tsjoksax
muzikale belevenissen van een saxofonist16-10-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEMIJMER

Over  " CHAT - jazz  "

1.- Alle JAZZ is vrij   (- gevochten ) 


Twee dingen zijn conditio sine qua non

-Improvisatie als motor van het inhoudelijke 
en
-Swing  als stijlmiddel , bindmiddel  en drijfkracht  van de  (scfhijnbaar) spelenderwijze beheersing van het instrumentele  en
eenvoudige werkjes en persoonlijke  instant kompositorische  uitgangspunten  als  verbindende  referenties en uitgangscanvas  
Deze worden  geput en/of  gevormd  uit het persoonlijke ontwikkelde  muzikale vocabularum  ,  met als doel het bereiken van   luister plezier en  vooral betrokkenheid van een publiek dat dit soort van muziekjes niet louter  beschouwd als behangpapier , muzak of als  uitsluitend  een  achtergrond van een  voorspel op de paringsdans  en babytaaltjes geneuzel  ( waar ik ook niets tegen heb  , laat dat duidelijk zijn )  ...

2.- Samen vormen deze twee basiselementen  een  soort  (gevoelsmatig)communicatiemiddel( soms ook een wedstrijd in de zin van de rap ,  de coco  en   straatvechtende punk ) 
...die men het best kan vergelijken met de kunst van het goede gesprek ( dat  in mijn geval  veelal  nogal barokke , overladen  en breedsprakerige rethoriek  kan zijn )
Uiteraard kan dat  alles (zoals elke  gewenste opwaardering  van het beleven   )  ook worden  gefaked en tot koopwaar gemaakt   , maar dat is meestal  slechts ersatz en imitatie die beter in het kraam past van een  slechte   toneelspeler die zijn van buiten geleerde  tekst aframmeld met de voorgeschreven  inflecties en interpretatie conventies en/of gefashioneerd  door de smaakmakers in functie van de potentieele(of nog te creeren ) marktaandelen   ...
Net zoals dat kan gebeuren  met de  van de goede tongriem gesneden "teasers "    en  daardoor  zelfs  de liefde  zeer  verkoopbaar wordt 
 
en
uiteraard kan dit soort  "spreken "  ook grandioos mislukken :  
want inspiratie is er lang niet altijd zomaar  en op vooraf gepland tijdstip  
Dus moet je  dan terugvallen op routine en" truuken van de foor " in de hoop dat dit de  gewenste  inspiratie aanspoort  en/of opwekt  
Maar alleen maar  wat routinematige  cliche's  spelen is  datgene  wat  veelal de professionele   "faker" doet


Uiteraard haat ik persoonlijk  dit soort  eenheidsworsten-draaierij ...
Waardoor iedereen  , iedereen  kan vervangen en  niemand nog de kans krijgt iets  "nieuws " uit te proberen  en momentaan  invallen  te vertolken Waarbij  dus  het creatieve ( zoals ik dat versta ) uit den boze is ,  en alles wat boven het maaiveld uitsteekt moet worden afgeschoren  of monddood gemaakt 

Ja bovenstaand  epistel   is subjectief  maar het is wél  de keuze die ik voor mezelf heb gemaakt  ....

...Of het ook waardevol is ?
Weet ik niet  ...en interesseert me ook niet  ...... ik ben niet zo gesteld op  het bezit van waardevolle  en/of  speculatieve investeringen 
die verdwijnen in de krochten van museumkelders en  kluizen van prive verzamelaars
of de geluidsbestanden -collecties  van het collectieve archief , waar ze de stille dood sterven omdat ze niets meer hebben  te maken met het  volle  en betrokken   beleven van  het  tijdelijke in het moment en de  gedreven scheppingdrang van het maken van  " kunst "  

Sommigen zeggen wel eens   dat het tijdsverlies is  datgene uit te vinden wat al is uitgevonden   
Maar het  kunstige    heeft  niets  te maken met  (weliswaar  noodzakelijke  ) smaakloos  water voor iedereen   , laat staan  dat het  steeds weer opnieuw het warm water moet  uitvinden  ... Alleen  stelt  het  steeds weer  het produkt  en de modellen in vraag ... net zoals  een schilder  steeds opnieuw hetzelfde schilderij  "anders " afbeeld  ....  en dat daarbij de lucht  rood wordt en /of  de bomen blauw of  zelfs  totaal onherkenbaar is  bijzaak ...
 
Bovendien is iedereen  uiteindelijk  iemand die zijn tijd verliest          

16-10-2012 om 13:17 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
15-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HCDG & O'DeGand

EUROPEAN SAXOPHONE  ENSEMBLE 
Artistiek leider (sinds 2012) : Guillaume Orti.
De Franse altsaxofonist Guillaume Orti is in België bekend en actief bij groepen als Mâäk en Octurn, en speelde in het verleden ook als gast bij Aka Moon.
Orti is de opvolger van de Belgisch-Poolse saxofonist Cezariusz Gadzina die de eerste drie edities van het European Saxophone Ensemble heeft geleid.

Als artistiek leider mocht Orti niet alleen de samenstelling van het orkest bepalen, hij koos ook de vijf componisten die het nieuwe repertoire mochten schrijven:
Ronan Guilfoyle uit Ierland, Alan Hilario uit de Filipijnen, Kari Ikonen uit Finland, Ingrid Laubrock uit Duitsland en Stephane Payen uit Frankrijk.

"De componisten kregen carte blanche,"
 vertelde Guillaume Orti aan Cobra.be,
"......maar ik heb ze wel in een bepaalde richting gestuurd. Ik wilde dat de composities genoeg ruimte lieten voor improvisatie.
 En ze moesten zich ook lenen tot flexibel spelen: niet alleen op een podium, maar ook op straat, op een trap, in een hal.
De saxofoon zelf is een mobiel instrument en dus moesten ze zeker ook al wandelend en akoestisch kunnen spelen."

Net zoals de vijf componisten komen ook de twaalf muzikanten van het European Saxophone Ensemble uit de meest diverse muzikale werelden.
Bijna jaarlijks  worden nieuwe( jonge )  leden voorgesteld , aanvaard of vervangen  en dat tijdens workshops en  clinics

"April 10, 2012  European Saxophone Ensemble  In a EC funded project French saxophonist Guillaume Orti will select twelve members for a European saxophone ensemble. If you are interested vist www.european-saxophone-ensemble.eu. Stéphane Payen is among the composers who will compose for the ensemble so this should be real interesting.  "


 


Voor Guillaume Orti is het belangrijk dat iedere saxofonist in het ensemble de kans krijgt zijn eigen stem te laten horen, zonder daarbij het geheel uit het oog te verliezen
.
"Zo krijgt het Ensemble, en het repertoire van dit jaar, een heel eigen identiteit", zegt Orti.

Guillaume Orti
"Mijn rol is het zoeken naar die eigen stem van elk individu in het Ensemble," zegt hij.

Dat is dus in wezen Ellingtoniaans van opzet ; die "schreef "ook   (of stimuleerde de creatie van collectieve )"    muziek( en arrangementen )  in functie van  bepaalde improvisatoren...In de praktijk ging dat vooral om   head arrangements " en muzikale vondsten __ zeg maar leidmotieven ___ tijdens repetities en/of  sommige  performances zelf ... In feite werd er collectief een  gememoriseerd vocabularium gecreerd waaruit werd gekozen  door  zowel arrangeur als improvisatoren ....  

"We werken aan de techniek, aan het samenspel, aan de intonatie en dynamiek.
Maar als het op improviseren aan komt, dan moet dat voor zo'n groot ensemble in goede banen geleid worden.
En die jonge muzikanten zijn technisch heel bekwaam maar weten niet altijd waar hun sterktes in de improvisatie liggen.
Het is aan mij om dat uit te vissen en naar boven te halen."

"Maar ik speel niet mee, het is hun muziek", besluit Guillaume Orti.

Tenzij natuurlijk tijdens repetities en jamsessions ( zoals  woensdagnacht gebeurde in de jamsession in de HCDF )
want dan schittert de fransman en laat onvermijdelijk een sterke indruk na ....
http://www.european-saxophone-ensemble.eu/

Intense collective practice is the normal mode ; while the focus is on :
-learning by heart,
-memorizing and analyzing some compositional vocabularies ( IMHO = " instant composer" tools and vocabularium ) in order to use them when improvising.

For information and participation send an email to: maaike@met-x.be. —
met Gregor Siedl, Guillaume Orti, Jazz Grenoble en 28 anderen.

https://www.facebook.com/gregor.siedl
https://www.facebook.com/guillaume.orti

https://www.facebook.com/events/342052675884008/
http://www.youtube.com/watch?v=lvB-cV0dMQM&feature=player_embedded
www.youtube.com
https://www.facebook.com/pages/European-Saxophone-Ensemble/147006288719154


 http://www.youtube.com/watch?v=lvB-cV0dMQM&feature=player_embedded#!


O'DeGand
AL MET  AL  EEN ERG GOEDE  EN FEESTELIJKE   HAPPENING  IN DE GENTSE BINNENSTAD 

't Was goed  wat de  ESE  deed  : die try out  werd  al met al  een  echte  "eyeopener"  
   
... maar het duurde wél wat lang voor het echte  muzeikale  werk en hoofdmoot van de performance  , opstarte ...
 (zeker  binnen   het krappe uurtje dat de band kreeg toegewezen )  .........

Erg goede happening muziek en intro als aanloop, die knap inspeelde op   de aanwezige verwachtingen en omgevingsgeluiden  o.a met   in de ruimte rondwandelende gebrachte bruitage en onverwachte "dirty" en "growling " barbaarse   uithalen van saxen    ... maar een half uurtje is wat krap om de daarna volgende , de aandacht eisende (goede) muziek( slap-techniek  sax als   rythmiek incluis ) ten gehore te brengen die beter __volgens  mij ___in een concertzaal zou worden gebracht
Een scenario - zwaktebod   

Maar OK ....Deze muziek werd vooral  een gratis weggegeven en vrij onhoorbaar ( als je er niet vlak voor ging staan )   ingemixt onderdeel van het normale stadskabaal van trams , bussen en de gelegenheidsanimatie van af en aan marcherende drumbands en fanfares ....

____Wat opvallend ontbrak in het zaterdagse " O'DeGand  -gebeuren  -stadsgeluidsbeeld  " waren de straatmuzikanten in het bezit van de benodigde vergunningen ... maar die krijgen we de rest van het jaar al tijdens de koopjes -uitstap met vrouwlief ; Ontbrak ook en nogal schrijnend  een  goede accomodatie voor de luisteraar die er zich eens  goed wilde voor neerzetten  ...maar dat is inherent aan dat soort manifestaties op de wekelijkse koopjesdag  en helemaal geen  conditio sine qua non   voor  gratis concerten  ( zeker als je bedenkt  dat je het ook willens nillens   moet stellen  met dito  ongemakken tijdens    behoorlijk  betalende   concerten )

Toch wel erg goed dat de grootste   middelmoot  op en af dravende  en slenterende  mensen werden geconfronteerd met deze vormen van flexibele muziek uitingen ( al dan niet officieel "gedoogd "en "gedropt " als zoveelste prestige projekt en  zelfs "sublimale " heropvoedingspoging   )en de resulterende " verrijkte" vormen van steedse " musique concrète" die moeiteloos uitgroeiden als een ideaal geluidsspoor bij een sfeervol september-gevoel stadszicht in de schaduw van resterende verminkte middeleeuwse architektuur, een nieuwe permanente maar reusachtige kerst- schaapsstal om de hoek , en aanhoudende werkzaamheden die nu al jaren de Gentse binnenstad veranderen in een opeenvolging van bomkraters, waartussen het avontuurlijk surfen is zeker wanneer die zijn herschapen in modderpoelen en stadsparkjes in wording  waarin vooral zwerfvuil zo leuk staat  
Ach het word deze maand allemaal een beetje de beschimmelde smaak van het paddestoelen seizoen , af en toe nog eens op een terrasje in een schitterend najaarszonnetje , dat wél,  en met de zekere belofte van een zoveelste sleurvolle druilregen kwakkelwinter :  Onontkoombaar afscheid van een zomer die zich spijtig genoeg beperkte tot een mooie augustus maand

Mijn nostalgische mood werd vooral nog eens aangezwengeld door de 12 toeterende saxofonisten die  eigenlijk  aan de lopende band parels
voor de zwijnen uit hun machientjes toverden

Aansprekend  zonder twijfel  , en een perfekte  uitdrukking van het tijdsgewricht   ;   van de huidige vervelende, kapot-geregelde   en  met  massa's mensen  uitbulkende  tijden  waarmee we het verder zullen  moeten rooien 

15-09-2012 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
Tags:jazz/ improvisatie /saxofoon muziek
03-09-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15 oktober trefpunt

AANKONDIGING 

Optreden op 15 oktober in het "Trefpunt "     aanvang om 20-20.30

Op 15 oktober is er een optreden voorzien van de vrije improvisatiegroep (*)" tsjok's kombine " :   in het Trefpunt om 20u-20.30 


De bezetting is als volgt : 

Paul Van Gysegem (contrabass)
Patrick De Groote ( trompet bugel ) 
Seppe Gebruers ( piano ) 
Thomas Campaert (drums ) 
Tsjok De Clercq (rieten, hout) 

Het gaat hier om een ontmoeting tussen een paar bekende oudere iconen van de gentse improvisatiemuziek en  twee  vertegenwoordigers   van  de nieuwere (zich  reeds bevestigde ) generatie op de vrije (Belgische ) improvisatie scène 

De toegang is gratis 


 (*) Dat betekent o.a.   dat er zo weinig als mogelijk vooraf iets  is afgesproken  


Patrick de Groote

schreef een tijdje geleden een geschiedkundig werkje , waarbij de   historische  freejazz uit het gentse in de kijker staat
http://www.jazzinbelgium.com/ldh/misc/pdf/articles/free_jazz_gent_60.pdf
, dit document laat toe de context te situeren 
Daar liggen dan ook de roots van de drie "ouderen " uit de groep 

Vooral aan de Nestor , Paul Van Gysegem , is veel dank verschuldigd ; hij ligt immers  o.a.  aan de basis van de legendarische "Gravensteen festivals " 
Patrick de Groote stamt o.a. uit de univ alfa-jazzclub kombo 
Beide voormelde   musici  zijn trouwens   terug begonnen met intensief musiceren op de Gentse ( en andere) scènes 
Uit de tweede lichting van diezelfde  universitaire jazzclub combo ( jaren 70) stamt tsjok ...

die daar o.a. Rudy Blondeel  leerde kennen  (  als  mentor en als   -leraar ) om vervolgens samen met hem  te gaan  spelene bij  Walter De Buck  en de lochte Genteneers ( tweede versie ) ....Daarna  probeerde hij het nog eens op eigen kracht ... maar hij stopte met actief  optreden wegens  familiale prioriteiten  ,  omwille van  beroepsredenen  en dito  financieele strop  ...

