evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
16-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saadanius hijazensis
Een onlangs gevonden fossiel van een onbekende aap werpt nieuw licht op het ontstaan van mensapen.
En daarmee ook op de evolutie van de mens.


http://brianswitek.com/2010/07/fossil-primate-saadanius-provides-context-for-the-ancient-ape-old-world-monkey-split/
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/

http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7304/full/nature09094.html
http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7304/fig_tab/nature09094_ft.html
http://www.bbc.co.uk/news/science+environment-10633640
http://www.guardian.co.uk/science/2010/jul/14/ape-ancestors-fossil-skull-saadanius

http://www.nu.nl/wetenschap/2293398/nieuwe-link-in-evolutie-mens.html

 

http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/43712821/(Nadine Boke)

Grofweg zes miljoen jaar geleden gebeurde er iets heel belangrijks in de geschiedenis van de mens.
Dat was het moment waarop de voorouder van de mens en die van de huidige mensapen ieder een ander evolutionair pad insloegen. Zonder die splitsing zou er nu geen verschil zijn tussen ons, chimpansees en gorilla's.

Minstens zo belangrijk is het moment waarop de voorouder van de mensapen zich afsplitste van die van de overige 'oude wereld' apen.

 


Gelada (Theropithecus gelada),een van de vele soorten  "oude wereld apen " 

 De vondst van een fossiele, nog onbekende apensoort,  wordt beschreven in Nature, en werpt hier mogelijk nieuw licht op.

De nieuwe aap is ontdekt in Saudie Arabië door de Amerikaanse paleontoloog Lyad Zalmout en zijn team. Zij vonden alleen de schedel, kaak en tanden van het dier.
Toch kunnen ze hier een hoop uit afleiden.
De botresten behoorden ooit tot een volwassen mannetjesaap van zo'n vijftien tot twintig kilo, die de onderzoekers Saadanius hijazensis hebben gedoopt. Hij leefde zo'n 28 miljoen jaar geleden.
En, het belangrijkste: het dier wijkt nogal af van andere apenfossielen uit grofweg dezelfde tijdsperiode.

Op basis van de kenmerken van de nieuwe aap betogen Zalmout en zijn collega's dat mensapen pas later van andere apen zijn afgesplitst dan wetenschappers tot nu toe dachten.
De huidige schatting is dat dit zo'n 35 tot 30 miljoen jaar geleden is gebeurd.
Maar op basis van de nieuwe vondst lijkt het waarschijnlijker dat de eerste mensapen zo'n 29 tot 24 miljoen jaar geleden ontstonden. De paleontologen gaan het fossiel nu verder bestuderen en nog uitgebreider vergelijken met andere fossiele apenresten.
Zij hopen dat ze hierdoor gaten in de kennis over wanneer en waardoor mensapen een aparte evolutionaire groep werden verder kunnen dichten.Een primaat niet groter dan een baviaan leefde in de warme , vochtige wouden dicht bij de Rode zee  in wat nu Westelijk Saudi Arabia is  .


Wetenschappers van de Universiteit van Michigan( en van de expeditie die de ontdekking deed in februari 2009) publiceerden   nu  de gegevens  over die  primaat, (genaamd Saadanius hijazensis,) in het vakblad Nature.
 
“Het was een uitzonderlijke vondst”,
aldus doctor William Sanders, die het onderzoek leidde.
De  (tot  nu toe ontdekte)  ontdekte gefossilifieerde resten van de soort  bestaan   uit een gedeelte van het gezicht  en ( vooral) tanden van de bovenkaak

De  fragmentaire schedel  heeft bepaalde kenmerken die gedeeld worden met  apen uit de Oude Wereld als  met mensapen (hominidea), en  waar ook later de mens ( het genus homo )uit is voortgekomen. ( Hij is met andere woorden : op grond van de morfologische kenmerken   hypothetisch  goed inpasbaar in de huidige  stamboom der  catharini  evolutie  ...andere kenmerken doen dan weer zijn  plaatsing     dicht de basis van de   "stamlijnen" en hun verwanten  onder    de catharini (propliopithecusen pliopithecus )  vermoeden  

The skull and teeth show that the animal, named Saadanius hijazensis, had similar teeth to Old World monkeys.
Unlike apes, it lacked a frontal sinus (which is responsible for the feeling of "brain freeze" sometimes caused by eating ice-cream).


 


( zie vooral ook   de  stamboom    hierboven)

Timeline of primate evolution
(BBC)                                                                                                                       
 

 “Saadanius zit dichtbij een soort die uiteindelijk tot ons leidde”,   (  volgens nu nl
maar Sanders   zei  letterlijk  ):      
.
"....The roots of apes, humans and monkeys go back a long way.
We were interested to know when these ancient primates diverged because, in a way, that's when we got our start..."

De schedel is ongeveer 29 miljoen jaar oud. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat de splitsing tussen de apen uit de oude wereld en de Hominidea veel later zou hebben plaatsgevonden dan altijd werd gedacht.
 Genetisch onderzoek zou eerder 30 tot 35 miljoen jaar hebben uitgewezen. 

 "Het is mogelijk,( = dat Sadaanius uit de groep stamt waarbinnen die voormelde  splitsing plaatsvond )  maar er kunnen destijds nog zoveel andere wezens zijn geweest die erg op elkaar leken, en een daarvan werd  een  van onze  (verre )voorouder", 
legt Sanders uit.  
Maar ook :
"We moeten eerst meer onderzoek doen voor we zoiets kunnen zeggen.( over  Saadabius )"

Tot nu toe zijn die  bepaalde  vermelde verwantschappen  en aftakkingen   in de  evolutie  van de  catharini nog niet erg  goed gedocumenteerd in het fossiel materiaal  :Saadanius stamt uit  periode  en is dus cruciaal.

“Als we iets wisten over de tijd en de omstandigheden waarin dit dier leefde, ontdekken we misschien wat voor de verandering zorgde die leidde tot de evolutie én van de apen van de oude wereld  en  van de  Hominoidea ”, aldus Sanders.

Bekijk een video over de fossiele schedel.


een paar citaten ;

Iyad Zalmout, lead author of the study, spotted the damaged skull of Saadanius lying upside down in the ironstone sediment with its teeth glinting in the sun. Serious wounds on the front of the skull suggest the creature met a violent end. “He got in the way of a big carnivore and died in a horrible way,” Zalmout said.
“The puncture marks in the skull suggest he was seized by the head, got chewed around a bit, and was then thrown away.”

Brenda Benefit, professor of biological anthropology at New Mexico State University, said:
“For me this discovery is one of the most significant in my lifetime. Until now we have not had a very perfect fossil ancestor for the Old World monkeys and apes.”

“Some palaeontologists, including myself, thought that this is exactly what the common ancestor to Old World monkeys and (Great)apes ( Hominidea)would look like, based on resemblances between Miocene fossil Old World monkeys and  (Great ) apes, whereas others thought they would be shorter snouted and more round-headed like modern gibbons
(Hyloblatidea . op de stamboom uit  het nature  artikel te  vinden onder  dendropithecinea  -).

Saadanius resolves this debate
and demonstrates the importance of the fossil record for knowing what our ancestors looked like.”
WAARSCHUWING
Nota voor creationisten
  :
 Alle   vermelde  artikels en deze blogpost   gaan niet over de validiteit van deze vondst 
Het zijn meer  een verzameling reflectieve bezinningen over  verschillende insteken  (en werkhypothesen ) en over wat al dan niet wetenschappelijk van belang zou kunnen zijn  in die vondst ....

  

Voor een bredere context   zie ook

Oudste fossiele  oude wereld aap ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoriapithecus_macinnesi


Primate fossil 'not an ancestor' 21 OCTOBER 2009, SCI/TECH
Ancestors had leg-up to trees 16 MAY 2008, SCI/TECH

Toch AFRICA ?

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
New African ape fossil discovered 13 NOVEMBER 2007, SCI/TECH
Fossils belong to new great ape 22 AUGUST 2007, SCI/TECH
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....


Photo Album fossiele primaten en co

16-07-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (2)
05-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips

Meercellig leven   - MINSTENS  2 miljard jaar geleden ?
Zie ook  het uitstekende blog  van    PIERRA 
http://www.vkblog.nl/bericht/323144/Oudste_macrofossielen


Deze ontdekking is belangrijk   aangezien de( verkeerdelijk zo genoemde )  "Cambrische explosie" door  creationisten nog steeds  wordt   gezien
.......als het   scheppingsmoment   van veelvuldig  en  verschillend(andersoortig  apart geschapen )    meercellig en complex leven.


De fossielen worden door hun  ontdekkers   als giganten beschouwd in een   2miljard  jaren  oeroude    microscopische wereld waarvan altijd(traditionaal)  is gedacht  dat ze uitsluitend  uit   eencelligen en prokaryoten  bestond  ( sommigen rekenen daar ook nog  virrussen /(minstens )bacteriofagen bij  )  
 


  
Wat is het ?

Wetenschappers hebben waarschijnlijk fossielen gevonden van één van de eerste meercellige organismen.
De  tot 12centimeter lange ; " grote"  cookie-achtige fossielen zijn 2,1 miljard jaar oud, 200 miljoen jaar ouder dan het fossiel van het  vorige oudste meercellige organisme.
"....afzonderlijke   eencellige  organismen  ( tenzij   prokaryote bacterieele matten en kolonies   ?  ) bereiken nooit die  afmetingen "

De structuur laat immers  zien dat het om meer gaat dan een dun laagje bacteriën en heeft een zekere dikte en duidelijk gedefinieerde randen. Er blijft nog twijfel bestaan of het inderdaad om eukaryoten gaat, hoewel de driedimensionele structuur dit wel doet vermoeden.
Tegenwoordige bacterieplakken zijn veel dunner dan deze fossielen en hebben geen driedimensionele structuur.

"....de oudste sporen van  complex  meercellig leven zijn  niet meer  uitsluitend   te vinden  in lagen  van  600  miljoen jaar geleden  , (Noot A) zoals lang  de voorhanden fossiele getuigen  suggereerden , maar  de limiet  is nu  waarschijnlijk opgeschoven  door vondsten gedaan   in lagen van 2.1 miljard jaar oud  ...."  
zei  Abderrazak El Albani, een onderzoeker  van de universiteit van Poitiers  en hoofdauteur  van het artikel in Nature 


http://technology.iafrica.com/news/science/2512120.htm
http://www.nature.com/news/2010/100630/full/news.2010.323.html
http://scienceblogs.com/highlyallochthonous/2010/07/how_do_we_know_gabons_multicel.php

 
De macrofossiele  "kolonies " /Gabon./ de fossielen zijn gevonden in schalie-/  (c)El Albani
De meting van de aanwezigheid van zwavel-isotopen maakte het mogelijk dit eens levende
organisme te onderscheiden van de sedimenten. 1                                                                               2

Microtomografische  morfologie  reconstructies  van buiten (links ) en binnenkant  (rechts )van enkele   " macro"fossielen (1 &2)   /  El Albani - Masurier

De fossielen zijn  van pyriet (deels onstaan uit ) een afzettingmineraal    uit de produkten  van  composterende en verterende   afbraakbacteria  
Deze mineralisatie heeft de organismen afgegoten . bovendien is het  oorspronkelijkke    inbeddings materiaal ( = de matrix ) waarin de fossielen ziten , noch uitermate  verhit noch onder grote druk  veranderd   (  morfonese )     

Maar Seilacher (1)noemt de fossielen ‘pseudo-fossielen’ want hij denkt dat het opeenhopingen van pyriet kunnen zijn, die als gevolg van druk op de sedimenten bepaalde vormen aannamen.


De  Franse bronnen  

 


Site fossilifère gabonais Site fossilifère gabonais près de Franceville, où ont été découverts dans des sédiments vieux de 2,1 milliards d'années, des macrofossiles centimétriques.
© CNRS Photothèque/F. Ossa OssaReconstruction virtuelle (par microtomographie) de la morphologiReconstruction virtuelle (par microtomographie) de la morphologie externe (à gauche) et interne (à droite) d'un spécimen fossile du site gabonais. © CNRS Photothèque / A. El Albani & A. Mazurier

le Centre de microtomographie de l'Université de Poitiers, l'unité « Histoire naturelle de l'Homme préhistorique » (CNRS/MNHN), la Société « Etudes Recherches Matériaux » du CRI Biopole de Poitiers, l'unité « Géosciences Rennes » (CNRS/Université de Rennes), le bureau de recherches géologiques et minières, le Laboratoire d'hydrologie et de géochimie de Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg), le Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CNRS/MNHN/UPMC) et le Laboratoire Géosystèmes (CNRS/Université Lille 1/Université d'Amiens).2.1 miljard jaar oud  fossiels en onderaan de afdruk  in de  schalie  waarin het fossiel   werd gevonden   Albani et al., Fig. 2

DATERING 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V61-46YCX5D-4B&_user=10&_coverDate=09%2F30%2F1992&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1cbfc0b1bfdc4ec34f47c0abc4aac84e


http://en.wikipedia.org/wiki/Samarium-neodymium_dating


De stap van eencellig leven naar meercellige organismen was een grote en belangrijke stap in de evolutie van leven op aarde.
Alle dieren en planten die vandaag de dag met het blote oog te zien zijn, zijn meercellig.

De grote vraag is of de fossielen uit Afrika ooit daadwerkelijk meercellige organismen waren, of dat het veeleer 
te beschouwen  is als   een kolonie van(eukaryote ?)  ééncelligen die verschillende rollen zijn gaan vervullen binnen hun samenleefverband  of dat het de restanten zijn van groepen ( prokaryote ) eencellige bacteriën. (= Bacterieele matten: /  stromatolieten   ?) (1)
 


  stromatolieten  uit MinnesotaUit de  eerste  analyse , van  een hondertal  monsters  uit de eerste  meegebrachte collectie van  250 fossielen   , met behulp van  de driedimensionale röntgenmicrotomagrafie blijkt  volgens  de onderzoekers  dat de optie "meercellig organisme "  de  voorkeur verdient
Bijkomend argument  : De fossielen bevatten ook sporen van sterol dat kenmerkend is voor de membranen van eukaryoten,
maar dit sterol zou ook kunnen  ingesijpeld  zijn uit sedimenten van jongere organismen. 

Er zullen stappen en voorstellen   gedaan  worden ( door oa.  de franse regering ? ) om de  site  te bewaren/ aan te kopen als  wetenschappelijke  werelderfgoed  site   

De fossielen komen uit een  tijdvak  uit  het laat paleozoicum,toen  de aardse atmosfeer werd verrijkt met veel zuurstof.( de eerste algen ?)
 “De evolutie van de Gabon macrofossielen, is  de eerste stap in de richting van grootschalige multicellulariteit, werd waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de stijging van de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer”,
zegt Dr. El Albani in een verklaring.
De Cambrische "explosie " (542 tot 488 miljoen jaar geleden, red.) vormde de tweede stap.”(2)

De organismen leefden waarschijnlijk in ondiep zeewater en profiteerden van een verhoging van zuurstof in de atmosfeer tussen 2,45 en 2 miljard jaar geleden (The Great Oxidation Event).
Pas 700 miljoen jaar geleden nam het zuurstofgehalte nog meer toe en kon het meer complexe leven zich ontwikkelen tijdens de daaropvolgende  "Cambrische explosie." (2)

Waarom deden meercellige organismen er 1,5 miljard jaar over om het stokje van eencellig leven over te nemen?(3)
“Dat is nog één van de grootste onopgeloste mysteries in de geschiedenis van de biosfeer”,

aldus Albani
.
http://www.scientias.nl/oudste-meercellige-organisme-tot-nu-toe-gevonden/12211
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science_and_environment/10471599.stm

Ze  zijn  trouwens  zijn nog lang niet klaar met de opgravingen bij de vindplaats.
Ik hoop dat er langzaamaan meer bekend over wordt.
zie ook

What does it take to become multicellular?
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/07/09/what-does-it-take-to-become-multicellular/

The Major Transitions in Evolution


John Maynard Smith, Eörs Szathmáry - 1997 - 364 pagina’s
books.google.be - Over dit boek - Meer boekresultaten »
The Origins of Life : 
From the Birth of Life to the Origin of Language ; by
John Maynard Smith and Eörs Szathmáry
http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/reviews/origins-of-life/NOOT  A

http://en.wikipedia.org/wiki/Grypania
GRYPANIA SPIRALIS, was tot nu toe met zijn 1.7   a   2.2  miljard  jaar ,de  recordhouder  bij de vermoedelijke EUKARYOTE ALGEN (of toch minstens  kolonies  van met elkaar communicerende eencelligen(= cyanobacteria ?  ) 
 


 
File:Grypania spiralis.JPG

Grypania spiralis – Precambrian – Michigan

Name:  Grypania spiralis

Age:  Precambrian  Eon

Anamikean Era

2.2 billion years

Unit : Negaunee Iron Formation

Site:  Palmer, Michigan

 

 

 

This is a specimen of 2.2 billion-year-old Grypania spiralis – the oldest known eukaryotic (multicellular) organism and one of the rarest fossils on Earth.  It is described as filaments of red algae from the middle Precambrian iron formations in upper Michigan (see Science, July 10, 1992, pp 232-235).  

 

Grypania spiralis is by far the oldest known multicellular organism. All other Precambrian specimens of this age are prokaryotes (simple, single-celled organisms that lack a cellular nucleus) – such as stromatolites.   The discovery of Grypania in the 1980’s caused great excitement in the world of paleontology because these organisms are over 1 billion years older than the next-closest-aged eukaryote. This singularly unique anomalous occurrence of early eukaryotes continues to confound paleontologists today. 

 

The development of eukaryotes (that is, cells which contain a nucleus) is one of the fundamental ‘great leaps forward’ in the evolution of life.  From this template all other complex life became possible. Grypania is a cornerstone in this field of research.

 

Potomac Museum Group collected these rare specimens in the late 1980’s as a paleontological rescue operation in an active iron mine in Michigan.  They are known from only one small location in a single mine which we were allowed to access for a very brief amount of time.  The area has since been lost to mining activity.  The PMG specimens – numbering only a few dozen pieces – represent the bulk of what is known of these unique organisms.  Most of the specimens are hand size or smaller. 

 

This one, and a few others similar to it, were recently found in the field collections among stratigraphic samples taken in the mine during the excavation.  Most of the stratigraphic samples were ‘float’ pieces that never received an accession number for the PMG collections.  

 

 

Specimen 1

 This piece has two sides – part and counterpart – each measuring approximately 5 x 2.25 inches.  Such complete specimens including both sides are very uncommon in these specimens chiefly because the field work was so rushed we had no way to locate the fossiliferous beds properly.  It is only by chance that some of them have both sides.   The primary side has many typical Grypania curls and partial sections.  The secondary side has faint outlines of the fossils on the primary side.  There are no reconstructions or enhancements in this specimen.  And no repairs.

 

Specimen 2

This piece has two sides – part and counterpart – each measuring approximately 2.5 x 1.25 inches.  Such complete specimens including both sides are very uncommon in these specimens chiefly because the field work was so rushed we had no way to locate the fossiliferous beds properly.  It is only by chance that some of them have both sides.   The primary side has many typical Grypania curls and partial sections.  The secondary side has faint outlines of the fossils on the primary side.  There are no reconstructions or enhancements in this specimen.  The secondary side was broken into several pieces and has been professionally repaired in the lab.

 

Specimen 3

This piece has two sides – part and counterpart – each measuring approximately 2.5 x 1.25 inches.  Such complete specimens including both sides are very uncommon in these specimens chiefly because the field work was so rushed we had no way to locate the fossiliferous beds properly.  It is only by chance that some of them have both sides.   The primary side has many typical Grypania curls and partial sections.  The secondary side has faint outlines of the fossils on the primary side.  There are no reconstructions or enhancements in this specimen.  And no repairs

http://fossilspictures.wordpress.com/2009/03/02/grypania-spiralis-precambrian-michigan/(1) voorzichtigheid is geboden
Het zou niet de eerste keer zijn , dat  voorbarige conclusies  worden getrokken  ;
 
 

Pseudofossielen : 

1- Seilacher dacht zelf ooit 1,1 miljard jaar oude eukaryote fossielen te hebben gevonden. Nu is hij overtuigd dat dat pseudo-fossielen waren. Misschien is hij te sceptisch geworden.  Het hoofd koel  houden  is de boodschap  .

2.-

http://www.nature.com/news/2009/090422/full/news.2009.383.html
1.6 /1.7 Miljard  jaar oud  leven ontdekt   in india   ?  

Once(  1998 )thought to be the fossils of shelled creatures, these features are actually the marks of gas bubbles trapped in bacterial mats
.( stromatolites ? )
S. Bengtson et al

-Azmi, R. J. Jour. Geol. Soc. India 52, 381–389 (1998).
-Bengtson, S., Belivanova, V., Rasmussen, B. & Whitehouse, M. Proc. Natl Acad. Sci. USA doi:10.1073/pnas.0812460106 (2009).(2-)
*De cambrische  "explosie " is een ouderwetse , gedepaseeerde  , afgedankte en misleidende  term  ; Een   "explosie die  op zijn minst tussen   10 en 40 miljoen jaren duurde  is een   foute naamgeving   van formaat
Cambrium / Inhoud
Cambrium
 / Inleiding / Wat toont het fossielen verslag ? /Wonderfull life  /cambrische explosie 
http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/vendian.htm

*Er zijn echter ook  extante meercelligen ontdekt die zonder zuurstof de klus kunnen   klaren
http://www.scientias.nl/dit-meercellige-organisme-kan-zonder-zuurstof/6965
 

Wetenschappers nemen aan dat alleen eencellige bacteriën en virussen zonder zuurstof kunnen leven. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter dat ten minste één meercellig organisme datzelfde doet.

Daarmee wordt de link die wetenschappers als vanzelfsprekend tussen het leven en de behoefte aan zuurstof leggen  minstens ,gedeeltelijk  genuanceerd met mogelijke uigtzonderingen  op deze  oude  vuistregel  ...
Het meercellige organisme is iets minder dan een millimeter lang en leeft onder het sediment van de Middellandse Zee.
Eerder werden al dergelijke organismen gevonden die beperkte tijd zonder zuurstof konden leven.

Dit meercellige organisme heeft zuurstof echter helemaal niet nodig, omdat het simpelweg geen zuurstof en suiker gebruikt om zijn cellen van energie te voorzien.
Het diertje heeft namelijk organellen die lijken op hydrogenosomen.
Hydrogenosomen produceren waterstof en adenosinetrifosfaat. De laatstgenoemde levert energie. Waarschijnlijk moet het nieuw ontdekte organisme het van zo’n energievoorziening hebben, omdat op grote diepte geen of weinig zuurstof voorkomt.

De ontdekking is van grote betekenis voor diverse onderzoeksgebieden.
Zo wordt er bijvoorbeeld in de zoektocht naar buitenaards leven nog vaak van uitgegaan dat op een planeet zuurstof aanwezig moet zijn. Dit onderzoek kan die zoektocht wel eens in een nieuw licht zetten.

Foto: Danovaro e.a.

Bronmateriaal: "Scientists discover first multicellular life that doesn't need oxygen" - Physorg.com

(3-)
zie  voor pre cambrische   fossielen
http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/vendian.htm :
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON

05-07-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
02-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leviathan melvillei


Een grofgebekte  potvis

basisartikels /bronnen =
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/43664667/   
Joep Engels

http://www.nu.nl/wetenschap/2282576/gigantische-potvis-at-andere-walvissen-.html
NU.nl/Dennis
Rijnvis
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2574389.ece/Fossiele_Moby_Dick_met_slagtanden

 


Een walvis met de kaken van een orka, maar van het formaat potvis.
De expeditie stond  mede olv van de belgische paleontoloog Olivier Lambert
Een paleontoloog uit Urk ,Klaas Post, vond hem in een woestijn in Peru, en op de laatste dag van de  expeditie in 2008.


Op de afbeelding een detail  van een   reconstructie van Leviathan melvillei die een baardwalvis aanvalt door Charlène Letenneur (Muséum National d’Histoire Naturelle, Parijs).
De (uiteraard niet historisch correcte) duiker ( op de oorspronkelijke afbeelding   )geeft een idee van de afmetingen

Dat soort  grote bejagers van walvissen bestaan tegenwoordig niet meer. Orca’s de grootste walvisrovers van nu, worden niet langer dan een meter of negen.

Dat deze walvis mét grote tanden  daadwerkelijk een potvis is, maakt Reumer op uit zijn kenmerkende schedelvorm: hol aan de bovenkant tussen zijn relatief kleine oogjes en het puntje van zijn neus.
Potvissen hebben hier plaats voor een kleverige witte massa die aan sperma doet denken.
Niet voor niets heet de potvis spermwhale in het Engels.
„Moderne potvissen hebben op hun kop van dat spul een badkuipvol”, zegt Reumer.
 „Bij onze uitgestorven potvis was dit zogeheten spermaceti-orgaan kleiner, maar de plaats waar het gezeten heeft is op de schedel duidelijk herkenbaar.”

Potvissen gebruiken het spermaceti-orgaan waarschijnlijk voor de echolocatie.
De witte massa werkt als een soort lens die geluidsklikken opvangt die de potvis heeft uitgezonden om prooidieren te vinden”, zegt Reumer.
„Waarschijnlijk focusseert het spermaceti-orgaan de geluidsgolven naar het gehoororgaan dat verder achterin de schedel ligt. Sommige andere walvissen hebben een vergelijkbaar meloenvormig orgaan op de kop.”

Het grote kussen op de kop van potvissen zou ook nuttig kunnen zijn om op rivalen of prooidieren in te rammen.
 Een aanwijzing dat dit daadwerkelijk zou kunnen gebeuren is het feit dat het spermaceti-orgaan van mannetjespotvissen relatief wat groter is dan dat van vrouwtjes. .De drie meter lange schedel van de potvis is gevonden door een internationaal team van onderzoekers in .de Pisco-Ica , een woestijn aan de zuidkust van Peru, 600 meter boven de zeespiegel. Tien, twintig miljoen jaar geleden was dit de bodem van de Grote Oceaan. Destijds was de oceaan het domein van de walvis en de reuzenhaai, nu is de woestijn hun laatste rustplaats. De  oude zeebodem   werd op  het land geduwd door de geologische krachten die ook hebben gezorgd voor het ontstaan van de Andes.
„Dit is de droogste woestijn ter wereld”, vertelt Reumer.
 „Toen wij het gebied bezochten zagen we nog overal noodwoninkjes staan.”
Het gebied was niet lang geleden door een aardbeving getroffen.
De geologische krachten die zorgen voor de opstuwing van de Andes maken dit gebied ook kwetsbaar voor zware aardbevingen. 
 
De fossielen liggen hier voor het oprapen. Walvissen, zeehonden, dolfijnen, schildpadden en pinguïns zijn er begraven. Zelfs de resten van luiaards die hier ooit in de kustwateren zwommen.
In deze woestijn was het waar Peruaanse paleontologen naar walvisfossielen zochten, samen met Klaas Post, een amateur-archeoloog uit Urk, tegenwoordig verbonden aan het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam en een vermaard kenner van de walvis.


Zowel de onderkaak als de bovenkaak van de  fossiele potvis  bevat tanden(twee keer negen tanden in de bovenkaken en twee keer elf tanden in de onderkaken) die maar liefst 12 centimeter in doorsnee en 36 centimeter lang zijn..

De grootte van het gebit suggereert dat het dier(misschien  ook )  jaagde op kleinere walvissen, zoals orka's of of baleinwalvissen. Dat schrijven de wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature

 
Moby Dick
Post en zijn Peruviaanse collega’s hebben hun vondst Leviathan melvillei gedoopt, naar het bijbelse zeemonster en naar Herman Melville, de schepper van die andere legendarische potvis, Moby Dick. Het beest was naar schatting  13,5 à 17,5 meter lang ,  dat is  niet groter dan een moderne potvis( die tot 20 meter lang kan wordern ) , en leefde zo’n twaalf à dertien miljoen jaar geleden,
"Er zijn veel fossiele potvissen gevonden in het verleden", verklaart Lambert.
"Maar de meeste van deze  fossiele dieren waren veel kleiner dan moderne potvissen." 
  .

Kaakspier

Een groot gat in de schedel wijst er verder op dat de potvis ook over een zeer grote en sterke kaakspier beschikte. "Dit was een jagend roofdier dat grote stukken uit een prooi kon bijten", verklaart hoofdonderzoeker Oliver Lambert op Discovery News


Moderne potvissen hebben een totaal ander gebit dan het prehistorische dier uit Peru.
Zo hebben ze veel kleinere tanden die alleen aan uit hun onderkaak groeien

Af en toe spoelt er aan onze kust wel eens een potvis (Physeter macrocephalus) aan. Met een lengte tot achttien meter is dit de grootste hedendaagse soort tandwalvis. Maar anders dan andere tandwalvissen (zoals bijvoorbeeld orka’s, dolfijnen en bruinvissen) heeft een potvis enkel bruikbare  tanden op de onderkaak.  Ze worden bovendien  uitsluitend  gebruikt in  pikorde, sexuele  en territorium  gevechten met soortgenoten   
Om hun prooien (hoofdzakelijk inktvissen) te vangen maken ze eerder gebruik van zuigkracht
 ze  jagen bovendien   in de diepzee  op de   reuzenpijlinktvis
 
Ze zuigen die beesten naar binnen, ongeveer zoals wij een oester naar binnen slurpen”, zegt jelle  Reumer, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en één van de auteurs van het stuk in Nature.


Dolfijnen

De Leviathan was met zijn krachtige gebit een geducht jager die het (misschien)ook  op de destijds veel voorkomende baleinwalvissen voorzien moet hebben.
Alleen hun vette lijven konden zijn honger stillen.
 
Althans, dat is de werkhypothese van de onderzoekers. Die gedachte geeft hen ook een hint voor het mogelijke einde van het zeeroofdier. In het late Mioceen (23 tot 5 miljoen jaar geleden) koelde de wereld af en werden de voedselvoorraden in zee minder. Dat was vermoedelijk in het voordeel van de Moby Dicks die op grote diepte naar inktvissen speurden.
En wellicht ook, speculeert Post, legde de Leviathan het af tegen de opkomende dolfijnen die het monster te snel af waren.
 Olivier Lambert e.a.: ‘The giant bite of a new raptorial sperm whale from the Miocene epoch of Peru’, in Nature van 1 juli 2010

De resten van een reusachtige potvis .
Het dier leefde waarschijnlijk 13 miljoen jaar geleden en jaagde mogelijk op andere walvissen.


http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7302/fig_tab/nature09067_F1.html
Figure 1: Skull, mandible and tooth morphology of the holotype of L. melvillei MUSM 1676.
Skull, mandible and tooth morphology of the holotype of L. melvillei MUSM 1676.

ad, Schematic drawings of skull and mandible. Skull in dorsal (a) and ventral (b) view, mandible in dorsal view (c), skull and mandible in right lateral view (d). eg, Right lower teeth in labial view. h, i, Teeth of modern sperm whale Physeter (h) and killer whale Orcinus (i) for comparison. An, antorbital notch; As, alisphenoid; Ex, exoccipital; Fg, frontal groove; Fr, frontal; Iof, infraorbital foramen; La, lacrimal; Mc, mandibular condyle; Mf, mandibular foramen; Mg, mesorostral groove; Msb, margin supracranial basin; Mt, mesethmoid; Mx, maxilla; Or, orbit; Paf, palatine foramen; Pmf, premaxillary foramen; Pmx, premaxilla; Pty, posterior process tympanic; Rn, right bony naris; Sb, supracranial basin; Sq, squamosal; Tf, temporal fossa; Vo, vomer; Wf, wear facet; Zp, zygomatic process squamosal.Figure 2: Phylogeny of physeteroids illustrating the relationships of Leviathan with other stem physeteroids, physeterids and kogiids.

Phylogeny of physeteroids illustrating the relationships of Leviathan with other stem physeteroids, physeterids and kogiids.

A maximum parsimony cladogram obtained with a PAUP (phylogenetic analysis using parsimony) branch-and-bound search, using a data set modified from previous works. The consistency (CI) and retention (RI) indices of the single shortest tree are 0.61 and 0.65, respectively. Schematic skulls illustrate the presence or absence of functional upper dentition in each taxon. Question marks indicate unknown condition. The daggers indicate extinct species. See Supplementary Information for further details.

02-07-2010 om 20:55 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EITJES UIT PATAGONIE
Klik op de afbeelding om de link te volgen

http://www.nu.nl/wetenschap/2282718/dinosauriers-verwarmden-eieren-bij-geisers.html  
© NU.nl/Dennis Rijnvis

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/06/29/giant-dinosaurs-used-the-planet-to-warm-their-eggs/#more-1947

Ed Yong


'Dinosauriërs verwarmden eieren bij geisers'


Sommige sauropoden  broedden waarschijnlijk in de buurt van geisers om er voor te zorgen dat hun eieren warm bleven. Dat blijkt uit de vondst van fossiele eieren in Argentinië.
De fossiele eieren van de dinosauriërs zijn gevonden in Sanagasta in Argentinië in een vallei waar  tijdens het krijt  veel hydrothermische activiteit was. In totaal zijn er tachtig broedplaatsen aangetroffen.Bijna al die nesten liggen opvallend genoeg op drie tot vier meter afstand van oude geisers. Dat meldt Discovery News.Broedmachines   Volgens de onderzoekers van het Field Museum in Chicago en het onderzoeksinstituut CRILAR in Argentinië suggereert de vondst dat de dinosauriërs de geisers als een soort natuurlijke broedmachines gebruikten om hun eieren warm te houden. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De hitte van de bronnen is het broedproces waarschijnlijk ook ten goede gekomen. De eierschalen van de gevonden eieren zijn namelijk tussen de 1,29 en 7,94 millimeter dik. Dat is opvallend stevig. Ter vergelijking: een gemiddeld kippenei heeft een schaal met een dikte van slechts 0,3mm
dikte eischaal    + 1cm

Titanosaurus

Het is nog onduidelijk door welke dinosauriërs de eieren zijn gelegd. Er zijn geen fossielen van botten gevonden in de omgeving van de broedplaatsen. De doorsnee van de eieren (20 centimeter) suggereert echter dat de broedplaatsen bij de geisers werden gebruikt door de Titanosaurus, een sauropode dinosauriër met een lengte van ongeveer twaalf meter.

Het dier was waarschijnlijk als een van de weinige dinosauriërs in het gebied in staat om eieren met een doorsnee van 20 centimeter te leggen.

(1)
De  reeds  bekende   dinosauriers legsels  ( tot nu toe ) gevonden in Patagonie  zijn   voornamelijk toegeschreven  aan  titanosauriers 
Ook  van  de legsels  uit  Sanagasta ( die dus kunnen  vergeleken  worden met reeds  bekende fossiele  eieren ) mag worden verwacht dat ze afkomstig zijn van titanosaurus
  
 
Het is niet de eerste maal dat eieren ( en embryo's)van titanosaurus soorten zijn gevonden  in Patagonie  ....


Auca Mahuevo


 
 

In de  negentiger jaren van vorige eeuw  werd de bekenste/beroemde  en grootste  dinosauriers nestplaats  ter wereld  ontdekt :  in Argentijns Patagonie = Het betreft   de Auca Maheuvo site (deze  belangrijke vindplaatst wordt  nog steeds doorlopend onderzocht )   Het betreft een   2 vierkante kilometer   en  + 18 cm dikke   afzetting van  "mudstone "  van  -70 /-90 MY  (Krijt)oud

In 1998 werd  het grote publiek geinformeerd over de talrijke  gefossileerde  embryo's :
naast de delicate  bewaarde skeletresten  , werden ook  stukjes ( embryonale )huid  gevonden die onomstotelijk  aanwijzen dat het hier  om reptielen gaat ...

The fossil skin reveals a scaly surface, much like the skin of a modern-day lizard.
One of the fossils has a distinct stripe of larger scales near its center, which probably ran down the animal's back.
 


 

http://www.amnh.org/museum/press/breaking/embryo.html


Meer nog  ....vervolgonderzoek en studies  rond de eeuwwisseling   sugereerden dat 
minstens  het patroon van één van de huid-specima  erg goed  overeen komt   met dat van  een bepaalde  titanosaurus soort  ....

Er zijn ook  erg kleine  potlood-achtige tandjes gevonden (= One embryo alone has at least 32 individual pencil-shaped teeth,) ; dat lijken mini-uitgaven te zijn van de beitelvormige tanden van de titanosauriers en dit in tegensgtelling tot de lepelachtige ( spatula -achtige)  tanden van andere sauropoden uit diezelfde periode ... Ook deze eigenschappen ondersteunen de  geopperde   titanosaurus  - aard  van de embryo's 

www.sciencedaily.com/.../981118081844.htm 
Malawisaurus Dixeyi, een "kleinere"  titanosaurus .... let op de beitelvormige tanden ( een kenmerk van tatanosauriers)


Embryonale tanden van een  fossiel  dino-embryo uit Auca Mahuevo
De tandjes zijn potlooddunne stiften die worden gehouden v oor miniatuur uitgaven van de tanden van de volwassenen  
http://www.nature.com/nature/journal/v396/n6708/fig_tab/396258a0_ft.html


a, Cluster of teeth of specimen PVPH-112. b, Left postorbital in dorsolateral view (PVPH-112). c, Right orbital region in lateral view (PVPH-112). d, Frontals of PVPH-113 in dorsal view; a to b and c to d show maximum width and length respectively. Fr, frontal; La, lacrimal; sc, sclerotic plates. PVPH, Paleontología de Vertebrados, Museo Municipal 'Carmen Funes', Plaza Huincul.

Bijlagen:
http://dinosaurs.nhm.org/staff/pdf/2001Chiappe2_et_al.PDF   
http://dinosaurs.nhm.org/staff/pdf/2005Chiappe_et_al-UC_Sauropods_book.pdf   

02-07-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
27-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cichliden
( Voorlopig test artikel ) 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071126_evolutie03
(Teaser )
" ......Cichliden,  zitten in geisoleerde  meren. en daardoor hebben die organismen in die meren zich vele duizenden jaren vrijwel ongestoord kunnen ontwikkelen. Door te kijken naar de verwantschappen tussen die organismen die in die meren leven kun je ahw. zien hoe de evolutie werkt.

Je kunt bijvoorbeeld kijken naar verschillen en overeenkomsten in lichaamsbouw.
Bij cichliden  kun je kijken naar de vorm van hun tanden en als je heel dichtbij kijkt, dan zie je, dat deze andere tanden heeft dan bijvoorbeeld deze en ook deze.
En je kunt ook zien, dat d'r verschillen zijn in de bouw van hun kop. 
Je kunt dus kijken naar verschillen en overeenkomsten in lichaamsbouw, maar wat we tegenwoordig ook kunnen doen is kijken naar hun DNA en dat kon dus in Darwin's tijd nog niet, dat kan nu wel. ...."


http://evodisku.multiply.com/journal/item/146/CICHLIDEN
 


Photo Album CICHLIDS / soortvorming

 

Bijlagen:
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/09/evolution_of_the_cichlid_mandi.php   

27-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPA LUCIEN
Ontdekking  in Ethiopië  van een   nieuwe   ( mannelijke ) Australopithecus   Afarensis  KSD-VP-1/1.   
"Kadanuumuu"


Hierboven  wordt een smal fragment van een onderarmbeen van  "Kadanuumuu" getoond
Credit: Yohannes Haile-Selassie, Cleveland Museum of Natural History

Yohannes Haile-Selassie  en diverse wetenschappers( gesponserd   door   NSF  )  (1) borgen een   tweede partieël  skelet  van  de soort waartoe  de best gekende vroege menselijke voorloper   Australopithecus afarensis, behoort  
De vondst  is   -3,6 MY oud  : dat is 400,000 jaar  ouder  dan  :de beroemde hominim  "Lucy," maar ditmaal betreft het een  volwassen  archaisch  mannetje  / het is een    prachtige  aanvulling  op de reeds vroeger ontdekte fossiel van een   archaisch   juveniel  :   Selam  (=  Lucy's Baby ) :  
 Selam  
 


KSD-VP-1/1.
wordt  voor het eerst  besproken  in Proceedings of the National Academy of Sciences . (2)
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/07/1004527107
The National Science Foundation is  the hoofdsponsor 

Het skelet is tussen de 1.52 en 1.68 meter groot en is dus beduidend groter dan Lucy (1,07 meter).


.......... "Lucy" was an exceptionally small female (only about 3 and a half feet tall), but she was the only partial skeleton of her age. "Kadanuumuu" is a much larger male (5 to 5 � feet tall), and not only preserves most of the same skeletal parts that "Lucy" does, but also some never previously known, including a nearly complete shoulder blade and a significant portion of the rib cage. These have generated many surprises.Yohannes Haile-Selassie, Curator and Head of Physical Anthropology at the Cleveland Museum of Natural History, discusses the discovery and significance of "Kadanuumuu."
Credit: Cleveland Museum of Natural History
Alemayehu Asfaw found the first element of "Kadanuumuu" in February 2005


Tijdens  opgravingen van  2005 t/m 2008 in  Korsi Dora ( een plaatsje dat deel uit maakt van het  Woranso-Mille Project in Afar , Ethiopië )ontdekte  de ploeg    relevante  delen van  een  opperarm , een sleutelbeen , diverse ribben  ,  het bekken , het sacrum  , scheen en  kuitbeen  en een  schouderblad van een volwassene   ... De  complementaire  opgravingen  duurden  meer dan vijf jaar  


Parts of the hip bone (pelvis) as they were being dug out of the ground by excavation
Credit: Yohannes Haile-Selassie, Cleveland Museum of Natural History
.


Parts of the hip bone (pelvis) as they were being dug out of the ground by excavation. Photo courtesy: Yohannes Haile-Selassie, Cleveland Museum of Natural History
* Het is vooral  het gevonden  (partieel) bekken  , en het sacrum  dat toelaat  de sexe van het fossiel  vast te stellen
http://zinjanthropus.wordpress.com/2009/03/29/maleorfemalepelvis/
<---male or female ?


Deze zogenaamde  postcraniale skeletdelen  van de nieuwe vondst  ,   vertonen  gedeeltelijke   overlap  met het postcraniaal skelet  van  Lucy ; Maar  er  zijn ook goede  supplementaire  nieuwe  skeletonderdelen   bij   (   =in het bijzonder   het schouderblad  en ribben   ,die  ) het  skeletmateriaal van  A Afarensis prachtig aanvullen  ;
Het is slechts het tweede (gedeeltelijke ) skelet van een volwassen  afarensis , dat tot nu toe is gevonden  .... (= het eerste is uiteraard lucy

    
LUCY's betovergrootvader  en  het    gedeeltelijk skelet van Lucy Credit:   /  Cleveland Museum of Natural History
let vooral op de afarensis knie
 Model van  "lucy's knie "(?)  


Kadanuumuu zou geen betere of slechtere klimmer zijn geweest dan de moderne mens.

 (Haile-Selassie )
DE fossiele overblijfselen  laten toe conclusief  te besluiten  dat    A. afarensis  ,  vrij rechtop liepen  zonder hulp van  de  handen   
"het KSD skelet is het lang gezochte  bewijs   "verklaarde  Haile-Selassie. [KSD is een  afkorting   voor  'Korsi Dora,' ]"
" het vervolledigd  de  Laetoli voetafdrukken en het is onbetwistbaar  bewijs  voor het  obligate  bipedalisme  van  A. afarensis  en dat al van bij het eerste verschijnen van de soort   in het fossielen archief  ."


.........Some anthropologists have recently claimed that much more recent specimens from South Africa (only about 2 million years old) exhibited traits that suggested that our ancestors completed their adaptation to upright walking more recently.
 
However
"Kadanuumuu" shows that the traits these anthropologists were studying are instead probably just a product of very small body size. "Kadanuumuu" has a much more substantial, robust pelvis than "Lucy"-almost certainly because he was a much larger male. Moreover, his pelvis and lower limb indicate that he was highly accomplished at upright walking, and fully capable of making footprints same as the famous Laetoli footprints found in Tanzania in 1979. The advanced adaptations present in "Kadanuumuu's" pelvis and lower limb pushes back modern striding gait to well before 3.6 million years.
Dr. Lovejoy added that "the skeleton establishes, once and for all, just how ancient upright walking is in our family heritage."

Het bekken van  oude  Opoe Lucien    is veruit het interessantste stuk ;
Er zijn  namelijk  een paar interessante  gelijkenissen merkbaar met  de  Au. sediba pelvis  en de  Gona pelvis.
( en uiteraard ook met die van de mens  en de oudere hominimen waarvan het bekken bekend is  ) 
Het  is overigens   best  mogelijk dat de jongere    " australopithecus  africanus"( en dus ook A sediba) al kompleet bipedaal was ...
en dat is al helemaal 
 zo als je  " africanus " ziet als een latere afstammeling van  een gemeenschappelijke  voorouder met afarensis(wat trouwens de huidige overheersende  werkhypothese is )
Dat sediba dat optimaliseerde  ( "optimalising selection" ) ligt in de te verwachten lijnen van de evolutie  van een  eigenschap  eigen aan de voorouders 

Oh ja ; dat van die  kleine afmetingen , is pertinente onzin .... immers dan kan je evengoed  homo floresiensis op handen en voeten laten lopen ( = ho ja dat is al  eens  gedaan  in een  nederlands populair wetenschappelijk  tijdschrift , natuurlijk ... kwestie van ook  creationistische lezers  te behouden ? en haar verkoopscijfers op te drijven  allicht   )  

-Vroeger onderzoek  op de resten van lucy  (, -3.2 MY) liet  sommige wetenschappers veronderstellen dat   A. afarensis  niet kompleet was aangepast  aan het rechtop lopen  .
"Kadanuumuu" beslist het debat ... (?)
Precies alsof er nog iets te beslissen  was ( zie verder hieronder )  .

-"Kadanuumuu"  lijkt goed te passen  binnen de kennis die we hebben van de  fossiele v oetafdrukken  van 3.6 MY in Laetoli,(Tanzania)  De voetsporen  tonen aan  dat vroege  menselijke voorlopers  gewoonlijk rechtop  liepen  er zijn  geen  kneukellopers  sporen noch is er sprake van wijd  uitstaande grote tenen  ( zoals dat wel het geval is bij ardipithecus/ alhoewel  die ook al kon hebben rechtop gelopen   ) .

De  foute interpretaties over   het mogelijk stuntelige bipedalisme van  lucy werden veroorzaakt  door haar  kleine lichaam  , zei Haile-Selassie , Maar  "Kadanuumuu," ( = "grote man"  in het  plaatselijke Afar-dialect   )  is bijna  1/3 groter dan - Lucy ( tussen de 1.52 en 1.68 meter groot en  beduidend groter dan Lucy (1,07 meter)). ,de proporties en de lengte van zijn  benen en  armen  maken daarom  goede  vergelijkingen  mogelijk  met   met die  van de  moderne mens  
 De laatste 35 jaar  zijn  andere  Australopithecus afarensis  specima   gevonden die een groter lichaam dan dat van Lucy suggereren ___ het is nog altijd mogelijk dat  lucy eerder een kleinere individuele   variant  was van de soort  ____Er zijn er zelfs gevonden die  de afmetingen van Kadanuumuu.  overstijgen  "dit  individu behoort bij de grootste  , maar het is niet het grootste specimen dat we tot nu toe hebben gevonden"  Haile-Selassie
Uiteindelijk is er misschien sprake van   uitgesproken sexueel dimorfisme ?....
Maar ook bij de moderne mens kan de man beduidend groter zijn dan de vrouw ... of  het  gemiddelde (= statistisch ) verschil in grote tussen mannelijke en  vrouwelijke afarensis  -individuen  NIET  binnen  dat van de  variatie van dat kenmerk binnen Homo sapiens   valt , weten we niet ( er zijn doodeenvoudig te weinig  individuen gekend  om een   geldige statistische conclusie te kunnen  suggereren  ) .....  
 


Eigenlijk was  Opa  beter  geschikt  om rechtop te lopen dan  wat lucy's  restanten suggereerden :___  en alhoewel deze man  400.000 jaar ouder was ____ De sleutel  zijn   Kadanuumuu's  onderste ledematen  die proportioneel  veel  langer lijken dan  die van Lucy  -  dat is een voordeel bij het uithoud-lopen ....

Lange  benen zijn trouwens   een  weggevertje  wat betreft  het menselijke bipedalisme  ....  
"Over het algemeen , toont dit skelet duidelijk   aan dat het onstaan van geavanceerd bipedalisme  niet is  gebonden het onstaan van het genus Homo  , maar veeleer teruggaat  naar haar diepste  wortels  voorafgaand aan meer dan  -3.6MY"..........Many anthropologists mistook some features of "Lucy's" small frame to indicate that she was not fully adapted to upright walking. "Kadanuumuu" shows this was incorrect. His much larger frame exhibits characters very similar to those of modern humans in his pelvis, thigh, and shinbones. ........In fact, "Kadanuumuu's" legs were also surprisingly long-almost as long compared to the size of his arms as are those of modern humans. Elongating our legs was previously thought to be a pivotal change later in human evolution, and most observers thought "Lucy's" legs were very short. However, her legs were short because of her very small size. "Kadanuumuu's" legs demonstrate that if "Lucy's" frame had been as large as his, her legs would also have been almost as long as ours. Speculation as to why our legs got longer over time has ranged from helping dissipate body heat to reducing the energy needed to walk long distances (claimed by some to be an adaptation for "persistence hunting"). However, the latter now cannot be correct because "Kadanuumuu" lived nearly one million years before the first stone tools were ever made (he is 400,000 years older than "Lucy").


Het schouderblad (scapula) van Kadanuumuu lijkt volgens de onderzoekers veel minder op dat van de chimpansee dan tot nu toe gedacht werd. Van Lucy werd slechts een klein deel van dit schouderblad gevonden en tot op heden gingen wetenschappers er van uit dat de schouders van onze voorouders erg op die van chimpansees leken.


X-rays of the scapulae of a) a modern human, b) KSD-VP-1/1, c) a gorilla, and d) chimpanzee. From Haile-Selassie et al, 2010.


"'Kadanuumuu's' (gedeeltelijke) schouderblad  (en diverse ribben ) was een belangrijke ontdekking  " zei Haile-Selassie.
"het documenteerd  dat de schouderbladen  (en de ribbenkast )  van onze  voorouders  heel wat meer op de  onze leken  , dan vroeger werd gedacht


1.- The authors found that there were two (largely redundant) angles in which Kadanuumuu's measurement turned out to fall in between human and gorilla measures (the angle between the glenoid and the lateral border of the scapula, and the glenoid and the bar which runs parallel to the lateral border). The PCA that the overall pattern for Kadanuumuu is more human-like.

2.- , the "funnel-shaped" thorax is mainly determined not by the lower part of the rib cage, but by constriction at the top of it. The lack of constriction demonstrated by Kadanuumuu's second rib is pretty good evidence that the rib cage was not funnel-shaped.Antropologen  stelden ( tot vandaag )  dat de schouders van onze verre  evolutionaire voorouders  meer  leken op die van chimpansees Maar "Kadanuumuu" verraste  de wetenschap door  erg  "van chimps  verschillende " schouders tentoon te spreiden  .Ze staan in sommige opzichten  zelfs dichter bij gorilla-schouders , en dat ondanks het feit dat  chimps  worden beschouwd als onze naaste verwanten ( zie boven )  
En dat  vertelt ons dat  ook  chimps erg veel zijn geevolueerd sinds de split  ...."

 (dat laatste werd  ook al vermoed bij de bestudering van Ardipithecus vorig jaar ; 
 Kadanuumuu , bevestigt   dit vermoeden , voorlopig   ) 

Tegengeluiden ? :

1.-  Het skelet beantwoordt niet alle vragen over wanneer mensachtigen rechtop begonnen te lopen.
En volgens paleontoloog William Jungers, die niet bij de studie was betrokken, lijkt het onwaarschijnlijk dat  "Big Man en Lucy hetzelfde gangetje als dat  van de mens hadden "
Er wordt dus   betwijfeld  of het incomplete skelet (60 procent is niet teruggevonden) uberhaupt  het definitieve "bewijs" kan zijn  dat  " de menselijke gang  "  reeds aanwezig  was bij   deze  "vroege"  afarensis ? 

Maar het betekent zeker  niet  dat  a. afarensis  geen  " vroege vorm van  obligaat  mensachtig bipedalisme " tentoonspreide
Concluderen of suggeren  dat "(  iets wat  slechte populaire  wetenschaps- journalistiek__ zonder enige  reeds bestaande  achtgergrondskennis --- alweer ongegeneerd  meent te kunnen kraaien en daarmee "gefundenes  fressen"  creert voor allerhande creationistische  misvattingen  en rethoriek  ) 
"….het incomplete skelet (60 procent is niet teruggevonden) kan dit (= diskussie over het obligate bipedalisme van afarensis ?) helemaal niet beslechten "

ECHTER 
Het gaat bij het vaststellen van mensachtig bipedalisme  om de bewaarde relevante delen van het " gevonden " postcraniale skelet van deze opa  :
Zoals bijvoorbeeld het kniegewricht en  relevante delen van de  bekkengordel
Die kunnen toch bij die 40% van het gevonden skelet horen, of niet soms ?


Owen Lovejoy  
Het fossiel verschaft bijvoorbeeld meer inzicht in de evolutie van het bovenlichaam.
Het schouderblad is het oudste ooit gevonden.
Het stukje bot waar de schouderspieren aan vastzitten lijkt heel sterk op dat van de moderne mens.
‘Een leven in de bomen, zoals van de apen, was dus al lang voorbij’, zegt Owen Lovejoy, co-auteur van de studie.

Bovendien  is  dat  rechtoplopen  helemaal   niets "nieuws
"

er zijn al veel oudere "  tweevoeters " voorgesteld   :  

Au. anamensis,
3.9-4.1MY: bipedal  (tibia).
Ardipithecus  (?) is ook een goede kandidaat 
Orrorin,  - 6my: bipedal (femora).
Sahelanthropus,- 7mya: bipedal  (onderkant schedel  /  achterhoofdsgat /occiput).

Overigens  is  Au. afarensis is  al een tijdje  als een   bipedaal wezen geaccepteerd  door praktisch iedereen  
Deze nieuwe vondst  is dus slechts bevestiging  van iets  wat al goed bekend is en zelfs als  vanzelfssprekend  wordt ervaren 
het schouderblad van de  “Grote  Man” verschaft een  hoop nieuwe informatie  waaruit de  onderzoekers concluderen ;
dat dit  de mogelijkheid  verschaft   tot " unieke ( maar niet nader  gespecifieerde ) functies  "


 

2.- Zeresenay Alemseged, de ontdekker van Selam ('Lucy's baby'), een piepjonge A. afarensis, twijfelt er zelfs aan - door het ontbreken van een schedel en tanden - of het fossiel wel een  "echte" afarensis is en niet  tot een andere soort  behoorde , die in die periode leefde.
De discussie lijkt ook op dit punt  dus nog niet  echt  beslecht.

Beide specima ( Lucy & Opoe Lucien )  geven    genoeg  prijs van hun postcraniaal  skelet ( met overlap en al )  om ze te kunnen/mogen   rekenen tot dezelfde soort (?) 
=  overigens  is  dus  geen schedel  of tanden  nodig om  "met hoge waarschijnljkheid " te kunnen stellen dat beiden tot  dezelfde  groep soorten  behoren  ....  maar het helpt natuurlijk wel , zeker wanner het over soorten uit  hetzelfde genus (' australopithecus )  gaat 
 Er is namelijk  nog  de mogelijkheid dat  "big hype " een  australopithecus anamensis  is  ?   
 3- 
een van de auteurs, Owen Lovejoy,  beweert dat
de bouw van Kadanuumuu past in het eerder door hem geopperde idee ( in verband met ardipithecus vorig jaar ) dat de meest recente gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee niet erg op een chimpansee leek.
Onder meer zou het skelet laten zien dat de soort van Lucy relatief lange benen had.
Maar ook dat punt wordt betwist door vakgenoten van de betrokken wetenschappers.

Het verhaal dat  lucy "verschilt" van  “Big Hype”omdat ze klein is , is  armzalig onderbouwde en overbodige  nonsens en bladvulling .
Verschillende afmetingen en sexueel dimorfisme ( waardoor bijvoorbeeld  het bekken kan worden gebruikt om de sexe te bepalen )   zijn geen verassingen .
Echter  wat weten we over  sexueel dimorfisme in de  benen  van zowel afarensis   als  binnen  menselijke groepen ....?
 

Kortom, het moge duidelijk zijn dat het nieuwe fossiel niet alleen maar vragen beantwoordt over de voorgeschiedenis van de mens, maar ook allerlei discussies doet oplaaien. 
Nieuwe fossielen van dergelijke   oude mensachtigen zullen ongetwijfeld   nóg meer duidelijkheid bieden.( zegt  de reeds vermelde journalist in de  populair wetenschap)  
Oh ,die komen  er  ook wél …maak je maar geen zorgen
maar er zullen er daarna , natuurlijk alweer nieuwe nodig zijn om nog meer "duidelijkheid
 "te verschaffen  ....
Je kan bijvoorbeeld ook gaan  wachten op een fles
 australisch spuitwater, "om daarbij  nog "duidelijker " te kunnen  vaststellen dat water nat is " 
 
bronnen : 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117146&org=NSF&preview=false 
http://pandasthumb.org/archives/2010/06/early-indicatio.html#comments-open
http://www.case.edu/origins/cho/news.htm
http://cmnh.org/site/ResearchandCollections/PhysicalAnthropology/Announcements/Kadanuumuu/Photos.aspx
http://www.cmnh.org/site/ResearchandCollections/PhysicalAnthropology/Announcements/Kadanuumuu/Background.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Kadanuumuu
http://zinjanthropus.wordpress.com/2010/06/23/kadanuumuu-all-about-the-torso/

(1) Scientists from Case Western Reserve University, Ohio; Berkeley Geochronology Center, Calif.; Addis Ababa University, Ethiopia; and Kent State University, Ohio contributed to this research.

(2)
Mis vooral het  item  Supporting Information  niet
Vervolg  publicaties zullen  verschijnen  al naargelang  meer  resultaten  zullen worden  bekomen bij nadere  en gedetailleerder
 analyses  van   Kadanuumuu.
 

Bijlagen:
http://www.pnas.org/content/suppl/2010/06/08/1004527107.DCSupplemental/sapp.pdf   

23-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (2)
15-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VAARWEL

Vaarwel SERENGETI   ? 

Als het van de Tanzaniaanse overheid afhangt, krijgt de Serengeti weldra haar eigen snelweg om goederentransport een duwtje in de rug te geven. Milieuorganisaties steigeren bij het aanhoren van de plannen. ‘We staan op het punt een wereldwonder voorgoed te vernietigen.’

WEG  MET EEN WERELDWONDER     (lotte beckers /De morgen 15 06  2010 )

Elk najaar trekken bijna twee miljoen zebra’s, gnoe’s en jachtluipaarden de savanne door op zoek naar water. De indrukwekkende karavaan is al jaren voer voor toeristen en natuurdocumentaires en geldt als werelderfgoed.

De Serengeti is een savanne van ruim 30.000 vierkante kilometer groot. Verdeeld over het noorden van Tanzania en een lapje Zuid-Kenia. Natuurlijk werelderfgoed, dankzij het spektakel dat zich er elk najaar voltrekt. Ruim anderhalf miljoen zebra’s, gnoe’s, buffels en gazellen ontvluchten de droogte in de noordelijke heuvels, met in haar zog een schare roofdieren. De indrukwekkende karavaan migreert naar de zuidelijke vlaktes, waarbij ze de Mararivier over moeten. Een tafereel dat wordt gadegeslagen door duizenden toeristen en dat centraal staat in talloze documentaires, waarin te zien is hoe hele kuddes de knappende krokodillenbekken trachten te omzeilen. 50.000 dieren overleven de jaarlijkse trek niet. Rond april keert het circus zich om, via een westelijke omweg trekken de dieren weer noordwaarts.

Dit natuurlijke wonder wordt nu bedreigd door asfalt en graafmachines. De Tanzaniaanse overheid heeft immers vergevorderde plannen om een snelweg doorheen de Serengeti te trekken, recht door de migratieroute. De graafmachines zouden al klaar staan, de markering is aangebracht. Kwestie van eindelijk een deftige verbindingsweg te hebben tussen het noord-westen en het noord-oosten van het land, eentje waarvan de toegankelijkheid niet afhangt van de seizoenen. Een catastrofe, luiden natuurorganisaties de alarmbel.

Uitnodiging voor stropers

Grant Hopcroft werkt voor de Universiteit van Groningen en specialiseerde zich in de migratiestromen in de Serengeti.
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i005956.html


“Voorstanders zeggen dat het ‘maar een weg’ is, maar een grote weg met veel verkeer dreigt het hele ecosysteem onderuit te halen. Om te beginnen is de kans groot dat hij afgezet wordt met hekken, om te vermijden dat auto’s tegen de overstekende dieren botsen. Zo wordt heel de migratie tegengehouden, met onherstelbare gevolgen voor het ecosysteem. Alles dreigt te veranderen, van wilde dieren over insecten, vogels tot bomen en zelfs de grond toe. De weg zal een wereldwonder vernietigen.”

Ook de werken zelf zullen voor de nodige hinder zorgen: geluidsoverlast, erosie en de komst van invasieve dier- en plantsoorten, een probleem waar de savanne nu al mee worstelt. Tel daarbij de impact van de mens.
 
“Plots is heel de savanne toegankelijk, met een risico op ziekteoverdracht en vooral stropen. Geef de mens toegang tot een natuurgebied, en hij gaat jagen. Zo zit de menselijke aard nu eenmaal in elkaar.”

Nochtans zijn er volgens Hopcroft alternatieven die de fauna en flora ontzien. Zo zou het een pak logischer zijn de snelweg net ten zuiden van de Serengeti aan te leggen. “In de Serengeti woont geen kat, maar ten zuiden van de savanne vind je evenwel tal van verarmde agrarische gemeenschappen die van een weg zouden profiteren. Bovendien loopt de uitgetekende route recht door een vallei, wat technisch een huzarenstukje wordt. Via het zuiden kan die steile berg perfect vermeden worden.”

Hopcroft vermoed dan ook dat de Tanzaniaanse overheid zich deels laat verleiden door de kortste en dus goedkoopste weg (het alternatief zou al bij al zo’n 150 kilometer omweg betekenen), maar bovenal slecht geïnformeerd is over de desastreuze gevolgen ervan.
 
“Tanzania is erg begaan met natuurbehoud. Maar liefst een kwart van haar grondgebied geldt als beschermd en president Jakaya Kikwete draagt natuurbescherming hoog in het vaandel. Ter vergelijking: in Canada, dat haar imago als milieuvriendelijk land graag uitspeelt, is slechts 1 procent van het land beschermd. Ik kan daarom alleen maar besluiten dat de overheid niet beseft wat de gevolgen zullen zijn van die snelweg.”

Zwarte pagina

Hopcroft voelt zich gesterkt in zijn overtuiging door het feit dat er wel degelijk studies zijn uitgevoerd over de impact op het milieu, maar de resultaten zijn nooit openbaar gemaakt.
Ook de website van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderzoek, Crown Tech Consultancy, biedt niets meer dan een zwarte pagina.

Daarom vestigt de man zijn hoop op internationale bezorgdheid en de protesten van natuurorganisaties.
Op het internet circuleren verschillende petities, en natuurlijk kon een Facebookgroep (Stop The Serengeti Highway) niet uitblijven.
Zij vinden alvast een medestander in de Kenya Tourist Board.

“We maken ons ernstig zorgen over de plannen en hopen dat de overheid alle alternatieven zorgvuldig bestudeerd heeft”,
klinkt het daar.

Het Tanzanian National Parks Authority, verantwoordelijk voor het park, antwoordde nog niet op de vragen van De Morgen
Tanzaniaanse overheid wil een snelweg aanleggen dwars doorheen waardevol natuurgebied Serengeti

P.S. 
Het serengeti national parc , staat trouwen( net als andere  reservaten) onder  voortdurende druk van de "plannenmakers "die aan dit grondgebied (en het daarop heersende   wonderlijke en  oeroude  ecosysteeem )  willen knabbelen   ;
Vorig jaar was er  bijvoorbeeld   ook  al  sprake van de aanleg van  een internationale luchthaven in het midden van de Serengeti : dat zou  dan  heel wat  gemakkelijker  zijn  de  "kapitaalskrachtige "   toeristen  ..... natuurlijk 
    

vuilnisbelt in de maak  

UPDATE
  

Serengeti bedreigd door snelweg

Gepubliceerd: 16 september 2010
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2620126.ece/Serengeti_bedreigd_door_snelweg

Anderhalf miljoen gnoes en zebra’s zouden twee keer per jaar een snelweg moeten oversteken, als die er komt.

Door onze redacteur Michiel van Nieuwstadt

Een tweebaans autoweg, dwars door Serengeti National Park, is geen goed idee. Zo’n weg belemmert de jaarlijkse trektocht van 1,3 miljoen gnoes en de achteruitgang van deze cruciale soort zal ten koste gaan van het gehele, beroemde natuurgebied. Dat schrijft een groep van 27 wetenschappers vandaag in een ingezonden brief aan het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Volgens de wetenschappers neemt de pressie van ‘buitenlandse belanghebbenden’ op de aanleg van deze 155 kilometer lange weg toe. „Een weg door de Serengeti is de snelste manier om kostbare mineralen vanuit Centraal-Afrika via het Victoriameer naar de oostkust van Afrika te transporteren”, verklaart de Amerikaanse ecoloog Andrew Dobson aan de telefoon. „De autoweg moet een alternatief bieden voor de sterk verouderde spoorweg in het noordelijker gelegen Kenia. Deze nieuwe weg was oorspronkelijk voor 2012 gepland, maar er zijn signalen dat de aanleg versneld gaat worden. Langs sommige delen van de route zijn al markeringsvlaggetjes geplaatst die het verloop van de toekomstige weg aangeven.”

De Serengeti is een savanne- en bosgebied in het noorden van Tanzania en het zuiden van Kenia. Er leven twee miljoen grote grazers. Deze gnoes, gazellen en zebra’s worden gegeten door leeuwen, jachtluipaarden en wilde honden. Aan het einde van het regenseizoen trekken de grazers vanuit Tanzania naar groenere weiden in Kenia. Later in het seizoen keren ze terug in het zuiden.

Dobson, werkzaam aan de universiteit van Princeton, heeft de spectaculaire trektocht vaak aanschouwd. „Het is magnifiek”, zegt hij. „Je ziet gnoes met zebra’s er tussendoor tot aan de horizon. En die horizon is twintig kilometer ver weg. In die zee van dieren is het een gegrom en gebrul van jewelste.”

Anderhalf miljoen gnoes en zebra’s zouden de nieuwe weg twee keer per jaar moeten oversteken. Dat zal verkeersongelukken opleveren, tenzij de weg wordt afgerasterd – en dat zou volgens de wetenschappers funest zijn voor de gnoetrek. „Wij zien die dieren nu al aarzelen als ze een kleine zandweg tegenkomen”, vertelt Dobson. „Het aanleggen van overgangen of tunnels voor de trek van meer dan een miljoen dieren is uitgesloten. Een brug waar wild overheen kan trekken kost bovendien algauw 2 miljoen dollar. Eigenlijk zou je een weg door Serengeti National Park alleen maar kunnen aanleggen door een tunnel, maar daar is natuurlijk al helemaal geen geld voor.”

De tegenstanders van de weg door Serengeti National Park wijzen erop dat wegen in onontwikkelde gebieden toegang verschaffen aan stropers en dat er langs deze wegen doorgaans een lint van bebouwing ontstaat. Ze erkennen dat economische ontwikkeling in Tanzania hard nodig is, maar ze wijzen er ook op dat de Serengeti een belangrijke toeristentrekker is en dat deze sector goed is voor bijna een kwart van de Tanzaniaanse inkomsten uit het buitenland.

„Er bestaat een beter alternatief voor deze weg”, zegt Dobson. „Dat is de aanleg van een autoweg langs de zuidrand van het park.” De weg van het Victoriameer naar de kust langs deze route is 50 kilometer langer, maar misschien makkelijker aan te leggen. De route vermijdt de allersteilste kliffen van de Riftvallei die noordzuid door de Serengeti loopt. Bovendien, zegt Dobson, zou zo’n weg meer mensen transportmogelijkheden bieden naar de kustgebieden. „Het vervoer van kostbare mineralen uit Afrika hoeft niet de enige reden te zijn om een weg aan te leggen”, zegt Dobson. „Je kunt ook denken aan de kleine boeren die met zo’n weg toegang krijgen tot nieuwe afzetmarkten.”
Vaarwel  GALAPAGOS   ?
 
Photo Album  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/143/Galapagos

Bedreiging en natuurbehoud

Al lange tijd probeert men enerzijds de ondergang van de natuur op de Galápagos Eilanden is een halt toegeroepen, maar anderzijds zijn inmiddels de toenemende bewoning en het toerisme een steeds grotere bedreiging gaan vormen.

In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn rapporten uitgebracht, die de totale verwoesting van de natuur op de Galápagos Eilanden aankondigden, tenzij er snel actie werd ondernomen.

In 1958 werd de internationale Charles Darwin Foundation opgericht, teneinde effectieve maatregelen te nemen.
Men besloot een biologisch station op te richten om onderzoek te doen naar de beste werkwijze voor het behoud van de oorspronkelijke natuur.
Daartoe werd ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Nationale Park Service van Ecuador.

In het jaar daarop riep dat land 97% van het landoppervlak van de eilanden uit tot Nationaal Park.
In 1964 werd het Charles Darwin Research Station opgericht op het eiland Santa Cruz.
In 1978 kregen de Galápagos Eilanden van UNESCO de status van World Heritage Site.
In 1986 werd een gebied in zee rondom de eilanden tot Galápagos Marine Resources Reserve bestempeld ter bescherming van het unieke leven te water. In 2001 werd ook dit reservaat tot World Heritage Site verklaard.

Sinds 2007 heeft UNESCO Galápagos helaas op de lijst van bedreigd Wereld Erfgoed moeten plaatsen, vanwege de vele bedreigingen die op de eilanden zijn afgekomen door de enorme bevolkingsgroei en de snel toenemende toeristenstroom.


vuilnisbelt in de maak  
ONDERTUSSEN IN DE GOLF VAN MEXICO'Olielek is niet te stoppen'

De acties van BP lijken erop te wijzen dat de olieleiding in de Golf van Mexico ondergronds nog meer lekken bevat, wat het vrijwel onmogelijk zou maken om de enorme oliestroom in de dammen.

De olieramp die nu al bijna twee maanden het Amerikaanse nieuws beheerst, wordt steeds ernstiger. Oliemaatschappij BP slaagt er weliswaar in om dagelijks duizenden vaten olie op te vangen, maar heeft de olieleiding moeten doorzagen om dat te bewerkstelligen. Daardoor is de uitstroom vergroot. Met meer dan er opgevangen wordt, dus het netto resultaat is dat er sinds die tijd juist meer olie de Golf in stroomt. Het zou nu gaan om 35 tot 60 duizend vaten olie per dag; een vat is 156 liter, dus dat betekent dat er minimaal 5,5 miljoen liter lekt. Per dag.

En het einde is nog niet in zicht. Sterker nog, het kan de komende twee maanden alleen maar erger worden, betoogt de anonieme (maar duidelijk deskundige) reageerder dougr hier op The Oil Drum. De stappen die BP tot nu toe genomen heeft, zijn alleen logisch als het bedrijf iets weet wat het niet vertelt: dat de olieleiding ondergronds ook lek is. Als dat waar is, dan zou sluiten van het bovengrondse lek vanwege de druk onmiddellijk een nieuwe ondergrondse uitbraak tot gevolg hebben. Door de losse grond kan de olie zich dan gemakkelijk een weg naar boven banen. Dit zal waarschijnlijk sowieso gebeuren, aldus dougr, omdat de leidingen hard aan het slijten zijn door de voortdurende oliestroom en de pogingen om het lek te verstoppen door de injectie van allerlei rommel (het zogenaamde junk shot). Op z'n vroegst kan de olievervuiling over twee maanden stoppen, mits het boren van twee relief wells slaagt.

Elmar Veerman


 La Bossa Nova


Jaar van de biodiversiteit
 
 we zijn halfweg het jaar    en het staat er zeer slecht voor 


Niets nieuws onder de zon ?

De aarde heeft altijd al  verandering meegemaakt .
In het verleden, waren de strenge klimaatveranderingen en de fysieke gebeurtenissen zoals meteorietbotsingen de oorzaak van periodieke transformaties op grote schaal van het milieu en van vijf globale massauitsterven.
Vandaag,zijn de ecosystemen  van de planeet  opnieuw snel aan het  veranderen en grijpt een massaal en zichzelf  versnellend   ( nog nooit in die mate  geziern ?) verlies aan  biodiversiteit,  plaats  : dat  wordt steeds  duidelijker en zonder omwegen de zesde  uitstervingsgolf genoemd . 
Maar dit keer, worden de veranderingen en de snelheid van die veranderingen vooral  veroorzaakt  door menselijke activiteit.

Zelfs in de prehistorie duwden   mensen veel andere species definigief van de aardbol ..terwijl  zij zich over de wereld uitspreidden. Bijvoorbeeld, waren de sabeltand tijger( smilodon )  en de mastodont  enkele organismen die  spoedig verdwenen  nadat de mensen eerst Amerika
bereikten.
Maar met de explosie van de menselijke bevolking na de uitvinding van landbouw rond 10.000 jaar geleden,  onstond er een  dramatischen  intensifieëring  en een vraag naar en effect op biologische middelen.

De ontwikkeling van meer en meer verfijnde technologieën heeft slechts onze capaciteit versneld om, natuurlijke systemen te  breken , uit te putten en te vernietigen.
Door bossen,door ongebreidelede  houtkap  ,  prairies, en moerasland om te zetten in landbouwgronden   en te verontreinigen of vol te bouwen  ;door het  overmatig grootverbruik van  wild en visserij; en  het vervoeren en verspreiden  van "exoten" species  over de komplete  aardbol, verandert het mensdom zeer de oppervlakte van de planeet,  waardoor de dramatische daling van het aantal  species in " today' s  Biodiversiteit Crisis."  onontkoombaar is geworden ....


De mythe van de  ecologische natuurmens
 


Natuurvolken en Vrouwen ecologisch goed bezig?  16  donderdag 23 april 2009   Meneer Opinie

foto 

Het is gelukkig alweer een beetje uit de mode sinds Sting zich er niet meer mee bemoeit, maar zo af en toe hoor je er nog over: De oorspronkelijke bewoners van Amerika, Australië en Afrika alsmede vroege ‚vrouwelijke‘ beschavingen zouden in harmonie met de natuur leven en daar zouden wij als egoistische hebberige paternalistische westerlingen een voorbeeld aan moeten nemen. Met name bij allerlei New-Age groepjes die niet gehinderd worden door enige kennis van zaken wat betreft de ecologie en de antropologie, duikt deze bewering nog wel eens op.

Helaas, de waarheid is wreed, hard en heel anders.
De bewijzen dat de Amerikaanse en Australische megafauna (reuzeluiaarden, reuzekangaroes etc.) 10.000, respectievelijk 50.000 jaar geleden is opgegeten door de nieuw gearriveerde mensen, d.w.z. pre-colombiaanse indianen en Maori (beiden vroege zgn ‚vrouwelijke‘ beschavingen), stapelen zich op.
De eerste mensen die op het Paaseiland ( 1) terechtkwamen (ook al zo'n pre-westerse stam), vonden een groen en vruchtbaar eiland vol bomen en planten, omringd door een visrijke zee.
Toen het werd herontdekt door de Europeanen was het een uitgedroogd, desolaat en onbewoond eiland. Uitgewoond en naar de donder geholpen door die eerste kolonisten.

De oerwouden die de Europese ontdekkingsreizigers aantroffen in Afrika en Zuid Amerika, waren indrukwekkend en oud, maar ook het produkt van eeuwenlange menselijke inmenging. Nu nog vind je in Yucatan een onnatuurlijk hoge dichtheid van vruchtbomen in het oerwoud waar een paar honderd jaar geleden een bloeiende Maya-beschaving bestond.
Een beschaving die ook al inelkaar stortte (droogte ? )
Het oerwoud in zowel Afrika als Zuid-Amerika is mede gevormd door de mensen die er in wonen.

Een voorzichtige schatting stelt dat die paar indianenstammen in Zuid Amerika die nu nog door het Amazonewoud zwerven en zich met jagen en verzamelen in leven houden per jaar 60 miljoen grote zoogdieren (capybara's, tapirs, apen etc.) opeten. Dat is 164.384 per dag ,  verbruikt  door  enkele tientallen 'stammen', bij elkaar
ongeveer een half miljoen mensen. 
Zwerven moeten ze wel, na een tijdje jagen, zijn alle beesten domweg op. De nobele wilden hebben hun territorium uitgewoond en leeggegeten en moeten weer verder.
Niks niet leven in harmonie met de natuur, maar net als de westerlingen uitbuiten en vervolgens verkassen naar een ander stuk bos om dat ook leeg te jagen.

Dat er desondanks sprake is van een zeker evenwicht tussen mens en natuur in de wouden van Afrika en Zuid Amerika, komt omdat dat voor de mens buitengewoon ongezonde omgevingen zijn. Dertig procent van de babies die geboren worden, sterven voor hun vijfde levensjaar aan diarree, malaria of gewoon honger. Overleven ze de kindertijd, dan nog worden ze niet oud. Omdat die wouden zo weinig opleveren, zijn de verschillende groepen ook regelmatig met elkaar in oorlog, hetgeen de levensverwachting aanzienlijk bekort. Ook binnen de stam vermoorden mannen elkaar af en toe, omdat de één oogje heeft op de vrouw van een ander (die vrouw wordt niks gevraagd) en ook dat komt de bevolkingsgroei niet ten goede.
Het leven van die indianen is niet vredig en idylisch maar geweldadig en keihard; geen nieuw-ager die dat langer dan 15 minuten volhoudt

Die indianenstammen zijn niet vrouwvriendelijk en er is geen enkele aanwijzing die suggereert dat het er ooit, in welke samenleving dan ook, anders aan toeging.
Ook de nu nog bestaande matrilineaire samenlevingen geven weinig reden tot optimisme over feministische samenlevingen in vroegere tijden.
In de huidige matrilineaire samenlevingen geven de mannen hun wereldse bezittingen liever aan de zonen van hun zussen dan aan de zonen van hun vrouw omdat ze daarvan tenminste zeker weten dat het familie is.
En die neven komen hun erfdeel opeisen als oomlief dood is en tante kan naar de bezittingen fluiten en wordt weer afhankelijk van haar eigen ouders.
Overerving gaat dus weliswaar via de vrouwelijke lijn, maar het zijn nog steeds de kerels die alle bezittingen in handen hebben en houden.

De enige samenleving die enigszins vrouwvriendelijk is, is de moderne westerse samenleving. 
De enige samenleving die zich iets van de haar omringende natuur aantrekt is de moderne westerse samenleving.
Het grote verschil met de natuurvolkeren  is dit:
van de moderne mens( of van mensen die naar dat  westerse model streven )  zijn er   nu al  ( en  steeds meer en meer ) veel en veel teveel.
Maar niemand kan of wil terug naar "vroeger"  


Natuurvolkeren die moeder aarde in ere houden of hielden en bewust een ecologisch evenwicht nastreven, zijn niet meer dan een moderne mythe, in het leven geroepen door een stel natuurbeschermers en/of feministen met een goede neus voor publiciteit

De mens kan alleen met de natuur leven, als hij weer een dier word.
En die oude "beschavingen" worden te zeer geidialiseerd.
Een meer vrouwelijke samenleving zou anders zijn, maar niet beter.


(1) Ik kan u het boek 'Collapse' van Jared Diamond van harte aanbevelen.
Hij geeft uitgebreide informatie over de gebeurtenissen op Paaseiland. 
http://www.vkblog.nl/bericht/320738/Het_Antropoceen

De mythe dat natuurvolkeren in evenwicht met de natuur zouden leven.

Vanaf de prehistorie is de impakt van de mens  op  de biosfeer  aanwezig  
Wat heeft ook de  zogenaamde  natuur-mens niet allemaal uitgeroeid ;
De amerikaanse megafauna ?
www.mnsu.edu/emuseum/prehistor...

De australische megafauna ?
www.abc.net.au/science/feature...

De aboriginals   trekken rond in hun gebied 'achter het voedsel aan', het zijn jagers/verzamelaars. Al 10.000+ jaar hetzelfde. Er zijn wat schermutselingen, maar verder blijft alles kleinschalig. Het leven is bikkelhard, niet voor watjes. Over vrouwen kunnen we kort zijn.
Fotograferen mag niet, maar je krijgt toch filmpjes te zien van vrouwelijke rituelen.
Dat zegt genoeg...

Aborigines  trekken nog steeds rond, langs min of meer vastgelegde routes. Dat kan haast niet anders, zo veel levert het binnenland van Australie nu ook weder  niet op. Hun 'geloof' is naast het begrip 'dreamtime' en hun totemdier ook verweven met het landschap.
Dat landschap is een essentieel element in de mythen en sagen en het verschilt per stam, er schijnt geen overlap.
Echter , voorzover ik weet zijn de mythes en sages min of meer een routebeschrijving.
Als je de mythen van de verschillende stammen aan elkaar legt,  levert dit een compleet beeld van het land , de loop van rivieren en bergketens en zo.

Het  is hoogst waarschijnlijk  dat de Australische megafauna is uitgestorven vlak na de aankomst van de mens op dat continent en dat er vele bewijzen zijn voor het feit dat het een de oorzaak is van het ander.
Die megafauna kun je ook   expliciet    wel tegengekomen in hun  ontstaansmythen, als een soort 'foutje' door de  goden
gemaakt ; het ging niet helemaal  zoals die goden het wilden natuurlijk ... alle begin is moeilijk zeg maar ...en het werd achteraf "bijgesteld ", toen die dingen "uitstierven"  ...   
Het bleef niet  alleen  bij drijfjachten   om aan  het noodzakelijke  eten te geraken voor en door de mens :
Een paar ( historische ) voorbeelden  daarvan :
-De Dodo werd om de sport neergeknuppeld want (was) oneetbaar /ongenietbaar
Die vogel was trouwens tam ( ="dom" meenden zijn slachters )
-Hetzelfde gold voor de Noordelijke Grote Alk

-De Aurochs  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeros(   Bos primigenius  ) verdween in de 15 -16 eeuw
Hij ging op ( als het  wilde  stamvader-ras   van en   in de huidige  runderrassen )

Bestand:Lascaux-aurochs.jpg
 

Reeds lang geleden heeft de mens vermoedelijk al zoogdiersoorten uitgeroeid; pas tegen het einde van de 19de eeuw begon dit ernstige vormen aan te nemen.
Bekende zoogdieren die sindsdien  uitgeroeid werden, zijn o.a.


Stellers zeekoe (1768),
blauwbok (begin 19de eeuw),

tarpan (tweede helft 19de eeuw),
Falklandvos (1876),
quagga (1883, laatste exemplaar in Artis)

en
Schomburgk's hert (jaren dertig 20ste eeuw).

 

Door het inkrimpen van grote arealen werden soms ook ondersoorten uitgeroeid, zoals
Kaapse en Barbarijse leeuw (zie leeuw),
Balitijger (zie tijger) en het
hartenbeest van Noord-Afrika.

Door tijdig ingrijpen ter plaatse is een aantal soorten van een dreigende ondergang gered, zoals koala,
parmawallabie (bij toeval via een in Nieuw-Zeeland uitgezette populatie die men vergeten was, zie kangoeroes),
zeeotter,
de meeste destijds overgeëxploiteerde zeeroofdieren,
gaffelantilopen,
bizon (in 1889 waren er nog slechts 541 van de miljoenen van destijds over),
saïga witstaartgnoe en (zuidelijke)
breedlipneushoorn (uitgangsmateriaal slechts ca. 20, zie neushoorns
).

Andere konden nog slechts via ingrijpen door de dierentuinen in gevangenschap gered worden,
nl. Siberische tijger,
wisent (in 1922 waren er nog 56 over),
Arabische spiesbok,
Pater-Davidshert (in 1910 nog slechts 18),
przewalskipaard e.a.

en
vermoedelijk in de toekomst nog veel meer (orang-oetan, enz.).

Sterk bedreigde zoogdiersoorten zijn 

vingerdier,
berggorilla,
Sumatraanse en Javaanse neushoorns,
kouprey,
Mesopotamisch damhert,
dwergzwijn e.a.

Van bepaalde in het wild zeer bedreigde soorten als Indische antiloop en manenschaap zijn de populaties in dierentuinen (en elders) groter dan die in hun bakermat overgebleven zijn.

 
-De amerikaanse bizon en het europese Wisent ontsnapten nog tijdig aan een droevig lot
Maar vele anderen leggen( bijna geruisloos ) nog steeds het loodje en in toenemende mate ....

Heelwat planten , dieren (en zelfs andere mensen-rassen--> tasmaniers / misschien zijn de neanderthalers opgeëten ? ) zijn uitgeroeid omdat ze onkruid , concurenten , of lastposten waren ....
een voorbeeld ; de buidelwolf ( thylacine )
(al uitgeroeid), buidelwolf    <video

Zelfs tegenwoordig worden er nog ( met uitsterven bedreigde soorten ) dieren gestroopt / afgemaakt en sommige van hun onderdelen vermalen tot alternatieve bijgelovige huismiddeltjes en potentie verhogende middeltjes in groezelige "volksapotheekjes ",sjamaan en afrikaanse toverdoctors handeltjes .... ( voorbeelden : de indische en de afrikaanse neushoorns , , de klauwen en de penis van de siberische tijger, de gal van de zwarte lippenbeer )
Net zoals babies worden dood verkracht omdat ze als "maagd" een goed tovenaars- medicijn zouden zijn tegen "aids "

Ofwel worden   hun ivoor, pluimen  en huiden( tot en met hun skeletten )   gebruikt als erg dure en  zeldzame status- symbolen  in de paleis-huizen van de  "rijken", de " imago "-builders en de  verzamelaars  van  unieke dingen  ..Die "gestolen pluimen " steken de  mensen graag in hun gat ...

en dat  zijn een paar  voorbeelden  waar   andere dieren niet toe in staat zijn  . 
 
In de zoo van Antwerpen hing lange tijd in de afdeling der primaten een grote spiegel met vergulde lijst =
Het borde erbij luide :
"Hier ziet u een vertegenwoordiger van het grootste en gemeenste roofdier dat deze planeet ooit heeft gekend "
Misschien is dat wel het ( slechts gradueel) "onderscheid"  tussen mens en dier ?


*  Mensen die praten over "natuur" bedoelen  gewoonlijk  " de  menselijke  natuurlijke ongeving "    of " de  natuur" gerelateerd aan belang van mensen.
Uiteraard is  voor het voortbestaan van het "leven" ( tenslotte is de basis van het aardse leven bacterieel )  en uberhaupt van  de " natuur" zelf ,  de mens van geen belang
De mens is slechts een  " misbaar " onderdeel van die "natuur"  ; De mens   kan alleen  blijven leven  bij gratie van een  voedsel-grondstoffen  pyramide waarvan hij de ( zeer kwetsbare ) topconsument  is ... De mens is( net als andere organismen )afhankelijk van een  steeds  grotere  bredere basis  aan  andere  ( organische ) basis-behoeften  producenten  en  van zodra  men die pyramide verder  afdaalt op zoek naar de  eerste  toeleverings bedrijfjes  van de  levensnoodzakelijke(organische )  grondstofjes , bouwsteentjes  en halffabrikaten 

Het gaat echter  om het voortbestaan  van   een  menselijke  leefwereld en  vooral ook  over een  menswaardige leefwereld  en geen van beiden kan zonder  de  basis 
Laat  ons ijveren   voor  een wereld waar men als mens  met vreugde kan in leven  en men  zich  kan blijven  verwonderen  over  de fantastische  levende wereld rondom ons , die trouwens ook   een  inspiratiebron is van onze  cultuur   
Onze kinderen  verdienen geen levenloze , overvolle  en  stervende  wereld en  waar alleen maar  een steeds grotere wereldbevolking  een steeds grotere hoop stront  produceert  tot alles is gestikt     ... 

Oh ja , mensen die zo  al het  eigen leven verachten
( omdat het " zondig" is  , een "gevangenis straf "of  het  als een  "testperiode  "beschouwen om onze geschiktheid  voor het echte leven ( in het hiernamaals  / het paradijs , de hemel )uit te zoeken  .... )  moeten natuurlijk  niet bekommerd zijn  om dat alles ...
   

 

Opmerking  =
 
De filosoof Bas Haring  ziet de enorme waarde van biodiversiteit totaal over het hoofd. ...
Bas Haring  is een  Ned .  filosoof  die het " niet erg"  cruciaal  vindt  dat   de biodiversiteit afneemt ....
want  dat  afnemen  van biodiversiteit   is trouwens niet de eerste keer aan het gebeuren   en de  "natuur overleefd toch altijd "

Alleen heeft  Bas Haring het  niet noodzakelijk   over  een  " menselijke "(eventueel volkomen artificieele )   wereld  waar de  "huidige " mens  nog zou  kunnen  , laat staan   "willen "  , voortleven ( althans voor een tijdje )  ; 

 

http://evolutie.blog.com/2010/01/18/bas-haring-biodiversiteit-volkskrant/
http://evolutie.blog.com/2009/05/06/wat-heeft-biodiversiteit-met-evolutie-te-maken/
http://home.planet.nl/~gkorthof/korthof35.htm    
 
Conclusie
Bas Haring probeert iets te zeggen over de waarde van biodiversiteit zonder te beseffen dat biodiversiteit een cruciaal onderdeel van de evolutietheorie is, zonder te beseffen dat biodiversiteit het product van evolutieprocessen is, en zonder te beseffen dat de mens zelf het product is van biodiversiteits-genererende processen. Biodiversiteit is een biologische verschijnsel, géén filosofische probleem. Je kunt niets zeggen over de waarde van biodiversiteit zonder kennis van biodiversiteit te hebben. Ik had verwacht dat een evolutionair perspectief op biodiversiteit automatisch aanwezig zou zijn bij iemand die de essentie van de evolutietheorie zo goed begrijpt als Bas Haring. Dat bleek niet het geval te zijn
.

15-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Tags:millieu,biodiversiteit , zoologie,uitstervingen
>> Reageer (1)
13-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onder de Loden Afrikaanse Koperen Ploert

'Hitte stuurde menselijke evolutie'  ?De gemiddelde temperatuur bij het Turkanameer ( een van de  kraamkamers van de mensheid  )in Kenia was zo hoog dat hitte waarschijnlijk een grote invloed heeft  gehad op de evolutie van de voorouders van de mens die in het gebied leefden. Deze opvattingen  zijn nu door  nieuw werk  van  Amerikaanse wetenschappers verder ondersteunt  .


 


http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkanameer
Geologie

" ......Het Turkanameer is een Grote Slenk kenmerk.[8] Een rift is een zwakke plek in de aardkorst door de scheiding van twee tektonische platen. De rift begon toen Oost-Africa[9] zich begon te scheiden van de rest van Afrika en naar het Noordoosten bewoog. Momenteel is de slenk 320 km breed in het noorden van het meer en 170 km in het zuiden. De basisstenen van het gebied zijn 522 tot 510 miljoen jaar oud. De oudste vulkanische activiteit in het gebied gebeurde in de Nabwal Hills ten noordoosten van Turkana, en vond 34.8 miljoen jaar geleden plaats.[10]De zichtbare tektonische kenmerken van het gebied resulteren in extensieve extrusies van basalt over het Turkana-Omo bekken.[11]

.... Rond 2 miljoen tot 3 miljoen jaar geleden was het meer groter en het landschap eromheen meer vruchtbaar, waardoor het een plaats was voor de oudste hominini.
Richard Leakey heeft vele antropologische opgravingen gedaan in het gebied, wat tot interessante ontdekkingen heeft geleid over de hominini.
Een twee miljoen jaar oude schedel van een Homo rudolfensis werd gevonden in 1972.

In 1984 werd de Turkanajongen, een bijna compleet skelet van een Homo erectus,( later geherklasseerd als een homo habillis )  gevonden door Kamoya Kimeu.
Meer recentelijk vond Meave Leakey een 3,500,000 jaar oude schedel genaamd Kenyanthropus platyops....Turkana boy

Turkana Boy by Ryan Somma.  

The most famous H. erectus find is the "Turkana Boy"(left ) , a young male discovered in Kenya in 1984. His reconstructed skeleton - with a narrow pelvis and tall, thin body - is interpreted as showing adaptation to the hot climate and the need to run long distances.
 
In comparison, a more recent   find is from a shorter female ( right ) with a wider chest - a feature more commonly found now in humans from colder, even Arctic climates. The wide pelvis suggests the birth canal and brain size were co-evolving, as H. erectus adapted to the need to give birth to larger babies above the need to adapt to the pressure of external environmental factors.
Photo of the female skeleton : Don Hitchcock 2008 Display at Musée National de Préhistoire, Les Eyzies 

 

De temperatuur rond het Turkanameer lag in de afgelopen 4 miljoen jaar steeds tussen de 30 en 35 graden Celsius.
Dat hebben analyses van isotopen in mineralen uit de grond uitgewezen, zo schrijven wetenschappers van de John Hopkins Universiteit in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Volgens de onderzoekers ondersteunen hun bevindingen de deel- theorie dat  de  lokale  hitte een grote invloed heeft gehad op de evolutie van de voorouders van de mens die in dat gebied leefden.


Afkoeling

Er wordt al langer aangenomen dat de eerste mensen hun vacht verloren ( dus  vrijwel naakt  werden)  
___wat  overhitting tijdens  zonovergoten uithoudingsmarsen   langer uitstelde  en  voor  betere  afkoeling  zorgde  door  o.a.  overvloedig  zweten  mogelijk  te maken   : mensen zweten meer  dan  gelijk welk ander zoogdier....)
en 
dat   initieele varianten van het  "rechtop  lopen"  ook vanwege de  selectiedruk die de hitte in hun  leefgebied   uitoefende   , verder werd   ontwikkeld  en  vooral  geperfectioneerd 
 
 
Rechtop lopen zou( naast allerlei andere mogelijke   voordelen )  ook voor afkoeling kunnen  hebben gezorgd,  ook  omdat het onder meer onder een loden afrikaanse   zon , vlak boven het aardoppervlak warmer is dan een meter boven de grond. 
Een verticaal object is bovendien minder aan zonnestralen blootgesteld dan een horizontaal object. (Dat is trouwens ook de reden waarom we bij het zonnebaden gaan neerliggen  )
De vacht werd  wel  behouden op de kruin  ; bij  de rechtlopende wezens die mens is  , vormt dit namelijk   een  mogelijke  bescherming tegen  een dreigende  zonneslag 

“Als we willen weten of de hittetheorie al dan niet geloofwaardig is, moeten we weten hoe heet het in deze regio was”, zegt Benjamin Passey van de Johns Hopkins University.
“Onze studie toont aan dat deze regio, die een van de sleutelplaatsen voor de menselijke evolutie was,___en een belangrijke vindplaats van menselijke fossielen  ( --> homo erectus , turkana -boy )  lange tijd een zeer hete plaats was.” 
verklaart hoofdonderzoeker Benjamin Passey
“Het bleef hier zelfs warm toen de ijstijden drie miljoen jaar geleden begonnen.”

Geloofwaardig

“We hadden al het  theoretische  vermoeden  dat de leefgebieden van primitieve  mensachtigen   in Afrika steeds meer de  open vlaktes en savannes  werden”, verklaart Passey.( 1) 
“Dat was ook al een onderdeel van de theorie die de ontwikkeling van het lopen op twee benen en andere menselijke evolutie kon helpen  verklaren. Nu hebben we ook het bewijs dat het inderdaad  warm was, waardoor deze  hypothese over  menselijke evolutie  ( Noot :   met name evolutionaire optimalisatie van het rechtop lopen ) door hitte geloofwaardiger wordt.”

Toch zijn lang   niet alle wetenschappers overtuigd van de Hittetheorie
"......Volgens  professor Robin Crompton van de universiteit van Liverpool  bijvoorbeeld , is   de " mens "
( maar of dat beperkt is tot   het genus  homo , wordt er niet bij verteld ... )  op twee benen beginnen wandelen in een bosrijk gebied in plaats van onder de brandende hitte van de Keniaanse woestijn" 
(2) (dixit  ...knack)Bipedalisme
Blog Entry

Volgens dit artikel 

http://www.scientificblogging.com/news_account/evolution_could_the_genetic_change_that_generated_the_upright_bipedal_human_body_be_found_soon
bestaat  het mensachtige bipedalisme al minstens  15 miljoen jaar  
 
http://www.scientificblogging.com/search/apachesolr_search/bipedalism

Zie ook 
http://nl.wikibooks.org/wiki/Evolutie/De_menselijke_evolutie(1)
Een soort evolutionaire tendens dus ;  dat enkele primatengroepen     weidse   afrikaanse  savanne( van het huidige type ) - niche  gingen bezetten en van bosapen evolueerden tot grond- en savanne apen  ... alleen  werden   de  afrikaanse vlakten al  meermaals  bevolkt  door   troepen grondapen --> bijvoorbeeld    bavianen    ...... en met  katachtigen  ,  afrikaanse  hondachtigen  ... beesten  die   eigenlijk  allemaal heel geduchte   gevaarlijke  concurenten en/of (potentieele ) predatoren  van de  mogelijke   uit de bomen gevallen  aapmensen  waren   die  zich waagden  op  de uitgestrekte  droge   nogal  vlakke   savannes(  als die al  niet in de huidige vorm bestonden )    ... De aapmensen  hadden  echter meer  evolutionair succes  door     niches  te gaan opvullen  in geaccidenteerd  en  erg  variant terein , dat bovendein  sterk veranderde onder invloed van plaatselijke klimatologische evoluties ...;Dat bood enorme  mogelijkheden voor  niet gepecialiseerde opportunisten  .....    de   Afrikaanse  Slenk met  haar geaccidenteerd  terreinen   en   o.a.  de omgeving van het Turkana meer worden verondersteld gunstig te zijn geweest in dat opzicht  ...  

"The ( geological ) wall of africa  hypothesis " gaat bijvoorbeeld uit van lokale  klimaatsveranderingen die een belangrijke    drive  zouden kunnen zijn achter de menselijke evolutie  rond o.m.  het turkana  meer  , de Afrikaanse Slenk,   het Ethiopîsche hoogland   en  de Olduvai  kloof  ....
 
Geologists Say 'Wall Of Africa' Allowed Humanity To Emerge
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071219082604.htm
 
Nahid and Royhan Gani, geologists at the University of Utah's Energy and Geoscience Institute, stand on the Ethiopian Plateau near the Gorge of the Nile, which was carved by Africa's Blue Nile River. The Ganis are studied the timing of the canyon's incision to learn more about how movements of Earth's crust are related to human evolution. (Credit: Solomon Gera, Ethiopian Geological Survey)

 Paissey zei trouwens ook mogelijk  wat anders dan de vertaler verkeerdelijk  suggereert ?   : 'We already have evidence that habitats in ancient East Africa were becoming more open, which is also hypothetically part of the scenario for the development of bipedalism and other human evolution, but now we have evidence that it was hot.'
‘Thus, we can say that the 'thermal hypothesis' is credible


"More open " habitat   betekent namelijk niet  --->  een  open savanne van het huidige type als  "hypothetical part of the scenario of  development ( lees  =  mogelijk   optimalisatie( verdere ontwikkeling  ) van een reeds bestaande  aanzet  tot  bipedalisme ? )
 'thermal hypothesis'  ( in de zin van mogelijke  optimalisering  ter plaatse ) is  credible 
 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100608101019.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100608135043.htm
(2)

 Er is geen hitte" theorie" ... het is slechts een deelhypothese  bij de verklaring van het  onstaan  van het  bipedalisme  , naast vele andere
Bovendien  is wetenschap ( althans principieel ) niet gebaseerd op overtuigingen ( ook niet van haar beoefenaars ) maar op onderbouwingen van voorgestelde hypôtheses op grond van niieuwe  kontroleerbare  evidenties en  ontdekkingen  .....

Cromton zei letterlijk ; 
'I would be very surprised indeed if bipedal walking had its early origins in a desertic rather than wooded/forested environment "
dat is helemaal iets anders dan wat de vertaler ervan heeft gemaakt ....
 
Het  betekent  zeker   niet ( zoals de sloddervos  " wetenschappelijke "verslagen   in kranten en tijdschriften   ons  alweer onvolledig  en tendentieus   trachten te  verkopen     ) dat de tweebenige   houding van de mensachtigen en homininen ( = van het genus homo )   is  onstaan  aan het Turkana  meer  ....en nog veel minder dat  tweebenigheid  geen kenmerk was  van de voorouders van  het genus homo  
--> er zijn  trouwens  allerlei  evidenties gevonden voor het  rechtoplopen van de zogenaamde   aapmensen  en dat  sinds ardipithecus ( sommigen menen  zelfs  dat het ook teruggaat op  een vertegenwoordiger/ verwant   van de voorouderlijke  groep tijdens de "split "   :     Toumai / Sahelanthropus Tchadensis 
)

zie ook
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor

TOUMAI
 
Blog Entry

W.I.E.
-Dat er een   duidelijke  scheidingslijn is te trekken tussen het genus Homo en de (mogelijke  )voorlopers en verwanten   ervan
 
(
of dat er een  kloof is tussen  "apen " en "mensen " op grond van de fossielen , en dat we zeker weten  welke   hominimen  fossielen tot de" mensenvariaties" ( ach , je weet wél : "er IS( alleen maar )  micro-evolutie   ) behoren en welke tot de "apen "   )is een creationistische  misbaksel   

 


*  Laat het  bovendien  zo zijn  dat  de  omgeving van het  Turkana meer  in die vroegere  tijden   ook veel bosrijker was( zoals de vondsten van de begeleidende fauna en flora  aantonen  )   en zeker geen woestijn mag worden genoemd
Loodzware  hitte jawel
 , maar dat betekent daarom nog niet " een droge woestijn  " of een uitgestrekte   en stoffige savanne ( zoals die op het einde van het droge seizoen in de Serengeti /
Een  reservaat  dat is erkend  als   unesco werelderfgoed   maar  dat ook al op het verlanglijstje  staat van  de Verenigde  Tanzaniaanse  regering  en   vooral  beton en asfalt  boeren - lobby   , lees ik zopas     

 vuilnisbelt in de maak  


13-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
12-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Heethoofden

Prehistorische zeereptielen waren in staat hun lichaamstemperatuur te regelen ?bewerking van  volgend  bronmateriaal
http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/06/10/prehistoric-sea-dragons-kept-themselves-warm/
http://www.nu.nl/wetenschap/2267276/prehistorische-zeereptielen-waren-warmbloedig-.htmlThe Natural History Museum, London

OLD BONES An ichthyosaur preserved with the broken skeletons of its unborn. Ichthyosaurs, whose name means “fish lizard,” date back 250 million years.

Plesiosaur_Mosasaur


Prehistorische zeereptielen waren in staat hun lichaamstemperatuur te regelen : volgens de onderzoekers van het
Université Claude Bernand Lyon 1  kon die lichaamstemperatuur   oplopen tot 39 graden Celsius.
Dat stemt overeen met de  lichaamstemperaturen van de huidige walvissen en dolfijnen , ook in koudere  wateren  ....
Het lichaam van de uitgestorven  zeereptielen (1) was  dus mogelijk ( meestal  )warmer dan het zeewater waar ze in zwommen
Die warmteregulatie van het bloed   stelde reptielen zoals de ichthyosaurus, de mosasurus de plesiosaurus vermoedelijk in staat om relatief snel te zwemmen en diep te duiken.( klik ook op  de attachments onderaan dit artikel  )  
Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift
Science. I <---    / Science II  http://dx.doi.org/10.1126/science.1187443 <---

Watertemperatuur

“Deze zeereptielen konden een hoge lichaamstemperatuur in stand houden, onafhankelijk van de watertemperatuur waar ze in leefden”,
verklaart hoofdonderzoeker Christophe Lécuyer op National Geographic News.
Het maakte niet uit of hun leefgebied een tropische zee of een koud oceaandomein was.”

De wetenschappers zijn tot hun bevindingen gekomen door  een  40 tal  fossielen van zeereptielen  , daterend    van trias    tot  krijt  .
__en  daarbuiten ook nog   een flink aantal prehistorische  vissen als vergelijkingsmateriaal ____ te bestuderen   ___
Ze gingen  op zoek  naar  zuurstofisotopen in de tanden en andere fossiele resten   
Op basis  van  de  gevonden zuurstofisotopen   konden ze  eerst en vooral  de historische samenstelling van diezelfde isotopen in het bloed van de reptielen inschatten
.
Prehistorische vissen      De resultaten werden vervolgens   vergeleken met de vermoedelijke lichaamstemperatuur van prehistorische vissen.
Deze laatste dieren  waren ( net als de huidige  vissen ) waarschijnlijk koudbloedig en namen daarom de temperatuur van het zeewater aan.

Uit de vergelijking blijkt dat de lichaamstemperatuur van de zeereptielen veel hoger lag dan de gemiddelde temperatuur van de zeeën waar ze in zwommen ( en uiteraard hoger dan die van de vissen ). (2)http://nl.wikipedia.org/wiki/Koudbloedig
Koudbloedigheid wordt tegenwoordig niet meer gezien als tegenhanger van warmbloedigheid, er zijn zelfs dieren waarop beide termen van toepassing zijn. Er zijn drie vormen van koudbloedigheid, die alle een warmbloedige tegenhanger hebben.
Alle zes vormen van koud- en warmbloedigheid worden als verschillende vormen van
thermoregulatie gezien, waarbij meer dan eens combinaties voorkomen, zelfs tussen uitgesproken koudbloedige en uitgesproken warmbloedige vormen."....Het is  nog  steeds onzeker  hoe  deze  en andere  reusachtige zee-reptielen ( waaronder dus ook de plesiosauriers )  hun lichaamstemperatuur ( fysiologisch  ?) konden sturen ( en het is helemaal voorbarig te gewagen van homoithermie( warmbloedig in de zin van vogels en zoogdieren )  ) .

Vandaag de dag  is ook de  reusachtige  ( lederschildpad ) leatherback turtle  , min of meer te beschouwen als een " warmbloedig " dier   – diens   grote  massieve lichaam  veroorlooft het langer behoud van de lichaamswarmte ; en dat in veel efficientere mate dan die van zijn kleinere verwanten .... Deze   voormelde  eigenschap is bekend als  gigantothermy.( ook mamoeten in de arctische streken profiteerden van dit verschijnsel )  Omdat  lederschildpaden  een goede illustratie zijn van het   fysisch verschijnsel  waarbij een grotere  lichaamsmassa  ( en verhoudingsgewijs  een kleinere  lichaamsoppervlakte waarlangs de warmte lekt / de inhoud neemt toe met de 3de macht , de oppervlakte met de 2de macht  ) is het aannemelijk dat  nog  grotere  dieren  zoals   de mosasaur Tylosaurus profiteerden van hetzelfde fysische  verschijnsel .

Moderne  vissen  , waaronder enkele  top-predatoren uit de  oceanen , gebruiken  een panoplie aan  fysiologische  truuks en inrichtingen om hun bloed op te warmen ... Zwaardvissen zijn in staat  de temperatuur van hun brein en ogen tijdelijk te verhogen ; dat geeft hen de kans  om snelle prooien te verschalken .... .

Tonijnen gaan een stap verder  . Net zoals  bij alle  andere  vissen zullen hun  voortdurend  hard werkende  spieren het bloed opwarmen dat er doorheen stroomt  ( = overigens zorgen   ook  de  spierbewegingen  van  duizenden mieren- en bijen-werksters   respectievelijk in hun nesten en korven voor een effectieve thermostaat )  
Andere  vissen  verliezen dan weer die  opgewekte warmte  wanneer het bloed  vervolgens door de kieuwen stroomt  en verse(koude)  zuurstof  opneemt . (=  waterdieren  met longen  hebben dus dergelijke  afkoeling niet  terwijl ze onder water  jagen )  

De bloedsomloop  van de tonijn is  echter  zo  ingericht  (  are arranged ) dat het  door de spieren opgewarmde bloed  ,haar  opgeslagen warmte afgeeft aan het lichaam  en pas daarna naar de kieuwen wordt gestuurd  ... Koud bloed  afkomstig van de  kieuwen  mengt zich niet direkt met het "warme" bloed  , maar wordt eerst opgewarmd in de spieren .... Dit is dus een warmtewisselaar waar de  meeste  koeling van het bloed  niet gebeurt in de kieuwen maar in  het lichaam  .... 
Enkele haaien soorten ( de meesten moeten  trouwens al voortdurend bewegen ( ook tijdens hun slaap , zij het op een laag pitje ) vanwege hun  " zuurstof-huishouding  " ; ze  genereren dus ook voortdurend spierwarmte )   bezitten vergelijkbare  warmte-regelaars ; misschien gebruikten plesiosauriers en  ichthyosauriers hetzelfde systeem "


Achtervolgingen
Volgens de wetenschappers is het evolutionair gezien logisch dat de ichthyosaurus (een dolfijnachtige reptiel) en de plesiosaurus (een reptiel met vier flippers en een lange nek) minstens  gedeltelijk warmbloedig waren.
Een warmbloedig dier kan zich over het algemeen namelijk sneller voortbewegen dan een koudbloedig dier. Prehistorische zeereptielen moesten vaak hard zwemmen en snel manouvreren om hun prooien te achtervolgen.


Bleken  de volgens die methode   onderzochte  plesiosaurus en  de icthyosaurus specima  te duiden  op snelle,  bewegelijke en warmteregulerende predators ... dan was dit voor  de mosasaurus heel wat twijfelachtiger  ...Maar dit spoort dan wel weer beter  met de  hypothese dat  de mosasaurus een  in een hinderlaag  op de loer liggende jager was ( een soort  groot  snoekachtig reptiel  en nauwe (?)verwant van de varanen    )...
 
Het  lijkt   er echter op  dat het voorkomen van  fossiele zeereptielen in " koude  (arctische  )wateren "  op  het eerste zicht kan geloofwaardig maken   dat er toch van enige regulatie  sprake  zou kunnen geweest  zijn  .
Alhoewel het wel   altijd  grote reptielen betreft  

Bovendien   zijn    ook veel  tegenwoordige   vissen  in de poolzeeen  wel degelijk  bewegelijke   non- vegetariers    .... 
Er zijn er zelfs die  anti-vries in hun bloed bezitten
Vlees/vis  eters  dat wel   , maar  ze hoeven daarom nog geen  echt  actieve jagers te zijn .... er zijn specialisten onder ( de groenlandse haai ) die voornamelijk vastzittende dieren  en schelpdieren  te "grazen " nemen of krill  eten ....en natuurlijk versmaden ze ook geen   al te  snelle prooien als ze daartoe de kans krijgen ....  
(1)
 
*De  zee- leguaan van de Galapagos-eilanden   is  een  extante " moderne "hagedis ( van de   iguana   / de mosasaurus schijnt ook dicht bij de moderne  hagedissen te staan (   afkomstig uit   de  oude  groep waaruit ook de  varanen afstammen )    ;Maar   het  diertje  zwemt echter wel rond in een  tropische omgeving ... en voor zover bekend  is het koudbloedig ;  Bovendien  schijnen  deze dieren  te " zonnen "( = hun "lichaamstemperatuur "   op te warmen   op het land (?) )vooraleer  een  succesvolle  duik te nemen
Onderwater  hoeven ze echter niet   snelzwemmend    te zijn   , het zijn immers  vegetariers  : 
Maar het is voorstelbaar   dat snelzwemmen kan  helpen om te ontkomen aan mariene  predatoren ? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeleguaan
" ..... Zeeleguanen zijn de enige hagedissen die onder water eten; ze grazen de wieren van rotsblokken op de bodem van de zee. Ook zijn de dieren als grote (maar niet unieke) uitzondering binnen de reptielen vegetarisch, ze eten enkel zeewier.
 Er is beschreven dat ze soms de
nageboorte van zeeleeuwen eten..... " .  Amblyrhynchus cristatus –  


   
* De (australische/ Zuid oost aziatische   )" zee-" krokodil (   net als alle croc's  een  afstammeling   uit de oeroude groep van de  archosauria )  kan ook grote afstanden afleggen in tropische zeëen , maar het zijn en blijven ectothermische  dieren , net zals de andere krododillen 
ectothermische  krokodillen   sturen   hun lichaamstemperatuur( gemiddeld  zo'n 30 a 33°C) door zonnebaden  , of het zich verplaatsten naar koelere ( of warmere ) omgevingen ( shaduw , water, warmwater zeestromingen  )   

Bestand:Crocodile Crocodylus-porosus amk.jpg 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekrokodil
estuarine crocodiles /Crocodylus  porosus

‘Zeekrokodillen laten zich meevoeren op  warme  golfstromen’

7 juni 2010
Zeekrokodillen slagen er in om grote afstanden af te leggen in zee door mee te liften op golfstromen.
Dat hebben wetenschappers in Australië ontdekt.
http://www.uq.edu.au/eco-lab/?page=58663&pid=57086

Zeekrokodillen zwemmen vaak vanuit hun leefgebied in rivieren de zee op vlak nadat het tij verandert. Vervolgens laten ze zich meevoeren op stromingen in zee.  Die golfstromen stellen de krokodillen in staat om tientallen tot zelfs honderden kilometers af te leggen in zee, ondanks een beperkt zwemvermogen. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Queensland in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Animal Ecology


  
(2) ".......Bernard  schatte  de  lichaamstemperatuur van deze  prehistorische  zeereptielen  door de studie van hun  fossiele tanden .
Hij nam monsters van 40 plesiosauriers , ichthyosauriers, mosasauriers  naast  steekproeven bij verschillende  prehistorische zee- vissen 
The specimea  zijn afkomstig van de vijf continenten en  gespreid over een periode van het Trias tot en met het krijt    .  
In elk tandmonster  werden de hoeveelheden aan verschillende zuurstof isotopen gemeten
  (
different oxygen isotopes,)
Dat is een waarde verhouding  die afhankelijk is van de lichaamstemperatuur van het dier en de samenstelling/temperatuur  van het omgevingswater  waarin het rondzwemt  , die het inslikt en/ of door het lichaam laat stromen     
De data afkomstig van de "vissen" lieten toe  de reptielen gegevens  te calibreren  .
De' vissenverhouding ' is bijna altijd een afspiegeling  van de  temperatuur van het  (mariene ) zwemwater  
Moesten  de tanden van zeereptielen dezelfde verhoudingen vertonen als  de  vissentanden dan  zouden ze ook wel even warm zijn geweest als hun zwemwater --> ze zouden dus koudbloedig zijn ..
Verschillen  duiden  altijd  op verschillende  inrichtingen van lichaamstemperatuur-regelingen 
Zie ook


http://www.ucmp.berkeley.edu/people/motani/ichthyo/
http://www.plesiosaur.com/
http://www.bbc.co.uk/science/seamonsters/factfiles/giantmosasaur.shtml

Blog Entry

Bijlagen:
Ichtyosaurus.doc (1.6 MB)   
Plesiosaur.doc (1.9 MB)   

12-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
06-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?
Huiver
Blog Entry De smeerlapperij formatie

 vuilnisbelt in de maak  


De foto's die aantonen hoe groot de olieramp in de Golf van Mexico echt is.
BP probeert al sinds 20 april de pers te manipuleren en dit soort foto's uit de media te houden.
Eerder was al te zien hoe BP-baas Tony Hayward een persconferentie compleet manipuleerde en zelfs een fotograaf liet verwijderen die een met olie besmeurde vogel wou kiekenJune 3, 2010
A short entry - AP Photographer Charlie Riedel just filed the following images of seabirds caught in the oil slick on a beach on Louisiana's East Grand Terre Island. As BP engineers continue their efforts to cap the underwater flow of oil, landfall is becoming more frequent, and the effects more evident. (8 photos total)

A bird is mired in oil on the beach at East Grand Terre Island along the Louisiana coast on Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel)

A Brown Pelican sits in heavy oil on the beach at East Grand Terre Island along the Louisiana coast Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

A pair of Brown Pelicans, covered in oil, sit on the beach at East Grand Terre Island along the Louisiana coast, Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

A sea bird soaked in oil sits in the surf at East Grand Terre Island along the Louisiana coast Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

A Brown Pelican is seen on the beach at East Grand Terre Island along the Louisiana coast on Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

A bird covered in oil flails in the surf at East Grand Terre Island along the Louisiana coast Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

A Brown Pelican is mired in heavy oil on the beach at East Grand Terre Island along the Louisiana coast on Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

A Brown Pelican covered in oil sits on the beach at East Grand Terre Island along the Louisiana coast on Thursday, June 3, 2010. (AP Photo/Charlie Riedel) #

http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/27/us/201005_oil-spill-photo-gallery.html


Amper een dag nadat BP CEO Tony Hayward triomfantelijk verkondigde dat de kap op de lekkende oliepijp in de Golf van Mexico "de helft" van de olie opving, heeft BP de operatie alweer stil moeten leggen. De reden: er blijkt dus effectief veel meer olie te ontsnappen dan de schattingen van het olieconcern, zoveel dat zelfs het deeltje dat opgevangen te groot is om verwerkt te worden door het enorme schip waar het naartoe wordt gepompt.

Van 160.000 naar 4 miljoen liter
BP, en dus ook de Amerikaanse overheid, hebben de werkelijke grootte van het lek ferm onderschat.
 Tenminste als we afgaan op officiële persreleases.
We hebben het even voor u opgezocht.
De eerste mededelingen, ongeveer vijf weken geleden, hadden het over duizend vaten olie (160.000 liter) per dag. Dat werd tien dagen later bijgesteld naar 5.000 vaten (800.000 liter). Begin vorige week waren het ineens 12.000 vaten (bijna 2 miljoen liter). Naar het einde van vorige week toe werd dat 19.000 vaten (3 miljoen liter). Op de jongste persbriefings is het 25.000 vaten (4 miljoen liter).


Worst case scenario
Zelfs met de meest conservatieve schattingen (4 miljoen liter lekkage per dag) zou dat betekenen dat er nog eens 800 miljoen liter ruwe olie in de Golf van Mexico gaat stromen. Uitgaande van de 9,5 miljoen liter per dag gaan we naar 1,9 miljard liter. Het is een worst case scenario waar je niet wil aan denken.


"Misschien krijgen ze hem wel nooit dicht"
Fred Aminzadeh, research professor aan de University of Southern California's Center for Integrated Smart Oil Fields, heeft nog iets anders in gedachten.
"Wel, niemand denkt momenteel aan een erg reëel scenario: dat het lek gewoon nooit dichtgeraakt." Hoe lang blijft de olie dan stromen?
"Een tiental jaar. Maar ik geloof dat het wel gaat lukken uiteindelijk met die relief wells, 't zal alleen langer duren dan BP zegt."De  VERBORGEN  KILLER  is de grootste  bedreiging  voor de ganse wereld      


http://www.newsweek.com/2010/06/06/what-the-spill-will-kill.html 
Giant plumes of crude oil mixed with methane are sweeping the ocean depths with devastating consequences.
‘I’m not too worried about oil on the surface,’ says one scientist.
‘It’s the things we don’t see that worry me the most.’

-----life-giving oxygen in the water column is indeed being depleted, and that unless the laws of chemistry have been repealed, dispersants are likely worsening the tentacles of undersea crude.
What might have been just another oil spill—albeit a bad one—has been transformed into something unprecedented.

http://www.nytimes.com/2010/06/09/us/09spill.html?ref=science

Plumes of Oil Deep in Gulf Are Spreading Far, Tests Find

Bacteria appear to be consuming the oil-related compounds at a furious pace, Dr. Joye said. That is depleting the water of oxygen, she said, though not yet to a level that would kill sea creatures.
Vrees wordt waarheid: olie richt drama aan onder waterDag na dag wordt de omvang van de olieramp in de Golf van Mexico duidelijker. En het slechtste nieuws is dat we de helft waarschijnlijk niet eens kunnen zien. Zoals gevreesd richt de olie ook onder water een drama aan. En de gevolgen van een ineengestort ecosysteem kunnen jaren blijven bestaan.

 "Ik maak me vooral zorgen over de dingen die we niet kunnen zien " Professor Ed Overton
Een paar weken geleden trokken onafhankelijke wetenschappers voor het eerst aan de alarmbel. Ze hadden oliepluimen onder water vastgesteld.

Volgens BP was er helemaal niets aan de hand en onlangs liet CEO Tony Hayward nog weten dat er helemaal geen oliepluimen zijn, de wetenschappers nog net niet beschuldigend van incompetentie.

De wetenschappers vreesden dat de oliepluimen die zich onder water verspreiden, ook  een gevolg waren van chemische stoffen die BP gebruikte in een poging om het lek te dichten.
De geruchten werden toen nog van tafel geveegd, aangezien dat momenteel niet onze grootste zorg is.
Ook Jane Lubchenko, een gerespecteerd oceanografe die Obama aan de leiding plaatste van het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), zei dat er geen oliepluimen waren.
Tot ze vorige week toch toegaf dat de olie zich ook onder water verspreidt.

Ramp zonder voorgaande
Intussen beginnen steeds meer stemmen de geruchten te bevestigen. Wat aanvankelijk een gewone, ernstige olielek bleek, is in een ramp zonder voorgaande veranderd. Vorige week plaatste BP een koepel over het lek, maar zelfs dan zal de olieramp nog dramatischer worden. Niet alleen werden de kwetsbare kusten getroffen, de olie richt ook schade aan diep in de oceaan, op plaatsen die nog nauwelijks onderzocht zijn.

"Ik ben eigenlijk niet bang van de olie op het wateroppervlak",
zegt chemicus Ed Overton van Louisiane State University. "De olie zal ernstige schade aanrichten - zoals erosie en dode vogels en schildpadden. Maar dat wisten we al. Ik maak me vooral zorgen over de dingen die we niet kunnen zien." Overton vraagt zich  bijvoorbeeld af wat erzal gebeuren als de kwallen uitgeroeid worden. "We kennen hun rol in het milieu niet precies. Maar Moeder Aarde heeft ze er voor een reden gezet."

"Olie drijft"
Het is volgens de wetenschappers een mythe dat olie alleen naar het oppervlak gaat drijven. Door de stoffen waarmee de olie gemengd wordt, breekt de olie af en de pluimen worden door stromingen meegevoerd. Dat terwijl BP-topman Hayward blijft herhalen dat "olie drijft". De vastgestelde oliepluimen zouden alvast kilometers lang zijn.

Sommige schildpadden en potvissen , de Merlijn  en allerlei grondhaaien  zwemmen heel diep en zullen een gemakkelijk slachtoffer zijn voor de olie.
De dieren zijn niet in staat om de oliepluimen als iets gevaarlijk te herkennen.


Ook (en vooral ook  het  zuurstof aanmakend  phyto) plankton, de basis van de voedselketen, is in gevaar.
Bovendien worden de  olie en teer klonters   massaal gebruikt als  gemakkelijk  voedselsubstraat  door  allerlei bacterieen ; dat verbruikt veel zuurstof   en levert plaatselijk   gevaar  voor  eutrofieering , vooral  nefast   in de nabijheid van kwetsbare ecosystemen  die het al erg moeilijk hebben  ( bijvoorbeeld koralen )
Er worden ook massa  's methaan  geloosd  (= het gas uit de oliebron )  

De zwarte pelikanen die we dagelijks op beelden zien, zijn dus nog niets vergeleken met wat er in de wereld onder water staat te gebeuren.

De  Golf van Mexico is bovendien de  kraamkamer van heel wat  vissoorten , dolfijnen en walvissen  : zo is het  één van de twee    plaatsen  waar de blauwvin-tonijn zich voortplant  ( de andere  broedplaats is de al eveneens vervuilde en  overbeviste Middellandsche zee  )De ramp kan het definitieve  einde  betekenen van deze soort  ....
<--vangstverbod

(gb)


06/06/10 13u48
DOSSIER 
http://www.hln.be/hln/nl/7179/Olieramp-Golf-van-Mexico/index.dhtml


 
De ver van mijn bed show ? 

" Ach het is wel ver , het is een lokaal probleem   !! "

Neen  dus


Gulfstream - The WE

Water van de golfstroom wordt in de golf van mexico en het caraibische gebied  opgewarmd en komt   vervolgens onze  kusten opwarmen ...
Vandaar ons zachte zeeklimaat ... 

Het is duidelijk dat  bij    toenemende   reusachtige  uitbreiding van de  lekkende crudeplas  ( zowel aan het oppervlak als  de  dieper zwevende wolken en pluimen   ) ook de atlantische  oceaan zwaar kan  worden aangetast  en  deze monsterlijke aansxlag op de zeeën   door de golfstroom  naar onze kusten  kan  worden getransporteerd

Er dient echter wel  opgemerkt dat  de   warme  golfstroom  die de  europese  kusten bereikt  ,  wel geen  diepzee-stroming is  
Het zullen dus met name de lichtere fracties  ( en giften ) zijn  die  het eerst de   europese en noord- en west  afrikaanse kusten zullen aandoen ....


Zie ook 

http://evodisku.multiply.com/journal/item/872/De_smeerlapperij_formatie_

 


Hier word ik helemaal moedeloos van

Ongelofelijk grote "Holy Shit"dus

We kunnen het blijkbaar nog altijd niet laten de boel onder te schijten en dat doen we nu al met zijn meer dan zes miljard ...
We gaan waarschijnlijk samen met alle hogere organismen stikken in de menselijke drek ?
( dat is een heelwat roemlozer einde  dan de  "eindstrijd op het veld van armageddon "  ) ... maar het   is de onvermijdelijk  te betalen prijs voor de bundeling van al onze  persoonlijk vurig gewenste en gewrochte "hemel op aarde " ( = onze universele "heilige koe " ) ...
simpel

Geen einsteins vandoen om dat te beseffen ; want alles heeft zijn prijs in deze  materieele wereld die de menselijk beheersbare werkelijkheid  vormt  .... 
Er is wel altijd ergens een lekkende bron , een zinkende olietanker , een in brand gestoken olieveld  of  oerwoud  , een open mijn , een chemisch stort , een aantal lekkende vaten radioactief afval , een illegale houtkap  , een viskwekerij die wordt gevoed met in het wild  massaal gevangen "vismeel "en in leven gehouden met preventieve antibiotica-kuren  .... etc... etc ...

Wat niet weet niet deert ... en je hoeft  alleen maar het prettige te onthouden ..


Het zeer korte geheugen van het publiek 
http://videovolt.blogspot.com/2010/05/olieramp-is-exacte-herhaling-van-31.html

De onaangename dingen wis je selectief uit je geheugen   , want je moet immers naar de "toekomst"  kijken 
Hiroshima van  en voor  de  dieren uit en in  de golf van Mexico  ?
Veel erger : het  is  een   frappant ( zoveelste ) voorbeeld   van een   aan de gang zijnde   mondiale vernietigingsoorlog ; een dodelijke huidkanker op het gelaat van moeder aarde door de enige "intelligente designer "-prutser  die we als echt  erkennen ...  onze eigen soort


En  kan iemand eindelijk eens  gaan  vertellen wat de echte "rationeel verantwoorde " ( ahahaha ) oplossing is ipv te sakkeren op de te zoeken ( en gauw te vinden  en vervolgens te criminaliseren ) zondebokken of te schieten op de pianisten of een paar alternatieve  loodgieters(met schone handen )  in te huren  ?

Dat er moet onverwijld gehandeld worden van overheidswege om " nog te redden wat nog te redden is " ( ahaha = voornamelijk de leuke vakantiestranden van de VS en(bijvoorbeeld)  de verdere financiering van de gasten die de zee leegvissen op zoek naar dure lekkernijen .... uiteraard ook financieele tegemoetkomingen van de onverlaten van dienst   ; een soort afkoopsom als penitentie ?
Precies alsof genoeg geld de uitgestorven dieren en organismen zal terugbrengen ....of in afwachting dat Craig Venter en co betere versies op de wereld zetten ? )
Is dat een goede optie ?


Het is een patstelling
(ach ja  en wat doen de" decision-makers van het moment ", gewoonlijk met een gordiaanse knoop die ze niet meer kunnen doorschuiven ? )

Ikzelf weet het duidelijk niet meer
Wachten tot deze Titanic  haar  ijsberg  raakt ?
en vervolgens  zinkt  als een  steen  terwijl er  nu  helemaal  geen reddingboten meer zijn  ?

Het ontneemt me ook  gedeeltelijk  de zin om nog verder  enthoesiast  te   blijven  bloggen over  de hoop  op  menselijke wijsheid   en  de  menselijke know-how  , de     optimistische  scenario's en  hoopgevende perspektieven van het vooruitgangsgeloof 

Neen het is geen  aankondiging  van een  afscheid  op dit blog 
Ik doe verder   maar 
Ik speel  nog liever  in het orkest  van dienst  , in de tijd die mij nog rest  
--->  http://www.bloggen.be/tsjoksax/
Waarschijnlijk   zal ik  het  ( voorzienbare )  tragische  einde toch  niet meer hoeven mee te maken  ...

Zie ook  --->
http://www.vkblog.nl/bericht/318856/Oil_spill_or_oil_disaster


PS
Beangstigende   prietpraat (?) :

Mocht ik al  een enig   vertrouwen hebben gehad   in de  mogelijke  wijsheid  van enkelen , al is dat maar een  waterkans  ...  dan wordt dat effectief in de grond geboord  door de nog steeds  bestaande  bende  van ( de  nu ook tot bloggen in staat zijnde  )  idiootste  heilige onnozelaars   die zich   op dit "nieuws "storten om hun  meest bizarre doemdenker scenario's , die zijn voorspeld in hun heilige  bijbels , te veranderen in " zichzelf  realiserende  profetieen " ....
http://silviavideler.wordpress.com/2010/05/04/is-er-toch-opzet-in-het-spel-inzake-de-ecologische-ramp-in-de-golf-van-mexico/
http://nstarzone.com/NEWS/C68.html

Het zijn   de  oproepen  van de radicale en geschifte   fundies  om de hel op aarde te brengen ... voor de zoveelste keer is het  de  vernietigende  haatzaaierij  om hun (politieke) vijanden  verantwoordelijk te houden   , om   vergelding te schreeuwen  en   is  het  , het zoveelste   bal  populaire  der  betweterige  bezitters van de waarheid  op zoek naar  af te slachten  zondebokken en bliksemafleiders     ....Moordzuchtig  gepeupel ....  Is het ( alleen maar )  een  meute  l:osgeslagen en  rancuneuze  amerikaanse  rechtste  gasten en godsdienstwaanzinnigen  en  hun imitators over de  gehele wereld    die  o.m.  weigeren  de energie-multinationals en de petroleumboeren   als de grote verantwoordel:ijken te zien  in deze kwesties   ?
http://www.newsweek.com/2010/06/04/blood-in-the-water.html*Ahaargh   ;   
zelfs deze  door  mij  geopperde   mopgelijkheid   is  klasseerbaar als " paranoid  complotdenken "( Zonder  bovennatuurlijke of cosmologische  inspiratie , vind ik zelf   ... maar wel  "anti-christ " natuurlijk  ? )    

*  Diep tragisch en onontkombaar begint het  steeds meer en meer  te  gaan  lijken  op de aanzet   tot  de   ultieme " zelfmoord "  van  het domste "heersers"-  ras dat  zich op  deze planeet ooit ontwikkelde   .... 
 Euh ....de mythische  .lemmingen  zegt U ?
http://www.trollenpad.nl/noorwegen/de_berglemming.htm

Kans op een   grote opkuis  van   de  "polycyclic aromatic hydrocarbons, / PAHs "  ?
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100611141527.htm
 
   


06-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (1)
04-06-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nectocaris pterix
 
Een  verwant van de cephalopoden ? :
Twee  vangarmen, geen zuignappen, geen schelp

( oorspronkelijk ( door mij aangevuld en samengezette  ) basis artikels uit     NRC  29 mei 2010   & Noorderlicht  )Het fossiel van    Nectocaris pteryx.  dat de Canadezen vonden in de Burgess Shale .

Nectocaris_fossil

Het fossiel van Nectocaris pterix dat de Canadezen vonden in de Burgess Shale.    

(Nature )From Primitive soft-bodied cephalopods from the Cambrian  Martin R. Smith  & Jean-Bernard Caron

Figure 1: Nectocaris pteryx from the Middle Cambrian Burgess Shale.

Inktvissen zijn snelle jagers die een ring van acht armen of tentakels rond hun bek gebruiken om prooidieren te vangen en naar binnen te schuiven. Nectocaris heeft maar twee tentakels.

En hij heeft geen inktzak of zuignappen. Inktvissen die nu nog leven, hebben die wél – uitgezonderd de  Nautilus, maar die heeft dan weer een uitwendige schelp .Nectocaris heeft  geen schelp.  (    is er ook geen  vestigale inwendige  schelp  erkent  in de (kleine) fossielen  ? )
Wat dat betreft lijkt hij  wat  op moderne pijlinktvissen en  vooral octopussen
De nu nog  levende octopussen  , bijvoorbeeld ; hebben slechts één  "harde " structuur  :
de "papegaaibek"(  samen met  de rest van de monddelen een effectief  "zwitsers zakmes " )   maar of  die bek  een afgeleide van een ( omgebouwde )  "schelp" is ?
  
papegaaibek van  de erg giftige blauw geringde  octopus

Papegaaibek van  een octopus 
  http://animals.howstuffworks.com/marine-life/octopus.htm/printableHet "verbaasde"  de onderzoekers dat Nectocaris geen in- of uitwendig schelpachtig deel heeft,.
:  de meeste  bekende  uitgestorven oer-inktvissen fossielen , zoals die uit  de  gevorkte tak der  ammonieten / colleoidae , en de  tak  der nautilloidea (= samen zijn dat  de cepholopoden  (koppotigen) hebben juist weer wèl een schelp.(=  al was het maar ( in fossielen ) een  inwendig  vestigaal schelpoverblijfsel  )
   
Daarom is dan ook voorgesteld  om de Nectotaris ( voorlopig )  te beschouwen als een  zustergroep van   groep der cephalopoden ( de twee bovenvermelde  takken )
Maar zoals reeds gemeld ook  de huidige  octopussen  bezitten geen  schelp  


Lange tijd werd aangenomen dat inktvissen in het late Cambrium ontstonden doordat slakachtige dieren door aanpassingen aan hun schelp begonnen te drijven. De onderzoekers suggereren nu dat de eerste inktvissen, zoals Nectocaris, zwommen zonder gebruik te maken van een met gas gevulde schelp.
De schelp ontstond waarschijnlijk juist pas later in de evolutie van de inktvisachtigen
M;a.w.  dat weten we niet maar veronderstellen  we 

Nectocaris pterix
bezit ook slechts  twee  vangarmen ipv  meerdere  ( of geen enkele  ?  )   ... maar alweer weten we niet of dit de voorouderlijke  conditie was  of dat die configuratie  later is onstaan ....maar PZ Meyers  schrijft :
http://pandasthumb.org/archives/2010/05/mother-of-all-s.html#more 


...... Known cephalopod Hox genes use a novel combinatorial scheme to encode arm identities, so I guess I wouldn't be too shocked if the eight- to ten-arm condition is a relatively recent (in geological terms!) innovation .... 

Overigens  is ook  volgend blog sterk aanbevolen  ;
 Ed Yong has more to say at Not Exactly Rocket Science.
http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/05/26/nectocaris-mystery-fossil-was-actually-a-500-million-year-old-squid-relative/
Nectocaris
is één van de vele fossielen van de Burgess Shale , een beroemde vindplaats in de bergen, op vier uur lopen van de bewoonde wereld, het Canadese dorpje Field.
Een scala aan vroege zeedieren ligt hier in een bergwand die 500 miljoen jaar geleden onderdeel was van de bodem van de open oceaan.

Zie ook item 3  van   de pagina    http://evodisku.multiply.com/journal/item/144/cambrische_explosie
Photo Album Cambrium
 

„In 1984 is 200 meter boven de beroemde vindplaats uit de negentiende eeuw een nieuwe fossiele site ontdekt”,
zegt Caron aan de telefoon. „De vele fossielen die we daar gevonden hebben zijn we nog steeds aan het bestuderen. Tussen 1984 en 2000 zijn op de nieuwe vindplaats 91 nieuwe fossielen van Nectocaris gevonden. Mijn voorgangers moesten het doen met één exemplaar, geplet en incompleet.”

Nectocaris heeft inktvisachtige ogen en de stroomlijn van een pijlinktvis, maar die kenmerken waren niet cruciaal voor zijn classificatie als inktvis. Dat schrijft de Canadese paleontoloog Stefan Bengtson in een commentaar op de Nature-studie.

Phylogenetic position of the nectocaridids.

Figure 3: Phylogenetic position of the nectocaridids.

Arrows indicate the crown groups of 1, molluscs; 2, conchifera; 3, cephalopods. Stars represent the earliest record of mineralization in each lineage (after ref. 23). Clade divergence times (dotted lines) are unconstrained. Early branches follow previous phylogeny (after ref. 20).
(Nature )


Opgelet  :  Merk op  dat het fylogenetische  diagram vol staat met stippellijntjes  , sterretjes  en (mogelijke ) dwarsverbindingen  die het fossiel  nectocaris   en de rest van   het geheel moeten verbinden  met   het "ediacaran " fossiel Kimberella als mogelijke vertegenwoordiger van  een  oervader -roep      = maar  er zijn nog geen  daadwerkelijke  fossiele ondersteuningen voorhanden/gevonden ( en  we weten zelfs niet  in hoeverre mogelijke  "weke" voorlopers   al  fossiel bewaard zouden kunnen zijn gebleven )   voor deze hypothetische stamboomlijnen  ....

Kimberella http://en.wikipedia.org/wiki/Kimberella
Kimberella
http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/kimberella2.html


zie ook  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--AVALON

Doorslaggevend  bij de  identificatie en plaatsing van de  fossiele  Nectocaris pterix  in de fylogentyisch gebaseerde classificatie ,  was een trechtervormig uitsteeksel aan de onderkant van de kop.
Deze trechter kon het diertje gebruiken om bij gevaar een straal water weg te spuiten naar achteren, zodat hij snel kon wegschieten.
Andere inktvissen, uitgestorven of niet, maken ook gebruik van straalaandrijving.
 
Octopussen doen dat met behulp van de  zogenaamde  Sifon( eveneens onderaan de kop )


http://www.divemad.com/octopus_siphon.htm

  Octopus Vulgaris sifon
http://www.okeefes.org/Marine_Life/marinelife.htm

   Funnel = Sifon

Dit orgaan vervult drie functie  :
-Het pompt  actief   water  in het kieuwensysteem zodat de zuurstofopname  ook wordt bevorderd in bodem en slijkerig water  
De octopus beweegt  door middel van een waterjetpomp ( met straalpijp )    ipv te zwemmen  met  "vinnen"  ... 
Langs hier wordt de camouflerende   inktzakinhoud  ( sepia )  geloosd bij gevaar en  is er terzelfdertijd  snelle vlucht aangedreven door een krachtige waterjet    


 

„We zijn er vrij zeker van dat dit orgaan ( wat vroeger dus werd verward met een schelpkap op het hoofd van het fossiel ) werkelijk voor straalaandrijving werd gebruikt”, zegt Caron.
„De trechter heeft daarvoor de juiste vorm. Hij zit ook op de juiste plek, vlak onder zijn kop, en omdat we veel verschillende fossielen hebben kunnen vergelijken, weten we dat hij het orgaan ten opzichte van zijn lichaam in verschillende hoeken kon bewegen.”
  XML:NAMESPACE PREFIX = VF />

*(links) oude reconstructie  gebaseerd op  ( het toendertijd   bekende ) enige  exemplaar
Het " kapje op het hoofd " is lange tijd gehouden voor de restant van een schelp ...  Maar het blijkt nu  de  "waterjet-trechter " te zijn
In het oorspronkelijke fossiel was dit orgaan  onherkenbaar en  verschoven   en  is  daardoor verkeerd geinterpreteerd ....

* (rechts )Nieuwe  reconstructie van Nectocaris pteryx met twee in plaats van acht tentakels. [foto (c) 2009 Marianne Collins] en de  beweegbare "jet-motor "-pijp ) op basis van de nieuwe vondsten

Jean-Bernard Caron van het Royal Ontario Museum in Toronto publiceede  deze ( door de kranten al  zo genoemde )  "tegendraadse " wetenschappelijke reconstructie van dit " inktvisje,"  ( = eigenlijk   een zustergroep van de echte  cephalopoda )  Nectocaris pterix, waarvan het eerste fossiel al een eeuw geleden is ontdekt.
Evolutiebioloog Simon Conway Morris beschreef Nectocaris in 1976 nog als een soort garnaal die er zo gek uitzag dat hij hem in geen enkele bestaande diergroep kon indelen. Ook  J. Gould  volgde  die optie ... Hij generaliseerde dat bovendien 
Evolutiebioloog Stephen Jay Gould zag in Nectocaris één van de vele buitenissige beesten die lieten zien dat er in het Cambrium tal van basale diergroepen leefden die nu zijn uitgestorven.
 In Wonderful Life (1989) legt hij uit dat veel organismen uit de Burgess Shale niet passen in een eigen fylum, één van de circa 35 grote groepen waarin biologen ( = de toen  toonaangevende  consensus onder  de  Systematici ) het dierenrijk verdeelden.
In bestaande hokjes als de weekdieren of de geleedpotigen zouden deze dieren niet kunnen passen.

Nu paleontologen steeds meer Cambrische fossielen in handen krijgen – ook uit China en Groenland – zijn nog maar weinigen het met Gould eens.

„De meeste organismen die leefden in het Cambrium blijken wel degelijk levende verwanten te hebben”,
zegt Caron.
Het maakt de Burgess Shale niet minder spectaculair.
Als vroegste inktvis ooit is Nectocaris 30 miljoen jaar ouder dan enige fossiele inktvis die ooit is gevonden.

* Een  nauwe "voorouderlijke "  verwant   van  de  huidige octopussen  ?

Megaleledon setebos, the closest living relative of the  extant octopuses' common ancestor.
Census of Marine Life
Usage Restrictions: None
Related news release: Queen's University Belfast researchers trace octopuses’ family tree
 


Onderzoekers hebben in de Zuidpoolzee een soort inktvis uit ontdekt, (2008)   een verwant  uit dezelfde stamgroep als de huidige octopussen  ) waaruit  de voorbije dertig miljoen jaar de huidige octopussen zich zouden  hebben ontwikkeld. (1) 

Het gaat om de in de diepzee levende 'Megaleledon setebos', aldus wetenschappers van het Census of Marine Life-project.

Er zijn ( eind  2008) al meer dan 5.000 nieuwe soorten ontdekt, waaronder oeroude garnalen, eencelligen, bijzonder hitteresistente mosselen of reuzezeesterren.

Britse biologen( Univ of belfast ) ontdekten met de hulp van DNA  vergelijkingen  van verschillende octopussoorten  en de  niuwe vondst ook dat de nakomelingen van deze" octopus" uit de oertijd in de voorbije dertig miljoen jaar met de hulp van zeestromingen uit de antarctische wateren naar het noorden zijn getrokken.
 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-11/qub-qub111208.php(1)
*
 In 2009  zijn  veel oudere  octopusfossielen ontdekt   in libanon
* uit  1896  is    Woodward's specimen  , bekend   /(Old Covent, Sahel-el-Alma, Mount Lebanon( British Museum of Natural History in London) 
Het  is ook een octopusachtige  ...
 
Het grote belang van de ontdekking van 'Megaleledon setebos'  is natuurlijk de mogelijkheid om vergelijkend  DNA pnderzoek te doen ...   

zie ook
 Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OCTOPUSSY

04-06-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
22-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis


Er is opnieuw een fossiel skelet ontdek van  een  Braziliaanse  "oer- krokodil"  Prestosuchus chiniquensis  
Het  reptiel  leefde   ongeveer 238 miljoen jaar geleden

De paleontologen van de Lutheraanse Universiteit van Brazilië in Rio Grande hebben het fossiel opgegraven in een steenformatie in het dorpje Dona Francisca.(260km van Porto Alegre,  de hoofdstad van de zuidelijke  staat   ,Rio Grande do Sul. )
De botresten zijn zeer compleet en in goede staat, (AFP.) 

Het dier was reeds  een tijdje  bekend van   fossiele  vondsten  ( onder meer  uit  Chiniqua, Brazilie  /  São Pedro do Sul  1938  , eveneens  uit Rio Grande do Sul)    ;  
Echter  een achterpoot  van de nieuwe vondst  is  zeer goed  bewaard gebleven  
De restanten   worden  wellicht   bruikbare  aanvullingen    om  de tot nu toe  gedane  reconstructie(s) te  toetsen en  allicht  in  de details te  verbeteren 

-ongeveer zeven meter lang 
- bijna een ton (900 kilo). 
Het dier leefde nog voor het dinosaurustijdperk
Sauropsida - Rauisuchia


Het belang van de nieuwe vondst   :

Over het uiterlijk van de Presosuchus waren  wetenschappers tot nu toe nog relatief weinig te weten gekomen.
Wel is bekend dat het dier een grote schedel had,
gekartelde tanden en een lange staart.
De vondst  is afkomstig uit een sedimentaire formatie  die vroeger een meer moet zijn geweest
Best mogelijk   dat  deze predator ( net als  huidige krokodillen en andere  rovers ) in hinderlaag  lag  bij de drinkplaats van zijn  potentieele prooien 

 


“Dit is iets wat we ons niet konden voorstellen”,
verklaart hoofdonderzoeker Sergio Furtado Cabreira.
De kwaliteit en het formaat van het fossiel is sensationeel.
Deze ontdekking zal ons in staat stellen om de anatomie van de Prestosuchus beter te begrijpen, zodat we zijn skelet precies kunnen nabouwen.”
De achterpoot  zal  bovendien 
" ons   heel wat kunnen leren  over de voortbeweging van deze  ongeloofelijke  reptielen "http://forgottenarchosaurs.blogspot.com/2010/04/prestosuchus.html

Photo Album CrurotarsiW.I.E.Crealulhoekje

".....: Hoe ouder ze worden ingedeeld, des te groter het ‘wonder’ dat ze dan toch nog compleet zijn!!
De ongeloofwaardigheid van de evolutietheorie wordt  hierdoor alleen maar groter ...."


......Hoe  ouder( vooral )    en  hoe belangrijker  de  gevonden  fossielen blijken  te zijn  , des te hardnekkiger  de Yec's en andere creato's( = OEC's  )  beginnen  hun mantra's en idiotieën    uit  te schreeuwen   ....

- fossielen zijn slechts wat ze zijn ; restanten ( en afgietsels of  miniralisaties ) van wat eens levende  organismen waren
- Sommige fossielen  bezitten dus meer  info dan anderen   over de  orgnismen  die ze nalieten ....De meeste zijn slecht fragmenten
Niettemin worden ook aan oude fossielen in musea nog steeds  nieuwe ontdekkingen gedaan  :
(in bepaalde  gevallen  ancient DNA en organische  restanten   / nieuwe scan -technieken  waardoor voorheen onbekende microdetails en (afgietsel ) van  weke insluitsels  /   zichtbaar  worden )

"complete  "fossielen   betekent  slechts  = volgens  de  tafonomische  criteria   van kracht bij   fossilisatie
Blog Entry TAFONOMIE
http://en.wikipedia.org/wiki/Taphonomy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tafonomie
  
Het gaat NIET  om  "complete " organismen ( of zelfs maar  om   intakte  skeletten en  "verse "  botten,  die doorgaans worden bestudeerd door osteologen)   maar om  zeer oude  restanten in afzettingsgesteenten        
  
- fossielen zijn slechts stukjes van een legpuzzel ( = de reconstrtuctie van een organisme )
- hoe meer puzzelstukjes je vindt die blijken te passen  , hoe beter het  samenleggen  van  de puzzel opschiet 
- meer puzzelstukjes = alweer dichter bij een mogelijke  oplossing


De "evolutietheorie "  is een door paleontologen( tenslotte ook geologen )   aanvaarde  verklaring / hulpwetenschap  ,  voor de patronen die ze ontdekken 
 
Deze  algemene grondtheorie van de biologie  ( en dus ook ten dele   van de paleontologie )  wordt  door  andere  gegevens uit de biologie ( en zelfs de informatica ? ) overtuigend ondersteunt 
 Fossielen zijn nog steeds belangbrijk documentatiemateriaal  maar de  evolutietheorie zelf  steunt op alle biologische  gegevens   
waaronder de  biodiversiteit  , de systematiek, de geografische  spreiding der soorten  , de genetica

* (het zijn vooral  de ID-ers  die  de micro-evolutie  , de virologie  , de  de genetica en de moleculaire biologie   gaan  gebruiken  ; deze  gebieden zij  ook minder toegankelijk  voor het lekenpubliek, wat allerlei " geleerde  ID- prietpraat"  erg gemakkelijk "wetenschaps-achtig " maakt   )  


Theodosius Dobzhansky,
Theodosius Dobzhansky
 
Theodosius Dobzhansky 

Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_in_Biology_Makes_Sense_Except_in_the_Light_of_Evolution
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nothing_in_biology_makes_sense_except_in_the_light_of_evolution

Bijlagen:
http://people.delphiforums.com/lordorman/Dobzhansky.pdf   

22-05-2010 om 19:24 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
11-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aetodactylus halli,
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ornithocheirus

Aetodactylus halli
,( artist :Karen Carr.)


Op een bouwwerf nabij de Amerikaanse stad Dallas, in Texas, werden fossielen gevonden die toebehoren aan een enorme vliegende dinosaurus, die zo'n 95 miljoen jaar geleden leefde.
De gigant had een spanwijdte van bijna drie meter en een  getande bek


Een onderkaak van het dier, ruim 35 centimeter lang, werd gevonden door amateur-fossielenjager Lance Hall. Die mag van een succesvolle ontdekking spreken, want paleontologen hebben het over een 'opmerkelijke ontdekking'. Het beest werd 'Aetodactylus halli' gedoopt, naar zijn vinder.

Reusachtig
Hall wist nauwelijks wat hij gevonden had toen hij een stuk van de kaak uit de grond van een heuveltop op een bouwwerf zag uitsteken. "Toen ik het fossiel bloot legde, besefte ik dat het de kaak van iets was", zegt hij. "Maar ik had geen idee van welk dier. Pas toen ik het fossiel helemaal bloot legde, kon ik me een beetje beginnen voorstellen aan welk reusachtig dier het toebehoorde."

Opvallend goed bewaard
Hall schonk het fossiel aan het Shuler Museum voor Paleontologie in Dallas, waar experts het onder de loep namen. Volgens professor Timothy Myers hadden de vleugels van de vliegende dinosaurus een spanwijdte van zo'n drie meter en had het in zijn onderkaak plaats voor 54 scherpe tanden. "De vondst is extra belangrijk omdat dit been zo goed bewaard bleef", zegt de prof. "De beenderen van zulke vliegende dieren zijn enorm licht en dus slecht bestand tegen de tand des tijds."

De Aetodactylus halli behoort tot de pterosaurussen, vliegende reptielen die zo'n 200 miljoen jaar geleden het luchtruim beheersten. Zo'n 65 miljoen jaar geleden verdwenen deze reptielen , de eerste gewervelde dieren die konden vliegen, van onze planeet.

(tw)
10/05/10


-95MY  onderkaak van de nieuwe  Amerikaanse  getande pterosaurier  Aetodactylus halli.  uit het  Midden- Krijt   
Dit  "Texas "specimen — een bijna komplete onderkaak  waarbij de  meeste van de 54 tanden ontbreken  — is heelwat jonger  dan de meeste andere ornithocheiride specimen uit Brazilié, Engeland zn China,.
Het fossel  is  5MY jonger  dan de  andere bekende  Noord Amerikaanse  ornithocheiride.http://nl.wikipedia.org/wiki/Ornithocheiridae

11-05-2010 om 23:26 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
06-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom

'Europees DNA deels afkomstig van Neanderthalers'"Hallo "

Tot nu werd aangenomen dat de Neanderthalers, die goed 30.000 jaar geleden verdwenen, nooit in contact gekomen waren met de vroege mensen.
Ons DNA toont nu echter aan dat dat niet het geval is. De opmerkelijke resultaten van de studie,  toont aan dat een groot deel van de mensheid 1 à 4 procent DNA overgeërfd heeft van de Neanderthalers.

<-- (klik) samenvatting van het  " Green & al paper"(basisartikel  : 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2539373.ece/Europees_DNA_deels_afkomstig_van_Neanderthalers  )

Eén tot vier procent van het DNA van Europeanen is afkomstig van Neanderthalers.
Dat is een verrassende conclusie van de lang verwachte ontcijfering van het genetisch materiaal van de Neanderthaler.

Die verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Science.
Aan de analyse is vijf jaar gewerkt.


Vindija cave (Croatia) waar onderstaande  botfragmenten werden  gevonden 
 

Het DNA is geïsoleerd uit botten van drie Neanderthaler-vrouwen(1) ( zie foto boven )  die gevonden zijn in een grot in Kroatië.

(PZ )" ....in addition, some partial sequences were taken from other specimens, including the original type specimen found in the Neander Valley in 1856...." 
PZ MYERS
 

(Rene fransen )
“De onderzoeksgroep van Svante Pääbo en collega’s heeft van drie individuen (lees: botten) het DNA geïsoleerd en geanalyseerd.
Dat is vervolgens vergeleken met DNA van 5 moderne mensen, twee uit Afrika, en een uit Europa, China en Papua Nieuw Guinea.”

Waarom is het niet vergeleken met het DNA van Sapiens-tijdgenoten?
Dan zou je toch  nog  beter  kunnen zien hoe ver ze van elkaar af stonden, en   hoe gevarieerd het menselijk genoom toen was. ;  
Om te bekijken of Neanderthaler werkelijk bij de Sapiens-groep behoort of een aparte tak is binnen de hominiden. ..
.
Maar Rene fransen  vermoed dat 
" dat veel complexer was dan vergelijken met een modern genoom. Bovendien: als er 40.000 jaar geleden onderlingen paringen waren, vind je dat eenvoudiger terug in moderne genomen, omdat de Neanderthaler genen dan de tijd hebben gekregen zich te verspreiden...." Uiteraard zou een vergelijking  met  tijdgenoten-genomen  "op zich interessant zijn"

Een Neanderthaler-familie zoals die er mogelijk hebben uitgezien volgens de samenstellers van een expositie in het nieuwe Neanderthaler-museum in Kroatië.  Foto Reuters

Photo Album
http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1164/Homo_neanderthalensis_

Voor de analyse van het zeer gefragmenteerde en zwaar vervuilde DNA moesten nieuwe laboratoriumtechnieken ontwikkeld worden.
Daarna kon 60 procent van het Neanderthalergenoom ontcijferd worden.
Het project stond onder leiding van Svante Pääbo van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig.

(PZ) " .....The DNA was extracted from a few bone fragments, and it was grossly degraded: the average size of a piece of DNA was less than 200 base pairs, much of that was chemically degraded, and 95-99% of the DNA extracted was from bacteria, not Neandertal. An immense amount of work was required to filter noise from the signal, to reconstruct and reassemble, and to avoid contamination from modern human DNA. These poor Neandertals had died, had rotted thoroughly, and the bacteria had worked their way into almost every crevice of the bone to chew up the remains. All that was left were a few dead cells in isolated lacunae of the bone; their DNA had been chopped up by their own enzymes, and death and chemistry had come to slowly break them down further..." .
PZ MYERS

 

De Neanderthaler (Homo neanderthalensis) is de naaste verwant van de moderne mens Homo sapiens.
Hij leefde tot 30.000 jaar geleden, van West-Europa tot Zuid-Siberië.
Een analyse van het Neanderthaler-DNA biedt de beste mogelijkheid om te bepalen welke genetische aanpassingen typisch zijn voor de moderne mens.

Daarnaast verheldert het onderzoek de geschiedenis van de Neanderthaler en de moderne mens.
Homo sapiens heeft zijn voorganger niet ‘als een Blitzkrieg’ verdrongen, want de twee soorten mengden immers.
In een eerste analyse ( van  het mitochondriale   mtDNA )die Pääbo in 2006 publiceerde, was zo’n genetische bijdrage juist niet gebleken (1) .

   
Richard E. (Ed) Green,                                       
Svante Pääbo  met Neanderthaler schedel
                                 
 
( Rene fransen ) : 
" .....Maar  de analyse van genoom-DNA sluit toch   aan bij eerdere analyses van mitochondriaal DNA, in de zin dat Neanderthalers duidelijk verschillen van moderne mensen.
Er is overeenkomst, maar dat valt te verwachten gezien de recente splitsing.
Een caveat is, dat het nog om kleine aantallen gaat.
En aangezien op een willekeurige plek in het DNA de verschillen tussen twee moderne mensen soms groter zijn dan tussen een moderne mens en een Neanderthaler, maakt dat de conclusies voorlopig.
Al laten de onderzoekers door verschillende vergelijkingen naar mijn idee wel overtuigend zien, dat de Neanderthaler geen homo sapiens was.

De Leidse Neanderthaler-specialist prof. Wil Roebroeks zegt:
„Zeker in de Verenigde Staten was de consensus onder deskundigen: er was geen bijmenging.”

Dat blijkt nu een misvatting.
Vooral niet-Afrikanen (Europeanen, maar ook Chinezen en Papoea’s) dragen de sporen bij zich van prehistorisch contact met Neanderthalers. 1 tot 4 procent van het DNA van de niet-Afrikanen is afkomstig van Neanderthalers.
 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/710   (Abstract )
"....Neandertals, the closest evolutionary relatives of present-day humans, lived in large parts of Europe and western Asia before disappearing 30,000 years ago. We present a draft sequence of the Neandertal genome composed of more than 4 billion nucleotides from three individuals. Comparisons of the Neandertal genome to the genomes of five present-day humans from different parts of the world identify a number of genomic regions that may have been affected by positive selection in ancestral modern humans, including genes involved in metabolism and in cognitive and skeletal development. We show that Neandertals shared more genetic variants with present-day humans in Eurasia than with present-day humans in sub-Saharan Africa, suggesting that gene flow from Neandertals into the ancestors of non-Africans occurred before the divergence of Eurasian groups from each other...."( Rene Fransen )
".....
De ‘bottomline’ is, dat er aanwijzingen zijn dat er zeer sporadisch sprake is geweest van uitwisseling van genen (dus: er is onderling gepaard). Zo’n 1-4 procent van het DNA van de niet-Afrikaanse proefpersonen in de studie kan afkomstig zijn van Neanderthalers. Voor de Afrikanen geldt dat niet. De meest aannemelijke verklaring, aldus de onderzoekers, is dat de moderne mens bij emigratie uit Afrika Neanderthalers tegenkwam (logisch gezien in het Midden Oosten) en vervolgens bij verdere migratie wat genen heeft meegenomen.


Het
contact  tussen" neanderthaler"  en  de uit afrika emigrerende  "archaische   " homo sapiens   bestond, volgens de onderzoekers, in het Midden-Oosten, in de periode tussen  80.000 ( a 100.000 )  en 50.000 jaar geleden.
 
Roebroeks:
„Dat klopt met archeologische vondsten in Israël. Daar zie je vanaf 100.000 jaar geleden eerst moderne mensen, en daarna Neanderthalers. En ze deden hetzelfde: ze gebruikten dezelfde stenen werktuigen.
 Dat is al heel lang een puzzel.”

De onderzoekers identificeren bovendien twintig DNA-fragmenten, met daarop een vijftigtal genen, die belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van de moderne mens.


( Rene Fransen ) ."....Er  een flink aantal plekken in het DNA die uniek zijn voor de moderne mens, en die volgens de onderzoekers dus zijn ontstaan na de splitsing van Neanderthaler en moderne mens, geschat op 400.000 jaar geleden.
Een aantal mutaties die uniek zijn voor moderne mensen zijn gevonden in genen die een rol spelen bij de cognitieve ontwikkeling (denkvermogen, hersenen) en skeletvorming (ribben, sleutelbeen).
Die laatste verschillen zijn niet verrassend, want dat de skeletten verschillen wisten we natuurlijk al. "

 

Map showing range of Neandertal existence
Photo Album
http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1164/Homo_neanderthalensis_

“300.000 à 400.000 jaar geleden zijn de voorouders van de mens afgesplitst van de voorouderlijke  "common ancestor"  -tak van de Neanderthalers”,
legt Ronny Decorte van het departement Menselijke Erfelijkheid aan de KU Leuven uit.
“De Neanderthalers vertrokken richting Midden-Oosten en Europa en zijn daar gebleven tot ze 30.000 jaar geleden om een of andere reden verdwenen zijn.”

De homo sapiens - de mens, dus - ontwikkelde zich ondertussen 150.000 à 200.000 jaar geleden in oostelijk Afrika.
“Dat was een kleine groep van zo’n 2.000 tot 10.000 mensen. Het waren jagers en verzamelaars en ze moesten dan ook migreren om aan voedsel te geraken”, aldus Decorte.
Zowat 70.000 jaar geleden zijn ze vanuit Afrika in het Midden-Oosten beland.” (2)

Daar woonden op dat moment Neanderthalers, en blijkbaar hebben  beide groepen  sexueel contact gehad  .

 (Rene fransen ) Waarom is er maar beperkt gepaard tussen de twee? Dat kan tal van redenen hebben.Of het toevallig is, is lastig te zeggen. Want waar zet je het tegen af?

“Dat verklaart meteen waarom er bij Afrikaanse groepen geen invloed is”, stelt Decorte.
“De vermenging is wel al heel vroeg gebeurd, vooraleer de groep zich opsplitste in een Aziatisch en een Europees gedeelte, anders kon er bij de Aziatische volkeren geen spoor meer worden teruggevonden. De hoeveelheid DNA doet vermoeden dat het om een heel beperkt contact ging.”

Grotere herseninhoud

Een onenightstand met 4 procent Neanderthaler-DNA in onze genen tot gevolg dus.
En die vaststelling mag dan al historisch en evolutionair gezien belangrijk en hoogst opmerkelijk zijn, ze zal waarschijnlijk geen wezenlijke gevolgen hebben.
 “Daarvoor is het percentage te klein”, zegt Decorte.
Bovendien verschilden de Neanderthalers uiterlijk wel van de mens, qua gedrag was er vermoedelijk niet zo heel veel verschil. De Neanderthalers hadden  een grotere herseninhoud dan de mens en ze hadden ook al een eigen cultuur.
 Zo werden de overledenen begraven, net zoals bij de mens.” (3)


Toch sluit het Duitse onderzoeksteam niet uit dat er wel degelijk een impact is.
 “Een belangrijke volgende stap is nagaan of de genen van de Neanderthalers een betekenis hebben. Met andere woorden: is er een biologisch verschil tussen Afrikanen en de rest van de wereld, dat verklaard kan worden door het Neanderthaler-DNA?”,
aldus de onderzoekers.


Bronnen en links   
Rene Fransen  http://www.sterrenstof.info/?p=1040
kennislink  http://www.kennislink.nl/publicaties/genoom-neanderthaler-ontrafeld

Carl Zimmer
http://blogs.discovermagazine.com/loom/2010/05/06/skull-caps-and-genomes/

Jerry Coyne :
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/05/06/we-carry-neanderthal-genes/
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/05/07/quick-guide-to-the-neandertal-genome/

Er is trouwens   nog een  mogelijk  "derde "  tak  naast de Neanderthaler  , de  sapiens  ---> De   Homo  uit  "Denisova "
http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/05/13/o-noes-another-species-of-human-in-eurasia/PZ  Meyers 

http://pandasthumb.org/archives/2010/05/neandertal.html
http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/05/neandertal.php
PZ MYERS

            
                               

zie ook  
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<-- ( klik) Denisova :  ZUID SIBERIË
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<-- (klik) Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler    

John Hawks
http://johnhawks.net/weblog/reviews/neandertals/neandertal_dna/neandertals-live-genome-sequencing-2010.html

http://www.nytimes.com/2010/05/07/science/07neanderthal.html

W.I.E.Creationisten  leuter
1.-
 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler 

Creationisten  benadrukken zoals  kon worden verwacht   :    
( Rene fransen ) ." ...de overeenkomsten  en het feit dat er wel degelijk onderlinge voortplanting lijkt te zijn geweest.
Maar ..... dat was op beperkte schaal, en het past in het beeld van twee ‘ondersoorten’ die een gemeenschappelijke voorouder delen dat er (nog) geen volledige seksuele isolatie is opgetreden.
Want nauw verwant zijn ze natuurlijk."

2-
http://www.vkblog.nl/bericht/314204/Hot_news%21_Ook_Svante_P%E4%E4bo_moet_eraan_geloven...

PeeBee :
 " ....Dacht men voorheen altijd dat de twee zich apart hadden "entwickelt", het is nu duidelijk dat we wel degelijk( 1.)- met maar een soort te maken hebben. ....
(2.- )Neandertalers en Homo sapiens hebben gewoon met elkaar gepaard en nakomelingen gekregen ...
Als twee organismen kunnen paren en samen nageslacht kunnen voortbrengen, behoren ze volgens de species-definitie van Ernst Mayr tot een en dezelfde soort.
(3)Leek het mtDNA nog aanwijzingen te bevatten dat de twee mensentypen niet tot dezelfde soort zouden behoren, de( nu uitgevoerde ) genomische analyses zijn eenduidig. 
Eigenlijk zijn uitgestorven Neandertalers en alle hedendaagse moderne mensen gewoon de derivaten van een en hetzelfde baranoom.
"


Het  doet er niet  toe voor het al dan niet kloppen van de (moderne) evolutietheorie
Het maakt voor de evolutie theorie niet uit of  Sap en neanderthaler  van dezelfde soort waren of niet. 

Om weer een vergelijking te maken met zwaartekracht, als het nu na al die jaren blijkt dat g niet 9,81 maar 9,82 is op aarde, dan zegt dat niets over de zwaartekracht theorie
.
Het rare is, dat ik ook niet zie hoe het iets over peebee's  GUToB( of andere  creationistische "theorieen " ) zal zeggen. Misschien dat ik het gemist heb, maar wat zorgt ervoor dat voorspeld wordt dat neandertalis dezelfde soort is?

Flut-wetenschap
( Rene) .....de basisgegevens van de studie van Pääbo  passen sowieso niet binnen de spelregels van de leefwereld van  (YEC creationisten , inzonderheid  ) PB.
Pääbo stelt dat er "some interbreeding" tussen Homo sapiens en (proto) Neanderthalers plaatsvond tussen 80.000 en 50.000 jaar geleden. Maar toen bestond de aarde volgens PB niet eens!
PB( en YEC's  )zullen  dus terug moeten naar het basismateriaal, om  het binnen hun eigen "paradigma" te  duiden (waaronder dateren), en op grond van de zo verkregen gegevens een argumentatie moeten opbouwen waarmee ze hun  eigen "theorie"  kunnen  onderbouwen, of de - volgens hen enige - andere theorie falsifiëren. 
Zo  kan  (bijvoorbeeld ) PB  op grond van de opgewerkte gegevens van Pääbo's  studie helemaal niet concluderen dat
"daarmee dan een creationistische stelling wordt bevestigd en een evolutionistische stelling verworpen".
Binnen het naturalistische "paradigma" is er
ten eerste
 geen "evolutionistische" (hé, da's een nieuw woord) stelling verworpen,
en ten tweede
zal PB eerst opnieuw data moeten gaan interpreteren binnen zijn eigen genesiaanse "paradigma" voordat hij ook maar een begin gemaakt heeft van een creationistisch verificatie-bewijs. (En dat laatste is argumentatief al erg zwak.)

Heeft iemand PB wel eens verteld dat hij een flutwetenschapper is die niet eens logisch kan redeneren?
Hij is inderdaad  een schoolvoorbeeld  van  (om het in zijn eigen woorden te zeggen :)
" een Schetenwapper "1.-
Men heeft goede redenen  om  te (veronder )stellen dat   : De Neanderthaler  helemaal  niet wereldwijd verspreid  voorkwam ....
Uiteraard niet in de de Amerika's   ( waar alleen  oude  prehistorische  aziatische " homo sap"   vertegenwoordigers   als eersten ( geologisch )  vrij recent   arriveerden  )   
De Neanderthaler  is ( tot vandaag )  ook   niet  gevonden  in  "sub-sahara Afrika"( =  vroeger :  "zwart"  afrika )

In zuid oost afrika  ( een woonplaats ( minstens 70.000 jaar oud ) van de  vroege  homo sap ?--> plombos grot ) ontbreekt hij volledig
Ook in  de hoorn van Afrika  /  Ethiopië ( zie hieronder ) Eritrea ( minstens 125.000 jaar oud  )   ,   en wijde  omgeving   (De bakermat   van de sapiens ?)   is tijdgenoot  Neanderthaler  ( nog ) niet gevonden  ,   de oude  homo sapiens  dus wél   )

Vroege  Neanderthalers  zaten  wel in (  sporadisch )  noord -afrika en  waren  goed  gesettled   in  het Midden Oosten   

Blog Entry out of africa /Multiregional theorie
 http://evodisku.multiply.com/journal/item/688/Homo_sapiens


 
 
 

 

In 2003 werden in de Midden Awash-vallei in Ethiopië drie Homo Sapiens schedels gevonden van 160.000 jaar oud. Het zijn de oudste goed gedateerde schedels van de anatomisch moderne mens die tot nu toe zijn gevonden.


(Homo sapiens idaltu)
   
COPYRIGHT PROTECTION NOTICE:
foto links  / 2001 David L. Brill Brill Atlanta

FOSSIL: Homo sapiens idaltu, BOU-VP-16/1
VIEW: Frontal
SITE & LOCATION: Upper Herto Member, Bouri peninsula, Middle Awash, Ethiopia
FOSSIL CREDIT: Housed in National Museum of Ethiopia, Addis Ababa


http://evodisku.multiply.com/journal/item/500/Fossiele_hominiden

 

   * Er zijn in totaal  ongeveer  +400 verschillende & belangrijke  fossiele  neanderthaler   individuen gevonden  
zie  -->  
 • fossils finds (Tsjok45)
 •   


  -De echte  antropologische wetenschap ( niet de populaire "boekskes " )  beweerde al lang = 
  "Neanderthals are either classified as a subspecies of humans (Homo sapiens neanderthalensis) or as a separate species (Homo neanderthalensis).[3] "
  ref [3]: Tattersall I, Schwartz JH (June 1999). "Hominids and hybrids: the place of Neanderthals in human evolution". Proceedings of the National Academy of Sciences 96 (13): 7117–9. 

  Alleen maar omdat ze konden paren betekent niet dat ze van dezelfde soort waren. Als soort A met soort B kan paren, en soort B met soort C, kan het voorkomen dat soort C niet kan paren met soort A (en.wikipedia.org/wiki/Ring_spe...). Ze hoeven dus niet per se van dezelfde soort te zijn als ze met elkaar kunnen(of niet kunnen ) paren.met fertiel nageslacht als resultaat  

  Bovendien zijn er gedocumenteerde gevallen van  (hypothetische ) soortvorming  die juist door  soort -bastaardering zijn onstaan
   http://www.ucl.ac.uk/taxome/hyb/
  Waaruit deze aanhef als teaser :
  "One of the best ways of showing evolutionary continuity between species and geographic races is to demonstrate that hybridization still occurs between closely related species. In Victorian times and early this century, naturalists were very interested, like "stamp-collectors", in freaks of nature, including rare hybrids between species. Between the 1930s and about 1980, there was decreased interest about the peculiarities of nature, and increased emphasis on the "fundamental" biological "realities" of animal species. (Hybridization between plant species is so abundant and easily shown, of course, that this rather myopic view of "pure", "good" species has never really caught on among botanists). Widely used field guides from this period often omit pictures even of common hybrids of birds and butterflies that can be seen in the wild, while treating much rarer or even extinct species in the same book. Recently, however, there has been renewed interest in all aspects of biodiversity, including that within species, and it is possible to discern a return of interest in variants, hybrids, and exceptions ("bad species") as well as the good species. In some beautiful recent books, often thorough world treatments of particular groups of butterflies and birds, hybridization between species is again becoming well-documented. ..." (Lees verder op de pagina )

  Natuurlijk  iets anders dan =  allemaal afkomstig van hetzelfde "geschapen" baranoom


    

  2.-
  Ja ... en ?  
  De biologische  soortbegrip  definitie  van Mayer  is  een biologische  heuristiek : het is één van de  vuistregels   gebruikt  door  taxonomen  : het is   zeker geen   altijd geldende  wet ...        zoals steeds in de biologie  zijn er veel uitzonderingen 

  PB :  
  " De Neandertaler kan volgens de modernste genetische analyses niets anders zijn dan Homo sapiens."

  ( Roel ) Dit is al te kort door de bocht.
  -Ze paarden met onze voorouders; dat is een heel andere conclusie.
  -Trouwens, afhankelijk van de definitie, zou zelfs een krop sla tot de Homo sapiens kunnen behoren...
  Veel geblaat en weinig wol weer.

  3.- de  mitochondriale verschillen tusszen  "homo sap "en "neanderthaler  "     zijn niet  plots verdwenen  .... het betekent  misschien  ( volgens mij ) o.a.  nog altijd  dat  de neanderthaler en de homo sap  zeker  niet dezelfde  mitochondriale Eva delen :
  Alle homo sap doen dat  echter wél ( ook de  San en de afrikanen .....die  echter  niets van doen hebben met neanderthaler    )(1)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_Eve
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_Eva

  Over  minder efficiente  neanderthaler mitochondrieen  en  ( erbij horende ?) ‘astenozoospermie’
   http://weetlogs.scilogs.be/index.php?op=Default&Date=201001&blogId=8

    Had de neanderthaler minder bewegelijk  sperma ?
     Photo Album
  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1164/Homo_neanderthalensis  3.-
  de eerlijkheid gebied  om niet alle creationisten over één kam te scheren
    _
  zo heb je hier bijvoorbeeld  wat    creationist Todd Wood (een echte "baraminoloog " !!) ervan vindt:
  toddcwood.blogspot.com/2010/05...
  <-- (klik) samenvatting van het  " Green & al paper" 
  Creationist Todd Wood
  vindt van de Neanderthaler :  het is geen homo sapiens
  (Todd Wood is de creationist die een poos geleden riep: er is wel degelijk bewijs voor  evolutie - maar toch blijf ik creationist).
     NOTEN 


  (1)
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<-- (klik) Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler

  Noorderlicht  ;
  "....Het  mitochondriale DNA  van de neanderthaler  verschilt zodanig van dat van moderne mensen, dat het ver buiten de variatie binnen onze eigen  homo sap  soort valt.
  Alle mensen die nu leven, hebben hun mitochondriën geërfd van een vrouw die omstreeks 150 duizend jaar geleden leefde.
  De laatste vrouw waarvan zowel wij als de neanderthaler mitochondriën hebben gekregen, zal ongeveer 660 duizend jaar geleden hebben rondgelopen, met een foutenmarge van 140 duizend jaar. Daarmee kan het idee dat de moderne mens een scheutje neanderthalerbloed heeft, naar de prullenbak. Tenzij de vermenging alleen van vaderskant heeft plaatsgevonden, want dan is dat niet te zien in het mitochondriaal DNA.
  Wel in de rest van het erfelijk materiaal ( de nucleus ) ..."


  - Dit (oorspronkelijke  ) onderzoek was  gebaseerd  op één  bot  van één enkel (kroatisch ) individu 
  - zijn  er ook   nog andere  mtDNA   onderzoekresultaten  van de botten van de drie kroatische  vrouwelijke   neanderthaler botten  ?   
  - Het blijft zo dat er regionale verschillen ( = rassen dus ) zijn binnen de Neanderthalers van west naar oost...maar die zijn volgens  vervolgonderzoek naar het mtDNA  (in 2008  )veel kleiner dan   vroeger  was  verwacht
  op basis van fragmenten van
  mitochondriaal neanderthaler  mtDNA  


  Weinig genetische variatie tussen Neanderthalers :NRC 10 augustus 2008 (Door Hendrik Spiering)  "..... De genetische variatie bij Neanderthalers was veel kleiner dan bij moderne mensen (die ook al niet groot is).
  Dat is de belangrijkste conclusie die een team van genetici trekt uit
  de reconstructie van het complete mitochondriaal genoom van de Neanderthaler (Cell, 8 augustus) .


  Deze reconstructie van het genetisch materiaal uit de mitochondriën (mt-DNA) van een 38.000 jaar oude Neanderthaler uit een grot in Kroatië is op zichzelf al een grote stap vooruit, tot nu toe waren er alleen korte fragmenten van het mtDNA bekend. Het is het eerste vrijwel foutloze genoom van archaïsch DNA, zegt de trotse hoofdonderzoeker Richard Green van het Max Planck Instituut in Leipzig. Maar het mag ook gelden als generale repetitie voor de veel complexere reconstructie van het complete kern-DNA van de Neanderthaler.
   ( waarvan dus nu ongeveer 60 % is  bekend in een  voorlopig   referentie- model  gebaseerd op drie  fossiele  individuen  )

  Mitochondriën zorgen voor de energievoorziening in de cel en omdat ze miljarden jaren geleden zijn ontstaan als ingesloten bacteriën, bezitten ze nog altijd een miniem eigen genoompje. De Neanderthaler had 16.565 baseparen in zijn mtDNA, vier minder dan de moderne mens. Zijn kern-DNA zal ongeveer 3 miljard baseparen beslaan, evenveel als de moderne mens. In de eerste analyses van dat kern-DNA bleek al dat het Neanderthaler-DNA voor 99,5 à 99,9 procent overeenkomt met het moderne DNA. De ongeveer 25.000 jaar geleden uitgestorven Neanderthaler is de meest naaste verwant van de moderne mens.

  De geringe genetische variatie van de Neanderthaler leiden de onderzoekers af uit het type mutaties in dertien genen die het mtDNA telt. De Neanderthaler heeft daarin relatief veel mutaties die invloed hebben op het resulterende eiwit. Dat hangt meestal samen met een kleine bevolkingsomvang.
  In een kleine bevolking heeft natuurlijke selectie weinig invloed op het genoom en worden negatieve mutaties (en de meeste eiwitveranderende mutaties zijn negatief) worden  niet ‘uitgewied’.
  En een kleine bevolking( grotere kans op inteelt ? )  hangt altijd samen met een geringe genetische variatie.

  Ongetwijfeld hangt de geringe bevolkingsomvang samen met de harde omstandigheden in het leefgebied van de Neanderthalers: Europa en West-Azië tijdens de IJstijden.
  De geschatte bevolkingsomvang van de Neanderthalers lag overigens al rond de 3 à 4.000.

  Verder heeft de moderne mens in totaal meer mutaties in zijn mtDNA dan de Neanderthaler (75 tegen 64, maar daarvan zijn minder niet-eiwitveranderende dan bij de Neanderthaler: 57 tegen 44). De reden voor dat grotere aantal is onbekend.

  Verder valt uit vergelijking met het menselijk mtDNA te concluderen dat de laatste gemeenschappelijke moeder van mensen en Neanderthalers ergens rond 600.000 jaar geleden moet hebben geleefd – mtDNA erft alleen via de vrouwelijke lijn over. Dat tijdstip komt redelijk overeen met andere schattingen, die allemaal zo rond het half miljoen jaar liggen. Uit de toen levende mensachtige Homo heidelbergensis ontstond in Europa de Neanderthaler, in Afrika Homo sapiens.    "


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens   P.S.
  als je ver genoeg terug gaat in de tijd  ( tot op hun common ancestor uiteraard ) zijn sap en "neanderthaler "natuurlijk wél van  dezelfde soort ... maar ze bezitten in elk geval niet dezelfde mitochondriale eva ...
  .Euh ....
  Neanderthaler verdronk in de zondvloed ?


  uit het onderzoek-artikel   :

  "....Although gene flow from Neandertals into modern humans when they first left sub-Saharan Africa seems to be the most parsimonious model compatible with the current data, other scenarios are also possible.
  For example, we cannot currently rule out a scenario in which the ancestral population of present-day non-Africans was more closely related to Neandertals than the ancestral population of present-day Africans due to ancient substructure within Africa (Fig. 6).
  If after the divergence of Neandertals there was incomplete genetic homogenization between what were to become the ancestors of non-Africans and Africans, present-day non-Africans would be more closely related to Neandertals than are Africans.
  In fact, old population substructure in Africa has been suggested based on genetic (81) as well as paleontological data (86)...."


  (Gerdien De Jong )
  Uit het onderzoek blijkt, als ik het wel begrepen heb, dat de Neanderthaler een paar honderd duizend jaar geleden nog soortgenoot van de Homo Sapiens was.
  Een paar honderdduizend jaar geleden hadden de Neanderthaler en de anatomisch moderne mens een gemeenschappelijke voorouder.
  Homo sapiens is niet erg oud, vermoedelijk minder oud dan de Neanderthaler.  Verder hangt hier veel af van de persoonlijke voorkeur voor te hanteren soortsbegrip - ’soort’ is biologisch niet altijd scherp, en er bestaan vele soortsbegrippen


   

   (2) Een" andere " groep van de oost-afrikaanse  homo sapiens ,   emigreerden naar zuidelijk  afrika  ? 


  (3)

   
  Photo Album
  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1164/Homo_neanderthalensis
  _
                                         
                                                                         
  De Neanderthalers  bezaten  daadwerkelijk  een cultuur : er zijn sieraden ontdekt  :  
  in Vogelherd ( en Slovakije  ) zijn  benen fluiten ,( waarschijnlijk) symbolische  sculpturen (vruchtbaarheidssymbolen ) en andere  artefakten gevonden  :  maar inhoeverre  de europese  vondsten  ,  produkten zijn van een echte mengcultuur (of  produkten van wederzijdse  imitatie  ) is nog steeds niet  bekend ... feit is dat de laatste Neanderthalers  sporen van  een wel merkwaardige "culturele versnelling " hebben nagelaten zo'n 40.000 jaar geleden begonnen   ( Het tijdperk  dat de  homo sap  zich reeds stevig had gevestigd in Europa ) 

  Photo Album
  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/234/Homo_sapiens_in_europa_archeo-antropo  
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/682/Homo_sapiens_in_europa

    

     

  Divje Babe flute ( slovakije)  


    

  VOgelherd
    
   
  Oudst bekende  Venus      35.000 jaar oud  Hohle Fels-grot, in de Zwabische Jura. /
  Waarschijnlijk homo sapiens 

    
  -Dat  de neanderthalers  hun doden   begroeven en van grafgiften (  = bloemen ) voorzagen  is  voornamelijk  gebaseerd op  vondsten in   Schanidar (irak )
  Maar   nader onderzoek van het kindgraf in Noord-Irak dat hiertoe als inspiratie diende, leverde op  dat het verzamelde stuifmeel in het graf (de restant van de grafbloemen), ook veroorzaakt kan zijn door de wind of door overijverige woestijnratten, 
  Een mooi verhaal moet je niet kapot checken,  natuurlijk  .....
  Toch blijken andere  vondsten( althans er wordt steeds gewag  van gemaakt  maar dat wordt  naar mijn weten bijna  nooit nader  gespecifeerd )  de  voormelde  stelling  te ondersteunen   
   
  http://www.kunstinderegio.nl/upload/Expo/Teksten%20begeleidend%20boekje%20tt%20Neanderthalers.pdf     - De gevonden  Neanderthaler sequenties kunnen  de  studie van  de menselijke evolutie verder ophelderen
  " Gelijkaardige  genetische sequenties die  voorkomen bij chimp , orang oetang en  Neanderthaler, maar die verschillen van de menselijke varianten betekenen dat die  homologe  homo sap -  sequenties ,  specifiek  soorteigen  moeten  zijn "
  zegt  Burbano
  " deze studie hielp  daarom  ook bij het samenstellen van een  begin van een genetische  catalogus met specifieke menselijke  substituten cvoor die sequenties  "


  PZ MYERS

  " ..... these are 78 genes that have changes in their coding sequence. There are also several hundred other non-coding, presumably regulatory, sequences that are unique to humans and are fixed throughout our population. To the evo-devo mind, these might actually be the more interesting changes, eventually…but right now, there are some tantalizing prospects in the coding genes to look at.

  Some of the genes with novel sequences in humans are DYRK1A, a gene that is present in three copies in Down syndrome individuals and is suspected of playing a role in their mental deficits; NRG3, a gene associated with schizophrenia, and CADPS2 and AUTS2, two genes associated with autism. These are exciting prospects for further study because they have alleles unique and universal to humans and not Neandertals, and also affect the functioning of the brain. However, let's not get confused about what that means for Neandertals. These are genes that, when broken or modified in modern humans, have consequences on the brain. Neandertals had these same genes, but different forms or alleles of them, which are also different from the mutant forms that cause problems in modern humans. Neandertals did not necessarily have autism, schizophrenia, or the minds of people with Down syndrome! The diseases are just indications that these genes are involved in the nervous system, and the differences in the Neandertal forms almost certainly caused much more subtle effects.

  Another gene that has some provocative potential is RUNX2. That's short for Runt-related transcription factor 2, which should make all the developmental biologists sit up and pay attention. It's a transcription factor, so it's a regulator of many other genes, and it's related to Runt, a well known gene in flies that is important in segmentation. In humans, RUNX2 is a regulator of bone growth, and is a master control switch for patterning bone. In modern humans, defects in this gene lead to a syndrome called cleidocranial dysplasia, in which bones of the skull fuse late, leading to anomalies in the shape of the head, and also causes characteristic defects in the shape of the collar bones and shoulder articulations. These, again, are places where Neandertal and modern humans differ significantly in morphology (and again, Neandertals did not have cleidocranial dysplasia — they had forms of the RUNX2 gene that would have contributed to the specific arrangements of their healthy, normal anatomy).

  These are tantalizing hints to how human/Neandertal differences could have arisen—by small changes in a few genes that would have had a fairly extensive scope of effect.
  Don't view the many subtle differences between the two as each a consequence of a specific genetic change; a variation in a gene like RUNX2 can lead to coordinated, integrated changes to multiple aspects of the phenotype, in this case, affecting the shape of the skull, the chest, and the shoulders....."

  De wetenschappers  hebben specifieke genen gevonden die  de evolutie van  schedel- , sleutelbeen-en de ribbenkast-kenmerken , aansturen  ...

  Verandering (= mutatie ) in  het RUNX2 gen  bijvoorbeeld  , lijkt een voortreffelijke rol te hebben gespeeld in de unieke  bovenlijf en schedel  opbouw  van homo Sap , iets wat ten  sterkste verschilt  van de Neanderthaler  -Herseninhoud / meer  hersencellen  ?
  -Overigens is een grotere herseninhoud  ( en volgens  de allometrie --> het  EQ : http://nl.wikipedia.org/wiki/Encefalisatie-quoti%C3%ABnt ) geen indicatie van een  "betere " kwaliteit van de  hersen- en  cultuur- produkten   ... zie  bijvoorbeeld   Homo floresiensis 
  - de " gemiddelde " inhoud van de neanderthaler schedel ( op basis van 400 exemplaren )  valt trouwens  binnen de  "hogere" variatiewaarden van de  Homo Sap  schedels ( van 1000 tot 2000 cc )  ...  

  Bijlagen:
  http://www.kunstinderegio.nl/upload/Expo/Teksten%20begeleidend%20boekje%20tt%20Neanderthalers.pdf   
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/710   
  http://www.sciencemag.org/special/neandertal/feature/index.html   

  06-05-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  Tags:paleoantropologie
  >> Reageer (3)
  04-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
   

  Dinosaurusdons en reptielen -veren
  De Similicaudipteryx leefde in het vroege Krijt, de geologische periode van ongeveer 145 tot 65 miljoen jaar geleden.

  26 augustus 2008    Similicaudipteryx yixianensis  :  Liaoning provincie van China : een nieuwe oviraptoroide dinosaurus gevonden met een staart in de vorm van een pygostyle (vergroeide staartbeenderen zoals bij vogels). Deze nieuwe dinosaurus heeft veel weg van een andere dinosaurus uit deze groep Caudipteryx, vandaar de naam Similicaudipteryx.

  De caudipteryx-achtige dinosaurussen die tot nu (2008) gevonden waren zijn allemaal afkomstig uit de onder-Yixian formatie van 125 miljoen jaar oud.
  Deze nieuwe dinosaurus komt uit de Yiufotang formatie van Liaoning en wordt op 120 miljoen jaar gedateerd.

  De eerste non avian dinosaurus met een pygostyle was Nomingia. En hoewel deze nieuw gevonden  dinosaurus niet compleet is, zo is er geen schedel bewaard gebleven, lijkt  deze  Similicaudipteryx postcraniaal meer op normale oviraptoroide dinosaurussen, zoals een kortere staart (23-26 staartwervels, en korte armen in verhouding tot de benen. De meeste kenmerken duiden op een nauwe verwantschap met Caudipteryx maar er zijn ook verschillen.
  En de pygostyle is natuurlijk een kenmerk van vogels.

  Theropoda/Maniraptora/Caudipteridae
  Similicaudipteryx yixianensis


  De naam Similicaudipteryx is gekozen vanwege de overeenkomsten met Caudipteryx en yixianensis is om de plaats (Yixian) waar de fossielen zijn gevonden . : Xierhuqiao, Quanyang, Yixian County, Yinzhou City, Liaoning, Noordoost China
  Vroeg Krijt, Aptiaan (121-112 mjg)

  Similicaudipteryx: © Palasiatica
  © Vertebrata PalAsiatica

  Bron: Vertebrata PalAsiatica 46, 2008 pp 178-189
  A NEW SPECIES OF CAUDIPTERID DINOSAUR FROM THE LOWER CRETACEOUS JIUFOTANG FORMATION OF WESTERN LIAONING, CHINA


  http://en.wikipedia.org/wiki/Similicaudipteryx


  2010
  Veren van dino-jongen zagen er, anders uit dan de veren van volwassen exemplaren.
  (Basisbronteksts )Nadine Böke

  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/43414734/
  http://dracovenator.blogspot.com/2008/08/jumping-gun-similicaudipteryx.html

  Er worden de laatste jaren steeds meer fossielen gevonden die bewijzen dat in ieder geval sommige dino’s veren hadden.
  En niet alleen de vliegende exemplaren.
  Nu blijkt dat de dinosaurusveren, net als de veren van moderne vogels, bij jonge dieren anders waren dan bij de volwassenen.(2)
  Dat staat in Nature.
  http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7293/full/nature08965.html

  Chinese wetenschappers trekken deze conclusie na de vondst van twee nieuwe fossielen van gevederde dino’s van de soort Similicaudipteryx.  (1) 
  Het ene fossiel  is van een erg jong dier, de andere restanten  zijn   afkomstig van een  ouder  maar nog steeds jong dier  .(2)
  Hun veren zijn duidelijk te zien. 

  Het fossiel van het jonge dier, waarop de beginnende veren duidelijk te zien zijn. (foto: Zheng Xiaoting)
  Sluit dit venster 
  Het jongere exemplaar (STM4-1) is bedekt met ( aan de basis ) draderige, donsachtige veren.
  Bij de oudere dino (STM22-6) zijn de  "dons" veren uitgegroeid tot ‘normalere’ veren.  De staartpennen en de slagpennen op de ‘vleugels' (in feite gevederde voorpoten van deze niet vliegende dieren) zagen er helemaal anders uit bij het jong dan bij de adolescent.
   
  Het duif-grote jong  bezat   4 centimeter lange staartveren  :
  de veren op de voorarmen waren onder de 2 centimeter lang. 
  De oudere kalkoengrote  dino  bezat 35 centimeter lange staartpennen
  en  typische  "ganzen" veren  van ong. 25 centimeter lengte op de voorarmen
  Bij het jong zijn de veren  aan de basis  lintvormig  om te eindigen in een vlag  ;
  bij het oudere exemplaar hebben ze de typische ‘ganzenveer'-vorm. ( pen(= schacht  en  vlag )  
   


   

  The younger animal  has downy feathers over much of its back and hips. Elsewhere, it has larger
  pennaceous feathers (with a shaft and vanes) – 10 on each arm, and 11 much larger ones on its tail.
  All of these are ribbon-like at the base and quill-like at the tips.

  The more senior juvenile  also had downy feathers on its head, back and hips but its pennaceous feathers are very different to its younger peer. Each arm has 10
  primary feathers and 12 secondary ones, and the tail had at least 12 pairs.
  All of them are quill-like from base to tip and the arm feathers are just as long as the tail ones.

  These differences suggest that Similicaudipterx’s feathers changed dramatically as it grew from hatchling to adult. The move from partial ribbons to complete quills is the most obvious one, especially since the arm and tail feathers of modern birds hardly change after they moult their initial downy birthday suits. It’s possible, but very unlikely, that the individual feathers changed; instead, Xu says that the animal probably moulted its feathers as it grew and replaced them with new ones of a different type.

  There were other changes too. If the younger animal really lacked secondary arm feathers (and it’s possible these just didn’t fossilise well), then Similicaudipteryx must have grown these as it matured. Modern birds have them from hatching. And the fact that the tail feathers outsized the arm ones in the younger individual but not the older one suggests that the feathers developed at different rates. Xu suggests that the arm feathers became more important as adulthood loomed.

  We can probably even guess the genetic events that lay behind these changes. In modern feathers, scientists are well aware of the genes that control the formation of the rachis (the central shaft) and the barbs (the branches that come off the rachis). If you switched off genes that promote the production of barbs, such as sonic hedgehog (don’t ask – developmental biologists make their own fun), you’d get a flat continuous ribbon on either side of the rachis. That’s probably what happened in the younger animal, resulting in a feather that’s half-ribbon and half-quill. These genes were then switched on more forcefully in the older juvenile and in adults.

  The half-ribbon feathers, formally known as “proximally ribbon-like pennaceous feathers” or PRPFs, are found in other dinosaurs, including primitive birds like the confuciusornithids. But they’re nowhere to be seen in modern birds.
  Because of this, Xu says that the development of the earliest feathers was probably much more varied and flexible than in today’s birds. It takes the discovery of rare and stunning specimens to reveal these programmes, which have since been lost in the course of evolution.

  http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/04/28/dramatic-restructuring-of-dinosaur-feathers-revealed-by-two-youngsters-of-same-species/


  Verder lijkt het oude dier ook veren te hebben gehad met een structuur die niet voorkomt bij moderne vogels.
  Reden voor de onderzoekers om te concluderen dat er in de dino-tijd misschien wel allerlei typen veren bestonden die we nu niet meer kennen.

  Moderne vogels  vervangen constant oude veren door nieuwe( = rui )   ; maar vogels  veranderen slechts  eenmaal  volledig  de  veertypes  tijdens hun levensloop    :  ze doen dat  op het ogenblik dat ze hun dons  vervangen door het volwassen verenkleed  ...
  Van heel jonge dino's werd   verondersteld dat ze  bedekt met dons  ; De nieuwe vondst  suggereert echter dat  (minstens ) deze  soort  van  gevederde  dino's  , minstens drie ontwikkelingsfasen  kende  = dons , een mix van dons en ( aan de basis ) draadachtige/lintvormige  " veren " en tenslotte  dons en  echte schacht-veren   .

  De oudere Similicaudipteryx  bezit veren die erg goed op die van moderne vogels gelijken  ; ze hebben :misschien gediend voor  de sier  en/of hielpen de dino met het  balanceren tijdens het   snelle  rennen ( deze kleine  " theropode"  was een jager  en  zal  zelf  ook wel gegeerd jachtwild zijn geweest  geweest ) ...
  De lintachtige  veren  van de "peuter"   lijken oppervlakkig  op gespecialiseerde (sier)veren van onder meer paradijsvogels ; maar deze dino-veren  zijn  toch  types die tijdens de evolutie zijn verloren gegaan   : welke rol ze speelden in  de vroege juveniele  stadia  is onbekend  ...

    

  "Deze" linten "  kunnen   alleszins  geen   goede  warmte-regulatoren  geweest zijn  , daarvoor zijn ze te vlak en plat " zei Xu .
  " bij moderne  vogels kunnen linten en draadstucturen  misschien wel functioneren als   sexuele "versieringen" , maar die ontwikkelen nogal  laat   en  als secundaire geslachtskenmerken bij geslachtsrijpe dieren : bij de  STM4-1 verschijnen ze op het verkeerde ontwikkelingsmoment ....bizar"    
   
  Een impressie van hoe de jonge en oude dino er ongeveer uit moeten hebben gezien. (afbeelding   Credit: Xing Lida/Song Qijin)
  我学者首次揭示早期羽毛发育现象

  zie ook
  http://news.nationalgeographic.com/news/2010/04/100428-new-dinosaur-feathers-change-age/


  Beating the drinking age would have been quite a challenge during the Cretaceous period. New fossils uncovered in northeastern China show that two specimens of the same species of dinosaur, one juvenile and one adult, featured distinctly different feathers. Though the juvenile version of the genus, Similicaudipteryx, sported ribbon-like wing and tail feathers, its adult counterpart featured feathers resembling quills, researchers report tomorrow in Nature. Even more striking, the younger specimen's wing feathers are considerably smaller than its tail plumage, while the elder showed much less of a contrast. Such differences are virtually unknown in modern birds. The researchers suggest that for as-yet-unknown reasons, developmental diversity in feathers was lost in evolution

  Using work done by Prum, Chuong and others, Xu and his colleagues at the IVPP suggest that the unusual partially-pennaceous feather might be a result of the delayed expression of genes that are activated earlier in modern birds.

  Canadian palaeontologist Phil Currie commented:

  "Dinosaurs had been experimenting with feathers and feather-like structures for a period of at least 25 million years before the dinosaurs described here [Similicaudipteryx].  The wonderful thing about this paper is that it provides developmental clues that may force palaeontologists, ornithologists and developmental biologists to recognise a broader spectrum of possibilities rather than looking for some simple answer."  (1) Sommige  joernalisten   hebben gemeend    dat  deze  nieuwe  vondsten   misschien wel gaan    om    
    " .....  twee exemplaren van verschillende maar   sterk verwante soorten "
   ?
  Xu heeft beide  fossielen geklassificeerd als   Similicaudipteryx, een kleine  predator  van de  oviraptosaur
  groep
  op basis van v ergelijkingen van de schedels , de wervelkolommen  en de heupgordels  

   
  Beide dieren zijn duidelijke  jonge dieren 
  Alhoewel de ene groter is dan de andere zijn beiden kleiner dan het bekende  volwassen holotype    : sommige van hun beenderen  zijn ook nog niet kompleet samengesmolten  --> wat wijst op jonge dieren 
   
  (2).....   Dat het  hier  gaat om een jong( een juveniel )  en een volwassen ( adult ) exemplaar is eveneens een voorbarige  door slechte  " joernalisten" geinspireerde   -suggestie   :
  :  het kan evengoed  om    een  " peuter  " ( juveniel ) en een  " jonge snaak "( adolescent )  gaan  ....
   bovendien zijn  al eerder  fossielen gevonden  van de soort . Similicaudipteryx yixianensis

  Similicaudipteryx is nu  bekend  van minstens  drie exemplaren   :
  van jong  juveniel  tot adolescent en  volwassen (adult )holotype (2008)
     

  04-05-2010 om 22:41 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  09-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA

  OPGELET
  UPDATE / (tsjok45)
      op Australopithecus SEDIBA  

  http://www.aaas.org/news/releases/2010/0408sp_fossil.shtml   
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/dlnl-itd040810.php   


  Daar is ie dan

  http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_man
   


  Hill slopes surrounding the newly discovered Malapa site in South Africa.      

  landscape Hill slopes surrounding the newly discovered Malapa site in South Africa.
  Credit and Larger Version

  Cradle of Humankind (P.Dirks) A view across the Cradle of Humankind

  Photo of excavations at Malapa, South Africa.

  Excavations at Malapa, within the Cradle of Humankind World Heritage Site in South Africa.
  Credit and Larger Version

  Photo of scientists working at the Malapa site near Johannesburg, South Africa.
  Scientists working at the Malapa site near Johannesburg, South Africa.
  Credit and Larger Version

  Photo showing excavated blocks rich in fossil remains from Malapa.
  Excavated blocks rich in fossil remains from Malapa.
  Credit and Larger Version

     Keine  Samenvatting  :
   
  Belangrijk :  De gevonden mensachtigen leefden tussen de 1,78 en 1,95 miljoen jaar geleden en kunnen wel eens vele vragen omtrent de evolutie van aap naar mens beantwoorden.
   
  Berger :
  “Australopithecus sediba is ongetwijfeld een overgangssoort met een mozaïek aan kenmerken die later ook door de mensachtigen in de lijn van het mensengeslacht werden gedeeld,”
  vertelt Berger.


  Uiterlijk

   

  The skeletons of Australopithecus sediba.
  The more complete skeleton of the adolescent male (MH1) is on the left, and the less complete adult (MH2) is on the right. From Berger et al, 2010.

   Associated skeletal elements of MH1 (left) and MH2 (right), in approximate anatomical position, superimposed over an illustration of an idealized Au. africanus skeleton (with some adjustment for differences in body proportions). The proximal right tibia of MH1 has been reconstructed from a natural cast of the proximal metaphysis.


  De twee gedeeltelijke skeletten, van een volwassen vrouw ( MH2 )en een adolescente jongen,(MH 1)  beide circa 1,30 meter lang, zijn de compleetste Australopitheci die ooit zijn gevonden. Opgegraven zijn onder meer een vrij complete schedel met aangezicht, een onderkaak, sleutelbeen , schouder ,armen , vingerkootjes , een bekken,  gedeelten van een dijbeen , een fragment van de knie , een enkel.
  De gevonden mensachtigen hebben net als apen lange armen en sterke handen.

  Uit beide skeletten  is een ( voorlopig ?   ) holotype samengesteld 
  http://www.sciencemag.org/content/vol328/issue5975/images/small/328_195_F4.gif

  Fig. 4.
  Representative ossa coxae, in lateral view, from left to right, of Au. afarensis (AL 288-1), Au. africanus (Sts 14), Au. sediba (MH1), and H. erectus (KNM-WT 15000). The specimens are oriented so that the iliac blades all lie in the plane of the photograph (which thus leads to differences between specimens in the orientation of the acetabula and ischial tuberosities). MH1 possesses derived, Homo-like morphology compared to other australopithecines, including a relative reduction in the weight transfer distance from the sacroiliac (yellow) to hip (circle) joints; expansion of the retroauricular surface of the ilium (blue arrows) (determined by striking a line from the center of the sphere representing the femoral head to the most distant point on the posterior ilium; the superior arrow marks the terminus of this line, and the inferior arrow marks the intersection of this line with the most anterior point on the auricular face); narrowing of the tuberoacetabular sulcus (delimited by yellow arrows); and pronouncement of the acetabulocristal (green arrows) and acetabulosacral buttresses.
   
  Hun vooruitgeschoven  bekken is ver ontwikkeld en ze hebben lange benen waardoor ze in staat  waren om te stappen en net als een mens te rennen.
  Naar schatting waren de mensachtigen zo’n 1,27 meter groot, maar van het kind wordt  verondersteld  dat het  nog niet volgroeid zou .

  Het brein van de jonge  mannelijke  mensachtige was ongeveer tussen de 420 en 450 kubieke  centimeters groot.
  Dat is veel kleiner dan dat van de moderne mens met een grootte van 1200 tot 1600 kubieke centimeters.
  De tanden zijn klein en ogen zeer modern , maar de knobbels op de kiezen zijn eerder aapachtig   

  Fig. 1. Craniodental elements of Au. sediba. UW88-50 (MH1) juvenile cranium in (A) superior, (B) frontal, and (C) left lateral views. (D) UW88-8 (MH1) juvenile mandible in right lateral view, (E) UW88-54 (MH2) adult mandible in right lateral view, (F) UW88-8 mandible in occlusal view, (G) UW 88-54 mandible in occlusal view, and (H) UW 88-50 right maxilla in occlusal view (scale bars are in centimeters)


   

  “Dit fossiel geeft ons een uitzonderlijk gedetailleerd kijkje in een nieuw hoofdstuk van de menselijke evolutie toen mensachtigen niet langer afhankelijk waren van een leven in de bomen, maar op de grond gingen leven.” 
   
  Er werden naast de mensachtigen nog fossielen van 25 andere soorten gevonden, waaronder een wilde kat( sabeltandkat  ) , een bruine hyena, een wilde hond, een antilope en een paard.


  (Gastbijdrage Bart Klink )

  vingers? tenen?

  " ....Ook in het postcranium (alles onder de schedel) is een interessante melange te vinden.
   Au. sediba had een klein postuur (slechts 1,3 meter) en relatief lange armen.
  Het pelvis (bekken) daarentegen doet weer meer aan Homo denken, net als de relatief lange benen.

  Deze aanpassingen ‘anticiperen’ op de veranderingen in het pelvis die bij Homo ergaster/erectus (een latere Homosoort) aangetroffen worden, wat waarschijnlijk verband houdt met een energetisch efficiëntere manier van bipedalisme (rechtop lopen).
  Het voetskelet is echter weer primitief (meer Australopithecusachtig).

  Opmerkelijk genoeg wordt er niets over de vingers en tenen geschreven. Deze zijn bij Homo min of mee recht, maar bij de Australopithecussoorten gekromd, een aanpassing aan het leven in bomen.

  Au. sediba bevestigt dat kenmerkende eigenschappen van de moderne mens (vooral bipedalisme en grote hersenen) niet tegelijk ontstaan zijn. Deze soort liep al behoorlijk goed rechtop, maar met een schedelinhoud die net iets groter is dan die van een chimpansee.
  Zo’n mix van kenmerken in evolutionaire overgangen komt vaak voor en wordt mozaïeke evolutie genoemd. "

  Er zijn dus -tot nu toe- géén mensapen/mens-achtigen gevonden, die op NIET op 2 benen liepen,
  maar WEL significant > 400 cc hersenen hadden. Dus: grote hersenen wordt door bipedalisme voorafgegaan en niet andersom. :

  Mensapen die normaal zich als viervoeter gedragen op de grond, kunnen makkelijk tijdelijk zich bipedaal voortbewegen wanneer ze bv door laag waterlopen zoals die beroemde filmopnames van David Attenborough laten zien (gorilla’s).
  Eventjes tijdelijk   je hersenen  vergroten. is er niet bij  ....

  Maar  het equivalent van tijdelijke bipedaliteit kan  niet de tijdelijke vergroting van hersens zijn
  maar wel wat je een ‘brainwave’ zou kunnen noemen: een tijdelijk, beter gebruik van je hersens.( ook van "geniale " individuen uit de groep  die een ontdekking doen  die iedereen daarna naboots) Helemaal in overeenstemming ook met ‘gradualisme’. De evolutie van de mens bestaat uit een reeks (kleine) heldere momenten!( en  beginnende  doorgave van  "cultuur"= net zoals die  japanse makaken  die zoete aardappels wassen ) zoiets?


  Voor bipedaliteit tel ik in de literatuur plm 15 verklaringen, voor grote hersens minstens 25.
  Het is in ieder geval achteraf duidelijk dat die de meeste voordelen blijken te hebben!

  Overigens, volgens biomechanisch onderzoek levert een sterke achillespees past het echte voordeel op, tenminste als je hard wil lopen.
  Rechtoplopen levert ook de meeste verkoeling en lijkt daarmee een voorwaarde om het grote hoofd koel te houden( de behouden  haardos is daar ook een  goed middel voor .)
  Er zijn inmiddels hele bibliotheken volgeschreven over bipedaliteit.


  ( anecdote )".....de beroemde frauduleuze schedel van ‘Pildown man’ werd aangevoerd als bewijs dat de mens al heel snel een grote herseninhoud had gekregen. In werkelijkheid blijkt dit dus pas relatief laat gebeurd te zijn."

  08 apr 2010

  Het genus  Homo  heeft nieuwe "voorouder " ?  De Australopithecus sediba liep al goed rechtop, maar kon dankzij zijn lange, aapachtige armen ook in bomen slingeren. Deze nieuwe mensachtige leefde twee miljoen jaar geleden in Zuidelijk Afrika.
  Wellicht gaat het om een kandidaat- voorouder van het mensengeslacht Homo.

  ‘Sediba’ betekent ‘fontein’ in het Zuid-Sotho, een taal die in het gebied rond de vindplaatst  veel wordt gesproken. De vondst zou als een fontein nieuwe gegevens over de evolutie van de eerste mensen moeten uitspuien.
  Een koosnaampje – genre ‘Lucy’ of ‘Ardi’ – heeft Au. sediba nog niet
  (omdat het australopithecus  jongetje , gevonden is door een knaap   en in zuid afrika ,  wensen  de wetenschappers  de keus  van het koosnaampje over te laten aan de "kinderen van Zuid Afrika" )  


  Het vakblad Science pakte groot uit met het nieuws over de vondst en de eerste analyses van twee skeletten van de Australopithecus sediba.

  UPDATE / (tsjok45)
      op Australopithecus SEDIBA


  RESEARCH ARTICLES

  Lee R. Berger, Darryl J. de Ruiter, Steven E. Churchill, Peter Schmid, Kristian J. Carlson, Paul H. G. M. Dirks, and Job M. Kibii (9 April 2010)
  Science 328 (5975), 195. [DOI: 10.1126/science.1184944]
    
  Abstract »    Full Text »    PDF »    Supporting Online Material »    Podcast Interview »
  RESEARCH ARTICLES
  Paul H. G. M. Dirks, Job M. Kibii, Brian F. Kuhn, Christine Steininger, Steven E. Churchill, Jan D. Kramers, Robyn Pickering, Daniel L. Farber, Anne-Sophie Mériaux, Andy I. R. Herries, Geoffrey C. P. King, and Lee R. Berger (9 April 2010)
  Science 328 (5975), 205. [DOI: 10.1126/science.1184950]
    
  Abstract »    Full Text »    PDF »    Supporting Online Material »  De fossielen – twee, weliswaar gedeeltelijke maar  goed bewaarde skeletten mét schedel – werden in augustus 2008 gevonden in een een kalksteengrot in Malapa, in het gebied ten noorden van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg dat archeologen ook wel ‘de wieg van de mensheid’ noemen.  Het gaat om de skeletten van een volwassen vrouw en een jongen (van ongeveer 12 jaar) die vermoedelijk samen omkwamen, mogelijk door door een door een  vrij dodelijke val  en/of (erop volgende ? ) verdrinking. Een sterk stromend riviertje sleurde hun lichamen vrijwel onmiddellijk na hun dood een 15 meter dieper gelegen grot in, getuige de nagenoeg intacte staat van hun skeletten.
   

  Gastbijdrage Bart Klink

  De auteurs van het tweede stuk (Dirks et al.) schrijven maar heel weinig over de taphonomie ( in dit geval  hoe beide sebida specima  , een fossiel geworden zijn); ze opperen slechts een hypothese.
  Het grotcomplex is afgesloten en(tegenwoordig ?  )  alleen toegankelijk door de gaten van bovenaf. Aan de grote hoeveelheid fossielen van andere dieren te zien, vielen er regelmatige dieren in die er blijkbaar niet meer uit konden komen. Het lijkt erop dat de twee homininen hetzelfde lot beschoren is geweest. Er is geen melding van botbreuken.

  De skeletten waren deels gearticuleerd, want wil zeggen dat de botten nog op hun ‘natuurlijk’ plek zaten.
  Dan kun je gemakkelijk bepalen wat bij welke individu hoort.
  Het lijk er inderdaad op dat beide skeletten (  een volwassen vrouw en een knaap / moeder en zoon ?  ) ongeveer even groot waren toen ze stierven. Ik denk dat dit komt door het grote seksuele dimorfisme in Australopithecus

   
  A diagram of how the skeletons of Australopithecus sediba came to be preserved in the Malapa cave deposit. From Dirks et al, 2010.


  Op grond van de sedimentlaag waarin de fossielen werden gevonden, concludeert een internationaal onderzoeksteam dat déze A. sediba tussen 1,95 en 1,78 miljoen jaar geleden moet geleefd hebben. Dat is ruim een miljoen jaar na Lucy, de bekendste Australopithecus afarensis, en niet zolang  voordat  de  Homo erectus fossielen   een ( tot op heden bekende   ) maximale   ouderdomsgrens  van diens   eerste  verschijnen vaststelden
   
  (Gastbijdrage Bart Klink)
  http://evolutie.blog.com/2010/04/10/een-nieuwe-mensensoort-wanneer-kun-je-spreken-van-een-mens/

  " .....De fossielen zijn met drie verschillende methoden gedateerd (Dirks et al., 2010).
  De radioactieve datering met de uranium-lood-methode kwam uit op een maximumleeftijd van 2 miljoen jaar.
  De aanwezigheid van de sabeltandkat Megantereon wijst op een minimumleeftijd van 1,5 miljoen jaar.
  Datering aan de hand van paleomagnetisme preciseerde de ouderdom tot 1,95-1,78 miljoen jaar geleden. Een ouderdom van net onder de 2 miljoen jaar is daarmee het meest waarschijnlijk, wat vrij jong is voor een Australopithecusfossiel. Dit plaatst Au. sediba midden in de overgang van Australopithecus naar Homo ..."

   
  Omdat het de eerste vondst is van Au. sediba, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen of het om  late, dan wel vroege individuen van de nieuwe soort gaat.
  Maar dat het om een nieuwe soort mensachtige gaat, daarover bestaat geen twijfel.


  Zoon deed vondst

  Lee Berger, de Amerikaanse antropoloog van de universiteit van Witwatersrand die de ontdekker is van Au. sediba, beschrijft in een telefonische persbabbel hoe zijn 9-jaar oude zoon op 15 augustus 2008 de fossielen vond.

  ‘Die dag nam ik Matthew mee naar de site waar we toen aan het werk waren, in de buurt van Malupu. Plots hoorde ik hem roepen dat hij een been had gevonden, in een klein dalletje vlakbij de ingang van een kleine grot. Toen ik het zag, dacht ik eerst aan een bot van een antilope, want daar hebben we er hier al honderdduizenden van gevonden. Maar toen ik beter keek, zag ik duidelijk een mensachtig kaakbeen uit het zand steken.’
  Professor Lee Berger, University of the Witwatersrand,  en zoon , Matthew, naast  het skelet van de  juveniele  Sediba   ( Maropeng,/ Johannesburg,) , April 8, 2010.
  Berger omschrijft Au. sediba als ‘een mozaïek van kenmerken’( zie appendix ) , een mengeling van het "primitievere" Australopithecus geslacht en het moderne mensengenus  Homo.
  De antropoloog wil nog niet gezegd hebben dat het zeker om een rechtstreekse voorouder van Homo erectus of Homo ergaster gaat, maar hij houdt er duidelijk wel rekening mee.
  Maar het kan ook een voorouder zijn van andere, ons onbekende Homo-soorten. Of Au. sediba behoort tot een aparte groep die net als Homo is ontstaan uit Australopithecus, maar die in de loop van de evolutie is uitgestorven.’

  Als Au. sediba geen voorouder was, maar een soort verre neef van de eerste Homo-soorten, verklaart dit mogelijk de erg vroege datering van de Homo erectus-skeletten van de Georgische site Dmanisi, die ook bijna twee miljoen jaar oud zijn.
   
  Er zijn trouwens  ook in afrika  leden van het genus  homo   gevonden die ouder zijn dan de nu gevonden  australopithecus (een  lid  van het apart genus  australopithecinen( van het africanus / gracilis type ? zie daarover john Hawks   )  dus , en die  niet behoort tot het  homo-genus ) o.a.  is  er  Homo habillis ( en  Rudolfensis  waarvan we ook niet weten" of ze vroege of late vertegenwoordiger zijn  van  hun respectievelijke soorten  " )
      


  Fragmenten van een homo habilis  schedel        Skull 1470
  Deze' schedel is een  beetje  ouder  dan  de gevonden  Australopithecus Sediba fossielen

  Photo Album Homo Habilis
  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/789/Homo_Habilis_


   
  " Het is  nogal  gewaagd  en moeilijk  te be-argumenteren  dat  Sediba een voorouder  is  van het genus homo is  , wanneer de soort  later ( minstens een half miljoen jaar na ) ten tonele  verschijnt  dan de eerste leden van  het  homo geslacht  ," zei anthropologist Brian Richmond of George Washington University in Washington, D.C

  Lees  over  alle  verder nog  komende  en beginnende  controverses  het goede  blog van  Laelaps
  http://scienceblogs.com/laelaps/2010/04/close_to_homo_-_the_announceme.php

  Kleine
  tanden, lange armen

  A. sediba
  heeft een rechtopstaande neus en kleine tanden, wat hij gemeen heeft met Homo erectus en  H.habilis. Maar de schedelinhoud is verrassend klein (tussen 420 en 450 kubieke centimeter) en dat is dan weer typisch voor Australopithecus, net als het relatief grote voorhoofd.

  De uitzonderlijk lange armen van A. sediba wijzen erop dat deze mensachtige nog in bomen slingerde – of dat tenminste kon als er gevaar dreigde op de grond. Maar het bekken doet dan weer denken aan Homo erectus, en de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat A. sediba uitstekend

  rechtop kon lopen.
  Waarom ze de nieuwe soort dan plaatsen binnen Australopithecus, en niet binnen Homo?
  Er is de kleine schedelinhoud  
  en
  ‘De erg lange, aapachtige armen tonen aan dat A. sediba nog prima in bomen kon leven, iets waartoe zelfs de vroegste Homo erectus niet in staat was. Dat heeft ons uiteindelijk over de streep getrokken’,
  zegt Lee Berger.

  De twee skeletten zijn dermate goed bewaard, dat er zelfs nog sporen van organisch materiaal aanwezig zijn.

  Berger:

  We sluiten niet uit dat we stukjes DNA kunnen isoleren, of misschien enkele proteïnen. De komende maanden zal er sowieso veel onderzoek over A. sediba verschijnen. Een zestigtal onderzoekers hebben  gewacht op deze bekendmaking om hun onderzoek te publiceren.’
  UPDATE / (tsjok45)
      op Australopithecus SEDIBA 

   (sst)  De   vooropgestelde  werkhypothese  
  Volgens Berger is  Au Sediba  en ‘goede kandidaat’ voor de overgang( zie de opmerkingen over  missing link in de appendix )  tussen de Australopithecinen  en vroege vertegenwoordigers van het geslacht Homo, zoals Homo habilis. ( De soort zou aan de basis liggen van het genus homo )

  Volgens een groep   paleo-antropologen is het geslacht Homo ruim twee miljoen jaar geleden uit de Australopitheci ontstaan.
  De moderne mens, Homo sapiens, is 200 duizend jaar oud.

  ( Gerdien De Jong )
  " ....Omstreeks twee miljoen jaar geleden bestonden er een aantal soorten homininen, mensachtigen,  in Afrika.
  Er is weer een nieuwe soort aan het assortiment toegevoegd.
  Dit is de plaats van Australopithecus sediba in de indeling van de fossiele soorten:
     SK 847 specimen    
  SK 847 specimenPhotograph by David Brill.


  SK847 (Swartskrans 1969 )  is een  andere  voorgestelde  link met de latere homo sapiens

  http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/sk-847 
  Voorkanthttp://books.google.be/books?id=F3zBzr4JjYwC&dq=SK847&source=gbs_navlinks_s
  ( Gastbijdrage Bart Klink)

  afstamming?

  " ....Berger meent dat de overgang naar Homo is gemaakt via de Au. africanus.
  Deze soort leefde ook in Zuid-Afrika tussen ongeveer 3 en 2,4 miljoen jaar gelden en is daarmee de meest waarschijnlijke voorouder.
  Au. sediba laat dus een mengeling zien van primitieve (Australopithecus-) en afgeleide (Homo-) kenmerken.
  De vraag is alleen welke Homosoort waarschijnlijk de afstammeling is van Au. sediba.
  De auteurs houden twee mogelijkheden open:
  H. habilis en H. erectus.
  Qua leeftijd zijn beide opties mogelijk, al is er van H. habilis materiaal bekend dat ouder is dan Au. sediba. Dit zegt echter weinig, want deze fossielen hoeven niet de eerste representanten te zijn van deze soort.


  Misschien zullen in de toekomst fossielen van Au. sediba gevonden worden die ouder zijn dan de oudste van H. habilis. Het bepalen van afstammingsrelaties blijft lastig.
  Misschien is Au. sadiba wel een doodlopende tak geweest.  conclusie

  Deze vondsten wijzen op twee belangrijke punten.
  Ten eerste dat er meerdere soorten homininen hebben bestaan rond de 2 miljoen jaar
  geleden. Niet alleen robuuste Australopithecussoorten, maar ook de slanke Au. africanus.
  Daarnaast hebben H. habilis en H. ergaster/erectus in die tijd naast elkaar bestaan en is er nog een andere soort die vaak tot Homo wordt gerekend (H. rudolfensis).

  Au. sediba is daar nu bij gekomen. Hoe meer fossielen gevonden worden, hoe duidelijker wordt dat de evolutie van de mens niet in één lijn heeft geleid naar de moderne mens. Uit dit verouderde beeld stamt ook de term ‘missing link’ (ontbrekende schakel), wat in de huidige opvattingen een onzinnig begrip is geworden.
  De evolutie van de mens is een boom met vele uitgestorven takken en meerdere soorten die naast elkaar hebben bestaan. ..."  prof. Dr.  Gerdien De Jong    
  http://evolutiebiologie.blogspot.com/2010/04/australopithecus-sediba.html   http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_sediba

  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/728/australopithecus_


  Tim White :
  “De karakteristieken die  A. sediba deelt met  Homo ,zijn nogal aan de magere kant : ze kunnen  zelfs toegeschreven worden aan de juveniele status van het belangrijkste skelet en vallen waarschijnlijk  binnen de normale  variaties binnen australopithecine
  soorten "( =Bijvoorbeeld   de hersenen van de knaap  zouden wel eens   grotendeels  volgroeid kunnen geweest  zijn , dat is  aannemelijk  )

  Dat Sediba  aan de basis ligt van het  geslacht  homo  ,  is daarom nogal betwijfelbaar

  Binnenkort uitsluitsel ?
  Er zijn echter nog twee andere ( fragmentaire )skeletten  gevonden  ... maar daar is nog niets over gepubliceert 
  (en er  zouden  mogelijk   nog skeletten in de breccie  vastzitten
  .....)
  UPDATE / (tsjok45)
      op Australopithecus SEDIBA

  APPENDIX   en noten  

  1.- Over mozaiken en  evolutie 
  zie het prachtige blog en blogartikel   van
  Terrence
   
  http://www.vkblog.nl/bericht/309928/Evolutie_doet_aan_moza%EFeken.#commentaar
  ...waaruit het volgende 

  "Evolutie doet aan mozaïeken.
  vrijdag 9 april 2010  door Terrence

  Inleiding.

  Evolutie werkt bijna nooit op alle eigenschappen tegelijk. Sommige eigenschappen ondergaan evolutie terwijl andere eigenschappen nauwelijks veranderen. Een voorbeeld hiervan is makkelijk te bedenken. Een populatie organismen migreert naar een kouder gebied. De kenmerken die ervoor zorgen dat het organisme warm blijven ondergaan positieve selectie (deze worden over generaties steeds meer aanwezig in een populatie). Langer haar, dikker haar, dikkere vetlaag e.d. zijn een paar van deze kenmerken. Kenmerken die in deze omgeving ook goed werken (het gebit of lengte van bepaalde ledematen om even wat voorbeelden te noemen) evolueren nauwelijks of niet. Zo krijg je een mozaïek van kenmerken die heel erg veranderd zijn en kenmerken die nauwelijks veranderd zijn sinds de populatie migreerde naar deze koude omgeving.

  Onze voorouders vertoonden mozaïeke evolutie.

  Een werkelijk voorbeeld is de evolutie van de mens. Australopithecus is een geslacht van organismen die een vrij kleine hersencapaciteit hadden in vergelijking met de moderne mens (350-450cc in Australopithecus en 1100-1500cc in Homo sapiens). Echter liepen ze al wel rechtop te zien aan vele kenmerken die te vinden zijn in het bekken, benen en ruggengraat (Latimer & Lovejoy, 2005; Thorpe et al., 2007; Whitcome et al., 2007). Rechtop lopen evolueerde eerder dan de hersencapaciteit die pas evolueerde toen de eerste echte mensen (Homo) op het toneel verschenen. De manier waarop vrouwen baren bij onze soort is nog veel later ontstaan, na de splitsing tussen de Neanderthaler en onze soort zo'n 660.000 (+-140.000) jaar geleden (Green et al., 2008, Weaver & Hublin, 2009).

  Een skelet van Lucy, hij/zij behoort tot de soort Australopithecus afarensis. Dit was een van de eerste skelletten die lieten zien dat rechtoplopen al vroeg was geëvolueerd. De hersencapaciteit was echter nog maar ongeveer 400cc.   "

  (voor nog andere  vooorbeelden van mozaik evolutie zie bovenstaand blog-artikel )   2.- AUSTRALOPITHECUS
   
    


  _


  Enkele reconstructie' s van  een  paranthropus (a bosei)  twee vroege homo's = rudolfiensis , en  erectus  , australopithecus  afarensis    
  "Lucy"(onderaan rechts )  is een reconstructie olv  Donald Johnson  


   
  Ook oreopithecus  b  staat erbij ; omdat  deze fossiele   aap  de eerste fossiele primaat is  , die reeds rechtop liep  ;    

  OREOPITHECUS BAMBOLII

  Uit het Boven-Mioceen of Onder-Plioceen van Toscane was reeds sinds 1871 Oreopithecus bambolii bekend, doch men rekende deze tot de Smalneusapen.

  Sedert 1949 echter heeft hörzeler vele nieuwe vondsten gedaan en van hem is de theorie afkomstig dat Oreopithecus een vroege Hominide is. Indien dit juist is, zou de stam van de Hominiden reeds ruim 10 miljoen jaar oud zijn. Hörzeler's opvattingen worden door sommige onderzoekers gedeeld (o.a. Heberer, Köhlin), door anderen echter bestreden (o.a. Von Koenigswald, Valois). Het is ook mogelijk dat Oreopithecus geen voorvader van de Hominidae is, maar een vroege zijtak.

  De Oreopithecus bambolii had een vlak breed gezicht, kleine hoektanden en nogal brede bekkenbeenderen. Vooral dat laatste vond Hörzeler een bewijs dat het dier op twee benen liep. Het komt namelijk alleen voor bij Hominiden (de mens en mensachtigen). Later is het skelet verder onderzocht en toen bleek dat het dier lange armen had en gewrichten die lijken op die van een orang-oetan. Het leefde dus in bomen in plaats van op de grond. Dat kan kloppen, want de omgeving waar het skelet is gevonden, was moerassig en bosrijk. Omdat het dier dus niet op twee benen liep, werd het niet langer beschouwd als voorouder van de mens.

  In 1997 hebben twee Spaanse onderzoekers (M. Köhler en S. Moyà-Solà) de botten die van het dier gevonden zijn, nog eens grondig onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat de Oreopithecus bambolii geen voorouder van de mens is, al liep hij wel degelijk gewoonlijk op twee benen. 
  M.a.w . :   Het dier zou ( samen met andere primaten )  wel bipedaal kunnen  zijn , maar dat zou  ook een geval  van  convergente  evolutie vertegenwoordigen ....echter  de afstammelingen van O bambooli  stierven ondertussen  allen uit   

  Toch was  dit  een belangrijke ontdekking omdat we nu voor het eerst onszelf met een ander tweebenig dier kunnen vergelijken. Dat is temeer van belang omdat onze voorouders, toen de Oreopithecus al op twee benen liep, nog viervoetige boomklimmers waren (en pas vier miljoen jaar later op twee benen begonnen te lopen ?  .)

  ( Gastbijdrage Bart Klink)
  " ....De australopithecines zijn onder te verdelen in een robuuste groep (Au 'Robustus ' : zeer stevige schedel, fors kaakapparaat en grote kiezen, ook wel als apart geslacht Paranthropus gegroepeerd) en een slanke groep,( Au 'gracilis' ) die deze robuuste kenmerken niet heeft.

  Au. sediba is duidelijk te onderscheiden van de robuuste groep, maar lijkt erg op Au. africanus uit de slanke groep.
  Toch zijn er ook verschillen met deze soort: de schedel is relatief breder,
  het gezicht minder prognaat (de snuitpartij steekt minder naar voren),
  de jukbeenderen steken minder zijwaarts uit en de boog boven de oogkassen (De wenkbrauwboog :  torus supraorbitalis) is verschillend.
  Ook zijn de tanden vrij klein vergeleken met Au. africanus.
  Al deze kenmerken doen Au. sediba lijken op Homo.

  Toch zijn er volgens de auteurs genoeg Australopithecuskenmerken om de beschreven soort binnen dit geslacht te plaatsen.
  De voornaamste reden is de kleine schedelinhoud van 420 cc [net iets groter dan een chimpansee, red.]. De fossielen die doorgaans aan H. habilis ( persoonlijke noot :  waarvan sommigen menen dat ie ook binnen het australopithecus-genus past ) worden toegeschreven, hebben een schedelinhoud die ongeveer tussen de 500 en 600 cc ligt, wat dus iets groter is. ....)  3.- reacties uit de wetenschappelijke  wereld
   

  What, if anything, is Australopithecus sediba?
  http://johnhawks.net/weblog/fossils/sediba/malapa-berger-description-2010.html

  Photo Album australopithecus


  ......The cranium of MH1 has more resemblances at Sterkfontein. To be sure, it is an 11-13-year-old juvenile and more gracile in some respects than any of the Sterkfontein crania. But take a look at it next to Sts 71:

  MH1 next to Sts 71, frontal view

  MH1 (left) next to Sts 71 (right)

  They're not identical, naturally. Sts 71 has higher temporal lines, a slightly smaller vault, and more prominent cheeks. It also has more postorbital constriction compared to MH1, though that isn't obvious from this angle. MH1 has a true superorbital torus, Sts 71 has at best a shade of one. But you can see the similarities -- the angle of the zygomatic process of the maxilla, the narrow and concave interorbital region, the tall and narrow orbits. MH1 has no prominent anterior pillars (bony swellings on either side of the nasal aperture), but Sts 71 is not very different in this region. Sts 71 has bigger teeth.

  Consider also Sts 52:

  MH1 next to Sts 71, frontal view

  MH1 (left) next to Sts 52 (right)

  Again, Sts 52 has anterior pillars and bigger teeth, but the shape of the face is very comparable between these two. The nasal bones in particular are similar in this pair, almost "pinched" at the midline, with a lateral expansion both superiorly and inferiorly.

  We can do a similar exercise for most of the features of the MH1 cranium. What is exceptional, in the context of the Sterkfontein sample, is the overall gracility of the masticatory apparatus .......

  One important thing that is not in the least bit exceptional:
  Its brain. An endocranial volume estimate of 420 ml (from CT reconstruction) puts MH1 at the bottom of the range of variation at Sterkfontein -- the best-known skull from Sterkfontein, Sts 5, has a volume of 485 ml, while STW 505 has a volume larger than 550 ml.

  By contrast, the smallest endocranial volume known for early Homo is KNM-ER 1813, at 510 ml.
  That specimen is extreme: the next smallest is 585.

  The vault fits in A. africanus, most of the facial features have comparable specimens in the Sterkfontein sample, with some exceptions, and the postcranial skeleton is unexceptional. The teeth are mostly within the range at Sterkfontein with some exceptions. But the mandible -- like those few facial characters -- stands out.

  Australopithecus sediba -- a new species within Australopithecus -- then seems like a fair diagnosis.
  The craniodental derived features are of the sort that would usually justify a new species.
  Heck, in the case of Kenyanthropus, even more minor differences in the face and size of teeth from contemporary A. afarensis caused Leakey and colleagues (2001) to name a new genus....
   

  ( G Korthof )
  Wat is een mens?

   " ....Ook maakt deze vondst opnieuw duidelijk dat hoe meer fossielen er gevonden worden, hoe vager de grenzen worden.
  Er zijn zowel argumenten om Au. sediba in Australopithecus als in Homo te plaatsen.
  Paleoantropoloog Donald Johanson, de ontdekker van het beroemde fossiel Lucy (dat tot Au. afarensis behoort), opteert voor het laatste.

  In combinatie met de andere fossielen rond deze overgang is de grens min of meer arbitrair geworden.
  Dit is ook wat je mag verwachten op grond van evolutie.
   Evolutie zorgt voor een continuüm tussen voorouders en afstammelingen, wat ook te zien is in de fossielen, als er daar genoeg van gevonden zijn tenminste.
  Dit grensprobleem is inherent aan evolutie.
  Ik blijf me er dan ook over verbazen dat er om dit punt zo fel gestreden wordt onder paleoantropologen (Lewin & Foley, 2004).

  De grens tussen Australopithecus en Homo is misschien wel extra controversieel omdat het over de grens tussen mens en niet-mens gaat: wanneer kun je spreken van een mens?
  Blijkbaar ligt dit niet alleen gevoelig bij creationisten, maar ook bij paleontologen die zich bezighouden met de evolutie van de mens...."


  -een reactie van Donald Johnson is hier  te vinden
   sciam april 2010 Donalsd (Tsjok45)
  Discoverer of 'Lucy' raises questions about Australopithecus sediba, the new human species from South Africa


  zie ook
  Lewin & Foley (2004), Principles of human evolution, Blackwell Publishing


  FAQ & glossary (Tsjok45)

  evolutionary tree by Peter Schmid

  Evolutionaire stamboom  volgens  ( de Zuid afrikaan)  Dr Peter Schmid

  Au sediba , Homo Habillis  en  Homo rudolfensis  ,zijn (in deze stamboom  )de mogedlijke  kandidaten  waaruit de 
  homo ergaster
    zou zijn geevolueerd 


  Overigens is  (zijn de eerste  identificeerbare sporen ) van   "Homo sapiens " ong  -280.000 Y  ( al  dan niet   ontwikkeld  aan de afrikaanse   (zuid-)oostelijke regio   uit  een  afrikaanse tak  van de   Heidelbergensis( deze  hypothetische stazmboom )  ,en de  H  antecessor   ..... of zelfs ( volgens andere  paleo antropologen   uit  de   over de gehele  " oude wereld verspreide  )  H  Erectus   )gevonden

  Op te merken  valt verder    dat    ook  H . Neanderthalensis    al langer dan vandaag   , werd/ wordt  ingeschat  (door sommige antropologen ) , als een  subspecies   Fedor Steeman
  22-04-2010
  ......De Neanderthaler is mogelijk een ondersoort. So what!?
  Dat  is niet bepaald een probleem voor evolutie.
  De grens tussen de soorten moet ergens getrokken worden.
  Dit was overigens ook de consensus onder wetenschappers zo'n jaar of dertig geleden. Toen sprak men al van
  Homo sapiens neanderthalensis    Ook op  http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_man , valt te lezen dat: "Neanderthals are either classified as a subspecies of humans[...]or as a separate species [...]"  

   
  zie ook   --->     over  het  inschatten/ herkennen  van echte  wetenschappelijke   controversies   :
   http://anticreato.multiply.com/notes/item/19            
        
  Controversies   

  09-04-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (4)
  05-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010
  Zuid afrika  ? 


  Wetenschappers hebben in Zuid-Afrika  resten gevonden van een primaat die mogelijks licht werpt  op de   ontbrekende evolutionaire verbindingsgroepen   tussen de australopithecinen  en  de vroegste  mensensoorten .

  De ontdekking is de belangrijkste  uit  Sterkfontein  sinds  de vondst  in 1994 van het  bijna komplete skelet  van  de  -3.3 MY  oude  Australopithecus Africanus , met de koosnaam " Little Foot, " .
  http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Foot
  (zie ook appendix ) 

  Onderzoekers van de Universiteit van Witwatersrand ontdekten deze  fossielen  in de kalksteengrotten van Sterkfontein. : 
  De'  Sterkfontein regio in de omgeving van   Johannesburg,  is bekend als  de " De Wieg van de Mensheid "
  De vondst komt  precieser  nog , uit   de breccie  van  de " Malappa Cave "  ( sommigen spreken al van Malappa Man )  :  een  zo goed als  kompleet model- skelet kon worden  samengesteld uit de overblijfselen van (minstens twee ) verschillende  individuen     :   het grootste deel  daarvan  behoorde waarschijnlijk toe aan een kind dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden leefde. de andere  opgegraven  botten  waren van een volwassen individu   (en waartussen men ook meent enkele andere resten van  nog een andere(?)  juveniel  te hebben  gevonden    ....

  De fossielen zijn vermoedelijk( de vondsten  dateren  uit 2008)  allemaal afkomstig van een tot nu toe nog onbekende soort hominide  
  Hoofdonderzoeker Lee Berger  , de ontdekker van  de  fossielen , wilde  wel eerst verder onderzoek verrichten op de fossielen.
  De botten werden daarom voorlopig nog niet aan de buitenwereld getoond. 
  Het officiele  bericht van kennisgeving    moest nog verschijnen
  (Dat is  nu gebeurt  = zie volgende blog artikel  )   Hype ?
  Ondertussen zijn de kranten natuurlijk ( zoals naar goede gewoonte ) al  terug  bezig  met  het brouwen van allerhande 
  *  sensationele  titels , tendentieuze vertelsels   en het aanzwengelen van een nieuwe   "missing link" (1) -  hype ...
  http://scienceblogs.com/laelaps/2010/04/hominin_hype.php


  (Prof Tobias  / witwatersrand univ )
  “It is not a single find, but several specimens representing several individuals. The remains now being brought to light by Dr Berger and his team are wonderful.”   The new fossil was found with a number of other partial skeletons,

   
  *Nu al wordt  aangekondigd dat een grootschalig TV programma in de maak is  ... een  nogal  bedenkelijke  ontwikkeling  die alarmbelletjes moet doen  rinkelen   vooral  wanneer men zich nog het media cirkus en  dito tamtam  rond   het  lemuur-fossiel    "Ida "  (van vorig jaar )herinnerd ...

  Natuurlijk  sluit dit alles niet uit dat de vondsten  van groot  wetenschappelijk   belang kunnen  zijn ....


  De Zuid-Afrikaanse paleoantropoloog Phillip Tobias is één van de weinige wetenschappers die het skelet en de andere vondsten  al wel heeft gezien. ( zijn commentaar is echter  nogal  nietszeggend  )

  “Het is een zeldzaamheid om een bijna kompleet  skelet te vinden, in plaats van alleen een paar tanden , een onderkaak   of het bot van een arm”,

  verklaart hij in de Britse krant The Times.( in een mogelijk nog minder informatief  artikel   dan dit 
  http://www.telegraph.co.uk/science/evolution/7550033/Missing-link-between-man-and-apes-found.html )
  Natuurlijk is het leuk als je een kaakbeen met een tand vindt, maar hier kun je ook zien hoe de kaak aan de schedel vastzit en op welke manier de ruggengraat met het bekken en de benen is verbonden.”


  Een bijna volledig  (model) skelet  uit deze belangrijke   evolutie-periode van het genus homo zou  de paleoantropologen nieuwe inzichten kunnen  verschaffen over het  rechtop lopen  , de methode van lopen ( =  daarbij speelt het bekken  een grote rol ) en  over  de   toename in  groei van het brein  van de  mensachtigen
  Het handskelet ( indien aanwezig ) kan ook  primordiale en  noodzakelijke   info leveren  over de  mogelijkheid om  werktuigen te  hanteren ....
  De voetstructuur( en de armlengte ) kan de wetenschappers vertellen of de  soort nog   in de bomen rondhing of reeds overwegend op de grond ( in de savannes ?) rondliep.
  De ouderdom van de vondsten  valt in de periode dat complexe stenen werktuigen -gebruik , en de ontwikkeling van taal , pas waren begonnen    en de  hominiden  definitief en permanent  het boomleven vaarwel zegden ....

  Overigens is dat  kindskelet   een  zeer belangrijke vondst   omdat er   misschien  erg interessante en  relevante  vergelijkingen mogelijk worden met  de   juveniele  A  Afarensis  " Lucy's Baby "(Salem/ Dikika  ) en de juveniele   A. africanus " het  kind van Taungs "  

  Er zouden bovendien  fragmenten van  ulna en  hulmerus ) zijn ontdekt van een     12 tot 18 maanden oude "baby" ... fossielen die eerst verkeerdelijk aan  een sabeltandkat  werden ttoegeschreven 
   
  UPDATE / (tsjok45)
      op Australopithecus SEDIBA


  Skull Bone   Skull Bones Fossils

   Dikika baby, a three-year-old from the dawn of humanity. Her discovery holds clues to the origin of childhood

    
   
  Taung Child is the fossilized skull of a young Australopithecus africanus individual. It was discovered in 1924 by quarrymen working for the Northern Lime Company in near Kimberley, South Africa   and  discovered when one of  Raymond Dart's   colleagues spotted a few bone fragments and the cranium on the desk of a  Lime (mineral) worker.
  The skull seemed like an odd
  ape
    a  creature sharing human traits such as eye orbits, teeth, and, most importantly, the hole at the base of the skull over the spinal column (the foramen magnumindicating a human-like posture. Dart assigned the specimen the name Australopithecus africanus ("southern ape of Africa"). This was the first time the word Australopithecus was assigned to any hominid. Dart claimed that the skull must have been an intermediate species between ape and humans but was rejected by the scientific community at the time due to the belief that a large cranial capacity must precede bipedal locomotion

   

  Paleoantropologen zijn al lange tijd op zoek naar een brug   tussen primitieve aapmensen( australopithecinen  ) en de Homo habilis, de eerste geavanceerde mensensoort.  
  Photo Album Homo Habilis

  The discovery of a nearly-complete early human skeleton is set to revolutionise scientists' understanding of human evolution.

   Homo habilis leefde  -2.0-1.6 MY  en kwam goed verspreid  voor in Afrika  Photo: SPL
  Experts die het  nieuw gevonden  kind(?) -skelet reeds zagen ( dat hoogst waarschijnlijk deze week nog zal worden officieel gepresenteert  ? ) zeggen dat het  een waaier aan  karakteristieke  eigenschappen  gemeen heeft  met  de  Homo habilis,  een hominem   die een sleutelpositie inneemt in onze(veronderstelde) stamboom  ...
   

  Nogal wiedes dat deze zuid-afrikaanse  wetenschappers   daarbij de australopithecus africanus ( = de "gracilis " onder de australopithecinae )  kiezen  als de meest waarschijnlijke voorloper ( africanus  zit ( volgens hen )  ook in een   tijd  die  van alle  australopithecinen  het  dicht bij de  ouderdom van de  habilis fossielen    ligt  )

  Het is trouwens   niet sinds vandaag dat deze  A.  africanus  wordt vooruitgeschoven door de  zuid afrikanen   als de meest plausibele  groep  waaruit de habilis kan zijn geevolueerd  ( hieronder proposition 2 ),
  en
  dit in tegenstelling tot andere paleantropologen  die vooropstellen dat   H. habillis afstamt van  A.  afarensis of nog een oudere  hominide ( A. anamensis ) . Africanus is dan( in die  tweede  en meest aangehangen  hypothese )  een  afstammeling van diezelfde  australopithecinen   vooroudergroep als waaruit de Habillis voortkwam .... (hieronder proposition 1)

    
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/africanus.htm
  There are 2 min proposed phylogenies for  homo Habillis 
  -both have certain difficulties.
  1. The 1st proposal viewed A. afarensis as the direct ancestor of Homo on one hand and A. africanus on the other, which is then ancestral to the robust australopithecines. The dental similarities between Homo habilis and A. afarensis are simply explained:The former is the direct descendant of the latter and therefore carries many anatomical similarities. Homo habilis also shares some anatomical features with the robust Australopithecines, particular in the cranium.
   If Homo habilis truly is a direct descendant of A. afarensis, splitting away before the A. africacus A. robustus lineage had begun to develop. The cranial features in common between Homo habilis and the robust Australopithecines must have evolved independently and in parallel.
  2. The second proposal  ( de zuid afrikaanse thesis )  viewed A. africanus as the last common ancestor between Homo and the australopithecines. A. africanus having derived directly from A. afarensis.

   http://www.stanford.edu/~harryg/protected/chp20.htm

    

   Grafische voorstelling   van  de these  van de zuid afrikanen 

       (1)
   missing link is trouwens een journalisten-term , die werd gelanceerd toen de eerste fossielen van de peking -mens (chou- kou- tien ) zoek bleken te zijn geraakt (="missing" ) tijdens WO II , en waarvan ( officieel) nog slechts afgietsels  en foto's  bestaan 

   Sommigen hebben de vondst natuurlijk  al de 'ontbrekende schakel' genoemd, maar dat is een leden-begrip dat in de wetenschap niet langer wordt gehanteerd.
   "De 'ontbrekende schakel' was handig in de tijd dat we vroege fossielen en latere bij elkaar op een rij legden. Toen was het nog makkelijk", zegt paleontoloog Richard Potts. "Nu is er zo'n grote diversiteit aan takken in de menselijke stamboom bekend dat er geen sprake meer is van één bepaalde overgangslijn."

        APPENDIX

   Sterkfontein, werd ongeveer  20 MY  geleden  gevormd  , werd  geëxploreerd in   1800-tiger jaren  door  prospectors  die kalksteen vonden , gebruikt als grondstof voor cement en  goud bewerking  .
   Sterkfontein werd  ook  vlug (h)erkend als de  fossielen-  schatkist die het is  , maar het werd slechts in de 1930tiger jaren overgemaakt aan het wetenschappelijk onderzoek    De kalkgrotten van Sterkfontein zijn al altijd een  beroemde en belangrijke vindsplaats geweest  van aapmensen

   1947, leverde de beroemde  schedel  van   Mrs. Ples . de koosnaam is afkomstig van de toenmalig gebruikte  classificatienaam "plesiantropus" ( = bijna-mens )

   Mrs. Ples,( wat trouwens ook een mannelijk exemplaar kan zijn ) ouder  dan   2 MY ,  werd  later ondergebracht  bij de species Australopithecus africanus en behoort tot de beste fossielen van de soort die(tot nu toe )  zijn gevonden ...     recente "artistieke" reconstructie 

   TM 1512, Australopithecus africanus(was Plesianthropus transvaalensis
   ) Ontdekt door Robert Broom in 1936 te Sterkfontein in Zuid-Africa (Broom 1936). Dit was het tweede autralopithecine fossiel dat gevonden werd. Het bestond uit delen van het aangezicht, de bovenkaak en hersendoos.
   Mrs Ples   
   Fig. 6: Mrs Ples
   sts 5, "Mrs Ples", Australopithecus africanus Ontdekt door Robert Broom in 1947 te Sterkfontein in Zuid-Afrika. Het fossiel is een zeer goed geconserveerd cranium van een adult. Men heeft meestal gedacht dat het om een vrouw ging, maar recent werd beweerd dat het hier om een man gaat. Het is allezins het beste specimen van de soort A. africanus. Het is ongeveer 2,5 mijloen jaar oud, met een breinvolume van 485 cc. (recent werd beweerd dat de fossielen Sts 5 and Sts 14 (zie volgende vondst) van het zelfde individu afkomstig zijn).
   australopithecus africanus
   Fig. 7: Australopithecus africanus
   Sts 14, Australopithecus africanus Ontdekt door Robert Broom en J.T. Robinson in 1947 te Sterkfontein (Broom and Robinson 1947). Geschatte ouderdom is ongeveer 2,5 miljoen jaar. Deze vondst bestaat uit een bijna complete ruggengraat, een bekken, enkele ribfragmenten en een deel van een femur van een zeer klein volwassen individu. Het bekken is meer menselijk dan aapachtig, en er is sterk bewijs dat africanus bipedaal liep (Brace et al. 1979), ook al zou de looppas nog niet zo ontwikkeld zijn als bij de moderne mens (Burenhult 1993).
      

   Stw 573, "Little Foot", Australopithecus Ontdekt door Ron Clarke tussen 1994 en 1997 te Sterkfontein in Zuid-Afrika. Geschatte ouderdom is 3,3 miljoen jaar. Dit fossiel bestaat - voorlopig – uit vele botten van de voet, been, hand en arm, en een complete schedel. Men denkt dat nog vele botten ingebed zitten in het gesteente. (Clarke & Tobias 1995; Clarke 1998; Clarke 1999)


   "Little Foot,"   werd  in het begin  ouder dan 4MY geacht  ( en daardoor dus een tijdgenoot van anamensis  , liggend aan  de wortel van het  australopithecus  genus  ...)  maar  dat werd later  eerst  teruggebracht  naar  2 MY en  daarna  ( huidige concensus  ) op  3,3MY   ; daarbij werd dit fossiel  ingeschat als een  ver doorgeevolueerde aftakking  van de anamensis maar tegenwoordig zit little  foot   weer  bij de vroege  groep


   *Volgens  de ontdekker Clark  van de fossielen  van  "Little foot " , was deze laatste  , naast  de A. afarensis en  A.  africanus , een derde soort  "australopithecus  " = en dezelfde als de individuen in  Makapansgat  
   en   identiek aan Sterkfontein 4

   Het StW53 skelet wordt "vollediger "  geacht  dan dat van Lucy

   Fig. 6. Clarke reconstruction of StW 53 male Australopithecus africanus (top left) compared to Sts 5 female A. africanus cast (top right), endocranial casts of StW 53 (middle rowleft) and Sts 5 (middle rowright), basal view of StW 53 Clarke reconstruction (lower left) and Sts 5 cast (lower right). Note broader cranial base in the male StW 53.

   The above picture is from: Clarke (2008) Latest information on Sterkfontein’s Australopithecus skeleton and a new look at Australopithecus. South African Journal of Science 104, November/December 2008


   Habilis in sterkfontein ?
   Stw 53, Homo habilis?
   Ontdekt door Alun Hughes in 1976 te Sterkfontein in Zuid-Afrika (Hughes & Tobias 1977). Geschatte ouderdom is 1,5 tot 2 miljoen jaar. Deze vondst bestaat uit enkele cranium fragmenten incluis tanden. Vele stenen werktuigen werden in dezelfde laag gevonden.


  Bijlagen:
  http://www.maropeng.co.za/index.php/exhibition_guide/sterkfontein/little_foot/   

  05-04-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (1)
  26-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie

  Tyrannosaurus leefde ook op zuidelijk halfrond

  26-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  25-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZUID SIBERIË

  Nieuweling(?) uit Siberië / Duits onderzoeksteam vindt in Siberië wellicht nieuwe tak van mensenstamboom 
  (bronnen  :  Eos / De Morgen / Nu nl/ volkskrant  / NRC)  
  http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/1967/xmfid/12.aspx?utm_source=EOSNB25032010&utm_medium=WEBMAIL&utm_campaign=eos_new  )

  Wetenschappers ontdekken resten van nieuwe mensachtige die tussen 30.000 en 48.000 jaar geleden moet hebben geleefd

   Denisova

  Denisova l  :=  
  In een grot in Denisova, in het Altaigebergte in het zuiden van Siberië, vond een team Duitse wetenschappers van het Max Planck Institute For Evolutionary Anthropology in Leipzig in 2008 restanten van de beenderen van een pink die toebehoorde aan een nog onbekende hominime .

  Via koolstofdatering, waarmee de ouderdom van organisch materiaal wordt bepaald met behulp van de aanwezigheid van de isotoop koolstof-14, werd de onderzochte bodemlaag tussen 30.000 en 48.000 jaar oud gedateerd. De voorbije twee jaar werd het DNA van de pink uitvoerig onderzocht, aangezien het nog voldoende mitochondriaal DNA – het kleine ringvormige DNA dat zich niet in de celkern bevindt, maar in de mitochondriën – bevatte om geanalyseerd te worden.
   
  De ‘Denisova-mens’ verschilt van zowel de moderne mens (Homo sapiens) als de Neanderthaler, van wie het  mitochondriaal erfelijk materiaal dna recent in kaart is gebracht.
  Het Max Planck Institut in Leipzig is beroemd om haar gedegen analyses van prehistorisch DNA en binnenkort zal het zelfs het complete Neanderthalgenoom publiceren. 

  Opmerkelijk is dat blijkens archeologische vondsten ten tijde van de Denisova-mens ook Neanderthalers en moderne mensen in het Altai-gebergte hebben rondgetrokken. In het late Pleistoceen deelden hier dus drie soorten mensen hetzelfde leefgebied.  Denisova 1

  In een grot in het Altaigebergte vonden de onderzoekers restanten van de beenderen van een pink.De vondst, in het zuiden van Siberië , suggereert dat er naast de reeds gekende vertakkingen binnen het genus home  en de emigratiegolven uit afrika nog een andere emigratie was van mensachtigen uit Afrika.

   Onderling verschillen moderne mensen in het mitochondriaal DNA gemiddeld zo’n 60 mutaties van elkaar. Het verschil van mensen met Neanderthalers is gemiddeld 200 mutaties. Maar het verschil tussen mensen en het DNA uit dit Denisova-botje is maar liefst 385 mutaties. (1)
   
  Bijgevolg steekt de theorie de kop op dat de Siberische hominide een tot nog toe onbekende afstammeling uit  de groep rond de eerste oerouders van de moderne mens. De mensachtige in kwestie behoorde volgens het onderzoek dus niet tot de homo sapiens – de enige resterende mensensoort vandaag – maar was ook geen neanderthaler, de mensensoort die circa 35.000 jaar geleden uitstierf.
  M.A.W.  :  de algemeen aanvaarde theorie over de emigratie van de hominiden uit Afrika wordt nodig  grondig herschreven.
  (2)

   "Dit is fantastisch", zei  onderzoeker Svante Paabo bij de presentatie van zijn bevindingen gisteren. "We hebben een nieuw wezen ontdekt dat tot dusver altijd onder de radar was gebleven."

  "Dit overtreft al onze verwachtingen”, verklaart hoofdonderzoeker Svante Pääbo op Nature.com.
  “Ik kon het bijna niet geloven. Het klinkt nog steeds te mooi om waar te zijn.

  De nog onbekende oermens heeft voorlopig de naam ‘X-vrouw’ gekregen, omdat mitochondriaal DNA wordt doorgegeven door vrouwen.
  Maar het is niet bekend of het om een man of vrouw ging.
  “Niemand weet precies hoe ze er heeft uitgezien”, aldus Pääbo.

  De vondst suggereert dus  dat er naast de reeds gekende vertakkingen nog een andere emigratie was van hominime
  voorouders uit Afrika, waar volgens de meest gangbare theorieën de wortels voor alle homosoorten liggen.
  Tot dusver werd immers gedacht dat enkel de homo sapiens, de neanderthaler en de homo erectus – zo genoemd omdat hij de eerste mensensoort is die rechtop liep –, die het Afrikaanse continent omstreeks 1,9 miljoen jaar geleden verliet, in staat waren tot een dergelijke enorme emigratie.

  Archeologische vondsten wijzen erop dat minstens twee verschillende groepen mensen zich daarna over de rest van de wereld hebben verspreid. Ongeveer 500.000 geleden vormden zij de voorvaderen van de neanderthalers. De eerste mensen die in anatomisch opzicht op ons leken volgden pas ongeveer 50.000 jaar geleden, met de homo sapiens sapiens. Beide mensensoorten leefden gedurende ongeveer 10.000 jaar naast elkaar vooraleer de neanderthalers omstreeks 30.000 jaar geleden uitstierven. Het erfelijk materiaal dat nu is gevonden, kan er op wijzen dat het nieuwe menstype een voorouder deelde met de neanderthalers.

  Bij gebrek aan geloofwaardige kandidaten (= het botje kan zeker ook  niet van een   H.  Erectus  zijn ) zagen ze zich daarom genoodzaakt te besluiten dat het hier om een nog onbekende mensachtige gaat. Uit hun genetische analyses(1) leiden ze af dat de laatste gemeenschappelijke voorouder van deze ‘Denisova-mensachtige’ en Homo neanderthalenis en Homo sapiens ongeveer een miljoen jaar geleden in Afrika moet hebben geleefd. De nieuwe hominide moet na een afzonderlijke migratie - naast die van Homo erectus en de moderne mens - in Azië terecht zijn gekomen.

  De vondst is niet alleen opmerkelijk omdat het om een nieuwe mensachtige gaat, maar ook omdat het de eerste keer is dan DNA-analyse zo’n grote rol speelt bij de determinatie.(ddc)
  Lange tijd gingen wetenschappers er van uit dat Neanderthalers en moderne mensen de enige mensachtigen waren die tijdens het Laat Pleicosteen op aarde rondliepen. In 2003 werden op het eiland Flores echter ook resten van de Floresmens ontdekt.

  De nieuwe overblijselen wijzen op de  mogelijke  aanwezigheid van nog een "soort" .
  “Het beeld zal  waarschijnlijk steeds complexer worden”, aldus Pääbo.  De oudste gemeenschappelijke voorouder van Neanderthalers en mensen leefde ongeveer 500.000 jaar geleden,
  (3)
  maar deze Denisova-mens takte al een miljoen jaar geleden af van de Neander/sapiens-lijn. Mogelijk is het een afstammeling van een
  Aziatische Homo erectus ./(?) ( of beter  een verwant/voorloper   van  de  chinese   Dali mens )

   

  Klik op de afbeelding om de volledige infographic te zien (popup).  ......en mogelijk kan het   een  andere  afstammeling  ( dan de neandertha;ler ) zijn   van de   H. Heidelbergensis  ?( .... ook de dali mens is mogelijk een heidelbergensis-type )

  Al met al  is het dus een  vondst die waarschijnlijk is te plaatsen tussen de volgende  fossielen
  ( maar om daar uitsluitsel over te kunnen  geven ,  zal  er dan wel iets meer dan een  vingerkootje moeten worden gevonden  )


  http://en.wikipedia.org/wiki/Denisova_hominin  Dali


  http://www.athenapub.com/13intro-he.htm

  Image
  200,000 ya
  http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=48


  Rhodesian Man
  Image
  125,000 to 300,000 ya
  http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=46

  Petralona 1
  Image
  300,000 ya - 400,000 ya
  http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=45

  Arago XXI
  Image
  400,000 ya
  http://www.mos.org/evolution/fossils/fo ... php?fid=44  zie ook
  Homo sapiens http://tsjok45.multiply.com/photos/album/286
  out of africa /Multiregional theorie  http://tsjok45.multiply.com/photos/album/270#20

   (3) ....maar  Spaanse paleantropologen  menen dat de Neanderthaler  afstamt van een   voorouder van de    H. Heidelbergensis ( en mogelijk dus veel ouder  is dan  de ( algmeen) gestelde 500. 000 jaar  )
  de Homo Sapiens  (  http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans  http://nl.wikipedia.org/wiki/Enkele-oorspronghypothese  ) zou ( misschien) afkomstig zijn  uit  een andere  (zuidafrikaanse )tak van de  homo  Erectus  , maar niet uit de  voorloper van  de (veronderstelde )  heidelbergensis   species Homo antecessor ("Pionier Man"), uit Atapuerca, Spanje  ,   : de  gemeenschappelijke voorouder  van  h erectus en h antecessor   zou dan  de  vroegste gemeenschappelijke voorouder  van Neanderthaler  en  Sapiens  zijn  .... Misschien staat   Antecessor  dichter bij  de voorouderlijke  groep waaruit ook " Denisova " voortkwam ?

  (Chris stinger )
  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/chris-stringer-the-tip-of-the-iceberg-in-understanding-of-human-history-1926981.html

  ....Nonetheless, recent research has suggested that H. antecessor evolved from early Asian   H. erectus, in which case its origins would also be too ancient, compared with the mystery  Denisova lineage.

  The first question to ask is whether the origin of the Denisova lineage, the "coalescent estimate" of between 779,000 years ago and 1.3 million years ago, is accurate.
  This is a complex issue as the calculation depends on several assumptions, and is in turn  based on another estimate, that the chimp and human lineages split at about 6 million years  ago.

  If the Denisova lineage is in fact younger, it could represent an early off-shoot of the  H. heidelbergensis lineage, after all.....

  Bijlagen:
  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/chris-stringer-the-tip-of-the-iceberg-in-understanding-of-human-history-1926981.html   
  http://www.nature.com/news/2010/100420/full/news.2010.194.html   

  25-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  20-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie
  Linheraptor esquisitus  De Linheraptor esquisitus  valt onder de familie Dromaeosaurida.
  Dit zijn kleine tot middelgrote gevederde carnivoren.

  ( Het volgende  is grotendeels afkomstig van  http://www.dinosaurus.net/Overzicht/deinonychosauria.htm  )


  De Dromaeosauridae wordt verdeeld in twee groepen, de Velociraptorinae (Deinonychus, Saurornitholestes and Velociraptor) en Dromaeosaurinae (Dromaeosaurus en misschien Adasaurus).
  Dit is een van de bekendste familie's (na de tyrannosauriden) 
  Toch bestaat deze familie maar uit zo'n 6 genera waarvan met 100% zekerheid te zeggen is dat ze in deze familie horen.
  UPDATE: Tegenwoordig zijn er veel meer (vooral kleine) dromaeosauriden gevonden en is onderstaande lijst aangepast.

  Dromaeosauridae

  Achillobator giganticus   Achillobator

  Atrociraptor marshalli     http://en.wikipedia.org/wiki/Atrociraptor_marshalli

  Bambiraptor feinbergi    http://en.wikipedia.org/wiki/Bambiraptor

  Buitreraptor gonzalezorum        http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitreraptor

  Dromaeosauroides bornholmensis    http://en.wikipedia.org/wiki/Dromaeosauroides

  Graciliraptor lujiatunensis  http://www.dinosaurus.net/genera/GGG/graciliraptor.htm

  Microraptor zhaoianus   http://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor

  Microraptor gui   <-

  Neuquenraptor argentinus  

  Nuthetes destructor 

  Pyroraptor olympus

  Sinornithosaurus millenii

  Shanag ashile

  Unenlagia comahuensis

  Utahraptor ostrommaysorum

  Variraptor mechinorum

  Dromaeosaurinae

  Adasaurus mongoliensis

  Dromaeosaurus albertensis
  Velociraptorinae

  Deinonychus antirrhopus

  Saurornitholestes langstoni

  Tsaagan mangas  / 
  Linheraptor esquisitus
  Deze laatste  twee verduidelijken de  verwantschappen binnen de velociraptorinea  van  de  dromeosauridae  . Photographs of the holotype of Linheraptor exquisitus (IVPP V 16923).
  The specimen was collected in twoseparate plaster-jackets: the main jacket (A) contains the majority of the skeleton; the second jacket (B) contains thepartial tail. Abbreviations: II-3, pedal ungual, digit II; ax, axis; ch, chevrons; cv, cervical vertebra; g, gastralia; hy, hyoid;lt, left tibia; mc, metacarpal; mt, metatarsal; ns, neural spine; pd, pedal digit; prz, elongated prezygapophyses; ra, radius;rf, right femur; rfib, right fibula; rh, right humerus; rp, right pubis; rs, right scapula; rt, right tibia; sk, skull; st, sternum.       Scale bar equals 20 cm.


  Een Britse en  een Amerikaanse student-paleontologie  ____ Jonah Choiniere en Michael Pittman van de University College in London ___vonden ( in 2008 )  de in zeer goede staat verkerende resten van circa 75 miljoen jaar oud in de Gobi-woestijn.
  De linheraptor werd gevonden in een  oude rode zandsteenpartij van de" Wulansuhai Formation"  
  Het is de 5e dinosaurus die in deze rotsen werd ontdekt. ( een andere belangrijke vondst uit diezelfde  rotsen  , beroemd om hun komplete  exemplaren , is  de   basale  Mahakala   -->   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht ),
  Ook de velociraptor werd hier ontdekt.


  Onderzoekers stellen dat het dier ongeveer 25 kilo woog en 2,50 meter lang was. Deze dromaeosauride  zou een snel roofdier zijn geweest ; de  belangrijkste  prooidieren  waren   (mogelijk )kleine verwanten  van de triceratopsen ( ?) 
   De  gelijkenis  met de Tsagaan Mangas  schedel  (eveneens uit de Gobi woestijn )  is  echter  frappant  ....
   
  De resultaten van het  eerste  onderzoek, onder leiding van Xu Xing zijn gepubliceert op 19 Maart 2010 in " Zootaxa "

  Xu etal., A new dromaeosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous Wulansuhai Formation of Inner Mongolia, China', Zootaxa, March 2010, 2403: 1–9
  z02403p009f.pdf lineraptor.pdf (156.9 KB)    <--klik  
  De velociraptor schedel  =  
                                                                     
     Zowel  de  fossiele schedels  van   Tsangaan  Mangas als die van  de Linheraptor  bezit een " maxilaire   fenestra " dat  minstens evengroot  is als de neusholte :  bij de velociraptor is deze maxilaire holte  kleiner dan de neusholte
  Dat is ook  een van de   redenen  waarom  tsagaan en linheraptor als  nauw verwant worden beschouwd


   

   
  ( de "maximilaire fenestra"  is de tweede opening ( na de neusholte ) wanneer je vanaf de snuit  naar het achterhoofd gaat  , het is het  driehoekige  gat  dat  voor   de  antioribatel fenestra  ligt   )

  Tsagaan mangas

  Het skelet van  het  tsagaan mangas ( 2006)  holotype   is  niet compleet  maar er is wel een complete schedel gevonden! Het is trouwens pas de tweede soort van dit type dinosaurus, na Velociraptor, dat uit deze regio komt. Van Velociraptor zijn wel meerdere skeletten gevonden natuurlijk en er zijn tanden gevonden die op dromaeosauriërs wijzen maar dit is de tweede benoemde dromaeosauride soort: Tsaagan mangas.
  De aardlagen stammen uit het Boven-Krijt en worden de Djadokhta formatie genoemd van Ukhaa Tolgod, Mongolië.

  Fossielen van theropode dinosaurussen zijn op zich al zeldzaam maar van de meestal kleine dromaeosauride dinosaurussen zijn de vondsten nog zeldzamer. Er zijn twaalf geldige genera bekend waarvan enkele zeer fragmentarisch.
  De meeste vondsten stamden tot voor kort uit Azië en Noord-Amerika, maar daar is Zuid-Amerika onlangs nog bijgekomen.
  (Hoewel er uit Europa ook vondsten bekend zijn wordt daar in de oorspronkelijk beschrijvingen  niet over gerept)
   
  Uit China (Azië) zijn natuurlijk de gevederde dinosaurussen bekend waarvan enkele tot de dromaeosauriden gerekend worden.
  Analyses wijzen er op dat dit tweede genus uit Ukhaa Tolgod een meer basale positie inneemt in de classificatie dan Velociraptor mongolienses.

  Bijlagen:
  z02403p009f.pdf lineraptor.pdf (156.9 KB)   

  20-03-2010 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • yes (Link Situs Poker Online)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • I Mean (Lapak Poker)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Rahasia Rumus Poker Online dengan Banyak Kemenangan (ssahari)
      op Kom op zeg
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!