Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  16-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Michaël en voor bescherming.
  Hieronder volgen vier bijzondere gebeden voor bescherming.
  Het eerste is een gebed voor de Heilige Aartsengel Michaël, de aanvoerder van het Hemelse leger, en het tweede een litanie voor hem. Ook hem ben ik heel dankbaar voor alles wat hij al voor mij en mijn naaste betekent heeft, net zoals alle heiligen die op deze website vernoemd worden. De Heilige Aartsengel Michael is een bijzondere vriend geworden voor mij. Elke dag bid ik zijn litanie voor bescherming maar ook uit dank.
  Het derde gebed is een fantastisch en een krachtig gebed voor bescherming tegen boze machten en het vierde gebed is iets speciaals. Het is voor het verjagen van boze geesten en kwade invloeden.  Heilige Aartsengel Michaël,

  Verdedig ons in de strijd en wees onze beschermer tegen de aanvallen en de listen van de duivel.
  Wij smeken U, dat God zijn heerschappij uitoefent over hem.
  En gij, Prins van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten,
  die over de wereld rondsluipen voor het verderf van de zielen,
  terug in de hel door de Goddelijke macht die U is toevertrouwd.
  Amen
   


  Litanie voor de Heilige Michael

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Heilige Maria, Koningin der engelen, bid voor ons.
  Heilige Aartsengel Michaël,
  Heilige Michaël, roemrijke vorst,
  Heilige Michaël, sterk in de strijd,
  Heilige Michaël, overwinnaar van satan,
  Heilige Michaël, schrik der duivelen,
  Heilige Michaël, vorst van het hemels heir,
  Heilige Michaël, heraut van Gods glorie,
  Heilige Michaël, vreugd der engelen,
  Heilige Michaël, vereerd door de uitverkorenen,
  Heilige Michaël, die de Allerhoogste onze gebeden aanbiedt,
  Heilige Michaël, verdediger der rechtvaardigen,
  Heilige Michaël, bode van God,
  Heilige Michaël, wiens voorspraak ten hemel leidt,
  Heilige Michaël, steun van Gods volk,
  Heilige Michaël, bewaker en patroon van de H. Kerk,
  Heilige Michaël, weldoener der volkeren die u vereren,
  Heilige Michaël, vaandeldrager van het heil,
  Heilige Michaël, engel van de vrede,
  Heilige Michaël, begeleider der zielen in het eeuwige Licht,
  Heilige Michaël, opperhoofd van het paradijs,
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, H. Aartsengel Michaël. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden, Almachtige en eeuwige God, die de H. Michaël hebt aangesteld als bewaker van de H. Kerk en opperhoofd van het Paradijs, verleen genadig door zijn voorspraak: aan de H. Kerk voorspoed en vrede, aan ons Uw genade in dit leven en de glorie in de eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
  Gebed om bevrijding van boze machten.

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heer, ik komt tot U met de bede, mij van alle schuld te bevrijden, want ik ben een zwak mens. Gij zijt gekomen om zondaars te roepen en zieken te genezen. Zo hoop ook ik op uw erbarmen en smeek U met aandrang, mij van alle kwaad te bevrijden, van alle kwalen naar lichaam en ziel, van alle schade aan have en goed, van mijn depressies en agressies, van mijn tekort aan vertrouwen en liefde, van mijn hoogmoed en trots, mijn angsten en verkeerde bindingen. Boze machten bedreigen mij; Gij echter zult dat niet toelaten, maar ze terugdringen in de afgrond, waar ze geen schade meer kunnen berokkenen.
  Onze Vader...
  Heilige Aartsengel Michael, gij vorst van de hemelse legerscharen, kom mij ter hulp en strijd met uw engelen tegen de machten van de duisternis en hun aardse helpers. Bid de God van vrede, satans macht te vernielen; dat hij de mensen en de kerk niet meer kan schaden. Stort de krachten van de duisternis met goddelijke kracht in de hel terug. Heilige Maria, Moeder Gods, Koningin van de hemel, Gij hebt van God de macht en de zending gekregen, de kop van de slang te verpletteren. Ik smeek U nederig en vol vertrouwen: zend uw legioenen, opdat zij op uw bevel de helse geesten bestrijden en onschadelijk maken.
  Wees gegroet, Maria....
  In de naam van de Drieëne God, door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd en Moeder Maria, de heilige Aartsengel Michaël, de heiligen Petrus en Paulus, de heilige Benedictus, de heilige Hildegardis en alle heiligen, zullen alle demonische machten gebonden en verstoten zijn. Ze zullen geen schade meer kunnen toebrengen, noch aan mij noch aan mijn medemensen. Ook zullen demonische verwensingen en aanvallen van elke soort onwerkzaam zijn en zich in zegen voor mezelf en mijn medemensen veranderen. Ik bid ook voor mijn vijanden en voor diegenene die zich tot handlangers van de duivel gemaakt hebben: vergeef hun schuld, breng hen tot inzicht en bekering, onttrek hen aan de listen van satan. Jezus, ik bid U, mij nu in uw kostbaar bloed te dopen, mij van alle kwaad te reinigen en mij voor toekomstige aanvallen van de duivel te beschermen. Verzegel mij en de mijnen. Sterk mijn geloof, genees mijn wonden en maak mij tot werktuig van uw liefde. Dank U, dat Gij er zijt en dat Gij mij tot U trekt. Dank U voor uw vriendschap.
  Amen

  Dit is een gebed met gebruik van wijwater dat je kan doen voor jezelf of voor andere mensen die op een afstand van jou zijn voor bescherming en het afweren van boze geesten, van het kwade of kwalijke invloeden in een tijd van zware bekoringen, van grote schrik en verwarring, bij vlagen van angsten en wanhoop, voor het nemen van gewichtige beslissingen en het doen van belangrijke zaken, tegen vijandig gezinde mensen, voor het verbreken van slechte energieën die je gestuurd worden door mensen met kwade gedachten over jou en je slechte dingen toewensen, en bijzonder bij het zieken-en sterfbed.
  Als je het gebed voor jezelf doet, hoef je niet te lezen wat er tussen haakjes staat. Wat tussen haakjes staat is voor wanneer je het gebed bidt voor anderen die op een afstand zijn.
  Natuurlijk de aanwijzingen tussen haakjes wanneer je een kruisteken met wijwater moet maken, moet je sowieso altijd doen bij dit gebed om het kracht bij te zetten.
  Dit gebed wordt al heel erg lang gebruikt om het afweren van het kwade.

  Gebed voor het afweren van het kwade.

  In de naam van Jezus en Maria, beveel ik jullie, boze geesten, verlaat ons (of hen) en deze (of die) plaats en waagt het niet terug te komen en ons (of hen) kwaad te doen en te verleiden. Jezus Maria (zeg deze zin drie kaar achter elkaar)

  Heilige Michael, strijd voor ons! Heilige Engelbewaarders, bevrijd ons van alle valstrikken en van de boze vijand.

  De zegen des vaders (maak hier een kruisteken met wijwater), de liefde des zoons (maak een kruisteken met wijwater) en de kracht des Heiligen Geestes (maak een kruisteken met wijwater), de moederlijke hulp van de Koningin des Hemels, de bijstand van Heilige Engelen en de voorspraak van alle heiligen zij met ons (of hen) en geleide ons (of hen) overal en altijd.
  Amen.


   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze engelbewaarders.
  Wie je nooit mag vergeten, zijn je onzichtbare vrienden die steeds bij je zijn: onze gidsen en beschermengelen. Bij alle problemen groot en klein, voor bescherming, voor inspiratie, ideeën, moed, kracht, steun, ondersteuning en voor hulp voor eender wat, staan je persoonlijke helpers altijd klaar! Vergeet hen niet op tijd te bedanken, ze doen zoveel meer voor je dan je zou kunnen vermoeden! Ik bedank mijn lieve vrienden elke dag. Ik heb hen nodig en bedank hen voor alle grote dingen, kleine dingen, zichtbare dingen en onzichtbare dingen die ze voor me doen. Ik bedank hen voor hun begeleiding en bescherming, voor al hun hulp, elke stap van mijn weg en elke ademtocht dat ze bij mij zijn. Een bedankje is snel gedaan! Twee kleine woordjes: dank u! Stuur dit niet alleen op tijd naar je onzichtbare vrienden maar ook naar je zichtbare naasten. Een bedankje doet veel deugd!

  Hieronder volgt een litanie voor de engelbewaarders en een litanie voor alle engelen
  Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
  aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd,
  bewaar, geleid en bestuur mij
  Amen  Litanie voor onze Heilige Engelbewaarders

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, koningin van de Engelen, bid voor ons.
  Engel des Hemels, die mijn bewaarder zijt,
  Engel des Hemels, die ik vereer als mijn vorst,
  Engel des Hemels, die mij liefderijke vermaningen geeft,
  Engel des Hemels, die voor mij een ijverige voogd zijt,
  Engel des Hemels, die in al mijn noodwendigheden voorziet,
  Engel des Hemels, die mij teder bemint,
  Engel des Hemels, die mijn vertrooster zijt,
  Engel des Hemels, die mij onderwijst in mijn plichten,
  Engel des Hemels, die mijn goede herder zijt,
  Engel des Hemels, die getuige zijt van al mijn goede werken,
  Engel des Hemels, die mij in alle voorvallen ter hulp komt,
  Engel des Hemels, die onophoudelijk over mij waakt,
  Engel des Hemels, die mij ondersteunt in al mijn ondernemingen,
  Engel des Hemels, die mijn voorspreker zijt,
  Engel des Hemels, die mij draagt op uw handen,
  Engel des Hemels, die mij leidt over al mijn wegen,
  Engel des Hemels, die mij stuurt in al mijn werken,
  Engel des Hemels, die mijn verdediging met ijver opneemt,
  Engel des Hemels, die mij met wijsheid onderricht,
  Engel des Hemels, die mij beveiligt tegen de gevaren,
  Engel des Hemels, die mij de waarheden der zaligheid leert,
  Engel des Hemels, die mijn duisternissen verjaagt en mijn geest verlicht,
  Engel des Hemels, die mij in het uur van de dood niet verlaten zult,

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Bid voor ons, Heilige Engelbewaarders. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  Almachtige, eeuwige God, die door Uw wonderbare Voorzienigheid aan eenieder van ons een engel tot bijzondere bewaarder van ziel en lichaam gegeven hebt, maak, dat ik voor diegenen, die Gij mij in Uw barmhartigheid hebt geschonken, zoveel eerbied en liefde bezit, dat ik, beschermd door Uw genade en zijn bijstand, verdien U in het hemelse vaderland met al de zalige geesten te aanschouwen in de luister van Uw heerlijkheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.
     Litanie voor alle Heiligen Engelen

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, Vader, Schepper van de engelen, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Heer van de engelen, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, Leven van de engelen, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, gelukzaligheid van alle engelen, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Koningin van alle engelen,
  Alle heilige koren van zalige Geesten,
  Heilige Serafijnen, Engelen van de liefde,
  Heilige Cherubijnen, Engelen van het Woord,
  Heilige Tronen, Engelen van het leven,
  Heilige Engelen der aanbidding,
  Heilige Heerschappijen,
  Heilige Krachten,
  Heilige Vorsten van de hemel,
  Heilige Machten,

  Heilige Aartsengel Michaël, bid voor ons. Overwinnaar van Lucifer,
  Engel van het geloof en de deemoed,
  Behoeder van het heilig Oliesel,
  Patroon van de stervenden, `
  Vorst van de hemelse legerscharen,
  Gids van de afgestorven zielen,
  Heilige Aartsengel Gabriël, Engel van de Menswording,
  Getrouwe bode Gods,
  Engel van de hoop en de vrede,
  Beschermheer van alle dienstknechten en dienstmaagden van God,
  Behoeder van het H. Doopsel,
  Patroon van de priesters,
  Heilige Aartsengel Rafaël, Engel van de goddelijke liefde,
  Bedwinger van de boze vijand,
  Helper in grote nood,
  Engel van de smart en de genezing,
  Patroon van de artsen, de zwervers en de reizigers,
  Grote heilige Aartsengelen,
  Engelen van de dienst voor Gods troon,
  Engelen van de dienst aan ons mensen,
  Heilige Engelbewaarders,
  Helpers in onze noden,
  Licht in onze duisternis, Houvast in alle gevaren,
  Manende stemmen in ons geweten,
  Voorsprekers voor Gods troon,
  Schild tot afweer van de boze vijand,
  Onze vaste begeleiders,
  Onze veiligste leiders,
  onze trouwste vrienden,
  Onze verstandige raadgevers,
  Onze voorbeelden in vliegensvlugge gehoorzaamheid,
  Troosters in verlatenheid,
  Spiegels van deemoed en zuiverheid,
  Engelen van onze gezinnen,
  Engelen van onze priesters en zielzorgers,
  Engelen van onze kinderen,
  Engelen van onze geboortestreek en ons vaderland,
  Engelen van de heilige Kerk,
  Alle heilige Engelen,

  In dit leven staat ons bij! Bij onze dood staat ons bij! in de hemel zullen wij u daarvoor danken!

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. Heer, ontferm U over ons.

  Om uwentwil heeft God Zijn Engelen bevolen,
  Dat zij u zouden behouden op al uw wegen.

  Laat ons bidden,
  Almachtige God, verleen ons de hulp van Uw hemelse legerscharen, opdat wij door hen bewaard blijven voor de vreselijke aanvallen van de boze vijand en wij door het kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus en de voorspraak van de allerheiligste en onbevlekte Maagd Maria uit elke nood verlost, U weer in vrede dienen kunnen.
  Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest als God leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  30-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om bescherming
  Een sterk gebed voor bescherming tot Maria.
  Verheven Koningin des Hemels, hoogste heerseres der Engelen.

  Gij hebt vanaf den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren.
  Wij smeken U nederig, zend uw Hemelse legioenen zodat zij onder uw bevel en door Uw macht de boze geesten zullen vervolgen en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen en hen in de afgrond zullen terugwerpen.
  Hoogverheven Moeder Gods, breng uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden.
  Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen die het kwade willen.
  Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering zodat zij de drie ene God en U de verschuldigde eer brengen.
  Bewerk overal de waarheid en het recht tot zegevieren.
  Machtige Beschermvrouwe, behoed met uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genade plaatsen over de hele wereld.
  Bewaak Onze-Lieve-Vrouwe, onze toevlucht door deze geesten de Godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de hele wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars.
  Wij bidden vol vertrouwen en Gij zult ons zeker verhoren.
  De Engelen die in Uw dienst staan zijn elk ogenblik bereid op Uw wenk te gehoorzamen.
  Ze branden van verlangen Uw bevel te vervullen.
  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden.
  Laat uw Heilige Engelen daarin blijven en laat Uw Vrede Uw Vreugde er wonen in onderwerping aan U.
  Wie is zoals God? Wie is zoals Gij, O Maria.
  Gij Koningin der Engelen en overwinnares des satans!
  O goede en zoete Moeder Maria!
  Gij vlekkeloze Bruid des Konings, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen.
  Gij zijt voor altijd onze hulp, liefde en hoop en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.
  Heilige Michael, Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, beschermt ons.
  Amen!  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders
  23-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bescherming door de Heilige Benedictus
  Gebed tot de Heilige Benedictus

  Beschermheilige tegen het kwade, negatieve krachten of vervloekingen en tegen gevaar.

   

  Heilige Benedictus

  Gij die waakt over onze laatste rustplaats
  Gij die zorgt voor de doden
  Zorg voor mij zoals U zorgt voor hen
  Spaar mij van alle tegenslag
  En bescherm mij tegen al mijn vijanden
  Heilige Benedictus
  Ga naar al mijn vijanden
  Ga binnen in hun meest geheime plaatsen
  Vergruis de kettingen en breek de koorden
  Vergruis alle slechte plannen en complotten die tegen mij gesmeed worden
  Stop al diegenen met kwade bedoelingen en die slecht van inborst zijn

  Heilige Benedictus geef mij (spreek je wens uit)
  Uw wil zal geschieden
  Amen.

   

  Categorie:Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  paypal
  www.bloggen.be/paypal
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!