evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
26-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega
Klik op de afbeelding om de link te volgen

klik voor een vergroting  


 

Ventastega curonica


Onder de gereconstrueerde kop is een deel van de fossiele schedel te zien. Het ronde gat stelt de oogkas voor

(artistieke  imressie  met fossiele schedel )Venta,naar de   Venta (rivier) in west Latvia.
Latvia  is een vlakte  ;  fossielen vindplaatsen bevinden zich op de  oevers van rivieren  die de  afzettingsgesteenten in de bodemrots  hebben ingesneden ;Twee vindplaatsen  voor de  ventastega  ( tot nu toe)
Ketleri, op de   oevers van de  Venta,
Pavari, (bron van het materiaal beschreven in nature  ) op de  oevers van de  Ciecere -  een zijriviertje  van de Venta 

Stega,=   shedel"dak "
Er bestaat een traditie bij de  naamgeving  van  vroege tetrapoden 
"(ENE)-stega" (bijvoorbeeld  = Ichthyo-stega, Acantho-stega)en gedeeltelijk omdat het een karakteristiek schedel-type betreft ____
Venta-stega betekent letterlijk  "schedeldak van de Venta rivier  " maar het betekent ook  " vroege tetrapod van de Venta " 

Curonica, = " Kurzeme"/Courland.
Kurzeme (= "Curonia" in het Latijn )
is the noord-westelijke regio van  Latvia waar de ventastega  vindplaatsen zich bevinden  .

Per Ahlberg

bron ;
http://richarddawkins.net/article,2776,Fossil-of-most-primitive-4-legged-creature-found,Seth-Borenstein-AP-Science-Writer

 
http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/fig_tab/nature06991_ft.html
 
Wetenschappers hebben een nieuw puzzelstukje  gevonden  en onderzocht :  een tetrapodomorph  met(verondersteld)  primitieve poten  die 370 miljoen jaar geleden zou hebben geleefd.
De  " nieuwe(?)"   vondsten behelzen; het grootste deel van de  schedel (met hersenpan ) ,  de helft van de beenderen  v.d. voorste ledematen( de schoudergordel maar zonder het schouderblad)  ,en een kwart van de bekken gordel  ( het belangrijke  Ilium )

Deze ontdekking  van  nieuwe   Ventastega fossielen  (1) komen twee jaar na de ontdekking van de geologisch oudere   Tiktaalik roseae, een soort die ook al werd omschreven als een overgangsvorm tussen vissen en viervoeters.
Volgens  de wetenschappers( betrokken bij dit nieuwe onderzoek) vullen  de nieuwe Ventastega curonica fossielen  , nog duidelijker dan vroeger  , de morfologische leemte tussen de Tiktaalik en de eerste viervoeter, de Acanthostega
(2)
 
Ahlberg vond echter  GEEN  komplete ledematen of tenen of vingers  van Ventastega ____en nog veel minder zijn er  zwemvliezen gevonden  , zoals sommige journalisten meenden te kunnen concluderen  ____  maar kon uit het fossiele materiaal  wel afleiden dat het zeer waarschijnlijk  een  fossiele  tetrapodomorph is   , omdat in dit nieuw bestudeerd  fossiel ,belangrijke delen van de schoudergordel  en het  bekken  werden gevonden.
Bovendien  kunnen  de vormen  van  deze  relevante  structuren van Ventastega( samen met de determinerende  classificatie van  alle  reeds beschikbare fossielen van dit dier  )  , de wetenschappers in staat stellen  ( dmv  vergelijkend onderzoek met gelijksoortige fossielen )  om te concluderen dat de ledematen, geen vinnen meer  genoemd kunnen worden 
Het onderzoek kan de  wetenschappers ___Per Ahlberg en Henning Blom van de Universiteit van Uppsala hebben  delen van het dier gereconstrueerd  en geven  uitleg over de transformaties____ helpen om de evolutie van vissen naar hogere gewervelden beter  te begrijpen
Het verslag ,de details en de    werkhypotheses  staan in het blad Nature.
http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html

P. Ahlberg, Jennifer A. Clack, Ervins Luksevics, Henning Nloom & Ivars Zupins, Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology, in Nature Vol. 453, #7199, 26 June 2008, pp. 1199-1204

Puntjes op  de  i
(P Ahlberg )

Ventastega komt uit het  recente (jong/ boven )Famenniaan, het deel van het Devoon dat het dichts bij de huidige tijd ligt .
Dit maakt het fossiele dier  ,  samen  met Acanthostega ongeveer zo'n 15 miljoen jaar eigentijdser dan Tiktaalik, dat  uit  het vroeg-midden  Frasniaan (laag/onder -midden  Devoon) stamt .
 
De schedel is vrijwel volledig,  slechts het postorbital been, het tectaal been (een kleine plaat net boven het neusgat) en het occipitale deel van de hersenpan, ontbreken .
De onderkaak  is volledig en  conform / bekend  van vele anderen  specimens.
 
Het kieuw-boog skelet (met inbegrip van de stapes (  = 
Stijgbeugel (gehoorbeentje) ), het  enige middenoorbeen van deze dieren) is jammer genoeg volledig onbekend.

Alle huidbeenderen van de interclavicale schoudergordel (, sleutelbeen, cleithrum, anocleithrum) zijn gekend van min of meer volledige specimens.

Het endoskeletaal deel van de schoudergordel, werd in het besproken specimen  scapulocoracoid (gelijkwaardig aan ons schouderblad) gedeeltelijk bewaard maar mist de
daadwerkelijke schouderverbinding waarmee  het lidmaat zou zijn vastgemaakt aan de rest van het skelet.

Het enige bewaarde deel van het bekken is  het ilium, maar dit is belangrijk aangezien dit  het deel  is dat het bekken aan de ruggegraat vastmaakt; de vorm van het ilium verandert dramatisch tijdens de vis-tetrapode overgang.

Één of andere  groep  van  lange  losse   vinstralen,___ herinnerend van  de varkensharen  van een groot penseel____ wordt geïnterpreteerd als de staartvin daar zij  zeer gelijkaardig zijn aan de staart-vin stralen van Acanthostega.

Één enkele tetrapode rib, opnieuw gelijkend op die van Acanthostega, is ook gevonden  .

Globaal gezien zijn ,zowel ilium als  de schoudergordel zijn zeer gelijkaardig maar ook  vrij verschillend aan die van Acanthostega, of zelfs aan  die van Ichthyostega of  (minstens wat betreft de schoudergordel) Tiktaalik.

Omdat de de stralen van de staartvin en rib ook  zeer  dicht bij  die van Acanthostega aansluiten  , menen  we dat het algemene lichaamsoverzicht ook gelijkaardig was....

Eén van Mike Coates' reconstructies  van acantosthega is  gebruikt als basis-silhouet voordereconstructie van vestastega ; 

Natuurlijk zouden wij verkeerd kunnen zijn, maar het is een redelijke gissing( educated guess )  en helpt om de lezers een algemeen idee van de verschijning van deze dieren te geven.

Over een ding  zijn we  vrij zeker  nml dat Ventastega geen grote  sterke  ribbenkast  bezat zoals
Ichthyostega ;
de geïsoleerde ribben  van  Ichthyostega   zijn  goedbekende robuuste  fossielen uit Groenland die goed bewaarden  , maar geen enkele dergelijke rib in in het ventastega materiaal gevonden 

Ik vermoed dat  Ventastega een ongecompliceerd vissen of salamander  bewegingspatroon met zijdelingse lichaamsgolvingen , bezat  ; maar bij gebrek aan een bewaarde  ruggegraat kunnen wij  daar  niet werkelijk zeker van  zijn.

 

 Hoe het oudste gewervelde landdier zich voortbewoog

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=104#617

Zo'n 360 miljoen jaar geleden werd het land door de gewervelde dieren veroverd.
Het oudste fossiel dat we kennen van deze belangrijke evolutionaire stap kwam  totvoorkort ( 2005) uit het Boven-Devoon van Groenland. Het gaat om een primitieve amfibie Ichthyostega) die nog tal van visachtige kenmerken vertoonde, maar die wel een heup, een schouderpartij en ledematen bezat die hem in staat stelden om het lichaam te dragen en zich over het land voort te bewegen.

Dat voortbewegen moet overigens anders gegaan zijn dan nu bij de gewervelde dieren.
Dat concluderen onderzoekers die de oorspronkelijke fossielen resten van Ichthyostega opnieuw hebben onderzocht(2005), maar die toen ook nieuwe vondsten bij hun analyse hebben meegenomen.
Ze komen daarbij tot een ander beeld dan eerdere onderzoekers (1955) deden.
Dat hangt vooral samen met details die ze opmerkten aan het gedeelte van het skelet in de axiale zone (dus met betrekking tot de ruggengraat en de directe omgeving daarvan.


Nieuwe (boven) en oude (onder) reconstructie van het skelet van Ichthyostega

Bij de oorspronkelijke reconstructie (op basis van deels afgebroken wervels) bestond de wervelkolom uit min of meer gelijke wervels. Dat blijkt echter onjuist te zijn: bij de nieuwe analyse worden in de wervelkolom vier delen onderscheiden, die elk hun eigen typen wervels bevatten. Die wervels stonden bovendien niet alle op dezelfde wijze gericht, maar hellen in sommige gevallen naar voren, in andere naar achteren. Dat moet de aangehechte spieren de mogelijkheid hebben geboden om een maximale trekkracht te ontwikkelen


De wijze van voortbewegen kan, op basis van deze bevindingen, in combinatie met een nieuwe interpretatie van de stand van de poten, het beste worden vergeleken met de wijze waarop sommige rupsen zich voortbewegen: Ichthyostega verplaatste waarschijnlijk eerst zijn beide voorpoten naar voren, daarna de beide achterpoten. De kromming die daarbij in het lichaam optrad bood vervolgens weer de mogelijkheid om beide voorpoten naar voren te verplaatsen, etc. Het zou momenteel een zeer kwetsbare vorm van voortbewegen zijn, maar de omstreeks een meter lange Ichthyostega had gedurende het Laat-Devoon, als mogelijk eerste gewervelde op het land, geen natuurlijke vijanden waarvoor hij moest kunnen vluchten.

