evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
15-07-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS

NIEUWE HOMINIDE   FOSSIELEN 


zicht op Zuid-west Nefuraytu, (Woranso-Mille project study area, )

Fossielen van een  veertigtal individueen ( zoals is geschat )  werden aangetroffen in  het Woranso-Mille area - projekt   in het noordoosten van de Ethiopische Afar woestijn) ___een sinds vier jaar  ontdekte fossielen vindplaatst ___ op ongeveer 30 kilometer vanwaar Lucy  gevonden werd .

Ethiopische wetenschappers( tijdens een onderzoek/expeditie   van de   Amerikaanse Cleveland University ) hebben fossielen ontdekt van  3,9 miljoen jaar oud.
Ze kunnen een bestaand gat in de hominiden-evolutie gedeeltelijk verduidelijken .
Dr Haile-Selassie  zei ook nog dat de nieuwe vindplaats veel beenderen opleverde van  apen , antilopen en  wilde varkens ... wat dan meteen  wijst op een  hominide leefomgeving  die heel wat groener en  savanne- achtig was , dan de huidige  droge Afar uithoek ...
Dat maakte   het team  van  Yohannes   Hailie-Selassie  tijdens  een  perskonferentie op 10 juli bekend

Press release
http://www.cmnh.org/site/AboutUs_PressRoom_Jul2007WMP.aspx

 

Wetenschapper Yohannes Haile Selassie verklaarde dat de vondst ____enkele volledige kaken en  tanden (die worden beschouwd  te kunnen worden gelinkt  aan de  beenderen van een incompleet skelet gevonden in 2005  --> zie hieronder  )____twee hominide  soorten met elkaar  morfologisch verbindt en enig  licht werpt op de periode tussen het daadwerkelijke  bestaan  en veronderstelde  verwantschap tussen deze twee australopithecinen  ; 

"Wat we hebben gevonden , past in een periode van de  hominiden -evolutie waar we slechts weinig van weten .
 We kunnen hierdoor beter de evolutie van de mens begrijpen"
  
aldus Haile Selassie.


Het gaat om een geologische tijds-lacune tussen de wereldberoemde Lucy,( Australopithecus afarensis)  die werd ontdekt in 1974 en tussen de 3,3 en 3,6 miljoen jaar oud zou zijn ____  en  de eveneens  vorig jaar ontdekte fossielen ( Australopithecus anamensis )die 4,1 miljoen jaar oud zijn.

zie ook ;
australopithecus (< klik))

De nieuw ontdekte  fossielen vormen een mogelijke verbinding  tussen de twee australopithecinen soorten waarvan wordt vermoed dat ze verwant zijn , maar waarvoor tot dusverre  tussenliggend fossiel materiaal ontbrak .

" De tot nu toe aangehangen  hypothese , die door de meeste paleantropologen in toenemende mate schijnt  te wortden geaccepteerd : stelt dat de beide soorten in dezelfde stamlijn zitten    -- dat  anamensis  de voorouders is van afarensis .... Om die hypothese  te kunnen uittesten , zijn er fossielen nodig ....Dat is de reden waarom deze specima zo bijzonder  en belangrijk zijn "
Eerder dit jaar   (2007)werd nog  een zeer belangrijke  vondst gedaan in Ethiopie   ;

SELAM
In Ethiopië is een 3,3 miljoen jaar oud skelet gevonden van een 3-jarig meisje.

Volgens de deskundigen is het fossiel nog ouder dan Lucy, een skelet van een volwassen vrouw dat 3,2 miljoen jaar oud is en in 1974 in Noord-Ethiopië werd gevonden. Net als Selam wordt Lucy tot de soort Australopithecus afarensis gerekend, vroege rechtop lopende mensachtigen.

Dat maakt de vondst extra interessant voor het verkrijgen van inzichten over de menselijke evolutie. Australopithecus vormt het geslacht van de eerste rechtop lopende mensachtigen. De 'Australopithecus anamensis' was de eerste soort van dit geslacht. Daarna volgde de Australopithecus afarensis.

