NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Oproep tot meer informatie over logistiek mega-complex valt in dovemansoren
 • Nieuw logistiek megacomplex in Kampenhout-Sas
 • Onteigeningen in Boortmeerbeek en Kampenhout voor nieuwe industrieterreinen aan Kampenhout-Sas
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  02-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Kampenhout-Sas een opslagplaats voor asbest? (update)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We vallen van de ene verrassing in de andere. Terwijl alle ogen gericht zijn op het openbaar onderzoek van de bouwvergunning voor de afvalverbrandingsoven van Recover Energy, loopt er op dit moment in de gemeente Kampenhout een tweede openbaar onderzoek voor een milieuvergunning Klasse I - dezelfde milieuklasse als voor de afvaloven - van de firma Van Gansewinkel. Dit openbaar onderzoek, dat startte op donderdag 10 november en afloopt op vrijdag 9 december 2011, stond tot enkele dagen geleden zelfs niet eens aangekondigd op de website van de gemeente. Op aandringen van actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt" werd een kort bericht op de website van Kampenhout gezet dat je hier kan lezen. Bij het lezen van de milieuvergunningsaanvraag vielen we van de ene verbazing in de andere, onder meer toen we zagen dat Van Gansewinkel van plan is om... 40 ton asbesthoudende materialen op te slaan op zijn terrein aan Industriezone 2 op Kampenhout-Sas.

  Asbest, de stille moordenaar

  Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen die allen dezelfde eigenschap bezitten: ze splitsen zich in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Die zijn zo licht, dat ze lang in de lucht blijven zweven en makkelijk ingeademd worden. Het inademen van deze vezels kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals asbestose, longkanker, mesothelioom, pleuritis en larynxkanker (kanker aan het strottenhoofd). Voor het blootstellingsniveau van asbest is er geen veilige grens. Eén ingeademde vezel kan dus al gezondheidsschade veroorzaken, al komt kanker doorgaans pas voor na een blootstelling van vele jaren. Een Britse medische studie schat het aantal doden door asbestblootstelling de komende 35 jaar in West-Europa op 500.000.

  Asbest kwam onlangs nog in het nieuws vanwege de veroordeling van de firma Eternit uit Kapelle-op-den-Bos door een Brusselse rechtbank tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro aan de nabestaanden van Françoise Jonckheere die in 2000 overleed ten gevolge van de blootstelling aan asbest. Ook haar man en twee van haar kinderen zijn aan mesothelioom (asbestkanker) overleden. Het gezin woonde tot in 1991 in de buurt van de Eternit-fabriek in Kapelle-op-den-Bos. De rechter stelde in zijn vonnis: "Vanaf halverwege de jaren zestig en ten laatste vanaf 1967 was het verband tussen asbest en mesothelioom bekend. Eternit deed sinds dan alles om het verband tussen beide te minimaliseren, te verdoezelen en om wettelijke maatregelen tegen asbest te verhinderen. De firma liet met een ongelooflijk cynisme winstbejag primeren op de volksgezondheid en stelde alles in het werk om de productie van een uiterst giftige stof voort te zetten zonder al te veel bekommernis om de veiligheid van de mensen die er mee werkten".

  Asbest bij Van Gansewinkel in Kampenhout

  Asbest werd in het verleden onder meer gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, remblokjes en isolatiemateriaal. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is het gevaar voor de gezondheid beperkt. Het is pas als deze materialen gemanipuleerd worden (gebroken, verpulverd, ...) dat kleine asbestvezels vrijkomen die zo licht zijn dat ze honderden meters door de lucht zweven en vervolgens ingeademd worden en in de tuinen van de omwonenden terechtkomen.

  Het is dan ook ronduit choqerend dat Van Gansewinkel nog eens 40 ton extra asbesthoudend materiaal wil opslaan op een klein industrieterrein omgeven door woonwijken (het had sinds 2005 al een vergunning om asbesthoudende golfplaten op te slaan). De vergunning voorziet geen milderende maatregelen om emissie van asbestvezels te voorkomen. Er is dan ook geen enkele garantie over de hoeveelheid asbeststof die vrijkomt bij de manipulatie van dit materiaal. Ook op het jaagpad langs het kanaal, vlak achter Van Gansewinkel, waar dagelijks vele wandelaars, joggers en fietsers passeren, zal niemand nog helemaal veilig zijn. Laat ons bovendien ook niet vergeten dat op dit terrein recentelijk al verschillende keren brand is uitgebroken met enorme (giftige) rookontwikkeling tot gevolg.

  Verder is het angstaanjagend dat de gemeente Kampenhout hieraan niet meer ruchtbaarheid geeft dan het absoluut wettelijke minimum, en dat we dit pas vernemen op het moment dat het openbaar onderzoek bijna is afgelopen. Hoe "openbaar" is dit onderzoek dan eigenlijk?

  Nog meer uitbreidingen

  Maar opslag van asbest is niet het enige dat op het verlanglijstje van Van Gansewinkel staat. In de milieuvergunningsaanvraag zien we verder:

  • Op- en overslag van 20 ton dierlijke bijproducten (= keukenafval). Om de geurhinder tegen te gaan, adviseert Van Gansewinkel zijn klanten om geen bedorven keukenafval en etensresten mee te geven bij de ophaling van het afval (dit is geen grap!)
  • Op- en overslag van 20 ton C-hout (zwaar vervuild hout, wordt beschouwd als gevaarlijk afval).
  • Opslag, malen en zeven van 600 ton B-hout (geverfd, gelakt of verlijmd hout). Dit zal behoorlijk wat stof- en lawaaihinder veroorzaken.
  • Op- en overslag van elektronisch afval.
  • Uitbreiding van op- en overslag van groenafval van 5 ton naar 30 ton.
  Dringend bezwaarschrift indienen

  Wil je verhinderen dat er op Kampenhout-Sas, naast een afvalverbrandingsoven, ook nog eens een opslagplaats voor asbesthoudende materialen komt en een hoop andere uitbreidingen die voor overlast en gezondheidsrisico's kunnen zorgen, dan moet je dringend een bezwaarschrift indienen. Je kan één van de twee onderstaande bezwaarschriften uitprinten, naam en adres toevoegen, en je handtekening plaatsen. Uiteraard mag je er ook wijzigingen in aanbrengen of zelf nieuwe punten toevoegen:

  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 1 (kort)

  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 2 (uitgebreid)

  Geef je bezwaarschrift ten laatste op donderdag 8 december 2011 (middernacht) af op één van de onderstaande inzamelpunten:

  - In Kampenhout:  Langestraat 15, 1910 Kampenhout (bij Stefan Vandevenne)

  - In Haacht:  Elleveldweg 8, 3150 Wespelaar (let op voor werken aan de Donkstraat - neem de Grote Baan naar Wespelaar en dan de Elleveldweg)

  We beseffen dat er heel erg weinig tijd over blijft. Aarzel dus niet en help mee om Kampenhout-Sas leefbaar en gezond te houden!


  Bron: Het Nieuwsblad


  Bron: De Streekkrant


  Zie ook:

  Ring TV:  Protest tegen asbest-opslagplaats in Kampenhout (Video)

  Het Nieuwsblad:  Van Gansewinkel wil asbest stockeren aan Sas

  Het Nieuwsblad:  Van Gansewinkel wil asbesthoudende materialen opslaan op terreinen te Kampenhout

  Gazet van Antwerpen:  Asbestopslag bij Van Gansewinkel

  De Standaard:  Actie tegen plannen voor asbestopslag

  De Standaard:  Van Gansewinkel wil meer asbest stockeren aan Sas

  Bijlagen:
  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 1.doc (33.5 KB)   
  Bezwaarschrift milieuvergunning Van Gansewinkel - Model 2.doc (49.5 KB)   

  02-12-2011 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  Categorie:Van Gansewinkel
  Tags:Kampenhout, Kampenhout-Sas, industriezone, Van Gansewinkel, afvalbedrijf, afvalophaling, afvalverwerking, afvaloven, verbrandingsoven, asbest, asbestplaten, kanker, asbestkanker, mesothelioom, gezondheid, milieuvergunning, bezwaarschrift
  >> Reageer (0)
  01-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niemand wacht op een verbrandingsoven in Kampenhout
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na een lange periode van stilte, heeft het bedrijf Recover Energy dan toch een bouwvergunning aangevraagd om een nieuwe afvalverbrandingsoven te realiseren in Kampenhout. Op zijn zachtst gezegd een vreemde beslissing, want er zit niemand te wachten op dit project.

  Ten eerste is er helemaal geen nood aan extra afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Integendeel, er is momenteel een structureel overschot aan verbrandingscapaciteit, goed voor zo’n 75.000 ton per jaar. Bovendien heeft Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege nog maar net extra capaciteit goedgekeurd in Houthalen-Helchteren (zie blog van 30 juni 2011: "Schauvliege ondergraaft eigen materialenbeleid"). Elke verdere capaciteitsuitbreiding zal de moeizame inspanningen van overheid en bedrijfsleven om recyclage te bevorderen alleen maar verder ondermijnen. Dat kan ook de minister niet ontkennen.

  Ten tweede is de locatie van het project ongelukkig gekozen. Omgeven door woongebied, langs de verzadigde N26, is het niet meer dan logisch dat er enorme tegenkanting is van zowel omwonenden als lokale politiek. Niemand zit te wachten op extra vrachtwagens, extra fijn stof en andere overlast voor een activiteit die op zich al overbodig is.

  Ten derde is er ook op vlak van ruimtelijke ordening een probleem. In een recente wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd de regio rond Kampenhout ingekleurd als bijzonder economisch knooppunt, met de expliciete vermelding dat afvalverbrandingsinstallaties niet toegelaten zijn.

  Iemand met gezond verstand zou dus nooit aan dit project willen beginnen. En toch lijkt de bouw- en containerfirma De Coninck (onder de naam Recover Energy) vastberaden het lange en dure vergunningstraject te willen voortzetten. Na het milieu-effectenrapport volgt nu de bouwaanvraag. In het onwaarschijnlijke geval dat deze wordt goedgekeurd, volgt nog de milieuvergunningsaanvraag. Deze voortgezette inspanningen doen vooral vermoeden dat de geplande verbrandingsactiviteiten zeer lucratief moeten zijn. Als je weet dat de firma De Coninck zelf heel wat bouw- en sloopafval produceert, dan hoeft dit niet te verbazen. Over een eigen oven beschikken om al dat afval gratis kwijt te raken, en er nog geld aan verdienen via de groenestroomcertificaten (er zal immers ook huishoudelijk afval verbrand worden), is natuurlijk ook een vorm van gezond verstand.

  Afvalverbranding is tot nader order een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het niet-recupereerbaar afval te verwerken met minimale impact op mens en omgeving, en met de verplichting tot maximale recuperatie van energie. Tot nader order, want in feite is het niet meer of niet minder dan verspilling van kostbare grondstoffen, met negatieve gevolgen voor het klimaat en kwaliteit van het leefmilieu. Het is dan ook cynisch dat de overheid, via de groenestroomcertificaten, er een zeer economisch interessante bedrijvigheid van maakt voor enkelen. Bond Beter Leefmilieu zal dit blijven aankaarten, onder andere in het kader van de stuurgroep duurzaam materialenbeheer onder impuls van OVAM en minister Joke Schauvliege.

  Intussen kan u, beste lezer, uw gezond verstand laten spreken en duidelijk maken aan de overheid dat het economische eigenbelang van één bedrijf niet opweegt tegen het maatschappelijke belang van ons allemaal. Je kan hier een bezwaarschrift downloaden. Vul je naam in, teken onderaan, en geef het af in één van de inzamelpunten van actiecomité "Kampenhout-Sas Ademt". Niet alleen de omwonenden, maar iedereen is er bij gebaat.

  Bron: Bond Beter Leefmilieu

  01-12-2011 om 00:00 geschreven door Jeroen Gillabel  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Recover Energy
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afvalverbranding, afvalbeleid, Recover Energy, Kampenhout, Kampenhout-Sas, BBL, Bond Beter Leefmilieu, Joke Schauvliege, materialenbeleid, Philippe Muyters, ruimtelijke ordening, RSV, OVAM
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (42)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 20/12-26/12 2021
 • 30/08-05/09 2021
 • 10/08-16/08 2020
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs