evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
04-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?

Credit: M. Schweitzer
*Hadrosaur bone "cell" suspended in the white fibrous matrix that remains after bone demineralization (Image: Mary H. Schweitzer)

Multiple hadrosaur red blood "cells" surrounded by white, fibrous matrix (Image: Mary H. Schweitzer) 

*Multiple hadrosaur red blood "cells" surrounded by white, fibrous matrix (Image: Mary H. Schweitzer)


*Hadrosaur bone "cells" extending into remnants of white fibrous matrix (Image: Mary H. Schweitzer)Paleontologen uit North Carolina   hebben  fossiel  collageen  gevonden  in de  achterpootbot  van een  
Brachylophosaurus canadensis ( - 80MY )

Het fossiel werd in 2006 ontdekt en in 2007 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana.

Het " zachte weefsel" lijkt  osteociet te bevatten  (pijltje  ) en werd  gevonden na het demineraliseren  van het bot 

Schweitzer, M.H., et al. 2009. Biomolecular Characterization and Protein Sequences of the Campanian Hadrosaur B. canadensis. Science 324(May 1):626.

Abstract ;
Molecular preservation in non-avian dinosaurs is controversial.(*)
We present multiple lines of evidence that endogenous proteinaceous material is preserved in bone fragments and soft tissues from an 80-million-year-old Campanian hadrosaur, Brachylophosaurus canadensis [Museum of the Rockies (MOR) 2598].
Microstructural and immunological data are consistent with preservation of multiple bone matrix and vessel proteins, and phylogenetic analyses of Brachylophosaurus collagen sequenced by mass spectrometry robustly support the bird-dinosaur clade, consistent with an endogenous source for these collagen peptides.
These data complement earlier results from Tyrannosaurus rex (MOR 1125) and confirm that molecular preservation in Cretaceous dinosaurs is not a unique event.
 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/324/5927/626

http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=571
http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=621
http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=730

http://sync.nl/vraatzuchtige-dinosaurus-blijkt-familie-van-kip/


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<Pluimgewicht  ( scroll naar  einde artikel  ) 

Critici hebben in wetenschappelijke publicaties proberen aan te tonen dat het vermeende bindweefsel in werkelijkheid een bacteriële slijmlaag was.


Zie vooral :
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<Zacht dinosaurus weefsel betwist  (*)(Een goede samenvatting van de   argumenten  v/d critici  )
http://www.geologischevereniging.nl/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=961

'Zacht weefsel' uit Tyrannosaurus-bot wellicht niet fossiel
Auteur: prof. dr. A.J. (Tom) van Loon

      

In 2005 werd de paleontologische gemeenschap - en in feite ook de biologische gemeenschap vanwege de mogelijk verregaande consequenties ten aanzien van het werken met fossiel genetisch materiaal - opgeschrikt doordat onderzoekers claimden dat zij zacht weefsel hadden aangetroffen in het 68 miljoen jaar oude bot van een Tyrannosaurus rex (zie ook Geonieuws 571). Het ging daarbij om nog buigbare bloedvaten die binnen in het bot, afgeschermd van de buitenwereld, ontkomen zouden zijn aan de normale rottingsprocessen. Het ziet er nu echter naar uit dat men te vroeg heeft gejuicht: wellicht gaat het helemaal niet om fossiel materiaal, maar om een dun laagje slijmachtig materiaal dat recent door microorganismen is gevormd.


Goed bewaard gebleven bot uit de Lance-Formatie, gebruikt voor onderzoek met de scanning electron microscope.
Schaalstreep 10 mm

Het in 2005 gepresenteerd materiaal was overigens overtuigend genoeg: nadat de onderzoekers delen van het Tyrannosaurus-bot in zuur hadden opgelost, vonden ze buisjes die op bloedvaten leken, donkerrode bolletjes met een grootte die overeenkomt met die van rode bloedlichaampjes, en lange, dunne structuren die lijken op osteocyten (de meest voorkomende cellen waaruit botmateriaal is opgebouwd). Met dezelfde werkmethode vonden de onderzoekers bovendien soortgelijke 'weefsels' in andere dinosaurusbotten. Later vonden dezelfde onderzoekers dat de botten ook kleine hoeveelheden collageen bevatten (een vezelvormend eiwit, en de grootste niet-minerale component van botten).


Framboosvormige clusters van ijzeroxide uit het dinosaurusbot. Hun grootte van ca. 10 micron is gelijk aan die van rode bloedcellen.
Schaalstreep 3 micron

Een ander onderzoeksteam meent nu dat het niet gaat om fossiel materiaal, maar om een verontreiniging die bij de behandeling of via natuurlijke processen is ontstaan. Ze kwamen tot die conclusie door gebruik te maken van een nieuwe techniek. Waar de oorspronkelijk onderzoekers stukjes bot in zuur hadden opgelost en het residu analyseerden, daar kraakten de 'nieuwe' onderzoekers tientallen botten gewoon om te kijken of er zacht weefsel in te vinden was. Tot de botten die ze zo bekeken behoorden ook botten van Tyrannosaurus rex uit dezelfde 68 miljoen jaar oude formatie waaruit de oorspronkelijk onderzochte botten waren gekomen. Andere botten waren ca. 30 miljoen jaar oud, en weer andere 'slechts' zo'n 10.000 jaar of zelfs maar enkele tientallen jaren.


Zich vertakkende buisvormige structuren die vergelijkbaar zijn met de structuur in poreuze botten. De structuren blijven achter na demineralisatie in een zuurbad.
Schaalstreep 100 micron

Inderdaad werden bij het nieuwe onderzoek weer de framboïdale (framboosvormige) structuren gevonden die de oorspronkelijke onderzoekers aanzagen voor clusters van rode bloedlichaampjes. Zulke structuren zijn mineralogisch vooral bekend van pyriet (FeS2). Bij analyse bleek het echter te gaan om ijzeroxiden. Dat is niet zo merkwaardig, want het is bekend dat framboïdaal pyriet onder oxiderende omstandigheden op den duur overgaat in ijzeroxide met nog steeds dezelfde framboosachtige vorm. Het is daarom aannemelijk volgens de onderzoekers dat het niet gaat om fossiele rode bloedlichaampjes, maar om een normaal mineraal.


SEM-foto van coatings van vaatwanden die op natuurlijke wijze loslaten van een gebroken bot.
Schaalstreep 150 mm

Het nog plooibare zachte weefsel dat werd aangetroffen is volgens de onderzoekers evenmin fossiel organische materiaal: het zou gaan om recente dunne laagjes die door microorganismen worden gevormd. Ze baseren dat op het feit dat ze dergelijke laagjes in bijna alle fossiele botten aantroffen, ook in botten die ze uit een groeve opdiepten en waarvan C-14 dateringen aangeven dat het bot dateert van na 1950. Iets dergelijks geldt voor het eerder aangetroffen collageen: de onderzoekers verwijzen naar recente publicaties waaruit blijkt dat sommige bacteriën een laagje eiwit op hun oppervlak vormen dat wel op collageen lijkt, maar het niet is. Daardoor kunnen analyses collageen aangeven waar het niet aanwezig is.

De oorspronkelijke onderzoekers zijn nog niet overtuigd dat hun 'weefsels' niet fossiel zijn. Ze wijzen erop dat de laagjes die bacteriën vormen dikker zijn dan de laagjes die zij aantroffen, en dat 'hun' laagjes overal even dik zijn, wat bij bacterieel gevormde laagjes onwaarschijnlijk is. Uit geen enkel onderzoek is bovendien bekend dat dergelijk bacteriële laagjes ook buisvormig kunnen zijn. Verder wijzen ze erop dat hun collageen eigenschappen vertoont (o.a. de verhouding tussen glycine en alanine) die bekend zijn van het collageen van recente kippen (relatief nauwe verwanten van dinosauriërs). Het aangetroffen collageen zou volgens John Asara, een analytisch chemicus van Harvard, bovendien bot-specifiek zijn en geen veelvoorkomende eiwitachtige verontreiniging.

Het laatste woord over deze materie is zeker nog niet gesproken. Verwacht mag worden dat er in de komende tijd nog heel wat harde noten (en Tyrannosaurus-botten) zullen worden gekraakt.

Referenties:
 • Kaye, Th.G., Gaugler, G. & Sawlowicz, Z., 2008. Dinosaurian soft tissues interpreted as bacterial biofilms. PloS ONE 3(7):e2808. Doi:10.1371/journal.pone.0002808.
 • Zimmer, C., 2008. Is dinosaur 'soft tisue' really slime? Science 321, p. 623.

Foto's: Thomas Kaye, Department of Paleontology, Burke Museum of Natural History, Seattle, WA (Verenigde Staten van Amerika).


Er is  ook  in de monsters uit de T. rex-botten hemoglobine van struisvogels aangetoond,
een zuurstofbindende stof in het bloed.
Het  lijkt  onwaarschijnlijk  maar toch   kunnen de fossiele  overblijfselen van een 80 miljoen-jaar-oude dinosaurus  nog resten  van zacht weefsel en fragmenten van proteïnen  bevatten.

Mary H. Schweitzer, een  paleontologe gespecialiseerd  in de  gewervelden  , aan de  De Univ van Noord-Carolina in Raleigh, en haar collega's melden op  1 mei 209  in Sciences   dat ze  flexibel weefsel in   een 80 miljoen-jaar-oud fossiel dijbeen van een   hadrosaur hebben gevonden  
Het weefsel lijkt op  het  collageen dat  na de demineralisering  van   beenderen van moderne-vogels achterblijft ____Vogels zijn natuurlijk  de  groep die de  paleontologen   als  nauw verwant aan de dino's beschouwen 


In 2005, kondigden Schweitzer en verscheidene haarcollega's ( die nu weer van de partij zijn ) gelijkaardige resultaten aan  met de toendertijd gloednieuwe   vondst van een 68 miljoen-jaar-oude Tyrannosaurus rex 
Latere chemische analyses suggereerden sterk  dat die  TRex fossielen fragmenten van  collageenproteïne moesten  bevatten

Nu stellen  de  nieuwe  vondsten  en  analyses van  het hadrosaurusfossiel , dat
____naast deT rex  proteines en collageen ____ook  fragmenten van elastine en laminine aanwezig zijn  :Net als  het collageen,  zijn dat extracellulaire proteïnen die in zachte weefsels worden gevonden .

Organisch materiaal van gestorven dieren blijft in fossielen meestal niet bewaard.
De plaats ervan wordt ingenomen door minerale afzettingen die alleen de vorm van het oorspronkelijke weefsel laten zien.
De studies van Schweitzer zijn verrassende uitzonderingen

Het nauwkeurige recept van  de  set  milieuvoorwaarden die tot het behoud van  dergelijk moleculaire  fossielen   leiden ,is nog een goed bewaard geheim van de natuur  , zegt Schweitzer.

"We have some ideas about the chemistry that might allow such preservation, but we're still in the process of working it out. Stay tuned!"


Nochtans  brengt het onderzoek van het team naar voren dat de plotselinge begrafenis van een dinosauruskarkas in een poreus, zandig materiaal één  van de  sleutels  kan zijn  bij  een   dergelijke uitzonderlijke fossilisatie ....Monsters van  80 miljoen  jaar  oude proteines - , bewaard in het dijbeen van een Brachylophosaurus canadensis
(Credit: Courtesy of NCSU)
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090430144528.htm

De monsters van de eendenbekdino heeft Schweitzer door twee onafhankelijke laboratoria laten testen. Ze heeft haar uiterste best gedaan te voorkomen dat botmonsters vervuild raakten.
Ze gebruikte steriele gereedschappen en deed de monsters meteen in een verzegelde fles.

De voor bindweefsel kenmerkende weefselstructuur werd geanalyseerd met een elektronenmicroscoop.
Acht stukjes van het kenmerkende eiwit collageen zijn geïdentificeerd door daaraan antilichamen te laten binden. Dat zijn moleculen die dieren aanmaken in reactie op lichaamsvreemde stoffen. In de massaspectrometer vertoonden de eiwitfragmenten een grote gelijkenis met stukjes collageen van vogels. Naast collageen, een veelvoorkomend eiwit in botten, vonden Schweitzer en haar collega’s in het dijbeen ook laminine, een eiwit dat spieren met botten verbindt en elastine dat botten verstevigt.
 

http://www.nrc.nl/wetenschap/article2232800.ece/Zacht_weefsel_gevonden_in_een_dinobot
http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/04/dinosaur_proteins_cells_and_blood_vessels_recovered_from_brachylophosaurus.php

  

  


 

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO

http://www.kennislink.nl/publicaties/dino-mummie-gevonden


Creato bagger ontmaskerdDino-blood and the Young Earth/Gary S. Hurd, Ph.D.2004-2006
http://www.talkorigins.org/faqs/dinosaur/blood.html

Dino Blood Redux by Gary S. Hurd, Ph. D./  Copyright © 2005 [Posted: May 20, 2005]
http://www.talkorigins.org/faqs/dinosaur/flesh.html


 

04-05-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)
29-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,
STRUISVOGELACHTIGE THEROPODEN

De groep die de de vondst van de  Xiongguanlong baimoensis
(zie --->
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen )bekend maakte en beschreef in the proceedings of the royal society 
beschreef in datzelfde nummer eveneens de vondst van drie exemplaren van een   nieuwe  struisvogelachtige  theropode
Beishanlong grandis,--> Beishanlong - Wikipedia

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/04/20/rspb.2009.0236.abstract?sid=ae0ea2af-f166-438e-8554-7ff04aff7fa1
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-04/fm-fmp042109.php


  Beishanlong grandis

is een theropode dinosauriër behorend tot de Ornithomimosauria, die tijdens het vroege Krijt leefde in het gebied van het huidige China.

De reusachtige (met veel basale  " primitieve " trekken voor een  )   ornithomimosaurus ,  werd  ontdekt  tijdens de vondst van de tyrannosauride  Xiongguanlong baimoensis in dezelfde formatie .

Het skelet lijkt  wat  op dat  van    Harpymimus (die wel  tanden en een bek-achtige snuit  bezat )
http://www.dino-nakasato.org/en/special97/Harpy-e.shtml
Het is echter  niet mogelijk met zekerheid  te beweren dat het nieuw ontdekte beest  tanden  bezat in  een snavelachtige muil  
( zoals sommigen al  vlug geneigd zijn te doen  ) want  de schedel  v/h fossiel   ontbreekt nu eenmaal
Het dier  bezat  lange voorarmen  en  klauwen 

Bewaarde  gedeeltes van het  post-craniale skelet leveren echter wel goedemorfologische   aanwijzingen om het dier te plaatsen  tussen  de 
Shenzhousaurus  en  de  Garudimimus

china-twisted.jpg

TWISTED NECK /Shenzhousaurus is a spectacularly preserved example of an ostrich dinosaur—bipedal, long-legged, long-necked, usually toothless animals that resemble modern ostriches. This specimen has teeth, suggesting it is a very primitive form. It lies in a classic death pose, with the head pulled back over the body because of the contraction of the strong nuchal ligament in the neck. Identical poses occur among modern birds. A long neck accentuates the effect.
http://discovermagazine.com/2005/jun/dragons-of-liaoning/article_view?b_start:int=1&-C=


   

Garudimimus brevipes

http://www.dino-nakasato.org/en/topics/reconst/reconst2-e.shtml

Maar  deze  nieuwe  fossielen  bevestigen  vooral dat  de  Ornithomimosauria, minstens drie maal , reusachtige  dieren ontwikkelde  
(en wanneer   Deinocheirus  ook tot die  groep  behoort  zijn het er minsten vier  )

Dat  levert :  

Gallimimus bullatus ( Mongolia,) 


Struthiomimus sedens
(Canada.)

replica

 
replica                                                                                              replica

 replica
http://www.bhigr.com/store/product.php?productid=70&js=n


Best estimate reconstruction of Struthiomimus sedens BHI 1266. Credit: University of Manchester

(Best  gelukte)  reconstructie( opbasis van o.a. CT  scans ) van  Struthiomimus sedens BHI 1266.
Credit: University of Manchesteren nu dus ook 
Beishanlong
Die laatste  was  de grootste( als men Deinocheirus niet tot de groep  rekent  ) en woog  tot   626 kg ( 440 kg f=Gallimimus. )

Bovendien  wordt  voorgesteld  dat  de vondst een juveniel  is  
Hoe groot een volwassen exemplaar  dan wel moet kunnen worden  , is nog niet geweten  
Er zijn al  speculaties  die veronderstellen  dat de  beishalong  een zuster tak  ( genus ) of een nieuwe soort,  zou  kunnen  zijn    van    Deinocheirus


The Tet Zoo field guide to ostrich dinosaurs (part I &II)

http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/04/the_tet_zoo_field_guide_to_ost.php
http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2007/04/the_tet_zoo_field_guide_to_ost_1.php
APPENDIX

http://scienceblogs.com/laelaps/2007/10/shuzosaurus.php

Een  ENIGMA  =De  DEINOCHEIRUS 
een vleeseter ? 
een  ornithomimosaurier ?
 

Alleen deze  reusachtige voorarmen en klauwen zijn  tot nu toe ( officieel) ontdekt 


http://palaeoblog.blogspot.com/2008/11/gobi-2008-deinocheirus.html

 • Deinocheirus
 • Deinonychosauria
 • 29-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  24-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  PUJILLA   DARWINI  


  Midden  april 2009  werden  (alweer)    nieuwe "overgangsfossielen " gepresenteerd  ...

  -Uit China kwam  een aanvulling op de stamboom  van de tyrannosauroidae   Xiongguanlong
  -Uit Canada een " zeehond  met  echte poten "   Pujilla Darwini

  Het grote belang van deze  "zeehond "- ontdekking is gelegen in het feit  dat 
  .... van de drie  extante  zeezoogdiergroepen  ,
  de zeekoeien ( verwant met  klipdassen en olifanten  ) ,
  de walvisachtigen ( verwant met  "roofzuchtig " geworden en  allesetende hoefdieren ) ,
  de groep der  zeehondachtigen ( pinnipedae/ verwant met  carnivoren als beren , otters en marters  )
  tot nu toe  nog geen fossielen van een echte  semi- aquatische  voorouder van deze  laatste , voorradig was ...
   
  De ( bijna voorspellende ) intuitie van Darwin  die
  ooit in de   " On the Origin of Species," schreef ;

  "A strictly terrestrial animal, by occasionally hunting for food in shallow water, then in streams or lakes, might at last be converted in an animal so thoroughly aquatic as to brave the open ocean,"  

  is daarbij uiteindelijk dichter bij een  bevestiging  gekomen  en  wel  voor alle drie de mariene   zoogdiergroepen ...

   

  De ontdekking van Pujilla   staat uitvoerig beschreven in het Nature-nummer van 23 april

  Moderne vinpotigen hebben allemaal flippers - aanpassingen aan de ledematen voor het glijden door het water.
  Paleontologen hebben lang gedacht dat deze gespecialiseerde vinpoten  door de tijd heen evolueerden toen landlevende dieren steeds meer het water gingen verkennen
  Maar  tot aan de ontdekking van Puijila , hadden  de vroegste bekende  vinpotige (= Enaliarctos) fossiele  getuigen  reeds flippers.

  De onderzoekers dachten aanvankelijk dat ze te maken hadden met een prehistorische otter, maar toen ze het fossiel beter bestudeerden kwamen ze erachter dat ze een veel spannender soort te pakken hadden, die licht zou kunnen werpen op een belangrijk onderdeel van de dierlijke evolutie.

  De romp van het dier lijkt veel  op dat van een otter , maar vertoont ook  zeehonden  kenmerken  : het  zijn  de schedel en vooral   de tanden  die  duidelijk  tonen  dat ereen de dichte verwantschap is   met  de zeehonden


  a, Palatal view of skull; b, lateral view of skull and mandible, left side; c, occlusal view of left mandible. Stippling represents matrix, hatching represents broken bone surface. The images are of three-dimensional scans. The brain case was scanned using computed tomography, whereas all other elements were surface scanned.
  http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7241/fig_tab/nature07985_F3.html#figure-title


  Photo Album zeehonden    http://tsjok45.multiply.com/photos/album/584/zeehonden_


  Op deze site
  MUSEUM OF NATURE  CANADA 
  http://nature.ca/puijila/index_e.cfm
  wordt daar uitgebreid op in gegaan en kan je ook  interactief  de  gebruikte  3D modellen  bekijken

  Het "three-dimensional-imaging" centre is daarbij een nieuwe  reconstructie-techniek  gebaseerd op o.a.  scanning van de fossielen (en het digitaal  vergelijken met andere  fossielen )
  http://nature.ca/puijila/fb_3d_e.cfm


  (verklaring bij   de nummering  bovenaan rechts  in de figuur )

  1.-  De meeste  carnivoren hebben  zes  onderste snijtanden ( drie aan elke helf van de onderkaak )-
  Pujila  heeft er vier  , net als de extante zeehondachtigen

  2.- De bovenste  laatste molaren ( kiezen ) zijn erg klein en  staan dichter bij de middellijn van de bovenkaak dan bij  andere zoogdieren 
  = wijst ook  op  zeehondachtigen  ( pinnipedae)

  3.- Groot infra-orbitaal foramen .
  het infra orbitaal foramen is een opening in de schedel  onder de  oogholte  :
  de opening verschaft doorgang aan de bloedvaten en de zenuwen die lopen naar de voorkant van de snuit en  de 
  snorharen .Deze opening is groter al naargelang   deze tastorganen  gespecialiseerder en  efficienter zijn  
  Dat is het geval bij moderne  zeehondachtigen : sommigen kunnen zelfs met  hun snorharen  de door
  de prooi  gemaakte  minieme  waterbewegingen  detecteren en gebruiken ....
  De aanwezigheid van een  groot  IOF bij Pujilla kan wijzen op een hoog gespecialiseerde snuit  en snorharen
  , vergelijkbaar met die  van  huidige zeehonden  en verwanten 


  Snorharen
  De snorharen van een zeehond zijn bijzonder rijk voorzien van zenuwen. Snorharen (vibrissae) zijn dus heel gevoelig voor trillingen in het water. Daardoor kan een zeehond de waterbewegingen voelen die veroorzaakt worden door een zwemmende vis. Zo kunnen zeehonden ook in troebel of diep water met weinig licht jagen, ook al hebben de ogen in dergelijke omstandigheden grote beperkingen. Zelfs als een zeehond volledig blind is, kan hij zijn voedsel met behulp van zijn snorharen zonder problemen vangen.
  Blinde zeehonden worden daarom altijd door  Zeehondencrèches  terug  uitgezet; en erzijn veel aanwijzingen dat deze dieren het prima doen. Naast het grote aantal zenuwen dat met de snorharen verbonden is, hebben ze ook een eigen bloedvoorziening, waarmee de temperatuur optimaal gehouden kan worden voor het registreren van trillingen.
  Niet allen in het water, maar ook op het land gebruiken zeehonden hun snorharen.
  Als ze naar elkaar toekomen, of iets van nabij willen bekijken, of nieuwsgierig zijn, worden de snorharen "uitgespreid" en kunnen ze van iets extra informatie krijgen door met hun snorharen te "voelen".

  4.- Zeehonden hebben grote , gemakkelijk   prooien detecterende  ogen,  met onderwaterzicht
  (blinde zeehonden kunnen zich waarschijnlijk ook goed redden  door hun  zeer gevoelige snorharen - als  "voel" detectoren  te gebruiken  )
  Pujilla deed waarschijnlijk geen diepe duik-manoevers , maar de grote ogen waren   zeker  nuttig tijdens de
  jacht in het water , en vooral dan tijdens  de donkere  nachten  van de arctische winter

  Alhoewel sommige  van die karakteristieken ook  afzonderlijk kunnen  voorkomen bij allerlei andere
  roofdieren , zijn ze allen  samen alleen maar  aanwezig  bij de pinnipedae
  (en de Pujilla uiteraard  = maar dan in andere gradaties ? ) 

  http://nature.ca/puijila/fb_so_e.cfm


   
  Paleontologen  suggeerden  dat deze proto-zeehonden leefden op het land
  en in het zoetwater  De lengte van het dier  werd geschat op circa 110 centimeter
  van  kop tot staart

  "De overgang van land naar zee in vinpotigen is altijd moeilijk te bestuderen geweest omdat het fossiele bewijs zwak was...
  ....Puijila is belangrijk omdat het zicht geeft op de vroegste stadia van deze belangrijke evolutionaire overgang.”

  .....De vondst  suggereert dat de pinnepedae een ( vroege ) zoetwater-fase  kenden in hun  evolutie "
  ,zei Natalia Rybczynski  Canadian Museum of Nature (CMN) in Ottawa, de leidster van het veldonderzoek .
  "Het laat ons  ons tevens toe ,  een  blik te werpen op het voorkomen van de pinnepedae  vooraleer ze  uitgerust waren met flippers "  Het  skelet van Puijila darwini is prachtig bewaard gebleven .De fossielen zijn per toeval  gevonden   tijdens
  een expeditie in  2007 op  Devon Island /Nunavut, Canada : en in 2008 tijdens een nieuwe expeditie  naar de
  vindplaats,  in zijn  context geplaatst en completeerd  ..... 

  Het skelet  was voor 65% compleet ; het geeft een  goed idee over de evolutie van de ledematen  van de  Pinnipedae
  De ledemaatsbeenderen duiden  erop dat het dier op het land  rechtop kon rondlopen
  Maar de voet verwijst nogal  expliciet naar  zwemvliezen tussen de  tenen ;
  Het fossiel werd gevonden in een  voormalig meteorieten-krater meer dat eveneens fossiele vissen liet zien  uit dezelfde periode  ; dat is een  bijkomend bewijs voor een  semi-aquatisch  verleden in zoet water ....De meerbodem waar het fossiel in werd gevonden verwijst er naar  dat deze semi-aquatische zoogdieren ook de overgang van zoetwater naar zeewater doormaakten.
  Dergelijke  zoetwatermeren zullen in de winter bevroren zijn geweest, waardoor deze  dieren genoodzaakt waren over land richting zee te trekken om voedsel te zoeken ? 

  ".... Puijila bezat  zware  ledematen , indicatief voor  goed ontwikkelde spieren  , en afgeplatte  phalanges (= vinger  en teen-beentjes )wat op zijn beurt eigen is aan  een  van  zwemvliezen-voorzien voet "
   

  zei  Mary Dawson from the Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh, US, een andere  van de  teamleden  betrokken bij de ontdekking en het  opstellen van  het  eerste verslag   

  "Dit dier  was goed aangepast aan zowel  het lopen op het land als het zwemmen in zoet water
  Om te zwemmen peddelde het dier met zowel de voor- als achterpoten
  .
  .....Puijila is het  evolutionaire bewijsstuk waarop we zolang hebben moeten op wachten  "  

  Samen met zijn gewebde poten had  Pujilla  een langgerekt, gestroomlijnd lijf waardoor het goed en snel door het water kon glijden.

  Zijn grote tanden, korte snuit en korte kaak wijst op een goede bijtkracht.
  Puijila jaagde waarschijnlijk zowel op het land als in het water; de mogelijk bewaarde resten van de maaginhoud wijzen erop dat het laatste maal van het dier bestonden uit een eend en een knaagdier.

  Puijila zelf was geen voorouder van de moderne zeehonden, maar de onderzoekers denken dat beide groepen uit dezelfde gemeenschappelijke voorouder ontstonden.

  Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar waar Puijila in de evolutionaire stamboom van de vinpotigen past.

  Strict consensus cladogram of the eight most parsimonious trees. See Methods and Supplementary Information for additional details.

  http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7241/fig_tab/nature07985_F4.html#figure-title

  Natalia Rybczynski, Mary R. Dawson & Richard H. Tedford

  Summary of the article: Modern pinnipeds (seals, sea lions and the walrus) are semi-aquatic, generally marine carnivores the limbs of which have been modified into flippers. Recent phylogenetic studies using morphological and molecular evidence support pinniped monophyly, and suggest a sister relationship with ursoids (for example bears) or musteloids (the clade that includes skunks, badgers, weasels and otters). Although the position of pinnipeds within modern carnivores appears moderately well resolved, fossil evidence of the morphological steps leading from a terrestrial ancestor to the modern marine forms has been weak or contentious. The earliest well-represented fossil pinniped is Enaliarctos, a marine form with flippers, which had appeared on the northwestern shores of North America by the early Miocene epoch. Here we report the discovery of a nearly complete skeleton of a new semi-aquatic carnivore from an early Miocene lake deposit in Nunavut, Canada, that represents a morphological link in early pinniped evolution. The new taxon retains a long tail and the proportions of its fore- and hindlimbs are more similar to those of modern terrestrial carnivores than to modern pinnipeds. Morphological traits indicative of semi-aquatic adaptation include a forelimb with a prominent deltopectoral ridge on the humerus, a posterodorsally expanded scapula, a pelvis with relatively short ilium, a shortened femur and flattened phalanges, suggestive of webbing. The new fossil shows evidence of pinniped affinities and similarities to the early Oligocene Amphicticeps from Asia and the late Oligocene and Miocene Potamotherium from Europe. The discovery suggests that the evolution of pinnipeds included a freshwater transitional phase, and may support the hypothesis that the Arctic was an early centre of pinniped evolution.
  Potamotherium

  Fossiele schedel van  Potamotherium en stuk  zalm /  
  http://www.dkimages.com/discover/DKIMAGES/Discover/Home/Science/Earth-Sciences/Palaeontology/Fossils/Vertebrates/Mammals/Eutheria/Carnivora/Potamotherium/Potamotherium-1.html

   Image 1498 
  Potamotherium,
  View details

    
  Robben of zeehonden ( Phocidae *) zijn evenals de
  katten en de honden :  Carnivora.**
  Ze ontstonden in het
  Laat-Oligoceen, dertig miljoen jaar geleden, in  het  zoetwater van de noordatlantische  arctische gebieden ( zoals NU wordt aangenomen )   en stammen waarschijnlijk af van otterachtige gemeenschappelijke voorouders met  dicht  verwante  fossiele exemplaren als Potamotherium. ,de nu gevonden " transitionnal"  Pujila  en  de Enaliarctos)  *
  (zie stamboom hierboven )

  De robben verspreidden zich al snel over de Arctische, Antarctische en Pacifische wateren en pasten zich aan een marien visetersbestaan aan.
  Voor de voortplanting moeten  de huidige  soorten  echter nog steeds het land op.

  De phociden worden veelal aangeduid als echte robben (of zeehonden) zonder oorschelp, om ze te onderscheiden van de
  otariiden, de oorrobben (zeeleeuwen en pelsrobben) met oorschelp.
  De phociden zijn tegenwoordig talrijker en vormenrijker dan de
  zeeleeuwen, pelsrobben en walrussen, *maar er zijn van deze dieren slechts weinig fossielen gevonden.

  *   zoals steeds is er weer een  weelde van verschillende "systematica"  -namen  , voor dezelfde dieren .
  Houdtt in gedachten dat alle  hier vernoemde groepen  en fossielen (volgens deze ontdekkers/ paleontologen )  behoren tot een en dezelfde  groep:de pinnipedia      

  ** dat  zijn ook de beren ...

  Darwin had het over een 
  " beer "die in het water met open muil rondzwom en insekten opat "  

  dat heeft voor de nodige hilariteit gezorgd , vooral onder de creationisten  ... Dat idee is natuurlijk  in het geval van  walvissen( en dat had Darwin op het oog  met zijn "zwemmende beer" als walvis- voorouder , onderstrepen de creato's  telkens weer  )   en  zeekoeien onhoudbare en ongewilde   " humor  "gebleken ,voor de  moderne  paleontologen en post-darwin zoologen , maar   in het geval van de robben is  een  verwantschap  met  andere carnivoren  en een verre link  met  primitieve beer-achtige  neven  aangetoond : natuurlijk was het geen extante beer  die rondzwom in het water  : eeder een otterachtig dier  :  Neen , een " klein teddybeertje "  was het ook niet     )  Enaliarctos mealsi:


  File:Enaliarctos mealsi.JPG  Fossil, two skeletal reconstruction drawings, one life restoration drawing.

  Reconstructie van de oudst bekende  zeehond ( + -30MY) 
  Enaliarctos mealsi:

  A) Original fossil material;
  B) Reconstruction of
  Enaliarctos mealsi (USNM 374272);
  C) Life restoration of B;
  D) comparison with the closest living relative, the Southern Sea Lion,
  Otaria flavescenes (redrawn from Blainville).
  Illustrations by Mary Parrish under the direction of Annalisa Berta and Clayton Ray. Published in the
  Journal of Vertebrate Paleontology. The stipple technique (A, B) and graphite pencil technique (C) were used to render the illustration.


  http://paleobiology.si.edu/paleoArt/Techniques/pages/photo3.htm

  Tot nu toe was het meest "primitieve "/oudste  bekende  pinnipeda -fossiel  de   Enaliarctos
  Die  is  gedateerd  binnen (  ongeveer ) dezelfde tijdsperiode als Pujilla (die minstens  -20MY oud is )
  Maar Enaliarctos  leefde aan de  noordwestelijke  kusten  van Noord amerika  in het zoute water van  de  arctische  zeeen    

  Enaliarctos bezat al  flippers, maar moest waarschijnlijk  aan wal zijn  opgeviste prooien opeten , waar moderne zeehonden en aanverwanten  dat opeten van de  (zee)prooien ook  lukken in volle zee ...   Het is intrigerend  dat  de  verschillende extante soorten van de  zeehonden er  verschillende zwemstijlen op na houden   
  -  ofwel roeien en draaien  ze met hun arm-vinnen , ofwel  wrikkelen ze van links naar rechts  met hun achtereinde waarbij    hun  "achterpoten " de krachtige voorstuwing verzorgen  en  ook  dienen  als roer  .
  Enaliarctos lijkt in staat te zijn  geweest  beide moderne zwemstijlen  te gebruiken ..-  een  vierbenig dier met vier  zwemvlies-voeten , zoals  Pujilla, is de logische te verwachten voorloper  van een  dergelijk  verder geavanceerd   vierbenig zeedier  

  Het team is van plan om dit jaar nog terug te gaan naar Devon Island om naar meer fossielen te zoeken.  
  ***
  Image 1496View details
  De Enaliarctos.

  Deze leefde in het Oligoceen, zo'n 30 miljoen jaar geleden.
  Hij had voor een zeehond wel erg lange achterflippers.
  ***
  In het Mioceen leefde in Europa Phocanella, een minizeehondje, zo groot als een flink konijn.
  Er waren nog meer soorten zeehonden die nu uitgestorven zijn.
  http://vertebresfossiles.free.fr/touraine/phocides.htm
  ***
  In het Plioceen bestonden ook grote walrussen, die slagtanden in de bovenkaak en onderkaak hadden, Alachtherium.
  http://www.geologievannederland.nl/fossielen/zoogdieren/walrus-alachtherium
          Alachterium cretsi
   Norwich Crag / Easton Bavents.  Alachterium "africanus " /Pliocène terminal de Ahl al Oughlam (Casablanca, Maroc).
  Two distal humeri, a distal tibia and a piece of mandible
  http://www.evolhum.cnrs.fr/geraads/aao/wwalrus.htm
  Image 1497Aivukus, Miocene walrus
  View details

  ***
  In de ijstijden kwamen in de buurt van de Noordzee zeehonden voor die nu in de poolstreken leven, zoals de baardrob en de zadelrob. Walrussen kwamen hier toen ook voor.


  Walrus evolutie 
  ( D. Prothero illustreert hier  de (mogelijke ) transitie  tussen  rob-achtige   zoogdieren  en   walrus-achtigen )  http://www.jefflewis.net/blog/2009/02/book_review_evolution_what_the.html
  De nieuwe  ontdekking van Pujilla  wijst er ook op dat   robben , zeeleeuwen , walrussen(=de vinpotigen )   en dergelijke  , waarschijnlijk  allen onstonden  in de Noorpool gebieden ....
  “Puijila is het eerste fossiele bewijs dat vroege vinpotigen in het Arctische gebied leefden,”
  zegt Rybczynski.
  “Deze ontdekking steunt de hypothese dat het Arctische gebied een geografisch middelpunt in de evolutie van de vinpotigen was.”

  zie ook

  Alweer een missing link gevonden  <klik


  http://www.pleistocenemammals.com/new/?p=1075
  LiveScience

  MUSEUM OF NATURE  CANADA 
  http://nature.ca/puijila/index_e.cfm

  bronnen :
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8012322.stm
  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/04/puijila_the_walking_seal_beautiful_transitional_fossil.php

  24-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:zoogdierenevolutie
  Tags:zoogdierenevolutie,Paleontologie
  >> Reageer (0)
  22-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen
   Xiongguanlong baimoensis uit het vroeg-krijt van west-china 

  Hoogte  :1,50m  /  gewicht  250 kgr  
  Lengte schedel ; 0,5meter /meer dan 70 tanden 
  midden krijt     + -105 MY

  De blijkbaar  op ( grote ) mensenmaat  ontwikkelde  Xiongguanlong baimoensis (grijs ) is de eerste  gevonden  fossiele vertegenwoordiger  ,  (in de omgeving van   de chinese  stad  Jiayuguan/Aptian–Albian Xinminpu Groep  west China)   die zich  vermoedelijk  fylogenetisch  ergens bevindt  (  in een  groep  )  tussen   de kleinste en  oude bekende barremieniaanse( zie onderaan appendix  ; tijdsindeling krijt  ) tyrannosaurus-achtigen  ( bijvoorbeeld  Dilong paradoxus, __links in het  afmetingen  -diagram   en  Eotyrannus    ) en de  meest recente  reuzensoorten  uit het laat   krijt   als de Tyrannosaurus rex.


  T. rex  familie  historie , (2006) met de toenmalig ( in 2005)ontdekte  basale  tayrannosauroida  
  Guanlong wucaii. Nature © 2006

  http://www.dinosaur-world.com/tyrannosaurs/guanlong_wucaii.htmhttp://www.hmnh.org/archives/2007/12/page/2/http://www005.upp.so-net.ne.jp/JurassicGallery/2006Vol1E.htmhttp://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/guanlong_wucaii.php<klik voor links  en vergrotingen        
  Deze basale tyrannosauroida is  hier afgebeeld met  verenpak
  Nieuwe stamboom  ?

  (OPGELET  :  ik  heb  de  Xiongguanlong  toegevoegd aan een   bestaand diagram  uit  Nature /
  Dit is een voorlopig schema___bij gebrek aan iets beters ___  dat geen  autoriteitswaarde heeft  )  Xiongguanlong is, in deze  eerste phylogenetische  analyse ,voorgesteld   als  een   zuster taxon van  de  Tyrannosauridae en de Appalachiosaurus,

    Eotyrannus
  http://www.dinosaur-world.com/tyrannosaurs/eotyrannus_lengi.htmhttp://www.search4dinosaurs.com/tm_eotyrannus.htmlhttp://www.luisrey.ndtilda.co.uk/html/eoty.htmhttp://www005.upp.so-net.ne.jp/JurassicGallery/Frame_left.htm  Dilong Paradoxus ( artistieke reconstructie-interpretatie  )
  ook de Dilong  wordt beschouwd als  een  "gevederde " dino


     

  Vergelijking van  de afmetingen  van
   Mens /Dilong /Xiongguanlong /T.rex
  download
  Xiongguanlong baimoensis past in  skeletbouw en in de datering van de aardlagen waarin zijn fossiele resten gevonden zijn,  precies  in tussen beide  groepen tyrannaosaurus-achtigen 

  Het argument  dat ook de lichaamsgrote  hem  precies in "een  middengroep " situeert is een krachteloze  en niet- relevante uitspraak
  wanneer je alleen maar naar  de afmetingen kijkt   ( t'is  wél   een argument dat zowat in alle kranten opduikt   ;samen met het eeuwige  gezeur over het  " gat "   ...tsja dat heeft enige entertainent  waarde  natuurlijk  ....)
  Er zijn wel degelijk zowél "grotere  als  kleinere " tyrannosauroidae in de  geologisch  oudere vondsten aanwezig  ( zie boven )
  Hij past dus op zijn  best  in die(grote )  groep ( wanneer je alleen maar de afmetingen  bekijkt ) 

  Het afmetingen - argument is slechts een ondersteuning  , een bijzaak  ....
   

         
  Credit: M. Donnelly/Field Museum                                                                       
  http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/04/17/rspb.2009.0249.abstract  =
  Proceedings B van de Britse Royal Society.
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-04/fm-fmp042109.php


  De botresten van de  Xiongguanlong baimoensis vertonen veel overeenkomsten met de lichaamsbouw van de Tyrannosaurus rex.
  Maar  er zijn natuurlijk ook verschillen  

  Xiongguanlong is ongewoon binnen  de  tyrannosaurus- soorten doordat  het dier  een lange  en smalle snuit bezat  i.p.v.de brede  , massieve muil die de laat krijt T Rex de grote  optimale  bijtkracht  verschafte 

  Makovicky,
  "de proporties  van de Xiongguanlong  schedel , zijn echter  identiek  aan  die van juveniele  exemplaren van de grote tyrannosurussen ...Dat bevestigd dat  de   sterk gebouwde  (1)schedels van T Rex en verwanten ,   ontstonden  uit  de schedels  met  lange smalle  en spitse  snuiten zoals die van   Xiongguanlong."

  CT scans van  een  volwassen  T. rex schedel  tonen  grote   nasale en  sinusholten  ( kleur ) 
  http://www.foxnews.com/story/0,2933,466188,00.html 

  Tyrannosaurus, Dinosaur Skull Replica, Tyrannosaurus rex Skull         
  Volwassen  Tyrannosaurus Rex  schedel  (Replica,)      (1) De schedel  van de tyrannosaurus  bestond ook uit
                                                                                             holten : dat verminderde het  gewicht van een ( verkeerdelijk zo
                                                                                             genoemde) "massieve "
                                                                                             schedel  , maar het betekent niet  dat  holle   constructies 
                                                                                             daarom  minder sterk hoeven  te zijn
    
                                                                                             (vogels
    bezitten eveneens veel  "holle"  beenderen   die o.a. het 
                                                                                               gewicht verminderen en een functiehebben in de ademhaling   

  Witmer and Ohio University colleague Ryan Ridgely used computed tomography to scan the skulls of two predatory dinosaurs,
  Tyrannosaurus rex and Majungasaurus, as well as two ankylosaurian dinosaurs, Panoplosaurus and Euoplocephalus — both plant-eaters with armored bodies and short snouts.

  The resulting 3-D images revealed large olfactory areas, a curving airway that extended from the nostrils to the throat and several sinus cavities . And overall, the amount of air-filled space was much greater than the brain cavity.The air spaces probably helped to lighten the load of the T. rex's head, making it about 18 percent lighter than if the head were a solid structure.They estimated a fully fleshed-out T. rex head likely weighed more than 1,100 pounds (500 kg), while the skull of Majungasaurus would have weighed 70 pounds (32 kg).
  If T. rex's skull would have been solid bone, it would have weighed a couple hundred pounds more.

  Neck muscles and other body features could only hold up so much head heft. So if all the other features remained the same, the weight savings from having the air-filled pockets may have allowed T. rex and Majungasaurus to sport other hefty skull features, such as more bone-crushing jaw muscles or the ability to take down larger prey.   Like hollow beams used in construction, the sinus cavities would have inflated the bones to make them ultra strong yet still relatively light. With light, strong heads, these dinosaurs would have been able to whip their heads around more quickly.

  The armored dinosaurs were a different story.
  Unlike the somewhat straight nasal passages found in the predatory dinos, the researchers found airways that were twisted and convoluted,
  kind of like crazy straws, Witmer said.The winding passages were positioned alongside large blood vessels, they found, suggesting heat transfer. So when the armored dinosaurs inhaled, the blood would have warmed that inspired air before it reached the lungs.In addition, some of the heat from the blood vessels may have been transferred into the winding nasal passages, cooling the blood before it reached the brain.

  "These were large-bodied animals generating a lot of heat in their bellies," Witmer told LiveScience.
  The twisty nasal passages also probably acted as resonating chambers, affecting how the ankylosaurs vocalized.
  The airways may have been slightly different in each animal, Witmer said, giving the animals subtle differences in their voices.
  The findings are published in a 2008  issue of the journal The Anatomical Record.                                                                      


  Cameron  / baby Tyrannosaurier 

   Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana. Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana.

  Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana.

  Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana.

  Royal Tyrrell Museum / Drumheller, Alberta, Canada

  Cameron, the Baby Tyrannosaur, on display at the Blackfeet Heritage Center & Art Gallery in Browning Montana. 


  Het hoofdargument  om  deze nieuwe  dinosaurus  onder  de appalachiosaurus en tyrannosaurus te plaatsten ?
   

  Ondanks de verschillen   vertegenwoordigd   Xionguanlong , de vroegst gekende  mozaik van eigenschappen (uit het  midden-krijt en die geologische regio,  van -105 MY) die ook voorkomt  bij de latere reuzen , waaronder :

  *een  erg kleine  hersenpan  , 
  *de  enigszins vierkante  vorm van de  "snuitloze " schedel 
  *de  sterk  ontwikkelende  botten bij de slapen ; ze  verschaffen  aanhechtingspunten en  strucurele  versterkende  ondersteuning  van grote kaakspieren.
  * Er zijn  gemodificeerde "kleine  hapjes  en  proevertjes  "snij-tanden  aanwezig  aan de voorkant van de muil
  * En ook de ruggengraat van deze dinosaurus, met haar  uitgebreide en versterkte  wervelstrucuren ,  is bijzonder stevig  , en geschikt  om met   gemak de grote schedel  te  dragen.( die ook bij  de TRex  bijlange na niet zo massief hoeft te zijn als verondersteld en gretig overdreven door kranten   )
  *Veel  van deze  structuren   wijzen zondermeer  op het onstaan en ontwikkelen van  verdere  morfologische  modificaties en   tendenzen  tot -
  (,  en  in  de uiteindelijke  optimalisatie  van  - , ) toegenomen   bijtkracht , die uiteindelijk   bij de  latere grote  tyrannosaurus -soorten uitmond


   

  Tot nu toe zijn er  fossielen gevonden van twee groepen ( met  elkaar verwante  )tyrannosaurus-groepen
  De kleine ( en oudste  ) tyranaosaurus-achtigen   en de  bekende  /populaire  Tyrannosaurus rex  aan het einde van het Krijt

  “Er  is ( was?  )  een gat van 40 tot 50 miljoen jaar waarvan we maar weinig fossiele gegevens hebben”, zo verklaart de Amerikaanse onderzoeksleider Peter Makovicky op BBC News.
  “Dat( specifieke)  gat (in het fossielen-bestand over de tyrannosauriers  evolutie ) ,  kunnen we nu mogelijk (gedeeltelijk) opvullen.
  De X Baimoensis vormt een mooie link tussen de twee groepen.”

  Marc Norell , teamlid en  paleontoloog aan het " American Museum of Natural History / New York"
   "Xiongguanlong bevestigd  dat de  tyrannosurus-soorten  begonnen als  kleine  tot middelgrote  predatoren , maar een aantal eigenschappen , verbonden aan de enorme bijtkracht van de  latere   T. rex , waren  reeds in volle  ontwikkeling /aanwezig in deze relatief vroege tijden van de  tyrannosaurier - ontwikkeling   

  APPENDIX

  http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000357.html

  Tijdsindeling en tektonische fasering van (Neder) land en directe omgeving in het Krijt © TNO-NITG

  KRIJT
  http://www.fossiel.net/informatie/glossarium.php?term=krijt

  BARREMIEN
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Barremien


  De  naamgevende vindplaats
  http://www.fossiel.net/vindplaatsen/vindplaats.php?plaats=Gorges%20du%20Verdon  22-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:dinosauriers
  Tags:paleontologie , dinosauriers , theropoda ,Tyrannosauridae
  >> Reageer (0)
  05-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE

  EEN  OVERZICHT  VAN HET PROBLEEM    

  Het uitsterven van de dino's   was   niet de (hoofdoorzaak) van de diversifikatie van de moderne placentale  zoogdieren

  I   Het     werk    van  Olaf R.P. Bininda-Emonds

  Bronnen
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6503045.stm
  http://sandwalk.blogspot.com/2007/03/evolution-of-mammals.html

  Het uitsterven van de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden,  had  weinig effect op de verdere evolutie van  de  zoogdieren, volgens een
  belangrijke   studie in  Nature  uit  2007
  http://www.nature.com/nature/journal/v446/n7135/pdf/nature05634.pdf

  Eén theorie , verbond  (tot dan toe   )de verdere   opkomst van de zoogdieren  rechtstreeks  met het verdwijnen van de dinosaurussen.
  Deze theorie  werd door de  nieuwe  studie  ondermijnt  en wel  op grond van de  meest complete zoogdierenstamboom  die  toen werd  opgesteld en gepubliceert  . (1)  Image: Dr Olaf Bininda-Emonds/Nature 


  Mammals family tree [1.6MB]
  THE FULL FAMILY TREE

  http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/28_03_07_mammalstimeline_pdf.pdf
  of klik op bijlage onderaan dit  blogartikel

  Gebruik  de " zoom"functie op de rand van de cirkel   (vergroting tot  x 3200)  om de details te zien  van de afstammingslijnen  van diverse  zoogdieren....
  De meeste geprogrammeerde computers kunnen  dit document automatisch openen 
  Maar u hebt wel  "Adobe Reader" nodig /Heb je die(nog)  niet  ?  Download hier  -->Adobe reader
  http://get.adobe.com/nl/reader/  Op het   stamboomdocument  staan de huidige zoogdierfamilies aan de buitenrand van de schijf.
  Hoe meer naar het midden, hoe langer geleden.

  De de eerste  afsplitsing in de zoogdierstamboom onstond -166 million (My) : de monotremen  zoals het vogelbekdier  en  de echidna  ( zwart ) takten afvan de  rest van de zoogdieren  .
  Buideldieren  zoals  opposums, kangaroes en koala's  (oranje) scheiden zich af van de  placentale  zoogdieren  ongeveer  -148 My .
  Binnen de  placentale zoogdieren ( de andere kleuren )  , waren   ALLE extante orden al aanwezig  -75 MY.

  ( Een komplete lijst van de  ingekalkuleerde soorten    vindt je ---> NCBI Taxonomy website [Eutheria].<klik)

  De stippellijn geeft de komeetinslag aan waardoor 65 miljoen jaar geleden de dinosauriërs uitstierven.
  De oorsprong van veel zoogdiersoorten zou daarvoor al hebben gelegen.
  Deze middencirkel  geeft  aan dat veel orden al minstens  -10 MY voor de  KT lijn bestonden 
  Het  is een van de hoofdconclusies van deze  meta-analyse ; De belangrijkste  diversificaties in orden  greep bij de zoogdieren plaats  voor  het uitsterven der non-aviale   dino's   
  Dat zet de theorie dat de dino's plaatsmaakten voor "zoogdieren " op losse schroeven.
  De volledige stamboom  der zoogdieren
    van  Olaf R.P. Bininda-Emonds
  Deze  stamboom  toont hoe de verschillende groepen, zoals primaten en knaagdieren, met elkaar verband  staan dmv gemeenschappelijke afstamming  en  documenteerd  ook het moment van hun uiteengaan (aftakking )
  Een internationaal team  stelde  de   zoogdier "superstamboom " samen  ,  op grond  van bestaande fossiele gegevens en van  vergelijkende genetische analyses.

  Gedurende het Krijt beheersten de dinosauriers   de Aarde,  de zoogdieren waren toen  relatief gering in aantal, en werden( volgens die oudere  opvattingen  )  verhinderd  te diversifiëren en te  evolueren in ecosystemen  die  gedomineerd werden door de oude heersende  reptielen.

  Explosieve ontwikkeling
  Volgens de  tot vrij recent   gehuldigde  meningen ,  veroorzaakte  het uitsterven van de dinosauriërs het verwijderen  van deze  rem (2) op de zoogdierdiversificatie  en kon deze  diergroep  gaan opbloeien  in al zijn biodiverse mogelijkheden,wat  meteen de modernere  zoogdieren voorlopers  op weg  zette   naar hun huidige machtspositie als nieuwe meesters /heersers  van de  Aardse biosfeer .

  Volgens  dit model , waarbij vrijgekomen niches  onstonden en werden opgevuld  , onstonden(3) en   splitsten  zich   bijvoorbeeld   de placentale  zoogdieren  in grote sub-groeperingen,die  snel gediversifieerd raakten  na de massa-extinctie der oude reptielen  - waarvan altijd is  gedacht dat  deze  primair  was veroorzaakt door een vallende  asteroïde of komeet  65 miljoen jaar geleden
  (een scharnierpunt in de aardse geschiedenis dat  duidelijk is geregistreerd in  de gesteenten en bij geologen bekend als  KT grens( 1).

  Co-auteur van de paper  Kate Jones, van de Zoological Society of London,
   "Het ' meteoor effect ' is van oudsher  ingeschat als de oorzaak  van de uiteindelijke  dood der dinosauriers  en  tilde de opkomende  zoogdieren over  de drempel van het  grote  succes    "
   
  Maar  sommige zoogdierentakken   profitereerden natuurlijk  wél van  de teloorgang van de dinosauriërs

  Nadere  details  ; 
  Uit  de " superstamboom"   blijkt echter  dat de placentale  zoogdieren, 93 miljoen jaar geleden , reeds opgesplitst  waren in diverse orden en  lang voor de benodigde "niche" ruimten  beschikbaar waren   op een moment dat de dinosaurussen nog regeerden op de planeet.
  Na dit  opsplitsen in  orden  - of  bundels  verschillende afzonderlijke stamlijnen    - bleef de vertakkende   zoogdieren- evolutie erg  laag   om   tijdens  het  Eoceen, 55 miljoen jaar geleden , opnieuw op te starten .

  Het begin van het Eoceen werd gekenmerkt door een snelle opwarming van de aarde en een ware explosie van  de diversiteit van  de  zoogdier geslachten.(genera) 

  "De [superstamboom] is een nieuwe manier om   alle zoogdiersoorten van deze  planeet te rangschikken  en  te beginnen met gemeenschappelijke voorouders.
  De  (collaterale )  verwantschappen relaties kunnen  worden afgeleid uit morfologische kenmerken en  uit(geselecteerde  )   genetische sequenties,"
  verklaarde Dr Jones.
  "Indien we waren  vertrokken van  nul,  dan hadden we de  moleculaire en  morfologische  gegevens  van de bekende  +4000 verschillende soorten zoogdieren   (4)moeten herinterpreteren  en  ontcijferen  ....
  ....Wat we deden was de  reeds gepubliceerde informatie uit honderden  onderzoeken en  de kennis van onderzoekers   over de hele wereld, uitkammen  
  We gebruikten een nieuwe techniek genaamd  "supertree construction "  die ons in staat stelt   om alle informatie die er is  , te hercoderen en te  heranalyseren , zodat  het allemaal deel  kon gaan uitmaken   van de  dataset. "


  'Stroman theorie '
  De samenstelling van gesteenten en mariene sedimenten onstaan en  bewaard  op de grens tussen het  Palaeoceen  en   het  Eoceen ,  toont aan dat de wereldwijde temperatuur steeg  met ongeveer zes graden Celsius in minder dan 1000 jaar - een gebeurtenis die bekend staat als het           " thermisch maximum. "

  Dr. Rob Asher, een deskundige in de  zoogdieren fylogenie aan de Universiteit van Cambridge, zei:
  "paleontologen weten al   meer dan honderd jaar dat niet alle moderne placentale zoogdier- groepen verschijnen direct na de KT grens. De meeste placentale zoogdieren -  en  wat ik  daarmee bedoel  zijn  (bijvoorbeeld)   katten , vleermuizen , walvissen en mensen - verschijnen in het Eoceen.

  Photo Album Katten
  Photo Album whale evolution
  Photo Album Hominida comparative
  Ook lang  niet alle dinosaurussen verdwenen aan het eind van het Krijt....
  Er was een periode van een paar miljoen jaar aan het einde van het krijt  , die getuigen van  verschillende extincties van niet-aviaire dinosauriërs(De vogels zijn  de nog steeds levende  succesvolle afstammelingen  van de dino's  ).
  Het   oude" leerboek"- idee dat op de KT grens  de  dinosaurussen verdwenen en de (placentale )zoogdieren opbloeiden  leek  in paleontologische middens ,  vroeger  al  een beetje op  een 'stro-man theorie '  "


  Maar het idee dat 
  "zoogdier fossielen uit het Krijt  ( van voor de kt lijn ) wel eens  de ( reeds  gediversifieerde ) voorouderlijke  vormen vertegenwoordigden  van  de huidige zoogdieren was een controversiële kwestie..."
  zei dr. Asher, nog  


  II
  Maar natuurlijk stopte het   andere  onderzoek   ,  de  nieuwe theorie ontwikkeling  en de ontdekking van nieuwe vondsten  niet 
  in 2007 

  Zoals reeds vermeld profiteerden  sommige zoogdieren-stamlijnen    waarschijnlijk   wél van  de teloorgang van de dinosauriërs 

  http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/35191332/
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=191094
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1809755.ece/Primitieve_mol_leefde_naast_dino

  Paleontologen willen  vooral  weten wanneer de voorouder leefde, van wie de mens de placenta heeft geërfd.
  John Wible van het Carnegie Museum of Natural History en zijn collega's schetsen  in Nature ,slechts een paar maanden na  Olaf Bininda-Emonds ,  een nieuw beeld daarover.
  Het eerste placentale zoogdier zou 65 miljoen jaar terug hebben geleefd.
  In dat geval had hij weinig last van dinosaurussen.
  Zo hadden placentadieren de vrijheid om snel  te diversieren  in  nieuwe soorten .
  (en   uiteindelijk is het een heropleving van de traditionele" oude leerboeken-"hypothese   , zoals hierboven reeds beschreven )

  Deze conclusie is opmerkelijk, omdat in maart Olaf Bininda-Emonds van de Duitse Jena universiteit in hetzelfde blad iets heel anders schreef: Onze moederkoek-voorouders evolueerden geleidelijk en zouden al ruim honderd miljoen jaar oud zijn.
  In dat geval leefden ze lang  samen met de dinosaurussen
  (OPMERKING  dat is dus 35 miljoen jaar voor de uitsterving van de dinosauriers : de claim die in de populaire pers ( alweer veel te tendentieus   en volkomen ongenuanceerd )wordt gemaakt dat  nu is bewezen  dat  de "placentale zoogdieren  "kort na het verdwijnen der dinosauriers  moeten  zijn onstaan ,  is sensatiezoekerij van die pers die het debat tussen  creatie en  evolutie allicht weer onnodig opstookt  ... Merk op dat de "berekeningen van Wible" ook niet steunen op een daadwerkelijk gevonden fossiel  )  

  Wible "berekende" het tijdstip van onstaan van de placentale zoogdieren   met uiterlijke(morfologische ) kenmerken (5) , Bininda-Emonds rekende met genen( onder meer:  biologische klokken ? ) .

  Gerekend moest er  worden, want 
  er is nog geen fossiel opgegraven dat uitsluitsel geeft. : dwz
  Een  dateerbaar   fossiel waaruit onderzoekers duidelijk kunnen opmaken of het de eerste placentasoort is

  http://www.newscientist.com/article/mg19426095.500-when-did-placental-and-marsupial-mammals-split.htmlhttp://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070621135213.htmhttp://www.sciam.com/article.cfm?alias=mammals-burst-on-the-scen&chanID=sa028&modsrc=reuters

   

  INCOMPLEET   FOSSIEL-VERSLAG 
  Zowel het moleculaire als het fossiele bewijsmateriaal hebben hun tekortkomingen, zo schrijven Richard Cifelli van het Oklahoma Museum of Natural History en Cynthia Gordon van de universiteit van Oklahoma in een commentaar in Nature.  *
  De moleculair biologen baseren zich op de veronderstelling dat DNA verandert in een meetbaar tempo, ( moleculaire klokken) wat betekent dat de mate van genetisch verschil in moderne dieren een maat is voor de ouderdom van hun gemeenschappelijke voorloper in de evolutie.
  Echter de ijking  van moleculaire klokken  dient te geschieden  aan de hand  van fossiel  materiaal  van de  afzonderlijk bestudeerde groepen
  *
  Het fossiele bewijsmateriaal is echter  incompleet
  en dat geldt natuurlijk  überhaupt voor  de  vergelijkende  morfologen  en  vergelijkende anatomen
      

  zie verder  ook nog 
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eutheria.htm  DIE EEUWIGE BEVERS
   /12 januari 2008
  Michiel van Nieuwstadt
  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1878942.ece/Die_eeuwige_bevers

  De zoogdieren waren ooit grijze muisjes die pas na het uitsterven van de dinosauriërs tot bloei kwamen  ? 

  Welnee! Zoogdieren waaierenden al veel eerder uit tot een grote diversiteit aan soorten.Deze welles-nietes  kwestie is uitgegroeid tot een controverse onder paleontologen en evolutiebiologen. In een overzichtsartikel heeft Zhe-Xi Luo van het Carnegie Museum of Natural History nu een elegante oplossing voor het probleem gepresenteerd (Nature, 13 december). Het is allebei waar.

  Ja,
  zegt dus Zhe-Xi Luo: de zoogdieren waaierden na het uitsterven van de dinosauriërs, 65 miljoen jaar geleden, uit tot de indrukwekkende verscheidenheid die we nu kennen: van de eengrams hommelvleermuis tot honderdtonners als de blauwe vinvis. En ja,
  zegt Zhe-Xi Luo, de zoogdieren zijn ver voor het uitsterven van de dinosauriërs óók al eens in een soortenzwerm uitgewaaierd. Meerdere keren zelfs, maar deze ‘oer-zoogdieren’ stierven daarna weer bijna allemaal uit. De zoogdieren waren in het eerste tweederde deel van hun bestaan helemaal niet uitsluitend onooglijke nachtdiertjes die overdag in het struikgewas zaten te beven van angst voor de dinosauriërs.
  “Evolutie in golven”, noemt Zhe-Xi Luo zijn visie .

  Hij ruimt de controverse niet helemaal uit de weg.
  Na het uitsterven van bijna alle oer-zoogdieren bloeiden de moderne zoogdieren vanaf 65 miljoen jaar geleden wel degelijk in zeer korte tijd op. En dat valt nog steeds niet te rijmen met de bevindingen van moleculair biologen.
  Uit het erfelijk materiaal van bestaande moderne dieren maken zij op dat de voorouders van de huidige 4.500 zoogdiersoorten al honderd miljoen jaar geleden verdeeld waren over verschillende superorden.

  Zhe-Xi Luo onderbouwt zijn combinatie-hypothese met een gedetailleerd overzicht van zoogdieren uit het Krijt (145,5 tot 65 miljoen jaar geleden) en het Jura (200 tot 145,5 miljoen jaar geleden).

  In dat laatste tijdvak, een slordige honderd miljoen jaar voor het uitsterven van de dinosauriërs, bestonden er bijvoorbeeld al een soort ‘bevers’, zoogdieren die zich door het water voortbewogen met een platte staart vol schubben (Castorocauda). Er leefden ook dieren die lijken op de moderne watermol (Haldanodon), roofdierzoogdieren die jaagden op kleine gewervelde prooidieren (Sinoconodon), een zoogdier met de graafpoten en de typische glazuurloze tanden van een insecteneter (Fruitafossor) en een zwevende eekhoorn (Volaticotherium).
  Moderne namen voor deze uitgestorven zoogdieren zijn niet helemaal op zijn plaats.
  Het gaat in werkelijkheid om zeer verre verwanten van de dieren die we nu kunnen zien in dierentuinen of daarbuiten.
  Ze hadden haren en zoogden hun jongen. En als zwever, graver of waterdier exploiteerden ze niches in ecosystemen die vandaag de dag door hun moderne collega’s worden ingenomen.

  Ook in het Krijt, het geologische tijdvak dat aan het uitsterven van de dinosauriërs direct voorafging werden belangrijke ecologische niches door zoogdieren opgevuld. Zhe-Xi Luo noemt als voorbeeld onder andere Repenomamus, een roofdier dat is opgegraven met een kleine dinosauriër in zijn maag. Hij vergelijkt het dier met een wasbeer.

  Hij erkent dat zoogdieren in het zogeheten Tijdperk van de Dinosauriërs (het Mesozoïcum, 251 tot 65 miljoen jaar geleden) waarschijnlijk minder voorkwamen dan dinosauriërs, maar legt de nadruk op hun diversiteit. Van de dinosauriërs zijn 547 verschillende geslachten bekend. Daar staan 310 geslachten van Mesozoïsche zoogdieren en zoogdierachtigen tegenover.

  Verhelderend”, noemt paleontoloog Lars van den Hoek Ostende van het natuurhistorisch museum Naturalis de analyse van Zhe-Xi Luo.
  "Je houdt er de indruk aan over dat evolutie niet iets eenmaligs is, maar dat vergelijkbare typen dieren keer op keer kunnen ontstaan.”

  In zijn  boek ‘Het verhaal van onze voorouders’ (Nieuw Amsterdam, 2007) zet de Britse bioloog Richard Dawkins de verschillende scenario’s voor het uitwaaieren van de zoogdieren op een rij.

  1.- Er is het bigbangmodel dat in zijn meest extreme vorm stelt dat één enkele zoogdiersoort het uitsterven van de dinosauriërs overleefde. Dit ‘muisje’ was de voorouder van alle levende zoogdiersoorten met een placenta.

  2.- Er is het vertraagde-explosiemodel dat erkent dat de zoogdieren na het uitsterven van de dinosauriërs tot bloei kwamen, maar er ook vanuit gaat dat er ten tijde van het uitsterven van de dinosauriërs al allerlei afstammingslijnen waren van spitsmuisachtige soorten die misschien uiterlijk sterk op elkaar leken, maar elk een andere afstamming hadden.

  3.- En dan is er( volgens de indeling van van Dawkins) nog het niet-explosieve model dat het uitsterven van de dinosauriërs helemaal niet ziet als een scherpe breuk in de evolutie van de zoogdieren. De zoogdieren waren al redelijk divers voor het uitsterven van de dinosauriërs en zijn de voorouders van de zoogdieren die wij vandaag de dag kennen.

  4.- In het overzichtsartikel in Nature legt Zhe-Xi Luo naast deze mogelijkheden dus een vierde scenario waarin de zoogdieren en de zoogdierachtigen die eraan vooraf gingen keer op keer evolueerden en uitstierven.
  In principe zou dat model kunnen aansluiten op Dawkins tweede scenario waarin slechts één muisachtig zoogdiertje het uitsterven van de dinosauriërs overleefde.( een bottle neck  event   dus )  
  In een toelichting bevestigt Zhe-Xi Luo dat hij inderdaad een aanhanger is van dit model:
  De diversificatie aan het begin van het Tertiair [vanaf 65 miljoen jaar geleden] is een geheel nieuwe cyclus in de evolutie van de zoogdieren.”

  Het probleem is dat dit scenario niet strookt met de bevindingen van moleculair biologen. Een groot team van paleontologen en biologen onder leiding van Olaf Bininda-Edmonds van de Technische Universiteit van München publiceerde de bovenvermelde evolutionaire stamboom op basis van  vergelijkingen van het erfelijk materiaal van levende zoogdieren.
  Uitgangspunt is dat het tempo waarin het dna verandert zo constant is dat het gebruikt kan worden als een moleculaire klok.
  Het moment waarop twee soorten uit elkaar moeten zijn gegaan is te bepalen door het aantal mutaties in het erfelijk materiaal te tellen.
  De moleculair biologen concluderen dat grote categorieën in het Rijk van de zoogdieren, de zogeheten superorden, zeer ver terug gaan in de tijd. Zo zouden al circa 100 miljoen jaar geleden de Afrotheria (van olifanten tot klipdassen) zijn afgesplitst van de Euarchontoglires (primaten en knaagdieren), Laurasiatheria (hoefdieren, walvissen, carnivoren, egels en vleermuizen) en Xenartha (gordeldieren, miereneters, luiaards). Deze datering is des te interessanter, omdat zij aardig lijkt samen te vallen valt met het uiteenvallen van continenten.

  De Xenartha zijn allemaal afkomstig van Zuid-Amerika en de Afrotheria ontstonden in Afrika. Een afsplitsing tussen deze twee takken op zo’n honderd miljoen jaar geleden valt grofweg samen met het moment waarop Zuid-Amerika en Afrika zijn losgekomen uit het moedercontinent Gondwana. Voor Laurazië, het continent waar de Laurasiathera naar zijn vernoemd, vallen de continentale verschuivingen minder mooi op zijn plaats.

  De cruciale zwakte van het model van Bininda-Edmonds is dat er geen fossielen bestaan van de oer-ouders van moderne zoogdieren.
  “Het is absoluut waar”, erkent hij desgevraagd, “dat er geen fossiel bewijs is voor de grote ouderdom van de vertakkingen in de zoogdierstamboom die worden gevonden in moleculaire studies”.

  Dat zou te verklaren zijn kunnen zijn als de ‘muisachtige’ verre voorlopers van de zoogdieren genetisch van elkaar gingen verschillen, zonder dat ze uiterlijk veranderden of zich specialiseerden in een nieuwe leefomgeving. Is dat niet een onwaarschijnlijk scenario?
  “Ten dele wel”, erkent Bininda-Edmonds.
  “Maar het moderne dierenrijk laat zien dat ogenschijnlijk niet gespecialiseerde diersoorten wel degelijk lange tijd kunnen blijven bestaan. Insectivoren zijn op grond van uiterlijke eigenschappen ook vaak moeilijk te onderscheiden. Voor knaagdieren geldt dat ook.”

  Bininda-Edmonds gelooft dat genetische veranderingen niet automatisch hoeven te leiden tot grote veranderingen in het uiterlijk of de leefomgeving van soorten.
  “De vinken op de Galapagos Eilanden die zo belangrijk zijn in de evolutietheorie van Darwin lijken ook sterk op elkaar – afgezien van de vorm van de bek. Maar deze betrekkelijk kleine verschillen betekenen toch dat deze soorten verschillende voedselbronnen kunnen gebruiken zoals insecten of zaden. Dergelijke verschillen zouden we in fossielen waarschijnlijk niet terugvinden.”

  Toch plaatst Bininda-Edmonds zelf ook een kanttekening bij zijn eigen instrument: de moleculaire klok.
  “Om die klok te kalibreren hebben we fossielen nodig. Uit de tijd na het uitsterven van de dinosauriërs zijn die ruim voorhanden, maar ze ontbreken nu juist in het Krijt. Dat betekent dat onze moleculaire data extrapolaties zijn waarbij we ervan uitgaan dat de moleculaire klok in grofweg het zelfde tempo doortikt. We kunnen niet uitsluiten dat de moleculaire klok na het Krijt plotseling explosief sneller is gaan tikken.”

  De zoogdierstamboom die Zhe-Xi Luo heeft opgesteld is er een waarin veel takken vroegtijdig zijn afgeknot. Het zijn korte perioden, waarin soorten zich in hun eigen tijd met succes aanpasten aan hun tijd en omstandigheden. Daarna stierven ze uit. Voor Zhe-Xi Luo staat het buiten kijf dat de oer-bever, oer-watermol, oer-vliegende vleermuis en de oer-miereneter geen directe verwanten hebben nagelaten.

  Bininda-Edmonds wijst erop dat niet alle paleontologen het daar over eens zijn. “Het fossiele bewijsmateriaal is uiterst fragmentarisch. Neem nu Ambondro mahabo.

   

  Dat fossiel is ontdekt op Madagaskar en wordt beschouwd als de stamvader van alle zoogdieren, maar die analyse is gebaseerd op drie tanden in een onderkaak!”


  Maar in feite gaat de controverse  toch  voornamelijk   over de stamvader  van de PLACENTALE zoogdieren  :
  De komst van de placentale  zoogdieren

  This fossil of Eomaia scansoria, preserved in shale, is about 125 million to 128 million years old. The fossil's skull is crushed, but its teeth, tiny foot bones, cartilage and fur are visible. The dark area around the skeleton is carbonized fur. Scientists are excited about the size and detail of the fossil; prior to Eomaia, the earliest record of a placental mammal was represented by a few teeth about 115 million years old.

  Photo: Ji et al. Ms. for Nature

  Oudste  placentale  zoogdier 
  (Volkskrant )  27 april 2002

  Amerikaanse en Chinese onderzoekers hebben in China een fossiel gevonden van een 125 miljoen jaar oud zoogdier.
  http://www.carnegiemnh.org/news/02-mar-apr/042502eomaia.html

  Het dier - ongeveer zo groot als een kleine rat - is zo goed bewaard dat nog duidelijk te zien is dat het een dikke vacht had.
  Gezien de lange vingers en tenen, aldus de onderzoekers van het Carnegie Museum of Natural History, kon het zoogdier waarschijnlijk in bomen klimmen.

  De vondst, die Eomaia scansoria werd gedoopt (wat zoveel betekent als klauterende dageraadmoeder), wordt door de vinders beschreven in het tijdschrift Nature van 25 april 2002.
  De vondst is in elk geval de gaafste van deze ( tot dan toe ) oudst bekende   vertegenwoordiger van de diergroep waartoe ook de mens behoort: zoogdieren met een placenta

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eomaia.htm
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/eutheria.htm
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eomaia
  http://www.carnegiemnh.org/research/eomaia/
  http://www.npr.org/programs/atc/features/2002/apr/mammals/

  Voor paleontoloog en tandenspecialist Lars van den Hoek Ostende van Naturalis is de analyse van Zhe-Xi Luo wèl geheel overtuigend. Uit de kaken en tanden van de grote oer-zoogdieren uit het Krijt en Jura is volgens hem volstrekt duidelijk dat het hier gaat om zoogdieren die niet nauw verwant zijn aan moderne zoogdieren.

  Moderne zoogdieren, van de mens tot het vogelbekdier, hebben zogeheten tribosphene kiezen.
  “Het is het perfecte gebit”, zegt Van den Hoek Ostende.
  Deze kiezen hebben elk drie knobbels die vanuit de boven- en onderkaak perfect op elkaar aansluiten. Het bijzondere aan deze kiezen is dat je er zowel mee kunt malen als snijden. Het is dé manier om bijvoorbeeld het chitinepantser van een kever kapot te krijgen.”

  Bininda-Edmonds merkt op dat parallelle evolutie paleontologen in de war kan sturen. Dit houdt in dat uiterlijke gelijkenissen tussen zoogdieren kunnen ontstaan, zonder dat ze verwant zijn.( De visvorm van de dolfijn is een bekend voorbeeld. )
  Zhe-Xi Luo geeft in zijn review twee pregnante voorbeelden van parallelle evolutie.

  Een daarvan is de verandering van delen van de onderkaak (bij reptielen) in botjes van het middenoor (bij zoogdieren). De onderkaak van reptielen bestaat uit meerdere stukken, die van het zoogdier uit een stuk. Twee beenderen die bij het reptiel tot de kaak behoren hebben bij zoogdieren een heel nieuwe functie gekregen: ze brengen in het middenoor geluid over van de gehoorgang naar het binnenoor. Zoogdieren danken hun scherpe gehoor mede aan deze innovatie.

  Deze verandering is een schoolvoorbeeld van evolutie, omdat zij in zoogdierachtige reptielen in allerlei tussenvormen herkenbaar is.

  Maar Zhe-Xi Luo concludeert dat de verandering van stukjes kaak naar stukjes middenoor bij reptielachtige zoogdieren niet een keer, maar meermalen in gang gezet.
  Dan heb je het wel over hét basale kenmerk van zoogdieren”, zegt Van den Hoek Ostende.
  Dat zet je wel aan het denken.”

  Ook de uitzonderlijke tribosphene kiezen zijn in de loop van de evolutie twee en misschien wel drie keer ontstaan. De meeste paleontologen gaan ervan uit dat verwanten van het tandeloze vogelbekdier deze kiezen die kunnen knippen en snijden onafhankelijk van de andere zoogdieren ontwikkelden. Als dit soort fundamentele kenmerken meermalen kunnen ontstaan, dan neemt daarmee ook de zekerheid over de classificatie van de oer-zoogdieren af. De dwarsverbanden kunnen stambomen aardig in de war sturen.

  Zo kampen moleculair biologen en paleontologen elk met hun eigen onzekerheden. Feit blijft dat allebei de kampen komen tot redelijke en consistente hypotheses die totaal met elkaar in tegenspraak zijn. Is er enige kans dat ze het binnen afzienbare tijd eens zullen worden?
  "Uiteindelijk komt de bewijslast terecht bij de paleontologen”, denkt Bininda-Edmonds.
  Niet omdat ze ongelijk hebben, maar omdat zij de beste kans hebben om hun hypothese te onderbouwen of te verwerpen aan de hand van nieuw bewijsmateriaal.”

  De ontdekking van een giraffe of een tijger uit het Krijt zou het pleit in een klap beslechten in het voordeel van de moleculair biologen. Een onmiskenbare stamouder van één van de superorden natuurlijk ook.

  Bininda-Edmonds heeft hoop. Antarctica is nog steeds een witte vlek als het gaat om fossielen uit het Krijt, meldt hij hoopvol. “Als we in het Krijt ook maar een vroege voorouder ontdekken van de moderne zoogdieren, dan wordt het explosiemodel van de paleontologen zelf een fossiel. Als we zo’n fossiel daarentegen niet ontdekken binnen een jaar of tien, dan ontstaat een andere situatie. Dan moeten we onze moleculaire analyses misschien herzien.”
  Noten  en  APPENDIX 

  (1) Krijt-Tertiair scheiding 
  zie ook
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/2997404.stm

  (2)
  De zoogdieren  waren dan ook  ( volgens die  oudere  opvattingen ) min of  meer  "geterroriseerde " onderkruipsels  die eigenlijk  klein van formaat moesten  blijven  en in het verborgene   moesten  verder leven  ...een soort  moeilijk uit te roeien "ongedierte "( = zoiets als de huidige ratten  voor de heersende  mens  ) ,  dat  niet te sterk de aandacht trok ( of aan de aandacht ontsnapte ) van de grote vleesetende dino's

  Het feit  dat men (kleine)zoogdier fossielen (  eierdieven  en nestrovers ?   )  heeft  gevonden die daadwerkelijk  jonge (en  misschien kleine  dino's  )bejaagden/verorberden  is een van de eerste  vondsten die deze  opvattingen enigermate deden  betwijfelen    Een hapje dinosaurus/2005

  Ten tijde van de dino’s waren de zoogdieren miezerige wezentjes, nauwelijks groter dan een muis of een rat. Ze scharrelden wat rond in de schaduw van de heersers over de aarde: de machtige dinosauriërs, en aten vooral planten en insekten.Waarschijnlijk niet dus
  want 
  Bij opgravingen in een van de rijkste fossiele vindplaatsen van dinosauriërs, in de Yixian-afzetting in Chinese provincie Liaoning, werd  een zoogdier opgegraven met de, eveneens fossiele, restanten van een(jonge ?)  dinosaurus in zijn maag. Het zoogdier in kwestie is de Repenomamus robustus.

   
  Repenomamus robustus,  voede  zich o.a.  met  een  psittacosaurus.
  ( artist) beeld : Xu Xiaping

  Mesozoische zoogdieren werfden geacht te leven in de schaduw van de dino's  .Dat beeld dient aangepast te worden
                                                      (Meng Jin, American Museum of Natural History )

  Echt groot was de Reponamamus niet – hij had de afmetingen van een buidelrat(oppossum).
  De dino die op zijn menu stond, was dan ook van bescheiden afmetingen.
  De  jonge Psittacosaurus ( P. ordosensis ? )die is aangetroffen op de plaats waar naar alle waarschijnlijkheid de maag van de Reponamamus zat, was iets groter dan tien centimeter.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Repenomamus_BW.jpg

   


  De vondst gooit het idee overhoop dat de zoogdieren zo’n 130 miljoen jaar geleden genoegen namen met
  de bescheiden rol van planten- en insekteneters.
  En ook een andere vondst, door de onderzoekers in hetzelfde artikel in het tijdschrift Nature beschreven,
  werpt nieuw licht op de rol van de zoogdieren in het tijdperk van de dinosauriërs.
  I
  n dezelfde Chinese afzetting troffen de onderzoekers namelijk ook een  fossiel skelet aan van een tot nog toe onbekend zoogdier, door de onderzoekers Reponamamus giganticus genaamd.
  Het dier heeft de afmetingen van een hedendaagse hond.
  En dat is fors groter dan de muiskleine zoogdierskeletten die tot nog toe in het vroege Krijt zijn opgegraven.

    

  Links   Repenomamus skelet met  de  resten van  de  dino ....Rechts : Skelet  van  of Repenomamus giganticus, het grootste
  toen bekende zoogdier   mammal.

  Wellicht waren zoogdieren uit die tijd toch niet de schuwe diertjes waar onderzoekers ze altijd voor hebben gehouden.
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/20847046/
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4165973.stm
  http://darwiniana.org/NewFossilMammals.html   
  (3)
  volgens  sommige  speculatieve ( toen nog  sinds 2005 algemeen bekend geworden ) opvattingen   :  onstonden de  placentale  zoogdieren   grotendeels   door  cruciale   invasies ( en" inbouw "in de  genomen  van  "overlevende " verschillende  placentale  zoogdiervoorouders )  van  retrovirussen
   ....(Meer lezen? )   --->  MENSEN LEGGEN GEEN EIEREN (Tsjok45)

  (4)
  Er waren in 2007  ongeveer 4.554  soorten  zoogdieren-soorten   bekend  ( er worden er nog steeds ontdekt )
  Daarvan zij er   4.510  opgenomen in de  "superstamboom  "

  (5)
  Wible vond kort geleden een nieuw zoogdierfossiel dat een placenta had.
   Sluit dit venster
   
  XML:NAMESPACE PREFIX = VF />Links :De schedel die Wible en zijn collega's gebruikten in hun berekeningen.
  Rechts  schedel van een  hedendaagse mol 
  de papierclip is van de kleinere soort
    
  2,5 cm
  Sluit dit venster
   
  Een schets van de schedel. in zij-aanzicht  

  Hij besloot ermee een grote berekening te maken, waarin hij andere fossielen en levende dieren meenam.
   (Het  diertje zelf werd echter NIET tot de  placentaria gerekend  /het stamt  van 10 miljoen jaar voor  de  kt lijn   )

  De methode van Wible gaat als volgt.
  Hij deelde alle uiterlijke kenmerken, zoals hoektanden, in heel erg gedetailleerde categorieën in.
  De uiterlijke verschillen tussen dieren van nu zijn groter dan tussen de fossielen.
  Wible rekende terug naar het punt waar het verschil ophield.
  En voilà, het eerste placentale zoogdier.
  Deze anonieme voorouder zou 65 miljoen jaar geleden hebben rondgestruind.
  Dat rijmt aardig met de oudst gevonden verwant:  het fossiel van  een konijnachtig dier dat 63 miljoen jaar terug met moederkoek rondhuppelde
  Maar of er geen oudere zijn ?
   

  Zie ook 
  Blog Entry REPTIEL ZOOGDIER

  Blog Entry ZOOGDIEREN I
  BIJLAGE

  Bijlagen:
  28_03_07_mammalstimeline_pdf.pdf (1.6 MB)   

  05-04-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Paleontologie
  Tags:FYLOGENETICA, zoogdierevolutie
  >> Reageer (1)
  27-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OCTOPUSSY

  VONDSTEN   IN  LIBANON    
  The holotype specimen Keuppia levante (Image credit: Dirk Fuchs, )
  http://www.examiner.com/x-1242-Science-News-Examiner~y2009m3d17-Against-the-odds-ancient-octopus-fossils-discovered
  another  Source here  Keuppia levante sp. nov. from the Upper Cenomanian (Metoicoceras geslinianum Zone) of Hâdjoula (Lebanon).
  Middle Cretaceous in Lebanon,
  A, holotype, MSNM i26320a. B, sketch of the holotype.

   


  Keuppia levante is een van de  drie (1) zopas  in  libanon  ontdekte  -95a-100 MY oude ,  fossiele  octopus soorten
  (Octopoda (=Incirrata)http://nl.wikipedia.org/wiki/Achtarm  )uit het krijt 

  Octopus fossielen zijn  zeldzaam  en  ongebruikelijk : 
  Ze  bezitten geen  inwendig skelet (2)  
  en  daardoor zullen  na hun dood  de  weke delen  binnen enkele weken compleet verschrompeld zijn.
  Dit exemplaar is  echter  uitzonderlijk  compleet :   zelfs de inktzak en zuignappen zijn nog  te onderscheiden

  Bovendien  ging  vroeger  niemand   gericht   op zoek naar een fossiele octopussen  , om die bovenvermelde  redenen 
  Toch waren  en zijn er  reeds   fossiele octopussen  bekend 

  O.m. uit diezelfde site  Middle Cretaceous in Lebanon ____   een zogenaamde Lagerstaete  wat staat voor een bepaalde type  formatie die exceptionele bewaring  van  (ook zachte  )weefsels mogelijk maakt  _____,werd al 100 jaar geleden een  andere  fossiele  octopus  , de  Palaeoctopus  gerecupereerd 
  Cretaceous Octopus Fossil

    

  Woodward's 1896 specimen / Old Covent, Sahel-el-Alma, Mount Lebanon( British Museum of Natural History in London)
  Order Cirroctopoda(?) familie ,  Paleoctopodidae
  Palaeoctopus is preserved as a film, or tissue impression, in sandstone. It is a short squat eight-armed octopus with an indistinct head.
  Much as with Pohlsepia and Proteroctopus, Palaeoctopus has a pair of triangular fins on either side of its head though these are smaller than Proteroctopus.( zie appendix )  
  A faint trace of a web uniting the arms is visible and the presence of suckers on the arms has been identified.

  Palaeoctopus newboldi
  Er  zijn daar bovenop  genoeg  andere   fossiele COLEOIDEA  (-->  inktvisachtigen  mét  inwendige schelp )gevonden

  -Tegenwoordig worden fossielen zeer gericht gezocht.
  De kennis van de tijdschaal van de evolutie en van de geologische vorming van de aardlagen is zo ver dat paleontologen gericht
  op locaties kunnen zoeken naar tussenvormen om hun hypotheses te testen.
  In hoeverre dit   fossiel (mogelijks)  gericht is gezocht  , weet ik (nog ) niet 
  Maar de
  keuze van de  site is zeker niet toevallig  (zie hierboven )


  De ontdekker van de huidige fossielen  ,    Dirk Fuchs van de Universiteit van Berlijn.,  zei  
  "
  Deze dingen zijn 95 miljoen jaar oud, maar één van de fossielen is nauwelijks van levende soorten te onderscheiden,"
  Dat is een "onvoorzichtige" uitspraak die natuurlijk  door allerlei creationisten zal worden  ge-quoted
   ( Nu door  bijvoorbeeld ..de( Belgische YEC-er ) Oneof   ,naprater  van    de (Nederlandse  fundamentalisten van   ) Schepper en zoon  
  (3) 
  Creationisten  zijn er natuurlijk ook zonder die quote,   al  als de kippen bij__ zoals een korte  lezing van lezersbrieven en reacties op blogs laat zien  ____ om te  verklaren dat  ;
  " Vreemd  ,dat  octopussen  er na al die miljoenen jaren nog hetzelfde uitzien. "(3**)
  en ook Harun Yayah  volgelingen zullen het gegeven beslist  gaan gebruiken 

  Maar creationisten   vergeten een bepaald  gedeelte   van de anatomie dat  kompleet anders  is  :
  Er  is zelfs  geen enkele andere  huidige koppotige( cephalopoda )  die   een  zelfde   GLADIUS  bezit   als dit fossiel .
  Deze  fossiele en  de huidige octopussen  gelijken  alleen oppervlakkig  op elkaar .
  Het kompleetste  fossiel  bezit een  herkenbaar  vestigale  schelp  de
  gladius
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/octopods_from_the_cretaceous.php
   De gedetailleerde  schets (rechts ) met de  vestigale gladius  van het holotype, MSNM i26320a   holotype, MSNM i26320a  PZ MEYERS
  " ....there is a shell gland a chitinous chunk of vestigial shell called the gladius..."
  Gladius/Zwaard.
  Hoornige, veervormige schelp van inktvissen.
  Komt overeen met de opperhuid van een schelp.
   http://www.soortenbank.nl/soorten.php?so
  (PZ MEYERS ) 
  "Octopods also have something similar, but in modern forms it is reduced to a delicate little rod-like bar, nothing more.Note that in Keuppia above, the gladius is relatively robust — it looks like a pair of clamshells imbedded in the head. Next, here's another of the specimens found in this locality, Styletoctopus annae.
  Look at the gladius here. "


  styletoctopus.jpeg
  Styletoctopus annae sp. nov. from the Upper Cenomanian (Metoicoceras geslinianum Zone) of Hâqel (Lebanon).
  A, specimen MSNM i26323. B, close-up of A showing the imprints of the stylets situated in the lateral mantle sac.  Deze ontdekking  is eveneens  biezonder omdat   het hier  gaat   om de   zoveelste (zogenaamde  )" transitionnal  "(4)
  *het fossiel bevat een mix  van kenmerken  (= een mozaïk )
  *K.Levante   bezit  een tweedelige  robustere  versie  van een vestigale  gladius , ( in elk geval  robuuster  dan de rudimentaire gladius-resten van de   huidige   leden  van de  moderne Familie
  Octopodidae


  oct_phylo.jpeg
  (Click for larger image)


  Er wordt soms een andere classering gebruikt  waarbij  de hier  in dit  artikel en figuur  gebruikte
  (Engelse )Octopoda --->  ( ned ) Onderorde Incirrina (octopoda)     ,   (Engelse )   Ciroctopoda  ----> (ned) Onderorde Cirrina  ) 
  " ....If you put these data together with other observations of even older cephalopods, including more squid-like forms, you get a picture of an evolving morphology from an ancestral unpaired shell to a divided form to spread-apart lateralized stylets to the modern, even more reduced form....."


  http://geology.about.com/b/2009/03/18/fossil-octopus-really.htm
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090317111902.htm
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/octopods_from_the_cretaceous.php
  http://www.msnbc.msn.com/id/29757659

  abstract
  NEW OCTOPODS (CEPHALOPODA: COLEOIDEA) FROM THE LATE CRETACEOUS (UPPER CENOMANIAN) OF HÂKEL AND HÂDJOULA, LEBANON
  Authors: FUCHS, DIRK1; BRACCHI, GIACOMO2; WEIS, ROBERT3
  http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/pala/2009/00000052/00000001/art00005


  Evolutyie van giften 
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/04/cephalopod_venoms.php


  NOTEN EN COMMENTAREN 


  (1)
  Keuppia levante gen. nov., sp. nov.,
  Keuppia hyperbolaris gen. nov,. sp. nov.
  Styletoctopus annae gen.

  (2) 
  De    COLEOIDEA   bezitten echter  wel een   inwendige ( meestal  brose ) schelp =de  meeste  fossiele cephalopoden   werden voornamelijk  (en worden nog )  door paleontologen gedetermineerd  aan de  hand van de (uitwendige ) " schelp"(bv.ammonieten )
  en de inwendige schelp ( bv.Belemnieten )
  Bij octopussen ( die tot de  Coleoidea  behoren  )  is dat een klein beetje  anders 

  http://www.geologie.ac.at/filestore/download/BR0046_045_A.pdf
  (waaruit )
  ".....Their (= the octopoda) evolution can be demonstrated by allometric growth and reduction of the middle field of the gladius.  "
  Toch zijn  fossielen van  weke delen  van organismen ___en van erg vluchtige  voorvallen ____ bewaard  gebleven  ....
  er  zijn  bijvoorbeeld  "fossiele"  regendruppel-inslagen en voetafdrukken  in  vulkanische  as bewaard gebleven ; om nog maar te zwijgen van  allerlei  sporen  van dino's
  Er zijn ook  kwallen en" weke "skeletloze  overblijfselen  van andere  precambrische organismen bekend  --> bijvoorbeeld   Dicksonia   


  (3) Bijvoorbeeld de Nederlandse  YEC creationist  ;  Schepper & zoon heeft het  ook  over  
  "Van 'primitieve' octopussen werd verondersteld dat ze vlezige vinnen aan hun lijf hadden, maar daarvan werd niets gezien bij deze fossielen, hoewel ze uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven."
  maar dat is mogelijk  een afleidings-manoeuvre (of een niet terzake doende  opmerking   , die alleen maar  een of andere    veronderstelde  (hypotghetische) "primitieve "octopus-voorouder   verder  weg  doet plaatsen  in de tijd  ...)
  Waar het om gaat is  de  vestigale  GLADIUS ( in vergelijking met de  rudimentaire  gladius-resten   van tegenwoordige octopus-soorten ) ,maar  daarover zwijgt men  .....

  (3**)
  Hier vind je enkele  antwoorden aan   (amerikaanse ) creationisten
   
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/in_which_i_am_woefully_accurat.php
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/even_dumber_than_denyse_oleary.php
   Omdat nederlandstalige   creationisten veelal   clonen zijn van "amerikaanse"voorbeelden  , is het verantwoord te verwijzen naar  de
  antwoorden  van de  amerikaanse "debunkers " :  je zit dan meteen aan de bron  van die "eindeloze discussies " ...

  ( vertaalde  samenvatting uit bovenstaande  blogposts  )
  a-
  ".......Creationisten  beweren  dat   deze  nieuwe   vondsten  een  "voorbeeld zijn van  stasis "  ( bijvoorbeeld hier -->  false conclusion that this is an example of stasis  )....
  Maar  dat is niet zo  : deze fossielen zijn duidelijk verschillend van moderne vormen

    ( amerikaanse )Creationisten  beweren  verder , op grond van die valse conclusie ,   dat ;
  De
  octopus (vulgaris?  ) "helemaal niet evolueerde  " 

  Noteer echter dat het bezit van  acht  tentakels   ,  een zeer algemeen kenmerk is van  de  octopodiformes   ....
  De evolutionaire   veranderingen  die worden  beschreven kan je niet zomaar   verwerpen  omdat
  je meent   dat  "  alles met acht "armen "bezaaid  met herkenbare zuignappen   , wel hetzelfde soort  schepsel moet zijn  " 
  Er zijn meer dan 200 verschillende  species opgenomen   in de
  familie Octopodidae, en er staan  meer dan  100  specima  te wachten op verdere  beschrijvingen en classificatie in die  familie   ___er zijn ongetwijfeld nog meer octopodidae  die op ontdekking wachten .
  De octopodidae  zijn  van een  ongelofelijk diversiteit ( en dat alleen al wijst op een zeer  hoge ouderdom van hun  gemeenschappelijke  voorouder  met andere  octopusachtigen ( waarvan velen ook acht  "armen "bezitten  )

  Deze blinde beunharen  en  morosofe  kwaks ( of misschien wel  regelrechte leugenaars ?) doen eigenlijk  steeds hetzelfde  .
  Zo zouden  ze  ___ eenzelfde redeneertrant volgend ____ook  gemakkelijk  de paleontologen erop kunnen wijzen  dat  ;
  Er   GEEN  evolutie heeft plaatsgevonden  , omdat  365 miljoen oude  tetrapoda ...... net als  alle hedendaagse   zoogdieren  nog  steeds  vier  ledematen bezitten ....."