 

In  2005  ontdekte  men   het  (  reeds boven vermelde ) ****fragmentaire  skelet 
:  een zeer belangrijke  vondst ;
Bekken en  benen , eens gereinigd en terug geassambleerd , kunnen de onderzoekers immers helpen bij het beoordelen van de
 rechtopgaande gang van het fossiele schepsel ...http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4322687.stm

Het  toendertijd  gevonden skelet bestaat uit een  complete tibia uit het onderste deel van het been 
fragmenten van de  femur, ribben, wervels , een sleutelbeen , bekken ( pelvis )en een  volledig schouder blad.
Het team dat de vondst deed  zegt dat de ontdekking vooral van belang is door de bewaarde  structuur van  de enkel   ,
wat het gevonden indidividu moet in staat hebben gesteld  rond te lopen als een moderne mens 

Antropologen beschouwen het   Bipedalisme  (<klik)   als een definierende eigenschap die de  systematische en determinerende scheiding tussen vroege mensen en primitieve boombewonende  apen-voorouders , mogelijk maakt .... 

Zie verder  daarover 
http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1317464.htm
'Lucy' walked upright just like us 
http://abc.net.au/science/news/stories/s1421564.htm02 / 2007


*De in Februari 2007 gevonden complete onderkaak ____ ongeveer een mijl verwijderd  van de het skelet uit 2005 en in dezelfde laag en gedateerd in hetzelfde tijdsgewricht ____beloofd een nog bealngrijkere vondst te zijn ...
"Deze kaak is ouder dan  3.6 my.... Twee  andere ( gedeeltelijke )kaken die door het team op gelijkaardige  plaatsen werden gevonden , zijn wat jonger en vertegenwoordigen  waarschijnlijk  A. afarensis"  zei  Haile-Selassie  nog  (zie fotos onderaan )

Het 2005 skelet miste schedel en onderkaak 
Wetenschappers steunen op  craniale en  dentale kenmerken , ____voornamelijk kaakcontour  en grote , vorm en massiviteit van de tanden ____ om de  gevonden hominiden te kunnen indelen bij hun gepaste evolutionaire groep  ...

A. anamensis en A. afarensis liepen rechtop .
Maar kaken en tanden vertonen markante verschillen

A. anamensis
smalle kaak jaw , aapachtig
, scherp gepunte grotere  hoektanden  en korte kronen op de kiezen  

 

A. afarensis, ___ 1 my later maar beduidend noordelijker en waarschijnlijk in andere biotopen ____bezat een duidelijk naar achteren breder uitlopende kaak  , minder prominente hoektanden en molairen met grotere kronen , beter geschikt voor het vermalen en kauwen van taai voedsel ...

Lucy KO-036-J

Fossiele kaken  , ietwat jonger  dan deze gevonden door het  Cleveland-led team en als a  afarensis  geklasseerd , tonen een mix(mozaik)  van deze anatomische en morfologische eigenschappen
07wmp1.jpg
complete onderkaak (mandible) van een Australopithecus (?  )Nefuraytu /Woranso-Mille study area. 
Dit  specimen is een van de meest komplete kaken afkomstig van sites ouder dan 3.0 my.
© The Cleveland Museum of Natural History
07wmp2.jpg ( klik voor vergroting ) 
(maxilla) met tanden
Leado Dodo/ Woranso-Mille study area. 
Dit bovenkaak fragment is toegeschreven aan  Australopithecus afarensis ( " lucy " )
© The Cleveland Museum of Natural History
07wmp3.jpg ( klik voor vergroting ) 
Ale Dora located / Woranso-Mille study area. 
Dit  fragment van een  onderkaak kaak behoort tot Australopithecus afarensis.
Nog niet gedateerd ....
© The Cleveland Museum of Natural History


 

"Populaties  van A. anamensis evolueerden  gradueel tot  A.  afarensis .... We beschikten  echter  niet over genoeg bewijsstukken om aan te tonen  dat die  algemeen  gekoesterde hypothese de juiste was ... "zei de antropoloog ( en  co-ontdekker in 1995  van  A anamensis ) Alan Walker,(Pennsylvania State University ) " meerdere specima  uit  die tijd zullen ons ___hoop ik ___ in staat stellen dat gedetailleerder te onderzoeken ... " .Struik of rechtstreekse lijn ?

In plaats van een rechtlijnige  rechtstreekse afstammingslijn voor de hominiden ( gedurende  de laatste 3 a 4 miljoen jaar ) aan te houden , kiezen  verschillende  hedendaagse onderzoekers voor een   " struik-achtige "verwantschappen   evolutie ; met meer dan een  zich afsplitsende  "soorten "die naast elkaar blijven  bestaan en verder evolueren in dezelfde tijdsperiodes  ...
Volgens sommigen   is  A. afarensis ___ " lucy " ___  een van die zijtakken , en niet degene  die rechtstreeks leid naar de anatomisch moderne mens in de  homiden  familie

"Het huidige onderzoek  vraagt  wat de werkelijke plaats is van de soort , afarensis, binnen de stamboom van de mens  " zei  antropoloog Tim White  (University of California, Berkeley, ) de medeontdekker  ,samen met Donald Johanson van " lucy" ,  en Haile-Selassie's voorganger  aan  het  Cleveland museum in de  70-tiger  jaren van vorige eeuw  

Als  A. anamensis direct evolueerde  tot  afarensis,  dan zullen fossielen uit de tussenperiode  de 'anatomische  verschillen 'moeten overbruggen  " zei White "Het zijn de karakteristieken van tanden en kaakbeen ,  waarop Yohannes  zich zal moeten concentreren  ...Onderkaken zijn erg belangrijk . "


Haile-Selassie  zal de volgende weken  en maanden zich moeten bezighouden  met het reinigen van de vondsten  en 
het vergelijkend onderzoek met reeds  bekende   anamensis en  afarensis fossielen  . De publicatie  van de resultaten van die studies  kunnen nog jaren op zich laten wachten 

De  fossielen  blijven  in Haile-Selassie's  geboorteland Ethiopie, maar   replicas zullen eventueel  in  The  Cleveland.  natural history museum  worden geplaatst  ... Het museum is  trouwens  van plan  een  gevoelige uitbreiding van haar collecties te voorzien  , waarbij   "Lucy " en andere   van de belangrijke  vondsten  in verband met menselijke fossielen   ( en van het instituut ) een prominente plazats krijgen ....


2004
ARDIPITHECUS
de nieuwste voorouder ? (<klik)

Nog oudere mensachtige gevonden
19 maart 2004:
 
 
SAMENVATTING
Antropologen vonden in Ethiopië tanden van een zes miljoen jaar oude mensachtige. Medeontdekker Haile-Selassie spreekt van een nieuwe hominide soort, mogelijk de eerste van de menselijke tak. Paleontoloog De Vos reageert sceptisch.

Antropologen vonden in Ethiopië tanden van een zes miljoen jaar oude mensachtige. Medeontdekker Haile-Selassie spreekt van een nieuwe hominide soort, mogelijk de eerste van de menselijke tak. Paleontoloog De Vos reageert sceptisch.

In Asa Koma (Rode Heuvel) in de Ethiopische Middle Awash-vallei hebben paleoantropologen zes tanden opgegraven van een hominide (mensachtige) die tussen de 5,54 en 5,77 miljoen jaar geleden leefde. In die tijd was de mens nog maar een paar honderdduizend jaar van de aap afgesplitst. De fossielen zijn ruim twee miljoen jaar ouder dan die van Lucy, een Australopithecus afarensis van 3,5 miljoen jaar oud.

De losse tanden bestaan uit voorkiezen uit beide kaken, en een hoektand en enkele kiezen uit de bovenkaak. Paul Renne, hoogleraar aard- en planeetwetenschap aan de universiteit van Californië (Berkeley), dateerde de tanden door de argon/argon-methode toe te passen op de vulkanische sedimenten waarin ze lagen. Yohannes Haile-Selassie: een van ontdekkers van het fossiele gebit

De fossielen werden al in 2002 gevonden door Yohannes Haile-Selassie (beheerder en hoofd antropologie van het Cleveland Museum of Natural History), Tim White (universiteit van Californië, tevens de ontdekker van Lucy) en Gen Suwa (universiteit van Tokyo). Zij rapporteerden over hun vondst in Science.

Aanvulling
De tanden zijn een aanvulling op elf andere hominide fossielen (tanden en botten) die Haile-Selassie tussen 1997 en 2000 in de Middle Awash-vallei vond. Volgens hem zijn de botten van tenminste vijf tweevoeters, die tussen de 5,2 en 5,8 miljoen jaar geleden leefden. Toen hij deze ontdekkingen in Nature in 2001 voor het eerst meldde, noemde hij de hominide nog Ardipithecus ramidus kadabba, een subsoort van de jongere Ardipithecus ramidus. De aapachtige kenmerken van de nieuwe tandfossielen vindt hij echter voldoende reden om Ardipithecus kadabba als nieuwe hominide te introduceren: "De hoektand heeft meer de vorm van een snijtand, en vertoont slijtage die typerend is voor apen."
 De fossiele overblijfselen van de Ardipithecus ramidus kadabba zijn ruim twee miljoen jaar ouder dan de overblijfselen van “Lucy”. Bovenaan de foto (rode cirkel) zijn de tanden te zien.

Sluit dit venster
 
Fossielen van vijf exemplaren (a t/m e) van Haile-Selassies 'vroegste mensachtige', Ardipithecus ramidus kadabba 

Eerder vonden paleontologen fossielen in Kenia (2000) en Tsjaad (2002) van soorten uit ongeveer dezelfde periode die ze respectievelijk Orrorin tugenensis en Sahelanthropus tchadensis noemden. Volgens Haile-Selassie en White moeten die fossielen eveneens tot A. kadabba gerekend worden.

Dr John de Vos, paleontoloog aan het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden, vindt de aanduiding kadabba overbodig: "Op basis van één tand wordt een nieuwe soort geïntroduceerd! Wat mij betreft behoren de tandfossielen tot A. ramidus." Bovendien meent De Vos dat Haile-Selassie inconsequent is: "Hij beschrijft de verschillen tussen zijn fossielen en die van A. ramidus zeer nauwkeurig om aannemelijk te maken dat het om twee aparte soorten gaat, terwijl hij zijn fossielen met die uit Kenia en Tsjaad op één hoop veegt."

Volgens Haile-Selassie en White is het mogelijk dat A. kadabba de eerste hominide soort is die ontstond na de evolutionaire splijting tussen mens en aap.

De Vos lacht: "Ik ken White heel goed. Altijd als hij beweert de 'eerste' te hebben gevonden, denk ik: “wat heeft ie nou weer ontdekt!"

Wijselijk voegt hij daaraan toe: "Maar dat denk ik bij elke onderzoeker die zoiets beweert."

zie daarover ook
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/140612
http://blog.cleveland.com/metro/2007/07/cleveland_research_team_uncove.html
http://www.smartmoney.com/news/pr/index.cfm?story=PR-20070710-000979-0900

15-07-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
>> Reageer (7)
13-07-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  (Mammuthus primigenius)

Babymammoet gevonden

Wetenschappers zijn laaiend enthousiast over de onlangs gevonden overblijfselen van een babymammoet in Siberië. Ze hopen mede met behulp van dit jong de uitgestorven mammoet te kunnen klonen.(Bron: ANP)

Dit wolharige-mammoetkalf heeft vrijwel onaangetast ten minste 9.000 jaar de permafrost van Noordwest-Siberië doorstaan.  
(Foto Reuters)

Dit wolharige-mammoetkalf heeft vrijwel onaangetast ten minste 9.000 jaar de permafrost van Noordwest-Siberië doorstaan.   (Foto Reuters)  
 
Jelle Reumer, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht
,,De grote( vervroren )  mammoeten die gevonden worden zijn nooit compleet en jonge dieren zijn heel erg zeldzaam.
De enige vondst waarvan ik weet, is die van het jonge mammoetje Dima, eind jaren zeventig."
 
