Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  14-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootste prijzenschok sinds 1991
  De Belgische gezinnen mogen zich schrap zetten voor de grootste algemene prijsstijging in zeventien jaar. De inflatie, de stijging van de consumptieprijzen, zal in maart pieken tot 3,48 procent, voorspelt het Planbureau. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds augustus 1991.

  De versnelling in de prijsstijgingen komt er omdat almaar meer producenten de recentelijk gestegen olieprijzen doorrekenen in hun eindprijs. Pas na de zomer zullen de prijsstijgingen enigszins bedaren, maar op jaarbasis zal de inflatie toch nog altijd uitkomen op 3 procent. Ter vergelijking: de voorbije twee jaar bedroeg de inflatie slechts 1,8 procent.

  De gezondheidsindex, die gebruikt wordt bij indexering van lonen, sociale uitkeringen en huren, zal in 2008 gemiddeld 2,8 procent bedragen. Een gevolg van de opspelende inflatie is dat de loonnorm, vastgelegd op 5 procent voor de periode 2007-2008, met bijna 1 procent overschreden zal worden. De loonnorm is het richtcijfer voor loonsverhogingen in de privésector. De sociale partners leggen die tweejaarlijks vast. De huidige loonnorm van 5 procent hield geen rekening met een inflatie van meer dan 3 procent en de daaraan verbonden loonindexeringen.

  Ook de spilindex, richtinggevend voor de ambtenarenlonen, zal al in mei overschreden worden, met een nieuwe loonindexering tot gevolg. De prijsstijgingen maken de werkgevers zenuwachtig. Ondernemersorganisatie Unizo gaat de ontsporing van de loonnorm volgende week op tafel leggen tijdens een bijeenkomst van sociale partners en het kernkabinet.

  Unizo-baas Karel Van Eetvelt maakt zich weinig illusies over de beschikbare manoeuvreerruimte. Niemand is bereid om aan de index komen, zegt Van Eetvelt. "Misschien zelfs terecht. De reële koopkracht van de mensen mag niet achteruit." De beste oplossing is voor Unizo een lineaire lastenverlaging, maar daarover maakt Unizo zich wegens de beperkte budgettaire ruimte geen illusies. Van Eetvelt schuift daarom een lastenverlaging voor de laagste lonen naar voren. "Zo kan aan de koopkrachtproblemen van de laagste lonen iets worden gedaan, en het is goed voor de bedrijven."

  Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bewijst de overschrijding van de loonnorm dat een veralgemening van all-inloonakkoorden noodzakelijk is. Bij zulke formules wordt een hoger dan verwachte inflatie gecompenseerd door een lagere reële loonsverhoging. Directeur Pieter Timmermans verzekerde dat het in het loonoverleg van dit najaar over dit soort formules zal gaan.

  Minister van Economie Sabine Laruelle (MR) wil, zonder het principe van loonindexering in vraag te stellen, een debat over de samenstelling en het functioneren van de index. Volgens een woordvoerder van de minister wil ze nadenken over nieuwe producten in de indexkorf, zoals zonnepanelen. Ook over een hoger gewicht voor voeding in de index kan worden nagedacht, luidt het. Het Federaal Planbureau maakte zijn prognoses op vraag van premier Verhofstadt vlak voor Kerstmis.

  De denktank verwacht niet alleen hogere inflatie, maar ook een lagere economische groei, die op jaarbasis zou uitkomen onder de psychologische kaap van 2 procent. Daar zwakt de banengroei af van 68.100 bijkomende banen vorig jaar naar 46.600. Volgens het Planbureau is dat al bij al behoorlijk, gezien de moeilijke internationale conjunctuur. Omdat er almaar meer Belgen werk hebben, blijven de beschikbare inkomens en de bestedingen van de Belgische gezinnen in de lift zitten, maar minder dan vorig jaar.

  Bron : De Morgen

  14-01-2008 om 15:07 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  09-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om over na te denken
  Rudy Aernoudt

  Dit is een artikel om uit te printen. Separatisten moeten dit doen omdat ze deze tekst verguizen en verwijzen naar de brandstapel. Middeleeuwse boekverbrandingen zijn in strijd met de vrije meningsuiting, maar een artikel gebruiken om de haard aan te steken in koude winterdagen, dat moet wel kunnen. Voor antiseparatisten beschouw ik de tekst als een soort nieuwjaarsgeschenk dat ze altijd op zak zouden moeten hebben tijdens de komende feesten om, zodra het communautaire aan bod komt, de discussie aan te gaan op basis van argumenten. En voor de kritische lezer die separatist noch antiseparatist is, hoop ik dat deze tekst hem of haar toelaat een eigen standpunt te bepalen; daarbij echter niet vergetende dat ik niet vrij ben van enige vooringenomenheid, precies op basis van mijn eigen argumenten. Tezelfdertijd weet ik dat door het vooruitschuiven van argumenten in telexstijl, ik mij bijzonder blootstel aan kritiek, en verwijs dan ook graag, voor diegene die deze argumenten willen afbreken, naar mijn boek voor meer tekst en uitleg. (Vlaanderen - Wallonië, je t'aime mois non plus)

  1. Het imago van België, met als hoofdstad Brussel, tevens hoofdstad van Europa, kan nooit worden geëvenaard door de regio's. Regio's hangen dus beter hun karretje aan Belgie/Brussel, dan te splitsen en belastinggelden te investeren in image-building die nooit de Internationale allures van Brussel zal overschrijden.

  2. De impact van België in de Europese Unie is veel groter dan de som van de impact van de regio's. België is een van de stichtende leden van de Europese Unie en kan meer wegen in het Europese proces dan Vlaanderen of Wallonie dat zouden kunnen als een van de bijna driehonderd regio's die de Unie telt, zelfs als het een onafhankelijk land zou worden.

  3. Intraregionale verschillen zijn groter dan interregionale verschillen. Zo zijn de verschillen inzake gebruik van de sociale zekerheid groter tussen Oostende en Antwerpen dan tussen Vlaanderen en Wallonie. Zo is ook Waals-Brabant de rijkste provincie en krijgen zes van de acht West-Vlaamse arrondissementen transfers. De interregionale verschillen zijn dan ook geen afdoende basis voor splitsing.

  4. De taal als scheidingscriterium is een archaïsche maatschappijopvatting die uitgaat van de gedachte één volk, één natie, één taal. We hebben al diverse malen in de, ook recente, geschiedenis gezien tot welke inhumane toestanden dat kan leiden.

  5. Economisch komen alle regio's, Wallonie, Brussel en Vlaanderen, verarmd uit de splitsing. Dit geldt zeker voor Vlaanderen indien het bij de splitsing ook, noodzakelijkerwijze, zou opteren afstand te doen van Brussel. De 250.000 Vlamingen die er werken zouden daar dan hun belastingen betalen wat de "winst uit transfers" al bijna volledig zou neutraliseren.

  6. Cultureel zou een splitsing een verarming betekenen. We mogen niet langer de taal beschouwen als een splijtzwam, maar eerder als een verrijking. Breng Franstalige leerkrachten naar Vlaanderen en vice versa; organiseer taalbaden en we worden er allen taalkundiger van. Meertaligheid is in deze geglobaliseerde wereld geen overbodige luxe. Subsidieer cultuuractiviteiten die verschillende culturen samenbrengen, eerder dan activiteiten gebaseerd op een gettobenadering.

  7. Intense samenwerking organiseren tussen de regio's, is veel gemakkelijker dan splitsen. Denken we maar aan het "probleem" Brussel of aan onze overheidsschuld. Overigens, na zeven jaar Lambermontakkoorden zijn we er nog steeds niet in geslaagd de splitsing van de plantentuin van Meise uit te voeren. Als we nog geen plantentuin kunnen splitsen, laat ons dan stoppen met te stellen dat een land splitsen gemakkelijk is.

  8. Als regio's moeten we onze complementariteit meer gebruiken. De werkloosheid in Brussel en in gedeelten van Wallonië moet de naar schatting 150.000 vacante betrekkingen in Vlaanderen kunnen opvullen. Meteen verwateren de transfers als sneeuw voor de zon en kunnen Vlaamse ondernemingen hun groeiplannen realiseren. Dit veronderstelt wel een aanpassing van de arbeidsreglementering waar werken meer moet lonen dan niet werken.

  9. Splitsen is demagogisch. Samenblijven is democratisch gezien in enquêtes negen op tien inwoners pleiten voor het behoud van België.

  10. Om solidariteit te institutionaliseren, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid, is het belangrijk om een voldoende draagvlak te hebben. Solidariteit moet wel gekoppeld worden aan verantwoordelijkheid. Wallonië heeft als grootste uitdaging: de aanpak van de jongerenwerkloosheid, Vlaanderen zijn demografische evolutie en Brussel veiligheid en intern goed bestuur.

  11. België vertegenwoordigt ongeveer twee procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie. Deze twee procent in drie delen hakken (1,1 voor Vlaanderen; 0,4 voor Brussel en 0,5 voor Wallonië) leidt tot economische versnippering.

  12. België mag, als stichtend lid van de Europese Unie, geen precedent scheppen voor politieke versnippering van Europa, die de Europese constructie nog meer onbestuurbaar zou maken en de positie van Europa in de wereld zou verzwakken.

  13. Bepaalde beleidsdomeinen kunnen efficiënter worden uitgevoerd op federaal niveau dan op regionaal niveau. Denken we maar aan de geluidsnormen van vliegtuigen. Anderzijds moet de opvolging van de werklozen bijvoorbeeld, zo lokaal mogelijk geschieden.

  14. De tendens is naar verdere europeanisering en intensere samenwerking tussen landen en dat terwijl wij precies de andere richting zouden uitgaan. Zullen we eerst onze reglementeringen regionaliseren om nadien te harmoniseren op Europees niveau?

  15. Noch Vlaanderen, noch Wallonië, noch Brussel zal de levenskwaliteit van zijn inwoners zien stijgen door een splitsing.

  (Oorspronkelijk gepubliceerd als Column in Trends, 20 december 2007)

  09-01-2008 om 22:07 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3,3% inflatie in OESO-landen in november

  Niet alleen België kampt met een hoge inflatie. De consumptieprijzen in de 30 OESO-landen samen waren in november vorig jaar gemiddeld 3,3% gestegen tegenover november 2006.

  De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, telt veel Europese leden maar ook Australië, Canada, Japan en de VS zijn er lid van.

  In oktober bedroeg de inflatie binnen de OESO nog 2,8%. België had in november een inflatie van 2,9%.

  De inflatie in de eurozone lag in november met 3,1% net onder het gemiddelde van de OESO-landen.

  In de Verenigde Staten bedroeg ze 4,3%, in Japan 0,6%. In de drie regio's steeg de inflatie ten opzichte van oktober.

  Ook op maandbasis nam de inflatie toe: tussen oktober en november stegen de prijzen in de OESO met 0,5 procent, tussen september en oktober was dat 0,3 procent.

  Bron : deredactie

  08-01-2008 om 23:55 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vooruitzichten 2008 voor de sociale zekerheid
  De sociale zekerheid evolueert voortdurend. Een hele reeks projecten staan op stapel en zouden tijdens het jaar 2008 moeten uitgevoerd worden. Hierna volgt een niet volledig overzicht van maatregelen die in het vooruitzicht liggen. Op voorwaarde uiteraard dat ze door de regering worden goedgekeurd.

  Inzake terugbetaling van geneeskundige verzorging:

  • de MAF (maximumfactuur) zou worden uitgebreid tot de chronisch zieken
  • het kosteloos mondonderzoek zou worden uitgebreid tot de leeftijd van 15 jaar
  • de terugbetaling van de eerste behandeling orthodontie zal waarschijnlijk worden toegekend
  • stents en hoorprothesen zullen normaal beter terugbetaald worden
  • het aandeel dat de patiënt moet betalen voor de eerste 18 kinesitherapiebehandelingen zou verminderen

  Wat het sociaal beleid betreft, zal de FOD Sociale Zekerheid zich toeleggen op:

  • het transversaal thema flexicurity - de hervorming van studentenarbeid (waarschijnlijk 400 uren/ jaar toegelaten arbeid)
  • de problematiek van de schijnzelfstandigen - de harmonisering van het statuut van arbeider en bediende
  • de rationalisering van sommige bepalingen inzake vakantiegeld
  • de vereenvoudiging/modernisering van de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen
  • de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen ervan op de kosten van geneeskundige verzorging en pensioenen
  • de nieuwe financiering van het RIZIV (programmawet in voorbereiding en budget 2008 van het RIZIV)
  • de uitvoering van het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen
  • de voorbereiding van de nieuwe bestuursovereenkomsten met de OISZ (openbare instellingen van sociale zekerheid)

  Op het gebied van pensioenen:

  • nieuwe aanpassingen in verband met welvaartvastheid zijn voorzien voor bepaalde categorieën van gepensioneerde werknemers en zelfstandigen, ofwel in de vorm van een forfaitaire bonus, ofwel van een verhoging met 2%
  • eind 2008 zullen de particulieren zelf hun pensioenaanvraag kunnen indienen met hun persoonlijke computer, waarbij hun elektronische identiteitskaart als identificatiemiddel zal dienen.
  Bron : Federale overheidsdienst

  08-01-2008 om 23:46 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussel besteedt "DEEL" geld PC-taks aan werklozen

  Een tiental Brusselse bedrijven gaan het geld, dat ze besparen door het verdwijnen van de PC-taks, voor een deel investeren in beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

  Het voorstel komt van Agoria, de federatie van de technologische industrie. De 13 deelnemende bedrijven zullen 30 procent van het bedrag dat vroeger naar de belasting ging, investeren in de opleiding en sensibilisering van werkzoekenden.

  Het zogeheten taks4training-plan is vanmiddag in de kijker gezet met een kampioenschap PC-werpen waaraan bedrijfsleiders en enkele Brusselse ministers deelnamen.

  Het geld gaat naar een Beroepsreferentiecentrum. Dat kan ofwel het opleidingscentrum Iris Tech+, dat zich bezighoudt met de metaalverwerkende industrie, of Evoliris zijn, dat opleidingen organiseert in informatie- en communicatietechnologie.

  De PC-taks gold in 10 Brusselse gemeenten. Door het afschaffen van de PC-belasting besparen de Brusselse bedrijven naar schatting 7,5 miljoen euro. De gemeenten worden voor de gemiste inkomsten vergoed door het compensatiefonds.

  Dit artikel staat op deredactie

  Het volgende is een stuk uit het artikel dat staat te lezen op ITprofessional

  "In maart werd door Brussels minister van financiën Guy Vanhengel (Open VLD) en minister-president Charles Piqué (PS) een voorstel tot ordonnantie ingediend in het Brussels parlement. Dat voorstel draaide om de oprichting van een compensatiefonds waarop de betrokken gemeenten konden intekenen en zo de "pestbelastingen", zoals de beeldschermentaks, afschaffen. Het fonds omvat 15 miljoen euro en wordt volledig gefinancierd door het Brussels gewest. De helft daarvan wordt aangewend om de beeldschermentaks te doen verdwijnen."

  Persoonlijke noot :

  Er zijn dus 13 bedrijven die  30 procent van het bedrag dat ze vroeger betaalden positief gaan aanwenden. Er gaat dus 7,5 miljoen euro van uit de kas van het Brusselse gewest naar die bedrijven en er steekt nog eens zoveel geld in de compensatiekas voor andere maatregelen.

  Wat doen al die ander ebedrijven dan met het geld dat ze "zomaar" extra zullen krijgen van de bevolking ? En wat doen die dertien bedrijven met de overige 70% die ze er nu gratis en voor niets bijkrijgen ?

  En het resterende bedrag van 7.5 miljoen euro dat in het compensatiefonds steekt is dat ook alléén maar bedoeld voor bedrijven ?

  Ik denk dat er gerust een hoop mensen verschillende "pestbelastingen" kunnen opnoemen, zoals misschien diegene die de compensatiekast spijst ?

  08-01-2008 om 12:52 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Loonsverhoging Duitsland ?
  Omdat de Belgische lonen deels de Duitse volgen via de loonnorm is het uitkijken welke loonsverhogingen er dezer dagen uit de bus komen bij onze oosterburen. De voorzitter van de Duitse dienstenvakbond Verdi heeft er gisteren voor gewaarschuwd dat stakingen in de openbare sector in Duitsland niet uitgesloten zijn als geen rekening gehouden wordt met de eisen voor loonsverhogingen. De vakbond wil een stijging met minstens 8 procent voor de twee miljoen werknemers in de sector.

  De kwestie van de loonsverhogingen verdeelt de politieke kringen in Duitsland, terwijl de vakbonden vastbesloten zijn om dit jaar wezenlijke herwaarderingen te bekomen. Zo eist de vakbond IG Metall een loonsverhoging met 8 procent voor de 85.000 werknemers van de chemische en staalsector en wil IG BCE een verhoging met 7 procent.

  Ze krijgen steun van de ministers van Werk Olaf Scholz (SPD) en Financiën Peer Steinbrück (SPD). "Het moment is gekomen voor loonsverhogingen. De mensen hebben het verdiend", aldus Scholz. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) was dan weer minder overtuigd en riep op tot gematigdheid.

  Bron : De Morgen

  08-01-2008 om 12:22 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pensioensparen floreert
  Het spookbeeld van de vergrijzing duwt steeds meer Belgen in de richting van pensioensparen, ook in een tegenvallend beursjaar. De inleg steeg in 2007 met gemiddeld 10procent

  De steeds terugkerende discussies over de financiële gevolgen van de vergrijzing missen hun effect niet. Omdat iedereen tot vervelens toe te horen krijgt dat zijn wettelijke pensioen straks niet zal volstaan, is de interesse voor pensioensparen ook in 2007 fors toegenomen.

  Uit een rondvraag van de redactie bij de vier grote banken - Fortis, KBC, Dexia en ING België - blijkt dat de inleg in pensioenspaarfondsen vorig jaar gemiddeld met 10 procent is gestegen ten opzichte van 2006. De stijging van het aantal nieuw contracten was bij de meeste grootbanken nog veel spectaculairder.

  Niet alleen 40-plussers besloten vorig jaar een extra spaarpot aan te leggen voor de oude dag, ook heel wat jongeren stapten vorig jaar naar hun bankkantoor om aan pensioensparen te doen. De fiscale aftrek, die vorig jaar werd opgetrokken van 800 tot 810 euro, is daar niet vreemd aan. Dat spaarders van dat bedrag ongeveer een derde kunnen recupereren via de belastingen, is voor velen een belangrijke stimulans.

  'Maar ook de bewustmakingscampagnes bij de jongeren hebben hun doel duidelijk niet gemist. Liefst 40 procent van alle nieuwe contracten werden bij ons afgesloten door een jongere onder 30 jaar', voegt KBC daaraan toe.

  De stijging van de inleg viel bij sommige grootbanken wel ongeveer de helft kleiner uit dan het jaar voordien. Zo tekenden Fortis en KBC beiden een toename op van 9 procent, terwijl Dexia het met een stijging van 12 procent net iets beter doet. ING België kon gisteren nog geen concrete cijfers leveren.

  Daar staat tegenover dat de grootbanken vorig jaar heel wat Belgen wisten te overtuigen om voor het eerst aan pensioensparen te doen. Zo steeg het totaal aantal nieuwe contracten bij KBC, Fortis en Dexia met gemiddeld 40.000.

  bron : Het Volk

  08-01-2008 om 12:18 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Farmareus onderneemt gerechtelijke stappen tegen minister Demotte
  In een brief aan alle huisartsen haalt farmareus Merck Sharpe & Dohme (MSD) snoeihard uit naar voormalig minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS). Het bedrijf won de openbare aanbesteding voor cholesterolverlagende simvastatines maar lijkt toch achter het net te vissen.

  "Er is vandaag zelfs een generisch alternatief dat onder de prijs van MSD is gedoken", zegt dokter Dirk Van Duppen, die het kiwimodel in België introduceerde. "Een doosje Zocor (van MSD, ToC) kost vandaag afgerond 31 euro, net zoals de generische alternatieven. Maar met net geen 24 euro gaat Eurogenerics daar nog een flink stuk onder."

  Prijzen waren kunstmatig hoog

  De prijzen hebben betrekking op doosjes met 98 tabletten. De patiënt die een kwart daarvan uit eigen zak betaalt (net geen 6 euro voor ruim drie maanden medicijnen) ziet door de evolutie de prijs van zijn geneesmiddel alvast fors dalen. "In juli 2003, net voor het patent verviel, kostte een doosje Zocor nog 184 euro. Vandaag kost het alternatief 24 euro. Dat geeft vooral aan hoe de prijzen vooraf kunstmatig hoog werden gehouden."

  Van Duppen wijst er ook op dat de kosteneffectiviteit (de kostprijs aan simvastatines per vermeden hartinfarct, ToC) door de prijsverlaging in de buurt komt van de kosteneffectiviteit van aspirine of de zeer goedkope 'plaspillen' tegen hoge bloeddruk.

  In een reactie op de brief laat minister Demotte, intussen aan het hoofd van de Waalse regering, weten verheugd te zijn over de prijsdaling. "Ik kan enkel vaststellen dat vandaag alle geneesmiddelen fors goedkoper zijn geworden voor de patiënt. Dat is goed nieuws. Als bedrijven daarom een gerechtelijke procedure willen opstarten, is dat vanzelfsprekend hun recht."

  Het volledige artikel leest U hier

  08-01-2008 om 12:15 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winkelkarretje 4 procent duurder in twee maanden tijd
  Naar aanleiding van de aangekondigde stijgende levensduurte en de ongerustheid over de koopkracht ging De Morgen op 6 november van vorig jaar een winkelkar merkproducten kopen. We wilden wel eens weten of onze levensstandaard in de toekomst aan kwaliteit zou moeten inboeten. Onze vrees lijkt gegrond. Toen we een maand later met hetzelfde karretje aan de kassa passeerden, was de prijs al met bijna 2 procent gestegen. Nog eens een maand later werkten we voor de derde keer hetzelfde boodschappenlijstje af. De kassabon leert ons dat we voor veertien van de 25 gekochte producten meer betaalden.

  Slechts twee producten daalden in prijs. Vooral groenten werden fors duurder. Voor een verse bloemkool betaalden we 40 cent meer, maar ook de ingeblikte boontjes klommen van 1 naar 1,49 euro.

  Bron : De Morgen

  08-01-2008 om 12:13 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  06-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gehandicapten krijgen baan zonder examen

  De Vlaamse overheid gaat mensen met een zware handicap in dienst nemen zonder dat die hebben deelgenomen aan een vergelijkend examen. De vakbonden reageren positief op de plannen.

  Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (NV-A, foto) wil een inhaalbeweging om de norm te halen die de Vlaamse overheid zichzelf had opgelegd.

  Tegen 2010 wil de Vlaamse overheid dat mensen met een zware handicap 4,5 procent van het personeelsbestand uitmaken.

  Nu heeft nog maar 0,7 procent van het personeelsbestand een zware handicap. Om die norm van 4,5 procent te halen komen er nu dus soepelere regels.

  Mensen met een zwaardere handicap kunnen zowel een contract van onbepaalde duur krijgen als een vaste benoeming.

  Jaarlijks heeft de overheid zo'n 1.000 banen. Nu werken er zo'n 300 mensen met een handicap, dat zouden er dus zo'n 2.000 moeten worden.

  Persoonlijke noot :

  Het is natuurlijk een mooie start maar de vraag die nu gesteld moet worden is hoe men ervoor gaat zorgen dat deze mensen ook kans maken in de privé. Nog niet zo lang geleden was er een reportage van mensen met een handicap die ondanks hoge studies en het vele solliciteren keer op keer het deksel op de neus kregen. De 2.000 gehandicapten die men dus nu in dienst wil gaan nemen is een eerste kleine stap. Benieuwd wat men gaat doen naar het grotere probleem.

  "Goede afspraken nodig"

  De vakbonden bij de overheid reageren positief op de plannen van minister Geert Bourgeois (N-VA).

  "We zijn op zich niet tegen aparte systemen om dergelijke mensen in dienst te nemen", zegt Chris Reniers van het ACOD.

  "Maar de criteria moeten duidelijk en transparant zijn én onderhandeld met de vakbonden."

  "Er mag immers geen misbruik komen binnen een bepaalde categorie. Het moet duidelijk zijn waarom de ene gehandicapte wel wordt aangenomen en de andere niet."

  Bron : VRT Nieuws

  06-01-2008 om 22:49 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spirit voerde index-actie in Antwerpen

  De partij Spirit heeft tijdens de koopjes in Antwerpen actie gevoerd voor een andere berekening van de index.

  Voorzitster Bettina Geysen reed symbolisch met een Porsche rond en leden van de partij vroegen aandacht voor een nieuwe samenstelling van de index.

  Spirit vraagt dat luxeproducten zoals dure auto's en verre reizen uit de indexkorf worden gehaald.

  Aan de hand van die korf wordt de levensduurte berekend. Als de index boven een bepaalde drempel stijgt, worden lonen, uitkeringen en pensioenen aangepast.

  Volgens Spirit vertragen dure producten in de index echter een verhoging van de index.

  Bron : VRT Nieuws

  Persoonlijke noot :

  Bij Spirit heeft men natuurlijk gelijk als het gaat om de inhoud van de index. Benzine, diesel, sigaretten,... dat zouden de zaken moeten zijn waarop de index is gebasseerd. Spirit heeft dan weer geen gelijk als men met een vast bedrag wil werken. Een vast bedrag volgt immers ook niet verder de index en zal dus na verloop van tijd zijn meerwaarde verliezen. Zaken zoals het welvaartsvast maken van uitkeringen en pensioenen daar zou men zich beter mee bezig houden.


  06-01-2008 om 22:43 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zes miljoen euro voor sociale woningen

  De Vlaamse overheid investeert bijna zes miljoen euro in sociale woningen in Vlaams-Brabant.

  Het geld gaat naar projecten in Aarschot, Grimbergen, Linter en Halle.

  In totaal komen er 89 nieuwe sociale wooneenheden. Bijna de helft daarvan gaat naar de gemeente Halle, waar 41 sociale woningen bijkomen.

  Volgens Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) is de investering geen overbodige luxe in de provincie Vlaams-Brabant.

  Bron : VRT Nieuws

  Persoonlijke noot :

  89 nieuwe sociale woningen is ook hier een mooie start maar de waarheid is dat er maar liefst 93.000 personen in Vlaanderen op de wachtlijst staan voor een sociale woning. De waarheid is ook dat men aan de overkant van de taalgrens op dit vlak meer vooruitziend is geweest dan wij. Men bouwt daar op voorhand, heeft geen tekort en is momenteel bezig om elke gemeente te "verplichten" van 10% sociale woningen te hebben.

  06-01-2008 om 22:35 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kanker duwt mensen in armoede
  Patiënte Lieve Paesschezoone (50) lijdt meer onder financiële gevolgen dan onder ziekte zelf

  Kanker maakt arm, klaagt de Vlaamse Liga tegen Kanker, en armoede leert een mens rekenen. De cijfers doen duizelen als kankerpatiënte Lieve Paesschezoone (50) ze opsomt. Uiteindelijk is de conclusie altijd dezelfde: er zijn vele euro's tekort om rond te komen.

  04-01-2008 om 12:43 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Magnette wil stookoliefonds voor meer mensen
  Minister van Klimaat Paul Magnette (PS) wil de inkomensdrempel voor wie subsidies kan krijgen van het stookoliefonds, optrekken tot 22.800 euro. Hij 'vraagt' ook de energiedistributeurs hun prijzen te temperen, melden de Coreliokranten woensdag.

  De nieuwe minister van Klimaat wil het sociaal stookoliefonds uitbreiden naar middenverdieners. Als de minister zijn slag thuishaalt, zullen gezinnen met een jaarlijks belastbaar netto-inkomen van minder dan 22.800 euro (in plaats van 13.500 euro vandaag) een tegemoetkoming voor hun hoge stookoliefactuur kunnen genieten.

  Eerder weggestemd

  Begin december stemden christendemocraten en liberalen in de Kamer dat socialistische wetsvoorstel nog weg, maar Magnette wil het er, nu de PS in de regering zit, toch doordrukken.

  Magnette heeft deze week ook een gesprek met de energiedistributeurs waar hij hen "vriendelijk zal vragen" om hun prijzen te temperen. "En als ze niet willen, heb ik nog altijd wettelijke middelen om dat te doen. We kunnen overgaan tot een blokkering van de prijzen, zoals Willy Claes gedaan heeft in de jaren zeventig, of fiscale drempels invoeren, of kijken naar de winsten. Privé-bedrijven beslissen niet alles over onze energiemarkt", stelt de minister.

  Bron : De Morgen

  04-01-2008 om 11:06 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  03-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Truiden deelt crisischeques uit

  Het stadsbestuur van Sint-Truiden geeft een premie van 75 euro aan inwoners die het moeilijk hebben om rond te komen.

  Burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A, foto) kondigde het nieuws aan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

  "Meer en meer mensen komen in de problemen door de hoge brandstofprijzen en de prijzen van andere goederen en met de cheque kunnen we daar niet veel, maar toch iets aan doen," aldus de burgemeester.

  "Het voordeel is dubbel: het geld komt terecht bij die mensen die het nodig hebben en tegelijk vloeit het snel terug naar de plaatselijke handelaars, waardoor ook de lokale middenstand er beter van wordt."

  Het stadsbestuur stuurt de cheque naar de mensen die er recht op hebben. Vandenhove schat dat het om 3.500 inwoners gaat.

  Twee jaar geleden was er in Sint-Truiden een gelijkaardig initatief.

  Bron : VRT nieuws

  03-01-2008 om 22:51 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De werkloosheid daalt
  Vlaanderen telde eind december 2007 171.297 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12 procent minder dan eind 2006, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). De werkloosheidsgraad stond eind december op 6,05 procent.

  Op jaarbasis daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden met bijna 23.300 of met 12 procent. Dat is de kleinste procentuele daling op jaarbasis in bijna een jaar. Toppers waren mei, juni en september met dalingen op jaarbasis van meer dan 20 procent.

  bron : De Standaard

  De werkloosheid blijft dalen in Wallonië. Volgens de Waalse minister van Economie, Jean-Claude Marcourt, vonden in 2007 bijna 25.000 Waalse werkzoekenden een job.

  Op het einde van december 2007 waren er in totaal 221.537 werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) en jongeren in wachttijd in het Waals gewest, tegenover 244.853 eind 2006. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) daalde van 269.022 eind 2006 tot 245.929 eind 2007. Volgens Marcourt houdt "die verbetering, die nog duidelijk onvoldoende is, verband met een gunstige conjunctuur, maar ook met alle genomen maatregelen in het kader van het Marshall-plan, waarvan de resultaten zichtbaar worden". Voor de minister zijn die resultaten bemoedigend voor de politiek die gevoerd wordt in Wallonië wat werk betreft.

  bron : De Standaard

  03-01-2008 om 22:41 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spaarders kiezen voor kleine banken
  De spaarboekjes bij challengers als Rabobank.be, Keytrade en Deutsche Bank winnen fors aan populariteit. De vier grootbanken ING, KBC, Fortis en Dexia daarentegen zien miljarden euro's aan spaarcenten vertrekken.

  Wie van de grote vier de zwaarste klap heeft gekregen, is onduidelijk, want elk van hen weigert nog cijfers vrij te geven. Internetbank Rabobank.be wijst dan weer graag op een toeloop van maar liefst 500 nieuwe klanten per dag, sinds een tiental dagen.

  Het volledige artikel kan u hier lezen

  03-01-2008 om 22:27 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Olieprijs kan in tien jaar tijd nog verdubbelen
  De prijsstijging voor een vat olie lijkt niet te stoppen. Gisteren overschreed de olieprijs voor het eerst de symbolische grens van 100 dollar per vat. Volgens een expert bij het Duitse instituut DIW (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung) kan die tijdens de volgende tien jaar zelfs nog verdubbelen.

  "De petroleumvoorraden verminderen steeds meer en dat doet de prijs stijgen", zegt Claudia Kemfert in een interview met de Berliner Zeitung. "Binnen vijf jaar is een prijs van 150 dollar voor een vat waarschijnlijk en binnen tien jaar een prijs van 200 dollar", aldus de vrouw.

  Bron : De Morgen

  03-01-2008 om 22:25 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  02-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wil jij stemmen over de nieuwe Europese grondwet ?

  De nieuwe Europese grondwet komt eraan en blijkbaar is het niet belangrijk omdat wij burgers geen inspraak krijgen. Is het normaal dat een interim regering zomaar even tussen de soep en de petatten deze nieuwe grondwet gaat stemmen zonder haar burgers hiervan op de hoogte te hebben gebracht en zonder hen te hebben gehoord ? Het volgende staat op de site te lezen :

  Het hele proces over de Europese grondwet beoogt nu een volgend Verdrag goed te keuren voor de Europese verkiezingen van 2009.

  Maar dit proces kan niet doorgaan zonder de directe medewerking en goedkeuring van de Europese volkeren. Het volgende EU verdrag kan er niet komen zonder een beslissing van het volk!

  X09.eu is opgezet om over heel de EU handtekeningen te verzamelen om voor het komende verdrag een referendum te eisen. 

  X09.eu kwam er na de Open brief aan de Regeringsleiders  na de Top van Berlijn van 25 maart( 2007, en werd getekend door de volgende

  10 leden van het Europees Parlement uit de zeven politieke groepen (Open Letter to Prime Ministers):

  • Anna Zaborska, Slovakije (EVP)
  • Panayiotis Demetriou,  Cyprus (EVP)
  • Max van den Berg, Nederland (PSE)
  • John Attard-Montalto, Malta (PSE)
  • Diana Wallis, Verenigd Koninkrijk (ALDE)
  • Silvana Koch-Mehrin, Duitsland (ALDE)
  • Ryszard Czarnecki, Polen (UEN)
  • Gérard Onesta, Frankrijk (Groenen/EVA)
  • Tobias Pflüger, Duitsland (GUE)
  • Jens-Peter Bonde, Denemarken (Ind/Dem)

  X09.eu wordt eveneens gesteund door andere leden van het Europees Parlement, en door nationale politici en NGO's in alle 27 lidstaten.

  Hier klikken om te tekenen

  02-01-2008 om 00:00 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luchthaven van Charleroi groeit verder

  De luchthaven Brussels South in Charleroi (BSCA) heeft vorig jaar bijna 2,5 miljoen passagiers vervoerd, een record. In vergelijking met 2006 bedraagt de stijging 13 procent. Voor dit jaar hoopt Charleroi op 3 miljoen. De luchthaven wil ook afrekenen met de mist.

  Belangrijke factoren in het succes zijn de nieuwe bestemmingen van Ryanair, dat in 2007 zijn tienjarige aanwezigheid in Charleroi vierde, de komst van Jet4You en de groei van WizzAir.

  Charleroi is de op één na grootste luchthaven van het land.

  In 2007 werden exact 2.458.255 passagiers geregistreerd, tegenover 2.166.360 in 2006. Een succes, al had BSCA gemikt op 2,5 miljoen.

  In eerste instantie had BSCA zelfs 2,7 miljoen reizigers in gedachten, maar dat cijfer werd naar beneden bijgesteld in de loop van het jaar als gevolg van mist en stakingen. Dit jaar mikt Charleroi resoluut op 3 miljoen.

  Het aantal vliegbewegingen op de luchthaven is gestegen tot 70.724, een groei met 6,5 procent.

  Op 29 januari 2008 opent Charleroi een nieuwe passagiersterminal en er moet ook een systeem komen waarmee vliegtuigen ook bij mist kunnen landen en opstijgen.

  Bron : VRT nieuws

  02-01-2008 om 00:00 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  energiebesparing
  www.bloggen.be/energie

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!