evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
16-05-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala

I

Een  brave mens heeft onlangs  een paar interesse opwekkende  nieuwe " blogs"  opgestart op
http://www.bloggen.be/evolutietheorie/
http://www.bloggen.be/revolutietheorie/


Heilaas kan men daar (nog)op  geen enkele manier reacties plaatsen ...
Ik denk  niet  echt dat deze mens  "vergeten" is dit soort  faciliteiten  te voorzien  ....
Maar het lijkt   veeleer  opzet ;  deze twee nieuwe blog blijken   ( tot nu toe ) meer  doorgeefluiken                               
____of  zelfs een soort  wervende reli-val____  voor nieuwsgierige en naive
bezoekers  die kunnen doorklikken naar een soort creationistische  evangelisatie -site(s)
net als "schapen naar de slachtbank"  om het eens bijbels  te verwoorden 

Is dit gewild  isolement en gebrek aan openheid jegens mogelijke andersdenkende buitenstaanders dan  geen kenmerk meer van
beginnend sectarisme en doorzichtige zwendel ?

Het is alleszins  na enig opzoekwerk  ( en een zekere bekendheid  met deze internet  prediker ..
o.m.vanwege zijn  deelname  op skepp be )
gebleken dat deze oneof / revolutietheorie  ook op ( zijn ?) streng in de gaten gehouden en afgeschermd  forum  beweert dat

http://revolutietheorie.yourbb.nl/
(citaat)


Evolutietheorie
 
Wij gaan hier op dit forum geen discussie wijden aan een compleet falende evolutietheorie. De discussie is zinloos en puur tijdverlies
.Moderator revolutietheorie 1 1 Do Mei 03, 2007 22:10Waar dus met andere woorden
1.-  duidelijk wordt gemaakt dat men  daar  GEEN discussie wil maar slechts  geloof moet hechten aan de standpunten van deze
brave mens/moderator en  evangeliserende zeloot:
een  soort zelfbenoemde autoriteit eigenlijk ; (een nieuw  sekteleider?)
die  waarschijnlijk de  bijbel heeft gelezen en ingeslikt van "kaft tot kaft " ?... een mens die  mischien is  besmet met de
Amerikaans-Nederlandse zwarte kous ziekte bekend als bijbelarij, theocratisch fundamentalisme  en de reli-blaat -kwebbel ...   
....
2.- Toch is een bezoek aan die blogs uiterst leerzaam ; ze zijn een goed voorbeeld van een onwaarschijnlijke verzameling
creationistische karikaturen en (on)gewilde (?)" misvattingen" ...Een  staalkaartje 
behorend   tot het standaard repertoire en agenda van de creationisten
( van het ergste dr Dino, scheele degeneratie  en AIG  soort ) ...
Het is ook een erg goede gelegenheid om nog eens hard te kunnen lachen  in de deze droeve tijden
 ...  waarvoor mijn dank  Daniel ... 

Je kan meer lezen over deze "revolutietheorie"  op
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3241&highlight=revolutietheorie

ik zou de blogger "revolutietheorie " willen uitnodigen op dat bovenvermeld topic  van dat freethinker forum
omdat ik begrepen heb dat meerdere leden  graag daar met hem willen kennis maken en zijn ideeen  bespreken

citaat     


 Dr Who
...het zou leuk zijn als deze brave mens hier eens de discussie wil aangaan...

 

 


II
omdat ik dus niet op het blog van revolutietheorie zelf kan reageren doe ik het dus maar hier ...

Leten we bijvoorbeeld eens beginnen met  de onzin  van ene David Sorensen  ____ waar deze revolutietheorie  blogger blijkbaar een deel van zijn mosterd haalt ( de rest komt grotendeels van dr Dino-achtige toestanden ? ) 
 
Hier vind je een nuttige  korte inhoud van het boekje van Sorensen ---> http://users.skynet.be/courlisius/evolutietheorie.html

"Een overzicht van de tegenbewijzen".
Sorensen wil blijkbaar laten uitschijnen dat hij dit door zelfstandig onderzoek gevonden heeft.
Zie  http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?p=13408#13408
 
Al zijn argumenten zijn echter stoffige oude kwakkels.
hier volgen een paar antwoorden punt  voor punt  ;

(afkomstig van knownothing .   Fedor Steeman en  Tsjok45 )
(in het blauw de  tekst van Sorensen )


De evolutietheorie is allesbehalve bewezen
Het is niet waar, dat de evolutietheorie op harde bewijzen berust.
Zelfs Darwin schreef aan een collega, dat zijn boek Oorsprong der Soorten 'verschrikkelijk hypothetisch' is,
dat is 'verschrikkelijk gebaseerd op vóóronderstellingen'. Vandaag geven steeds meer evolutionisten toe, dat de evolutietheorie wordt gekenmerkt door onoplosbare problemen.
Dat staat in schril contrast met wat de grote massa gelooft.


Antwoord:
-->Natuurlijk schreef Darwin dit, want het was een nieuwe theorie.
Maar het was wel die theorie die het beste paste op de waarnemingen die men tot dan toe had gedaan.
Men was er allang van overtuigd geraakt dat de aarde miljoenen jaren oud was en dat er zich een opeenvolging van verschillende fauna's had
plaatsgevonden.
Nu, bijna anderhalve eeuw na uitgave van zijn boek, is de opstapeling van het empirisch bewijsmateriaal overweldigend geworden.
Te beweren dat de evolutietheorie nog steeds zo hypothetisch was als toen, en dat zelfs evolutionaire wetenschappers dit zouden toegeven,
is een grote vette leugen!

1. Geen enkele wetenschapper beweert dat een theorie bewezen moet of kan worden.
Scherp uw kennis van de wetenschapsfilosofie aan, dan zal u dit snappen.
Iedere theorie begint als een hypothese, in Darwin's tijd was deze dat dus ook.
Creatie is geen hypothese, geen theorie maar een dogma.
2. Iedere hypothese is gebaseerd op veronderstellingen.
Daarna wordt ze getest.
3. Evolutionisten vinden niet dat de theorie in de problemen zit.
Iedereen is het eens over de basis, nl. natuurlijke selectie van mutanten.
De meningsverschillen gaan over details.

 

Darwin geloofde al in evolutie, vóórdat hij zelf op onderzoek uitging
Darwin was éérst - om emotionele en financiële redenen - van het bestaan van evolutie overtuigd.
Pas daarná trok hij met het schip 'The Beagle' op wereldreis, op zoek naar mogelijke bewijzen.
Hij wekte echter overal de indruk, dat hij, na twintig jaar onderzoek, door de vele 'bewijzen' gedwongen werd in een algemene evolutie te geloven.