  (Mijn commentaar )
  In feite is  het hier aangevoerde  creationistische " bezwaar " de aloude mantra  :
   " Hoe  gegeven  organismen  ( zoals hier  , de octopussen )   ook mogen varieeren 
  ze blijven  octopussen   ( = een bijbelse "geschapen  "soort   of  "baramin ( baranoom  )"
  waarbij  micro-evolutie  wordt aanvaard  en macroevolutie  ontkent 
  (micro en macro evolutie uiteraard in de creationistische terminologie  / betekenissen  ) 

  (anderen )
  * Veel  volwassenen kennen  nauwelijks   het verschil  tussen  een  spin, een insect en  zelfs kleine schaaldiertjes  (= pissebedden ) ;
  Ze  vatten dat alles  gemakshalve samen als  het   te verdelgen    "klein kruipend   (on)gedierte "  :  de  "beestjes " 
  Deze creationistische  artikels tonen  nogmaals aan dat  hun doelgroep  diegenen   zijn  met het grootst mogelijk  onbegrip  over de natuur  ___
  en die er het meest  over willen  vertellen  . Ze  vinden  dat zij  serieus  moeten  worden  genomen   als  plaatselijke  "autoriteiten" ter zake  ...
  zelfs als ze worden herkend als  ignoramus 
  Iets waarop  creato's  inspelen  opdat ze hun meningen  ( met een grote portie  populair appeal ) als  "wetenschappelijk valabele  en verantwoorde   kritiek  "
  verder kunnen slijten 

  *" ....De 95 miljoen-jaar-oude octopus evolueerde  uiteindelijk niet  als  puntje bij paaltje komt " ( Denise O'Leary  )
  Echter  deze gevonden  octopus is een  basale vorm  uit de  orde  der  octopoda ____net zoiets  als… de   afstand maki-Mens .
  Iemand moet een  classificatie-cursus   volgen 

  .*...de morfologische  verschillen tussen de  voorbeelden  uit het krijt    en   de  moderne octopodae zijn op zijn  minst even  divers  als die tussen  chimpansees en mensen.
  Indien er slechts  micro evolutie en variatie is  opgetreden in het  inkvis -baramin ....wat is dan  de reden  om  de mens NIET te zien als een variatie  van de chimp ? (of omgekeerd )

  *Zelfs als de fossiele octopus morfologisch  identiek  moest  zijn   ( wat hij  niet IS )  aan eigentijdse , zou dat nog  niets zeggen  over  de genetische drift , welke zich niet noodzakelijk  dient te manifesteren in de  restanten van de  fysieke verschijning  

  b.-

  (creato )
  1  "Wetenschappers  zijn in verwarring   gebracht door de vondst  van  het recentste fossiel "
  2" Het is een octopus die zij  op 95 miljoen  jaar oud hebben geschat  "  
  3 "en,weet je  wat?
  Het  ziet eruit als een moderne  hedendaagse  modern  octopus -  kompleet  met acht armen , met rijen zuignappen   en zelfs sporen van inkt. "
  4 "Het lijkt erop  dat in al die tijd  de octopus niet  is  geëvolueerd  - niet eens  één uiterst klein beetje.
  "

  (PZ)
  1.- Wetenschappers  zijn helemaal   niet  door deze ontdekking in de war  gebracht.
  2.-  Oppervlakkig gezien is dit juist 
  Alhoewel  - ze " schatten"  het niet (zonder onderbouwing )  op - 95 miljoen jaar .
  De creationist  probeert de indruk te wekken dat het hier omeen blote gissing  (= slechts een "'claim")gaat ...
  Het is een conclusie die door het geologische  bewijsmateriaal wordt gesteund.
  De vondst is gedaan in een geologische formatie die minstens al honderd jaar bekend is  en  telkens weer  is gedateerd en gekontroleerd
  3 .-Er zijn honderden octopus-soorten
  De hierboven vermelde  beschrijving van de "octopus "  is van kleuter niveau  ,een vierjarige die  met een kleurpotlood iets krabbelt  
  De fossielen  (er waren verscheidene geïdentificeerden species) lijken NIET  op  moderne octopods, maar hebben verscheidene veelbetekenende verschillen.
  4 .-Compleet  vals.
  De creationist heeft het wetenschappelijke   paper ( en uiteraard de argumenten ) niet gelezen  dat deze fossielen in de  lange geschiedenis van evolutieve veranderingen
  en  vertakkingen binnen het   geslacht (plausibel )  inpast.

  Ik kom toch nog eventjes terug op die  Schepper&zoon -figuur
  die schrijft  o.a.   in het kader  van  een   soort  persoonlijk  kommentaar  op een  creationistisch  bewerkt  artikel over deze vondsten
  ;
  "Een evolutionaire voorloper van deze beesten kan niet worden getoond en in 95 miljoen jaar zou er niets aan ze veranderd zijn,
  terwijl in diezelfde tijd dino's in vogels veranderden.
  Hier is iets niet in de haak als je het mij vraagt."

  1.- de evolutionaire voorloper  van "deze beesten"   is nog niet met zekerheid bekend .....heilaas zal  ook deze voorloper  niet worden  herkend  daar geen enkele van  al "deze beesten " een   identiteitskaart op zak  heeft  of een  trouwboek  bezit
  ..Een beschrijving  , robotfoto's    van   een mogelijke  kandidaat  binnen een  bekende  fossiele   groep waaruit " deze  ( nu gevonden  fossiele)beesten "   kunnen zijn voort gekomen , is echter  wél voorhanden 
  2.-" er zou niets veranderd zijn "=  is een  tendentieuze  sxuggestie die   een  ordinaire  ,   verdraaiende  leugen  tracht te  verbergen    - De huidige  verwanten /  collaterale  afstammelingen  van die  beesten  zijn dus wél veranderd  ...  de gevonden  fossielen en  de hedendaagse octopussen  zijn  morfologisch  /anatomisch  wel  degelijk andere beesten
  , terzelfdertijd vertonen ze ook veel  gelijkenissen  ....nogal duidelijk  toch ?
  Lees   trouwens  de" paper " , zodat je er iets meer  van afweet  dan de schijver van die creato- kwakkels en suggestieve truuks   ...
  3.-  Vogels  ZIJN  de   huidige  nog levende  dino's....Niemand weet  op welk moment  of tijdstip  (een ) afstammingslijn( en ) uit  een bepaalde dino -groep  is afgetakt  die dieren heeft opgeleverd die men  "vogels" kan noemen ....Die creato  weet dat  blijkbaar wél ?   
  alhoewel  hij niet in evolutie "gelooft "( evolutiekunde   is trouwnes  geen geloof maar  een  interdiciplinaire wetenschap !!!   )
  Er is echter  wel degelijk  genoeg  fossiel ( en  ander  vergelijkend ) materiaal  om de link   theropoda -moderne vogels , te kunnen maken  en te  ondersteunen ...   
  4.- Wat hier " niet in de haak"is ?   De  moedwillige onkunde   en  de mogelijke  leugenachtigheid  van deze creationist ....is voor iedereen duidelijk  (4)
  Eigenlijk  is elk  fossiel (en  extant organisme )een " transitionnal " ...

  De term ( in het biezonder   het creationistische weggevertje  " missing link "  ) 
  heeft   bar  weinig  te  maken met  de wetenschap  zelf  maar  alles met  opherklopte en   sensationele persberichten  erover  APPENDIX 
  (OPGEPAST  !!! de  volgende   artikels   zijn  wel   iets   verouderd  sinds deze nieuwe  vondsten  )


  http://www.everyoneweb.com/victorstrijbos/Pr_Update_Knooppunt_Inhoud.aspx?WebID=victorstrijbos&BoomID=B1&KnooppuntID=K466&LG=

  Evolutie van de Cephalopoda.

  De oudste Cephalopoda zijn vermoedelijk ontstaan uit de monoplacophora, de oermollusken.

  Het lichaam verlengde zich in dorsoventrale richting en de voet verplaatste zich naar de kopstreek.
   

   

   

  afbeelding 2

  de mogelijke evolutie van de oermollusk

  naar de Cephalopoda. (Naar Dorit et al., 1991).

   

   
  De voet ontwikkelde zich tot een nieuw bewegingsysteem, er vormden zich tentakels en 2 over elkaar liggende lappen, die samen een trechter vormen. Het dier bezit tentakels welke aan zijn kop bevestigd zijn, vandaar koppotigen. Uit deze traag voortbewegende vorm van Cephalopoda hebben zich weer actievere soortgenoten ontwikkeld. Een aantal tentakels reduceerde naar stevige armen en de trechterlappen vergroeiden met elkaar. De ingewandenzak werd nog langer, de mantel overgroeide de schelp die geleidelijk kleiner werd. Er zijn ook Cephalopoda met een inwendige schelp, zoals o.a. bij de belemnieten.


  De uitwendige schelp, een ronde- of ellipsvormige conische rechte of opgerolde buis, is verdeeld in kamers. Een goed voorbeeld van

  recente Cephalopoda met een uitwendige schelp is de nautilus
  en met een inwendige schelp de sepia.  


  De uitwendige schelp van de Ammonoidea en Nautiloidea, werd omgevormd tot een hydrostatisch orgaan.
  Bij Cephalopoda met een inwendige schelp verloor de schelp de drijffunctie.
  De schelp werd achteraan verzwaard door materiaalafzetting, hierdoor krijgt men een betere gewichtsverdeling.
  Het dier werd duidelijk mobieler en kon zich ook sneller horizontaal bewegen.


  De evolutie ging nog verder,
  nog meer actieve Cephalopoda reduceerden de schelp tot een dunne hoornpen zoals bij de pijlinktvissen.
  Snel zwemmende Cephalopoda verloren hun schelp volledig, zoals bijvoorbeeld bij de Octopoda

   

   

  Indeling van de Cephalopoda

  De klasse Cephalopoda wordt onderverdeeld in 3 ordes: Ammonoidea, Nautiloidea en Coleoidea.


  Ammonoidea hebben een uitwendige schaal, meestal planispiraal. De sutuurlijn is meestal complex en er is een eenvoudig siphokanaal aan de buitenrand van de venter.


  Nautiloidea bezitten ook een uitwendige schaal, de sutuurlijn is eenvoudig en er zijn complexe siphonale trechters. Het siphokanaal ligt in het midden van de septa.


  Coleoidea
  hebben een inwendige schaal, ( het zogenaamde "zeeschuim" ) zoals bij sepia.
  de  sepia is trouwens  ook  een  achtarmige inktvis 

  Bestand:Cuttlebone.jpg
  Als fossiele Coleoidea denken wij aan de belemnieten.

  Nautiloidea en Coleoidea zijn recent nog vertegenwoordigd.


  OVERZICHT  OCTOPUS EVOLUTIE

  http://www.tonmo.com/science/fossils/fossiloctopuses.php
  DE  CLASSIFICATIE  VAN DE CEPHALOPODA  IS NOG STEEDS NIET  AFGEWERKT
  BOVENDIEN WORDEN OUDE EN NIEUWE  CLASSIFICATIE- SCHEMA'S ( EN VOLGENS DE  VERSCHILLENDE  TAALGEBIEDEN  ) NOG STEEDS  DOOR ELKAAR GEBRUIKT ( ook in de wetenschappelijke  publicaties  !!!  ).....

  1.- Encyclopedia of Life
  http://www.eol.org/pages/2312

  Molluscs +

 • Endoceratoidea
 • Actinoceratoidea
 • Orthoceratoidea
  • Nautiloidea
  • Ammonoidea
  • Coleoidea Bather, 1888 (octopods, squids, cuttlefishes and their relatives)

   Coleoidea
  • Belemnoidea
  • Neocoleoidea
   • Decapodiformes Leach, 1817 (squids, cuttlefishes and their relatives)
   • Octopodiformes Berthold and Engeser, 1987 (vampire squid and octopods)    3.- (Wikipedia  Nederlands )

    Onderklasse
    Coleoidea
 • 27-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Tags:Paleontologie
  >> Reageer (2)
  18-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN

  Een dinosauriër half zo groot als een kat is onlangs ontdekt in de Canadese staat Alberta. Het gaat om de kleinste soort tot nu gevonden in Noord-Amerika.
  De Hesperonychus elizabethae geeft ook een beter idee van het ecosysteem 75 miljoen jaar geleden.
  "Deze soort stond onderaan in de voedselpiramide. Ze staat in die pyramide  tussen  de  insecten en   de  grote dino's",
  verduidelijkt paleontoloog Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht.

  Het ongeveer 2 kilo wegende beest liep op twee poten en is verwant aan de Velociraptor. 
  Waarschijnlijk leefde het dier  van insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.

  Tot nu was de kleinst bekende dinoachtige in Noord-Amerika ongeveer half zo groot als een wolf.
  Deze is met zijn circa 50 centimeter nog kleiner.
  "Deze ontdekking wijst ons er nog eens op hoe weinig we weten van kleinere dinosaurusachtigen", zegt Nick Longrich van de University of Calgary.
  "Het zou best kunnen dat er nog kleinere soorten waren dan deze." (TS)

  Publicatiedatum : 2009-03-18
  Sectie : Algemeen/ DeMorgen


  University of Calgary researcher Nicholas Longrich sits with a model of tiny dinosaur, which likely weighed less than two kilograms.
  University of Calgary researcher Nicholas Longrich sits with a model of tiny dinosaur, which likely weighed less than two kilograms. (University of Calgary)
  http://www.cbc.ca/technology/story/2009/03/16/tech-090316-dinosaur-tiny-carnivore.html

  University of Calgary paleontologist Nick Longrich explains

  This undated handout black-and-white artist rendering provided by the Proceedings of the National Academy of Sciences shows a life reconstruction of Hesperonychus elizabethae chasing a cicada through a forest in Alberta, Canada 75 million years ago. (CANADIAN PRESS / PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES)

  http://calgary.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20090316/dino_pint_090316/20090316/?hub=CalgaryHome
  Canada AM: Nick Longrich, University of Calgary


  *De onderzoekers van de Universiteit van Calgary (Canada) zijn erg blij met de ontdekking, schrijven zij in het blad PNAS. In de Dinosaur Park Formation in Alberta zijn eerder al veel grote dino’s gevonden. Hoewel onderzoekers bijna zeker wisten dat er 75 miljoen jaar geleden ook kleine vleeseters rondliepen, hadden ze daarvoor geen bewijs. Hesperonychus vult dit gat in de Amerikaanse prehistorie.
  *Het beestje, dat zo groot moet zijn geweest als een kip, heeft de welluidende naam Hesperonychus (=westerse klauw) elizabethae gekregen. De dino lijkt op een mini-editie van de
  Velociraptor
  *De botten werden aan het begin van de jaren tachtig al gevonden, maar onderzoekers dachten dat het om een jong dier ging. Naar nu blijkt was de zogeheten hesperonychus met vijftig centimeter volgroeid.De botjes van het prehistorische bijtertje lagen al ruim 25 jaar in de kast van de universiteit, maar zijn nu pas beter en  grondiger  onderzocht. Het fossiel van de dinosaurus – niet meer dan wat bekkenbotjes – dateert uit het late Krijt en is 75 miljoen jaar oud.
  Wie weet wat voor bijzondere beesten er nog meer uit de archieven en reservekasten komen 'kruipen'.


   
  Dat het om een kleine carnivoor gaat, maken de auteurs op uit klauwtjes en gewrichtjes die in de buurt van de bekkenbotjes zijn aangetroffen. Het is een zogeheten maniraptor, een vleesetende dinosaurus met lange handen.

  Het dier liep op twee poten en at insecten, vogels en vogelachtigen  , kleine zoogdieren en waarschijnlijk  ook  dinosaurusbaby's.

  De nieuwe dinosaurus (Hesperonychus elizabethae) is lid van de groep van de gevederde dromaeosauriërs en nauw verwant met kleine Aziatische vleeseters als Sinorthinosaurus, waarvan vooral in China veel fossielen zijn gevonden. De Amerikaanse dino, die zo’n kleine twee kilo moet hebben gewogen, is wel circa 45 miljoen jaar jonger dan de Aziatische 'microraptors'.

  In het Noord-Amerikaanse Krijt zijn veel fossielen van grote vleesetende dinosauriërs gevonden, zoals Tyrannosaurus rex. Kleine dino’s zijn zeldzaam en kleine vleesetende dino’s ontbraken tot nu toe geheel. Paleontologen hebben zich altijd afgevraagd welke dieren de niche van de kleine vleeseters bezetten( en of dat wellicht vroege zoogdieren waren. )

  Volgens de auteurs moeten er  in elk geval  ook kleine vleesetende dinosauriërs zijn geweest. Zij denken dat deze in grote aantallen voorkwamen en een belangrijk onderdeel waren van de carnivore fauna van het late Krijt.

  Het fossiel laat zien dat de dromaeosauriërs zowel geografisch als in de tijd veel ruimer verspreid waren dan gedacht. Ook vormt het een aanwijzing dat de dinosaurusfauna van Azië en Noord-Amerika veel verwantschappen tonen .

  Veel meer dino’s hadden mogelijk veren

  20 maart 2009

  De Tianyulong had waarschijnlijk een stekelachtige voorloper van veren op zijn rug. (Afb: Li-Da Xing)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tianyulong


  Hier is een eerste reconstructie  die slechts de gevonden  fragmenten (wit )  heeft  vervolledigd(grijs)   
  Pete_Buchholz 
  http://forum.dinodata.org/index.php/topic,4308.0.html 
  Tweede reconstructie   door  Dinomaniac
  http://forum.dinodata.org/index.php/topic,4312.0/topicseen.html

  Het grootste gedeelte van de torso  is niet aanwezig in het unieke  fossiel  .                                                                                                      Daarom werden door de auteur   enkel sleutelelementen van het skelet  ingevoegd , zodat we een idee kunnen krijgen over de proporties  
  Deze gereconstrueerde delen  zijn grijs gekleurd  en zijn gebaseerd  op het skelet van de   Heterodontosaurus.
  In China is een fossiel gevonden van een kleine dino, die veren lijkt te hebben gehad.

  Het gaat om Tianyulong confuciusi, genoemd naar het museum waar de Chinese ontdekkers werken - Tianyu - en de beroemde Chinese wijsgeer -Kung Fu-Tsé
  Het fossiel is gevonden in de provincie Liaoning, die bekend staat om zijn prachtig bewaarde dinosaurusfossielen uit het vroege Krijt, zo´n 125 miljoen jaar geleden.

  De onderzoekers schrijven in Nature dat het zeventig centimeter lange beest het eerste van haar soort  is ,   in China .
  Eerder gevonden verwanten kwamen tot nu toe vooral uit Afrika.
  Daarnaast is het beest  bijzonder door een huid  met  ´draderige structuren ´ over het hele lichaam  
  Dat zijn lange holle  filamenten  die goed  lijken  op de reeds bekende   primitieve "proto-feathers" (= dino-dons ) gevonden bij sommmige andere gevederde  dinosauriërs
  Daaruit leiden de onderzoekers af dat het beest misschien veren heeft gehad.

  Tianyulong_feathers.jpg Some scientists have argued that other dinosaur proto-feathers are actually fibres of collagen that have come loose from the animals' skins. That would certainly make them less interesting, but collagen fibres are solid structures; based on the long, hollow nature of Tianyulong's filaments, Zheng rejects this explanation. To him, they clearly stuck out from the animal's skin.
  The big question is whether Tianyulong's filaments were actually related to the proto-feathers of the theropods. Zheng can't be sure based on a single specimen, but he notes that there are definitely similarities. Among the theropods, the proto-feathers of Sinosauropteryx were most similar to those of Tianyulong - they were shorter and more slender, but they also didn't branch. They also have similarities to the feathers recently found on Beipaiosaurus, which were hailed as the simplest yet discovered.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS


  De Tianyulong behoort volgens de stambomen van de dino’s niet tot de voorouders van de moderne vogels.

  Daarmee roept de vondst een hoop vragen op over de evolutie van dinosaurussen.
  Vragen die de onderzoekers nog niet kunnen beantwoorden.
  Ze zijn vooral blij iets nieuws gevonden te hebben, ook al hebben ze het totaalplaatje ingewikkelder gemaakt.

  * Meer dinosauriërs hadden mogelijk veren dan tot nu toe werd aangenomen.
  Primitieve veren blijken namelijk ouder dan gedacht: geen 150 maar 200 miljoen jaar.

  *Moderne vogels – feitelijk gevederde dinosauriërs – stammen af van theropoden, tweepotige vleesetende dino’s die op zeker moment veren hebben ontwikkeld. Veren zijn nu echter ook ontdekt bij een andere dinosaurusgroep.

  Dat suggereert dat de innovatie eerder is opgetreden, bij de vroegste dinosauriërs, zo’n 200 miljoen jaar geleden, schrijven Chinese paleontologen in Nature van 19 maart. (1)

  Ze trekken die conclusie op basis drie plukjes veren te zien  op het fossiel .
  De draadachtige ‘protoveren’ zijn onvertakt en van gelijke grootte.
  Alleen die op de staart zijn langer, een centimeter of zes.
  Volgens de onderzoekers waren die staartveren  sierveren.

  De dino in kwestie, Tianyulong confuciusi, is een tweepotige heterodontosaur, een kleine planteneter die 140 tot 100 miljoen jaar geleden leefde.

  Opmerkelijk genoeg is Tianyulong geen theropode.
  Hij behoort zelfs niet tot de groep van de Saurischia.  (zoals de theropoden), maar tot de Ornithischia,, een familie waartoe ook vierpotige reuzen als Stegosaurus en Triceratops behoorden.


  De twee takken splitsten circa 220 miljoen jaar geleden
  .

  Feathered-dinos.jpg

  Dat gevederde dino’s behalve bij de theropoden ook bij de Ornithischia voorkwamen, betekent volgens de Nature-auteurs dat de oorsprong van veren bij de voorouders van beide groepen dinosauriërs moet worden gezocht.

  (1)
  http://archosaurmusings.wordpress.com/2009/03/19/blah-blah-feathered-ornithischians-yawn/
  het kan echter ook dat zowel   bij theropoden 'Saurischia " als  bij  de "ornithischia"  veerachtige  structuren   zijn onstaan  door convergente   evolutie :  in dat geval zijn het waarschijnlijk  ook  andersoortige "protoveren "  ....

  Mogelijk waren veren tamelijk gewoon.
  Volgens sommige paleontologen hadden pterosauriërs, nog oudere verwanten van de dinosauriërs, ook veren.

  Dat eerste maal dat werd  ontdekt dat  dinosauriërs soms veren hadden, werd in 1996 gedaan ;   toen, ook in China, een 150 miljoen jaar oud fossiel opdook van Sinosauropteryx, een gevederde theropode van de  stamlijn waaruit later de oervogels zouden ontstaan.

  Reference: Zheng, X., You, H., Xu, X., & Dong, Z. (2009). An Early Cretaceous heterodontosaurid dinosaur with filamentous integumentary structures Nature, 458 (7236), 333-336 DOI: 10.1038/nature07856

  Ben van Raaij
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1167641.ece/Veel_meer_dino_s_hadden_mogelijk_veren
  Johan Schaeffer:
  http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/41684606/
  http://scienceblogs.com/notrocketscience/2009/03/tianyulong_-_a_fuzzy_dinosaur_that_makes_the_origin_of_feath.php#more
  http://chinleana.blogspot.com/2009/03/new-feathered-cretaceous.html


  zie ook
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM WAARD velociraptor mongoliensis   » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIP ZONDER KOP ? Gigantoraptor erlianensis /
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor

  Blog Entry VOGEL EVOLUTIE

  ( klik op onderstaande micro's voor vergroting , teksten  en  links )

        
  Chirostenotes2.JPG                          chirostenotes                                    161_632.gif                      confusiornis.JPG
    
       
  confusciusornis.JPG                                                                 Deinonychus antirrhopus.JPG     Reconstructie  ( verouderd= geen veren  )
    
    Dromaeosaurus schedel.

    
  Heyunnia.JPG                                    Jeholornis.JPG

    
     
  archeopteryx2.JPG
  Archeopteryx 1.JPG
     
  archaeopteryx brein.JPG  


   


  microraptor.jpg


  Ceratosaurus nasicornis..JPG
    

  Compsognathus longipes..JPG

    
   
  feathered_legs.jpg                                  precocial_avian_embryo_lg.jpg
    

    

    

  Caudipteryx Zhoui.
    

  archie dino.JPG
    
     
                                                                 sinornithosaurus                                                  Sinosauropteryx prima.

    

  evolution (staart )
    

  1.- PredatorX

  http://www.nu.nl/wetenschap/1934505/prehistorisch-zeemonster-had-hummer-kunnen-doorbijten.html


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pliosaurus

  *Vorig jaar werden de overblijfselen van een Pliosaurus opgegraven op het eiland Spitsbergen.
  *Noorse onderzoekers hebben nu berekend dat het zeemonster een bijtkracht had van zes ton per vierkante centimeter.
  *De schedel van de Pliosaurus werd in juni 2008 blootgelegd door een team van onderzoekers waaronder dr. Patrick Druckenmiller .
  *Pliosaurussen leefden ongeveer 147 miljoen jaar geleden en aten onder meer zeereptielen en inktvissen.
  *Behalve sterke kaken hadden deze zeemonsters ook een indrukwekkend gebit. De Pliosaurus gevonden op Spitsbergen had tanden van dertig centimeter.
  *Volgens onderzoeksleider Jorn Harald Hurum  had de gevonden Pliosaurus met gemak ‘een Hummer kunnen verbrijzelen’.  Noren vinden bij toeval dinoachtige 'Predator X'
  door Thea Swierstra

  Zeemonster met T-Rexallures ontdekt
  Een team van de Noorse Universiteteit iOslo heeft in het Noordpoolgebied het grootste dinosaurusachtige zeemonster ooit ontdekt. De nieuwe soort pliosaurus was bovendien nog veel sterker dan de Tyrannosaurus rex.

  Het beest, dat door de onderzoekers Predator X genoemd wordt, is afgelopen zomer opgegraven in de permanent bevroren ondergrond van Spitsbergen. Hij werd bij toeval ontdekt dankzij een vorig onderzoek.
  In augustus 2007 vonden de wetenschappers botten van een gewone pliosaurus.
  Toen stootten ze eveneens op grotere resten. (Zie ook --->Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER )
  Vorig jaar zijn ze teruggekeerd om ook die uit te graven  : ze dateren van  147 miljoen jaar geleden. 
  Het dier   was naar schatting 15 meter lang en woog 45 ton.
  Alleen al zijn kop was twee keer zo groot als die van de T-rex.
  Verder had de kolos een korte nek en vier zwemvliezen, waarmee hij zich krachtig en snel door het water kon bewegen.
   
  Predator X stond aan de top van de voedselketen en voedde zich met vissen en zeereptielen.
  Met zijn 30,5 centimeter lange en puntige tanden had hij een bijtkracht van 15.000 kilo.
  Bij de T-rex was dat 'maar' 1.360 kilo.
  Van de dieren die nu op aarde leven, hebben alligators de sterkste beet: 1.134 kilo.

  Het heeft maanden geduurd om een allesomvattend beeld te krijgen van het dier.
  Daarbij werd een beroep gedaan op tal van wetenschappers. In het University of Alaska Museum kon met een CT-scan de omvang van de hersenen worden vastgesteld.
  Het blijkt dat de vorm en de grootte ervan veel gelijkenissen vertonen met die van de grote witte haai.

  Om te weten hoe het dier zijn zwemvliezen benutte, werd een windtunnel gebruikt.
  Daaruit kwam naar voren dat het beest met twee exemplaren al genoeg kracht had om zich voort te bewegen.
  Bijkomend robotonderzoek wees uit dat de dinoachtige er vier had om het tempo nog op te voeren.
  Waarschijnlijk was dat vooral om sneller op prooien te kunnen jagen.

  Volgens paleontoloog Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht maakt deze vondst de puzzel van het dinotijdperk weer een stukje completer.
  "Je komt weleens vrij grote wervels tegen, dus dat je dan ook enorme beesten vindt, verbaast me niet. Maar dit dier is reusachtig. De dinosaurusachtigen waren nog groter dan we al dachten."

  Later dit jaar zendt BBC Worldwide een documentaire uit over Predator X.  Publicatiedatum : 2009-03-18
  Sectie : Algemeen  http://www.nhm.uio.no/pliosaurus/english/  APPENDIX

  Uit de oude doos  :  De eerste volledige "gewone " pliosaurus 

  filaments, Zheng rejects this explanation. To him, they clearly stuck out from the animal's skin.

   

   

  18-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  Tags:Paleontologie
  >> Reageer (0)
  15-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes

  Herken  de  creationist/ID-er in zijn  schrijfsels ....aan zijn  eigenzinnige  woordenschat   vol  met  vlaggetjes ,   begrips-verdraaiingen  en code-woordjes  
  De"New Scientist
  "-verantwoordelijken    ,hebben   vlug   (en eigenlijk wél  schandelijk voor een  populair wetenschappelijk  magazine  / website  dat  " Scientist" in zijn  naam durft te voeren  )    één van zijn op  het internet geplaatste  artikels ,  teruggetrokken  ....omdat  en  NADAT iemand  er (erg  uitgebreid ?)   over  had "geklaagd "... (1)   ___  Waarschijnlijk  werden   iets teveel  van  de gebruikelijke ( en vermeende "slimme" )  vermommingen en eigenaardigheden    van mensen met  een geheime religieuze agenda  ,door  de journaliste (   ook voor  de meest  onnadenkenden ) , iets te duidelijk en onverwacht   in de  openbaarheid   gebracht ? (2)

  De  verhoopte  verdwijntruuk   is   echter  tegenwoordig  vrij moeilijk  .....Zeker  op het internet   is  er   wel altijd ergens iemand die een copy heeft gemaakt
  Ook hier is een  integrale  (zoveelste ) copietje  te  vinden  van het  komplete  Engelstalige artikel   ---->
  How to spot a hidden religious agenda (Tsjok45)
  en
  uiteraard ook  aan  de bron :
  https://www.sott.net/articles/show/177635-How-to-spot-a-hidden-religious-agenda


  In het geval dat ...kan je dus ook hier altijd  terecht  
  Lees  zelf het artikel  om je een oordeel te kunnen  vormen  over het "gevaarlijke" of  "het aanstootgevende " in dit stukje  van  

    De journaliste  Amanda Gefter


  Het artikel   is alhoewel nogal  triviaal  ,   gelukkig  niet verloren gegaan  _____Het gaat  in dat  artikel zelfs niet persé  om  het signaleren  van  een  soort van  orwelliaanse " newspeech", maar  (eigenlijk het  erg low-key) aanstippen  van  de  soorten  talige   geuren  en   kleuren  ( en bargoens/slang  )  dat bijvoorbeeld  het creationisten en ID-er discour  verraad  :het creationisten dialect /en de sleutelwoorden daaruit , die de intellectuele geboortestreek van dit  soort mensen   onmiddelijk verraden   ____   


  Maar  goed / laten we het over iets interessanters hebben  ;het inhoudelijke  van dit  journalistiek werkje 
  Hier zijn enkele   van de codewoorden ( en  vooral  ingeburgerde en gepapegaaide   ( stroman)  definities,volgens het rethorische trukenhandboek  --> Define words in your own special way  )    die volgens  Gefter , de  als wetenschap vermomde  creationistische pennevruchten en  redevoeringen  verraden    

  1.-Wetenschappelijk  materialisme  :---> ook  (filosofisch )naturalisme 
  2.- Het  aanhalen van het  Cartesiaans dualisme
  3.- De mythologisering  van de quantum mechanica en fysica   (ook een  weggevertje  van  intenties van de   "New Age" adept  )
  --> kwantum kwak
  http://www.skepp.be/artikels/kwantumkwak/kwantummechanica-een-poort-naar-het-paranormale-of-een-alibi-voor-onzin
  http://www.skepp.be/artikels/kwantumkwak/kwantumkwak
  4.-de termen "Darwinisme" en  "Darwinist" (wetenschappers  spreken in toenemende mate  van  "evolutie " en  "biologen ")
  5.- Natuurlijke  Selectie  voortdurend  kenschetsen  als  "blind", "random" of  "doelloos proces"
  ---> en als synoniem van  evolutie  ipv ( één van de) mechanisme(n )
  6.- Uiteraard ook  het schaamteloze   beroep op de 
  " common  sense "
  Moest de "common sense " een   echt  betrouwbaar  kennisverwervend instrument zijn , dan had men de  empirische  feedback   en   de  voortdurend controlerende  wetenschappen  niet nodig   )
  en
  7.- Het leggen van  verbindingen  tussen   de  wetenschappelijkheid van de evolutietheorie ( haar  onderzoekbaar waarheidsgehalte )  en de Culturele  impakt ervan ( waaronder ook het politiek en ideologisch   misbruik  ervan )  ...
  het "
  Blog Entry Argumentum ad hitlerianum  (<---klik)
  "  is daarvan het bekendste voorbeeld ...

  -Het direct linken v.d. evolutietheorie aan de endlosung van Hitler is een ronduit botte opmerking en dat is een Christen  niet waardig! Christenen net zo goed als ieder ander weldenkend mens weet dat het doen en laten van de randdebiel Hitler zijn gebasseerd op pure HAAT.
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=re&ID=97&segm=5&stype=6
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism
  http://www.skepp.be/artikels/evolutie/het-onbeschreven-blad-over-de-ontkenning-van-een-aangeboren-menselijke-natuur

  8.- Het besluit van het artikel  is  ook  niet  mis  =


  ( niet vergeten ook hier tussen de regeltjes telezen )    ... en waar ik aan toevoeg  
  lees vooral de  keywords  en weggevertjes  :   de  "sporen" en " de   geur en kleur vlaggetjes  " die  creationisten en  ID-ers  in hun stukjes huisvlijt  achterlaten   ....


  (wordt vervolgd  )  Zie ook de uitstekende  blogs van
  TOMASSO
   
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/251546

  TETRAPOOL profielfotoMan met baard /
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/251736


  Een ander geval van "sleutel"woordjes  die de creationist  in het  discour  verraden  ;
  http://sandwalk.blogspot.com/2009/03/gary-goodyear-clarifies-his-stance-on.html
  ......
  “We are evolving every year, every decade.
  That's a fact, whether it is to the intensity of the sun, whether it is to, as a chiropractor, walking on cement versus anything else, whether it is running shoes or high heels, of course we are evolving to our environment. . .....”

  Larry Moran  says :  
  Those of us who have been dealing with creationists for several decades will recognize those words.
  That's a creationist speaking.
  They're willing to admit to microevolution within kinds but
  unwilling to admit to common descent.


  (1)
  NS  schreef  :
  " ....New Scientist has received a complaint about the contents of this story.
   
