evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
02-11-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co
Archeoptheryx volgens de vaklui

( JURRE )

Met alle oude en nieuwe specimens nu beschikbaar,
zijn nu de schedel en het skelet van Archaeopteryx  vrijwel volledig bekend.
De conclusies zijn als volgt:(1)


Archaeopteryx een vliegende theropode die vrijwel geen vogelkarakteristieken vertoont die niet ook in andere theropoden worden waargenomen (De grote, volledig omgekeerd hallux (4e teen, of duim) kan de enige uitzondering zijn). In tegenstelling tot eerder beweerd, is er geen bewijsmateriaal voor overeenkomsten met vogelschedels, en de postorbitale staaf was waarschijnlijk volledig. Het gehemelte en hersenpan zijn volledig dinosaurusachtig in structuur.

 
Archaeopteryx is niet alleen een theropode, is het een dromaeosauriër omdat hij een aantal gedetailleerde karakters heeft die hij alleen met dromaeosauriers deelt. Sommige andere karakteristieken worden alleen gevonden in de twee soorten Archaeopteryx en sommige basale vogels.Enkele Archaeopteryx- dromaeosauriër karakteristieken zijn als volgt:
(engels ) (1)

 • Nasal depressed nasal and snout upturned
 • Dorsal process of maxilla almost reaches preorbital bar
 • Preorbital bar slender & straight preorbital in lateral view
 • Dorsal depression on the ectopterygoid
 • Diamond shaped supraoccipital
 • Strongly twisted paraoccipital process (noted by Currie)
 • Highly modified tail with hyperdorso-flexible base (condition approached in troodonts)
 • Middle finger most robust
 • Ilium parallelogram shaped (also basal birds)
 • Pubic peduncle very large & reversed
 • Ilio-pubic articulation inverted V shape
 • Pubic shafts are flat plates oriented 140 degrees to each other

In addition, the foot of Archaeopteryx is functionally two toed, with a short toe II that is hyperextendable.Vele theropoden uit het Krijt, zoals dromaeosauriers, troodons, oviraptors, zijn meer vogelachtig dan Archaeopteryx in vele opzichten,

zo hebben ze bijvoorbeeld een schoudergordel die aan niet-vliegende vogels gelijkwaardig is.

Dit betekend dat vliegende vogels zich ontwikkelde uit al reeds vliegende dinosauriërs (waar ze grote hersenen en voorwaarts wijzende ogen ontwikkelden, eigenschappen niet die in vliegende insecten en pterosauriërs worden gevonden), en dat sommige van die vliegende therapoden de kunst van het vliegen weer verloor. De vraag blijft of Archaeopteryx werkelijk de directe voorouder van alle vogels is of dat een naaste verwant dat was.
Fossiele Enantiornithine vogels  ( krijt )

October 21, 2004

  “Viervleugeligen ? "

Een fossiel  van een enantiornithine vogel   Merk op dat in tegenstelling tot  moderne vogels , ook de poten zijn bedekt met  lange veren ...:

enantiornithine fossil

De auteurs van het  onderzoek-verslag  veronderstellen dat er een "viervleugelig " stadium  was in de  evolutie van het "vliegen bij vogels , waarbij de poten een belangrijke bijdrage leverden bij het opstijgen en het manoeuvreren "

 

http://pharyngula.org/index/weblog/comments/yet_another_chinese_enantiornithine_bird/


Alweer een nieuwe chinees : enantiornithine vogel nr 2 deze maand !

 China  lijkt een land te zijn dat is geplaveid met interessante  fossielen  die bijna dagelijks worden ontdekt ...hier is een andere  enantiornithine vogel uit het krijt ( zie ook hierboven )alleen gaat het hier om een fossiel embryo .... — het zit volledig  in een  gesloten  ovaal : een verwarrende hoop beenderen met de schedel links die naar beneden wijst  ( klik op het beeld voor een grotere weergave ) 

Lower Cretaceous avian embryo

de auteurs merken een paar interessante eigenschappen  op = de vogel is prematuur ; er zijn sporen van veren zichtbaar. De  uit het ei gekropen  vogels van de soort zullen waarschijnlijk  verder ontwikkeld geweest zijn ; een eitand ontbreekt , maar het bezit wel tanden in de bek — een lange  beenachtige staart  maakt het zeker verschillend van moderne vogels


Zhang F, Zhou Z (2004) Leg feathers in an Early Cretaceous bird. Nature 431:925
Zhou Z, Zhang F (2004) A precocial avian embryo from the lower Cretaceous of China. Science 306(5696):653.
(1)  
Dit is wat Gregory S. Paul zegt over Archaeopteryx na zijn onderzoek
ref
http://www.dinosauria.com/jdp/archie/dromey.htm
(Hier vertaald met worldlingo, dus niet optimaal, bij de opsomming heb ik het oorspronkelijke engels maar laten staan, want de vertaling daarvan ging helemaal de mist in.)
'Avian Paleo & Evol conference on Mesozoic birds' 
Archaeopteryx opnieuw  bestudeerd  evenals andere 'non-avian' theropoden.
 
LINKS
(klik op de thumbnails)


Heilmann's beroemde  retauratie  van de  Urvogel
Het   Berlijnse  Specimen,   Archaeopteryx lithographica, specimen HMN 1880
 
 

JM 2257,  Eichstatt Archaeopteryx
 
  

Vergeijkende  anatomie    archeopteryx & duif
 
   
Caudipteryx zhoui  
 
 
Ceratosaurus nasicornis/  convergente "vogel"-eigenschappen  ?
 
 
Compsognathus longipes, Solnhofen
 

Deinonychus antirrhopus, de "vreselijke klauw  ", ontdekt  in 1964
 
SynapticSynapsid
Archaeopteryx  <----Evowiki

, confusciusornisBijlagen:
archeopteryx evowiki.doc (320 KB)   

02-11-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN


HAD DARWIN WEL  GELIJK  ? 


(Creationisten : ) quoteDarwin beweerde dat    " alle organismen afstammen van één simpele microbe (of misschien een paar)"
Darwin beweerde dat  " de soorten werden gevormd door natuurlijke selectie van variatie "
Darwin beweerde dat er een gradueel evolutieproces plaats heeft
en
voorspelde "missing links" overal in het fossielenverslag
Zijn beweringen waren  elegante & simpele modellen

1.-
Wat Darwin zelf beweerde is irrelevant, hij heeft geen onfeilbare positie in de evolutiebiologie.
Veel van wat hij schreef en beweerde heeft slechts historische waarde 
DE evolutiebiologie en de evo-devo  zijn volwaardige   HEDENDAAGSE  wetenschappelijke  disciplines  , die zijn onstaan(geinspireerd ) door Darwin
De ontdekkingen van Edward Jenner ( koepokken ) zeggen ook niets over  de HEDENDAAGSE virologie en  de vaccinatie -remedies  van de huidige pharmacologie en de medische  wetenschap   ___buiten het onloochenbare feit dat Jenner   een van de   inspiratoren en grondleggers  van deze  nieuwe ontwikkelingen   was .....

Waar het om gaat is waar de ( tot op het huidige ogenblik   verzamelde)  EVIDENTIES op wijzen .

2.- 
(Darwin"Descent with modification " )
Darwin beweerde dat alle  leven teruggaat op een   voorouderlijke groep organismen ( soms noemt men dit  LUCA =  Last universal ancestor )
Sinds Darwin zijn zeer veel  vorderingen gemaakt  ...
-Er is niet alleen  een gemeenschappelijke  "stamboom" maar ook een onzichtbaar  deel  vertakkende wortels  (3)

Darwin   beweerde niets over microben of  virussen  :die waren in zijn tijd  nog niet aan de orde
- Er is " Horizontal gene transfer" ( =   Genetische uitwisseling   Horizontale genoverdracht   = HZT     ) 
- zie ook :Microbial population biology
 
3.- Naast de natuurlijke variatie (=modifications = mutatie (biologie):  )  bestaan  er nog vele  andere  andere mechanismen 

4.- De term “Missing link”( = een fossiele  "voorouder“ in rechte lijn en  DE  schakel tussen twee verschillende GROEPEN  van  hedendaagse  en uitgestorven soorten )   is  achterhaald en misleidend .

-Ik betwijfel  of Darwin zelf ooit deze term heeft gebruikt
De term  wordt nog steeds gebruikt in de journalistiek 
- Er bestaan natuurlijk  WEL vele  Fossiele overgangsvormen 
Dat zijn  fossiele  overblijfselen van  volwaardige  organismen (= species )   die dichter bij de  "hypothetische  gemeenschappelijke  voorouder "  staan tussen twee verschillende groepen organismen 

Link
Gastbijdrage Bart Klink
De 'Great Chain of Being', missing links en overgangsvormen (1)
http://evolutie.blog.com/4055834/
De 'Great Chain of Being', missing links en overgangsvormen (2)
http://evolutie.blog.com/4055853/


Darwin  zat er   geregeld erg naast   =

"In Noord-Amerika,
is de zwarte beer gezien door Hearne terwijl hij urenlang met wijd geopende muil rondzwom en op die wijze, als een walvis, insecten in het water ving'.

Hij meende dat als er maar voldoende insecten waren, de beer door natuurlijke selectie steeds aquatischer zou kunnen worden in anatomische  structuur en gewoonten, met een almaar grotere muil, totdat er uiteindelijk een walvisachtig wezen zou zijn geproduceerd.
1.-
De voorouder van de walvis was geen beer of beerachtige   . 
Ze zaten echter wel in een andere  groep  landzoogdieren die  steeds meer op water ingesteld raakte
Het water  was   een heel nieuw medium, totdat de geleidelijke transformatie volgde tot de in zeelevende  oerwalvis.
(zie   -->
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden (Indohyus )   )
2.- Vaak gaan veranderingen in gedrag (gewoonten ) vooraf aan anatomische


 
XML:NAMESPACE PREFIX = O />

HET GELIJK  VAN DARWIN 
De evolutietheorie van de negentiende-eeuwse geleerde Charles Darwin is een prachtig concept, en belangrijker dan ooit voor het welzijn van de mens, de medische wetenschap en ons begrip van de wereld.
Toch menen velen   dat de mens zich uit andere levensvormen ontwikkelde zonder enige goddelijke inmenging.Had Darwrin Gelijk?

Was Darwin Wrong? - [ Vertaal deze pagina ]

In 1859 Charles Darwin established the First Evolutionary Synthesis. ... Gert Korthof, Independent origin and the facts of life (a general overview) ...
http://home.planet.nl/~gkorthof/ <--


 

Natuur geeft Darwin gelijk

 

Darwin’s evolutietheorie staat nog steeds recht overeind.

De natuur blijkt nu zelfs verslag te hebben gedaan van de veranderingen die de levende organismen in de loop van de evolutie ondergingen.

Het staat allemaal in het DNA.

 

De enorme verscheidenheid aan soorten en levensvormen had veel wetenschappers vóór Darwin ook al verbaasd.

Een man als de Zweedse bioloog Linnaeus (Carolus Linnaeus 1707-1778) bijvoorbeeld werkte bijna zijn hele leven aan een systeem om alle soorten dieren en planten te benoemen en hij wist heel goed dat hij lang niet alle leven had kunnen beschrijven.

Was die grote verscheidenheid een uiting van de scheppingskracht van God?

Linnaeus twijfelde daar niet aan.

 

Maar er waren toen zeker ook wetenschappers die op zijn minst heimelijk vraagtekens zetten bij het geloof dat God de hele wereld in zeven dagen had geschapen.


Zo had Nicolaas Copernicus
in de zestiende eeuw ontdekt dat het heelal zo oneindig groot was dat de aarde, en helemaal de mens, er maar een zeer nietig deeltje van uitmaakte. Dat leek niet goed te rijmen met het geloof dat God de mens als kroon op het werk had bedoeld.

De geoloog Charles Lyell toonde rond 1830 bovendien aan dat de aarde al vele miljoenen jaren oud moest zijn, veel en veel ouder (2)  dan uit de bijbelse overleveringen berekend was.

Waren aarde, dier en mens dan wel tegelijkertijd ontstaan?

Het leek haast niet mogelijk.

 

Vóór Darwin waren er dus ook al wetenschappers die geloofden dat er sprake geweest moest zijn van evolutie. God mocht dan de schepping in gang gebracht hebben, de wereld die hij geschapen had was zeker niet onveranderd gebleven.

De verdienste van Darwin is geweest dat hij heeft bedacht door welke krachten die veranderingen tot stand gebracht worden.

Hij geloofde zelfs dat alle leven op aarde uit elkaar was voortgekomen, dat soorten juist niet onafhankelijk(3) en onveranderlijk(4) zijn geschapen.

 

Darwin reisde de halve wereld rond en zag in de natuur van alles dat hem opviel. Bijvoorbeeld dat organismen vaak veel en veel meer nakomelingen produceren dan er in leven blijven.

En ook dat er allerlei planten en dieren bestaan die wel erg op elkaar lijken, terwijl ze toch, vaak op cruciale onderdelen, ook verschillen.

Anderen hadden juist eigenschappen die helemaal nergens goed voor leken.

Uit zijn waarnemingen leidde Darwin af dat in de natuur bepaalde mechanismen aan het werk waren die ervoor zorgden dat soorten veranderen, dat ze soms uitsterven, maar dat er ook steeds nieuwe ontstaan.

Darwins theorie ging uit van twee principes:

‘erfelijke variatie'(Genetische variatie ) en

Natuurlijke selectie.

 

Hij zag dat de mens bij het kweken van planten en het fokken van dieren( =Artificial selection )de exemplaren kiest met eigenschappen die het meest van pas komen.

 

Zo kwam hij op de gedachte dat de natuur dat ook doet, met het doel soorten te ontwikkelen die steeds beter zijn toegerust om te overleven in specifieke omstandigheden. In de struggle for life (=Competition (biology) waren het volgens Darwin altijd de sterksten die het meeste kans maakten te overleven (Survival of the fittest  ), wat weer een versterking van de soort tot gevolg had.

De Evolutietheorie van Darwin is sinds 1859 door allerlei wetenschappers becommentarieerd en uitgebouwd. Sommige vragen zijn nog altijd vragen.

Bijvoorbeeld:

zijn het altijd de zwakken, die met de ‘slechte' genen, die verliezen, of is er ook sprake van pech?

En:

hoe komt het dat sommige soorten eeuwig lijken te bestaan  en andere snel evolueren?(4)

 

Andere vragen die door Darwins theorieën werden opgeroepen, kunnen door de moderne wetenschap juist wel beantwoord worden.

Vooral de kennis over het DNA en de genen heeft de evolutietheorie vooruitgeholpen.

Daarmee wordt nu bijvoorbeeld ‘zichtbaar' hoe geselecteerde erfelijke kenmerken aan volgende generaties worden doorgegeven.

Bovendien kan zelfs in theorie uit de opbouw van DNA de hele voorgeschiedenis van het organisme worden gereconstrueerd.


Het succes van een blind, passief proces

Darwin was ervan overtuigd dat het ontstaan van de biologische diversiteit op aarde kon worden begrepen door de processen te bestuderen die in zijn eigen wereld werkzaam waren.

`Natuurlijke selectie' was het sleutelbegrip en geheel in de geest van de geoloog Charles Lyell, geloofde Darwin niet in het overheersende belang van wereldwijde zondvloeden en bijna alles vernietigende vulkaanuitbarstingen.

Het heden is de sleutel tot het verleden, was het motto.

Een meteorietinslag zoals die bij Yucatan 65 miljoen jaar geleden plaatsvond, maakt overigens waarschijnlijk dat dit niet altijd opgaat. Soms worden wel degelijk hele plant- en diergroepen bij zo'n reusachtige explosie weggevaagd.
Welke soorten zoiets overleven en welke niet, zal voor een belangrijk deel van het toeval afhangen.
Maar tussen de klappen door blijft de invloed van natuurlijke selectie indrukwekkend.

Darwin schrijft in beschaafde wetenschappelijke bewoordingen, op de toon van een vriendelijke gentleman.
Hij belicht zijn ideeën ook altijd vanuit verschillende gezichtspunten, inclusief die van zijn opponenten.


Hij was er zeker niet op uit de zwakke plekken in zijn theorie te verdoezelen, maar wees ze zelf aan en besprak ze uitvoerig.

Zo worstelde hij al met het gegeven dat er zo weinig fossiele overgangsvormen werden gevonden.


Hij gaf daarvoor de wat onbevredigende verklaring dat je eigenlijk niets anders kunt verwachten.
Het `fossiel-archief' was nu eenmaal slecht bijgehouden en bovendien was er nog nauwelijks paleontologisch onderzoek gedaan.
Dat Darwin over deze kwesties nadacht was nogal uitzonderlijk.

Niet lang daarvóór werd een fossiele vis in de bergen nog aangezien voor een versteend restant van het lunchpakket van een pelgrim. De enige andere verklaring werd eventueel gezocht in de waterstand tijdens de zondvloed.

Steeds weer komt Darwin in opstand tegen de idee van onafhankelijke schepping.

RUDIMENTEN

 

--> Het oog van de blinde grotrat kun je strelen, het is met huid en vacht begroeid, maar het dier ziet niets. Waarom zou het de Schepper hebben behaagd de grotrat te voorzien van nutteloze ogen?

---> Of neem de blinde grotkrab, die helemáál geen ogen meer heeft. Wel zijn de steeltjes gebleven waarop die ogen bij zijn voorouders gestaan moeten hebben. `Het statief is er, maar de telescoop met zijn lenzen is verloren gegaan,' schreef Darwin. Het is erg onwaarschijnlijk dat de Schepper met zijn dichtgesneeuwde agenda de tijd zou hebben gevonden om een krab te scheppen met oogstelen, maar zonder ogen.

----> Het voorbeeld doet denken aan het overbodige moederinstinct van het koekoekwijfje. Als broedparasiet die de verzorging van haar jongen aan anderen over laat, heeft ze niet veel meer aan moederlijke gevoelens, maar ze is ze nooit helemaal kwijt geraakt.

 

Zelfs nu nog willen sommige mensen niet weten dat ze uiteindelijk maar apen zijn. Een kennis van mij die ooit door haar vriend werd gewezen op de overeenkomsten tussen het gedrag van mens en chimpansee beende uiteindelijk stampvoetend door de kamer en scandeerde met stemverheffing: `ik ben geen aap, ik ben geen aap.' Daar zit ook wel iets in, natuurlijk. Darwin heeft er waarschijnlijk verstandig aan gedaan om de mens, een enkele Vuurlander daargelaten, buiten zijn werk te houden.

Speciatie

 

--> het ontstaan van de twee aids-veroorzakende virussen HIV-1 en HIV-2 uit één gemeenschappelijke voorouder.  Het ontstaan van deze virussoorten heeft zich voltrokken in het bestek van één mensenleven en verschilt niet fundamenteel van(bijvoorbeeld) het ontstaan van twee nieuwe kangoeroesoorten.

Darwin kende zoals gezegd twee noodzakelijke schakels voor evolutie, erfelijke variatie en natuurlijke selectie. De eerste ontstaat door recombinatie en mutatie van DNA. De werking van natuurlijke selectie staat of valt ermee.

Zijn alle individuen genetisch identiek, dan vallen er ook geen varianten met relatief nuttige erfelijke eigenschappen te selecteren die met succes concurreren om bestaansbronnen.


Zo kwam Darwin een heel eind. Maar hij had slecht zicht op de werking van de derde essentiële schakel: doorgifte van die geselecteerde eigenschappen aan de volgende generatie. Darwin heeft nooit geweten hoe genen overerven, zodat hij de genetica nooit de centrale plaats in zijn theorie heeft kunnen geven die ze is gaan opeisen.

Op ten minste één punt heeft Darwin het ronduit mis gehad: `De kans is oneindig klein,' schreef hij, `dat er een verslag bewaard is gebleven van de trage, variërende en onmerkbare veranderingen' die planten en dieren in de loop van de evolutie ondergingen.

Jones lezen betekent ook: ervan doordrongen raken dat dat verslag er nu juist wél is, zij het niet in de vorm die Darwin bedoelde. Het verslag valt te reconstrueren door de basenvolgorde in het DNA te bepalen en daarmee moleculaire taxonomie te bedrijven.


Briljant was daarentegen Darwins idee om zich te verdiepen in het fokken van dieren en kweken van planten. De modificatie van duiven, paarden, honden en cultuurgewassen die tot stand was gekomen door midddel van kunstmatige selectie kon inzicht geven in het evolutieproces in de natuur.

Gedomesticeerde dieren en cultuurgewassen waren door mensen gekneed in vele richtingen.

Neem de postduif, kropduif, kapduif, lachduif, meeuwduif, barbarijse duif en tuimelaar die verschillen in bouw, verenkleed, koergeluiden en gedrag, maar alle ontstonden door Kunstmatige selectie uit de rotsduif.


http://www.strangescience.net/evolution.htm

Dieren worden niet zo maar tam

Onze voorouders zullen de wildste exemplaren misschien niet mee naar huis hebben genomen, maar van de dieren die ze meenamen fokten ze de tamste en vitaalste verder.

Wie een nieuw duivenras wil fokken, moet een scherp oog hebben voor kleine afwijkingen in de gewenste richting en daarop selecteren. De `tuimelaar', een duif die hals over kop gaat in de lucht, is ontstaan door mannetjes met de neiging te tuimelen uitsluitend te kruisen met vrouwtjes die dezelfde neiging vertoonden. Zo ontstonden de tuimelverslaafden die nauwelijks van de grond kunnen komen zonder van de gelegenheid gebruik te maken om even over de kop te gaan.

Dierentuinen zijn plaatsen waar goed gelet wordt op zulke kunstmatige selectie.
Alleen: daar wordt tegenwoordig alles in het werk gesteld om níet te selecteren op voor de mens wenselijke eigenschappen, maar juist om de wilde soort te behouden.

"In Darwins tijd kregen de gorilla's in de dierentuin voor het ontbijt nog worstjes met bier, bij de lunch boterhammen met kaas en ze dineerden met een lamskoteletje, gekookte aardappelen en nog meer bier," vertelt Jones.

Hier werd een onbewuste vorm van kunstmatige selectie gepleegd, maar in plaats van te veranderen in mensen, stierven de vegetarische gorilla's.
Ook dieren zijn niet onbeperkt kneedbaar in alle richtingen.vroegste mensachtigen in Afrika
Zonder fossiel bewijs maakte Darwin in xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />1871 in zijn boek "The Descent of Man" een voorspelling dat het waarschijnlijk zou zijn dat voorouders van de mens in Afrika gezocht moesten worden.
Nu, bezitten we  en een hoeveelheid  overstelpend fossiel bewijs en  moeten we constateren dat Darwin gelijk had.
De mens komt  oorspronkelijk uit Afrika.
Afrika is het continent waar onze voorouders rechtop zijn gaan lopen, aanvang hebben gemaakt met de vergroting van de hersenen en mensachtigen voor het eerst werktuigen zijn gaan maken.
Het is dus in  dit continent waar we in eerste instantie naar fossiele botten en werktuigen  van onze voorouders moeten zoeken


 bron

v      Charles Darwin  :Over het ontstaan van soorten.  / On Origin of Species (1st, 2d, 3d, 4th, 5th, 6th);

v      Steve Jones  : Almost Like a Whale ,(Darwin’s Ghost) The origin of species updated.(1)

v       Charles Darwin’s “Origin” is hét boek van het tweede millennium, vindt de Britse geneticus Steve Jones (biologist)


Nuttig ?

De evolutietheorie van de negentiende-eeuwse geleerde Charles Darwin is een prachtig concept, en belangrijker dan ooit voor het welzijn van de mens, de medische wetenschap en ons begrip van de wereld ....

 

De kern van het darwinisme heeft het over : 
de evolutie van alle soorten uit een gemeenschappelijke oorsprong  en  door middel van natuurlijke selectie van  de
overlevende  en fertiele genetische varianten ....  
De  grote lijnen van  de bewijsvoering van Darwin beslaan  vier categoriën :

 

biogeografische,
paleontologische,
embryologische en
morfologische bewijzen.


 
Deze  bewijsvoering is later nog  uitgewerkt en aangevuld  in en door  een aantal aparte kennisgebieden  en nieuwe aanpakken    over  
-coevolutie,
-domesticatie,
-natuurlijke selectie,
-de anatomie,
-het fossiele bewijs,
-convergente evolutie, de genetische revolutie
-de medische  wetenschappen : 
inzonderheid
-de  epidemologie en
-de hoog technologische  "arms-race" tussen  farmacologie  en micro-organismen
-de  oncologie en
-de evolutionaire medische wetenchap ...
en
-de evolutionaire psychology en sociobiologie ; die de in het begin van de 21 ste euw zo langzaam aan meer veld wint ...  

 

 


In de natuur kunnen talrijke vormen van variatie(=genetische veranderingen =mutaties ) worden waargenomen die worden gestuurd door de natuurlijke selectie.
Dat staat niet ter discussie.
Het is het gelijk van Darwin  ....


Het zwaartepunt ligt  in de retorische vitterijen  die bij de creationisten voor wetenschap moeten doorgaan =   Het  ligt, om maar een belangrijk  twistpunt te noemen  ; in het ( door de creato's  gemaakte  kunstmatige en gratuite  ) onderscheid tussen

 

micro en macro-evolutie


en
vooral in de  dogmatische( en zelfs schriftuurlijk beargumenteerde ) aanname  dat

de " soorten "   onhafhankelijk / speciaal/ apart en  volledig/compleet  " plots "  zijn geschapen ... en waarbij de latere  varianten binnen de geschapen "kind " ,   slechts het gevolg  zijn van  genetische  degeneraties
(--->  wat de moderne creato's " informatie" -verlies  noemen ( en de  literalisten wijten dat aan  : de  gevolgen van de zondeval ))  Dit soort  creato overtuigingen  ontkennen   de afstamming  van ALLE soorten uit een  een  aantal groepen  aanwezig in het eerste oer- leven ( =LUCA )  (3)
---> bovendien houden veel creationisten  vast aan een " onveranderlijke essentie " (= dat is al met al een  filosofische  = platonisch idee----> essentialisme   ...)die de"soort  tot soort"  maakt --->  zo spreken  enkelen onder hen ( Peter Scheele  bijvoorbeeld ) erg graag over    essentieele genen ”( die ze filosofisch - essentialistisch gebruiken  )


Essentieele genen         zijn ( indien men ze niet als retorische truukjes wil gebruiken ) 
 
" de componenten van de  " minimale  coderende  genetische set-up
"waardoor  uberhaupt leven mogelijk is ---> het heeft weinig te maken met het soort"eigen" genoom 


 *   Tenslotte is de onveranderlijkheid der soorten  een standpunt dat ( voor creationisten)  in laatse instantie  zeker moet   gelden  voor de mens ..
Want .zelfs wanneer de creationisten uiteindelijk  zouden genoodzaakt zijn te aanvaarden dat  de meerderheid der  "soorten " zouden kunnen "overgaan" in elkaar ; kan dit nooit gelden voor de uitzondering  mens ---> die is en blijft een apart geschapen wezen ( desnoods  zelfs een aap waarin god een individueel en speciaal geschapen "ziel" heeft ingeblazen ) : het is een van de zogenaamde "unnegotiable" van de georganiseerde christelijke  kerken ... (waaronder zeker ook  de RK en de Anglicanen )

en dit standpunt   wordt natuurlijk erg op de proef gesteld door de nieuwe biotechnieken ...


Noten   1

 

 

(1)

Jones. Steve [4]

http://www.amazon.co.uk/Almost-Like-Whale-Species-Updated/dp/0385409850

 

(2) 

James Ussher

 

(3)

Baraminology

 

*
Het Creationisme     meent dat   "groepen organismen  "afzonderlijk  plots  geschapen zijn(links )   en  dat al het leven  niet is  te herleiden tot  een  LUCA ( last  Universal  Common Ancestor )(rechts )
*
De huidige evolutiewetenschap  meent  dat   de levensboom  onstaan is   uit  verschillende  "voorcelligen " die onderling   genen uitwisselden ( HGT ) = er zijn dus
verschillende  " wortels "http://sandwalk.blogspot.com/2007/03/web-of-life.html


(4)

Er  bestaan zeer grote verschillen in evolutiesnelheid binnen uiteenlopende groepen van organismen. Sommige bouwplannen bleven zeer langdurig vrijwel ongewijzigd voortbestaan.

 Men noemt zo'n langdurige stilstand, het ogenschijnlijk ontbreken van evolutie, 'stasis'.

Een overtuigende verklaring voor dit fenomeen kan niet worden gegeven.

Zo zijn de Priapulida sinds hun verschijnen in de Burgess afzettingen gedurende ruim 500 miljoen jaar vrijwel niet in uiterlijk veranderd.

Het genus Pikaia, het begin van de Chordata markerend, stamt uit dezelfde periode en heeft in de evolutielijn die naar het bekende lancetvisje voert weinig verandering laten zien, terwijl in andere groepen van de Chordata aanzienlijk dramatischer veranderingen tot Homo sapiens leidden

 

Dit soort extreme contrasten kan in een schematische stamboom niet goed tot uitdrukking worden gebracht, al probeert men het soms door evolutielijnen meer of minder sterk van de centrale stam weg te laten divergeren

 

Er zijn verschillende gedachten over de snelheid van evolutie.

Als men aanneemt dat evolutionaire veranderingen zeer geleidelijk optreden, leidt dat tot een stamboom volgens een gradualistisch model, zoals in figuur B.

Anderen nemen aan dat evolutionaire veranderingen relatief abrupt zijn.

Dat leidt tot een stamboom als in figuur A. Dit is een stamboom volgens het model van "punctuated equilibria", met snelle veranderingen en lange perioden zonder noemenswaardige veranderingen, met "stasis

 

 

 

Beide modellen kennen hun fervente aanhangers, hoewel aannemelijk gemaakt kan worden dat het om extremen gaat, die door intermediaire situaties verbonden worden.
Model A treedt op als verschillen ontstaan op basis van één en slechts enkele mutaties in regelgenen. Model B zien we als de veranderingen te maken hebben met een groot aantal mutaties. In stambomen zou deze 'mengvorm' tot uiting gebracht kunnen worden, wat een grilliger vorm zou opleveren dan gebruikelijk is in handboeken .


      

http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i002708.html

http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i002716.html

 

Hierbij van toepassing  zijn  volgende  kranke  creationistische  argumenten

 = de onveranderlijkheid  en  de  stasis  van  allerlei  soorten zoals aangetoond door fossielen; waardoor evolutie "dus onwaar"   moet zijn  :Het favoriete  argument van de Duitse  creationist  Joachim Scheven (  "Lebendige Vorwelt museum" in Hagen ) en van  Harun Yahya( Atlas of creation

 

http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=51


verbouwingenLinks 

http://home.hccnet.nl/g.vd.ven/darwin/darwin.htm

Evolution


www.pbs.org/wgbh/evolution
This interactive and entertaining website is a companion to the PBS series on evolution. Explore Darwin's life and the theory he proposed, find resources for teachers and students and a library of additional resources.

pages.britishlibrary.net/charles.darwin
This site claims to be the most extensive collection of Darwin's writings ever published and includes The Origin of Species and other books, volumes of letters, 
 
Exploring Constitutional Conflicts:
The Evolution Controversy
www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/evolution.htm
A fascinating look at both sides of the issue from a University of Missouri law professor. 
Includes links to websites supporting evolutionist theory and creationism.
 
AboutDarwin.com
www.aboutdarwin.com
More about Darwin himself than about evolution, this entertaining site offers great detail about Darwin's life and science in the late 1800s.  It includes a long list of links.
 

The Talk.Origins Archive
www.talkorigins.org
This website is built around essays and articles addressing the evolution/creationism controversy from a mainstream science viewpoint.  Lots of links to websites on both sides of the issue.
 
National Center for Science Education
www.ncseweb.org
The NCSE is a nonprofit organization dedicated to defending the teaching of evolution in public schools.

27-10-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (1)
22-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor

VOGELS zijn DINO's  
Archaeopteryx  & coelosauria  ----->  Solnhofen - Birds ARE Dinosaurs! (Tsjok45)Chinese onderzoekers( = paleontologen van de Chinese Academie van Wetenschappen in Bejing met o.a. Fucheng Zhang  & all ) hebben  een vreemdsoortige  theropode dinosauriër,  van de  Maniraptora, groep  beschreven  ; 
Het
holotype IVPP V15471,  van  de Epidexipteryx   hui (1) is   in het binnenland van Mongolië gevonden eind  2007
(Daohugou Beds )
Het lichaam van het  beest was wel  bedekt met veerachtige  structuren  , maar heeft nooit kunnen vliegen.
Dat staat in een artikel dat  in het Britse wetenschapstijdschrift Nature gepubliceerd op  23 oktober  2008
 

 


-Het Epidexipteryx hui  fossiel  gevonden in Mongolia bezit  lange  stijve  staartveren terwijl  het lichaamis bedekt met  kort "dinodons " 
Deze  vondst vertegenwqoordigd   ;de  oudst bekende verwant van de vogels en de  maniraptora
Het  gebruikte  de veren  misschien meer voor  de  balts  en het pronken dan om  te vliegen ...althans dat  werd   in   een  September 2008 paper, al  geopperd 
foto:  Fucheng Zhang et al.


Als de datering van de vogel klopt, is hij ouder dan het beroemde vogelfossiel Archaeopteryx en ouder dan de vele fossielen van vogelachtige dinosauriërs die ook in China zijn gevonden.


Pronken
 
Epidexipteryx  is Grieks voor 'baltsveren'.
Het beest  bezat een korte staart  maar  was getooid met vier opvallend lange pauwenveren, vermoedelijk om mee te pronken tijdens de balts De baarden van die veren ontbreken in het fossiel 

Verder was zijn huid bedekt met een laag veren:  deze lichaams-bedekking  , het bij maniraptora gekende  "dinodons" (2) ,   heeft geen bewaarde  pennenschachten ,slechts  paralelle baardjes ....  
Bij  het Epidexipteryx fossiel  echter lijken de "veren" aan de basis een continu membraan te vormen ; pas aan de uiteinden eindigen ze in parallelle "draadachtige " stuctuurtjes  .Deze eigenschap is hoogstwaarschijnlijk  uniek
Er  zijn   bovendien ook geen  slagpennen  op  de armen   gevonden
Anders dan andere Chinese vogeldino’s als Microraptor heeft Epidexipteryx geen slagpennen op de armen . Dit zijn stevige veren die een vogel nodig heeft om te vliegen.
Het is voornamelijk  om  die  reden  en het feit  dat het  weliswaar relatief  lange armen  bezat   maar  wel ledematen  die  te kort  zijn  om een  voldoende  spanwijdte  te kunnen  verwezenlijken ,   niet waarschijnlijk  dat de Epidexipteryx het luchtruim  kon kiezen  ..... 

Het  is ook mogelijk  dat het een  lopend dier  betreft dat   afstamt  van een vroegere vlieger  ; vooral de klauw aan de voorarm zou dat 
suggereren (2)
Maar  het  dier zou wel   een dicht  verwante   voorloper van de Archaeopteryx kunnen zijn 

Wetenschappers denken dat de Epidexipteryx  in elk  geval  een  representatief puzzelstukje is uit   de  overgang. naar de Avialae, en het  is daarbij  (morfologisch)  nauw verwant aan de in dezelfde formatie gevonden Epidendrosaurus, binnen de Scansoriopterygidae.  :
Omdat  hij  geologisch ouder is dan de Archaeopteryx staat  hij waarschijnlijk  ook dichter bij de maniraptora  dan de vogels     

De Epidexipteryx leefde  ergens  + 160/150  miljoen jaar geleden( er   bestaat nog  geen consensus over de datering )   , in het midden- tot laat  Jura-tijdperk. Als de datering van de vogel klopt, is hij ouder dan het beroemde vogelfossiel Archaeopteryx en ouder dan de vele fossielen van vogelachtige dinosauriërs die ook in China zijn gevonden.
Het was maar een klein schepsel;  zo groot als een duif en woog slechts 160 gram.
Het dier had een langwerpig hoofd en opvallend lange voortanden.


 


A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers
Fucheng Zhang, Zhonghe Zhou, Xing Xu, Xiaolin Wang & Corwin Sullivan
Nature 455, 1105-1108(23 October 2008)

FIG 1= Epidexipteryx hui gen. et sp. nov., IVPP V15471, main slab and close-up photos

a, Main slab; b, c, skull in main slab (b) and counterslab (c); d, four elongate ribbon-like tail feathers; b', c', line drawings of b and c, respectively. Abbreviations: l1, l2 and l7, 1st, 2nd and 7th left teeth of upper jaw; l1', r1' and r5', 1st left, 1st right and 5th right teeth of lower jaw; l2 and r2, 2nd left and right teeth of upper jaw.


 

FIGURE 2=Line drawings and close-up photographs of Epidexipteryx hui gen. et sp. nov

a, Skeleton and feather outline, based on both main slab and counterslab, showing that each shafted feather is formed by central rachis and two unbranched vanes (a'). b, d, d', Proximal regions of non-shafted feathers; barbs are parallel and closely united as an unbranched membranous structure (d, d'), vanes are either layered, indicated by white arrows (b), or arranged irregularly (c). The red arrow indicates the proximal end of the feather (d). e, e', f, Distal regions of non-shafted feathers, in which barbs appear loosely parallel. Abbreviations: as+ca, astragalus and calcaneum; ce, cervical vertebrae; co, coracoid; cv, caudal vertebrae; dt3+4, distal tarsals 3 and 4; f, frontal; fe, femur; fi, fibula; ga, gastralia; hu, humerus; il, ilium; is, ischium; ma, mandible; mtI–IV, metatarsals I–IV; p, phalanges or metacarpals; pa, parietal; pm, premaxilla; pu, pubis; q, quadrate; r, ribs; ra, radius; rc, rachis; sc, scapula; st, sternum; ti, tibia; tv, thoracic vertebrae; u, ungual phalanges; ul, ulna; uv, unbranched vane.

FIGURE 3 =Phylogenetic relationships of Epidexipteryx hui gen. et sp. nov.

The cladogram is simplified from the strict consensus of nine most parsimonious trees (tree length 1,255; consistency index 0.35; retention index 0.75; see Supplementary Information). Scansoriopterygidae is defined as the least inclusive clade including Epidendrosaurus and Epidexipteryx, Avialae as the most inclusive clade including Vultur gryphus but not Deinonychus antirrhopus, and Aves as the least inclusive clade including Archaeopteryx and Vultur gryphus.


Het dier vertoont   een hoogst  merkwaardige mix ( mozaiek? ) van kenmerken te vinden bij verschillende theropodegroepen ( vooral  bij   de Oviraptorosauria ) (3)....zoals in het huidige  23  oktober  artikel  onder de aandacht wordt gebracht

http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7216/full/nature07447.html

"This new species is characterized by an unexpected combination of characters seen in several different theropod groups, particularly the Oviraptorosauria. Phylogenetic analysis shows it to be the sister taxon to Epidendrosaurus4, 5, forming a new clade at the base of Avialae6. "
Lees verder 
Epidendrosaurus
 
http://www.dinosaurus.net/nieuws/epidendrosaurus.htm
http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=25
http://www.dinosaur.net.cn/_Dino_News_2002/dino20020232.htmXML:NAMESPACE PREFIX = O />


 van  /Zhang et al. 2002

http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/2007_03.html
Why Epidendrosaurus is a Dinosaur  /   26 Mar 2007  by Jon (Augray) Barber

http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6873/full/415780a.html
Carl Zimmer

http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/10/22/shake-your-jurassic-tail-feather/

Goed Nederlandstalig  artikel op  NRC
http://www.nrc.nl/wetenschap/article2035393.ece/Bonte_veren_maakten_de_dinosaurus


Epidexipteryx, zo groot als een duif, leefde 160 miljoen jaar geleden.
De dinosaurus had staartveren voor de sier.


(1) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Epidexipteryx
 <--- zie vooral ook  dit  up -dated  Engels artikel
(2) Omdat het fossiel zeer goed bewaard is gebleven, is Zhang er vrij zeker van dat Epidexipteryx nooit slagpennen heeft gehad. Wel is het mogelijk, schrijft hij, dat de voorouders van Epidexipteryx konden vliegen en dat de dinovogel dit vermogen verloren had, net als de moderne struisvogel.

De andere verklaring voor de afwezigheid van de slagpennen is veel interessanter:
 Epidexipteryx en zijn voorouders konden niet vliegen. In de loop van de evolutie ontwikkelden zij veren om indruk te maken op soortgenoten zoals potentiële partners of rivalen. Later kwamen die veren ook van pas om te vliegen.

Of vogels hun eerste veren gebruikten om te vliegen, is een vraag die evolutionair biologen al lang bezighoudt. Een probleem is dat evolutionaire veranderingen stap voor stap verlopen, terwijl een functionele vleugel met veren een complex geheel is. Sommige biologen gaan ervan uit dat een paar eenvoudige veren dinosaurussen hielpen om een glijvlucht te maken vanuit een boom of om even van de grond te wippen. Een alternatieve verklaring is dat (dons)veren de dieren beter warm hielden dan haren.

(3)
Ik voorspel dat  sommige  Creationisten  allicht zullen  proberen  deze
  
Epidexipteryx   hui  ( vooral  vanwege  het mozaik- karakter van de anatomie  )  in een kwaad  daglicht te stellen....  en dat  door vooral  heel tendentieus en met  halve  waarheden   te  herinneren aan  Archaeoraptor ( de "piltdown kip" in het creationisten jargon )   ,  indien  het  al  niet   af te doen als een   nieuwe  fraude ?

Wat overigens niet wil zeggen  dat de autenthiciteit  van het  fossiel  NIET in vraag zou mogen worden gesteld...integendeel ;  Dergelijke
  autentieke  fossielen  zijn van grote wetenschappelijke  waarde  ...maar zijn dat ook vanwege de  hoge prijzen die daarvoor op de  officiele  verzamelaars - en  ( vooral ) zwarte markt betaald worden ...... Archearaptor is wel  degelijk  een  onecht fossiel in die zin  dat  het bestaat uit minstens ( zo werd  in het begin  geopperd  toen de  "vervalsing " werd ontdekt )drie aan elkaar geplakte fossielen van  afzonderlijke soorten
( een chimaera, dus  )

nml  :
De staart kwam van een gespleten fossiel van een kleine dromaeosauriër;
de (gespleten stukken van de) voet van een nog onbekend dier
en voor het linkerdijbeen en de onderbenen waren ook weer andere fossielen gebruikt....

Het staartfossiel werd uiteindelijk beschreven als Microraptor,
de bovenkant (IVPP V12444) werd eerst Archaeovolans repatriatus genoemd ("oude vlieger die naar zijn land is teruggekeerd"), maar bleek in 2002 identiek te zijn aan Yanornis martini.

Het zijn bovendien  soorten  die   behoren tot de  verwante afstammelingen  van de  voorouders of  vroege  leden  van de  vogels uit dezelfde periode en afkomstig  van  dezelfde vindplaats  .....


Microraptor
is misschien in technische zin geen vogel, maar was desalniettemin een gevleugelde vorm die door iedere leek voor een "vogel" aangezien zou worden.
Was
Archaeopteryx niet bekend geweest dan zou Microraptor perfect de rol van dé oervogel hebben kunnen vervullen.
Net zoals sommige echte vogels wel degelijk een lange staart hadden, zo hadden iets primitievere andere dinosauriërs wel degelijk vleugels
.

Yanornis  martini,[1] , een vroege vogel uit het krijt   is beschreven   aan de hand van een 5-tal fossielen  gevonden in de Jiufotang Formation
Chaoyang, /Westen van  de  Liaoning province
,
Het gedeelte   dat is gebruikt in " archeoraptor" is dus ____net als het  microraptor deel _____  een  welkom  zeldzaam  fossiel 

zie ook ---> Archaeoraptor22-10-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (1)
16-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
Klik op de afbeelding om de link te volgenNieuwe studie  van  de  verbindingen tussen   schedel   en nek   van   TIKTAALIK verduidelijken de overgang 
van   waterdier naar tetrapode

Een nieuwe studie van een fossiele vis die  -375 MYgeleden leefde , leverde aan de  wetenschap opvallend nieuw en duidelijk supplementair "bewijs"-materiaal ( =feitelijke anatomische  evidenties en  inpasbare  aanwijzingen  en puzzelstukjes in de transitie   ) over  gedetailleerde evolutionaire  tussenstappen  tussen sommige mariene gewervelde dieren en  tetrapoda landdieren 
Er is  veel meer te vinden over  die complexe overgang dan  alleen maar  vinnen die in stevige ledematen evolueerden.

Het hoofd en de hersenpan veranderden eveneens  ,  een mobiele hals  verscheen ,  het exclusieve onderwater  voedselzoeken  en kieuwademhaling verminderden  ;  Er is een  begin van een  aanpassing van het botje dat uiteindelijk een  rol zal spelen in het gehoorzintuig van landdieren. De anatomie van deze vroege transformatie  van  een waterdier  in amfibieachtig landdier was nog nooit voordien  op een dergelijke duidelijke  en gedetailleerde  manier  waargenomen  in een fossiel 


De wetenschappers schreven  in hun  rapport  dat het huidige  onderzoek de meest gevoelige en relevante  details van het hoofd en  de  hals van het schepsel hebben  opgeleverd  en  dat   zijn evolutieve positie als „belangrijk stadium in de oorsprong van aardse gewervelde dieren.“ nog maar eens  bevestigd  
Deze vis,was een  middelgroot   roofdier  een voorloper   van amfibieen, reptielen , dinosaurussen, zoogdieren en uiteindelijk  de mens.

De fossiele species werd  roseae Tiktaalik genoemd, ____alias " visopode " ( =„fishapod“ )vanwege zijn  vele  visachtige uitwendige  vinnen-eigenschappen en de  inwendige structuur van zijn  "ledematen  " gelijkend op die van tetrapoden (1)

Het nieuwe onderzoek van schedel, nek en schoudergordel  van Tiktaalik  , werd uitgevoerd  aan  de Academie van Natuurwetenschappen van Philadelphia en de Universiteit van Chicago
Het rapporterend   artikel verscheen  in Nature  


http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7215/abs/nature07189.htmlDe  „hersenpan,  het  gehemelte en  het   kieuwboogskelet ( het craniale endoskelet  )van Tiktaalik is zeer gedetailleerd  blootgelegd  ....Uit  de  ontdekking  van nieuwe details in  het patroon  van  dit deel  van het skelet  ( vergeleken met dat van  latere stadia in de evolutielijn    ) , besluiten   wij dat de schedeleigenschappen , eens eigen  aan de eerste  aan   land-levende dieren , vooraf  onstonden  als  initieele  aanpassingen voor het leven in ondiep water zoals we bij Tiktaalik zien  “

Verscheidene skeletten van deze (voorspelde  en  daadwerkelijk  in de daar  aanwezige  devoon rotsen  opgegraven ) vissen werden  opgegraven  in 2004  op Ellesmere Eiland, op het Grondgebied Nunavut van Canada, 700 mijlen boven de NoordpoolCirkel, door een team dat door Neil H. Shubin,( een evolutie- bioloog van  de Universiteit van Chicago) werd geleid, samen met Ted Daeschler (van de Academie van Natuurwetenschappen.)
De in de  devoon rotsen   gevonden  aanwijzingen   wezen erop dat  de gevonden  fossiele  vis-poden  in ondiep water en  een warm klimaat leefden .
Het dier  kan in staat geweest zijn   korte uitstapjes  op land  te hebben gemaakt   
De ontdekking werd  in 2006  uitvoerig  gemelden voorgesteld ....

Dr. Downs en , C. Frederick Mullison  respectievelijk  van de academie en de Univ van Chicago, besteden vervolgens   meer dan een jaar aan  het het vrij maken   van  twee specimen-en aan  het  diep  prepareren van  de schedels van  de verscheidene vis-pode-skeletten.
De resultaten van die arbeid  werden ook geanalyseerd door Dr. Shubin en twee andere medeauteurs van het rapport, Dr. Daeschler en Jr. van Farish Jenkins, een evolutie bioloog van   Harvard. :
„Ons werk toont aan dat de schedel  en het  hoofd van deze dieren steviger geconstrueerd werd en, tezelfdertijd mobieler ,“. .

Hyomandibula

bron : Jason Downes et al, “The cranial endoskeleton of Tiktaalik roseae.” Nature  doi:10.1038/nature07189

Een  diagram van een  vergelijking van de relevante  eigenschappen  in  nek en schoudergordel en hun  verbindingen met  de schedel    bij  tiktaalik (midden )  Eusthenopteron (onder ) en de  vroege  tetrapoden met een set komplete ledematen  geschikt voor een  vroege   amfibie-achtige  levenstijl  zoals  Acanthostega (boven  )
(Credit: Kalliopi Monoyios)" (Tiktaalik zit )nog  aan viskant van de evolutionaire  ontwikkelingsstadia  , maar vult keurig een morfologisch hiaat op  en helpt vooral  om de relatieve timing van deze complexe overgang op te lossen.“
Bijvoorbeeld : hebben   vissen   geen hals „ maar we  we zien voort het eerst de ontwikkeling van een bewegelijke nekverbinding met de schedel  in  Tiktaalik,“
zei  Dr. Shubin
"Bij het  het zoeken  naar voedsel  ,kunnen  vissen die in diep water zwemmen zich zeer goed orienteren en haarfijn  en flexibel navigeren dmv hun uitrusting en  bewegelijke vrij  "zachte " maar gespierde vormen    , maar dat geld  niet voor een  visvormig  dier waarvan  het  lichaam vrij  strak  moet zijn( vanwege degrotere invloed van de zwaartekracht )en daardoor minder bewegelijk  , zoals op de bodem van ondiep water of op land ,“
„Dan is een flexibele hals belangrijk.“


Het  ombouwen van een   vissenhoofd tot een bewegelijk   speurend   hoofd van een land- tetrapode  ging  geleidelijk...
Het"Nature " rapport van l6 oktober beschrijft  ook  het feit dat   Tiktaalik  kieuwen en de longen bezat ...
Het verwijderen van  het moedergesteente diep in deschedel   heeft  een  fossiel kieuwskelet aangetoond 
Dat onderstreept /ondersteunt   het nieuwste werk van  per Ahlberg(2) van de Universiteit van Uppsala in Zweden, dat verschillende transitionele species van de overgang tussen water en land bestudeert.
De studie   toont ook   kieuwen in transitie . De fossielen hebben  nog  beenderachtige structuren  van he  tkieuwskelet   , maar zijn het   kieuwdeksel verloren dat de waterstroming   over  het  kieuwweefsels  bij vissen  verbetert.
,Shubin zei  daarover o.m.  :
 „Tiktaalik specialiseerde zich reeds in de ademhaling van lucht,

En die verschuiving naar lucht speelde een belangrijke rol in het  geleidelijk aan het veranderen van het oude vissenhoofd.
In de overgang van water naar land, verloor  de  hyomandibula geleidelijk aan zijn originele functies en veranderde in een  onderdeel van het gehoorapparaat   Bij zoogdieren___en uiteraard ook demens ____, is   de hyomandibula, veranderd in de stijgbeugel :één van de  kleine beenderen in het middenoor.

Dat is trouwens een van de meest intrigerende bevindingen van de studie  , : het is   ook  de vermindering in  grootte van een skelet- element dat,( in vissen,) de hersenpan, het gehemelte en de kieuwen  met elkaar verbindt  en met het onderwater voeden en ademhaling is geassocieërd.
In meer primitieve vissen, is het knokige deel van wat  de hyomandibula wordt genoemd groot en lijkt wat op  een uit de kluiten gewassen  boemerang. 
Bij de  fossiele Tiktaalik  specima , is dat  been  sterk in afmetingen afgenomen en  niet groter  dan een menselijke duim.

„Dit kan erop wijzen dat deze dieren, in ondiep waterrondscharrelden  , en  reeds  minder op kieuwademhaling begonnen te vertrouwen  alsenige  zuurstofleverancier  “zei  Dr. Downs , en  gelet op  het verlies van het kieuwdeksel  die blijkbaar verhoogde halsmobiliteit toestond.

Zoals Dr. Daeschler zei nog  dat   de „Nieuwe studie herinnert ons eraan dat de geleidelijke overgang van aquatische aan aardse levensstijlen veel meer dan de evolutie van lidmaten.“ vereiste ....


http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/10/15/the-shoulder-bones-connected-to-the-ear-bone/

zie ook 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<---klik  / De niet-zo-missing links gallerij (1)   

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081015144123.htm
http://pandasthumb.org/archives/2008/10/tiktaalik-fossi.html
http://www.nytimes.com/2008/10/16/science/16fossil.html?_r=1&hp&oref=slogin


Tinbergenlezing Prof.dr. Neil Shubin
http://fwncwww03.gorlaeus.net/tinbergen_2008/?pagina=lezingen

De  Tinbergenlezing 2008, ter nagedachtenis aan de Nobelprijswinnaar en etholoog Niko Tinbergen, werd op zaterdag 24 mei  gehouden door de Amerikaanse paleontoloog prof. Neil Shubin.
De spreker is hoogleraar aan The University of Chicago en Provost van het wereldvermaarde Field Museum in Chicago.
In 2008 schreef Shubin Your inner fish.
Dit aansprekende en alom zeer goed ontvangen boek gaat over de door zijn team gevonden overgangsvorm tussen zee- en landleven, de ‘visvoeter’ Tiktaalik rosae, maar vooral ook over de evolutionaire gang van vis naar mens

Literatuur  ; Neil Shubin, Your inner fish (Allan Lane, Londen, 2008), De vis in ons (vertaling door Mark van Nieuwstadt, 2008   http://www.nieuwamsterdam.nl/devisinons 
Video:
"Your inner fish" (Eng)

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39695723

"Het idee had ik al voordat we Tiktaalik ontdekten. Ik wilde een boek schrijven over anatomie, omdat ik daarin lesgaf aan de geneeskundestudenten. De vondst kwam wel op een goed moment; daardoor kon ik nog beter laten zien wat een fossiele vis over onszelf kan vertellen.”
In zijn boek toont hij overtuigend aan dat het menselijk lichaam waarmee we nu rondlopen, afstamt van een vissenlijf. En dat op zijn beurt weer van een dier zonder ruggengraat. Dat kun je onder meer zien aan de overeenkomsten tussen botten, de manier waarop embryo’s zich ontwikkelen, sommige genen die bij al die dieren sterk op elkaar lijken, enzovoorts. Shubin weet er alles van, omdat zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit van Chicago op al die gebieden actief is
De grote klapper bereikte de onderzoeksgroep toch door ouderwets speurwerk in de rotsen van Nova Scotia. “Ja, de ontdekking van Tiktaalik beantwoordde een hoop vragen. Bijvoorbeeld: wat was er het eerst, een nek of vingers? Dat bleek de nek te zijn. Maar er komen natuurlijk altijd nieuwe vragen voor in de plaats.”
Waarom had Tiktaalik eigenlijk van die stevige voorpoten? Niet om later een landdier te worden. Evolutie kijkt nooit vooruit. “Nee, inderdaad. Hetzelfde geldt voor het vermogen om lucht te ademen. Dat was er al eerder. En ook in de vissen van nu zie je dat. Vissen hebben dat vermogen minstens 23 keer op verschillende manieren ontwikkeld. Longen zijn daar maar één van.”
Het idee is, zegt Shubin, dat Tiktaalik zowel zijn longen als zijn voorpoten goed kon gebruiken in de moerassige omgeving waarin hij leefde, ondiep water met veel obstakels erin. Door rotting van plantenmateriaal kon het water soms erg weinig zuurstof bevatten, en dan was luchtademhaling een handig alternatief. Stevige voorpoten helpen daarbij, want daarmee kon het beest zich opdrukken tot zijn neusgaten boven het wateroppervlak uitstaken.
“Het was een tijd waarin voor het eerst zoetwater bestond, met grote roofvissen erin. Stukken groter dan de drie meter die Tiktaalik kon worden. Het idee is dat je in het water groot gevaar had, en tegelijkertijd was er op land een ecosysteem zonder gewervelde dieren, dus zonder roofdieren. Terwijl daar wel veel te eten was: allerlei grote ongewervelde dieren.” Dat maakte het heel voordelig om zo nu en dan het land op te gaan.
En zo ontstonden de amfibieën, waaruit veel later ook de mens ontstond. Is Tiktaalik dus een voorvader van ons? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet, antwoordt Shubin. “Meer een neef. Hij heeft namelijk ver uitstekende ribben, en… nou ja, er zijn een paar unieke kenmerken die erop wijzen dat dit dier niet in onze stamboom thuishoort. Maar hij was directe familie.”

Heeft Shubin zijn boek ook geschreven om creationisten   het licht te laten zien?
.....Voor mij was dat minder belangrijk.Het gaat mij om iets meer fundamenteels, iets dat bij elke publieke discussie over wetenschap komt kijken.Ik geloof niet dat het brede publiek altijd begrijpt wat wetenschappers doen, wat we proberen te bereiken, hoe we te werk gaan om onze doelen te bereiken
....En dat is wat ik wil laten zien in dit boek. Niet alleen het bewijs dat we vinden, maar ook hoe we daaraan komen. We halen niet zomaar iets uit een boek. We trekken erop uit, en we doen voorspellingen en we zoeken daar bewijs bij. En ik wil ook laten zien waarom we dat doen. Ik doe het omdat het zo leuk is. Ik vind het heerlijk om een wetenschapper te zijn, en dat wil ik graag overbrengen.”zie ook
  Vissen op het droge
Bericht 5    Bericht 6   Bericht 7   Bericht 8   Bericht 9  Bericht 10View 320 x 240 QT 512k  <--- NEW VIDEO from The Colbert Report (2008)
Stephen Colbert quizzes Neil Shubin on his new book, Your Inner Fish.<--View 320 x 240 QT 512k <----
NEW VIDEO
from The Colbert Report (2006)
Ted Daeschler introduces Stephen Colbert to Tiktaalik roseae shortly after its discovery.

           
   
   
 
 
  

   
 
(1) 
In september 2008 verscheen  ook een  studie over   de voorlopers  van het  het vinger en teen skelet in panderichteys
  

Vinger en teen ontstaan uit vin
http://www.kennislink.nl/web/show?id=212380  <---zie ook de  kennislink voor een  Flash - animatie  
 
SAMENVATTING
Vingers en tenen zijn essentieel voor mens en dier. Maar hoe zijn ze ontstaan? Nieuw onderzoek wijst uit dat ook vingers/tenen zijn ontstaan uit borstvinnen.

Waar komen onze ledematen vandaan? Op die vraag is al een antwoord: toen de vissen via overgangsvormen het land betraden als vierpotigen (tetrapoden). Maar hoe de vingers en tenen (essentiële onderdelen in de evolutie naar de mens) exact zijn ontstaan, was tot nu toe onduidelijk. Een Zweeds/Estse studie gepubliceerd in Nature toont aan dat ook vingers en tenen ontstaan zijn uit vinnen en niet apart zijn gevormd.

 Overgangsvorm
De overgangsvorm van vis naar landdier die onderzocht is, is een 385 miljoen jaar oud, in Letland gevonden fossiel van het geslacht Panderichthys. De borstvin (dichtbij de kieuwen) hiervan is onder de CT-scan gestopt om te kijken welke botten er aanwezig waren.
Voor het eerst kon dat deel van de vin dat het verst van het lichaam zelf afstond bestudeerd worden.
Belangrijke onderdelen van het "vin"skelet zoals de ulna, ulnare en de radialen werden gevonden.
De radialen groeiden in tetrapoden (zoals Acanthostega en Ichthyostega) uit tot tenen en vingers. Opvallend genoeg lijkt de onderzochte vin juist meer op die van een tetrapode dan die van de vin van de Tiktaalik

Tiktaalik   is een andere, maar jongere overgangsvorm die gezien het hele lichaam meer op een tetrapode lijkt.
Evolutie is ook hier geen lijn van punt a naar b.


De botten in de borstvin van a) Eusthenopteron, b) Panderichthys en c) Tiktaalik. D toont de botten in een poot van Acanthostega. H= humerus; Int=intermedium; R= radius; U=ulna; Ure=ulnare. De maatbalk is 1 cm. Bron: Nature / Boisvert et al., 2008Ook deze vondst toont aan dat we als mensen toch maar blij moeten zijn met het vroegere zeeleven. Wat zou er van de mens geworden zijn zonder tenen en vooral zonder vingers?
 

Scientists found rudiments of fingers in the fins in fossil Panderichthys, the “transitional animal,” which indicates that rudimentary fingers developed considerably earlier than was previously thought. (Credit: Image courtesy of Uppsala University)
 
De borstvin van Panderichthys. Groen= humerus; blauw (groot)=radius, blauw (klein)= intermedium, geel=ulna, lichtoranje=ulnare en oranje=radialen. Bron: Nature / Boisvert et al., 2008

 


 
Referentie:
Boisvert et al., 2008. The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. Nature (online ‘advance publication’ 21-09-2008)

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080922090843.htm

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature07339.html

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/fig_tab/nature07339_ft.html

 

Fish fingers 

De vinnen van   Panderichthys, evolueerden  in wat  later onze tenen en vingers werden   
Scientists discover that we all have fish fingers | Mail Online -

 
 
 

(2)
Per Ahlberg schreef   al   een commentaar op deze nieuwe studie
 
(op het  forum van 
 http://talkrational.org/showthread.php?p=208332)

".....Het is een interessant  en erg  bevredigend document geworden , alhoewel  het niet precies revolutionair is te noemen  .
 Eigenlijk  wisten wij al  dat twee belangrijke veranderingen  in de schedel,  zich  tijdens de vis-tetrapode overgang voordoen.

De eerste  verandering   :   Een  verticaallopende scheiding /( verbinding met de schoudergordel )  tussen de ogen en de binnenoren  ,die eerder de schedel in twee had verdeeld  in twee blokken (= het benige  kieuwdeksel  of opperculum  ) ,  verdwijnt ;
De tweede verandering
is dat de  hyomandibula, een been dat de kieuwbedekking in vissen steunt, zich omvormd tot een middenoorbeentje :de  stijgbeugel 

Vroeger studiewerk had het begin van deze transformaties in Panderichthys aangetoond, een overgangsvorm die iets  vroeger en  primitiever is dan Tiktaalik
 (zie: Ahlberg, P. E., Clack, J. A. & Luksevics, E. 1996. Rapid braincase evolution between Panderichthys and the earliest tetrapods. Nature 381, 61-64,http://www.nature.com/nature/journal/v381/n6577/abs/381061a0.html and Brazeau, M. D. & Ahlberg, P. E. 2006. Tetrapod-like middle ear architecture in a Devonian fish. Nature 439, 318-321 http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7074/abs/nature04196.html).

De primitieve versies van de tetrapoden   zijn gedocumenteerd in Acanthostega, Ichthyostega en, onlangs
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--Ventastega

(Clack, J. A. 1998. The neurocranium of Acanthostega gunnari Jarvik and the evolution of the otic region in tetrapods. Zool. J. Linn. Soc. 122, 61-97.http://www3.interscience.wiley.com/journal/119829597/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 Clack, J. A., Ahlberg, P. E., Finney, S. M., Dominguez Alonso, P., Robinson, J. & Ketcham, R. A. 2003. A uniquely specialized ear in a very early tetrapod. Nature 425, 66-69..http://www.nature.com/nature/journal/v425/n6953/abs/nature01904.html  Ahlberg, P. E., Clack, J. A., Luksevics, E., Blom, H. & Zupins, I. 2008Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology. Nature 453, 1199-1204 http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html).

FIGURE 1. Hyomandibula and subdivisions of the palatoquadrate of Eusthenopteron foordi.

Figure is based on computed tomography scans of MHMN 06-538 showing the 'osteolepiform'7 condition ancestral for tetrapods. a, Left lateral view of skull showing, in colour, the region of the palatoquadrate recorded in the scan (modified, with permission, from ref. 26). Lighter coloured area bounded by broken lines shows extent of spiracle. b, Stereopair of a three-dimensional computer model of the right palatoquadrate in oblique antero-ventro-mesial view with hyomandibula in place. c, Stereopair of a computer model of the left palatoquadrate in oblique postero-dorso-mesial view. d, e, Interpretive drawings of the computer models in c and b, respectively. Arrowhead indicates the position of the hyomandibula–opercula linkage. Hm.df, dorsal foot of hyomandibula; Hm.dv, ventral foot of hyomandibula; O.r., oblique ridge; Spir., spiracle.

FIGURE 4. Early evolution of the tetrapod middle ear space.

Shown are the middle ear space of Eusthenopteron (a), Panderichthys (b) and Acanthostega (c) in oblique dorso-lateral view.
Top images show cross-section through the spiracle at the approximate level of the pink box.
Green arrow indicates the course of the spiracle.
 Bottom images in a and b show suspensorium with hyomandibula and opercular series in place.
Colours are the same as in Fig. 1.
Not to scale.http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7074/fig_tab/nature04196_ft.html
Tiktaalik blijkt zich  zeer keurig  tussen deze eerder bekende vormen in te laten lassen.
*  Het Tiktaalik  materiaal is  bovendien  ook beter bewaard  dan dat van Panderichthys  , inclusief  details van de hersenpan en hyomandibula  die niet  zijn gevonden in  laatstgenoemde.  .Ondermeer  gaat het om   een zeer keurig bewaard kieuwskelet dat  nog hoofdzakelijk vis-achtig is  .

16-10-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (1)
30-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis

Weer bevestiging voor het idee dat vogels afstammen van dino's


Bird-like respiratory systems in dinosaurs -- A recent analysis showing the presence of a very bird-like pulmonary, or lung, system in predatory dinosaurs provides more evidence of an evolutionary link between dinosaurs and birds. First proposed in the late 19th century, theories about the animals' relatedness enjoyed brief support but soon fell out of favor. Evidence gathered over the past 30 years has breathed new life into the hypothesis. O'Connor and Claessens (2005) make clear the unique pulmonary system of birds, which has fixed lungs and air sacs that penetrate the skeleton, has an older history than previously realized. It also dispels the theory that predatory dinosaurs had lungs similar to living reptiles, like crocodiles.

The avian pulmonary system uses "flow-through ventilation," relying on a set of nine flexible air sacs that act like bellows to move air through the almost completely rigid lungs. Air sacs do not take part in the actual oxygen exchange, but do greatly enhance its efficiency and allow for the high metabolic rates found in birds. This system also keeps the volume of air in the lung nearly constant. O'Connor says the presence of an extensive pulmonary air sac system with flow-through ventilation of the lung suggests this group of dinosaurs could have maintained a stable and high metabolism, putting them much closer to a warm-blooded existence. "More and more characteristics that once defined birds--feathers, for example--are now known to have been present in dinosaurs, so, many avian features may really be dinosaurian," said O'Connor. A portion of the air sac actually integrates with the skeleton, forming air pockets in otherwise dense bone. The exact function of this skeletal modification is not completely understood, but one explanation theorizes the skeletal air pockets evolved to lighten the bone structure, allowing dinosaurs to walk upright and birds to fly.Paleontologen hebben in de Argentijnse provincie Mendoza de botten van een dinosaurus opgegraven die  waarschijnlijk   een  vogel-achtig  ademhalings-systeem bezat 
Het dier was zo’n 10 meter groot en had veren.
Maar in plaats van longen die krimpen en uitzetten had de dino
uitsparingen voor  twee luchtzakjes.
Die pompten zeer waarschijnlijk   de lucht in de niet -uitzetbare longen, net als bij vogels.

Vogels hebben maar kleine longen, maar voor het  vliegen hebben ze heel veel zuurstof nodig, en een zwaargebouwd  systeem zoals het onze zou niet handig voor ze werken.
Lichtgewicht   (maar sterke  ) bouw en een goede geconcentreerde en direct aanspreekbare  energieleverancier ( =insekten  , vlees, olierijke zaden ,suikerrijk nectar  ...goede  zuurstoftoevoer ) primeert immers bij het ontwikkelen van  de betere  vliegvermogen  ( dat geld  ook voor vliegtuigen ) 
Het is trouwens ook een van de redenen waarom een "pegasus " niet kan bestaan   = een  zware  vliegmachine die wordt gestookt met  stro , hooi en gras  gebruikt een veel te lage energiebron ....

*Bij ons zetten alleen onze longen uit (gebruiken we ons middenrif voor).
Daardoor wordt er vanzelf lucht naar binnen gezogen.
En als we uitademen, dan krimpen ze weer terug.

*Vogels, echter, hebben rigide longen, maar ze hebben verschillende luchtzakken verspreid over hun lichaam (in de nek, in de buik, en in de borstkas) die wél uit kunnen zetten- d'r past meer lucht in die zakken dan in de longen zelf, maar terwijl ze inademen worden er ook luchtzakken gebruikt om weer zuurstofarme lucht kwijt te raken.
Je zou bijna kunnen zeggen dat vogels tegelijkertijd in- en uit kunnen ademen.
Figure 1.
Picture of air sacs and lungs in a bird, lateral view
(From Animal Physiology, M. Stewart, 1991)


Figure 2.
Picture of air sacs and lungs in a bird, dorsal view
(From Animal Physiology, M. Stewart, 1991)

<---

Vogels hebben  een soort 'turbolongen', die zelf nauwelijks van vorm veranderen. (2B)
Dat doen wel de blindzakken, die werkelijk overal in de vogel zitten, tot in de holle botten toe (zie figuur 1).
De vogellong maakt tweemaal gebruik van de lucht.
De eerste maal bij het inademen, de tweede maal bij het uitademen.
Tussendoor stroomt de lucht in de blindzakken, die als blaasbalgen door de spieren en het skelet van de vogel beurtelings onder druk worden gezet. De longen zelf hebben geen longblaasjes zoals bij ons, maar bestaan uit lange buisjes, parabronchiën (zie figuur 2), waar de haardunne bloedvaatjes omheen gespiraliseerd zijn.
De lucht stormt letterlijk door de buisjes en staat snel z'n zuurstof af aan de zelfs daarop aangepaste rode bloedlichaampjes.
Als men  de twee verschillende typen bloed microscopisch bestudeert, dan vallen enig dingen op.
Als vogels dezelfde platte dropvormige en kernloze bloedlichaampjes zouden hebben als wij, dan zouden ze hun haarvaten mijns inziens verstoppen.
Onze bloedlichaampjes hebben deze vorm omdat ze het meest geschikt zijn voor ons systeem van ademhaling met de miljoenen longblaasjes.
De vogels hebben daarentegen evengrote maar ellipsoïde, zeer gestroomlijnde bloedlichaampjes. Deze vorm wordt in stand gehouden door de compacte kern in het bloedlichaampje.
Dit type bloedlichaampje moet dezelfde zuurstofopnamecapaciteit (verhouding van oppervlakte-haemoglobinevolume ) hebben als ons type bloedcel, maar is geschikt om zeer snel te kunnen stromen door de haarvaatjes rond de parabronchiën.
Vogels hebben een enorm efficiënte manier van ademhaling, geheel geschikt voor hun actieve vliegende levenswijze. .....
fig 1 fig 2


   ---VIDEO van de perskonferentie in Mendoza
http://www.spitsnieuws.nl/archives/video/2008/09/dino_gevonden_die_ademde_als_v.html


Aerosteon riocoloradensis
      (
" luchtbot  van de  Rio Colorado" )

 •  Basale (allosauroide?) tetanura  theropode
 •  9 a  10  meter
 •  Cañadon Amarillo,  Rio colorado Patagonia /Argentina
 •  Laat krijt   -84MY

  -Aerosteon riocoloradensis ademhalingssysteem (2)  Summary of pneumatic features of the theropod Aerosteon riocoloradensis. (A)-Silhouette reconstruction in left lateral view showing preserved bones of the holotype and referred specimens (MCNA-PV-3137-3139); body length approximately 9-10 m. (B)-Left quadrate in posterior view. (C)-Dorsal 14 in left lateral view with enlarged cross-sections of the neural spine and transverse process. (D)-Furcula in anterior view with sagittal cross-section. (E)-Cross-section of medial gastral element from the anterior end of the cuirass showing pneumatocoel. (F)-Left ilium in lateral view with enlarged cross-section of pubic peduncle. Scale bars equal 5 cm in B, 10 cm (3 cm for cross-sections) in C, 10 cm (same for cross-section) in D, 2 cm in E, and 20 cm (6 cm for cross-section) in F. Abbreviations: aqj, articular surface for the quadratojugal; asq, articular surface for the squamosal; bfo, brevis fossa; ca, canal; dipc, diapophyseal canal; ep, epicleideum; hpo, hyposphene; ilb, iliac blade; isped, ischial peduncle; ns, neural spine; pa, parapophysis; pc, pleurocoel; pnec, pneumatocoel; pned, pneumatic depression; pnep, pneumatopore; poap, postacetabular process; poz, postzygapophysis; pped, pubic peduncle; prap, preacetabular process; prz, prezygapophysis; ptfl, pterygoid flange; qc, quadrate condyles; qf, quadrate foramen; qh, quadrate head; se, septum; tp, transverse process.


   

  Veel van de  gefossiliseerde beenderen  van  Aerosteon zijn sterk  uitgehold( = gepneumatiseerd ) — m.a.w. voorzien van inwendige holle ruimtes  :luchtholtes  .In veel van dergelijke   holtes ( bij de vogels )  zijn tegenwoordig luchtzakken aanwezig  die meehelpen  een  gelijkmatige  luchtstroom(met eenrichtingverkeer ?)  te onderhouden in de niet uitrekbare longen van vogels (en  dino's) 

  Zo zijn  bijvoorbeeld o.a.   de  wervels van Aerosteon zijn zeer sterk  doortrokken van luchtholten.
  Dit bracht Sereno ertoe in de beschrijving in detail zijn ideeën te uiten over
  pneumatisering bij de theropoden in het algemeen.
  Hij meent dat het een sterke aanwijzing is voor de aanwezigheid van luchtzakken, zoals bij vogels, maar dat bij meer basale theropoden die luchtzakken niet ook in de borstholte aanwezig waren maar slechts evenwijdig aan de ruggegraat ("Fase I"). Pas bij de Tetanurae zou dat veranderen. Dat bij Areosteon ook het vorkbeen, het darmbeen en de buikribben gepneumatiseerd zijn, ziet hij als het beste bewijs tot nog toe voor die overgang ("Fase II"). Bij de
  Maniraptoriformes zou de ademhaling dan ondersteund worden doordat het borstbeen als pomp gaat fungeren ("Fase III"), terwijl de Maniraptora een volledig vogelachtig systeem zouden ontwikkelen ("Fase IV"). Het systeem met luchtzakken leidde tot een superieure zuurstofvoorziening en maakte zo dat het dier bij de jacht minder snel buiten adem raakte.
    

  Moderne vogels hebben een  dergelijk type ademhaling geërfd van hun theropode -voorouders waarbij  dit systeem  is   geevolueerd  die een verbeterde ademhaling  mogelijk maakten  , of om  het gewicht lichter te maken( en groter risico op botbreuk? ) om zodoende  de balans  beter te kunnen houden  bij een snelle sprint  op twee poten   , of een ingebouwd afkoelsysteem  dat oververhitiing moet  voorkomen   
  De  extreme graad van  pneumatisatie  die in relatief primitieve theropoden zoals deze  Aerosteon   is  aangetoond , helpt  de wetenschappers  om  puzzel rond  de specifieke  eigenschappen  en  evolutie  van het eerste  vogels-ademhalingssysteem  te ontrafelen.

  PHOTOS: Meat Eating Dino had Birdlike Breathing System
  reconstructie van de longen ( rood ) en de luchtzakken ( andere kleuren  ) 
  Aerosteon
    was 10 meter lang en bezat stijve vogelachtige achterpoten .
  —Illustration by Todd Marshall
 • De vondst
  "Laat weinig twijfel  over  het bestaan van echte vogelachtige   luchtzakken in het ademhalingsysteem  van    leden van de   theropoden  (1) zei P Sereno,  paleontoloog  van de  University of Chicago.
  Zijn onderzoekers  vonden  holten in  het   darmbeen  , maagribben en het vorkbeen  ( 
  Furcula  ):  dat zijn  goede   diagnostische   aanwijzingen  voor de aanwezigheid van  luchtzakken in het levende dier    

     De pijlen wijzen kleine openingen in het dijbeenbot aan. Op deze plek hechten kleine luchtzakjes zich aan het bot.
  http://www.kennislink.nl/web/show?id=212713
    <--
  In het dijbeen van deze  theropode  dino werden kleine openingen met een sponsachtige structuur gevonden. Geen beschadiging (zoals je op het eerste gezicht misschien zou denken/ en wat reeds is geopperd door minsten  een ID-creationist  ) maar een plek waarbij kleine luchtzakjeszich aan het bot hechten  en/of het bot binnendringen.
  Hoe de paleontologen dit zo zeker weten?
  Moderne vogels, die voor hun ademhaling gebruik maken van verschillende luchtzakjes, hebben vergelijkbare structuren in hun botten.
  Image:Furcula evolution3.png
  http://en.wikipedia.org/
  wiki/Image:Furcula_evolution3.png

  Evolutie van  de furcula ( vorkbeen )


   Figure 11. <---
  Furcula of the theropod Aerosteon riocoloradensis.
  Furcula (MCNA-PV-3137; cast) in anterior (A) and posterior (B) views. Scale bar equals 10 cm. Abbreviations: ep, epicleideum; pnec, pneumatocoel.
  Evidence for Avian Intrathoracic Air Sacs in a New Predatory Dinosaur from Argentina
  http://news.nationalgeographic.com/news/2008/09/photogalleries/meat-eating-dinosaur-photos/photo2.html
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080929212931.htm


  PHOTOS: Meat Eating Dino had Birdlike Breathing System
  De  Aerosteon dinosaurusschedel werd  nauwgezet door Sereno' s team geprepaard  uit een   in 1996  ontgraven rotsblok met het volledige  fossiel  erin    ;
  Daarbij is gebruik  gemaakt van een binoculaire microscoop  en  kleine  trillende(tandarts ) boren ;   de onderzoekers maakten zorgvuldig   de beenderen uit  de rots los
  Toen de onderzoekers  begonnen met  de heup en  het  darmbeen vrij  te maken ,  merkten ze een barst op  . Toen ze voorzichtig   binnenin gingen kijken   , ontdekten ze de eerste  pneumatiserende  holte  in de beenderen van deze theropode 


  Reference:


  Sereno, P. C., Martinez, R. N., Wilson, J. A., Varricchio, D. J., Alcober, O. A., Larsson, H. C. E., 2008.
  Evidence for Avian Intrathoracic Air Sacs in a New Predatory Dinosaur from Argentina PLoS ONE 3(9): e3303. doi10.1371/journal.pone.0003303.

 • internet
  *Press Release
  *Blog Around the Clock: Aerosteon riocoloradensis- the new dinosaur with hollow bones.
  *Greg Laden’s Blog: Aerosteon riocoloradensis: A Very Cool Dinosaur from Argentina


  (1-)

  De  "Nieuwe "  argentijnse  vondst  bevestigd dit   brits onderzoek  dat werd  bekend gemaakt in   November 2007
  -De vogel-achtige longen die voorspeld waren bij dino's zijn  in voormeld onderzoek voor het eerst  gevonden   aan ribben van fossielen.

  ( De  vermoedelijk ) Snelle en  wendbare  roof- dinosauriers  zoals  de velociraptors bezaten een  energieverslindende levensstijl  waarschijnlijk   te danken aan hun manier van ademen.
  Dat blijkt uit een Brits onderzoek waarover de BBC bericht.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7081166.stm

  Deze dino's hadden één van de efficiëntste ademhalingssystemen van alle dieren, gelijkaardig aan dat van moderne zwemvogels als pinguïns.

   

  Credit: Zina Deretsky, National Science Foundation

  Blaasbalg
  Hun ribben en borstbeen werkten als een soort blaasbalg. Het systeem pompte hun enorme lijf heel snel vol zuurstof, waardoor ze bliksemsnel prooien konden achtervolgen, zeggen onderzoekers van de universiteit van Manchester. Het systeem deed de onderzoekers denken aan dat van vogels, de nakomelingen van de dino's.

  "Het is een mechanisme dat 'vliegend ademen' toelaat bij dieren die niet kunnen vliegen, en bestond dus al lang voor vliegende dieren zich ontwikkelden",

  zei professor Jonathan Codd, de leider van het onderzoek.
  (sam)
   
   
  Velociraptor dino 'had feathers'
  20 Sep 07 |  Science/Nature
  Dino reputation 'is exaggerated'
  11 Oct 05 |  Science/Nature
  Bird-like dinosaur forces rethink
  13 Oct 05 |  Asia-Pacific
   
   
   
   
   
  basics,
  avian respiration.

   research,
  "Study Documents Bird-like Breathing Systems in Long-extinct Dinosaurs".

  (2) Tegenslag voor de  creationisten 

  W.I.E.Creationisten  beweerden  ;
  http://members.chello.nl/~a.hekstra2/Zijn%20dinosauri%EBrs%20ontstaan%20uit%20vogels.htm

  " .....De longen van vogels zijn interessant.
  Zij zwellen en krimpen niet zoals bij de longen van andere dieren.

  Lucht wordt ingenomen en vloeit weg in één richting, en het bloed stroomt in de andere richting.
  Dit verhoogt de zuurstof opname vanuit de lucht naar het bloed.

  Het  is zeer  goed  bruikbaar voor vogels die zeer hoog vliegen.( want ook  minder zuurstof aanwezig op grotere hoogte  ) 
  Vleermuizen doen het heel goed zonder dit mechanisme 

  Dit is natuurlijk  volledig naast de kwestie 
  Ook vogels die zeer laag vliegen  bezitten hetzelfde systeem ....De vogels  hebben  geen keus , het zit gewoon in hun  afstammingslijn  
  Vleermuizen bezitten een ander ademhalingssysteem( dat van de zoogdieren ) dat eveneens  erg efficient is
   
  Bovendien zijn  hoogvliegende  vogels  eindpunten van een lange  evolutionaire ontwikkeling binnen de  vogels
  Hoogvliegerij  is zeker geen  aangetoonde    basale  of "primitieve " eigenschap (en  per  vooraf   opgestelde  definitie )  van  vogelachtigen 

  De  goede  zuurstoftoevoer  naar  het  bloed   is  zeer  belangrijk  niet alleen voor het vliegen op  grote hoogte   , maar  voor alle  snelvliegende  en  snellopende dieren     
  Het snelste zoogdier in de sprint   de vliegensvlugge  jachtluipaard  doet het met met zoogdierlongen  net zo goed  als de roofvogels  
   in termen van fitness   


  Wat is dan het probleem?
  Evolutie zegt dat de bruikbare, overleving-verbeterende eigenschappen worden geselecteerd.
  * Adaptationisme  is echter   niet  de enige verklarings mogelijkheid  voor het  overerfbaar  behoud  en de fixering  van een eigenschap ( niet alle   "bewaarde " eigenschappen zijn nuttig )  
  -Neutrale  eigenschappen  ( zie ook   SJ Gould, Lewontin RC : "The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme" http://ethomas.web.wesleyan.edu/wescourses/2004s/ees227/01/spandrels.html  ) kunnen evenzeer worden doorgegeven  in het genetische erfgoed 
  -Natuurlijke selectie
     is niet het enige evolutiemechanisme

  Voor een glijdend reptiel dat in bomen leeft zou zo’n long geen noodzakelijk voordeel bieden. 
  Dat  zou zelfs nog meer het geval zijn voor een dinosaurus die op het land leeft.


  Snellopende en bewegelijke  rovers ( raptors / theropoden )  zouden daar echter  heel  veel  baat bij kunnen hebben 

  Bij reptielen stroomt de lucht in en uit de longen in tegengestelde richtingen, maar bij een vogel stroomt de lucht, zoals gezegd, in één richting.
  reptielen zijn een  zeer grote  verzamel groep ...
  Naast  hagedissen , slangen , schildpadden , krokodillen   zijn er de  uitgestorven groepen 
  Daaronder  zijn   klassieke  Dinosauriers   een  grote    groep binnen de " reptielen "  die minstens even  gevarieerd lijkt als de zoogdieren  en de oude voorlopers  van de krokodilachtigen 
  De jongste  classificaties op basis van de cladistiek , rekenen de vogels  trouwens tot  de hedendaagse  "overlevende" dinosauriers

  Ook  zoogdieren  zijn van de  basale oude  reptielengroepen   afkomstig //                                                                                                
  Zie  cuffey  ( hieronder )cuffey1

 • cuffey2


 •  
  Evolutie van reptielen tot vogels zou een tussenvorm vereisen.

  Een overgangsdier die overgangslongen heeft zou deze longen onbruikbaar vinden.
  ( je weet wel  dat is  de  bekende  drog-redenering : --->  "wat is het nut van een  halve vleugel  " of " een half oog " ?
  klik--> Slecht en half oog )

  Dit kan geen overleving-verbeterende toestand zijn.
  Natuurlijk wel  ...zie  nut van halve vleugel hierboven
  Fossiele resten van  dit   "overgangsdier ", een blijkbaar succesvolle landbewoner met vogelachtige   luchtzakken  en holle beenderen    , is dus nu  gevonden  ...het is wel degelijk een " overleving-verbeterende " toestand geweest bij deze ( snelle en wendbare?   )  theropode landrovers  ( zie hierboven   de uitspraken van  P  Sereno  ..... )


  (2B)
  Het  hier gedeeltelijk  geciteerde  stukje ( overigens  een   goede beschrijving van  de vogelademhaling )is afkomstig van creationisten  ...Zoals  gewoonlijk  is  rest van  het creationistisch stukje een  partijdige   mengeling van uitstekende wetenschappelijke    data ,   maar ook   regelrechte erbij geplakte   rethorische truuks  en  apologetische  bagger  ....  
  http://home.planet.nl/~hoek0153/pag19.html

  Deze " andere"  ( = modernere )  zogenaamde  "ID"- creationisten  vinden het vogelsysteem  (en bijhorende samenstelling van het bloed  ) een prachtig voorbeeld van Design!( en misschien wel  "onherleidbaar"  ontwerp  )

  Alleen is  het niet  noodzakelijk en automatisch   een    design  door een  ID-ontwerper....het kan evengoed  het kan evengoed het   produkt van " blind watchmaker" geknutsel  dat werkt door middel van afstamming , genetische overdracht  en   veranderingen  (=mutaties  dus ) en  Natuurlijke selectie,  zijn  .....Het kan ook een  "prachtig " voorbeeld zijn van de processen van de evolutie  ...dat evenzeer  de ver- en bewondering opwekt in een van zijn produkten   

  Tenslotte vraagt de auteur 
  Is een reptielen ademhalingssysteem ook nog eens door toeval en selectie om te bouwen tot dat van de vogels? 
  terwijl de vraag  NU ( en zeker  na  de ontdekking van deze tussenstap  )  moet zijn  ;
  is een theropoda ademhalingsysteem door  de   werking  van  Natuurlijke  selektie  en   mutaties ( of  andere vormen van genetische  info-toename--> HGT , ERVS ,  genduplicaties  etc .... )    ooit om  te knutselen  tot dat van vogels ?

  W.I.E.Als  uitsmijter  een belachelijk stukje onvervalste bijbelarij  van boven de Moerdijk
  (maar wel in een beter Nederlands  dan het mijne   ) 

  Dino's in de overgang <---klik
  is een stukje  YEC-creationisme van een  'ollander- bietekwiet -vertaler  ( speciaal aan te bevelen  voor vlamingen die enig leedvermaak  niet schuwen )  ....
  Het is een dubbelzinnig stukje  over de recente argentijnse vondst  vermengd  met  desinformatie, en  met enige morosofe  zever ondermeer  over dat onmogelijke  zondvloedverhaal
  Het zoetwater aquarium van Noach...<--.

  Vooral het toegvoegd kommentaar van die  'ollander -vertaler  is een stukje infame zever  van het allerhoogste niveau :   wie dit nog echt  gelooft is werkelijk een randdebiel, die niet meer  kan worden gered  uit de onwerkelijke fantasie  en wenswereld van deze sekten  ...
  .
  Ik moet trouwens   altijd aan  "Poe's Law" denken als ik dergelijke   stukjes   lees • Bijlagen:
  http://nl.pinterest.com/tsjok/dinosauricon-a-genus-aerosteon/   

  30-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  12-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Skeleton of Eoraptor lunensis

  Eoraptor Lunensis  (“dief van de dageraad uit de  maanvallei   ”)
  wordt beschouwd als een van de twee   gevonden  argentijnse  primitieve dino's / voornaamste argument daarbij is dat de overgang van de zijwaarts uitstekende poten bij de voorouders van de dinosauriërs naar de 'onderstandige' poten die zo typisch zijn voor de dinosauriërs , bij Eoraptor al  is  voltooid  
  In dezelfde   argentijnse  Ischigualasto Formation,werd  vroeger al  de Herrerasaurus opgegraven 
  Ofschoon de Eoraptor geologisch  jonger is  dan de Herrerasaurus; wordt   hij toch beschouwd als de  primitiefste van de twee  en  staat hij (misschien) dichter bij de  groep  oer-dino's  ....Daaretegen bezit de herrerasaurus nog  wel de primitieve vijfvingerige hand   

  Ischigualasto Dinosauriers

  Twee  van de  prachtige vondsten van  Ischigualasto
  Links  herrerasaurus ;oorspronkelijk slechts bekend  van enkele  fragmenten , werd  tenslotte  de  schedel gevonden in 1988
  Rechts de eoraptor lunensis  ;de meest  primiteve  maarjongste van de twee
  Herrerasaurus Eoraptor

  http://www.ucmp.berkeley.edu/mesozoic/triassic/ischigualasto.html  Herrerasaurus( field museum)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Herrerasaurus_.jpg


  * Er zijn in 1999   in Madagascar  kaken   gevonden van nog oudere (herbivore ) dino's/ prosauropods   en
  synapsida 
  ( http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/news/Oldest230.shtml)   

  ....Eoraptor   kan een theropode  geweest zijn  uit het late trias van -225 my.
  De resten werden in 1991 ontdekt  door Ricardo Martínez in het  Ischigualasto Provincial Park,( beter  bekend alsValle de la Luna ) San Juan Provincie, Argentina.
  http://www.welcomeargentina.com/paseos/valle_luna/index_i.html
  Het  skelet was zo goed als volledig wat een zeldzaamheid is  , zeker voor zulk een oud  dier  ....  Eoraptor was rond de 1 meter Lang  

  Een verslagvan deontdekking is hier tevinden 
  http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE1DC153CF935A35752C0A965958260

  Merk in het bijzonder  de voor een   theropoda  "primitieve " voorpoten  en hand   op( drie vingers  en twee  rudimentaire merktekens van de
  overige vingers van een tetrapoda)  , die zijn zeer verschillend van  de verder  door-geevolueeerde  " rudimentair
  aandoende voorarmpjes-aanhangsels(?) _____maar die in werkelijkheid  op zeer gespecialiseerde vleeshaken  lijken  ____en tweevingerige hand 
  van de latere  ( dicht bij het uitsterven van de dino's staande) T Rex ,  

  KBNI
  http://dinoforum.actieforum.com/forum.htm

  De Dinosauriers  zijn   ontstaan uit een groep binnen  de  Archeosauria ergens in het late Trias ( ongeveer -230 MY. )

  Echter :

  Midden  augustus dit jaar   werd  officieus aangekondigd dat nabij Bernburg (centraal Duitsland ) ,  botfragmenten zijn gevonden  van 
  " voouderlijke " dino's uit het  vroegste   trias  (Induan faunal stage
  )van 250 miljoen jaar geleden  ....

  Dat zou het fossiel verslag van de dino'geschiedenis  fors ouder maken ( met15 MY ) en een herziening  van de afstammingsgeschiedenis
  misschien noodzaken  :
  Zouden   deze  nieuwe  "voorouders"  nog   ergens  inpasbaar   kunnen  blijven   met  de  archosauriers  ? 
  Het  echte officieele  verslag van de aankondiging van de vondst  ( en vooral de vindplaats en presentatie van de vondsen zelf  ) wordt
  in september of oktober verwacht ...

  http://chinleana.blogspot.com/2008/08/induan-dinosauromorphs.html
  http://chinleana.blogspot.com/2008/09/induan-dinosauromorphs-revised.html

  Tot vandaag gaat  men er vanuit dat  de dinosauriers   onstonden   (geologisch)  na de massale  uitstervingsgolf bekend als de Perm-Trias overgang  (PT )
  waarbij    bijna 95% van het toenmalige  leven op aarde, verdween  .

  Enkele groepen overleefden die geologische  gebeurtenissen  , met inbegrip van de  synapsida afstammelingen  , dinosauriërs, pterosaurs,
  schildpadden, en de Crocodilia.(1)

  De vroege dinosauriers danken  hun grote  verspreiding  over het land  waarschijnlijk aan  de twee belangrijkste  uitstervingspieken tijdens  het trias (- 215MY  en -200MY )  Afbeelding:Pangaea.png
  De omtrekken van de huidige continenten in een reconstructie van het supercontinent Pangea
  (200 – 180 miljoen jaar geleden).______


  Overigens   waren de  Landmassas  nog verenigd tot één enkel  continent :Pangea  .
  Het noordelijk gedeelte werd Laurasia genoemd en het zuidelijke deel heette Gondwana. Heel het oudste Trias door  was er maar een continent. 
  Ongeveer 200 miljoen jaar geleden viel  dit  Pangaea  al  iets  uiteen.
  Nog iets later, zo'n 150 miljoen jaar geleden, begon je langzaam de vorm van onze hedendaagse continenten te herkennen.
  Hoe de continenten van elkaar zijn weggedreven, word nu nog altijd bestudeerd  --->   Platentektoniek /Plaattektoniek.  
  Lang heeft men de theorie aangehangen   dat  "...bij afwezigheid   van  noemenswaardige   concurrenten  kwamen  o.a.  de  dinosauriers tot 
  bloei  " Dat word   niet bevestigd door het fossielen bestand 
  (1)

  Het betekent ook niet dat dino's  onmiddelijk    uiteenvielen in verschillende  specifieke  en  sterk
  afgescheiden stamlijnen en taxonomisch   reeds  duidelijk te onderscheiden  groepen    ;

  In principe kan men de dinosauriers  (naar bouw en methode van  levensonderhoud   )klasseren in   twee stamgroepen   --->
  roofdieren (inclusief  aas en alleseters )en   herbivoren
  -(Vooral  ook de latere  )vleesetende dinosauriërs worden  grotendeels beschouwd als zijnde  afkomstig uit de coelophysidea familie.
  Dat waren  waren slanke carnivoren die varieerde van een tot zes meter lang   

  -De andere groep zijn de herbivoren van de Prosauropoda familie.
  .Ze worden gekenmerkt door een lange nek met een kleine kop, een duim klauw, en voorpoten die   korter zijn dan hun achterpoten. 

  Een van de vroegste bekende fossiele vertegenwoordigers van de dinosauriërs is de Eoraptor.

  De Eoraptor was een klein roofdier (ongeveer  1meter lang en met  een geschat gewicht van  5 kgr )dat op zijn achterpoten liep . ( sommigen menen   dat hij op alle vier rondliep)
  De wetenschappers zijn van mening dat het een van de eerste  en oudste  vertegenwoordigers  is  van  een   stamlijn ( een  collaterale voorouder  )  die zeer dicht aanleunt  bij ( of een vertegenwoordiger is van )de   gemeenschappelijke voorouder -groep van alle dinosauriërs --->  Dinosauromorpha.
  Er zijn  daarom  paleontologen die de Eoraptor beschouwen  als een   gespecialiseerde  soort  die veel  dichter   bij de  echte  archeosauriers (of   een van de  Perm-trias  uitstervingen  overlevende nazaat  -die nog  steeds tot die groep behoort  )  staat  dan  bij de  dinosauriers  ...

  Verreweg  de meeste vroege dinosaurussen zouden bipedale kleine roofdieren  zijn geweest , zoals de Eoraptor.
  De zeer komplete fossielen die van dit dier zijn gedaan  hebben onthuld dat in het roofdier-gebit  ook  planteneter  tanden aanwezig zijn ;
  zodat   men met de  mogelijkheid  moet rekening houden  met  een omnivoor  te maken te hebben .

  (Naturalis )

  "Eoraptor was mogelijk een alleseter. Zijn gebit heeft platte, bladvormige tanden van een planteneter én de scherpe, gekromde tanden van een vleeseter. Niet alle paleontologen zijn het met elkaar eens, sommige rekenen Eoraptor tot de vleeseters, anderen noemen hem een planteneter.
  Feit is dat we Eoraptor in de lijn naar de vleesetende dinosauriërs, de Theropoden aantreffen. De voor veel vleesetende dinosauriërs zo belangrijke klauwen aan de voorpoten zijn bij Eoraptor echter nog niet ontwikkeld. Die ontstonden pas later, bij meer gespecialiseerde rovers...."

  (KBIN)
  "Het zou kunnen dat Eoraptor een alleseter was: tussen zijn scherpe snijtanden zaten nog platte tanden, die bij planteneters voorkomen. Of misschien zijn dit enkel ( noot:  rudimentaire  ?) overblijfsels van een plantenetende voorouder… "


  Het is __volgens weer anderen  ____  veeleer  een teken dat de eoraptor een echte basale  dino  is  ....
  Enkele plaatsen hem zelfs aan de basis van de theropoda groep  ( en  en het  is alleszins  populair -spectaculair en   krantvriendelijk    meteen  ook   een vroege tyrranosauride  te herkennen :___wat dus ook wordt   voorgesteld  )

  Het dier vertoont  kortom  een dusdanige mengeling van  kenmerken( een mozaik  )  dat het inpasbaar is in verschillende  stamboom  opstellingen ...
  En eigenlijk kan het dier  dus dat alles  tegelijk vertegenwoordigen :  :immers   net zoals alle  soorten is het een tussenvorm ( en als  fossiel) ergens   een staaltje  ( =een proefmonster) van   tussen  een  grote groep  vele( onbekende ) 
  andere verwante soorten 

         klik voor link   <--www.digimorph.org


  Eoraptor lunensis 
                                                                                http://dinoforum.actieforum.com/forum.htm

  Eoraptor lunensis
  After Langer, 2001, Yates, 2005, and Ferigolo & Langer, 2006

  <==o Dinosauria Owen, 1842 (dinosaurs & birds; dinosaurit ja linnut)
  |--o †Ornithischia Seeley, 1888 [†“Predentata” Marsh]
  | |-- †Silesaurus opolensis Dzik, 2003
  | `--+-- †Sacisaurus agudoensis Ferigolo & Langer, 2006
  |   `-- †Ornithischia Seeley, 1888
  `--o Saurischia Seeley, 1887 sensu lato
  |-- Herrarasauria sensu Langer, 2001
  `--+-- Eoraptor lunensis Sereno et al., 1993
  `--o Eusaurischia Langer, 2001 [Guaibasauridae Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999 
  sensu Bonaparte, Brea, Schultz & Martinelli, 2006] |--+-- †Saturnalia tupiniquim Langer, Abdala, Richter & Benton, 1999 | `-- †Sauropodomorpha Huene, 1932 `--o Theropoda Marsh, 1881b |-- †Guaibasaurus candelariensis Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999
  [Guaibasauridae Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999] `--o Neotheropoda |?- †Protoavis texensis Chatterjee, 1991 |-- †Coelophysoidea Welles, 1984 sensu Holtz, 1994 `--+-- Neoceratosauria Novas, 1989 `-- Tetanurae Gauthier, 1986


  Alternative phylogenies  :

   

  Alternative phylogeny of basal theropods after Smith, Makovicky, Hammer & Currie, 2007
  Family-level
  phylogeny of non-avian theropods after Paul, 1988

  After Novas, 1996   dinosaurs and birds  http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/archosauria/dinosauria.html#Theropoda

  Alternative phylogeny of main dinosaur groups after Carrano & Sampson, 1999.
  Family-level
  phylogeny of non-avian theropods after Holtz, 1998 and Sereno, 1999.


  De Eoraptor behoort tot de oudst bekende Dinosauriërs. Tot dezelfde groep horen ook de Herrerasaurus, de Staurikosaurus en de Pisanosaurus, allemaal kleine, tweevoetige dieren, die worden ingedeeld bij de Dinosauromorpha. Hun voorpoten, die nu niet langer nodig waren voor de voortbeweging, hadden zich ontwikkeld tot grijpklauwen om prooidieren de grijpen en vast te houden en soms tot vleugels. De tweevoetige vormen waren dan ook hoofdzakelijk roofdieren, zoals de Lagosuchuidae. 

  De Eoraptor heeft al de typische Theropodenbouw, zoals de drie vingers aan de voorste ledematen, maar mist nog wel enkele van de kenmerken die Dinosauriërs later ontwikkelden, zoals een flexibele kaak. 
  Goed vergelijkingsmateriaal  is opgedoken   ?
  Een  interessante  vondst werd aangekondigd  ;de onderkaak  van de   "dragon van Litowice " schijnt   -200MY , te zijn  ...het wordt echter voorlopig voorzichtig   wachten op de  eerste  peer reviewed  studies
   

  http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/eoraptor.html
  http://www.dinosaur-world.com/tyrannosaurs/into-tyrannosaur-evolution.htm
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eoraptor
  http://www.natuurwetenschappen.be/fun/dinoweb/fiches/eoraptor_lunensis
  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001595.html
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eoraptor.htm


  (1)
  http://sandwalk.blogspot.com/2008/09/lucky-dinosaurs.html
  Dat de dinosauriers geen concurenten  hadden die minstens evengoed  waren uitgerust (indien  al niet in het potentieele bezit van  superiere beginmogelijkheden    ) is alleszins niet  af te leiden uit gevonden fossiel niet-dino   materiaal aanwezig tijdens   hun eerste  succesperiode .... Het kritische  interval is  het boven  trias  , met name het Norien en het rhatien   , een  28-m  tijdsspanne  tussen   CNEE [Carnien-Norien uitsterving ] en de  TJEE [Trias-Jura uitsterving ].-->
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=781

  Dat werd nu nader  bestudeerd  en geinterpreteerd door wetenschappers uit Bristol
  De Crurotarsi , de uitgebreide  "krokodil-lijn " binnen de  archosauriers , bezaten minsten evenveel troeven ...  Systeem Groep
  (NW-Europa)
  Serie Etage Ouderdom (Ma)
  Jura Lias Hettangien jonger
  Trias Keuper Boven Rhaetien 199,6–203,6
  Norien 203,6–216,5
  Carnien 216,5–228
  Midden Ladinien 228–237
  Muschelkalk
  Anisien 237–245
  Buntsandstein
  Onder Olenekien 245–249,7
  Indien 249,7–251
  Perm Zechstein Lopingien Changhsingien ouder
  Indeling van het Trias volgens de ICS,[2] samen met de
  NW-Europese indeling.
  ….Belangrijkste "mededingers " van de vroege dinosauriers  waren  tevinden bij  de  Crurotarsi ,  vertegenwoordigers van de  toen erg talrijke  " -krokodil-lijnen "binnen  de   archosauriers ( Archosaurs ) die een  uitzonderlijk gevarieerde  waaier van uitzonderlijke  morfologieen en erg  voordelige  aanpassingen vertoonden   :

  Behendige en wendbare 
  vis en vlees-etende  : phytosauriers ,[+] Phytosaurs
  Gepantserde herbivore aetosauriers, [+] Aetosaurs
  en reusachtige rovers ; de [+] Rauisuchians 

  Crurotarsi gebruikten zelfs de eigen  versies  van    vele dinosaurier-bouwplannen (= grote landroofdieren; kleine vlugge roofdieren; medio tot groot-gebouwde  elke vegetatie-laag  bezettende herbivoren;
  behendige tweevoetige herbivoren).
  Verscheidene nieuwe ontdekkingen tonen opvallende convergenties  tussen  de crurotarsans en de dinosauriers  , terwijl  ook  voodien  vele Crurotarsi  uit het trias  verkeerdelijk bij  voorouderlijke dino's ( of zelfs bij de echte dino's ) werden  ondergebracht 

  Dergelijke morfologische convergenties wijst erop dat de dinosauriers  en  Crurotarsi gelijkaardige lichaams-uitrustingen hadden ontwikkeld   en   bij de  exploitatie van vergelijkbare niches tijdens het  recente Trias
  In  sommige fauna uit het Norien, bezaten de  Crurotarsi  de numerieke meerderheid( ook in soorten  )  en schijnen  ook  een bredere soortenwaaier  met verschillende lichaamsplannen  te hebben bezeten  .
  Nochtans, waren tegen het eind van Triassic alle  Crurotarsi uitgestorven, met uitzondering van een paar geslachten  van van de Crocodylomorpha.
  De belangrijkste vraag is  derhalve  waarom de meeste   dinosaurusgeslachten TJEE overleefden,( het begin  135 miljoen-jaar geleden  van  "dinosaur-tijdperk  " terwijl de meeste Crurotarsi  groepen…. het loodje legden  "
  " .....A montage of the skulls of several crurotarsan archosaurs, the "crocodile-line" archosaurs that were the main competitors of dinosaurs during the Late Triassic period (230-200 million years ago).

  Dinosaurs and crurotarsans shared many of the same ecological niches, and some crurotarsans looked remarkably similar to dinosaurs.
  However, by the end of the Triassic period most crurotarsans were extinct, save for a few lineages of crocodiles, while dinosaurs weathered the storm and began a 135-million-year reign of dominance.
   ...." 

