NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Oproep tot meer informatie over logistiek mega-complex valt in dovemansoren
 • Nieuw logistiek megacomplex in Kampenhout-Sas
 • Onteigeningen in Boortmeerbeek en Kampenhout voor nieuwe industrieterreinen aan Kampenhout-Sas
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  12-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Kampenhout-Sas Ademt' in beroep tegen milieuvergunning Van Gansewinkel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" heeft op donderdag 8 maart 2012 beroep aangetekend bij Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) tegen de milieuvergunning die de firma Van Gansewinkel toelaat om haar overslagstation aan Kampenhout-Sas gevoelig uit te breiden met onder andere 40 ton asbesthoudend materiaal.
   
  Tegen de uitbreidingsplannen was onlangs nog fel protest gerezen toen aan het licht kwam dat de gemeente Kampenhout in alle stilte een openbaar onderzoek naar de milieuvergunning voerde. In de laatste dagen voor afsluiting van de inspraakprocedure werden toch nog 1.084 bezwaarschriften ingediend. Op heel wat plaatsen werden spontaan initiatieven georganiseerd om protestbrieven in te zamelen.
   
  Een maat voor niets, want in een recordtijd van 2 weken (waarvan 1 week kerstvakantie) na bekendmaking van de resultaten van het openbaar onderzoek, bracht het schepencollege van Kampenhout begin januari een gunstig advies uit. Nochtans gaf de Milieuadviesraad van de gemeente Kampenhout (M.A.R.K.) eerder al een negatief advies. De raad schreef op 24 november 2011: "De buurt, met name bedrijven, scholen, omwonenden en recreatie ervaren de hinder vandaag reeds als aanzienlijk. De Milieuadviesraad adviseert de aangevraagde wijziging van de milieuvergunningsaanvraag in te perken, geen uitbreiding toe te staan en een onberispelijk buurtvriendelijk beheer op te leggen." Dit negatief advies werd enkel gevolgd door schepen van leefmilieu Gwenny De Vroe (Open VLD), die als enige in het schepencollege tegen stemde.
   
  Amper 10 dagen na het advies van de gemeente, besliste ook de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om de milieuvergunning voor Van Gansewinkel goed te keuren, terwijl diezelfde Deputatie zich juist engageerde om afvalverwerkingsactiviteiten aan Kampenhout-Sas aan banden te leggen en nieuwe initiatieven (zoals de verbrandingsoven) te verbieden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant die dit alles zou moeten formaliseren. Moest deze vergunning voor Van Gansewinkel nog snel door de administratieve molen vooraleer de nieuwe bepalingen van kracht worden?
   
  Uit al onze informatie blijkt dat de vergunning afgesproken spel was. Alle verplichte adviezen waren al uitgebracht nog voor aanvang van het openbaar onderzoek. De publieke inspraakprocedure, nochtans een essentieel democratisch recht van iedere burger, werd enkel nog pro forma gevoerd. Dat er uiteindelijk nog 1.084 bezwaarschriften werden ingediend, was enkel een vervelende bijkomstigheid. Het belette de beslissingsnemers in ieder geval niet om hun wil toch door te drijven.
   
  Het dossier verhuist nu naar de Vlaamse regering waar de minister van leefmilieu zich zal zich moeten uitspreken over het ingediende beroep. We hebben een sterk dossier. Benieuwd of Joke Schauvliege dit zomaar naast zich zal kunnen neerleggen.
   
  Indien de Vlaamse regering het beroep afwijst, bestaat nog altijd de mogelijkheid om naar de Raad van State te stappen.


  Bron: Ring TV


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad:  Kampenhout-Sas in beroep tegen vergunning

  De Standaard:  Beroep tegen milieuvergunning

  Bijlagen:
  Radio 2 nieuwsbericht van 09-03-2012 over beroep tegen milieuvergunning Van Gansewinkel.mp3 (680.2 KB)   

  12-03-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Van Gansewinkel
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, industriezone, Van Gansewinkel, afvalbedrijf, afvalophaling, afvalverwerking, afvaloven, verbrandingsoven, asbest, asbestplaten, asbestkanker, milieuvergunning, bezwaarschrift, milieuadviesraad, MARK, RSVB, Joke Schauvliege
  >> Reageer (0)
  06-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA Kampenhout niet te spreken over milieuvergunning Van Gansewinkel

  Er komen zeer veel reacties op de milieuvergunning die de firma Van Gansewinkel kreeg om haar site aan Kampenhout-Sas uit te breiden met onder andere 40 ton asbesthoudend materiaal. Ook oppositiepartij N-VA Kampenhout is niet te spreken over de beslissing van het gemeentebestuur om zowel de 1.084 bezwaarschriften van omwonenden als het advies van de Milieuadviesraad zomaar naast zich neer te leggen en een gunstig advies te geven voor de uitbreiding van de afvalverwerker.

  N-VA stelt terecht dat verschillende leden van de deputatie van Vlaams-Brabant eerder te kennen hebben gegeven dat het de bedoeling was om alle afvalverwerking op Kampenhout-Sas te bannen nadat de Vlaamse regering bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in 2010 stipuleerde dat in Kampenhout-Sas geen afvalverwerking mag gebeuren. Het is dan ook opmerkelijk dat de deputatie nu zelf zegt dat deze beperkingen niet van toepassing zijn op Van Gansewinkel.


  Bron: Het Laatste Nieuws

  06-02-2012 om 11:04 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Van Gansewinkel
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, industriezone, Van Gansewinkel, afvalbedrijf, afvalophaling, afvalverwerking, afvaloven, verbrandingsoven, asbest, asbestplaten, asbestkanker, milieuvergunning, bezwaarschrift, milieuadviesraad, MARK, N-VA, RSV
  >> Reageer (0)
  23-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provincie keurt uitbreiding Van Gansewinkel goed
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de omstreden milieuvergunningsaanvraag van de firma Van Gansewinkel goedgekeurd. Door deze vergunning kan de Nederlandse afvalverwerker de capaciteit van haar site aan Kampenhout-Sas gevoelig uitbreiden. Zo mag er nu 40 ton asbesthoudend materiaal, 20 ton C-hout (beschouwd als gevaarlijk afval), 30 ton groenafval en 20 ton keukenafval worden opgeslagen. Ook mag Van Gansewinkel 600 ton houtafval en 350 ton gemengd bedrijfsafval in openlucht vermalen.

  Nochtans was er fel protest tegen de uitbreidingsplannen. Het openbaar onderzoek werd in de grootste stilte en met het absolute wettelijke minimum aan communicatie gevoerd. Toen de plannen toch bekend raakten, verzamelde actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" op enkele dagen tijd meer dan duizend bezwaarschriften. Op heel wat plaatsen werden spontaan initiatieven georganiseerd om protestbrieven in te zamelen.

  Ook de Milieuadviesraad van de gemeente Kampenhout (M.A.R.K.) gaf een negatief advies. De raad schreef op 24 november 2011: "De buurt, met name bedrijven, scholen, omwonenden en recreatie ervaren de hinder vandaag reeds als aanzienlijk. De Milieuadviesraad adviseert de aangevraagde wijziging van de milieuvergunningsaanvraag in te perken, geen uitbreiding toe te staan en een onberispelijk buurtvriendelijk beheer op te leggen." Dit negatief advies werd gevolgd door schepen van leefmilieu Gwenny De Vroe (Open VLD).

