evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
31-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
Klik op de afbeelding om de link te volgen

klik opfoto


Bijna een jaar geleden werd het erg  dure maar  desinformatieve , met vervalsingen(1)  en schaamteloos  plagiaat volgestouwde  , 
"The Atlas of Creation" door de creationistische lobby (2)rondgestuurd naar Vlaamse universiteiten en scholen.
Dat gebeurde ook in allerlei andere West-europese landen  en kreeg weerklank in de raadsbesluiten  van de raad van europa 
( zie  mijn blog van   4-10  = Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS )

Eind 2007 waarschuwden professoren van onder meer de VUB en de ULB tegen "de opmars van intelligent design"
(> http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=22)
en eerder al toonde een studie, gepubliceerd in Science, aan dat ongeveer één op de vijf Vlamingen weinig of geen "geloof"  hecht aan Darwins bevindingen.

In 1992 geloofde 15 procent van de Belgen niet dat de mens afstamt van de aap. Vandaag( augustus  2006  ) is dat 21 procent. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in 34 landen dat vandaag in Science verschijnt.
 ) "De afwijzing van de idee dat de mens een naakte aap is, is het sterkst in Amerika, waar twee op de vijf de evolutieleer niet aanvaarden, en in Turkije, waar de helft Darwins theorie verwerpt", zegt professor Miller, auteur van de studie.
"Dat planten en dieren zijn geëvolueerd volgens Darwins leer, daar hebben mensen weinig moeite mee", zegt Miller. "
Maar als het om zichzelf gaat, dan ligt het veel gevoeliger."
Niet alleen de groep tegenstanders van de evolutieleer is gegroeid, maar ook de groep voorstanders: zeven op de tien Belgen geloofden in 1992 in de naakte aap; nu is dat 74 procent. Professor Johan Braeckman, filosoof aan de UGent:
"Er is een polarisatie merkbaar. Er zijn minder twijfelaars en meer mensen met een uitgesproken mening."
Ook in België zien we dat. Het aantal mensen dat de evolutie verwerpt, steeg van 15 naar 21 procent en het aantal voorstanders steeg tegelijkertijd van 70 naar 74 procent. "Die polarisatie is mogelijk een gevolg van de discussie over intelligent design: het idee dat een intelligentie verantwoordelijk is voor de schepping van de wereld zoals wij die kennen."
(bron: demorgen.be)
De UGent geeft filosoof Johan Braeckman een budget van 200.000 euro om de evolutietheorie  in Vlaanderen te verdedigen.
Het initiatief is een van de acht projecten 'Wetenschap en maatschappij'.
Daarmee geeft de Gentse universiteit geld aan 'projecten die op wetenschappelijke leest zijn geschoeid en een brede maatschappelijke inslag hebben'.
'Het zijn projecten die niet genoeg onderzoeksactiviteiten hebben om via de normale kanalen gefinancierd te worden', aldus rector Paul Van Cauwenberge.
 'Maar door hun communicatieluik zijn ze wel aantrekkelijk voor een groot publiek, en dus hebben ze een grote maatschappelijke waarde.'Professor Braeckman  moet de Vlamingen " behoeden " voor de desinformatie  van   het creationisme en intelligent design.
( die  vooral  op  internet wordt "gesampled"  )
Dat is niets te vroeg
  ; te oordelen naar de reacties  die nu al her  en  der verschijnen  en waarbij Braeckman  al wordt  afgeschilderd als een "ultra" (4)

"Aan Newton of Einstein twijfelt niemand,"
zegt   filosoof  prof .Johan  Braeckman,
"maar over de evolutietheorie, die nochtans een van de sterkste wetenschappelijke theorieën is die er bestaan,
heerst wél onzekerheid.
Waarom? Wel, Einstein is op ons van betrekking als we met een snelheid van 250.000 kilometer per seconde door de ruimte vliegen, maar dat gebeurt nu eenmaal niet zo vaak. De evolutieleer daarentegen zegt iets over onszelf als mens. Het is wetenschap maar ook zingeving."

En eraan twijfelen heeft dan ook gevolgen.
 "Mensen bouwen hun wereldvisie voor een stuk op het al dan niet geloven in Darwin. Velen zeggen: laat naast de evolutieleer ook ruimte voor andere visies. Vertel leerlingen over Darwin maar ook over intelligent design. Het is niet omdat wetenschap objectief is dat je alle meningen aan bod moet laten komen. Negationisten ontkennen de Holocaust, maar moeten we daar ruimte voor maken in de leerboeken?"

Op dit moment zou het creationisme nog geen voet aan de grond hebben in Vlaamse scholen.
Tenzij in instellingen met een religieuze inslag zoals de joods-orthodoxe of evangelische scholen. (= scholen met de bijbel)

"Het komt natuurlijk aan bod in een doorsnee klas",
zegt Braeckman,
"maar dan eerder in de zin dat de evolutieleer opgenomen is in de eindtermen biologie en dat er dan in elke klas wel iemand is die dat in twijfel trekt. Zeker allochtone leerlingen hechten weinig waarde aan Darwin.
Ik kan alleen maar hopen dat leerkrachten daar op een verstandige manier mee omgaan."

Een Reactie van een ( anonieme ) leerkracht op canvas-uitzending Terzake van 30/01 met Johan Braeckman ;

” ….ik ben een leerkracht en een ouder zet me onder druk op een bepaalde manier om het evolutionisme niet meer in de les te vermelden en geen invloed uit te oefenen ….
Chantage en heksenjacht is al lang bezig beste journalisten en u merkt het niet eens
Ik mag niet spreken
Het mes zit in mijn rug
Men zou beter eens een onderzoek doen naar de invloeden van fundamentalisme op het onderwijs…”


Geen evolutietheorie voor de moslims  <klik 
                     

( Teaser )
“Toen de evolutietheorie bedacht werd, was de wetenschap nog niet zo ver gevorderd als vandaag.”

De Antwerpse imam Taouil Nordine  draait de redenering gewoon om.
Volgens hem
.....kon Charles Darwin de waarheid niet helemaal doorgronden, omdat hij nog niet beschikte over de actuele wetenschappelijke kennis.
.....oh jee (Tsjok45)

Op deze  blogs    het  VIDEO fragment van de  uitzending " de zevende dag"  met  J. Braeckman en Taouil Nordine

http://geblogselte.blogspot.com/2008/02/religie-het-blijft-aandoenlijk.html
http://www.godvoordommen.nl/2008/02/07/iman-taouil-nordine-versus-wetenschapsfilosoof-johan-braeckman/


Uitspraken van de Iman  tijdens dat  "debat " ; 

-het is onmogelijk dat de evolutie zich in etappen heeft gevormd, dat is voor ons onaanvaardbaar
-God heeft ons geschapen door klei, en heeft in die klei het leven ingeblazen
-dat is bedrog. De mens stamt niet voort uit de apen, de mens is een unieke creatie van God.
-een katholiek die in de evolutietheorie gelooft is een hypokriet
-dat het onmogelijk is dat DNA zou veranderen
(=  Geen  ’spontane’ mutaties, en aldus ook  evolutie onmogelijk ). Tiens, wat is kanker dan?

‘Kijk’, zei Johan Braeckman, ‘er is een ernstig probleem.’ 
En toen ie aan de imam vroeg of die zich kon voorstellen dat wetenschap en Koran in conflict konden komen antwoordde die laatste duidelijk : eerst de koran, dan de wetenschap. Of liever,
de Koran, dat IS de wetenschap.reactie van  een scholier;
.....
Ik zag gisteren( op terzake : wat  werd  herhaald  op  het  eerste deel van  het vermelde videofragment)
hoe het er aan toeging   in een Vlaamse middelbare schoolklas.
Redelijk onthutsend om de halve klas de evolutietheorie glashard te zien afwijzen, al hadden ze dan geen idee waarover die ging.
De biologielerares stond er half lachend, half verdrietig bij.


Stond daar in een reportage een juf voor een allochtone leerlingenschare uit te leggen waarom ons staartbeentje staart-beentje heet.
Hoongelach bij haar leerlingen. Dat onze voorlopers een staart hadden, die gedachte alleen vonden de moslimleerlingen beledigend.
Ik vond die 200.000 euro plots niet meer zo belachelijk

Wat doet het onderwijs, het beleid hieraan?
 De wetenschappers zelf zijn veel te veel met hun eigen ding bezig ipv hetgeen men weet te vertalen in begrijpelijke taal voor de gewone mensen.

En om toch maar een nuance te leggen: het is niet alleen een probleem van de islam!
In de VS oa. loopt er een president rond die ook  dergelijke dingen au serieux neemt.
Er wordt momenteel op zo’n creationist gestemd langs republikeinse zijde.


(De Standaard  04 02 2008)
De imam verdedigde het standpunt dat de mens is geschapen door Allah en dat Adam en Eva hebben bestaan,
'aangezien dit zo in de Koran en Bijbel staat'.
De Gentse filosoof was niet verrast door dit standpunt, zei hij gisteren telefonisch aan de redactie.
Maar het blijven
'schokkende uitspraken die we met argumenten moeten weerleggen'.

'Ik volg de opvattingen van de moslimgemeenschap in dit land over de evolutieleer toch al twintig jaar, en ik stel een radicalisering vast', zegt Braeckman.
 'Als je al je wetenschappelijke inzichten uit de Koran haalt, en de wetenschappelijke theorieën die niet met de Koran stroken, als foutief bestempelt, is dat ronduit problematisch. Dit is een ernstige vorm van creationisme. Het is wetenschappelijk analfabetisme, ik heb daar geen andere woorden voor.'

'Imam Taouil is bovendien een man met invloed en gezag in de moslimgemeenschap. Jongeren kijken naar hem op. Uit een onderzoek dat wij hebben verricht, blijkt dat negen moslims op de tien geloven in die creationistische denkbeelden. Imam Taouil wordt dan nog tot de meer progressieven in de islamwereld gerekend. Je kunt je voorstellen wat dit over de anderen zegt.'

Volgens Braeckman bemoeilijkt dit islamcreationisme de integratie van allochtonen en marginaliseert de moslimgemeenschap zich op deze manier.

'Vergelijk het met het katholicisme uit de jaren vijftig, zestig. Veel katholieken geloofden toen ook nog in het scheppingsverhaal, maar gaandeweg zijn hun ideeën geëvolueerd. De verhalen in de Bijbel worden vandaag door de meesten niet meer letterlijk genomen. Het gaat om beeldspraak.'

Dezelfde evolutie zou de islam moeten doormaken, vindt de Gentse filosoof.
'Men heeft toch de mond vol van een moderne versie van de islam? De imam en andere gezaghebbende moslimfiguren dragen hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Ik ben geen moslim. Naar mij zullen die moslimjongeren niet luisteren, maar naar hen wel.'

Jonge moslims die de Koran letterlijk nemen, kunnen volgens Braeckman moeilijk een universitair diploma in bijvoorbeeld Biologie of Geneeskunde behalen.
'Die studenten komen in een schizofrene situatie terecht. Docenten kunnen een student die op het examen creationistische ideeën verdedigt, toch niet laten slagen?'

'Hoe kan je met dergelijke standpunten aan wetenschappelijk onderzoek doen, waar de methode er precies in bestaat om alles ter discussie te stellen en te vertrekken van hypothesen, niet van zekerheden?'
Braeckman zegt dat hij het islamcreationisme blijft bestrijden.
 'Ik probeer dat niet op een agressieve of beledigende manier te doen, maar rustig en overtuigd.'

 

Reacties   uit   Blogland ;

http://forum.politics.be/showthread.php?p=3239091

Jammer en reden tot ernstige bezorgdheid.

Onze samenleving zit  met een probleem :het moslim creationisme zoals vertolkt door deze iman met het leuke hoedje :
” het is het verwerpen van een hele wetenschappelijke basis en de fundamentele wetenschappelijke principes”zei  braeckman

Wat Johan Braeckman  ook al zei is dat het meer gaat over de wetenschappelijk methode.
De enige methode die ons de fundamenten geeft om op verder te bouwen en stellingen  onderzoek  en nieuwe ontdekkingen   te produceren
die we kunnen beschouwen als(voorlopig beste benadering )v.d 'waarheid'.
Religies staan hier haaks op
In dat debat in de 7de dag had Braeckman  al snel door dat er geen zinnig woord uit de imam te krijgen viel en het onmogelijk was om er discussie mee te voeren.
Het is erg gesteld.en zelfs walgelijk( volgens sommigen )  

De Iman reed zich hopeloos vast in zijn argumentatie en probeerde ons wanhopig te overtuigen dat vele gerespecteerde wetenschappers twijfelen aan de evolutietheorie.
Toen hem om namen gevraagd werd en hij kwam opdraven met slechts  één of andere geflipte binnenhuisarchitect(onmiddelijk ontmaskerd door Brackman trouwens ) ging zijn laatste beetje geloofwaardigheid,___ leuk hoedje of niet,____ finaal de deur uit...

Wanneer de imam zich niet meer kon verdedigen, haalde hij er gauw racisme bij. Dat werkt altijd, natuurlijk. Darwin zou volgens hem het “witte ras” (wat dat ook moge zijn) superieur gevonden hebben aan “lagere rassen”, die dierlijke trekjes zouden hebben.
Uiteindelijk was zijn ultieme argument dat het voor hem moreel niet kon dat mensen enige verwantschap met dieren zouden hebben.

 Het ergste is nog dat die iman  niet meer door heeft dat hij zichzelf constant tegenspreekt
( Bijvoorbeeld  :  Iman   NT  blijft   toch telkens zeggen dat hij niet alles zomaar blindelings gelooft...terwijl dat toch juist precies is wat hij wel doet met de Koran. )


Men weet  toch  al langer ( veronderstelik ) dan vandaag,  dat de meeste moslims fundamentalistisch denken, in de zin van de koran letterlijk interpreteren en wetenschappelijke kennis die daartegen ingaat niet aanvaarden of verdraaien.?

De onverdraagzaamheid van de islamitische ideologie droop er overigens weer met bakken van af.

*Wat die imam in de 7de Dag (passende uitzending eigenlijk) zei is natuurlijk klinkklare onzin, maar zijn kritiek dat de christenen die niet in Adam en Eva geloven eigenlijk niet geloven geeft wel genoeg  stof tot nadenken vind ik.
Deze  Antwerpse moslim imman veroordeele in  feite  ook  katolieken die de evolutie-theorie aanvaarden
(Ik vond het  daarom ook   spijtig dat alleen een imam was uitgenodigd en geen vertegenwoordiger van de katholieke kerk )
Moslims hebben geen keuze : wie niet in het scheppingsverhaal gelooft en dat als enige waarheid aanvaardt is een ongelovige
( dus ook de christelijke theitische evolutionisten ) .
En  we  weten ondertussen  allemaal wat "ongelovigen " in de islamwereld betekent.

 

Uiteraard  geeft de  evolutietheorie niet alle antwoorden en op sommige punten is ze ronduit problematisch.
Maar.... dat maakt ze daarom in de gegeven omstandigheden niet minder krachtig.
Immers,
een theorie is beter dan geen theorie; en een theorie die ons kan helpen zicht te krijgen op die immense berg aan wetenschappelijk materiaal
Zet de
evolutietheorie tegenover de fabeltjes van de creationisten en je begrijpt meteen wat ik bedoel.
Uiteindelijk gaan creationisten zelfs het licht van de zon negeren om toch maar vast te kunnen houden aan hun onzinnige geloof.

Ja, er bestaat zoiets als 'onzinnig' geloof; het geloof in zaken die haaks staan op de waarneembare werkelijkheid is onzinnig.
Onzinnig en zelfs gevaarlijk op meer dan één vlak.

Waar mij reeds werd bijgebracht dat je de Bijbel niet moet willen lezen als een wetenschappelijk traktaat,merk ik dat de islam daar in tal van strekkingen nog niet aan toe is.
Dat verontrust, want uiteindelijk werpt het onvermogen om een 'onzinnig geloof' los te laten een gigantische hypotheek op de mogelijkheden om zich als mens ten volle te kunnen onplooien in een samenleving die ontzettend veeleisend (want gesofisticeerd) is.

Ja , Moslims  verminderen daadwerkelijk  de  slaagkansen  van hun studenten ( ondanks de verraste frons/(of ergenis ?),  die verscheen op het gezicht van de iman )
Probleem is wel dat het overgrote deel van de allochtone jongeren hier niet echt onder de noemer van  verder  studerende jongeren vallen...
Waarschijnlijk niet voor niets dat ze op de 7de dag zeiden dat 80 tot 90% van die jongeren geloven wat de imam hun wijs maakt en de wetenschap verwerpt.

Als het christendom -weze het met de nodige schaafwonden- de twintigste eeuw is doorgekomen in West-Europa, dan is het wel dankzij het feit dat de kerken hier de nodige afstand genomen hebben van 'onzinnigheid'.

 

http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=19105&sid=0fd7a8089b87bde8bb50760c695fcb8b
Na de zevende dag.

Jawadde!
Dank u imam dat u mij duidelijkheid hebt verschaft voor wat betreft de voor 80% van de moslims geldige versie van de evolutietheorie.
Tussen haakjes: en wat vertelt u meer in de moskee, imam ?
'k Hoop dat onze veiligheidsdiensten ondertussen al goed (kunnen) meeluisteren.
Geef maar uw rekeningnr Johan. '
k Heb maar 10 euro maar ik zal eventjes bidden tot God, Allah dat hij er 20 euro van maakt.http://frankyvanherreweghe.wordpress.com/2008/02/04/johan-braeckman-vs-taouil-nordine/

Drie zaken zijn toch wel zeer markant
.

1. De imam roept de mens op om dé waarheid te gaan zoeken, ‘én’ zo spreekt hij: ‘de waarheid  klopt altijd met het woord van god’.  Hierbij kon het debat dus eigenlijk al stoppen. 
Boeken toe dus. (over de relatie: religieus denken- dé waarheid - wetenschap gaf ik kort mijn menig
hier op deze blog).

2. Johan Braeckman haalt duidelijk aan dat vanzodra nieuwe, krachtige wetenschappelijke bewijzen zijn die de evolutietheorie omverwerpen, de wetenschap deze ansich absoluut moet (en zal) erkennen.

3. Op het einde, net zoals een goede thriller, komt de échte aap uit de mouw, en haalt de imam zélf de reden aan waarom gelovige mensen (senso stricto creationisten) zo een immens probleem hebben met de evolutietheorie: het maakt brandhout van de goddelijke status van de mens -”met waardevolle eigenschappen”- op aarde…(instinct, ethiek e.d.).

De Turkse creationist Harun Yahya - die beweert dat de holocaust niet heeft bestaan én die ’wetenschappelijke bewijs’ heeft dat de evolutietheorie vals is,  krijgt meteen een ferme veeg uit de pan.

Verdere info en enkele reflecties over het debat vind je op de blog van Johan Braeckman zelf.Dat er actie nodig is tegen de antidarwinisten meent ook Leuvens historicus Raf De Bont,

"In de wetenschappelijke wereld krijgen de creationisten amper voet aan de grond", aldus De Bont.
 
"Biologen lachen ermee. Maar de creationisten richten zich ook op het brede publiek en daar vinden ze wél gehoor. Ze zijn dan ook zeer goed gefinancierd. In de Verenigde Staten hebben ze bijvoorbeeld erg mooie musea geopend. Tegen al dat zieltjes winnen in is het niet slecht dat er nu ook wat geld naar de promotie van de evolutieleer gaat. Het is immers nooit goed als mensen in pseudowetenschap geloven."


Opmerking ;.....
Ikzelf  verwacht binnenkort erg veel diskussie en  vuurwerk  ( en  ook  misschien   bemoeienissen  van hollandse   desinformatie spuiende  , internet en media creationisten met  academische titels   ) vooral ook omdat  Johan Braeckman ook in Nederland (UVA )  goed bekend is  ....  (5)


Ook de  Amerikaanse wetenschappelijke gemeenschap lanceerde  bij de start van het nieuwe jaar een offensief om de evolutieleer sterker in het onderwijs te verankeren, Natuurlijk  dreigt zij daardoor voorstanders van creationisme tegen zich in het harnas te jagen. (het DI begon  al direct met een discrediterings-campagne  )

(zie--->NAS / IM Document 2008 (2)
NAS / IM Document 2008 ( 1) )

De Nationale Academie voor Wetenschappen en het Instituut voor Geneeskunde publiceerden het boek
Wetenschap, evolutie en creationisme’
waarin volgens Ralph Cicerone, voorzitter van de academie, "concrete en coherente voorbeelden worden aangereikt ter ondersteuning van de evolutieleer. "
              Tegelijk is het boek ongenadig voor het creationisme, in het bijzonder de theorie van het intelligente design, en onderstreept het
dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat ter ondersteuning van deze zogenaamde  "theorie".
‘Wetenschap, evolutie en creationisme’ bevat ook getuigenissen van vooraanstaande gelovige wetenschappers, kerkelijke verantwoordelijken en religieuze groepen die duidelijk maken dat er geen tegenspraak bestaat tussen geloof en wetenschap.
Zij pleiten ervoor de evolutieleer verplicht te onderwijzen in het wetenschapsonderwijs.(3)

voornaamste bronnen  :  Demorgen  / DeStandaard
(januari & februari  2008)


LINKS  :
http://sandervdm.blogspot.com/2008/01/braeckman-en-de-evolutieleer.html
(citaat)
" .....Een spook waart door de wereld - het spook van het creationisme. ...
Hopelijk is dit binnen enkele jaren (op bepaalde punten) werkelijkheid :
.....Alle machten van het rationele denken hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden, de president en de burger, Barroso en Verhofstadt, linkse radicalen en rechtse knokploegen......"
Lyrisch en voorwaar niet 100% koosjer, maar toch... 

Gentse prof krijgt 200.000 euro om evolutieleer te redden

*   Gratis te downloaden boek van
Braeckman, Johan, Darwins moordbekentenis
  <klik
kan  gratis  worden gedownload als pdf-bestand, onder de voorwaarde dat dit uitsluitend voor eigen gebruik geschiedt en dat de bestanden niet worden doorgemaild, gekopieerd of verhandeld  .....
http://www.nieuwezijds.nl/page.php?id=2

*Boekbespreking - Darwins Moordbekentenis van Johan Braeckman - Geerdt Magiels
*Misverstanden rond de evolutietheorie. Interview Prof. Johan Braeckman.

31-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (3)
24-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens

Henan schedel : Xuchang Mens    


In midden -China is in december 2007  een mensenschedel gevonden die  80.000 a  100.000 jaar  oud is  (1)
_____Dat is  een scharnierperiode die al  lang een fossiel hiaat vormde  voor   de paleo-antropologische  geschiedenis van china  en ( in het bijzonder )de (veronderstelde )  afstammingsgeschiedenis van de  chinese mens .


De archeologen noemen de vondst zeer belangrijk.
"Het is de grootste ontdekking in China na de Peking Man (van chou- kou -tien )  fossielen gevonden  begin vorige eeuwen zal licht werpen op  deze   kritische periode van de menselijke evolutie,"  zei  Shan Jixiang, directeur van de State Administration of Cultural Heritage

De vondst dateerd uit "  een cruciale periode in de menselijke evolutionaire geschiedenis, waar we bijna niets over weten .
Alles uit deze periode kan  van groot belang zijn ,
" zei Dennis Etler, een palaeoanthropoloog  van het californische  Cabrillo College 
"de  aankondiging  van deze vondst  klinkt als een belangrijke doorbraak."

De schedel is bijna compleet  en  bestaat   uit zestien stukken, en   werd gevonden in Xuchang na twee jaar archeologisch onderzoek. (1)
De schedel  heeft uitstekende wenkbrauwbogen   en een klein (wijkend ) voorhoofd.
De vondsten zouden  ook  toelaten  een zeldzaam fossiel "membraan " te bestuderen dat ,naar de  archeologen hopen,  belangrijke details over het zenuwstelsel van deze  china-  mensen uit dat  tijdperk  zou  kunnen  onthullen 

Is  dit  membraan mogelijk  wat overb lijft  van  het omhulsel  van   de  " dura mater, "de taaie buitenlaag  die de hersenen omringt ? 
Zelfs met  de  aanwezigheid  van de  "dura mater" , is het erg   moeilijk om  de  zenuw-bedradingen  te  vinden____  laat staan  op  een "Paleolithisch  fossiel " .
Men kan  echter   de groeven en gyri (en    het  algemene  gyrificatie en sulcus patroon  van de hersenen  )waarschijnlijk  gemakkelijker  vinden, Patronen  die in de vergelijkende studies  met  ( verschillende variante )  archaïsche  Homo  hersenen(=  endocasten bijvoorbeeld ) nuttig kunnen  zijn.
De schedel fragmenten zijn nu op de Chinese  Academie van Wetenschappen in Peking, waar zij zullen worden gereconstrueerd en geanalyseerd.
Vooral   het   endocraniale volume /  de geschatte   schedelinhoud-grote   (waar over  , voor zover ik weet  nog niets is  meegedeeld of   is   terug te  vinden )  is  cruciaal
Als er sprake is van enige resterende organische materiaal ;  dan wordt waarschijnlijk een  DNA-analyse mogelijk.
Niet- chinese  wetenschappers menen   dat het potentieel van de   vondst  enorm  groot  is .
Maar men moet wel wachten tot de resultaten van wetenschappelijke studies  van deze vondst  zijn  gepubliceerd ...
De huidige hoera stemming in ( chinese) kranten  is  duidelijk voorbarig , en tot nu toe is slechts de vondst officieel bekend gemaakt  ...(3) 

De schedel  wordt nu al   in verband gebracht  met  het zeer omstreden academische debat over de vraag of de meerderheid van China's inheemse bevolking,afstammelingen van Afrikaanse migranten  zouden zijn of niet 
M.a.w. of de  moderne chinezen  rechtstreeks zijn ontwikkeld uit de sinantropus /erectus ( of vanuit een andere  )  groep
of  vanuit uit africa afskomstige homo sapiens  ....
(het  aloude out of africa /Multiregional theorie  debat ;in het bijzonder  wat betreft  de huidige   homo sapiens populaties   in het verre oosten      )

Het gebeurt zelden dat zo'n oude schedel bijna intact wordt gevonden.
Archeoloog Li Zhanyang verwacht dat er nog meer "belangrijke ontdekkingen zullen worden gedaan" op de opgravingsite(s)  in Henan.

 

 

(1)
De schedel  werd in de vrieskou opgegraven vlak voordat de archeologen op  nieuwjaarsverlof  vertrokken
De Xuchang site( in de provincie Henan)  werd  van  belang   midden 60-tiger  jaren ,  toen dorpelingen oude werktuigen ontdekten  , bij het omspitten  van nieuwe percelen
landbouwgrond  . Maar het is  slechts twee jaar geleden, en   nadat in het voorjaar 2006  de  grond was opgedroogd, dat het  "State Administration of Cultural Heritage "
begon  te  graven in het gebied .
ER zijn  duizenden dierlijke fossielen   en  artefacten  gevonden   door het  17-koppig team 

De  menselijke  schedel fragmenten  werden gevonden op vijf meter diepte vlakbij de  geologische aanwijzingen   voor de  toenmalige aanwezigheid  van een kalkrijk riviertje


(2)
*De meeste palaeoanthropologen  zijn aanhangers van de hypothese   dat  alle moderne Homo sapiens-"rassen "  afstammen van  Afrikaanse homosapiens  ouders 
*Een andere strekking gaat ervan uit dat er sprake was van aanzienlijke vermenging  in Europa (en elders)  met de neanderthaler.
*Sommige Chinese wetenschappers maken een sterkere koppeling met  de  Peking mens  en beweren dat  er  meer regionale continuïteit  is dan  de  westerse wetenschappers geloven.(3)

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/23/content_6413831.htm

Vorige chinese  fossiele  homo vondsten    


* vijf  Peking Man    exemplaren  in Beijing (- 200,000 tot 700,000 y).
Lantian Man    Yuanmou Man    
Chinese Scientists Conclude Wushan Man Is Oldest Human Fossil In China


een  Jinniushan Man  specimen  in Liaoning (-  150,000 Y).vertoont   een mozaiek van homo sapiens en erectus  eigenschappen ....

   

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/jinniush.html
http://www.chinaculture.org/gb/en_artqa/2003-09/24/content_39049.htm


Tianyuan man
  ( ontdekt  2003)   - 42,000–39,000
Early modern human from Tianyuan Cave, Zhoukoudian, China
http://www.pnas.org/cgi/reprint/104/16/6573
Drie specimen van de   Upper Cave Man,(= Shandingdong man  )  also in Beijing (about 18,000 years).http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/UpperCave.html


zie verder ook     Prehistorie in Chinahttp://news.yahoo.com/s/afp/20080123/wl_asia_afp/chinaarchaeologyscience
http://anthropology.net/2008/01/22/100000-year-old-human-skull-found-in-henan-china/
http://www.guardian.co.uk/china/story/0,,2245579,00.html?gusrc=rss&feed=net

24-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
(2) 

VI    Gemeenschappelijk afstamming (1)

Er  bestaan  gemeenschappelijk structuren en  gelijkaardig gedrag bij  vele soorten.(2)
Een mens  schrijft, een koe loopt , een walvis zwemt , en een vleermuis en vogels vliegen   met behulp  van  structuren die van beenderen worden gebouwd  en  die in details weliswaar  van  elkaar verschillen maar ook opmerkelijk veel gelijkenissen vertonen  .

Wanneer de  structuren  van  fossielen  van verschillende geologische  ouderdom  worden vergeleken , wordt het duidelijk dat een voorouderlijke stamsoort tot een serie van opvolgersoorten( met bijvoorbeeld dezelfde basispatronen  van   de  ledemaatsbeenderen ) kon  leidden.

*
Zoals  onderzoek en   ontdekkingen    herhaaldelijk hebben aangetoond, kan men  de evolutielijnen   van  om het even welke twee extante soorten,  teruggevoeren  tot op het punt  waar  de twee  verschillende afstammingslijnen lijnen elkaar  in een gemeenschappelijke voorvadergroep (= Common Ancestor )snijden.
*
Het fossiel archief , het  DNA en moleculair onderzoek , het morfologisch bewijsmateriaal  voor gemeenschappelijke afstamming van  voorouders van  de  soorten  en andere bevindingen  voegen   materiaal toe aan  de waarschijnlijkheid van  evolutie door natuurlijke selectie als de  beste naturalistische  verklaring  der overeenkomsten en  illustreren overweldigend  de( antecedenteele) evolutiepadenen gevolgde  routes   die  het aardse leven bewandelde  terwijl het zich  diversifieerde in de geologische tijd  .

De beenderen in  de   voorarmen   van landbewonende  en sommige  gewervelde waterdieren zijn  opmerkelijk gelijkaardig omdat zij allen uit de  voorste delen van de ledematen  van een gemeenschappelijke voorvader zijn  geëvolueerd.


 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/images_pamphlets/sharkdolphin2.jpg

De leefomgeving ( het leefmillieu )  legt een  optimaliserende richting aan de  evolutieve ontwikkeling op.
Hoewel  dolfijnen dichter verwant  zijn met de  mens  dan  de  haaien, hebben zij de  gestroomlijnde  torpedo vorm ontwikkeld 
Die lichaamsvorm   is  optimaal  voor snelle , wendbare en slimme( = haaien zijn ook veel intelligenter dan vroeger werd gedacht )  zeedieren :
de  menselijk  ontworpen  duikboten   hebben die vorm  trouwens ook
(1)

zie ook 
Convergente evolutie


VII     Creationisme  hoort niet in de wetenschaps-klas  thuis    
 
Sommige mensen betwisten   dat de  bio-diversiteit  door middel  van  natuurlijke processen  ontstond/evolueerde.
Zij bepleiten het  opnemen  van  IntelligentDesign ( en creationisme)  in het   het leerplan van het  wetenschapsonderwijs  , naast de   biologische evolutie wetenschap  ( door  hen steeds weer  opgevoerd als  "Darwinisme" precies alsof er geen andere  theorieeen zouden  zijn die andere  evolutiemechanismen  opvoeren (3) ) , wordt toegevoegd.

Maar creationisme( en ID ) is geen wetenschap.
De argumenten van Creationisten  zijn gebaseerd op "geloven"   in  een entiteit buiten ( of boven )de natuurlijke wereld.
De (natuur)wetenschap kan echter   alleen   natuurlijk voorkomende fenomenen  onderzoeken.(4)

In feite, worden de vele "vragen"   over evolutie ,   die door creationisten  worden  opgeworpen (om rethorische  en apologetische redenen  ).... gemakkelijk beantwoord door beschikbare en het  reeds ge-accumuleerde   wetenschappelijk bewijsmateriaal.
(5 )

Bijvoorbeeld --  betwisten  Creationisten  de  geldigheid   van de  evo-theorie   omdat ( volgens hen ) de  hiaten in het fossiele archief  duiden op het totaal ontbreken van "overgansvormen " tussen twee verwante soorten  die  tot hiertoe  nog steeds onontdekt zijn( de bekende  leugen :er zijn geen " missing links" gevonden   ) 
Maar er is  reeds   een  groot  aantal " transitionnals " bekend  en  nieuwe dergelijke vertegenwoordigers   van    antecendenteele  verwantschaps-schakels tussen groepen ( = Taxons )  organismen    blijken steeds weer  fossiel te worden gevonden.

Maar zelfs  zonder daadwerkelijke fossielen in  de   hand, kunnen de wetenschappers allerlei  moderne technieken gebruiken( net zoals  forensische wetenschapper  dat  ook  doen) uit de  moleculaire biologie en genetica  die samen met  principes  afgeleid  uit  waargenomen  evolutie-in -actie  om  de  morfologieen   van extincte (en extante ) levensvormen  te voorspellen ;    in het bijzonder  waar (=  in welke geologische formaties/in welke biotopen  )en met  welke ( noodzakelijke morfologieen   en) anatomische  eigenschappen  , de 
op te graven  fossielen ( of te ontdekken nieuwe soorten )mogen worden verwacht ( 6)

ID 

W.I.E.Sommige creationists beweren dat bepaalde eigenschappen van levende wezens te complex in een steken om door natuurlijke processen te  zijn onstaan /geëvolueerd .
ID-oten  beweren dat de structuren zoals het bacterieel Flagellum ( het  moleculair  nano  zweepstaart  buitenboordmotortje van een bacterie) , het menselijke oog, de  bloedstollingscascade of het immuum systeem , "irreducibly complex" (=onherleidbaar) zijn : kompleet  en intact door een "intelligente ontwerper speciaal   moeten tot stand  gebracht  zijn."

Maar biologen hebben ontdekt dat
-de  voorouderlijke antecedenten van de  componenten van het huidige flagellum  geheel eigen  functies hadden  .
-Ook de tussenstappen zijn gevonden .
-Beide voormelde wetenchappelijk  onderbouwde   demonstraties  en bevindingen  steunen het idee dat het flagellum vanuit  bestaande structuren evolueerde.

Ook, het ID creationistische argument ____dat dergelijke eigenschappen "moeten" ontworpen  zijn ____ is  gebaseerd op het  vooroordeel afkomstig  van het dogma van een  Schepper, terwijl de wetenschappelijke positie wordt gebaseerd op verbeterbare , waarneembare , herhaalbare  en controleerbare feiten en testbare verklaringen en voorspellingenW.I.E.Classic creationists
" scientific"  creationism

Sommige( Yec) creationisten beweren ,  gebaseerd op  hun   heilige schriften  ,  dat de Aarde voor de diversiteit van het leven niet oud genoeg is om door evolutie te zijn onstaan  .
Maar toch hebben de  relatieve  en  absolute  metingen( gebaseerd op scheikunde en fysica, in het  bijzonder het isotopen onderzoek en het radioactief verval) gebruikelijk in de de geologie, gegevens vanuit  de astronomie, en andere gebieden...... herhaaldelijk de oude leeftijd van de Aarde (ongeveer 4,5 miljard jaar) bevestigd.
 
Omdat de wetenschap geen enkel aanknopingspunt  heeft om de(bovenantuurlijke ) beweringen van  de  creationists goed te keuren of te weerleggen door ( ook door  de creationisten aanvaarde )uitslagen van  empirische toetsingen   , kunnen   de creationistische  sektarische  geloven   NIET  in het wetenschapsonderwijs  naast  de evolutiewetenschappen worden gedoceerd als serieus
"wetenschappelijk"  alternatief  (of zelfs vervanger zoals de meest radicale fundies eigenlijk  willen  ).

Het onderwijzen van niet wetenschappelijke concepten in het  wetenschapscurriculum   kan en zal   slechts studenten in verwarring brengen   over de processen, de aard, en de grenzen van de (natuur)wetenschap .
VIII     wetenschap  en religie zijn twee  verschillende manieren om   enig  ( voorlopig)begrip   over   de  wereld  te  verwerven
 
Wetenschap en  religie  hebben het allebie  over een  verschillend  perspektief  in de menselijke  ervaring (7)
Veel  wetenschappers hebben  geschreven over  de versterking ( eerder dan een verzwakking )   van   hun geloof ten  gevolge van hun  studies   van de biologische evolutie (8)
Veel gelovigen en godsdiensten van diverse  strekking aanvaarden de evolutietheorie en wetenschappên(9) .

Het  onderwijssysteem  en de maatschappij  zijn het best gediend  door het onderwijs in de wetenschap ___ en  niet in de   religie ____tijdens  de wetenschapslessen 


 IX  Geneeskunde en  Evolutie  in Actie 

Eind 2002, kregen  honderden mensen in China te maken met een  ersnstige  vorm van longontsteking die door een onbekende besmettelijke  oorzaak werd verwekt  .
Het gesynchroniseerde "severe acute  respiration syndrome ," of SARS  :de ziekte spreidde  sich   spoedig uit naar  aan Vietnam, Hong Kong, en Canada  en leidde tot honderden sterfgevallen.
In Maart 2003, prepareerde   een onderzoeksteam van  de Universiteit van Californië, San Francisco, uit monsters van de weefsels van een Sars patient ,( en gebruikmakend van de nieuwe   DNA microarrayDNA-microarray  technologie ) de eerste  geisoleerde  SARS-virus stam

De onderzoekers  vergeleken het  genetische materiaal van het onbekende virus met dat van bekende virussen.
Binnen 24 uren, wezen ze  de  familie   aan  waartoe   het virus behoorde ( de Coronavirussen )en ontrafelden ze de( vermoedelijke ) evolutionaire verwantschappen verhoudingen   met andere virussen( stambomen )  -- een resultaat dat door andere onderzoekers werd bevestigd gebruik   makend van andere   verschillende technieken.

zie over  het  phylogenetische onderzoek rond  sars ;( 2005)  
http://www.biorecipes.com/VirusClassification/code.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1092002v1
Onmiddellijk, begon ook  het ontwikkelen van    testen  voor  bloedonderzoek  van  mensen met de ziekte en ter identificatie van het pathogeen (zodat   besmette mensen   op tijd konden worden in quarantaine gehouden ) behandelingen voor de ziekte, en  de ontwikkeling van  vaccins om besmetting met het virus af te blokken  .

Wie besmet is, moet onmiddellijk geïsoleerd worden in quarantaine.
Verplegend personeel moet zich hierbij respiratoir beveiligen: minstens mondmaskers voordoen en handschoenen dragen.
(dat geld  ook voor veel  mensen die in  besmettingshaarden   wonen  )
Omdat de oorzaak van de ziekte nog onbekend is, is een geneesmiddel in 2003  nog niet voorhanden


evo en microben (Tsjok45)


Het begrip over de evolutionaire evolutieve oorsprong ( en  onderlinge  verwantschappen door afstamming   ) van menselijke ziekteverwekkers zal in de  toekomst steeds belangrijker worden: immers nieuwe bedreigingen voor  de volksgezondheid tekenen zich nu al af  .
Veel  mensen kregen   reeds  af te rekenen  met ernstige  medische problemen  veroorzaakt door   ANTIBIOTICA -resistentie( verworven door de  verdere evolutie van ) bacterieen        
zie ook  --->    http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotic_resistance

  
Immmers ;
Wanneer een  indivuele  bacterie een genetische verandering ( mutatie ) verwerft  ( dat  kan op  verschillende manieren gebeuren  :ook door leentje buur  spelenbij andere micro-organismen  ) die  de  uiteindelijk  bacterieele  capaciteit verhoogt om  de  weerstand   tegen de gevolgen van een antibioticum te verbeteren en te  overleven  , zal  die  bacterie  afstammelingen hebben( door asexuele deling )  die( voor het grootste deel)  eveneens ( beter)resistent zullen  zijn tegen het antibioticum , terwijl de bacterieen van dezelfde soort die  niet over die mutatie beschikken worden gedood en verdwijnen uit de  genenpoel van de populatie en dus niets meer bijdragen aan de volgende generaties bacterieen  ...( = het meest radikale zeef en selectie-criterium  :de  man met de zeis )


De bacteriën die tuberculose veroorzaken, meningitis, stafylokokken-besmettingen (sepsis) -->MRSA (Tsjok45)  , seksuele aandoeningen  , en andere ziektenoverbrengen  ,  hebben  al evolutionair weerstand ontwikkeld tegen een stijgend aantal antibiotica en over de  hele wereld  reeds ernstige pronblemen geschapen  .
De kennis van hoe de evolutie tot verhoogde weerstand leidt zal in het controleren van de verspreiding van besmettelijke ziekten kritiek zijn.


X     TikTaalik
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/060501_tiktaalik
De niet-zo-missing links gallerij (1)

Een  Wetenschappelijk Voorspelde vondst 

Wetenschappers  hebben  de principes en bevindingen   van  de evolutiewetenschap   gebruikt  om te  voorspellen  waar( in welke geologische lagen )  en  welke nieuwe sleutel-
fossielen zouden kunnen worden ontdekt....  met inbegrip van hun  te verwachten   voornaamste morfologische kenmerken  .
 
Wetenschappers  hebben  fossielen van oude vissen gevonden , die in ondiepe wateren  van  vroege tijdperken leefden  en oiude  fossielen van tetrapode  land - bewoners die daarna
verschenen.
Wat  zat  of gebeurde  er aan evolutionaire veranderingen daartussen ?

De evolutie theorie voorspelt dat er één of meerdere schepselen met kenmerken van zowel de oude vissen als de recentere land-bewoners moeten bestaan 
Een team van wetenschappers ging sedimentaire rotslagen   in noordelijk Canada (ongeveer 375 miljoen jaar geleden afgezet,)onderzoeken 
omdat  werd  verondersteld  dat  dit  een geschikt geologisch  tijdperk is  om  deze middensoorten te zoeken  zoals gebaseerd op  reeds bekend fossiel  bewijsmateriaal
In 2004, vond het team wat zij hadden voorspeld: het fossiel van een schepsel met eigenschappen van vissen (schalen en vinnen) en eigenschappen van land-bewoners
(eenvoudige longen, flexibele hals, en vinnen die werden gewijzigd(  voornamelijk de  aanwezigheid van  een soort  polsen )  om het lichaams- gewicht te steunen).
De beenderen in de ledematen van dit fossiel, genoemd Tiktaalik, lijken op de beenderen diemen vandaagaantreft  in de ledematen van tetrapôde land- dieren.
Door hetverworven begripover  de  evolutie , konden de wetenschappers voorspellen welk type van schepsel bestond en in welke geologische laag het kon  worden gevonden.
De ontdekking van Tiktaalik vult een   reeds  lang bestaand    hiaat in het fossiel archief  en de evolutie van de  vertebrata   voortreffelijk aan  .http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/04/tiktaalik_makes_another_gap.php

Tiktaalik roseae


a, Left lateral view; b, dorsal view with enlargement of scales; and c, ventral view with enlargement of anterior ribs. See Fig. 3 for labelled drawing of skull in dorsal view. Abbreviations: an, anocleithrum; bb, basibranchial; co, coracoid; clav, clavicle; clth, cleithrum; cbr, ceratobranchial; ent, entopterygoid; hu, humerus; lep, lepidotrichia; mand, mandible; nar, naris; or, orbit; psp, parasphenoid; ra, radius; suc, supracleithrum; ul, ulna; uln, ulnare. Scale bar equals 5 cm.

Tiktaalik roseae
The lineage leading to modern tetrapods includes several fossil animals that form a morphological bridge between fishes and tetrapods. Five of the most completely known are the osteolepiform Eusthenopteron; the transitional forms Panderichthys and Tiktaalik; and the primitive tetrapods Acanthostega and Ichthyostega. The vertebral column of Panderichthys is poorly known and not shown. The skull roofs (left) show the loss of the gill cover (blue), reduction in size of the postparietal bones (green) and gradual reshaping of the skull. The transitional zone (red) bounded by Panderichthys and Tiktaalik can now be characterized in detail. These drawings are not to scale, but all animals are between 75 cm and 1.5 m in length. They are all Middle–Late Devonian in age, ranging from 385 million years (Panderichthys) to 365 million years (Acanthostega, Ichthyostega). The Devonian–Carboniferous boundary is dated to 359 million years ago.

tiktaalik_limb.jpg

Unlike other tetrapodomorph fishes (1), Tiktaalik has reduced the unjointed lepidotrichia, expanded the radials to a proximal, intermediate and distal series, and established multiple transverse joints in the distal fin. The fin also retains a mosaic of features seen in basal taxa. The central axis of enlarged endochondral bones is a pattern found in basal sarcopterygians and accords with hypotheses that a primitive fin axis is homologous to autopodial bones of the tetrapod limb. In some features, Tiktaalik is similar to rhizodontids such as Sauripterus. These similarities, which are probably homoplastic, include the shape and number of radial articulations on the ulnare, the presence of extensive and branched endochondral radials, and the retention of unjointed lepidotrichia. Figures redrawn and modified from Glyptolepis, Eusthenopteron, Panderichthys, Acanthostega and Tulerpeton.
 

 

 Bart klink  legt uit   ( en   vraagt  aan creationisten  :)

"  Het hele idee van missende schakels (missing links) is al decennia achterhaald.
Het wordt helaas nog veel gebruik in de media, niet in de serieuze literatuur.
Het feit dat creationisten er  steeds  weer over spreken  , geeft aan dat  ze  weinig op de hoogte zijn   van de serieuze literatuur hierover.
Begin dus alvast   met een inleidend textbook over evolutiebiologie (zoals die van Strickberger, Futuyma, Freeman&Herron of Barton et al.)

Ga verder ook   eens inhoudelijk  in op  het echte wetenschappelijke  onderzoek over  Tiktaalik.
Ik heb het er niet over reconstructies, maar over het skelet zoals dat is opgegraven en tot in detail beschreven is in de Nature-publicaties:

Daeschler, E.B., Shubin, N.H., Jenkins, F.A. Jr. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440:757-763.

Shubin, N.H., Daeschler, E.B., Jenkins, F.A. Jr. (2006). The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb. Nature, 440:764-771.


Wat  linkt   met deze  paragrafen  ? 
 

VI

IP Theorie
Verbeterd ontwerp ?(1) 
a)Kevin Padian gaf  in zijn   getuigenis  tijdens het  Kitzmiller v. Dover trial / een korte ( en lezenswaardige )  ad rem  inleiding over  de relevante wetenchappelijke  kennis omtrent  dit onderwerp   http://tinyurl.com/2nlgar

b) De gebruikelijke verklaring van de creationisten is "gemeenschappelijk ontwerp "en de door de  omgeving gedicteerde noodzaken waaraan het ontwerp moet beantwoorden  ....

Alhoewel  een longademende  walvis    toch een  overbodige en verspilzieke oplossing  lijkt:

Het  is nml  toch  heelwat slimmer om    een  zeedier uit te  rusten  met   kieuwen   ipv een zeezoogdier  met longen te  ontwerpen    dat sowieso 
toch   op het   land  stikt ( door het gewicht  bijvoorbeeld  klappen de longen dicht  wegens spieren die de longademhaling  niet kunnen bedienen buiten het mariene millieu   )   en/of sterft het gestrande dier  door  uitdroging en warmte en zonnebrand    ....wat dus  allemaal   wordt  waargenomen bij  vele  strandende walvisachtigen 


gestrande stervende grienden 

Deze   vermelde  verspillende  , gesjeesde   en  soortgelijke   prutsers en knutselaar- oplossingen ( >  RUBE GOLDBERGdesign ) is geen  al te  "intelligente design " kunde  voor een alleskunner-ingenieur    , maar  wel  gemakkelijk door evolutie te verklaren  ... 


(2) er zijn ook bepaalde  tendenzen ( familietrekjes als het ware) te  bemerken  in bepaalde  grote groepen 
Bijvoorbeeld  
eusocialisering (> Sociaal gedrag dieren  ) en zwerm-intellligentie  bij insecta  ( in het bijzonder bij de angeldragers --> wespen , bijen  mieren )VII

(3)W.I.E.
Het door creationisten van de amerikaanse school zo genoemde "Darwinisme" is geen synoniem van evolutiewetenschappen ( of evolutie-biologie en allerlei andere natuurwetenschappen ) ....
De wetenschap kent geen kerkvaders of heiligen en zeker geen  zelfbenoemde -profeten die zich buiten hun vakgebied begeven en NIET publiceren in de peer-reviewed vaktijdschriften van het wetenschappelijk gebied dat ze bespreken

... Wetenschap is ook geen soort "heilige schrift " van de heilige Darwin en de heilige Dawkins die men persoonlijk gaat interpreteren en presenteren als DE waarheid .... maar het IS zeker niet een soort " wetenschappelijk bewezen " argumentje om uw persoonlijk soort bijgeloof overeind te houden en uw twijfels het zwijgen op te leggen ... spijtig maar de onzekerheid is nu eenmaal het menselijke lot .... Geloof wat je wil ...maar beweer niet dat het wetenschap is , of wetenschappelijk is te onderbouwen
.
De evolutiewetenschap als basis van de levenswetenschappen (ipv een losse verzameling postzegels en rare weetjes ) is ook niet blijven stilstaan zo'n 50 jaar geleden ...

Het ontkennen van " evolutie " staat ongeveer gelijk aan het ontkennen van het feit dat roken een zeer grote statische waarschijnlijkheid heeft kanker te veroorzaken
Hou iemand anders voor de gek ...Evolutiexertenschap       gaat niet om het " Darwinisme "maar om de universele biologische evolutie- theorie die de grondslag vormt van de levenswetenschappen en dat een integraal deel uitrmaakt van de natuurwetenschap tout court ....
De evolutie is een feit en een theorie / en er is daar heel veel   feitelijk  "bewijs " voor ( zie  dit  hier voorliggend  werkje van de  NAS  en de  MI )


*
Onder  Darwinisme  wordt door de  meeste creationisten   verstaan  :
Uitsluitend  ;  het RM+ NS  mechanisme 
,  in de betekenis  zoals het   60 jaar  geleden   "summier"    en    schetsmatig , bekend   was 

Beweren dat de( motor van de ) evolutie uitsluitend RM + NS is een stroman versie van de evolutie
er zijn ondertussen veel meer gedetailleerde evolutie-motoren ontdekt :
 
  en nieuwe soorten  van  aanvullende  evolutionaire deel-theorieeen  en  hypotheses    geformuleerd 
Zo bijvoorbeeld ;

de
endosymbiosis  -theorieeen  van

Lynn Margulis
( devoormalige echtgenote van Carl Sagan ) : ze   heeft trouwens nooit beweert dat er geen evolutie bestaat ( of dat er geen random ;mutaties of geen Natuurlijke selectie bestaat ) ....

Ze heeft gewoon als eerste een zeer belangrijk groep van evolutionaire mechanismen ontdekt ( en ze heeft er moeten voor knokken om dat aanvaard te doen  krijgen in de  toenmalige " darwinistische-atheistische    samenzwering "   ) die minstens even belangrijk kunnen zijn als de RM&NS ----> de endosymbiose
(= waarbij de samensmelting en synergetische samenwerking van genomen ( en hun emergente eigenschappen ) het aantal varianten verhoogd waarop de NS kan selekteren .....)
Dat lost zelf meteen (op één manier ) een van de opwerpingen en beweringen van de ID-oten op dat er geen "informatie-toename" kan zijn .....
( er zijn trouwens nog andere mogelijkheden waardoor het materieele gen -kapitaal van een gegeven soort kan aangroeien )

Margulis is net als SJ Gould natuurlijk een dankbare ( HISTORISCHE ) oude geschreven bron om uit te (mis)QUOTEN
 
  
(oorpronkelijk doormij gepost op ;
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=4600   )en verder ( over andere   preciseringen     rond  evolutionaire   mechanismen  en  het gebruik van   creationistische  stroman bepalingen en misrepresentaties   van de  evotheorie   )

http://evolutionlist.blogspot.com/
waaruit deze lijst ;
Quote:


In my earlier post on the "engines of evolution" I promised a list of the real sources of variation that provide the raw material for evolutionary change.

This list includes "random mutation,' of course, but also 46 other sources of variation in either the genotypes or phenotypes of living organisms.

This is clearly a list of the minimum sources of variation between individuals in populations. A comprehensive list would almost certainly include hundreds (and possibly thousands) of more detailed processes.

Also, the list includes processes that change either genotypes or phenotypes or both, but does not include processes that are combinations of other processes in the list, again implying that a comprehensive listing would be much longer and more detailed. Anyway, here it is, listed according to level of structure and function:


Sources of Heritable Variation (both genotypic and phenotypic) Among Individuals in Populations


Gene Structure (in DNA)• single point mutations
• deletion and insertion (“frame shift”) mutations
• inversion and translocation mutations

Gene Expression in Prokaryotes
• changes in promoter or terminator sequences (increasing or decreasing binding)
• changes in repressor binding (in prokaryotes); increasing or decreasing binding to operator sites
• changes in repressor binding (in prokaryotes); increasing or decreasing binding to inducers
• changes in repressor binding (in prokaryotes); increasing or decreasing binding to corepressors

Gene Expression in Eukaryotes
• changes in activation factor function in eukaryotes (increasing or decreasing binding to promoters)
• changes in intron length, location, and/or editing by changes in specificity of SNRPs
• changes in interference/antisense RNA regulation (increasing or decreasing binding to sense RNAs)

Gene Interactions
• changes in substrates or products of biochemical pathways
• addition or removal of gene products (especially enzymes) from biochemical pathways
• splitting or combining of biochemical pathways
• addition or alteration of pleiotropic effects, especially in response to changes in other genes/traits

Eukaryotic Chromosome Structure
• gene duplication within chromosomes
• gene duplication in multiple chromosomes
• inversions involving one or more genes in one chromosome
• translocations involving one or more genes between two or more chromosomes
• deletion/insertion of one or more genes via transposons
• fusion of two or more chromosomes or chromosome fragments
• fission of one chromosome into two or more fragments
• changes in chromosome number via nondisjunction (aneuploidy)
• changes in chromosome number via autopolyploidy (especially in plants)
• changes in chromosome number via allopolyploidy (especially in plants)

Eukaryotic Chromosome Function
• changes in regulation of multiple genes in a chromosome as a result of the foregoing structural changes
• changes in gene expression as result of DNA methylation
• changes in gene expression as result of changes in DNA-histone binding
Genetic Recombination
• the exchange of non-identical genetic material between two or more individuals (i.e. sex)
• lateral gene transfer via plasmids and episomes (especially in prokaryotes)
• crossing-over (reciprocal and non-reciprocal) between sister chromatids in meiosis
• crossing-over (non-reciprocal) between sister chromatids in mitosis
• Mendelian independent assortment during meiosis
• hybridization

Genome Structure and Function
• genome reorganization and/or reintegration
• partial or complete genome duplication
• partial( bijvoorbeeld chromosoom 2 in mensen ) or complete genome fusion


Development (among multicellular eukaryotes, especially animals)
• changes in tempo and timing of gene regulation, especially in eukaryotes
• changes in homeotic gene regulation in eukaryotes
• genetic imprinting, especially via hormone-mediated DNA methylation

Symbiosis
• partial or complete endosymbiosis
• partial or complete incorporation of unrelated organisms as part of developmental pathways (especially larval forms)
• changes in presence or absence of mutualists, commensals, and/or parasites

Behavior/Neurobiology
• changes in behavioral anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in biotic community
• changes in behavioral anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in abiotic environment
• learning (including effects of use and disuse)

Physiological Ecology
• changes in anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in biotic community
• changes in anatomy, histology, and/or physiology in response to changes in abiotic environment


Ook     HZT( horizontale gen transfer) ___zeg maar natuurlijk voorkomende gen-manipulatie ____is een belangrijk evolutie-mechanisme dat aan invloed wint als een van de vele "motoren van de evolutie in verband met de voortdurend veranderende genetische kaleidoscoop der genomen ,en die wordt aangeboden aan de Natuurlijke( en andere ) Selectie " in de wetenschappelijke verklaring van de biodiversiteit ( en niet alleen maar bij mlcroben )


Over de zogenaamde  onbelangrijkheid  van   voordeel-  mutaties


W.I.E.creationist  ;
( we weten niet  ) hoe mutaties ontstaan 
( *  wat  impliceert  : hoe  kunnen we  dan weten dat ze " random"   zijn  ? )

wetenschappers weten dat al vanaf het begin dat de term mutaties werd geintroduceerd

Mutaties onstaan door factoren / invloeden /cqausale triggers vanuit de exogene en endogene omgevingen ---->
men noemt dat ( vooral vroeger nogal generaliserend ) "mutagenen " en soms ook   " oncogene factoren " ( wanneer  het gaat om somatische mutaties )
dat zijn o.a;
chemische middelen -> zoals de van ouds  bekende   colchine en teer
fysische invloeden zoals ioniserende stralingen

(radio-activiteit . alpha / gamma , UV en röntgen ... )
organische toxinen en
slierten "selfisch " genetische sequenties van "concurerende " levensvormen (of onstaan uit somatische afstammeling-mutanten van de startzygote ) , die zich inplakken ( allerlei mobiele elementen--> transponsons, en retro-virussen   restanten  ) in genomen
+ nog eens bepaalde proteines die men "besmettelijke veranderaars " van genprodukten kan noemen zoals prionen ( zie dollekoeien -ziekte , creutzveld-jacobs en dergelijke )

Dat alles samen levert allemaal resultaten op die men samenvat onder de term "mutaties " ( waarvan er ook verschillende soorten zijn wanneer men het bekijkt vanuit de genetica , de genomica en de moleculaire biologie )

Creationisten   Quote:W.I.E.
Men maakt ook gebruik van mutagene middelen, zoals straling en bepaalde chemicaliën. Maar dat leidt nooit tot iets positiefs.

Er is een komplete en succesvolle bio-technologie in de plantveredeling en de verbetering van landbouwgewassen ( inclusief de ontwikkeling van toekomstige energieleveranciers en industrieele gewassen ) die zich bezig houdt met het opwekken van grote hoeveelheden toevallige mutaties , die daarna worden uitgesorteerd ___ selectie door de mens van vooral de in de gaten gehouden proefzaaisels van het gemuteerde materiaal .....


http://www.nytimes.com/2007/08/28/science/28crop.html?_r=1&oref=slogin
of via
http://voxverax.blogspot.com/2007/08/useful-mutants-bred-with-radiation.html

waaruit deze teaser( uit the NYT aankondiging ) :
Quote:

Useful Mutants, Bred With Radiation
...process that has produced valuable mutants like red grapefruit, disease...breeding has produced thousands of useful mutants and a sizable fraction of the world...lifetime. We concentrate how often mutants appear --


Als je het artikel wilt lezen moet je wel eerst ( gratis) inschrijven en inloggen op de web site van the NYT


zie  verder  ook  hier   nog gerelateerde  bevindingen  :
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2001/010914.htm
http://www.ars.usda.gov/research/projects/projects.htm?accn_no=408115Dat alles doet men natuurlijk , omdat men vooraf al weet dat er GEEN voordeelmutaties mogelijk zijn op grond van random mutaties en de creationistische dogma's ...? Rolling Eyes

Hebt u trouwens al gehoord van
1)-->de verschillende mutatie(s) in verschillende rassen van de mens die het mogelijk maken ook op volwassen leeftijd koemelk te verteren ?

---> Lactose tolerantie .....Hier is een goede start te vinden
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/93979

En nog eentje om het niet af te leren Melkdrink-gen ontstond vaker
http://groups.msn.com/evodisku/glosc.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=288

2) ApoA-1 Milano
http://www.gva.be/dossiers/-g/genoom/limone.asp

---> de oorsponkelijk bij italiaanse families ontdekte mutatie ApoA-1 Milano
http://en.wikipedia.org/wiki/ApoA-1_Milano
bied bescherming tegen hart en vaatziekten = door verminderde vorming van "arteriele plaque " ( bijvoorbeeld : krans-slagader verkalkingen )

3) --> ooit al gehoord van de mutaties die immuum maken voor hiv varianten ?

AIDS & EVOLUTIE
Bericht 3
http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=883

Bericht 4
http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=883&CType=0&CDir=1

Bericht 5
http://groups.msn.com/evodisku/glosa.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=884&CType=0&CDir=1*
Gelijkaardige prospectie en mutanten -selectie zoals bij de planten , wordt tegenwoordig ook in toenemende mate gedaan bij de zoektocht naar "nuttige " bacterieen ( en andere microben ) die kunnen worden ingezet als bestrijders van chemische storten en allerlei ander ( nieuwsoortig )synthetisch afval.dat 50 jaar geleden nog niet bestond bijvoorbeeld ...inclusief "verbeteraars " of deeloplossingen van ecologische bedreigingen ....


*  Hebt U zich trouwens al eens afgevraagd waarom de vermaledijde industrie en techniek NIET uitgaat van creationistische denkbeelden ?

(4)
Tastbaar en feitelijk (her)onderzoekbaar en (her)controleerbaar  ,  en  met veelvuldig   repliceerbare  onderzoekresulaten ... 

(5)=  evidenties  (of   materieele bewijsstukken )

(6)

Bijvoorbeeld;
Er wordt verteld  dat  Darwin  de  morfologie van de  tong van een toen onbekend insect voorspelde
Dat speciale  beest   "moest" wel bestaan om een bepaalde orchidee te  bestuiven
een dergelijke mot  werd inderdaad later (42 jaar ,na de voorspelling ) gevonden

het  gaat  om deze  mot 
Xanthopan morganii (Praedicta)

Darwin's Hawk Moth

http://encarta.msn.com/media_461530192_761578331_-1_1/Darwin's_Hawk_Moth.html

en deze orchidee 
Angraecum sesquipedale
Angraecum sesquipedale
Photo courtesy Dominique Karadjoff

Angraecum  sesquipedale  
http://www.orchids.mu/Species/Angraecum/Angraecum_sesquipedale.htm

Deze nachtvlinder    kan misschien   nog wel  sporadisch  overleven metde nectar van andere "moeilijke " bloemen ...maar de  orchidee is wel  kompleet afhankelijk  van dit zeldzame  insekt , wat wijst op een lange co-evolutie  ....

http://www.naturalhistorymag.com/master.html?http://www.naturalhistorymag.com/0305/0305_feature.htmlVIII

Veel   wetenschappers  ontkennen  tegenwoordig  dat (natuur)wetenschap en religieen ( =  apriori  geloof  in   bovennatuurlijke agens met  (eventueel)  indirecte  gevolgen in de waarneembare wereld der fysische realiteit   )  met  elkaar verenigbaar zijn  :  want nooit  duidelijk waargenomen , noch te falsifieeren  ....
Wetenschap   is   agnostisch , en   methodisch  naturalistisch ze kan niets met   het "bovenantuurlijke " ....

Theistische evolutie  
De evolutietheorie is een atheïstische theorie.


NOMA
Atheists 
The NOMA Principle
http://acoward.blogspot.com/2007/06/no-more-noma.html

" De kerk  aanvaard de wetenschappelijke  voouitgang  , wanneer ze de macht mist om die een halt toe te roepen  "

wetenschap / (godsdienst)filosofie


(7-)
één  perspektief   vanuit de herhaalbare,feitelijke, kontroleerbare en  mededeelbare  waarnemingen   en de daaruit   resulterende  theoretische  
voorspellingen en praktische pragmatische toepassingen ....
en  ééntje  dat  interpreteert  vanuit  de   emotie, het zingeven  de  algemeen gedeelde  culturele  meningen /insteken     en het subjectief/persoonlijk  beleven  op zoek naar zingevingen .....
Er is altijd verondersteld of verordent   dat natuurwetenschap en  ( zeker wat betreft ) godsdiensten  elkaars gebied   niet mogen  overlappen maar   dat   is onhoudbaar gebleken .

Het   Noma-principe    van Gould  ( eigenlijk een compromis  /wapenstilstand   tussen  principieel   agnostische  wetenschap  ___die vooral als methodisch naturalisme onplooibaar is  ____ en  theisme  )    is al    een tijdje opgeblazen  ( in de amerikaanse context )  :  vanuit  radicaliseringen (  literalisme  en fundamentalisme --->
waarom "bijbelvaste " Christenen evolutie niet aanvaarden   )    in beide (?)kampen --> Oorlog met de religie ,  en vanuit nieuwe ontwikkelen   zoals   hersenwetenschappen en  de   stugge  kosmogonieen  van diverse  religieuze  traditionalistische en  -orthodoxe   strekkingen   )

(8)
doen ze dat niet dan moeten ze de natuurwetenschap verwerpen  in zijn totaliteit
het methodisch naturalisme vermengen met  supernaturalisme
en alle  fantasieen   gelijkschakelen/evenwaatdig vinden metcontroleerbare  wetenschap...

(10)
filosofie en  ook ontwikkelde  religie/theologie   hebben altijd al geput uit  datgene wat de   mens ervaart en waarneemt
Doen ze dat niet dan  zijn ze verouderde  en nostalgische  beuzelarij  en/ of partijdige  kontdraaierige  fumisterijen  en onbegbrijpelijk   obscurantisme ....
"Onderzoek  alles en behoud het goede..."


IX 

SARS

 De symptomen:
• deze luchtwegeninfectie start met dezelfde symptomen als de griep: hoge koorts (+38°) en spierpijn
• men heeft ook last van droge hoest, keelpijn, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden
• ook mogelijk: hoofdpijn, stijfheid, geen honger meer, eczeem en diarree
• daarna kan men een longontsteking ontwikkelen.

Men spreekt van een syndroom wanneer de oorzaak van een ziekte nog onbekend is, en de ziekte enkel kan worden beschreven a.h.v. het klinische beeld dat uit meerdere symptomen bestaat.

Het farmaceutiebedrijf Hoffman-La Roche heeft begin mei 2003 een test ontwikkeld die binnen een uur duidelijk moet maken of een persoon met SARS is besmet. Vanaf eind juli was  de test verkrijgbaar Een snelle analyse is van levensbelang in de strijd tegen de ziekte.


Risico:

De longziekte blijkt midden april 2003 dodelijker dan tot dan toe werd aangenomen. Wie in het Verre Oosten (China, Hongkong, Vietnam en Singapore) en Canada is geweest - waar de ziekte het eerst opdook - loopt meer risico. Maar niet automatisch: men moet al rechtstreeks in contact zijn geweest met besmette mensen. Verspreiding vindt enkel plaats door heel nauw contact (zoals bij het verzorgen van of samenleven met een patiënt), wanneer men het risico loopt geraakt te worden door hoestdruppels of lichaamsvochten. Zo overlijdt de WHO-dokter Carlos Urbani, die als eerste de ziekte diagnosticeerde bij een Amerikaans zakenman in Hanoio, enkele weken later aan de ziekte. De incubatietijd is kort (2 à 7 dagen), maar SARS blijkt minder snel zich te verspreiden als een griep. Het risico op snelle verspreiding wordt echter verhoogd door reizen.

Behandeling:

Bepaalde antivirale middelen lijken wel te helpen, zoals ribavirine. In Hong Kong heeft dit middel in combinatie met corticosteroïden succes geboekt bij de behandeling van SARS-patiënten. Als snel de diagnose SARS is gesteld, hoeft de ziekte niet dodelijk te zijn

09-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (5)
07-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1)
(Op  het blog van Eric ( http://www.godvoordommen.nl/2008/01/07/evolutie-creatie-lees-er-alles-over/) verscheen het volgende berichtje dat  ik   hier  als inleiding  op   een " vertaalproject "  gedeeltelijk  overneem   ;in het rood mijn toevoegingen ...)......De ‘National Academy of Sciences’ en het ‘Institute of Medicine’ hebben   een bijgewerkte versie van twee eerder verschenen versie   uitgebracht van " science  evolution  and creationism " ,   dat uit moet leggen waarom evolutie wel wetenschap is en creationisme niet.
In het daglicht van de rechtszaken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden omtrent het wel of niet onderwijzen van creationisme in de Amerikaanse schoollokalen, heeft men besloten tot dit initiatief over te gaan.(1)

De eerste dateert van 1984, de tweede van 1999( die was speciaal gericht op het zogenaamde"scientific  creationism") .
De NAS heeft al tijdens de rechtszaken ( Nu   over   de  jongste   mutant van het creationisme: de  ID"theorie" ) een begin gemaakt met het maken van deze nieuwe versie en werd geleid door bioloog en filosoof Francisco Ayala, van de universiteit van Californië.

In deze nieuwe versie, die tweemaal zo dik is als haar voorganger uit 1999,( waar    ook toendertijd   SJ Gould had aan meegewerkt ) zijn de meest recente vondsten opgenomen.
Zo valt er ook eindelijk kennis te maken met het in Canada gevonden fossiel van de Tiktaalik
 ( overwegend  nederlandstalige  link en archief   --> Tiktaalik )
Een beestje dat 380 miljoen jaar geleden leefde en geldt als de ‘missing link’ tussen vissen en vier potige landdieren.
Dit mag gerust een unicum genoemd worden. Deze vondst is namelijk nog niet te vinden in het onderwijsmateriaal, omdat de revisie doorgaans te lang duurt.
Tevens is in deze publicatie de rol van evolutie in de medische wetenschap opgenomen, teneinde de lezer een beter inzicht te geven in de mutaties van virussen zoals HIV en SARS.

Er is zelfs ruimte opgenomen waarin geestelijken uitleggen waarom evolutie niets te maken heeft met religie: Het NOMA argument van Stephen Jay Gould. 
(zie ook  voor  verdere  besprekingen en  bemerkingen  (vanuit  niet-gelovige hoek )   op deze  uitgave   )  :
http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/01/mixed_messages_from_the_nas.php
http://scienceblogs.com/gregladen/2008/01/nas_religion_and_science_are_c.php
http://pandasthumb.org/archives/2008/01/new-nas-book-on.html

Er is een proef versie in pdf vorm te downloaden.


zie verder --->  bedoeling en oproep (tsjok45)

en een  vermelding /  bespreking  in  Nature 
http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7175/full/451108b.html
:met een  paar  erg ad  rem links  dat ik hier  in de  reacties opneem   vooraleer  het verdwijnt  van  internet  -->
Nature over NAS document (Tsjok45)
(1)


Click here to see large picture of the Earth...  <  klik voor een vergroot  beeld

de aarde IS  rond
 
http://www.earthfromspace.si.edu/Brontekst   ;   Summary
http://books.nap.edu/html/11876/SECbrochure.pdf

(zie uitgebreider  teksten    11876.pdf   2008  /  evolution, science , creationism
download :   
http://www.scribd.com/word/download_preview/960325  )                                                                                                    *    *    *I    Het belang van de Evolutie-wetenschap(pen)

De ontdekking en het begrip van de evolutie-processen ( en de  fossiele  documentatie vd geschiedenis van het levende )  zijn  één van de krachtigste verwezenlijkingen  in  de geschiedenis van de (natuur)wetenschap .

*  Evolutie verklaart met succes de  waargenomen  BIODIVERSITEIT  in de wereld en is   door observatie en experiment vanuit  een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines herhaaldelijk bevestigd.

*  De evolutie- wetenschap is het  theoretische bind-middel/frame   van de  moderne biologie.

*   Evolutie-wetenschap   heeft de deuren  voor volledig nieuwe aanpakken  van  medisch, landbouwkundig , en milieu-onderzoek, wijd  geopend en leid tot de ontwikkeling van technologieën die kunnen helpen ziekten( en  epidemieen)  preventief te  verhinderen en te bestrijden.

Helaas, wordt het efficiënte wetenschapsonderwijs in onze (*1 )scholen ondermijnd  door  vele inspanningen  om niet-wetenschappelijke concepten over evolutie in wetenschapsklassen  te introduceren.

 

II     Hoe werkt Wetenschap  ?

Hoe  de wetenschappers te werk gaan wordt  door  de  studies over  de evolutie , uitstekend geillustreerd  .

Wetenchappers  stellen toetsbare vragen over de natuurlijke wereld en  testen/toetsen  die vragen door experiment en nieuwe observaties;
 
Ze stellen concepten ,  modellen   en theoretische  verklaringen  op  van  het verschijnsel evolutie ( en van de  geologische  geschiedenis van het leven ) die op  feitelijk  bewijsmateriaal (= bewijsstukken ) worden gebaseerd.

Aangezien de wetenschappers steeds  nieuwe resultaten en bevindingen blijven  verzamelen, blijven zij hun ideeën verfijnen : 
De verklaringen worden veranderd of soms verworpen wanneer dwingend /tegenstrijdig bewijsmateriaal opduikt .
Sommige wetenschappelijke verklaringen zijn echter  al   reeds  zo lang gevestigd  en beproefd   dat geen nieuw bewijsmateriaal hen waarschijnlijk nog wezenlijk zal  veranderen. De verklaring wordt dan een wetenschappelijke theorie.
 
In dagelijkse taal betekent een theorie een gok , een gissing of een speculatie.
Niet zo in wetenschap.
In de  wetenschap, verwijst het  woord  theorie naar een uitvoerige verklaring van  belangrijke waargenmen en  kontroleerbare   eigenschappen  die door vele feiten gesteund  wordt en  in tijd worden en werden  verzameld.
De theorieën staan ook wetenschappers toe om voorspellingen over tot hiertoe niet waargenomen fenomenen te maken.

Een goed voorbeeld komt  voort  uit de studies rond  de  zwaartekracht
Na honderden jaren van observatie en experiment, worden de basisfeiten van de zwaartekracht onderkend en begrepen.
De opgestelde  theorie van de zwaartekracht  is een verklaring van die basisfeiten.
De wetenschappers gebruiken dan de theorie om voorspellingen  te maken  over  hoe de zwaartekracht  onder  verschillende omstandigheden ( 2) zal functioneren.
Dergelijke voorspellingen zijn geverifieerd in talloze experimenten (3)  ,die  verder de theorie   bevestigen .
De evolutietheorie is eveneens  gebouwd   op een stevige basis  van observatie, experiment, en bevestigend bewijsmateriaal


III     de Evolutie-Theorie  is  herhaaldelijk  getest en  bevestigd (4)


Evolutietheorie  vertrekt  van   wat wij allen  al  vanuit onze ervaring weten ,
nml  dat
de biologische trekken van ouders worden  gekopieerd en  doorgegeven aan de nakomelingen
Dit
is de "conditio sine qua non"  van de  evolutie.(5)

Soms veranderen de trekken in de  opeenvolgende generaties.
Als een nieuwe trek zich  in  de  nakomelingen  ontwikkkeld   die het  beter in de natuurlijke omgeving doet    zodat  het  helpt  meer nakomelingen te produceren  die ook de
voordelige  trek erven , zal die trek meer wijdverspreid  geraken 
(6)
Als de nieuwe trek de nakomelingen minder bekwaam( = fit ) maakt en  zo minder nakomelingen veroorzaakt  dan  zal de trek er toe  neigen langzaam te verdwijnen.

De natuurlijke selectie is het proces waardoor sommige trekken succesvoller zijn dan  anderen in het milieu waar de opeenvolgende populaties en generaties van het beschouwde organisme in overleven .

Aan elk type van  levend  wezen  dat wij vandaag kennen  , gingen  veel andere types vooraf die  niet( of minder )  succesvol bleken   en  daarom   uitstierven.(7)


De wetenschappers vragen niet meer  naar  de  basisfeiten van evolutieprocessen .
Het concept heeft het uitgebreide testen door tienduizenden  specialisten uit de  biologie, geneeskunde, antropologie, de geologie, chemie, en andere vakgebieden goed  doorstaan  ....
De ontdekkingen op verschillende deelgebieden van de wetenschap   hebben elkaar versterkt, en het bewijsmateriaal voor  de evolutie is  gedurende  de laatste   150 jaar blijven accumuleren
 
IV   Het Fossielen archief

Het evolutie-concept wordt  ondersteund   door de vondsten van fossielen   in  de  rotslagen  en afzettingen  uit verschillende periodes  van de geschiedenis van de Aarde.
Over  het algemeen, worden  fossielen die morfologisch goed gelijken  op de  huidige vormen  van het  levende ,  in de  jongere rotslagen/afzettingen gevonden , terwijl vele fossielen die slechts oppervlakkig op de  huidige biota lijken  in de  oudere lagen voorkomen.

Gebaseerd op dergelijke vaststellingen , stelden de naturalisten voor dat de soorten, veranderen of, in tijd evolueren.
De natuurlijke selectie is daarbij   geïdentificeerd als stuwende kracht achter deze veranderingen.
Sedertdien hebben de wetenschappers een overweldigend aantal fossielen in rotslagen van  verschillende leeftijden gevonden die herhaaldelijk de veranderingen in de levensvormen bevestigen die door de evolutie-theorie worden voorspeld.
Volledig skelet van een overgangsfossiel  van een  vogel-(Gansus  yumenensis )
dat in China werd ontdekt en in 2006 werd gemeld.
http://www.carnegiemnh.org/news/06-apr-jun/gansus/changma3_72.jpgV      Moleculaire biologie ,  genetica   Moleculaire genetica

DNA   onderzoek   heeft aangegeven  hoe de evolutie(- wetenschap   moet  rekening houden en  steunen  op mechanismen  van , en )  werkt op het moleculaire niveau 
Dit soort vakgenied  was onbekend toen de evolutie (en het mechanisme van de  natuurlijke selectie) voor het eerst in 1859 werden voorgesteld...

De  genetica heeft aangetoond dat vertikale  overdracht  van  de(erfelijke) eigenschappen  van de  ouders aan hun  nakomelingen  gebeurt dmv DNA:  een macromolecule die  in alle levende wezens  die sleutelfunctie functie vervuld (8!)
en tevens  de  informatie bevat(= het recept) die de celgroei , de celreproductie en de montage en  ontwikkeling  van organismen (9) , stuurt (samen met de omgeving )

Vergelijkende  DNA studies steunen   de  bevindingen  die werden gevonden  in andere takken van de(levens en evolutie)wetenschappen .
Bijvoorbeeld, vertonen  de  huidige (= extante)  met  elkaar  vergeleken  soorten die  verder weg   in de  geologische  tijd ( qua veronderstelde oorsprong of radiatie (10 ) zijn te situeren    , grote  morfologische  verschillen die ook  in hun DNA(sequenties/  chromosomen   en genomen  )   worden weerspiegeld    ....
De graad van verschil  geeft een hint over de mogelijke  verwantschap  ...Stambomen  (11)   die zijn opgesteld  op basis van moleculaire  vergelijkingen tussen verschillende species  ( vooral van hun  vergelijkbare ( homologe )  DNA  sequenties , genprodukten  en  aminozuuropeenvolgingen in eiwitten )vallen dikwijls samen met  reeds(voorlopige) bekende fossiele  stambomen afkomstig uit de paleontologie , de vergelijkende anatomie , de  fylogenetica    etc  (12) 

-  - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - A - gorilla                                          
GTGCCCATCCAAAAAGTCCA-A-GATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGG    Mens
GTGCCCATCCAAAAAGTCCA-G-GATGACACCAAAACCCTCATCAAGACAATTGTCACCAGG    Chimp 

 

ATCAATGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAA-A-GTCACCGGTTTGGAC    Mens
ATCAATGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCTCCAAACAGAA-G-GTCACCGGTTTGGAC    Chimp
-  - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-G- gorilla


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -C- gorilla
TTCATTCCTGGGCTCCACCC-C-ATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACACTGGCAGTC    Mens
TTCATTCCTGGGCTCCACCC-T-ATCCTGACCTTATCCAAGATGGACCAGACACTGGCAGTC    Chimp

 

TACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGAAAC-G-TGATCCAAATATCCAACGACCTG      Mens
TACCAACAGATCCTCACCAGTATGCCTTCCAGAAAC-A-TGATCCAAATATCCAACGACCTG      Chimp
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A-gorilla

 

GAGAACCTCCGGGA-T-CTTCTTCAGGTGCTGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGG       Mens
GAGAACCTCCGGGA-C-CTTCTTCAGGTGCTGGCCTTCTCTAAGAGCTGCCACTTGCCCTGG       Chimp
- - - - - - - - - - - - - - - - -C-gorilla  


Vergelijking bij Mens en Chimpansee van de  DNA opeenvolgingen  voor  het gen dat codeert voor het peptide-hormoon  Leptine(betrokken bij het metabolisme  van vetten )

*  Er zijn  slechts vijf plaatsen  waar de  opeenvolging van de  250 nucleotiden verschillen  .
*  Daar  waar  de mens en chimpansee   sequenties  (=  Nucleotiden- opeenvolgingen)  verschillen, kan het overeenkomstige ( =homologe )  nucleotide ( op dezelfde locus  in de DNA sesuentie   ) in  hetzelfde gen bij de  gorilla worden gevonden ....
*   uit de vergelijking van die drie (mens /chimp /gorilla)  kan men het vermoedelijke  nucleotide (op die bepaalde  plaats)   af leiden dat waarschijnlijk in de gemeenschappelijke voorvader ( = de "common ancestor"  of  CA )van mensen, chimpansees, en gorilla's bestond.
*  In twee gevallen, zijn  het  gorilla en het  menselijke nucleotide op die loci  gelijk aan elkaar   terwijl in de andere drie gevallen, de gorilla en de chimpansee- opeenvolgingen  hetzelfde zijn.

De gemeenschappelijke voorvader van de gorilla, de chimpansee, en de mens zal dus   waarschijnlijk het nucleotide hebben dat hetzelfde is in twee van de drie  huidige  vormen van het gen ;  omdat dit enkel één verandering(substitutie )  van een nucleotide op die plaats  vergt  ipv  twee
 

wat  linkt   met deze  paragrafen  ?

I :
evolutietheorie is verouderde troep?

(Noot 1)
Het gaat  voornamelijk over de lessen  wetenschap en  biologie   in  de Amerikaanse (middelbare  en public )  school en  onderwijssystemen 
De recente  druk om  ook in europese scholen  en onderwijsnetten  het  degelijk wetenschapsonderwijs  te  ondermijnen( op grond van sectaire  religieuze doctrines die hun
absolute waarheden bedreigd voelen   en  pseudo-wetenschappelijke  kwak )maakt dit werkstuk  van het NAS ook belangrijk voor de  geinformeerde opinie-vorming in europaII :

overgenomen van   QABOUTER ( http://www.volkskrantblog.nl/blog/257 )


De wetenschappelijke methode

fotoIn het plaatje is te zien hoe de wetenschappelijk methode hoort te werken. Je ziet iets, dan stel je over het waargenomen fenomeen een hypothese op.

De gestelde hypothese wordt met gedachte- en fysieke experimenten getoetst. Vele malen. Als hij ook maar één maal faalt moet de hypothese aangepast worden. Dan begint het testen van de hypothese opnieuw. Dezelfde experimenten moeten herhaald worden en daarna moeten nog extra experimenten gedaan worden. En geen enkele keer mag de hypothese falen in haar verklaring van de observaties tijdens het experiment.

Vervolgens wordt de hypothese pas een theorie.
Geen voldongen feit nog, maar een theorie.
Een theorie heeft bewezen in haar kinderlijke hypothesetijd sterk te staan.
Een theorie wordt wederom vele malen getoetst middels experimenten.
De theorie moet álle experimenten kunnen doorstaan. Doorstaat hij deze niet moet er een nieuwe hypothese gemaakt worden en kan de theorie komen te vervallen. Daarvoor in de plaats moet dan een nieuwe theorie komen.

Pas nadat een theorie lange tijd is getoetst en er duidelijk verklaarbare wetmatigheden ontdekt zijn, die alle experimenten en resultaten volledig kunnen verklaren, kunnen deze als wetmatigheden beschreven worden.
Dan kan nog altijd dit weer vervallen doordat wetenschappelijke experimenten aantonen dat de natuurwet niet alle werkelijkheid kan verklaren.
 
Maar een hypothese moet wel heel sterk groeien, kan het een theorie wegbeuken, en een theorie moet een grote jongen/meid worden voordat het een wet kan kraken.

zie ook :
   De wet van ( scepticus ) Digit  ---> 
Verschil tussen wetenschappelijke en geloofs-verschijnselen /-entiteiten. *Datgene wat is geloofd kan alleen bestaan omdat mensen erin ...
In cache  (<klik )

(Noot 2)
=opstellingen ?

(Noot 3)
=waarbij de parameters van de  opstelling  kunnen  worden  gekontroleerd  gewijzigd ?
Veel  experimenten zijn door de natuur  al gedaan , en moeten alleen maar  worden ontdekt en ontrafelt uit het reeds waargenomen materiaal en de
voorhanden kennis vanuit modellen    ...(in de geneeskunde( met name in de  genetica )  heeft de natuur reeds experimenten gedaan die NIET zouden
kunnen worden uitgevoerd  in labo's  : om  ethische  en morele redenen bijvoorbeeld  )
III

(noot 4)
Het is een van de  meest uitgeteste  wetenschappelijke  theorieen die er  bestaan

(noot 5)
de voortplanting ( en  afstamming ) door kopiering  /replicatie
"Descent with modifications " (Darwin ) 

(noot 6)
in  de  tijd =  vertikale spreiding /doorheen de  cellijnen die rechtstreeks  hebben te maken met de
voortplanting  )

(noot  7)
 elk "goed aangepast " huidig levend organisme  is het resultaat  van een ononderbroken reeks van   overlevers met  veel  geluk  ...
het aantal voorouderlijke  verwanten van die ( achteraf succesrijk bevonden ) stamlijn  ,  die uitgestorven ( of verongelukte ) stamlijnen  hebben voortgebracht is onnoemelijk grootIV  
Tussenvormen bestaan niet  ?  <Er wordt altijd zo leuk gehamerd op het gebrek aan fossielen
http://groups.msn.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=76

Over  fossielen  :
http://www.gea-geologie.nl/publicrelations/fossielenfolder/fossielen.html

Gansus yumenensis 
Tientallen exemplaren ontdekt van 'bijna-recente' vogel uit Vroeg-Krijt

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=717De genetica of erfelijkheidsleer
Molecular evolution | Molecular genetics | Phylogenetics


http://users.ugent.be/~avierstr/
met  o.m.

 • The central dogma of molecular biology

 • The mystery of sequencing for phylogenetic research...
  1. What is DNA ?
  2. DNA in a cell
  3. Preparation of gDNA
  4. PCR to amplify the requested gene
  5. Sequencing of the obtained PCR product
  6. Aligning of the gene with genes from other species
  7. Calculating the phylogenetic trees

  Vitamine C &  het Gulo gen 

  Tomasso agricola
  Unintelligent design (6): Vitamine C
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/32654

  Bart  klink
  Waarom het GULO-gen bewijs is voor evolutie
  http://evolutie.blog.com/2523702/

  Creationisten en het GULO-gen
  http://evolutie.blog.com/2534762/
  (8)
  De "vertikale " spreiding van de kopieen  van het DNA in de tijd  doorheen de opeenvolgende generaties van  de populaties  van  het bestudeerde organisme ( species )

  (9) 
  het vakgebied  van  de  ontwikkelingsbiologie  en evo-devo -->Embryologie / FOX-genen /  Homeobox/ Epigenetica  etc...

  (10)
  Moleculaire klokken   Molecular clock

  (11)
   zie Cladistiek

  ( Bart klink   te vinden op   een   discussie met  creato's   http://www.volkskrantblog.nl/bericht/173735  )

  ".... Bij het achterhalen van evolutionaire verwantschappen gaat het voornamelijk om gedeelde veranderingen ten opzichte van het ancestrale gen. Dit worden synapomorfieën genoemd en zijn
  het belangrijkste bij het bepalen van verwantschappen.

  Interpretaties   van  uitslagen van sequentievergelijkingen  moeten   rekening houden met synapomorfieën ;  Dat er synapomorfieën zijn   is vrij simpel vast te stellen door zoveel mogelijk sequenties te vergelijken   ....


  Zie hier voor meer uitleg van de cladistische terminologie:

  http://www.palaeos.com/Systematics/Cladistics/defApomorphy.html

  Waarschijnlijkheid  is  het sleutelwoord in dit soort analyses.
  Het gaat steeds om wat het meest waarschijnlijk is, niet of alle andere opties volledig uitgesloten zijn.
  Dit geldt trouwens voor heel veel wetenschappelijk onderzoek.
  Als je je in de literatuur over dit onderwerp verdiept (= cladistiek), zul je heel veel wiskunde en statistiek tegenkomen.
  De betrouwbaarheid van uitspraken neemt toe naarmate je grotere sequenties en meerdere soorten kunt vergelijken. Dit kost echter ook veel meer computerkracht.

  (12) 
  Deze zoektochten  naar de meest  waarschijnlijke  C A's     blijven   natuurlijk  allemaal  wel   een grote  legpuzzel( en er zijn steeds weer discussies over de manieren waarop   de stukjes   in elkaar moeten passen )
   ..maar er  is de  laatste jaren een zeer grote  versnelling opgetreden in het ontdekken van nieuwe stukjes( de toenemende automatisering en een  gevoelige  versnelling van  de sequencing technieken  )  en het ineenpassen van de stukjes ( dmv wiskundige   en
  statistische  analyses  van het reeds bekende materiaal)
 • 07-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  06-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON

  Een vroegere  poging   ?

  Tijdens wat  men de" Cambrische explosie "(542MY geleden ) (A) heeft genoemd , kwam de grootste soorten-diversificatie ( en  verschillende  bouwplan -types  van organismen )  voor  die we  (tot nu toe ) kennen
  (http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/camblife.html)

  Een gelijkaardige  "snelle"uitbarsting in evolutionaire soortendiversificaties greep -33 MY eerder  plaats  ___
  Dat  hebben  enkele  paleontologen    van Virginia Tech  ontdekt  en beschreven   in een  artikel in  Science  ;

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/319/5859/81
  http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/sciencenow;2008/103/1

   

  1.- Fractofusus andersoni ( een ediacara fossiel ) levert de bewijzen  voor een  tweede oude   "big bang van het leven "
  Bing Shen/Virginia Polytechnic Institute and State University [VIA SCIENCE]

  2.-  Wetenschappers onderscheiden drie Ediacara formaties  tussen 575 en  542 MY . 
  Avalon( New foundland ) , White Sea ( Rusland ) , en   Nama formaties ;Alle drie  gingen  ( in  chronlogisch volgorde ) vooraf aan de cambrische explosie 
  *In  de Linkse  diagram staan de  genera (zwarte lijn  )en hoe ze van elkaar verschilden  ( Dissimilarity- lijn )  in de drie Ediacara formaties .
  Rechts  wordt getoond  welke morpho-ruimte  in de drie   Ediacara formaties  wordt ingevuld .
  Alhoewel er minder  genera aanwezig zijn in het Avalon  dan in de latere formaties , bezetten de  Avalon fossielen alle  morpho-ruimte ( bouwplannen )  van  het bekende  ediacara  bestand  ;wat wijst op een explosief - evolutionair patroon    ( Avalon explosie)  gelijkend 
  op  de  cambrische explosie  van  -542 MY.
  Voormelde  wetenschappers  hebben deze gebeurtenis de "Avalon explosie"( =naar een  rotsformatie in  New-Foundland ) genoemd.
  *Complex ( meercellig )  leven  is minstens tijdens twee "explosies" tot bloei gekomen  
  * Dat duid er op  dat er een  bepaalde  wetmatigheid ( en gelijkaardige processen ) eraan ten  grondslag kan liggen  

  " Avalon vertegenwoordigt een onafhankelijk, onderbroken experiment (van het leven ) met een evolutief patroon gelijkend op dat van de  cambrische  explosie ,"  stellen de auteurs.

  "Het blijkt dat bij de dageraad van het macroscopische leven,___ tussen 575 en 520 miljoen jaar geleden,____ er niet één, maar minstens twee belangrijke episoden van abrupte (1a)  morfologische(1b)  en grootschalige  diversificatie , hebben  plaatsgehad  ," zei  Shuhai Xiao .   
  De nieuwe studie,  onderzocht  de  ontwikkeling  en geschiedenis  van het  levende   tijdens  het   Ediacara /vendian  >  Ediacaran/ ( een periode tussen 635 miljoen jaar en 542 miljoen jaar geleden.)
  De auteurs vergeleken 200 verschillende( enigmatische )  fossiele soorten , waarbij werd gevonden  dat  hun lichaamstypes(= bauplan )___ en  de  rijkdom aan biodiversiteit in die periode   ___op ongeveer dezelfde  geologische ( korte )  tijd verschenen  als de cambrische   
  De Ediacara fauna  verdween kompleet     ( uit  het fossielen  verslag ) vóóraleer  de  Cambrische explosie  volgde. (2)


  De vraag  of nog andere  dergelijke  "explosies " of " big bangs van het levende " hebben plaatsgevonden  ( en  fossiel zijn  gedocumenteerd ) stelt zich nu ook  voor bijvoorbeeld   de (vermoedelijke ) afgrazers  en  postuleerbare   leefgemeenschappen   rond  fossiele  stromatolieten 

   


  ( A)--> de engelse versie(s)  van dit wiki -artikel  is veel uitgebreider en vollediger    :
   
  Cambrian explosion   /      More on the Cambrian explosion  /


  (1a)

  "abrupt "/ plotseling   in geologische zin,( =  dus niet "patsboem" zoals de  Grote  Tovenaar "goddidit "der ID-creationisten  zou hebben  gedaan )  wat  al vlug enkele honderduizenden jaren beslaat  ....
  --> Bovendien  zullen  onafhankelijke " absolute " dateringen ( die geen rekening houden  met de vindplaats of de  geologische kolom  )  van vondsten  uit  die "verre " periodes moeten rekening houden  met grotere  foutenmarges

  (1b)
  fossielen van dergelijke ouderdom zijn uitsluitend  te bestuderen  als  veranderingen  van de morfologie van de lichaamsvorm en bouwplan/archetype    , die (waarschijnlijk)   zijn  te begrijpen als de resulaten  van  de montage-activiteiten van  zeer belangrijke  en   hoog geconserveerde  "hox genen "(=  programa's )waarbij kleine mutaties  grote  vorm-veranderingen  teweeg brengen  ...(soms noemt men dat macromutaties --->  dat zijn dan mutaties in "master switches" of hoofdschakelaars uit  de  regelgenen -box ( homeo-box )  die de  ontwikkeling  (=  development ) sturen  )


   
  (2)

  Ediacara  fauna     Ediacaran biota 
  Er zijn natuurlijk  precambrische fossielen  van complexe dieren   bekend  o.m. de vendiaanse  ediacara  fauna   
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/vendian.htm

  Het Vendian (610-570 miljoen jaar geleden)

  Dit is de laatste periode van het Laat-Proterozoicum. De aardatmosfeer ging steeds meer zuurstof bevatten. Door de aanwezigheid van dit zuurstof en water ontwikkelden zich uit de Protozoën de Meercelligen (Metazoa) en de Sponzen.

  Warme en koude perioden wisselden elkaar af.

  Dat bevorderde het ontstaan van een grote variatie van levensvormen.

  In 1946 werden in de buurt van Ediacara (Zuid-Australië) fossielen ontdekt die men interpreteerde als afdrukken van kwallen. In 1957 vond men fossiele afdrukken uit dezelfde periode die leken op varenbladeren.
  Er werden ook lintvormige sporen gevonden. Deze werden waarschijnlijk achtergelaten door actief over de zeebodem kruipende dieren die zich wellicht voedden met blauwwieren.
  Er zijn in de Ediacara-heuvels meer dan 1400 fossielen gevonden van organismen die geen harde delen bevatten.

  Ediacara-fauna

  Later werden nog meer Ediacara-fauna’s gevonden. De fossielen werden bijna alle in verband gebracht met moderne groepen dieren: kwallen, zachte koralen, zeeveren en gelede wormen.

  In de jaren ’70 begon men hier aan te twijfelen. Veel fossielen konden niet gemakkelijk in nu levende groepen worden ingepast.
  Men begon te overwegen of de organismen uit het Vendien misschien uniek waren, en sindsdien uitgestorven. Waren zij misschien het eindpunt van een bepaalde tak van de evolutie?

  Was Spriggina een worm?

  Een bekend fossiel uit de Ediacara-formatie was bijvoorbeeld de Spriggina. Deze werd eerst gezien als een vroege worm: de kop aan één kant, dan een geleed lichaam, en tenslotte een taps toelopende staart. Later zag men dit anders. De “kop” zou ook een apparaat kunnen zijn waarmee het dier zich aan de zeebodem vasthechtte. Zo stond het rechtop in het water, en leek het meer op het blad van een varen.

   

  of het blad van een varen?

  De meeste paleontologen zijn echter van mening dat tenminste een paar van deze schepselen wel voorouders zullen zijn van ongewervelden die nu in zee leven.

  Waarschijnlijk ontwikkelden zich in het Vendian de Ribkwallen en de neteldieren.
   Radiata  Ribkwallen  Neteldieren.

  Met het ontstaan van   autotrofen /  en   zuurstof producerende  organismen en  echte heterotrofen  / "diernen"   ontstond ook het onderscheid tussen “consumenten” en “producenten”, tussen roofdieren en prooi.
  De best  aangepaste  strategieen en  evenwichten    in de  onstane  wapenwedlopen  overleefden;
  Mutaties zorgden voor  een  palet  waaruit  de  NS  nieuwe levensvormen en niche-invullingen kon ontwikkelen   .
  De evolutie voltrok zich in een steeds sneller tempo ( --->chemische ( kalk en zuurstof ) en thermische   veranderingen (klimaat)   in het mariene milieu en de zich ontwikkelende   turbulente  biosfeer   veroorzaakten andere mogelijkheden en oplosruimlten . )
  Het  volgende Cambrium zou een explosie van levensvormen te zien geven.


  As you can see from this diagram, the animals of the Ediacara had an almost 40 million year ... Als u met een tijdmachine naar het Ediacara zou reizen, ...
  In cache

  evodisku   <
  In 1946 ontdekte de geoloog RCSprigg in de Zuid-Australische Ediacara Hills enkele afdrukken in de rotsen, toebehorend aan kleine ongewervelde zeedieren. ...
  evodisku   <

  De Ediacara-fossielen komen uit een vindplaats in Zuid-Oost-Australië. ... De Ediacara-organismen kenden 10 miljoen jaar lang een grote bloei, ...

  anti -creato <

  Dickinsonia; 43 x 50 mm; Precambrium; Ediacara, Z-Australië; coll. ... http://nadarwin.nl/gallerij.html en natuurlijk het openingsbericht van Detected ...
   In cache -

   

  495  < Nieuw licht op Ediacara-fauna( Ediacaran biota  )

   

  706   <  NGV-Geo nieuws Ediacara-fossiel lijkt verwant aan moderne organismen


  Er zijn   in het  fossielen verslag  van de aan de "cambrische  evolutie" voorafgaande  periodes ( http://www.peripatus.gen.nz/paleontology/Vendian.html ) mogelijke verwanten  -gevonden van enkele nog tegenwoordig levende phyla

  Klik op de fotos  voor meer  ( engelstalige ) uitleg  

  Cyclomedusa Charnia Eoporpita Nemiana Pteridinium
  Arkarua Dickinsonia Spriggina Tribrachidium Kimberella


  ( voornamelijk  --->  Cnidaria   http://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/critters.html   
  Kimberella --> Molusca  ?)

   

  Dickinsonia   voorouder/verwant    van   annelida, cnidaria, koraal, ?
  Spriggina,      voorouder/verwant   van trilobitae ?  
  Yorgia,
  Pteridinium,
  Onega,
  Ediacaria,
  Marywadea,
  Arkarua
  Charnia

  Opgelet !!!
  Zoals gewoonlijk  zal ik het artikel  uitbreiden  en  zo nodig aanvullen en/of veranderen  al naargelang er meer info en meer bronmateriaal  ter beschikking komt ....

  De gebruikelijke  te verwachten   creationisten - kwetter  kan    hopelijk  ook   voor enig  volksvermaak   zorgen  ...   
    


  bronnen :

  http://in.news.yahoo.com/080104/139/6p85n.html
  http://kemo-d7.livejournal.com/198359.html  http://www.vtnews.vt.edu/story.php?relyear=2008&itemno=1
  ( vertaald)

  "De ( tot nu toe bekende )  ediacara organismen  bezitten   geen duidelijk  aantoonbare ( voorouder -nakomelingen ) stamlijnen   die hen verbinden  met de dieren uit het latere Cambrium, en de meesten van hen  stierven uit vóór de Cambrische Explosie " zei  Shen. "De meeste  soorten van  deze groep organismen verschilt grondig  qua bouwplan  van de dieren uit het Cambrium."


  Verscheen  deze  ediacara  verscheidenheid aan soorten en bouwplannen  ,  ook in een explosieve evolutieve gebeurtenis, of is de  "Cambrische  Explosie "  echt onvergelijkelijke unieke  gebeurtenis?

  "Wij identificeerden 50 karakteristieke eigenschappen   en brachten de distributie van deze  eigenschappên  in meer dan 200 soorten Ediacara biota ,  in kaart. "
  Deze bestudeerde soorten zijn verdeeld over de  drie 33  MY  durende  evolutieve stadia van de volledige geschiedenis van het vendian , 
  De drie opeenvolgende formaties  worden vertegenwoordigd door  het   Avalon, het russische  " White Sea ", en het   Nama (allen genoemd naar plaatsen waar de meer  representatieve fossielen van elk stadium/tijdvak   kunnen worden gevonden).
   Het vroegste stadium Avalon werd vertegenwoordigd door vrij weinig soorten.

  Verrassend, echter, ( zoals aangetoond door Shen en collega's,)  bezetten deze vroegste Ediacarianen reeds de  volledige morfologische waaier van lichaam bouwsplannen die ooit in de  de volledige geschiedenisvan het Ediacara zou gerealiseerd worden.

  "Maw, De belangrijke types van  de ediacara-organismen Ediacara  verschenen reeds  bij de dageraad van hun geschiedenis, tijdens de  Avalon big bang  ,"
  zei  Dong.
  "Later,  werden  fossiele  russische  organismen   gevonden   die  ____net als dezen uit de nama  formatie____nooit die initieele vormen-rijkdom achter zich lieten   
  Zelfs niet toen het soortenaantal tenslotte   afnam ,  werd de morfologische waaier van de  Avalon -types nooit overstegen ( wat  men zou mogen verwachten bij grote veranderingen in leefomgeving --->(  bijvoorbeeld  te verwachten volgens de   PE  theorie vazn Gould en Eldridge    )   "

  Kowalewski zei dat het  onderzoekteam deze de ontdekking  niet  had voorzien.
  "op basis van de   de wetenschappelijke literatuur en verder  daarop gebouwd   vervolgonderzoek , probeerden wij oorspronkelijk   een strengere opbouw van de morfologische geschiedenis van de ediacaran biota , tot stand te brengen ,"
  Het voorgenomen en geplande  onderzoek impliceerde zeker   niet   het aanpassen van kwantitatieve methodes die eerder voor het bestuderen van morfologische evolutie van dieren waren gebruikt, maar bleek  op de raadselachtige organismen van het ediacara    wel onontbeerlijk , opportuun  en succesvol.

  "Wij dachten   wel aan een biodiversiteit in termen van individuele soorten.maar vooral  ook  volgens  verschillende achtetypes en bouwplannen
  Soorten kunnen in hun algemeen lichaamsplan zeer gelijkaardig zijn.
  Bijvoorbeeld, kunnen 50 soorten vliegen  niet veel van elkaar verschillen (in termen van hun algemene morfologie )  - zij vertegenwoordigen  allen het zelfde lichaamsplan.
  Anderzijds, vertegenwoordigt een reeks van  drie soorten met  o.a. een vlieg, een kikker en  een aardworm  veel meer morfologische variatie.
   Wij moeten in  de eersteplaats   in  die zin aan  biodiversiteit denken
    : 
  niet alleen maar   in termen van hoeveel verschillende soorten er zijn maar ook hoeveel fundamenteel verschillende lichaamsplannen worden vertegenwoordigd.
   Onze benadering combineerde beide benaderingen, "

  "Daarnaast, baseert de methode zich op   het coderen  en  ,digitaliseren  van de verschillende morfologieen  in numerieke (binaire) gegevens. Deze strategie staat ons toe om, meer objectief en eenduidiger , raadselachtige fossiele  levensvormen te beschrijven, die meestal  als tweedimensionale  fossiele  afdrukken  zijn bewaard  en niet in termen van functie, ecologie, of fysiologie  "

  De wetenschappers zijn nog onzeker wat de drijfkrachten en oorzaken  waren  achter de snelle morfologische uitbreidingen  tijdens de  Avalon revolutie  , waarom de morfologische waaier zich niet verder uitbreidde, of verschoof  tijdens ( of  succeswol veranderde ),   om tenslotte in te  krimpen  en  spoorloos te verdwijnen op het einde van  het  Nama .

  "Maar, één ding staat  buiten kijf  -- de evolutie van het vroegste macroscopische en complexe (meercellige ) leven ging al door een explosieve gebeurtenis  voorafgaand aan de cambrische explosie  "zei  Xiao . "Het blijkt nu dat bij de dageraad van het macroscopische leven, tussen 575 en 520 miljoen jaar geleden, er niet één, maar minstens twee belangrijke episoden van abrupte morfologische uitbreiding waren  "

  http://www.fossilscience.com/tags/avalon_explosion.asp

  Avalon and the origin of multicellular life  Greg Laden/ Blog
  Explosions in the Garden of Ediacara Brian Switek /Laelaps.

  Macromutations / saltationism/PeekEek
  http://formsmostbeautiful.blogspot.com/2008/01/pre-cambrian-explosion.html
  http://content311637.clipmarks.com/content/A3BD042C-EEB9-4E84-9237-2FB46F521F62/

  Before
  http://www.iidb.org/vbb/showthread.php?p=5071626
  http://paleobiol.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/26/3/386

  06-01-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • TogelOnline (sukatogelonline4)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Keto Review (Bethany Lynch)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Good job (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • chibi (the impossible quiz)
      op Ardipithecus Ramidus
 • Sukatogelonline Terpercaya (Sukatogel)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!