Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  29-07-2009 lesbeauxjardins lune

  Bron: http://lesbeauxjardins com/jardinons/lune/2009/mai9e htm

  Le mouvement de la Lune correspond à son passage dans les constellations

  Quand la Lune arrive au sommet de sa trajectoire mensuelle, elle est à son APOGÉE dans la constellation du Gémeaux ou Cancer, elle redevient alors descendante
  Quand la Lune est au plus bas de sa trajectoire, elle est à son PÉRIGÉE dans la constellation du Sagittaire ou Capricorne, elle redevient alors ascendante
  Lorsque l'écliptique de la trajectoire de la lune coupe l'écliptique de la trajectoire de la terre autour du soleil, on dit qu'il y a un NOEUD LUNAIRE

  De beweging van de Maan stemt overeen met zijn overgang in de sterrenbeelden
  APOGEUM : Wanneer de Maan tot de top van zijn maandelijkse baan komt, in het sterrenbeeld van de Tweelingen of Kreeft, zij wordt dan dalend De maan is op de grootste afstand van de aarde
  PERIGEUM : Wanneer de Maan aan het laagst van zijn baan is, in het sterrenbeeld van de Boogschutter of Steenbok, zij wordt dan stijgend De maan is op de kleinste afstand van de aarde
  MAANKNOOP Wanneer de ecliptica van de baan van de maan , de baan van de aarde rond de zon snijdt De kruispunten, waar de maan door de ecliptica loopt, noemen de knopen van de maanbaan De ecliptica is de projectie vanuit de zon van de aardbaan Het eclipticavlak is het vlak van de aardbaan 
  Kruispunt, waar de maan het eclipticavlak van ZUID naar NOORD doorsnijdt, is Klimmende MaanKnoop  
  Kruispunt, waar de maan het eclipticavlak van NOORD naar ZUID doorsnijdt, is Dalende MaanKnoop  
   

  The movement of the Moon corresponds to its passage in the constellations
  APOGEE: When the Moon arrives at the top of its monthly trajectory, it is with its apogee in the constellation of the Gemini or Cancer, it becomes again then descending
  PERIGEE: When the Moon is with lowest of its trajectory, it is with its perigee in the constellation of Sagittarius or Capricorn, it becomes again then ascending
  LUNAR NODE: When the ecliptic of the trajectory of the moon cuts the ecliptic of the trajectory of the earth around the sun

  Die Bewegung des Mondes entspricht ihrem übergang in den Konstellationen
  APOGAUM: Wenn der Mond zum Gipfel seiner monatlichen Flugbahn gelangt, ist sie an ihrem Höhepunkt in der Konstellation Gémeaux, oder Krebs wird sie wieder dann absteigend
  PERIGAUM: Wenn der Mond von seiner Flugbahn höchstens niedrig ist, ist sie an ihrer Erdnähe in der Konstellation des Schützen, oder Steinbock wird sie wieder dann aufsteigend
  MONDKNOTEN: Wenn Ekliptik der Flugbahn des Mondes schneidet Ekliptik der Flugbahn der Erde um die Sonne

   L'effet des marées sur les plantes est le même que celui des mouvements ascendants et descendants de la lune ou les phases croissantes et décroissantes de la lune
  - Utilisez l'action des marées pour réduire ou annuler un effet non désiré de lune montante ou descendante, de lune croissante ou décroissante
  - Choisir un effet de marée montante pour les semis en lune decendante pour compenser les énergies, pour greffer, pour travailler les sols lourds, pour composter et pour récolter en lune décroissante
  - Choisir un effet de marée descendante pour les semis en lune montante pour compenser les énergies, pour repiquer, pour travailler les sols légers, pour fumer, pour couper le bois, pour les récoltes en lune croissante
   
  Het gevolg van de getijden op planten is hetzelfde als de stijgende (klimmende) en dalende  bewegingen of de wassende   en afnemende   maanfases van de maan
   - Gebruik actie van de getijden om een niet verlangd gevolg van stijgende (klimmende) of dalende  , van wassende   of afnemende   maan te verminderen of te annuleren
   - Het gevolg van VLOED voor de zaailingen bij dalende  maan verkiezen om de energiebronnen te compenseren, om te enten , om zware bodems te bewerken, om te composteren en te oogsten bij afnemende   maan
   - Het gevolg van EB voor de zaailingen bij stijgende (klimmende) maan verkiezen om de energiebronnen te compenseren, om te verspenen, om lichte bodems te bewerken, om hout te kappen en te oogsten bij wassende   maan

  Les phases de la lune
  LUNE croissante : période qui suit la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune
   On profitera de la lune croissante pour travailler la terre, faire les repiquages, les plantations et les semis de tout ce qui produit des fruits ou des graines Dans un jardin de fruitiers, on plantera les arbres et les arbustes, les greffera et on les taillera Au potager, on s'occupera surtout des légumes fruits 

  LUNE décroissante : période qui suit la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune
  On profitera de la lune décroissante pour faire les semis de tout ce qui ne doit pas monter en graine (épinards, salades, oignons) et faire les récoltes On taillera les arbres et arbustes dont on désire diminuer la vigueur C'est la période de la récolte souhaitée qui se conservera longtemps

  Maanfazen
    WASSENDE MAAN: periode van nieuwe tot volle maan
  GUNSTIG om de grond te bewerken, te verspenen (verplanten) , te planten en te zaaien van vruchtgewassen en zaadgewassen
  In de boomgaard zal men bomen en struiken planten , enten en inkorten.
  In de moestuin zal men zich vooral bezighouden met vruchtgewassen 

    AFNEMENDE MAAN: periode van volle tot nieuwe maan
  GUNSTIG om alles wat niet in zaad mag komen (spinazie, salades, uien) te zaaien en te oogsten van gewassen die men lang wil bewaren
  Inkorten van bomen en struiken waarvan men de kracht wil verminderen

  Les arbres
  Plantez les arbres et les arbustes à fleurs et à fruits en lune descendante, si possible croissante
  Plantez les conifères en lune descendante, si possible en lune décroissante pour favoriser l'enracinement


  De bomen
  Plant bomen en struiken (bloemen en vruchten) bij dalende  en indien mogelijk wassende   maan
  Plant naaldbomen (coniferen) bij dalende  en indien mogelijk bij afnemende   maan om de wortelgroei te bevorderen

  Les récoltes sur les arbres
  Les fruits, les bourgeons et les feuilles d'arbres sont récoltés en lune montante, si possible croissante, en signe d'Air (fleur) ou de Terre (racine)


  OOGSTEN
  De vruchten, knoppen en bladeren van de bomen worden bij stijgende (klimmende) en indien mogelijk bij   wassende maan geoogst ,  op Lucht (bloem)   of Aarde (wortel) dagen


  La récolte des plantes tisanes
  Plus on se rapproche de la nouvelle lune, plus les plantes ont tendance à se dessécher et à affiner leurs senteurs Une plante tisane récoltée durant cette période conservera mieux ses propriétés


  OOGSTEN van gewassen voor kruidenthee
  Hoe dichterbij nieuwe maan hoe meer de gewassen de neiging hebben om te drogen en hun geuren te verfijnen
  Oogsten van gewassen tijdens deze periode behouden beter hun eigenschappen


  Les plantes médicinales
  On récolte les épis et sommités en lune croissante, si possible ascendante, en signe d'Air (fleur) ou de Terre (racine)
  On récolte les racines en lune croissante, si possible descendante, en signe d'Air (fleur) ou de Terre (racine)


  OOGSTEN Geneeskrachtige gewassen (kruiden)
  Men oogst de kruiden en sommités bij wassende   en indien mogelijk bij stijgende (klimmende) maan ,  op Lucht (bloem) of Aarde (wortel) dagen
  Men oogst de wortels bij wassende   en indien mogelijk bij dalende  maan , op Lucht (bloem) of Aarde (wortel) dagen


  Les mouvements ascendants et descendants de la lune

  Les mois lunaires périodiques durent 27 jours, 7 heures et 43 minutes. Ils s'observent par le mouvement ascendant et descendant de la lune dans le ciel. Ce mouvement de la lune cause aussi les noeuds lunaires, son apogée et son périgée La lune tourne autour de la terre en décrivant une ellipse inclinée par rapport à l'horizon. Cette ellipse possède un point haut et un point bas. Lorsque la lune va du point bas vers le point haut, elle est ascendante ou montanteSous les tropiques, plus on se rapproche de l'équateur, moins le mouvement montant ou descendant est fort. En revanche, plus on se dirige vers les pôles plus ces mouvements montants ou descendants sont importants Les mouvements de la lune sont inversés dans l'hémisphère sud.

  De stijgende (klimmende) en dalende  bewegingen van de maan
  De periodieke maanmaanden duren 27 dagen, 7 uur en 43 minuten
  Zij observeren door de stijgende (klimmende) en dalende beweging van de maan aan de hemel
  Deze beweging van de maan veroorzaakt de maanknopen, zijn apogeum en zijn perigeum
  De maan draait rond de aarde door een ellips te beschrijven die ten opzichte van de horizon wordt gebogen
  Deze ellips bezit een laag en een hoog punt  Wanneer de maan van het lage punt naar het hoge punt gaat, is zij stijgend (klimmende)
  Hoe dichterbij de Equador vermindert de stijgende beweging (klimmende) sterk.
  Hoe dichterbij de Polen vermeerdert de stijgende beweging (klimmende) of dalende beweging sterk
  De bewegingen van de maan zijn omgekeerd in het zuidelijk halfrond

  Le travail du sol
  Plantations, repiquages, labours et fertilisations sont faits en lune descendante autant que possible.
  Pour un sol sablonneux, associez la lune descendante et la lune croissante.
  Pour un sol lourd et argileux, associez une lune descendante et décroissante
   

  Bodembewerkingen
  Aanplanten, verspenen, grond bewerken en bemesten bij dalende  maan
  - zandige bodem, bij dalende  maan en wassende   maan
  - zware en kleiachtige bodem, bij dalende  maan en afnemende   maan
   
  L'épilation et la taille des cheveux
  La lune descendante associée à la lune décroissante assure une repousse lente des poils et des cheveux
  Une lune ascendante associée à une lune croissante donne une repousse rapide des poils et des cheveux

  Ontharen en de omvang van de haren
  Bij dalende  en afnemende   maan langzame groei van de haren
  Bij stijgende (klimmende) en wassende   maan snelle groei van de haren

  Le bois de chauffage
  Coupez le bois de chauffage en lune descendante en évitant les jours proches de la nouvelle lune.
  Cordez le bois de chauffage pour qu'il sèche mieux en lune descendante entre le premier et le dernier quartier.

  Brandhout
  Brandhout (Bomen kappen) bij dalende  maan, vermijdt de dagen voor nieuwe maan
  Het brandhout droogt beter bij dalende  maan , tussen eerste en laatste kwartier

  Plantations, labours et fertilisations
  Les travaux de labours, de plantations et de fertilisations sont faits en lune descendante.
  Pour les sols sablonneux, associez la lune croissante.
  Pour les sols lourds, associez la lune décroissante. 

  Aanplantingen, grondbewerking en bemestingen
  Grondbewerken , aanplanten en bemesten bij dalende  maan
  - Voor de zandige bodems, bij wassende   maan
  - Voor de zware bodems, bij afnemende   maan
   
  Signes ou constellations du zodiaque.
  L'école des Biodynamismes utilise les 12 constellations astronomiques de base, en ignorant les constellations manquantes du
  Serpentaire, de l'Aigle de Pégase et du Chien. Mais elle y ajoute les aspects astrologiques du Zodiaque.
  L'école des Astrologues ainsi que les almanachs utilisent le découpage du ciel fait selon l'Antiquité en fonction du calendrier
  solaire qui date de 2000 ans, même si aujourd'hui les constellations ne sont plus à la même place. Les astrologues prétendent que cela n'a pas d'importance, le découpage zodiacal fonctionne bien puisque c'est avec lui que les saisons ont été établies.
  J'utilise les signes astrologiques dans l'élaboration du calendrier de culture, parce qu'il est plus directement relié avec les réalités
  des saisons.

  Cercle intérieur: constellations astronomiques
  Cercle extérieur: signes astrologiques

  Tekens of sterrenbeelden van de dierenriem.
  De school van Biodynamisme gebruikt de 12 astronomische basissterrenbeelden, en houden geen rekening met de ontbrekende sterrenbeelden: Slangendrager , de  Arend van Pégase en de Hond. Maar zij kennen er wel de astrologische aspecten van de Dierenriem aan toe.
  De school van de Astrologen en de makers van kalenders gebruiken de dierenriem zoals hij in de Oudheid was in functie van het zonnetijdschema dat van 2000 jaar dateert, zelfs wanneer vandaag de sterrenbeelden zich niet meer op dezelfde plaats bevinden
  De astrologen beweren dat dat niet van belang is , het zodiacal snijden werkte goed aangezien met hem de seizoenen zijn opgesteld
  Ik gebruik de astrologische tekens voor de uitwerking van het tijdschema van deze kalender , hij wordt meer direct met de werkelijkheid van de seizoenen verbonden

  De binnenlandse cirkel: astronomische sterrenbeelden
  De buitenlandse cirkel: astrologische tekens


  Les Saints de glace
  En Mai, il y a une courte période qui connaît une baisse des températures vers les 11, 12, et 13 mai
  Cette période s'appelle les Saints de Glace (Saint-Mamert, Saint-Pancrace, Saint-Gervais)

   
  /td>


  Rondvraag / Poll
  Is deze kalender van nut ?
  JA, + resultaat
  JA, - resultaat
  JA, is onduidelijk
  NEEN
  Bekijk resultaat
  Inhoud blog
 • Tau STIER
 • Het WEER
 • PAASZATERDAG
 • GOEDE VRIJDAG
 • PASEN
 • WITTE DONDERDAG
 • PALMZONDAG
 • PAASMAANDAG
 • GOEDE WEEK
 • KERSTMIS
 • ALLERHEILIGEN
 • ALLERZIELEN
 • WK 2017
 • GIRO 2017
 • PARIS ROUBAIX 2017
 • PARIS ROUBAIX 16
 • RONDE van VLAANDEREN 2017
 • RONDE van VLAANDEREN 16
 • KERSTMIS OLD
 • KERSTLIEDJES
 • VUELTA 2016
 • Tournée Générale 3
 • OSRIO2016 LANDEN
 • OSRIO2016 SPORTEN
 • OSRIO2016 PROG
 • SAN SEBASTIAN
 • OS 2012 LONDON
 • TOUR 2016
 • CORNOUAILLE FESTIVAL
 • 11 JULI 2016
 • TOUR 2015
 • ROLAND GARROS 1
 • BLINDE WAANZIN
 • PINKSTEREN
 • O.L.H. HEMELVAART
 • DAG VAN DE ARBEID
 • DagelijkseKOST13
 • MOEDERDAG
 • AMSTEL GOLD 16
 • BRABANTSE PIJL 16
 • 08-04-2016-VANDAAG
 • 04 BIODYNAM 10-20
 • 08-04-2016
 • 04 RUSTICA
 • 04+ 2016
 • 04 GERBEAUD
 • SCHELDEPRIJS 16
 • 04 WS GRAS
 • WM WASSENDE MAAN
 • PE PERIGEUM
 • NM NIEUWE MAAN
 • 04 BIODYNAM 01-09
 • KMK KLIMMENDE MAAN KNOOP
 • NM-2 NIEUWE MAAN -48 uur
 • POLL RVV
 • RVV DEELNEMERS
 • 04 SKELETB
 • KM DM WM AM
 • 04- 2016
 • DagelijkseKOST12
 • PASEN 2016
 • MEZT MET
 • 03 GERBEAUD
 • 03 RUSTICA
 • 03 WS BUIEN
 • 03+ 2016
 • DWARS door VLAANDEREN 16
 • BELGEN
 • E3 DEELNEMERS
 • 03 BIODYNAM 22-31
 • DMK DALENDE MAANKNOOP
 • WS LENTE
 • VM-2 VOLLE MAAN -48uur
 • MILAAN SANREMO 2016
 • WIELRENNEN 16-1
 • 03 BIODYNAM 14-21
 • TIRRENO 16
 • DMB DALENDE MAAN BEGIN
 • EK EERSTE KWARTIER
 • ZON IN
 • VINTASTIQUE DIVINE
 • PARIJS NICE 16
 • DM 2 WATER
 • DM 1 WATER
 • KM 2 WATER
 • KM 1 WATER
 • DEELNEMERS TIR
 • MOONPLANTING
 • FUKUSHIMA
 • WINDOWS 10
 • 03 BIODYNAM 01-13
 • WIELRENNEN WE2
 • DEELNEMERS PARIS NICE
 • MYT
 • WIELRENNEN TEAMS
 • BODEM BEWERKING
 • KM 1 LUCHT
 • KM 2 LUCHT
 • DM 1 LUCHT
 • DM 2 LUCHT
 • AM AFNEMENDE MAAN
 • WORTEL
 • BODEM ABC
 • WIELRENNEN WE1
 • KMB KLIMMENDE MAAN BEGIN
 • LK LAATSTE KWARTIER
 • 'N OREND
 • VELOWIRE 01-03
 • AP APOGEUM
 • 03- 2016
 • VELDRIJDEN 15-16
 • SVEN NYS
 • 2016
 • 02+ 2016
 • 02 GERBEAUD
 • 02 WS SPROKKEL
 • 02 RUSTICA
 • VELDRIJDEN VRT
 • VELDRIJDEN NYS
 • 02 BIODYNAM 16-29
 • DagelijkseKOST11
 • RYT
 • VM VOLLE MAAN
 • Tournée Générale 1
 • Tournée Générale 2
 • WIELRENNEN 16-3
 • WIELRENNEN 16-2
 • UCI TOUR 2016
 • VALENTIJN
 • OILSJT CARNAVAL 2016 YouTube
 • 02- 2016
 • OILSJT CARNAVAL 2016 YT
 • FRESIARIA
 • OILSJT CARNAVAL 2016 DAG
 • 02 BIODYNAMIC 01-15
 • OILSJT CARNAVAL 2016
 • OILSJT CARNAVAL 2016 DAG 3
 • VASTEN
 • ASWOENSDAG
 • OILSJT CARNAVAL 2016 DAG 2
 • OILSJT CARNAVAL 2016 WEER
 • OILSJT CARNAVAL 2016 DAG1
 • VELDRIJDEN WE9
 • OILSJT CARNAVAL 2016 GROEPEN
 • OILSJT CARNAVAL 2016 TRAJECT
 • OILSJT CARNAVAL 2016 WINTERFOOR
 • ENTEN
 • VELDRIJDEN WK 2016
 • LICHTMIS
 • OILSJT CARNAVAL AFFICHES
 • AUSOPEN 2016 S
 • AUSOPEN 2016 FINALES
 • WK VELDRIJDEN ALL
 • AUSOPEN 2016 DOUBLES
 • 01 GERBEAUD
 • AUSOPEN 2016
 • 01+ 2016
 • 01 WS LOUW
 • 01 BIODYNAMIC
 • 02 SKELETS
 • 02 SKELETB
 • 01 RUSTICA
 • VELDRIJDEB WE8
 • UCI TOUR DOWN UNDER
 • Het Vlaams ZAADHUIS
 • VELDRIJDEN WK 2015
 • KRUIDEN VZH
 • 01- 2016
 • AUSOPEN 2016 D
 • VELDRIJDEN WE7
 • TEST
 • VELDRIJDEN BK 2016
 • ZON-MAAN matrix
 • AFFICHES
 • DRIEKONINGEN
 • VELDRIJDEN WE6
 • NIEUWJAAR 2016
 • 01-01-2016+
 • 12 GERBEAUD
 • MORE
 • VELDRIJDEN WE5
 • LEGEND
 • José ORINS
 • ORINS 2016
 • ORINS 2015
 • BOMEN KAPPEN
 • BOMEN PLANTEN
 • PLANTEN FAMILIES
 • BESTRIJDINGS MIDDELEN
 • TEELT COMBINATIES
 • BIO DYN TUINIEREN
 • DE PATAT
 • BIO DYN LANDBOUW
 • ASTROLOGIE
 • ZODIAC
 • MUSIC FOR LIFE 2015
 • FOOTERB
 • MUSIC FOR LIFE 1
 • 01SKELETB
 • LUNA 2016


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!