evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (4)


24-05-2008
NADARWIN = LEVENDE FOSSIELEN
banner.jpg
Terug naar Fossielen Bestand Menu

Levende fossielen
Een introductie tot enkele zogenoemde levende fossielen:

Een artikel van Tim Spaan.


Onveranderlijk sinds miljoenen jaren?
Letterlijk genomen is een levend fossiel zoiets als een vierkante cirkel, het spreekt zichzelf tegen. Fossielen zijn immers de versteende resten van al lang afgestorven organismen. Maar men bedoelt er uiteraard dieren mee met een ietwat prehistorisch uiterlijk, of waarvan het fossielenbestand ons kan vertellen dat deze al rondliepen -of zwommen in de tijd van de dinosaurirs of een ander ver verleden. Vaak hoor je dan de populaire kreet; "onveranderlijk gebleven sinds vele miljoenen jaren". Maar is dit ook zo?
Het antwoord is dat je enkel van een hedendaags exemplaar, en de fossiele resten van een prehistorisch exemplaar niet kunt vaststellen dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden. Niet alle evoluties spelen zich namelijk af aan de buitenkant van een organisme, er kunnen ook veranderingen optreden in het gedrag of instinct, het immuunsysteem of de (schud)kleur en interne organen (die fossiliseren immers niet.). Kortom, een fossiel dat sprekend lijkt op een modern exemplaar is geen bewijs van onveranderlijkheid, want deze stelling baseert zich slechts op het uiterlijk dat je van het fossiel kan afleiden.
De stelling "onveranderlijk" komt hiermee al op losse schroeven te staan. Toch worden dergelijke dieren door bepaalde personen gebruikt als bindmiddel voor hun hypothese dat alle bekende huidige en prehistorische dieren rond de zelfde tijd zouden moeten hebben geleefd. Ze hopen hiermee aan te tonen dat dieren die als 'prehistorisch' worden omschreven soms nog gewoon vandaag de dag leven en dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden. Dan stel ik mij opnieuw de vraag: is dit ook zo?
Om te beginnen neem ik eerst eens wat zogenoemde levende fossielen onder de loep:

Latimeria de Coelacanth
Het levende fossiel bij uitstek is uiteraard Latimeria de Coelacanth (Spreek uit: Sie-la-kant en niet Koelakant.), een roofvis van iets minder dan twee meter die behoord tot een oude familie, de Actinistia. Latimeria is hiervan het enige nog levende geslacht. In tegenstelling tot wat maar al te gauw beweerd wordt is Latimeria niet bekend van een 380 miljoen jaar oud fossiel. Het meest op Latimeria lijkende fossiel is Macropoma uit het laat Krijt.
latimeria.jpg
De bewering dat Coelacanthen miljoenen jaren lang onveranderlijk zijn gebleven is dus sowieso onjuist. Klik hier om de verschillen te zien tussen Latimeria en Macropoma. Let ook op het verschil in grootte (plaatjes zijn niet op schaal). De tegenwoordige Coelacanth is drie maal groter dan de jongste soort in het fossielenbestand.
Tot 1938 werd gedacht dat de familie Actinistia verdwenen was sinds het Krijt, en dat Macropoma de laatste Coelacanth was die de wereld had aanschouwd. Dat het zo lang duurde tot wetenschappers de moderne Coelacanth hadden gevonden is nog niet zo hl vreemd, de hedendaagse Coelacanth leeft in diep water, en houdt zich lange tijd schuil in onderzeese grotten. Het duurde pas tot 1952 tot er een tweede exemplaar werd gevonden. Hierna daalden biologen in een duikboot af op tweehonderdtwintig meter en zagen toen pas voor het eerst levende Coelacanthen. Ze maakten met hun vier vlezige vinnen een soort loopbewegingen in het water en marcheerden zo door de duisternis.
Men zou denken dat Coelacanthen, die ten slotte betrokken zijn geweest bij het ontstaan viervoeters, eerder dicht aan de oppervlakte zouden hebben geleefd in plaats van in de diepzee. Maar dat is dus niet het geval. Blijkbaar hebben de vissen vanaf het Krijt hun tehuis aan de oppervlakte opgegeven voor een leefgebied in de grotten van de diepzee. Zulke grotten zijn slechte plaatsen voor fossilisatie, dus logisch dat paleontologen vanaf dat moment hun spoor kwijtraakte. Een andere factor is dat de Coelacanthen sindsdien erg zeldzaam zijn geworden. Tegenwoordig zijn er twee species bekend; L.chalumnae, gevonden nabij Zuid-Afrika, en L.menadoensis uit Indonesi.
Onderzoeken naar de Coelacanth brachten overigens aan het licht dat deze niet de nauwste verwanten van viervoeters zijn. Die plaats is voorbehouden aan de longvissen, zo wezen testen met het mitrochondriale DNA van longvissen uit. Desondanks vertoond het DNA van Latimeria nog wat kenmerken die aan verwantschap met viervoeters doen herinneren, zo is het bloedhemaglobine van de Coelacanth gelijkaardig aan dat van kikkervisjes, maar niet aan dat van volwassen kikkers. Bovendien werd ontdekt dat het de enige nog levende gewervelde is met een intercraniale verbinding, wat ooit gemeenschappelijk was voor kikkers. Door deze verbinding kan de bovenste kaak omhoog worden gebracht en tegelijkertijd de onderkaak naar beneden, wat het volume van de bek enorm vergroot. Evenals haaien ontwikkelde de Coelacanth een spiraalvormig spijsverteringsstelsel die de oppervlakte van de darm, waarmee de passerende voedselstoffen in aanraking komen, aanmerkelijk vergroot. En net als haaien heeft het dier ook een kraakbeenskelet, met in de wervelkolom een begin van verbening. De kop, tanden en schubben zijn inmiddels al geheel van been.

