Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  17-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pieter timmermans :

  In De Morgen reageert Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, dat de vakbonden verantwoordeljk zijn voor de wilde stakingen en de dat zij de boel hebben opgehitst. Hij heeft het ook over de koopkracht en de notionele intrestaftrek.

  Een deel van het artikel kan U hier lezen : De Morgen

  Pieter Timmermans is auteur van het sociaal-economisch : 10 veranderingen en 10 lessen. Hierin wordt al duidelijk dat hij niet hoog oploopt met de vakorganisaties maar ook dat hij weinig tot geen voeling heeft met de “loonwerker” zoals hij de werkende massa wenst te noemen. In datzelfde werk schrijft hij trouwens het volgende over de loonwerker anno 2016:” Nochtans zal deze zich niet zomaar meer laten betuttelen door de vakbondsstructuur“.

  Daarin schuilt een waarheid die echter heden ten dage ook al geld. Mensen stellen vragen, denken zelf na over zaken en laten zich dus niet meer “betuttelen” zoals dhr. Timmermans laat uitschijnen. Hetzelfde geld natuurlijk ook voor de wensen van de werkgevers. Werkgevers moeten zelf maar eens stoppen met de loonwerker te betuttelen. Zijn uitspraken over de notionele intrestaftrek zijn dan ook het beste voorbeeld van hoe het niet moet.

  En wat dan te denken van zijn uiteenzetting over de koopkracht. Slechts 10% zou minder koopkracht hebben en voor de overige 90% zijn er geen problemen, is er weinig veranderd. Blijkbaar begrijpt dhr. Timmermans nog steeds niet waarover het gaat.  Een kleine vergelijking dringt zich dan ook op.

  Een bedrijf koopt grondstoffen, verwerkt deze tot een eindproduct en verkoopt dit. Na de verkoop worden dan alle kosten in mindering gebracht en wat er overblijft noemt men : de winst !

  Een loonwerker ontvangt loon, betaalt rekeningen en andere maandelijkse uitgaven en wat er aan het einde van de maand nog overblijft kan bijvoorbeeld worden gespaard. Laat het ons voor de gemakkelijkheid ook winst noemen.

  En wat ziet de loonwerker nu al maanden, jaren gebeuren ? De winsten van bedrijven stijgen en omgekeerd kan de loonwerker steeds minder sparen. Anders gezegd, zijn winst daalt ! Begrijpt U het nu mr. Timmermans ? Wij zeggen niet dat wij allemaal omkomen van honger en dorst maar wel dat onze winst minstens hetzelfde zou moeten blijven en dus zeker niet mag verlagen. Wij zeggen ook dat er voor U overige 10% snel oplossingen moeten worden gezocht en bovenal, moeten worden gevonden !

  De conclusie is dus snel gemaakt. Dhr. Timmermans ziet het geloof van werkgevers in het sociaal-economisch overlegmodel verdwijnen ? Dat zij dan al eens beginnen met een sociaal-economisch evenwicht te zoeken tussen werkgevers en de zogezegde loonwerkers.

  17-02-2008 om 15:23 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  24-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.notionele intrestaftrek

  Notionele intrestaftrek populair bij kmo's

  Kmo's die ervoor in aanmerking komen, maken in ruime mate gebruik van de notionele intrestaftrek. Dat schrijft de krant De Tijd.

  Bij de aangifte van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2007 heeft 42 procent van de kmo's de notionele intrestaftrek toegepast. Bij micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers) is dat 38 procent, bij de grotere kmo's 54 procent. Dat blijkt uit een enquête van de kmo-organisatie Unizo. Zeker wanneer een boekhouder of accountant wordt ingeschakeld voor de fiscale aangifte, past die in zo goed als alle gevallen de aftrek toe als dat mogelijk is.

  Dat ruim de helft de notionele intrestaftrek niet toepast, betekent niet dat zij die allemaal onterecht missen. Voor wie verlies boekt, is een aftrek niet aan de orde. Een deel verkiest de vrijstelling van belasting op de investeringsreserve, wat niet samen kan met de notionele intrestaftrek. Weinig kmo's versterkten hun eigen vermogen om meer gebruik te maken van de aftrek.

  Dit kon U lezen in de Morgen van 4 januari 2008

  VBO waarschuwt voor aanvallen op notionele intrestaftrek

  Het VBO waarschuwt voor aanvallen vanuit politieke hoek op de notionele intrestaftrek. Dat heeft rampzalige gevolgen voor het imago van België in het buitenland, aldus de werkgeversorganisatie.

  Het Verbond van Belgische Ondernemingen reageert daarmee op uitspraken van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Die zei dit weekend dat de overheidskas leeg is door rechtse maatregelen, zoals de notionele intrestaftrek. De fiscale maatregel komt overigens morgen/donderdag aan bod in de Kamer, vandaar ook dat het VBO de verdediging van de maatregel nog eens op zich neemt.

