evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (3)


05-11-2008
link eocene whales
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<---ffEocene Whales

05-11-2008 om 11:30 geschreven door Tsjok45


25-05-2008
NaDarwin Walvis
Walvis evolutie
Over de uitgestorven links in de evolutie van de walvis en hoe deze werden ontdekt.


Een artikel van Tim Spaan.

Verklarende woordenlijst:
Mysticeti: baleinwalvissen
Odontoceti: tandwalvissen
Archaeoceti: oerwalvissen
Foerageren: voedsel zoeken
Aquatisch dier: zee/waterdier
Terrestrisch dier: landdier
Amfibisch dier: een in water en op land levend dier


Anno 1859 had Darwin, althans theoretisch, een verklaring hoe de orde der walvissen (Cetacea) was ontstaan. Volgens hem waren walvissen en dolfijnen ontstaan uit landzoogdieren die meer evolutionair voordeel konden halen met het leven en foerageren in het water dan op het land. Dit in tegenstelling tot Lamarck, die in walvissen de aquatische voorouders van landzoogdieren zag.
Darwin gaf als voorbeeld een zwarte beer, gezien door een collega in Noord-Amerika, die uren rondzwom in een meertje om insecten te vangen. Als deze beer, of een ander zoogdier, vele generaties lang meer voordeel zou kunnen halen met foerageren in het water of waterrijk gebied, dan op het land, zou dit dier zich vanzelf meer gaan gedragen als waterdier. De betere zwemmers en duikers, die lichamelijk beter waren aangepast aan zwemmen zouden worden bevoorrecht, en langzamerhand zou er een dier ontstaan in de vorm van een zeehond of walvis.
Het probleem waar alle argumenten destijds over struikelden was dat er geen bewijs was in de vorm van fossielen. De enige prehistorische walvissen die waren gevonden waren geheel aquatische dieren die Basilosaurus werden genoemd. Een oerwalvis met een 15 meter lang, slangachtig lichaam. Deze waren meer dan eens het slachtoffer van bedrog geweest, een zekere Albert Koch gebruikte de botten van zo'n vijf walvissen om er n groot langgerekt skelet van te construeren dat hij presenteerde als Hydrarchus, de legendarische zeeslang. Paleontoloog Richard Halan ontdekte ook fossielen van Basilosaurus, en hij ging er heel wat wetenschappelijk verantwoordelijker mee om, maar ook hij deed een foute interpretatie. Harlan zag in het dier een reusachtig uitgestorven zeereptiel, dat in lang vervlogen tijden roofzuchtig heerste over de oceanen. Met deze gedachte in het achterhoofd kroonde hij de koning der reptielen: Basilosaurus ('Koningsreptiel'). Pas toen de meest gerespecteerde paleontoloog van Engeland, Sir Richard Owen, een blik wierp op de resten kwam de ware aard van Basilosaurus naar voren. Het gebit van het dier was samengesteld uit smalle tanden voorin de snuit, en achterin brede kiezen ter grote van een aardappel. Dit was in tegenspraak met reptielen, die gewoonlijk een uniform gebit hebben. Een samengesteld gebit met snijtanden, valse kiezen en ware kiezen komt enkel en alleen voor bij zoogdieren. Ook de rugwervels van Basilosaurus waren die van een zoogdier, en kwamen sterk overeen met die van een walvis. De botstructuur onder een microscoop bekeken gaf de doorslag, in plaats van een patroon van buisjes zoals bij reptielen was er onder het cement een patroon met golvende kanaaltjes, zoals van zeezoogdieren. Desondanks bleef Basilosaurus zijn naam van koningsreptiel door taxonomische regeltjes behouden.

basilosaurus.jpg

Het lange slangachtige lijf van Basilosaurus deed rond 1830 de paleontologen en amateur bottengravers aan zeeslangen denken. Hoewel Basilosaurus tamelijk veel voorkomt in het fossielenbestand werden de korte achterpootjes pas in 1989 gevonden. De lengte van dit dier werd vroeger geschat op wel 45 meter, maar de werkelijke lengte ligt tussen de 15 en 18 meter.

Als oudste en enige bekende Cetacea in het fossielenbestand was Basilosaurus niet bepaald bevorderlijk voor het evolutie-idee. De walvis was geheel aquatisch, en hoewel hij niet zoveel leek op de huidige walvissen (Zoals het gebit, waaruit nou net zijn ware aard was gebleken. Moderne tandwalvissen beschikken over een uniform gebit, van conische pinvormige tanden. Dolfijnen en bruinvissen slikken hun prooi in z'n geheel door, terwijl Basilosaurus en zijn verwanten op hun eten kauwde.) leek hij al helemaal niet op enig bekend landzoogdier. Darwinisten konden alleen afwachten tot er nieuwe vondsten werden gedaan die meer helderheid konden geven. Zoloog William Flower reconstrueerde de landbewonende voorouders van walvissen als: "Primitieve moerasbewonende dieren, haarloos zoals nijlpaarden, maar dan met brede staarten en korte poten, die geleidelijk meer aangepast raakte aan hun omgeving en zo transformeerde tot de huidige walvissen en dolfijnen."
Het duurde nog een eeuw voordat de fossielen van de bewuste voorouderlijke dieren werden gevonden, maar tegenwoordig kunnen we zien dat Flowers voorspelling een schot in de roos was.

pakicetus.gif
De door Gingerich gevonden schedel -de witte stukken ontbreken-.
Het lot heeft bepaald dat Phillip Gingerich n van de grootste autoriteiten op het gebied van walvisevolutie is geworden, want toen hij voor het eerst in 1975 Pakistan aandeed om fossielen van primaten te gaan zoeken, waren walvissen niet zijn roeping. Dit stond op het punt te gaan veranderen toen hij met zijn collega's in een 50 miljoen jaar oude rots een paar kleine maar bijzondere schedeldelen opgroef. De eerste indruk was dat het om een behoorlijk onintelligent dier ging, want over de schedel liep een beenkam die gebruikt werd als aanhechting voor de kaakspieren, die maar weinig ruimte overliet voor hersenen.
In het laboratorium werden de resten verder onderzocht. Van de oorspronkelijke schedel was niet veel over, alleen het achterste gedeelte, een stuk van de onderkaak en een paar tanden. Te oordelen naar de kop en de tanden zou het kunnen gaan om een Mesonychide.

Mesonychiden zijn betrekkelijk zeldzaam in het fossielenbestand,
hun resten worden gevonden in Azi maar zijn meestal fragmentarisch.
Wat betreft de constructie van het skelet lijken de Mesonychiden
redelijk op elkaar, behalve in grote, daar lopen ze uiteen van
Haplodectes, ter grote van een rat, tot Andrewsarchus,
met een geschatte lengte van 3,5 meter. Maar wat betreft de
vorm van de kiezen of de structuur van de schedel is Haplodectes
een miniatuurversie van Andrewsarchus.
Mesonychiden zijn geen gemakkelijke dieren voor een paleontoloog
om te onderzoeken. Soms lijkt het wel of ze opgebouwd zijn uit
verschillende diersoorten. Het waren een soort hoefdieren, maar
anders dan alle huidige hoefdieren waren dit vleeseters.
Het waren dus roofdieren, maar aan hun tenen hadden ze geen
klauwen, in plaats daarvan kleine hoefjes. Deze en andere
aanpassingen stelde Mesonychiden in staat hard te rennen.
Die snelheid hebben ze klaarblijkelijk niet gebruikt om te jagen,
daarvoor komt het slijtagepatroon te weinig overeen met
bijvoorbeeld leeuwen. Dus Mesonychiden waren snelle vleesetende
hoefdieren, die niet op jacht gingen. De vraag is dus wat ze wel
deden. Aaseten lijkt een mogelijkheid. Daarnaast is het idee
geopperd dat ze langs stranden zwierven en met hun kaken
vissen vingen en schilpadden kraakte. Hoedanook,
de paleontologen zijn er nog niet helemaal uit. Wel staat vast dat
Mesonychiden de nauwste terrestrische verwanten van de walvissen
zijn. Ze komen in vele opzichten overeen met Pakicetus 25-05-2008 om 07:34 geschreven door Tsjok45

30-12-2007
nature article

Article

Nature 450, 1190-1194 (20 December 2007) | doi:10.1038/nature06343; Received 26 June 2007; Accepted 3 October 2007

Whales originated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India

J. G. M. Thewissen1, Lisa Noelle Cooper1,2, Mark T. Clementz3, Sunil Bajpai4 & B. N. Tiwari5

 1. Department of Anatomy, Northeastern Ohio Universities College of Medicine, Rootstown, Ohio 44272, USA
 2. School of Biomedical Sciences, Kent State University, Kent, Ohio 44242, USA
 3. Department of Geology and Geophysics, University of Wyoming, Laramie, Wyoming 82071, USA
 4. Department of Earth Sciences, Indian Institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand 247 667, India
 5. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehra Dun, Uttarakhand 248 001, India

Correspondence to: J. G. M. Thewissen1 Correspondence and requests for materials should be addressed to J.G.M.T. (Email: thewisse@neoucom.edu).

Top

Although the first ten million years of whale evolution are documented by a remarkable series of fossil skeletons, the link to the ancestor of cetaceans has been missing. It was known that whales are related to even-toed ungulates (artiodactyls), but until now no artiodactyls were morphologically close to early whales. Here we show that the Eocene south Asian raoellid artiodactyls are the sister group to whales. The raoellid Indohyus is similar to whales, and unlike other artiodactyls, in the structure of its ears and premolars, in the density of its limb bones and in the stable-oxygen-isotope composition of its teeth. We also show that a major dietary change occurred during the transition from artiodactyls to whales and that raoellids were aquatic waders. This indicates that aquatic life in this lineage occurred before the origin of the order Cetacea.

Phylogenetic analyses of molecular data on extant animals strongly support the notion that hippopotamids are the closest relatives of cetaceans (whales, dolphins and porpoises)1, 2, 3. In spite of this, it is unlikely that the two groups are closely related when extant and extinct artiodactyls are analysed, for the simple reason that cetaceans originated about 50 million years (Myr) ago in south Asia, whereas the family Hippopotamidae is only 15 Myr old, and the first hippopotamids to be recorded in Asia are only 6 Myr old4. However, analyses of fossil clades have not resolved the issue of cetacean relations. Proposed sister groups ranged from the entire artiodactyl order5, 6, to the extinct early ungulates mesonychians7, to an anthracotheroid clade8 (which included hippopotamids), to weakly supporting hippopotamids (to the exclusion of anthracotheres9, 10).

The middle Eocene artiodactyl family Raoellidae11, 12, 13, 14 is broadly coeval with the earliest cetaceans, and both are endemic to south Asia. Raoellids, as a composite consisting of several genera, have been added to some phylogenetic analyses5, 10, but no close relation to whales was found because raoellid fossils were essentially limited to dental material11, 12, 13, 14. We studied new dental, cranial and postcranial material for Indohyus, a middle Eocene raoellid artiodactyl from Kashmir, India (Fig. 1). All fossils of Indohyus were collected at a middle Eocene bone bed extending for about 50 m at the locality Sindkhatudi in the Kalakot region of Kashmir on the Indian side of the Line of Control. Our analysis identifies raoellids as the sister group to cetaceans and bridges the morphological divide that separated early cetaceans from artiodacyls. This has profound implications for the character transformations near the origin of cetaceans and the cladistic definition of Cetacea, and identifies the habitat in which whales originated. Taken together, our findings lead us to propose a new hypothesis for the origin of whales.

Figure 1: Osteology of Indohyus and cross-sections of long bones of Eocene cetartiodactyls.
Figure 1 : Osteology of Indohyus and cross-sections of long bones of Eocene cetartiodactyls. Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com

a, b, Oblique lateral view of skull RR 208 (a) and ventral view of skull RR 207 (b). ch, Posterior views of humerus (RR 149, c) and femur (RR 101, d), plantar views of metacarpal (RR 138, e) and proximal manual phalanx (RR 19, f), dorsal view of astragalus (RR 224, g), and posterior view of metatarsal (RR 139, h). il, Histological mid-shaft sections for humerus of the pakicetid Ichthyolestes (H-GSP 96227, i), humerus of Indohyus (RR 157, j), femur of Indohyus (RR 42, k) and femur of the artiodactyl Cainotherium (IVAU unnum, l). Both scale bars are 1 cm; the scale bar near d goes with ah, and that near l goes with il.

High resolution image and legend (282K)

Top

Cetaceans and raoellids are sister groups

To investigate the importance of raoellids in cetacean phylogeny, we excluded raoellids from our initial phylogenetic analysis of artiodactyls plus cetaceans. Our data set differed from previous analyses10 by the addition of several archaic anthracotheres, and some corrected scores for pakicetid cetaceans. This analysis found stronger support for hippopotamidcetacean sister-group relations than the previous analysis10, consistent with molecular studies1, 2, 3. However, the base of the artiodactyl cladogram is poorly resolved (see Supplementary Information for details on phylogenetic runs). In a second cladistic analysis (Fig. 2), we added the raoellids Khirtharia and Indohyus as well as several archaic ungulate groups (condylarths) and found that raoellids and cetaceans are sister groups and that they are the basal node in the Cetacea/Artiodactyla clade, consistent with some previous analyses that used different character sets5, 6. Our analysis is the first to show that raoellids are the sister group to cetaceans, resolving the biogeographic conundrum and closing the temporal gap between cetaceans and their sister. Relations between most artiodactyl families higher in the tree are poorly resolved, and our data lack implications for the relations between these families. Our analysis strongly argues that raoellids and cetaceans are more closely related to each other than either is to hippopotamids.

Figure 2: Phylogeny of artiodactyls, cetaceans and archaic ungulates.
Figure 2 : Phylogeny of artiodactyls, cetaceans and archaic ungulates. Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com

The figure shows a consensus cladogram produced by heuristic searches with PAUP (random addition sequence, 1,000 repetitions), using a published data set10. See Supplementary Information for further details.

High resolution image and legend (178K)

Indohyus shares with cetaceans several synapomorphies that are not present in other artiodactyls. Most significantly, Indohyus has a thickened medial lip of its auditory bulla, the involucrum (Figs 1 and 3), a feature previously thought to be present exclusively in cetaceans. Involucrum size varies among cetaceans, but the relative thickness of medial and lateral walls of the tympanic of Indohyus is clearly within the range of that of cetaceans and is well outside the range of other cetartiodactyls (Fig. 3). Other significant derived similarities between Indohyus and cetaceans include the anteroposterior arrangement of incisors in the jaw, and the high crowns in the posterior premolars.

Figure 3: Plot of the ratio of the thickness of the medial tympanic wall to that of the lateral tympanic wall against the natural logarithm of the width across occipital condyles, showing that the ratio in Indohyus is similar to that in cetaceans.
Figure 3 : Plot of the ratio of the thickness of the medial tympanic wall to that of the lateral tympanic wall against the natural logarithm of the width across occipital condyles, showing that the ratio in Indohyus is similar to that in cetaceans. Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com

In cetaceans (open squares), the medial tympanic wall is inflated and called the involucrum, and the lateral tympanic wall is thinned and called the tympanic plate. In artiodactyls (open triangles), the medial and lateral tympanic walls are more similar in thickness, causing values on the y axis to be closer to 1. See Supplementary Information for further details.

High resolution image and legend (59K)

Top

Characterizing Cetacea

Until now, the involucrum was the only character occurring in all fossil and recent cetaceans but in no other mammals5, 15, 16. Identification of the involucrum in Indohyus calls into question what it is to be a cetacean: it requires either that the concept of Cetacea be expanded to include Indohyus or that the involucrum cease to characterize cetaceans. We argue that the content of Cetacea should remain stable and include Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae, Protocetidae, Basilosauridae, Mysticeti and Odontoceti6, 7, 9, 10, 17. Thus, Cetacea remains a monophyletic group, whereas Artiodactyla remains a paraphyletic group (because Raoellidae are included but Cetacea are excluded). An alternative classification would render both Cetacea and Artiodactyla monophyletic by including Raoellidae in Cetacea and by limiting Artiodactyla to those clades one node above the raoellid/cetacean node (Fig. 2). We do not prefer this classification because it causes instability by significantly altering the traditional content of both Artiodactyla and Cetacea.

Characters identified as synapomorphies for Cetacea in some of our most parsimonious trees include: long external auditory meatus, double-rooted P3/, lack of P4/ protocone, M1-2/ metacones present but small, and lack of M1-2/ hypocone. None of these features characterize all modern and extinct cetaceans; the dental characters, for instance, cannot be scored in toothless mysticetes. In addition, all of these characters are found in some mammals unrelated to cetaceans.

We attach particular importance to two character complexes that characterize basal cetaceans, constitute synapomorphic suites for the order, and are of great functional importance. All fossil and recent cetaceans differ from most other mammals in the reduction of crushing basins on their teeth: there are no trigonid and talonid basins in the lower molars, and the trigon basin of the upper molars is very small (for example in pakicetids and ambulocetids) or absent. Crushing basins are large in raoellids (Fig. 1a, b) and other basal ungulates. This implies that a major change in dental function occurred at the origin of cetaceans, probably related to dietary change at the origin18. Reduced crushing basins also occur in mesonychids, archaic ungulates long thought to be closely related to cetaceans. However, mesonychian molars have wear facets very unlike those of cetaceans7, 18, whereas wear facets in raoellids are more similar to wear facets in early cetaceans14.