Een belangrijk verschil tussen vissen en Ichthyostega was dat de laatste zwaar ontwikkelde ribben had, waarschijnlijk om te voorkomen dat de longen beschadigd zouden worden wanneer het dier uit het water op het land kroop. Die zware ribben belemmerden echter het zijdelings heen en weer gaan van het lichaam, dat zo kenmerkend is voor vissen bij het zwemmen. Ichthyostega moest echter ook zwemmen. Om daarbij het nadeel van het minder beweeglijke bovenlichaam op te vangen, had hij een breed uiteinde aan zijn staart.

Referenties:
 • Ahlberg, P.E., Clack, J.A. & Blom, H., 2005. The axial skeleton of the Devonian tetrapod Ichthyostega. Nature 437, p. 137-140.
 • Carroll, R.L., 2005. Between water and land. Nature 437, p. 38-39.

Figuren welwillend ter beschikking gesteld door Per Erik Ahlberg, Department of Physiology and Developmental Biology, Uppsala University, Uppsale (Zweden).

bewegingsmodel van vroege 
salamanders? 

Robotsalamander <
http://medgadget.com/archives/2007/03/salamandra_robo.html

Met een nagebouwde salamander hebben onderzoekers uit Zwitserland en Frankrijk een essentiële stap uit de evolutie nagebootst: van water naar land. Door de coördinatie tussen de poten en het kronkelende lichaam te veranderen bleek een zwemmende beweging over te gaan in een loopdrafje.

Salamanders lijken het meest op de dieren die een paar honderd miljoen jaar geleden voor het eerst vanuit zee het land kropen. De beweging van de salamander kan verklaren wat er voor nodig was om dat te laten gebeuren.

De onderzoekers zagen dat de salamander twee manieren van voortbewegen heeft.
Zwemmend kronkelt het dier zijn lichaam in een lopende golf (als wanneer je een touw een zwiep geeft), lopend kronkelt hij met een staande golf (als een touw tijdens touwtjespringen). In het eerste geval bewegen de ledematen synchroon, in het tweede geval in een meer complex patroon.

Die bewegingen bootsten ze na met de robot. In het water beweegt hij zich voort als een vis, terwijl hij op het land kronkelt als een slang en zijn benen gelijktijdig beweegt.

"Hun brein is in feite alleen betrokken bij het regelen van de snelheid en de richting", aldus  de onderzoeker IJspeert "Denk maar aan een kip zonder kop: die rent ook nog een tijdje door als de hersenen al niet meer meedoen."

Voor het lopen had de robot een extra elektrische schakeling nodig, bovenop een relatief simpel circuit voor het zwemmen. De onderzoekers concluderen dat ontwikkelingen in het brein de oorzaak zijn geweest voor de gang van water naar land 
(maart 2007 )

Nota :

Dat komt  misschien ook overeen met het  vermoeden dat het  voordeel  van de  eerste breinen ( of breinachtige structuren  ) voornamelijk is gelegen  in hun functie van   cybernetische stuurinrichting is die ( dierlijke) bewegingen  moest mogelijk maken  .... Net zoals je een boordcomputer hebt met sensoren  in geautomatiseerde  voertuigen met autonome onafhankelijke  bewegingen over divers terrrein ....  

Above: This lower jaw with teeth is one of the new fossils of Ventastega found in Latvia. Photo: Ivars Zupins, Latvian Museum of Natural History. Below: Reconstruction of Ventastega in side view. With the help of new, superbly preserved fossils, Per Ahlberg and his colleagues have been able to reconstruct the whole head, shoulder girdle and part of the pelvis. The silhouette is based on fossils of one of its contemporaries, Acanthostega, Scale bar 10 cm. Picture: Per Ahlberg.
Credit: Image courtesy of Uppsala University

Boven: Deze onderkaak met tanden is een van de nieuwe  complementerende  letse  fossielen van de reeds sinds 1994  bekende Ventastega .

foto: Ivars Zupins, Latvian Museum of Natural History. 

