Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  21-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overzicht van de week, anders dan anders...

  Het is wellicht wat vroeg voor een overzicht van de week maar met de stemming, en de goedkeuring, van Verhofstadt III komt eigenlijk niets te vroeg. Met de lastenverlaging op ploegenarbeid komt het politieke landschap nog maar eens tegemoet aan de eisen van het patronaat. Momenteel moeten werkgevers 10.7% minder bijdragen op het loon voor ploegenarbeid en men wil dit optrekken tot iets dat rond de 16% zal schommelen.  Deze lastenverlaging had moeten dienen voor de volgende drie zaken :

  1.       Verbeteren van de concurrentiepositie

  2.       Verbeteren kwaliteit van ploegenarbeid

  3.       Humanisering van ploegenarbeid

  Spijtig genoeg staat daar het woordje had. In gans België hebben de patroons er immers voor gekozen om enkel aan het eerste punt te voldoen waardoor het geld, dat normaal bestemd is voor onze sociale zekerheid, rechtstreeks door wordt gestort aan de aandeelhouders ! En ook deze keer zitten er blijkbaar geen garanties in dat de lastenverlaging gepaard zou moeten gaan met bijvoorbeeld extra tewerkstelling of het creëren van nieuwe jobs. Met andere woorden geeft men de patroons nog maar eens een extra vette kluif onder het mom van de concurrentiepositie.

  Het optrekken van de uitkeringen staats in schril contrast met de activering van de werklozen. Men kan een uitkering optrekken maar beperken in tijd en dan slaagt men twee vliegen in één klap. De activering van bedrijven naar goede jobs met goede arbeids –en loonsvoorwaarden zal dus nog niet voor morgen zijn, in tegendeel. Het optrekken van bijvoorbeeld de pensioenen is bovendien een must en hopelijk komt men daar wel aan tegemoet.

  Vervolgens staat de gezondheidszorg op het programma. Men wil de kwaliteit hiervan verbeteren. Ik betwijfel sterk dat men het gaat hebben over belangrijke zaken zoals het kiwi-model. Op een moment dat de huisartsen veel en veel te weinig verdienen en dus een opslag vragen van één euro per patiënt en dat de pharma industrie honderden mensen op straat zet op zoek naar nog meer winsten gaat de noodregering dus even snel de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Gaat men op zoek naar oplossingen voor die 8000 gehandicapten die al jaren wachten op opvang ? Of gaat men ervoor zorgen dat verpleging terug een job wordt in plaats van een roeping ? Misschien wordt de witte woede eindelijk volmondig aanhoort en krijgen zij waar ze al zolang recht op hebben ? De waarheid, vrees ik, zal echter de andere kant op gaan. Regionaliseren en een gezondheidszorg op maat van de core business, eigen ziekteverzekering eerst, om geld te slaan uit de gezondheidszorg en zijn patiënten. In die gedachtegang zullen politiekers en patronaat elkaar weer vinden.

  Dat men inzake milieu nog maar eens benadrukt dat dit enkel kan geholpen worden door het aanwakkeren van de concurrentie is nog maar eens een schoon voorbeeld van dit alles. Zelf geen verantwoordelijkheid nemen maar ondernemers de kans bieden om geld te slagen uit het milieu. en als het niet lukt dan kunnen we nog altijd schone lucht gaan kopen op een ander. Lang leve Electrabrol en fuck alternatieve energie !

  In dit rijtje kan natuurlijk het nieuwe Lissabon akkoord niet ontbreken. We moeten meer produceren, langer werken en zo flexibel mogelijk ! Maar boven alles MOET er zo weinig mogelijk sociale zekerheid zijn. Zoeken naar concurrentie op de kap van zieken, werklozen, ouderen, invaliden,… Ik vraag mij af wie van jullie heeft mogen stemmen over een al dan niet goedkeuring van het Lissabon akkoord ? Blijkbaar hebben jullie hierover wel je mening kunnen geven want Verhofstadt III zal proberen om deze grondwet goed te keuren tijdens zijn drie maanden.

  Deze cadeau heeft men onder mijn kerstboom gelegd. En niet enkel onder die van mij maar onder die van ieder van ons !

  Lange tijd heb ik gewenst dat  2007 rap voorbij zou zijn maar nu hoop ik dat 2008 nog lang wegblijft.  Mijn goede voornemens moeten nu al plaats maken voor een jaar gevuld met de honger van een rechts klimaat gestoeld op sociale afbouw. De portefeuille van de rijkeren in ons land zal blijven groeien als een zweer op onze sociale zekerheid en wij zullen daar nog maar eens de dupe van zijn. 2008, ik krijg al kriebels als ik het hoor. En toch, toch hoop ik. Hoop ik op ons. Misschien wordt 2008 wel een warm jaar waarin mensen elkaar terug ontdekken ? Ik wissel dat pakje met datgene van Verhofstadt III en leg zijn pakje ergens ver weg, apart en alléén rechts in een hoekje. Nu ja, dat pakje is dat gewoon.

  21-12-2007 om 21:41 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 punten van het regeer akkoord

  Het regeerakkoord waarover de vijf formaties van Verhofstadt III (CD&V, Open VlLD, MR, PS en CDH) het eens geraakte, bestaat uit tien punten. Zo werd donderdag in de rand van de toetredingscongressen vernomen.

  De interim-regering zal in de eerste plaats de begroting 2008 moeten uitwerken. Daarnaast dient ze de koopkracht van de burgers te beschermen door enerzijds de uitkeringen op te trekken en anderzijds de lasten te verlagen. Een derde aandachtspunt zijn de ondernemingen, die meer zuurstof moeten krijgen, onder meer door de lasten op ploegenarbeid verder te verlagen. Daarnaast moet ook de arbeidsmarkt verbeterd worden met maatregelen zoals de activering van de werkzoekenden.

  Voorts wil de regering de kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen. In het hoofdstuk klimaat en energie wordt gepleit voor meer concurrentie op de energiemarkt en het naleven van het Kyoto-akkoord.

  Inzake mobiliteit wil de interim-regering onder meer een nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS opstellen.

  Het regeerakkoord voorziet ook in een verdere modernisering van de overheidsdiensten met daarin bijzondere aandacht voor een permanente dienstverlening.

  Het veiligheidsbeleid spitst zich toe op de problematiek van de gevangenissen en het uitwerken van een nationaal veiligheidsplan.

  Tenslotte is er nog een internationaal hoofdstuk waarin een snelle ratificatie van het Verdrag van Lissabon voorzien is.

  21-12-2007 om 13:24 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  19-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzekering duurder voor oudere vrouwen
  Duizenden vrouwen betalen straks 20 procent meer voor hun hospitalisatiepolis bij Ethias.

  Ethias is een van de eerste verzekeraars in België die (ongewild) inspeelt op de nieuwe Europese anti-discriminatierichtlijn. Die bepaalt dat de verzekeraars in België vanaf 2008 geen onderscheid meer mogen maken tussen mannen en vrouwen voor de berekening van hun premies.

  In een brief aan duizenden oudere vrouwen die ingeschreven hebben op MediComfort, de duurste polis uit het gamma hospitalisatieverzekeringen, laat Ethias alvast weten dat de tarieven volgend jaar met liefst 20 procent stijgen.

  "Zij zijn de laatste groep bij wie we de tarieven tussen mannen en vrouwen gelijkschakelen. Het gaat slechts om 3 procent van de totale portefeuille, wat wellicht goed is voor enkele duizenden klanten. Voor de overige 97 procent van de hospitalisatiepolissen hadden wij de tarieven al veel eerder gelijkgeschakeld", luidt het bij Ethias.

  Niettemin geeft deze opmerkelijke tariefaanpassing al een voorsmaakje van wat een aantal vrouwelijke verzekeringsklanten straks te wachten staat. Als de Belgische overheid voor donderdag geen uitzondering aanvraagt op de anti-discriminatierichtlijn dreigen voor een aantal vrouwelijke leeftijdsgroepen de premies voor auto- en hospitalisatieverzekeringen fors duurder te worden.

  bron : Het belang van Limburg

  Gelijkschakelen zou toch ook kunnen betekenen dat men de andere prijzen naar beneden brengt, of niet ?

  19-12-2007 om 06:50 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe dienstencheques in 2008
  Vanaf 1 januari 2008 gaat de firma Sodexho de dienstencheques uitgeven. Gebruikers moeten wel nog tot 31 december bestellen bij Accor, de vorige maker. De cheques van Accor blijven geldig tot de vervaldatum.

  Het gebruikersnummer van de klant blijft ongewijzigd, net zoals de procedure en de prijs van een dienstencheque. De leveringstermijn wordt korter, en de cheques krijgen een nieuwe look.

  Het systeem van de dienstencheques, waarmee onder meer huishoudhulp kan worden betaald, telde in oktober 575.765 gebruikers. Maandelijks worden ongeveer 4 miljoen cheques uitgegeven. De kost voor de RVA, die het systeem financiert, bedraagt dit jaar zowat 530 miljoen euro. (belga/sam)

  bron : HLN

  19-12-2007 om 06:46 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  18-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betalen we meer voor een doktersbezoek ?

  Artsen en ziekenfondsen hebben onderhandeld over de erelonen voor volgend jaar. Het overleg verliep moeizaam, vooral omdat er twee grote discussiepunten op tafel liggen.

  De eerste hinderpaal voor een tarievenakkoord ligt bij de huisartsen. Die willen een hoger ereloon voor consultaties na 18 uur 's avonds. De ziekenfondsen zijn daar niet voor te vinden, tenzij de artsen deel uitmaken van georganiseerde wachtdiensten.

  Het tweede probleem zit bij bepaalde specialisten, zoals pediaters en psychiaters. Die verdienen nu te weinig in vergelijking met andere specialisten zoals klinisch biologen en radiologen.

  Het ziekenfonds wil hen een extraatje geven, maar stuit op protest van de artsenvakbonden. Die willen een even grote indexverhoging voor iedereen.

  Indien er geen akkoord uit de bus komt, mogen de artsen vanaf volgend jaar vrij hun ereloon bepalen, en dat komt de patiënt waarschijnlijk niet ten goede.

  bron : VRTnieuws

  18-12-2007 om 12:18 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recordaantal huurders kan sociale woning niet betalen
  Het totale bedrag aan huurachterstallen in Vlaanderen is vorig jaar met 20,9 procent gestegen tot 12,66 miljoen euro. De hogere huurprijzen, de stijgende levensduurte en de hogere energieprijzen zijn daarvoor verantwoordelijk.

  Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) zou naar schatting 5 à 10 procent van de sociale huurders problemen hebben om op tijd te betalen. Daarbovenop worden ook meer mensen uit hun huis gezet.

  Enkel in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen werd een daling genoteerd. De huurachterstal stijgt in Limburg met 40,2 procent, in Oost-Vlaanderen met 60 procent en Vlaams-Brabant spant de kroon met een stijging van maar liefst 66,8 procent.

  Wanneer er sprake is van wanbetaling kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) in principe zelf de huuropzeg betekenen zonder gerechtelijke tussenkomst. Vorig jaar werden 426 opzeggingen door SHM's uitgevoerd met gerechtelijke tussenkomst zonder uitdrijving, en 337 opzeggingen met uitdrijving. Dat is het hoogste aantal ooit.

  "Nochtans hoeft het niet altijd zo ver te komen", zegt Carl Decaluwé, die de cijfers opvroeg. "Sommige maatschappijen ondernemen veel te laat actie. Het is aan hen om op tijd de bemiddeling en de hulp van de OCMW's in te roepen. Ze moeten niet pas in actie schieten als de huurder al maanden te laat betaalt, maar op dag één na de uiterste vervaldag moet de huurder een signaal krijgen. Dienstverleners moeten veel sneller ingeschakeld kunnen worden. Een goed georganiseerd woonbeleid is van levensbelang. De overheid moet niet enkel in bakstenen investeren maar ook in mensen."

  De gemiddelde huurprijs is de laatste jaren met bijna 6 procent gestegen. Meer en meer mensen moeten een maximumbedrag van hun inkomen aanspreken om de huur te kunnen betalen. (ne)

  18-12-2007 om 12:14 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaanderen in Actie' neemt tweede start
  Brussel l Ruim tweehonderdvijftig captains of society (maatschappelijke vertegenwoordigers uit de administratie, het bedrijfsleven en de academische wereld) brainstormden gisteren over de toekomst van Vlaanderen. Het actieplan Vlaanderen in Actie, dat van minister-president Kris Peeters (CD&V) een nieuw elan kreeg, wil van Vlaanderen tegen 2020 een van de vijf Europese topregio's maken. Nu staan we op plaats 27.
  Vorig jaar werden al vier prioriteiten vastgelegd: talent, logistiek en mobiliteit, internationalisering en innovatie. Onder leiding van onder andere Karel Van Miert buigen vier ateliers zich in 2008 over concrete maatregelen. Die moeten volgens Vlaanderen in Actievoorzitter Karel Vinck leiden tot "ingrijpende doorbraakplannen". Het is de bedoeling dat de speerpunten van het actieplan ook de basis vormen voor het regeerakkoord van de volgende Vlaamse regering, die in 2009 start.


  18-12-2007 om 12:13 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fietsplezier
  www.bloggen.be/fietspl

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!