  At the advice of our lawyer (update )
   It has temporarily been removed while we investigate. Apologies for any inconvenience..." 

  * De  "update " betekent  dat  new scientist  vreest voor juridische acties....van de "complainers " ?
  * De "complaints " kwamen van   Denise O'Leary  en  Uncomon Descent ( Dembski's blog   ) ?  ____zo gaat het gerucht     
  Dat zou niet verwonderlijk zijn ...
  Want 
  deze ( amerikaanse ) IDcreationisten  , hebben  jarenlang   getracht  de    reli-theologische   ID een "wetenschappelijk" status  te geven  .... De hints die in het artikel door   A. Gefter  worden  gegeven , doen die " imago-building "   te niet  op een eenvoudige en elegante  manier  die ook  wetenschapfilosofie- leken  kunnen   gebruiken .
  (2)  Nieuwe "UPDATE " en
    RECHTZETTING  
  New Scientist has received a legal complaint about the contents of this story. At the advice of our lawyer it has temporarily been removed while we investigate. Apologies for any inconvenience.

  ER is dus daadwerkelijk een legale  klacht ingediend 
  Volgens  deze bron

  http://blog.newhumanist.org.uk/2009/03/so-why-did-new-scientist-pull-that.html
  zou de indiener  van de  legale  klacht  James Le Fanu,  zijn  
  "... a British GP and writer who, while he is not a creationist, has criticised the theory of evolution and scientific "materialism"...
  The article suggests he has "religious motives" for criticising science in his latest book Why Us?: How Science Rediscovered the Mystery of Ourselves, a book which has received uncomplimentary reviews by none other than
  Amanda Gefter in the New Scientist, and New Scientist editor Roger Highfield in the Daily Telegraph....."

  Blijft natuurlijk ook nog een andere mogelijkheid :
  ( want ook engeland , merk een comment op  )
  A published article can fall under legal attack over copyright issues.

  tenslotte
  Whether the cause was an external legal one, or internal to the publication - censorship has been attempted. It deserves an outcry, if only to act as a warning to other idiots attempting the same.  *
  Ik wil er nog aan toevoegen dat  verkoopstruuks  zoals het  "sensationalisme"   dat spreekt uit   de   beruchte
  New Scientist  cover  ,  "Darwin was Wrong"  ___en  de  huidige  hier afgebeelde  promotie-material  ___  zeker niet van  aard zijn om het vertrouwen te herstellen  dat  sterk is geschaad  omdat het  o.a. (ongewild?  ) ammunitie  verschaft(e) aan  creationisten   en ID-ers

  *Ook  censuur __om gelijk voor wat redenen dan ook ___is daarvoor  NIET bevorderlijk 

  *  Ik geloof echter NIET meteen   dat New Scientist  erg  bewust de creationistische  toer wil opgaan omwille van (mogelijk)financieel gewin  .....maar het is wel  erg klungelig  wat ze nu allemaal doen  en het stoot zeker  in  wetenschap  geinteresseerde maar  verwittigde leken af   , die ___ meen ik ____ hun basispubliek vormen ...Tenzij ze natuurlijk grotere winsten  zien  door te veranderen van doelgroep ....kàn natuurlijk ook  

  http://scienceblogs.com/pharyngula/2009/03/new_scientist_flips_the_bird_a.php
  Jerry Coyne calls for a boycott


   (wordt ook  vervolgd)
  "Was your Granny an ape ? "(IDCreationiste Denise O'leary)
  "Grandpa was... "
  said Granny  15-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Tags:creationisme, journalistiek , censuur
  >> Reageer (4)
  11-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009 Année Darwin
  Het Darwinjaar  is ook in de franssprekende wereld  volop  bezig  ...... 


  Een goed orienterend  blog dat de actualiteiten op de voet volgt is hier te vinden 
  http://darwin2009.blog.lemonde.fr/
  http://darwin2009.blog.lemonde.fr/category/darwin/
  Verder  nog het uitstekende  :  
  Le site internet CNRS : 2009, année Darwin

  150 ans après, le monde selon Darwin
  http://www2.cnrs.fr/presse/journal/4132.htm

 • De l'origine d'une théorie
 • Des recherches en évolution
 • Quand la polémique s'en mêle
 • Pour en savoir plus


  Dossier ;  L'année Darwin

        Pages 20 à 40


    
  Darwinjaar aan de K.U.Leuven:
  lezingenreeks ‘De wetenschap van evolutie’


  Op dinsdag 17 maart begint aan de K.U.Leuven een lezingenreeks over evolutie, naar aanleiding van het Darwinjaar. Een heel jaar lang zullen verschillende wetenschappers spreken over evolutie binnen hun vakgebied.

  Historicus Raf De Bont bijt de spits af met ‘Rien n’est aussi vague que ce terme d’Evolution. De avonturen van het darwinisme in België’.


  Charles Darwin werd tweehonderd jaar geleden geboren en 150 jaar geleden publiceerde hij ‘On the Origin of Species by Means of Natural Selection’. Met dit boek lanceerde Darwin de evolutietheorie, die het wereldbeeld van de Westerse maatschappij op zijn kop zette.

  De K.U.Leuven organiseert dit jaar verschillende activiteiten om die mijlpaal uit de geschiedenis te herdenken.
  Het ruime publiek kan vanaf 30 maart tot 10 april naar de tentoonstelling ‘Darwins erfenis’ in het vernieuwde Museum voor Dierkunde en op 27 april naar ‘Darwin, evolutie …’, een Science Café.

  Iedereen is ook welkom op
  De wetenschap van evolutie’, een reeks van acht lezingen.
  Zowel humane als exacte wetenschappers en biomedici zullen op een begrijpelijke manier uitleggen wat evolutie betekent binnen hun vakgebied.
  We graven in gesteentelagen om meer te weten te komen over biodiversiteit,
  zien dat de mens door evolutie nogal wat kwaliteiten maar zeker ook gebreken heeft ontwikkeld,
  en denken na over de breuk met de oude wereld die Darwin heeft veroorzaakt.

  De lezingen vinden plaats elke derde dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, telkens van 20 tot 21.30 uur, in auditorium Zeger Van Hee, Tiensestraat 41 in Leuven.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met professor Filip Volckaert van het Departement Biologie van de K.U.Leuven.  ANO DE DARWIN 


  Iniciativas do "Ano de Darwin", no Brasil
  http://www.ano-darwin-2009.org/iniciativas.html


  Darwin en de slavernij 
  http://cariokaal.blogspot.com/2007/06/darwins-brazili-verrukkelijk-kutland.html

  ...Charles Darwin was   in XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />1832 in Brazilië.
  Omdat de jonge Charles het niet zo op slavernij had, voelde hij zich hier niet   écht  op zijn gemak.
  Nadat de Beagle na een paar maanden onderzoek is afgemeerd, luidt de vernietigende conclusie in Darwin's dagboek:

  XML:NAMESPACE PREFIX = O />“A land also of slavery, and therefore of moral debasement...On the 19th of August we finally left the shores of Brazil, I thank God, I shall never again visit a slave-country.”

  Maar Charles was ook verrukt over de soortenrijkdom in de Braziliaanse bossen. 68 soorten kevers in het regenwoud in Rio!
  Hij woonde  een tijdje aan de baai van Botafogo.

  During the remainder of my stay at Rio, I resided in a cottage at Botofogo Bay. It was impossible to wish for anything more delightful than thus to spend some weeks in so magnificent a country. In England any person fond of natural history enjoys in his walks a great advantage, by always having something to attract his attention; but in these fertile climates, teeming with life, the attractions are so numerous, that he is scarcely able to walk at all.

  Charles schroomde ook niet “de stoffige laarzen van een Braziliaanse bureaucraat te kussen” om toestemming te krijgen voor tochten in Rio's achterland.
  Daar beleeft de Brit - toen nog zonder de koloniale witte baard - een schokkende ontmoeting.

  “I was crossing a ferry with a negro, who was uncommonly stupid. In endeavouring to make him understand, I talked loud, and made signs, in doing which I passed my hand near his face. He, I suppose, thought I was in a passion, and was going to strike him; for instantly, with a frightened look and half-shut eyes, he dropped his hands.
  I shall never forget my feelings of surprise, disgust, and shame, at seeing a great powerful man afraid even to ward off a blow, directed, as he thought, at his face.
  This man had been trained to a degradation lower than the slavery of the most helpless animal.”  Darwin's humanistische blik op Brazilië is een aanrader.

  (Charles Darwin, Voyage of the Beagle (1839), Chapter II)


  10 Evolution Stories Darwin Would Love   VIDEO'S             articles                         
  1 .  Sexy Bugs – .( here )
  2.   Evolving Brain – . (
  here)
  3.   Shrinking Fish – (
  here)
  4.   Romance Genes – . (
  here)
  5.   Walking Whales - (
  here)
  6.   Hot Chili Secret – (
  here)
  7.   Vampire Bats Run –  (
  here)
  8.   Straight Corn Rows – (
  here)
  9.   Mating Trick –  (
  here)
  10. Reverse Evolution – (
  here)

   

 • 11-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR
  >> Reageer (0)
  06-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw iets over Theropode dino's

  Dinosaur hand prints

  Links  : Dinosaurier sporen  ; de hand-sporen  lijken op  vogelachtige  binnenwaarts-gedraaide handpalmen  (Johnson Farm, Utah).
  Rechts : Dilophosaurus wetherilli  (-198  MY ) years in rustende "vogel"positie  /
  (artistieke  impressie ;  Heather Kyoht Luterman)

   

  http://thomas.thomlex.com/dinosaurs/dilophosaurus.php   http://www.studentsoftheworld.info/sites/animaux/dino.php   http://www.healthstones.com/dinosaurdata/d/dilophosaurus/dilophosaurus.html   http://www.cmstudio.com/dilophosaurus.html   

  Dilophosaurus   (klik op deafbeeldingen voor de links )


  Vleesetende dinosauriërs als Dilophosaurus, Allosaurus , Tyrannosaurus en Velociraptor leken veel op moderne vogels. (aves)
  Ze  liepen  zoals bekend op hun achterpoten.
  Vermoedelijk (1) hielden ze hun korte voorpoten met de handpalmen tegen hun romp.


  Net zoals vogels met hun vleugels doen.
  Dat blijkt alleszins   uit fossiele sporen van een vroege (1)vleesetende dinosauriër (theropode  )die in 2004 zijn aangetroffen in de Amerikaanse staat Utah. (2)

  De opmerkelijke afdrukken (2) wijzen uit dat het beest zat als een kip.
  De ontdekking is dinsdag gepubliceerd in het open access wetenschappelijke tijdschrift PLoS One.
  http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004591   
  Figure 2. Stratigraphic section of the Moenave Formation at the St. George Dinosaur Discovery Site at Johnson Farm.

  Resting trace and trackway SGDS.18.T1 is in the “Top Surface” of the Main Track-Bearing Sandstone Bed (indicated by the blue arrow) in the Whitmore Point Member of the Moenave Formation.  Figure 3. Schematic map of the “Top Surface” tracksite (SGDS.18).

  Beige shaded areas represent the “Top Surface” of the Main Track-bearing Sandstone Bed; gold shaded areas are unexcavated; brown areas represent areas removed after mapping to examine lower horizons. The Eubrontes trackway that includes the crouching trace is highlighted in red.
   
  Figure 4. Eubrontes(2)   trackway with resting trace (SGDS.18.T1)
   in the Whitmore Point Member of the Moenave Formation, St. George, Utah.
  In afbeeldingen van tweebenige vleesetende dinosauriërs of theropoden bungelen de voorpootjes meestal doelloos omlaag  en  met de handpalmen naar beneden gericht. ( de zogenaamde  " konijn-houding " ) ,of worden ze opgehouden op  een  aapachtige  manier   
  Beiden zijn   anatomisch  zeer  onwaarschijnlijk ; dat  wisten paleontologen al langer.
  Ook vogels, evolutionair gezien moderne theropoden, kunnen hun handen niet draaien.


  Bewijs daarvoor was echter tot nu toe niet gevonden.
  Anders dan pootafdrukken zijn duidelijke handafdrukken van tweebenige dino’s zeer zeldzaam.
  De sporen in Utah zijn 198 miljoen jaar oud en dateren uit de vroege Jura.

  Blijkens de afdrukken is de dinosaurus eerst langs de oever van een meer gelopen, waarbij zijn staart over de grond sleepte.
  Vervolgens heeft hij als een vogel een tijdje gerust, waarbij hij zijn voorpoten langs zijn romp gevouwen hield.
  Appendix
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Theropoda

  "Theropoda"

  A

  B

  C

  D

  D (vervolg)

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  O (vervolg)

  P

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y
  (1)
  De Tyrannosaurus Rex   is een  reeds verder door-geëvolueerde  theropode  die  leefde op het einde  van het dino-tijdperk

  De gevonden sporen  dateren van voor de Tyrannosaurus Rex, bloeitijd 

  “What this seems to imply is that, even from fairly early in their history, (carnivore ) dinosaurs ( theropoden ) were entirely bipedal and weren’t using their forearms to support ( Dat  is al  wél  eens gesuggereerd  als  zijnde  het geval   bij een  "sluipende "   tyrannosaurus rex ) themselves in any way,” paleontologist Tom Holtz of the University of Maryland, says. “Because of that, the hands could specialize as weapons, to grab on to a struggling animal or to fight with other dinosaurs.”


  (2)


  *Het gaat    hier om   een zogenaamd   
  ichnofossiel
  Beenderen   of andere  gefossileerde  resten van demaker van de sporen zijn NIET gevonden

  ( Eubrontes  = de classificatienaam van een bepaald  soort ichnofossiel ; dit is niet de soortnaam  van de  maker  van het spoor want die is onbekend   )

  Ichnofossielen ( en zeker 'dino-trails' waarvan er heelwat diverse voorbeelden  te vinden zijn  over de gehele wereld )  zijn  echter wél  voldoende betudeerd en  bekend  bij gespecialiseerde  paleontologen,   om  heel veel  conclusies  te kunnen  afleiden  aangaande  de  levenstijl en bewegings-anatomie van de makers ervan  ....
  Dat het hier om een theropode gaat is (bijvoorbeeld) buiten kijf  ( ---> drietenige  afdrukken  van de voeten )

  Trackways
  A theropod trackway showing the palms-down "manus strike." Image courtesy of Michael Skrepnick.

  PLoS One reported a set of fossilized impressions that showed how theropod dinosaurs held their hands. Scientists were able to confirm that theropods’ palms faced each other.
  But paleo-artist Michael Skrepnick reminded me of another trackway that confirmed the mobility of theropod hands.

  At the 2002 Society of Vertebrate Paleontology meeting, paleontologists reported on a set of early Cretaceous (about 146 to 100 million years old) tracks found in British Columbia made by a large theropod dinosaur. The tracks showed that it was walking at a uniform speed, but for some unknown reason the theropod raked the ground with both of its hands, making two sets of slash marks. To do so it would have had to have held its hands palms-downward, as shown in the wonderful illustration by Skrepnick.

  Comment  ;
  http://cactus.dixie.edu/jharris/

  " ....Well, I don’t agree that it necessarily shows anything about hand mobility, but it may say something about arm mobility.
  After all, birds can get their hands palms-down…but not by pronating at the wrist!
  Instead, it’s an effect of abducting the arm from the body.
  The same may be true of the (large )  theropod that made the British Columbia  tracks, mentioned  .

  Perhaps a semantic issue (hand vs. arm), but a somewhat important one lest someone reading this thinks that theropods were capable of pronation/supination the way humans are ... "


  (Mogelijke  werkhypothese )
  Er is dus  WAARSCHIJNLIJK  een groep  oude theropoden  die de handpalmen  hield  op  een  vogel-achtige  manier  ( en waarvan de vogels afstamden ? )  
  en
  een  tak aan de  theropoden  -stamboom  die dat  NIET   deed  .....

  Maar 
  Zoals uit het  bovenvermelde   comment blijkt  is het ook mogelijk  dat  de  theropoda-groep  toch niet  is  gesplits in  twee groepen  (een  met  bewegelijke polsen en  een met vogelachtige  handen  )maar  dat  de armen  ( zeker bij grotere theropoden ) een grotere mobiliteit  bezaten
  dan meestal aangenomen  ....

  Bronnen
  Voornamelijk  een aangevuld  bericht uit de  Volkskrant  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1158406.ece/Vleesetende_dino_hield_voorpoten_als_vleugels

  http://paleonews.wordpress.com/2009/03/05/2009-03-05-teropodi-con-postura-da-uccelli-dinosaur-imprints-birdlike-arm-anatomy/
  http://www.sciencenews.org/view/generic/id/41389/description/Dinosaur_handprints_reveal_birdlike_arm_anatomy
  http://news.nationalgeographic.com/news/2009/03/090304-dinosaur-handprints.html
  http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2009/03/04/dinosaur-handprints-show-it-could-hold-a-basketball-not-dribble/


   

  06-03-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste pasjes ?
  Terwijl  in  Nederland  de  traditionele creationisten   zich trachten  staande  te houden  door  voornamelijk  heikele  achterhoede-gevechten te blijven  leveren  ....en in allerlei  oude  media  kompleet  overbodige  staaljes  van gelegenheids- huisvlijt  ,  genoemd   " Brieven aan Darwin " verschijnen (  http://www.volkskrantblog.nl/blog/107910) die een goed  idee geven   van de praatbarakken -cultuur  waarvoor  Nederland  tenslotte ook wereldberoemd/ berucht    is  geworden ____    is   gelukkig  ook  de voorlichtende  informatie molen  over de evolutie-wetenschappen   zelf  *   in het Nederlandse taalgebied  al  goed op gang  gekomen ( ook in die oude  media  ...gelukkig maar ....en met dank  )
    
  *   ( in  de  plaats van het voornamelijk  semi- historische gezeur   , het   gevoelsmatige( soms rancuneus )   inschatten  van een  Victoriaans  Mens gesteld op status  en het onvermijdelijke " geloof en ongeloof  gedoe" , waar de titel van een van onderstaande  arftikelen (" zo bekroop me uiteindelijk het ongeloof " .... ) jammer genoeg  alweer  op inspeelt   (1 )
  --De  Nederlandse  Scientific American  en  vooral
  het Maart nummer van
  --"Kijk"   verdienen  de volle  aandacht 

   
  http://eosnew102.accounts.hiper.be/lezersservice/language/nl-BE/NuInSciam.aspx?m=Sciam#7883

   
  De vragen in dit onderstaand   fictieve interview werden gesteld door Christoph Marty. De antwoorden zijn samengesteld uit oorspronkelijke citaten van de in 1882 overleden Charles Darwin.
  Uiteindelijk is dit  een vorm   ( de  bedenkelijke  praktijk)  van   "quote mining " 
  Het artikel is hier te vinden in pdf-vorm
  http://eosnew102.accounts.hiper.be/Portals/0/Achtergrond/Sciam%20-%20Interview%20met%20darwin%200902.pdf

  'Zo bekroop mij uiteindelijk het ongeloof'

  Zou u graag eens onder de hersenpan van een gigant kijken? Wij wel, en daarom gingen we 150 jaar na het verschijnen van zijn meesterwerk aan Darwin zelf vragen hoe hij zo geniaal is geworden.
  (1)


  Dit is een echte  "must " read  ....degelijk en  helder 

  Van atomen tot eigenschappen

  Darwin beschikte niet over de middelen om zijn baanbrekende ideeën over natuurlijke selectie te bewijzen. Vandaag blijkt uit DNA-analyse hoe groot de impact van toevallige veranderingen in ons erfelijk materiaal wel is.


  Niets nieuws maar een  uitstekende samenvatting  van de stand van zaken     ...Klasse 

  De stamboom van de mens

  Twaalf jaar na The Origin of Species durfde Darwin het aan om ronduit te stellen dat de mens afstamde van mensapen. Sindsdien hebben wetenschappers een verbazend uitgebreide stamboom kunnen reconstrueren die hem op alle fronten gelijk geeft.


  Neil Shubin ...need I say more 

  Ons oeroude lichaam

  De manier waarop ons lichaam in elkaar zit, is op veel punten een rechtstreekse en niet altijd even praktische erfenis van zwemmende of kwakende voorouders. Geen wonder dus dat we vatbaar zijn voor kwalen zoals de hik en liesbreuken.
   

  zie ook  
  Blog Entry Verbeterd ontwerp ?   <
  Blog Entry IP Theorie   <


  Dit bijzondere nummer van KIJK  gaat ( in 4o extra pagina's )  uitgebreid in op de evolutietheorie.
  en is prachtig geillustreerd

  De geschiedenis van de theorie
  (‘Van Darwin tot DNA’ /zonder meer een  uitstekende  aanrader   in het populariserende  werk    )
  de controverses
  (‘Darwin onder vuur’(= de  geschiedenis  en de  huidige  tegenstand  van  de gelovige  anti-evolutionisten  en de ID-ers ))
  de vreemdste voorbeelden uit de biologie 
  (‘Survival of the smartest’,
  ‘Slimme setjes’(over  mimycry en   co -evolutie  ).... uit de  kunst  )
  en
  de nieuwste ontwikkelingen
  (‘Bouw je eigen beestje’,(over synthetische  biologie )  
  ‘De uitknop van de genen’( over epigenetica ). ..... beiden erg  informatief  ....  Klasse  !

  Verder in deze special:
  opmerkelijke citaten ( pro en contra ) over evolutie (quote mining  is niet mijngrote interesse    )
  en besprekingen van enkele ( vooral leesbare )  boeken over Darwin en zijn theorie.

  Prima nummer en prima artikels over Evolutie.  Het artikel 'Darwin onder vuur' (pagina 34-39).
  Onderwerp: de strijd van het creationisme en Intelligent Design tegen de evolutietheorie

  Ik( de auteur  JPK  van het artikel )  heb me daarbij netjes gehouden bij een opsomming van punten waarom een gelovige een probleem zou kunnen hebben met evolutie (vanuit het geloof gedacht; geen wetenschappelijke argumenten) en
  een historisch overzicht van de strijd tot nu toe, van de opkomst van het creationisme in de jaren twintig tot het verbannen van Intelligent Design uit de Amerikaanse biologieles en de recente 'bekering' van Cees Dekker.

  Volgens mij allemaal vrij feitelijk; ik hang niet de Dawkins uit en verwacht niet op al te veel christelijke tenen te trappen.

  Maar goed, aan een aantal scherpe of zelfs kwade mails van lezers zal ik wel niet ontkomen.
  Het ligt allemaal vrij gevoelig en dan staan er altijd mensen klaar om gelijk over de rooie te gaan, ook als wat er feitelijk staat eigenlijk helemaal niet zo schokkend is...

  Darwin onder vuur

  Wat ik een beetje jammer vind, is dat ik uit plaatsgebrek niet uitgebreid in het artikel heb kunnen verwerken dat het heel goed mogelijk is om gelovig te zijn én de evolutietheorie te accepteren.

  Er lijkt nu het idee te bestaan dat je moet kiezen tussen óf Darwin en ongeloof, óf een letterlijke Bijbelinterpretatie volgens creationistisch recept.
  Onzin natuurlijk; christenen die de Bijbel zien als een feitelijk en 100 procent juist historisch verslag zijn extreme gevallen, waar ook het gros van de theologen het niet mee eens zal zijn.
  Maar dat laatste lijkt veel mensen aan beide kanten van het debat niet meer zo duidelijk, getuige allerlei 'discussies' op internet waar ik de laatste weken doorheen gescrolld ben...


  Bron ;
  Het blog van de auteur JPK  ( vergeet ook niet de reacties te lezen )
  http://jpk.punt.nl/index.php?id=451644&r=1&tbl_archief=&
  (1)
  En er zijn waarschijnlijk   nog een  pak  van dergelijke  publicaties  die ik ( nog ) heb gemist  in de krantenkiosken ....
  Schroom je niet  ze  te signaleren  in de reacties  op dit blog (opgelet  creationistische propaganda  en  huisvlijt  -werkjes van die strekking  ( zelfs als ze  van  gediplomeerde "wetenschappers "komen ,  vliegt er wel onverbiddelijk uit  , bespaar je dus de spam- moeite  )   
  Interessant is  ook  dit  op internet te raadplegen bundeltje  artikels en  documentatie   :
  US / Seed  organisation    ;

  Darwin 200

  SEED'S DARWIN 200 CELEBRATION
  How Adaptation Informs the New Economy Slideshow: Inside the Cabinets of the AMNH
  Carl Zimmer on the Awe of Natural History Collections Photo Essay: Tracking Darwin in South America
  Video: Evolution of Life in 60 Seconds Darwin in Defense of His Church
  Blogging the Origin of Species Slideshow: Creatures of the Galapagos
  Survival of the Endogenous Retrovirus Audio: Genetic Sequencing and the Frontier of Evolution
  10,000 Years of Explosive Human Evolution Is There More to Heredity Than Genes?

   Vooral 
  "Survival of the Endogenous Retrovirus"   van(mijn persoonlijke favoriete )   Abbie Smith  (= ERV )heeft mijn volle aandacht
  Terwijl  Is There More to Heredity Than Genes?    zeer mooi aansluit bij het epigenetica artikel   in KIJK   

  Overigens  huisvest  de seed organisation al  lang  de eerste   "sciences blogs "-gemeenschap  alwaar  wetenschappers  en  kleppers  uit (amerikaans)blogland  regelmatig   publiceren 
  Dat heeft  navolging gekregen in Duitsland  en  in 
  de scilogs  van  Eos 
   http://www.scilogs.be/
    

   

  (1)
  ik hoop alleen maar  dat het debat over  de relatie  geloof -wetenschap  , niet weer  alles gaat  overspoelen  en bedekken met lagen  ideologische  afval     ....
  Ik heb  zo langzamerhand  wel  eventjes genoeg  gehad   van  al  die   zageventen  behept met  de  " Nederlandse ziekte  " 
  die  allemaal  ook Darwin voor hun denktrant- karretje  willen spannen  , door hem te ontsmetten  , te mine quoten   of (ouderwetsers )  hem finaal weg te zetten  en te verdoemen 

  27-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR
  >> Reageer (0)
  25-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten carnaval
  Bij onze Noorderburen  is  ondertussen  de  eerste creationisten  folder  (nr 1 )  verzonden ter gelegenheid van het darwinjaar (en van Carnaval  ?) ...
  Het   vodje    werd  ondertussen   ( reeds vooraf )erg kundig punt voor  punt   weerlegt   en ontmaskerd    door allerlei mensen op  het internet  
  Hieronder volgt een lijstje  waar je deze nuttige  gedetailleerde  inhoudelijke  weerleggingen van  veel van de aangehaalde klassieke creationisten rommel  kunt lezen ....

  ( tot nu toe ) Het   eerste  , inhoudelijke  ,  meest  leesbare  "en de beknopste  "no nonsense " artikel  =

  n.is.een
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/240135
  http://www.prefectionist.nl/EvolutieOfScheppingGeannoteerd/82504_SchreeuwomLeven_brochure_gewijzigd.1.1.pdf  Kritiek vanuit   theologische hoek  :
  http://www.keepthefaith.nl/

  Andere ;
  http://denkeensechtna.blogspot.com/
  *denkeensecht na INHOUD
  Intro
  http://denkeensechtna.blogspot.com/2008/11/introductie.html#links
  http://denkeensechtna.blogspot.com/2008/11/voorziene-vragen.html#links
  Bespreking en weerleggingen Creationisten Brochure
  http://denkeensechtna.blogspot.com/search/label/Evolutie%20of%20Schepping
  Conclusies
  http://denkeensechtna.blogspot.com/2009/01/en-nu.html


  http://marvol19.wordpress.com/2009/02/08/evolutie-of-schepping-de-creationistenfolder/

  auteur :Stephen Poley
  http://www.xs4all.nl/~sbpoley/evolutie/evolutie_of_schepping.html


  Hoite Vellema
  http://sargasso.nl/archief/2009/02/15/het-misbaksel-van-de-relimaffia/

  Er zijn er vast nog wel meer.

  Een uitstekend   blog  dat meer in het algemeen  allerlei  Nederlandse creationisten van het  YEC en zondvloed-geologie  type ,  weerlegt  is
  Jangablog

  Hier nog een paar waslijsten aanklikbare "on line "ammunitie
  Darwinjaar
  Darwinjaar in de lage landen


  Alhoewel  het hier een  Nederlandse kwestie betreft ...meen ik toch te hebben  begrepen dat  men  van plan was  ( is  ? ) de folder ook in Belgie te verspreiden( klik op vierkantje  --> Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog  )   ...
  Ik wil daarom ook mijn steun betuigen  aan de bloggers-actie die momenteel tegen  deze  creationisten  wordt gevoerd 
  Ook wanneer die actie  in het begin  uitgaat van  de  notoire     "onbeleefderikken  en verbale ruziemakers "( =  zo worden ze dikwijls omschreven door  hun  tegenstanders   ) uit de  Nederlandse blogosfeer ....  
  Nou ja , onbeleefdheid  is nu eenmaal  een karaktertrek  van veel Nederlanders   
  Ik heb trouwens  liever iemand die onbehouwen  en zonder omwegen  zegt  wat hij van iets denkt , dan de herkauwende hap  van  een paar deftige om de  hete  brij draaiende  dansclubjes en naai- en brei kransjes  van  : noch -vis  -noch -vlees mossels .....


  Daarom dus  deze  banner en link 
  Stuur de (eventuele ) creationistische  folders    


  http://www.terugnaarjemaker.nl/

  of (leuk voor  grinnikkende Belgen  en andere  Europeanen   )  bewaar de folder  als een prachtig  schoolvoorbeeld  van de verregaande stupiditeiten en wereldvreemdheid   van sommige Nederlanders aan  het begin van de 21 st eeuw   ...Het wordt beslist een collector's item..... en helemaal  gratis 
  Doodsbedreigingen  ? 
  Ja dat kan niet , natuurlijk  ...
  Maar elke  actie  lokt onvermijdelijk ook  een  aantal randdebielen 
  Dat is verder ( in princiepe  in  alle europese landen )  een  zaak voor de(Nederlandse )  politie en het gerecht  ...
  Die moeten  de zaak maar onderzoeken  en ontvankelijk  verklaren   ...is het niet  ?  

  Liegen dat je blauw ziet( ook  in je reklamefolders  ) ,  kan ook niet  ...of wel ( in Nederland  ) ?
  Het creationistische  foldertje   is frauduleuze  reklame  ....en het is millieu  en  geest-vervuiling 

  Ik hou het er trouwens  op dat de vervuiler moet betalen  ....

  25-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinjaar trekt zich op gang II
   

  Een ZEER  WELKOM  NEDERLANDS  KADOOTJE 

  Charles DarwinIn het 200ste geboortejaar van Charles Darwin, biedt Uitgeverij Nieuwezijds al haar vertalingen van Darwin aan als gratis downloads.  Het betreft PDF-bestanden van:

  • Over het ontstaan van soorten
  • Het uitdrukken van emoties bij mens en dier
  • De afstamming van de mens
  • De autobiografie van Charles Darwin
  • Charles Darwins brieven


  Om de PDFs te downloaden klikt op de gewenste titel.

  Over het ontstaan van soorten Over het ontstaan van soorten
  ook als boek te koop

  Het uitdrukken van emoties in mens en dier Het uitdrukken van emoties in mens en dier
  ook als boek te koop

  De autobiografie van Charles Darwin De autobiografie van Charles Darwin
  ook als boek te koop

  De afstamming van de mens De afstamming van de mens
  niet als boek verkrijgbaar

  Charles Darwins brieven – een selectie Charles Darwins brieven – een selectie
  niet als boek verkrijgbaar
  Op de pagina die dan opent, klikt u op het tabblad 'Download'. Vervolgens klikt u op 'Download dit bestand', waarna het bestand verschijnt in uw browser.U kunt het dan lezen, afdrukken of bewaren op uw eigen computer.


  NB
  De download-bestanden van de Nederlandse vertalingen zijn uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per email of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan.

  Copyrights Nederlandse vertalingen © 2009, Uitgeverij Nieuwezijds


   


   

  20-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinjaar trekt zich op gang I


  Nog een  verjaardagsgeschenk 

  Op de site van Eos kan je een gratis tijdslijn en een selectie van Darwin-artikelen downloaden.

  Darwins levenswerk On the origin of species, dat dit jaar anderhalve eeuw bestaat, zorgde halverwege de 19de eeuw voor een schokgolf door de wetenschap en het christelijke geloof. Na jaren van expedities kwam de wetenschapper tot de conclusie dat al het leven, ook de mens, één gemeenschappelijke voorouder heeft.
  Het was dus niet God die de mens op aarde had gezet.

  Tijdens zijn wereldreizen ontdekte Darwin dat verschillende dieren en planten veel overeenkomsten hebben. Afhankelijk van waar zij leven, hebben deze soorten zich aangepast aan hun omgeving.
  Darwin vermoedde dat die aanpassing geleidelijk is gegaan en dat deze ontwikkeling nog steeds doorgaat.
  Volgens Darwin overleven alleen de soorten die het best zijn aangepast aan hun omgeving.
  Wat hij nog niet wist, is dat deze aanpassingen ontstaan door min of meer toevallige veranderingen of mutaties van de genen van de soort.
  De meeste mutaties pakken slecht uit, sommige zorgen er echter voor dat organismen en hun nakomelingen meer kansen krijgen dan hun concurrenten.

  ‘Darwin-Downloads’: surf naar www.eosmagazine.eu en download er:

  De gratis tijdlijn van de evolutie
  Een selectie van Darwin-artikelen uit Eos, Scientific American en Psyche&Brein

  Verjaardagsgeschenk!
  - Tijdslijn van de evolutie: de evolutie in één oogopslag.
  - Uit Eos-magazine: 'Galapagos revisited' en 'Misinterpretaties van Charles Darwin'
  - Uit Scientific American: Interview met Darwin: 'Zo bekroop mij geleidelijk het ongeloof'
  - Uit Psyche&Brein: Evolutiepsychiatrie: 'Waarom worden we gek?'

  Bij het februari- en maartnummer van Eos zit de gratis jongerenbijlage Start to Know over Darwin en de evolutietheorie.
  Meer info vind je
  hier.  DARWIN IN HET DEFENSIEF ?
   (Eos/
  http://www.deburen.eu/?language=nl&p=opinie&id=112  )

  Het Darwinjaar doet aan als een haast overbodige promocampagne voor de evolutietheorie;
  niet meer dan een herhalingsles. ? 

  Onze westerse (en Belgische) bril vertroebelt het beeld.
  Elders wint creationisme, de leer dat alle planten en dieren hun bestaan danken aan een scheppingsdaad, sterk aan invloed.
  De cijfers liegen er niet om.


  Een kort overzicht over het 'geloof' in de evolutietheorie.(2006)
   
  http://fantastisch.filosofie.be/index.php?/archives/287-een-klein-overzicht.html

  Er valt duidelijk te zien hoe vooral de Scandinavische landen het voortouw nemen, terwijl België ergens verdienstelijk in de kopgroep rondhangt (de bovenste 1/3de).
  Uiteraard bengelen de VS en Turkije onderaan: minder dan dan de helft van de bevolking gelooft in de evolutietheorie.
  Darwin zou zich in zijn graf omdraaien, maar al bij al is dit geen slechte score voor alle landen die erin meedoen.
  Anderhalve eeuw geleden geloofde immers bijna geen kat in de evolutietheorie, terwijl de publieke opinie nu over het algemeen veel beter ingelicht is over evolutie en wetenschap in het algemeen.
  Turkije en Amerika hebben duidelijk toch nog wat achterstand in te halen.


  Creationisme mag dan in België geen uitgesproken debatthema zijn, is Nederland is het wel een tijdje hard gegaan toen minister van Onderwijs Maria van der Hoeven, na een gesprek met nanowetenschapper en ID-aanhanger Cees Dekker,( ondertussen theistisch evolutionist )  de schepping in de lessen biologie een plaatsje wou geven.
  De gemoederen zijn intussen wat bedaard, maar begin geen blogpost over evolutie of je krijgt een felle reactie van een Nederlandse "orthodoxe"  christen die zegt dat evolutietheorie 'pure onzin' en 'slechts een theorie' is.

  Nederlandse creationisten  zijn een minderheid wordt
  soms beweerd ....maar beschikken blijkbaar toch ook over  veel  financieele armslag en supporters 
  Ze   maken het in elk geval  nog altijd  erg  bont  /(bijvoorbeeld )
  Arkbouwer Huibers en co  : 

  Een fragment uit het programma Ter Zake:

  met volgende  tenen krommende uitspraak  :

  ' ik geef toe, ik ben gemeen, ik neem enkel uit de wetenschap wat ik wil (lees: wat overeenkomt met de bijbel)
  Zolang de wetenschap evolutie niet kan bewijzen, win ik altijd'

  En dat in een land met zovele nobelprijswinnaars en zoveel kennnis...

  zie ook --->
  09-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog

  Vandaag is de strijd in de wetenschap helemaal gestreden, maar in de publieke opinie is die dus  nog volop aan de gang.
  Daar overheerst nog altijd het creationisme, de beweging die gelooft dat God de aarde in zes dagen schiep, of Intelligent Design, dat niet letterlijk een god noemt als schepper, maar dat een 'intelligent ontwerp' ziet in de wonderen van de natuur.
  Beide stromingen proberen het "darwinisme"  in diskrediet te brengen.
  Daarom is dit Darwinjaar meer nog dan een gezellig festijn, een jaartje van stevig campagne voeren, met tentoonstellingen, lezingen, tv-programma's, tijdschriftedities en blogs.  Een  belangrijke  nieuwkomer

  Een belangrijke  nieuwkomer  in blogland  is  deze  week opgestart :/Alweer, een mooi Darwindag cadeau

  HET PROJECT VAN DE WERKGROEP ROND JOHAN BRAECKMAN 
  zie ook voor achtergronden van dit initiatief
  31-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut


  UGent  http://www.evolutietheorie.be/


  De  meeste artikelen tot nu toe  zijn vertaling  van "Berkley"  en " Talkorigins."
  Daar is duidelijk  nood aan in het Nederlands taalgebied 
  Hopelijk worden nog  meer en uitgebreider artikels vertaald  ....
  Dit alles kan  goed  van pas komen om als vadmecum , start van  verder  opzoekwerk   en referentiebron   te dienen tijdens discussies
   

  14-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:NIEUWS uit blogland
  >> Reageer (0)
  11-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas

  ( YES , een dag te vroeg ;  maar toch  ter gelegenheid van DARWINDAY )  

   

  *Darwin   is  geen  onfeilbare paus  van een soort  religie (Het Darwinisme(1) )die door deze victoriaanse Engelsman   zou zijn  "gefabriceerd " om het atheisme uit te dragen  ....

  *Hij is wel  een cultureel  ICOON  geworden ( net als foto's van Einstein ,  de legendarische  John Lennon of de  Mona Lisa met of zonder snor   ) ...en derhalve publiek bezit en  virtueel /visueel  speelgoed   ....Net als dat bij  alle publieke  iconen  wordt zijn  overgeerfd  gedachtengoed ( en stromannen  daarvan of uit verband gerukte citaten uit het werk )  gebruikt , herbruikt en  ge-herinterpreteerd( indien al niet vervormd en misbruikt )  om verschillende opinies   van de  interpreteren  te ondersteunen of uit te drukken  , of om  een  soort  "mythische  Darwin " te verafgoden of te verguizen  .....


  Maar  hij is voor eeuwig   , als onderzoekend  denker  van  zijn  tijd   , een   historisch belangrijke   begin-inspirator / en één van de grondleggers   , van een (natuur)wetenschap die  de evolutiebiologie noemt   

  Een vakgebied  dat  ondertussen na 150 jaar  is uitgegroeid tot  een  discipline  die ( door de bijdragen van honderden  eerste klassewetenschappers en grote ontdekkers (denk maar aan de genetica en de DNA ontdekkingen  )   : de allereerste  aanzetten van Darwin en co ,  allang   heeft  uitgebreid en  waar nodig   gecorrigeerd  ...tot  en met  de onherkenbaarheid  ( bij oppervlakkige beschouwing )  van de oorspronkelijke overzienbare  thesen

  Bovendien is Darwin   de eerste  die een hoop  evolutie- ideeen uit zijn  tijd  heeft aaneengesmeed tot een  geheel , door  een mechanisme  ter verklaring van veel toen reeds  bekend  biologisch  feitenmateriaal ( waarbij hij zelf dit materiaal  heeft uitgebreid )   te  formuleren ... Daarbovenop   heeft hij  jarenlang   de eerste ( nipt voldoende ) evidenties en gegevens  verzameld  voor zijn  theorie  en   zich de allerlei mogelijke tegenwerpingen voorgesteld,     aangegeven  /overdacht   en  vooraf  al voorzien van een voorlopig antwoord ...

  Maar 
  De moderne  evolutiebiologie is zeker  geen uitgebreide  verzameling  voetnoten bij Darwin ...
  (bijvoorbeeld  :  voetnoten of  kommentaren  op   "On the  Origin of Species"  e.a. . 
  Darwin's oorspronkelijke  -teksten   kunnen  nog wel eens   inspireren en bezitten mogelijks nog steeds   enige pedagogische  waarde :  maar de boeken van Darwin  zijn geen  "heilige schiften  "voor de biologie of de  natuurwetenschap   ...het zijn slechts "vanuit de béta -wetenschappen   gezien  " oubollige aandoend  en erg tijdsgebonden  proza   : stukken tekst van cultuurhistorisch  en  wetenschaps-filosofisch  historisch  belang , die maar al te graag nog steeds ook door  politieke -ideologische  lobbies , pol&soc en alfa-wetenschappers  worden  geciteerd om  de eigen  
  "opinies" mee te larderen     (2)

  ...( Klassieke) Evolutiebiologie zelf  kan nu  beschouwd worden  als  een  zeer uitgebreide   toepassing:/ en  een zeer belangrijk  onderdeel   van de  moderne genetica  , de  moleculaire biologie   en de microbiologie , wat nog wordt aangescherpt  in de  spîtsonderzoeken  die mogelijk worden door de explosieve groei van nieuwe  waarnemings ,  data-verwerkings systemen  en nieuwe analyse  technologieen     ... :  Tevens is het uitgegroeid  tot een   onmisbaar theoretisch  instrument  of hulpwetenschap  bij  , om maar iets te noemen  , doorgedreven  ecologisch   , medisch  en epidemologisch onderzoek  waar allerlei complexe interreagerende  systemen  worden bestudeerd 

  De uitgewerkte en nog steeds verder  uitgebouwde  theoretische referentieramen  (  waarbij  enkele basisinzichten van Darwin )  zijn ook  invloedrijker  geworden ( bijvoorbeeld als   inspirator van bepaalde  toepassingen gebaseerd op  evolutionaire processen  en mechanismen  ) in andere  wetenschappen= denk maar eens aan de  informatica  en zelfs  in  onderdelen van de  taalwetenchap 

  Hersensonderzoeken /neurologische inzichten  en daarop  geschoeide  nieuwe vormen van nieuwe  psychologische insteken(2) en gedragbestudering  steken ook de kop op....

  Het is dan ook (o.a.om bovenvermelde redenen  )  volkomen  onverantwoord  nog langer de term  " Darwinisme "  als synoniem  van de evolutiewetenschap/evolutiebiologie  , te gebruiken ...

  UPDATE  
  Er is  deze week  het  __naar mijn mening ___uitmuntend voorstel geformuleerd  door  de bioloog  Jelle Reumer    om  evolutieleer/evolutietheorie  en  dergelijke  ,in het Nederlands  te vervangen door evolutie-kunde : net zoals in natuurkunde  en wiskunde
  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1150284.ece/Kenniscafecolumn_Niks_evolutieleer_evolutiekunde%21?service=Print
  WEG  MET  DE TERMEN    DARWINISME  en  EVOLUTIONISME
    

  Evolutie-wetenschappen  zijn   ook  geen  kunstrichting , geen  intellectuele stijl van een tijdsgewricht    ,  noch een  of andere  ideologie , noch de "leer"  van een  grote of  kleine  sekte   ...Het is  gewoon de  enige  volwaardige wetenschappelijke  theoretische  en  van voldoende  
  direkte en indirekte  bewijzen (=evidenties=feitelijke  en theoretische  bewijstukken  )voorziene   beste  verklaring  van de levensverschijnselen  , de  gegroeide  biodiversiteit en  de samenhangen die  men de  biosfeer  van onze planeet noemt  ,die we op dit ogenblik kennen 
  Een   wetenschappelijk  basis inzicht en begrip met verstrekkende  gevolgen  op  alle gebieden van de menselijke kennis ....  

  * Ik weet nu ook wel dat vele  (Angelsaksische ) evolutiebiologen die term nog steeds  als synoniem voor hun versies  van  de evolutiewetenschappen  neerschrijven    ...
  Dawkins doet dat  ,....Jerry Coyne doet dat  ...  Mayer deed het zeer uitgebreid  ( "One long argument for Darwinism " )  ....etc

  Maar spijtig   genoeg  koppellen veel  vertegenwoordigers  van die engelsprekende  groep hun  wetenschappelijke  standpunten____ met   vooral hun  adaptationistische  versie van de  evolutie ; wat ze  zelf  "Darwinisme"  noemen   en  waarbij  o.a.  Natuurlijke selectie  als het belangrijkste "creatieve "   evolutie-mechanisme   wordt gepropageerd  en benadrukt _____   vast   aan een ( maatschappelijk zo bekend geworden en genoemd  ) "militant" atheisme  en/of worden zij  als  tot die groep  behorend  geklasseerd  door de openbare  opinie /consensus  
  ....en  waardoor  ze dus  het creationistische standpunt  dat  " darwinisme= atheisme   "alleen maar bevestigen in de ogen van het brede(grotendeels ongeinteresseeerde ) publiek dat slechts  sporadisch kennis neemt van  het dispuut ( in Belgie en Frankrijk   toch )  of  van de  partijdige zeloten en "bekeerders"  van  bepaalde strenge  rechtlijnige en  conservatieve   religieuze  bewegingen  van bijbelaars  en goed(e)gelovigen   met  beton in hun kop ( meestal   in sommige  afgelegen  uithoeken binnen  moderne seculiere  maatschappijen  , of als  kiesvee en nuttige idioten   van/ voor    enkele  politieke & conservatieve  ideologieen  en groepen  belust op maatschappelijk  overwicht , ideologische kontrole van het  wetenschap-onderwijs  en  beteugeling   en inperking van persoonlijke  en  morele  standpunten    die niet met hun   ideeen overeenstemmen en  de  bedoeling  (bijvoorbeeld)  de  restauratie of invoering  van theocratieen, totalitaire  en/of  "big brother " achtige  tyrannieen  en technocratieeen  te (her)installeren  )  

  Creationisten ( en andere anti -wetenchappers )  grijpen de verwarring  rond  de  term  "Darwinisme " ( overigens  ook beladen met de associatie naar het  infame "Sociaal Darwinisme" http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_Darwinisme ) dankbaar aan  :
  Ze zijn bovendien de  enige  die nog steeds die  kompleet onbruikbaar(want kompleet multi-interpretabele)  geworden  term bij voorkeur blijven  gebruiken  ; die leent zich trouwens uitstekend  tot  allerlei  interpretaties  , verdraaingen  en  misvattingen en is daardoor uitstekend geschikt om te stigmatiseren  ...Darwinisme klink in de oren van de  meeste  creato's , simpele gelovigen  en hun aanhang als een  verderfelijk  uitvindsel van de Satan
  :
  ...Creationisten willen bovendien  graag   de " evolutietheorie "   beperken tot de standpunten van  de oude Darwin ( en de strijd  en de oubollige tegenargumenten(door de  huidige  creationisten voorzien van een  modern kleedje met wetenschappelijk  jargon en orwelliaanse newspeech  )  in zijn  tijd  rond diens   standpunten ):  
  ofwel hun eigen  stroman-versies (en desinformatie  over  geologie , paleontologie , hersenwetenschappen  etc...)van  de moderne  biologie ( waaronder dus ook de evolutiebiologie ) gebruiken om  die "ouwe vijand "  alsnog  posthuum te "ontkrachten  "....

  Net alsof je  Archimedes  wilt  ontkrachten door erop te wijzen dat die ouwe  badliefhebber ,  geen kaas heeft geëten van de moderne kernfysica  ....  Different human sub-species predicted by Dr Oliver Curry
  Humanity may split into an elite
  and an underclass, says Dr Curry

  http://www.badscience.net/2006/10/eloi-vs-morlock-vs-dr-oliver-curry-of-lse/


  Een storm van kritiek volgde op deze" stunt "
  zelfs de wetenschap-journalisten  van de BBC trapten erin
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6057734.stm

  *"Grote ONZIN "  reageerde  de bioloog  PZ MEYERS  
  Wat bezielde de BBC om deze  "afval" te promoten   ? 
  http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/10/utter_nonsense.php

  *"Nonsens "
  http://scienceblogs.com/evolvingthoughts/2006/10/the_nonesense_claim_about_huma.php

  *Crazy future predictions made by an "evolutionary theorist" about the future. http://johnhawks.net/weblog/reviews/future/curry_morlock_future_2006.html
  (2) 
  Er staan  zonder twijfel  ook minder frisser te interpreteren   en   vlakaf   problematische stukjes   (   tegenwoordig  als   "politiek incorrect" gebrandgemerkt  en door de  recente geschiedenis  als  kwaadaardige (mede) inspirator van  o.a. racistische  regimes  , verworpen   ) in het nagelaten schrijfwerk van Darwin ....
   
  Die  uitspraken   zorgen  ( en zorgden  )  voor een aantal  zwaarwichtige  ethische  problemen 
  ___Wat daarom  nog niet wil zeggen dat de onderliggende  biologische theorieen  (= de evolutietheorie )  onjuist zouden moeten  zijn   ____ Het is idioot en hypocriet dit probleem  te ontkennen  maar  vele opiniemakers   gaan daarbij  veel te kort door de bocht   en ontlenen   bij voorkeur   partijdige  historische , ideologische  visies: ____tot en met de beschuldigingen van "anti-feminisme"  , en stigmatiseren  "Darwin's theorie "  als  een van de hoofdoorzaken (gemakshalve  )van   historisch   "racisme " tot en  met  de  kwaadaardige vernietingings- politiek van de nazi ,  toe  ....

  *Het volgende  is een bewerking  en van een  oorspronkelijk  opinie artikel van GIE VAN DEN BERGHE verschenen op13.02 in de krant De Morgen  
  Het oorspronkelijke  volledige en onveranderde  artikel kunt U vinden op  ---->
  Charles Darwin for president (Tsjok45)  <klik


  * Helemaal onderaan  deze  bladzijde   vindt U het   ad rem  antwoord  van  Johan Braeckman op het stuk van Gie -Van Den Berhge  
  verschenen in de Morgen op14.03

  UPDATE :
  Gie van deBerghe  heeft op zijn beurt een antwoord geschreven op de kritiek van Braeckman  
  Het verscheen niet meer in de Morgen maar wel  op zijn website

  Hij heeft me daar  vriendelijk  opmerkzaam   op gemaakt ... waarvoor ik hem  bijzonder dank
  Ik zet  dan ook hier een kopîe  in zijn  volledigheid  onder  het kritische stuk van  J Braeckman ...
  1.-
  Somige  uitweidingen van Darwin  zijn   erg denigrerend  voor  bijvoorbeeld  vrouwen 
  Darwin kondigde in On the Origin wel  aan dat de psychologie op een nieuw fundament zal worden geplaatst.
  Maar andere evolutionair-psychologische theorietjes van deze  Meester (in The Descent of Man) blijven onvermeld door de  aanhangers van de personencultus rond Darwin  .....

  Darwin stelt bijvoorbeeld dat veel bij de vrouw op een lager stadium van beschaving wijst.

  " Mannen halen bij alles wat ze ondernemen een eminenter niveau. Dat komt omdat de halfmenselijke voorlopers van mannen moesten vechten om de vrouwtjes.
  Lichamelijke kracht volstond niet. Om vijanden te mijden of succesvol te bestrijden, om wilde dieren te vangen en wapens te vervaardigen moest je over hogere mentale vermogens beschikken,zoals observatie, rede, uitvinding en verbeelding.
  zo werd de man superieur aan de vrouw. " (2)


  2.-
  Andere  teksten van Darwin   zijn   zelfs ronduit  eugenetische en "sociaal-darwinistische  " bespiegelingen  die gemakkelijk  kunnen worden  en werden misbruikt  om  de gevolgen van de beschaving  ( en de degeratieve  achteruitgang van het menselijke ras  tegen te gaan ) 
  maar dat is zeker niets bijzonders in zijn tijd  .... 

  Bovendien  waren erg veel grote geesten  zoals  Plato , Thomas Morus , Tomasso Campanella  voor ThomasMathus  ,  al met denkbeelden daarrond  bezig geweest     

  Velen vreesden dat net nu de motor van de evolutie ontdekt was( in de tijd van Darwin  ), de " natuurlijke selectie" , de evolutie tot stilstand was gekomen.
  Dat kwam door de beschaving.
  "De mens,"  stelde onder meer Alfred Russel Wallace  "is uit de greep van de natuurlijke selectie geraakt.
  Geneeskunde, liefdadigheid en welzijnszorg hebben de strijd om het bestaan afgezwakt.
  Zwakke, ziekelijke en onaangepaste mensen blijven niet alleen in leven, ze planten zich ook voort en ze doen dat veel sneller dan de sterke en wel aan de beschaving aangepaste mensen.
  De natuurlijke selectie heeft plaatsgemaakt voor contraselectie.
  De slechtsten halen het, beschaving leidt tot evolutionaire stilstand, tot degeneratie."

  Eugenetica werd  ten tijde van Darwin en lang nadien    niet  gezien  als  onredelijk, misdadig of onwetenschappelijk.
  Talloze denkers, artsen en kunstenaars waren voor, minstens in theorie.
  Dat ook Darwin in eugenetica geloofde kan alleen maar betekenen dat die toen elitaire theorie zeer overtuigend was - zoals ook bepaalde theorieën hier en nu.

  Darwin. volgde alles op de voet, prees  sociaaldarwinisten en eugenetici, besprak hun theorieën in The Descent of Man (1871). 
  (Het  is  oneerlijk  en erg   hypocriet dit  dood tezwijgen  ...)

  "Bij de wilden, worden de zwakken van lichaam of geest snel geëlimineerd;
  maar wij beschaafde mensen hebben dat natuurlijke eliminatieproces ongedaan gemaakt door asielen, armenwetten en geneeskunde.
  De beschaving zorgt ervoor dat de unfit hun soort voortzetten.
  "Al wie zich met het fokken van huisdieren heeft beziggehouden, weet dat dit hoogst schadelijk moet zijn voor het menselijke ras"
  en
  "met uitzondering van de mens is bijna niemand zo onwetend dat hij toestaat dat zijn slechtste dieren zich voortplanten".

  "Maar daar is, " voegt Darwin toe,
  " weinig aan te doen. We mogen niet raken aan het nobelste deel van onze natuur, ons vermogen tot medeleven.
  -Maar het zou toch goed zijn als de zwakken van lichaam en geest niet huwden.
  -En gelukkig worden in geciviliseerde naties de moreel slechtste disposities steeds meer geëlimineerd.
  De roekelozen en gedegradeerden, die vaak ondeugdelijke leden van de maatschappij, breiden zich sneller uit dan de vooruitzienden en deugdzamen.
  Gelukkig ligt het sterftecijfer bij de armste stedelijke klassen hoog.
  Wil de mens verder vooruitgaan, dan is harde strijd onontbeerlijk, alleen dan kunnen de besten boven komen drijven."
   

  De biologische evolutietheorie werd  in die tijd (en nadien )   tegelijk  verbouwd /omgebouwd /  tot   een sociale, politiek en morele theorie die - volkomen onbedoeld - voorzag in een biologische, wetenschappelijke legitimatie voor biopolitieke maatregelen;......met de bekende vreselijke  misbruiken  en gevolgen  toen allerlei racisten  zich van deze gedachten meester maakten   en datgene  wat ze konden gebruiken om hun politieke  , economische  politieke   en ideologische  doelen  te bereiken  eruit gingen lichten    

  Vergeten we ook  niet dat tegenwoordig de om historische  redenen ( en het misbruik dat ervan gemaakt is ) " gedemoniseerde eugenetica "   meer dan ooit terug is   :   
  Bijvoorbeeld door
  *ervoor te  zorgen  dat  embryo's met een genetische zware  handicap niet terug  worden geimplanteerd  
  of dat 
  *door  genetisch onderzoek verkregen info over  erg  slechte  biologische vooruitzichten en misvormingen  voor  een zich ontwikkelend embryo , mede  leiden tot  het adviseren  van abortus  ....

  *En vergeten we  ook niet dat  theorieeen  in de (bijvoorbeeld ) de  natuurkunde   de " atoombom" hebben mogelijk gemaakt  ....Maar dat wil daarom  nog niet zeggen  dat die theorieen  natuurkundig "  fout "  waren ....integendeel  zelfs  ....
  Dat de wetenschappers en technologen   die deze theorieen ontwikkelden  "onverantwoordelijk gedrag  " ten toon spreiden, is een oud bekend  verwijt  ....
  Maar ( zoals  enig doordenken , toen deze  verwijten voor het eerst werden  gemaakt  ,  al onthulde  )
  De uitvinder van het slagersmes is ook niet verantwoordelijk voor de moorden die er mee werden gepleegd  ...
  Noch is de uitvinding van het wiel  verantwoordelijk  voor het  middeleeuwse  radbraken op een ronddraaiend rad  ....

  *Tenslotte  mogen we  niet negeren  dat ook  een  "groot wetenschapper"   slechts een  mens  is  die 
  evengoed  verachterlijke  opinies/meningen   kan  hebben ____ net als  iedereen
  ( Een  goed  voorbeeld is   de rel  en schorsing van  JamesWatson in 2007  ) 
  ....Een reden te  meer om Darwin ___of wie dan ook ___nooit   tot  onfeilbare  autoriteit in van  alles en nog wat   , te verklaren  
  en  waarbij we  nooit  het  KRITISCHE  DENKEN   opgeven  

  Ook niet wanneer  het  teksten als die van  GieVandenBerghe  betreft  ....


  (antwoord van  ) Johan BRAECKMAN (aan Gie Van den Berghe  )
  (nadruk  door mij toegevoegd )  EVOLUTIETHEORIE IS GEEN DARWINISME 
  door Johan Braeckman


  Gie Van den Berghe gaat in 'Darwin for president' (DM 31/2) enkele keren veel te kort door de bocht.
  Zijn belangrijkste vergissing is het door elkaar halen van een bepaalde betekenis van 'darwinisme' enerzijds en de evolutietheorie, als natuurwetenschappelijke theorie, anderzijds.

  Zo stipt hij aan dat Malthus "sociaal-darwinistische ideeën verkondigde waar Darwin later inspiratie uit putte".
  Die formulering is misleidend.
  Darwin extrapoleerde een opvatting van Malthus over de mens naar de hele natuur: er worden meer nakomelingen geboren dan er kunnen overleven.
  Dat leverde hem een van de onderdelen op van wat later zijn evolutietheorie werd, die hem een antwoord gaf op de vele wetenschappelijke vragen die hij zich stelde.
  Met het zogenaamde sociaal-darwinisme heeft dat niets rechtstreeks te maken.

  Van den Berghe zijn stelling dat "het sociaal-darwinisme ingebakken zat in het darwinisme" en dat "de biologische evolutietheorie tegelijk een sociale, politieke en morele theorie" was, is om dezelfde reden foutief.
  De vergissing schuilt vooral in het woord "tegelijk".
  Darwin deed niet acht jaar lang intensief onderzoek naar zeepokken, noch schreef hij er twee lijvige boeken over, om zijn ideologische standpunten kracht bij te zetten.
  Dat neemt natuurlijk niet weg dat allerlei mensen het woord 'darwinisme' gebruikten, en nog gebruiken, om er zeer diverse ideologische opvattingen mee aan te duiden of te legitimeren, de ene al onzinniger dan de andere.
  Maar verwar het vage begrip 'darwinisme' niet met de evolutietheorie.

  We vieren Darwin omdat hij de grondslag legde van de moderne evolutietheorie, een theorie die buitengewoon bruikbaar blijkt, niet alleen in de biologische wetenschappen, maar onder meer ook in cultuur- en gedragswetenschappen.
  Van den Berghe heeft het in dat verband over "Darwineuforie", zelfs over een "nieuwe heilsleer".

  Het is een tweede, nogal merkwaardige misverstand.
  In wetenschap test men hypothesen uit, die dan op een goed of fout spoor blijken te zitten.
  Moderne evolutionaire inzichten blijken nuttig, voor meerdere onderzoeksvragen.
  Hoe dat een "heilsleer" zou zijn, ontgaat me. (Over welk 'heil' zou het dan overigens gaan?)

  Evenmin wordt "de evolutietheorie tot alles verklarend principe verheven".
  Zoals alle andere wetenschappelijke theorieën verklaart de theorie zoveel als ze momenteel kan verklaren.
  Ongetwijfeld zal men later vaststellen dat sommige huidige opvattingen fout blijken te zijn.
  Dat is, nogal evident, ook het geval met het werk van Darwin zelf.

  Van den Berghe lijkt te denken dat men bewust de vergissingen van Darwin verzwijgt.
  Dat is natuurlijk niet het geval.
  Darwin wees er zelf al op dat na hem zou blijken dat meerdere van zijn ideeën geen steek hielden.
  Evengoed zien wij nu in dat zijn ideeën bruikbaar zijn in domeinen waar hij zelf niet aan dacht.
  Ook dat is redelijk vanzelfsprekend, we zitten tenslotte 150 jaar verder.

  Van de moderne evolutietheorie verwachten we kennis, geen 'heil'.
  Iedereen weet dat die kennis tot op zekere hoogte relatief is.
  Maar we stellen ook vast dat ze zorgt voor wetenschappelijke vooruitgang.
  Een zekere mate van enthousiasme hoort daar ongetwijfeld bij,
  maar onderzoekers die er 'euforisch' van worden ben ik nog nooit tegengekomen.


  Reactie
  Gie van den Berghe 
 • naschrift bij discussie met Johan Braeckman (Gie van den Berghe)
     op DARWINJAAR in de NEDERLANDEN

 • "......Sta me toe volledigheidshalve aan te stippen dat m'n reactie op Johan Braeckmans 'kort door de bocht' respons op 'Darwin for president' niet meer in De Morgen verscheen, maar wel te lezen valt op m'n website:
  http://www.serendib.be/gievandenberghe/artikels/darwinforpresident.htm
  als naschrift.

  Wat de term darwinisme betreft ook nog even aanstippen dat J. Braeckman die zelf in zijn geschriften gebruikt en dat daar ook niets mee mis is. Vervelend is wel dat de ontkenners en tegenstanders van de evolutietheorie die 'darwinisme' als denigrerende term gebruiken.

  Darwin werd toen hij o.m. in The Descent of Man sociaaldarwinisme en eugenetica in theorie bijtrad, het eerste om morele redenen afwees maar hoopte dat het tweede ingang zou vinden, zelf darwinist.

  Zie desgewenst over dit alles  'De mens voorbij'
  http://www.serendib.be/gievandenberghe/artikels/demensvoorbij.htm

  Vriendelijke groet,
  Gie van den Berghe  Naschrift

  Met Evolutietheorie is geen darwinisme (De Morgen, 14.2.2009) reageert Johan Braeckman op bovenstaand stuk.
  ( --> Charles Darwin for president (Tsjok45)  <klik   )
  Daar nog eens op reageren zag De Morgen niet zitten, het zou waarschijnlijk ook tot een eindeloze discussie leiden, maar die is daarom niet minder belangrijk, moet zelfs gevoerd worden.

  Darwin for president! kwam er als reactie op een artikel van Marnix Verplancke, De onbekende Darwin (De Morgen, 11 februari). Zich baserend op een boek van Adrian Desmond & James Moore, Darwin's Sacred Cause, stelt Verplancke onder meer het volgende:
   
  "In sommige kringen heeft Darwin de reputatie de man te zijn die met zijn evolutietheorie de deur opengezet heeft voor openlijk racisme en zelfs eugenetica. Wie het succesrijkst is, hoeft niet om te kijken naar degenen die hij achterlaat, stellen de sociaaldarwinisten, zij hebben immers de evolutie met zich mee en de anderen verdienen niet beter dan uit te sterven. Darwin wou echter niets van zulke ideeën weten. Ze zijn na hem ontwikkeld door mensen als Herbert Spencer en Francis Galton. De evolutie is niet te sturen, hield Darwin zijn hele carrière vol en het idee van eugenetica was hem dus volkomen vreemd".

  Deze en andere manifeste onjuistheden (zelfs het sociaaldarwinisme wordt volkomen fout voorgesteld) vroegen om een rechtzetting. De redactie van De Morgen signaleerde me dat er 's anderendaags een artikel van collega Johan Braeckman zou verschijnen en vroeg me in mijn reactie ook daaraan aandacht te besteden. Zo gebeurde, maar er was wel veel om op te reageren in een qua lengte door de redactie beperkt stuk.

  Veel schrappen dus en daardoor ben ik één keer iets te kort door de bocht gegaan (en niet, zoals Braeckman stelt "enkele keren veel te kort door de bocht"). Namelijk waar ik schrijf

  "Rond 1800 verkondigde Malthus sociaaldarwinistische ideeën avant la lettre, waar Darwin inspiratie uit putte". Dat is niet helemaal correct. Malthus reageerde op het grenzeloos optimisme van enkele Verlichtingsfilosofen zoals Godwin en Condorcet. Er is, stelt Malthus, geen reden tot optimisme want doordat de bevolkingsaangroei altijd en overal veel sneller aanzwelt dan de voedselvoorraad zal er altijd en overal ellende, honger en onderdrukking heersen.
  Deze populatietheorie is overbekend, minder bekend is dat Malthus op basis daarvan voorstelde alle overdreven armen- en ziekenzorg af te schaffen.
  Enkele decennia later puurde Charles Darwin inspiratie uit Malthus' populatietheorie zonder diens drastische maatregelen over te nemen (of zelfs maar te vermelden).
  Dit lag mee aan de basis van de evolutietheorie.
  Die theorie zette vrijwel onmiddellijk velen aan tot eugenetische en sociaaldarwinistiche theorieën die aan Malthus' drastische voorstellen herinneren.
  In het spoor van Darwins evolutietheorie, mee geïnspireerd door Malthus' populatietheorie, kwam men dus terug uit bij de Malthus sociaaldarwinistische voorstellen.
  Dat bedoelde ik, dat zet ik omstandig uiteen in De Mens Voorbij.

  Braeckman stelt dat mijn belangrijkste vergissing zou zijn dat ik "een bepaalde betekenis van 'darwinisme' en de evolutietheorie als natuurwetenschappelijke theorie" door elkaar haal. Niets is minder waar.

  Met 'darwinisme' doel ik op evolutietheorie plus sociaaldarwinisme en eugenetica; een geheel van sociaalbiologische en biopolitieke theorieën die toen direct leken voort te vloeien (ook volgens Darwin zelf) uit de evolutietheorie. Op die manier werd Darwin darwinist.

  Je moet ziende blind zijn om de Darwineuforie te ontkennen naar aanleiding van de dubbele verjaardag van Darwin en diens evolutietheorie. Het hele jaar door wordt er door media en wetenschappers een nooit geziene aandacht aan deze wetenschapper en wetenschappelijke theorie besteed.
  Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de opkomst van het creationisme.
  Als je fervente Darwinbewonderaars mag geloven zullen (bijna) alle wetenschappen en kundes (zoals architectuur) wel varen bij de vele "opwindende darwinistisch geïnspireerde vernieuwingen" (wat zou Braeckman eigenlijk bedoelen met 'darwinistisch'?).

  De verwachtingen zijn bijzonder hoog gespannen en worden dwingend, ja moraliserend onder woorden gebracht ("Wie aan wetenschap wil doen", schrijft Braeckman, "kan het zich niet veroorloven de mogelijkheden die zich hierbij voordoen links te laten liggen").
  Geen euforie, geen geloof in een (bijna) alles verklarend principe en dus geen nieuwe heilsleer?
  Welk heil vraagt Braeckman.
  Nogal duidelijk dat van de wetenschap en (dus?) de mens.
  Dit alles wordt, zoals gebruikelijk in kringen van evolutionairpsychologen, vastgekoppeld aan een 150 jaar oude droom van Darwin: een biologische grondslag voor de menselijke psyche.(1)

  Dat Darwin zich, zoals elk mens, ook wel eens vergiste, ook op het vlak van die 'biologische psychologie' (de aan de vrouw superieure man)(2) weerlegt Braeckman niet.
  En al evenmin dat Darwin de darwinistische theorieën die rond de evolutietheorie werden gesmeed (eugenetica en sociaaldarwinisme) bijtrad, ook al wou hij ze liever niet in de praktijk omgezet zien.
  Deze achteraf politiek incorrect gebleken ideeën worden, anders dan Johan Braeckman schrijft, wel degelijk bewust verzwegen.

  Darwins neef Francis Galton en de door hem (en vele anderen wereldwijd) gepropageerde eugenetica worden welbewust buiten beeld gehouden, alsof ze een smet werpen op Darwin en de evolutietheorie.  (Graag zet  ik hier mijn voorlopige  MENING  neer  als  voetnoot  )


  Het is zeker  absurd te denken dat
  -wetenschappers geen  stompzinnige en foute  ideeen  kunnen hebben  en  ventileren

  Het is zeker  absurd te denken 
  -Dat wetenschappers, die    alleen   maar  de aanzet  geven  tot de ontwikkeling van  invloedrijke  theorieen  (die na hun intitieele  arbeid  worden   verbeterd  ,  bijgeschaafd , uitgebreid en zelfs  helemaal omgebouwd )   GEEN   invloed zouden  hebben  of uitoefenen op bredere  maatschappelijke contexten of geen uit  persoonlijke overtuigingen  en arbeid  voortkomende  "oplossingen  " zouden suggeren voor " problemen "  van hun tijd  ....

  Het is zeker  absurd te denken 
  -Dat   sommige ( nu goed gevestigde / nog steeds niet gefalsifeerde  ) theorieeen ( in de tijd van Darwin  slechts extrapolaties waarvoor een toen al groot aantal evidenties en indirecte aanwijzingen    bestonden ) ___m.a.w. "theorieeen in hun ontwikkelingsfase"(en nog enigzins begrijpelijk ) ___ NIET  steeds worden ( meestal  vervormd en gesimplificeerd  ) voor het karretje  gespannen  van politieke en ideologische  coryfeeen ....
  Het  is nochtans  een bekend gegeven  ....  


  Het is zeker  absurd te denken dat
  Het verzwijgen van  historische miskleunen  (=  Darwin had een volkomen foute  "erfelijkheidsleer " opgesteld / dat wordt erkent ...
  Maar dat hij ook ( volgens de  huidige  criteria)"aangebrande uitspraken"  deed  , verzwijgt men liever  )aarde aan de dijk brengt
  of niet evenzeer getuigt van wereldvreemdheid waarvan men toch  graag   de "gelovige-"  medemens beschuldigd 


  Maar
   
  Laten  we  nu  eindelijk  ook  eens  stoppen   met  het focussen op een Oude  victoriaanse  Engelsman  als  onderwerp van een  uit de hand lopende  personencultus en/of als zondebok van wat allemaal daarna is fout gegaan 

  Erken  s'mans  grote bijdragen aan  de natuurwetenschap , maar verzwijg de aangebrande  passages  niet ... die door anderen als  steun voor hun standpunten  nog steeds  worden aangevoerd .... Die " anderen " zijn trouwens  evengoed   de  na Darwin gekomen en  huidige  linkse als  rechtste politieke pleiters / dito   ideologen  .Met  misschien  wel  inclusief de  anti-wetenschappers , negationisten ,  creationisten   ID-ers en andere  voorstanders van obscurantisme  , complot denken   , theocratieen en/of gods-geinspireerd en bevolen   totalitarisme zoals  gepredikt  in jesus camps en  jihad-madrassa's    

  Waar het om gaat  is de  volgroeide en  volwaardige   evolutiekunde  /wetenschap (* ) heden ten dage  , beter  bekend maken 


  Valt daarvan "heil" te verwachten  ?
  Darwin  is nog minder  dan president  Obama  de  beloofde "Messias " of  "wonderdokter " die men ervan maakt/heeft gemaakt 
  .......Ik bezit trouwens  ook  geen glazen bol   

  Maar de verhoogde belangstelling  en het  geven van   grotere ruchtbaarheid  aan  een ( verder uitgebouwde  en  wetenschappelijk niet meer  ( als  een soort "flogiston"hypothese )   betwiste   )  evolutiekunde   die hij als eerste heeft opgevoerd   , zal in deze tijd  misschien  wél  een  goed tegengif  kunnen  vormen ,   ook   tegen  de aanrukkende legers  van het obscurantisme ,  het (bij)geloof  en hun  fanatieke  verenigde  pogingen  onze toekomst te verplaatsen ( of te verkwanselen )naar het  mythische  verleden   van de "goede oude "tijden ...maar dan wel eentje  met meer dan 6 miljard mensen  ....en waarvan zeker geen "heil" is te verwachten 


  Het heeft eeuwen gekost om enig  echt  begrip en realiteitszin te cultiveren  die ons verder  hielp te ontsnappen  aan de tyrannieen van het bijgeloof en de bijhorende  maffieuze  exploitatie van existentieele  angsten  .
  Daarin zijn de verdiensten  van Darwin  ook een belangrijk onderdeel
  ( Dennett ---> Darwin(isme)  is  de ontdekker  van  een invretend universeel zuur  )

  Maar vergis je niet:onze verworvenheden  zijn  slechts een kleine waakvlam
  Laat ze  verdorie  niet uitblazen door de kennis-weigeraars en retrograde restaurateurs,   of , erger  nog  , per abuis  uitblazen door enthoesiastelingen  en verblinde leden van een personencultus   ,  samen met de kaarsjes  op een verjaardagstaart van een  cultureel  icoon
    

  Geschiedenis  is een  achteruitkijkspiegel , we moeten er  in kijken om botsingen te vermijden bij het uitvoeren van manoevers
  Maar  we  moeten ook  vermijden dat trage  oldtimers de norm worden en ons voorbij steken  om even later  te stranden  , en waar we dan frontaal tegen opbotsen .... 

  (*) evolutiekunde -->

  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1150284.ece/Kenniscafecolumn_Niks_evolutieleer_evolutiekunde%21?service=Print

  (1) Doodjammer dat meteen ook  het schap van de  "evolutionaire psychology " wordt opengetrokken ...
  (ik denk dat je daarover  toch  best  van gedachten   gaat  wisselen  met  Marc Nelissen , die kan je zeker updaten  )
  (2) Vergeet ook niet Griet VanderMassen  wanneer je het over de vrouwonvriendelijke  Darwin  wil hebben

  Maar of  U dat nu graag  hebt  of niet , "de  biologische  basis van de  psyche " oftewel de explosieve vorderingen  in   de " hersenwetenschappen  " zijn___naar mijn mening _____ de volgende  speerpunten   in de strijd tegen tegen de achterhoedes  van  het  ( bij)geloof   en  vooral  de  opnieuw  oprukkende  zeloten   "bewaarders en restaurateurs " van de  oh zo  menselijk  achterlijkheid ...


  Voor de  liefhebbers  een lijst met aanklikbare  artikels ( verzameld gedurende  de laatste  jaren )

  Blog Entry Brein en evolutie INHOUD Multiply

   

  11-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR
  >> Reageer (1)
  07-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verjaardag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Darwin's birthday  op  12  februari


   <video 


  Darwin's Rotweiler  : R.  DAWKINS
    VIDEO 1: The Importance of Charles Darwin
  View Video  Richard Dawkins on God & the Universe

  UPDATE
  10/02/2009   

  Science Times: Darwin
   Thomas Porostocky  / 
  Darwin, Ahead of His Time, Is Still Influential
  By NICHOLAS WADE    It is a testament to Charles Darwin’s extraordinary insight that it took almost a century for biologists to understand the essential correctness of his views.
   
  Essay  /Equating evolution with Charles Darwin ignores 150 years of discoveries, including most of what scientists understand about evolution
  Darwinism Must Die So That Evolution May Live      By CARL SAFINA
  Critic --->PZ Meyers 
  http://pandasthumb.org/archives/2009/02/darwin-is-alrea.html#more


  Despite the age of the “Origin of Species,” much of what we know about speciation, from
frogs to finches to all manner of beetles, has been learned recently. Populations of the Amazonian
frog, above, are diverging because of female preferences for different mating calls. The study of how species originate, a process known as speciation, is not only one of evolution’s most active areas of study, but also one of its most contentious
  .Genes Offer New Clues in Old Debate on Species’ Origins  By CAROL KAESUK YOON

  Biology’s tree of life has grown out of a simple sketch by Darwin (center) into many and varied new attempts to visualize
the diversity of life. The Paleoverde program (left) allows a user to cruise through thousands of species with the movements
of a mouse. Above right, a particular gene is traced to visualize how different species are related. 
  By CARL ZIMMER  /Biologists know how species are related but lack the tools to show off their discoveries.
  Crunching the Data for the Tree of Life

  Seeing the Risks of Humanity’s Hand in Species Evolution By CORNELIA DEAN    Human predation is causing some species to evolve to reproduce at younger ages and smaller sizes, to the long-term harm of the species.  On Darwin’s ‘On the Origin of Species’  Evolutionary biologists and historians of science comment on Charles Darwin’s “On the Origin of Species.”

  February 9, 2009

  On Darwin’s ‘On the Origin of Species’

  In addition to being the 200th anniversary of Darwin's birth, 2009 is the 150th anniversary of the publication of his fundamental work, "On the Origin of Species." As with many original sources, it is known mostly by reputation. Few people who are not biologists read Darwin in the original. But his writing can still offer surprises, insights and pleasures, and it can be sampled here, with selections by prominent scientists of their favorite passages and discussions of why these passages are important. (Related Articles)


   


  En die Darwin  ?
  tsja  , die lijkt eigenlijk  ook  een beetje op Sinterklaas , de kerstman , Haloween  ..... eigenlijk is  elk excuus goed  genoeg  om een feesje te bouwen  
  "Sorry hoor .....Euh .... maar  , ik mag wel  niet meer drinken van de dokter "   
     
                                                                                                                                

  07-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR
  >> Reageer (0)
  05-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DARWINS VERJAARDAG 12 februari 2009
    

  HAPPY  DARWINDAY
   

  NATURE  NEWS bericht 
  http://www.nature.com/news/2009/090204/full/457645a.html


  *  Een  onderzoeksteam  (1)van het Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ,Leipzig. /Project leader Svante Pääbo (1) , zal  een kladje  van  een  volledige  sequentie (2) uit het  genoom  van een   allereerste  Neandertaler  ( = bronmateriaal   is afkomstig  van een onderzocht  , gedetermineerd  en  geidentificeerd   neandertaler -bot    afkomstig uit  de  Vindija-grot   in Croatia)  bekend maken  tijdens  het  American Association for the Advancement of Science annual meeting / Chicago/ Illinois....Die  meeting   start   op    Darwin-day 12 februari 2009  * Ondertussen  is  de ontcijfering van sequenties  van een  tweede Neandertaler  in datzelfde   Max Planck institut  al begonnen 
  Het  Duitse  team heeft  onlangs   DNA geextraheerd  uit de beenderen van vijf andere Neandertalers


  N=1 ?  
  Pääbo zegt dat zijn  team  later op het jaar  een  eerste kladje  van een model  van het   komplete  neandertaler genoom  zal publiceren  als  gevolg van  een enkele  lezing van alle voorhanden   nucleotiden   

  Alle  nucleotiden  van sommige   reeds gepubliceerde  menselijke (homo sapiens ) genoom-modellen  werden echter  8 tot 10 keer gelezen en herlezen vooraleer  te  worden bekend gemaakt....

  De groep  vindt  nochtans   dat een enkele lezing in het Neandertaler - geval  toch  volstaat  omdat de gebruikte nieuwe technieken  NIET teruggrijpen op de  conventionele "shotgun " sequencing  procédés  die van kracht waren bij  het ontrafelen van  klassieke  homo - sap  genomen  


  (1) dit team was  in 2006 al  verantwoordelijk voor 
  the first million bases of Neanderthal nuclear and mitochondrial DNA sequence [$-a]
  (2) Update    12/02 /2009 
  Onderzoekers hebben 
  op Darwins geboortedag, een ‘eerste versie’ van het genoom van de Neanderthaler gepresenteerd

  Het Max Planck Instituut in Leipzig en het Amerikaanse 454 Life Science Corp maakten bekend dat ze de volgorde van de ‘letters’ van meer dan 60 procent van het DNA hebben bepaald, in totaal drie miljard basen, met behulp van materiaal uit een 38.000 jaar oud bot.

  Het eerste Neanderthalerfossiel werd gevonden drie jaar voor verschijning van Darwins hoofdwerk On the Origin of Species (1859), maar pas door Darwins evolutietheorie werd later het belang van de vondst ingezien.
  Mensen en Neanderthalers delen een gemeenschappelijke voorouder die ca. 500.000 jaar geleden leefde.
  Neanderthalers stierven 25.000 jaar geleden uit.
  De voorlopige DNA-analyses bevestigen eerdere conclusies: genetische invloed van Neanderthalers op mensen is afwezig, of erg klein

  Een schedel van een Neanderthaler, gevonden in Frankrijk. Rechts een vergelijking van de skeletten van de Neanderthaler en een mens. (Foto (rechts) K. Mowbray, Ian Tattersall)


  ‘Neanderthaler-dna compleet in kaart’

   Ben van Raaij :  13 februari 2009

  - Het dna van de Neanderthaler is in kaart gebracht.
  Het is de eerste min of meer complete genetische blauwdruk van een uitgestorven soort.

  Dat is bekend gemaakt op een congres van de Amerikaanse academie van wetenschappen in Chicago. Het gaat om een eerste ‘schets’ van de genetische code, een grove versie die nu verder moet worden ingevuld.

  Het onderzoek is bekend gemaakt op de 200e geboortedag van Charles Darwin en zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een mijlpaal van de moderne wetenschap.

  De onderzoekers hebben uit 70 Neanderthal-fossielen, afkomstig van zestien vindplaatsen dna proberen te winnen. Slechts bij de fossielen uit drie vindplaatsen had het dna de tand des tijds doorstaan: er zat 0,2 tot vier procent Neanderthal-dna in die botten. Het beste dna kwam uit een grot in Vindija (Kroatië) maar ook uit El Sidron (Spanje) en Feldhofer (Duitsland, het Neanderthal) kwam bruikbaar Neanderthal-dna.

  Het is niet veel, in de meeste van de zeventig botjes die Pääbo in Leipzig heeft bekeken, zat geen bruikbaar DNA meer maar in een paar kon hij tot vier procent Neanderthal-DNA aantreffen. De rest was natuurlijk bovenal bacterieel DNA, het resultaat van tienduizenden jaren rotting. Het wetenschappelijk knappe is dat hij allerlei trucs heeft uitgehaald om zeker te weten dat het om Neanderthal-DNA en niet om besmetting met menselijk DNA ging.

  Overlap
  In totaal zijn meer dan drie miljard dna-letters van de Neanderthalers afgelezen. Dat is meer dan het totale genoom van de Neanderthaler – dat net als van de moderne mens drie miljard dna-letters beslaat. Maar omdat er overlap was tussen de fragmenten, is in werkelijkheid zo’n zestig procent van het Neanderthal-genoom afgelezen


  Uit de reconstructie van zijn dna blijkt dat de Neanderthaler net als de moderne mens misschien  het vermogen had tot spraak.
  Hij bezat althans enkele mutaties op een bepaald gen, FOXp2-gen , waarvan gedacht wordt dat ze de mens in staat stellen tot spraak.
  Chimpansees hebben deze mutaties niet.
  D
  e Neandertaler bezit dezelfde variantenvan de mutaies op dat gen  als de moderne mens. Dat betekent niet dat het honderd procent zeker is dat de Neanderthaler kon praten – veel meer genen spelen daarbij een rol – maar het wordt wel waarschijnlijker, aldus onderzoeksleider Svante Pääbo 

  De onderzoekers hebben specifiek ook  naar   gen(en)voor het lactase-enzym gezocht   
  Zo hebben tegenwoordig alleen blanken het zogeheten lactase-enzym, waardoor zij als volwassenen melk kunnen drinken.
  Veel  Zwarten ( Verschillende   afrikaanse stammen  bezitten  wél  andere (convergent  ontwikkelde) genen  die voor  hen melk verteernbaar maken als  volwassenen )   en Aziaten hebben dit enzym niet waardoor ze buikpijn ( en spijsvertering-stoornissen )van melk krijgen.
  De vermoedelijke verklaring is dat blanken deze eigenschap hebben ontwikkeld na de uitvinding van de veeteelt, zo’n achtduizend jaar geleden. Omdat de Neanderthalers ongeveer 30.000 jaar geleden zijn uitgestorven, lag het voor de hand dat in het genoom van de Neanderthaler dit gen niet zou voorkomen     Deze voorspelling op grond van evolutionaire verwachtingen  , kwam uit  ....

  Het onderzoek is verricht door de groep van Svante Pääbo aan het Max Planck Institut für Evolutionäre Antropologie in Leipzig.
  Het eigenlijke ontcijferen van de dna-volgorde is gedaan door het Amerikaanse bedrijf 454 Life Sciences in Branford, Connecticut.
  dat beschikt over  de  juiste geavanceerde  dna-afleestechnologie voor de ontcijfering van het genoom

  In totaal zijn 3 miljard basenparen (letters) van het Neanderthalergenoom in kaart gebracht. Dat is circa 60 procent van het totale Neanderthaler-dna. Het dna, van een mannelijk individu, is afkomstig van één fossiel bot dat is gevonden in een grot in Kroatië.

  Om het Neanderthaler-dna te kunnen analyseren, moesten vele tientallen miljarden basenparen worden verwerkt.
  Meer dan 96 procent van het dna uit het fossiel was afkomstig van bacteriën.

  Neanderthaler, Homo neanderthalensis, was de naaste evolutionaire verwant(en  vermoedelijk   meest recente  aftakking (radiale speciatie?)op de stamboom) van Homo sapiens, de moderne mens. Neanderthalers leefden in Europa en Azië en zijn ongeveer 28 duizend jaar geleden uitgestorven. Onderzoekers hopen dat vergelijking van de genomen van Neanderthaler en mens, die voor 99,5 tot 99,9 procent overeenkomen, inzicht kan bieden in de genetische veranderingen die de mens tot mens hebben gemaakt.

  Uit de eerste vergelijkingen kan in elk geval worden geconcludeerd dat Neanderthaler en moderne mens, die duizenden jaren naast elkaar hebben geleefd, niet of nauwelijks hebben gemengd. Van enige genetische bijdrage van Neanderthalers aan de menselijke genenpool lijkt geen sprake, aldus onderzoeksleider Pääbo.

  De groep van Pääbo, specialisten in fossiel dna, werkt al jaren aan het Neanderthalergenoom.
  In 1997 werd het eerste stukje dna ontcijferd.
  In augustus 2008 kon worden gemeld dat het mitochondriaal dna in kaart was gebracht.
  Dat kwam ook uit het Kroatische fossiel.  Maar nog belangrijker is het algehele perspectief.
  U moet zich realiseren dat de huidige situatie – waarin wij mensen de enige vertegenwoordiger zijn van de soort Homo – uniek is in de tijd. Gedurende de zes miljoen jaar dat de mens, althans de soort Homo, bestaat, zijn er voor zover we nu weten ongeveer zestien verschillende varianten van de mens geweest.
  Vijftien daarvan zijn uitgestorven, de onze niet.
  Waarom hebben wij het gered en onze neefjes en nichtjes niet?

  Sukkel
  Op die vraag zullen we wel nooit een compleet antwoord krijgen maar met het aflezen van het Neanderthal-genoom zal de mist wel een beetje optrekken. De Neanderthaler was immers het laatste uitgestorven neefje van ons. En het was bepaald geen sukkel. Hij was sterker dan wij, had zelfs een grotere hersenpan en heeft het heel wat jaren uitgehouden: van 800.000 jaar geleden tot 30.000 jaar geleden.

  Het was een andere mens dan wij, dat is inmiddels zeker. De afgelopen decennia zijn er verschillende onderzoekers geweest die stelden dat er Neanderthalers in ons zitten – omdat onze voorouders gepaard zouden hebben met Neanderthalers. Een van hen, Milford Wolpoff, heb ik ooit opgezocht in Ann Arbor (VS) en voor het weekblad Elsevier geïnterviewd. Ik had graag gewild dat hij gelijk had (ik hou van dwarse wetenschappers), maar hij had geen gelijk, zo weten we nu. In het DNA van de Neanderthaler is vrijwel geen aanwijzing te vinden voor seks tussen onze voorouders en de Neanderthalers. Misschien wel in het DNA van de Neanderthalers maar dat gaat Pääbo de komende tijd uitzoeken.

  Waarom is de Neanderthaler uitgestorven – met dat sterke lichaam, met die grote hersenen – en waarom hebben onze voorouders het wel gered? Of die vraag ooit zal worden beantwoord, is onduidelijk maar we kunnen er nu wel naar kijken.
  Zo zitten er op chromosoom 7 de grootste verschillen tussen de mens en de Neanderthaler:
  het zevende chromosoom van de Neanderthaler lijkt meer op dat van de chimpansee dan op dat van ons.
  En dus wordt het de komende jaren interessant wat er allemaal voor genen precies op chromosoom 7 liggen.
  Wellicht ligt daar de sleutel voor ons evolutionaire succes.? 
  Waarom u en ik nog bestaan en de Neanderthaler, de Homo erectus en al die andere neefjes en nichtjes van ons niet meer.


  05-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR ,Pateoantropologie
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tree of life
   Sir David Attenborough
   Charles Darwin and the Tree of Life


  Tomasso  schrijft  :


  " .....Het is een prachtige documentaire die zo snel mogelijk ook op de Nederlandse televisie zou moeten worden uitgezonden. Binnen 1 uur legt Attenborough uit hoe het er in de tijd van Darwin voorstond met de biologie en andere natuurwetenschappen, hoe Darwin tot zijn ideeen kwam (ook hoe ze werden ontvangen), en hoe in de loop van de 150 jaar sinds de publicatie allerlei nieuwe gegeven over fossielen, levende ‘overgangsvormen' (zoals het vogelbekdier en hoatzin) de ontdekking van de structuur van DNA,(1) of plaattectoniek en continentenverschuiving(2)  , hun plaats vonden binnen de evolutietheorie. "

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/244754

  (1)= de nadruk ( ligt ) sterk op de Engelse wetenschap. Watson en Crick, de ontdekkers van de DNA structuur  worden  bij name genoemd
  maar
  (2)=  de continentenverschuiving wordt omschreven als ( het werk van )een Duitse wetenschapper (waarschijnlijk wordt hiermee Wegener bedoeld).

  Maar dat mag de pret niet drukken.

  Tree of life website.


   

  vergeet   vooral dit niet  
  Video |<  trailer
  Interactive | <   Interactive Tree of Life
  The interactive Tree of Life puts you in the driving seat to explore the evolutionary links between living things.
  To reveal the Tree of Life and the creatures it links, click Get started below
  Use your mouse to grab and move the tree, or navigate using the compass on the top right
  Choose different views of the Tree of Life with the numbered buttons on the bottom right
  Click on a creature to select it, click it again to deselect it. Orange creatures have extra information such as text, images and web links associated with them
  Select two different creatures to reveal the evolutionary relationship between them.
  Ready? Just click the button below to take control and discover for yourself the history of life on Earth.  Subscribe | About us   Privacy policy | Disclaimer Creative Commons

   

  05-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DARWINJAAR in de NEDERLANDEN  Blog Entry DARWINJAAR BELGIE

   
  BELGIQUE  FRANCOPHONE
   
  http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#evolutionaujourdhuicolloquebruxelles
  Colloque "L'Évolution aujourd'hui : à la croisée de la biologie et des sciences humaines"
  L'Académie royale de Belgique organise, les 29, 30 et 31 janvier 2009, un colloque consacré à l'Évolution.

  http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#darwinoriginehommecharleroi
  Darwin et la question des origines de l’homme : histoire d’une réception
  Marc Groenen, professeur de préhistoire à l’Université Libre de Bruxelles
  Le 12 février 2009

  http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#expositiondarwinliege
  Exposition Darwin, sa vie, son oeuvre
  du 15 mai au 15 novembre 2009
  Aquarium-Muséum -
  Embarcadère du Savoir - Institut Zoologique – quai E.Van Beneden, 22 – 4020 Liège


  http://www.lalibre.be/culture/livres/article/463322/darwin-lemaitre-riche-rencontre.html
  La Libre Belgique
  28/11/
  2008
  "Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante rencontre",
  par Dominique Lambert et Jacques Reisse, Académie royale de Belgique, 290 pp  INVITATION  AUX  COMPATRIOTES BELGES   FRANCOPHONES   DE SIGNALER  LES MANIFESTATIONS " ANNEE DARWIN 2009"DANS LEURS REGIONS
  REACTIONS  --> 
  http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=178107

  NEDERLANSTALIGE BOEKEN  EN  ARTIKELS 
  Gwenny Cooman
   

  Donderdag, 11 december 2008     Het succes van slechte seks  
  http://evolutie.filosofie.be/index.php?/archives/19-Het-succes-van-slechte-seks.html

  Dirk Draulans is doctor in de wetenschappen en werkte aan de universiteit van Oxford. Hij is bekend als bioloog, journalist en schrijver. Zijn recentste publicatie ‘Het succes van slechte seks – hoe de evolutietheorie van toepassing is op elk van ons (ja, ook op u)’ belooft op de achterflap niet het zoveelste boek te zijn waarin de evolutietheorie wordt uitgelegd. Het wil de evolutietheorie vertalen op elk van ons.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Het succes van slechte seks is rijkelijk gedocumenteerd met voorbeelden en verhalen. We lezen over een chimpanseegemeenschap in Oeganda, over de eerste keer dat Draulans bonobo's in de vrije natuur zag in Congo en over een dramatische ervaring met een ijsbeer op Baffin Eiland, Noord-Canada. Het boek volgt een vrolijke en luchtige toon, het verhaal van de ijsbeer is meer uitzondering dan regel. Het boek focust ook op de mens, op seks en op voortplanting. Het legt uit hoe seksuele selectie werkt en vertelt ons bijvoorbeeld waarom mensenmannen jonge vrouwen met stevige borsten aantrekkelijk vinden terwijl mannelijke chimpansees op oude dames vallen.

  Geïnspireerd op het boek stelden we Draulans enkele vragen.

  Uit ‘het succes van slechte seks’ blijkt alvast uw rijkheid aan praktijkervaringen op diverse plaatsen ter wereld. Ervoer u ergens hardnekkige weerstand tegen wetenschappelijke kennis?

  “Niet echt, nee. Maar ik heb daar nu ook niet overal mee te koop gelopen. Als ik al iets ervaren heb, is het het gebrek aan wetenschappelijke kennis. Niet alle mensen lijken daar hinder van te ondervinden, hoewel dat gebrek zich vooral manifesteerde in arme gemeenschappen.”

  Wat verbreedde uw wereldbeeld meer: uw werk als journalist of uw onderzoek als wetenschapper – bioloog?

  “Het is de combinatie geweest. De evolutietheorie heeft me echt veel bijgebracht over de manier waarop de mens functioneert, in die mate zelfs dat ik niet goed begrijp waarom er soms nog altijd zoveel weerstand is tegen die theorie. Mensen willen blijkbaar nog altijd niet allemaal weten dat ze ook een biologische sturing hebben, die op een aantal vlakken toch sterk bepalend is. Mijn werk als journalist heeft me wel veel meer inzicht in het functioneren van de mensheid als dusdanig bijgebracht, en dan zeker het werk in oorlogsomstandigheden, wanneer de franjes eraf gaan. Heel ontluisterend.”


  Ongeveer gelijktijdig met Charles Darwin ontsproten bij Alfred Russel Wallace zowat dezelfde ideeën en vaststellingen inzake evolutie en haar basisprincipes. Wallace was een avonturier die diverse studiereizen ondernam. Hij zag dat soorten zich kunnen aanpassen en kunnen veranderen. Omdat Darwin als eerste soortgelijke bevindingen publiceerde in ‘The Origin of Species’ is hij algemeen bekend als de grondlegger van de evolutietheorie.
  Volgens Wallace bestond er evenwel ook een ‘sturende kracht’ achter alles, een ‘overruling intelligence’. Zo lijkt hij een voorloper op het Intelligent Design van vandaag.

  Krijgt u het op uw heupen van de aanhangers van het Intelligent Design?

  “Niet echt. In ons land is het een marginaal probleem. Het is natuurlijk anders in de VS of in Turkije, waar wij met Knack wat aandacht besteed hebben aan ID als een maatschappelijk verschijnsel; maar zeker niet als iets wetenschappelijks. Ik maak me geen zorgen om de evolutietheorie. Die is zo sterk dat ze er altijd zal blijven. Dat niet iedereen ze ‘gelooft’, vind ik niet zo erg. Er zijn altijd mensen met afwijkende visies. Zolang men Intelligent Design maar niet op grote schaal als een valabel alternatief gaat presenteren.”

  ‘Het succes van slechte seks’ is een wetenschapspopulariserend werk. Niettemin schrijft u dat u het project van professor Johan Braeckman ter popularisering van de evolutietheorie niet helemaal volgt. Hoewel u heel wat inspanningen van het mannelijke geslacht verklaart als een poging om indruk te maken op vrouwen, is dat wellicht niet de (enige) reden waarom u een boek schrijft. Is het verspreiden van kennis en een beter begrip van de evolutietheorie dan geen doelstelling die u gemeenschappelijk heeft met professor Braeckman?

  “Natuurlijk, maar ik volg Braeckman niet als hij zijn inspanningen wil verkopen als een kruistocht tegen het creationisme, om de redenen die ik hierboven heb uiteengezet. Het valt me op dat het vooral filosofen zijn die zich met het creationisme bezighouden, dat biologen zich daar blijkbaar minder zorgen over maken. Misschien heeft dat te maken met het feit dat filosofen de evolutietheorie heel eng in het kader van het interpreteren van de mensheid zien, en niet voldoende als het grote ecologische verhaal dat het toch wel is. Voor de rest zijn alle menselijke inspanningen om de evolutietheorie te promoten toe te juichen.” 

  "Het succes van slechte seks"


   
  Video interview met  D Draulans
  KLARA
  http://www.klara.be/cm/klara/1.104-searcharticle?directarticle=1.47158&article=1.47158
  VPRO
  http://player.omroep.nl/?aflID=8589825 

  Dirk Draulans  buigt zich over de evolutie van seks in onze maatschappij.
  De focus is verschoven van voortplanting naar genot, van kwantiteit naar kwaliteit.
  ["Het succes van slechte seks" - Dirk Draulans. Standaard Uitgeverij, 2008]
  http://www.standaarduitgeverij.be/VrijeTijd/book.cfm?isbn=9789085421603
     Ontdek  Darwin = over mensen en andere dieren      15 januari /  Dirk Draulans     Special knack


  De man die het concept van de evolutie bedacht, werd 200 jaar geleden geboren, zijn theorie is 150 jaar oud. Langdurig minutieus onderzoek, talloze ontledingen van dieren en observaties van menselijk en dierlijk gedrag gingen vooraf aan de publicatie van het belangrijkste boek ooit geschreven: On the Origin of Species by Means of Natural Selection .

  In een tijd waarin creationisten predikten dat niets op aarde ontsnapt aan de hand van God, sloeg de blasfemische verklaring voor de evolutie van soorten in als een bom.

  Dirk Draulans over andere dieren dan de mens  , planten en landschappen, maar ook over het geloof
  (1)en over de moegetergde Charles Darwin zelf

  (1)Interview met  Theoloog /oud-Rector    Marc Vervenne  + comments 
  http://www.knack.be/articles/index.jsp?siteID=72§ionID=45&articleID=27920


   

  Charles Darwin. biografie

  Video bespreking  --->  
  http://www.klara.be/cm/klara/1.104-searcharticle?directarticle=1.50772&article=1.50772


  Auteurs Adrian Desmond en James Moore stellen hem voor als een gekwelde man, die worstelde met zijn diepgelovige milieu.
  Darwin-kenner Geerdt Magiels las het boek en heeft er enkele kanttekeningen bij.

  ["Darwin. De Biografie". Adrian Desmond en James Moore. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2008]
  http://www.nieuwamsterdam.nl/boekUitgave.aspx?ID=1181

   

   "Darwin plaagde voortdurend. Hij had weinig geduld met mensen die van God en zijn creaties iets menselijks wilden maken.
   Darwin stelde dat God geen behoefte had aan onze complimenten, dat het niet nodig was Hem te vertellen hoe sterk Hij op ons leek.
  Voor hem was God gewoon God.
  God maakte de wetten die planeten laten bewegen en soorten ontstaan, maar Hij is niet verantwoordelijk voor de beweging van elke planeet, noch voor het ontstaan van elke soort.
   Darwin ging op zoek naar de universele wetten van het leven.
  Zijn voornaamste verdediger, Thomas Huxley, vergeleek de klassieke mensengod met een soort supernatuurlijke duivenkweker die hier en daar wat beestjes selecteert om er een mooie variëteit mee te maken.
   Darwin plaatste God boven dat beperkte beeld."

  bron  : (Knack Ontdek: De theorie van een genie: Darwin: over mensen en andere dieren, januari 2009, vraaggesprek met wetenschapshistoricus James Moore, biograaf van Charles Darwin,
   die twintig(!) jaar geleden, samen met Adrian Desmond, het boek 'Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist' schreef...Nu, én volgens kenners in slechte vertaling, )

  zie ook
  http://www.groene.nl/2009/1/DARWINS_EIGEN_EVOLUTIE_1837-1842

   

  Dr. James Moore over Darwin
  http://www.nieuwamsterdam.nl/videodetail.aspx?id=1308 
  (ondertiteld)  KBNI 


   

  Powerpointpresentatie "Evolutie in de Klas"
  http://www.natuurwetenschappen.be/educa/summercourse (2008 )

  Creationisme & Intelligent Design
    Inleiding door Johan Braeckman, Universiteit GentPDF-versie (319 KB) / HTML-versie

  Taede Smedes, Katholieke Universiteit Leuven: De theologie ontspoord: van natuurlijke theologie tot intelligent design PDF-versie (709 KB) / HTML-versie

  Geert Lernout, Universiteit Antwerpen: Genesis, wetenschap en geschiedenis PDF-versie (108 KB) / HTML-versie

  Thierry Backeljau, Universiteit Antwerpen & KBIN: Onreduceerbare complexiteit: een schaap in een wolvenvacht... of hoe schijn bedriegt PDF-versie (2.02 MB) / HTML-versie

  Walter Decleir, Universiteit Antwerpen: Waarom creationisme en intelligent design niet thuishoren in wetenschappelijk onderwijs: PDF-versie (4.22 MB) / HTML-versie

  Johan De Smedt, Universiteit Gent: Paley's iPod: cognitieve belemmeringen voor de evolutietheoriePDF-versie (1.48 MB) / HTML-versie - Tekst: PDF-versie (44 KB) / HTML-versie


   Evolutiebiologie, Altruïsme & Samenwerking

  10u: Inleiding door Johan Braeckman, Universiteit Gent PDF-versie (1.05 MB) / HTML-versie

  Jack Vromen, Erasmus Universiteit Rotterdam: Altruïsme, coöperatie en reciprociteit PDF-versie (465 KB) / HTML-versie

  Johan Mertens, Universiteit Gent: Altruïsme vanuit een evolutionair perspectief PDF-versie (1.45 MB) / HTML-versie

  Jan Verplaetse, Universiteit Gent: Het morele brein. De neurale netwerken van morele intuïties en ethische oordelen in onze hersenen PDF-versie (2.87 MB) / HTML-versie

  Koen Martens, Universiteit Gent & KBIN: Het handicap principe: communicatie, altruïsme en seksuele selectie PDF-versie (2.35 MB) / HTML-versie

  Voor informatie over het educatief aanbod klik hier  Een mooie start voor het Darwinjaar: een reeks Nederlandstalige boeken over evolutie

  Debatteren met creationisten?  Colloquium evolutie (—> 10/02/2009)

  Opening van de gloednieuwe Galerij van de Evolutie van het Museum voor Natuurwetenschappen


  Blog Entry Hardnekkige misverstanden  <

  " Het allergrootste misverstand is dit
  : de evolutietheorie heeft in het zojuist aangebroken Darwinjaar de tegenstanders voor eens en voor altijd van zich afgeschud. Die veronderstelling is te hoog gegrepen.
  Al was het maar omdat Darwins theorie, hoe elegant ook en hoezeer ook omgeven met een wagonlading aan empirisch bewijs, gemakkelijk verkeerd kan worden begrepen
  . "

  Misverstanden over de evolutie opgehelderd


  NaDarwin,
  BartKlink, 

  Bas Haring (volkskrant ) http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1115357.ece/Darwin_gemakkelijk_mis_te_verstaan
  " Darwin: gemakkelijk mis te verstaan "
  1.-De evolutietheorie is toch maar een theorie?
  2.-En het ontstaan van het leven dan? Dat verklaart de evolutietheorie niet.
  3.-Evolutie zorgt ervoor dat planten en dieren steeds beter worden.
  4.-Mensen stammen af van apen.
  5.-Evolutie is survival of the fittest.
  6.-Zoiets complex als het oog kan nooit ontstaan zijn door iets eenvoudigs als evolutie.
  7.-We moeten de zwakkeren niet helpen; dat druist in tegen het proces van evolutie.

  Johan Braeckman

  Eos  /New Scientist (jawel/er zijn ook veel goede artikels in dat  blad)juni 2008 :

  7 Misverstanden  over evolutie 
  Mythe 1: Evolutie maakt alles tot adaptaties  
  Mythe 2: Evolutie is immuun voor tegenbewijs  
  Mythe 3: Evolutie is grenzeloos creatief  
  Mythe 4: Evolutie maakt steeds meer complex  
  Mythe 5: Evolutie leidt  tot perfectie
  Mythe 6: Evolutie zegt niets over de toekomst
  Mythe 7: Evolutie is natuurlijke selectie
  NEGEN MISVERSTANDEN OVER DE EVOLUTIE
  vr 18 apr 2008,  Door: Robbert Ophorst
  http://www.dag.nl/opvallend/misverstanden-evolutie-79921

  1.-Al onze eigenschappen zijn het gevolg van natuurlijke selectie
  2.- Natuurlijke selectie kan homoseksualiteit niet verklaren
  3.- Natuurlijke selectie is het enige evolutionaire mechanisme
  4.- Evolutie leidt tot perfect aangepaste soorten
  5.- Evolutie komt het voortbestaan van een soort altijd ten goede
  6.- Survival of the fittest leidt tot individualisme en een ieder-voor-zichmentaliteit
  7.- De evolutietheorie is slechts een theorie
  8.- Darwin heeft op zijn sterbed de evolutietheorie afgedaan als onzin
  9.- Er zijn nooit fossielen van tussenvormen gevonden

  De lijstjes  zijn  natuurlijk zeer incompleet.
  Andere misverstanden zijn:

  1. Dat soortvorming nooit waargenomen zou zijn (in het wild en in labs)
  2. Dat mutatie geen informatie kan toevoegens (hele genen kunnen dupliceren..)
  3. Dat er geen tussenvorm fossielen zouden bestaan (ieder fossiel is er een!)
  4. Dat evolutie een doel of richting zou hebben (random walk in genome phase space)
  5. Dat zeer complexe systemen niet kunnen evolueren. (echt wel)
  6. Dat evolutie geen practische toepassingen heeft (medische wereld, ontwikkeling van software..)
  7. Dat Hovind een PhD heeft. (wel, permanent Head Damage mischien?)
  8. Dat evolutie iets te maken heeft met abiogenese, astronomie, natuurkunde. (Nee, het is een biologisch model dat de soortenrijkdom verklaard)
  9. Dat je geen christen kan zijn als je evolutie niet ontkent.
  etc...

  Blog Entry DARWINJAAR NEDERLAND  
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/856/DARWINJAAR_NEDERLAND_

  KENNISLINK 

  http://www.kennislink.nl/web/show?id=273874

  In 2009 is het 150 jaar geleden dat Darwin zijn evolutietheorie presenteerde. Sindsdien weten we dat soorten niet door God worden geschapen, maar evolueren uit andere soorten. De mens is zo’n 4,6 tot 6,2 miljoen jaar geleden ontstaan uit een voorouder die we delen met de bonobo en de chimpansee.
  Ons DNA herinnert daar nog aan: we zijn voor zo’n 98% (1)gelijk aan elkaar.
  Toch zijn bonobo’s en chimpansees in gedrag erg verschillend: bonobo’s zijn over het algemeen(2) vredelievend en dol op seks, terwijl we bij chimpansees veel meer agressie zien.
  Op welk van deze apen lijken wij nu het meest?
  Een klein stukje DNA geeft misschien de doorslag...
  Hier staat het: het stukje DNA dat mensen (homo sapiens) en bonobo’s (pan paniscus) wel hebben, maar chimpansees (pan troglodytes) niet. De letters G, T, A en C staan voor de basen die de bouwstenen van het DNA vormen (bron afbeelding: Hammock & Young (2005). Microsatellite instability generates diversity in brain and sociobehavioral traits. Science).
  Klik op de afbeelding voor een grotere, volledige versie van deze afbeelding.  Oog in oog met je evolutionaire nicht

  Hoe nauw we verwant zijn aan onze nichten de chimpansee en de bonobo, maakt evolutiebioloog Richard Dawinks op voortreffelijke wijze duidelijk in zijn artikel ‘Meet my cousin, the chimpanzee’. Stel je voor, zegt hij, dat je op het strand van Somalie staan. Je kijkt naar het noorden en in je linkerhand houdt je de rechterhand van je moeder. Zij op haar beurt houdt ook weer haar moeder vast, en zij haar moeder, enzovoorts. (We negeren even dat dit in ons ruimte-tijd continuum niet mogelijk is). We nemen aan dat je op deze manier elk zo’n 90 tot 100 centimeter (1 yard) ruimte inneemt.
  Generaties aan mensen slingeren zo hand in hand door Somalië, over de grens van Kenia. Hoe lang zou het duren voordat de slinger stopt bij de gemeenschappelijke voorouder van de mens en de chimpansee en de bonobo? Je zou denken dat de half miljoen generaties die ons van deze voorouderlijke aap scheiden tot aan de andere kant van het continent zou reiken, maar niets is minder waar. Na nog geen 500 kilometer staat daar, nog niet eens halverwege de Great Rift Valley, de betbetbet(...)overgrootmoeder van jou en je nichtjes bonobo en chimpansee.

  Opening Darwin jaar  /12 februari 2009

  In 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren; 150 jaar geleden kwam zijn boek "On the origin op Species " uit

  Message "The origin of species "

  Daarom hebben een aantal organisaties besloten om 2009 uit te roepen tot Darwin jaar.

  Voor het Darwinjaar 2009 in Nederland hebben musea, wetenschappelijke instellingen, science centers, openbare bibliotheken en media de handen ineen geslagen om Darwins gedachtengoed bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Door heel Nederland worden er activiteiten georganiseerd rond Darwin, het darwinisme en de evolutietheorie: tentoonstellingen, lezingen en symposia zowel voor een breed publiek als voor wetenschappers. Daarnaast zijn er activiteiten speciaal gericht op het onderwijs.

  Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.darwinjaar2009.nl.

  Ook NWO-ALW doet mee aan verschillende activiteiten voor het Darwin jaar:

  • Negen onderzoeken zijn uitgewerkt tot artikelen, 5 uit het Open Programma, 4 uit het onderzoeksprogramma Evolutie en Gedrag. Deze worden geplaatst op de speciale educatieve website over Darwin en evolutie.
  • Iedere maand verschijnt er een artikel in Nvox, het blad van biologie docenten
  • In mei verschijnt er een boekje in de AO-reeks (Uitgeverij Actuele Onderwerpen)
  • In februari verschijnt er van de bij ALW ondergebrachte Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een cahier over Darwin en genetica (kanker in het licht van de evolutie).
  • Niko Tinbergen lezing (mei) in samenwerking met NRC, Museum Boerhaave, Naturalis en Universiteit Leiden. Dit is een jaarlijkse publiekslezing over evolutie ter ere van de Nederlandse Nobelprijswinnaar en etholoog Niko Tinbergen. Organisatie: Universiteit Leiden, Museum Boerhaave, Naturalis, NRC en NWO. Plaats: Leiden.
  • Het NWO-programma Evolutie en Gedrag wordt op 17 en 18 september afgesloten met een wetenschappelijk congres.
  • De VPRO gaat de wereldreis van de Beagle nadoen. Hierbij is onder meer het NWO-instituut NIOZ bij betrokken.
  • NWO-ALW werkt mee aan de totstandkoming van een algemene brochure over het Darwin jaar. Deze publicatie zal in januari verschijnen.

  Logo Darwinjaar 

   

   

  Op donderdag 12 februari, de geboortedag van Darwin, wordt het jaar geopend in het  natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.

  De  speciale educatieve website over Darwin en evolutie. van Naturalis

  150 jaar denken over evolutie

   
  Anderhalve eeuw nadat Charles Darwin zijn baanbrekende boek "Over het Ontstaan van Soorten" publiceerde, is de evolutietheorie nog steeds de krachtigste verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde.
  Hier vind je informatie over Darwin, zijn denkbeelden, de verdere ontwikkeling van Darwins theorie, en actueel evolutie-onderzoek.
  En natuurlijk over LEVEN, want dat is waar Darwin naar keek en waar onderzoekers nog steeds naar kijken.
   

  Wat is leven?  Wanneer spreek je van leven? Hoe en wanneer is het ontstaan? En waar heeft miljoenen jaren leven toe geleid?

  Ontstaan van het leven >
  DNA, de erfelijke basis van evolutie > 
  De cel, de eenheid van het leven >
  Organisatie van het leven >
  Korte geschiedenis van aarde en leven >
  Biodiversiteit >

  Overleven  Genoeg te eten vinden om de volgende dag te halen. En niet vroegtijdig in de maag van een ander verdwijnen. Met een beetje geluk kun je de voortplantingsleeftijd halen en nageslacht verwekken. Want daar is waar het uiteindelijk om draait: het overleven van de soort.


  Strategieën om te overleven >
  Overleven in extreme omstandigheden >
  Hoe dieren elkaar versieren >

  Evolutie-topstukken zien?  Veel Nederlandse musea bezitten opgezette dieren, fossielen of andere voorwerpen waar een evolutieverhaal aan vast zit. Soms zijn ze in de tentoonstelling te zien, maar vaker bewaren musea ze liever veilig achter slot en grendel.


  Nederlandse evolutie topstukken >

  Wat betekenen al die evolutiebegrippen?Hoe kwam Darwin tot zijn evolutietheorie? Wat dachten wetenschappers voor hem? En wat betekenen die moeilijke woorden die evolutiebiologen gebruiken?


  Darwins denken > 
  Evolutie >
  Evolutiedenken op een tijdlijn > 
  Evolutiebegrippen >

  Waar houden onderzoekers zich zoal mee bezig?Het onderzoek naar evolutie is nog lang niet klaar. Er is nog veel te ontdekken. Ook Nederlandse biologen houden zich volop met evolutie-onderzoek bezig. 


  Interviews met onderzoekers >
  Kijken naar evolutie op verschillende niveaus >
  Onderzoek aan modelorganismen > 
  Hoe kun je zelf onderzoeker worden? >

  Evolutieshow in ArtisVerschillen tussen man en vrouw, aanpassing van lichaamsvorm aan leefgewoonten, het ontstaan van het oog, camouflage en misleiding. Zomaar een paar evolutionaire thema's die je 'in levenden lijve' kunt zien bij dieren in Artis.


  Dieren showen evolutie in Artis >

  Evolueren wij ook?

  Zijn wij speciaal? Of zijn we gewoon ver ontwikkelde zoogdieren? In ieder geval hebben we als mensen al een lange ontwikkeling achter de rug.


  Evolutie van de mens >
  Onze herkomst in vier stappen >
  Op zoek naar de Missing Link >

  Kunnen we de evolutie beïnvloeden?Jazeker, we kunnen de evolutie zelfs versnellen en de richting bijsturen. Door kweken en fokken sleutelen we al duizenden jaren vanaf de 'buitenkant' aan planten en dieren. Maar nu kunnen we ook sleutelen aan de 'binnenkant': de genen. En dat geeft een stuk sneller resultaat.


  Snel sleutelen: biotechnologie >
  Langzaam sleutelen: domesticatie >

  Hoe krijg je evolutie in beeld? Evolutie is niet zomaar te zien. Eerst moet je de 'chaos' aan planten en dieren indelen in soorten of andere overzichtelijke eenheden. Pas dan kun je  evolutionaire verwantschappen ontdekken.


  Ordening van de natuur >
  Overzicht van levende wezens > 
  Ordenen in stambomen >
  De natuur in beeld >

  Darwin on lineDirect op internet te lezen: de complete werken van Charles Darwin in de oorspronkelijke versie.


  Origin of species UK > NL >
  Descent of man >
  Voyage of the Beagle >
  Andere boeken van Darwin NL >

  Webquests en lesmateriaalSpeciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is hier een educatief programma over evolutie te downloaden. Leerlingen uit de bovenbouw van Havo/VWO vinden hier vier webquests.


  Lesmateriaal en webquests over evolutie >

  Fossielen en evolutieFossielen zijn versteende overblijfselen van organismen die lang geleden leefden. Je kunt ze zien als het 'harde bewijs' dat evolutie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

  Wat is een fossiel? > 
  Mammoet >
  Dodo > 
  Fossiel ecosysteem Messel >
  Levende fossielen >

  Wat is er in het Darwinjaar te doen? In 2009 wordt de 150ste verjaardag van de evolutietheorie gevierd met allerlei activiteiten. Zoals tentoonstellingen, lezingen en debatten. En een Nederlands schip vertrekt om Darwins reis om de wereld over te doen.


  Darwinjaar activiteitenoverzicht >
  Darwins reis opnieuw >  VK-blog Wetenschapsdag  /  Nederlandse   BLOGSWARM
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/240467


  02-02-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR
  >> Reageer (2)
  26-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DARWINJAAR
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Darwin & evolutie     / Aanklikbare links  

  Het geboorteland van darwin  

   

  bbc-darwin  <
  Darwin op de BBC

  Blog Entry DARWINJAAR UK

  The tree of life / trailer
  http://www.youtube.com/watch?v=zWaQ3wXylOM


  UPDATE

  This is the six-minute Tree of Life "welcome"  video that appeared on the BBC One programme
  David Attenborough on Darwin


  http://www.youtube.com/watch?v=uz7U4k522Pg
  Attenborough  over  Darwin
  ....
  *Volgens  Attenborough  is  Genesis ( één van  ) de wortels  van  de  menselijke  exploitatie en  verwoesting van de planeet aarde  :
  * Hij legt  uit waarom  de  "evolutie"- idee van levensbelang is  en wél  omdat het  de Mens op zijn echte   plaatst zet  als een onvermijdelijk en uiteindelijk  volledig  afhankelijk  deel , van de natuur

  The Bible is to blame for devastation of the planet, says Sir David Attenborough
  http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/attenborough-genesis-it-can-go-forth-and-multiply-1521668.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin_and_the_Tree_of_Life
  Darwiniana


  Darwin is the biggest ever exhibition about Charles Darwin.
  It celebrates Darwin's ideas and their impact for his 200th birthday in 2009.
  Darwin's - Big Idea  running until 19th April 2009.

  It has been 200 years since the birth of naturalist Charles Darwin;
  the man who revolutionised society and Science with On The Origin Of Species
  Message "The origin of species "<

  If  you had an idea that was going to outrage society, would you keep it to yourself? Darwin had a big idea. But he nurtured it in secret for over 20 years, concerned about the controversy it would cause. Discover the man and the revolutionary theory that changed our understanding of the world and our place within it.The exhibition is a celebration of Charles Darwin's ideas and their impact, giving new insight into the achievements of this brilliant observer of nature.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Natural_History_Museum
  National History Museum  <

  Darwin is organised in collaboration with the American Museum of Natural History, the Natural History Museum, London, the Museum of Science, Boston, the Field Museum, Chicago and the Royal Ontario Museum, Toronto, Canada.


   

      

   

     http://www.nature.com/news/specials/darwin/index.html#darwin200
  Vijftien mooie bewijzen van evolutie - speciale pdf-publicatie van 'Nature'  THe Lancet

  http://mag.digitalpc.co.uk/fvx/lancet/darwinsgifts/  Darwin 200  
      by Focus Magazine,
  Richard Dawkins, PZ Myers, Carl Zimmer, Steve Jones
  Click here to read the articles 
  Darwin 200 

  En neen :   het is niet alleen  maar   gebeunhaas  en  het beruchte  plat  sensationalisme  in de  "New Scientist " ....
  Gelukkig  maar  
    


  Evolution: The next 200 years

  28 January 2009   Magazine issue 2693.  
  For similar stories, visit the Evolution and Human Evolution 

  To mark the bicentenary of Charles Darwin's birth, New Scientist asked eminent evolutionary biologists to outline the biggest gaps remaining in evolutionary theory

  Richard Dawkins
  Kenneth Miller
  Frans de Waal        http://forums.randi.org/showthread.php?t=134166&referrerid=6535  
  Richard Fortey
  Chris Stringer
  Andy Knoll
  David Dilcher
  Niles Eldredge
  Steven Pinker
  Chris Wills
  Geoffrey Miller
  Eörs Szathmáry
  Helena Cronin
  Elaine Morgan
  Stuart Kauffman
  Simon Conway Morris

  Blog Swarm for Darwin Day 2009

  http://scienceblogs.com/bloggingtheorigin/

  ADAM Rutherford 
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/series/theoriginofspecies
  Adam Rutherford: The Origin of Species: Charles Darwin, with quintessential Britishness, politely changed the way we see the world forever http://www.guardian.co.uk/science/charles-darwin

  http://topics.nytimes.com/top/news/science/topics/evolution/index.html?scp=1-spot&sq=evolution&st=cse


  USA & Worldwide  English- speaking  Scientific Community

  Darwin Day Interviews:

  HNN #33: Looking Over Darwin's Shoulder
  HNN #27: Matthew Chapman Interview
  HNN #27: Richard Millner Interview


  HNN #15: Massimo Pigliucci Interview

  Darwin's Theory of Evolution by Natural Selection
  The Role of Inheritance
  The Role of DNA and Genetic Mutations
  Additional Resources

  Year of Evolution


     Pick one of these short films to learn more about the Tree of Life:

  Click here to watch the film "Discovering the Tree of Life"Discovering the Great Tree of Life        
  Click here for a transcript of this video.
  Click here to learn more about the Tree of Life!

  Click here to watch the film "Why Study the Tree of Life?"Why Study the Tree of Life?
  Click here for a transcript of this video. Click here to learn more about why it's important to study the Tree of Life!


   

  SCIENCE  :  Welcome to the Origins Blog

  Year of Darwin - 2009

  Had Charles Robert Darwin had access to the Internet, he would have been a blogger. The prolific 19th century naturalist--and father of evolution--eagerly shared his ideas and observations with the world around him through 16 books and pamphlets and more than 5000 letters to the scientific and cultural luminaries of his day. He covered everything, from the formation of mold or the perception of ants, to the movement of leaves.

  2009 is the 200th anniversary of Darwin's birth and 150 years after he published On the Origin of Species. As part of its celebration of these two anniversaries, Science will be blogging, with Darwin as our inspiration. On this site, our writers and editors, as well as guest researchers and blog readers, will share their thoughts, not just about the origin of species but also about key nodes throughout the evolution of life, just as Darwin did.

  Turn to this site for discussions related to a monthly essay series on "Origins" that Science is publishing as part of its Year of Darwin. January's essay by Carl Zimmer examines the origin of life on Earth. Our bloggers will be introducing the people and processes behind the research, as well as other "Origins" themes. We welcome your comments and your feedback.

  http://blogs.sciencemag.org/origins/2009/01/welcome-to-the-origins-blog.html
  Table of Contents
  http://ngm.nationalgeographic.com/2009/02/table-of-contents
  Februari 2009
  Magazine “Wereldwijd wordt op 12 februari de geboorte van Charles Darwin gevierd, wat mede aanleiding zal zijn tot heftige discussies over zijn nalatenschap. Darwins evolutietheorie blijft actueel.
  In dit nummer vindt u een schets van zijn leven en een boeiend verhaal over de wijze waarop zijn wetenschappelijke nazaten het moderne evolutieonderzoek vormgeven.”

  Darwins prille inzicht
  Tekst: David Quammen  Fotografie: Diversen
  Er bestaan veel mythen rond de reis van de jonge Darwin aan boord van de Beagle, tussen 1831 en 1836. Volgens de legende voer Darwin mee als natuuronderzoeker, bezocht hij de Galápagoseilanden en bestudeerde hij daar schildpadden en vinken. De vele soorten vielen op door hun divers gevormde snavels, die duidden op aanpassingen aan bepaald voedsel. Per eiland verschilde bovendien de vorm van de schildpadschilden. Deze bevindingen brachten Darwin op zeker moment - wanneer laat de mythe in het midden - tot de theorie dat de verscheidenheid in levensvormen het is van een organisch proces.

  Evolutie door natuurlijke selectie is de enige verklaring voor het ontstaan van soorten.

  In een video vertelt schrijver David Quammen meer over Darwins nalatenschap.

  Moderne Darwins
  Tekst: Matt Ridley  Fotografie: Lynn Johnson
  De kever was Darwin toegestuurd door een jonge schoenmaker en hobbybioloog, Walter Drawbridge Crick. Deze Crick trouwde en kreeg een zoon, Harry, die zelf ook weer een zoon zou krijgen: Francis. In 1953 zou deze Francis Crick samen met de jonge Amerikaan James Watson het onweerlegbare bewijs leveren voor bijna alle ideeën van Darwin over de evolutie.

  Watson en Crick ontdekten dat elk organisme een code in zijn cellen meedraagt voor zijn eigen bouwplan, geschreven in een taal die universeel is voor al het leven: de eenvoudige vierlettercode van het DNA. Alle organismen die ooit op deze aarde hebben geleefd, stammen af van één bepaalde 'primordiale vorm', schreef Darwin. Dat was pure speculatie.

  De hedendaagse Darwins hoeven niet meer te speculeren over het evolutieproces.


  Plaatje bij Scientific American: speciale uitgave met lofuitingen over Darwin
  De speciale uitgave van SciAm om het 150 jarige geboortejaar van Darwin te vieren kopt:
  On the Most Powerfull Idea in Science en How Darwins Theory Survives and Reshapes the World
  De inhoud is in zijn geheel te lezen op http://www.sciam.com/sciammag/?contents=2009-01

  H. Allen Orr:
  Testing Natural Selection with Genetics.
  Critics
  http://sandwalk.blogspot.com/2008/12/testing-natural-selection-part-1.html
  http://sandwalk.blogspot.com/2009/01/testing-natural-selection-part-2.html
  http://sandwalk.blogspot.com/2009/02/what-causes-speciation.html 

  David Buller

  Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Psychology


  EOS/Scientific american
   februari
  http://eosnew102.accounts.hiper.be/start_to_know/language/nl-BE.aspx?xmid=7493  START TO KNOW - Evolutie
  Bioloog Hans van Gossum brengt je de basics van de evolutietheorie
  bij en legt onder meer uit hoe nieuwe soorten ontstaan en waaraan we kunnen
  zien dat Darwin het bij het rechte eind had. Lees op
  Start to Know de blog van Hans, bekijk zijn introfilmpje of doorblader online de bijlage.


  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Blog Entry Annee Darwin en France


  http://www.didier-pol.net/1evol.htm
  Website voor en door leerkrachten uit Frankrijk, gericht naar het middelbaar onderwijs. Historisch overzicht van de evolutietheorie, voorbeelden van practicums in de klas

  > http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/mecaevol.htm
  Website voor hoger onderwijs; artikels van wetenschappers aan de Muséum national d’histoire naturelle (Parijs), definite en mechanismen van de evolutie.

  > http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/accueil.html
  Sagascience – CNRS: Website voor hoger onderwijs; Geschiedenis van het leven, mechanismen van micro- en macro-evolutie, huidig onderzoek; interessante fototheek!

  > http://site.voila.fr/levolution/index.htm
  Website voor groot publiek met allerlei topics (auteurs onbekend). Interessant artikel over embryologie en evolutie

  > http://www.biologie534.com/objectif14.html
  Canadeze website voor leerlingen uit het middelbaar, door en voor leerkrachten. Schematisch overzicht van de inhoud van evolutielessen. Vergelijking Lamarckisme-Darwinisme-Neodarwinisme.

  > http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article147
  Artikel van de Académie de Versailles: Onderwijs van evolutie, meer bepaald de evolutie van de mens; gedeeltelijk gericht naar Franse leerkrachten, ; hoe te antwoorden op vooroordelen van leerlingen

  > http://www.pseudo-sciences.org/
  Website over 'Wetenschap en maatschappij' (Association française pour l’information scientifique)

  Zürich  
  http://www.darwinyear09.ch/index.php
  http://www.ethz.ch/
  http://www.uzh.ch/

  26-01-2009 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Tags:DARWINJAAR
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • yes (Link Situs Poker Online)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • I Mean (Lapak Poker)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Rahasia Rumus Poker Online dengan Banyak Kemenangan (ssahari)
      op Kom op zeg
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!