Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen

  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (deel 1)


  Heilige Agatha van Palermo, Sicilië

  (patroonheilige voor vrouwen met borstkanker doordat bij haar foltering haar borsten werden afgesneden, bescherming voor vrouwen tegen aanranding, bescherming tegen brand, voor genezing van brandwonden)
  Heilige Agatha,
  in uw martelaarschap heeft God u op een bijzondere wijze bijgestaan en Zijn Almacht getoond.
  Heilige Agatha, in alle tegenslagen sta ons bij met uw gebeden.
  Moge, dankzij uw tussenkomst, God onze wonden genezen: Lichamelijke, morele, geestelijke.
  Bekom ons de moed en de kracht om te weerstaan aan de bekoringen aan de verlokkingen van de wereld, om de zuiverheid te bewaren, terug te vinden.
  Heilige Agatha, bid voor ons.
  Bid voor de zondige wereld.


  Heer, wees ons genadig omwille van de Heilige Agatha,
  die haar leven aan U heeft toegewijd en in de marteldood voltooid.
  Verhoor ons op haar voorspraak,
  want zij is U altijd dierbaar omwille van haar moedige geloofsbelijdenis en haar zuiver leven.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  Goede Maagd en Martelares,
  die de Kerk herinnert in haar liturgie,
  u verzette zich heldhaftig tegen de verleidingen van een ontaarde heerser.
  Onderworpen aan vreselijke martelingen, bleef u trouw aan uw
  hemelse Bruidegom.
  Sint Petrus, wordt ons verteld, gaf u enige troost en daarom wordt u aangeroepen door verplegers.
  Moedig hen aan om Christus te zien in de zieke en hen waarlijk te dienen.
  Amen.

  Heilige Agatha, u werd aangerand en onteerd omwille van uw geloof.
  Help ons hen te helen die aangerand werden en bescherm de vrouwen, die in gevaar verkeren.
  Amen.


  Gedichtjes over de Heilige Agatha


  Heilige Agatha, Christus' bruid,
  Dit huis wordt u toevertrouwd

  Bescherm het tegen vuur en brand, en het gehele vaderland.
  Doe ons streven naar heiligheid
  Blij voor God tot aan de dood

  Agatha, vroom meisje klein,
  Ach, jij leed ooit grote pijn;
  Gaf het mooiste van een vrouw.
  Kom toch hier en help mij nou.
  Want mijn borst doet heel erg zeer.
  Vraag verlossing aan de Heer. 
  Heilige Aldegonde


  (Deze heilige wordt vaak aanroepen bij het vechten tegen kanker, net zoals Padre Pio voor wie een noveen is in deel 2)


   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

  Heilige Aldegonde, kind van God de Vader,
  Heilige Aldegonde, bruid van God de Zoon,
  Heilige Aldegonde, tempel van God de H. Geest,
  Heilige Aldegonde, spiegel der deugden,
  Gij, die de maagdelijke zuiverheid heldhaftig hebt beoefend,
  Gij, die een voorbeeld van ootmoed en nederigheid zijt geweest,
  Gij, die de eenzaamheid steeds hebt gezocht,
  Gij, die uitmuntte door de geest van gebed,
  Gij, die vurig streefde naar een innige vereniging met God,
  Gij, die het lijden met heldhaftig geduld hebt gedragen,
  Gij, die elk vertoon van de wereld hebt afgewezen,
  Gij, die de bekoringen van het Kwaad hebt overwonnen,
  Gij, die door het Kind Jezus met de sluier der onschuld werd omhuld,
  Gij, die door de H. Geest met de mantel der zuiverheid werd beschermd,
  Gij, die uit liefde tot God het wereldse leven afwees,
  Gij die het kloosterleven in gebed en versterving hebt geheiligd,
  Gij, die uitmuntte door uw liefde voor de armen,
  Gij, die nederig en gelaten, de pijnen der ziekte hebt gedragen,
  Gij, die allen, die op u vertrouwen, trouw bijstaat,

  In pijn en lijden, Heilige Aldegonde, help ons!
  In angst en benauwdheid,
  In ziekte en beproeving,
  In bekoring en zielenood,
  In het uur van de dood,
  Door uw machtige voorspraak,
  Door uw verheven verdiensten,
  Door uw liefdevolle bezorgdheid,
  Opdat wij vergiffenis van onze zonden mogen verkrijgen,

  Heilige Aldegonde, wij bidden u, verhoor ons!
  Opdat we God boven alles mogen beminnen,
  Opdat we onze naaste oprecht beminnen,
  Opdat we volmaakt de plichten van onze staat vervullen,
  Opdat we het ware geloof en de ware godsvrucht behouden,
  Opdat de Heilige Geest het godsvolk en zijn leiders begeleide,
  Opdat vrede moge heersen tussen de volkeren,
  Opdat zij, die ernstig ziek zijn, mogen geholpen en getroost worden,
  Opdat zij, die door het kwaad beproefd worden, bewaard worden,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Aldegonde, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  God, die de Heilige Aldegonde zovele genaden hebt geschonken, die haar leven tot een sprekend voorbeeld hebt gemaakt en haar tot een machtige patrones hebt aangesteld, wij bidden U: wil onze liefde en vertrouwen in haar behouden en wil ons steeds door haar voorspraak genadig helpen.
  Door Jezus, Uw Zoon en onze Heer.
  Amen.


  Heilige Aldegondis

  O God, door wiens ingeving en medewerking de Heilige Aldegondis tot zo een heilige en verhevene deugden gekomen is. Geef ons de genade om meer en meer in de deugd te vorderen en door Haar voorspraak van kanker en andere lichamelijke ellende verlost zijnde, wij waardig mogen bevonden worden om voor alle eeuwigheid U in de hemelse glorie te genieten door Jezus Christus onze Heer.

  Amen
  Heilige Apollonia


  (bij tandpijn, problemen met de mond of tandheelkundige problemen, voor volharding en wilskracht)
   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader,
  ware God, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, ware God, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, loon van de Heilige Apollonia, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, koningin van de maagden, bid voor ons.
  Heilige Apollonia, Lelie der zuiverheid,
  Welriekend kruid van ootmoed,
  Roos van liefde,
  Olijfboom van standvastigheid,
  Overschone bruid van Christus,
  Open zonnebloem,
  zich altijd kerend naar de wil van God,
  Gelukkige bewoonster van het hemelse hof,
  Bijstand voor diegenen, die u voor de tandpijn aanroepen,
  Getrouwe navolgster van de apostelen,
  Uitstekend in kloekmoedigheid onder de martelaren,
  Vriendin der belijders,
  Schitterend lid van het koor der maagden,
  Uitstekende maagd en martelares,
  Maak, bidden wij u,
  door uw voorspraak,
  dat Jezus ons genadig zij,
  opdat wij, door zijn genade versterkt,
  al hetgeen ons in dit leven zwaar valt, omwillle van zijn liefde met geduld verdragen,

  help ons, Heilige Apollonia.
  Door de vreselijke pijnen, die gij bij het uitrukken van uw tanden met liefde geleden hebt,
  help ons, Heilige Apollonia.
  Die, gesterkt door de H. Geest, onbevreesd in het vuur sprong, dat de tiran voor u had bereid,
  help ons, Heilige Apollonia.
  Dat gij u gewaardigt de H. Kerk, onze Heilige Vader de Paus, en alle medebroeders en medezusters te beschermen,
  wij bidden u, hoor ons.
  Dat gij u gewaardigt ons, ellendige, arme en zieke mensen, door uw voorspraak, voor tandpijn te bewaren,
  wij bidden u, hoor ons.

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Apollonia, opdat wij de beloften van Christus waardig worden en verlost zijn van tandpijn.

  Laat ons bidden.
  Luisterrijke maagd en martelares, Heilige Apollonia, gij hebt met een wonderlijk geduld overgrote smarten doorstaan, toen men, om het belijden van het ware geloof, uw tanden met geweld uitrukte.
  Bid voor mij, opdat ik, indien het tot mijn zaligheid strekt, van alle tandpijn word bevrijd, of tenminste door de goddelijke genade zo gesterkt word, dat ik die tandpijn uit liefde tot God geduldig verdraag. Bewaar mij door uw voorspraak die plaats waar het eeuwig is.
  Heilige Apollonia, bid voor mij.
  Amen.  Heilige Barbara


  (Patrones in het uur van de dood, aanroepen voor een zachte dood, tegen blikseminslagen, bescherming tegen brand, genezing van brandwonden en koorts, voor bescherming tegen het kwade)
   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, die de Heilige Barbara in de toren heeft beleden, ontferm U over ons.

  Heilige Moeder Gods Maria, die, vergezeld van de Heilige Barbara, u dikwijls hebt geopenbaard, bid voor ons.
  Heilige Barbara, maagd en martelares,
  Lelie onder de doornen van het heidendom,
  Onoverwinnelijk in de pijnigingen,
  Wonderlijk in mirakelen,
  Genezing van de zieken,
  Hoop van de verlatenen,
  Bijstand van de stervenden,
  Regenboog tot teken van de verzoening met God,
  Dageraad, die Gods barmhartigheid doet uitschijnen,
  Getrouwe geleidster in het uur van de dood,
  Sterke toren voor die tot u vluchten,
  Ster, die aan diegenen die schipbreuk lijden in het geloof, de haven van de zaligheid, Jezus Christus, aanwijst,
  Helder licht voor diegenen, die zich in de duisternis van de zonde bevinden,
  Maan, die diegenen geleidt, die zich bekeren,
  Zon, voor wier stralen de afgoden gesmolten zijn,
  Geheimzinnig schip, dat aan de stervenden de tarwe van de uitverkorenen brengt,
  Duifje, dat ons de olijftak van de eeuwige vrede aanbrengt,
  Schitterende bliksemstraal, die de duivels overwint en verjaagt,
  Heilige Barbara, verheven bij de engelen,
  die de boetvaardige zielen in de schoot van de aartsvader geleiden,
  Voor wie die u vereren, de genade bekomt de Heilige Sacramenten in het uur van hun dood te ontvangen,
  Roos onder de martelaren,
  Laurier onder de zegepralende maagden,
  Bijzondere patrones onder al de heiligen,
  om ons in het uur van de dood het Heilige Sacrament van Boetvaardigheid te verwerven,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die de heilige maagd en martelares Barbara tot troost van de levenden en de stervenden hebt uitverkoren, vergun ons door haar voorspraak, dat wij steeds in uw goddelijke liefde mogen leven, en al onze hoop op de verdiensten van het bitter lijden van Jezus Christus stellen, opdat de dood ons nooit in zonde verrast maar opdat wij met de H. Sacramenten van Boetvaardigheid, van de Eucharistie en van de Ziekenzalving in het uur van de dood versterkt worden, en onbevreesd tot een gelukkige eeuwigheid reizen mogen. Dit verzoeken wij door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Barbara, Vriendin van God de Vader,
  Bruid van God de Zoon,
  Werktuig van God de heilige Geest,
  Uitverkorene van de heilige Drievuldigheid,
  Heilige maagd en martelares,
  Gij die de zuiverheid liefhebt,
  Vijand van zondige bijeenkomsten,
  Gij die de eeuwigheid liefhebt,
  Gij die het ene, heilige, katholieke en apostolische geloof liefhebt,
  Gij die alle deugden liefhebt,
  Overwinnares van de duivel, de wereld en het vlees,
  Troosteres der Christenen,
  Toevlucht der zieken,
  Bijstand in doodsgevaar,
  Hulp der boetvaardigen,
  Bijzondere belijdster van de heilige Drievuldigheid,
  Heilige maagd, die voor het geloof de verschrikkelijkste dood ondergaan hebt,
  Heilige martelares, wier heilig lichaam verbrand werd,
  Die door uw eigen vader onthoofd zijt geworden,

  O Jezus, Bruidegom van onze vrome patrones Barbara, wij bidden U door haar verdiensten,
  laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Biecht,
  O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar voorspraak
  laat ons niet sterven zonder het heilig sacrament der Eucharistie,
  O Jezus, Bruidegom van onze patrones Barbara, wij bidden U door haar wrede dood,
  die zij voor uw heilige Naam ondergaan heeft,
  laat ons niet sterven zonder de heilige ziekenzalving,
  O Jezus, minnaar van onze zielen,
  die de dood der zondaars niet wilt,
  maar wel hun bekering en zaligheid,
  wij bidden U door al het lijden van onze patrones Barbara,
  laat ons uit deze wereld niet scheiden,
  zonder de laatste sacramenten van onze Moeder de heilige Kerk ontvangen te hebben,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, heilige Barbara, maagd en martelares. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Heilige maagd en martelares Barbara, kom ons in ons stervensuur te hulp en verkrijg ons bij de genadige God dat, eer onze ziel door de dood van ons lichaam scheidt, wij van onze zonden door het heilig Sacrament der Biecht geheel gezuiverd, door het heilig Sacrament der Eucharistie gevoed en gesterkt, door de heilige ziekenzalving opgebeurd mogen worden, om aldus met U de Vader, de Zoon en de heilige Geest in alle eeuwen te aanschouwen, te beminnen en te genieten.
  Amen.
  Heilige Catharina van Alexandrië


  (Samen met de Heilige Aartsengel Michael en de Heilige Margaretha van Antiochië de begeleidende heilige van Jeanne d'Arc tijdens haar missie, patroonheilige van pleegmoeders en notarissen en kleermakers, wordt aanroepen voor genezing en bescherming tegen het kwade)

   

  Gebed voor genezing

  Gij die al zovele mensen geholpen hebt om van hun kwalen verlost te worden, wij vragen om uw voorspraak voor… (noem de naam van de persoon voor wie je bidt) die gebukt gaat onder de last van zijn/haar ziekte en zwakheid.
  Gij die vanuit de pijn die gijzelf geleden hebt, zoveel mededogen hebt geleerd met ziek mensen, wil ook deze mens genadig zijn.

  Wil hem/haar aanbevelen bij Jezus onze Heer en om genezing te vragen als dat voor hem/haar wenselijk of heilzaam is, of anders vragen om kracht naar kruis, zoals Jezus zelf dit gedaan heeft in het Hof van Olijven.
  Om alle pijn die gij geleden hebt, omwille van uw geloof en om uw liefde voor Jezus zelf zult gij wel verhoring vinden en daarom juist bidden wij tot u om voorspraak en hulp.

  Als teken van ons geloof en onze goede wil bidden wij nu het gebed dat Jezus aan zijn apostelen leerde: Onze Vader, die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede zowel op Aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,
  Amen.
  Heilige Filomena


  (beschermster van de onschuldigen en van jonge meisjes, beschermster van de jeugd)
   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Filomena, Getrouwe maagd en roemwaardige martelares,
  Zeer zuivere lelie tussen de doornen van het heidendom,
  Waardige bruid, door een onschendbare zuiverheid aan Jezus gewijd,
  Voorbeeld van een onoverwinnelijk geduld in de pijnen van uw marteldood,
  Die de onzichtbare, doch oneindige goederen van de eeuwigheid hoger achtte dan de goederen van deze wereld,
  Die door haar geloof zegepraalde over al de aanvallen van de wereld en de hel,
  Die, door de vaste hoop, welke God in uw hart vestigde, een volledige overwinning op de duivel en op uzelf hebt behaald,
  Bij wie de liefde, die in uw hart brandde, door de oproerige waters van de tegenspoed niet kon uitgeblust worden, wanneer zij op u neerstortten,
  Bijgenaamd de wonderdoenster van onze eeuw,
  Die vanuit de Hemel, waar uw verblijf is, zovele weldaden op de aarde gewaardigt uit te storten,
  Die met haar machtige arm heden met zoveel luister voor de strijdende Kerk strijdt,
  Dat wij met de Heilige Filomena over de wereld, het vlees en de duivel zegevieren,

  wij smeken U, verhoor ons, Heer.
  Dat wij, naar het voorbeeld van de zuivere Filomena, binnen de perken van onze levensstaat, de heilige kuisheid bewaren, die deugd zo aangenaam aan uw heilig Hart,
  Dat wij, in de voetstappen van een zo roemwaardige martelares treden, met onderwerping aan de beproevingen, de kwellingen van de geest en de tegenspraak van het menselijk lijden,
  Dat de godsvrucht tot de Heilige Filomena te midden van ons bewaard en vermeerderd wordt,
  Dat wij waardig worden aan de voorspraak en de verdiensten van de Heilige Filomena deel te hebben,
  Dat gij u gewaardigt de wensen en verzoeken te vervullen van allen, die tot u hun toevlucht nemen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Filomena! Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O glorierijke Maagd en Martelares, wie haar glorie behaagd heeft aan God door luisterrijke mirakels te doen uitschijnen, met vol vertrouwen komen wij tot u, en bekom voor ons dat wij naar uw voorbeeld edelmoedig bestrijden wat aan Jezus rijk strijdig is. Dat God ons met uw deugden versiert, vooral met de zuiverheid van de engelen, waarvan gij een volmaakt voorbeeld waart; opdat wij, door Zijn liefde ontvlamd, gestadig de weg van Zijn geboden bewandelen, en dat wij zo, aangenaam aan God, door uw voorspraak de tijdelijke gunsten mogen verwerven die wij vragen, indien dezelfde gunsten onze zaligheid voordelig zijn, en dat wij verdienen eenmaal uw eeuwig geluk deelachtig te worden.
  Door Jezus Christus onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2
    (door de Heilige Jean Marie Baptiste de Vianney - Pastoor van Ars)

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Koningin der Maagden, bid voor ons.
  Heilige Filomena, vervuld van genade vanaf de geboorte,
  Heilige Filomena, voorbeeld van de maagden,
  Heilige Filomena, tempel van de volmaakte nederigheid,
  Heilige Filomena, slachtoffer van de liefde tot Christus,
  Heilige Filomena, voorbeeld van kracht en volharding,
  Heilige Filomena, onoverwinnelijke beoefenaarster van de kuisheid,
  Heilige Filomena, spiegel van heldhaftige deugden,
  Heilige Filomena, standvastig en onversaagd onder uw marteling,
  Heilige Filomena, gegeseld zoals Uw goddelijke Bruidegom,
  Heilige Filomena, met pijlen doorboord,
  Heilige Filomena, in ketenen getroost door de Moeder van God,
  Heilige Filomena, wonderbaarlijk genezen in gevangenschap,
  Heilige Filomena, door engelen bijgestaan tijdens de martelingen,
  Heilige Filomena, die vernederingen en dood verkozen hebt boven de praal van een troon,
  Heilige Filomena, die de getuigen van uw martelaarschap bekeerde,
  Heilige Filomena, die de razernij van uw beulen deed bedaren,
  Heilige Filomena, beschermheilige van de onschuldigen,
  Heilige Filomena, beschermheilige van de jeugd,
  Heilige Filomena, toevlucht van de ongelukkigen,
  Heilige Filomena, genezing van de zieken en de zwakken,
  Heilige Filomena, nieuw licht van de Strijdende Kerk,
  Heilige Filomena, die het ongeloof van onze tijd bestrijdt,
  Heilige Filomena, die het geloof en de moed van trouwe mensen doet herleven,
  Heilige Filomena, wier naam glorievol is in de Hemel en gevreesd in de hel,
  Heilige Filomena, roemrijk door de grootste wonderen,
  Heilige Filomena, machtig met God,
  Heilige Filomena, die heerst in glorie,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Filomena! Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Wij smeken U Heer, schenk vergiffenis van onze zonden, door de voorspraak van de Heilige Filomena, maagd en martelares, die U door haar verheven kuisheid en de beoefening van alle deugden zeer behaagd hebt.
  Amen.
  Heilige Johannes de Doper (in de volksmond Sint Jan Baptist)


  (zoon van Elizabeth, nicht van Maria. Samen met de Heilige Augustinus en de Heilige Nicolaas van Tolentino tijdens het leven van de Heilige Rita haar schutsheilige. Verdediger van het geloof, beschermer van de rechtvaardigen en onschuldigen.)
     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, die, na de boodschap, Elisabeth, de moeder van Johannes zijt gaan bezoeken, bid voor ons.
  Heilige Zacharias en Heilige Elisabeth, vader en moeder van de Heilige Johannes,
  Heilige Johannes de Doper, voorloper van de Zaligmaker,
  Heilige Johannes de Doper, van in de schoot van uw moeder geheiligd,
  Heilige Johannes de Doper, die van kindsbeen af in de woestijn leefde en u met de hemelse geesten onderhield,
  Heilige Johannes de Doper, voorbeeld van heiligheid,
  Heilige Johannes de Doper, vader van de kluizenaars,
  Heilige Johannes de Doper, meer dan profeet,
  Heilige Johannes de Doper, waarlijk groot voor de Heer,
  Heilige Johannes de Doper, beroemd door de onschuld en strengheid van uw leven,
  Heilige Johannes de Doper, getrouwe en standvastige dienaar van de Heer, die, uit liefde tot Jezus, gedurende verscheidene jaren getuige van zijn tegenwoordigheid geweest zijt,
  Heilige Johannes de Doper, wiens voedsel geringe spijzen waren, en die nooit alcoholische drank hebt willen nemen,
  Heilige Johannes de Doper, wiens kleed een ruw vel van kamelenhaar was,
  Heilige Johannes de Doper, wiens rustplaats de aarde en diens woning een grot was,
  Heilige Johannes de Doper, die nooit de eenzaamheid hebt verlaten dan om de eer van God en om de zaligheid van de naaste,
  Heilige Johannes de Doper, die volgens het getuigenis van de eeuwige Wijsheid, de grootste onder de kinderen van de mensen zijt,
  Heilige Johannes de Doper, die door de ootmoedige bekentenis, dat gij niet waardig waart de schoenriem van Jezus los te maken, de grootheid van de Godmens aangekondigd hebt,
  Heilige Johannes de Doper, die toen Jezus tot u kwam, uitgeroepen hebt: Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
  Heilige Johannes de Doper, die de grote eer genoten hebt de Zaligmaker te dopen,
  Heilige Johannes de Doper, die moedig Herodes over zijn onkuis leven vermaand hebt,
  Heilige Johannes de Doper, die, om uw ijver in de verdediging van de zaak Gods, het geluk gehad hebt onthoofd te worden en als martelaar te sterven,
  Heilige Johannes de Doper, onze patroon,
  Heilige Johannes de Doper, onze beschermer,
  In het betrachten van de eenzaamheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
  Bij ons streven Gods inzichten met ons te kennen,
  Bij ons streven Gods wil na te komen,
  Bij het betrachten van de zachtmoedigheid en de ootmoed des harten,
  Bij het bewaren van de zuiverheid en rechtzinnigheid,
  Bij het bestrijden van de wereld, van de duivel en het vlees,
  Bij het volbrengen van onze plichten met vlijt en liefde,
  Door de strengheid van uw boetvaardigheid,
  Door uw ootmoed,
  Door uw getrouwheid aan de goddelijke genade,
  Door uw ijver voor Gods eer,
  Door uw marteldood en uw luisterrijke zegepraal,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Voorloper van de Zaligmaker. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Heer Jezus, maak, dat wij, die Gij onder uw dienaren aangenomen hebt, steeds de weg der zaligheid bewandelen, en dat wij getrouw de vermaningen van uw Voorloper de H. Johannes de Doper volgen, opdat wij eens mogen geraken tot U, Zaligmaker der wereld, die leeft en heerst met God de Vader en de H. Geest, in al de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Heilige Maria Magdalena


  (aanroepen voor vergeving te verkrijgen of vergeving te kunnen schenken, voor bescherming van een bijzondere vriendschap of liefde, voor speciale gunsten)


     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, H.Geest, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons,
  Heilige Maria Magdalena,
  Heilige Maria Magdalena, die de albasten kruik vol reukwerk draagt,
  Heilige Maria Magdalena, die uw tranen uitstort over de voeten van Jezus,
  Heilige Maria Magdalena, die ze met uw haren afdroogt,
  Heilige Maria Magdalena, die ze vurig kust,
  Heilige Maria Magdalena, aan wie veel zonden werden vergeven,
  Heilige Maria Magdalena, ontvlamd met de vlam van de liefde,
  Heilige Maria Magdalena, zeer aangenaam aan de Heer,
  Heilige Maria Magdalena, zeer geliefd door Jezus,
  Heilige Maria Magdalena, die het beste deel gekozen hebt,
  Heilige Maria Magdalena, die de verrijzenis bekomt van uw broer Lazarus,
  Heilige Maria Magdalena, die trouw Jezus aan het kruis bijstaat,
  Heilige Maria Magdalena, die bij Hem zijt gebleven toen zijn leerlingen vluchtten,
  Heilige Maria Magdalena, die verdient als eerste onder de leerlingen de verrezen Christus te zien,
  Heilige Maria Magdalena, op het voorhoofd getekend door de aanraking van Zijn glorierijke hand,
  Heilige Maria Magdalena, apostel van de apostelen, H.Maria Magdalena, apostel van de Provence,
  Heilige Maria Magdalena, beschermster van de orde der Dominikanen,
  H.Maria Magdalena, zoete voorspreekster der boetelingen,
  opdat we eens zouden verdienen met u voor eeuwig te genieten van de tegenwoordigheid van de Heer,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  God, aan de H.Maria Magdalena heeft onze Heer voor alle anderen het goede nieuws van Pasen toevertrouwd. Wij vragen op haar voorspraak dat ook wij getuigen worden van de verrijzenis en eens de heerlijkheid aanschouwen van Uw Gezalfde, onze Heer Jezus Christus.
  Amen.


  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen
  17-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen 2
  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (Deel 2)


  Heilige Augustinus

  (Samen met de Heilige Nicolaas van Tolentino en Heilige Johannes de Doper de schutsheilige van de Heilige Rita tijdens haar leven, hulp voor studenten voor een voorspoedige studententijd en succesvolle examens, patroonheilige voor leraars, wetenschappers en filosofen, hulp voor leraars bij moeilijkheden in hun beroep, kracht en volharding in het geloof, voor kennis en wijsheid)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, voorspreekster der zondaars, bid voor ons.
  Heilige Augustinus, een der schoonste zegepralen van Jezus, overwinnaar der zonden,
  Heilige Augustinus, roemrijk mirakel der genade,
  Heilige Augustinus, groot wonder van wetenschap,
  Heilige Augustinus, zoon der tranen van een godsvruchtige moeder,
  Heilige Augustinus, uitstekend door uw boetvaardigheid,
  Heilige Augustinus, nederige leraar met een verheven verstand,
  Heilige Augustinus, leraar der goddelijke genade,
  Heilige Augustinus, ontvlamd van liefde voor de ongeschapen schoonheid,
  Heilige Augustinus, wiens eenvoudige liefde haar oorsprong neemt in de liefde van Jezus,
  Heilige Augustinus, wiens vurige liefde alles ontvlamt, wat haar nadert,
  Heilige Augustinus, vader van een ontelbare menigte van heiligen,
  Heilige Augustinus, wijze wetgever in het voorschrijven der regels van de volmaaktheid,
  Heilige Augustinus, parel der belijders,
  Heilige Augustinus, licht der leraars,
  Heilige Augustinus, die door uw uitstekende begaafdheid in het verkondigen van Gods woord, verdient de tong van Jezus genoemd te worden,
  Heilige Augustinus, hamer, die de ketterijen verbrijzelt,
  Heilige Augustinus, roem der bisschoppen,
  Heilige Augustinus, olijfboom altijd met vruchten beladen,
  Heilige Augustinus, wiens deugden een heilige geur verspreiden,
  Heilige Augustinus, schitterend in Gods tempel,
  Heilige Augustinus, wie het gegeven werd de allerheiligste Drievuldigheid te aanschouwen, gelijk het de arend gegeven is de zon te bezien,
  Heilige Augustinus, werkzame bij door Gods hand gevormd,
  Heilige Augustinus, ons voorbeeld, onze beschermer, en onze vader,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Antifoon
  Zij, die in de wet Gods zullen geleerd geweest zijn, en deze zullen onderhouden hebben, zullen stralen als de schittering van het firmament. En zij, die aan de anderen de rechtvaardigheid zullen leren, zullen glinsteren als de sterren, in de ganse eeuwigheid.

  Heer, verhoor mijn gebed. En mijn geroep komt tot U.

  Laat ons bidden,
  Almachtige God, aanhoor gunstig onze ootmoedige gebeden, en op voorspraak van de heilige Augustinus, van Uw belijder en bisschop, verleen de uitwerking van Uw gewone barmhartigheid aan ons, wie Gij het vertrouwen schenkt om dit van Uw goedheid te verhopen.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
  Heilige Benedictus

  (Patroonheilige van Europa, aanroepen voor bescherming, nierstenen, vergiftiging, bij het vermoeden dat er een vloek over je is uitgesproken of bij beheksing, voor hulp en bescherming tegen de listen van vijanden, bescherming tegen het kwade.)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
  Heilige Benedictus, man naar Gods hart,
  Heilige Benedictus, patriarch der monniken van het Westen,
  Heilige Benedictus, die met de geest der gerechtigen werd vervuld,
  Heilige Benedictus, wijze wetgever, die onder ingeving van de H. Geest een regel hebt geschreven, die de sleutel van de hemel wordt genoemd,
  Heilige Benedictus, Vader van een groot aantal heilige martelaren, leraren en belijders,
  Heilige Benedictus, zeer verlichte meester in het geestelijk leven,
  Heilige Benedictus, die van uw prilste jeugd af de wereld hebt ontvlucht om u in de eenzaamheid van Subiaco terug te trekken,
  Heilige Benedictus, wonderbaar door uw versterving en gestrengheid,
  Heilige Benedictus, die om de zuiverheid te bewaren uw onschuldig lichaam in de doornen hebt gewenteld,
  Heilige Benedictus, toonbeeld van de kloosterlijke regelonderhouding,
  Heilige Benedictus, spiegel van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid,
  Heilige Benedictus, die door het teken van het kruis, afgoden hebt omvergeworpen, de strikken van de duivel hebt ontward en uit een giftige drank een serpent hebt doen te voorschijn komen,
  Heilige Benedictus, die door uw vurig gebed, zieken hebt genezen, doden hebt doen te voorschijn komen,
  Heilige Benedictus, onaantastbaar in uw geloof, die zieken hebt genezen, doden hebt doen opstaan en bezetenen hebt verlost,
  Heilige Benedictus, onaantastbaar in uw geloof, onwankelbaar in uw hoop en brandend van liefde tot God,
  Heilige Benedictus, die naar Jezus’ voorbeeld, zachtmoedig en ootmoedig van hart waart,
  Heilige Benedictus, liefdevolle stem der ongelukkigen, altijd gereed om te troosten en te helpen,
  Heilige Benedictus, die staande voor ‘s Heren altaar, uw ziel aan uw Schepper hebt terug geschonken,
  Heilige Benedictus, welbeminde van de Heer, die men ten hemel heeft zien opstijgen vol licht en met bloemen getooid,
  Heilige Benedictus, machtige voorspreker bij God voor diegenen die u met vertrouwen aanroepen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Laat ons bidden
  O God, die de dood van de heilige Vader Benedictus met zoveel en zo grote voorrechten hebt verheerlijkt, verleen bidden wij U, dat wij die zijn gedachtenis vieren, de genade mogen bekomen, van in het uur van onze dood, door zijn tegenwoordigheid tegen de listen van onze vijanden beveiligd te worden. Door Jezus Christus onze Heer.
  Amen.
  Heilige Donatus

  (Patroonheilige ter bescherming tegen zwaar onweer, stormwinden, donder en bliksem, hagel en overstroming, samen met andere heilige zoals onder andere de Heilige Barbara, de Heilige Agatha en de Heilige Floriaan de patroonheilige van de brandweer.)

   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, bid voor ons.
  Moeder van barmhartigheid, Toevlucht, hulp en troost van de christenen,
  Alle Heiligen engelen en aartsengelen,
  Alle Heiligen patriarchen en profeten,
  Alle Heiligen apostelen en leerlingen van Christus,
  Alle Heiligen. martelaars en martelaressen,
  Alle Heiligen bisschoppen, leraars en belijders,
  Alle Heiligen priesters, monniken en kluizenaars,
  Alle Heiligen maagden en weduwen,
  Alle gelukkige inwoners van de hemel,
  Heilige Donatus, onze beschermer,
  Uitverkoren martelaar van Christus,
  Die, om uw beloofde zuiverheid te bewaren, de marteling hebt doorstaan.
  Die de wereld, de duivel en het vlees zo glansrijk hebt overwonnen,
  Bijzondere patroon tegen alle onweer zoals hevige wind, hagel, donder en bliksem,
  Opdat wij van de vreselijke gevolgen van de onweders bevrijd worden,
  O waardige martelaar Gods, opdat de kerken, huizen, steden, landen en mensen door wind, hagel en bliksem niet verdorren of beschadigd worden,
  O Heilige Donatus, opdat wij door waardige boetvaardigheid ons bekeren, de zonden haten en christelijk leven, en alzo de vergramde God verzoenen en zijn straffen afweren,
  O Heilige Donatus, het onweder bedreigt ons,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle zonden, verlos ons, Heer.
  Van uw gramschap en van alle verdiende straffen,
  Van alle schadelijk onweder en kwade luchten,
  Van alle verderf en schade van de stormwinden, hagel, donder en bliksem,
  Van vuur en brand,
  Van schadelijke regens, droogte en overvloed van water,
  Van een schielijke en onvoorziene dood,
  Van de eeuwige dood,

  Door uw oneindige goedheid, liefde en barmhartigheid, verhoor ons, Heer.
  Door de mysteries van Uw heilig leven en dood, verlos ons, Heer.
  Door de voorspraak der allerheiligste Maagd Maria,
  Door de voorspraak van de H. Donatus, onze beschermer,
  Door de voorspraak van alle heiligen,
  Opdat wij in rust en vrede u dienen en beminnen,
  Opdat alle zondaars en ongelovigen zich bekeren,
  Opdat alle rechtvaardigen voortgaan en volharden,
  Opdat alle lijdende zielen in vrede rusten,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Heilige Donatus, martelaar van Christus, bid voor ons.
  Opdat wij van alle zonden en schade van het onweder bevrijd mogen zijn.

  Laat ons bidden,
  O eeuwige alvermogende God, die door de gevaarlijke onweders uw rechtvaardige gramschap laat blijken tegen de zondaars, ontferm U over ons, die u vrezen, die in U geloven, die in U hopen, die U verlangen te beminnen en waarlijk droef zijn U vergramd te hebben: ontvang onze ootmoedige gebeden, bevrijd ons van schadelijke winden, hagel, regens, droogte, watervloed, van donder en bliksem.
  Bewaar ons van een haastige en onvoorziene dood, opdat wij, die U in rust en vrede dienen en beminnen in dit leven, ons in het hiernamaals met U verblijden in de eeuwige glorie.
  Door Jezus-Christus, onze Heer.
  Amen.
  Heilige Hildegard

  (Voor goede raad, oplossingen voor problemen, wijsheid bij het nemen van beslissingen, een goede gezondheid)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, bid voor ons.