The second character complex that identifies cetaceans is the shape of the postorbital and temporal region of the skull. In early cetaceans, this region is long and narrow19. This affects the sense organs: the olfactory peduncle is long and narrow and the orbits are set close together near the roof of the skull. It also affects oral function, the nasopharyngeal duct is narrow, and the out-lever of the masticatory muscles is long, increasing the closing speed of the jaws. We speculate that the importance of different sense organs was related to these changes, or that changing diet led to a change in food-processing organs.

Top

Indohyus was aquatic

Behaviourally, the earliest whales (pakicetids) were aquatic waders5, 20, 21, 22, 23. This led us to investigate whether Indohyus was aquatic too. Cortical bone thickness in secondarily aquatic tetrapods is commonly increased at the expense of the medullary cavity, a pattern called osteosclerosis24. Osteosclerosis occurs in early whales20, 21, 25, manatees26, 27, sea otters28, Hippopotamus29, beavers29, pinnipeds29 and Mesozoic marine reptiles26, 30. Osteosclerosis provides ballast that allows some aquatic taxa to be bottom walkers (hippopotamids) and others to maintain neutral buoyancy in water (manatees)30. Histological sections indicate that the limb bones of Indohyus are also osteosclerotic (Fig. 1il), in a similar manner to those of pakicetid cetaceans. Our survey of cortical bone thickness in the limb bones of terrestrial artiodactyls shows that this pattern is unusual for that order: in mid-bone cross-sections of the femur, the medullary cavity makes up between 0.60 and 0.75 of the width of the bone, whereas in aquatic mammals the values are lower (Hippopotamus, 0.55; pakicetids and ambulocetids, 0.250.57). In Indohyus this ratio is 0.42, suggesting that Indohyus was osteosclerotic and thus aquatic. We interpret the limb osteosclerosis of Indohyus to be related to bottom walking and not to slow swimming, because the limbs are gracile and not modified into paddles.

To investigate further the hypothesis that Indohyus was aquatic, we studied the stable isotopes of its enamel, a tissue relatively resistant to preburial and postburial alteration of isotopic composition31. Enamel delta18O values are influenced by the oxygen isotope composition of the food and water ingested by an animal as well as by certain physiological processes (such as sweating, panting and respiration)32. For aquatic species, the flux of environmental water by means of direct ingestion and transcutaneous exchange overwhelms all other oxygen sources33 and can cause the enamel delta18O values of freshwater taxa (for example Hippopotamus) to be 23permil lower than those for terrestrial mammals33, 34. Mean delta18O values for four individuals of Indohyus are at least 2permil lower than those for our comparative sample of Eocene terrestrial and semi-aquatic mammals from formations of India and Pakistan of similar or slightly older age (Fig. 4)22, 23. Although not representative of the specific deposits from which Indohyus was collected, oxygen isotope values for each ecological type from these sites (namely terrestrial, 2428permil; semi-aquatic, 23permil or less) are surprisingly consistent regardless of age or location (Fig. 4). This suggests that temporal and spatial variation in environmental isotope values was relatively minor and was most probably insufficient to account for the extremely low delta18O we have reported for Indohyus. We did not recover tooth material of other mammals at the Indohyus site; until such material can be analysed, the most consistent interpretation is that these low values are a result of the aquatic habits of this species.

Figure 4: Bivariate plot of delta18O and delta13C values for enamel samples of early and middle Eocene mammals from India and Pakistan.
Figure 4 : Bivariate plot of |[dgr]|18O and |[dgr]|13C values for enamel samples of early and middle Eocene mammals from India and Pakistan. Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com

Results are shown as means plusminus s.d. for the sample population. Filled triangle, Indohyus; open triangle, Khirtharia; open squares, terrestrial mammals; filled squares, brackish-water anthracobunids; filled circles, freshwater/brackish-water archaeocetes. See Supplementary Information for details.

