evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
31-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kevermania


"....Waarom bestaan er toch zo verbijsterend veel planten- en diersoorten?
(zie :
BIODIVERSITEIT  Bericht 26  )

Omdat nieuwe soorten veel makkelijker ontstaan dan we vroeger dachten, zeggen biologen.
Het kan in elke achtertuin gebeuren...."
( MENNO SCHILTHUIZEN)
http://www.mennoschilthuizen.org/text/text28.htmUit de verzameling van Wallace
Behalve hun  uiterlijk bezitten kevers nog   andere  fascinerende eigenschappen
http://www.lampyris.be/kevers.htm


Er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten
(Op deze site  http://www.kaefer-der-welt.de/index.htm
kunt u een overweldigende  indruk krijgen van deze  soortenrijkdom....)
zie ook
http://www.natuurfotoalbum.be/map/showgallery.php?cat=660fotoAanklikbare  links  naar  blogartikels  van  Ramirezi

Een teken van haar overleden man; de Boktor
Soldaatjes betrapt bij triootje (Weekschildkever)
Tel maar na; Tweeëntwintigstippelig Lieveheersbeestje
Bloedmooi starten of bloedmooi eindigen (Zevenstippelig Lieveheersbeestje)
Ready for take off - het Aziatisch Lieveheersbeestje
Vrouwen zijn net Eksters (Groen Muntgoudhaantje)
Engerling van de Grote Spinnende Watertor - echt eng !
De Hazelnootboorder - wat een rare snuiter !
De fotogeniek onderkant van de Paardenmestkever
De legende wil dat de Britse geneticus J.B.S. Haldane, toen een priester hem vroeg wat zijn studies hem hadden geleerd over de Schepper, antwoordde:

 'Hij heeft in ieder geval een bijzondere voorliefde voor kevers.' (1)

Momenteel zijn zo'n vierhonderdduizend soorten bekend, maar ook vandaag  lopen  de schattingen over het werkelijke aantal soorten lopen nog steeds  sterk uiteen. 
Dat is overigens niets nieuws

Eind jaren zeventig besloot de Amerikaanse entomoloog Terry Erwin een onderzoek  te doen  waarop een schatting kon worden  gemaakt over het mogelijke aantal keversoorten  ... 

Hij trok naar het Panamese oerwoud en plaatste grote plastic trechters onder een aantal exemplaren van een bepaalde boomsoort. Vervolgens blies hij een wolk snelwerkend insecticide in elk van de bomen en ving alle insecten op die naar beneden kwamen regenen, waarna hij de plantenetende kevers eruit viste en sorteerde. Het resultaat: 682 verschillende soorten.
En dat uit één boomsoort.

Op basis van nog  andere gegevens schatte Erwin dat zo'n twintig procent (dus pakweg 140 soorten) monofaag (2) was, dus alleen op die ene boomsoort voorkwam.

Als alle vijftigduizend tropische boomsoorten die bekend zijn evenveel monofage keversoorten herbergen. betekent dit dat er alleen al in de tropen ongeveer zeven miljoen verschillende monofage, plantenetende kevers bestaan.


Enkele van de  duizenden soorten coleoptera 

http://network.nature.com/london/news/Q&A/2008/01/23/beetlemania 
Een interview met  A.Vogler


Zowel Charles Darwin als Alfred Russel Wallace, de negentiende-eeuwse natuurvorsers die onafhankelijk van elkaar de wetten van de natuurlijke selectie ontdekten, hadden (in de woorden van Wallace) 'een kinderlijke passie voor kevers'. En voor Wallace stond het vast dat hun interesse voor een zo veelvormige diergroep ervoor gezorgd had dat zij beiden gingen nadenken over evolutie, over 'het ontstaan der soorten'

Kevers vindt men in alle mogelijke niches, op het land, in het water , in de lucht.
Hele groepen vindt men in het water zoals de Dytiscidae en Hydrophilidae.
Andere vindt men bvb. uitsluitend bij mieren,
andere zijn dan weer door de evolutie aan menselijke activiteiten gekoppeld.

IMPRESSIE v/e  RECENTE  STAMBOOM  der   COLEOPTERA   ( Alfried Vogler,&  all  2008):

"A Comprehensive Phylogeny of Beetles Reveals the Evolutionary Origins of a Superradiation"
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/318/5858/1913?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Alfried+Vogler&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

pdf  vh artikel-->
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/pdf/science_1913-2.pdf

Jongste  fylogenetische  studie

Een  uitgebreide interdisciplinaire  onderzoekgroep rond  A.Vogler__tot vandaag het omvangrijkste team dat onderzoek  deed  naar   dat studieterrein  ___slaagde er  in 2008  in  het resultaat van hun 
arbeid ___ " A  comprehensive evolutionary 'family tree' for beetles "____ te publiceren in het vakblad Science  .

Daarbij werd  door hen  gebruik gemaakt van voorhanden bekende   fossielen en   van  onderlinge vergelijkingen  van  DNA -sequenties afkomstig van 1800 ( officieel als zodanig erkende )extante kever-soorten  .
Ze  slaagden er  zodoende  in een "common ancestor " af te leiden en een stamboom op te stellen voor alle bij het onderzoek  betrokken soorten 
Zorgvuldig gedateerde  fossielen  werden daarna gebruikt om sleutel-momenten betreffende  de  geschiedenis en  belangrijke  speciaties in en op die opgestelde stamboom te calibreren 
TROPISCH   DEBACLE

"... tropische insecten zijn de komende eeuw de belangrijkste slachtoffers van de opwarming van de aarde. Die zullen zich het slechtst kunnen aanpassen aan zelfs maar een beperkte temperatuurstijging...."

Dat schrijven Curtis Deutsch en andere biologen van de Universiteit van Washington in Seattle in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS .

Hoewel de poolstreken volgens de broeikasmodellen het hardst zullen opwarmen, zullen de gevolgen voor flora en fauna daar meevallen.

Ten eerste is de soortenrijkdom beperkt, en ten tweede zijn de dieren daar in staat een brede temperatuurrange te overleven – van 60 graden onder nul tot het vriespunt.

Veel insecten in de tropen daarentegen leven volgens Deutsch al dicht bij de maximale temperatuur die zij kunnen verdragen.

Zelfs een opwarming van maar twee graden zou hun de das om kunnen doen.
Ook koudbloedige dieren als kikkers en reptielen zitten
volgens de Amerikaanse biologen in de gevarenzone.

Bericht 39 <--  lees  hier meer Creationistisch  "kever"-icoon  :
(een vroeg  voorbeeld van  een "onherleidbaar " ontwerp )
Bombardier kever

NOTEN

(1)
(YEC)Creationisten  moeten wel kunnen  verklaren  hoe  de honderdduizenden  voedselspecialisten ( niet alleen maar
kevers maar ook nog vele andere monofage dieren  en  trouwens  ook  planten die strikt gebonden zijn aan bepaalde standplaatsen ) de zogenaamde zondvloed konden overleven ...


(2)
Een eigenaardigheid  bij  (snuit)kevers  is de soms extreme kieskeurigheid wat voedsel betreft.
'Dit bijvoorbeeld', zegt Heijerman(entomoloog  univ. Wageningen) terwijl hij een kevertje van zo'n twee millimeter lang aanwijst, zwart met gele sprieten en poten,

'is Apion gracilipes.
Die leeft uitsluitend op bochtige klaver.'