  Heilige Hildegard, Godgewijde Maagd,
  Spiegel van Gods heerlijkheid,
  Licht van de Kerk,
  Verkondigster van Gods woord en werk,
  Harp van God,
  Leermeesteres van de volmaaktheid,
  Strijdster voor waarheid en recht,
  Stralende ster in de verwarring van de tijd,
  Raadgeefster in moeilijkheden,
  Beschermster van de zwakken,
  Helpster van de zieken,
  Heilige Hildegard, vervuld van profetische geest,
  Heilige Hildegard, nederig in de uitverkiezing van God,
  Heilige Hildegard, brandend van liefde tot God en tot de mensen, bid voor ons.
  Heilige Hildegard, onwankelbaar in de liefde tot de Kerk,
  Heilige Hildegard, begenadigd met de kracht van de genezing,
  Heilige Hildegard, in zwakheid sterk door Gods kracht,
  Dat wij de wegen van God erkennen en bewandelen, help ons, heilige Hildegard.
  Dat wij de Geest van God in de schepping dieper mogen inzien,
  Dat wij God in allen en boven alles mogen beminnen,
  Dat wij de roepstem van God altijd mogen volgen,
  Dat wij ons door Zijn woord en voorbeeld laten leiden,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Hildegard. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  God, die de heilige Hildegard met hemelse gaven begunstigd hebt, wij bidden U, verleen ons dat wij haar voorbeeld en raadgevingen mogen volgen en zo uit de duisternis van deze wereld in Uw heerlijk licht mogen treden, door Christus onze Heer.
  Amen.
  Heilige Nicolaas van Tolentino

  (Samen met de Heilige Augustinus en de Heilige Johannes de Doper de schutsheilige van de Heilige Rita tijdens haar leven, beschermer van de onderdrukten en degene die onrechtvaardig behandeld worden, patroonheilige van toekomstige moeders tijdens een zware bevalling en van de baby's, mede patroon van Antwerpen, aanroepen tegen koorts en voor de bevrijding van de zielen uit het vagevuur)
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Nicolaas van Tolentino,
  Wonderbaar kind van onvruchtbare ouders,
  Volmaakte navolger van Christus,
  Vurige aanbidder van het H. Sacrament,
  Getrouwe dienaar van Maria,
  Roem der Orde van de Heilige Augustinus,
  Engel van zuiverheid,
  Toonbeeld van gehoorzaamheid,
  Minnaar der vrijwillige armoede, bid voor ons.
  Parel van geduld,
  Spiegel van ootmoed,
  Zeldzaam voorbeeld van boetvaardigheid,
  Onvermoeibare beoefenaar van Gods Woord,
  Toevlucht van de zondaars,
  Moedige bestrijder van de duivelen,
  Verlosser van de zielen van het vagevuur,
  Steun van de armen,
  Troost van de lijdenden,
  Hoop van de onvruchtbaren,
  Hulp van de vrouwen in barensnood,
  Geneesheer van de zieken,
  Verdrijver van pest en andere besmettelijke ziekten,
  Opwekker van de doden,
  Grote mirakeldoener,
  Beschermer van de H. Kerk,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Nicolaas. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  Verleen, bidden wij U, almachtige God, dat Uw Kerk, die door de luister van de deugden en mirakelen van de heilige Nikolaas, Uw belijder, zo glansrijk schittert, zich in een voortdurende vrede en eendracht moge verheugen. Door Christus onze Heer.
  Amen.  Padre Pio

  (Bekendste heilige die aanroepen wordt voor de strijd tegen kanker.)

  Zijn lichaam ligt opgebaard in de crypte van de kerk Santa Maria delle Grazie in het Zuid-Italiaanse San Giovanni Rotondo

  Gebed tot Heilige Padre Pio om genezing te bekomen

  Vanuit mijn lijden richt ik mij tot U opdat gij mij ter hulp zoudt komen.
  Tijdens Uw leven op Aarde hebt gij altijd een grote liefde getoond voor de zieken.
  Gij hebt hen bezocht, getroost en hen geholpen zo goed als gij kon.
  Toon mij vanuit de Hemel waar gij nu verblijft, o mijn goede beschermer, de doeltreffendheid van Uw liefde.
  Sta mij bij in mijn lijden en schenk mij geduld en moed in mijn smarten.
  En, indien God het goed oordeelt, wil mij volkomen genezing schenken opdat deze ziekte een gelegenheid moge wezen om Gods goedheid te loven en de macht van Uw tussenkomst te verheerlijken,
  maar vooral omdat ik waardig zou zijn om de glorie die gij geniet in de Hemel te beleven en te verheerlijken in een deugdzaam leven.
  Amen.  NOVEEN VOOR PADRE PIO
  Te bidden negen achtereenvolgende dagen  EERSTE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijk en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een voortdurende toestand van martelaar. Spreek voor ons ten beste bij God opdat wij geduldig de kleine en grote kruisen van het leven, dragen en van elke beproeving een brug naar de hemel maken.

  “Het past dat gij de ongemakken die God toelaat verdraagt. Jezus zal niet verdragen dat gij teneer geslagen blijft en zal u sterken en nieuwe moed geven” (P.Pio)


  TWEEDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij hebt met de hulp van Jezus Christus kunnen weerstaan aan de bekoringen van de duivel. Gij hebt de aanvallen van de helse duivels ondergaan, die u wilden afhouden van de weg naar de heiligheid, spreek voor ons bij God ten beste dat wij met uw hulp en deze van de uitverkorenen kracht krijgen om te weerstaan aan de zonde en het geloof bewaren tot aan de dood.

  “Wees moedig en vrees de woede van de duivel niet. Herinner u altijd dat wanneer de vijand onrust en moeilijkheden zaait, dit een teken is dat hij niet overwonnen heeft.” (P.Pio)


  DERDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die de Maagd Maria zeer genegen waart en dagelijks zeer veel genaden en troost van haar ontvangen hebt, spreek bij haar ten best. Leg met zachtheid onze zonden en onze gebeden in haar handen opdat zoals eens in Cana in Gallilea haar Zoon naar zijn moeder luistert en dat onze naam opgeschreven wordt in het boek van het leven.

  “De heilige Maagd weze de ster die uw weg verlicht. Moge zij u de betrouwbare weg naar God wijzen en een vast anker zijn in het uur van de beproeving dat u nog sterker met Hem verenigt.” (P.Pio)


  VIERDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die zoveel van uw engelbewaarder hebt gehouden, Hij was uw gids, verdediger en boodschapper. Gij aan wie de bewaarengelen de gebeden van uw spirituele kinderen brengen, spreek ten beste bij de Heer zodat wij leren onze toevlucht te nemen tot onze bewaarengel die gedurende ons leven ons kan bemoedigen om het goede te doen en het kwaad te vermijden.

  “Roep uw engel aan, dat hij u verlicht en leidt. De Heer heeft hem u gegeven als gids en boodschapper. Neem uw toevlucht tot Hem” (P.Pio)


  VIJFDE DAG

  Pio van Pietrelcina
  Gij die een grote godsvrucht had voor de zielen in het vagevuur. Gij hebt u voor hen opgeofferd als slachtoffer, tot uitboeting van hun zonden. Bid voor ons zodat ook in ons hart gevoelens van medelijden en vriendschap ontstaan voor deze zielen. Zo kunnen wij hun wachten verkorten en bekomen wij door ons gebed en offer voor hen de aflaten die zij nodig hebben.

  “Mijn God Ik bid u leg mij het lijden op die voorbereid zijn voor de zondaars en de zielen in het vagevuur. Vermeerder voor mij de straffen tot zij bekeerd zijn en gered, dat de zielen bevrijd zijn uit het vagevuur.” (P.Pio)


  ZESDE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij die de zieken meer hebt lief gehad dan uzelf, omdat ge in hen het beeld van de lijdende zag. Gij die mirakelen bekomen hebt naar lichaam en ziel, bidt voor ons bij de Heer opdat alle zieken, door de voorspraak van de maagd Maria, genezing bekomen en een overvloed van aan genade ontvangen en de Heer loven tot in eeuwigheid.

  “Indien ik weet dat een persoon naar lichaam of naar ziel gekweld wordt, zou ik niet weten wat te doen om hem te bevrijden van zijn kwalen? Ik neem graag al zijn kwelling op mij om hem gered te zien en de vruchten van dat offer bied ik graag aan God aan, als Hij het me toestaat.”
  (Padre Pio)


  ZEVENDE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij die deelneemt aan het heilswerk van God en al uw lijden opoffert voor de bevrijding van de zondaars, spreek bij ons voor bij God opdat ongelovigen de genade van het geloof krijgen en zich bekeren. Dat zondaars oprecht berouw krijgen. Dat lauwen vurig worden en dat de rechtvaardigen op de goede weg blijven.

  “Indien de arme wereld de schoonheid van een ziel in staat van genade konden zien, zouden alle zondaars en alle ongelovigen zich ogenblikkelijk bekeren.” (Padre Pio)


  ACHTSTE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij die zoveel geestelijke aanhangers telt waarvan velen door u tot Christus zijn geleid, ten koste van uw bloed, beschouw ons ook, alhoewel we u nauwelijks persoonlijk hebben gekend, als uw geestelijke kinderen, zodat met u vaderlijke bescherming wij geleid worden naar de heiligheid. Geef dat we ondersteund worden door de Goddelijke kracht zodat we op onze sterfdag de poorten van hemel open zien voor ons.

  “Indien het me mogelijk was zo ik aan God één enkele genade vragen: van niet in het paradijs te mogen gaan alvorens al mijn geestelijke kinderen en al diegenen die mij toevertrouwd zijn in mijn ministerie er ook zijn.” (Padre Pio)


  NEGENDE DAG

  Padre Pio de Pietrelcina
  Gij trouwe dienaar van de H. Kerk, spreek voor ons ten beste bij de Heer opdat hij arbeiders stuurt voor zijn oogst en dat hij aan ieder van hen kracht geeft en inspiratie van de kinderen van God. Wij bidden U daarenboven tussen te komen bij de H. Maagd Maria om alle christenen te leiden tot eenheid en hen te verzamelen in het ene grote huis dat als baken mag dienen in de storm van het leven.

  “Blijf altijd bij de H. Katholieke kerk, zij alleen kan u helpen want zij alleen is de bruid van Christus, die de ware prins van de vrede is.” (Padre Pio)
  Amen
  Heilige Rochus

  (Vroeger de grote patroonheilige tegen de pest, nu deze ziekte gelukkig niet meer heerst wordt de Heilige Rochus aanroepen tegen alle besmettelijke ziekten, epidemieën en woekerende ziekten)

   


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Koningin van de belijders,
  Heilige Rochus, belijder van Jezus Christus,
  Heilige Rochus, getrouwe dienaar van de Heer,
  Heilige Rochus, vijand van de ijdelheid van de wereld,
  Heilige Rochus, spiegel van boetvaardigheid,
  Heilige Rochus, spiegel van geduld,
  Heilige Rochus, voorbeeld van godsvrucht,
  Heilige Rochus, troost der bedrukten,
  Heilige Rochus, hulp der ellendigen,
  Heilige Rochus, toevlucht der zieken,
  Heilige Rochus, machtige patroon tegen de pest en andere besmettelijke ziekten,
  Heilige Rochus, beschermer van de gelovigen,
  Heilige Rochus, kom ons ter hulp,
  Heilige Rochus, bid voor ons.
  Opdat wij uw deugden navolgen,
  Heilige Rochus,
  Opdat wij op de aarde als vreemdelingen mogen leven,
  Heilige Rochus,
  Opdat wij onze zonden, waarvoor wij ten strengste gestraft dienen te worden, door tranen van een ware boetvaardigheid uitwissen,
  Opdat wij, in ons voornemen om deugdzaam te leven, mogen versterkt worden,
  Opdat onze zielen van de vlekken der zonde en onze lichamen van de besmetting der pest mogen bewaard blijven,
  Opdat allen, die hun toevlucht tot uw voorspraak nemen, mogen verhoord worden,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Rochus. Opdat wij van de pest mogen bevrijd worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die aan de Heilige Rochus, Uw getrouwe dienaar, de genade hebt verleend door het teken van het heilig kruis diegenen te genezen, welke met de pest besmet waren. Wij bidden U, door zijn verdiensten en voorspraak, ons van alle gevaar naar de ziel, en van alle besmettelijke ziekten naar het lichaam, te behoeden.
  Door Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon.
  Amen.
  Heilige Theresia van Avila

  (aanroepen voor hartkwalen en hoofdpijn, bij geestelijke of spirituele verwarring, stichtster van de Karmelieter orde en grote voorbeeld van de Heilige Theresia van Lixieux)

   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,
  Heilige Theresia, Serafijnse Maagd,
  Onafscheidelijke bruid van de gekruisigde Jezus,
  Geliefd kind van Maria,
  Schitterend licht van de Heilige Kerk,
  Martelares door de begeerte, om voor Jezus Christus te sterven,
  Vurige ijveraarster voor de zaligheid der zielen,
  Slachtoffer der goddelijke liefde,
  Verlichte meesteres van het geestelijk leven,
  Zekere geleidster op de weg der volmaaktheid,
  Herstelster van de orde van de berg Carmel,
  Wonder van ootmoedigheid en verduldigheid,
  Spiegel der maagden,
  Onverzoenlijke vijandin van uw lichaam,
  Hart gans onderworpen aan Gods wil,
  Voorbeeld van alle deugden,
  Luister en sieraad van Carmel,
  Heilige Theresia, kom ons te hulp.
  Heilige Theresia, bid de Heer.
  Opdat wij de gave van het gebed mogen bekomen, die de bron is van alle andere genaden,
  Heilige Theresia, bid de Heer.
  Opdat wij een uiterste afkeer van de kleinste fouten mogen hebben, en ons met droefheid van deze beschuldigen in het heilig Sakrament van boetvaardigheid,
  Opdat wij een heilig en veelvuldig gebruik maken van het allerheiligste Sakrament des altaars, en deelachtig mogen worden aan de genaden, welke gij er door bekomen hebt,
  Opdat wij naar uw voorbeeld de allerheiligste Maagd Maria, welke Jezus ons tot Moeder gegeven heeft, met een kinderlijke liefde eren,
  Opdat wij volgens uw raad, in al onze noodwendigheden onze toevlucht nemen tot de Heilige Jozef,
  Opdat wij onze harten onthechten van de tijdelijke goederen, die niets dan stof en as zijn,
  Opdat wij de eer en de ijdelheden der wereld, die als rook verdwijnen, niet zoeken,
  Opdat wij de vermaken en de wellusten van het leven vluchten, die de voornaamste oorzaak van onze kwellingen en van onze tranen zijn,
  Opdat wij geheel ons leven schikken volgens de grondregels van het Evangelie en de beloften van ons heilig Doopsel,
  Opdat wij voor alle ketterij, ongelovigheid en verblindheid van de harten mogen bewaard worden,
  Opdat wij eeuwig met u de barmhartigheden van de Heer mogen zingen,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, zuiverheid der maagden, hoor ons.
  Jezus, kroon der heiligen, verhoor ons.

  Bid voor ons, Heilige maagd Theresia. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  Verhoor ons, o God, die onze zaligheid zijt, opdat wij ons over de gedachtenis van Uw Heilige maagd Theresia verheugen, door haar hemelse lering mogen gevoed en in een tedere en vurige godsvrucht onderwezen worden.
  Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U in de eenheid van de Heilige Geest leeft en heerst, God in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Jozef,
  Heilige Moeder Theresia,
  Serafijnse Maagd,
  Die van jongs af vervult zijt geweest met goddelijke gaven,
  Die, nauwelijks de leeftijd van zeven jaar bereikt, met uw broeder gereisd zijt naar de Moren, om uw bloed voor Christus te vergieten,
  Die, na de ontmoeting met uw oom ontroostbaar waart, omdat u die palmtak ontnomen was,
  Die in de eenzaamheid en in gebeden volmaakt waart,
  Die, nog als kind uitriep toen God haar bestraalde: o eeuwigheid! o eeuwigheid!
  Die, op twaalfjarige leeftijd uw moeder verloren hebt, u geworpen hebt voor het beeld van Maria, en uzelf aan haar tot dochter hebt opgedragen,
  Die, twintig jaar jong, u begeven hebt in de orde van de berg Carmelus,
  Die, drie jaar lang als religieus door de allerpijnlijkste ziekten zijt overvallen en door de H. Jozef verdiend hebt, genezen te worden,
  Die door Christus zijt uitgenodigd geworden tot het gezelschap van de engelen,
  Die verdiend hebt Hem te mogen aanhoren in het gebed: voortaan zult gij met de engelen omgaan,
  Die daarop wonderlijk zijt versierd geworden met alle deugden,
  Maagd vol van geloof en hoop,
  Ontstoken door een onuitblusbare brand der goddelijke liefde,
  Die door een serafijn met een vurige schicht van de liefde doorstoken zijt geworden,
  Die, vlammende van liefde, beloofd hebt altijd te doen, wat gij zoudt weten God het aangenaamste te zijn,
  Die, ontstoken door een onverzadigbare zielenijver, gewoon waart onophoudelijk de duisternissen van de ongelovigen en ketters te bewenen,
  Die, om enigszins het groot verlies van de zielen te vergelden, twee en dertig kloosters gebouwd en hersteld hebt,
  Die bereid waart tot het einde van de wereld, voor de zaligheid van een ziel alleen, de pijn van het vagevuur te ondergaan,
  Verheven door het behouden van de onschuld van uw Doopsel,
  Die waardig geweest zijt Christus te aanhoren, voortaan zult gij als een ware bruid mijn glorie beijveren,
  Die belast zijt geworden door de bloedige Bruidegom, medelijden te hebben met al zijn wonden, die de zondaars gedurig vernieuwen,
  Die altijd begerig waart om veracht te worden,
  Die God dikwijls gebeden hebt, dat Hij zijn gunsten ten uwen opzicht zou matigen en zo spoedig al uw misdaden zou vergeten,

  Uitmuntend door armoede,
  Blijhartig in behoeftigheid,
  Blind in gehoorzaamheid,
  Die gewoon waart uit te roepen: of lijden of sterven,
  Onoverwinnelijk in vervolgingen,
  Onberoerd tussen al de aanvechtingen en schrikkelijke vertoningen van de duivels,
  Wonderbaar in verstervingen,
  Die door vasten, haar klederen en ketenen van uw lichaam hebt verscheurd,
  Die u in doornen gewenteld hebt, ter liefde van Christus,
  Uitmuntend in het gebed,
  Die, door een wonderbare dorheid van de geest, achttien jaar verbitterd beproefd zijt geweest, daarna met al de wellusten van de Hemel zijt overgoten geworden,
  Die dikwijls door visioenen vereerd zijt geworden, met het aanschouwen van de mensheid van Jezus,
  Die, bij een bezoek van Christus, begiftigd zijt geworden met een kruis, glinsterend van edel gesteenten,
  Die van de allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef met een wit blinkend kleed versierd zijt geworden,
  Die door Christus met een blinkende kroon zijt vereerd geworden,
  Die door de allerheiligste maagd zijt versierd geworden met een ketting van diamanten,
  Die gedurig tot de dood toe verkeerd hebt met de heiligen en de engelen,
  Die in uw dood vereerd zijt geweest met het bijzijn van de Heilige martelaren,
  Die, na een opgetogenheid van de geest van veertien uur, door een onverdragelijke brand der goddelijke liefde gestorven zijt,
  Die gezien zijt in de gedaante van een duif, vliegende tot uw Bruidegom,
  Die in alles een wonderbaar schouwspel zijt geweest aan de wereld, aan de engelen en aan de mensen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Maagd en Moeder Theresia. Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die de serafijnse Maagd Theresia door het wonderlijk vuur van Uw liefde doorwond zijnde, met de hemelse gaven hebt versierd. Verleen ons, dat wij door de hulp van haar voorspraak en haar navolging, door de goddelijke liefde hier op de aarde doorwond zijnde, met haar door de volheid van Uw hemelse gaven en gunsten versierd mogen worden in de Hemel.
  Door Christus onze Heer, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen

  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen
  17-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen 3
  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (deel 3)   Heilige Benedictus Jozef Labré

  (Patroonheilige, beschermer en helper voor ieder die in armoede leeft)   


  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Maagdelijke Moeder van God, bid voor ons.
  Heilige Maria, glorie van Loreto, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef Labré, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, bedelaar van Christus, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, uitgestoten door de wereld, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, die aan alle Aardse bindingen verzaakte, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, bespot door het volk, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, die de hoogmoed verguisd, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, zeer barmhartig voor zij die uitgesloten worden, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, ijverig voor liefdadigheid, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, groots in uw werken van barmhartigheid, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, Heilige helper op onze wegen, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, zichzelf wegcijferend tot de dood, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, voorbeeld van nederigheid, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, harnas voor de kuisheid, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, onverwoestbaar ijverend voor het behoud van onze zielen, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, zuiver van hart, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, kracht voor zij die arm zijn, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, Christus zijn waarschuwer voor de zonde, bid voor ons
  Heilige Benedictus Jozef, mantel van de Heilige armoede, bid voor ons
  Heilige Benedictus Jozef, kinderlijk voor God, bid voor ons.
  Heilige Benedictus Jozef, Heilige reiziger te voet, bid voor ons.
   Heilige Benedictus Jozef, die ons naar Jezus Christus brengt, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor.

  Bid voor ons, Heilige Benedictus Jozef Labré, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  Heilige Benedictus Jozef, zeer geliefd bij God, leid ons, arme reizigers op deze aarde, langs uw pelgrimswegen naar God. Behoed ons tegen de lusten en de hoogmoed, dat we nederig mogen zijn in het aanschijn van onze Heer Jezus Christus, en dat we veilige mogen aankomen in zijn Koninkrijk.
  Genadevolle Jezus, die door het leven van Uw dienaar de Heilige Benedictus Jozef, Uw liefde hebt getoond voor de kleinen in deze wereld. Vergun ons waardig, vragen wij U, de verzoeken die Uw heilige bedelaar U doet vanwege ons, wetend dat hij verdient voor ons alles te bekomen dat ons tot U brengt, door Uw Heilige Armoede op Aarde en al Uw Heilige werken.
  Amen.
  Heilige Bernardus van Clairvaux

  (bescherming tegen het kwade, afwering en verbreking van beheksing en negatieve energie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons
  O koningin, onbevlekt ontvangen, bid voor ons
  Heilige Bernardus van Clairvaux, bid voor ons
  Heilige Bernardus, die door uzelf aan God te geven vele zielen hebt gered, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, wonderkind van op elfjarige leeftijd, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, sieraad van de geestelijken, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, schrik van de ketters, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, orakel van de kerk, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, licht van de bisschoppen, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, zeer nederig, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, brandend van zielenijver voor de glorie van God, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, vurig in het bezingen van de lof van de Heilige Maagd Maria, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, zeer geliefde zoon van de koningin van de engelen, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, zo puur van lichaam en geest, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, perfect voorbeeld van armoede en versterving, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, zeer toegewijd in uw liefdadigheid voor allen, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, die enkel God vreesde en niet de Aardse machten, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, die heiligheid uitademde, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, wiens blik over God sprak, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, bloem van het geloof, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, die nooit de aanwezigheid van God uit het oog verloor, bid voor ons.
  Heilige Bernardus, engel van Clairvaux, Heilige Bernardus, volledig verteerd door God’s liefde, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Laat ons bidden,
  O grote heilige, die van het prille begin van uw leven alle krachten van uw ziel en de nobele gevoelens van uw hart puur en liefdevol naar uw Schepper keerde. O engel, gekleed in sterfelijke vlees, die verscheen in dit dal van tranen als een heldere lelie van zuiverheid om ons te vertellen over de goedheid van Jezus Christus ons de schoonheid van de deugd te laten zien en om aan duizenden de weg die naar de hemel wijzen, bid voor ons, dat we alle Aardse goederen en genoegens versmaden en niet enkel om voor onszelve te leven maar voor God, die in de hemelen is.
  Amen
  Heilige Cecilia van Rome

  (Maagd en martelares, patroonheilige van muzikanten, zangers, auteurs, componisten en studenten.)
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons
  Heilige Cecilia, bid voor ons
  Heilige Cecilia, verstandig Maagd, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, wiens hart brandde door het vuur van de Goddelijke liefde, bid voor ons
  Heilige Cecilia, apostel door uw voortdurende inzet en liefdadigheid, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, die uw echtgenoot hebt bekeerd en voor hem voor de kroon van het martelaarschap hebt verkregen, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, die door uw bidden de harten van de heidenen wist te bereiken en naar de ware Kerk bracht, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, die onophoudelijk uw beschermengel aan uw zijde zag, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, wiens stem zich bij de hemelse harmonieën van de maagden vervoegde, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, die met uw melodieën de lof van Jezus hebt bezongen en hem zo eer betuigde, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, verheven martelares van Jezus Christus, bid voor ons
  Heilige Cecilia, die gedurende drie dagen de meeste ondraaglijk pijnen en kwellingen hebt doorstaan, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, troost en steun voor hen die vechten die bekoringen, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, beschermvrouwe van allen die u aanroepen, bid voor ons
  Heilige Cecilia, patrones van heilige lofliederen, bid voor ons.
  Heilige Cecilia, speciale patrones en voorspreekster van alle zangers, muzikanten, auteurs, en studenten, bid voor ons

  Ik groet U, O maagd, die uw bloed voor onze bescherming en voor het behoud van het geloof in Jezus Christus, Onze Heer, hebt vergoten.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons
  Bid voor ons Heilige Cecilia, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  O Barmhartige Heer, die ons in de persoon van Sint-Cecilia een krachtige beschermvrouwe hebt gegeven, verlenen ons door haar onschuld en heiligheid, dat wij u getrouw mogen volgen, opdat wij eens samen met haar en de engelkoren in de Hemel uw lof mogen bezingen tot in de eeuwen der eeuwigheid.
  Amen.
  Heilige Dymphna van Geel

  (Patroonheilige van zij die lijden aan zenuwziekten, mentaal door een moeilijke periode gaan of psychische problemen hebben.)  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, Moeder Gods, bid voor ons
  Heilige Maagd Maria, gezondheid voor de zieken, bid voor ons
  Heilige Maagd Maria, troost voor de bedroefden, bid voor ons
  Heilige Maagd Maria, hulp voor al uw kinderen, bid voor ons
  Heilige Dymphna, Maagd en martelares, bid voor ons
  Heilige Dymphna, dochter van Koninklijke ouders, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, kind van grote schoonheid van ziel en lichaam, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, volgzaam voor de lessen van uw vrome moeder, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, gehoorzaam aan uw heilige biechtvader, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, die het koninklijk hof van uw vader verliet om aan de gevaren van onkuisheid te ontsnappen, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, die ervoor gekozen hebt een leven van armoede te leiden op Aarde, zodat gij de Hemelse schatten mocht verdienen, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, die troost vond in de heilige mis, de Heilige communie en het gebed, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, vurige minnares van uw Goddelijke bruidegom, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, volledig toegewijd aan Maria de Moeder van God, bidden voor ons.
  Heilige Dymphna, onthoofd door uw eigen vader, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, martelares van de Heilige zuiverheid, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, stralend voorbeeld voor de christelijke jeugd, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, bekend om de vele wonderen die u doet, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, glorie van Ierland, uw vaderland, en van België waar u naartoe vluchtte, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, vol medelijden voor degenen die in nood zijn, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, beschermvrouwe tegen alle zenuwziekten en geestelijke stoornissen, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, troost voor hen die lijden, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, vriendin van zij die weerloos zijn, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, troost voor zij die moedeloos zijn, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, licht van degenen die in geestelijke duisternis zijn, bid voor ons.
  Heilige Dymphna, patrones van degenen die met zenuwziekten en psychische aandoeningen te kampen hebben, bid voor ons.

  Dat we de heer onze God met heel ons hart boven alles mogen liefhebben, bid voor ons.
  Dat we de zonde haten elke gelegenheid tot de zonde ontvluchten, bid voor ons.
  Dat wij zorgvuldig de deugd van zuiverheid mogen bewaren, bid voor ons.
  Dat we vaak het Heilige Sacrament van de communie mogen ontvangen, bid voor ons.
  Dat we de ware geest van het gebed mogen verkrijgen, bid voor ons.
  Dat we ons nederig en gehoorzaam mogen onderwerpen aan God’s Heilige wil, bid voor ons.
  Dat we leren vertrouwen op God tijdens lijden en ellende, bid voor ons.
  Dat we mogen vasthoudend zijn, bid voor ons.
  In tijden van grote verleiding, bid voor ons.
  In tijden van ziekte, oorlog en vervolging, bid voor ons.
  Tijdens onze laatste uren, bid voor ons.
  En in het uur van onze dood, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons Heilige Dymphna, opdat wij de belofte van Christus waardig worden

  Laat ons bidden
  Almachtige en eeuwige God die ons de Heilige Dymphna heb gegeven als voorbeeld voor deugdzaamheid en zuiverheid, en die gewild hebt dat zij haar onschuldig bloed heeft vergoten voor haar geloof om daarna talloze mirakels te mogen bekomen voor hen die tot haar hun toevlucht zochten, maak dat wij haar eren als onze patrones voor zij die lijden aan zenuwziekten of zij te kampen hebben met mentale moeilijkheden. Maak dat wij mogen blijven genieten van haar krachtige tussenkomst en haar bescherming en dat we door haar voorspraak onze toegang tot het eeuwig leven mogen verdienen.
  Door Christus onze Heer,
  Amen.

  Heilige Gerardus Majella

  (Nederlandse Heilige, helper bij hopeloze of moeilijke zaken, hulp voor zwangere vrouwen, voor een voorspoedige bevalling of bij moeilijkheden bij de bevalling, voor hulp of ondersteuning van de moeder en de pasgeborene, of voor zaken waar een 'wonder' nodig is)
   


  Litanie 1


  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Gerardus, waardige zoon van de Heilige Alfonsus,
  Heilige Gerardus, engel van onschuld en zuiverheid,
  Heilige Gerardus, boezemvriend van het Kind Jezus,
  Heilige Gerardus gevoed met het brood der engelen door de Heilige Michaël,
  Heilige Gerardus, verrijkt met de verhevenste gaven van de genade,
  Heilige Gerardus, uitmuntende dienaar van de onbevlekte Maagd Maria,
  Heilige Gerardus, getrouwe navolger van de lijdende Zaligmaker,
  Heilige Gerardus, serafijn van liefde tot Jezus in het Heilige Sacrament,
  Heilige Gerardus, onverzoenbare vijand van uw eigen zelve,
  Heilige Gerardus, uitzinnig van verlangen naar kruisen en lijden,
  Heilige Gerardus, wonderbaar voorbeeld van liefde tot uw vijanden,
  Heilige Gerardus, voorbeeld van ootmoed,
  Heilige Gerardus, wonder van geduld in vernederingen en laster,
  Heilige Gerardus, spiegel van volmaakte regeltucht,
  Heilige Gerardus, voorbeeld van stipte gehoorzaamheid,
  Heilige Gerardus, man van arbeid en gebed,
  Heilige Gerardus, martelaar van gelijkvormigheid aan de wil van God,
  Heilige Gerardus, verteerd door de allervurigste zielenijver,
  Heilige Gerardus, bekwame meester in het geestelijk leven,
  Heilige Gerardus, ijverige bevorderaar van de roepingen tot het kloosterleven,
  Heilige Gerardus, ontdekker van de meest verborgen gewetensgeheimen,
  Heilige Gerardus, bevrediger van haat, twist en tweedracht,
  Heilige Gerardus, voedstervader van de armen,
  Heilige Gerardus, schatmeester van de goddelijke Voorzienigheid,
  Heilige Gerardus, wonderbare heelmeester van de zieken,
  Heilige Gerardus, machtige beschermer van de moeders en van de kinderen,
  Heilige Gerardus, vermaard door ontelbare mirakels,
  Heilige Gerardus, roem en luister van de congregatie van de allerheiligste Verlosser,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons Heilige Gerardus, opdat wij de verdiensten van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die U gewaardigd hebt de Heilige Gerardus van zijn kindsheid af tot uw liefde te trekken om van hem een levend evenbeeld van uw gekruisigde Zoon te maken. Geef, smeken wij U, dat wij zijn voetstappen mogen navolgen om alzo ook aan dit goddelijk toonbeeld gelijkvormig te worden.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Litanie 2

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons,
  Heilige Gerardus, door de genade van de Heer voorkomen,
  Heilige Gerardus, van uw jeugd af verteerd door uw verlangen naar de Heilige Communie,
  Heilige Gerardus, door de Heilige Michaël met het brood der engelen gespijzigd,
  Heilige Gerardus, teder vereerder van het Goddelijk Kindje,
  Heilige Gerardus, ijverige navolger van de Gekruisigde,
  Heilige Gerardus, trouwe aanbidder van Jezus in het Heilig Sacrament,
  Heilige Gerardus, dwaas van liefde tot God,
  Heilige Gerardus, tedere minnaar der onbevlekte maagd,
  Heilige Gerardus, gevrijwaard voor elke vrijwillige zonde,
  Heilige Gerardus, onvermoeid in het streven naar de volmaaktheid,
  Heilige Gerardus, bewonderenswaardig in het verdragen van mishandeling en laster,
  Heilige Gerardus, in uw liefde tot de armoede afgunstig op het lot der armen,
  Heilige Gerardus, voorbeeld van blinde gehoorzaamheid,
  Heilige Gerardus, vurige minnaar der engelachtige deugd,
  Heilige Gerardus, heldhaftig in uw versterving,
  Heilige Gerardus, brandend van liefde voor geloof en Kerk,
  Heilige Gerardus, dorstend naar de zaligheid van de naasten,
  Heilige Gerardus, wijze leidsman op het pad der heiligheid,
  Heilige Gerardus, vader der armen en ongelukkigen,
  Heilige Gerardus, milde uitdeler der schatten van Gods almacht,
  Heilige Gerardus, machtige gebieder over ziekten en dood,
  Heilige Gerardus, onverschrokken bestrijder der hel,
  Heilige Gerardus, kenner van de geheimen der harten,
  Heilige Gerardus, verlicht omtrent de verborgenheden Gods,
  Heilige Gerardus, gloeiend van verlangen om met God te worden verenigd,
  Heilige Gerardus, in uw laatste ziekte deelachtig aan de smarten van de Heer,
  Heilige Gerardus, in uw sterven door de verschijning van de Heilige Maagd begunstigd,
  Heilige Gerardus, grote wonderdoener van de congregatie van de allerheiligste Verlosser,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Gerardus, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  God, die de Heilige Gerardus van zijn jeugd af tot U hebt willen trekken en gelijkvormig maken aan het beeld van uw gekruisigde Zoon, geef, bidden wij U, dat wij, door de navolging van zijn voorbeeld, naar hetzelfde beeld gevormd mogen worden.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.


  Gebed tot de Heilige Gerardus Majella

  Heilige Gerardus Majella
  Gij die in uw leven door uw gebeden en liefdediensten zoveel mensen hebt bijgestaan, wil ook voor ons bij God ten beste spreken.
  Verkrijg voor ons een levendig geloof, een groot vertrouwen en een vurige liefde.
  Maar sta ons ook bij in de toestand waarin wij verkeren.
  Gij die geroemd wordt als een groot wonderdoener, bid voor ons en verkrijg voor ons de weldaden waarvoor wij Uw inspraak vragen.
  O, mijn God, om de verdiensten van de Heilige Gerardus Majella, verhoor ons gebed!

