Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Examens
  Voor de studenten is de examenperiode een lastige tijd. Om hen een hart onder de riem te steken heb ik hier drie gebeden voor een goede afloop van de examens. Succes aan iedereen en volhouden!
  Verder vind je hier litanieën voor de patroonheiligen van de studenten en van de jeugd: Heilige Johannes Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka


  Gebed tot het Kindje Jezus van Praag voor het welslagen van examens

  O wonderbaar Kindje Jezus van Praag, Gij zijt de bron van alle wetenschap en wijsheid!
  De wijsheid, die wij, mensen, van U gekregen hebben, is als een vonkje dat aan de gloed van Uw wezen is ontsnapt!
  Zie hoe ik hier te worstelen heb met de moeilijkheden van wedstrijden en examens.
  Ter wille van Uw liefde voor de jeugd, help me bij mijn moeilijke taak opdat ik één van die velen moge worden die U dankbaarheid verschuldigd zijn.
  Moge ik U elke dag méér beminnen en onder mijn vrienden steeds meer godsvrucht tot Uw heilig en wonderbaar beeld verspreiden, want onder de lieflijke naam van Het Kindje Jezus van Praag zijt Gij de bijzondere beschermer van zieke kinderen en van de studenten gedurende de lastige examentijd.
  Heilige Kind Jezus, dat op twaalfjarige ouderdom met bewonderenswaardige wijsheid wist te antwoorden op de vragen der wetgeleerden, verlicht mijn verstand, help mijn geheugen, maak mij rustig en kalm, en hen, die in Uw plaats mij moeten ondervragen goedgunstig en mild tegenover mijn tekorten, opdat goed moge slagen en mijn ouders de vreugde moge schenken van goede resultaten.
  Amen

   
  Gebed tot de Heilige Rita

  Heilige Rita,
  op dit ogenblik heerst in mij veel angst,
  angst om te mislukken in de examens,
  angst voor het oordeel van ouders en vrienden,
  angst om te worden aangezien als een dommerik.
  Heel mijn leven lijkt te staat of te vallen met mijn studies.
  Ik verwacht geen wonder, of toch wel?
  Ik heb gestudeerd wat ik kon,
  of ik zal slagen weet ik niet.
  Heilige Rita,
  leer mij inzien dat niet het diploma de waarde van mijn leven bepaalt,
  maar wel de vriendschap en de liefde.
  Dan zal ik niet meer leven in angst en spanning,
  maar vol vertrouwen uitzien naar de toekomst.
  Amen.

   
  Gebed tot Moeder Maria

  Lieve Moeder Maria

  Help mij alstublieft door de examenperiode
  Maak mijn hoofd helder
  Laat mij alle leerstof goed tot mij nemen
  Maak mij rustig tijdens het examen
  Laat mijn leerkrachten mild zijn
  Help mij om te slagen in al mijn proefwerken
  Sta mij bij als het even niet lukt en laat me dan niet panikeren maar kalm blijven
  Geef mij moed en volharding
  Laat mij in mezelf geloven
  Steun en troost mij in deze moeilijke dagen
  Maria, onze goede Moeder
  Ik vertrouw en ik hoop op U
  Laat me niet alleen, maar sta me genadig bij
  Samen met Uw hulp, kan het mij lukken
  Dank voor Uw Bijstand!
  Amen

  Categorie:Gebeden voor de studenten.
  10-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Johannes Berchmans, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka
  Litanieën voor de patroonheiligen van de studenten en van de jeugd.

  Voor hulp bij het studeren en voor de bescherming van de jeugd.
  Heilige Johannes (Jan) Berchmans van Diest, Heilige Aloysius van Gonzaga en Heilige Stanislaus Kostka

  Heilige Johannes (Jan) Berchmans van Diest

  Zijn geboortehuis kan nog steeds bezichtigd worden in Diest.
  Huis De Gulden Maan
  Sint-Jan Berchmansstraat 24
  Alle dagen van 9 uur tot 19 uur
  Toegang gratis


  Geboren te Diest op 13 maart 1599, overleden te Rome 13 augustus 1621
  22 jaar jong.
  Hij voorspelde de dag dat hij stierf.
  Het volk te Rome bestormde het klooster direct na zijn overlijden,
  ze trokken hem de haren en de nagels uit als relikwie.
  Ook moest zijn dode lichaam drie keer opnieuw gekleed worden.

  Iedereen wou iets van hem bewaren.
  Bij leven was hij reeds een legende.   


  Litanie 1

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maagd Maria, bid voor ons
  Heilige Johannes Berchmans, die door de Heer van het kwade behoed werd, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, die alleen het goede deed, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, trouw aan de kleine dingen des levens bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, toegewijde volgeling van de Heilige mis, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, gehoorzaam aan uw ouders, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, volgzaam voor uw leraren, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, voorbeeld voor uw metgezellen, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, die vanaf uw vroegste jeugd de Heilige Maagd hebt gekozen als behoedster van uw zuiverheid, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, die zo teder de Heilige Maagd Maria uw moeder noemde, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, ijverig verkondiger van de devotie voor Maria, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, spiegel van het religieuze leven, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, minnaar van het Heilig Sacrament, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, minnaar van de Heilige missies, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, minnaar van de versterving, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, trouw aan uw Heilige wet, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, trouwe volgeling van de Heilige Aloysius van Gonzaga.
  Heilige Johannes Berchmans, luister en sieraad van de Sociëteit van Jezus, bid voor ons.
  Heilige Johannes Berchmans, voorbeeld voor de studenten, bid voor ons.
  Heilige johannes Berchmans, beschermheilige van de jeugd, bid voor ons.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons,
  Christus verhoor ons

  Bid voor ons Heilige Johannes Berchmans, opdat wij de belofte van Christus waardig worden

  Laat ons bidden
  Geef, smeken wij u, O Heer, dat wij uw Heilige dienaren mogen volgen in hun verering voor U en dat wij het voorbeeld mogen volgen van de onschuld en trouw waarmee de engelachtige Heilige Johannes Berchmans zijn jeugd aan U gewijd heeft.
  Door Christus onze heer.
  Amen.


  Litanie 2


  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, beschermster van de gelukzalige Heilige Johannes, bid voor ons.
  Gelukzalige Heilige Johannes, grote dienaar van de Heilige Maagd Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, beijveraar van de eredienst van Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, verdediger van de onbevlekte ontvangenis van Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, voorstander van de geestelijke vergaderingen van Maria,
  Gelukzalige Heilige Johannes, uitmuntend in godsvrucht tot de Heilige Jozef,
  Gelukzalige Heilige Johannes, vol achting en eerbied tot de Heilige engelbewaarders,
  Gelukzalige Heilige Johannes, volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, minnaar van de heilige armoede,
  Gelukzalige Heilige Johannes, een engel, in zuiverheid en zedigheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die zo zuiver en zedig waart, dat allen, die u aanschouwen, met goede gevoelens doordrongen werden,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die zeer waakzaam waart om de engelachtige deugd van zuiverheid ongeschonden te bewaren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, stichtend voorbeeld van de jeugd,
  Gelukzalige Heilige Johannes, sieraad van de christelijke jeugd,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die in jaren en wijsheid opgroeide,
  Gelukzalige Heilige Johannes, vreugd en voldoening van uw ouders,
  Gelukzalige Heilige Johannes, bewondering en genoegen van uw meesters,
  Gelukzalige Heilige Johannes, stichter van uw medegezellen,
  Gelukzalige Heilige Johannes, ijverige aanbidder van het Allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die dikwijls en met zo treffende voorbereiding tot de heilige Sacramenten naderde,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die uw tijd tussen uw bezigheden en uw gebed verdeelde,
  Gelukzalige Heilige Johannes, in wiens gedrag geen gebreken te bespeuren waren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die de geringste werken met buitengewone ijver verrichtte,
  Gelukzalige Heilige Johannes, wiens eerste en laatste gedachten heilig waren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, gegrond in de ootmoedigheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, edelmoedige versmader van de wereldse wellusten,
  Gelukzalige Heilige Johannes, strenge kastijder van uw onschuldig lichaam, bid voor ons.
  Gelukzalige Heilige Johannes, die met water en brood tevreden waart,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die uw ogen en uw mond zorgvuldig hebt willen bewaren,
  Gelukzalige Heilige Johannes, spiegel van de ware en welgegronde godsvrucht,
  Gelukzalige Heilige Johannes, volkomen voorbeeld van deugdzaamheid en volmaaktheid,
  Gelukzalige Heilige Johannes, trouw en standvastig in uw goede voornemens en oefeningen,
  Gelukzalige Heilige Johannes, die in het aanroepen van de Namen van Jezus en Maria gestorven zijt,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, gelukzalige Heilige Johannes. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God van goedheid en liefde, die door de trouw van de gelukzalige Heilige Johannes in kleine zaken, en door zijn onschendbare zuiverheid hem tot voorbeeld voor ons gegeven hebt. Verleen ons dat wij hem zo volmaakt mogelijk navolgen en dat wij verdienen onder het getal van de gelukzaligen aangenomen te worden, en met hem in de hemel gekroond te worden.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.


  Gebed tot Sint Jan Berchmans

  Heilige Jan Berchmans,
  wij bidden u om hulp en bijstand als het moeilijk wordt op onze levensweg.
  Geef dat alle mensen in liefde en waardering, in diepe genegenheid blijven omgaan met elkaar.
  Blijf ons sterken met uw grote Godsliefde die nooit iemand uitsluit.
  Bescherm de jongeren die wij steeds opnieuw aan uw zorgen willen toevertrouwen.
  Help alle opvoeders om met liefdevol gezag groter wordende kinderen te begeleiden.
  Laat ons naar uw voorbeeld trouw blijven aan het dagelijks gebed en bewaar in ons hart de liefde tot Maria, Moeder voor allen, die gij een ereplaats hebt gegeven in uw leven.
  Leer ons altijd weer Jezus' stem te verstaan, om zijn evangeliewoorden gestalte te geven in ons dagdagelijks leven.

  Onze Vader,...       Weesgegroet,...

  Amen  Heilige Aloysius van Gonzaga

  Voorbeeld van de Heilige Johannes Berchmans.
  Onder andere helper bij het maken van de juiste studiekeuze
  Overleden op drieëntwintig jarige leeftijd.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, beschermster van de Heilige Aloysius, bid voor ons.
  Heilige Aloysius van Gonzaga,
  Heilige Aloysius, verrijkt door de zegeningen van de Heer,
  Heilige Aloysius, vervuld van de Heilige Geest,
  Heilige Aloysius, waardige belijder van Jezus Christus,
  Heilige Aloysius, godvruchtigste aanbidder van het Allerheiligste Sacrament des altaars,
  Heilige Aloysius, getrouwste dienaar van de Heilige Moeder Gods,
  Heilige Aloysius, edelmoedige verachter van de wellust van deze wereld,
  Heilige Aloysius, voorbeeld van het volmaakte leven,
  Heilige Aloysius, voorbeeld van ootmoed,
  Heilige Aloysius, vriend van de armoede,
  Heilige Aloysius, volmaakt in gehoorzaamheid,
  Heilige Aloysius, wonderbaar in geduld,
  Heilige Aloysius, zeer machtig in de Hemel,
  Heilige Aloysius, verdrijver van de helse geesten,
  Heilige Aloysius, luister van de jeugd,
  Heilige Aloysius, beschermheilige van de scholieren,
  Heilige Aloysius, navolger van het evangelisch leven,
  Heilige Aloysius, spiegel van de maagden,
  Heilige Aloysius, zoete vertrooster van de bedrukten,
  Heilige Aloysius, genezing van de zieken,
  Heilige Aloysius, luister en sieraad van de Sociëteit van Jezus,
  Heilige Aloysius, schitterend licht van de Heilige Kerk,
  Heilige Aloysius, vermaard door menigvuldige wonderen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Aloysius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  God, uitdeler van alle hemelse gaven, die in de engelachtige jongeling Aloysius een wonderbare onschuld van leven met een boetvaardige geest verenigd hebt, vergun ons, door zijn verdiensten en gebeden, dat wij, die hem in zijn onschuld niet gevolgd hebben, hem in zijn boetvaardigheid navolgen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.  Heilige Stanislaus Kostka

  Voorbeeld voor Heilige Johannes Berchmans en Heilige Aloysius van Gonzaga
  Overleden op achttienjarige leeftijd
  Zijn lijfspreuk:
  'Voor het Meerdere ben ik geboren'
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maria, zonder vlek ontvangen,
  Heilige Stanislaus Kostka,
  Heilige Stanislaus, voor uw geboorte door een mirakel aangeduid als een dienaar Gods,
  Heilige Stanislaus, oprechte navolger van Jezus,
  Heilige Stanislaus, lief kind van Maria,
  Heilige Stanislaus, door Maria zelf in de sociëteit van Jezus geroepen,
  Heilige Stanislaus, allerwaardigste zoon van de H. Ignatius,
  Heilige Stanislaus, uitstekend sieraad der sociëteit Jezus,
  Heilige Stanislaus, voorbeeld en patroon der novicen,
  Heilige Stanislaus, wonderbaar door uw engelachtige zuiverheid,
  Heilige Stanislaus, overwinnaar van alle kwade geneigdheid,
  Heilige Stanislaus, stipte onderhouder der kloostertucht,
  Heilige Stanislaus, zeer godsvruchtig tot het Allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Heilige Stanislaus, spiegel van gehoorzaamheid, ootmoedigheid en verduldigheid,
  Heilige Stanislaus, voorbeeld van reinheid, zedigheid en zachtmoedigheid,
  Heilige Stanislaus, ijveraar der evangelische armoede,
  Heilige Stanislaus, minnaar der broederlijke liefde, bid voor ons.
  Heilige Stanislaus, vol versmading voor u zelf,
  Heilige Stanislaus, slachtoffer der goddelijke liefde,
  Heilige Stanislaus, voorbeeld der christelijke jeugd,
  Heilige Stanislaus, vereerd met de zichtbare tegenwoordigheid van het Kindje Jezus,
  Heilige Stanislaus, engel door uw leven en uw zeden,
  Heilige Stanislaus, apostel door uw ijver en uw gebeden,
  Heilige Stanislaus, martelaar door uw geloof en uw begeerten,
  Heilige Stanislaus, belijder door uw bestendige godsvrucht,
  Heilige Stanislaus, in de hemel bij het koor der maagden opgenomen,
  Heilige Stanislaus, volmaakt in de deugden,
  Heilige Stanislaus, roemrijk door de mirakelen, welke God, voor en na uw dood, door uw tussenkomst heeft uitgevoerd,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Heilige Stanislaus, bid voor ons. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die in Uw wijsheid, aan de tederste ouderdom de genade van een volkomen heiligheid verleend hebt. Maak, bidden wij U, dat wij, naar het voorbeeld van de Heilige Stanislaus, ons beijveren op de tijd door goede werken te heiligen, opdat wij alzo tot de eeuwige rust mogen geraken.
  Door onze Heer Jezus Christus.
  Amen.
   

  Categorie:Gebeden voor de studenten.


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  loebaske
  www.bloggen.be/loebask
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!