Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  19-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzekering duurder voor oudere vrouwen
  Duizenden vrouwen betalen straks 20 procent meer voor hun hospitalisatiepolis bij Ethias.

  Ethias is een van de eerste verzekeraars in België die (ongewild) inspeelt op de nieuwe Europese anti-discriminatierichtlijn. Die bepaalt dat de verzekeraars in België vanaf 2008 geen onderscheid meer mogen maken tussen mannen en vrouwen voor de berekening van hun premies.

  In een brief aan duizenden oudere vrouwen die ingeschreven hebben op MediComfort, de duurste polis uit het gamma hospitalisatieverzekeringen, laat Ethias alvast weten dat de tarieven volgend jaar met liefst 20 procent stijgen.

  "Zij zijn de laatste groep bij wie we de tarieven tussen mannen en vrouwen gelijkschakelen. Het gaat slechts om 3 procent van de totale portefeuille, wat wellicht goed is voor enkele duizenden klanten. Voor de overige 97 procent van de hospitalisatiepolissen hadden wij de tarieven al veel eerder gelijkgeschakeld", luidt het bij Ethias.

  Niettemin geeft deze opmerkelijke tariefaanpassing al een voorsmaakje van wat een aantal vrouwelijke verzekeringsklanten straks te wachten staat. Als de Belgische overheid voor donderdag geen uitzondering aanvraagt op de anti-discriminatierichtlijn dreigen voor een aantal vrouwelijke leeftijdsgroepen de premies voor auto- en hospitalisatieverzekeringen fors duurder te worden.

  bron : Het belang van Limburg

  Gelijkschakelen zou toch ook kunnen betekenen dat men de andere prijzen naar beneden brengt, of niet ?

  19-12-2007 om 06:50 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe dienstencheques in 2008
  Vanaf 1 januari 2008 gaat de firma Sodexho de dienstencheques uitgeven. Gebruikers moeten wel nog tot 31 december bestellen bij Accor, de vorige maker. De cheques van Accor blijven geldig tot de vervaldatum.

  Het gebruikersnummer van de klant blijft ongewijzigd, net zoals de procedure en de prijs van een dienstencheque. De leveringstermijn wordt korter, en de cheques krijgen een nieuwe look.

  Het systeem van de dienstencheques, waarmee onder meer huishoudhulp kan worden betaald, telde in oktober 575.765 gebruikers. Maandelijks worden ongeveer 4 miljoen cheques uitgegeven. De kost voor de RVA, die het systeem financiert, bedraagt dit jaar zowat 530 miljoen euro. (belga/sam)

  bron : HLN

  19-12-2007 om 06:46 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  18-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betalen we meer voor een doktersbezoek ?

  Artsen en ziekenfondsen hebben onderhandeld over de erelonen voor volgend jaar. Het overleg verliep moeizaam, vooral omdat er twee grote discussiepunten op tafel liggen.

  De eerste hinderpaal voor een tarievenakkoord ligt bij de huisartsen. Die willen een hoger ereloon voor consultaties na 18 uur 's avonds. De ziekenfondsen zijn daar niet voor te vinden, tenzij de artsen deel uitmaken van georganiseerde wachtdiensten.

  Het tweede probleem zit bij bepaalde specialisten, zoals pediaters en psychiaters. Die verdienen nu te weinig in vergelijking met andere specialisten zoals klinisch biologen en radiologen.

  Het ziekenfonds wil hen een extraatje geven, maar stuit op protest van de artsenvakbonden. Die willen een even grote indexverhoging voor iedereen.

  Indien er geen akkoord uit de bus komt, mogen de artsen vanaf volgend jaar vrij hun ereloon bepalen, en dat komt de patiënt waarschijnlijk niet ten goede.

  bron : VRTnieuws

  18-12-2007 om 12:18 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recordaantal huurders kan sociale woning niet betalen
  Het totale bedrag aan huurachterstallen in Vlaanderen is vorig jaar met 20,9 procent gestegen tot 12,66 miljoen euro. De hogere huurprijzen, de stijgende levensduurte en de hogere energieprijzen zijn daarvoor verantwoordelijk.

  Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) zou naar schatting 5 à 10 procent van de sociale huurders problemen hebben om op tijd te betalen. Daarbovenop worden ook meer mensen uit hun huis gezet.

  Enkel in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen werd een daling genoteerd. De huurachterstal stijgt in Limburg met 40,2 procent, in Oost-Vlaanderen met 60 procent en Vlaams-Brabant spant de kroon met een stijging van maar liefst 66,8 procent.

  Wanneer er sprake is van wanbetaling kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) in principe zelf de huuropzeg betekenen zonder gerechtelijke tussenkomst. Vorig jaar werden 426 opzeggingen door SHM's uitgevoerd met gerechtelijke tussenkomst zonder uitdrijving, en 337 opzeggingen met uitdrijving. Dat is het hoogste aantal ooit.

  "Nochtans hoeft het niet altijd zo ver te komen", zegt Carl Decaluwé, die de cijfers opvroeg. "Sommige maatschappijen ondernemen veel te laat actie. Het is aan hen om op tijd de bemiddeling en de hulp van de OCMW's in te roepen. Ze moeten niet pas in actie schieten als de huurder al maanden te laat betaalt, maar op dag één na de uiterste vervaldag moet de huurder een signaal krijgen. Dienstverleners moeten veel sneller ingeschakeld kunnen worden. Een goed georganiseerd woonbeleid is van levensbelang. De overheid moet niet enkel in bakstenen investeren maar ook in mensen."

  De gemiddelde huurprijs is de laatste jaren met bijna 6 procent gestegen. Meer en meer mensen moeten een maximumbedrag van hun inkomen aanspreken om de huur te kunnen betalen. (ne)

  18-12-2007 om 12:14 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaanderen in Actie' neemt tweede start
  Brussel l Ruim tweehonderdvijftig captains of society (maatschappelijke vertegenwoordigers uit de administratie, het bedrijfsleven en de academische wereld) brainstormden gisteren over de toekomst van Vlaanderen. Het actieplan Vlaanderen in Actie, dat van minister-president Kris Peeters (CD&V) een nieuw elan kreeg, wil van Vlaanderen tegen 2020 een van de vijf Europese topregio's maken. Nu staan we op plaats 27.
  Vorig jaar werden al vier prioriteiten vastgelegd: talent, logistiek en mobiliteit, internationalisering en innovatie. Onder leiding van onder andere Karel Van Miert buigen vier ateliers zich in 2008 over concrete maatregelen. Die moeten volgens Vlaanderen in Actievoorzitter Karel Vinck leiden tot "ingrijpende doorbraakplannen". Het is de bedoeling dat de speerpunten van het actieplan ook de basis vormen voor het regeerakkoord van de volgende Vlaamse regering, die in 2009 start.


  18-12-2007 om 12:13 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poolse migranten kiezen massaal voor Vlaamse knelpuntberoepen
  De eerste elf maanden van dit jaar heeft Vlaanderen 24.052 arbeidsvergunningen voor knelpuntberoepen afgeleverd. Liefst 19.000 van die vergunningen gingen naar Polen, die vooral in de Vlaamse fruitteelt aan de slag gingen.

  De Polen worden op grote afstand gevolgd door de Roemenen met 2.370 en de Bulgaren met 1.580 vergunningen. Slowakije is vierde met amper 417 exemplaren. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, die De Morgen opvroeg.

  De regeling voor knelpuntberoepen ging in mei vorig jaar van kracht. Het was de eerste keer dat werknemers uit de nieuwe lidstaten op relatief grote schaal legaal in België aan de slag konden. De nieuwe procedure voorziet in een soepele verlening van arbeidskaarten voor 133 knelpuntberoepen in Vlaanderen. De lijst bevat zowel metselaars en landbouwkrachten als directeurs en ingenieurs.

  De sector van de land- en tuinbouw blijkt met afstand het populairst en is goed voor bijna 17.000 vergunningen, het merendeel daarvan voor fruitplukkers in seizoensarbeid. De bouwsector volgt als tweede en stelt vooral metselaars en vloerders (1.177 vergunningen) tewerk. Er werden ook 688 vergunningen voor slagers uitgereikt, 400 voor chauffeurs, 173 voor matrozen en 15 voor directeurs. De 'Poolse loodgieter' blijkt met 136 vergunningen niet echt een hit. De Vlaamse administratie drukt erop dat het om 24.000 vergunningen gaat en niet personen. Zeker voor het segment seizoensarbeid bevat het cijfer dubbels.

  Opmerkelijk is dat de nieuwe Europeanen veel vaker naar Vlaanderen trekken dan naar Brussel en Wallonië. "In Brussel gaat het over enkele honderden vergunningen, in Wallonië over enkele duizenden", weet Eric Vernaillen, administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Een verklaring voor het verschil zoekt de ambtenaar vooral bij de omvangrijkere fruitsector in Vlaanderen. Anders dan in Vlaanderen behoort die sector in het zuiden van het land niet tot de lijst van knelpuntberoepen. De Waalse lijst is met een 90-tal beroepen ook heel wat korter dan de Vlaamse.

  Populaire maatregel

  De 24.000 werkvergunningen betekenen dat de regeling dit jaar alleen maar aan populariteit gewonnen heeft. Vorig jaar leverde de Vlaamse overheid immers slechts 5.289 vergunningen af. "We vermoeden dat werkgevers de regeling pas nu goed leren kennen", zegt Vernaillen. Jos Barbé van de cel migratie binnen het Subsidieagentschap wijst er ook op dat Roemenen en Bulgaren pas sinds begin 2007 van de regeling kunnen gebruikmaken, aangezien ze pas toen lid werden van de Unie.

  Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) toont zich verheugd over de cijfers. "Het bewijst dat we de werkgever een snel en efficiënt alternatief aanbieden bij arbeidsmarkttekorten." Vandenbroucke wijst er tegelijk op dat de aantallen buiten de fruitteeltsector niet zo bijzonder groot zijn. Volgens hem een aanwijzing dat werkgevers nog steeds hun toevlucht nemen tot bestaande mechanismen van detachering en zelfstandigheid, al dan niet met een schijnstatuut. Onderzoek aan de Leuvense en Antwerpse universiteit wees eerder ook al in die richting. Het Vlaamse ondernemingennetwerk Voka is niet onder de indruk van de cijfers. "We hebben berekend dat België 500.000 nieuwe actieven nodig heeft om het hoofd te bieden aan de vergrijzing", stelt arbeidsmarktspecialist Gianni Duvillier. "Die moeten er niet allemaal door arbeidsmigratie komen. Maar ook dan nog zijn deze cijfers erg pover, zeker als je ziet hoeveel seizoensarbeiders er bij zijn." Voka pleit voor een afschaffing van de arbeidskaart voor nieuwe Europeanen. (Kris Hendrickx)

  Bron : De Morgen

  16-12-2007 om 11:11 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We betalen steeds meer voor onze boterham

  Bijna alle voedingsmiddelen zijn het afgelopen jaar duurder geworden. Dat blijkt uit een studie van Test-Aankoop.

  De consumentenorganisatie vergeleek de prijzen van 40 voedingsproducten en 20 andere producten tussen januari en augustus.

  Bij de voeding werden alle producten duurder, brood en margarine zelfs respectievelijk 7 en 10 procent. Alle voedingsproducten samen werden gemiddeld 3 procent duurder.

  "Vooral de gezinnen met een laag inkomen worden getroffen", zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop.

  "De nieuwe regering zou voor hen werk moeten maken van structurele maatregelen zoals een vervangingsinkomen."

  Volgens Test-Aankoop zijn de prijzen van alle producten sinds 2000 gestegen met zo'n 20 procent.

  Bron : VRT nieuws

  14-12-2007 om 10:51 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hup Holland Hup

  Vier dagen de grens overgestoken naar Nederland met de bedoeling om eens even al het communautaire gezwets achterwege te laten en wat te ontspannen. Op de routeplanner die netjes was afgeprint stond tussen twee wegaanduidingen is : Entry into Netherlands.

  Direct rijzen de eerste windmolens als paddenstoelen uit de grond en ook zonne-energie doet blijkbaar zijn intrede. Wegenverlichting en signalisatieborden zijn op sommige plaatsen al voorzien van zonnepanelen. Wat ook direct opvalt is dat Nederlanders blijkbaar geen drang hebben om in de file bij het invoegen de laatste centimeter van ruimte volledig uit te knijpen. Al direct een paar verademingen.

  Als we ons een eerste keer in de straten van Nijmegen begeven valt het al direct op hoe vlot en warm de omgang is. Overal een aangename babbel en tussen het hangen van de kerstversiering, in één of ander bruin café, kregen we een adres om romantisch te gaan eten. Restaurant De Bock zat dan ook afgelaten vol. Wij een tafeltje voor twee met vlak achter ons een tafel van tien. Direct hoorbaar dat die tafel geen alledaagse bezetting kende vermits het gezelschap bestond uit Nederlands -en Duitstalige. Blijkbaar elkaar ook gewoon leren kennen want het voorstellen was nog volop aan de gang. Verassend wel dat het nog geen minuut heeft geduurd voordat heel het gezelschap spontaan overschakelde op het Engels. Zonder zever, zonder ambras en toch verstaanbaar aan het vele buldergelach te horen. Tja denk je dan, wij hebben ook zo van die groepjes van tien personen die elkaar veel te vertellen hebben. Spijtig genoeg schakelen die niet over en verkiezen ze nog liever van elkaar niet te verstaan.

  Op de kamer gekomen toch maar even de TV opgezet en alsof de Belgische problemen mee uit de valies zijn gekropen werd ook de te hoge prijs voor medicijnen in Nederland zwaar op de korrel genomen. Voor –en tegenstanders, mensen met veel geld en mensen met heel wat minder. Europa slaat blijkbaar overal genadeloos toe !

  De volgende dag wat rond geslenterd in Arnhem. Als mijn vriendin wat handtassen staat te keuren wordt er al spontaan een kop koffie aangeboden. Doen ze dat eigenlijk bij ons nog ? Vrolijke oudere vrouw die direct vraagt van waar in België dat wij afkomstig zijn. Blijkt dat ze zelf ook een ruime Belgische vriendenkring heeft zowel in Vlaanderen als Wallonië. “Goh jullie zijn zulke aangename warme mensen ! Het is echt een plezier om bij jullie te komen. Hier bij ons, pfffff, niet te doen” Wij verschieten en zeggen net het omgekeerde. Hier spreken ze allemaal hetzelfde taaltje en zijn ze elkaar ook al deftig beu precies ? In elk geval, in elke winkel beginnen de mensen hier spontaan een praatje met elkaar te slaan en dat is in schril contrast met de kille, grimmige sfeer die er bij ons hangt in de meeste bakkers, beenhouwers,…

  De derde dag blijkt nog maar eens dat Nederlanders echt wel wakker liggen van de vraag naar meer Europa en de sociale afbraak die daaraan gekoppeld is. Een spontane fakkeltocht, ’s avonds, door de straten brengt de realiteit weer eens angstvallig dichterbij. Gelukkig zakken we samen even onderuit in de schouwburg in Arnhem en op het menu staat de musical Fame. En al schat ik dat er een 600-tal mensen in de zaal zitten men roept naar elkaar en zwaait van beneden naar het balkon en niemand die daar iets van zegt of rare bekken trekt. Jaja, het is echt wel een plezier om bij ons te komen als je dit zo ziet. Niet dus !

  Maar ja aan alle goede dingen komt een eind en op de terugweg lezen we op de routeplanner : Entry into Belgium. Zouden ze het al gesnapt hebben bij ons ?

  13-12-2007 om 23:00 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  12-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  100.000 handtekeningen voor solidariteit wo 12/12/07 - In Brussel is vandaag een petitie met 100.000 handtekeningen overhandigd aan premier Guy Verhofstadt (Open VLD). De ondertekenaars vragen dat de solidariteit in België behouden blijft en dat de sociale zekerheid niet gesplitst wordt. De petitie is een initiatief van de vakbonden en kreeg onder meer steun uit de culturele wereld. (Belga) Deze keer hebben ook veel Vlamingen de petitie ondertekend. "Meer dan 60.000 handtekeningen zijn van Vlamingen", zegt Hendrik Vermeersch van de socialistische bediendenvakbond en initiatiefnemer van de petitie. "De sociale zekerheid is van iedereen, dus mag iedereen ondertekenen", aldus Vermeersch. De 100.000 handtekeningen zijn niet het einde van de actie "Red de solidariteit". "We willen nu tot 200.000 gaan en we gaan in het hele land activiteiten organiseren", zegt Vermeersch. De initiatiefnemers van de actie zijn ook bezig met de organisatie van een festival. Premier Verhofstadt (foto) heeft gezegd dat hij bij zijn opdracht om een interim-regering te vormen rekening zal houden met de verzuchtingen.

  12-12-2007 om 20:06 geschreven door serge seret  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15 december betoging
  Vrienden van de sociale zekerheid, Wij zijn blij dat op 15/12 de vakorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen en een betoging organiseren rond volgende thema`s: · Meer koopkracht · Voor een sterke federale sociale zekerheid · Voor een meer evenwichtige fiscaliteit Zoals jullie weten hebben wij mee aan de basis gestaan, en actief meegewerkt, met “red de solidariteit”. Op 15/12 willen wij echter van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die ons de voorbije maanden gesteund heeft persoonlijk te bedanken. We willen ook proberen om twee vliegen in één klap te slaan door het initiatief `voor het behoud van de federale sociale zekerheid` onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Daarom verzamelen wij aan het Anneessensplein waar we pamfletten zullen uitdelen. Wij willen aan iedereen die zin heeft vragen om een handje te komen helpen, en aan iedereen die gesteund heeft om even halt te houden om elkaar eens te ontmoeten. In ieder geval moet we op de betoging in grote getale aanwezig zijn. Het is het eerste nationaal signaal dat we kunnen geven naar de politiekers en het patronaat. Roep dus mee op en laat ons samen dat signaal geven ! Tot dan, Syndicale delegaties Total en Degussa. P.S. Als het moeilijk is om mee te helpen omdat je samen met je afdeling op stap bent zwaai dan eens. Of beter kom ons even goedendag zeggen.

  12-12-2007 om 08:04 geschreven door serge seret  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.100.000 handtekeningen red de solidariteit
  Red de solidariteit is er in geslaagd om op een vrij korte termijn 100.000 handtekeningen te verzamelen. De teller staat na de actieweek op 105.491. Een geweldig resultaat dat vandaag zal overhandigd worden aan minister Verhofstadt. Dit is een signaal dat de politieke leiders in Vlaanderen niet naast zich neer kunnen leggen. Hieronder de uitnodiging van red de solidariteit Beste, Vorige week organiseerde Red De Solidariteit een heuse 'Week van de Solidariteit'. Meer dan 100 sympathisanten haalden in het ganse land duizenden handtekeningen op. Nog niet alle opgehaalde handtekeningen werden geteld, maar we hebben de kaap van de 100.000 handtekeningen nu al gehaald. Om dit extra in de verf te zetten organiseren we op woensdag 12 december om 10u30 een persconferentie en receptie in het Brusselse stadhuis. We willen u graag uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de receptie zullen de eerste 100.000 handtekeningen overhandigd worden aan premier Guy Verhofstadt. Indien u ons een seintje kan geven als u naar de persconferentie komt, dan kunnen we dit nog beter voorbereiden. Bedankt en tot later, Bart Meuleman Secretariaat Red De Solidariteit (0488 408 585) www.reddesolidariteit.be - www.sauvonslasolidarite.be

  12-12-2007 om 07:59 geschreven door serge seret  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.overzicht van de week

  Afgelopen week was de Sint in ons land maar veel fraais kreeg hij niet te zien en te horen.

  • In 2006 werden 35% van de bedrijfswinsten uitgekeerd aan de aandeelhouders
  • Zes Belgen op tien krijgen een pensioen dat minder is dan 1000 euro per maand
  • 15% van onze bevolking leeft onder de armoedegrens, in Brussel zelfs 1 op 4 inwoners

  Sint en Piet wezen de mensen op de fiscale ongelijkheid tussen werknemers en grote vermogens. Er zijn op dit ogenblik in België 134.000 dollarmiljonairs (mensen die over meer dan 1 miljoen dollar kapitaal beschikken). Zij bezitten 34% van het Belgische vermogen. In ons land bezitten 30% inwoners 70% van het kapitaal. Het verschil tussen arm en rijk wordt groter met de dag. Wie herinnert zich bijvoorbeeld de graaitax nog ? De Sint herinnert het zich nog goed, en hij herinnert zich ook de dagen dat mensen wel voor elkaar wilden zorgen. “Als het seperatisme de bovenhand neemt mag Piet dan nog wel het land binnen ?”: vraagt de Sint zich af.  Niet moeilijk dat de oude man, die nog niet eens zo lang geleden dagen in ons land verbleef, er heden ten dage een snelle doortocht van maakt.

  Wie voor sommige ook een Sint was afgelopen week, en voor anderen dan weer de zwarte piet, dat was Rudy Aernoudt. Die berekende immers dat de transfer van Vlaanderen naar Wallonië een stuk lager liggen dan wat wordt beweerd. Met 1.4 miljard euro doet Vlaanderen zelfs een stuk slechter dan Brussel dat voor een goede drie miljard euro zorgt. Ik hoor Filipke al denken; “ja maar daar moeten we dan nog onbestaande intresten op heffen.” Misschien moet iemand maar eens een liedje schrijven in de trend van :”Oh nee, de berekening van het Belang is nen trisee”, of iets dergelijks.

  En het winkelkarretje van De Morgen is ook niet van de goedkoopste. Voor dezelfde artikelen als de maand ervoor betaalde men twee procent meer ! Even snel hoofdrekenen, twaalf maanden maal twee procent en op jaarbasis zou dus een winkelkarretje dat in januari 100 euro heeft gekost in December 125 euro kunnen kosten !? Wie zegt er ook al weer dat onze koopkracht daalt ?

  En ook de pharma industrie kwam nog maar eens in het nieuws. Fosamax, het “oude” middel tegen osteoporose, werd vervangen door Fosavance. Het middel bleef hetzelfde, komt van dezelfde firma en kreeg enkel een andere naam. Het patent voor Fosamax liep dus af en normaal is  het dus de bedoeling om hier een generisch middel voor op de markt te brengen. U weet wel een middel dat de laagste prijs heeft, zowat volledig wordt terugbetaald, en hetzelfde resultaat heeft als Fosamax. Patiënten hebben immers al gedurende de tijd van het patent een veel te hoge prijs betaald voor dit geneesmiddel. Achter, in plaats van dat men nu overschakelt naar een generisch middel, geeft men een draai aan de naam en gaat men nog maar eens voor een jaar of twintig winst maken op de rug van patiënten ! De pahrma industrie, daar waar de winsten op de eerste plaats komen, de lonen van topmanagers op de tweede plaats, research op de derde plaats,… Maar niet getreurd, ergens helemaal achteraan het rijtje vinden we ongetwijfeld de patiënten en het personeel.  Dat onze komende regering, in het jaar 2072 of zoiets, van deze perverse en wansmakelijke praktijken maar eens werk maakt  ! Een nieuw pleidooi voor het kiwi-model dringt zich dan ook op.

  En als maatschappij zetten ook wij steeds meer mensen buitenspel. Vorige weken werd al duidelijk dat wij bijvoorbeeld de armen onder ons uit de gezondheidszorg gooien. Deze week was het NOG maar eens de beurt aan de gehandicapten. Nog steeds staan er meer dan 8000 gehandicapten mensen op de wachtlijst om geholpen te worden. Mag het nog eens herhaald worden, meer dan duizend onder hen wachten al meer dan drie jaar !!! Blijkt dat men er ook nog eens voor heeft gekozen om deze mensen, ondanks hun opleiding,  te weren uit de arbeidsmarkt. Misschien moeten we maar eens gaan zoeken naar sancties voor bedrijven ? Net zoals men werklozen wil sanctioneren tijdens hun “activering”. Laat ons bedrijven sanctioneren die mensen weren omdat ze bijvoorbeeld een handicap hebben. Bedrijven die te hoge kwalificaties eisen voor de jobs die zij aanbieden ! Bedrijven die bepaalde mensen blijven weren zonder reden en die startersbanen, stagecontracten en dergelijke zien als goedkope werkkrachten gedurende een bepaalde periode om hen nadien bij het groot huisvuil te zetten. En dan maar zagen en klagen dat men geen geschikt personeel kan vinden !? Sanctioneren die handel, activeringscellen voor het personeelsbeleid van bedrijven ! Dromen kan soms toch mooi zijn…

  Ook de energieprijzen konen niet ontbreken deze week. Stookolie in de scholen. U weet wel, daar waar we onze kinderen naartoe sturen om slimmer te worden. Geen lange zinnen, dit zegt genoeg, de prijsstijgingen :

  ·         2007              16.750 euro 72,8 euro per kind

  ·         2005              13.500 euro 58,6 euro per kind

  ·         2004              9.250 euro 40,2 euro per kind

  En tenslotte die bediendes toch hé. De Belgische bediende presteert jaarlijks gemiddeld 70,5 overuren, waarvan 45 onbetaald. Die onbetaalde overuren leveren de bedrijven jaarlijks 1,5 miljard euro op. De fiscus ziet iets meer dan een half miljard euro belastingen door de vingers glippen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) derft 200 miljoen euro aan bijdragen. Maar geen probleem, niemand panikeren. De vraag naar nog meer overuren en een beter fiscaal systeem zal er wel voor zorgen dat er nog minder vaste jobs komen, dat er minder geld naar de sociale zekerheid gaat en dat we uiteindelijk de klok een jaar of vijftig zullen terugdraaien.

  Oh ja, het pleidooi gehoord voor het tweede generatiepact ? Smeer U benen maar al in, werken tot 68 en 70 staat op U te wachten om de hoek. Maar geen nood, tegen dan kan U waarschijnlijk ook geen energie meer betalen, geen gezondheidszorg, kost een pakske boter in het winkelkarretje honderd euro, mag Piet enkel nog met een visum binnen en wordt U toch geen 70 meer. Lang leve de toekomst van het kapitaal !

  08-12-2007 om 19:51 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sinterklaas en Piet houden pleidooi voor fiscale rechtvaardigheid en vermogensbelasting

  Met de boodschap “Enkel de gewone mensen betalen belastingen in België!”zetten Sinterklaas en Zwarte Piet, begeleid door de woordvoerder van Attac Vlaanderen, gisteren voet aan wal in Portus Ganda in Gent. Ze hadden een lange reis met de SPES SALUTIS achter de rug vanuit het paradijselijke Monaco. Daar hadden ze nog een bezoek gebracht aan de stulpjes van nationale sporthelden Tom Boonen, Justine Henin, Stefan Everts, Sylvain Geboers en Thierry Boutsen. Zij zijn er de buren van internationale bekende sporters als Michael Schumacher, Boris Becker en Björn Borg.

  Wonen die vedetten en grootverdieners in Monaco om “rust” te vinden zoals Tom Boonen ooit beweerde? Of omdat ze zo gek zijn op zon, strand en zee? Of omdat ze “wereldburgers” zijn, echte mondialisten?

  Waarom is Monaco zo geliefd bij topsporters? Omdat het een favoriete schuilplaats is voor grote vermogens die 0%, jawel, nul percent belastingen willen betalen op hun inkomen!

