evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
28-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
 

Archeologen vinden oude voetafdruk

CAIRO -
Archeologen hebben in het westen van Egypte ( Siwa ) een voetafdruk (1)gevonden die tot twee miljoen jaar oud kan zijn. (2-)
Nog nooit eerder is er in het Afrikaanse land (3) iets gevonden wat zo oud is.
Tot de vondst van de afdruk was de oudste ontdekking 200.000 jaar oud.

VIDEO   is hier  te vinden Bron: ANP/
http://www1.nu.tv/home/video/show/4653
Archeologen vinden oudste voetafdruk (klik)


zie ook   http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6956902.stm

map
 Noten :

(1)
Het gaat over de afdruk van slechts één voet
Er zijn ongetwijfeld meer afdrukken geweest,
dit is gewoon de enige die al die tijd bewaard is gebleven

(2)  
Er is gesuggereerd door  DE COMMENTATOR VAN  DE CLIP  dat de datering zou zijn gebeurt op basis van  toepassingen  van de  koolstof  14  methode  (op  in de rots ingesloten planten  volgens dr Hawash )
Ik ben erg sceptisch over de 2 miljoen jaar  ( zoals in het nieuws artikele vermeld )   ; 
*  Het   is ___ voor zover ik weet _____ niet mogelijk  om met C-14 methodes  een  ouderdom  van 2 miljoen jaar vast te stellen ....

-->Volgens  Khaled Saad,( voorzitter van de egyptische  raad voor oudheden  ) zou er __ gezien de  vooropgestelde ouderdom ___ misschien een   verwantschaps-verband kunnen zijn  met  de beroemde " Lucy" ( Australopithecus  afarensis ) maar er zijn ( nog ) geen  skelet resten of iets dergelijks  gevonden
m.a.w.  We weten  niet welk wezen  dan ook de voetafdruk heeft gemaakt
Het meest waarschijnlijke ( volgens de huidige  paleantropologie )is  een rechtoplopende  hominide
( zie meer over de  verwantschappen   binnen de mensenstruik   = http://www.bloggen.be/evodisku/reageer.php?postID=23)


Het blijft echter vooral wachten op meer  klaarheid  over de ouderdomsbepaling    ,   de noodzakelijke  controle / peer-review van de gebruikte dateringsmethodes en verkregen  resultaten .....


Datering ;


C-14 heeft een halfwaardetijd van 5730 jaar, d.w.z. na 5730 jaar is de helft van alle koolstof vervallen tot stikstof."
Dus na één halveringstijd zijn er nog 0,5 maal het oorspronkelijke aantal koolstof-14 atomen over,
na twee halveringstijden (11.460 jaar) nog 0,25 maal de oorspronkelijke hoeveelheid,
na drie halveringstijden (17.190 jaar) nog 0,125 maal de oorspronkelijke hoeveelheid, et cetera..
Zo is makkelijk te berekenen dat er na 100.000 jaar (100.000 / 5730 = 17,45 halfwaardetijden) nog maar 0,000.005.6 maal
het oorspronkelijke C-14 over is.
Dat is al voorbij de detectiegrens van de meest gevoelige apparatuur

C-14 datering wordt niet gebruikt voor monsters ouder dan 50.000 jaar en sowieso niet voor afdrukken in steen
(daar heeft nooit koolstof in gezeten.)
Er zijn genoeg andere dateringsmethoden hiervoor

Voor langere halfwaardetijden zijn er  naast C-14 datering ook nog: Kalium-argondatering, Rubidium-strontiumdatering,
samarium-neodymium, lutetium-hafnium, argon-argon, helium, uranium-uranium, lood-lood, rhenium-osmium, jodium-xenon, lanthanum-barium.
Deze gaan ver genoeg terug om met redelijke precisie de sedimentaire afzettingen te dateren waarin de afdruk gevonden is.
Presto: ca. 2 miljoen jaar. ?Er is geen enkel bewijs dat halfwaardetijden vroeger anders waren dan ze nu zijn, sterker nog, als dat zo zou zijn zou het periodiek
systeem er toen heel anders hebben uitgezien en zouden sommige objecten spontaan energie moeten bijkrijgen/kwijtraken

Absolute Dateringen (<klik voor verdere  info over dateringen )

(3)
De oudste  fossiele voetafdrukken  uit  afrika zijn  afkomstig uit Tanzania :  LAETOLI

We laten allemaal 'voetafdrukken' na.
Voor het grootste deel verdwijnen die weer snel, maar sommige blijven kortere of langere tijd bestaan.
De beroemdste - en meest duurzame - voetafdrukken zijn de voetstappen van voor-menselijke wezens die 3,5 miljoen jaar geleden over natte vulkanische as liepen, die daarna versteende.
Hun voetstappen bleven miljoenen jaren bestaan en bleken van onschatbare waarde, omdat ze ons interessante dingen leerden over onze voorouders.
Dat was niet de bedoeling van de mensachtigen die daar destijds liepen, ze zouden dat niet eens begrepen hebben.
Die  familie (?) rende eerder weg van de vulkaan  (op leven en dood )?

De voetstappen van Laetoli
Deze voetafdrukken zijn 3,5 miljoen jaar oud. Ze zijn gemaakt door  een  Australopithecus  soort :een rechtoplopende mensaap,waar de mens  zeer nauw mee verwant is  ....
Sluit dit venster
 
De voetafdrukken van Laetoli, Tanzania: 3,8 miljoen jaar geleden achtergelaten in de natte vulkaanas door een verre voorouder, een rechtop lopende aap. Was rennen een normalere manier van voortbewegen? 

De marathonmens/Draafde oermens over de steppen?
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/19949675/
 

28-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?

De Belg getest - resultaten peiling wetenschappelijke kennisvrt nieuwsvideo fragmenten:


Vorig jaar hield Eos in juni  een  enquete over het "geloof , Intelligent design ( de  "geleerde " vorm van het creationisme) en de evolutieleer"   ,en  zoals dat door de belgische  academici  ( zoawel   zogenaamde alfa ( geest )  als beta ( natuur-)wetenschappers : om de "hollandsche "terminologie te gebruiken  ) wordt/werd   ingeschat   ...(1)


De jongste  peiling die Eos  in 2007 hield onder de Belgische bevolking, gaat over  :
Het kennisniveau van wetenschap en technologie bij de Belgen (  het daaruit noodzakelijk volgende  grotere  begrip  voor de werkelijkheid die ons  allen omringd werd niet onderzocht ? ?? )
IK heb zelf het  artikel  nog NIET i n handen  gehad  of  gelezen maar ik stel me nu al  een paar vragen en wil   zelfs al een paar bemerkingen plaatsen  ...
( uiteraard moet de geldigheid , representatieviteit   en precisie  van deze enquete  ook nog worden  nagechekt  / het nummer  verschijnt pas ( ten laatste ) in september ..  ) *

Maar 
Enkele conclusie  van dat  laatste  onderzoekje van Eos zijn  al vermeld  op het vrt -nieuws en  aangekondigd  op de eigen site  van het blad
http://www.eos.be/homenl.asp?qI=L     #3


Samengevat komt het neer op ;

Er valt een  bedroevende  achteruitgang van de  wetenschappelijk kennis-niveaus  te konstaten  bij jongeren  tussen 18 en 24 jaar
Dat niveau ligt beduidend lager dan bij de oudere generaties .

OPGEMERKT   
dient te worden dat de oudere generaties altijd vinden dat de  kennis van de jeugd veel minder is dan in  de hun tijd  


Regus Patoff - 22/08/2007
''Bij vragen over basiskennis halen de Belgen gemiddeld 75 procent. Dat is een goed Europees gemiddelde, maar de ouderen scoren opvallend beter dan jongeren. ' die volgens dit rapport   slechts 52 % halen ...

Bij de vraag over de aarde die rond de zon draait, scoren de 65-plussers het beste.
Een op de drie jongeren weet niet eens dat de aarde rond de zon draait', luidt het. '' ------

Nog enkele opmerkelijke resultaten:
 
* de meerderheid van de Belgen weet niet dat homeopathie geen wetenschappelijk aanvaarde geneeswijze is,
* en het gat in de ozonlaag situeren de meesten boven de noordpoolVolgens wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis van de Vrije Universiteit Brussel ligt dit gedeeltelijk  aan het onderwijs.

"In het onderwijs wordt minder aandacht gegeven aan feitenkennis.
Bovendien is het aanbod aan  toegankelijke  informatie veel ruimer geworden ...."
(Denk ook aan het internet : jongeren surfen  veelvuldig maar hebben ( nog niet ) de nodige kritische vaardigheden  om de morosofen , idiotieen , de pseudo en junk kennes  en het  proselitisme eruit te filteren  ...etc ... Bovendien gaan ze op zoek naar "leuke"  info )
Er is dus wel degelijk nood aan kritische vorming    maar 
"Toch zouden de jongeren die basiskennis wel moeten hebben om zich een beeld van de wereld te kunnen vormen.
Kijk maar naar de discussie over creationisme (  noot : vooral ook naar  de  vele internet  desinformatie  die wordt gespuid door allerlei   sektaire pseudo's , dilettanten  en  orakelende  irrationalisten  )"

vindt Cornelis....  

Over gezondheid weten Belgen wel tamelijk veel, zo schrijft EOS nog.


De achteruitgang van  parate basiskennis  in de beta-vakken
, (het toenemend wetenschappelijk analfabetisme  ? ,   
de ( in het algemeen) volslagen onbekendheid met de wetenchappelijke methodiek en kennisleer ...) :  het voortwoekerend bijgeloof en  het  onuitroeibare  abracadabra en  verhaaltjes vertellen ,( ook in de vorm van   reeds lang  aanwezig  alternatief
para -  gedoe en  andere  oude " esosterische "  en " heilige " kennis )zijn de diepere oorzaken van een  dreigende afkalving en van een
verminderd aanbod  van goed opgeleide krachten bij het broodnodige  voortzetten  van  het wetenschappelijk  bedrijf en uitbouw van  de
( door  sommige politici geroemde maar  tegengewerkte ) "kennis-ekonomie" ..,en van een  groeiende  populistsche achterdocht jegens 
natuurwetenschappen    en uitbreiding van  pseudo-  en junk wetenschappen : de  demagogische  anti-science bewegingen  en de  nieuwe
obscurantismen van de (bij)gelovigen   ...

Blijkbaar maakt onze maatschappij zich onderhuids op om massaal  terug in een soort "nieuwe middelleeuwen" te duiken ?
althans voor een gedeelte van de  bevolking dreigt een soort  " nieuw analfabetisme " ....

P.S.
Het zich vrolijk maken   over" amerikaanse hilliebillies  " enzo  , zouden we ook best laten voor wat het is   ... er is werk genoeg aan de winkel  in ons eigen  landje,   me dunkt  ....

Bart B. Van Bockstaele op 20 augustus  2007
http://standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/2007/08/benny-hinn-in-t.html
vat het allemaal nog eens goed samen ;
citaat"In Europa wordt er vaak lacherig gedaan over "die onnozele Amerikanen" die zo naïef in Bijbel en bijbelaars geloven, maar dat is goedkope kritiek. Jawel, het Christelijke fundamentalisme is verder gevorderd in Amerika dan in Europa. Het rukt echter ook langzaam maar zeker op in Europa.
De Raad van Europa heeft daar nog niet zo lang geleden over gediscussieerd in verband met het zogenaamde  Creationisme  
Ook in Europa zijn er immers steeds meer mensen die geloven dat de wereld ergens tussen zesduizend en tienduizend jaar oud is.

We mogen bovendien niet vergeten dat er veel meer religieuze scholen zijn in Europa dan in Amerika.
Godsdienst stimuleert kritiekloos denken en blind geloof in een autoriteit, dat is de vruchtbare grond waarop figuren als bijvoorbeeld Benny Hinn  of  machtgeile   politiekers  met autoritaire  neigingen   gedijen, tot meerdere eer en glorie van henzelf.
Het lijkt dus niet meer dan logisch dat het Christelijk fundamentalisme ( evenals het  moslimfundamentalisme en creationisme )  zich ook in Europa verder zal doorzetten, en mogelijk nog virulenter ( en in het geval van de islamitische creationisten ala  Harun Yahyah , acuter  en betekenisvoller ) dan in Amerika...."


ondertussen( 23 augustus ) zijn de eerste  bedenkingen over de  ENQUETE  binnen ;
(in De Standaard )
-->Veel te kleine niet representatieve  steekproef .... vragen die  peilen naar  het  "benoemen"   ipv  naar begrip  en doorzicht  ...Quizzers kennis  
--> Ministers  Van Den Broecke   en  Fientje Moerman
 
Johan Braeckman heeft ook een  paar  ad rem opmerkingen   ingezonden naar de opiniebladzijde  van  " De Morgen "

Zie verder   hierover   --> de eerste  twee toevoegingen   in "reacties
"

Noten
(1)

http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2525

( naar ) EOS juni 2006

 ....Uit een onderzoek onder Vlaamse wetenschappers, wat in opdracht van EOS is uitgevoerd, naar voren is gekomen dat maar liefst 1 op de 7 wetenschappers
Intelligent Design als een reëel alternatief voor de evolutietheorie houdt.
Dat is maar liefst 5% van alle wetenschappers in Vlaanderen.
 "Dat er in België weinig over Intelligent Design wordt geschreven en gediscussieerd, betekent niet dat het de wetenschappers koud laat", aldus de website.
 
'Wat mij meer verontrust is het feit dat als je de cijfers van de antwoorden 'ja' en 'geen mening' optelt, je aan bijna 20 procent komt,' zegt prof. Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
'Dat betekent dat 1 op de 5 academici niet klaar en duidelijk kan zeggen dat ID complete nonsens is.'

Uit  het juni-nummer van EOS  2006  lijkt hieruit
Opnieuw naar voren te komen dat Intelligent Design heel langzaam aan een opmars in Europa bezig is...


*Meer over  ID en opmars van creationisme in Belgie
http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=2521&LastModified=4675617199254521023

*  En natuurlijk ook de jongste  heisa rond 
het politiek agenda van het creationisme  en enkele  crhisten democratische  eieren ...  ( hieronder in vorig bericht 
 )zoals dat woedt op de pagina's van De Standaard en het lezers forum van die krant  ...

* Het zou wel eens kunnen  dat  het Creatonisme  in wezen  niets anders meer is dan alleen nog maar  een  middel  in de  handen  van mogelijk  manipulerende  en politieke  intriganten.
( voornamelijk  in de betekenis van  G. Orwell' s   "newspeak" -uitvinders en   de (tegenwoordige )junk -wetenschappers  /aka  " spin-doctors " ... )
Politiek gekuip en  gelobby  is zeker  het enige  wat  ( ook de  sektaire  en  lobbyende  creationisten ) overblijft ... want het creationisme en de ID ,   ZIJN geen wetenschap 
Hun  wetenschappelijke pretenties zijn  kompleet afgevoerd

De  enige ( = zeer  weinige )ooit geformuleerde wetenschappelijk testbare  ondersteuningen  van hun leer zijn  ( logisch- epistemologisch   )foutief  bevonden en/ of   empirisch  proefondervindelijk  gefalsifeerd   of minstens  anders ( en wetenschappelijk consistenter/    legitiemer ) verklaard  en/of verklaarbaar dan door de crea's en ID-oten  voorgestelde  ad hoc  hypotheses en   mistgordijn- theorieeen    .... )
Bovendien  hebben creato's en  ID-ers  nooit  echt   /eigen  (peer reviewed ) wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eigen "zogenaamd" wetenschappelijke  ontdekkingen ... Het enige wat ze doen is kritiek leveren  op  de wetenschap en op zoek gaan naar nog onopgeloste problemen binnen de wetenschap ...Bovendien zeggen ze steeds weer dat ook evolutiewetesnchap  ook  een  " geloof " is   en de wetenschap slechts een  " mening"  over de " waarheid "  of op zijn best een zeer beperkte visie  ....

22/08/2007 - Joris Vanderaert
Er bestaan verschillende Waarheden. Gewoonlijk geldt, hoe groter de W, hoe minder waarschijnlijk dat men met de waarheid te maken heeft. De wetenschappelijke benadering is en blijft de beste: de wAARHEID met een kleine w, met het besef dat 1. de waarheid op zich niet het doel is van de wetenschap en 2. de w stilaan kan groeien, maar enkel door objectief en controleerbaar onderzoek te doen, niet door prietpraat voor waar aan te nemen.** Tenslotte neem ik hier  het  vrij belangrijke  stuk  van prof Jozef T. Devreese , hoogleraar emeritus ... volledig over 
Ik denk dat dit de meest  verstandige  conclusies  toelaten   die ik de laatste dagen heb mogen   lezen ...

OPINIE   & ANALYSE 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=3J1G8QUN

Creationisme als politiek gevaar

 

Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend, vindt Jozef Devreese die de polemiek door de bril van een natuurkundige bekijkt.

In de Griekse Oudheid streefden de wijsgeren naar een allesomvattend wereldbeeld. Zij stelden zowel de hoe-, de wat- en de waarom-vragen: over vallende stenen maar evenzeer over de ziel. De moderne natuurwetenschap, die ontstond tijdens de renaissance, ontwierp een nieuwe methodiek. Wat- en waarom-vragen werden verbannen. Uitsluitend het hoe van de natuurverschijnselen werd nog onderzocht via een combinatie van experiment en theorie. Theorie wordt axiomatisch opgebouwd zoals de meetkunde van Euklides. Proefondervindelijke waarneming is de enige en volstrekt objectieve arbiter. Beperking van haar doel is een zeer vruchtbare strategie gebleken voor de natuurwetenschap. In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

Religie is een moeilijk precies te definiëren begrip. Religie tracht onder andere een zin te geven aan het leven en doet typisch ook een beroep op geloof in hogere, niet precies bepaalde, essenties zoals God. Er bestaat geen overlap tussen de methodiek van de natuurwetenschap en religie. Daarom is er geen geldige basis voor dispuut tussen natuurwetenschap en religie. Zij kunnen in harmonie naast elkaar leven.

Creationisme, algemeen gedefinieerd, gaat uit van het geloof dat een ad hoc scheppingsdaad het heelal, de aarde, de dieren en de mens heeft gecreëerd. Wanneer zij dan stellen dat de wereld in zes dagen werd geschapen en dat het heelal zowat 6000 jaar oud zou zijn, doen ze uitspraken die behoren tot het domein van de natuurwetenschap. Wie dergelijke absurditeiten tot dogma wil verheffen kan zich, met de steun van Voltaire, beroepen op de vrije meningsuiting, die ook niet verbiedt te beweren dat de aarde plat is.

Natuurwetenschap en creationisme naast elkaar behandelen in het onderwijs is het mengen van onderling incompatibele en niet gelijkwaardige categorieën. Goede nabuurschap is hier onmogelijk.

Aan leerlingen onderwijzen dat er anno 2007 creationisten bestaan die nonsens verkondigen over de evolutielijkt geschikt, maar dan in cursussen over wereldbeschouwing of gedragswetenschappen... In deze lessen kan de leerkracht de methodiek of het uitgangspunt van verschillende wetenschapsdisciplines, van de religies en ook van bewegingen zoals creationisme, intelligent design, teleologie (die doelgerichtheid in het heelal poneert) en zelfs van de astrologie kritisch toelichten.

Kritische benadering is even belangrijk bij het natuurwetenschappelijk onderzoek, waarin ze trouwens inherent is ingebouwd. Ook de meest 'exacte' wetenschap gaat uit van hypothesen, die als axioma's fungeren waarop een theorie wordt geconstrueerd. Met behulp van het doorgedreven vergelijken van de voorspellingen van de theorie met steeds meer verfijnde experimenten, worden de hypothesen en de theorie voortdurend getoetst op hun geldigheidsdomein. Bij de biochemie en de evolutietheorie zijn de hypothesen, vanwege de aard van het onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van de levende materie, minder rigoureus uitgebouwd dan bij de fysica en de chemie. Maar de evolutietheorie is opgebouwd volgens de strikte regels van de natuurwetenschap. De evolutieleer behoort tot de grote scheppingen van de menselijke geest.

Het creationisme is zoals de draak Hydra: telkens als men een kop afhakt verschijnen er twee nieuwe. In 1925 was het onderricht over evolutietheorie nog wettelijk (het Scopes-proces) verboden in de staat Tennessee. Nadat de rechtspraak in de Verenigde Staten achtereenvolgens had beslist dat de evolutietheorie mocht worden onderwezen, dat creationisme niet mocht worden onderwezen, en ten slotte dat creationisme-wetenschap geen wetenschap is (Supreme Court 1987), kon worden gedacht dat de discussie was afgerond. Maar een tiental jaren geleden verscheen het creationisme in een gemuteerde vorm van intelligent design, inclusief financieel machtige lobby's en denktanks. De discussie kon herbeginnen en leidde, nu in Pennsylvania, tot een soort heruitgave van het Scopes-proces, het Dover-proces met als verdict dat intelligent design geen wetenschap is.

Het is opmerkelijk dat recent acties om creationisme of intelligent design op te nemen in het wetenschappelijk curriculum de kop opsteken in Europa, mee gedragen door sommige politici en gezagsdragers. Letizia Moratti, minister van Onderwijs in Italië, verwijderde in 2004 de evolutieleer als leervak in het middelbaar onderwijs. Er zijn zeer actieve 'pro creationisme' of 'pro intelligent design' pressiegroepen in Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het onderwijs over de evolutietheorie is een zeer politieke kwestie aan het worden. Dit is een verontrustende ontwikkeling en er bestaat in essentie geen rationele basis is voor een debat.

Vanzelfsprekend moet de evolutieleer prominent aan bod komen bij de eindtermen, net als wiskunde, natuurwetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, kunst en cultuur, talen, geschiedenis,.... Er is evenzeer plaats voor lessen over levensbeschouwelijke vakken en gedragswetenschap. Dat er geen plaats is voor creationisme, intelligent design, astrologie... is even klaar en dat heeft niets te maken met een al dan niet vrijzinnige invalshoek.

Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend.Jozef T. Devreese is hoogleraar emeritus in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen en aan de Technische Universiteit Eindhoven.


22-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
>> Reageer (14)
17-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?

CREATIONISME ONDERWIJS VOOR DE VLAAMSE  JEUGD ?

Maakt  het creationisme -ID  nu ook  al  kans  om het Belgische / vlaamse  wetenschappelijke   middelbaar onderwijs  te  infecteren ?
Er schijnt in alle geval  in deze komkommertijden  ___en aanslepende  pogingen  om  een  nieuwe " regering"  op de been te krijgen  ____een aanzet te zijn gegeven om ook  hier het openbare debat  los te weken  ....

Getuige daarvan  is  hetgeen wat er allemaal daarover  de laatste week  in de standaard   is verschenen 
Een korte samenvatting  lijkt hier op zijn plaats , ik denk namelijk dat we er wel eens meer van zouden  kunnen horen dan ons lief is  in de toekomst  ;

Naar aanleiding van het debat in het vlaams parlement blijkt nu ook in vlaanderen politieke aanhang te vinden te zijn  voor
het  demarche  van  het internationale  creationisme( = the wedge strategy )  dat ook  het  Belgische onderwijs wil infiltreren
....
Het gaat bovendien ook nog  over voorstellen  tot  het  "uitbreiden" of aanpassen  van het leerprogramma ( curiculum )  wetenschappen   van BSO en het TSO  ....

TEACH  THE CONTROVERSY
http://www.justscience.org.uk/wiki/tiki-index.php?page=teach+the+controversy

Twee dingen vallen  bij  dit  eerste parlementaire debat te signaleren   ;( zie onderstaande citaten   )

Ten eerste
1.- het voornemen van een school in Turnhout om misschien vanaf September 
"The Atlas of Creation" (<klik)
http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/03/the_atlas_of_cr.html
te gebruiken als  materiaal tijdens de lessen ...
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=497316


Citaat

'
The Atlas of Creation'
(<klik)van de genaamde Adnan Oktar (<klik) stelt dat er  geen evolutie aan te pas is gekomen.
Oktar heeft het( zogenaamde )  "darwinisme " of de evolutieleer bovendien de schuld van de aanslagen op 11 september 2001
en van verschrikkelijke gebeurtenissen zoals de Holocaust

Uit een artikel in de pers blijkt dat dit boek onze scholen heeft bereikt.
In dat artikel staat ook een reactie van de adjunct-directeur van het Sint-Victorinstituut in Turnhout,(http://www.sintvictor.com/ )die stelt:

"Het is een prachtig boek met fantastische illustraties.
Het was de jongste weken zeer druk, dus we weten nog niet wat we er juist mee gaan doen.
De leerkrachten godsdienst waren alleszins zeer geïnteresseerd en nemen tijdens de zomervakantie met plezier het boek door.
Misschien doen ze er volgend jaar wel iets mee."


Ten tweede :

2.- de uitleg  en de draai  die een tsjeven -fossiel (en zijn medestanders ) daaraan wil(len)  geven samen met  een verklaring/verantwoording 
over zijn "arbeid" in de raad van europa   ( zie  ook   EUROPEES ONDERWIJS ?  )

Cathy Berx en Luc Van den Brande (<klik) zetten  echter  de deur op een kier voor het inbrengen van het creationisme in de lessen wetenschap in
het onderwijs (DS 7 augustus).
Dat is gewoon de  " Teach the controversy " - tactiek  overgenomen  van de  amerikaanse ID-ers  ( en al die andere creationisten die bij die beweging " politiek  , intellectueel  logistiek "  onderdak hebben gevonden  )


Daarmee trekt men ( volgens Luc  Van Den Brande) ( A )
".... een verregaande conclusie uit wat wij gezegd hebben in het Vlaams Parlement( B)

Update :
Reactie belgische professoren (Tsjok45)

LVB
Voor mij is het vanzelfsprekend dat de evolutieleer zijn plaats en zijn waarde heeft.
Dit negeren behoort tot het integristisch creationisme.(1)
Maar omgekeerd, geen ruimte laten voor hen die geloven in een Schepper, in een intelligent wezen, is te kort doen aan levensbeschouwingen
die daarop steunen en een overtuiging die oprecht de hunne is.
Deze twee benaderingen sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar aanvullen.(2)

Vanuit deze bekommernis heb ik uitstel gevraagd en bekomen van de bespreking van een ontwerpresolutie in
de Raad van Europa die al te eenzijdig de zaken voorstelt.

Hierin wordt zelfs betoogd dat alleen de evolutieleer op zichzelf aanvaardbaar is,
en alles wat steunt op een scheppingsgedachte een gevaar is voor
de democratie en de mensenrechten, en dus moet verworpen worden. (4)

Namens mijn fractie heb ik bepleit om de zaken opnieuw te bekijken en de nodige bijstellingen te doen.(5)

In de lessen wetenschap moet de evolutieleer natuurlijk aan bod komen.
Maar daarbuiten kan en mag er rustig aandacht besteed worden aan alle inzichten en overtuigingen, ook al is men die zelf absoluut niet toe gedaan .
 
Dit geldt niet alleen voor het christelijk geïnspireerde onderwijsproject, maar evenzeer voor alle andere.
Leerlingen kritisch confronteren met verschillende opvattingen leidt tot de beste opvoeding.
Ik heb alle vertrouwen in onze leerkrachten dat zij op deze manier jonge mensen tot een eigen gefundeerd inzicht en bewuste keuzes te brengen.(6)"

 

DE  DOOS  VAN DARWIN  
( reactie van Karel De Gucht (<klik)) in de standaard )
Karel De Gucht (Open VLD) is  aftredend minister van Buitenlandse Zaken

Voor Karel De Gucht is het duidelijk:
in de eindtermen hoort creationisme niet thuis.
Nergens.
Hij reageert daarmee op de ruimte die Luc Van den Brande en Cathy Berx mogelijk willen laten.


KDG ;
De discussie rond het creationisme was tot voor kort een uniek Amerikaans fenomeen, weinig relevant en dus niet bedreigend voor het Vlaamse onderwijs.
Gelukkig maar, zou je denken, als je bekijkt welke geloofwaardigheid dergelijke pseudo-wetenschappelijke theorieen over het ontstaan van de mens in de VS genieten.
Volgens een recente Gallup-peiling is 43 procent van de Amerikanen ervan overtuigd dat God de mens eigenhandig geschapen heeft, min of meer zoals die nu bestaat.
Daarnaast gelooft 38 procent van de ondervraagden dat de mens doorheen de tijd geevolueerd is, maar dat God dit proces begeleid heeft.(8)

Vlaams pariementslid Luc Van den Brande (CD&V) lijkt het creationisme echter een ernstige discussie waard te vinden .
Hij vindt het afwijzen van creationisme indoctrinerend tegenover onze kinderen en wil ze 'leren openstaan voor verschillende opvattingen'.

Van een dovemansgesprek tussen de wetenschap en zij die haar negeren valt echter weinig goeds te verwachten.
Aanleiding voor deze discussie is een rapport van de parlementaire vergadering van de Raad Van Europa dat de opkomende invloed van creationistische theorieen als een gevaar voor  ons onderwijs ziet, dat mogelijk zelfs onze democratische basiswaarden ondergraaft.
Het rapport roept onderwijsautoriteiten op wetenschappelijke kennis over de evolutie te promoten en de wetenschappelijke pretenties van het creationisme tegen te gaan.

Van den Brande, voorzitter van de EVP-fractie bij de Raad van Europa, vroeg uitstel van het rapport omdat het zou
'verhinderen dat mensen vanuit hun geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht nog een andere creator kan bestaan die aan de oorsprong van het leven ligt.'

In zijn repliek op een parlementaire vraag van Annick De Ridder (Open VLD) over mogelijk gebruik van een creationistisch boek in een Vlaamse school — een boek ( the Atlas of Creation ) dat bovendien het verband legt tussen 'geloof in de evolutietheorie enerzijds en de Holocaust en de aanslagen van 11 September anderzijds —maakte de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement eigenaardige bokkensprongen.

"In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt',
besloot Luc Van den Brande.
'Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat,'
stelde zijn collega Cathy Berx,
'leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan om er dan kritisch mee om te springen.'


Als de CD&V-woordvoerders beweren dat zij
'niet tot diegenen behoren die als integristische creationisten beschouwd worden,'
impliceert dat dat er volgens hen ook  iets als 'ruimdenkende creationisten' bestaat.
(Dat is ) een gevaarlijke misvatting.

*De theorieen van intelligent design verwerpen zonder meer de wetenschappelijke consensus rond de kern van de evolutietheorie, hoewel ze zelf
niet van wetenschappelijke feiten uitgaan
en
*geen wetenschappelijke methode aandragen om de zogezegd broodnodige kritische confrontatie aan te gaan.

Een dergelijk dovemansgesprek brengt de lessen wetenschap niks bij, net zomin als alternatieve theorieen over ooievaars en savooikool onze jongeren kritisch denken bijbrengen over het wonder van de geboorte.

Het naast elkaar, op gelijke hoogte, bespreken van creationisme en evolutietheorie is een  logische onmogelijkheid.

We moeten dit niet verder bekijken om te zien hoe we het  in het kader van de eindtermen aanbrengen.
In de eindtermen — de basisvaardigheden, kennis en inzichten waarover iedere leerling van eender welk net bij het afstuderen moet beschikken — hoort dit duidelijk niet thuis.

Het  afwijzen van deze pseudo-wetenschap heeft  ook geen enkele invloed op het evenwicht  tussen wetenschap en godsdienst waar Van den Brande zich op beroept.

Zoals minister van Onderwijs Frank Vanden-broucke (SP.A) in deze discussie( zie hierboven het verslag van de zitting )  al opmerkte, houdt de overheid zich niet bezig met de inhoud van de leerplannen godsdienst.
In de levensbeschouwelijke lessen kunnen dus verhalen aan bod komen die haaks staan op wat de les biologie aanleert.
Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang we erkennen dat zingeving en wetenschap van een andere orde zijn.

Beide door elkaar halen, zoals creationisme het doet, opent een doos van pandora waar enkel verwarring en wetenschappelijk analfabetisme uit te voorschijn komen.

Terwijl dit ook voor gelovigen nergens voor nodig is.
Natuurkundige en overtuigd christen Gerard Bodifée   (C /10) schreef zijn bewondering voor de wetenschap ooit toe aan het feit dat hij
 'niet alleen de authenticiteit, maar ook de begrenzing ervan' inzag.
'De wetenschap is de waarheid,' vat hij het samen,
 'maar niet de volle waarheid.'

Dat lijkt me, of je nu vrijzinnig, christen of moslim bent, een zinniger uitgangspunt voor onze jongeren dan het
 creatief omspringen met wetenschap waar Van den Brande en Berx ruimte voor willen laten.
Stierenstront/ 18/08/2007 - pieter verbrugghe

ik vind het ongeloofelijk debiel dat deze rechts-religieuze nonsens na de verenigde staten en het verenigd koninkrijk onze streken bereikt en hier wordt opgepikt door de tsjeven. en let wel, het presenteert zichzelf nu als wetenschap.= dat daar bij god zelve  maar over gediscussieerd wordt..... Intelligent design is oude wijn in nieuwe zakken. de wijzen minachten het, de dwazen geloven het, de heersers misbruiken het
 

Noten ( en kommentaar )(A) CD&V en oud- "minister president van  het oubollige   CVP "tsjeven" vlaanderen  "; 

(B) LVDB
(reageert op een brief van WOUTER BLOMME in de Standaard )  

."....verwijzen naar een rapport van de Raad van Europa.
Als voorzitter van de EVP-fractie heb ik uitstel van dit rapport gevraagd omdat het over de gevaren gaat van het creationisme in het opvoedkundige project.

Ik heb uitstel gevraagd omdat een welbepaalde gedachtegang meebrengt dat men iedereen op één noemer plaatst.
Ik behoor absoluut niet - en mijn fractie in de Raad van Europa evenmin -, tot degenen die als integristische creationisten worden beschouwd.
We moeten onderkennen dat de evolutieleer zijn plaats heeft en dat is afdoende bewezen, maar het mag niet verhinderen dat mensen vanuit hun
geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht ook nog een andere Creator kan bestaan
die aan de oorsprong van het leven ligt.
Daarmee wil ik aantonen dat we tegenover deze zaken op genuanceerde wijze moeten denken.
In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt.
Het beste onderwijs is het onderwijs waarin jongeren niet worden geïndoctrineerd, maar leren openstaan voor verschillende opvattingen.
We zullen het rapport opnieuw bekijken tijdens de oktoberzitting in Straatsburg.   "

Cathy Berx:

"....Het is cruciaal dat leerlingen bijzonder kritisch leren omgaan met wat hen wordt voorgelegd.( 7)
Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat, leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan.
Het is interessant om er dan kritisch mee om te springen, rekening houdend met wat is gezegd in de redevoering van Regensburg.( noot = de Paus ?  ) 
Daarin staat dat het van cruciaal belang is dat op een kritische manier met het geloof wordt omgegaan.
De leerlingen die op school een bepaalde geloofsovertuiging volgen, moeten daar ook leren mee omgaan.  ..."

" ....Mijnheer de minister, ik heb nog een bijkomende vraag.
U stelt een brief te zullen sturen naar de erkende instantie van het katholiek onderwijs.
Waarom doet u dat ook niet naar de erkende instanties van alle erkende godsdiensten?
Als ik lees dat die man ook nog verwijst naar Allah en de Koran, kan ik mij voorstellen dat er net zo goed redenen voorhanden zijn om ook een brief te sturen naar de erkende instantie van de islamgodsdienst en niet alleen naar de instantie van het katholiek onderwijs ...."


(c)
Is er plaats voor het creationisme in het Vlaams onderwijs?
( vroegere )Antwoorden en standpunten  vanuit het onderwijs ;

Cathy Berx, Vlaams parlementslid (CD&V):
'Het is niet aan de overheid om te bepalen wat in de lessen aan bod komt.

( tsjok)
Maar het is ook niet aan politici en ideologen om dat te bepalen ....
In de lessen wetenschap moet wetenschap aan bod komen ;
Het  opstellen   en bespreken van het  officieel  te volgen curriculum van biologielessen  moet derhalve gebeuren door
commissies waarin  wetenschappers en biologen ( voornamelijk  aan de universiteiten werkzaam  ) de dienst uitmaken ...

Eieren als Van  Den  Brande   en  rechtse  tsjeverijen   met verborgen en hypocriete agenda's,  hebben hier niets mee te maken
en/of zijn niet gekwalificeert ...

De inhoud  van de lessen " bouw " of " meubelmaken " zijn ook geen lessenpakketten   die moeten  worden  uitgebreid  met een hoofstuk 
over het inzegenen van  nieuwe kerken  of nieuwe biecht-  bid - en preekstoelen ...
Zo zijn de lessen over evolutie  ook niet  gebaat  met  een uitbreiding naar een  alternatieve  cursus in het  abracadabra en
de  "bovennatuurlijke  toverij" 
Het is op zijn best  overbodige / bezighouderij  en op zijn slechts een  poging tot debiliserende indoctrinatie ...Doe dat thuis 
als je het niet laten kunt  , of betaal zelf maar voor prive  cursussen in de  "theoretische  idiotica ... "


Het scheppingsverhaal is een godsdienstig verhaal, dat helemaal niet in de plaats van de evolutieleer komt.
Niemand wil het Darwinisme
(9) ontkennen. Ik denk gewoon dat het beter is om de leerlingen erop te wijzen dat het creationisme bestaat, zodat ze er kritisch kunnen mee omgaan.

( tsjok)
Wat men eerst en vooral moet aanleren is het feitelijke  materiaal en de door de wetesnchap verzamelde kennis 
Niemand  kritisch omgaan ( en kiezen ) met of  uit  datgene  wat nog moet worden aangeleerd 
Basiskennis die  van meetaf aan als ongeloofwaardig wordt voorgesteld  door het als evenwaardig  presenteren   van  zogenaamde  alternatieven 
die niets anders zijn dan  kunstjes  , apologetiek , rethorische hoofstandjes ,  junk- en  pseudo-wetenschappen  / kontdraaiende  proselieten en
manipulatoren  met een labo-jas en  leraarslineaal


Dit is trouwens geen verhaal van het katholiek onderwijs alleen.
In de islam is het probleem prangender.'

( tsjok)
Overal waar irrationalisme de bovenhand heeft , is er vroeg of laat  een probleem ....
 Bovendien  is literalisme  en Fundamentalisme niet alleen  maar  een  ongewenste  eigenschap van sommige islam -aanhangers
Irrationalisme , radicaliseringen  en  fundamentalisme zijn overal( en in alle  strekkingen )  in opmars  ...Voor alle duidelijk  plaats ik hier het antwoord  van  
- mev  Cathy  Berx  
op 22/08/2007 zoals het verscheen  in het forum van de standaardGeen creationisme in eindtermen: het is onzin maar bestaat (helaas). 

Verbijsterd, kwaad en ontgoocheld… was ik toen ik na mijn jaarlijkse vakantie alles las wat de afgelopen dagen verscheen over wat ik zou gezegd hebben over “creationisme in het onderwijs”.

Ik ben het dus eens met de meeste bedenkingen die op dit forum werden geformuleerd.
Ook kan ik me ten volle vinden in de sterke opinietekst van Prof. Em. De Vreese. Ik betreur wel dat - één van de aanleidingen van het debat een volstrekt foutieve weergave is van wat ik over creationisme in het onderwijs zou hebben beweerd.

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkele boodschap aan creationisme of aan een letterlijke opvatting van welke religieuze tekst dan ook. Deze baren slechts fundamentalisme, integrisme en extremisme.
Voor zover relevant: ja, ik verwerp het creationistisch gedachtegoed.
Religieuze teksten zijn bovenal te interpreteren symbolische verhalen.
Pseudo-religie voorstellen als wetenschap en de wetenschap (én religie) zo vervuilen is funest en gevaarlijk.

Creationisme heeft ook niets te maken met mijn christelijke geloofsovertuiging waarin gefundeerde wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke vooruitgang (o.m. de evolutieleer) perfect verzoenbaar zijn met een religieus zingevingskader en met het mysterie van de vrije en verantwoordelijke mens en wereld.

In mijn beruchte tussenkomst in de plenaire van 4 juli heb ik dan ook alles behalve een positieve waardering gegeven of willen geven aan het “creationisme”.
Integendeel. Ik heb heel expliciet gewezen op het belang van de kennis van de Darwiniaanse evolutieleer als eindterm in het ASO – allicht te verruimen tot alle richtingen.
Het is precies vanuit een zeer gedegen kennis van de evolutieleer dat leerlingen met een zeer kritische ingesteldheid creationistische teksten kunnen doorprikken als onzinnig en mogelijks gevaarlijk, wanneer ze ermee worden geconfronteerd.


Daarom stelde ik tijdens het parlementair debat ook volgende vragen aan de minister:
“Waarom schrijft u ook niet naar de erkende instanties van alle erkende godsdiensten? Als ik lees dat die man (auteur van de The Atlas of Creation) ook nog verwijst naar Allah en de Koran, kan ik mij voorstellen dat er net zo goed redenen voorhanden zijn om ook een brief te sturen naar de erkende instantie van de islamgodsdienst en niet alleen naar de instantie van het katholiek onderwijs”.

Hieruit blijkt toch een aperte depreciatie voor creationisme.
 Helaas werd dit deel van het verslag door niemand geciteerd…
Het is een grote verworvenheid dat Vlaanderen in de zogenaamde – steeds te actualiseren - eindtermen heeft vastgelegd wat leerlingen op het einde van een afgebakende periode, afhankelijk van de studierichting, moeten kunnen en kennen.
Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de overheid om daarover een gefundeerde uitspraak te doen.
Het spreekt eveneens voor zich dat deze eindtermen wetenschappelijk verantwoord en gefundeerd moeten zijn.

Van enige referentie aan creationisme (nepwetenschap én nepreligie) in de eindtermen kan dus absoluut geen sprake zijn!
Hoe scholen hun leerlingen tot die eindtermen brengen, beslissen ze in zeer grote mate zelf.
Binnen ons grondwettelijk bestel zijn het dan ook niet de overheid maar wel de scholen – in het bijzonder de leerkrachten en directies – die, in nauwe samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, beslissen over wat in de lessen wordt aangeboden.
De overheid schrijft niet voor welke boeken, teksten of opdrachten wél moeten worden gebruikt in de lessen.
Voor zover het geen strafbare feiten bevat (bijv. mocht het bestaan: negationistisch, racistisch en (kinder)pornografisch “lesmateriaal”…) mag de overheid ook niet verbieden om bepaald lesmateriaal te gebruiken.
Deze verworvenheden hoeden onze jongeren voor eenheidsworst én indoctrinatie.
Zeker in een digitaal tijdperk moeten (o.m.) leerlingen leren – en dat doen ze ook - dat niet alles wat gedrukt en geschreven staat ook waar, waardevol en waarachtig is.
Ze moeten niet enkel leren wát in bepaalde teksten staat geschreven, maar ook wat er de mogelijke consequenties van zijn en/of wat de auteur ervan werkelijk beoogt.
Daarom verkies ik een zeer kritische confrontatie door bijv. een leerkracht godsdienst (vak waarvoor geen eindtermen bestaan) met hedendaagse stromingen die de scheppingsverhalen in Genesis (Oud Testament) verhalen letterlijk nemen, misbruiken en zo de – door de leerlingen goed te kennen- evolutieleer trachten te perverteren (volgens creationisten ligt Darwin aan de basis van de Hitleriaanse rassentheorie) en te ontkrachten, boven een a priori taboe.

Kortom, finaal is het een kwestie van vertrouwen en geloof in de kritische zin van jonge mensen en de wijsheid van leerkrachten en scholen.
Dat en enkel dat heb ik over creationisme in het onderwijs gezegd en niet wat me de afgelopen dagen ten onrechte is toegedicht!
Hopelijk is het –nodeloze- misverstand hiermee definitief de wereld uit.

Cathy Berx
Mieke Van Hecke, topvrouw katholiek onderwijs:

'We hebben een rondvraag gedaan in onze scholen, en voor zover we weten is er in geen enkele katholieke school sprake van creationisme.
Onze leerplannen laten dat ook niet toe.
In de lessen biologie wordt de evolutieleer behandeld, en in de godsdienstlessen komt het scheppingsverhaal aan bod.
Maar zoals ook paus Benedictus stelt, staan de evolutieleer en het scheppingsverhaal niet haaks op elkaar.
We hebben het over een wetenschappelijk verhaal enerzijds en een godsdienstig verhaal anderzijds.

(Tsjok)
if you can't beat them , join them ... ?
 
'Al betekent dit niet dat de overheid het op die manier moet opleggen.
De eindterm legt nu op dat de leerlingen kennis moeten nemen van de evolutieleer.
Dat volstaat.'

(Tsjok)
Inderdaad : Soms is het zelfs  zo dat deze stof  over de evolutie niet eens kan behandeld worden --> 
( zogenaamd ?  ) tijdsgebrek :  want =  biologie is meer dan evolutietheorie  en de uren die aan het vak worden  besteed veel te krap
Biologielessen  als een soort  uitgebreid postzegelverzamelen  ?

'Examens ?
tsja er moeten dan ook  wel vragen over gesteld worden , hé  ... is het niet ?'

(Tsjok)
 Biechtgeheim ?
Praktisch doet men dus toch  wat men wil .... en voor zover het "niveau van de school " niet wordt aangetast( veel katholieke  scholen
worden nog altijd als superieur en elitair beschouwd )   ...
Plantrekkerij  op zijn belgisch dus  ? 


M Van Hecke  :

'De overheid schrijft in de eindtermen voor dat de leerlingen kennis moeten nemen van de evolutieleer. Dat, en dat alleen, behoort tot haar controlebevoegdheid.
 Men kan niet anders dan vaststellen dat tot op heden de ontkenning van de evolutieleer nergens strafbaar is gesteld.
In het katholiek onderwijs rijst deze vraag evenwel niet, omdat het Darwinisme binnen de leerplannen aanvaard is.'


 

 

Jamal Maftouhi, imam en islamleraar, in Knack:

'De evolutietheorie is niet in overeenstemming met wat ik in de Koran lees.

( tsjok) Veel van wat ( zogenaamd )  uit  de Koran  wordt  afgelezen   is niet in overeenstemming  met de 'waarden  en  de vrijheid 'die het westen   voorstaat en essentieel  noemt  ( en niet alleen de Koran ) ...

Daarin staat dat God de eerste mensen heeft gemaakt,
wij stammen allemaal af van Adam en Eva, de mens is dus niet afkomstig van iets anders,
bijvoorbeeld een dier.
(Tsjok) Toch zijn sommige mensen  "apen en varkens  "

Dat is het woord van God.'
(Tsjok)
Omdat het in de Koran staat ?

( tsjok)
Hety is  een goed te volgen standpunt ... zelfs voor de slechte verstaanders simpel gehouden  -->  compromisloos  ?    : Literalisme dus
Binnen  vijf jaar is  de  islamitische creationisme-variant minstens in Islam scholen en  concentratiescholen ,  de  (onofficieele  maar enige )  getolereerde "wetenschappelijke "  theorie  in   de biologielessen ?  ... ( althans dat is = het streefdoel van Harun Yahya )


Jacky Goris, algemeen directeur scholengroep Brussel, Gemeenschapsonderwijs:
'Drie jaar geleden weigerden enkele leerlingen de evolutieleer te studeren.
Die was namelijk niet in overeenstemming met hun islamitisch geloof.
Onze oplossing was simpel.
We hebben die leerlingen allemaal nul gegeven, en de kous was af.

die kunnen  toch nog voor de middenjury  examens gaan afleggen ? als ze het toch beter willen weten ...?

Ik kan toch niet toestaan dat we de leerlingen in de lessen biologie onzin verkopen?
Het creationisme staat niet in de eindtermen en heeft wetenschappelijk geen enkele waarde.
Dus hoort het ook niet thuis in de lessen biologie.'


Daniel Klagsbald, vertegenwoordiger joodse scholen in de Antwerpse onderwijsraad:
'In het joodse onderwijs krijgen de leerlingen op hun dertien of veertien jaar de mening van Darwin en andere wetenschappers(9) mee.
Dat geven we kort mee, daarna geven we onze mening.'


 (A /10)
SPROOKJES MET EEN MORAAL

,Gerard Bodifée   wetenschapper en filosoof:
'Het creationisme is niet alleen slechte wetenschap.
Het is ook slechte godsdienst.
Het scheppingsverhaal mag je niet met wetenschappelijke bril lezen.
We moeten de diepere betekenis ervan lezen.

( de moraal van het verhaal   ; de levensinspiratie die we eruit kunnen putten ? )

Ik vind dit een onzinnige discussie, want wat doe je met mensen die het zonlicht ontkennen?
Interessanter zou de vraag zijn hoe het komt dat mensen zich met zo'n onzinnig debat bezighouden.'

Marc Vervenne rector KU Leuven:
'We moeten jonge mensen kritisch leren omgaan met teksten en met de voorstellingen en ideeën die deze bevatten.
Ik heb de indruk dat jongeren nu moeite hebben om metaforen te snappen.

Dat is niet onschuldig, want mensen moeten gewapend zijn tegen 'dogmatische' tendensen zoals het creationisme.
Dat gebrek aan kritische zin doet zich zelfs bij wetenschappers voor.

Velen lezen het bijbelse scheppingsverhaal letterlijk.
Maar dat is een naïeve leeswijze die onrecht doet aan de tekst.
Het verhaal in Genesis is een literaire tekst waarin de verbeelding aan de macht is.
De voorstelling van de schepping in zes dagen is maar een decor.
Het venijn zit bij wijze van spreken in de staart.
De pointe van het verhaal is de 'zevende dag', een plaats in de tijdsordening waarin mensen aan de chaos kunnen ontkomen.
Je moet het verhaal dus metaforisch lezen en niet als een soort van pre-kritische voorstelling van het ontstaan van mens en kosmos.'


(1)
Karel de gucht antwoord terecht dat ; er geen integristen en ruimdenkende creationisten bestaan ; het  is een gevaarlijke misvatting  dat onderscheid wel te stellen

Het creationisme is geen godsdienst
maar een rechtse ideologie, die vanover de plas, uit Amerika, is komen overwaaien en meer gemeen heeft met sektes als Scientology.
 
(2)
levensbeschouwingen en geloof horen in de lessen godsdienst , ( filosofie ?)  , moraal en/of maatschappelijke vorming ...
NIET in het wetenschappelijk onderwijs en/of vakken

Geef  creationisme een plaats  in een meer algemeen kader van filosofische beschouwingen waar ook  alle  andere  opties ook aan bod komen. Want dat is het dan toch!
Niets meer en niets minder.
Maar zeker niet onder het mom van exacte wetenschappen.
Beide  kunnen zeker niet gemengd worden.

Het creationisme stelt dat de mens niet kan geevolueerd zijn uit een eenvoudige levensvorm zoals een cel op basis van genetische variatie en selectie.
Dat is nu net wat de evolutionaire biologie ondersteunt.
Dus die twee zijn weldegelijk in tegenspraak.
Hoe en waarom het universum begonnen is, is inderdaad een mysterie, maar dat een God aan het begin staat die ingrijpt en oordeelt tijdens of na het leven, is een fabel, en dat is weldegelijk een consequentie van de biologische theorie over ontstaan en evolutie van het leven.
Materie heeft de eigenschap om in bepaalde fysicochemische omstandigheden zich in levende systemen te organiseren.
Dat heeft niets te maken met een creator.

Meer nog
Wetenschap en fundamentalistische geloven zijn nooitverenigbaar

Wetenschap is universeel ,
godsdiensten /levensbeschouwingen  niet ; er zijn er duizenden  ...  moet men  ze ALLEMAAL onderwijzen  ?


De leer van het creationisme wordt toch al behandeld in de godsdienst lessen? (Daar waar ze thuis horen trouwens) Als ze die leer in de biologie/wetenschaps lessen willen geven als een andere opvatting, dan moeten ze ook mythologie gaan geven als alternatief voor de evolutie leer. En misschien vinden we nog wel een andere geschifte opvatting ergens in een of ander oerwoud.

Gevaarlijke evolutie/ 17/08/2007 - Peter Thiers

In wetenschappelijk ondersteund onderwijs hoort creationisme niet thuis. Het gaat NIET om verschillende opvattingen: het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde opvatting tegenover een opvatting die niet door ratio en de feiten wordt ondersteund. Punt aan de lijn. De creationisme-mode is een gevaarlijke strekking die uiteindelijk uitmondt in fundamentalisme.


De leer van de schepping hoort niet thuis in de wetenschappelijke hypothesen-wereld.
Wél in de wereld van het geloof.


Creationisme en intelligent design steunen op ( sectarische  en fundamentalistische )  geloofsovertuigingen  
Die hebben  geen behoefte (zelfs liefst niet) aan (natuurwetenschappelijke) bewijzen of aanpassingen van de "absolute waarheden" waarop ze steunen .
De evolutieleer  veranderd  onder invloed van nieuwe bewijsstukken en falsifieerbare  verklaringen   .
Hoe die twee "opinies" (   notabene  wetenschap is geen  opinie  : het is feitenmaterieel over de  werkelijkheid van de tastbare wereld )  elkaar kunnen aanvullen is me een raadsel.

De heer Van den Brande schrijft dat leerlingen kritisch moeten geconfronteerd worden met verschillende opvattingen.
Akkoord!
Als ook de geloofsleren  kritisch worden  aangepakt, zoals dat het geval is met de evolutieleer.
Maar dan nog zijn het ___volgens mij ___ geen twee verschillende opvattingen.
De ene ( de godsdienst ) MOET aanvaard worden zonder kritiek, terwijl van de andere wordt geeist (terecht) dat ze afkomt met controleerbare bewijzen (waarvan dan wordt gezegd dat het geen bewijzen zijn, want ze gaan in tegen wat in de bijbel of een andere " heilig boek " staat  !).