  De aanvallen zijn uiterst schadelijk omdat ze het al ernstig geschonden vertrouwen in de Belgische politieke wereld "voorgoed zouden kunnen ondermijnen en omdat ze rampzalige gevolgen hebben voor ons imago in het buitenland", waarschuwt het VBO. De werkgeversorganisatie wijst erop dat de notionele intrest zijn taak boven alle verwachtingen heeft volbracht en pleit voor een debat op basis van feiten in plaats van slogans. De notionele intrest nu ondergraven staat gelijk aan economische zelfmoord plegen, luidt het bij het VBO, dat de beleidsverantwoordelijken vraagt de investeerders eens en voorgoed gerust te stellen over de stabiliteit en duurzaamheid van de fiscale maatregel.

  Het VBO haalt tien gegevens aan over de notionele intrest. Zo was er een verhoging van de belastingontvangsten met 6,5 pct in 2007, dikten de eigen middelen van de bedrijven aan en trok België meer buitenlandse investeringen aan. Er waren meer groei, meer jobs en een betere solvabiliteitsratio van de ondernemingen. De maatregel maakte tevens een consolidatie mogelijk van de Belgische verankering van bedrijven.

  Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand ?

  Werkgevers maken natuurlijk handig gebruik van deze nieuwe wetgeving en er bestaan dan ook op grote schaal misbruiken van de notionele intrestaftrek. Momenteel spreken we al over een bedrag van 2.5 miljard euro, elk jaar opnieuw. Oorspronkelijk werd dit bedrag op 500 miljoen euro geraamd. Bij Open VLD gebaart men natuurlijk van krommen aas en ook de werkgevers ontkenne in alle toonaarden. De eindconclusie is dan ook heel simpel. Een zoveelste vette "bonus" voor werkgevers waar werknemers niets aan hebben, enkel verlies onder lijden. Geen nieuwe jobs, geen koopkracht, geen sociale zekerheid...

  24-01-2008 om 23:05 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dienstencheque, duurder maken of niet ?

  Piette wil dienstencheque duurder maken

  In een interview met de krant Vers l'Avenir zegt minister van Werk Josly Piette dat de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheque beter afgeschaft zou worden en dat de prijs voor de gebruiker met een euro omhoog moet. De prijs van de cheque zou zo stijgen van 6,7 naar 7,7 euro.

  De dienstencheques zijn een succes maar kosten de staat nu veel geld. Volgens Piette zou de stijging van de prijs met een euro niet overdreven zijn. Hij pleit er verder voor dat meer Walen in Vlaanderen zouden gaan werken.

  Bron : De Morgen

  Vernietigende reacties op duurdere dienstencheques

  Minister van Werk Josly Piette (cdH) zoekt naar manieren om het systeem van de dienstencheques betaalbaar te houden. De cheques zijn het slachtoffer geworden van hun succes, waardoor de interim-regering van plan is om het systeem te hervormen. Piette denkt aan drie pistes.

  Een eerste is een verhoging van de kostprijs van 6,7 euro naar 7,7 euro, een tweede mogelijkheid is een afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid, een derde draait om premies voor dienstenchequesbedrijven.

  Oppositiepartij sp.a is vernietigend over Piettes voorstellen, Open Vld en MR waarschuwen voor een nieuwe golf van zwartwerk en de nadelen voor tweeverdieners.

  Bron : De Morgen

  Overeenkomst sociale partners duurdere dienstencheques

  Er is een consensus tussen de sociale partners om de prijs van de dienstencheques op te trekken. Dat zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van federatie voor uitzendarbeid Federgon. Minister van Werk Josly Piette wil de prijs optrekken.

  In een kranteninterview pleitte de minister van Werk voor een verhoging van de prijs van een dienstencheque van 6,7 naar 7,7 euro. Hij pleit ook voor het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid. "In het paritair comité dienstencheques is er een consensus om de prijs op te trekken. De sociale partners zijn zich bewust van de noodzaak daartoe", aldus Muyldermans. Bij de werkgevers van de Franstalige non-profit zou er wel nog enige aarzeling zijn.

  Volgens de Federgon-topman is de prijs voor de klant nu "behoorlijk laag": 4,70 euro na fiscale aftrek en 6,70 euro zonder fiscale aftrek. In het zwarte circuit is dit al gauw 7 euro. "Bij de start van het systeem was het belangrijk een stuk onder het zwarte circuit te blijven. Nu zit er al enige rek op. Om de continuïteit van het systeem te verdedigen, is een prijsverhoging verdedigbaar", dixit Muyldermans. Volgens hem zou de klant dit begrijpen.

  Over de fiscale aftrekbaarheid heeft het paritair comité zich niet uitgesproken, aldus nog Muyldermans. Niettemin vindt hij 7,7 euro misschien wat veel.

  Bij het ACV vindt men die afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid geen slechte zaak. "In het huidige systeem geldt: hoe meer men verdient, hoe goedkoper de dienstencheques. Is dat wel een goede zaak? ", vraagt het ACV zich af. Over de prijszetting vraagt de vakbond een debat of het niet mogelijk is de prijs afhankelijk te maken van de hoogte van het inkomen.

  Het tijdschrift Trends stelt dat de totale kostprijs van het systeem van de dienstencheques voor de staat in 2008 1 miljard euro bedraagt. Dat komt vooral door de stijgende vraag.


  Bron : GVA

  24-01-2008 om 22:50 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
  Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) betreurt de onduidelijke communicatie vanuit de federale regering over het akkoord met Frankrijk rond grensarbeid. Hij waarschuwt de federale regering ook om zich niet met gewestbevoegdheden in te laten. Dagelijks gaan duizenden Fransen in West-Vlaanderen aan de slag en die genieten van een fiscaal gunstig statuut. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) sloot met Frankrijk een akkoord om aan dit gunstige statuut een eind te maken, wat niet in goede aarde viel bij de bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen, die vreesden onvoldoende werknemers te zullen vinden.

  Dinsdag raakte bekend dat de beslissing zou worden uitgesteld. "Ik weet op dit ogenblik niet goed wat er is beslist", zei Vandenbroucke. "Ik betreur het gebrek aan goede communicatie". Vandenbroucke had nog andere kritiek op de federale regering. Die zou beslist hebben dat de gewesten een nieuw samenwerkingsakkoord over arbeidsmobiliteit zouden afsluiten. "Ik hoop dat premier Verhofstadt, vicepremier Leterme en minister Piette begrijpen dat die bevoegheid bij de gewesten zelf ligt", zei hij.

  Vicepremier Leterme zou aan een soort mobiliteitspremie denken die de federale overheid zou geven om Waalse arbeiders te overtuigen naar Vlaanderen te gaan werken. "Het is geweten dat de federale overheid geld teveel heeft", merkte Vandenbroucke schamper op. "Ik zou willen weten wat er van aan is. We houden ook niet zo van aankondigingspolitiek".

  Bron : Het belang van Limburg

  24-01-2008 om 22:34 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  23-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars

  Het aantal Belgen dat vorig jaar zijn auto- of brandverzekering weigerde te betalen, is opnieuw gestegen. Dat meldt Datassur, de centrale databank voor speciale risico's. Met behulp van die databank kunnen verzekeraars in een oogopslag zien of ze te maken hebben met een betrouwbare klant, zo staat dinsdag in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

  In een jaar tijd hebben verzekeraars het contract van 49.325 Belgen opgezegd om dringende redenen. Die mensen belanden vervolgens op een zwarte lijst. Vooral het aantal wanbetalers op de lijst is drastisch gestegen, tot 92 procent. "Vijf jaar geleden was hun aandeel nog maar 75 procent", legt Daniel Frala, directeur van Datassur, uit. "Veel Belgen zitten duidelijk op hun tandvlees als de facturen binnenkomen." Zestig procent van die wanbetalingen betreffen de autoverzekeringen, een record. Minister van Consumentenzaken Paul Magnette (PS) laat weten de komende weken de wetgeving in verband met zwarte lijsten verder uit te werken.

  Bron : Trends

  Persoonlijke noot :

  In De Morgen reageert dhr. Peter Wiels, van Assuralia, verbaasd. "Een bizar fenomeen, aangezien verzekeringspremies de afgelopen jaren gedaald zijn."

  Hoe rap vergeten die mensen toch ? Nog niet zo lang geleden werd er een gelijktrekking opgelegd voor verzekeringen voor mannen en vrouwen. Wat deden de verzekeringsmaatschappijen ? Juist, ze verhoogden de premies voor de vrouwen. Men had zo bvb. de premies voor de mannen kunnen verlagen of gewoon op zoek gaan naar de gulden middenweg. Neen, verhogen dat was de oplossing !

  Bovendien is het nogal een sterke uitdrukking dat met het heeft over wanbetalers. Iedereen is blijkbaar al vergeten dat het aantal armen steeds maar toeneemt in België. Dat meer en meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De oplossing natuurlijk is de zwarte lijst zodat al deze mensen elke kans op verzekering wordt geweigerd met alle mogelijke gevolgen. Dhr. Peter Wiels geeft dan ook onomwonden toe dat 8% van die mensen fraudeert of chronische brokkenmakers zijn.

  Vooral dat laatste is erg interessant. Chronische brokkenmakers... Gaat er een belletje rinkelen ?

  23-01-2008 om 22:09 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  inneke
  www.bloggen.be/inneke

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!