  Het is dan ook uitermate verwonderlijk dat burgemeester Jean Meeus (CD&V) samen met de 4 andere CD&V-schepenen van Kampenhout toch een gunstig advies uitbracht, en dit ondanks 1.084 bezwaarschriften van de omwonenden (en wellicht veel meer indien het openbaar onderzoek op een correcte manier zou zijn aangekondigd), ondanks het negatief advies van de Milieuadviesraad en ondanks het negatief advies van de schepen van leefmilieu. Pittig detail: het gunstig advies voor Van Gansewinkel kwam er in dezelfde week waarin de burgemeester met veel enthousiasme de bijna 14.000 bezwaarschriften tegen de bouwvergunning voor de afvaloven van Recover Energy, gepland op amper een steenworp van de site van Van Gansewinkel, in ontvangst nam. Langs de ene kant is men dus tegen de afvalverbrandingsoven, maar langs de andere kant keurt men met met evenveel gemak een aanvraag goed die de afvalberg in Kampenhout nog een stukje hoger maakt.

  Amper 10 dagen later volgt de deputatie van de provincie het advies van de gemeente Kampenhout en verleent een milieuvergunning Klasse 1 die het Van Gansewinkel mogelijk maakt haar uitbreidingsplannen te realiseren. Nochtans engageerde diezelfde deputatie zich om afvalverwerkingsactiviteiten aan Kampenhout-Sas aan banden te leggen en nieuwe initiatieven (zoals de verbrandingsoven) te verbieden. Momenteel loopt er zelfs een openbaar onderzoek voor een wijziging aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant die dit alles zou moeten formaliseren. Moest deze vergunning voor Van Gansewinkel nog snel door de administratieve molen vooraleer de nieuwe bepalingen van kracht worden?


  Bron: Ring TV


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Gazet van Antwerpen

  Bron: De Standaard

  Zie ook:

  De Standaard:  Vergunning voor afvalopslag bij Van Gansewinkel

  Het Laatste Nieuws:  Protest houdt vergunning voor uitbreiding asbestopslag Kampenhout niet tegen

  Gazet van Antwerpen:  Afvalstoffenbedrijf Van Gansewinkel mag uitbreiden

  Het Nieuwsblad:  Vergunning voor afvalopslag bij Van Gansewinkel

  De Morgen:  Protest houdt vergunning voor uitbreiding asbestopslag Kampenhout niet tegen

  Express.be:  Milieuvergunning voor uitbreiding overslagstation Van Gansewinkel

  Opslagruimte Nieuws:  Van Gansewinkel krijgt vergunning voor opslag van afval

  23-01-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  Categorie:Van Gansewinkel
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, industriezone, Van Gansewinkel, afvalbedrijf, afvalophaling, afvalverwerking, afvaloven, verbrandingsoven, asbest, asbestplaten, asbestkanker, milieuvergunning, bezwaarschrift, milieuadviesraad, MARK, Gwenny De Vroe, Jean Meeus
  >> Reageer (0)
  22-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1.065 bezwaarschriften tegen opslag asbest bij Van Gansewinkel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 10 november tot 9 december 2011 liep in de gemeente Kampenhout een openbaar onderzoek naar een milieuvergunningsaanvraag van de firma Van Gansewinkel om haar vestiging te Kampenhout-Sas gevoelig uit te breiden met onder andere 40 ton asbesthoudend materiaal en ander gevaarlijk afval. Nadat actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" toevallig op de hoogte kwam van dit onderzoek en de media hierover inlichtte, bleven er van de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen nog maar amper 3 dagen over om een bezwaarschrift in te dienen tegen de plannen van Van Gansewinkel. Ondanks deze bijzonder korte termijn, hebben de inwoners van Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek massaal gereageerd.