  Boven  (l-r):
  Rauisuchia Batrachotomus en  Postosuchus;

  midden : 
  Phytosauria   Nicrosaurus 
  Aetosaurus  Aetosaurus;

  onder :
  Poposauria   †Lotosaurus 
  Ornithosuchidae  †Riojasuchus

  (Credit: Steve Brusatte)
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080911150042.htm

  zie ook 
  List of crurotarsans

  http://chinleana.blogspot.com/2008/09/dinosauria-vs-pseudosuchia-new-paper-in.html

  Een mogelijk kladogram, ofwel stamboom, van Crurotarsi is het volgende:

    Crurotarsi
  |-?Doswellia
  |-?Tarjadia
  |-?Parringtonia
  |-?Ctenosauriscidae
     `--Crocodylotarsi
       |--Ornithosuchidae
       |--Phytosauria
       `--Suchia
         |--Prestosuchidae
         |-?Turfanosuchus
  `--Rauisuchiformes
            |-?Revueltosaurus
  |--Aetosauria
            `--Rauisuchia
              |--Rauisuchidae
              `--Paracrocodylomorpha
                |--Gracilisuchus
  |--Poposauridae
                `--Bathyotica
                  |--Erpetosuchus
  `--Crocodylomorpha
  

  <==Archosauriërs (Boven-Perm)
  = Crurotarsi    Ornithosuchidae Ornithosuchus Riojasuchus
         ?=
  Protosauriërs   (Ornithodira) Trias 
                    ?=     Dinosauromorpha (voorouders van de Dinosauriërs)
  Eoraptor, Herrerasaurus, Staurikosaurus 
  Pisanosaurus (Boven-Trias)
                                        =  Theropoda


  Waarom  stierven de succesvolle  Crurotarsi   uit , en waarom overleefden de dino's ?  
  Men weet   het niet   

  De dino's waren zeker niet beter "aangepast  " maar hadden meer  geluk   ?

  Superiority, Competition, and Opportunism in the Evolutionary Radiation of Dinosaurs’ by Stephen L. Brusatte, Michael J. Benton, Marcello Ruta, Graeme T. Lloyd Science

  http://www.bristol.ac.uk/news/2008/5884.html
  Bericht 72 <--

  12-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF

  DOMME  BOTTENBREKER   

  I
  (vertaling van  een gedeelte van  een  artikel van   )GAVIN  RYMILL
   http://www.gavinrymill.com/dinosaurs/t-rex-hunter-or-scavenger.html
  zie ook
  http://forum.dinodata.org/index.php?topic=704.0
  Kon  het botbreukgevaar   (door  val, struikel  en andere  "blik"schade veroorzakende  jacht technieken  ),de ontwikkeling van  de Trex-roofdiermethodes bepalen  ?

  Horner zegt dat roofdieren wendbaar en allround    moeten zijn in het   vechten , sprinten  en  springen ;ze kunnen dus   vallen.
  Een vallende T-rex kan door zijn gewicht gemakkelijk  kaak en ribben breken ...een dergelijk gevallen dino kan niet  meer   rechtkrabbelen ( ook al omdat hij niet over de nuttige  sterke  armen beschikt om dat  vooralsnog  te doen    ) en  daarom  is een val altijd  dodelijk
  Neem bijvoorbeeld een giraffe, ook voor die is een val regelmatig dodelijk   ,alhoewel ze  vaak nog  kunnen  tijdelijk rechtkrabbelen met  behulp van hun voorpoten   .

   
  Replica van  T.rex (Sue) arm - de voorarm was verre van nutteloos   ;
  het was  een echte vleeshaak 
  Tyrannosaurus  met  drie vingers ?
  http://scienceblogs.com/laelaps/2007/10/a_tyrannosaurus_with_three_fin.php
  Het dagelijkse leven zit vol  met  potentiële  body-traps en grenzen die niet ongestraft kunnen worden veronachtzaamd   .
  Het fossielen-bestand   getuigt van het  ruwe en gevaarlijke leven van de  grote theropoda .

  Het beroemde en  meest complete T rex skelet, Sue, heeft een gebroken kuitbeen  en gebroken  ribben
  en  letsels  in de staarten aan de schedel

  Hieronder   gebroken ribben  van Sue  met  gezwollen been-aangroeisel ;  de getuige van   oplappende  -genezingen  van fracturen  ;Sue overleefde breuken lang genoeg om  deze  sporen van  genezing na te laten  , maar ze zal wel veel  pijn gehad hebben (?) ....


  http://www.wbu.com/chipperwoods/photos/dinos.htm

  Schade bij  plantenetende dinosauriërs is relatief zeldzaam,(1)
  maar bij een kwart van alle theropoda  skeletten blijkt een breuk in een arm of been.

  Een van de bekendste theropoda is de  Allosaurus 
  Allosaurus  fossielen getuigen  van  dieren  die  het  slachtoffer  werden  van de volgende verwondingen  tijdens hun  leven:

  Gebroken linker onderbeen- bot
  Besmette rechtervoet teen
  Gebroken staart
  Gebroken abdominale   ribben
  Gebroken rechter  rib
  Beschadigde klauw -mantel aan  de tweede vinger van de linkerhand
  Besmette en gebroken tweede en de derde vinger aan de rechterhand
  Verdraaide  tweede vinger van de rechterhand
  gefragmenteerde  tweede vinger aan de linkerhand
  Infectie in  geschonden  rechterschouder
  Geheelde  fractuur -schade aan het  linker bekkenbeen (2)

  De auteur is verder   geneigd  te geloven dat vele  verwondingen kunnen  zijn  opgelopen tijdens   gevechten met rivalen,
  maar de schade aan  bijvoorbeeld  de rechtervoet ( en de "dodelijke(?)" onsteking daarna) van de  allosaurus   is zeer gelijkend op de verwringingen die  onstaan  bij  uitglijdende  loopvogels ,zoals  bij  struikelende struisvogels die zich vergeefs  trachten recht te houden ....(3)  Het loont ook de moeite om  wat  dieper  in te gaan  op de 
  PALEOPATHOLOGIE  VAN DINOSAURIERS  

  II
  (vertaling van  een gedeelte van  een  artikel van   )Darren Tanke /dtanke@dns.magtech.ab.ca
  http://dml.cmnh.org/1999Feb/msg00137.html

  Paleopathologie  = de studie van de gefossileerde  letsels  en deformaties  als gevolg  van  oude ziekten , onvallen en ongevallen  ( = traumatische effecten )   , slechte of knutsel design / oplapwerk (=  zwakke schakels :vooral biomechanische  fracturen en overbelastingen  )  en  aanverwante onderwerpen  ...( en in verband met  ons onderwerp) bij dinosauriers : meer bepaald  by  grote  therapoda  en tyrannosauridae ...

  Studiemateriaal van deze discipline  : Simpel samengevat;  we moeten materieele bewijzen( =letsels  en sporen  )  van ( veelal  onbekende  ziekten en ongevallen  ) en zonder kennis   van de ziekte-processen , kunnen afleiden uit   de tanden, botten, huid fragmenten , coprolieten  , voet en spoor afdrukken...etc
  We kunnen echter nooit iets daaromtrent met absolute zekerheid  vertellen  , het is en blijft tenslotte een  benadering die dikwijls  ;niet meer is  dan een educated guess  ....

  Veel  ontsnapt  ook aan de aandacht omdat  het ziekten /ongemakken kunnen zijn die geen  enkel  van dergelijke  sporen na kunnen  laten
  -Dinosauriers kunnen bijvoorbeeld  last  van "verkoudheden" hebben gehad maar dat laat geen sporen na in botten en/of coprolieten  .....
  -Dinosauriers leden misschien aan leverkanker  , maar  we   weten dat niet zo maar ( er is ondertussen wel botkanker/ osteosarcoma___ en/of  uitzaaiingen in het bot ___vastgesteld in dino-fossielen (Benign bone tumors in an unspeciated dinosaur from the American Jurassic ; see:   Rothschild, BM, Tanke, DH, Hershkovitz, I. and Schultz, M. 1998./http://www.sciencedaily.com/videos/2006/0607-jurassic_docs.htm)
  ( A ) 
  Vele kankers zullen we niet kunnen diagnosticeren   ....
  Ik weet ook dat meer dan 99% van de huidige ziekten  geen sporen  nalaten   in het bot ...
  Paleopathology is sowieso al beperkt tot  hoogstens 1% vaststelbare(vermoedelijke )  ziektegevallen
  Gezien de zeldzaamheid waarmee  dieren  bot-pathologieën  ontwikkelen plus de zeldzaamheid van fossilisatie van beenderen   in het algemeen  (laat staan op tijd gevonden  gevonden vooraleer  de moderne erosie de sporen van die ziekten heeft vernieigd   vernietigd)  is het opmerkelijk dat we  toch nog  iets vinden.


  1.-
  (de  zeer weinige  )Bewaarde  huidfragmenten hebben tot nu toe geen  pathologische gegevens opgeleverd, maar ik denk dat het  gewoon een kwestie van tijd is voordat op huidrestanten   littekens  en littekenweefsel zullen kunnen worden  geidentificeert 
  Mogelijke externe schade  door   parasieten  is al  voorspellend  geanticipeerd  door  enkele  modellen  van  britse onderzoekers : dinosaurus- huid  vertoont immers  een  korzelige en  geaccidenteerde   stuctuur  met  veel hoeken ,kloven ,  openingen, kanten, bulten  en gaten   die ideale niches bieden voor diverse  ectoparasieten

  2.- Parasieten
  verwanten van  moderne teken, muggen en vleesetende vliegen  (van de  familie Ceratopogonidae )  en anderen ,  waren tijdens het  Late Krijt al aanwezig  en kunnen ook  vele ziekten en pathogenen  hebben verspreid  bij de dino's 
  Verschillende soorten van vleesetende diptera  ( in amber gevangen )  tonen gespecialiseerde monddelen  die de onderzoeker aangaven dat ze zijn aangepast aan het verwonden ,  eten van dinosauriërs-vlees (en het leggen van eieren   )in het bijzonder( op/in  )de zachtere open wonden en  weefsels  en weke  delen  , bijvoorbeeld rond de ogen van hadrosauriers of  op  de onderkant van de horens  en franjeachtige  kopkapsels van   deze  reptielen . 
  Interne parasieten zijn onbekend, maar gelet op de situatie bij  allerlei  hedendaagse  dieren , zullen ook de dino's wel gastheren zijn geweest van verschillende  interne parasieten ...

  3.- Voetafdrukken en sporen 
  voetafdrukken kunnen ook  verrassend   veel   pathologische gegevens bevatten  .
  Ontbrekende of vervormde  tenen zijn bekend van sommige sporen  .

  Bij de theropoda  is , de getroffen teen meestal  eentje  aan de  buitenkant  (= Digit IV).
  Meest verrassend (voor sommigen)  zijn de loop en strompelsporen  - van kreupele  dinosauriers-
  Deze zijn bekend van  zowel theropoda als sauropoda.
  Deze sporen zijn  de enige indirecte  bewijzen  dat  dinosauriërs waarschijnlijk pijn konden ervaren   l
  .(   Lockley, MG, Hunt, AC, Moratalla, J. and Matsukawa, M. 1994 Limping Dinosaurs?
  Trackway Evidence for Abnormal Gaits..  Ichnos, 3:193-202. 5.)

  4.- Tanden.
   Geïsoleerde tanden komen vaak voor als fossielen. 
  Het meest opvallend ( aan  door de auteur onderzocht  materiaal  uit   Alberta )  is de  afwezigheid van cariës of tandbederf.
  Dinosauriers vervangen hun tanden doorlopend   en regelmatig  en hierdoor gingen  de tanden verloren vooraleer  cariës te  kunnen ontwikkelen.
  Tandfracturen  , met name bij  de grote theropoda (dwz --> tyrannosaurs) zijn vrij algemeen.  Vaak is de top, de spits  aan de zijkant, of top en beide zijden van de tandkroon  kompleet afgebroken ( tijdens het  bijten  en vasthouden van prooi  , het  verscheurend  eten of  tijden gevechten ? )
  Soms is de tand afgeknapt aan  de basis.
  Veel van deze gebroken tanden bleven in de kaken  zitten  en  vertonen post-traumatische  slijtage -vlakken : alhoewel gebroken, werden dergelijke tandresten  toch voor lange tijd  bewaard (en gebruikt ?)   in de muil 
  Sommige tanden laten soort-afwijkende tandprofielen zien , of  zijn zelfs  identificeerbare  afgebroken tanden van een soortvreemde  agressor. 
   (Een ongewone basale divergentie in de tandprofielen  in 2 rijen (met  de bijnaam "splitters") kan een genetische basis hebben  Erickson, GM 1995. Split Carinae on Tyrannosaurid Teeth and Implications of Their Development. . Jour. Vert. Paleo., 15(2):268-274. Paleo., 15 (2) :268-274. A theropod tooth fracture paper: Farlow, JO, Brinkman, DL, Abler, WL and Currie, PJ 1991. Size, Shape and Serration Density of Theropod Lateral Teeth.  Mod. Geol., 16:161-198. Geol., 16:161-198. 6. ) 


  5.-  Beenderen  vertellen ons  het  de meest over   ziekten en  vooral de  (biomechanische ) verwondingen  en traumatische  letsels te vinden  bij  dinosauriers .
  Bot is niet statisch en onveranderlijke, maar een levend plastisch  weefsel dat continu wordt geresorbeerd, gerenoveerd en geherstructureerd.
  Het reageert op een aantal  verschillende  manieren  op bepaalde ziekten en trauma's.
  Deze reacties zijn vaak   grotendeels gelijkaardig  :ook  over  grote geologische tijdvakken   en  bij  taxonomisch diverse uitgestorven en nog bestaande gewervelde dieren.
  Deze eigenschappen van bot-weefsel  stelt ons in staat vanuit de bot- fossielen en hedendaags materiaal  , te extrapoleren en  de gevolgen van  ziekte- processen in allerlei  extincte en extante  gewervelde dieren ,  te vergelijken .
  Dergelijke interpretaties (vooral in oudere literatuur)zijn vaak onjuist. Ondanks de moderne medische technologische vooruitgang (CT scans, MRI, enzovoort), en onze grotere achtergrondskennis   van de pathologie opgedaan sindsdien ,  blijft de diagnose van bot pathologieen  als gevolg van ziekte (dwz   niet-fracturen ) een uitdaging  tot op de dag van vandaag 
  Vaak zijn dergelijke   diagnoses omstreden,:dat is  ook de reden waarom de meeste paleontologen  meer geïnteresseerd zijn  in de  gebeurtenissen en vragen   rond   fracturen-
  Waar  zijn ze gesitueerd  op het skelet?
  met welke frequentie komen zevoor ?
  welke leeftijdsgroepis eraan onderhevig  ?  etc ....allemaal deelvragen  naar het  waarom van fracturen ...
  zwakkeplek ? slecht ontwerp ? het aanschurken tegen de grenzen van het mogelijke ?
  Welk  mogelijk  gedrag of zich dagelijks  herhalende handelingen , veroorzaakten   deze verwondingen?

  a) De meeste beenderen met  pathologieën (die de auteur heeft vastgesteld in zijn  onderzoekmateriaal) vertonen genezing / of  zijn geheelde of gedeeltelijk geheelde fracturen of  genezen(de) fracturen met daaropvolgende infectie (= osteomyelitis).
  De distributie en de relatieve frequentie van genezen fracturen vertelt een  bijzonder  verhaal
  Ik zal niet ingaan op alle gevolgstrekkingen die daaruit kunnen worden opgemaakt  , maar ik wil me beperken tot een paar belangrijke ....

  Hadrosauriers tonen veel   bot-traumas
  Ik heb  een paar  zeer ernstige problemen  vastgesteld, zoals (opgelapte    )kaakbeen  fracturen of massale bekken- fracturen.
  Het is inderdaad opmerkelijk dat  deze dieren ( die waarschijnlijk jachtwild waren van de  grote therapoda) dergelijke verwondingen overleefden
  Gewonde/uitgeschakelde dieren bleven waarschijnlijk  in dekking liggen  in  ondoorzochte  zware vegetaties .....
  Zij zouden dan teren op  lichaamsvet reserves  en zodoende tijd winnen  om enigzins te herstellen  van ernstige skelet- trauma's .
  Bij  kuddevormende soorten werden gewonde dieren (waarschijnlijk ) een zekere mate van bescherming geboden  door de relatieve anonimiteit  van het grote aantal .
  (Alhoewel  we weten dat  ook  veel  hedendaagse rovers er  schijnbaar   zwakke en kreupele dieren uitpikken  , blijken ook veel  sprintende  rovers( jachtluipaarden )  vooraf een  ( wars van  geanticipeerde zwakte of sterkte )individuele prooi uit te kiezen en blijven ze daarop gefixeerd gedurende de aanval  ) 

  Hadrosauriers  veronen  ook veel schade aan hun   staartwervels.
  De meeste  zijn enorme multipele plet- fracturen aan het einde van de staart, waar alle  afzonderlijke wervels zijn gebroken   in  maar liefst 5 stukken(meestal verwacht men er  2) , die zijn  vervolgens weer in elkaar gegroeid  , of ze werden  geplet  in  maximaal 4 fragmenten (opnieuw gewoonlijk twee)  en daarna weer  geheeld/versmolten / tot  scheefgegroeid  oplapwerk dat de oorspronkelijke wervels functioneel  moet vervangen  .
  Veel van deze exemplaren vertonen duidelijke hoekige en scheefgegroeide  herstellingen die   een  "knik" aan het einde van de staart moeten hebben  gevormd.

  ( aanvullende  nota ) Een   Edmontosaurus  van het  " Museum of the Rockies of   Bozeman, Montana. "
  http://www.museumoftherockies.org/
  toont een grote "wonde " aan de staartwervels  dat zowel het bijtpatroon van een T Rex ( er was ook  geen   andere grote rover  aanwezig in die tijd en plaats __voor zover bekend  )  aangeeft , als ook  bewijzen voor  herstel van dit letsel ;
  De edmontosurus overleefde dus de aanval   en was zeker ook   geen cadaver  waaraan  wat was gepeuzeld(  of waarvan de bottten waren gekraakt door een aaseter   ?)
   
  Er is trouwens ook een  lopende  discussie met  jack horner zelf  op die site :
  Blog - Bite Marks on Bones   b) Tyrannosaurus exemplaren   leden ook  aan  tal van breuken.
  -Fibula fracturen worden vaak toegeschreven aan mokerslagen  van de  ankylosaurus staartknuppel , hoewel ook andere interpretaties, zoals verdraaing en verrekende  en corrigerende  evenwichtsoefeningen  gevolgd door gestruikel en zwaar vallen , moeten worden beschouwd.
  Tyrannosauriers   vertonen   vaak genezen / helende fracturen van de ribben en gastralia-   zonder twijfel het  gevolg van zware vallen  met  hoge impact
  Vergeet niet dat tyrannosaurus  niet over  de  nodige krachtige   voorpoten beschikte om een  zware  val te breken . 
  "Hoe zwaarder men weegt  en  hoe hoger men zit   hoe   harder en dieper  men valt  "( om eens een  bekend gezegde  te parafraseren )past goed bij de  tyrannosaurs ....letterlijk  (  Farlow, J., Smith, MB and Robinson, JM 1995.  Body Mass, "Strength Indicator", and Cursorial Potential of Tyrannosaurus rex.
   Paleo., 15(4):713-725. ).

  c)  Diffuse idiopathische skelet hyperostose of "DISH " wordt vaak gezien in  de  staart wervels van sauropoden  . 
  Iemand   noemde dit "artritis", maar dat is niet zo. .
  Echte artritis in dinosaurussen is  uiterst zeldzaam. 
  Dish is echter geen  echte osteopathie,__alhoewel het  er ernstig uitziet ___ het  gaat om  de gevolgen  van aanhoudende  druk en stress op  bepâalde punten van  de wervelkolom.
  DISH komt ook voor bij de mens  . ( goede artikels over  DISH :   : Rothschild, BM 1985. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: Misconceptions and Reality. Clin. Rheum. Prac., 4:207-211.  Rothschild, BM and Berman, D. 1991. Fusion of Caudal Vertebrae in Late Jurassic Sauropods.. Jour. Vert. Paleo., 11(1):29-36. Paleo., )

  d) Echte  Artritis
  is vaak genoemd als voorkomend bij  de dinosauriërs, in het bijzonder bij  moeilijkheden met  opgelapte en versmolten   rugwervels  .
  Artritis heeft   invloed op gewrichten (dwz vingers / tenen, pols / enkel, elleboog / knie, schouder / heup), maar NIET  niet op  de  ruggegraat- articulaties. 
  De term "artritis"wordt hier ten onrechte gebruikt  
  Wervel- versmeltingen zijn  of   DISH of een andere pathologie , de  "spondylitis deformans".
  Artritis is  bekend bij  2 leden van de IGUANODON groep van Bernissart  , waarbij de voetgewrichten zijn betrokken  
  Jicht verwormingen zijn aangetoond   bij  de tyrannosaur  "Sue" , maar het zijn allemaal zeldzame gevallen.
  (Voor de jicht studie  :   Rothschild, BM, Tanke, DH and Carpenter, K. 1997. Tyrannosaurs Suffered From Gout.  .Nature, 387:357.  voor   echte  "artritis" in dinosauriers   :   Rothschild, BM 1990. . Radiologic Assesment of Osteoarthritis in Dinosaurs.  Ann. Carnegie Mus., 59:295-301. )

  e) Osteomyelitis of  algemene bot-infectie
   
  Het is vaak zo dat een botbreuk secundair  besmet is geraakt  
  Er is vaak massaal nieuw  bot  ontwikkeld, van  een karakteristieke sponsachtige textuur, soms met grote gaten die de drainage  van etter toestaan  (een pyogenische  infectie).

  f) kop en gezicht -beten bij  theropoda.
  Dr Philip Currie is co-auteur van een studie  met  uitstekend bewijsmateriaal  voor  intraspecifieke (=dezelfde soort betreffende) gevechten bij  een aantal grote theropoda: met name tyrannosauridae en de Chinese theropoda SINRAPTOR. 
  Schedels van een aantal grote theropoda vertonen  dikwijls  bijt-sporen  . ! Deze laesies zijn vrijwel identiek aan bijtsporen op prooidieren   (dwz hadrosauriers ) , maar met een groot verschil :ze tonen tekenen van genezing  . We weten (bijna)zeker dat een aantal grote theropoda onderling gevechten leverden en elkaar in de kop  beten . 

  Tyrannosaurus  bijtsporen  op het gebeente van een andere tyrannosaurus zijn  niet alleen op de schedels te vinden   :

  Het uiteinde  van een  T.rex teen  
  met bijtsporen van een andere tyrannosaurus
     


  " ....T.rex bite marks on the bones of other dinosaurs. 
  We know that T.rex ate Triceratops, and T.rex ate Anatosaurus (“Edmontosaurus”),
  and we know that T.rex even ate other T.rexes because we have T.rex bite marks on T.rex bones. ..."

  Blog - Bite Marks on Bones 


  Waarom deden de   theropoda  ?

  We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht  , en geconcludeerd dat territorium - , voedselconcurentie- en status- gevechten  binnen een groep ( de plaatselijke  populaties) de oorzaak zijn  
   
   
  Een CT-scan  toont  bijtsporen  op de schedel van "Sue "
  Volgens paleopathologist
  Bruce Rothschild , kunnen het bewijzen zijn  van  "liefdesbeetjes  "
  http://discovermagazine.com/2006/sep/csijurassic


  Verreweg   het  interessantst  is de vastelling  van  genezing  van beetmerken   op T. rex.schedels 
  Ik denk dat
  als een T. rex de mogelijkheid had  om een andere  T. rex te bijten  (en het gevaar van ongetwijfeld  volgende vergeldingsmaatregelen bij het gevecht  kon overleven  )  er geen reden meer  is  tot afwijzing van de mogelijkheid dat T. rex  ook  een volledig aktieve  en bewegelijke jager  kon zijn / was  ;  die niet  steeds  moest vrezen om een  dodelijke val te maken .... 

  STAN 
  Het  skelet van de tyrannosaurus  Stan  toont  verschillende   letsels, waaronder  gebroken en herstelde ribben   
  Gevechten  met andere  T rex  schijnen  de letsels van Stan te hebben veroorzaakt  , maar we weten dat hij die overleefde en vervolgens weer kon gaan vechten  ....Maar  we weten niet wat uiteindelijk  de dood van Stan veroorzaakte 


   
  View Slideshow of Zoomable Close-ups


  http://www.bhigr.com/store/product.php?productid=555&cat=2&page=2  
  Twee nekwervels  zijn  samengesmolten  en een derde  vertoont extra  beenweefsel ...dat alles duid erop  dat Stan zijn nek brak  maar dat die  zware  breuk  later weer  werd opgelapt  

  Stan  vertoont ook  een  groot  gat aan de achterkant van de schedel   waar een  Tyrannosaurus Rex tand precies in past 


  Meer over  Stan--->  Black Hills Institute of Geological Research 
   
  http://www.uky.edu/KGS/education/trex.html
  De studie van paleopathology biedt een krachtig instrument  bij de bestudering van  sommige aspecten van dinosaurier gedrag  
   STAN


  EEN DOM  REUZENKIEKEN ? 

  III  (GAVIN  RYMILL)

  CAT-scans van de T-rex schedels tonen ons de hersenenpan en  ongeveer de vorm die  de  hersenen hebben gehad  .
  Jack Horner (B)  verklaarde  dat 
  " -Tyrannosaurus rex had kleine ogen en kleine hersenlobben die het gezichtscentrum vormen dus was hij niet goed in staat om te jagen.
  Het gedeelte waar de reukzin zit was echter erg groot, een indicatie dat T.rex zeer goed kon ruiken. Die goede reuk had hij dan nodig om het rottend vlees van kadavers over grote afstanden te kunnen ruiken.
  Ook gieren hebben een zeer goede reukzin." 

  m.a.w.
  de Tyrannosaurus  beschikte  over een grote olfactorische kwab (de geur-cortex) en een
  kleine optische cortex.

  Hij wijst erop dat dit  zeer vergelijkbaar is(4)  met  de gevonden   verhoudingen in de  hersenen van   een gier. ( bij jagende  roof vogels is dat over het algemeen omgekeerd= dat zijn  slecht-ruikende  , visuele dieren  )
  Gieren gebruiken hun scherpe reukzin  om de geur  van rottend  vlees over tientallen kilometers,op te sporen   en,  omdat  T-rex hetzelfde type hersenen bezit  ,moet  het ook  een aaseter   zijn geweest
  -gieren bezitten zeer scherpe ogen  ondanks de (verhoudingsgewijs met andere vogels) kleinere visuele  cortex...ze vliegen trouwens  bij de algemene  zoektocht naar aas  ....Spaanse vale gieren  uit de pyreneeen en de  Picos de Europa( aragon y leon )  ,kwamen in de zomer van 2007 /2008 misschien wel  op  "visuele" zoektocht  naar kadavers in  de zuidelijke Nederlanden ? 
  zie---->
 • VALE GIEREN (Tsjok45)
      

 • -Wolven en honden organiseren  het   opsporings-jagen  op voornamelijk geursporen   maar zijn daarom nog  geen aaseters
   

  Het is natuurlijk voor een aaseter goed als hij over grote afstanden dode dieren kan ruiken, maar welke jagers hebben nu een slecht ontwikkeld reukorgaan?
  Ook voor jagers is het van groot belang om prooidieren over grotere afstand te kunnen ruiken.
  Het is zelfs voor prooidieren van groot belang om goed te kunnen ruiken om eventuele roofdieren op tijd op te kunnen merken.

  De hersenen van T-rex

  lijken eveneens   op die  van  andere hedendaagse dieren: De Alligators.

  Vogels (met inbegrip van gieren) hebben een grote ruimte van de hersenen ( het cerebum) dat  zich voornamelijk bezig houdt  met het  zinnig verwerken en coordineren   van  sensorische  gegevens die tot acties leiden  (= denken )
  Echter
  alligators, zoals de  grote theropoda dinosaurussen, hebben een kleiner  denk -cerebum   ontwikkeld maar  ze compenseren dat   door   een groot hersendeel  gewijd aan de zo perfect en precies   mogelijk (cybernetische )  besturing van de  ontvangst   van  de zintuiglijke prikkels zelf .

  Dit vertelt dus niet noodzakelijk iets  over verondersteld  aaseter- gedrag  ,  maar veeleer  iets over een reflexmatige  jachtspecialistie gebaseerd op zeer scherpe waarnemingsapparatuur    

  Met  een  veel  info-verwerkend cerebellum zal een vogel  moeiteloos voedselkruimels ( zoals bessen en zaden   ) oppikken tussen de rommel die op de grond ligt 
  Alligators zijn echter  echte opportunisten : ze zitten achter alles aan wat op voedsel lijkt  ( net zoals de meeste haaien ) ....
    
  T-rex mag dan al de  beschikking hebben  gehad over  een ongelooflijk goed afgestemd olfactorische zintuig  zoals een gier - net zoals Horner stelt - maar zodra hij  zijn   prooi (op korte afstand)binnen bereik krijgt
  zal hij waarschijnlijk net als een alligator - met een krachtige, verwoestende beet  een levend dier doden
    ...Honden  en wolven ( zoals reeds  opgemerkt )   jagen trouwens ook op de reuk en volgen zodoende een spoor  ...het zijn daarom  nog geen   aaseters  ...integendeel  ....


  IV  (PZ  MEYERS )   T REX  brein 


  image
  CT scans van T. rex's brein (blauw );
  Met de rode pijl is een  grote  reukkwab aangeduidt .  
  Het binnenoor  (rood) bezit  lange delicate(slakkenhuis) kanalen  die  wijzen op een goed evenwichtsorgaan (statolieten  ) terwijl de  gehoorgang een  scherp gehoor  mogelijk maakt  

  http://pharyngula.org/index/weblog/comments/the_brain_of_t_rex/

  CT-scans van  een   fossiele Tyrannosaurus  Rex schedel  doen  vermoeden  dat .het dier   zeker geen  briljant denker was  : maar het dier  bezat  wel    uitstekende en  gesofisticeerd- uitgewerkte multimodale systemen voor de verwerking en sturing  .van sensorieele dataverwerving 
  In het bovenste deel van de foto, je kunt je  zien waar   de hersenen zijn  gelegen in de schedel; relatief klein en diep begraven, is het niet? 
  Het onderste deel  toont  de gereconstrueerde hersenen,  de olfactorische kwabben vooraan zijn relatief groot, dus nezathet die  een heel goed reukvermogen   
  De middenoor structuren zijn ook groot, waarschijnlijk  een  uitstekend gehoor  en  een  zeer  goed  evenwichtsgevoel, dat  is een diagnostisch teken van een  erg  actief  dier
  Andere analyses van het visuele systeem tonen aan dat een  gesofistikeerd scherp zicht eveneens aanwezig moet zijn geweest
  maar ookgrote   opportunistische  aaseters   hebben  nood aan dergelijke  zintuigelijke  spitstechnologie
  De beschikking over een scherp gehoor en een groot evenwichtsgevoelnedigen er echter toe veeleer een actieve jager te veronderstellen ipv  uitsluitend een aaseter    
  Volgens mij___ was hij het allebei  ....  

  2006
  De structuur van het binnenoor verraadt dat de T. Rex  over een meer dan uitstekend gehoor en evenwichtsgevoel beschikte.
  De vinding lijkt strijdig met eerder gevonden bewijs, dat aantoonde dat de lompe T. Rex slechts een beperkte bewegingsruimte en leefomgeving had. 
  Uit de scans bleek dat het binnenoor de afmetingen had zoals dat bij veel kleinere dieren het geval is en dat de zintuigen waarschijnlijk zeer gevoelig waren.
  Omdat in het binnenoor ook het evenwicht wordt bepaald   was hij mogelijk ook zeer behendig.

  De al lang gaande discussie of de T. Rex nu een roofdier of een aaseter was, wordt met deze bevindingen weer nieuw leven ingeblazen.
  Docter Lawrence Witmer van de universiteit van Ohio ( tijdens een conferentie in S.t Louis, )concludeerde uit zijn onderzoeksgegevens ook dat het beest zijn ogen en hoofd erg snel heeft kunnen bewegen om prooi op te kunnen sporen.
  Witmer lijkt daarmee de roofdier-theorie aan te hangen.

  Onbeholpen
  Op dezelfde conferentie waren  echter ook paleontologen aanwezig die met nieuwe gegevens op de proppen kwamen die aantonen dat de dinosaurus waarschijnlijk erg grof en onbeholpen was en dus waarschijnlijk een aaseter was.
  Dit dier had zeer sterke gewrichtsbanden, waardoor zijn lijf erg stijf en star was.
  Daardoor was zijn bewegingsruimte vrij beperkt”,
  zei de  onvermijdelijke   Dr. Horner tegen BBC News.
  " De T. Rex was stijf van zijn nek tot zijn staart, het was niet bepaald een danser.”

  Omvallen
  Volgens Horner gaat zijn theorie op voor de meeste vleesetende dinosaurussen.
  “Volgens mij waren ze allemaal vrij lomp en stijf en niet zo soepel als we dachten. Ze hebben waarschijnlijk veel ruimte nodig gehad om te draaien zonder om te vallen.” 
     (A)
  2006  Ct scans  van  de  ruggegraat  en bekkengordel van  Camptosaurus ( Jura (-210 MY  -140MY)

  (B)
  De gehele  en langdurige  controverse en discussies   rond  de hypotheses van jack horner (  aangaande  de T REX  levensstijl) haal ik hier gedetailleerd  aan om te illustreren dat  Paleontologie  een kwestie is van zeer veel( langdurig volgehouden )geduld tijdens  erg vervelend  en ondankbaar routineus  werk 

  Paleontologie  is  in de praktijk   niet erg  stimulerend  :ook  in de zin van  het  verkrijgen  van  belangrijke  steun voor  de  reputatie en de carriere -uitbouw  van betreffende  wetenschapper ( of zelfs maar erkenning voor"nutteloos"onderzoek  )  
  Bovendien is veel van dit  onderzoek altijd  erg  low budget , en (net als  bij archeologisch  veld -onderzoek )kunnen serieuze vertragingen  optreden  door politieke druk   en oorlogs- situaties  in de regio's  waar de vindplaatsen  liggen ;

  Bovendien  is  is er een  lucratieve markt onstaan  ( met vervalsingen en roof/diefstal  incluis )voor  rijke  amateurs  fossielen-verzamelaars ( een interessant  , veel besproken, maar   ingewikkeld   geval  is de komplete  verdwijning van de eerste   Chou- kou- tien   fossielen  van sinanthropus  tijdens WO II  http://en.wikipedia.org/wiki/Zhoukoudian)  
  en het daarbij horende vandalisme van veelbelovend  of onvervangbaar    fossiel materiaal   ....
   -Soms (mogelijks)   gerichte  / moedwillige  vernielzucht/censuur  omwille van ideologische motivaties  ? (  bijvoorbeeld  alweer  :sommige beschuldigingen bij het verdwijnen  van de chou -kou- tien  fossielen )
  -Soms vanuit een    arrogante  egoistische  mentaliteit en  taktloze  onverschilligheid  van zich alles permiterende  recreatievelingen

  Een recent  voorbeeld van dit laatste soort   ontmoedigend vandalisme  :  Diplomaten vernielen walvisfossiel    /augustus 2007
  De Egyptische autoriteiten hebben Belgische diplomaten ervan beschuldigd dat ze de fossielen van een veertig miljoen jaar oude versteende walvis hebben vernield door er met   terreinwagens  heen en weer  over te rijden  .Ze  hebben daarbij   voor miljoenen dollars aan schade aangericht aan het patrimonium  van Egypte 

  De overblijfselen van de walvis zijn  onvervangbaar ( ook vanuit  het zuiver wetenschappelijk oogpunt ) .
  De beheerders van de 'walvisvallei' hebben officieel een klacht ingediend bij de autoriteiten.
  Het zou gaan om twee voertuigen die over het beschermde terrein reden.
  Bewakers sommeerden de wagens om te stoppen maar deze reden gewoon door.
  Gelukkig konden zij nog wel de nummerplaten noteren waarmee ze tot de ontdekking kwamen dat het voertuigen waren van de belgische  ambassade.


  Wadi Al-Hitan
  , "Whale alley," bevindt zich in de Westelijke woestijn van Egypte.
  Het  terrein bevat fossiele overblijfselen van oerwalvissen en is van onschatbare waarden.
  Het gebied staat sinds twee jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO.;
  maar ook dit  blijkt  dus uiteindelijk  geen voldoende bescherming te bieden  ....
  Veel  van  dergelijke  verdwijningen  en vernielingen    lieten  al eens  sommige creationisten   toe  het bestaan van belangrijke  vondsten  en sites   in twijfel  te trekken  (= dat was ondermeer het geval met de choukoutien fossielen en die door de  pers toen  voor het eerst werden  als  " missing links "(= de verdwenen schakels " ) gedoopt ...een  journalistiek-literaire  " vondst" / bon mot  ,    die later  een eigen leven is gaan leiden  )


  Maar  ook voor een   nieuwsgierige leek - verzamelaar van bestaande  kennis  en nieuws  (of  een   afficionado ) is een verdieping  in de   paleontologie een  erg vervelende ( stoffige  en belegen ) bezigheid 
  ...Niet alleen moet men jaren wachten op de  preparatie van  gevonden   fossiele  puzzles  , maar het   uitziften  van  de  hypotheses en vele  interpretaties   die erop steunen( en tot de normale procedures van de natuurwetenschap  behoren )   duren hier wel erg lang   en vergen   nog meer hardnekkig  koppigheid  om door te gaan  met het verzamelen( ook door de paleontologen zelf )  van in wezen , zeer  minieme  maar  uiteindelijk  (iet of wat  ) houdbare ) detailkwesties  ....

  Kranten  kunnen natuurlijk dit soort  afwachten niet opbrengen  , ze zijn tuk op primeurs en snelle  succesjes  ;ze   vissen  dus  steeds weer naar populaire  sensationele" infotainment"-  beweringen ___zeker wanneer het gaat  over over  roof-dinosaurussen met hoog jurassic -park (en horror ) gehalte _____die ze menen te kunnen  afleiden uit  interviews met onvoorzichtige maar  geestdriftige  en media-geile ( al met al met  iets van  wereldvreemde overschatting van de  algemene   nieuwswaarde van  hun arbeid  ?) wetenschappers  die enthoesist  zeer minieme  successen  buitenproportioneel opblazen 
  (= pyrrhus overwinningen  in  de eindeloze debatten )

  Al met al is paleontologie  een zeer  langzaam verlopend  en  erg vervelend routineus  nacheck ( mondiaal )  detective-werk met voornamelijk oog voor  het gepriegel rond erg fragmentaire details  .... 

  (1)
  .....
  dat gaat al  alleszins niet op voor de hadrosauriers ,maar dat was waarschijnlijk  het meest  bejaagde  wild  van de  Tyrannosaurus rex
  ...  ?

  (2) 
  dat  laatste  bewijst dat  fracturen  op korte termijn  niet  dodelijk hoefden te zijn  /  Het aantal gevonden kompleet  geheelde  breuken is  frequent  bij de tyrannosaurus -vondsten (tot nu toe)
  Het  lijkt er  op dat de fossielen getuigen zijn van ernstig lijkende  breuken die echter goed genezen zijn   

  (3)
  De tyrannosaurus is  beduidend groter en zwaarder dan  de allosaurus ....
  Vallen zal  wel een van de vele ernstige  gevaren in de dinosaurus wereld geweest zijn  ....vooral van grote en zware tweevoeters

  (4) ander  vergelijkingsmateriaal  is tegenwoordig ook  voorhanden  : scans van de hersenen van archaeopteryx 
  archaeopteryx brein 
  <---( 11 artikels)
  3D model based on X-ray CT. Scale bar, 2 mm. a, Lateral (external) view. b, Anterior view. c, Posterior view. Abbreviations: aa, anterior ampulla; ac, anterior canal; cc, common crus; cd, cochlear duct; fr, fenestra pseudorotunda; fv, fenestra vestibuli (fenestra ovalis); la, lateral ampulla; lc, tentative course of lateral canal; LO, left opisthotic; pc, tentative course of posterior canal; pc (u), posterior canal (upper part); PR, prootic; sa, sacculus; ut, utriculus; VIII?, acoustic nerve or endolymphatic duct. Original imagery available at
  http://www.DigiMorph.org


  (5)
  Natuurlijk maken karkassen en krengen geen geluid
  Maar  had   een  T-rex ( zelfs als  aaseter)  ook geen  nood aan een constant auditief  alarmsysteem tegen  (mogelijk)cannibalistische  ,.roofzuchtige , roofzuchtige ,  jong en broedseldodende  vrijbuiters   en rivalen , ook van eigen   soort? 
  Er zijn bovendien  indicaties dat Therapode   moeders  minstens broed en jongen zorg kenden,   en (misschien langdurig )bescherming boden aan hun kroost ....

  Maar is er wel een tegenstelling  Aaseter - Rover  ?
  Is een roofdier niet  een verder ontwikkelde  en geoptimaliseerde   aaseter ...?
  Waarom  niet beiden  ?
  Leeuwen , honden , arenden , hyenas,  zijn allen moderne roofdieren  die zowel  aktief  jagen als aas-eten....sommigen  ( bijvoorbeeld kroko's  )zijn zelfs cannibalen
  of vreten het broedsel van soortgenoten
  is er ook maar een reden  om te veronderstellen  dat uitgestorven carnivoren NIET  hetzelfde deden  ?

  Ok, De  "theorieeen " over gelijk   wat in de Paleontologie gingen vroeger meestal  over ;" het is zeker  dit " of   " het is zeker dat "  
  Maar vandaag  is men eerder geneigd  een combinatie  van dat soort  tegenstellingen   te huldigen  ... 
  predator/aaseter   T-rex  zal  dus in die visie wel bestaan  hebben ; Het was een jager die een dode maaltijd niet voorbij zou lopen! 
  En
  Natuurlijk  zal dergelijk dier zelfs niet alleen  geleefd hebben van actieve  jacht en aaseten  
  Maar als echte opportunist zal het ook wel   "gemakkelijke"buit  hebben  gegrepen waar het maar kon ;bijvoorbeeld  het stelen van de geslagen  prooien van jongere en kleinere  T rex of  andere kleinere  therapoda .... 


  We  mogen ook nooit of te nimmer   vergeten  dat er   alleen  maar    fossielen  (voornamelijk  beenderen ) als  onderzoekbare en  refereerbare  evidenties voorhanden zijn

  Vergeet ook nooit ;
  .......De meeste mensen leren de resultaten en kleine succesjes  van de paleontologische   wetenschappen slechts  kennen dmv. de interviews en het infotainment  die  de gevierde  paleontologen geven aan de media  en/of doorheen  de  brouwsels  van   hollywood figuren en show-bizz moghuls  en die daardoor  de  "algemeen geweten en bekende  "kennis over die dieren  ,  hebben vorm gegeven  voor de meeste mensen 

  Een voorbeeldje van dergelijke  "fictie-pop-wetenschap"  is  " het idee dat
  de tyrannosaurus alleen maar reageerde op bewegende voorwerpen  ...dat is afkomstig uit de science fiction film ; jurassic park
  (jack Horner was zelf counsultant-medewerker en inspirator van een van de personnages   van die film   )
  Daarbij vergeet men altijd  (bij het verder  vertellen van die pop-"theorie " )  het flut verhaaltje   in de "jurassic park" filmplot  , waarbij de fantasie-stereotype wetenschapper( een soort opa)  beweert  dat   ;
   "deze  eigenschap van  het visuele systeem van de in het park  loslopende   T Rex    , afkomstig is van het "genetische  (= tover?) materiaal" van  een  (eveneens fictieve) kikker  die werd gebruikt bij het terug tot leven wekken van dit exemplaar  van een uitgestorven diersoort  " 
  Meer moet dat  niet zijn  .....
  Een soort variatie op  de  "The Fly"  griezel  dus  ...dat eveneens  het  gevolg was  van de werken van een  mad-scientist  / leerling -tovenaar  , die  onvoorzichtig  prutste aan de Goddelijke Schepping of de Natuur 


  08-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  07-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  TYRANNOSAURUS   
  SNELLE REN  /SNELLE HAP ?  Tot diep in de twintigste eeuw dacht men nog dat dinosauriërs langzame, koudbloedige dieren waren.
  Tyrannosaurus kreeg een overeenkomstige rol toebedeeld; het zou een traag dier geweest zijn dat op zijn (al even slome) slachtoffers toeschuifelde om ze in een langdurig uitputtingsgevecht de baas te worden.
  In
  1968 kwam de paleontoloog Robert Bakker echter met de toen revolutionaire hypothese van de warmbloedigheid van dinosauriërs, en hij stelde ook het beeld van Tyrannosaurus bij: die werd nu een felle rover die wel 70 km/u kon halen in een achtervolgingsjacht

  Deze nieuwe denkbeelden riepen echter weer reacties op. Op de eerste plaats werd de maximumsnelheid gesteld door Bakker betwist op grond van het hoge absolute gewicht.
  Alexander beweerde in 1987 dat de botten van Tyrannosaurus te zwak waren voor een snelheid boven de elf kilometer per uur. Achteraf bleek dat hij de beendikte onjuist bepaald had door af te gaan op een ineengedrukt fossiel.
  In 1995 stelde Farlow dat Tyrannosaurus het zich simpelweg niet kon veroorloven te rennen: als hij dan zou struikelen, zou hij dodelijk gewond raken. Dit zou er op wijzen dat hij vanuit een hinderlaag sprintend joeg, zoals een tijger.
   Gregory S. Paul wees echter op het bekende feit dat bij grotere dieren de efficiëntie bij het bewegen toeneemt, samen met de versnellingsduur per pas, zodat de maximumsnelheid in beginsel bij toenemende grootte gelijk blijft, zij het dan dat die snelheid steeds langzamer gehaald kan worden, zodat Tyrannosaurus juist helemaal geen sprinter was.

  In het begin van de twintigste eeuw maakte de sterk toegenomen computercapaciteit het mogelijk de biomechanica van Tyrannosaurus meer gedetailleerd te modelleren.
  Volgens een studie uit 2002 van John Hutchinson, extrapolerend vanuit een kip, was de relatieve spiermassa hoe dan ook onvoldoende voor een snelheid boven de 40 km/u en lag de maximumsnelheid waarschijnlijk niet hoger dan 23 km/u. In dat geval zou Tyrannosaurus alleen hebben kunnen stappen, niet rennen. Zijn kernargument was dat bij toenemende grootte de absolute verticale beweging van het lichaam toeneemt en bij een gewicht als dat van Tyrannosaurus het rennen onmogelijk maakt; het neerkomende been, dat het hele gewicht moet dragen, zou daaronder bezwijken.[6] Paul bracht daar tegenin dat wellicht een andere manier van rennen de verticale beweging vlakker gemaakt zou kunnen hebben en betwiste de correctheid van de extrapolatiemethode door erop te wijzen dat volgens Hutchinsons model een struisvogel en een neushoorn een derde langzamer zouden zijn dan in werkelijkheid.

  HOE HARD  LIEP T.REX ?

  Voetsporen   T Rex ???
  " 2007 =....In Montana (VS) heeft de Britse paleontoloog Phil Manning een voetafdruk van een tyrannosaurus rex ontdekt. De afdruk beslaat een vierkante meter / deze afdrukken zijn belangrijk bij het onderzoek naar de loopsnelheid van dino's
  --->Hell  Creek formation

  http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2007/10/10/3281796.html
  http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2007/october/news_12515.html

  Dr Manning with the dinosaur footprint © Dr Phil Manning    Dr Manning with the dinosaur footprint © Dr Phil Manning  )  Hutchinson, J.R. and Garcia, M. (2002).
  Tyrannosaurus was not a fast runner. Nature 415: 1018 - 1021
  http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6875/full/4151018a.html
  (2002
  )John R. Hutchinson1,2 & Mariano Garcia1,2

  De snelheid van een dinosaurus schatten is altijd al een controversiële aangelegenheid geweest.
  Er zijn schattingen van 40 km/u tot wel 72 km/u. 

  In 2002  heeft een groep geleerden een geheel andere aanpak  opgestart  en biomechanische principes in een computermodel verwerkt waarin wordt gekeken hoeveel spiermassa een dier nodig heeft om te rennen.
  Volgens dit eerste  model kon een T-rex zo'n 16 tot 40 km/u hebben gerend.
  Om 72 km/u te kunnen rennen zou T-rex 43% van zijn gewicht in iedere poot als ondersteunende spieren nodig hebben gehad en misschien wel 86% van zijn gewicht als beenspieren!
  Dat is natuurlijk belachelijk want dan zou er geen ruimte meer overblijven voor het skelet of andere spieren.
  Het model laat zien dat snelheden van 72 km/u niet haalbaar waren voor Tyrannosaurus rex en zelfs de 40 km/u die volgens het model mogelijk is vinden de onderzoekers (Garcia en Hutchinson ) niet erg waarschijnlijk.
  Betekent dit dan dat T-rex geen goede jager is geweest?
  Nee, want de prooidieren waar hij op gejaagd heeft hebben natuurlijk hetzelfde probleem en zullen zeker niet sneller zijn geweest.
  En een snelle loop van zo'n 30 km/u is voor een 12 tot 13 meter lang dier natuurlijk niet echt langzaam.
  Kleinere dinosaurussen konden natuurlijk wel grotere snelheden bereiken, ook bijvoorbeeld een jonge T-rex.
  De conclusies van dit rapport uit 2002  zijn na bestudering , peer review en vervolgonderzoek  door andere paleontologen ondertusen al  weer verouderd  (1)

   

  Figure 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comExplanation of free-body diagram analysis of body segments.
  Figure 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comLimb orientation used for model Trex_1.

  Figure 3 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comEstimated extensor muscle mass (T, as a percentage of body mass per leg) required to run quickly.

  Table 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Muscle anatomical data entered in equation (1) to estimate T

  Table 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Parameter sensitivity in Tyrannosaurus models
  Full size table and legend

  ....Hoe sneller, hoe langer de passen. /Het omgekeerde telt ook: hoe groter de afstand tussen de voetsporen, hoe sneller het dier liep.
  Uiteindelijk kan zo de loopsnelheid van dinosauriërs bepaald worden. 
  O;a. Donald Henderson deed  onderzoek naar de ‘biomechanica' van Tyrannosaurus. Zijn computeranalyses geven een beeld van hoe T. rex liep en hoe hard hij kon rennen. (   klik  op deze figuren voor animaties --->)

   

   

   

   

   


  download 78kb


  download 231kb

  http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4067/is_200510/ai_n15705460

   Analysis of hindlimb muscle moment arms in Tyrannosaurus rex using a three-dimensional musculoskeletal computer model: implications for stance, gait, and speed
  http://www.stanford.edu/group/nmbl/publications/pdf/Hutchinson2005.pdf
  2005

  "....The information provided by the model is important for determining how T. rex stood and walked, and how the muscles of a 4000-7000 kg biped might have worked in comparison with extant bipeds such as birds and humans. Our model thus strengthens the conclusion that T. rex was not an exceptionally fast runner, and supports the inference that more upright (although not completely columnar) poses are more plausible for T. rex. These results confirm general principles about the relationship between size, limb orientation, and locomotor mechanics: exceptionally big animals have a more limited range of locomotor abilities and tend to adopt more upright poses that improve extensor muscle effective mechanical advantage. This model builds on previous phylogenetically based muscle reconstructions and so moves closer to a fully dynamic, three-dimensional model of stance, gait, and speed in T. rex....."

  (1)
  In augustus 2007
  hebben Phillip Lars Manning en Wiliam Irving Sellers van de Universiteit van Manchester met een evolutionair computermodel, voor een aantal dinosauriërs waaronder Tyrannosaurus, virtuele individuen wedstrijden tegen elkaar laten rennen. Hierbij werden per soort verschillende mogelijke loopmodellen ingevoerd en licht veranderd. De beste modellen werden dan weer uitgeselecteerd voor de volgende ronde in de evolutionaire loopwedstrijd. Uiteindelijk werd een model ontwikkeld dat gevalideerd werd door een overeenkomst tussen het model en de bekende mechanismen en snelheden van onder andere een mens en een struisvogel.
  Met deze methode bereikte Tyrannosaurus een topsnelheid van ongeveer 28 km/u bij een aandrijvende spiermassa van 15% (het minimum dat in dit model nodig was, wilde Tyrannosaurus überhaupt kunnen lopen); dit steeg naar 40 km/u bij een, nog steeds reële, massa van 22,5%, voor welke waarde Hutchinson berekend had dat Tyrannosaurus nog geen 25 km/u zou halen en dus niet in staat zou zijn geweest te rennen.

  [PDF] Estimating dinosaur maximum running speeds using evolutionary robotics

  http://www.guardian.co.uk/science/2007/aug/22/dinosaurs
  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/08/070823-dinosaur-rex.html

  http://www.youtube.com/watch?v=zcdaQhwHFTM

  07-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1
  OPA THEROPODA ? (1)

  Het werk van paleontologen – is een echt detectiveverhaal, een voortdurend speuren naar nieuwe aanwijzingen en evidenties (=materieele bewijsstukken ) die opduikende (ook  theoretische )   raadsels uit de  ge-reconstrueerde  prehistorische wereld steeds opnieuw trachten op  te lossen
    of te verbeteren 


  De tekortkomingen en de fragmentaire / provisionele /conditionele  antwoorden   van het wetenschappelijk onderzoek( in het bijzonder  bij  evolutionaire  en paleontologische  studies  ) zijn niets nieuws ….