Antwoord:
1. Darwin reisde met de beagle van 1831 tot 1836.
Daarvoor kende hij de evolutietheorieën van Lamarck en zijn grootvader maar die vond hij maar niets.
Zijn eigen evolutiemechanisme verschilt dan ook grondig van dat van zijn voorgangers. Van Darwin hebben we journaals, duizenden brieven en een autobiografie.
Zeer veel historici hebben hem bestudeerd en we kennen zijn geestelijke ontwikkeling tot in de onbenulligste details.

Dat Darwin zijn theorie al helemaal klaar had, vóórdat hij op reis ging, is niet helemaal juist.
Natuurlijk had hij wel al zekere gedachten, er was immers een reden waarom hij op onderzoek uit wilde.
Hij had kennis genomen met de theorieën van anderen, zoals die van Malthus, Lamarck en Lyell, en was bezig om deze te combineren tot één theorie.
Onderweg verzamelde hij veel gegevens, waaronder fossielen en levende exemplaren (bijv. de vinken).
Weer terug in Engeland gingen er jaren voorbij met het telen van duiven en het classificeren van zeepokken voordat Darwin een brief kreeg van ene
Wallace die precies tot dezelfde conclusies was gekomen als Darwin.
Kort daarop besloot Darwin zijn boek te publiceren.

 

 

Natuurlijke selectie is geen evolutiemechanisme
Door natuurlijke selectie werd nog nooit een nieuwe soort voortgebracht. Natuurlijke selectie elimineert (doet verdwijnen) slechts de zwakkere exemplaren van alle soorten, en sommige van die zwakke soorten geheel, maar brengt geen nieuwe sterkere exemplaren van andere, lees nieuwe, soorten voort. Nieuwe exemplaren, die voortkomen uit één ouderpaar, waarvan men meent dat deze een nieuwe soort zouden kunnen zijn, blijven trouwens altijd binnen het basistype. Vinken blijven vinken, en rozen blijven rozen. Er is slechts sprake van een begrensde interne (inwendige) variatie. Het evolueren (ontwikkelen, veranderen) van één basistype tot een totaal ander basistype is nog nooit vastgesteld.


Antwoord:

De schrijver heeft duidelijk geen begrip van hoe term soort in de biologie gebruikt wordt en hoe artificieel die term eigenlijk is.

Mutaties brengen nooit nieuwe genetische informatie voort
Volgens de evolutietheorie zijn ontelbare positieve mutaties de hoofdoorzaak van de evolutie. In het verleden zouden door toevallige foutjes en veranderingen in de genen bij alle levende wezens miljarden keren nieuwe genen zijn ontstaan en toegevoegd aan het bestaande genenbestand. Echter: Sinds mensenheugenis is zo iets nog nooit waargenomen. Men bedenke, dat de mensheid vele duizenden jaren ervaring heeft in het kweken van planten en dieren. In de werkelijkheid zijn mutaties altijd wijzigingen van de bestaande genetische informatie. Nooit werd/wordt er nieuwe genetische informatie toegevoegd aan de bestaande.

Antwoord:
1. Sinds mensenheugenis klinkt misschien indrukwekkend als je ervan uitgaat dat de wereld nog maar 4500 jaar bestaat, maar in geologische tijd is het belachelijk. En toch... In zo'n paar duizend jaar landbouw heeft de mens ontelbare mutaties in dieren en planten waargenomen en uitgebuit door kunstmatige selectie.
2. Via mutatie kan wel nieuwe genetische informatie toegevoegd worden. Het gebeurt dat een stukje DNA dubbel gecopieerd wordt. Voila, er is iets toegevoegd.

Informatie (óók genetische informatie) ontstaat nooit uit niet-informatie
In één levende cel is evenveel (genetische) informatie opgeslagen als in duizend boeken van 500 bladzijden. In de moderne informatica weet men allang, en uit ervaring, dat informatie niet vanzelf ontstaat uit iets anders, uit niet-informatie. Het is onmogelijk te realiseren om de 1000*500 losse bladzijden van de bedoelde boeken in een grote doos te doen, waarna men zeer lang wacht, onder voortdurend hevig schudden, om tenslotte duizend boeken met zinvolle inhoud tevoorschijn te zien komen.

Antwoord:
1.Oops, je bent blijkbaar de natuurlijke selectie vergeten. Die zorgt ervoor dat elke keer als je schudt de goeie bladzijden automatisch opzij worden gelegd worden. Gaat al heel wat beter he?
2. 1000 boeken van 500 bladzijden: de vergelijking is absurd. Het gaat hier om basenparen die twee aan twee in elkaar passen. Bovendien is in elke levende cel een andere hoeveelheid genetische informatie aanwezig. Hoe kom je dan aan dat ene getal? Vond je het gewoon leuk om indruk te maken?

Een goed functionerend systeem ontstaat nooit vanzelf
Alle levende organismen op onze planeet aarde zijn volmaakte totaalconcepten. Het zijn stuk voor stuk ingenieuze meesterwerkjes, samengesteld en opgebouwd uit meerdere perfect functionerende systemen. Al deze systemen, zoals de spijsvertering, het zenuwstelsel, de hersenen, de bloedsomloop, de ademhaling, de hartwerking, de zintuigen, en het skelet, zijn op elkaar afgestemd, zijn gekoppeld, en werken onderling samen als een wonderlijke eenheid. De minste verstoring van een van deze systemen heeft een effect op het gehele organisme. Eerst als alle delen van het geheel, alle deelsystemen, goed samenwerken, dan verkeert het gehele organisme in goede gezondheid.


Antwoord:

1. De levende organismen zijn niet volmaakt, overal konden ze wel beter. Dat komt doordat de evolutie opportunistisch is en op korte termijn werkt.
Dit maakt de rest van je betoog zinloos.

Levende mechanismen kunnen niet stap-voor-stap ontstaan
Een complex organisme of mechanisme kan slechts functioneren, en dus overleven, als een minimum van de samenstellende systemen en delen aanwezig is, èn werkt zoals het geheel het verwacht, dat is zoals het geheel het nodig heeft. Zodra één wezenlijk deel ontbreekt, of slecht functioneert, kan het geheel niet blijven werken, en sterft tenslotte af. Daarom is het onmogelijk, dat de talloze, uiterst complexe, mechanismen en systemen in de levende (en dode) natuur heel langzaam, middels miljoenen kleine stapjes, tot stand zijn gekomen.


Antwoord:
Houdt weer totaal geen steek. Je gaat uit van moderne organismen. Natuurlijk werkt een modern organisme niet meer als je er wezenlijk deel uitneemt. Maar je vergeet dat het oerorganisme waaruit dit evolueerde een ander was, waarvoor dat deel oorspronkelijk niet wezenlijk was.

