evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (2)


09-09-2008
simme aaseter ?

Waren Dino's slim  ?
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001580.html

Hoe slim dino's precies waren, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen.
Toch kunnen we er wel iets over zeggen. Sommige dino's waren best intelligent.

Je kunt natuurlijk naar de herseninhoud kijken:
 'Dieren met veel hersenen zullen wel slim zijn'.
Toch zegt de herseninhoud niet alles.
Een blindengeleidehond heeft misschien niet zo veel hersens, maar slim is hij zeker.
Een muis heeft heel weinig hersens, maar toch kan de muis daar alles mee doen wat een muis moet doen.Lichaamsgewicht  /hersengewicht       quotient  
  6000kgr              4925 gram             =  0,08 %                                                          
  3500kgr               300 gram              = 0,009%


Je moet niet alleen kijken hoeveel hersenen een dier heeft, maar ook om hoeveel hersenen het gaat in verhouding tot het lichaamsgewicht.(=  allometrie) 
Een heel klein dier met in verhouding heel grote hersenen zou best wel eens slimmer kunnen zijn dan een heel groot dier met in verhouding heel kleine hersenen.

De meeste dino's hebben in verhouding tot hun lichaamsgrootte ongeveer net zoveel hersenen als andere reptielen en vissen.
Sommige dino's, zoals vleeseters, hebben er wat meer.

Zoogdieren en vogels hebben bij dezelfde lichaamsgrootte zowat tien keer zoveel hersenen als vissen en reptielen. De meeste dino's waren dus wat minder slim dan zoogdieren; de vleesetende dino's zaten er een beetje tussenin.

Hoe weet je eigenlijk hoe groot de hersenen waren? De hersenen van een dier zitten altijd goed ingepakt in de schedel. De hersenen zelf verteren, maar de schedel blijft versteend bewaard. Door de holte in de schedel vol te gieten met rubber, en het afgietsel er voorzichtig uit te peuteren als de rubber droog is, kunnen we een idee krijgen van de grootte van de dinohersenen.

Aan de plaats en de grootte van de verschillende gedeelten van (het afgietsel van) het brein kun je zien waar het dier goed in was;
Tyrannosaurus rex had bijvoorbeeld vrij grote delen in de hersenen die voor het ruiken belangrijk zijn.
De dino Troodon had erg grote visuele delen en kon dus erg goed zien.

 

T.rex aaseter of jager?
http://www.dinosaurus.net/Fysiologie/aaseter.htm

Al sinds de beschrijving van Tyrannosaurus in 1905 door Osborne wordt deze dinosaurus als de koning van de reptielen gezien. De laatste tijd beginnen er echter deukjes in het imago van de "Tiran hagedis" te komen. SindsGiganotosaurus is T.rex niet meer de grootste vleesetende dinosaurus en een studie heeft aan het licht gebracht dat hij waarschijnlijk ook niet zo hard kon lopen als werd aangenomen (zie:T.rex snelheid). En dan komt, en niet een van de minste, een paleontoloog (Jack Horner) vertellen dat T.rex geen jager is geweest maar een aaseter.

Volgens Jack Horner kijken de mensen te veel met hun hart naar deze dinosaurus en niet met hun gezonde verstand want dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat T.rex een aaseter is geweest. Waarom komt Jack Horner tot deze conclusie en waarom staat hij toch vrij alleen met deze opinie?
T.rex was een lelijk uitziende, stinkende en luie dinosaurus met een slecht gezichtsvermogen en armen die nutteloos waren, maar met een uitzonderlijk goed reukvermogen volgens Jack.

