NAAR HOMEPAGE

Kampenhout-Sas Ademt

Inhoud blog
 • Oproep tot meer informatie over logistiek mega-complex valt in dovemansoren
 • Nieuw logistiek megacomplex in Kampenhout-Sas
 • Onteigeningen in Boortmeerbeek en Kampenhout voor nieuwe industrieterreinen aan Kampenhout-Sas
 • Nieuw winkelcomplex op site witloofveiling?
 • Isvag gaat nieuwe afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk
 • Nieuwe vergunning van 20 jaar voor omstreden drukkerij Mafrans
 • Vlaams Gewest weigert opnieuw bouwvergunning afvaloven Kampenhout-Sas
 • Na precies een jaar brandt het opnieuw bij Celis aan Kampenhout-Sas
 • Rechter vernietigt uitspraak bouwaanvraag afvaloven Kampenhout-Sas
 • Kans op afvaloven Kampenhout-Sas weer een pak kleiner
  The British Society for Ecological Medicine:
  "Ons standpunt over verbrandingsovens is heel eenvoudig. Wij kunnen geen technologie erkennen die onvermijdelijk mensenlevens kost. Wij kunnen geen techno-logie ondersteunen die leidt tot degradatie van het milieu. Wij hebben geen vertrouwen in de huidige controlesystemen. Wij herhalen dat we geen plaats zien voor verbrandingsovens in een modern afvalbeleid!
  Respect human life!"

  (Drs. J. Thompson & H. Anthony)


  Nieuwsbrief

  Geef je e-mail adres op als je informatie wil ontvangen over de stand van zaken van de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas


  Interessante links
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op YouTube
 • Stop de Oven vzw
 • Global Anti-Incineration Alliance (GAIA)
 • Recover Energy
 • Stand van zaken MER afvalverbrandingsoven
 • Ovenbodig (Beringen)
 • De Pijp Uit ! (Wilrijk)
 • Stichting Afvaloven Nee (Harlingen, NL)
 • Limburg Adem-benemend (Houthalen)
  Zoeken in blog

  Foto
  Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt'


  Nieuws en informatie over industriële activiteiten op Kampenhout-Sas en omgeving

  02-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Milieuvergunning voor nieuwe afvaloven in Beringen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De bestendige deputatie van de provincie Limburg heeft een milieuvergunning verleend aan Bionerga voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven op het industrieterrein Ravenshout in Beringen.

  De nieuwe oven vervangt op termijn de oude afvalverbrandingsoven in Houthalen-Helchteren. Er zal jaarlijks 200.000 ton niet-gerecycleerd Limburgs restafval verwerkt worden. De warmte die daarbij vrijkomt, wordt omgezet in stoom en elektriciteit voor chemiebedrijf Borealis dat op hetzelfde industrieterrein gelegen is.

  Het openbaar onderzoek vond plaats in het voorjaar. Eind april waren er 2 infosessies voor de inwoners. Er werden 941 bezwaarschriften ingediend, vooral ondertekend door gezinnen die rechtstreeks betrokken zijn. Deze bezwaarschriften werden op slechts één week verzameld door de werkgroep Ovenbodig die zich verzet tegen de komst van deze 'superoven' in Beringen.

  De deputatie zet nu dus het licht op groen voor de milieuvergunning. Werkgroep Ovenbodig betreurt vooral de eenzijdige communicatie over dit project. De inwoners kregen enkel informatie over de verbrandingsoven via Bionerga zelf. "Het kan toch niet dat wij steeds moeten luisteren naar een goednieuwsshow van dit bedrijf zonder dat er rekening gehouden wordt met de cumulatieve effecten." Ovenbodig eist onder andere om een nulmeting te verrichten vooraleer de definitieve beslissing gemaakt wordt. In deze nulmeting moet men de effecten van de huidige industrie meenemen om zo te kijken of de leefbaarheid van de mensen niet in het gedrang komt.

  De volgende stap in het dossier-Bionerga is de aanvraag van de bouwvergunning. Verwacht wordt dat de werken in september 2014 kunnen starten.

  02-09-2013 om 12:17 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalenergiecentrale, biostoomcentrale, Bionerga, Limburg, Houthalen-Helchteren, Beringen, Paal, Ravenshout, Tervant, Borealis, Dow Chemicals, milieuvergunning, Ovenbodig, bezwaarschrift
  >> Reageer (0)
  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe afvaloven Bionerga wellicht niet in Houthalen maar in Beringen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De nieuwe verbrandingsoven van Bionerga komt wellicht niet in Houthalen maar in Beringen, op het industrieterrein Ravenshout. Het afvalverwerkend bedrijf Bionerga onderzoekt samen met Borealis en Dow Chemicals de haalbaarheid van een warmtenet. Als die studie positief uitvalt, verhuist Bionerga de plannen voor een nieuwe afvalverbrander naar Beringen.

  Bionerga heeft voor Houthalen al een milieuvergunning op zak voor de nieuwe installatie die jaarlijks 200.000 ton restafval kan verbranden. Dat is dubbel zoveel dan de huidige oven in Houthalen, die over een paar jaar dichtgaat. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat warmtekoppeling met bedrijven op het bestaande industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen niet haalbaar is.

  In Paal-Beringen, op de grens met Tessenderlo en Ham, heeft Bionerga een site gevonden tussen de chemische bedrijven Dow en Borealis. Met de warmte van het verbrandingsproces kan stroom geleverd aan beide bedrijven. Er wordt ook onderzocht of ook andere bedrijven in de buurt warm water kunnen afnemen.

  Daarnaast produceert de afvalverbrander ook elektriciteit. Volgens de eerste berekeningen zou de nieuwe oven in Beringen bijna dubbel zoveel energie kunnen hergebruiken als in Houthalen. Eind 2012 wordt de studie definitief afgerond en valt de beslissing.

  Bron: www.hbvl.be

  19-01-2012 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalenergiecentrale, Bionerga, Limburg, Houthalen-Helchteren, Beringen, Paal, Ravenshout, Borealis, Dow Chemicals, milieuvergunning, Limburg Adembenemend, Ovenbodig, warmtekoppeling
  >> Reageer (0)
  20-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dossier afvaloven Houthalen bijna rond

  Bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zijn zes bezwaren binnengekomen tegen de milieuvergunning voor een nieuwe afvaloven in Houthalen-Helchteren. Bionerga had van het provinciebestuur een milieuvergunning gekregen voor de bouw en exploitatie van een 'afvalenergiecentrale' die aangedreven wordt met Limburgs huishoudelijk restafval, met een capaciteit van 200.000 ton in plaats van de eerder aangevraagde 290.000 ton.

  De provincie gaf die milieuvergunning eind november, bezwaren indienen kon tot kerstavond. De minister zal tegen eind mei haar beslissing nemen.

  Is dat laat? "Nee, het is wel gebruikelijk dat een minister zes maanden de tijd neemt voor zo’n beslissing", zegt Philip Peeters van Bionerga. "We hebben daar in onze timing ook rekening mee gehouden. We hopen in de eerste helft van 2012 te starten met de bouw zodat we tegen eind 2013 operationeel zijn."

  Behalve de milieuvergunning is er nog een bouwvergunning nodig. "We gaan wachten op de minister alvorens die aan te vragen, zodat we rekening kunnen houden met eventuele opmerkingen." Denken ze dat ze die vergunning ook krijgen? "Ja, we zien geen enkele reden waarom we die niet zouden krijgen."

  Milieupact

  Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren had enkele weken geleden al een milieupact gesloten met de afvalmaatschappij Bionerga. Voor hen stopt hiermee alvast de discussie rond de milieuvergunning.

  Houthalen-Helchteren heeft zich altijd verzet tegen de nieuwe milieuvergunning. Burgemeester Alain Yzermans (SP.A) schreef in de zomervakantie nog een boekje tegen de komst van Bionerga. "Als gemeente zagen wij liever een capaciteit van 150.000 ton, maar wij leggen ons neer bij de beslissing van de provincie", zegt Yzermans. "Daarom zijn we in dialoog getreden met Bionerga en hebben we een milieupact afgesloten."

  In het milieupact staat onder meer dat de technische experts van de gemeente betrokken worden bij de realisatie van de installatie. De experts zullen samen met Bionerga in een technisch platform zetelen. In dat platform zal jaarlijks de herkomst en de samenstelling van de verwerkte volumes besproken worden. "Er is ook afgesproken dat Bionerga de best mogelijke zuiveringstechnieken zal gebruiken."

  Bij de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsoven moet Bionerga er ook naar streven om de impact op de omgeving te minimaliseren. De afvalmaatschappij zal op vraag van het actiecomité 'Limburg Adembenemend' ook meewerken aan een grootschalig gezondheidsonderzoek. Er komt ook een ‘Toezichtscommissie Milieu' waar het gemeentebestuur, het maatschappelijk middenveld, buurtvertegenwoordigers en buurgemeenten informatie zullen krijgen rond de situatie van Bionerga.

  "We zullen ook een milieubelasting heffen met terugwerkende kracht", zegt burgemeester Yzermans. "Van zodra de oven vol zit, zal ons dat 300.000 euro per jaar opleveren."

  Bronnenwww.nieuwsblad.be, www.hbvl.be


  20-01-2011 om 17:03 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, afvalenergiecentrale, Bionerga, Philip Peeters, Limburg Adembenemend, Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans, Joke Schauvliege, milieuvergunning, milieupact, bezwaarschrift
  >> Reageer (0)
  25-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afvaloven van 200.000 ton in Houthalen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het provinciebestuur van Limburg heeft vandaag een milieuvergunning afgeleverd voor de nieuwe afvalverbrandingsoven van Bionerga in Houthalen. Bionerga mag naast de bestaande oven (100.000 ton) op industrieterrein Centrum-Zuid een nieuwe installatie bouwen met een capaciteit van 200.000 ton per jaar. De nieuwe installatie moet de bestaande vervangen.

  Het afvalbedrijf had een vergunning gevraagd voor 290.000 ton, maar volgens gedeputeerde van Milieu Frank Smeets was dat te veel. "Hergebruik en recyclage van afval moeten nog altijd de voorkeur krijgen. De installatie is alleen bedoeld voor huishoudelijk restafval en niet-recycleerbaar bedrijfsafval", aldus Smeets.

  De provincie verwacht dat er jaarlijks 120.000 ton huisvuil en 80.000 ton bedrijfsafval zal verbrand worden in Houthalen.

  Bron: www.hbvl.be


  Zie ook:

  Het Nieuwsblad: Verbrandingsoven voor Houthalen

  Express: Bionerga krijgt vergunning voor afvalenergiecentrale
   

  Bijlagen:
  Milieuvergunning Bionerga - Besluit Deputatie Limburg.pdf (319.4 KB)   

  25-11-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, Nuhma, Limburg, Bestendige Deputatie, Frank Smeets, Alain Yzermans, Houthalen-Helchteren, milieuvergunning
  >> Reageer (0)
  04-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bionerga krijgt milieuvergunning voor nieuwe superoven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In Houthalen-Helchteren is de kogel door de kerk: de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg heeft op 23 september 2010 een milieuvergunning verleend aan de n.v. Bionerga voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalverbrandingsoven.

  Tegen de beslissing is beroep mogelijk bij bij de Vlaamse minister van Leefmilieu. Dit beroep moet worden ingediend binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing. Het attest van bekendmaking vind je in bijlage onderaan dit artikel. Voor de aanvrager (Bionerga) gaat de termijn in bij de ontvangst van het besluit; voor omwonenden en anderen start de termijn vanaf de aanplakking van de beslissing. De bekendmaking werd getekend op 4 oktober 2010 en aangeplakt aan het gemeentehuis en aan de zetel van Bionerga van 6 oktober tot en met 3 november 2010. Dit betekent dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
   
  Het nieuws over de milieuvergunning van Bionerga geraakte vandaag pas bekend.

