evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
12-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
Skeleton of Eoraptor lunensis

Eoraptor Lunensis  (“dief van de dageraad uit de  maanvallei   ”)
wordt beschouwd als een van de twee   gevonden  argentijnse  primitieve dino's / voornaamste argument daarbij is dat de overgang van de zijwaarts uitstekende poten bij de voorouders van de dinosauriërs naar de 'onderstandige' poten die zo typisch zijn voor de dinosauriërs , bij Eoraptor al  is  voltooid  
In dezelfde   argentijnse  Ischigualasto Formation,werd  vroeger al  de Herrerasaurus opgegraven 
Ofschoon de Eoraptor geologisch  jonger is  dan de Herrerasaurus; wordt   hij toch beschouwd als de  primitiefste van de twee  en  staat hij (misschien) dichter bij de  groep  oer-dino's  ....Daaretegen bezit de herrerasaurus nog  wel de primitieve vijfvingerige hand   

Ischigualasto Dinosauriers

Twee  van de  prachtige vondsten van  Ischigualasto
Links  herrerasaurus ;oorspronkelijk slechts bekend  van enkele  fragmenten , werd  tenslotte  de  schedel gevonden in 1988
Rechts de eoraptor lunensis  ;de meest  primiteve  maarjongste van de twee
Herrerasaurus Eoraptor

http://www.ucmp.berkeley.edu/mesozoic/triassic/ischigualasto.htmlHerrerasaurus( field museum)
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Herrerasaurus_.jpg


* Er zijn in 1999   in Madagascar  kaken   gevonden van nog oudere (herbivore ) dino's/ prosauropods   en
synapsida 
( http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/news/Oldest230.shtml)   

....Eoraptor   kan een theropode  geweest zijn  uit het late trias van -225 my.
De resten werden in 1991 ontdekt  door Ricardo Martínez in het  Ischigualasto Provincial Park,( beter  bekend alsValle de la Luna ) San Juan Provincie, Argentina.
http://www.welcomeargentina.com/paseos/valle_luna/index_i.html
Het  skelet was zo goed als volledig wat een zeldzaamheid is  , zeker voor zulk een oud  dier  ....  Eoraptor was rond de 1 meter Lang  

Een verslagvan deontdekking is hier tevinden 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE1DC153CF935A35752C0A965958260

Merk in het bijzonder  de voor een   theropoda  "primitieve " voorpoten  en hand   op( drie vingers  en twee  rudimentaire merktekens van de
overige vingers van een tetrapoda)  , die zijn zeer verschillend van  de verder  door-geevolueeerde  " rudimentair
aandoende voorarmpjes-aanhangsels(?) _____maar die in werkelijkheid  op zeer gespecialiseerde vleeshaken  lijken  ____en tweevingerige hand 
van de latere  ( dicht bij het uitsterven van de dino's staande) T Rex ,  

KBNI
http://dinoforum.actieforum.com/forum.htm

De Dinosauriers  zijn   ontstaan uit een groep binnen  de  Archeosauria ergens in het late Trias ( ongeveer -230 MY. )

Echter :

Midden  augustus dit jaar   werd  officieus aangekondigd dat nabij Bernburg (centraal Duitsland ) ,  botfragmenten zijn gevonden  van 
" voouderlijke " dino's uit het  vroegste   trias  (Induan faunal stage
)van 250 miljoen jaar geleden  ....

Dat zou het fossiel verslag van de dino'geschiedenis  fors ouder maken ( met15 MY ) en een herziening  van de afstammingsgeschiedenis
misschien noodzaken  :
Zouden   deze  nieuwe  "voorouders"  nog   ergens  inpasbaar   kunnen  blijven   met  de  archosauriers  ? 
Het  echte officieele  verslag van de aankondiging van de vondst  ( en vooral de vindplaats en presentatie van de vondsen zelf  ) wordt
in september of oktober verwacht ...

http://chinleana.blogspot.com/2008/08/induan-dinosauromorphs.html
http://chinleana.blogspot.com/2008/09/induan-dinosauromorphs-revised.html

Tot vandaag gaat  men er vanuit dat  de dinosauriers   onstonden   (geologisch)  na de massale  uitstervingsgolf bekend als de Perm-Trias overgang  (PT )
waarbij    bijna 95% van het toenmalige  leven op aarde, verdween  .

Enkele groepen overleefden die geologische  gebeurtenissen  , met inbegrip van de  synapsida afstammelingen  , dinosauriërs, pterosaurs,
schildpadden, en de Crocodilia.(1)

De vroege dinosauriers danken  hun grote  verspreiding  over het land  waarschijnlijk aan  de twee belangrijkste  uitstervingspieken tijdens  het trias (- 215MY  en -200MY )Afbeelding:Pangaea.png
De omtrekken van de huidige continenten in een reconstructie van het supercontinent Pangea
(200 – 180 miljoen jaar geleden).______


Overigens   waren de  Landmassas  nog verenigd tot één enkel  continent :Pangea  .
Het noordelijk gedeelte werd Laurasia genoemd en het zuidelijke deel heette Gondwana. Heel het oudste Trias door  was er maar een continent. 
Ongeveer 200 miljoen jaar geleden viel  dit  Pangaea  al  iets  uiteen.
Nog iets later, zo'n 150 miljoen jaar geleden, begon je langzaam de vorm van onze hedendaagse continenten te herkennen.
Hoe de continenten van elkaar zijn weggedreven, word nu nog altijd bestudeerd  --->   Platentektoniek /Plaattektoniek.  
Lang heeft men de theorie aangehangen   dat  "...bij afwezigheid   van  noemenswaardige   concurrenten  kwamen  o.a.  de  dinosauriers tot 
bloei  " Dat word   niet bevestigd door het fossielen bestand 
(1)

Het betekent ook niet dat dino's  onmiddelijk    uiteenvielen in verschillende  specifieke  en  sterk
afgescheiden stamlijnen en taxonomisch   reeds  duidelijk te onderscheiden  groepen    ;

In principe kan men de dinosauriers  (naar bouw en methode van  levensonderhoud   )klasseren in   twee stamgroepen   --->
roofdieren (inclusief  aas en alleseters )en   herbivoren
-(Vooral  ook de latere  )vleesetende dinosauriërs worden  grotendeels beschouwd als zijnde  afkomstig uit de coelophysidea familie.
Dat waren  waren slanke carnivoren die varieerde van een tot zes meter lang   

-De andere groep zijn de herbivoren van de Prosauropoda familie.
.Ze worden gekenmerkt door een lange nek met een kleine kop, een duim klauw, en voorpoten die   korter zijn dan hun achterpoten. 

Een van de vroegste bekende fossiele vertegenwoordigers van de dinosauriërs is de Eoraptor.

De Eoraptor was een klein roofdier (ongeveer  1meter lang en met  een geschat gewicht van  5 kgr )dat op zijn achterpoten liep . ( sommigen menen   dat hij op alle vier rondliep)
De wetenschappers zijn van mening dat het een van de eerste  en oudste  vertegenwoordigers  is  van  een   stamlijn ( een  collaterale voorouder  )  die zeer dicht aanleunt  bij ( of een vertegenwoordiger is van )de   gemeenschappelijke voorouder -groep van alle dinosauriërs --->  Dinosauromorpha.
Er zijn  daarom  paleontologen die de Eoraptor beschouwen  als een   gespecialiseerde  soort  die veel  dichter   bij de  echte  archeosauriers (of   een van de  Perm-trias  uitstervingen  overlevende nazaat  -die nog  steeds tot die groep behoort  )  staat  dan  bij de  dinosauriers  ...

Verreweg  de meeste vroege dinosaurussen zouden bipedale kleine roofdieren  zijn geweest , zoals de Eoraptor.
De zeer komplete fossielen die van dit dier zijn gedaan  hebben onthuld dat in het roofdier-gebit  ook  planteneter  tanden aanwezig zijn ;
zodat   men met de  mogelijkheid  moet rekening houden  met  een omnivoor  te maken te hebben .

(Naturalis )

"Eoraptor was mogelijk een alleseter. Zijn gebit heeft platte, bladvormige tanden van een planteneter én de scherpe, gekromde tanden van een vleeseter. Niet alle paleontologen zijn het met elkaar eens, sommige rekenen Eoraptor tot de vleeseters, anderen noemen hem een planteneter.
Feit is dat we Eoraptor in de lijn naar de vleesetende dinosauriërs, de Theropoden aantreffen. De voor veel vleesetende dinosauriërs zo belangrijke klauwen aan de voorpoten zijn bij Eoraptor echter nog niet ontwikkeld. Die ontstonden pas later, bij meer gespecialiseerde rovers...."

(KBIN)
"Het zou kunnen dat Eoraptor een alleseter was: tussen zijn scherpe snijtanden zaten nog platte tanden, die bij planteneters voorkomen. Of misschien zijn dit enkel ( noot:  rudimentaire  ?) overblijfsels van een plantenetende voorouder… "


Het is __volgens weer anderen  ____  veeleer  een teken dat de eoraptor een echte basale  dino  is  ....
Enkele plaatsen hem zelfs aan de basis van de theropoda groep  ( en  en het  is alleszins  populair -spectaculair en   krantvriendelijk    meteen  ook   een vroege tyrranosauride  te herkennen :___wat dus ook wordt   voorgesteld  )

Het dier vertoont  kortom  een dusdanige mengeling van  kenmerken( een mozaik  )  dat het inpasbaar is in verschillende  stamboom  opstellingen ...
En eigenlijk kan het dier  dus dat alles  tegelijk vertegenwoordigen :  :immers   net zoals alle  soorten is het een tussenvorm ( en als  fossiel) ergens   een staaltje  ( =een proefmonster) van   tussen  een  grote groep  vele( onbekende ) 
andere verwante soorten 

       klik voor link   <--www.digimorph.org


Eoraptor lunensis 
                                                                              http://dinoforum.actieforum.com/forum.htm

Eoraptor lunensis
After Langer, 2001, Yates, 2005, and Ferigolo & Langer, 2006

<==o Dinosauria Owen, 1842 (dinosaurs & birds; dinosaurit ja linnut)
|--o †Ornithischia Seeley, 1888 [†“Predentata” Marsh]
| |-- †Silesaurus opolensis Dzik, 2003
| `--+-- †Sacisaurus agudoensis Ferigolo & Langer, 2006
|   `-- †Ornithischia Seeley, 1888
`--o Saurischia Seeley, 1887 sensu lato
|-- Herrarasauria sensu Langer, 2001
`--+-- Eoraptor lunensis Sereno et al., 1993
`--o Eusaurischia Langer, 2001 [Guaibasauridae Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999 
sensu Bonaparte, Brea, Schultz & Martinelli, 2006] |--+-- †Saturnalia tupiniquim Langer, Abdala, Richter & Benton, 1999 | `-- †Sauropodomorpha Huene, 1932 `--o Theropoda Marsh, 1881b |-- †Guaibasaurus candelariensis Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999
[Guaibasauridae Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999] `--o Neotheropoda |?- †Protoavis texensis Chatterjee, 1991 |-- †Coelophysoidea Welles, 1984 sensu Holtz, 1994 `--+-- Neoceratosauria Novas, 1989 `-- Tetanurae Gauthier, 1986


Alternative phylogenies  :

 

Alternative phylogeny of basal theropods after Smith, Makovicky, Hammer & Currie, 2007
Family-level
phylogeny of non-avian theropods after Paul, 1988

After Novas, 1996   dinosaurs and birds  http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/archosauria/dinosauria.html#Theropoda

Alternative phylogeny of main dinosaur groups after Carrano & Sampson, 1999.
Family-level
phylogeny of non-avian theropods after Holtz, 1998 and Sereno, 1999.


De Eoraptor behoort tot de oudst bekende Dinosauriërs. Tot dezelfde groep horen ook de Herrerasaurus, de Staurikosaurus en de Pisanosaurus, allemaal kleine, tweevoetige dieren, die worden ingedeeld bij de Dinosauromorpha. Hun voorpoten, die nu niet langer nodig waren voor de voortbeweging, hadden zich ontwikkeld tot grijpklauwen om prooidieren de grijpen en vast te houden en soms tot vleugels. De tweevoetige vormen waren dan ook hoofdzakelijk roofdieren, zoals de Lagosuchuidae. 

De Eoraptor heeft al de typische Theropodenbouw, zoals de drie vingers aan de voorste ledematen, maar mist nog wel enkele van de kenmerken die Dinosauriërs later ontwikkelden, zoals een flexibele kaak. 
Goed vergelijkingsmateriaal  is opgedoken   ?
Een  interessante  vondst werd aangekondigd  ;de onderkaak  van de   "dragon van Litowice " schijnt   -200MY , te zijn  ...het wordt echter voorlopig voorzichtig   wachten op de  eerste  peer reviewed  studies
 

http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/eoraptor.html
http://www.dinosaur-world.com/tyrannosaurs/into-tyrannosaur-evolution.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eoraptor
http://www.natuurwetenschappen.be/fun/dinoweb/fiches/eoraptor_lunensis
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001595.html
http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eoraptor.htm


(1)
http://sandwalk.blogspot.com/2008/09/lucky-dinosaurs.html
Dat de dinosauriers geen concurenten  hadden die minstens evengoed  waren uitgerust (indien  al niet in het potentieele bezit van  superiere beginmogelijkheden    ) is alleszins niet  af te leiden uit gevonden fossiel niet-dino   materiaal aanwezig tijdens   hun eerste  succesperiode .... Het kritische  interval is  het boven  trias  , met name het Norien en het rhatien   , een  28-m  tijdsspanne  tussen   CNEE [Carnien-Norien uitsterving ] en de  TJEE [Trias-Jura uitsterving ].-->
http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=781

Dat werd nu nader  bestudeerd  en geinterpreteerd door wetenschappers uit Bristol
De Crurotarsi , de uitgebreide  "krokodil-lijn " binnen de  archosauriers , bezaten minsten evenveel troeven ...Systeem Groep
(NW-Europa)
Serie Etage Ouderdom (Ma)
Jura Lias Hettangien jonger
Trias Keuper Boven Rhaetien 199,6–203,6
Norien 203,6–216,5
Carnien 216,5–228
Midden Ladinien 228–237
Muschelkalk
Anisien 237–245
Buntsandstein
Onder Olenekien 245–249,7
Indien 249,7–251
Perm Zechstein Lopingien Changhsingien ouder
Indeling van het Trias volgens de ICS,[2] samen met de
NW-Europese indeling.
….Belangrijkste "mededingers " van de vroege dinosauriers  waren  tevinden bij  de  Crurotarsi ,  vertegenwoordigers van de  toen erg talrijke  " -krokodil-lijnen "binnen  de   archosauriers ( Archosaurs ) die een  uitzonderlijk gevarieerde  waaier van uitzonderlijke  morfologieen en erg  voordelige  aanpassingen vertoonden   :

Behendige en wendbare 
vis en vlees-etende  : phytosauriers ,[+] Phytosaurs
Gepantserde herbivore aetosauriers, [+] Aetosaurs
en reusachtige rovers ; de [+] Rauisuchians 

Crurotarsi gebruikten zelfs de eigen  versies  van    vele dinosaurier-bouwplannen (= grote landroofdieren; kleine vlugge roofdieren; medio tot groot-gebouwde  elke vegetatie-laag  bezettende herbivoren;
behendige tweevoetige herbivoren).
Verscheidene nieuwe ontdekkingen tonen opvallende convergenties  tussen  de crurotarsans en de dinosauriers  , terwijl  ook  voodien  vele Crurotarsi  uit het trias  verkeerdelijk bij  voorouderlijke dino's ( of zelfs bij de echte dino's ) werden  ondergebracht 

Dergelijke morfologische convergenties wijst erop dat de dinosauriers  en  Crurotarsi gelijkaardige lichaams-uitrustingen hadden ontwikkeld   en   bij de  exploitatie van vergelijkbare niches tijdens het  recente Trias
In  sommige fauna uit het Norien, bezaten de  Crurotarsi  de numerieke meerderheid( ook in soorten  )  en schijnen  ook  een bredere soortenwaaier  met verschillende lichaamsplannen  te hebben bezeten  .
Nochtans, waren tegen het eind van Triassic alle  Crurotarsi uitgestorven, met uitzondering van een paar geslachten  van van de Crocodylomorpha.
De belangrijkste vraag is  derhalve  waarom de meeste   dinosaurusgeslachten TJEE overleefden,( het begin  135 miljoen-jaar geleden  van  "dinosaur-tijdperk  " terwijl de meeste Crurotarsi  groepen…. het loodje legden  "
" .....A montage of the skulls of several crurotarsan archosaurs, the "crocodile-line" archosaurs that were the main competitors of dinosaurs during the Late Triassic period (230-200 million years ago).

Dinosaurs and crurotarsans shared many of the same ecological niches, and some crurotarsans looked remarkably similar to dinosaurs.
However, by the end of the Triassic period most crurotarsans were extinct, save for a few lineages of crocodiles, while dinosaurs weathered the storm and began a 135-million-year reign of dominance.
 ...." 

Boven  (l-r):
Rauisuchia Batrachotomus en  Postosuchus;

midden : 
Phytosauria   Nicrosaurus 
Aetosaurus  Aetosaurus;

onder :
Poposauria   †Lotosaurus 
Ornithosuchidae  †Riojasuchus

(Credit: Steve Brusatte)
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080911150042.htm

zie ook 
List of crurotarsans

http://chinleana.blogspot.com/2008/09/dinosauria-vs-pseudosuchia-new-paper-in.html

Een mogelijk kladogram, ofwel stamboom, van Crurotarsi is het volgende:

  Crurotarsi
|-?Doswellia
|-?Tarjadia
|-?Parringtonia
|-?Ctenosauriscidae
   `--Crocodylotarsi
     |--Ornithosuchidae
     |--Phytosauria
     `--Suchia
       |--Prestosuchidae
       |-?Turfanosuchus
`--Rauisuchiformes
          |-?Revueltosaurus
|--Aetosauria
          `--Rauisuchia
            |--Rauisuchidae
            `--Paracrocodylomorpha
              |--Gracilisuchus
|--Poposauridae
              `--Bathyotica
                |--Erpetosuchus
`--Crocodylomorpha

<==Archosauriërs (Boven-Perm)
= Crurotarsi    Ornithosuchidae Ornithosuchus Riojasuchus
       ?=
Protosauriërs   (Ornithodira) Trias 
                  ?=     Dinosauromorpha (voorouders van de Dinosauriërs)
Eoraptor, Herrerasaurus, Staurikosaurus 
Pisanosaurus (Boven-Trias)
                                      =  Theropoda


Waarom  stierven de succesvolle  Crurotarsi   uit , en waarom overleefden de dino's ?  
Men weet   het niet   

De dino's waren zeker niet beter "aangepast  " maar hadden meer  geluk   ?

Superiority, Competition, and Opportunism in the Evolutionary Radiation of Dinosaurs’ by Stephen L. Brusatte, Michael J. Benton, Marcello Ruta, Graeme T. Lloyd Science

http://www.bristol.ac.uk/news/2008/5884.html
Bericht 72 <--

12-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF

DOMME  BOTTENBREKER   

I
(vertaling van  een gedeelte van  een  artikel van   )GAVIN  RYMILL
 http://www.gavinrymill.com/dinosaurs/t-rex-hunter-or-scavenger.html
zie ook
http://forum.dinodata.org/index.php?topic=704.0
Kon  het botbreukgevaar   (door  val, struikel  en andere  "blik"schade veroorzakende  jacht technieken  ),de ontwikkeling van  de Trex-roofdiermethodes bepalen  ?

Horner zegt dat roofdieren wendbaar en allround    moeten zijn in het   vechten , sprinten  en  springen ;ze kunnen dus   vallen.
Een vallende T-rex kan door zijn gewicht gemakkelijk  kaak en ribben breken ...een dergelijk gevallen dino kan niet  meer   rechtkrabbelen ( ook al omdat hij niet over de nuttige  sterke  armen beschikt om dat  vooralsnog  te doen    ) en  daarom  is een val altijd  dodelijk
Neem bijvoorbeeld een giraffe, ook voor die is een val regelmatig dodelijk   ,alhoewel ze  vaak nog  kunnen  tijdelijk rechtkrabbelen met  behulp van hun voorpoten   .

 
Replica van  T.rex (Sue) arm - de voorarm was verre van nutteloos   ;
het was  een echte vleeshaak 
Tyrannosaurus  met  drie vingers ?
http://scienceblogs.com/laelaps/2007/10/a_tyrannosaurus_with_three_fin.php
Het dagelijkse leven zit vol  met  potentiële  body-traps en grenzen die niet ongestraft kunnen worden veronachtzaamd   .
Het fossielen-bestand   getuigt van het  ruwe en gevaarlijke leven van de  grote theropoda .

Het beroemde en  meest complete T rex skelet, Sue, heeft een gebroken kuitbeen  en gebroken  ribben
en  letsels  in de staarten aan de schedel

Hieronder   gebroken ribben  van Sue  met  gezwollen been-aangroeisel ;  de getuige van   oplappende  -genezingen  van fracturen  ;Sue overleefde breuken lang genoeg om  deze  sporen van  genezing na te laten  , maar ze zal wel veel  pijn gehad hebben (?) ....


http://www.wbu.com/chipperwoods/photos/dinos.htm

Schade bij  plantenetende dinosauriërs is relatief zeldzaam,(1)
maar bij een kwart van alle theropoda  skeletten blijkt een breuk in een arm of been.

Een van de bekendste theropoda is de  Allosaurus 
Allosaurus  fossielen getuigen  van  dieren  die  het  slachtoffer  werden  van de volgende verwondingen  tijdens hun  leven:

Gebroken linker onderbeen- bot
Besmette rechtervoet teen
Gebroken staart
Gebroken abdominale   ribben
Gebroken rechter  rib
Beschadigde klauw -mantel aan  de tweede vinger van de linkerhand
Besmette en gebroken tweede en de derde vinger aan de rechterhand
Verdraaide  tweede vinger van de rechterhand
gefragmenteerde  tweede vinger aan de linkerhand
Infectie in  geschonden  rechterschouder
Geheelde  fractuur -schade aan het  linker bekkenbeen (2)

De auteur is verder   geneigd  te geloven dat vele  verwondingen kunnen  zijn  opgelopen tijdens   gevechten met rivalen,
maar de schade aan  bijvoorbeeld  de rechtervoet ( en de "dodelijke(?)" onsteking daarna) van de  allosaurus   is zeer gelijkend op de verwringingen die  onstaan  bij  uitglijdende  loopvogels ,zoals  bij  struikelende struisvogels die zich vergeefs  trachten recht te houden ....(3)Het loont ook de moeite om  wat  dieper  in te gaan  op de 
PALEOPATHOLOGIE  VAN DINOSAURIERS  

II
(vertaling van  een gedeelte van  een  artikel van   )Darren Tanke /dtanke@dns.magtech.ab.ca
http://dml.cmnh.org/1999Feb/msg00137.html

Paleopathologie  = de studie van de gefossileerde  letsels  en deformaties  als gevolg  van  oude ziekten , onvallen en ongevallen  ( = traumatische effecten )   , slechte of knutsel design / oplapwerk (=  zwakke schakels :vooral biomechanische  fracturen en overbelastingen  )  en  aanverwante onderwerpen  ...( en in verband met  ons onderwerp) bij dinosauriers : meer bepaald  by  grote  therapoda  en tyrannosauridae ...

Studiemateriaal van deze discipline  : Simpel samengevat;  we moeten materieele bewijzen( =letsels  en sporen  )  van ( veelal  onbekende  ziekten en ongevallen  ) en zonder kennis   van de ziekte-processen , kunnen afleiden uit   de tanden, botten, huid fragmenten , coprolieten  , voet en spoor afdrukken...etc
We kunnen echter nooit iets daaromtrent met absolute zekerheid  vertellen  , het is en blijft tenslotte een  benadering die dikwijls  ;niet meer is  dan een educated guess  ....

Veel  ontsnapt  ook aan de aandacht omdat  het ziekten /ongemakken kunnen zijn die geen  enkel  van dergelijke  sporen na kunnen  laten
-Dinosauriers kunnen bijvoorbeeld  last  van "verkoudheden" hebben gehad maar dat laat geen sporen na in botten en/of coprolieten  .....
-Dinosauriers leden misschien aan leverkanker  , maar  we   weten dat niet zo maar ( er is ondertussen wel botkanker/ osteosarcoma___ en/of  uitzaaiingen in het bot ___vastgesteld in dino-fossielen (Benign bone tumors in an unspeciated dinosaur from the American Jurassic ; see:   Rothschild, BM, Tanke, DH, Hershkovitz, I. and Schultz, M. 1998./http://www.sciencedaily.com/videos/2006/0607-jurassic_docs.htm)
( A ) 
Vele kankers zullen we niet kunnen diagnosticeren   ....
Ik weet ook dat meer dan 99% van de huidige ziekten  geen sporen  nalaten   in het bot ...
Paleopathology is sowieso al beperkt tot  hoogstens 1% vaststelbare(vermoedelijke )  ziektegevallen
Gezien de zeldzaamheid waarmee  dieren  bot-pathologieën  ontwikkelen plus de zeldzaamheid van fossilisatie van beenderen   in het algemeen  (laat staan op tijd gevonden  gevonden vooraleer  de moderne erosie de sporen van die ziekten heeft vernieigd   vernietigd)  is het opmerkelijk dat we  toch nog  iets vinden.


1.-
(de  zeer weinige  )Bewaarde  huidfragmenten hebben tot nu toe geen  pathologische gegevens opgeleverd, maar ik denk dat het  gewoon een kwestie van tijd is voordat op huidrestanten   littekens  en littekenweefsel zullen kunnen worden  geidentificeert 
Mogelijke externe schade  door   parasieten  is al  voorspellend  geanticipeerd  door  enkele  modellen  van  britse onderzoekers : dinosaurus- huid  vertoont immers  een  korzelige en  geaccidenteerde   stuctuur  met  veel hoeken ,kloven ,  openingen, kanten, bulten  en gaten   die ideale niches bieden voor diverse  ectoparasieten

2.- Parasieten
verwanten van  moderne teken, muggen en vleesetende vliegen  (van de  familie Ceratopogonidae )  en anderen ,  waren tijdens het  Late Krijt al aanwezig  en kunnen ook  vele ziekten en pathogenen  hebben verspreid  bij de dino's 
Verschillende soorten van vleesetende diptera  ( in amber gevangen )  tonen gespecialiseerde monddelen  die de onderzoeker aangaven dat ze zijn aangepast aan het verwonden ,  eten van dinosauriërs-vlees (en het leggen van eieren   )in het bijzonder( op/in  )de zachtere open wonden en  weefsels  en weke  delen  , bijvoorbeeld rond de ogen van hadrosauriers of  op  de onderkant van de horens  en franjeachtige  kopkapsels van   deze  reptielen . 
Interne parasieten zijn onbekend, maar gelet op de situatie bij  allerlei  hedendaagse  dieren , zullen ook de dino's wel gastheren zijn geweest van verschillende  interne parasieten ...

3.- Voetafdrukken en sporen 
voetafdrukken kunnen ook  verrassend   veel   pathologische gegevens bevatten  .
Ontbrekende of vervormde  tenen zijn bekend van sommige sporen  .

Bij de theropoda  is , de getroffen teen meestal  eentje  aan de  buitenkant  (= Digit IV).
Meest verrassend (voor sommigen)  zijn de loop en strompelsporen  - van kreupele  dinosauriers-
Deze zijn bekend van  zowel theropoda als sauropoda.
Deze sporen zijn  de enige indirecte  bewijzen  dat  dinosauriërs waarschijnlijk pijn konden ervaren   l
.(   Lockley, MG, Hunt, AC, Moratalla, J. and Matsukawa, M. 1994 Limping Dinosaurs?
Trackway Evidence for Abnormal Gaits..  Ichnos, 3:193-202. 5.)

4.- Tanden.
 Geïsoleerde tanden komen vaak voor als fossielen. 
Het meest opvallend ( aan  door de auteur onderzocht  materiaal  uit   Alberta )  is de  afwezigheid van cariës of tandbederf.
Dinosauriers vervangen hun tanden doorlopend   en regelmatig  en hierdoor gingen  de tanden verloren vooraleer  cariës te  kunnen ontwikkelen.
Tandfracturen  , met name bij  de grote theropoda (dwz --> tyrannosaurs) zijn vrij algemeen.  Vaak is de top, de spits  aan de zijkant, of top en beide zijden van de tandkroon  kompleet afgebroken ( tijdens het  bijten  en vasthouden van prooi  , het  verscheurend  eten of  tijden gevechten ? )
Soms is de tand afgeknapt aan  de basis.
Veel van deze gebroken tanden bleven in de kaken  zitten  en  vertonen post-traumatische  slijtage -vlakken : alhoewel gebroken, werden dergelijke tandresten  toch voor lange tijd  bewaard (en gebruikt ?)   in de muil 
Sommige tanden laten soort-afwijkende tandprofielen zien , of  zijn zelfs  identificeerbare  afgebroken tanden van een soortvreemde  agressor. 
 (Een ongewone basale divergentie in de tandprofielen  in 2 rijen (met  de bijnaam "splitters") kan een genetische basis hebben  Erickson, GM 1995. Split Carinae on Tyrannosaurid Teeth and Implications of Their Development. . Jour. Vert. Paleo., 15(2):268-274. Paleo., 15 (2) :268-274. A theropod tooth fracture paper: Farlow, JO, Brinkman, DL, Abler, WL and Currie, PJ 1991. Size, Shape and Serration Density of Theropod Lateral Teeth.  Mod. Geol., 16:161-198. Geol., 16:161-198. 6. ) 


5.-  Beenderen  vertellen ons  het  de meest over   ziekten en  vooral de  (biomechanische ) verwondingen  en traumatische  letsels te vinden  bij  dinosauriers .
Bot is niet statisch en onveranderlijke, maar een levend plastisch  weefsel dat continu wordt geresorbeerd, gerenoveerd en geherstructureerd.
Het reageert op een aantal  verschillende  manieren  op bepaalde ziekten en trauma's.
Deze reacties zijn vaak   grotendeels gelijkaardig  :ook  over  grote geologische tijdvakken   en  bij  taxonomisch diverse uitgestorven en nog bestaande gewervelde dieren.
Deze eigenschappen van bot-weefsel  stelt ons in staat vanuit de bot- fossielen en hedendaags materiaal  , te extrapoleren en  de gevolgen van  ziekte- processen in allerlei  extincte en extante  gewervelde dieren ,  te vergelijken .
Dergelijke interpretaties (vooral in oudere literatuur)zijn vaak onjuist. Ondanks de moderne medische technologische vooruitgang (CT scans, MRI, enzovoort), en onze grotere achtergrondskennis   van de pathologie opgedaan sindsdien ,  blijft de diagnose van bot pathologieen  als gevolg van ziekte (dwz   niet-fracturen ) een uitdaging  tot op de dag van vandaag 
Vaak zijn dergelijke   diagnoses omstreden,:dat is  ook de reden waarom de meeste paleontologen  meer geïnteresseerd zijn  in de  gebeurtenissen en vragen   rond   fracturen-
Waar  zijn ze gesitueerd  op het skelet?
met welke frequentie komen zevoor ?
welke leeftijdsgroepis eraan onderhevig  ?  etc ....allemaal deelvragen  naar het  waarom van fracturen ...
zwakkeplek ? slecht ontwerp ? het aanschurken tegen de grenzen van het mogelijke ?
Welk  mogelijk  gedrag of zich dagelijks  herhalende handelingen , veroorzaakten   deze verwondingen?

a) De meeste beenderen met  pathologieën (die de auteur heeft vastgesteld in zijn  onderzoekmateriaal) vertonen genezing / of  zijn geheelde of gedeeltelijk geheelde fracturen of  genezen(de) fracturen met daaropvolgende infectie (= osteomyelitis).
De distributie en de relatieve frequentie van genezen fracturen vertelt een  bijzonder  verhaal
Ik zal niet ingaan op alle gevolgstrekkingen die daaruit kunnen worden opgemaakt  , maar ik wil me beperken tot een paar belangrijke ....

Hadrosauriers tonen veel   bot-traumas
Ik heb  een paar  zeer ernstige problemen  vastgesteld, zoals (opgelapte    )kaakbeen  fracturen of massale bekken- fracturen.
Het is inderdaad opmerkelijk dat  deze dieren ( die waarschijnlijk jachtwild waren van de  grote therapoda) dergelijke verwondingen overleefden
Gewonde/uitgeschakelde dieren bleven waarschijnlijk  in dekking liggen  in  ondoorzochte  zware vegetaties .....
Zij zouden dan teren op  lichaamsvet reserves  en zodoende tijd winnen  om enigzins te herstellen  van ernstige skelet- trauma's .
Bij  kuddevormende soorten werden gewonde dieren (waarschijnlijk ) een zekere mate van bescherming geboden  door de relatieve anonimiteit  van het grote aantal .
(Alhoewel  we weten dat  ook  veel  hedendaagse rovers er  schijnbaar   zwakke en kreupele dieren uitpikken  , blijken ook veel  sprintende  rovers( jachtluipaarden )  vooraf een  ( wars van  geanticipeerde zwakte of sterkte )individuele prooi uit te kiezen en blijven ze daarop gefixeerd gedurende de aanval  ) 

Hadrosauriers  veronen  ook veel schade aan hun   staartwervels.
De meeste  zijn enorme multipele plet- fracturen aan het einde van de staart, waar alle  afzonderlijke wervels zijn gebroken   in  maar liefst 5 stukken(meestal verwacht men er  2) , die zijn  vervolgens weer in elkaar gegroeid  , of ze werden  geplet  in  maximaal 4 fragmenten (opnieuw gewoonlijk twee)  en daarna weer  geheeld/versmolten / tot  scheefgegroeid  oplapwerk dat de oorspronkelijke wervels functioneel  moet vervangen  .
Veel van deze exemplaren vertonen duidelijke hoekige en scheefgegroeide  herstellingen die   een  "knik" aan het einde van de staart moeten hebben  gevormd.

( aanvullende  nota ) Een   Edmontosaurus  van het  " Museum of the Rockies of   Bozeman, Montana. "
http://www.museumoftherockies.org/
toont een grote "wonde " aan de staartwervels  dat zowel het bijtpatroon van een T Rex ( er was ook  geen   andere grote rover  aanwezig in die tijd en plaats __voor zover bekend  )  aangeeft , als ook  bewijzen voor  herstel van dit letsel ;
De edmontosurus overleefde dus de aanval   en was zeker ook   geen cadaver  waaraan  wat was gepeuzeld(  of waarvan de bottten waren gekraakt door een aaseter   ?)
 
Er is trouwens ook een  lopende  discussie met  jack horner zelf  op die site :
Blog - Bite Marks on Bones b) Tyrannosaurus exemplaren   leden ook  aan  tal van breuken.
-Fibula fracturen worden vaak toegeschreven aan mokerslagen  van de  ankylosaurus staartknuppel , hoewel ook andere interpretaties, zoals verdraaing en verrekende  en corrigerende  evenwichtsoefeningen  gevolgd door gestruikel en zwaar vallen , moeten worden beschouwd.
Tyrannosauriers   vertonen   vaak genezen / helende fracturen van de ribben en gastralia-   zonder twijfel het  gevolg van zware vallen  met  hoge impact
Vergeet niet dat tyrannosaurus  niet over  de  nodige krachtige   voorpoten beschikte om een  zware  val te breken . 
"Hoe zwaarder men weegt  en  hoe hoger men zit   hoe   harder en dieper  men valt  "( om eens een  bekend gezegde  te parafraseren )past goed bij de  tyrannosaurs ....letterlijk  (  Farlow, J., Smith, MB and Robinson, JM 1995.  Body Mass, "Strength Indicator", and Cursorial Potential of Tyrannosaurus rex.
 Paleo., 15(4):713-725. ).

c)  Diffuse idiopathische skelet hyperostose of "DISH " wordt vaak gezien in  de  staart wervels van sauropoden  . 
Iemand   noemde dit "artritis", maar dat is niet zo. .
Echte artritis in dinosaurussen is  uiterst zeldzaam. 
Dish is echter geen  echte osteopathie,__alhoewel het  er ernstig uitziet ___ het  gaat om  de gevolgen  van aanhoudende  druk en stress op  bepâalde punten van  de wervelkolom.
DISH komt ook voor bij de mens  . ( goede artikels over  DISH :   : Rothschild, BM 1985. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: Misconceptions and Reality. Clin. Rheum. Prac., 4:207-211.  Rothschild, BM and Berman, D. 1991. Fusion of Caudal Vertebrae in Late Jurassic Sauropods.. Jour. Vert. Paleo., 11(1):29-36. Paleo., )

d) Echte  Artritis
is vaak genoemd als voorkomend bij  de dinosauriërs, in het bijzonder bij  moeilijkheden met  opgelapte en versmolten   rugwervels  .
Artritis heeft   invloed op gewrichten (dwz vingers / tenen, pols / enkel, elleboog / knie, schouder / heup), maar NIET  niet op  de  ruggegraat- articulaties. 
De term "artritis"wordt hier ten onrechte gebruikt  
Wervel- versmeltingen zijn  of   DISH of een andere pathologie , de  "spondylitis deformans".
Artritis is  bekend bij  2 leden van de IGUANODON groep van Bernissart  , waarbij de voetgewrichten zijn betrokken  
Jicht verwormingen zijn aangetoond   bij  de tyrannosaur  "Sue" , maar het zijn allemaal zeldzame gevallen.
(Voor de jicht studie  :   Rothschild, BM, Tanke, DH and Carpenter, K. 1997. Tyrannosaurs Suffered From Gout.  .Nature, 387:357.  voor   echte  "artritis" in dinosauriers   :   Rothschild, BM 1990. . Radiologic Assesment of Osteoarthritis in Dinosaurs.  Ann. Carnegie Mus., 59:295-301. )

e) Osteomyelitis of  algemene bot-infectie
 
Het is vaak zo dat een botbreuk secundair  besmet is geraakt  
Er is vaak massaal nieuw  bot  ontwikkeld, van  een karakteristieke sponsachtige textuur, soms met grote gaten die de drainage  van etter toestaan  (een pyogenische  infectie).

f) kop en gezicht -beten bij  theropoda.
Dr Philip Currie is co-auteur van een studie  met  uitstekend bewijsmateriaal  voor  intraspecifieke (=dezelfde soort betreffende) gevechten bij  een aantal grote theropoda: met name tyrannosauridae en de Chinese theropoda SINRAPTOR. 
Schedels van een aantal grote theropoda vertonen  dikwijls  bijt-sporen  . ! Deze laesies zijn vrijwel identiek aan bijtsporen op prooidieren   (dwz hadrosauriers ) , maar met een groot verschil :ze tonen tekenen van genezing  . We weten (bijna)zeker dat een aantal grote theropoda onderling gevechten leverden en elkaar in de kop  beten . 

Tyrannosaurus  bijtsporen  op het gebeente van een andere tyrannosaurus zijn  niet alleen op de schedels te vinden   :

Het uiteinde  van een  T.rex teen  
met bijtsporen van een andere tyrannosaurus
   


" ....T.rex bite marks on the bones of other dinosaurs. 
We know that T.rex ate Triceratops, and T.rex ate Anatosaurus (“Edmontosaurus”),
and we know that T.rex even ate other T.rexes because we have T.rex bite marks on T.rex bones. ..."

Blog - Bite Marks on Bones 


Waarom deden de   theropoda  ?

We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht  , en geconcludeerd dat territorium - , voedselconcurentie- en status- gevechten  binnen een groep ( de plaatselijke  populaties) de oorzaak zijn  
 
 
Een CT-scan  toont  bijtsporen  op de schedel van "Sue "
Volgens paleopathologist
Bruce Rothschild , kunnen het bewijzen zijn  van  "liefdesbeetjes  "
http://discovermagazine.com/2006/sep/csijurassic


Verreweg   het  interessantst  is de vastelling  van  genezing  van beetmerken   op T. rex.schedels 
Ik denk dat
als een T. rex de mogelijkheid had  om een andere  T. rex te bijten  (en het gevaar van ongetwijfeld  volgende vergeldingsmaatregelen bij het gevecht  kon overleven  )  er geen reden meer  is  tot afwijzing van de mogelijkheid dat T. rex  ook  een volledig aktieve  en bewegelijke jager  kon zijn / was  ;  die niet  steeds  moest vrezen om een  dodelijke val te maken .... 

STAN 
Het  skelet van de tyrannosaurus  Stan  toont  verschillende   letsels, waaronder  gebroken en herstelde ribben   
Gevechten  met andere  T rex  schijnen  de letsels van Stan te hebben veroorzaakt  , maar we weten dat hij die overleefde en vervolgens weer kon gaan vechten  ....Maar  we weten niet wat uiteindelijk  de dood van Stan veroorzaakte 


 
View Slideshow of Zoomable Close-ups


http://www.bhigr.com/store/product.php?productid=555&cat=2&page=2  
Twee nekwervels  zijn  samengesmolten  en een derde  vertoont extra  beenweefsel ...dat alles duid erop  dat Stan zijn nek brak  maar dat die  zware  breuk  later weer  werd opgelapt  

Stan  vertoont ook  een  groot  gat aan de achterkant van de schedel   waar een  Tyrannosaurus Rex tand precies in past 


Meer over  Stan--->  Black Hills Institute of Geological Research 
 
http://www.uky.edu/KGS/education/trex.html
De studie van paleopathology biedt een krachtig instrument  bij de bestudering van  sommige aspecten van dinosaurier gedrag  
 STAN


EEN DOM  REUZENKIEKEN ? 

III  (GAVIN  RYMILL)

CAT-scans van de T-rex schedels tonen ons de hersenenpan en  ongeveer de vorm die  de  hersenen hebben gehad  .
Jack Horner (B)  verklaarde  dat 
" -Tyrannosaurus rex had kleine ogen en kleine hersenlobben die het gezichtscentrum vormen dus was hij niet goed in staat om te jagen.
Het gedeelte waar de reukzin zit was echter erg groot, een indicatie dat T.rex zeer goed kon ruiken. Die goede reuk had hij dan nodig om het rottend vlees van kadavers over grote afstanden te kunnen ruiken.
Ook gieren hebben een zeer goede reukzin." 

m.a.w.
de Tyrannosaurus  beschikte  over een grote olfactorische kwab (de geur-cortex) en een
kleine optische cortex.

Hij wijst erop dat dit  zeer vergelijkbaar is(4)  met  de gevonden   verhoudingen in de  hersenen van   een gier. ( bij jagende  roof vogels is dat over het algemeen omgekeerd= dat zijn  slecht-ruikende  , visuele dieren  )
Gieren gebruiken hun scherpe reukzin  om de geur  van rottend  vlees over tientallen kilometers,op te sporen   en,  omdat  T-rex hetzelfde type hersenen bezit  ,moet  het ook  een aaseter   zijn geweest
-gieren bezitten zeer scherpe ogen  ondanks de (verhoudingsgewijs met andere vogels) kleinere visuele  cortex...ze vliegen trouwens  bij de algemene  zoektocht naar aas  ....Spaanse vale gieren  uit de pyreneeen en de  Picos de Europa( aragon y leon )  ,kwamen in de zomer van 2007 /2008 misschien wel  op  "visuele" zoektocht  naar kadavers in  de zuidelijke Nederlanden ? 
zie---->
 • VALE GIEREN (Tsjok45)
      

 • -Wolven en honden organiseren  het   opsporings-jagen  op voornamelijk geursporen   maar zijn daarom nog  geen aaseters
   

  Het is natuurlijk voor een aaseter goed als hij over grote afstanden dode dieren kan ruiken, maar welke jagers hebben nu een slecht ontwikkeld reukorgaan?
  Ook voor jagers is het van groot belang om prooidieren over grotere afstand te kunnen ruiken.
  Het is zelfs voor prooidieren van groot belang om goed te kunnen ruiken om eventuele roofdieren op tijd op te kunnen merken.

  De hersenen van T-rex

  lijken eveneens   op die  van  andere hedendaagse dieren: De Alligators.

  Vogels (met inbegrip van gieren) hebben een grote ruimte van de hersenen ( het cerebum) dat  zich voornamelijk bezig houdt  met het  zinnig verwerken en coordineren   van  sensorische  gegevens die tot acties leiden  (= denken )
  Echter
  alligators, zoals de  grote theropoda dinosaurussen, hebben een kleiner  denk -cerebum   ontwikkeld maar  ze compenseren dat   door   een groot hersendeel  gewijd aan de zo perfect en precies   mogelijk (cybernetische )  besturing van de  ontvangst   van  de zintuiglijke prikkels zelf .

  Dit vertelt dus niet noodzakelijk iets  over verondersteld  aaseter- gedrag  ,  maar veeleer  iets over een reflexmatige  jachtspecialistie gebaseerd op zeer scherpe waarnemingsapparatuur    

  Met  een  veel  info-verwerkend cerebellum zal een vogel  moeiteloos voedselkruimels ( zoals bessen en zaden   ) oppikken tussen de rommel die op de grond ligt 
  Alligators zijn echter  echte opportunisten : ze zitten achter alles aan wat op voedsel lijkt  ( net zoals de meeste haaien ) ....
    
  T-rex mag dan al de  beschikking hebben  gehad over  een ongelooflijk goed afgestemd olfactorische zintuig  zoals een gier - net zoals Horner stelt - maar zodra hij  zijn   prooi (op korte afstand)binnen bereik krijgt
  zal hij waarschijnlijk net als een alligator - met een krachtige, verwoestende beet  een levend dier doden
    ...Honden  en wolven ( zoals reeds  opgemerkt )   jagen trouwens ook op de reuk en volgen zodoende een spoor  ...het zijn daarom  nog geen   aaseters  ...integendeel  ....


  IV  (PZ  MEYERS )   T REX  brein 


  image
  CT scans van T. rex's brein (blauw );
  Met de rode pijl is een  grote  reukkwab aangeduidt .  
  Het binnenoor  (rood) bezit  lange delicate(slakkenhuis) kanalen  die  wijzen op een goed evenwichtsorgaan (statolieten  ) terwijl de  gehoorgang een  scherp gehoor  mogelijk maakt  

  http://pharyngula.org/index/weblog/comments/the_brain_of_t_rex/

  CT-scans van  een   fossiele Tyrannosaurus  Rex schedel  doen  vermoeden  dat .het dier   zeker geen  briljant denker was  : maar het dier  bezat  wel    uitstekende en  gesofisticeerd- uitgewerkte multimodale systemen voor de verwerking en sturing  .van sensorieele dataverwerving 
  In het bovenste deel van de foto, je kunt je  zien waar   de hersenen zijn  gelegen in de schedel; relatief klein en diep begraven, is het niet? 
  Het onderste deel  toont  de gereconstrueerde hersenen,  de olfactorische kwabben vooraan zijn relatief groot, dus nezathet die  een heel goed reukvermogen   
  De middenoor structuren zijn ook groot, waarschijnlijk  een  uitstekend gehoor  en  een  zeer  goed  evenwichtsgevoel, dat  is een diagnostisch teken van een  erg  actief  dier
  Andere analyses van het visuele systeem tonen aan dat een  gesofistikeerd scherp zicht eveneens aanwezig moet zijn geweest
  maar ookgrote   opportunistische  aaseters   hebben  nood aan dergelijke  zintuigelijke  spitstechnologie
  De beschikking over een scherp gehoor en een groot evenwichtsgevoelnedigen er echter toe veeleer een actieve jager te veronderstellen ipv  uitsluitend een aaseter    
  Volgens mij___ was hij het allebei  ....  

  2006
  De structuur van het binnenoor verraadt dat de T. Rex  over een meer dan uitstekend gehoor en evenwichtsgevoel beschikte.
  De vinding lijkt strijdig met eerder gevonden bewijs, dat aantoonde dat de lompe T. Rex slechts een beperkte bewegingsruimte en leefomgeving had. 
  Uit de scans bleek dat het binnenoor de afmetingen had zoals dat bij veel kleinere dieren het geval is en dat de zintuigen waarschijnlijk zeer gevoelig waren.
  Omdat in het binnenoor ook het evenwicht wordt bepaald   was hij mogelijk ook zeer behendig.

  De al lang gaande discussie of de T. Rex nu een roofdier of een aaseter was, wordt met deze bevindingen weer nieuw leven ingeblazen.
  Docter Lawrence Witmer van de universiteit van Ohio ( tijdens een conferentie in S.t Louis, )concludeerde uit zijn onderzoeksgegevens ook dat het beest zijn ogen en hoofd erg snel heeft kunnen bewegen om prooi op te kunnen sporen.
  Witmer lijkt daarmee de roofdier-theorie aan te hangen.

  Onbeholpen
  Op dezelfde conferentie waren  echter ook paleontologen aanwezig die met nieuwe gegevens op de proppen kwamen die aantonen dat de dinosaurus waarschijnlijk erg grof en onbeholpen was en dus waarschijnlijk een aaseter was.
  Dit dier had zeer sterke gewrichtsbanden, waardoor zijn lijf erg stijf en star was.
  Daardoor was zijn bewegingsruimte vrij beperkt”,
  zei de  onvermijdelijke   Dr. Horner tegen BBC News.
  " De T. Rex was stijf van zijn nek tot zijn staart, het was niet bepaald een danser.”

  Omvallen
  Volgens Horner gaat zijn theorie op voor de meeste vleesetende dinosaurussen.
  “Volgens mij waren ze allemaal vrij lomp en stijf en niet zo soepel als we dachten. Ze hebben waarschijnlijk veel ruimte nodig gehad om te draaien zonder om te vallen.” 
     (A)
  2006  Ct scans  van  de  ruggegraat  en bekkengordel van  Camptosaurus ( Jura (-210 MY  -140MY)

  (B)
  De gehele  en langdurige  controverse en discussies   rond  de hypotheses van jack horner (  aangaande  de T REX  levensstijl) haal ik hier gedetailleerd  aan om te illustreren dat  Paleontologie  een kwestie is van zeer veel( langdurig volgehouden )geduld tijdens  erg vervelend  en ondankbaar routineus  werk 

  Paleontologie  is  in de praktijk   niet erg  stimulerend  :ook  in de zin van  het  verkrijgen  van  belangrijke  steun voor  de  reputatie en de carriere -uitbouw  van betreffende  wetenschapper ( of zelfs maar erkenning voor"nutteloos"onderzoek  )  
  Bovendien is veel van dit  onderzoek altijd  erg  low budget , en (net als  bij archeologisch  veld -onderzoek )kunnen serieuze vertragingen  optreden  door politieke druk   en oorlogs- situaties  in de regio's  waar de vindplaatsen  liggen ;

  Bovendien  is  is er een  lucratieve markt onstaan  ( met vervalsingen en roof/diefstal  incluis )voor  rijke  amateurs  fossielen-verzamelaars ( een interessant  , veel besproken, maar   ingewikkeld   geval  is de komplete  verdwijning van de eerste   Chou- kou- tien   fossielen  van sinanthropus  tijdens WO II  http://en.wikipedia.org/wiki/Zhoukoudian)  
  en het daarbij horende vandalisme van veelbelovend  of onvervangbaar    fossiel materiaal   ....
   -Soms (mogelijks)   gerichte  / moedwillige  vernielzucht/censuur  omwille van ideologische motivaties  ? (  bijvoorbeeld  alweer  :sommige beschuldigingen bij het verdwijnen  van de chou -kou- tien  fossielen )
  -Soms vanuit een    arrogante  egoistische  mentaliteit en  taktloze  onverschilligheid  van zich alles permiterende  recreatievelingen

  Een recent  voorbeeld van dit laatste soort   ontmoedigend vandalisme  :  Diplomaten vernielen walvisfossiel    /augustus 2007
  De Egyptische autoriteiten hebben Belgische diplomaten ervan beschuldigd dat ze de fossielen van een veertig miljoen jaar oude versteende walvis hebben vernield door er met   terreinwagens  heen en weer  over te rijden  .Ze  hebben daarbij   voor miljoenen dollars aan schade aangericht aan het patrimonium  van Egypte 

  De overblijfselen van de walvis zijn  onvervangbaar ( ook vanuit  het zuiver wetenschappelijk oogpunt ) .
  De beheerders van de 'walvisvallei' hebben officieel een klacht ingediend bij de autoriteiten.
  Het zou gaan om twee voertuigen die over het beschermde terrein reden.
  Bewakers sommeerden de wagens om te stoppen maar deze reden gewoon door.
  Gelukkig konden zij nog wel de nummerplaten noteren waarmee ze tot de ontdekking kwamen dat het voertuigen waren van de belgische  ambassade.


  Wadi Al-Hitan
  , "Whale alley," bevindt zich in de Westelijke woestijn van Egypte.
  Het  terrein bevat fossiele overblijfselen van oerwalvissen en is van onschatbare waarden.
  Het gebied staat sinds twee jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO.;
  maar ook dit  blijkt  dus uiteindelijk  geen voldoende bescherming te bieden  ....
  Veel  van  dergelijke  verdwijningen  en vernielingen    lieten  al eens  sommige creationisten   toe  het bestaan van belangrijke  vondsten  en sites   in twijfel  te trekken  (= dat was ondermeer het geval met de choukoutien fossielen en die door de  pers toen  voor het eerst werden  als  " missing links "(= de verdwenen schakels " ) gedoopt ...een  journalistiek-literaire  " vondst" / bon mot  ,    die later  een eigen leven is gaan leiden  )


  Maar  ook voor een   nieuwsgierige leek - verzamelaar van bestaande  kennis  en nieuws  (of  een   afficionado ) is een verdieping  in de   paleontologie een  erg vervelende ( stoffige  en belegen ) bezigheid 
  ...Niet alleen moet men jaren wachten op de  preparatie van  gevonden   fossiele  puzzles  , maar het   uitziften  van  de  hypotheses en vele  interpretaties   die erop steunen( en tot de normale procedures van de natuurwetenschap  behoren )   duren hier wel erg lang   en vergen   nog meer hardnekkig  koppigheid  om door te gaan  met het verzamelen( ook door de paleontologen zelf )  van in wezen , zeer  minieme  maar  uiteindelijk  (iet of wat  ) houdbare ) detailkwesties  ....

  Kranten  kunnen natuurlijk dit soort  afwachten niet opbrengen  , ze zijn tuk op primeurs en snelle  succesjes  ;ze   vissen  dus  steeds weer naar populaire  sensationele" infotainment"-  beweringen ___zeker wanneer het gaat  over over  roof-dinosaurussen met hoog jurassic -park (en horror ) gehalte _____die ze menen te kunnen  afleiden uit  interviews met onvoorzichtige maar  geestdriftige  en media-geile ( al met al met  iets van  wereldvreemde overschatting van de  algemene   nieuwswaarde van  hun arbeid  ?) wetenschappers  die enthoesist  zeer minieme  successen  buitenproportioneel opblazen 
  (= pyrrhus overwinningen  in  de eindeloze debatten )

  Al met al is paleontologie  een zeer  langzaam verlopend  en  erg vervelend routineus  nacheck ( mondiaal )  detective-werk met voornamelijk oog voor  het gepriegel rond erg fragmentaire details  .... 

  (1)
  .....
  dat gaat al  alleszins niet op voor de hadrosauriers ,maar dat was waarschijnlijk  het meest  bejaagde  wild  van de  Tyrannosaurus rex
  ...  ?

  (2) 
  dat  laatste  bewijst dat  fracturen  op korte termijn  niet  dodelijk hoefden te zijn  /  Het aantal gevonden kompleet  geheelde  breuken is  frequent  bij de tyrannosaurus -vondsten (tot nu toe)
  Het  lijkt er  op dat de fossielen getuigen zijn van ernstig lijkende  breuken die echter goed genezen zijn   

  (3)
  De tyrannosaurus is  beduidend groter en zwaarder dan  de allosaurus ....
  Vallen zal  wel een van de vele ernstige  gevaren in de dinosaurus wereld geweest zijn  ....vooral van grote en zware tweevoeters

  (4) ander  vergelijkingsmateriaal  is tegenwoordig ook  voorhanden  : scans van de hersenen van archaeopteryx 
  archaeopteryx brein 
  <---( 11 artikels)
  3D model based on X-ray CT. Scale bar, 2 mm. a, Lateral (external) view. b, Anterior view. c, Posterior view. Abbreviations: aa, anterior ampulla; ac, anterior canal; cc, common crus; cd, cochlear duct; fr, fenestra pseudorotunda; fv, fenestra vestibuli (fenestra ovalis); la, lateral ampulla; lc, tentative course of lateral canal; LO, left opisthotic; pc, tentative course of posterior canal; pc (u), posterior canal (upper part); PR, prootic; sa, sacculus; ut, utriculus; VIII?, acoustic nerve or endolymphatic duct. Original imagery available at
  http://www.DigiMorph.org


  (5)
  Natuurlijk maken karkassen en krengen geen geluid
  Maar  had   een  T-rex ( zelfs als  aaseter)  ook geen  nood aan een constant auditief  alarmsysteem tegen  (mogelijk)cannibalistische  ,.roofzuchtige , roofzuchtige ,  jong en broedseldodende  vrijbuiters   en rivalen , ook van eigen   soort? 
  Er zijn bovendien  indicaties dat Therapode   moeders  minstens broed en jongen zorg kenden,   en (misschien langdurig )bescherming boden aan hun kroost ....

  Maar is er wel een tegenstelling  Aaseter - Rover  ?
  Is een roofdier niet  een verder ontwikkelde  en geoptimaliseerde   aaseter ...?
  Waarom  niet beiden  ?
  Leeuwen , honden , arenden , hyenas,  zijn allen moderne roofdieren  die zowel  aktief  jagen als aas-eten....sommigen  ( bijvoorbeeld kroko's  )zijn zelfs cannibalen
  of vreten het broedsel van soortgenoten
  is er ook maar een reden  om te veronderstellen  dat uitgestorven carnivoren NIET  hetzelfde deden  ?

  Ok, De  "theorieeen " over gelijk   wat in de Paleontologie gingen vroeger meestal  over ;" het is zeker  dit " of   " het is zeker dat "  
  Maar vandaag  is men eerder geneigd  een combinatie  van dat soort  tegenstellingen   te huldigen  ... 
  predator/aaseter   T-rex  zal  dus in die visie wel bestaan  hebben ; Het was een jager die een dode maaltijd niet voorbij zou lopen! 
  En
  Natuurlijk  zal dergelijk dier zelfs niet alleen  geleefd hebben van actieve  jacht en aaseten  
  Maar als echte opportunist zal het ook wel   "gemakkelijke"buit  hebben  gegrepen waar het maar kon ;bijvoorbeeld  het stelen van de geslagen  prooien van jongere en kleinere  T rex of  andere kleinere  therapoda .... 


  We  mogen ook nooit of te nimmer   vergeten  dat er   alleen  maar    fossielen  (voornamelijk  beenderen ) als  onderzoekbare en  refereerbare  evidenties voorhanden zijn

  Vergeet ook nooit ;
  .......De meeste mensen leren de resultaten en kleine succesjes  van de paleontologische   wetenschappen slechts  kennen dmv. de interviews en het infotainment  die  de gevierde  paleontologen geven aan de media  en/of doorheen  de  brouwsels  van   hollywood figuren en show-bizz moghuls  en die daardoor  de  "algemeen geweten en bekende  "kennis over die dieren  ,  hebben vorm gegeven  voor de meeste mensen 

  Een voorbeeldje van dergelijke  "fictie-pop-wetenschap"  is  " het idee dat
  de tyrannosaurus alleen maar reageerde op bewegende voorwerpen  ...dat is afkomstig uit de science fiction film ; jurassic park
  (jack Horner was zelf counsultant-medewerker en inspirator van een van de personnages   van die film   )
  Daarbij vergeet men altijd  (bij het verder  vertellen van die pop-"theorie " )  het flut verhaaltje   in de "jurassic park" filmplot  , waarbij de fantasie-stereotype wetenschapper( een soort opa)  beweert  dat   ;
   "deze  eigenschap van  het visuele systeem van de in het park  loslopende   T Rex    , afkomstig is van het "genetische  (= tover?) materiaal" van  een  (eveneens fictieve) kikker  die werd gebruikt bij het terug tot leven wekken van dit exemplaar  van een uitgestorven diersoort  " 
  Meer moet dat  niet zijn  .....
  Een soort variatie op  de  "The Fly"  griezel  dus  ...dat eveneens  het  gevolg was  van de werken van een  mad-scientist  / leerling -tovenaar  , die  onvoorzichtig  prutste aan de Goddelijke Schepping of de Natuur 


  08-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  07-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  TYRANNOSAURUS   
  SNELLE REN  /SNELLE HAP ?  Tot diep in de twintigste eeuw dacht men nog dat dinosauriërs langzame, koudbloedige dieren waren.
  Tyrannosaurus kreeg een overeenkomstige rol toebedeeld; het zou een traag dier geweest zijn dat op zijn (al even slome) slachtoffers toeschuifelde om ze in een langdurig uitputtingsgevecht de baas te worden.
  In
  1968 kwam de paleontoloog Robert Bakker echter met de toen revolutionaire hypothese van de warmbloedigheid van dinosauriërs, en hij stelde ook het beeld van Tyrannosaurus bij: die werd nu een felle rover die wel 70 km/u kon halen in een achtervolgingsjacht

  Deze nieuwe denkbeelden riepen echter weer reacties op. Op de eerste plaats werd de maximumsnelheid gesteld door Bakker betwist op grond van het hoge absolute gewicht.
  Alexander beweerde in 1987 dat de botten van Tyrannosaurus te zwak waren voor een snelheid boven de elf kilometer per uur. Achteraf bleek dat hij de beendikte onjuist bepaald had door af te gaan op een ineengedrukt fossiel.
  In 1995 stelde Farlow dat Tyrannosaurus het zich simpelweg niet kon veroorloven te rennen: als hij dan zou struikelen, zou hij dodelijk gewond raken. Dit zou er op wijzen dat hij vanuit een hinderlaag sprintend joeg, zoals een tijger.
   Gregory S. Paul wees echter op het bekende feit dat bij grotere dieren de efficiëntie bij het bewegen toeneemt, samen met de versnellingsduur per pas, zodat de maximumsnelheid in beginsel bij toenemende grootte gelijk blijft, zij het dan dat die snelheid steeds langzamer gehaald kan worden, zodat Tyrannosaurus juist helemaal geen sprinter was.

  In het begin van de twintigste eeuw maakte de sterk toegenomen computercapaciteit het mogelijk de biomechanica van Tyrannosaurus meer gedetailleerd te modelleren.
  Volgens een studie uit 2002 van John Hutchinson, extrapolerend vanuit een kip, was de relatieve spiermassa hoe dan ook onvoldoende voor een snelheid boven de 40 km/u en lag de maximumsnelheid waarschijnlijk niet hoger dan 23 km/u. In dat geval zou Tyrannosaurus alleen hebben kunnen stappen, niet rennen. Zijn kernargument was dat bij toenemende grootte de absolute verticale beweging van het lichaam toeneemt en bij een gewicht als dat van Tyrannosaurus het rennen onmogelijk maakt; het neerkomende been, dat het hele gewicht moet dragen, zou daaronder bezwijken.[6] Paul bracht daar tegenin dat wellicht een andere manier van rennen de verticale beweging vlakker gemaakt zou kunnen hebben en betwiste de correctheid van de extrapolatiemethode door erop te wijzen dat volgens Hutchinsons model een struisvogel en een neushoorn een derde langzamer zouden zijn dan in werkelijkheid.

  HOE HARD  LIEP T.REX ?

  Voetsporen   T Rex ???
  " 2007 =....In Montana (VS) heeft de Britse paleontoloog Phil Manning een voetafdruk van een tyrannosaurus rex ontdekt. De afdruk beslaat een vierkante meter / deze afdrukken zijn belangrijk bij het onderzoek naar de loopsnelheid van dino's
  --->Hell  Creek formation

  http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2007/10/10/3281796.html
  http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2007/october/news_12515.html

  Dr Manning with the dinosaur footprint © Dr Phil Manning    Dr Manning with the dinosaur footprint © Dr Phil Manning  )  Hutchinson, J.R. and Garcia, M. (2002).
  Tyrannosaurus was not a fast runner. Nature 415: 1018 - 1021
  http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6875/full/4151018a.html
  (2002
  )John R. Hutchinson1,2 & Mariano Garcia1,2

  De snelheid van een dinosaurus schatten is altijd al een controversiële aangelegenheid geweest.
  Er zijn schattingen van 40 km/u tot wel 72 km/u. 

  In 2002  heeft een groep geleerden een geheel andere aanpak  opgestart  en biomechanische principes in een computermodel verwerkt waarin wordt gekeken hoeveel spiermassa een dier nodig heeft om te rennen.
  Volgens dit eerste  model kon een T-rex zo'n 16 tot 40 km/u hebben gerend.
  Om 72 km/u te kunnen rennen zou T-rex 43% van zijn gewicht in iedere poot als ondersteunende spieren nodig hebben gehad en misschien wel 86% van zijn gewicht als beenspieren!
  Dat is natuurlijk belachelijk want dan zou er geen ruimte meer overblijven voor het skelet of andere spieren.
  Het model laat zien dat snelheden van 72 km/u niet haalbaar waren voor Tyrannosaurus rex en zelfs de 40 km/u die volgens het model mogelijk is vinden de onderzoekers (Garcia en Hutchinson ) niet erg waarschijnlijk.
  Betekent dit dan dat T-rex geen goede jager is geweest?
  Nee, want de prooidieren waar hij op gejaagd heeft hebben natuurlijk hetzelfde probleem en zullen zeker niet sneller zijn geweest.
  En een snelle loop van zo'n 30 km/u is voor een 12 tot 13 meter lang dier natuurlijk niet echt langzaam.
  Kleinere dinosaurussen konden natuurlijk wel grotere snelheden bereiken, ook bijvoorbeeld een jonge T-rex.
  De conclusies van dit rapport uit 2002  zijn na bestudering , peer review en vervolgonderzoek  door andere paleontologen ondertusen al  weer verouderd  (1)

   

  Figure 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comExplanation of free-body diagram analysis of body segments.
  Figure 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comLimb orientation used for model Trex_1.

  Figure 3 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comEstimated extensor muscle mass (T, as a percentage of body mass per leg) required to run quickly.

  Table 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Muscle anatomical data entered in equation (1) to estimate T

  Table 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Parameter sensitivity in Tyrannosaurus models
  Full size table and legend

  ....Hoe sneller, hoe langer de passen. /Het omgekeerde telt ook: hoe groter de afstand tussen de voetsporen, hoe sneller het dier liep.
  Uiteindelijk kan zo de loopsnelheid van dinosauriërs bepaald worden. 
  O;a. Donald Henderson deed  onderzoek naar de ‘biomechanica' van Tyrannosaurus. Zijn computeranalyses geven een beeld van hoe T. rex liep en hoe hard hij kon rennen. (   klik  op deze figuren voor animaties --->)

   

   

   

   

   


  download 78kb


  download 231kb

  http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4067/is_200510/ai_n15705460

   Analysis of hindlimb muscle moment arms in Tyrannosaurus rex using a three-dimensional musculoskeletal computer model: implications for stance, gait, and speed
  http://www.stanford.edu/group/nmbl/publications/pdf/Hutchinson2005.pdf
  2005

  "....The information provided by the model is important for determining how T. rex stood and walked, and how the muscles of a 4000-7000 kg biped might have worked in comparison with extant bipeds such as birds and humans. Our model thus strengthens the conclusion that T. rex was not an exceptionally fast runner, and supports the inference that more upright (although not completely columnar) poses are more plausible for T. rex. These results confirm general principles about the relationship between size, limb orientation, and locomotor mechanics: exceptionally big animals have a more limited range of locomotor abilities and tend to adopt more upright poses that improve extensor muscle effective mechanical advantage. This model builds on previous phylogenetically based muscle reconstructions and so moves closer to a fully dynamic, three-dimensional model of stance, gait, and speed in T. rex....."

  (1)
  In augustus 2007
  hebben Phillip Lars Manning en Wiliam Irving Sellers van de Universiteit van Manchester met een evolutionair computermodel, voor een aantal dinosauriërs waaronder Tyrannosaurus, virtuele individuen wedstrijden tegen elkaar laten rennen. Hierbij werden per soort verschillende mogelijke loopmodellen ingevoerd en licht veranderd. De beste modellen werden dan weer uitgeselecteerd voor de volgende ronde in de evolutionaire loopwedstrijd. Uiteindelijk werd een model ontwikkeld dat gevalideerd werd door een overeenkomst tussen het model en de bekende mechanismen en snelheden van onder andere een mens en een struisvogel.
  Met deze methode bereikte Tyrannosaurus een topsnelheid van ongeveer 28 km/u bij een aandrijvende spiermassa van 15% (het minimum dat in dit model nodig was, wilde Tyrannosaurus überhaupt kunnen lopen); dit steeg naar 40 km/u bij een, nog steeds reële, massa van 22,5%, voor welke waarde Hutchinson berekend had dat Tyrannosaurus nog geen 25 km/u zou halen en dus niet in staat zou zijn geweest te rennen.

  [PDF] Estimating dinosaur maximum running speeds using evolutionary robotics

  http://www.guardian.co.uk/science/2007/aug/22/dinosaurs
  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/08/070823-dinosaur-rex.html

  http://www.youtube.com/watch?v=zcdaQhwHFTM

  07-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1
  OPA THEROPODA ? (1)

  Het werk van paleontologen – is een echt detectiveverhaal, een voortdurend speuren naar nieuwe aanwijzingen en evidenties (=materieele bewijsstukken ) die opduikende (ook  theoretische )   raadsels uit de  ge-reconstrueerde  prehistorische wereld steeds opnieuw trachten op  te lossen
    of te verbeteren 


  De tekortkomingen en de fragmentaire / provisionele /conditionele  antwoorden   van het wetenschappelijk onderzoek( in het bijzonder  bij  evolutionaire  en paleontologische  studies  ) zijn niets nieuws ….


  Natuurlijk weet de  wetenschap (nog -) niet alle antwoorden op alle mogelijke vragen  ( en er zijn allicht ook  vragen die ze nooit kan beantwoorden , nog afgezien van  slecht geformuleerde  en /of  onbeantwoordbare  onzin  )  __gelukkig  maar …want anders zouden dewetenschappers allang werkloos zijn  ..... wetenschap is evenmin  een  alwetende godheid in het bezit van prescientiae      __ maar geef de wetenschappers wel  eventjes  de tijd  ....Ja ?

  Niet -(natuur)wetenschappers ,inzonderheid creationisten  en andere zweefrekartiesten  of nog anders   sectarisch georganiseerde  (bij)gelovigen ,hebben  trouwens  al duizenden  jaren hun zegje gehad ___en nog steeds  zero tastbare bewijzen voor hun absolute constructies van opeengestapelde ”waarheden” voorgelegd 

   

  Ik bedoel maar … enkele   jaren   geleden hadden we (bijvoorbeeld )  nog geen flauw idee  waar  de  tyrannosauriden vandaan kwamen 
  Maar gedurende de laaste zes jaren werden steeds maar oudere  en oudere  kandidaat verwanten  van die voorouders van de tyrannosauriden groep  gevonden 

   

  De oudste tot nu toe  (-200 my) LIJKT  onlangs  ontdekt  te zijn  in Polen ___De vondsten  werden aangekondigd  in augustus   2008  o.m. in  de lokale bladen   Ewolucja (http://www.paleo.pan.pl/ewolucja/Ewolucja3.pdf <-- in het pools  , maar wel met vele  duidelijke foto’s van de vondsten   ) &de Poolse uitgave van de  National Geographics  en formeel/officieel wereldkundig gemaakt   aan het instituut  voor  paleobiologie  van de Academie der wetenschappen  van  Warshau (Instytut Paleobiologii PAN, Warsawa )


   

  De Poolse  palaeontoloog Tomasz Sulej  toont de onderkaak van de roof-dinosaurier  aan  het  Instytut Paleobiologii PAN, Warsawa , 1 Augustus, 2008.

  De  fossiele  dinosaurus( voorlopig  de draak van litowice “( uit het dorp Lipie Slaskie ) genoemd____ waarvan wordt gezegd dat het zou kunnen gaan over   een  nog onbekende zeer oude  ( gedateerd  ergens in het laat trias )voorloper/verwant van de  voorouder(s) van de groep waartoe de tyranosaurida  behoren ____werd gevonden in zuid-polen  ( foto = Kacper Pempel/Reuters)

  Video


   

  We moeten echter met zijn allen nog even  wachten  op de eerste  peer-reviewed rapporten en  toegankelijker   publicaties  ( in het Engels allicht , want  dat is zeker voor de evolutie-wetenschappen  de internationale lingua franca geworden )

   

  Zoals gewoonlijk   heeft  ook nu  weer de  internationale  pers weer eens  zijn uiterste best gedaan  om  een  voorbarig   overwerkt , uitgemolken    en  ”sensationeel” jurassic park- gehalte ,   (= ostentatief   en dominant de nadruk leggend op  een terloops vermelde   Tyrannosaurus REX  link ) aan deze vondsten te plakken : "wetenschap" als infotainment

   

  Dat  is  weliswaar  in dit geval  alweer helemaal  gebaseerd op  de zeer  onvoorzichtige uitspraken van enkele  media-geile en jeugdig-enthoesiaste  (?) paleontologen  , maar    misschien  ook wel  onder  de niet uit te sluiten druk  van  de  sponsor van het onderzoek : “de poolse uitgave van   National Geographics “ :   - tuk op  primeurs en betere verkoopscyfers  en prestaties  ( de amerikaanse” rat- race” motivaties) van hun blad   ?  …)

   

  Daarbij  werd  het feit verwaarloosd dat de classificatie –diskussies/deliberaties  ___ over   de mogelijke connecties  van deze  vroege  fossiele   dinosaurus 
  (notabene  vondst met de
  Theropoda groep ____ nog niet eens begonnen zijn (in de vakgebieden van   dino-paleontologen , osteologen ,   herpetologen en  vertebraten-specialisten in de vergelijkende  anatomie … )  De groep ontstond in het Trias; de oudste bekende mogelijke vormen zijn Eoraptor en Herrerasaurus uit het Ladinien.

  Theropoda


  Ceratosauria

  ?Coelophysoidea


  Neoceratosauria

  Ceratosauridae  Abelisauroidea
  Tetanurae

  Spinosauroidea


  Avetheropoda
  Carnosauria

  Monolophosaurus  Allosauroidea  Coelurosauria

  Compsognathidae


  Tyrannoraptora

  Tyrannosauroidea


  Maniraptoriformes

  Ornithomimosauria


  Maniraptora

  Oviraptorosauria (incl. Therizinosauroidea)


  Paraves
  unnamed
  Eumaniraptora

  Deinonychosauria  Avialae


   


  “Conclusion jumping “ is nu eenmaal de favoriete onofficiële olympische  discipline onder journalisten en  andere smaakmakers ….

   

  “Je moet  zeker  niet alles ( letterlijk   )gaan  geloven wat kranten schrijven  “ merkte een  goede  scienceblogs-auteur   over paleontologische onderwerpen    terecht op (--> Don't believe everything the papers tell you: Laelaps article and comments) 

  Maar dat het om “vervalsingen “( en/of  uitsluitend  toeristische   belangen en vallen   )  zou kunnen gaan , zoals al is gesuggereerd  , is natuurlijk erover  ?

   

   

  Omdat paleontologen moeten werken  met restantjes  die miljoenen  jaren oud zijn , is het niet verwonderlijk dat ze , wereldwijd , nogal eens echt  grove en  populair -amateuristisch overkomende  speculaties (en zelfs creatieve fantasieen  ) debiteren  en /of  meer dan enkele  fouten maken ( zie bijvoorbeeld  de nogal ontluisterende  verhaaltjes-molens     en de  aanhoudende   controverses  over de degradatie  van de  beroemde  Tyrannosaurus rex :  van  machtig zeer wendbaar   top-roofdier  en  kundig  jager op levende prooien  tot  een   trage en oerdomme  aaseter (1)

   

  Maar ja , het is natuurlijk  altijd  makkelijker  om te zeggen  god( of een bovennatuurlijke  ID-er) -deed-het “ 

   

  Daarom  zal ik deze maand hîer   een  kleine reeks  dumpen met enige documentaire waarde ( naar ik hoop)  en  met een   voorlopige  bespreking  over vooral  de  aankondigingen  over  de vondst van de  draak van losowice “ en andere  vondsten  op die vindplaats 
  plus
  een klein samenvattend / initierend  overzichtje van wat al elders is gevonden( voornamelijk in  china (2) natuurlijk )  ,voornamelijk  gedurende de laatste zes jaren ,  in verband  met de  mogelijke afstammingsgeschiedenis van de  Tyrannosauridae  
    


  MOGELIJKE  CLADOGRAMMEN 

  Carr et al. 2005[1]

  Tyrannosauridae 
   Albertosaurinae 

  Albertosaurus  Gorgosaurus*   Tyrannosaurinae 

  void

  Daspletosaurus   void 

  Tarbosaurus*  Tyrannosaurus


  *Nota bene: Carr et al. beschouwen Gorgosaurus libratus als een soort behorend tot Albertosaurus en Tarbosaurus bataar als een soort behorend tot Tyrannosaurus


  Currie et al. 2003[2]

  Tyrannosauridae 
   Albertosaurinae 

  Albertosaurus  Gorgosaurus   Tyrannosaurinae 
  void
  void

  Daspletosaurus   void 

  Tarbosaurus  Alioramus

  void

  Nanotyrannus  Tyrannosaurus
  Zie ook   ---->  http://www.tolweb.org/Tyrannosauridae/15896

  Phylogeny based on Holtz (in press a, b).
  Please refer to the page on
  Tyrannosaurid Systematics (http://www.tolweb.org/accessory/Tyrannosaurid_Systematics?acc_id=502) for synapomorphies supporting this tree.
  See
  Taxonomy for definitions of Aublysodontinae and Tyrannosaurinae.

  (1)

  T REX  /Aaseter? 

  (wikipedia )
  Er zijn ook pogingen gedaan afbreuk te doen aan het beeld dat Tyrannosaurus de toppredator was in zijn ecosysteem en dat zijn robuustheid een aanpassing was aan het jagen op een wel heel gevaarlijke prooi: de enorme ceratopiër Triceratops, de meest voorkomende planteneter in zijn leefgebied, die het leeuwendeel van de potentiële prooimassa vormde.

  In
  1994 kwam de bekende(toenmalige ) amateurpaleontoloog  Jack Horner (paleontologist)  ( maar  ondertussen tot hoogleraar benoemd) met een alternatieve theorie: Tyrannosaurus was een aaseter. Het vermogen om botten te breken, de grote reuklob in de hersenen en zijn goede ogen (die naar voren keken, zodat hij diepte kon zien) zouden allemaal (ook) kenmerken van een aaseter zijn geweest. Men ziet deze kenmerken immers ook bij de kalkoengier en de hyena. De relatief korte dijbenen van Tyrannosaurus zouden er op wijzen dat hij langzaam was en de korte voorpoten zouden een belemmering geweest zijn bij het vangen van de prooi.[8]

   Deze hypothese van Horner (waarbij de status van  T Rex  als   roofdier .op  levende prooien   ...( alhoewel aaseters  meestal  ook  "carnivore "  roofdieren zijn  die zeker  ook levende "zieke "of stervende  prooi doden of levend verscheuren  )op vermeend  losse schroeven kwam te staan  )  doet nog steeds  opgeld
  Daarom  toch  nog eens op een rijtje enkele  argumenten  van de  Jack Horner hypothese  :
  het gaat daarbij  voornamelijk  om:

  De kaken zijn niet geschikt om te doden maar veeleer   erg   nuttig bij  het botten  kraken.
  ( kijk maar naar --> hyena's die hebben ook de sterkste beet , met aangepaste kaak  en gebit, van  alle rovers van de  extante   placentale zoogdiergroep  ) 
  Botten-kraken is alleen nodig als je een karkas gaat aanvreten dat al grotendeels opgegeten is.

  De poten
  Voor een   korte   en  snelle sprint    heeft  (ook)  de T-rex (theoretisch  )een klein bovenbeen en een langer  onderbeen  nodig 
  De T-rex echter heeft  een ongeveer even lang   onder- als bovenbeen , : wat aangeeft dat TR ver kan LOPEN ( actie-radius ) maar  zeker niet kan hardlopen /rennen.of sprinten
  (Mening van Farlow 1995  )
  Trouwens al zou hij hebben kunnen sprinten   dan  nog  kon  TR   het zich  niet veroorloven te vallen omdat dan  het neerdenderend   lichaamsgewicht  ongetwijfeld  ribben   kaak laat  breken en  zo , onvermijdelijk  de hongerdood  zal veroorzken  of andere opportunistiche  aaseters/rovers  zal aantrekken   .

  Uiterlijk
  De schedel duidt  aan dat de T-rex oerlelijk is ( een  aasgier is dat ook ) wat zijn nut  heeft   om andere
  roofdieren en aaseters   te intimideren meteen afschrikwekkend uiterlijk  ( T Rex is  ook  bepaald geen tandeloos doetje  )en weg te jagen bij
  een geslagen  prooi of karkas

  -
  reukvermogen in verhouding tot hersenen.
  De( uit het fossiel-bestand afleidbare inrichting voor   een goed  )  reukvermogen van de T-rex is in verhouding veel groter dan dat die van zijn hersenen doet verwachten  :
  de T-rex moest kilometers ver kunnen ruiken maar  was  wel
     oerdom
  als het maar kan terwijl de velociraptor (roofdier) juist ( allometrisch beschouwd ) hele grote hersenen heeft zodat het kon nadenken hoe hij de prooi ging  opsporen en doden zonder al te veel risico's .
  image of Tyrannosaurus brain

  Tyrannosaurus brein: Cerebrum (groen) controleert  het "denken" maar is (absoluut )kleiner dan bij de mens    

  -Klauwen
  De T-rex had ook geen klauwen die de meeste roofdieren wel hadden om mee te doden en/of zich   vast te klampen.
  Die van de T-rex waren nauwelijks geschikt om een prooi vast te houden of te slaan  Dus de T-rex was NIET op snelheid gebouwd, NIET intelligent, NIET om aan te zien en zijn kaken waren er om botten te breken.

  Kortom  :de T-rex was NIET op snelheid gebouwd, NIET intelligent, NIET om aan te zien en zijn kaken waren er om botten te breken.

  Antwoorden :

  I
  aaseter + rover = opportunist (Tsjok45) 

  II

  Horner is zelf niet professioneel werkzaam op het gebied van de studie van tyrannosauriden; zijn hypothese heeft weinig navolging gekregen onder de experts maar veel kritiek opgeroepen.

  Om te beginnen is er het probleem dat Tyrannosaurus het enige bekende grote roofdier is uit de formatie waarin hij werd gevonden — vroegere literatuur vermeldt het voorkomen van Albertosaurus maar dat berust op foute identificaties.
  Hij kan dus niet geprofiteerd hebben van de prooien van andere predatoren want die waren er helemaal niet.
  Hoogstens kan het zo zijn dat volwassen exemplaren jongere dieren wegjoegen van hun vangst. Een gespecialiseerde
  warmbloedige aaseter van deze grootte kan niet voldoende voedsel verworven hebben door te wachten tot dat planteneters spontaan dood neervielen.
  Huidige aasgieren hebben het voordeel dat ze zwevend een enorm terrein kunnen verkennen; andere "aaseters", zoals hyena's en jakhalzen, halen in feite het meeste voedsel uit de jacht.
  Veel paleontologen, zoals
  Phil Currie, nemen aan dat Tyrannosaurus zoals de meeste grote roofdieren zowel joeg als aas at — hij bejoeg (kudden) herbivoren, maar at ook van de karkassen die hij vond.

  Geen enkele van de eigenschappen die Horner aandroeg, kan beschouwd worden als diagnostisch. Naar voren staande ogen waarmee diepte kan worden gezien komen juist vooral voor bij roofdieren en een goed reukvermogen is net zo nuttig voor de jacht.
  De dijbenen van Tyrannosaurus hoeven niet zo heel kort te zijn ten opzichte van de onderbenen — een aanpassing die kleine dieren gebruiken om hun snelheid te verhogen — omdat de absolute staplengte al zo groot is.
  Tyrannosaurus had geen krachtige armen nodig omdat de muil ruimschoots voldoende was om prooien uit te schakelen.   (2)
   
  In het heuvelachtige land van Liaoning, ten noordoosten van Peking, zijn boeren, burgers en onderzoekers al tien jaar aan het graven. Duizenden fossielen hebben ze opgedolven van de meest uiteenlopende planten- en diersoorten. Zo lag daar het eerste zoogdier met een placenta. Maar het bekendst werden Liaonings fossielen van vogelachtige dinosauriërs — of dinoachtige vogels.  Zij hebben de oude discussie over de evolutie van vogels nieuw leven ingeblazen. Stammen vogels echt van de dinosauriërs af? Enzo ja, hoe dan?
  ‘Liaoning is van grote betekenis voor deze discussie’, zegt dr. Lars van den Hoek Ostende, paleontoloog aan het Leidse museum Naturalis. ‘De overeenkomsten tussen vogels en dino’s blijken dusdanig groot dat het onderscheid tussen die twee vervaagt.’
  Dat lijkt logisch als je naar de Chinese vondsten kijkt.
  Zo’n beetje de eerste was Sinosauropteryx, beschreven als een kleine dino met de tanden van een vleeseter.
  Hij had een donzige bedekking op de rug, waarover onderzoekers twistten: toonde dat dons het begin van de ontwikkeling naar veren of niet?
  Meer duidelijkheid kwam er met de ontdekking van Caudipteryx en Protarchaeopteryx, beesten met onmiskenbare veren op armen en staart. Vliegen konden ze waarschijnlijk niet: hun veren lijken nog het meest op die van loopvogels.

  In  2005  werd de vondst bekend van Dilong, een kleine verwant — met veren — van de enorme, waarschijnlijk kale Tyrannosaurus rex.
  ‘Voor dit soort fossielen heb je gesteente nodig dat fijn genoeg is om materiaal als veren weer te geven’
  , zegt Van den Hoek Ostende. ‘En het dode dier moet snel door afsluitend materiaal zijn bedekt.’
  Liaoning voldoet aan die eisen.
  Ruim 120 miljoen jaar geleden bestond de huidige vindplaats uit ondiepe lagunes.
  Stervende dieren vielen in het water en werden snel bedekt met modder en vulkanische as, waaruit fijn gesteente ontstond.
  Zodoende bleef ook zacht materiaal in gefossiliseerde vorm bewaard.
  Maar zulke - omstandigheden zijn zeldzaam, dus veel gefossiliseerde veren worden er in de wereld niet gevonden.
  Alleen in het Duitse Solnhofen was het raak, in 1855 al           --> Archeaopteryx  , wie anders  ?  06-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  02-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste acht maanden van 2008

  augustus  -september 
  In 2005 werd de paleontologische gemeenschap - en in feite ook de biologische gemeenschap vanwege de mogelijk verregaande consequenties ten aanzien van het werken met fossiel genetisch materiaal - opgeschrikt doordat onderzoekers claimden dat zij zacht weefsel hadden aangetroffen in het 68 miljoen jaar oude bot van een Tyrannosaurus rex (zie ook Geonieuws 571). Het ging daarbij om nog buigbare bloedvaten die binnen in het bot, afgeschermd van de buitenwereld, ontkomen zouden zijn aan de normale rottingsprocessen. Het ziet er nu echter naar uit dat men te vroeg heeft gejuicht: wellicht gaat het helemaal niet om fossiel materiaal, maar om een dun laagje slijmachtig materiaal dat recent door microorganismen is gevormd.
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=961


  22 08 2007
  Niet alle slangen zijn giftig, en de gifslangen hebben giftanden op uiteenlopende plaatsen: voorin de bek, achterin de bek, of zowel voorin als achterin de bek. Dat hangt samen met de evolutionaire ontwikkeling, maar hoe die precies is verlopen is al van oudsher een omstreden onderwerp. Leidse onderzoekers onder leiding van Freek Vonk hebben daarin nu helderheid gebracht.


  Onderzoeker Freek Vonk met een koningscobra

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=959


  12-08-2007
  De vondst van uit cellulose bestaande vezels in steenzout uit het Perm betekent niet alleen dat er nieuwe mogelijkheden zijn om sporen van leven op andere hemellichamen te traceren, maar ook dat het oudste, herkenbare organische materiaal op aarde in één klap met 200 miljoen jaar terug in de tijd wordt verschoven
  .
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=955


  Vezels uit het steenzout


  Verenpracht van fossiele vogels wordt duidelijker
  ßklik
  10 juli2008                                                                                                                                                                                                         Fossiele veren van een oervogel van honderd en van vijf miljoen jaar oud bevatten pigmentlichaampjes, de melanosomen.

  Volgens Jacob Vinther van de Yale University

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=945                                             Nieuwe overgangsvorm van vis naar landdier
  ßklik

  27 juni 2008

  In Letland is een belangrijke vondst gedaan van een dier dat de overgang vormt van een vis naar een op een land levende viervoeter.


  Devonische vis oudst bekende levendbarende gewervelde dier
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=940
   

  Het fossiele exemplaar van Materpiscis attenboroughi  Uitstervingen door zeespiegelfluctuaties ß klik

  19 juni 2008

  Op vijf momenten in de geologische geschiedenis vond massale uitsterving plaats.

  Shanan Peters meldt in Nature dat het dalen en stijgen van de zeespiegel een enorme...

   

  Mammoet at ondermeer mest ß klik

  10 juni 2008

  De mammoet die in in de permafrost van Siberië is gevonden, leefde ongeveer 22.500
  jaar geleden in de laatste ijstijd, het Weichselien.
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=931


  Radiometrische Ar/Ar-datering met extreme precisie   11 mei
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=924  Dino’s eerder uitgestorven
  ß klik

  24 april 2008

  De Krijt/Tertiair grens, de grens waarop de dinosauriërs uitstierven, werd tot nu toe gezet op 65,5 miljoen jaar geleden.

   

   

   Nieuwe prehistorische ‘hobbit’ uit Micronesië   ß klik

  6 april 2008

  In twee grotten op Micronesië dichtbij de Filippijnen zijn fossielen van kleine mensachtigen gevonden. Ze lijken op de kleine hobbitmens uit Flores, de Homo floresiensis

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=912 


  Een van de in vlietsteen ingebedde
  schedels (LB)  UPDATE  I  :

  ‘Hobbit’  van Palau ‘niets bijzonders’   26 augustus

  De vondst van een zeer klein menselijk skelet op het Zuidzee-eiland Palau vorig jaar, is geen aanwijzing voor het  bestaan van een dwergvolk op het eiland, duizenden jaren geleden.

  Dat stellen archeologen van de North Carolina State University in het online tijdschrift PlosOne.

  'De vroegste Palau-mensen hadden normale menselijke afmetingen en vielen binnen de normale vanriatie van moderne menselijke populaties’, aldus de onderzoekers.

  Vorig jaar leidde de vondst van de resten in een grot op Palau tot speculatie over een parallel met eerdere vondsten op Flores van de resten van een Homo erectus-achtige van nog geen meter groot en circa 18 duizend jaar oud.

  Volgens archeoloog Scott Fitzpatrick en zijn team is de vondst op Palau van een volkomen andere orde. De skeletdelen vallen binnen de bekende variatie van lengte in moderne mensen. Er is geen sprake van een dwergachtige voorouder, aldus de onderzoekers.

  Overigens is ook de vondst op Flores nog altijd niet onomstreden.

  De vinders denken dat het om een aparte en uitgestorven vroege mensachtige gaat, die tot ontwikkeling kwam op het geïsoleerde eiland.

   

   

   

  Oudste mensenkaak in Europa gevonden ß klik

  27 maart 2008

  Spaanse paleontologen hebben de oudste menselijke onderkaak in Europa gevonden.

  Het exemplaar dateert van 1,2 miljoen jaar geleden en was waarschijnlijk van een vrouw….

  Oudste resten West-Europeanen ontdekt
  Spaanse paleontologen hebben een onderkaak en tanden opgegraven van de vroegste West-Europeaan. Het fossiel van de mensachtige is meer dan een miljoen jaar oud en ging vergezeld van stenen handwerktui ...
  Lees verder, klik hier.


   


  Ontwikkeling zeeleven volgde tweemaal op toename zuurstof in atmosfeer  25 maart 
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=908


  Extreem goed bewaarde fossielen van
  eukaryoten uit de Doushantuo Fm.
  Het beeld is ca. 0,15 mm breed (SX)


   
  5maart

  Complexe evolutie
  ß klik

  23 maart 2008

  Evolutie is het belangrijke proces achter het ontstaan van nieuwe soorten.

   Deze theorie wordt nu versterkt aan de hand van de evolutie van de poten van kreeftachtigen (crustacea)....

   

   

   

  Feb. 18 ,2008

  Duivelspad  /Beelzebufo

  http://www.ncbuy.com/news/2008-02-18/1016118.html

  http://www.physorg.com/news122576609.html

  http://hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/176409/2008/02/19/Fossiel-van-dino-etende-kikker-ontdekt.dhtml

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=905

   

   

  February 14, 2008

  Eocarcharia.Kryptops. http://www.physorg.com/news122196010.html

   

  Velafrons coahuilensis/

  http://www.nu.nl/news/1436026/84/%27

  Zeil-dinosaurus%27_verstopte_zich_voor_neef_Tyrannosaurus_rex.html

  'Zeil-dinosaurus' verstopte zich voor neef Tyrannosaurus rex

  Uitgegeven: 14 februari 2008 13:46

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2008 19:49

  AMSTERDAM - Aan de Mexicaans kust hebben onderzoekers het fossiel gevonden van een dinosaurus die 72 miljoen jaar geleden geleefd zou hebben, meldt persbureau Reuters.

   Het prehistorische dier, dat leefde langs de kust, was een planteneter en moest zich constant verstoppen voor een neefje van de Tyrannosaurus rex om te overleven. 

  De dinosaurus, door de onderzoekers Velafrons coahuilensis genaamd, viel op door een grote zeil-vormige punt, die bovenop de kop van het uitgestorven dier stond.

  De onderzoekers menen dat het om het meest complete dinosaurus-skelet gaat dat zij tot op heden hebben gevonden in Mexico.

   

  (c) NU.nl/Dennis van Luling

   

   

   

  Feb 13 2008

  vleermuis

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39251719/   
   

  February 12, 2008 small pterodactyl

  http://www.physorg.com/news121963705.html

  http://www.boingboing.net/2008/02/13/tiny-pterodactyl-fos.html

   

   

  February 8, 2008

  Crayfish  http://www.physorg.com/news121543714.html

   

   

  Feb. 8, 2008

  Horseshoe crab  /  Lunataspis aurora -

  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080207135801.htm

  http://www.livescience.com/animals/080128-horseshoe-crab.html

  Degenkrabben bestonden al bijna half miljard jaar geleden
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=902
   


   

  05  02

  Levermossen  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=893

   

   

   

   

   

  Muggenziften? Muggenzeven!  ß klik

  29 januari 2008

   Veel dansmugsoorten hebben specifieke eisen voor de temperatuur van de omgeving waarin ze leven. Fossiele overblijfselen van dansmuggen kunnen daarom gebruikt worden om...

   

  January 28, 2008

  stromatolieten http://www.physorg.com/news120723883.html

   

  Fossiele voedselketen van vertebraten ontdekt ß klik

  27 januari 2008

  Gesteente van 290 miljoen jaar oud herbergt drie verbebraten (gewervelden) uit een meer: een haai, een amfibie en een vis. De haai heeft de amfibie verorberd terwijl het...

   

   

  Fossiel reuzenknaagdier ontdekt ß klik

  25 januari 2008

  In Zuid-Amerika is een reusachtige knaagdierschedel gevonden. De goedbewaarde schedel van het beest is 2-4 miljoen jaar oud en het grootste knaagdier ooit

  Giant rat Uruguay

  http://www.guardian.co.uk/science/2008/jan/15/giant.rodent

   

  http://www.nu.nl/news/1393645/84/Fossiel_gigantisch_knaagdier_ontdekt.html

   

  MONTEVIDEO - Een ploeg paleontologen uit Montevideo  hebben in Uruguay een fossiel van een skelet ontdekt van een knaagdier zo groot als een stier,

  berichtte The Guardian woensdag.

  Het is voor zover bekend het grootste knaagdier dat op aarde heeft geleefd.

  Het dier, een herbivoor, leefde twee tot vier miljoen jaar geleden in Zuid-Amerika, aldus wetenschappers in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

  Volgens de deskundigen gaat het om een tot nu toe onbekende soort, de josephoartigasia monesi.

  Het knaagdier, waarvan alleen de schedel met een afmeting van xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />53 cm werd teruggevonden, had centimeterslange snijtanden, maar kleine kiezen.

  Dat doet vermoeden dat hij groenten, fruit of waterplanten at.

  De wetenschappers berekenden dat het gewicht van het dier tussen 468 kilo en 2,5 ton bedroeg.

  Ze schuiven 1 ton naar voren als het meest waarschijnlijke cijfer. Volgens hen zag het er meer uit als een nijlpaard dan als een rat zoals we die nu kennen. (DWM)

  Het dier is verwant aan de pacarana, een 15 kilo wegend knaagdier.

  Dit zeldzame dier in het Andesgebergte is de enige nog in leven zijnde soort uit de familie van de dinomyiadae.

   

  Holen

  De wetenschappers gaan ervan uit dat het reuzenknaagdier is uitgestorven omdat het te groot was om holen te graven en te traag om belagers te ontlopen.

  Een amateuronderzoeker vond het fossiel al drie jaar geleden aan de kust van Rio de La Plata in het zuiden van het land.

  Het werd naar het Museum van natuurgeschiedenis overgebracht in Montevideo. Pas na drie jaar werd het onderzocht.

   

  Reconstructie

  Enkele Engelse websites maakten reconstructieschetsen van de 'Josephoartigasia monesi': The Guardian, Times Online en de BBC.

  (c) ANP/NU.nl

   

  January 23, 2008

  chinese skull  http://www.physorg.com/news120292812.html

   

  Jan 22

  platypus  http://www.abc.net.au/news/stories/2008/01/22/2143811.htm

   

  18 01

  Permian extinction / Lycaenops http://www.physorg.com/news119875141.htm

   

  Dino had tienerzwangerschappen ß klik

  15 januari 2008

  Sommige dinosaurussoorten konden zich voortplanten lang voordat ze volwassen waren.

  Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift PNAS naar aanleiding...

   Dinosauriërs plantten zich al jong voort
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=895  Fossilforest 

  http://discovermagazine.com/2008/jan/fossils-of-a-300-million-year-old-forest-found

   


  Machaeridians   Borstelwormen  
   

  U hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar desondanks vormden de machaeridiërs 150 jaar lang een mysterie voor wetenschappers.
  Het betreft bizarre langwerpige dieren met een rugpantser die van bijna 500 miljoen tot 300 miljoen jaar geleden dominant moeten zijn geweest in het leven op aarde.
  Maar omdat er bijna geen bruikbare fossielen van gevonden worden, was het moeilijk hun exacte familiebanden te bepalen.

  Paleontoloog Peter Van Roy van de UGent vond in Marokko echter een uitzonderlijk goed bewaard fossiel van de dieren.
  Hij beschrijft het met enkele collega's in Nature.
  Blijkt dat ze tot de gelede wormen behoorden, mogelijk zelfs tot de borstelwormen, die vandaag nog overleven, onder meer in de vorm van de zeepier die zulke mooie
  hoopjes op onze stranden maakt.

  Knack - 13-02-2008

  http://www.physorg.com/news119106709.html
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=891


  UGent-wetenschapper lost 150 jaar oud paleontologisch mysterie op (10-1-2008)
  De machaeridiërs, een uitgestorven groep van ongewervelde dieren, behoorden tot de stam van de gelede wormen, mogelijk zelfs tot de klasse van de borstelwormen,
  waartoe ook de zeepier behoort. Dat blijkt uit de vondst van een uitzonderlijk fossiel van een machaeridiër in Marokko.
  De ontdekking was het resultaat van intensief veldwerk door Peter Van Roy (Universiteit Gent/University College Dublin), Jakob Vinther en Derek Briggs (beiden Yale University).
   
  Met de ontdekking van het unieke fossiel wordt een 150 jaar oud mysterie in de paleontologie opgelost.
  De machaeridiërs waren bizarre langwerpige dieren met een rugpantser opgebouwd uit rijen van gemineraliseerde plaatjes.
  Ze verschenen tijdens het Ordovicium (488 tot 443 miljoen jaar geleden) en stierven uit in het Carboon (359 tot 299 miljoen jaar geleden).

  Vondst uitzonderlijk fossiel brengt nieuwe inzichten in evolutie  
  De machaeridiërs waren een belangrijk onderdeel van de toen bestaande ecosystemen.
  Hun exacte plaats in de evolutie was evenwel jarenlang een bron van speculatie.
  Volledige fossielen van deze dieren zijn uiterst zeldzaam want de dieren vielen na hun dood zeer snel uit elkaar.

  Met de recente vondst van Van Roy, Vinther en Briggs is het raadsel van de machaeridiërs eindelijk opgelost.
  Intensief veldwerk leidde de paleontologen naar een uitzonderlijk specimen met bewaarde weke weefsels in Ordovicische afzettingen ten noorden van Zagora, in Zuid-Oost Marokko.

  Borstelwormen
  Het gevonden exemplaar van de machaeridiër toont aan dat de dieren onder hun rugpantser een langwerpig gesegmenteerd lichaam hadden met een paar weke, pootachtige uitsteeksels
  op ieder segment. Elk van deze zijdelingse uitsteeksels droeg twee bundels van lange, stijve borstelharen. Het gesegmenteerde lichaam, en bovenal de aanwezigheid van weke
  "poten" met borstels, tonen onbetwistbaar aan dat machaeridiërs tot de gelede wormen behoorden, een diverse groep waartoe ook de zeemuis, de aardworm en de bloedzuiger behoren.
  Hoewel de exacte positie van de machaeridiërs binnen de gelede wormen op dit ogenblik nog niet geheel duidelijk is, suggereert de aanwezigheid van platen dat ze mogelijk
  behoorden tot een groep van borstelwormen die vandaag nog voorkomt: de Phyllodocida.

  Deze ontdekking en beschrijving van het fossiel van de machaeridiër verleent belangrijke nieuwe inzichten in de evolutie van de gelede wormen.
  Ze toont aan dat sommige van deze wormen, waarvan de oudste beschreven fossielen dateren uit het Cambrium (ongeveer 520 miljoen jaar geleden), een uiterst onderscheiden,
  gemineraliseerd pantser ontwikkelden vroeg in hun geschiedenis. Verder benadrukt dit werk nogmaals het belang van de studie van uitzonderlijke vindplaatsen en van de
  paleobiologie in het algemeen, voor een beter begrip van de evolutie van onze biosfeer.


  Info
  dr. Peter Van Roy
  Universiteit Gent/University College Dublin
  gsm +353 86 835 81 97
  Peter.VanRoy@UGent.be  14 01

  Baryonyx  ß klik


  http://www.physorg.com/news119506709.html

  http://www.bristol.ac.uk/news/2008/5768.html
  http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2008/january/news_13257.html
  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/01/080113212741.htm
  Emily Rayfield holding a gharial skull   (Univ of  Bristol /Natural Museum)
   

     Een nieuwe ijstijd?
  ß klik

  9 januari 2008

  Hoogleraar Van Kolfschoten van de Universiteit van Leiden onderzoekt al jaren fossiele zoogdieren. Deze blijken zich steeds aan te passen aan het dan heersende klimaat.....   

  02-09-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  30-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Prehistorische schildpad met  keiharde  dikke eieren
   
  Een 75 miljoen jaar oud fossiel van een drachtige schildpad, werpt een nieuw licht op de evolutie van reptielen.
  Het is ook de eerste keer dat een fossiel werd gevonden van een drachtige schildpad.

  De eieren-dragende moeder  werd in 1999 ontdekt in het zuidwesten van Canada (1) door leden van 'the Royal Tyrrell Museum of Paleontology' 
  In 2005 vonden  paleontologen van   de  'University of Calgary ' ( Darla Zelenitsky  )85 km daar vandaan een nest eieren  van dezelfde soort;   De  4cm lange   ronde  eieren werden gelegd in de nabijheid van een rivier   
  " Het is vrij zeldzaam om eieren en babies van een uitgestorven dier te vinden , het is nog zeldzamer om ze in het lichaam van hun moeder te vinden " zei  Darla Zelenitsky, , die ook  al  betrokken was bij de  vondst en de studie  van een  drachtige dinosaurier ( een van de jongste bewijzen  van de link  met de vogels ( zie onderaan artikel / appendix I   )

    

  De Canadese onderzoekers  beschrijven hun vondst deze week in het vaktijdschrift Biology Letters.

  "De schildpad werd uitgeprepareerd aan ' the Royal Tyrrell Museum' ;dat duurde ongeveer een jaar   ' zei  Zelenitsky.
  "Vorig jaar werd  het uitpreparen van het nest succesvol be-eindigd ...ik heb gewacht om beide vondsten samen te kunnen publiceren in hetzelfde paper..."

   

  "Het schild van het dier  was bij de ontdekking al gedeeltelijk gebroken ; ...dit  toonde onomwonden  aan dat het restant
  van een moederschildpad  afkomstig was "
  zei François Therrien, curator of dinosaur palaeoecology at the Royal Tyrrell Museum
  Uit een CT-scan bleek de veertig centimeter lange rivierschildpad nog meer eieren onder zijn schild te hebben ; het dier  bevatte minstens vijf verpletterde eieren
  Het later gevonden nest bevatte 26 eieren  :
  De normale dracht wordt zo ongeveer op  ong  20 eieren geschat 

  De schildpad behoort tot de soort Adocus en leefde ten tijde van de dinosauriërs.
  "Het gaat om een  erg  primitieve schildpad die waarschijnlijk basaal ligt in de stamboom der moderne schildpadden  ;De ontdekking  van eieren en nest  stelt ons in staat  meer te leren over  de evolutie  van deze  kenmerken in moderne  schildpadden van  vandaag ..."zei  Darla  Zelenitsku
  "Gebaseerd op deze fossiele vondsten kunnen   we  veronderstellen   dat:de voorouders van de  meeste  huidige extante schildpaden met schild-beschermde nek, ___de meerderheid der soorten vandaag___grote hoeveelheden eieren met harde /rigiede schalen,  legden  ..," zei Therrien.

  De eieren blijken  dus  extreem hard en dikschalig  te zijn, terwijl die van hedendaagse soorten veeleer dun en zacht zijn.
  De dikke eierschalen kunnen zo geëvolueerd zijn dat ze het ei beschermden tegen uitdroging in droge klimaten  of tegen roofdieren zoals dinosauriërs.

  (1) badlands of southeastern Alberta,ten zuiden van Medicine HatManyberries, Alberta  area / een van de meest  beroemde en komplete vindplaatsen van niet-mariene schildpadden  uit het krijt 
  [PDF] A review of nonmarine turtles from the Late Cretaceous of Alberta
  Bronnen

  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-08/uoc-ams082708.php
  http://news.guelphmercury.com/News/article/373719


   Zie ook 
  http://www.tolweb.org/Testudines
  Schildpadden <--wikipedia
  http://www.paleocene-mammals.de/turtles.htm  Shell of Adocus, a Late Cretaceous to Eocene member of the extinct family Adocidae. Note the lengthened, smoothly contoured shell form of this large aquatic turtle. Double lines show the limits of the horny plates covering the bony shell. The species shown is the Late Cretaceous Adocus punctatus, with a shell length of about 53cm.

  (5) Mlynarski, M. 1976: Testudines. Handbuch der Paläoherpetologie/Handbook of Paleoherpetology, Part 7, Gustav Fischer Verlag  APPENDIX I

  http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7267
  http://pharyngula.org/index/weblog/comments/a_pelvis_can_say_so_much/

  OVIRAPTOR  (specimen no. NMNS-VPDINO-2002-0901)van  de   NANXIONG  formatie
  Oviraptor


  The pair of eggs sit at the bottom of the fossilised pelvis (A).
  The texture of the eggshell has been preserved (B)
  (Image: Yen-nien Cheng/National Museum of Natural Science, Taiwan)

  image
  The oviraptorosaurian specimen at the National Museum of Natural Science in Taiwan (specimen no. NMNS-VPDINO-2002-0901) was excavated from the Upper Cretaceous Nanxiong Formation of the Hongcheng Basin near the city of Ganzhou, in the southern Jiangxi Province, China. It consists of six sacral vertebrae; the first two caudal vertebrae; the ilia, pubes, ischia, and femora; the lower part of the left leg; and a pair of eggs inside the pelvis. The pubes and ischia are slightly disarticulated, but otherwise these bones retain their original anatomical relationships. The eggs are located dorsal to the pubic symphysis, about one egg length anterior to the cloacal region. They are side by side and closely apposed, although the right egg was slightly more ventrally positioned than the left egg. Y.-n.C. and Y.-f.H. supervised the preparation of NMNS-VPDINO-2002-0901, confirming that it is not a composite.

  Sato T, Cheng Y-n, Wu X-c, Zelenitsky DK, Hsiao Y-f (2005) A Pair of Shelled Eggs Inside A Female Dinosaur. Science 308(5720):375.


  Ongelegd dinosaurusei gevonden
  BIOLOGEN hebben een onverwacht zicht gekregen op de voortplanting van therapode  dinosaurussen door de vondst van een fossiel oviraptor  ( maniraptor) wijfje in China.
  In haar buik zaten nog twee ongelegde eieren.
  De overblijfselen van het moederdier, dat stierf voor ze haar eieren kon leggen, laten zien dat dinosaurussen inzake hun voortplanting het midden hielden tussen primitieve reptielen en moderne vogels.

  ,,Hiermee is bewezen dat deze  therapode dinosaurussen twee eieren tegelijk legden'', zegt paleontoloog Tamaki Sato van het Canadese Museum voor Natuurwetenschappen, die bij de opgraving was betrokken.

  Dát dinosaurussen eieren legden, is niet nieuw.
  De ontdekking  van dino-eieren   afkomstig van   'the Flaming Cliffs '—met  intacte embryos— verbaasde de wereld in de twintiger jaren 
  Sinds de eerste dinosaurusjagers in de jaren twintig van de vorige eeuw de woestijn van Binnen-Mongolië introkken, op zoek naar fossielen , zijn  er diverse vindplaatsen van fossiele dino-eieren en zelfs van nesten vol met dinosauruseieren bekend.

  In 1933 vonden paleontologen in de Gobiwoestijn zelfs het gefossiliseerde skelet van een dinosaurus, die broedend op haar nest was gestorven.
   
  This oviraptor nest—filled with eggs—demonstrates one of the most surprising finds from the Gobi Desert that some dinosaurs cared for their young.
  De onderzoekers vonden de twee eieren ter grootte van een aardappel in het gefossiliseerde bekken van een Oviraptor, die werd opgegraven bij de stad Ganzoe in de Chinese provincie Jiangxi.
  Ze maakten hun vondst publiek in het wetenschappelijke vakblad Science .

  De ruim drie meter lange Oviraptor behoorde tot de groep van de theropoden, waarvan de Tyrannosaurus rex en vermoedelijk alle moderne vogels afstammen. De soort leefde tussen 100 en 65 miljoen jaar geleden. Biologen weten uit andere vondsten dat Oviraptors tot vijftien eieren in één nest konden hebben, maar ze wisten niet hoeveel eieren per keer werden gelegd of
  hoeveel tijd het de dieren kostte om hun nest tot aan de rand te vullen.

  Een hedendaagse kip doet ongeveer 26 uur over de productie van één enkel ei.
  Een krokodil heeft daar meer tijd voor nodig: drie weken.
  Maar terwijl kippen doorgaans één ei per keer leggen, produceren krokodillen twintig tot zestig exemplaren per leg.
  Schildpadden doen nog beter: tachtig tot honderd tachtig eieren per legbeurt.

  Zoals een vogel maar anders dan een krokodil, kon het Oviraptorwijfje niet al haar eieren in een keer leggen, vermoeden de onderzoekers.
  Ze denken dat ze twee eierstokken en twee eileiders had, een 'primitieve' eigenschap die de oviraptor met krokodillen en schildpadden deelt.
  Moderne vogels hebben, om gewicht te sparen om te kunnen vliegen, slechts één eierstok en één eileider.
  Wél zoals bij vogels en anders dan bij krokodillen, produceerden de eileiders van dinosaurussen per keer elk één groot ei.
  De onderzoekers denken dat de dieren twee eieren per leg hadden en doorgingen met leggen tot het nest vol was.


  De Oviraptor (die een warm verenpak had) broedde de eieren uit.
  Grotere en zwaardere dino's gingen niet op hun nest zitten om te broeden (daar konden de eieren niet tegen).
  Zij lieten de zon het werk doen.
  Veel grote dino's maakten hun nesten in groepen bij elkaar.
  (Door de nesten bij toerbeurt in de gaten te houden, hielden ze vleeseters uit de buurt van hun jongen. ?)

  © The Los Angeles Times  /22/04/2005

  30-08-2008 om 19:34 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  <---  Pod Kopište


  Pod Kopište  ligt in het  noorden  van  de eilandgroep links 

  PODARCIS SICULA

   


  Pod Mrcaru hagedis  
  ( Anthony Herrel UIA Antwerpen )

  Op 36 jaar tijd ( of  binnen  ongeveer  30 generaties)  hebben  zogenaamde "italiaanse" Ruïnehagedissen , die door biologen op een eiland werden uitgezet, opmerkelijke wijzigingen ondergaan : dat zijn morfologisch geconstateerde veranderingen en aanpassingen  die (zoals  veelal zomaar  wordt aangenomen  ),normaal  miljoenen  jaren nodig hebben om te "evolueren " (1)  

  In 1971 lieten biologen enkele (2) ruïnehagedissen (Podarcis sicula) los op het kroatische eiland Pod Mrcaru in de Adriatische zee.
  De diertjes waren afkomstig van het nabijgelegen eiland Pod Kopiste.

  Vandaag  stelden onderzoekers ingrijpende wijzigingen vast van de vorm en de grootte van de hagedissenkoppen en de inrichting van de ingewanden (3) .
  Ook zouden er merkbare verschillen zijn in degemiddelde achterpoten-lengte van beide  eilanden -populaties ....
  Dit ongepland "experiment" ontwikkelde zich ongestoord  gedurende  30 jaar 

    
  De voornaamste (voordelige ) uitkomst van  deze aanpassingen is het  waargenomen  gewijzigde dieet van de diertjes.
  De populaties van hun  stamouder -soortgenoten (op het eiland Pod Kopiste) voeden  zich vooral met insecten,__net zoals de rest van de podarcis soorten ____  maar vandaag  bestaat  het voedsel van hun afstammelingen op Pod Mrcaru  voor twee derden  uit planten.
  Een krachtigere langere en bredere  kop en  een  sterkere  beet  , laat de hagedissen toe het taaie plantenmateriaal beter te vermalen.(4)
   
  Vooral  het spijsverteringsstelsel van de reptielen heeft zich  aangepast.
  Nieuwe structuren vertragen de doorgang van voedsel, zodat de vezelige kost door symbiontische bacteriën( = veranderde  inrichting voor een  geschikter darmflora? )kan worden bewerkt.  "Nog  steeds een hagedis "
  23 april 2008 door PZ Myers
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/04/still_just_a_lizard.php    

  De titel vat  een voornaam  bezwaar  van  een creationist samen  : 
  Jawel   , deze populatie van Podarcis sicula bestaat nog  steeds uit hagedissen, maar ze zijn wel een ander soort hagedis geworden .
  Evolutie werkt.

  Hier is het verhaal:
  1971 = wetenschappers begonnen met  een experiment.
  Ze verplaatsen  5 mannetjes  en 5 wijfjes hagedissen van de soort Podarcis sicula uit een populatie op het  kleine eiland  Pod Kopiste, (0.09km 2),naar  een nog kleiner  eiland, Pod Mrcaru,( 0.03km 2,)Dat werd  al bewoond   door een andere hagedis soort, Podarcis melisellensis.
  Toen de oorlog uitbrak, de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog  : De kleine eilanden werden volledig verwaarloosd gedurende  36 jaar : de natuur kon ongestoord zijn gang gaan 
  Toen de wetenschappers uiteindelijk terug naar het eiland terugkeerden ,   ontdekten ze dat er iets heel interessant was gebeurd.
  Podarcis sicula was nog  steeds  aanwezig op Pod Kopiste, dus hebben we een leuke controle populatie .
  Deze hagedissen zijn kleine, snelle, insecten-eters waarbij de mannetjes hun territorium verdedigen en over het algemeen nogal agressief zijn
  Helaas, P. melisellensis verdween van  Pod Mrcaru en was  misschien een  slachtoffers van het experiment.
  De geimporteerde  P. sicula afstammelingen  bleken succesvol en  waren uitgezwermd over het eiland Pod Mrcaru,
  maar ze zijn verschillend geworden van de pod kopiste voorouders :  ze hadden  zich ontwikkeld in meerdere opzichten.
  De oorspronkelijke P. sicula  waren insectivoren die af en toe  een blaadje verschalkten ;
  ongeveer 4-7% van hun dieet was plantaardig .
  De  P sicula van Pod Mrcaru,bleken overwegend vegetarier geworden = tijdens  het onderzoeken van de darm -inhoud bleek dat
  34% van hun dieet in de lente plantaardig is ,
  dat klimt op klimmen  61% in de zomer
  en een groot deel van dit dieet was moeilijk te verteren voedsel , met een hoog cellulose-gehalte .
  Dit is een vrij radicale verschuiving.

  Er waren gelijktijdige veranderingen.
  De hagedissen 'schedels werden breder, dieper en langer, en zij hadden een sterkere beet  - een noodzaak bij het vermalen  van harde plantendelen en vezels  die  in de  plaatskomen van  o.m. zachte muggen.

  *In plaats van te jagen op insekten , gingen ze  knabbelen aan  vaste planten

  *Hun benen zijn korter geworden en  en ze zijn minder snel.
  *De bevolkingsdichtheid  is  hoger geworden .
  *De Pod Mrcaru hagedissen lijken minder  hun territoria te verdedigen  , dus er zijn gedrags veranderingen.

  Maar  nog  steeds een hagedis, ik weet het.

  Deze hagedissen  evolueerden echter  "cecale" kleppen.
  Dat zijn gespierde plaatsen (ringspieren ?)  in de darm, waardoor het dier delen van het spijsverteringskanaal kan afsluiten  wat op zijn beurt een  de trage voortgang  en verwerking van de  voedselmassa in transit  mogelijk  maakt  , inclusief de mogelijkheid om te fungeren als gisting kamers waar plantaardig materiaal kan worden verwerktdoor commensalen zoals bacteriën en nematoden -- P sicula Pod Mrcaru  , zitten onder  nematoden  die niet gevonden zijn in de darmen van hun Pod Kopiste neven.

  cecalvalves.jpg


  (De bovenste  fotos  zijn   misschien een beetje moeilijk te interpreteren;
  De darm is opengesneden  en wordtopen gehouden  door een aantal  pinnen  zodat je de inwendige  richels, flappen en afsluitringen , kunt zien )

  De  foto's  illustreren de  cecale kleppen in een mannelijke (A), een vrouwelijke (B) exemplaar ,
  en  van een pas uitgekomen  jong  (C) van P sicula uit Pod Mrcaru.
  Let op de dikke cecale wand  en  de  uitgesproken richels  .
  De pijl in C geeft de positie  aan  van het  cecale ventiel in een jong  gezien vanaf de buitenkant.

  De cecale kleppen zijn een evolutionaire nieuwheid, een gloednieuwe functie die niet aanwezig is in de eeuwenoude (stamouder)populaties op pod Kopiste en  zijn " de novo " ontwikkeld in deze hagedissen.
  Dat is belangrijk.
  Evolutie heeft hier iets  nieuws gemaakt  , en dat gebeurde ook al snel (ongeveer 30 generaties): het opduiken van de nieuwigheid is  bovendien  goed  gedocumenteerd door een toevallig "natuurlijk "geworden  , 36 jaar  lopend  experiment  . 

   P sicula Pod Mrcaru     is nog steeds  een hagedis, maar we verwachten niets anders - maar   het is nu
  een hagedis met nieuwe aanpassingen ; een overwegend  vegetarier .


  Volgens de onderzoekers is de ontdekking vooral bijzonder omdat de snelle evolutie ook de populatiegrootte en het gedrag van de dieren beïnvloedt  .  De drift om een terittorium te verdedigen lijkt verdwenen.
  Doordat planten een constante voedingsbron zijn steeg het aantal hagedissen wel  , maar door de overdaad aan voedselaanbod   voelen die toch niet meer de behoefte om een territorium te verdedigen.
  De endemische  hagedissen (Podarcis melisellensis )die al ter plaatse leefden   voor hun komst zijn trouwens verdwenen (deze  mogelijke  voeselconcurenten   legden het loodje in de strijd om het   slinkende insekten-aanbod en konden NIET overschakelen op andere voedselbronnen   ?)
  Overigens ook wel interessant is  dat  de podarcis sica "bevolkingsdichtheid" op dit eiland veel hoger is dan in de oorspronkelijke populaties op Pod Kopiste.

  Eigenlijk zou het een interessant project zijn om een deel van die nieuwe populatie weer af te zonderen samen met een deel van de oorspronkelijke populatie waaruit die 5 founder paartjes afkomstig waren.

   PNAS

  http://www.pnas.org/content/105/12/4792.abstract
  Herrel A, Huyghe K, Vanhooydonck B, Backeljau T, Breugelmans K, Grbac I, Van Damme R, Irschick DJ. (2008)
  Rapid large-scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource.
  Proc Natl Acad Sci U S A. 105(12):4792-4795.

  Ovber snelle evolutie  bij deze hagedis-soort  
  --> http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Wall_Lizard

  Bronnen:
  Eos juni 2008:/
  zie ook  ;
  http://richarddawkins.net/article,2892,A-Natural-Selection,Olivia-Judson---New-York-TImes

  http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20080522/news_1c22lizard.html
  http://brainethics.wordpress.com/page/2/  (1)

  Radiatie  is een proces dat met  verschillende  snelheden verloopt.
  Het hoeft niet  persé ,  lang te duren 

  - Dat is dus  niet  zoals  in  een toepassing van de   zwaartekracht ,  waarvan de  te verwachten  uitslag niet lang op zich laat wachten bij een individu dat van een flatgebouw springt.....ook  eentje die van een dak  springt kan niet plots  vleugels krijgen ; maar sommigen overleven wel toevallig de sprong ..

  Extreem anecdotisch voorbeeld :
  Michael Holmes overleefde in december 2007 een vrije val van 4572 meter hoogte.
  Zijn parachute en reserveparachute  lieten het  afweten tijdens de  sprong van de nieuw zeelander  .
  Het incident is van begin tot eind gefilmd door twee camera's, wat erg gebruikelijk is bij dergelijke sprongen waarbij de opnamens als aandenken worden meegegeven
  door de parachutist. Holmes zelf en de medespringer Jonathan King namen het tafereel op met camera's op hun hoofd.
  Het is een vreemde ervaring om naar de beelden te kijken, omdat Holmes zich in korte tijd bewust wordt dat hij waarschijnlijk dood zal gaan.
  Vijftien seconden voor zijn val zei hij vaarwel aan de kijkers
  Veel tijd om gedag te zeggen was er niet.
  Na tientallen seconden knalde hij op de grond.
  Gelukkig brak een bramenstruik zijn val.
  Wonder boven wonder heeft Holmes "alleen" maar een doorboorde long en een verbrijzelde enkel,
  veel mensen kunnen dit soort dingen helaas niet meer na vertellen.
  Te zien is dat hij afscheid neemt tegen de camera.
  "Ik ga dood. Vaarwel!" hij dacht meteen dat dit zijn laatste woorden zouden worden.
  video fragment is hier te bekijken ......LET OP NIET VOOR MENSEN DIE NIET TEGEN BLOED KUNNEN.  Onder de juiste omstandigheden kan natuurlijke  selectie  juist heel snel  resultaten  opleveren 
  Primordiale voorwaarde is dat de opeenvolgende generaties  van een  groep  onder druk  zonder  onderbreking lang genoeg overleven om  zich voort te planten 

  Zodra een  kleine  groep (1b)  zich  afgezonderd ( =allopatrie /eilanden  )onder volstrekt nieuwe omgevingsinvloeden blijkt te kunnen succesvol voortplanten (wat hier dus bij  die podarcis sicula  populatie  is geconstateerd , gaat de natuurlijke selectie bijzonder  snel___is de  geijkte uitleg .
  Doet de  groep dat  niet dan sterft die groep gewoon uit ( kan zelfs worden weggevaagd  door een  ongeluk/zoals bijvoorbeeld  orkaan -> dat is  het geval geweest tijdens enkele vervolg-experimenten met anolis sagrei  op de  cays van de bahamas )
  http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=557&LastModified=4675669385992722112


  Evolutie (als geologisch gedocumenteerd gebeuren    ) is wel al ongelooflijk lang aan de gang :
  de eerste tekenen van leven zijn  minstens  zo'n 3.800.000.000 jaar oud , terwijl een soort  in enkele tientallen generaties een nieuw evolutionair pad kan  inslaan . Dat terwijl de meeste organismes zich voortplanten in ratio's van dagen.
  Daar komt ook die enorme variatie vandaan:  Tijd en Natuurlijke selectie.

  Val echter  niet voor  de stromannen van de meeste  creato's,  zoals  = 
  "Darwinistische evolutie" is uitsluitend  afhankelijk  van het zeer langzame accumuleren van  zeer kleine miniale  veranderingen ---> Gradualisme (<--klik ) 

  "Evolutie " (dat is NIET  = alleen maar de "darwinistische"vorm  ) bestaat  natuurlijk  hoofdzakelijk uit herschikking van genen en genregulaties ( niet bekend in darwin's tijd )en het aanpassen van al bestaande structuren en processen ( morfogenesis ) :  er wordt geroeid met de roeispanen die voorhanden zijn 
  Dit kan heel snel verlopen als de evolutiedruk  toeneemt  (maar toch  binnen redelijke grenzen blijft)  en vooral de genendiversiteit in de populatie voldoende  groot is :  .....het kan ook millenia duren ....

  Darwin gaf een eerste aanzet voor de evolutietheorie  met de eerste formele definitie van een achterliggend mechanisme.
  Dat hij niet het hele plaatje in een keer goed had is niet  vreemd.

  Sinds die tijd is er al  heel veel ontdekt en is het oorspronkelijke inzicht verder ontwikkeld.
  Overigens wil  niet zeggen dat er GEEN  behoorlijke  gaten meerzitten  in de onderzoeken  en/of  dat de theorie immuum  zou zijn voor verbeteringen  van fouten  , aanvulligen 
  falsificaties  en  zelf drastische  veranderingen en saneringen  ...Maar er is op het ogenblik  nog  geen  betere "wetenschappelijk verantwoorde "  theorie voorhanden  ,die (redelijk) consistent is met andere legitieme  natuur-wetenschappelijke  syllabus , consensus , peer-review,  en kennis corpus
   
   
  Een gevolg daarvan( en van de nieuwe waarnemingen  )  is dat we nu uitgaan een variabele snelheden  waarmee soorten veranderen
  ( = zelfs  de mutatie snelheden schijnen te verschillen ? )

  Wetenschap is niet statisch
  , modellen en theorien veranderen , maar wel binnen het kader van de wetenschappelijke methode.
  Dat wil er bij  de meeste creationistische volgelingen  blijkbaar nog steeds niet zo goed in


  (2)
  Dat waren 5 volwassen paartjes als  "founder population"....
  Zoals is vastgesteld hebben ze  dus blijkbaar lang genoeg  overleefd  en zich voortgeplant  ...

  Hier zal genetische drift zeker ook een rol gespeeld hebben bij de snelle fenotypische veranderingen.( en de ontwikkeling van een nieuw eco-type) ?
  5 paartjes is ook wel een behoorlijk nipte bottleneck populatie.

  Vandaar :
  "....We didn't know if we would find a lizard there ( on Pod Mrcaru).
  We had no idea if the original introductions were successful,"
  Irschick said.
  "The island was swarming with lizards," Genetic testing on the Pod Mrcaru lizards"( ik heb nog niet gevonden naar welke testen  hier is verwezen  ) confirmed that the modern population of more than 5,000 Italian wall lizards are all descendants of the original ten lizards left behind in the 1970s.


  (3)
  (a) (Peter Mudde )comment ( lichtjes gewijzigd / rood toegevoegd  )
  .
  ...De 13-centimeter Podarcis sicula,  (  genus  lacerta  (Arnold 1973 -->genus  podarcis ) behoort tot de Lacertidae
  een hagedissengroep waar het eten van plantaardig materiaal zeer uitzonderlijk is.
  De lacertidae behoren tot een hagdissengroep, de Scincomorpha, waarbinnen (alweer) planten eten zeer uitzonderlijk is..

  Binnen de groep van de hagedissen (Sauria) is het eten van planten alleen binnen de groep der leguaanachtigen, Iguania redelijk verbreidt.
  Planten eten is nogal een andere manier van leven, vergeleken met het eten van insecten.
  Kennelijk is  het eten van planten (wellicht )een ( convergent onstane / of  ecomorfe ))eigenschap  die enigzins anders  is 
  dan de levenstijl  van ( leguanen   en ) andere Lacertidae, waarvan de meesten  hun hele leven achter de spinnen en vliegen aan moeten..

  Verandering van dieet blijft  altijd mogelijk zeker wanneer  beide (  alternatieve) voedselbronnen  (insekten en planten )in het millieu aanwezig blijven  (dat is bijvoorbeeld al  vertoont in de beren-familie---->de  reuzenpanda bijvoorbeeld )

  Dat de insekten-bron  geleidelijk aan  kleiner ( ook door voedselconcurenten ) wordt is een extra  druk ....
  Waarschijnlijk begint de aanpassing   met het occasioneel (en  hongerig )verorberen van geschikt  plantenmateriaal bij toenemend gebrek aan  insecten (= hongersnood ) en het uitroeien van minder agressieve  konkurenten ? (Tenslotte zijn de ingevoerde  hagedissen op dat krappe eiland -->  exoten )
  Overigens  wordt een koudbloedige  insekteneter niet plots van dag op dag een  planteneter  : insecten zijn hoogwaardig proteinerijk  en energetisch  voedsel ...planten zijn heelwat minder  rijk  aan die stoffen en moeten dus in grotere hoeveelheden worden  verorbert en efficienter  
  verteert ... 

  Bovendien is de  weelderige begroeiing op het eiland Pod Mrcaru  een  betere  schuilplaats tegen fouragerende vogels die maar al te graag  een hagedisje meepikken ...


  http://www.jstor.org/pss/2412583

  Phenetic Relationships Among Populations of Podarcis sicula and P. melisellensis (Sauria: Lacertidae) from Islands in the Adriatic Sea, by Robert C. Clover © 1979 Society of Systematic Biologists.

  Abstract

  Thirty-one island populations of Podarcis sicula and P. melisellensis from Yugoslavia were examined to determine phenetic similarities based on means of 15 characters. Both cluster analysis and multidimensional scaling (MDS) revealed the following patterns of variation: 1) the two species formed distinct groups; 2) within each species, OTUs from northern and southern islands grouped separately; 3) within P. melisellensis, OTUs from small islands tended to resemble other small island OTUs from geographically close islands. These patterns appear to contradict similarities implied by previous subspecific designations based largely on color and pattern differences. Genetic drift, gene flow, and selection are evaluated as explanations for observed phenetic patterns. Drift appears to be highly unlikely as a major force determining regional, large island, and small island similarities among OTUs. Channel depths and estimates of the rate of net increase in sea level suggest that the northern islands are younger than the southern islands, supporting the idea that gene flow has been restricted among the southern islands and between the two regions for a longer time than among the northern islands. Combined with differences in selection regimes, the recency of gene flow appears to have been important in determining north-south phenetic similarities. Populations on small islands are exposed to qualitatively different selection regimes than those on large islands. The closer similarity of northern, small island OTUs to large island OTUs suggests that the northern OTUs have not responded to small island selection regimes to the same extent that southern island OTUs have.   


  De soort is( alleszins  morfologisch)  zeer  variabel
  http://www.ittiofauna.org/webmuseum/rettili/podarcis_sicula01.htm  

  (3b)
  Erg benieuwd of de stamouder populatie  - en de nieuwe.populatie  nog genetisch compatibel zijn=  kunnen ze nog gekruist worden  ?
  Wat dat betreft is het ook interessant om te kijken hoe het genotype van de hagedissen veranderd is.
  Zoals Darwin al opmerkte: variaties kunnen fenotypisch enorm verschillen, maar toch perfect onderling vruchtbaar zijn.
  De cryciale  vraag is: is er SPECIATIE opgetreden?

  De vraag is in hoeverre hier echt serieuze genetische verandering aan ten grondslag liggen, waardoor mogelijk geen vruchtbaar nageslacht kan ontstaan tussen hagedissen op dit eiland en de hagedissen uit de oorspronkelijke populatie of dat het bijvoorbeeld eerder een kwestie is van verschil in fenotypische expressie.

  Alhoewel= 
  Fysisch  zijn podarcis  sica  hagedissen van  Pod Kopiste. niet gebouwd op het verteren  van een vegetarisch dieet,( voor zover ik heb kunnen achterhalen.)

  Er zijn trouwens nog interessante verschillen tussen de beide populaties  aan het daglicht gekomen =
  ( door  vervolg spin-off onderzoek geinspireerd en aanvullend  op anolis onderzoek in de caraiben en de Bahamas
    )

  http://www3.interscience.wiley.com/journal/118531892/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

  "We investigated the possible role of variation in predation pressure in the phenotypic divergence of two island populations of the Italian wall lizard, Podarcis sicula.
  In 1971, ten adult specimens from the island of Pod Kopište (Adriatic Sea, Croatia) were transported to the island of Pod Mrčaru,
  3.5 km east, where they founded a new population. Although the two islands resemble each other in general physiognomy (size, elevation, microclimate) and in the absence of terrestrial predators,lizards from the newly established population on(Pod Mrcaru ) are now on average larger and have shorter hind limbs then those of   Pod Kopište  .

  They also exhibit lower maximal sprint speed as measured on a racetrack, and fatigue faster when chased in a torus track.
  In the field, lizards from the original population of Pod Kopište respond to a simulated predatory attack by fleeing at larger approach distances and by running further from the predator than lizards from Pod Mrčaru.

  These changes in morphology, behaviour and performance may result from the relaxed predation( by birds ?  )  intensity on the latter island.
  Our analysis of the structural features of the microhabitats suggests that the vegetation on Pod Mrčaru offers more protection to lizards.
  Also, plasticine models of lizards, laid out on the islands, less often exhibited signs of being attacked by birds on Pod Mrčaru than on Pod Kopište.
  Our findings provide an example of how changes in (possibly a single) environmental factor may simultaneously produce responses in behaviour, morphology and whole-animal physiology, and this on a surprisingly small spatial and temporal scale."

  wpe21.jpg (16446 Byte)
   
   

   

  http://www.lacerta.de/Themengebiete/Verschleppung%20und%20Aussetzung/Podarcis_sicula_sicula_in_Hyeres_Frankreich.html

  De Italiaanse muurhagedis of ruïnehagedis (Podarcis sicula) heeft zijn hoofdverspreidingsgebied in Italië, Kroatië en Macedonië aan de zijde van de Adriatische Zee.
  Daarnaast heeft deze soort ook andere delen van de wereld bereikt, waar hij zich kan handhaven.
  Zo zijn er populaties bekend in Tunesië, Spanje en zelfs in de USA
  (Philadelphia, Long Island in New York).

  Ook in Frankrijk is de aanwezigheid van Podarcis sicula gedocumenteerd (ENGELMAN ET AL., 1993; CHEYLAN, 1978).
  CHEYLAN (1978) meldt dat Podarcis sicula in Frankrijk bekend is van de lokaties "Toulon" en "Chateau-d"If".
  Er is in Frankrijk  ( Hyeres ) waarschijnlijk  sprake  van een introductie van een niet-endemische hagedissoort door middel van het importeren van planten,
  in dit geval oude olijfbomen.
  Dergelijke imposante grillige bomen bieden kleine dieren immers allerlei schuilmogelijkheden.
  Interessant is om de ontwikkelingen vanuit deze vindplaats te volgen.
  Het idee is om in de toekomst regelmatig de stand van zaken te peilen.
  Er zijn geen indicaties dat de introductie van Podarcis sicula sicula opzettelijk is gebeurd.
   


  (4)
  Een groter hoofd en stevigere kaken zijn geen zaken waar gigantische genetische veranderingen voor hoeven plaats te vinden.
  Die verandering in structuur van de maag daarentegen zou nog wel eens een probleem kunnen zijn.

  Die lijkt overigens grotendeels veroorzaakt te zijn doordat planten ( geleidelijk aan )een veel groter deel van het dieet gingen uitmaken.
  Dat is een soort selectiedruk

  Hier een  relevant  stukje uit de bijbehorende publicatie in PNAS:


  The relatively large fraction of leaves included into the diet of lizards in the introduced population of Pod Mrcˇaru has apparently also resulted in the evolution of cecal valves, a structure previously unreported for this species and rare in this family and
  scleroglossan lizards in general (13, 14, 18).
  Our data also add to the growing number of studies suggesting that the inclusion of plant matter into the diet of small temperate lizards may be more common than previously thought (21, 22).

  (Opportunistische   voedingspatronen zijn altijd succesrijker / podarcis soorten in niet -tropische  streken  zouden wel eens meer omnivoor kunnen zijn dan vroeger gedacht     )

  Moreover, our data show not only rapid, directional changes in quantitative phenotypic traits related to the inclusion of plant matter into the diet, but also the evolution of novel morphological structures on extremely short time scales.

  Er zijn  ook  aanwijzingen dat podarcis sicula  enigzins omnivoor is  / de soort is alleszins erg "plastisch" en variabel  
  : een willekeurige  greep daaruit ( een founder groep?  ) riskeert dus  vlug een  aantal varianten  te bevatten  ? 

  http://webh01.ua.ac.be/funmorph/raoul/masterproef/Eiland.html

  Het dieet van ruïnehagedissen (Podarcis sicula) op eilanden in de Middellandse Zee lijkt sterk te verschillen tussen
  eilanden.

  Sommige populaties bleven insectivoor, terwijl andere zich lijken gespecialiseerd te hebben op het eten van plantenmateriaal.
  In deze thesis moet nagegaan worden welke gedragsmatige, fysiologische, morfologische en  ecologische kenmerken samenhangen met deze verschillen in dieet.
  Wordt het dieet weerspiegeld in het foerageergedrag, in het tijdsbudget, in de voedselpreferenties, de chemoreceptie, de mate van territorialiteit, in
  verteringssnelheid en -efficiëntie, de groei, in de morfologie van de kop en de spijsverteringstractus,...?
  Observaties en experimenten  gebeuren op individuen van vier eilandjes (twee insectivore en twee herbivore populaties).   

   
  Although the presence of cecal valves and large heads in hatchlings and juveniles suggests a genetic basis for these differences,
  further studies investigating the potential role of phenotypic plasticity and/or maternal effects in the divergence between populations are needed


  Creationisten  potpourri
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/216931

  "Hoe kunnen de vele mutaties die nodig zijn geweest om de expanded gut, de larger head en the harder bite te ontwikkelen, zich zo snel geaccumuleerd hebben?"

  (Bart Klink ) #6  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/216931
  Om daar wat zinnigs over te kunnen zeggen, zul je eerst genetisch onderzoek moeten doen, en volgens mij wordt daar nog aan gewerkt. Gewoon nog even afwachten dus.

  (Peter  Mudde) #7 

  ....een verschuiving van een bepaalde variatie in een door de omstandigheden bepaalde richting.
  Zulke verschuivingen in een kort tijdbestek zijn veel vaker waargenomen. Experimenten met  ANOLIS HAGEDISSEN  op tot voor kort hagedisloze eilandjes in de caraiben  b.v ( Google maar naar J.B. Losos, voor info daarover)

  Het fenomeen dat bij  de p. sicula   beschreven wordt ligt echter  wel even anders  en   op een ander nivo.
  -Bij anolissen gaat het om  vergelijkingen/tegenstellingen   tussen  minstens vijf verschillende  habitats  :  grondbewoners  ( met weinig bomen en spaarzame begroeing--> gras-anolissen   )  /en  struikgewas / onderste boomtakken/ middelste boomtakken / toplaag van het regenwoud 
  ( aboreale  anolissen )

  -  De  (optimale ) habitat van  de meeste   Podarcis sicula populaties  bestaat uit vlakke, open gebieden op zandgronden, zoals zandverstuivingen en duinen, op muren, steenhopen en ruïnes;  ANOLIS  en JB LOSOS

  http://www.oeb.harvard.edu/faculty/losos/research/
  http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/145/1/23.pdf
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/276/5313/682b

  Experimenten  met   anolis  sagrei     op   Cays in de  de  Bahamas
  http://harvardscience.harvard.edu/animal-vegetable-mineral/articles/pressured-predators-lizards-see-rapid-shift-natural-selection

  http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=4875
    Anolis  sagrei


  Er is inderdaad een onwaarschijnlijk snelle (ecomorfe )"evolutie" ,bij p.sicula  vastgesteld  :   minder dan dertig generaties.

  Aan de andere kant, er is ook sprake van een doorlopende 'bottleneck'
  : Echt veel plaats is er niet op het kleine eiland   Pod Mrcaru .

  Of er veel mutaties nodig geweest zijn of dat het grotendeels verschuivingen van variaties zijn die deze nieuwe ontwikkeling bij Podarcis sicula hebben ingezet, is nog even de vraag


   

  24-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Neanderthalers waren  kort en gestuikt  en goed aangepast aan een koud klimaat.

  De grootste man, gevonden in een grot in Frankrijk, was 1.71m .(2)
  Ondanks het feit  dat ze  een tonvormige -borstkas en  sterk geprononceerde wenkbrauwbogen  bezaten  en een kin ontbrak 
  waren  hun hersenen  gemiddeld omvangrijker  dan die van de moderne mens.
  Sommige fossiele gegevens suggereren  dat het af en toe kannibalen waren ,
  maar meer algemeen werd er gejaagd  op grote dieren zoals paarden en mammoeten.

  Overblijfselen van de Neanderthaler die 400.000 jaar teruggaan suggereren dat ze  bewerkte gebruiksvoorwerpen en wapens  meegaven aan hun  begraven  doden.
  De laatste Neanderthaler schijnentotongeveer 28.ooo jaar   in spanje te hebben  geleefd

  Poging tot  Samenvatting   van enkele studies rond  het  onderzoek naar de genetische  grondslag   van de  Neanderthaler-

  http://johnhawks.net/weblog/reviews/neandertal_dna <---

  I   --->  http://www.nature.com/nature/focus/neanderthaldna/
  1997:
  zie ook  --->   1997Neanderthaler mtDNA (tsjok45)

  Krings, M., A. Steen, RW Schmitz, H. Krainitzki, M. Stoneking, en S. Pääbo. 1997.
  Neanderthal DNA Sequences and the Origin of Modern Humans. Cell 90:19-30.
  Original paper = 
  http://www.eva.mpg.de/english/presskits/mtDNANeandertalarticle.pdf

  Het gaat in deze studie om  Neanderthaler   fragmenten  van  mtDNA  gevonden in  3.5 gram  extractie afkomstig  uit  de rechtse  humerus (opper-arm)van het Feldhofer grot exemplaar uit 1856 /
  40,000 a 50,000 jaar oud/ de fossielen bevinden zich tegenwoordig in het " Rheinisches Landesmuseum / Bonn "
  De wetenschappers ontcijferden een 379 nucleotiden-opeenvolgingen  door korte segmenten uit diverse samples van de  3,5 gram  uitgangsmateriaal  van deze neanderthaler ,  te repliceren en onderling  te vergelijken  en  de overlappende coderingen te noteren  (1)
  Ze identificeerden ook 27 verschillen  tussen het  uit  die  replicatie  bekomen   neanderthal- materiaal  en een modern  DNA-referentie-monster  
  Er is ook rekening gehouden  met het feit  dat een willekeurig mtDNA monster afkomstig van  een  moderne  populatie mensen    gemiddeld  kon verschillen in voornoemd referentiemodel , op  5 a 8 loci 
  De ( zeer kleine  ) ontrafelde sequentie werd vergeleken met extante menselijke mtDNA sequenties  maar  valt__volgens de interpretaties ____ buiten het bereik van de variatie in de moderne mens.
  De schatting van de Neanderthaler-sap split( gebaseerde op moleculaire klok berekeningen(2) was  volgens de gevonden sequenties  vier keer ouder dan de leeftijd van het mtDNA
  vd gemeenschappelijke voorouder(mitochondriale eva ) van alle onderzochte levende mensen.
  De auteurs suggereerden ook  dat de Neanderthaler 30.000 geleden is  uitgestorven, zonder een  bijdrage te leveren  aan het  huidige mtDNA van de moderne mens.
  (1)
  Niettegenstaande  de zeer summiere  resultaten(379 aminozuur- basisparen )  is dit een  belangrijke  mijlpaal( het liet  o.m. toe om  het  jonge  initieele  vakgebied van de "ancient DNA genomics" , serieus als mogelijkheid te  aanvaarden  en  vooral verder  "technisch en methodisch"  te ontwikkelen  )  ...  slechts enkele  voorlopige fragmentaire  en speculatieve  conclusies konden  eraan worden  verbonden
  Maar die gaven wel een vruchtbare  richting aan voor verder onderzoek  naar het  neanderthaler - DNA  /Er greep  sindsdien  reer  relevant  vervolg en uitbreidend onderzoek plaats ref:...
  http://www.archaeology.org/online/news/dna.html
  (2)
  Tengevolge van de erfelijke verticale  verspreiding  van het mitochondiaal genoom in de moeder-stamlijn  ;veranderd mtDNA  slechts door mutaties  ( dat is  belangrijk voor de moleculaire klok berekeningen ) recombinaties van moederlijk en  vaderlijk mtDNA zijn dus uitgesloten

  http://www.archaeology.org/online/news/dna.html

  http://www.jqjacobs.net/anthro/paleo/neanderthal.html

                                                                                      *                  *                  *


  II
  2000
  http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6777/full/404453a0.html
  A Neanderthaler recovered from the Mezmaiskaya Cave in the northern Caucasus

  Mitochondrial DNA from a second Neandertal specimen (a baby from Mezmaiskaya Cave in Russia) has been successfully sequenced. Like the first specimen, it is well outside the range of variation of modern humans (Ovchinnikov et al. 2000, Höss 2000). Analysis of the mtDNA of a third Neandertal from Vindija in Croatia also confirms the earlier findings. (Krings et al. 2000)


  The original  paper  :
  http://www.nature.com/nature/journal/v404/n6777/abs/404490a0.html
  Ovchinnikov, I. V. et al. 

  http://www.nature.com/ng/journal/v26/n2/full/ng1000_144.html
  A view of Neandertal genetic diversity 
  Matthias Krings, Cristian Capelli, Frank Tschentscher, Helga Geisert, Sonja Meyer, Arndt von Haeseler, Karl Grossschmidt, Göran Possnert, Maja Paunovic & Svante Pääbo
   
  Figure 1 thumbnail Figure 1.
  Schematic phylogenetic tree of 2 Neandertal mtDNA and 663 contemporary humans

  Full FigureFull Figure and legend (36K)
    Table 1 thumbnail Table 1.
  Mitochondrial DNA sequence variation among three Neandertals, humans, chimpanzees and gorillas

  Full TableFull Table
                                                                                         *                  *                  *


  III
  2001
  John H. Relethford*
  http://www.pnas.org/content/98/2/390.full


                                                                                       *                  *                  *


  zie ook  --->  Geschiedenis recent onderzoek neanderthaler genoom (tsjok45)

  IV
  2005
  moleculaire klok herkalibreringen ? 
  Simon Y. W. Ho, Matthew J. Phillips, Alan Cooper, and Alexei J. Drummond (2005). Time Dependency of Molecular Rate Estimates and Systematic Overestimation of Recent Divergence Times. Molecular Biology and Evolution 22(7):1561-1568.

  Simon Y. W. Ho and all  (2005)  argumenteerden dat de  vroegere moleculaire klok  berekeningen en   schattingen van aantallen en snelheden  van moleculaire mutaties bij mensachtigen  hebben geleid tot een  serieuse  overschatting van de  neanderthaler-sapiens split      
  Volgens hen is het niet  verantwoord een  enkele ( korte of lange of gemiddelde   )snelheid en mutatie-frequentie   aan te houden,   geldig voor de gehele  afstammingsperiode  ;
  De data moeten  geinterpreteerd worden  volgens een door hen opgestelde   veranderlijke mutatie -curve  
  Deze herkalibrering  suggereerd  dat de  voorouder van   moderne mensen  en  Neanderthalers  uiteengingen  rond de 354 kya (222-705 kya), en dat de  laatste  "common ancestor"  van alle ( tot 2005   gedeeltelijk ontrafelde  DNA  ) neanderthalers   108,000 jaar geleden  (70-156 kya) leefde  . 
  Ze stellen ook een  veel  jongere   "common ancestor " van alle  levende mensen  voor  --->76,000 jaar  geleden   (47–110 kya).

  Eiwit onttrokken aan Neanderthal fossielen
  13 maart 2005
  Een internationaal team geleid door onderzoekers van het Max Planck instituut voor evolutionaire antropologie in Leipzig en de Washington universiteit in St. Louis, slaagde erin  eiwit te onttrekken en ontrafelen van een Neanderthaler gevonden in de Shanidar grot in Irak van ongeveer 75.000 jaar oud.
  Dit is het oudste menselijke   fossiel waarvan  tot dan toe  ooit het eiwit ontrafeld werd . Het is  gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

  http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050329133310.htm

  Schedel  van  een   in de studie gebruikte   75,000 oude  mannelijke  neanderthaler  
  uit de  Shanidar  grot  (Irak).
  (foto : Erik Trinkaus)
  V
  2006
  zie ook  --->  Geschiedenis recent onderzoek neanderthaler genoom (tsjok45)
  Onderzoek naar Neanderthal genen duidt op vroege splitsing
  november 2006

  Met de ontrafeling van krap een duizendste deel van het erfelijk materiaal van de Neanderthalers is het bewijs geleverd dat een gedetailleerde vergelijking van het DNA van moderne mens en Neanderthaler mogelijk is.
  38.000 jaar oud DNA lijkt voor 99,9 procent op dat van moderne mens

  Het Neanderthal-genoom?
  Tot voor kort zou er om gelachen zijn in wetenschappelijke kring.
  Van het Neanderthaler-DNA waren tot nu toe maar een paar honderd baseparen gereconstrueerd, alleen van het mitochondriaal-DNA.
  Een lachertje vergeleken bij de waarschijnlijk 3 miljard baseparen van het ‘gewone’ DNA van de 23 chromosomen uit de celkern.

  Nieuwe technieken om de basevolgorde in DNA te bepalen, die raad weten met de versnipperde en gedegradeerde DNA-strengetjes uit de tienduizenden jaar oude fossielen, hebben daar verandering in gebracht.
  Het nu gepubliceerde resultaat is bereikt met 7 milligram van een botmonster.
  Met in totaal 20 gram moet het kunnen, schrijven de genetici in Nature.
  Maar tijdens een telefonische persconferentie van het tijdschrift Science verlaagde Pääbo dat naar 2 tot 4 gram.
  Zo veel technische verbeteringen zijn er al weer sinds het voltooien deze  studie  .

  Het grote geluk van Pääbo, die al sinds 1986 werkt aan stokoud DNA, is dat hij een 38.000 jaar oud Neander-dijbeen (uit de Vindija-grot in Kroatië en naar nu blijkt van een man) vond dat niet ernstig vervuild is door modern menselijk DNA, zoals de zeventig andere Neanderthal-botten die in zijn laboratorium in het Max Planck Instituut in Leipzig zijn getest. Het meeste DNA in de botten blijkt trouwens van bacteriën en planten te zijn, die zich in de afgelopen duizenden jaren tegoed hebben gedaan aan de botten. Neanderthal-DNA wordt onder meer geïdentificeerd door de grote overeenkomst met menselijk DNA én door de typische DNA-degradatie als gevolg van veroudering, waardoor de C’s uit de genetische code relatief vaak omgezet worden in T’s en G’s in A’s.
  Zonder het menselijke genoom, waarmee al die losse fragmentjes – van gemiddeld maar 52 baseparen lang – kunnen worden vergeleken, zou de hele operatie onmogelijk zijn. De techniek is geoefend met DNA uit de in overvloed gevonden botten van de uitgestorven holenbeer, die leefde in dezelfde tijd, dat kon worden vergeleken met het DNA van de moderne beren.

  Het vooral Amerikaanse team dat in Science publiceert, heeft nu 68.000 baseparen van Neanderthal-DNA gereconstrueerd, het vooral Duitse team meldt er in Nature met een iets andere methode maar liefst 1.000.000.
  Echte genen zitten er nog niet bij, al zei Pääbo op de telefonische persconferentie wel dat hij delen heeft gevonden van genen die coderen voor haargroei en huidskleur, zonder dat het genoeg was om er verder iets over te kunnen zeggen.

  Maar er zijn ook al eerste conclusies over mogelijke vermenging tussen Neanderthalers en moderne mensen – altijd een onderwerp van verhitte discussies onder paleontologen.
  Volgens het Nature-team is er mogelijk   een   vermenging geweest van mens naar Neanderthaler: mensenmannen dus die Neanderthalvrouwen bevruchtten.
  Dat leiden ze af aan de relatief hoge overeenkomst met bij mensen voorkomende puntmutaties (SNP’s) op de geanalyseerde stukjes van het Neanderthal-Y chromosoom.
  De Amerikanen hebben de puntmutaties in hun Neander-DNA weer vergeleken met de puntmutaties in verschillende moderne bevolkingsgroepen over de hele wereld.
  De Neanderthal-variatie
  lijkt niet meer op die van Europeanen dan op die van mensen uit andere werelddelen.
   En dus zal er wel geen genetische invloed van Neanderthalers op mensen zijn geweest, want die zou je toch vooral in Europa verwachten. Maar definitieve conclusies zijn nog ver weg.

  Uit de eerste analyses blijkt ook dat de gemeenschappelijke voorouders van Neanderthalers en moderne mensen ergens rond 400.000 jaar geleden (volgens Science) leefden of rond 500.000 jaar geleden (volgens Nature). Dit komt overeen met de indruk die uit de fossielen wordt verkregen.

  Ook is berekend dat de variatie in het nu bekende Neander-DNA van dezelfde orde van grootte is als de moderne menselijke. Dat wijst erop dat die voor primaten kleine variatie waarschijnlijk al eerder, met Homo erectus is begonnen. Ze kan zijn ontstaan door schoksgewijze bevolkingsexpansies vanuit kleine groepen.

  Met het complete genoom van de Neanderthaler zal het vooral veel gemakkelijker worden om vast te stellen welke nu nog onbekende genen belangrijk zijn geweest bij het ontstaan van de moderne mens.
  Aangenomen wordt dat het vermogen tot abstract denken (taal, kunst) een van de belangrijkste vernieuwingen van Homo sapiens is waarin deze soort zich onderscheidt van de andere mensachtigen, zoals de Neanderthaler.  Deel genoom naaste familielid ontcijferd     december 2006
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/31248183/


  Analysis of one million base pairs of  Neanderthal DNA
  http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/pdf/nature05336.pdf
  Richard E. Green et al. examined a 38,000-year-old Neanderthal fossil that is exceptionally free of contamination from modern human DNA. They write, "sequencing of a DNA extract from this fossil has thus far yielded over one million base pairs of hominoid nuclear DNA sequences. Comparison with the human and chimpanzee genomes reveals that modern human and Neanderthal DNA sequences diverged on average about 500,000 years ago."

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4986668.stm
  Preliminary analysis shows the bundle of DNA responsible for maleness in the Neanderthal - its Y chromosome - is very different from modern human and chimpanzee Y chromosomes; more so than for the other chromosomes in the genome. This might suggest that little interbreeding occurred between our own species and the Neanderthals. 

  For details, see the
  Nature web focus on Neanderthal DNA.

  Taalgen gevonden bij Neanderthaler
  23 oktober 2007
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1851087.ece/Taalgen_ook_gevonden_bij_Neanderthaler

  Het enige gen dat ooit in verband is gebracht met het menselijke taalvermogen, het gen FOXP2, komt in zijn humane vorm(= twee  puntmutaties) óók bij Neanderthalers voor.
  Dit blijkt uit onderzoek aan DNA uit twee Neanderthalbotten die in 2006  in Spanje zijn gevonden.
  De botten werden na de vondst meteen steriel ingevroren.
  Het onderzoek werd  gepubliceerd in de Current Biology van 1 november maar werd al eerder vrijgegeven.
  De vondst betekent niet dat Neanderthalers een volledig modern taalvermogen hadden – een omstreden kwestie in de menselijke evolutie.

  Eerder werd aan Neanderthalers taalvermogen ontzegd omdat er nooit een Neanderthal-tongbotje was gevonden.
  Dat is een botje bij het strottehoofd dat cruciaal is voor de aanhechting van tong- en andere spraakspieren.
  De vondst van zo’n tongbotje bij een zeer volledig Neanderthalskelet uit de Israelische Kabaragrot, in 1983, leidde ook nooit tot een brede overtuiging dat Neanderthalers
  wèl konden spreken.
  Maar  daarvoor is toch veel meer bewijs nodig.

  Op de korte termijn wordt door de nieuwe vondst vooral het belang van dit ‘unieke taalgen’ voor de moderne mens gerelativeerd.

  Het FOXP2-gen kwam in 2001 in het centrum van de belangstelling toen artsen ontdekten dat dysfuctioneren van dit gen leidde tot ernstige problemen met de fijne mondmotoriek.
  Ook hebben mensen met een kapot FOXP2-gen moeite met het onderscheiden van lettergrepen, met de vervoeging van werkwoorden en de vorming van grammaticale zinnen.
  Voor buitenstaanders zijn de lijders aan dit syndroom vrijwel onverstaanbaar.

  In 2002 werd ontdekt dat dit gen bij andere primaten en zoogdieren ook voorkomt en vrijwel overal hetzelfde is, maar dat het nu juist bij de mens op twee punten ( puntmutaties )
  afwijkt.
  Er is veel moleculair onderzoek naar het FOXP2 gen gedaan omdat het letterlijk een spraakmakend gen betreft met twee puntmutaties die alleen in de mens  onder vorm  blijken
  voor te komen.
  Deze mutaties werden niet later dan 120 duizend jaar verkregen en dat ze toen al  gefixeerd waren in de menselijk populatie is het gevolg van een zogenaamde selective sweep 
  (1.)
  Omdat berekend kon worden dat deze mutaties ongeveer even oud  waren als  het  veronderstelde  ontstaan van Homo sapiens – kreeg FOXP2 grote
  wetenschappelijke faam als mogelijk de cruciale mutatie die de moderne mens maakt tot wat hij is: een talig wezen.
  ( dat de mens het enige (symbool)talige  communicatieve wezen is , wordt tegenwoordig sterk genuanceerd )

  De nieuwe vondst van precies die modern menselijke FOXP2-variant in het Neanderthal-genoom (op zich al een wetenschappelijke prestatie van de eerste orde) veegt die
  mogelijkheid waarschijnlijk vrij effectief van tafel.Dat het  humaan fox2 onstond in gefixeerd raakte in homosap  kan dus niet het geval zijn, want de neanderthalers
  zijn ongeveer een half miljoen jaar geleden afgesplits maar  hebben het gen ook al. (1)

  De auteurs (onder wie de beroemde Finse geneticus Svante Pääbo die ook bij het eerdere onderzoek aan FOXP2 betrokken was) sluiten uit dat
  1.- het gen door seksueel verkeer
  tussen moderne mensen en Neanderthalers bij de Neanderthalers terecht is gekomen.
  2.- Zij zijn ervan overtuigd dat het gen afkomstig is van de gemeenschappelijke voorouder – en  dus het onstaan van het humaan  FOX2 gen  veel ouder is dan de eerder geschatte
  ouderdom van rond de minimaal120.000  t/m  de 200.000 jaar.( het "gemiddelde"ergens op  150.000 jaar  )

  Opmerking 
  http://www.nytimes.com/2007/10/19/science/19speech-web.html?_r=1&oref=slogin
  In dit artikel over  het neanderthaler FoxP2 gen  wordt aangegeven dat ook het Y chromosoom van de Neanderthaler  al gedeelteijk  is  ontrafeld  ...Het schijnt erg verschillend te  zijn   van dat van de homosap 

  " For the FOXP2 analysis, he (=Paabo ) and his Spanish colleagues arranged for the bones to be excavated under sterile conditions and immediately frozen. In addition he analyzed the Neanderthal Y chromosome, showing it was very different from the human Y chromosome, and so provided a second test along with mitochondrial DNA to differentiate human and Neanderthal samples."


  (1)
  (creationisten  )

  Het hele Darwinistiese verhaalrond  het FOXP2 gen niet kan kloppen
  creationistische  Stelling I
  Neanderthaler is  gewoon een homo sapiens  en
  de datering gewoon uit de   darwinistische   duim  gezogen.

  -->het tweede gedeelte  van die  stelling  (over  het duimzuigen)  impliceert een redelijk gecompliceerde samenzwering waarbij vrijwel elke tak van de wetenschap is betrokken.


  (creationistische stelling  II/ claim   : 
  Neanderthalers  hebben gewoon dezelfde mutaties in dezelfde genen als moderne Westeuropese homo sapiens.
  Dat kan twee verklaringen hebben:
  1) het zijn gewoon moderne homo sapiens/Neanderthaler zijn  eerder een 'uitgestorven ondersoort' of ras van de moderne mens
  2) het zijn non-random mutaties


  Dus 
  1.- Neanderthalers zijn gewoon forse gebouwde Homo sapiens met een grote neus.
  2.- Homo sapiens zijn lang niet zo oud als steeds wordt  verteld
  en dat alles  levert de  beste ( parsimonische  )verklaring voor de vaststellingen  in die studie
   


  ---> Neen  dus 
  want  neem  bijvoorbeeld  de 
  mutaties en de vele allelen ( ong 30 bij mensen ) van MC1R dat verantwoordelijk is  voor blonde en roodachtige vachtkleur en huidskleur ...en dat   bij mensen , honden , paarden , californische strandmuizen , is gevonden  .....in het DNA van de wolharige Mammoet( waarschijnlijk rosblonde reuzen ? ) , is aanwezig bij zeer veel primaten ...etc...
  (2)

  Dat zijn allemaal homo sapiens ?
  Neen dus

  ofwel
  1.- Ze zijn allemaal (van ver en van dichtbij )verwant met elkaar( =de stamboom van het leven ) ?
  2.- het zijn allemaal produkten van commom design ? ---->
  Het ingebouwde " front loaded " zwitserse zakmes ?( per apart geschapen baramim voor creationisten )

  Voor zover ik heb gevonden zijn bij die neanderthaler stalen ook allelen van MC1R gevonden die niet bij de mens voorkomen ?
  ( BBC news ) en het Stuk in Science mag

  ... Paralelle evolutie(in  de tijd van Gould bekend als "convergente evolutie ")ook bij genen ?

  Misschien zijn  zelf  unieke neandertaler allelen ( ook van Fox2    ? ? ) NOG NIET aan getroffen ?  ...
  Want 
  Ook Australische Aboriginals  bezitten  unieke allelen  die we niet bij de andere 'moderne' homo sapiens aantreffen.
  Dat neemt niet weg dat de Aboriginals volkomen homo sapiens zijn 
  Hetzelfde geld voor de  uitstervende  restpopulaties van de  oudste nog  levende  homo sap  : de   Koisan (I'fang )
  Beide  vermelde   groepen zijn echter lange tijd  (allopatrisch ) genetisch geisoleerd geweest ....echter niet lang genoeg   want  ze hebben hun  fertiele mogelijkheden met  andere sap-mensen groepen  nooit  verloren

  Dat de Neanderthaler een uitgestorven subspecies is van de homo sapiens is een zeer onwaarschijnlijke mogelijkheid... De Neanderthaler heeft  zich  niet   vermengd met de homo  sapiens sapiens    ( volgens de gegevens uit het  mitochondriaal  genoom  in 2008/het hoofdartikel    ), die later uit afrika in europa binnenviel  ( ong .45.000jaar geleden ? )waardoor ze zou zijn opgegaan  in de homosap   ...men denkt dat de Neanderthaler zich ontwikkelde uit de  homo  heidelbergensis ( een variant van de  pithecantropus erectus en/of  de homo antecessor ? )   rond middelllandsche zee en west-europa ) terwijl de fragielere  archaische homosapiens zich zou hebben kunnen  ontwikkeld uit een  zuid-oostafrikaanse tak van  pithecantropus erectus  populaties 

  Echter zouden  we niet beter wachten op de verdere ontrafeling (in zover dat mogelijk is ) van het neanderthaler genoom, dat ,meen ik, nu nog lopende is ...en vooraleer voorbarige beweringen te debiteren ?
   

  (2)
  het gaat over het artikel in science van Carles Lalueza-Fox e.a.
  Submitted on July 5, 2007
  Accepted on October 12, 2007
  A Melanocortin 1 Receptor Allele Suggests Varying Pigmentation Among Neanderthals


  zie ook :http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/37370205/
  voor meer creationistische zwatel ---> Vraagjes over de neanderthaler ? (Tsjok45)

  VI
  Maart   2008

  zie ook  ---> 
  Geschiedenis recent onderzoek neanderthaler genoom (tsjok45)


  KOMPLEET     MITOCHONDRIAAL GENOOM  VAN DE NEANDERTHALER  ONTRAFELD     ?   

  Fossiel bot geeft de  DNA-geheimen van Neanderthaler 'Eva' prijs

  Uit de in   augustus 2008  gepubliceerde  studie  blijkt  dat  het lezen van ( minstens een  voldoende groot en  belangrijk  gedeelte van ) de genetische code van een  voorhistorische verwant van de huidige  mens ,in het bereik ligt  van de huidige methodes  en technieken

  Bovendien  schijnt de  Neanderthaler  geen serieuze kans meer te maken  op een plekje in het familiealbum van de moderne mens.
  -Neanderthaler  vermengden zich volgens  deze studie   nooit of zelden  met vroege moderne mensen. 
  Nu zijn hele mitochondriale DNA-kaart  ligt ontrafeld  , blijkt dat van genetische uitwisseling met de  homo sap -stamlijn  al minstens een half miljoen jaar geen sprake is geweest.

  De volledige sequentie van het mtDNA is te vinden  in een type organellen , de zogenaamde mitochondriën, zijnde   de fabriekjes  die de energie leveren   voor de cellen.
  Mitochondriën worden slechts doorgegeven in de vrouwelijke lijn, zodat het voor de hand ligt dat ze  kunen worden gebruikt bij  het opsporen van de voorouderlijke mitochondriale "eva" van  soorten mensachtigen   ____in dit geval de eerste hypothetische moeder van de Neandertaler.
  (zie  ook de uitleg   rond   -->  Mitochondriale Eva   bij homo sap  )

  Het team analyseerde het mtDNA van 13 genen uit de mitochondriën van het  gevonden  Neandertaler bot ;
  Er waren duidelijk verschillen met het  mitochondriaal  genoom van de moderne mens, wat erop wijst  dat de  Neandertaler nooit of zelden, kruiste  met de vroege mens.

  Een grote groep onderzoekers onder leiding van Svante Pääbo (Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie, Leipzig, Duitsland) is al jaren met veel geduld en toewijding bezig om het DNA van een neanderthaler te ontcijferen, gehaald uit 38 duizend jaar oude botten.

  De samples van de jongste  studie  zijn ook  afkomstig van  een  botten-vondst    in een kroatische  grot te Vindija  en maken  sindsdien  deel uit van een  project dat het ontrafelen en leesbaar maken  van het neandertaler-genoom  beoogt  :dit moet de wetenschap in staat stellen o.a. de  prehistorische  en biologische   evolutie van de stamlijn(en?)  die leide tot de   moderne  mens,  als  de huidige  dominante homo -soort , te verduidelijken    Croatian Academy of Sciences and Arts

  De beenderen , een schedel en een onderkaak(foto) werden gevonden in een grot  in Vindija 
  (ten noorden van de kroatische hoofdstad   Zagreb)
  Het onderzochte bot in de studie blijkt afkomstig van een mannelijk  exemplaar (-->Y chromosoom)  

  Vindiya  cave 
  http://archaeology.about.com/od/vterms/g/vindija.htm
  http://archaeology.about.com/b/2006/11/15/sequencing-of-neanderthal-dna-begun.htm


  MtDNA

  In augustus 2008   rapporteerde de  Leipziger  groep in vakblad Cell een mijlpaal: de hele genetische kaart van de mitochondriën( het mitochondriaal genoom van de neanderthaler ) , de enige celonderdelen naast de kern die er hun eigen DNA op na houden.
  De onderzoekers zijn redelijk zeker van hun zaak, omdat ze alle letters van het  Neandertaler mtDNA 35 keer hebben gescreend.


  Dat mitochondriale DNA verschilt zodanig van dat van moderne mensen, dat het ver buiten de variatie binnen onze soort valt.
  Alle  moderne  mensen die tegenwoordig (nog)  leven en tot de  homo sapiens sapiens   behoren  , hebben hun mitochondriën geërfd van een vrouw die omstreeks   150 duizend jaar geleden leefde.
  De laatste vrouw van wie  zowel wij als de neanderthaler  gemeenschappelijke   mitochondriën hebben gekregen, zal ongeveer 660 duizend jaar geleden hebben rondgelopen, met een foutenmarge van 140 duizend jaar.

  Daarmee kan het idee dat de moderne mens een scheutje neanderthalerbloed heeft, naar de prullenbak.
  Tenzij de vermenging alleen van vaderskant (  Y- chromosoom  adam ?  ) heeft plaatsgevonden, want dan is dat niet te zien in het mitochondriaal DNA.
  Wel in de rest van het erfelijk materiaal  : de onderzoekers zijn hard bezig om dat ook in kaart te brengen.

  Het  Leipziger  team heeft  al  4% van het komplete  nucleaire   Neanderthaler genoom  ontrafeld 

   

  zie ook het uitstekende  artikel   op    http://www.nrc.nl/wetenschap/
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1951348.ece/Weinig_genetische_variatie_tussen_Neanderthalers
  http://www.sciencenews.org/view/generic/id/34990/title/Neandertal_mitochondrial_DNA_deciphered_

  “de vergelijking tussen het complete mitochondriale mtDNAvan een Neandertaler en dat van  vele recente mensen , levert een zeer relevant beeld op " 
  zei de antropoloog 
  John Hawks  
  "Moderne mensen lijken genetisch  allemaal meer  op elkaar
   dan  op deze Neandertaler   . Feitelijk is de neandertaler-sequentie in kwestie gemiddeld drie of viermaal zoveel  verschillend  dan de sapiens  varianten  onderling   .Deze  nieuwe  set gegevens  verschilt aanmerkelijk van de vroeger bekomen resultaten  uit vorig  dergelijk  mtDNA vergelijkend onderzoek  ;het nu voorliggende  resultaat is puur statistisch  maar wel erg verhelderend  ...." 

  Sapiens and Neandertal mtDNAs  verschilt  op   206 loci  /van de  16,565 onderzochte  sequenties en posities  , terwijl  moderne mensen  onderling   slechts  verschillen  op 100 posities  .

  Het mitochondriaal genoome bevat  13 genen, (= blueprints voor  het  samenrijgen van  amino-zuren tot eiwitten  ) .
  Het onderzoek bestudeerde de aard van de veranderingen binnen die genen  zodat de evolutie van die  eiwitten kon worden begrepen   

   Meestal , leveren veranderingen  in de gen-sequenties (
  Mutatie (biologie)  schade  op  aan de interacties tussen  de opgebouwde  eiwitten onderling    
  zegt  Richard Green, een  "computational biologist" van  het  Max Planck Institute für Evolutionary Anthropologie /Leipzig,.
  Neandertalers bezitten  meer veranderde (= mutatie-produkten ) eiwitten van   mitochondriale gen-oorsprong  dan alle andere daarop bestudeerde    primaten "Dit vraagt om een goede uitleg " zegt Green says.
  Een scenario dat deze vondst kan verklaren , legt  speculerend  uit dat  de neanderthalers  altijd  al  hebben bestaan  uit  " zeer kleine  maar effectieve populaties " 

  Mensen hebben ook  mutaties  in hun  mitochondriale genen die niet voorkomen noch bij neanderthalers ,noch bij de ander primaten   
  Eentje ervan  is het gen  COX2; het bezit in totaal  vier (uniek menselijke  ) gewijzigde codes op specifieke   loci 
  “Dit wijst erop dat de mutaties  vrij recent gebeurden  en misschien enig   selectie voordeel boden  voor homo sap   " zei Green
  De gegevens  versterken het vermoeden  dat de mens sneller evolueerde  dan  andere primaten
  “Het brengt ons ook dichter  bij een beter begrip  over  de betekenis van het mens-zijn   "  (Natuurlijk is  ook   in deze  huidige   studie  slechts één neanderthaler onderzocht,men kent dus de mogelijke  varianten en "allel "frequentie verschuivingen  nog   niet die ook bij neandertalers  ongetwijfeld zullen hebben  bestaan )      ...Maar dit  wijst er  misschien  op ___  speculeert men  (= een educated guess/ er zijn namelijk  ook  al fragmentarische   versies van het het mtDNA van andere  Neanderthalers  bekend    )  ____  dat de Neanderthalers slechts in  relatief kleine aantallen hebben  rondgelopen  ( minder dan  10.000 levende exemplaren   op een bepaald moment.) gedurende hun ganse  bestaan als stamlijn en  soort op aarde
  Eigenlijk een  langgerekte  bottleneck situatie , dus  

  "Dit heef gevolgen voor ons beeld van de Neanderthaler en misschien  is het  wel de reden van hun uitsterven.
  Als een soort gedurende  honderdduizenden jaren op het randje balanceert ,door haar kleine aantal representanten  ,  is een klein  uitschuivertje voldoende  "
  aldus Adrian Briggs, een moleculair bioloog en  co-auteur van het rapport  in het tijdschrift Cell.

  Theorieën over het uitsterven van  de Neanderthaler variëren van het  onvermogen om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving,  tot  en met genocide door vroege mensen.
  De soort is  in Europa  ergens tussen  40.000 a   30.000 jaar geleden  uitgestorven , kort na de aankomst van de vroege mens op het oude continent .(1)  TOEKOMSTMUZIEK   


  De  eerste   kladversie van het volledige  Neanderthaler  genoom -model   wordt verwacht  tegen  het einde van het jaar  .
  Vergelijkingen  van het  Neanderthaler met het menselijk genoom  zal  waarschijnlijk subtiele genetische verschillen,kunnen  benadrukken  
  zoals de genen voor de verbetering van de  hersen-capaciteiten   en  vooral andere eigenschappen aanduiden  die ten grondslag liggen aan het homo sapiens- (en ander  ) menszijn  .
   

  DNA van fossiel been van een Neanderthaler hebben  ook licht geworpen op de grote kwetsbaarheid  van deze  oudste  europese(?) menselijke  bevolkingen   Het genetisch materiaal( en de moleculaire klok berekeningen ) laat zien dat de  hypothetische  gemeenschappelijke   sapiens  /Neanderthaler "Eva"  minstens 660.000 jaar geleden moet hebben geleefd  , toen de  gemeenschappelijke  vooroudersoort van sap  en neandertaler zich opdeelde

  Daarbij werd  door velen  antropologen   verondersteld  dat de neanderthaler afstamt van de europese  vertegenwoordigers van homo  heidelbergensis  (een afstammeling van homo  antecessor  ?)terwijl homo sapiens ( misschien )ontwikkeld  zou zijn uit  een andere  pithecantropus erectus  populatie  oorspronkelijk  afkomstig uit zuidelijker oost- afrika  ....Anderen menen dat homo sapiens afkomstig is van de  Noord- oost-afrikaanse tak van  heidelbergensis 


  Volgens verdere gegevens gevonden  bij het  vergelijken van het Neanderthaler   mtDNA met het gemiddelde moderne mens  mitochondriaal -genoom bleken  verrassend minder  evolutionaire veranderingen te zijn opgetreden bij de neanderthaler dan bij sap

   

  zie ook
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  neanderthaler    


  mtDNA Debate Links
  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3917/index.html
  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3917/mtdna.html
  (1) Enige verwarring is ontstaan rond de benaderende  datering van het verdwijnen  van de Neanderthalers ...
  Af en toe werd beweerd dat het uitsterven  30.000 jaar geleden plaatsvond  , en elders is  dit weer 40.000 jaar geleden gebeurd .
  De beste schatting  ligt tussen deze uitersten  : ze verdwenen  tussen deze twee data.

  De moderne mens was al 45.000 jaar geleden in Europa, zo blijkt uit de vondst van stenen, botten en ivoren gereedschap in Rusland.


  Artefacts found at Kostenki (CU-Boulder)
  been en ivoor  artefacten  uit
  Kostenki  Archeologen vonden de eeuwenoude spullen onder een flinke laag laag vulkanische as in Kostenki, aan de rivier Don. De vondst duidt erop dat mensen via een andere route Europa zijn binnengekomen dan voorheen werd gedacht. Tot nu toe werd altijd vermoed dat de moderne mens via centraal-zuid Europese landen als Griekenland en Bulgarije op het continent terecht waren gekomen. Maar de nieuwe ontdekking suggereert een noordelijkere entree.

  Neanderthalers
  Het verbaast de wetenschappers vooral dat mensen zich kennelijk ophielden in een van de koudste en droogste gebieden van Europa. Een mogelijke reden hiervoor is dat er in die regionen geen neanderthalers voorkwamen. Dat waren grote concurrenten voor de moderne mens op het gebied van voedselvoorziening. Van alle mogelijke routes die de moderne mens genomen kan hebben om in Europa te komen, is de route via Rusland wellicht de oudste, aldus de archeologen.

  Naast stenen, botten en ivoren gereedschap zijn er in Kostenki ook resten van tanden gevonden. Dat zijn echter de enige menselijke overblijfselen die in dat gebied zijn aangetroffen. De gevonden artefacten zijn allemaal ongeveer 45.000 jaar oud. Ze wijken af van andere Europese vondsten uit de oudheid.

   

  Ook gevonden zijn  geperforeerde schelpen en een bewerkt stuk mammoettand dat op een menselijk hoofd lijkt. De experts sluiten niet uit dat het om het oudste bekende stuk figuratieve kunst ter wereld gaat.

  Fossielen
  Uit verschillende fossielen die eerder op verschillende locaties zijn gevonden, blijkt dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika opdook. Bijna 60.000 jaar geleden begonnen ze zich te spreiden over de aardbol. Het eerste bewijs van hun aanwezigheid in Australië dateert van 50.000 jaar geleden.

  De onderzoekers presenteren hun bevindingen in het nieuwe nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Science. Het team stond onder leiding van de Russische Academie van Wetenschappen en de universiteit van Boulder (Colorado).

  Links:  Clues found for early humans (BBC)
  Universiteit van Boulder, Colorado


  zie ook
   
  Homo sapiens
  Mitochondriale Eva  <--(wiki)
  out of africa /Multiregional theorie
  Homo sapiens in europa

  (2)
  Ook Met betrekking tot  de  afmetingen  heerst er oonenigheid maar  doorgaans lijkt  dat ergens rond  het gemiddelde  tussen 1,50 -1,70m te liggen 

  09-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  08-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF


   (611x404, 97Kb) klik-->
  Cross River Gorilla   /Nigeria, Cameroon

   <--klik
  Sumatra  Orang oetang 

    -->klik 

  Ken Bohn / AP  / bonobo, pygmee chimpansee


  Javaanse Gibbon; Zilver Gibbon 
  Hylobates moloch

  OP APENGATEN
   


  Het gaat  slecht met  het bewaren van  de primaten  ,  met    onze erfenis   en  het beschermen  van  onze naaste   verwanten 
  En dat is niet van vandaag bekend   , maar het is nu wel  vijf voor  twaalf( en voor sommigen al erover )

  De teruggang van het bestand aan apen is namelijk   al jaren aan de gang.   
  Er sterven bovendien  al wel altijd  ergens planten en dieren  soorten uit___om steeds weer complexere sets van interagerende redenen.
   
  Waaronder o.a.
  ook  de verwoestende  invloed van de steeds  groeiende  menselijke ecologische voetafdruk ,vervuiling ,oorlogen ,
  uitputting  van natuurlijke buffers  ,  toenemende bevolkings-expansie en uiteindelijke overbevolking  ;
  (enkele voorbeelden) :
  - Het uitbreken van ziekten (waaronder enkele  afkomstig of  gemeenschappelijk  van en met   de mens ) 
  - In vele streken worden bepaalde apensoorten tot en met het laatste exemplaar opgegeten door nieuwe  invasieve predatoren 
  ook door de  hongerige  mens ( die deed het  al met  Noorse Reuzenalk en dodo en waarschijnlijkook in de prehistorie  )maar 
  ook door  snobs en kapitaal krachtiger   fijnproevers   ( = Bushmeat  restaurants ) van   exotische of zeldzame  delicatessen 
  - Het vergiftigen  en uitroeien  van   voedselconcurenten  ---->  schadelijke  " onkruid-dieren " en/of  lanbouwgewassen  en plantage-vruchten  dieven   
  - Het verdwijnen van biotopen en de degradatie van arealen .
  - de introductie van exoten ( bijvoorbeeld  de nijlbaars  in de oostafrikaanse meren ) 


  Zo gaat dat.
  Ook voor ons komt eens  de dag  ...
  En we vergeten al te vlug dat we tenslotte ook  behoren tot  de   kwetsbare  groep der primaten...
  Niettegenstaande  hun opportunistische   karakter, zijn alle  primaten wel degelijk afhankelijk van  een welbepaald millieu waarvan de grenzen
  niet ongestraft kunnen  worden  overschreden zonder  uiterst  nare  en enge  gevolgen   ...  De International Union for the Conservation of Nature (IUCN), een internationaal samenwerkingsverband dat zich ondermeer bezighoudt met het behoud van dierensoorten, luidt de noodklok.
   
  Op de Rode Lijst van de IUCN, die in 1963 voor het eerst werd   opgestart , blijkt dat de organisatie zich het meest druk maakt om de leefgebieden van zeldzame dieren.
  Bosbranden en het kappen van tropische regenwouden beperken de leefomgeving van veel diersoorten aanzienlijk
  Uit het  groot onderzoek van de Union blijkt dat de situatie voor 48 procent van de bedreigde primaten soorten uiterst nijpend is..
  Het rapport is een samenvatting van het werk van honderden wetenschappers en de eerste omvangrijke studie in meer dan vijf jaar. De cijfers hangen een somber beeld op van de toekomst van de apen overal ter wereld.
  Volgens de jongste schattingen( in 2008)  wordt  bijna de helft van de primatensoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd.
  Van de 634 primatenrassen staan er  immers 303 omschreven als 'in gevaar' of 'met uitsterven bedreigd' op de rode lijst van bedreigde diersoorten

   

  .
  Meestal is dit het duidelijkst wat betreft  lokale soorten waarvan het leefgebied wordt vernietigd of versnipperd.
  Maar het drama voltrekt zich echter in alle regio's waar deze dieren leven

  Andere bedreigingen voor aapachtigen zijn jagers en de mensen die apenvlees consumeren.
  Vooral dat laatste lijkt de afgelopen jaren een trend in diverse landen, zo meldt de organisatie.

  “We slaan al jaren alarm dat primaten in gevaar zijn, maar nu hebben we harde gegevens die bewijzen dat de situatie nog veel erger is dan we dachten”, zegt Russell A. Mittermeier van Conservation International (CI).
  Het verdwijnen van tropische wouden is altijd het grootste probleem geweest, maar nu blijkt ook dat de jacht in sommige, nog intacte gebieden een ernstige bedreiging vormt.”   
  Nu al is volgens het WNF 70 procent van het leefgebied van de apen aangetast.
  Jaarlijks wordt er nog eens 5 procent verwoest in Azië en 2 procent in Afrika.
  Ook beschermde gebieden ontkomen daar niet aan.
  Uit een steekproef in 24 dergelijke natuurparken ter wereld blijkt dat de primatenpopulatie er met 96 procent achteruitgaat.

  "Het was heel schokkend om dat vast te stellen", zegt Folgering.
  "Apen zijn gewoon heel kwetsbaar."

  Maar de dramatische situatie van de apensoorten is  toch vooral een indicatie dat hele ecosystemen worden vernietigd.

  Primatoloog  Bert de Boer
  'Het is niet alleen een kwestie van zielige aapjes, hoezeer dat ook tot de verbeelding spreekt.
  Een soort kun je misschien wel missen, maar hele ecosystemen niet’

  Dat is momenteel het duidelijkst te zien  in  Azië 
  daar  hebben inmiddels 70 procent van de aapsoorten het stempel 'bedreigde diersoort' gekregen.
  De BBC  maakte aan de hand van de Rode Lijst een top 5 van landen waar het percentage van bedreigde dier en apensoorten het hoogst is:
  de koplopers komen allen uit azie :

  Grey-shanked douc langur, Pygathrix cinerea,Asia 1 Yellow cheeked crested gibbon (Nomascus gabriellae) 2 Javan Gibbon, Hylobates moloch, EN, Indonesia 6

  Qinling golden snub-nosed monkey, Rhinopithecus roxellana qinlingensis 3 Kirk's Red Colobus, Procolobus kirkii 4

  null 


  Cambodia - 90 procent
  Vietnam - 86 procent

  Indonesië - 84 procent
  Laos - 83 procent
  China - 79 procent


  29/08/08   / Grote kolonies bedreigde apen gevonden in Cambodja


  Een geelwangkuifgibbon.

  Onderzoekers hebben in de jungle van Cambodja grote populaties bedreigde apensoorten ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse organisatie Wildlife Conservation Society (WCS) bekendgemaakt.

  De wetenschappers vonden twee soorten slankapen en gibbons tijdens een veldonderzoek in een afgelegen stuk oerwoud bij de grens met Vietnam . Ze telden ongeveer 42.000 slankapen en circa
  2.500 geelwangkuifgibbons.
  Daarmee gaat het om de met afstand grootste populaties van deze soorten op aarde.

  Tot voor kort gingen onderzoekers er vanuit dat Vietnam beschikte over de grootste aantallen. In dit land leven naar schatting zeshonderd slankapen en tweehonderd gibbons van de betreffende soorten.

  Het is de tweede keer in korte tijd dat er goed nieuws te melden valt over bedreigde apensoorten.
  Begin deze maand bleek de laagland-gorillapopulatie in de Democratische Republiek Congo twee keer zo groot als aanvankelijk werd aangenomen.
   
  (dpa/sam)  (china) Hainan Gibbon. ©CI/Stephen Nash.
   
  (vietnam) Cat Ba Island Golden Headed Langur. Photo: Russell A. Mittermeier/CI.

   <link

  Delacour's Langur

  Photo: Tilo Nadler

  Horton Plains slender loris. ©CI/Stephen Nash.
   

  "Wat er in Zuidoost-Azië gebeurt, is angstaanjagend", zegt Jean-Christophe Vié, hoofd van het soortenprogramma van de IUCN.
  "Een groep dieren waarvan zo'n hoog percentage bedreigd is, dat hebben we nog bij geen enkele andere soortengroepen  vastgesteld."
  De precaire situatie in Azië wordt mee in de hand gewerkt door de vraag uit China om apen te gebruiken voor medicijnen of als huisdier.

  Ook in Afrika hebben primaten het moeilijk om te overleven.
  Zo zijn elf van de dertien soorten rode franjeapen geclassificeerd als (ernstig) bedreigd.
  Twee zijn er mogelijk al uitgestorven.

  De bouvier is al in geen 25 jaar meer waargenomen.
  De Miss Waldron hebben primatologen sinds 1978 niet meer gezien, maar af en toe duikt er een bericht op dat er nog enkele van deze franjeapen in leven zijn.  Miss Waldron's red colobus monkey (illustration)        Miss Waldron's red colobus

  Miss Waldron's red colobus. ©CI/Stephen Nash.


   

  "Van de Afrikaanse soorten staan altijd de grote apen in de belangstelling, zoals gorilla's en bonobo's",
  zegt voorzitter Richard Wrangham van de International Primatological Society.
  "Hoewel ook zij ernstig bedreigd zijn, zijn het de kleinere soorten, zoals de franjeapen, die het eerst kunnen uitsterven."

  Ook de jacht op bushmeat ( gorilla en chimp zijn zelfs lekkernijen ) en de illegale dierenhandel eisen hun tol.   De laagland  gorilla
  In de Democratische Republiek Congo  leven volgens de laatste telling zeker 125.000 laagland gorilla's.
  De onderzoekers telden nesten van gorilla's om te bepalen hoeveel dieren er in Congo leven. 
  Deze soort komt het meest voor, maar is toch ernstig bedreigd door de snelheid waarmee de populatie krimpt.Volgens de oude schattingen leefden er maximaal 50.000 gorilla's in Congo.
  De populatie zou ernstig te lijden hebben onder illegale jacht en ziekten waaronder ebola .
  Een flinke drom gorilla's blijkt het nu in het noorden van het land overleefd te hebben.
  Dat heeft de Wildlife Conservation Society bekend gemaakt op een congres over primaten in het Schotse Edinburgh

  Maar primatoloog  Bert de Boer, bioloog en directeur van dierenpark De Apenheul in Apeldoorn,nuanceerde de gegevens  .
  Volgens De Boer zijn cijfers over grote primaten in uitgestrekte en ontoegankelijke oerwoudgebieden notoir onbetrouwbaar.

  'Een vorm van schijnzekerheid waar het publiek gemakkelijk verkeerde conclusies aan verbindt.'  Adolescent mountain gorilla (Gorilla gorilla beringei) 7

  http://www.seniorennet.be/Dossier/Natuurbehoud/gorillas_soorten.php

  osteo6 Chimpansees soorten
  osteo6 Gorilla's
     osteo6
  Biologie
     osteo6 Bedreigingen
     osteo6 Het werk van WWF
  osteo6
  Neushoorns


  VIDEO
  http://www.youtube.com/watch?v=b0YEBkVIFi0

  Gorilla's : soorten

  Er bestaan twee afzonderlijke soorten gorilla’s, die nog eens zijn onderverdeeld in vier ondersoorten:

  De berggorilla  

  BerggorillaLatijnse naam: Gorilla beringei beringei

  Status: Met uitsterven bedreigd   update -->berggorilla's (Tsjok45)

  Habitat

  De bossen op de flanken van de vulkanen van het Nationaal Park van Virunga (op de grens met de Democratische Republiek Congo) en van Bwindi-Impenetrable National Park in het zuid-westen van Ouganda.
  Meer info : Het Nationaal Park Virunga

  Uiterlijk     Hij heeft een zwarte vacht, de volwassen mannetjes hebben een witte strook op hun rug en worden zilverrug genoemd.

  Populatie    Er zijn op dit moment naar schatting zo'n 700 berggorilla’s in leven. Omdat zij voorkomen in een gebied dat ernstig verstoord wordt door de burgeroorlog, is het moeilijk om de dieren te beschermen.

  Het relaas van een ontmoeting met een gorilla: Lessen in bescheidenheid
  <--link  picture gallery

  DE OOSTELIJKE LAAGLANDGORILLA of gorilla van Grauer

  Oostelijke laaglandgorillaLatijnse naam:   Gorilla beringei graueri

  Status: Ernstig met uitsterven bedreigd

  Habitat :   De vlakten en het hoogland van het middengebergte in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

  Uiterlijk :   Hij heeft een zwarte vacht zoals de berggorilla, maar verschilt van hem door de kortere beharing, de tanden en de langere armen

  Populatie :  Ongeveer 3.000 individuen.

  DE WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA

  Westelijke laaglandgorillaLatijnse naam: Gorilla gorilla gorilla

  Status: Met uitsterven bedreigd

  Habitat:   Een heel groot territorium dat zich uitstrekt over de grote bossen in het laagland van Centraal Afrika. De meerderheid van de dieren zou in de wouden van Gabon leven.

  Uiterlijk:    De westelijke laaglandgorilla heeft een bruin-grijze vacht met een rode of roodbruine kruin. De volwassen mannetjes hebben meestal eenwitte strook van hun rug tot hun middel.

  Populatie:  Ongeveer 94.500 individuen.§ zie hierboven voor andere cyfers )

  DE "Cross River" GORILLA


  Latijnse naam :
  Gorilla gorilla diehli

  Status : Ernstig met uitstreven bedreigd

  Habitat : De laatste bossen in het zuid-oosten van Nigeria en in het westen van Kameroen.

  Uiterlijk :   Deze ondersoort heeft dezelfde vacht als zijn neef uit het laagland ((bruingrijs met rode of roodbruine kruin), )en verschilt alleen door de grootte van de schedel en de tanden.

  Populatie : 250 tot 280 individuen.

  Bron: WWF

  De situatie in het enige  thuisland  van de  lemuren /halfapen  MADAGASCAR  is uiterst  precair  voor het voorbestaan van vele verschillende unieke  soorten( niet alleen maar primaten )
  Madagascar  is en was  een  biodiversiteit -hotspot  met  unieke fauna en flora  .
  Er is sprake van een ver doorgedreven ontbossing   en  ook  de   halfapen  zijn nog steeds  slachtoffer van jacht en stroperij
  http://www.amnh.org/sciencebulletins/bio/s/primates.20050711/

  Op de lijst  staan  de bijna uitgestorven  :
  Prolemur simus.
  Eulemur albocollaris

  Propithecus perrieri
  Propithecus perrieri
  Propithecus perrieri
  Photo: Matthew Banks

  Propithecus candidus
     
    
  Behalve dat de mens met zijn destructieve gedrag moet stoppen, zijn er volgens Folgering nog mogelijkheden om de primaten te redden.

  "Je kunt overheden overtuigen van het belang van ecotoerisme. In Rwanda betalen bezoekers nu al 500 dollar om berggorilla's te zien. Zo komt er geld in het laatje om de natuur in stand te houden en creëer je een draagvalk onder de bevolking om respect op te brengen voor hun omgeving."

  Hier en daar zijn er al kleine successen behaald.
  In Brazilië zijn het roodstuitleeuwaapje, het zwarte leeuwaapje  en het gouden leeuwaapje in de rode lijst opgeklommen van kritiek  naar bedreigd. *
  Dat is het resultaat van dertig jaar inspanningen voor natuurbehoud.
  De dieren zijn   nu goed beschermd, maar ze lijden nog steeds  onder een te kleine habitat.
  Golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) 


  http://www.wildlifetrust.org/news/2005/0501a_tamarin.htm

   zwartkop tamarin

  “Als je wouden hebt, kun je de primaten beschermen”,

  zegt wetenschapper Anthony Rylands van de IUCN.
  “Het werk met de leeuwaapjes in Brazilië toont aan dat het broodnodig is om gefragmenteerde wouden te beschermen en ze met elkaar te verbinden via groencorridors. Dat is niet alleen levensnoodzakelijk voor de primaten, maar ook voor een gezond ecosysteem, de watervoorziening, en de strijd tegen de klimaatverandering.”

  Folgering:
  "Het is nog altijd de moeite om te vechten.
  Voor veel populaties is de toestand kritiek, maar opgeven doen we niet."  De drie  categorieën:  “kwetsbaar”, “bedreigd” en  “ernstig bedreigd”. 

   *“bedreigd”, 
  Soorten komen in die categorie terecht omdat ze
  -zeldzaam zijn,
  -snel in aantal verminderen
  -en in een klein gebied voorkomen.  08-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  01-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  BLOEDLIJN 

    In 2005 melden wetenschappers ( M  Schweitzer   et  all )in het blad "sciences " , dat  ze intacte bloedvaten en    "plooibaar weefsel  " hadden gevonden in een 68 miljoen jaar oud gebroken  bot van een  Tyrannosaurus rex .

  ( zie ook  mijn vroegere blog  --->Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  /scroll  in het bijzonder naar de paragraaf  " Kip en dinosaurus  ?   "
  De wetenschappers hadden het  bot   opgelost  in een zuurbad , wat  overbleef  waren  bloedvat-achtige  en op  bloedcelen l-lijkende structuren


  De vondst van zacht weefsel in fossiele botten van een Tyrannosaurus Rex was in 2005 groot nieuws
  De vraag voor wetenschappers   was toen   : hoe  kon   het zachte weefsel al die tijd( bijna )  intact  blijven. ?   
  Creationisten stelden bijna  onmiddelijk   dat het zachte weefsel ( en vooral  het zogenaamd  "vers bloed" )  een bewijs was dat de fossielen nooit miljoenen jaren oud konden zijn. 


  vertakkende bloedvaten  gevonden in het  botmatrix  van een   T. rex (A)
  en een struisvogel  (B).

  _____(intermezzo )

  Tijdens de   ontmoeting van de Society of Vertebrate Paleontology begin januarie  2008 kwam de these  van   Thomas Kaye =
  de vervanging van origineel weefsel door microben. voor het eerst in het openbaar ter sprake 

  Thomas Kaye, een voltijd ( toendertijd  als "amateur" afgeschilderd ) paleontoloog in Prospect Heights, Illinois (VS), onderzocht goed geconserveerde botten van vier soorten laat-krijt dinosauriërs door gebruik te maken van een
  rasterelektronenmicroscoop, en zag  aanwijzingen dat microben het originele weefsel hebben vervangen.
  Tijdens 200 uur aan observaties heeft Kaye holle vaatkanalen gevonden zoals die van Schweitzers exemplaar.

  (Images courtesy of North Carolina State University)

  http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325100541.htm
  http://pharyngula.org/index/weblog/comments/tyrannosaur_morsels/
  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/21783030/

  .

  Maar nu hebben andere wetenschappers ( o.a.Tom Kaye  de resultaten betwist  (1)
  In een paper gepubliceerd in PLoS ONE,  concludeerden   Thomas Kaye, associated researcher  aan het   Burke Museum of Natural History & Culture van   de Universiteit van Washington (Washington University in Seattle -)en zijn co-auteurs ,  dat:
  Wat er werkelijk in de T. rex been was aangetroffen   slijmerige biofilm was  , afgezet  door bacteriën aan  de binnenkant van  bloedvaten  . Bio-films  zijn  (in verse toestand ) een plakkerige laag die veel bacteriën voor hun eigen bescherming aanleggen.
  Bekende voorbeelden zijn tandplak en de glibberige laag die na een tijdje in een emmer water ontstaat. 
   
  In aanvulling op de zuurbad -procedure die werd gebruikt door  Schweitzeret  all   , deed  Kaye  ook  onderzoek met  de elektronenmicroscoop  voordat de beenderen werden opgelost 
  Hij was verrast door de resultaten  .


  De   toendertijd  door  Maria Schweitzer et al , ontdekte  en onderzochte  restanten van  zacht dinosaurier-weefsel ,  waren mogelijks onstaan  uit    recente  maar  opgedroogde  bacterieële (endocaste ) voeringen   (=  een biofilm/coating  )aan de binnenkant van bloedvaten   ;

  Die  werden  o.a. ook   gevonden   in  de vergelijkbare  gekraakte fossiel botten-monsters van 4 soorten laat-krijt  dino's , (door de onderzoekers van het kaye-team   verzameld bij steekproeven in  de Hell-creek- formatie , in een poging  de resultaten en methodes   van  Schweitzer replicerend toe te passen op nieuw  gedolven  materiaal   .... 

  Het  initieele  materiaal   van   "Schweitzer  et  all " was    (uiteraard   )  beperkt  tot MOR 1125 locality :in de   uitgestrekte   Hell Creek Formation
  Dat was  niet het geval met  het  materiaal  van   kaye  en co
  *Maar eigenlijk doet dat  er niet  zoveel  toe ; de gevonden    morfologische "zachte"stucturen   bleken  zelfs meer  voor te komen, in allerlei fossiel  en semi-fossiel   botmateriaal van diverse oorsprong dan was  verwacht   
  Het materiaal  bestond uit   
  fossiele botten  van verschillende diersoorten en uit verschillende aardlagen. Daarbij vonden ze structuren  die hier en daar loslieten. Die kwamen overeen met wat de onderzoekers verwachten van een biofilm.    Maar hij vond ook "bewijs" dat microben  een dikke bio-film laag hadden geplaatst.

  In deze  monsters was de  film uitgedroogd, en had een  
  C14-datering dat  uitdrogingsmoment zo ergens  tussen  1960-1970  gesitueerd .

  Tom verklaarde   op  panda's thumb (b
  ij het officiele verschijnen van zijn  nieuwe  studie  )
  over  de   koolstof 14 datering  het volgende  ;

  Ik  sprak eerst met de verantwoordelijke  van het koolstof-14 dateringslab "Geochron" . 
  " Ik vertelde hem over de  bedoeling  van het  projekt    "
  Die contactpersoon  liet  Tom  meteen   weten  dat 14C dateringen  slechts  betrouwbaar zijn  tot en met  een  -50.OOO jaar-limiet . 
  Maar , merkte Tom op  
  "indien mijn  monsters echt zo oud zijn  , dan zal er geen  koolstof 14 meer te vinden zijn ...  dat is nu juist wat we moeten  uitvinden   met  dit project "
  De man merkte vervolgens  op dat   het een slecht idee zou zijn geweest om de monsters die ter datering  naar het lab werden gestuurd te klasseren als "fossiel T.rex weefsel" ....hij stelde daarom voor  ze te  labelen onder  " planten vezels "...Dat gebeurde dan ook  en ik denk niet  dat het lab nog enige andere  supplementaire clues en info   kreeg omtrent de mogelijke ouderdom ....


  Tom  gaf  nog  andere    nadere  toelichtingen 

  Kaye zei  dat hij zijn studie aanvatte  in de hoop  de  tweede  ontdekker te worden  van  bewaard gebleven  zacht weefsel van dinosauriers
  "....Het was ook nooit de bedoeling het werk van Schweitzer /Horner/Asarra et all,    te ondermijnen ....integendeel  ...we  wilden slechts de resultaten repliceren  en uitbreiden naar nieuwe vondsten  ....."

  Het  studie-materiaal; 
  (Tom Kaye  vertelde in  een e-mail  die hij openbaar liet maken op   Panda's thumb ) 
  Al het   uitgetest  materiaal  werd door hem en zijn  medewerkers gedurende een aantal  maanden  speciaal  opgegraven 
  De" paleo specimens" ( de laat-krijt dino's ) werden opgeslagen in een  loods in   met ritsen gesloten gehouden   dikke kunststoffen zakken ,tot en met het ogenblik dat ze  werden  geslecteerd  als materiaal voor   de relevante  analyses  en voorliggende studie    Betreffende de structuren die lijken op  speciale botcellen ( de  zogenaamd
  Osteocyt-en, )denken Kayes en zijn collega's dat het ook  microben/bacterieen  zouden kunnen zijn die holtes  in het bot hebben opgevuld.

  Hans Larsson, een paleontoloog op McGill Universiteit in Montreal, Canada, zei  in januari  dat de theorie van vervanging door microben 'volkomen onlogisch' is, maar  dat toch  betere  koolstof-14 datering zouden  moeten worden gedaan aan het  initieele  zachte weefsel materiaal( ook  van de  T.rex  "Sue ")    en dit  om  de  mogelijkheid dat het  gevonden materiaal allemaal  afkomstig is   van  moderne biofilms , uit te sluiten .....
  Het bewijs (voor de  tot nu toe bekende en voorgestelde    hypotheses )  , het verdere  onderzoek , de  zoektocht naar nieuwe materialen   en het uit sorteren /evalueren  van  de onderbouwingen ,  evidenties  ,  etc....  zal  erg lastig zijn
   'Het  zal nog jaren duren'  zei  larsson nog
  I

  De onderzoekers rond kaye vonden  ook  dat :
  wat eerder was vooropgesteld  als  de  RESTEN   van bloedcellen,( vanwege de aanwezigheid van ijzer,)  in werkelijkheid  framboosachtige structuren zijn   , microscopische minerale bolletjes  met een  ijzercomponent  . 

  Dergelijke " framboiden " werden teruggevonden  in een   aantal andere fossielen uit  zeer verschillende periodes, met inbegrip van een uitgestorven  ammoniet.
   
  In de ammoniet vonden zeeveneens   de  minerale  bolletjes,maar op  op een plaats waar het aanwezige ijzer  onmogelijk  afkomstig kan zijn van  daar  eventueel aanwezig bloed in de levende amoniet  ...het zijn dus  vervuilingen  of insijpelingen  van buiten  het dier of het fossiel  ( afkomstig van bacterieen ?)
  "Wat er ook van zij  ......  we hebben vastgesteld dat deze structuren veel te vaak voorkomen  om steeds maar   weer   uitzonderlijk bewaard weefsel  te zijn  ."  zegt Kaye" wat niet uitsluit dat het toch wel  af en toe  kan natuurlijk   " .

  Natuurlijk is deze nieuwe studie  een zoveelste doodsteek voor het YEC- creationistische hoera-gekraai over het "verse dinobloed  als bewijs voor de  "jonge aarde"  schepping "
  (  zie bijvoorbeeld  voor de creationistische bagger  
   
  http://www.scheppingofevolutie.nl/?gclid=CMjH_sTA75QCFQyD1QoduChUqQmaar   ) 

  De  ontkrachting  van het crea-gewauwel  over  dino-bloed , is   allemaal   allang en van bij het begin  een uitgemaakte zaak geweest :  wetenschappers  zaten dus  niet echt  te wachten   op nog een  nieuwe  supplementaire   nagel in die creato-doodskist   
    

  NaDarwin 
  Verse Dinobotten?
  Met dank aan Lars Brugman.


  Creationistische stelling:


  ......Er is ook bewijs dat evolutionisten niet kunnen negeren dat dinosaurier botten niet zo oud zijn.
  Wetenschappers van het University of Montana vonden T-Rex botten die totaal niet waren gefossiliseerd!
  Afgesneden segmenten van de botten waren als verse botten waar zelfs nog restjes bloedcellen in zaten.

  Ik vraag me af of de persoon die dit heeft geschreven zomaar blind iets heeft overgenomen van een andere creationistische site zonder te controleren op waarheid of gewoonweg de boel bij elkaar aan het verzinnen is om het eigen standpunt te kunnen onderbouwen. Iemand die het originele onderzoeksrapport heeft gelezen kan namelijk nooit tot de bovenstaande conclusies zijn gekomen.

  De gevonden botten van  de T-rex waren incompleet gefossiliseerd. In dit geval betekende dat dat de buitenkant was gefossiliseerd, waardoor het beenmerg aan de binnenkant afgesloten raakte en niet geheel heeft kunnen fossiliseren. Stellen dat de botten totaal niet gefossiliseerd en vers waren is dus op zijn best misleidend.

  Verder wordt er beweerd dat er restjes "bloed cellen" zijn gevonden, zodat de conclusie getrokken kan worden dat het om een recent fossiel zou gaan (enkele duizenden jaren oud). Echter, de genoemde "bloed cellen" waren slechts de afdrukken van cellen die bestonden uit volledig geoxideerde hematine afbraakproducten en polypeptide ketens. De sample was zelfs zo oud dat de gevonden polypeptide ketens bestonden uit een mix van L en D aminozuren. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de onderzoekers zelf het fossiel op zo'n 65-67 miljoen jaar dateren.

  Dit is wat de onderzoekers er zelf over te melden hebben in het originele onderzoeksverslag:


  Horner et. al. (1997): a near-complete specimen of the late cretaceous dinosaur Tyrannosaurus rex [museum of rockies (mor) 555] was collected by mor from the hell creek formation (67-65 million years ago) of eastern montana in 1990.........

  ........Independent results from the spectroscopic, analytical, and immunochemical techniques used in this study support the existence of heme and hemoglobin breakdown products in extractions of trabecular tissues of the mor 555 specimen of t. rex. Significant levels of D-enantiomers of individual amino acids (39) suggest that the source proteins are ancient.  Sue  ( dit is NIET  het exemplaar waar het  besproken  bot van afkomstig is : Wél het meest komplete tyrannosaus Rex fossiel tot nu toe.... )

  zie ook   

  Er is  wel al  snel gesignaleerd  dat   radiokoolstof  14  dateringen van  het "bloed"in de oorspronkelijke studie  van  Schweitzer uit  2005  helemaal  niet hebben  plaatsgehad   ... ...Maar   waarom  zou men dat ook  hebben moeten doen  ?  ; het fossiel  waaruit  het weefsel  afkomstig is  , is onbetwijfelbaar   gevonden in een bekende en  gedateerde   geologische formatie (van  het laat-krijt ) en locatie   waarvan de  minimale ouderdomsgrens onvermijdelijk  elke  koolstofdatering zinloos   maakt  ....;
  Zoals  reeds  vermeld;
  De 
  C14-datering methode heeft bewezen   slechts  een betrouwbare dateringsmethode te zijn voor objecten tot maximum  60.000 jaar oud.http://www.nrg-nl.com/public/c14dating/

  *** bovendien  ____ zoals M Schweitzer zelf   aangeeft in haar  eerste antwoord ( ,____  is er vooral  een belangrijke  hoofdreden, van praktische en technische   aard ,  een beletsel geweest   waardoor   GEEN koolstofdatering   werd uitgevoerd  ( zie onder   citaten  van   M SCHWEITZER  I   )

  " .....We did not do 14 C dating on our material precisely because we used a buffer to extract these vessels and cells that is rich in modern carbon (EDTA) and would naturally leave a residue on vessels and cells liberated from mineralization this way. ..."


  Het is  wel  duidelijk waarom   niet -creationisten  (zoals hierboven Larsson ) vragen dat   de dateringen van het "zacht weefsel " apart  moeten worden overgedaan en gekontroleerd  , ook  gezien de  nieuwe  verklaringen  en studies

  Maar het  gaat  natuurlijk  niet  om koolstof-datering   van   niet-gemineraliseerde restanten  van  verse "bloedcellen  "...want dat  was al van bij het begin  een doodlopende speculatie:   maar wel  om het uitsluiten  van  de vermeend  recente  opgedroogde   bio-films in het materiaal zodat toekomstig onderzoek- materiaal  kan worden opgesplitst   in bio-film artefakten   en autentiek-endogeen  dino "zacht weefsel "

  Jammer genoeg is er niet meer  genoeg   "zacht "en onbesmet  materiaal van de oorspronkelijke monsters (van Schweitzer   en andere ),aanwezig  ( zuurbad .!!!..,)  om dat vooralsnog te doen ....
  Vandaar dat de bewijsvoering een werk van lange  adem kan worden


  *Men zal dus vers (onbesmet ) zacht weefsel van dino's moeten  vinden  /de- novo opgraven om de methodes en  vooral  de resultaten  van  de studie(s) van  Scweitzer et al , te  repliceren
   
  * Er zijn echter ook  andere  "gevallen " van geconserveerd  "zacht weefsel "  bij dino-"mummies"  gevonden  ---> vooral bij Hadrosaurus-specima(
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<--klik  /DAKOTA & LEONARDO  / Gemummificeerde "  dinosaurus  ) en zelfs  vermoedelijk ook bij  de therapode   Scipionyx....
  http://www.nature.com/nature/journal/v392/n6674/full/392383a0.html

  Figure 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comThe holotype of Scipionyx samniticus, gen.et sp. nov., fossilized in a beige limestone from the Lower Cretaceous (Albian) of Pietraroia (Benevento, southern Italy).  Full size figure and legend (229K)
  Figure 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comScipionyx samniticus gen.et sp. nov. Full size figure and legend (25K)
  Figure 3 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comClose-up of the skull of Scipionyx.Full size figure and legend (107K)
  Figure 4 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comSketch of the skull of Scipionyx shown in Fig. 3  Full size figure and legend (56K)
  Figure 5 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comClose-up of the abdomen of Scipionyx, showing the perfectly fossilized intestine (left) and a reddish macula that might represent the remains of the liver (right).
   !!!!!    In hoeverre  in beide vermelde gevallen  al is gezocht naar niet -gemineraliseerde(= niet-versteende )   organische insluitingen  , weet ik  niet )
    
  Maar
  *Het  Scipionyx fossiel ( en waarschijnlijk  ook  Leonardo ?  ) heeft al  ruimschoots de tijd en de gelegenheid   gehad  een   recente   biofilm-besmetting te ontwikkelen ( en besmet  te raken met allerlei ander vreemd materiaal   .... )

  Afwachten dus of  ook wat uit deze hoek zal worden  bijgedragen aan het onderzoek  en het komende  debat  ....

  II
   
  Heel wat minder  leuk is  dat de consequenties van dit   nieuwe onderzoeksverslag ( op het eerste zicht )  dreigen  eveneens   het vergelijkend  onderzoek  van T.REX collageen-, met dat van   o.a.  kip, struis , salamander en kikker  ,definitief op de helling te zetten  ...?

  In 2007 meldden onderzoekers dat zij fragmenten van het eiwit collageen (bindweefsel) in het fossiele 'zachte weefsel' hadden gevonden.

  Opmerking  ;
  De onderzoekers vonden  fragmenten van het vermelde  eiwit   . nml   zeven peptiden, dit zijn stukjes eiwit van 10 - 20 aminozuren lang.
  Dit zijn korte stukjes, dus zeker geen compleet collegeen.

  Volgens de kritiek hadden de onderzoekers honderdduizenden stukjes peptide getest en is het een toevalstreffer dat ze overeenkomsten vonden met collageen van de kip.


  Maar volgens het team van Kaye kan collageen ook door bacteriën worden aangemaakt.

  Er bestaan trouwens ook nog  andere  tegenstudies ( zie ---> http://www.simonho.org/papers/science08_buckley.pdf   op (bijvoorbeeld )  een  recent  onderzoek  van John Asara (  Bericht 68 <-  ))

  Sluit dit venster

  Collageen is het eiwit dat ervoor zorgt dat bindweefsel bindt.
  Het zit onder andere in botten, pezen, huid en haar.
  Afbeelding: Zina Deretsky, National Science Foundation.  UPDATE /
  Recente Kritiek op de  tyrannosaurus - kip collageen link  ....
   (A)
  T. Rex-Chicken Controversy Roils Protein Scientists (Update1)  pdf 

  (met een kopie van het  nature article  van Rex Dalton )

  http://sci.tech-archive.net/pdf/Archive/sci.archaeology/2008-08/msg00174.pdf 
                                                                                                    
   
  Ijzer mineralisatie in een  bloedvat  . SEM beeld van  het oppervlak van gebroken been  rond het bloed kanaal 
  EDS (  rood gekleurd)vertegenwoordigd  een  gemineraliseerd eijzer-coating
  groen, staat voor  calcium van het  been waarin het zachte  weefsel  zat ingebed   De overgang tussen  been en  coating is niet onmiddelijk  merkbaar zondereen elementaire analyse   .
  UWBM 89326 Scale bar, 10 µm.
   Op het  electronen -microscoop  beeld ( klik op reactie 1 onderan dit artikel )  duiden pijlen  de  gedroogde  biofilms aan ...
  men ziet duidelijk de  restanten  van de  endocaste bacterieele -laag afpellen van  de binnenkant van de dino-bloedvaten  
  Credit: Thomas Kaye.

  Merk op dat de structuur van de fijne structuren en netwerken  van de  (haar-)vaten  wel nog steeds kunnen worden gebruikt als vergelijkings-materiaal
  De  leden van  kolonies  van   de   Rhodococcus sp , bacterie  hebben   uiteenlopende  (differentierende ) morphen ....
  Ze  worden gevonden  en als  cocci  en als vezels ,wat consistent is met de ;;endocaste  vormen  van de  lacunae  (in deze foto ) 

  Recente ontdekkingen
    van collageen-achtige   proteinen   in bacteria en   viruses vergroten nog het probleem  om ondubbelzinnig biomolecules van vertebraten te kunnen  identificeren 


  III

  Alhoewel .....
  Terecht mag worden  opgemerkt dat
    deze  jongste studie (over debacterieele  microfilms )voornamelijk   gaat over microscopisch waarneembare  bacterieele morfologische  structuren in botmateriaal dat  niet  door >Schweitzer of Asara  is gebruikt  bij hun initieele onderzoeken  en   ook  niet handelt   over de scheikundige  samenstelling van (bijvoorbeeld)  het zogenaamde fossiele  collageen( =maar  er wordt  wel  gesuggereerd dat  (ook fossiele  ) bacterieele biofilms( bijvoorbeeld van   --->  Rhodococcus sp) wel  eens collageen zouden kunnen  bevatten )

  Echter
  Hoe  bijvoorbeeld   ook  de  toch  vroeger al  vastgestelde  immunologische reacties (vooral  M.  Schneider ?(2 )) zijn te verklaren  vanuit deze nieuwe alternatieve  studie ,  heb ik   nog  niet zo  erg   duidelijk
  of gedetailleerd  teruggevonden  .... 

  De nieuwe alternatieve (overigens zeer low budget ) studie is nog maar pas vrijgegeven ,
  Men moet voorlopig nog geduldig  wachten  op de reacties , op en aanmerkingen   van de echte  vaklui in dit multidiciplinair  studiegebied
  Ondertussen  is technische  discussie op  diverse blogs al  volop  begonnen 

  bijvoorbeeld  :
  Men mag daarbij ook niet vergeten  dat  :

  De studie van  relatieve nieuweling  
  John Asara ( en van schweitzer ) was   slordig   en  heeft  ternauwernood  "sciences " gehaald(althans volgens sommige eerste commentatoren )  "....Seven protein fragments were originally reported in 2007 (in Science) by Asara, Schweitzer, and colleagues.
  However, this study was poorly done and has come under criticism by other scientists who are more expert in mass spectrometry than either Asara or Schweitzer (neither of whom is an expert on interpretation of mass spec data).
  As a result they revised (in a letter to Science in Sept 2007) one of their interpretations, reducing the number of supposed T. rex fragments to 6.
  Gary Hurd points out a further discussion - printed in a technical letter to Science in January 2008 - that was pretty devastating to Asara and Schweitzer’s claims.
  Essentially, they didn’t perform adequate tests to show that the T. rex DNA was truly ancient, and it almost certainly was a contaminent.
  Further evidence - re-analysis of the original mass spec data - is likely to show that the protein fragments don’t match birds particularly well (as the original article claimed), but instead match bacteria even better.
  Other articles are pending (not by me) that will make this argument more clearly....."


  ( A)
  Steven | August 1, 2008 9:14 AM

  ....The researchers leading the research, J.M Asara and M.H. Schweitzer, claimed (Science 2007 Apr 13;316(5822):280-5) that the T. rex protein fragments were more closely related to birds than to reptiles.
  Very plausible, of course - and if correct, yet another bit of evidence linking modern birds to dinosaurs.

  Science
  published a second article this past winter by the same authors.  (Organ et al., Science 2008 Apr 25;320(5875):499)


  My conclusion about the original (2007) article in Science: those 7 protein fragments weren't from T. rex at all.
  They were bacterial contaminents.
  Asara, Schweitzer, and colleagues were simply wrong - perhaps wishful thinking clouded their vision.
  The article never should have passed peer review, and Science should make an effort to correct the record.
  Sometimes even the best journals screw up, and that's what happened here.


  "the sequences are clearly from T. rex" - is just Asara defending his own studies, not surprisingly.
  Asara is a relative novice at ancient DNA /proteines
  and at mass spec analysis,
  and his analysis of the (very sparse) peptide fragments was pretty clearly flawed. ....

  (He) still got it published in Science - but that just shows that Science sometimes publishes sloppy work if it seems exciting enough. (Sad, but true.)
  Wishful thinking doesn't make it so.
  The T. rex protein fragments were almost certainly bacteria.


  http://genefinding.blogspot.com/2008/07/preserved-t-rex-or-bad-science.html


  De verdedigers  van de  oorspronkelijke  ontdekking( waaronder  , Mary Schweitzer  zelf)   beginnen zich trouwens ook  te mengen  in  het debat 
  ook de hypothese  van  Tom Kay wordt  in toenemende mate bekritiseerd 
  CARL ZIMMER    komt  met een  nuttige samenvatting 
  http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/08/01/slime-versus-dinosaur/

  MARY SCHWEITZER  .....I

  We first reported apparent soft tissues in dinosaur material in 2005.
  We then asked 2 questions, based upon our initial observations (in which, by the way, we were careful not to overstate the data we had at that time).
  We asked ‘how widespread is this phenomenon?’ and,
  ‘what is the composition of the material we observed,
  and is it consistent with original, but altered, organismal components?

  To address the first issue, we hypothesized that if these were indeed original soft tissues, they would not be limited to a single organism or type, but be represented in bone of other animals of different ages. We then conducted a time-transgressive study examining fossil material from over 30 specimens spanning ages from present day to Triassic specimens. These represented multiple depositional settings, crossed several continents and represented many taxa. Indeed, about the only thing that our samples had in common was that they were bone. The (morphological) presence of at least 3 of the 4 components we first reported were present in about half of the specimens tested, and this did not seem to be independent of environment—sandstones preserved this material best. This allows us to form models of degradation and preservation for further (and ongoing) testing.

  To address the second question,
  we conducted a careful chemical and molecular analyses of just one of the 4 components we reported, that of the collagenous matrix (fibrous, NOT filamentous as stated by Kaye, this is a big difference!).
  Our multiple analyses conducted in different labs by different investigators supported the hypothesis that material consistent with collagen was preserved in these dinosaur tissues. We did not rely solely on morphological studies, but employed many assays.
  We did not limit studies to those conducted by the primary author, but our results were validated by others, independently.

  While Kaye et al. address the morphology of the structures we observed, and find their own explanations for these, they do not address the considerable chemical and molecular data we put forth to support our hypothesis of endogeneity.

  We did propose biofilm production as a possible explanation for the material that we see, but we determined that based upon the data we had, microbial biofilms were not a parsimonious explanation for the data (see Schweitzer et al., 2007, Proc. R. Soc. Lond. B).
  Subsequent studies (paper in preparation) are examining material that was collected from deeply buried specimens and examined by multiple assays, again conducted independently by many investigators, within a month of recovering this material.

  Looking at all data _together_, the idea that biofilms are completely and solely responsible for the origin or source of the structures we reported is not supported.
  For example, there is no evidence in the literature that biofilms form branching _hollow _tubes as we observe.
  Biofilms are universally reported and indeed defined, as flat films containing microbial bodies and their exopolymeric secretions.
  Kaye et al. state that no microbial bodies were observed, only an ‘undulating’ film.
  Furthermore, because of gravitational “down’ in the positioning of these bones, it is highly unlikely that a biofilm would be evenly distributed across the channels as we report.
  Rather a biofilm would almost certainly be thicker at gravitational ‘bottom’, something we did not observe.

  While Kaye et al, confirm that their 14C data indicate a recent biofilm they do not identify microbial bodies, a hallmark of biofilm.
  I have seen similar features to what they figure in specimens that have EDTA residue remaining–ie insufficiently rinsed.

  We did not do 14 C dating on our material precisely because we used a buffer to extract these vessels and cells that is rich in modern carbon (EDTA) and would naturally leave a residue on vessels and cells liberated from mineralization this way.
  Because the Kaye et al data have a ‘greater than modern’ 14C date, this means that their biofilms would have to be laid down, and mineralized, more recently than 1950, the zero date for such studies.
  Kaye et al state that ‘biofilms would coat vascular canals’ but provides no evidence for this argument, and as such, they are engaging in purely a thought experiment at this point.

  Kaye et al. did not address our immunological data, and controls.
  They did not address the phylogenetic analyses of sequence as reported by Organ et al., 2008
  or offer any explanation for how ‘biofilm’ proteins from dinosaur could cluster with chicken,
  while ‘biofilm’ from mammoth and mastodon cluster with elephant.
  Nor did they explain the internal, or ‘intracellular’ structure we report for observed osteocytes.
  And finally, they did not state how the rounded structures we reported could persist /_free floating_/ in a hollow biofilm as we described for the ‘vascular’ inclusions in dinosaur vessels.
  Indeed, it seems that they only addressed aspects of our study that fit conveniently with their preconceived ideas, as they pick and chose what to focus on.
  As we stated often after our paper came out, morphology alone is insufficient to make any claims about the origin of such material, hence we provided a host of other data to support the hypothesis of endogeneity.
  Kaye et al. did less than this to support their claim that the material they observed is biofilm.

  Kaye et al also overstate their FTIR data, and show a misunderstanding of what these data can be used to say.
  There are many different molecular vibrations and rotational vibrational modes in a heterogenous sample as represented by their dinosaur material. It is far from a pure sample. In this case, IR absorption peaks overlie each other, and resolution of the spectrum is not high enough to separate them. The spectrum is dependent upon both the composition of th emixture and the relative concentrations as well. Combining all these variables to conclude that one reading is more similar to one than another is really meaningless, especially when trying to interpret peaks in the fingerprint region of 1500-400 cm-1. The low resolution IR spectra figured in this paper is not adequate to draw any concludsions about a heterogenous sample.

  Finally,
  while we have made no claims for the origin of these red, round structures within the vessel structures of our material, the structures we observed did not exhibit the microcryst structure know to characterize framboids, and no where in the literature does it discuss framboids that have a central core of denser material, and of different structure, then the translucent outer regions, as we demonstrate in multiple specimens.

  We do not, nor have we ever, stated that these are ‘blood cells’.
  The most we have allowed is that they are not consistent with pyrite framboids, and perhaps the iron we demonstrate in association with these microstructures may be organically derived, a hypothesis we are still testing.

  We continue to test the hypothesis that original material is retained in fossil bone, even dinosaur bone, by employing multiple assays and working with experts in many disciplines.
  We are examining fossils preserved in many different ways, from many time spans, and from a variety of depositional settings, to try to determine factors contributing to preservation.
  While we welcome the skepticism of colleagues, we hope that the reviewers and readers hold them to the standards to which we are held. Science progresses by scrutiny and testing.
  We will do our part to be as cautious as possible, and to not overstate our data, while we examine all possible explanations for the observations we make.
  I guess the best I can say is—stay tuned  LANGE STRIJD  ?

  Er zullen waarschijnlijk  nieuwere en  , hardere  en zelfs  onverzoenlijke   controverses onstaan...
  Die kunnen zelfs jaren duren  
  Maar dat is nu eenmaal  de  manier waarop wetenschap werkt  (3)
  De natuurwetenschap is slechts  een stelsel( en een collectieveonderneming   )  bestaande uit   voorlopige consensus -feitelijkheden  .... waarvan de "fitse" voortdurend worden behouden om nieuwe  kaartenhuisjes te bouwen  totdat er iets of wat steviger materiaal  accumuleert zodat er af en toe een stevige  nieuwe  verdieping  bijkomt .... 


  Het  is  zeker te vroeg  om  nu  al voorbarig conclusies  te gaan trekken ( en al  helemaal niet  door  leken en amateurs  zoals ik )  ....
  Voorlopig is de boodschap :
  Scepticisme
  en vooral  het vermijden  van het "Mulder- syndroom"(x-files ?)
  of  =
  de neiging om die "desillusionerende"  data niet echt serieus te nemen  omdat  die het vele werk  en de hoop op moleculair onderzoek   rond   oude  fossiele  "zachte -weefsels" als nieuw vakgebied ,    lijken  te  ondermijnen  

  En dat geldt  voor iedereen  , de  specialisten inbegrepen ....


  New Scientist vat het allemaal  nog eens   voorlopig  samen   :
  De onderzoeken van  Mary Schweitzer wezen uit dat het dinosauruscollageen leek op dat van kippen en het collageen van de mammoet leek op dat van olifanten.
  Kaye gaf daar volgens haar geen goede verklaring voor.
  Kaye gaf toe:
   "Wij zijn geen experts op dit gebied. We gaan ook niet in tegen het feit dat hun instrumenten eiwitten hebben gedetecteerd. We bieden een alternatieve verklaring."

  De originele publicatie ging  ook  wat dieper in op de aanwijzingen dat de eiwitten van hedendaagse bacteriën afkomstig kunnen zijn.
  Ze zijn ook in staat om structuren te produceren die op bloedvaten lijken.
  Dit is echter niet eenvoudig te zien door ze onder een microscoop te leggen en de methoden die gebruikt zijn om het te bepalen of dit bij de fossielen ook het geval is geweest, kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
  Maar omdat bacteriën in staat lijken te zijn om deze structuren te produceren menen ze toch een goede alternatieve verklaring te hebben voor het zachte materiaal en dat het niet van de oorspronkelijke dinosaurus afkomstig hoeft te zijn.

  National Geographic rapporteert dat Mary Schweitzer bij haar standpunt blijft.
  Ze geeft daarvoor de volgende tegenargumenten:
  (1) Er zijn geen biofilms gevonden met vertakkende holle buisjes zoals ze die vond in het T-Rex bot.
  (2) De zwaartekracht zou ervoor zorgen dat de buisjes aan de onderkant dikker waren, wat niet het geval was bij hun vondst.
  (3) Bacteriën die methaan ademen zijn nog nooit in bot waargenomen.
  (4) Het team van Keye is nog niet ingegaan op de chemische bewijsvoering die zij voor het zachte weefsel heeft aangedragen.

  Kaye wilde niet ontkennen dat er echt dinosauruseiwit in het bot zit.
  Hij vroeg zich alleen af waarom er dan zo weinig van is.
  WORDT  ongetwijfeld   VOORTGEZET    
  (A) 
  Zo  is er al  een update van  Zimmer
    http://blogs.discovermagazine.com/loom/2008/08/25/t-rex-trouble/ 
  met vooral  een interessant comment #1

  I’d like to point out that http://www.nature.com/news/2008/080821/full/4541035a.html ,( by Rex Dalton )  isn’t the first reply (in opposition) to the recent dino DNA/protein work,
  nor is it the first dino DNA study to be criticized by the scientific community.
  Indeed, such antics have been captivating the field since the early 1990s, when “ancient DNA” was at its innocent beginnings…

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/319/5859/33c
  (although admittedly not as approachable as Dalton’s intriguing piece)

  and some older stuff:
  http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=health&res=9C00EFD61331F93BA25752C1A962958260
  http://www.newscientist.com/article/mg15020302.800-science–dinosaur-dna-fails-new-test-of-time.html  (1)

  http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0002808

  Dinosaurian Soft Tissues Interpreted as Bacterial Biofilms

  Thomas G. Kaye1*, Gary Gaugler2, Zbigniew Sawlowicz3

  1 Department of Paleontology, Burke Museum of Natural History, Seattle, Washington, United States of America2 Microtechnics Inc., Granite Bay, California, United States of America3 Department of Geology, Jagiellonian University, Krakow, Poland  http://pandasthumb.org/archives/2008/07/dinosaur-soft-t.html
  Tom Kaye is answering questions over at Panda's Thumb.

  http://www.scientificblogging.com/news_releases/soft_dinosaur_tissue_dispute_probably_just_biofilm_says_study
  http://scienceblogs.com/aetiology/2008/07/dinosaur_soft_tissuejust_bacte.php
  http://scienceblogs.com/laelaps/2008/07/tyrannosaurus_yeck_another_loo.php
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/07/tyrannosaur_morsels.php#more  (2)

  " .....The original research was not based on purely mass spec analysis, if I recall correctly, but on additional evidence such as immunocytochemical analysis - using monoclonal antibodies to detect the presence of protein specific epitopes.
  This gave far greater weight to the mass spec results.
  Could those vertebrate specific proteins also be present in biofilm? (I guess the alternative is that the antibody test threw up a false positive).

  Two different immunological assays were used to identify the remains of a bone matrix protein, osteocalcin (OC), in the bones of dinosaurs and other fossil vertebrates.

  of maw 

  Antibodies raised against OC from modern vertebrates showed strong immunological cross-reactivity with modern and relatively young fossil samples and significant reactions with some of the dinosaur bone extracts.
  The presence of OC was confirmed by the detection of a peptide-bound, uniquely vertebrate amino acid, γcarboxyglutamic acid (Gla). Preservation of OC in fossil bones appears to be strongly dependent on the burial history and not simply on age.
  These results extend the range of protein preservation in the geologic record and provide a first step toward a molecular phylogeny of the dinosaurs.

  adsabs.harvard.edu/abs/1992Geo....20..871M


  (3)

  De legitieme  wetenschap bezit een hoog zelfreinigend  vermogen
  Daar komt helemaal geen creationitisch en/of  ID-kritiek  aan te pas.
  De meeste creato's  en  ID-ers (zo niet alle) hebben onvoldoende

  01-08-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (1)
  09-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA

  Onder de Menselijke  fossielen   zijn vooral tanden en schedels veel  aangehaalde   en meest voor de hand liggende  voorbeelden …vooral tanden zijn   het minst zeldzaam     : ze behoren immers   tot de hardste materialen die voor fossilisatie in aanmerking komen  ....

  Ook de bekkengordel is een zeer belangrijk onderdeel
  …Niet alleen geven deze laatst genoemde  overblijfselen waardevolle  aanwijzigen  over de  mate van "rechtopgaande gang "( bipedalisme) van het gevonden exemplaar   , maar  in het geval  van  vrouwelijke heupbeenderen( en te maken  correlaties met de  schedelgrote van juveniele exemplaren ) zijn daaruit  ook  uiterst relevante gegevens af te leiden
    

     

  *Het menselijke skelet is speciaal verder ontwikkeld  om ons in staat te stellen rechtop te lopen en heeft daartoe tijdens de evolutie verschillende veranderingen ondergaan.
  *Het bekken is tijdens de evolutie sterker en meer komvormig geworden om het bovenlichaam te kunnen steunen.
  *De ruggengraat heeft de vorm van een S -vorm  gekregen om schokken op te kunnen opvangen.
  *De botten van het dijbeen zijn groter en sterker geworden en de voet- en hielbeentjes zijn zodanig veranderd, dat ze in een verticale stand meer gewicht kunnen dragen.
  *De schedel zelf is sinds de tijd van onze primitieve voorouders in omvang toegenomen om de grotere hersenen te kunnen omvatten.(1) 

  Uiterlijk verschilt het skelet van man en vrouw weinig in bouw, behalve het bekken, dat bij de vrouw breed en komvormig is om haar in staat te stellen kinderen te baren;  http://www2.merriam-webster.com/mw/art/med/pelvis.htm

  pelvis 1 (human): A female, B male, C right hip bone, D lateral view, E medial view; 1 sacrum, 2 coccyx, 3 symphysis, 4 ilium, 5 pubis, 6 ischium, 7 acetabulum, 8 sacral foramen, 9 ischial tuberosity, 10 lesser sciatic notch, 11 ischial spine, 12 greater sciatic notch, 13 posterior inferior iliac spine, 14 posterior superior iliac spine, 15 iliac crest, 16 anterior superior iliac spine, 17 anterior inferior iliac spine, 18 acetabular notch, 19 superior ramus of pubis, 20 pubic tubercle, 21 pubic crest, 22 obturator foramen, 23 inferior ramus of pubis, 24 inferior ramus of ischium, 25 iliac fossa, 26 articular surface for sacrum, 27 sacroiliac joint,
  28 sacral promontory
  XML:NAMESPACE PREFIX = O />


  FIG. 238– Diameters of superior aperture of lesser pelvis (female). (See enlarged image)


  FIG. 239– Diameters of inferior aperture of lesser pelvis (female). (See enlarged image)

  FIG. 240– Median sagittal section of pelvis. (See enlarged image)


  FIG. 241– Male pelvis. (See enlarged image)

  bron :http://www.bartleby.com/107/58.html
  *Mannen hebben doorgaans iets grotere en zwaardere botten en hun schouders zijn gewoonlijk iets breder.
   
  Maar
  de anatomie van de mens toont  ook  duidelijk aan dat de menselijke bipedaliteit nog niet is geoptimaliseerd :
  Integendeel het zijn nog steeds voorbeelden  van  knutselwerk en kwetsbare  rude -goldberg oplossingen
  en we schurken tegen de grenzen van de mogelijkheden (4) aan 

  voorbeelden ;
  * Het bekken staat verkeerd en werd omgevormd  wat  garant  staat  voor een risicovolle bevalling
  * de onderrug zit verkeerd op het bekken zodat daar allerlei ellende ontstaat
  * en knieën zijn nog steeds veel te kwetsbaar.


  Bekken :

  Het bekken werd omgevormd tot een kom als aanpassing aan het opvangen van een veel groter deel van het lichaam dan bij viervoeters het geval is.
  Een aspect van de omvorming van het bekken tot een kom in combinatie met de grotere schedel in functie van de grotere hersenen is dat de geboorte-opening relatief klein werd.
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/36063

  Het  bekken  van de  vrouw is een compromis tussen baren en rechtoplopen, met nagenoeg catastrofale gevolgen voor de vrouw - in het Oude Testament worden trouwens al doorzichtige pogingen gedaan om dat weg te kletsen

  Grote hoofden hebben voor  mensen grote nadelen: het maakt het voor moderne mensen erg moeilijk om geboren te worden bijvoorbeeld.
  Nu al is het een hele toer voor een vrouw om dat grote hoofd van de baby door een kleine opening naar buiten te persen 
  Over de weg die een kind moet gaan wanneer het geboren moet worden heb ik me hier al eens beklaagd
   
  Hier is een animatie die laat zien hoe smal de opening ten opzichte van het kind eigenlijk is, en hoe moeilijk het, zonder complicaties, al kan zijn.


  Iedereen die een kind heeft geboren zien worden weet dat dit ook effect heeft op het kind.
  Op de animatie is de navelstreng te zien, en in de animatie doet hij precies wat er van hem wordt verwacht (netjes  aan de kant gaan en niet aan hoofd of ledematen blijven haken).
   
  Soms ,heb je  een zeer lange navelstreng  die slechts eenmaal  losjes  om de nek zit
  Elders  heb je een   navelsnoer van pakweg een meter lang en die navelsnoer zit   bijvoorbeeld  drie keer om de  nek  2 keer rond de  buik en 1 keer om de armen en benen.


  Ongebreidelde toename van de schedelgrote van de homo sapiens  is in de toekomst vrijwel onmogelijk  zonder  toch ook eerst flink wat aan het bekken van de vrouw  te laten 
  evolueren, anders is het onmogelijk om zo'n groothoofd op 'natuurlijke' wijze geboren te laten worden : maar tegenwoordig  gebruikt men  ook vaak een keizersnede om een kind
  ter wereld te brengen. Dat is een nieuwe evolutionaire situatie  (2) ...


  Gould  meent dat een evolutionaire oplossing  is gevonden  in een vorm van neotonie dat door deze fysiologisch-anatomische noodzaken is bepaald (2) :
  de omvang van het hoofd van het kind, dat de geboorte-doorgang doorheen het bekken maar net kan passeren.
  Anderhalf jaar na de geboorte is de baby lichamelijk vergelijkbaar met een pasgeboren primaat, maar dan is zijn hoofd zo groot dat een geboorte onmogelijk zou zijn.
  Een soortgelijk verschil van wetenschappelijk inzicht is er ten aanzien van de duiding van de zogenaamde retardatie- en foetalisatieverschijnselen.
  Deze zijn typisch voor (in het bijzonder bij )primaten en mensen.
  Men verstaat hieronder dat de foeten van mens en aap sterk op elkaar lijken, maar dat de volwassen apen  daar in hoge mate van afwijken  door de ontwikkeling van  gestalte
  en schedelvorm, terwijl de volwassen mens daar grotendeels dicht bij blijft.
  Gould plaatst deze fenomenen dus  geheel in het kader van een biologische en ten dele darwinistische ontwikkeling.


  * Er zijn nogal wat verschillen en varianten in de allometrische afmetingen tussen verschillende groepen mensen ( zeg maar rassen )en binnen die groepen zelf ....
  Gemiddelden in de bekkengrote zeggen  niet erg veel als je niet tevens rekening houd met de schedel afmetingen ...
  De twee zijn nauw allometrisch met elkaar verbonden ...

  De Huidige mensen van negro-afkomst en stock hebben gemiddeld kleinere schedels en smallere bekkens
  ( ook de wel-doorvoede afro amerikanen hebben gemiddeld smallere heupen dan blanke amerikanen ...of niet ? )dan bijvoorbeeld oost-aziaten :

  Japanners hebben grote hoofden en brede bekkens:

  Negers kunnen over het algmeen harder lopen en Japanners niet:
  Ergo kun je hard lopen als je een smal bekken hebt.
  Er is natuurlijk wel nog wat ander ondersteunend bewijs; zo zijn ook de slow- and fast twitching fibers in de spieren die daarbij helpen...
  en in beide gevallen pakt dat voor afrikanen beter uit;
  ergo betere lange EN korte afstand lopers.
  En door een smal bekken staan je benen rechter dan bij een breed bekken.

  De verklaring voor die verschillen ?
  Uiteindelijk worden de voordelen van een kleiner bekken ( hard en langdurig lopen )gelimiteerd door de voordelen van de schedelgrote en vice versaen de limieten worden gesteld door  de bepaalde leefomgeving waarin hun voorouders overleefden ...er wordt gewoon een evenwicht gezocht en gevonden tussen schedelgrote en bekkengrote( het verschil tussen mannnen en vrouwenbekkens (= sexueel dimorfisme)speelt zelfs mee  , en de omgevingseisen , en dat is uiteindelijk een optimalisering aan een bepaald ( voorouderlijk ) leefmillieu ( een afrikaans / een europees en een oostaziatisch: net zoals dat het geval is met de huidskleur en het benutten van het voorhanden zonlicht : een compromis tussen vitamine D aanmaak en zonnebrand ... ) (4)

  Neen het is geen racisme.
  Er zijn wel degelijk verschillen te wijten aan ethnische afkomst , en  goede medici houden er  altijd  rekening mee ...

  Evolutie van het bekken :


  Cladogram  van   de  bekkengordel  bij   Hominoidea


  Plesiantropus=  australopithecus africanus 

   


  Microsoft Encarta

      

            /----chimp --------------------------------------------------------- -------------------------------------- à

          /                                                         /--------------------------------------------à homo sapiens à

         /                                                      ?                                      

        ?-----------------------------------------.......àAustralopithecus ----(uitgestorven)   


  De afbeelding “http://www.laurenhasten.com/FemurAngleComparison.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat. 

   

  fig l = Aystralopithecus africanus ( plesiantropus )
  fig 2= Australopithecus afarensis (lucy )

  voorbeelden   van een  zeer  onvolledige (maar niettemin relevante )  transitionele series  (3)waarbij bekkens  van  hominidea worden vergeleken en in een
  opeenvolgende  reeks zijn geplaatst ...


  Bonobo Pelvis Assembly KO-123-P   BONOBO  


   Australopithecus afarensis Larger Image  "Lucy "

   

   Australopithecus afarensis, Lucy - 1/2 pelvis & sacrum-KO-036-PS         Australopithecus africanus Mrs. Ples Pelvis and Sacrum KO-195-PD

                                                                           Australopithecus africanus Larger View.
  Homo ergaster KNM-WT 15000 Pelvis Assembly KO-313-P

  Homo ergaster Pelvis Larger Image.
  “Elvis “à is  de  koosnaam van een  spaans fossiel  uit Atapuerca  ( homo antecessor ? en veronderstelde  voorouder van de neanderthaler? )

  http://video.aol.com/video-detail/elvis-la-pelvis-de-atapuerca/678277276

  Pelvis completa de Homo heidelbergensis descubierta en la Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca, Burgos, España ...


  De naam”Elvis “( Presley =de heupwiegende  king of rock’n roll ) verwijst naar het grote bekken van deze  voorouder …

   Homo sapiens  is ( volgens de  gangbare consensus ) afkomstig uit afrika 

   (misschien  is) …Neanderthaler  ontwikkeld in europa  uit de( spaanse ?atlantische ? westeuropese(heidelberg/mauer  )? )  H .antecessor  en heeft ook  de  rest van de mediterane wereld  het midden oosten en  Noord afrika gekoloniseerd …

   Een andere mogelijkheid  is natuurlijk dat de heidelbergensis  of de man van Atapuerca ,slechts een europese  variant ( ras) is van  een vroegere uit  afrika   afkomstige   kosmopolitische voorouder ( er zijn”heidelbergensis “schedels bekend uit afrika Kabwe, Zambia)   waaruit ook ( een zuid-oost afrikaanse(?)  )homo sapiens “sapiens “ is af ; te leiden  ?

  http://www.nature.com/nature/journal/v399/n6733/full/399255a0.html

  Table 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comMeasurements of Pelvis 1 and Femur X, and comparison with modern human samples


  Figure 1 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Superior view of Pelvis 1.
  Figure 2 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.comVentral view of Pelvis 1.
  Full size figure and legend (152K)  Pelvis de Homo heidelbergensis.
  Elvis la Pelvis. 400.000 años.
  Sierra de Atapuerca, Burgos, España (Cedido por la Junta de Castilla y León)


  Figure 3 - Unfortunately we are unable to provide accessible alternative text for this. If you require assistance to access this image, or to obtain a text description, please contact npg@nature.com
  Cross-sections of the superior pubic rami at the highest point of the obturator foramen in Jinniushan8 and six SH specimens.

   


  Neanderthal and Modern Homo sapiens Comparative setNeanderthal and Modern Homo sapiens Comparative set Larger View

   

  De bekkengordel van de neanderthaler verschilt  nogal van de bekende homo sap.varianten van dat skeletonderdeel ...waardoor de
  neanderthaler eerder onze neef ( een zijtak ) wordt dan behorend tot onze nauwste bloedverwanten-lijn ....
  Natuurlijk   de   Neanderthaler  is  zodanig "gedegenereerd " en door zonde "verdierlijkt " allicht, dat de neanderthaler is uitgestorven ... ahahahaha

  Bovendien is het neanderthaler -bekken heel goed inpasbaar in een evolutionaire transitionele serie ... Net zoals dat het geval is met de neanderthaler -schedel .....

   
  zie ook :

  http://www.laurenhasten.com/anth1.htm

  UPDATE
  Bericht 33   of   http://www.nrc.nl/wetenschap/article1980368.ece/Neanderthaler_baarde_zwaar


   

  (1)

  Het hersenvolume bedraagt gemiddeld 200 cc bij apen, 350 à 500 cc bij mensapen, 1.000 à 1300 cc bij Homo erectus en gemiddeld 1350 cc bij de moderne mens.

  De variatie van deherseninhoud bij de moderne mens is zeer groot (van1200 tot 2100 cc) en dit wordt al dan niet terecht beschouwd als het nog in volle evolutie zijn van de menselijke hersenen.

  De gevolgen van de sterk gestegen herseninhoud zijn niet alleen aanpassingen en wijzigingenvan de schedelvorm maar ook onder meer een stijgende capaciteit tot culturele evolutie. getuigen daarvan zijn de stenen werktuigen  te beginnen bij de olduwaanse  cultuur- werktuigtypes 

  ( sommigen vroegere paleantropologen schrijven de australopithecinae  africanus   speculatief een kera-osteondonische ( hoorn , been  en hout  ) werktuigen-cultuur toe )

   

  (2)

  het steeds  vaker opschuiven van de overlevingskansen   ( door de toegenomen  zorg en medische kennis )van steeds  vroeger geboren neo-natalen is ook een  nieuw supplementair  "evolutionair "gegeven  ...


  ( 3)
  volgens sommige  (overwegend )YEC  crea’s  zijn  alle   vergelijkingen en  series  tussen  de  vroege vormen van   “homo ”  (  bijvoorbeeld  homo erectus , H. heidelbergensis   H .Neanderthaler  en de moderne mens  slechts   voorbeelden  van
  degeneratie  binnen  dezelfde ("geschapen") soort homo sapiens


  De vorm van het bekken is ( net als de schedelgrote ) een bereikt compromis tussen bipedalisme en toename van de hersenen ( die beiden afzonderlijk een voordeel betekenden in een voorouderlijk jagers-verzamelaar millieu en terzelfdertijd elkaars mogelijkheden begrenzen ) ... Dat heeft niets te met de degeneratie van een "perfect ontwerp" te maken ....
  Alles met broddelwerk , knutselwerk en zelfs"rude goldberg " oplossingen ...en vooral met de beperkingen opgelegd door het totaalontwerp


  Omdat de neanderthalers gemiddeld een grotere herseninhoud hebben dan homo sapiens sapiens ...zullen ze dus ( naar alle waarschijnlijkheid )ook bredere heupen moeten hebben  ?...Adam en Eva waren Neanderthalers of zo ? ....

  The point is dat er vrouwen zijn binnen de homo sapiens groepen met smalle en met brede heupen ;
   Dat er vrouwen zijn die sterven of stierven in het kraambed door allerlei complicaties die daar het rechtstreeks gevolg van zijn ( in de natuur zelfs samen met hun babies en tegenwoordig ook nog in veel afrikaanse landen -->

  ( zie hier )
  http://www.newbornlife.nl/hoofdframepagina%20WatisVVF.htm 

  en andere vrouwen die dat kunnen overleven( en als die eveneens overlevende babies meisjes waren dan natuurlijk deze met bekkens die het best op die van hun moeders leken ...)Niets degeneratie dus ..

  (4)
  "Purifying selection"
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stabilizing_selection
  :  er is een optimum bereikt en alles wat ervan afwijkt( hetzij in positieve of in negatieve zin ) is minder "fit" ... de speelruimte wordt kleiner ... dat is alles
  Tot de omgeving veranderd natuurlijk ( bijvoorbeeld het onstaan van deskundige hulp bij de geboorte / elke geboorte bij de mens is trouwens een gevaarvolle onderneming ) en er een nieuw optimun mogelijk wordt...

  Waarom kunnen  sommige genetische ziekten (defecten ) steeds weer opduiken ? = het zijn schadelijke mutaties die steeds weer opnieuw onstaan   en blijkbaar heel gemakkelijk kunnen  worden  getriggerd  ( mutagenen in het millieu ? ) ... is dat  nu  design of toeval of eigen schuld dîkke bult en daarom degeneratie ?
  .


  09-07-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN


  HOMO ERECTUS

  Zie ook mijn vorige blog   -->  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens  
  In  de Thomas I steengroeve van Casablanca  werd door een Frans-Marokkaans team onder leiding van Jean-Paul Raynal,(1) een complete onderkaak van Homo erectus ontdekt ....

  http://monsite.orange.fr/casablanca-paleo/index.jhtml
  http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1370.htm

  Mandibule 2

  Jean-Paul Raynal ,
  Professeur Fatima-Zohra Sbihi-Alaoui
  de l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP-Rabat) ,
  bij het bergen  van de  onderkaak 
      
  DE gevonden onderkaak  
  ( 15, 06 .2008 at the Thomas I groeve(Casablanca. )
  (Jean-Paul Raynal)


  De gevonden  onderkaak is het oudste menselijke fossiel ontdekt tijdens wetenschappelijke opgravingen in Marokko.
  De ontdekking zal helpen bij het verkrijgen van een beter zicht  op de vroege verspreiding van erectus in  Noord-Afrika en  Zuid-Europa.

  In 1969 was al een halve onderkaak gevonden in diezelfde steengroeve, maar dat was een toevallige ontdekking 
  en derhalve zonder veel  archeologische context  . Dit is niet het geval met het huidige fossiel,  ontdekt op 15 mei 2008, waarvan de kenmerken erg lijken op die van de halve-kaak gevonden in 1969.

  Illust:

Quarry Thomas 1, (...), 8.7 kb, 101x68
  Thomas 1, halveonderkaak  Atlanthropus 1963.  De morfologie van de vondst is  nog steeds verschillend  van de drie kaken  van Tighenif ( Algerije,  1963,) het holotype van de  Noord-Afrikaanse variëteit van Homo erectus,
  de homo mauritanicus, die werd  gedateerd op 700.000 BC 


  Homo ternifine   : een   onderkaak  afkomstig van de afzettingen  van Ternifine (Algérie), opgravingen van Camille Arambourg   en  toen geklasseerd  als  Atlanthopus mauritanicus, ( tegenwoordig = Homo heidelbergensis ? )

    Bekijk de afbeelding op ware grootte.
   

  De nieuwe onderkaak van de Thomas I steengroeve,  werd gevonden in een laag onder een deklaag  waar het team  eerder  vier menselijke tanden (drie premolairen en een snijtand )
  van  Homo erectus, waarvan er een was gedateerd op 500.000 BC , kon bergen 

  De menselijke resten werden gevonden samen met  kenmerkende   Acheulian [2] werktuigen ,en tal van dierlijke resten (bavianen , gazellen, paarden, beren, neushoorns en olifanten)alsmede een groot aantal kleine zoogdieren, die wijzen op een iets oudere periode .
  Verschillende daterings- methoden werden gebruikt voor een verfijnde chronologie.

  De Thomas I steengroeve in Casablanca bevestigt daarmee haar belang als prehistorische  vindplaats voor een beter  inzicht in het begin van de bevolking van Noordwest-Afrika.


  De opgravingen van het  CNRS en het Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine du Maroc , grijpen er sinds   1988 met  succes plaats en maken deel uit van  een Frans-Marokkaanse samenwerking.

  Ze worden gezamenlijk gefinancierd door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken [3], het Department of Human Evolution aan het Max Plank Instituut in Leipzig (Duitsland),
  INSAP [4] (Marokko) en de regio Aquitaine.


  (aanklikbare links )
  Homo erectus ; H. erectus - Peking Man Reconstruction , New Peking Man Reconstruction , KNM-WT 15000 , Zhoukoudian XII , Solo 6 , Solo 9 , Sangiran 2 , Sangiran 17 , Gongwangling , Yuanmou , Chenjiawo , Zhoukoudian 5 , PA 86 , EV 9001 (Yunxian) , EV 9002 (Yunxian) , Hexian , Dmanisi ,

  Homo habilis 
  Homo antecessor

  Homo heidelbergensis H. heidelbergensis - Arago XXI , Apidima 2 , Broken Hill 1 , Atapuerca 4 , Atapuerca 5 , Petralona 1 , Steinheim , Bodo , Mauer 1 , Box Grove Tibia ;

  [1]CNRS senior onderzoeker bij het PACEA laboratorium (CNRS / Universite Bordeaux 1 / Ministerie van Cultuur en Communicatie).
  De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie

  [2]De   Acheulien  cultuur ( Midden steentijd )  in Afrika ( ongeveer  van  1,5 miljoen jaar geleden en verdwenen ongeveer 300000 jaar geleden ) . gekenmerkt door de productie van grote stenen fragmenten gevormd in bifacial stukken , dienstig  als vuistbijlen  met  grote scherpe kanten.

  Illust:

Quarry Thomas 1, (...), 7.8 kb, 102x66

  Thomas 1, oud  Acheulien, trihedral  /kwartsiet .
  http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/archaeology_2200/the-sahara-from-north-to-south_5793/morocco-1_9770.html

  Acheulien Homo erectus-vuistbijl Algeria  .


  [3] (Mission archéologique 'littorale "Maroc, onder leiding van JP Raynal).
  [4] (INSAP-Rabat)  Marokkaanse ministerie van Cultuur.  http://www.ecotao.com/holism/hu_habilis.htm

  02-07-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  klik voor een vergroting  


   

  Ventastega curonica


  Onder de gereconstrueerde kop is een deel van de fossiele schedel te zien. Het ronde gat stelt de oogkas voor

  (artistieke  imressie  met fossiele schedel )  Venta,naar de   Venta (rivier) in west Latvia.
  Latvia  is een vlakte  ;  fossielen vindplaatsen bevinden zich op de  oevers van rivieren  die de  afzettingsgesteenten in de bodemrots  hebben ingesneden ;Twee vindplaatsen  voor de  ventastega  ( tot nu toe)
  Ketleri, op de   oevers van de  Venta,
  Pavari, (bron van het materiaal beschreven in nature  ) op de  oevers van de  Ciecere -  een zijriviertje  van de Venta 

  Stega,=   shedel"dak "
  Er bestaat een traditie bij de  naamgeving  van  vroege tetrapoden 
  "(ENE)-stega" (bijvoorbeeld  = Ichthyo-stega, Acantho-stega)en gedeeltelijk omdat het een karakteristiek schedel-type betreft ____
  Venta-stega betekent letterlijk  "schedeldak van de Venta rivier  " maar het betekent ook  " vroege tetrapod van de Venta " 

  Curonica, = " Kurzeme"/Courland.
  Kurzeme (= "Curonia" in het Latijn )
  is the noord-westelijke regio van  Latvia waar de ventastega  vindplaatsen zich bevinden  .

