminologie (zie de belangrijke opmerking  onderaan ) ... doet  men dat nu bewust  ? Ik denk het niet , want ook de  systematici en taxonomen  hebben er een  handje van weg  om verwarringen  te veroorzaken  door  oude  en nieuwe nomenclaturen door elkaar te gebruiken  .... 
   

  Maar goed  , het is artikeltje   wel een goede(=  een van de betere )  aanbrenger  van   een  nieuwsfeitje  en een goed startpunt  voor een verdere gerichte  zoektocht




  De ontdekking  van het nieuwe primaten fossiel uit  Myanmar (vroeger  Burma/ Birma ) suggereerd  dat  de  gemeenschappelijke  voorouder van mensen , apen (=monkeys ) en  mensapen ( =apes )  evolueerden  vanuit aziatische halfapen   en niet  uit afrikaanse  zoals vele wetenchappers aannemen ... 
  (Credit: Mark A. Klingler/Carnegie Museum of Natural History)
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630202125.htm




  De onderzoekers van het Carnegie Museum of National History kwamen tot hun conclusies na het bestuderen van de overblijfselen van een primaat die vermoedelijk 38 miljoen jaar geleden in een tropisch regenwoud leefde.

  Uit het fossiel met de naam Ganlea megacanina bleek dat het ging om een soort lemur ( = een bepaalde groep " halfaap"  )met uitzonderlijk grote voortanden.

  Ganlea Megacanina
  De vergrote  hoektanden  zetten dit dier apart in een  groep van nauw verwante primaten 
  Een  particuliere  soort  zware  tand -sleet  wijst erop Ganlea megacanina de vergrote hoektanden best kon gebruiken om harde noten en schalen van tropisch  fruit te kraken  op zoek naar de voedzame zaden  binnenin ....
  Credit: Dr. Laurent Marivaux

   
  ( lateraal ) rechtse onderkaak van Ganlea.
  Noteer de grote hoektand ( groen ) en de aanwezigheid van de eenwortelige  tweede premolair (geel)
   (Beard et al. (2009).)

  „De aanpassing van Ganlea aan het voedselaanbod ter plekke is vergelijkbaar met dat van moderne saki-apen in het Amazonegebied in Zuid-Amerika”,
  stelt dr. Chris Beard, een van de onderzoekers en paleontoloog aan het Carnegie Natuurhistorisch Museum te Pittsburg.
   „Ganlea laat daarnaast zien dat vroege Aziatische halfapen de ecologische rol van de moderne apen 38 miljoen jaar geleden al vervulde.”


  Volgens de onderzoekers voeden alleen de zogenaamde hogere ( =echte apen ? en  mensapen ?  ) primaten zich op de  manier van de nieuw gevonden primaat  .
   (uiteindelijk gaat het dus  om " echte"  primaten van de nieuwe wereld waarmee men het gebit van deze  groep aziatische voorlopers  heeft vergelekenen , ook het  dieet  van deze  huidige  amazone apen  stond  model  ) 
  Maar ook de rest van het skelet suggereert dat de Ganlea een voorouder  is van de echte apen (monkeys)  en  de  mensapen ( apes ) die veel later in Afrika leefden.
  De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B..




  "NIEUWE  WERELD  APEN " 
  Wetenschappelijke naam: Callitrichidae + Cebidae (families binnen de Aapachtigen, Primates)

  Apen van de nieuwe wereld zijn aapachtigen die alleen hun eerste teen tegenover de andere kunnen plaatsen (de duim niet).
  Ze hebben ver uit elkaar staande, rondachtige neusgaten, die opzij staan gericht.
  Hun armen zijn korter dan de achterpoten.
  Ze hebben grote ogen, die naar voren gericht in de schedel liggen.
  Wangzakken ontbreken.
  Apen van de nieuwe wereld danken hun naam aan hun verspreidingsgebied:
  ze komen voor in Midden-Amerika en Zuid-Amerika.
  Het zijn boombewonende planteneters (en zadeneters  )of insecteneters.

  -We kunnen natuurlijk  niet zien  aan de nu  beschreven   schedel van het gevonden fossiel  of deze birmaanse  halfapen een opponeerbare duim bezaten
  - Het fossiel "ida " is veel completer  en bezit , volgens haar beschrijvers , wél een (vermoedelijk)opponeerbare duim ....



  Abstract

  The family Amphipithecidae is one of the two fossil primate taxa from Asia that appear to be early members of the anthropoid clade.
  Ganlea megacanina, gen. et sp. nov., is a new amphipithecid from the late middle Eocene Pondaung Formation of central Myanmar.
  The holotype of Ganlea is distinctive in having a relatively enormous lower canine showing heavy apical wear, indicating an important functional role of the lower canine in food preparation and ingestion.

  A phylogenetic analysis of amphipithecid relationships suggests that Ganlea is the sister taxon of Myanmarpithecus, a relatively small-bodied taxon that has often, but not always, been included in Amphipithecidae.
  Pondaungia is the sister taxon of the Ganlea + Myanmarpithecus clade.
  All three Pondaung amphipithecid genera are monophyletic with respect to Siamopithecus, which is the most basal amphipithecid currently known.
  The inclusion of Myanmarpithecus in Amphipithecidae diminishes the likelihood that amphipithecids are specially related to adapiform primates.
  ( = ida  en co ? )
  Extremely heavy apical wear has been documented on the lower canines of all three genera of Burmese amphipithecids.
  This distinctive wear pattern suggests that Burmese amphipithecids were an endemic radiation of hard object feeders that may have been ecological analogues of living New World pitheciin monkeys.

   
  A hypothesis as to the evolutionary place of Ganlea and other amphipithecids, marked in grey.
  Note their proximity to New World monkeys and the propliopithecids. From Beard et al. (2009). 




  Data Supplement

  Files in this Data Supplement:


  ResearchBlogging.orgzie  verder  vooral de  bespreking van LAELAPS ( Met commentaren van Chris Beard  in discussie met  andere paleoantropologen )
  http://scienceblogs.com/laelaps/2009/07/ganlea_megacania_and_more_miss.php 








  “De Ganlea heeft dezelfde anatomie als  de echte  apen ( en mensapen ) ”,
  aldus hoofdonderzoeker Christopher Beard op Discovery News.

  Maar het zijn  dus toch  vooral  de aapachtige kaken en (voornamelijk  zoals altijd ) de tanden  die erop kunnen wijzen  dat het dier nauw verwant  kon zijn  aan een gezamenlijke voorouder( -groep die aan de basis ligt  )van de nu levende  echte apen  ( toch zeker die van de nieuwe  wereld ...)  en  de (Grote afrikaanse mens-)apen en mensen.  ? 

  Een paar miljoen jaar nadat de Ganlea leefde, zijn er waarschijnlijk een of meer van dit soort "primitieve "(basis) primaten(lemuren  / halfapen ) vanuit Azië naar Afrika (3)getrokken”, aldus Beard. “Daar evolueerden ze(o.a.)  verder tot (echte apen  en  mens) apen "


  Belangrijke   Opmerking
   
  Het is natuurlijk wel waar  dat  de mensapen en de echte apen ( = de smal- en breedneusapen )  vroeger  werden   samengevat onder  de   
  noemer :" anthropoidae "(  wat nog steeds verkeerdelijk  en ergerlijk  als  " mensapen "  wordt vertaald door demedia  ) een  groep  die  nu  (veel beter)ook wel eens  simiformes ( echte  apen  of aapachtigen / aap-vormig  )  wordt genoemd
  Dat is deze  groep van de   de haplorini  die zijn afgescheiden  van   hun  zustergroep de   tarsiers ...  
  ( dus van na deze zogenaamde Tarsiers-split  )





  Ook hier  brengt  (nogmaals  ) een artikel  van   Gerdien de Jong ( over  de " media -documentaires"   rond Ida ) opnieuw meer   klaarheid 
  http://evolutiebiologie.blogspot.com/2009/05/link-bbc1-26-mei-2009.html

  .....Tarsius lijkt meer op de apen dan op de lemuren cs. Tarsius en ( wat men nog steeds af en toe  ) de Anthropoidea vormen samen de suborde Haplorhini.

  De lemuren, galago’s, lori’s en de aye-aye vormen de suborde Strepsirrhini.

  Deze moderne indeling staat geillustreerd in de volgende figuur:


  Indeling van de primaten
  Kay 1997 fig 1b

  De Strepsirrhini bestaan uit de huidige levende lemuurvormigen, de fossiele lemuurvormigen en de alleen fossiel bekende Adapiformes.
  De Haplorhini bestaan uit de Tarsiiformes, de alleen fossiel bekende Omomyidae en de levende en fossiele Tarsiers, en de Antrhopoidea, de fossiele Parapithecidae en de nog levende en fossiele Oude-wereld apen (Catarrhini)
  en Nieuwe-wereld apen (Platyrrhini).



  *(1)
   SENSATIE

  Telkens   de vondst van een  nieuw primaten fossiel wordt aangekondigd  is de  automatische  vraag van de  massa media  steeds
  " is het misschien de "missing Link" ?

  De mensen van  science dailey ( misschien  ook  enkele  media -geile  wetenschappers  ? ) suggereren  dat deze birmaanse  primaat een  serieuze " concurent " (=  als   kandidaat  voorouder van de mensapen en zelfs  "de mens " ) is van  dat  andere , in mei bejubbelde , en  over het paard getilde fossiel  en "voorouder van de  mensapen en __jawel  alweer de"mens "   = IDA "
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
   = Dat zal  dus  wél   een  nieuw " hot " nieuwsitem  zijn in de hypes binnen de   pop-wetenschap, de pr en marketingmachines  en het infotainment  .......  een  in de kmkommertijd welkome bladvulling ,met lezers ( en kranten-kopers )  natuurlijk  


  ook het (bekende anti-evolutie )Reformatorisch Dagblad  doet iets gelijkaardigs   
  Maar daar zal waarschijnlijk nog  iets anders achter zitten (bijvoorbeeld  : de edvolutie-wetenschap zoveel als mogelijk  als onbetrouwbaar afschilderen  /" in  zijn hemd zetten " ?   )

  http://www.refdag.nl/artikel/1419730/Afstammingslijn+mens+opnieuw+ter+discussie.html
  " .....Het fossiele halfaapje Ida –Darwinius masillae– dat anderhalve maand geleden voor een waar mediaspektakel zorgde in New York, heeft daarmee serieuze concurrentie gekregen.De Myanmarese halfaap staat volgens de onderzoekers dichter bij de mens, dan Ida. Want Ida is nauwer verwant met moderne lemuren, dan met de menselijke afstammingslijn.

  Wat natuurlijk meteen de ( creationistisch triomfantelijke  ?) stroman- titel van het stukje  mogelijk  maakt 
  "
  Afstammingslijn mens opnieuw ter discussie"

  Ja ... en  ?   
  ...ook  de " menselijke  afstammingslijn"( die begint in het afrika van 7 a 8 miljoen jaar geleden )  zal allicht nog vele malen  "ter discussie" , ter aanvulling en ter verbetering   komen te staan ... het gaat om  het voortschreiden  van de  wetenschap  niet om onverzettelijke absolute  waarheden ...

  * Bovendien  is er  ook  helemaal  geen sprake van concurentie
  De afstammingsgeschiedenis van de mensachtigen ( hominiden ) begint  7 a 8 miljoen jaar geleden in afrika ... punt 

  *Ten tweede :   een fossiele  soort ( en uberhaupt  een pas gevonden ( uniek)   holotype )   is   NOOIT met zekerheid  een  directe  voorouder van een  bepaalde  soort  te noemen ... 
   
  *Missing link is trouwens een  opgedrongen  journalisten term /vondst   die populair werd na het verdwijnen van de eerste chou -kou -tien fossielen tijdens de tweede wereldoorlog .....

  Men kan dus  niets met zekerheid  zeggen over  "directe " lijnen  ... het gaat om  losse struiken  en  verzamelingen takken  waarbij de "hoofdlijnen- takken  " die ze onderling verbinden , aan de directe  "waarneming "  zijn  onttrokken ; indirect  kunnen natuurlijk wel mogelijke stambomen worden geconstrueerd  op basis van  tastbaar  morfologisch /anatomisch  en   hedendaags genetisch  vergelijkingsmateriaal ....en erg veel  voortdurend  detective werk  natuurlijk



  (2)
   *
  De hoofdprijs voor   sloddervos  mis-informatie  , ( en vooral /voorbarige ) conclusion jumping (en misschien zelfs desinformatie ?)  is hier te vinden  
  http://geknipt.nieuws.nl/892166

  "...... 
  De vondst van een fossiele halfaap in Birma zet de gangbare "Out of Africa"-theorie op losse schroeven. ...
  Dat heeft een internationaal onderzoeksteam vandaag gesteld in de Proceedings of the Royal Society naar aanleiding van de vondst van de fossiele halfaap Ganlea megacanina.
  Apen, mensapen en mensen (precies doen  alsof dat GEEN mensapen zijn  )zouden afstammen van een gemeenschappelijke Aziatische voorouder en niet van een Afrikaanse, zoals veel wetenschappers aannemen...." 
  en ze besluiten met
  lees verder of  RD 

   Dat is dus  geknipt op de  maat van ( of  minstens bruikbaar door- )  creatos en   dergelijke  ?  ... inderdaad 


  Ik vraag me   trouwens  af   welke van de  verschillende  emigratiegolven  ( op verschillende (geologische )  tijdstippen en telkens  door andere hominimen   ) en bijhorende " out of africa " theorieen ,  deze ignoramus   bedoeld  ... OOA . I ?( misschien  australopithecinen ?)   OOAII?( homo  Habilis// erectus )  of  OOA III?( homo sapiens )

  Euh ????  verschillende OOA theorieen ?

  Bovendien    "vergeet "  de nieuws-knipper   van dienst  te vermelden  dat het ( mogelijk)  gaat  om  aziatische  primaten   wiens afstammelingen zich in afrika vestigden  en  zich daar verder ontwikkelden  tot   hogere (oude wereld ) apen  en  mensapen  ....zoals  hoofdonderzoeker  Beard  zelf exliciet vermelde ....
  en vooral dat  deze birmanen  nauw verwant lijken met  de  "nieuwe wereld " apen ....

  (3) 
  De  veronderstelde    aziatische oorsprong van de  " mensapen " ( waarbij men in de media  graag wegmoffelt  (onbelangrijk detail ?)  dat het hier ook om een  verwant  van de vooroudergroep  is  van  de echte apen ) ,  gaat  ook   in tegen de  claims van onder meer  spaanse  onderzoekers  die de  ( weliswaar  jongere  ) voorouders  van  de  mensapen ( en ook van veel echte  fossiele "oude wereld  "  apen die bijvoorbeeld   zijn gevonden in Italie en Griekenland ) ___ waarvan  later  ook  takken   naar afrika  emigreerden ( of  vice versa vanuit   oost afrika  en de  Sahel  wegtrokken  naar  de Middellansche zee -regio    )  ___ in  zuid europa situeren .... 

  Het  is zelfs voorstelbaar   dat  afstammelingen  en   leden  uit  die "aziatische "  stock   ook naar  europa emigreerden en niet alleen maar naar afrika , natuurlijk    ..



  02-07-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  30-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum

  Holotype (schedel ) Eritherium azzouzorum  (copyright : MNHN, UMR 7207, C. Lemzaouda et P. Louis)

  http://www2.mnhn.fr/hdt203/
  http://www2.mnhn.fr/hdt203/doc/index/Gheerbrant.pdf

  Het fossiel van de diersoort met de naam Eritherium azzouzorum is ongeveer 60 miljoen jaar oud.
  Uit een analyse van de kaken en tanden
  blijkt dat het dier een verre verwant  was van de voorouders van de  moderne olifant. 
  De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

  De onderzoekers van het Museum National d'Histoire Naturelle in Parijs kunnen het uiterlijk van het dier niet exact in kaart brengen, omdat tot nu toe alleen  fragmenten  van een schedel zijn  gevonden.

  Wel is duidelijk dat de Eritherium weinig op een olifant leek.
  Het dier woog waarschijnlijk  zo'n vijf kilo en had geen slurf of slagtanden.
  Maar het bezat wel  twee vergrote snijtanden  aan de voorkant van de kaak  die een primitieve slagtandaanleg  kunnen voorstellen  , al waren ze veel kleiner dan die van de huidige olifanten.
  De slurf zelf is trouwnes later   geëvolueerd  binnen  de groep die leide tot de moderne   olifanten vanaf het Oligoon dat van 33,7 tot 23,8 miljoen jaar geleden liep.

  Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat de oudste dergelijke verre verwanten   van de olifant pas een paar miljoen jaar later op aarde rondliepen  dan dit  Eritherium. (1)

  De nieuwe ontdekking wijst er echter op  dat de dieren al vlak na (2)het uitsterven van de dinosauriërs ontstonden.

  Sommige DNA-studies wijzen erop dat de Afrotheria al honderd miljoen jaar geleden zouden zijn afgesplitst van andere superordes binnen het zoogdierrijk.
  De studie van Gheerbrant,  is   een   bevestiging / aanwijzing dat  minstens  de  probisciae  - vertakking  in de zoogdierstamboom later plaatshad (=  kort na  het einde van het dino-tijdperk )





  http://www.nnf.org.na/RARESPECIES/InfoSys/elephant/biology/La_Taxonomy.htm



  The Savanna Elephant Loxodonta africana (Blumenbach 1779) evolved with the other live-bearing mammals (Theria) from the Cynodonts (mammal-like reptiles) of the Triassic (225-195 million years ago).
  First to diverge from the stem were egg-laying mammals (Monotremes) during the Jurassic age.
  In the early Cretaceous era (about 130 million years ago), the Theria diverged into 3 major groups, one of which was the Marsupials. The other two became the placental mammals (Eutheria).

  The earliest ungulates, the Condylarthra, appeared at the end of the Cretaceous period some 65 million years ago and the Subungulates evolved from an offshoot of this group early in the Paleocene.
  The modern ungulates are now placed in an entirely separate group (Laurasiatheria).

  The group which included the ancestors of modern elephants (Afrotheria) diverged further during the Paleocene and separated into several distinct orders.
  The Aardvark (Orycteropus), regarded by some taxonomists as belonging to the Subungulata, diverged early in the Paleocene, preceded by the Tenrecs, Golden Moles and Xenarthrans.

  By the early Eocene (54 million years ago), the Subungulates proper consisted of 3 distinct orders - the Dugongs and Manatees (Sirenia), the Hyraxes (Hyracoidea) and the elephant progenitors.

  The first   proboscidean was (until this  new fossil find ) Phosphatherium(1) (58 million years ago) from which Moeritherium evolved at the start of the Oligocene.

  Amongst the numerous elephant 'models' which followed were Gomphotherium, Trilophodon, and Platybelodon and, in the Pleistocene, the Imperial Mammoth which became extinct in recent times.

  Photo Album olifanten  <--


  ancient DNA
  (Mastodont )
  http://www.sciencedaily.com/releases/2007/07/070724114040.htm
  Ancient  DNA (Mammoth)
  http://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070607171134.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080904145058.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2007/09/070927141921.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081119140712.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090608182419.htm

   

  Moeritherium
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080416221459.htm

  Eritreum melakeghebrekristosi
  http://en.wikipedia.org/wiki/Eritreum_melakeghebrekristosi
  http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061101150551.htm
  http://www.world-science.net/othernews/061030_elephant.htm
  http://scienceblogs.com/afarensis/2006/11/eritreum_melakeghebrekristosi.php
  http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=2&did=25070

  zie ook
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/465/ZOOGDIEREN_I
  Ursprung der modernen Säugetiere
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--  LJOEBA




  Dat  het om een klein  dier gaat  is minder vreemd  dan het lijkt (3)
  Zeker als je het "bewezen "acht  dat de moderne rotsklipdas ook zeer nauw verwant is aan de olifant.
  Het is zeker niet ongewoon : ook de evolutie  van de  paardachtigen is  vertrokken  vanuit  een   groep  kleine  dieren ....


  KLIPDASSEN  rechtstreekse   verwanten van de" olifant " ?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hyrax



  Evolution  Hyraxes are sometimes described as being the closest living relative to the elephant.[4]
  This is because they may share an ancestor in the distant past when hyraxes were larger and more diverse.
  However, the details of their taxonomic relationship remain to be fully verified.

  All modern hyraxes are members of the family Procaviidae (the only living family within the Hyracoidea) and are found only in Africa and the Middle East. In the past, however, hyraxes were more diverse and widespread. The order first appears in the fossil record over 40 million years ago, and for many millions of years hyraxes were the primary terrestrial herbivore in Africa, just as odd-toed ungulates were in the Americas. There were many different species, the largest of them about the weight of a small horse, the smallest the size of a mouse. During the Miocene, however, competition from the newly-developed bovids—very efficient grazers and browsers—pushed the hyraxes out of the prime territory and into marginal niches. Nevertheless, the order remained widespread, diverse and successful as late as the end of the Pliocene (about two million years ago) with representatives throughout most of Africa, Europe and Asia.

  The descendants of the giant hyracoids evolved in different ways. Some became smaller, and gave rise to the modern hyrax family. Others appear to have taken to the water (perhaps like the modern capybara), and ultimately gave rise to the elephant family, and perhaps also the Sirenians (dugongs and manatees). DNA evidence supports this hypothesis, and the small modern hyraxes share numerous features with elephants, such as toenails, excellent hearing, sensitive pads on their feet, small tusks, good memory, high brain functions compared to other similar mammals, and the shape of some of their bones.[5]

  Not all scientists support the proposal that hyraxes are the closest living relative of the elephant.
  Recent morphological and molecular based classifications reveal the
  Sirenians to be the closest living relatives of elephants, while hyraxes are closely related but form an outgroup to the assemblage of elephants, sirenians, and extinct orders like Embrithopoda and Desmostylia.[6].




  (1)
  Die   tweede oudste  bekende verwant  van de  olififantsachtigen  is de  Phosphatherium escuilliei
  die is ongv 55 MY oud en  werd   in 1996 ontdekt door hetzelfde team en op de zelfde vindplaats; weliswaar   in  andere  lagen

  De nieuwe vondst verlengd  de fossiele  geschiedenis van de  familie   Proboscidea meteen met  minstens  een  paar miljoenen jaren

  (2)
  Nu ja het steekt  natuurlijk niet  zo nauw(althans niet volgens  de oppervlakkige  algemene media )   : een paar  miljoen jaren  hé ,  ....
  De opgedoken verwant der olifanten is ruim zestig miljoen jaar oud, wat betekent dat hij zo’n vijf jaar na de ( volgens de consensus   op-65MY gedateerde ) verdwijning van de dinosauriërs al zijn intrede deed.
  Paleontoloog Emmanuel Gheerbrant omschrijft het Afrika van zestig miljoen jaar geleden als een “weelderige, groene oase en een dynamische evolutionaire proeftuin.”

  (3)
  zie mijn ( hier  aangevulde) bijdragen  aan een   discussie over de lichaamsgrote van de  "vroege" moderne  zoogdieren  op freethinkers 
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=173740&highlight=#173740


  "  .....de " zekerheid" (Zoogdieren begonnen te "groeien" omdat de dino's vedwenen ) staat tegenwoordig ook al eens op losse schroeven ...

  -Er waren bijvoorbeeld wel degelijk in de dino-tijden ook (hond-grote) zoogdieren die dino's opaten ( =natuurlijk aten ze geen reuzen dino's )
  Bovendien zijn veel ( niet  moderne ) maar vroege  zoogdierengroepen  en ( grote ? ) voorlopers  ook al uitgestorven ...

  -en vogels zijn als dino-afstammerlingen groep nog steeds aanwezig
  Enkelen uitgestorven reusachtige roof-loopvogels ( gastornis en schrikvogels ) gingen zich zelfs voeden met allerlei zoogdieren en waren in hun tijd toppredatoren ....die met gemak de voorouderlijke maniraptora levenstijl gebruikten in de door de verdwenen theropoda opengevallen niches.....


  .........Wat ik vooral wil bestrijden is de nogal simplistische stelling dat de ontwikkeling van de lichaamsgrote van de zoogdieren   voornamelijk ( of zelfs exclusief ?) zou afhankelijk geweest zijn van de overheersende predatoren .( =de grote  vleesetende dinosauriers die ong 65 miljoen geleden "plots "van het toneel verdwenen samern met de door hen uitgeoefende (veronderstelde ) overheersende  selectiedruk ) ...
  Dat is een causale correlatie die op niet veel steunt ...

  Het kan natuurlijk wel een van de factoren geweest zijn , naast vele andere , in de totale selectiedruk die uiteindelijk grotere (zoog) dieren  mogelijk maakte en ook voortbracht ....
  En het verdwijnen  van de dino's zal wel de  verspeiding  en de  vele niche-veroveringen  van de zoogdieren hebben vergemakkelijkt ....
  Maar  of dat iets heeft te maken met de  lichaamsgrote ?  

  1.-
  Ook kleine dieren hebben hun specifieke predatoren ...

  -Het is echter wél waar dat de afstammelingen van veel kleine dieren die op eilanden verzeild raken waar geen van hun specifieke predatoren aanwezig zijn , groter kunnen worden ( mits er voldoende voedsel aanwezig is )Althans dat is een algmeen aanvaarde hypothese
  -Andere "grote " dieren worden dan weer kleiner ....( wegens de kleine voedselvoorraden en het grotere gevaar op overbevolking op eilanden )

  Bovendien :
  Natuurlijke Selectie is geen simpel eenrichtingsverkeer
  Zo van  ;   "selectiedrukfactor A --> dus resultaat B "
  Het is integendeel een voortdurend verschuiven van allerlei evenwichten en factoren
  waardoor een grillig evolutionair pad wordt gevolgd binnen een evolutionair landschap ( een beetje zoals een "drunkards walk " en/of  zelfs een soort van processie van Echternach is voorstelbaar  ) afgewisseld met purifying /stabilising -selection ( = stasis ?) en sprinten tijdens crisissen (punctated equilibrum en  
  evolutie met verschillende snelheden )

  2.- optimale grote wordt (bijvoorbeeld ) ook bepaald door de eisen gesteld voor het behoud van lichaamstemperatuur

  3.- Allicht waren zoogdieren en vogels beter bestand tegen de temperatuur, klimaat en millieuveranderingen die de dinosauriers lieten sneuvelen ... "

  http://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0930_050930_mammal_oxygen.html





  (wordt nog vervolgd en aangepast al naargelang  meer info doorsijpeld  of ik een  gerichte  zoektocht op het internet heb ondernomen  )




  30-06-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  19-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Limusaurus inextricabilis




  Photograph (a) and line drawing (b) of IVPP V 15923. Arrows in a point to a nearly complete and fully articulated basal crocodyliform skeleton preserved next to IVPP V 15923 (scale bar, 5 cm). c, Histological section from the fibular shaft of Limusaurus inextricabilis (IVPP V 15924) under polarized light. Arrows denote growth lines used to age the specimen; HC refers to round haversian canals and EB to layers of endosteal bone. The specimen is inferred to represent a five-year-old individual and to be at a young adult ontogenetic stage, based on a combination of histological features including narrower outermost zones, dense haversian bone, extensive and multiple endosteal bone depositional events and absence of an external fundamental system. d, Close up of the gastroliths (scale bar, 2 cm). Abbreviations: cav, caudal vertebrae; cv, cervical vertebrae; dr, dorsal ribs; ga, gastroliths; lf, left femur; lfl, left forelimb; li, left ilium; lis, left ischium; lp, left pes; lpu, left pubis; lsc, left scapulocoracoid; lt, left tibiotarsus; md, mandible; rfl, right forelimb; ri, right ilium; rp, right pes; sk, skull.

  http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F1.html#figure-title



  Sluit dit vensterXML:NAMESPACE PREFIX = VF />

  Een reconstructie van Limusaurus inextricabilis doet wel veel aan vogels denken.
  Of hij echt veren had, is trouwens niet uit het fossiel op te maken. (Portia Sloan)





  Een nieuw ontdekt fossiel uit China lost een oud paleontologisch raadseltje (1) op ( en ontneemt misschien  meteen  de creationisten één van hun parade-stukjes over  de " dino- vogel"-evolutie )  . 
  De resten  werden gevonden in Jungar Bassin in het noordwesten van China.
  Paleontologen beschouwen de vondst als een belangrijke  en  verhelderende aanwijzing  over de  evolutie van  de    " hand " van de theropoden en hun  verwanten de  vogels 

  Het 159 miljoen jaar oude fossiel is afkomstig van een dinosaurus met de naam Limusaurus inextricabilis,( een ceratosaurier )___vrij vertaald ‘de moerashagedis die niet kon ontsnappen’. ____een soort die behoorde tot de theropoden.
  Het dier had een snavel ,  liep op zijn achterpoten, en net als bij de bekende Tyrannosaurus rex stelden zijn voorpoten weinig voor  maar  die waren wel  voorzien van   klauwen.
  Het bijzondere  zit hem in de  hand  :  twee vingers zijn  vestigaal  geworden bij  deze soort  met  viervingerige  hand 
  Een voorouder van de huidige vogels is hij niet, maar hij is wel familie van ze.

   
  De vondst wijst er op dat  bij   de   aan de vogels collateraal  verwante  dinosaurussen  ,   zich uit  de  dino hand   in de loop van de evolutie
  (vogelachtige) vleugels en 3-vingerige  "vogelhand " ,hebben ontwikkeld  . 



  In een vogelskelet kun je drie vingers onderscheiden, terwijl het basisbouwplan van alle gewervelde dieren vijf vingers heeft.
  De nieuwe  dino heeft vier vingers  waarvan de middenvinger onderontwikkeld en  de ringvinger  vestigaal  is  
  zie
  Nature http://www.nature.com/news/2009/090617/full/news.2009.577.html

  Het Limusaurus handfossiel  laat  een mogelijke  ontwikkeling   zien 
  want zijn binnenste(midden-) vinger   is weliswaar kleiner dan de forse  wijsvinger   maar  de ringvinger is er  ook nog  en de pink   is helemaal afwezig ( dat  laatste was vroeger al geen punt van discussie meer ) .

  Wat bij andere dino’s altijd voor de eerste, tweede en derde vinger werden aangezien, waren in werkelijkheid waarschijnlijk de tweede, derde en vierde, ( equivalenten van de  wijs- midden- en  ringvinger ) schrijven Xu Xing en collega’s in Nature.

  Daarbij verdween  later  ook  eventueel  de "middenvinger"( suggereert de  onderontwikkelde  middenvinger  bij deze  nieuwe theropode  )  zodat uiteindelijk  misschien   alleen    ring en wijsvinger equivalenten overbleven  in de theoretische afstammelingen van de limusaurus ( althans dat is   de  verwachting )...
  Bij vogels en de   vogelachtige  theropoden / Dromaeosauriers   bleven   wijs , midden en ringvinger behouden .....










  I  =  duim

  II =  :grootste  vinger  :wijsvinger ( index )
  III=  middenvinger ( klein )
  IV=  ringvinger ( ook  vestigaal= lijkt  ook op de schop te  staan ? )
  V=   pink ( ontbreekt volledig bij deze  Ceratosaurier  Limusaurus )






  a, b, Ceratosaur Limusaurus (IVPP V 15923 and 15924); c, basal theropod Dilophosaurus (UCMP 37302); d, tyrannosauroid Guanlong (IVPP V14531); e, dromaeosaurid Deinonychus (YPM 5206). 1, dorsolateral process; 2, metacarpal IV located ventral to metacarpal III. Note that the three metacarpals of Guanlong and Deinonychus display many similarities to metacarpals II–IV of Limusaurus and Dilophosaurus. Interestingly, many metacarpal features, such as the contacts among the three metacarpals and the morphology of the lateral metacarpal, were previously considered to be tetanuran synapomorphies, but in fact can be better interpreted as retained unchanged from the condition in non-tetanuran theropods if the three metacarpals of tetanurans are identified as II-III-IV.

  http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F2.html#figure-title

  Manual digital evolution involves both BDR and LDR in theropod dinosaurs. The shift to BDR in ceratosaurs is coincident with features indicating a reduction in the grasping function of the manus. In ceratosaurs, the manus is small, the manual phalanges are abbreviated and the claws are non-raptorial. This supports the hypothesis that a grasping function constrained the hand to LDR in non-tetanuran theropods21. If BDR applies to the more inclusive Averostra, as the II-III-IV hypothesis suggests, early stages of tetanuran evolution must have involved loss of the already highly reduced metacarpal I, reduction in the length of metacarpal II and the reappearance of additional phalanges on metacarpal IV. Both the I-II-III and II-III-IV hypotheses can claim a degree of support from morphological data, but the II-III-IV hypothesis is more parsimonious when developmental data from extant birds are considered.


  http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/fig_tab/nature08124_F3.html#figure-title





  bronnen & links ; 

  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/42116217/
  http://www.nu.nl/wetenschap/2024569/dinosaurusfossiel-toont-evolutie-van-vleugels.html

  http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/full/nature08124.html
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/06/digit_numbering_and_limb_devel.php
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/06/limusaurus_inextricabilis.php

  http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2009/06/limusaurus_is_awesome.php



  (1)
  (bron : http://www.nrc.nl/achtergrond/article2278170.ece/Dinoduim_is_toch_een_wijsvinger%2C_net_als_in_de_vogelvleugel 
  een bron die op bekwame  ,  heldere en elegante wijze de "verwarring "oplost die over  dit alles  door toedoen van enige "duistere "nieuws "berichten  in de pers  , bij mij persoonlijk  was onstaan  ;  wat   in mijn  blog  tot duistere  ongerijmdheden ____en  erbij horend onbegrip ____leide  .... 
  )



  De volgorde van dinovingers is een klassieke kwestie in de paleontologie
  , omdat die niet leek overeen te stemmen met de vingervolgorde van vogels – volgens de meeste wetenschappers óók dinosauriërs.

  Primitieve reptielen, de evolutionaire voorlopers van de dinosauriërs, hebben vijf ‘vingers’ aan de voorpoot. De eerste tweebenige dinosaurussen verloren hun pink, daarover bestaat weinig discussie. Maar Theropoda – dinosauriërs op twee poten, zoals Tyrannosaurus rex, – hebben aan hun voorpoten maar drie ‘vingers’. Verloren ze behalve hun pink hun duim of hun ringvinger?

  Op grond van de vorm van dinosaurusklauwen hielden veel paleontologen het tot nu toe op het laatste. De duim, de wijsvinger en de middelvinger zouden bewaard zijn gebleven. Het verlies van de pink en de ringvinger zou verrassend zijn, omdat in vogelvleugels de wijsvinger, de middelvinger en de ringvinger bewaard zijn gebleven. Dat valt vast te stellen aan de hand van kippenembryo’s die aantonen dat de pink en de duim in aanleg wel aanwezig zijn, maar zich niet ontwikkelen.



  PZ Meyers : 

  " ....Birds have greatly reduced digits, but when we examine them embryologically, we can see precisely what has happened: they've lost the outermost digits, the thumb (I) and pinky (V), and retain the
  forefinger, middle finger, and ring finger (II-III-IV),
  which have been reduced and fused together. This is called Bilateral Digit Reduction, BDR, because they've lost digits from the medial and lateral sides, leaving the middle set intact....

  ....Dinosaurs, when examined anatomically, seem to have a different pattern: they have a thumb (I), forefinger (II) and middle finger (III), and have lost the lateral two digits, the ring and pinky finger (IV-V). ....

  ....The alternative hypothesis is that there is no conflict, and that dinosaurs actually underwent BDR and their digits are II-III-IV…but that what has also happened is a frame shift in digit identities. ( Noot :  Niet te verwarren  met de  genetische term die een speciale klasse van  mutaties aanduidt ) So dinosaurs actually have three digits, which are the index, middle, and ring finger, but they've undergone a subtle shift in morphology so that their forefinger develops as a thumb(-alike ), and so forth...."


  Evolutie gaat met kleine stapjes en het is moeilijk denkbaar dat verschillende vingers plots elkaars plaats innemen. Wetenschappers die niet geloven dat vogels dino’s zijn,( ze zoeken die  verwantschap eerder met   de krokodillen  )  zagen in de verschillende vingeropstelling  daarom een bevestiging van hun gelijk.
   http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081003122715.htm

  Volgens paleontoloog Xing Xu van de Chinese academie van Wetenschappen is de kwestie nu opgelost.
  Limusaurus had aan zijn voorklauw een kleine duim en een grote brede ‘wijsvinger’. Volgens Xing Xu vertegenwoordigt deze dinosaurus een tussenstadium in de evolutionaire verandering van tweebenige dino’s met vier ‘vingers’ naar dino’s met drie vingers.
  De grote brede wijsvinger van Limusaurus is herkenbaar, omdat er een duimpje naast zit.
  In latere dinosaurussen ging dit duim-restantje  verloren (?) en werd de forse  wijsvinger voor duim aangezien.







  .

  19-06-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  02-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Olé
  Eviva  LLUC




  Anoiapithecus brevirostris.
  Gedeelten van het aangezicht , de kaak en tanden  van  een   -12MY hominide (1)Anoiapithecus brevirostris.
  De aanwezigheid van dit fossil in Spanje suggereert  dat de mensapen  emigreerden naar Afrika vanuit Europa , en voorafgaand aan de  evolutionaire ontwikkeling van de  mens in afrika    (Image: National Academy of Sciences, PNAS)

  Het is een steuntje in de rug   voor de  zogenaamde"into africa " hypothese  ... De groep  mensapen- voorouders  zouden kunnen onstaan  zijn  in het mediteraan gebied ....
  http://www.newscientist.com/article/dn17225-were-our-earliest-hominid-ancestors-european.html
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090602083729.htm


   vindplaats  ;  Abocador de Can Mata



  Het is meteen de derde  vondst  van een dergelijke  "opa "mensaap op diezelfde vindsplaatsen  in Spanje  .
  ..
  (Restos de los tres homínidos recuperados hasta la fecha a partir de diversas localidades del Abocador de Can Mata:)
  1.-Maxilaires en mandíbula fragmenten van  de Anoiapithecus brevirostris;
  2.- "gelaat " van de Pierolapithecus catalaunicus;
  3.- maxilaire fragmenten  van de   de Dryopithecus fontani.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dryopithecus_fontani


  2004

  Blog EntryPierolapithecus catalaunicus.

  Het fossiel  van Pierolapithecus  is - 13 MY oud en stamt uit de tijd dat de mensapen - orang-oetan, gorilla, bonobo, chimpansee en mens - evolueerden uit een groep waartoe ook de  vroegste  afgesplitste  takken van  de  oudste  mens-apen, zoals de gibbons, behoorden.
  Misschien was Pierolapithecus catalaunicus, genoemd naar de vindplaats bij Els Hostalets de Pierola in Catalonië( dezelfde vindsplaats levert nu de  Anoiapithecus brevirostris. ), lid van die oorspronkelijke apengroep, maar de fossiele vondsten uit dit tijdperk zijn nog altijd  erg  schaars  zodat de onderzoekers erg voorzichtig bleven  met hun conclusies.

  Qua anatomie leek hij - een man van rond  35 kilo - al op weg naar de grote  mensapen . Zijn fysieke uitrusting moet van hem in elk geval  tot een  goede klimmer hebben gemaakt. De brede, platte ribbenkast, een kort, stijf ondergedeelte van de wervelkolom en een polsgewricht met voldoende beweging wijzen daarop.

  Maar zijn schedel vertelt dat de   Pierolapithecus  zich nog geen "echte" mensachige   mocht noemen: zijn gezicht liep( in profiel )   nog wat te schuin af.(= er   een heelwat " rechter"  profiel  gevonden  bij het nieuwe fossiel  )  m.a.w. het prognathisme eigen aan mensapen,  is  erg uitgesproken  en basaal    
  Zijn korte vingers en tenen  wijzen ook op de"primitievere" connectie 
  Kortom  het is alweer een mozaik van kenmerken  die  misschien  toelaat  hem als een goede " kandidaat transitionnal " voor te stellen  .....



              
  Profiel  van Anoiapithecus brevirostris.   Profiel van  P.Catalaunicus
  *het manifest zwakke  prognatisme bij deze  nieuwe vondst( links )  is niet noodzakelijk  een kenmerk waardoor  dit fossiel   dichter bij de mens  kan worden geplaatst  ..Hetkan evengoed een gevolg van convergentie  zijn  ....  

  zie ook     http://scienceblogs.com/laelaps/2009/06/meet_anoiapithecus.php

  (hoofdbron zie  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/42052801/)(bewerkt ) :

  Vijf jaar geleden haalde het team van Salvador Moyà-Solà het prestigieuze Science met de 13 miljoen jaar oude resten van Pierlolapithecus catalaunicus, een aap die de opa van alle mensapen zou kunnen zijn. Uit hetzelfde gebied , komt een deel van de gezichtsbotten en de kaken van Anoiapithecus brevirostris, die 11,9 miljoen jaar geleden leefde.
  De onderzoekers beschrijven ze deze week in PNAS.

  Op basis van de vorm van de fossielen concluderen de onderzoekers dat deze  oude   apen uit spanje  al met  al  betere kandidaat-stamvaders van de  mensapen zijn  dan  de  ongeveer tegelijk levende apen uit Afrika, omdat  ze meer lijken  op de huidige mensen en mensapen.(=   volgens de  spanjaarden behoort de nieuwe vondst tot het genus  der  kenyapithecinen  en er is ook al (speculatief ) geopperd dat de anoipithecus brevisrostris   voor  de split met de  orang outangs( sivapithecus )  staat  ........

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kenyapithecus


  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/index_mensen2.htm

  .....de Kenyapithecus zou de voorouder kunnen zijn geweest van de Hominidae en hun onderfamilies Ponginae, Dryopithecinae  en Homininae. Het dier leefde ca. 15 mjg in Afrika rond de Evenaar. In Kenia zijn in 1961 door Louis Leakey fossiele resten gevonden van deze hominide, gevonden nabij Fort Ternan in  Kenya. De bovenkaak en tanden zijn gedateerd op 14 mjg 
  Andere Hominidae met bloemrijke namen als Equatorius, Morotopithecus en Afropithecus zouden ook aan de wieg van de Hominidae gestaan kunnen hebben. Morotopithecus leefde ca. 21,6 mjg. tijdens het Vroeg-Mioceen. Deze soorten waren meer aapachtig dan de Dryopithecinae

   Kenyapithecus

    
  De spaanse onderzoekers  denken dus dat alle mensapen( inclusief de mens )  een Europees verleden hebben.
  Maar hun bewijs overtuigt nog lang niet iedereen, al is het maar omdat er in Europa ( tot nu toe )  nu eenmaal beter bewaarde fossielen uit die tijd gevonden zijn dan in Afrika


  IPS43000, Holotype  Anoiapithecus brevirostris,  ( reconstrucción  Institut Català de Paleontologia.)
  *Aragoniensis superior ( Laat  Midden Mioceen )


  Het dier  staat  binnen de    stam ( tribu )  der  Dryopithecini,  en aan de basis van de   de  familie Hominidae, ( inclusief de orang outangs en zijn fossiele vormen  ( subfamilie Ponginae), De grote afrikaanse mensapen  (gorilas, chimpansees , bonobos) en de  hominimen  (subfamilia Homininae) ,  te beginnen met minstens 
  de   " kenya-pithecinen " 

     Dryopithicene skull (edited right profile)
  Resource Rights Holder: Hunterian Museum and Art Gallery, University of Glasgow



  De resten  vertonen   een combinatie van  paar   eigenschappen  die  nog niet eerder zijn voorgekomen 
  ____en ook nergens  elders  of  later in de grote afrikaanse  mensapen en hominimen lijnen  ,  allemaal samen  zijn  teruggevonden
  Het zal daarom  waarschijnlijk  gaan  om een  oude  aftakking ( net als de orang outangs ) .... een collaterale verwant/voorouder -->  


  Het fossiel bezit ook  een paar  moderne ( =het al met al   merkwaardige rechte  en  vrij korte aangezichts (" morro corto " )  
  ____Het lijkt er daarom op  dat dit fossiel (morfologisch ?)  veel dichter bij de hominidae staat dan de Pierolapithecus / het  fossiel verschilt boverndien   in ouderdom van  de miljoen jaar oudere   P catalaunicus  ,maar is wel gevonden   op  dezelfde vindplaats   ____
  en  primitievere  kenmerken( de zware kaak )   :
  Al met al   een mozaïk  zoals zoveel   verwante   common  ancestor -kandidaten   , altijd vertonen

  http://www.fossilscience.com/research/Researchers_describe_a_new_hominid.asp









  Boven :Speculatief bewerkte stamboom ( oorspronkelijke basisboom ( Nature ) voor Pierolapithecus : te vinden op ) --> http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=39


  (bron : http://forum.tribalwars.nl/showthread.php?p=906123  )
  auteur :
  TestTGV
  De split tussen apen van de oude wereld en mensapen gebeurde ongeveer 30 miljoen jaar geleden.
  *Aegyptopithecus, gevonden in Egypte leefde voor deze laatste gemeenschappelijke voorouder zo'n 33 miljoen jaar geleden.
  Blog Entry Aegyptopithecus en dergelijke


  (Fossielen hiaat )
  -hiertussen ken ik geen fossielen-

  *Proconsul africanus is een mensaap uit Kenya dat de voorouder is/verwant is aan de voorouder van de moderne mensapen, 18 miljoen jaar oud en leefde dus net voor de split tussen de Gibbons (Lesser Apes) en de grotere mensapen (Great Apes) die zo'n 17 miljoen jaar geleden gebeurde.
  Proconsul is de meest waarschijnlijke voorouder van alle mensapen om even je vraag te beantwoorden.
     Cráneo de Proconsul, 23 millones de años

  Dendropithecus leefde ongeveer rond deze tijd (16-17 miljoen jaar geleden) en deelt karakteristieken van Proconsul, maar ook van moderne Gibbons.
   
   Dendropithecus macinnesi

  Afropithecus turkanensis en Turkanapithecus kalakolensis (beide ongeveer 16 miljoen jaar oud) zijn mogelijke voorouders van de grote mensapen of zijlinies die uiteindelijk uitgestorven zijn (net als Paardenevolutie waarbij het moderne paar maar een enige overlevende tak is van een bos paarden).

  Kenyapithecus wickeri leefde 14 miljoen jaar geleden, maar lijkt iets te primitief voor onze voorouder en lijkt een zijlinie.

  Ouranopithecus, 12 millones de años ouranopithecus


  http://www.nature.com/nature/journal/v427/n6973/full/nature02245.html
  Two main competing hypotheses have been proposed for orang-utan origins: dental similarities2, 3 support an origin from Lufengpithecus, a South Chinese4 and Thai Middle Miocene hominoid2; facial and palatal similarities5 support an origin from Sivapithecus, a Miocene hominoid from the Siwaliks of Indo-Pakistan4, 6.

  Verschillende Sivapithecus (13-10 miljoen jaar geleden) is waarschijnlijk een vroege voorouder van de Orang-oetang (die een laatste gemeenschappelijke voorouder met de rest deelt zo'n 14 miljoen jaar geleden).



   

  a, b, Occlusal view. c, Lateral view. d, Inferior view. Scale bar, 1 cm.

   Mandible of Khoratpithecus piriyai gen. et sp. nov. holotype (RIN 765).

   

  A Middle Miocene hominoid from Thailand and orangutan origins

  Yaowalak Chaimanee, Dominique Jolly, Mouloud Benammi, Paul Tafforeau, Danielle Duzer, Issam Moussa and Jean-Jacques Jaeger

  Lufengpithecus chiangmuanensis n. sp.

  a, TF 6168, right I1. b, TF 6169, right M2. c, TF 6171-4, right M2. d, TF 6171-1, right lower canine. e, TF 6171-2, distal part of left P3 (mirror image). f, TF 6171-3, right P4. g, TF 6170, left dP4. h, TF 6171-5, 6171-6, left M2–3. i, TF 6174, left upper canine. j, TF 6173, right I2. k, TF 6178, left I1. l, TF 6175, right P3. m, TF 6176, 6177, left M2–3 (mirror image). n, TF 6179, left P4 (mirror image). o, TF 6180, right M2. Scale bar, 1 cm.





  Sivapithecus, 9-11 millones de años sivapithecus
  Ramapithecus, 10-8 millones de años Ramapithecus, 8MY
  Gigantopithecus (3 soorten) en Ankarapithecus zijn ook aftakkingen in het stukje van de boom des levens waarvan de Orang-oetang de enige overlevende is.
  Kenyapithecus, 3,5 millones de años Gigantopithecus, 1,5-0,3MY


  Dryopithecu
  s
  van 12-9 miljoen jaar geleden is ook een zijlinie, net als dat Orang-oetang, Gorilla en Chimp dat zijn, alleen deze lijn is uitgestorven.