a, Whole-body reconstruction showing known skeletal elements on a body outline based on Acanthostega (modified from ref. 5; original Acanthostega body reconstruction by M. I. Coates). Scale bar, 10 cm. b, c, Skull reconstruction in lateral and dorsal views, based on material presented here and described previously21. d, Reconstructed association of skull and shoulder girdle in lateral view. e, Shoulder girdle in anterior view. Curvature of cleithrum based on LDM G 81/522 (ref. 21). Unknown bones are indicated with vertical hatching. Scale bar for be, 10 mm. f, g, Life reconstructions of head in lateral and dorsal views (copyright P. Renne, 2007). an, anocleithrum; ang, angular; cla, clavicle; clei, cleithrum; de, dentary; fr, frontal; icl, interclavicle; i.fon, internasal fontanelle; it, intertemporal; ju, jugal; la, lacrimal; mx, maxilla; m.ro, median rostral; na, nasal; pa, parietal; pmx, premaxilla; po, postorbital; pof, postfrontal; pop, preopercular; pospl, postsplenial; pp, postparietal; prf, prefrontal; pter, pterygoid; qj, quadratojugal; sang, surangular; scapcor, scapulocoracoid; spl, splenial; sq, squamosal; ta, tabular.
onder: Reconstructie van Ventastega in zijaanzicht
Met behulp van nieuwe, prachtig bewaard gebleven fossielen, waren Per Ahlberg en zijn collega's in staat  de komplete schedel  , schouder-gordel   en een deel van het bekken, te reconstrueren .
De rest van de reconstructie  is gebaseerd op fossielen van een van zijn tijdgenoten, Acanthostega
(Credit:  de Universiteit van Uppsala)

Het gebruik van acanthostega als een reconstrucie-model voor de ontbrekende delen van het gevonden fossiel, is  gerechtvaardigheid door de  overeenkomsten  tussen de schedels van ventastega en acanthostega ( trouwens ook met tiktaalik ).
Verdere ( hoogst gewenste ) vondsten van het skelet van Ventastega kunnen dit beeld eventueel corrigeren (of grotendeels bevestigen )
Paleontologie is naast een interdisciplinaire wetenschap  ook  een zeer geduldigde nooit-eindigende detective-arbeid die door vele onderzoek- teams voortdurend wordt geleverd ...
Naast deze ventastega  zijn dit jaar ook al veel  andere  transitie -doorbraken  geweest  in de paleontologie  ;ik vemeld hier  het fossiel onderzoek naar de  afstamming en de overgang  tussen Salamanders en kikkers --->
Gerobatrachus hottoni,(vanaf )Bericht 6  
Er is trouwens ook heel wat nieuws gevonden over de oerslangen

Een ouder slangetje in het gras


Het dier had een groot kaakbeen met tanden, zijn kop leek op die van een krokodil en het dier  was ongeveer even groot als een kleine alligator -->1 a 1,30 meter lang 
Ventastega fossiel  uit  1994   ( Natural History Museum site, © The Royal Society of London.)

 
De meeste eigenschappen van  de schedelbeenderen  komen ook overeen  met homologe delen   van de  Tiktaalik-schedel  ( in hoeverre "verschillen " ertussen  aan   allometrische oorzaken kunnen worden gekoppeld  is nog onder diskussie ***)  ___ die leefde  wel  miljoenen jaren eerder, ____maar de algemene vorm van de schedel  is "typisch" vroeg tetrapod, ' ", aldus Ahlberg  ***
 

http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/fig_tab/nature06991_ft.html

bron :

http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/06/ventastega.php
http://pandasthumb.org/archives/2008/06/ventastega.html


The latest addition( to the  transitionnal history of fishopods to  tetrapods ) is a description of Ventastega curonica, a creature that falls within the domain of the fish-like tetrapods, but is a bit fishier than other forms, so it actually bridges the gap between something like Tiktaalik and Acanthostega

We look forward to the imminent discovery of yet more fossils that bridge the gap between Ventastega and Tiktaalik, and between Ventastega and Acanthostega, and all the intermediates between them.


Here’s Ventastega‘s place in the phyletic universe, and I think you can see what I mean — all those species represent an embarrassment of riches, revealing the flowering of the tetrapod transition.

i-b999dfb17a2816c31f18cc053055be4f-ventastega_phylo.jpg


The skull can be compared to others, and the meat of the description of this animal is largely a description of each of the bones of the skull, categorizing and comparing them, and showing that we really are looking at a beast that is partway between Tiktaalik and Acanthostega.


Skulls of Tiktaalik, Ventastega, Acanthostega and Ichthyostega in dorsal view, showing the skull roof (grey) used in the morphometric comparison. In Ventastega and Acanthostega the internasal fontanelle is shown darker grey. Not drawn to scale.


This file Supplementary Notes regarding the phylogenetic analysis and Supplementary Data.
Supplementary Information 3 - Download PDF file (275KB)     ( <klik ook   bovenaan  dit artikel op de thumbnail )


a, Skulls of Tiktaalik, Ventastega, Acanthostega and Ichthyostega in dorsal view, showing the skull roof (grey) used in the morphometric comparison. In Ventastega and Acanthostega the internasal fontanelle is shown darker grey. Not drawn to scale.

b, c, Comparison of the skull roofs of Tiktaalik and Ventastega (left), Tiktaalik and Acanthostega (centre) and Tiktaalik and Ichthyostega (right). The skull roofs are overlaid in b; a left half-roof of Tiktaalik is compared to a right half-roof of Ventastega, Acanthostega or Ichthyostega in c. Tiktaalik is shown in darker grey than the tetrapods. A slight distortion of Tiktaalik has been corrected using the 'skew' command in Photoshop (b, c).

d, Strict consensus unordered phylogeny of tetrapodomorph fishes and early tetrapods based on 117 characters scored for 21 taxa. For further phylogenies see Supplementary Information 3. 'MGUH VP 6088' is an undescribed Famennian tetrapod from Greenland. CI, consistency index; HI, homoplasy index; RC, rescaled consistency index; RI, retention index.

e, f, Relative warp analyses of skull roof outlines shown in a–c; including (e) and excluding (f) the tabular horn of Acanthostega. The first relative warp (RW) is on the horizontal axis; the second relative warp is on the vertical axis.

For a full discussion of the relative warp analysis see
Supplementary Information 2. :
the relative warp analysis and Supplementary Figures 1-2 with Legends.
Supplementary Information 2 - Download PDF file (182KB) 

Wanneer  men het gevonden  fossiel  nader  onderzoekt merkt men  een echte staartvin  achteraan   ; 
kieuwopeningen   en klepjes aan de zijkant van de kop  ____ er zijn  ook   lijnen van poriën op kop  en lichaam gevonden  --> het Zijlijn-orgaan  van vissen 
***

Per  Ahlberg
" De zijlijnkanalen lopen  bij vissen  langs de zijkant van de   de schedel en de onderkaak   evenals  over  het lichaam, en zij zijn ook op het skelet gemakkelijk  te vinden omdat zij merktelens nalaten in de  beenderen ( in de vorm van  ononderbroken groeven of rijen van poriën - ) 
Deze  kanalen  van het 
 
laterale lijn  -orgaan  laten ook  in het beenderweefsel  hun merktekens achter  en  hebben openingen die hen verbinden  met de buitenkant  ( en het zwemwater)van  de vis   

Ventastega heeft  dergelijke onthullende  skelet merktekens die duiden op   goed ontwikkelde zijlijnen op de kop  maar of die zich ook  daadwerkelijk over het gehele lichaam  verder   hebben uitgebreid   , is onzeker ; het is  echter  ( gezien  gelijkaardige  gegevens vanuit   de vergelijkende anatomie) vrij  waarschijnlijk. (=  er zijn geen gevallen bekend waar die kanelen beperkt bleven tot het kopgedeelte bij extante  vissen )

Evenwel   zijn  de zijlijnen  een ontwikkelings -nadeel voor  landdieren die er niets mee kunnen  ( = deze  overbodige zintuigen ontwikkelen in landdieren is een grote verspilling aan energie en middelen )    ; tetrapode geslachten schijnen dan ook vrij snel  deze  zintuigelijke uitrusting   te verliezen  .
Hun aanwezigheid in Ventastega suggereert  een hoofdzakelijk  (obligate?)    aquatische levensstijl .
In feite, kunnen wij een zelfs  nauwkeuriger zijn dan dat.
De zijlijn- kanalen zijn aanwezig  in de onderkaak , de snuit en de kanten van de  kop   maar niet bovenop het hoofd of  achter de ogen  van het fossiel    
Bij  vissen ,zullen  de zijlijn-kanalen ook daar verdergaan.
Dit kan betekenen   dat
Ventastega doorgaans, enkel met de bovenkant van het hoofd en ogen het wateroppervlak  doorbrak  net zoals krokodillen dat doen  ....."De (vermeende ) primitieve poten-peddels doen vermoeden dat de vis zijn prooien in ondiep water ging zoeken, zo stellen de wetenschappers, een team van internationale paleontologen onder leiding van de Zweed Per Ahlberg (Universiteit van Uppsala).
 
" Ik neem  aan dat dit  dier moeiteloos  over droogvallende zand banken kon klauteren . Misschien hing het wat rond in mangroves en in kreken met  sterke getijden veranderingen   ;Gestrande vissen  waren missschien  het belangrijkste voedsel   "

***

 

Tussenstap

"Het is verleidelijk de Ventastega te zien als een duidelijke tussenstap in de evolutie", klinkt het. Toch manen de onderzoekers aan tot  grote  voorzichtigheid.
Andere ( gelijkaardige  )wezens dan  afstammelingen  van  de ventastega  , gingen  aan land  en  werden uiteindelijk  onze voorouders ...