Tyrannosaurus rex had kleine ogen en kleine hersenlobben die het gezichtscentrum vormen dus was hij niet goed in staat om te jagen. Het gedeelte waar de reukzin zit was echter erg groot, een indicatie dat T.rex zeer goed kon ruiken. Die goede reuk had hij dan nodig om het rottend vlees van kadavers over grote afstanden te kunnen ruiken. Ook gieren hebben een zeer goede reukzin.
Het is natuurlijk voor een aaseter goed als hij over grote afstanden dode dieren kan ruiken, maar welke jagers hebben nu een slecht ontwikkeld reukorgaan? Ook voor jagers is het van groot belang om prooidieren over grotere afstand te kunnen ruiken. Het is zelfs voor prooidieren van groot belang om goed te kunnen ruiken om eventuele roofdieren op tijd op te kunnen merken. Verder had T.rex zogenaamd binoculair zicht, dat wil zeggen dat zijn ogen aan de voorkant van de schedel zaten (zoals bij ons) en daardoor een overlappend gezichtsveld had. Hierdoor zie je diepte en is het mogelijk afstanden in te schatten. Een geweldig voordeel voor een jager maar voor een aaseter vrijwel nutteloos!
Een afgietsel van de hersenen van T.rex laat een grote gelijkenis zien met de hersenen van een dier dat nu nog leeft: de krokodil. Paleontologen menen dan ook dat de hersenen erop wijzen dat T.rex niet veel van zijn hersenvolume gebruikte om gegevens te verwerken maar meer om gegevens (over prooidieren) te vergaren. Zij handelden instinctief net zoals een krokodil. Zij kijken niet wat er voor hun bek komt maar of ze dicht genoeg genaderd zijn om het te grijpen!

Verder zijn de armen van T.rex in verhouding met zijn lichaam erg klein. "Ze zijn net lang genoeg om de buik mee te krabben" volgens Jack Horner. Als een rennende T.rex zou vallen kon hij niet eens zijn val breken en botbreuken oplopen die voor zo'n zwaar dier dodelijk konden zijn! En om te jagen zijn ze geheel nutteloos en heel anders dan de armen van bijvoorbeeldDeinonychus of Velociraptor. Die hadden lange armen met klauwen om een prooi mee te grijpen.
Hoewel de armen van T.rex langer en gespierder zijn dan een mensenarm zijn ze in verhouding met zijn 12-13 meter lange lichaam natuurlijk ontzettend klein. Waarschijnlijk gebruikte T.rex ze alleen om op te staan als hij had gelegen. Maar is een jager zonder armen kansloos? Slangen jagen al miljoenen jaren zonder armen, vogels zoals bijvoorbeeld de arend jaagt alleen met zijn voeten! Neem nu krokodillen, al miljoenen jaren hetzelfde concept; een grote bek die het werk doet. Haaien en wolven jagen alleen met hun bek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld katachtigen die hun klauwen wel degelijk gebruiken. Maar het is voor veel dieren schijnbaar niet zo'n punt dat ze hun armen niet kunnen/willen/hoeven te gebruiken bij de jacht.
Als T.rex zou vallen tijdens een ren zou dat zeer vervelende gevolgen kunnen hebben voor hem maar zou dat hem tegenhouden? Ik heb leeuwen gezien met gebroken benen, gebroken kaken (dodelijk). Ik heb een jachtluipaard doorboord zien worden door de hoorn van een gazelle. Jagen is gevaarlijk en er gebeuren ongelukken maar dat weerhoud een jager er niet van om het te doen. Er zal wel eens een T.rex gestruikeld zijn en dodelijke verwondingen hebben opgelopen maar zolang veruit het grootste deel van de aanvallen zonder die ongelukken gebeuren is er niets aan de hand. Dat geldt net zo voor de leeuwen en jachtluipaarden van nu als voor de T.rex van toen.
Een goed voorbeeld is natuurlijk "Big Al", een Allosaurus met de volgende verwondingen;

Big Al - verwondingenGebroken linker onderbeen Geïnfecteerd rechter voetbot Gebroken staartwervel Gebroken buikribben Gebroken rechter rib Gebroken handklauw Gebroken vingers van de rechter hand Gebroken vinger van de linker hand Gedeeltelijke breuk van rechter rib Infectie van de rechter schouder Breuk in de heup

En géén van deze verwondingen was direct dodelijk, de geïnfecteerde voet was er wel indirect de oorzaak van dat deze Allosaurus stierf. Maar je ziet dat er in het leven van een individuele dinosaurus wel degelijk ongelukken gebeurden maar ze hebben geen invloed op het geheel van de dieren als jager.

