Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  16-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aantal ondernemingen in Brussel stijgt "spectaculair"
  In 2007 werd in Brussel voor de eerste keer de kaap overschreden van 10.000 opgerichte ondernemingen. Dat hebben Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Benoît Cerexhe (CDH) en Bruno Wattenberg, directeur van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO), vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.

  In het Brussels gewest werden in 2007 in totaal 10.471 ondernemingen opgericht. In 2006 waren dat er 9.590, in 2005 8.358. De volgens volgens Wattenberg "spectaculaire toename" van het aantal ondernemingen gaat volgens Cerexhe ook gepaard met een aanzienlijke daling van het aantal faillissementen te Brussel. In 2007 gingen er in Brussel 1.480 bedrijven failliet. In 2006 waren dat er nog 1.631.

  Volgens Cerexhe is Brussel met deze cijfers het gewest met de beste verhouding tussen het aantal nieuwe ondernemingen en het aantal faillissementen.

  Cerexhe stelde vandaag ook een aantal nieuwe initiatieven voor die in 2008 worden gelanceerd om het initiatief en de zin tot ondernemen in Brussel verder te bevorderen, onder meer met een beurs in Tour & Taxis in oktober en een beter georganiseerde coördinatie tussen de reeds bestaande initiatieven om de bedrijfsgeest in Brussel aan te wakkeren.

  Bron : De Morgen

  16-01-2008 om 16:40 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Binnenkort minder franse arbeiders in West-Vlaanderen ?

  Het afschaffen van het gunsttarief voor Franse grensarbeiders kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijven in West-Vlaanderen. Dat zegt de Unie van Zelfstandige Ondernemers.

  Fransen die in ons land komen werken, betalen nu minder belastingen en verdienen zo een paar duizend euro extra per jaar.

  Door een nieuwe overeenkomst tussen België en Frankrijk die vanaf 2009 ingaat, dreigt dat voordeel weg te vallen.

  Volgens Unizo zullen daardoor veel Fransen wegblijven uit België. Dat is slecht nieuws voor veel bedrijven die afhankelijk zijn van de Fransen omdat ze in eigen streek onvoldoende personeel vinden.

  "Op dit ogenblik zijn 9.000 Fransen - goed voor bijna 5 procent van de totale tewerkstelling - aan de slag in West-Vlaamse bedrijven maar nog is de capaciteit niet volledig ingevuld", zegt Karel Van Eetvelt van Unizo.

  Unizo vreest zelfs voor delokalisatie van vele bedrijven. "Uit een enquête op een jobbeurs in Kortrijk van december 2007 blijkt dat bijna drie kwart van de ondervraagde ondernemers eraan denkt om de productie gedeeltelijk te verhuizen als de instroom van Franse arbeiders stilvalt of ernstig vermindert", weet Van Eetvelt.

  De nieuwe overeenkomst moet wel nog door het parlement goedgekeurd worden. Als de overeenkomst wordt goedgekeurd en de voordelen wegvallen, moet de overheid zich onder meer inspannen om Waalse arbeiders naar Vlaanderen te lokken, vindt Unizo.

  Bron : deredactie

  16-01-2008 om 16:38 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen kan niet alles betalen

  Vlaanderen kan een extra inspanning doen om de vergrijzing te helpen betalen, maar het kan niet de volledige pensioenlast overnemen van zijn ambtenaren. Dat zegt de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

  De boodschap van de SERV is van belang omdat er in het kader van de staatshervorming heel wat te doen zal zijn over de financiering van de federale overheid en van de deelgebieden.

  Door de toenemende kosten van de vergrijzing - voor pensioenen en gezondheidszorg - komt de federale regering in problemen en kijkt die naar de deelstaten om hulp, zeker naar Vlaanderen dat het economisch goed doet.

  De SERV zegt nu dat Vlaanderen een extra inspanning kan doen voor bijvoorbeeld de zorgverzekering, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Maar het kan onmogelijk de volledige last van de pensioenen dragen van het onderwijzend personeel of de ambtenaren, als het zijn eigen begroting in evenwicht wil houden en goed wil besturen.

  Het federale niveau zal dus moeten blijven tussenkomen. Over een precieze verdeling van de lasten spreekt de SERV zich voorlopig niet uit.

  Bron : deredactie

  16-01-2008 om 16:36 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peeters zoekt 50.000 Waalse werknemers

  De Vlaamse economie kan maar de motor van België blijven, als de jobs in Vlaanderen kunnen worden ingevuld. 'We hebben nood aan zo'n 50.000 Waalse en Brusselse werknemers', zegt de Vlaamse minister-president, Kris Peeters (CD&V), in een reactie op de regionale groeiprognoses van het Planbureau.

  De economische groei ligt volgens prognoses van het Planbureau de komende jaren weer hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. 'Volgens die prognoses zullen er in Vlaanderen jaarlijks 27.800 jobs bijkomen. Tegen 2020 worden zowat 278.000 jobs gecreëerd in Vlaanderen', merkt Vlaams minister-president Peeters op. 'Daarmee zit Vlaanderen op schema om de vergrijzing op te vangen'.

  En toch zal het niet vanzelf gaan, voegt Peeters eraan toe. 'Voor Vlaanderen wordt de arbeidsmarkt de komende jaren de achilleshiel om de groei van de economie en de werkgelegenheid te kunnen blijven handhaven', merkt Peeters op. 'Er zullen tussen 2006 en 2012 zowat 194.600 jobs gecreëerd worden, maar de beroepsbevolking neemt maar met 76.600 toe. Dat is dus minder dan de helft', geeft hij mee.

  Er moeten dus inspanningen worden gedaan om alle jobs in te kunnen vullen. Volgens Peeters moet in Vlaanderen vooral werk worden gemaakt van het optrekken van de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers. Slechts 31,4 procent van de Vlaamse 55-plussers is aan het werk, terwijl het Europese gemiddelde 43,6 procent is. 'Als tegen 2020 de helft van de 55-plussers aan het werk is, zijn er meteen 170.000 personen meer beschikbaar op de arbeidsmarkt', rekent Kris Peeters voor.

  Daarom kent Vlaanderen nu al loonkostensubsidies toe aan werkgevers die 55-plussers aanwerven. 'Eind december hadden we al meer dan 2.000 premies toegekend', zegt Peeters. De minister-president merkt nog op dat er bij de VDAB 'ervaringsclubs' zijn opgericht om 55-plussers aan de slag te krijgen. Maar er zal dus nog een tandje moeten worden bijgestoken. Peeters roept de bedrijven op in te zetten op de ervaring en competenties van oudere werknemers. Met de sociale partners moet in de loop van dit jaar ook nog worden gezocht naar een 'aangepaste aanpak' op maat voor de 55-plussers, geeft de minister-president mee.

  Volgens Peeters moeten ook mensen aan het werk worden gezet die nu systematisch langer werkloos zijn, zoals kortgeschoolden, mensen met een handicap en allochtonen. 'Maar zelfs als we de werkzaamheidsgraad kunnen optrekken tot 70 procent, dan komen we er nog niet', zegt Peeters.

  'We zullen ook Waalse en Brusselse werklozen bij ons tewerk moeten stellen om al de openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Nu al werken 36.000 Walen in Vlaanderen. We moeten streven naar de tewerkstelling van 50.000 Waalse en Brusselse werknemers in Vlaanderen', stelt Peeters. En zelfs dat zal niet volstaan. 'Het staat vast dat we ook buitenlandse werkkrachten zullen moeten aantrekken om onze economische groei te kunnen verzekeren'.

  Bron : De Tijd

  14-01-2008 om 15:22 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stormloop op lessen Nederlands
  Sinds een paar maanden worden cursussen Nederlands overspoeld door Franstaligen die dringend de andere landstaal willen leren. Vooral de communautaire hoogspanning van de voorbije maanden zou de Franstalige interesse gestimuleerd hebben.

  De Morgen hield een rondvraag in de sector. Zo zag het Huis van het Nederlands in Brussel het aantal Franstaligen dat Nederlands willen leren gevoelig stijgen: in 2005 waren er 8.582 aanvragen, in 2007 11.272. Bij Lerian Nti, op de privémarkt, steeg het aantal lesuren Nederlands van 26.000 in 2006 naar 33.000 in 2007. "De Franstaligen zijn 'néerlandofous' geworden. We vinden absoluut niet voldoende lesgevers", zegt Corine Alleman van Berlitz, dat ook een enorme stijging zag.

  De verklaring moet vooral gezocht worden in de politieke en economische stand van België. "Walen kunnen niet anders. De politieke situatie heeft hen getoond dat het menens is", zegt privélesgever Richard van Egdom. "Het algemeen gevoel is dat wie vooruit wil zijn blik op Vlaanderen moet richten."

  De cijfers staan in schril contrast met het secundaire onderwijs, waar de interesse voor de tweede landstaal daalt.

  Bron : De Morgen


  Op de knop "afspelen" klikken om de reportage te starten


  14-01-2008 om 15:19 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RVA-arts weigert 1 op 4 attesten van werklozen
  Geneesheren van de RVA weigeren in een geval op de vier het medisch attest dat door werklozen voorgelegd wordt omdat ze op eigen initiatief ontslag nemen uit een job of een werkaanbieding weigeren. Dat blijkt uit het pas gepubliceerde antwoord dat Maggie De Block (Open VLD) ontving op een schriftelijke vraag van de vorige federale minister van werk Peter Vanvelthoven.

  In de periode van 2003 tot en met het eerste semester van 2007 weigerden de RVA-geneesheren 2.859 van de 10.444 voorgelegde medische attesten (27,3 procent).

  Wat de werkverlating betreft werden in Vlaanderen 1.341 op 6.388 attesten (20,9 procent) geweigerd, in Wallonië 790 op 2.520 (31,3 procent) en in Brussel 340 op 634 (53,5 procent).

  Met betrekking tot werkweigering was dit in Vlaanderen 251 keer op 577 het geval (43,5 procent), in Wallonië 136 op 368 (36,9 procent) en in Brussel 1 op 7.

  Bron : Het laatste nieuws

  14-01-2008 om 15:14 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongevallenstatistieken worden alarmerend
  Het aantal verkeersongevallen blijft stijgen. Ook de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer toont opnieuw een toename. Het barometerverslag spreekt van ronduit "alarmerende cijfers", die aantonen dat er dringend nieuwe maatregelen genomen moeten worden.

  Uit de cijfers van de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer (september 2007) blijkt dat het aantal letselongevallen met 4,2 pct toegenomen is. Het aantal ongevallen op jaarbasis ligt daarmee opnieuw boven de 50.000. Het aantal verkeersdoden (doden ter plaatse) op jaarbasis kende een minieme toename, van 961 tot 962 (+0,1 pct).

  De toename van het aantal verkeersongevallen en verkeersdoden lijkt zich door te zetten. "Jammer genoeg zijn de pessimistische vooruitzichten van de voorbije maanden nu werkelijkheid geworden", zo bevestigt het rapport van de barometer. Voor de vierde maand op rij toont de barometer namelijk een toename.

  Voorts blijkt uit de vrachtwagenbarometer dat het aantal ongevallen met vrachtwagens wel gedaald is, van 2.740 tot 2.675 (-2,4 pct), maar dat er bij die ongevallen meer doden vielen. Zo nam het aantal doden ter plaatse toe van 127 naar 147, een toename van liefst 15,7 pct.
  Het rapport spreekt van globaal "alarmerende cijfers die aantonen dat er dringend nieuwe maatregelen nodig zijn". Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid waarschuwde er al meermaals voor dat de huidige maatregelen onvoldoende zullen zijn om het aantal verkeersdoden tegen 2010 te halveren. Het BIVV drong er al verschillende keren op aan om een tandje bij te steken.

  Bron : De Morgen


  14-01-2008 om 15:12 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootste prijzenschok sinds 1991
  De Belgische gezinnen mogen zich schrap zetten voor de grootste algemene prijsstijging in zeventien jaar. De inflatie, de stijging van de consumptieprijzen, zal in maart pieken tot 3,48 procent, voorspelt het Planbureau. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds augustus 1991.

  De versnelling in de prijsstijgingen komt er omdat almaar meer producenten de recentelijk gestegen olieprijzen doorrekenen in hun eindprijs. Pas na de zomer zullen de prijsstijgingen enigszins bedaren, maar op jaarbasis zal de inflatie toch nog altijd uitkomen op 3 procent. Ter vergelijking: de voorbije twee jaar bedroeg de inflatie slechts 1,8 procent.

  De gezondheidsindex, die gebruikt wordt bij indexering van lonen, sociale uitkeringen en huren, zal in 2008 gemiddeld 2,8 procent bedragen. Een gevolg van de opspelende inflatie is dat de loonnorm, vastgelegd op 5 procent voor de periode 2007-2008, met bijna 1 procent overschreden zal worden. De loonnorm is het richtcijfer voor loonsverhogingen in de privésector. De sociale partners leggen die tweejaarlijks vast. De huidige loonnorm van 5 procent hield geen rekening met een inflatie van meer dan 3 procent en de daaraan verbonden loonindexeringen.

  Ook de spilindex, richtinggevend voor de ambtenarenlonen, zal al in mei overschreden worden, met een nieuwe loonindexering tot gevolg. De prijsstijgingen maken de werkgevers zenuwachtig. Ondernemersorganisatie Unizo gaat de ontsporing van de loonnorm volgende week op tafel leggen tijdens een bijeenkomst van sociale partners en het kernkabinet.

  Unizo-baas Karel Van Eetvelt maakt zich weinig illusies over de beschikbare manoeuvreerruimte. Niemand is bereid om aan de index komen, zegt Van Eetvelt. "Misschien zelfs terecht. De reële koopkracht van de mensen mag niet achteruit." De beste oplossing is voor Unizo een lineaire lastenverlaging, maar daarover maakt Unizo zich wegens de beperkte budgettaire ruimte geen illusies. Van Eetvelt schuift daarom een lastenverlaging voor de laagste lonen naar voren. "Zo kan aan de koopkrachtproblemen van de laagste lonen iets worden gedaan, en het is goed voor de bedrijven."

  Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bewijst de overschrijding van de loonnorm dat een veralgemening van all-inloonakkoorden noodzakelijk is. Bij zulke formules wordt een hoger dan verwachte inflatie gecompenseerd door een lagere reële loonsverhoging. Directeur Pieter Timmermans verzekerde dat het in het loonoverleg van dit najaar over dit soort formules zal gaan.

  Minister van Economie Sabine Laruelle (MR) wil, zonder het principe van loonindexering in vraag te stellen, een debat over de samenstelling en het functioneren van de index. Volgens een woordvoerder van de minister wil ze nadenken over nieuwe producten in de indexkorf, zoals zonnepanelen. Ook over een hoger gewicht voor voeding in de index kan worden nagedacht, luidt het. Het Federaal Planbureau maakte zijn prognoses op vraag van premier Verhofstadt vlak voor Kerstmis.

  De denktank verwacht niet alleen hogere inflatie, maar ook een lagere economische groei, die op jaarbasis zou uitkomen onder de psychologische kaap van 2 procent. Daar zwakt de banengroei af van 68.100 bijkomende banen vorig jaar naar 46.600. Volgens het Planbureau is dat al bij al behoorlijk, gezien de moeilijke internationale conjunctuur. Omdat er almaar meer Belgen werk hebben, blijven de beschikbare inkomens en de bestedingen van de Belgische gezinnen in de lift zitten, maar minder dan vorig jaar.

  Bron : De Morgen

  14-01-2008 om 15:07 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kinderdagverblijf
  www.bloggen.be/kinderd

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!