Zijn buurman, Apion flavipes, die er net zo uitziet maar dan met zwarte sprieten, heeft een iets andere smaak en is alleen te vinden op witte klaver.

Zulke voedselspecialisatie (monofagie) is schering en inslag onder snuitkevers.
Trouwens, bij veel andere plantenetende kevers ook.

31-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens

Bovenstaande  tekening   is een van de populairste ingeburgerde  grafische ( en aantrekkelijke ) sjablonen  van de evolutie  ( onderaan staan er nog drie )

Dit patroon ( eigenlijk  een  "lick"/stijlfiguur  )bevat echter minstens  twee  courante  misvattingen( die ook het kader van de biologie overstijgen  en behoren tot het algemeen cultureel -wijsgerig erfgoed van de huidige popcultuur )   over  de afstamming van de mens

1.-Het  suggereert  de misvatting  dat we de "rechtlijnigheid "van een evolutionaire ontwikkeling ( hierbij over  de mens  ) daadwerkelijk zouden kennen( een opeenvolging van  rechtstreekse voorouders ( en hun fossiele overblijfselen ) in rechte lijn )....
2.- het suggereert de misvatting   dat een evolutielijn moet leiden  tot een superieur ontwerp ....
In dit geval in  het bijzonder gaat het om  de   "mens ": als  het "sluitstuk"of de uiteindelijke " bloem" van de de doelgerichte schepping ....
(zelfs eentje   waarbij de "schepper" de evolutieprocessen   zou  hebben  kunnen gebruiken  als actualisatie van voorbedachte  "ontwerpen" )
m.a.w. dat de mens het uiteindelijke doel zou zijn van de materiele  schepping en  dat daarom  de mens ( van roeping ) superieur is  aan al de rest van de tastbare schepping   


S.J.Gould (Paleontoloog) was een hevig tegenstander van deze denkbeelden  :
een willekeurige  ( fossiel waarneembare )  evolutionaire  ontwikkeling    is GEEN  rechtstreekse  ononderbroken  stamlijn  : een  ladder waarvan we de"sporten " daadwerkelijk   kennen
en waarbij de
mens " de kroon der schepping "  op de hoogste trap  staat ...


-->wat we slechts  kunnen beweren  is dat we fossiele  vertegenwoordigers( en extante  vertegenwoordigers ervan , waar onder ook de  homo sap  )   hebben  gevonden  van  doorgeevolueerde  afstammelingen  van in de tijd  opeenvolgende  ( hypothetische ) voorouderlijke zich splitsende  groepen : die onderling met elkaar verwant zijn door
" gemeenschappelijke  afstamming "
( voornamelijk  gebaseerd  op vergelijkend sequentieel genetisch/genoom, evo-devo (ontwikkelingsbiologie )    anatomisch     en   geologisch- pateontologisch onderzoek ...)

Eigenlijk  is  de menselijke  stam  is een  zich veel vertakkende struik ( waarbij sommige aftakkingen  weer samensmelten  )en waarvan slechts een klein aantal  vertegenwoordigers ( net als "staaltjes "/proefmonstertjes uit een produktielijn )  fossiel  aanwezig zijn  ....

Dat daarbij sommige afstamminglijnen  dichter bij de oorsprong staan ( =de common ancestor van twee vergeleken soorten  of groepen fossielen /huidige soorten   )is te verwachten wanneer we rekening houden  met o.a. de  ouderdom van de fossielen  ( maar ook dat geeft geen uitsluitsel )   
 
-->De mens is geen  uitzonderlijk iets ...

Het gevaar is meer dan reeel  dat ook de mens zal uitsterven


(Dat alles  leide  tot mijn  persoonlijke  mening, die ik hier ___zonder pretenties ____toch naar voor wil brengen     )

Nog afgezien van "kosmische " ongelukjes  is  de  mens   een verschrikkelijk succesrijke soort  maar heeft bijna  zichzelf  en de wereld kompleet  in de vernieling  "gekweekt " ...
De  studie   van de gevolgen  van de "ecologische voetafdrukken " van de zich alsmaar uitbreidende mensheid   worden  met de dag duidelijker  .....

Verder vluchten in fantasieen en  wensdenken zijn beproefde "ouderwetse " remedies , die zichzelf als nuttig hebben weten te handhaven in het verleden    :maar zezijn tevens  de veroorzakers van nieuwe problemen  ...
men kan dat niet oplossen door "oude wijn " in nieuwe zakken te doen ...Op een bepaald moment is ook oude wijn , niet meer drinkbaar 
Enkele  misverstanden(1) mythes   en  twee  courante  leugenachtige beweringen  over evolutie


*  Er wordt nogal wat onzin beweerd over de evolutietheorie.
*  Er bestaan  nog steeds veel misverstanden over de theorie.

*  Je kan een stroman  , een misvatting   of na-gepapegaaide  leugens  van professionele  creato's afbranden en debunken tot je een ons weegt , twee dagen later herhaalt het  voetvolk dezelfde onzin in een andere discussie ___

Toch mag men  nooit opgeven de professionele  creationisten (en hun aanhangers )onderuit te halen en te ontmaskeren ; omdat hun pseudo-wetenschap slechts een symptoom  is van een doctrine  en politieke  ideologie waarbij  de te verwerven macht en propaganda  beoogt  hun  werkelijke  agenda (=de installatie van een   fundamentalistische theocratie) te verwezenlijken   

Reden om een aantal van de "misvattingen " ( al dan niet verspreid  door zeloten )  op een rij te zetten.(2)
misvatting  1.-
Al onze eigenschappen zijn het gevolg van natuurlijke selectie/
Evolutie maakt alles  tot adaptaties

Wie houdt er niet van om af en toe ’s avonds met een magnetronmaaltijd voor de tv onderuit te zakken?
Maar betekent dat ook dat die voorliefde het gevolg is van honderdduizenden jaren van aanpassingen aan onze omgeving?
Nee, dat betekent het niet.
Weliswaar kunnen we voor vele  aspecten van ons gedrag wel een plausibele evolutionaire verklaring BEDENKEN( vooral de "evolutionaire psychologie " is daar kampioen in )  :
Zijn echter veel van dergelijke bedenksels niet veeleer adaptationstische verhaaltjes en sprookjes  ?http://sandwalk.blogspot.com/2008/05/making-rudyard-kipling-proud.html
Adaptationistische verhaaltjes

"....We wensen  een groep  diep gewortelde denkwijzen , in zwang bij  evolutie-onderzoekers ,  in vraag te stellen We noemen die denkwijzen het" adaptationistisch programma " of  "het panglossiaanse paradigma ..."*
(vertaling van citaat van  ) S.J. Gould & R.C. Lewontin (1979) p. 584

*Lees  meer  over  het adaptationistische programma  in dit oorspronkelijk artikel
The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme
http://ethomas.web.wesleyan.edu/wescourses/2004s/ees227/01/spandrels.html


 Niet alles wat is geevolueerd  heeft ook daadwerkelijk een voor de hand liggende (herkenbare )functie  die de soort-fitness(reproductie)bevorderd.