Alle levende wezens worden gekenmerkt door intelligente organisatie 
Metalen onderdelen, electronica en hydraulica, kunnen niet vliegen. Als deze delen op slimme wijze worden samengebouwd, kan het zo ont-stane vliegtuig wèl vliegen. Kenmerkend zijn de intelligentie, het verstand (wat kennis impliceert), waardoor men weet wat en hoe samen te voegen. En als dit wordt gedaan, is een organisatie nodig, een vliegtuigfabriek, om een bruikbaar resultaat te krijgen. Wat is de belangrijkste vereiste voor de levende cellen, voor een levende mens. ? Natuurlijk, intelligente organisatie ! Om bij de groei van menselijke vrucht tot levensvatbaar kindje de zeer gespecialiseerde organisatie van de miljarden menselijke lichaamscellen tot stand te brengen, is zeer veel kennis en een hoge organisatiegraad nodig. Die wordt gevonden in het complex erfelijke factoren, in de genen, van de levende cellen. Die intelligente organisatie, die men aantreft bij alle levende wezens, en die bij al die wezens verschillend is - immers een plant, een boom, een vogel, een geit en een mens zijn zeer verschillend - kan nimmer zo maar vanzelf ontstaan, evenmin als een Boeing 747 vanzelf tot stand komt.


Antwoord:
Wederom: totaal uit de lucht gegrepen. De organismen zijn helemaal niet intelligent georganiseerd.
Neem het oog van de mens, het staat zowaar "binnestebuiten".
(Zie ook hieronder VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen )
Welke ingenieur zou een 747 bouwen waarin de cockpit naar achteren gericht staat, zodat de piloten over hun schouder moeten turen om de landingsbaan te kunnen zien. Behoorlijk dwaze ingenieur, niet?
Of wilde je beweren dat God een idioot is? Vergeet het tweede gebod niet!

Er bestaan geen fossielen van overgangsvormen
Nog nooit werd er, waar dan ook, een zg. fossiele overgangsvorm gevonden, welke door alle, herhaal alle, wetenschappers als authentiek werd aanvaard.
Alle tot op heden gevonden zg. overgangsvormen konden op zware kritiek van vele wetenschappers rekenen.
De overigens zeldzame fossielen, die werden gepresenteerd als resten van overgangsvormen, zijn als zodanig afgewezen door grote groepen deskundigen.

Antwoord:
1.Je hebt het wéér niet begrepen. Ieder fossiel is een overgangsvorm.
Iedere levende soort is een overgangsvorm. Ieder individu is een overgangsvorm tussen zijn ouders en zijn nakomelingen.
Soorten bestaan alleen maar in de classificatie.
2. Er niets tussen hemel en Aarde, herhaal, niets tussen hemel en Aarde, waarover alle wetenschappers het eens zijn.

Er bestaan geen fossiele overgangsvormen( transittionnals  ? )
---->
http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=12&LastModified=4675513563500609006

 

 

De meeste fossielen spreken de evolutietheorie tegen 
De overgrote meederheid van de fossielen spreekt tegen wat de evolutietheorie beweert. Slechts een klein aantal kan wellicht op zodanige wijze worden uitgelegd, dat zij op een of andere manier in het evolutieverhaal passen. Maar dan nog zijn het slechts speculatieve interpretaties, die door een groot aantal experts van de hand worden gewezen. En: Er is geen wetenschappelijk onweerlegbaar bewijs, dat fossielen inderdaad meerdere miljoenen jaren oud zijn. Alle ouderdomsbepalingen van tijden langer dan ca. 6.000 jaar zijn dubieus.

Antwoord:

1. Er is tot nog toe niet één fossiel dat de evolutietheorie tegenspreekt.
2. Er is geen wetenschappelijk onweerlegbaar bewijs. Period. Wetenschap bewijst niet. Alle wetenschappelijke theorieën gaan er echter vanuit dat het heelal en de Aarde meer dan 6000 jaar bestaan. De argumenten en aanwijzingen zijn overweldigend. Zeggen dat de Aarde max. 6000 jaar oud is, komt erop neer te zeggen dat iedere theorie in iedere wetenschappelijke discipline voledig uit de lucht gegrepen is. Wil je echt wel zover gaan?

Van half-aap tot half-mens is geen sprake
Heel wat ervaren specialisten zeggen, dat alle fossielen, die wijzen op de zg. afstamming van de mens, ofwel afkomstig zijn van pure apen, ofwel afkomstig zijn van echte mensen. Van wezens, die half-aap- half-mens waren is eigenlijk geen sprake. Bovendien zijn botten, die misschien van dergelijke wezens afkomstig zouden kunnen zijn, jonger dan de vele botten van echte mensen.


Antwoord:
1. Nogmaals. Je begrijpt het soortbegrip niet. Natuurlijk classificeren ze het bij het één of het ander. Wat zou je willen dat ze voor ieder individu een nieuwe soort uitvonden?! Opvallende grote delen van het creationistisch betoog lijken op spraakverwarring te steunen. Of doe je het opzettelijk?
2. "Jonger dan" zeg je, maar van iemand met een absurd tijdskader neem ik geen dateringen aan hoor.

De mens is veel meer dan een beest
De evolutietheorie ontkent, of minstens verwaarloost, het ontstaan en het voorkomen van het allerbelangrijkste aspect van de mens,
nl. de geestelijke vermogens. Dieren spelen geen orgelfuga's van Bach, en lossen geen wiskundige problemen op.
Evenmin zijn dieren in staat schilderijen te maken als de Nachtwacht van Rembrandt, of monumenten op te richten als de Notre Dame van Parijs.
De evolutie verklaart niet waaruit gevoelens als liefde, haat, creativiteit, en menselijke verlangens uit voortkomen.
De mens is geheel anders dan het hoogst-ontwikkelde dier, het zoogdier. Waarom ?
Wel, de mens is het evenbeeld van God.
Hij is geschapen om lief te hebben, om na te denken, om creatief te zijn, om de aarde te beheren, om te ondernemen, en boven alles, om God
te dienen door Gods liefde voor ons te beantwoorden.


Antwoord:
1. De evolutietheorie verklaart de intelligentie van mensen.
2. De neuropsychiatrie verklaart reeds voor een deel de gevoelens.
3. Gebruik van de zinsnede "Hoogst-onwikkelde dier" toont aan dat je niets snapt van de evolutietheorie. (Ik begin nu echt te vermoeden dat het kwaad opzet is)
4. Evenbeeld van God? Wou je daar argumenten bij geven of blijft het bij een dogma?
 Weet dan wel dat Dogma's in de wetenschap niet op hun plaats zijn.

