NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Oproep tot meer informatie over logistiek mega-complex valt in dovemansoren
 • Nieuw logistiek megacomplex in Kampenhout-Sas
 • Onteigeningen in Boortmeerbeek en Kampenhout voor nieuwe industrieterreinen aan Kampenhout-Sas
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  21-12-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep tot meer informatie over logistiek mega-complex valt in dovemansoren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Begin september plaatsten we een bericht op de Facebook-pagina van "Kampenhout-Sas Ademt" over de plannen voor een nieuw logistiek mega-complex op de voormalige Covee-site aan Kampenhout-Sas, één van de drukste verkeersknelpunten van Oost-Brabant. Daarin riepen we de gemeentebesturen van Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht op om dringend werk te maken van een info-sessie voor de inwoners. Want dat het nieuws over dit nieuw monsterproject bij veel mensen als een complete verrassing kwam, werd snel duidelijk. Het bericht werd 14.000 keer gelezen, een record. Alleen viel onze oproep in dovemansoren bij de gemeentebesturen zelf. Geen info-sessies, geen berichtje op de gemeentelijke website, de Facebook-pagina van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad, ... NIETS!

  Maar het wordt nog erger. Er is namelijk een nieuw openbaar onderzoek gestart dat loopt van 3 december 2021 tot 1 januari 2022. En wéér blijft het muisstil bij de betrokken besturen. Je moet hard zoeken om de nodige informatie te vinden. En opnieuw valt het openbaar onderzoek toevallig voor een groot stuk tijdens een vakantieperiode. Het is nu wel duidelijk dat dit logistiek complex er moet en zàl komen!

  Wat weten we over het project van Weerts Logistics zoals het momenteel in de vergunningsaanvraag staat?
  • Er komt een gebouw met een grondoppervlakte van 36.672 m². De opslagruimte neemt 31.815 m² in beslag, de kantoren 2.380 m².
  • Naast kantoren en laadruimtes voor de vrachtwagens, dient dit gebouw hoofdzakelijk voor de opslag, bewaring, conditionering, sortering en verpakking van levensmiddelen.
  • Aan het gebouw komen 62 laad- en loskades voor vrachtwagens.
  • Buiten komt er een parking voor 202 personenwagens, 94 trailers en een wachtzone voor 21 vrachtwagens.
  • De trailerparking dient ook om vrachten voor het aanpalend bedrijf Rotra op te vangen, dat door Weerts Group werd overgenomen.
  • Na realisatie zal het project zo'n 1.046 extra PAE-bewegingen per dag genereren (PersonenAutoEquivalent) waarvan 900 door vrachtwagens.
  • De opritten voor zowel zwaar als licht verkeer gebeuren via de Vekestraat. Daartoe moet het fietspad langs de Vekestraat vanaf de McDonald's opgeschoven worden.
  • In een latere fase zal er een verbindingsweg aangelegd worden tussen de Ketelrotonde op de Haachtsesteenweg en het noordelijk gedeelte van de industriezone in Boortmeerbeek, Industriestraat en Lobeekstraat, maar dit zit niet in het huidig dossier.
  Wat staat er echter NIET in het dossier?
  • In de mobiliteitstoets die bij de aanvraag gevoegd is, gaat bijna alle aandacht naar de verkeersafwikkeling op de turborotondes aan Kampenhout-Sas. Met de mogelijke impact op de omliggende wegen en kruispunten wordt geen rekening gehouden. Ook blijkt duidelijk uit de plannen dat men in een latere fase de ontwikkeling nog verder wil uitbreiden. Met die mogelijke extra impact wordt in de aanvraag echter geen rekening gehouden.
  • Het project kan als gevolg van de vervoersbewegingen van en naar de site een zeer grote impact hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving en langs de gewestwegen die de gemeenten doorkruisen. Het burgeronderzoek CurieuzeNeuzen heeft reeds aangetoond dat de luchtkwaliteit langs deze gewestwegen ondermaats is.
  • Het terrein zou dag en nacht verlicht worden, en dag en nacht zouden vrachtwagens af en aan rijden. Dit heeft ongetwijfeld een grote geluids- en lichtimpact op de omgeving.
  • De projectlocatie bevindt zich op een boogscheut van het Weisetterbos. De vijver die op het projectperceel zelf gesitueerd is, een aantal bomen en een toegangspoort, dateren nog uit een periode dat op deze plaats het kasteel van Schoonhoven stond. Dit project houdt totaal geen rekening met de erfgoedwaarde hiervan. De vijver wil men blijkbaar herinrichten en deels dempen. De laatste restanten van het cultureel en natuurlijk erfgoed rond deze vijver zouden als gevolg van voorliggend project dan ook voorgoed kunnen verdwijnen.
  • De bijkomende stikstofuitstoot die een dergelijk transportbedrijf zou genereren, zal een negatieve impact hebben op de omliggende natuur- en habitatgebieden en op de biodiversiteit van het nabijgelegen Weisetterbos.
  • De onvermijdelijke verhoging van de CO2-uitstoot staat haaks tegenover de klimaatdoelstellingen waarvoor de gemeenten Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek zich geëngageerd hebbben om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen en herleidt de zogenaamde "burgemeestersconvenant" dat deze gemeenten ondertekend hebben tot een waardeloos vodje papier.
  Bezwaarschriften voor deze aangepaste vergunningsaanvraag kunnen nog tot zaterdag 1 januari 2022 digitaal ingediend worden via het omgevingsloket via deze link of per brief ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout. Hieronder vind je een nieuw model van een bezwaarschrift dat hiervoor kan gebruikt worden (link kopiëren en openen in een nieuwe tab als je een veiligheidsmelding van je browser krijgt - het document is wel degelijk veilig).

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift_Weerts_Group_NIEUW.docx (22.3 KB)   

  21-12-2021 om 20:56 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  >> Reageer (0)
  03-09-2021
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw logistiek megacomplex in Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu de twee turbo-rotondes aan Kampenhout-Sas afgewerkt zijn, vragen velen zich af waarom er zo veel geld werd besteed aan de heraanleg van deze rotondes en staat men versteld van de recordtijd waarin dit project gerealiseerd werd, terwijl andere (soms meer dringende) wegenwerken vele jaren aanslepen of zelfs helemaal niet uitgevoerd worden. Bovendien lijkt het winkelcentrum waarvan al een tijdje sprake op de site van de voormalige witloofveiling (momenteel het vaccinatiecentrum) er - voorlopig althans - niet te komen.

  Wellicht vinden we een deel van het antwoord op de website van de gemeente Kampenhout. Als je goed zoekt, vind je daar onder de rubriek "Openbare onderzoeken" een zinnetje "Openbaar onderzoek - Weerts Logistics - Vekestraat zn." Verder doorklikken leert ons niet veel meer dan dat de aanvraag van 6 augustus 2021 tot en met 4 september 2021 ter inzage ligt bij de gemeentelijke dienst omgeving tijdens de openingsuren. In het midden van de grote vakantie dus, zoals we al vaker gezien hebben in dergelijke dossiers.

  Helaas staat deze kleine aankondiging in schril contrast met de omvang van het dossier. Het gaat namelijk over een aanvraag van Weerts Group, een firma uit Luik gespecialiseerd in opslag, transport en logistieke diensten, om achter de McDonald's aan Kampenhout-Sas een logistiek centrum te ontwikkelen op een terrein van 10,7 hectare bestaande uit een bedrijfsgebouw met bijhorende kantoren, laad- en loskades en parking. Enkele cijfers uit het dossier: de bedrijfsgebouwen hebben een oppervlakte van ongeveer 32.000 m², er komen 62 laad- en loskades voor vrachtwagens, 95 standplaatsen voor vrachtwagentrailers, 21 wachtplaatsen voor vrachtwagens en 210 autoparkeerplaatsen. Na realisatie van dit project zullen zo'n 1.046 extra PAE-bewegingen per dag worden gegenereerd (PersonenAutoEquivalent), waarvan 900 door vrachtverkeer (450 inkomend, 450 uitgaand).

  Een project met een behoorlijke impact op de toekomstige mobiliteit van Kampenhout-Sas dus. We vragen ons dan ook af waarom dit openbaar onderzoek weeral in de grootste stilte moest plaatsvinden en blijkbaar niet eens een vermelding op de home page van de gemeentelijke website of een berichtje in de rubriek "Nieuws" waard was. Een info-sessie voor de inwoners van Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht lijkt ons voor dit mega-dossier een absoluut minimum.

  Bezwaarschriften kunnen nog tot zaterdag 4 september 2021 digitaal ingediend worden via het omgevingsloket via deze link of per brief ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout. Hieronder vind je een voorbeeld van een bezwaarschrift dat hiervoor kan gebruikt worden.

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift_Weerts_Group.docx (22.1 KB)   

  03-09-2021 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  >> Reageer (0)
  10-08-2020
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onteigeningen in Boortmeerbeek en Kampenhout voor nieuwe industrieterreinen aan Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) gaat op vraag van de gemeente Boortmeerbeek de bedrijvenzone B1 ontwikkelen (zie 1ste plan onderaan). Het betreft een gemengd lokaal bedrijventerrein van ca. 4,2 ha. De ontwikkeling van deze nieuwe bedrijvenzone werd mogelijk gemaakt door het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas'. Dit is het fameuze uitvoeringsplan dat er enerzijds voor gezorgd heeft dat er definitief geen afvalverbrandingsoven meer kan gebouwd worden in de ruime regio rond Kampenhout-Sas, maar anderzijds ons op een slinkse manier opgezadeld heeft met een pak bijkomende industrieterreinen en heel wat nieuwe afvalverwerkers.

  Daarnaast wil POM Vlaams-Brabant ook de ontwikkeling van het naastgelegen gemengd regionaal bedrijventerrein B2 mee in de plannen opnemen. Het betreft een zone bestemd als gemengd regionaal bedrijventerrein, met een oppervlakte van ca. 12 ha. De stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP bepalen immers dat de ontwikkeling van de zones B1 en B2 als 1 geheel dient bekeken worden.

  Enkele jaren geleden werd er een mobiliteitsstudie uitgevoerd om de vereiste ontsluiting voor deze nieuwe bedrijvenzones uit te werken. Hierbij wordt de Loobeekstraat 'geknipt' waardoor geen ontsluiting meer mogelijk is voor motorisch verkeer via de Laarstraat (woonstraat). De bedrijvenzone zal bijgevolg ontsloten dienen te worden via een nieuw aan te leggen weg in het verlengde van de Loobeekstraat; deze zal in een eerste fase aansluiten op de Industrieweg. In een latere fase kan verder verbinding worden gemaakt met de Vekestraat en verder richting ketelrotonde op de Haachtsesteenweg.

  In de eerste fase worden de kosten voor de aanleg van deze nieuwe wegenis verhaald op de relatief kleine bedrijvenzone B1. Om deze reden werd het startschot nog niet gegeven om over te gaan tot aankoop van al de gronden om de ontwikkeling van B1 mogelijk te maken. Wel werd reeds met alle betrokken eigenaars het gesprek aangegaan en werd mondeling akkoord verkregen over de aankoop van de betreffende percelen tegen een vooropgestelde prijs. Maar om het risico te vermijden dat ontwikkeling alsnog wordt verhinderd door de houding van enkele grondeigenaars, waardoor de realisatie van dit project in gevaar zou kunnen komen, heeft de POM nu het instrument van onteigening in handen genomen. Na verwerving van de gronden kan de POM verder gaan met de ontwikkeling van de bedrijvenzone B2 alsook met de aanleg van de ontsluitingsweg richting Vekestraat en Haachtsesteenweg.

  Het gebied dat onteigend zal worden (zie 2de plan onderaan) is deels gelegen in de gemeente Kampenhout en deels in de gemeente Boortmeerbeek. Het gaat om 56 percelen of delen van percelen met een totale oppervlakte van ongeveer 26 ha. Aan de eigenaars werd volgend 'minnelijk' aanbod gepresenteerd:

  - EUR 65/m² voor bedrijventerrein niet gelegen aan uitgeruste weg
  - EUR 80/m² voor bedrijventerrein wel gelegen aan uitgeruste weg
  - EUR 5-7/m² voor gronden gelegen in buffergebied.

  Voor de gronden die niet billijk verworven kunnen worden, is het de intentie te kunnen terugvallen op onteigening aan de waarde van landbouwgebied.

  Van 15 juli tot en met 15 augustus 2020 loopt er een openbaar onderzoek over dit onteigeningsbesluit. Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota vind je onderaan dit artikel in bijlage. Personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve vaststelling van dit plan, of een verzoek tot zelfrealisatie wensen in te dienen, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend te sturen of af te geven tegen ontvangstbewijs aan de POM Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 LEUVEN, binnen de termijn van dit openbaar onderzoek. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.


  Bedrijvenzone B1 en B2 aan Kampenhout-Sas


  Onteigeningsplan van te verwerven of te onteigenen percelen

  Bijlagen:
  PRUP BEK Kampenhout-Sas - Onteigeningsplan.pdf (3 MB)   
  PRUP BEK Kampenhout-Sas - Projectnota.pdf (1.4 MB)   
  PRUP BEK Kampenhout-Sas - Voorlopig onteigeningsbesluit.pdf (1.9 MB)   

  10-08-2020 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  >> Reageer (0)
  11-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Van vrijdag 17 augustus tot zondag 16 september 2018 loopt het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor het winkelcomplex "MG Kampenhout": de bouw van een retailcluster op de site van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas en bijhorende aanpassingen aan de openbare wegenis. In die periode kan iedereen die dit wenst opmerkingen en/of bezwaren formuleren. Dit kan via een gewone brief aan het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout of via www.omgevingsloket.be.
  De aanvraag betreft de bouw van een winkelpark met een totale netto handelsoppervlakte van 13.939 m² bestaande uit 14 handelsunits, en het omvormen van de bestaande rotondes aan Kampenhout-Sas tot turborotondes. De afslagstrook aan de rotonde kant Leuven (N26/N21) wordt verlengd. Er wordt tevens voorzien in een heringerichte in- & uitrit naar de witloofsite. Ter hoogte van deze afslagstrook wordt het bestaande fiets- en voetpad verlegd. De Bosstraat wordt heringericht, er wordt voorzien in een éénrichtingsstraat en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Er komt ook een parking met 571 parkeerplaatsen en 210 fietsenstallingen.

  Ruimte voor een zwembad?

  Opmerkelijk detail: in de pers en op sociale media wordt vooral (of uitsluitend) gepraat over de mogelijke komst van een zwembad op de site, maar dit maakt geen deel uit van het huidig openbaar onderzoek. Wie de vergunningsaanvraag voor het winkelcomplex "MG Kampenhout" aandachtig leest, zal er bitter weinig terugvinden over de bouw van een intergemeentelijk zwembad. Enkel een nota die er in laatste instantie is bijgevoegd waarin een ruimte (met rood gemarkeerd in de linkeronderhoek van het terrein) wordt aangeduid als inplantingszone 'moest er ooit een zwembad komen'. We vragen ons dan ook af in hoeverre de discussie over het zwembad niet gebruikt wordt om de aandacht af te leiden van de kern van de zaak, namelijk de komst van een nieuw winkelpark met massa's bijkomend verkeer op een plaats die nu al gekend staat als één de drukste verkeersknooppunten van Oost-Brabant.

  Model bezwaarschrift

  Helemaal onderaan dit artikel vind je een model bezwaarschrift dat kan gebruikt worden om bezwaar in te dienen tegen het project "MG Kampenhout". Print het uit, vul de datum in, naam + voornaam, adres en onderteken het. Stuur het voor vrijdag 14 september 2018 naar volgend adres of steek het voor zondag 16 september eigenhandig in de bus:

  College van burgemeester en schepenen van de gemeente Kampenhout
  Gemeentehuisstraat 16
  1910 Kampenhout

  Het bezwaarschrift in bijlage is maar een voorbeeld. Uiteraard kan je dit wijzigen, stukken weglaten of nieuwe punten bijvoegen naar gelang je eigen mening. Als je voor het project bent, hoef je geen actie te ondernemen.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad


  Overzicht van het project


  Mogelijke inplanting van een zwembad


  Geplande werken aan de rotondes van Kampenhout-Sas

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift_MG_Retail.docx (18.8 KB)   

  11-09-2018 om 18:43 geschreven door webmaster  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, MG Real Estate, MG Kampenhout, winkelcentrum, winkelcomplex, winkelpark, retailcluster, mini-Uplace, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, witloofveiling, Belorta, zwembad, N21, N26, rotonde
  >> Reageer (0)
  22-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frans Agro wil opslagplaats voor groenafval op Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De tsunami van nieuwe afvalverwerkers op Kampenhout-Sas is niet te stoppen. Terwijl de beroepsprocedures voor nrs 5 en 6 (Millon en Imbrechts) nog volop lopen, heeft nu ook een 7de bedrijf een aanvraag ingediend om zich in de Vekestraat te vestigen. Het gaat om Frans Agro, een toeleverancier voor land- en tuinbouwbedrijven die op Kampenhout-Sas groenafval wil opslaan en sorteren.

  Nochtans staat in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen letterlijk geschreven dat "zones voor afvalverwerking en recyclage worden voorbehouden in specifiek daarvoor voorziene regionale bedrijventerreinen en dat voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten worden".

  Kampenhout-Sas is aan een razendsnel tempo bezig om het stort van Vlaams-Brabant te worden, terwijl alle structuurplannen zeggen dat het niet mag en het bewezen is dat er gefoefeld werd met het uitvoeringsplan waarop deze milieuvergunningen gebaseerd zijn.

  Bovendien vraagt Frans Agro een afwijking aan om reeds vanaf 5u 's morgens en tot 21u 's avonds afvalstoffen aan- en af te voeren, en wil hij een uitzondering op de wettelijke verplichting om een groenscherm aan te leggen, en dit ondanks de nabijheid van woonwijken.

  Nog tot 30 augustus 2014 kunnen er bij de milieudienst van Kampenhout bezwaren worden ingediend tegen deze nieuwe aanvraag (klasse 2).

  22-08-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, afvalverwerking, afvalverwerker, milieuvergunning, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, afvalberg, Frans Agro, groenafval, tuinaanleg
  >> Reageer (0)
  31-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Milieuvergunning Millon en Imbrechts door deputatie goedgekeurd
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 5 juni 2014 heeft de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning klasse 1 afgeleverd aan 2 nieuwe afvalverwerkers, een puinbreker (Millon) en een sorteerloods (Imbrechts), om zich in de Vekestraat aan Kampenhout-Sas te vestigen. Nochtans is deze beslissing erg controversieel, omdat ze gebaseerd is op een clausule in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) die er via onregelmatigheden in de procedure is ingekomen. Normaal zijn op deze plaats geen afvalverwerkingsactiviteiten toegelaten. In maart van dit jaar werden meer dan 700 bezwaarschriften ingediend tegen de milieuvergunningsaanvraag van Millon en Imbrechts.

  De beslissing van de deputatie werd op 18 juli 2014 uitgehangen op de site aan de Vekestraat. Gedurende een maand, dus nog tot 17 augustus, kan beroep worden aangetekend bij de Vlaams minister van leefmilieu (Joke Schauvliege) op het volgende adres:

  Vlaams minister van Leefmilieu p/a Vlaamse Overheid
  Afdeling Milieuvergunningen
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel

  De brief moet vergezeld worden van:
  • een bewijs van betaling van de dossiertaks (stort hiervoor 6,20 euro op rekeningnr BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31) van LNE Milieuvergunningen, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks'),
  • een attest van bekendmaking (te verkrijgen op de milieudienst van de gemeente Kampenhout).

  Tegen de bouwvergunning werd eerder ook al beroep aangetekend bij de bestendige deputatie van de provincie. Deze heeft het beroep op 3 juli 2014 echter verworpen. Na de bouwvergunning heeft de provincie zich nu dus ook gunstig uitgesproken over de milieuvergunning. Hierdoor ligt de weg nu helemaal open voor afvalverwerkers Millon en Imbrechts om zich op Kampenhout-Sas te vestigen.

  Bijlagen:
  Milieuvergunning Imbrechts.pdf (1009.1 KB)   
  Milieuvergunning Millon.pdf (1.2 MB)   

  31-07-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, afvalverwerking, milieuvergunning, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Millon, puinbreker, breekwerf, Imbrechts, containers, afvalberg, Joke Schauvliege
  >> Reageer (0)
  02-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overstroming industrieterrein Kampenhout-Sas
  Uittreksel uit de bouwvergunning voor Millon en Imbrechts:

  "Het voorliggende bouwproject ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect (op het afvoeren van regenwater) beperkt is".

  Onderstaande foto van het industrieterrein aan de Vekestraat in Kampenhout-Sas is half maart 2014 getrokken na een uitzonderlijk droge maand februari en eerste helft van maart. Bijna het volledige industrieterrein stond toen nog altijd volledig onder water. De beslissing voor de bouwvergunning voor Millon en Imbrechts is 1 week nadien genomen.

  Verdere commentaar overbodig...


  02-05-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, afvalverwerking, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf, Imbrechts, containers, afvalberg, watertoets, overstroming, bouwvergunning
  >> Reageer (0)
  14-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer dan 700 bezwaarschriften tegen nieuwe afvalverwerkers op Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Kampenhout-Sas is stilaan het mekka aan het worden van de afvalverwerkingsindustrie in Vlaams-Brabant. Uiterst merkwaardig, want de 2de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) van 17/12/2010 bepaalt dat "voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten worden". Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB), op 6/11/2012 goedgekeurd door minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters, bevestigt dat "afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten worden binnen de bedrijvenzones in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas". Bovendien besliste de provincieraad van Vlaams-Brabant op 13/03/2012 unaniem dat er geen nieuwe afvalverwerkers mogen bijkomen op Kampenhout-Sas. Hoe het komt dat - ondanks deze éénparige beslissing van de provincieraad - er toch een uitzonderingsclausule in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is geslopen die de deur nu wagenwijd openzet voor alle mogelijke vormen van afvalverwerking, is dan ook een groot raadsel waar tot op vandaag, ondanks herhaalde interpellaties van de oppositie in de provincieraad, nog steeds geen antwoord is gekomen. Dit PRUP werd door het Grondwettelijk Hof in juli 2013 trouwens al als "onwettig" bestempeld waardoor de kans uitermate groot is dat het later dit jaar vernietigd wordt door de Raad van State.

  Op zaterdag 8 maart 2014 liep het openbaar onderzoek af over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van de firma's Millon uit Herent en Imbrechts uit Kampenhout, die respectievelijk een breekwerf voor bouw- en sloopafval, en een sorteerloods voor containerafvalstoffen met mobiele zeefinstallatie op het nieuwe industrieterrein in de Vekestraat aan Kampenhout-Sas willen uitbaten. Vorige zomer had Millon al een bouwaanvraag ingediend waartegen toen 453 bezwaarschriften werden ingediend. De bouwaanvraag werd door de gemeente geweigerd en ligt nu in beroep bij de provincie. Ondanks de krokusvakantie zijn er meer dan 700 bezwaarschriften ingediend tegen de milieuaanvragen van Millon en Imbrechts. Als de boodschap vorige zomer nog niet duidelijk overgekomen was, dan is ze dat nu hopelijk wel. Het is een regelrechte schande dat, ondanks het verbod op nieuwe afvalverwerkers in alle structuur- en uitvoeringsplannen, uitgerekend deze bedrijven zich hier proberen op te dringen. De mensen pikken het niet langer en zijn razend. Er moet nu snel een duidelijk signaal komen van de provinciale overheid in de vorm van een weigering van deze 2 milieuvergunningen, want dit is een democratische rechtstaat onwaardig.

  De concentratie van afvalbedrijven op Kampenhout-Sas heeft bovendien nog andere belangrijke gevolgen. Momenteel zijn er op Kampenhout-Sas al 4 afvalverwerkers actief. Met de 2 huidige aanvragen zou het voorlopig totaal op 6 komen. Bovendien staan er nog 2 andere afvalverwerkers klaar om op hun beurt een aanvraag in te dienen. Op termijn moeten we rekening houden met 8 à 10 afvalverwerkingsbedrijven op Kampenhout-Sas. En dan is het nog maar een kleine stap naar de vergunning van de alom gevreesde afvalverbrandingsoven. Er is nu trouwens al een link tussen de firma van de afvaloven en één van de nieuwe afvalverwerkers. Kwade tongen beweren dat we tegen werk in eigen streek zouden zijn. Het tegendeel is echter waar. Terwijl deze afvalverwerkers enkel overlast maar geen enkele bijkomende werkgelegenheid met zich meebrengen - enkel een verschuiving van bestaand personeel van de ene site naar de andere - zien we integendeel dat nieuwe projectontwikkelaars die wél voor werkgelegenheid zouden kunnen zorgen, afgeschrikt worden door het vooruitzicht zich te moeten vestigen temidden van de afvalberg van Vlaams-Brabant. Terwijl de omwonenden altijd de garantie hadden gekregen dat er geen vervuilende bedrijven zich hier zouden kunnen vestigen, zien we nu dat enkel vervuilende bedrijven interesse hebben in het nieuw industrieterrein, terwijl niet-vervuilende bedrijven, waarvoor deze industriezone in feite werd opgericht, deze potentiële locatie de rug toewijzen wegens het slechte imago van de afvalverwerkers.

  Het is nu aan de gemeente Kampenhout om de meer dan 700 bezwaarschriften te analyseren en advies uit te brengen aan de provincie. Daarna neemt de bestendige deputatie een beslissing over het al dan niet toekennen van een milieuvergunning. Tegen de beslissing van de provincie is beroep mogelijk bij de Vlaams minister van leefmilieu.


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Gazet van Antwerpen


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Ring TV

  14-03-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, afvalverwerking, milieuvergunning, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf, Imbrechts, containers, afvalberg, Julien Dekeyser
  >> Reageer (0)
  03-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezwaarschriften tegen komst nieuwe afvalverwerkers

  Nog tot zaterdag 8 maart 2014 kan iedereen die dit wenst een bezwaarschrift indienen tegen het afleveren van een milieuvergunning voor 2 nieuwe afvalverwerkers op Kampenhout-Sas (zie blog van 14 februari 2014). De komst van deze afvalverwerkers is in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De tekst in het PRUP waarop de 2 aanvragers zich baseren, is bovendien niet alleen ongrondwettelijk maar bovendien ook gemanipuleerd. De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft op 13 maart 2012 immers beslist om geen nieuwe afvalverwerkers toe te laten op Kampenhout-Sas. Dat er toch een uitzonderingsclausule in het PRUP is geslopen, op maat gemaakt voor o.a. deze 2 bedrijven, is dan ook een regelrechte schande, een democratische rechtstaat onwaardig.

  Kampenhout-Sas is stilaan het mekka aan het worden van de afvalverwerking. Met deze 2 nieuwe afvalverwerkers komt het voorlopig totaal op 6, maar uit goede bron weten we dat er nog anderen klaarstaan om zich hier te komen vestigen. En dan is het nog maar een kleine stap naar de vergunning van de alom gevreesde afvalverbrandingsoven.

  Sommigen beweren dat we door onze acties de werkgelegenheid in onze streek zouden belemmeren. Het tegendeel is echter waar. Door de komst van deze afvalverwerkers, die samen slechts een handvol mensen tewerkstellen, ontmoedig je andere bedrijven met een veel groter werkgelegenheidspotentieel om zich hier te komen vestigen. Wie wil er immers een nieuwe zaak bouwen naast een lawaaierige en stoffige breekinstallatie?

  Om je te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift, vind je hieronder een voorbeeld voor elk van de 2 milieuvergunningsaanvragen. Je kan beide uitprinten, naam en adres toevoegen, handtekening plaatsen, en uiterlijk vrijdagavond 7 maart om 20u afgeven op het inzamelpunt van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt op de Elleveldweg 8 te Haacht (Wespelaar).

  Bezwaarschrift milieuvergunning Imbrechts (Word)

  Bezwaarschrift milieuvergunning Millon (Word)

  Het beste kan je natuurlijk zelf een bezwaarschrift schrijven met je eigen redenen waarom je tegen een milieuvergunning voor deze nieuwe afvalverwerkers bent, maar je kan ook bovenstaande bezwaarschriften gebruiken en in zijn geheel overnemen, of er punten aan toevoegen of weglaten die je zelf al dan niet belangrijk vindt.

  Alleen met jullie steun kunnen we dit doemscenario voor Kampenhout-Sas misschien nog tegenhouden. We willen dan ook iedereen oproepen om de 2 bezwaarschriften te ondertekenen en af te geven op het inzamelpunt van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt. Wij zorgen er dan voor dat het op een correcte manier aan de gemeente wordt overgemaakt. Alvast bedankt voor jullie massale hulp.

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift Imbrechts.doc (45 KB)   
  Bezwaarschrift Millon.doc (45 KB)   

  03-03-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, afvalverwerking, milieuvergunning, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf, Imbrechts, containers, afvalberg, Julien Dekeyser
  >> Reageer (0)
  14-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvraag voor 2 nieuwe afvalverwerkers op Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vorige week hebben zo maar eventjes 2 afvalverwerkers een milieuvergunning klasse 1 aangevraagd (de meest vervuilende categorie) om zich te vestigen op het nieuw industrieterrein tussen de Vekestraat en de Oudestraat aan Kampenhout-Sas. Het gaat om puinbreker Millon die eerder al een bouwaanvraag indiende die in eerste instantie door de gemeente geweigerd werd, en containerfirma Imbrechts die daar een sorteerloods voor containerafvalstoffen met mobiele zeef wil exploiteren.

  Beide aanvragen passen volledig in het scenario waarvoor actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt' al lang waarschuwt, namelijk dat men van Kampenhout-Sas de afvalberg van Vlaams-Brabant wil maken door alle afvalverwerking op deze lokatie te centraliseren. Er zijn nu reeds 4 afvalverwerkers actief, er is nu dus een aanvraag ingediend voor 2 bijkomende, en er zijn gesprekken lopende met nog 2 andere afvalverwerkers, wat het totaal op 7 of 8 zou brengen. En wordt de kers op de taart dan de vergunning van de beruchte afvaloven?

  Wat dit alles nog een extra verdacht geurtje geeft (letterlijk en figuurlijk), is dat beide afvalverwerkers zich baseren op een uitzonderingsclausule in het (onwettige) PRUP die er nooit had mogen instaan omdat ze unaniem werd weggestemd door de provincieraad. Hoe het komt dat de gewreekte passage toch in de definitieve tekst werd opgenomen, blijft ondanks herhaalde interpellaties in de provincieraad tot op de dag van vandaag een raadsel. In ieder geval storen Millon en Imbrechts zich geheel niet aan de onwettigheid van het oude PRUP om toch in allerijl te proberen hun aanvragen goedgekeurd te krijgen vooraleer er een nieuw PRUP in voege zal zijn.

  Bezwaarschriften gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen te Kampenhout kunnen nog tot 8 maart 2014 ingediend worden. Een model bezwaarschrift volgt zo spoedig mogelijk op deze website.

  14-02-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, afvalverwerking, milieuvergunning, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf, Imbrechts, containers, afvalberg, Julien Dekeyser
  >> Reageer (1)
  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Procedure nieuw PRUP Kampenhout-Sas gestart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De kennisgevingsnota voor het nieuw provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' is gepubliceerd. Dit PRUP, dat afvalverbranding in het ruim gebied rond Kampenhout-Sas moet onmogelijk maken en dus een definitief einde zou betekenen voor de beruchte afvalverbrandingsoven, moet het bestaande PRUP vervangen dat vorige zomer door het Grondwettelijk Hof vanwege procedurefouten ongrondwettelijk werd verklaard.

  Van 9 januari tot 9 maart 2014 kan men opmerkingen formuleren op de richtlijnen voor het plan-MER. In bijlage vind je de kennisgevingsnota en een inspraakformulier dat je kan invullen en overmaken aan het gemeentebestuur van Kampenhout of aan de Dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Vlaams Gewest. Het dossiernummer is PL0166. Meer informatie vind je op de website www.mervlaanderen.be. In deze fase kan je dus nog geen bezwaarschriften indienen. De definitieve tekst van dit PRUP zal niet alleen beslissen over het lot van de afvaloven, maar zal ook bepalend zijn voor de komst van andere afvalverwerkers in de regio zoals een puinbreker in de Vekestraat.

  We hoeven je dus niet te vertellen dat deze nieuwe procedure uitermate belangrijk is voor de toekomst en de leefbaarheid op lange termijn van Kampenhout-Sas en de gemeenten Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek in het algemeen. We blijven dit dossier dan ook op de voet opvolgen en houden je op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

  Bijlagen:
  Inspraakformulier.doc (39 KB)   
  Kennisgeving Plan-MER bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas.pdf (8 MB)   

  09-01-2014 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalenergiecentrale, afvalverbranding, Recover Energy, De Coninck, Kampenhout, Kampenhout-Sas, PRUP, kennisgeving, MER, inspraakformulier, Grondwettelijk Hof, Raad van State, Vlaams-Brabant, LNE
  >> Reageer (0)
  20-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampenhout-Sas wordt afvalberg van Vlaams-Brabant
  Momenteel zijn er al 4 afvalverwerkers actief op Kampenhout-Sas. Door gefoefel met het PRUP op provinciaal niveau dreigen er nu 3 bij te komen. Dat maakt 7. Kampenhout-Sas wordt stilaan de afvalberg van Vlaams-Brabant. En waar zet je dan best een afvaloven? Juist. We hopen dat we ongelijk hebben met dit doemscenario, maar hopelijk is het nog niet te laat.

  De gemeente Kampenhout heeft alvast de bouwvergunning geweigerd van de 1ste afvalverwerker in het rijtje van 3. Maar het is de deputatie van de provincie die beslist over de milieuvergunning en - in beroep - de bouwvergunning. En die deputatie doet alsof haar neus bloedt, ook al werden de onregelmatigheden in het PRUP deze week in de provincieraad scherp aan de kaak gesteld. We zijn zeer benieuwd of de deputatie dit alles gaat blijven negeren en toch een vergunning aflevert voor een nieuwe puinbreker in de Vekestraat. We houden jullie verder op de hoogte.


  Bron: Het Laatste Nieuws

  20-09-2013 om 15:52 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, milieuvergunning, bouwvergunning, Vlaams-Brabant, deputatie, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf, afvalberg, Julien Dekeyser
  >> Reageer (0)
  05-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.453 bezwaren tegen puinbreker op Kampenhout-Sas

  Er werden in totaal 453 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een nieuw afvalbedrijf in de Vekestraat in Kampenhout. Zowel de Vlaamse regering als de provincieraad beslisten onlangs nog om geen nieuwe afvalverwerkers toe te laten op Kampenhout-Sas. Met deze bezwaarschriften willen we onze politici op deze beloftes wijzen!

  Het schepencollege van Kampenhout heeft alvast een negatief standpunt ingenomen en op woensdag 11 september 2013 geeft de provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC) haar advies.

  Ons advies is klaar en duidelijk. Industrie: JA. Verbrandingsovens, nieuwe afvalverwerkers of andere vervuilende industrie tussen onze woonwijken: NEE!!!


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Ring TV


  Zie ook:

  Radio 2:  Nieuws Vlaams-Brabant van 29 augustus 2013

  Gazet van Antwerpen:  Bezwaarschriften

  Bijlagen:
  2013-08-29 Radio 2 Vlaams-Brabant - Puinbreker.mp3 (810 KB)   

  05-09-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, PRUP, bezwaarschrift, PMVC, industriezone, bedrijventerrein, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf
  >> Reageer (0)
  23-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe afvalverwerker komt naar Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We maken ons al een hele tijd zorgen over de oprichting van het "bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas" en de daarbij horende creatie van 25 ha nieuwe bedrijventerreinen (zie o.a. blog van 4 juni 2012). Terecht, zo blijkt nu. Amper een jaar nadat we waarschuwden dat het PRUP dat de beruchte afvaloven moest tegenhouden als pasmunt gebruikt/misbruikt werd om andere ongewenste bedrijven in Kampenhout-Sas toe te laten, blijken niet minder dan 3 afvalbedrijven zich te willen vestigen op het nieuwe industrieterrein aan de Vekestraat in Kampenhout (achter de Gamma). Ondanks het feit dat de Vlaamse regering al in 2011 besloot om via de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) nieuwe afvalverwerkingsactiviteiten uit te sluiten in de zone rond Kampenhout-Sas en ondanks het feit dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) in 2012 eveneens bepaalde dat "loutere afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten worden binnen de bedrijvenzones in het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas", zorgde het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor een rode loper voor minstens 3 nieuwe afvalverwerkers op een moment dat iedereen zich enkel focuste op de bepalingen in datzelfde PRUP met betrekking tot de afvaloven.

  Eerste in het rijtje van nieuwe afvalverwerkers op Kampenhout-Sas is Grondwerken Johan Millon bvba, die aan de Vekestraat een nieuwe breekwerf voor het breken van puin afkomstig van bouw- en sloopafval en een opslagplaats voor de behandeling van grondoverschotten en inerte materialen wil uitbaten. Om deze puinbreker te bevoorraden, worden dagelijks 33 vrachtwagens voorzien die van en naar de site rijden. We hoeven je niet te vertellen dat een dergelijke activiteit in open lucht een enorme stofemissie zal veroorzaken die op droge dagen zeer ver kan reiken. Bovendien is er weinig controle op de samenstelling van de afvalstoffen. Zoals algemeen geweten, kan bouwafval asbestresten of andere giftige stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Vooral de wijken Vekestraat-Oudestraat-Paepestraat-Groenstraat, Haacht-Station en alles in een straal van 1 à 2 km daarrond zullen getroffen worden door het fijn stof van deze installatie. Naast stofhinder kan een puinbreker tot 120 decibel geluidshinder veroorzaken, wat de omwonenden in de Vekestraat en de Oudestraat zeer veel overlast kan bezorgen. Ter vergelijking: een straaljager die door de geluidsbarrière vliegt, produceert zo'n 80-89 dB.

  Zoals we dit stilaan gewend zijn bij dergelijke projecten, werd het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag in volle zomervakantie gelanceerd met een minimum aan publiciteit. Er resten ons dan ook nog slechts 3 dagen om te reageren. Nog tot maandag 26 augustus 2013 kan iedereen die dit wenst een bezwaarschrift indienen tegen het afleveren van een milieuvergunning voor deze breekwerf.

  Om je te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift, vind je hieronder een voorbeeld. Je kan dit uitprinten, naam en adres toevoegen, handtekening plaatsen, en uiterlijk maandag 26 januari om 20u afgeven op het inzamelpunt van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt op de Elleveldweg 8 te Haacht (Wespelaar).

  Bezwaarschrift milieuvergunning puinbreker Millon (Word)

  Het beste kan je natuurlijk zelf een bezwaarschrift schrijven met je eigen redenen waarom je tegen een milieuvergunning voor deze nieuwe installatie bent, maar je kan ook het bovenstaande bezwaarschrift gebruiken en in zijn geheel overnemen, of er punten aan toevoegen of weglaten die je zelf al dan niet belangrijk vindt.

  Voor deze breekwerf van Grondwerken Millon is het vijf na twaalf. Maar met jullie (massale) steun kunnen we deze nieuwe vervuilende activiteit in onze regio tegenhouden. We willen dan ook iedereen oproepen om een bezwaarschrift te ondertekenen en af te geven op het inzamelpunt van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt. Wij zorgen er dan voor dat het op een correcte manier aan de gemeente wordt overgemaakt. DOEN !!!! Alvast bedankt voor jullie hulp.

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift puinbreker Johan Millon bvba.doc (42 KB)   

  23-08-2013 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, bijzonder economisch knooppunt, BEK, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, PRUP, RSV, RSVB, industriezone, bedrijventerrein, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Johan Millon, puinbreker, breekwerf
  >> Reageer (2)
  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindeloze wegenwerken + talloze onteigeningen bij komst 25 ha nieuwe industrie aan Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Volgens het milieueffectenrapport (MER), dat in november vorig jaar door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd, zal de komst van 25 ha extra industrieterrein aan Kampenhout-Sas "de reeds oververzadigde wegvakken en knooppunten extra belasten met verzadigingsgraden van 160% tot gevolg. Om deze bijkomende verkeersvraag te kunnen opvangen en een vlotte doorstroming te garanderen dient men over te gaan tot de aanleg van een rijbaan met 2x2 rijstroken. Om deze te verwezenlijken dienen er veel onteigeningen te gebeuren langsheen de N26 Leuven-Mechelen".

  Op 13 maart 2012 zette de provincie Vlaams-Brabant het licht op groen voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat deze nieuwe bedrijvenzone moet mogelijk maken. Van 26 april tot 25 juni 2012 loopt er een openbaar onderzoek waarin de burgers een bezwaarschrift kunnen indienen tegen de uitbreidingsplannen van de provincie.

  Actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" heeft zeer gemengde gevoelens bij dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Langs de ene kant zijn wij zeer blij dat de provincie afvalverbranding wil uitsluiten in het hele gebied rond Kampenhout-Sas. Dat zou de komst van de gevreesde afvaloven in de toekomst definitief moeten verhinderen. Langs de andere kant hebben wij de indruk dat zowel de gemeentes als de provincie als tegenprestatie een vrijgeleide willen om deze nieuwe bedrijvenzone van 25 ha uit de grond te kunnen stampen. Wij hebben het nut van zo'n uitbreiding altijd betwist wegens de huidige leegstand van bestaande bedrijfsgebouwen in de regio en de slechte economische vooruitzichten. Bovendien gaf de Dienst Lokaal Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij eerder al een ongunstig advies voor het nieuwe industrieterrein omwille van het overstromingsgevaar.

  Nu blijkt uit het milieueffectenrapport dat de impact op de mobiliteit, die op dit moment al één van de ergste is in Vlaams-Brabant, nog dermate zou verergeren dat de gewestweg tussen Leuven en Mechelen op termijn zou moeten verbreed worden van één naar twee rijstroken. Na de jarenlange werken voor de nieuwe brug over het kanaal en de onophoudelijke werken aan de Haachtsesteenweg, zou dit de zoveelste serie langdurige wegenwerken betekenen op de as N21/N26. Bovendien zouden talloze huizen op de Leuvense/Mechelsesteenweg een stuk van hun voortuin moeten inleveren. De boodschap die we krijgen is echter: wil je niet dat de afvaloven er komt, moet je deze 25 ha er maar bijnemen. Deze houding is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Het is ook onbegrijpelijk dat het PRUP in alle talen zwijgt over de dramatische gevolgen voor de mobiliteit in het milieueffectenrapport. Sommige politici willen dat deze nieuwe bedrijvenzone er ten allen prijze komt, en het dossier van de afvaloven wordt nu als pasmunt gebruikt.

  Op dinsdag 5 juni om 20u organiseert de provincie een informatieavond met een uitgebreide voorstelling van de uitbreidingsplannen en de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze infoavond gaat door op Bedrijvensite De Malt, Leuvensesteenweg 352 te Boortmeerbeek. De toegang is gratis. Allen daarheen!


  Bron: Het Laatste Nieuws

  Bijlagen:
  MER PRUP Kampenhout-Sas (niet-technische samenvatting).pdf (2.1 MB)   

  04-06-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, bijzonder economisch knooppunt, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, PRUP, MER, industriezone, industrieterrein, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Haachtsesteenweg, N21, Leuvensesteenweg, Mechelsesteenweg, N26, VMM
  >> Reageer (0)
  10-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurpunt Kampenhout pleit voor behoud bos aan Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Natuurpunt Kampenhout is tevreden over het voorstel van de provincie Vlaams-Brabant om aan Kampenhout-Sas de bestaande bosrijke omgeving tussen de Vekestraat, de Oudestraat en de Haachtsesteenweg maximaal te behouden, maar betreurt ten zeerste dat het bos enkel als "bufferzone" wordt omschreven en niet is ingekleurd als volwaardig bosgebied.

  Dat is zo voorzien in het effectenrapport dat werd opgesteld ingevolge het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas", dat een uitbreiding van de industriezone met 25 hectare inhoudt. Het milieueffectenrapport (MER) werd onlangs goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

  Volgens Stefan Vandevenne, voorzitter van Natuurpunt Kampenhout, komt dit er op neer dat het bos op een later tijdstip eenvoudig ontbost kan worden en hierdoor dus sterk bedreigd is. Natuurpunt Kampenhout wijst er op dat het bos volgens de Biologische Waarderingskaart bijzonder waardevolle elementen bevat. "De inkleuring als bufferzone is dan ook een gemiste kans om via het Ruimtelijk Uitvoeringsplan het bedreigde bos te regulariseren", zegt Stefan Vandevenne.

  Bron: Het Laatste Nieuws

  10-04-2012 om 17:18 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, bijzonder economisch knooppunt, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, PRUP, MER, industriezone, ontbossing, bufferzone, Vlaams-Brabant, Vekestraat, Oudestraat, Haachtsesteenweg, Natuurpunt, Stefan Vandevenne
  >> Reageer (0)
  22-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brava verdwijnt uit Kampenhout, overslagplaats voor goederen in plaats van gebouwen witloofveiling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Volgens goed ingelichte bronnen zou de witloofveiling Brava definitief uit Kampenhout verdwijnen. Dat verklaart meteen waarom Brava zich nooit verzet heeft tegen de komst van de afvaloven. Directeur Fontaine van Coöbra - de fusievenootschap tussen Brava en Greenpartners - beweert dat er in Kampenhout nog altijd witloof zal geveild worden, zei het wel op bepaalde dagen. Enkel op die dagen zal er nog personeel aanwezig zijn, voor de rest zal alle personeel in de andere vestigingen in Zellik en Sint-Katelijne-Waver tewerkgesteld worden. Gaat het hier om een overgangsmaatregel om de inwoners van Kampenhout niet te hard tegen de borst te stoten? Hoe lang gaat Coöbra dat blijven volhouden vooraleer ze de vestiging in Kampenhout helemaal afstoten?

  In de leeggekomen gebouwen aan Kampenhout-Sas komt er een overslagplaats voor goederen. Of gaat het om afval voor de toekomstige oven? In elk geval zal dit ongetwijfeld bijkomend verkeer met zich meebrengen. De volgende stap in de omvorming van Kampenhout-Sas tot een logistiek knooppunt is dus gezet, met alle gevolgen voor de leefbaarheid, mobiliteit en identiteit van het Sas. Wat is men achter onze rug nog allemaal van plan? Met de verdwijning van de witloofveiling verliest de bakermat en het epicentrum van de Belgische witloofteelt één van haar voornaamste troeven...


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: Het Nieuwsblad


  Zie ook:

  Ring TV:  Nieuwe fusieveiling Coöbra (Video)

  Het Nieuwsblad:  Fusie veilingen Brava en Greenpartners heet Coöbra

  Het Laatste Nieuws:  Groenteveilingen Brava en Greenpartners fuseren tot Coöbra

  Gazet van Antwerpen:  Brava en Greenpartners worden Coöbra

  De Morgen:  Groenteveilingen Brava en Greenpartners fuseren tot Coöbra

  22-11-2011 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, witloof, witloofveiling, groenteveiling, Brava, Greenpartners, Coöbra, Filip Fontaine, Josse De Baerdemaeker, economisch knooppunt, industrie, logistiek, overslag
  >> Reageer (0)
  10-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw brand in industriezone Kampenhout-Sas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het lijkt wel een plaag in Industriezone 2 van Kampenhout-Sas. Deze keer was het de beurt aan drukkerij Artoos aan de Oudestraat in Kampenhout. In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober 2011 is er een zware brand uitgebroken in een loods waar drukpersen en vouwmachines stonden opgesteld. Toen de brandweer van de Leuvense voorpost Haacht rond 23 uur arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak. Omdat meteen duidelijk was dat het om een bijzonder zware brand ging, werd bijstand gevraagd van de korpsen uit Leuven en Mechelen. Na iets meer dan twee uur had de brandweer het vuur onder controle, al moest er nog wel uren worden nageblust. De schade is vrij groot, maar doordat de brand niet oversloeg, bleven de ruimten waar de grootste drukpersen stonden gevrijwaard.

  Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is groot. De volledige afwerkingsafdeling werd vernield, de andere compartimenten van het gebouw liepen rook- en waterschade op. "Wij hebben nog geen zicht op de oorzaak van de brand", zegt Bart Gijzen van de brandweer van Leuven. Mogelijk is er sprake van nalatigheid. De laatste werknemers zijn vrijdagavond om 22 uur gestopt, een uur later is de brand uitgebroken. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld."

  Na de bijzonder heftige brand met enorme rookontwikkeling in een afvalloods van Celis op dinsdag 17 mei 2011 en eerder in diezelfde loods van Celis op woensdag 13 april 2011, is dit al de derde brand in minder dan een half jaar tijd in in deze toch wel kleine industriezone. Op zaterdag 5 juni 2010 was er ook al een brand bij Celis en het enkele gebouwen verderop gelegen afvalbedrijf Van Gansewinkel is in het recente verleden evenmin door de vlammen gespaard gebleven. Nochtans zouden in deze industriezone enkel "ongevaarlijke" bedrijven mogen staan omwille van de onmiddellijke nabijheid van woonwijken.

  Bovendien ligt de site van de geplande verbrandingsoven van Recover Energy op amper 250 meter in vogelvlucht, enkel gescheiden door het kanaal Leuven-Mechelen. Moest deze afvaloven er ooit komen, weten we dat het brandrisico niet denkbeeldig is. Afvalverbrandingsovens hebben immers geregeld te kampen met spontane zelfontbranding van het opgeslagen afval dat ligt te wachten om de oven in te gaan. Verder is er het risico op een explosie (zie bijvoorbeeld blog van 12 januari 2011 over de ontploffing in de afvaloven van Rotherham in Engeland) dat in het geval van Recover Energy nog verergerd wordt doordat er volgens het goedgekeurd MER-rapport permanent 18.500 kg ammoniak - een bijzonder gevaarlijk goedje - op de site zal opgeslagen worden. Het is dan ook totaal onverantwoord om een dergelijke gevaarlijke fabriek te bouwen temidden van woonwijken. Enkel uit winstbejag wordt met de veiligheid van honderden omwonenden gespeeld. Recover Energy en de initiatiefnemers achter deze firma zouden zich diep moeten schamen.

  Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving


  Bron: Het Nieuwsblad

  10-10-2011 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalverbranding, afvalbedrijf, afvalverwerking, industriezone, Kampenhout, Kampenhout-Sas, brand, Artoos, drukkerij, Celis, Van Gansewinkel, Recover Energy
  >> Reageer (0)
  02-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Loods voor 620 zeecontainers in Kampenhout/Haacht
  Artikels in Het Laatste Nieuws (22 juli 2011), Gazet van Antwerpen (30 juli 2011) en De Streekkrant (10 augustus 2011) naar aanleiding van de bouw van een enorme containerhal voor de firma AGS Coussaert op de Haachtsesteenweg op de grens tussen Kampenhout en Haacht. Zie ook blog van 17 juni 2011 op deze website.


  Bron: Het Laatste Nieuws


  Bron: Gazet van Antwerpen


  Bron: De Streekkrant

  02-08-2011 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, economisch knooppunt, industrie, logistiek, AGS Coussaert, verhuizingen, containerhal, bouwvergunning, stedenbouw, ruimtelijke ordening, bouwvergunning, bestendige deputatie, Vlaams-Brabant
  >> Reageer (0)
  17-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste gevolgen van economisch knooppunt al na enkele maanden zichtbaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen U hebt het ongetwijfeld al opgemerkt op de Haachtsesteenweg bij het binnenrijden van Haacht, aan de rechterkant vlak naast Artoos: de opvallende rode constructie in aanbouw die een heel stuk boven alle andere gebouwen uitsteekt. Wat zijn ze daar in godsnaam aan het bouwen?

  Welnu, het gaat over een containerhal met een oppervlakte van 2.600 m² en een hoogte van 17.8 m waar in totaal 620 zeecontainers van het type 20 ft (6.1 meter lang, 2.4 m breed en 2.6 m hoog, zie foto hieronder) kunnen opgeslagen worden, 5 containers boven op elkaar. Daarnaast biedt het gebouw nog plaats voor de opslag van personenwagens, aanhangwagens, trekkers en heftrucks. Verder komt er een bovengrondse brandstoftank voor de stockage van 20.000 liter diesel. Voor het laden en lossen van deze 620 containers komt er een volautomatische kraanbaan. Kostprijs van dit alles: 1.9 miljoen euro.

  Deze gigantische containerhal wordt gebouwd voor AGS Coussaert (www.ags-demenagement.com), een bedrijf met 119 vestigingen in meer dan 73 landen dat gespecialiseerd is in internationale verhuizingen voor de privé- en bedrijfsmarkt. De Belgische vestiging van AGS Coussaert is gelegen in Brussel.

  Wat u en ik wellicht nog het meeste zal verbazen, is waarom een dergelijk bedrijf zijn containers komt stockeren in Kampenhout en niet, pakweg, in de haven van Antwerpen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit alles te maken met de plannen van een aantal politici om van Kampenhout-Sas een logistiek knooppunt te maken. De eerste gevolgen van het "bijzonder economisch knooppunt", dat begin dit jaar door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, zijn dus al zeer snel voelbaar. Waar kunnen we ons nog allemaal aan verwachten?

  Verder kunnen we ons ook ernstige bedenkingen maken bij de gevolgen voor de mobiliteit op de N21. Ter hoogte van deze containerhal staat het verkeer elke morgen en avond nu al volledig stil. Het zal er niet op beteren.

  Pikant detail: de bouwvergunning voor dit gevaarte werd in eerste instantie door de gemeente Kampenhout geweigerd, wegens te groot (het gebouw voldoet bv. niet aan de regel die zegt dat een bouwwerk niet boven een denkbeeldige lijn van 45° mag uitsteken te tellen vanaf de perceelsgrens) en niet compatibel met de ruimtelijke ordening (een dergelijke constructie verstoort het huidig landschappelijk karakter, zeg maar). Het bedrijf stapte dan maar naar de provincie Vlaams-Brabant waar de bestendige deputatie in beroep tóch nog een bouwvergunning afleverde. En we weten allemaal welke bekende politicus uit Boortmeerbeek op provinciaal niveau verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening.


  17-06-2011 om 15:25 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Kampenhout-Sas
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, economisch knooppunt, industrie, logistiek, AGS Coussaert, verhuizingen, containerhal, bouwvergunning, stedenbouw, ruimtelijke ordening, bouwvergunning, bestendige deputatie, Vlaams-Brabant
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (42)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 20/12-26/12 2021
 • 30/08-05/09 2021
 • 10/08-16/08 2020
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!