Degenkrabben (bv. Limulus polyphemus)
degenkrab.jpg
De voorouders van degenkrabben ontstonden 360 miljoen jaar geleden, maar deze hadden alleen nog een vage degenkrabachtige vorm. Echte degenkrabben ontstonden pas in het late Jura.Degenkrabben vervulde tijdens het Jura en Krijt de rol van krab, totdat ze na het Krijt werden vervangen door de moderne krabben. Hoewel ze het daarna nog 65 miljoen jaar hebben uitgehouden is de degenkrab vergeleken met vroeger nu zeer zeldzaam. Vandaag de dag zijn er 3 geslachten die voorkomen aan de westkust van Noord-Amerika, India en oost-Azi.


Sphenodon punctatus, de Tuatara.
tuatara.jpg
Hij ziet er uit als een hagedis, maar is het eigenlijk niet. Hagedissen behoren tot de orde der Squamata, maar de Tuatara behoort tot een veel oudere familie die de Sphenodontia wordt genoemd. De Tuatara leeft in Nieuw-Zeeland, en is het enige nog levende lid van de Sphenodonten, maar vroeger heeft deze familie vele verschillende soorten gehad. Dat deze zijn uitgestorven komt doordat ze de concurentiestrijd met de ware hagedissen niet aankonden. Deze laatsten beschikken over betere aanpassingen zoals een flexibele kaak, en hebben in de hele wereld de oude Sphenodonten sinds ongeveer 100 miljoen jaar vervangen. Behalve in Nieuw-Zeeland dus, waar de Tuatara, die voornamelijk leeft van Weta's (grote sprinkhanen) blijkbaar niet direct concureerd met de Nieuw-Zeelan

24-05-2008 om 17:01 geschreven door Tsjok45


23-03-2008
Wat is een levend fossiel ?


Een  levend fossiel is een soort die  morfologisch zeer veel op zijn fossiele voorvaderen LIJKT :
Het is  een  afstammingslijn  die een lange periode van "stasis"  heeft ondergaan .
 

Een beroemd voorbeeld  is de  coelacanth - Er zijn fossielen van deze groep van meer dan  300 miljoen jaar terug  en die zeer op de moderne soorten LIJKEN .
(= wat dus NIET  wil zeggen dat ze  identiek zijn aan fossiele   soorten  , noch  dat de bepaalde extante soort ook  daadwerkelijk  fossiel is  gedetermineerd /gevonden /ontdekt ...bovendien blijken de huidige soorten hoog gespecialiseerd  en hoogstwaarschijnlijk aangepast aan andere habitats dan hun vermeende "identieke
fossiele dubbelgangers )

 
Er zijn vroeger al  twee werkhypotheses opgesteld  die het mechanisme en de  processen  achter het verschijnsel,  trachten te verklaren ,
maar er is (nog )geen algemeen geaccepteerde theorie .

Twee mogelijke redenen voor het bestaan van  levende fossielen:

1.- De stabiliserende(" zuiverende"  ) selectie (1)
Sommige fossiele soorten leefden  in vrij geïsoleerd habitat, zonder  te veel of duidelijke concurrenten;
er zal weinig  selektiedruk geweest zijn  zodat de omgeving  voor die organismen redelijk   stabiel is gebleven

Een  moderne(?) variant van deze hypothese ziet de "aanpassende" evolutie binnen een  bepaald  geologisch  stabiel  en  gegeven  habitat als een proces  van  optimalisering ...wanneer de  perfekte balans is bereikt zullen  afwijkingen van die ontwikkelde  norm worden weggezuiverd  omdat ze minder  fitness opleveren aan hun dragers 

Veranderd echter het millieu ( klimaat/geologische gebeurtenissen/ veranderingen  in de  fysico -chemische samenstellingen )dan kan de  evolutie
(eventueel) opnieuw starten  ....Sommige soorten zullen beter reageren op bijvoorbeeld  klimaatsveranderingen(=standvogels ) dan andere
( bijvoorbeeld te laat terugkerende trekvogels )Uiteindelijk  vallen er dan niches leeg die door de overlevers zullen worden ingenomen omdat ze
minder concurentie krijgen in die niches van  optimaal daaraan aangepasten  die ondertussen zijn weggevallen ...

2.- Het Ontbreken van genetische variatie
*
Er is echter GEEN  bewijsmateriaal dat levende fossielen  genetische systemen bezitten  die ( alle  ) evolutieve verandering zouden kunnen verhinderen. =
Ook de hoeveelheid eiwitpolymorfisme ( variatie in genprodukten  en  dus indicatoren van mutaties ) in extante  moderne en " levende fossielen" is gemeten dmv  electroforese en  bleek niet merkbaar verschillend (= bij de levende fossielen  lager) tussen beide

 

levende fossielen zijn interessant om de volgende redenen:

1.- De moleculaire evolutie van  levende fossielen verstrekt een opvallend voorbeeld van de afhankelijkheid tussen moleculaire en morfologische evolutie.
2.- Levende fossielen (zoals de longvis  )verstrekken waardevolle informatie over de prijs van evolutieve veranderingen ---> overspecialisatie( optimalisatie )veroorzaakt ( misschien ) een vernauwing in de aanpassingsmogelijkheden ( of de onmogelijkheid  bepaalde aanpassingen te ontwikkelen ) bij snelle veranderingen van het millieu
3.- Levende fossielen zijn een genetisch en morfologisch  venster op volledig uitgestorven groepen ( Bijvoorbeeld de  fossiele reptielen-orde  der Ryncocephalia )

 


(1)
Meestal stabiliseert de natuurlijke selectie.
bv ..... Zo kan  de  gemiddelde lichaamsgrootte van een populatie , een  hogere fitness bezitten dan extremen .
De natuurlijke selectie handelt in dit geval  tegen verandering in de lichaamsgrote, en houdt vormvan de leden van bevolking door tijd vrij constant. ( ten minste zolang het leefmillieu ( en  zelfs de sociale interacties ) redelijk constant blijven  )

De natuurlijke selectie kan ook richting  geven  én vernietigend zijn.

stabilizing_selection.jpg
http://www.blackwellpublishing.com/ridley/images/stabilizing_selection.jpg

Een  nog beter uitgewerkt voorbeeld  is  de  stabiliserende selectie die het  menselijk geboortegewicht binnen nauwe grenzen houdt ....

Borelingen  die 8 pond wegen bij geboorte hebben een hoger overlevingskans  dan zwaardere of lichtere babies .
De grafiek is gebaseerd op neo-nativen  geboren in Londen vanaf 1935 tot 1946.
Van Karn en Penrose (1951).

23-03-2008 om 00:08 geschreven door Tsjok45


21-03-2008
2005

2005    

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1626220&blobtype=pdf  
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1626220

Latest European coelacanth shows Gondwanan affinities<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Lionel Cavin1,*, Peter L. Forey1, Eric Buffetaut2

and Haiyan Tong2

1Department of Palaeontology, The <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />NaturalHistoryMuseum,

London SW7 5BD, UK

2CNRS, 16 cour du Lie´gat, 75013Paris, France

*Author for correspondence ( l.cavin@nhm.ac.uk)

 

The last European fossil occurrence of a coelacanth is from the Mid-Cretaceous of the  English Chalk (Turonian, 90 million years ago).

 

Here, we report the discovery of a coelacanth from Late Cretaceous non-marine rocks in  southern France.

It consists of a left angular bone showing structures that imply close phylogenetic  affinities with some extinct Mawsoniidae.


The closest relatives are otherwise known from Cretaceous continental deposits of 
southern continents and suggest that the dispersal of freshwater organisms from Africa to Europe occurred in the Late Cretaceous.

 

Keywords: Actinistia; fossil; Cretaceous; palaeobiogeography;

INTRODUCTION

Since Agassiz (1839) described a tail of Coelacanthus from the Permian of England, coelacanth fishes have long been known as fossils. They were thought to have become extinct some 75million years ago. The living coelacanth, Latimeria, from the western Indian Ocean, was described bySmith (1939), as recently was another from the Celebes Sea (Erdmann et al. 1998).
Marine representatives of the Latimeria lineage are known from the Mid-Cretaceous (AlbianTuronian) chalk of England and Czech Republic with Macropoma (Forey 1998), and from the Late Cretaceous of North America with Megalocoelacanthus (Schwimmer et al. 1994).

Alongside the Latimeria lineage, freshwater mawsoniid coelacanths occurred in the Late Cretaceous of Africa and Madagascar as well as in the Early Cretaceous brackish/freshwater deposits of South America.

Here, we provide the first direct evidence, to our knowledge, of a continental coelacanth in the European Late Cretaceous in the form of an angular referable to a mawsoniid coelacanth. Geologically, the new find from France is about 20million years younger than Macropoma. The specimen shows affinities with the MawsoniaAxelrodichthys complex and indicates brackish or, more likely, freshwater dispersals between Africa and the European archipelago during the Late Cretaceous.FOSSIL MATERIAL

The fossil coelacanth described here was found in 2004 during excavations at the Early Maastrichtian locality of Cruzy (southern France). The vertebrate remains were found in a lens of variegated clays cut by unfossiliferous sandy channels. The sediments of the Cruzy locality were deposited in continental environments, probably a floodplain. The fossil vertebrate assemblage comprises isolated remains of gars, lissamphibians, squamates, turtles, crocodiles, pterosaurs, ornithopod, sauropod and theropod dinosaurs, enantiornithine birds and mammals (Buffetaut et al. 1999).


RESULTS

Our identification of the specimen as a coelacanth angular is based on the rectangular outline shape, the pattern of the mandibular sensory canal and the openings from that canal (figure 1a, m.s.c.), the path of the groove for the external mandibular ramus of the facial nerve (figure 1a, gr.VII.m.ext) and the presence of a ridge on the medial side which marks the floor of the adductor fossa (figure 1a, r). The specimen is referred with confidence to the MawsoniaAxelrodichthys complex because of an ornamentation consisting of coarse ridges radiating from a point in the posterior third of the bone, an inflated lateral surface, the few slit-like ventral openings of the sensory canal (figure 1b, arrows) and the well-marked medial contact surface with the prearticular (figure 1a, con.Part). Coelacanths other than Mawsonia, Axelrodichthys, Lualubaea and Megalocoelacanthus show an ornament upon the angular that consists of enamel-topped tubercles or ridges, or is absent altogether; a mandibular sensory canal that opens through rounded pores; an ill-defined area of contact between the angular and prearticular, and a centre of ossification on the angular that is close to the deepest part of the bone (Forey 1998). Among these coelacanths our specimen may be distinguished from Megalocoelacanthus because that taxon shows an angular with a posteriorly directed opening for a special subopercular branch of the sensory canal, which indicates affinities with the latimeriids (Forey 1998). We are less certain about its distinction from other coelacanths within the MawsoniaAxelrodichthys complex: for this we would need more material.

