NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Oproep tot meer informatie over logistiek mega-complex valt in dovemansoren
 • Nieuw logistiek megacomplex in Kampenhout-Sas
 • Onteigeningen in Boortmeerbeek en Kampenhout voor nieuwe industrieterreinen aan Kampenhout-Sas
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  03-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom is er in deze wereld geen plaats voor afvalverbranding?
  Over de hele wereld wordt campagne gevoerd tegen de schadelijke effecten van afvalverbrandingsovens voor mens en milieu. Hieronder vind je drie korte maar interessante filmpjes gemaakt door "Health Care Without Harm", een internationale coalitie van 473 organisaties uit de gezondheidszorg die in meer dan 50 landen strijdt tegen milieuvervuiling en de schade die dit toebrengt aan de volksgezondheid. De (engelstalige) filmpjes zijn gemaakt voor de markt in Zuidoost-Azië, waar momenteel heel wat projecten voor nieuwe verbrandingsovens op stapel staan, maar zijn net zo goed van toepassing bij ons. Verder vind je in bijlage een interessante wetenschappelijke studie van dezelfde organisatie over de gezondheidseffecten van afvalverbrandingsovens.


  Bron:  Health Care Without Harm - Southeast Asia

  Bijlagen:
  The Health Effects of Waste Incinerators.pdf (7.8 MB)   

  03-11-2011 om 13:15 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, gezondheid, gezondheidsrisico, kanker, kankerverwekkend, milieu, milieuvervuiling, HCWH, GAIA
  >> Reageer (0)
  02-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfs blootstelling aan kleinste dosis dioxine is kankerverwekkend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een onafhankelijk team van wetenschappers bevestigt in de editie van 2 augustus 2010 van het tijdschrift "Chemical & Engineering News" dat de Amerikaanse overheid voldoende bewijs heeft gevonden dat zelfs de kleinste dosis van de giftigste vorm van dioxine kankerverwekkend is ("unsafe at any dose").

  Vorig jaar nog verklaarde Dr. Bonneux in het 3de Vlaamse afvalcongres in Antwerpen "dat er nog nooit iemand gestorven is door blootstelling aan dioxine". Hoe lang blijft de afvalindustrie de gevaren van afvalverbranding nog ontkennen?

  Bron: www.environmentalhealthnews.com

  02-08-2010 om 17:10 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, gezondheid, gezondheidsrisico, dioxine, toxisch, chemisch, giftig, kanker, kankerverwekkend, Luc Bonneux, afvalcongres
  >> Reageer (0)
  08-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afvalverbranding treft 100% van de bevolking
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Canadese professor Paul-André Larose, Ph.D. Fysica en collega van nobelprijswinnaar Dr Bertram N. Brockhouse, schreef onlangs het volgende over afvalverbranding:

  "The fact of the matter is that incineration, while not fatally affecting 100% of the population in terms of eventual morbidity, WILL AFFECT 100% OF THE POPULATION, as it will develop an additional - and unwanted - chemical burden. This is a type of risk that will affect everyone, even those who have an immune system that can overcome, within a human lifetime, the traumatic actions of toxic material spewed into the biosphere. This form of peripheral damage will not be limited to those few unfortunate casualties that the incinerator proponents would like us to limit ourselves to. Moreover, it is not something that people will have the opportunity to refuse to ingest, as we all have a need for air, water and food."

  Bron: www.durhamenvironmentwatch.org

  08-06-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, gezondheid, gezondheidsrisico, immuunsysteem, toxisch, giftig, chemische stoffen, Paul-André Larose, Durham
  >> Reageer (0)
  04-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe studie bevestigt lichamelijke afwijkingen en gedragsproblemen bij kinderen die dicht bij een verbrandingsoven wonen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kinderen die in hun babytijd dicht bij een verbrandingsoven hebben gewoond en die borstvoeding kregen, vertonen in hun puberteit lichamelijke afwijkingen en gedragsproblemen. Vooral de longfunctie is verstoord, terwijl meisjes ook een vertraagde borstgroei hebben.

  Dat concludeert geneeskundige Marike Leijs, die in maart 2010 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op een onderzoek naar de invloed van dioxines op de groei van kinderen. Leijs analyseerde alle gegevens die sinds eind jaren tachtig worden bijgehouden van moeders en kinderen die in de buurt van een verbrandingsoven wonen of gewoond hebben.

  Afweersysteem

  Leijs constateert dat kinderen tussen de 14 en 19 jaar verstoringen hebben in de suikerhuishouding en in hun afweersysteem. Ook hun schildklier werkt minder goed. Meisjes lopen zeker een jaar achter wat betreft hun borstgroei. Ook op jongere leeftijd vertonen de kinderen al achterstanden, bijvoorbeeld in hun psychomotorische groei en in de ontwikkeling van hun hersenen.

  Vuilverbrander

  De uitkomsten van het onderzoek van Leijs zijn opmerkelijk, omdat eerder op diverse plekken in het Nederland onderzoek is gedaan toen omwonenden van een vuilverbrander meenden vaker ziek te zijn dan anderen. Dergelijke onderzoeken leverden meestal op dat er in de buurt inderdaad meer ziekte was, maar dat er geen directe relatie met de verbrandingsoven kon worden gelegd. Leijs stelt nu op basis van haar bevindingen dat zelfs een zeer lage blootstelling aan dioxines al gevolgen heeft. Ook wanneer de giftige stof nauwelijks terug te vinden is in het bloed, zijn er lichamelijke effecten.