  Samburupithecus (9.5 miljoen jaar geleden) heeft kenmerken die gedeeld worden door Gorilla's, Mensen en Chimpansees en aangezien de split tussen Gorilla's en de rest zo'n 9 miljoen jaar geleden was kan het een verwante zijn geweest aan de voorouder van de laatste mensapen.
  Chororapithecus abyssinicus is een eenzelfde soort die leefde ongeveer 10 miljoen jaar geleden.



  http://www.blandfordtownmuseum.org/research_interests.htm

  .....there was two-way movement of hominids between Africa and Eurasia during the middle Miocene and not everything came out of Africa.....Especially  linking   one of the  ( turkish )Pasalar hominids with Kenyapithecus from Fort Ternan, particularly important since the Turkish species is at least 1.5 million years earlier than the one from Fort Ternan.....

  Andrews, P. y Tobien, H. (1977) 
  " ....Honderden  fossiele   primaten tanden werden  gevonden in  Pasalar, ( ten zuiden van Bursa ) 
  Daaronder bevonden zich  tanden van de  Sivapithecus darwini [Abel, O. (1902)]  en de Ramapithecus wickeri [Leakey, L. S. B. (1962)].
  Deze  tanden  "bewijzen " een( minstens geografische )  miocene  verbinding tussen de afrikaanse  Proconsul  en de euraziatische  Sivapithecus en Ramapithecus ...."


  The relationships between the African apes, the orang utan and humans is a critical issue for our understanding of the last common ancestor between apes and humans, and it again calls into question the relative merits of morphological and molecular data as a basis for phylogenetic reconstruction.




  De gorilla zelf kent alleen Sahelanthropus in zijn voorgeslacht en de Chimpansees alleen een handjevol tanden en onderkaken tussen de 500.000 en 600.000 jaar en heel misschien Ardipithecus kadabba die zo'n 5.2-5.8 miljoen jaar geleden leefde.
  Maar zowel Sahelanthropus als Ardipithecus kadabba kunnen net zo goed op de Mensen tak zitten van de boom.
  Sahelanthropus tchadensis, 6,5 millones de años  sahelantropus

  En naar de mens hebben we een beter beeld:
  + Orrorin tunegensis (6 miljoen jaar oud)
  + Ardipithecus ramidus (5.8-4.4 miljoen jaar oud)
  + Australopithecus anamensis (4.2-3.9 mj)
  + Australopithecus afarensis (4-3 mj)
  + Australopithecus africanus (3-2 mj)
  + Australopithecus garhi (2.6 mj)

  - Australopithecus bahrelghazali (2.8 mj)
  - Kenyanthrous platyops (2.5 mj)


  Kenyanthropus platyops ?.... 
  wordt ook  wel eens ( door andere paleantropologische scholen  en in andere fylogenetische  stambomen )  verbonden met homo rudolfiensis , die dan  op zijn beurt wordt beschouwd  als een verwant van de   habillis , de Homo ergaster  en de   latere erectus    .... 

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/kenyanthropus.htm
  Photo Album Kenyanthropus platyops


  - Paranthropus aethiopicus (2.7 mj)
  - Paranthropus boisei (2.6-1.2 mj)
  - Paranthropus robustus (2.6-1 mj)

  + Homo habilis (2.5-1.4 mj)
  - Homo rudolfensis (1.9 mj)
  - Homo georgicus (1.9 mj)( Dmanisi )

  + Homo ergaster (2-1.5 mj)
  + Homo erectus (1.5-0.2 mj)
  + Homo antecessor (1.1-0.8 mj)
  - Homo cepranensis (0.9 mj)
  + Homo heidelbergensis (0.8-0.3 mj)
  - Homo neanderthalensis (0.4-0.025 mj)
  - Homo floresiensis (0.08-0.012 mj)
  + Homo rhodesiensis (0.4-0.12 mj)
  + Homo sapiens (0.2 mj-nu)

  De + geven aan welke de voorouders waren van ons, de rest zijn verdere aftakkingen die uiteindelijk uitstierven.






  Er zijn voorlopig nog genoeg   takken die nog niet zijn verbonden  met de rest in het  stamboom- plaatje 
  *Vanwaar komen de australopithecinen ?
  *Wat is de verbinding met  homo ergaster ?
  *Wat met homo habilis ?
  * wat met H.  rudolfensis en   K. Platyops ?






  APPENDIX  

  Zoals gewoonlijk   zullen   het gebit en de  onderkaak   ___ook van de nieuwe vondst   _____de meeste   info  kunnen  bieden ?

    Gelada

   
  Baviaan (Gelada )



  Is  LLUC   een  Dryopithecine   mensaap ?



   Jonge orang



    Jonge chimp




  Figure 2.15. Four lower jaws show variations in the amount of rearward divergence of the tooth arcades in three fossil primates. For comparison, (a) is the mandible of a modern chimpanzee; its typically U-shaped dental arcade has parallel tooth rows; thus, the degree of divergence is zero. Next (b) is a reconstructed Dryopithecus mandible; the tooth rows show an angle of divergence (dotted lines) averaging some 10 degrees. Next (c) is a composite reconstruction of a Ramapithecus mandible. Its tooth rows, when preserved, show an angle of divergence averaging 20 degrees. Last (d) is a reconstructed Australopithecus mandible. Its typical angle of tooth-row divergence is 30 degrees. The tooth rows of later hominids show even greater angles of divergence. Arrows show differences in the two jaw-ridge buttresses known as the superior and the inferior torus. Modern apes possess a large, shelflike inferior torus; in Dryopithecus the superior torus was dominant. Both the ridges are developed in Ramapithecus and Australopithecus. Reprinted, with permission, from Simons, E. L. Ramapithecus. Sc. Am. 236 (May): 32-33; 1977.

    mensenkaken    


  (1)
  Dankzij het toenemend aantal fossiele vondsten, krijgen we een steeds beter beeld van de menselijke evolutie en van de gemeenschappelijke voorouder van mens en mensapen (zijnde gorilla’s, chimpansees, bonobo’s, orang-oetans en gibbons).

  Al onze voorouders, vanaf de laatste gemeenschappelijke voorouder met de mensapen tot en met de moderne mens, behoren tot de familie Hominini en worden homininen genoemd.


  De oudste hominine vondsten dateren van 6-7 miljoen jaar geleden en werden gevonden in Tsjaad, Afrika.

  Alhoewel er nog enige twijfel bestaat over de status van deze fossielen lijkt het aanvaardbaar om de start van de hominine lijn rond 8 miljoen jaar geleden te plaatsen.

  bron /lees verder op
  http://weetlogs.scilogs.be/index.php?op=ViewArticle&articleId=65&blogId=4



  02-06-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  21-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae

  VROEGE  PRIMAAT= Darwinius masillae 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Darwinius_masillae

  UPDATE
  http://www.wired.com/wiredscience/2010/09/darwinius-strikes-back/

  http://evolutie.blog.com/5037731/

  Darwinius masillae en was ter grootte van een kat en leefde van vruchten in het regenwoud. Het wetenschappelijke online tijdschrift PlosOne, May 19, 2009 heeft een artikel over de vondst: Complete Primate Skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and Paleobiology.

  Het fossiel is de meest complete primaten fossiel ooit gevonden.
  Behalve omtrekken van de huid, is ook maaginhoud geconserveerd--> bladeren  en fruit
  Het is een primaat en niet zomaar een Lemur omdat het  ook al  een   OPPONEERBARE DUIM  bezit.
  Net als mensen.
  Het had smalle lange vingers en tenen voorzien van nagels .
  Het was een jong vrouwtje ( geen penisbeentje ) van 9-10 maanden oud.




  Op een rijtje

  http://www.guardian.co.uk/science/2009/may/19/fossil-ida-at-a-glance
  http://www.guardian.co.uk/science/gallery/2009/may/19/fossil-ida-fossils-missing-link?picture=347579949
  Photographs: The Link/Atlantic
  Productions




  Ida is obviously a primate because she has nails on her digits rather than claws and she has opposable thumbs and big toes
  She has no "grooming claw" on her second toe, a feature that all lemurs share.
  She also does not have a set of fused teeth in the middle of her bottom jaw called a "tooth comb".
  Finally, the tarsus bone in her ankle is shaped like our ancestors.
  So it is likely that she is a very early haplorhine primate.

  Ida missing link fossil: The front claws on Ida one of the most complete primate fossils ever found

  Ida’s left wrist was broken, but had partly healed. The researchers believe this injury would have impaired her climbing ability and may have contributed to her death
  Ida missing link fossil: The skull of Ida one of the most complete primate fossils ever found 

  Ida’s skull: large eye sockets suggest she was probably adapted for night vision and so was nocturnal. Her milk teeth are in place with adult teeth forming behind, indicating that she was still a juvenile - probably six to nine months old

  Ida missing link fossil: The stomach contents of Ida, a primate fossil 

  Ida is so well-preserved that her tissues, hair and even her stomach contents are visible. She is also definitely female because she doesn’t have a baculum (penis bone)


  a reconstruction



  Gave fossiele aap
   

   



  Wetenschappers ( en media mensen ) hebben dinsdag in het
  American Museum of Natural History  in New York de fossiele resten van een primaat ( behorende tot de  Haplorhini)van 47 miljoen jaar oud ,  gepresenteerd  .

  Fossiel vroegste voorouders mens

  Amazing Fossil Ida Displayed  Amazing Fossil Ida Displayed

  Fossil Ida Seen In Virtual Reality Fossil Ida Seen In Virtual Reality
  The Rainforest Habitat of the Incredible New Primate Fossil 'Ida' The Rainforest Habitat of the Incredible New Primate Fossil 'Ida'

  Sir David Attenborough on the Significance of Ida Sir David Attenborough on the Significance of Ida

  *Naast de gebruikelijke slordige  "conclusion  jumping "en sensatiezoekerijen  van de  pers  ( ....en heilaas duikt  ook  het gebruik van  de sterk verouderde en misleidende term "missing link"  weer overal op...http://arstechnica.com/science/news/2009/05/missing-links-and-media-circuses.ars)is er het mooie beeldmateriaal  en  is  er ook een artikel verschenen  op de website van  het   PloS 
  http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005723

  *"Ida", Het koosnaampje van het fossiel , maakte aanvankelijk deel uit van een privécollectie, meldt de BBC.
  In 2006 werd het fossiel te koop aangeboden aan de Noorse wetenschapper Jorn Hurum en de Universiteit van Oslo. De vinder heeft Ida lange tijd in huis opgehangen als kunstwerk. Later heeft de eigenaar het fossiel uiteindelijk verkocht aan de Noorse
  Jorn Hurum, die het de 'missing link' noemt van de evolutie.

  Misleidend
  *Niet alle wetenschappers zijn zo verheugd over de berichtgeving  van de vondst in de pers en het taalgebruik  van sommige  "wetenschappelijke" presentatoren .
  *Dr. Henry Gee, senior redacteur bij het wetenschappelijke tijdschrift
  Nature, zegt de term 'missing link' misleidend te vinden.

  Het fossiel - dat Ida wordt genoemd - is zo goed geconserveerd dat het mogelijk is te zien waar het bont van het dier zat en zelfs sporen van de laatste maaltijd van het dier dat nog het meest lijkt op
  een maki.

  Het zou het eerste volledige skelet zijn van een onbekende soort van adapoïden. Een uitgestorven diersoort en  verwant  van de maki's.

  Beter nog ;   Volgens de presenterende  wetenschappers is Ida een dier dat zowel kenmerken heeft van maki's als van de apensoorten (Het zou het eerste volledige skelet zijn van een onbekende soort van adapoïden. Een uitgestorven diersoort en voorouder van de maki's.

  Volgens de wetenschappers is Ida een dier dat kenmerken heeft van maki's (halfapen ) als van de apensoorten waaruit  echte apen( zowel  plathyrini  als catharini (= waarbij ook de "mensapen"(waaronder de mens    ) zich hebben ontwikkeld ( een echte mozaïk dus )
  Het gaat dus om een verwante afstammeling   van de voorouder-groep waaruit zowel "echte "apen  als halfapen, zich hebben  ontwikkeld 

  Het dier  is  een  goede  kandidaat-transitionnal  voor  de halfapen - echte apen split ( = een haplorhini ) : en misschien  wel eentje dat dichter  bij de apen staat  wegens o.a. het ontbreken van de typische  lemuur-onderhoud-kam -klauw  op de  tweede teen ....
  Het dier bezit echter ook 
  vingernagels  ipv  klauwen  en een  opponeerbare duim ...Dat ondersteund   natuurlijk de mogelijkheid  dat het tevens binnen de haplorhini , een collaterale  verwant  zou kunnen zijn die dicht aanleunt  bij de  groep  der primitieve Hominoidea
  ( dat is  deopinie van sommige wetenschappers die in die  studie betrokken zijn ) Maar verder onderzoek zal dit laatste  moeten uitwijzen 


  Het fossiel is twintig jaar geleden gevonden in de Messel-groeve in de buurt van het Duitse
  Darmstadt.





  The earliest known Haplorhini primate was recently described by Franzen et al. (2009) from the Messel shale in Germany from the Eocene (47 million years ago).

  Franzen, J. L., Gingerich, P. D., Habersetzer, J., Hurum, J. H., von Koenigswald, W. and Smith, B. H. 2009. Complete primate skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and paleobiology. PLoS One. 4(5):e5723.

   
  Figure 1.
  Darwinius masillae, new genus and species, from Messel in Germany.

  The specimen is a juvenile, but erupting teeth indicate the developmental age and enable prediction of further growth of the body and limbs.

   
  Figure 2.
  Radiographs of the type specimen of Darwinius masillae, new genus and species, from Messel in Germany.

  http://www.plosone.org/article/slideshow.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0005723&imageURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0005723.g002#




  A simplified cladogram placing "Ida" as the sister group to haplorrhine primates, including anthropoids.
  From PLoS One
  . .


  Kritische geluiden 
  http://scienceblogs.com/laelaps/2009/05/poor_poor_ida_or_overselling_a.php
  http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/519/1

  De vondst is zeer interessant, maar sommige kritiek (vooral op de fylogenetisch analyse) is terecht


  APPENDIX

  Wetenschappers   delen  al lang de primaten  op in twee  suborden  strepsirrhini and haplorhini . Strepsirrhini bestaan uit de  lemuren  en de  , galagos,(-->Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?) en een paar andere  soorten : allemaal  delen ze
  met elkaar  met een set gelijkaardige  (gemeenschappelijke ) eigenschappen  , zoals  een natte neus  ( de 
  grondbetekenis van de naam strespsinini ) Apen , mensapen en tarsiërs ,zijn typische haplorini  . 

  Het "  Darwinius team" argumenteerde  dat het  nieuwe fossiel  ", Darwinius", dichtger  bij de haplorini aanleunt  dan bij  de  strepsirrhini Een stamboom met drie vertakkingen is wat mager ___vooral  wanneer je er rekening mee houdt dat er een  aantal andere vroege  primatenfossielen bekend zijn ( -->
  Eosimias Aegyptopithecus  )...Prehistoric apes Eocene primates  Prehistoric monkeys Prehistoric prosimians  

  Blog EntryAegyptopithecus en dergelijke  

  .Er zijn  antropoide fossielen bekend die  sommige eigenschappen van de Darwinius missen  .Dat
  moetnog allemaal uitgezocht worden dcoor de  fylogenetici
  De auteurs van de studie  verdienen echter alle lof  omdat hun werk  een weelde aan anatomische details en hoogwaardige scans heeft opgeleverd  dat zonder twijfel , specialisten  terzake  in staat zal stellen hun eigen hypotheses  over het plaatsen van " Darwinius " in the primaten stamboom ,te formuleren  .

  Spijtig dat het zulk een show bussiness gebueren moest worden   :  De vondst  zelf is echter wel  degelijk   zeer  belangrijk:Vanwege de uitzonderlijke  kwaliteit  en  de ongemeen gedetailleerde anatomie en morfologie   van het  bewaarde  fossiel ;gegevens  die beslist zullen helpen bij de verdere  kennisvergaring  van   de taxonomie en de  evolutie  van de vroege primaten


  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2009/05/19/darwinius-it-delivers-a-pizza-and-it-lengthens-and-it-strengthens-and-it-finds-that-slipper-thats-been-at-large-under-the-chaise-lounge-for-several-weeks/



  Zie vooral het blog van  Gerdien De jong -->http://evolutiebiologie.blogspot.com/2009/05/hoe-vreselijk-voor-ida.html


  Kay 1997, figuur 3


  De Primaten, in de wandeling bekend als de apen, zijn bekend vanaf 55.5 miljoen jaar geleden, net voordat het Eoceen begint.
  De Strepsirrhini zijn de halfapen, met de Lemuriformes van Madagascar als enige nog levende groep.
  De Haplorhini zijn de ‘echte’ apen samen met de spookdiertjes, Tarsius.
  De Catarrhini zijn de Oude Wereld of smalneusapen, en de Platyrrhini zijn de Nieuwe Wereld of breedneusapen.
  De andere groepen in de figuur van Kay zijn uitgestorven.
  Aan de voet van de stamboom van de primaten staan twee groepen, de Scandentia en de Plesiadapoidea.
  Er zijn nu nog steeds beesten die tot de Scandentia behoren, namelijk de tupaia’s of boomspitsmuizen.
  De Plesiadapoidea zijn uit gestorven, en worden geacht dicht bij de oorsprong van de primaten te staan.
  Purgatorius uno van omstreeks 65 miljoen jaar geleden is het oudste bekende beest dat heel diep in de wortel van de primaten boom staat.



  De oudst bekende echte primaat is Teilhardina asiatica, in 2004 beschreven door Ni Xijun, Wang Yuanqing, Hu Yaoming en Li Chuankui op grond van een deel van zijn schedel en de onderkaak. Teilhardina asiatica behoort tot de Omomyidae, en is 55.5 miljoen jaar oud. Er zijn nog meer soorten Teilhardina bekend dan alleen Teilhardina asiatica.
   

  Beard 2008, fig 2

  De Adapiformes horen bij de Strepsirrhini, zitten samen in een groep met de lemuren. Ida, Darwinius masillae, behoort net als de ook in Messel gevonden en even oude Europolemur tot de Adapiformes. Dat betekent dat ze niet in de groep Haplorhini zit, dus niet in de groep waar ergens ook de mens in zit. Zodat Ida op geen enkele manier bijdraagt tot enige kennis over de afstamming van de mens ---- het is ook minimaal 42 miljoen jaar later dat die tak begint. Voor die tijd zijn er nog heel veel apen.

  De auteurs, Franzen et al in PloS ONE, beweren dat de Adapiformes meer bij de Haplorhini horen. Daar geven ze weinig onderbouwing voor.
  Dat moet je anders doen. Zo bijvoorbeeld.
  Dit is de onderbouwing van de plaats van Teilhardina binnen de primaten:



  Ni et la 2004 figuur 3. Fylogenie gebaseerd op 303 morfologische kenmerken, (194 dental, 49 cranial, 56 postcranial and four soft tissue characters); Sterretje: levende sort; blauw: overdag actief; groen: nachtdier; oranje: onbekend; Schaalstreepje onderaan: 30 kenmerken.

  Teilhardia asiatica



  Figure 1 The skull of Teilhardina asiatica sp. nov. (IVPP V12357).
  a, Dorsal view of the skull.
  b, Reconstruction of the skull based on IVPP V12357, with grey shadow indicating the missing parts.
  Scale bar, 5 mm.
  Ni et al, 2004. A euprimate skull from the early Eocene of China. Nature 427:65-68
  DE OUDSTE PRIMAAT
  Teilhardina asiatica is de meest primitieve soort van het geslacht Teilhardina. De geschatte leeftijd is 54.97 miljoen jaar, op de grens van Paleoceen en Eoceen. De plaats van T. asiatica is aan de wortel van de radiatie van de euprimaten, de ‘echte’ primaten, dat zijn de primaten zonder de Plesiadapoidea. T. asiatica is tegelijk de oudste soort die bij de Haplorhini hoort. Het meest primitieve geslacht van de tot de Strepsorrhini behorende Adapiformes, Donrussellia, is uit het vroege Eoceen (55 tot 49 miljoen jaar geleden), vermoedelijk later dan Teilhardina asiatica.
  (prof . Gerdien De Jong )

  Darwinius masillae hoort bij de subfamilie Cercamoniinae van de Notharctidae; in de laatste figuur komt Ida dus bij Notharctus te staan. Ver van de mens.



   




   

   



  Onderorde Haplorhini (Apen en spookdiertjes)

  InfraordeTarsiiformes
  Familie Tarsiidae (Spookdiertjes


  Infraorde
  Simiiformes (Apen) 

  Platyrrhini (Breedneusapen) "nieuwe wereld" apen

  Familie
  Cebidae (Kapucijnaapjes, doodshoofdaapjes en klauwaapjes)
  Familie
  Atelidae (Grijpstaartapen)
  Familie
  Pitheciidae (Saki's, oeakari's, springaapjes en nachtaapjes)



  Het zou het eerste volledige skelet zijn van een onbekende soort van adapoïden. Een uitgestorven diersoort en voorouder van de maki's.

  Volgens de wetenschappers is Ida een dier dat kenmerken heeft van maki's als van apensoorten waaruit apen en mensen zich hebben ontwikkeld.(Smalneusapen) "Oude wereld" apen

  1.-
  Cercopithecoidea
  Familie
  Cercopithecidae (Meerkatten, bavianen, makaken, franjeapen en langoeren)

  2.-
  Hominoidea (Mensapen)
  Familie
  Hylobatidae (Gibbons)
  Familie
  Hominidae (Mensachtigen)





   

  Photo Album fossiele primaten en co

  21-05-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  04-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?

  Credit: M. Schweitzer
  *Hadrosaur bone "cell" suspended in the white fibrous matrix that remains after bone demineralization (Image: Mary H. Schweitzer)

  Multiple hadrosaur red blood "cells" surrounded by white, fibrous matrix (Image: Mary H. Schweitzer) 

  *Multiple hadrosaur red blood "cells" surrounded by white, fibrous matrix (Image: Mary H. Schweitzer)


  *Hadrosaur bone "cells" extending into remnants of white fibrous matrix (Image: Mary H. Schweitzer)



  Paleontologen uit North Carolina   hebben  fossiel  collageen  gevonden  in de  achterpootbot  van een  
  Brachylophosaurus canadensis ( - 80MY )

  Het fossiel werd in 2006 ontdekt en in 2007 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana.

  Het " zachte weefsel" lijkt  osteociet te bevatten  (pijltje  ) en werd  gevonden na het demineraliseren  van het bot 

  Schweitzer, M.H., et al. 2009. Biomolecular Characterization and Protein Sequences of the Campanian Hadrosaur B. canadensis. Science 324(May 1):626.

  Abstract ;
  Molecular preservation in non-avian dinosaurs is controversial.(*)
  We present multiple lines of evidence that endogenous proteinaceous material is preserved in bone fragments and soft tissues from an 80-million-year-old Campanian hadrosaur, Brachylophosaurus canadensis [Museum of the Rockies (MOR) 2598].
  Microstructural and immunological data are consistent with preservation of multiple bone matrix and vessel proteins, and phylogenetic analyses of Brachylophosaurus collagen sequenced by mass spectrometry robustly support the bird-dinosaur clade, consistent with an endogenous source for these collagen peptides.
  These data complement earlier results from Tyrannosaurus rex (MOR 1125) and confirm that molecular preservation in Cretaceous dinosaurs is not a unique event.
   

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/324/5927/626

  http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=571
  http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=621
  http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=730

  http://sync.nl/vraatzuchtige-dinosaurus-blijkt-familie-van-kip/


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<Pluimgewicht  ( scroll naar  einde artikel  ) 

  Critici hebben in wetenschappelijke publicaties proberen aan te tonen dat het vermeende bindweefsel in werkelijkheid een bacteriële slijmlaag was.


  Zie vooral :
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<Zacht dinosaurus weefsel betwist  (*)



  (Een goede samenvatting van de   argumenten  v/d critici  )
  http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=961

  'Zacht weefsel' uit Tyrannosaurus-bot wellicht niet fossiel
  Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

        

  In 2005 werd de paleontologische gemeenschap - en in feite ook de biologische gemeenschap vanwege de mogelijk verregaande consequenties ten aanzien van het werken met fossiel genetisch materiaal - opgeschrikt doordat onderzoekers claimden dat zij zacht weefsel hadden aangetroffen in het 68 miljoen jaar oude bot van een Tyrannosaurus rex (zie ook Geonieuws 571). Het ging daarbij om nog buigbare bloedvaten die binnen in het bot, afgeschermd van de buitenwereld, ontkomen zouden zijn aan de normale rottingsprocessen. Het ziet er nu echter naar uit dat men te vroeg heeft gejuicht: wellicht gaat het helemaal niet om fossiel materiaal, maar om een dun laagje slijmachtig materiaal dat recent door microorganismen is gevormd.


  Goed bewaard gebleven bot uit de Lance-Formatie, gebruikt voor onderzoek met de scanning electron microscope.
  Schaalstreep 10 mm

  Het in 2005 gepresenteerd materiaal was overigens overtuigend genoeg: nadat de onderzoekers delen van het Tyrannosaurus-bot in zuur hadden opgelost, vonden ze buisjes die op bloedvaten leken, donkerrode bolletjes met een grootte die overeenkomt met die van rode bloedlichaampjes, en lange, dunne structuren die lijken op osteocyten (de meest voorkomende cellen waaruit botmateriaal is opgebouwd). Met dezelfde werkmethode vonden de onderzoekers bovendien soortgelijke 'weefsels' in andere dinosaurusbotten. Later vonden dezelfde onderzoekers dat de botten ook kleine hoeveelheden collageen bevatten (een vezelvormend eiwit, en de grootste niet-minerale component van botten).


  Framboosvormige clusters van ijzeroxide uit het dinosaurusbot. Hun grootte van ca. 10 micron is gelijk aan die van rode bloedcellen.
  Schaalstreep 3 micron

  Een ander onderzoeksteam meent nu dat het niet gaat om fossiel materiaal, maar om een verontreiniging die bij de behandeling of via natuurlijke processen is ontstaan. Ze kwamen tot die conclusie door gebruik te maken van een nieuwe techniek. Waar de oorspronkelijk onderzoekers stukjes bot in zuur hadden opgelost en het residu analyseerden, daar kraakten de 'nieuwe' onderzoekers tientallen botten gewoon om te kijken of er zacht weefsel in te vinden was. Tot de botten die ze zo bekeken behoorden ook botten van Tyrannosaurus rex uit dezelfde 68 miljoen jaar oude formatie waaruit de oorspronkelijk onderzochte botten waren gekomen. Andere botten waren ca. 30 miljoen jaar oud, en weer andere 'slechts' zo'n 10.000 jaar of zelfs maar enkele tientallen jaren.


  Zich vertakkende buisvormige structuren die vergelijkbaar zijn met de structuur in poreuze botten. De structuren blijven achter na demineralisatie in een zuurbad.
  Schaalstreep 100 micron

  Inderdaad werden bij het nieuwe onderzoek weer de framboïdale (framboosvormige) structuren gevonden die de oorspronkelijke onderzoekers aanzagen voor clusters van rode bloedlichaampjes. Zulke structuren zijn mineralogisch vooral bekend van pyriet (FeS2). Bij analyse bleek het echter te gaan om ijzeroxiden. Dat is niet zo merkwaardig, want het is bekend dat framboïdaal pyriet onder oxiderende omstandigheden op den duur overgaat in ijzeroxide met nog steeds dezelfde framboosachtige vorm. Het is daarom aannemelijk volgens de onderzoekers dat het niet gaat om fossiele rode bloedlichaampjes, maar om een normaal mineraal.


  SEM-foto van coatings van vaatwanden die op natuurlijke wijze loslaten van een gebroken bot.
  Schaalstreep 150 mm

  Het nog plooibare zachte weefsel dat werd aangetroffen is volgens de onderzoekers evenmin fossiel organische materiaal: het zou gaan om recente dunne laagjes die door microorganismen worden gevormd. Ze baseren dat op het feit dat ze dergelijke laagjes in bijna alle fossiele botten aantroffen, ook in botten die ze uit een groeve opdiepten en waarvan C-14 dateringen aangeven dat het bot dateert van na 1950. Iets dergelijks geldt voor het eerder aangetroffen collageen: de onderzoekers verwijzen naar recente publicaties waaruit blijkt dat sommige bacteriën een laagje eiwit op hun oppervlak vormen dat wel op collageen lijkt, maar het niet is. Daardoor kunnen analyses collageen aangeven waar het niet aanwezig is.

  De oorspronkelijke onderzoekers zijn nog niet overtuigd dat hun 'weefsels' niet fossiel zijn. Ze wijzen erop dat de laagjes die bacteriën vormen dikker zijn dan de laagjes die zij aantroffen, en dat 'hun' laagjes overal even dik zijn, wat bij bacterieel gevormde laagjes onwaarschijnlijk is. Uit geen enkel onderzoek is bovendien bekend dat dergelijk bacteriële laagjes ook buisvormig kunnen zijn. Verder wijzen ze erop dat hun collageen eigenschappen vertoont (o.a. de verhouding tussen glycine en alanine) die bekend zijn van het collageen van recente kippen (relatief nauwe verwanten van dinosauriërs). Het aangetroffen collageen zou volgens John Asara, een analytisch chemicus van Harvard, bovendien bot-specifiek zijn en geen veelvoorkomende eiwitachtige verontreiniging.

  Het laatste woord over deze materie is zeker nog niet gesproken. Verwacht mag worden dat er in de komende tijd nog heel wat harde noten (en Tyrannosaurus-botten) zullen worden gekraakt.

  Referenties:
  • Kaye, Th.G., Gaugler, G. & Sawlowicz, Z., 2008. Dinosaurian soft tissues interpreted as bacterial biofilms. PloS ONE 3(7):e2808. Doi:10.1371/journal.pone.0002808.
  • Zimmer, C., 2008. Is dinosaur 'soft tisue' really slime? Science 321, p. 623.

  Foto's: Thomas Kaye, Department of Paleontology, Burke Museum of Natural History, Seattle, WA (Verenigde Staten van Amerika).


  Er is  ook  in de monsters uit de T. rex-botten hemoglobine van struisvogels aangetoond,
  een zuurstofbindende stof in het bloed.




  Het  lijkt  onwaarschijnlijk  maar toch   kunnen de fossiele  overblijfselen van een 80 miljoen-jaar-oude dinosaurus  nog resten  van zacht weefsel en fragmenten van proteïnen  bevatten.

  Mary H. Schweitzer, een  paleontologe gespecialiseerd  in de  gewervelden  , aan de  De Univ van Noord-Carolina in Raleigh, en haar collega's melden op  1 mei 209  in Sciences   dat ze  flexibel weefsel in   een 80 miljoen-jaar-oud fossiel dijbeen van een   hadrosaur hebben gevonden  
  Het weefsel lijkt op  het  collageen dat  na de demineralisering  van   beenderen van moderne-vogels achterblijft ____Vogels zijn natuurlijk  de  groep die de  paleontologen   als  nauw verwant aan de dino's beschouwen 


  In 2005, kondigden Schweitzer en verscheidene haarcollega's ( die nu weer van de partij zijn ) gelijkaardige resultaten aan  met de toendertijd gloednieuwe   vondst van een 68 miljoen-jaar-oude Tyrannosaurus rex 
  Latere chemische analyses suggereerden sterk  dat die  TRex fossielen fragmenten van  collageenproteïne moesten  bevatten

  Nu stellen  de  nieuwe  vondsten  en  analyses van  het hadrosaurusfossiel , dat
  ____naast deT rex  proteines en collageen ____ook  fragmenten van elastine en laminine aanwezig zijn  :Net als  het collageen,  zijn dat extracellulaire proteïnen die in zachte weefsels worden gevonden .

  Organisch materiaal van gestorven dieren blijft in fossielen meestal niet bewaard.
  De plaats ervan wordt ingenomen door minerale afzettingen die alleen de vorm van het oorspronkelijke weefsel laten zien.
  De studies van Schweitzer zijn verrassende uitzonderingen

  Het nauwkeurige recept van  de  set  milieuvoorwaarden die tot het behoud van  dergelijk moleculaire  fossielen   leiden ,is nog een goed bewaard geheim van de natuur  , zegt Schweitzer.

  "We have some ideas about the chemistry that might allow such preservation, but we're still in the process of working it out. Stay tuned!"


  Nochtans  brengt het onderzoek van het team naar voren dat de plotselinge begrafenis van een dinosauruskarkas in een poreus, zandig materiaal één  van de  sleutels  kan zijn  bij  een   dergelijke uitzonderlijke fossilisatie ....







  Monsters van  80 miljoen  jaar  oude proteines - , bewaard in het dijbeen van een Brachylophosaurus canadensis
  (Credit: Courtesy of NCSU)
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090430144528.htm

  De monsters van de eendenbekdino heeft Schweitzer door twee onafhankelijke laboratoria laten testen. Ze heeft haar uiterste best gedaan te voorkomen dat botmonsters vervuild raakten.
  Ze gebruikte steriele gereedschappen en deed de monsters meteen in een verzegelde fles.

  De voor bindweefsel kenmerkende weefselstructuur werd geanalyseerd met een elektronenmicroscoop.
  Acht stukjes van het kenmerkende eiwit collageen zijn geïdentificeerd door daaraan antilichamen te laten binden. Dat zijn moleculen die dieren aanmaken in reactie op lichaamsvreemde stoffen. In de massaspectrometer vertoonden de eiwitfragmenten een grote gelijkenis met stukjes collageen van vogels. Naast collageen, een veelvoorkomend eiwit in botten, vonden Schweitzer en haar collega’s in het dijbeen ook laminine, een eiwit dat spieren met botten verbindt en elastine dat botten verstevigt.
   

  http://www.nrc.nl/wetenschap/article2232800.ece/Zacht_weefsel_gevonden_in_een_dinobot
  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/04/dinosaur_proteins_cells_and_blood_vessels_recovered_from_brachylophosaurus.php





    

    


   

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO

  http://www.kennislink.nl/publicaties/dino-mummie-gevonden






  Creato bagger ontmaskerd



  Dino-blood and the Young Earth/Gary S. Hurd, Ph.D.2004-2006
  http://www.talkorigins.org/faqs/dinosaur/blood.html

  Dino Blood Redux by Gary S. Hurd, Ph. D./  Copyright © 2005 [Posted: May 20, 2005]
  http://www.talkorigins.org/faqs/dinosaur/flesh.html


   

  04-05-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  29-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,
  STRUISVOGELACHTIGE THEROPODEN

  De groep die de de vondst van de  Xiongguanlong baimoensis
  (zie --->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen )bekend maakte en beschreef in the proceedings of the royal society 
  beschreef in datzelfde nummer eveneens de vondst van drie exemplaren van een   nieuwe  struisvogelachtige  theropode
  Beishanlong grandis,--> Beishanlong - Wikipedia

  http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/04/20/rspb.2009.0236.abstract?sid=ae0ea2af-f166-438e-8554-7ff04aff7fa1
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-04/fm-fmp042109.php










    



  Beishanlong grandis

  is een theropode dinosauriër behorend tot de Ornithomimosauria, die tijdens het vroege Krijt leefde in het gebied van het huidige China.

  De reusachtige (met veel basale  " primitieve " trekken voor een  )   ornithomimosaurus ,  werd  ontdekt  tijdens de vondst van de tyrannosauride  Xiongguanlong baimoensis in dezelfde formatie .

  Het skelet lijkt  wat  op dat  van    Harpymimus (die wel  tanden en een bek-achtige snuit  bezat )
  http://www.dino-nakasato.org/en/special97/Harpy-e.shtml




  Het is echter  niet mogelijk met zekerheid  te beweren dat het nieuw ontdekte beest  tanden  bezat in  een snavelachtige muil  
  ( zoals sommigen al  vlug geneigd zijn te doen  ) want  de schedel  v/h fossiel   ontbreekt nu eenmaal
  Het dier  bezat  lange voorarmen  en  klauwen 

  Bewaarde  gedeeltes van het  post-craniale skelet leveren echter wel goedemorfologische   aanwijzingen om het dier te plaatsen  tussen  de 
  Shenzhousaurus  en  de  Garudimimus





  china-twisted.jpg

  TWISTED NECK /Shenzhousaurus is a spectacularly preserved example of an ostrich dinosaur—bipedal, long-legged, long-necked, usually toothless animals that resemble modern ostriches. This specimen has teeth, suggesting it is a very primitive form. It lies in a classic death pose, with the head pulled back over the body because of the contraction of the strong nuchal ligament in the neck. Identical poses occur among modern birds. A long neck accentuates the effect.
  http://discovermagazine.com/2005/jun/dragons-of-liaoning/article_view?b_start:int=1&-C=






     

  Garudimimus brevipes

  http://www.dino-nakasato.org/en/topics/reconst/reconst2-e.shtml





  Maar  deze  nieuwe  fossielen  bevestigen  vooral dat  de  Ornithomimosauria, minstens drie maal , reusachtige  dieren ontwikkelde  
  (en wanneer   Deinocheirus  ook tot die  groep  behoort  zijn het er minsten vier  )

  Dat  levert :  

  Gallimimus bullatus ( Mongolia,) 






  Struthiomimus sedens
  (Canada.)

  replica

   
  replica                                                                                              replica

   replica
  http://www.bhigr.com/store/product.php?productid=70&js=n


  Best estimate reconstruction of Struthiomimus sedens BHI 1266. Credit: University of Manchester

  (Best  gelukte)  reconstructie( opbasis van o.a. CT  scans ) van  Struthiomimus sedens BHI 1266.
  Credit: University of Manchester



  en nu dus ook 
  Beishanlong
  Die laatste  was  de grootste( als men Deinocheirus niet tot de groep  rekent  ) en woog  tot   626 kg ( 440 kg f=Gallimimus. )

  Bovendien  wordt  voorgesteld  dat  de vondst een juveniel  is  
  Hoe groot een volwassen exemplaar  dan wel moet kunnen worden  , is nog niet geweten  
  Er zijn al  speculaties  die veronderstellen  dat de  beishalong  een zuster tak  ( genus ) of een nieuwe soort,  zou  kunnen  zijn    van    Deinocheirus






  The Tet Zoo field guide to ostrich dinosaurs (part I &II)

  http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/04/the_tet_zoo_field_guide_to_ost.php
  http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/04/the_tet_zoo_field_guide_to_ost_1.php




  APPENDIX

  http://scienceblogs.com/laelaps/2007/10/shuzosaurus.php

  Een  ENIGMA  =De  DEINOCHEIRUS 
  een vleeseter ? 
  een  ornithomimosaurier ?
   

  Alleen deze  reusachtige voorarmen en klauwen zijn  tot nu toe ( officieel) ontdekt 


  http://palaeoblog.blogspot.com/2008/11/gobi-2008-deinocheirus.html

 • Deinocheirus
 • Deinonychosauria
 • 29-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  24-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  PUJILLA   DARWINI  


  Midden  april 2009  werden  (alweer)    nieuwe "overgangsfossielen " gepresenteerd  ...

  -Uit China kwam  een aanvulling op de stamboom  van de tyrannosauroidae   Xiongguanlong
  -Uit Canada een " zeehond  met  echte poten "   Pujilla Darwini

  Het grote belang van deze  "zeehond "- ontdekking is gelegen in het feit  dat 
  .... van de drie  extante  zeezoogdiergroepen  ,
  de zeekoeien ( verwant met  klipdassen en olifanten  ) ,
  de walvisachtigen ( verwant met  "roofzuchtig " geworden en  allesetende hoefdieren ) ,
  de groep der  zeehondachtigen ( pinnipedae/ verwant met  carnivoren als beren , otters en marters  )
  tot nu toe  nog geen fossielen van een echte  semi- aquatische  voorouder van deze  laatste , voorradig was ...
   
  De ( bijna voorspellende ) intuitie van Darwin  die
  ooit in de   " On the Origin of Species," schreef ;

  "A strictly terrestrial animal, by occasionally hunting for food in shallow water, then in streams or lakes, might at last be converted in an animal so thoroughly aquatic as to brave the open ocean,"  

  is daarbij uiteindelijk dichter bij een  bevestiging  gekomen  en  wel  voor alle drie de mariene   zoogdiergroepen ...

   

  De ontdekking van Pujilla   staat uitvoerig beschreven in het Nature-nummer van 23 april

  Moderne vinpotigen hebben allemaal flippers - aanpassingen aan de ledematen voor het glijden door het water.
  Paleontologen hebben lang gedacht dat deze gespecialiseerde vinpoten  door de tijd heen evolueerden toen landlevende dieren steeds meer het water gingen verkennen
  Maar  tot aan de ontdekking van Puijila , hadden  de vroegste bekende  vinpotige (= Enaliarctos) fossiele  getuigen  reeds flippers.

  De onderzoekers dachten aanvankelijk dat ze te maken hadden met een prehistorische otter, maar toen ze het fossiel beter bestudeerden kwamen ze erachter dat ze een veel spannender soort te pakken hadden, die licht zou kunnen werpen op een belangrijk onderdeel van de dierlijke evolutie.

  De romp van het dier lijkt veel  op dat van een otter , maar vertoont ook  zeehonden  kenmerken  : het  zijn  de schedel en vooral   de tanden  die  duidelijk  tonen  dat ereen de dichte verwantschap is   met  de zeehonden


  a, Palatal view of skull; b, lateral view of skull and mandible, left side; c, occlusal view of left mandible. Stippling represents matrix, hatching represents broken bone surface. The images are of three-dimensional scans. The brain case was scanned using computed tomography, whereas all other elements were surface scanned.
  http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7241/fig_tab/nature07985_F3.html#figure-title


  Photo Album zeehonden    http://tsjok45.multiply.com/photos/album/584/zeehonden_


  Op deze site
  MUSEUM OF NATURE  CANADA 
  http://nature.ca/puijila/index_e.cfm
  wordt daar uitgebreid op in gegaan en kan je ook  interactief  de  gebruikte  3D modellen  bekijken

  Het "three-dimensional-imaging" centre is daarbij een nieuwe  reconstructie-techniek  gebaseerd op o.a.  scanning van de fossielen (en het digitaal  vergelijken met andere  fossielen )
  http://nature.ca/puijila/fb_3d_e.cfm


  (verklaring bij   de nummering  bovenaan rechts  in de figuur )

  1.-  De meeste  carnivoren hebben  zes  onderste snijtanden ( drie aan elke helf van de onderkaak )-
  Pujila  heeft er vier  , net als de extante zeehondachtigen

  2.- De bovenste  laatste molaren ( kiezen ) zijn erg klein en  staan dichter bij de middellijn van de bovenkaak dan bij  andere zoogdieren 
  = wijst ook  op  zeehondachtigen  ( pinnipedae)

  3.- Groot infra-orbitaal foramen .
  het infra orbitaal foramen is een opening in de schedel  onder de  oogholte  :
  de opening verschaft doorgang aan de bloedvaten en de zenuwen die lopen naar de voorkant van de snuit en  de 
  snorharen .Deze opening is groter al naargelang   deze tastorganen  gespecialiseerder en  efficienter zijn  
  Dat is het geval bij moderne  zeehondachtigen : sommigen kunnen zelfs met  hun snorharen  de door
  de prooi  gemaakte  minieme  waterbewegingen  detecteren en gebruiken ....
  De aanwezigheid van een  groot  IOF bij Pujilla kan wijzen op een hoog gespecialiseerde snuit  en snorharen
  , vergelijkbaar met die  van  huidige zeehonden  en verwanten 


  Snorharen
  De snorharen van een zeehond zijn bijzonder rijk voorzien van zenuwen. Snorharen (vibrissae) zijn dus heel gevoelig voor trillingen in het water. Daardoor kan een zeehond de waterbewegingen voelen die veroorzaakt worden door een zwemmende vis. Zo kunnen zeehonden ook in troebel of diep water met weinig licht jagen, ook al hebben de ogen in dergelijke omstandigheden grote beperkingen. Zelfs als een zeehond volledig blind is, kan hij zijn voedsel met behulp van zijn snorharen zonder problemen vangen.
  Blinde zeehonden worden daarom altijd door  Zeehondencrèches  terug  uitgezet; en erzijn veel aanwijzingen dat deze dieren het prima doen. Naast het grote aantal zenuwen dat met de snorharen verbonden is, hebben ze ook een eigen bloedvoorziening, waarmee de temperatuur optimaal gehouden kan worden voor het registreren van trillingen.
  Niet allen in het water, maar ook op het land gebruiken zeehonden hun snorharen.
  Als ze naar elkaar toekomen, of iets van nabij willen bekijken, of nieuwsgierig zijn, worden de snorharen "uitgespreid" en kunnen ze van iets extra informatie krijgen door met hun snorharen te "voelen".

  4.- Zeehonden hebben grote , gemakkelijk   prooien detecterende  ogen,  met onderwaterzicht
  (blinde zeehonden kunnen zich waarschijnlijk ook goed redden  door hun  zeer gevoelige snorharen - als  "voel" detectoren  te gebruiken  )
  Pujilla deed waarschijnlijk geen diepe duik-manoevers , maar de grote ogen waren   zeker  nuttig tijdens de
  jacht in het water , en vooral dan tijdens  de donkere  nachten  van de arctische winter

  Alhoewel sommige  van die karakteristieken ook  afzonderlijk kunnen  voorkomen bij allerlei andere
  roofdieren , zijn ze allen  samen alleen maar  aanwezig  bij de pinnipedae
  (en de Pujilla uiteraard  = maar dan in andere gradaties ? ) 

  http://nature.ca/puijila/fb_so_e.cfm


   




  Paleontologen  suggeerden  dat deze proto-zeehonden leefden op het land
  en in het zoetwater  De lengte van het dier  werd geschat op circa 110 centimeter
  van  kop tot staart

  "De overgang van land naar zee in vinpotigen is altijd moeilijk te bestuderen geweest omdat het fossiele bewijs zwak was...
  ....Puijila is belangrijk omdat het zicht geeft op de vroegste stadia van deze belangrijke evolutionaire overgang.”

  .....De vondst  suggereert dat de pinnepedae een ( vroege ) zoetwater-fase  kenden in hun  evolutie "
  ,zei Natalia Rybczynski  Canadian Museum of Nature (CMN) in Ottawa, de leidster van het veldonderzoek .
  "Het laat ons  ons tevens toe ,  een  blik te werpen op het voorkomen van de pinnepedae  vooraleer ze  uitgerust waren met flippers "







  Het  skelet van Puijila darwini is prachtig bewaard gebleven .De fossielen zijn per toeval  gevonden   tijdens
  een expeditie in  2007 op  Devon Island /Nunavut, Canada : en in 2008 tijdens een nieuwe expeditie  naar de
  vindplaats,  in zijn  context geplaatst en completeerd  ..... 





  Het skelet  was voor 65% compleet ; het geeft een  goed idee over de evolutie van de ledematen  van de  Pinnipedae
  De ledemaatsbeenderen duiden  erop dat het dier op het land  rechtop kon rondlopen
  Maar de voet verwijst nogal  expliciet naar  zwemvliezen tussen de  tenen ;
  Het fossiel werd gevonden in een  voormalig meteorieten-krater meer dat eveneens fossiele vissen liet zien  uit dezelfde periode  ; dat is een  bijkomend bewijs voor een  semi-aquatisch  verleden in zoet water ....De meerbodem waar het fossiel in werd gevonden verwijst er naar  dat deze semi-aquatische zoogdieren ook de overgang van zoetwater naar zeewater doormaakten.
  Dergelijke  zoetwatermeren zullen in de winter bevroren zijn geweest, waardoor deze  dieren genoodzaakt waren over land richting zee te trekken om voedsel te zoeken ? 

  ".... Puijila bezat  zware  ledematen , indicatief voor  goed ontwikkelde spieren  , en afgeplatte  phalanges (= vinger  en teen-beentjes )wat op zijn beurt eigen is aan  een  van  zwemvliezen-voorzien voet "
   

  zei  Mary Dawson from the Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh, US, een andere  van de  teamleden  betrokken bij de ontdekking en het  opstellen van  het  eerste verslag   

  "Dit dier  was goed aangepast aan zowel  het lopen op het land als het zwemmen in zoet water
  Om te zwemmen peddelde het dier met zowel de voor- als achterpoten
  .
  .....Puijila is het  evolutionaire bewijsstuk waarop we zolang hebben moeten op wachten  "  

  Samen met zijn gewebde poten had  Pujilla  een langgerekt, gestroomlijnd lijf waardoor het goed en snel door het water kon glijden.

  Zijn grote tanden, korte snuit en korte kaak wijst op een goede bijtkracht.
  Puijila jaagde waarschijnlijk zowel op het land als in het water; de mogelijk bewaarde resten van de maaginhoud wijzen erop dat het laatste maal van het dier bestonden uit een eend en een knaagdier.

  Puijila zelf was geen voorouder van de moderne zeehonden, maar de onderzoekers denken dat beide groepen uit dezelfde gemeenschappelijke voorouder ontstonden.

  Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar waar Puijila in de evolutionaire stamboom van de vinpotigen past.

  Strict consensus cladogram of the eight most parsimonious trees. See Methods and Supplementary Information for additional details.

  http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7241/fig_tab/nature07985_F4.html#figure-title

  Natalia Rybczynski, Mary R. Dawson & Richard H. Tedford

  Summary of the article: Modern pinnipeds (seals, sea lions and the walrus) are semi-aquatic, generally marine carnivores the limbs of which have been modified into flippers. Recent phylogenetic studies using morphological and molecular evidence support pinniped monophyly, and suggest a sister relationship with ursoids (for example bears) or musteloids (the clade that includes skunks, badgers, weasels and otters). Although the position of pinnipeds within modern carnivores appears moderately well resolved, fossil evidence of the morphological steps leading from a terrestrial ancestor to the modern marine forms has been weak or contentious. The earliest well-represented fossil pinniped is Enaliarctos, a marine form with flippers, which had appeared on the northwestern shores of North America by the early Miocene epoch. Here we report the discovery of a nearly complete skeleton of a new semi-aquatic carnivore from an early Miocene lake deposit in Nunavut, Canada, that represents a morphological link in early pinniped evolution. The new taxon retains a long tail and the proportions of its fore- and hindlimbs are more similar to those of modern terrestrial carnivores than to modern pinnipeds. Morphological traits indicative of semi-aquatic adaptation include a forelimb with a prominent deltopectoral ridge on the humerus, a posterodorsally expanded scapula, a pelvis with relatively short ilium, a shortened femur and flattened phalanges, suggestive of webbing. The new fossil shows evidence of pinniped affinities and similarities to the early Oligocene Amphicticeps from Asia and the late Oligocene and Miocene Potamotherium from Europe. The discovery suggests that the evolution of pinnipeds included a freshwater transitional phase, and may support the hypothesis that the Arctic was an early centre of pinniped evolution.




  Potamotherium

  Fossiele schedel van  Potamotherium en stuk  zalm /  
  http://www.dkimages.com/discover/DKIMAGES/Discover/Home/Science/Earth-Sciences/Palaeontology/Fossils/Vertebrates/Mammals/Eutheria/Carnivora/Potamotherium/Potamotherium-1.html

   Image 1498 
  Potamotherium,
  View details

    
  Robben of zeehonden ( Phocidae *) zijn evenals de
  katten en de honden :  Carnivora.**
  Ze ontstonden in het
  Laat-Oligoceen, dertig miljoen jaar geleden, in  het  zoetwater van de noordatlantische  arctische gebieden ( zoals NU wordt aangenomen )   en stammen waarschijnlijk af van otterachtige gemeenschappelijke voorouders met  dicht  verwante  fossiele exemplaren als Potamotherium. ,de nu gevonden " transitionnal"  Pujila  en  de Enaliarctos)  *
  (zie stamboom hierboven )

  De robben verspreidden zich al snel over de Arctische, Antarctische en Pacifische wateren en pasten zich aan een marien visetersbestaan aan.
  Voor de voortplanting moeten  de huidige  soorten  echter nog steeds het land op.

  De phociden worden veelal aangeduid als echte robben (of zeehonden) zonder oorschelp, om ze te onderscheiden van de
  otariiden, de oorrobben (zeeleeuwen en pelsrobben) met oorschelp.
  De phociden zijn tegenwoordig talrijker en vormenrijker dan de
  zeeleeuwen, pelsrobben en walrussen, *maar er zijn van deze dieren slechts weinig fossielen gevonden.

  *   zoals steeds is er weer een  weelde van verschillende "systematica"  -namen  , voor dezelfde dieren .
  Houdtt in gedachten dat alle  hier vernoemde groepen  en fossielen (volgens deze ontdekkers/ paleontologen )  behoren tot een en dezelfde  groep:de pinnipedia      

  ** dat  zijn ook de beren ...

  Darwin had het over een 
  " beer "die in het water met open muil rondzwom en insekten opat "  

  dat heeft voor de nodige hilariteit gezorgd , vooral onder de creationisten  ... Dat idee is natuurlijk  in het geval van  walvissen( en dat had Darwin op het oog  met zijn "zwemmende beer" als walvis- voorouder , onderstrepen de creato's  telkens weer  )   en  zeekoeien onhoudbare en ongewilde   " humor  "gebleken ,voor de  moderne  paleontologen en post-darwin zoologen , maar   in het geval van de robben is  een  verwantschap  met  andere carnivoren  en een verre link  met  primitieve beer-achtige  neven  aangetoond : natuurlijk was het geen extante beer  die rondzwom in het water  : eeder een otterachtig dier  :  Neen , een " klein teddybeertje "  was het ook niet     )



  Enaliarctos mealsi:


  File:Enaliarctos mealsi.JPG



  Fossil, two skeletal reconstruction drawings, one life restoration drawing.

  Reconstructie van de oudst bekende  zeehond ( + -30MY) 
  Enaliarctos mealsi:

  A) Original fossil material;
  B) Reconstruction of
  Enaliarctos mealsi (USNM 374272);
  C) Life restoration of B;
  D) comparison with the closest living relative, the Southern Sea Lion,
  Otaria flavescenes (redrawn from Blainville).
  Illustrations by Mary Parrish under the direction of Annalisa Berta and Clayton Ray. Published in the
  Journal of Vertebrate Paleontology. The stipple technique (A, B) and graphite pencil technique (C) were used to render the illustration.


  http://paleobiology.si.edu/paleoArt/Techniques/pages/photo3.htm

  Tot nu toe was het meest "primitieve "/oudste  bekende  pinnipeda -fossiel  de   Enaliarctos
  Die  is  gedateerd  binnen (  ongeveer ) dezelfde tijdsperiode als Pujilla (die minstens  -20MY oud is )
  Maar Enaliarctos  leefde aan de  noordwestelijke  kusten  van Noord amerika  in het zoute water van  de  arctische  zeeen    

  Enaliarctos bezat al  flippers, maar moest waarschijnlijk  aan wal zijn  opgeviste prooien opeten , waar moderne zeehonden en aanverwanten  dat opeten van de  (zee)prooien ook  lukken in volle zee ... 



  Het is intrigerend  dat  de  verschillende extante soorten van de  zeehonden er  verschillende zwemstijlen op na houden   
  -  ofwel roeien en draaien  ze met hun arm-vinnen , ofwel  wrikkelen ze van links naar rechts  met hun achtereinde waarbij    hun  "achterpoten " de krachtige voorstuwing verzorgen  en  ook  dienen  als roer  .
  Enaliarctos lijkt in staat te zijn  geweest  beide moderne zwemstijlen  te gebruiken ..-  een  vierbenig dier met vier  zwemvlies-voeten , zoals  Pujilla, is de logische te verwachten voorloper  van een  dergelijk  verder geavanceerd   vierbenig zeedier  

  Het team is van plan om dit jaar nog terug te gaan naar Devon Island om naar meer fossielen te zoeken.  




  ***
  Image 1496View details
  De Enaliarctos.

  Deze leefde in het Oligoceen, zo'n 30 miljoen jaar geleden.
  Hij had voor een zeehond wel erg lange achterflippers.
  ***
  In het Mioceen leefde in Europa Phocanella, een minizeehondje, zo groot als een flink konijn.
  Er waren nog meer soorten zeehonden die nu uitgestorven zijn.
  http://vertebresfossiles.free.fr/touraine/phocides.htm
  ***
  In het Plioceen bestonden ook grote walrussen, die slagtanden in de bovenkaak en onderkaak hadden, Alachtherium.
  http://www.geologievannederland.nl/fossielen/zoogdieren/walrus-alachtherium
          Alachterium cretsi
   Norwich Crag / Easton Bavents.



  Alachterium "africanus " /Pliocène terminal de Ahl al Oughlam (Casablanca, Maroc).
  Two distal humeri, a distal tibia and a piece of mandible
  http://www.evolhum.cnrs.fr/geraads/aao/wwalrus.htm
  Image 1497Aivukus, Miocene walrus
  View details

  ***
  In de ijstijden kwamen in de buurt van de Noordzee zeehonden voor die nu in de poolstreken leven, zoals de baardrob en de zadelrob. Walrussen kwamen hier toen ook voor.


  Walrus evolutie 
  ( D. Prothero illustreert hier  de (mogelijke ) transitie  tussen  rob-achtige   zoogdieren  en   walrus-achtigen )



  http://www.jefflewis.net/blog/2009/02/book_review_evolution_what_the.html




  De nieuwe  ontdekking van Pujilla  wijst er ook op dat   robben , zeeleeuwen , walrussen(=de vinpotigen )   en dergelijke  , waarschijnlijk  allen onstonden  in de Noorpool gebieden ....
  “Puijila is het eerste fossiele bewijs dat vroege vinpotigen in het Arctische gebied leefden,”
  zegt Rybczynski.
  “Deze ontdekking steunt de hypothese dat het Arctische gebied een geografisch middelpunt in de evolutie van de vinpotigen was.”





  zie ook

  Alweer een missing link gevonden  <klik


  http://www.pleistocenemammals.com/new/?p=1075
  LiveScience

  MUSEUM OF NATURE  CANADA 
  http://nature.ca/puijila/index_e.cfm

  bronnen :
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8012322.stm
  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/04/puijila_the_walking_seal_beautiful_transitional_fossil.php

  24-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:zoogdierenevolutie
  Tags:zoogdierenevolutie,Paleontologie
  >> Reageer (0)
  22-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen
   Xiongguanlong baimoensis uit het vroeg-krijt van west-china 

  Hoogte  :1,50m  /  gewicht  250 kgr  
  Lengte schedel ; 0,5meter /meer dan 70 tanden 
  midden krijt     + -105 MY

  De blijkbaar  op ( grote ) mensenmaat  ontwikkelde  Xiongguanlong baimoensis (grijs ) is de eerste  gevonden  fossiele vertegenwoordiger  ,  (in de omgeving van   de chinese  stad  Jiayuguan/Aptian–Albian Xinminpu Groep  west China)   die zich  vermoedelijk  fylogenetisch  ergens bevindt  (  in een  groep  )  tussen   de kleinste en  oude bekende barremieniaanse( zie onderaan appendix  ; tijdsindeling krijt  ) tyrannosaurus-achtigen  ( bijvoorbeeld  Dilong paradoxus, __links in het  afmetingen  -diagram   en  Eotyrannus    ) en de  meest recente  reuzensoorten  uit het laat   krijt   als de Tyrannosaurus rex.


  T. rex  familie  historie , (2006) met de toenmalig ( in 2005)ontdekte  basale  tayrannosauroida  
  Guanlong wucaii. Nature © 2006

  http://www.dinosaur-world.com/tyrannosaurs/guanlong_wucaii.htmhttp://www.hmnh.org/archives/2007/12/page/2/http://www005.upp.so-net.ne.jp/JurassicGallery/2006Vol1E.htmhttp://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/guanlong_wucaii.php<klik voor links  en vergrotingen



        
  Deze basale tyrannosauroida is  hier afgebeeld met  verenpak




  Nieuwe stamboom  ?

  (OPGELET  :  ik  heb  de  Xiongguanlong  toegevoegd aan een   bestaand diagram  uit  Nature /
  Dit is een voorlopig schema___bij gebrek aan iets beters ___  dat geen  autoriteitswaarde heeft  )



  Xiongguanlong is, in deze  eerste phylogenetische  analyse ,voorgesteld   als  een   zuster taxon van  de  Tyrannosauridae en de Appalachiosaurus,

    Eotyrannus
  http://www.dinosaur-world.com/tyrannosaurs/eotyrannus_lengi.htmhttp://www.search4dinosaurs.com/tm_eotyrannus.htmlhttp://www.luisrey.ndtilda.co.uk/html/eoty.htmhttp://www005.upp.so-net.ne.jp/JurassicGallery/Frame_left.htm



  Dilong Paradoxus ( artistieke reconstructie-interpretatie  )
  ook de Dilong  wordt beschouwd als  een  "gevederde " dino


     





  Vergelijking van  de afmetingen  van
   Mens /Dilong /Xiongguanlong /T.rex
  download
  Xiongguanlong baimoensis past in  skeletbouw en in de datering van de aardlagen waarin zijn fossiele resten gevonden zijn,  precies  in tussen beide  groepen tyrannaosaurus-achtigen 

  Het argument  dat ook de lichaamsgrote  hem  precies in "een  middengroep " situeert is een krachteloze  en niet- relevante uitspraak
  wanneer je alleen maar naar  de afmetingen kijkt   ( t'is  wél   een argument dat zowat in alle kranten opduikt   ;samen met het eeuwige  gezeur over het  " gat "   ...tsja dat heeft enige entertainent  waarde  natuurlijk  ....)
  Er zijn wel degelijk zowél "grotere  als  kleinere " tyrannosauroidae in de  geologisch  oudere vondsten aanwezig  ( zie boven )
  Hij past dus op zijn  best  in die(grote )  groep ( wanneer je alleen maar de afmetingen  bekijkt ) 

  Het afmetingen - argument is slechts een ondersteuning  , een bijzaak  ....
   

         
  Credit: M. Donnelly/Field Museum                                                                       
  http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/04/17/rspb.2009.0249.abstract  =
  Proceedings B van de Britse Royal Society.
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-04/fm-fmp042109.php


  De botresten van de  Xiongguanlong baimoensis vertonen veel overeenkomsten met de lichaamsbouw van de Tyrannosaurus rex.
  Maar  er zijn natuurlijk ook verschillen  

  Xiongguanlong is ongewoon binnen  de  tyrannosaurus- soorten doordat  het dier  een lange  en smalle snuit bezat  i.p.v.de brede  , massieve muil die de laat krijt T Rex de grote  optimale  bijtkracht  verschafte 

  Makovicky,
  "de proporties  van de Xiongguanlong  schedel , zijn echter  identiek  aan  die van juveniele  exemplaren van de grote tyrannosurussen ...Dat bevestigd dat  de   sterk gebouwde  (1)schedels van T Rex en verwanten ,   ontstonden  uit  de schedels  met  lange smalle  en spitse  snuiten zoals die van   Xiongguanlong."





  CT scans van  een  volwassen  T. rex schedel  tonen  grote   nasale en  sinusholten  ( kleur ) 
  http://www.foxnews.com/story/0,2933,466188,00.html 

  Tyrannosaurus, Dinosaur Skull Replica, Tyrannosaurus rex Skull         
  Volwassen  Tyrannosaurus Rex  schedel  (Replica,)      (1) De schedel  van de tyrannosaurus  bestond ook uit
                                                                                             holten : dat verminderde het  gewicht van een ( verkeerdelijk zo
                                                                                             genoemde) "massieve "
                                                                                             schedel  , maar het betekent niet  dat  holle   constructies 
                                                                                             daarom  minder sterk hoeven  te zijn
    
                                                                                             (vogels
    bezitten eveneens veel  "holle"  beenderen   die o.a. het 
                                                                                               gewicht verminderen en een functiehebben in de ademhaling   

  Witmer and Ohio University colleague Ryan Ridgely used computed tomography to scan the skulls of two predatory dinosaurs,
  Tyrannosaurus rex and Majungasaurus, as well as two ankylosaurian dinosaurs, Panoplosaurus and Euoplocephalus — both plant-eaters with armored bodies and short snouts.

  The resulting 3-D images revealed large olfactory areas, a curving airway that extended from the nostrils to the throat and several sinus cavities . And overall, the amount of air-filled space was much greater than the brain cavity.The air spaces probably helped to lighten the load of the T. rex's head, making it about 18 percent lighter than if the head were a solid structure.They estimated a fully fleshed-out T. rex head likely weighed more than 1,100 pounds (500 kg), while the skull of Majungasaurus would have weighed 70 pounds (32 kg).
  If T. rex's skull would have been solid bone, it would have weighed a couple hundred pounds more.

  Neck muscles and other body features could only hold up so much head heft. So if all the other features remained the same, the weight savings from having the air-filled pockets may have allowed T. rex and Majungasaurus to sport other hefty skull features, such as more bone-crushing jaw muscles or the ability to take down larger prey.   Like hollow beams used in construction, the sinus cavities would have inflated the bones to make them ultra strong yet still relatively light. With light, strong heads, these dinosaurs would have been able to whip their heads around more quickly.

  The armored dinosaurs were a different story.
  Unlike the somewhat straight nasal passages found in the predatory dinos, the researchers found airways that were twisted and convoluted,
  kind of like crazy straws, Witmer said.The winding passages were positioned alongside large blood vessels, they found, suggesting heat transfer. So when the armored dinosaurs inhaled, the blood would have warmed that inspired air before it reached the lungs.In addition, some of the heat from the blood vessels may have been transferred into the winding nasal passages, cooling the blood before it reached the brain.

  "These were large-bodied animals generating a lot of heat in their bellies," Witmer told LiveScience.
  The twisty nasal passages also probably acted as resonating chambers, affecting how the ankylosaurs vocalized.
  The airways may have been slightly different in each animal, Witmer said, giving the animals subtle differences in their voices.
  The findings are published in a 2008  issue of the journal The Anatomical Record.                                                                      


  Cameron  / baby Tyrannosaurier 

   Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana. Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana.

  Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana.

  Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana.

  Royal Tyrrell Museum / Drumheller, Alberta, Canada

  Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana. 


  Het hoofdargument  om  deze nieuwe  dinosaurus  onder  de appalachiosaurus en tyrannosaurus te plaatsten ?
   

  Ondanks de verschillen   vertegenwoordigd   Xionguanlong , de vroegst gekende  mozaik van eigenschappen (uit het  midden-krijt en die geologische regio,  van -105 MY) die ook voorkomt  bij de latere reuzen , waaronder :

  *een  erg kleine  hersenpan  , 
  *de  enigszins vierkante  vorm van de  "snuitloze " schedel 
  *de  sterk  ontwikkelende  botten bij de slapen ; ze  verschaffen  aanhechtingspunten en  strucurele  versterkende  ondersteuning  van grote kaakspieren.
  * Er zijn  gemodificeerde "kleine  hapjes  en  proevertjes  "snij-tanden  aanwezig  aan de voorkant van de muil
  * En ook de ruggengraat van deze dinosaurus, met haar  uitgebreide en versterkte  wervelstrucuren ,  is bijzonder stevig  , en geschikt  om met   gemak de grote schedel  te  dragen.( die ook bij  de TRex  bijlange na niet zo massief hoeft te zijn als verondersteld en gretig overdreven door kranten   )
  *Veel  van deze  structuren   wijzen zondermeer  op het onstaan en ontwikkelen van  verdere  morfologische  modificaties en   tendenzen  tot -
  (,  en  in  de uiteindelijke  optimalisatie  van  - , ) toegenomen   bijtkracht , die uiteindelijk   bij de  latere grote  tyrannosaurus -soorten uitmond


   

  Tot nu toe zijn er  fossielen gevonden van twee groepen ( met  elkaar verwante  )tyrannosaurus-groepen
  De kleine ( en oudste  ) tyranaosaurus-achtigen   en de  bekende  /populaire  Tyrannosaurus rex  aan het einde van het Krijt

  “Er  is ( was?  )  een gat van 40 tot 50 miljoen jaar waarvan we maar weinig fossiele gegevens hebben”, zo verklaart de Amerikaanse onderzoeksleider Peter Makovicky op BBC News.
  “Dat( specifieke)  gat (in het fossielen-bestand over de tyrannosauriers  evolutie ) ,  kunnen we nu mogelijk (gedeeltelijk) opvullen.
  De X Baimoensis vormt een mooie link tussen de twee groepen.”

  Marc Norell , teamlid en  paleontoloog aan het " American Museum of Natural History / New York"
   "Xiongguanlong bevestigd  dat de  tyrannosurus-soorten  begonnen als  kleine  tot middelgrote  predatoren , maar een aantal eigenschappen , verbonden aan de enorme bijtkracht van de  latere   T. rex , waren  reeds in volle  ontwikkeling /aanwezig in deze relatief vroege tijden van de  tyrannosaurier - ontwikkeling   





  APPENDIX

  http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000357.html

  Tijdsindeling en tektonische fasering van (Neder) land en directe omgeving in het Krijt © TNO-NITG

  KRIJT
  http://www.fossiel.net/informatie/glossarium.php?term=krijt

  BARREMIEN
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Barremien


  De  naamgevende vindplaats
  http://www.fossiel.net/vindplaatsen/vindplaats.php?plaats=Gorges%20du%20Verdon



  22-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:dinosauriers
  Tags:paleontologie , dinosauriers , theropoda ,Tyrannosauridae
  >> Reageer (0)
  05-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE

  EEN  OVERZICHT  VAN HET PROBLEEM    

  Het uitsterven van de dino's   was   niet de (hoofdoorzaak) van de diversifikatie van de moderne placentale  zoogdieren

  I   Het     werk    van  Olaf R.P. Bininda-Emonds

  Bronnen
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6503045.stm
  http://sandwalk.blogspot.com/2007/03/evolution-of-mammals.html

  Het uitsterven van de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden,  had  weinig effect op de verdere evolutie van  de  zoogdieren, volgens een
  belangrijke   studie in  Nature  uit  2007
  http://www.nature.com/nature/journal/v446/n7135/pdf/nature05634.pdf

  Eén theorie , verbond  (tot dan toe   )de verdere   opkomst van de zoogdieren  rechtstreeks  met het verdwijnen van de dinosaurussen.
  Deze theorie  werd door de  nieuwe  studie  ondermijnt  en wel  op grond van de  meest complete zoogdierenstamboom  die  toen werd  opgesteld en gepubliceert  . (1)



  Image: Dr Olaf Bininda-Emonds/Nature 


  Mammals family tree [1.6MB]
  THE FULL FAMILY TREE

  http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/28_03_07_mammalstimeline_pdf.pdf
  of klik op bijlage onderaan dit  blogartikel

  Gebruik  de " zoom"functie op de rand van de cirkel   (vergroting tot  x 3200)  om de details te zien  van de afstammingslijnen  van diverse  zoogdieren....
  De meeste geprogrammeerde computers kunnen  dit document automatisch openen 
  Maar u hebt wel  "Adobe Reader" nodig /Heb je die(nog)  niet  ?  Download hier  -->Adobe reader
  http://get.adobe.com/nl/reader/



  Op het   stamboomdocument  staan de huidige zoogdierfamilies aan de buitenrand van de schijf.
  Hoe meer naar het midden, hoe langer geleden.

  De de eerste  afsplitsing in de zoogdierstamboom onstond -166 million (My) : de monotremen  zoals het vogelbekdier  en  de echidna  ( zwart ) takten afvan de  rest van de zoogdieren  .
  Buideldieren  zoals  opposums, kangaroes en koala's  (oranje) scheiden zich af van de  placentale  zoogdieren  ongeveer  -148 My .
  Binnen de  placentale zoogdieren ( de andere kleuren )  , waren   ALLE extante orden al aanwezig  -75 MY.

  ( Een komplete lijst van de  ingekalkuleerde soorten    vindt je ---> NCBI Taxonomy website [Eutheria].<klik)

  De stippellijn geeft de komeetinslag aan waardoor 65 miljoen jaar geleden de dinosauriërs uitstierven.
  De oorsprong van veel zoogdiersoorten zou daarvoor al hebben gelegen.
  Deze middencirkel  geeft  aan dat veel orden al minstens  -10 MY voor de  KT lijn bestonden 
  Het  is een van de hoofdconclusies van deze  meta-analyse ; De belangrijkste  diversificaties in orden  greep bij de zoogdieren plaats  voor  het uitsterven der non-aviale   dino's   
  Dat zet de theorie dat de dino's plaatsmaakten voor "zoogdieren " op losse schroeven.




  De volledige stamboom  der zoogdieren
    van  Olaf R.P. Bininda-Emonds
  Deze  stamboom  toont hoe de verschillende groepen, zoals primaten en knaagdieren, met elkaar verband  staan dmv gemeenschappelijke afstamming  en  documenteerd  ook het moment van hun uiteengaan (aftakking )
  Een internationaal team  stelde  de   zoogdier "superstamboom " samen  ,  op grond  van bestaande fossiele gegevens en van  vergelijkende genetische analyses.

  Gedurende het Krijt beheersten de dinosauriers   de Aarde,  de zoogdieren waren toen  relatief gering in aantal, en werden( volgens die oudere  opvattingen  )  verhinderd  te diversifiëren en te  evolueren in ecosystemen  die  gedomineerd werden door de oude heersende  reptielen.

  Explosieve ontwikkeling
  Volgens de  tot vrij recent   gehuldigde  meningen ,  veroorzaakte  het uitsterven van de dinosauriërs het verwijderen  van deze  rem (2) op de zoogdierdiversificatie  en kon deze  diergroep  gaan opbloeien  in al zijn biodiverse mogelijkheden,wat  meteen de modernere  zoogdieren voorlopers  op weg  zette   naar hun huidige machtspositie als nieuwe meesters /heersers  van de  Aardse biosfeer .

  Volgens  dit model , waarbij vrijgekomen niches  onstonden en werden opgevuld  , onstonden(3) en   splitsten  zich   bijvoorbeeld   de placentale  zoogdieren  in grote sub-groeperingen,die  snel gediversifieerd raakten  na de massa-extinctie der oude reptielen  - waarvan altijd is  gedacht dat  deze  primair  was veroorzaakt door een vallende  asteroïde of komeet  65 miljoen jaar geleden
  (een scharnierpunt in de aardse geschiedenis dat  duidelijk is geregistreerd in  de gesteenten en bij geologen bekend als  KT grens( 1).

  Co-auteur van de paper  Kate Jones, van de Zoological Society of London,
   "Het ' meteoor effect ' is van oudsher  ingeschat als de oorzaak  van de uiteindelijke  dood der dinosauriers  en  tilde de opkomende  zoogdieren over  de drempel van het  grote  succes    "
   
  Maar  sommige zoogdierentakken   profitereerden natuurlijk  wél van  de teloorgang van de dinosauriërs

  Nadere  details  ; 
  Uit  de " superstamboom"   blijkt echter  dat de placentale  zoogdieren, 93 miljoen jaar geleden , reeds opgesplitst  waren in diverse orden en  lang voor de benodigde "niche" ruimten  beschikbaar waren   op een moment dat de dinosaurussen nog regeerden op de planeet.
  Na dit  opsplitsen in  orden  - of  bundels  verschillende afzonderlijke stamlijnen    - bleef de vertakkende   zoogdieren- evolutie erg  laag   om   tijdens  het  Eoceen, 55 miljoen jaar geleden , opnieuw op te starten .

  Het begin van het Eoceen werd gekenmerkt door een snelle opwarming van de aarde en een ware explosie van  de diversiteit van  de  zoogdier geslachten.(genera) 

  "De [superstamboom] is een nieuwe manier om   alle zoogdiersoorten van deze  planeet te rangschikken  en  te beginnen met gemeenschappelijke voorouders.
  De  (collaterale )  verwantschappen relaties kunnen  worden afgeleid uit morfologische kenmerken en  uit(geselecteerde  )   genetische sequenties,"
  verklaarde Dr Jones.
  "Indien we waren  vertrokken van  nul,  dan hadden we de  moleculaire en  morfologische  gegevens  van de bekende  +4000 verschillende soorten zoogdieren   (4)moeten herinterpreteren  en  ontcijferen  ....
  ....Wat we deden was de  reeds gepubliceerde informatie uit honderden  onderzoeken en  de kennis van onderzoekers   over de hele wereld, uitkammen  
  We gebruikten een nieuwe techniek genaamd  "supertree construction "  die ons in staat stelt   om alle informatie die er is  , te hercoderen en te  heranalyseren , zodat  het allemaal deel  kon gaan uitmaken   van de  dataset. "


  'Stroman theorie '
  De samenstelling van gesteenten en mariene sedimenten onstaan en  bewaard  op de grens tussen het  Palaeoceen  en   het  Eoceen ,  toont aan dat de wereldwijde temperatuur steeg  met ongeveer zes graden Celsius in minder dan 1000 jaar - een gebeurtenis die bekend staat als het           " thermisch maximum. "

  Dr. Rob Asher, een deskundige in de  zoogdieren fylogenie aan de Universiteit van Cambridge, zei:
  "paleontologen weten al   meer dan honderd jaar dat niet alle moderne placentale zoogdier- groepen verschijnen direct na de KT grens. De meeste placentale zoogdieren -  en  wat ik  daarmee bedoel  zijn  (bijvoorbeeld)   katten , vleermuizen , walvissen en mensen - verschijnen in het Eoceen.

  Photo Album Katten
  Photo Album whale evolution
  Photo Album Hominida comparative
  Ook lang  niet alle dinosaurussen verdwenen aan het eind van het Krijt....
  Er was een periode van een paar miljoen jaar aan het einde van het krijt  , die getuigen van  verschillende extincties van niet-aviaire dinosauriërs(De vogels zijn  de nog steeds levende  succesvolle afstammelingen  van de dino's  ).
  Het   oude" leerboek"- idee dat op de KT grens  de  dinosaurussen verdwenen en de (placentale )zoogdieren opbloeiden  leek  in paleontologische middens ,  vroeger  al  een beetje op  een 'stro-man theorie '  "


  Maar het idee dat 
  "zoogdier fossielen uit het Krijt  ( van voor de kt lijn ) wel eens  de ( reeds  gediversifieerde ) voorouderlijke  vormen vertegenwoordigden  van  de huidige zoogdieren was een controversiële kwestie..."
  zei dr. Asher, nog  


  II
  Maar natuurlijk stopte het   andere  onderzoek   ,  de  nieuwe theorie ontwikkeling  en de ontdekking van nieuwe vondsten  niet 
  in 2007 

  Zoals reeds vermeld profiteerden  sommige zoogdieren-stamlijnen    waarschijnlijk   wél van  de teloorgang van de dinosauriërs 

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/35191332/
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=191094
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1809755.ece/Primitieve_mol_leefde_naast_dino

  Paleontologen willen  vooral  weten wanneer de voorouder leefde, van wie de mens de placenta heeft geërfd.
  John Wible van het Carnegie Museum of Natural History en zijn collega's schetsen  in Nature ,slechts een paar maanden na  Olaf Bininda-Emonds ,  een nieuw beeld daarover.
  Het eerste placentale zoogdier zou 65 miljoen jaar terug hebben geleefd.
  In dat geval had hij weinig last van dinosaurussen.
  Zo hadden placentadieren de vrijheid om snel  te diversieren  in  nieuwe soorten .
  (en   uiteindelijk is het een heropleving van de traditionele" oude leerboeken-"hypothese   , zoals hierboven reeds beschreven )

  Deze conclusie is opmerkelijk, omdat in maart Olaf Bininda-Emonds van de Duitse Jena universiteit in hetzelfde blad iets heel anders schreef: Onze moederkoek-voorouders evolueerden geleidelijk en zouden al ruim honderd miljoen jaar oud zijn.
  In dat geval leefden ze lang  samen met de dinosaurussen
  (OPMERKING  dat is dus 35 miljoen jaar voor de uitsterving van de dinosauriers : de claim die in de populaire pers ( alweer veel te tendentieus   en volkomen ongenuanceerd )wordt gemaakt dat  nu is bewezen  dat  de "placentale zoogdieren  "kort na het verdwijnen der dinosauriers  moeten  zijn onstaan ,  is sensatiezoekerij van die pers die het debat tussen  creatie en  evolutie allicht weer onnodig opstookt  ... Merk op dat de "berekeningen van Wible" ook niet steunen op een daadwerkelijk gevonden fossiel  )  

  Wible "berekende" het tijdstip van onstaan van de placentale zoogdieren   met uiterlijke(morfologische ) kenmerken (5) , Bininda-Emonds rekende met genen( onder meer:  biologische klokken ? ) .

  Gerekend moest er  worden, want 
  er is nog geen fossiel opgegraven dat uitsluitsel geeft. : dwz
  Een  dateerbaar   fossiel waaruit onderzoekers duidelijk kunnen opmaken of het de eerste placentasoort is

  http://www.newscientist.com/article/mg19426095.500-when-did-placental-and-marsupial-mammals-split.htmlhttp://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070621135213.htmhttp://www.sciam.com/article.cfm?alias=mammals-burst-on-the-scen&chanID=sa028&modsrc=reuters

   





  INCOMPLEET   FOSSIEL-VERSLAG 
  Zowel het moleculaire als het fossiele bewijsmateriaal hebben hun tekortkomingen, zo schrijven Richard Cifelli van het Oklahoma Museum of Natural History en Cynthia Gordon van de universiteit van Oklahoma in een commentaar in Nature.



  *
  De moleculair biologen baseren zich op de veronderstelling dat DNA verandert in een meetbaar tempo, ( moleculaire klokken) wat betekent dat de mate van genetisch verschil in moderne dieren een maat is voor de ouderdom van hun gemeenschappelijke voorloper in de evolutie.
  Echter de ijking  van moleculaire klokken  dient te geschieden  aan de hand  van fossiel  materiaal  van de  afzonderlijk bestudeerde groepen
  *
  Het fossiele bewijsmateriaal is echter  incompleet
  en dat geldt natuurlijk  überhaupt voor  de  vergelijkende  morfologen  en  vergelijkende anatomen
      

  zie verder  ook nog 
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eutheria.htm



  DIE EEUWIGE BEVERS
   /12 januari 2008
  Michiel van Nieuwstadt
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1878942.ece/Die_eeuwige_bevers

  De zoogdieren waren ooit grijze muisjes die pas na het uitsterven van de dinosauriërs tot bloei kwamen  ? 

  Welnee! Zoogdieren waaierenden al veel eerder uit tot een grote diversiteit aan soorten.Deze welles-nietes  kwestie is uitgegroeid tot een controverse onder paleontologen en evolutiebiologen. In een overzichtsartikel heeft Zhe-Xi Luo van het Carnegie Museum of Natural History nu een elegante oplossing voor het probleem gepresenteerd (Nature, 13 december). Het is allebei waar.

  Ja,
  zegt dus Zhe-Xi Luo: de zoogdieren waaierden na het uitsterven van de dinosauriërs, 65 miljoen jaar geleden, uit tot de indrukwekkende verscheidenheid die we nu kennen: van de eengrams hommelvleermuis tot honderdtonners als de blauwe vinvis. En ja,
  zegt Zhe-Xi Luo, de zoogdieren zijn ver voor het uitsterven van de dinosauriërs óók al eens in een soortenzwerm uitgewaaierd. Meerdere keren zelfs, maar deze ‘oer-zoogdieren’ stierven daarna weer bijna allemaal uit. De zoogdieren waren in het eerste tweederde deel van hun bestaan helemaal niet uitsluitend onooglijke nachtdiertjes die overdag in het struikgewas zaten te beven van angst voor de dinosauriërs.
  “Evolutie in golven”, noemt Zhe-Xi Luo zijn visie .

  Hij ruimt de controverse niet helemaal uit de weg.
  Na het uitsterven van bijna alle oer-zoogdieren bloeiden de moderne zoogdieren vanaf 65 miljoen jaar geleden wel degelijk in zeer korte tijd op. En dat valt nog steeds niet te rijmen met de bevindingen van moleculair biologen.
  Uit het erfelijk materiaal van bestaande moderne dieren maken zij op dat de voorouders van de huidige 4.500 zoogdiersoorten al honderd miljoen jaar geleden verdeeld waren over verschillende superorden.

  Zhe-Xi Luo onderbouwt zijn combinatie-hypothese met een gedetailleerd overzicht van zoogdieren uit het Krijt (145,5 tot 65 miljoen jaar geleden) en het Jura (200 tot 145,5 miljoen jaar geleden).

  In dat laatste tijdvak, een slordige honderd miljoen jaar voor het uitsterven van de dinosauriërs, bestonden er bijvoorbeeld al een soort ‘bevers’, zoogdieren die zich door het water voortbewogen met een platte staart vol schubben (Castorocauda). Er leefden ook dieren die lijken op de moderne watermol (Haldanodon), roofdierzoogdieren die jaagden op kleine gewervelde prooidieren (Sinoconodon), een zoogdier met de graafpoten en de typische glazuurloze tanden van een insecteneter (Fruitafossor) en een zwevende eekhoorn (Volaticotherium).
  Moderne namen voor deze uitgestorven zoogdieren zijn niet helemaal op zijn plaats.
  Het gaat in werkelijkheid om zeer verre verwanten van de dieren die we nu kunnen zien in dierentuinen of daarbuiten.
  Ze hadden haren en zoogden hun jongen. En als zwever, graver of waterdier exploiteerden ze niches in ecosystemen die vandaag de dag door hun moderne collega’s worden ingenomen.

  Ook in het Krijt, het geologische tijdvak dat aan het uitsterven van de dinosauriërs direct voorafging werden belangrijke ecologische niches door zoogdieren opgevuld. Zhe-Xi Luo noemt als voorbeeld onder andere Repenomamus, een roofdier dat is opgegraven met een kleine dinosauriër in zijn maag. Hij vergelijkt het dier met een wasbeer.

  Hij erkent dat zoogdieren in het zogeheten Tijdperk van de Dinosauriërs (het Mesozoïcum, 251 tot 65 miljoen jaar geleden) waarschijnlijk minder voorkwamen dan dinosauriërs, maar legt de nadruk op hun diversiteit. Van de dinosauriërs zijn 547 verschillende geslachten bekend. Daar staan 310 geslachten van Mesozoïsche zoogdieren en zoogdierachtigen tegenover.

  Verhelderend”, noemt paleontoloog Lars van den Hoek Ostende van het natuurhistorisch museum Naturalis de analyse van Zhe-Xi Luo.
  "Je houdt er de indruk aan over dat evolutie niet iets eenmaligs is, maar dat vergelijkbare typen dieren keer op keer kunnen ontstaan.”

  In zijn  boek ‘Het verhaal van onze voorouders’ (Nieuw Amsterdam, 2007) zet de Britse bioloog Richard Dawkins de verschillende scenario’s voor het uitwaaieren van de zoogdieren op een rij.

  1.- Er is het bigbangmodel dat in zijn meest extreme vorm stelt dat één enkele zoogdiersoort het uitsterven van de dinosauriërs overleefde. Dit ‘muisje’ was de voorouder van alle levende zoogdiersoorten met een placenta.

  2.- Er is het vertraagde-explosiemodel dat erkent dat de zoogdieren na het uitsterven van de dinosauriërs tot bloei kwamen, maar er ook vanuit gaat dat er ten tijde van het uitsterven van de dinosauriërs al allerlei afstammingslijnen waren van spitsmuisachtige soorten die misschien uiterlijk sterk op elkaar leken, maar elk een andere afstamming hadden.

  3.- En dan is er( volgens de indeling van van Dawkins) nog het niet-explosieve model dat het uitsterven van de dinosauriërs helemaal niet ziet als een scherpe breuk in de evolutie van de zoogdieren. De zoogdieren waren al redelijk divers voor het uitsterven van de dinosauriërs en zijn de voorouders van de zoogdieren die wij vandaag de dag kennen.

  4.- In het overzichtsartikel in Nature legt Zhe-Xi Luo naast deze mogelijkheden dus een vierde scenario waarin de zoogdieren en de zoogdierachtigen die eraan vooraf gingen keer op keer evolueerden en uitstierven.
  In principe zou dat model kunnen aansluiten op Dawkins tweede scenario waarin slechts één muisachtig zoogdiertje het uitsterven van de dinosauriërs overleefde.( een bottle neck  event   dus )  
  In een toelichting bevestigt Zhe-Xi Luo dat hij inderdaad een aanhanger is van dit model:
  De diversificatie aan het begin van het Tertiair [vanaf 65 miljoen jaar geleden] is een geheel nieuwe cyclus in de evolutie van de zoogdieren.”

  Het probleem is dat dit scenario niet strookt met de bevindingen van moleculair biologen. Een groot team van paleontologen en biologen onder leiding van Olaf Bininda-Edmonds van de Technische Universiteit van München publiceerde de bovenvermelde evolutionaire stamboom op basis van  vergelijkingen van het erfelijk materiaal van levende zoogdieren.
  Uitgangspunt is dat het tempo waarin het dna verandert zo constant is dat het gebruikt kan worden als een moleculaire klok.
  Het moment waarop twee soorten uit elkaar moeten zijn gegaan is te bepalen door het aantal mutaties in het erfelijk materiaal te tellen.
  De moleculair biologen concluderen dat grote categorieën in het Rijk van de zoogdieren, de zogeheten superorden, zeer ver terug gaan in de tijd. Zo zouden al circa 100 miljoen jaar geleden de Afrotheria (van olifanten tot klipdassen) zijn afgesplitst van de Euarchontoglires (primaten en knaagdieren), Laurasiatheria (hoefdieren, walvissen, carnivoren, egels en vleermuizen) en Xenartha (gordeldieren, miereneters, luiaards). Deze datering is des te interessanter, omdat zij aardig lijkt samen te vallen valt met het uiteenvallen van continenten.

  De Xenartha zijn allemaal afkomstig van Zuid-Amerika en de Afrotheria ontstonden in Afrika. Een afsplitsing tussen deze twee takken op zo’n honderd miljoen jaar geleden valt grofweg samen met het moment waarop Zuid-Amerika en Afrika zijn losgekomen uit het moedercontinent Gondwana. Voor Laurazië, het continent waar de Laurasiathera naar zijn vernoemd, vallen de continentale verschuivingen minder mooi op zijn plaats.

  De cruciale zwakte van het model van Bininda-Edmonds is dat er geen fossielen bestaan van de oer-ouders van moderne zoogdieren.
  “Het is absoluut waar”, erkent hij desgevraagd, “dat er geen fossiel bewijs is voor de grote ouderdom van de vertakkingen in de zoogdierstamboom die worden gevonden in moleculaire studies”.

  Dat zou te verklaren zijn kunnen zijn als de ‘muisachtige’ verre voorlopers van de zoogdieren genetisch van elkaar gingen verschillen, zonder dat ze uiterlijk veranderden of zich specialiseerden in een nieuwe leefomgeving. Is dat niet een onwaarschijnlijk scenario?
  “Ten dele wel”, erkent Bininda-Edmonds.
  “Maar het moderne dierenrijk laat zien dat ogenschijnlijk niet gespecialiseerde diersoorten wel degelijk lange tijd kunnen blijven bestaan. Insectivoren zijn op grond van uiterlijke eigenschappen ook vaak moeilijk te onderscheiden. Voor knaagdieren geldt dat ook.”

  Bininda-Edmonds gelooft dat genetische veranderingen niet automatisch hoeven te leiden tot grote veranderingen in het uiterlijk of de leefomgeving van soorten.
  “De vinken op de Galapagos Eilanden die zo belangrijk zijn in de evolutietheorie van Darwin lijken ook sterk op elkaar – afgezien van de vorm van de bek. Maar deze betrekkelijk kleine verschillen betekenen toch dat deze soorten verschillende voedselbronnen kunnen gebruiken zoals insecten of zaden. Dergelijke verschillen zouden we in fossielen waarschijnlijk niet terugvinden.”

  Toch plaatst Bininda-Edmonds zelf ook een kanttekening bij zijn eigen instrument: de moleculaire klok.
  “Om die klok te kalibreren hebben we fossielen nodig. Uit de tijd na het uitsterven van de dinosauriërs zijn die ruim voorhanden, maar ze ontbreken nu juist in het Krijt. Dat betekent dat onze moleculaire data extrapolaties zijn waarbij we ervan uitgaan dat de moleculaire klok in grofweg het zelfde tempo doortikt. We kunnen niet uitsluiten dat de moleculaire klok na het Krijt plotseling explosief sneller is gaan tikken.”

  De zoogdierstamboom die Zhe-Xi Luo heeft opgesteld is er een waarin veel takken vroegtijdig zijn afgeknot. Het zijn korte perioden, waarin soorten zich in hun eigen tijd met succes aanpasten aan hun tijd en omstandigheden. Daarna stierven ze uit. Voor Zhe-Xi Luo staat het buiten kijf dat de oer-bever, oer-watermol, oer-vliegende vleermuis en de oer-miereneter geen directe verwanten hebben nagelaten.

  Bininda-Edmonds wijst erop dat niet alle paleontologen het daar over eens zijn. “Het fossiele bewijsmateriaal is uiterst fragmentarisch. Neem nu Ambondro mahabo.

   

  Dat fossiel is ontdekt op Madagaskar en wordt beschouwd als de stamvader van alle zoogdieren, maar die analyse is gebaseerd op drie tanden in een onderkaak!”


  Maar in feite gaat de controverse  toch  voornamelijk   over de stamvader  van de PLACENTALE zoogdieren  :
  De komst van de placentale  zoogdieren

  This fossil of Eomaia scansoria, preserved in shale, is about 125 million to 128 million years old. The fossil's skull is crushed, but its teeth, tiny foot bones, cartilage and fur are visible. The dark area around the skeleton is carbonized fur. Scientists are excited about the size and detail of the fossil; prior to Eomaia, the earliest record of a placental mammal was represented by a few teeth about 115 million years old.

  Photo: Ji et al. Ms. for Nature

  Oudste  placentale  zoogdier 
  (Volkskrant )  27 april 2002

  Amerikaanse en Chinese onderzoekers hebben in China een fossiel gevonden van een 125 miljoen jaar oud zoogdier.
  http://www.carnegiemnh.org/news/02-mar-apr/042502eomaia.html

  Het dier - ongeveer zo groot als een kleine rat - is zo goed bewaard dat nog duidelijk te zien is dat het een dikke vacht had.
  Gezien de lange vingers en tenen, aldus de onderzoekers van het Carnegie Museum of Natural History, kon het zoogdier waarschijnlijk in bomen klimmen.

  De vondst, die Eomaia scansoria werd gedoopt (wat zoveel betekent als klauterende dageraadmoeder), wordt door de vinders beschreven in het tijdschrift Nature van 25 april 2002.
  De vondst is in elk geval de gaafste van deze ( tot dan toe ) oudst bekende   vertegenwoordiger van de diergroep waartoe ook de mens behoort: zoogdieren met een placenta

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eomaia.htm
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eutheria.htm
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eomaia
  http://www.carnegiemnh.org/research/eomaia/
  http://www.npr.org/programs/atc/features/2002/apr/mammals/





  Voor paleontoloog en tandenspecialist Lars van den Hoek Ostende van Naturalis is de analyse van Zhe-Xi Luo wèl geheel overtuigend. Uit de kaken en tanden van de grote oer-zoogdieren uit het Krijt en Jura is volgens hem volstrekt duidelijk dat het hier gaat om zoogdieren die niet nauw verwant zijn aan moderne zoogdieren.

  Moderne zoogdieren, van de mens tot het vogelbekdier, hebben zogeheten tribosphene kiezen.
  “Het is het perfecte gebit”, zegt Van den Hoek Ostende.
  Deze kiezen hebben elk drie knobbels die vanuit de boven- en onderkaak perfect op elkaar aansluiten. Het bijzondere aan deze kiezen is dat je er zowel mee kunt malen als snijden. Het is dé manier om bijvoorbeeld het chitinepantser van een kever kapot te krijgen.”

  Bininda-Edmonds merkt op dat parallelle evolutie paleontologen in de war kan sturen. Dit houdt in dat uiterlijke gelijkenissen tussen zoogdieren kunnen ontstaan, zonder dat ze verwant zijn.( De visvorm van de dolfijn is een bekend voorbeeld. )
  Zhe-Xi Luo geeft in zijn review twee pregnante voorbeelden van parallelle evolutie.

  Een daarvan is de verandering van delen van de onderkaak (bij reptielen) in botjes van het middenoor (bij zoogdieren). De onderkaak van reptielen bestaat uit meerdere stukken, die van het zoogdier uit een stuk. Twee beenderen die bij het reptiel tot de kaak behoren hebben bij zoogdieren een heel nieuwe functie gekregen: ze brengen in het middenoor geluid over van de gehoorgang naar het binnenoor. Zoogdieren danken hun scherpe gehoor mede aan deze innovatie.

  Deze verandering is een schoolvoorbeeld van evolutie, omdat zij in zoogdierachtige reptielen in allerlei tussenvormen herkenbaar is.

  Maar Zhe-Xi Luo concludeert dat de verandering van stukjes kaak naar stukjes middenoor bij reptielachtige zoogdieren niet een keer, maar meermalen in gang gezet.
  Dan heb je het wel over hét basale kenmerk van zoogdieren”, zegt Van den Hoek Ostende.
  Dat zet je wel aan het denken.”

  Ook de uitzonderlijke tribosphene kiezen zijn in de loop van de evolutie twee en misschien wel drie keer ontstaan. De meeste paleontologen gaan ervan uit dat verwanten van het tandeloze vogelbekdier deze kiezen die kunnen knippen en snijden onafhankelijk van de andere zoogdieren ontwikkelden. Als dit soort fundamentele kenmerken meermalen kunnen ontstaan, dan neemt daarmee ook de zekerheid over de classificatie van de oer-zoogdieren af. De dwarsverbanden kunnen stambomen aardig in de war sturen.

  Zo kampen moleculair biologen en paleontologen elk met hun eigen onzekerheden. Feit blijft dat allebei de kampen komen tot redelijke en consistente hypotheses die totaal met elkaar in tegenspraak zijn. Is er enige kans dat ze het binnen afzienbare tijd eens zullen worden?
  "Uiteindelijk komt de bewijslast terecht bij de paleontologen”, denkt Bininda-Edmonds.
  Niet omdat ze ongelijk hebben, maar omdat zij de beste kans hebben om hun hypothese te onderbouwen of te verwerpen aan de hand van nieuw bewijsmateriaal.”

  De ontdekking van een giraffe of een tijger uit het Krijt zou het pleit in een klap beslechten in het voordeel van de moleculair biologen. Een onmiskenbare stamouder van één van de superorden natuurlijk ook.

  Bininda-Edmonds heeft hoop. Antarctica is nog steeds een witte vlek als het gaat om fossielen uit het Krijt, meldt hij hoopvol. “Als we in het Krijt ook maar een vroege voorouder ontdekken van de moderne zoogdieren, dan wordt het explosiemodel van de paleontologen zelf een fossiel. Als we zo’n fossiel daarentegen niet ontdekken binnen een jaar of tien, dan ontstaat een andere situatie. Dan moeten we onze moleculaire analyses misschien herzien.”




  Noten  en  APPENDIX 

  (1) Krijt-Tertiair scheiding 
  zie ook
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/2997404.stm

  (2)
  De zoogdieren  waren dan ook  ( volgens die  oudere  opvattingen ) min of  meer  "geterroriseerde " onderkruipsels  die eigenlijk  klein van formaat moesten  blijven  en in het verborgene   moesten  verder leven  ...een soort  moeilijk uit te roeien "ongedierte "( = zoiets als de huidige ratten  voor de heersende  mens  ) ,  dat  niet te sterk de aandacht trok ( of aan de aandacht ontsnapte ) van de grote vleesetende dino's

  Het feit  dat men (kleine)zoogdier fossielen (  eierdieven  en nestrovers ?   )  heeft  gevonden die daadwerkelijk  jonge (en  misschien kleine  dino's  )bejaagden/verorberden  is een van de eerste  vondsten die deze  opvattingen enigermate deden  betwijfelen  



  Een hapje dinosaurus/2005

  Ten tijde van de dino’s waren de zoogdieren miezerige wezentjes, nauwelijks groter dan een muis of een rat. Ze scharrelden wat rond in de schaduw van de heersers over de aarde: de machtige dinosauriërs, en aten vooral planten en insekten.Waarschijnlijk niet dus
  want 
  Bij opgravingen in een van de rijkste fossiele vindplaatsen van dinosauriërs, in de Yixian-afzetting in Chinese provincie Liaoning, werd  een zoogdier opgegraven met de, eveneens fossiele, restanten van een(jonge ?)  dinosaurus in zijn maag. Het zoogdier in kwestie is de Repenomamus robustus.

   
  Repenomamus robustus,  voede  zich o.a.  met  een  psittacosaurus.
  ( artist) beeld : Xu Xiaping

  Mesozoische zoogdieren werfden geacht te leven in de schaduw van de dino's  .Dat beeld dient aangepast te worden
                                                      (Meng Jin, American Museum of Natural History )

  Echt groot was de Reponamamus niet – hij had de afmetingen van een buidelrat(oppossum).
  De dino die op zijn menu stond, was dan ook van bescheiden afmetingen.
  De  jonge Psittacosaurus ( P. ordosensis ? )die is aangetroffen op de plaats waar naar alle waarschijnlijkheid de maag van de Reponamamus zat, was iets groter dan tien centimeter.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Repenomamus_BW.jpg

   


  De vondst gooit het idee overhoop dat de zoogdieren zo’n 130 miljoen jaar geleden genoegen namen met
  de bescheiden rol van planten- en insekteneters.
  En ook een andere vondst, door de onderzoekers in hetzelfde artikel in het tijdschrift Nature beschreven,
  werpt nieuw licht op de rol van de zoogdieren in het tijdperk van de dinosauriërs.
  I
  n dezelfde Chinese afzetting troffen de onderzoekers namelijk ook een  fossiel skelet aan van een tot nog toe onbekend zoogdier, door de onderzoekers Reponamamus giganticus genaamd.
  Het dier heeft de afmetingen van een hedendaagse hond.
  En dat is fors groter dan de muiskleine zoogdierskeletten die tot nog toe in het vroege Krijt zijn opgegraven.

    

  Links   Repenomamus skelet met  de  resten van  de  dino ....Rechts : Skelet  van  of Repenomamus giganticus, het grootste
  toen bekende zoogdier   mammal.

  Wellicht waren zoogdieren uit die tijd toch niet de schuwe diertjes waar onderzoekers ze altijd voor hebben gehouden.
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/20847046/
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4165973.stm
  http://darwiniana.org/NewFossilMammals.html



   
  (3)
  volgens  sommige  speculatieve ( toen nog  sinds 2005 algemeen bekend geworden ) opvattingen   :  onstonden de  placentale  zoogdieren   grotendeels   door  cruciale   invasies ( en" inbouw "in de  genomen  van  "overlevende " verschillende  placentale  zoogdiervoorouders )  van  retrovirussen
   ....(Meer lezen? )   --->  MENSEN LEGGEN GEEN EIEREN (Tsjok45)

  (4)
  Er waren in 2007  ongeveer 4.554  soorten  zoogdieren-soorten   bekend  ( er worden er nog steeds ontdekt )
  Daarvan zij er   4.510  opgenomen in de  "superstamboom  "

  (5)
  Wible vond kort geleden een nieuw zoogdierfossiel dat een placenta had.
   Sluit dit venster
   
  XML:NAMESPACE PREFIX = VF />Links :De schedel die Wible en zijn collega's gebruikten in hun berekeningen.
  Rechts  schedel van een  hedendaagse mol 
  de papierclip is van de kleinere soort
    
  2,5 cm
  Sluit dit venster
   
  Een schets van de schedel. in zij-aanzicht  

  Hij besloot ermee een grote berekening te maken, waarin hij andere fossielen en levende dieren meenam.
   (Het  diertje zelf werd echter NIET tot de  placentaria gerekend  /het stamt  van 10 miljoen jaar voor  de  kt lijn   )

  De methode van Wible gaat als volgt.
  Hij deelde alle uiterlijke kenmerken, zoals hoektanden, in heel erg gedetailleerde categorieën in.
  De uiterlijke verschillen tussen dieren van nu zijn groter dan tussen de fossielen.
  Wible rekende terug naar het punt waar het verschil ophield.
  En voilà, het eerste placentale zoogdier.
  Deze anonieme voorouder zou 65 miljoen jaar geleden hebben rondgestruind.
  Dat rijmt aardig met de oudst gevonden verwant:  het fossiel van  een konijnachtig dier dat 63 miljoen jaar terug met moederkoek rondhuppelde
  Maar of er geen oudere zijn ?
   

  Zie ook 
  Blog Entry REPTIEL ZOOGDIER

  Blog Entry ZOOGDIEREN I
  BIJLAGE

  Bijlagen:
  28_03_07_mammalstimeline_pdf.pdf (1.6 MB)   

  05-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  Tags:FYLOGENETICA, zoogdierevolutie
  >> Reageer (1)
  27-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OCTOPUSSY

  VONDSTEN   IN  LIBANON 



   
  The holotype specimen Keuppia levante (Image credit: Dirk Fuchs, )
  http://www.examiner.com/x-1242-Science-News-Examiner~y2009m3d17-Against-the-odds-ancient-octopus-fossils-discovered
  another  Source here



  Keuppia levante sp. nov. from the Upper Cenomanian (Metoicoceras geslinianum Zone) of Hâdjoula (Lebanon).
  Middle Cretaceous in Lebanon,
  A, holotype, MSNM i26320a. B, sketch of the holotype.

   


  Keuppia levante is een van de  drie (1) zopas  in  libanon  ontdekte  -95a-100 MY oude ,  fossiele  octopus soorten
  (Octopoda (=Incirrata)http://nl.wikipedia.org/wiki/Achtarm  )uit het krijt 

  Octopus fossielen zijn  zeldzaam  en  ongebruikelijk : 
  Ze  bezitten geen  inwendig skelet (2)  
  en  daardoor zullen  na hun dood  de  weke delen  binnen enkele weken compleet verschrompeld zijn.
  Dit exemplaar is  echter  uitzonderlijk  compleet :   zelfs de inktzak en zuignappen zijn nog  te onderscheiden

  Bovendien  ging  vroeger  niemand   gericht   op zoek naar een fossiele octopussen  , om die bovenvermelde  redenen 
  Toch waren  en zijn er  reeds   fossiele octopussen  bekend 

  O.m. uit diezelfde site  Middle Cretaceous in Lebanon ____   een zogenaamde Lagerstaete  wat staat voor een bepaalde type  formatie die exceptionele bewaring  van  (ook zachte  )weefsels mogelijk maakt  _____,werd al 100 jaar geleden een  andere  fossiele  octopus  , de  Palaeoctopus  gerecupereerd 




  Cretaceous Octopus Fossil

    

  Woodward's 1896 specimen / Old Covent, Sahel-el-Alma, Mount Lebanon( British Museum of Natural History in London)
  Order Cirroctopoda(?) familie ,  Paleoctopodidae
  Palaeoctopus is preserved as a film, or tissue impression, in sandstone. It is a short squat eight-armed octopus with an indistinct head.
  Much as with Pohlsepia and Proteroctopus, Palaeoctopus has a pair of triangular fins on either side of its head though these are smaller than Proteroctopus.( zie appendix )  
  A faint trace of a web uniting the arms is visible and the presence of suckers on the arms has been identified.

  Palaeoctopus newboldi




  Er  zijn daar bovenop  genoeg  andere   fossiele COLEOIDEA  (-->  inktvisachtigen  mét  inwendige schelp )gevonden

  -Tegenwoordig worden fossielen zeer gericht gezocht.
  De kennis van de tijdschaal van de evolutie en van de geologische vorming van de aardlagen is zo ver dat paleontologen gericht
  op locaties kunnen zoeken naar tussenvormen om hun hypotheses te testen.
  In hoeverre dit   fossiel (mogelijks)  gericht is gezocht  , weet ik (nog ) niet 
  Maar de
  keuze van de  site is zeker niet toevallig  (zie hierboven )


  De ontdekker van de huidige fossielen  ,    Dirk Fuchs van de Universiteit van Berlijn.,  zei  
  "
  Deze dingen zijn 95 miljoen jaar oud, maar één van de fossielen is nauwelijks van levende soorten te onderscheiden,"
  Dat is een "onvoorzichtige" uitspraak die natuurlijk  door allerlei creationisten zal worden  ge-quoted
   ( Nu door  bijvoorbeeld ..de( Belgische YEC-er ) Oneof   ,naprater  van    de (Nederlandse  fundamentalisten van   ) Schepper en zoon  
  (3) 
  Creationisten  zijn er natuurlijk ook zonder die quote,   al  als de kippen bij__ zoals een korte  lezing van lezersbrieven en reacties op blogs laat zien  ____ om te  verklaren dat  ;
  " Vreemd  ,dat  octopussen  er na al die miljoenen jaren nog hetzelfde uitzien. "(3**)
  en ook Harun Yayah  volgelingen zullen het gegeven beslist  gaan gebruiken 

  Maar creationisten   vergeten een bepaald  gedeelte   van de anatomie dat  kompleet anders  is  :
  Er  is zelfs  geen enkele andere  huidige koppotige( cephalopoda )  die   een  zelfde   GLADIUS  bezit   als dit fossiel .
  Deze  fossiele en  de huidige octopussen  gelijken  alleen oppervlakkig  op elkaar .
  Het kompleetste  fossiel  bezit een  herkenbaar  vestigale  schelp  de
  gladius
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/octopods_from_the_cretaceous.php




   De gedetailleerde  schets (rechts ) met de  vestigale gladius  van het holotype, MSNM i26320a 



  holotype, MSNM i26320a



  PZ MEYERS
  " ....there is a shell gland a chitinous chunk of vestigial shell called the gladius..."




  Gladius/Zwaard.
  Hoornige, veervormige schelp van inktvissen.
  Komt overeen met de opperhuid van een schelp.
   http://www.soortenbank.nl/soorten.php?so




  (PZ MEYERS ) 
  "Octopods also have something similar, but in modern forms it is reduced to a delicate little rod-like bar, nothing more.Note that in Keuppia above, the gladius is relatively robust — it looks like a pair of clamshells imbedded in the head. Next, here's another of the specimens found in this locality, Styletoctopus annae.
  Look at the gladius here. "


  styletoctopus.jpeg
  Styletoctopus annae sp. nov. from the Upper Cenomanian (Metoicoceras geslinianum Zone) of Hâqel (Lebanon).
  A, specimen MSNM i26323. B, close-up of A showing the imprints of the stylets situated in the lateral mantle sac.



  Deze ontdekking  is eveneens  biezonder omdat   het hier  gaat   om de   zoveelste (zogenaamde  )" transitionnal  "(4)
  *het fossiel bevat een mix  van kenmerken  (= een mozaïk )
  *K.Levante   bezit  een tweedelige  robustere  versie  van een vestigale  gladius , ( in elk geval  robuuster  dan de rudimentaire gladius-resten van de   huidige   leden  van de  moderne Familie
  Octopodidae


  oct_phylo.jpeg
  (Click for larger image)


  Er wordt soms een andere classering gebruikt  waarbij  de hier  in dit  artikel en figuur  gebruikte
  (Engelse )Octopoda --->  ( ned ) Onderorde Incirrina (octopoda)     ,   (Engelse )   Ciroctopoda  ----> (ned) Onderorde Cirrina  ) 




  " ....If you put these data together with other observations of even older cephalopods, including more squid-like forms, you get a picture of an evolving morphology from an ancestral unpaired shell to a divided form to spread-apart lateralized stylets to the modern, even more reduced form....."


  http://geology.about.com/b/2009/03/18/fossil-octopus-really.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090317111902.htm
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/octopods_from_the_cretaceous.php
  http://www.msnbc.msn.com/id/29757659

  abstract
  NEW OCTOPODS (CEPHALOPODA: COLEOIDEA) FROM THE LATE CRETACEOUS (UPPER CENOMANIAN) OF HÂKEL AND HÂDJOULA, LEBANON
  Authors: FUCHS, DIRK1; BRACCHI, GIACOMO2; WEIS, ROBERT3
  http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/pala/2009/00000052/00000001/art00005


  Evolutyie van giften 
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/04/cephalopod_venoms.php


  NOTEN EN COMMENTAREN 


  (1)
  Keuppia levante gen. nov., sp. nov.,
  Keuppia hyperbolaris gen. nov,. sp. nov.
  Styletoctopus annae gen.

  (2) 
  De    COLEOIDEA   bezitten echter  wel een   inwendige ( meestal  brose ) schelp =de  meeste  fossiele cephalopoden   werden voornamelijk  (en worden nog )  door paleontologen gedetermineerd  aan de  hand van de (uitwendige ) " schelp"(bv.ammonieten )
  en de inwendige schelp ( bv.Belemnieten )
  Bij octopussen ( die tot de  Coleoidea  behoren  )  is dat een klein beetje  anders 

  http://www.geologie.ac.at/filestore/download/BR0046_045_A.pdf
  (waaruit )
  ".....Their (= the octopoda) evolution can be demonstrated by allometric growth and reduction of the middle field of the gladius.  "
  Toch zijn  fossielen van  weke delen  van organismen ___en van erg vluchtige  voorvallen ____ bewaard  gebleven  ....
  er  zijn  bijvoorbeeld  "fossiele"  regendruppel-inslagen en voetafdrukken  in  vulkanische  as bewaard gebleven ; om nog maar te zwijgen van  allerlei  sporen  van dino's
  Er zijn ook  kwallen en" weke "skeletloze  overblijfselen  van andere  precambrische organismen bekend  --> bijvoorbeeld   Dicksonia   


  (3) Bijvoorbeeld de Nederlandse  YEC creationist  ;  Schepper & zoon heeft het  ook  over  
  "Van 'primitieve' octopussen werd verondersteld dat ze vlezige vinnen aan hun lijf hadden, maar daarvan werd niets gezien bij deze fossielen, hoewel ze uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven."
  maar dat is mogelijk  een afleidings-manoeuvre (of een niet terzake doende  opmerking   , die alleen maar  een of andere    veronderstelde  (hypotghetische) "primitieve "octopus-voorouder   verder  weg  doet plaatsen  in de tijd  ...)
  Waar het om gaat is  de  vestigale  GLADIUS ( in vergelijking met de  rudimentaire  gladius-resten   van tegenwoordige octopus-soorten ) ,maar  daarover zwijgt men  .....

  (3**)
  Hier vind je enkele  antwoorden aan   (amerikaanse ) creationisten
   
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/in_which_i_am_woefully_accurat.php
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/even_dumber_than_denyse_oleary.php
   Omdat nederlandstalige   creationisten veelal   clonen zijn van "amerikaanse"voorbeelden  , is het verantwoord te verwijzen naar  de
  antwoorden  van de  amerikaanse "debunkers " :  je zit dan meteen aan de bron  van die "eindeloze discussies " ...

  ( vertaalde  samenvatting uit bovenstaande  blogposts  )
  a-
  ".......Creationisten  beweren  dat   deze  nieuwe   vondsten  een  "voorbeeld zijn van  stasis "  ( bijvoorbeeld hier -->  false conclusion that this is an example of stasis  )....
  Maar  dat is niet zo  : deze fossielen zijn duidelijk verschillend van moderne vormen

    ( amerikaanse )Creationisten  beweren  verder , op grond van die valse conclusie ,   dat ;
  De
  octopus (vulgaris?  ) "helemaal niet evolueerde  " 

  Noteer echter dat het bezit van  acht  tentakels   ,  een zeer algemeen kenmerk is van  de  octopodiformes   ....
  De evolutionaire   veranderingen  die worden  beschreven kan je niet zomaar   verwerpen  omdat
  je meent   dat  "  alles met acht "armen "bezaaid  met herkenbare zuignappen   , wel hetzelfde soort  schepsel moet zijn  " 
  Er zijn meer dan 200 verschillende  species opgenomen   in de
  familie Octopodidae, en er staan  meer dan  100  specima  te wachten op verdere  beschrijvingen en classificatie in die  familie   ___er zijn ongetwijfeld nog meer octopodidae  die op ontdekking wachten .
  De octopodidae  zijn  van een  ongelofelijk diversiteit ( en dat alleen al wijst op een zeer  hoge ouderdom van hun  gemeenschappelijke  voorouder  met andere  octopusachtigen ( waarvan velen ook acht  "armen "bezitten  )

  Deze blinde beunharen  en  morosofe  kwaks ( of misschien wel  regelrechte leugenaars ?) doen eigenlijk  steeds hetzelfde  .
  Zo zouden  ze  ___ eenzelfde redeneertrant volgend ____ook  gemakkelijk  de paleontologen erop kunnen wijzen  dat  ;
  Er   GEEN  evolutie heeft plaatsgevonden  , omdat  365 miljoen oude  tetrapoda ...... net als  alle hedendaagse   zoogdieren  nog  steeds  vier  ledematen bezitten ....."

  (Mijn commentaar )
  In feite is  het hier aangevoerde  creationistische " bezwaar " de aloude mantra  :
   " Hoe  gegeven  organismen  ( zoals hier  , de octopussen )   ook mogen varieeren 
  ze blijven  octopussen   ( = een bijbelse "geschapen  "soort   of  "baramin ( baranoom  )"
  waarbij  micro-evolutie  wordt aanvaard  en macroevolutie  ontkent 
  (micro en macro evolutie uiteraard in de creationistische terminologie  / betekenissen  ) 

  (anderen )
  * Veel  volwassenen kennen  nauwelijks   het verschil  tussen  een  spin, een insect en  zelfs kleine schaaldiertjes  (= pissebedden ) ;
  Ze  vatten dat alles  gemakshalve samen als  het   te verdelgen    "klein kruipend   (on)gedierte "  :  de  "beestjes " 
  Deze creationistische  artikels tonen  nogmaals aan dat  hun doelgroep  diegenen   zijn  met het grootst mogelijk  onbegrip  over de natuur  ___
  en die er het meest  over willen  vertellen  . Ze  vinden  dat zij  serieus  moeten  worden  genomen   als  plaatselijke  "autoriteiten" ter zake  ...
  zelfs als ze worden herkend als  ignoramus 
  Iets waarop  creato's  inspelen  opdat ze hun meningen  ( met een grote portie  populair appeal ) als  "wetenschappelijk valabele  en verantwoorde   kritiek  "
  verder kunnen slijten 

  *" ....De 95 miljoen-jaar-oude octopus evolueerde  uiteindelijk niet  als  puntje bij paaltje komt " ( Denise O'Leary  )
  Echter  deze gevonden  octopus is een  basale vorm  uit de  orde  der  octopoda ____net zoiets  als… de   afstand maki-Mens .
  Iemand moet een  classificatie-cursus   volgen 

  .*...de morfologische  verschillen tussen de  voorbeelden  uit het krijt    en   de  moderne octopodae zijn op zijn  minst even  divers  als die tussen  chimpansees en mensen.
  Indien er slechts  micro evolutie en variatie is  opgetreden in het  inkvis -baramin ....wat is dan  de reden  om  de mens NIET te zien als een variatie  van de chimp ? (of omgekeerd )

  *Zelfs als de fossiele octopus morfologisch  identiek  moest  zijn   ( wat hij  niet IS )  aan eigentijdse , zou dat nog  niets zeggen  over  de genetische drift , welke zich niet noodzakelijk  dient te manifesteren in de  restanten van de  fysieke verschijning  

  b.-

  (creato )
  1  "Wetenschappers  zijn in verwarring   gebracht door de vondst  van  het recentste fossiel "
  2" Het is een octopus die zij  op 95 miljoen  jaar oud hebben geschat  "  
  3 "en,weet je  wat?
  Het  ziet eruit als een moderne  hedendaagse  modern  octopus -  kompleet  met acht armen , met rijen zuignappen   en zelfs sporen van inkt. "
  4 "Het lijkt erop  dat in al die tijd  de octopus niet  is  geëvolueerd  - niet eens  één uiterst klein beetje.
  "

  (PZ)
  1.- Wetenschappers  zijn helemaal   niet  door deze ontdekking in de war  gebracht.
  2.-  Oppervlakkig gezien is dit juist 
  Alhoewel  - ze " schatten"  het niet (zonder onderbouwing )  op - 95 miljoen jaar .
  De creationist  probeert de indruk te wekken dat het hier omeen blote gissing  (= slechts een "'claim")gaat ...
  Het is een conclusie die door het geologische  bewijsmateriaal wordt gesteund.
  De vondst is gedaan in een geologische formatie die minstens al honderd jaar bekend is  en  telkens weer  is gedateerd en gekontroleerd
  3 .-Er zijn honderden octopus-soorten
  De hierboven vermelde  beschrijving van de "octopus "  is van kleuter niveau  ,een vierjarige die  met een kleurpotlood iets krabbelt  
  De fossielen  (er waren verscheidene geïdentificeerden species) lijken NIET  op  moderne octopods, maar hebben verscheidene veelbetekenende verschillen.
  4 .-Compleet  vals.
  De creationist heeft het wetenschappelijke   paper ( en uiteraard de argumenten ) niet gelezen  dat deze fossielen in de  lange geschiedenis van evolutieve veranderingen
  en  vertakkingen binnen het   geslacht (plausibel )  inpast.

