tsjokfoto

09-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
vrijdag 7 maart 2008 10:06 door tomaso_agricola


Het biologievak ecologie bestond 150 jaar geleden nog niet. Het was onder andere Darwin die ideeen ontwikkelde rond wat hij the economy of nature noemde. Die ideeen gingen over de relaties tussen dieren van dezelfde soort (seksuele selectie), de relatie tussen dieren van verschillende soorten (coevolutie) en de relatie die die individuele dieren hebben met hun omgeving (natuurlijke selectie). Hij zag hierin parallellen met producenten en consumenten in de economie (hebben we ook reducenten in de mensen economie?).

Had de natuur er voor Darwin uitgezien als een uitgebalanceerd geheel van naast en door elkaar levende soorten, na Darwin werd de natuur een omgeving die voortdurend in beweging was en waar iedereen maar moest zien hoe hij overleefde en zijn kostje bij elkaar scharrelde (sommigen spreken zelfs over oorlog en wapenwedlopen). De wisselwerking tussen dieren onderling en met hun omgeving bepaalde wie er zou overleven en vruchtbaar nageslacht zou voortbrengen.


Darwin legde hierbij de nadruk op competitie tussen dieren van dezelfde soort, de wisselwerking tussen jagers en gejaagden en onder wat voor omgevingsomstandigheden dieren al dan niet overleven. Allemaal zaken die nu nog steeds de hoofdmoot vormen van het onderzoek in de ecologie.


Afbeelding: Een glazen bol met een compleet ecosysteem van algen garnalen en bacteriën. Met wat zonlicht en warmte blijft dit systeem in evenwicht, totdat de garnalen van ouderdom sterven.

09-01-2011 om 19:38 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
donderdag 6 maart 2008 10:06 door tomaso_agricola

We kennen Darwin allemaal als degene die de basis legde voor de huidige evolutietheorie. Minder bekend is dat hij (toch meestal juist om die basis te leggen) allerlei verschillende, meestal biologische fenomenen onderzocht.
 

Bij mijn studie biologie was de eerste kennismaking met Darwin niet vanwege de evolutietheorie, maar omdat hij in zijn boek The Structure and Distribution of Coral Reefs (1842) heeft beschreven hoe een atol eiland ontstaat. Dit blijkt een langdurig proces te zijn wat weer een argument opleverde voor de ouderdom van de aarde.


In een ander boek Various Contrivances by which Orchids are Fertilised by Insectsand on the Good Effects of Intercrossing uit 1862 beschrijft hij een orchidee uit Madagascar met een bloemdiepte van 30 cm. Dit type orchidee wordt meestal bezocht door een soort motjes en Darwin leidde hieruit af dat er een mot moest bestaan met een enorm lange tong. Toen het dier uiteindelijk werd gevonden  (20 jaar na Darwins dood!) kreeg het, vanwege deze voorspelling, de ondersoortnaam praedicta.


Vandaag de dag kennen we allerlei planten met hun insecten, gastheren met parasieten, algen samen met schimmels(korstmossen) en allerlei andere, meer of minder voordelige samenwerkingen die moeten zijn ontstaan vanuit een evolutionair process over miljoenen jaren. Dit proces van voortdurend aan elkaar aanpassen is een andere kracht in de evolutie en wordt, heel toepasselijk,  co-evolutie genoemd.

09-01-2011 om 19:36 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
dinsdag 4 maart 2008 10:06 door tomaso_agricolaNatuurlijke selectie wordt, wanneer men praat over de evolutietheorie, vaak naar voren gebracht als de grote bepaler van wie overleeft en wie er in staat zal zijn om vruchtbare nakomelingen voort te brengen. Maar er is nog een andere selector die actief is in het veld van de evolutie.


Al voordat Darwin de Origin of species publiceerde wist men dat er bij veel soorten verschil is in  het uiterlijk van mannetjes en vrouwtjes. Je ziet het bij kevers, vogels (ziehier de fazant, het mannetje is uiteraard mooier dan het vrouwtjeKnipoog), zoogdieren, noem maar op... Darwin dacht dat deze verschillen wellicht belangrijk zouden kunnen zijn bij het kiezen van een partner om je mee voort te planten. Deze keuze (selectie) heeft een invloed op het reproductieve succes van de (niet) gekozenen.


Zijn boek The descent of man (1871) heeft als ondertitel Selection in relation to sex en in dit boek gaat Darwin dieper in op deze vorm van selectie die de naam seksuele selectie kreeg.


Vanaf toen konden verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes verklaard worden als het resultaat van processen die te maken hebben met parnterkeuze en competitie om een territorium, ipv het resultaat zijnde van Goddelijk design.

09-01-2011 om 19:34 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
vrijdag 29 februari 2008 10:06 door tomaso_agricola

Bij het denken over evolutie was het voor Charles Darwin duidelijk dat hij er rekening mee moest houden dat dieren zich niet alleen zouden kunnen aanpassen aan een (nieuwe?) omgeving, maar ook dat ze kunnen migreren en dat het klimaat waarin de dieren leven kan veranderen.  Beide zaken zouden van invloed zijn op de plaats waar bepaalde planten en dieren (kunnen) voorkomen. Tegenwoordig heet dit onderzoek de biogeografie.
 
Darwin zag zelf al dat de overeenkomsten van knaagdieren in de bergen en in de dalen van Noord en Zuid Amerika groter was binnen een continent dan tussen de dieren die in bergen of in dalen leven. Een eigenaardige eigenschap wanneer je veronderstelt dat dieren ontworpen zijn puur om aangepast te zijn aan een bepaald ecosysteem (berg of dal), maar begrijpelijk wanneer je er vanuit gaat dat dieren op hetzelfde continent qua afstamming dichter bij elkaar staan en via een evolutionair process zich hebben kunnen aanpassen.

In de tijd van Darwin was migratie de enige mogelijke verklaring om de verspreiding van soorten over de verschillende continenten te verklaren. Een eeuw later kwam daar het concept van platentektoniek bij. En ook plaattectoniek blijkt zeer goed te passen bij de biogeographische distributie die we nu zien bij verschillende soorten.

09-01-2011 om 19:31 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
donderdag 28 februari 2008 10:06 door tomaso_agricola...is een relatief nieuwe term die slaat op de tijd nodig om het uiterlijk van de aarde te verklaren door middel van langzame geologische processen.


Bij het schrijven van de Origin of Species was het voor Charles Darwin al duidelijk dat hij voor zijn theorie van biologische evolutie ontzettend veel tijd nodig had. Als het waar was moest de aarde ontzettend oud zijn.


Al in de 18e eeuw (een eeuw voor Darwin) schreef James Hutton dat de aarde veel ouder moest zijn dan de 6000 jaar die de Kerk toen voorschreef. De geoloog Charles Lyell nam dit concept over en beinvloede op zijn beurt Darwin. Darwin deed zelf ook geologische analyses. Hij berekende bijvoorbeeld de tijd die nodig was om bepaalde rotsformaties in Engeland te laten vormen. Hiermee benadrukte hij nogmaals de ouderdom van de aarde.

Lord Kelvin dreigde nog roet in het eten te gooien. Op basis van een afkoelingscurve van de aarde kwam hij tot een veel jongere leeftijd dan Darwin nodig had, maar de ontdekking van radioactiviteit (radioactief verval produceert warmte) zette deze berekeningen op losse schroeven.

Tegenwoordig wordt de leeftijd van de aarde op ongeveer 4,5 miljard jaar geschat. Echte deep time dus. In ieder geval meer dan genoeg om biologische evolutie te laten plaatsvinden. 

09-01-2011 om 19:27 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
woensdag 27 februari 2008 10:06 door tomaso_agricola


Naast het ontstaan van soorten moet er in de evolutietheorie, wanneer de natuurlijke selectie  heel streng selecteert, ook rekening worden gehouden met het uitsterven van soorten.


Al vanaf het midden van de 18e  eeuw was het duidelijk dat soorten kunnen uitsterven. Tenzij de soort een fossiel achterlaat, maar dat komt niet zo heel erg vaak voor (heeft u nog de schedel van uw overgrootvader bij de hand om te bewijzen dat u voorouders had en niet uit een schutting bent gezaagd?), zorgt dit uitsterven van een soort voor een gat in onze biologische kennis.


Het leven dat wij nu op aarde zien is niet de keten van soorten van primitief naar complex of van eencellig naar meercellig. Alle soorten hebben een evenlange evolutie ondergaan en geen van de huidige soorten kan gezien worden als een voorouder van een andere soort. Ze staan allemaal aan de punt van een tak van     Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM  en alle takken zijn even lang. De gemeenschappelijke voorouders en tussenvormen zijn gestorven en verdwenen.


