Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Jozef.
  Een heilige die wat op de achtergrond staat en daarmee vaak over het hoofd gezien wordt, is de Heilige Jozef. Deze nobele en nederige man is erg belangrijk geweest voor Maria, als zorgzame echtgenoot en beschermer, en als lieve voedstervader voor Jezus. Men roept hem vaak aan voor een zalige dood, omdat de Heilige Jozef is mogen sterven in de armen van de Heilige Maagd en in het bijzijn van Jezus. Dit stille, maar toch belangrijke lid van de Heilige Familie mag ook wel eens in de bloemetjes gezet worden. Dit kan door een noveen tot hem te bidden van 11 maart tot 18 maart want op 19 maart is de feestdag van de Heilige Jozef, al wordt de eerste mei, het feest van de arbeid, ook wel gezien als een feestdag voor de Heilige Jozef. Uiteraard mag deze noveen ook gewoon door het jaar door gebeden worden, evenals de litanie die na de noveen staat.
  De Heilige Jozef kan aanroepen worden voor problemen op het werk of bij het zoeken naar werk, voor bescherming voor je gezin, voor steun bij de opvoeding van kinderen en voor hun bescherming, voor bescherming in het algemeen, voor vrouwen die op zoek zijn naar de juiste partner of voor mannen die op zoek zijn naar iemand om een gezinnetje mee te stichten, voor steun bij het studeren en examens, voor mannen als steun voor hun rol als vader goed te volbrengen, ....  Noveen voor de Heilige Jozef  EERSTE DAG
  Sint Jozef, model van geloof

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, vandaag bidden wij u als ons model van geloof. Gij hebt de tegenwoordigheid van God onthaald in uw leven. Op zijn woord, hebt gij u verbonden in het ondoorgrondelijk mysterie van zijn Zoon. Zonder menselijke tussenkomst ontving uw maagdelijke Bruid een kind dat God was, en gij hebt Het aanbeden en beschermd. Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij geloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijkse doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  TWEEDE DAG
  Sint Jozef, model van hoop

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, tijdens uw leven waart gij een man van hoop. Rondom u deelden allen in de hoop op zekere dag hun Verlossing te zien gebeuren. En zie, in uw gezin leefde de Messias van God aan uw zijde, verenigd met u zoals een zoon met zijn vader. Het was een teken van de goedheid en van de trouw van God. En deze trouw - vanuit de Wil van de Allerhoogste zijn woord te houden - opende voor u een toekomst van hoop zonder grenzen. Het kon niet anders, dan dat gij uw hoop gesteld hebt op het heil voor Maria en voor uzelf, daar gij God Zelf onthaald hebt in uw leven. Doorheen de onvoorzienbare omstandigheden die zich voordeden, zoals de pijnlijke omstandigheden van de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte, het verblijf daar in ballingschap, was uw enige kracht uw onwankelbaar geloof in de goedheid, de kracht en de trouw van God. Dit verklaart voorzeker de rustige opgeruimdheid die gij uitstraalde. Gij wist dat God het laatste woord zou hebben in alles wat u kon overkomen. Sint Jozef, konden wij van u maar leren te hopen. Gij weet het, het leven ontziet ons niets. Onze schoonste beloften vallen de één na de andere weg, onze meest aantrekkelijke verlangens vallen in duigen zodat, wie gisteren droomde van een vruchtbaar en gegeven leven, vandaag gevangen zit in dagelijkse kleingeestigheden; Dat alles was overweldigend, zelfs verbazingwekkend, en zonder het geloof zou het de vorm aangenomen hebben van een onmogelijk mysterie. Maar gij geloofde dat, wanneer God tot de mens spreekt, Hij hem niet zou kunnen bedriegen. Daarom, zonder tegen te spreken of vragen te stellen, zijt gij vooruit gegaan, gelukkig te stappen in het licht, want God was aanwezig. Het is in dit geloof dat gij uw leven verbonden hebt aan dat van Maria, door u zo te plooien naar de Goddelijke plannen. Zo opende gij meteen alle wegen om het Heil van de mensen te verwezenlijken. Op onze beurt verlangen wij toegang te krijgen tot dit geloof dat het uwe was, zodat God in ons kan wonen en dat wij trouw zouden zijn aan zijn bedoelingen. Wij zijn soms besluiteloos in ons christelijk leven. Wij geloven in God, in Christus, en in de Kerk, maar wij leven dikwijls aan de rand van ons geloof. Zoals uw geloof gans uw leven geleid heeft, zo verlangen ook wij dat het voor ons het licht wordt dat ons onophoudelijk aantrekt en leidt in ons dagelijks doen en laten. Mogen wij, door het geloof, altijd de hand van God aanvoelen in de gebeurtenissen, zodat wij daardoor deelnemen aan zijn werk van rechtvaardigheid, van vrede en van liefde! Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  DERDE DAG
  Sint Jozef, model van liefde

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, gij hebt uw leven doorgebracht in een sfeer van milde liefde. Gij hebt Maria bemind die de Zoon van God op de wereld moest brengen. Dan hebt gij met haar heel speciaal deelgenomen aan de schoonste daad van liefde in de geschiedenis van de wereld: De komst van de Zoon van God onder de mensen om hen te verlossen. God, die liefde is, heeft in uw huis gewoond. Hij heeft uw tafel met u gedeeld, de intimiteit van uw gezin, en uw vreugden en moeilijkheden op elk ogenblik van uw uw leven. Daar de aandacht van de ouders toegespitst is op hun kinderen omdat zij van hen houden, ging al uw mildheid en deze van Maria, natuurlijk naar de Zoon van God die uw Kind geworden was. Samen hebt gij uw Naaste bemind. In de schoot van deze liefde hebt gij actief meegewerkt aan het mysterie van de verlossing, die de volmaakte daad van liefde was voor al de mensen van de aarde. Gij die de liefde in uw leven zo goed onthaald hebt, leer ons te beminnen. Doe ons verstaan dat de liefde van God komt. Help ons, om ons leven te richten volgens Zijn verlangen, ook als wij gebroken zijn door misverstand of door haat. Wij weten dat, wanneer ons hart werkelijk zal openstaan voor de liefde, het gelaat van de wereld zal veranderen, en dat we, de mens naast ons, niet meer zullen willen bestrijden maar beminnen. Help ons te zien hoe het christelijk leven volledig bevat zit in de liefde, en dat, buiten de liefde tot God en de naaste, al de rest zonder belang is. Sint Jozef, zoals gij willen wij God meer en meer beminnen, en met onze naasten dezelfde trouwe en milde liefde delen. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  VIERDE DAG
  Sint Jozef, vader van Jezus

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, de mensen van Nazareth noemden Jezus uw Zoon, en Maria zei Hem eens in de tempel: “Uw vader en ik hebben U overal gezocht”. Samen wist gij hoever het menselijk vaderschap de lichamelijke eenheid van de echtgenoten overstijgt. Gij zijt werkelijk de menselijke vader van de Zoon van God geworden. In uw liefde voor Maria zijt gij vader geweest tijdens de maanden die de geboorte vooraf gingen. Gij waart voor haar een constante steun, een warme aanwezigheid en het geliefde beeld van een vader. Indien God u gekozen heeft, is het omdat Hij het belang kende van uw tederheid voor Maria, van de geest waarmee gij tot haar kon spreken, haar kon behandelen en haar kon opbeuren als zij vermoeid was of als zij haar niet goed voelde. Dit alles heeft bijgedragen om het menselijk karakter van haar Zoon te vormen. Gij zijt voor Maria de totale steun geweest waarop de tederheid van Jezus in haar gevormd is, een beetje naar uw beeld, en dit zonder ijdelheid van uw kant. Gij zijt eveneens Vader van Jezus geweest door de opvoeding die gij Hem gegeven hebt. Gij hebt Hem alles geleerd toen Hij kind was, alles wat een kind leert in gezelschap van zijn vader. Gij hebt Hem ingeleid in het leven. Onder uw invloed heeft zijn Geest zich geopend. Samen met u bewonderde Hij de bloemen in het veld, de vogels in de lucht, de wijngaarden en de korenvelden. Met u drong gans de aarde en de onmetelijke mensheid in Hem door. Zonder het te weten hebt gij met Hem de schoonste bladzijden van het Evangelie voorbereid. Sint Jozef, leer ons hoe wij onze kinderen moeten beminnen zoals gij, hoe wij hen doorheen de liefde moeten brengen tot het geloof, de zuiverheid, de genegenheid en de eerbied voor alles wat schoon is, en tot een visie op de wereld die hen er toe brengt uw Zoon te volgen op de zó belangrijke wegen van het leven. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  VIJFDE DAG
  Sint Jozef, bruidegom van de Moeder Gods

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, daar wij het geloof van Maria kennen, haar liefde, haar moed en haar zuiverheid, begrijpen wij uw geluk haar als uw bruid steeds naast u te hebben, zij die de Zoon van God waardig was. Zoals in een echt menselijk gezin waart gij haar man, en was zij uw vrouw. Haar Hart behoorde u toe, gij hebt elkaar bemind als twee gehuwden het kunnen doen, met een tedere liefde, vol van attenties die tot in de kleinste gebaren een echte menselijke gehechtheid laten merken. Het was een sterke en diepe liefde die twee personen stevig aan elkaar verbond zodat geen enkele moeilijkheid, geweld of geen enkel ongeluk er een bres kon in slaan. Het was een zuivere en opengebloeide liefde die het vlees met haar meetrok, om het te laten uitstijgen uit zijn gebreken en zijn zwakheden. De Maagd Maria heeft u haar Hart en haar lichaam toevertrouwd, zij is maagd gebleven omdat gij het gewild hebt samen met haar. Uw wederzijdse liefde heeft zich ontplooid in de maagdelijkheid als een teken van God voor de mensen. Adam en Eva hebben in de eenheid van hun liefde God verworpen; zo is het in uw eenheid met Maria dat Christus onze Verlosser onder ons gekomen is. Heilige Jozef, leer ons te beminnen, niet in een egoïsme waar elk op zichzelf geplooid is, en zich verhardt tegen de andere, maar in een milde gave die ons engageert op de weg van de tederheid, de fijngevoeligheid en de toewijding. Wij weten het, hij die beweert te beminnen en alleen aan zichzelf denkt is een leugenaar. Wij zijn niet allen geroepen tot de maagdelijkheid zoals gij. Onze vereniging in het huwelijk is goed volgens de wet van de Schepper. Leer ons de waarheid in de liefde, zodat wij zijn Tegenwoordigheid onder ons kunnen erkennen. Wij zijn aan elkaar gegeven om ons samen te heiligen. Leer ons de echte eerbied voor de andere. Gij die de weg naar het heil van de wereld geopend hebt in de zuiverheid van uw liefde, maak ons bekwaam om zoals gij, de Zoon van God te onthalen en zijn getuigen te zijn in de wereld van vandaag. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ZESDE DAG
  Sint Jozef, man van gebed

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, tot op het einde van uw leven waart gij in gezelschap van Maria om te zorgen voor Jezus, want voor de Zoon van God was het evengoed nodig dat zijn persoonlijkheid gevormd werd als voor de andere kinderen. Volgens de Joodse traditie was het de taak van de vader aan zijn kinderen de Bijbel uit te leggen en hen de geboden over te brengen volgens de voorschriften van de Heer: “Gij zult mijn geboden onderrichten aan uw kinderen” (Dt 6,7). In gezelschap van Maria, hebt gij Hem alles verteld wat God gedaan heeft voor zijn volk; gij hebt Hem getoond hoe elk gebaar, en elk gebruik zijn zaligmakende betekenis heeft. De morele en godsdienstige opvoeding van de kinderen was toevertrouwd aan de Vader; Gij zijt in niets tekort geschoten in deze belangrijke opdracht, waar uw vaderschap zijn voltooiing vond. Maria, die aan uw zijde stond, luisterde en vervolledigde. Zo hebt gij samen de menselijke Ziel van uw Kind gevormd, door Hem de grote lessen van zijn Hemelse Vader te laten horen. Zoals elke trouwe Jood moest gij meerdere keren per dag bidden: ‘s morgens, ‘s middags, ‘s avonds en zelfs over dag. Luidop bad gij de lofzangen die de Heer verheerlijken, de enige ware God die alles doet leven op aarde en van wie alle wijsheid en heiligheid komt. Samen hebt gij dit gebed uit Deuteronomium gebeden: “Luister Israël, de Heer is onze God, Hij is de enige God. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand...” De Heilige woorden sprak gij langzaam uit zodat Maria ze kon doen herhalen door uw Kind. Vertrouwd met het Woord van God, bad gij vervolgens spontaan midden in de vreugden en de pijnen, en misschien vooral als het Mysterie vóór u te grote vormen aannam. Heilige Jozef, leer ons bidden, en geef ons deze momenten te beminnen waar wij God uitnodigen om ons leven te delen, als wij alleen zijn, met onze naaste of met gans de christelijke gemeenschap samen zijn. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ZEVENDE DAG
  Sint Jozef, model van rechtschapen man

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, help ons rechtschapen te zijn. Gij weet, dat om totaal als mens te leven, wij eerst ons hart en onze geest moeten afstemmen op deze van de Schepper. Uw Zoon vroeg niet in de eerste plaats een stichtend uiterlijk of vrome manieren, maar een ziel die werkelijk verbonden is met-, en afgestemd is op de Wil van God. Tot deze die zich tevreden stellen met uiterlijke gebeden en praktijken zei Hij: “Het zijn niet diegene die zeggen: 'Heer! Heer!' die zullen gered worden maar deze die de Wil van mijn Vader doen”. Elke dag de Aanwezigheid van God onthalen en met Hem leven, dat is de centrale opdracht van elk menselijk leven. Zoals een goed gestemd muziekinstrument juiste noten weergeeft, zo hebt gij, sint Jozef, kunnen leven in overeenstemming met God, waardoor het evangelie over u heeft kunnen zeggen dat gij een rechtschapen man waart. Voor wie u zag, kon uw leven banaal lijken: de kleine dagelijkse bezigheden die elke morgen moesten herhaald worden; dezelfde handelingen en met dezelfde gereedschappen honderden malen hetzelfde herhalen; ook dezelfde bewegingen en dezelfde rustpozen. Maar gij hebt er zoveel geluk en zoveel trouw kunnen inleggen, dat gij voor God zijn Zoon waardig waart. Gij hebt gewerkt, geleefd, geleden en bemind in een familiale sfeer van delende liefde. Gij hebt de ontvangen opdracht vervuld volgens de wegen die getrokken zijn door de wijsheid en de liefde van god; en in een bescheiden uitschakelen van u zelf, hebt gij een unieke taak vervuld, en waart gij gelukkig u volledig trouw te voelen. Heilige Jozef, leer ons rechtschapen te zijn. Zoals gij willen wij ons leven doorbrengen in overeenstemming met onze Schepper. Onderricht ons in het delen met anderen dat een vorm van liefde is. Leer ons vooral de rechtschapenheid, zodat wij met vreugde de Wil van onze Vader die ons bemint kunnen volbrengen. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  ACHTSTE DAG
  Sint Jozef, goede arbeider

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  In het plan van de Schepper bij het begin van de wereld, was het werk schoon en goed, maar de mens heeft zich verwijderd van God en daardoor is het werk nu een bron van moeilijkheden, van vermoeidheid, van zorgen en pijnen geworden. Sint Jozef, gij hebt u onderworpen aan deze harde wet van het werk, omdat gij wist dat het terug edel en schoon kon worden in overeenstemming met het plan van de Schepper. Dat was het geheim van uw leven als werkman. Toen God een voedstervader wilde voor zijn Zoon, koos Hij een arbeider uit waardoor Hij zijn waardering voor de arbeid aantoont. Gij hebt Hem niet teleur gesteld. Gij hebt gewerkt met ganser harte, en uw stiel werd een uitdrukking van liefde, evengoed als het gebed en de trouw aan de Heer. Stappend op de weg naar Nazareth, met de gereedschapszak op de schouder, kunnen wij ons gemakkelijk uw gezicht voorstellen dat gebruind was door de zon en nat van het zweet, en getekend door een moedige glimlach. Gij waart een man, een timmerman-wagenmaker, en gij boog u over de stukken hout om ze te zagen, te schaven, te bewerken en ze te nagelen. Gij deed alle handelingen die eigen waren aan het vak. Maar uw werk, dat in alles gelijk was aan dat van de andere mensen, onderscheidde zich echter doordat het gedaan was in de sfeer van de tegenwoordigheid van God. Gij waart niet enkel een zoon van mensen die leefde onder de erfzonde, maar gij leefde van de ware liefde. Door uw werk zijt gij bij God zelf kunnen komen. Sint Jozef, leer ons de liefde voor ons werk, en maak dat het voor ons een bron van levenskracht en van geluk wordt. Maak dat wij het rechtvaardig en eerlijk uitoefenen, en dat onze zin voor goed werk doordrongen is van een levendige naastenliefde. Mochten wij naar uw voorbeeld, uw Zoon in het midden van onze fabrieken, de werven en de burelen kunnen onthalen. Amen

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

  NEGENDE DAG
  Sint Jozef, model van gehoorzaamheid

  Sint Jozef, in geloof en vertrouwen in u willen wij onze zorgen voorleggen, en u speciaal bidden voor... (spreek je intentie uit).
  Sint Jozef, één van de meest zichtbare trekjes van uw ziel is ook de gehoorzaamheid aan God. Gans uw leven is aaneen geweven door trouw, gehoorzaamheid en vertrouwen in de Heer die van u houdt. Het begin van het Evangelie verhaalt dat Maria zwanger was toen gij met haar verloofd waart. Als rechtschapen man besloot gij haar in het geheim weg te zenden om haar geen kwaad te doen. Maar God vroeg u haar toch bij u te nemen als uw trouwe echtgenote. Door aan deze eerste boodschap van God te gehoorzamen, zijt gij met Hem de weg van de Incarnatie ingegaan die toen nog een mysterie was. Enkele maanden later beval de romeinse keizer een volkstelling op zijn grondgebied. Gij hebt deze tweede beproeving aanvaard met vertrouwen in de wegen van God. Gij hebt Nazareth verlaten en zijt naar Bethlehem gegaan, de stad van David, waar de Zoon van God moest geboren worden. Na het bezoek van de Wijzen heeft de Heer Zich nogmaals tot u gericht: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot Ik het u zeggen zal”. Zonder één ogenblik te verliezen zijt gij terug opgestaan. ‘s Nachts hebt gij het Kind en zijn Moeder opgenomen om naar Egypte te vluchten, en gij zijt er gebleven zolang God het wilde. Enkele jaren zijn verlopen voor de dood van Herodes. Dan heeft de Heer u terug gesproken: “Sta op, neem het Kind en zijn Moeder, en keer terug naar Israël”. Met een bewonderenswaardige trouw zijt gij opgestaan, hebt gij het Kind en zijn Moeder meegenomen en zijt gij teruggekeerd naar Nazareth. Deze enkele gebeurtenissen zijn voldoende om ons de grootheid van uw gehoorzaamheid te laten begrijpen. Het Evangelie is wel zeer bescheiden over de vormen die al deze tussenkomsten van God konden aannemen. Het was telkens een engel, een boodschapper van God, die u Zijn bevelen overbracht. Maar gij weet het, ook in ons leven richt de Heer Zich tot ons. Hij spreekt tot ons langs de gebeurtenissen, in de stilte van het gebed en in de schoot van de Kerk. Help ons om Zijn stem te horen midden in al het lawaai van de wereld. Help ons ook om zijn oproep te gehoorzamen, zodat wij elke dag trouw zijn aan zijn Liefde en aan zijn Wil. Amen.

  Onze Vader... Wees gegroet Maria ...

  Wees gegroet Jozef
  de goddelijke genade heeft u overladen.
  Onze Verlosser heeft in uw armen gerust en is opgegroeid onder uw ogen.
  Gij zijt de gezegende onder alle mannen en gezegend is Jezus, het goddelijk Kind van uw maagdelijke Bruid.
  Heilige Jozef, tot Vader gegeven aan de Zoon van God,
  bid voor ons in onze zorgen voor de familie, de gezondheid en het werk tot op onze laatste dagen,
  en gewaardig u ons bij te staan in het uur van de dood. Amen.

  Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  LITANIE VAN DE HEILIGE JOZEF

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Jozef,
  Heilige Jozef, roemrijke afstammeling van David,
  Heilige Jozef, licht van de aartsvaders,
  Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God,
  Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd,
  Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God,
  Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus,
  Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin,
  Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef,
  Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef,
  Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef,
  Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef,
  Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef,
  Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef,
  Heilige Jozef, spiegel van geduld,
  Heilige Jozef, beminnaar van de armoede,
  Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden,
  Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven,
  Heilige Jozef, beschermer van de maagden,
  Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen,
  Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen,
  Heilige Jozef, hoop van de zieken,
  Heilige Jozef, patroon van de stervenden,
  Heilige Jozef, schrik van de duivels,
  Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk,

  God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis. En tot beheerder van al zijn bezittingen.

  Laat ons bidden.
  Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  Categorie:Sint-Jozef
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden tot de Heilige Jozef
  Gebeden tot de Heilige Jozef voor de bescherming van het gezin


   


  Eerste gebed

  Heilige Jozef, bewaarder van het Heilige huisgezin, bescherm ons gezin.
  Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
  Sta ons genadig bij in de strijd tegen het kwaad.
  Geef ons de moed om iedere dag opnieuw onze plichten te vervullen en de wil van God te volbrengen.
  Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden.
  Verlicht ons verstand als we beslissingen nemen.
  Sterk ons in tegenspoed en ontmoediging.
  Verstevig onze liefde opdat in ons gezin steeds wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen.
  Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af: aan huis, bij de arbeid en op de baan.
  En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.
  Heilige Jozef, onze Beschermer, bid voor ons!  Tweede gebed

  Tot U, Heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af.
  Wij bidden u ootmoedig, zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand.
  Dat vragen wij u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
  Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus, liefelijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
  Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis.
  En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.
  Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilige leven en zalig sterven en het eeuwige geluk in de Hemel verkrijgen.
  Amen


  Categorie:Sint-Jozef


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  killingthebeast
  www.bloggen.be/killing
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!