Je kunt op allerlei manieren, zowel religieuze als wereldse, het resultaat van miljarden jaren evolutie aanvullen met hogere, geestelijke aspekten. :
de  biologische evolutie theorie  verklaart alleen hoe de drager van die "geest " is ontstaan. ...
 
Maar die "geest " is wél het werkterrein van de neuro - biologie en de zich ontwikkelende hersen en cognitieve wetenschappen 
en net zoals alle andere " echte " wetenschap doet ook dit  terrein geen uitspraak over  " bovennatuurlijke " aannames  , noch wordt het bovennatuurlijke 
aanvaard als een verklaring ....
 
Bovendien bestaan er wel degelijk theorieen over  de evolutie van de hersenontwikkeling en het verband tussen hersenstructuur en de  " mind / geest "-
(  ---> reptiel brein ,+ zoogdierbrein , + primatenbrein , --->  neocortex  ---> mensenbrein  )
 
aanwijzingen  daarvoor zijn  te vinden  in
---> bijvoorbeeld de vele  klinische en  experimenteele
onderzoeken over hersenletsels / hun  mogelijke  herstel  en de resulterende /begeleidende
"persoonlijkheids"-veranderingen ( aftakelingen  incluis )
 
Zelfs dieren zoals  bijvoorbeeld
dolfijnen , walvissen , inkvissen en menshaaien  blijken  " hogere " vermogens tot hun beschikking te hebben ...


Dinosaurussen leefden tegelijkertijd met de mens
Het is niet waar, dat dinosaurussen al miljoenen jaren waren uitgestorven toen de mens op aarde verscheen. In de geschiedenisverhalen van alle oude culturen worden verhalen gevonden van ontmoetingen van de mens met dinosauriërs, meestal draken genoemd. In het oude India werden deze reuzenreptielen vereerd als goddelijk. Chinezen en Vikingen bouwden zelfs hun schepen naar het model van deze zeedraken. En in de oude sagen van Denemarken en Engeland vindt men beschrijvingen van gevechten van dino's onderling en met de mens, welke gevechten nog tot in de Middeleeuwen plaats hadden.

Antwoord:
Zover is het dus gekomen. Om je absurde tijdskader te verdedigen moet je het bestaan van draken postuleren.
Excuseer mij als ik even over de grond rol van het lachen.
In de verhalen van alle oude culturen kwamen trouwens ook "goden" voor. Die bestonden ook echt zeker?
Pas op dat je niet zondigt tegen het eerste gebod he!

 

De schoonheid van en in de natuur is geen toeval
Als men nauwkeurig kijkt naar de wijze waarop in de natuur de vormen der wezens en dingen zijn gemaakt, valt het direct op, dat er op meesterlijke
wijze wordt omgesprongen met lijnen, vormen en kleuren.
Elke ervaren professionele ontwerper van mode of producten of reclame ziet in de natuur de hand van een 'meesterontwerper', die in staat
was/is een mate van vormschoonheid te scheppen, waar iedere menselijke kunstenaar slechts van kan dromen.
De natuur is dan ook in alle eeuwen voor tal van kunstenaars steeds weer de ultieme inspiratiebron.

 

Antwoord:

1. Je hebt de causaliteit omgedraait. Wel handig zo. We vinden iets mooi omdat het ons aan natuur herinnert, niet omgekeerd. Niet de natuur omdat ze ons aan reclame herinnert. De titel zou moeten zijn: De schoonheid van reclame is geen toeval.
2. Er bestaan genoeg freaks die het tegendeel bewijzen.
3. "Schoonheid" is geen wetenschappelijke term en zet het onwetenschappelijke karakter van jouw argumentatie nog maar eens in de verf.

Dit is natuurlijk een beetje mal argument en je kan altijd beweren dat schoonheid in het oog van de beschouwer ligt.
Toch liggen er aan schoonheid meestal hele eenvoudige wiskundige principes ten grondslag, zoals harmonie en regelmaat.
Dit roept bij mensen een emotionele reactie op, maar dat wil nog niet zeggen dat er een kunstenaar aan het werk is geweest.
Een mooi landschap ontstaat door inwerking van eenvoudige principes zoals erosie, zwaartekracht en vegetatiegroei.
Blijkbaar ontstaat dit soort schoonheid,( of in elk geval datgene wat een emotionele reactie bij ons oproept) dus toch uit zichzelf
(bijvoorbeeld een steeds veranderend  berglandschap).
of door sexuele selectie ( bloemen, vogelzang en verenpracht ... )

Nee "natuurlijk" is die " schoonheid van en in de natuur  " geen toeval --->
kijk hier eens "hoe schoon " dat dan wel kan zijn
http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=26&LastModified=4675589543533691363


(Wees gerust : ik heb nog veel zulke foto's hoor , maar het is niet voor gevoelige kijkers .... en waarschijnlijk valt het ook niet "in de smaak "bij David sorensen )


ref
http://groups.msn.com/evodisku/nieuwsinternet.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=115&LastModified=4675517113609293277


( CATEGORIE : CREATIONISME )W.I.E.

16-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (1)
13-05-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen
Klik op de afbeelding om de link te volgenLiving optical fibers in the vertebrate retina
(uit het artikel van de PNAS )HET OOG EN OPTISCHE VEZELS
..... Eén enkel foton (lichtdeeltje) volstaat om een fotocel in het oog te activeren .
Wat overigens niet wil zeggen dat sommige fotonen WEL DEGELIJK worden gereflecteerd  en derhalve NIET worden opgevangen 
of dat in volle daglicht ook  vele fotonen buiten  de mûller cellen hun weg vinden  ( ?)                                                

Een groot raadsel was nog steeds hoe het (opgevangen ) licht uiteindelijk de lichtgevoelige cellen ( gelegen op de retina van het camera-oog van vertebraten )
kan bereiken zonder te worden verstrooid 
Het licht  moet namelijk eerst door vele lagen cellen en weefsel dringen die bovenop deze fotocellen de onbelemmerde doorgang van het licht binnen
deze camera verstoren .
Dit zogenaamde ontwerp probleem  moet worden opgelost om een scherp beeld op het netvlies te krijgen :                              
dus het teniet doen van de verstrooiingen veroorzaakt door deze belemmeringen .
 
Onderzoekers van de Universiteit van Leipzig hebben nu een gedeelte van het  antwoord gevonden  op deze vraag ( zeker wanneer het gaat  over" zien "in nogal donkere omstandigheden -->waarbij uiteraard veel minder fotonen binnenkomen )
 
PNAS on line van  2007, bericht dat het licht wordt opgevangen en doelgericht geleid door een bepaald type cell, bekend als Müller cellen ,
waarvan men de functie tot dusverre niet goed kende.
 
Een van de medewerkers aan het paper van Franze et al..
Reichenbach:
(mijn vertaling )
"Müller cellen blijken te werken als een soort "optisch  gevoelige plaat ", die het mogelijk maken een beeld te detecteren en te leiden dwars doorheen de  verstorende lagen die bovenop de fotocellen liggen ... Eenzelfde soort techniek wordt tegenwoordig ook veel gebruikt in de beeldanalyses door optische engeneering "  en  beeldoverdracht door middel van optische  plastiek en  glasvezel kabels
 
"De  Müller cellen  gedragen zich als een lens  , en verzamelen al het licht( dat erop valt ) zonder enig verlies ...
Net zoals  een optische (samengestelde) plaat( sensor  ipv van een fotografische film ) dat doet
Technische  optische  platen
bestaan uit bundels optische vezels die lichtinval verzamelen en doorgeleiden doorheen elke afzonderlijke de vezel
(ze creeren dus een soort van rasterbeeld waarvan het oplossingsvermogen( de scherpte van het beeld) afhangt van het aantal aanwezige vezels ... )
De onderzoekers hebben ontdekt dat het ontwerp van het vertebraten -oog een stapje verder gaat en gebruik maakt van trechtervormige cellen die de ontvangstvan nog meer fotonen aan het oppervlak van het vertebraten oog  mogelijk maakt ,meer nog  dan de  gewone inval op een  simpel "punt " van het beginpunt van elke  optische vezel op de plaat )                              
.....
Het betekent dat er genoeg plaats is binnen het oog om plaats te   bieden aan alle neuronen en sypnapsen (bovenop de fotocellen (= staafjes en kegeltjes )
en voor de (bundels)  Muller cellen ....(die de lichtbeelden  ongehinderd kunnen transporteren naar de fotocellen die ze omzetten in zenuw-pulstreinen) "


OPGELET !
(dit is een door mij aangepaste overname en (gedeeltelijke) citering van van de openings-post van 
creationist Dr Peter Borger
het oorsrponkelijke  bericht  is hier te vinden
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/125523)

 De eerste reacties komen natuurlijk uit creationistische en ID -hoekW.I.E.
(zie hierboven  voor Peter Borger )
en van william Dembski 
http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/another-icon-of-bad-design-bites-the-dust/

De eerste antwoorden daarop van de "evolutionisten '"lieten ook niet lang op zich wachten
 
1.- Tomasso  schreef in Commentaar# 23  en in antwoord op het blog van Dr. Peter Borger
" ....Wanneer ik (..de) argumenntatie (van creationisten )goed begrijp heeft de ontwerper eerst een enorme bok geschoten door onze retina binnenstebuiten te vouwen.
En toen hij/zij zag dat dat niet werkte besloot hij niet om het ontwerp maar te laten varen, maar bedacht daarna een briljante oplossing om de blunder  te herstellen ..." .
 
 
2.- ikzelf  
"Tsja die Intelligente Ontwerper lijkt wel een soort (klik>)RUBE GOLDBERG -type
http://www.utexas.edu/features/archive/2003/graphics/rube3.jpg
Bovendien heeft deze ontwerper wél al goed werkende camera-ogen ontworpen bij inktvissen                               
kwallen , landslakken en allerlei schelpdieren(doopvontschelp/ st Jacobsschelpen  )...
 
 
de vele ogen van een schelpdier
 
Hij kan het dus wél ...
of
misschien zijn het andere ontwerpers die deze beestjes hebben voorzien met hun eigen merken ogen ? Zijn deze concurenten-ontwerpers in het bezit van exclusieve patenten

3.- Korthof (http://evolutie.blog.com/1731810/) vermelde reeds William  Demski's triomfalisme en overhaaste conclusies
".... Die "Intelligence" ( bedoeld is de intelligente ontwerper)  doet sommige dingen en laat andere dingen achterwege.
Hij zorgt goed voor bacterieën want die krijgen zweepstaartjes, maar de mens zit( WEL )opgescheept met schadelijke mutatie's.
Kitcher omschrijft het beter dan ik hier kan doen.
Met deze gedachtengang en vraagstelling moet je naar uitlatingen kijken van Intelligent Design experts als William Dembski.
Kijk bijvoorbeeld naar de recente blogpost 'Another Icon of “Bad Design” Bites the Dust' (2 May 2007 zie hierboven voor het url ) waarin Dembski beweert dat de omgekeerde retina in het menselijk oog in tegenstelling
tot wat Darwinisten beweren juist perfect geschapen is.
Maar als het menselijk oog met omgekeerd netvlies en mèt blinde vlek ('blind spot') perfect ontwerp is, is het oog van de Octopus met niet-omgekeerd netvlies en zònder blinde vlek slecht ontwerp?
Het is één van tweëen.
Opvallend is de altijd triumfantelijke toon van Dembski, in plaats van een serieuze theorie over de powers en limitations van de intelligentie..."

lees verder op
 
http://groups.msn.com/evodisku/heropstarter.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=3502

Mis vooral dit ( engelstalig) blog niet
http://neurophilosophy.wordpress.com/2007/05/09/muller-cells-natures-fibre-optics/


*Hieronder de aankondiging van deze ontdekking  door   Dirk Draulans 

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/de-natuur-corrigeert-fouten/site72-section45-article5349.html


De ogen van mensen en andere gewervelde dieren lijken wel een constructiefout. Er is namelijk geen enkele voor de hand liggende reden waarom de lichtgevoelige cellen zich op de achterkant van het netvlies bevinden, en niet op de voorkant.
Waarschijnlijk een gevolg van de manier waarop ogen ontstaan en geëvolueerd zijn.( bij vertebraten )

Maar de evolutie dokterde ( door natuurlijke selectie  uit het  voortdurend   aanbod  aan  genetische  recepten    ) een oplossing voor dit probleem uit:
de cellen die de voorkant van het netvlies met de achterkant verbinden, gedragen zich als een optische kabel, waarvan de wanden zo ondoordringbaar zijn voor licht dat er onderweg bijna niets verloren gaat.
 De maximale lengte van de zo af te leggen afstand is een vijfde van een millimeter.

Volgens het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences weerkaatst de wand van deze zogeheten Müller-cellen alle licht weer naar binnen. De weerkaatsende eigenschappen zijn een gevolg van de aanwezigheid van dichte bundels van polymere vezels in de celwand.

Het inzicht werd bereikt door laserlicht te schijnen op Müllercellen die uit hamsters waren gehaald.

Lichttransporterende cellen fungeren als een optische kabel. - © Reporters


 

 


( Categorie  WETENSCHAP )

13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Tags:biologie algemeen
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationisme ?
Klik op de afbeelding om de link te volgenDe   beste  uitleg voor  het  bestaan      van  creationisme ( inclusief ID) is sociologisch, sociaal en cultuurhistorisch ....


Het is ook verbonden met de bestudering van het verschijnsel van de uitbuiting van waanwijzen en de aantrekkingskracht van de morosofie ....
plus de domheden en goedgelovigheid vroeg of laat aanwezig in elk mens ( ook de zogenaamd "slimmen " kunnen aartsdom , impusief en irrationeel doen : (sommigen hebben er zelf voor gestudeerd lijkt het ), en enkelen zijn natuurtalenten net zo zeldaam als de bezeten genieen van het savant-idiotisme ) ....

ID is nooit wetenschap geweest
/ het is een door spitsvondige en geroutineerde advocaten en rechtgeleerden , zeloten en theologen / ideologen van het fundamentalistische christendom : intelligent ontworpen akademische en wetenschappelijke vermomming voor O.a. het creationisme ;

ID is een trojaans paard (het referentie-model is van amerikaanse makelij )... zowel pseudo(=schijn) als junk (=misbruikte en gekaapte )als vervang -wetenschap en de rechtstreekse opvolger van het "scietntific creationisme "

De enige zogenaamd "wetenschappelijke " voorstellen en uitgangsconcepten die ooit door deze zogenaamde theorie zijn geformuleerd , zijn gefalsifeerd : ( in die zin
waren de allereerste aanzetten wel degelijk "wetenchappelijk" , maar die zijn dus afgeschoten en voorbijgestreefd door up -dating , nieuw feitenmateriaal en betere theoretische verklaringen )

wat overblijft is een wetenschappelijk gezien lege huls / een dossier met een naam op , maar zonder documenten of bladzijden noch peer- reviewed onderzoekverslagen ... hoogstens nog een paar onfalsifeerbare restanten en meningen : het is verworden tot een "mistgordijn " , een lege doos ....en is al een tijdje als zodanig , ontmaskerd
--> zie ook het "Wedge Document " , de  NEDERLANDSE draaikonterij en naar -drijvende-strootjes-grabbelende -en-lucht -happende stukjes van de EO , ene wild trappende Cees Dekker (plus ___tegenwoordig ook ____ ene de nederlande wikipedia verbeterende vandaal /het blogland teisterende dr. Peebee ), die allen nog vlug eventjes hyperventilerend komen waarschuwen voor de gevaren van het racisme, de dreigingen van de eugenetica en het "sociaal darwinisme" van honderd jaar geleden ....

Het enige wat blijft is wat het ID-otisme altijd is geweest ---> rancuneuze ezel stamperij en populistische zeverderij en propaganda ; machiavellistische politiek /gelobby , gekrakeel en gestook en de strijd om de controle over en de promotie van - de universele coca-cola cultuur en het bijsturen van aankomende jongeren met als eindsttreeffdoel de (re)installatie van de wereld overheersende theocratie .en de voortschrijdende debilisering van haar dragende en zelfgekweekte werkezels en tussengastheren ...

ID is ondertussen uitgegroeid tot de overkoepeldende bundeling ( the "big tent" ) van alle soorten creationisten en wrokkige anti-wetenchappers , "geesten" en "kosmische bewustzijn" -aanbidders , op deze aardkloot .... inclusief de ufonauten , de spiritisten , de blavatskies en de crowleys , de paradinges en alle andere grapjassen en paragnosten die het " methodisch supernaturalisme " de kwak en de kwezelarij willen toevoegen aan de (natuur)wetenschappelijke methode .....

Het heeft zich net als de rest van de amerikaanse klooizooi , ook verspreid naar de andere wereldgodsdiensten ... alweer het nog verder wordt verbouwd tot nationalistische , imperialistische en fascistische ideologieen ( zie harun yahya )en het hindoe -creationisme van cremo -types en vele oosterse reli-shoppers en mystiekelingen van het zwevende type of het imbiciele   Deepak Chopra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra    :
Het  geloei
van de heilige koeien ., dus ...

De diepe grondslag van het voortdurend succes van de overblijfselen van het ID is het appeal aan de universele overtuiging en wensdenkbeelden met de grootste draagkracht "
Er  moet  immers 'iets 'zijn dat het bestaan van de mens en de mensheid  belangrijk vindt "


 (Categorie  ; CREATIONISME )W.I.E. 


13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?

Creationistische Morosofen in Nederland (zie noot 2)
Korte geschiedenis van het "moderne" (Amerikaanse )  creationisme  ;
Het ‘creationisme’____ het georganiseerde verzet tegen de evolutietheorie_____ steunt veel meer op protesten  tegen de (vermeende ) uitwassen van de moderniteit en het zogenaamde "morele verval"  , dan eenvoudig op  meningsverschillen  over -  en interpretaties  van - wetenschappelijke bevindingen.
Het anti-evolutionisme is geen overblijfsel uit voorbije tijden, het is een bij uitstek 2Oste-eeuws verschijnsel.

 

I
Het creationisme ontstond in de Verenigde Staten in de vroege 2Oste eeuw, toen politici en anderen die werden overvallen door de snelle maatschappelijke
veranderingen, terug wilden naar de oude deugd en gemeenschapszin(= conservatisme / fundamentalisme / Gimme that  "old time"  religion ).
Naar hun gevoel was Amerika zijn morele kompas kwijt.
Dat zou vooral een gevolg zijn van het feit dat de bijbel niet langer serieus werd genomen.
 
De precieze invulling van hun ideeën lag allerminst vast.
Over de precieze betekenis van de zes dagen, de zondvloed enzovoort deden bij deze eerste creationisten allerlei verschillende ideeën de ronde.
Gebrek aan overeenstemming over die punten was echter niet zo belangrijk.
Het creationisme was geen filosofisch of theologisch systeem, maar vooral een maatschappelijke beweging.


II
De eerste keer dat het creationisme duidelijk van zich deed spreken was tijdens het proces van John Thomas Scopes in 1925.
Scopes was een leraar in Dayton, Tenessee. .
Zijn proces trok internationale belangstelling.
De creationisten slaagden er echter niet in om hun opvattingen op respectabele wijze voor het voetlicht te brengen.
Voor het oog van de wereld sloegen ze een modderfiguur.