Soms worden er fossielen gevonden die op de voorspelde tussenvorm lijken (bijvoorbeeld een voorspelde tussenvorm tussen landdier en walvis), maar dat vinden vraagt een grote portie geluk (en vaak, zie ook weer de walvis, een berekende inschatting waar je zou moeten zoeken).

09-01-2011 om 19:24 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Tags:Tomasso agricola
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
dinsdag 26 februari 2008 10:06 door tomaso_agricolaDeze schets, gemaakt door Charles Darwin in 1837 vlak nadat hij teruggekeerd was naar Engeland van zijn reis rond de wereld met de Beagle, is zijn eerste schets van een ‘levensboom' (tree of life). Het laat zien hoe hij dacht over het ontstaan van verschillende variaties en soorten als vertakkingen uit 1 enkele ‘ouder' soort.


De schets ontwikkelde zich uiteindelijk tot de enige afbeelding die in 1859 in The origin of species is te vinden (zie onder).


Vele bomen zijn er nadien opgetekend, in het begin vaak alleen maar op basis van anatomische (en evt fysiologische) overeenkomsten, maar na de ontdekking van DNA ook op basis van het erfelijk materiaal van verschillende soorten, waarvan ik een mooi voorbeeld hier al eens heb laten zien (en hier op 30-11- 2007 09:51 gebruikt om aan een tweetal evolutie ontkenners uit te leggen wat genetische overeenkomsten en verschillen nou eigenlijk betekenen)

.Voor de tijd van Darwin werden organismen ook al ingedeeld in een klassificatiesysteem (het systeem van Linnaeus was al een tijd in gebruik). Het concept van Darwins boom hield in dat de klassificatie in het vervolg op basis van de genealogische relatie van de soorten zou moeten worden gedaan. Soms zijn de overeenkomsten en verschillen tussen soorten vrij duidelijk en is dat geen probleem. Soms lijkt een soort alleen maar op zichzelf en dan lukt het niet. Een reden hiervoor kan zijn dat de mogelijke tussenvormen allemaal uitgestorven zijn. Om een goede klassificatie te doen is het altijd handig wanneer er fossielen zijn die mogelijke tussenvormen representeren. Tegenwoordig kan er ook op basis van het DNA nog een poging worden gedaan om de soort in te delen in het grotere geheel.09-01-2011 om 19:16 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
vrijdag 22 februari 2008 10:06 door tomaso_agricola

In 1803 verscheen het Essay on the Principle of Population van de econoom Thomas Malthus. Malthus merkte daarin op dat de groei van een populatie onvermijdelijk uit de pas zou gaan lopen met de groei in grondstoffen. Overpopulatie en tekorten waren daarvan het gevolg, iets wat tot dan toe niet onder ogen werd gezien.

Beide aardsvaderen van de evolutietheorie (Charles Darwin en Alfred Russel Wallace) pasten dit principe toe op de biologie. Niet alleen de mens, maar elk levend wezen produceert meer nakomelingen dan er kunnen overleven. Beiden merkten op dat die nakomelingen geen identieke meerlingen zijn. Er zit variatie in. Sommigen zijn beter aangepast aan de omgeving dan andere en zij zullen dan ook meer nakomelingen voortbrengen voor de volgende generatie. Wanneer de betere aanpassing erfelijk overdraagbaar is zal die aanpassing worden overgedragen op de volgende generatie.

Het organisme zal altijd proberen te reproduceren, de omgeving bepaalt wie er doorgaat voor de hoofdprijs (=vruchtbaar nageslacht).

Wallace legde zwaar de nadruk op natuurlijke selectie. Darwin deed dat wat minder, ook omdat hij andere mechanismen in gedachten had (zoals seksuele selectie en coevolutie, maar daarover later eventueel meer). De 3-eenheid van Reproductie, mutaties/variatie en selectie brachten het concept dat alle soorten 1 gemeenschappelijke voorouder deelden binnen handbereik.

In de tijd van Darwin en Wallace was men nog niet goed op de hoogte van hoe erfelijkheid werkt. In 1866 publiceerde Gregor Mendel zijn bevindingen met erwtenkruizingen, maar die lagen meer dan 30 jaar te suffen voordat onze eigen Hugo de Vries rond 1900 er iets in zag. Tot die tijd had men had het idee dat kinderen een soort vermenging waren van hun ouders, wat nooit tot een grotere variatie kon leiden. Vooral wiskundigen hebben er in die tijd op gewezen dat er iets niet kon kloppen aann de evolutietheorie van Darwin.

Bij het opstellen van de Moderne Synthese van de evolutietheorie in de loop van de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw werd door J.B.S. 'Jack' Haldane, Ronald Fisher en Sewal Wright een begin gemaakt met populatiegenetica, een tak van de biologie die (ironisch genoeg) juist veel gebruik maakt van wiskundige modellen. Fisher, Wright en Haldane lieten o.a. zien dat een klein selectievoordeel een groot effect kan hebben op de uiteindelijke samenstelling van een populatie (= een groep organismen van dezelfde soort). Daarvoor is het wel noodzakelijk om goed gekwanificeerde metingen te doen aan die populaties.
Goed tellen dus. En dan blijkt dat natuurlijke selectie echt zijn werk wel doet.
Het plaatje is van NUHR.
*Aad Verbaast
22-02-2008

Ik was even getroffen door: Essay on the Principle of Population. 1803!! Dat was visie..
Zie ook:
Oorlog? Het is al lang oorlog, en dat zal alleen maar erger worden..
Over oorlogen om de grondstoffen...

09-01-2011 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.arsene
2010


03-12-2010 om 11:09 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krok
Klik op de afbeelding om de link te volgen krok
26-11-2010 om 23:21 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
05-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.early
Klik op de afbeelding om de link te volgen early antropoids

05-11-2010 om 17:54 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen LIBYA

04-11-2010 om 22:40 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jarin
Klik op de afbeelding om de link te volgen jarin

17-09-2010 om 14:43 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
Klik op de afbeelding om de link te volgen Neanderthaler " ras " ? 

 

08-05-2010 om 12:19 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vlinders
van multiply


Orange - sym
  

bf24.JPG
 1 Comment 

Mating1
  

bf26.JPG
  

bf36.JPG
  

bf37.JPG
  

Mating - white
  

butterfly2.JPG
  

butterfly3.JPG
  

butterfly5.JPG
  

Yellow - Black
  

butterfly7.JPG
  

butterfly8.JPG
  

Mating 2
  

06-05-2010 om 20:28 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote Microben mat ( Chili)


Census of Marine Life scientists with the German Center for Marine Biodiversity Research at the Senckenberg Research Institute, last year described this new species and genus of the burrower loriciferan, Culexiregiloricus trichiscalida, found at 4,141 meters (2.6 miles) depth in the Atlantic's Guinea Basin south of Cote d'Ivoire, Africa, on the 2005 DIVA 2 expedition. Loriciferans, affectionately dubbed "girdle wearers" due to characteristic hind shells resembling a corset, are among the smallest known multi-cellular marine animals. This is a juvenile stage specimen with a body length is about 1/4 of a millimeter (1/100th of an inch) -- roughly the width of three human hairs. The body is filled with granular cells and tissue. (Credit: Gunnar Gad, Marco Büntzow, Deutsches Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung/German Centre for Marine Biodiversity Research, Senckenberg Research Institute, Germany /Census of Marine Life)

Bijlagen:
extante vorman van oudste leven ontdekt .pdf (455.8 KB)   
http://rybicki.wordpress.com/2008/03/19/from-what-did-viruses-evolve-or-how-did-they-initially-arise/   
http://www.coml.org/pressreleases/hardtosee10/CoML_Census_of_the_Hard-to-See_Public_4.12.10.pdf   
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100418155440.htm   

20-04-2010 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Tags:microbiologie
>> Reageer (0)
01-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reklame
Klik op de afbeelding om de link te volgen Neen  bedankt 

01-04-2010 om 14:12 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.denisova
Klik op de afbeelding om de link te volgen

denisova grot

25-03-2010 om 22:40 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-01-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorspellingen ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wat  in 201003-01-2010 om 12:09 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hot Club De Gand
Free & modern jazz  /  Jamsessions   november  2009


1-  Giovanni Barcella(drums ) /Onbekende Finse bassist /Bart Maris / Tsjok
2.-  Bart Maris ( trompet )/Onbekende Finse bassist/Onbekende  conservatorium  student  viool /Tsjok ( alt )
3.- The Challenge
4.- een  "folk "clarinettist en een andere  student / prachtige bassist   van het conservatorium
5.- een free versie van "When the saints ( and the sinners ) "
6.- Free folk  for all

zie ook 
Photo Album hot club de gand

27-11-2009 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)


Archief per week
 • 01/07-07/07 2013
 • 27/08-02/09 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 23/11-29/11 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Inhoud blog
 • archosaur phylogeny
 • Tsjoks kombine
 • JAMS
 • lemur
 • tolweb fungi

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
     Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!