  Bron: ANP

  04-06-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, gezondheid, borstvoeding, kinderen, afwijkingen, gedragsproblemen, achterstand, suikerhuishouding, psychomotorische groei, ontwikkeling, hersenen, vertraagde borstgroei, dioxines
  >> Reageer (0)
  01-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een afvaloven in je buurt kan leiden tot psychische klachten bij de omwonenden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Geuroverlast van een afvalverbrandingsoven kan leiden tot ernstige psychische klachten bij omwonenden. Hoewel de kans hierop klein is, valt niet uit te sluiten dat mensen die worden blootgesteld aan geurbelasting geestelijke gezondheidsklachten krijgen. Dit schrijft de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Friesland, de overheidsdienst die bij onze noorderburen tot taak heeft de gezondheid van de burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten, in een brief aan de Stichting Afvaloven Nee, het actiecomité dat strijdt tegen de komst van een afvaloven in het Nederlandse Harlingen.

  Uit onderzoek blijkt, aldus de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van Friesland, dat stankoverlast in minder dan vijf procent van de gevallen tot "ernstige mentale belasting" kan leiden. Geurstoffen kunnen een negatieve invloed hebben op het welbevinden van mensen. In de brief staat: "Dit manifesteert zich in de eerste plaats als een gevoel van onbehagen en uit zich in psychische effecten als onvrede over de woonsituatie, spanningen in het gezin, gevoelens van onveiligheid, een negatief beeld van de eigen gezondheid, vermindering van activiteiten buitenshuis."

  Tevens kan blootstelling aan geurstoffen afkomstig uit de verbrandingsoven klachten geven als hoofdpijn, duizeligheid, lagerugklachten, slaapstoornissen en depressieve klachten. Deze worden volgens de Friese GGD "waarschijnlijk indirect veroorzaakt door een complex van stressverwerkende mechanismen." Afvaloven Nee had de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst van Friesland gevraagd te onderzoeken wat de gezondheidseffecten op omwonenden van de afvaloven kunnen zijn.
   
  In Harlingen en omstreken is veel verzet tegen de afvaloven van de firma Omrin. De bouw daarvan is overigens in volle gang. In september 2009 demonstreerden ongeveer 1.000 tegenstanders in de Friese havenstad tegen de afvalverbrander. In januari 2010 vernietigde de Raad van State de milieuvergunning van Omrin omdat niet genoeg duidelijk is hoeveel schade de verbrandingsoven toebrengt aan het milieu. Net als de natuurorganisaties en omwonenden die bezwaar hadden gemaakt, vreesde de Raad van State voor bodemverontreiniging, stankoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook zou het risico op brand te groot zijn. In april 2010 besliste een rechtbank in Leeuwarden echter in kort geding dat de bouw van de afvaloven in Harlingen niet hoefde te worden stilgelegd en in mei tenslotte werd de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van Omrin door de provincie Friesland "voldoende" bevonden, zodat de bouwwerken kunnen verder gezet worden.

  Bron: NRC Handelsblad (www.nrc.nl)

  01-06-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, REC, Omrin, Afvaloven Nee, Harlingen, gezondheid, milieu, psychische klachten, geurhinder, stank, overlast, GGD
  >> Reageer (0)
  26-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Artsenverenigingen wijzen opnieuw op de gezondheidsgevaren en kankerrisico's door afvalverbrandingsovens
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ISDE, een onafhankelijke vereniging van artsen die wereldwijd meer dan 30.000 dokters vertegenwoordigt, heeft opnieuw een open brief gestuurd aan het Europees Parlement om te wijzen op de gevaren van afvalverbrandingsovens.

  "Er bestaan geen veilige normen voor de blootstelling aan dioxines, furanen of zware metalen", waarschuwen ze. "De huidige EU richtlijn over afvalverbranding is gebaseerd op een politiek compromis en niet op wat noodzakelijk is om de gezondheid van de mensen te beschermen. Verschillende studies blijven het gevaar aantonen van afvalverbrandingsoven voor de volksgezondheid en het rechtstreeks verband met het stijgend aantal kankers".

  In de brief staat verder dat het onverantwoord is dat het Europees Parlement de controle op de emissies van afvalverbrandingsovens wil versoepelen.

  Ook Health Care Without Harm, een internationale coalitie van ziekenhuizen, medische groeperingen en verenigingen actief in de gezondheidszorg, heeft de brief mee ondertekend.

  26-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, gezondheid, volksgezondheid, milieu, gevaar, dioxines, kanker, ISDE, HCWH, artsenvereniging, Europees Parlement
  >> Reageer (0)
  23-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke chemische stoffen komen uit de schouw van een afvalverbrandingsoven?
  Bij afvalverbranding komen duizenden chemische stoffen in de open lucht terecht. Hier vind je een lijstje van 227 (hoofdzakelijk toxische) stoffen die de wetenschap al heeft kunnen identificeren bij de uitstoot van een verbrandingsoven. Wat de honderden of duizenden andere, nog niet geïdentificeerde stoffen zijn, en vooral welke impact ze hebben op mens en milieu, daar heeft men voorlopig het raden naar:

  23-05-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Afval & Gezondheid
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalverbranding, uitstoot, gezondheid, volksgezondheid, milieu, gevaar, chemische stoffen, toxisch, giftig, dioxines, furanen, zware metalen, kanker
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (42)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 20/12-26/12 2021
 • 30/08-05/09 2021
 • 10/08-16/08 2020
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs