evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
13-05-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen
Klik op de afbeelding om de link te volgenLiving optical fibers in the vertebrate retina
(uit het artikel van de PNAS )HET OOG EN OPTISCHE VEZELS
..... Eén enkel foton (lichtdeeltje) volstaat om een fotocel in het oog te activeren .
Wat overigens niet wil zeggen dat sommige fotonen WEL DEGELIJK worden gereflecteerd  en derhalve NIET worden opgevangen 
of dat in volle daglicht ook  vele fotonen buiten  de mûller cellen hun weg vinden  ( ?)                                                

Een groot raadsel was nog steeds hoe het (opgevangen ) licht uiteindelijk de lichtgevoelige cellen ( gelegen op de retina van het camera-oog van vertebraten )
kan bereiken zonder te worden verstrooid 
Het licht  moet namelijk eerst door vele lagen cellen en weefsel dringen die bovenop deze fotocellen de onbelemmerde doorgang van het licht binnen
deze camera verstoren .
Dit zogenaamde ontwerp probleem  moet worden opgelost om een scherp beeld op het netvlies te krijgen :                              
dus het teniet doen van de verstrooiingen veroorzaakt door deze belemmeringen .
 
Onderzoekers van de Universiteit van Leipzig hebben nu een gedeelte van het  antwoord gevonden  op deze vraag ( zeker wanneer het gaat  over" zien "in nogal donkere omstandigheden -->waarbij uiteraard veel minder fotonen binnenkomen )
 
PNAS on line van  2007, bericht dat het licht wordt opgevangen en doelgericht geleid door een bepaald type cell, bekend als Müller cellen ,
waarvan men de functie tot dusverre niet goed kende.
 
Een van de medewerkers aan het paper van Franze et al..
Reichenbach:
(mijn vertaling )
"Müller cellen blijken te werken als een soort "optisch  gevoelige plaat ", die het mogelijk maken een beeld te detecteren en te leiden dwars doorheen de  verstorende lagen die bovenop de fotocellen liggen ... Eenzelfde soort techniek wordt tegenwoordig ook veel gebruikt in de beeldanalyses door optische engeneering "  en  beeldoverdracht door middel van optische  plastiek en  glasvezel kabels
 
"De  Müller cellen  gedragen zich als een lens  , en verzamelen al het licht( dat erop valt ) zonder enig verlies ...
Net zoals  een optische (samengestelde) plaat( sensor  ipv van een fotografische film ) dat doet
Technische  optische  platen
bestaan uit bundels optische vezels die lichtinval verzamelen en doorgeleiden doorheen elke afzonderlijke de vezel
(ze creeren dus een soort van rasterbeeld waarvan het oplossingsvermogen( de scherpte van het beeld) afhangt van het aantal aanwezige vezels ... )
De onderzoekers hebben ontdekt dat het ontwerp van het vertebraten -oog een stapje verder gaat en gebruik maakt van trechtervormige cellen die de ontvangstvan nog meer fotonen aan het oppervlak van het vertebraten oog  mogelijk maakt ,meer nog  dan de  gewone inval op een  simpel "punt " van het beginpunt van elke  optische vezel op de plaat )                              
.....
Het betekent dat er genoeg plaats is binnen het oog om plaats te   bieden aan alle neuronen en sypnapsen (bovenop de fotocellen (= staafjes en kegeltjes )
en voor de (bundels)  Muller cellen ....(die de lichtbeelden  ongehinderd kunnen transporteren naar de fotocellen die ze omzetten in zenuw-pulstreinen) "


OPGELET !
(dit is een door mij aangepaste overname en (gedeeltelijke) citering van van de openings-post van 
creationist Dr Peter Borger
het oorsrponkelijke  bericht  is hier te vinden
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/125523)

 De eerste reacties komen natuurlijk uit creationistische en ID -hoekW.I.E.
(zie hierboven  voor Peter Borger )
en van william Dembski 
http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/another-icon-of-bad-design-bites-the-dust/

De eerste antwoorden daarop van de "evolutionisten '"lieten ook niet lang op zich wachten
 
1.- Tomasso  schreef in Commentaar# 23  en in antwoord op het blog van Dr. Peter Borger
" ....Wanneer ik (..de) argumenntatie (van creationisten )goed begrijp heeft de ontwerper eerst een enorme bok geschoten door onze retina binnenstebuiten te vouwen.
En toen hij/zij zag dat dat niet werkte besloot hij niet om het ontwerp maar te laten varen, maar bedacht daarna een briljante oplossing om de blunder  te herstellen ..." .
 
 
2.- ikzelf  
"Tsja die Intelligente Ontwerper lijkt wel een soort (klik>)RUBE GOLDBERG -type
http://www.utexas.edu/features/archive/2003/graphics/rube3.jpg
Bovendien heeft deze ontwerper wél al goed werkende camera-ogen ontworpen bij inktvissen                               
kwallen , landslakken en allerlei schelpdieren(doopvontschelp/ st Jacobsschelpen  )...
 
 
de vele ogen van een schelpdier
 
Hij kan het dus wél ...
of
misschien zijn het andere ontwerpers die deze beestjes hebben voorzien met hun eigen merken ogen ? Zijn deze concurenten-ontwerpers in het bezit van exclusieve patenten

3.- Korthof (http://evolutie.blog.com/1731810/) vermelde reeds William  Demski's triomfalisme en overhaaste conclusies
".... Die "Intelligence" ( bedoeld is de intelligente ontwerper)  doet sommige dingen en laat andere dingen achterwege.
Hij zorgt goed voor bacterieën want die krijgen zweepstaartjes, maar de mens zit( WEL )opgescheept met schadelijke mutatie's.
Kitcher omschrijft het beter dan ik hier kan doen.
Met deze gedachtengang en vraagstelling moet je naar uitlatingen kijken van Intelligent Design experts als William Dembski.
Kijk bijvoorbeeld naar de recente blogpost 'Another Icon of “Bad Design” Bites the Dust' (2 May 2007 zie hierboven voor het url ) waarin Dembski beweert dat de omgekeerde retina in het menselijk oog in tegenstelling
tot wat Darwinisten beweren juist perfect geschapen is.
Maar als het menselijk oog met omgekeerd netvlies en mèt blinde vlek ('blind spot') perfect ontwerp is, is het oog van de Octopus met niet-omgekeerd netvlies en zònder blinde vlek slecht ontwerp?
Het is één van tweëen.
Opvallend is de altijd triumfantelijke toon van Dembski, in plaats van een serieuze theorie over de powers en limitations van de intelligentie..."

lees verder op
 
http://groups.msn.com/evodisku/heropstarter.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=3502

Mis vooral dit ( engelstalig) blog niet
http://neurophilosophy.wordpress.com/2007/05/09/muller-cells-natures-fibre-optics/


*Hieronder de aankondiging van deze ontdekking  door   Dirk Draulans 

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/de-natuur-corrigeert-fouten/site72-section45-article5349.html


De ogen van mensen en andere gewervelde dieren lijken wel een constructiefout. Er is namelijk geen enkele voor de hand liggende reden waarom de lichtgevoelige cellen zich op de achterkant van het netvlies bevinden, en niet op de voorkant.
Waarschijnlijk een gevolg van de manier waarop ogen ontstaan en geëvolueerd zijn.( bij vertebraten )

Maar de evolutie dokterde ( door natuurlijke selectie  uit het  voortdurend   aanbod  aan  genetische  recepten    ) een oplossing voor dit probleem uit:
de cellen die de voorkant van het netvlies met de achterkant verbinden, gedragen zich als een optische kabel, waarvan de wanden zo ondoordringbaar zijn voor licht dat er onderweg bijna niets verloren gaat.
 De maximale lengte van de zo af te leggen afstand is een vijfde van een millimeter.

Volgens het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences weerkaatst de wand van deze zogeheten Müller-cellen alle licht weer naar binnen. De weerkaatsende eigenschappen zijn een gevolg van de aanwezigheid van dichte bundels van polymere vezels in de celwand.

Het inzicht werd bereikt door laserlicht te schijnen op Müllercellen die uit hamsters waren gehaald.

Lichttransporterende cellen fungeren als een optische kabel. - © Reporters


 

 


( Categorie  WETENSCHAP )

13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Tags:biologie algemeen
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationisme ?
Klik op de afbeelding om de link te volgenDe   beste  uitleg voor  het  bestaan      van  creationisme ( inclusief ID) is sociologisch, sociaal en cultuurhistorisch ....


Het is ook verbonden met de bestudering van het verschijnsel van de uitbuiting van waanwijzen en de aantrekkingskracht van de morosofie ....
plus de domheden en goedgelovigheid vroeg of laat aanwezig in elk mens ( ook de zogenaamd "slimmen " kunnen aartsdom , impusief en irrationeel doen : (sommigen hebben er zelf voor gestudeerd lijkt het ), en enkelen zijn natuurtalenten net zo zeldaam als de bezeten genieen van het savant-idiotisme ) ....

ID is nooit wetenschap geweest
/ het is een door spitsvondige en geroutineerde advocaten en rechtgeleerden , zeloten en theologen / ideologen van het fundamentalistische christendom : intelligent ontworpen akademische en wetenschappelijke vermomming voor O.a. het creationisme ;

ID is een trojaans paard (het referentie-model is van amerikaanse makelij )... zowel pseudo(=schijn) als junk (=misbruikte en gekaapte )als vervang -wetenschap en de rechtstreekse opvolger van het "scietntific creationisme "

De enige zogenaamd "wetenschappelijke " voorstellen en uitgangsconcepten die ooit door deze zogenaamde theorie zijn geformuleerd , zijn gefalsifeerd : ( in die zin
waren de allereerste aanzetten wel degelijk "wetenchappelijk" , maar die zijn dus afgeschoten en voorbijgestreefd door up -dating , nieuw feitenmateriaal en betere theoretische verklaringen )

wat overblijft is een wetenschappelijk gezien lege huls / een dossier met een naam op , maar zonder documenten of bladzijden noch peer- reviewed onderzoekverslagen ... hoogstens nog een paar onfalsifeerbare restanten en meningen : het is verworden tot een "mistgordijn " , een lege doos ....en is al een tijdje als zodanig , ontmaskerd
--> zie ook het "Wedge Document " , de  NEDERLANDSE draaikonterij en naar -drijvende-strootjes-grabbelende -en-lucht -happende stukjes van de EO , ene wild trappende Cees Dekker (plus ___tegenwoordig ook ____ ene de nederlande wikipedia verbeterende vandaal /het blogland teisterende dr. Peebee ), die allen nog vlug eventjes hyperventilerend komen waarschuwen voor de gevaren van het racisme, de dreigingen van de eugenetica en het "sociaal darwinisme" van honderd jaar geleden ....

Het enige wat blijft is wat het ID-otisme altijd is geweest ---> rancuneuze ezel stamperij en populistische zeverderij en propaganda ; machiavellistische politiek /gelobby , gekrakeel en gestook en de strijd om de controle over en de promotie van - de universele coca-cola cultuur en het bijsturen van aankomende jongeren met als eindsttreeffdoel de (re)installatie van de wereld overheersende theocratie .en de voortschrijdende debilisering van haar dragende en zelfgekweekte werkezels en tussengastheren ...

ID is ondertussen uitgegroeid tot de overkoepeldende bundeling ( the "big tent" ) van alle soorten creationisten en wrokkige anti-wetenchappers , "geesten" en "kosmische bewustzijn" -aanbidders , op deze aardkloot .... inclusief de ufonauten , de spiritisten , de blavatskies en de crowleys , de paradinges en alle andere grapjassen en paragnosten die het " methodisch supernaturalisme " de kwak en de kwezelarij willen toevoegen aan de (natuur)wetenschappelijke methode .....

Het heeft zich net als de rest van de amerikaanse klooizooi , ook verspreid naar de andere wereldgodsdiensten ... alweer het nog verder wordt verbouwd tot nationalistische , imperialistische en fascistische ideologieen ( zie harun yahya )en het hindoe -creationisme van cremo -types en vele oosterse reli-shoppers en mystiekelingen van het zwevende type of het imbiciele   Deepak Chopra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra    :
Het  geloei
van de heilige koeien ., dus ...

De diepe grondslag van het voortdurend succes van de overblijfselen van het ID is het appeal aan de universele overtuiging en wensdenkbeelden met de grootste draagkracht "
Er  moet  immers 'iets 'zijn dat het bestaan van de mens en de mensheid  belangrijk vindt "


 (Categorie  ; CREATIONISME )W.I.E. 


13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?

Creationistische Morosofen in Nederland (zie noot 2)
Korte geschiedenis van het "moderne" (Amerikaanse )  creationisme  ;
Het ‘creationisme’____ het georganiseerde verzet tegen de evolutietheorie_____ steunt veel meer op protesten  tegen de (vermeende ) uitwassen van de moderniteit en het zogenaamde "morele verval"  , dan eenvoudig op  meningsverschillen  over -  en interpretaties  van - wetenschappelijke bevindingen.
Het anti-evolutionisme is geen overblijfsel uit voorbije tijden, het is een bij uitstek 2Oste-eeuws verschijnsel.

 

I
Het creationisme ontstond in de Verenigde Staten in de vroege 2Oste eeuw, toen politici en anderen die werden overvallen door de snelle maatschappelijke
veranderingen, terug wilden naar de oude deugd en gemeenschapszin(= conservatisme / fundamentalisme / Gimme that  "old time"  religion ).
Naar hun gevoel was Amerika zijn morele kompas kwijt.
Dat zou vooral een gevolg zijn van het feit dat de bijbel niet langer serieus werd genomen.
 
De precieze invulling van hun ideeën lag allerminst vast.
Over de precieze betekenis van de zes dagen, de zondvloed enzovoort deden bij deze eerste creationisten allerlei verschillende ideeën de ronde.
Gebrek aan overeenstemming over die punten was echter niet zo belangrijk.
Het creationisme was geen filosofisch of theologisch systeem, maar vooral een maatschappelijke beweging.


II
De eerste keer dat het creationisme duidelijk van zich deed spreken was tijdens het proces van John Thomas Scopes in 1925.
Scopes was een leraar in Dayton, Tenessee. .
Zijn proces trok internationale belangstelling.
De creationisten slaagden er echter niet in om hun opvattingen op respectabele wijze voor het voetlicht te brengen.
Voor het oog van de wereld sloegen ze een modderfiguur.


III
De daarop volgende jaren lieten ze daarom weinig van zich horen.
Maar ze zaten allerminst stil.
Ze probeerden niet meer het publieke domein te beheersen, maar richtten hun eigen parallelle organisaties op.
In de jaren dertig werden de eerste creationistische verenigingen opgericht.
Het creationisme werd daarmee een speerpunt van een invloedrijke conservatieve pressiegroep.
Ze probeerden ook natuurwetenschappers voor hun ideeën te winnen en hun denkbeelden te formuleren op een manier die ook wetenschappelijk acceptabel zou zijn. Het doel werd om aan te tonen dat de evolutietheorie ook wetenschappelijk gezien niet kon deugenIII
In de jaren zestig trad het creationisme op nieuw naar buiten.

IV
In 1961 verscheen het boek The Genesis Flood van J.C. Whitcomb en H.M. Morris.
Het werd een bestseller.
Kort daarop werd de Creation Research Society opgericht, om de boodschap actiever te verspreiden.
 
Deze creationisten waren in het algemeen strenger in de leer, dat wil zeggen, ze namen de bijbel nog letterlijker dan hun voorgangers uit de jaren
twintig.
Het waren vooral echte  Bijbelaars 

Doch ook hier geldt  dat het  voornamelijk een politieke en maatschappelijke beweging was, en niet zozeer een filosofisch systeem.
Het ging om de vraag of de evolutie theorie mocht worden onderwezen op scholen.
Die vraag werd vooral met juridische middelen uitgevochten.
Het zogenaamde "scientific creationism " verloor  die  juridische  strijd


V
Intelligent Design komt voort uit de zelfde traditie.
In feite is het een voortzetting van het  gediskwalificeerde "scientific creationisme "
De naam werd veranderd ... en de identiteit van de "schepper" verzwegen
De beweging vindt zijn oorsprong bij een jurist, Philip Johnson, die op een goed moment het licht zag en als herboren christen de strijd aanbond met
het atheïsme van de Amerikaanse samenleving.
Aan de wortel daarvan lag volgens hem de minachting voor de bijbel.
Die minachters vonden hun grootste steun in de evolutietheorie, dus besloot hij zich daarop te concentreren.
Aan gezien hij zelf geen bioloog was, nam hij de theorie vooral met wetenschapsfilosofische argumenten op de korrel: hij betoogde dat de evolutietheorie
zelf een soort geloof was.
Het geloof in de schepping zou dan daaraan gelijkwaardig zijn.

Wat de evolutietheorie zelf betreft, vertrouwde hij erop dat als de biologen eenmaal bevrijd zouden zijn van hun bevooroordeelde
seculier-wetenschappelijke blik, ze op den duur wel met een beter alternatief zouden komen.
Johnson en zijn aanhangers hebben overigens niet op die betere theorie gewacht.
Het idee van ‘intelligent design’ werd omhelsd door een conservatieve denktank, het Discovery Institute in Seattle, dat een speciaal instituut oprichtte,
het Centre for the Reformation of Science and Culture, om de ID-gedachte te verbreiden. (noot 1)

Zoals de naam van het centrum al aangeeft, is ook hier de wetenschappelijke theorie dan wel geen bijzaak, maar toch vooral een stok om de hond te slaan.
Het gaat hen om een hervorming in neoconservatieve zin van de moderne samenleving op zich.
Die hervorming moet er met propaganda, maar ook met juridische actie komen.
Het belangrijkste  interne  document in verband met deze stategie  is de   Wedge Strategy,(< klik )

Dit document vormde een van de bewijsstukken in het proces tegen de ID-beweging, omdat het duidelijk maakte dat ID een religieuze theorie is. Uit het document bleek ook dat de conservatief-christelijke beweging actief probeert de seculiere staat op termijn te vervangen voor een religieuze staat.(Theocratie )

Uiteindelijk heeft het proces  " kitzmiller "  in Dover Het ID  juridisch ontmaskerd als een misleidende heruitgave  van het vroeger reeds veroordeelde" Scientific creationisme "  een antecedent  voor de  juridische   verwerping van   de pogingen om   ID   als wetenschappelijk alternatief in het officiele  wetenschappelijk onderwijs curriculum  , te laten  opnemen

Uiteraard mag  men zich in de nabije toekomst aan  "nieuwe "  creationistische  pogingen  verwachten  om het wetenschappelijke onderwijs te infiltreren , te corrumperen en ( indien mogelijk ) te censureren --> 
dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk een soort  " front-loading" theorie die zeer dicht zal gaan aanleunen bij het theistische evolutionisme ...


Inhoudelijk-wetenschappelijke of filosofische argumenten zullen uiteindelijk weinig indruk maken op de aanhangers van ID en v/h creationisme in  het algemeen .
De geschiedenis leert dat dit soort discussies niet wordt opgelost door inhoudelijke argumenten.
Pas wanneer de maatschappelijke tegenstellingen die op de achtergrond aanwezig zijn, worden overbrugd, raken zulke debatten uitgewoed.
Niet omdat men overtuigd is, maar omdat het debat zijn relevantie verlies

( Johan Braeckman ) " ..... Voor de WASP (= White anglo Saxon  protestants )de "new born christians" , de evangelischen , de charismatische secten   en  de  fundamentalisten allerhande  is de evolutietheorie een probleem, ___> kijk naar de  huidige Amerikaanse creationisten. en de  Europese " charismatische  secten   , zwarte kousen groepen ,  regelnichten en moraalridders  , gereformeerden   en  amerikaans geinspireerde  spin -offs " in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld  (2)

In het katholicisme is deze theorie dat veel minder,
Daar geld immers  een vorm  van het theistische evolutionisme 
Maar de pauselijke omgeving  leunt  tegenwoordig   ook wel erg sterk aan bij bepaalde vormen van ID  en ze hebben natuurlijk ook hun fundamentalisten  en  ze hebben heimwee naar  meer macht , nog  grotere betutteling   en steeds op de loer om de restauratie door te voeren en de secularisatie teniet te doen

Maar voor de islam geld dan weer wél rigoureus -creationisme , orthodox  literalisme en de superioriteit  van de eigen  heilige schrifturen  .

Tweehonderd miljoen moslims zijn eigenlijk creationisten van de oude stempel .
Veel biologen, van Egypte tot Indonesië, antwoorden op de vraag hoe fossielen er zijn gekomen
dat ze 'in de grond gestopt zijn zodat god ons geloof kan testen'.
Het lijkt een karikatuur, maar
het komt zelfs voor in een relatief geseculariseerd land als Turkije.
Biologen in Istanbul zeggen  dat ze onder druk staan van zeer conservatieve creationistische moslims.

Die halen  hun mosterd bij de Amerikaanse christelijke creationisten.(na hun Amerikaanse nederlagen hebben de creationisten steeds weer ook hun heil gezocht in de export van hun gedachtengoed )

Ze werken zelfs samen in een  vreemde vorm van 'oecumenisch pluralisme' tegen "Darwin " en tegen wie op een wetenschappelijke
manier biologie onderwijst.'

In feite is creationisme verworden tot een  apologetiek en  een belangrijke  ideologie  voor allerlei theocraten  ...
Noten
(1)
Barbara forest :

".....Jaren later hoorde ik van het Center for the Renewal of Science and Culture, dat in 1996 werd opgericht. Het is de creationischtische tak van het Discovery Institute, een conservatieve denktank. Een paar jaar geleden werd de naam veranderd in  Center for Science and Culture, een actief creationistisch project....."  

( vertaald )interview met barbara forest
http://www.atheisme.eu/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=9

(2)
Een bijzonder ridicuul hedendaags staaltje YEC creationisme in Nederland is hier te vinden --


( eenmans)  -initiatief projekt is voltooid in  het Nederlandse  Shagen 
http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=686650/sc=f70b6c
http://www.nrc.nl/anp/article658702.ece
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=10922
VERDER  LEZEN
Links
(Nederlands )

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Creationisme
http://www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html
http://www.drees.nl/evolutie.htm
http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/HoudbaarheidTE.htm
http://www.kennislink.nl/web/show?id=131881
wat is id 

Is creationisme wetenschap (Tsjok45)
    op MOROSOFEN ?

(Engelstalig )

(Amerikaanse ) Juridische verwikkelingen  over het wetenschappelijjk curriculum  in het onderwijs
Noot ;
het belang van deze   amerikaanse processen is ook gelegen in het feit dat de diverse( engelstalige )  getuigenissen van wetenschappers en wetenschaps -filosofen in zeer veel gevallen aanleiding waren ( of het  kader vormden )van uitgebreide  en zeer  "goede inleidingen " op  de wetenschappelijke standpunten  en theorieeen , uitgelegd door   erkende  experts  en specialisten  in een taal die ook begrijpelijk is voor de ontwikkelde leken ... 


"YEC's " /Dayton
http://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_Trial

"Scientific creationism"

http://en.wikipedia.org/wiki/Epperson_v._Arkansas
http://en.wikipedia.org/wiki/McLean_v._Arkansas
http://en.wikipedia.org/wiki/Edwards_v._Aguillard

ID /Dover
http://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District


Wetenschapsfilosofe Barbara forest ,
Bioloog   kenneth Miller  en  
paleontoloog   Kevin Padian    zijn hierbij zeker belangrijke  getuigen geweest 


inleiding tot de grondbeginsellen van de  macro-evolutie-biologie 

Deze ( Engelstalige ) uitgave van het  op schrift gesteld  getuigenis van   Dr.  kevin  Padian tijdens het kitzmiller proces ___ waaraan  de oorspronkelijke gebruikte  "power point "presentaties zijn toegevoegd ___verleent  het  getuigenis  een totaal nieuwe kracht ....
Het hier voorliggend geheel  is in feite een erg goede inleiding tot de grondbeginsellen van de  macro-evolutie-biologie  
Wanneer  één of andere creationist  in de toekomst beweert  dat hij micro-evolutie aanvaard , maar  bij gebrek aan bewijs macro-evolutie voor hem  niet te accepteren valt   ...dan kan men hem op deze webpagina  wijzen ...
 
De uiteenzetting  was oorspronkelijk aan niet-  wetenschappers gericht , maar aan de rechters en de advocaten tijdens het Dover proces  ;  zodat het getuigenis bj uitmuntendheid  begrijpelijk is voor  om het even welke intelligente leek... en het verplettert de valse verwerping en afwijzingen  van de  macro-evolutie ,   die de creationisten zo dierbaar zijn
http://www.sciohost.org/ncse/kvd/Padian/Padian_transcript.html#s006 

VIDEO 
Evolution vs. Creationism: Listen to the Scientists
http://www.youtube.com/watch?v=bV4_lVTVa6k&mode=related&search= (Categorie  ; CREATIONISME )


 

13-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (44)
11-05-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT
Klik op de afbeelding om de link te volgenCreationisten (en andere junk en pseudo wetenschappers ) gebruiken steeds weer dezelfde  troep  en  reeds lang verlaten uitgangspunten
en/of  niet -aanvaardbare verklarings en kennisverwerving-methodieken  ;

Ze bezitten een soort  " creationistische " catechismus ( een  grote stock  herkauwbare -argumenten ) en ze weten  steeds weer  " oude en versleten " ondersteuningen( en verworpen oude hypothesen)  voor  hun  vooraf aanvaarde waarheden   , te voorzien van nieuwe rethorische franjes , truukjes  en   moderne jasjes  ;

Het blijven echter  meestal  " aangeklede  stropoppen "  en/of speculaties  en
" wonderlijke   invullingen van hiaten" in de huidige  wetenschappelijke kennis :
bovendien word steeds weer beroep gedaan op het bovennatuurlijjke ingrijpen  en op  mirakels van allerlei aard ...
Dat is een gemakkelijke  oplossing  voor ingewikkelde problemen  aangaande  kennis-verwerving   methodologieen  ,  handig bij het ( vooringenomen ) selektief  sorteren  van feitelijke gegevens , het ontwikkelen van " blinde vlekken " voor tegenaanwijzingen   en  gesneden koek  voor ietwat  verstandelijk - gemakzuchtige  , naive  en goedgelovige   medemensen    .....Voorbeelden en liks naar allerlei creationisten in ons taalgebied zijn hier te vinden
http://groups.msn.com/anti-creato/schandpaal.msnw

Over Moslim creationisten :
http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html
http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=29
http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=29

W.I.E.CategorieCREATIONISME

11-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (4)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR
Klik op de afbeelding om de link te volgen
*Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat.

*Wie meent dat inmiddels het  Creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat  de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicretische  ( klik >) Mimicry )  vormen( meme-complexen ) zoals  bijvoorbeeld het ID(C)  

*( Citaat )
 
"...Creationisme komt overal vandaan ,daar is geen opleiding niveau op van toepassing...."
 

* citaat van Antoon 
 , Morosoof **/Creationist / Jehova Getuige -->
http://www.freethinker.nl/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=355
**  Morosofie  <---wikipedia
Dit  evodisku2  blog is een  onderdeel  van  EVODISKU

http://groups.msn.com/evodisku


Het  blog is speciaal opgezet  om de  aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat  te volgen en van kommentaren te  voorzien


categorieCREATIONISME

11-05-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (13 Stemmen)
>> Reageer (1)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Trik Menang Bermain Poker Online Dewapoker (dewa poker)
      op Kom op zeg
 • yes (Link Situs Poker Online)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • I Mean (Lapak Poker)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!