  Ik kom toch nog eventjes terug op die  Schepper&zoon -figuur
  die schrijft  o.a.   in het kader  van  een   soort  persoonlijk  kommentaar  op een  creationistisch  bewerkt  artikel over deze vondsten
  ;
  "Een evolutionaire voorloper van deze beesten kan niet worden getoond en in 95 miljoen jaar zou er niets aan ze veranderd zijn,
  terwijl in diezelfde tijd dino's in vogels veranderden.
  Hier is iets niet in de haak als je het mij vraagt."

  1.- de evolutionaire voorloper  van "deze beesten"   is nog niet met zekerheid bekend .....heilaas zal  ook deze voorloper  niet worden  herkend  daar geen enkele van  al "deze beesten " een   identiteitskaart op zak  heeft  of een  trouwboek  bezit
  ..Een beschrijving  , robotfoto's    van   een mogelijke  kandidaat  binnen een  bekende  fossiele   groep waaruit " deze  ( nu gevonden  fossiele)beesten "   kunnen zijn voort gekomen , is echter  wél voorhanden 
  2.-" er zou niets veranderd zijn "=  is een  tendentieuze  sxuggestie die   een  ordinaire  ,   verdraaiende  leugen  tracht te  verbergen    - De huidige  verwanten /  collaterale  afstammelingen  van die  beesten  zijn dus wél veranderd  ...  de gevonden  fossielen en  de hedendaagse octopussen  zijn  morfologisch  /anatomisch  wel  degelijk andere beesten
  , terzelfdertijd vertonen ze ook veel  gelijkenissen  ....nogal duidelijk  toch ?
  Lees   trouwens  de" paper " , zodat je er iets meer  van afweet  dan de schijver van die creato- kwakkels en suggestieve truuks   ...
  3.-  Vogels  ZIJN  de   huidige  nog levende  dino's....Niemand weet  op welk moment  of tijdstip  (een ) afstammingslijn( en ) uit  een bepaalde dino -groep  is afgetakt  die dieren heeft opgeleverd die men  "vogels" kan noemen ....Die creato  weet dat  blijkbaar wél ?   
  alhoewel  hij niet in evolutie "gelooft "( evolutiekunde   is trouwnes  geen geloof maar  een  interdiciplinaire wetenschap !!!   )
  Er is echter  wel degelijk  genoeg  fossiel ( en  ander  vergelijkend ) materiaal  om de link   theropoda -moderne vogels , te kunnen maken  en te  ondersteunen ...   
  4.- Wat hier " niet in de haak"is ?   De  moedwillige onkunde   en  de mogelijke  leugenachtigheid  van deze creationist ....is voor iedereen duidelijk



  (4)
  Eigenlijk  is elk  fossiel (en  extant organisme )een " transitionnal " ...

  De term ( in het biezonder   het creationistische weggevertje  " missing link "  ) 
  heeft   bar  weinig  te  maken met  de wetenschap  zelf  maar  alles met  opherklopte en   sensationele persberichten  erover



  APPENDIX 
  (OPGEPAST  !!! de  volgende   artikels   zijn  wel   iets   verouderd  sinds deze nieuwe  vondsten  )


  http://www.everyoneweb.com/victorstrijbos/Pr_Update_Knooppunt_Inhoud.aspx?WebID=victorstrijbos&BoomID=B1&KnooppuntID=K466&LG=

  Evolutie van de Cephalopoda.

  De oudste Cephalopoda zijn vermoedelijk ontstaan uit de monoplacophora, de oermollusken.

  Het lichaam verlengde zich in dorsoventrale richting en de voet verplaatste zich naar de kopstreek.
   

   

   

  afbeelding 2

  de mogelijke evolutie van de oermollusk

  naar de Cephalopoda. (Naar Dorit et al., 1991).

   

   




  De voet ontwikkelde zich tot een nieuw bewegingsysteem, er vormden zich tentakels en 2 over elkaar liggende lappen, die samen een trechter vormen. Het dier bezit tentakels welke aan zijn kop bevestigd zijn, vandaar koppotigen. Uit deze traag voortbewegende vorm van Cephalopoda hebben zich weer actievere soortgenoten ontwikkeld. Een aantal tentakels reduceerde naar stevige armen en de trechterlappen vergroeiden met elkaar. De ingewandenzak werd nog langer, de mantel overgroeide de schelp die geleidelijk kleiner werd. Er zijn ook Cephalopoda met een inwendige schelp, zoals o.a. bij de belemnieten.


  De uitwendige schelp, een ronde- of ellipsvormige conische rechte of opgerolde buis, is verdeeld in kamers. Een goed voorbeeld van

  recente Cephalopoda met een uitwendige schelp is de nautilus
  en met een inwendige schelp de sepia.  


  De uitwendige schelp van de Ammonoidea en Nautiloidea, werd omgevormd tot een hydrostatisch orgaan.
  Bij Cephalopoda met een inwendige schelp verloor de schelp de drijffunctie.
  De schelp werd achteraan verzwaard door materiaalafzetting, hierdoor krijgt men een betere gewichtsverdeling.
  Het dier werd duidelijk mobieler en kon zich ook sneller horizontaal bewegen.


  De evolutie ging nog verder,
  nog meer actieve Cephalopoda reduceerden de schelp tot een dunne hoornpen zoals bij de pijlinktvissen.
  Snel zwemmende Cephalopoda verloren hun schelp volledig, zoals bijvoorbeeld bij de Octopoda

   

   

  Indeling van de Cephalopoda

  De klasse Cephalopoda wordt onderverdeeld in 3 ordes: Ammonoidea, Nautiloidea en Coleoidea.


  Ammonoidea hebben een uitwendige schaal, meestal planispiraal. De sutuurlijn is meestal complex en er is een eenvoudig siphokanaal aan de buitenrand van de venter.


  Nautiloidea bezitten ook een uitwendige schaal, de sutuurlijn is eenvoudig en er zijn complexe siphonale trechters. Het siphokanaal ligt in het midden van de septa.


  Coleoidea
  hebben een inwendige schaal, ( het zogenaamde "zeeschuim" ) zoals bij sepia.
  de  sepia is trouwens  ook  een  achtarmige inktvis 

  Bestand:Cuttlebone.jpg
  Als fossiele Coleoidea denken wij aan de belemnieten.

  Nautiloidea en Coleoidea zijn recent nog vertegenwoordigd.


  OVERZICHT  OCTOPUS EVOLUTIE

  http://www.tonmo.com/science/fossils/fossiloctopuses.php




  DE  CLASSIFICATIE  VAN DE CEPHALOPODA  IS NOG STEEDS NIET  AFGEWERKT
  BOVENDIEN WORDEN OUDE EN NIEUWE  CLASSIFICATIE- SCHEMA'S ( EN VOLGENS DE  VERSCHILLENDE  TAALGEBIEDEN  ) NOG STEEDS  DOOR ELKAAR GEBRUIKT ( ook in de wetenschappelijke  publicaties  !!!  ).....

  1.- Encyclopedia of Life
  http://www.eol.org/pages/2312

  Molluscs +

 • Endoceratoidea
 • Actinoceratoidea
 • Orthoceratoidea
  • Nautiloidea
  • Ammonoidea
  • Coleoidea Bather, 1888 (octopods, squids, cuttlefishes and their relatives)

   Coleoidea
  • Belemnoidea
  • Neocoleoidea
   • Decapodiformes Leach, 1817 (squids, cuttlefishes and their relatives)
   • Octopodiformes Berthold and Engeser, 1987 (vampire squid and octopods)



    3.- (Wikipedia  Nederlands )

    Onderklasse
    Coleoidea
 • 27-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Tags:Paleontologie
  >> Reageer (2)
  18-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN

  Een dinosauriër half zo groot als een kat is onlangs ontdekt in de Canadese staat Alberta. Het gaat om de kleinste soort tot nu gevonden in Noord-Amerika.
  De Hesperonychus elizabethae geeft ook een beter idee van het ecosysteem 75 miljoen jaar geleden.
  "Deze soort stond onderaan in de voedselpiramide. Ze staat in die pyramide  tussen  de  insecten en   de  grote dino's",
  verduidelijkt paleontoloog Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.

  Het ongeveer 2 kilo wegende beest liep op twee poten en is verwant aan de Velociraptor. 
  Waarschijnlijk leefde het dier  van insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.

  Tot nu was de kleinst bekende dinoachtige in Noord-Amerika ongeveer half zo groot als een wolf.
  Deze is met zijn circa 50 centimeter nog kleiner.
  "Deze ontdekking wijst ons er nog eens op hoe weinig we weten van kleinere dinosaurusachtigen", zegt Nick Longrich van de University of Calgary.
  "Het zou best kunnen dat er nog kleinere soorten waren dan deze." (TS)

  Publicatiedatum : 2009-03-18
  Sectie : Algemeen/ DeMorgen


  University of Calgary researcher Nicholas Longrich sits with a model of tiny dinosaur, which likely weighed less than two kilograms.
  University of Calgary researcher Nicholas Longrich sits with a model of tiny dinosaur, which likely weighed less than two kilograms. (University of Calgary)
  http://www.cbc.ca/technology/story/2009/03/16/tech-090316-dinosaur-tiny-carnivore.html

  University of Calgary paleontologist Nick Longrich explains

  This undated handout black-and-white artist rendering provided by the Proceedings of the National Academy of Sciences shows a life reconstruction of Hesperonychus elizabethae chasing a cicada through a forest in Alberta, Canada 75 million years ago. (CANADIAN PRESS / PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES)

  http://calgary.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20090316/dino_pint_090316/20090316/?hub=CalgaryHome
  Canada AM: Nick Longrich, University of Calgary


  *De onderzoekers van de Universiteit van Calgary (Canada) zijn erg blij met de ontdekking, schrijven zij in het blad PNAS. In de Dinosaur Park Formation in Alberta zijn eerder al veel grote dino’s gevonden. Hoewel onderzoekers bijna zeker wisten dat er 75 miljoen jaar geleden ook kleine vleeseters rondliepen, hadden ze daarvoor geen bewijs. Hesperonychus vult dit gat in de Amerikaanse prehistorie.
  *Het beestje, dat zo groot moet zijn geweest als een kip, heeft de welluidende naam Hesperonychus (=westerse klauw) elizabethae gekregen. De dino lijkt op een mini-editie van de
  Velociraptor




  *De botten werden aan het begin van de jaren tachtig al gevonden, maar onderzoekers dachten dat het om een jong dier ging. Naar nu blijkt was de zogeheten hesperonychus met vijftig centimeter volgroeid.De botjes van het prehistorische bijtertje lagen al ruim 25 jaar in de kast van de universiteit, maar zijn nu pas beter en  grondiger  onderzocht. Het fossiel van de dinosaurus – niet meer dan wat bekkenbotjes – dateert uit het late Krijt en is 75 miljoen jaar oud.
  Wie weet wat voor bijzondere beesten er nog meer uit de archieven en reservekasten komen 'kruipen'.


   




  Dat het om een kleine carnivoor gaat, maken de auteurs op uit klauwtjes en gewrichtjes die in de buurt van de bekkenbotjes zijn aangetroffen. Het is een zogeheten maniraptor, een vleesetende dinosaurus met lange handen.

  Het dier liep op twee poten en at insecten, vogels en vogelachtigen  , kleine zoogdieren en waarschijnlijk  ook  dinosaurusbaby's.

  De nieuwe dinosaurus (Hesperonychus elizabethae) is lid van de groep van de gevederde dromaeosauriërs en nauw verwant met kleine Aziatische vleeseters als Sinorthinosaurus, waarvan vooral in China veel fossielen zijn gevonden. De Amerikaanse dino, die zo’n kleine twee kilo moet hebben gewogen, is wel circa 45 miljoen jaar jonger dan de Aziatische 'microraptors'.

  In het Noord-Amerikaanse Krijt zijn veel fossielen van grote vleesetende dinosauriërs gevonden, zoals Tyrannosaurus rex. Kleine dino’s zijn zeldzaam en kleine vleesetende dino’s ontbraken tot nu toe geheel. Paleontologen hebben zich altijd afgevraagd welke dieren de niche van de kleine vleeseters bezetten( en of dat wellicht vroege zoogdieren waren. )

  Volgens de auteurs moeten er  in elk geval  ook kleine vleesetende dinosauriërs zijn geweest. Zij denken dat deze in grote aantallen voorkwamen en een belangrijk onderdeel waren van de carnivore fauna van het late Krijt.

  Het fossiel laat zien dat de dromaeosauriërs zowel geografisch als in de tijd veel ruimer verspreid waren dan gedacht. Ook vormt het een aanwijzing dat de dinosaurusfauna van Azië en Noord-Amerika veel verwantschappen tonen .

  Veel meer dino’s hadden mogelijk veren

  20 maart 2009

  De Tianyulong had waarschijnlijk een stekelachtige voorloper van veren op zijn rug. (Afb: Li-Da Xing)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tianyulong


  Hier is een eerste reconstructie  die slechts de gevonden  fragmenten (wit )  heeft  vervolledigd(grijs)   
  Pete_Buchholz 
  http://forum.dinodata.org/index.php/topic,4308.0.html 








  Tweede reconstructie   door  Dinomaniac
  http://forum.dinodata.org/index.php/topic,4312.0/topicseen.html

  Het grootste gedeelte van de torso  is niet aanwezig in het unieke  fossiel  .                                                                                                      Daarom werden door de auteur   enkel sleutelelementen van het skelet  ingevoegd , zodat we een idee kunnen krijgen over de proporties  
  Deze gereconstrueerde delen  zijn grijs gekleurd  en zijn gebaseerd  op het skelet van de   Heterodontosaurus.




  In China is een fossiel gevonden van een kleine dino, die veren lijkt te hebben gehad.

  Het gaat om Tianyulong confuciusi, genoemd naar het museum waar de Chinese ontdekkers werken - Tianyu - en de beroemde Chinese wijsgeer -Kung Fu-Tsé
  Het fossiel is gevonden in de provincie Liaoning, die bekend staat om zijn prachtig bewaarde dinosaurusfossielen uit het vroege Krijt, zo´n 125 miljoen jaar geleden.

  De onderzoekers schrijven in Nature dat het zeventig centimeter lange beest het eerste van haar soort  is ,   in China .
  Eerder gevonden verwanten kwamen tot nu toe vooral uit Afrika.
  Daarnaast is het beest  bijzonder door een huid  met  ´draderige structuren ´ over het hele lichaam  
  Dat zijn lange holle  filamenten  die goed  lijken  op de reeds bekende   primitieve "proto-feathers" (= dino-dons ) gevonden bij sommmige andere gevederde  dinosauriërs
  Daaruit leiden de onderzoekers af dat het beest misschien veren heeft gehad.





  Tianyulong_feathers.jpg Some scientists have argued that other dinosaur proto-feathers are actually fibres of collagen that have come loose from the animals' skins. That would certainly make them less interesting, but collagen fibres are solid structures; based on the long, hollow nature of Tianyulong's filaments, Zheng rejects this explanation. To him, they clearly stuck out from the animal's skin.
  The big question is whether Tianyulong's filaments were actually related to the proto-feathers of the theropods. Zheng can't be sure based on a single specimen, but he notes that there are definitely similarities. Among the theropods, the proto-feathers of Sinosauropteryx were most similar to those of Tianyulong - they were shorter and more slender, but they also didn't branch. They also have similarities to the feathers recently found on Beipaiosaurus, which were hailed as the simplest yet discovered.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS






  De Tianyulong behoort volgens de stambomen van de dino’s niet tot de voorouders van de moderne vogels.

  Daarmee roept de vondst een hoop vragen op over de evolutie van dinosaurussen.
  Vragen die de onderzoekers nog niet kunnen beantwoorden.
  Ze zijn vooral blij iets nieuws gevonden te hebben, ook al hebben ze het totaalplaatje ingewikkelder gemaakt.

  * Meer dinosauriërs hadden mogelijk veren dan tot nu toe werd aangenomen.
  Primitieve veren blijken namelijk ouder dan gedacht: geen 150 maar 200 miljoen jaar.

  *Moderne vogels – feitelijk gevederde dinosauriërs – stammen af van theropoden, tweepotige vleesetende dino’s die op zeker moment veren hebben ontwikkeld. Veren zijn nu echter ook ontdekt bij een andere dinosaurusgroep.

  Dat suggereert dat de innovatie eerder is opgetreden, bij de vroegste dinosauriërs, zo’n 200 miljoen jaar geleden, schrijven Chinese paleontologen in Nature van 19 maart. (1)

  Ze trekken die conclusie op basis drie plukjes veren te zien  op het fossiel .
  De draadachtige ‘protoveren’ zijn onvertakt en van gelijke grootte.
  Alleen die op de staart zijn langer, een centimeter of zes.
  Volgens de onderzoekers waren die staartveren  sierveren.

  De dino in kwestie, Tianyulong confuciusi, is een tweepotige heterodontosaur, een kleine planteneter die 140 tot 100 miljoen jaar geleden leefde.

  Opmerkelijk genoeg is Tianyulong geen theropode.
  Hij behoort zelfs niet tot de groep van de Saurischia.  (zoals de theropoden), maar tot de Ornithischia,, een familie waartoe ook vierpotige reuzen als Stegosaurus en Triceratops behoorden.


  De twee takken splitsten circa 220 miljoen jaar geleden
  .

  Feathered-dinos.jpg

  Dat gevederde dino’s behalve bij de theropoden ook bij de Ornithischia voorkwamen, betekent volgens de Nature-auteurs dat de oorsprong van veren bij de voorouders van beide groepen dinosauriërs moet worden gezocht.

  (1)
  http://archosaurmusings.wordpress.com/2009/03/19/blah-blah-feathered-ornithischians-yawn/
  het kan echter ook dat zowel   bij theropoden 'Saurischia " als  bij  de "ornithischia"  veerachtige  structuren   zijn onstaan  door convergente   evolutie :  in dat geval zijn het waarschijnlijk  ook  andersoortige "protoveren "  ....

  Mogelijk waren veren tamelijk gewoon.
  Volgens sommige paleontologen hadden pterosauriërs, nog oudere verwanten van de dinosauriërs, ook veren.

  Dat eerste maal dat werd  ontdekt dat  dinosauriërs soms veren hadden, werd in 1996 gedaan ;   toen, ook in China, een 150 miljoen jaar oud fossiel opdook van Sinosauropteryx, een gevederde theropode van de  stamlijn waaruit later de oervogels zouden ontstaan.

  Reference: Zheng, X., You, H., Xu, X., & Dong, Z. (2009). An Early Cretaceous heterodontosaurid dinosaur with filamentous integumentary structures Nature, 458 (7236), 333-336 DOI: 10.1038/nature07856

  Ben van Raaij
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1167641.ece/Veel_meer_dino_s_hadden_mogelijk_veren
  Johan Schaeffer:
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/41684606/
  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/03/tianyulong_-_a_fuzzy_dinosaur_that_makes_the_origin_of_feath.php#more
  http://chinleana.blogspot.com/2009/03/new-feathered-cretaceous.html


  zie ook
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM WAARD velociraptor mongoliensis   » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIP ZONDER KOP ? Gigantoraptor erlianensis /
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor

  Blog Entry VOGEL EVOLUTIE

  ( klik op onderstaande micro's voor vergroting , teksten  en  links )

        
  Chirostenotes2.JPG                          chirostenotes                                    161_632.gif                      confusiornis.JPG
    
       
  confusciusornis.JPG                                                                 Deinonychus antirrhopus.JPG     Reconstructie  ( verouderd= geen veren  )
    
    Dromaeosaurus schedel.

    
  Heyunnia.JPG                                    Jeholornis.JPG

    
     
  archeopteryx2.JPG
  Archeopteryx 1.JPG
     
  archaeopteryx brein.JPG  


   


  microraptor.jpg


  Ceratosaurus nasicornis..JPG
    

  Compsognathus longipes..JPG

    
   
  feathered_legs.jpg                                  precocial_avian_embryo_lg.jpg
    

    

    

  Caudipteryx Zhoui.
    

  archie dino.JPG
    
     
                                                                 sinornithosaurus                                                  Sinosauropteryx prima.

    

  evolution (staart )
    









  1.- PredatorX

  http://www.nu.nl/wetenschap/1934505/prehistorisch-zeemonster-had-hummer-kunnen-doorbijten.html


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pliosaurus

  *Vorig jaar werden de overblijfselen van een Pliosaurus opgegraven op het eiland Spitsbergen.
  *Noorse onderzoekers hebben nu berekend dat het zeemonster een bijtkracht had van zes ton per vierkante centimeter.
  *De schedel van de Pliosaurus werd in juni 2008 blootgelegd door een team van onderzoekers waaronder dr. Patrick Druckenmiller .
  *Pliosaurussen leefden ongeveer 147 miljoen jaar geleden en aten onder meer zeereptielen en inktvissen.
  *Behalve sterke kaken hadden deze zeemonsters ook een indrukwekkend gebit. De Pliosaurus gevonden op Spitsbergen had tanden van dertig centimeter.
  *Volgens onderzoeksleider Jorn Harald Hurum  had de gevonden Pliosaurus met gemak ‘een Hummer kunnen verbrijzelen’.



  Noren vinden bij toeval dinoachtige 'Predator X'
  door Thea Swierstra

  Zeemonster met T-Rexallures ontdekt
  Een team van de Noorse Universiteteit iOslo heeft in het Noordpoolgebied het grootste dinosaurusachtige zeemonster ooit ontdekt. De nieuwe soort pliosaurus was bovendien nog veel sterker dan de Tyrannosaurus rex.

  Het beest, dat door de onderzoekers Predator X genoemd wordt, is afgelopen zomer opgegraven in de permanent bevroren ondergrond van Spitsbergen. Hij werd bij toeval ontdekt dankzij een vorig onderzoek.
  In augustus 2007 vonden de wetenschappers botten van een gewone pliosaurus.
  Toen stootten ze eveneens op grotere resten. (Zie ook --->Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER )
  Vorig jaar zijn ze teruggekeerd om ook die uit te graven  : ze dateren van  147 miljoen jaar geleden. 
  Het dier   was naar schatting 15 meter lang en woog 45 ton.
  Alleen al zijn kop was twee keer zo groot als die van de T-rex.
  Verder had de kolos een korte nek en vier zwemvliezen, waarmee hij zich krachtig en snel door het water kon bewegen.
   
  Predator X stond aan de top van de voedselketen en voedde zich met vissen en zeereptielen.
  Met zijn 30,5 centimeter lange en puntige tanden had hij een bijtkracht van 15.000 kilo.
  Bij de T-rex was dat 'maar' 1.360 kilo.
  Van de dieren die nu op aarde leven, hebben alligators de sterkste beet: 1.134 kilo.

  Het heeft maanden geduurd om een allesomvattend beeld te krijgen van het dier.
  Daarbij werd een beroep gedaan op tal van wetenschappers. In het University of Alaska Museum kon met een CT-scan de omvang van de hersenen worden vastgesteld.
  Het blijkt dat de vorm en de grootte ervan veel gelijkenissen vertonen met die van de grote witte haai.

  Om te weten hoe het dier zijn zwemvliezen benutte, werd een windtunnel gebruikt.
  Daaruit kwam naar voren dat het beest met twee exemplaren al genoeg kracht had om zich voort te bewegen.
  Bijkomend robotonderzoek wees uit dat de dinoachtige er vier had om het tempo nog op te voeren.
  Waarschijnlijk was dat vooral om sneller op prooien te kunnen jagen.

  Volgens paleontoloog Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht maakt deze vondst de puzzel van het dinotijdperk weer een stukje completer.
  "Je komt weleens vrij grote wervels tegen, dus dat je dan ook enorme beesten vindt, verbaast me niet. Maar dit dier is reusachtig. De dinosaurusachtigen waren nog groter dan we al dachten."

  Later dit jaar zendt BBC Worldwide een documentaire uit over Predator X.



  Publicatiedatum : 2009-03-18
  Sectie : Algemeen



  http://www.nhm.uio.no/pliosaurus/english/



  APPENDIX

  Uit de oude doos  :  De eerste volledige "gewone " pliosaurus 





  filaments, Zheng rejects this explanation. To him, they clearly stuck out from the animal's skin.

   

   

  18-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  Tags:Paleontologie
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B



  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/



  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )




  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe



  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


    







  Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects 



   "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,




    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto





















  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
   



  Tsjok45 photo site  MULTIPLY



  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry





   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY



  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!