  Dit zijn allemaal topverdieners die geen euro willen bijdragen aan onze sociale zekerheid, aan de zorg voor onze bejaarden, aan onze gezondheidszorg, aan de toekomst van onze kinderen in het onderwijs, aan de vergrijzing. Vedetten die door half België op handen worden gedragen willen met onze gemeenschap niets te maken hebben.

  Maken zij zich zorgen over de dalende koopkracht? Over het feit dat binnenkort scholen in ons land geen geld genoeg hebben om de stookoliefactuur nog te betalen en leerlingen in de kou moeten laten zitten? Zijn dit de rolmodellen voor onze kinderen en jongeren?

  Terwijl de Sint kinderen moet terechtwijzen die een beetje stout zijn geweest, mogen deze nieuwe rijken gewoon de belastingen ontwijken via legale constructies.

  De manier waarop belastingparadijzen multinationale ondernemingen en grote vermogens in staat stellen belastingen te ontwijken en te ontduiken is tenminste deels verantwoordelijk voor de scheeftrekking van belastingssystemen overal ter wereld. Hypermobiele winsten van multinationals en grote vermogens worden steeds ongrijpbaarder en dus minder belast.

  Na de aankomst in Portus Ganda trokken Sint en Piet door de stad naar het centrum, de Korenmarkt.

  Daar werden ze opgewacht door een kinderpercussiegroep onder leiding van darboekalerares Hilde De Clercq die begeleid door jazzsaxofonist John Snauwaert alternatieve versies brachten van bekende Sinterklaasliederen.

  Intussen ging Sint voortdurend op de foto met allerlei kinderen, oma’s en opa’s en Japanse toeristen Deelde Zwarte Piet honderden mandarijntjes uit en verdeelden leden van Attac Vlaanderen duizend flyers om aandacht te vragen voor fiscale rechtvaardigheid.

  Fiscale rechtvaardigheid betekent voor Attac dat de grote vermogens moeten meebetalen voor de sociale zekerheid en openbare diensten in dit land. Dit kan slechts door opheffing van het fiscale bankgeheim, organiseren van een vermogenskadaster en de politieke wil om ook de grote vermogens te belasten.

  Is het misschien rechtvaardig dat alleen de gewone mensen en werknemers belastingen betalen? Werknemers hebben geen behoefte aan bankgeheim, hun inkomsten zijn immers gekend bij de fiscus. En er bestaat ook een kadaster voor onroerend goed.

  Is het dan normaal dat het kapitaal en vermogen van de rijken niet gekend is door de fiscus, dat er geen kadaster bestaat voor roerend vermogen?

  Sint en Piet wijzen de mensen op het belang van belastingen maar ook op de fiscale ongelijkheid tussen werknemers en grote vermogens.
  Er zijn op dit ogenblik in België 134.000 dollarmiljonairs (mensen die over meer dan 1 miljoen dollar kapitaal beschikken). Zij bezitten 34% van het Belgische vermogen. In ons land bezitten 30% inwoners 70% van het kapitaal. Maar deze sociale ongelijkheid vertaalt zich ook in een groeiende fiscale ongelijkheid. De grote vermogens dragen steeds minder bij aan ons dagelijks welzijn. Werknemers des te meer.

  Deze zomer ondertekenden 14 ambtenaren van de Belgische fiscus een petitie waarin zij een parlementaire onderzoekscommissie eisten naar de grote fiscale fraude. Deze ambtenaren beweren dat “alle grote fiscale en financiële dossiers van de jongste vijftien jaar zijn mislukt”. Volgens Paul Dumbruch, een van de ambtenaren, is het geen zaak van gebrek aan technische middelen maar het ontbreken van politieke wil en moed. ’Het gaat om sabotage. Als er een hold-up wordt gepleegd, eist het establishment een maximale inzet om de daders te vatten. Als een politieman de daders dan vat, krijgt hij felicitaties. Als je als belastinginspecteur achter een bank aanzit die een financiële hold-up opzet, word je systematisch tegengewerkt’. Nog volgens de belastinginspecteur is ’België voor de grote vermogens uitgegroeid tot een fiscaal paradijs op het Europese continent. We zijn de Rolls Royce van de fiscale paradijzen geworden. We hebben niet het negatieve imago van Panama of de Kaaimaneilanden - daar zijn onze belastingtarieven te hoog voor. Maar in de feiten is België een fiscale vrijhaven geworden, door het totale gebrek aan efficiënte aanpak van de grote fiscale fraude”.

  Krijgen de grote vermogens, multinationale ondernemingen en kapitaalkrachtigen nog maar eens belastingverlaging en fiscale voordelen van Sinterklaas? Zal Zwarte Piet vooral sociale fraude bestraffen en blijft hij de andere kant opkijken bij de fiscale fraude?
  Zal oranje-blauw zowel Sinterklaas spelen tegenover multinationals en vennootschappen en Zwarte Piet tegenover de gewone belastingbetaler?

  De politieke en economische elites van dit land proberen de burgers, "de hardwerkende Vlamingen", reeds jarenlang te verleiden met verhalen over de te hoge belastingen. De hersenspoeling gaat maar door: “We zouden beter af zijn met minder overheid. We zouden beter af zijn met minder belastingen. Verzeker u zoveel mogelijk privaat”.

  Over een rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk hebben ze het echter zelden. Terwijl de gewone burger via de belastingen op arbeid meer dan voldoende bijdraagt aan de financiering van de publieke voorzieningen, blijven de grote vermogens en multinationals grotendeels buiten schot. In tegenstelling tot andere landen is de belasting op kapitaalinkomsten en vermogens in ons land meer dan bescheiden. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de belastingen op arbeid flink toegenomen, terwijl de belastingen op kapitaal afnamen. (Gemiddeld bedragen de tarieven op arbeid 43%, terwijl de inkomsten uit kapitaal gezakt zijn tot 30%).

  De opbrengsten van de vermogensbelasting bedragen in België nauwelijks 1% van het nationale inkomen, terwijl het Europese gemiddelde 2% is. Terwijl het aandeel van het inkomen uit vermogens de laatste 15 jaar bijna verdubbelde, weigert de Belgische regering een vermogenskadaster aan te leggen. Dat maakt het onmogelijk de belastingsdruk zo te verdelen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

  In de voorbije 20 jaar is België 40% rijker geworden. Maar niet alle Belgen even rijk natuurlijk: het is vooral de verdeling van die rijkdom die problematisch is.

   

    In 2006 werden 35% van de bedrijfswinsten uitgekeerd aan de aandeelhouders;

    de werknemers werd gevraagd hun looneisen te matigen;

    baron Albert Frère (GBL, Suez, Bertelsmann, Total, enz.) verdiende in 2006 5,5 miljoen euro, Jean-Paul Votron (Fortis) 4,47 miljoen euro;

    Zes Belgen op tien krijgen een pensioen dat minder is dan 1000 euro per maand;

    15% van onze bevolking leeft onder de armoedegrens, in Brussel zelfs 1 op 4 inwoners.