  Bijlagen:
  Bekendmaking milieuvergunning Bionerga.pdf (56.3 KB)   

  04-11-2010 om 10:31 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, Nuhma, Limburg, Bestendige Deputatie, Alain Yzermans, Houthalen-Helchteren, milieuvergunning, bekendmaking, beroepsprocedure, minister van Leefmilieu
  >> Reageer (0)
  30-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw actiecomité tegen verbrandingsoven Bionerga in Houthalen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Limburg Adembenemend, dat is de naam van het nieuwe actiecomité tegen de verbrandingsoven van Bionerga. Ze hebben 415 handtekeningen verzameld, genoeg om als burgers de gemeenteraad te halen. Hun eisenpakket: zero-uitstoot.

  "We willen niet alleen een oven die geen schadelijke stoffen uitstoot, we willen ook een onderzoek naar de gezondheid van de mensen die al 25 jaar rond de oven wonen", zegt Tony Coninx, één van de actievoerders. "Wat is bijvoorbeeld de invloed van ultrafijn stof? Daar konden de milieu-experts van Bionerga tijdens de hoorzitting geen antwoord op geven hé. We willen ook dat de oven gebouwd wordt met betere technieken dan die Bionerga wil gebruiken. Verder willen we ook meer transprarantie van Bionerga."

  Het actiecomité heeft ook het gros van de 500 bezwaarschriften ingezameld tegen de Bionerga-oven. Tony Coninx is lid van sp.a, hij was vroeger ook schepen. "Maar dat heeft niets met ons actiecomité te maken. We zijn a-politiek. We willen ook graag dat de totale gemeenteraad ons eisenpakket aanvaardt."

  Waarom hebben ze geen opmerkingen verzameld tegen de ovens die Machiels op Remo wil bouwen? Daar zijn nauwelijks ‘bezwaren’ over ingediend. "Dat dossier zit nog in een voorbereidende fase. Maar wat voor Bionerga geldt, geldt ook voor Machiels." Kunstenaar Staf Timmers las het eisenpakket voor. Het actiecomité krijgt steun van de meerderheid. De oppositie gelooft niet zozeer in zero-emissie.

  Bron: www.hbvl.be

  30-08-2010 om 11:25 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, Houthalen-Helchteren, Limburg Adembenemend, milieuvergunning, bezwaarschriften, actiecomité, Tony Coninx, Machiels, Remo, zero-emissie
  >> Reageer (0)
  13-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Negatief advies van Ovam voor nieuwe oven Bionerga in Houthalen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na het negatief advies van de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over de uitbreiding van de afvalverbrandingsoven van Indaver in Beveren, heeft de OVAM nu ook verzet aangetekend tegen de plannen voor een nieuwe verbrandingsoven die het afvalverwerkingsbedrijf Bionerga wil bouwen op het industrieterrein van Houthalen-Helchteren in Limburg.

  De verlenging van de huidige vergunning kan voor OVAM wel, maar Bionerga wil een nieuwe verbrandingsoven van 300.000 ton, terwijl de afvalstoffenmaatschappij dat gezien de huidige overcapaciteit graag beperkt ziet tot maximum de helft daarvan.

  Het bestuur van Bionerga bevestigt het negatieve advies, maar voegt er ook aan toe dat het wel een positief advies kreeg van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Al zijn er voor deze instanties wel enkele maatregelen waaraan Bionerga moet voldoen, onder meer voor metingen van toxische stoffen.

  Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren is ook tegen de plannen van Bionerga en gaf daarom eveneens een negatief advies. Tijdens het openbaar onderzoek werden er ongeveer vijfhonderd bezwaarschriften ingediend.

  Voorlopig is het wachten op de beslissing van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) die eind september een uitspraak zal doen.

  Bron: www.standaard.be


  Lees ook hierover ook de volgende artikels:

  Bond Beter Leefmilieu: Bionerga: OVAM negatief over bijkomende afvalverbranding

  Het Belang van Limburg: OVAM zegt njet tegen oven Bionerga

  13-08-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, OVAM, Houthalen-Helchteren, Limburg, milieuvergunning, openbaar onderzoek, bezwaarschriften, toxische stoffen
  >> Reageer (0)
  29-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houthalen-Helchteren geeft negatief advies voor verbrandingsoven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De gemeente Houthalen-Helchteren wil de afvalverbrandingsoven die Bionerga wil bouwen niet en geeft daarom een negatief advies voor de milieuvergunning.

  In het besluit van het schepencollege staat dat de gemeente zich buitenspel voelt gezet. Ze verwijten Bionerga een gebrek aan overleg. Ze vrezen ook dat de oven een impact heeft op de volksgezondheid. Ze vragen bijkomend onderzoek naar fijn stof. Ze vinden ook dat de installatie niet past in de plannen die de gemeente heeft voor propere technologie. Andere opmerking is dat Bionerga grond die niet van hen is, inbrengt als bufferzone.

  Verder heeft de gemeente ook vragen over het verkeerstechnische aspect en vinden ze de capaciteit van de oven veel te groot. Tijdens het openbaar onderzoek werden 509 bezwaarschriften ingediend tegen de oven.

  Bron:
  www.hbvl.be

  29-07-2010 om 17:28 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, superoven, walvis, Bionerga, Nuhma, Houthalen-Helchteren, Limburg, milieuvergunning, openbaar onderzoek, bezwaarschriften, fijn stof, gezondheid
  >> Reageer (0)
  06-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vijf verbrandingsovens op Remo-stort in Houthalen-Helchteren?


  De buurtbewoners van het Remostort in Houthalen-Helchteren zijn teleurgesteld. Ze vinden dat ze niet correct werden ingelicht over de plannen van de Group Machiels om 500.000 ton afval te saneren. In de media verschenen berichten over de bouw van vijf nieuwe afvalovens en dat pikken de bewoners niet. Ze voelen zich genegeerd en eisen duidelijke communicatie. Reportage op TV Limburg van 5 juli 2010.

  Lees hierover ook in:

  Het Belang van Limburg
  http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/buurt-remostort-geschokt-door-plan-vijf-afvalovens.aspx
  http://www.hbvl.be/limburg/houthalen-helchteren/5-verbrandingsovens-op-remo-helchteren.aspx

  De Standaard / Het Nieuwsblad
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OO2SGEIA
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=A32SGJUJ

  Express.be
  http://www.express.be/sectors/nl/energy/group-machiels-wil-remo-afval-verwerken-tot-groene-energie/129305.htm

  06-07-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:Bewoners, Houthalen-Helchteren, Helchteren, Limburg, Group Machiels, Remo, stort, stortplaats, sanering, afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, afval, Yzermans, klankbordgroep, Closing the Circle
  >> Reageer (0)
  02-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezorgde inwoners op hoorzitting Bionerga in Houthalen-Helchteren


  In Houthalen-Helchteren zijn de bewoners ongerust over de komst van een nieuwe afvalverbrandingsoven. Die zou drie keer zo groot zijn als de bestaande. De bewoners maken zich zorgen over de volksgezondheid en de bijkomende verkeersoverlast. Op dit filmpje kan je de reportage bekijken van TV Limburg over de hoorzitting die afvalverwerkingsmaatschappij Bionerga hield op dinsdag 29 juni 2010 in Cultureel Centrum Casino in Houthalen.

  02-07-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, biostoomcentrale, superoven, walvis, Bionerga, Nuhma, Philip Peeters, Alain Yzermans, Houthalen-Helchteren, Limburg, milieuvergunning, openbaar onderzoek, hoorzitting, CC Casino
  >> Reageer (0)
  01-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houthalen-Helchteren ongerust over komst afvalverbrandingsoven
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Tijdens een hoorzitting op dinsdag 29 juni in Cultureel Centrum Casino in Houthalen bleek dat er heel wat ongerustheid bestaat bij inwoners van Houthalen-Helchteren over de geplande afvalverbrandingsoven van Bionerga. Die wordt tegen 2013 op het industrieterrein Centrum-Zuid gebouwd. De centrale is goed voor de verwerking van 290.000 ton afval, drie keer zoveel als er nu wordt verwerkt.

  Met cijfers over de effecten op mens en milieu trachtte een panel van wetenschappers samen met algemeen directeur van Bionerga Philip Peeters de inwoners gerust te stellen. Een bewoonster vroeg of de vervuiling door de afvalaanvoer met vrachtwagens ook in rekening was gebracht in de milieueffecten. Een andere inwoner had uitgerekend dat het wekelijks om 1.700 vrachtwagens zou gaan.

  Fijn stof

  Peeters: "Het is de bedoeling om aan regionale afvalverwerking te doen waardoor het transport globaal vermindert. Nu moet een deel van het Limburgs afval verder vervoerd worden omdat er onvoldoende capaciteit is in Limburg. Bovendien is de centrale in vergelijking met centrales in het buitenland een kleiner broertje."

  Cijfers uit het rapport tonen aan dat de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijn stof slechts een minimale fractie uitmaken van de totale uitstoot. "Het effect van de Noord-Zuidverbinding levert een veelvoud aan fijn stof op," zegt Peeters.

  Toch wilde een bewoner weten waar het stof vandaan komt dat iedere ochtend op zijn terrastafel neerdwarrelt. "Niet van de huidige verbrandingsoven en in de toekomst zeker niet van de nieuwe verbrandingsoven", stelt Peeters. Er kwamen ook vragen over de relatie tussen kankergevallen en de uitstoot van de huidige centrale. "Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar die erop wijzen dat er een verband is," luidde het antwoord.

  Ook burgemeester Alain Yzermans, zoals bekend een heftige tegenstander van de afvalverbrandingsoven, was aanwezig en uitte zijn kritiek. Wie nog met vragen zit, kan gedurende de maand juli iedere donderdag tussen 16 en 18 uur bij het bedrijf terecht op het Industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren.

  Bron: www.hbvl.be

  01-07-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, biostoomcentrale, superoven, walvis, Bionerga, Nuhma, Philip Peeters, Alain Yzermans, Houthalen-Helchteren, Limburg, milieuvergunning, openbaar onderzoek, hoorzitting, CC Casino
  >> Reageer (0)
  07-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Burgemeester van Houthalen-Helchteren trekt ten strijde tegen komst verbrandingsoven in zijn gemeente


  Hij wordt de "Robin Hood van de Limburgse politiek" genoemd. Burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren trekt ten strijde tegen de plannen van afvalfirma Bionerga om een verbrandingsoven van 290.000 ton in zijn gemeente te bouwen. De gezondheid van de inwoners van Houthalen-Helchteren, Zonhoven en Heusden-Zolder is in gevaar, waarschuwt hij. Ook haalt hij uit naar de bestuurders van Nuhma, de Limburgse overheidsholding die 90% van de aandelen van Bionerga bezit.

  Deze week heeft Bionerga een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de nieuwe afvaloven. De gemeente Houthalen-Helchteren zal nu een openbaar onderzoek van 30 dagen organiseren om de inwoners de mogelijkheid te bieden een bezwaarschrift in te dienen. Binnenkort wordt bij ons een gelijkaardig openbaar onderzoek georganiseerd over de plannen van de firma Recover Energy voor een afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas. We kunnen alleen maar hopen dat de burgemeesters van Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek dan even krachtige taal zullen spreken als deze Robin Hood van Limburg.

  Verder wil ik iedereen alvast oproepen om op 13 juni bij één van de vrijwilligers van Stop de Oven die zullen postvatten aan het verkiezingslokaal, een bezwaarschrift te ondertekenen om ook Kampenhout-Sas ovenvrij te houden.

  07-06-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Bionerga, Nuhma, Alain Yzermans, slikken en stikken, Houthalen-Helchteren, Limburg, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, Recover Energy, milieuvergunning, openbaar onderzoek
  >> Reageer (0)
  03-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Milieuaanvraag voor nieuwe afvaloven in Houthalen-Helchteren ingediend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Afvalfirma Bionerga heeft zijn milieuaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven van 290.000 ton in Houthalen-Helchteren. Dat is zeer tegen de zin van burgemeester Alain Yzermans (SP.A), die vreest voor de volksgezondheid van zijn inwoners, maar ook voor de gezondheid van mensen in Zonhoven en Heusden-Zolder. De Limburgse gemeente heeft nu 10 dagen de tijd om een openbaar onderzoek te organiseren. Tijdens dit openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt, kunnen de inwoners een bezwaarschrift indienen tegen de komst van de nieuwe afvaloven.

  Een zelfde scenario staat de inwoners van Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek ook te wachten. Zodra de firma Recover Energy zijn milieuaanvraag heeft ingediend bij de provincie, moet de gemeente Kampenhout binnen de 10 dagen een openbaar onderzoek organiseren. Ook is Kampenhout verplicht om (liefst zo snel mogelijk en niet de laatste week van het openbaar onderzoek) een informatievergadering te organiseren voor de inwoners. Hierbij zou ik ook de gemeentes Haacht en Boortmeerbeek willen oproepen om hetzelfde te doen, gezien het belang van dit dossier voor onze toekomstige leefomgeving.

  Maar voorlopig zijn we nog niet zo ver. Het milieueffectenrapport voor de geplande afvaloven aan Kampenhout-Sas is weliswaar ingediend bij het Vlaams Gewest, maar is momenteel nog in zijn ontwerpfase. Zodra daar verandering in komt, houden we u natuurlijk op de hoogte. Blijf dus vooral deze blog volgen voor alle nieuwe ontwikkelingen.

  03-06-2010 om 00:00 geschreven door Bert Francois  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Ovens: Bionerga
  Tags:afvalverbrandingsoven, verbrandingsoven, afvaloven, vuilverbrander, Bionerga, Houthalen-Helchteren, Limburg, Kampenhout, Kampenhout-Sas, Haacht, Boortmeerbeek, Recover Energy, milieuvergunning, milieueffectenrapport, openbaar onderzoek
  >> Reageer (0)


  STAND AFVALOVEN: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat afvaloven verbiedt goedgekeurd door minister Muyters
  Foto

  Kampenhout-Sas Ademt op

  Institut de Veille Sanitaire:
  "Er is een significant statistisch verband tussen leven in de nabijheid van een verbrandings-oven en kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen." (Frans
  ministerie van Volksgezondheid)

  Categorieën
 • Afval & Gezondheid (7)
 • Afvalverbranding (13)
 • Celis (4)
 • Kampenhout-Sas (42)
 • Mafrans (6)
 • Milieu: Overige (0)
 • Ovens: Bionerga (13)
 • Ovens: Isvag (5)
 • Ovens: Overige (7)
 • Recover Energy (35)
 • Sneltram (6)
 • Tildonk Sas (3)
 • Van Gansewinkel (5)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief per week
 • 20/12-26/12 2021
 • 30/08-05/09 2021
 • 10/08-16/08 2020
 • 10/09-16/09 2018
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/08-09/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/01-01/02 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 01/01-07/01 2001
 • 25/12-31/12 2000

  Foto

  Foto

  Delen


  (voor oudere artikels klik op het pijltje naar links onderaan deze pagina)  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!