Figure 1 Figure 1
Left angular of a mawsoniid coelacanth from the Early Maastrichtian locality of Cruzy, southern France (M2205, collection Association culturelle, archéologique et paléontologique de l'Ouest biterrois). (a) Internal views, (b) lateral views   (more ...)

DISCUSSION 

Late Cretaceous coelacanths are represented only by the marine latimeriids and the fresh water mawsoniids. Mawsoniid coelacanths diverged from the latimeriids in the Early Mesozoic. Mawsoniid coelacanths were exclusively Mesozoic and most lived in fresh water. Typical members, such as Mawsonia and Axelrodichthys, were heavy-bodied and showed an unusual pattern of fusion between bones in the skull roof. Some grew to a large size, estimated at over 2m, and rivalled the size of Latimeria today (Wenz 1981).

Late Cretaceous occurrences of Africa and Madagascar (Gottfried et al. 2004) are exclusively from fresh water. Both Mawsonia and Axelrodichthys are known in the Early and Middle Cretaceous of both sides of the proto South Atlantic (Cavin & Forey 2004) showing a vicariant biogeographic pattern (Maisey 2000). The exclusive occurrences of mawsoniids in fresh waters of Africa (Cavin & Forey 2004) and Madagascar (Gottfried et al. 2004) during the Late Cretaceous strongly suggest that mawsoniids reached the European archipelago by dispersal from Africa. We cannot exclude the possibility that dispersal polarity was from Europe to Africa. However, in the absence of contradictory information, we accept that the earlier and more widespread occurrence on and around the southern continents suggests that this is the more likely starting point. Although reconstructed maps show a wide marine barrier between Africa and the European archipelago in the Late Cretaceous (Hay et al. 1999; Scotese 2003), dispersal events have already been detected for tetrapods (Buffetaut 1989; Le Loeuff 1991) and freshwater fishes (Cavin et al. 1996), probably via a discontinuous route (Rage 1997).Acknowledgments

We thank all those who took part in the excavations and in the preparation of specimens, in particular the members of the Association culturelle, archéologique et paléontologique de l'Ouest biterrois (ACAP). The excavation works were supported by the ECLIPSE Programme of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and the ACAP. L.C.s research was supported by a Marie Curie Individual Fellowship funded by the Swiss Federal Office for Education and Science (grant no. 02.0335).
REFERENCES

 • Agassiz, L. Recherches sur les poissons fossiles. vol. 2. Published by the author, Petitpierre; Neuchâtel: 1839.
 • Buffetaut E. Archosaurian reptiles with Gondwanan affinities in the Upper Cretaceous of Europe. Terra Nova. 1989;1:6974.
 • Buffetaut E, Le Loeuff J, Tong H, Duffaud S, Cavin L, Garcia G, Ward D, L'association Culturelle, Archéologique Et Paléontologique De Cruzy. Un nouveau gisement de vertébrés du Crétacé supérieur à Cruzy (Hérault, Sud de la France). C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la terre et des planètes. 1999;328:203208.
 • Cavin, L.; Forey, P.L. New mawsoniid coelacanth (Sarcopterygii: Actinistia) remains from the Cretaceous of the Kem Kem beds, SE Morocco. In: Tintori A, Arratia G. , editors. Mesozoic fishes III. Dr Pfeil Verlag; Munich: 2004. pp. 493506.
 • Cavin L, Martin M, Valentin X. Découverte d'Atractosteus africanus (Actinopterygii: Lepisosteidae) dans le Campanien inférieur de Ventabren (Bouches-du-Rhône, France). Implications paléobiogéographiques. Revue de Paléobiologie. 1996;15:17.
 • Erdmann M.V, Caldwell R.L, Kasim Moosa M.K. Indonesian king of the sea discovered. Nature. 1998;395:335.
 • Forey, P.L. Chapman & Hall; London: 1998. History of the coelacanth fishes.
 • Gottfried, M.D.;Rogers, R.R.; Curry Rogers, K. First record of Late Cretaceous coelacanths from Madagascar. In: Arratia G, Wilson M.V.H, Cloutier R. , editors. Recent advances in the origin and early radiation of vertebrates. Dr Pfeil Verlag; Munich: 2004. pp. 687691.
 • Hay, W.W., et al. An alternative global Cretaceous paleogeography. In: Barrera E, Johnson C.C. , editors. Cretaceous ocean/climate systems. Geological Society of America; Boulder, Co: 1999. pp. 148.
 • Le Loeuff J. The CampanoMaastrichtian vertebrate faunas from southern Europe and their relationships with other faunas in the world; palaeobiogeographical implications. Cretaceous Res. 1991;12:93114.
 • Maisey J.G. Continental break up and the distribution of fishes of Western Gondwana during the Early Cretaceous. Cretaceous Res. 2000;2000:281314.
 • Rage, J. C. 1997. Terrestrial trans-Tethyan dispersals: an overview. Geological Society of Danmark, On Line Series, 1: http://www.2dgf.dk/publikationer/DGF_On_Line/Vol_1/tethys.htm.
 • Scotese, C. R. 2003 Paleomap project. See www.scotese.com.
 • Schwimmer D.R, Stewart J.D, Williams G.D. Giant fossil coelacanth of the Late Cretaceous in the eastern United States. Geology. 1994;22:503506.
 • Smith J.L.B. A living fish of Mesozoic type. Nature. 1939;143:455456.
 • Wenz S. Un coelacanthe géant, Mawsonia lavocati Tabaste, de l'Albien-base du Cénomanien du sud marocain. Annales de Paléontologie (Vertébrés). 1981;67:120.

 

21-03-2008 om 15:58 geschreven door Tsjok45


Meer weerleggingen (1)

Meer  weerleggingen  van creationisten over levende fossielen


YECs weten totaal niet wat een "levend fossiel" in  werkelijkheid  is ?:

In elk geval blijken hun aangevoerde voorbeelden steeds weer , niets meer te zijn  dan :
of fossiele en  extante  dieren /organismen  van verschillende soorten, die door hen worden beschouwd( of ingedeeld volgens hun nep-wetenschap) als behorend tot dezelfde 
geschapen "kind "( = Baramin , Baramoon , MPG ... etc)
of kompleet verkeerde identificatie uit onbegrip , onkunde en onbenul  ...
of volgehouden vervalsingen en leugens

Volgens YECs, weerleggen de "levende fossielen" zowel,
het feit als de theorie van de  evolutie (gretig ovrgenomendoor "andere " creationisten-scholen
en
de oude aarde, terwijl ze onwetend zijn ( of zich zo voordoen ) van het feit dat er geen  geschreven biologen -"reglement " en/of natuurlijke evolutiewetten   bestaan , die  eisen  dat de moderne soorten altijd moeten  verschillen van fossiele soorten

Ze(willen  niet )begrijpen  ook nooit dat de evolutie met verschillende snelheden kan werken / zelfs binnen dezelfde stamlijn ....

Hetzelfde dingetje wordt  ook  beweerd over "coelacanthen ";
die " schepselen "  zijn NIET veranderd ....maw  ze  proberen deze voorhistorische vissen te gebruiken om de evolutie te weerleggen door te beweren dat het vinden van levende coelacanthen (identiek aan de oude) de  evolutietheorie  en de oude aarde  weerlegt :
aangezien deze vondsten toch  tegenspreken  dat die vissen 70 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven , toch ? ... terwijl hun  nu gevonden  huidige afstamelingen nog  steeds hetzelfde zijn  ....
Creationisten  blijven  wel onwetend  ( of hun toehoorderd  worden onwetend gehouden  ) van het feit dat de levende coelacanthen , ( zowel deComoren als de sulawesi Latimeria )/totaal verschillende soorten zijn
dan de uitgestorven soorten Coelacanthidae

Het is duidelijke  dat het "levende fossiel"  van  al  de creationisten   niets meer is dan een extante (in leven zijnde )  soort die in werkelijkheid verschilt van (gevonden )  fossiele soorten  -->
waarvan er duidelijk veel kunnen  zijn die hoogstwaarschijnlijk  verwant zijn--> ipv een tegenbewijs is het zelfs  een ondersteuning van de gemeenschappelijke afstamming ( de stamboom van het levende ) van de beschouwde soorten en het  fossiele archief .... 


Claim CB930.1:
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB930_1.html

" De Coelacanth, werd lang beschouwd als een  reeds -70 MY uitgestorven  voorbeeld van een vis-tetrapod overgang (transitionnal), maar werd levend en wel vandaag gevonden en
onveranderd  van vorm
  "... Bron: Morris, Henry M., 1974,

Antwoord  :

1.- Met de  moderne coelacanth werd (in 74 ) de  soort  chalumnae Latimeria, (in de familie Latimeriidae) bedoeld .

* Fossiele "coelacanthen"  zijn afkomstig uit andere genera / families  van de   Coelacanthidae, en zijn beduidend verschillend in zoverre dat zij kleiner zijn en niet berschikken over bepaalde interne structuren.
* Noch  zijn het  diepzeevissen ( =de huidige twee  soorten  zijn dat wél ;ze sterven door decompressie wanneer ze worden bovengehaald )
* Het genus  Latimeria heeft tot nu toe  geen enkele fossiele vertegenwoordigers , daarom  kan het geen  " levend fossiel" kan zijn  ( in de zin die de creationisten daaraan geven )
* De diepzee is trouwens een zeer slechte plaats omuberhaupt fossilisatie  toe te laten

2.- Maar zelfs als moderne coelacanthen  en fossiele "coelacanthen " van dezelfde species( = alleen maar  onderhevig aan zogenaade microevolutie ) waren: dan nog zou er geen ernstig probleem voor  de evolutie zijn.
* De  evolutietheorie  zegt niet dat alle organismen moeten evolueren( of aan de dezelfde snelheid moeten  blijven  evolueren ) .
* In een ( relatief ) onveranderlijk milieu,waaraan een  species in de loop der tijd optimaal  is aangepast zou de natuurlijke selectie neigen om dingen grotendeels morfologisch onveranderd te houden( = purifying evolution ) .
 
3.-Coelacanthen bezitten  veel primitieve eigenschappen in vergelijking met de meeste andere vissen,
*   Eens waren ze de enig  bekende specimens die iets te maken hadden met  de vis-tetrapoda -overgang.
Ondertussen zijn  verscheidene andere fossielen ontdekt  die de vis-tetrapod overgang vrij goed aantonen.

Lees
Forey, Peter L., 1998. History of the Coelacanth Fishes. London: Chapman & Hall.

[BOEK] History of the Coelacanth Fishes
PL Forey - 1998 - books.google.com
... to be representative of the group when discussing the role of coelacanths in the
history of vertebrates. My interest in coelacanth fishes began during ...
Geciteerd door 49 - Verwante artikelen - Het Internet
 


zie ook
http://www.don-lindsay-archive.org/creation/coelacanth.htmlAlhoewel  het eigenlijk niet nodig is ...wil ik hier ook eventjes in gaan op de  YEC- claim dat de "levende fossielen " een oude aarde weerlegt
( let er op dat deze weerlegging  afkomstig is van de oude-aarde creationisten (OEC) wat dezaak alleen maar hilarisch maakt )  

Bepaling van de geologische levensduur van een soort ( of een hogere classificatie-categorie )

Wanneer een  fossiel in  een afzetting  wordt ontdekt ,
zoeken de paleontologen het geologisch "oudste" en het geologisch  "jongste" specimen op; om te bepalen hoe lang de vertikale verspreiding van die soort in de geologische kolom  aanwezig is  ...