High resolution image and legend (85K)

Supporting evidence for a semi-aquatic life of Indohyus comes from examination of its inter-individual variation in delta18O values. The overwhelming influx and mitigating influence of isotopically homogeneous environmental water causes the variation in individual delta18O values for semi-aquatic and aquatic species (s.d. < 0.5permil) to be much lower than that of terrestrial species (s.d. > 1.0permil)33. This line of evidence is especially relevant in our study because it does not require an approximation of the mean environmental isotope values for a site through analysis of the associated fauna. Variation in delta18O values for Indohyus (s.d. = 0.4permil) is extremely low and when compared with species of sufficient sample size (n > 3) it is similar to that of the semi-aquatic archaeocete Pakicetus. Given that the influence of physiological and environmental factors on body water delta18O values is more strongly felt at smaller body sizes35, this low level of variation is particularly compelling for Indohyus, with a body mass of less than 50 kg.

To explore the diet of Indohyus we studied carbon isotopes. Enamel delta13C values are defined by the carbon isotope composition of an animal's diet and can be used to identify the food webs and resources used by an animal36. The delta13C values of primary producers at the base of aquatic and terrestrial food webs overlap, but values for freshwater phytoplankton are typically depleted in 13C relative to freshwater macrophytes37, and both types of aquatic producer are depleted in 13C relative to terrestrial C3 plants37, 38, 39. Consumers foraging within food webs fuelled by freshwater phytoplankton (for example freshwater and brackish-water foraging Eocene whales) typically have lower delta13C values than species foraging on aquatic macrophytes37 or on terrestrial resources33 (Fig. 4). Enamel delta13C values for Indohyus are higher than those for most early cetaceans and are most similar to the delta13C values in enamel for terrestrial mammals from early and middle Eocene deposits in India and Pakistan. Indohyus could have been feeding on land or in water, but it was clearly eating something different from archaeocetes such as Pakicetus and Ambulocetus. If the large crushing basins in the molars of Indohyus were used for processing vegetation, these delta13C values in enamel could come from the ingestion of terrestrial plants or aquatic macrophytes. Alternatively, a more ominivorous diet would suggest that Indohyus might have foraged on benthic, aquatic invertebrates in freshwater systems. Although we cannot exclude the possibility of aquatic foraging by Indohyus, delta13C values in enamel do suggest that the diet of Indohyus differed significantly from that of Eocene whales. A more refined interpretation of the dietary preferences of Indohyus will require a study of tooth wear and tooth morphology.

Top

Evolutionary hypothesis for whale origins

Indohyus was a small, stocky artiodactyl, roughly the size of the raccoon Procyon lotor (Fig. 5). It was not an adept swimmer; instead it waded in shallow water, with its heavy bones providing ballast to keep its feet anchored. Indohyus may have fed on land, although a specialized aquatic diet is also possible.

Figure 5: Skeletal reconstruction of Indohyus.
Figure 5 : Skeletal reconstruction of Indohyus. Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com

Hatched elements are reconstructed on the basis of related taxa.

High resolution image and legend (62K)

The modern artiodactyl morphologically most similar to Indohyus is probably the African mousedeer Hyemoschus aquaticus. Hyemoschus lives near streams and feeds on land, but flees into the water when danger occurs40. Indohyus had more pronounced aquatic specializations than Hyemoschus does, and it probably spent a considerably greater amount of time in the water either for protection or when feeding. As indicated by the evidence from stable isotopes, Indohyus spent most of its time in the water and either came onshore to feed on vegetation (as the modern Hippopotamus does) or foraged on invertebrates or aquatic vegetation in the same way that the modern muskrat Ondatra does.

Raoellids are the sister group to cetaceans, and this implies that aquatic habitats originated before the Order Cetacea. The great evolutionary change that occurred at the origin of cetaceans is thus not the adoption of an aquatic lifestyle. Here we propose that dietary change was the event that defined cetacean origins; this is consistent with the cranial and dental synapomorphies identified. Molars of Indohyus are markedly different from those of pakicetids, and it is widely assumed that pakicetids ate aquatic prey18, 23.

Our working hypothesis for the origin of whales is that raoellid ancestors, although herbivores or omnivores on land, took to fresh water in times of danger. Aquatic habits were increased in Indohyus (as suggested by osteosclerosis and oxygen isotopes), although it did not necessarily have an aquatic diet (as suggested by carbon isotopes). Cetaceans originated from an Indohyus-like ancestor and switched to a diet of aquatic prey. Significant changes in the morphology of the teeth, the oral skeleton and the sense organs made cetaceans different from their ancestors and unique among mammals.

Top

Methods Summary

We chose an existing character matrix10 as the basis for our phylogenetic analysis. We corrected scores of some of the taxa, and made some changes in the taxa included. Details on these taxa, the rationale for using them, and their scores are given in Methods and in Supplementary Table 1.

Tympanic wall thickness was investigated to address the presence of the involucrum quantitatively. We calculated the ratio of medial tympanic wall thickness divided by lateral tympanic wall thickness (see Methods and Supplementary Table 2). Bone histology was studied to investigate the presence of osteosclerosis. It was quantified as the ratio of medullary cavity width divided by bone width in the mediolateral plane (see Methods and Supplementary Table 3).

For analysis of stable isotopes, we prepared powders by following published methods (see Methods and Supplementary Tables 4 and 5). Multiple samples were collected for each species to provide an estimate of population means for carbon and oxygen isotope values33. About 5 mg of enamel powder was collected from each specimen (tooth) for study of carbon and oxygen isotope values.

Most fossils of Indohyus were collected by the late Indian geologist A. Ranga Rao, who discovered the locality about 25 years ago (acronym RR); additional fossils were collected by S.B. and B.N.T. at the same locality (acronym IITR-SB-Kal-S).

Full methods accompany this paper.

Top

References

 1. Milinkovitch, M. C., Bérubé, M. & Palsbøl, P. J. in The Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea (ed. Thewissen, J. G. M.) 113131 (Plenum, New York, 1998)
 2. Nikaido, M., Rooney, A. P. & Okada, N. Phylogenetic relationships among cetartiodactyls based on insertions of short and long interspersed elements: Hippopotamuses are the closest extant relatives of whales. Proc. Natl Acad. Sci. USA 96, 1026110266 (1999) | Article | PubMed | ChemPort |
 3. Gatesy, J. & O'Leary, M. A. Deciphering whale origins with molecules and fossils. Trends Ecol. Evol. 16, 562570 (2001) | Article |
 4. Boisserie, J.-R., Lihoreau, F. & Brunet, M. Origins of Hippopotamidae (Mammalia, Cetartiodactyla): towards resolution. Zool. Scr. 34, 119143 (2005) | Article |
 5. Thewissen, J. G. M., Williams, E. M., Roe, L. J. & Hussain, S. T. Skeletons of terrestrial cetaceans and the relationships of whales to artiodactyls. Nature 413, 277281 (2001) | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 6. Theodor, J. M. & Foss, S. E. Deciduous dentitions of Eocene cebochoerid artiodactyls and cetartiodactyl relationships. J. Mammal. Evol. 12, 161181 (2005) | Article |
 7. O'Leary, M. A. in The Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea (ed. Thewissen, J. G. M.) 133161 (Plenum, New York, 1998)
 8. Boisserie, J.-R., Lihoreau, F. & Brunet, M. The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla. Proc. Natl Acad. Sci. USA 102, 15371541 (2005) | Article | PubMed | ChemPort |
 9. Geisler, J. H. & Uhen, M. D. Morphological support for a close relationship between hippos and whales. J. Vertebr. Paleontol. 23, 991996 (2003) | Article |
 10. Geisler, J. H. & Uhen, M. D. Phylogenetic relationships of extinct Cetartiodactyls: results of simultaneous analyses of molecular, morphological, and stratigraphic data. J. Mammal. Evol. 12, 145160 (2005) | Article |
 11. Ranga Rao, A. New mammals from Murree (Kalakot zone) of the foot-hills near Kalakot, J & K State. J. Geol. Soc. India 12, 125134 (1971)
 12. Ranga Rao, A. & Misra, V. N. On the new Eocene mammal localities in the Himalayan foot-hills. Himalayan Geol. 11, 422428 (1981)
 13. Kumar, K. & Sahni, A. Eocene mammals from the Upper Subathu Group, Kashmir Himalaya, India. J. Vertebr. Paleontol. 5, 153168 (1985)
 14. Thewissen, J. G. M., Williams, E. M. & Hussain, S. T. Eocene mammal faunas from northern Indo-Pakistan. J. Vertebr. Paleontol. 21, 347366 (2001) | Article |
 15. Luo, Z. in The Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea (ed. Thewissen, J. G. M.) 269301 (Plenum, New York, 1998)
 16. Luo, Z. & Gingerich, P. D. Terrestrial Mesonychia to aquatic Cetacea: transformation of the basicranium and evolution of hearing in whales. Univ. Mich. Pap. Paleontol. 31, 198 (1999)
 17. Thewissen, J. G. M & Williams, E. M. The early radiations of Cetacea (Mammalia): evolutionary pattern and developmental correlations. Annu. Rev. Ecol. Syst. 33, 7390 (2002) | Article | ISI |
 18. O'Leary, M. A. & Uhen, M. D. The time of origin of whales and the role of behavioral changes in the terrestrialaquatic transition. Paleobiology 25, 534556 (1999)
 19. Nummela, S., Hussain, S. T. & Thewissen, J. G. M. Cranial anatomy of Pakicetidae (Cetacea, Mammalia). J. Vertebr. Paleontol. 26, 746759 (2006) | Article |
 20. Gray, N. M., Kainec, K., Madar, S., Tomko, L. & Wolfe, S. Sink or swim? Bone density as a mechanism for buoyancy control in early cetaceans. Anat. Rec.: Adv. Int. Anat. Evol. Biol. 290, 638653 (2007) | Article |
 21. Madar, S. I. The postcranial skeleton of early Eocene pakicetid cetaceans. J. Paleontol. 81, 176200 (2007) | Article |
 22. Roe, L. J. et al. in The Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea (ed. Thewissen, J. G. M.) 399422 (Plenum, New York, 1998)
 23. Clementz, M. T., Goswami, A., Gingerich, P. D. & Koch, P. L. Isotopic records from early whales and sea cows: contrasting patterns of ecological transition. J. Vertebr. Paleontol. 26, 355370 (2006) | Article |
 24. Francillon-Vieillot, H. et al. in Skeletal Biomineralization Patterns, Processes, and Evolutionary Trends (ed. Carter, J. G.) 471530 (Van Nostrand Reinhold, New York, 1990)
 25. de Buffrénil, V., Ricqlès, A., Ray, C. E. & Domning, D. P. Bone histology of the ribs of the archaeocetes (Mammalia: Cetacea). J. Vertebr. Paleontol. 10, 455466 (1990)
 26. Kaiser, H. E. Untersuchungen zur vergleichenden Osteologie der Fossilen und rezenten Pachyostosen. Palaeontographica A 114, 113196 (1960)
 27. Domning, D. P. & de Buffrénil, V. Hydrostasis in the Sirenia: quantitative data and functional interpretations. Mar. Mamm. Sci. 7, 331368 (1991) | Article | ISI |
 28. Fish, F. E. & Stein, B. R. Functional correlates of differences in bone density among terrestrial and aquatic genera in the family Mustelidae (Mammalia). Zoomorphology 110, 339345 (1991) | Article |
 29. Wall, W. P. The correlation between high limb-bone density and aquatic habitats in recent mammals. J. Paleontol. 57, 197207 (1983)
 30. Taylor, M. A. Functional significance of bone ballast in the evolution of buoyancy control strategies by aquatic tetrapods. Histor. Biol 14, 1531 (2000)
 31. Koch, P. L., Tuross, N. & Fogel, M. L. The effects of sample treatment and diagenesis on the isotopic integrity of carbonate in biogenic hydroxyapatite. J. Archaeol. Sci. 24, 417429 (1997) | Article |
 32. Kohn, M. J. Predicting animal delta18O: accounting for diet and physiological adaptation. Geochim. Cosmochim. Acta 60, 48114829 (1996) | Article | ChemPort |
 33. Clementz, M. T. & Koch, P. L. Differentiating aquatic mammal habitat and foraging ecology with stable isotopes in tooth enamel. Oecologia 129, 461472 (2001)
 34. Bocherens, H., Koch, P. L., Mariotti, A., Geraads, D. & Jaeger, J.-J. Isotopic biogeochemistry (13C, 18O) of mammalian enamel from African Pleistocene hominid sites. Palaios 11, 306318 (1996) | Article | ISI |
 35. Bryant, J. D. & Froelich, P. N. A model of oxygen isotope fractionation in body water of large mammals. Geochim. Cosmochim. Acta 59, 45234537 (1995) | Article | ChemPort |
 36. Jim, S., Ambrose, S. H. & Evershed, R. P. Stable carbon isotopic evidence for differences in the dietary origin of bone cholesterol, collagen and apatite: Implications for their use in palaeodietary reconstruction. Geochim. Cosmochim. Acta 68, 6172 (2004) | Article | 

30-12-2007 om 09:52 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • WLABET (WLABET)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • poker 88 (poker 88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Great article. (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • POKER88 (POKER88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • cool (komal)
      op Ardipithecus Ramidus
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!