Het nieuwe fossiel werd in mei ontdekt door de Russische herder Joeri Choedi, niet ver van de rivier Joeribej op het Jamal schiereiland in Siberië. Hij noemde het mammoetje Ljoeba, naar zijn vrouw

UPDATE      01 december 2007

Mammoetbaby leefde 37.150 jaar geleden
Mammoetbaby leefde 37.150 jaar geleden
 
De mammoetbaby die begin juli in Siberië werd gevonden, is 37.150 jaar geleden gestorven. Dat heeft mammoetdeskundige Bernard Buigues zaterdag in Leiden laten weten. Het dier is nagenoeg in perfecte staat.

Volgens de mammoetdeskundige is de vondst van het jonge babytje zeer bijzonder, omdat algemeen aangenomen wordt dat de mammoet ongeveer 200.000 jaar geleden leefde. Onderzoekers gaan nu proberen te achterhalen hoe oud de mammoet, genaamd Ljoeba, precies was.


 

Bekijk video  (< klik )

22/02/2006 'Uitsterven mammoet schuld van mens'
05/02/2006 'Wederopstanding' mammoet niet ondenkbaar

 

 


stamboom olifantachtigen

Stamboom  van de olifanten  / het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (bibliotheek van het museum )


Olifanten behoren tot de Proboscidea of slurfdragers. De slurfdragers zijn ontstaan in het Vroeg-Tertiair (50 miljoen jaar geleden) uit de voorhoefdieren.
De oerslurfdragers waren veel kleiner dan de olifant (ongeveer ter grootte van een dwergnijlpaard).
Ze hadden nog geen slurf.
De Moeritherium was één van de eerste slurfdragers.

Zo’n dertig miljoen jaar geleden ontstonden grotere slurfdragers.
Ze hadden al een kleine slurf en maalkiezen.

Vijf miljoen jaar geleden is de familie Elephantidae ontstaan, waartoe zowel de huidige olifanten (de Afrikaanse en de Aziatische olifant) als de mammoeten behoren.

De wolharige mammoet is dus niet de voorouder van de olifant:
ze zijn nauw aan elkaar verwant, hebben dezelfde gemeenschappelijke voorouders maar hebben zich langs verschillende lijnen ontwikkeld.evolutie olifantachtigenHet DNA van de uitgestorven wolharige mammoet voor het eerst ontcijferd  in  2005

 

 

Wetenschappers hebben het volledige mitochondriale DNA van de uitgestorven wolharige mammoet ontcijferd.in 2005                                 Op basis van 200 milligram beendermateriaal en een nieuwe onderzoekstechniek. ‘

'Nu weten we met zekerheid we dat deze mammoetsoort meer verwant was met de Aziatische dan met de Afrikaanse olifant’, zegt onderzoeker Michael Hofreiter.

De wolharige mammoet, Mammuthus primigenius, is de bekendste van alle mammoetsoorten.

Het dier leefde 600.000 jaar geleden in het pleistoceen in de berekoude toendra- en permafrostgebieden van noordelijk Europa, Azië en Noord-Amerika. De haren van zijn dikke vacht borstelden de grond en beschermden hem tegen extreme koude. Omdat tijdens de ijstijd veel water bevroor, kon de soort zich verspreiden over grote delen van de wereld.

Botten en bevroren karkassen werden gevonden in een groot gebied van Ierland tot de oostkust van Noord-Amerika. De best bewaard gebleven karkassen komen uit Siberië.

Het dier werd maximaal 35 jaar oud.
Hoewel er al wat DNA-materiaal van die mammoetsoort onderzocht werd, bleek het tot nog toe erg moeilijk om een relevante DNA-ketting van een van die soorten te reconstrueren. De vijfduizend DNA-letters die Duitse, Amerikaanse en Britse wetenschappers nu opstelden, bevatten de genetische code van de mitochondriën van de wolharige mammoet.

 “Dat zijn de celonderdelen die zorgen voor de energievoorziening van het lichaam”,
zegt Michael Hofreiter van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig.
“Wij hadden genoeg aan 200 milligram mammoetbot en vergeleken het DNA met dat van de olifant, de dugong of Indische zeekoe en de hyrax, een cavia die verwant is aan de olifant.”Was het moeilijk om het DNA bijeen te puzzelen?
Michael Hofreiter: “Met de nieuwe methode niet. Hoewel het DNA gefragmenteerd was, beperkt in omvang en wat beschadigd.We konden 46 stukken DNA-sequentie aan elkaar rijgen tot het volledige mitochondriale DNA, dat is DNA dat altijd langs moeders zijde wordt doorgegeven. Het is heel handig om evolutionaire relaties tussen verschillende soorten te bestuderen.”

Wat heeft het DNA u geleerd?
“Het bevestigt dat deze mammoet meer verwant was aan de Aziatische dan aan de Afrikaanse olifant. Hij verschilt genetisch 4,2 procent van de Aziatische olifant. Samen verschillen ze ongeveer 4,5 procent van de Afrikaanse olifant. De drie groepen gingen ruim zes miljoen jaar geleden uit elkaar van een gemeenschappelijke voorouder.De Aziatische olifant en de mammoet gingen een half miljoen jaar later uit elkaar.”

 

Opent dit de weg naar het klonen van een mammoet?
Dat is mooi in de populaire literatuur maar absoluut onmogelijk.”


Is er al DNA van andere uitgestorven soorten gereconstrueerd?
“Antropologen uit Oxford zijn er vier jaar geleden voor het eerst in geslaagd om het DNA van de moa, de dinosaurus van de vogels, te reconstrueren.De soort stierf vijfhonderd jaar geleden uit. Onze nieuwe techniek opent perspectieven voor vele andere soorten.”Evolutiegeheim olifanten ontrafeld (<klik)

Het genetisch materiaal ( Het gaat om het mitochondriaal  mDNA ) van de mastodont was tot op heden nauwelijks onderzocht, maar daar kwam in  2007  dan toch een einde aan door een fossiele tand te bestuderen die werd gevonden in een rivier in Alaska.

Door de genetische samenstelling van de mastodont te vergelijken met die van de huidige olifantsoorten kon er een nieuwe stamboom worden gemaakt.

Hieruit blijkt dat de Afrikaanse olifanten zo'n 7,6 miljoen jaar geleden begonnen af te wijken van zowel de Aziatische olifant als van de mammoet. Een miljoen jaar later gingen ook de Aziatische olifant en de mammoet ieder hun eigen weg.

Sluit dit venster

Toon op originele grootte

De nieuwe olifantenstamboom (PLoS Biology) 

 "Het leuke van de mastodont is dat we nu vrij nauwkeurig weten wanneer het begon af te wijken van de olifant en de mammoet,"
zegt Dr. Michael Hofreiter van het Max Planck Instituut in Leipzig.

"Daardoor konden we ook bepalen wanneer de mammoet en de beide olifantsoorten uit elkaar groeiden. Dat gebeurde in Afrika op hetzelfde moment waarop ook mensen, chimpansees en gorilla's van elkaar gingen verschillen."

Dat laatste geeft volgens Hofreiter aan dat er wellicht een klimaatverandering was die ervoor zorgde dat zowel de olifanten als de mensen evolueerden tot wat en wie ze nu zijn.

zie -->http://www.planet.nl/planet/show/id=42456/sc=6ce388

Mammoet (<klik)

> trekroutes en ontwikkeling van de mammoeten
> de wolharige mammoet
>
skelet van de wolharige mammoet
> de zuidelijke mammoet
> de steppenmammoet
> mammoetkiezen
> voedsel mammoet
> vondsten van mammoetfossielen
> de dwergolifant
> Laat Pleistoceen - het landschap tijdens de laatste ijstijd
Wikipedia

Uitgestorven slurfdieren

13-07-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (19 Stemmen)
>> Reageer (0)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • CE mark in Dubai (Shilpa)
      op MOROSOFEN ?
 • situs poker online terpercaya di Asia (Ninda Aprilia)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • menghilangkan jenuh dengan bermain poker (superbadass)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • trick menang judi togel (PrimbonOnline)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Bonus dari Poker88 yang Tak Boleh Anda Lewatkan (poker 88)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!