."Muziek  (en muziek theoretische  toepasqsingen en   studie  ) bleven echter een(stille)  bezigheid die ik nimmer  opgaf of opgeef   ..... k ben   echter  wel  altijd  na al die jaren een eigenzinige en autodidactische   einzelganger gebleven  , die vooral de vrije imlprovisatie  hoog in het vaandel draagt   " 

 
Ik kreeg  voordien   een initierende opleiding in de muziekakademie van Ledeberg  bij Georges Desmet  en volgde ook  diverse clinics & workshops  bij ; Hall Singer , Nathan Davis , Jigs wigham ,... DE kennismaking met de univ jazzclub  en het lidmaatschap van de WIM  leverde hernieuwde studie en workshops  op   met    john tcicai , Steve Lacy, Clifford thornton   en tenslotte  volgde ik  als  vroege  vijftiger  een lessenreeks afrikaanse percusie bij Bumba Bovic  

Een tweede maal kwam ik toen (ook in die 90 tiger  jaren   )  terug op de Gentse scène  ( in de "Duke" en de "Hotsy Totsy" ) samen met dichter Coenraedt de Waele : gedurende enkele jaren speelde ik uitsluitend soli op altsax, in die context 

Ook dit werd gevolgd door een paar jaren inactiviteit op de scène
Maar ong 5 jaar geleden kwam ik  terug en dat  op aandringen van drummer  Gio Barcella   
Tegenwoordig speel ik erg frekwent   op wekelijkse jamsessions in de HCDG ( alweer drie jaar )

Daar mocht ik ook  Thomas Campaert

 
( die  eigenlijk al altijd in de avant garde zat  ;hij speelde met  god en klein pierke van  de vlaamse  underground improvisatie scène  :  zoals bijvoorbeeld  Cel overberghe  , en regelmatig ook in de HCDG met o.a.  Bart Maris )  


 en  Seppe  Gebruers  leren kennen en vooral waarderen  ... (UIteraard ontmoet ik daar ook Patrick De Groote  ... en tot mijn

groot genoegen  is  nu ook  Paul Van Gysegem  bereid om iets samen te gaan  doen  ... waarvan het trefpunt de allereerste  getuige zal zijn  .... )
 

Seppe gebruers is trouwens de  wonderlijke  en steengoede (volgens mij )  komplete   pianist-instant composer en meester improvisator ,  die samen met de groep  IFA Y XHANGO vorig jaar het  jong  jazz talernt   concours won en dit jaar een  gesmaakt optreden verzorgde op GENTJAZZ 2012  
Zijn groep zal ook musiceren komende  vrijdag tijderns  het JAZZ IN 't PARK 2012  

(uit de kritieken geplukt )
" .....Jong Jazztalent Gent 2011 ....drie blazers, twee percussionisten, een contrabas en een piano, die onvermoeibaar en solidair hun harmonieën doorgeven.
Zo solidair dat het bijna zonde lijkt om er één solist uit te belichten, behalve dan misschien het lijfelijke spel van Seppe Gebruers, die telkenmale van zijn piano tracht weg te springen, maar als een elastiekje steeds opnieuw daarheen wordt teruggetrokken.
.......Pianist Seppe Gebruers  word   bijzonder gewaardeerd ;  door zijn lef en eigenzinnige invallen  ....."Zie ook op facebook  : 
De evenementpagina  
https://www.facebook.com/events/339408882817502/
( waar je kennen kunt geven (misschien ) aanwezig te zullen zijn op dit gebeuren  .....
APPENDIX

 
Paul Van Gysegem, contrabas

Beeldhouwer, schilder, graficus

Een bijzonder facet van zijn veelzijdige persoonlijkheid is de manier waarop hij actuele jazzmuziek weet te verweven met zijn werk als plastisch en beeldende kunstenaar. Over zichzelf als plastisch kunstenaar: “De vormentaal die ik hanteer staat dicht bij de geest en de structuur – de manier van denken - van de muziek die ik speel. Niets is mooi volgens de in gebruik zijnde, tijdsgebonden normen van de esthetica … mijn bouwstenen zijn spanning, tegenstellingen, vraag en antwoord, een dialoog tussen kwetsbaarheid, hardheid en tederheid”.

Paul Van Gysegem geeft vanaf 1965 als bassist talrijke concerten in zowat heel het land en richt in de loop der jaren ook meerdere groepen op in wisselende bezettingen. Hij was medebezieler van de Avant Garde jazzfestivals in het Gentse gravensteen (1969-70-71-72) en daarna van de lange reeks Proka concerten in de Zwarte Zaal (K.A.S.K.Gent).

Hij musiceert samen met een groot aantal muzikanten van bij ons zoals Erik Vermeulen (piano), Jeroen Van Herzeele (tenor sax), Eric Thielemans (slagwerk), Giovanni Barcella (slagwerk), Paola Bartoletti (vocal), Kim Van den Brempt (piano), Jasper Huysentruyt (piano),  Patrick De Groote (trompet), Richard Rousselet (trompet), Cel Overberghe (tenor sax), Ronald Lecourt (vibrafoon), Pierre Bernard (fluiten), Johan Joris (trompet), Fred Van Hove (piano) en Bart Maris (trompet).

Paul Van Gysegem speelt ook  met heel wat buitenlandse markante figuren zoals Jasper van ’t Hof (piano, NL), Pierre Courbois (slagwerk, NL), Tidiane Fall (percussie, Senegal), Jeanne Lee (vocal, USA), Mal Waldron (piano, USA), Bobby Few (piano, USA), Noel McGhie (percussie, Jamaica), Derek Bailey (Gitaar, GB), Dudu Pukwana (alt sax, Z- Afrika), Xero Slingsby (alt sax, GB),  Luiz Marquez (tenor sax, Mexico), Chris McGregor (piano en bandleader, Z- Afrika), Steve Potts (alt sax, USA), Sunny Murray (drums, USA), Jean Yves Evrard (gitaar, FR), John Betsch (drums, USA), Alan Silva (bas, USA), Willem Van Manen (trombone, NL), Kenneth Tyler (drums, USA) en talrijke anderen.

Al deze muzikale ontmoetingen maken het Paul Van Gysegem mogelijk boeiende en nieuwe ontdekkingstochten te maken naar de eeuwige magie van de klank.

Selectie discografie en markante opnamen: Film- documentaire van de B.R.T. op initiatief van Elias Gistelinck, 1969-1970 Gesprekken over plastisch werk, muziek…Muziekfragmenten met o.a. Mal Waldron (piano) en Kenneth Tyler (percussie)- LP “Aorta” met het Paul Van Gysegem sextet (Futura records - Paris, 1971 – in mei 2011 werd deze LP heruitgegeven op CD) - “H-.Ambitieus”Louis Paul Boon prijs Paul Van Gysegem 1991 uitgereikt door H.A.M. “Suite voor de kleine Ondine”, duo met Fred Van Hove (piano en accordeon) - Video-opname door Julien Vandevelde van concert in “De Bestemming” Hansbeke, 2005 in duo met Jeroen Van Herzeele (tenor sax) - Film van Julien Vandevelde “Vier disciplines, één kunstenaar”, het oeuvre van Paul van Gysegem, in het kader van de tentoonstelling Paul Van Gysegem in het Caermersklooster te Gent, 2005 - Willem M.Roggeman leest:“Blue Notebook”, bas solo Paul Van Gysegem bij poëzie, 2006.

 

 

 

Patrick De Groote, trompet en bugel

Werd midden de jaren ’60 gepassioneerd door Jazz tijdens zijn studies en start in 1965 samen o.a. met Philippe Venneman (drums),  André Goudbeek (alt sax), Ronnie Dusoir (drums) en Rudi Blondeel (bas), in het post-bop Jazzcombo van de Universiteit in Gent. Volgt Jazz lessen bij Piet Noordijk, Janot Morales e.a. Van 1967 tot 1972 vervoegt hij de avant-garde Jazzgroepen  rond Paul Van Gysegem  o.a. met  Cel Overberghe (tenor sax), Ronald Lecourt (vibrafoon), Nolle Neels (tenor sax), Pierre Courbois (slagwerk, NL) en Jasper van ’t Hof (piano, NL). Neemt met deze groep een LP op (“Aorta” – Futura Records) en speelt regelmatig op concerten en festivals in binnen- en buitenland (waaronder Jazz Middelheim, Jazzfestival in San Sebastian, Biënnale des Jeunes in Parijs… ) en op verschillende opnamen voor radio en TV in binnen- en buitenland met Belgische en internationaal bekende Jazzmusici zoals Jeanne Lee (vocal, USA), Steve Potts (alt sax & sopraan sax, USA), Ambrose Jackson (trompet, USA), Kenneth Tyler (percussie, USA), Alan Silva (contrabas, viool, USA), Kenneth Terroade (tenor sax, Jamaica), Kris Wanders (tenor sax, NL), Fred Van Hove (piano, België). Is in die periode ook medeorganisator van vele Jazzconcerten in het Gentse alsook van de Avant-garde Jazzfestivals in het Gravensteen in het kader van de UNIV+ALFA Jazzclub.

Tussen 1972 en 2005 verdwijnt hij praktisch volledig van de Jazzscene wegens veelvuldig verblijf in het buitenland om beroepsredenen.

Vanaf 2006 zien we hem terug regelmatig verschijnen op concerten, jazz festivals of free-jazz jamsessions met velen van onze hedendaagse Belgische Jazzmusici. Hij speelt met onder meer Paul Van Gysegem (bas), Eric Thielemans (percussie), Erik Vermeulen (piano), Richard Rousselet (trompet), Steve Potts (alt sax), Jeroen Van Herzeele (tenor sax), Noel McGhie (percussie), Tsjok De Clercq (saxen), Giovanni Barcella (percussie), Jasper Huysentruyt (piano), Marie-Anne Standaert (trompet), Cel Overberghe (tenor sax), Tom Van Overberghe (gitaar), Kris Nelissen (bas), Luiz Marquez (saxen, fluiten), Kristof  Rosseeuw (bas), Bart Maris (trompet),  Dick Van Der Harst (gitaar), Chris Joris (percussie) en in verschillende andere gelegenheidscombinaties.

Selectie opnamen en discografie: opnamen voor de BRT/Jazzsectie in 1969,1970 en 1971 van het Paul Van Gysegem kwintet met o.a. Jeanne Lee (vocal), Calyer Duncan (percussie), Ronald Lecourt(vibrafoon), Paul Van Gysegem (bas) en van het Universitair Jazzcombo met o.a. Philippe Venneman en André Goudbeek (Radio 2) – trompetfragment bij de animatiefilm “Sirene”van Raoul Servais 1971 - Opnamen B.R.T. Avant garde Jazz festivals Gravensteen Gent 1969, 1970, 1971 met het Paul Van Gysegem sextet - Concert 1971 Galerij Elias (opname door BRT/TV) met Steve Potts (alt sax), Ambrose Jackson (trompet, bugel), Kenneth Tyler (percussie), Paul Van Gysegem (bas), Nolle Neels (tenor sax), Ronald Lecourt (vibrafoon) - LP “Aorta” (Futura records - Paris, 1971)  en  heruitgave op CD (Futura Records mei 2011) met het Paul Van Gysegem sextet

 Inlichtingen ingewonnen en verder kontakt ,  kan worden opgenomen tijdens de avond zelf  na het optreden   
 

03-09-2012 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
29-06-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ERNST

Afgelopen woensdag-nacht   was het  in de HCDG  ,tijd  voor  de laatste  vrijere -improvisatie afspraak van het voorbije  seizoen...

Het zomerde eindelijk ( was geleden van het jongste pinkster-weekend ), het binnenterras zat afgeladen vol , de deur stond open 
en ook op het kleine  podium in het  kleine cafeetje  zat een  deugd- doend   hartverwarmend kracht-centraaltje    ,...

We werden  alweer eens  aangenaam verrast  door  een  zeer alerte en oplettende trompet-virtuoos  : de  Bart Maris  van de grote dagen ,
de schiterende drummer  die Giovanni  Barcella   al altijd  is ,  samen met al  dat  moois  rond de kanjer van een  meester- cellist -instant composer  _____   tot mijn schande had ik van deze iewat oudere  meneer (°1954) nooit gehoord  maar wat een persoonlijke  ontdekking  is die
vent ____ Ernst Reijseger
http://www.europejazz.net/mus/reijseger.htm

Ernst Reijseger (ph.
            Bruno Bollaert)

Wat die hoofdvogel  deed  met de  vijf  snaren  cello   ____en op de koop toe ritmisch te voorschijn  wist te slaan   uit het
blinkende  iconische  instrumentlichaam   alsof het  ook   een afrikaanse  bass handdrum was  die hij  bespeelde  ... ,
getuigde van grote klasse ,  bleef onverdroten  boeien en  was ronduit schitterend van begin tot eind

Jubelproza ... alweer ,    maar dat is  welverdiend 
Einde seizoen  en dus ook tijd om  nog eens   samen te vatten  wat die laatste  twee maanden  nog voor interessants  te rapen viel op  de diverse gentse  vrije- jazz podia  die ik  mocht  beluisteren    ....  en ook, daar kon worden gejubbeld  

*Te beginnen  met de prachtige  Duo - performance van  top pianist  Alexander Von slippenbach en  saxofonist  Zeger VanDenBussche (ditmaal op alt , zoals tegenwoordig in toenemende mate gebeurt  )


Foto: Alexander von Schlippenbach @ Citadelic Festival Ghent (foto: Cedric Craps)

Die pianist komt trouwens  op 11 December eerstkomend  , spelen in het (vermoedelijk) Gravensteen  , samen  met  Paul Lovens  en  Evan Parker  ... verzekerde  Rogie van de  resistenza  /Negocito   me nog  woensdagnacht ..... 

¨In datzelfde  openluchttheater in het citadelpark concerteerden   trouwens  op  overtuigende wijze  ook   de groep rond  drummer  John Betch  :  een trio met  twee  fransen  ....Een  elegante  en gave   fluitist  en  een  keigoede  bassist ,  die voorwaar moest  invallen (en dat is geen peuleschil om  doen ) voor de  aangekondigde maar doodzieke topper van wereldklasse ,   Avernel

Saxofonist fluitist  Jan Klare was trouwens ook aanwezig op dat  festival  ( de opvolger van  jazz sur l'herbe ) : samen met  de  "beren gieren "
De jongens speelden erg  gedreven en  energiek (zoals gewoonlijk ook erg gaaf  )  , maar werden enigzins de mist in geholpen door een  nogal  stuntelende  geluidstechniek die blijkbaar niet  al te goed was ingespeeld   en een paar steken liet vallen ( dat is  een grote handicap voor deze doorgaans loepzuivere  musici )   .... 

Jordi Grognard  kreeg bovendien nog af te rekenen met een zeer beperkte  en ingekorte  set  .... jammer want deze mens heeft wel meer te vertellen dan  wat in een kleine  40 minuten kan worden gestopt

Cel Overberghe  en zoon   + Paul  Van Gysegem  samen met nog een guitarist  vormden  de  set van  Co2
Oude goede wijn  behoeft geen krans  , zelfs geen nieuwe zakken  ..... Die mensen hoeven niets meer te bewijzen  , ze zijn er (gelukkig ) nog ....


De HCDG  kreeg ook nog een "onverwacht  "  zondagmiddag bezoek van enkele  gasten  uit het Brusselse   en georganiseerd  door  het  =

useum (ov) 24 juni
Een mooi Trio  ;   
Sabu Toyozumi (Japan) percussie  // AACM adept
Guy Strale piano // van ouds  de WIM-vertegenwoordiger in Brussel  
JiJi Duerinckx saxes // vooral  een   viruoze bespeler  van de moeilijke  sopraninosax  ( naar mijn weten is alleen Abdullah Ibrahim (Dollar Brand) van origine  een bekend  sopranino-saxist   )

Heilaas speelden ze voor  drie man en een paardekop en wat plaatselijke  en ingevoerde   inteelt 
Maar dat is niets nieuws  en niets  eigen aan Gent  ....

Nu nog volgend seizoen eens  een   Antoine   Prawerman ? en/of Mic hel Van Schouwburg   
en hopelijk  wat meer "volk"  
Laat ik maar  wat  wensdromen vooraleer  ik in mijn  jaarlijkse  zomerslaap   duik    ....


En nu ga ik  me reppen  naar  JazzGent    ;  Jo Lovano  en     Wayne  Shorter  vanavond , meer moet dat niet zijn 

29-06-2012 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOOD For drummers
Enkele  rythmische  patronen  ter  leringe ende vermaeck  van wie het wil uittesten  
en omdat rythmliek het belangrijkse ordenende principe is  ( ook als harmolodisch / polyfoon/ polyrithmisch  weefsel  ) 


TANGANA  CLAVES  
'Ngang'Ngang   /Tangana / karsilamai / beledi   etc  
4/4  IO/II/ IO/ IO     IO/IO/II/IO    
       II/IO/IO / IO     IO/IO/IO/II

Legende  ;   vlaggetjes omhoog   = tones (Bongo's / Midden en hoge   conga's )  :      L(mama/hermosa )  R  (papa/macho  )   
                   vlaggetje omlaag  : bassen  (quinto )  
                   *  = cow bell ( A of bA )       kleine achtste noot = tresillo figuur  ( small  temple block )   


 Cromanti = country blues = Ashanti  = Cuban Bolero = (New orleans )  Spanish" tinge " = jelly roll Morton =  jazz Habanera 
 - Swung = vertraagde  afro-swing = drag  = de enige gebruikte notenwaarden  zijn   achtste  , vierde  en  gepunte vierde
 -symmetrische figuren worden vooral gebruikt door trombones die symmetrische toonladders spelen tijdens hun imrovisaties  
(= Bob       Brookmeyer solo routines   bv      
                    CD  bE F#F G A  bBC)//      C F(b)G  C  /  C bE #F  A  C   /    bBC   #F     CD   /  C bEF(b)GA  C .... etc )   
 

21-04-2012 om 23:43 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
09-03-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JAMSESSIONS en meer van dat moois
Mooie nachten 

De Hot Club  de Gand  woensdagnachten zijn nog steeds  aanraders 
Het blijft een broeinest  van creatieve insteken op het moment zelf en het zorgt regelmatig voor verrassingen  ....  
Uiteraard zijn er  de musici die in dat cafeetje  een concertje komen  weg geven  , maar toch niet te beroerd zijn om achteraf tot een stuk in de nacht te blijven jammen ....Maar  ook  musici  op doorreis   die  elders in onze  stad een concert gaven  , vinden langzamerhand  hun weg naar dit cafe en het unieke  jamsession project( met  vooral progressieve jazz en vrije improvisatie )  dat hier  in de loop der jaren is opgebouwd   .... 
 

Hier enkele van de jongste hoogtepunten 

28maart 2012
Might Bite 
Gregor Riedel(sax) /Benjamin Sauzerau(guitaar), Jacob Warmenbol ...
_Mooi Concert met topmuzikanten en mooie jam achteraf 
met ook nog twee verschillende bassisten , een paar drummers en een goede pianist 
°Warmenbol is een kei 


HCDGDat was het geval met het Oshima-Lauro trio  en anderen  ;   Die werden  onverwacht  tijdens  de  jam geruggesteund   door de   bassist   Taurus Mateen ...die dezelfde avond een concert had geveven in het Bijlokecentrum .....Bart Maris kwam ook al van een concert date  elders in de  stad  .... Korom ;  het knetterde  , want die twee waren al goed ingespeeld  ___als dat al nodig  is bij dergelijke  musici    
De canadezen speelden een aantal  zeer  intimistische  en boeiende  sets ....Aquarellen  op hoog niveau  en   ragfijne  pentekeningen  , bijna in één trek neergezet  ...  
Ook Nathan  Ellman , Lennaert Heyndels  en verschillende  andere aanwezige drummers en bassisten  lieten  van zich  horen  tijdens een daaropvolgende jam ....
  
Tijdens  een van   de nachten  ( vergeten wanneer juist )   was er nog  onverwacht en  ( wat mij betreft ) zeer welkom   ook  een  uitgebreid  stuk  ryhmische en boeiende  piano   van  Christiaan  Mendoza ....

 Er is  altijd wel iets te beleven  in de HCDG  .... Neem nu bijvoorbeeld  Dajo De Cauter  ( welke nacht dit alweer  was , ben ik  eveneens  vergeten ) , die in de  vroege uurtjes   met  bass en al  op stap leek  en  in het  café  verscheen .... Een  volumineus instrument  weliswaar ,  maar  vooral  een muzikant die daar  een  sound uit projecteert en een  muziek aan ontlokt  die onmiddelijk  het klein café vult . tot in de kleinste hoek  ...Wat een présence   ....       Volgende  woensdag  is er een afspraak met   Ethiopische muzikanten   ...Het kan  blijkbaar  niet op
Weze hierbij  aangestipt dat de ethiopische   muziek    erg  rijke en zeer diverse  tradities behelst  

* De pentatonisch gestemde  "Krar" ( die ook zal worden bespeeld is me gezegd )  is zelfs een van de oudste instrumenten  ter wereld  .....Er bestaan zowel  hemitone als enhemitone  pentatone  stemmingen voor diverse  krar formaten ....Bovendien  schijnen vooral 4 toonladders  belangrijk te zijn  ....
  
*Er zijn zowel  christelijke-koptische    , islamitische als animistische  tradities   versmolten  in de  huidige   muziek uit de hoorn van Afrika   
... en vergeten we ook niet de   ceremonieele  muziek  van het  voormalige  keizerlijke  hof  in een land dat geldt als een  van  de kribbes van de mensheid .....

Ter orientatie  :

Tenslotte is de ethiojazz  beroemd 
en   is vooral   Aster Aweke  de best bekende (in de westerse wereld...... ze woont  allang   in  de VS  )  diva  en vertegenwoordigster van de moderne  ethiopische muziek  die zich voedt met de traditie  ....


Afwachten wat in de hot club  eventueel   zal worden gebracht    ....  maar ook fusion-toestanden zijn ( wat mij betreft ) erg welkom en  ik ben er eigenlijk wel gerust in ....Leergierig    en  eveneens  nieuwsgierig  Er zijn natuurlijk  elders  in deze stad   eveneens  zeer  boeiende dingen zat ....
Zoals in de "Resistenza ":   Ik woonde  daar  sinds de daverende start van deze  nieuwe zaak ( na  de concerten  van  Christiaan Mendoza  , Jeroen Van Herzeele  en Eric Vermeulen   dus   )   drie   uit de kluiten gewassen  winterconcerten  bij  ....  en  dank zij  de  vermoedelijk  nog jaren aan  te houden  perikelen met de tramlijnen  en verbindingen van het openbaar vervoer   in onze stad ,is die  zaak  vrij moeilijk bereikbaar geworden voor mij  ...dat zegt dus genoeg over de zuigkracht die ervan uitgaat      

DONDERDAG 10 NOVEMBER Concert Double Bill
JORRIT DIJKSTRA / JOHN HOLLENBECK DUO

Jorrit Dijstra (NL): saxen + fx
John Hollenbeck (US): drum 

Zeer   indrukwekkend   .... meer  erover  vertellen   is niet nodig ... verder commentaar is  kompleet  overbodig
Rep je  als ze nog eens langskomen     

+ ALEXANDRA GRIMAL QUARTET

Seminare Vento Tour
Alexandra Grimal (FR): saxen
Giovanni di Domenico (IT): piano
Manolo Cabras (IT): contrabas
João Lobo (PT): drum

.....een   fijn  voorgerecht   dat  begon in de  (kwakkel)winter   met  een set  van een groep rond  een  italiaanse  saxofoniste   op tournee   .... Gaaf  en  goede stijlkeuzes   ... Goede piano ook   .... Nog van dat 


en dan het putje  van de winter  en  de  laatste weken  van een   verlate winter  

DINSDAG 21 FEBRUARI
The Solo Sessions
JOHN BUTCHER
set II: met PETER JACQUEMAIN
John Butcher: (UK)
Peter Jacquemain: contrabas (BE)


Met het concert van  een  Peter Jaquemain in grote doen   en  de  loepzuivere   londense saxofonist   ( die voortdurend  op zoek ging naar  instrumentaal technische uitbreidingen  van het saxofoon spelen )kreeg ik het beste concert  van deze  winter voorgeschoteld   :
alles kwam aan bod   ; multiphonics  , overblaastechnieken ,  breathy  aanblazen ,  circular breathing  .... etc ....  U vraagt we draaien ....Onwaarschijnlijk  wat die  twee  doen ....Neen , het is geen gratuit  cirkus  nummer  wat die twee  daar bakken  ....  


MAANDAG 27 FEBRUARI the Barcella Resistenza Sessions #10
set I: CINEMA SOLORIENS

James Harrar: klarinet, bamboefluit, altsax en allerhande speeltjes (US)
Eric Thielemans: drums en percussie (BE)
Manolo Cabras: contrabas (IT)
Marshall Allen: altsax, speelgoedkeyboard, EWI (US)

set II: GIOVANNI BARCELLA / MARSHALL ALLEN / MANOLO CABRAS

Giovanni Barcella: drums en poëzie (IT/Gent)
Manolo Cabras: contrabas (IT)
Marshall Allen: altsax, EWI (US)


Wie het meer moest hebben van electronisch  speelgoed  en  constant  een soort muziekjes  voor computerspelletjes  uit zijn casioo-tje zat te plukken  ( vooral in het eerste deel waarbij een soort  ouderwetse  projectie  nogal uitputtend  zat te  " flikkeren" op de muur  )   is  het icoon en veteraan   altsaxofonist  Marshall Allan ... Gelukkig speelde hij een prachtige tweede set  ( ditmaal  bijna uitsluitend saxofoontje met die speciale toon en  behandeling van hem   ) samen met  Manolo Cabras en   Gio Barcella  .... De  prestaties van  multimedia  man   James Harrar kan en wil   ik niet echt   beoordelen  ... de  pulserende    lichtbeeldenshow  leide veel te veel mijn aandacht af .. toch hoorde ik enkele boeiende   Japans-achtige  koto en  stem  evocaties , dat is alvast meegenomen  .....Maar goed  het is allicht  niet veel meer dan mijn persoonlijke  smaak  ....maar  Harrar  blijft toch  intrigeren en ik zal het zeker  niet laten  om  nog eens   wat   Harrar te proeven als de gelegenheid zich voordoet   ....Laat je dus niet weerhouden  ... 


En ja er is veel te doen in Gent  ... maar deze   frekwente  uitjes  en  aansluitende  bijna   verplichte (althans bij mij )    "tournee  des grand ducs " kost wel allemaal   een serieuse   hap uit mijn budget   ( zelfs wanneer er  uitputtende   inspanningen worden gedaan om het zo goedkoop mogelijk te houden  )  in deze  barre tijden  ...Toch blij dat ik het nog mag meemaken  na vele jaren  barre  luwte en woestijn die noodgedwongen  mijn aandacht opeisten         

09-03-2012 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paul Van Gysegem Sextet

De cd AORTA (1971) van bassist Paul Van Gysegem werd in 2011 opnieuw uitgebracht.
Dit is ongetwijfeld de meest opmerkelijke Belgische heruitgave van 2011

Van Gysegem, Paul - Sextet::Aorta

Van Gysegem, Paul - Sextet::Aorta
Van Gysegem, Paul - Sextet::Aorta.

Dit album is  wereldwijd erkend als een klassieker van de Europese  vrije  jazzmatige  improvisatie .

Vanaf  1969  kwamen heel wat sleutelfiguren( en  culturele-politieke paria's )  van de Amerikaanse jazzwereld  in de Europese contreien hun geluk beproeven  ..... zoals daar zijn Steve Lacy, Sunny Murray( was  samen met Allan Silva , Noah Howard en  tenorist Frank Wright  te horen op het "verboden " Byg-festival ,  van   Amougies  ) , The Art Ensemble of Chicago en Don Cherry
 

 Allan Silva
http://www.facebook.com/profile.php?id=1050395253#!/profile.php?id=1273915393


Een paar bleven in Europa rondhangen ( Lacy , Noah Howard ) ook als  muzikale inspiratiebronnen  en lesgevers in het  toenmalige  clinics en workshop circuit dat  toen nog buiten de officieele academische muziek instellingen  verder  sukkelde  .... 

27-09-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<-- klik     : Noah Howard
 

O.a.  in Gent was er  een nieuw geluid in de Belgische   muziekwereld te horen.
Daar organiseerde de jonge bassist Paul Van Gysegem  tenslotte  een festival, namelijk het intussen legendarisch geworden jazzfestival in het Gravensteen.

Aangetrokken door de avontuurlijke muziek van de Amerikaanse collega's en voorbeelden   verzamelde Paul Van Gysegem enkele gelijkgezinde jongelingen ( o.a.   mensen uit  de toenmalige   universitaire jazzclub  , in die tijd  voor een  tiental jaren een broeinest van nieuwe  talenten   ) die bereid waren om samen met hem dit genre verder uit te diepen en te verkennen.
en organiseerde samen met  gelijkgezinden ( waaronder  vooral ook de  goede organisator  en  trompettist   Patrick De Groote  ) heelwat  voorafgaand aan-  en   naast  het gravensteen festival :

Legendarische optredens en gelegenheidscombinaties   in de " Fox " op de korenmarkt met  kenneth Terroade , Allan Silva  , Robin Kennyatta ook .... en  met  vaste leden  Ronald Lecourt ,  Calyer Duncan , Patrick De Groote  .... Regelmatig  terugkomende    acts in de Zwarte Zaal waar tot ieders verrassing   ook  een  duo   kwam  spelen  met Mall Waldron
De nieuwe muziek ( The New Thing )  werd met Paul Van Gysegem en Kompanen   plots een voldongen  feit in het Gentse  :

Samen met Antwerpse  vertegenwoordigers van de   Vrijere  Europese  improvisatie muziek    speelde hij in de Gentse Opera  een jazzfestival  voor de  toenmalige  Brt en vooral radio-producer  wijlen  Miel Van Attenhove  
Mike Zinzen , Cel Overberghe , Fred  Van hove  stonden op datzelfde  festival  en  werden in die tijd  door de   neerbuigende "welopgevoede "  melomanen en   muziek -kultuurpauzen   allemaal collectief   verweten slechts prutsers en beunhazen   te zijn   

Het Paul Van Gysegem Sextet ( ondertussen ook  uitgebreid met Nederlanders  Pierre Courbois en Jasper van t'Hof  ) produceerde in die periode  het baanbrekende album 'Aorta'.

Paul deed vrolijk verder   ;  Speelde met amerikaanse gastmuzikanten   zoals bijvoorbeeld   Ambrose  Jackson

Maar nadien werd het  wat   stiller  ....Tenslotte  waren er ook nog andere besognes  dan de muziek alleen , die zijn aandacht opeisten  

De voorbije jaren wijdde Paul Van Gysegem zich  voornamelijk  aan zijn andere passie:  het beeldhouwen.
(net als zijn oude  maatje   Walter De Buck  die een  succesvol organisator en  "folkie"  werd ,   deed  ) 
Maar hij bleef actief als  organiserend  ,   improviserend en  progressief  muzikant  ... 

Hij speelde in die tijd   af en toe  met  jazzmusici van  eerste orde 
Zo bijvoorbeeld  op een  Gentse jazzkroegentocht in cafe  "De Turk " , een set met  altist Sonny Simmons

 Sonny Simmons  


  
In 2010  eiste dan een straf concert , opnieuw in Gent   , ook  de aandacht van de jongere generatie 
Pianist  Bobby Few  schitterde door  afwezigheid    ...... maar ook  meester-  drummer  Noél McGhie  en   de oude kompaan van Lacy , altist Steve Potts   woonden al een tijdje  in Frankrijk en  waren  binnen handbereik 


http://www.facebook.com/profile.php?id=1050395253#!/profile.php?id=689299984

   
Uiteindelijk kwam Paul , samen met Patrick De Groote  en Ronald Lecourt ..... en  met die hierboven   laatsgenoemde  twee afro-amerikanen  musiceren op   JAZZ IN 'T PARK  en  vooral  in levende lijve  bewijzen dat deze muziek  nog niets van zijn kracht en  creatief vermogen  heeft ingeboet  
   
Door het internationale succes van de heruitgave van het album "Aorta" besloot Paul Van Gyseghem  in 2011 om samen met de trompettist van weleer Patrick De Groote de draad terug op te nemen.

Hij bleef    in  het begin van deze eeuw   een  icoon  en af en toe ook verzamelaar /inspirator van jonge  musici   ( en gevestigde waarden )  Bart Maris ,  Jeroen van Herzeele  ... Giovanni Barcella ,Eric Vermeulen .....   die allen in zijn  verschillende heruitgaves  van zijn  groep   op diverse gelegenheden  aantraden  ....Eric  ,  Jeroen  , Paul  , Gio en Patrick                                        
(foto Guy van de Poel). De Singer in Rijkevorsel 2012
( = is trouwens een  aan te bevelen podium  )

In de gaten houden  ...... 

 

Op 1 april 2012 concerteert de groep  te   St. Eloois Winkel 
 
zie facebook evement =
http://www.facebook.com/profile.php?id=1050395253#!/events/247341282008890/

Allen daarheen  ....
PS  :  Dank aan Patrick De Groote die me wees  op  de juiste spelling van de namen  van   Ronald Lecourt en Calyer Duncan

13-02-2012 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
10-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rythmolodics
Klik op de afbeelding om de link te volgen 1)
In de Centraal afrikaanse  percussie   polyritmiek  wordt  de ( pizzicato  bespeelde    string / "jazz"   )  bass  meestal  beschouwd  als een  master- drum  gelegen, in het   leidinggevende   mama-gebied ( de bas  hand drum  = meestal de bass conga-achtige  N'gangN'gang of  de  (bass djembé)  bougourabou-types    uit Casamanche   ( in het bijzonder in de   popo muziek   = popo muziek is  een  vroege  mengvorm van Bascongo-en  Senegalese "evolués" muziek , voornamelijk gespeeld in  streek  rond  de (koloniale ) haven stad  Matadi  )
- ten gevolge van dit  gegeven  gelden alle  mama- master lijnen   ook voor de   jazz-bass
 
Opmerkingen
Het   centraal  Afrikaans  drum-orkest   vermengd   van  5 tot 8  verschillende  rythmische lijnen ( verschillend  gestemde drums )
Master drummers bespelen    soms  op hun  eentje   zulk een batterij van acht  ( rechtopstaande   N'gang Ngang ) drums  
of   drie  likembe masters bespelen  drie ( een mama , een papa en een baby )  achttongige  verschillend gestemde   duimpiano's   
 

Bovendien  liggen  nog   veel  andere   centraal afrikaanse  muziektypes ( Angolese semba , m'bira  en  andere zimbabwaanse  muziek )wat hun polyryhtmiek betreft  , aan de basis van   neo -afrikaanse  muziek zoals  choro , samba , mentho ....calypso en  kaseko -winti 

Ook voor neo-afrikaanse (poly) rythmieken  geldt hetzelfde  wat de rol van de  bass  betreft  maar daar kan de  interactie  van  de  rythmische lijnen  zich  beperken  minimaal  tot  minimaal  3 /  
Bass  ,drum ( met  "bells"  of   cymbals   )     en  alto  ( in   trio)  zijn hierbij bij uitstek  de geschikte tegenhanger   

2)
Het lage register  van de altosax (vanaf  #c1   tot en met  de  E  )   ligt in hetzelfde  gebied als de "open " tuning van de bass 
               
   ofwel                      #c1  #f1  B     E   (alto ) 
                                    E    A    D     G  (bass)

Tengevolge  van dit gegeven   gelden voor het lage register van de alto  ook  alle  mama-master lijnen 
Bovendien kan  het lage register van de alto   ( bij afwezigheid van de  bass ) diezelfde taken vervullen als de bass   
AFROBASS  number one
Nota'sGROOVES 


Hieronder een paar  voorbeelden   van
een   rythmolodisch uitgewerkt  Zuidafrikaans SANZA  rythm ( KWELA ) 
Het  uitgeschreven  stukje geld  voor de  ganse dodecafonische toonladder met als basis     de kwela       F(m)7 M9

                                                                                                                                         F G  (b)A  CD bE
                                                                                                                                                                          
-->
KWELA1.MID (1.2 KB)   Merk op dat er een  4x herhaalde  ' bell ' lijn bestaat van    5 opeenvolgende  accenten =   een clave   lijn die dient als ostinato l  en rythmisch anker of referentiepunt 
  
Er zijn  ook  2(onderling verwisselbare ) bell lijnen  van  7 opeenvolgende  accenten  = twee  akwete lijnen  ( maat 1 en 2  / maat 3 en 4 ) gevolgd door   een finale  6 toon lijn   over twee maten   ( maat  5 en 6) : deze laatste lijn kan eveneens  als  ostinato 2 gespeeld worden  over de ganse lengste van het stuk  .....  
Ostinato 1 en 2 kunnen met elkaar vermengd worden (maar dan op agogo  'double bell '   --> twee tonen ipv   l )   

Speel de  gehele sequens     zowel  met  een  12 /8      als  met een 4/4  timing   (  die laatste  ook van  rechts naar links  ) er kan bovendien een "beguine"  , een  " punta "  of een "kpanlogo"  worden  toegevoegd   


Er zijn nog veel andere mogelijkheden  : maar houd in gedachten dat je steeds moet beginnen  met een  lamel  aan te slaan in de  linkerhand ( meestal  met de duim)   en dat is  geld  alleen wanneer je  rechtshandig  bent  ... anders begin je als linkshandige   met de rechterhand 
 
de rechtshandige speelt dan een  "mama"-lijn (meestal een bass(drum)lijn)   
en de linkshandige een " papa" lijn  ( een 'melody')  Hier is een  KWELA  SANZA   in  'Voiced '  pentatoon               
                                                               FGA    CD  ( Dm7 sus4)
 


een  voorbeeld met
wisselende Sébènes   microrythmische  vermengingen  en onregelmatige notenwaarden en accenten 
KWELAP.MID (2.9 KB) 
  
ostinato I   voorbeeld   in straight  8/8    
KWELP2.MID (5.7 KB)  *( Hieronder   vind je  dezelfde  Midi- audio files   in het  attachment  )

Bijlagen:
KWELA1.MID (1.2 KB)   
KWELAP.MID (2.9 KB)   
KWELP2.MID (5.7 KB)   

10-02-2012 om 00:00 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
04-02-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
..Andy De Clerck .
Vrij traditioneel  maar erg goed .(*)
..Easy Listening  jazz  van grote kwaliteit  
" Zo dien je een beetje  tenor  te spelen...."
( om  wijlen   Ome  Ben Webster te parafraseren ) 
Een aanrader ook   om thuis  wat  van   na  te genieten   (**)


Introspectivity   <  

Prachtige begeleiding ook  ;
door   de  economisch drummende  Simon Seghers  , de vaste bass  basis van   Jouni Isoheranen   , en   de   steengoede  droomlijnen van   Pierre  Claes  op vibra 
(***)


  
(*)Nathan Davis (saxophonist)zei ooit iets  daarover  in een clinic (georganiseerd door  wijlen Juul Anthonissen ) die ik gelukkig mocht bijwonen in Bilzen   
" .....Jazz is no  easy and entertaining  folklore   ...(a part of ) Jazz  is only art  by  permanent modulations ..."   

en   verder nog zoiets   als  ( vrij geinterpreteerd ) 
..... Jazz  is gestruktureerd en repititief   en vooral gestuurd  door de volledige  beheersing van de "know how"  die in alle kunsten  'sine qua non'  is    ....  Jazz is  als het levende  moment  : het (her)maakt voortdurend   'life ' zowel  het dragend doek als  de schildering  zelf  ,op hetzelfde ogenblik  ___ Net alsof je een film projekteert op een bewegelijke  en  wisselende ondergrond  ___ ; Dat mag al lijken  op  muzikale  "chaos" ( en zelfs lawaai ) voor de passieve( en vooringenomen )   luisteraar  , maar het  is zeker  nooit   chaos wanneer je het moet maken ....en je kan natuurlijk niet altijd geinspireerd zijn op elk ogenblik van je performance   : maar als je elk moment kunt terugvallen op routine  ( en licks van  eigen makelij) komt die inspiratie toch ....  

(**)
Ik moet zo nodig die groep eens " life" meemaken 
.......want  Nathan Davis (saxophonist) ;
" jazz is  allways life  ... a jazzrecord  is a fossil  ... "  

(***)
-De kern van alle  jazzsoorten   is improvisatie ( al dan niet over een "arrangement ") /  of zelfs  ; een  set parafrases op bestaande  rythmo-harmolodische wendingen en leidmotiefjes   uit  alle soorten uitgeschreven en/of gearrangeerde  muziek   
-Als je  een  "improvisatie -solo"    doet , ben je  automatisch de leider van de groep ...
Daarom is een trio + leader   , het ideale  formaat voor de permanente improvisator
en  daarom  kan iedereen  in die groep aan bod komen , soleren en  leider worden  ....
 het vraagt alleen maar een gehaaide  beheersing van de techniek :
De mensen in deze groep bezitten dat allemaal afzonderlijk  ,  in overvloed ... Rijkdom  troef     

04-02-2012 om 14:54 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
31-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.a chaos with some kind of order

"A chaos with some kind of order "

Is  de titel van een gedicht  uit het songbook  van John Tchicai waarbij steeds weer een aantal uitgangszinnen worden verknipt en terug aan elkaar geplakt , zodat er een steeds rythmisch wisselende en verschillende geintoneerde tekst(en) en vooral verschuivende betekenissen onstaan ... Het is  natuurlijk  ook ( inde eerste plaats  ) een compositorisch concept van John Tchicai waarbij steeds verschillende (verwante ) riffs en licks na elkaar en door elkaar  kunen  worden gespeeld


Er zijn daarom  ook  honderden versies  mogelijk
In feite is het voorgeschreven pattern een soort bvan stafkaart  ... De uitvoerders moeten telkens weer hun eigen  reisweg  uitstippelen en zoeken 
naar eigen vermogen en temperament  .....  dit is daarom niet noodzakelijk  een   GELEIDE  wandeling  ....
 

Interpretatie-mogelijkheden  zijn quasi onbeperkt 

Er is (bijvoorbeeld ) geen vast  voorgeschreven  tempo  : iedereen  speelt (eventueel) het tempo wat hem zint  ....of speelt in microverdelingen ....
De riffs zelf  kunnen unisono ,  getransponeerd ( de altsax speelt de uitgeschreven  C partijen  en/of de andere blazer(s) spelen elkaars getransponeerd  uitgeschreven   partijen  zoals ze er staan )    en /of  rubato en/of in hockett worden gespeeld 
Je kan ook van  rechts naar links lezen  ....   

Net zoals in serieele en dodecafonische muziek  kunnen de tonen van oktaaf verplaatst worden  ....

etc ... etc ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ( my arrangement )   

‎2 MinorBlues hexatonen , 2 Son ' Ma teodora " hexatonen ,een gemeenschappelijke basis toonladder , 2 basis vierklanken (ditties= false tetrachords ) en 2 basic triads


FREE  PATTERN / MAP  


           __________________
           !                                  !
  AMajor(son) No #F /  C Major No A <===!                                                                      
#C minorblues            /  bA minorblues  <===!


                                        (Troughout)  Basic   scales     DE   GA (#)C  ===> Modulation  =   B#C    E #F (b)A 

 (Chords)                                                    ==>progressions   A (#)C(complementair )
bA   B         D E           B      D           FG   ==>   scale   B D E  FG  bA  /
(b)A B  #C  D E       /   B   CD         EFG   / (SON  ) Claves  rythm

#C E  (b)G  bA B     /   bA  B(b)D bE    #F/ (minor blues )  Shuffle rythms 
 #C     #F    #G B         bA      bD  bE    #F ==>    scale    B  bE  #F #G  #C  
(Chords)                                                     ==>  Progressions  G DE (complementair )


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dat alles wordt vrolijk vermengd (ook dodecafonisch gewijs )en vormt de harmolodische ruggegraat van het concept
Moeilijk ?
Dat is de bedoeling 
zelfs de meest geroutineerde  en beslagen   uitvoerders - technici moeten fouten maken 

Iedereen  maakt fouten  ; de kunst is  om de fouten tegen het "voorgeschrevene   "   te kunnen opvangen en  om te smeden tot  verdiensten 

31-08-2011 om 12:46 geschreven door tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)


Archief per week
 • 15/10-21/10 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 29/08-04/09 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 13/12-19/12 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010

  Inhoud blog
 • GEMIJMER
 • HCDG & O'DeGand
 • 15 oktober trefpunt
 • ERNST
 • FOOD For drummers
 • JAMSESSIONS en meer van dat moois
 • Paul Van Gysegem Sextet
 • Rythmolodics
 • a chaos with some kind of order

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Wordle: Tsjoksax
   Deze melomaan houdt niet van al die troep
  die op dit blog wordt  gepromoot
  Geef die  brave  zonderling toch
  de  muziek die hij kan volgen

  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Mijn andere blogs ;
  ( voornamelijk  een   archief  over biologische onderwerpen   )  
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45


  Je kan me ook vinden op
   
  Jazznetwork
  http://www.thejazznetworkworldwide.com/profile/DEClercqTsjok(Engels)

  Facebook
  http://www.facebook.com/profile.php?id=1050395253 (Nederlands )

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Zoeken in blog
  Laatste commentaren
 • ehrthsdyj (shaffertly shaffertly)
      op ERNST
 • tjhdytj (shaffertly shaffertly)
      op 15 oktober trefpunt
 • yjhjyhtr (shaffertly shaffertly)
      op HCDG & O'DeGand
 • tdydyu (shaffertly shaffertly)
      op GEMIJMER
 • ornette (tsjok45)
      op Het begin van het zomerseizoen en de festivals
 • Mijn favorieten
 • Steve potts
 • Stef Gysels


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!