Het fossiel toont vooral   aan dat de eerste amfibieën in het Devoon (tussen 410 en 360 miljoen jaar geleden) niet noodzakelijk lineair zijn geëvolueerd uit een  rechtstreekste   gekende  voorouder   ____zoals  steeds weer populair  , maar verkeerdelijk , wordt gedacht___maar dat ze  zich hebben ontwikkeld uit een  voorouderlijke  groep met een mozaik aan kenmerken   , gediversifieerd in verschillende evolutionaire takken .....zo menen de wetenschappers.

"In die tijd kropen veel  dergelijke  wezens rond met allemaal    verschillende  maar  gelijkaardige  mozaiken aan  eigenschappen   en op weg naar landdieren
 "  aldus Ahlberg. Ze lijken allemaal op Ventastega   
____ Al deze dieren  bezaten    een primitieve handvoet- structuur - maar met een groot aantal vingers  ...."Zeven, acht, misschien zelfs negen tenen per voet, in plaats van de vijf , die je zou verwachten te vinden in de hedendaagse dieren, waren eens de regel in die groepen , die waarschijnlijk  ook grotendeels  hebben geleid tot  verschillende  dood lopende evolutionaire straatjes   

Plaats in de  stamboom :

Ventastega is wat betreft sommige kenmerken , een van de "primitieve "leden van de  overgangs-vormen ,  maar er zijn  natuurlijk  ook oudere soorten  , die "vreemd genoeg" ( = althans volgens de pop -wetenschap  journalistiek )  ,  meer zijn  geavanceerd op hun weg  van vissen  naar  tetrapoden ( bijvoorbeeld  tiktaalik ) "  liet   Neil Shubin, hoogleraar biologie en anatomie aan de universiteit van Chicago ongeveer verstaan .

Maar 
"Ventastega  is een soort die duidelijk (vroeg ) is afgetakt  "volgens   Shubin .____m.a.w.  eentje die niet  goed  past in de tijdslijn( volgens de morfologische  "rechtlijnige "  sequentie )  en daarom verder door moet  zijn geevolueerd ( in een doodlopend straatje) met  behoud van een aantal  meer  primitievere kenmerken
De schedel  van ventastega staat   dan ( voor andere kenmerken )  weer dichter bij de acantosthega en de vroege tetrapoda
 ,
dan de meer visachtige  schedel van tiktaalik

"De vroegste Tetrapoda  zijn  waarschijnlijk geëvolueerd tussen 5 miljoen en 7 miljoen jaar vóór Tiktaalik,
 " verklaarde   shubin verder  "en deze  nieuwe fossielen helpen  de  onderzoekers voorspellen hoe  deze wezens er  moeten  hebben  uit gezien   "


De vraag die  nu nog voorligt  :

Is  Ventastega het product van 
-ofwel een  doorge-evolueerde   stamlijn   afgetakt  voorafgaand aan   tiktaalik   
-ofwel  afgetakt  ergens   tussen tiktaalik en ancanthostega in  ( en uitgestorven  vlak voor acanthostega?)  

       .............---> Ventastega -------->(uitgestorven  )
___/_____tiktaalik _____........ ____>ancanthostega ---------> 

of 
                                 .....--> Ventastega (uitgestorven  )
________tiktaalik __/........ _______>ancanthostega ---------> 


Voor beide  opties  zijn  morfologische  evidenties te vinden  in de huidige stand van zaken   
 

Letland( Latvia )

Het fossiel werd ontdekt in het westen van Letland, waar destijds een semi-tropisch klimaat heerste. Eerder werden al fossielen van deze soort gevonden, maar geen enkele was zo volledig als deze. (1)

Wetenschappers zijn zeer tevreden  met  de kwaliteit van deze Letse fossielen ;  ze zijn echt goed bewaard gebleven. Professor Ahlberg  wijt dat  gedeeltelijk   aan de geologische kenmerken van het gebied.

" Sinds die oertijd  heeft  de vindsplaats en de  regio  een zeer rustige geologische geschiedenis gekend    de rotsen zijn niet gevouwen of van rotsplateau tot gebergte geplooid  
We vinden nog steeds sedimenten  die nog niet goed zijn gemetafoseerd  of veranderd in harde rots   De fossielen werden gevonden in compact, nat zand. Het is geen  zandsteen, maar zand   waarin je kan graven en snijden  met een broodmes... 
Deze fossielen zijn kwetsbaar, maar uitstekend bewaard gebleven. Mits in acht name van enkele  voorzorgen zijn ze goed  te recupereren en over te brengen naar het lab ....Ze zijn eigenlijk drie-dimensionaal ( niet plat.of samengedrukt   )Dit maakt het zeer eenvoudig dit skelet te interpreteren  "


This file Supplementary Notes regarding the geological context and Supplementary Figures 1-2 with Legends.Supplementary Information 1 - Download PDF file (313KB)


Zie  verder  ook

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 
 
 
 ***  
Prof  Per Ahlberg  geeft antwoord op  allerlei vragen   over zijn jongste  werk  op 
http://talkrational.org/showthread.php?t=3219&page=3
Het vormt uitzonderlijk bronmateriaal , verduidelijkingen en   uitleg 
 

NOTEN

(1)

Vrij opmerkelijk is dat de meeste  fossiele  vondsten  van deze  tetramorfen -evolutie  tot nu toe zijn  gedaan  in geologische formaties  van  het noorden van de  huidige  landmassa's ;maar dat is waarschijnlijk  te wijten  aan het feit  dat tot nu toe , daar het meeste onderzoek is gedaan ....

Toch  denkt men nog regelmatig  aan  Alfred Russel Wallace   
(1855, "On the law which has regulated the introduction of new species" in Annals and Magazine of Natural History. )
..... de waarneming dat nauw verwante soorten altijd samen worden gevonden in tijd en plaats.
Dus in hetzelfde geografische gebied en dezelfde tijd.


Dit is een intrigerende observatie. Het suggereert dat nauw verwante soorten op de één of andere manier uit elkaar ontstaan zijn. Of uit een gemeenschappelijke soort.
Hoe is niet duidelijk.
Of er( op  dat ogenblik )  ook tegenvoorbeelden bekend  waren  aan Wallace    is niet duidelijk.
Het is bij lange na geen complete theorie over het ontstaan van soorten.
Maar de suggestie was er toen al

bron :
http://evolutie.blog.com/3256123/


(per alhbergh )
Vroegere vondsten   ( 1994 )van  hetzelfde dier

De allereerste resten  van Ventastega werden  ontdekt in de jaren '50 en  verkeerdelijk  toegeschreven aan  Panderichthys bystrovi .
(de reden waarom  debenaming   bystrovi niet  is behouden   is tewijten aan het feit dat het holotype van  het taxon wel eigenschappen van Ventastega vertoont ,  maar geen  enkel kaakfragment  bezit  van wat dan ook  voor  soort osteolepiforme vissen )

Meer en het beter materiaal met inbegrip van sleutelbeenderen, een cleithrum en dichtbij gelegen  losse  maar  volledige onderkaken werden verzameld in de  jaren '80 door Ervins Luksevics en Oleg Lebedev.
Zij nodigden me  uit om  in Riga  de specimens in 1991 te helpen bestuderen  , omdat zij vermoeden dat ze wel eens tot tetrapodamorfen  zouden kunnen behoren, en ik kon hun ideeeen   bevestigen  .

Verder materiaal werd  door ons gedrieen  verder verzameld in 1991  en met de steun van  een grote groep onderzoekers van  het letse museum voor biologie Latvijas Dabas Muzejs.
(zie onderaan (*** )

De aanvankelijke initieele beschrijving van de soort werd gepubliceerd door Ervins, Oleg en I in 1994:
Ahlberg, P.E., Luksevics, E. & Lebedev, O. 1994. 
De eerste tetrapode vondsten  Uit het Devoon (Hogere Famennian) van Letland. Filosofische Transacties van de Royal Society  B 343, 303-328.
Sedertdien zijn de opgravingen op een occasionele basis, onlangs in 2001 , verdergezet: ze resulteerden   in  veel supplementair materiaal 

Later deze zomer,gaan we het gebied  terug verder  onderzoeken  ; Daarbij  zullen we ons  koncentreren op geologisch oudere plekken  die  mogelijk  overblijfselen van de
raadselachtige tetrapode/overgangs  Obruchevichthys zouden  kunnen bevatten .http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/140Sarcopterygii/140.944.html

http://www.devoniantimes.org/Order/re-obruchevichthys.html
obruchevichthys skeleton

 

http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html

(*** ) 
http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij112/sij112-2.html

Abb. 18:Reconstructie  schedel van 
 Ventastega curonica. ( Ahlberg et al. 1994)

Interview uit 2001 met  Per Ahlberg over  vondsten van  Ventastega  http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2000/missinglink_transcript.shtml


(2)
Dat leverde toendertijd  veel (nogal ) wanhopige  opmerkingen  van creationisten op ...
Er werd  o.a.  door hen  nogal aangeslagen   "gewezen " op het bestaan  van  twee nieuwe  "gaten"  in de  rechtlijnige  stamboom  der vertebraten   die tussen Tiktaalik  en de "vissen "en die tussen Tiktaalik en Acanthostega....
(zie bijvoorbeeld )
http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=79&topic=&segm=4 

Het is al langer bekend in de  paleontologie  dat de eerste  landdieren met  vier ledematen  en  ruggegraat , of  de "Tetrapoda" - de voorouders van de amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren, met inbegrip van onszelf - is ontstaan uit een groep van vissen (ongeveer 370 miljoen jaar geleden tijdens het Devoon periode. ). 
Wetenschappers  hadden  wel  al fossielen van tetrapod-achtige vissen en vis-achtige Tetrapoda uit deze periode,ontdekt ;Maar  die   verschilden  nog steeds  onderling  duidelijk van elkaar en  gaven ook  geen compleet beeld geven van de intermediaire stappen

( iets  anders dan de zogenaamde tot in de details   gedocumenteerde   "rechtsteekse lijn " of  ladder , van daadwerkelijk opeenvolgende  voorouders )

 In 2006 werd de situatie ingrijpend veranderd, met de ontdekking van een bijna perfecte  tussentijdse vis-tetrapode,-vorm  Tiktaalik   ,maar   toch bleef   er een kloof bestaan  tussen  dit dier en de eerste echte Tetrapoda (dieren met ledematen in plaats van gepaarde vinnen). 

De  nieuwe fossielen van de uiterst primitieve tetrapod Ventastega uit het Devoon van Letland weren meer licht  op deze belangrijke fase van de overgang.

"Ventastega werd voor het eerst beschreven uit fragmentarisch materiaal in 1994 en sindsdien, hebben  opgravingen  veel nieuwe prachtig bewaard gebleven fossielenogeleverd  , waardoor wij een degelijke  nieuwe   reconstructie van de komplete  ,schouder gordel  en een deel van de bekken, konden  maken  ", zegt professor Per Ahlberg aan de afdeling Fysiologie en Ontwikkelingsbiologie, Universiteit van Uppsala.

De recontructies zijn   hetwerk van   professor Ahlberg en assistent-professor Henning Blom samen met  Britse Letse collega's ... Ze  tonen aan dat Ventastega  meer vis-achtig was  dan al  zijn tot nu toe bekende   tijdgenoten, zoals Acanthostega. 
De vorm van de schedel, en het patroon van de tanden in de kaken, zijn netjes intermediair tussen die van Tiktaalik en Acanthostega.

De schouders en het bekken gordel  zijn nagenoeg identiek aan die van Acanthostega, en de schouder  is heel anders dan die van Tiktaalik (het bekken van Tiktaalik is onbekend), wat erop wijst dat de transformatie van gepaarde vinnen naar   ledematen reeds had plaatsgevonden. ...

"Het  lijkt erop  dat de verschillende delen van het lichaam vermoedelijk  ontstaan zijn  onder  verschillende evolutie-snelheden tijdens de overgang van water naar land ",

zegt Per Ahlberg.Creationisten  zeggen steeds  weer  dat er nooit  overgansfossielen  zijn gevonden 
of wel  
zijn  het  misleidende constructen en /of vervalsingen 
of wel
zijn het  geen  volledige fossiele  verslagen  die de evolutie van de ene soort in de andere  onbetwijfelbaar demonstreren   
Ze zullen er blijven  op aandringen dat de exacte ononderbroken ontwikkeling van een soort naar de volgende ,nog niet is aangetoond  ..... ook wanneer vandaag een   leemte wordt opgevuld  ,hebben we alleen meer leemtes ( gaps)gemaakt die nog niet zijn  weggewerkt  door andere fossielen. 


De ultieme  tegenstrijdige irrationele  en  methodische   stompzinnigheden  , desinformatie   en  misvattingen   van  ID-ers en    creationisten  zitten   aantoonbaar   in hun  niet aflatend  vragen  naar  ondubbelzinnig niet (meer) betwijfelbaar  "bewijs "voor  de evolutie, terwijl  ze zelf  terzelfdertijd  geloven  dat  al de dingen tot stand zijn gekomen door bovenantuurlijke  ( en eigenlijk  onbegrijpelijke ) magie


Maar dat is een levensbeschouwelijke  kwestie  en valt buiten  de bedoelingen van dit blog  alhoewel het er wel zijdeling veel  mee te maken heeft  ....
Zeker   wanneer het gaat over de"wetenschappelijke  methode " ( ---> of het "methodisch naturalisme," als haar definierende   grondslag  ;  zoals ook hier  op dit blog als onderliggend  /vanzelfssprekend  /niet hier expliciet   ter  discussie  staand  wetenschap-filosofisch  uitgangspunt , is aangenomen    .. )


LINKS 

http://leisureguy.wordpress.com/2007/12/06/species-in-transition/
http://rosettastone.wordpress.com/2006/06/13/neil-shubin-at-the-edge/
http://mysupersecrets.wordpress.com/2008/04/22/morphosis/

ELGINERPETON 
http://www.academia.edu/434279/New_light_on_the_earliest_known_tetrapod_jaw

http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html

26-06-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Categorie:Paleontologie
>> Reageer (0)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • zebece (zebece)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Poker Online Indonesia Terpercaya Situs Idn Poker Terbaru (deancarlos)
      op ZWEDEN
 • Jenis - jenis permainan di RupiahQiuQiu (hanyasaya889)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Data Keluaran SGP (Data Keluaran SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Prediksi Togel SGP (Prediksi Togel SGP)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!