III
De daarop volgende jaren lieten ze daarom weinig van zich horen.
Maar ze zaten allerminst stil.
Ze probeerden niet meer het publieke domein te beheersen, maar richtten hun eigen parallelle organisaties op.
In de jaren dertig werden de eerste creationistische verenigingen opgericht.
Het creationisme werd daarmee een speerpunt van een invloedrijke conservatieve pressiegroep.
Ze probeerden ook natuurwetenschappers voor hun ideeën te winnen en hun denkbeelden te formuleren op een manier die ook wetenschappelijk acceptabel zou zijn. Het doel werd om aan te tonen dat de evolutietheorie ook wetenschappelijk gezien niet kon deugenIII
In de jaren zestig trad het creationisme op nieuw naar buiten.

IV
In 1961 verscheen het boek The Genesis Flood van J.C. Whitcomb en H.M. Morris.
Het werd een bestseller.
Kort daarop werd de Creation Research Society opgericht, om de boodschap actiever te verspreiden.
 
Deze creationisten waren in het algemeen strenger in de leer, dat wil zeggen, ze namen de bijbel nog letterlijker dan hun voorgangers uit de jaren
twintig.
Het waren vooral echte  Bijbelaars 

Doch ook hier geldt  dat het  voornamelijk een politieke en maatschappelijke beweging was, en niet zozeer een filosofisch systeem.
Het ging om de vraag of de evolutie theorie mocht worden onderwezen op scholen.
Die vraag werd vooral met juridische middelen uitgevochten.
Het zogenaamde "scientific creationism " verloor  die  juridische  strijd


V
Intelligent Design komt voort uit de zelfde traditie.
In feite is het een voortzetting van het  gediskwalificeerde "scientific creationisme "
De naam werd veranderd ... en de identiteit van de "schepper" verzwegen
De beweging vindt zijn oorsprong bij een jurist, Philip Johnson, die op een goed moment het licht zag en als herboren christen de strijd aanbond met
het atheïsme van de Amerikaanse samenleving.
Aan de wortel daarvan lag volgens hem de minachting voor de bijbel.
Die minachters vonden hun grootste steun in de evolutietheorie, dus besloot hij zich daarop te concentreren.
Aan gezien hij zelf geen bioloog was, nam hij de theorie vooral met wetenschapsfilosofische argumenten op de korrel: hij betoogde dat de evolutietheorie
zelf een soort geloof was.
Het geloof in de schepping zou dan daaraan gelijkwaardig zijn.

Wat de evolutietheorie zelf betreft, vertrouwde hij erop dat als de biologen eenmaal bevrijd zouden zijn van hun bevooroordeelde
seculier-wetenschappelijke blik, ze op den duur wel met een beter alternatief zouden komen.
Johnson en zijn aanhangers hebben overigens niet op die betere theorie gewacht.
Het idee van ‘intelligent design’ werd omhelsd door een conservatieve denktank, het Discovery Institute in Seattle, dat een speciaal instituut oprichtte,
het Centre for the Reformation of Science and Culture, om de ID-gedachte te verbreiden. (noot 1)

Zoals de naam van het centrum al aangeeft, is ook hier de wetenschappelijke theorie dan wel geen bijzaak, maar toch vooral een stok om de hond te slaan.
Het gaat hen om een hervorming in neoconservatieve zin van de moderne samenleving op zich.
Die hervorming moet er met propaganda, maar ook met juridische actie komen.
Het belangrijkste  interne  document in verband met deze stategie  is de   Wedge Strategy,(< klik )

Dit document vormde een van de bewijsstukken in het proces tegen de ID-beweging, omdat het duidelijk maakte dat ID een religieuze theorie is. Uit het document bleek ook dat de conservatief-christelijke beweging actief probeert de seculiere staat op termijn te vervangen voor een religieuze staat.(Theocratie )

Uiteindelijk heeft het proces  " kitzmiller "  in Dover Het ID  juridisch ontmaskerd als een misleidende heruitgave  van het vroeger reeds veroordeelde" Scientific creationisme "  een antecedent  voor de  juridische   verwerping van   de pogingen om   ID   als wetenschappelijk alternatief in het officiele  wetenschappelijk onderwijs curriculum  , te laten  opnemen

Uiteraard mag  men zich in de nabije toekomst aan  "nieuwe "  creationistische  pogingen  verwachten  om het wetenschappelijke onderwijs te infiltreren , te corrumperen en ( indien mogelijk ) te censureren --> 
dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk een soort  " front-loading" theorie die zeer dicht zal gaan aanleunen bij het theistische evolutionisme ...


Inhoudelijk-wetenschappelijke of filosofische argumenten zullen uiteindelijk weinig indruk maken op de aanhangers van ID en v/h creationisme in  het algemeen .
De geschiedenis leert dat dit soort discussies niet wordt opgelost door inhoudelijke argumenten.
Pas wanneer de maatschappelijke tegenstellingen die op de achtergrond aanwezig zijn, worden overbrugd, raken zulke debatten uitgewoed.
Niet omdat men overtuigd is, maar omdat het debat zijn relevantie verlies

( Johan Braeckman ) " ..... Voor de WASP (= White anglo Saxon  protestants )de "new born christians" , de evangelischen , de charismatische secten   en  de  fundamentalisten allerhande  is de evolutietheorie een probleem, ___> kijk naar de  huidige Amerikaanse creationisten. en de  Europese " charismatische  secten   , zwarte kousen groepen ,  regelnichten en moraalridders  , gereformeerden   en  amerikaans geinspireerde  spin -offs " in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld  (2)

In het katholicisme is deze theorie dat veel minder,
Daar geld immers  een vorm  van het theistische evolutionisme 
Maar de pauselijke omgeving  leunt  tegenwoordig   ook wel erg sterk aan bij bepaalde vormen van ID  en ze hebben natuurlijk ook hun fundamentalisten  en  ze hebben heimwee naar  meer macht , nog  grotere betutteling   en steeds op de loer om de restauratie door te voeren en de secularisatie teniet te doen

Maar voor de islam geld dan weer wél rigoureus -creationisme , orthodox  literalisme en de superioriteit  van de eigen  heilige schrifturen  .

Tweehonderd miljoen moslims zijn eigenlijk creationisten van de oude stempel .
Veel biologen, van Egypte tot Indonesië, antwoorden op de vraag hoe fossielen er zijn gekomen
dat ze 'in de grond gestopt zijn zodat god ons geloof kan testen'.
Het lijkt een karikatuur, maar
het komt zelfs voor in een relatief geseculariseerd land als Turkije.
Biologen in Istanbul zeggen  dat ze onder druk staan van zeer conservatieve creationistische moslims.

Die halen  hun mosterd bij de Amerikaanse christelijke creationisten.(na hun Amerikaanse nederlagen hebben de creationisten steeds weer ook hun heil gezocht in de export van hun gedachtengoed )

Ze werken zelfs samen in een  vreemde vorm van 'oecumenisch pluralisme' tegen "Darwin " en tegen wie op een wetenschappelijke
manier biologie onderwijst.'

In feite is creationisme verworden tot een  apologetiek en  een belangrijke  ideologie  voor allerlei theocraten  ...
Noten
(1)
Barbara forest :

".....Jaren later hoorde ik van het Center for the Renewal of Science and Culture, dat in 1996 werd opgericht. Het is de creationischtische tak van het Discovery Institute, een conservatieve denktank. Een paar jaar geleden werd de naam veranderd in  Center for Science and Culture, een actief creationistisch project....."  

( vertaald )interview met barbara forest
http://www.atheisme.eu/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=9

(2)
Een bijzonder ridicuul hedendaags staaltje YEC creationisme in Nederland is hier te vinden --


( eenmans)  -initiatief projekt is voltooid in  het Nederlandse  Shagen 
http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=686650/sc=f70b6c
http://www.nrc.nl/anp/article658702.ece
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=10922
VERDER  LEZEN
Links
(Nederlands )

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Creationisme
http://www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html
http://www.drees.nl/evolutie.htm
http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/HoudbaarheidTE.htm
http://www.kennislink.nl/web/show?id=131881
wat is id 

Is creationisme wetenschap (Tsjok45)
    op MOROSOFEN ?

(Engelstalig )

(Amerikaanse ) Juridische verwikkelingen  over het wetenschappelijjk curriculum  in het onderwijs
Noot ;
het belang van deze   amerikaanse processen is ook gelegen in het feit dat de diverse( engelstalige )  getuigenissen van wetenschappers en wetenschaps -filosofen in zeer veel gevallen aanleiding waren ( of het  kader vormden )van uitgebreide  en zeer  "goede inleidingen " op  de wetenschappelijke standpunten  en theorieeen , uitgelegd door   erkende  experts  en specialisten  in een taal die ook begrijpelijk is voor de ontwikkelde leken ... 


"YEC's " /Dayton
http://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_Trial

"Scientific creationism"

http://en.wikipedia.org/wiki/Epperson_v._Arkansas
http://en.wikipedia.org/wiki/McLean_v._Arkansas
http://en.wikipedia.org/wiki/Edwards_v._Aguillard

ID /Dover
http://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District


Wetenschapsfilosofe Barbara forest ,
Bioloog   kenneth Miller  en  
paleontoloog   Kevin Padian    zijn hierbij zeker belangrijke  getuigen geweest 


inleiding tot de grondbeginsellen van de  macro-evolutie-biologie 

Deze ( Engelstalige ) uitgave van het  op schrift gesteld  getuigenis van   Dr.  kevin  Padian tijdens het kitzmiller proces ___ waaraan  de oorspronkelijke gebruikte  "power point "presentaties zijn toegevoegd ___verleent  het  getuigenis  een totaal nieuwe kracht ....
Het hier voorliggend geheel  is in feite een erg goede inleiding tot de grondbeginsellen van de  macro-evolutie-biologie  
Wanneer  één of andere creationist  in de toekomst beweert  dat hij micro-evolutie aanvaard , maar  bij gebrek aan bewijs macro-evolutie voor hem  niet te accepteren valt   ...dan kan men hem op deze webpagina  wijzen ...
 
De uiteenzetting  was oorspronkelijk aan niet-  wetenschappers gericht , maar aan de rechters en de advocaten tijdens het Dover proces  ;  zodat het getuigenis bj uitmuntendheid  begrijpelijk is voor  om het even welke intelligente leek... en het verplettert de valse verwerping en afwijzingen  van de  macro-evolutie ,   die de creationisten zo dierbaar zijn
http://www.sciohost.org/ncse/kvd/Padian/Padian_transcript.html#s006 

VIDEO 
Evolution vs. Creationism: Listen to the Scientists
http://www.youtube.com/watch?v=bV4_lVTVa6k&mode=related&search= (Categorie  ; CREATIONISME )


 

13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (44)
11-05-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT
Klik op de afbeelding om de link te volgenCreationisten (en andere junk en pseudo wetenschappers ) gebruiken steeds weer dezelfde  troep  en  reeds lang verlaten uitgangspunten
en/of  niet -aanvaardbare verklarings en kennisverwerving-methodieken  ;

Ze bezitten een soort  " creationistische " catechismus ( een  grote stock  herkauwbare -argumenten ) en ze weten  steeds weer  " oude en versleten " ondersteuningen( en verworpen oude hypothesen)  voor  hun  vooraf aanvaarde waarheden   , te voorzien van nieuwe rethorische franjes , truukjes  en   moderne jasjes  ;

Het blijven echter  meestal  " aangeklede  stropoppen "  en/of speculaties  en
" wonderlijke   invullingen van hiaten" in de huidige  wetenschappelijke kennis :
bovendien word steeds weer beroep gedaan op het bovennatuurlijjke ingrijpen  en op  mirakels van allerlei aard ...
Dat is een gemakkelijke  oplossing  voor ingewikkelde problemen  aangaande  kennis-verwerving   methodologieen  ,  handig bij het ( vooringenomen ) selektief  sorteren  van feitelijke gegevens , het ontwikkelen van " blinde vlekken " voor tegenaanwijzingen   en  gesneden koek  voor ietwat  verstandelijk - gemakzuchtige  , naive  en goedgelovige   medemensen    .....Voorbeelden en liks naar allerlei creationisten in ons taalgebied zijn hier te vinden
http://groups.msn.com/anti-creato/schandpaal.msnw

Over Moslim creationisten :
http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html
http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=29
http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=29

W.I.E.CategorieCREATIONISME

11-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (4)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR
Klik op de afbeelding om de link te volgen
*Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat.

*Wie meent dat inmiddels het  Creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat  de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicretische  ( klik >) Mimicry )  vormen( meme-complexen ) zoals  bijvoorbeeld het ID(C)  

*( Citaat )
 
"...Creationisme komt overal vandaan ,daar is geen opleiding niveau op van toepassing...."
 

* citaat van Antoon 
 , Morosoof **/Creationist / Jehova Getuige -->
http://www.freethinker.nl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=355
**  Morosofie  <---wikipedia
Dit  evodisku2  blog is een  onderdeel  van  EVODISKU

http://groups.msn.com/evodisku


Het  blog is speciaal opgezet  om de  aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat  te volgen en van kommentaren te  voorzien


categorieCREATIONISME

11-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (13 Stemmen)
>> Reageer (1)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • yes (Link Situs Poker Online)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • I Mean (Lapak Poker)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Rahasia Rumus Poker Online dengan Banyak Kemenangan (ssahari)
      op Kom op zeg
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!