Volgens Jack Horner is T.rex niet gebouwd om te rennen, zijn dijbeen is langer dan zijn scheenbeen en dit bewijst dat hij niet gebouwd was om hard te lopen. Snelle dieren hebben een langer scheenbeen dan dijbeen. T.rex was een dinosaurus die niet rende maar stevig doorliep. Dit kon hij dan langer volhouden wat weer belangrijk was om de grote afstanden af te leggen op zoek naar een kadaver.
Natuurlijk was T.rex niet een van de snelste dinosaurussen en is de verhouding van zijn dijbeen/scheenbeen hier een indicatie voor. Maar bewijst dit dat T.rex niet jaagde? Een roofdier hoeft niet het snelste dier op aarde te zijn om te jagen als hij maar sneller is dan zijn prooi! Daar komt nog bij dat veel paleontologen van mening zijn dat T.rex geen jager is geweest die lang achter zijn prooi aan zat maar vanuit een hinderlaag zal hebben gejaagd. Zijn enorme kop met de 18cm lange tanden waren dodelijk.
Tegenwoordig is er maar een echte aaseter die uitsluitend kadavers eet en dat is de gier. Die kunnen vliegen en op de thermiek zonder al te veel inspanning grote afstanden afleggen, en grote afstanden overzien. Hyena's zijn (in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken) niet uitsluitend aaseters. Hyena's jagen zelf wel degelijk maar zullen als ze de kans krijgen een luipaard van zijn gedode prooi verjagen. Voor een op het land levend dier is het vrijwel ondoenlijk om een kadaver op te sporen over grote afstand en de weg naar een kadaver af te leggen voordat het al is opgegeten door het jagende dier. Je zult begrijpen dat een groot dier als T.rex niet genoeg heeft aan wat restjes van andere dieren.

Volgens Jack Horner zijn er wel bewijzen dat T.rex een aaseter was maar geen enkele dat hij jaagde. Er is een beet in de heup van een Triceratops die aan T.rex wordt toegeschreven maar volgens Jack zit die beet op zo'n ontoegankelijke plaats dat hij alleen kan zijn toegebracht nadat het dier in stukken was gereten en dit zou dan door andere dieren moeten zijn gedaan.
Er is natuurlijk geen enkel bewijs dat T.rex dit niet zelf heeft gedaan maar het bewijst wel dat een T.rex een Triceratops heeft gebeten op welk tijdstip dan ook, voor of na de dood van Triceratops.

Persoonlijke conclusie

Mijn persoonlijke mening is dat een T.rex als hij de kans kreeg andere dieren van hun prooi zal hebben verjaagd. Vooral een volwassen Tyrannosaurus zal een gemakkelijk etentje echt niet hebben laten lopen. Maar hij zal wel degelijk óók hebben gejaagd als dat nodig was. En we denken bij T.rex altijd aan een 12-13 meter groot en imposant dier maar er liepen natuurlijk ook jonge t.rex' rond en daar zullen andere roofdieren echt niet zo snel voor op de loop zijn gegaan. Om dode dieren te vinden is voor een landdier best wel te doen, maar of een T.rex daar genoeg aan zal hebben betwijfel ik. Meestal zijn die dieren al voor een flink deel opgegeten door de jagende dieren en van de restjes voedt je geen 12 meter lange dinosaurus. Tegenwoordig zijn bijna alle aaseters vrij kleine dieren die met wat minder genoegen nemen. Vrijwel al deze dieren jagen daarnaast zelf ook nog. Alleen gieren zijn uitsluitend aaseters maar die hebben het voordeel van het vliegen. Zij leggen grote afstanden af met de minst mogelijke inspanning en kunnen daarbij een groot gebied overzien. Ze houden daarbij soortgenoten die kilometers ver weg vliegen nauwlettend in de gaten. Dat is voor een landdier onmogelijk.
Conclusie: T.rex was een aaseter maar ook een jager. Hij zal gedaan hebben wat zijn instinct hem ingaf en altijd voor de makkelijkste optie hebben gekozen. Als een dood dier voorhanden was at hij dat, desnoods verjaagde hij andere dieren van hun prooi maar vanuit een hinderlaag liet hij ook geen prooi lopen als hij honger had.09-09-2008 om 00:53 geschreven door Tsjok45


08-09-2008
aaseter + rover = opportunist
GAVIN  RYMILL  antwoord   JACK HORNER 


Jack Horner
stelde  :
"...de kleine  voorpootjes  van de T Rex  zijn nutteloze  ledematen
 en daarom een  sterke aanwijzing dat de T-rex een aaseter was .
Ze kunnen niet worden gebruikt om  het voor deze zware dieren  gevaarlijk struikelen en vallen te  voorkomen ( noch de eventuele  val te breken )  tijdens  een aanvallende  sprint  , noch kunnen ze worden gebruikt om te doden daar ze slechts onbetekende klauwen hebben en  de nodige kracht missen  ....
.... Kleine, lichte , behendige dieren zijn de beste roofdier-ontwerpen  , die hebben meestal  ook   grote  sterke  armen met zeer bewegelijke vingers en zijn  uitgerust met dolkachtige  dodelijke  klauwen.

I
-Er zijn ook tegenwoordig, maar weinig actieve extante  rovers  die  gebruik maken( tijdens de jacht of  bij  doden.) van de voorpoten  (1)
-Moderne  Roofvogels zijn  hedendaagse bipedale  verwanten van dinosaurussen en zijn uitstekende jagers die  alleen maar  poten en snavel als grijpinstrumenten gebruiken  .(2)
-Krokodillen komen het dichtst in de buurt van  reptielenmodellen  (3)
Krokodillen  kunnen bijten  met de ruwe kracht die T Rex kon uitoefenen .
De kaak is ook bij kroko's  het  enige wapen.
Daarom kunnen de  T Rex voorpootjes   met  povere bewapening   roofzuchtig  en actief jacht gedrag  , niet uitsluiten .

Trouwens 
Een goede aaseter  hoeft    in een voedselketen  niet  te groot  te zijn  om te kunnen overleven.
Een goede aaseter is klein genoeg om  zich tevreden   te  kunnen  stellen met kliekjes  .
T-rex  ontwikkelde zich   tot de grootste vleeseter ooit in Noord-Amerika.
Reuzen zijn in het nadeel   wanneer ze beroep moeten doen op kruimels   en restjes   - maar grote afmetingen  zijn  is  het voordeel van hongerige doders    
Het voornaamste wapen van de T rex - of een andere aktieve jager - is de muil  .
Dat is ook  de reden waarom  de armen evolutionair verkleinden  : om een beter  evenwicht te kunnen  houden  bij deze tweevoeter  (4), zeker   bij de  verdere   evolutie van een van de grootste  en zwaartste   kaken die  ooit werden ontwikkeld .
Een  grote muil met  krachtiger beet verhoogd haar dodelijke greep en werking en haar fitness  waarde  (5) .
Een aaseter heeft het  niet nodig om dergelijke verwoestende kracht  te ontwikkelen bij het afhalen van  bedorven vlees van dode beenderen(6)
 
II
De armen van TR  zijn niet volledig weg-geevolueerd  ,ze  kunnen  dus nog  een nuttig   doel  hebben gediend (7) (tenzij het rudimente poten  zijn  ) .
Ze zijn in een uitstekende positie om   een  zich klein makend (een hinderlaag  voorbereidend  )  laag bij de grond sluipend dier een steunpunt te verschaffen ....Dat was waarschijnlijk  dagelijks nodig en erg   nuttig bij het verschalken  van  prooi.(8)

Effectieve en succesvolle  jacht kan ook worden uitgevoerd zonder  te sprinten
Alweer  zijn  Krokodillen  hier een goed voorbeeld van  een in  hinderlaag liggend  roofdier.
Krokodillen   beschikken over een krachtige staartspier   die ze gebruiken om zich vooruit te katapulteren  
T rex bezit een  zeer  vergelijkbare spier in de  staart.
Misschien werd de staart  eveneens  gebruikt om een in  hinderlaag  liggende T-rex  een plotse en zeer krachtige  verrassingsuithaal    , op zeer korte afstand ,uit te laten voeren : zo hoeft  hij geen sprint te  ontwikkelen  tijdens  de jacht

III

Door te kijken naar de verhoudingen  der beenderen  van de achterpoten   bij T-rex  blijkt
___volgens   Jack Horner ___dat T-rex  geen hardloper was .
TR bezit een  heeft een korte fib in verhouding met  het bovenbeen
. .

- T-rex at  alles op  wat  hij  maar   kon bemachtigen  en  vangen .
- De prooien  van T-rex __nam  men altijd al aan ___zijn andere grote dieren. 
-T rex  hoefde alleen voldoende snelheid te kunnen ontwikkelen  om  zijn voornaamste  voedings- prooien(Edmontosaurus of Triceratop) te kunnen verschalken 

Echter 
Berekeningen hebben aangetoond   dat,  een 12 meter lange T-rex  gemakkelijk 25 kilometer per uur kon halen  .( UPDATE    --> 40 km/per uur behoort tot de mogelijkheden(2007   )  
Een    ruim voldoende  snelheid voor de  jacht op een  Hadrosaurus  en eventueel een  Triceratops. ?
( wat zijn de loopsnelheden van beide vermelde dino's ? ) 
Een roofdier  liggend  in  hinderlaag  hoeft zelfs  geen dergelijke versnellingen

Is er  bewijs  van  predatie?

Jack Horner benadrukt dat  al het bewijsmateriaal tot nu toe aantoont dat TR  100% aaseter was en dat er geen bewijs is om de roofdier status toe te kennen . Horner wijst  op het  heiligbeen(os sacrum)  van een Triceratops als bewijs dat het karkas is aangevreten door T-rex.
" ....Het heiligbeen is geen  erg voor  de hand liggend deel  van een vers geslagen prooi , zodat  de conclusie gewettigd is dat  het een door  T-rex afgekloven kliekje  ,betreft  van   lang nadat andere dieren  alle  betere stukken hebben opgevreten
..."

Dat bewijst niets, behalve dat T-rex een  beetje heeft geknabbeld   aan  dat  deel van de  triceratops, zij het vóór of na diens  dood.

Maar  belangrijker is dat    :  moest   T-rex de triceratops niet hebben  gedood  er geen enkel ander roofdier in die tijd  rondliep die het ook kon   .
De stelling  van Horner impliceert   dat alle  voeding van de  T-rex  afkomstig is  van dieren die overleden aan natuurlijke oorzaken of door  een ongeval? 
Er zijn aanwijzingen dat Tyrannosaurus leefde  in troepen  : het lijkt dan ook niet erg waarschijnlijk dat voldoende grote herbivoren regelmatig  zouden doodvallen of verongelukken omdergelijke grote groepen T R voortdurend van   voeding te voorzien

Horner dringt erop aan dat de studie van het skelet alleen al toont aan dat het allemaal aaseters zijn   

Er is echter  een zeer belangrijk aspect  onvermeld  gebleven .
T-rex beschikte over een  goed ontwikkeld  binoculair gezichtsvermogen. .In tegenstelling tot de Zuid-Amerikaanse tijdgenoten zoals Giganotosaurus, bezat  T rex  stereoscopisch  dieptezicht .
Deze inrichting   is speciaal nuttig  bij het  het achtervolgen en in het vizier nemen van de prooi  tijdens de finale dodende aanval

Een  sterk bewijs voor predatoren-activiteit;  bij therapoda    is de aanwezigheid van bewaarde  aanvals en  achtervolgingssporen samen met  sauropoden sporen    
Jagende  theropoda  volgden duidelijk de bewegingen  van de herbivoren (9)

Er is geen logische reden waarom een aaseter  een  levende herbivoor zou volgen    , tenzij de  stalker   op de een of andere manier weet  dat diens  leven op zijn einde loopt  (10)

Geen Jagers in het  Eco-systeem?

