Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  14-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rozenkrans
  Elk Weesgegroet zou een mooie roos zijn die je aan Maria schenkt. Vandaar de naam 'Rozenkrans' wanneer je de paternoster bidt. Door deze te bidden, zou je een krans van rozen aan Maria schenken.  Je kan om verschillende redenen de rozenkrans bidden: het zou een krachtig schild zijn tegen het kwade, voor bescherming op je levensweg, om hulp te vragen, om hulp te vragen voor mensen uit je omgeving, voor steun aan de wereld, voor het bekomen van een gunst of uit dank. Je kan ook de rozenkrans bidden als een soort van meditatie om te ontspannen, voor het vinden van innerlijke rust of voor het vinden van antwoorden.
  Hieronder vind je een 'handleiding' om de rozenkrans te bidden met behulp van de paternoster.


  Het bidden van de rozenkrans


  Te beginnen bij het kruisje:

  Wij bidden de geloofsbelijdenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn koninkrijk op Aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden Christenen en tot welzijn van alle mensen.

  Geloofsbelijdenis:
  Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, Onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven.
  Amen

   


  Openingsgebeden

  Eerste kleine kraal net boven het kruisje: Het Onze Vader
  De tweede kleine kraal: Weesgegroet, ik groet U dochter van God de Vader
  De derde kleine kraal: Weesgegroet, ik groet U Moeder van God de Zoon
  De vierde kleine kraal:Weesgegroet, ik groet U Bruid van God de Heilige Geest
  De laatste kleine kraal: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het vroeger en nu is, zoals het altijd zal zijn. Amen.

  Dan kom je bij de eerste grote kraal. Bij veel paternosters is dit echter geen kraal maar een afbeelding van Jezus of Maria.
  Hier beginnen de blijde geheimen.

  Overweging bij de eerste grote kraal: De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Bid Het Onze Vader.
  Bij elk van de tien daarop volgende kleine kralen: het Wees gegroet.
  Aangekomen bij de tiende kleine kraal: Bid het Glorie zij de Vader
  en bid: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

  Overweging bij de tweede grote kraal: Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Bid Het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de derde grote kraal: De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de vierde grote kraal: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de vijfde grote kraal: Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

   


  Op dit punt ben je al een keertje rond geweest op de paternoster. Een rondje wordt ook wel een rozenhoedje genoemd.
  Bij de zesde grote kraal kom je bij de droevige geheimen.

  Overweging bij de zesde grote kraal: De doodstrijd van Jezus in het hof van Gethsemanië. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de zevende grote kraal: Jezus wordt gegeseld. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de achtste grote kraal: Jezus wordt met doornen gekroond. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de negende grote kraal: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Bid het Onze Vader
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de tiende grote kraal: Jezus sterft aan het kruis. Bid het Onze Vader
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.


   


  Bij de elfde grote kraal beginnen de glorievolle geheimen.

  Overweging bij de elfde grote kraal: Jezus verrijst uit het graf. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de twaalfde grote kraal: Jezus stijgt op ten Hemel. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de dertiende grote kraal: De Heilige Geest daalt neder over de apostelen. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de veertiende grote kraal: Maria wordt ten Hemel opgenomen. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

  Overweging bij de vijftiende grote kraal: Maria wordt in de Hemel gekroond. Bid het Onze Vader.
  Het Weesgegroet bij elk van de tien volgende kleine kralen,
  bij de tiende kraal het Glorie zij de Vader en O mijn Jezus.

   

  Afsluitende gebeden van de rozenkrans:


  Salve Regina

  Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
  Ons leven, onze vreugde en onze hoop,
  wees gegroet
  Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva
  Tot u smeken wij, zuchten en wenend
  In dit dal van tranen
  Daarom dan, onze voorspreekster
  Sla op ons uw barmhartige ogen
  En toon ons, na deze ballingschap
  Jezus de gezegende vrucht van uw schoot
  O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd
  Maria
  Bid voor ons Heilige Moeder Gods
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden
  Amen.


  O God,
  wiens eniggeboren zoon ons door Zijn leven, dood en verrijzenis
  De beloning van het eeuwig leven schonk
  Geef dat wij door het mediteren op deze geheimen van de rozenkrans van de gezegende Maagd Maria
  mogen navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat zij beloven,
  Door dezelfde Christus onze Heer.
  Amen.


   

  Categorie:De Rozenkrans


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  trainermarnix
  www.bloggen.be/trainer
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!