Tenslotte   een citaat van ( de creationistische wetenschapper ) Kurt Wise:"Zoals ik al jaren geleden als student tegen mijn docenten zei: als al het bewijs in het universum pleitte tegen creationisme, zou ik de eerste zijn om dat toe tegen, maar dan nog zou ik een creationist zijn, omdat Gods Woord mij dat ingeeft."
 


(3)
Wetenschap is juist dat aantal  vakgebieden  waar  " opinies " van geen tel zijn ( Meningen en subjectivisme  er   door de peer review 
genadeloos uitgefilterd  worden  ) ...
Wat in  de wetenschap  gevraagd wordt zijn de resultaten van onderzoek( het oplossen van problemen gesteld door de controleerbare  basisgegevens en de  herhaalbare waarnemingen ) en verklaringen daarvan met de grootste
waarschijnlijkheid en die steeds controleerbaar en uittestbaar zijn ... dat is de antithese van geloof en van bijgeloof   ....

Je kan evengoed de lessen
scheikunde vervangen door  alchemie
de astronomie door  astrologie
de geneeskunde door de homeopathie , gebedsgenezer van allerlei  richtingen en sekten , jomanda en de verenigde  kwaks van Belgie  , dat zijn ook allemaal "meningen"  , waarmee rekening moet worden gehouden
Zelfs morosofie kan niet zomaar worden afgedaan ...

 
Een ideetje ;
waarom zou men de  evangelien in de lessen godsdienst niet gaan vervangen door de koran en de hadith ?  of door de Veda's ?
dat zijn op zijn minst allemaal  "geloven " waarvoor geen enkele  grond of bewijs bestaat om  het ene te verkiezen boven het andere
Kunnen de toekomstige leerlingen hiermee  dan NIET " leren  kritisch te denken
" ? 

Waarom zou  luc Van den brande de lessen biologie en wetenschap  niet laten geven door een  Timmerman uit Nazareth ....

Luc Van De Brande weet niet over wat hij het heeft ...Klaarblijkelijk kent  hij  geen bal van het moderne  wetenschappelijk bedrijf
en het onderwijs in de wetenschappelijke  methode ? 
 
 Ik verwijs iedereen die meent dat creationisme een geldige" wetenschap " is,( of enige objectieve " en vooral gebalanceerde " evaluatie  verdient , )naar het   blog : --->
http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/
 vooral het bericht  #03-08-2007
( en natuurlijk mijn reacties erop )

Op dat blog  kun je staaltjes vinden  van verdraaiingen van wetenschappelijke methodieken , intellectuele oneerlijkheid / uitvluchten , sprookjes , verhaaltjes-vertellerij en  oplichterijen   ____ het  is een voortdurend  vergelijken  , vermengen en evenwaardig  willen houden van  peren en appels , het verkopen van knollen voor citroenen  en het zaaien van  komplete  wetenschappelijke  verwarring  ( teach the controversy )
en onaanvaardbare methodiek ( = bijbelarij )  _____ zelf  te ontdekken ...

Mijn grootmoeder geloofde niet dat men naar de maan kon vliegen en erop landen.
Dat ging haar verstand te boven en besloot het dan maar niet te geloven. ....
Ik sta stom dat er nog zoveel mensen zijn die hun verstand niet kunnen gezond houden  en kritisch leerden  nadenken, en tenslotte maar goedgelovig geloven wat in de bijbel staat.( gemakkelijk is het wel natuurlijk )  
De wetenschap is tegenwoordig in nog geen duizenden boeken te vatten en nog is er maar een fractie van het universum verklaard, maar men gelooft  liever iets van een duizend pagina's en een klets dat door enkele fantasten door de jaren bijeengeschreven is, met de wetenschap van die tijd. De mensen die de bijbel schreven, waren ongetwijfeld fantasten en degenen die hun die overlevering geleverd hebben, mondeling, nog veel meer. Dat beetje dat er geschreven is staat haaks op alle wetenschappelijke bevindingen.
Bovendien zou ik  niet te veel geloof hechten aan een boek dat er enkel is kunnen komen door doelbewuste selectie van een aantal geschriften,
en het doelbewust vernietigen (o.a. van de gnostische evangelies, geschreven door quasi ooggetuigen van Jezus) van documenten die niet
in het kraam passen,


In gans de discussie betreffende het creationisme ( met christenen ) ,
vergeet iedereen dat in het christelijke  scheppingsverhaal de erfzonde-een dogma!- van essentieel belang is als zogezegd punt van geloof. ....
Het is evident dat volgens de  evolutietheorie de erfzonde nooit heeft kunnen bestaan.
De verlossingstheorie is ook waardeloos vermits de erfzonde nooit heeft kunnen bestaan.
Iedereen ( ook de zogenaamde  "verlichte "  christenen ) draait rond de pot uit paniek die feiten te moeten vasstellen. en/of te  moeten  toegeven(4)
er is  door het voorstel  aangestipt dat creationisme een onderdeel is van de ideologie  van  integristen , fundamentalisten en theocraten die  erop uit zijn  terug  te keren naar de tijd van voor de secularisatie en  de  restauratie van het gemorderniseerde fascisme en de  macht van de
"partijen van god" ....
Creationisme is geen wetenschap maar wel politieked agitatie   en  wervende propaganda  voor die ideologieen
( dat is trouwens het enige wat overblijft  na hun ontmaskering als pseudo-wetnschappers )  :
Politiek en propaganda  hoort niet in een schoolklas tijdens de lessen wetenschap 

(5)
het voorstel is gewoon afgeschoten op een strategisch moment  ....En men hoopt dat het  NIET terug komt 

ik twijfel er  trouwens  aan  of het nog  terug gemakkelijk  zal kunnen worden ingediend  
zie --->
http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/06/creationismerap.html
EUROPEES ONDERWIJS
http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=15


 

(6) de ouderen onder ons  kennen dit soort "onderwijs" ;
het is  de  tsjeven indoctrinatie / domhouderij  van de ergste soort waar men  nadien  jaren voor nodig heeft om tot "kritisch "inzicht  en   enig  realiteits -besef  te komen  ...

De inrichtende macht van het onderwijs is de  seculiere  staat ,
Niet de overtuigingen van een  groepje  stemmenronselaars  en advocaten  en sofisten   die de bevindingen van de wetenschap en de vooral  opleiding van jongeren  tot toekomstige wetenschappers  in gevaar willen brengen omdat  onder andere
veel van hun eigen gekoesterde overtuigingen en "gevoel"( wat hen is aangeleerd  sinds hun prille jeugd ) 
door diezelfde wetenschap zijn  omvergehaald ...


Er is een grote nood aan natuurwetenschappelijk geschoolde mensen ( die vergroot met het jaar )

We hebben al meer dan genoeg  "kritisch " denkenden  geesten  uit  al die alfa  richtingen  maar die niets van feitelijke  kennis en realiteiszin
bezitten( het zelfs__ zoals die ouderwetse  kerels___ een verdienste vinden er niets van af te weten )    ....Ze bezitten op zijn best  "kritisch denken " , maar ze weten niet over wat juist  , en met wat ze moeten denken en waar ze de echte oplossingen
moeten zoeken  ( iets anders dus dan "oplossing die vanouds werkten" maar die medeverantwoordelije  verwekkers  zijn van de huidige problemen  ....  )


De heer Van den Brande pleit voor een soort van gedoogbeleid.
Oa.  in   de boeken   van  Richard Dawkins  leest men tot wat dat zoal  zou kunnen  leiden.

Talrijke  recente feiten tonen ons  ook reeds wat er ( in bredere  maatschapelijke  context ) nog  zoal kan gebeuren ; 

Denken we slechts aan :
het schrappen van Darwin en evolutie door de EO in Nederland uit BBC-reportages
en vooral aan de bijbelgekken in de VS.
( en de Nederlandse Bible-belt -idiotieen  met   hun belgische   buiksprekerpoppen  , Spinn-offs en papegaaien (" revolutietheorie" / Creabel  en  co ,  bijvoorbeeld  ) 
en denken  we uiteraard ook  aan  de leiders van naties( niet van de minste )  die blijkbaar "boodschappen en opdrachten van hun  god ontvangen " 


(7)
Cruciaal is dat men  eerst  ,de feitelijke onderbouwingen   en de bestaande wetenschappelijke  kennis
( het wetenchappelijk curriculum en het kenniscorpus ) krijgt aangereikt ... vooraleer men  de  opgroeiende kinderen laat  kiezen  voor de " sprookjes "uit de bronstijd en de woestijn  ...


 

(8)
kleuterklaswetenschap
18/08/2007 
Etienne Vermeersch


Misschien is het nuttig te preciseren. ‘Creationisme’ is niet de algemene opvatting dat de wereld door God geschapen werd, maar meer concreet de stelling dat die schepping gebeurde op de wijze beschreven in het boek Genesis. Meer dan 30% van de Amerikaanse bevolking neemt dat (letterlijk) aan.
Die opvatting is vrij aanmatigend omdat ze onder de honderden scheppingsmythen die in de verschillende culturen ontstonden, er één enkele als de juiste uitkiest.
Ze is bovendien absurd omdat er in het boek Genesis twee scheppingsverhalen staan die niet alleen naïef zijn, maar ook onderling tegenstrijdig.
Volgens het verhaal in hoofdstuk I schiep God de eerste dag het licht (or) en hij vond dat het goed was (tov); waar dat licht vandaan komt is echter niet duidelijk, want pas op de vierde dag schept hij de zon, de maan en de sterren…
Op de vijfde dag schept hij de vissen in de zee en de vogels in de lucht.
Op de zesde dag eerst de landdieren en als hij gezien heeft dat het goed was, schept hij uiteindelijk de mens, man en vrouw tegelijk.

Volgens hoofdstuk II schept God eerst de man, daarna, omdat die alleen is, schept hij de dieren en pas daarna, omdat de man geen hulp vindt die hem past, de vrouw. De twee verhalen zijn dus volkomen tegenstrijdig.
Het is nuttig op school die verhalen te lezen om te leren hoe men mythen van wetenschap kan onderscheiden.
De opvatting over ID, het Intelligent Design (intelligente planning) ontkomt aan het belachelijk karakter van het creationisme, maar niet aan het verwijt van intellectuele leegte.
Men stelt dat bepaalde overgangen in het evolutieproces niet verklaarbaar zijn door de mechanismen van het darwinisme; dus zou er een ID aan de grondslag moeten liggen.
Als dit wetenschap is, mag men het kleuterklaswetenschap noemen.
Ieder kind in de kleuterklas kan immers, even goed als een bioloog, op de vraag naar een verklaring antwoorden: ID.
Hoe zijn de eerste levende wezens ontstaan? ID;
hoe zijn de meercelligen ontstaan? ID;
hoe is in de evolutie het oog ontstaan? ID.
Een uitdrukking met twee woorden, die alles verklaart, verklaart natuurlijk niets.
Bovendien kan een heel slim kind in de kleuterklas op de vraag “hoe is ID ontstaan?” misschien antwoorden: IIDD en verder IIIDDD enz…Words, words, words

onzin /
18/08/2007 - Hilde Van Laere
Het creationisme is een ontkenning van de wetenschap. Het scheppingsverhaal in de bijbel is geen wetenschap, maar religie. Iemand die de twee verwart, heeft er niets van begrepen. 