Bijvoorbeeld, als het oudste specimen van een bepaalde soort dinosaurus gevonden wordt in een  rotslaag uit het  Berrasian van het vroege -Krijt , dan bestond
deze dinosaurus op zijn vroegst, ongeveer 140 miljoen jaar geleden (-140 Ma / soms ook -140 My ) .
Als het jongste voorbeeld van deze zelfde soort dateert uit het  Turonian van het  meest-Recente Krijt( boven-krijt ) , dan stierf het, samen met zijn soort ,  uit ongeveer 90 miljoen jaar geleden.

Aldus, wordt voor die dinosaurus-soort een levensduur  vastgesteld  van -140Ma  tot 90 Ma .
Nadat deze data werden  gepubliceerd, wordt  diezelfde dinosoort  opgegraven in een  rotsbed daterend uit het Santonian van het boven-Krijt.
Betekent dit dat  de vroegere data... verkeerde gissingen waren?
Neen , de data waren slechts onvolledig 

Immers  , nu loopt de geologische levensduur van die soort dino   van 140 tot 84 Ma.
Wetenschappers maken dit soort aanpassingen en up-dates voortdurend ; het is essentieel in het vergaren van de wetenschappelijke kennis .
De nieuwe fossielen worden gevonden, breiden de bekende levensduur( en andere eigenschappen ) van het bestudeerde organisme uit met  de  nieuwe fossiele ontdekkingen.
Het is geen truc of oplichterij  namens de wetenschapper(s)... ze  herinterpreteren  slechts het beschikbare ( nu uitgebreidere )materiaalen en evidenties om toteen  nog  waardevoller conclusie te komen 

Wat gebeurt er wanneer een fossiele heterogen groep  , zoals coelacanth-achtigen , plotstwordt uitgebreid met levende  exemplaren ? 
De geologische levensduur van dit type  organismen  was al bekend ... dat  wordt dan uitgebreid!

Het betekent niet dat  de aarde is jong,  het  levert  zelfs geen goed bewijs voor een jonge aarde.
Het geologische voorkomen van de  coelacanth, werd uitgebreid van 400ma t/m -65 miljoen jaar geleden tot 400 Ma t/m  heden. Verder kan er  niets uit dit gegeven worden afgeleid .

Moest een enigzins op onze  Dino  lijkend wezens  ,  vandaag ergens  "levend " worden  gevonden ( het monster van loch ness bijvoorbeeld ) dan zouden  de YEC's , die vondst natuurlijk claimen als een "levend fossiel"....Maar voor de  echte wetenschappelijke wereld zou het  slechts gaan over  de verlenging  van de levensduur :van  140 Ma t/m het  heden . Er zou helemaal  geen paniek in de wetenschappelijke wereld uitbreken  ... en men zou daar ook niet benieuwd zijn  of de aarde werkelijk slechts 6.000 jaar oud  is  ____ De rest van het  reeds gevestigde   wetenschappelijk  bewijsmateriaal in de  natuurwetenschappen ,wijst trouwens  duidelijk op een oude aarde _____

De aanwezigheid  een het levend fossiel is  op geen  enkele  manier  bewijsmateriaal voor een jonge aarde.

Ja, er zijn groepen van   fossielen die allang mee-draaien, maar er zijn er  nog  miljoenen anderen  die lang  geleden zijn  uitgestorven en er is geen bewijsmateriaal  dat  zij vandaag nog ergens in leven zijn.
 
Daarom hebben wij zowel  miljoenen uitgestorven soorten, en een handvol (waarschijnlijk honderden) zogenaamde "levende fossielen" die een hiaat van miljoenen jaren in het fossielen archief , in hun geschiedenis bezitten .
Het bewijsmateriaal steunt miljoenen jaren van uitstervingen , en een oude aarde. 

Maar elk  " levend fossiel"  dat wordt ontdekt zal  elke YEC  als bewijs van een jonge aarde aanvoeren .

21-03-2008 om 00:33 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Great article. (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • POKER88 (POKER88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • cool (komal)
      op Ardipithecus Ramidus
 • BandarQ Online Situs Judi Kartu Terbaik (BandarQ)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Great post (Mike )
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!