evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
24-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

WAT IS EEN LEVEND FOSSIEL ( LF) NU EIGENLIJK  ?
dat is geenszins voor iedereen even duidelijk , me dunkt  .....

Hoe definiëren we best en sluitend  (paleontologisch /geologisch en volgens de evolutiebiologie )een 'levend fossiel'?
en
wat zijn de (eventuele )leken-definities , taalkundige  valkuilen ,  oorspronkelijke  naamgevingen  en omgangstaal-betekenissen ,die hebben geleid  tot verwarring en  misvattingen .

.-Betekent "levend fossiel " gewoon dat =
een extant type / soort (met of zonder extante verwanten) fossiel identieke( of vrijwel identieke) organismen  met gelijkaardige  vormgeving kent ?.
Dat lijkt toch wel  een oppervlakkige , gemakkelijke en ietwat domme  want  vooral overbodige ,  definitie  ;
immers meer dan 50% van de nog levende tetrapoden soorten ( om slechts maar die te noemen )   hebben ( voorspelbaar ) , vergelijkbare /(enigzins)  identieke fossiele vertegenwoordigers. (1)

Een generaliserende  definitie is erg leuk en zeker voldoende .... voor zolang  je er niet dieper over begint na te denken.

* De  levend ontdekte Kasuarissen , Thylacines( Buidelwolven / Buidelwolf ) , balein walvissen en
platypii ( Vogelbekdieren )werden jaren geleden  bestempeld  als "levende fossielen " :
samen met o.a.  Degenkrabben , de brughagedissen  ( Tuatara's ) , de  Longvissen ....enz.

De  redenering was toen dat deze organismen al " bekend "waren  ,voor hun ontdekking , vanuit het Fossielen-archief  en 
dat die  bekende fossielen ( toen ) niet (veel )verschilden ___ op het eerste zicht ___ van de gevonden levende "soorten"(?) .

Je kan dat eigenlijk evengoed beweren  voor zowat alle nu levende soorten .
Er bestaan fossiele  Homo sapiens , Canis lupus, Corvus corvus en Giraffa camelopardalis.... enz ... 
Betekent dit dat ze allemaal  levende fossielen zijn ?
 
*Sphenodon punctatus is  bijvoorbeeld  een  zogenaamd " levend  fossiel " maar is toch als soort  kompleet  onbekend uit het  fossielen-archief .
Het is bovendien een  extant  en  zeer gespecialiseerd reptiel dat slechts aan een zeer specifiek  millieu optimaal is aangepast ( onwaarschijnlijk dus dat deze soort  al lang "onveranderd "  rondloopt )
(2)
 ....en erg verwarrend allemaal wanneer het gaat over  onze definitie-pogingen  

Misschien is  de term  LF  alleen maar geldig  ' wanneer een  soorten-groep( van hogere orde dan een soort of  een aantal ondersoorten)  als morfologisch "onveranderd " is bekend gebleven gedurende een  BEPAALDE   LANGERE  GEOLOGISCHE  TERMIJN  vanaf hun eerste opduiken in het fossielen-archief  (m.a.w.  in het bezit  van  een  fossiele geschiedenis die minstens  terug  gaat tot  ( bijvoorbeeld ) voor het  Pleistoceen --->[de Kassuarissen  stammen uit het Plioceen, thylacines  zijn Pleistoceen die  waren toen  tot 25% groter dan de recente (ondertussen ook uitgestorven )voorbeelden., balein walvissen verschenen  voor het eerst in het Oligoceen]). ..... En gedurende dat ganse tijdperk / tot  op heden ( in de overblijvende vertegenwoordiger  /extante soort) moet dat  morofologische bauplan 'ongewijzigd' blijven ....

* Platypi zijn dan volgens die betekenissen/criteria  ,  uitgesloten:  omdat er fossiele specimen bestaan uit die groep  die heel anders zijn  dan de moderne Ornithorhynchus anatinus
zoals :
Teinolophos


Science 23 November 2007:
Vol. 318. no. 5854, p. 1237
News Focus
SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY MEETING:
Jaw Shows Platypus Goes Way Back


......Het fossiel archief  is erg spaarzaam wat betreft de Monotremata ( = Monotremen =  Cloacadieren)
Het oudst bekende specimen isbekend van   één enkele tand ,ongeveer -62 Ma  en  gevonden in  Patagonië :de tand heeft de  typische gedrongen  vorm  eigen aan platypii ( = Vogelbekdieren  )voordat hun stamlijnen voorgoed hun tanden verliezen .

Een nieuwe analyse van fossiele kaken gevonden in  Australië stelt dat de vondst afkomstig  is van  een platypus die  minsten  - 112 ma geleden leefde.
"Dat  is zeer oud,voor een monotremen- soort "  zegt Timothy Rowe van de Universiteit van Texas (UT), Austin,.

Teinolophos trusleri werd ontdekt in 1997  dichtbij Inverloch, Australië, en werd beschreven door Thomas Rich van het Victoria Museum Victoria (Melbourne),Pat Vickers-Rich  van Monash University , en collega's.
Het specimen  bestaat uit een (onder)kaken en tanden."Grand canal. "
Het grijze gedeelte op de CT scan ( boven ) van de kaak , markeert  de zenuwbanen

Op zoeken naar  meer anatomische aanwijzingen over  de evolutie van  deze zoogdieren, liet  het team van Rich  de fossiele kaken  onderzoeken door  Rowe, (een paleontoloog die toegang heeft tot  de diensten  van een team die beschikken  over  scan -toestellen   van de  UT Austin ). Het aftasten van  de  drie specimen leverde het beeld op  van   een groot inwendig zenuw-kanaal( groeven in het bot )  over  de volledige lengte van de kaak,; Net zoals het  zenuw-kanaal( = in een moderne platypus die de  zenuwvezels van de electrosensorische  zintuigelijke  uit de gevoelige  bek verbindt met de hersenen
"Geen  enkel ander zoogdier bezit een dergelijk zenuwkanaal van dezelfde omvang ," vertelde Rowe nog  . Zelfs  in het vroege Krijt lijken  platypii  reeds  electrosensorische zintuigen in de "bek"   te hebben  gebruikt .
"Dit is de( tot nu toe )meest dwingende aanwijzing ( =evidentie )  voor de  stelling   dat Teinolophos behoort tot de familie der  vogelbekdieren  ."

 
+Steropodon uit het krijt


Steropodon.
Illustration: A Musser © Australian MuseumLower jaw (opalised) Steropodon galmani. Early Cretaceous. Lightning Ridge, New South Wales
Photo: J Fields © Australian Museum
http://www.lostkingdoms.com/snapshots/cretaceous_early_mammals.htm

Nota  =De oudere vogelbekdierachtigen, Steropodon, Kollikodon en Teinolophos, behoren mogelijk ook tot de Familie Ornithorhynchidae (Vogelbekdieren) , maar worden er regelmatig buiten geplaatst.

À gauche, un crâne d'Obdurodon dicksoni, à droite un crâne d'Ornithorynque
links schedel van Obdurodon dicksoni,rechts schedel van   moderne Ornithorhynchus anatinus  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Obdurodon_dicksoni 
( wikipedia /France )

+de reus  Ornithorhynchus maximus  uit het Pleistoceen)


Over  creationisten  en  de  platypus --->
http://www.talkorigins.org/faqs/platypus.html

Een   significant morfogenetisch/anatomisch  verschilpunt tussen moderne  en fossiele vormen in de stamlijnen van deze  dieren is het bezit van tanden  in de( meeste )fossiele vertegenwoordigers  ....
Bovendien  kloppen (meestal ) de lichaams-afmetingen ( en de verhoudingen ) ook al niet  ...

Over het algemeen is een zoogdier een warmbloedig levendbarend dier dat zijn jongen voedt met moedermelk.
Vanuit evolutionair perspectief mag je een vogelbekdier dus beschouwen als een zoogdier dat "nog niet helemaal af"  is.
Dit wil echter niet zeggen dat het dier niet over geavanceerde aanpassingen kan beschikken die hem in staat stellen te overleven in 
"modderige beken "  bijvoorbeeld :.....Moderne vogelbekdieren ( waaronder ook fossiele vormen?  ) zijn hoog -gespecialiseerde onderwater - jagers( op allerlei ongewervelden ?)  die een soort elektro-locatie opspoor-systeem bezitten  in hun snavel   dienstig  bij de voedselvergaring  in troebel water ...

*Ook  de moderne degenkrabben bezitten  geen  voldoende  onveranderlijk bauplan in het  fossiel archief  , maar  zijn wel al erg lang  varianten op hetzelfde  morfologisch conservatieve type  sinds hun debuut in ????...? 
Animatie over de "vorm"  van de degenkrabben -->  http://www.blackwellpublishing.com/ridley/a-z/Stasis_c.asp ( Quick time noodzakelijk )

* Hetzelfde kan worden gezegd van de longvis -  heeft de soort Neoceratodus forsteri (Australische longvis)  een fossiel archief ? 
 

Natuurlijk hebben ze allemaal fossiele voorouders en familieleden, maar dat geldt voor alle gewervelden !


Ik vermoed dat een "LF" wordt beschouwd als een echt Levend Fossiel  van zodra zijn stamlijn  morfologisch  strikt  conservatief is  gebleven gedurende het grootste deel van zijn bekende  ( fossiel gedocumenteerde )evolutionaire geschiedenis in de geologische tijd (vanaf zijn opduiken in het fossielarchief  tot op  heden ) .
Dat is echter een  erg nutteloze  onmogelijk te kontroleren ( en derhalve onbruikbare )  bepaling   - want   je kunt nooit  weten of  de daadwerkelijke stam-lijn  altijd al sinds haar onstaan  in het bezit was  van een een onveranderlijk echt succesvol bauplan gelijk aan het huidige  ( =dat  dus niet  evolutionair ontwikkeld werd en werd veranderd of  gevarieerd  )
Lintwormen hebben  zelfs  ook  GEEN   fossiele getuigenissen  van hun  evolutionaire geschiedenis  en hun  perfekt ( al  altijd aanwezige ) ontworpen bauplan ; ze kunnen  dus ook wel eens  " kompleet , plotst en volmaakt  geschapen " zijn , in de  perfekte functionele vorm waaronder wij ze nu kennen ?
 

Rekening houdend met het voorafgaande zou men  dus  een  'levend fossiel' misschien  kunnen  definiëren als=
' een Genus - of een nog grotere  taxonomische groep  dan " soort " en/of   ondersoorten  - in het bezit van een  morfologisch "archetype"(3) ( =oermodel)   dat binnen  een stamlijn  van organismen  , meer  dan de normale  gemiddelde geologische tijd 'behouden is gebleven . Maar zelfs dan, is het onmogelijk om zeggen wat "langer"  is dan "gemiddeld" ....

Tyrannosaurs Rex , Kassuarisen  en   Thylacines  zijn in dat geval  dan  slechts  kortlevende  uitzonderingen ? 
of andersom ?
Hmmmm, wat  is eigenlijk de "gemiddelde " norm ...?


Bron
naar Darren Naish  /"Living fossils ...Arghh "    http://dml.cmnh.org/1995Jun/msg00414.html 

 


(1)
VEEL VAN WAT MENSEN  ZIEN , IS  WAT ZE MENEN/ VERWACHTEN   TE ZIEN 
Bij nadere bechouwing is het duidelijk  iets anders  dan oorspronkelijk gedacht  of  "gezien" ... 
Maar alles wat wordt of werd ( ook vermeend ) "gezien"  dient te worden verklaard  ....

A)
bij  veel  extante  ongewervelde ( niet-verwante )  soorten  is bijvoorbeeld  ook een  "gelijkvormige " lichaamsbouw het resultaat  van
  "Mimycry"
bijvoorbeeld  imiteren zweefvliegen de lichaamsbouw  (vespa) wespen ...Dat biedt de   vliegen  een serieus  voordeel( in onze streken )  ...hun mogelijke  predatoren ( vogels ) zien het verschil niet zo gemakkelijk en zullen  waarschijnlijk  veel  minder het risico nemen een eventuele  stekende wesp-achtige ( vespa) op te pikken ...


Verschil tussen wesp (bovenaan) en zweefvlieg (onderaan).
Chrysotoxum cautum © Han Endt

                                                      Mannetje, Garderen, 18-5-'05.    
                                                     Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)  grote fopwes


Zweefvliegen en wespen worden  vaak met elkaar verward.
Nochtans zijn ze, aan de hand van een aantal eenvoudige kenmerken, makkelijk van elkaar te onderscheiden.
De naam zweefvliegen verwijst naar de manier waarop ze zich in de lucht verplaatsen.
Ze vliegen met korte stukjes om dan plots te stoppen en ter plaatste te zweven.
Een ander belangrijk kenmerk zijn de vleugels.
Zweefvliegen hebben maar één paar vleugels terwijl bijen en wespen er twee paar hebben.


Overigens  zijn  en blijven  voor veel  leken "ongedierte " ,gewoon "ongedierte " 
Bijvoorbeeld :
 mieren zijn altijd mieren 
= dat er meer  dan 8000 verschillende soorten zijn die onderling genetisch van elkaar geisoleerd blijven  (NIET onderling kruisen )is blijkbaar voor  velen  niet interessant genoeg om weten ...en geenszins een onwetendheid die een sterke  mening zou kunnen beletten .... zeker wanneer die meningsvorming  nog eens vooroordelen   bevestigd  of gewoon gemakkelijk is  ...

Trouwens  de  verwerving   van de  aangehaalde  mieren -soorten -kennis   wordt ook  dikwijls  beschouwd  als nutteloze  " beuzelarij " ; een soort bezigheidstherapie voor kindse mensen of onvolwassenen :  Men weigert doodeenvoudig  kennis op te doen over  die vermelde  feiten  omdat   men het een  "tijdverspilling "noemt
 


B)
Ook  convergente evolutie  kan tot gelijkaardige  morfologieen leiden 
zie bijvoorbeeld de schedels van  buibelwolf / grey hound en  grijze wolf

Thylacinus cynocephalus
http://www.skullsite.co.uk/Thylacine/thylacine.htm

<video

(Lateraal )
Dental Formula : 4.1.3.4 / 3.1.3.4 (Only 3 upper molars can be seen in this specimen, but the lower 4th molar is only partially erupted,
and the animal must therefore have been immature.)


Canis familiaris( dolichocepaal ;grey hound )
 http://www.skullsite.co.uk/Grhnd/grhnd.htm
<

(lateraal)
Dental Formula : 3.1.4.2 / 3.1.4.3  ( Domestic dogs may vary from this number.)

Canis lupus
http://www.skullsite.co.uk/Wolf/wolf.htm


 <
(lateraal)
Dental Formula : 3.1.4.2 / 3.1.4.3


 
De  significante verschillen ( bij het determineren van gevonden schedels  bijvoorbeeld )  zijn voor de  terzake  specialisten- te ontdekken  : die zijn georganiseerd  in interdisciplinaire  teams :  in de systematiek, vergelijkende  anatomie , de morfometrie (4) , de determinering  , de paleontologie ( geassisteerd door de osteologen  , geologen , genetici ..fylogenetici   etc )
of  
te vinden in bijkomende analyses van  eigenschappen  van de vergeleken  (fossielen en extante)  soorten ;
 in  bovenstaand voorbeeld : de formules voor het gebit  ...

Het is  nogal aanmatigend  te denken dat onopgeleide  niet-specialisten  onzorgvuldige inschattingen van  oppervlakkige en  morfologische gelijkenissen (of verschillen ) " op  het eerste zicht " , kunnen gebruiken om een conclusie te trekken aangaande "verwantschappên" en/of stamlijnen
Dat geldt overigens niet alleen maar voor de  inschatting van stasis in een SOORT  op grond van  "levende fossielen" en enkele" morfologisch gelijkaardige "(door creationisten geselekteerde )fossielen ....

 


(2)
De  twee  extante brughagedissen-soorten 
Sphenodon punctatus (Gray, 1842)
Sphenodon guntheri (Buller, 1877)
Sphenodon diversum Colenso, 1885 (extinct) )zijn  wel de enige in leven zijnde  vertegenwoordigers van de reptielen-orde  der rynchocephalia(= tegenwoordig  bij voorkeur  de orde     
Sphenodontia  genoemd)ze bieden dus een uniek venster op een  (bijna volledig ) uitgestorven groep ...
 

<http://www.digimorph.org/specimens/Sphenodon_punctatus/adult/
<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Sphenodon_punctatus.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Living_fossils

Image:Tuatara cladogram.svg

Cladogram of relationships of extant Sauria based on cladogram.gif by w:user:Samsara.
Numbered items are:

 1. Tuatara
 2. Lizards
 3. Snakes
 4. Crocodiles
 5. Birds


(3) 
*De term  archetype ( in de paleontologie ) verwijst naar  Richard  Owen   en T.Huxley
*De creationisten  noemen archetypes  
" het basisbouwplan van een baramin of een biblical kind "
ze zien  de  gelijkenissen  ( =homologieen )  tussen   het ontwerp of de   grond-plannen ( in feite plastische  modellen  waaraan wordt gerefereert  door de morfometrie )  van verschillende soorten organismen   als resultaten  van
 én "micro-evolutie "( macro evolutie is gewoon geaccumuleerde " micro" - evolutie ) én " common design " (= ecomorphen & convergente evolutie  )
* De term sloeg oorspronkelijk ( in de evolutionaire biologie  ) op het  morfologisch anatomisch  gronddiagram  van elk van de  taxonomische   Phyla 

*omdat "archetype"  ook  veel  "psychologische" en "magico-realistische"   betekenissen heeft gekregen ( Jung ) is de term  in hoge  mate in  onbruik geraakt...

*
a) De huidige
morfologie /morfometrie  is een zeer uitgebreide bundel  wetenschappen  (en zeer nuttige  analytische instrumenten /hulpwetenschappen voor de vergelijkende anatomie / de systematiek, de cladistiek, de paleontologie   etc ...   ) geworden die zich niet  meer alleen beperken  tot  het opstellen  van  de "grondplannen / grondmodellen   van de phyla "  ;
http://www.digimorph.org/
b)  de morfogenetische  insteken ( in verband met de opeenvolgende verschijningsvormen  en oorzaken  van body-plans )   zijn  een  essentieel   data -verzamelend  onderdeel geworden van en voor  allerlei  morfogenetische studies  die samen met de  genetica ( =  in het bijzonder  sinds  de ontdekking van de hox genen en de homeo-box) , de embryologie  en de experimentele  ontwikkelings-biologie   het zeer  belangrijke vakgebied van de evo-devo (= evolutionary  development biology )hielp onstaan ....
(Artikel  van    Gerdien  De Jong )
HET  DIER  ; EEN BOUWPAKKET


....In de aanvaarding van het idee van evolutie als afstamming onder verandering hebben de anatomie en ontwikkelingspatronen ( body- plans/ Morfogenesis  )van dieren een grote rol gespeeld.

Maar daarna gingen de evolutie- en ontwikkelingsbiologie elk hun eigen weg.

Een nieuw raakvlak ontbrak zolang de genetica binnen de embryologie geen rol speelde.
Embryologen zagen een moeilijkheid in de genetische bepaling van ontwikkeling: hoe zou lineair DNA kunnen coderen voor driedimensionale structuren?

In 1980-1984 werd de genetica van de embryonale ontwikkeling ontraadseld;
 in 1984 bleek dat de embryonale ontwikkeling van zeer verschillende dieren gebruikmaakte van dezelfde genen.
Als gevolg van deze genetische revolutie in de ontwikkelingsbiologie ontstond het vakgebied Evolutionary Developmental Biology, ‘evo-devo’.

‘EVOLUTIE BETEKENT ALTIJD DAT DE ONTWIKKELING VAN DIEREN VAN EI TOT VOLWASSENE VERANDERT, EVOLUEERT.’
(  lees verder op  ---> Het dier – een bouwpakket (Tsjok45  )


De 'genetische gereedschapskist'

Sinds Walter Gehring weten we dat bepaalde hox genen ( bijvoorbeeld het  "no-eyes gen"  )  onderling  verwisselbaar  zijn bij verschillende diergroepen  :

....dezelfde genen worden steeds weer gebruikt, zodat belangrijke evolutionaire veranderingen niet noodzakelijk belangrijke genetische veranderingen nodig hebben.
Er is complexiteit in het tempo en de modus van evolutie.
Er zitten veel verschillende patronen in micro-evolutionaire gebeurtenissen.
Micro-evolutie en macro-evolutie zijn voortdurende processen...http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/03/4/l_034_04.html

Genetic Tool Kit

View in:
QuickTime | RealPlayer


 


 


 

 


 

 

4)
Twee belangrijke  onderdelen van de morfometrie :

Allometry  ( T. Hyxley )
bijvoorbeeld  ; EQ ( encefalisatiesuotient = de verhouding tussen hersenmassa,en lichaamsmassa ....

- D'Arcy Wentworth Thompson  transformations 
De( soorteigen) morfologische  varianten op een "grondplan  geprojecteerd op  een raster/coordinaten  " ( wordt ook gebruikt in  3D computer tekeningen )
 

http://fugu.biology.qmul.ac.uk/PFW/Articles/Kunkel/Puffer to Mola mola figure 
Zie ook   
Johan Gielis  &
Stephen Wolfram
--->   APPENDIX (Tsjok45)

24-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (2)
19-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

<  klik op de foto  voor een link  met de "tree of life " website


Written in stone: fossils, genes and evo|[ndash]|devo

Skeletten van de voorste ledematen van  levende( extante )  en  uitgestorven( extincte ) vertegenwoordigers van de drie overlevende clades van de lob-vinnige vissen  ; coelacanten( Latimeria )   tetrapodomorfen en de longvissen  De kleuren verwijzen naar de drie   morfologische /anatomische onderdelen van de voorste ledematen   waar de  evolutionaire veranderingen plaats grepen 
De  " uitvinding " van de  hand met vingers verschijnt al bij de bekende  meest primitieve fossiele tetrapode : Acanthostega.
De extante  longvis (Neoceratodus) en  de  coelacanten  (Latimeria) bezitten  gereduceerde  en erg symetrische  voorste ledematen  . Dit verminderd in grote  mate  hun waarde als  modellen  voor de gebeurtenissen tijdens de evolutie van de ledematen 

( Modified with permission from Ref. 40 © (2007) Blackwell Science.)

Figures and tables  <
Nature www.nature.com/.../v8/n12/full/nrg2225.html
Uit de eerste
Beenvissen (Osteichthyes) die in het Siluur ontstonden, ontwikkelden zich in het Devoon (395-350 miljoen jaar geleden) de  Kwastvinnigen( vroeger ook --->Crossopterygiae  genoemd   / zie  reactie  --> crossopterygians (Tsjok45)) en de in lichaamsbouw aan hen verwante Pantservissen en Longvissen. Zij maakten hun bloeitijd door van het Devoon tot aan het eind van het Perm. Hogere ontwikkelde soorten verschenen pas in het Krijt. 

Bij het begin van hun evolutie waren de  kwastvinnigen
  zoetwaterbewoners , later werden het zeebewoners (voorbeeld ; “ coelacanthus” )en zelfs  diepzeebewoners ( huidige  2 soorten  latimeria)

( Zie voor een voorlopig / modern  fylogenetisch overzicht   (updated 2005)   --->   After Long, 1995, and Cloutier & Ahlberg, 1996 (Tsjok45)  )

De coelacanthiden bestaan al van in het midden devoon (360.My)
De meeste coelacanthidea zijn zeebewoners  ….125 species van "coelacanthen " zijn als fossiel gevonden   tot en met hun  ( tot op heden bekend )  verdwijnen uit het fossielen –bestand   (- 66my .)

Lange  tijd  golden de kwastvinnigen en in het bijzonder  de coelacanthiden   dan ook  als  uitgestorven  ….

In  1938 werden de  eerste extante kwastvinnigen  (populair bekend geraakt onder de  verzamelbaknaam ) "coelacanthen "   aan de zuidafrikaanse oostkust  door  Courtenay-Latimer ontdekt 
;Eerst  werd de Comoren-coelacanth (Latimeria chalumnae)  gevonden  dicht bij een  eilandengroep noordwestelijk van Madagascar …In 1998 volgde de tweede soort ( in 1999 beschreven  =   de Indonesische coelacanth (Latimeria menadoensis) bij het eiland   Sulawesi  )

De pers( en het grote publiek ) heeft sindsdien gesproken van  de "coelacanthen"  :een "pop-wetenschap naam "die werd en wordt gebruikt  voor  allerlei verschillende soorten en   geslachten  en  verwante  families   die  het genus " latimeria   "overschreed ...


De zogenaamde" Coelacanthidae" 


1


Coelacanthus granulatus /ca 30cm , Perm, kupferschiefer, Südniedersachsen 
Dit fosiel  is een vertegenwoordiger  van de eerste  soort ( = Coelacanthus granulosus)   kwastvinnige  die    in  1839“  coelacanthus” werd genoemd  en  beschreven door  Louis Agassiz
Oorspronkelijk  beschreef
Louis Agassiz het toen pas- gevonden  fossiel van de  staart van deze soort en  afkomstig  uit het Engelse Perm

(Dit dier is echter geen  Latimeria :het is zelfs een andere  familie  ....

Maar  natuurlijk heeft ook hier de  ( allereerste) naamgeving  aan de  heersende verwarring toegevoegd ...)

2

 

1.- een meer  volledig fosiel  van de  soort :Coelacanthus granulatus( = granulosus ) van de familie coelacanthidae

2.- Fossiele "Coelacanthus," ( een " bauplan " volgens Moy-Thomas  )
Deze “
Coelacanthus  is een  uitgestorven  coelacanthidae  en deze familie  komt  veel voor  als fossiel ( samen met andere soorten   kwastvinnigen )  in de afzettingen van het  (Kupferschiefer) van NW-Duitsland uit het Perm
Het   type  "Coelacanthus"  is een " hochstraler" en behoort  (net als de  recente GENUS  Latimeria)  tot de Coelacanthide-vormigen ! 
Maar het holotype van Agassiz  behoort tot  het   GENUS Coelacanthus van de familie  Coelacanthidae

De kwastvinnige "Coelacanthus" was  een roofvis met een  sterk gebit   

De tanden  van de  fossiele “  Coelacanthus”  zijn  gebouwd en gerangschikt    zoals bij andere kwastvinnigen  en  tetrapoden   

Zoals  uit de hier  geplaatste  beelden valt op te maken zien ze er( oppervlakkig beschouwd ) gelijksoortig uit

Maar
De huidige  Latimeria soorten  behoren zowel tot een ander GENUS  Latimeria  Smith, 1939( = in het Nederlands  officieel nog steeds uiterst verwarrend  Coelacanten  genoemd)als tot een andere FAMILIE L atimeriidae (Coelacantachtigen) ...
Bovendien zijn  de huidige  latimeria   soorten  , leden van  het  reuzen-geslacht binnen hun familie L atimeriidae en zijn het beiden met zekerheid diepzeevissen  
Deze  twee specifieke soorten  zijn ook  nooit  als  fossielen gevonden  ( -->wél gevonden  zijn  verwante fossiele soorten   en  soorten uit  "andere genera  van de coelacanten-achtigen )


 Commoren-coelacanth


Huidige coelacanth ( Latimeria)     De ( fossiele )Coalacanthus ,de( huidige )Latimeria, en fossiele amfibieën, delen gemeenschappelijk een  functionele  en unieke  eigenschap( die ook fossiel  traceerbaar  is gebleven );ze kunnen zowel de boven- als de onderkaak bewegen,waardoor ze een zeer grote bek kunnen opzetten en grote prooien ineens verwerken 


 (Maputo museum )

Latimeria chalumnae        180cm & 95kg /1960LATIMERIA  ( enkele  hypotheses )  

 Waar het om gaat ____ en dit in verband met de classificatie  van de   huidige coelacanthen ( genus = latimeria )en de vergelijking met fossiele verwanten  ____is  de 

Familie  Latimeriidae met volgende geslachten :

 • Holophagus (extinct) volgens sommige  classificaties zit ook Undina  in dit geslacht 

  H: xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />14 cm
  L: 38,5 cm

  Boven-Jura / Holophagus penicillatus      Solnhofen, Duitsland  


  Fossile de coelacanthe 


  Nog twee exemplaren  van  Holophagus penicillatus ( Solhnhofen )


  zieook   http://www.sciencenews.org/articles/20010505/bob13.asp

 • Libys (extinct)
  Libys  superbus  /Jura (157 my.)/  Solnhofen   6 1/2"

  Click any Image for a Larger View
  Coelacanth Libys superbus
  Coelacanth Libys superbus Coelacanth Libys superbus
  Coelacanth Libys superbus  Sluit dit venster
   
  90x55 cm/Malm (160 tot 140 miljoen jaar geleden)/Solnhofen, Bayern, Duitsland/Lybis polypterus Münster, 1842
  http://www.teylersmuseum.nl/index_flash.html
  zie hier voor  de vergrote foto van het fossiel in gewoon licht  -->  http://www.bloggen.be/evofoto/archief.php?ID=13 (nr 1) 
   Libys superbus, 140 miljoen jaar oud

  Dit is een prachtige fossiel .
  Het dier is ruim 60 centimer lang . De gelijkenis met de recente coelacanth is treffend.
 • Macropoma (extinct)

  Macropoma
  de fossielen uit dit  genus gelijken  morfologisch  het meest  op de twee  huidige (=extante)  latimeria
  De tot nu toe gevonden fossielen van macropoma zijn  allemaal  beduidend kleiner  dan de huidige latimeria


  Zie  vooral de links die  gegeven worden  in deze  reactie van   23-06-2007/"serieuse praat graag"     cache  (<klik)
  "Latimeria and the Cretaceous fossil > genus, Macropoma are quite closely related, and we ... the differences between are real and significant enough ..."

  Het gaat vooral  over dit twistpunt   ( en verdere  "creationistische"(?)   kritiek op Forey )

   Skeletons of a living coelacanth (Latimeria Chalumnae), 1,8m long,  a specimen from the Comoros (ABOVE) and a 100 million year old fossil coelacanth (Macropoma lewesiensis), 59cm long from Cretaceous period deposits in England (BELOW). Drawings from Peter Forey's book, History of the Coelacanths. Details of the fossil's supplementary tail fin are insufficiently known to allow restoration.

   

  Fossiel van een  Macropoma speciosum Reuss, 1857              foto en auteur  :     Zdeněk Chalupa 
   
  Czech Republic, Velhovice u Mělníka,         NM Praha       2008/01
  http://www.biolib.cz/en/taxonimage/id44105/?taxonid=450819  Een overgangsvorm   tussen  (moderne) latemeria en de Macropoma  ?


  A NEW COELACANTH (ACTINISTIA, SARCOPTERYGII) FROM THE JURASSIC OF FRANCE, AND THE QUESTION OF THE CLOSEST RELATIVE FOSSIL TO LATIMERIA
  Submitted: 14 December 2004;   Accepted: 8 February 2005 
  DOI: 10.1671/0272-4634(2005)025[0481:ANCASF]2.0.CO;2 DOI: 10.1671/0272-4634 (2005) 025 [0481: ANCASF] 2.0.CO; 2
  http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1671%2F0272-4634(2005)025%5B0481%3AANCASF%5D2.0.CO%3B2
  GAËL CLEMENT

(vertaald )
(Een nieuwe COELACANTH (ACTINISTIA, SARCOPTERYGII) uit het franse  JURA,
en de vraag naar de relatief- nauwst verwante fossielen  met de (huidige ) LATIMERIA

(Abstract )

 • Een bijna compleet exemplaar van een nieuwe coelacant uit de  "Bourgondische Oxfordian" (Frankrijk)  wordt hier beschreven.
  Wenzia latimerae, gen. et sp. nov.( zoweleen nieuwe  soort  als een nieuw genus ) , 
  deelt unieke kenmerken met zowel de extante coelacanthen  Latimeria  als met het fossiele coelacanthen geslacht  Macropoma. ( mesozoicum)
 • Het fossiel  toont een unieke combinatie van primitieve eigenschappen 
  (zoals
  de aanwezigheid van een spiraculair bot en
  postparietale groeven ),
  en de daaruit  afgeleide  anatomische karakters en gevolgen
  (zoals een postparietaal schild met opstaande gebieden
  en een ( relatief) zeer kort parietonasaal schild,
  een uitgesproken snuit met grote tubercullii ;
  een diep uitgegraven postorbitaal met een lange en tubulaire ventrale expansie,
  een squamosaal met aanwezigheid van  een anterieure uitbreiding die de connectie met  het  jugale zintuiglijke kanaal ,mogelijk maakt  ).


Uit een cladistische analyse blijkt dat de nieuwe soort behoort tot een fossiel zustertaxon van de Latimeria, maar deze nauwe gevonden  relatie is nog maar zwak ondersteund.
Toch behoort  Wenzia latimerae ,zonder  twijfel, tot de Latimeriidae. .
Het nieuwe specimen  biedt ook informatie over de structuur van de kalkplaten van de verbeende zwemblaas, alsook over de structuur van de spiervezels.
Een deel van het dieet van deze mariene coelacanth is  ook  bekend dankzij de aanwezigheid van  kleine schaaldieren in de maag inhoud van hetfossiel .

 

Kommentaar ; 
Wenzia latimerae, gen. et sp. nov.
is zowat gelijk aan een moderne coelacant van het latimeria-type 
maar lijkt ook op een meer primitievere groep  en deelt ook unieke eigenschappen met de Macropoma 
Het fossielvertoont dus een  mozaik aan kenmerken  ( een kenmerk van een  "transitionnal " (overgangsvorm)) die dicht bij de basis ligt van de
(moderne latemeria en de Macropoma)


 • Macropomoides (extinct)

  Macropomoides orientalis

  Coelacanth Fish Fossil

  Haqel, Lebanon  / 65 mm
  http://www.paleosearch.com/images/3932a-lg.jpg

  Macropomoides orientalis  L = /4 1/2" krijt (100 my.)/  Sublithographic Limestone /Hajoula, Libanon

 • Megacoelacanthus (extinct)
 • Latimeria (James Leonard Brierley Smith, 1939) Latimeria - the modern Coelacanth
  • L. chalumnae (Comorese coelacanth) (James Leonard Brierley Smith, 1939)  1,60/-2 m
  • L. menadoensis (Indonesian coelacanth) (Pouyaud, Wirjoatmodjo, Rachmatika, Tjakrawidjaja, et al., 1999) 1,30-1,85 m
 • Undina (extinct) volgens sommige  classificaties zit ook holophagus in dit geslacht  


  http://www.naturalhistorymag.com/editors_pick/1939_05_pick.html

  Undina sp.
  Undina sp.   (cast)  
  : Lebanon 
  Late Cretaceous
   

   

http://www.pbs.org/wgbh/nova/fish/anatomy.html

(Aanklikbaar op de  site zef )Anatomy of the Coelacanth

 

Ancient Creature homepage

Diagram of a coelacanth with anatomical features labeled Key for labeled coelacanth features

 

19-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (2)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
Levende fossielen (1) :


"Levende  fossielen"  (= volgens de creationisten , de pop wetenschap  en de meeste  kranten van jaren geleden   ) zijn niet hetzelfde  als  het begrip " levende fossielen "(= volgens de Paleontologen  , systematici en de zoologen )
Wat is een levend fossiel ? (Tsjok45)

Er zijn geen miljoenen jaren  oude  fossiele  exemplaren  bekend  , die ( zelfs  maar morfologisch )volkomen  identiek  zijn aan   nu nog levende (=extante)  soorten  en die men  vrij  generaliserend ( en  in het ondertussen ingeburgerde taalgebruik ) "levende fossielen "noemt  ...
Dit werd  al een tijdje geleden goed  onderbouwd  door een voormalig  YEC-creationist  die ondertussen "christelijk" wetenschapper( theistische evolutionist --> http://www.dailykos.com/story/2006/1/21/111430/597 )  is geworden ....

LIVING FOSSILS  --THERE ARE NONE
Copyright 2003 G.R. Morton 
This can be freely distributed so long as no changes are made and no charges are made.
http://home.entouch.net/dmd/livfos.htm

( hier volgt een  voorlopige  vertaling  van een passus uit dat werk )

" ...Toen ik (nog) een jong-aardecreationist was, geloofde ik in levende fossielen.
Dan begon ik de details te bekijken en  kon  ik  geen één enkel levend ` fossiel ' vinden dat feitelijk  identiek was aan de oude  vorm ( gedocumenteerd in de daadwerkelijke fossielen ) .
Deze  levende fossielen zijn : ( volgens de creationisten =)
"vermoedelijk oude en lang uitgestorven schepselen die plotseling en onverwacht   levend   te voorschijn komen ( ontdekt werden) in de moderne wereld."(Whitcomb and Morris, THE GENESIS FLOOD, p. 176) 
Maar   het blijkt, dat er GEEN  "levende fossielen "te vinden zijn  , tenminste  als men daarmee bedoelt   : een levende plantensoort  of  levende  diersoort die morfologisch gelijk  is  aan (in voldoende mate gevonden exemplaren   van ) fossiele tegenhangers .
Dergelijke   " levende fossielen" zijn vrij verschillend van de vooropgeschoven  'oude vormen.'  "
--->   Meer weerleggingen (1) (Tsjok45)      zie ook (1)

COELACANTHEN 
Zie ook -->   http://www.xs4all.nl/~steurh/Evolutie/evolu29.html

Het levende fossiel bij uitstek is uiteraard Latimeria = de Coelacanth:

http://www.uni-heidelberg.de/presse/news/latimeria_vv.jpg

Een roofvis van 1,30 - a  meter  ,behorend tot een oeroude familie spiervinnige vissen, de Actinistia. Latimeria is hiervan het enige nog levende geslacht( genus) . In tegenstelling tot wat maar al te gauw beweerd of sterk gesuggereerd /geconcludeerd  wordt , zijn  huidige vertegenwoordigers  van   Latimeria niet bekend van een 380 miljoen jaar oud fossiel.
Het meest op Latimeria lijkende fossiel is Macropoma uit het late Krijt. *

De laatste bekende spiervinnige fossielen (van de Coelacanthiformes ) stammen ,tot op heden ,  uit het laat of boven-Krijt van  Zuid- Frankrijk ( > 2005 (Tsjok45)   , maar   tot 1938 werd gedacht dat de Actinistia sindsdien verdwenen waren 
Dat het zo lang duurde tot wetenschappers deze vis" levend  " hadden gevonden is nog niet zo héél vreemd, de hedendaagse Coelacanth leeft in diep water, en houdt zich lange tijd schuil in onderzeese grotten. Het duurde pas tot 1952 tot er een tweede exemplaar werd gevonden. Hierna daalden biologen in een duikboot af op tweehonderdtwintig meter en zagen toen pas voor het eerst levende Coelacanthen. Ze maakten met hun vier vlezige vinnen een soort loopbewegingen in het water en marcheerden zo door de duisternis.

Volgens Ichtyologen waren deze Coelacanthen eigenlijk helemaal 'verdwaald'.
Als voorouders van de tetrapoden zouden ze eigenlijk eerder aan de oppervlakte moeten leven, in zoet water.
Fossiele spiervinnigen zijn inderdaad gevonden in zoetwater afzettingen, maar deze Coelacanthen leven in de diepzee, ver van het droge.
Echter , tegenwoordig worden de  coelacanthidae niet meer beschouwd  als devoorouderlijke groep van de tetrapoda-lijn ...Dat is nu de groep der Rhipidistia  geworden

Mogenlijk hebben de spiervinnigen vanaf het Krijt hun tehuis aan de oppervlakte opgegeven voor een leefgebied in de grotten van de diepzee. Zulke grotten zijn slechte plaatsen voor fossielisatie, dus logisch dat paleontologen vanaf dat moment hun spoor kwijtraakte. Een andere factor is dat de Coelacanthen sindsdien erg zeldzaam zijn geworden.
Tegenwoordig zijn er ( voorlopig slechts  ) twee species bekend; L.chalumnae, gevonden nabij Zuid-Afrika, en L.menadoensis uit Indonesië.


Shoshonia arctopteryx
 
 
 
Matt Friedman, (een afgestudeerde student aan de Universiteit van Chicago in de VS, )ontdekte in 2005 een  uniek fossiel dat  een beter begrip mogelijkmaakt over  de evolutie van  de vinnen  van de huidige  coelacanthen  
De ontdekking werpt vooral  licht op een vraag die al lang  veel  wetenschappers bezig hield   :
" ....hoe is het mogelijk dat   de symetrische vinnen  van  deze vis, ( waarvan gedacht werd ) zo nauw verwant (te zijn )aan landdieren, ontwikkeld zijn  tot de assymetrische handen en voeten van tetrapoden  ? "
De in 1938 ontdekte extante  coelacanth werd   in de media en de popwetenschap erg  vlug geprezen als een " echt " levend fossiel.
Voordien dacht men dat de  coelacanthen   meer dan 65 miljoen jaar geleden kompleet  waren  uitgestorven .

De twee paar  ventrale vinnen waren bijzonder belangwekkend want ze werden  verondersteld te zijn  geëvolueerd vanuit dezelfde structuren waaruit ook  de ledematen van landdieren zich ontwikkelden .
De opmerkelijke vinnen van latimeria  vormde een raadselachtige puzzle  :
in tegenstelling tot de handen en voeten van landdieren waren ze symmetrisch.
 
Recente fossiele vondsten hadden echter  voor 2005  al  aangetoond dat handen en voeten zijn  geëvolueerd uit   uitgestorven voorouderlijke vissen  met asymmetrische vinnen: 
de voorouders der  tetrapoden  werden van toen af  geplaatst in de groep der  Rhipidistia
 
Maar de vraag hoe de  huidige coelacanth haar symmetrische vinnen  dan wel  verkreeg ,was gebleven.

Verloren  de coelacanthus - vinnen  hun oorspronkelijke asymmetrie?
m.a.w.  waren zij om te beginnen ( in een basis oer-vorm) al asymmetrisch?
Hoewel veel verschillende  soorten  coelacanth fossiel zijn gevonden,  bewaarde  geen van hen  de cruciale skelet -details , waarschijnlijk omdat deze grotendeels gemaakt zijn van kraakbeen - en dat is bijna nooit bewaard gebleven ...
 
Dat alles veranderde in 2005, een  belangrijk jaar voor het coelacanthen onderzoek  

Friedman was op fossielenjacht  in het  puin aan de voet van een klif in  Wyoming, toen hij over een interessant stuk rots, struikelde .
Wat hij aanvankelijk voor een plant fossiel hield  bleek het  enige ( tot nu toe bekende )fossiel van een voorouder van de coelacanthen- vin   .
"Het was echt een ongelooflijk bof ", zegt Friedman.
Het 10 - centimeter - fossiele viel van ten minste 70 meter hoog van  de klif  omlaag ,  zonder te verbrijzelen -  de vondst  bevat 
de schouder en vin- botten  . ze zijn goed gefossiliseerd omdat ze minder kraakbeen  bevatten  dan de vinnen van de levende coelacanth.
De  botten  zijn verbonden  op een manier die kenmerkend is voor  coelacanthen  en lieten  Friedman en zijn collega's toe in  het fossiel een  voorouder te  herkennen  :
 
Shoshonia arctopteryx , had asymmetrische vinnen.
Dit geeft aan dat de levende coelacanthen de  symmetrie later hebben ontwikkeld 
 
Dat Shoshonia en de huidig nog levende  coelacanths  verschillen is  niet  verwonderlijk ( en  ondanks de  creationistische  onzin )  - coelacanthen  hebben immers een evolutionaire geschiedenis  van minstens  400 miljoen jaar achter de rug .

Maar het is ook  een lesje  voor degenen  die de ontwikking  van  bepaalde   onderdelen  van organismen  bestuderen .
 
"De asymmetrie in onze eigen gepaarde ledematen is in feite een primitief kenmerk"
zegt Michael Coates van de Universiteit van Chicago, VS.
Terwijl de coelacanth  deze  eigenschap niet  heeft   gehandhaafd   is dat wel het geval  bij   andere, meer primitieve levende vissen .
ondanks het feit dat de coelacanth een zeer  verre maar   nauwe verwant is  van landdieren,
"Kan men nu   beter onderzoek doen  bij  lepelsteuren , steuren , en  haaien"
 

meer  over   Haaien en  ontwikkeling  ledematen  :
 
Scientists Discover Evolutionary Origin Of Fins, Limbs
 

Sharks (like this Great White off the coast of Guadalupe Island, Mexico) have the recipe for fingers in their genetic cookbook, researchers have found. (Credit: iStockphoto/Keith Flood)

KWASTVINNIGEN    8  Families  /7 uitgestorven

Coelacanthiformes

Kwastvinnigen  =  Wetenschappelijke naam:   Actinistia, /  =  Coelacanthimorpha, Coelacanthiformes (orde of onderorde binnen de Spiervinnigen, Sarcopterygii)
http://www.ppne.co.uk/index.php?m=browse&id=2020                                    
http://en.wikipedia.org/wiki/Coelacanthus                                                                              
http://en.wikipedia.org/wiki/Coelacanth


Kwastvinnigen
  bestaan al (minstens ) vanaf  het Devoon (410 MY):
De grote vormenrijkdom dateert  van het Trias   de laatste fossiele  restanten( van de familie latimeridae   )  zijn  afkomstig  uit het krijt.(-90 MY
)….. Daarom worden de hedendaagse coelacanthen    'levende fossielen' genoemd…. de  huidige “coelacanthen”  zijn echter  leden van  het genus Latimeria  en niet van het  laatst nog bekende fossiele  genus / uit het krijt   Macropoma ( beide genera behoren   wél tot dezelfde  familie Latimeridae)

Kwastvinnigen  zijn beenvissen en vormen samen met de longvissen tot de Sacopterygii. ( spiervinnigen ) Kwastvinnigen zijn vissen met borstvinnen en buikvinnen, die worden gesteund door een aantal scharnierende skeletelementen. De leden van de  groep  der spiervinnigen hebben als belangrijke  gemeenschappelijke kenmerk ;vier gepaarde , vlezige  en gespierde  vinnen.

Het zijn de enige extante recente gewervelde dieren met een scharnierpunt in de schedel. ( ook fossiel aantoonbaar ) Door dit scharnier kan de bovenkaak omhooggetrokken worden. Waarnemingen bij recente Latimeria , hebben  aangetoond  dat deze kwastvinnigen  volgens de bewegingsprincipes der gewervelde  landdieren (Tetrapoden) zwemmen  (= alternerend synchroon )

Ze leven van kleine vissen.
De hedendaagse  Coelacanthen kennen een inwendige bevruchting. De eieren komen uit in het lichaam van de moeder, waar de jongen zich nog enige tijd ontwikkelen voordat ze geboren worden … Dooierzakjes van uitgekomen eitjes   en (waarschijnlijk het teveel aan  eitjes  en larven ) worden verteerd door de moeder

De kwastvinnigen worden onderverdeeld in  Rhipidistia (.bijvoorbeeld: Osteolepis)die worden beschouwd als  de voorlopers –groep waaruit de tetrapoden zich ontwikkelden .;   en  Coelacanthidea (bijvoorbeeld de zogenaamde  “. Coelacanthus”Agassiz: het  eerste holotype Coelacanthus granulatus( = granulosus )Osteolepis  Devoon /red sandstone   Schotland  /  leefde in  zoetwater


*  Zie meer onder macropoma op  =
>   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

(1)

NADARWIN = LEVENDE FOSSIELEN (Tsjok45)
    op KWASTEN

Onveranderlijk sinds miljoenen jaren?       Men bedoelt met levende fossielen organisen met een ietwat prehistorisch uiterlijk, of waarvan het fossielenbestand ons kan vertellen dat deze al rondliepen -of zwommen in de tijd van de dinosauriërs of een ander ver verleden.
Vaak hoor je dan de populaire kreet; "onveranderlijk gebleven sinds vele miljoenen jaren".
Maar is dit ook zo?
Het antwoord is dat je enkel met behulp van een hedendaags exemplaar, en de fossiele resten van een prehistorisch exemplaar niet kunt vaststellen dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden.
Niet alle evoluties spelen zich namelijk af aan de buitenkant van een organisme, er kunnen ook veranderingen optreden in het gedrag of instinct, het immuunsysteem of de (schud)kleur en interne organen (die fossiliseren immers niet.). Kortom, een fossiel dat sprekend lijkt op een modern exemplaar is geen bewijs van onveranderlijkheid, want deze stelling baseert zich slechts op het uiterlijk dat je van het fossiel kan afleiden.
De stelling "onveranderlijk" komt hiermee al op losse schroeven te staan.
Toch worden dergelijke dieren door bepaalde personen gebruikt als bindmiddel voor hun hypothese dat alle bekende huidige en prehistorische dieren rond de zelfde tijd zouden moeten hebben geleefd. Ze hopen hiermee aan te tonen dat dieren die als 'prehistorisch' worden omschreven soms nog gewoon vandaag de dag leven en dat er geen evolutie heeft plaatsgevonden.

19-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (4)
06-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

Een van de  overvloedig  voorkomende fossielen vanaf  het  vroege cambrium ( Cambrian ) , behoren tot de uitgebreide en   de succesvolle substam (biologie) der  Trilobieten (Trilobites trilobites ) ....
 ( zie ook   
http://www.fossiel.net/informatie/glossarium.php?term=trilobieten
                  http://www.trilobites.info/   )

De thans uitgestorven trilobieten waren de meest voorkomende wezens in de zeeën tijdens het
cambrium, ongeveer 500 miljoen jaar geleden. Uit de vroege soorten ontwikkelden zich vele andere soorten en ze bereikten hun hoogtepunt in de ordovicium-periode. Ze waren nog steeds van belang tijdens het silurium, maar daarna bleven er slechts enkele soorten meer over. De laatste trilobieten kwamen nog  voor gedurende   perm-periode, zo'n 220 miljoen jaar geleden, waarna ze voorgoed verdwenen ( de   grote   uitstervinsgolf op het einde van het perm) .ARTHROPODA  CLADE   
30 Jul 2006 
http://www.peripatus.gen.nz/Taxa/Arthropoda/Index.html


http://biosys-serv.biologie.uni-ulm.de/Sektionsordner/Forschungsordner/london96/london96.htmlDeze oude arthropoda worden door zowel   YEC  als  OEC creationisten  ook veelal  aangevoerd als een "overduidelijk  icoon//bewijs"  van de creationistische  verklaring voor   ( =de plotse creatie van de soorten door een  ID -er  )tijdens   de  "cambrische explosie " ...(1)


Eigenlijk  beweren creationisten  dat
ook binnen de soortenexplosie  van  de  trilobieten (ruim 17.000 soorten bekend  en er worden er regelmatig nieuwe gevonden ), geen  overgangsvormen(=transitionnals )  kunnen  worden waargenomen ....Overgangsvormen bestaan immers niet volgens deze creato's
en
-dat derhalve  ook de trilobieten  niet zijn verder geevolueerd
- noch verder opgesplits(= speciatie en radiatie )  in verschillende soorten waarvan de 
vele  fossiele  soorten die ondertussen zijn bekend  ____  zoals dit wordt verklaard  ; Conform de huidige consensus in de paleontologie  , zijnde  de "beste "verklaring van de waarnemingen en  het  fossielen  archief ....
(zie  reactie  :
The Evolution of Trilobite Body Patterning (Tsjok45)  )

Indeling Trilobieten 
A Guide to the Orders of Trilobites
Agnostus Redlichia Olenoides odontopleurida Arctinurus Acastoides Cyphoproetus Homotelus Harpes (Harpetidae) Elrathia
 Click on any of the images above to be sent to a page featuring details on trilobites in that Order
 
Ptychagnostus (Ptychagnostidae)
Redlichia (Redlichiidae)
Olenoides (Dorypygidae)
odontopleurida
Arctinurus (Lichidae)
Reedops (Phacopidae)
Gerastos (Proetidae)
Homotelus (Asaphidae)
ph
Bolaspidella (Menomoniidae)
Agnostida
Redlichiida
Corynexochida
Odontopleurida
Lichida
Phacopida
Proetida
Asaphida
Harpetida
Ptychopariida
Click on any of the images above to be sent to a gallery featuring photos of trilobites in that OrderDe evolutie  van de trilobieten is namelijk  zo  uitgebreid ,divers en relatief( geologisch )  zo  snel (2) gebeurt  dat deze vondsten uitstekende  gidfossielen (3)  blijken te zijn 

Trilobieten   komen over de  gehele wereld als  fossiel  voor (
http://www.fossiel.net/vindplaatsen/vindplaatsensoort.php?soort=trilobieten) :

Een   vroeg   voorbeeld  waarbij   de  oudste en meest "primitieve )trilobieten ( voornamelijk  de  orde 
Redlichiida (in het bijzonder de Suborde Olenellina)  in evolutionaire  en  geologische( stratigrafische )  series(4) voorkomen ( samen met  andere  getuigen van de toenmalige fauna's ) zijn te vinden  in california
(   
http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/marblemts.html  )Trilobieten series  in de Marble &  Providence Mountains  ca 

Bekijk de afbeelding op ware grootte.


  
The Latham Shale, Marble Mountains, San Bernadino County, California.

Marble Mountains 
www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/marblemts.html


http://members.cox.net/jdmount/cambmojave1.html

 
Text-fig. A 
Bristolia insolensBristolia insolens, trilobietkop-pantser uit de bovenste/jongste  laag van de formatie  .

Bristolia Bristolia insolens (Resser, 1928). Cephalon. 
Onder- Cambrium, Latham shale, dicht bij de top van de formatie /Cadiz, San Bernadino County, CA.

Bristolia bristolensisBristolia bristolensis  trilobietkop-pantser uit de midden laag  van de serie .


Latham shale,( vroeg cambrium)   San Bernadino County, CA.

Olenellus mohavensisOlenellus mohavensis, trilobietkop-pantser uit de midden-  laag  van de formatie.
Olenellus fremontiOlenellus fremonti, trilobietkop-pantser uit de onderste/oudste  laag  van de serie .Olenellus fremonti (Walcott, 1910). >
laag Cambrium , Latham shale, about 10m boven de basis  van de formatie /Cadiz, San Bernadino County, CA
Onder der  trilobiten van de Latham Shale bevindt één soort die erg  lang grotendeels morfologisch onveranderd (= stasis ? )aanwezig  blijft  in het fossielen verslag:   . Mesonacis fremonti zit in dezelfde laag  als  Olenellus clarki en de  Bristolia mohavensis, maar  het blijft aanwezig tot  en met   het einde van de  Latham Shale  en gaat  verder  in de Cadiz formatie. 
Het  stratigrafische voorkomen van deze soort overtroeft alle bekende trilobieten uit de lagen van de   Latham, Chambless Limestone, en  Cadiz Formaties !
De details  van deze  belangrijke stratigradfische  verdeling van deze soort  ,  zijn  te vinden  in het  "paper " van Webster et al
(2003)
, available in pdf here.

Mesonacis fremontiAfstamming en verwantschappen 
http://www.trilobites.info/origins.htm


http://www.trilobites.info/triloclass.htm

Major clades of Paleozoic Arthropoda
In this classification, Trilobieten zijn een   klasse  binnen de supergoep  Arachnomorpha,
Een van de twee  o Superclassen  binnen   het   Subphylum Schizoramia van he   tphyllum   Arthropoda.

(©2000 by S. M. Gon III, created in Macromedia Freehand 8.)

 <klik  <klik
Van Parvancorina tot                  Trilobiet Clade van de  
Trilobiet                                   Arachnomorpha 
 
 

How can this be an arthropod?
Parvancorina minchami – een van de oudste  arthropoden( Laat precambrium/begin cambrium)  , een vroege voorloper-  trilobiet(?)  (Fortey et al. 1996).
http://www.peripatus.gen.nz/Taxa/Arthropoda/Trilobita/TriOri.html
http://gsa.confex.com/gsa/2003AM/finalprogram/abstract_59267.htm
Systematische verwantschap  en  verdeling over de geologische tijd  van de  verschillende   trilobieten  orden


In deze figuur  is     Redlichiida , voorgesteld  als de basale ( primitieve )trilobieten - orde  ____ te vinden in de  afzettingen striktbepaerkt tot  het cambrium 
http://www.trilobites.info/ordredlichiida.htm

( ©2007 by S. M. Gon III, created using Macromedia Freehand and PaintShop Pro

Thanks to Nigel Hughes for stimulating discussions leading to revisions of this figure.
As of June 2007, a version of this figure was published in Hughes 2007.
http://www.trilobites.info/triloclass.htm#orders   )NOTEN

(1) 
bijvoorbeeld 

De Yec/ID  creationist  Peter Borger   ; 
"....Het waren gewoon multipurpose genomes waar de trilobieten over beschikten. Vol met genetiese redundanties en Variatie Inducerende Genetiese Elementen (VIGEs) die chromosomen transloceren en aldus de bouwplannen wijzigen.  "
.....Het gaat hier echter  wel  over de  verwantschappen  en soortvorming van 15.000  t/m 17000 bekende  species gespreid vanaf het vroegste cambrium t/m het einde van het Perm....zie ook  (2b)

( Uit  de onnoemelijke  YEC  site  " Evobeliever " /( vertalingen  van  artikels uit   "creation science"  )
"  ....Neem de trilobieten als voorbeeld. Deze fossielen zijn zo gewoon dat u er een kan kopen onder de 15 €, maar er werden nooit fossielen van een voorouder gevonden!

de "oude aarde" ( islamisme ) -creationist  Harun Yayah :

" levende wezens die in de laag gevonden worden die tot het Cambrium behoorde, verschenen opeens in het fossielenarchief - er zijn geen voorouders die eerder bestonden. De fossielen die in de rotsen van het Cambrium gevonden zijn, zijn van slakken, trilobieten, sponzen, aardwormen, kwallen, zee-egels en andere ingewikkelde ongewervelden. Dit omvangrijke mozaïek van levende wezens vormde zo'n groot aantal ingewikkelde levensvormen, die zo plotseling verschenen, dat deze wonderlijke gebeurtenis in de geologische literatuur wordt aangeduid met de 'Explosie van het Cambrium'.


Trilobieten-fossielen  met hun skelet, complexe ogen en ledematen, 'verschijnen' verbazingwekkend  in  de  lagen  van de "ongeëvenaarde " cambrische  explosie van leven op aarde
Levensvormen ( ook de   trilobieten )blijken complex te zijn, zelfs die welke werden aangetroffen in de ''oudste' lagen van het fossiele verleden.
Zo blijken verschillende soorten trilobieten  een zeer geavanceerd gezichtsvermogen te hebben.
Toch beweren evolutionisten dat deze wezentjes zich waarschijnlijk geleidelijk ontwikkeld hebben in de tijd dat de eerste meervoudige levensvormen zich beginnen te ontwikkelen, zo'n veronderstelde 620 miljoen jaren geleden
1.- Veel primitievere  (= de oudste ) trilobieten bezitten GEEN   ogen
2.- Hoe meer variatie een soort( en uberhaupt later gedivergeerde  verschillende soorten ) kent, hoe meer ruw materiaal natuurlijke selectie heeft om mee te werken.

( voozichtige  creationisten claimen  enkel   ;)
In 'oudere' aardlagen zijn geen voorlopers van trilobieten gevonden.
Ze verschenen dus volledig gevormd, met al hun organen en structuren.
Maar de trilobieten  stierven ook volledig uit /in hoeverre  is dit verzoenbaar met creatie ? 
Wat is het nut geweest van deze dieren, als het einddoel de mens en de natuur om hem heen is?
Waartoe hebben de dinosauriërs geleefd, en de trilobieten?
Voor de richtingloze natuurlijke selectie is de wereld op elk moment af.
Waarom de trilobieten 350 miljoen jaar geleden bleken verdwenen te zijn is niet meer te achterhalen
maar we hebben de zekerheid dat dit ons  ook te wachten staat en alle logica laat vermoeden dat daarmee ook het zelfbewustzijn zal verdwenen zijn van deze aarde.

 (2)
a)  Het tempo  van de  veranderingen( en aanpassingen )  werden vooral  veroorzaakt door de vele tektonische  , klimatologische  e.a. geologische en fysico-chemische   fenomenen die aan het begin en tijden het cambrium schering en inslag waren op deze planeet...http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3790/is_199903/ai_n8829266/pg_1

Testing the Darwinian legacy of the Cambrian radiation using Trilobite phylogeny and biogeography
Journal of Paleontology,  Mar 1999  by Lieberman, Bruce S

ABSTRACT-
Since the publication of Darwin (1859), the biological meaning of the Cambrian radiation *  has been debated.
Most commentators agree, however, that the Cambrian radiation is fundamentally a time of major metazoan cladogenesis.
In and of itself this does not necessarily mean that unique evolutionary processes operated during the Cambrian radiation.
Phylogenetic analysis has been used to study the tempo of speciation during the radiation, and thus far there is no need to invoke special rules relating to the tempo of evolution. Instead, what seems unique about the Cambrian radiation is its place as an important episode in the history of life-that is, as the first major radiation of the Metazoa.
Although the tempo of evolution during the Cambrian radiation may not have been uniquely high, there were largely unique tectonic events that transpired during the late Neoproterozoic and Early Cambrian, such as extensive cratonic fragmentation. Biogeographic analysis of Early Cambrian olenelloid trilobites reveals that these tectonic events powerfully influenced evolutionary and distributional patterns in this diverse and abundant trilobite group.

This emphasizes the importance of physical earth history in generating evolutionary patterns.
In the general study of macroevolutionary patterns and processes, earth history phenomena emerge as powerful forces influencing the history of life and provide insights into evolution that can best be inferred by paleontological data.


* Cambrian radiation ( =cambrische "vertakkingen " van de levensboom  in  phyla )  = Creationisten  spreken natuurlijk  liever van "cambrian explosion "b) Snelle evolutie ( althans = SPECIATIE , ( specifieering=soorten-onstaan  door  bijvoorbeeld  ecomorfen )  en het  geologisch  erg  vlug onstaan van soortenzwermen    ) is ook geopperd   bij de CICHLIDENANOLIS HAGEDISSEN  en
(vermoedelijk ) de oude  fossiele  Coelacanthen  ....(3)
voorbeeld van enkele   Gidsfossielen ( =Index fossil  ) aanklikbare --> List of Common Index Fossils (Tsjok45)

Enkele cambrische  trilobieten van groot  biogeografisch /biostratigrafisch  belang 
Biostratigrafie

Marella

 <   <
 

Fallotaspis longa Oryctocephalus indicus          Lejopyge laevigata            Agnostotes orientalis       
oudste trilobieten (e.g., Fallotaspis longa)
FAD Series 2, Stage 3

Oryctocephalus indicus
FAD Series 3, Stage 5
Lejopyge laevigatus
FAD Series 3, Stage 7
Agnostotes orientalis
FAD Furongian Series, Stage 9
Olenellus gilberti Ptychagnostus (Acidusus) atavus         Glyptagnostus reticulans     Lotagnostus americanus
Olenellus gilberti (e.a. olenellids)FAD
Series 2, Stage 4
Ptychagnostus atavus
FAD
Series 3, Drumian Stage (6)
Glyptagnostus reticulatus
 
FAD 
Furongian Series, Paibian Stage (8)
Lotagnostus americanus
FAD
Furongian Series, Stage 10

Tijdslijn dfd (Tsjok45)
The Late Paleozoic


Ordovician

Ohio State Fossil Ohio  Ordovician IsotelusXML:NAMESPACE PREFIX = O />

[PDF]

GeoFacts No. 5 

[PDF]

GeoFacts No. 6, Isotelus: Ohio's state fossil 

Marokko --> Onnia superba
about Russian Trilobites    
Illaenus Russian Trilobite Image Gallery


Wisconsin State Fossil
 Wisconsin   OrdovicianSilurian 
Calymene celebra

 


..The Devonian
Pennsylvania State Fossil  Pennsylvania   Devonian Phacops rana

Marokkaanse trilobieten uit het devoon
Coltraenia oufatenensis
Dicranurus monstrosus
Walliserops trifurcatus

..The Carboniferous: Coal Swamps and Glaciers

..The Permian
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/22046992/
..
The Great Permian Extinction
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/18544626/


(4)
Een andere  uitgebreide  "serie " die duidelijk de verwantschappen en afstammingslijnen  aantoont  ( inclusief  transitionnals  tussen verschillende  species ) is te vinden in het fossielen archief  van het genus
  Phacops   (   Phacops rana   Pennsylvania Geological Survey: The State Fossil ) Phacopida

(; Phacops rana ;Eldredge, Niles, 1972.1974 
 Systematics and evolution of Phacops rana (Green, 1832)
Phacops iowensis Delo, 1935 (Trilobita) from the Middle Devonian of North America.  ;
Strapple 1978).

Er wordt  aangevoerd dat de  onderzochte  / waargenomen  gevallen  van ( allopatrische )  speciatie  te maken hebben met de  ramificatie  van de   ring- soort ( met mondiale  verspreiding)  Phacops rana  ,    in verschillende  subspecies ( ondersoorten  of rassen  )
(=  creationisten  spreken in dit verband  van  microevolutie )

De over gang tussen soorten is vaak gradueel terwijl de naamgeving een strikte scheiding doet vermoeden.
Zo heb je bijvoorbeeld soort A die kan kruisen met B en vruchtbare nakomelingen kan krijgen B kan kruisen met A en C maar A en C kunnen niet met elkaar kruisen, dit heet ring soort.

E
en bekend voorbeeld is   een zogenaamde "ringsoort" bij salamanders(  http://www.santarosa.edu/lifesciences2/enreview.htm )maar er zijn nog veel meer voorbeelden bekend.... ringsoortvorming   komt vooral voor bij soorten die over een groot uitgestrekt gebied leven maar zelf niet zo mobiel zijn.( = veel  kosmopoliete  planten  )

* Echter ook bij  gespecialiseerde 
diersoorten  ( = sommigen  zitten  vast tijdens hun volwassen leven (= sessiel ) , maar verspreiden zich als "larven "  die rondzwemmen in het plankton )  ;  
* O
ok " honden " zijn eigenlijk  een ringsoort ;  een  chihuahua kan  nooit  paren met een deense dog , om  evidente anatomische  redenen .
Ramirezi

fotoTrilobieten (<klik)
leefden van het Cambrium tot en met het Perm.
Ze leken qua bouw op pissebedden.

06-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (7)
04-03-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1)Geen Fossiele Tussenvormen?

( Fedor steeman )

"Een veelgehoorde kreet uit het kamp van de creationisten is dat fossiele tussenvormen die de schakels vormen tussen de huidige diergroepen nog nooit zijn gevonden.
Dit is pertinent onjuist,

Er zijn van die creationisten die beweren dat er geen fossielen gevonden zijn die de overgangen documenteren tussen de huidige bekende hogere diergroepen (klassen, orden, etc.).
Sterker nog: zij beweren dat dergelijke overgangen gewoonweg onmogelijk zijn, omdat zij zich niet kunnen voorstellen hoe dat plaats zou moeten hebben gevonden! "


Om hun ongelijk te bewijzen staat er op deze pagina een begin van  een  overzicht ( er zullen nog verschillende  vervolglijstjes en regelmatige up-dates worden geplaatst  )  
Onder elke geslachtnaam  staan  Links ( blauw ;Engels , groen nederlands )die   verbinden  met wikipedia en andere  serieuze  sites
Van elk geslacht staat een kleine beschrijving plus afbeeldingen ( en een " internet"  link naar  google afbeeldingen ) 

De basisbronnen
:  voor dit alles  zijn  te vinden  op
http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=67&topic=&segm=3
http://nadarwin.nl/gallerij.html
anticreato  Tussenvormen bestaan niet
evodisku    AcanthostegaVan water naar land (vis tot viervoeter)
Tussenvormen tussen vissen en tetrapoden (landdieren): 


Afbeelding:Fishapods.jpg

Evolutie van tetrapoden in het Laat-Devoon. Afstammelingen van pelagische kwastvinnigen als  Eusthenopteron ondergingen een stapsgewijze evolutie: Panderichthys kon in modderig ondiep water leven; Tiktaalik had poot-achtige vinnen waarmee hij het land op kon; Acanthostega had poten met acht tenen, Ichthyostega had volgroeide poten. Ook coelacanten stammen van kwastvinnigen af, zij trokken juist naar de diepzee.

Oerkwastvinnigen (Wetenschappelijke naam: Rhipidistia (onderorde binnen de Spiervinnigen, Sarcopterygii)zijn uitgestorven spiervinnigen die leefden gedurende het Devoon (ca. 410-360 miljoen jaar geleden). Ze hadden gespierde vinnen en een asymmetrische staart. Hun schedel bestond uit twee scharnierende helften. Ze leefden voornamelijk in zee.
Oerkwastvinnigen, met name   Eusthenopteron worden beschouwd als de rechtstreekse voorouders van de amfibieën en daarmee van alle gewervelde landdieren (naast amfibieën ook reptielen, vogels en zoogdieren).

Tetrapods Answer
De evolutie der tetrapoden 

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/17083659/

Vroegste poten ontstonden bij vissen

Sluit dit venster
 
Ruwe tijdlijn van de ontwikkeling van de voorpoot. 

Osteolepis
Osteolepis  
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.830.html

Een typisch voorbeeld voor een spiervinnige vis zoals deze tijdens de Devoon-periode leefden. De vinnen van zulke vissen vertonen al meer overeenkomst met de poten van viervoetigen dan met de vinnen van straalvinnige vissen (bv. een steur.).

osteolepis  macrolepidotus
 
Coelacanth uit het  Devoon  (the Orkney Islands, Scotland)

*Coalacanthen trokken echter naar de diepzee ipv ophet land   ...maar ze vertonen wel degelijk  al  de eerste   aanzetten tot "poten "-vorming
( meer over coelacanthen  -->  http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/3981689/hoofdstuk/4005987/)

 artistieke  reconstructie

InternetEusthenopteron
Eusthenopteron

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.860.html

Een spiervinnige uit het Devoon die beschikte over benige vinnen. Er zijn al dezelfde botelementen in te ontdekken die we normaal in viervoetigen vinden zoals het opperarmbeen, het spaakbeen en de ellepijp.

Le Prince de Miguasha. Ce fossile d'Eusthenopteron, long de 30 cm, a été découvert à Miguasha, dans les falaises du Dévonien supérieur et il a figuré sur un timbre canadien. Collections du Musée de Miguasha. (Photographie par Brian Chatterton.)

De  Prins van   Miguasha.
'Eusthenopteron fossiel  ,:lengte 30 cm: ,gevonden  in  Miguasha, in formaties van het boven- devoon 
(is ooit afgebeeld op  ,een Canadese postzegel )
Collections du Musée de Miguasha.

(Photographie par Brian Chatterton.)


http://gsc.nrcan.gc.ca/paleochron/22_f.php?p=1
 

artistieke  reconstructie
Eusthenopteron foordi

Eusthenopteron pectoral

Vergelijking van de skeletten van de lobvinnige   Eusthenopteron (boven ) en de vroege primitieve amfibie  Ichthyostega (onder ).
(Colbert and Morales, Evolution of the Vertebrates, 4th ed., (New York: John Wiley a& Sons, 1991), 69.)
Panderichthys
http://www.devoniantimes.org/Order/re-panderichthys.html

Een vis die sterk leek op Eustenopteron, maar nog meer weg had van viervoetigen door grote overeenkomsten in de schedel.
De meest aan de zogeheten tetrapoden verwante bekende fossiele vis is Panderichthys. Deze soort kan daarom informatie verschaffen over de evolutie van de vinnen naar poten. Over de evolutie van borstvin naar voorpoot (met alles wat daarmee te maken heeft, zoals de ontwikkeling van een schoudergordel) was op basis van fossiele vondsten al het een en ander bekend (de borstvinnen en schoudergordel van Panderichthys zijn typisch tussenvormen tussen die van vissen en tetrapoden), maar voor de ontwikkeling van de aarsvin naar de achterpoot gold dat niet, wegens gebrek aan fossiel materiaal. Analyse van een exemplaar van Panderichthys rhomolepis dat in 1972 werd ontdekt in Letland heeft  daarin nu meer licht gebracht.Juist de overgang van aarsvinnen naar achterpoten is van groot belang voor het inzicht in de evolutie van de voortbeweging op poten, want alle huidige tetrapoden hebben als het ware achterpootaandrijving: de achterpoten verschaffen het overgrote deel van de kracht om te lopen of te rennen. Daarom werd tot nu toe gedacht dat dit ook bij de vroegste tetrapoden het geval was. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Kennislink - Ontwikkeling van voortbewegen met poten in nieuw daglicht 


Fossiel exemplaar van Panderichthys rhombolepis met hoofd (h), lichaam (b) en (in roodbruin) de bekkengordel en aarsvin.
panderichthys skeleton

 InternetTiktaalik rosea
Tiktaalik   Tiktaalik

Fedor steeman over tiktaalik & schepping & evolutie (Tsjok45) < samen met andere  reacties  op een "creationist" 
Anti creato-->( met  o.a.   een kopie  van  F.steeman  TEGEN  het creationistische artikel op "Schepping of evolutie ")
 Tiktaalik
paragraaf X Tiktaalik -->NAS / IM Document 2008 (2)

http://www.devoniantimes.org/Order/re-tiktaalik.html

http://loom.corante.com/archives/2006/04/05/walking_towards_land.php

De Tiktaalik was vermoedelijk de link tussen vissen en landdieren.
Hij leefde in het Devoon, 375 miljoen jaar geleden.
Zijn naam komt uit het Inuktitut (de taal van de Inuit van Groenland en Canada) en betekent ‘grote vis in ondiep water’.

Duidelijk een vis
vanwege de aanwezige visschubben en vinnen. De ledematen zijn precies zoals die van viervoeters met het enige verschil de afwezigheid van tenen.
Eigenlijk was het dus een vis met poten, maar zonder tenen!
Zijn schouders zijn niet verbonden met de schedel zoals in vissen, waardoor het een nek heeft gekregen.
En het heeft ribben precies zoals tetrapoden die gebruikt konden worden om het lichaam te dragen en te helpen met ademhalen.

http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/04/tiktaalik_makes_another_gap.php

http://www-news.uchicago.edu/releases/06/060405.tiktaalik-video.shtml

Video : QuickTime Video  ( video segment from NOVA: "Judgment Day: Intelligent Design on Trial," paleontologist Neil Shubin )
http://www.teachersdomain.org/resources/evol07/sci/life/evo/fossilev/assets/evol07_vid_fossilev/evol07_vid_fossilev_56_mov.html


http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/27792357/
evodisku  vanaf  Bericht 8   Bericht 14
tiktaalik skeleton

http://www.newscientist.com/article/mg19025464.600-first-fossil-of-fish-that-crawled-onto-land-discovered.htmlHet pectorale skelet van  Tiktaalik is  een "overgangsvorm"tussen vis en  amfibie
(zie ;  Shubin et al  over  "the pectoral fin of Tiktaalik" waarvan een samenvatting  is tevinden op
http://afarensis.blogsome.com/2006/04/)


Tiktaalik

Tiktaalik - the fish that found it's feet  (artist reconstruction  Ted Daeschler)


Internet 
Zie  ook  vooral  deze reactie  -->
TIKTAALIK , weet je ? (Tsjok45)  ( een korte compilatie van een discussie  die Bart Klink over  o.a. deze overgangsvorm heeft gevoerd met een creationist)
Elginerpeton
Elginerpeton
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.940.html#Elginerpetonidae
http://www.devoniantimes.org/Order/re-elginerpeton.html

De oudst bekende viervoeter (Leefde 368 miljoen jaar geleden.).
elginerpeton skeleton
Elginerpeton Jaw fragment


Rechtse onderkaak van Eliginopteron
Internethttp://www.evolutionpages.com/pederpes%20finneyae.htm
Reconstruction of pedes of various taxa. Pederpes, Greererpeton, Silvanerpeton and Proterogyrinus  show asymmetrical metatarsals (see arrows) compared with those of the Devonian forms Acanthostega,  Ichthyostega and Tulerpeton. In Acanthostega and Ichthyostega, the metatarsals are not clearly  differentiated, and in Tulerpeton, if correctly interpreted, they are cylindrical but include some  interarticulations. Scale bars, 10 mm. After reference (2)


a, Eusthenopteron (Late Devonian)3,21; b, Acanthostega (Late Devonian)12,14,16; c, Ichthyostega (Late Devonian); d, Pederpes (Early Carboniferous)7; e, Greererpeton (mid-Carboniferous)14,22; f, Pholiderpeton (Late Carboniferous)13,22. Skulls (grey) are in left lateral view, with hyomandibula/stapes (pink) in position. The left hyomanibula/stapes (not to scale) is shown in lateral (top left), dorsal (top right) and posterior (bottom) for each taxon (for Pederpes, lateral view is not available in detail). Acanthostega and Ichthyostega are shown in an unresolved polytomy with the Carboniferous forms.http://www.nature.com/nature/journal/v425/n6953/full/nature01904.html
Figures and tablesPederpes

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/7592410/

(350 miljoen jaar geleden )

a, GLAHMS 100815 Pederpes finneyae, photograph of holotype and only specimen. Scale bar, 100 mm; b, Map of the holotype, showing elements preserved on the reverse in grey. Scale bar, 10 mm. Fro, frontal; intemp, intertemporal; jug, jugal; lac, lacrimal; max, maxilla; nas, nasal; pmx, premaxilla; po, postorbital; pofr, postfrontal; prefr, prefrontal; preop, preopercular; qj, quadratojugal; scapcor, scapulocoracoid.

http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6893/full/nature00824.html
Figures and tables


Acanthostega
Acanthostega

Dit was een zeer merkwaardig dier, het was een viervoeter, maar niet geschikt om over land te lopen, hiervoor waren de poten te zwak. Zwemmen kon het wel, hij beschikte over de zelfde zwemstaart als spiervinnige vissen en de spaakbeen-ellepijp verhouding was identiek aan die van Eusthenopteron. Als enige bekende viervoetige beschikte hij over 8 tenen per poot en over interne kieuwen. Waar we hier dus mee te maken hebben is een viervoetig dier dat in het water poten had ontwikkeld, maar verder was het nog vrijwel geheel een vis.


 

Acanthostega gunnari


Sluit dit vensterBoris, a fossil of an early tetrapod
56k220k

Video: ( real)  Jennifer Clack  en haar  belangrijke  fossiele  ontdekking   " Boris "het  Acanthostega holotype 
From Fins to Feet
http://www.pbs.org/kcet/shapeoflife/episodes/index.html

 Ichthyostega

http://www.devoniantimes.org/Order/re-ichthyostega.html
Een dier dat over zowel kenmerken van viervoetigen als spiervinnige vissen beschikte. Hij was in staat om met zijn voorpoten zich over het land voort te slepen, maar de achterpoten konden enkel als paddels fungeren.


Figure 1


  


http://www.tolweb.org/Ichthyostega

Figure 3. achterpoot van Ichthyostega; (specimen1987.)
 Geological Museum, Copenhagen MGUH Field number 1349.
Photo M. Coates. Copyright © 1997 University Museum of Zoology, Cambridge.
 

  <-- Bekijk de afbeelding op ware grootte.

Ichtyostega bezit een unieke mix eigenschappen met massieve schouders en  zeven tenen  , het bezat een amfibische leefstijl
Acanthostaga  is een  tijdgenoot  uit het laat devoon , die kompleetaquatisch was en warbij de ledematen fungeerden als peddels
 
http://www.earthhistory.org.uk/recolonisation/first-amphibians/


Ventastega
http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html


ventastega skeletonTulerpeton
http://www.devoniantimes.org/Order/re-tulerpeton.html


Een stevige schouder suggereerd dat het dier redelijk goed kon lopen. De voorpoot bevat 6 tenen, de achterpoot 7.
tulerpeton skeleton


Internet Hynerpeton

http://www.devoniantimes.org/Order/re-hynerpeton.html
http://www.baldeaglegeotec.com/geonotes/RedHill/RedHill.htm
hynerpeton skeleton


fossil shoulder of Hynerpetonfossiele schouder  van  Hynerpeton bassetti.
Ted Daeschler, ANS.
fossil jaw of Hynerpeton fossiele kaak van  Hynerpeton bassetti. Ted Daeschler, ANS.

Densignathus
http://www.devoniantimes.org/Order/re-densignathus.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3790/is_200003/ai_n8899783/pg_8
densignathus skeleton


fossil of densignathus jaw fossielekaak van   Densignathus
Ted Daeschler
Livoniana
http://www.devoniantimes.org/Order/re-livoniana.html


livoniana skeleton

Sinostega
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/page/SRA/D_3.htm
http://www.devoniantimes.org/Order/re-sinostega.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2002/12/1218_021218_tetrapod.html

De  vondst  van een  gedeeltelijke  onderkaak  van Sinostega ,maakt deel uit van een err belangrijke  sequentieele reeks  van opeenvolgende  ontdekkingen in china   ;  Psarolepis (1999), Achoania (2001), Styloichthys (2002) en Sinostega (2002)

incomplete linkse onderkaak  ( 355 miljoen jaar oud/  laat-devoon  )

a, Photograph (top) and interpretative drawing (bottom) of IVPP V13576, a lower-jaw ramus from the Ningxia Hui autonomous region, China. Note the absence of Meckelian ossification (Meckelian gap) between the prearticular and infradentaries (splenial and angular), and the narrow denticulated band along the top of the prearticular, both of which are diagnostic tetrapod features. Scale bar, 10 mm. b, Late Devonian palaeogeographical map (modified from ref.
7) showing the location of the new Devonian tetrapod (red dot) in relation to previously discovered specimens. Green numbering, Euramerican taxa; red, non-Euramerican: 1, Pennsylvania (Hynerpeton, Densignathus); 2, Scotland (Elginerpeton); 3, Greenland (Ichthyostega, Acanthostega); 4, Latvia (Obruchevichthys, Ventastega); 5, Russia (Tulerpeton); 6, New South Wales (Metaxygnathus). c, Map of modern-day China, showing the Ningxia Hui autonomous region in orange; green dot indicates the fossil site, close to the Yellow River.
http://www.nature.com/nature/journal/v420/n6917/full/420760a.html


sinostega skeleton

04-03-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
>> Reageer (2)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!