  Per Ahlberg

  bron ;
  http://richarddawkins.net/article,2776,Fossil-of-most-primitive-4-legged-creature-found,Seth-Borenstein-AP-Science-Writer

   
  http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/fig_tab/nature06991_ft.html
   
  Wetenschappers hebben een nieuw puzzelstukje  gevonden  en onderzocht :  een tetrapodomorph  met(verondersteld)  primitieve poten  die 370 miljoen jaar geleden zou hebben geleefd.
  De  " nieuwe(?)"   vondsten behelzen; het grootste deel van de  schedel (met hersenpan ) ,  de helft van de beenderen  v.d. voorste ledematen( de schoudergordel maar zonder het schouderblad)  ,en een kwart van de bekken gordel  ( het belangrijke  Ilium )

  Deze ontdekking  van  nieuwe   Ventastega fossielen  (1) komen twee jaar na de ontdekking van de geologisch oudere   Tiktaalik roseae, een soort die ook al werd omschreven als een overgangsvorm tussen vissen en viervoeters.
  Volgens  de wetenschappers( betrokken bij dit nieuwe onderzoek) vullen  de nieuwe Ventastega curonica fossielen  , nog duidelijker dan vroeger  , de morfologische leemte tussen de Tiktaalik en de eerste viervoeter, de Acanthostega
  (2)
   
  Ahlberg vond echter  GEEN  komplete ledematen of tenen of vingers  van Ventastega ____en nog veel minder zijn er  zwemvliezen gevonden  , zoals sommige journalisten meenden te kunnen concluderen  ____  maar kon uit het fossiele materiaal  wel afleiden dat het zeer waarschijnlijk  een  fossiele  tetrapodomorph is   , omdat in dit nieuw bestudeerd  fossiel ,belangrijke delen van de schoudergordel  en het  bekken  werden gevonden.
  Bovendien  kunnen  de vormen  van  deze  relevante  structuren van Ventastega( samen met de determinerende  classificatie van  alle  reeds beschikbare fossielen van dit dier  )  , de wetenschappers in staat stellen  ( dmv  vergelijkend onderzoek met gelijksoortige fossielen )  om te concluderen dat de ledematen, geen vinnen meer  genoemd kunnen worden 
  Het onderzoek kan de  wetenschappers ___Per Ahlberg en Henning Blom van de Universiteit van Uppsala hebben  delen van het dier gereconstrueerd  en geven  uitleg over de transformaties____ helpen om de evolutie van vissen naar hogere gewervelden beter  te begrijpen
  Het verslag ,de details en de    werkhypotheses  staan in het blad Nature.
  http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html

  P. Ahlberg, Jennifer A. Clack, Ervins Luksevics, Henning Nloom & Ivars Zupins, Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology, in Nature Vol. 453, #7199, 26 June 2008, pp. 1199-1204

  Puntjes op  de  i
  (P Ahlberg )

  Ventastega komt uit het  recente (jong/ boven )Famenniaan, het deel van het Devoon dat het dichts bij de huidige tijd ligt .
  Dit maakt het fossiele dier  ,  samen  met Acanthostega ongeveer zo'n 15 miljoen jaar eigentijdser dan Tiktaalik, dat  uit  het vroeg-midden  Frasniaan (laag/onder -midden  Devoon) stamt .
   
  De schedel is vrijwel volledig,  slechts het postorbital been, het tectaal been (een kleine plaat net boven het neusgat) en het occipitale deel van de hersenpan, ontbreken .
  De onderkaak  is volledig en  conform / bekend  van vele anderen  specimens.
   
  Het kieuw-boog skelet (met inbegrip van de stapes (  = 
  Stijgbeugel (gehoorbeentje) ), het  enige middenoorbeen van deze dieren) is jammer genoeg volledig onbekend.

  Alle huidbeenderen van de interclavicale schoudergordel (, sleutelbeen, cleithrum, anocleithrum) zijn gekend van min of meer volledige specimens.

  Het endoskeletaal deel van de schoudergordel, werd in het besproken specimen  scapulocoracoid (gelijkwaardig aan ons schouderblad) gedeeltelijk bewaard maar mist de
  daadwerkelijke schouderverbinding waarmee  het lidmaat zou zijn vastgemaakt aan de rest van het skelet.

  Het enige bewaarde deel van het bekken is  het ilium, maar dit is belangrijk aangezien dit  het deel  is dat het bekken aan de ruggegraat vastmaakt; de vorm van het ilium verandert dramatisch tijdens de vis-tetrapode overgang.

  Één of andere  groep  van  lange  losse   vinstralen,___ herinnerend van  de varkensharen  van een groot penseel____ wordt geïnterpreteerd als de staartvin daar zij  zeer gelijkaardig zijn aan de staart-vin stralen van Acanthostega.

  Één enkele tetrapode rib, opnieuw gelijkend op die van Acanthostega, is ook gevonden  .

  Globaal gezien zijn ,zowel ilium als  de schoudergordel zijn zeer gelijkaardig maar ook  vrij verschillend aan die van Acanthostega, of zelfs aan  die van Ichthyostega of  (minstens wat betreft de schoudergordel) Tiktaalik.

  Omdat de de stralen van de staartvin en rib ook  zeer  dicht bij  die van Acanthostega aansluiten  , menen  we dat het algemene lichaamsoverzicht ook gelijkaardig was....

  Eén van Mike Coates' reconstructies  van acantosthega is  gebruikt als basis-silhouet voordereconstructie van vestastega ; 

  Natuurlijk zouden wij verkeerd kunnen zijn, maar het is een redelijke gissing( educated guess )  en helpt om de lezers een algemeen idee van de verschijning van deze dieren te geven.

  Over een ding  zijn we  vrij zeker  nml dat Ventastega geen grote  sterke  ribbenkast  bezat zoals
  Ichthyostega ;
  de geïsoleerde ribben  van  Ichthyostega   zijn  goedbekende robuuste  fossielen uit Groenland die goed bewaarden  , maar geen enkele dergelijke rib in in het ventastega materiaal gevonden 

  Ik vermoed dat  Ventastega een ongecompliceerd vissen of salamander  bewegingspatroon met zijdelingse lichaamsgolvingen , bezat  ; maar bij gebrek aan een bewaarde  ruggegraat kunnen wij  daar  niet werkelijk zeker van  zijn.

   

     Hoe het oudste gewervelde landdier zich voortbewoog

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=104#617

  Zo'n 360 miljoen jaar geleden werd het land door de gewervelde dieren veroverd.
  Het oudste fossiel dat we kennen van deze belangrijke evolutionaire stap kwam  totvoorkort ( 2005) uit het Boven-Devoon van Groenland. Het gaat om een primitieve amfibie Ichthyostega) die nog tal van visachtige kenmerken vertoonde, maar die wel een heup, een schouderpartij en ledematen bezat die hem in staat stelden om het lichaam te dragen en zich over het land voort te bewegen.

  Dat voortbewegen moet overigens anders gegaan zijn dan nu bij de gewervelde dieren.
  Dat concluderen onderzoekers die de oorspronkelijke fossielen resten van Ichthyostega opnieuw hebben onderzocht(2005), maar die toen ook nieuwe vondsten bij hun analyse hebben meegenomen.
  Ze komen daarbij tot een ander beeld dan eerdere onderzoekers (1955) deden.
  Dat hangt vooral samen met details die ze opmerkten aan het gedeelte van het skelet in de axiale zone (dus met betrekking tot de ruggengraat en de directe omgeving daarvan.


  Nieuwe (boven) en oude (onder) reconstructie van het skelet van Ichthyostega

  Bij de oorspronkelijke reconstructie (op basis van deels afgebroken wervels) bestond de wervelkolom uit min of meer gelijke wervels. Dat blijkt echter onjuist te zijn: bij de nieuwe analyse worden in de wervelkolom vier delen onderscheiden, die elk hun eigen typen wervels bevatten. Die wervels stonden bovendien niet alle op dezelfde wijze gericht, maar hellen in sommige gevallen naar voren, in andere naar achteren. Dat moet de aangehechte spieren de mogelijkheid hebben geboden om een maximale trekkracht te ontwikkelen


  De wijze van voortbewegen kan, op basis van deze bevindingen, in combinatie met een nieuwe interpretatie van de stand van de poten, het beste worden vergeleken met de wijze waarop sommige rupsen zich voortbewegen: Ichthyostega verplaatste waarschijnlijk eerst zijn beide voorpoten naar voren, daarna de beide achterpoten. De kromming die daarbij in het lichaam optrad bood vervolgens weer de mogelijkheid om beide voorpoten naar voren te verplaatsen, etc. Het zou momenteel een zeer kwetsbare vorm van voortbewegen zijn, maar de omstreeks een meter lange Ichthyostega had gedurende het Laat-Devoon, als mogelijk eerste gewervelde op het land, geen natuurlijke vijanden waarvoor hij moest kunnen vluchten.

  Een belangrijk verschil tussen vissen en Ichthyostega was dat de laatste zwaar ontwikkelde ribben had, waarschijnlijk om te voorkomen dat de longen beschadigd zouden worden wanneer het dier uit het water op het land kroop. Die zware ribben belemmerden echter het zijdelings heen en weer gaan van het lichaam, dat zo kenmerkend is voor vissen bij het zwemmen. Ichthyostega moest echter ook zwemmen. Om daarbij het nadeel van het minder beweeglijke bovenlichaam op te vangen, had hij een breed uiteinde aan zijn staart.

  Referenties:
  • Ahlberg, P.E., Clack, J.A. & Blom, H., 2005. The axial skeleton of the Devonian tetrapod Ichthyostega. Nature 437, p. 137-140.
  • Carroll, R.L., 2005. Between water and land. Nature 437, p. 38-39.

  Figuren welwillend ter beschikking gesteld door Per Erik Ahlberg, Department of Physiology and Developmental Biology, Uppsala University, Uppsale (Zweden).

  bewegingsmodel van vroege 
  salamanders? 

  Robotsalamander <
  http://medgadget.com/archives/2007/03/salamandra_robo.html

  Met een nagebouwde salamander hebben onderzoekers uit Zwitserland en Frankrijk een essentiële stap uit de evolutie nagebootst: van water naar land. Door de coördinatie tussen de poten en het kronkelende lichaam te veranderen bleek een zwemmende beweging over te gaan in een loopdrafje.

  Salamanders lijken het meest op de dieren die een paar honderd miljoen jaar geleden voor het eerst vanuit zee het land kropen. De beweging van de salamander kan verklaren wat er voor nodig was om dat te laten gebeuren.

  De onderzoekers zagen dat de salamander twee manieren van voortbewegen heeft.
  Zwemmend kronkelt het dier zijn lichaam in een lopende golf (als wanneer je een touw een zwiep geeft), lopend kronkelt hij met een staande golf (als een touw tijdens touwtjespringen). In het eerste geval bewegen de ledematen synchroon, in het tweede geval in een meer complex patroon.

  Die bewegingen bootsten ze na met de robot. In het water beweegt hij zich voort als een vis, terwijl hij op het land kronkelt als een slang en zijn benen gelijktijdig beweegt.

  "Hun brein is in feite alleen betrokken bij het regelen van de snelheid en de richting", aldus  de onderzoeker IJspeert "Denk maar aan een kip zonder kop: die rent ook nog een tijdje door als de hersenen al niet meer meedoen."

  Voor het lopen had de robot een extra elektrische schakeling nodig, bovenop een relatief simpel circuit voor het zwemmen. De onderzoekers concluderen dat ontwikkelingen in het brein de oorzaak zijn geweest voor de gang van water naar land 
  (maart 2007 )

  Nota :

  Dat komt  misschien ook overeen met het  vermoeden dat het  voordeel  van de  eerste breinen ( of breinachtige structuren  ) voornamelijk is gelegen  in hun functie van   cybernetische stuurinrichting is die ( dierlijke) bewegingen  moest mogelijk maken  .... Net zoals je een boordcomputer hebt met sensoren  in geautomatiseerde  voertuigen met autonome onafhankelijke  bewegingen over divers terrrein ....  

  Above: This lower jaw with teeth is one of the new fossils of Ventastega found in Latvia. Photo: Ivars Zupins, Latvian Museum of Natural History. Below: Reconstruction of Ventastega in side view. With the help of new, superbly preserved fossils, Per Ahlberg and his colleagues have been able to reconstruct the whole head, shoulder girdle and part of the pelvis. The silhouette is based on fossils of one of its contemporaries, Acanthostega, Scale bar 10 cm. Picture: Per Ahlberg.
  Credit: Image courtesy of Uppsala University

  Boven: Deze onderkaak met tanden is een van de nieuwe  complementerende  letse  fossielen van de reeds sinds 1994  bekende Ventastega .

  foto: Ivars Zupins, Latvian Museum of Natural History. 

  a, Whole-body reconstruction showing known skeletal elements on a body outline based on Acanthostega (modified from ref. 5; original Acanthostega body reconstruction by M. I. Coates). Scale bar, 10 cm. b, c, Skull reconstruction in lateral and dorsal views, based on material presented here and described previously21. d, Reconstructed association of skull and shoulder girdle in lateral view. e, Shoulder girdle in anterior view. Curvature of cleithrum based on LDM G 81/522 (ref. 21). Unknown bones are indicated with vertical hatching. Scale bar for be, 10 mm. f, g, Life reconstructions of head in lateral and dorsal views (copyright P. Renne, 2007). an, anocleithrum; ang, angular; cla, clavicle; clei, cleithrum; de, dentary; fr, frontal; icl, interclavicle; i.fon, internasal fontanelle; it, intertemporal; ju, jugal; la, lacrimal; mx, maxilla; m.ro, median rostral; na, nasal; pa, parietal; pmx, premaxilla; po, postorbital; pof, postfrontal; pop, preopercular; pospl, postsplenial; pp, postparietal; prf, prefrontal; pter, pterygoid; qj, quadratojugal; sang, surangular; scapcor, scapulocoracoid; spl, splenial; sq, squamosal; ta, tabular.
  onder: Reconstructie van Ventastega in zijaanzicht
  Met behulp van nieuwe, prachtig bewaard gebleven fossielen, waren Per Ahlberg en zijn collega's in staat  de komplete schedel  , schouder-gordel   en een deel van het bekken, te reconstrueren .
  De rest van de reconstructie  is gebaseerd op fossielen van een van zijn tijdgenoten, Acanthostega
  (Credit:  de Universiteit van Uppsala)

  Het gebruik van acanthostega als een reconstrucie-model voor de ontbrekende delen van het gevonden fossiel, is  gerechtvaardigheid door de  overeenkomsten  tussen de schedels van ventastega en acanthostega ( trouwens ook met tiktaalik ).
  Verdere ( hoogst gewenste ) vondsten van het skelet van Ventastega kunnen dit beeld eventueel corrigeren (of grotendeels bevestigen )
  Paleontologie is naast een interdisciplinaire wetenschap  ook  een zeer geduldigde nooit-eindigende detective-arbeid die door vele onderzoek- teams voortdurend wordt geleverd ...
  Naast deze ventastega  zijn dit jaar ook al veel  andere  transitie -doorbraken  geweest  in de paleontologie  ;ik vemeld hier  het fossiel onderzoek naar de  afstamming en de overgang  tussen Salamanders en kikkers --->
  Gerobatrachus hottoni,(vanaf )Bericht 6  
  Er is trouwens ook heel wat nieuws gevonden over de oerslangen

  Een ouder slangetje in het gras


  Het dier had een groot kaakbeen met tanden, zijn kop leek op die van een krokodil en het dier  was ongeveer even groot als een kleine alligator -->1 a 1,30 meter lang 
  Ventastega fossiel  uit  1994   ( Natural History Museum site, © The Royal Society of London.)

   
  De meeste eigenschappen van  de schedelbeenderen  komen ook overeen  met homologe delen   van de  Tiktaalik-schedel  ( in hoeverre "verschillen " ertussen  aan   allometrische oorzaken kunnen worden gekoppeld  is nog onder diskussie ***)  ___ die leefde  wel  miljoenen jaren eerder, ____maar de algemene vorm van de schedel  is "typisch" vroeg tetrapod, ' ", aldus Ahlberg  ***
   

  http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/fig_tab/nature06991_ft.html

  bron :

  http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/06/ventastega.php
  http://pandasthumb.org/archives/2008/06/ventastega.html


  The latest addition( to the  transitionnal history of fishopods to  tetrapods ) is a description of Ventastega curonica, a creature that falls within the domain of the fish-like tetrapods, but is a bit fishier than other forms, so it actually bridges the gap between something like Tiktaalik and Acanthostega

  We look forward to the imminent discovery of yet more fossils that bridge the gap between Ventastega and Tiktaalik, and between Ventastega and Acanthostega, and all the intermediates between them.


  Here’s Ventastega‘s place in the phyletic universe, and I think you can see what I mean — all those species represent an embarrassment of riches, revealing the flowering of the tetrapod transition.

  i-b999dfb17a2816c31f18cc053055be4f-ventastega_phylo.jpg


  The skull can be compared to others, and the meat of the description of this animal is largely a description of each of the bones of the skull, categorizing and comparing them, and showing that we really are looking at a beast that is partway between Tiktaalik and Acanthostega.


  Skulls of Tiktaalik, Ventastega, Acanthostega and Ichthyostega in dorsal view, showing the skull roof (grey) used in the morphometric comparison. In Ventastega and Acanthostega the internasal fontanelle is shown darker grey. Not drawn to scale.


  This file Supplementary Notes regarding the phylogenetic analysis and Supplementary Data.
  Supplementary Information 3 - Download PDF file (275KB)     ( <klik ook   bovenaan  dit artikel op de thumbnail )


  a, Skulls of Tiktaalik, Ventastega, Acanthostega and Ichthyostega in dorsal view, showing the skull roof (grey) used in the morphometric comparison. In Ventastega and Acanthostega the internasal fontanelle is shown darker grey. Not drawn to scale.

  b, c, Comparison of the skull roofs of Tiktaalik and Ventastega (left), Tiktaalik and Acanthostega (centre) and Tiktaalik and Ichthyostega (right). The skull roofs are overlaid in b; a left half-roof of Tiktaalik is compared to a right half-roof of Ventastega, Acanthostega or Ichthyostega in c. Tiktaalik is shown in darker grey than the tetrapods. A slight distortion of Tiktaalik has been corrected using the 'skew' command in Photoshop (b, c).

  d, Strict consensus unordered phylogeny of tetrapodomorph fishes and early tetrapods based on 117 characters scored for 21 taxa. For further phylogenies see Supplementary Information 3. 'MGUH VP 6088' is an undescribed Famennian tetrapod from Greenland. CI, consistency index; HI, homoplasy index; RC, rescaled consistency index; RI, retention index.

  e, f, Relative warp analyses of skull roof outlines shown in a–c; including (e) and excluding (f) the tabular horn of Acanthostega. The first relative warp (RW) is on the horizontal axis; the second relative warp is on the vertical axis.

  For a full discussion of the relative warp analysis see
  Supplementary Information 2. :
  the relative warp analysis and Supplementary Figures 1-2 with Legends.
  Supplementary Information 2 - Download PDF file (182KB) 

  Wanneer  men het gevonden  fossiel  nader  onderzoekt merkt men  een echte staartvin  achteraan   ; 
  kieuwopeningen   en klepjes aan de zijkant van de kop  ____ er zijn  ook   lijnen van poriën op kop  en lichaam gevonden  --> het Zijlijn-orgaan  van vissen 
  ***

  Per  Ahlberg
  " De zijlijnkanalen lopen  bij vissen  langs de zijkant van de   de schedel en de onderkaak   evenals  over  het lichaam, en zij zijn ook op het skelet gemakkelijk  te vinden omdat zij merktelens nalaten in de  beenderen ( in de vorm van  ononderbroken groeven of rijen van poriën - ) 
  Deze  kanalen  van het 
   
  laterale lijn  -orgaan  laten ook  in het beenderweefsel  hun merktekens achter  en  hebben openingen die hen verbinden  met de buitenkant  ( en het zwemwater)van  de vis   

  Ventastega heeft  dergelijke onthullende  skelet merktekens die duiden op   goed ontwikkelde zijlijnen op de kop  maar of die zich ook  daadwerkelijk over het gehele lichaam  verder   hebben uitgebreid   , is onzeker ; het is  echter  ( gezien  gelijkaardige  gegevens vanuit   de vergelijkende anatomie) vrij  waarschijnlijk. (=  er zijn geen gevallen bekend waar die kanelen beperkt bleven tot het kopgedeelte bij extante  vissen )

  Evenwel   zijn  de zijlijnen  een ontwikkelings -nadeel voor  landdieren die er niets mee kunnen  ( = deze  overbodige zintuigen ontwikkelen in landdieren is een grote verspilling aan energie en middelen )    ; tetrapode geslachten schijnen dan ook vrij snel  deze  zintuigelijke uitrusting   te verliezen  .
  Hun aanwezigheid in Ventastega suggereert  een hoofdzakelijk  (obligate?)    aquatische levensstijl .
  In feite, kunnen wij een zelfs  nauwkeuriger zijn dan dat.
  De zijlijn- kanalen zijn aanwezig  in de onderkaak , de snuit en de kanten van de  kop   maar niet bovenop het hoofd of  achter de ogen  van het fossiel    
  Bij  vissen ,zullen  de zijlijn-kanalen ook daar verdergaan.
  Dit kan betekenen   dat
  Ventastega doorgaans, enkel met de bovenkant van het hoofd en ogen het wateroppervlak  doorbrak  net zoals krokodillen dat doen  ....."  De (vermeende ) primitieve poten-peddels doen vermoeden dat de vis zijn prooien in ondiep water ging zoeken, zo stellen de wetenschappers, een team van internationale paleontologen onder leiding van de Zweed Per Ahlberg (Universiteit van Uppsala).
   
  " Ik neem  aan dat dit  dier moeiteloos  over droogvallende zand banken kon klauteren . Misschien hing het wat rond in mangroves en in kreken met  sterke getijden veranderingen   ;Gestrande vissen  waren missschien  het belangrijkste voedsel   "

  ***

   

  Tussenstap

  "Het is verleidelijk de Ventastega te zien als een duidelijke tussenstap in de evolutie", klinkt het. Toch manen de onderzoekers aan tot  grote  voorzichtigheid.
  Andere ( gelijkaardige  )wezens dan  afstammelingen  van  de ventastega  , gingen  aan land  en  werden uiteindelijk  onze voorouders ...

  Het fossiel toont vooral   aan dat de eerste amfibieën in het Devoon (tussen 410 en 360 miljoen jaar geleden) niet noodzakelijk lineair zijn geëvolueerd uit een  rechtstreekste   gekende  voorouder   ____zoals  steeds weer populair  , maar verkeerdelijk , wordt gedacht___maar dat ze  zich hebben ontwikkeld uit een  voorouderlijke  groep met een mozaik aan kenmerken   , gediversifieerd in verschillende evolutionaire takken .....zo menen de wetenschappers.

  "In die tijd kropen veel  dergelijke  wezens rond met allemaal    verschillende  maar  gelijkaardige  mozaiken aan  eigenschappen   en op weg naar landdieren
   "  aldus Ahlberg. Ze lijken allemaal op Ventastega   
  ____ Al deze dieren  bezaten    een primitieve handvoet- structuur - maar met een groot aantal vingers  ...."Zeven, acht, misschien zelfs negen tenen per voet, in plaats van de vijf , die je zou verwachten te vinden in de hedendaagse dieren, waren eens de regel in die groepen , die waarschijnlijk  ook grotendeels  hebben geleid tot  verschillende  dood lopende evolutionaire straatjes   

  Plaats in de  stamboom :

  Ventastega is wat betreft sommige kenmerken , een van de "primitieve "leden van de  overgangs-vormen ,  maar er zijn  natuurlijk  ook oudere soorten  , die "vreemd genoeg" ( = althans volgens de pop -wetenschap  journalistiek )  ,  meer zijn  geavanceerd op hun weg  van vissen  naar  tetrapoden ( bijvoorbeeld  tiktaalik ) "  liet   Neil Shubin, hoogleraar biologie en anatomie aan de universiteit van Chicago ongeveer verstaan .

  Maar 
  "Ventastega  is een soort die duidelijk (vroeg ) is afgetakt  "volgens   Shubin .____m.a.w.  eentje die niet  goed  past in de tijdslijn( volgens de morfologische  "rechtlijnige "  sequentie )  en daarom verder door moet  zijn geevolueerd ( in een doodlopend straatje) met  behoud van een aantal  meer  primitievere kenmerken
  De schedel  van ventastega staat   dan ( voor andere kenmerken )  weer dichter bij de acantosthega en de vroege tetrapoda
   ,
  dan de meer visachtige  schedel van tiktaalik

  "De vroegste Tetrapoda  zijn  waarschijnlijk geëvolueerd tussen 5 miljoen en 7 miljoen jaar vóór Tiktaalik,
   " verklaarde   shubin verder  "en deze  nieuwe fossielen helpen  de  onderzoekers voorspellen hoe  deze wezens er  moeten  hebben  uit gezien   "


  De vraag die  nu nog voorligt  :

  Is  Ventastega het product van 
  -ofwel een  doorge-evolueerde   stamlijn   afgetakt  voorafgaand aan   tiktaalik   
  -ofwel  afgetakt  ergens   tussen tiktaalik en ancanthostega in  ( en uitgestorven  vlak voor acanthostega?)  

         .............---> Ventastega -------->(uitgestorven  )
  ___/_____tiktaalik _____........ ____>ancanthostega ---------> 

  of 
                                   .....--> Ventastega (uitgestorven  )
  ________tiktaalik __/........ _______>ancanthostega ---------> 


  Voor beide  opties  zijn  morfologische  evidenties te vinden  in de huidige stand van zaken   
   

  Letland( Latvia )

  Het fossiel werd ontdekt in het westen van Letland, waar destijds een semi-tropisch klimaat heerste. Eerder werden al fossielen van deze soort gevonden, maar geen enkele was zo volledig als deze. (1)

  Wetenschappers zijn zeer tevreden  met  de kwaliteit van deze Letse fossielen ;  ze zijn echt goed bewaard gebleven. Professor Ahlberg  wijt dat  gedeeltelijk   aan de geologische kenmerken van het gebied.

  " Sinds die oertijd  heeft  de vindsplaats en de  regio  een zeer rustige geologische geschiedenis gekend    de rotsen zijn niet gevouwen of van rotsplateau tot gebergte geplooid  
  We vinden nog steeds sedimenten  die nog niet goed zijn gemetafoseerd  of veranderd in harde rots   De fossielen werden gevonden in compact, nat zand. Het is geen  zandsteen, maar zand   waarin je kan graven en snijden  met een broodmes... 
  Deze fossielen zijn kwetsbaar, maar uitstekend bewaard gebleven. Mits in acht name van enkele  voorzorgen zijn ze goed  te recupereren en over te brengen naar het lab ....Ze zijn eigenlijk drie-dimensionaal ( niet plat.of samengedrukt   )Dit maakt het zeer eenvoudig dit skelet te interpreteren  "


  This file Supplementary Notes regarding the geological context and Supplementary Figures 1-2 with Legends.Supplementary Information 1 - Download PDF file (313KB)


  Zie  verder  ook

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 
   
   
     ***  
  Prof  Per Ahlberg  geeft antwoord op  allerlei vragen   over zijn jongste  werk  op 
  http://talkrational.org/showthread.php?t=3219&page=3
  Het vormt uitzonderlijk bronmateriaal , verduidelijkingen en   uitleg 
   

  NOTEN

  (1)

  Vrij opmerkelijk is dat de meeste  fossiele  vondsten  van deze  tetramorfen -evolutie  tot nu toe zijn  gedaan  in geologische formaties  van  het noorden van de  huidige  landmassa's ;maar dat is waarschijnlijk  te wijten  aan het feit  dat tot nu toe , daar het meeste onderzoek is gedaan ....

  Toch  denkt men nog regelmatig  aan  Alfred Russel Wallace   
  (1855, "On the law which has regulated the introduction of new species" in Annals and Magazine of Natural History. )
  ..... de waarneming dat nauw verwante soorten altijd samen worden gevonden in tijd en plaats.
  Dus in hetzelfde geografische gebied en dezelfde tijd.


  Dit is een intrigerende observatie. Het suggereert dat nauw verwante soorten op de één of andere manier uit elkaar ontstaan zijn. Of uit een gemeenschappelijke soort.
  Hoe is niet duidelijk.
  Of er( op  dat ogenblik )  ook tegenvoorbeelden bekend  waren  aan Wallace    is niet duidelijk.
  Het is bij lange na geen complete theorie over het ontstaan van soorten.
  Maar de suggestie was er toen al

  bron :
  http://evolutie.blog.com/3256123/


  (per alhbergh )
  Vroegere vondsten   ( 1994 )van  hetzelfde dier

  De allereerste resten  van Ventastega werden  ontdekt in de jaren '50 en  verkeerdelijk  toegeschreven aan  Panderichthys bystrovi .
  (de reden waarom  debenaming   bystrovi niet  is behouden   is tewijten aan het feit dat het holotype van  het taxon wel eigenschappen van Ventastega vertoont ,  maar geen  enkel kaakfragment  bezit  van wat dan ook  voor  soort osteolepiforme vissen )

  Meer en het beter materiaal met inbegrip van sleutelbeenderen, een cleithrum en dichtbij gelegen  losse  maar  volledige onderkaken werden verzameld in de  jaren '80 door Ervins Luksevics en Oleg Lebedev.
  Zij nodigden me  uit om  in Riga  de specimens in 1991 te helpen bestuderen  , omdat zij vermoeden dat ze wel eens tot tetrapodamorfen  zouden kunnen behoren, en ik kon hun ideeeen   bevestigen  .

  Verder materiaal werd  door ons gedrieen  verder verzameld in 1991  en met de steun van  een grote groep onderzoekers van  het letse museum voor biologie Latvijas Dabas Muzejs.
  (zie onderaan (*** )

  De aanvankelijke initieele beschrijving van de soort werd gepubliceerd door Ervins, Oleg en I in 1994:
  Ahlberg, P.E., Luksevics, E. & Lebedev, O. 1994. 
  De eerste tetrapode vondsten  Uit het Devoon (Hogere Famennian) van Letland. Filosofische Transacties van de Royal Society  B 343, 303-328.
  Sedertdien zijn de opgravingen op een occasionele basis, onlangs in 2001 , verdergezet: ze resulteerden   in  veel supplementair materiaal 

  Later deze zomer,gaan we het gebied  terug verder  onderzoeken  ; Daarbij  zullen we ons  koncentreren op geologisch oudere plekken  die  mogelijk  overblijfselen van de
  raadselachtige tetrapode/overgangs  Obruchevichthys zouden  kunnen bevatten .  http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.944.html

  http://www.devoniantimes.org/Order/re-obruchevichthys.html
  obruchevichthys skeleton

   

  http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html

  (*** ) 
  http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij112/sij112-2.html

  Abb. 18:Reconstructie  schedel van 
   Ventastega curonica. ( Ahlberg et al. 1994)

  Interview uit 2001 met  Per Ahlberg over  vondsten van  Ventastega  http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2000/missinglink_transcript.shtml


  (2)
  Dat leverde toendertijd  veel (nogal ) wanhopige  opmerkingen  van creationisten op ...
  Er werd  o.a.  door hen  nogal aangeslagen   "gewezen " op het bestaan  van  twee nieuwe  "gaten"  in de  rechtlijnige  stamboom  der vertebraten   die tussen Tiktaalik  en de "vissen "en die tussen Tiktaalik en Acanthostega....
  (zie bijvoorbeeld )
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=79&topic=&segm=4 

  Het is al langer bekend in de  paleontologie  dat de eerste  landdieren met  vier ledematen  en  ruggegraat , of  de "Tetrapoda" - de voorouders van de amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren, met inbegrip van onszelf - is ontstaan uit een groep van vissen (ongeveer 370 miljoen jaar geleden tijdens het Devoon periode. ). 
  Wetenschappers  hadden  wel  al fossielen van tetrapod-achtige vissen en vis-achtige Tetrapoda uit deze periode,ontdekt ;Maar  die   verschilden  nog steeds  onderling  duidelijk van elkaar en  gaven ook  geen compleet beeld geven van de intermediaire stappen

  ( iets  anders dan de zogenaamde tot in de details   gedocumenteerde   "rechtsteekse lijn " of  ladder , van daadwerkelijk opeenvolgende  voorouders )

   In 2006 werd de situatie ingrijpend veranderd, met de ontdekking van een bijna perfecte  tussentijdse vis-tetrapode,-vorm  Tiktaalik   ,maar   toch bleef   er een kloof bestaan  tussen  dit dier en de eerste echte Tetrapoda (dieren met ledematen in plaats van gepaarde vinnen). 

  De  nieuwe fossielen van de uiterst primitieve tetrapod Ventastega uit het Devoon van Letland weren meer licht  op deze belangrijke fase van de overgang.

  "Ventastega werd voor het eerst beschreven uit fragmentarisch materiaal in 1994 en sindsdien, hebben  opgravingen  veel nieuwe prachtig bewaard gebleven fossielenogeleverd  , waardoor wij een degelijke  nieuwe   reconstructie van de komplete  ,schouder gordel  en een deel van de bekken, konden  maken  ", zegt professor Per Ahlberg aan de afdeling Fysiologie en Ontwikkelingsbiologie, Universiteit van Uppsala.

  De recontructies zijn   hetwerk van   professor Ahlberg en assistent-professor Henning Blom samen met  Britse Letse collega's ... Ze  tonen aan dat Ventastega  meer vis-achtig was  dan al  zijn tot nu toe bekende   tijdgenoten, zoals Acanthostega. 
  De vorm van de schedel, en het patroon van de tanden in de kaken, zijn netjes intermediair tussen die van Tiktaalik en Acanthostega.

  De schouders en het bekken gordel  zijn nagenoeg identiek aan die van Acanthostega, en de schouder  is heel anders dan die van Tiktaalik (het bekken van Tiktaalik is onbekend), wat erop wijst dat de transformatie van gepaarde vinnen naar   ledematen reeds had plaatsgevonden. ...

  "Het  lijkt erop  dat de verschillende delen van het lichaam vermoedelijk  ontstaan zijn  onder  verschillende evolutie-snelheden tijdens de overgang van water naar land ",

  zegt Per Ahlberg.  Creationisten  zeggen steeds  weer  dat er nooit  overgansfossielen  zijn gevonden 
  of wel  
  zijn  het  misleidende constructen en /of vervalsingen 
  of wel
  zijn het  geen  volledige fossiele  verslagen  die de evolutie van de ene soort in de andere  onbetwijfelbaar demonstreren   
  Ze zullen er blijven  op aandringen dat de exacte ononderbroken ontwikkeling van een soort naar de volgende ,nog niet is aangetoond  ..... ook wanneer vandaag een   leemte wordt opgevuld  ,hebben we alleen meer leemtes ( gaps)gemaakt die nog niet zijn  weggewerkt  door andere fossielen. 


  De ultieme  tegenstrijdige irrationele  en  methodische   stompzinnigheden  , desinformatie   en  misvattingen   van  ID-ers en    creationisten  zitten   aantoonbaar   in hun  niet aflatend  vragen  naar  ondubbelzinnig niet (meer) betwijfelbaar  "bewijs "voor  de evolutie, terwijl  ze zelf  terzelfdertijd  geloven  dat  al de dingen tot stand zijn gekomen door bovenantuurlijke  ( en eigenlijk  onbegrijpelijke ) magie


  Maar dat is een levensbeschouwelijke  kwestie  en valt buiten  de bedoelingen van dit blog  alhoewel het er wel zijdeling veel  mee te maken heeft  ....
  Zeker   wanneer het gaat over de"wetenschappelijke  methode " ( ---> of het "methodisch naturalisme," als haar definierende   grondslag  ;  zoals ook hier  op dit blog als onderliggend  /vanzelfssprekend  /niet hier expliciet   ter  discussie  staand  wetenschap-filosofisch  uitgangspunt , is aangenomen    .. )


  LINKS 

  http://leisureguy.wordpress.com/2007/12/06/species-in-transition/
  http://rosettastone.wordpress.com/2006/06/13/neil-shubin-at-the-edge/
  http://mysupersecrets.wordpress.com/2008/04/22/morphosis/

  ELGINERPETON 
  http://www.academia.edu/434279/New_light_on_the_earliest_known_tetrapod_jaw

  http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html

  26-06-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  31-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kevermania


  "....Waarom bestaan er toch zo verbijsterend veel planten- en diersoorten?
  (zie :
  BIODIVERSITEIT  Bericht 26  )

  Omdat nieuwe soorten veel makkelijker ontstaan dan we vroeger dachten, zeggen biologen.
  Het kan in elke achtertuin gebeuren...."
  ( MENNO SCHILTHUIZEN)
  http://www.mennoschilthuizen.org/text/text28.htm  Uit de verzameling van Wallace
  Behalve hun  uiterlijk bezitten kevers nog   andere  fascinerende eigenschappen
  http://www.lampyris.be/kevers.htm


  Er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten
  (Op deze site  http://www.kaefer-der-welt.de/index.htm
  kunt u een overweldigende  indruk krijgen van deze  soortenrijkdom....)
  zie ook
  http://www.natuurfotoalbum.be/map/showgallery.php?cat=660  fotoAanklikbare  links  naar  blogartikels  van  Ramirezi

  Een teken van haar overleden man; de Boktor
  Soldaatjes betrapt bij triootje (Weekschildkever)
  Tel maar na; Tweeëntwintigstippelig Lieveheersbeestje
  Bloedmooi starten of bloedmooi eindigen (Zevenstippelig Lieveheersbeestje)
  Ready for take off - het Aziatisch Lieveheersbeestje
  Vrouwen zijn net Eksters (Groen Muntgoudhaantje)
  Engerling van de Grote Spinnende Watertor - echt eng !
  De Hazelnootboorder - wat een rare snuiter !
  De fotogeniek onderkant van de Paardenmestkever
  De legende wil dat de Britse geneticus J.B.S. Haldane, toen een priester hem vroeg wat zijn studies hem hadden geleerd over de Schepper, antwoordde:

   'Hij heeft in ieder geval een bijzondere voorliefde voor kevers.' (1)

  Momenteel zijn zo'n vierhonderdduizend soorten bekend, maar ook vandaag  lopen  de schattingen over het werkelijke aantal soorten lopen nog steeds  sterk uiteen. 
  Dat is overigens niets nieuws

  Eind jaren zeventig besloot de Amerikaanse entomoloog Terry Erwin een onderzoek  te doen  waarop een schatting kon worden  gemaakt over het mogelijke aantal keversoorten  ... 

  Hij trok naar het Panamese oerwoud en plaatste grote plastic trechters onder een aantal exemplaren van een bepaalde boomsoort. Vervolgens blies hij een wolk snelwerkend insecticide in elk van de bomen en ving alle insecten op die naar beneden kwamen regenen, waarna hij de plantenetende kevers eruit viste en sorteerde. Het resultaat: 682 verschillende soorten.
  En dat uit één boomsoort.

  Op basis van nog  andere gegevens schatte Erwin dat zo'n twintig procent (dus pakweg 140 soorten) monofaag (2) was, dus alleen op die ene boomsoort voorkwam.

  Als alle vijftigduizend tropische boomsoorten die bekend zijn evenveel monofage keversoorten herbergen. betekent dit dat er alleen al in de tropen ongeveer zeven miljoen verschillende monofage, plantenetende kevers bestaan.


  Enkele van de  duizenden soorten coleoptera 

  http://network.nature.com/london/news/Q&A/2008/01/23/beetlemania 
  Een interview met  A.Vogler


  Zowel Charles Darwin als Alfred Russel Wallace, de negentiende-eeuwse natuurvorsers die onafhankelijk van elkaar de wetten van de natuurlijke selectie ontdekten, hadden (in de woorden van Wallace) 'een kinderlijke passie voor kevers'. En voor Wallace stond het vast dat hun interesse voor een zo veelvormige diergroep ervoor gezorgd had dat zij beiden gingen nadenken over evolutie, over 'het ontstaan der soorten'

  Kevers vindt men in alle mogelijke niches, op het land, in het water , in de lucht.
  Hele groepen vindt men in het water zoals de Dytiscidae en Hydrophilidae.
  Andere vindt men bvb. uitsluitend bij mieren,
  andere zijn dan weer door de evolutie aan menselijke activiteiten gekoppeld.

  IMPRESSIE v/e  RECENTE  STAMBOOM  der   COLEOPTERA   ( Alfried Vogler,&  all  2008):

  "A Comprehensive Phylogeny of Beetles Reveals the Evolutionary Origins of a Superradiation"
  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/318/5858/1913?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Alfried+Vogler&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

  pdf  vh artikel-->
  http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/pdf/science_1913-2.pdf

  Jongste  fylogenetische  studie

  Een  uitgebreide interdisciplinaire  onderzoekgroep rond  A.Vogler__tot vandaag het omvangrijkste team dat onderzoek  deed  naar   dat studieterrein  ___slaagde er  in 2008  in  het resultaat van hun 
  arbeid ___ " A  comprehensive evolutionary 'family tree' for beetles "____ te publiceren in het vakblad Science  .

  Daarbij werd  door hen  gebruik gemaakt van voorhanden bekende   fossielen en   van  onderlinge vergelijkingen  van  DNA -sequenties afkomstig van 1800 ( officieel als zodanig erkende )extante kever-soorten  .
  Ze  slaagden er  zodoende  in een "common ancestor " af te leiden en een stamboom op te stellen voor alle bij het onderzoek  betrokken soorten 
  Zorgvuldig gedateerde  fossielen  werden daarna gebruikt om sleutel-momenten betreffende  de  geschiedenis en  belangrijke  speciaties in en op die opgestelde stamboom te calibreren 
  TROPISCH   DEBACLE

  "... tropische insecten zijn de komende eeuw de belangrijkste slachtoffers van de opwarming van de aarde. Die zullen zich het slechtst kunnen aanpassen aan zelfs maar een beperkte temperatuurstijging...."

  Dat schrijven Curtis Deutsch en andere biologen van de Universiteit van Washington in Seattle in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS .

  Hoewel de poolstreken volgens de broeikasmodellen het hardst zullen opwarmen, zullen de gevolgen voor flora en fauna daar meevallen.

  Ten eerste is de soortenrijkdom beperkt, en ten tweede zijn de dieren daar in staat een brede temperatuurrange te overleven – van 60 graden onder nul tot het vriespunt.

  Veel insecten in de tropen daarentegen leven volgens Deutsch al dicht bij de maximale temperatuur die zij kunnen verdragen.

  Zelfs een opwarming van maar twee graden zou hun de das om kunnen doen.
  Ook koudbloedige dieren als kikkers en reptielen zitten
  volgens de Amerikaanse biologen in de gevarenzone.

  Bericht 39 <--  lees  hier meer   Creationistisch  "kever"-icoon  :
  (een vroeg  voorbeeld van  een "onherleidbaar " ontwerp )
  Bombardier kever

  NOTEN

  (1)
  (YEC)Creationisten  moeten wel kunnen  verklaren  hoe  de honderdduizenden  voedselspecialisten ( niet alleen maar
  kevers maar ook nog vele andere monofage dieren  en  trouwens  ook  planten die strikt gebonden zijn aan bepaalde standplaatsen ) de zogenaamde zondvloed konden overleven ...


  (2)
  Een eigenaardigheid  bij  (snuit)kevers  is de soms extreme kieskeurigheid wat voedsel betreft.
  'Dit bijvoorbeeld', zegt Heijerman(entomoloog  univ. Wageningen) terwijl hij een kevertje van zo'n twee millimeter lang aanwijst, zwart met gele sprieten en poten,

  'is Apion gracilipes.
  Die leeft uitsluitend op bochtige klaver.'

  Zijn buurman, Apion flavipes, die er net zo uitziet maar dan met zwarte sprieten, heeft een iets andere smaak en is alleen te vinden op witte klaver.

  Zulke voedselspecialisatie (monofagie) is schering en inslag onder snuitkevers.
  Trouwens, bij veel andere plantenetende kevers ook.

  31-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens

  Bovenstaande  tekening   is een van de populairste ingeburgerde  grafische ( en aantrekkelijke ) sjablonen  van de evolutie  ( onderaan staan er nog drie )

  Dit patroon ( eigenlijk  een  "lick"/stijlfiguur  )bevat echter minstens  twee  courante  misvattingen( die ook het kader van de biologie overstijgen  en behoren tot het algemeen cultureel -wijsgerig erfgoed van de huidige popcultuur )   over  de afstamming van de mens

  1.-Het  suggereert  de misvatting  dat we de "rechtlijnigheid "van een evolutionaire ontwikkeling ( hierbij over  de mens  ) daadwerkelijk zouden kennen( een opeenvolging van  rechtstreekse voorouders ( en hun fossiele overblijfselen ) in rechte lijn )....
  2.- het suggereert de misvatting   dat een evolutielijn moet leiden  tot een superieur ontwerp ....
  In dit geval in  het bijzonder gaat het om  de   "mens ": als  het "sluitstuk"of de uiteindelijke " bloem" van de de doelgerichte schepping ....
  (zelfs eentje   waarbij de "schepper" de evolutieprocessen   zou  hebben  kunnen gebruiken  als actualisatie van voorbedachte  "ontwerpen" )
  m.a.w. dat de mens het uiteindelijke doel zou zijn van de materiele  schepping en  dat daarom  de mens ( van roeping ) superieur is  aan al de rest van de tastbare schepping   


  S.J.Gould (Paleontoloog) was een hevig tegenstander van deze denkbeelden  :
  een willekeurige  ( fossiel waarneembare )  evolutionaire  ontwikkeling    is GEEN  rechtstreekse  ononderbroken  stamlijn  : een  ladder waarvan we de"sporten " daadwerkelijk   kennen
  en waarbij de
  mens " de kroon der schepping "  op de hoogste trap  staat ...


  -->wat we slechts  kunnen beweren  is dat we fossiele  vertegenwoordigers( en extante  vertegenwoordigers ervan , waar onder ook de  homo sap  )   hebben  gevonden  van  doorgeevolueerde  afstammelingen  van in de tijd  opeenvolgende  ( hypothetische ) voorouderlijke zich splitsende  groepen : die onderling met elkaar verwant zijn door
  " gemeenschappelijke  afstamming "
  ( voornamelijk  gebaseerd  op vergelijkend sequentieel genetisch/genoom, evo-devo (ontwikkelingsbiologie )    anatomisch     en   geologisch- pateontologisch onderzoek ...)

  Eigenlijk  is  de menselijke  stam  is een  zich veel vertakkende struik ( waarbij sommige aftakkingen  weer samensmelten  )en waarvan slechts een klein aantal  vertegenwoordigers ( net als "staaltjes "/proefmonstertjes uit een produktielijn )  fossiel  aanwezig zijn  ....

  Dat daarbij sommige afstamminglijnen  dichter bij de oorsprong staan ( =de common ancestor van twee vergeleken soorten  of groepen fossielen /huidige soorten   )is te verwachten wanneer we rekening houden  met o.a. de  ouderdom van de fossielen  ( maar ook dat geeft geen uitsluitsel )   
   
  -->De mens is geen  uitzonderlijk iets ...

  Het gevaar is meer dan reeel  dat ook de mens zal uitsterven


  (Dat alles  leide  tot mijn  persoonlijke  mening, die ik hier ___zonder pretenties ____toch naar voor wil brengen     )

  Nog afgezien van "kosmische " ongelukjes  is  de  mens   een verschrikkelijk succesrijke soort  maar heeft bijna  zichzelf  en de wereld kompleet  in de vernieling  "gekweekt " ...
  De  studie   van de gevolgen  van de "ecologische voetafdrukken " van de zich alsmaar uitbreidende mensheid   worden  met de dag duidelijker  .....

  Verder vluchten in fantasieen en  wensdenken zijn beproefde "ouderwetse " remedies , die zichzelf als nuttig hebben weten te handhaven in het verleden    :maar zezijn tevens  de veroorzakers van nieuwe problemen  ...
  men kan dat niet oplossen door "oude wijn " in nieuwe zakken te doen ...Op een bepaald moment is ook oude wijn , niet meer drinkbaar 
  Enkele  misverstanden(1) mythes   en  twee  courante  leugenachtige beweringen  over evolutie


  *  Er wordt nogal wat onzin beweerd over de evolutietheorie.
  *  Er bestaan  nog steeds veel misverstanden over de theorie.

  *  Je kan een stroman  , een misvatting   of na-gepapegaaide  leugens  van professionele  creato's afbranden en debunken tot je een ons weegt , twee dagen later herhaalt het  voetvolk dezelfde onzin in een andere discussie ___

  Toch mag men  nooit opgeven de professionele  creationisten (en hun aanhangers )onderuit te halen en te ontmaskeren ; omdat hun pseudo-wetenschap slechts een symptoom  is van een doctrine  en politieke  ideologie waarbij  de te verwerven macht en propaganda  beoogt  hun  werkelijke  agenda (=de installatie van een   fundamentalistische theocratie) te verwezenlijken   

  Reden om een aantal van de "misvattingen " ( al dan niet verspreid  door zeloten )  op een rij te zetten.(2)
  misvatting  1.-
  Al onze eigenschappen zijn het gevolg van natuurlijke selectie/
  Evolutie maakt alles  tot adaptaties

  Wie houdt er niet van om af en toe ’s avonds met een magnetronmaaltijd voor de tv onderuit te zakken?
  Maar betekent dat ook dat die voorliefde het gevolg is van honderdduizenden jaren van aanpassingen aan onze omgeving?
  Nee, dat betekent het niet.
  Weliswaar kunnen we voor vele  aspecten van ons gedrag wel een plausibele evolutionaire verklaring BEDENKEN( vooral de "evolutionaire psychologie " is daar kampioen in )  :
  Zijn echter veel van dergelijke bedenksels niet veeleer adaptationstische verhaaltjes en sprookjes  ?  http://sandwalk.blogspot.com/2008/05/making-rudyard-kipling-proud.html
  Adaptationistische verhaaltjes

  "....We wensen  een groep  diep gewortelde denkwijzen , in zwang bij  evolutie-onderzoekers ,  in vraag te stellen We noemen die denkwijzen het" adaptationistisch programma " of  "het panglossiaanse paradigma ..."*
  (vertaling van citaat van  ) S.J. Gould & R.C. Lewontin (1979) p. 584

  *Lees  meer  over  het adaptationistische programma  in dit oorspronkelijk artikel
  The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme
  http://ethomas.web.wesleyan.edu/wescourses/2004s/ees227/01/spandrels.html


     Niet alles wat is geevolueerd  heeft ook daadwerkelijk een voor de hand liggende (herkenbare )functie  die de soort-fitness(reproductie)bevorderd.

  Neem de mannelijke tepel.
  Vrouwen hebben die nuttige ( geconserveerde ) tepels wel :want die zijn  erg doelmatig  zoals bij alle  vrouwelijke zoogdieren 
  Wat echter  is het voordeel van een mensen-soort met mannetjes zonder tepels ?
  Hebben mannen ooit kinderen gezoogd ? ( zoals ooit de 19- de eeuwse evolutionaire  naturalisten  serieus  stelden ? )

  a.- Mannen hebben tepels  omdat vrouwen die  nu eenmaal hebben

  We beginnen allemaal  in de baarmoeder als vrouwen en nadat 60 dagen later de invloed  van   testosteron begint te werken,  kunnen de XY embryo's  eventueel verder als zich
  ontwikkelende mannetjes . ( bij "slechte "ontwikkeling /hormonale storingen --> transsexuelen ? )
  Tegen die tijd hebben de tepels zich al ontwikkeld en verdwijnen niet meer(of worden niet terug geabsorbeerd of afgestoten  zoals met sommige "echte" vestigale  kenmeken gebeurt -->bijvoorbeeld :   Lanugo )  .

  Dat er nog  zenuwen en bloedvaten doorheen de mannelijke  tepels lopen maakt ze  gevoelig voor aanraking en  daardoor  behoren ze tot de erogene zones(erogeen  zijn ze trouwens nog meer  bij vrouwen ____uiteraard  naast hun louter "zoogdier"-nut  --> drinkende babies( en zuigende minnaars )verschaffen veel vrouwen  ook  een stevige portie erotisch  plezier ) .

  Ze dragen dus bij aan de plezierige belevenis van seksualiteit (misschien wel niet bij alle  mannen-tepels  even sterk/ dat is bij sommige mannen zelfs afwezig ?    .)

  Overigens wordt hetzelfde beweerd over het vrouwelijke orgasme, maar daar is wel het nodige op af te dingen.

  http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=5042&RubriekID=11
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/22730635/

  Bovendien  kost  het  weinig energie tepels ook te  laten groeien tijdens de ontwikkeling  bij mannen ( dus al  sowieso  zeer weinig  evolutionaire selectiedruk )
  Mannelijke tepels  zijn dus gewoon het gevolg van een embryonaire  ontwikkeling  (=ontogeny )  

  Een ander voorbeeld houd verband  met de smaak en geurreceptoren

  Veranderende functies :
  b) Er zijn ook eigenschappen die nutteloos zijn geworden( restanten , vestigale overblijfselen , genetische littekens   ) of neutrale" versierselen " (de spandrels of  st.Marco )en redundante (overbodige ) gimmicks  of gadgets of duplicata ( reserve onderdelen ?)

   

  2.- Natuurlijke selectie kan homoseksualiteit niet verklaren

  Dat kan ze  wel.
  Tenminste, er zijn meerdere scenario’s te bedenken waarom homoseksualiteit voorkomt onder honderden soorten, van bizons tot pinguïns, waarom het nooit is uitgestorven.
  Ten eerste is het niet zo dat homo’s of soorten met homoseksuele neigingen zich niet voortplanten.
  Neem mensen:
  voordat het in Westerse landen gebruikelijk werd dat ook mensen van hetzelfde geslacht samenleven, hadden veel homoseksuelen gewoon partners van het andere geslacht. Partners met wie ze ook kinderen kregen.
  Onder dieren is dat nog steeds zo.

  Ook zijn er aanwijzigen dat homoseksualiteit de kansen op voortplanting zelfs vergroot.
  Zo zijn er tekenen dat bij vrouwen homoseksualiteit de vruchtbaarheid verhoogt.
  En in sommige meeuwenpopulaties met een tekort aan mannen, voeden vrouwtjesmeeuwen samen kinderen op, wat de overlevingskansen van die kinderen doet toenemen.
  Bij bepaalde populaties mensapen bleek homoseksualiteit juist de hele groep ten goede komen.
  Uit studies bleek dat homoseksuele apen meer tijd en aandacht aan hun neefjes en nichtjes besteden.

  (homosexualiteit en evolutie  <----klik)

  3.- Natuurlijke selectie is het enige evolutionaire mechanisme

  Veel, heel veel van onze huidige eigenschappen en uiterlijkheden zijn géén gevolg van natuurlijke selectie, maar van puur toeval.
  Het DNA van elk nieuw embryo heeft ten minste honderd willekeurige mutaties ondergaan ten opzichte van dat van de ouders.
  Erg bepalend is dat niet, ons DNA bestaat toch maar voor het grootste gedeelte uit nutteloze troep. (JUNK DNA )
  Maar omdat er nu eenmaal zo verschrikkelijk veel mutaties plaatsvinden, vinden sommige daarvan toch hun weg naar grote groepen mensen.
  Vergelijk het met een loterij: de kansen op een winnend lot zijn miniem, maar omdat miljoenen mensen er een kopen is er meestal wel een winnaar.

  Toeval heeft ook een grote rol gespeeld omdat de menselijke populatie tot tienduizend jaar geleden relatief klein was.
  Een toevallige verandering in de omgeving had daardoor al snel grote gevolgen.
  Stel bijvoorbeeld dat er twee groepen mensen op een bepaald eiland leefden: op de ene helft van het eiland een groep waarvan iedereen blauwe ogen had en aan de andere kant van het eiland een groep waarvan iedereen met groene ogen had. Door een vulkaanuitbarsting sterft de hele groep met groene ogen in één keer uit.
  Het feit dat er daarna alleen nog maar mensen met blauwe ogen leven op het eiland is dus geen gevolg van natuurlijk selectie, maar van "stom" toeval.


   
  4.- Evolutie leidt tot perfect aangepaste soorten/evolutie maakt steeds meer complex / evolutie is grenzeloos creatief

  Een soort hoeft niet perfect aan zijn omgeving te zijn aangepast om te kunnen overleven, een soort moet goed genoeg aan zijn omgeving zijn aangepast om te overleven.
  Dat zijn twee verschillende dingen.

  Krakkemikkige/sullige  mensen hebben soms meer levensvatbare nakomelingen dan bijvoorbeeld hooggeleerde  slimmerikken 

  En "goed genoeg "betekent feitelijk  " net zo goed als de  aanwezige   tegenstanders  en/of je concurenten " .
  Het gevolg is dan ook dat- in tegenstelling tot wat doorgaans wordt beweerd- de meeste dieren zich helemaal niet zo perfect aan hun omgeving hebben aangepast.

  Ook de meeste organen zijn verre van volmaakt.
  Ze werken ‘slechts’ goed genoeg, waardoor er niet op grote schaal nieuwe, betere varianten evolueren.
  Veel evolutionaire oplossingen of inrichtingen zijn  " RUBE GOLDBERG " dingetjes ; knutselwerkjes of oplossingen waarbij veel  overbodige barokke  overblijselen toch aanwezig zijn ..

  Trouwens, wij mensen zien onszelf graag als de hoogst ontwikkelde soort op aarde, maar gelet op de hoeveelheid mutaties en veranderingen die de menselijke soort heeft ondergaan, behoren we juist tot de minst ontwikkelde soorten

   

  5.-
  Evolutie komt het voortbestaan van een soort altijd ten goede

  Niet elke evolutionaire verandering is een gunstige verandering.
  Evolutie leidt er soms toe dat individuen of groepen minder goed aangepast zijn aan hun omgeving.
  Dit komt in de eerste plaats doordat evolutie op meerdere niveaus plaatsvindt: op het niveau van genen, op dat van individuen en op dat van groepen.
  Een verandering die het voortbestaan van een bepaald gen vergroot, wil niet per definitie zeggen dat het individu waarvan dat gen onderdeel is, daardoor ook beter aangepast is aan zijn omgeving.

  In de tweede plaats kan- zeker in kleine populaties- een schadelijke mutatie zich zo snel binnen de soort verspreiden, dat de natuurlijke selectie als het ware geen tijd meer heeft om deze mutatie weer ongedaan te maken. In het voor de soort meest ongunstige geval leidt dat tot uitsterving.

  Ten slotte is het al heel lang bekend dat
  de drang tot voortplanting er soms toe leidt dat soorten hun kansen op voortplanting juist verkleinen.
  Zo krijgen de mannetjespauwen met de grootste en bontste staart weliswaar de meeste aandacht van de vrouwtjes( dat verhoogtdus hun toegang tot deanderse sexe), maar doordat ze die zware en onhandige staart achter zich aan moeten zeulen, hebben ze juist minder kans om   lang  te overleven( en zich dus meermaals  voort  te planten  ).
  Uiteindelijk leid elke evolutie tot een purifying  evolutie (= Stabilizing selection  )...
  de sexuele aantrekkelijkheid  van  staartlengte van de pauw en de handicap die dat oplevert in de levensduur vanhet mannetje  zal zich stabiliseren rond een optimaal compromis ... ( net zoals schedelgrote  en de afmeting  van het geboortekanaal van de vrouw elkaar inperken )  misvatting 6.- Survival of the fittest leidt tot individualisme en een ieder-voor-zich mentaliteit

  Even terzijde:
  de zinsnede survival of the fittest is niet door Darwin bedacht, maar door de filosoof Herbert Spencer.

  Hoe dan ook, fittest betekent best aangepast en de best aangepaste is niet altijd degene die het sterkst, meest agressief of meest egoïstisch is.
  Integendeel: alles van barmhartigheid tot schutkleuren, van samenwerking tot slimheid: het kan allemaal het voortbestaan ten goede komen.
  Met name samenwerking heeft een sleutelrol gespeeld in de meest bepalende momenten van de ontwikkeling van het leven op aarde.

   

  misvatting  7.- De evolutietheorie is slechts een theorie

  Dat klopt maar ten dele.
  Als wetenschappers het over een theorie hebben, bedoelen ze namelijk een verklaring die onderbouwd wordt door een substantiële hoeveelheid bewijsstukken .
  Dat is wat anders dan een gissing   enn  speculatie  of   zelfs een  (werk)hypothese, dat  laatste is  namelijk een verklarende  (plausibele ) aanname ( binnen de legitieme methodiek) voor een aantal  waarnemingen   die nog met voldoende  bewijsstukken  moet worden ondersteund.
  Doordat er al  veel bewijsstukken zijn  waarmee de evolutietheorie onderbouwd wordt, is de evolutietheorie deels theorie, deels feit.
   
  'Evolutie' is gewoon een feit, maar omdat nog lang niet alle ( historische en geschiedkundige )ontwikkelingen  en gevolgen van  de evolutiemechanismen   in kaart zijn gebracht,
  ____dan wel mogelijk is in kaart te brengen____ blijft het net  als een andere  wetenschappelijke  discipline  een vakgebied  met nog  veel"gaten " inzake verklaringen voor
  de zaken waarvoor we geen of te weinig bewijsstukken (reeds )voorradig hebben.

  Er blijft dus ( gelukkig ) nog heel wat onderzoek te doen .
  Dat niet verder (mogen)doen ( want  er is steeds de mogelijkheid van verdere  ondergravingen van 
   van letterlijke/  geopenbaarde  geloofswaarheden ) duidt erop dat fundamentalistisch  creationisme/ID  echte science-stoppers  zijn  

  Evolutie is maar een theorie en geen feit: <---


  8.-Evolutie voorspelt de toekomst ?

  Neen .
  evolutie is een ( geconserveerd ) samenspel  tussen  voortdurend  wisselende  omgeving(en) , grote aantallen random-mutaties en  ingeslagen  ontwikkelingspaden ( fertile survivors )  en stamlijnen  binnen  oplossingsruimten ( begrensd door de natuurwetten en de lokale en antecedenteele  omstandigheden  :--> Bepaalde vormen (=ontwikkelde  "ontwerpen ")kunnen (alleen) binnen de  begrenzingen  van  lokale toepassingen van  geldende natuurwetten bestaan....--->  andere weer niet)
  Bovendien zijn er altijd de onvoorzienbare  ongevallen en "kosmische "accidenten (=meteoorinslag vernietigde het levende  bijna  ? )
  (Genetische )drift  speelt  trouwens ook een grote rol
  Een paar veel voorkomende leugenachtige mythes ;


  9.- Darwin heeft op zijn sterfbed de evolutietheorie afgedaan als onzin

  Dat is inderdaad een hardnekkig gerucht, maar wat dan nog?
  Stel dat Einstein op zijn sterfbed had verklaard dat al zijn theorieën onzin zijn, had de aarde er dan anders uitgezien?
  Wetenschappelijke theorieën staan of vallen met het bewijs waarmee ze ondersteund worden, niet met de uitspraken van hun bedenkers.
  Maar voor wat het waard is: dat Darwin op zijn sterfbed afstand heeft gedaan van de evolutietheorie, is een broodje aap.

  zie ook 
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/04/the_death_of_darwin.php


  10.- Er zijn nooit fossielen van tussenvormen gevonden

  Dat is gewoon niet waar.
  Sterker nog: er zijn ontelbaar veel fossielen gevonden van soorten die zich in een tussenvorm bevonden.
  Echt, het gaat om miljoenen.
  Al deze fossielen bewijzen dat er soorten hebben geleefd die zich in een tussenvorm bevonden van huidige soorten.
  Dat gaat van soorten die half vis/ half amfibie waren, tot girafsoorten met een korte nek.

  Dat er geen tussenvorm fossielen zouden bestaan  ?
  Eigenlijk  is  ieder fossiel  er een ...
  Er zijn meer dan ZAT tussenvormen te vinden in fossielen.
  Zoek op 'rudimentaire botten', zoek op internet naar evolutie en fossielen en doe eens onderzoek vóórdat je maar lukraak aanneemt dat een of andere religieuze idioot
  het beter weet dan een wetenschapper die er onderzoek naar heeft gedaan.
  (Tenzij je natuurlijk gelooft dat er een "complot" is /maar dan moet je  veeleer , eerst en vooral en  voorzichtig  enig   psychiatrisch advies inwinnen )
  De walvis heeft rudimentaire beenderen waaruit blijkt dat dit dier afstamt van een dier dat waarschijnlijk ofwel poten ofwel meer vinnen had.
  Het is dus,  evolutionair gezien, een 'versleten' vorm, wel degelijk een tussenvorm.
  Hetzelfde geldt voor talloze andere dieren die nu nog leven,
  laat staan de hele berg aan fossielen die allerlei tussenvormen laten zien.

  Daarnaast denk ik dat evolutie zowieso veelal verkeerd  wordt gezien , want het gaat meestal geleidelijk en in hele kleine stappen.
  Wat we nu zien aan soorten zijn vaak de 'uiteinden' van de evolutionaire stamboom, daarom is het ook logisch dat er nogal wat verschil zit tussen de ene tak en de
  andere tak daarvan

  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show

  Tussenvormen bestaan niet  <--


     (1) Enkele  andere " misverstanden "zijn:

  * Evolutie is immuum voor tegenbewijs  /evolutie kan niet worden gefalsifeerd 
   Falsificatie

  *.Dat soortvorming nooit waargenomen zou zijn (in het wild en in labs)
  SPECIATIE

  * Dat mutatie geen informatie kan toevoegens (hele genen( en zelfs volledige genomen ) kunnen dupliceren..) 

  * Dat evolutie een doel of richting zou hebben (random walk in genome phase space)

  * Dat zeer complexe systemen niet kunnen evolueren. IC bewering  ....(echt wel)

  * Dat evolutie geen practische toepassingen heeft (medische wereld, ontwikkeling van software..)

  * Dat Hovind een PhD heeft. (wel, permanent Head Damage mischien?)

  * Dat evolutie iets te maken heeft met abiogenese, astronomie, natuurkunde.
  (Nee, het is een biologisch model dat de soortenrijkdom verklaard)


  * Dat je geen christen kan zijn als je evolutie niet ontkent.
  waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden
  De evolutietheorie is een atheïstische theorie.

  * Dat de  mens en de mensapen ( in het bijzonder de chimpansee )niet verwant kunnen zijn :
  Als de mens en mensapen niet verwant zijn waarom hebben wij dan een chromosoom
  dat exact overeenkomt met twee mensaapchromosomen aan elkaar geplakt met de telomeren er nog tussen?

  etc...etc....

  Hardnekkige misverstanden
   <---

  (2)
  Overigens zijn veel  misvattingen  ook afkomstig van  " volgelingen " en "meelopers " uit het  "evolutionisten "kamp 
  hetzij om  politieke , filosofische  en/of wereldbeschouwelijke redenen ....etc ...
  Evolutiebiologie  is echter wetenschap en heeft  derhalve  principieel niets te maken  met  geloven  of meningen ;  Wetenchappers  __ ook maar  mensen ____echter wel

  Andere   misverstanden zijn  het gevolg van journalistieke ( commercieel gewenste )  sensatiezucht en/of
  vergezellend  kompleet onbenul  of zelfs nauwelijks verholen dedain tegenover beta's 
  en/of
  de opinierende  rethoriek  van  bepaalde  speculerende  wetenschappers ;
  met name ook de  slechte  communicatiekwaliteiten ( en training )   van veel experts  met het ( niet voldoende opgeleide ) leken- publiek en de (kommercieele massa) media ,plus de verwarring scheppende  acties  van  junk en pseudo-wetenschappers (met meestal  verborgen agenda's )  ...

  Bovendien  wordt  de grens tussen legitiem  wetenschapper en  kwibuus ( en  vakidioot) vaak overschreden gedurende de levensloop  van een enkel(beroemd  en /of verdienstelijk )  persoon
  http://scienceblogs.com/erv/2008/05/when_good_scientists_go_bad_ho.php

  Overigens  is de huidige  wetenschap veel van haar maatschappelijke  "autoriteits "-positie 
  (en  adviserend/doorslag gevend   "kennis "overwicht in decisieve kwesties  ) kwijt geraakt

  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2008/05/recensie-jongen.html
  http://www.christianjongeneel.nl/nonfic04.shtml

  Steeds vaker worden wetenschappers gewantrouwd.
  Onderzoekers in ivoren torens verliezen aan gezag.
  Om dat tij te keren moeten wetenschappers hun arrogantie laten varen,
   meent wetenschapsjournalist dr.ir. Christian Jongeneel

  a.-
  'Wetenschappers hebben moeite met sceptische burgers'
  'Ze zitten  in een lab en hebben gelijk'
  'Als zij hun onderzoek af hebben, is wat hen betreft het laatste woord gesproken.
  Zo’n starre houding is in een democratische samenleving niet acceptabel.
  Dus groeit het wantrouwen.'

  Natuurlijk is  het  wetenschapsbedrijf  geen  democratische onderneming  

  Democratie gaat over het nemen van beslissingen ter organisatie van een maatschappij volgens de
  gemeenschappelijke wensen en belangen (en binnen de reeele mogelijkheden van de fysische werkelijkheid )van haar samenstellende onderdelen (= een sociaal contract )

  Wetenschap onderzoekt de fysische wereld/ de menselijke omgeving ( en ook het( gelimiteerd ) gebruik dan ervan kan worden gemaakt ) en adviseerd( soms)wat mogelijk is en wat niet ( en soms ter oplossing van problemen ) in de fysische tastbare wereld waarin ons leven zich afspeelt

  Wetenschap levert de tools , de gebruiks aanwijzingen en de adviezen , waaruit zal moeten worden gekozen om het vooropgezette doel te kunnen verwezenlijken (= actualiseren )
  De beslissing-nemers maken (eventueel) gebruik van die tools (en moeten beslissen welk gebruik verantwoord is )...

  Althans dat is de theorie ...
  Ook wetenschap is macht ---> macht corrumpeert zeer dikwijls --->

  Verwar echter de verzamelde concrete (voorlopige en regelmatig ge-update ) kennis ( en verworven kunde of vakkennis ) van de wetenschap( en haar zelfreinigend vermogen ) niet met haar beoefenaars ....
  Wetenschappers zijn ook maar mensen met alle gevolgen voordelen en nadelen vandien ...

  Democratie is per (algemeen courante ?) definitie "de stem van de meerderheid "... toch ? Maar de meerderheid wenst ook zeer regelmatig het "onmogelijke " :het meest van alles nog "brood en spelen" ( zelfs wanneer men daarvoor het verbouwbare voedsel voor anderen moet opstoken )

  Wetenschap verwerpt onder andere "principieel" de geldigheid van het
  " argumentum ad populam en het argumentum ad numerum " en bovenal het "wensdenken " als verklarende kracht , vandaar ...

  http://a-deism.blogspot.com/2005/11/argumentum-ad-numerum.html

  Wetenschap onderzoekt met vallen en opstaan hoe de dingen zijn ( dat vraagt kunde , en kennis die voortbouwt op wat reeds is verworven ) , niet hoe ze moeten zijn ...

  Dat dit kan leiden tot een "meritocratie" wil ik niet afdingen ...
  Er zijn echter nog andere meritocratieen die helemaal niets met het ontwikkelen van tools over de werkelijke fysische wereld hebben te maken , maar zich slechts bezig houden met het manipuleren van de sociale werkelijkheid ipv met de verbetering van de menselijke bruikbare kennis over de reele wereld die onder elk sociaal en ekonomisch functioneren ligt ... ( Vergelijk het met firma's die niets meer konkreets produceren maar nog slechts speculeren met kapitaal waaruit ze hun "groei" en winsten halen ) ...

  Democratie wordt geacht de garantie te bieden op grotere individuele vrijheid
  Vrijheid is echter rechtstreeks gerelateerd aan de keuzemogelijkheden ...
  Volgens mij vergroot wetenschap de reeele materiele en fysische keuzemogelijkheden ...
  Alhoewel ze in wezen niet-democratisch is , is ze toch een onvervangbaar en noodzakelijk onderdeel
  om de keuzemogelijkheden uit te breiden die( eventueel) verder menselijk (over)leven moeten mogelijk maken ...


  b.- iedereen is nu "expert"
  Een andere reden voor de afnemende invloed van wetenschappers is dat leken steeds meer zelf gaan "natrekken " .
  Internet stelt veel mensen in staat een schat aan informatie te vinden, waardoor ze zelf ook kunnen "oordelen"
  of gewoon  in staat zijn , hun vooropgestelde"opinies" te gaan onderbouwen door ( valabele en  niet valbele) "argumenten " selectief  te gaan opzoeken ...
  Het negeren  en onderschatten  van de groeiende invloed van het internet  is een kwalijke zaak ( een nieuw soort ivoren toren mentaliteit ?) 
  Daarnaast is het voor veel mensen niet meer duidelijk wat wetenschap is en wat niet.
  Pseudowetenschappen als astrologie , homeopathie (  creationisten )en allerlei  junkwetenschappers  ( inclusief  de tot kwibussen  verworden echte wetenschappers ) zagen voortdurend  aan de poten van de harde wetenschap....
  Natuurlijk zijn ook niet alle wetenschappers het met elkaar eens over belangrijke onderwerpen.
  Ook dat voedt het scepticisme van buitenstaanders.( en wordt uitgebuit door allerlei  anti-wetenschappers en creationisten )
   
  c)dr.ir. Christian Jongeneel schat  echter  de  ID-beweging  totaal verkeerd  in ...

  I )
  "....De wetenschap heeft het recht haar eigen spelregels vast te stellen en wie zich daaraan niet wil houden, mag best proberen erbij te horen, maar moet niet raar opkijken als dat niet lukt.
  Intelligent design is geen wetenschap,  omdat  er een fraaiere theorie bestaat die volgens de regels der wetenschap evenveel verklaart, punt uit..."

  Natuurlijk niet : de aangehaalde reden is slechts bijkomstig ...

  -->ID is nml helemaal geen wetenschap omdat het bovenatuurlijke concepten tracht te gebruiken bij het verklaren van tastbare wereld en de wetenschap anders tracht te definieren dan als uitsluitend te verstaan binnen  methodisch naturalisme .... 

  Bovendien zijn de de enige natuur-wetenschappelijke aspiraties die ID ooit had ( IC en SC ) ontkracht of fout gebleken ...en verworpen
  ID is hooguit slechte theologie
  ID is ook geen wetenschap omdat het geen enkel wetenschappelijk onderzoek doet naar haar eigen "theorieeen "(?) =
  ID is gewoon full "denial mode" van de wetenschap

  II)
  "...Toch is er ook nog een andere manier om ertegen aan te kijken.
  Als creationisme onder grote delen van de Amerikaanse bevolking leeft, dan kan intelligent design gezien worden als een uitgestoken hand van die groep naar de wetenschap.
  Van alle creationisten zijn de aanhangers van intelligent design immers degenen die nog zoveel vertrouwen in de wetenschap hebben dat ze er graag bij willen horen..."

  Creationisten ( zeker de amerikaanse ) willen er altijd graag bijhoren omdat ze dan aan junk-wetenschap kunnen doen ..:
  http://www.debunkers.org/ancil/what_is_it.htm

  ID'ers zijn predikers met wetenschappelijke diploma's die een labojas aantrekken ipv een clergy-man pak of een kazuifel ...De kleren maken allicht de man ?
  Het is ordinaire mimycry

  ID is nog uitsluitend een overkoepelende politieke beweging van alle creato's die de " controversy" wil propageren op alle niveaus van het onderwijs en een culturele omslag bewerkstelligen ( zeg maar een soort amerikaanse fundamentalistische theocratie vestigen )

  "....Intelligent design serieus nemen als theorie (niet per se als waarheid) zou voor de wetenschap een methode kunnen zijn om haar status te versterken bij een bevolkingsgroep
  die zich, in elk geval op dit vlak, van haar heeft afgekeerd. Dat is niet een erg wetenschappelijk argument, maar geheel onzinnig is het niet. (123)...é

  Wat hier wordt voorgesteld is aan pr doen ( in de VS bekend als het zogenaamde "framing problem" ) door te liegen "om bestwil"of " voor "de goede zaak" ...
  Laat het "liegen voor idolen De wetenschap " over aan sommige  gelovigen .....
  Wetenschap maakt geen politieke compromissen :dat gaat in tegen haar basisprincipes die de objectiviteit moeten waarborgen....Doet ze het wel dan houd ze gewoonweg op wetenschap te zijn ( overigens is dit soort junk-wetenschap niet alleen maar gebruikelijk om geloofs-overtuigingen te steunen / zie ook de nepgenetica van lysenko die moest dienen om een   marxistisch leninistiche  ideologie    overeind te houden    )


  Hoe iemand nog steeds van alles kan beweren over de "onschuldige " bedoelingen van ID zonder het "wedge" document ter sprake te brengen is me een raadsel ...

   Gerdien deJong ;
  "....Jongeneel heeft geen helder zicht op ID:
  Id is niet meer dan een smoes om creationisme op de openbare scholen onder te brengen. Er is geen enkele aanwijzing dat ID enige vorm van wetenschap werkelijk wil bevorderen
  ...."
   


  OPGELET ;dit artikel zal  nog worden uitgebreid en bewerkt /terug komen is dus  aan te raden ...  bronnen :

  Eos juni 2008  418-04-2008  Robbert Ophorst 
  http://www.dag.nl/1070476/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws/Negen-misverstanden-over-evolutie.htm

  Het beroemde plaatje dat ook in allerlei reclames wordt gebruikt  klopt niet.


  Er is geen vloeiende lijn geweest van aap naar mens.
  Het was horten en stoten, er waren doodlopende lijnen, allerlei probeersels.

  John Relethford, hoogleraar aan de State University of New York (Suny)  over de evolutie van de mens.


  zie ook --->

  http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Sporen_evolutie.pdf

  Het GULO-gen als bewijs voor evolutie (PDF) door Bart Klink

  Het GULO-gen is een gen dat wij hebben, maar niet werkt (een pseudo-gen), waardoor we niet zelf vitamine C kunnen aanmaken en het dus via ons voedsel binnen moeten krijgen. Ook andere primaten hebben dit pseudo-gen en het lijkt verdacht veel op dat van ons. Een prutsende God, toeval of gewoon een prachtig bewijs voor gemeenschappelijke afstamming? Ook de vermeende weerlegging van creationisten komt uitgebreid aan bod. Dit artikel verscheen eerder in twee delen op evolutie.blog.com.


  http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=689

  mens is geen aap 

  Bericht 31


  New scientist
  Evolution: 24 myths and misconceptions

  http://www.newscientist.com/channel/life/dn13620

  http://www.newscientist.com/channel/life/evolution

  30-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NADARWIN
  (anti-creato link )
  NaDarwin :Creationistische fouten & blunders
  *
  Want dat zijn er nogal wat...  

  Te weinig mensen voor een oude aarde?    /Dubois' Wadjak schedels
  Verse Dinobotten?  / Stof op de maan /De Vollosovitch Mammoet & de Hualalai vulkaan/
  Wat zegt u, professor Simpson? / Feduccia's vogelvingers/Hoezo een klipdas?/ Het vogelbekdier  ,/'Polystrate' bomen
  Plesiosaurus opgedoken? /Racisme  Bewijzen voor Evolutie of Degeneratie?/ Onherleidbaar?


  Sporen van evolutie   *

  Sporen van evolutie   
  M.plantaris/ 
  De vingerafdruk van evolutie/
  Onfunctionele organen/
  Atavisme & 'Junk' DNA/
  Homologieen


  zie ook
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=66&topic=&segm=3
  (evodisku link )
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/38928
  Bericht 1   Atavisme, 'Junk' DNA en slapende genen.  *Evolutie met een staartje  2004, lay-out herzien in 2005
  Bart Klink
  http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Evolutie_staartje.pdf*

  De staart van het staartenverhaal
  Een reactie op het artikel “Heeft de mens een gedegenereerde staart?” van Peter Scheele
  Bart Klink  Maart 2006
  http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Reactie_Scheele.pdf • Is creationisme wetenschap (Tsjok45)
  op MOROSOFEN ?  Fossielenbestand 

  (evodisku links) --->


  INTRODUCTIE / fossilisatie /fossiel bestand /cambrische explosie ...etc ...
  Bericht 9   (1)
  Bericht 10  (2)

  ARCHEOPTERYX  LITHOGRAPHA
  Bericht 9

  (toegevoegd )
  cambrische explosie
  De Burgess Shale (Canada)
  (toegevoegd )
  cambrische explosie
  Het Cambrium& Precambrium,

  Moderne reptielen en amfibieen Na Dar...
  Moderne Reptielen & AmfibieenOver het ontstaan van kikkers, slangen, krokodillen, enz....

  Reptielen  <---  De evolutie v/d ReptielenOver de oorsprong en evolutie van vroege Amnioten....

  (anti-creato)
  PAARDEN EVOLUTIE:DE EVOLUTIE VAN EEN NOBEL DIER
  http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=1347


  (evodisku2 links)
 • Lucy als overgangsvorm (tsjok45) op NOG EEN BENDE BIJTERS
 • NaDarwin Walvis (Tsjok45)
  op Van de wal in de visgronden
 • NADARWIN = LEVENDE FOSSIELEN (Tsjok45)
  op KWASTEN

  Tetrapoden ten voeten uit. (Tsjok45)
  op De niet-zo-missing links gallerij (1)

  Vogelevolutie
  (Tsjok45)

      op Pluimgewicht
 • De niet -zo- missing- link galerij  
  *(tsjok45)
  op De niet-zo-missing links gallerij (1)


  ____________________________
  Artikels van Arjan kop  *

  Zin en onzin van tussenvormen (Tsjok45)
      op NADARWIN

  Complexiteit, en de richting van evolutie (Tsjok45)
      op NADARWIN


 • GENETICA    *

  1.-Onstaan van nieuwe genen /Marnix Medema  
  Anti-creato   Bericht 10

  2.-Repeat-induced pointmutations(Rip)en evolutie door genduplicaties  /Marnix Medema  
  Evodisku   Bericht 4


  3.- De evolutie van de menselijke geslachtschromosomen / Geslachtsbepalende systemen WEL herleidbaar!  / Fedor steeman
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=29&topic=&segm=6 • (evodisku link ) GEOLOGIE  *
  NaDarwin geologie


  (evodiskulink )  *
  Embryologie Na darwin
  Haeckel/Ontogenie en fylogenie/Embryonale vogelpoten


     Welkom op:
  146 jaar na Darwin

  Zoals de ondertitel al aangeeft is deze website bedoeld om de bewijzen voor de evolutietheorie te bundelen. Anno 2005 is het 146 jaar geleden dat de Britse bioloog Charles Darwin met het publiceren van 'The Origin of Species' het begrip biologische evolutie en de theorie van natuurlijke selectie een vaste vorm gaf nadat deze al overwogen waren door voorgangers als Lamarck.
  Aanvankelijk waren Darwin en de zijnen roependen in een woestijn, maar sinds die tijd zijn er meer bewijzen gekomen voor de evolutietheorie volgens welke het leven zich heeft ontwikkeld uit simpele beginsels, in de vorm van ontdekkingen die zijn gedaan in de paleontologie, embryologie, genetica, en een reeks andere wetenschappelijke terreinen.

  Evolutie is nu een hoeksteen van de moderne biologie en wordt op school tijdens biologie lessen onderwezen. Dit laatste stuit de 'creationisten', die om religieuze redenen de evolutietheorie verwerpen, tegen de borst. En zij hebben hun onvrede met de evolutietheorie al veelvuldig laten blijken op internet.
   
  Met deze website trachten wij de evolutieleer in het onderwijs te rechtvaardigen, door de creationistische argumenten van antwoorden te voorzien en ook uit te leggen waarom de moderne wetenschap een creatie zoals zij die zich voorstellen hebben verworpen. Het doel is het creationisme uit de wetenschap te weren, met creationisme als persoonlijk geloof of filosofie heeft niemand hier moeite. Iedereen moet immers zelf weten wat hij of zij gelooft, maar te proberen creationisme wetenschappelijk te bewijzen is enkel het negeren van feiten en dat stellen we hier aan de kaak. Waar we geen moeite mee hebben is het theïstisch evolutionisme, wat wil zeggen dat men gelooft dat God het leven heeft geschapen door middel van evolutie. We ontkennen hier niet het bestaan van (een) God, we maken alleen duidelijk dat het leven op aarde een gemeenschappelijke oorsprong/voorouder heeft en in de loop der tijd zich heeft ontwikkeld.

  De vraag hoe dit gebeurd is, met Goddelijke hulp of door natuurlijke processen of iets anders laten we in het midden.


  Tim Spaan
  Thomas de Wilde
  Rutger Jansma
  WAAROM  DIT GEKOPIEER 


  Het nadarwin forum is al een hele tijd gesloten omdat het gehackt was door ( waarschijnlijk ) moslim fundamentalisten.
  Daarna heeft men ook besloten om te stoppen met het forum.
  Nu is  ook  de site     Nadarwin.nl     helemaal weg :
  je kon daar  vroeger   veel  info vinden over evolutie.

  zie hierover meer op :
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=1264&sid=c5868055f4ac84dec6207e7cbdb6d806  Ik heb de  ( bijna ) volledige " NaDarwin " site   een tijdje geleden opgeslagen op mijn harde schijf en op een cd ... 
  Deze prachtige site   is dus niet "verdwenen" ......
  ....ik zal ( een door mezelf aangevulde versie ) plaatsen in   gedeeltelijk  het archief van evodisku , van anti-creato   (en op enkele  "reacties"   in   dit evodisku 2 )
  (en natuurlijk verwijderen indien de makers ervan hiertegen bezwaar maken .... )
  Ik zet hier in dit   blogartikel  de   rechtstreekse  links  naar al die artikel ( van zodra die klaar zijn) 


  Wanneer je dat   NADARWIN  naslagwerkje nodig hebt, weet je dus waar je het kan vinden ....
  De  nederlandstalige  creationisten  zijn er nog niet vanaf ,....no way ....


  29-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  08-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan  Ramapithecus  is een tijdje beschouwd  als  een   groep dichte verwanten  van  zowel  de   mens  als  de afrikaanse  mensapen  
  Het "geslacht"  heeft veel kenmerken ( vooral het gebit  ) met zowel de  afrikaanse   mensapen als met de mens  gemeen. ; een zogenaamd
  mozaik van kenmerken  ...  ( vooral)de  kleinere hoektanden  suggereerden een  ontwikkeling   naar  menselijke tendensen  

  In 1979 evenwel werd op het potwarplateau in de Pakistaanse siwalikafzettingen een tamelijk complete schedel van Ramapithecus gevonden die zo'n grote overeenkomst met de orang-oetan ( wijfjes  ? ) vertoonde   dat     Ramapithecus werd   verwijderd  uit  de  stamboom van de mens als diens nauwste verwant(en)

  De ramapithicus/sivapithecus  blijft echter wél een mensaap 
   

  De( relatief )  kleinere vormen van het gebit  van de ramapithecinae  worden tegenwoordig toegeschreven aan sexueel dimorfisme bij de  Sivapithecus  ;
  Ramapithecus wordt beschouwd  ( door een groot  gedeelte van de antropologen ) als de fossiele  vrouwelijke vorm van de uitgestorven sivapithecus ( -12 a -14 MY) ; zodat ook de status  van apart geslacht  voor de ramapithecus  komt te vervallen 
  De sivapithecus   groep
     is op zijn beurt een uitgestorven   zijtak  van de  orang-oetan  ontwikkelingslijn  die waarschijnlijk  helemaal geen   extante  nageslacht   heeft  nagelaten


  zie verder voor details  --->
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/ramapithecus.htm  

   


  de eerste vondst  http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Paleontology/Paleozoology/FossilHominids/PictureGallery/PictureGallery.htm

     Alternative interpretations of Ramapithecus

  At the time of its discovery, the Miocene fossil Ramapithecus was argued to be in the lineage leading directly to Homo.
  If so, this would mean that the common ancestor of Homo with the other living Great Apes must be even older.

  Subsequent investigation shows that  Ramapithecus is a ground-dwelling relative of the modern ( arboreal) Orangutan.
  Molecular and fossil evidence agree that Homo and the Great  African  Apes more  recently separated.  (Opmerking bij Ridley 1996 = de stippellijntjes  geven de  ingekalkuleerde bestaande  onzekerheid aan   van de toen voorgestelde  (speculatieve )relaties  )

  *Tegenwoordig worden   mens en  chimp  verondersteld een radiatie te zijn  vanuit
   dezelfde voorouder 
  De gorilla  zou dan voordien zijn  afgetakt ( zie hieronder ) 

   

  Afbeelding:Hominoid taxonomy 7.png


   http://nl.wikipedia.org/wiki/Hominidae

  De Hominidae of mensachtigen is een familie van de primaten die de grote mensapen, de mens en enkele uitgestorven vormen omvat. De precieze inhoud van de familie wordt nog wel eens in twijfel getrokken.
  Soms worden zelfs de gibbons( Hylobatidae )  in deze familie geplaatst, soms worden de orang-oetans ( ponginae ) als een aparte familie gezien.
  De hier( ned wikipedia )  gevolgde indeling van de Hominidae is gebaseerd op Cela-Conde & Ayala (2003).  Nota 
  Overigens bestaan er veel misverstanden  over de  verschillende  vormen  waaronder  "stambomen " in  fylogenetische studies worden  afgebeeld  -->


  Phylogenetic fallacies 
  http://www.scientificblogging.com/genomicron/phylogenetic_fallacies_branching_from_a_main_line
     

  Sivapithecus indicus                                                                               Female Orangutan Skull Larger Image. <


  http://www.johnhawks.net/weblog/fossils/apes/

  http://www.mc.maricopa.edu/dept/d10/asb/anthro2003/origins/primates/evolution.html

  UITSTERVINGEN  

  De Orang oetan wordt  ondertussen   accuut  met uitsterving bedreigd 
  Ook  de andere   mensapen met  name  de  Gorilla   ( Ebola /stroperij /  oost- Kongo oorlogen   ) 
   en  de ( wilde) Chimpansee  en bonobo's ( stroperij ) zijn  eveneens   in  groot  gevaar  ....(1)


  " ...Alles wat  nog beweegt  op deze planeet heeft een toenemende  kans  om vandaag of morgen in een braadpan te belanden  ...."


  ---->
  uitstervingen
   Wilde  Orang-oetans   in Borneo over drie jaar uitgestorven ...

  http://www.stichtingbos.nl/
  http://rachelkees.web-log.nl/
  http://orang-oetan.startpagina.be/

  http://evolutie.blog.com/3198614/  De levende   mensapen  zijn allen intelligent , ze gebruiken allemaal werktuigen  en schijnen over een groot leervermogen te beschikken 
  Hun (eventuele ) verdwijnen  is een  trieste  voor-afschaduwing  van  wat ook de mens zichzelf( met  name zijn  soortgenoten ) kan aandoen  .... 
  en dat is dan  voorzichtig uitgedrukt 

  ( 1) 
  Zie bijvoorbeeld  dit artikel van het WWF ( dat ik hieronder   integraal  overneem  )

  http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/werkterreinen_wnf/dieren_en_planten/bedreigde_dieren/mensapen/mensapen_bedreigingen/index.cfm

  Zaagmachines en luxe menu's

  Er blijft steeds minder bos over voor de mensapen door houtkap en bosbranden.
  De bloeiende handel in apenvlees zorgt er bovendien voor dat ze in vrijwel alle landen een geliefd jachtobject zijn.
  Gerookte of gestoofde gorilla en chimpansee zijn delicatessen in Afrika.
  Maar ook in Europa (Brussel en Parijs) vind je soms
  mensapen op de menu's.

  Op de bonobo wordt bovendien nog altijd gejaagd omdat mensen geloven dat ze medicinale of magische krachten hebben.

  Babychimpansees en -orang-oetans worden gevangen en verkocht als huisdier.
  Hun moeder wordt daarbij vrijwel altijd gedood.

  Sommige mensapen belanden in stropersklemmen die bedoeld zijn voor ander wild.
  Vrijwel alle mensapen hebben te kampen met menselijke ziekten, burgeroorlogen en jacht door armoede onder de bevolking.


  Veilige en beschermde gebieden

  Het Wereld Natuur Fonds heeft een speciaal ‘bushmeat’-programma om de stroperij op mensapen tegen te gaan.
  Samen met lokale partijen en overheden worden gebieden gecontroleerd op stropers om de jacht tegen te gaan.

  Ook steunt het Wereld Natuur Fonds projecten om reservaten op te zetten waar de mensapen veilig en ongestoord kunnen leven.
  De parkmanagers- en wachters worden hiervoor speciaal getraind.
  Zodat zij kunnen controleren of er stropers zijn en hoe het er met de apen voorstaat.

  Verder helpt het Wereld Natuur Fonds economische alternatieven ontwikkelen voor de bevolking die in de buurt van mensapen woont. Ecotoerisme is zo’n voorbeeld.
  Tegen flinke betaling kunnen toeristen dan op een afstand naar de mensapen komen kijken, waarbij de dieren zo weinig mogelijk worden gestoord.
  De inkomsten van dat toerisme gaan ook naar de lokale bevolking, zodat zij de bescherming van de mensapen belangrijker gaan vinden.

   

  en dit  nieuwsbericht  :
  http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/246870/2008/04/18/Ebola-bedreigt-gorilla-in-voortbestaan.dhtml


  Ebola bedreigt gorilla in voortbestaan  Alsof stroperij en woudkap nog niet erg genoeg zijn, wordt de gorilla in zijn voortbestaan nu ook nog eens bedreigd door het ebola-virus. Wetenschappers proberen de gorilla's nu in een race tegen de tijd te beschermen tegen dit dodelijke virus.

  In de laatste 25 jaar is het aantal gorilla's, door jacht en ziekte, met maar liefst 60 procent gedaald. Geschat wordt dat er in het wild nog zo'n 50.000 tot 100.000 gorilla's voorkomen. "Als die trend zich voortzet, zal er in de komende tien jaar van dat aantal nog eens 80 procent verdwijnen", zegt Kenneth Cameron van de Wildlife Conservation Society in Congo. "De enige manier om de gorilla te redden, is het ebola-virus uit te roeien."

  Vaccin
  Een geneesmiddel is er niet, maar wetenschappers vestigen al hun hoop op een vaccin. "Of die werkt, weten we niet, maar we moeten het alleszins proberen", aldus Cameron. "Het vaccin is eigenlijk bedoeld voor mensen, maar aangezien gorilla's veel van onze genen delen is er een kans."

  Maar zelfs als het vaccin zou werken, dan nog wordt het moeilijk de gorilla te redden. Gorilla's zijn namelijk enorm moeilijk te vinden in het wild. "Alle gorilla's redden is onmogelijk, maar sommige groepen kunnen we nog wel terugvinden. Eens we dat hebben gedaan, hebben we wat meer tijd om andere strategiën te vinden." (hlnsydney/sps)  08-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras
  Toch nog  oudere slang met pootjes  beschreven  :
  Haasiophis terrasanctus
  (2)

  bron ;
  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=99

  Bij Ein Yabroed - ca. 20 km ten noorden van Jeruzalem werd  een bijzondere fossiele slang uit het begin van het Laat-Krijt (95 miljoen jaar geleden) gevonden in de tachtiger jaren  ( overigens " herontdekt "  in de laden van de museum-reserve) .

  De pootjes  hebben misschien als klauwen gefungeerd 
  Snake Science    Snake Science de vondst in situ

  http://www.smu.edu/newsinfo/releases/99256.html

     

  Dit fossiel lijkt de langdurige controverse over de evolutionaire ontwikkeling van deze diergroep  toen al te hebben beslecht.
  De slang vertoont namelijk duidelijke (zij het gereduceerde) kleine  achterpoten,( boven ) waarin scheenbeen, kuitbeen, voetwortelbeentjes, middenvoetbeentjes en teenkootjes goed zijn te onderscheiden.

  De nieuwe soort (ook een nieuw geslacht), die de naam Haasiophis terrasanctus (naar het Heilige Land) heeft gekregen, vertoont volgens de onderzoekers veel meer overeenkomst met moderne landslangen zoals de python en de boa dan met uitgestorven reptielen die in het water leefden, zoals de ook uit Nederland bekende Mosasaurus.
  Daarmee lijkt het veel waarschijnlijker dat de slangen - zoals door veel paleontologen en biologen al werd verondersteld - geëvolueerd zijn uit tetrapoden dan - zoals door anderen werd aangenomen - uit mariene reptielen.

  Met de nieuwe vondst kan ook worden vastgesteld dat een andere fossiele slang, ook uit het Krijt en nog iets ouder dan Haasiophis terrasanctus, die de naam Pachyrachis problematicus had ontvangen (de poten van deze soort werden door de vinders ervan problematisch geacht), geen uitzondering is geweest. Kennelijk hebben slangen in het begin van hun evolutie poten gehad, die geleidelijk steeds verder zijn gereduceerd; momenteel beschikken pythons en enkele andere primitieve slangen nog steeds over kleine klauwachtige uitsteeksels, die ze tijdens paringsrituelen maar ook tijdens gevechten van mannetjes onderling gebruiken.

  De twee slangensoorten uit het Krijt maken het, samen met hun jongere verwanten, nu mogelijk om de evolutionaire ontwikkeling duidelijker in kaart te brengen.

  Volgens een commentaar op het artikel kunnen er overigens op basis van de huidige gegevens nog steeds twee mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden. In beide gaat het echter om een ontwikkeling vanuit op het land levende voorouders, waaruit zich deels groepen ontwikkelden die weer naar het water terugkeerden (zoals de mosasauriërs); ook Pachyrachis was overigens een in het water levend geslacht.

  Interessant is overigens ook de hypothese dat de vroegste slangachtigen al hun achterpoten 'verloren', maar dat die bij enkele soorten (in feite de ene groep waartoe Haasiophis en Pachyrachis behoren) weer zijn 'terugontwikkeld'. Omdat deze groep geen nog bestaande nakomelingen heeft, zou dat mede verklaren waarom slangen momenteel geen achterpoten meer hebben of (soms) in een zodanig gereduceerde vorm dat ze normaliter niet te zien zijn.

  De schedel van Haasiophis is in groot detail bewaard gebleven. Mede op basis daarvan hopen de onderzoekers nog meer details te halen die kunnen bijdragen aan het inzicht in de evolutie van de slangen.
  Snake Science        skull 
   dorsaal en ventraal zicht         http://www.sciam.com/article.cfm?id=snake-hunting
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/680116.stm


  Pachyrachis problematicus

  http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/Unit260/260.400.html

  Onstaan der  " echte" Slangen ?
  http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001117.html
  (1)

  Het ontstaan van de slangen is in nevelen gehuld.

  Het idee dat slangen van reptielen met poten afstammen, wordt al lange tijd onderschreven door wetenschappers.
  Er zijn meerdere fossielen gevonden die dit ondersteunen en het is ook al een tijdje bekend dat een slangembryo ontwikkelende poten heeft, die later weer afgebroken worden (net als een walvisembryo).

  1.- Je hoeft  zelfs   eigenlijk  niet eens fossielen te bestuderen.
  Neem een boa constrictor, stop hem onder een röntgencamera en fotografeer zijn skelet.
  ***De boa is één van de weinige slangen die nog een zichtbaar restant van een bekkenbeen heeft, en zelfs nog kleine daaraan vasthangende botjes die bij reptielen mét poten - zoals hagedissen - het dijbeen vormen.
  ***Andere slangen hebben nog wel een bekkenbeen, maar zonder die kleine dijbeentjes.
  Nog andere slangen hebben zelfs het bekkenbeen niet meer, maar de wervels in hun wervelkolom ter hoogte van de (verdwenen) heup wijken in vorm af van de andere wervels,  als willen zij duidelijk maken dat daar in vroeger tijden een bekkenbeen zat.
  Creationisten beweren natuurlijk  ;
  " ...dat restant is geen restant van poten, maar is iets dat noodzakelijk is voor slangen om zich te kunnen voortplanten ..."
  2.- Echter , die dijbeentjes komen   alleen bij bepaalde slangensoorten  voor, nl.  bij  de familie Boidae.
  Adders bijvoorbeeld hebben die beentjes niet.
  En toch planten ook adders zich voort.
  Wat dus bewijst dat deze  achterpootjes  niet levens-noodzakelijk  zijn bij de voortplanting van slangen
  _____Alhoewel  ze dus bij bepaalde  soorten  misschien wel  een betere grip kunnen bewerkstelligen tijdens de bevruchting ....
  Er wordt ook verondersteld dat het misschien wel eens ( vroegere ) "klauwen " zouden kunnen  geweest zijn  (  net zoals de sporen van hanen  ) die werden gebruikt tijdens imponeer-gevechten tussen mannetjes onderling...  :maar het zijn geenszins levensnoodzakelijke/onmisbare    attributen  ...Bovendien zouden ze ook bij vrouwtjes kunnen voorkomen net zoals ook menselijke mannen tepels bezitten ...Tenslotte is het mogelijk dat deze  poot restanten   ooit  een erogene zone zijn  geweest ( net als die tepels )


  Lange tijd dacht men, dat de slangen zijn ontstaan doordat gravende hagedissen hun poten verloren. Maar vondsten uit het Krijt leken  erop  te wijzen dat slangen in zee zijn geëvolueerd uit varaanachtige voorouders.
  Fossiele slangen zijn vrij zeldzaam.
  Dat komt met name  ook  doordat slangenfossielen vaak moeilijk te herkennen zijn.
  Zoogdieren en hagedissen zijn vaak al te determineren aan de hand van enkele botten, bij slangen heeft men vrij compleet materiaal nodig.

  De oudst bekende slang is Lapparentophis defrennei,   uit het Onder Krijt van Noord-Afrika. ( algerije )
  Dit dier leefde zo'n 130 miljoen jaar geleden en het is onbetwijfelbaar een   landdier  .... 

  De  tweede  groep  oudste bekende   fossielen   is  minstens  100 miljoen jaar oud  en   afkomstig van een zee-slang   te vinden in Meditterraan Europa  en Noord-afrika  . Het zijn  soorten van het geslacht  Simoliophis  

  De grote diversiteit in recente vormen lijkt pas sinds het begin van het Mioceen (20 miljoen jaar geleden) te zijn ontstaan. Aangezien veel slangen zijn aangepast aan het verorberen van warmbloedige prooi, zou hun late opkomst te maken kunnen hebben met de evolutie van de zoogdieren.  Gravende hagedissen  ?

  Omdat er zo weinig fossielen van slangen bekend zijn, proberen wetenschappers op andere manieren de evolutie van slangen te reconstrueren. Vandaag de dag zien we dat sommige gravende hagedissen hele korte poten hebben.
  Sommige vormen, zoals de hazelworm, hebben zelfs helemaal geen ledematen meer.
  Omdat we dit verschijnsel in verschillende groepen hagedissen aantreffen, is het logisch te veronderstellen dat de slangen ooit ook zo zijn begonnen. Tot voor kort dachten we dan ook dat de slangen vrijwel zeker  ontstonden uit vrij kleine, gravende hagedissen.

  Maar in 1997 werd een fossiel dat al in de jaren zeventig was opgegraven opnieuw beschreven. En dit fossiel zette de theorie over het ontstaan van de slangen op losse schroeven.

  Een slang met pootjes

  Het fossiel in kwestie komt uit het midden Krijt van de Bed-Meir formatie in Israël. Oorspronkelijk werd deze Pachyrachis problematicus beschreven als een varaanachtige. Uit de naam problematicus blijkt wel, dat de wetenschappers problemen hadden met de juiste plaats van het fossiel.

  Toen het dier opnieuw onderzocht werd, bleek dat de kop alle kenmerken heeft die we kennen van moderne slangen.(2) Het was dus een slang en wel een heel bijzondere: het één meter lange dier bezat nog korte achterpoten.

  http://www.digimorph.org/specimens/Pachyrhachis_problematicus/


  Dr. Mike Polcyn - Southern Methodist University
  Louis L. Jacobs and Annat Haber  Het opvallende van de  achterpoten van het gevonden fossiel   is dat het sprongbeen (astragalus) en het hielbeen (calcaneum) niet met elkaar zijn vergroeid. Binnen de reptielen vinden we dit kenmerk alleen terug binnen de Mosasauroidea.
  Dat is een groep binnen de varanen, waaronder we onder andere ook de maashagedissen rekenen. De vondst zou er dus op duiden dat de voorouders van de slangen onder de varanen moeten worden gezocht.


  Afbeelding:Naturkundemuseum Berlin - Archaeophis proavus Massalongo - Monte Bolca.jpg

  Archaeophis proavus
  is een fossiele slang uit het Eoceen, en was een primitieve soort waarvan de tanden gegroefd waren en doen denken aan de dentitie van de moderne varanen    Hoe de slangen precies zijn ontstaan is niet precies bekend, maar dat ze van de hagedissen afstammen wordt algemeen aangenomen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Slangen
  Uit de zee ?

  De toenmalige  interpretatie van Pachyrachis heeft de ideeën over de evolutie van de slangen op meer dan één manier op zijn kop gezet. Sommige 19de eeuwse wetenschappers meenden dat slangen oorspronkelijk in zee leefden, maar deze theorie was eigenlijk al terzijde geschoven ten bate van het idee dat slangen uit gravende hagedissen ontstaan waren.

  Maar Pachyrachis is gevonden in de Bed-Meir formatie,( net zoals de latere haasiophis ) die in zee is afgezet.
  Daarmee werd oude idee dat de oorsprong van slangen in zee gezocht moet worden weer nieuw leven ingeblazen.
  ( grootste moeilijkheid daarbij is de aanwezigheid van achterpootjes  EN  terzelfdertijd  de reeds verdwenen  voorpootjes  , die bij zeereptielen  ( waaronder mosauriers ) tot pectorale roespaan-vinnen  zijn omgebouwd :
  Dat zou te maken hebben  met een veranderingen in de HOX - genen )

  Fossiel skelet van een mosaurier
  Let op de aanwezigheid van het geraamte  van  de grote roeispaan- voorpoten  en de kleinere achterpoten 
  ( je kan natuurlijk ook eens   naar Maastricht  gaan   )


  Ook het idee dat de eerste slangen erg klein waren, kwam  door de Israëlische vondst in een ander daglicht te staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat de kleine wormslangen en draadwormslangen die meest primitieve vertegenwoordigers van deze groep zijn.
  In hoeverre dat juist is, zal nog moeten blijken.  http://www.sciencemag.org/feature/data/1047737.dtl         *Volgens enkele andere onderzoekers zijn de leden van de pachyaris -groep  afkomstig van  een groep  slangachtige/ varaanvormige  landbewoners die terug naar zee zijn  gegaan ( net zoals bijvoorbeeld( bij de zoogdieren )de  walvissen en zoals   vooral   de ( eveneens   varaan-achtige ) mosauriers vroeger al deden vanuit varanen -voorouders ) 
  Een stamgroep varanen  die   tevens de  gemeenschappelijke  voorouders  met   de echte  landslangen  representeren ( = die niet naar zee zijn geemigreerd )....

  * Een laaste scenario meent dat de zeeslangen zijn ontwikkeld uit de zeereptielen ( van de mosaurus-clan ) ze hebben dus   niets  te maken met de echte slangen ... het zijn convergente  evolutievormen ... alhoewel een paar zeeslangen van dit soort wel degelijk  afstammelingen kunnen hebben gehad die aan land kropen ...
   
  * Sommigen   denken daarom  ook  , dat de slangen een  polyfyletische  /  heterogene  groep vormen   afkomstig van  verschillende afstammings-lijnen  ....

  Voorlopige conclusie ;
  Er is in elk geval een  andere kijk onstaan  op deze  problemen   door de  vondst van  het hierboven vermelde    Hasioopis fossiel 
  (2)
  NOTEN

  (1)
  het artikel van Naturalis is ietwat verouderd  .... maar het is nog steeds een  waardevolle informatie-bron  en het situeerd goed de historische achtergrond van de  zogenaamde   " controverse " over de slangenevolutie  , waar de kranten het over hebben  ....


  (2)Zie vooral  de  aangebrachte  nuances  en  vermelding van de  verdere onderzoeken en anlyses in het
  ScienceDaily Magazine: New Fossil Snake With Legs;

  15-04-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I


  Het zijn toch wel  barre tijden voor creationisten ...

  Er is ten overvloede   alweer  een nieuwe  fossiele  ,mogelijke  transitie-vorm  gevonden  
  Een veel gebruikt argument  van de ID-oten-creationisten  is  het ontbreken van  soort-overschrijdende ( radiaties )  tussenstappen in de ontwikkeling van soortengroepen.
  Het ontbreken van dergelijke   tussenstappen betekent immers  :
  geen  onderbouwing op grond van materieele bewijsstukken  voor het feit van de (  door hen zogenaamde  macro)evolutie en de daaruit volgende  noodzaak van verklarende "theorieeen " ,die  daardoor worden herleid tot de ( aannemelijke)plot van fantastische vertelsels ..

  Slang met twee poten
  EUPODOPHIS  DESCOUENSI

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7339508.stm
  met video   = The fossil snake with two legs  Een in leisteen gevonden fossiel uit  Al-Nammoura (libanon ) , haalt de waarschijnlijkheid dat de idoten-creato's ooit gelijk zullen  krijgen (1), verder onderuit.

  CG2003_A01_JCR-FE_Fig_02

   Eupodophis descouensi. Al Nammoura, Libanon, Cenomanian.
  Buikzijde : Het dier is in twee stukken gebroken : het achtereinde is  nabij de kop gefossilifieerd ....Ca  85 cm.
  http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_02_uk.htm


  CG2003_A01_JCR-FE_Fig_03

  Eupodophis descouensi. Al Nammoura, Libanon, Cenomanian.
  Sacralen en   caudale lichaamsonderdelen  en het  met het blote oog  zichtbare achterpootje 
  bestaande uit  (bewaard ) femur, tibia , fibula,  en enkele  meer distale (voet) beentjes .
  http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_03_uk.htm


  Onderzoekers aan het European Light Source (ESRF) in Grenoble Frankrijk hebben met gebruikmaking van  intense x of  röntgen straling bevestigd dat het dier  ___ waarvan al één poot zichtbaar was met het blote oog  _____nóg een  bewaarde  poot bezat net onder de oppervlakte van de steenplaat

  "We waren er praktisch zeker van dat het dier twee poten bezat , maar het was natuurlijk opwindend dat ook daadwerkelijk te zien  .... we hoopten ook  kenmerken te vinden bij de tweede poot , die ontbreken aan het  met het blote oog zichtbare achterpootje "

  Aldus Alexandra Houssaye van het ‘museum national d’histoire naturelle te Parijs.


  Legs in X-ray view (ESRF)
  Synchrotron scan  van het "zichtbare achterpootje"  met diverse voetbeentjes
  Synchrotron scan van het "verborgen achterpootje " waarbij ook enkele fragmenten van de enkel zijn bewaard gebleven 

  Het  E. descouensi ESRF onderzoek  toont aan dat  
  het tweede achterpootje geconserveerd is in de plaat terwijl het gebogen ( het gaat dus wel degelijkover een kniegewricht )
  "We hebben zelfs de enkel gevoinden ," zei  de  officieele  ESRF' palaeontoloog  Paul Tafforeau 
  ".... meestal  vinden we die kleine beentjes niet : dat is misschien te wijten aan het feit dat ze niet  fossiel bewaard zijn  gebleven ... Maar het kan natuurlijk ook dat ze  anatomisch  niet aanwezig waren  gebleven  in de "vestigale "pootjes  ..."    De vondst is dus  een fossiel van een( kleine )  primitieve slang,van 92 Ma oud  met twee (achter)pootjes.
  Men is het echter  nog niet eens over de suggestie  of het beest die pootjes ook gebruikte bij  de voorbeweging  ;
  Ook  de huidige  extante  boa's en pythons hebben overblijfselen van poten, maar ze gebruiken die om de partner vast te houden bij de seks
  Dat is niet zo verwonderlijk ... achterpoten  dienen ( naast de voortbeweging ) bij  veel dieren ook  om de greep te verstevigen tijdens de coitus
  ( denk maar aan bonobo's en onze eigenste vrouwen die ook regelmatig  met  hun benen  hun partner omstrengelen  in een soort houdgreep )  
  een vestigaal orgaan of lidmaat  betekent trouwens NIET , dat  het verlies van een( voor de hand liggende )  functie ervan ( = de voortbeweging ) ook meteen betekent dat er geen functies meer zijn voor desbetreffend  (overblijfsel )  ....

  Slangen evolutie  & rudimentaire achterpootjes ?  
   
   
   
   
  Tetradactylus t. tetradactylus
   
   
   
  Python leg spurs1  Python leg spurs2

  "sporen" ( vestigale poten ? )  van de Python regius
  Alle Boa’s en Pythons hebben naast de cloaca (geslachtsopening) 2 schubachtige nageltjes zitten, die in verbinding staan met rudimentaire pootjes.: Die vergroten de grip tijdens de bevruchting  ?


   

  Wetenschappers hebben maar weinig fossielen die de  evolutionaire stamlijn(nen) van de slangen , documenteren
  Niettemin is deze nieuwe ontdekking  uit libanon ,een belangrijke en verhelderende  schakel  in een  evolutionaire  "series " van min of meer verwante  opeenvolgende stadia  ,op weg naar de moderne slangen :
  De voorlopige  onduidelijke schets die reeds bestond , is terug wat scherper geworden ...

  In de  evolutielijn van de slangen is  dit fossiel  van   Eupodophis descouensi.  alweer een  welkom   monster  uit  (een)bepaalde , gevolgde   stamlijn(nen ) binnen  een diergroep  tijdens  de geologische tijd van haar ontwikkeling 
  Het is net als een staaltje dat  ergens  is genomen uit een  open-ended  produktielijn en de  tastbare / aanwijsbare en verder onderzoekbare  documentatie aanzienlijk verrijkt


   

  CG2003_A01_JCR-FE_Fig_05

  Figure 5:   twee  diagrammen   van   ( hypothetische ) verwantschappen-lijnen  tussen  slangen met "achterpootjes" . 
  Achterpootjes  kunnen een   basaal (=oude   hindlimbed snakes ) "primitief " ( = oud) kenmerk zijn  van een monofylitische groep  (A)
  of 
  slechts een kenmerk dat onder  verschillende omstandigheden  onafhankelijk is behouden , ook door   "geavanceerde " lijnen (B), die voor de
  hindlimbed snakes aftakten
  http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_05_uk.htm

  A  The first hypothesis (hindlimbed snakes are "primitive"; )proposes either that the macrostomate structure appeared twice by convergence (in hindlimbed snakes first and in the Macrostomata again) or, more probably, that the macrostomate structure is plesiomorphic (i.e. primitive) among snakes (contrary to what was believed) and that in non-macrostomate snakes it was lost because of the adoption of a burrowing habitat (Rage & Escuillié, 2000); in fact, all non-macrostomate snakes are burrowers, a mode of life that entails a reduction in the size of the mouth in vertebrates. 

  B  The second hypothesis (hindlimbed snakes are "advanced") ;  leads to the supposition either that several groups of snakes (five?) independently lost their hind legs or that hind legs reappeared in hindlimbed snakes. Although theoretically not entirely impossible, this last possibility seems most unlikely.

  These divergences of opinion concerning the phyletic position of hindlimbed fossils are not without influence on our conceptions of the origin of snakes. It being understood that the lizards are the stem group from which snakes evolved, it was thought for a long time that snakes evolved after a burrowing or semi-fossorial phase (Rage, 1987). But as hindlimbed snakes are marine, if they are really the sister of or stem group to other taxa, the snakes may have originated in a marine environment. This hypothesis is clearly supported by the fact that the Mosasauroidea, Cretaceous lizards also markedly adapted to a marine life, are widely recognized as the group most closely related to the snakes (e.g. Lee, 1997; Caldwell, 1999; Lee & Caldwell, 2000; see, however, the divergent views of Rieppel & Zaher, 2000). On the other hand, if hindlimbed snakes are "advanced", which seems most unlikely, the origin of snakes subsequent to a burrowing or sub-burrowing phase remains plausible.

  A remaining question is whether the hindlimbed snakes form a clade or are a paraphyletic group. This question, raised by Rage & Escuillié (2000), has not yet been answered.


  http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/index_uk.html  Land of water

  De vondst kan verder  interessant zijn omdat er  over het ontstaan van de slangen twee concurerende hypotheses bestaan
  (  Bealngrijke Nota :.....  althans  ,  dat vermelden  de kranten  NU bij de berichten over deze nieuwe vondst   ....maar die oude controverse is minstens  deels al opgelost in  2000 en 2006  in het voordeel van de "landtheorie "---> zie  verder   hieronder )

  Slangen ontstonden naar schatting zowat 150 miljoen jaar geleden.
  De eerste hypothese  zegt dat slangen op land zijn ontstaan , meer bepaald toen hagedis-achtigen  ondergrondse holen begonnen te graven.
  De dieren pasten zich aan ; waardoor hun poten alsmaar kleiner werden en uiteindelijk verdwenen:  eerst vooraan, later  achteraan.

  De Hazelwormen( = de pootloze hagedissen )  die  worden gerekend tot een latere afstakking van de lijn die tot de huidige hagedissen leide   ,zijn trouwens ook ondergronds levende pootloze reptielen 

  Volgens de aanhangers van de tweede hypothese  zijn slangen in het water ontstaan.
  De dieren zouden volgens die optie afstammen van zeereptielen.

  Onderzoek naar het huidige  fossiel van de tweepotige slang  versterkt  de landhypothese 
  Sinds enige tijd (  2006 ) lijkt dit scenario  het  meest waarschijnlijke te worden  

  CG2003_A01_JCR-FE_Fig_04

   Reconstructie  Eupodophis descouensi.  Het is niet de eerste keer dat een dergelijk  fossiel dat  deze "controverse kan oplossen ", wordt gevonden ;
  http://www.nu.nl/news/716029/84/%27Slangen_evolueerden_op_het_land%27.html

  Zo was er de vondst van een fossiele slang met twee pootjes ...Die  leefde zo'n negentig miljoen jaar geleden in Patagonië en doet vermoeden dat de  "slangen "( en  indien die al  van bij het begin monofyletisch waren ) zich hebben ontwikkeld op het land en niet in het water.

  Hoewel men er algemeen vanuit gaat dat slangen zijn ontstaan uit hagedissen die van lieverlee hun poten kwijtraakten, 
  en dat herhaaldelijk is gebeurd ( --> hazelwormen ) was het een open vraag waar( in welk millieu)  die ontwikkeling zich heeft voltrokken.

  NAJASH RIONEGRINA

  De vorige  vondst van een  primitieve slang heeft de naam Najash Rionegrina gekregen, naar een Hebreeuws woord voor slang (2)en de Argentijnse provincie Rio Negro waar het fossiel werd gevonden.  Hussam Zaher / University of Sao Paulo via AP

  http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7087/fig_tab/nature04413_ft.html

  a, Posterior half of the braincase in right ventro-lateral view (MPCA 385). b, c, Left dentary and splenial of the holotype (MPCA 390–398) in medial (b) and lateral (c) views. d, e, Posterior trunk vertebra of the holotype (MPCA 390–398) in anterior (d) and posterior (e) views. f, Two articulated caudal vertebrae of the holotype (MPCA 390–398) in ventral view. Scale bars, 5 mm (a), 1 mm (bf). Abbreviations: apl, lateral opening of recessus scalae tympani; bpt, basipterygoid process; bsp, basisphenoid; crp, crista prootica; crt, crista tuberalis; dia, diapophysis; hae, haemapophysis; jug, jugular foramen; met, mental foramen; par, parapophysis; pa, parietal; paz, parazygantral foramen; pro, prootic; plz, caudal pleurapophysis; psp, parasphenoid; pte, pterygoid; spl, splenial; stf, stapedial footplate; zgo, zygosphene; V, foramen for the maxillary and mandibular branches of the trigeminal nerve; VII, foramen for hyomandibular branch of facial nerve.

  najash_sm.jpg
  (click for larger image)

  a, Dorsal view. b, Ventral view. The left pelvic and limb elements show signs of healed traumatisms, with a large callus formation on the fractured femur. The disarticulated fibula is not visible in these views. Scale bar, 50 mm. Abbreviations: cav, first caudal vertebra; fem, femur; ili, ilium; isc, ischium; ly1–ly3, first, second, and third lymphapophyses; plz, sacral pleurapophysis; pub, pubis; r, rib; sav, sacral vertebrae; tib, tibia; tro, trocanter; psv, last presacral vertebra.

  And a cladistic analysis places this animal as a clearly primitive snake.

  najash_phylo.jpg

  The result is expressed in a strict consensus of two equally parsimonious trees (tree length of 270 steps, ensemble consistency index of 0.526, and retention index of 0.654). Bremer support and bootstrap percentages are given in the nodes (see Methods and Supplementary Information). Reconstructions of the pelvis and hindlimb elements of Najash, Pachyrhachis and a boine snake are illustrated for comparison.

  Apesteguía S, Zaher H (2006) A Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature 440:1037-1040.
  Het versteende beestje(Najash Rionegrina) uit Patagonie  , dat hooguit negentig centimeter lang kan geweest zijn , is de eerste bekende slang met een heiligbeen (os sacrum), het driehoekig deel van de wervelkolom die het bekken ondersteunt.

  Het is de eerste keer dat wetenschappers een slang met os sacrum ( heiligbeen), vinden ...
  Omdat dit been in de evolutie van hagedis naar slang verloren is gegaan ,nemen de onderzoekers aan met de meest primitieve vorm van de
  slang van doen te hebben. Daar deze nu ontdekte vroegst bekende slang op land leefde, mogen we mischien stellen dat slangen
  op hetland ëvolueerden deze vondst is alleszins nieuw materiaal ....
   
  Hussam Zaher:
  "wij hadden iets nieuw nodig. .Deze slang is een verse start in het debat dat de vroegste slangen in de "zeeen" liet evolueren en
  al lang in een impasse zat .."

  Olivier Rieppel, een herpetoloog -paleontoloog van het Museum van Chicago,
  "Indien de slangen eerder op het land dan in de zeeen evolueerden, dan zou hun "fossiel archief  "misschien minder goed bewaard kunnen zijn
  ... De vroegste slang- fossielen waren  echter tot dan  toe
  (2006merendeels in marine afzettingen gevonden
  Maar ....Misschien gingen bij verschillende slang-radiaties vanuit de voorouderlijke hagedisstam , de pootjes onafhankelijk verloren ?
  ( =de slangen-vormen  zijn dus niet -monofylitisch ) "

  De nieuwste bekend gemaakte  vondst (2008) ,  toont  duidelijk aan dat  :  èn het os sacrum  , èn  rudimentaire  pootjes ,  al 92 Ma geleden ( ouder dan de Najash Rionegrina ? )bestonden ...


  Anatomie   Dat het dier op het land leefde concludeert men zowel uit zijn anatomie, die wijst op een verblijf in kuilen in de grond, als op de
  vindplaats. Het gesteente waarin de fossiele resten werden gevonden was afkomstig uit een landmilieu.

  Volgens Husam Zaher van de universiteit van Sao Paulo in Brazilië, die de vondst beschrijft in het tijdschrift Nature
  bewoog het dier zich al helemaal als een slang ;
  "Maar we weten niet voor wat de achterpootjes werden gebruikt"--> toen al rudimentaire organen ? "
  Referenties:


  (berichten over slangenpootjes )
  Transitie : hagedis-slang


     NOTEN
  (1)
  volgens de bijbelaars bezat  de slang ooit poten :
  Maar  is ze als "straf" voor  haar opruiend  gedrag  en kuiperijen tegen god en  jegens  de goedgelovige adam en eva , pootloos geworden  :
  Zodat ze moest rondkruipen  en stof vreten ....


  http://www.freewebs.com/deatheist/


  De zondeval gedateerd                      
  Bart Klink    April 2006

  God, de HEER, zei tegen de slang:
  'Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
  het vee zal je voortaan mijden,
  wilde dieren wenden zich af;
  op je buik zul je kruipen
  en stof zul je eten,
  je hele leven lang.
  (Gen. 3:14, NBV)


  De meeste mensen zijn wel bekend met het verhaal van de zondeval. Adam en Eva leefden in een schitterend paradijs waar alles pais en vree was. Ze mochten van God van alle bomen eten, behalve van de "boom van kennis van goed en kwaad". Maar de slang verleidde Eva om toch te eten van de boom. Ze at er van en liet ook Adam er van eten. Op dat moment is de ellende in de wereld ontstaan en moest de slang op zijn buik kruipen, wat hij blijkbaar daarvoor niet deed.

  Nu zijn er in het prestigieuze wetenschapsblad Nature net fossielen beschreven van een slang met poten. Als we het verhaal van de zondeval uit Genesis moeten geloven, zou dit dus wel eens de laatste slang geweest kunnen zijn die niet op zijn buik kroop. Het grote probleem met dit idee is dat de beschreven fossielen uit het Laat-Krijt komen, en dus tussen de 99 en 65 miljoen jaar oud zijn, terwijl de eerste (anatomisch moderne) mens pas zo'n 200.000 jaar geleden ontstaan is.

  Uiteraard is het zondevalverhaal een mythe. Er is nooit een tuin van Eden geweest, noch twee eerste mensen. Ellende kwam ook al veel eerder voor dan het begin van de mensheid. Desalniettemin is de vondst zeker interessant. Niet alleen vanuit paleontologisch inzicht (meer kennis over de evolutie van slangen), maar het is ook de zoveelste tegenslag voor creationisten, die ondanks de groeiende hoeveelheid fossiele overgangsvormen stug blijven beweren dat alle dieren "naar hun aard" geschapen zijn. Dit gebeurde allemaal in zes dagen, een paar duizend jaar geleden. Een vogel die in bijna alle opzichten een reptiel was (Archaeopteryx), zou niet kunnen bestaan. De vele mensachtigen die zowel 'aapachtige' eigenschappen hebben als die van een moderne mens, zouden niet kunnen bestaan. Ook de recent beschreven 'visvoeter', een dier met zowel vis- als landdierkenmerken (Tiktaalik Roseae) is een doorn in het oog van creationisten. Zo zijn er nog vele voorbeelden te geven van overgangsvormen. De meest primitieve slang, Najash rionegrina gedoopt door de onderzoekers, is de nieuwste aanwinst voor het fossielenbestand.

  Het eerste deel van de naam is, ironisch genoeg, de naam voor slang in het Hebreeuws, de taal waarin Gnesis geschreven is. Het tweede deel slaat op de vindplaats, de provincie Rio Negro in Argentinië. Het dier is een slang op grond van de kenmerken van de schedel en diverse eigenschappen van de wervelkolom. Maar het dier had ook eigenschappen die slangen niet hebben, zoals twee heiligbeenwervels. De meest opvallende niet-slang eigenschap zijn echter de bekkengordel en de uit het lichaam stekende poten.

  Het idee dat slangen van reptielen met poten afstammen, wordt al lange tijd onderschreven door wetenschappers. Er waren al meerdere fossielen gevonden die dit ondersteunen en het is ook al een tijdje bekend dat een slangembryo ontwikkelende poten heeft, die later weer afgebroken worden (net als een walvisembryo). Waar echter nog onduidelijkheid over bestond, was of de eerste slangen in de zee of op het land zijn ontstaan. Deze nieuwe vondst wijst er op dat ze op het land zijn ontstaan. Wat voor kromme redeneringen zouden creationisten nu weer bedenken om dit fossiel te 'verklaren'?

   

  Beschrijving van de oerslang Najash rionegrina:
  Apesteguia, S., Zaher, H..A. (2006). Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature, 440:1037-1040.


  Beschrijving van de 'visvoeter' Tiktaalik Roseae:
  Ahlberg, P.E., Clack, J.A. (2006). Palaeontology: a firm step from water to land. Nature, 440:747-749.

  Daeschler, E.B., Shubin, N.H,, Jenkins, F.A. Jr. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440:757-763.

  Shubin, N.H., Daeschler, E.B., Jenkins, F.A. Jr. (2006) The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb. Nature, 440:764-771.


  Beschrijving van de embryonale poten van de slang (o.a.):
  Cohn, M.J., Tickle, C. (1999). Developmental basis of limblessness and axial patterning in snakes. Nature, 399:474-479.

  Bejder, L., Hall, B.K. (2002). Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: mechanisms of evolutionary and developmental transformation and loss. Evolution & Development, 4:445-458.

  Volgens    de   bijbel-creationisten is evolutie = degeneratie ( het "verlies " aan mogelijkheden tengevolge van zonde en  vooral
  zondeval )

  Een voorbeeld  van dat creationistische   bijbelarij- gemier  is de Nederlandse  creationist en  pseudo-bioloog  Peter Scheele     ; Volgens hem  is  o.a.  het staartbeen en de apendix het bewijs voor "degeneratie. " 
  We stammen namelijk allemaal af van een  volmaakte  SUPERMENS (die blijkbaar toch nog   onvolmaakt  genoeg  was , zodat  hij  kon   "vallen"door zijn eigen schuld   )  en  wiens stamlijn  nu  verder aftakeld  .... 

  Ook over de  vestigale  slangepootjes meent deze  peter scheele iets te kunnen zeggen  ;

  Citaat  uit  de kritiek  van    Serge Helfrich,  
  http://www.xs4all.nl/~helfrich/figments/degeneratie.html


  .....Zo noemt hij( = Peter scheele) de rudimentaire poten van slangen om te demonstreren dat slangen gedegenereerde hagedissen zijn.
  Gemakshalve verzwijgt hij de evolutionaire verworvenheden van deze diergroep, zoals: de specialisatie in de musculatuur van het bewegingsapparaat, de uitbreiding van de wervelkolom, de complicatie van schedelbouw en kaakstructuur en de ontwikkeling van giftanden en -klieren.....  Theoloog :( citaat )

  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=5084&sid=3fa5e1a0b87cc245a0f15997a102f3eb


  " ....Bewijs dat het bijbelverhaal waar is, waarin verteld wordt dat de slang eerst pootjes had en toen op zijn buik moest rondgaan?

  Nauwelijks:
  om te beginnen is het gevonden fossiel 92 miljoen jaar oud.
  Ten tweede vereist kronkelend voortbewegen een andere bot- en spierstructuur dan het voortbewegen op pootjes.
  Wil Genesis 3 waar zijn, dan moet God 6.000 jaar geleden dus in een ogenblik *poef* een gehele anatomie voor de slang hebben getoverd.
  Verder zijn slangen doof (ze hebben nog wel gehoororganen, maar diep in hun schedel).  "
     en
  natuurlijk zijn  dieren  niet begiftigd met de  menselijke  " spraak" ... dat is alleen maar zo in sprookjes
    .... 

  * Voor de volledigheid  :
  De Yec- bijbelaars   van Aig
  ttp://www.answersingenesis.org/docs2006/0421legs.asp


  Volgens de " degeneratie" - creationisten ( nog altijd zeer populair en prominent aanwezig   in het nederlandstalige  landschap )zijn
  de overblijfselen van poten geen bewijs van evolutie maar kan het verklaard worden door " degeneratie "....
  De voorouders van de slang hadden pootjes maar omdat ze die niet meer nodig hadden  , verdwenen  
  de pootjes  uiteindelijk uit de stamlijn  
  (=  omdat er dus een negatieve selectie staat  op het nadelige )
  a)- Hiermee hebben de creationisten    in feite toegegeven dat  macroevolutie bestaat  :  :macro-evolutie is dus ook voor creationisten  een feit  : Maar dan  alleen maar  macroevolutie in negatieve zin ( = aftakeling ) en  in de vorm van constante degeneratie.
  Noach werd ___ volgens de bijbelaars ____ ook al  900 jaar oud he... Ook al een bewijs van creationistische "degeneratie." .... hahahaha

  Andere creationisten    steunen dan weer op  verkeerde definities ter ondersteuning  van hun  apologetiek   :
  De definitie van evolutie  is de verandering van de stamlijn van een  organisme tot groter  voordeel en tot betere  overlevingskansen in verschillende  millieus           Het verlies van ledematen  is( volgens  de creationisten )een stap terug 
  Evolutie gaat echter  over veranderingen in de afstammingslijnen en populaties , ten voordele en ten nadele  . Anomalieen( afwijkingen van de norm )  komen ten allen tijde ten tonele in de opeenvolgende   generaties   ; sommigen zijn een vooruitgang anderen zijn duidelijk "slecht "; zoals  blindheid , albinisme , scizofrenie  en verschillende andere genetische defecten die steeds weer opnieuw optreden , ondanks hun nadelen  ....
  Het gaat  echter  allemaal   over kansen  ...
  Evolutie is "verantwoordelijk"  voor zowel baten als  lasten --en  volledig afhankelijk van de( eveneens veranderlijke )  omnstandigheden waaronder die eigenschappen van het beschouwde  organisme ,  voordelen of nadelen betekenen ...
  De hier gebruikte " creationistische "  definitie is niet juist ( het is een stroman ?  )

  b).- Maar  als ze  die ledematen  niet  meer nodig hebben , waarom is het dan persé " degeneratie " ?
  Omdat bij degeneratie , "de gelovigen " automatisch denken aan de zondeval en aan het verdwijnen van  bepaalde antropomorfistische "voordelen" tengevolge van een straf ?( in het bijzonder toepasselijk op de duivelse slang ) 

  Slangen zijn echter uiterst  mobiel en  snel, zowel in water als op land, en kunnen ook gewoon klimmen als de besten.
  Verder hoeft hun metabolisme die extra ledematen niet te onderhouden ( dat is misschien een ekonomisch/ergonomisch  voordeel ? )  .
  Ze zijn nagenoeg niet vatbaar voor immobiliteit, want ze kunnen geen ledematen verliezen.
  Kortom, genoeg voordelen dus.
  Vandaar misschien ook dat ze al zo lang bestaan en zo extreem succesvol zijn?
  Vertel de 4-potige dieren die door slangen gevangen worden maar eens dat slangen ''gedegenereerd" zijn ...
  De enige degeneratie die bekend is, is van holbewoner naar IDer of creationist.
  Dat is de enige degeneratie die tot nu toe is waargenomen.
  Dat heeft geen enkel voordeel, en vele nadelen.


  (2)

  Het  " juiste " hebreeuwse woord   voor slang  is "nachasj "( dat is natuurlijk niet gespeld in het hebreeuwse  schrift  , en derhalve slechts een
   " fonetische "weergave   )

  Sararje :
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=1721&highlight=najash


  Men  heef t  " niet goed  ...gelezen. Mijn woordenboekje geeft een ander woord voor slang: nachasj ..."

  15-04-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  24-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

  WAT IS EEN LEVEND FOSSIEL ( LF) NU EIGENLIJK  ?
  dat is geenszins voor iedereen even duidelijk , me dunkt  .....

  Hoe definiëren we best en sluitend  (paleontologisch /geologisch en volgens de evolutiebiologie )een 'levend fossiel'?
  en
  wat zijn de (eventuele )leken-definities , taalkundige  valkuilen ,  oorspronkelijke  naamgevingen  en omgangstaal-betekenissen ,die hebben geleid  tot verwarring en  misvattingen .

  .-Betekent "levend fossiel " gewoon dat =
  een extant type / soort (met of zonder extante verwanten) fossiel identieke( of vrijwel identieke) organismen  met gelijkaardige  vormgeving kent ?.
  Dat lijkt toch wel  een oppervlakkige , gemakkelijke en ietwat domme  want  vooral overbodige ,  definitie  ;
  immers meer dan 50% van de nog levende tetrapoden soorten ( om slechts maar die te noemen )   hebben ( voorspelbaar ) , vergelijkbare /(enigzins)  identieke fossiele vertegenwoordigers. (1)

  Een generaliserende  definitie is erg leuk en zeker voldoende .... voor zolang  je er niet dieper over begint na te denken.

  * De  levend ontdekte Kasuarissen , Thylacines( Buidelwolven / Buidelwolf ) , balein walvissen en
  platypii ( Vogelbekdieren )werden jaren geleden  bestempeld  als "levende fossielen " :
  samen met o.a.  Degenkrabben , de brughagedissen  ( Tuatara's ) , de  Longvissen ....enz.

  De  redenering was toen dat deze organismen al " bekend "waren  ,voor hun ontdekking , vanuit het Fossielen-archief  en 
  dat die  bekende fossielen ( toen ) niet (veel )verschilden ___ op het eerste zicht ___ van de gevonden levende "soorten"(?) .

  Je kan dat eigenlijk evengoed beweren  voor zowat alle nu levende soorten .
  Er bestaan fossiele  Homo sapiens , Canis lupus, Corvus corvus en Giraffa camelopardalis.... enz ... 
  Betekent dit dat ze allemaal  levende fossielen zijn ?
   
  *Sphenodon punctatus is  bijvoorbeeld  een  zogenaamd " levend  fossiel " maar is toch als soort  kompleet  onbekend uit het  fossielen-archief .
  Het is bovendien een  extant  en  zeer gespecialiseerd reptiel dat slechts aan een zeer specifiek  millieu optimaal is aangepast ( onwaarschijnlijk dus dat deze soort  al lang "onveranderd "  rondloopt )
  (2)
   ....en erg verwarrend allemaal wanneer het gaat over  onze definitie-pogingen  

  Misschien is  de term  LF  alleen maar geldig  ' wanneer een  soorten-groep( van hogere orde dan een soort of  een aantal ondersoorten)  als morfologisch "onveranderd " is bekend gebleven gedurende een  BEPAALDE   LANGERE  GEOLOGISCHE  TERMIJN  vanaf hun eerste opduiken in het fossielen-archief  (m.a.w.  in het bezit  van  een  fossiele geschiedenis die minstens  terug  gaat tot  ( bijvoorbeeld ) voor het  Pleistoceen --->[de Kassuarissen  stammen uit het Plioceen, thylacines  zijn Pleistoceen die  waren toen  tot 25% groter dan de recente (ondertussen ook uitgestorven )voorbeelden., balein walvissen verschenen  voor het eerst in het Oligoceen]). ..... En gedurende dat ganse tijdperk / tot  op heden ( in de overblijvende vertegenwoordiger  /extante soort) moet dat  morofologische bauplan 'ongewijzigd' blijven ....

  * Platypi zijn dan volgens die betekenissen/criteria  ,  uitgesloten:  omdat er fossiele specimen bestaan uit die groep  die heel anders zijn  dan de moderne Ornithorhynchus anatinus
  zoals :
  Teinolophos


  Science 23 November 2007:
  Vol. 318. no. 5854, p. 1237
  News Focus
  SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY MEETING:
  Jaw Shows Platypus Goes Way Back


  ......Het fossiel archief  is erg spaarzaam wat betreft de Monotremata ( = Monotremen =  Cloacadieren)
  Het oudst bekende specimen isbekend van   één enkele tand ,ongeveer -62 Ma  en  gevonden in  Patagonië :de tand heeft de  typische gedrongen  vorm  eigen aan platypii ( = Vogelbekdieren  )voordat hun stamlijnen voorgoed hun tanden verliezen .

  Een nieuwe analyse van fossiele kaken gevonden in  Australië stelt dat de vondst afkomstig  is van  een platypus die  minsten  - 112 ma geleden leefde.
  "Dat  is zeer oud,voor een monotremen- soort "  zegt Timothy Rowe van de Universiteit van Texas (UT), Austin,.

  Teinolophos trusleri werd ontdekt in 1997  dichtbij Inverloch, Australië, en werd beschreven door Thomas Rich van het Victoria Museum Victoria (Melbourne),Pat Vickers-Rich  van Monash University , en collega's.
  Het specimen  bestaat uit een (onder)kaken en tanden.  "Grand canal. "
  Het grijze gedeelte op de CT scan ( boven ) van de kaak , markeert  de zenuwbanen

  Op zoeken naar  meer anatomische aanwijzingen over  de evolutie van  deze zoogdieren, liet  het team van Rich  de fossiele kaken  onderzoeken door  Rowe, (een paleontoloog die toegang heeft tot  de diensten  van een team die beschikken  over  scan -toestellen   van de  UT Austin ). Het aftasten van  de  drie specimen leverde het beeld op  van   een groot inwendig zenuw-kanaal( groeven in het bot )  over  de volledige lengte van de kaak,; Net zoals het  zenuw-kanaal( = in een moderne platypus die de  zenuwvezels van de electrosensorische  zintuigelijke  uit de gevoelige  bek verbindt met de hersenen
  "Geen  enkel ander zoogdier bezit een dergelijk zenuwkanaal van dezelfde omvang ," vertelde Rowe nog  . Zelfs  in het vroege Krijt lijken  platypii  reeds  electrosensorische zintuigen in de "bek"   te hebben  gebruikt .
  "Dit is de( tot nu toe )meest dwingende aanwijzing ( =evidentie )  voor de  stelling   dat Teinolophos behoort tot de familie der  vogelbekdieren  ."

   
  +Steropodon uit het krijt


  Steropodon.
  Illustration: A Musser © Australian Museum  Lower jaw (opalised) Steropodon galmani. Early Cretaceous. Lightning Ridge, New South Wales
  Photo: J Fields © Australian Museum
  http://www.lostkingdoms.com/snapshots/cretaceous_early_mammals.htm

  Nota  =De oudere vogelbekdierachtigen, Steropodon, Kollikodon en Teinolophos, behoren mogelijk ook tot de Familie Ornithorhynchidae (Vogelbekdieren) , maar worden er regelmatig buiten geplaatst.

  À gauche, un crâne d'Obdurodon dicksoni, à droite un crâne d'Ornithorynque
  links schedel van Obdurodon dicksoni,rechts schedel van   moderne Ornithorhynchus anatinus  

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Obdurodon_dicksoni 
  ( wikipedia /France )

  +de reus  Ornithorhynchus maximus  uit het Pleistoceen)


  Over  creationisten  en  de  platypus --->
  http://www.talkorigins.org/faqs/platypus.html

  Een   significant morfogenetisch/anatomisch  verschilpunt tussen moderne  en fossiele vormen in de stamlijnen van deze  dieren is het bezit van tanden  in de( meeste )fossiele vertegenwoordigers  ....
  Bovendien  kloppen (meestal ) de lichaams-afmetingen ( en de verhoudingen ) ook al niet  ...

  Over het algemeen is een zoogdier een warmbloedig levendbarend dier dat zijn jongen voedt met moedermelk.
  Vanuit evolutionair perspectief mag je een vogelbekdier dus beschouwen als een zoogdier dat "nog niet helemaal af"  is.
  Dit wil echter niet zeggen dat het dier niet over geavanceerde aanpassingen kan beschikken die hem in staat stellen te overleven in 
  "modderige beken "  bijvoorbeeld :.....Moderne vogelbekdieren ( waaronder ook fossiele vormen?  ) zijn hoog -gespecialiseerde onderwater - jagers( op allerlei ongewervelden ?)  die een soort elektro-locatie opspoor-systeem bezitten  in hun snavel   dienstig  bij de voedselvergaring  in troebel water ...

  *Ook  de moderne degenkrabben bezitten  geen  voldoende  onveranderlijk bauplan in het  fossiel archief  , maar  zijn wel al erg lang  varianten op hetzelfde  morfologisch conservatieve type  sinds hun debuut in ????...? 
  Animatie over de "vorm"  van de degenkrabben -->  http://www.blackwellpublishing.com/ridley/a-z/Stasis_c.asp ( Quick time noodzakelijk )

  * Hetzelfde kan worden gezegd van de longvis -  heeft de soort Neoceratodus forsteri (Australische longvis)  een fossiel archief ? 
   

  Natuurlijk hebben ze allemaal fossiele voorouders en familieleden, maar dat geldt voor alle gewervelden !


  Ik vermoed dat een "LF" wordt beschouwd als een echt Levend Fossiel  van zodra zijn stamlijn  morfologisch  strikt  conservatief is  gebleven gedurende het grootste deel van zijn bekende  ( fossiel gedocumenteerde )evolutionaire geschiedenis in de geologische tijd (vanaf zijn opduiken in het fossielarchief  tot op  heden ) .
  Dat is echter een  erg nutteloze  onmogelijk te kontroleren ( en derhalve onbruikbare )  bepaling   - want   je kunt nooit  weten of  de daadwerkelijke stam-lijn  altijd al sinds haar onstaan  in het bezit was  van een een onveranderlijk echt succesvol bauplan gelijk aan het huidige  ( =dat  dus niet  evolutionair ontwikkeld werd en werd veranderd of  gevarieerd  )
  Lintwormen hebben  zelfs  ook  GEEN   fossiele getuigenissen  van hun  evolutionaire geschiedenis  en hun  perfekt ( al  altijd aanwezige ) ontworpen bauplan ; ze kunnen  dus ook wel eens  " kompleet , plotst en volmaakt  geschapen " zijn , in de  perfekte functionele vorm waaronder wij ze nu kennen ?
   

  Rekening houdend met het voorafgaande zou men  dus  een  'levend fossiel' misschien  kunnen  definiëren als=
  ' een Genus - of een nog grotere  taxonomische groep  dan " soort " en/of   ondersoorten  - in het bezit van een  morfologisch "archetype"(3) ( =oermodel)   dat binnen  een stamlijn  van organismen  , meer  dan de normale  gemiddelde geologische tijd 'behouden is gebleven . Maar zelfs dan, is het onmogelijk om zeggen wat "langer"  is dan "gemiddeld" ....

  Tyrannosaurs Rex , Kassuarisen  en   Thylacines  zijn in dat geval  dan  slechts  kortlevende  uitzonderingen ? 
  of andersom ?
  Hmmmm, wat  is eigenlijk de "gemiddelde " norm ...?


  Bron
  naar Darren Naish  /"Living fossils ...Arghh "    http://dml.cmnh.org/1995Jun/msg00414.html 

   


  (1)
  VEEL VAN WAT MENSEN  ZIEN , IS  WAT ZE MENEN/ VERWACHTEN   TE ZIEN 
  Bij nadere bechouwing is het duidelijk  iets anders  dan oorspronkelijk gedacht  of  "gezien" ... 
  Maar alles wat wordt of werd ( ook vermeend ) "gezien"  dient te worden verklaard  ....

  A)
  bij  veel  extante  ongewervelde ( niet-verwante )  soorten  is bijvoorbeeld  ook een  "gelijkvormige " lichaamsbouw het resultaat  van
    "Mimycry"
  bijvoorbeeld  imiteren zweefvliegen de lichaamsbouw  (vespa) wespen ...Dat biedt de   vliegen  een serieus  voordeel( in onze streken )  ...hun mogelijke  predatoren ( vogels ) zien het verschil niet zo gemakkelijk en zullen  waarschijnlijk  veel  minder het risico nemen een eventuele  stekende wesp-achtige ( vespa) op te pikken ...


  Verschil tussen wesp (bovenaan) en zweefvlieg (onderaan).
  Chrysotoxum cautum © Han Endt

                                                        Mannetje, Garderen, 18-5-'05.    
                                                       Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)  grote fopwes


  Zweefvliegen en wespen worden  vaak met elkaar verward.
  Nochtans zijn ze, aan de hand van een aantal eenvoudige kenmerken, makkelijk van elkaar te onderscheiden.
  De naam zweefvliegen verwijst naar de manier waarop ze zich in de lucht verplaatsen.
  Ze vliegen met korte stukjes om dan plots te stoppen en ter plaatste te zweven.
  Een ander belangrijk kenmerk zijn de vleugels.
  Zweefvliegen hebben maar één paar vleugels terwijl bijen en wespen er twee paar hebben.


  Overigens  zijn  en blijven  voor veel  leken "ongedierte " ,gewoon "ongedierte " 
  Bijvoorbeeld :
   mieren zijn altijd mieren 
  = dat er meer  dan 8000 verschillende soorten zijn die onderling genetisch van elkaar geisoleerd blijven  (NIET onderling kruisen )is blijkbaar voor  velen  niet interessant genoeg om weten ...en geenszins een onwetendheid die een sterke  mening zou kunnen beletten .... zeker wanneer die meningsvorming  nog eens vooroordelen   bevestigd  of gewoon gemakkelijk is  ...

  Trouwens  de  verwerving   van de  aangehaalde  mieren -soorten -kennis   wordt ook  dikwijls  beschouwd  als nutteloze  " beuzelarij " ; een soort bezigheidstherapie voor kindse mensen of onvolwassenen :  Men weigert doodeenvoudig  kennis op te doen over  die vermelde  feiten  omdat   men het een  "tijdverspilling "noemt
   


  B)
  Ook  convergente evolutie  kan tot gelijkaardige  morfologieen leiden 
  zie bijvoorbeeld de schedels van  buibelwolf / grey hound en  grijze wolf

  Thylacinus cynocephalus
  http://www.skullsite.co.uk/Thylacine/thylacine.htm

  <video

  (Lateraal )
  Dental Formula : 4.1.3.4 / 3.1.3.4 (Only 3 upper molars can be seen in this specimen, but the lower 4th molar is only partially erupted,
  and the animal must therefore have been immature.)


  Canis familiaris( dolichocepaal ;grey hound )
   http://www.skullsite.co.uk/Grhnd/grhnd.htm
  <

  (lateraal)
  Dental Formula : 3.1.4.2 / 3.1.4.3  ( Domestic dogs may vary from this number.)

  Canis lupus
  http://www.skullsite.co.uk/Wolf/wolf.htm


   <
  (lateraal)
  Dental Formula : 3.1.4.2 / 3.1.4.3


   
  De  significante verschillen ( bij het determineren van gevonden schedels  bijvoorbeeld )  zijn voor de  terzake  specialisten- te ontdekken  : die zijn georganiseerd  in interdisciplinaire  teams :  in de systematiek, vergelijkende  anatomie , de morfometrie (4) , de determinering  , de paleontologie ( geassisteerd door de osteologen  , geologen , genetici ..fylogenetici   etc )
  of  
  te vinden in bijkomende analyses van  eigenschappen  van de vergeleken  (fossielen en extante)  soorten ;
   in  bovenstaand voorbeeld : de formules voor het gebit  ...

  Het is  nogal aanmatigend  te denken dat onopgeleide  niet-specialisten  onzorgvuldige inschattingen van  oppervlakkige en  morfologische gelijkenissen (of verschillen ) " op  het eerste zicht " , kunnen gebruiken om een conclusie te trekken aangaande "verwantschappên" en/of stamlijnen
  Dat geldt overigens niet alleen maar voor de  inschatting van stasis in een SOORT  op grond van  "levende fossielen" en enkele" morfologisch gelijkaardige "(door creationisten geselekteerde )fossielen ....

   


  (2)
  De  twee  extante brughagedissen-soorten 
  Sphenodon punctatus (Gray, 1842)
  Sphenodon guntheri (Buller, 1877)
  Sphenodon diversum Colenso, 1885 (extinct) )zijn  wel de enige in leven zijnde  vertegenwoordigers van de reptielen-orde  der rynchocephalia(= tegenwoordig  bij voorkeur  de orde     
  Sphenodontia  genoemd)ze bieden dus een uniek venster op een  (bijna volledig ) uitgestorven groep ...
   

  <http://www.digimorph.org/specimens/Sphenodon_punctatus/adult/
  <  http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Sphenodon_punctatus.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Living_fossils

  Image:Tuatara cladogram.svg

  Cladogram of relationships of extant Sauria based on cladogram.gif by w:user:Samsara.
  Numbered items are:

  1. Tuatara
  2. Lizards
  3. Snakes
  4. Crocodiles
  5. Birds


  (3) 
  *De term  archetype ( in de paleontologie ) verwijst naar  Richard  Owen   en T.Huxley
  *De creationisten  noemen archetypes  
  " het basisbouwplan van een baramin of een biblical kind "
  ze zien  de  gelijkenissen  ( =homologieen )  tussen   het ontwerp of de   grond-plannen ( in feite plastische  modellen  waaraan wordt gerefereert  door de morfometrie )  van verschillende soorten organismen   als resultaten  van
   én "micro-evolutie "( macro evolutie is gewoon geaccumuleerde " micro" - evolutie ) én " common design " (= ecomorphen & convergente evolutie  )
  * De term sloeg oorspronkelijk ( in de evolutionaire biologie  ) op het  morfologisch anatomisch  gronddiagram  van elk van de  taxonomische   Phyla 

  *omdat "archetype"  ook  veel  "psychologische" en "magico-realistische"   betekenissen heeft gekregen ( Jung ) is de term  in hoge  mate in  onbruik geraakt...

  *
  a) De huidige
  morfologie /morfometrie  is een zeer uitgebreide bundel  wetenschappen  (en zeer nuttige  analytische instrumenten /hulpwetenschappen voor de vergelijkende anatomie / de systematiek, de cladistiek, de paleontologie   etc ...   ) geworden die zich niet  meer alleen beperken  tot  het opstellen  van  de "grondplannen / grondmodellen   van de phyla "  ;
  http://www.digimorph.org/
  b)  de morfogenetische  insteken ( in verband met de opeenvolgende verschijningsvormen  en oorzaken  van body-plans )   zijn  een  essentieel   data -verzamelend  onderdeel geworden van en voor  allerlei  morfogenetische studies  die samen met de  genetica ( =  in het bijzonder  sinds  de ontdekking van de hox genen en de homeo-box) , de embryologie  en de experimentele  ontwikkelings-biologie   het zeer  belangrijke vakgebied van de evo-devo (= evolutionary  development biology )hielp onstaan ....
  (Artikel  van    Gerdien  De Jong )
  HET  DIER  ; EEN BOUWPAKKET


  ....In de aanvaarding van het idee van evolutie als afstamming onder verandering hebben de anatomie en ontwikkelingspatronen ( body- plans/ Morfogenesis  )van dieren een grote rol gespeeld.

  Maar daarna gingen de evolutie- en ontwikkelingsbiologie elk hun eigen weg.

  Een nieuw raakvlak ontbrak zolang de genetica binnen de embryologie geen rol speelde.
  Embryologen zagen een moeilijkheid in de genetische bepaling van ontwikkeling: hoe zou lineair DNA kunnen coderen voor driedimensionale structuren?

  In 1980-1984 werd de genetica van de embryonale ontwikkeling ontraadseld;
   in 1984 bleek dat de embryonale ontwikkeling van zeer verschillende dieren gebruikmaakte van dezelfde genen.
  Als gevolg van deze genetische revolutie in de ontwikkelingsbiologie ontstond het vakgebied Evolutionary Developmental Biology, ‘evo-devo’.

  ‘EVOLUTIE BETEKENT ALTIJD DAT DE ONTWIKKELING VAN DIEREN VAN EI TOT VOLWASSENE VERANDERT, EVOLUEERT.’
  (  lees verder op  ---> Het dier – een bouwpakket (Tsjok45  )


  De 'genetische gereedschapskist'

  Sinds Walter Gehring weten we dat bepaalde hox genen ( bijvoorbeeld het  "no-eyes gen"  )  onderling  verwisselbaar  zijn bij verschillende diergroepen  :

  ....dezelfde genen worden steeds weer gebruikt, zodat belangrijke evolutionaire veranderingen niet noodzakelijk belangrijke genetische veranderingen nodig hebben.
  Er is complexiteit in het tempo en de modus van evolutie.
  Er zitten veel verschillende patronen in micro-evolutionaire gebeurtenissen.
  Micro-evolutie en macro-evolutie zijn voortdurende processen...  http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/03/4/l_034_04.html

  Genetic Tool Kit

  View in:
  QuickTime | RealPlayer


   


   


   

   


   

   

  4)
  Twee belangrijke  onderdelen van de morfometrie :

  Allometry  ( T. Hyxley )
  bijvoorbeeld  ; EQ ( encefalisatiesuotient = de verhouding tussen hersenmassa,en lichaamsmassa ....

  - D'Arcy Wentworth Thompson  transformations 
  De( soorteigen) morfologische  varianten op een "grondplan  geprojecteerd op  een raster/coordinaten  " ( wordt ook gebruikt in  3D computer tekeningen )
   

  http://fugu.biology.qmul.ac.uk/PFW/Articles/Kunkel/  Puffer to Mola mola figure 
  Zie ook   
  Johan Gielis  &
  Stephen Wolfram
  --->   APPENDIX (Tsjok45)

  24-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!