Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Na een vrij zwaar hartinfarct ben ik begonnen met lopen: van een start to run naar 10 km, naar een halve marathon en zo naar een marathon. Ik neem deel aan veel joggings en doe ook in de week de nodige kilometertjes. Natuurlijk loop ik deze niet alleen maar met verschillende andere joggers.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Het loopverhaal van Danny

27-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We proberen er het beste van te maken...
Algemene toestand

De eerst volgende dagen zijn er twee ovelegcomité's die belangrijk zijn voor het sportgebeuren/-beleven.

1. Nationale veilgheidsraad op vrijdag: hier zal beslist worden of 14/12 realistisch is voor het heropstart van het 'club'-sportgebeuren
2. Gemeentelijke crisiscel op maandag: waar het sporten voor -12 jarigen (zowel indoor als outdoor) op het programma staat

Ik hou jullie zeker op de hoogte indien er zaken zijn die de werking van onze club aangaan.

Niettegenstaande ik de hoop koester dat op 14/12 het clubleven opnieuw kan opstarten moet ik toch iedereen blijven aanraden om alle veiligheidsvoorschriften na te leven want dagelijks krijg ik nog meldingen van clubleden dat ze ofwel zelf getroffen zijn/waren door het beestje of dichte familieleden van onze leden die heel zwaar getroffen zijn door het beestje

Wandeltips

I Supertip voor deze week

De Kappeletjesroute is deze week door mensen van HO Kalken volledig uitgepijld (dus verkeerd lopen kan niet meer). Tom Bouwdeweel heeft er ook nog een lueke quiz in verstopt waarvan je onderweg de vragen moet vinden. Dit alles is dan omgezet in een letter/wordspel. Een echte aanrader!

II Verschillende omlopen in de gemeente

A. Categorie uitgepijld (deze zijn in Laarne)

1. Omlopen van Sport Vlaanderen

groen: 4,7 km
blauw: 7 km
rood 9.6 km

Deze routes starten allemaal aan het Hinkelend Meisje en zijn bepijld

2. Eekhorentjesroutes
groene eekhoorn: 5 km
bruine eekhoorn  9 km

Wij starten deze routes telkens aan  Laarne Kerk maar deze routes hebben niet echt een start- en stopplaats

B. Categorie binnen de gemeente

Hier heb ik er heel wat en sommigen daarvan gaan in de Noordkant van de gemeente en doen de (overbevolkte Kalkense Meersen niet aan). Er zijn er een tweetal die dit wel doen maar dan via gans andere invalswegen

Routes vertrekkende aan HO Kalken (deze routes zijn aangevraagd om eventueel te bepijlen vanuit project 'Sport Vlaanderen'-omlopen

HO Kalken 7 km https://runnermaps.nl/route/199047 (volledig Noordkant Kalken) -momenteel zelfs met leuke quiz 

Routes in Kalken (vertrekkende Schorpioen - Bouw - Kerk)

Hier is de vertrekplaats Kerk beperkt en Vaart niet in opgenomen omdat we anders opnieuw de meersen in gaan


Routes in Laarne


C. Lange afstand

Ook voor de mensen die al 'wandelbenen' hebben zijn er enkele mooie routes varieërend van 15 tot 30 km


De gpx-files kan je telkens downloaden door naar de kaartjes te gaan en daar voor exporteren te kiezen.

27-11-2020 om 13:02 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
20-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weinig verandering...
Deze week is er eentje van weinig verandering in het corona-verhaal. Cijfers dalen wel (maar te traag) en we worden in onze gemeente heel erg geconfronteerd met de impact van dit virus. Ook verschillende van onze leden hebben reeds dichte familie-leden verloren - deze mensen geven we ook vanuit onze groep een 'oprechte deelneming'.

We moeten blijven hopen en vooruit kijken. We zijn dan ook binnen de club al volop bezig met wat bij heropstart? En wat eens we 'allemaal' gevaccineerd zijn?

Hierbij alvast enkele routes om toch in beweging te blijven (hou wel rekening met geldende nationale - gemeentelijke- als club reglementen).

Startende in Kalken

Deze routes starten op de parking van HO Kalken en hebben als thema 'De Meersen vanuit een andere invalsweg'

route 5 km Klik HIER
route 10 km Klik HIER

Startende in Laarne

Deze route start aan het Kasteel - is er wel eentje van 15 km maar echt om duimen en vingers van af te likken. Kik HIER

De starters kunnen nog eens de 'sessies' van vorige week doen om in conditie te blijven en hoop binnen enkele weken verder te kunnen doen met onze 'start to run'

20-11-2020 om 09:12 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
13-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beterschap op komst...toch maar voorzichtig blijven!!!
Status Corona-maatregelen in onze gemeente

Wekelijks komt de crisiscel van onze gemeente samen om een evaluatie te maken omtrent de geldende maatregelen in onze gemeente. Dit is wat er vandaag werd gecomunniceerd:

Naar aanleiding van de huidige coronatoestand en –maatregelen besliste het Lokaal Bestuur Laarne dat:

- Outdooractiviteiten in groep niet kunnen doorgaan. Dit verbod geldt ook voor georganiseerde activiteiten voor -12 jarigen in buitenlucht, zowel voor gemeentelijke initiatieven als voor verenigingen en privé-organisatoren.  

- De indoor vrijetijdsinfrastructuur (sporthal, vergader- en polyzalen) gesloten blijft.
Het bestuur wil de opstart van de scholen afwachten (gezien het belang van onderwijs) vooraleer ook de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren opnieuw groen licht krijgen.

Deze beslissingen gelden tot nader order en worden wekelijks geëvalueerd door de lokale crisiscel

Ik zou dus nogmaals uitdrukkelijk willen vragen om bij jullie loopjes/wandelingen geen linken te maken met de Veldmeersrunners daar alle activiteiten in onze gemeente verboden zijn zoals jullie in bovenvermelde tekst kan zien.

Ook wordt er vandaag nog op nationaal gebied samen gezeten maar daar worden weinig veranderingen verwacht

Wandel- looptips

Beide deelgemeenten beschikken nu over een brug(sken) en dit heeft mij geïnspireerd voor twee routes. In deze vorm zijn ze telkens iets meer dan 5 km maar je kan er zelf nog steeds lussen aan verder 'breiden'

Kalken: Roerdomp-brug-route. Klik HIER. Een gedeelte gaat over de nieuw aangelegde weg langs de Vaart. Hier werd echt schitterend werk geleverd!
Laarne:Brugske Weei-route. Klik HIER . Er is hier een duidelijk verschil met de routes die we tijdens de zomer doen - deze keer nemen we ook het stuk 'achter Kasteel' mee

Start To Run

Hierbij een tweetal loopsessies die jullie kunnen 'uit proberen':

2 ml - 1 ms - 2 ml - 1 mst - 3 ml  - 2 ms - 3ml - 2 ms - 4ml - 3 ms tot: 23 m
2 ml - 1 ms - 3 ml - 2 ms - 3 ml - 3ms - 4ml - 3ms - 5 ml - 1ms  tot: 28m


13-11-2020 om 17:27 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
08-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coronaupdate en loop-/wandeltips
Het hoge aantal besmettingen in onze gemeente toont aan dat het corona-beestje nog lang niet verdreven is (ook al zijn de 'cijfers' de laatste dagen voorzichtig optimistisch). De provincie en de gemeente hebben naast de geldende regels nog enkele extra regels toegevoegd.

- ook alle activiteiten in de gemeente (zowel sport als vereniging) voor -12-jarigen wordt ook stopgezet
- er mogen geen takaway's (of deur aan deur-verkoop- meer georganiseerd worden door (sport)-verenigingen (enkel nog professioneel))

Daarnaast blijven natuurlijk ook alle bestaande regels gelden die we op clubniveau al hadden afgesproken.

Het vroegste dat we een eventuele versoepeling mogen/kunnen verwachten is 14/12 maar veel zal afhangen wat er ondertussen gebeurt met het 'beestje'

Tips voor loop-of wandelsessies

Daar de meersen overbevolkt zijn (zowel qua wandelaars als van doorgaand verkeerd door omleiding) heb ik hier alvast enkele route tips:

Kalken: Kappelletjesoute (6.5 km) : Klik HIER
Laarne: De omlopen van Sport Vlaanderen startende aan 'Het Hinkelend meisje' keuze van afstanden tussen 5 (groen) - 7 (blauw) - 10 (rood)

Starters

Hier is de tip om de sessies van vorige week nog eens te herhalen (vooral de 8x2') is een belangrijke (en een kuitenbijterjte)

08-11-2020 om 09:06 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
01-11-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We moeten er door...
Zoals jullie zelf wel merken is de situatie aangaande het corona-virus zeer ernstig. En daarom ook liggen de activiteiten op de Veldmeers ook volledig stil. Wel kan je conform de regels privé lopen/wandelen.

Kort nog even de regels hiervoor:

- max. 4 (dat MOET niet met vier maar MAG -- eigenlijk moet je hier ook rekening houden met zo weinig mogelijk contacten)
- geen linken (naar de Veldmeersrunners want 'iets' organiseren is verboden)

Deze zaken zijn ook doorgegeven (en in overleg) met crisiscel en Sportdienst (zij zijn ook de organisatoren van de 'start to run' - en ook in copy staan van deze mail)

Net zoals vorige keer ga ik wekelijks enkele tips doorgeven van routes die je kan aandoen. Hierbij zal ik ook rekening houden met de weersomstandigheden (want sommige paden zullen heel drassig beginnen liggen). In Kalken kan ik de Vaart niet meenemen in de routes omdat daar momenteel werken aan de gang zijn

Aanraders wandel- looproutes

Laarne: vertrekkende vanaan de Kerk (groene en bruine eekhorentjesroute (hier kan je met de Koewegel wel al een drassig stuk hebben)

Start To Run

Zoals beloofd geef ik hier de trainingen mee van week 4 (let wel eens we terug fysisch mogen samen lopen hervatten we vanaf week 3) zodat jullie de conditie toch wat op peil kunnen houden.

Training 1 1 ml - 1 mst - 2 ml - 2 mst - 4 ml - 3 mst  - 4 ml - 3 mst - 5 ml - 1 mst tot 26 m

Training 2 : 2 ml - 2 mst - 2 ml - 1stp - 2 ml - 1stp- 2 ml - 1stp- 2 ml - 1stp- 2 ml - 1stp- 2 ml - 1stp- 2 ml - 1stp tot 24 m

 Zowel voor lopers - wandelaars -starters: als jullie 's avonds op pad gaan zorg dat je voldoende zichtbaar bent!!!

Wedstrijd Eurospar

Vandaag is de wedstrijd van Eurospar Kalken gestart...dus drop jullie jeton in de urne van de Veldmeersrunners.

01-11-2020 om 09:48 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
29-10-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eurospar doet een mooie actie om verenigingen te steunen
In deze voor iedereen doet Eurospar Kalken een mooie actie om de verenigingen te steunen en koppelt er zelfs een wedstrijd aan vast. Voor zoiets zijn we bij de Veldmeersrunners altijd te vinden natuurlijk.  Meer zelf ik denk dat we met onze club gerust de ambitie mogen hebben om mee te dingen naar de hoofdprijzen. Iedereen heeft bij de mail die ik heb doorgestuurd al een affiche en filmpken gevonden. Gelieve dit aandachtig te bekijken. Ook zou ik willen vragen om hetgeen ik op de sociale media hieromtrent geplaatst heb te delen.

Hoe gaat  het in zijn werk:

1. per aankoopschijf van 25 euro krijgt je een jeton
2. die jeton kan je dan in de urne van de Veldmeersrunners droppen
3. op het einde van de wedstrijd krijgen de Veldmeersrunner 25 cent (1 procent)
4. Aan de top 3 wordt nog een extra prijs uitgedeeld

Dus Veldmeersrunners die top 3 moet zeker haalbaar zijn. Op deze manier is er in deze moeilijke tijden toch een beetje 'ambiance'. Laat jullie jetons maar glijden in de urne van de Veldemeersrunners.

De actie die altijd loopt met het sparen van de kastickets blijft ook doorlopen. Dus ook die mogen nog altijd bij mij worden binnen gebracht.

Alvast dank aan het team van Eurospar Kalken voor deze heel toffe actie. 

29-10-2020 om 12:22 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
28-10-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opschorten activiteiten Veldmeersrunners
Na een nachtje slapen en alles op een rijtje gezet te hebben... en ook na overleg met de begeleiders en bestuursleden werd er beslist om alle activiteiten van de Veldmeersrunners op te schorten. Als je de cijfers ziet is het onverantwoord om in groep verder te doen. Het is niet enkel naar gezondheid toe maar ik denk dat het ook sociaal niet aanvaardbaar is om in grotere groepen te sporten. 

Zoals de regels nu voorschrijven kan je wel in beperkte zeer kleine groepjes lopen/wandelen maar dan in privé-sfeer. Hoe de interpretatie juist is naar bubbel-gedoe en zo dat weet ik ook zelf niet meer en dat moet iedereen voor zichzelf invullen. Wel wordt er nogmaals uitdrukkelijk gevraagd door mezelf/begeleiders/bestuur om geen linken naar Veldmeersrunners (kledij) te maken tijdens het 'privé'-sporten want zoals al aangehaald denk ik niet dat de publieke opinie het zou tolereren dat er 'clubs' in het straatbeeld verschijnen.

Hoe lang deze opschorting duurt is onmogelijk te voorspellen. Tot de cijfers serieus in dalende lijn is al zeker, maar wanneer dat is weet geen mens momenteel. De opschorting gaat ook onmiddellijk in (dus donderdag geen loop-/wandelavond).

Ik zal wel wekelijks enkele tips voor parcoursen doorsturen (net zoals ik de eerste keer gedaan heb) die jullie dan eventueel binnen jullie eigen 'kring' kunnen aandoen.

Voor de 'start to run' zal ik volgende week een viertal trainingen op blog zetten die jullie de volgende weken op 'jullie eentje' kunnen volgen. Eens de opschorting voorbij is begeleid ik jullie dan nog 8 weken fysisch (zodat jullie aan de 10 weken komen). Dus ook voor de 'start to run' vanaf nu geen loopavonden meer (opschorting van)

Hou je gezond en zorg voor jezelf en je naasten!!!

28-10-2020 om 10:31 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
27-10-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Donderdag nog trainingen...daarna afwachten
In het weekend had ik de vraag gesteld aan de mensen die kwamen lopen/wandelen of zij wilden verder doen en werd er unaniem gevraagd om verder te doen. Nu zijn er enkele zaken bijgekomen uit wat voor Vlaanderen beslist werd en wat dit voor onze gemeente betekent zal morgen op de gemeentelijke crisiscel beslist worden.

Zie hierbij een overzicht:

1. Donderdag training gaat nog door (nieuwe maatregelen gaan in vanaf vrijdag)
2. Het onduidelijke punt is met 'vier' . Nu is die regel ook al van toepassing maar als je in sportvereniging 'sport' mag dat met meer. Ik ga dit doorspelen naar de crisiscel van de gemeente die morgen samen komt;
3. Indien het effectief maar met groepen van vier is dan leggen we na donderdag de werking van de Veldmeersrunners stil. Iedereen kan dan wel in groepjes lopen/wandelen zonder linken naar de Veldmeersrunners.
4. Beslissing aangaande 'start to run' laat ik over aan de gemeente daar zij de organisatoren zijn van dit event.

Deze namiddag had ik nog een babbel met dokter uit groepspraktijk en die was eigenlijk voorstander van het verderzetten van sporten voor volwassen in buitenlucht en dat advies hebben ze ook gegeven aan de gemeentelijke crisiscel (met de werking van de Veldmeersunners als voorbeeld). Ook sportdienst is voorstander van het verderzetten van de 'Start To Run' maar alles moet natuurlijk passen in het kader van de Vlaamse en nationale beslissingen.

Training Donderdag

Donderdag

Wandelen 5,7 km/u: brink (route)
Wandelen 5,2 km/u: brink (route)
Restart To Run: sporthal (termstraat-molenberg-hoogstraat-termstraat-preekherenstraat-boterhoekstraat-meirhoekstraat-korte meire-veldmeersstraat (route))
Lopen 5 km: sporthal (termstraat-molenberg-hoogstraat-termstraat-preekherenstraat-boterhoekstraat-meirhoekstraat-korte meire-veldmeersstraat (route))
Lopen 7 km: Parking smatch (route)
Lopen 10 km: Parking smatch (route)
Start To Run: Sporthal
27-10-2020 om 00:00 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
24-10-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verder doen onder strenge voorwaarden
Coronasituatie

De situatie omtrent de corona-pandemie is heel ernstig. Ik had reeds eind vorige week een tekst klaar die is dan afgecheckt met loopbegeleiders en bestuursleden en hier en daar nog wat 'scherper' gesteld. In overleg met de aanwezige lopers/wandelaars is uitdrukkelijk gevraagd om in de mate van het mogelijke de loop- en wandelmomenten te laten doorgaan. Met de aanwezigen zijn ook de corona-reglementen overlopen (en goedgekeurd) die gelden zolang de huidige corona-situatie loopt. Sport Vlaanderen is ook vragende partij om de (zeker de buitensporten) zolang mogelijk te blijven organiseren binnen de geldende regels natuurlijk.
Hou er wel rekening mee dat niet in alle gemeentes dezelfde regels gelden (vb. in buurtgemeente Lochristi zijn alle groepsactiviteiten (zowel binnen als buiten) opgeschort tot 11 november en zijn alle sportaccomodaties gesloten).

Check zeker ook de blog voor je komt lopen/wandelen want ook in onze gemeente kunnen nieuwe maatregelen komen als de crisiscel van de gemeente is samen gekomen.


Dinsdag

Wandelen 5,7 km/u: sporthal  (termstraat-molenberg-hoogstraat-termstraat-preekherenstraat-boterhoekstraat-meirhoekstraat-korte meire-veldmeersstraat) (route)) (Annick)
Wandelen 5,2 km/u: sporthal  (termstraat-molenberg-hoogstraat-termstraat-preekherenstraat-boterhoekstraat-meirhoekstraat-korte meire-veldmeersstraat) (route)) (Peter)
Restart To Run: parking schorpioen (zomerstraat-hogendries-brugstraat)(Ria)
Lopen 5 km: Parking Smatch (Vivianne)
Lopen 7 km: brink (Pol)
Lopen 10 km: brink  (route) (Kris/Els)

dinsdagtraining registreer HIER


Start To Run

Als heel belangrijke tip wil ik ook nogmaals meegeven: loop niet te snel. Het is niet de langere afstand die je loopt dat voor blessures zou kunnen zorgen maar wel de 'te hoge' snelheid.

dinsdag: 1 ml - 1 mstp - 2 ml - 2 mstp -3 ml - 3 mstp -3 ml - 3 mstp -3 ml - 3 mstp tot 24 m
donderdag: 2 ml - 2  mstp - 2 ml - 1 mstp- 2 ml - 1 mstp- 2 ml - 1 mstp- 2 ml - 1 mstp- 2 ml - 1 mstp- 2 ml - 1 mstp - 2 ml - 1 mstp tot  26 m

24-10-2020 om 00:00 geschreven door danny  


>> Reageer (0)
22-10-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ideale sportomstandigheden...moest het beestje daar niet zijn
De weersomstandigheden waren super deze avond. Alle groepen genoten dan ook ten volle van hun wandeling/loopje. De vraag die bij iedereen op de lippen lag was 'Kunnen we nog verder doen en onder welke omstandigheden?'. Momenteel ligt er een document klaar dat door bestuur/begeleiders is opgesteld/beoordeeld (en ook deze avond besproken in enkele van de groepen). Hierin wordt gesteld wat de 'reglementen zijn van de nationale veiligheidsraad' - hoe wij die toepassen (met aanpassingen ivm opmerkingen dat we kregen) en goedgekeurd door de crisiscel van de gemeente. Ik ga echter wachten tot morgen om die door te geven daar er deze avond op nationaal gebied nog raden samen komen en moet dus zeker zijn dat alles wat wij naar voor schuiven past in de nationale regelmentering.


Weekendprogramma

Zaterdag
Op zaterdag is er opnieuw een langere wandeling/loop op het programma. Er wordt een omloop gedaan volledig langs de buitenkant van Kalken. 'Rondom Kalken' is dan ook de beste benaming voor deze omloop. De wandelaars starten om 8:00 uur en de lopers om 9:00. De afstand is 21 km - startplaats Zomerstraat 39.
De route vind je HIER

Om te registreren klik HIER

Zondag
Er wordt vertrokken aan Kalken Kerk om 10:00 uur
Er zijn geen omlopen langs de Vaart omdat er werken bezig zijn en de weg langs de Vaart volledig ontoegankelijk is.
- wandelen/restart to run/5 km lopen: route langs Kalkense Meersen (maar zonder de Vaart)
- lopen langere afstand: omloop doorheen Kalken (maar zonder Vaart)

Om te registreren klik HIER


Start to Run

Ook de starters genieten van de prachtige weersomstandigheden en lopen dartel over de Finse Piste. Ook hier worden de corona-regels heel goed opgevolgd.

We hadden het donderdag ook over kledij:
- maximum drie laagjes
- zeker niet twee maal 'thermisch' 
- let op met de 'zweetvestjes'
- zorg dat je telkens een jasje klaar liggen hebt voor direct na het lopen
- als je bij donker gaat lopen is het belangrijkste kledingstuk ... een lampje

22-10-2020 om 00:00 geschreven door danny  


>> Reageer (0)


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Aantal leden Veldmeers:   206


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Gastenboek

Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


Foto

Blog als favoriet !


E-mail mij

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


Archief per maand
 • 11-2020
 • 10-2020
 • 09-2020
 • 08-2020
 • 07-2020
 • 06-2020
 • 05-2020
 • 04-2020
 • 03-2020
 • 02-2020
 • 01-2020
 • 12-2019
 • 11-2019
 • 10-2019
 • 09-2019
 • 08-2019
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 05-1979
 • 05-1976


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!