evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (5)


29-01-2008
evo en microben
Screen grab from the Microbe Clock Web activity showing a timer.

Resistent  geworden  en   verder   evoluerende  microben  kunnen   bedreigingen  vormen voor  de mens .
Het  is een  niet aflatende  "wapenwedloop "

 

Microbe Clock
(Flash)

Gebruik en  misbruik  van antibiotica hebben de  evolutie van  medicijn  -resistente   vormen van  tuberculosis (TB), pneumonia, gonorrhea, en andere  besmettelijke  ziekten   gevaarlijk  opgedreven 


Image of TB cells.

Why Does Evolution
Matter Now?

View in:
QuickTime | RealPlayer

The Evolving Enemy, Leert ons wat we kunnen  doen om deze  antibiotica resistentie te verminderen to learn what we can do to reduce antibiotic resistance.

Wetenschappers  gebruiken  evolutie-concepten  om    te begrijpen  waarom  sommige virii en bacteria  zich ontwikkelen tot hoog virulente  pathogenen, terwijl andere microben  samenleven  met  hun  gastheren terwijl ze  slechts  uitzonderlijk enige schade aan  richten    

video segmenten  =

Image of people standing next to a hose with water gushing out. Image of a hand on an arm.

Cholera:
Domesticating Disease

View in:
QuickTime | RealPlayer

Double Immunity
View in:
QuickTime | RealPlayer

29-01-2008 om 11:59 geschreven door Tsjok45


19-01-2008
MRSA
M R S A :Multi Resistant Staphylococcus aureus
oftewel de beroemde/beruchte   en    hardnekkige   ziekenhuisbacterie .....

Staphylococcen  zijn  bacterieen   die  algemeen  voorkomen  in de neus , en op de tanden en de ongewassen handen  van ( minstens ) dertig procent van de mensen ....en kan natuurlijk wondinfektie veroorzaken en nog een resem andere aandoeningen ( zie de link     http://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus  ) allemaal erg moeilijk te genezen en te bestrijden wegens de evolutionair onstane resistentie van die bacterieen tegen zowat het volledige antibiotica arsenaal aanwezig en gebruikt (en gemorst ) en vroeger ook preventief  slordig   en nodeloos ( preventief ) toegepast, in ziekenhuizen ,  in de strijd tegen andere pathogene  bacterieen en aandoeningen ...
de zeer veelvoorkomende staphylo( een lid van onze huid -flora  , mond en neusholtes  en allerlei andere  zeer veelvoorkomende   bacterieen in de omgeving  ) overleefden al die wapens tegen bacterieen ( antibiotica en  bactericides ) allemaal ....

Overigens zijn er ook al andere bacterieen ( zoals de E. Colli / in onze darmflora )die hard op weg zijn om ook MR te worden  ... net zoals de veelgevaarlijker tuberculose trouwens :  de triomfantelijke terugkeer van syfilis en gonnorhoe: deze laatste  in verbeterde resistente versies en de bijvoorbeeld   legionella  en Salmonella   ( = ja ,  soms   in franse  rauwe melk  kaas )
mede  door  het   (jarenlange) ondoordachte  en   massaal  misbruik van  antibiotica  in de veehouderij  als preventieve  
breedspectrum  middellen   en zelfs als  toemaatje  bij  doodgewone desinfectanten  .....


Multi- resistentie ( bij msra -stafylococcen die kwaardaardige sepsis veroorzaken ) heeft natuurlijk  alles   met " evolutie" en het( vroegere  onoordeelkundige  ) massaal misbruik van antibiotica te maken ....Het is duidelijk dat  extremisten   en anti-wetenschappers   die de evolutie   betwisten  , ten ene -male  de  inzichten  en  het begrip  moesten  ontberen  om het verkeerde  van  onheus  en vooral onnodig   gebruik  van allerlei  bestrijdingsmiddelen   ( bijvoorbeeld ook van insecticiden en  fungiciden ,_____naast hun zware toxische belasting  van het millieu en de gezondheid   )  in te zien   .....


Ecologie
( systemen en evenwichten  van zowel  endo alsexogeen millieu    ) en  evolutie( veranderingen in de genetische   komponenten  en  van de samenstellende soorten    van een  biostaal uit een  bepaald systeem ( bijvoorbeeld een plas of  poel) en de soorten varianten    zelf  ) zijn trouwens zeer  nauw  met elkaar verweven   ...
Dat geld ook  in het  bijzonder  voor( bijvoorbeeld )  de levensgemeenschap tussen een  hoger organisme en al  zijn microbische begeleiders * de ontwikkeling  van nieuwe antibiotica  duurt vele jaren ( en is niet lucratief  voor de industrie )De  resistentie die dan weer door deze nieuwe produkten  wordt  opgewekt ( een  soort wapenwedloop tussen de   menselijk   ontwikkelde  geneesmiddelen  en de bacteria  )beperkt de toepasbaarheid  in de tijd  ....

* bio-ecologische   bestrijding   staat nog in de zeer prille  kinderschoenen 
Men probeert  bijvoorbeeld   nu al   de geinfekteerde wonden te zuiveren van bacterieen door  een verbeterde  versie van de  ouderwetse  ( en zeer walgelijke)  maden therapie  te gebruiken : maden  die ook het genecroseerd wondweefsel opeten  ...(en blijkbaar in hun "speeksel " ook  bactericiden   cocktails   bezitten   ? )

http://www.decubitusozl.nl/pdf/art_pdf/wondzorg/21.pdf

maden_250.jpg

19-01-2008 om 15:07 geschreven door Tsjok45


18-01-2008
Carl Zimmer

Charles Darwin had geen grote hoop getuige te kunnen zijn  van natuurlijke selectie in actgie tijdens zijn leven  .
Hij veronderstelde dat het zo langzaam en onmerkbaar was   zoals de erosie van de branding op de  klippen  en het uitslijten van canyons door rivieren .
Hij zou verrukt zijn geweest  dat hij  het  eigenlijk verkeerd voorhad .
midden de twintigste eeuw  begonnen   wetenschappers selectie-experimenten in labo's en werden  de gevolgen van natuurlijke selectie in het wild ,___ zoals de groeiende
aanwezigheid van insecticide resistente  (colorado)kevers en andere pesten ____  duidelijk  
Het documentatiewerk is  nauwgezet , volorzichtig erg uitgebreid  en langzaam geweest 
Peter en Rosemary Grant van Princeton hebben enkele van de  beste gedocumenteerde voorbeelden van  natuurlijke selectie in het wild, uiterst gedetailleerd opgevolgd en
gepubliceerd  :hun levenswerk  werd   de  evolutie van een kleine groep vogels ( Darwin vinken   op de Galapagos eilanden  )  gedurende meer dan  30 jaar,  uiterst secuur
opgevolgd , geregistreerd  en verbonden met de evolutietheorie .
De Veranderingen in klimaat leiden tot veranderingen in het  voedselaanbod die beurtelings in de bekvormen van de vogels werden gespiegeld.
 
De "trage" evolutie van de grotere organismen en soorten    komt ( gedeeltelijk )voort  uit de verschillende  voortplantings- en generatiewisseling-snelheden van de bestudeerde
groep , de mutatiesnelheid en de  recombinatie frequentie die de seksuele  soorten nu eenmaal  aanbieden als het noodzakelijke  palet waaruit de  NS  zeeft ....

Een betere en vooral veel snellere kandidaat om  evolutie in actie te bestuderen is een  virus   
De virussen kunnen zich  in één enkele zieke persoon  fenomenaal dupliceren , en in sommige gevallen kunnen zij zich over de planeet verspreiden(pandemmieen ) in enkele maanden
tijds ( voorbeeld is  de  spaanse  griep van 1918 ).
Toegevoegde voordeel van deze organismen als  modellen   is hun  hoge  mutatiefrequentie   -- waardoor  zij sneller aan natuurlijke selectie  zijn onderworpen  --
evenals hun uiterst kleine genoomen , wat het dcan ook   veel gemakkelijker maakt om de mutaties  opdevoettevolgen en op temerken  die tijdens hun  evolutie voorkomen.
De virologen hebben de evolutie van een aantal virussen  -- griep, knokkelkoorts, HIV, enz. ____de laatste 15 jaar    , grondig  bestudeerd. ( het gaat trouwens nog steeds door )
Toen SARS uitbrak in 2002, waren zij klaar  met bruikbare   technische  methodes en  procedures en de technische  know how om dit  met succes te counteren  .

Een team van chinese  onderzoekers en de Universiteit van Chicago heeft het virus erg  vroeg na de de uitbarsting ( eind 2002) bestudeerd en gepubliceerd Februari 2003
Ze  hebben een opmerkelijk portret van  de  natuurlijke selectie geschilderd die een virus aanpast  aan  een nieuwe gastheer .
De vroegste  menselijke  sars -stammen  leken nog het meest op virii  bij de  civet katten, en  waar minstens een deel van het menselijke virus-genoom van  afkomstig is .
Het virus deed het  slecht bij   het besmetten van mensen , voornamelijk  omdat zijn  microbiologische uitrusting om menselijke cellen  binnen te vallen niet echt was aangepast
aan onze biologische cellen eigenschappen    . Maar toen  kwamen de nieuwe varianten(mutanten ) ten tonele.
Zij vertoonden  de  tendens om stukken  DNA van één van  hun bijzonder genen   te verliezen.
Bovendien ontdekten de onderzoekers zowat 299 individuele plaatsen( loci ) op desesuenties ,  waar één nucleotide substitueerde  voor een andere.

De onderzoekers toonden aan dat deze substituties de proteïnen ( genprodukten )  veranderden  die door het verbeterde SARS virus( statistisch )  vaker werden aangemaakt dan  door het toeval kon  worden verwacht -- een teken dat er  natuurlijke selectie op het werk was.

Aangezien het virus optimalistisch verder  muteerde  ( selektiedruk --> in de richting van toename van virulentie  )  , werd het ook  langzaam maar zeker   beter bij het besmetten van andere  mensen, tot  en met het punt dat één enkele persoon honderden nieuwe gastheren  kon besmetten

Op dit niveau  waren de  voordelige(  =voor het virus )   mutaties (en proteinen  ) ,die in de virus-stamlijnen   opdoken,  veel minder waarschijnlijk dan deze om de SARS  proteïnen  gewoon  wat  te veranderen.
Dit is een teken van "purifying selection" aan het werk -- de meeste mutanten die zelfs lichtjes van het nieuwe  succesvolle winnende genetische  virus-recept ook maar lichtjes afdwaalden werden weggeslecteerd  door decompetitie  binnen de populatie

Dientengevolge, was tegen het einde  van de sars-uitbarsting  , de exuberant struikgroei  van de  phylogenetische  SARS boom tot   een paar succesvolle takken herleid  .

En elk van deze evolutionaire -genetische   veranderingen   vond binnen  drie maanden plaats.
Dit is meer dan slechts   een ( weliswaar  ontzagwekkende en arbeidsintensieve )  blik  op de evolutie in het wild van een  "hoger " organisme
De wildernis voor de  bestudeerde  virii  is ons eigen organisme als gastheer  .

Het zijn het verworven  inzicht, de kennis en het begrip   zoals deze  bij  voorvermelde aanpak voorftreffelijk geillustreerd    ,   die wetenschappers zullen helpen verder  vaccins  te  ontwikkelen om  SARS te beteugelen  en  wanneer preventieve  voorzorgen het laten afweten  ...Kommentaar  :

Het  belang van evolutionaire biologie ( als belangrijk  instrumenteel  onderzoek instrument bij de ontwikkeling van  geneesmiddelen   )  is daarmee  nogmaals  aangetoond ....
De resultaten van creationistisch en ID-onderzoek zijn  er  echter (nog )niet ....dat zal ook  wel geen toeval kunnen  zijn ( want creato's geloven ook niet in toeval)

18-01-2008 om 20:28 geschreven door Tsjok45


http://www.gva.be/dossiers/-s/sars/dossier.asp

Korte historiek 

De epidemie

Vanaf november 2002 lijden in de Chinese provincie Guandong (Kanton) zo'n honderden mensen aan ademhalingsproblemen en longontstekingen, waarvan de oorzaak niet geïdentificeerd kan worden.

Op 26 februari wordt in Hanoi (Viëtnam) een man opgenomen in het ziekenhuis met een vergelijkbare combinatie van keelpijn, hoest, kortademigheid en koort, spierpijn en een ernstig tekort aan bloedplaatjes.

Sinds ongeveer begin maart 2003 treden overeenkomstige ziektebeelden op bij het ziekenhuispersoneel in Hong Kong en Viëtnam.
Scholen in Hong Kong worden gesloten; .
De bewoners van een appartementsblok worden in quarantaine geplaatst.

Singapore gelast de afzondering van 700 personen die met SARS-patiënten in aanraking zijn geweest.
Ook in Taiwan valt eind april de eerste dode.

Minister van volksgezondheid Yeoh Eng-kiong van Hong Kong spreekt van een "werkelijk zeer alarmerende ziekte. Het is een gezondheidsprobleem zoals Hongkong nog nooit heeft meegemaakt."

Eind april wordt de burgemeester van Peking tot ontslag gedwongen.
De scholen worden er ook gesloten.
Een premie wordt in China uitgeloofd voor wie besmettingen kan aanwijzen. 4.000 inwoners van de stad worden in quarantaine geplaatst.
Op een week tijd wordt in de stad een ziekenhuis gebouwd om het toenemend aantal slachtoffers van de ziekte op te vangen.
In de Chinese hoofdstad zijn tegen begin mei al 82 mensen overleden aan SARS.
1.553 anderen zijn besmet.

Sinds midden maart worden ziektegevallen gerapporteerd uit Taiwan, Canada, VS, Duitsland, Frankrijk en Engeland: deze patiënten zijn vrijwel allemaal in het Verre Oosten geweest en hebben daar contact gehad met een SARS-patiënt. Het gaat dan ook enkel om geïsoleerde gevallen: er is hier geen sprake van een lokale epidemie.
 Longspecialisten verwachten dat in Europa steeds meer gevallen vastgesteld zullen worden, maar een echte epidemie in onze contreien is onwaarschijnlijk.
.
Tot begin juni worden 8.300 gevallen gerapporteerd in 31 landen, van wie ruim 750 met een dodelijke afloop. Allicht zijn niet alle patiënten SARS-gevallen, maar door de verhoogde waakzaamheid wordt liever te vroeg dan te laat de SARS-diagnose gesteld.
Midden mei wordt ook een (genezen) SARS-patiënt gemeld in Groot-Brittannië.
Tegen eind mei zijn er in Europa 9 gevallen gesignaleerd in Italië, 9 in Duitsland, 4 in Groot-Brittannië, 3 in Zweden, en telkens 1 in Zwitserland, Roemenië, Spanje, Ierland en Finland. Buiten Azië is vooral Canada het felst getroffen (met 151 zieken).

De WHO meent eind april dat de epidemie over haar hoogtepunt heen is, tenzij in China waar de ziekte te lang geminimaliseerd werd: in China verspreidt de ziekte zich nog steeds, terwijl ze elders bedwongen lijkt.
In China werden tot eind mei 5.325 mensen besmet.
Overigens is de ziekte niet altijd dodelijk: van de 8.300 gevallen worden er bijna 5.000 genezen.

De WHO verklaart Hong Kong op 23 juni SARS-vrij, maar vijf dagen sterft er weer iemand aan, zodat het totaal van de doden in Hong Kong op 297 komt. Al komen er geen nieuwe gevallen meer bij.

Als begin zomer 2003 de ziekte over z'n hoogtepunt heen is, komen de eerste aanklachten: zes Chinese families van overleden slachtoffers dienen een klacht in tegen de ziekenhuisautoriteiten voor hun slechte optreden tegen de epidemie.
En een groep van 30 verplegers die SARS hebben opgelopen maar genezen zijn, hebben advocaten geraadpleegd om te bekijken hoe ze hun werkgevers kunnen aanklagen wegens nalatigheid.
In totaal hebben 386 pesoneelsleden van ziekenhuizen de ziekte opgelopen tijdens de dertien weken durende epidemie.

Ook in de Canadese staat Ontario overlijdt eind juni voor het eerst een verpleegkundige aan SARS: dat brengt het aantal doden, vnl. in Toronto, op 39. Midden augustus zijn het er 43.

En hoewel de epidemie als 'voorbij' wordt verklaard (eind juli officieel), valt in Tourcoing op 8 juli de eerste SARS-dode in Europa: een 65-jarige cardioloog, die al sinds eind maart opgenomen was, heeft het virus opgedaan bij werk in Hanoi.
Zes andere Franse SARS-patiënten worden genezen. Begin september 2003 wordt ook een nieuw geval van SARS gemeld vanuit Singapore. In december 2003 wordt nog SARS vastgesteld bij een tv-producer uit Kanton.

In totaal zijn wereldwijd 8.000 mensen ten prooi gevallen van de ziekte; ruim 800 van hen zijn overleden.

Maatregelen:
Op 15 maart slaat de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO groot alarm.
Vooral rechtstreeks contact met SARS-patiënten wordt ontraden.

De WHO waarschuwt voor de verspreiding van de ziekte via vliegreizen.
Op luchthavens in heel Azië wordt dan na de explosie van ziektegevallen midden maart 2003 scherp gelet op passagiers met griepachtige symptomen.
Het toerisme naar het Verre Oosten begint er al onder te lijden. Vooral vluchten naar Hong Kong ondervinden minder belangstelling.


De WHO mobiliseert alle  gespecialiseerde  labo's  terwereld om de oorzaak van de ziekte te ontdekken -

*Duitse artsen ontdekken dat een griepachtig virus de oorzaak kan zijn -
*dokters van de WHO  onderzoeken  in de Chinese provincie Guangdong  ter plaatse  de oer-gevallen van de ziekte en de verspreiding van de ziekte .
*Artsen in Hongkong menen dat SARS wordt veroorzaakt door een paramyxovirus, maar de Amerikaanse epidemiologische dienst CDCP (Centers for Disease Control and Prevention) denkt eerder aan een onbekende, virulente variant van een ordinair kou/griepachtig  virus: het SARS-virus zou een vierde en nieuwe variant zijn van dit specifieke   coronavirus.
*Andere onderzoekers menen dat het een  coronavirus is dat de soortbarriere  (mens-(onbekend)dier --> civetkatten ?  ) heeft overschreden en zich aangepast heeft aan de mens door mutaties


Begin januari 2004 kondigt China aan dat het een massale opruiming gaat houden onder civetkatten: de ziekte vertoont immers gelijkenissen met het coronavirus bij civetkatten, die al enige tijd beschouwd worden als de voornaamste overdragers van SARS. Minstens 10.000 katten moeten eraan geloven.
Civetkatten komen in China in het wild voor, maar worden er ook gekweekt omdat ze als een delicatesse beschouwd worden

18-01-2008 om 19:02 geschreven door Tsjok45


11-01-2008
Nature over NAS document
http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7175/full/451108b.html

Editorial

Nature 451, 108 (10 January 2008) | doi:10.1038/451108b; Published online 9 January 2008

Spread the word

Three cheers for the US National Academy of Sciences for publishing an updated version of its booklet Science, Evolution, and Creationism (see http://www.nap.edu/sec). The document succinctly summarizes what is and isn't science, provides an overview of evidence for evolution by natural selection, and highlights how, time and again, leading religious figures have upheld evolution as consistent with their view of the world.

For a more specific and also entertaining account of evolutionary knowledge, see palaeontologist Kevin Padian's evidence given at the Kitzmiller v. Dover trial (see http://tinyurl.com/2nlgar). Padian destroys the false assertions by creationists that there are critical gaps in the fossil record. He illustrates the fossil-rich paths from fish to land-based tetrapod, from crocodile to dinosaur to feathered dinosaur to bird, from terrestrial quadruped to the whale, and more besides.

Creationism is strong in the United States and, according to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, worryingly on the rise in Europe (see http://tinyurl.com/2knrqy). But die-hard creationists aren't a sensible target for raising awareness. What matters are those citizens who aren't sure about evolution as much as 55% of the US population according to some surveys.

As the National Academy of Sciences and Padian have shown, it is possible to summarize the reasons why evolution is in effect as much a scientific fact as the existence of atoms or the orbiting of Earth round the Sun, even though there are plenty of refinements to be explored. Yet some actual and potential heads of state refuse to recognize this fact as such. And creationists have a tendency to play on the uncertainties displayed by some citizens. Evolution is of profound importance to modern biology and medicine. Accordingly, anyone who has the ability to explain the evidence behind this fact to their students, their friends and relatives should be given the ammunition to do so. Between now and the 200th anniversary of Charles Darwin's birth on 12 February 2009, every science academy and society with a stake in the credibility of evolution should summarize evidence for it on their website and take every opportunity to promote it.

11-01-2008 om 16:03 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
Veiligheidscode *
Nieuwe code aanvragen


Typ de cijfers/letters die u ziet in de figuur exact over in het tekstvak onder de figuur. Zo is het zeker dat u een bezoeker bent en geen machine.
Kan u de code niet lezen? Klik dan HIER om een nieuwe in te laden, blijf dit doen totdat je ze wél kan lezen en overtypen. Zo wordt spam vermeden op dit blog en de veiligheid gegarandeerd.
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • viagra continued use
 • only now discount viagra
 • cost of daily use cialis

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • viagra 50mg online bups (Garryben)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • como tomar o comprimido cialis bups (Douglaswoofe)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • ftmsdrssInsardyexj (bsuExili)
      op MOROSOFEN ?
 • jshagwrzjFlurftx (mklCrife)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • cialis 10 tablet demir kutu bups (Douglaswoofe)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!