(Tsjok :) De bijbel ( of een ander  heilig geschrift zoals de koran ) is geen wetenschappelijk  boek  ...
Hoe kan het dan  de basis vormen van  een "wetenschap " ?
Wetenschap is per definitie  methodisch naturalisme  wat alle  soorten van bovennatuurlijke  verklaringen  verwerpt  omdat ze buiten de definitie
vallen en omdat men er in de wetenschap niets mee kan  ....


18/08/2007 - gerard delzenne

Komt daar nog bij dat creationisme aangevuld werd (uit noodzaak) door 'intelligent design'.Het duel creationisme/godsdienst woedt meer dan ooit.Ooit gedacht aan Bush en zijn uitspraken over oorlogen die hem door de godsdienst werden aangeprezen ? Tiens,tiens...wij voelen ons terug in de periode van de inquisitie.
Ik volg nog liever de visie van S.J.Gould over de twee 'magisteria'.Laat de twee zaken aub apart en mengt zeker niet creationisme in een vak ( ook niet met godsdienst. )zie verder ook  mijn bronnen ...en vervolg op deze  diskussies
( de meeste  teksten in  bovenstaande   noten en kommentaren  zijn afkomstig  van diverse auteurs  op deze  fora )
http://www.standaard.be/meningen/forum/Index.aspx?pageName=detail&forumId=401280
http://www.libertarian.be/2007/08/cd-voor-creationisme-is-belachelijk.html

( 9)
Darwin is al  bijna 1OO jaar niet meer "letterlijk" te nemen ....
de evolutiewetenschap( in het bijzonder de evolutiebiologie ) is  ondertussen een gespecialiseerd vakgebied
dat allang "Darwin "heeft achtergelaten in haar historiek  ....
 
De  "mening van Darwin" is ondertussen  meer dan voldoende gedocumenteerd en
feitelijk  juist bevonden  om " meer te zijn dan een theorie " ( Paus JP II )

Alleen  al het feit dat  de meeste creationisten    het willen  hebben over de  "evolutietheorie van Darwin " , duid erop  dat ze van het verkeerde  been vertrekken ...
Darwin is  al bijna  150 jaar geschiedenis ....
Darwin is het historische  startpunt  van het vakgebied van  de evolutie-biologie ( en tegenwoordig dus ook  evo-devo en de inspiratie voor  veel hersenen - en cognitie wetenschappen  )

Maar DARWIN  is geen  "Heilige" van het " evilutiegeloof  "....
Integendeel  veel  van zijn "verklaringen " zijn gedepasseerd  of onherkenbaar   aangevuld ...
Creationisme is   voornamlijk    dilettante  kritiek op  zeer sterk verouderde  verlaten wetenschap  en pseudo-wetenschap op  grond van een  oeroud boek  dat wordt verondersteld de "waarheid" te bezitten  ...

Voor de eigen " theorie " ( gebaseerd op de  Thora , bijbel of koran  )bestaat geen gram wetenschappelijke  bewijs : 
Creationisme  is alleen maar  simpel gehouden en literalistisch  sectair geloof ( = veel godsdiensten  aanvaarden evo-theorie
wél ) van ( voornamelijk )  protestantse   bible-belt groepen uit  Amerika  en hun   imitatoren  en geloofsgenoten  .... 
Sommigen  zijn     professionele godsdienst  - apologeten   en  sofisten  ,  pseudo-wetenschappers , anti-wetenschappers  ,
paradinges   en   vooral  bijgelovigen  ... en af en toe oplichters  die de boel bedonderen  ....
 

Tegenwoordig is evolutietheorie samengesmolten met  genetica  en moleculaire biologie ...
De Huidige evolutietheorie  is de basistheorie van de  de biologie , de levenswetenschappen, 
millieu en ecologie management  , de epidemologie  en  zelfs een onderdeel van de systeemtheorie  (vroeger ook wel chaos theorie ), cybernetica en  de  langzaam  tot ontwikkeling komende  gebieden van de synthetische   biologie , de robotica , de computer aided design ... en  de  AI  pogingen  ....
NOTHING IN BIOLOGY MAKES SENSE WITHOUT EVOLUTION  ( T. Dobzansky )
Voor zover ik weet  bestaat er geen  alternatieve wetenschappelijke theorie  die deze theorie  kan vervangen  ....
Het is dus onzin  een " pseudo -wetenschappelijk " alternatief  te onderwijzen   naast deze theorie  in het wetenschapsonderwijs ... 
Je kan evengoed astrologie  onderwijzen  tijdens  de  lezingen astronomie
Dat kan  natuurlijk  wel   in de lessen   godsdienst , filosofie en maatschappelijke vorming   ....
waar eigenlijk dus alle  andere  creatie-mythes  van de grote godsdiensten en levensovertruigingen  ook zouden moeten  aan bod komen  ....
 
En  trouwens  we moeten niet  iets absoluut  "bewijzen "  ....
Evolutietheorie is nooit af ; ze wordt steeds aangevuld  en geupdated en zo nodig vervangen  ;
dat alles omdat nieuwe ontdekkingen en gegevens dit vereisen  ...
In tegenstelling met  zich baseren op een "oud  heilig schrift" dat  als  onaantastbaar en  onbetwijfelbaar  waar wordt  beschouwd ...Wetenschap( en zeker het verworven corpus aan  parate en werkzaame kennis )  is trouwens  geen MENING ....  
Wetenschap is ook geen  tekstkritiek van oude geschriften  :
Volgens sommige bijbelaars /  creationisten   is  ook  "Wetenschap  gebaseerd op geschreven bronnen."
Dat is natuurlijk een  simplisisme ;
wetenschappelijk ONDERWIJS   ,  WETENSCHAPS FILOSOFIE en algmene journalistieke  wetenschapsverslaggeving  ( inclusief  artikels( papers )  die verslag doen van wetenchappelijk onderzoek ) is gebaseerd op  boeken  en geschriften ...
Dat zijn geschriften die moeten worden aangepast , aangevuld of zelf volledig vervangen of zelfs verworpen   al naargelang de stand van wetenschappelijk onderzoek en het peer review  dat vergt  ....
Wetenschappelijke  literatuur ( overeind gebleven  "papers " )  die ouder is dan 10 jaar is tegenwoordig al  grotendeels gedepasseerd ...
(Ja veel boeken  die gebruikt  worden in het onderwijs hinken achterop en staan nog vol met oude  fouten ... maar geen enkele soort literatuur hangt zo vast aan oude  verlaten wetenschap en   verouderde  denkbeelden als het creationisme / het is zelfs nog geschifter dan  de flogistron -theorie als  je het bekijkt vanuit het  collectief  wetenschappelijk  bedrijf en methodieken ; het is een zeefrest , drab en slakken  ,  die men maar niet kan  weg gooien om sentimentele redenen ?    )

Maar (natuur)Wetenschap  zelf  is   WEL  in de eerste  plaats  gebaseerd  op ONDERZOEK( ook op orienterend  wetenschappelijk literatuuronderzoek
--> niemand werkt in het luchtledige  en /om dubbel onderzoek  zoveel mogelijk te vermijden  )  
: de  methodisch naturalistische  methodieken  en het verwerpen
van  werkhypotheses  die niet  houdbaar bleken te zijn ....
Het criterium om  de werkhypotheses te ziften is  het feitelijke  en het  tastbare
De creatieve  inbreng  om nieuwe werkhypotheses  op te stellen  komt  onder meer  grotendeels van de wiskunde  en de toegepaste wiskunden  :
het betekent  echter  niet  dat
" everything goes " zoals  de dadaist  Feyerabend  beweerde
Zelfs de snaar- theorie mag men (nog )geen (natuur)wetenchap  noemen omdat er nog steeds geen ( of niet genoeg ) empirisch materiaal voorhanden  is ....
De theorieeen van Einstein  werden pas volledig( als de beste voorhanden  zijnde/ wat ze nog steeds zijn / maar ook nog steeds niet verenigd met de  quantummechaniva  )  aanvaard  toen er ook empirische bevestigingen  kwamen  die op theoretische gronden waren voorspeld  en bleken  te kloppen
17-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (7)
03-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg
Klik op de afbeelding om de link te volgenHET  "grote " nieuws  in deze slappe tijden is de mini -rel  die alweer in Nederland is onstaan rond  die rare EO zuilaudio fragment ; ( vrt  radio ) audio fragmenten:
 • Geeft de BBC hier toestemming voor?  Ik heb er niet veel zin in ;
  wat me vooral opvalt is
  1.- de uiterst lakse  houding ( tot nu toe ) van de( geldzuchtige ? )  BBC 
  en
  2.-
  het  geschipper en gesleur   rond  een"  grand"   maar nu  wel erg " old " man  "  ,  die blijkbaar  geen zin meer heeft in dat  onnozele en steeds weer opduikende creato-evo  gezever uit die  buitenwereld     en die blijkbaar iedereen  (bezig   in dat  debatje over al dan  toelaatbare censuur  ), voor  het eigen karretje  wil  spannen ....
  maar soit 

  Uiterst irritant  vind ik  ___ dat onmogelijk vol te houden oudbollig  gedram  over "plagiaat " ....
  Dat kwam eventjes  onder de aandacht  in de vele  kommentaren  toen ook  de  brobeerwerkjes  van de  creationisten polderheld   Ben Hobrink  ter sprake kwamen .... vooral  ook  daarna breed uitgemeten op het blog van   TaSmedes ....
  http://tasmedes.web-log.nl/tasmedes/2007/08/ben_hobrink_pla.html
  ( overigens is het plagieergedrag  van  de  creationisten  een zeer bekend verschijnsel  ; eigenlijk  moeten ze wel hun toevlucht  nemen tot die praktijk ; ze hebben weinig anders  in te brengen  ;  ik heb trouwens nog nergens  " wetenschappelijk " werk  over hun  eigen theorie   en  door deze mensen  in het "peer -reviewed  circuit" van de legitieme wetenschap  zien verschijnen  )

  Maar  natuurlijk  moet  iedereen ( ook de niet-creationisten-publicisten )  precies  blijven doen alsof iedereen niet iedereen  na-aapt
  ( of gewoon onrechtstreeks  beweren dat men het allemaal zelf heeft uitgevonden  ... )
  Het geklaag over plagiaat is   zowel hypocriet  als de  domme  ontkenning  van wat iedereen  normaliter   min of meer  doet 

  En  er is ook   nog  het  ___in mindere  mate ____  blijven voorwenden / suggeren  van
  het belang  en de grote invloed van de   strak georganiseerde massa-media wat betreft" info" bedeling en  info-management   : die zijn   al  altijd  bezig  geweest met  wat ze nog steeds in toenemende mate  bezig zijn   :
  georganiseerd  entertainment  en  bezigheids-therapie  voor passieve consumptie    

  Beste jongens en meisjes ,
  er is een internet  ( tot nader order ) en de controle op de informatie  ( van gelijk welke kant ) is  definitief  WEG ....
  KOM OP ZEG ....LEER DAAR MEE LEVEN 


  Uiteindelijk wordt misschien binnenkort   op overdonderende wijze het   grote nut van het  (corrigerend) bloggen in het algemeen  aangetoond ( bloggen is  een remedie tegen  die censuur-moghuls , de  info-versnijding    en de  riolen van het internet ? al is het zelf  ook regelmatig  een  smeerpijp ....  ) 
  Zeker wanneer men vrij kan reageren en zich opensteld voor  kommentaren     ... waarbij  de  "onnozelaars"  en de heruitvinders van het warm  water  ,  meteen ____  voor iedereen merkbaar ____ zichzelf  voor de eeuwigheid  te kakken zitten te zetten ... Volkomen gratis 
  De oude  JAMBERS  is te vroeg gestopt  .... De lekkerste brokken komen eraan ....

  Het  blog   van  G. KORTHOF is  daar nu al het levende bewijs  van  

  Elders ook   vieren minder  genietbare   en moeilijker voor buitenlanders  te vatten varianten  van    de  "Nederlandse  bijbelaars - ziekte"  terug hoogdagen  ....Kundig  gekruid met de nodige morosofie van "verzuilde "  aard en  de  pareltjes  van de nederlandse  omver-kwetter en klets   cultuur  der zogenaamde taalvirtuosen en de  ervaren  nep-kundigen    ....

  Enfin ik wacht het gewoon af  ...tot de meeste  vakantiegangers  niet meer in staat zijn  hun  "kommentaartjes " te spuien  en er opnieuw een "interesssant" programma is  op de EO of een  paar preekjes( of beter nog een paar " ludieke" happenings op het stramien  van de  onnozele /kinderachtige creatievelingen  jaren zestig  en het meezingertjes -cabaret   )  in de plaatselijke  kerkgemeente ....
   
  Hopelijk gaat  deze   bond  der   tweede hands -marktkramers  en leugenaars voor  hun  godjes  ,  vlug  bankroet  ....

  GAAP
  (Ja , ik veroorloof het me  hier erg  laatdunkend  over te doen ... De Gedachten zijn vrij  ....
  Als " belgenmop  "   is me dat  toegestaan )


  Verder  over  
  Nederland is het nieuwe mekka van de creationisten  (< klikken ) 

  In de zeer gerespecteerde series van David Attenborough wordt geknipt.
  De precieze wijzigingen staan aangegeven op
waar ook YouTubefilmpjes met voorbeelden te vinden zijn.

De EO schrapte het deel over de mensapen en de mens.
Gerdien de Jong beschrijft hoe de EO de evolutieleer al jaren uit natuur- documentaires weert

Het monopolie van de EO op BBC-natuurdocumentaires betekent dat Nederlandse natuurminnaars nooit iets over evolutie te horen krijgen.
"De creationisten in de VS kunnen jaloers zijn op Nederland "

Voor de Nederlandse vrienden  die "zuchten" onder de censuur  van hun zendverenigingen  


http://omtersaaist.wordpress.com/2007/07/29/speciaal-voor-de-nederlandse-vrienden-wat-ze-niet-mochten-zien-van-de-eo/

Bovenstaand filmpje uit “Food for thought”, de laatste aflevering van de natuurfilmserie “The Life of mammals” van David Attenborough. De aflevering die door de Evangelische Omroep werd  afgevoerd   http://www.volkskrant.nl/binnenland/article448528.ece/EO_haalt_verwijzingen_evolutietheorie_uit_natuurfilms
, omdat ze al te veel verwijzingen naar de evolutietheorie bevatte

Maar  VOORAL ook ___ volgens  mij ___  omdat het  een uitdrukking is van de " hoogmoed  van de mens " die beweert ( bij monde van R Attenborough ) dat :

"perhaps the time to control  the population has come , instead of ( Noot = changing  and adapting ) the environment ..."

 

* ( Voor een belg ) is die  manier waarop televisie-kijken in  nederland wettelijk  is gegroeid   , zeer  ondoorzichtig    :
Wat niet wil zeggen dat  men  deze  verwarrende constructies   en het misbruik dat ervan wordt gemaakt  ,  typerend voor de  doorsnee nederlandse  mentaliteit   moet vinden

http://www.rewinder.be/2007/07/creationisme-in-nederland.html

 
De EO schrapte het deel over de mensapen en de mens.
 

PS.

1.- Ik  ga  nu  een paar weken   mijn  komkommers water geven ...
het is er de  juiste tijd voor 
Het is hier trouwens  ook   wel wespentijd ... maar gelukkig hebben we hier niet permanent last van WASP 's (inderdaad  de wespennesten   van   de amerikaanse  " White American Sectarian( of stupid ?)  Protestants" en hun ( hoog-intellecte )   Nederlandse   fundi - filialen    )

BAH   wat een gekwaak weer in dat kikkerlandje   .....2.- oh ja hier is nog een lijstje met ( Engelse ) antwoorden  op die laatste  grap   geplaatst op die andere  "wetenschappelijke" blogs   van die  belgische  imitator  van de nederlandse imitators van de  amerikaanse bull -shitters  

Antwoorden  op
  "  Twenty Questions for Evolutionists "
(en aangezien  het stukje   in het Engels is gesteld  )


http://groups.google.com/group/alt.talk.creationism/browse_thread/thread/44d567c8f6f87057/31de1a8934229171
Iemand zin om het mee te helpen vertalen  ?
Ik zal het in elk geval eens proberen te gebruiken in September   
( als God het wil natuurlijk    ) 
 
Met dit hier te beginnen ;

Quote ;standard definition for macroevolution: evolution at or above the
species level.  Here are some observed and related examples:
Example    1: http://tinyurl.com/dxqjc
Example    2: http://tinyurl.com/d4376
Example    3: http://tinyurl.com/d5vqm
Example    4: http://tinyurl.com/dmbxj
Example    5: http://tinyurl.com/cy7r7
Example    6: http://tinyurl.com/dj9sh
Example    7: http://tinyurl.com/aplxu
Example    8: http://tinyurl.com/clpsx
Examples   9-539: http://tinyurl.com/cy9m2
Example 540: http://tinyurl.com/dsjku
Example 541: http://tinyurl.com/bhxw2
Example 542: http://tinyurl.com/77tyl
Example 543: http://tinyurl.com/bpdqm
Example 544: http://tinyurl.com/czsdq
Example 545: http://tinyurl.com/9qnrc
Example 546: http://tinyurl.com/dxg8s
Example 547: http://tinyurl.com/88kch
Example 548: http://tinyurl.com/88kch (shared with 547 thread)
Example 549: http://tinyurl.com/ccw8y
Example 550: http://tinyurl.com/7cxsz
Example 551: http://tinyurl.com/74o4q
Examples 552-577: http://tinyurl.com/7u8lv
Example 578: http://tinyurl.com/9xo8o
Example 579: http://tinyurl.com/avzzk
Example 580: http://tinyurl.com/7segx
Example 581: http://tinyurl.com/8c8od
Example 582: http://tinyurl.com/9voan
Example 583: http://tinyurl.com/76zao (misnumbered as 582)
Example 584: http://tinyurl.com/crzmz
Example 585: http://tinyurl.com/exagp
Examples 586-590: http://tinyurl.com/c4pea
Example 591: http://tinyurl.com/9aveh
Example 592: http://tinyurl.com/d2vmd
Example 593: http://tinyurl.com/dsg6z
Example 594: http://tinyurl.com/75rdt
Example 595: http://tinyurl.com/ak3oo
Example 596: http://tinyurl.com/anqh5
Example 597: http://tinyurl.com/89zjr
Example 598: http://tinyurl.com/9s6cq
Example 599: http://tinyurl.com/7oorv
Example 600: http://tinyurl.com/cujkx
Examples 601-608: http://tinyurl.com/bnflb
Examples 609-615: http://tinyurl.com/9pl7b
Examples 616-635: http://tinyurl.com/cqb3n
Examples 636-666: http://tinyurl.com/ay53o

UPDATE   29 augustus 2007


De Commotie rond  het gebeuren op de EO is helemaal nog niet geluwd  .... Er wordt vooral aangedrongen op  een  antwoord  en ( ondubbelzinnige  ) stellingname   van de BBC  ....
en Attenborough

Petitie aan BBC over EO-censuur
http://evolutie.blog.com/2041798/

Petitie:

Door Hans Roskam, Instuut Biologie Leiden (IBL), Universiteit Leiden en Gerdien de Jong, Evolutionaire Populatiebiologie, Universiteit Utrecht.

 

Wij vinden het ontoelaatbaar dat de Evangelische Omroep (EO) natuurdocumentaires van de BBC en David Attenborough censureert door systematisch verwijzingen naar evolutie en de ouderdom van de fossielen te verwijderen (zie addendum).
Deze betutteling van de televisiekijker zet het populair-wetenschappelijk klimaat op achterstand en maakt Nederland tot risee van de internationale gemeenschap.
Wij willen daarom, namens de Nederlandse biologen, de volgende petitie aan de BBC aanbieden:


"Dutch biologists hold in high regard the many BBC produced nature documentaries, an excellent example being Sir David Attenborough's 'The Life of Mammals'. However, we feel obliged to inform the BBC that the Dutch 'Evangelische Omroep', a religious broadcasting company, manipulates series broadcast under BBC flag.

Recently, the ‘Evangelische Omroep’ broadcasted the ‘The Life of Mammals’ series in a mutilated form, cutting or rephrasing all passages relevant to evolution, since these contradict their fundamentalist religious creationist views.


The Dutch community of biologists urgently requests the BBC either to insist in future contracts on the complete broadcasting of their programmes by Dutch broadcasting companies, or obliging such companies to warn their audience by explicitly announcing manipulations at the beginning of the programmes”

Cc naar Sir David Attenborough en de Evangelische Omroep;
persbericht naar Nederlandse dagbladen en de International Herald Tribune. 

http://evolutie.blog.com/1962396/ (27 juli)

http://biology.leidenuniv.nl/ibl/news/archives/2007/08/15/eo_verminkt_natuurprogrammas.shtml

http://www.bio.uu.nl/evolpopbio/personeel/gerdiendejong/

Petitie biologen tegen "EO-censuur" Reformatorisch Dagblad 28 aug 2007

 

03-08-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (3)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • PENJUALAN (R HILDAN M)
      op MOROSOFEN ?
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • TogelOnline (sukatogelonline4)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Keto Review (Bethany Lynch)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!