  Natuurlijk weet de  wetenschap (nog -) niet alle antwoorden op alle mogelijke vragen  ( en er zijn allicht ook  vragen die ze nooit kan beantwoorden , nog afgezien van  slecht geformuleerde  en /of  onbeantwoordbare  onzin  )  __gelukkig  maar …want anders zouden dewetenschappers allang werkloos zijn  ..... wetenschap is evenmin  een  alwetende godheid in het bezit van prescientiae      __ maar geef de wetenschappers wel  eventjes  de tijd  ....Ja ?

  Niet -(natuur)wetenschappers ,inzonderheid creationisten  en andere zweefrekartiesten  of nog anders   sectarisch georganiseerde  (bij)gelovigen ,hebben  trouwens  al duizenden  jaren hun zegje gehad ___en nog steeds  zero tastbare bewijzen voor hun absolute constructies van opeengestapelde ”waarheden” voorgelegd 

   

  Ik bedoel maar … enkele   jaren   geleden hadden we (bijvoorbeeld )  nog geen flauw idee  waar  de  tyrannosauriden vandaan kwamen 
  Maar gedurende de laaste zes jaren werden steeds maar oudere  en oudere  kandidaat verwanten  van die voorouders van de tyrannosauriden groep  gevonden 

   

  De oudste tot nu toe  (-200 my) LIJKT  onlangs  ontdekt  te zijn  in Polen ___De vondsten  werden aangekondigd  in augustus   2008  o.m. in  de lokale bladen   Ewolucja (http://www.paleo.pan.pl/ewolucja/Ewolucja3.pdf <-- in het pools  , maar wel met vele  duidelijke foto’s van de vondsten   ) &de Poolse uitgave van de  National Geographics  en formeel/officieel wereldkundig gemaakt   aan het instituut  voor  paleobiologie  van de Academie der wetenschappen  van  Warshau (Instytut Paleobiologii PAN, Warsawa )


   

  De Poolse  palaeontoloog Tomasz Sulej  toont de onderkaak van de roof-dinosaurier  aan  het  Instytut Paleobiologii PAN, Warsawa , 1 Augustus, 2008.

  De  fossiele  dinosaurus( voorlopig  de draak van litowice “( uit het dorp Lipie Slaskie ) genoemd____ waarvan wordt gezegd dat het zou kunnen gaan over   een  nog onbekende zeer oude  ( gedateerd  ergens in het laat trias )voorloper/verwant van de  voorouder(s) van de groep waartoe de tyranosaurida  behoren ____werd gevonden in zuid-polen  ( foto = Kacper Pempel/Reuters)

  Video


   

  We moeten echter met zijn allen nog even  wachten  op de eerste  peer-reviewed rapporten en  toegankelijker   publicaties  ( in het Engels allicht , want  dat is zeker voor de evolutie-wetenschappen  de internationale lingua franca geworden )

   

  Zoals gewoonlijk   heeft  ook nu  weer de  internationale  pers weer eens  zijn uiterste best gedaan  om  een  voorbarig   overwerkt , uitgemolken    en  ”sensationeel” jurassic park- gehalte ,   (= ostentatief   en dominant de nadruk leggend op  een terloops vermelde   Tyrannosaurus REX  link ) aan deze vondsten te plakken : "wetenschap" als infotainment

   

  Dat  is  weliswaar  in dit geval  alweer helemaal  gebaseerd op  de zeer  onvoorzichtige uitspraken van enkele  media-geile en jeugdig-enthoesiaste  (?) paleontologen  , maar    misschien  ook wel  onder  de niet uit te sluiten druk  van  de  sponsor van het onderzoek : “de poolse uitgave van   National Geographics “ :   - tuk op  primeurs en betere verkoopscyfers  en prestaties  ( de amerikaanse” rat- race” motivaties) van hun blad   ?  …)

   

  Daarbij  werd  het feit verwaarloosd dat de classificatie –diskussies/deliberaties  ___ over   de mogelijke connecties  van deze  vroege  fossiele   dinosaurus 
  (notabene  vondst met de
  Theropoda groep ____ nog niet eens begonnen zijn (in de vakgebieden van   dino-paleontologen , osteologen ,   herpetologen en  vertebraten-specialisten in de vergelijkende  anatomie … )  De groep ontstond in het Trias; de oudste bekende mogelijke vormen zijn Eoraptor en Herrerasaurus uit het Ladinien.

  Theropoda


  Ceratosauria

  ?Coelophysoidea


  Neoceratosauria

  Ceratosauridae  Abelisauroidea
  Tetanurae

  Spinosauroidea


  Avetheropoda
  Carnosauria

  Monolophosaurus  Allosauroidea  Coelurosauria

  Compsognathidae


  Tyrannoraptora

  Tyrannosauroidea


  Maniraptoriformes

  Ornithomimosauria


  Maniraptora

  Oviraptorosauria (incl. Therizinosauroidea)


  Paraves
  unnamed
  Eumaniraptora

  Deinonychosauria  Avialae


   


  “Conclusion jumping “ is nu eenmaal de favoriete onofficiële olympische  discipline onder journalisten en  andere smaakmakers ….

   

  “Je moet  zeker  niet alles ( letterlijk   )gaan  geloven wat kranten schrijven  “ merkte een  goede  scienceblogs-auteur   over paleontologische onderwerpen    terecht op (--> Don't believe everything the papers tell you: Laelaps article and comments) 

  Maar dat het om “vervalsingen “( en/of  uitsluitend  toeristische   belangen en vallen   )  zou kunnen gaan , zoals al is gesuggereerd  , is natuurlijk erover  ?

   

   

  Omdat paleontologen moeten werken  met restantjes  die miljoenen  jaren oud zijn , is het niet verwonderlijk dat ze , wereldwijd , nogal eens echt  grove en  populair -amateuristisch overkomende  speculaties (en zelfs creatieve fantasieen  ) debiteren  en /of  meer dan enkele  fouten maken ( zie bijvoorbeeld  de nogal ontluisterende  verhaaltjes-molens     en de  aanhoudende   controverses  over de degradatie  van de  beroemde  Tyrannosaurus rex :  van  machtig zeer wendbaar   top-roofdier  en  kundig  jager op levende prooien  tot  een   trage en oerdomme  aaseter (1)

   

  Maar ja , het is natuurlijk  altijd  makkelijker  om te zeggen  god( of een bovennatuurlijke  ID-er) -deed-het “ 

   

  Daarom  zal ik deze maand hîer   een  kleine reeks  dumpen met enige documentaire waarde ( naar ik hoop)  en  met een   voorlopige  bespreking  over vooral  de  aankondigingen  over  de vondst van de  draak van losowice “ en andere  vondsten  op die vindplaats 
  plus
  een klein samenvattend / initierend  overzichtje van wat al elders is gevonden( voornamelijk in  china (2) natuurlijk )  ,voornamelijk  gedurende de laatste zes jaren ,  in verband  met de  mogelijke afstammingsgeschiedenis van de  Tyrannosauridae  
    


  MOGELIJKE  CLADOGRAMMEN 

  Carr et al. 2005[1]

  Tyrannosauridae 
   Albertosaurinae 

  Albertosaurus  Gorgosaurus*   Tyrannosaurinae 

  void

  Daspletosaurus   void 

  Tarbosaurus*  Tyrannosaurus


  *Nota bene: Carr et al. beschouwen Gorgosaurus libratus als een soort behorend tot Albertosaurus en Tarbosaurus bataar als een soort behorend tot Tyrannosaurus


  Currie et al. 2003[2]

  Tyrannosauridae 
   Albertosaurinae 

  Albertosaurus  Gorgosaurus   Tyrannosaurinae 
  void
  void

  Daspletosaurus   void 

  Tarbosaurus  Alioramus

  void

  Nanotyrannus  Tyrannosaurus
  Zie ook   ---->  http://www.tolweb.org/Tyrannosauridae/15896

  Phylogeny based on Holtz (in press a, b).
  Please refer to the page on
  Tyrannosaurid Systematics (http://www.tolweb.org/accessory/Tyrannosaurid_Systematics?acc_id=502) for synapomorphies supporting this tree.
  See
  Taxonomy for definitions of Aublysodontinae and Tyrannosaurinae.

  (1)

  T REX  /Aaseter? 

  (wikipedia )
  Er zijn ook pogingen gedaan afbreuk te doen aan het beeld dat Tyrannosaurus de toppredator was in zijn ecosysteem en dat zijn robuustheid een aanpassing was aan het jagen op een wel heel gevaarlijke prooi: de enorme ceratopiër Triceratops, de meest voorkomende planteneter in zijn leefgebied, die het leeuwendeel van de potentiële prooimassa vormde.

  In
  1994 kwam de bekende(toenmalige ) amateurpaleontoloog  Jack Horner (paleontologist)  ( maar  ondertussen tot hoogleraar benoemd) met een alternatieve theorie: Tyrannosaurus was een aaseter. Het vermogen om botten te breken, de grote reuklob in de hersenen en zijn goede ogen (die naar voren keken, zodat hij diepte kon zien) zouden allemaal (ook) kenmerken van een aaseter zijn geweest. Men ziet deze kenmerken immers ook bij de kalkoengier en de hyena. De relatief korte dijbenen van Tyrannosaurus zouden er op wijzen dat hij langzaam was en de korte voorpoten zouden een belemmering geweest zijn bij het vangen van de prooi.[8]

   Deze hypothese van Horner (waarbij de status van  T Rex  als   roofdier .op  levende prooien   ...( alhoewel aaseters  meestal  ook  "carnivore "  roofdieren zijn  die zeker  ook levende "zieke "of stervende  prooi doden of levend verscheuren  )op vermeend  losse schroeven kwam te staan  )  doet nog steeds  opgeld
  Daarom  toch  nog eens op een rijtje enkele  argumenten  van de  Jack Horner hypothese  :
  het gaat daarbij  voornamelijk  om:

  De kaken zijn niet geschikt om te doden maar veeleer   erg   nuttig bij  het botten  kraken.
  ( kijk maar naar --> hyena's die hebben ook de sterkste beet , met aangepaste kaak  en gebit, van  alle rovers van de  extante   placentale zoogdiergroep  ) 
  Botten-kraken is alleen nodig als je een karkas gaat aanvreten dat al grotendeels opgegeten is.

  De poten
  Voor een   korte   en  snelle sprint    heeft  (ook)  de T-rex (theoretisch  )een klein bovenbeen en een langer  onderbeen  nodig 
  De T-rex echter heeft  een ongeveer even lang   onder- als bovenbeen , : wat aangeeft dat TR ver kan LOPEN ( actie-radius ) maar  zeker niet kan hardlopen /rennen.of sprinten
  (Mening van Farlow 1995  )
  Trouwens al zou hij hebben kunnen sprinten   dan  nog  kon  TR   het zich  niet veroorloven te vallen omdat dan  het neerdenderend   lichaamsgewicht  ongetwijfeld  ribben   kaak laat  breken en  zo , onvermijdelijk  de hongerdood  zal veroorzken  of andere opportunistiche  aaseters/rovers  zal aantrekken   .

  Uiterlijk
  De schedel duidt  aan dat de T-rex oerlelijk is ( een  aasgier is dat ook ) wat zijn nut  heeft   om andere
  roofdieren en aaseters   te intimideren meteen afschrikwekkend uiterlijk  ( T Rex is  ook  bepaald geen tandeloos doetje  )en weg te jagen bij
  een geslagen  prooi of karkas

  -
  reukvermogen in verhouding tot hersenen.
  De( uit het fossiel-bestand afleidbare inrichting voor   een goed  )  reukvermogen van de T-rex is in verhouding veel groter dan dat die van zijn hersenen doet verwachten  :
  de T-rex moest kilometers ver kunnen ruiken maar  was  wel
     oerdom
  als het maar kan terwijl de velociraptor (roofdier) juist ( allometrisch beschouwd ) hele grote hersenen heeft zodat het kon nadenken hoe hij de prooi ging  opsporen en doden zonder al te veel risico's .
  image of Tyrannosaurus brain

  Tyrannosaurus brein: Cerebrum (groen) controleert  het "denken" maar is (absoluut )kleiner dan bij de mens    

  -Klauwen
  De T-rex had ook geen klauwen die de meeste roofdieren wel hadden om mee te doden en/of zich   vast te klampen.
  Die van de T-rex waren nauwelijks geschikt om een prooi vast te houden of te slaan  Dus de T-rex was NIET op snelheid gebouwd, NIET intelligent, NIET om aan te zien en zijn kaken waren er om botten te breken.

  Kortom  :de T-rex was NIET op snelheid gebouwd, NIET intelligent, NIET om aan te zien en zijn kaken waren er om botten te breken.

  Antwoorden :

  I
  aaseter + rover = opportunist (Tsjok45) 

  II

  Horner is zelf niet professioneel werkzaam op het gebied van de studie van tyrannosauriden; zijn hypothese heeft weinig navolging gekregen onder de experts maar veel kritiek opgeroepen.

  Om te beginnen is er het probleem dat Tyrannosaurus het enige bekende grote roofdier is uit de formatie waarin hij werd gevonden — vroegere literatuur vermeldt het voorkomen van Albertosaurus maar dat berust op foute identificaties.
  Hij kan dus niet geprofiteerd hebben van de prooien van andere predatoren want die waren er helemaal niet.
  Hoogstens kan het zo zijn dat volwassen exemplaren jongere dieren wegjoegen van hun vangst. Een gespecialiseerde
  warmbloedige aaseter van deze grootte kan niet voldoende voedsel verworven hebben door te wachten tot dat planteneters spontaan dood neervielen.
  Huidige aasgieren hebben het voordeel dat ze zwevend een enorm terrein kunnen verkennen; andere "aaseters", zoals hyena's en jakhalzen, halen in feite het meeste voedsel uit de jacht.
  Veel paleontologen, zoals
  Phil Currie, nemen aan dat Tyrannosaurus zoals de meeste grote roofdieren zowel joeg als aas at — hij bejoeg (kudden) herbivoren, maar at ook van de karkassen die hij vond.

  Geen enkele van de eigenschappen die Horner aandroeg, kan beschouwd worden als diagnostisch. Naar voren staande ogen waarmee diepte kan worden gezien komen juist vooral voor bij roofdieren en een goed reukvermogen is net zo nuttig voor de jacht.
  De dijbenen van Tyrannosaurus hoeven niet zo heel kort te zijn ten opzichte van de onderbenen — een aanpassing die kleine dieren gebruiken om hun snelheid te verhogen — omdat de absolute staplengte al zo groot is.
  Tyrannosaurus had geen krachtige armen nodig omdat de muil ruimschoots voldoende was om prooien uit te schakelen.   (2)
   
  In het heuvelachtige land van Liaoning, ten noordoosten van Peking, zijn boeren, burgers en onderzoekers al tien jaar aan het graven. Duizenden fossielen hebben ze opgedolven van de meest uiteenlopende planten- en diersoorten. Zo lag daar het eerste zoogdier met een placenta. Maar het bekendst werden Liaonings fossielen van vogelachtige dinosauriërs — of dinoachtige vogels.  Zij hebben de oude discussie over de evolutie van vogels nieuw leven ingeblazen. Stammen vogels echt van de dinosauriërs af? Enzo ja, hoe dan?
  ‘Liaoning is van grote betekenis voor deze discussie’, zegt dr. Lars van den Hoek Ostende, paleontoloog aan het Leidse museum Naturalis. ‘De overeenkomsten tussen vogels en dino’s blijken dusdanig groot dat het onderscheid tussen die twee vervaagt.’
  Dat lijkt logisch als je naar de Chinese vondsten kijkt.
  Zo’n beetje de eerste was Sinosauropteryx, beschreven als een kleine dino met de tanden van een vleeseter.
  Hij had een donzige bedekking op de rug, waarover onderzoekers twistten: toonde dat dons het begin van de ontwikkeling naar veren of niet?
  Meer duidelijkheid kwam er met de ontdekking van Caudipteryx en Protarchaeopteryx, beesten met onmiskenbare veren op armen en staart. Vliegen konden ze waarschijnlijk niet: hun veren lijken nog het meest op die van loopvogels.

  In  2005  werd de vondst bekend van Dilong, een kleine verwant — met veren — van de enorme, waarschijnlijk kale Tyrannosaurus rex.
  ‘Voor dit soort fossielen heb je gesteente nodig dat fijn genoeg is om materiaal als veren weer te geven’
  , zegt Van den Hoek Ostende. ‘En het dode dier moet snel door afsluitend materiaal zijn bedekt.’
  Liaoning voldoet aan die eisen.
  Ruim 120 miljoen jaar geleden bestond de huidige vindplaats uit ondiepe lagunes.
  Stervende dieren vielen in het water en werden snel bedekt met modder en vulkanische as, waaruit fijn gesteente ontstond.
  Zodoende bleef ook zacht materiaal in gefossiliseerde vorm bewaard.
  Maar zulke - omstandigheden zijn zeldzaam, dus veel gefossiliseerde veren worden er in de wereld niet gevonden.
  Alleen in het Duitse Solnhofen was het raak, in 1855 al           --> Archeaopteryx  , wie anders  ?  06-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  02-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste acht maanden van 2008

  augustus  -september 
  In 2005 werd de paleontologische gemeenschap - en in feite ook de biologische gemeenschap vanwege de mogelijk verregaande consequenties ten aanzien van het werken met fossiel genetisch materiaal - opgeschrikt doordat onderzoekers claimden dat zij zacht weefsel hadden aangetroffen in het 68 miljoen jaar oude bot van een Tyrannosaurus rex (zie ook Geonieuws 571). Het ging daarbij om nog buigbare bloedvaten die binnen in het bot, afgeschermd van de buitenwereld, ontkomen zouden zijn aan de normale rottingsprocessen. Het ziet er nu echter naar uit dat men te vroeg heeft gejuicht: wellicht gaat het helemaal niet om fossiel materiaal, maar om een dun laagje slijmachtig materiaal dat recent door microorganismen is gevormd.
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=961


  22 08 2007
  Niet alle slangen zijn giftig, en de gifslangen hebben giftanden op uiteenlopende plaatsen: voorin de bek, achterin de bek, of zowel voorin als achterin de bek. Dat hangt samen met de evolutionaire ontwikkeling, maar hoe die precies is verlopen is al van oudsher een omstreden onderwerp. Leidse onderzoekers onder leiding van Freek Vonk hebben daarin nu helderheid gebracht.


  Onderzoeker Freek Vonk met een koningscobra

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=959


  12-08-2007
  De vondst van uit cellulose bestaande vezels in steenzout uit het Perm betekent niet alleen dat er nieuwe mogelijkheden zijn om sporen van leven op andere hemellichamen te traceren, maar ook dat het oudste, herkenbare organische materiaal op aarde in één klap met 200 miljoen jaar terug in de tijd wordt verschoven
  .
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=955


  Vezels uit het steenzout


  Verenpracht van fossiele vogels wordt duidelijker
  ßklik
  10 juli2008                                                                                                                                                                                                         Fossiele veren van een oervogel van honderd en van vijf miljoen jaar oud bevatten pigmentlichaampjes, de melanosomen.

  Volgens Jacob Vinther van de Yale University

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=945                                             Nieuwe overgangsvorm van vis naar landdier
  ßklik

  27 juni 2008

  In Letland is een belangrijke vondst gedaan van een dier dat de overgang vormt van een vis naar een op een land levende viervoeter.


  Devonische vis oudst bekende levendbarende gewervelde dier
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=940
   

  Het fossiele exemplaar van Materpiscis attenboroughi  Uitstervingen door zeespiegelfluctuaties ß klik

  19 juni 2008

  Op vijf momenten in de geologische geschiedenis vond massale uitsterving plaats.

  Shanan Peters meldt in Nature dat het dalen en stijgen van de zeespiegel een enorme...

   

  Mammoet at ondermeer mest ß klik

  10 juni 2008

  De mammoet die in in de permafrost van Siberië is gevonden, leefde ongeveer 22.500
  jaar geleden in de laatste ijstijd, het Weichselien.
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=931


  Radiometrische Ar/Ar-datering met extreme precisie   11 mei
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=924  Dino’s eerder uitgestorven
  ß klik

  24 april 2008

  De Krijt/Tertiair grens, de grens waarop de dinosauriërs uitstierven, werd tot nu toe gezet op 65,5 miljoen jaar geleden.

   

   

   Nieuwe prehistorische ‘hobbit’ uit Micronesië   ß klik

  6 april 2008

  In twee grotten op Micronesië dichtbij de Filippijnen zijn fossielen van kleine mensachtigen gevonden. Ze lijken op de kleine hobbitmens uit Flores, de Homo floresiensis

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=912 


  Een van de in vlietsteen ingebedde
  schedels (LB)  UPDATE  I  :

  ‘Hobbit’  van Palau ‘niets bijzonders’   26 augustus

  De vondst van een zeer klein menselijk skelet op het Zuidzee-eiland Palau vorig jaar, is geen aanwijzing voor het  bestaan van een dwergvolk op het eiland, duizenden jaren geleden.

  Dat stellen archeologen van de North Carolina State University in het online tijdschrift PlosOne.

  'De vroegste Palau-mensen hadden normale menselijke afmetingen en vielen binnen de normale vanriatie van moderne menselijke populaties’, aldus de onderzoekers.

  Vorig jaar leidde de vondst van de resten in een grot op Palau tot speculatie over een parallel met eerdere vondsten op Flores van de resten van een Homo erectus-achtige van nog geen meter groot en circa 18 duizend jaar oud.

  Volgens archeoloog Scott Fitzpatrick en zijn team is de vondst op Palau van een volkomen andere orde. De skeletdelen vallen binnen de bekende variatie van lengte in moderne mensen. Er is geen sprake van een dwergachtige voorouder, aldus de onderzoekers.

  Overigens is ook de vondst op Flores nog altijd niet onomstreden.

  De vinders denken dat het om een aparte en uitgestorven vroege mensachtige gaat, die tot ontwikkeling kwam op het geïsoleerde eiland.

   

   

   

  Oudste mensenkaak in Europa gevonden ß klik

  27 maart 2008

  Spaanse paleontologen hebben de oudste menselijke onderkaak in Europa gevonden.

  Het exemplaar dateert van 1,2 miljoen jaar geleden en was waarschijnlijk van een vrouw….

  Oudste resten West-Europeanen ontdekt
  Spaanse paleontologen hebben een onderkaak en tanden opgegraven van de vroegste West-Europeaan. Het fossiel van de mensachtige is meer dan een miljoen jaar oud en ging vergezeld van stenen handwerktui ...
  Lees verder, klik hier.


   


  Ontwikkeling zeeleven volgde tweemaal op toename zuurstof in atmosfeer  25 maart 
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=908


  Extreem goed bewaarde fossielen van
  eukaryoten uit de Doushantuo Fm.
  Het beeld is ca. 0,15 mm breed (SX)


   
  5maart

  Complexe evolutie
  ß klik

  23 maart 2008

  Evolutie is het belangrijke proces achter het ontstaan van nieuwe soorten.

   Deze theorie wordt nu versterkt aan de hand van de evolutie van de poten van kreeftachtigen (crustacea)....

   

   

   

  Feb. 18 ,2008

  Duivelspad  /Beelzebufo

  http://www.ncbuy.com/news/2008-02-18/1016118.html

  http://www.physorg.com/news122576609.html

  http://hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/176409/2008/02/19/Fossiel-van-dino-etende-kikker-ontdekt.dhtml

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=905

   

   

  February 14, 2008

  Eocarcharia.Kryptops. http://www.physorg.com/news122196010.html

   

  Velafrons coahuilensis/

  http://www.nu.nl/news/1436026/84/%27

  Zeil-dinosaurus%27_verstopte_zich_voor_neef_Tyrannosaurus_rex.html

  'Zeil-dinosaurus' verstopte zich voor neef Tyrannosaurus rex

  Uitgegeven: 14 februari 2008 13:46

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2008 19:49

  AMSTERDAM - Aan de Mexicaans kust hebben onderzoekers het fossiel gevonden van een dinosaurus die 72 miljoen jaar geleden geleefd zou hebben, meldt persbureau Reuters.

   Het prehistorische dier, dat leefde langs de kust, was een planteneter en moest zich constant verstoppen voor een neefje van de Tyrannosaurus rex om te overleven. 

  De dinosaurus, door de onderzoekers Velafrons coahuilensis genaamd, viel op door een grote zeil-vormige punt, die bovenop de kop van het uitgestorven dier stond.

  De onderzoekers menen dat het om het meest complete dinosaurus-skelet gaat dat zij tot op heden hebben gevonden in Mexico.

   

  (c) NU.nl/Dennis van Luling

   

   

   

  Feb 13 2008

  vleermuis

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39251719/   
   

  February 12, 2008 small pterodactyl

  http://www.physorg.com/news121963705.html

  http://www.boingboing.net/2008/02/13/tiny-pterodactyl-fos.html

   

   

  February 8, 2008

  Crayfish  http://www.physorg.com/news121543714.html

   

   

  Feb. 8, 2008

  Horseshoe crab  /  Lunataspis aurora -

  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080207135801.htm

  http://www.livescience.com/animals/080128-horseshoe-crab.html

  Degenkrabben bestonden al bijna half miljard jaar geleden
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=902
   


   

  05  02

  Levermossen  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=893

   

   

   

   

   

  Muggenziften? Muggenzeven!  ß klik

  29 januari 2008

   Veel dansmugsoorten hebben specifieke eisen voor de temperatuur van de omgeving waarin ze leven. Fossiele overblijfselen van dansmuggen kunnen daarom gebruikt worden om...

   

  January 28, 2008

  stromatolieten http://www.physorg.com/news120723883.html

   

  Fossiele voedselketen van vertebraten ontdekt ß klik

  27 januari 2008

  Gesteente van 290 miljoen jaar oud herbergt drie verbebraten (gewervelden) uit een meer: een haai, een amfibie en een vis. De haai heeft de amfibie verorberd terwijl het...

   

   

  Fossiel reuzenknaagdier ontdekt ß klik

  25 januari 2008

  In Zuid-Amerika is een reusachtige knaagdierschedel gevonden. De goedbewaarde schedel van het beest is 2-4 miljoen jaar oud en het grootste knaagdier ooit

  Giant rat Uruguay

  http://www.guardian.co.uk/science/2008/jan/15/giant.rodent

   

  http://www.nu.nl/news/1393645/84/Fossiel_gigantisch_knaagdier_ontdekt.html

   

  MONTEVIDEO - Een ploeg paleontologen uit Montevideo  hebben in Uruguay een fossiel van een skelet ontdekt van een knaagdier zo groot als een stier,

  berichtte The Guardian woensdag.

  Het is voor zover bekend het grootste knaagdier dat op aarde heeft geleefd.

  Het dier, een herbivoor, leefde twee tot vier miljoen jaar geleden in Zuid-Amerika, aldus wetenschappers in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

  Volgens de deskundigen gaat het om een tot nu toe onbekende soort, de josephoartigasia monesi.

  Het knaagdier, waarvan alleen de schedel met een afmeting van xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />53 cm werd teruggevonden, had centimeterslange snijtanden, maar kleine kiezen.

  Dat doet vermoeden dat hij groenten, fruit of waterplanten at.

  De wetenschappers berekenden dat het gewicht van het dier tussen 468 kilo en 2,5 ton bedroeg.

  Ze schuiven 1 ton naar voren als het meest waarschijnlijke cijfer. Volgens hen zag het er meer uit als een nijlpaard dan als een rat zoals we die nu kennen. (DWM)

  Het dier is verwant aan de pacarana, een 15 kilo wegend knaagdier.

  Dit zeldzame dier in het Andesgebergte is de enige nog in leven zijnde soort uit de familie van de dinomyiadae.

   

  Holen

  De wetenschappers gaan ervan uit dat het reuzenknaagdier is uitgestorven omdat het te groot was om holen te graven en te traag om belagers te ontlopen.

  Een amateuronderzoeker vond het fossiel al drie jaar geleden aan de kust van Rio de La Plata in het zuiden van het land.

  Het werd naar het Museum van natuurgeschiedenis overgebracht in Montevideo. Pas na drie jaar werd het onderzocht.

   

  Reconstructie

  Enkele Engelse websites maakten reconstructieschetsen van de 'Josephoartigasia monesi': The Guardian, Times Online en de BBC.

  (c) ANP/NU.nl

   

  January 23, 2008

  chinese skull  http://www.physorg.com/news120292812.html

   

  Jan 22

  platypus  http://www.abc.net.au/news/stories/2008/01/22/2143811.htm

   

  18 01

  Permian extinction / Lycaenops http://www.physorg.com/news119875141.htm

   

  Dino had tienerzwangerschappen ß klik

  15 januari 2008

  Sommige dinosaurussoorten konden zich voortplanten lang voordat ze volwassen waren.

  Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift PNAS naar aanleiding...

   Dinosauriërs plantten zich al jong voort
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=895  Fossilforest 

  http://discovermagazine.com/2008/jan/fossils-of-a-300-million-year-old-forest-found

   


  Machaeridians   Borstelwormen  
   

  U hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar desondanks vormden de machaeridiërs 150 jaar lang een mysterie voor wetenschappers.
  Het betreft bizarre langwerpige dieren met een rugpantser die van bijna 500 miljoen tot 300 miljoen jaar geleden dominant moeten zijn geweest in het leven op aarde.
  Maar omdat er bijna geen bruikbare fossielen van gevonden worden, was het moeilijk hun exacte familiebanden te bepalen.

  Paleontoloog Peter Van Roy van de UGent vond in Marokko echter een uitzonderlijk goed bewaard fossiel van de dieren.
  Hij beschrijft het met enkele collega's in Nature.
  Blijkt dat ze tot de gelede wormen behoorden, mogelijk zelfs tot de borstelwormen, die vandaag nog overleven, onder meer in de vorm van de zeepier die zulke mooie
  hoopjes op onze stranden maakt.

  Knack - 13-02-2008

  http://www.physorg.com/news119106709.html
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=891


  UGent-wetenschapper lost 150 jaar oud paleontologisch mysterie op (10-1-2008)
  De machaeridiërs, een uitgestorven groep van ongewervelde dieren, behoorden tot de stam van de gelede wormen, mogelijk zelfs tot de klasse van de borstelwormen,
  waartoe ook de zeepier behoort. Dat blijkt uit de vondst van een uitzonderlijk fossiel van een machaeridiër in Marokko.
  De ontdekking was het resultaat van intensief veldwerk door Peter Van Roy (Universiteit Gent/University College Dublin), Jakob Vinther en Derek Briggs (beiden Yale University).
   
  Met de ontdekking van het unieke fossiel wordt een 150 jaar oud mysterie in de paleontologie opgelost.
  De machaeridiërs waren bizarre langwerpige dieren met een rugpantser opgebouwd uit rijen van gemineraliseerde plaatjes.
  Ze verschenen tijdens het Ordovicium (488 tot 443 miljoen jaar geleden) en stierven uit in het Carboon (359 tot 299 miljoen jaar geleden).

  Vondst uitzonderlijk fossiel brengt nieuwe inzichten in evolutie  
  De machaeridiërs waren een belangrijk onderdeel van de toen bestaande ecosystemen.
  Hun exacte plaats in de evolutie was evenwel jarenlang een bron van speculatie.
  Volledige fossielen van deze dieren zijn uiterst zeldzaam want de dieren vielen na hun dood zeer snel uit elkaar.

  Met de recente vondst van Van Roy, Vinther en Briggs is het raadsel van de machaeridiërs eindelijk opgelost.
  Intensief veldwerk leidde de paleontologen naar een uitzonderlijk specimen met bewaarde weke weefsels in Ordovicische afzettingen ten noorden van Zagora, in Zuid-Oost Marokko.

  Borstelwormen
  Het gevonden exemplaar van de machaeridiër toont aan dat de dieren onder hun rugpantser een langwerpig gesegmenteerd lichaam hadden met een paar weke, pootachtige uitsteeksels
  op ieder segment. Elk van deze zijdelingse uitsteeksels droeg twee bundels van lange, stijve borstelharen. Het gesegmenteerde lichaam, en bovenal de aanwezigheid van weke
  "poten" met borstels, tonen onbetwistbaar aan dat machaeridiërs tot de gelede wormen behoorden, een diverse groep waartoe ook de zeemuis, de aardworm en de bloedzuiger behoren.
  Hoewel de exacte positie van de machaeridiërs binnen de gelede wormen op dit ogenblik nog niet geheel duidelijk is, suggereert de aanwezigheid van platen dat ze mogelijk
  behoorden tot een groep van borstelwormen die vandaag nog voorkomt: de Phyllodocida.

  Deze ontdekking en beschrijving van het fossiel van de machaeridiër verleent belangrijke nieuwe inzichten in de evolutie van de gelede wormen.
  Ze toont aan dat sommige van deze wormen, waarvan de oudste beschreven fossielen dateren uit het Cambrium (ongeveer 520 miljoen jaar geleden), een uiterst onderscheiden,
  gemineraliseerd pantser ontwikkelden vroeg in hun geschiedenis. Verder benadrukt dit werk nogmaals het belang van de studie van uitzonderlijke vindplaatsen en van de
  paleobiologie in het algemeen, voor een beter begrip van de evolutie van onze biosfeer.


  Info
  dr. Peter Van Roy
  Universiteit Gent/University College Dublin
  gsm +353 86 835 81 97
  Peter.VanRoy@UGent.be  14 01

  Baryonyx  ß klik


  http://www.physorg.com/news119506709.html

  http://www.bristol.ac.uk/news/2008/5768.html
  http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2008/january/news_13257.html
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080113212741.htm
  Emily Rayfield holding a gharial skull   (Univ of  Bristol /Natural Museum)
   

     Een nieuwe ijstijd?
  ß klik

  9 januari 2008

  Hoogleraar Van Kolfschoten van de Universiteit van Leiden onderzoekt al jaren fossiele zoogdieren. Deze blijken zich steeds aan te passen aan het dan heersende klimaat.....   

  02-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  30-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Prehistorische schildpad met  keiharde  dikke eieren
   
  Een 75 miljoen jaar oud fossiel van een drachtige schildpad, werpt een nieuw licht op de evolutie van reptielen.
  Het is ook de eerste keer dat een fossiel werd gevonden van een drachtige schildpad.

  De eieren-dragende moeder  werd in 1999 ontdekt in het zuidwesten van Canada (1) door leden van 'the Royal Tyrrell Museum of Paleontology' 
  In 2005 vonden  paleontologen van   de  'University of Calgary ' ( Darla Zelenitsky  )85 km daar vandaan een nest eieren  van dezelfde soort;   De  4cm lange   ronde  eieren werden gelegd in de nabijheid van een rivier   
  " Het is vrij zeldzaam om eieren en babies van een uitgestorven dier te vinden , het is nog zeldzamer om ze in het lichaam van hun moeder te vinden " zei  Darla Zelenitsky, , die ook  al  betrokken was bij de  vondst en de studie  van een  drachtige dinosaurier ( een van de jongste bewijzen  van de link  met de vogels ( zie onderaan artikel / appendix I   )

    

  De Canadese onderzoekers  beschrijven hun vondst deze week in het vaktijdschrift Biology Letters.

  "De schildpad werd uitgeprepareerd aan ' the Royal Tyrrell Museum' ;dat duurde ongeveer een jaar   ' zei  Zelenitsky.
  "Vorig jaar werd  het uitpreparen van het nest succesvol be-eindigd ...ik heb gewacht om beide vondsten samen te kunnen publiceren in hetzelfde paper..."

   

  "Het schild van het dier  was bij de ontdekking al gedeeltelijk gebroken ; ...dit  toonde onomwonden  aan dat het restant
  van een moederschildpad  afkomstig was "
  zei François Therrien, curator of dinosaur palaeoecology at the Royal Tyrrell Museum
  Uit een CT-scan bleek de veertig centimeter lange rivierschildpad nog meer eieren onder zijn schild te hebben ; het dier  bevatte minstens vijf verpletterde eieren
  Het later gevonden nest bevatte 26 eieren  :
  De normale dracht wordt zo ongeveer op  ong  20 eieren geschat 

  De schildpad behoort tot de soort Adocus en leefde ten tijde van de dinosauriërs.
  "Het gaat om een  erg  primitieve schildpad die waarschijnlijk basaal ligt in de stamboom der moderne schildpadden  ;De ontdekking  van eieren en nest  stelt ons in staat  meer te leren over  de evolutie  van deze  kenmerken in moderne  schildpadden van  vandaag ..."zei  Darla  Zelenitsku
  "Gebaseerd op deze fossiele vondsten kunnen   we  veronderstellen   dat:de voorouders van de  meeste  huidige extante schildpaden met schild-beschermde nek, ___de meerderheid der soorten vandaag___grote hoeveelheden eieren met harde /rigiede schalen,  legden  ..," zei Therrien.

  De eieren blijken  dus  extreem hard en dikschalig  te zijn, terwijl die van hedendaagse soorten veeleer dun en zacht zijn.
  De dikke eierschalen kunnen zo geëvolueerd zijn dat ze het ei beschermden tegen uitdroging in droge klimaten  of tegen roofdieren zoals dinosauriërs.

  (1) badlands of southeastern Alberta,ten zuiden van Medicine HatManyberries, Alberta  area / een van de meest  beroemde en komplete vindplaatsen van niet-mariene schildpadden  uit het krijt 
  [PDF] A review of nonmarine turtles from the Late Cretaceous of Alberta
  Bronnen

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-08/uoc-ams082708.php
  http://news.guelphmercury.com/News/article/373719


   Zie ook 
  http://www.tolweb.org/Testudines
  Schildpadden <--wikipedia
  http://www.paleocene-mammals.de/turtles.htm  Shell of Adocus, a Late Cretaceous to Eocene member of the extinct family Adocidae. Note the lengthened, smoothly contoured shell form of this large aquatic turtle. Double lines show the limits of the horny plates covering the bony shell. The species shown is the Late Cretaceous Adocus punctatus, with a shell length of about 53cm.

  (5) Mlynarski, M. 1976: Testudines. Handbuch der Paläoherpetologie/Handbook of Paleoherpetology, Part 7, Gustav Fischer Verlag  APPENDIX I

  http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7267
  http://pharyngula.org/index/weblog/comments/a_pelvis_can_say_so_much/

  OVIRAPTOR  (specimen no. NMNS-VPDINO-2002-0901)van  de   NANXIONG  formatie
  Oviraptor


  The pair of eggs sit at the bottom of the fossilised pelvis (A).
  The texture of the eggshell has been preserved (B)
  (Image: Yen-nien Cheng/National Museum of Natural Science, Taiwan)

  image
  The oviraptorosaurian specimen at the National Museum of Natural Science in Taiwan (specimen no. NMNS-VPDINO-2002-0901) was excavated from the Upper Cretaceous Nanxiong Formation of the Hongcheng Basin near the city of Ganzhou, in the southern Jiangxi Province, China. It consists of six sacral vertebrae; the first two caudal vertebrae; the ilia, pubes, ischia, and femora; the lower part of the left leg; and a pair of eggs inside the pelvis. The pubes and ischia are slightly disarticulated, but otherwise these bones retain their original anatomical relationships. The eggs are located dorsal to the pubic symphysis, about one egg length anterior to the cloacal region. They are side by side and closely apposed, although the right egg was slightly more ventrally positioned than the left egg. Y.-n.C. and Y.-f.H. supervised the preparation of NMNS-VPDINO-2002-0901, confirming that it is not a composite.

  Sato T, Cheng Y-n, Wu X-c, Zelenitsky DK, Hsiao Y-f (2005) A Pair of Shelled Eggs Inside A Female Dinosaur. Science 308(5720):375.


  Ongelegd dinosaurusei gevonden
  BIOLOGEN hebben een onverwacht zicht gekregen op de voortplanting van therapode  dinosaurussen door de vondst van een fossiel oviraptor  ( maniraptor) wijfje in China.
  In haar buik zaten nog twee ongelegde eieren.
  De overblijfselen van het moederdier, dat stierf voor ze haar eieren kon leggen, laten zien dat dinosaurussen inzake hun voortplanting het midden hielden tussen primitieve reptielen en moderne vogels.

  ,,Hiermee is bewezen dat deze  therapode dinosaurussen twee eieren tegelijk legden'', zegt paleontoloog Tamaki Sato van het Canadese Museum voor Natuurwetenschappen, die bij de opgraving was betrokken.

  Dát dinosaurussen eieren legden, is niet nieuw.
  De ontdekking  van dino-eieren   afkomstig van   'the Flaming Cliffs '—met  intacte embryos— verbaasde de wereld in de twintiger jaren 
  Sinds de eerste dinosaurusjagers in de jaren twintig van de vorige eeuw de woestijn van Binnen-Mongolië introkken, op zoek naar fossielen , zijn  er diverse vindplaatsen van fossiele dino-eieren en zelfs van nesten vol met dinosauruseieren bekend.

  In 1933 vonden paleontologen in de Gobiwoestijn zelfs het gefossiliseerde skelet van een dinosaurus, die broedend op haar nest was gestorven.
   
  This oviraptor nest—filled with eggs—demonstrates one of the most surprising finds from the Gobi Desert that some dinosaurs cared for their young.
  De onderzoekers vonden de twee eieren ter grootte van een aardappel in het gefossiliseerde bekken van een Oviraptor, die werd opgegraven bij de stad Ganzoe in de Chinese provincie Jiangxi.
  Ze maakten hun vondst publiek in het wetenschappelijke vakblad Science .

  De ruim drie meter lange Oviraptor behoorde tot de groep van de theropoden, waarvan de Tyrannosaurus rex en vermoedelijk alle moderne vogels afstammen. De soort leefde tussen 100 en 65 miljoen jaar geleden. Biologen weten uit andere vondsten dat Oviraptors tot vijftien eieren in één nest konden hebben, maar ze wisten niet hoeveel eieren per keer werden gelegd of
  hoeveel tijd het de dieren kostte om hun nest tot aan de rand te vullen.

  Een hedendaagse kip doet ongeveer 26 uur over de productie van één enkel ei.
  Een krokodil heeft daar meer tijd voor nodig: drie weken.
  Maar terwijl kippen doorgaans één ei per keer leggen, produceren krokodillen twintig tot zestig exemplaren per leg.
  Schildpadden doen nog beter: tachtig tot honderd tachtig eieren per legbeurt.

  Zoals een vogel maar anders dan een krokodil, kon het Oviraptorwijfje niet al haar eieren in een keer leggen, vermoeden de onderzoekers.
  Ze denken dat ze twee eierstokken en twee eileiders had, een 'primitieve' eigenschap die de oviraptor met krokodillen en schildpadden deelt.
  Moderne vogels hebben, om gewicht te sparen om te kunnen vliegen, slechts één eierstok en één eileider.
  Wél zoals bij vogels en anders dan bij krokodillen, produceerden de eileiders van dinosaurussen per keer elk één groot ei.
  De onderzoekers denken dat de dieren twee eieren per leg hadden en doorgingen met leggen tot het nest vol was.


  De Oviraptor (die een warm verenpak had) broedde de eieren uit.
  Grotere en zwaardere dino's gingen niet op hun nest zitten om te broeden (daar konden de eieren niet tegen).
  Zij lieten de zon het werk doen.
  Veel grote dino's maakten hun nesten in groepen bij elkaar.
  (Door de nesten bij toerbeurt in de gaten te houden, hielden ze vleeseters uit de buurt van hun jongen. ?)

  © The Los Angeles Times  /22/04/2005

  30-08-2008 om 19:34 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  <---  Pod Kopište


  Pod Kopište  ligt in het  noorden  van  de eilandgroep links 

  PODARCIS SICULA

   


  Pod Mrcaru hagedis  
  ( Anthony Herrel UIA Antwerpen )

  Op 36 jaar tijd ( of  binnen  ongeveer  30 generaties)  hebben  zogenaamde "italiaanse" Ruïnehagedissen , die door biologen op een eiland werden uitgezet, opmerkelijke wijzigingen ondergaan : dat zijn morfologisch geconstateerde veranderingen en aanpassingen  die (zoals  veelal zomaar  wordt aangenomen  ),normaal  miljoenen  jaren nodig hebben om te "evolueren " (1)  

  In 1971 lieten biologen enkele (2) ruïnehagedissen (Podarcis sicula) los op het kroatische eiland Pod Mrcaru in de Adriatische zee.
  De diertjes waren afkomstig van het nabijgelegen eiland Pod Kopiste.

  Vandaag  stelden onderzoekers ingrijpende wijzigingen vast van de vorm en de grootte van de hagedissenkoppen en de inrichting van de ingewanden (3) .
  Ook zouden er merkbare verschillen zijn in degemiddelde achterpoten-lengte van beide  eilanden -populaties ....
  Dit ongepland "experiment" ontwikkelde zich ongestoord  gedurende  30 jaar 

    
  De voornaamste (voordelige ) uitkomst van  deze aanpassingen is het  waargenomen  gewijzigde dieet van de diertjes.
  De populaties van hun  stamouder -soortgenoten (op het eiland Pod Kopiste) voeden  zich vooral met insecten,__net zoals de rest van de podarcis soorten ____  maar vandaag  bestaat  het voedsel van hun afstammelingen op Pod Mrcaru  voor twee derden  uit planten.
  Een krachtigere langere en bredere  kop en  een  sterkere  beet  , laat de hagedissen toe het taaie plantenmateriaal beter te vermalen.(4)
   
  Vooral  het spijsverteringsstelsel van de reptielen heeft zich  aangepast.
  Nieuwe structuren vertragen de doorgang van voedsel, zodat de vezelige kost door symbiontische bacteriën( = veranderde  inrichting voor een  geschikter darmflora? )kan worden bewerkt.  "Nog  steeds een hagedis "
  23 april 2008 door PZ Myers
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/04/still_just_a_lizard.php    

  De titel vat  een voornaam  bezwaar  van  een creationist samen  : 
  Jawel   , deze populatie van Podarcis sicula bestaat nog  steeds uit hagedissen, maar ze zijn wel een ander soort hagedis geworden .
  Evolutie werkt.

  Hier is het verhaal:
  1971 = wetenschappers begonnen met  een experiment.
  Ze verplaatsen  5 mannetjes  en 5 wijfjes hagedissen van de soort Podarcis sicula uit een populatie op het  kleine eiland  Pod Kopiste, (0.09km 2),naar  een nog kleiner  eiland, Pod Mrcaru,( 0.03km 2,)Dat werd  al bewoond   door een andere hagedis soort, Podarcis melisellensis.
  Toen de oorlog uitbrak, de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog  : De kleine eilanden werden volledig verwaarloosd gedurende  36 jaar : de natuur kon ongestoord zijn gang gaan 
  Toen de wetenschappers uiteindelijk terug naar het eiland terugkeerden ,   ontdekten ze dat er iets heel interessant was gebeurd.
  Podarcis sicula was nog  steeds  aanwezig op Pod Kopiste, dus hebben we een leuke controle populatie .
  Deze hagedissen zijn kleine, snelle, insecten-eters waarbij de mannetjes hun territorium verdedigen en over het algemeen nogal agressief zijn
  Helaas, P. melisellensis verdween van  Pod Mrcaru en was  misschien een  slachtoffers van het experiment.
  De geimporteerde  P. sicula afstammelingen  bleken succesvol en  waren uitgezwermd over het eiland Pod Mrcaru,
  maar ze zijn verschillend geworden van de pod kopiste voorouders :  ze hadden  zich ontwikkeld in meerdere opzichten.
  De oorspronkelijke P. sicula  waren insectivoren die af en toe  een blaadje verschalkten ;
  ongeveer 4-7% van hun dieet was plantaardig .
  De  P sicula van Pod Mrcaru,bleken overwegend vegetarier geworden = tijdens  het onderzoeken van de darm -inhoud bleek dat
  34% van hun dieet in de lente plantaardig is ,
  dat klimt op klimmen  61% in de zomer
  en een groot deel van dit dieet was moeilijk te verteren voedsel , met een hoog cellulose-gehalte .
  Dit is een vrij radicale verschuiving.

  Er waren gelijktijdige veranderingen.
  De hagedissen 'schedels werden breder, dieper en langer, en zij hadden een sterkere beet  - een noodzaak bij het vermalen  van harde plantendelen en vezels  die  in de  plaatskomen van  o.m. zachte muggen.

  *In plaats van te jagen op insekten , gingen ze  knabbelen aan  vaste planten

  *Hun benen zijn korter geworden en  en ze zijn minder snel.
  *De bevolkingsdichtheid  is  hoger geworden .
  *De Pod Mrcaru hagedissen lijken minder  hun territoria te verdedigen  , dus er zijn gedrags veranderingen.

  Maar  nog  steeds een hagedis, ik weet het.

  Deze hagedissen  evolueerden echter  "cecale" kleppen.
  Dat zijn gespierde plaatsen (ringspieren ?)  in de darm, waardoor het dier delen van het spijsverteringskanaal kan afsluiten  wat op zijn beurt een  de trage voortgang  en verwerking van de  voedselmassa in transit  mogelijk  maakt  , inclusief de mogelijkheid om te fungeren als gisting kamers waar plantaardig materiaal kan worden verwerktdoor commensalen zoals bacteriën en nematoden -- P sicula Pod Mrcaru  , zitten onder  nematoden  die niet gevonden zijn in de darmen van hun Pod Kopiste neven.

  cecalvalves.jpg


  (De bovenste  fotos  zijn   misschien een beetje moeilijk te interpreteren;
  De darm is opengesneden  en wordtopen gehouden  door een aantal  pinnen  zodat je de inwendige  richels, flappen en afsluitringen , kunt zien )

  De  foto's  illustreren de  cecale kleppen in een mannelijke (A), een vrouwelijke (B) exemplaar ,
  en  van een pas uitgekomen  jong  (C) van P sicula uit Pod Mrcaru.
  Let op de dikke cecale wand  en  de  uitgesproken richels  .
  De pijl in C geeft de positie  aan  van het  cecale ventiel in een jong  gezien vanaf de buitenkant.

  De cecale kleppen zijn een evolutionaire nieuwheid, een gloednieuwe functie die niet aanwezig is in de eeuwenoude (stamouder)populaties op pod Kopiste en  zijn " de novo " ontwikkeld in deze hagedissen.
  Dat is belangrijk.
  Evolutie heeft hier iets  nieuws gemaakt  , en dat gebeurde ook al snel (ongeveer 30 generaties): het opduiken van de nieuwigheid is  bovendien  goed  gedocumenteerd door een toevallig "natuurlijk "geworden  , 36 jaar  lopend  experiment  . 

   P sicula Pod Mrcaru     is nog steeds  een hagedis, maar we verwachten niets anders - maar   het is nu
  een hagedis met nieuwe aanpassingen ; een overwegend  vegetarier .


  Volgens de onderzoekers is de ontdekking vooral bijzonder omdat de snelle evolutie ook de populatiegrootte en het gedrag van de dieren beïnvloedt  .  De drift om een terittorium te verdedigen lijkt verdwenen.
  Doordat planten een constante voedingsbron zijn steeg het aantal hagedissen wel  , maar door de overdaad aan voedselaanbod   voelen die toch niet meer de behoefte om een territorium te verdedigen.
  De endemische  hagedissen (Podarcis melisellensis )die al ter plaatse leefden   voor hun komst zijn trouwens verdwenen (deze  mogelijke  voeselconcurenten   legden het loodje in de strijd om het   slinkende insekten-aanbod en konden NIET overschakelen op andere voedselbronnen   ?)
  Overigens ook wel interessant is  dat  de podarcis sica "bevolkingsdichtheid" op dit eiland veel hoger is dan in de oorspronkelijke populaties op Pod Kopiste.

  Eigenlijk zou het een interessant project zijn om een deel van die nieuwe populatie weer af te zonderen samen met een deel van de oorspronkelijke populatie waaruit die 5 founder paartjes afkomstig waren.

   PNAS

  http://www.pnas.org/content/105/12/4792.abstract
  Herrel A, Huyghe K, Vanhooydonck B, Backeljau T, Breugelmans K, Grbac I, Van Damme R, Irschick DJ. (2008)
  Rapid large-scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource.
  Proc Natl Acad Sci U S A. 105(12):4792-4795.

  Ovber snelle evolutie  bij deze hagedis-soort  
  --> http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Wall_Lizard

  Bronnen:
  Eos juni 2008:/
  zie ook  ;
  http://richarddawkins.net/article,2892,A-Natural-Selection,Olivia-Judson---New-York-TImes

  http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20080522/news_1c22lizard.html
  http://brainethics.wordpress.com/page/2/  (1)

  Radiatie  is een proces dat met  verschillende  snelheden verloopt.
  Het hoeft niet  persé ,  lang te duren 

  - Dat is dus  niet  zoals  in  een toepassing van de   zwaartekracht ,  waarvan de  te verwachten  uitslag niet lang op zich laat wachten bij een individu dat van een flatgebouw springt.....ook  eentje die van een dak  springt kan niet plots  vleugels krijgen ; maar sommigen overleven wel toevallig de sprong ..

  Extreem anecdotisch voorbeeld :
  Michael Holmes overleefde in december 2007 een vrije val van 4572 meter hoogte.
  Zijn parachute en reserveparachute  lieten het  afweten tijdens de  sprong van de nieuw zeelander  .
  Het incident is van begin tot eind gefilmd door twee camera's, wat erg gebruikelijk is bij dergelijke sprongen waarbij de opnamens als aandenken worden meegegeven
  door de parachutist. Holmes zelf en de medespringer Jonathan King namen het tafereel op met camera's op hun hoofd.
  Het is een vreemde ervaring om naar de beelden te kijken, omdat Holmes zich in korte tijd bewust wordt dat hij waarschijnlijk dood zal gaan.
  Vijftien seconden voor zijn val zei hij vaarwel aan de kijkers
  Veel tijd om gedag te zeggen was er niet.
  Na tientallen seconden knalde hij op de grond.
  Gelukkig brak een bramenstruik zijn val.
  Wonder boven wonder heeft Holmes "alleen" maar een doorboorde long en een verbrijzelde enkel,
  veel mensen kunnen dit soort dingen helaas niet meer na vertellen.
  Te zien is dat hij afscheid neemt tegen de camera.
  "Ik ga dood. Vaarwel!" hij dacht meteen dat dit zijn laatste woorden zouden worden.
  video fragment is hier te bekijken ......LET OP NIET VOOR MENSEN DIE NIET TEGEN BLOED KUNNEN.  Onder de juiste omstandigheden kan natuurlijke  selectie  juist heel snel  resultaten  opleveren 
  Primordiale voorwaarde is dat de opeenvolgende generaties  van een  groep  onder druk  zonder  onderbreking lang genoeg overleven om  zich voort te planten 

  Zodra een  kleine  groep (1b)  zich  afgezonderd ( =allopatrie /eilanden  )onder volstrekt nieuwe omgevingsinvloeden blijkt te kunnen succesvol voortplanten (wat hier dus bij  die podarcis sicula  populatie  is geconstateerd , gaat de natuurlijke selectie bijzonder  snel___is de  geijkte uitleg .
  Doet de  groep dat  niet dan sterft die groep gewoon uit ( kan zelfs worden weggevaagd  door een  ongeluk/zoals bijvoorbeeld  orkaan -> dat is  het geval geweest tijdens enkele vervolg-experimenten met anolis sagrei  op de  cays van de bahamas )
  http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=557&LastModified=4675669385992722112


  Evolutie (als geologisch gedocumenteerd gebeuren    ) is wel al ongelooflijk lang aan de gang :
  de eerste tekenen van leven zijn  minstens  zo'n 3.800.000.000 jaar oud , terwijl een soort  in enkele tientallen generaties een nieuw evolutionair pad kan  inslaan . Dat terwijl de meeste organismes zich voortplanten in ratio's van dagen.
  Daar komt ook die enorme variatie vandaan:  Tijd en Natuurlijke selectie.

  Val echter  niet voor  de stromannen van de meeste  creato's,  zoals  = 
  "Darwinistische evolutie" is uitsluitend  afhankelijk  van het zeer langzame accumuleren van  zeer kleine miniale  veranderingen ---> Gradualisme (<--klik ) 

  "Evolutie " (dat is NIET  = alleen maar de "darwinistische"vorm  ) bestaat  natuurlijk  hoofdzakelijk uit herschikking van genen en genregulaties ( niet bekend in darwin's tijd )en het aanpassen van al bestaande structuren en processen ( morfogenesis ) :  er wordt geroeid met de roeispanen die voorhanden zijn 
  Dit kan heel snel verlopen als de evolutiedruk  toeneemt  (maar toch  binnen redelijke grenzen blijft)  en vooral de genendiversiteit in de populatie voldoende  groot is :  .....het kan ook millenia duren ....

  Darwin gaf een eerste aanzet voor de evolutietheorie  met de eerste formele definitie van een achterliggend mechanisme.
  Dat hij niet het hele plaatje in een keer goed had is niet  vreemd.

  Sinds die tijd is er al  heel veel ontdekt en is het oorspronkelijke inzicht verder ontwikkeld.
  Overigens wil  niet zeggen dat er GEEN  behoorlijke  gaten meerzitten  in de onderzoeken  en/of  dat de theorie immuum  zou zijn voor verbeteringen  van fouten  , aanvulligen 
  falsificaties  en  zelf drastische  veranderingen en saneringen  ...Maar er is op het ogenblik  nog  geen  betere "wetenschappelijk verantwoorde "  theorie voorhanden  ,die (redelijk) consistent is met andere legitieme  natuur-wetenschappelijke  syllabus , consensus , peer-review,  en kennis corpus
   
   
  Een gevolg daarvan( en van de nieuwe waarnemingen  )  is dat we nu uitgaan een variabele snelheden  waarmee soorten veranderen
  ( = zelfs  de mutatie snelheden schijnen te verschillen ? )

  Wetenschap is niet statisch
  , modellen en theorien veranderen , maar wel binnen het kader van de wetenschappelijke methode.
  Dat wil er bij  de meeste creationistische volgelingen  blijkbaar nog steeds niet zo goed in


  (2)
  Dat waren 5 volwassen paartjes als  "founder population"....
  Zoals is vastgesteld hebben ze  dus blijkbaar lang genoeg  overleefd  en zich voortgeplant  ...

  Hier zal genetische drift zeker ook een rol gespeeld hebben bij de snelle fenotypische veranderingen.( en de ontwikkeling van een nieuw eco-type) ?
  5 paartjes is ook wel een behoorlijk nipte bottleneck populatie.

  Vandaar :
  "....We didn't know if we would find a lizard there ( on Pod Mrcaru).
  We had no idea if the original introductions were successful,"
  Irschick said.
  "The island was swarming with lizards," Genetic testing on the Pod Mrcaru lizards"( ik heb nog niet gevonden naar welke testen  hier is verwezen  ) confirmed that the modern population of more than 5,000 Italian wall lizards are all descendants of the original ten lizards left behind in the 1970s.


  (3)
  (a) (Peter Mudde )comment ( lichtjes gewijzigd / rood toegevoegd  )
  .
  ...De 13-centimeter Podarcis sicula,  (  genus  lacerta  (Arnold 1973 -->genus  podarcis ) behoort tot de Lacertidae
  een hagedissengroep waar het eten van plantaardig materiaal zeer uitzonderlijk is.
  De lacertidae behoren tot een hagdissengroep, de Scincomorpha, waarbinnen (alweer) planten eten zeer uitzonderlijk is..

  Binnen de groep van de hagedissen (Sauria) is het eten van planten alleen binnen de groep der leguaanachtigen, Iguania redelijk verbreidt.
  Planten eten is nogal een andere manier van leven, vergeleken met het eten van insecten.
  Kennelijk is  het eten van planten (wellicht )een ( convergent onstane / of  ecomorfe ))eigenschap  die enigzins anders  is 
  dan de levenstijl  van ( leguanen   en ) andere Lacertidae, waarvan de meesten  hun hele leven achter de spinnen en vliegen aan moeten..

  Verandering van dieet blijft  altijd mogelijk zeker wanneer  beide (  alternatieve) voedselbronnen  (insekten en planten )in het millieu aanwezig blijven  (dat is bijvoorbeeld al  vertoont in de beren-familie---->de  reuzenpanda bijvoorbeeld )

  Dat de insekten-bron  geleidelijk aan  kleiner ( ook door voedselconcurenten ) wordt is een extra  druk ....
  Waarschijnlijk begint de aanpassing   met het occasioneel (en  hongerig )verorberen van geschikt  plantenmateriaal bij toenemend gebrek aan  insecten (= hongersnood ) en het uitroeien van minder agressieve  konkurenten ? (Tenslotte zijn de ingevoerde  hagedissen op dat krappe eiland -->  exoten )
  Overigens  wordt een koudbloedige  insekteneter niet plots van dag op dag een  planteneter  : insecten zijn hoogwaardig proteinerijk  en energetisch  voedsel ...planten zijn heelwat minder  rijk  aan die stoffen en moeten dus in grotere hoeveelheden worden  verorbert en efficienter  
  verteert ... 

  Bovendien is de  weelderige begroeiing op het eiland Pod Mrcaru  een  betere  schuilplaats tegen fouragerende vogels die maar al te graag  een hagedisje meepikken ...


  http://www.jstor.org/pss/2412583

  Phenetic Relationships Among Populations of Podarcis sicula and P. melisellensis (Sauria: Lacertidae) from Islands in the Adriatic Sea, by Robert C. Clover © 1979 Society of Systematic Biologists.

  Abstract

  Thirty-one island populations of Podarcis sicula and P. melisellensis from Yugoslavia were examined to determine phenetic similarities based on means of 15 characters. Both cluster analysis and multidimensional scaling (MDS) revealed the following patterns of variation: 1) the two species formed distinct groups; 2) within each species, OTUs from northern and southern islands grouped separately; 3) within P. melisellensis, OTUs from small islands tended to resemble other small island OTUs from geographically close islands. These patterns appear to contradict similarities implied by previous subspecific designations based largely on color and pattern differences. Genetic drift, gene flow, and selection are evaluated as explanations for observed phenetic patterns. Drift appears to be highly unlikely as a major force determining regional, large island, and small island similarities among OTUs. Channel depths and estimates of the rate of net increase in sea level suggest that the northern islands are younger than the southern islands, supporting the idea that gene flow has been restricted among the southern islands and between the two regions for a longer time than among the northern islands. Combined with differences in selection regimes, the recency of gene flow appears to have been important in determining north-south phenetic similarities. Populations on small islands are exposed to qualitatively different selection regimes than those on large islands. The closer similarity of northern, small island OTUs to large island OTUs suggests that the northern OTUs have not responded to small island selection regimes to the same extent that southern island OTUs have.   


  De soort is( alleszins  morfologisch)  zeer  variabel
  http://www.ittiofauna.org/webmuseum/rettili/podarcis_sicula01.htm  

  (3b)
  Erg benieuwd of de stamouder populatie  - en de nieuwe.populatie  nog genetisch compatibel zijn=  kunnen ze nog gekruist worden  ?
  Wat dat betreft is het ook interessant om te kijken hoe het genotype van de hagedissen veranderd is.
  Zoals Darwin al opmerkte: variaties kunnen fenotypisch enorm verschillen, maar toch perfect onderling vruchtbaar zijn.
  De cryciale  vraag is: is er SPECIATIE opgetreden?

  De vraag is in hoeverre hier echt serieuze genetische verandering aan ten grondslag liggen, waardoor mogelijk geen vruchtbaar nageslacht kan ontstaan tussen hagedissen op dit eiland en de hagedissen uit de oorspronkelijke populatie of dat het bijvoorbeeld eerder een kwestie is van verschil in fenotypische expressie.

  Alhoewel= 
  Fysisch  zijn podarcis  sica  hagedissen van  Pod Kopiste. niet gebouwd op het verteren  van een vegetarisch dieet,( voor zover ik heb kunnen achterhalen.)

  Er zijn trouwens nog interessante verschillen tussen de beide populaties  aan het daglicht gekomen =
  ( door  vervolg spin-off onderzoek geinspireerd en aanvullend  op anolis onderzoek in de caraiben en de Bahamas
    )

  http://www3.interscience.wiley.com/journal/118531892/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

  "We investigated the possible role of variation in predation pressure in the phenotypic divergence of two island populations of the Italian wall lizard, Podarcis sicula.
  In 1971, ten adult specimens from the island of Pod Kopište (Adriatic Sea, Croatia) were transported to the island of Pod Mrčaru,
  3.5 km east, where they founded a new population. Although the two islands resemble each other in general physiognomy (size, elevation, microclimate) and in the absence of terrestrial predators,lizards from the newly established population on(Pod Mrcaru ) are now on average larger and have shorter hind limbs then those of   Pod Kopište  .

  They also exhibit lower maximal sprint speed as measured on a racetrack, and fatigue faster when chased in a torus track.
  In the field, lizards from the original population of Pod Kopište respond to a simulated predatory attack by fleeing at larger approach distances and by running further from the predator than lizards from Pod Mrčaru.

  These changes in morphology, behaviour and performance may result from the relaxed predation( by birds ?  )  intensity on the latter island.
  Our analysis of the structural features of the microhabitats suggests that the vegetation on Pod Mrčaru offers more protection to lizards.
  Also, plasticine models of lizards, laid out on the islands, less often exhibited signs of being attacked by birds on Pod Mrčaru than on Pod Kopište.
  Our findings provide an example of how changes in (possibly a single) environmental factor may simultaneously produce responses in behaviour, morphology and whole-animal physiology, and this on a surprisingly small spatial and temporal scale."

  wpe21.jpg (16446 Byte)
   
   

   

  http://www.lacerta.de/Themengebiete/Verschleppung%20und%20Aussetzung/Podarcis_sicula_sicula_in_Hyeres_Frankreich.html

  De Italiaanse muurhagedis of ruïnehagedis (Podarcis sicula) heeft zijn hoofdverspreidingsgebied in Italië, Kroatië en Macedonië aan de zijde van de Adriatische Zee.
  Daarnaast heeft deze soort ook andere delen van de wereld bereikt, waar hij zich kan handhaven.
  Zo zijn er populaties bekend in Tunesië, Spanje en zelfs in de USA
  (Philadelphia, Long Island in New York).

  Ook in Frankrijk is de aanwezigheid van Podarcis sicula gedocumenteerd (ENGELMAN ET AL., 1993; CHEYLAN, 1978).
  CHEYLAN (1978) meldt dat Podarcis sicula in Frankrijk bekend is van de lokaties "Toulon" en "Chateau-d"If".
  Er is in Frankrijk  ( Hyeres ) waarschijnlijk  sprake  van een introductie van een niet-endemische hagedissoort door middel van het importeren van planten,
  in dit geval oude olijfbomen.
  Dergelijke imposante grillige bomen bieden kleine dieren immers allerlei schuilmogelijkheden.
  Interessant is om de ontwikkelingen vanuit deze vindplaats te volgen.
  Het idee is om in de toekomst regelmatig de stand van zaken te peilen.
  Er zijn geen indicaties dat de introductie van Podarcis sicula sicula opzettelijk is gebeurd.
   


  (4)
  Een groter hoofd en stevigere kaken zijn geen zaken waar gigantische genetische veranderingen voor hoeven plaats te vinden.
  Die verandering in structuur van de maag daarentegen zou nog wel eens een probleem kunnen zijn.

  Die lijkt overigens grotendeels veroorzaakt te zijn doordat planten ( geleidelijk aan )een veel groter deel van het dieet gingen uitmaken.
  Dat is een soort selectiedruk

  Hier een  relevant  stukje uit de bijbehorende publicatie in PNAS:


  The relatively large fraction of leaves included into the diet of lizards in the introduced population of Pod Mrcˇaru has apparently also resulted in the evolution of cecal valves, a structure previously unreported for this species and rare in this family and
  scleroglossan lizards in general (13, 14, 18).
  Our data also add to the growing number of studies suggesting that the inclusion of plant matter into the diet of small temperate lizards may be more common than previously thought (21, 22).

  (Opportunistische   voedingspatronen zijn altijd succesrijker / podarcis soorten in niet -tropische  streken  zouden wel eens meer omnivoor kunnen zijn dan vroeger gedacht     )

  Moreover, our data show not only rapid, directional changes in quantitative phenotypic traits related to the inclusion of plant matter into the diet, but also the evolution of novel morphological structures on extremely short time scales.

  Er zijn  ook  aanwijzingen dat podarcis sicula  enigzins omnivoor is  / de soort is alleszins erg "plastisch" en variabel  
  : een willekeurige  greep daaruit ( een founder groep?  ) riskeert dus  vlug een  aantal varianten  te bevatten  ? 

  http://webh01.ua.ac.be/funmorph/raoul/masterproef/Eiland.html

  Het dieet van ruïnehagedissen (Podarcis sicula) op eilanden in de Middellandse Zee lijkt sterk te verschillen tussen
  eilanden.

  Sommige populaties bleven insectivoor, terwijl andere zich lijken gespecialiseerd te hebben op het eten van plantenmateriaal.
  In deze thesis moet nagegaan worden welke gedragsmatige, fysiologische, morfologische en  ecologische kenmerken samenhangen met deze verschillen in dieet.
  Wordt het dieet weerspiegeld in het foerageergedrag, in het tijdsbudget, in de voedselpreferenties, de chemoreceptie, de mate van territorialiteit, in
  verteringssnelheid en -efficiëntie, de groei, in de morfologie van de kop en de spijsverteringstractus,...?
  Observaties en experimenten  gebeuren op individuen van vier eilandjes (twee insectivore en twee herbivore populaties).   

   
  Although the presence of cecal valves and large heads in hatchlings and juveniles suggests a genetic basis for these differences,
  further studies investigating the potential role of phenotypic plasticity and/or maternal effects in the divergence between populations are needed


  Creationisten  potpourri
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/216931

  "Hoe kunnen de vele mutaties die nodig zijn geweest om de expanded gut, de larger head en the harder bite te ontwikkelen, zich zo snel geaccumuleerd hebben?"

  (Bart Klink ) #6  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/216931
  Om daar wat zinnigs over te kunnen zeggen, zul je eerst genetisch onderzoek moeten doen, en volgens mij wordt daar nog aan gewerkt. Gewoon nog even afwachten dus.

  (Peter  Mudde) #7 

  ....een verschuiving van een bepaalde variatie in een door de omstandigheden bepaalde richting.
  Zulke verschuivingen in een kort tijdbestek zijn veel vaker waargenomen. Experimenten met  ANOLIS HAGEDISSEN  op tot voor kort hagedisloze eilandjes in de caraiben  b.v ( Google maar naar J.B. Losos, voor info daarover)

  Het fenomeen dat bij  de p. sicula   beschreven wordt ligt echter  wel even anders  en   op een ander nivo.
  -Bij anolissen gaat het om  vergelijkingen/tegenstellingen   tussen  minstens vijf verschillende  habitats  :  grondbewoners  ( met weinig bomen en spaarzame begroeing--> gras-anolissen   )  /en  struikgewas / onderste boomtakken/ middelste boomtakken / toplaag van het regenwoud 
  ( aboreale  anolissen )

  -  De  (optimale ) habitat van  de meeste   Podarcis sicula populaties  bestaat uit vlakke, open gebieden op zandgronden, zoals zandverstuivingen en duinen, op muren, steenhopen en ruïnes;  ANOLIS  en JB LOSOS

  http://www.oeb.harvard.edu/faculty/losos/research/
  http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/145/1/23.pdf
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/276/5313/682b

  Experimenten  met   anolis  sagrei     op   Cays in de  de  Bahamas
  http://harvardscience.harvard.edu/animal-vegetable-mineral/articles/pressured-predators-lizards-see-rapid-shift-natural-selection

  http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=4875
    Anolis  sagrei


  Er is inderdaad een onwaarschijnlijk snelle (ecomorfe )"evolutie" ,bij p.sicula  vastgesteld  :   minder dan dertig generaties.

  Aan de andere kant, er is ook sprake van een doorlopende 'bottleneck'
  : Echt veel plaats is er niet op het kleine eiland   Pod Mrcaru .

  Of er veel mutaties nodig geweest zijn of dat het grotendeels verschuivingen van variaties zijn die deze nieuwe ontwikkeling bij Podarcis sicula hebben ingezet, is nog even de vraag


   

  24-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Neanderthalers waren  kort en gestuikt  en goed aangepast aan een koud klimaat.

  De grootste man, gevonden in een grot in Frankrijk, was 1.71m .(2)
  Ondanks het feit  dat ze  een tonvormige -borstkas en  sterk geprononceerde wenkbrauwbogen  bezaten  en een kin ontbrak 
  waren  hun hersenen  gemiddeld omvangrijker  dan die van de moderne mens.
  Sommige fossiele gegevens suggereren  dat het af en toe kannibalen waren ,
  maar meer algemeen werd er gejaagd  op grote dieren zoals paarden en mammoeten.

  Overblijfselen van de Neanderthaler die 400.000 jaar teruggaan suggereren dat ze  bewerkte gebruiksvoorwerpen en wapens  meegaven aan hun  begraven  doden.
  De laatste Neanderthaler schijnentotongeveer 28.ooo jaar   in spanje te hebben  geleefd

  Poging tot  Samenvatting   van enkele studies rond  het  onderzoek naar de genetische  grondslag   van de  Neanderthaler-

  http://johnhawks.net/weblog/reviews/neandertal_dna <---

  I   --->  http://www.nature.com/nature/focus/neanderthaldna/
  1997:
  zie ook  --->   1997Neanderthaler mtDNA (tsjok45)

  Krings, M., A. Steen, RW Schmitz, H. Krainitzki, M. Stoneking, en S. Pääbo. 1997.
  Neanderthal DNA Sequences and the Origin of Modern Humans. Cell 90:19-30.
  Original paper = 
  http://www.eva.mpg.de/english/presskits/mtDNANeandertalarticle.pdf

  Het gaat in deze studie om  Neanderthaler   fragmenten  van  mtDNA  gevonden in  3.5 gram  extractie afkomstig  uit  de rechtse  humerus (opper-arm)van het Feldhofer grot exemplaar uit 1856 /
  40,000 a 50,000 jaar oud/ de fossielen bevinden zich tegenwoordig in het " Rheinisches Landesmuseum / Bonn "
  De wetenschappers ontcijferden een 379 nucleotiden-opeenvolgingen  door korte segmenten uit diverse samples van de  3,5 gram  uitgangsmateriaal  van deze neanderthaler ,  te repliceren en onderling  te vergelijken  en  de overlappende coderingen te noteren  (1)
  Ze identificeerden ook 27 verschillen  tussen het  uit  die  replicatie  bekomen   neanderthal- materiaal  en een modern  DNA-referentie-monster  
  Er is ook rekening gehouden  met het feit  dat een willekeurig mtDNA monster afkomstig van  een  moderne  populatie mensen    gemiddeld  kon verschillen in voornoemd referentiemodel , op  5 a 8 loci 
  De ( zeer kleine  ) ontrafelde sequentie werd vergeleken met extante menselijke mtDNA sequenties  maar  valt__volgens de interpretaties ____ buiten het bereik van de variatie in de moderne mens.
  De schatting van de Neanderthaler-sap split( gebaseerde op moleculaire klok berekeningen(2) was  volgens de gevonden sequenties  vier keer ouder dan de leeftijd van het mtDNA
  vd gemeenschappelijke voorouder(mitochondriale eva ) van alle onderzochte levende mensen.
  De auteurs suggereerden ook  dat de Neanderthaler 30.000 geleden is  uitgestorven, zonder een  bijdrage te leveren  aan het  huidige mtDNA van de moderne mens.
  (1)
  Niettegenstaande  de zeer summiere  resultaten(379 aminozuur- basisparen )  is dit een  belangrijke  mijlpaal( het liet  o.m. toe om  het  jonge  initieele  vakgebied van de "ancient DNA genomics" , serieus als mogelijkheid te  aanvaarden  en  vooral verder  "technisch en methodisch"  te ontwikkelen  )  ...  slechts enkele  voorlopige fragmentaire  en speculatieve  conclusies konden  eraan worden  verbonden
  Maar die gaven wel een vruchtbare  richting aan voor verder onderzoek  naar het  neanderthaler - DNA  /Er greep  sindsdien  reer  relevant  vervolg en uitbreidend onderzoek plaats ref:...
  http://www.archaeology.org/online/news/dna.html
  (2)
  Tengevolge van de erfelijke verticale  verspreiding  van het mitochondiaal genoom in de moeder-stamlijn  ;veranderd mtDNA  slechts door mutaties  ( dat is  belangrijk voor de moleculaire klok berekeningen ) recombinaties van moederlijk en  vaderlijk mtDNA zijn dus uitgesloten

  http://www.archaeology.org/online/news/dna.html

  http://www.jqjacobs.net/anthro/paleo/neanderthal.html

                                                                                      *                  *                  *


  II
  2000
  http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6777/full/404453a0.html
  A Neanderthaler recovered from the Mezmaiskaya Cave in the northern Caucasus

  Mitochondrial DNA from a second Neandertal specimen (a baby from Mezmaiskaya Cave in Russia) has been successfully sequenced. Like the first specimen, it is well outside the range of variation of modern humans (Ovchinnikov et al. 2000, Höss 2000). Analysis of the mtDNA of a third Neandertal from Vindija in Croatia also confirms the earlier findings. (Krings et al. 2000)


  The original  paper  :
  http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6777/abs/404490a0.html
  Ovchinnikov, I. V. et al. 

  http://www.nature.com/ng/journal/v26/n2/full/ng1000_144.html
  A view of Neandertal genetic diversity 
  Matthias Krings, Cristian Capelli, Frank Tschentscher, Helga Geisert, Sonja Meyer, Arndt von Haeseler, Karl Grossschmidt, Göran Possnert, Maja Paunovic & Svante Pääbo
   
  Figure 1 thumbnail Figure 1.
  Schematic phylogenetic tree of 2 Neandertal mtDNA and 663 contemporary humans

  Full FigureFull Figure and legend (36K)
    Table 1 thumbnail Table 1.
  Mitochondrial DNA sequence variation among three Neandertals, humans, chimpanzees and gorillas

  Full TableFull Table
                                                                                         *                  *                  *


  III
  2001
  John H. Relethford*
  http://www.pnas.org/content/98/2/390.full


                                                                                       *                  *                  *


  zie ook  --->  Geschiedenis recent onderzoek neanderthaler genoom (tsjok45)

  IV
  2005
  moleculaire klok herkalibreringen ? 
  Simon Y. W. Ho, Matthew J. Phillips, Alan Cooper, and Alexei J. Drummond (2005). Time Dependency of Molecular Rate Estimates and Systematic Overestimation of Recent Divergence Times. Molecular Biology and Evolution 22(7):1561-1568.

  Simon Y. W. Ho and all  (2005)  argumenteerden dat de  vroegere moleculaire klok  berekeningen en   schattingen van aantallen en snelheden  van moleculaire mutaties bij mensachtigen  hebben geleid tot een  serieuse  overschatting van de  neanderthaler-sapiens split      
  Volgens hen is het niet  verantwoord een  enkele ( korte of lange of gemiddelde   )snelheid en mutatie-frequentie   aan te houden,   geldig voor de gehele  afstammingsperiode  ;
  De data moeten  geinterpreteerd worden  volgens een door hen opgestelde   veranderlijke mutatie -curve  
  Deze herkalibrering  suggereerd  dat de  voorouder van   moderne mensen  en  Neanderthalers  uiteengingen  rond de 354 kya (222-705 kya), en dat de  laatste  "common ancestor"  van alle ( tot 2005   gedeeltelijk ontrafelde  DNA  ) neanderthalers   108,000 jaar geleden  (70-156 kya) leefde  . 
  Ze stellen ook een  veel  jongere   "common ancestor " van alle  levende mensen  voor  --->76,000 jaar  geleden   (47–110 kya).

  Eiwit onttrokken aan Neanderthal fossielen
  13 maart 2005
  Een internationaal team geleid door onderzoekers van het Max Planck instituut voor evolutionaire antropologie in Leipzig en de Washington universiteit in St. Louis, slaagde erin  eiwit te onttrekken en ontrafelen van een Neanderthaler gevonden in de Shanidar grot in Irak van ongeveer 75.000 jaar oud.
  Dit is het oudste menselijke   fossiel waarvan  tot dan toe  ooit het eiwit ontrafeld werd . Het is  gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050329133310.htm

  Schedel  van  een   in de studie gebruikte   75,000 oude  mannelijke  neanderthaler  
  uit de  Shanidar  grot  (Irak).
  (foto : Erik Trinkaus)
  V
  2006
  zie ook  --->  Geschiedenis recent onderzoek neanderthaler genoom (tsjok45)
  Onderzoek naar Neanderthal genen duidt op vroege splitsing
  november 2006

  Met de ontrafeling van krap een duizendste deel van het erfelijk materiaal van de Neanderthalers is het bewijs geleverd dat een gedetailleerde vergelijking van het DNA van moderne mens en Neanderthaler mogelijk is.
  38.000 jaar oud DNA lijkt voor 99,9 procent op dat van moderne mens

  Het Neanderthal-genoom?
  Tot voor kort zou er om gelachen zijn in wetenschappelijke kring.
  Van het Neanderthaler-DNA waren tot nu toe maar een paar honderd baseparen gereconstrueerd, alleen van het mitochondriaal-DNA.
  Een lachertje vergeleken bij de waarschijnlijk 3 miljard baseparen van het ‘gewone’ DNA van de 23 chromosomen uit de celkern.

  Nieuwe technieken om de basevolgorde in DNA te bepalen, die raad weten met de versnipperde en gedegradeerde DNA-strengetjes uit de tienduizenden jaar oude fossielen, hebben daar verandering in gebracht.
  Het nu gepubliceerde resultaat is bereikt met 7 milligram van een botmonster.
  Met in totaal 20 gram moet het kunnen, schrijven de genetici in Nature.
  Maar tijdens een telefonische persconferentie van het tijdschrift Science verlaagde Pääbo dat naar 2 tot 4 gram.
  Zo veel technische verbeteringen zijn er al weer sinds het voltooien deze  studie  .

  Het grote geluk van Pääbo, die al sinds 1986 werkt aan stokoud DNA, is dat hij een 38.000 jaar oud Neander-dijbeen (uit de Vindija-grot in Kroatië en naar nu blijkt van een man) vond dat niet ernstig vervuild is door modern menselijk DNA, zoals de zeventig andere Neanderthal-botten die in zijn laboratorium in het Max Planck Instituut in Leipzig zijn getest. Het meeste DNA in de botten blijkt trouwens van bacteriën en planten te zijn, die zich in de afgelopen duizenden jaren tegoed hebben gedaan aan de botten. Neanderthal-DNA wordt onder meer geïdentificeerd door de grote overeenkomst met menselijk DNA én door de typische DNA-degradatie als gevolg van veroudering, waardoor de C’s uit de genetische code relatief vaak omgezet worden in T’s en G’s in A’s.
  Zonder het menselijke genoom, waarmee al die losse fragmentjes – van gemiddeld maar 52 baseparen lang – kunnen worden vergeleken, zou de hele operatie onmogelijk zijn. De techniek is geoefend met DNA uit de in overvloed gevonden botten van de uitgestorven holenbeer, die leefde in dezelfde tijd, dat kon worden vergeleken met het DNA van de moderne beren.

  Het vooral Amerikaanse team dat in Science publiceert, heeft nu 68.000 baseparen van Neanderthal-DNA gereconstrueerd, het vooral Duitse team meldt er in Nature met een iets andere methode maar liefst 1.000.000.
  Echte genen zitten er nog niet bij, al zei Pääbo op de telefonische persconferentie wel dat hij delen heeft gevonden van genen die coderen voor haargroei en huidskleur, zonder dat het genoeg was om er verder iets over te kunnen zeggen.

  Maar er zijn ook al eerste conclusies over mogelijke vermenging tussen Neanderthalers en moderne mensen – altijd een onderwerp van verhitte discussies onder paleontologen.
  Volgens het Nature-team is er mogelijk   een   vermenging geweest van mens naar Neanderthaler: mensenmannen dus die Neanderthalvrouwen bevruchtten.
  Dat leiden ze af aan de relatief hoge overeenkomst met bij mensen voorkomende puntmutaties (SNP’s) op de geanalyseerde stukjes van het Neanderthal-Y chromosoom.
  De Amerikanen hebben de puntmutaties in hun Neander-DNA weer vergeleken met de puntmutaties in verschillende moderne bevolkingsgroepen over de hele wereld.
  De Neanderthal-variatie
  lijkt niet meer op die van Europeanen dan op die van mensen uit andere werelddelen.
   En dus zal er wel geen genetische invloed van Neanderthalers op mensen zijn geweest, want die zou je toch vooral in Europa verwachten. Maar definitieve conclusies zijn nog ver weg.

  Uit de eerste analyses blijkt ook dat de gemeenschappelijke voorouders van Neanderthalers en moderne mensen ergens rond 400.000 jaar geleden (volgens Science) leefden of rond 500.000 jaar geleden (volgens Nature). Dit komt overeen met de indruk die uit de fossielen wordt verkregen.

  Ook is berekend dat de variatie in het nu bekende Neander-DNA van dezelfde orde van grootte is als de moderne menselijke. Dat wijst erop dat die voor primaten kleine variatie waarschijnlijk al eerder, met Homo erectus is begonnen. Ze kan zijn ontstaan door schoksgewijze bevolkingsexpansies vanuit kleine groepen.

  Met het complete genoom van de Neanderthaler zal het vooral veel gemakkelijker worden om vast te stellen welke nu nog onbekende genen belangrijk zijn geweest bij het ontstaan van de moderne mens.
  Aangenomen wordt dat het vermogen tot abstract denken (taal, kunst) een van de belangrijkste vernieuwingen van Homo sapiens is waarin deze soort zich onderscheidt van de andere mensachtigen, zoals de Neanderthaler.  Deel genoom naaste familielid ontcijferd     december 2006
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/31248183/


  Analysis of one million base pairs of  Neanderthal DNA
  http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/pdf/nature05336.pdf
  Richard E. Green et al. examined a 38,000-year-old Neanderthal fossil that is exceptionally free of contamination from modern human DNA. They write, "sequencing of a DNA extract from this fossil has thus far yielded over one million base pairs of hominoid nuclear DNA sequences. Comparison with the human and chimpanzee genomes reveals that modern human and Neanderthal DNA sequences diverged on average about 500,000 years ago."

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4986668.stm
  Preliminary analysis shows the bundle of DNA responsible for maleness in the Neanderthal - its Y chromosome - is very different from modern human and chimpanzee Y chromosomes; more so than for the other chromosomes in the genome. This might suggest that little interbreeding occurred between our own species and the Neanderthals. 

  For details, see the
  Nature web focus on Neanderthal DNA.

  Taalgen gevonden bij Neanderthaler
  23 oktober 2007
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1851087.ece/Taalgen_ook_gevonden_bij_Neanderthaler

  Het enige gen dat ooit in verband is gebracht met het menselijke taalvermogen, het gen FOXP2, komt in zijn humane vorm(= twee  puntmutaties) óók bij Neanderthalers voor.
  Dit blijkt uit onderzoek aan DNA uit twee Neanderthalbotten die in 2006  in Spanje zijn gevonden.
  De botten werden na de vondst meteen steriel ingevroren.
  Het onderzoek werd  gepubliceerd in de Current Biology van 1 november maar werd al eerder vrijgegeven.
  De vondst betekent niet dat Neanderthalers een volledig modern taalvermogen hadden – een omstreden kwestie in de menselijke evolutie.

  Eerder werd aan Neanderthalers taalvermogen ontzegd omdat er nooit een Neanderthal-tongbotje was gevonden.
  Dat is een botje bij het strottehoofd dat cruciaal is voor de aanhechting van tong- en andere spraakspieren.
  De vondst van zo’n tongbotje bij een zeer volledig Neanderthalskelet uit de Israelische Kabaragrot, in 1983, leidde ook nooit tot een brede overtuiging dat Neanderthalers
  wèl konden spreken.
  Maar  daarvoor is toch veel meer bewijs nodig.

  Op de korte termijn wordt door de nieuwe vondst vooral het belang van dit ‘unieke taalgen’ voor de moderne mens gerelativeerd.

  Het FOXP2-gen kwam in 2001 in het centrum van de belangstelling toen artsen ontdekten dat dysfuctioneren van dit gen leidde tot ernstige problemen met de fijne mondmotoriek.
  Ook hebben mensen met een kapot FOXP2-gen moeite met het onderscheiden van lettergrepen, met de vervoeging van werkwoorden en de vorming van grammaticale zinnen.
  Voor buitenstaanders zijn de lijders aan dit syndroom vrijwel onverstaanbaar.

  In 2002 werd ontdekt dat dit gen bij andere primaten en zoogdieren ook voorkomt en vrijwel overal hetzelfde is, maar dat het nu juist bij de mens op twee punten ( puntmutaties )
  afwijkt.
  Er is veel moleculair onderzoek naar het FOXP2 gen gedaan omdat het letterlijk een spraakmakend gen betreft met twee puntmutaties die alleen in de mens  onder vorm  blijken
  voor te komen.
  Deze mutaties werden niet later dan 120 duizend jaar verkregen en dat ze toen al  gefixeerd waren in de menselijk populatie is het gevolg van een zogenaamde selective sweep 
  (1.)
  Omdat berekend kon worden dat deze mutaties ongeveer even oud  waren als  het  veronderstelde  ontstaan van Homo sapiens – kreeg FOXP2 grote
  wetenschappelijke faam als mogelijk de cruciale mutatie die de moderne mens maakt tot wat hij is: een talig wezen.
  ( dat de mens het enige (symbool)talige  communicatieve wezen is , wordt tegenwoordig sterk genuanceerd )

  De nieuwe vondst van precies die modern menselijke FOXP2-variant in het Neanderthal-genoom (op zich al een wetenschappelijke prestatie van de eerste orde) veegt die
  mogelijkheid waarschijnlijk vrij effectief van tafel.Dat het  humaan fox2 onstond in gefixeerd raakte in homosap  kan dus niet het geval zijn, want de neanderthalers
  zijn ongeveer een half miljoen jaar geleden afgesplits maar  hebben het gen ook al. (1)

  De auteurs (onder wie de beroemde Finse geneticus Svante Pääbo die ook bij het eerdere onderzoek aan FOXP2 betrokken was) sluiten uit dat
  1.- het gen door seksueel verkeer
  tussen moderne mensen en Neanderthalers bij de Neanderthalers terecht is gekomen.
  2.- Zij zijn ervan overtuigd dat het gen afkomstig is van de gemeenschappelijke voorouder – en  dus het onstaan van het humaan  FOX2 gen  veel ouder is dan de eerder geschatte
  ouderdom van rond de minimaal120.000  t/m  de 200.000 jaar.( het "gemiddelde"ergens op  150.000 jaar  )

  Opmerking 
  http://www.nytimes.com/2007/10/19/science/19speech-web.html?_r=1&oref=slogin
  In dit artikel over  het neanderthaler FoxP2 gen  wordt aangegeven dat ook het Y chromosoom van de Neanderthaler  al gedeelteijk  is  ontrafeld  ...Het schijnt erg verschillend te  zijn   van dat van de homosap 

  " For the FOXP2 analysis, he (=Paabo ) and his Spanish colleagues arranged for the bones to be excavated under sterile conditions and immediately frozen. In addition he analyzed the Neanderthal Y chromosome, showing it was very different from the human Y chromosome, and so provided a second test along with mitochondrial DNA to differentiate human and Neanderthal samples."


  (1)
  (creationisten  )

  Het hele Darwinistiese verhaalrond  het FOXP2 gen niet kan kloppen
  creationistische  Stelling I
  Neanderthaler is  gewoon een homo sapiens  en
  de datering gewoon uit de   darwinistische   duim  gezogen.

  -->het tweede gedeelte  van die  stelling  (over  het duimzuigen)  impliceert een redelijk gecompliceerde samenzwering waarbij vrijwel elke tak van de wetenschap is betrokken.


  (creationistische stelling  II/ claim   : 
  Neanderthalers  hebben gewoon dezelfde mutaties in dezelfde genen als moderne Westeuropese homo sapiens.
  Dat kan twee verklaringen hebben:
  1) het zijn gewoon moderne homo sapiens/Neanderthaler zijn  eerder een 'uitgestorven ondersoort' of ras van de moderne mens
  2) het zijn non-random mutaties


  Dus 
  1.- Neanderthalers zijn gewoon forse gebouwde Homo sapiens met een grote neus.
  2.- Homo sapiens zijn lang niet zo oud als steeds wordt  verteld
  en dat alles  levert de  beste ( parsimonische  )verklaring voor de vaststellingen  in die studie
   


  ---> Neen  dus 
  want  neem  bijvoorbeeld  de 
  mutaties en de vele allelen ( ong 30 bij mensen ) van MC1R dat verantwoordelijk is  voor blonde en roodachtige vachtkleur en huidskleur ...en dat   bij mensen , honden , paarden , californische strandmuizen , is gevonden  .....in het DNA van de wolharige Mammoet( waarschijnlijk rosblonde reuzen ? ) , is aanwezig bij zeer veel primaten ...etc...
  (2)

  Dat zijn allemaal homo sapiens ?
  Neen dus

  ofwel
  1.- Ze zijn allemaal (van ver en van dichtbij )verwant met elkaar( =de stamboom van het leven ) ?
  2.- het zijn allemaal produkten van commom design ? ---->
  Het ingebouwde " front loaded " zwitserse zakmes ?( per apart geschapen baramim voor creationisten )

  Voor zover ik heb gevonden zijn bij die neanderthaler stalen ook allelen van MC1R gevonden die niet bij de mens voorkomen ?
  ( BBC news ) en het Stuk in Science mag

  ... Paralelle evolutie(in  de tijd van Gould bekend als "convergente evolutie ")ook bij genen ?

  Misschien zijn  zelf  unieke neandertaler allelen ( ook van Fox2    ? ? ) NOG NIET aan getroffen ?  ...
  Want 
  Ook Australische Aboriginals  bezitten  unieke allelen  die we niet bij de andere 'moderne' homo sapiens aantreffen.
  Dat neemt niet weg dat de Aboriginals volkomen homo sapiens zijn 
  Hetzelfde geld voor de  uitstervende  restpopulaties van de  oudste nog  levende  homo sap  : de   Koisan (I'fang )
  Beide  vermelde   groepen zijn echter lange tijd  (allopatrisch ) genetisch geisoleerd geweest ....echter niet lang genoeg   want  ze hebben hun  fertiele mogelijkheden met  andere sap-mensen groepen  nooit  verloren

  Dat de Neanderthaler een uitgestorven subspecies is van de homo sapiens is een zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid... De Neanderthaler heeft  zich  niet   vermengd met de homo  sapiens sapiens    ( volgens de gegevens uit het  mitochondriaal  genoom  in 2008/het hoofdartikel    ), die later uit afrika in europa binnenviel  ( ong .45.000jaar geleden ? )waardoor ze zou zijn opgegaan  in de homosap   ...men denkt dat de Neanderthaler zich ontwikkelde uit de  homo  heidelbergensis ( een variant van de  pithecantropus erectus en/of  de homo antecessor ? )   rond middelllandsche zee en west-europa ) terwijl de fragielere  archaische homosapiens zich zou hebben kunnen  ontwikkeld uit een  zuid-oostafrikaanse tak van  pithecantropus erectus  populaties 

  Echter zouden  we niet beter wachten op de verdere ontrafeling (in zover dat mogelijk is ) van het neanderthaler genoom, dat ,meen ik, nu nog lopende is ...en vooraleer voorbarige beweringen te debiteren ?
   

  (2)
  het gaat over het artikel in science van Carles Lalueza-Fox e.a.
  Submitted on July 5, 2007
  Accepted on October 12, 2007
  A Melanocortin 1 Receptor Allele Suggests Varying Pigmentation Among Neanderthals


  zie ook :http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/37370205/
  voor meer creationistische zwatel ---> Vraagjes over de neanderthaler ? (Tsjok45)

  VI
  Maart   2008

  zie ook  ---> 
  Geschiedenis recent onderzoek neanderthaler genoom (tsjok45)


  KOMPLEET     MITOCHONDRIAAL GENOOM  VAN DE NEANDERTHALER  ONTRAFELD     ?   

  Fossiel bot geeft de  DNA-geheimen van Neanderthaler 'Eva' prijs

  Uit de in   augustus 2008  gepubliceerde  studie  blijkt  dat  het lezen van ( minstens een  voldoende groot en  belangrijk  gedeelte van ) de genetische code van een  voorhistorische verwant van de huidige  mens ,in het bereik ligt  van de huidige methodes  en technieken

  Bovendien  schijnt de  Neanderthaler  geen serieuze kans meer te maken  op een plekje in het familiealbum van de moderne mens.
  -Neanderthaler  vermengden zich volgens  deze studie   nooit of zelden  met vroege moderne mensen. 
  Nu zijn hele mitochondriale DNA-kaart  ligt ontrafeld  , blijkt dat van genetische uitwisseling met de  homo sap -stamlijn  al minstens een half miljoen jaar geen sprake is geweest.

  De volledige sequentie van het mtDNA is te vinden  in een type organellen , de zogenaamde mitochondriën, zijnde   de fabriekjes  die de energie leveren   voor de cellen.
  Mitochondriën worden slechts doorgegeven in de vrouwelijke lijn, zodat het voor de hand ligt dat ze  kunen worden gebruikt bij  het opsporen van de voorouderlijke mitochondriale "eva" van  soorten mensachtigen   ____in dit geval de eerste hypothetische moeder van de Neandertaler.
  (zie  ook de uitleg   rond   -->  Mitochondriale Eva   bij homo sap  )

  Het team analyseerde het mtDNA van 13 genen uit de mitochondriën van het  gevonden  Neandertaler bot ;
  Er waren duidelijk verschillen met het  mitochondriaal  genoom van de moderne mens, wat erop wijst  dat de  Neandertaler nooit of zelden, kruiste  met de vroege mens.

  Een grote groep onderzoekers onder leiding van Svante Pääbo (Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie, Leipzig, Duitsland) is al jaren met veel geduld en toewijding bezig om het DNA van een neanderthaler te ontcijferen, gehaald uit 38 duizend jaar oude botten.

  De samples van de jongste  studie  zijn ook  afkomstig van  een  botten-vondst    in een kroatische  grot te Vindija  en maken  sindsdien  deel uit van een  project dat het ontrafelen en leesbaar maken  van het neandertaler-genoom  beoogt  :dit moet de wetenschap in staat stellen o.a. de  prehistorische  en biologische   evolutie van de stamlijn(en?)  die leide tot de   moderne  mens,  als  de huidige  dominante homo -soort , te verduidelijken    Croatian Academy of Sciences and Arts

  De beenderen , een schedel en een onderkaak(foto) werden gevonden in een grot  in Vindija 
  (ten noorden van de kroatische hoofdstad   Zagreb)
  Het onderzochte bot in de studie blijkt afkomstig van een mannelijk  exemplaar (-->Y chromosoom)  

  Vindiya  cave 
  http://archaeology.about.com/od/vterms/g/vindija.htm
  http://archaeology.about.com/b/2006/11/15/sequencing-of-neanderthal-dna-begun.htm


  MtDNA

  In augustus 2008   rapporteerde de  Leipziger  groep in vakblad Cell een mijlpaal: de hele genetische kaart van de mitochondriën( het mitochondriaal genoom van de neanderthaler ) , de enige celonderdelen naast de kern die er hun eigen DNA op na houden.
  De onderzoekers zijn redelijk zeker van hun zaak, omdat ze alle letters van het  Neandertaler mtDNA 35 keer hebben gescreend.


  Dat mitochondriale DNA verschilt zodanig van dat van moderne mensen, dat het ver buiten de variatie binnen onze soort valt.
  Alle  moderne  mensen die tegenwoordig (nog)  leven en tot de  homo sapiens sapiens   behoren  , hebben hun mitochondriën geërfd van een vrouw die omstreeks   150 duizend jaar geleden leefde.
  De laatste vrouw van wie  zowel wij als de neanderthaler  gemeenschappelijke   mitochondriën hebben gekregen, zal ongeveer 660 duizend jaar geleden hebben rondgelopen, met een foutenmarge van 140 duizend jaar.

  Daarmee kan het idee dat de moderne mens een scheutje neanderthalerbloed heeft, naar de prullenbak.
  Tenzij de vermenging alleen van vaderskant (  Y- chromosoom  adam ?  ) heeft plaatsgevonden, want dan is dat niet te zien in het mitochondriaal DNA.
  Wel in de rest van het erfelijk materiaal  : de onderzoekers zijn hard bezig om dat ook in kaart te brengen.

  Het  Leipziger  team heeft  al  4% van het komplete  nucleaire   Neanderthaler genoom  ontrafeld 

   

  zie ook het uitstekende  artikel   op    http://www.nrc.nl/wetenschap/
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1951348.ece/Weinig_genetische_variatie_tussen_Neanderthalers
  http://www.sciencenews.org/view/generic/id/34990/title/Neandertal_mitochondrial_DNA_deciphered_

  “de vergelijking tussen het complete mitochondriale mtDNAvan een Neandertaler en dat van  vele recente mensen , levert een zeer relevant beeld op " 
  zei de antropoloog 
  John Hawks  
  "Moderne mensen lijken genetisch  allemaal meer  op elkaar
   dan  op deze Neandertaler   . Feitelijk is de neandertaler-sequentie in kwestie gemiddeld drie of viermaal zoveel  verschillend  dan de sapiens  varianten  onderling   .Deze  nieuwe  set gegevens  verschilt aanmerkelijk van de vroeger bekomen resultaten  uit vorig  dergelijk  mtDNA vergelijkend onderzoek  ;het nu voorliggende  resultaat is puur statistisch  maar wel erg verhelderend  ...." 

  Sapiens and Neandertal mtDNAs  verschilt  op   206 loci  /van de  16,565 onderzochte  sequenties en posities  , terwijl  moderne mensen  onderling   slechts  verschillen  op 100 posities  .

  Het mitochondriaal genoome bevat  13 genen, (= blueprints voor  het  samenrijgen van  amino-zuren tot eiwitten  ) .
  Het onderzoek bestudeerde de aard van de veranderingen binnen die genen  zodat de evolutie van die  eiwitten kon worden begrepen   

   Meestal , leveren veranderingen  in de gen-sequenties (
  Mutatie (biologie)  schade  op  aan de interacties tussen  de opgebouwde  eiwitten onderling    
  zegt  Richard Green, een  "computational biologist" van  het  Max Planck Institute für Evolutionary Anthropologie /Leipzig,.
  Neandertalers bezitten  meer veranderde (= mutatie-produkten ) eiwitten van   mitochondriale gen-oorsprong  dan alle andere daarop bestudeerde    primaten "Dit vraagt om een goede uitleg " zegt Green says.
  Een scenario dat deze vondst kan verklaren , legt  speculerend  uit dat  de neanderthalers  altijd  al  hebben bestaan  uit  " zeer kleine  maar effectieve populaties " 

  Mensen hebben ook  mutaties  in hun  mitochondriale genen die niet voorkomen noch bij neanderthalers ,noch bij de ander primaten   
  Eentje ervan  is het gen  COX2; het bezit in totaal  vier (uniek menselijke  ) gewijzigde codes op specifieke   loci 
  “Dit wijst erop dat de mutaties  vrij recent gebeurden  en misschien enig   selectie voordeel boden  voor homo sap   " zei Green
  De gegevens  versterken het vermoeden  dat de mens sneller evolueerde  dan  andere primaten
  “Het brengt ons ook dichter  bij een beter begrip  over  de betekenis van het mens-zijn   "  (Natuurlijk is  ook   in deze  huidige   studie  slechts één neanderthaler onderzocht,men kent dus de mogelijke  varianten en "allel "frequentie verschuivingen  nog   niet die ook bij neandertalers  ongetwijfeld zullen hebben  bestaan )      ...Maar dit  wijst er  misschien  op ___  speculeert men  (= een educated guess/ er zijn namelijk  ook  al fragmentarische   versies van het het mtDNA van andere  Neanderthalers  bekend    )  ____  dat de Neanderthalers slechts in  relatief kleine aantallen hebben  rondgelopen  ( minder dan  10.000 levende exemplaren   op een bepaald moment.) gedurende hun ganse  bestaan als stamlijn en  soort op aarde
  Eigenlijk een  langgerekte  bottleneck situatie , dus  

  "Dit heef gevolgen voor ons beeld van de Neanderthaler en misschien  is het  wel de reden van hun uitsterven.
  Als een soort gedurende  honderdduizenden jaren op het randje balanceert ,door haar kleine aantal representanten  ,  is een klein  uitschuivertje voldoende  "
  aldus Adrian Briggs, een moleculair bioloog en  co-auteur van het rapport  in het tijdschrift Cell.

  Theorieën over het uitsterven van  de Neanderthaler variëren van het  onvermogen om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving,  tot  en met genocide door vroege mensen.
  De soort is  in Europa  ergens tussen  40.000 a   30.000 jaar geleden  uitgestorven , kort na de aankomst van de vroege mens op het oude continent .(1)  TOEKOMSTMUZIEK   


  De  eerste   kladversie van het volledige  Neanderthaler  genoom -model   wordt verwacht  tegen  het einde van het jaar  .
  Vergelijkingen  van het  Neanderthaler met het menselijk genoom  zal  waarschijnlijk subtiele genetische verschillen,kunnen  benadrukken  
  zoals de genen voor de verbetering van de  hersen-capaciteiten   en  vooral andere eigenschappen aanduiden  die ten grondslag liggen aan het homo sapiens- (en ander  ) menszijn  .
   

  DNA van fossiel been van een Neanderthaler hebben  ook licht geworpen op de grote kwetsbaarheid  van deze  oudste  europese(?) menselijke  bevolkingen   Het genetisch materiaal( en de moleculaire klok berekeningen ) laat zien dat de  hypothetische  gemeenschappelijke   sapiens  /Neanderthaler "Eva"  minstens 660.000 jaar geleden moet hebben geleefd  , toen de  gemeenschappelijke  vooroudersoort van sap  en neandertaler zich opdeelde

  Daarbij werd  door velen  antropologen   verondersteld  dat de neanderthaler afstamt van de europese  vertegenwoordigers van homo  heidelbergensis  (een afstammeling van homo  antecessor  ?)terwijl homo sapiens ( misschien )ontwikkeld  zou zijn uit  een andere  pithecantropus erectus  populatie  oorspronkelijk  afkomstig uit zuidelijker oost- afrika  ....Anderen menen dat homo sapiens afkomstig is van de  Noord- oost-afrikaanse tak van  heidelbergensis 


  Volgens verdere gegevens gevonden  bij het  vergelijken van het Neanderthaler   mtDNA met het gemiddelde moderne mens  mitochondriaal -genoom bleken  verrassend minder  evolutionaire veranderingen te zijn opgetreden bij de neanderthaler dan bij sap

   

  zie ook
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  neanderthaler    


  mtDNA Debate Links
  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3917/index.html
  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3917/mtdna.html
  (1) Enige verwarring is ontstaan rond de benaderende  datering van het verdwijnen  van de Neanderthalers ...
  Af en toe werd beweerd dat het uitsterven  30.000 jaar geleden plaatsvond  , en elders is  dit weer 40.000 jaar geleden gebeurd .
  De beste schatting  ligt tussen deze uitersten  : ze verdwenen  tussen deze twee data.

  De moderne mens was al 45.000 jaar geleden in Europa, zo blijkt uit de vondst van stenen, botten en ivoren gereedschap in Rusland.


  Artefacts found at Kostenki (CU-Boulder)
  been en ivoor  artefacten  uit
  Kostenki  Archeologen vonden de eeuwenoude spullen onder een flinke laag laag vulkanische as in Kostenki, aan de rivier Don. De vondst duidt erop dat mensen via een andere route Europa zijn binnengekomen dan voorheen werd gedacht. Tot nu toe werd altijd vermoed dat de moderne mens via centraal-zuid Europese landen als Griekenland en Bulgarije op het continent terecht waren gekomen. Maar de nieuwe ontdekking suggereert een noordelijkere entree.

  Neanderthalers
  Het verbaast de wetenschappers vooral dat mensen zich kennelijk ophielden in een van de koudste en droogste gebieden van Europa. Een mogelijke reden hiervoor is dat er in die regionen geen neanderthalers voorkwamen. Dat waren grote concurrenten voor de moderne mens op het gebied van voedselvoorziening. Van alle mogelijke routes die de moderne mens genomen kan hebben om in Europa te komen, is de route via Rusland wellicht de oudste, aldus de archeologen.

  Naast stenen, botten en ivoren gereedschap zijn er in Kostenki ook resten van tanden gevonden. Dat zijn echter de enige menselijke overblijfselen die in dat gebied zijn aangetroffen. De gevonden artefacten zijn allemaal ongeveer 45.000 jaar oud. Ze wijken af van andere Europese vondsten uit de oudheid.

   

  Ook gevonden zijn  geperforeerde schelpen en een bewerkt stuk mammoettand dat op een menselijk hoofd lijkt. De experts sluiten niet uit dat het om het oudste bekende stuk figuratieve kunst ter wereld gaat.

  Fossielen
  Uit verschillende fossielen die eerder op verschillende locaties zijn gevonden, blijkt dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika opdook. Bijna 60.000 jaar geleden begonnen ze zich te spreiden over de aardbol. Het eerste bewijs van hun aanwezigheid in Australië dateert van 50.000 jaar geleden.

  De onderzoekers presenteren hun bevindingen in het nieuwe nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Science. Het team stond onder leiding van de Russische Academie van Wetenschappen en de universiteit van Boulder (Colorado).

  Links:  Clues found for early humans (BBC)
  Universiteit van Boulder, Colorado


  zie ook
   
  Homo sapiens
  Mitochondriale Eva  <--(wiki)
  out of africa /Multiregional theorie
  Homo sapiens in europa

  (2)
  Ook Met betrekking tot  de  afmetingen  heerst er oonenigheid maar  doorgaans lijkt  dat ergens rond  het gemiddelde  tussen 1,50 -1,70m te liggen 

  09-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  08-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF


   (611x404, 97Kb) klik-->
  Cross River Gorilla   /Nigeria, Cameroon

   <--klik
  Sumatra  Orang oetang 

    -->klik 

  Ken Bohn / AP  / bonobo, pygmee chimpansee


  Javaanse Gibbon; Zilver Gibbon 
  Hylobates moloch

  OP APENGATEN
   


  Het gaat  slecht met  het bewaren van  de primaten  ,  met    onze erfenis   en  het beschermen  van  onze naaste   verwanten 
  En dat is niet van vandaag bekend   , maar het is nu wel  vijf voor  twaalf( en voor sommigen al erover )

  De teruggang van het bestand aan apen is namelijk   al jaren aan de gang.   
  Er sterven bovendien  al wel altijd  ergens planten en dieren  soorten uit___om steeds weer complexere sets van interagerende redenen.
   
  Waaronder o.a.
  ook  de verwoestende  invloed van de steeds  groeiende  menselijke ecologische voetafdruk ,vervuiling ,oorlogen ,
  uitputting  van natuurlijke buffers  ,  toenemende bevolkings-expansie en uiteindelijke overbevolking  ;
  (enkele voorbeelden) :
  - Het uitbreken van ziekten (waaronder enkele  afkomstig of  gemeenschappelijk  van en met   de mens ) 
  - In vele streken worden bepaalde apensoorten tot en met het laatste exemplaar opgegeten door nieuwe  invasieve predatoren 
  ook door de  hongerige  mens ( die deed het  al met  Noorse Reuzenalk en dodo en waarschijnlijkook in de prehistorie  )maar 
  ook door  snobs en kapitaal krachtiger   fijnproevers   ( = Bushmeat  restaurants ) van   exotische of zeldzame  delicatessen 
  - Het vergiftigen  en uitroeien  van   voedselconcurenten  ---->  schadelijke  " onkruid-dieren " en/of  lanbouwgewassen  en plantage-vruchten  dieven   
  - Het verdwijnen van biotopen en de degradatie van arealen .
  - de introductie van exoten ( bijvoorbeeld  de nijlbaars  in de oostafrikaanse meren ) 


  Zo gaat dat.
  Ook voor ons komt eens  de dag  ...
  En we vergeten al te vlug dat we tenslotte ook  behoren tot  de   kwetsbare  groep der primaten...
  Niettegenstaande  hun opportunistische   karakter, zijn alle  primaten wel degelijk afhankelijk van  een welbepaald millieu waarvan de grenzen
  niet ongestraft kunnen  worden  overschreden zonder  uiterst  nare  en enge  gevolgen   ...  De International Union for the Conservation of Nature (IUCN), een internationaal samenwerkingsverband dat zich ondermeer bezighoudt met het behoud van dierensoorten, luidt de noodklok.
   
  Op de Rode Lijst van de IUCN, die in 1963 voor het eerst werd   opgestart , blijkt dat de organisatie zich het meest druk maakt om de leefgebieden van zeldzame dieren.
  Bosbranden en het kappen van tropische regenwouden beperken de leefomgeving van veel diersoorten aanzienlijk
  Uit het  groot onderzoek van de Union blijkt dat de situatie voor 48 procent van de bedreigde primaten soorten uiterst nijpend is..
  Het rapport is een samenvatting van het werk van honderden wetenschappers en de eerste omvangrijke studie in meer dan vijf jaar. De cijfers hangen een somber beeld op van de toekomst van de apen overal ter wereld.
  Volgens de jongste schattingen( in 2008)  wordt  bijna de helft van de primatensoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd.
  Van de 634 primatenrassen staan er  immers 303 omschreven als 'in gevaar' of 'met uitsterven bedreigd' op de rode lijst van bedreigde diersoorten

   

  .
  Meestal is dit het duidelijkst wat betreft  lokale soorten waarvan het leefgebied wordt vernietigd of versnipperd.
  Maar het drama voltrekt zich echter in alle regio's waar deze dieren leven

  Andere bedreigingen voor aapachtigen zijn jagers en de mensen die apenvlees consumeren.
  Vooral dat laatste lijkt de afgelopen jaren een trend in diverse landen, zo meldt de organisatie.

  “We slaan al jaren alarm dat primaten in gevaar zijn, maar nu hebben we harde gegevens die bewijzen dat de situatie nog veel erger is dan we dachten”, zegt Russell A. Mittermeier van Conservation International (CI).
  Het verdwijnen van tropische wouden is altijd het grootste probleem geweest, maar nu blijkt ook dat de jacht in sommige, nog intacte gebieden een ernstige bedreiging vormt.”   
  Nu al is volgens het WNF 70 procent van het leefgebied van de apen aangetast.
  Jaarlijks wordt er nog eens 5 procent verwoest in Azië en 2 procent in Afrika.
  Ook beschermde gebieden ontkomen daar niet aan.
  Uit een steekproef in 24 dergelijke natuurparken ter wereld blijkt dat de primatenpopulatie er met 96 procent achteruitgaat.

  "Het was heel schokkend om dat vast te stellen", zegt Folgering.
  "Apen zijn gewoon heel kwetsbaar."

  Maar de dramatische situatie van de apensoorten is  toch vooral een indicatie dat hele ecosystemen worden vernietigd.

  Primatoloog  Bert de Boer
  'Het is niet alleen een kwestie van zielige aapjes, hoezeer dat ook tot de verbeelding spreekt.
  Een soort kun je misschien wel missen, maar hele ecosystemen niet’

  Dat is momenteel het duidelijkst te zien  in  Azië 
  daar  hebben inmiddels 70 procent van de aapsoorten het stempel 'bedreigde diersoort' gekregen.
  De BBC  maakte aan de hand van de Rode Lijst een top 5 van landen waar het percentage van bedreigde dier en apensoorten het hoogst is:
  de koplopers komen allen uit azie :

  Grey-shanked douc langur, Pygathrix cinerea,Asia 1 Yellow cheeked crested gibbon (Nomascus gabriellae) 2 Javan Gibbon, Hylobates moloch, EN, Indonesia 6

  Qinling golden snub-nosed monkey, Rhinopithecus roxellana qinlingensis 3 Kirk's Red Colobus, Procolobus kirkii 4

  null 


  Cambodia - 90 procent
  Vietnam - 86 procent

  Indonesië - 84 procent
  Laos - 83 procent
  China - 79 procent


  29/08/08   / Grote kolonies bedreigde apen gevonden in Cambodja


  Een geelwangkuifgibbon.

  Onderzoekers hebben in de jungle van Cambodja grote populaties bedreigde apensoorten ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse organisatie Wildlife Conservation Society (WCS) bekendgemaakt.

  De wetenschappers vonden twee soorten slankapen en gibbons tijdens een veldonderzoek in een afgelegen stuk oerwoud bij de grens met Vietnam . Ze telden ongeveer 42.000 slankapen en circa
  2.500 geelwangkuifgibbons.
  Daarmee gaat het om de met afstand grootste populaties van deze soorten op aarde.

  Tot voor kort gingen onderzoekers er vanuit dat Vietnam beschikte over de grootste aantallen. In dit land leven naar schatting zeshonderd slankapen en tweehonderd gibbons van de betreffende soorten.

  Het is de tweede keer in korte tijd dat er goed nieuws te melden valt over bedreigde apensoorten.
  Begin deze maand bleek de laagland-gorillapopulatie in de Democratische Republiek Congo twee keer zo groot als aanvankelijk werd aangenomen.
   
  (dpa/sam)  (china) Hainan Gibbon. ©CI/Stephen Nash.
   
  (vietnam) Cat Ba Island Golden Headed Langur. Photo: Russell A. Mittermeier/CI.

   <link

  Delacour's Langur

  Photo: Tilo Nadler

  Horton Plains slender loris. ©CI/Stephen Nash.
   

  "Wat er in Zuidoost-Azië gebeurt, is angstaanjagend", zegt Jean-Christophe Vié, hoofd van het soortenprogramma van de IUCN.
  "Een groep dieren waarvan zo'n hoog percentage bedreigd is, dat hebben we nog bij geen enkele andere soortengroepen  vastgesteld."
  De precaire situatie in Azië wordt mee in de hand gewerkt door de vraag uit China om apen te gebruiken voor medicijnen of als huisdier.

  Ook in Afrika hebben primaten het moeilijk om te overleven.
  Zo zijn elf van de dertien soorten rode franjeapen geclassificeerd als (ernstig) bedreigd.
  Twee zijn er mogelijk al uitgestorven.

  De bouvier is al in geen 25 jaar meer waargenomen.
  De Miss Waldron hebben primatologen sinds 1978 niet meer gezien, maar af en toe duikt er een bericht op dat er nog enkele van deze franjeapen in leven zijn.  Miss Waldron's red colobus monkey (illustration)        Miss Waldron's red colobus

  Miss Waldron's red colobus. ©CI/Stephen Nash.


   

  "Van de Afrikaanse soorten staan altijd de grote apen in de belangstelling, zoals gorilla's en bonobo's",
  zegt voorzitter Richard Wrangham van de International Primatological Society.
  "Hoewel ook zij ernstig bedreigd zijn, zijn het de kleinere soorten, zoals de franjeapen, die het eerst kunnen uitsterven."

  Ook de jacht op bushmeat ( gorilla en chimp zijn zelfs lekkernijen ) en de illegale dierenhandel eisen hun tol.   De laagland  gorilla
  In de Democratische Republiek Congo  leven volgens de laatste telling zeker 125.000 laagland gorilla's.
  De onderzoekers telden nesten van gorilla's om te bepalen hoeveel dieren er in Congo leven. 
  Deze soort komt het meest voor, maar is toch ernstig bedreigd door de snelheid waarmee de populatie krimpt.Volgens de oude schattingen leefden er maximaal 50.000 gorilla's in Congo.
  De populatie zou ernstig te lijden hebben onder illegale jacht en ziekten waaronder ebola .
  Een flinke drom gorilla's blijkt het nu in het noorden van het land overleefd te hebben.
  Dat heeft de Wildlife Conservation Society bekend gemaakt op een congres over primaten in het Schotse Edinburgh

  Maar primatoloog  Bert de Boer, bioloog en directeur van dierenpark De Apenheul in Apeldoorn,nuanceerde de gegevens  .
  Volgens De Boer zijn cijfers over grote primaten in uitgestrekte en ontoegankelijke oerwoudgebieden notoir onbetrouwbaar.

  'Een vorm van schijnzekerheid waar het publiek gemakkelijk verkeerde conclusies aan verbindt.'  Adolescent mountain gorilla (Gorilla gorilla beringei) 7

  http://www.seniorennet.be/Dossier/Natuurbehoud/gorillas_soorten.php

  osteo6 Chimpansees soorten
  osteo6 Gorilla's
     osteo6
  Biologie
     osteo6 Bedreigingen
     osteo6 Het werk van WWF
  osteo6
  Neushoorns


  VIDEO
  http://www.youtube.com/watch?v=b0YEBkVIFi0

  Gorilla's : soorten

  Er bestaan twee afzonderlijke soorten gorilla’s, die nog eens zijn onderverdeeld in vier ondersoorten:

  De berggorilla  

  BerggorillaLatijnse naam: Gorilla beringei beringei

  Status: Met uitsterven bedreigd   update -->berggorilla's (Tsjok45)

  Habitat

  De bossen op de flanken van de vulkanen van het Nationaal Park van Virunga (op de grens met de Democratische Republiek Congo) en van Bwindi-Impenetrable National Park in het zuid-westen van Ouganda.
  Meer info : Het Nationaal Park Virunga

  Uiterlijk     Hij heeft een zwarte vacht, de volwassen mannetjes hebben een witte strook op hun rug en worden zilverrug genoemd.

  Populatie    Er zijn op dit moment naar schatting zo'n 700 berggorilla’s in leven. Omdat zij voorkomen in een gebied dat ernstig verstoord wordt door de burgeroorlog, is het moeilijk om de dieren te beschermen.

  Het relaas van een ontmoeting met een gorilla: Lessen in bescheidenheid
  <--link  picture gallery

  DE OOSTELIJKE LAAGLANDGORILLA of gorilla van Grauer

  Oostelijke laaglandgorillaLatijnse naam:   Gorilla beringei graueri

  Status: Ernstig met uitsterven bedreigd

  Habitat :   De vlakten en het hoogland van het middengebergte in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

  Uiterlijk :   Hij heeft een zwarte vacht zoals de berggorilla, maar verschilt van hem door de kortere beharing, de tanden en de langere armen

  Populatie :  Ongeveer 3.000 individuen.

  DE WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA

  Westelijke laaglandgorillaLatijnse naam: Gorilla gorilla gorilla

  Status: Met uitsterven bedreigd

  Habitat:   Een heel groot territorium dat zich uitstrekt over de grote bossen in het laagland van Centraal Afrika. De meerderheid van de dieren zou in de wouden van Gabon leven.

  Uiterlijk:    De westelijke laaglandgorilla heeft een bruin-grijze vacht met een rode of roodbruine kruin. De volwassen mannetjes hebben meestal eenwitte strook van hun rug tot hun middel.

  Populatie:  Ongeveer 94.500 individuen.§ zie hierboven voor andere cyfers )

  DE "Cross River" GORILLA


  Latijnse naam :
  Gorilla gorilla diehli

  Status : Ernstig met uitstreven bedreigd

  Habitat : De laatste bossen in het zuid-oosten van Nigeria en in het westen van Kameroen.

  Uiterlijk :   Deze ondersoort heeft dezelfde vacht als zijn neef uit het laagland ((bruingrijs met rode of roodbruine kruin), )en verschilt alleen door de grootte van de schedel en de tanden.

  Populatie : 250 tot 280 individuen.

  Bron: WWF

  De situatie in het enige  thuisland  van de  lemuren /halfapen  MADAGASCAR  is uiterst  precair  voor het voorbestaan van vele verschillende unieke  soorten( niet alleen maar primaten )
  Madagascar  is en was  een  biodiversiteit -hotspot  met  unieke fauna en flora  .
  Er is sprake van een ver doorgedreven ontbossing   en  ook  de   halfapen  zijn nog steeds  slachtoffer van jacht en stroperij
  http://www.amnh.org/sciencebulletins/bio/s/primates.20050711/

  Op de lijst  staan  de bijna uitgestorven  :
  Prolemur simus.
  Eulemur albocollaris

  Propithecus perrieri
  Propithecus perrieri
  Propithecus perrieri
  Photo: Matthew Banks

  Propithecus candidus
     
    
  Behalve dat de mens met zijn destructieve gedrag moet stoppen, zijn er volgens Folgering nog mogelijkheden om de primaten te redden.

  "Je kunt overheden overtuigen van het belang van ecotoerisme. In Rwanda betalen bezoekers nu al 500 dollar om berggorilla's te zien. Zo komt er geld in het laatje om de natuur in stand te houden en creëer je een draagvalk onder de bevolking om respect op te brengen voor hun omgeving."

  Hier en daar zijn er al kleine successen behaald.
  In Brazilië zijn het roodstuitleeuwaapje, het zwarte leeuwaapje  en het gouden leeuwaapje in de rode lijst opgeklommen van kritiek  naar bedreigd. *
  Dat is het resultaat van dertig jaar inspanningen voor natuurbehoud.
  De dieren zijn   nu goed beschermd, maar ze lijden nog steeds  onder een te kleine habitat.
  Golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) 


  http://www.wildlifetrust.org/news/2005/0501a_tamarin.htm

   zwartkop tamarin

  “Als je wouden hebt, kun je de primaten beschermen”,

  zegt wetenschapper Anthony Rylands van de IUCN.
  “Het werk met de leeuwaapjes in Brazilië toont aan dat het broodnodig is om gefragmenteerde wouden te beschermen en ze met elkaar te verbinden via groencorridors. Dat is niet alleen levensnoodzakelijk voor de primaten, maar ook voor een gezond ecosysteem, de watervoorziening, en de strijd tegen de klimaatverandering.”

  Folgering:
  "Het is nog altijd de moeite om te vechten.
  Voor veel populaties is de toestand kritiek, maar opgeven doen we niet."  De drie  categorieën:  “kwetsbaar”, “bedreigd” en  “ernstig bedreigd”. 

   *“bedreigd”, 
  Soorten komen in die categorie terecht omdat ze
  -zeldzaam zijn,
  -snel in aantal verminderen
  -en in een klein gebied voorkomen.  08-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  01-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  BLOEDLIJN 

    In 2005 melden wetenschappers ( M  Schweitzer   et  all )in het blad "sciences " , dat  ze intacte bloedvaten en    "plooibaar weefsel  " hadden gevonden in een 68 miljoen jaar oud gebroken  bot van een  Tyrannosaurus rex .

  ( zie ook  mijn vroegere blog  --->Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  /scroll  in het bijzonder naar de paragraaf  " Kip en dinosaurus  ?   "
  De wetenschappers hadden het  bot   opgelost  in een zuurbad , wat  overbleef  waren  bloedvat-achtige  en op  bloedcelen l-lijkende structuren


  De vondst van zacht weefsel in fossiele botten van een Tyrannosaurus Rex was in 2005 groot nieuws
  De vraag voor wetenschappers   was toen   : hoe  kon   het zachte weefsel al die tijd( bijna )  intact  blijven. ?   
  Creationisten stelden bijna  onmiddelijk   dat het zachte weefsel ( en vooral  het zogenaamd  "vers bloed" )  een bewijs was dat de fossielen nooit miljoenen jaren oud konden zijn. 


  vertakkende bloedvaten  gevonden in het  botmatrix  van een   T. rex (A)
  en een struisvogel  (B).

  _____(intermezzo )

  Tijdens de   ontmoeting van de Society of Vertebrate Paleontology begin januarie  2008 kwam de these  van   Thomas Kaye =
  de vervanging van origineel weefsel door microben. voor het eerst in het openbaar ter sprake 

  Thomas Kaye, een voltijd ( toendertijd  als "amateur" afgeschilderd ) paleontoloog in Prospect Heights, Illinois (VS), onderzocht goed geconserveerde botten van vier soorten laat-krijt dinosauriërs door gebruik te maken van een
  rasterelektronenmicroscoop, en zag  aanwijzingen dat microben het originele weefsel hebben vervangen.
  Tijdens 200 uur aan observaties heeft Kaye holle vaatkanalen gevonden zoals die van Schweitzers exemplaar.

  (Images courtesy of North Carolina State University)

  http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325100541.htm
  http://pharyngula.org/index/weblog/comments/tyrannosaur_morsels/
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/21783030/

  .

  Maar nu hebben andere wetenschappers ( o.a.Tom Kaye  de resultaten betwist  (1)
  In een paper gepubliceerd in PLoS ONE,  concludeerden   Thomas Kaye, associated researcher  aan het   Burke Museum of Natural History & Culture van   de Universiteit van Washington (Washington University in Seattle -)en zijn co-auteurs ,  dat:
  Wat er werkelijk in de T. rex been was aangetroffen   slijmerige biofilm was  , afgezet  door bacteriën aan  de binnenkant van  bloedvaten  . Bio-films  zijn  (in verse toestand ) een plakkerige laag die veel bacteriën voor hun eigen bescherming aanleggen.
  Bekende voorbeelden zijn tandplak en de glibberige laag die na een tijdje in een emmer water ontstaat. 
   
  In aanvulling op de zuurbad -procedure die werd gebruikt door  Schweitzeret  all   , deed  Kaye  ook  onderzoek met  de elektronenmicroscoop  voordat de beenderen werden opgelost 
  Hij was verrast door de resultaten  .


  De   toendertijd  door  Maria Schweitzer et al , ontdekte  en onderzochte  restanten van  zacht dinosaurier-weefsel ,  waren mogelijks onstaan  uit    recente  maar  opgedroogde  bacterieële (endocaste ) voeringen   (=  een biofilm/coating  )aan de binnenkant van bloedvaten   ;

  Die  werden  o.a. ook   gevonden   in  de vergelijkbare  gekraakte fossiel botten-monsters van 4 soorten laat-krijt  dino's , (door de onderzoekers van het kaye-team   verzameld bij steekproeven in  de Hell-creek- formatie , in een poging  de resultaten en methodes   van  Schweitzer replicerend toe te passen op nieuw  gedolven  materiaal   .... 

  Het  initieele  materiaal   van   "Schweitzer  et  all " was    (uiteraard   )  beperkt  tot MOR 1125 locality :in de   uitgestrekte   Hell Creek Formation
  Dat was  niet het geval met  het  materiaal  van   kaye  en co
  *Maar eigenlijk doet dat  er niet  zoveel  toe ; de gevonden    morfologische "zachte"stucturen   bleken  zelfs meer  voor te komen, in allerlei fossiel  en semi-fossiel   botmateriaal van diverse oorsprong dan was  verwacht   
  Het materiaal  bestond uit   
  fossiele botten  van verschillende diersoorten en uit verschillende aardlagen. Daarbij vonden ze structuren  die hier en daar loslieten. Die kwamen overeen met wat de onderzoekers verwachten van een biofilm.    Maar hij vond ook "bewijs" dat microben  een dikke bio-film laag hadden geplaatst.

  In deze  monsters was de  film uitgedroogd, en had een  
  C14-datering dat  uitdrogingsmoment zo ergens  tussen  1960-1970  gesitueerd .

  Tom verklaarde   op  panda's thumb (b
  ij het officiele verschijnen van zijn  nieuwe  studie  )
  over  de   koolstof 14 datering  het volgende  ;

  Ik  sprak eerst met de verantwoordelijke  van het koolstof-14 dateringslab "Geochron" . 
  " Ik vertelde hem over de  bedoeling  van het  projekt    "
  Die contactpersoon  liet  Tom  meteen   weten  dat 14C dateringen  slechts  betrouwbaar zijn  tot en met  een  -50.OOO jaar-limiet . 
  Maar , merkte Tom op  
  "indien mijn  monsters echt zo oud zijn  , dan zal er geen  koolstof 14 meer te vinden zijn ...  dat is nu juist wat we moeten  uitvinden   met  dit project "
  De man merkte vervolgens  op dat   het een slecht idee zou zijn geweest om de monsters die ter datering  naar het lab werden gestuurd te klasseren als "fossiel T.rex weefsel" ....hij stelde daarom voor  ze te  labelen onder  " planten vezels "...Dat gebeurde dan ook  en ik denk niet  dat het lab nog enige andere  supplementaire clues en info   kreeg omtrent de mogelijke ouderdom ....


  Tom  gaf  nog  andere    nadere  toelichtingen 

  Kaye zei  dat hij zijn studie aanvatte  in de hoop  de  tweede  ontdekker te worden  van  bewaard gebleven  zacht weefsel van dinosauriers
  "....Het was ook nooit de bedoeling het werk van Schweitzer /Horner/Asarra et all,    te ondermijnen ....integendeel  ...we  wilden slechts de resultaten repliceren  en uitbreiden naar nieuwe vondsten  ....."

  Het  studie-materiaal; 
  (Tom Kaye  vertelde in  een e-mail  die hij openbaar liet maken op   Panda's thumb ) 
  Al het   uitgetest  materiaal  werd door hem en zijn  medewerkers gedurende een aantal  maanden  speciaal  opgegraven 
  De" paleo specimens" ( de laat-krijt dino's ) werden opgeslagen in een  loods in   met ritsen gesloten gehouden   dikke kunststoffen zakken ,tot en met het ogenblik dat ze  werden  geslecteerd  als materiaal voor   de relevante  analyses  en voorliggende studie    Betreffende de structuren die lijken op  speciale botcellen ( de  zogenaamd
  Osteocyt-en, )denken Kayes en zijn collega's dat het ook  microben/bacterieen  zouden kunnen zijn die holtes  in het bot hebben opgevuld.

  Hans Larsson, een paleontoloog op McGill Universiteit in Montreal, Canada, zei  in januari  dat de theorie van vervanging door microben 'volkomen onlogisch' is, maar  dat toch  betere  koolstof-14 datering zouden  moeten worden gedaan aan het  initieele  zachte weefsel materiaal( ook  van de  T.rex  "Sue ")    en dit  om  de  mogelijkheid dat het  gevonden materiaal allemaal  afkomstig is   van  moderne biofilms , uit te sluiten .....
  Het bewijs (voor de  tot nu toe bekende en voorgestelde    hypotheses )  , het verdere  onderzoek , de  zoektocht naar nieuwe materialen   en het uit sorteren /evalueren  van  de onderbouwingen ,  evidenties  ,  etc....  zal  erg lastig zijn
   'Het  zal nog jaren duren'  zei  larsson nog
  I

  De onderzoekers rond kaye vonden  ook  dat :
  wat eerder was vooropgesteld  als  de  RESTEN   van bloedcellen,( vanwege de aanwezigheid van ijzer,)  in werkelijkheid  framboosachtige structuren zijn   , microscopische minerale bolletjes  met een  ijzercomponent  . 

  Dergelijke " framboiden " werden teruggevonden  in een   aantal andere fossielen uit  zeer verschillende periodes, met inbegrip van een uitgestorven  ammoniet.
   
  In de ammoniet vonden zeeveneens   de  minerale  bolletjes,maar op  op een plaats waar het aanwezige ijzer  onmogelijk  afkomstig kan zijn van  daar  eventueel aanwezig bloed in de levende amoniet  ...het zijn dus  vervuilingen  of insijpelingen  van buiten  het dier of het fossiel  ( afkomstig van bacterieen ?)
  "Wat er ook van zij  ......  we hebben vastgesteld dat deze structuren veel te vaak voorkomen  om steeds maar   weer   uitzonderlijk bewaard weefsel  te zijn  ."  zegt Kaye" wat niet uitsluit dat het toch wel  af en toe  kan natuurlijk   " .

  Natuurlijk is deze nieuwe studie  een zoveelste doodsteek voor het YEC- creationistische hoera-gekraai over het "verse dinobloed  als bewijs voor de  "jonge aarde"  schepping "
  (  zie bijvoorbeeld  voor de creationistische bagger  
   
  http://www.scheppingofevolutie.nl/?gclid=CMjH_sTA75QCFQyD1QoduChUqQmaar   ) 

  De  ontkrachting  van het crea-gewauwel  over  dino-bloed , is   allemaal   allang en van bij het begin  een uitgemaakte zaak geweest :  wetenschappers  zaten dus  niet echt  te wachten   op nog een  nieuwe  supplementaire   nagel in die creato-doodskist   
    

  NaDarwin 
  Verse Dinobotten?
  Met dank aan Lars Brugman.


  Creationistische stelling:


  ......Er is ook bewijs dat evolutionisten niet kunnen negeren dat dinosaurier botten niet zo oud zijn.
  Wetenschappers van het University of Montana vonden T-Rex botten die totaal niet waren gefossiliseerd!
  Afgesneden segmenten van de botten waren als verse botten waar zelfs nog restjes bloedcellen in zaten.

  Ik vraag me af of de persoon die dit heeft geschreven zomaar blind iets heeft overgenomen van een andere creationistische site zonder te controleren op waarheid of gewoonweg de boel bij elkaar aan het verzinnen is om het eigen standpunt te kunnen onderbouwen. Iemand die het originele onderzoeksrapport heeft gelezen kan namelijk nooit tot de bovenstaande conclusies zijn gekomen.

  De gevonden botten van  de T-rex waren incompleet gefossiliseerd. In dit geval betekende dat dat de buitenkant was gefossiliseerd, waardoor het beenmerg aan de binnenkant afgesloten raakte en niet geheel heeft kunnen fossiliseren. Stellen dat de botten totaal niet gefossiliseerd en vers waren is dus op zijn best misleidend.

  Verder wordt er beweerd dat er restjes "bloed cellen" zijn gevonden, zodat de conclusie getrokken kan worden dat het om een recent fossiel zou gaan (enkele duizenden jaren oud). Echter, de genoemde "bloed cellen" waren slechts de afdrukken van cellen die bestonden uit volledig geoxideerde hematine afbraakproducten en polypeptide ketens. De sample was zelfs zo oud dat de gevonden polypeptide ketens bestonden uit een mix van L en D aminozuren. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de onderzoekers zelf het fossiel op zo'n 65-67 miljoen jaar dateren.

  Dit is wat de onderzoekers er zelf over te melden hebben in het originele onderzoeksverslag:


  Horner et. al. (1997): a near-complete specimen of the late cretaceous dinosaur Tyrannosaurus rex [museum of rockies (mor) 555] was collected by mor from the hell creek formation (67-65 million years ago) of eastern montana in 1990.........

  ........Independent results from the spectroscopic, analytical, and immunochemical techniques used in this study support the existence of heme and hemoglobin breakdown products in extractions of trabecular tissues of the mor 555 specimen of t. rex. Significant levels of D-enantiomers of individual amino acids (39) suggest that the source proteins are ancient.  Sue  ( dit is NIET  het exemplaar waar het  besproken  bot van afkomstig is : Wél het meest komplete tyrannosaus Rex fossiel tot nu toe.... )

  zie ook   

  Er is  wel al  snel gesignaleerd  dat   radiokoolstof  14  dateringen van  het "bloed"in de oorspronkelijke studie  van  Schweitzer uit  2005  helemaal  niet hebben  plaatsgehad   ... ...Maar   waarom  zou men dat ook  hebben moeten doen  ?  ; het fossiel  waaruit  het weefsel  afkomstig is  , is onbetwijfelbaar   gevonden in een bekende en  gedateerde   geologische formatie (van  het laat-krijt ) en locatie   waarvan de  minimale ouderdomsgrens onvermijdelijk  elke  koolstofdatering zinloos   maakt  ....;
  Zoals  reeds  vermeld;
  De 
  C14-datering methode heeft bewezen   slechts  een betrouwbare dateringsmethode te zijn voor objecten tot maximum  60.000 jaar oud.http://www.nrg-nl.com/public/c14dating/

  *** bovendien  ____ zoals M Schweitzer zelf   aangeeft in haar  eerste antwoord ( ,____  is er vooral  een belangrijke  hoofdreden, van praktische en technische   aard ,  een beletsel geweest   waardoor   GEEN koolstofdatering   werd uitgevoerd  ( zie onder   citaten  van   M SCHWEITZER  I   )

  " .....We did not do 14 C dating on our material precisely because we used a buffer to extract these vessels and cells that is rich in modern carbon (EDTA) and would naturally leave a residue on vessels and cells liberated from mineralization this way. ..."


  Het is  wel  duidelijk waarom   niet -creationisten  (zoals hierboven Larsson ) vragen dat   de dateringen van het "zacht weefsel " apart  moeten worden overgedaan en gekontroleerd  , ook  gezien de  nieuwe  verklaringen  en studies

  Maar het  gaat  natuurlijk  niet  om koolstof-datering   van   niet-gemineraliseerde restanten  van  verse "bloedcellen  "...want dat  was al van bij het begin  een doodlopende speculatie:   maar wel  om het uitsluiten  van  de vermeend  recente  opgedroogde   bio-films in het materiaal zodat toekomstig onderzoek- materiaal  kan worden opgesplitst   in bio-film artefakten   en autentiek-endogeen  dino "zacht weefsel "

  Jammer genoeg is er niet meer  genoeg   "zacht "en onbesmet  materiaal van de oorspronkelijke monsters (van Schweitzer   en andere ),aanwezig  ( zuurbad .!!!..,)  om dat vooralsnog te doen ....
  Vandaar dat de bewijsvoering een werk van lange  adem kan worden


  *Men zal dus vers (onbesmet ) zacht weefsel van dino's moeten  vinden  /de- novo opgraven om de methodes en  vooral  de resultaten  van  de studie(s) van  Scweitzer et al , te  repliceren
   
  * Er zijn echter ook  andere  "gevallen " van geconserveerd  "zacht weefsel "  bij dino-"mummies"  gevonden  ---> vooral bij Hadrosaurus-specima(
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--klik  /DAKOTA & LEONARDO  / Gemummificeerde "  dinosaurus  ) en zelfs  vermoedelijk ook bij  de therapode   Scipionyx....
  http://www.nature.com/nature/journal/v392/n6674/full/392383a0.html

  Figure 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comThe holotype of Scipionyx samniticus, gen.et sp. nov., fossilized in a beige limestone from the Lower Cretaceous (Albian) of Pietraroia (Benevento, southern Italy).  Full size figure and legend (229K)
  Figure 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comScipionyx samniticus gen.et sp. nov. Full size figure and legend (25K)
  Figure 3 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comClose-up of the skull of Scipionyx.Full size figure and legend (107K)
  Figure 4 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comSketch of the skull of Scipionyx shown in Fig. 3  Full size figure and legend (56K)
  Figure 5 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comClose-up of the abdomen of Scipionyx, showing the perfectly fossilized intestine (left) and a reddish macula that might represent the remains of the liver (right).
   !!!!!    In hoeverre  in beide vermelde gevallen  al is gezocht naar niet -gemineraliseerde(= niet-versteende )   organische insluitingen  , weet ik  niet )
    
  Maar
  *Het  Scipionyx fossiel ( en waarschijnlijk  ook  Leonardo ?  ) heeft al  ruimschoots de tijd en de gelegenheid   gehad  een   recente   biofilm-besmetting te ontwikkelen ( en besmet  te raken met allerlei ander vreemd materiaal   .... )

  Afwachten dus of  ook wat uit deze hoek zal worden  bijgedragen aan het onderzoek  en het komende  debat  ....

  II
   
  Heel wat minder  leuk is  dat de consequenties van dit   nieuwe onderzoeksverslag ( op het eerste zicht )  dreigen  eveneens   het vergelijkend  onderzoek  van T.REX collageen-, met dat van   o.a.  kip, struis , salamander en kikker  ,definitief op de helling te zetten  ...?

  In 2007 meldden onderzoekers dat zij fragmenten van het eiwit collageen (bindweefsel) in het fossiele 'zachte weefsel' hadden gevonden.

  Opmerking  ;
  De onderzoekers vonden  fragmenten van het vermelde  eiwit   . nml   zeven peptiden, dit zijn stukjes eiwit van 10 - 20 aminozuren lang.
  Dit zijn korte stukjes, dus zeker geen compleet collegeen.

  Volgens de kritiek hadden de onderzoekers honderdduizenden stukjes peptide getest en is het een toevalstreffer dat ze overeenkomsten vonden met collageen van de kip.


  Maar volgens het team van Kaye kan collageen ook door bacteriën worden aangemaakt.

  Er bestaan trouwens ook nog  andere  tegenstudies ( zie ---> http://www.simonho.org/papers/science08_buckley.pdf   op (bijvoorbeeld )  een  recent  onderzoek  van John Asara (  Bericht 68 <-  ))

  Sluit dit venster

  Collageen is het eiwit dat ervoor zorgt dat bindweefsel bindt.
  Het zit onder andere in botten, pezen, huid en haar.
  Afbeelding: Zina Deretsky, National Science Foundation.  UPDATE /
  Recente Kritiek op de  tyrannosaurus - kip collageen link  ....
   (A)
  T. Rex-Chicken Controversy Roils Protein Scientists (Update1)  pdf 

  (met een kopie van het  nature article  van Rex Dalton )

  http://sci.tech-archive.net/pdf/Archive/sci.archaeology/2008-08/msg00174.pdf 
                                                                                                    
   
  Ijzer mineralisatie in een  bloedvat  . SEM beeld van  het oppervlak van gebroken been  rond het bloed kanaal 
  EDS (  rood gekleurd)vertegenwoordigd  een  gemineraliseerd eijzer-coating
  groen, staat voor  calcium van het  been waarin het zachte  weefsel  zat ingebed   De overgang tussen  been en  coating is niet onmiddelijk  merkbaar zondereen elementaire analyse   .
  UWBM 89326 Scale bar, 10 µm.
   Op het  electronen -microscoop  beeld ( klik op reactie 1 onderan dit artikel )  duiden pijlen  de  gedroogde  biofilms aan ...
  men ziet duidelijk de  restanten  van de  endocaste bacterieele -laag afpellen van  de binnenkant van de dino-bloedvaten  
  Credit: Thomas Kaye.

  Merk op dat de structuur van de fijne structuren en netwerken  van de  (haar-)vaten  wel nog steeds kunnen worden gebruikt als vergelijkings-materiaal
  De  leden van  kolonies  van   de   Rhodococcus sp , bacterie  hebben   uiteenlopende  (differentierende ) morphen ....
  Ze  worden gevonden  en als  cocci  en als vezels ,wat consistent is met de ;;endocaste  vormen  van de  lacunae  (in deze foto ) 

  Recente ontdekkingen
    van collageen-achtige   proteinen   in bacteria en   viruses vergroten nog het probleem  om ondubbelzinnig biomolecules van vertebraten te kunnen  identificeren 


  III

  Alhoewel .....
  Terecht mag worden  opgemerkt dat
    deze  jongste studie (over debacterieele  microfilms )voornamelijk   gaat over microscopisch waarneembare  bacterieele morfologische  structuren in botmateriaal dat  niet  door >Schweitzer of Asara  is gebruikt  bij hun initieele onderzoeken  en   ook  niet handelt   over de scheikundige  samenstelling van (bijvoorbeeld)  het zogenaamde fossiele  collageen( =maar  er wordt  wel  gesuggereerd dat  (ook fossiele  ) bacterieele biofilms( bijvoorbeeld van   --->  Rhodococcus sp) wel  eens collageen zouden kunnen  bevatten )

  Echter
  Hoe  bijvoorbeeld   ook  de  toch  vroeger al  vastgestelde  immunologische reacties (vooral  M.  Schneider ?(2 )) zijn te verklaren  vanuit deze nieuwe alternatieve  studie ,  heb ik   nog  niet zo  erg   duidelijk
  of gedetailleerd  teruggevonden  .... 

  De nieuwe alternatieve (overigens zeer low budget ) studie is nog maar pas vrijgegeven ,
  Men moet voorlopig nog geduldig  wachten  op de reacties , op en aanmerkingen   van de echte  vaklui in dit multidiciplinair  studiegebied
  Ondertussen  is technische  discussie op  diverse blogs al  volop  begonnen 

  bijvoorbeeld  :
  Men mag daarbij ook niet vergeten  dat  :

  De studie van  relatieve nieuweling  
  John Asara ( en van schweitzer ) was   slordig   en  heeft  ternauwernood  "sciences " gehaald(althans volgens sommige eerste commentatoren )  "....Seven protein fragments were originally reported in 2007 (in Science) by Asara, Schweitzer, and colleagues.
  However, this study was poorly done and has come under criticism by other scientists who are more expert in mass spectrometry than either Asara or Schweitzer (neither of whom is an expert on interpretation of mass spec data).
  As a result they revised (in a letter to Science in Sept 2007) one of their interpretations, reducing the number of supposed T. rex fragments to 6.
  Gary Hurd points out a further discussion - printed in a technical letter to Science in January 2008 - that was pretty devastating to Asara and Schweitzer’s claims.
  Essentially, they didn’t perform adequate tests to show that the T. rex DNA was truly ancient, and it almost certainly was a contaminent.
  Further evidence - re-analysis of the original mass spec data - is likely to show that the protein fragments don’t match birds particularly well (as the original article claimed), but instead match bacteria even better.
  Other articles are pending (not by me) that will make this argument more clearly....."


  ( A)
  Steven | August 1, 2008 9:14 AM

  ....The researchers leading the research, J.M Asara and M.H. Schweitzer, claimed (Science 2007 Apr 13;316(5822):280-5) that the T. rex protein fragments were more closely related to birds than to reptiles.
  Very plausible, of course - and if correct, yet another bit of evidence linking modern birds to dinosaurs.

  Science
  published a second article this past winter by the same authors.  (Organ et al., Science 2008 Apr 25;320(5875):499)


  My conclusion about the original (2007) article in Science: those 7 protein fragments weren't from T. rex at all.
  They were bacterial contaminents.
  Asara, Schweitzer, and colleagues were simply wrong - perhaps wishful thinking clouded their vision.
  The article never should have passed peer review, and Science should make an effort to correct the record.
  Sometimes even the best journals screw up, and that's what happened here.


  "the sequences are clearly from T. rex" - is just Asara defending his own studies, not surprisingly.
  Asara is a relative novice at ancient DNA /proteines
  and at mass spec analysis,
  and his analysis of the (very sparse) peptide fragments was pretty clearly flawed. ....

  (He) still got it published in Science - but that just shows that Science sometimes publishes sloppy work if it seems exciting enough. (Sad, but true.)
  Wishful thinking doesn't make it so.
  The T. rex protein fragments were almost certainly bacteria.


  http://genefinding.blogspot.com/2008/07/preserved-t-rex-or-bad-science.html


  De verdedigers  van de  oorspronkelijke  ontdekking( waaronder  , Mary Schweitzer  zelf)   beginnen zich trouwens ook  te mengen  in  het debat 
  ook de hypothese  van  Tom Kay wordt  in toenemende mate bekritiseerd 
  CARL ZIMMER    komt  met een  nuttige samenvatting 
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/08/01/slime-versus-dinosaur/

  MARY SCHWEITZER  .....I

  We first reported apparent soft tissues in dinosaur material in 2005.
  We then asked 2 questions, based upon our initial observations (in which, by the way, we were careful not to overstate the data we had at that time).
  We asked ‘how widespread is this phenomenon?’ and,
  ‘what is the composition of the material we observed,
  and is it consistent with original, but altered, organismal components?

  To address the first issue, we hypothesized that if these were indeed original soft tissues, they would not be limited to a single organism or type, but be represented in bone of other animals of different ages. We then conducted a time-transgressive study examining fossil material from over 30 specimens spanning ages from present day to Triassic specimens. These represented multiple depositional settings, crossed several continents and represented many taxa. Indeed, about the only thing that our samples had in common was that they were bone. The (morphological) presence of at least 3 of the 4 components we first reported were present in about half of the specimens tested, and this did not seem to be independent of environment—sandstones preserved this material best. This allows us to form models of degradation and preservation for further (and ongoing) testing.

  To address the second question,
  we conducted a careful chemical and molecular analyses of just one of the 4 components we reported, that of the collagenous matrix (fibrous, NOT filamentous as stated by Kaye, this is a big difference!).
  Our multiple analyses conducted in different labs by different investigators supported the hypothesis that material consistent with collagen was preserved in these dinosaur tissues. We did not rely solely on morphological studies, but employed many assays.
  We did not limit studies to those conducted by the primary author, but our results were validated by others, independently.

  While Kaye et al. address the morphology of the structures we observed, and find their own explanations for these, they do not address the considerable chemical and molecular data we put forth to support our hypothesis of endogeneity.

  We did propose biofilm production as a possible explanation for the material that we see, but we determined that based upon the data we had, microbial biofilms were not a parsimonious explanation for the data (see Schweitzer et al., 2007, Proc. R. Soc. Lond. B).
  Subsequent studies (paper in preparation) are examining material that was collected from deeply buried specimens and examined by multiple assays, again conducted independently by many investigators, within a month of recovering this material.

  Looking at all data _together_, the idea that biofilms are completely and solely responsible for the origin or source of the structures we reported is not supported.
  For example, there is no evidence in the literature that biofilms form branching _hollow _tubes as we observe.
  Biofilms are universally reported and indeed defined, as flat films containing microbial bodies and their exopolymeric secretions.
  Kaye et al. state that no microbial bodies were observed, only an ‘undulating’ film.
  Furthermore, because of gravitational “down’ in the positioning of these bones, it is highly unlikely that a biofilm would be evenly distributed across the channels as we report.
  Rather a biofilm would almost certainly be thicker at gravitational ‘bottom’, something we did not observe.

  While Kaye et al, confirm that their 14C data indicate a recent biofilm they do not identify microbial bodies, a hallmark of biofilm.
  I have seen similar features to what they figure in specimens that have EDTA residue remaining–ie insufficiently rinsed.

  We did not do 14 C dating on our material precisely because we used a buffer to extract these vessels and cells that is rich in modern carbon (EDTA) and would naturally leave a residue on vessels and cells liberated from mineralization this way.
  Because the Kaye et al data have a ‘greater than modern’ 14C date, this means that their biofilms would have to be laid down, and mineralized, more recently than 1950, the zero date for such studies.
  Kaye et al state that ‘biofilms would coat vascular canals’ but provides no evidence for this argument, and as such, they are engaging in purely a thought experiment at this point.

  Kaye et al. did not address our immunological data, and controls.
  They did not address the phylogenetic analyses of sequence as reported by Organ et al., 2008
  or offer any explanation for how ‘biofilm’ proteins from dinosaur could cluster with chicken,
  while ‘biofilm’ from mammoth and mastodon cluster with elephant.
  Nor did they explain the internal, or ‘intracellular’ structure we report for observed osteocytes.
  And finally, they did not state how the rounded structures we reported could persist /_free floating_/ in a hollow biofilm as we described for the ‘vascular’ inclusions in dinosaur vessels.
  Indeed, it seems that they only addressed aspects of our study that fit conveniently with their preconceived ideas, as they pick and chose what to focus on.
  As we stated often after our paper came out, morphology alone is insufficient to make any claims about the origin of such material, hence we provided a host of other data to support the hypothesis of endogeneity.
  Kaye et al. did less than this to support their claim that the material they observed is biofilm.

  Kaye et al also overstate their FTIR data, and show a misunderstanding of what these data can be used to say.
  There are many different molecular vibrations and rotational vibrational modes in a heterogenous sample as represented by their dinosaur material. It is far from a pure sample. In this case, IR absorption peaks overlie each other, and resolution of the spectrum is not high enough to separate them. The spectrum is dependent upon both the composition of th emixture and the relative concentrations as well. Combining all these variables to conclude that one reading is more similar to one than another is really meaningless, especially when trying to interpret peaks in the fingerprint region of 1500-400 cm-1. The low resolution IR spectra figured in this paper is not adequate to draw any concludsions about a heterogenous sample.

  Finally,
  while we have made no claims for the origin of these red, round structures within the vessel structures of our material, the structures we observed did not exhibit the microcryst structure know to characterize framboids, and no where in the literature does it discuss framboids that have a central core of denser material, and of different structure, then the translucent outer regions, as we demonstrate in multiple specimens.

  We do not, nor have we ever, stated that these are ‘blood cells’.
  The most we have allowed is that they are not consistent with pyrite framboids, and perhaps the iron we demonstrate in association with these microstructures may be organically derived, a hypothesis we are still testing.

  We continue to test the hypothesis that original material is retained in fossil bone, even dinosaur bone, by employing multiple assays and working with experts in many disciplines.
  We are examining fossils preserved in many different ways, from many time spans, and from a variety of depositional settings, to try to determine factors contributing to preservation.
  While we welcome the skepticism of colleagues, we hope that the reviewers and readers hold them to the standards to which we are held. Science progresses by scrutiny and testing.
  We will do our part to be as cautious as possible, and to not overstate our data, while we examine all possible explanations for the observations we make.
  I guess the best I can say is—stay tuned  LANGE STRIJD  ?

  Er zullen waarschijnlijk  nieuwere en  , hardere  en zelfs  onverzoenlijke   controverses onstaan...
  Die kunnen zelfs jaren duren  
  Maar dat is nu eenmaal  de  manier waarop wetenschap werkt  (3)
  De natuurwetenschap is slechts  een stelsel( en een collectieveonderneming   )  bestaande uit   voorlopige consensus -feitelijkheden  .... waarvan de "fitse" voortdurend worden behouden om nieuwe  kaartenhuisjes te bouwen  totdat er iets of wat steviger materiaal  accumuleert zodat er af en toe een stevige  nieuwe  verdieping  bijkomt .... 


  Het  is  zeker te vroeg  om  nu  al voorbarig conclusies  te gaan trekken ( en al  helemaal niet  door  leken en amateurs  zoals ik )  ....
  Voorlopig is de boodschap :
  Scepticisme
  en vooral  het vermijden  van het "Mulder- syndroom"(x-files ?)
  of  =
  de neiging om die "desillusionerende"  data niet echt serieus te nemen  omdat  die het vele werk  en de hoop op moleculair onderzoek   rond   oude  fossiele  "zachte -weefsels" als nieuw vakgebied ,    lijken  te  ondermijnen  

  En dat geldt  voor iedereen  , de  specialisten inbegrepen ....


  New Scientist vat het allemaal  nog eens   voorlopig  samen   :
  De onderzoeken van  Mary Schweitzer wezen uit dat het dinosauruscollageen leek op dat van kippen en het collageen van de mammoet leek op dat van olifanten.
  Kaye gaf daar volgens haar geen goede verklaring voor.
  Kaye gaf toe:
   "Wij zijn geen experts op dit gebied. We gaan ook niet in tegen het feit dat hun instrumenten eiwitten hebben gedetecteerd. We bieden een alternatieve verklaring."

  De originele publicatie ging  ook  wat dieper in op de aanwijzingen dat de eiwitten van hedendaagse bacteriën afkomstig kunnen zijn.
  Ze zijn ook in staat om structuren te produceren die op bloedvaten lijken.
  Dit is echter niet eenvoudig te zien door ze onder een microscoop te leggen en de methoden die gebruikt zijn om het te bepalen of dit bij de fossielen ook het geval is geweest, kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
  Maar omdat bacteriën in staat lijken te zijn om deze structuren te produceren menen ze toch een goede alternatieve verklaring te hebben voor het zachte materiaal en dat het niet van de oorspronkelijke dinosaurus afkomstig hoeft te zijn.

  National Geographic rapporteert dat Mary Schweitzer bij haar standpunt blijft.
  Ze geeft daarvoor de volgende tegenargumenten:
  (1) Er zijn geen biofilms gevonden met vertakkende holle buisjes zoals ze die vond in het T-Rex bot.
  (2) De zwaartekracht zou ervoor zorgen dat de buisjes aan de onderkant dikker waren, wat niet het geval was bij hun vondst.
  (3) Bacteriën die methaan ademen zijn nog nooit in bot waargenomen.
  (4) Het team van Keye is nog niet ingegaan op de chemische bewijsvoering die zij voor het zachte weefsel heeft aangedragen.

  Kaye wilde niet ontkennen dat er echt dinosauruseiwit in het bot zit.
  Hij vroeg zich alleen af waarom er dan zo weinig van is.
  WORDT  ongetwijfeld   VOORTGEZET    
  (A) 
  Zo  is er al  een update van  Zimmer
    http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/08/25/t-rex-trouble/ 
  met vooral  een interessant comment #1

  I’d like to point out that http://www.nature.com/news/2008/080821/full/4541035a.html ,( by Rex Dalton )  isn’t the first reply (in opposition) to the recent dino DNA/protein work,
  nor is it the first dino DNA study to be criticized by the scientific community.
  Indeed, such antics have been captivating the field since the early 1990s, when “ancient DNA” was at its innocent beginnings…

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/319/5859/33c
  (although admittedly not as approachable as Dalton’s intriguing piece)

  and some older stuff:
  http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9C00EFD61331F93BA25752C1A962958260
  http://www.newscientist.com/article/mg15020302.800-science–dinosaur-dna-fails-new-test-of-time.html  (1)

  http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0002808

  Dinosaurian Soft Tissues Interpreted as Bacterial Biofilms

  Thomas G. Kaye1*, Gary Gaugler2, Zbigniew Sawlowicz3

  1 Department of Paleontology, Burke Museum of Natural History, Seattle, Washington, United States of America2 Microtechnics Inc., Granite Bay, California, United States of America3 Department of Geology, Jagiellonian University, Krakow, Poland  http://pandasthumb.org/archives/2008/07/dinosaur-soft-t.html
  Tom Kaye is answering questions over at Panda's Thumb.

  http://www.scientificblogging.com/news_releases/soft_dinosaur_tissue_dispute_probably_just_biofilm_says_study
  http://scienceblogs.com/aetiology/2008/07/dinosaur_soft_tissuejust_bacte.php
  http://scienceblogs.com/laelaps/2008/07/tyrannosaurus_yeck_another_loo.php
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/07/tyrannosaur_morsels.php#more  (2)

  " .....The original research was not based on purely mass spec analysis, if I recall correctly, but on additional evidence such as immunocytochemical analysis - using monoclonal antibodies to detect the presence of protein specific epitopes.
  This gave far greater weight to the mass spec results.
  Could those vertebrate specific proteins also be present in biofilm? (I guess the alternative is that the antibody test threw up a false positive).

  Two different immunological assays were used to identify the remains of a bone matrix protein, osteocalcin (OC), in the bones of dinosaurs and other fossil vertebrates.

  of maw 

  Antibodies raised against OC from modern vertebrates showed strong immunological cross-reactivity with modern and relatively young fossil samples and significant reactions with some of the dinosaur bone extracts.
  The presence of OC was confirmed by the detection of a peptide-bound, uniquely vertebrate amino acid, γcarboxyglutamic acid (Gla). Preservation of OC in fossil bones appears to be strongly dependent on the burial history and not simply on age.
  These results extend the range of protein preservation in the geologic record and provide a first step toward a molecular phylogeny of the dinosaurs.

  adsabs.harvard.edu/abs/1992Geo....20..871M


  (3)

  De legitieme  wetenschap bezit een hoog zelfreinigend  vermogen
  Daar komt helemaal geen creationitisch en/of  ID-kritiek  aan te pas.
  De meeste creato's  en  ID-ers (zo niet alle) hebben onvoldoende

  01-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (1)
  09-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA

  Onder de Menselijke  fossielen   zijn vooral tanden en schedels veel  aangehaalde   en meest voor de hand liggende  voorbeelden …vooral tanden zijn   het minst zeldzaam     : ze behoren immers   tot de hardste materialen die voor fossilisatie in aanmerking komen  ....

  Ook de bekkengordel is een zeer belangrijk onderdeel
  …Niet alleen geven deze laatst genoemde  overblijfselen waardevolle  aanwijzigen  over de  mate van "rechtopgaande gang "( bipedalisme) van het gevonden exemplaar   , maar  in het geval  van  vrouwelijke heupbeenderen( en te maken  correlaties met de  schedelgrote van juveniele exemplaren ) zijn daaruit  ook  uiterst relevante gegevens af te leiden
    

     

  *Het menselijke skelet is speciaal verder ontwikkeld  om ons in staat te stellen rechtop te lopen en heeft daartoe tijdens de evolutie verschillende veranderingen ondergaan.
  *Het bekken is tijdens de evolutie sterker en meer komvormig geworden om het bovenlichaam te kunnen steunen.
  *De ruggengraat heeft de vorm van een S -vorm  gekregen om schokken op te kunnen opvangen.
  *De botten van het dijbeen zijn groter en sterker geworden en de voet- en hielbeentjes zijn zodanig veranderd, dat ze in een verticale stand meer gewicht kunnen dragen.
  *De schedel zelf is sinds de tijd van onze primitieve voorouders in omvang toegenomen om de grotere hersenen te kunnen omvatten.(1) 

  Uiterlijk verschilt het skelet van man en vrouw weinig in bouw, behalve het bekken, dat bij de vrouw breed en komvormig is om haar in staat te stellen kinderen te baren;  http://www2.merriam-webster.com/mw/art/med/pelvis.htm

  pelvis 1 (human): A female, B male, C right hip bone, D lateral view, E medial view; 1 sacrum, 2 coccyx, 3 symphysis, 4 ilium, 5 pubis, 6 ischium, 7 acetabulum, 8 sacral foramen, 9 ischial tuberosity, 10 lesser sciatic notch, 11 ischial spine, 12 greater sciatic notch, 13 posterior inferior iliac spine, 14 posterior superior iliac spine, 15 iliac crest, 16 anterior superior iliac spine, 17 anterior inferior iliac spine, 18 acetabular notch, 19 superior ramus of pubis, 20 pubic tubercle, 21 pubic crest, 22 obturator foramen, 23 inferior ramus of pubis, 24 inferior ramus of ischium, 25 iliac fossa, 26 articular surface for sacrum, 27 sacroiliac joint,
  28 sacral promontory
  XML:NAMESPACE PREFIX = O />


  FIG. 238– Diameters of superior aperture of lesser pelvis (female). (See enlarged image)


  FIG. 239– Diameters of inferior aperture of lesser pelvis (female). (See enlarged image)

  FIG. 240– Median sagittal section of pelvis. (See enlarged image)


  FIG. 241– Male pelvis. (See enlarged image)

  bron :http://www.bartleby.com/107/58.html
  *Mannen hebben doorgaans iets grotere en zwaardere botten en hun schouders zijn gewoonlijk iets breder.
   
  Maar
  de anatomie van de mens toont  ook  duidelijk aan dat de menselijke bipedaliteit nog niet is geoptimaliseerd :
  Integendeel het zijn nog steeds voorbeelden  van  knutselwerk en kwetsbare  rude -goldberg oplossingen
  en we schurken tegen de grenzen van de mogelijkheden (4) aan 

  voorbeelden ;
  * Het bekken staat verkeerd en werd omgevormd  wat  garant  staat  voor een risicovolle bevalling
  * de onderrug zit verkeerd op het bekken zodat daar allerlei ellende ontstaat
  * en knieën zijn nog steeds veel te kwetsbaar.


  Bekken :

  Het bekken werd omgevormd tot een kom als aanpassing aan het opvangen van een veel groter deel van het lichaam dan bij viervoeters het geval is.
  Een aspect van de omvorming van het bekken tot een kom in combinatie met de grotere schedel in functie van de grotere hersenen is dat de geboorte-opening relatief klein werd.
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/36063

  Het  bekken  van de  vrouw is een compromis tussen baren en rechtoplopen, met nagenoeg catastrofale gevolgen voor de vrouw - in het Oude Testament worden trouwens al doorzichtige pogingen gedaan om dat weg te kletsen

  Grote hoofden hebben voor  mensen grote nadelen: het maakt het voor moderne mensen erg moeilijk om geboren te worden bijvoorbeeld.
  Nu al is het een hele toer voor een vrouw om dat grote hoofd van de baby door een kleine opening naar buiten te persen 
  Over de weg die een kind moet gaan wanneer het geboren moet worden heb ik me hier al eens beklaagd
   
  Hier is een animatie die laat zien hoe smal de opening ten opzichte van het kind eigenlijk is, en hoe moeilijk het, zonder complicaties, al kan zijn.


  Iedereen die een kind heeft geboren zien worden weet dat dit ook effect heeft op het kind.
  Op de animatie is de navelstreng te zien, en in de animatie doet hij precies wat er van hem wordt verwacht (netjes  aan de kant gaan en niet aan hoofd of ledematen blijven haken).
   
  Soms ,heb je  een zeer lange navelstreng  die slechts eenmaal  losjes  om de nek zit
  Elders  heb je een   navelsnoer van pakweg een meter lang en die navelsnoer zit   bijvoorbeeld  drie keer om de  nek  2 keer rond de  buik en 1 keer om de armen en benen.


  Ongebreidelde toename van de schedelgrote van de homo sapiens  is in de toekomst vrijwel onmogelijk  zonder  toch ook eerst flink wat aan het bekken van de vrouw  te laten 
  evolueren, anders is het onmogelijk om zo'n groothoofd op 'natuurlijke' wijze geboren te laten worden : maar tegenwoordig  gebruikt men  ook vaak een keizersnede om een kind
  ter wereld te brengen. Dat is een nieuwe evolutionaire situatie  (2) ...


  Gould  meent dat een evolutionaire oplossing  is gevonden  in een vorm van neotonie dat door deze fysiologisch-anatomische noodzaken is bepaald (2) :
  de omvang van het hoofd van het kind, dat de geboorte-doorgang doorheen het bekken maar net kan passeren.
  Anderhalf jaar na de geboorte is de baby lichamelijk vergelijkbaar met een pasgeboren primaat, maar dan is zijn hoofd zo groot dat een geboorte onmogelijk zou zijn.
  Een soortgelijk verschil van wetenschappelijk inzicht is er ten aanzien van de duiding van de zogenaamde retardatie- en foetalisatieverschijnselen.
  Deze zijn typisch voor (in het bijzonder bij )primaten en mensen.
  Men verstaat hieronder dat de foeten van mens en aap sterk op elkaar lijken, maar dat de volwassen apen  daar in hoge mate van afwijken  door de ontwikkeling van  gestalte
  en schedelvorm, terwijl de volwassen mens daar grotendeels dicht bij blijft.
  Gould plaatst deze fenomenen dus  geheel in het kader van een biologische en ten dele darwinistische ontwikkeling.


  * Er zijn nogal wat verschillen en varianten in de allometrische afmetingen tussen verschillende groepen mensen ( zeg maar rassen )en binnen die groepen zelf ....
  Gemiddelden in de bekkengrote zeggen  niet erg veel als je niet tevens rekening houd met de schedel afmetingen ...
  De twee zijn nauw allometrisch met elkaar verbonden ...

  De Huidige mensen van negro-afkomst en stock hebben gemiddeld kleinere schedels en smallere bekkens
  ( ook de wel-doorvoede afro amerikanen hebben gemiddeld smallere heupen dan blanke amerikanen ...of niet ? )dan bijvoorbeeld oost-aziaten :

  Japanners hebben grote hoofden en brede bekkens:

  Negers kunnen over het algmeen harder lopen en Japanners niet:
  Ergo kun je hard lopen als je een smal bekken hebt.
  Er is natuurlijk wel nog wat ander ondersteunend bewijs; zo zijn ook de slow- and fast twitching fibers in de spieren die daarbij helpen...
  en in beide gevallen pakt dat voor afrikanen beter uit;
  ergo betere lange EN korte afstand lopers.
  En door een smal bekken staan je benen rechter dan bij een breed bekken.

  De verklaring voor die verschillen ?
  Uiteindelijk worden de voordelen van een kleiner bekken ( hard en langdurig lopen )gelimiteerd door de voordelen van de schedelgrote en vice versaen de limieten worden gesteld door  de bepaalde leefomgeving waarin hun voorouders overleefden ...er wordt gewoon een evenwicht gezocht en gevonden tussen schedelgrote en bekkengrote( het verschil tussen mannnen en vrouwenbekkens (= sexueel dimorfisme)speelt zelfs mee  , en de omgevingseisen , en dat is uiteindelijk een optimalisering aan een bepaald ( voorouderlijk ) leefmillieu ( een afrikaans / een europees en een oostaziatisch: net zoals dat het geval is met de huidskleur en het benutten van het voorhanden zonlicht : een compromis tussen vitamine D aanmaak en zonnebrand ... ) (4)

  Neen het is geen racisme.
  Er zijn wel degelijk verschillen te wijten aan ethnische afkomst , en  goede medici houden er  altijd  rekening mee ...

  Evolutie van het bekken :


  Cladogram  van   de  bekkengordel  bij   Hominoidea


  Plesiantropus=  australopithecus africanus 

   


  Microsoft Encarta

      

            /----chimp --------------------------------------------------------- -------------------------------------- à

          /                                                         /--------------------------------------------à homo sapiens à

         /                                                      ?                                      

        ?-----------------------------------------.......àAustralopithecus ----(uitgestorven)   


  De afbeelding “http://www.laurenhasten.com/FemurAngleComparison.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat. 

   

  fig l = Aystralopithecus africanus ( plesiantropus )
  fig 2= Australopithecus afarensis (lucy )

  voorbeelden   van een  zeer  onvolledige (maar niettemin relevante )  transitionele series  (3)waarbij bekkens  van  hominidea worden vergeleken en in een
  opeenvolgende  reeks zijn geplaatst ...


  Bonobo Pelvis Assembly KO-123-P   BONOBO  


   Australopithecus afarensis Larger Image  "Lucy "

   

   Australopithecus afarensis, Lucy - 1/2 pelvis & sacrum-KO-036-PS         Australopithecus africanus Mrs. Ples Pelvis and Sacrum KO-195-PD

                                                                           Australopithecus africanus Larger View.
  Homo ergaster KNM-WT 15000 Pelvis Assembly KO-313-P

  Homo ergaster Pelvis Larger Image.
  “Elvis “à is  de  koosnaam van een  spaans fossiel  uit Atapuerca  ( homo antecessor ? en veronderstelde  voorouder van de neanderthaler? )

  http://video.aol.com/video-detail/elvis-la-pelvis-de-atapuerca/678277276

  Pelvis completa de Homo heidelbergensis descubierta en la Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos, España ...


  De naam”Elvis “( Presley =de heupwiegende  king of rock’n roll ) verwijst naar het grote bekken van deze  voorouder …

   Homo sapiens  is ( volgens de  gangbare consensus ) afkomstig uit afrika 

   (misschien  is) …Neanderthaler  ontwikkeld in europa  uit de( spaanse ?atlantische ? westeuropese(heidelberg/mauer  )? )  H .antecessor  en heeft ook  de  rest van de mediterane wereld  het midden oosten en  Noord afrika gekoloniseerd …

   Een andere mogelijkheid  is natuurlijk dat de heidelbergensis  of de man van Atapuerca ,slechts een europese  variant ( ras) is van  een vroegere uit  afrika   afkomstige   kosmopolitische voorouder ( er zijn”heidelbergensis “schedels bekend uit afrika Kabwe, Zambia)   waaruit ook ( een zuid-oost afrikaanse(?)  )homo sapiens “sapiens “ is af ; te leiden  ?

  http://www.nature.com/nature/journal/v399/n6733/full/399255a0.html

  Table 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comMeasurements of Pelvis 1 and Femur X, and comparison with modern human samples


  Figure 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Superior view of Pelvis 1.
  Figure 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comVentral view of Pelvis 1.
  Full size figure and legend (152K)  Pelvis de Homo heidelbergensis.
  Elvis la Pelvis. 400.000 años.
  Sierra de Atapuerca, Burgos, España (Cedido por la Junta de Castilla y León)


  Figure 3 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Cross-sections of the superior pubic rami at the highest point of the obturator foramen in Jinniushan8 and six SH specimens.

   


  Neanderthal and Modern Homo sapiens Comparative setNeanderthal and Modern Homo sapiens Comparative set Larger View

   

  De bekkengordel van de neanderthaler verschilt  nogal van de bekende homo sap.varianten van dat skeletonderdeel ...waardoor de
  neanderthaler eerder onze neef ( een zijtak ) wordt dan behorend tot onze nauwste bloedverwanten-lijn ....
  Natuurlijk   de   Neanderthaler  is  zodanig "gedegenereerd " en door zonde "verdierlijkt " allicht, dat de neanderthaler is uitgestorven ... ahahahaha

  Bovendien is het neanderthaler -bekken heel goed inpasbaar in een evolutionaire transitionele serie ... Net zoals dat het geval is met de neanderthaler -schedel .....

   
  zie ook :

  http://www.laurenhasten.com/anth1.htm

  UPDATE
  Bericht 33   of   http://www.nrc.nl/wetenschap/article1980368.ece/Neanderthaler_baarde_zwaar


   

  (1)

  Het hersenvolume bedraagt gemiddeld 200 cc bij apen, 350 à 500 cc bij mensapen, 1.000 à 1300 cc bij Homo erectus en gemiddeld 1350 cc bij de moderne mens.

  De variatie van deherseninhoud bij de moderne mens is zeer groot (van1200 tot 2100 cc) en dit wordt al dan niet terecht beschouwd als het nog in volle evolutie zijn van de menselijke hersenen.

  De gevolgen van de sterk gestegen herseninhoud zijn niet alleen aanpassingen en wijzigingenvan de schedelvorm maar ook onder meer een stijgende capaciteit tot culturele evolutie. getuigen daarvan zijn de stenen werktuigen  te beginnen bij de olduwaanse  cultuur- werktuigtypes 

  ( sommigen vroegere paleantropologen schrijven de australopithecinae  africanus   speculatief een kera-osteondonische ( hoorn , been  en hout  ) werktuigen-cultuur toe )

   

  (2)

  het steeds  vaker opschuiven van de overlevingskansen   ( door de toegenomen  zorg en medische kennis )van steeds  vroeger geboren neo-natalen is ook een  nieuw supplementair  "evolutionair "gegeven  ...


  ( 3)
  volgens sommige  (overwegend )YEC  crea’s  zijn  alle   vergelijkingen en  series  tussen  de  vroege vormen van   “homo ”  (  bijvoorbeeld  homo erectus , H. heidelbergensis   H .Neanderthaler  en de moderne mens  slechts   voorbeelden  van
  degeneratie  binnen  dezelfde ("geschapen") soort homo sapiens


  De vorm van het bekken is ( net als de schedelgrote ) een bereikt compromis tussen bipedalisme en toename van de hersenen ( die beiden afzonderlijk een voordeel betekenden in een voorouderlijk jagers-verzamelaar millieu en terzelfdertijd elkaars mogelijkheden begrenzen ) ... Dat heeft niets te met de degeneratie van een "perfect ontwerp" te maken ....
  Alles met broddelwerk , knutselwerk en zelfs"rude goldberg " oplossingen ...en vooral met de beperkingen opgelegd door het totaalontwerp


  Omdat de neanderthalers gemiddeld een grotere herseninhoud hebben dan homo sapiens sapiens ...zullen ze dus ( naar alle waarschijnlijkheid )ook bredere heupen moeten hebben  ?...Adam en Eva waren Neanderthalers of zo ? ....

  The point is dat er vrouwen zijn binnen de homo sapiens groepen met smalle en met brede heupen ;
   Dat er vrouwen zijn die sterven of stierven in het kraambed door allerlei complicaties die daar het rechtstreeks gevolg van zijn ( in de natuur zelfs samen met hun babies en tegenwoordig ook nog in veel afrikaanse landen -->

  ( zie hier )
  http://www.newbornlife.nl/hoofdframepagina%20WatisVVF.htm 

  en andere vrouwen die dat kunnen overleven( en als die eveneens overlevende babies meisjes waren dan natuurlijk deze met bekkens die het best op die van hun moeders leken ...)Niets degeneratie dus ..

  (4)
  "Purifying selection"
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stabilizing_selection
  :  er is een optimum bereikt en alles wat ervan afwijkt( hetzij in positieve of in negatieve zin ) is minder "fit" ... de speelruimte wordt kleiner ... dat is alles
  Tot de omgeving veranderd natuurlijk ( bijvoorbeeld het onstaan van deskundige hulp bij de geboorte / elke geboorte bij de mens is trouwens een gevaarvolle onderneming ) en er een nieuw optimun mogelijk wordt...

  Waarom kunnen  sommige genetische ziekten (defecten ) steeds weer opduiken ? = het zijn schadelijke mutaties die steeds weer opnieuw onstaan   en blijkbaar heel gemakkelijk kunnen  worden  getriggerd  ( mutagenen in het millieu ? ) ... is dat  nu  design of toeval of eigen schuld dîkke bult en daarom degeneratie ?
  .


  09-07-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN


  HOMO ERECTUS

  Zie ook mijn vorige blog   -->  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens  
  In  de Thomas I steengroeve van Casablanca  werd door een Frans-Marokkaans team onder leiding van Jean-Paul Raynal,(1) een complete onderkaak van Homo erectus ontdekt ....

  http://monsite.orange.fr/casablanca-paleo/index.jhtml
  http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1370.htm

  Mandibule 2

  Jean-Paul Raynal ,
  Professeur Fatima-Zohra Sbihi-Alaoui
  de l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP-Rabat) ,
  bij het bergen  van de  onderkaak 
      
  DE gevonden onderkaak  
  ( 15, 06 .2008 at the Thomas I groeve(Casablanca. )
  (Jean-Paul Raynal)


  De gevonden  onderkaak is het oudste menselijke fossiel ontdekt tijdens wetenschappelijke opgravingen in Marokko.
  De ontdekking zal helpen bij het verkrijgen van een beter zicht  op de vroege verspreiding van erectus in  Noord-Afrika en  Zuid-Europa.

  In 1969 was al een halve onderkaak gevonden in diezelfde steengroeve, maar dat was een toevallige ontdekking 
  en derhalve zonder veel  archeologische context  . Dit is niet het geval met het huidige fossiel,  ontdekt op 15 mei 2008, waarvan de kenmerken erg lijken op die van de halve-kaak gevonden in 1969.

  Illust:

Quarry Thomas 1, (...), 8.7 kb, 101x68
  Thomas 1, halveonderkaak  Atlanthropus 1963.  De morfologie van de vondst is  nog steeds verschillend  van de drie kaken  van Tighenif ( Algerije,  1963,) het holotype van de  Noord-Afrikaanse variëteit van Homo erectus,
  de homo mauritanicus, die werd  gedateerd op 700.000 BC 


  Homo ternifine   : een   onderkaak  afkomstig van de afzettingen  van Ternifine (Algérie), opgravingen van Camille Arambourg   en  toen geklasseerd  als  Atlanthopus mauritanicus, ( tegenwoordig = Homo heidelbergensis ? )

    Bekijk de afbeelding op ware grootte.
   

  De nieuwe onderkaak van de Thomas I steengroeve,  werd gevonden in een laag onder een deklaag  waar het team  eerder  vier menselijke tanden (drie premolairen en een snijtand )
  van  Homo erectus, waarvan er een was gedateerd op 500.000 BC , kon bergen 

  De menselijke resten werden gevonden samen met  kenmerkende   Acheulian [2] werktuigen ,en tal van dierlijke resten (bavianen , gazellen, paarden, beren, neushoorns en olifanten)alsmede een groot aantal kleine zoogdieren, die wijzen op een iets oudere periode .
  Verschillende daterings- methoden werden gebruikt voor een verfijnde chronologie.

  De Thomas I steengroeve in Casablanca bevestigt daarmee haar belang als prehistorische  vindplaats voor een beter  inzicht in het begin van de bevolking van Noordwest-Afrika.


  De opgravingen van het  CNRS en het Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine du Maroc , grijpen er sinds   1988 met  succes plaats en maken deel uit van  een Frans-Marokkaanse samenwerking.

  Ze worden gezamenlijk gefinancierd door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken [3], het Department of Human Evolution aan het Max Plank Instituut in Leipzig (Duitsland),
  INSAP [4] (Marokko) en de regio Aquitaine.


  (aanklikbare links )
  Homo erectus ; H. erectus - Peking Man Reconstruction , New Peking Man Reconstruction , KNM-WT 15000 , Zhoukoudian XII , Solo 6 , Solo 9 , Sangiran 2 , Sangiran 17 , Gongwangling , Yuanmou , Chenjiawo , Zhoukoudian 5 , PA 86 , EV 9001 (Yunxian) , EV 9002 (Yunxian) , Hexian , Dmanisi ,

  Homo habilis 
  Homo antecessor

  Homo heidelbergensis H. heidelbergensis - Arago XXI , Apidima 2 , Broken Hill 1 , Atapuerca 4 , Atapuerca 5 , Petralona 1 , Steinheim , Bodo , Mauer 1 , Box Grove Tibia ;

  [1]CNRS senior onderzoeker bij het PACEA laboratorium (CNRS / Universite Bordeaux 1 / Ministerie van Cultuur en Communicatie).
  De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie

  [2]De   Acheulien  cultuur ( Midden steentijd )  in Afrika ( ongeveer  van  1,5 miljoen jaar geleden en verdwenen ongeveer 300000 jaar geleden ) . gekenmerkt door de productie van grote stenen fragmenten gevormd in bifacial stukken , dienstig  als vuistbijlen  met  grote scherpe kanten.

  Illust:

Quarry Thomas 1, (...), 7.8 kb, 102x66

  Thomas 1, oud  Acheulien, trihedral  /kwartsiet .
  http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/the-sahara-from-north-to-south_5793/morocco-1_9770.html

  Acheulien Homo erectus-vuistbijl Algeria  .


  [3] (Mission archéologique 'littorale "Maroc, onder leiding van JP Raynal).
  [4] (INSAP-Rabat)  Marokkaanse ministerie van Cultuur.  http://www.ecotao.com/holism/hu_habilis.htm

  02-07-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  klik voor een vergroting  


   

  Ventastega curonica


  Onder de gereconstrueerde kop is een deel van de fossiele schedel te zien. Het ronde gat stelt de oogkas voor

  (artistieke  imressie  met fossiele schedel )  Venta,naar de   Venta (rivier) in west Latvia.
  Latvia  is een vlakte  ;  fossielen vindplaatsen bevinden zich op de  oevers van rivieren  die de  afzettingsgesteenten in de bodemrots  hebben ingesneden ;Twee vindplaatsen  voor de  ventastega  ( tot nu toe)
  Ketleri, op de   oevers van de  Venta,
  Pavari, (bron van het materiaal beschreven in nature  ) op de  oevers van de  Ciecere -  een zijriviertje  van de Venta 

  Stega,=   shedel"dak "
  Er bestaat een traditie bij de  naamgeving  van  vroege tetrapoden 
  "(ENE)-stega" (bijvoorbeeld  = Ichthyo-stega, Acantho-stega)en gedeeltelijk omdat het een karakteristiek schedel-type betreft ____
  Venta-stega betekent letterlijk  "schedeldak van de Venta rivier  " maar het betekent ook  " vroege tetrapod van de Venta " 

  Curonica, = " Kurzeme"/Courland.
  Kurzeme (= "Curonia" in het Latijn )
  is the noord-westelijke regio van  Latvia waar de ventastega  vindplaatsen zich bevinden  .

  Per Ahlberg

  bron ;
  http://richarddawkins.net/article,2776,Fossil-of-most-primitive-4-legged-creature-found,Seth-Borenstein-AP-Science-Writer

   
  http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/fig_tab/nature06991_ft.html
   
  Wetenschappers hebben een nieuw puzzelstukje  gevonden  en onderzocht :  een tetrapodomorph  met(verondersteld)  primitieve poten  die 370 miljoen jaar geleden zou hebben geleefd.
  De  " nieuwe(?)"   vondsten behelzen; het grootste deel van de  schedel (met hersenpan ) ,  de helft van de beenderen  v.d. voorste ledematen( de schoudergordel maar zonder het schouderblad)  ,en een kwart van de bekken gordel  ( het belangrijke  Ilium )

  Deze ontdekking  van  nieuwe   Ventastega fossielen  (1) komen twee jaar na de ontdekking van de geologisch oudere   Tiktaalik roseae, een soort die ook al werd omschreven als een overgangsvorm tussen vissen en viervoeters.
  Volgens  de wetenschappers( betrokken bij dit nieuwe onderzoek) vullen  de nieuwe Ventastega curonica fossielen  , nog duidelijker dan vroeger  , de morfologische leemte tussen de Tiktaalik en de eerste viervoeter, de Acanthostega
  (2)
   
  Ahlberg vond echter  GEEN  komplete ledematen of tenen of vingers  van Ventastega ____en nog veel minder zijn er  zwemvliezen gevonden  , zoals sommige journalisten meenden te kunnen concluderen  ____  maar kon uit het fossiele materiaal  wel afleiden dat het zeer waarschijnlijk  een  fossiele  tetrapodomorph is   , omdat in dit nieuw bestudeerd  fossiel ,belangrijke delen van de schoudergordel  en het  bekken  werden gevonden.
  Bovendien  kunnen  de vormen  van  deze  relevante  structuren van Ventastega( samen met de determinerende  classificatie van  alle  reeds beschikbare fossielen van dit dier  )  , de wetenschappers in staat stellen  ( dmv  vergelijkend onderzoek met gelijksoortige fossielen )  om te concluderen dat de ledematen, geen vinnen meer  genoemd kunnen worden 
  Het onderzoek kan de  wetenschappers ___Per Ahlberg en Henning Blom van de Universiteit van Uppsala hebben  delen van het dier gereconstrueerd  en geven  uitleg over de transformaties____ helpen om de evolutie van vissen naar hogere gewervelden beter  te begrijpen
  Het verslag ,de details en de    werkhypotheses  staan in het blad Nature.
  http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html

  P. Ahlberg, Jennifer A. Clack, Ervins Luksevics, Henning Nloom & Ivars Zupins, Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology, in Nature Vol. 453, #7199, 26 June 2008, pp. 1199-1204

  Puntjes op  de  i
  (P Ahlberg )

  Ventastega komt uit het  recente (jong/ boven )Famenniaan, het deel van het Devoon dat het dichts bij de huidige tijd ligt .
  Dit maakt het fossiele dier  ,  samen  met Acanthostega ongeveer zo'n 15 miljoen jaar eigentijdser dan Tiktaalik, dat  uit  het vroeg-midden  Frasniaan (laag/onder -midden  Devoon) stamt .
   
  De schedel is vrijwel volledig,  slechts het postorbital been, het tectaal been (een kleine plaat net boven het neusgat) en het occipitale deel van de hersenpan, ontbreken .
  De onderkaak  is volledig en  conform / bekend  van vele anderen  specimens.
   
  Het kieuw-boog skelet (met inbegrip van de stapes (  = 
  Stijgbeugel (gehoorbeentje) ), het  enige middenoorbeen van deze dieren) is jammer genoeg volledig onbekend.

  Alle huidbeenderen van de interclavicale schoudergordel (, sleutelbeen, cleithrum, anocleithrum) zijn gekend van min of meer volledige specimens.

  Het endoskeletaal deel van de schoudergordel, werd in het besproken specimen  scapulocoracoid (gelijkwaardig aan ons schouderblad) gedeeltelijk bewaard maar mist de
  daadwerkelijke schouderverbinding waarmee  het lidmaat zou zijn vastgemaakt aan de rest van het skelet.

  Het enige bewaarde deel van het bekken is  het ilium, maar dit is belangrijk aangezien dit  het deel  is dat het bekken aan de ruggegraat vastmaakt; de vorm van het ilium verandert dramatisch tijdens de vis-tetrapode overgang.

  Één of andere  groep  van  lange  losse   vinstralen,___ herinnerend van  de varkensharen  van een groot penseel____ wordt geïnterpreteerd als de staartvin daar zij  zeer gelijkaardig zijn aan de staart-vin stralen van Acanthostega.

  Één enkele tetrapode rib, opnieuw gelijkend op die van Acanthostega, is ook gevonden  .

  Globaal gezien zijn ,zowel ilium als  de schoudergordel zijn zeer gelijkaardig maar ook  vrij verschillend aan die van Acanthostega, of zelfs aan  die van Ichthyostega of  (minstens wat betreft de schoudergordel) Tiktaalik.

  Omdat de de stralen van de staartvin en rib ook  zeer  dicht bij  die van Acanthostega aansluiten  , menen  we dat het algemene lichaamsoverzicht ook gelijkaardig was....

  Eén van Mike Coates' reconstructies  van acantosthega is  gebruikt als basis-silhouet voordereconstructie van vestastega ; 

  Natuurlijk zouden wij verkeerd kunnen zijn, maar het is een redelijke gissing( educated guess )  en helpt om de lezers een algemeen idee van de verschijning van deze dieren te geven.

  Over een ding  zijn we  vrij zeker  nml dat Ventastega geen grote  sterke  ribbenkast  bezat zoals
  Ichthyostega ;
  de geïsoleerde ribben  van  Ichthyostega   zijn  goedbekende robuuste  fossielen uit Groenland die goed bewaarden  , maar geen enkele dergelijke rib in in het ventastega materiaal gevonden 

  Ik vermoed dat  Ventastega een ongecompliceerd vissen of salamander  bewegingspatroon met zijdelingse lichaamsgolvingen , bezat  ; maar bij gebrek aan een bewaarde  ruggegraat kunnen wij  daar  niet werkelijk zeker van  zijn.

   

     Hoe het oudste gewervelde landdier zich voortbewoog

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=104#617

  Zo'n 360 miljoen jaar geleden werd het land door de gewervelde dieren veroverd.
  Het oudste fossiel dat we kennen van deze belangrijke evolutionaire stap kwam  totvoorkort ( 2005) uit het Boven-Devoon van Groenland. Het gaat om een primitieve amfibie Ichthyostega) die nog tal van visachtige kenmerken vertoonde, maar die wel een heup, een schouderpartij en ledematen bezat die hem in staat stelden om het lichaam te dragen en zich over het land voort te bewegen.

  Dat voortbewegen moet overigens anders gegaan zijn dan nu bij de gewervelde dieren.
  Dat concluderen onderzoekers die de oorspronkelijke fossielen resten van Ichthyostega opnieuw hebben onderzocht(2005), maar die toen ook nieuwe vondsten bij hun analyse hebben meegenomen.
  Ze komen daarbij tot een ander beeld dan eerdere onderzoekers (1955) deden.
  Dat hangt vooral samen met details die ze opmerkten aan het gedeelte van het skelet in de axiale zone (dus met betrekking tot de ruggengraat en de directe omgeving daarvan.


  Nieuwe (boven) en oude (onder) reconstructie van het skelet van Ichthyostega

  Bij de oorspronkelijke reconstructie (op basis van deels afgebroken wervels) bestond de wervelkolom uit min of meer gelijke wervels. Dat blijkt echter onjuist te zijn: bij de nieuwe analyse worden in de wervelkolom vier delen onderscheiden, die elk hun eigen typen wervels bevatten. Die wervels stonden bovendien niet alle op dezelfde wijze gericht, maar hellen in sommige gevallen naar voren, in andere naar achteren. Dat moet de aangehechte spieren de mogelijkheid hebben geboden om een maximale trekkracht te ontwikkelen


  De wijze van voortbewegen kan, op basis van deze bevindingen, in combinatie met een nieuwe interpretatie van de stand van de poten, het beste worden vergeleken met de wijze waarop sommige rupsen zich voortbewegen: Ichthyostega verplaatste waarschijnlijk eerst zijn beide voorpoten naar voren, daarna de beide achterpoten. De kromming die daarbij in het lichaam optrad bood vervolgens weer de mogelijkheid om beide voorpoten naar voren te verplaatsen, etc. Het zou momenteel een zeer kwetsbare vorm van voortbewegen zijn, maar de omstreeks een meter lange Ichthyostega had gedurende het Laat-Devoon, als mogelijk eerste gewervelde op het land, geen natuurlijke vijanden waarvoor hij moest kunnen vluchten.

  Een belangrijk verschil tussen vissen en Ichthyostega was dat de laatste zwaar ontwikkelde ribben had, waarschijnlijk om te voorkomen dat de longen beschadigd zouden worden wanneer het dier uit het water op het land kroop. Die zware ribben belemmerden echter het zijdelings heen en weer gaan van het lichaam, dat zo kenmerkend is voor vissen bij het zwemmen. Ichthyostega moest echter ook zwemmen. Om daarbij het nadeel van het minder beweeglijke bovenlichaam op te vangen, had hij een breed uiteinde aan zijn staart.

  Referenties:
  • Ahlberg, P.E., Clack, J.A. & Blom, H., 2005. The axial skeleton of the Devonian tetrapod Ichthyostega. Nature 437, p. 137-140.
  • Carroll, R.L., 2005. Between water and land. Nature 437, p. 38-39.

  Figuren welwillend ter beschikking gesteld door Per Erik Ahlberg, Department of Physiology and Developmental Biology, Uppsala University, Uppsale (Zweden).

  bewegingsmodel van vroege 
  salamanders? 

  Robotsalamander <
  http://medgadget.com/archives/2007/03/salamandra_robo.html

  Met een nagebouwde salamander hebben onderzoekers uit Zwitserland en Frankrijk een essentiële stap uit de evolutie nagebootst: van water naar land. Door de coördinatie tussen de poten en het kronkelende lichaam te veranderen bleek een zwemmende beweging over te gaan in een loopdrafje.

  Salamanders lijken het meest op de dieren die een paar honderd miljoen jaar geleden voor het eerst vanuit zee het land kropen. De beweging van de salamander kan verklaren wat er voor nodig was om dat te laten gebeuren.

  De onderzoekers zagen dat de salamander twee manieren van voortbewegen heeft.
  Zwemmend kronkelt het dier zijn lichaam in een lopende golf (als wanneer je een touw een zwiep geeft), lopend kronkelt hij met een staande golf (als een touw tijdens touwtjespringen). In het eerste geval bewegen de ledematen synchroon, in het tweede geval in een meer complex patroon.

  Die bewegingen bootsten ze na met de robot. In het water beweegt hij zich voort als een vis, terwijl hij op het land kronkelt als een slang en zijn benen gelijktijdig beweegt.

  "Hun brein is in feite alleen betrokken bij het regelen van de snelheid en de richting", aldus  de onderzoeker IJspeert "Denk maar aan een kip zonder kop: die rent ook nog een tijdje door als de hersenen al niet meer meedoen."

  Voor het lopen had de robot een extra elektrische schakeling nodig, bovenop een relatief simpel circuit voor het zwemmen. De onderzoekers concluderen dat ontwikkelingen in het brein de oorzaak zijn geweest voor de gang van water naar land 
  (maart 2007 )

  Nota :

  Dat komt  misschien ook overeen met het  vermoeden dat het  voordeel  van de  eerste breinen ( of breinachtige structuren  ) voornamelijk is gelegen  in hun functie van   cybernetische stuurinrichting is die ( dierlijke) bewegingen  moest mogelijk maken  .... Net zoals je een boordcomputer hebt met sensoren  in geautomatiseerde  voertuigen met autonome onafhankelijke  bewegingen over divers terrrein ....  

  Above: This lower jaw with teeth is one of the new fossils of Ventastega found in Latvia. Photo: Ivars Zupins, Latvian Museum of Natural History. Below: Reconstruction of Ventastega in side view. With the help of new, superbly preserved fossils, Per Ahlberg and his colleagues have been able to reconstruct the whole head, shoulder girdle and part of the pelvis. The silhouette is based on fossils of one of its contemporaries, Acanthostega, Scale bar 10 cm. Picture: Per Ahlberg.
  Credit: Image courtesy of Uppsala University

  Boven: Deze onderkaak met tanden is een van de nieuwe  complementerende  letse  fossielen van de reeds sinds 1994  bekende Ventastega .

  foto: Ivars Zupins, Latvian Museum of Natural History. 

  a, Whole-body reconstruction showing known skeletal elements on a body outline based on Acanthostega (modified from ref. 5; original Acanthostega body reconstruction by M. I. Coates). Scale bar, 10 cm. b, c, Skull reconstruction in lateral and dorsal views, based on material presented here and described previously21. d, Reconstructed association of skull and shoulder girdle in lateral view. e, Shoulder girdle in anterior view. Curvature of cleithrum based on LDM G 81/522 (ref. 21). Unknown bones are indicated with vertical hatching. Scale bar for be, 10 mm. f, g, Life reconstructions of head in lateral and dorsal views (copyright P. Renne, 2007). an, anocleithrum; ang, angular; cla, clavicle; clei, cleithrum; de, dentary; fr, frontal; icl, interclavicle; i.fon, internasal fontanelle; it, intertemporal; ju, jugal; la, lacrimal; mx, maxilla; m.ro, median rostral; na, nasal; pa, parietal; pmx, premaxilla; po, postorbital; pof, postfrontal; pop, preopercular; pospl, postsplenial; pp, postparietal; prf, prefrontal; pter, pterygoid; qj, quadratojugal; sang, surangular; scapcor, scapulocoracoid; spl, splenial; sq, squamosal; ta, tabular.
  onder: Reconstructie van Ventastega in zijaanzicht
  Met behulp van nieuwe, prachtig bewaard gebleven fossielen, waren Per Ahlberg en zijn collega's in staat  de komplete schedel  , schouder-gordel   en een deel van het bekken, te reconstrueren .
  De rest van de reconstructie  is gebaseerd op fossielen van een van zijn tijdgenoten, Acanthostega
  (Credit:  de Universiteit van Uppsala)

  Het gebruik van acanthostega als een reconstrucie-model voor de ontbrekende delen van het gevonden fossiel, is  gerechtvaardigheid door de  overeenkomsten  tussen de schedels van ventastega en acanthostega ( trouwens ook met tiktaalik ).
  Verdere ( hoogst gewenste ) vondsten van het skelet van Ventastega kunnen dit beeld eventueel corrigeren (of grotendeels bevestigen )
  Paleontologie is naast een interdisciplinaire wetenschap  ook  een zeer geduldigde nooit-eindigende detective-arbeid die door vele onderzoek- teams voortdurend wordt geleverd ...
  Naast deze ventastega  zijn dit jaar ook al veel  andere  transitie -doorbraken  geweest  in de paleontologie  ;ik vemeld hier  het fossiel onderzoek naar de  afstamming en de overgang  tussen Salamanders en kikkers --->
  Gerobatrachus hottoni,(vanaf )Bericht 6  
  Er is trouwens ook heel wat nieuws gevonden over de oerslangen

  Een ouder slangetje in het gras


  Het dier had een groot kaakbeen met tanden, zijn kop leek op die van een krokodil en het dier  was ongeveer even groot als een kleine alligator -->1 a 1,30 meter lang 
  Ventastega fossiel  uit  1994   ( Natural History Museum site, © The Royal Society of London.)

   
  De meeste eigenschappen van  de schedelbeenderen  komen ook overeen  met homologe delen   van de  Tiktaalik-schedel  ( in hoeverre "verschillen " ertussen  aan   allometrische oorzaken kunnen worden gekoppeld  is nog onder diskussie ***)  ___ die leefde  wel  miljoenen jaren eerder, ____maar de algemene vorm van de schedel  is "typisch" vroeg tetrapod, ' ", aldus Ahlberg  ***
   

  http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/fig_tab/nature06991_ft.html

  bron :

  http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/06/ventastega.php
  http://pandasthumb.org/archives/2008/06/ventastega.html


  The latest addition( to the  transitionnal history of fishopods to  tetrapods ) is a description of Ventastega curonica, a creature that falls within the domain of the fish-like tetrapods, but is a bit fishier than other forms, so it actually bridges the gap between something like Tiktaalik and Acanthostega

  We look forward to the imminent discovery of yet more fossils that bridge the gap between Ventastega and Tiktaalik, and between Ventastega and Acanthostega, and all the intermediates between them.


  Here’s Ventastega‘s place in the phyletic universe, and I think you can see what I mean — all those species represent an embarrassment of riches, revealing the flowering of the tetrapod transition.

  i-b999dfb17a2816c31f18cc053055be4f-ventastega_phylo.jpg


  The skull can be compared to others, and the meat of the description of this animal is largely a description of each of the bones of the skull, categorizing and comparing them, and showing that we really are looking at a beast that is partway between Tiktaalik and Acanthostega.


  Skulls of Tiktaalik, Ventastega, Acanthostega and Ichthyostega in dorsal view, showing the skull roof (grey) used in the morphometric comparison. In Ventastega and Acanthostega the internasal fontanelle is shown darker grey. Not drawn to scale.


  This file Supplementary Notes regarding the phylogenetic analysis and Supplementary Data.
  Supplementary Information 3 - Download PDF file (275KB)     ( <klik ook   bovenaan  dit artikel op de thumbnail )


  a, Skulls of Tiktaalik, Ventastega, Acanthostega and Ichthyostega in dorsal view, showing the skull roof (grey) used in the morphometric comparison. In Ventastega and Acanthostega the internasal fontanelle is shown darker grey. Not drawn to scale.

  b, c, Comparison of the skull roofs of Tiktaalik and Ventastega (left), Tiktaalik and Acanthostega (centre) and Tiktaalik and Ichthyostega (right). The skull roofs are overlaid in b; a left half-roof of Tiktaalik is compared to a right half-roof of Ventastega, Acanthostega or Ichthyostega in c. Tiktaalik is shown in darker grey than the tetrapods. A slight distortion of Tiktaalik has been corrected using the 'skew' command in Photoshop (b, c).

  d, Strict consensus unordered phylogeny of tetrapodomorph fishes and early tetrapods based on 117 characters scored for 21 taxa. For further phylogenies see Supplementary Information 3. 'MGUH VP 6088' is an undescribed Famennian tetrapod from Greenland. CI, consistency index; HI, homoplasy index; RC, rescaled consistency index; RI, retention index.

  e, f, Relative warp analyses of skull roof outlines shown in a–c; including (e) and excluding (f) the tabular horn of Acanthostega. The first relative warp (RW) is on the horizontal axis; the second relative warp is on the vertical axis.

  For a full discussion of the relative warp analysis see
  Supplementary Information 2. :
  the relative warp analysis and Supplementary Figures 1-2 with Legends.
  Supplementary Information 2 - Download PDF file (182KB) 

  Wanneer  men het gevonden  fossiel  nader  onderzoekt merkt men  een echte staartvin  achteraan   ; 
  kieuwopeningen   en klepjes aan de zijkant van de kop  ____ er zijn  ook   lijnen van poriën op kop  en lichaam gevonden  --> het Zijlijn-orgaan  van vissen 
  ***

  Per  Ahlberg
  " De zijlijnkanalen lopen  bij vissen  langs de zijkant van de   de schedel en de onderkaak   evenals  over  het lichaam, en zij zijn ook op het skelet gemakkelijk  te vinden omdat zij merktelens nalaten in de  beenderen ( in de vorm van  ononderbroken groeven of rijen van poriën - ) 
  Deze  kanalen  van het 
   
  laterale lijn  -orgaan  laten ook  in het beenderweefsel  hun merktekens achter  en  hebben openingen die hen verbinden  met de buitenkant  ( en het zwemwater)van  de vis   

  Ventastega heeft  dergelijke onthullende  skelet merktekens die duiden op   goed ontwikkelde zijlijnen op de kop  maar of die zich ook  daadwerkelijk over het gehele lichaam  verder   hebben uitgebreid   , is onzeker ; het is  echter  ( gezien  gelijkaardige  gegevens vanuit   de vergelijkende anatomie) vrij  waarschijnlijk. (=  er zijn geen gevallen bekend waar die kanelen beperkt bleven tot het kopgedeelte bij extante  vissen )

  Evenwel   zijn  de zijlijnen  een ontwikkelings -nadeel voor  landdieren die er niets mee kunnen  ( = deze  overbodige zintuigen ontwikkelen in landdieren is een grote verspilling aan energie en middelen )    ; tetrapode geslachten schijnen dan ook vrij snel  deze  zintuigelijke uitrusting   te verliezen  .
  Hun aanwezigheid in Ventastega suggereert  een hoofdzakelijk  (obligate?)    aquatische levensstijl .
  In feite, kunnen wij een zelfs  nauwkeuriger zijn dan dat.
  De zijlijn- kanalen zijn aanwezig  in de onderkaak , de snuit en de kanten van de  kop   maar niet bovenop het hoofd of  achter de ogen  van het fossiel    
  Bij  vissen ,zullen  de zijlijn-kanalen ook daar verdergaan.
  Dit kan betekenen   dat
  Ventastega doorgaans, enkel met de bovenkant van het hoofd en ogen het wateroppervlak  doorbrak  net zoals krokodillen dat doen  ....."  De (vermeende ) primitieve poten-peddels doen vermoeden dat de vis zijn prooien in ondiep water ging zoeken, zo stellen de wetenschappers, een team van internationale paleontologen onder leiding van de Zweed Per Ahlberg (Universiteit van Uppsala).
   
  " Ik neem  aan dat dit  dier moeiteloos  over droogvallende zand banken kon klauteren . Misschien hing het wat rond in mangroves en in kreken met  sterke getijden veranderingen   ;Gestrande vissen  waren missschien  het belangrijkste voedsel   "

  ***

   

  Tussenstap

  "Het is verleidelijk de Ventastega te zien als een duidelijke tussenstap in de evolutie", klinkt het. Toch manen de onderzoekers aan tot  grote  voorzichtigheid.
  Andere ( gelijkaardige  )wezens dan  afstammelingen  van  de ventastega  , gingen  aan land  en  werden uiteindelijk  onze voorouders ...

  Het fossiel toont vooral   aan dat de eerste amfibieën in het Devoon (tussen 410 en 360 miljoen jaar geleden) niet noodzakelijk lineair zijn geëvolueerd uit een  rechtstreekste   gekende  voorouder   ____zoals  steeds weer populair  , maar verkeerdelijk , wordt gedacht___maar dat ze  zich hebben ontwikkeld uit een  voorouderlijke  groep met een mozaik aan kenmerken   , gediversifieerd in verschillende evolutionaire takken .....zo menen de wetenschappers.

  "In die tijd kropen veel  dergelijke  wezens rond met allemaal    verschillende  maar  gelijkaardige  mozaiken aan  eigenschappen   en op weg naar landdieren
   "  aldus Ahlberg. Ze lijken allemaal op Ventastega   
  ____ Al deze dieren  bezaten    een primitieve handvoet- structuur - maar met een groot aantal vingers  ...."Zeven, acht, misschien zelfs negen tenen per voet, in plaats van de vijf , die je zou verwachten te vinden in de hedendaagse dieren, waren eens de regel in die groepen , die waarschijnlijk  ook grotendeels  hebben geleid tot  verschillende  dood lopende evolutionaire straatjes   

  Plaats in de  stamboom :

  Ventastega is wat betreft sommige kenmerken , een van de "primitieve "leden van de  overgangs-vormen ,  maar er zijn  natuurlijk  ook oudere soorten  , die "vreemd genoeg" ( = althans volgens de pop -wetenschap  journalistiek )  ,  meer zijn  geavanceerd op hun weg  van vissen  naar  tetrapoden ( bijvoorbeeld  tiktaalik ) "  liet   Neil Shubin, hoogleraar biologie en anatomie aan de universiteit van Chicago ongeveer verstaan .

  Maar 
  "Ventastega  is een soort die duidelijk (vroeg ) is afgetakt  "volgens   Shubin .____m.a.w.  eentje die niet  goed  past in de tijdslijn( volgens de morfologische  "rechtlijnige "  sequentie )  en daarom verder door moet  zijn geevolueerd ( in een doodlopend straatje) met  behoud van een aantal  meer  primitievere kenmerken
  De schedel  van ventastega staat   dan ( voor andere kenmerken )  weer dichter bij de acantosthega en de vroege tetrapoda
   ,
  dan de meer visachtige  schedel van tiktaalik

  "De vroegste Tetrapoda  zijn  waarschijnlijk geëvolueerd tussen 5 miljoen en 7 miljoen jaar vóór Tiktaalik,
   " verklaarde   shubin verder  "en deze  nieuwe fossielen helpen  de  onderzoekers voorspellen hoe  deze wezens er  moeten  hebben  uit gezien   "


  De vraag die  nu nog voorligt  :

  Is  Ventastega het product van 
  -ofwel een  doorge-evolueerde   stamlijn   afgetakt  voorafgaand aan   tiktaalik   
  -ofwel  afgetakt  ergens   tussen tiktaalik en ancanthostega in  ( en uitgestorven  vlak voor acanthostega?)  

         .............---> Ventastega -------->(uitgestorven  )
  ___/_____tiktaalik _____........ ____>ancanthostega ---------> 

  of 
                                   .....--> Ventastega (uitgestorven  )
  ________tiktaalik __/........ _______>ancanthostega ---------> 


  Voor beide  opties  zijn  morfologische  evidenties te vinden  in de huidige stand van zaken   
   

  Letland( Latvia )

  Het fossiel werd ontdekt in het westen van Letland, waar destijds een semi-tropisch klimaat heerste. Eerder werden al fossielen van deze soort gevonden, maar geen enkele was zo volledig als deze. (1)

  Wetenschappers zijn zeer tevreden  met  de kwaliteit van deze Letse fossielen ;  ze zijn echt goed bewaard gebleven. Professor Ahlberg  wijt dat  gedeeltelijk   aan de geologische kenmerken van het gebied.

  " Sinds die oertijd  heeft  de vindsplaats en de  regio  een zeer rustige geologische geschiedenis gekend    de rotsen zijn niet gevouwen of van rotsplateau tot gebergte geplooid  
  We vinden nog steeds sedimenten  die nog niet goed zijn gemetafoseerd  of veranderd in harde rots   De fossielen werden gevonden in compact, nat zand. Het is geen  zandsteen, maar zand   waarin je kan graven en snijden  met een broodmes... 
  Deze fossielen zijn kwetsbaar, maar uitstekend bewaard gebleven. Mits in acht name van enkele  voorzorgen zijn ze goed  te recupereren en over te brengen naar het lab ....Ze zijn eigenlijk drie-dimensionaal ( niet plat.of samengedrukt   )Dit maakt het zeer eenvoudig dit skelet te interpreteren  "


  This file Supplementary Notes regarding the geological context and Supplementary Figures 1-2 with Legends.Supplementary Information 1 - Download PDF file (313KB)


  Zie  verder  ook

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 
   
   
     ***  
  Prof  Per Ahlberg  geeft antwoord op  allerlei vragen   over zijn jongste  werk  op 
  http://talkrational.org/showthread.php?t=3219&page=3
  Het vormt uitzonderlijk bronmateriaal , verduidelijkingen en   uitleg 
   

  NOTEN

  (1)

  Vrij opmerkelijk is dat de meeste  fossiele  vondsten  van deze  tetramorfen -evolutie  tot nu toe zijn  gedaan  in geologische formaties  van  het noorden van de  huidige  landmassa's ;maar dat is waarschijnlijk  te wijten  aan het feit  dat tot nu toe , daar het meeste onderzoek is gedaan ....

  Toch  denkt men nog regelmatig  aan  Alfred Russel Wallace   
  (1855, "On the law which has regulated the introduction of new species" in Annals and Magazine of Natural History. )
  ..... de waarneming dat nauw verwante soorten altijd samen worden gevonden in tijd en plaats.
  Dus in hetzelfde geografische gebied en dezelfde tijd.


  Dit is een intrigerende observatie. Het suggereert dat nauw verwante soorten op de één of andere manier uit elkaar ontstaan zijn. Of uit een gemeenschappelijke soort.
  Hoe is niet duidelijk.
  Of er( op  dat ogenblik )  ook tegenvoorbeelden bekend  waren  aan Wallace    is niet duidelijk.
  Het is bij lange na geen complete theorie over het ontstaan van soorten.
  Maar de suggestie was er toen al

  bron :
  http://evolutie.blog.com/3256123/


  (per alhbergh )
  Vroegere vondsten   ( 1994 )van  hetzelfde dier

  De allereerste resten  van Ventastega werden  ontdekt in de jaren '50 en  verkeerdelijk  toegeschreven aan  Panderichthys bystrovi .
  (de reden waarom  debenaming   bystrovi niet  is behouden   is tewijten aan het feit dat het holotype van  het taxon wel eigenschappen van Ventastega vertoont ,  maar geen  enkel kaakfragment  bezit  van wat dan ook  voor  soort osteolepiforme vissen )

  Meer en het beter materiaal met inbegrip van sleutelbeenderen, een cleithrum en dichtbij gelegen  losse  maar  volledige onderkaken werden verzameld in de  jaren '80 door Ervins Luksevics en Oleg Lebedev.
  Zij nodigden me  uit om  in Riga  de specimens in 1991 te helpen bestuderen  , omdat zij vermoeden dat ze wel eens tot tetrapodamorfen  zouden kunnen behoren, en ik kon hun ideeeen   bevestigen  .

  Verder materiaal werd  door ons gedrieen  verder verzameld in 1991  en met de steun van  een grote groep onderzoekers van  het letse museum voor biologie Latvijas Dabas Muzejs.
  (zie onderaan (*** )

  De aanvankelijke initieele beschrijving van de soort werd gepubliceerd door Ervins, Oleg en I in 1994:
  Ahlberg, P.E., Luksevics, E. & Lebedev, O. 1994. 
  De eerste tetrapode vondsten  Uit het Devoon (Hogere Famennian) van Letland. Filosofische Transacties van de Royal Society  B 343, 303-328.
  Sedertdien zijn de opgravingen op een occasionele basis, onlangs in 2001 , verdergezet: ze resulteerden   in  veel supplementair materiaal 

  Later deze zomer,gaan we het gebied  terug verder  onderzoeken  ; Daarbij  zullen we ons  koncentreren op geologisch oudere plekken  die  mogelijk  overblijfselen van de
  raadselachtige tetrapode/overgangs  Obruchevichthys zouden  kunnen bevatten .  http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.944.html

  http://www.devoniantimes.org/Order/re-obruchevichthys.html
  obruchevichthys skeleton

   

  http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html

  (*** ) 
  http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij112/sij112-2.html

  Abb. 18:Reconstructie  schedel van 
   Ventastega curonica. ( Ahlberg et al. 1994)

  Interview uit 2001 met  Per Ahlberg over  vondsten van  Ventastega  http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2000/missinglink_transcript.shtml


  (2)
  Dat leverde toendertijd  veel (nogal ) wanhopige  opmerkingen  van creationisten op ...
  Er werd  o.a.  door hen  nogal aangeslagen   "gewezen " op het bestaan  van  twee nieuwe  "gaten"  in de  rechtlijnige  stamboom  der vertebraten   die tussen Tiktaalik  en de "vissen "en die tussen Tiktaalik en Acanthostega....
  (zie bijvoorbeeld )
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=79&topic=&segm=4 

  Het is al langer bekend in de  paleontologie  dat de eerste  landdieren met  vier ledematen  en  ruggegraat , of  de "Tetrapoda" - de voorouders van de amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren, met inbegrip van onszelf - is ontstaan uit een groep van vissen (ongeveer 370 miljoen jaar geleden tijdens het Devoon periode. ). 
  Wetenschappers  hadden  wel  al fossielen van tetrapod-achtige vissen en vis-achtige Tetrapoda uit deze periode,ontdekt ;Maar  die   verschilden  nog steeds  onderling  duidelijk van elkaar en  gaven ook  geen compleet beeld geven van de intermediaire stappen

  ( iets  anders dan de zogenaamde tot in de details   gedocumenteerde   "rechtsteekse lijn " of  ladder , van daadwerkelijk opeenvolgende  voorouders )

   In 2006 werd de situatie ingrijpend veranderd, met de ontdekking van een bijna perfecte  tussentijdse vis-tetrapode,-vorm  Tiktaalik   ,maar   toch bleef   er een kloof bestaan  tussen  dit dier en de eerste echte Tetrapoda (dieren met ledematen in plaats van gepaarde vinnen). 

  De  nieuwe fossielen van de uiterst primitieve tetrapod Ventastega uit het Devoon van Letland weren meer licht  op deze belangrijke fase van de overgang.

  "Ventastega werd voor het eerst beschreven uit fragmentarisch materiaal in 1994 en sindsdien, hebben  opgravingen  veel nieuwe prachtig bewaard gebleven fossielenogeleverd  , waardoor wij een degelijke  nieuwe   reconstructie van de komplete  ,schouder gordel  en een deel van de bekken, konden  maken  ", zegt professor Per Ahlberg aan de afdeling Fysiologie en Ontwikkelingsbiologie, Universiteit van Uppsala.

  De recontructies zijn   hetwerk van   professor Ahlberg en assistent-professor Henning Blom samen met  Britse Letse collega's ... Ze  tonen aan dat Ventastega  meer vis-achtig was  dan al  zijn tot nu toe bekende   tijdgenoten, zoals Acanthostega. 
  De vorm van de schedel, en het patroon van de tanden in de kaken, zijn netjes intermediair tussen die van Tiktaalik en Acanthostega.

  De schouders en het bekken gordel  zijn nagenoeg identiek aan die van Acanthostega, en de schouder  is heel anders dan die van Tiktaalik (het bekken van Tiktaalik is onbekend), wat erop wijst dat de transformatie van gepaarde vinnen naar   ledematen reeds had plaatsgevonden. ...

  "Het  lijkt erop  dat de verschillende delen van het lichaam vermoedelijk  ontstaan zijn  onder  verschillende evolutie-snelheden tijdens de overgang van water naar land ",

  zegt Per Ahlberg.  Creationisten  zeggen steeds  weer  dat er nooit  overgansfossielen  zijn gevonden 
  of wel  
  zijn  het  misleidende constructen en /of vervalsingen 
  of wel
  zijn het  geen  volledige fossiele  verslagen  die de evolutie van de ene soort in de andere  onbetwijfelbaar demonstreren   
  Ze zullen er blijven  op aandringen dat de exacte ononderbroken ontwikkeling van een soort naar de volgende ,nog niet is aangetoond  ..... ook wanneer vandaag een   leemte wordt opgevuld  ,hebben we alleen meer leemtes ( gaps)gemaakt die nog niet zijn  weggewerkt  door andere fossielen. 


  De ultieme  tegenstrijdige irrationele  en  methodische   stompzinnigheden  , desinformatie   en  misvattingen   van  ID-ers en    creationisten  zitten   aantoonbaar   in hun  niet aflatend  vragen  naar  ondubbelzinnig niet (meer) betwijfelbaar  "bewijs "voor  de evolutie, terwijl  ze zelf  terzelfdertijd  geloven  dat  al de dingen tot stand zijn gekomen door bovenantuurlijke  ( en eigenlijk  onbegrijpelijke ) magie


  Maar dat is een levensbeschouwelijke  kwestie  en valt buiten  de bedoelingen van dit blog  alhoewel het er wel zijdeling veel  mee te maken heeft  ....
  Zeker   wanneer het gaat over de"wetenschappelijke  methode " ( ---> of het "methodisch naturalisme," als haar definierende   grondslag  ;  zoals ook hier  op dit blog als onderliggend  /vanzelfssprekend  /niet hier expliciet   ter  discussie  staand  wetenschap-filosofisch  uitgangspunt , is aangenomen    .. )


  LINKS 

  http://leisureguy.wordpress.com/2007/12/06/species-in-transition/
  http://rosettastone.wordpress.com/2006/06/13/neil-shubin-at-the-edge/
  http://mysupersecrets.wordpress.com/2008/04/22/morphosis/

  ELGINERPETON 
  http://www.academia.edu/434279/New_light_on_the_earliest_known_tetrapod_jaw

  http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html

  26-06-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  31-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kevermania


  "....Waarom bestaan er toch zo verbijsterend veel planten- en diersoorten?
  (zie :
  BIODIVERSITEIT  Bericht 26  )

  Omdat nieuwe soorten veel makkelijker ontstaan dan we vroeger dachten, zeggen biologen.
  Het kan in elke achtertuin gebeuren...."
  ( MENNO SCHILTHUIZEN)
  http://www.mennoschilthuizen.org/text/text28.htm  Uit de verzameling van Wallace
  Behalve hun  uiterlijk bezitten kevers nog   andere  fascinerende eigenschappen
  http://www.lampyris.be/kevers.htm


  Er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten
  (Op deze site  http://www.kaefer-der-welt.de/index.htm
  kunt u een overweldigende  indruk krijgen van deze  soortenrijkdom....)
  zie ook
  http://www.natuurfotoalbum.be/map/showgallery.php?cat=660  fotoAanklikbare  links  naar  blogartikels  van  Ramirezi

  Een teken van haar overleden man; de Boktor
  Soldaatjes betrapt bij triootje (Weekschildkever)
  Tel maar na; Tweeëntwintigstippelig Lieveheersbeestje
  Bloedmooi starten of bloedmooi eindigen (Zevenstippelig Lieveheersbeestje)
  Ready for take off - het Aziatisch Lieveheersbeestje
  Vrouwen zijn net Eksters (Groen Muntgoudhaantje)
  Engerling van de Grote Spinnende Watertor - echt eng !
  De Hazelnootboorder - wat een rare snuiter !
  De fotogeniek onderkant van de Paardenmestkever
  De legende wil dat de Britse geneticus J.B.S. Haldane, toen een priester hem vroeg wat zijn studies hem hadden geleerd over de Schepper, antwoordde:

   'Hij heeft in ieder geval een bijzondere voorliefde voor kevers.' (1)

  Momenteel zijn zo'n vierhonderdduizend soorten bekend, maar ook vandaag  lopen  de schattingen over het werkelijke aantal soorten lopen nog steeds  sterk uiteen. 
  Dat is overigens niets nieuws

  Eind jaren zeventig besloot de Amerikaanse entomoloog Terry Erwin een onderzoek  te doen  waarop een schatting kon worden  gemaakt over het mogelijke aantal keversoorten  ... 

  Hij trok naar het Panamese oerwoud en plaatste grote plastic trechters onder een aantal exemplaren van een bepaalde boomsoort. Vervolgens blies hij een wolk snelwerkend insecticide in elk van de bomen en ving alle insecten op die naar beneden kwamen regenen, waarna hij de plantenetende kevers eruit viste en sorteerde. Het resultaat: 682 verschillende soorten.
  En dat uit één boomsoort.

  Op basis van nog  andere gegevens schatte Erwin dat zo'n twintig procent (dus pakweg 140 soorten) monofaag (2) was, dus alleen op die ene boomsoort voorkwam.

  Als alle vijftigduizend tropische boomsoorten die bekend zijn evenveel monofage keversoorten herbergen. betekent dit dat er alleen al in de tropen ongeveer zeven miljoen verschillende monofage, plantenetende kevers bestaan.


  Enkele van de  duizenden soorten coleoptera 

  http://network.nature.com/london/news/Q&A/2008/01/23/beetlemania 
  Een interview met  A.Vogler


  Zowel Charles Darwin als Alfred Russel Wallace, de negentiende-eeuwse natuurvorsers die onafhankelijk van elkaar de wetten van de natuurlijke selectie ontdekten, hadden (in de woorden van Wallace) 'een kinderlijke passie voor kevers'. En voor Wallace stond het vast dat hun interesse voor een zo veelvormige diergroep ervoor gezorgd had dat zij beiden gingen nadenken over evolutie, over 'het ontstaan der soorten'

  Kevers vindt men in alle mogelijke niches, op het land, in het water , in de lucht.
  Hele groepen vindt men in het water zoals de Dytiscidae en Hydrophilidae.
  Andere vindt men bvb. uitsluitend bij mieren,
  andere zijn dan weer door de evolutie aan menselijke activiteiten gekoppeld.

  IMPRESSIE v/e  RECENTE  STAMBOOM  der   COLEOPTERA   ( Alfried Vogler,&  all  2008):

  "A Comprehensive Phylogeny of Beetles Reveals the Evolutionary Origins of a Superradiation"
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/318/5858/1913?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Alfried+Vogler&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

  pdf  vh artikel-->
  http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/pdf/science_1913-2.pdf

  Jongste  fylogenetische  studie

  Een  uitgebreide interdisciplinaire  onderzoekgroep rond  A.Vogler__tot vandaag het omvangrijkste team dat onderzoek  deed  naar   dat studieterrein  ___slaagde er  in 2008  in  het resultaat van hun 
  arbeid ___ " A  comprehensive evolutionary 'family tree' for beetles "____ te publiceren in het vakblad Science  .

  Daarbij werd  door hen  gebruik gemaakt van voorhanden bekende   fossielen en   van  onderlinge vergelijkingen  van  DNA -sequenties afkomstig van 1800 ( officieel als zodanig erkende )extante kever-soorten  .
  Ze  slaagden er  zodoende  in een "common ancestor " af te leiden en een stamboom op te stellen voor alle bij het onderzoek  betrokken soorten 
  Zorgvuldig gedateerde  fossielen  werden daarna gebruikt om sleutel-momenten betreffende  de  geschiedenis en  belangrijke  speciaties in en op die opgestelde stamboom te calibreren 
  TROPISCH   DEBACLE

  "... tropische insecten zijn de komende eeuw de belangrijkste slachtoffers van de opwarming van de aarde. Die zullen zich het slechtst kunnen aanpassen aan zelfs maar een beperkte temperatuurstijging...."

  Dat schrijven Curtis Deutsch en andere biologen van de Universiteit van Washington in Seattle in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS .

  Hoewel de poolstreken volgens de broeikasmodellen het hardst zullen opwarmen, zullen de gevolgen voor flora en fauna daar meevallen.

  Ten eerste is de soortenrijkdom beperkt, en ten tweede zijn de dieren daar in staat een brede temperatuurrange te overleven – van 60 graden onder nul tot het vriespunt.

  Veel insecten in de tropen daarentegen leven volgens Deutsch al dicht bij de maximale temperatuur die zij kunnen verdragen.

  Zelfs een opwarming van maar twee graden zou hun de das om kunnen doen.
  Ook koudbloedige dieren als kikkers en reptielen zitten
  volgens de Amerikaanse biologen in de gevarenzone.

  Bericht 39 <--  lees  hier meer   Creationistisch  "kever"-icoon  :
  (een vroeg  voorbeeld van  een "onherleidbaar " ontwerp )
  Bombardier kever

  NOTEN

  (1)
  (YEC)Creationisten  moeten wel kunnen  verklaren  hoe  de honderdduizenden  voedselspecialisten ( niet alleen maar
  kevers maar ook nog vele andere monofage dieren  en  trouwens  ook  planten die strikt gebonden zijn aan bepaalde standplaatsen ) de zogenaamde zondvloed konden overleven ...


  (2)
  Een eigenaardigheid  bij  (snuit)kevers  is de soms extreme kieskeurigheid wat voedsel betreft.
  'Dit bijvoorbeeld', zegt Heijerman(entomoloog  univ. Wageningen) terwijl hij een kevertje van zo'n twee millimeter lang aanwijst, zwart met gele sprieten en poten,

  'is Apion gracilipes.
  Die leeft uitsluitend op bochtige klaver.'

  Zijn buurman, Apion flavipes, die er net zo uitziet maar dan met zwarte sprieten, heeft een iets andere smaak en is alleen te vinden op witte klaver.

  Zulke voedselspecialisatie (monofagie) is schering en inslag onder snuitkevers.
  Trouwens, bij veel andere plantenetende kevers ook.

  31-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens

  Bovenstaande  tekening   is een van de populairste ingeburgerde  grafische ( en aantrekkelijke ) sjablonen  van de evolutie  ( onderaan staan er nog drie )

  Dit patroon ( eigenlijk  een  "lick"/stijlfiguur  )bevat echter minstens  twee  courante  misvattingen( die ook het kader van de biologie overstijgen  en behoren tot het algemeen cultureel -wijsgerig erfgoed van de huidige popcultuur )   over  de afstamming van de mens

  1.-Het  suggereert  de misvatting  dat we de "rechtlijnigheid "van een evolutionaire ontwikkeling ( hierbij over  de mens  ) daadwerkelijk zouden kennen( een opeenvolging van  rechtstreekse voorouders ( en hun fossiele overblijfselen ) in rechte lijn )....
  2.- het suggereert de misvatting   dat een evolutielijn moet leiden  tot een superieur ontwerp ....
  In dit geval in  het bijzonder gaat het om  de   "mens ": als  het "sluitstuk"of de uiteindelijke " bloem" van de de doelgerichte schepping ....
  (zelfs eentje   waarbij de "schepper" de evolutieprocessen   zou  hebben  kunnen gebruiken  als actualisatie van voorbedachte  "ontwerpen" )
  m.a.w. dat de mens het uiteindelijke doel zou zijn van de materiele  schepping en  dat daarom  de mens ( van roeping ) superieur is  aan al de rest van de tastbare schepping   


  S.J.Gould (Paleontoloog) was een hevig tegenstander van deze denkbeelden  :
  een willekeurige  ( fossiel waarneembare )  evolutionaire  ontwikkeling    is GEEN  rechtstreekse  ononderbroken  stamlijn  : een  ladder waarvan we de"sporten " daadwerkelijk   kennen
  en waarbij de
  mens " de kroon der schepping "  op de hoogste trap  staat ...


  -->wat we slechts  kunnen beweren  is dat we fossiele  vertegenwoordigers( en extante  vertegenwoordigers ervan , waar onder ook de  homo sap  )   hebben  gevonden  van  doorgeevolueerde  afstammelingen  van in de tijd  opeenvolgende  ( hypothetische ) voorouderlijke zich splitsende  groepen : die onderling met elkaar verwant zijn door
  " gemeenschappelijke  afstamming "
  ( voornamelijk  gebaseerd  op vergelijkend sequentieel genetisch/genoom, evo-devo (ontwikkelingsbiologie )    anatomisch     en   geologisch- pateontologisch onderzoek ...)

  Eigenlijk  is  de menselijke  stam  is een  zich veel vertakkende struik ( waarbij sommige aftakkingen  weer samensmelten  )en waarvan slechts een klein aantal  vertegenwoordigers ( net als "staaltjes "/proefmonstertjes uit een produktielijn )  fossiel  aanwezig zijn  ....

  Dat daarbij sommige afstamminglijnen  dichter bij de oorsprong staan ( =de common ancestor van twee vergeleken soorten  of groepen fossielen /huidige soorten   )is te verwachten wanneer we rekening houden  met o.a. de  ouderdom van de fossielen  ( maar ook dat geeft geen uitsluitsel )   
   
  -->De mens is geen  uitzonderlijk iets ...

  Het gevaar is meer dan reeel  dat ook de mens zal uitsterven


  (Dat alles  leide  tot mijn  persoonlijke  mening, die ik hier ___zonder pretenties ____toch naar voor wil brengen     )

  Nog afgezien van "kosmische " ongelukjes  is  de  mens   een verschrikkelijk succesrijke soort  maar heeft bijna  zichzelf  en de wereld kompleet  in de vernieling  "gekweekt " ...
  De  studie   van de gevolgen  van de "ecologische voetafdrukken " van de zich alsmaar uitbreidende mensheid   worden  met de dag duidelijker  .....

  Verder vluchten in fantasieen en  wensdenken zijn beproefde "ouderwetse " remedies , die zichzelf als nuttig hebben weten te handhaven in het verleden    :maar zezijn tevens  de veroorzakers van nieuwe problemen  ...
  men kan dat niet oplossen door "oude wijn " in nieuwe zakken te doen ...Op een bepaald moment is ook oude wijn , niet meer drinkbaar 
  Enkele  misverstanden(1) mythes   en  twee  courante  leugenachtige beweringen  over evolutie


  *  Er wordt nogal wat onzin beweerd over de evolutietheorie.
  *  Er bestaan  nog steeds veel misverstanden over de theorie.

  *  Je kan een stroman  , een misvatting   of na-gepapegaaide  leugens  van professionele  creato's afbranden en debunken tot je een ons weegt , twee dagen later herhaalt het  voetvolk dezelfde onzin in een andere discussie ___

  Toch mag men  nooit opgeven de professionele  creationisten (en hun aanhangers )onderuit te halen en te ontmaskeren ; omdat hun pseudo-wetenschap slechts een symptoom  is van een doctrine  en politieke  ideologie waarbij  de te verwerven macht en propaganda  beoogt  hun  werkelijke  agenda (=de installatie van een   fundamentalistische theocratie) te verwezenlijken   

  Reden om een aantal van de "misvattingen " ( al dan niet verspreid  door zeloten )  op een rij te zetten.(2)
  misvatting  1.-
  Al onze eigenschappen zijn het gevolg van natuurlijke selectie/
  Evolutie maakt alles  tot adaptaties

  Wie houdt er niet van om af en toe ’s avonds met een magnetronmaaltijd voor de tv onderuit te zakken?
  Maar betekent dat ook dat die voorliefde het gevolg is van honderdduizenden jaren van aanpassingen aan onze omgeving?
  Nee, dat betekent het niet.
  Weliswaar kunnen we voor vele  aspecten van ons gedrag wel een plausibele evolutionaire verklaring BEDENKEN( vooral de "evolutionaire psychologie " is daar kampioen in )  :
  Zijn echter veel van dergelijke bedenksels niet veeleer adaptationstische verhaaltjes en sprookjes  ?  http://sandwalk.blogspot.com/2008/05/making-rudyard-kipling-proud.html
  Adaptationistische verhaaltjes

  "....We wensen  een groep  diep gewortelde denkwijzen , in zwang bij  evolutie-onderzoekers ,  in vraag te stellen We noemen die denkwijzen het" adaptationistisch programma " of  "het panglossiaanse paradigma ..."*
  (vertaling van citaat van  ) S.J. Gould & R.C. Lewontin (1979) p. 584

  *Lees  meer  over  het adaptationistische programma  in dit oorspronkelijk artikel
  The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme
  http://ethomas.web.wesleyan.edu/wescourses/2004s/ees227/01/spandrels.html


     Niet alles wat is geevolueerd  heeft ook daadwerkelijk een voor de hand liggende (herkenbare )functie  die de soort-fitness(reproductie)bevorderd.

  Neem de mannelijke tepel.
  Vrouwen hebben die nuttige ( geconserveerde ) tepels wel :want die zijn  erg doelmatig  zoals bij alle  vrouwelijke zoogdieren 
  Wat echter  is het voordeel van een mensen-soort met mannetjes zonder tepels ?
  Hebben mannen ooit kinderen gezoogd ? ( zoals ooit de 19- de eeuwse evolutionaire  naturalisten  serieus  stelden ? )

  a.- Mannen hebben tepels  omdat vrouwen die  nu eenmaal hebben

  We beginnen allemaal  in de baarmoeder als vrouwen en nadat 60 dagen later de invloed  van   testosteron begint te werken,  kunnen de XY embryo's  eventueel verder als zich
  ontwikkelende mannetjes . ( bij "slechte "ontwikkeling /hormonale storingen --> transsexuelen ? )
  Tegen die tijd hebben de tepels zich al ontwikkeld en verdwijnen niet meer(of worden niet terug geabsorbeerd of afgestoten  zoals met sommige "echte" vestigale  kenmeken gebeurt -->bijvoorbeeld :   Lanugo )  .

  Dat er nog  zenuwen en bloedvaten doorheen de mannelijke  tepels lopen maakt ze  gevoelig voor aanraking en  daardoor  behoren ze tot de erogene zones(erogeen  zijn ze trouwens nog meer  bij vrouwen ____uiteraard  naast hun louter "zoogdier"-nut  --> drinkende babies( en zuigende minnaars )verschaffen veel vrouwen  ook  een stevige portie erotisch  plezier ) .

  Ze dragen dus bij aan de plezierige belevenis van seksualiteit (misschien wel niet bij alle  mannen-tepels  even sterk/ dat is bij sommige mannen zelfs afwezig ?    .)

  Overigens wordt hetzelfde beweerd over het vrouwelijke orgasme, maar daar is wel het nodige op af te dingen.

  http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=5042&RubriekID=11
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/22730635/

  Bovendien  kost  het  weinig energie tepels ook te  laten groeien tijdens de ontwikkeling  bij mannen ( dus al  sowieso  zeer weinig  evolutionaire selectiedruk )
  Mannelijke tepels  zijn dus gewoon het gevolg van een embryonaire  ontwikkeling  (=ontogeny )  

  Een ander voorbeeld houd verband  met de smaak en geurreceptoren

  Veranderende functies :
  b) Er zijn ook eigenschappen die nutteloos zijn geworden( restanten , vestigale overblijfselen , genetische littekens   ) of neutrale" versierselen " (de spandrels of  st.Marco )en redundante (overbodige ) gimmicks  of gadgets of duplicata ( reserve onderdelen ?)

   

  2.- Natuurlijke selectie kan homoseksualiteit niet verklaren

  Dat kan ze  wel.
  Tenminste, er zijn meerdere scenario’s te bedenken waarom homoseksualiteit voorkomt onder honderden soorten, van bizons tot pinguïns, waarom het nooit is uitgestorven.
  Ten eerste is het niet zo dat homo’s of soorten met homoseksuele neigingen zich niet voortplanten.
  Neem mensen:
  voordat het in Westerse landen gebruikelijk werd dat ook mensen van hetzelfde geslacht samenleven, hadden veel homoseksuelen gewoon partners van het andere geslacht. Partners met wie ze ook kinderen kregen.
  Onder dieren is dat nog steeds zo.

  Ook zijn er aanwijzigen dat homoseksualiteit de kansen op voortplanting zelfs vergroot.
  Zo zijn er tekenen dat bij vrouwen homoseksualiteit de vruchtbaarheid verhoogt.
  En in sommige meeuwenpopulaties met een tekort aan mannen, voeden vrouwtjesmeeuwen samen kinderen op, wat de overlevingskansen van die kinderen doet toenemen.
  Bij bepaalde populaties mensapen bleek homoseksualiteit juist de hele groep ten goede komen.
  Uit studies bleek dat homoseksuele apen meer tijd en aandacht aan hun neefjes en nichtjes besteden.

  (homosexualiteit en evolutie  <----klik)

  3.- Natuurlijke selectie is het enige evolutionaire mechanisme

  Veel, heel veel van onze huidige eigenschappen en uiterlijkheden zijn géén gevolg van natuurlijke selectie, maar van puur toeval.
  Het DNA van elk nieuw embryo heeft ten minste honderd willekeurige mutaties ondergaan ten opzichte van dat van de ouders.
  Erg bepalend is dat niet, ons DNA bestaat toch maar voor het grootste gedeelte uit nutteloze troep. (JUNK DNA )
  Maar omdat er nu eenmaal zo verschrikkelijk veel mutaties plaatsvinden, vinden sommige daarvan toch hun weg naar grote groepen mensen.
  Vergelijk het met een loterij: de kansen op een winnend lot zijn miniem, maar omdat miljoenen mensen er een kopen is er meestal wel een winnaar.

  Toeval heeft ook een grote rol gespeeld omdat de menselijke populatie tot tienduizend jaar geleden relatief klein was.
  Een toevallige verandering in de omgeving had daardoor al snel grote gevolgen.
  Stel bijvoorbeeld dat er twee groepen mensen op een bepaald eiland leefden: op de ene helft van het eiland een groep waarvan iedereen blauwe ogen had en aan de andere kant van het eiland een groep waarvan iedereen met groene ogen had. Door een vulkaanuitbarsting sterft de hele groep met groene ogen in één keer uit.
  Het feit dat er daarna alleen nog maar mensen met blauwe ogen leven op het eiland is dus geen gevolg van natuurlijk selectie, maar van "stom" toeval.


   
  4.- Evolutie leidt tot perfect aangepaste soorten/evolutie maakt steeds meer complex / evolutie is grenzeloos creatief

  Een soort hoeft niet perfect aan zijn omgeving te zijn aangepast om te kunnen overleven, een soort moet goed genoeg aan zijn omgeving zijn aangepast om te overleven.
  Dat zijn twee verschillende dingen.

  Krakkemikkige/sullige  mensen hebben soms meer levensvatbare nakomelingen dan bijvoorbeeld hooggeleerde  slimmerikken 

  En "goed genoeg "betekent feitelijk  " net zo goed als de  aanwezige   tegenstanders  en/of je concurenten " .
  Het gevolg is dan ook dat- in tegenstelling tot wat doorgaans wordt beweerd- de meeste dieren zich helemaal niet zo perfect aan hun omgeving hebben aangepast.

  Ook de meeste organen zijn verre van volmaakt.
  Ze werken ‘slechts’ goed genoeg, waardoor er niet op grote schaal nieuwe, betere varianten evolueren.
  Veel evolutionaire oplossingen of inrichtingen zijn  " RUBE GOLDBERG " dingetjes ; knutselwerkjes of oplossingen waarbij veel  overbodige barokke  overblijselen toch aanwezig zijn ..

  Trouwens, wij mensen zien onszelf graag als de hoogst ontwikkelde soort op aarde, maar gelet op de hoeveelheid mutaties en veranderingen die de menselijke soort heeft ondergaan, behoren we juist tot de minst ontwikkelde soorten

   

  5.-
  Evolutie komt het voortbestaan van een soort altijd ten goede

  Niet elke evolutionaire verandering is een gunstige verandering.
  Evolutie leidt er soms toe dat individuen of groepen minder goed aangepast zijn aan hun omgeving.
  Dit komt in de eerste plaats doordat evolutie op meerdere niveaus plaatsvindt: op het niveau van genen, op dat van individuen en op dat van groepen.
  Een verandering die het voortbestaan van een bepaald gen vergroot, wil niet per definitie zeggen dat het individu waarvan dat gen onderdeel is, daardoor ook beter aangepast is aan zijn omgeving.

  In de tweede plaats kan- zeker in kleine populaties- een schadelijke mutatie zich zo snel binnen de soort verspreiden, dat de natuurlijke selectie als het ware geen tijd meer heeft om deze mutatie weer ongedaan te maken. In het voor de soort meest ongunstige geval leidt dat tot uitsterving.

  Ten slotte is het al heel lang bekend dat
  de drang tot voortplanting er soms toe leidt dat soorten hun kansen op voortplanting juist verkleinen.
  Zo krijgen de mannetjespauwen met de grootste en bontste staart weliswaar de meeste aandacht van de vrouwtjes( dat verhoogtdus hun toegang tot deanderse sexe), maar doordat ze die zware en onhandige staart achter zich aan moeten zeulen, hebben ze juist minder kans om   lang  te overleven( en zich dus meermaals  voort  te planten  ).
  Uiteindelijk leid elke evolutie tot een purifying  evolutie (= Stabilizing selection  )...
  de sexuele aantrekkelijkheid  van  staartlengte van de pauw en de handicap die dat oplevert in de levensduur vanhet mannetje  zal zich stabiliseren rond een optimaal compromis ... ( net zoals schedelgrote  en de afmeting  van het geboortekanaal van de vrouw elkaar inperken )  misvatting 6.- Survival of the fittest leidt tot individualisme en een ieder-voor-zich mentaliteit

  Even terzijde:
  de zinsnede survival of the fittest is niet door Darwin bedacht, maar door de filosoof Herbert Spencer.

  Hoe dan ook, fittest betekent best aangepast en de best aangepaste is niet altijd degene die het sterkst, meest agressief of meest egoïstisch is.
  Integendeel: alles van barmhartigheid tot schutkleuren, van samenwerking tot slimheid: het kan allemaal het voortbestaan ten goede komen.
  Met name samenwerking heeft een sleutelrol gespeeld in de meest bepalende momenten van de ontwikkeling van het leven op aarde.

   

  misvatting  7.- De evolutietheorie is slechts een theorie

  Dat klopt maar ten dele.
  Als wetenschappers het over een theorie hebben, bedoelen ze namelijk een verklaring die onderbouwd wordt door een substantiële hoeveelheid bewijsstukken .
  Dat is wat anders dan een gissing   enn  speculatie  of   zelfs een  (werk)hypothese, dat  laatste is  namelijk een verklarende  (plausibele ) aanname ( binnen de legitieme methodiek) voor een aantal  waarnemingen   die nog met voldoende  bewijsstukken  moet worden ondersteund.
  Doordat er al  veel bewijsstukken zijn  waarmee de evolutietheorie onderbouwd wordt, is de evolutietheorie deels theorie, deels feit.
   
  'Evolutie' is gewoon een feit, maar omdat nog lang niet alle ( historische en geschiedkundige )ontwikkelingen  en gevolgen van  de evolutiemechanismen   in kaart zijn gebracht,
  ____dan wel mogelijk is in kaart te brengen____ blijft het net  als een andere  wetenschappelijke  discipline  een vakgebied  met nog  veel"gaten " inzake verklaringen voor
  de zaken waarvoor we geen of te weinig bewijsstukken (reeds )voorradig hebben.

  Er blijft dus ( gelukkig ) nog heel wat onderzoek te doen .
  Dat niet verder (mogen)doen ( want  er is steeds de mogelijkheid van verdere  ondergravingen van 
   van letterlijke/  geopenbaarde  geloofswaarheden ) duidt erop dat fundamentalistisch  creationisme/ID  echte science-stoppers  zijn  

  Evolutie is maar een theorie en geen feit: <---


  8.-Evolutie voorspelt de toekomst ?

  Neen .
  evolutie is een ( geconserveerd ) samenspel  tussen  voortdurend  wisselende  omgeving(en) , grote aantallen random-mutaties en  ingeslagen  ontwikkelingspaden ( fertile survivors )  en stamlijnen  binnen  oplossingsruimten ( begrensd door de natuurwetten en de lokale en antecedenteele  omstandigheden  :--> Bepaalde vormen (=ontwikkelde  "ontwerpen ")kunnen (alleen) binnen de  begrenzingen  van  lokale toepassingen van  geldende natuurwetten bestaan....--->  andere weer niet)
  Bovendien zijn er altijd de onvoorzienbare  ongevallen en "kosmische "accidenten (=meteoorinslag vernietigde het levende  bijna  ? )
  (Genetische )drift  speelt  trouwens ook een grote rol
  Een paar veel voorkomende leugenachtige mythes ;


  9.- Darwin heeft op zijn sterfbed de evolutietheorie afgedaan als onzin

  Dat is inderdaad een hardnekkig gerucht, maar wat dan nog?
  Stel dat Einstein op zijn sterfbed had verklaard dat al zijn theorieën onzin zijn, had de aarde er dan anders uitgezien?
  Wetenschappelijke theorieën staan of vallen met het bewijs waarmee ze ondersteund worden, niet met de uitspraken van hun bedenkers.
  Maar voor wat het waard is: dat Darwin op zijn sterfbed afstand heeft gedaan van de evolutietheorie, is een broodje aap.

  zie ook 
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/04/the_death_of_darwin.php


  10.- Er zijn nooit fossielen van tussenvormen gevonden

  Dat is gewoon niet waar.
  Sterker nog: er zijn ontelbaar veel fossielen gevonden van soorten die zich in een tussenvorm bevonden.
  Echt, het gaat om miljoenen.
  Al deze fossielen bewijzen dat er soorten hebben geleefd die zich in een tussenvorm bevonden van huidige soorten.
  Dat gaat van soorten die half vis/ half amfibie waren, tot girafsoorten met een korte nek.

  Dat er geen tussenvorm fossielen zouden bestaan  ?
  Eigenlijk  is  ieder fossiel  er een ...
  Er zijn meer dan ZAT tussenvormen te vinden in fossielen.
  Zoek op 'rudimentaire botten', zoek op internet naar evolutie en fossielen en doe eens onderzoek vóórdat je maar lukraak aanneemt dat een of andere religieuze idioot
  het beter weet dan een wetenschapper die er onderzoek naar heeft gedaan.
  (Tenzij je natuurlijk gelooft dat er een "complot" is /maar dan moet je  veeleer , eerst en vooral en  voorzichtig  enig   psychiatrisch advies inwinnen )
  De walvis heeft rudimentaire beenderen waaruit blijkt dat dit dier afstamt van een dier dat waarschijnlijk ofwel poten ofwel meer vinnen had.
  Het is dus,  evolutionair gezien, een 'versleten' vorm, wel degelijk een tussenvorm.
  Hetzelfde geldt voor talloze andere dieren die nu nog leven,
  laat staan de hele berg aan fossielen die allerlei tussenvormen laten zien.

  Daarnaast denk ik dat evolutie zowieso veelal verkeerd  wordt gezien , want het gaat meestal geleidelijk en in hele kleine stappen.
  Wat we nu zien aan soorten zijn vaak de 'uiteinden' van de evolutionaire stamboom, daarom is het ook logisch dat er nogal wat verschil zit tussen de ene tak en de
  andere tak daarvan

  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show

  Tussenvormen bestaan niet  <--


     (1) Enkele  andere " misverstanden "zijn:

  * Evolutie is immuum voor tegenbewijs  /evolutie kan niet worden gefalsifeerd 
   Falsificatie

  *.Dat soortvorming nooit waargenomen zou zijn (in het wild en in labs)
  SPECIATIE

  * Dat mutatie geen informatie kan toevoegens (hele genen( en zelfs volledige genomen ) kunnen dupliceren..) 

  * Dat evolutie een doel of richting zou hebben (random walk in genome phase space)

  * Dat zeer complexe systemen niet kunnen evolueren. IC bewering  ....(echt wel)

  * Dat evolutie geen practische toepassingen heeft (medische wereld, ontwikkeling van software..)

  * Dat Hovind een PhD heeft. (wel, permanent Head Damage mischien?)

  * Dat evolutie iets te maken heeft met abiogenese, astronomie, natuurkunde.
  (Nee, het is een biologisch model dat de soortenrijkdom verklaard)


  * Dat je geen christen kan zijn als je evolutie niet ontkent.
  waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden
  De evolutietheorie is een atheïstische theorie.

  * Dat de  mens en de mensapen ( in het bijzonder de chimpansee )niet verwant kunnen zijn :
  Als de mens en mensapen niet verwant zijn waarom hebben wij dan een chromosoom
  dat exact overeenkomt met twee mensaapchromosomen aan elkaar geplakt met de telomeren er nog tussen?

  etc...etc....

  Hardnekkige misverstanden
   <---

  (2)
  Overigens zijn veel  misvattingen  ook afkomstig van  " volgelingen " en "meelopers " uit het  "evolutionisten "kamp 
  hetzij om  politieke , filosofische  en/of wereldbeschouwelijke redenen ....etc ...
  Evolutiebiologie  is echter wetenschap en heeft  derhalve  principieel niets te maken  met  geloven  of meningen ;  Wetenchappers  __ ook maar  mensen ____echter wel

  Andere   misverstanden zijn  het gevolg van journalistieke ( commercieel gewenste )  sensatiezucht en/of
  vergezellend  kompleet onbenul  of zelfs nauwelijks verholen dedain tegenover beta's 
  en/of
  de opinierende  rethoriek  van  bepaalde  speculerende  wetenschappers ;
  met name ook de  slechte  communicatiekwaliteiten ( en training )   van veel experts  met het ( niet voldoende opgeleide ) leken- publiek en de (kommercieele massa) media ,plus de verwarring scheppende  acties  van  junk en pseudo-wetenschappers (met meestal  verborgen agenda's )  ...

  Bovendien  wordt  de grens tussen legitiem  wetenschapper en  kwibuus ( en  vakidioot) vaak overschreden gedurende de levensloop  van een enkel(beroemd  en /of verdienstelijk )  persoon
  http://scienceblogs.com/erv/2008/05/when_good_scientists_go_bad_ho.php

  Overigens  is de huidige  wetenschap veel van haar maatschappelijke  "autoriteits "-positie 
  (en  adviserend/doorslag gevend   "kennis "overwicht in decisieve kwesties  ) kwijt geraakt

  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2008/05/recensie-jongen.html
  http://www.christianjongeneel.nl/nonfic04.shtml

  Steeds vaker worden wetenschappers gewantrouwd.
  Onderzoekers in ivoren torens verliezen aan gezag.
  Om dat tij te keren moeten wetenschappers hun arrogantie laten varen,
   meent wetenschapsjournalist dr.ir. Christian Jongeneel

  a.-
  'Wetenschappers hebben moeite met sceptische burgers'
  'Ze zitten  in een lab en hebben gelijk'
  'Als zij hun onderzoek af hebben, is wat hen betreft het laatste woord gesproken.
  Zo’n starre houding is in een democratische samenleving niet acceptabel.
  Dus groeit het wantrouwen.'

  Natuurlijk is  het  wetenschapsbedrijf  geen  democratische onderneming  

  Democratie gaat over het nemen van beslissingen ter organisatie van een maatschappij volgens de
  gemeenschappelijke wensen en belangen (en binnen de reeele mogelijkheden van de fysische werkelijkheid )van haar samenstellende onderdelen (= een sociaal contract )

  Wetenschap onderzoekt de fysische wereld/ de menselijke omgeving ( en ook het( gelimiteerd ) gebruik dan ervan kan worden gemaakt ) en adviseerd( soms)wat mogelijk is en wat niet ( en soms ter oplossing van problemen ) in de fysische tastbare wereld waarin ons leven zich afspeelt

  Wetenschap levert de tools , de gebruiks aanwijzingen en de adviezen , waaruit zal moeten worden gekozen om het vooropgezette doel te kunnen verwezenlijken (= actualiseren )
  De beslissing-nemers maken (eventueel) gebruik van die tools (en moeten beslissen welk gebruik verantwoord is )...

  Althans dat is de theorie ...
  Ook wetenschap is macht ---> macht corrumpeert zeer dikwijls --->

  Verwar echter de verzamelde concrete (voorlopige en regelmatig ge-update ) kennis ( en verworven kunde of vakkennis ) van de wetenschap( en haar zelfreinigend vermogen ) niet met haar beoefenaars ....
  Wetenschappers zijn ook maar mensen met alle gevolgen voordelen en nadelen vandien ...

  Democratie is per (algemeen courante ?) definitie "de stem van de meerderheid "... toch ? Maar de meerderheid wenst ook zeer regelmatig het "onmogelijke " :het meest van alles nog "brood en spelen" ( zelfs wanneer men daarvoor het verbouwbare voedsel voor anderen moet opstoken )

  Wetenschap verwerpt onder andere "principieel" de geldigheid van het
  " argumentum ad populam en het argumentum ad numerum " en bovenal het "wensdenken " als verklarende kracht , vandaar ...

  http://a-deism.blogspot.com/2005/11/argumentum-ad-numerum.html

  Wetenschap onderzoekt met vallen en opstaan hoe de dingen zijn ( dat vraagt kunde , en kennis die voortbouwt op wat reeds is verworven ) , niet hoe ze moeten zijn ...

  Dat dit kan leiden tot een "meritocratie" wil ik niet afdingen ...
  Er zijn echter nog andere meritocratieen die helemaal niets met het ontwikkelen van tools over de werkelijke fysische wereld hebben te maken , maar zich slechts bezig houden met het manipuleren van de sociale werkelijkheid ipv met de verbetering van de menselijke bruikbare kennis over de reele wereld die onder elk sociaal en ekonomisch functioneren ligt ... ( Vergelijk het met firma's die niets meer konkreets produceren maar nog slechts speculeren met kapitaal waaruit ze hun "groei" en winsten halen ) ...

  Democratie wordt geacht de garantie te bieden op grotere individuele vrijheid
  Vrijheid is echter rechtstreeks gerelateerd aan de keuzemogelijkheden ...
  Volgens mij vergroot wetenschap de reeele materiele en fysische keuzemogelijkheden ...
  Alhoewel ze in wezen niet-democratisch is , is ze toch een onvervangbaar en noodzakelijk onderdeel
  om de keuzemogelijkheden uit te breiden die( eventueel) verder menselijk (over)leven moeten mogelijk maken ...


  b.- iedereen is nu "expert"
  Een andere reden voor de afnemende invloed van wetenschappers is dat leken steeds meer zelf gaan "natrekken " .
  Internet stelt veel mensen in staat een schat aan informatie te vinden, waardoor ze zelf ook kunnen "oordelen"
  of gewoon  in staat zijn , hun vooropgestelde"opinies" te gaan onderbouwen door ( valabele en  niet valbele) "argumenten " selectief  te gaan opzoeken ...
  Het negeren  en onderschatten  van de groeiende invloed van het internet  is een kwalijke zaak ( een nieuw soort ivoren toren mentaliteit ?) 
  Daarnaast is het voor veel mensen niet meer duidelijk wat wetenschap is en wat niet.
  Pseudowetenschappen als astrologie , homeopathie (  creationisten )en allerlei  junkwetenschappers  ( inclusief  de tot kwibussen  verworden echte wetenschappers ) zagen voortdurend  aan de poten van de harde wetenschap....
  Natuurlijk zijn ook niet alle wetenschappers het met elkaar eens over belangrijke onderwerpen.
  Ook dat voedt het scepticisme van buitenstaanders.( en wordt uitgebuit door allerlei  anti-wetenschappers en creationisten )
   
  c)dr.ir. Christian Jongeneel schat  echter  de  ID-beweging  totaal verkeerd  in ...

  I )
  "....De wetenschap heeft het recht haar eigen spelregels vast te stellen en wie zich daaraan niet wil houden, mag best proberen erbij te horen, maar moet niet raar opkijken als dat niet lukt.
  Intelligent design is geen wetenschap,  omdat  er een fraaiere theorie bestaat die volgens de regels der wetenschap evenveel verklaart, punt uit..."

  Natuurlijk niet : de aangehaalde reden is slechts bijkomstig ...

  -->ID is nml helemaal geen wetenschap omdat het bovenatuurlijke concepten tracht te gebruiken bij het verklaren van tastbare wereld en de wetenschap anders tracht te definieren dan als uitsluitend te verstaan binnen  methodisch naturalisme .... 

  Bovendien zijn de de enige natuur-wetenschappelijke aspiraties die ID ooit had ( IC en SC ) ontkracht of fout gebleken ...en verworpen
  ID is hooguit slechte theologie
  ID is ook geen wetenschap omdat het geen enkel wetenschappelijk onderzoek doet naar haar eigen "theorieeen "(?) =
  ID is gewoon full "denial mode" van de wetenschap

  II)
  "...Toch is er ook nog een andere manier om ertegen aan te kijken.
  Als creationisme onder grote delen van de Amerikaanse bevolking leeft, dan kan intelligent design gezien worden als een uitgestoken hand van die groep naar de wetenschap.
  Van alle creationisten zijn de aanhangers van intelligent design immers degenen die nog zoveel vertrouwen in de wetenschap hebben dat ze er graag bij willen horen..."

  Creationisten ( zeker de amerikaanse ) willen er altijd graag bijhoren omdat ze dan aan junk-wetenschap kunnen doen ..:
  http://www.debunkers.org/ancil/what_is_it.htm

  ID'ers zijn predikers met wetenschappelijke diploma's die een labojas aantrekken ipv een clergy-man pak of een kazuifel ...De kleren maken allicht de man ?
  Het is ordinaire mimycry

  ID is nog uitsluitend een overkoepelende politieke beweging van alle creato's die de " controversy" wil propageren op alle niveaus van het onderwijs en een culturele omslag bewerkstelligen ( zeg maar een soort amerikaanse fundamentalistische theocratie vestigen )

  "....Intelligent design serieus nemen als theorie (niet per se als waarheid) zou voor de wetenschap een methode kunnen zijn om haar status te versterken bij een bevolkingsgroep
  die zich, in elk geval op dit vlak, van haar heeft afgekeerd. Dat is niet een erg wetenschappelijk argument, maar geheel onzinnig is het niet. (123)...é

  Wat hier wordt voorgesteld is aan pr doen ( in de VS bekend als het zogenaamde "framing problem" ) door te liegen "om bestwil"of " voor "de goede zaak" ...
  Laat het "liegen voor idolen De wetenschap " over aan sommige  gelovigen .....
  Wetenschap maakt geen politieke compromissen :dat gaat in tegen haar basisprincipes die de objectiviteit moeten waarborgen....Doet ze het wel dan houd ze gewoonweg op wetenschap te zijn ( overigens is dit soort junk-wetenschap niet alleen maar gebruikelijk om geloofs-overtuigingen te steunen / zie ook de nepgenetica van lysenko die moest dienen om een   marxistisch leninistiche  ideologie    overeind te houden    )


  Hoe iemand nog steeds van alles kan beweren over de "onschuldige " bedoelingen van ID zonder het "wedge" document ter sprake te brengen is me een raadsel ...

   Gerdien deJong ;
  "....Jongeneel heeft geen helder zicht op ID:
  Id is niet meer dan een smoes om creationisme op de openbare scholen onder te brengen. Er is geen enkele aanwijzing dat ID enige vorm van wetenschap werkelijk wil bevorderen
  ...."
   


  OPGELET ;dit artikel zal  nog worden uitgebreid en bewerkt /terug komen is dus  aan te raden ...  bronnen :

  Eos juni 2008  418-04-2008  Robbert Ophorst 
  http://www.dag.nl/1070476/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws/Negen-misverstanden-over-evolutie.htm

  Het beroemde plaatje dat ook in allerlei reclames wordt gebruikt  klopt niet.


  Er is geen vloeiende lijn geweest van aap naar mens.
  Het was horten en stoten, er waren doodlopende lijnen, allerlei probeersels.

  John Relethford, hoogleraar aan de State University of New York (Suny)  over de evolutie van de mens.


  zie ook --->

  http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Sporen_evolutie.pdf

  Het GULO-gen als bewijs voor evolutie (PDF) door Bart Klink

  Het GULO-gen is een gen dat wij hebben, maar niet werkt (een pseudo-gen), waardoor we niet zelf vitamine C kunnen aanmaken en het dus via ons voedsel binnen moeten krijgen. Ook andere primaten hebben dit pseudo-gen en het lijkt verdacht veel op dat van ons. Een prutsende God, toeval of gewoon een prachtig bewijs voor gemeenschappelijke afstamming? Ook de vermeende weerlegging van creationisten komt uitgebreid aan bod. Dit artikel verscheen eerder in twee delen op evolutie.blog.com.


  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=689

  mens is geen aap 

  Bericht 31


  New scientist
  Evolution: 24 myths and misconceptions

  http://www.newscientist.com/channel/life/dn13620

  http://www.newscientist.com/channel/life/evolution

  30-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Rahasia Rumus Poker Online dengan Banyak Kemenangan (ssahari)
      op Kom op zeg
 • casino (azzole)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Agen Bola Online (Situs Judi 13win)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!