Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  10-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekijk volgend filmpje eens : Arm en Rijk
  bron : http://www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen/26024976/

  Terwijl de één in de rij staat voor de voedselbank, dineert de ander voor het goede doel. Is de Nederlandse verzorgingsstaat iets van vroeger en wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter? In de derde aflevering van De Toekomst een portret van de nieuwe armen en hun weldoeners.
  Heeft Nederland in 2020 inderdaad een 'leger' van twee miljoen kanslozen, zoals minister De Geus in 2004 voorspelde? Hoe moeten de laaggeschoolde werknemers, de werklozen en de mensen die nauwelijks Nederlands spreken gaan rondkomen in de toekomst, wanneer de verzorgingsstaat tot een minimum teruggebracht is en het eenvoudige werk naar het buitenland is verdwenen?
   
  De libertariërs van de stichting Meer Vrijheid zijn in ieder geval duidelijk: de verzorgingsstaat kweekt hulpelozen, maar straks moeten burgers weer leren zelfredzaam te zijn. En mocht het met de zelfredzaamheid niet helemaal lukken, dan kunnen de rijken van straks een handje helpen. Want de bedragen die er nu aan premies worden betaald, kunnen dan aan liefdadigheid besteed worden. Voor de echte pechvogels.
   
  Regisseur Sunny Bergman bezocht de voedselbank in Helmond, waar de armen van nu al afhankelijk zijn van particulier initiatief. De oprichters vertellen dat de klantenkring binnen een half jaar verdubbeld is, omdat de armsten nu al niet meer kunnen rondkomen. En dus schiet de Koninklijke Nederlandse Jaagvereniging 1200 fazanten voor de Helmondse minima.
   
  Maar is filantropie wel een uitkomst? Hoe structureel kan liefdadigheid zijn? Worden straks alleen gelovige armen geholpen omdat de weldoeners eisen gaan stellen aan de hulp? Op een liefdadigheidsgala ten bate van de Cliniclowns wordt duidelijk dat de gulle gevers er ook vooral voor hun netwerk zitten.
   
  De Toekomst schetst een beeld van de armen van straks. Zijn ze hulpeloos gemaakt, zijn ze verwend of kunnen ze werkelijk geen kant op?
   
  Camera: Sunny Bergman
  Camera fictiescene: Rob Hodselmans
  Acteur fictiescene: Rene Krijger
  Geluid: Joris van Ballegooien, Milika de Jonge, Benny Jansen en Bram Meindersma
  Research: Tjitske Holtrop, Hellen van Schelven, Frank Theunissen
  Productie: Mariska Schneider
  Montage: Milika de Jonge
  Regie: Sunny Bergman


  10-11-2007 om 14:45 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  05-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oostende, Herentals eb Menen pleiten afschaffen van de onderhoudsplicht te behouden

   DE WET

  De onderhoudsplicht voor kinderen om hun ouders bij te staan die het verblijf in het rusthuis niet meer kunnen betalen is voorzien in art. 98 van de OCMW-wet.

  De wet werd gewijzigd in 2004  en voorziet de keuze tussen 2 formules :

  1. Ofwel de onderhoudsplicht toepassen mits uniforme terugvorderingtarieven voor alle steden en gemeenten.

  2. Ofwel afzien van de terugvordering waarvoor de goedkeuring vereist is van én OCMW-Raad én Gemeenteraad.

  DE ONDERHOUDSPLICHT IS AFGESCHAFT IN OOSTENDE, HERENTALS en MENEN

  Solidariteit is belangrijk in een sociale maatschappij.  Maar solidariteit is ook – per definitie – een collectief gegeven.

  De zorg voor de oudere generatie vereist solidariteit van de jongere generatie, maar niet op individuele basis.

  Zoals wij hieronder zullen uitleggen, is solidariteit op individuele basis voor de onderhoudsplicht een onrechtvaardig systeem.  Daarom werd de onderhoudsplicht afgeschaft in Oostende, Herentals en Menen.  Dit wordt erg gewaardeerd door de bevolking.  Wij willen niet dat de federale overheid dit systeem terugschroeft.

  WAAROM DE ONDERHOUDSPLICHT AFSCHAFFEN ?

   1. De onderhoudsplicht veroorzaakt veel menselijk leed

  Sommige rusthuisbewoners schamen zich omdat hun kinderen moeten bijbetalen in de rusthuisfactuur. Zij willen hun kinderen niet opzadelen met extra kosten.

  Het is niet goed voor de relatie tussen ouders en kinderen. En leidt tot conflicten.

  Ook broers en zussen krijgen soms onderling ruzie. Zij vinden het niet eerlijk dat de ene veel meer moet betalen dan de andere afhankelijk van het officiële inkomen. Of dat de ene niet en de andere wel moet betalen op basis van dit officiële inkomen.

  Het kan leiden tot het verbrokkelen van familiebanden:

  -          broer A wil niet meer op bezoek indien zus B er is

  -          moeder durft de kinderen niet uitnodigen uit schaamte omdat zij op hun kosten leeft.

  -          …

   De onderhoudsplicht tast de welstand aan:

  -          sommige onderhoudsplichtigen hebben zelf nog studerende kinderen. De onderhoudsplicht vermindert hun draagkracht t.a.v. hun eigen kinderen

  -          anderen zijn pas gepensioneerd en hadden heel wat plannen die zij nu niet kunnen uitvoeren

  -          …

   2. Ook andere vormen van bejaardenzorg worden gedragen door de lokale solidariteit

  Bejaarden die thuis wonen, worden door het OCMW op allerlei manieren ondersteund. Zij krijgen goedkope poetshulp, gezinshulp, hulp bij klusjes in huis, goedkope maaltijden aan huis bezorgd, …

  De financiële tekorten van die diensten worden gedragen door het OCMW. Deze diensten behoren terecht tot de essentiële taken van een modern OCMW. Het verschil tussen de aangerekende prijs en de effectieve kostprijs wordt niet verhaald op de kinderen van de genieters.

  Eens zij echt niet meer alleen kunnen wonen en in een rusthuis binnenstappen stopt dit. Dit is niet logisch.

  Waarom maakt de gemeenschap thuishulp wel betaalbaar en een noodzakelijk rusthuisverblijf niet?

  3. Het is een zeer onrechtvaardig systeem

  a) Grote verschillen ingevolge het ‘kindsdeelprincipe’

  Het oplegbedrag wordt verdeeld over het aantal kinderen. Elk kind betaalt nooit meer dan het procentueel aandeel op basis van het aantal kinderen.

  Zo betaalt een enig kind bijvoorbeeld een onderhoudsplicht van 200 euro. per maand.

  Met een identiek inkomen en eveneens een opleg (verschil rusthuisfactuur en pensioen) van 200 euro. moet een kind maar 50 euro. (een kindsdeel van ¼) betalen indien die 3 broers en/of zussen heeft.

  b) Grote interpretatieverschillen van de kwijtschelding ingevolge de ‘billijkheidsregel’

  De wet laat toe dat het OCMW individueel mag beslissen om geen bijdrage te eisen op basis van billijkheidsredenen.

  Zo een beslissing is het gevolg van een aantal argumenten door de onderhoudsplichtige aangebracht. Dit is vaak terug te brengen op een moreel onrecht of een fysische verwaarlozing die de onderhoudsplichtige vanwege de onderhoudsgerechtigde heeft moeten ondergaan.

  We ervaren dat sommige situaties zeer overtuigend overkomen, maar dat het andere keren uiterst moeilijk is om uit te maken of de onderhoudsplichtige echt zo te kort gedaan is. Dan wel of het alleen maar om een ordinaire werkwijze gaat om van een bijdrage af te komen. Het systeem van billijkheidsredenen is in elk geval onbedoeld een bijkomende factor van rechtsonzekerheid. Er mag aangenomen worden dat het ene OCMW hier veel bereidwilliger is dan het andere OCMW.

  4. De hoge kostprijs van het innen van onderhoudsbijdragen

  De netto opbrengst van de onderhoudsplicht is voor het OCMW zeer beperkt.

  De administratieve verwerking is zeer arbeidsintensief:

  -          sociaal en financieel onderzoek naar de kinderen

  -          facturatie

  -          opvolging van de betalingen

   Een deel hiervan wordt niet geïnd wegens betwistingen, weigeringen, … en leiden tot rechtsprocedures die ook geld kosten.

  De budgettaire netto-opbrengst voor de overheid wordt bovendien nog eens verminderd door het belastingseffect. Het onderhoudsplichtige kind mag 80% van de betaalde bijdragen aftrekken van het belastbaar inkomen. Dit brengt voor de federale overheid minder inkomsten mee.

  De terugvordering voor onderhoudsplicht kost dus grosso modo evenveel dan hij opbrengt.

  5. Bejaarden hebben recht op solidariteit van de gemeenschap

  De bejaarden hebben hun ganse actieve loopbaan bijgedragen om onze welvaart op te bouwen.

  Het is verantwoord dat zij nu solidariteit terug krijgen in hun laatste levensfase.

  BEHOUD VAN DE AFSCHAF IS VERANTWOORD

  De regeringsonderhandelaars willen de wet opnieuw aanpassen waardoor de terugvordering weer overal verplicht wordt.

  Bovenstaande argumentatie toont aan dat het recupereren van rusthuiskosten bij onderhouds-plichtige familieleden een absurd systeem is.

  De kost voor lokale en federale overheid is hoog. De netto opbrengst is te gering om de sociale kosten te verantwoorden

  Claude Vancoillie

  Voorzitter OCMW

  Menen

  05-11-2007 om 15:26 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  cat4u_culi
  www.bloggen.be/cat4u_c

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!