Neem de mannelijke tepel.
Vrouwen hebben die nuttige ( geconserveerde ) tepels wel :want die zijn  erg doelmatig  zoals bij alle  vrouwelijke zoogdieren 
Wat echter  is het voordeel van een mensen-soort met mannetjes zonder tepels ?
Hebben mannen ooit kinderen gezoogd ? ( zoals ooit de 19- de eeuwse evolutionaire  naturalisten  serieus  stelden ? )

a.- Mannen hebben tepels  omdat vrouwen die  nu eenmaal hebben

We beginnen allemaal  in de baarmoeder als vrouwen en nadat 60 dagen later de invloed  van   testosteron begint te werken,  kunnen de XY embryo's  eventueel verder als zich
ontwikkelende mannetjes . ( bij "slechte "ontwikkeling /hormonale storingen --> transsexuelen ? )
Tegen die tijd hebben de tepels zich al ontwikkeld en verdwijnen niet meer(of worden niet terug geabsorbeerd of afgestoten  zoals met sommige "echte" vestigale  kenmeken gebeurt -->bijvoorbeeld :   Lanugo )  .

Dat er nog  zenuwen en bloedvaten doorheen de mannelijke  tepels lopen maakt ze  gevoelig voor aanraking en  daardoor  behoren ze tot de erogene zones(erogeen  zijn ze trouwens nog meer  bij vrouwen ____uiteraard  naast hun louter "zoogdier"-nut  --> drinkende babies( en zuigende minnaars )verschaffen veel vrouwen  ook  een stevige portie erotisch  plezier ) .

Ze dragen dus bij aan de plezierige belevenis van seksualiteit (misschien wel niet bij alle  mannen-tepels  even sterk/ dat is bij sommige mannen zelfs afwezig ?    .)

Overigens wordt hetzelfde beweerd over het vrouwelijke orgasme, maar daar is wel het nodige op af te dingen.

http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=5042&RubriekID=11
http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/22730635/

Bovendien  kost  het  weinig energie tepels ook te  laten groeien tijdens de ontwikkeling  bij mannen ( dus al  sowieso  zeer weinig  evolutionaire selectiedruk )
Mannelijke tepels  zijn dus gewoon het gevolg van een embryonaire  ontwikkeling  (=ontogeny )  

Een ander voorbeeld houd verband  met de smaak en geurreceptoren

Veranderende functies :
b) Er zijn ook eigenschappen die nutteloos zijn geworden( restanten , vestigale overblijfselen , genetische littekens   ) of neutrale" versierselen " (de spandrels of  st.Marco )en redundante (overbodige ) gimmicks  of gadgets of duplicata ( reserve onderdelen ?)

 

2.- Natuurlijke selectie kan homoseksualiteit niet verklaren

Dat kan ze  wel.
Tenminste, er zijn meerdere scenario’s te bedenken waarom homoseksualiteit voorkomt onder honderden soorten, van bizons tot pinguïns, waarom het nooit is uitgestorven.
Ten eerste is het niet zo dat homo’s of soorten met homoseksuele neigingen zich niet voortplanten.
Neem mensen:
voordat het in Westerse landen gebruikelijk werd dat ook mensen van hetzelfde geslacht samenleven, hadden veel homoseksuelen gewoon partners van het andere geslacht. Partners met wie ze ook kinderen kregen.
Onder dieren is dat nog steeds zo.

Ook zijn er aanwijzigen dat homoseksualiteit de kansen op voortplanting zelfs vergroot.
Zo zijn er tekenen dat bij vrouwen homoseksualiteit de vruchtbaarheid verhoogt.
En in sommige meeuwenpopulaties met een tekort aan mannen, voeden vrouwtjesmeeuwen samen kinderen op, wat de overlevingskansen van die kinderen doet toenemen.
Bij bepaalde populaties mensapen bleek homoseksualiteit juist de hele groep ten goede komen.
Uit studies bleek dat homoseksuele apen meer tijd en aandacht aan hun neefjes en nichtjes besteden.

(homosexualiteit en evolutie  <----klik)

3.- Natuurlijke selectie is het enige evolutionaire mechanisme

Veel, heel veel van onze huidige eigenschappen en uiterlijkheden zijn géén gevolg van natuurlijke selectie, maar van puur toeval.
Het DNA van elk nieuw embryo heeft ten minste honderd willekeurige mutaties ondergaan ten opzichte van dat van de ouders.
Erg bepalend is dat niet, ons DNA bestaat toch maar voor het grootste gedeelte uit nutteloze troep. (JUNK DNA )
Maar omdat er nu eenmaal zo verschrikkelijk veel mutaties plaatsvinden, vinden sommige daarvan toch hun weg naar grote groepen mensen.
Vergelijk het met een loterij: de kansen op een winnend lot zijn miniem, maar omdat miljoenen mensen er een kopen is er meestal wel een winnaar.

Toeval heeft ook een grote rol gespeeld omdat de menselijke populatie tot tienduizend jaar geleden relatief klein was.
Een toevallige verandering in de omgeving had daardoor al snel grote gevolgen.
Stel bijvoorbeeld dat er twee groepen mensen op een bepaald eiland leefden: op de ene helft van het eiland een groep waarvan iedereen blauwe ogen had en aan de andere kant van het eiland een groep waarvan iedereen met groene ogen had. Door een vulkaanuitbarsting sterft de hele groep met groene ogen in één keer uit.
Het feit dat er daarna alleen nog maar mensen met blauwe ogen leven op het eiland is dus geen gevolg van natuurlijk selectie, maar van "stom" toeval.


 
4.- Evolutie leidt tot perfect aangepaste soorten/evolutie maakt steeds meer complex / evolutie is grenzeloos creatief

Een soort hoeft niet perfect aan zijn omgeving te zijn aangepast om te kunnen overleven, een soort moet goed genoeg aan zijn omgeving zijn aangepast om te overleven.
Dat zijn twee verschillende dingen.

Krakkemikkige/sullige  mensen hebben soms meer levensvatbare nakomelingen dan bijvoorbeeld hooggeleerde  slimmerikken 

En "goed genoeg "betekent feitelijk  " net zo goed als de  aanwezige   tegenstanders  en/of je concurenten " .
Het gevolg is dan ook dat- in tegenstelling tot wat doorgaans wordt beweerd- de meeste dieren zich helemaal niet zo perfect aan hun omgeving hebben aangepast.

Ook de meeste organen zijn verre van volmaakt.
Ze werken ‘slechts’ goed genoeg, waardoor er niet op grote schaal nieuwe, betere varianten evolueren.
Veel evolutionaire oplossingen of inrichtingen zijn  " RUBE GOLDBERG " dingetjes ; knutselwerkjes of oplossingen waarbij veel  overbodige barokke  overblijselen toch aanwezig zijn ..

Trouwens, wij mensen zien onszelf graag als de hoogst ontwikkelde soort op aarde, maar gelet op de hoeveelheid mutaties en veranderingen die de menselijke soort heeft ondergaan, behoren we juist tot de minst ontwikkelde soorten

 

5.-
Evolutie komt het voortbestaan van een soort altijd ten goede

Niet elke evolutionaire verandering is een gunstige verandering.
Evolutie leidt er soms toe dat individuen of groepen minder goed aangepast zijn aan hun omgeving.
Dit komt in de eerste plaats doordat evolutie op meerdere niveaus plaatsvindt: op het niveau van genen, op dat van individuen en op dat van groepen.
Een verandering die het voortbestaan van een bepaald gen vergroot, wil niet per definitie zeggen dat het individu waarvan dat gen onderdeel is, daardoor ook beter aangepast is aan zijn omgeving.

In de tweede plaats kan- zeker in kleine populaties- een schadelijke mutatie zich zo snel binnen de soort verspreiden, dat de natuurlijke selectie als het ware geen tijd meer heeft om deze mutatie weer ongedaan te maken. In het voor de soort meest ongunstige geval leidt dat tot uitsterving.

Ten slotte is het al heel lang bekend dat
de drang tot voortplanting er soms toe leidt dat soorten hun kansen op voortplanting juist verkleinen.
Zo krijgen de mannetjespauwen met de grootste en bontste staart weliswaar de meeste aandacht van de vrouwtjes( dat verhoogtdus hun toegang tot deanderse sexe), maar doordat ze die zware en onhandige staart achter zich aan moeten zeulen, hebben ze juist minder kans om   lang  te overleven( en zich dus meermaals  voort  te planten  ).
Uiteindelijk leid elke evolutie tot een purifying  evolutie (= Stabilizing selection  )...
de sexuele aantrekkelijkheid  van  staartlengte van de pauw en de handicap die dat oplevert in de levensduur vanhet mannetje  zal zich stabiliseren rond een optimaal compromis ... ( net zoals schedelgrote  en de afmeting  van het geboortekanaal van de vrouw elkaar inperken )misvatting 6.- Survival of the fittest leidt tot individualisme en een ieder-voor-zich mentaliteit

Even terzijde:
de zinsnede survival of the fittest is niet door Darwin bedacht, maar door de filosoof Herbert Spencer.

Hoe dan ook, fittest betekent best aangepast en de best aangepaste is niet altijd degene die het sterkst, meest agressief of meest egoïstisch is.
Integendeel: alles van barmhartigheid tot schutkleuren, van samenwerking tot slimheid: het kan allemaal het voortbestaan ten goede komen.
Met name samenwerking heeft een sleutelrol gespeeld in de meest bepalende momenten van de ontwikkeling van het leven op aarde.

 

misvatting  7.- De evolutietheorie is slechts een theorie

Dat klopt maar ten dele.
Als wetenschappers het over een theorie hebben, bedoelen ze namelijk een verklaring die onderbouwd wordt door een substantiële hoeveelheid bewijsstukken .
Dat is wat anders dan een gissing   enn  speculatie  of   zelfs een  (werk)hypothese, dat  laatste is  namelijk een verklarende  (plausibele ) aanname ( binnen de legitieme methodiek) voor een aantal  waarnemingen   die nog met voldoende  bewijsstukken  moet worden ondersteund.
Doordat er al  veel bewijsstukken zijn  waarmee de evolutietheorie onderbouwd wordt, is de evolutietheorie deels theorie, deels feit.
 
'Evolutie' is gewoon een feit, maar omdat nog lang niet alle ( historische en geschiedkundige )ontwikkelingen  en gevolgen van  de evolutiemechanismen   in kaart zijn gebracht,
____dan wel mogelijk is in kaart te brengen____ blijft het net  als een andere  wetenschappelijke  discipline  een vakgebied  met nog  veel"gaten " inzake verklaringen voor
de zaken waarvoor we geen of te weinig bewijsstukken (reeds )voorradig hebben.

Er blijft dus ( gelukkig ) nog heel wat onderzoek te doen .
Dat niet verder (mogen)doen ( want  er is steeds de mogelijkheid van verdere  ondergravingen van 
 van letterlijke/  geopenbaarde  geloofswaarheden ) duidt erop dat fundamentalistisch  creationisme/ID  echte science-stoppers  zijn  

Evolutie is maar een theorie en geen feit: <---


8.-Evolutie voorspelt de toekomst ?

Neen .
evolutie is een ( geconserveerd ) samenspel  tussen  voortdurend  wisselende  omgeving(en) , grote aantallen random-mutaties en  ingeslagen  ontwikkelingspaden ( fertile survivors )  en stamlijnen  binnen  oplossingsruimten ( begrensd door de natuurwetten en de lokale en antecedenteele  omstandigheden  :--> Bepaalde vormen (=ontwikkelde  "ontwerpen ")kunnen (alleen) binnen de  begrenzingen  van  lokale toepassingen van  geldende natuurwetten bestaan....--->  andere weer niet)
Bovendien zijn er altijd de onvoorzienbare  ongevallen en "kosmische "accidenten (=meteoorinslag vernietigde het levende  bijna  ? )
(Genetische )drift  speelt  trouwens ook een grote rol
Een paar veel voorkomende leugenachtige mythes ;


9.- Darwin heeft op zijn sterfbed de evolutietheorie afgedaan als onzin

Dat is inderdaad een hardnekkig gerucht, maar wat dan nog?
Stel dat Einstein op zijn sterfbed had verklaard dat al zijn theorieën onzin zijn, had de aarde er dan anders uitgezien?
Wetenschappelijke theorieën staan of vallen met het bewijs waarmee ze ondersteund worden, niet met de uitspraken van hun bedenkers.
Maar voor wat het waard is: dat Darwin op zijn sterfbed afstand heeft gedaan van de evolutietheorie, is een broodje aap.

zie ook 
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/04/the_death_of_darwin.php


10.- Er zijn nooit fossielen van tussenvormen gevonden

Dat is gewoon niet waar.
Sterker nog: er zijn ontelbaar veel fossielen gevonden van soorten die zich in een tussenvorm bevonden.
Echt, het gaat om miljoenen.
Al deze fossielen bewijzen dat er soorten hebben geleefd die zich in een tussenvorm bevonden van huidige soorten.
Dat gaat van soorten die half vis/ half amfibie waren, tot girafsoorten met een korte nek.

Dat er geen tussenvorm fossielen zouden bestaan  ?
Eigenlijk  is  ieder fossiel  er een ...
Er zijn meer dan ZAT tussenvormen te vinden in fossielen.
Zoek op 'rudimentaire botten', zoek op internet naar evolutie en fossielen en doe eens onderzoek vóórdat je maar lukraak aanneemt dat een of andere religieuze idioot
het beter weet dan een wetenschapper die er onderzoek naar heeft gedaan.
(Tenzij je natuurlijk gelooft dat er een "complot" is /maar dan moet je  veeleer , eerst en vooral en  voorzichtig  enig   psychiatrisch advies inwinnen )
De walvis heeft rudimentaire beenderen waaruit blijkt dat dit dier afstamt van een dier dat waarschijnlijk ofwel poten ofwel meer vinnen had.
Het is dus,  evolutionair gezien, een 'versleten' vorm, wel degelijk een tussenvorm.
Hetzelfde geldt voor talloze andere dieren die nu nog leven,
laat staan de hele berg aan fossielen die allerlei tussenvormen laten zien.

Daarnaast denk ik dat evolutie zowieso veelal verkeerd  wordt gezien , want het gaat meestal geleidelijk en in hele kleine stappen.
Wat we nu zien aan soorten zijn vaak de 'uiteinden' van de evolutionaire stamboom, daarom is het ook logisch dat er nogal wat verschil zit tussen de ene tak en de
andere tak daarvan

http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show

Tussenvormen bestaan niet  <--


 (1) Enkele  andere " misverstanden "zijn:

* Evolutie is immuum voor tegenbewijs  /evolutie kan niet worden gefalsifeerd 
 Falsificatie

*.Dat soortvorming nooit waargenomen zou zijn (in het wild en in labs)
SPECIATIE

* Dat mutatie geen informatie kan toevoegens (hele genen( en zelfs volledige genomen ) kunnen dupliceren..) 

* Dat evolutie een doel of richting zou hebben (random walk in genome phase space)

* Dat zeer complexe systemen niet kunnen evolueren. IC bewering  ....(echt wel)

* Dat evolutie geen practische toepassingen heeft (medische wereld, ontwikkeling van software..)

* Dat Hovind een PhD heeft. (wel, permanent Head Damage mischien?)

* Dat evolutie iets te maken heeft met abiogenese, astronomie, natuurkunde.
(Nee, het is een biologisch model dat de soortenrijkdom verklaard)


* Dat je geen christen kan zijn als je evolutie niet ontkent.
waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden
De evolutietheorie is een atheïstische theorie.

* Dat de  mens en de mensapen ( in het bijzonder de chimpansee )niet verwant kunnen zijn :
Als de mens en mensapen niet verwant zijn waarom hebben wij dan een chromosoom
dat exact overeenkomt met twee mensaapchromosomen aan elkaar geplakt met de telomeren er nog tussen?

etc...etc....

Hardnekkige misverstanden
 <---

(2)
Overigens zijn veel  misvattingen  ook afkomstig van  " volgelingen " en "meelopers " uit het  "evolutionisten "kamp 
hetzij om  politieke , filosofische  en/of wereldbeschouwelijke redenen ....etc ...
Evolutiebiologie  is echter wetenschap en heeft  derhalve  principieel niets te maken  met  geloven  of meningen ;  Wetenchappers  __ ook maar  mensen ____echter wel

Andere   misverstanden zijn  het gevolg van journalistieke ( commercieel gewenste )  sensatiezucht en/of
vergezellend  kompleet onbenul  of zelfs nauwelijks verholen dedain tegenover beta's 
en/of
de opinierende  rethoriek  van  bepaalde  speculerende  wetenschappers ;
met name ook de  slechte  communicatiekwaliteiten ( en training )   van veel experts  met het ( niet voldoende opgeleide ) leken- publiek en de (kommercieele massa) media ,plus de verwarring scheppende  acties  van  junk en pseudo-wetenschappers (met meestal  verborgen agenda's )  ...

Bovendien  wordt  de grens tussen legitiem  wetenschapper en  kwibuus ( en  vakidioot) vaak overschreden gedurende de levensloop  van een enkel(beroemd  en /of verdienstelijk )  persoon
http://scienceblogs.com/erv/2008/05/when_good_scientists_go_bad_ho.php

Overigens  is de huidige  wetenschap veel van haar maatschappelijke  "autoriteits "-positie 
(en  adviserend/doorslag gevend   "kennis "overwicht in decisieve kwesties  ) kwijt geraakt

http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2008/05/recensie-jongen.html
http://www.christianjongeneel.nl/nonfic04.shtml

Steeds vaker worden wetenschappers gewantrouwd.
Onderzoekers in ivoren torens verliezen aan gezag.
Om dat tij te keren moeten wetenschappers hun arrogantie laten varen,
 meent wetenschapsjournalist dr.ir. Christian Jongeneel

a.-
'Wetenschappers hebben moeite met sceptische burgers'
'Ze zitten  in een lab en hebben gelijk'
'Als zij hun onderzoek af hebben, is wat hen betreft het laatste woord gesproken.
Zo’n starre houding is in een democratische samenleving niet acceptabel.
Dus groeit het wantrouwen.'

Natuurlijk is  het  wetenschapsbedrijf  geen  democratische onderneming  

Democratie gaat over het nemen van beslissingen ter organisatie van een maatschappij volgens de
gemeenschappelijke wensen en belangen (en binnen de reeele mogelijkheden van de fysische werkelijkheid )van haar samenstellende onderdelen (= een sociaal contract )

Wetenschap onderzoekt de fysische wereld/ de menselijke omgeving ( en ook het( gelimiteerd ) gebruik dan ervan kan worden gemaakt ) en adviseerd( soms)wat mogelijk is en wat niet ( en soms ter oplossing van problemen ) in de fysische tastbare wereld waarin ons leven zich afspeelt

Wetenschap levert de tools , de gebruiks aanwijzingen en de adviezen , waaruit zal moeten worden gekozen om het vooropgezette doel te kunnen verwezenlijken (= actualiseren )
De beslissing-nemers maken (eventueel) gebruik van die tools (en moeten beslissen welk gebruik verantwoord is )...

Althans dat is de theorie ...
Ook wetenschap is macht ---> macht corrumpeert zeer dikwijls --->

Verwar echter de verzamelde concrete (voorlopige en regelmatig ge-update ) kennis ( en verworven kunde of vakkennis ) van de wetenschap( en haar zelfreinigend vermogen ) niet met haar beoefenaars ....
Wetenschappers zijn ook maar mensen met alle gevolgen voordelen en nadelen vandien ...

Democratie is per (algemeen courante ?) definitie "de stem van de meerderheid "... toch ? Maar de meerderheid wenst ook zeer regelmatig het "onmogelijke " :het meest van alles nog "brood en spelen" ( zelfs wanneer men daarvoor het verbouwbare voedsel voor anderen moet opstoken )

Wetenschap verwerpt onder andere "principieel" de geldigheid van het
" argumentum ad populam en het argumentum ad numerum " en bovenal het "wensdenken " als verklarende kracht , vandaar ...

http://a-deism.blogspot.com/2005/11/argumentum-ad-numerum.html

Wetenschap onderzoekt met vallen en opstaan hoe de dingen zijn ( dat vraagt kunde , en kennis die voortbouwt op wat reeds is verworven ) , niet hoe ze moeten zijn ...

Dat dit kan leiden tot een "meritocratie" wil ik niet afdingen ...
Er zijn echter nog andere meritocratieen die helemaal niets met het ontwikkelen van tools over de werkelijke fysische wereld hebben te maken , maar zich slechts bezig houden met het manipuleren van de sociale werkelijkheid ipv met de verbetering van de menselijke bruikbare kennis over de reele wereld die onder elk sociaal en ekonomisch functioneren ligt ... ( Vergelijk het met firma's die niets meer konkreets produceren maar nog slechts speculeren met kapitaal waaruit ze hun "groei" en winsten halen ) ...

Democratie wordt geacht de garantie te bieden op grotere individuele vrijheid
Vrijheid is echter rechtstreeks gerelateerd aan de keuzemogelijkheden ...
Volgens mij vergroot wetenschap de reeele materiele en fysische keuzemogelijkheden ...
Alhoewel ze in wezen niet-democratisch is , is ze toch een onvervangbaar en noodzakelijk onderdeel
om de keuzemogelijkheden uit te breiden die( eventueel) verder menselijk (over)leven moeten mogelijk maken ...


b.- iedereen is nu "expert"
Een andere reden voor de afnemende invloed van wetenschappers is dat leken steeds meer zelf gaan "natrekken " .
Internet stelt veel mensen in staat een schat aan informatie te vinden, waardoor ze zelf ook kunnen "oordelen"
of gewoon  in staat zijn , hun vooropgestelde"opinies" te gaan onderbouwen door ( valabele en  niet valbele) "argumenten " selectief  te gaan opzoeken ...
Het negeren  en onderschatten  van de groeiende invloed van het internet  is een kwalijke zaak ( een nieuw soort ivoren toren mentaliteit ?) 
Daarnaast is het voor veel mensen niet meer duidelijk wat wetenschap is en wat niet.
Pseudowetenschappen als astrologie , homeopathie (  creationisten )en allerlei  junkwetenschappers  ( inclusief  de tot kwibussen  verworden echte wetenschappers ) zagen voortdurend  aan de poten van de harde wetenschap....
Natuurlijk zijn ook niet alle wetenschappers het met elkaar eens over belangrijke onderwerpen.
Ook dat voedt het scepticisme van buitenstaanders.( en wordt uitgebuit door allerlei  anti-wetenschappers en creationisten )
 
c)dr.ir. Christian Jongeneel schat  echter  de  ID-beweging  totaal verkeerd  in ...

I )
"....De wetenschap heeft het recht haar eigen spelregels vast te stellen en wie zich daaraan niet wil houden, mag best proberen erbij te horen, maar moet niet raar opkijken als dat niet lukt.
Intelligent design is geen wetenschap,  omdat  er een fraaiere theorie bestaat die volgens de regels der wetenschap evenveel verklaart, punt uit..."

Natuurlijk niet : de aangehaalde reden is slechts bijkomstig ...

-->ID is nml helemaal geen wetenschap omdat het bovenatuurlijke concepten tracht te gebruiken bij het verklaren van tastbare wereld en de wetenschap anders tracht te definieren dan als uitsluitend te verstaan binnen  methodisch naturalisme .... 

Bovendien zijn de de enige natuur-wetenschappelijke aspiraties die ID ooit had ( IC en SC ) ontkracht of fout gebleken ...en verworpen
ID is hooguit slechte theologie
ID is ook geen wetenschap omdat het geen enkel wetenschappelijk onderzoek doet naar haar eigen "theorieeen "(?) =
ID is gewoon full "denial mode" van de wetenschap

II)
"...Toch is er ook nog een andere manier om ertegen aan te kijken.
Als creationisme onder grote delen van de Amerikaanse bevolking leeft, dan kan intelligent design gezien worden als een uitgestoken hand van die groep naar de wetenschap.
Van alle creationisten zijn de aanhangers van intelligent design immers degenen die nog zoveel vertrouwen in de wetenschap hebben dat ze er graag bij willen horen..."

Creationisten ( zeker de amerikaanse ) willen er altijd graag bijhoren omdat ze dan aan junk-wetenschap kunnen doen ..:
http://www.debunkers.org/ancil/what_is_it.htm

ID'ers zijn predikers met wetenschappelijke diploma's die een labojas aantrekken ipv een clergy-man pak of een kazuifel ...De kleren maken allicht de man ?
Het is ordinaire mimycry

ID is nog uitsluitend een overkoepelende politieke beweging van alle creato's die de " controversy" wil propageren op alle niveaus van het onderwijs en een culturele omslag bewerkstelligen ( zeg maar een soort amerikaanse fundamentalistische theocratie vestigen )

"....Intelligent design serieus nemen als theorie (niet per se als waarheid) zou voor de wetenschap een methode kunnen zijn om haar status te versterken bij een bevolkingsgroep
die zich, in elk geval op dit vlak, van haar heeft afgekeerd. Dat is niet een erg wetenschappelijk argument, maar geheel onzinnig is het niet. (123)...é

Wat hier wordt voorgesteld is aan pr doen ( in de VS bekend als het zogenaamde "framing problem" ) door te liegen "om bestwil"of " voor "de goede zaak" ...
Laat het "liegen voor idolen De wetenschap " over aan sommige  gelovigen .....
Wetenschap maakt geen politieke compromissen :dat gaat in tegen haar basisprincipes die de objectiviteit moeten waarborgen....Doet ze het wel dan houd ze gewoonweg op wetenschap te zijn ( overigens is dit soort junk-wetenschap niet alleen maar gebruikelijk om geloofs-overtuigingen te steunen / zie ook de nepgenetica van lysenko die moest dienen om een   marxistisch leninistiche  ideologie    overeind te houden    )


Hoe iemand nog steeds van alles kan beweren over de "onschuldige " bedoelingen van ID zonder het "wedge" document ter sprake te brengen is me een raadsel ...

 Gerdien deJong ;
"....Jongeneel heeft geen helder zicht op ID:
Id is niet meer dan een smoes om creationisme op de openbare scholen onder te brengen. Er is geen enkele aanwijzing dat ID enige vorm van wetenschap werkelijk wil bevorderen
...."
 


OPGELET ;dit artikel zal  nog worden uitgebreid en bewerkt /terug komen is dus  aan te raden ...bronnen :

Eos juni 2008418-04-2008  Robbert Ophorst 
http://www.dag.nl/1070476/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws/Negen-misverstanden-over-evolutie.htm

Het beroemde plaatje dat ook in allerlei reclames wordt gebruikt  klopt niet.


Er is geen vloeiende lijn geweest van aap naar mens.
Het was horten en stoten, er waren doodlopende lijnen, allerlei probeersels.

John Relethford, hoogleraar aan de State University of New York (Suny)  over de evolutie van de mens.


zie ook --->

http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Sporen_evolutie.pdf

Het GULO-gen als bewijs voor evolutie (PDF) door Bart Klink

Het GULO-gen is een gen dat wij hebben, maar niet werkt (een pseudo-gen), waardoor we niet zelf vitamine C kunnen aanmaken en het dus via ons voedsel binnen moeten krijgen. Ook andere primaten hebben dit pseudo-gen en het lijkt verdacht veel op dat van ons. Een prutsende God, toeval of gewoon een prachtig bewijs voor gemeenschappelijke afstamming? Ook de vermeende weerlegging van creationisten komt uitgebreid aan bod. Dit artikel verscheen eerder in twee delen op evolutie.blog.com.


http://forum.skepp.be/viewtopic.php?t=689

mens is geen aap 

Bericht 31


New scientist
Evolution: 24 myths and misconceptions

http://www.newscientist.com/channel/life/dn13620

http://www.newscientist.com/channel/life/evolution

30-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NADARWIN
(anti-creato link )
NaDarwin :Creationistische fouten & blunders
*
Want dat zijn er nogal wat...  

Te weinig mensen voor een oude aarde?    /Dubois' Wadjak schedels
Verse Dinobotten?  / Stof op de maan /De Vollosovitch Mammoet & de Hualalai vulkaan/
Wat zegt u, professor Simpson? / Feduccia's vogelvingers/Hoezo een klipdas?/ Het vogelbekdier  ,/'Polystrate' bomen
Plesiosaurus opgedoken? /Racisme  Bewijzen voor Evolutie of Degeneratie?/ Onherleidbaar?


Sporen van evolutie   *

Sporen van evolutie   
M.plantaris/ 
De vingerafdruk van evolutie/
Onfunctionele organen/
Atavisme & 'Junk' DNA/
Homologieen


zie ook
http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=66&topic=&segm=3
(evodisku link )
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/38928
Bericht 1   Atavisme, 'Junk' DNA en slapende genen.*Evolutie met een staartje  2004, lay-out herzien in 2005
Bart Klink
http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Evolutie_staartje.pdf*

De staart van het staartenverhaal
Een reactie op het artikel “Heeft de mens een gedegenereerde staart?” van Peter Scheele
Bart Klink  Maart 2006
http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Reactie_Scheele.pdf • Is creationisme wetenschap (Tsjok45)
  op MOROSOFEN ?  Fossielenbestand 

  (evodisku links) --->


  INTRODUCTIE / fossilisatie /fossiel bestand /cambrische explosie ...etc ...
  Bericht 9   (1)
  Bericht 10  (2)

  ARCHEOPTERYX  LITHOGRAPHA
  Bericht 9

  (toegevoegd )
  cambrische explosie
  De Burgess Shale (Canada)
  (toegevoegd )
  cambrische explosie
  Het Cambrium& Precambrium,

  Moderne reptielen en amfibieen Na Dar...
  Moderne Reptielen & AmfibieenOver het ontstaan van kikkers, slangen, krokodillen, enz....

  Reptielen  <---  De evolutie v/d ReptielenOver de oorsprong en evolutie van vroege Amnioten....

  (anti-creato)
  PAARDEN EVOLUTIE:DE EVOLUTIE VAN EEN NOBEL DIER
  http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=1347


  (evodisku2 links)
 • Lucy als overgangsvorm (tsjok45) op NOG EEN BENDE BIJTERS
 • NaDarwin Walvis (Tsjok45)
  op Van de wal in de visgronden
 • NADARWIN = LEVENDE FOSSIELEN (Tsjok45)
  op KWASTEN

  Tetrapoden ten voeten uit. (Tsjok45)
  op De niet-zo-missing links gallerij (1)

  Vogelevolutie
  (Tsjok45)

      op Pluimgewicht
 • De niet -zo- missing- link galerij  
  *(tsjok45)
  op De niet-zo-missing links gallerij (1)


  ____________________________
  Artikels van Arjan kop  *

  Zin en onzin van tussenvormen (Tsjok45)
      op NADARWIN

  Complexiteit, en de richting van evolutie (Tsjok45)
      op NADARWIN


 • GENETICA    *

  1.-Onstaan van nieuwe genen /Marnix Medema  
  Anti-creato   Bericht 10

  2.-Repeat-induced pointmutations(Rip)en evolutie door genduplicaties  /Marnix Medema  
  Evodisku   Bericht 4


  3.- De evolutie van de menselijke geslachtschromosomen / Geslachtsbepalende systemen WEL herleidbaar!  / Fedor steeman
  http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=29&topic=&segm=6 • (evodisku link ) GEOLOGIE  *
  NaDarwin geologie


  (evodiskulink )  *
  Embryologie Na darwin
  Haeckel/Ontogenie en fylogenie/Embryonale vogelpoten


     Welkom op:
  146 jaar na Darwin

  Zoals de ondertitel al aangeeft is deze website bedoeld om de bewijzen voor de evolutietheorie te bundelen. Anno 2005 is het 146 jaar geleden dat de Britse bioloog Charles Darwin met het publiceren van 'The Origin of Species' het begrip biologische evolutie en de theorie van natuurlijke selectie een vaste vorm gaf nadat deze al overwogen waren door voorgangers als Lamarck.
  Aanvankelijk waren Darwin en de zijnen roependen in een woestijn, maar sinds die tijd zijn er meer bewijzen gekomen voor de evolutietheorie volgens welke het leven zich heeft ontwikkeld uit simpele beginsels, in de vorm van ontdekkingen die zijn gedaan in de paleontologie, embryologie, genetica, en een reeks andere wetenschappelijke terreinen.

  Evolutie is nu een hoeksteen van de moderne biologie en wordt op school tijdens biologie lessen onderwezen. Dit laatste stuit de 'creationisten', die om religieuze redenen de evolutietheorie verwerpen, tegen de borst. En zij hebben hun onvrede met de evolutietheorie al veelvuldig laten blijken op internet.
   
  Met deze website trachten wij de evolutieleer in het onderwijs te rechtvaardigen, door de creationistische argumenten van antwoorden te voorzien en ook uit te leggen waarom de moderne wetenschap een creatie zoals zij die zich voorstellen hebben verworpen. Het doel is het creationisme uit de wetenschap te weren, met creationisme als persoonlijk geloof of filosofie heeft niemand hier moeite. Iedereen moet immers zelf weten wat hij of zij gelooft, maar te proberen creationisme wetenschappelijk te bewijzen is enkel het negeren van feiten en dat stellen we hier aan de kaak. Waar we geen moeite mee hebben is het theïstisch evolutionisme, wat wil zeggen dat men gelooft dat God het leven heeft geschapen door middel van evolutie. We ontkennen hier niet het bestaan van (een) God, we maken alleen duidelijk dat het leven op aarde een gemeenschappelijke oorsprong/voorouder heeft en in de loop der tijd zich heeft ontwikkeld.

  De vraag hoe dit gebeurd is, met Goddelijke hulp of door natuurlijke processen of iets anders laten we in het midden.


  Tim Spaan
  Thomas de Wilde
  Rutger Jansma
  WAAROM  DIT GEKOPIEER 


  Het nadarwin forum is al een hele tijd gesloten omdat het gehackt was door ( waarschijnlijk ) moslim fundamentalisten.
  Daarna heeft men ook besloten om te stoppen met het forum.
  Nu is  ook  de site     Nadarwin.nl     helemaal weg :
  je kon daar  vroeger   veel  info vinden over evolutie.

  zie hierover meer op :
  http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=1264&sid=c5868055f4ac84dec6207e7cbdb6d806  Ik heb de  ( bijna ) volledige " NaDarwin " site   een tijdje geleden opgeslagen op mijn harde schijf en op een cd ... 
  Deze prachtige site   is dus niet "verdwenen" ......
  ....ik zal ( een door mezelf aangevulde versie ) plaatsen in   gedeeltelijk  het archief van evodisku , van anti-creato   (en op enkele  "reacties"   in   dit evodisku 2 )
  (en natuurlijk verwijderen indien de makers ervan hiertegen bezwaar maken .... )
  Ik zet hier in dit   blogartikel  de   rechtstreekse  links  naar al die artikel ( van zodra die klaar zijn) 


  Wanneer je dat   NADARWIN  naslagwerkje nodig hebt, weet je dus waar je het kan vinden ....
  De  nederlandstalige  creationisten  zijn er nog niet vanaf ,....no way ....


  29-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  08-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan  Ramapithecus  is een tijdje beschouwd  als  een   groep dichte verwanten  van  zowel  de   mens  als  de afrikaanse  mensapen  
  Het "geslacht"  heeft veel kenmerken ( vooral het gebit  ) met zowel de  afrikaanse   mensapen als met de mens  gemeen. ; een zogenaamd
  mozaik van kenmerken  ...  ( vooral)de  kleinere hoektanden  suggereerden een  ontwikkeling   naar  menselijke tendensen  

  In 1979 evenwel werd op het potwarplateau in de Pakistaanse siwalikafzettingen een tamelijk complete schedel van Ramapithecus gevonden die zo'n grote overeenkomst met de orang-oetan ( wijfjes  ? ) vertoonde   dat     Ramapithecus werd   verwijderd  uit  de  stamboom van de mens als diens nauwste verwant(en)

  De ramapithicus/sivapithecus  blijft echter wél een mensaap 
   

  De( relatief )  kleinere vormen van het gebit  van de ramapithecinae  worden tegenwoordig toegeschreven aan sexueel dimorfisme bij de  Sivapithecus  ;
  Ramapithecus wordt beschouwd  ( door een groot  gedeelte van de antropologen ) als de fossiele  vrouwelijke vorm van de uitgestorven sivapithecus ( -12 a -14 MY) ; zodat ook de status  van apart geslacht  voor de ramapithecus  komt te vervallen 
  De sivapithecus   groep
     is op zijn beurt een uitgestorven   zijtak  van de  orang-oetan  ontwikkelingslijn  die waarschijnlijk  helemaal geen   extante  nageslacht   heeft  nagelaten


  zie verder voor details  --->
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/ramapithecus.htm  

   


  de eerste vondst  http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/Paleontology/Paleozoology/FossilHominids/PictureGallery/PictureGallery.htm

     Alternative interpretations of Ramapithecus

  At the time of its discovery, the Miocene fossil Ramapithecus was argued to be in the lineage leading directly to Homo.
  If so, this would mean that the common ancestor of Homo with the other living Great Apes must be even older.

  Subsequent investigation shows that  Ramapithecus is a ground-dwelling relative of the modern ( arboreal) Orangutan.
  Molecular and fossil evidence agree that Homo and the Great  African  Apes more  recently separated.  (Opmerking bij Ridley 1996 = de stippellijntjes  geven de  ingekalkuleerde bestaande  onzekerheid aan   van de toen voorgestelde  (speculatieve )relaties  )

  *Tegenwoordig worden   mens en  chimp  verondersteld een radiatie te zijn  vanuit
   dezelfde voorouder 
  De gorilla  zou dan voordien zijn  afgetakt ( zie hieronder ) 

   

  Afbeelding:Hominoid taxonomy 7.png


   http://nl.wikipedia.org/wiki/Hominidae

  De Hominidae of mensachtigen is een familie van de primaten die de grote mensapen, de mens en enkele uitgestorven vormen omvat. De precieze inhoud van de familie wordt nog wel eens in twijfel getrokken.
  Soms worden zelfs de gibbons( Hylobatidae )  in deze familie geplaatst, soms worden de orang-oetans ( ponginae ) als een aparte familie gezien.
  De hier( ned wikipedia )  gevolgde indeling van de Hominidae is gebaseerd op Cela-Conde & Ayala (2003).  Nota 
  Overigens bestaan er veel misverstanden  over de  verschillende  vormen  waaronder  "stambomen " in  fylogenetische studies worden  afgebeeld  -->


  Phylogenetic fallacies 
  http://www.scientificblogging.com/genomicron/phylogenetic_fallacies_branching_from_a_main_line
     

  Sivapithecus indicus                                                                               Female Orangutan Skull Larger Image. <


  http://www.johnhawks.net/weblog/fossils/apes/

  http://www.mc.maricopa.edu/dept/d10/asb/anthro2003/origins/primates/evolution.html

  UITSTERVINGEN  

  De Orang oetan wordt  ondertussen   accuut  met uitsterving bedreigd 
  Ook  de andere   mensapen met  name  de  Gorilla   ( Ebola /stroperij /  oost- Kongo oorlogen   ) 
   en  de ( wilde) Chimpansee  en bonobo's ( stroperij ) zijn  eveneens   in  groot  gevaar  ....(1)


  " ...Alles wat  nog beweegt  op deze planeet heeft een toenemende  kans  om vandaag of morgen in een braadpan te belanden  ...."


  ---->
  uitstervingen
   Wilde  Orang-oetans   in Borneo over drie jaar uitgestorven ...

  http://www.stichtingbos.nl/
  http://rachelkees.web-log.nl/
  http://orang-oetan.startpagina.be/

  http://evolutie.blog.com/3198614/  De levende   mensapen  zijn allen intelligent , ze gebruiken allemaal werktuigen  en schijnen over een groot leervermogen te beschikken 
  Hun (eventuele ) verdwijnen  is een  trieste  voor-afschaduwing  van  wat ook de mens zichzelf( met  name zijn  soortgenoten ) kan aandoen  .... 
  en dat is dan  voorzichtig uitgedrukt 

  ( 1) 
  Zie bijvoorbeeld  dit artikel van het WWF ( dat ik hieronder   integraal  overneem  )

  http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/werkterreinen_wnf/dieren_en_planten/bedreigde_dieren/mensapen/mensapen_bedreigingen/index.cfm

  Zaagmachines en luxe menu's

  Er blijft steeds minder bos over voor de mensapen door houtkap en bosbranden.
  De bloeiende handel in apenvlees zorgt er bovendien voor dat ze in vrijwel alle landen een geliefd jachtobject zijn.
  Gerookte of gestoofde gorilla en chimpansee zijn delicatessen in Afrika.
  Maar ook in Europa (Brussel en Parijs) vind je soms
  mensapen op de menu's.

  Op de bonobo wordt bovendien nog altijd gejaagd omdat mensen geloven dat ze medicinale of magische krachten hebben.

  Babychimpansees en -orang-oetans worden gevangen en verkocht als huisdier.
  Hun moeder wordt daarbij vrijwel altijd gedood.

  Sommige mensapen belanden in stropersklemmen die bedoeld zijn voor ander wild.
  Vrijwel alle mensapen hebben te kampen met menselijke ziekten, burgeroorlogen en jacht door armoede onder de bevolking.


  Veilige en beschermde gebieden

  Het Wereld Natuur Fonds heeft een speciaal ‘bushmeat’-programma om de stroperij op mensapen tegen te gaan.
  Samen met lokale partijen en overheden worden gebieden gecontroleerd op stropers om de jacht tegen te gaan.

  Ook steunt het Wereld Natuur Fonds projecten om reservaten op te zetten waar de mensapen veilig en ongestoord kunnen leven.
  De parkmanagers- en wachters worden hiervoor speciaal getraind.
  Zodat zij kunnen controleren of er stropers zijn en hoe het er met de apen voorstaat.

  Verder helpt het Wereld Natuur Fonds economische alternatieven ontwikkelen voor de bevolking die in de buurt van mensapen woont. Ecotoerisme is zo’n voorbeeld.
  Tegen flinke betaling kunnen toeristen dan op een afstand naar de mensapen komen kijken, waarbij de dieren zo weinig mogelijk worden gestoord.
  De inkomsten van dat toerisme gaan ook naar de lokale bevolking, zodat zij de bescherming van de mensapen belangrijker gaan vinden.

   

  en dit  nieuwsbericht  :
  http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/246870/2008/04/18/Ebola-bedreigt-gorilla-in-voortbestaan.dhtml


  Ebola bedreigt gorilla in voortbestaan  Alsof stroperij en woudkap nog niet erg genoeg zijn, wordt de gorilla in zijn voortbestaan nu ook nog eens bedreigd door het ebola-virus. Wetenschappers proberen de gorilla's nu in een race tegen de tijd te beschermen tegen dit dodelijke virus.

  In de laatste 25 jaar is het aantal gorilla's, door jacht en ziekte, met maar liefst 60 procent gedaald. Geschat wordt dat er in het wild nog zo'n 50.000 tot 100.000 gorilla's voorkomen. "Als die trend zich voortzet, zal er in de komende tien jaar van dat aantal nog eens 80 procent verdwijnen", zegt Kenneth Cameron van de Wildlife Conservation Society in Congo. "De enige manier om de gorilla te redden, is het ebola-virus uit te roeien."

  Vaccin
  Een geneesmiddel is er niet, maar wetenschappers vestigen al hun hoop op een vaccin. "Of die werkt, weten we niet, maar we moeten het alleszins proberen", aldus Cameron. "Het vaccin is eigenlijk bedoeld voor mensen, maar aangezien gorilla's veel van onze genen delen is er een kans."

  Maar zelfs als het vaccin zou werken, dan nog wordt het moeilijk de gorilla te redden. Gorilla's zijn namelijk enorm moeilijk te vinden in het wild. "Alle gorilla's redden is onmogelijk, maar sommige groepen kunnen we nog wel terugvinden. Eens we dat hebben gedaan, hebben we wat meer tijd om andere strategiën te vinden." (hlnsydney/sps)  08-05-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • yes (Link Situs Poker Online)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • I Mean (Lapak Poker)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Best Streaming Film (MovieSam)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Tempat Nonton Movie Terbaru Dan Lengkap (nonton film)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Rahasia Rumus Poker Online dengan Banyak Kemenangan (ssahari)
      op Kom op zeg
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!