  Publieke financiën zijn noodzakelijk voor een sterke sociale dienstverlening.

  Politici die beloven de dienstverlening op peil te houden of zelfs “efficiënter” te maken door zomaar de belastingen te verlagen draaien ons een rad voor de ogen. De liberale politiek van verlaging van de parafiscale druk zal steeds meer de sociale zekerheid onder druk zetten en een bedreiging vormen voor gratis onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor onze bejaarden, enz. En wie zullen daar de grootste slachtoffers van worden? De gewone mensen, de werknemers, de zwakkeren, de werklozen.

  Belastingen zouden een prachtig solidariteitsmechanisme moeten zijn. Een herverdeling van rijkdom, van welvaart en dus ook van welzijn en geluk. Waarin de rijksten, de sterkste schouders, de grootste bijdragen leveren aan de sociale gemeenschap, de publieke diensten.

  Vandaag zijn het echter de werknemers die solidair zijn met de rijksten en meestvermogenden en telkens opnieuw de plundering van de gemeenschapspot (via coördinatiecentra voor multinationals, notionele interestaftrek, belastingontwijking, belastingontduiking, belastingparadijzen) moeten bijpassen. De zwakste schouders moeten steeds zwaardere lasten dragen.

  Attac Vlaanderen zal actie voeren tot de Belgische overheid de bankdiscretie opheft en Europees informatie uitwisselt over de buitenlandse vermogens op Belgische bankrekeningen, een vermogenskadaster aanlegt en werk maakt van een eerlijke verdeling van de belastingsdruk tussen arbeid en grote vermogens. Het wordt tijd dat de grote vermogens waaronder ook populaire sportvedetten meebetalen aan onze sociale zekerheid, onze gezondheidszorg, ons onderwijs, de zorg voor zieken en bejaarden. Een vermogensbelasting verdeelt de belastingsdruk rechtvaardiger. Daar kan toch niemand tegen zijn?

  Kinderen hebben de actie voor fiscale rechtvaardigheid en vermogensbelasting muzikaal begeleid omdat het inderdaad over de toekomst van onze kinderen, van opvoeding en onderwijs, van zorg en gezondheid gaat. Belastingen zijn van levensbelang.

  Daarom is het belangrijk om op het immorele gedrag van veel kapitaalbezitters en vermogenden, en dus ook onze grote sportvedetten, te wijzen.
  In het belang van alle kinderen. In naam van onze kinderen.

  Na de actie gingen we warme chocomelk, koffies en thee drinken in Jazzcafé Damberd waarvan de patron zo vriendelijk geweest was 16 stoelen beschikbaar te stellen voor onze piepjonge muzikanten. Achter de lange baard van Sinterklaas verscheen in Damberd de Gentse acteur Bob De Moor.

  En zo kreeg de “heilige man” nog een menselijk gezicht • bron : ATTAC
 • 07-12-2007 om 12:35 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rudy Aernoudt: Brussel grootste betaler financiële transfers
  Het Brussels gewest levert de grootste bijdrage aan de financiële transfers tussen de gewesten. Dat stelt de gewezen Vlaamse topambtenaar Rudy Aernoudt morgen in het weekblad Trends-Tendances. De transfers naar Wallonië vanuit Vlaanderen zouden slechts 1,6 miljard euro bedragen en die vanuit Brussel 3 miljard euro.

  Verfijnde methode
  Aernoudt berekent de transfers op basis van aanbevelingen van een commissie van Nederlandstalige en Franstalige specialisten, die door de regering Verhofstadt werd gevraagd de berekeningsmethode te verfijnen. Aernoudt zette zich aan het rekenen en besluit dat Brussel de grootste bijdrage levert aan de transfers.

  1,4 miljard euro
  Hij baseert zich daarvoor op de cijfers van de administratie van de Vlaamse gemeenschap, die de bedragen die vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel vloeien op respectievelijk 4 miljard euro en 1,4 miljard euro schatten.

  Bron : De morgen

  07-12-2007 om 12:20 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  06-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winkelkar bijna 2 procent duurder in een maand tijd

  Naar aanleiding van de zogenaamde stijgende voedselprijzen tastte de krant De Morgen diep in de portemonnee en ging zelf op onderzoek. Begin november trok een redacteur naar de supermarkt en kwam met een karretje merkproducten en een rekening van 99,09 euro buiten. Een maand later kostten exact dezelfde producten 100,89 euro: 1,80 euro meer dan in november.

  Dat is geen peanuts: 1,80 euro op 99,09 euro is nog altijd een stijging van 1,81 procent, en dat in slechts een maand tijd. Als we die stijgende lijn voor een heel jaar zouden doortrekken, zouden de voedselprijzen over twaalf maanden met bijna een kwart gestegen zijn.

  Voor liefst 10 van de 25 artikelen betaalden we meer. De prijs van dezelfde fles olijfolie steeg zelfs met 67 cent. Amper vier producten daalden in prijs, waaronder een pak pennepasta, dat 15 cent minder duur bleek dan vorige keer. De hogere graanprijzen kondigden nochtans een prijsstijging van 30 procent voor pasta aan.


  bron : (belga/tdb)

  06-12-2007 om 12:05 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  05-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Top tien duurste geneesmiddelen toont invloed marketing in gezondheidszorg
  De tien duurste terugbetaalde geneesmiddelen nemen een grotere hap uit de ziekteverzekering dan vorig jaar, aldus de Christelijke Mutualiteiten. De uitgaven voor die tien in het eerste semester van 2007 ligt 6 procent hoger dan voor dezelfde periode in 2006, tegen 4 procent voor de hele groep.

  Vooral de marktverschuiving van Fosamax, het oude product tegen osteoporose, naar het 'nieuwe' middel Fosavance van dezelfde firma in een jaar tijd krijgt kritiek. 'Dit is helemaal onterecht', reageert de CM, 'want Fosavance is een pseudo-innovatie.'

  De Christelijke Mutualiteiten stelden een rangschikking op van de geneesmiddelen die de ziekte- en invaliditeitsverzekering het meest kosten op basis van de terugbetaling aan CM-leden tijdens het eerste semester van dit jaar. De top tien van duurste geneesmiddelen is goed voor iets meer dan een vijfde van de totale uitgaven van de ziekteverzekering voor terugbetaalbare geneesmiddelen in de apotheek en voor 16 procent van hun totale volume.

  Eén spectaculaire verschuiving in de lijst duurste geneesmiddelen doet bij de CM de wenkbrauwen fronsen: de evolutie van twee middelen tegen osteoporose, beide van MSD. Het 'oude' product Fosamax zakte van de achtste plaats in begin 2006 naar de zesentwintigste plaats begin dit jaar. Omdat het patent op Fosamax in 2008 verstrijkt, lanceerde de producent MSD in 2006 een 'nieuw' geneesmiddel: Fosavance. Dat product komt in het eerste semester van 2007 vanuit het niets meteen terecht op de vijfendertigste plaats.

  Daarmee blijkt de vrees die de wetenschappelijke adviescommissie voor de terugbetaling van geneesmiddelen CTG in 2006 al uitte over de strategie van MSD met Fosavance waarheid te worden. "Fosavance is een nieuw geneesmiddel dat in feite helemaal geen nieuw geneesmiddel is en enkel bedoeld is om de generische concurrentie te ontlopen", luidde de visie van het CTG daarover toen in deze krant.

  Hoewel MSD Fosavance voorstelde als 'innovatief' omdat er een (heel) klein beetje vitamine D aan is toegevoegd, beoordeelde het gros van de CTG het als een 'pseudo-innovatie'. De hoeveelheid vitamine is immers te weinig om ook echt te werken, oordeelden wetenschappers. Anders gezegd: Fosavance is een typisch voorbeeld van een 'me too' geneesmiddel.

  Van terugbetaling wilde het CTG dan ook niet weten destijds. Maar minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legde het negatief advies van het CTG naast zich neer en besliste eigenhandig om het middel toch terug te betalen. Gevreesd werd sindsdien dat door voldoende lobbywerk artsen op korte termijn Fosavance zouden voorschrijven in plaats van Fosamax en er van generische concurrentie tegen het 'oud en versleten' geneesmiddel niets meer in huis zou komen.

  "De vrees van toen blijkt nu te kloppen", aldus Luc Hutsebaut van de CM. "De macht van de lobbymachine blijkt duidelijk, dit is een geslaagde marketingtruc. MSD heeft dit vooral heel handig gespeeld. Niet alleen is hun nieuw product op de markt gezet, het is ook in de pen van de artsen gekropen."

  "En voor de generische producenten is het niet meer relevant om een generiek voor Fosamax op de markt te lanceren. De markt voor Fosamax is in elkaar gezakt en wordt stilaan overgenomen door Fosavance, dat bovendien dezelfde hoge prijs als Fosamax heeft gekregen. De budgetbesparing die het patentverval had kunnen opleveren, is tenietgedaan door een opvolger te lanceren op basis van valse therapeutische argumenten."

  Pharma.be, de koepelorganisatie van de farmaceutische bedrijven, reageert dat de prijszetting van geneesmiddelen onafhankelijk van de geneesmiddelenindustrie gebeurt.'Innovatief' Fosavance verschilt nauwelijks van het oude Fosamax. 'Een geslaagde marketingtruc'


  05-12-2007 om 12:05 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (10 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 op de 2 gehandicapten is werkloos

  wo 05/12/07 - Mensen met een handicap komen moeilijk aan zet op de arbeidsmarkt. Nu maken ze 15 procent uit van alle werklozen terwijl dat in 2000 nog 10 procent was.

  "Er zijn inspanningen gebeurd om meer mensen met een handicap aan het werk te stellen, maar er verandert niets", zegt Brecht Provoost van het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid.

  "1 op de 2 mensen met een handicap werkt niet en is ook niet op zoek naar werk. Dat moet veranderen."

  Sinds 2003 worden er verschillende initiatieven genomen om mensen met een handicap aan een job te helpen. Maar veel privébedrijven zouden nog te weinig moeite doen om gehandicapten in dienst te nemen.

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf streefcijfers opgelegd, maar blijft daar voorlopig ver onder.

  bron : VRT nieuws

  05-12-2007 om 12:04 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scholen vragen meer geld voor verwarming wegens te dure stookoliefactuur

  (van een doorsneebasisschool met iets meer dan 200 kinderen, berekend op een tank van 25.000 liter stookolie)

  2007              16.750 euro 72,8 euro per kind
  2005              13.500 euro 58,6 euro per kind
  2004              9.250 euro 40,2 euro per kind

  Scholen krijgen het almaar moeilijker om hun stookoliefactuur te betalen. Daarom vragen de verschillende onderwijsnetten aan de minister om 10 euro extra per leerling. 'Op verwarming kun je niet beknibbelen', aldus Ann Van Damme, directrice van een basisschool in Brussel-Centrum. 'Maar dat betekent andere uitgaven schrappen. Een school is als een gezin: als de centen op zijn, kun je niets meer kopen.'

  We krijgen vanuit alle scholen signalen dat ze ongerust zijn over de stookoliefactuur", zegt woordvoerder Willy Bombeek van de katholieke onderwijskoepel VSKO, beter bekend als de Guimardstraat. "De meesten hebben hun ketels gevuld, maar met de winter in aantocht zijn die zo ook weer leeg."

  Dat bevestigt Ann Van Damme, directrice van een vrije basis- en kleuterschool met zo'n 230 kinderen. "Concreet moeten we een tiental klaslokalen verwarmen van 3,5 meter hoog en 6 meter breed op 7 meter diep, met enkele beglazing. Daar moet je nog de zorgklassen, de turn- en de eetzaal bijtellen. Wij hebben twee verwarmingsketels op gewone huisbrandolie van meer dan dertig jaar oud. De twee tanks van 7.000 liter moeten toch zo'n drie à vier keer gevuld worden. Laten we zeggen dat we zo'n 25.000 liter per jaar verbruiken."

  "Scholen zullen nooit of te nooit kinderen in de kou laten staan", zegt Bombeek. Van Damme beaamt: "Ten opzichte van een aantal jaren geleden zetten we de thermostaat misschien één of twee graden lager, maar dat kun je niet blijven doen. Een kind zit toch een groot stuk van de dag stil, dan moet je zorgen dat het warm genoeg is. Twintig à 21 graden, dat is echt het minimum. Waar we nu vooral op letten, is dat de verwarming heel goed geprogrammeerd is, met juist afgestelde dag- en nachttemperaturen."

  Van Damme moet volgende week haar stookolietank vullen. "Tegen 63 eurocent per liter, geloof ik, gewone huisbrandolie." Wij belden even met haar leverancier, Esso. Inclusief btw is de prijs vanaf 2.000 liter 0,67 cent per liter. Een jaar en twee jaar geleden schommelde dat rond 54 eurocent. Dat is een prijsstijging van 24 procent. Concreet: 25.000 liter kost de school op dit moment 16.750 euro, twee jaar geleden was dat nog 13.500 euro. Dat is 14 euro verwarmingskosten per kind erbij. De 10 euro die de schoolnetten vragen is dus zeker niet overdreven. In vergelijking met 2004 is de stijging nog frappanter. In december van dat jaar rekende Esso 37 eurocent per liter, goed voor een jaarfactuur van 9.250 euro. Dat betekent dat ten opzichte van drie jaar geleden de stookoliefactuur van dit Brusselse schooltje met 7.500 euro gestegen is. In drie jaar tijd is het dus 32 euro per scholiertje duurder geworden.

  Luc Van Gasse van de scholengroep Rivierenland uit het gemeenschapsonderwijs kent een voorbeeld waar de verwarming maar liefst 40 procent van het budget opslorpt. "Basisschool Hoeksteen uit Boom telt 135 leerlingen en had vorig jaar een stookoliefactuur van 24.285 euro, bijna 180 euro per leerling", zegt de algemeen directeur. "Op twee na zijn onze scholen gelukkig al overgeschakeld op aardgas, en Hoeksteen is voor alle duidelijkheid een extreem voorbeeld. Maar als wij door die hoge energiefactuur de werkingsmiddelen niet zouden herverdelen, zou er in Boom nauwelijks nog budget voor onderwijs zijn."

  Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) reageert met een "eenmalige tussenstap" in de richting van het nieuwe financieringsmodel voor de werkingsmiddelen van scholen, dat in 2009 van kracht gaat. In de zomer van 2008 krijgen de basisscholen 21,3 miljoen extra, wat neerkomt op zo'n 30 euro per kind. Al moet daarover nog overlegd worden met de onderwijskoepels. Voor het secundair is een tussenstap van 10 miljoen euro mogelijk, maar met de bemerking dat die selectief kan dienen "in het kader van specifieke beleidsprioriteiten". De VSKO toont zich alvast tevreden met de snelle politieke reactie en overlegt vandaag met de overige onderwijsnetten over een gezamenlijk standpunt.

  Maar 's ochtends al benadrukte de minister in een eerste reactie het belang van energiebesparing. Nieuwbouwscholen moeten daartoe voldoen aan heel strenge normen. Voor de verbetering van bestaande gebouwen is dit jaar 27 miljoen euro beschikbaar, volgend jaar is dat nog eens 25 miljoen. De scholengroep Rivierenland uit het gemeenschapsonderwijs maakt gebruik van die energietoelage. Van Gasse tracht met die middelen ook zijn rekening structureel omlaag te krijgen. Niet alleen door oude ketels te vervangen en te verwarmen op aardgas, maar ook door dubbele beglazing of thermostatische kranen te installeren. "Vorig jaar hebben we uit die energiepot zo'n 300.000 euro ontvangen. Ik zou overigens graag zien dat de huidige heffing van 21 procent btw voor die investeringen omlaag gaat. Dan zouden we nog meer kunnen investeren in goed energiebeheer", aldus de directeur van Rivierenland.

  De vinger blijft in tijden van dure energie sowieso op de knip. "Wat echt nodig is, kopen we aan, maar de extra's die in het verleden konden, moeten er vaak aan geloven", zegt Ann Van Damme. "Computers zullen we nu bijvoorbeeld tweedehands kopen, al betekent dat ook weer dat je ze sneller moet vervangen, dus zoveel win je daar niet op."

  Van Damme maakt jaarlijks voor haar school een begroting op. Door de stijgende brandstofprijzen verkleint haar marge voor de extra's. "Dat betekent dan dat je uitstapjes moet schrappen. Bussen huren is immers een heel prijzige aangelegenheid. Indien mogelijk doe je dat met het openbaar vervoer, maar dat kan niet altijd. Maar de verwarming gaat niet lager. Besparen, dat kan niet anders, maar altijd op zaken die de kinderen niet voelen."
  De energiefactuur

  bron : De Morgen

  05-12-2007 om 11:59 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  04-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overuren leveren bedrijven 1,5 miljard op
  De Belgische bediende presteert jaarlijks gemiddeld 70,5 overuren, waarvan 45 onbetaald. Die onbetaalde overuren leveren de bedrijven jaarlijks 1,5 miljard euro op. Dat blijkt uit een berekening van de krant De Tijd op basis van recente gegevens over overwerk in België.

  De fiscus ziet iets meer dan een half miljard euro belastingen door de vingers glippen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) derft 200 miljoen euro aan bijdragen.

  Uit de laatste arbeidskrachtentelling van Eurostat blijkt dat Belgische bedienden per week gemiddeld 1,5 uur extra werken. In dat rapport staat dat 64 procent van de overuren in België niet wordt betaald. Gesteld dat bedienden volgens hun contract recht hebben op een vergoeding voor die extra uren, betekent dat dat de Belgische werkgevers 1,5 miljard euro sparen aan bijkomend loon. De grote verliezers zijn de sociale zekerheid en de fiscus.

  Professor Jozef Pacolet, de zwartwerkspecialist van het Hoger Instituut voor Arbeid (HIVA) van de KULeuven, wil de onbetaalde uren niet als sociale fraude catalogeren, maar raadt de vakbonden aan waakzaam te blijven. (belga/dm)

  bron : de morgen

  04-12-2007 om 21:56 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Actieweek en 15 December

  Vrienden,

  We staan voor twee belangrijke weken. Red de solidariteit zit volop in zijn actieweek en afgelopen zaterdag hebben wij een dikke duizend handtekeningen verzameld te Antwerpen. We vragen nogmaals aan iedereen die kan om nu woensdag, donderdag of vrijdagavond een uurtje mee te komen actie voeren. Verzamelen tegen 19:00u aan de wapper. Er is ook nog een actie in Ekeren op 5 december en dit aan de markt van Ekeren. Zij die willen meehelpen : de afspraak is om 10u00 aan de oude Aldi oftewel aan begin van de markt aan de dorpstraat.

  We sluiten de actieweek af op zaterdag 8 December en dan verzamelen we om 10:00u aan de wapper en gaat de actie verder tot een uur of 18:00u. Een warme oproep aan iedereen om mee te komen helpen en als dusdanig de actie in schoonheid te kunnen afsluiten !

  Ook op de bedrijven wordt meer en meer met de petitie gewerkt.

  Hier (http://users.pandora.be/sven.naessens/blogspot/regionalisering%20is.pdf) vinden jullie een pdf bestand dat is gemaakt op vraag van enkele delegees. Enkele rake punten op één duidelijk pamflet, genoeg om alvast de discussie te kunnen voeren en duidelijk te maken waarover het gaat.

  Deze tekst (http://users.pandora.be/sven.naessens/blogspot/sociale%20zekerheid.doc) kunnen jullie misschien uitdelen als pamflet of elektronisch verzenden. Maak echt gebruik van de tekst. Elke persoon die we kunnen bewust maken van de situatie, of er toch al eens over laten nadenken is een persoon bereikt !

  Als derde willen ook wij alvast mee oproepen voor de actie op 15 December. Dat ze wordt gehouden in gezamenlijk vakbondsfront is een troef, laten we die dan ook zelf uitspelen vrienden ! Roep mee op tot zelfs aan vrienden en familie toe.

  Tenslotte zouden wij nog eens aan iedereen willen vragen om steun toe te zeggen. Als vakcentrale, syndicale afvaardiging, secretaris of eender welke andere hoedanigheid, het is iets dat ons allen raakt ! Stuur gewoon een mailtje naar : sociale.zekerheid@gmail.com

  Alvast bedankt.

  Syndicale delegaties Total en Degussa

  04-12-2007 om 15:56 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  nieuwsmedia
  www.bloggen.be/nieuwsm

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!