  Heilige Judas Thaddeus

  (Apostel van Jezus en broer van Jacobus de Mindere, niet te verwarren met Judas Iscariot, helper van mensen in nood en helper van mensen in hopeloze situaties.)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, verhoor ons.
  Heilige Drieëenheid, Eén God, ontferm U over ons.
  Inwonende Drieëne God, ontferm U over ons.
  God de Vader, Schepper van hemel en aarde, ontferm U over ons.
  God de Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God de heilige Geest, Zaligmaker van de zielen, ontferm U over ons.

  Onbevlekte Maagd en Moeder van God, bid voor ons.
  Onze hemelse moeder,
  Koningin van de engelen,
  Koningin van de heiligen,
  Heilige Judas Thaddeus, dichte verwant van Jezus, Maria en Jozef,
  Heilige Judas Thaddeus, apostel en martelaar,
  Heilige Judas Thaddeus, machtige voorspreker,
  Machtige verdediger van het geloof,
  Onbevreesd verkondiger van het geloof,
  Voorbeeld van onbegrensd hoop,
  Toonbeeld van goddelijke liefde,
  Kanaal van goddelijke genade,
  Verrichter van mirakelen,
  Vertrooster van de bedroefden,
  Hoop van de hopelozen,
  Toevlucht van de wanhopigen,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Laat ons bidden,
  Goede liefhebbende drieëne God, in de naam en door de verdiensten van Jezus Christus, onze Verlosser, en als het Uw wil is, smeken wij U, door de machtige voorspraak van de Heilige Judas Thaddeus, Uw apostel en martelaar, ons een vermeerdering van het geloof, de hoop en de liefde te schenken en de genade om tot aan de dood in overeenstemming met Uw wil te leven.
  Amen  Heilige Kateri Tekakwitha

  (Beschermster van de natuur en de dieren, beschermster tegen de vervuiling van de Aarde, tegen verspilling en tegen de uitputting van Aardse rijkdommen, voor het behoud van zuiverheid.
  Zij werd eindelijk Heilige verklaard in 2012.)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, bid voor ons.
  Heilige Kateri Tekakwitha, bid voor ons.
  Heilige Kateri, lelie van pure zuiverheid, bid voor ons.
  Heilige Kateri, die troost bracht aan het Heilige Hart van Jezus, bid voor ons.
  Heilige Kateri, stralend licht van uw volk, bid voor ons.
  Heilige Kateri, moed voor zij die strijden, bid voor ons.
  Heilige Kateri, minnares van het Heilige Kruis van Jezus, bid voor ons.
  Heilige Kateri, krachtige bloem voor zij die vervolgd worden, bid voor ons.
  Heilige Kateri, onwrikbaar voor verleidingen, bid voor ons.
  Heilige Kateri, zo geduldig in lijden, bid voor ons.
  Heilige Kateri, behouder van je maagdelijkheid tijdens je vervolging, bid voor ons.
  Heilige Kateri, begeleidster van vele mensen naar het ware geloof door uw liefde voor Maria, bid voor ons.
  Heilige Kateri, die Jezus zo vurig beminde in het Heilige Sacrament, bid voor ons.
  Heilige Kateri, minnares van de boetedoening, bid voor ons.
  Heilige Kateri, die vele mijlen reisde om te leren over het geloof, bid voor ons.
  Heilige Kateri, standvastig in al uw gebeden, bid voor ons.
  Heilige Kateri, die zo graag de rozenkrans bad voor alle mensen, bid voor ons.
  Heilige Kateri, voorbeeld voor uw volk in alle deugden, bid voor ons.
  Heilige Kateri, nederige dienares voor al de zieken, bid voor ons.
  Heilige Kateri, wiens onderdanigheid vreugde bracht aan de engelen, bid voor ons.
  Heilige Kateri, wiens Heilige dood kracht gaf aan vele mensen om Jezus en Maria lief te hebben, bid voor ons.
  Heilige Kateri, wiens verminkte gezicht na de dood terug mooi werd, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons,
  Heer. Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor.

  Bid voor ons, Heilige Kateri Tekakwitha, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O Jezus, die de Heilige Kateri aan ons hebt geschonken als een voorbeeld van zuiverheid, leer alle mensen om de puurheid te beminnen en om uw Onbevlekte Moeder Maria te troosten door de lelie die de Heilige Kateri Tekakwitha is en door uw Heilig Kruis,
  Amen.

  Heilige Kateri Tekakwitha, bid voor ons.
  Heilige Thomas More

  (Beschermer tegen onrecht, aanroepen voor een eerlijk proces, voor  hulp bij een rechtszaak en een goede afloop ervan. Helper van hen die onrechtvaardig behandeld worden.)
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, koningin van de martelaars, bid voor ons
  Heilige Thomas More, bid voor ons.
  Heilige Thomas, vol aanbidding voor het Heilige lijden van Jezus, bid voor ons.
  Heilige Thomas, die het gebed boven al het andere plaatste, bid voor ons.
  Heilige Thomas, toegewijde echtgenoot en vader, bid voor ons
  Heilige Thomas, beschermer van de Kerk, bid voor ons.
  Heilige Thomas, stralend voorbeeld van ware vriendschap, bid voor ons.
  Heilige Thomas, standvastig tegen corruptie, bid voor ons.
  Heilige Thomas, altijd ijverend voor het algemene welzijn van ons allen, bid voor ons.
  Heilige Thomas, die het fatsoen en de Goddelijke wil steeds verheerlijkte, bid voor ons.
  Heilige Thomas, die de dood steeds voor ogen had, bid voor ons.
  Heilige Thomas, zich sterk bewust van de vluchtigheid van het leven, bid voor ons.
  Heilige Thomas, steeds behoedzaam voor zogezegde welvaart en veronderstellingen, bid voor ons.
  Heilige Thomas, vreemdeling voor de hoogmoed, bid voor ons.
  Heilige Thomas, vurige volgeling van de Aartsvaders van de Kerk, bid voor ons.
  Heilige Thomas, die de luiheid verafschuwde, bid voor ons.

  Vrolijk en vervuld met humor, bid voor ons.
  Vrijgevig voor iedereen, bid voor ons.
  Grote vriend van ieder met een mentale beperking, bid voor ons.
  Grote liefhebber van de dieren, bid voor ons.
  Befaamde vredestichter, bid voor ons.
  Voor wie hebzucht onbekend is, bid voor ons.
  Beschaafde rechter van onberispelijke integriteit, bid voor ons.
  Universele patroonheilige van de armen, bid voor ons.
  Bevrijder van zij die vertrappeld worden, bid voor ons.
  Moedige martelaar die alles op gaf om trouw te blijven aan Christus en zijn Kerk, bid voor ons.
  Goede dienaar van de koning, maar van God in de eerste plaats, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor.

  Bid voor ons, Heilige Thomas More, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O Almachtige en Eeuwige God, gij hebt aan uw dienaar de Heilige Thomas More de moed gegeven om trouw te blijven aan zijn geweten, dat gevormd was door de lessen van Uw Heilige Katholieke Kerk. Wij vragen U om ons ook die moed te geven om in zijn voetstappen te gaan door net als hij het gebed boven alles te stellen en door dapper getrouw te blijven aan Jezus Christus en zijn Kerk tot aan het einde der tijden, zo dat onze ziel bewaard mag blijven tot in de eeuwen der eeuwen,
  Amen.

  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen
  04-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden diverse Heiligen 4
  Hier vind je gebeden tot verschillende heiligen, in alfabetische volgorde van de namen van de heiligen. (deel 4)
  Heilige Agnes van Rome

  (Patroonheilige van kinderen en jonge meisjes, beschermster van jonge mensen en van meisjes in het bijzonder, wordt aanroepen voor hulp tegen onrecht, patroonheilige tegen seksueel misbruik, beschermster van de maagden, beschermster van zij die verliefd of verloofd zijn)

  Heilige Agnes van Rome
  Lieve kleine dappere martelares
  Uw hart was vervuld met goedheid
  Uw bedoelingen waren immer eerlijk
  Zo zuiver en liefdevol voor ieder rondom u.
  Geef ons kracht om onze vijanden even moedige tegemoet te treden zoals u deed.
  Bescherm iedereen wiens hart oprecht is maar bedreigd wordt door het kwade.
  Maak ons sterk, maak dat wij steeds onze eigen weg blijven volgen.
  Verwijder van ons iedereen die onzuivere bedoelingen met ons heeft.
  Bewaar onze integriteit, onze eigen goede intenties.
  Bewaar de puurheid in ons hart
  Leid ons door de stormen in dit leven
  Maak ons even standvastig zoals u was.
  Lieve kleine dappere Agnes,
  U werd zoveel onrecht aangedaan.
  Men heeft geprobeerd u diep te vernederen en uw zuiverheid te besmeuren.
  Doch u schonk vergiffenis aan uw tegenstanders
  U was een toonbeeld van liefde, puurheid, waardigheid en goedheid.
  Steeds vertrouwend op Jezus, steeds uw eigen weg bewandelend.
  Bescherm alle jonge mensen en help hen hun weg te vinden in dit leven.
  Bescherm hen tegen kwade bedoelingen van anderen.
  Lieve kleine dappere maagd
  Moedige Agnes
  Zuivere Agnes
  Rechtvaardige Agnes
  Wees onze beschermster in alle nood en in alle gevaren.
  Wees ons genadig en spreek voor ons ten beste bij Jezus, onze Heer.
  Help ons om onze doelen te bereiken en onze gevechten te winnen.
  Help ons om te zegevieren over onrecht dat ons wordt aangedaan.
  Sta ons bij, lieve Heilige Agnes!
  Amen.


  Almachtige, eeuwige God,
  die in het zicht van de wereld het zwakke uitkiest
  om al wat sterk is te beschamen,
  verleen goedgunstig dat wij, die uw heilige maagd en martelares Agnes herdenken,
  haar voorspraak bij U mogen ondervinden.
  Door Christus onze Heer
  Amen  Heilige Catharina van Siena

  (Patroonheilige van verplegend personeel en dan vooral op de palliatieve zorgen, aanroepen om je doelen te bereiken, voor doorzettingsvermogen, om mensen te overtuigen, voor bescherming, voor bijstand voor stervenden in de laatste uren, aanroepen om conflicten op te lossen)

  De Heilige Catharina van Siena en de Heilige Rita hebben enkele jaren op hetzelfde moment geleefd. Bij de Heilige Catharina was dat tijdens haar laatste levensjaren, bij de Heilige Rita tijdens haar eerste levensjaren. De Heilige Rita zag de Heilige Catharina als haar voorbeeld.
  De Heilige Catharina van Siena was afkomstig uit een groot gezin. Zij was het vijfentwintigste kind, maar daarmee nog niet het laatste


  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, onze moeder, bid voor ons
  Heilige Dominicus, glorievolle patriarch, bid voor ons
  Heilige Catharina van Siena, bid voor ons
  Heilige Catharina, barmhartige moeder van de armen, bid voor ons
  Heilige Catherina, liefdevolle moeder van zij die lijden, bid voor ons
  Heilige Catherina, genadevolle moeder van de zieken, bid voor ons
  Heilige Catherina, toevlucht voor de berouwvolle, bid voor ons
  Heilige Catherina, bemiddelares voor de zondaars, bid voor ons
  Heilige Catherina, roos van het geduld, bid voor ons
  Heilige Catherina, toonbeeld van nederigheid, bid voor ons
  Heilige Catherina, lelie van de kuisheid, bid voor ons
  Heilige Catherina, vat vol van genaden, bid voor ons
  Heilige Catherina, ijverige vertelster over de glorie Gods, bid voor ons
  Heilige Catherina, glans van heiligheid, bid voor ons
  Heilige Catherina, voorbeeld van mildheid, bid voor ons
  Heilige Catherina, glorie van de orde der predikanten, bid voor ons
  Heilige Catherina, vruchtbare moeder van haar geestelijke kinderen, bid voor ons
  Heilige Catherina, bemiddelares voor de vrede, bid voor ons
  Heilige Catherina, gesel voor de kwade krachten, bid voor ons
  Heilige Catherina, volgelinge van Jezus, bid voor ons
  Heilige Catherina, die de bloesems van uw onschuldige jeugd aan uw Hemelse echtgenoot schonk, bid voor ons.
  Heilige Catherina, die leefde als een engel onder de mensen, bid voor ons
  Heilige Catherina, die uw eigen maagdelijke lichaam geselde, bid voor ons.
  Heilige Catherina, die door Jezus Heilige lichaam en bloed gevoed werd, bid voor ons.
  Heilige Catherina, die een uitwisseling van hart tot hart met Jezus had, bid voor ons.
  Heilige Catherina, die gezegend werd door het krijgen van de Heilige wonden van Jezus, bid voor ons
  Heilige Catherina, die naar de Hemel werd gevoerd voor uw Hemelse bruiloft, bid voor ons
  Heilige Catherina, die overvloedig werd beloond voor al uw werken en verdiensten, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, o glorieuze maagd, Heilige Catherina van Siena
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  O God, die hebt gewaardigd aan de Heilige Catherina van Siena door haar deugden en geduld, haar de gunsten hebt verleend om de aanvallen van kwade machten neer te slaan en standvastig te blijven in Uw Heilige Liefde bij alle verleidingen. Vergun ons, smeken wij U, naar haar voorbeeld, dat wij alle kwade listen die ons bedreigen, mogen overwinnen en dat wij eens veilige mogen aankomen in uw Hemelse Glorie.
  Door Christus onze Heer,
  Amen  Heilige Catharina van Vadstena (van Zweden)

  (Patroonheilige ter bescherming van het ongeboren leven. Beschermster tegen miskramen, aanroepen voor een voorspoedig verloop van de zwangerschap en het voorkomen van een miskraam, beschermster en helpster van baby's die te vroeg geboren worden, aanroepen voor bijstand en troost en ondersteuning na een miskraam, aanroepen voor hulp om een miskraam te verwerken.)

  De Heilige Catharina van Vadstena is een dochter van de Heilige Brigitta van Zweden  Achtereenvolgens een gebed tot de Heilige Catharina van Vadstena voor een voorspoedige zwangerschap, voor hulp bij een te vroeg geboren kindje en voor steun bij de verwerking van een miskraam.  Heilige Catharina van Vadstena

  Dochter van de Heilige Brigitta van Zweden
  Patroonheilige ter bescherming van het ongeboren leven
  En van te vroeg geboren kindjes.
  Ik wil zo graag een kindje dat mijn gezin en mijn leven compleet kan maken
  Help mij tijdens mijn zwangerschap
  Sta mij bij,
  Elke dag van de negen maanden dat er een baby onder mijn hart In mijn lichaam mag wonen.
  Sta mij bij,
  Tijdens de bevalling en daarna
  Help mij,
  Een gezond kindje ter wereld te brengen
  Zodat ik het liefdevol kan opvoeden
  En het de schoonheid van Gods schepping mag laten ontdekken
  Amen  Heilige Catharina van Vadstena

  Dochter van de Heilige Brigitta van Zweden
  Patroonheilige ter bescherming van ongeboren leven
  En van te vroeg geboren kindjes.
  Ik roep uw hulp aan, lieve Catharina
  Mijn baby is te vroeg geboren
  En heeft uw bijstand dringend nodig!
  Help mijn kindje om te overleven
  Heilige Catharina, ik smeek u
  Doe alstublieft al wat u kan
  Om mijn baby in het leven te houden
  En om deze moeilijke tijd door te komen
  Laat mijn zoontje/dochtertje sterk zijn
  Laat hem/haar gezond zijn en blijven
  Heilige Catharina, bid voor mijn kindje!
  Amen  Heilige Catharina van Vadstena

  Dochter van de Heilige Brigitta van Zweden
  Patroonheilige ter bescherming van ongeboren leven
  En van te vroeg geboren kindjes.
  Patroonheilige die troost biedt na een miskraam en helpt om dit verlies proberen te verwerken.
  Ik ben mijn ongeboren kindje verloren
  En de pijn voelt zo ondraaglijk
  Heilige Catharina, help mij om deze periode door te komen
  Want ik weet het even niet meer
  Ik wou dit kindje zo graag
  Maar helaas, het is anders gelopen
  Waak over mijn sterretje
  Vertel hem/haar dat ik van hem/haar houd
  En dat ik hem/haar altijd in mijn hart zal dragen
  Heilige Catharina, verzacht alstublieft mijn pijn
  Help mij om mijn tranen te drogen
  Want alleen lukt het mij niet.
  Door het onbevlekte moederhart van Maria, vraag ik u, alstublieft
  Draag mij
  Ondersteun mij
  Troost mij
  Help mij om mijn verdriet te verwerken
  En help ook mijn partner, mijn gezin en mijn familie
  Help ons om hier samen door te komen.
  Heilige Catharina, bid voor ons!
  Amen
  Heilige Clara van Assisi

  (aanroepen tegen oogkwalen en hoge koortsen, beschermster van de maagden, de armen en de zwakken)
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
  Heilige Franciscus, geestelijke vader van de Heilige Clara, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, gerenommeerd in daad en naam, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, stralender dan het licht, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, groot in uw verdiensten, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, vrij van de vlek van de zonde, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, schitterende licht dat de wereld verlicht, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, grote uitblinkster in deugden, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, ster van de Hemel, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, gerenommeerde maagd, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, heilige maagd, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, voorzichtige maagd, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, schitterende pracht van de Hemel, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, vriendin van het Kruis, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, duif van de rouw, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, Goddelijke echtgenote, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, apostel van Christus, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, stad van de Verlosser, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, schip van zuiverheid, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, patroon van gehoorzaamheid, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, toonbeeld van geduld, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, wonderlijk in uw geheelonthouding, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, heilige wonderkind, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, moeder van de armoede, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, zuivere bloem van de maagdelijkheid, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, palm van vruchtbaarheid, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, fontein van liefdadigheid, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, begiftigd met elke deugd, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, hoedster van de gewijde maagden, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, bescheiden plantje van de Minderbroeders, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, liefdevolle meesteres, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, alle ijdelheden verachtend, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, zegevierend over de boze geesten, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, zeer toegewijd aan het Heilige Sacrament, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, navolgster van de Heilige Serafijnse Vader Franciscus, bid voor ons
  Heilige moeder Clara, vurig verlangend om door het Woord Gods gevoed te worden, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons, Heilige moeder Clara
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  Oh heer, wij vragen U dat uw dienaars, die trouw onze Heilige moeder Clara gedenken, door haar voorspraak en tussenkomst, mogen deel uitmaken van de Hemelse vreugden en samen met uw enige Zoon, Jezus Christus, de Hemelse rijkdommen mogen erven. Hij die leeft en heerst, tot in de eeuwen der eeuwen.
  Amen

  Oh Heer, het heeft U behaagd dat onze Heilige moeder Clara door de glorie van haar deugden het leidende licht werd van talloze maagden, vergun ons door haar voorspraak en verdiensten dat al die maagden steeds datzelfde licht mogen volgen hier op Aarde en dat ze de eeuwige vreugde mogen waardig zijn van uw aanschijn in de Hemel.
  Door Christus onze Heer,
  Amen.
  Heilige Elizabeth van Hongarije

  (helpster van allen die armoede lijden of financiële problemen hebben of honger moeten lijden. Helpster bij grote problemen en crisissen in het leven, beschermster en helpster van de zwakken in de maatschappij)
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, moeder van de armen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, die vanuit uw hart zeer God vrezend was, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, zeer vurig in uw toewijding, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, devoot en geliefde volgeling van Jezus, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, navolgster van de Heilige Serafijnse Vader Franciscus, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, nobel van geboorte en geloof, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, toegewijd aan al de vrome instellingen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, die was gezegend met Hemelse visioenen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, geliefd door God en de mensen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, vol van medelijden met deze wereld, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, toonbeeld van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, toevlucht van uw echtgenoot, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, spiegel van weduwen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, volhardend in boetedoening en nederigheid, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, bewonderenswaardige voorspreekster voor berusting, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, al de pracht en praal verguizend, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, minnares van het Kruis van Christus, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, licht van al de gelovige vrouwen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, voedster van de wezen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, altijd vol oprechte bedoelingen in uw werken van barmhartigheid, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, troost biedend in alle zorgen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, lerares van de armen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, dankbaar in de vernedering, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, uitdeelster van uw rijkdommen aan uw arme medemensen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, geduldig bij rampspoed, bid voor ons,
  Heilige Elizabeth, die kleren maakte voor de armen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, gastvrij voor pelgrims en zieken, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, hulp voor de behoeftigen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, een gesel voor kwade geesten, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, toonbeeld van spirituele perfectie, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, onderdrukker van alle ijdele en kwade woorden, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, door Hemelse koren toegezongen in uw laatste doodsangsten, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, miraculeus in uw leven, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, helpster in onze toewijdingen, bid voor ons
  Heilige Elizabeth, onze liefdevolle patroon, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons, Heilige Elizabeth van Hongarije
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  Almachtige Heer vol medelijden, verlicht de harten van uw toegewijde dienaars en door de glorievolle gebeden van de Heilige Elizabeth, maak dat wij kunnen verzaken aan alles wat kwade begeerte opwekt in deze wereld en altijd in navolging blijven van de Hemelse liefde, door Christus onze Heer,
  Amen.

  Oh liefdevolle God vol van Genade, laat Uw licht schijnen over de harten van uw toegewijde volgelingen en luister barmhartig naar de glorievolle gebeden van de Heilige Elizabeth. Laat ons laatdunkend denken over de wereldse rijkdommen en laat ons altijd verblijd zijn door de Hemelse gunsten en vertroostingen, door onze Heer Jezus Christus, die leeft en heerst met God de Vader en met de Heilige Geest, in al de eeuwen der eeuwen,
  Amen.
  Heilige Sebastiaan

  (Patroonheilige en beschermer van de holebi gemeenschap, patroon van politie en militairen, beschermer tegen onrecht)
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maagd Maria, koningin van de martelaars, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, bid voor ons

  Onoverwinnelijke martelaar, bid voor ons
  Ridder, nobel van geboorte en naam, bid voor ons
  Glorievolle strijder en martelaar van Christus, bid voor ons
  Patroon en spiegel van de soldaten van Christus, bid voor ons
  Vergruizer van de wereld, bid voor ons
  Overwinnaar van Satan, bid voor ons
  Steun voor de stervenden, bid voor ons
  Vertrooster van de lijdende, bid voor ons
  Verkondiger van het woord van God, bid voor ons
  Beschermer en patroon van steden en landen, bid voor ons

  Heilige Sebastiaan, perfect in deugd en wijsheid, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, liefdevol voor God en de mensheid, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, krachtig in woorden en daden, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die de Christenen moed gaf in hun vervolging en dood, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die zij die twijfelden in hun geloof ondersteunde, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die zij die aarzelden kon aanmoedigen om te volharden tot het einde, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die vlammend van liefde tot God, de pijn toegebracht door uw vijanden kon dragen, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, omringd door celestijns licht, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, geleid door de Heilige Engelen, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die een stem gaf aan hen die niet konden spreken, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die de waarheid verdedigend door pijlen werd geraakt, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die werd dood geslagen, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, die gekroond werd met eeuwige glorie, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, onze grote bemiddelaar bij God, bid voor ons
  Heilige Sebastiaan, begiftigd met de kracht van God om ziektes af te weren, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons, Christus verhoor ons

  Bid voor ons, Heilige Sebastiaan
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden
  Almachtige Vader, kijk genadevol neer op onze zwakheden want het gewicht van onze zonden doet ons neerbuigen. Moge de glorievolle tussenkomst van Uw gezegende martelaar Sebastiaan onze bescherming zijn, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die samen met U en de Heilige Geest leeft en heerst, één God, in alle eeuwen der eeuwen,
  Amen.

  Categorie:Gebeden voor diverse Heiligen


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  sanmarco_wtc
  www.bloggen.be/sanmarc
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!