Het verwijderen van  de  grote  predatore  theropode uit de top van de toen bestaande  voedselketen laat een  onmogelijke  leemte
Zonder een top-roofdier is er niets  dat   de bevolkingsexplosie  van de grote plantenetende dieren controleert  . 
Dat  soort  model bestaat niet in de natuur .

Bovendien,
als grote herbivoren in het  late Krijt niet werden aangevallen  door  grote, actieve predatoren waarom zou  de Ankylosaurus dan de   dikste, meest geavanceerde lichaamspantsering die ooit bestond , hebben ontwikkeld ?
Waarom zou Triceratops een zo grote defensieve en massieve kraag  (en dito gevaarlijke hoorns )hebben ontwikkeld?
Saltasaurus was een grote sauropode die een  lichaamspantsering bezat,   ingebed in de huid.
Hoewel het  dier  niet leefde  in dezelfde regio als T-rex, was een soortgelijke rover ___ de  Titanosaurier "Alamosaurus"___aanwezig 
These animals were at no risk from any small predator so what would have been the need to evolve body armour if the likes of T rex were
Deze dieren werden  op geen enkele manier bedreigd  door  een kleiner  roofdier  ...wat  zou de  selectiedruk om een lichaamspantsering te ontwikkelen anders geweest kunnen zijn dan een toprover   als TR ?

Een aaseter   ?
Aaseters zijn ook roofdieren ( zelfs zeer succesvolle) , ze doden trouwens ook  aktief   prooien ...Het zijn  geweldadige  , onbarmharige   en  opportunistische vleeseters  ....
en  het zijn beslist geen kneusjes , zeker niet waneer ze zijn uitgerust met een reptielen brein   


   
 

Conclusie

Uit  het bewijsmateriaal ____ onderzocht  en geplaatst  in de passende  context___ blijkt dat de Trex en andere grote theropoden 
alle eigenschappen hadden  om actieve roofdieren  te zijn  

Het  fossiel- bestand bewaard de versteende sporen  van grote jagende therapoda  bij het achtervolgen  van levende dieren ....
Reconstructies van de schedel, tonen aan dat T-rex  een brein bezat  te vergelijken met dat  van een alligator, een van de gevaarlijkste extante   dieren .

Er zijn Tyrannosaurus skeletten gevonden  met  vele  (en ook   gedeeltelijk of  kompleet  geheelde/opgelapte  )  botbreuken die werden opelopen  tijdens hun (waarschijnlijk) korte(?)  en gevaarlijke levensloop  .... .

De lichaamsbouw van T rex vertelt ons dat het  sterke, snelle jager waren   met een uitstekend  gezichts en reukvermogen en een machtige kaak en muil  als voornaamste  grijp  en   moordwapens  bij   het doden van andere reusachtige dinosauriërs.

(1) de voorpoten dienen  ook  vandaag  alleen  maar om het evenwicht beter te bewaren tijdens  een snelle  sprint ?
--->  Nee  dus  :   Leeuwen  gebruiken ook  wel de  voortpoten en klauwen om  een  slachtoffer vast  te  houden in een dodelijke  omhelzing  en  / of   met een houdgreep-beweging  het hoofd van de  prooi achterover te trekken om   zodoende  diens  nek te breken .... maar dat  zijn GEEN  bipedale   rovers  , toegegeven

(2) Roofvogels  gebruiken hun  tot vleugels omgebouwde  voorpoten ( en hun  staart) , echter wel degelijk ,    nml   om tijdens de aanval hun "evenwicht "( meestal  in de lucht )  goed te behouden  en  erg effectief te navigeren  ....de secretarisvogel ( een slangeneter ) doet wel  korte 
sprint-aanvallen op prooidieren  lopend  op de grond
  .... ook van snellopende   Struisvogels en Casuaris   kan men wat leren   
De betere  vergelijking  zou onderzoek zijn naar de  biomechanica   van de (uitgestorven )   "Schrikvogels"

dn10378-1_600.jpg t_walleri_terror_bird_stood_7_ft_tall_an.jpg Phorusrhacos.jpg 2b94df40.jpg


(3) 
OK maar theropoda staan dichter bij de  vogels ( hun afstammelingen ) dan  bij de crocodillia ( waarvan vroeger werd gedacht  dat ze  de  stamvaders-groep  van de vogels waren  ...niet dus   )
Daarom  zijn roofvogels( en gieren ) en vooral  de  schrikvogels   betere  biomechanische  vergelijkings-modellen ....
dat   zijn waarschijnlijk  dichtere verwanten 

(4) zoals  reeds vermeld dienen bij roofvogels  de voorste ledematen ( =  de vleugels)  en de staart   bij de  aanval ____ook als uitstekende en voorname  navigatie en evenwichts- regulatoren 
Het  voornaamste overgebleven  evenwichtsorgaan  van de T Rex ( en  lopende dino's  in het algemeen )   is
de staart 

(5)....dit is een zuiver   adaptionistisch verhaal
Kleine voorpootjes kunnen evengoed rudimentaire organen  zijn 
een andere staarthouding  /of een dikkere en zwaarder staart   kan de balans hebben  hersteld of vergemakkelijkt (maar ook daar zijn grenzen aan  ) ?
 

(6)
....niettemin laat ook een (nijl)krokodil een gedeelte  van zijn gesmoorde en  uiteengedraaide   prooi, (=een voedselvoorraadje?  ) rotten
....Een botten-kraker heeft   juist  wél sterke bankschroef -kaken en vervaarlijk  ijzersterk gebit  nodig (zie hyena's )  ...
  

(7)
 niet  alle waarneembare  kenmerken van een organisme  zijn
nuttig (  Gould=  het zijn soms "spandrels"of toevallige neutrale  uitkomsten van belangrijkere  ontwikkelingen  ---> epifenomenen -->of zelfs   Schitterende  Ongelukken     )    

(8) 

zoals we verder zullen zien suggereerd  de auteur ook  een sluipende en in hinderlagen  liggende roofdier-stijl  als(overbodige ?) mogelijkheid  ...dat   is voornamelijk  geinspireerd  op  een vergelijking met  krokodillen  ...Krokodillen zijn echter het best in het water....De Tyrannosaurus is volgens mij  een  soort  "landhaai "(inclusief een levenslange vervanging van het gebit  )
 ...misschien moest hij wel  meestal rechtop blijven staan  omdat  hij om een of andere   mechanische   reden  moeilijk  kon rechtkrabbelen ....? 
in dat geval  zou een lang volgehouden  sluipjacht misschien niet gemakkelijk  zijn en zeker niet alledaags....ook een sluipende of zich zo klein mogelijk makende   olifant  is , naar mijn weten , nog niet vertoond  .....er zijn grenzen aan de mogelijkheden van een bouwplan   :die voortvloeien  uit de afmetingen  

(9)
op te merken valt  dat er nog  GEEN  jachtsporen zijn gevonden van T rex zelf )

(10) de  aasetende  komodo -varaan doet dat dus wel   , na  weliswaar  een giftige beet( toxische  bacterieen en schimmels in de muil van dit reptiel zorgen voor het gift   )  te hebben uitgedeeld  aan zijn slachtoffer 
De betere  uitleg is dat  de  achtervolgende aaseter   bezig is  met het volgen van het spoor  van   een gekwetst  of een  (door hem)  vergiftigd dier  dat zeker zal sterven ,maar niet in staat is zelf   direkt te doden ....   

08-09-2008 om 21:41 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Great article. (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • POKER88 (POKER88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • cool (komal)
      op Ardipithecus Ramidus
 • BandarQ Online Situs Judi Kartu Terbaik (BandarQ)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Great post (Mike )
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!