  Een week voor de afsluiting van het onderzoek was er nog geen enkel bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Maar na onze oproep (zie blog "Wordt Kampenhout-Sas een opslagplaats voor asbest?") hebben we op 3 dagen tijd 1.065 bezwaarschriften ingezameld. Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen om van deze actie een succes te maken. Zo'n enorm aantal hadden we nooit verwacht. Het was een ware stormloop. De omwonenden waren dan ook razend dat er weeral een afvalverwerker wil uitbreiden in een gebied dat omringd is door woonwijken en scholen en nu al te kampen heeft met heel wat overlast. We kunnen alleen maar dromen van het aantal bezwaarschriften dat er zouden ingediend zijn, moesten we de volledige termijn van 30 dagen hebben kunnen benutten. Er zijn trouwens nog tientallen bezwaarschriften ingediend na de afsluitingsdatum die normaal geldig waren geweest indien de mensen voldoende tijd hadden gekregen. Er waren vooral veel reacties uit Haacht. Alhoewel Van Gansewinkel op grondgebied Kampenhout ligt, is alle overlast opnieuw voor de inwoners van Haacht. Net als bij de afvaloven. We waren dan ook met verstomming geslagen toen we hoorden dat de gemeente Haacht niet eens op de hoogte was van het lopende onderzoek, en dit terwijl deze materie juist enorm gevoelig ligt bij de inwoners. Met deze 1.065 bezwaarschriften op 3 dagen tijd hebben de inwoners een zeer krachtig signaal gegeven aan de bestendige deputatie van de provincie dat het genoeg is geweest. Het is nu aan de deputatie om gepast te reageren op deze massale noodkreet en ervoor te zorgen dat Kampenhout-Sas niet de afvalberg van Vlaams-Brabant wordt.

  Diezelfde deputatie heeft alvast de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag van Van Gansewinkel met 2 maanden verlengd tot 25 januari 2012. Ook werden vertegenwoordigers van "Kampenhout-Sas Ademt" uitgenodigd door Van Gansewinkel om toelichting te krijgen over de uitbreidingsplannen. Van Gansewinkel heeft ons verzekerd dat er geen C-hout (zwaar vervuild hout) of elektronisch afval zal vermaald worden, zoals eerder gevreesd werd, ook al is dat niet helemaal duidelijk in de aanvraag. Ze willen wel 600 ton B-hout (gemengd onvervuild en vervuild hout) in open lucht vermalen, wat behoorlijk veel stof zal veroorzaken. Ook de verschillende uitbreidingen blijven een doorn in het oog, zeker de 40 ton asbesthoudend materiaal. Na ons bezoek aan Van Gansewinkel zijn we dan ook van mening dat van een uitbreiding geen sprake kan zijn. Daarvoor is het terrein te klein en te dicht bij woonkernen gelegen die nu al flink wat overlast krijgen in de vorm van geur- en lawaaihinder. Van Gansewinkel is trouwens niet de enige afvalverwerker in deze straat. Alle bijkomende last is daarom al teveel. Verder is ook het brandrisico te hoog. We vragen dan ook aan de deputatie om milderende maatregelen op te leggen om de overlast van de bestaande activiteiten die hervergund worden in de toekomst te verminderen en in ieder geval geen uitbreiding toe te staan. Tenslotte vertelde Van Gansewinkel ons dat zij geen vragende partij zijn voor de afvalverbrandingsoven die Recover Energy wil bouwen op amper 100 meter afstand aan de andere kant van het kanaal. Uiteraard zijn we daar blij om, maar graag hadden we dit bevestigd gezien in een officieel communiqué van de groep Van Gansewinkel.


  Zie ook:

  Ring TV:  1000 bezwaren tegen opslagplaats asbest Kampenhout (Video)

  De Standaard:  Duizend bezwaren tegen asbestopslag

  Het Laatste Nieuws:  Meer dan duizend bezwaarschriften tegen asbestopslag Kampenhout

  Gazet van Antwerpen:  1000 bezwaarschriften tegen asbestopslag

  Het Nieuwsblad:  Meer dan duizend bezwaren tegen afvalverwerking

  De Morgen:  Meer dan duizend bezwaarschriften tegen asbestopslag Kampenhout


  Bron: De Standaard

  Bron: Het Nieuwsblad

  Bron: Het Laatste Nieuws

  22-12-2011 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Van Gansewinkel
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, industriezone, Van Gansewinkel, afvalbedrijf, afvalophaling, afvalverwerking, afvaloven, verbrandingsoven, industriezone, asbest, asbestplaten, kanker, asbestkanker, mesothelioom, gezondheid, milieuvergunning, bezwaarschrift
  >> Reageer (0)
  02-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Kampenhout-Sas een opslagplaats voor asbest? (update)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We vallen van de ene verrassing in de andere. Terwijl alle ogen gericht zijn op het openbaar onderzoek van de bouwvergunning voor de afvalverbrandingsoven van Recover Energy, loopt er op dit moment in de gemeente Kampenhout een tweede openbaar onderzoek voor een milieuvergunning Klasse I - dezelfde milieuklasse als voor de afvaloven - van de firma Van Gansewinkel. Dit openbaar onderzoek, dat startte op donderdag 10 november en afloopt op vrijdag 9 december 2011, stond tot enkele dagen geleden zelfs niet eens aangekondigd op de website van de gemeente. Op aandringen van actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" werd een kort bericht op de website van Kampenhout gezet dat je hier kan lezen. Bij het lezen van de milieuvergunningsaanvraag vielen we van de ene verbazing in de andere, onder meer toen we zagen dat Van Gansewinkel van plan is om... 40 ton asbesthoudende materialen op te slaan op zijn terrein aan Industriezone 2 op Kampenhout-Sas.

  Asbest, de stille moordenaar

  Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen die allen dezelfde eigenschap bezitten: ze splitsen zich in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Die zijn zo licht, dat ze lang in de lucht blijven zweven en makkelijk ingeademd worden. Het inademen van deze vezels kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals asbestose, longkanker, mesothelioom, pleuritis en larynxkanker (kanker aan het strottenhoofd). Voor het blootstellingsniveau van asbest is er geen veilige grens. Eén ingeademde vezel kan dus al gezondheidsschade veroorzaken, al komt kanker doorgaans pas voor na een blootstelling van vele jaren. Een Britse medische studie schat het aantal doden door asbestblootstelling de komende 35 jaar in West-Europa op 500.000.

  Asbest kwam onlangs nog in het nieuws vanwege de veroordeling van de firma Eternit uit Kapelle-op-den-Bos door een Brusselse rechtbank tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro aan de nabestaanden van Françoise Jonckheere die in 2000 overleed ten gevolge van de blootstelling aan asbest. Ook haar man en twee van haar kinderen zijn aan mesothelioom (asbestkanker) overleden. Het gezin woonde tot in 1991 in de buurt van de Eternit-fabriek in Kapelle-op-den-Bos. De rechter stelde in zijn vonnis: "Vanaf halverwege de jaren zestig en ten laatste vanaf 1967 was het verband tussen asbest en mesothelioom bekend. Eternit deed sinds dan alles om het verband tussen beide te minimaliseren, te verdoezelen en om wettelijke maatregelen tegen asbest te verhinderen. De firma liet met een ongelooflijk cynisme winstbejag primeren op de volksgezondheid en stelde alles in het werk om de productie van een uiterst giftige stof voort te zetten zonder al te veel bekommernis om de veiligheid van de mensen die er mee werkten".

  Asbest bij Van Gansewinkel in Kampenhout

  Asbest werd in het verleden onder meer gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, remblokjes en isolatiemateriaal. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is het gevaar voor de gezondheid beperkt. Het is pas als deze materialen gemanipuleerd worden (gebroken, verpulverd, ...) dat kleine asbestvezels vrijkomen die zo licht zijn dat ze honderden meters door de lucht zweven en vervolgens ingeademd worden en in de tuinen van de omwonenden terechtkomen.

  Het is dan ook ronduit choqerend dat Van Gansewinkel nog eens 40 ton extra asbesthoudend materiaal wil opslaan op een klein industrieterrein omgeven door woonwijken (het had sinds 2005 al een vergunning om asbesthoudende golfplaten op te slaan). De vergunning voorziet geen milderende maatregelen om emissie van asbestvezels te voorkomen. Er is dan ook geen enkele garantie over de hoeveelheid asbeststof die vrijkomt bij de manipulatie van dit materiaal. Ook op het jaagpad langs het kanaal, vlak achter Van Gansewinkel, waar dagelijks vele wandelaars, joggers en fietsers passeren, zal niemand nog helemaal veilig zijn. Laat ons bovendien ook niet vergeten dat op dit terrein recentelijk al verschillende keren brand is uitgebroken met enorme (giftige) rookontwikkeling tot gevolg.

  Verder is het angstaanjagend dat de gemeente Kampenhout hieraan niet meer ruchtbaarheid geeft dan het absoluut wettelijke minimum, en dat we dit pas vernemen op het moment dat het openbaar onderzoek bijna is afgelopen. Hoe "openbaar" is dit onderzoek dan eigenlijk?

  Nog meer uitbreidingen

  Maar opslag van asbest is niet het enige dat op het verlanglijstje van Van Gansewinkel staat. In de milieuvergunningsaanvraag zien we verder:

  • Op- en overslag van 20 ton dierlijke bijproducten (= keukenafval). Om de geurhinder tegen te gaan, adviseert Van Gansewinkel zijn klanten om geen bedorven keukenafval en etensresten mee te geven bij de ophaling van het afval (dit is geen grap!)
  • Op- en overslag van 20 ton C-hout (zwaar vervuild hout, wordt beschouwd als gevaarlijk afval).
  • Opslag, malen en zeven van 600 ton B-hout (geverfd, gelakt of verlijmd hout). Dit zal behoorlijk wat stof- en lawaaihinder veroorzaken.
  • Op- en overslag van elektronisch afval.
  • Uitbreiding van op- en overslag van groenafval van 5 ton naar 30 ton.
  Dringend bezwaarschrift indienen

  Wil je verhinderen dat er op Kampenhout-Sas, naast een afvalverbrandingsoven, ook nog eens een opslagplaats voor asbesthoudende materialen komt en een hoop andere uitbreidingen die voor overlast en gezondheidsrisico's kunnen zorgen, dan moet je dringend een bezwaarschrift indienen. Je kan één van de twee onderstaande bezwaarschriften uitprinten, naam en adres toevoegen, en je handtekening plaatsen. Uiteraard mag je er ook wijzigingen in aanbrengen of zelf nieuwe punten toevoegen:

  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 1 (kort)

  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 2 (uitgebreid)

  Geef je bezwaarschrift ten laatste op donderdag 8 december 2011 (middernacht) af op één van de onderstaande inzamelpunten:

  - In Kampenhout:  Langestraat 15, 1910 Kampenhout (bij Stefan Vandevenne)

  - In Haacht:  Elleveldweg 8, 3150 Wespelaar (let op voor werken aan de Donkstraat - neem de Grote Baan naar Wespelaar en dan de Elleveldweg)

  We beseffen dat er heel erg weinig tijd over blijft. Aarzel dus niet en help mee om Kampenhout-Sas leefbaar en gezond te houden!


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: De Streekkrant


  Zie ook:

  Ring TV:  Protest tegen asbest-opslagplaats in Kampenhout (Video)

  Het Nieuwsblad:  Van Gansewinkel wil asbest stockeren aan Sas

  Het Nieuwsblad:  Van Gansewinkel wil asbesthoudende materialen opslaan op terreinen te Kampenhout

  Gazet van Antwerpen:  Asbestopslag bij Van Gansewinkel

  De Standaard:  Actie tegen plannen voor asbestopslag

  De Standaard:  Van Gansewinkel wil meer asbest stockeren aan Sas

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 1.doc (33.5 KB)   
  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 2.doc (49.5 KB)   

  02-12-2011 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  Categorie:Van Gansewinkel
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, industriezone, Van Gansewinkel, afvalbedrijf, afvalophaling, afvalverwerking, afvaloven, verbrandingsoven, asbest, asbestplaten, kanker, asbestkanker, mesothelioom, gezondheid, milieuvergunning, bezwaarschrift
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (42)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 20/12-26/12 2021
 • 30/08-05/09 2021
 • 10/08-16/08 2020
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!