Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  26-12-2015 BIO DYN LANDBOUW
  26-05-2009
  Biologisch-dynamische landbouw http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_landbouw
  - Biologisch Dynamische zaai-, plant- & oogstkalender José Orins
  - Kosmos-agenda naar Maria en Matthias Thun door Rob Hesper, Corry Zaagsma en Guurtje Kieft, uitgever: www.hesperia.nl kosmos-juni

  Agriculture biodynamique http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique
  - CALENDRIER DES SEMIS 2009 : Maria Thun

  Biodynamic agriculture http://en.wikipedia.org/wiki/Biodynamic_agriculture
  - Gardening for Life - The Biodynamic Way: A Practical Introduction to a New Art of Gardening, Sowing, Planting, Harvesting by Maria Thun
  - The North American Biodynamic Sowing and Planting Calendar 2009 by Maria Thun

  Biologisch-dynamische Landwirtschaft http://de.wikipedia.org/wiki/Biologisch-dynamische_Landwirtschaft
  - Erfahrungen für den Garten: Aussaattage, Pflanzzeiten, Erntetage (Gebundene Ausgabe) von Maria Thun

  Agricultura biodinámica http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_biodin%C3%A1mica

  - Calendario de Agricultura Biodinámica 2009 A partir de ensayos con las constelaciones Maria Thun
  - El reloj cósmico

  Agricultura Biodinâmica http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_Biodin%C3%A2mica
  - CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINAMICA 2009 de Maria Thun

  Agricoltura biodinamica http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura_biodinamica
  - Calendario delle Semine 2009 Da oltre 25 anni - Il calendario biodinamico - L'originale Maria Thun

  Speciale toepassingen Kosmos-agenda : Bron: www.hesperia.nl vertaling of bewerking van teksten van Maria Thun.

  Aantastingen: dierlijke aantastingen
  Waarom treedt dit of dat dier op een gegeven moment eigenlijk op als beschadiger? Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons op de hoogte stellen van de levensvoorwaarden van de dieren in kwestie en vervolgens voorheen gemaakte fouten vermijden. Treedt desondanks een dier massaal op, dan kunnen we het binnen zijn natuurlijke grenzen terugdringen met behulp van zijn eigen verbrandingsprodukt, zijn as. We hoeven niet te grijpen naar een biologisch of zelfs chemisch middel, maar kunnen reguleren vanuit de eigen diergroep. Voor muizen en vogels is de huid of een stuk vel van enkele exemplaren voldoende. Voor insekten en slakken e.d. geldt het volgende. Verzamel van het betreffende ongedierte 50 tot 60 exemplaren en verbrand deze tijdens de passende constellatie op een houtvuurtje in de kachel. Wrijf vervolgens de zo ontstane as een uur lang in een vijzel fijn, zodat hij 'gedynamiseerd' wordt. Neem nu één gram van dit dynamische asmengsel, doe het in een kleine fles samen met 9 gram water en schud het geheel 3 minuten. Dat geeft een eerste gedecimeerde potentie. Voeg vervolgens 90 gram water toe en schud weer 3 minuten. Dit geeft een D2-oplossing. Op deze wijze verder gaande zou men bij 100.000 liter D8 hebben. Dat is niet te doen. Verdun daarom tot D4 en begin vervolgens weer met kleinere hoeveelheden. Het blijkt dat door het gebruik van D8, als kort na elkaar, bijvoorbeeld drie avonden achtereen, gespoten wordt (fijne nevel), de ontwikkeling van het ongedierte vertraagd wordt. Bij verschillende insekten werden goede resultaten bereikt. Na ongeveer vier weken kan men, uitgaande van de eerste verdunning (D4), bij gelijke maanstand weer verdunnen tot D8. Vervolgens dan weer drie keer spuiten. Luizen treden vooral op als gevolg van koude nachten. Doordat de sappen in de plant worden teruggestuwd, ontwikkelt zich in het blad namelijk suiker, de beste voorwaarde voor toename van uiteenlopende soorten luizen. De sapstroom zou dus bevorderd moeten worden en dat kan als volgt geschieden. Een tuin 's avonds begieten brandnetelthee. Een akker of fruitaanplant 's avonds met koevladepreparaat bespuiten. Ook de theeën van de preparatenplanten zijn aan te bevelen (zie SPECIALE TOEPASSINGEN, 3.5). Deze 's avonds fijn verspuiten op de grond, zodat ze werkzaam worden in de planten bij het opstijgen van de sappen in de ochtend.

  Aantastingen: schimmelaantasting bij de plant
  Bij schimmelaantasting hebben we te maken met plantaardige parasieten. In het algemeen hebben schimmels in de natuur de taak stervend leven verder af te breken. Dat betekent evenwel, dat er eerst een ziekte moet zijn - met schimmelaantasting tot gevolg. Het zijn dus geen schimmelziekten. Rudolf Steiner zegt het in de Landbouwcursus op een andere manier: 'Als de maankrachten, die via het water werken, in de aarde te sterk worden doordat het misschien teveel geregend heeft, dan wordt het niveau voor de schimmel, die immers zijn taak in de bodem heeft, teveel omhoog geschoven.' Men zou dat dan weer op het oorspronkelijke niveau terug kunnen brengen door een thee te koken van akkerpaardestaart (Equisetum arvense) en daarmee de bodem waar de aangetaste planten staan, bespuiten. Maar schimmelaantasting kan ook door andere oorzaken optreden. Zo is geconstateerd dat onverteerde organische mest of afval van dierlijke organen die niet vercomposteerd waren, bij planten schimmelaantasting opriepen. Ook het oogsten van zaadgoed op verkeerde tijden heeft vaak het daarop volgende jaar schimmels tot gevolg. Er kunnen dus verschillende oorzaken zijn voor het optreden van schimmels.

  Aardbeien
  Als we de bosaardbei oplettend waarnemen, dan kunnen we het volgende vaststellen. Zij bloeit in het voorjaar met maar weinig bladontwikkeling. Vervolgens groeien en rijpen de vruchten. Pas later rijpt het zaad op de vruchten en daarna vallen de vruchten af. Dan gaat het blad flink groeien en worden de bloemknoppen voor het komende jaar aangelegd. In de herfst kleurt het blad rood, rijpt uit en vergaat gedurende de winter. Als we de cultuur-aardbei op de juiste wijze in dit aardproces plaatsen, zullen we gezonde, aromatische vruchten oogsten, met een goede opbrengst. Dat betekent echter dat we na de oogst direct met de verzorging voor het komende jaar moeten beginnen. We leggen de nieuwe ranken in de lengterichting tussen de rijen. Tussen de rijen rijpe, 'aarde-geworden' compost aanbrengen en licht inwerken, bij voorkeur op vruchtdagen
  tijdens dalende maanbaan (resp. 'planttijd'). Twee emmers rijpe compost per 10 m2 oppervlakte is voldoende (niet op de planten strooien). Enige tijd later nog twee- à driemaal met cultivator of hark losmaken, eveneens op vruchtdagen . Als we biologisch-dynamisch werken, dan op deze hak-dagen éénmaal een koemestpreparaat spuiten, tweemaal kiezel 's ochtends en éénmaal kiezel 's middags. Verplanten bij zon èn maan in Leo . In het voorjaar wordt alleen het onkruid verwijderd.

  Bemesting en grond
  Bij de bemesting is het niet voldoende te weten welke stoffen de plant uit de bodem haalt en hoe we die weer aan de bodem kunnen teruggeven. Er wordt dan geen rekening gehouden met krachten die in de bodem werken en evenmin met de bioorganismen die de bodem vormen en moeten opbouwen. Ook is het niet voldoende om voor grond waarop cultuurgewassen moeten groeien, conclusies te trekken uit wat er in bosgrond gebeurt. De bodem staat als levensorganisme tussen steen en plant in. Uit de verwering van gesteente ontstaan kleisubstanties, die mede de minerale grondslag in zich dragen. Uit de organische resten van het dieren- en plantenrijk maken wij via de weg van het composteren nieuwe aarde. De krachten uit de dieren- en plantenwereld worden bij een goede compostering aan het aardeachtige gebonden. Door de bodemorganismen worden compostmateriaal en kleisubstanties tot een nieuwe eenheid opgebouwd. Op die manier werkt bemesting aan het levend worden van de bodem. Levende bodem wil zeggen: wij heffen met behulp van levenskrachten afkomstig uit materiaal van organische herkomst, de stoffen uit het gesteente een halve levenstrap omhoog, de plant tegemoet. Als we zo'n bodem in beweging brengen door hem te bewerken, dringen kosmische krachten erin binnen en de plant kan daarmee omgaan. De plantenkweker kan gunstige kosmische werking benutten en ongunstige vermijden.

  Brandnetelthee. Oogsttijden
  De kwaliteitsverschillen van de oogsttijden zijn heel goed waar te nemen op de volgende wijze. Pluk een aantal weken elke ochtend om dezelfde tijd brandnetels en trek er thee van direct na het plukken. Gebruik de toppen van de plant met de beide bovenste bladerkransen. Snijd de planten naderhand af en laat ze opnieuw uitgroeien. Laat de thee enkele minuten trekken en schenk het deel dat voor directe consumptie bestemd is, uit. Laat de rest staan en kijk telkens na een uur wat ervan geworden is. De kleuring varieert bij de diverse constellaties van welhaast goudgeel tot welhaast inktblauw. Verzuim niet er een beetje van te proeven. Misschien wordt het dan begrijpelijk waarom als oogsttijden voor planten die bestemd zijn om thee te maken ,
  bloemdagen
  worden aanbevolen bij gebruik van blad en bloem ,
  vruchtdagen
  bij gebruik van vruchten en zaden en
  worteldagen
  bij gebruik van de wortels.

  Broodbereiding
  De omstandigheden zijn hetzelfde als bij melk. Brood van bladdagen
  rijst slecht, is niet goed van smaak en bekomt niet zo goed. Lichtdagen bloemdagen en warmtedagen vruchtdagen zijn voor de deegbereiding en het bakproces het geschiktst en geven het gezondste brood.
  Perigeum
  PE , knopen KMK DMK en verduisteringen zijn ongunstig.

  Conserveren
  Het is raadzaam om voor het oogsten van vruchten die bewaard of geconserveerd gaan worden, ongunstige dagen en bladdagen
  te mijden en hetzelfde geldt voor het verwerken ervan tot sap, gelei, jam, gebak en zuurkool of andere melkzure groenten. Pruimen, kersen, rozebottels, appel- en peresap kunnen worden ingekookt. Dat geeft een heerlijk broodbeleg. Zijn de vruchten echter geoogst op ongunstige bladdagen , dan schimmelt deze 'moes' na korte tijd. Ook voor de oogst van bloemen en blad voor thee moeten op bladdagen vermeden worden, omdat het aroma er sterk onder lijdt.
  Voor alle bovengenoemde handelingen zijn bloemdagen
  en vruchtdagen het meest geschikt.

  Enten en veredelen
  Wil men delen van edele soorten overbrengen op minder edele, dan spreken we van (om)enten. Daarvoor bestaan bij uitstek geschikte ritmen. Tijdens stijgende maanbaan
  KM streven de krachten en de sappen in de plant sterker omhoog. Knoppen en twijgen zijn dan van kracht doordrongen. In het daarvoor geschikte jaargetijde, afhankelijk van het betreffende gebied van de aarde, worden voor besseboompjes en vruchtbomen vruchtdagen tijdens stijgende maanbaan KM gebruikt om enthout te snijden. Dit wordt koel en vochtig bewaard en op de waardplant geënt in de bijpassende constellatie. Bij oculeren worden de betreffende ogen meteen in de gunstige tijd gezet. Wie bloemstruiken of rozen wilveredelen, moet daarvoor de bloemdagen uit diezelfde periode kiezen.

  Gras
  Om een snel opschietend en dichtbegroeid gazon te verkrijgen maaien op bladdagen

  Wie liever niet zo vaak maait, moet maaien op bloemdagen

  Compost geven bij maan in
  Cnc of bij maan in Vir .
  Om te composteren het maaisel eerst wat laten verwelken of per kubieke meter maaisel een 2 kilo kalk erover strooien. Gespreid op de composthoop brengen, liefst gemengd met wat aarde, oude compost en bladeren of loof, anders ontstaat er al gauw een soort zuurkool.

  Melk en melkprodukten
  De dagen die in de WEEKOVERZICHTEN (hoofdstuk 6) met een raster ( ) als ongunstig staan vermeld, kunnen ook beter gemeden worden voor het maken van boter en kaas. Melk die op vruchtdagen
  wordt gemolken, geeft de hoogste boteropbrengst en dat is ook het geval met melk van onweersachtige dagen.
  De dagen dat de maan in het perigeum
  PE staat, zijn voor melkverwerking vrijwel altijd ongunstig; ook yogurt lukt dan niet zo goed. In deze dagen bereide melkzuurculturen hebben de neiging om te mislukken, zodat het raadzaam is om de vorige dag een dubbele hoeveelheid te enten.
  Melk is het meest gesteld op vruchtdagen
  en bloemdagen
  bladdagen zijn ongunstig.

  Onkruid en bodembewerking
  Bij elke bodembewerking, bij elk losmaken van de grond stromen de kosmische krachten die op dat moment werkzaam zijn, in de bodem. Vandaaruit impulseren zij, via het moment van zaaien, de verdere orgaanvorming van de plant. Door de bodembewerking kunnen we deze impuls versterken, maar daarmee wordt ook het kiemen van onkruidzaden bevorderd. Als de maan in
  Leo staat, kiemt er heel veel zaad, daarom kan men een akker die veel onkruidzaad bevat, dan eggen om het onkruid te laten ontkiemen, zodat het later ondergewerkt kan worden. Als de maan in Cap staat, kiemt er weinig onkruid. Daarom zal een bodembewerking op zulke dagen weinig onkruidgroei opleveren. Verdere biologische maatregelen zijn in het boekje Unkraut te vinden.

  Onkruid en compost
  Dikwijls wordt geklaagd dat er door plantencompost meer onkruid komt. Als er bloeiend of zaadhoudend onkruid op de composthoop wordt gedaan, dan moet deze goed vochtig worden gehouden. Begint hij daarna warm te worden, dan ontkiemen de onkruidzaden in de composthoop, maar de kiemen sterven vervolgens af doordat de nodige levensvoorwaarden ontbreken. Tijdens het verteringsproces wordt het eiwit afgebroken en komen de afzonderlijke stoffen vrij. Zodoende hebben we in onkruidcompost ongeveer de helft van de stikstof die zich in dierlijke mest bevindt. Onkruidcompost is dus een heel waardevolle substantie.

  Preparaten- en theeplanten. OOGSTEN Pluktijden
  - Paardebloemen worden geplukt op bloemdagen
  , 's morgens direct na het opengaan, als het midden van de bloem nog gesloten is.
  - Duizendblad wordt op vruchtdagen
  geplukt in de tijd dat de zon zich in het gebied van Leo bevindt, dus vanaf ongeveer midden augustus.
  - Kamille zou geplukt moeten worden in licht- en bloemdagen
  kort voor St. Jan. Bij een latere oogst zijn de hoofdjes al tot zaadvorming overgegaan en dan zou men een niet goed preparaat kamille op het land uitzaaien. Ze verliest ook haar goede werking als er zich maden bevinden in de bloemhoofdjes; mede daarom dit oogsttijdstip kiezen.
  - Brandnetels worden verzameld als ze beginnen te bloeien. Men gebruikt de hele bovengrondse plant, die op bloemdagen
  wordt geplukt.
  - Valeriaanbloemen verzamelt men het beste op licht- en bloemdagen
  omstreeks St. Jan. Alle bloemen op een stuk papier in de schaduw drogen.
  - Eikenschors verzamelen op worteldagen
  ; geen bast nemen, maar stukjes schors.

  Spinaziezaad
  Spinaziezaad van verschillende constellaties uit het voorafgaande jaar geeft bij eenzelfde nateelt grote verschillen in groei en opbrengst. Tevens bevatten de planten in kwestie uiteenlopende hoeveelheden suiker, nitraat en kalium.

  Vruchtbomen: boompap
  Neem een hoeveelheid koevlade en een gelijke hoeveelheid klei of leem en meng dit met wei tot een gladde pap, ongeveer zo dik als muurverf. Reinig stammen en dikke takken met een staalborstel en smeer deze vervolgens met de pap in. Met water verdund kan de pap ook verspoten worden. Wei is verkrijgbaar in elke zuivelfabriek die kaas maakt.

  Vruchtwisseling
  Aan de vruchtwisseling in de landbouw, waar granen een grotere rol spelen, kunnen we leren hoe we het niet moeten doen. Als hakvruchten en vlinderbloemigen uitvallen omdat men de dieren heeft afgeschaft, dan duurt het niet lang of er treden wortelziekten op, te voorschijn geroepen door schimmels, aaltjes e.d. We spreken van 'voetziekten'. In de tuinbouw is dat altijd heel duidelijk bij koolgewassen. Aangezien de plant niet alleen stoffen en krachten uit de bodem opneemt, maar daar ook in afscheidt, vooral zuren, ontstaat er bij eenzijdige teelten een overzadiging van deze zuren. De bodemorganismen kunnen deze niet meer voldoende omwerken en dan treden soortgebonden beschadigers op. Als we, met voldoende tijdsruimte ertussen, afwisselen met andere soorten, behoeven we voor zulke aantastingen niet bang te zijn. De betekenis van vruchtwisseling beperkt zich niet, zoals hier en daar beweerd is, tot het mestvraagstuk - gewassen die veel mest vragen moeten worden afgewisseld met gewassen die minder nodig hebben, en vervolgens met vlinderbloemigen. Deze volgorde maakt dat we na enige tijd toch naar gewasbeschermingsmiddelen zouden moeten grijpen. Om dat te voorkomen moeten we ook rekening houden met de plantenfamilie. Het beste voorbeeld is de knolvoet. Dat is de schimmel die de wortel van koolsoorten aantast en daar woekeringen te voorschijn roept, waardoor de plant in haar groei geremd wordt en te gronde gaat. De sporen voor de voortplanting van deze schimmel blijven vier jaren in de grond kiemkrachtig en elke kool of kruisbloemige soort die daar geteeld wordt, draagt de ziekte verder, dus ook radijs, mosterdzaad, raapzaad enz.
  Daarom zou ook gelet moeten worden op afwisseling in wat men wil oogsten: wortel
  , bloem , blad , vrucht of zaad. Van de vlinderbloemigen weten we dat ze organische stikstof in de bodem brengen. Na een teelt van korenbloem, phacelia en bolderik toonde grondonderzoek een toename van fosfor aan en na eveneens phacelia en boekweit was het kaliumgehalte gestegen, na erwten en lupine het kalkgehalte. Daaruit blijkt dat een zo rijk mogelijk gevarieerde vruchtwisseling de bodem ook beter voorziet van de nodige mineralen
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  ASTROLOGIE

  © annekeguis.nl - astro.oma.be - liesbethbisterbosch.org - wikipedia - lunarium.co.uk - catharinaweb
  20-01 10:43 19-02 00:50 20-03 23:45 20-04 11:42 21-05 10:45 21-06 18:38
  23-07 05:30 23-08 12:37 23-09 10:21 23-10 19:47 22-11 16:25 22-12 05:48
  STERREBEELDEN
  AQR PSC ARI TAU GEM CNC
  LEO VIR LIB SCO SGR CAP
  PLANETEN ASPECTEN SYMBOLEN MATRIX : Zoals de PLANETEN aan de hemel bewegen, vormen ze hoekige relaties met elkaar. Deze hoeken worden in de astrologie ASPECTEN genoemd Afhankelijk van de bron (auteurs) zijn er verschillende ASPECTEN gebruikt bij het tuinieren, aan U om te beslissen welke te gebruiken
  ZON MERCURIUS • VENUS AARDE • MAAN MARS • JUPITER • SATURNUS • URANUS • NEPTUNIUS PLUTO
  - - - - - - -
  ZWARTE MAAN
  20-03 17:57 20-04 05:56 21-05 04:59 21-06 12:51 22-07 23:41 23-08 06:46
  23-09 04:29 23-10 13:57 22-11 10:38 22-12 00:03 20-01 04:51 18-02 18:59
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  ZODIAC


  2015
  20-03 17:57 20-04 05:56 21-05 04:59 21-06 12:51 22-07 23:41 23-08 06:46
  23-09 04:29 23-10 13:57 22-11 10:38 22-12 00:03 20-01 04:51 18-02 18:59
  STERREBEELDEN
  AQR PSC ARI TAU GEM CNC
  LEO VIR LIB SCO SGR CAP

  © annekeguis.nl - astro.oma.be - liesbethbisterbosch.org - denachtuil.eu - wiki
  20-01 10:43 19-02 00:50 20-03 23:45 20-04 11:42 21-05 10:45 21-06 18:38
  23-07 05:30 23-08 12:37 23-09 10:21 23-10 19:47 22-11 16:25 22-12 05:48  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  25-12-2015 MUSIC FOR LIFE 2015
  2.727.405€
  5.102.730€ • LINDE Merckpoel • SISKA Schoeters • EVA De Roo
  • 2015 • • • • 2014 •
  • IEDEREEN ZORGT VOOR IEDEREEN • VRAGEN •
  De SCHORRE • MUSIC FOR LIFE MUZIEK • in BOOM
  • REGISTREER GOED DOEL • MEER DAN 1000 VZW'S • 18 •
  VIVA FOR LIFE RTBF 3.028.775€ •• SERIOUS REQUEST 3FM 7.562.985€

  • 1219-1223 • WARMATHON • 287.260€ •
  • 23 70.946km 101.100€ ANTWERPEN • Cath Luyten

  • 19 32.248km 41.320€ LEUVEN • Lieven van Gils • 20 33.083km 36.730€ HASSELT • Hanne Decoutere
  • 21 38.650km 40.870€ BRUGGE • Maaike Cafmeyer • 22 62.391km 67.240€ GENT • Lieve Blancquaert
  • BEKENDE VLAMINGEN •
  • 20 footballforlife 0-7 •
  • 1214-1218 • BLOKKEN FOR LIFE Vlaamse Vereniging Autisme • 14 Nathalie Meskens 1000€ - Gert Verhulst • 15 Hanne Decoutere - Herman Brusselmans 1000€
  • 16 Linde Merckpoel - Sven De Ridder 1000€ • 17 Gwendolyn Rutten 1000€ - Tom Waes • 18 Saartje Vandendriessche - Philippe Geubels 1000€
  • 1129 12:30 • SMS 4342 • Cardiac Research • DE WARMSTE FLANDRIENCROSS
  5 WERELDKAMPIOENEN 1• ALBERT Niels 2• Erwin Vervecken 3• Bart Wellens • Danny De Bie • Paul Herygers 24.322 € + VAN AERT Wout = 25.000 €
  • 1128 TOM BOONEN & FRIENDS 1• DE BIE Sean 2• Maarten Wynants 3• Pieter Vanspeybrouck EX-veldritkampioenen 1• Geert Wellens 2• Kevin Hulsmans
  • Move To Improve vzw • Bijs vzw
  • 2015 5.102.730€ • 2014 2.727.405€ • 2013 2.501.987€ • 2012 € • 2011 7.142.716€ • 2010 5.020.000€ • 2009 3.955.223€ • 2008 3.513.728€ • 2007 3.383.030€ • 2006 2.901.650€

  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  FOOTERB
  IK BEN ??????

  • BLOWING IN THE WIND • WITH GOD ON OUR SIDE • WE SHALL OVERCOME •
  VREDE •• DIMITRY VAN TOREN
  •• Komt er een duif van honderd pond•• Met een olijfboom in zijn klauwen•• Bij mijn oren met zijn mond•• Vol van korenzoete vrouwen•• Vol van kirrende verhalen•• Hoe de oorlog is verdwenen•• En herhaalt ze honderd malen:•• Alle malen zal ik wenen•• Sinds ik mij zo onverwacht•• In een taxi had gestort•• Dat ik in de nacht een gat•• Naliet dat steeds groter wordt•• Sinds mijn zacht betraande schat•• Droogte blozend van ellende•• Staan bleef, zo bleef stilstaan dat•• Een keisteen ketste in haar lenden•• Ben ik te dicht droog van vel•• Om uit te zweten in gebeden•• Kreukels knijpend evenwel•• En VREDE knarsend VREDE VREDE •• De Liefde is een stinkend wonder•• Van onthoofde wulpsigheden•• Als ik voort moet leven zonder•• VREDE godverdomme VREDE•• Want het scheurende geluid•• Waar ik van mijn lief mee scheidde•• Schrikt mij nu het bed nog uit•• Waar wij soms in dromen beiden•• Dat de oorlog van weleer•• Wederkeert op vilten voeten•• Dat we, eigenlijk al niet meer•• Kunnend alles, toch weer moeten•• Liggen, rennen en daarnaast•• Gillen in elkanders oren•• Zo wanhopig dat wij haast•• Dromen ons te kunnen horen
  Kom vanavond met verhalen Hoe de oorlog is verdwenen En herhaal ze honderd malen Alle malen zal ik wenen
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  24-12-2015 MUSIC FOR LIFE 1
  MUSIC FOR LIVE 2015 • OPTREDENS • DE SCHORRE BOOM • TELEVISIE • RADIO •
  DONDERDAG 1224 18:00 • één • 01:05 - 12:20 •• 13:40 - 18:00 • CANVAS • 12:30 - 18:00 • één PLUS • 24:00 - 06:00
  Laatste dag van MUSIC FOR LIFE maakt STUBRU 09:00 18:00 samen met MNM • Karolien Debecker • Peter Van de Veire RADIO1 • Ayco Duyster • Jan Hautekiet RADIO2 • Peter Verhulst • Kim Debrie de WARMSTE RADIO
  Deze unieke uitzending zal op alle netten te horen zijn
  Vrijdag 1218 10:30 • Jasper Steverlynck 19:00 • Coasts 20:00 • Trixie Whitley 21:30 • Tourist LeMC 22:30 • Gunther D DJ-set
  • één • 09:00 - 12:20 •• 14:15 - 17:35 • CANVAS • 12:30 - 19:30 • één PLUS • 20:00 - 20:40 •• 21:30 - 24:00
  Zaterdag 1219 10:30 • Milow 19:00 • Låpsley 20:00 • Gabriel Rios 22:30 • Discobar Galaxie DJ-set
  • één • 02:25 - 11:45 •• 16:50 - 17:35 • CANVAS • 12:30 - 19:30 • één PLUS • 24:00 - 06:00 •• 20:00 - 24:00
  Zondag 1220 10:30 • Novastar 19:00 • Hyphen Hyphen 20:00 • Admiral Freebee 22:30 • Lost Frequencies DJ-set
  • één • 00:55 - 08:10 •• 15:35 - 17:00 • CANVAS • 12:30 - 19:30 • één PLUS • 24:00 - 06:00 •• 20:00 - 20:30 •• 21:20 - 24:00
  Maandag 1221 10:30 • Ozark Henry 19:00 • Billie 20:00 • Selah Sue 22:30 • Discobaar A Moeder DJ-set
  • één • 01:55 - 12:20 •• 15:55 - 17:35 • CANVAS • 12:30 - 19:30 • één PLUS • 24:00 - 06:00 •• 20:00 - 24:00
  Dinsdag 1222 10:30 • Glenn Claes 19:00 • Woodie Smalls 20:00 • The Van Jets 22:30 • TLP DJ-set
  • één • 00:55 - 12:20 •• 15:55 - 17:35 • CANVAS • 12:30 - 19:30 • één PLUS • 24:00 - 06:00 •• 20:00 - 24:00
  Woensdag 1223 10:30 • Bazart 19:00 • Lil’ Kleine & Ronnie Flex
  • één • 01:10 - 12:20 •• 15:55 - 17:35 • CANVAS • 12:30 - 19:30 • één PLUS • 24:00 - 06:00 •• 20:00 - 24:00
  • LINDE Merckpoel • SISKA Schoeters • EVA De Roo presenteren samen zeven dagen lang 24u op 24u. MUSIC FOR LIFE is heel de week te horen op STUDIO BRUSSEL
  Volg MUSIC FOR LIFE ONLINE via STUBRU of de website van DE WARMSTE WEEK
  Mis niets van MUSIC FOR LIFE en volg ons ook zeker op • facebook • twitter • Instagram • Snapchat

  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  23-12-2015 01SKELETB

  ..
  •


  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  LUNA 2016
  •2016• MAANKALENDER •• CALENDRIER LUNAIRE •• LUNAR CALENDAR •• MONDKALENDER
  • CALENDARIO LUNARE • CALENDARIO LUNAR • CALENDARIO LUNAR • MåNKALENDER • MåNEKALENDER • KALENDER • TAKVIM  • KALENDARZ • KUUKALENTERI • HOLDNAPTÁR


  • Русский :Календарь • Česky : Kalendář • Hrvatski : Kalendar • Ελληνικά : Ημερολόγιο
  • 日本語 : カレンダー • 简体字 : 日历
  • 한국어 : 달력 • ไทย : ปฏิทิน
  العربية تقويم
  עברית לוח שנה
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  22-12-2015 HEILIGEN 2016
  2016 • HEILIGENKALENDER UNDER CONSTRUCTION

  01-06 07-12 0511-0515 IJSHEILIGEN 2016 HEILIGENKALENDER
  BRON: www.astro.oma.be
  JANUARI
  01 VRIJDAG •H. MARIA, MOEDER VAN GOD
  02 ZATerdag •HH. Basilius en Gregorius
  03 ZONDAG •OPENBARING VAN DE HEER
  04 Maandag •H. Veerle
  05 Dinsdag •H. Emiliana
  06 Woensdag •H. Andreas Corsini
  07 Donderdag •H. Raymond van Penyafort
  08 Vrijdag •H. Goedele
  09 ZATerdag •Z. Adelheid
  10 ZONDAG •Doopsel van de Heer
  11 Maandag •H. Paulinus v. Aquilea
  12 Dinsdag •H. Cesarina
  13 Woensdag •H. Hilarius
  14 Donderdag •Z. Valentinus Paquay
  15 Vrijdag •H. Remigius van Reims
  16 ZATerdag •H. Marcellus I
  17 ZONDAG •H. Antonius
  18 Maandag •H. Prisca
  19 Dinsdag •H. Marius
  20 Woensdag •H. Sebastianus
  21 Donderdag •H. Agnes
  22 Vrijdag •H. Vincentius
  23 ZATerdag •H. Emerentiana
  24 ZONDAG •H. Franciscus van Sales
  25 Maandag •Bekering van de H. Paulus
  26 Dinsdag •HH. Timotheüs en Titus
  27 Woensdag •H. Angela Merici
  28 Donderdag •H. Thomas van Aquino
  29 Vrijdag •H. Poppo
  30 ZATerdag •H. Mutien-Marie
  31 ZONDAG •H. Johannes Bosco
  FEBRUARI
  01 Maandag •H. Brigitta van Kildare
  02 Dinsdag •LICHTMIS
  03 Woensdag •H. Blasius
  04 Donderdag •H. Veronica
  05 Vrijdag •H. Agatha
  06 ZATerdag •H. Amandus
  07 ZONDAG •HH. Paulus Miki gezellen KARNAVAL
  08 Maandag •H. Hieronymus Emilianus
  09 Dinsdag •H. Apollonia
  10 •ASWOENSDAG • VASTEN
  11 Donderdag •O.L.V. van Lourdes
  12 Vrijdag •H. Gertrudis
  13 ZATerdag •HH. Harlindis en Relindis
  14 ZONDAG •HH. Cyrillus Methodius
  15 Maandag •H. Siegfried
  16 Dinsrdag •H. Juliana
  17 Woensdag •7 HH. Stichters van de Servieten
  18 Donderdag •H. Bernadette Soubirous
  19 Vrijdag •H. Bonifatius van Brussel
  20 ZATerdag •H. Eleutherius
  21 ZONDAG •H. Petrus Damiani
  22 Maandag •H. Petrus' Stoel
  23 Dinsdag •H. Polycarpus
  24 Woensdag •H. Modestus
  25 Donderdag •H. Walburgis
  26 Vrijdag •H. Nestor
  27 ZATerdag •H. Leander
  28 ZONDAG •H. Romanus
  29 Maandag •H. Oswald
  00•
  00•
  MAART
  01 Dinsdag •H. Albinus
  02 Woensdag •Z. Karel de Goede
  03 Donderdag •H. Kunegonde
  04 Vrijdag •H. Casimirus
  05 ZATerdag •H. Olivia
  06 ZONDAG •H. Coleta
  07 Maandag •HH. Perpetua en Felicitas
  08 Dinsdag •H. Johannes van God
  09 Woensdag •H. Francisca Romana
  10 Donderdag •H. Anastasia
  11 Vrijdag •H. Rosina
  12 ZATerdag •H. Maximilianus
  13 ZONDAG •H. Eufrasia
  14 Maandag •H. Machteld
  15 Dinsdag •H. Louisa de Marillac
  16 Woensdag •H. Herbert
  17 Donderdag •H. Patrick
  18 Vrijdag •H. Cyrillus van Jeruzalem
  19 ZATerdag •H. JOZEF
  20 ZONDAG • PALMZONDAG • GOEDE WEEK
  21 Maandag •Z. Clementia
  22 Dinsdag •H. Lea
  23 Woensdag •H. Turibius van Mongrovejo
  24 DONDERDAG • WITTE DONDERDAG
  25 VRIJDAG • GOEDE VRIJDAG
  26 ZATerdag • PAASZATERDAG
  27 ZONDAG • PASEN
  28 Maandag • PAASMAANDAG •H. Gontran
  29 Dinsdag •H. Eustasius
  30 Woensdag •H. Amedeüs
  31 Donderdag •H. Benjamin
  APRIL
  01 Vrijdag •H. Hugo
  02 ZATerdag •H. Franciscus van Paola
  03 ZONDAG •H. Richardus
  04 Maandag •AANKONDIGING VAN DE HEER
  05 Dinsdag •H. Vincentius Ferrer
  06 Woensdag •H. Petrus van Verona
  07 Donderdag •H. Johannes Baptista de la Salle
  08 Vrijdag •H. Walter
  09 ZATerdag •H. Waltrudis
  10 ZONDAG •H. Fulbert
  11 Maandag •H. Stanislaus
  12 Dinsdag •H. Julius I
  13 Woensdag •H. Martinus I
  14 Donderdag •H. Lidwina
  15 Vrijdag •Z. Petrus Gonzalez
  16 ZATerdag •H. Benedictus Labre
  17 ZONDAG •H. Anicetus
  18 Maandag •Z. Idesbald
  19 Dinsdag •H. Ursmarus
  20 Woensdag •Z. Oda van Thorembais
  21 Donderdag •H. Anselmus
  22 Vrijdag •H. Alexander
  23 ZATerdag •H. Joris
  24 ZONDAG •H. Fidelis van Sigmaringen
  25 Maandag •H. Marcus
  26 Dinsdag •H. Cletus
  27 Woensdag •H. Zita
  28 Donderdag •H. Petrus Chanel
  29 Vrijdag •H. Catharina van Siëna
  30 ZATerdag •H. Pius V
  00
  MEI
  01 ZONDAG •H. Jozef, arbeider
  02 Maandag •H. Athanasius
  03 Dinsdag •HH. Philippus en Jacobus
  04 Woensdag •H. Silvanus
  05 DONDERDAG • O.L.H. HEMELVAART
  06 Vrijdag •H. Prudentia
  07 ZATerdag •Z. Gisela
  08 ZONDAG •H. Macharius
  09 Maandag •H. Pachomius
  10 Dinsdag •H. Damiaan (De Veuster)
  11 Woensdag •H. Gangulfus
  12 Donderdag •H. Pancratius
  13 Vrijdag •H. Servatius
  14 ZATerdag •H. Matthias
  15 ZONDAG • PINKSTEREN
  16 Maandag •H. Johannes Nepomucenus
  17 Dinsdag •H. Paschalis Baylon
  18 Woensdag •H. Johannes I
  19 Donderdag •H. Ivo
  20 Vrijdag •H. Bernardinus v. Siëna
  21 ZATerdag •Z. Herman-Jozef
  22 ZONDAG •DRIEVULDIGHEIDSZONDAG
  23 Maandag •H. Wilbertus
  24 Dinsdag •H. Esther
  25 Woensdag •H. Beda de Eerbiedwaardige
  26 Donderdag •SACRAMENTSDAG
  27 Vrijdag •H. Augustinus van Kantelberg
  28 ZATerdag •H. Germanus
  29 ZONDAG •H. Maximus
  30 Maandag •H. Ferdinandus
  31 Dinsdag •Bezoek van Maria
  00 MOEDERDAG
  JUNI
  01 Woensdag •H. Justinus
  02 Donderdag •HH. Marcellinus en Petrus
  03 Vrijdag •H. HART
  04 ZATerdag •Z. Eva van Luik
  05 ZONDAG •H. Bonifatius van Duitsland
  06 Maandag •H. Norbertus
  07 Dinsdag •Z. Anna van St.-Bartholomeüs
  08 Woensdag •H. Medardus
  09 Donderdag •H. Efrem
  10 Vrijdag •Z. Poppe
  11 ZATerdag •H. Barnabas
  12 ZONDAG •H. Aleydis van Schaarbeek
  13 Maandag •H. Antonius van Padua
  14 Dinsdag •H. Rufinus
  15 Woensdag •H. Landelinus
  16 Donderdag •H. Lutgardis
  17 Vrijdag •H. Alena
  18 ZATerdag •H. Leontius
  19 ZONDAG •H. Romualdus
  20 Maandag •H. Silverius
  21 Dinsdag •H. Aloisius Gonzaga
  22 Woensdag •HH. John Fisher en Thomas More
  23 Donderdag •H. Maria van Oignies
  24 Vrijdag •GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER
  25 ZATerdag •H. Adalbert
  26 ZONDAG •H. Anthelmus
  27 Maandag •H. Cyrillus van Alexandrië
  28 Dinsdag •H. Ireneüs
  29 Woensdag •HH. PETRUS EN PAULUS
  30 Donderdag •Eerste HH. Martelaren
  00 VADERDAG
  JULI
  01 Vrijdag •H. Rumoldus
  02 ZATerdag •H. Martinianus
  03 ZONDAG •H. Thomas
  04 Maandag •H. Elisabeth van Portugal
  05 Dinsdag •H. Antonius Maria Zaccaria
  06 Woensdag •H. Godelieve
  07 Donderdag •H. Willibald
  08 Vrijdag •HH. Landrada en Amelberga
  09 ZATerdag •HH. Martelaren van Gorkum
  10 ZONDAG •HH. Amandina en gezellen
  11 Maandag •H. Benedictus
  12 Dinsdag •H. Johannes Gualbertus
  13 Woensdag •H. Henricus
  14 Donderdag •H. Camillus de Lellis
  15 Vrijdag •H. Bonaventura
  16 ZATerdag •HH. Monulf en Gondulf
  17 ZONDAG •H. Fredegandus
  18 Maandag •H. Frederik
  19 Dinsdag •H. Arsenius
  20 Woensdag •H. Marina
  21 Donderdag •H. Laurentius van Brindisi
  22 Vrijdag •H. Maria Magdalena
  23 ZATerdag •H. Birgitta van Zweden
  24 ZONDAG •Z. Christina
  25 Maandag •H. Jacobus
  26 Dinsdag •HH. Joachim en Anna
  27 Woensdag •H. Christiana
  28 Donderdag •HH. Nazarius en Celsus
  29 Vrijdag •H. Martha
  30 ZATerdag •H. Petrus Chrysologus
  31 ZONDAG •H. Ignatius van Loyola
  AUGUSTUS
  01 Maandag •H. Alfonsus Maria van Liguori
  02 Dinsdag •H. Eusebius van Vercelli
  03 Woensdag •H. Lydia
  04 Donderdag •H. Johannes-Maria Vianney
  05 Vrijdag •H. Abel
  06 ZATerdag •Gedaanteverandering van de Heer
  07 ZONDAG •H. Juliana van Cornillon
  08 Maandag •H. Dominicus
  09 Dinsdag •H. Teresia B. v. h. Kruis
  10 Woensdag •H. Laurentius
  11 Donderdag •H. Clara
  12 Vrijdag •H. Johanna Francisca de Chantal
  13 ZATerdag •HH. Pontianus en Hippolytus
  14 ZONDAG •H. Maximiliaan Maria Kolbe
  15 MAANDAG • MARIA HEMELVAART
  16 Dinsdag •H. Arnold
  17 Woensdag •H. Hyacint
  18 Donderdag •H. Helena
  19 Vrijdag •H. Johannes Eudes
  20 ZATerdag •H. Bernardus
  21 ZONDAG •H. Pius X
  22 Maandag •Maria Koningin
  23 Dinsdag •H. Rosa van Lima
  24 Woensdag •H. Bartholomeüs
  25 Donderdag •H. Lodewijk
  26 Vrijdag •H. Natalia
  27 ZATerdag •H. Monica
  28 ZONDAG •H. Augustinus
  29 Maandag •Marteldood H. Johannes de Doper
  30 Dinsdag •H. Felix
  31 Woensdag •Maria Moeder Middel v Genade
  SEPTEMBER
  01 Donderdag •H. Egidius
  02 Vrijdag •Z. Margarita van Leuven
  03 ZATerdag •H. Gregorius de Grote
  04 ZONDAG •H. Rosalia
  05 Maandag •H. Bertinus
  06 Dinsdag •H. Eva
  07 Woensdag •H. Hilduardus
  08 Donderdag •O.L.V. Geboorte
  09 Vrijdag •H. Petrus Claver
  10 ZATerdag •H. Theodard
  11 ZONDAG •H. Vinciana
  12 Maandag •H. Naam van Maria
  13 Dinsdag •H. Johannes Chrysostomus
  14 Woensdag •Kruisverheffing
  15 Donderdag •O.L.V. van Smarten
  16 Vrijdag •HH. Cornelius en Cyprianus
  17 ZATerdag •H. Lambert
  18 ZONDAG •H. Jozef van Cupertino
  19 Maandag •H. Januarius
  20 Dinsdag •HH. Koreaanse martelaren
  21 Woensdag •H. Mattheüs
  22 Donderdag •HH. Mauritius en gezellen
  23 Vrijdag •H. Thecla
  24 ZATerdag •O.L.V. Vrijkoop der slaven
  25 ZONDAG •H. Gerolf
  26 Maandag •HH. Cosmas en Damianus
  27 Dinsdag •H. Vincentius a Paulo
  28 Woensdag •H. Wenceslaus
  29 Donderdag •HH. Michaël, Gabriël en Rafaël
  30 Vrijdag •H. Hieronymus
  00
  OKTOBER
  01 ZATerdag •H. Theresia van Lisieux
  02 ZONDAG •HH. Engelbewaarders
  03 Maandag •H. Gerardus van Brogne
  04 Dinsdag •H. Franciscus van Assisi
  05 Woensdag •H. Placidus
  06 Donderdag •H. Bruno
  07 Vrijdag •O.L.V. van de Rozenkrans
  08 ZATerdag •H. Pelagia
  09 ZONDAG •H. Ghislenus
  10 Maandag •H. Beregisus
  11 Dinsdag •H. Gommaar
  12 Woensdag •H. Wilfried
  13 Donderdag •H. Geraldus
  14 Vrijdag •H. Donatianus
  15 ZATerdag •H. Theresia van Avila
  16 ZONDAG •H. Hedwig
  17 Maandag •H. Ignatius van Antiochië
  18 Dinsdag •H. Lucas
  19 Woensdag •H. Paulus van het Kruis
  20 Donderdag •Z. Adelina
  21 Vrijdag •H. Celina
  22 ZATerdag •H. Elodia
  23 ZONDAG •H. Johannes van Capistrano
  24 Maandag •H. Antonius Maria Claret
  25 Dinsdag •HH. Crispinus en Crispinianus
  26 Woensdag •H. Evaristus
  27 Donderdag •Z. Emelina
  28 Vrijdag •HH. Simon en Judas
  29 ZATerdag •H. Ermelindis
  30 ZONDAG •Z. Benvenuta
  31 Maandag •H. Quintinus
  NOVEMBER
  01 DINSDAG • ALLERHEILIGEN
  02 WOENSDAG • ALLERZIELEN
  03 Donderdag •H. Hubertus
  04 Vrijdag •H. Carolus Borromeüs
  05 ZATerdag •H. Odrada
  06 ZONDAG •H. Leonardus
  07 Maandag •H. Willibrord
  08 Dinsdag •H. Godfried
  09 Woensdag •Wijding Basiliek van Lateranen
  10 Donderdag •H. Leo de Grote
  11 Vrijdag • H. MARTINUS van Tours
  12 ZATerdag •H. Josaphat
  13 ZONDAG •H. Stanislaus Kostka
  14 Maandag •H. Alberik
  15 Dinsdag •H. Albertus de Grote
  16 Woensdag •H. Margarita van Schotland
  17 Donderdag •H. Elisabeth van Hongarije
  18 Vrijdag •H. Odo
  19 ZATerdag •H. Mechtild
  20 ZONDAG •KRISTUS KONING
  21 Maandag •Opdracht v. Maria
  22 Dinsdag •H. Cecilia
  23 Woensdag •H. Trudo
  24 Donderdag •H. Albrecht van Leuven
  25 Vrijdag •HH. Martelaren van Vietnam
  26 ZATerdag •H. Jan Berchmans
  27 ZONDAG •ADVENT
  28 Maandag •H. Bertuinus
  29 Dinsdag •H. Radboud
  30 Woensdag •H. Andreas
  00
  DECEMBER
  01 Donderdag •H. Eligius
  02 Vrijdag •Z. Johannes van Ruusbroec
  03 ZATerdag •H. Franciscus Xaverius
  04 ZONDAG •H. Johannes Damascenus
  05 Maandag •H. Sabbas
  06 Dinsdag • H. NICOLAUS
  07 Woensdag •H. Ambrosius
  08 Donderdag •ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
  09 Vrijdag •H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
  10 ZATerdag •H. Eulalia
  11 ZONDAG •H. Damasus I ADVENT
  12 Maandag •O.L.V.~van Guadelupe
  13 Dinsdag •H. Lucia
  14 Woensdag •H. Johannes van het Kruis
  15 Donderdag •H. Autbertus
  16 Vrijdag •H. Everardus
  17 ZATerdag •H. Wivina
  18 ZONDAG •H. Winnibald ADVENT
  19 Maandag •Z. Urbanus V
  20 Dinsdag •H. Theofilus
  21 Woensdag •H. Petrus Canisius
  22 Donderdag •H. Hunger
  23 Vrijdag •H. Johannes van Kenti
  24 ZATerdag •H. Delfinus
  25 ZONDAG • KERSTMIS
  26 Maandag •H. Stefanus
  27 Dinsdag •H. Johannes, Evangelist
  28 Woensdag •HH. Onschuldige Kinderen
  29 Donderdag •H. Thomas Becket
  30 Vrijdag •H. Familie
  31 ZATerdag •H. Silvester I
  • BELGISCHE HEILIGEN
  Maandag 11 oktober 2009 werd Jozef De Veuster (°Tremelo 1840 +Molokaï 1889), oftewel pater Damiaan, in Rome heilig verklaard. Het heeft lang geduurd, toch is hij bijlange niet de enige Belgische heilige, zoals onderstaand lijstje laat zien:
  Bavo (van Gent): werd rond 600 in Haspengouw geboren en trad na een losbandig leven in in de Gentse Sint-Pietersabdij. Uiteindelijk opteerde hij voor een kluizenaarsleven. Volgens sommige historici overleed hij in 650, volgens anderen in 654.
  Goedele van Brussel: rond 650 in Hamme (Merchtem) of Ham (Aalst) geboren. De Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal in Brussel is naar haar genoemd. Gestorven circa 710.
  Begga (van Andenne): (ca 615- ca.695). Stichtte een klooster in Andenne, was een zuster van Bavo
  Hubertus van Luik: ca 655 Aquitanië / 30 mei 727 Tervuren. Heilig verklaard in 743.
  Guido van Anderlecht: werd in het midden van de 10e eeuw in Brabant geboren. Hij stierf op 12 september 1012 en ligt begraven in Anderlecht. Faraïldis van Gent (Veerle van Gent): (circa 750 geboren in Gent)
  Ivetta van Hoei (1158-1228)
  Sulpicius van Tongeren (overleed in 500). Weinig over geweten.
  Poppo van Deinze (978-1049). Ook Poppo van Stavelot genoemd. Werd begraven in Stavelot.
  Harlindis en Relindis: op het einde van de 7e eeuw in Aldeneik (Maaseik) geboren.
  Leo van Veurne: zou in 1150 samen met de graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, de relikwie van het H. Bloed naar Brugge hebben gebracht.
  Coleta van Gent: (1381-1447): stichtte zeventien kloosters, waarvan dat van de Arme Klaren in Gent. Heilig verklaard in 1807.
  Juliana van Cornillon: ca 1192 Retinne (bij Luik) - 1250 Fosses-la-Ville. Droeg bij tot het onstaan van Sacramentsdag.
  Waltrudis van Bergen: 600 - 688
  Ida van Leuven: (1200-1265)
  Lutgardis van Tongeren: 1182- 1246
  Alena van Dilbeek: overleed rond 640 in Vorst
  Landrada van Munsterbilzen. Stierf in 690. Speelde een belangrijke rol in de kerstening van de Kempen.
  Christina de Wonderbare: Brustem 1150 - Sint-Truiden 1224. Ook Christina Mirabilis genoemd
  Margaretha van Leuven: ca 1207 Leuven - 1225 Leuven. Ook Fiere Margriet genaamd
  Gerardus van Brogne: eind 9de eeuw Stave (bij Namen). Overleed in 959 in Brogne (nu Saint-Gérard). Introduceerde de regel van Benedictus in tal van kloosters, ook in Vlaanderen
  Gommarus van Lier: geboren in Emblem (bij Lier) - overleden ca 775. Populaire Vlaamse volksheilige
  Ida van Zoutleeuw: begin 13de eeuw
  Odrada van Balen: overleed in 1150 in Balen. Weinig over geweten
  Trudo: ca 628 Haspengouw - 695 Sint-Truiden. Sint-Truiden is naar hem genoemd
  Albertus van Leuven: 1166 Leuven - 1192 bij Reims
  - Arnoldus van Soissons: ca 1040 Tiegem (bij Oudenaarde)- 1087 Oudenburg. In 1121 heilig verklaard
  - Joannes Berchmans: 1599 Diest - 1621 Rome, in 1888 heilig verklaard
  - Amandina van Schakkebroek: 1872 - 1900, Belgisch missiezuster in China, heilig verklaard in 2000
  Bonifatius van Brussel: omstreeks 1180 in Brussel geboren. Stond een tijd aan het hoofd van de abdij van Ter Kameren.
  Broeder Mutien-Marie: 1841Mellet - 1917, heilig verklaard in 1989
  Gertrudis van Nijvel: leefde van 626 tot 659. Was een dochter van Pepijn van Landen en eveneens een zuster van Bavo
  http://www.bloggen.be/tilloenk/zoeken.php
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  12+ 2015
  01 AM 10:00
  02
  03 LK 08:40
  04 08:00 DMK 19:05
  05 AP 15:56 404799km
  06• H. NICOLAUS
  07
  08 05:00
  09 NM-2 16:00
  10 NM-1
  11 NM 11:29 WM
  12 03:00 KMB 08:00
  13
  14 09:00
  15
  16 10:00
  17
  18 EK 16:14 06:00 KMK 16:13
  19
  20
  21 PE 10:00 368416 km
  22 15:00
  23 VM-2
  24 VM-1
  25• KERSTMIS VM 12:11 AM 03:00 DMB 12:00
  26
  27 05:00
  28 20:00
  29
  30
  31
  01• Dinsdag• H. Eligius 02• Woensdag• Z. Johannes van Ruusbroec 03• Donderdag• H. Franciscus Xaverius 04• Vrijdag• H. Johannes Damascenus 05• ZATerdag• H. Sabbas 06• ZONDAG• H. NICOLAUS 07• Maandag • H. Ambrosius 08• Dinsdag• ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 09• Woensdag• H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 10• Donderdag• H. Eulalia 11 W H. Damasus I 12• ZATerdag• O.L.V van Guadelupe 13• ZONDAG• H. Lucia 14• Maandag • H. Johannes van het Kruis 15• Dinsdag• H. Autbertus 16• Woensdag• H. Everardus 17• Donderdag• H. Wivina 18• Vrijdag• H. Winnibald 19• ZATerdag• Z. Urbanus V 20• ZONDAG• H. Theofilus 21• Maandag • H. Petrus Canisius 22• Dinsdag• H. Hunger 23• Woensdag• H. Johannes van Kenti 24• Donderdag• H. Delfinus 25• Vrijdag• KERSTMIS 26• ZATerdag• H. Stefanus 27• ZONDAG• H. Familie 28• Maandag • HH. Onschuldige Kinderen 29• Dinsdag• H. Familie 30• Woensdag• H. Rogier 31• Donderdag• H. Silvester I
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  12 WS WINTER
  GEZOND VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2016[15]
  vol schoonheid,verukkelijke lente,zalige zomer,heerlijke herfst,wonderlijke WINTER

  WINTER (Tiende-Donkere-Heilig-Kerstmis-Midwinter-Wolfs-Rijp-Silvester-Feest) maand DECEMBER [VOLKSWEERKUNDE vorst ijs kijkt naar nieuwe jaar]
  De wind komt, wild en boos, gesnoei uit alle gaten; geen ruste en wilt hij, eer hij nu eenmaal weten zal, dat 't volk verdwenen is, en hem wilt meester laten ... 't Is bijster, bijtend koud, en 't wintert overal [Guido Gezelle]
  MERKELDAGEN • [VOLKSGELOOF • BIJGELOOF]
  Een weerspreuk (volkswijsheid, volksgeloof) is een gezegde of spreekwoord dat betrekking heeft op het weer. Veel weerspreuken zijn volkswijsheid of volksgeloof en niet wetenschappelijk bewezen. In spreuken over het weer op de korte termijn en spreuken over het weer in een vaste periode van het jaar zit dikwijls een kern van waarheid, terwijl voorspellingen voor de lange termijn doorgaans onjuist zijn
  01 • H. Ansanus de Doper, martelaar • H. Nathalia van Nicodemië, weduwe • H. Blanca van Kastilië, koningin, kloosterlinge • H. Eligius, bisschop • Z. Charles de Foucauld • Z. Marie Clémentine Anuarite Nengapeta, kloosterlinge, martelares • H. Edmund Campion, priester en martelaar • H. Agericus, bisschop • H. Leontius van Fréjus, bisschop • H. Resignatus, bisschop • ELIGIUS
  1201•• Brengt Sint-ELIGIUS, de eerste dooi?, begint het echter op die dag te vriezen, dan krijgen we vier weken vorst voor de kiezen
  1201•• Vangt Sint-ELIGIUS de WINTER aan, dan stut hun voort driemaal de maan
  1201•• Als Sint-ELIGIUS met ijs begint, wil hij drie maanden tot vrind
  1201•• Sint-ANDRIES (30 nov) brengt de vries, Sint-ELOOI brengt de dooi
  1201•• Als de winter begint met Sint-ELIGIUS, dan duurt hij maanden
  02 • H. Bibiana, martelaar • Z. Jan van Ruusbroec, mysticus • Z. Johannes Sleziuk, priester
  1202•• Zegen op Bibiana, kan tot zeven dagen daarna
  03 • H. Franciscus Xaverius, priester
  1203•• Veel sneeuw in december geeft veel brood
  04 • H. Giovanni Calabria, priester, ordestichter • H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar • H. Barbara, maagd en martelares • Z. Adolph Kolping, priester • BARBARA
  1204•• Sint-BARBARA gaat graag in een wit kleed naar het bal
  1204•• Als Sint-BARBARA wil, staat de vriezeman stil
  05 • H. Sabbas van Jeruzalem
  1205•• Sabas blaast de weg voor Nicolaas schoon
  06 • H. Nicolaas van Myra, bisschop • Z. Petrus Paschasius, kerkgeleerde en martelaar • NICOLAAS
  1206•• Brengt Sint-NICOLAAS ijs, dan brengt de Kerstman regen
  1206•• Op Sint-NICOLAAS regen, is nooit een zegen
  • 06 • H. NICOLAUS

  Sinterklaas of Sint-Nicolaas is de hoofdfiguur van het gelijknamige jaarlijkse kinderfeest dat op 5 december (pakjesavond) in Nederland en op 6 december (de eigenlijke katholieke naamdag van Sint Nicolaas) in België en in enkele (voormalige) Nederlandse koloniën wordt gevierd. Sinterklaas en zijn helper, Zwarte Piet, komen volgens de overlevering in de nacht van 5 december in Nederland en 6 december in België langs de schoorsteen naar binnen om in alle huizen geschenken te brengen voor de kinderen die er wonen. Deze moderne traditie van Sinterklaas als kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806 - 1863). Feesten met veel overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen, worden op kleine schaal in Luxemburg (Kleeschen), Suriname (Kinderdag), Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Polen (Św. Mikołaj), Hongarije, Oekraïne, Indonesië, Slovenië (Sv. Miklavž), Roemenië, Tsjechië (Mikuláš) en Slowakije gevierd
  Dit is gedenkdag (sterfdag) van de heilige Nicolaas. Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw en was bisschop in het Zuid-Turkse stadje Myra. Zijn sterfdag (dus niet zijn geboortedag) was 6 december. Met SINTERKLAAS (ook bekend als 'Pakjesavond') op 5 december, komt de Sint bij de mensen thuis om aan kinderen cadeaus en snoepgoed te geven en viert men de 'verjaardag' van Sinterklaas. Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Myra in Klein-Azië (Turkije). Al twee eeuwen later was de verering in Klein-Azië en Rusland opmerkelijk groot. Men vereerde hem om zijn goedheid en vrijgevigheid. De verering in het westen is van latere datum. Ze is te danken aan het feit dat Italiaanse zeelieden in 1087 zijn stoffelijk overschot vanuit Myra overbrachten naar het Zuid-Italiaanse stadje Bari. Zij deden dit om het te redden uit de handen van de Saracenen. Vanuit Italië kwam de verering naar Noord-Europa. Rond de heilige Nicolaas hebben zich veel plaatselijke legenden gevormd
  Bron: www.feestenalmanak.nl - Wikipedia
  HIJ KOMT - SINTERKLAAS - SINT NICOLAAS - Sinterklaos (fiès) - Sintekloai - Saint-Nicolas - Sinterklaas - Sinterklaas -

  07 • H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar • H. Victor van Piacenza, bisschop • AMBROSIUS
  1207•• Sint-AMBROOS, patroon van de bijen, en de spreewen, houdt van waaien en van sneeuwen
  1207•• Sint-AMBROOS, patroon van bijen en van spreewen,schei uit met waaien en sneeuwen
  08 • Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria
  1208•• Op Maria Ontvangenis regen, brengt het hooi geen zegen
  09 • H. Petrus Fourier, priester • H. Juan Diego • LEOCADIA
  1209•• Brand berenkruid in lavendel tegen de mot, voor Sint-LEOCADIA ontsteekt de kaars en brand de pot
  1209•• Sint-LEOCADIA, ze houdt haar water nie
  10 • H. Eulalia van Mérida, martelares
  1210•• Brengt december kou en sneeuw in ‘t land, dan groeit ‘t koren zelfs op ‘t zand
  11 • H. Damasus I, paus • Z. Hugolinus Magalotti, kluizenaar
  1211•• Zijn er in december nog mollen, dan laat de winter met zich sollen
  12 • H. Columba van Terryglass, kloosterstichter • H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (O.L.V. van Guadalupe) • H. Callixtus II, paus • H. Finnian van Clonard, kloosterstichter
  1212•• Is december veranderlijk, beste vriend, dan is heel de winter slechts een kind
  13 • H. Autbertus, bisschop • H. Lucia, maagd en martelares • H. Odilia, abdis • H. Roswinda, abdis • LUCIA
  1213•• Als Sinte-LUCIE komt, lengen de dagen met een vlooiensprong
  1213•• Sint-VITUS (15 juni) heeft de langste dag, Sinte-LUCIE doet hem na met de langste nacht
  14 • Z. Francisca Schervier, ordestichteres • H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
  1214•• Slaat vorst aan op de deuren en krukken, dan pas zal de winter vlug inrukken
  15 • Z. Karel Steeb, ordestichter
  1215•• Vloeit in december nog het sap uit de berk, de winter wordt dan wis niet sterk
  16 • H. Adelheid, keizerin
  1216•• Doet Everardus het gras berijpen, zal met KERSTMIS de kou doorknijpen
  17 • H. Johannes de Matha, ordestichter • H. Begga, abdis • H. Wivina, kluizenaar, abdis
  1217•• Als met Sint-Wivina de muggen zwermen, zal men in maart de oren kunnen wermen
  18 • H. Winibald (Wineboud)
  1218•• Rond de dag van Wineboud, wordt het meestal pas echt koud
  19 • Kuise Susanna H. Megengosus
  1219•• Keert de kat haar aars naar het vuur, daar komt sneeuw van op den duur
  20 • H. Dominicus van Silos, abt
  1220•• Als het ijs voor KERSTMIS een man kan dragen, zal er zich na KERSTMIS geen muis meer op wagen
  21 • H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar • THOMAS
  1221•• Als met Sinte-PETRUS de dagen lengen beginnen de nachten te strengen
  1221•• Als met Sint-THOMAS de dagen gaan lengen, beginnen de nachten te strengen
  1221•• Sint-THOMAS, de kortste dag en de langste nacht
  22 • H. Francisca Xaveria Cabrini, kloosterlinge
  1222•• Wroet de mol nog in de langste nacht, een kwakkelwinter wordt verwacht
  23 • H. Dagobert, koning • H. Johannes van Kenty, priester • H. Antonius van Sint-Anna, priester • H. Thorlac, bisschop
  1223•• Heeft men in december slechts vorst en slijk, dan worden de dokters rijk
  24 • H. Adela van Pfalzel, kloosterstichtster, abdis • H. Irmina van Oeren, kloosterstichtster, abdis • H. Victoria van Rome, martelares
  1224•• KERSTNACHT helder en klaar, geeft een gezegend jaar
  1224•• Als de zon met KERSTMIS schijnt op de toren, dan is het vlas verloren
  25 • Geboorte van de Heer • Hoogfeest • H. Adalsindis, kloosterlinge • H. Albert Chmielowski, ordestichter • H. Anastasia van Syrmium, maagd en martelares • Z. Maria van de Apostelen Wüllenweber, ordestichtster • KERSTMIS
  1225•• Als de zon schijnt met KERSTMIS op de toren, dan is het vlas verloren
  1225•• Als KERSTMIS komt met blommen dan zal Pasen met sneeuw kommen
  1225•• Als met KERSTMIS de muggen zwermen, moet ge met Pasen uw gat verwermen
  1225•• Als met Kertsmis de muggen zwermen, kunt ge met Pasen uw oren wermen (warmen)
  1225•• Een groene KERST, een witte Paas; een witte KERST, een groene Paas
  1225•• Een groene KERSTMIS, een rijk kerkhof
  1225•• Een KERSTMIS aan de wand, is Pasen aan de brand
  1225•• Een KERSTMIS, die u buien ziet, een Pasen straks met kou u biedt
  1225•• Een warme KERSTnacht maakt een koude Pasen
  1225•• Geeft KERSTMIS warme zonneschijn, dan zal er met Pasen nog houtvuur zijn
  1225•• Groene Kerstmis, witte Pasen
  1225•• Hangt met KERSTMIS het ijs aan de twijgen, ge zult met Pasen palmen krijgen
  1225•• Helder en klaar de Heilige Nacht, maakt op een vruchtbaar bedacht
  1225•• Is de KERST vochtig en nat, ton en schuur niets verwacht
  1225•• Is het met KERSTMIS nog niet koud dan gebruikt de WINTER niet veel hout
  1225•• Is op KERSTMIS de hemel klaar, verwacht dan een vrij vruchtbaar jaar
  1225•• KERST vochtig en nat, geeft lege zolder en vat
  1225•• KERSTMIS aan de deur, Pasen aan het veur (vuur)
  1225•• KERSTMIS donker, de boer een jonker
  1225•• KERSTMIS helder en klaar, geeft een gezegend jaar
  1225•• KERSTMIS in de sneeuw, Pasen in de modder
  1225•• KERSTMIS in groen kleed, houdt voor Pasen sneeuw gereed
  1225•• KERSTMIS volle maan, de vruchten komen aan
  1225•• KERSTMIS winderig, Lichtmis stil, (2 feb). een massa hooi beloven wil
  1225•• Met KERSTMIS in de klaver de spreeuw, met Pasen die vogel in de sneeuw
  1225•• Met KERSTMIS in de klaver, met Pasen in sneeuw
  1225•• Met KERSTMIS lengen de dagen, zoverre alsdat ge teil pap kan omstoten
  1225•• Met KERSTMIS sneeuw, beloofd met Pasen klaver
  1225•• Op KERSTMIS lengt de dag zoveel een mug geeuwen mag
  1225•• Sneeuw in de KERSTnacht geeft een goede hopoogst
  1225•• Te KERSTMIS op de strate, te Pasen op de plate (kachel)
  1225•• Veel wind in de KERSTdagen, de bomen manden vol vruchten dragen
  1225•• Vliegen met KERSTMIS de muggen rond, dan dekt op PASEN ijs de grond
  1225•• Volle maan met KERSTMIS, volle schuur met augustus
  1225•• Vorst voor KERSTdag, brengt geen afslag
  1225•• Witte KERSTMIS geeft een groene Pasen
  1225•• Zacht KERSTweer beduidt, de winter is nog lang niet uit
  1225•• Zijn de bomen om KERSTMIS wit van sneeuw, dan zijn ze in de lente wit van bloesem
  1225•• Zit met KERSTMIS de kraai nog in 't klavergroen, met PASEN zal ze het in 't sneeuwveld doen
  • 25 • KERSTMIS

  Kerstmis katholieken, kerst(feest) protestanten of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus-Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het Oosters christendom gevierd op 25 december. In die Oosterse kerken die de Juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender (zoals de Russisch-orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd


  26 • H. Stefanus, diaken en eerste martelaar • STEVANUS
  1226•• Is de wind stil met Sint-STEVEN, dan zal 't jaar een goede oogst geven
  1226•• Op Sint-STEFAAN, sneeuw op de baan, vuil om te gaan, koud om te staan
  1226•• Sinte-STEFFEN, maakt alles effen, Nieuwjaar maakt alles klaar
  27 • H. Fabiola, weldoenster • H. Johannes, apostel en evangelist • Z. Francesco Spoto, priester, martelaar
  1227•• Ijzelt het op Johannes Evangelist, dan wordt het ook op Johannes de Doper heet gewis
  28 • HH. Onnozele Kinderen, martelaren • Z. Catharina Volpicelli, ordestichster
  1228•• Het weer dat KINDERdag wil, komt terug ook in APRIL
  1228•• Zon op onnozele kinderen geeft sterfte
  29 • H. Ebrulfus, abt • H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
  1229•• Als Thomas door de bomen raast krijgen we volgend jaar veel appelen bij mekaar
  1229•• Als met Sint-Thomas de dagen gaan lengen, beginnen de nachten te strengen
  1229•• Is er veel wind in de kerstdagen, dan zullen de bomen veel vruchten dragen
  1229•• Thom draait de klok om
  30 • H. Rogerus van Barletta
  1230•• Op Sint-David zet de vlier in ‘t water; springt hij open, dan komt de zomer nader
  31 • H. Silvester I, paus • H. Catharina Labouré, religieuze • H. Johannes Franciscus Régis, priester • SILVESTER
  1231•• Veel sneeuw op Oudjaar, veel hooi in 't nieuwe jaar
  1231•• Sint Sylvester, heilige man, die de dagen lengen kan
  1231•• Silvesterwind met morgenzonneschijn, geeft zelden goede wijn
  1231•• Ik sluit het jaar en kom met niets dan kwaad op ‘t leste, trek warme kleren aan, dat is voor elk het beste
  •••
  12• Brengt DECEMBER kou en sneeuw in 't land, wast het koren zelfs in 't zand
  12• Zijn er in DECEMBER veel mollen, dan laat de WINTER met zich sollen
  12• DECEMBER zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen
  12• DECEMBER koud en wel besneeuwd, zo maakt maar grote schuren gereed
  12• DECEMBER koud en in sneeuwgewaad, een jaar vol vruchtbaarheid verraad
  12• DECEMBER vol met mist, goud in de kist
  12• DECEMBERwind uit het oost, brengt de zieken weinig troost
  12• Donder in DECEMBERmaand, belooft veel wind in 't jaar aanstaand
  12• Met de DECEMBERmaand is het jaar weer uit, gelukkig wiens balans goed sluit
  12• DECEMBER veranderlijk en zacht, is een WINTER zonder kracht
  12• Is DECEMBER afwisseld en zacht, dan wordt de WINTER als een kind verwacht
  12• Blaast de noorderwind met een DECEMBERmaan, dan houdt de WINTER vier maan den aan
  12• DECEMBERregen is geen zegen
  12• DECEMBER koel en nat, ledigt bgans het korenvat
  12• Vloeit in DECEMBER het sap uit de berk, de winter wordt dan wis niet sterk
  12• OKTOBER wijs, NOVEMBER grijs, DECEMBER ijs
  12• Heeft men in DECEMBERS slechts vorst en slijk, dan worden de dokters rijk
  12• Op een droge DECEMBER, volgt een droog voorjaar, en een droge zomer


  2015 11•Vrijdag •H. Damasus I 12• ZATerdag •O.L.V van Guadelupe 13• ZONDAG •H. Lucia 14• Maandag •H. Johannes van het Kruis 15• Dinsdag •H. Autbertus 16• Woensdag •H. Everardus 17• Donderdag •H. Wivina 18• Vrijdag •H. Winnibald 19• ZATerdag •Z. Urbanus V 20• ZONDAG •H. Theofilus 21• Maandag •H. Petrus Canisius 22• Dinsdag •H. Hunger 23• Woensdag •H. Johannes van Kenti 24• Donderdag •H. Delfinus 25• Vrijdag •KERSTMIS 26• ZATerdag •H. Stefanus 27• ZONDAG •H. Familie 28• Maandag •HH. Onschuldige Kinderen 29• Dinsdag •H. Familie 30• Woensdag •H. Rogier 31• Donderdag •H. Silvester I
  2016 • 01 Donderdag •H. Eligius • 02 Vrijdag •Z. Johannes van Ruusbroec • 03 ZATerdag •H. Franciscus Xaverius • 04 ZONDAG •H. Johannes Damascenus • 05 Maandag •H. Sabbas • 06 Dinsdag •H. NICOLAUS • 07 Woensdag •H. Ambrosius • 08 Donderdag •ONBEVLEKTE ONTVANGENIS • 09 Vrijdag •H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin • 10 ZATerdag •H. Eulalia • 11 ZONDAG •H. Damasus I ADVENT • 12 Maandag •O.L.V.~van Guadelupe • 13 Dinsdag •H. Lucia • 14 Woensdag •H. Johannes van het Kruis • 15 Donderdag •H. Autbertus • 16 Vrijdag •H. Everardus • 17 ZATerdag •H. Wivina • 18 ZONDAG •H. Winnibald ADVENT • 19 Maandag •Z. Urbanus V • 20 Dinsdag •H. Theofilus • 21 Woensdag •H. Petrus Canisius • 22 Donderdag •H. Hunger • 23 Vrijdag •H. Johannes van Kenti • 24 ZATerdag •H. Delfinus • 25 ZONDAG •KERSTMIS • 26 Maandag •H. Stefanus • 27 Dinsdag •H. Johannes, Evangelist • 28 Woensdag •HH. Onschuldige Kinderen • 29 Donderdag •H. Thomas Becket • 30 Vrijdag •H. Familie • 31 ZATerdag •H. Silvester I
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN