Inhoud blog
 • Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
 • Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
 • Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
 • Verdraaiing van de feiten
 • Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
 • De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
 • Zijn de Dino’s uitgestorven?
 • Natuurindicatoren 2010
 • Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
 • Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
 • Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
 • Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
 • Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.
 • Foto
  Laatste commentaren
 • vijvers van bellefroid (meme)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • vijvers van bellefroid (tibe )
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • BELLEFROID (elbi)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • Vijvers Bellefroid (Bellefroid Ria)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • foto's en meer info over de gebeurtenissen (Pieter-Jan Van de Velde)
      op De Peruaanse regering klaagt Indianenleider Pizango aan wegens gewelddadig verzet tegen de ontginning van het regenwoud, na de dodelijke rellen met de politie. De Indianen eisen respect voor hun gronden en het milieu.
 • Rondvraag / Poll
  Kan en moet de stad meer doen opdat de stadsdiensten en de inwoners energie kunnen besparen
  Ja
  Neen
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  aantwaarrepe
  www.bloggen.be/aantwaa

   

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Yves Vanden Bosch

  05-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.

  De Europese Unie wil een richtlijn opstellen die de “brandstofkwaliteit” berekent in het licht van de emissies die de productie ervan veroorzaakt, van aan de ontginning via het transport tot het verbruik.

  Alle brandstoffen zullen worden onderworpen aan deze evaluatie tegen het einde van 2010, behalve net de olie die gewonnen wordt uit de teerzanden te Canada. De evaluatie ervan zal pas gebeuren einde 2011.

  Nochtans is met name de productie van olie uit teerzanden een zeer vervuilend proces die dan nog een olie oplevert die meer CO2 uitstoot. De productie zelf vernietigt dan nog eens 25 % van de gematigde oerwouden in het Canadese Noord-Westen.

  De Europese Commissie geeft hiermee de indruk dat de doelstelling van de EU tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gewoon een lachertje zijn.

  05-10-2010 om 16:55 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  30-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een studie, woensdag 29 september verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Nature”, komt tot de conclusie dat over heel de wereld alle waterlopen in een crisis beland  zijn, ook in die landen in de geïndustrialiseerde wereld waar de overheden enorme bedragen hebben gespendeerd aan de zuivering ervan.

  Volgens een raming van de auteurs, een internationaal team van wetenschappers, zou 80% van de wereldbevolking, 5 miljard mensen in hun omgeving in hoge mate zowel bedreigd worden in hun watervoorziening, als in hun veiligheid to. wateroverlast, dit wordt vooral veroorzaakt door vervuiling en een verkeerd waterlopenbeheer.

  De studie onderzocht ook, en dit voor het eerst, in detail 2 voorname bedreigingen, het bestaan van beschikbare zuiver waterstocks en de achteruitgaande biodiversiteit in de waterlopen.

  Deze studie bevestigt dan ook wat er beschreven staat in het Mira-rapport  (zie bijlage) en in “Milieuverkenning 2030” wat betreft de situatie in Vlaanderen: “Maar ook in het meest doorgedreven scenario haalt slechts iets minder dan 60 % van de waterlichamen een goede biologische kwaliteit.” (zie bijlage).

  Heleen Van Hoof  (chief editor Econoshock 'Green Corner), zegt n.a.v. de cijfers in het Mina-rapport: “België, en Vlaanderen nog meer, bungelen helemaal achteraan, zelfs na landen met gekende waterproblemen zoals Spanje en Portugal. We zijn niet goed bezig!”

  Eerlijk gezegd is dit nog zacht uitgedrukt.

  Bijlagen:
  http://www.econoshock.be/   
  http://www.milieurapport.be/   
  http://www.milieurapport.be/nl/publicaties/milieuverkenning-2030/   

  30-09-2010 om 00:00 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:milieu, klimaat, natuur
  29-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.22 procent van alle planten zijn door uitsterven bedreigd
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag, woensdag 29 september, is het bericht gepubliceerd door o.a. Kew Garden dat blijkt ,uit een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Britse "Royal Botanic Gardens, Kew", het  "Natural History Museum, London" en de "International Union for the Conservation of Nature (IUCN)" , dat 22 percent van de nu levende planten met uitsterven zijn bedreigd.

  Dat is volgens mij een ontstellend cijfer en ik vermoed zelf dat het een lage schatting is als je nl. ga kijken op de interactieve website (hier in bijlage). Daar kan je klikken op een kaart die de status van een land weergeeft en in België zou volgens deze kaart geen gevaar bestaan voor het uitsterven van soorten bij ons. Wat een veel te rooskleurige voorstelling van zaken is.

  Het is omwille van dergelijke boodschappen dat ik me meer en meer begin te ergeren over dat gehakketak rond de vorming van een nieuwe federale regering en het navelgestaar dat daarmee gepaard gaat. De belangrijkheid van dat spectakel verzinkt in het niet to. het verlies aan biodiversiteit als we niets gaan doen aan dat probleem.

  Maar ja, Bart De Wever is geen globale burger, wat kan hem het schelen.

  Bijlagen:
  http://www.kew.org/science-conservation/kew-biodiversity/plants-at-risk/explore-plant-life/index.htm   

  29-09-2010 om 16:51 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  28-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schotland wil tegen 2025 100 % hernieuwbare energie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen SIA: Schotland in actie: tegen 2020 zou minstens 50 % van de eigen energiebehoefte moeten gedekt zijn met hernieuwbare energie, tegen 2025 dus 100 %. Zelfs als beide doelstellingen niet lukken zal Schotland in ieder geval een groot gedeelte van zijn energie kunnen halen uit hernieuwbare energie omdat ze duidelijke van plan is grote stappen te zetten in het verwezenlijken van die plannen.
  Tegelijk wijst de Schotse regering kernenergie af.

  Dit is wel heel wat andere koek dan wat de Vlaamse regering  ons biedt met VIA: In De Economische Standaard deed de CEO van Electrawinds nog zijn beklag over de steriele houding van de Vlaamse overheid als het ging over het ontwikkelen van deze vorm van energie, zelfs in Italië gaat het in vergelijking met Vlaanderen razendsnel en met onze "luie" buur Wallonië is zelf geen vergelijking mogelijk. Daar rond men een dossier af op enkele maanden terwijl het in het "efficiënte" Vlaanderen meerdere jaren kost en nooit zeker kan zijn.

  Nochtans schrijft het NVA in zijn verkiezingsprogramma 2009 het volgende " Op Vlaams niveau moeten meer inspanningen worden geleverd voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Door voorop te lopen verankeren we een belangrijke strategische sector.."

  De SP.a zegt dan weer: "Tegen 2020 zullen alle gezinnen 100 procent groene stroom gebruiken. De overheid waakt er daarom over dat de juiste investeringen worden gedaan in slimme netten en productie en stelt zo de energievoorziening van de toekomst veilig."

  Gewoontegetrouw is de CD&V vager en wolliger maar toch zegt zij ook: De nieuwe Europese richtlijnen uit het Europese "Energie die minder kost aan mens en milieu: We willen energie die het klimaat spaart. Met 20-20-20 heeft Europa een concreet plan: snel mogelijk omzetten in Vlaamse wetgeving en in een nieuw Vlaams klimaatsbeleidsplan"

  Er bestaat een Vlaams spreekwoord dat gaat als volgt: Veel gescheer om weinig wol

  28-09-2010 om 14:22 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Tags:klimaat, energie, milieu, natuur
  25-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opening van het grootste windmolenpark ter wereld voor de kust van Kent.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het is blijkbaar niet goed doorgedrongen tot onze vaderlandse pers maar verleden donderdag 23 september is het grootste windmolenpark ter wereld geopend voor de kust van Kent, 100 windturbines, goed voor 300 megawatt, staan daar electriciteit te maken. Daar gaan er nog eens 214 bijkomen. De Standaard bracht het bericht wel maar moffelde het weg, ergens vanachter in zijn economiebladzijde. Bij de VRT bleek geen hond geïnteresseerd.

  25-09-2010 om 10:39 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Tags:klimaatwijziging,energie,milieu
  21-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Het begint stilletjesaan helemaal de verkeerde kant uit te gaan met onze zgn. vrije pers. Als zelfs een redactioneel artikel, moet dienen om op omfloerste wijze de waarheid geweld aan te doen vraag ik me af of De Standaard niet eens de deontologische die ze zogezegd respecteert niet eens moet herlezen?
  Kijk maar naar het editoriaal "Leiders laten ons in de steek "van maandag 21 december 2009 door  PETER VANDERMEERSCH.
  Vooral het buitengewoon valse zinnetje "Nu pas – veel te laat dus – volgde er een reactie van de onervaren Groen!-voorzitter Wouter van Besien die zich distantieerde van de dwaze praat van Turine." valt op als een zwarte smet in het toch al niet evenwichtige artikel. Gisteren is de uitspraak van Turine gevallen, eveneens gisteren heb ik op het nieuws van 18 u gehoord dat Groen! zich distantieerde. Waarschijnlijk zou het niet te laat zijn geweest als men voordien had gereageerd.
  Ook hij spaart Aquaris, nochtans die firma die het zuiveringsstation heeft stilgelegd.
  Gelukkig wordt het evenwicht in lichte mate herstelt door het opiniestuk "NU GAAT HET PLOTS WEL?" van Pieter Lesaffer, de eerste die zich afvraagt waarom Aquaris tot die absurde maatregel is gekomen.

  21-12-2009 om 13:46 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stopgezette waterzuivering?

  Toen ik het bericht vernam, dank zij de goede zorgen van de BBL, dat het waterzuiveringstation Noord van Brussel was stilgelegd begreep ik er niets meer van. Zoiets kan gewoon nie en de hele heisa voordien had al veel langer in de openbaarheid moeten liggen.
  Het is zonneklaar dat hety Aquiris is die in de fout gaat maar waarom heeft de bevoegde minister Huytebroeck dit zolang mee stilgehouden?
  Ze had de hele bevolking meegekregen als ze ondervonden had dat de firma dubbelspel speelde.
  Vragen dringen zich op, antwoorden moeten gegeven worden.

  16-12-2009 om 18:59 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Our man in Copenhague
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Hermes Sanctorum wordt door het Vlaams Parlement naar Kopenhagen gestuurd. Voor de laatste berichten, opiniestukjes en constructieve noten kan je alles volgen op zijn blog, twitter en facebookpagina. Deze links vind je bij mijn tweede  lijst "favorieten"

  08-12-2009 om 21:43 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Voor zover ik kan begrijpen zijn er vrienden én vijanden in het spel , alleen weet ik niet wat dààr mee bedoeld wordt.

  In ieder geval moet er wel degelijk een oplossing van het klimaatprobleem komen zònder kernenergie want de splijtstof zal eerder op zijn dan de olie.
  In het Vlaams bestaat de uitdrukking "met spek schieten" als men allerlei fantasieen in de wereld stuurt waar men zelf in gelooft. In dit artikel is het werkelijk een waar salvo met groot kaliber.

  1ste voorbeeld :Hoeveel windmolens en zonnepanelen we ook bijplaatsen, wind- en zonne-energie zullen de energievraag nooit in hun eentje dekken, zegt May. ‘Als de zon een dag niet schijnt en het is windstil, ga je een ziekenhuis dan vertellen dat ze niet kunnen opereren omdat er even geen elektriciteit is?'

  Ooit een dag geweten dat het én windstil is én de zon niet schijnt? Er zijn nog andere manieren om stroom op te wekken en toch volkomen afhankelijk te zijn van het stroomnet.

  2de voorbeeld: Nee, dan kernenergie, zegt May: ‘Geen enkele techniek wringt zoveel energie uit zo weinig brandstof;

  Die energie kan alleen maar gebruikt worden om electriciteit op te wekken terwijl andere energievormen véél veelzijdiger zijn ook als het niet gaat over aardolie.

  3de voorbeeld: Een kerncentrale geeft immers geen CO2 af

  Een kerncentrale geeft wel CO2 af en nog wel met het radio-actieve C14.

  4de voorbeeld:‘We slagen er al tweeduizend jaar in om het Colosseum overeind te houden, er bestaan heus wel technieken om ook kerncentrales up-to-date te houden. Bovendien bouwen we nieuwe centrales.'

  Al eens goed het Colosseum bekeken? Indertijd heeft o.a Michelangelo Buonarroti een deel van het Colosseum afgebroken om materiaal te hebben voor de bouw van de Vaticaanse St. Pietersbasiliek. Het enige gevaar dat de arbeiders liepen was een steen op zich te krijgen maar dat "gerecycleerd" materiaal straalde niet. De analogie is er wel, maar anders dan bedoeld: zowel in Congo als in Rusland waren tijdens de politiek roerige momenten van de beginjaren 1990 de kerncentrale ware "duiventillen" waar alles wat niet te heet of te vast stond verdween.  PETTEN - Zonder kernenergie komt er geen oplossing voor het klimaatprobleem. Daarover zijn vriend en vijand het eens.

  Van onze redactrice

  in Nederland

  Een spookachtig blauw licht speelt door het koelwater van de kernreactor van Petten in Noord-Holland. ‘Tsjerenkov-straling', licht nucleair adviseur Roberto May toe: de kleur ontstaat door afremming van hoogradioactieve gammastralen in het water. ‘Maar jij krijgt hier niet meer straling dan als je buiten in de tulpenbollenvelden zou staan.'

  Helemaal in beschermende kledij verpakt, met rode oversloffen die mooi met het spooklicht contrasteren, showt May een gezelschap Europese wetenschapsjournalisten de ingewanden van de hogefluxreactor, eigendom van de Europese Commissie, die behalve medische isotopen voor de behandeling en diagnose van kanker, ook energie levert. ‘Schóne energie', benadrukt May. ‘Groene energie.'

  Een kerncentrale geeft immers geen CO2 af – volgens May is er voor het huidige klimaatprobleem geen realistische oplossing denkbaar als er geen kernenergie in het plaatje voorkomt. ‘Dat vind ik niet alleen, dat vindt ook Yvo de Boer, hoofd van het VN-klimaatpanel.'

  Hoeveel windmolens en zonnepanelen we ook bijplaatsen, wind- en zonne-energie zullen de energievraag nooit in hun eentje dekken, zegt May. ‘Als de zon een dag niet schijnt en het is windstil, ga je een ziekenhuis dan vertellen dat ze niet kunnen opereren omdat er even geen elektriciteit is?'

  Nee, dan kernenergie, zegt May: ‘Geen enkele techniek wringt zoveel energie uit zo weinig brandstof; ze is miljoenen keren efficienter dan verbranding. Een kilo hout verbranden levert 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit, een kilo kolen 3 kWh, een kilo olie 4kWh. Een kilo uranium in een moderne reactor, 400.000 kWh. Als je dat uranium ook nog eens recycleert, kom je aan zeven miljoen kWh.'

  Kerncentrales vragen bovendien weinig ruimte, zegt May. ‘Een centrale van duizend megawatt volstaat met een vierkante kilometer. Een windturbinepark van duizend megawatt heeft 500 vierkante kilometer nodig, een zonnepanelenpark 130 vierkante kilometer.'

  Kernenergie heeft toch ook nadelen? De straling bijvoorbeeld?

  ‘Dat is geen punt. Een kolencentrale van duizend megawatt pompt honderd keer meer radioactiviteit in het milieu dan een even grote kerncentrale. Elk jaar stoten kolencentrales ruim 37.000 ton uranium en thorium uit.'

  Het afval dan?

  ‘Dat probleem wordt een stuk minder nijpend als je kernbrandstof recycleert. 97 procent ervan kun je opwerken.'

  Terroristen komen zo wel makkelijk aan splijtstof voor bommen.

  ‘Daar hebben ze heus geen opwerkingsfabrieken voor nodig. Een eenvoudige centrifuge volstaat. Overigens vallen de meeste doden bij gewapende conflicten niet door kernwapens, autobommen, landmijnen of geweren, maar door de machete.'

  Veel centrales zijn verouderd?

  ‘We slagen er al tweeduizend jaar in om het Colosseum overeind te houden, er bestaan heus wel technieken om ook kerncentrales up-to-date te houden. Bovendien bouwen we nieuwe centrales.'

  De bouw van de nieuwe Finse centrale kampt met enorme vertragingen en is gigantisch over budget. Hoe gaan we de benodigde andere nieuwe reactoren bouwen, als we deze ene niet eens af krijgen?

  ‘Elk bouwproject gaat over tijd en over budget. Kijk eens: we hebben decennia ervaring met kernenergie. Frankrijk haalt er driekwart van zijn energie uit, jouw land ruim de helft. Wou je dat soms opgeven?'

  07-12-2009 om 16:37 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Climate gate: wie zweert er samen?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De laatste tijd is er veel ophef over het zgn. "Climate Gate". E-mails van klimaatwetenschappers die geplukt zijn van de website van de Climatic Research Unit (University of East Anglia; http://www.cru.uea.ac.uk/). Deze e-mails zouden moeten bewijzen dat er een ware "klimaatsamenzwering" aan de gang is.
  Reden genoeg om ook op zoek te gaan naar deze e-mails, het viel me echter op dat ze wel te vinden waren, maar dat de o zo gelukkige klimaatsceptici er in hun blog's en sites wel uit "citeerden" maar niet naar de plaats van publicatie (http://bishophill.squarespace.com/blog/2009/11/20/climate-cuttings-33.html) verwezen.

  En daar is een goede reden voor: van zodra men deze e-mails (die dateren van 1996 tot nu, dus over een periode van 13 jaar) goed naleest kan men onmiddellijk opmerken dat het veel gedoe om niets is.
  Men kan de mails grosso modo indelen in 3 soorten:

  Een eerste soort zijn die e-mails waarin de wetenschappers over die periode van 13 jaar allerlei informatie uitwisselen, bespreken, verwerpen, opnieuw aannemen, weer verwerpen enz... ,kortom electronisch brainstormen. Een wetenschapper wordt toch verondersteld dat allemaal te doen om een goede wetenschapper te zijn, uit deze soort e-mails zijn dan ook citaten geplukt om ze compleet uit hun verband te kunnen misbruiken.

  Een tweede soort zijn die e-mails waarin de schrijvers zich behoorlijk opwinden over collega's en klimaatsceptici die uitspraken doen, niet gehinderd door enige vorm van kennis. de emotionaliteit viert hier hoogtij maar men moet al van heel slechte wil zijn om hier een samenzwering in te zien.

  Een derde soort e-mails ligt in het verlengde van de vorige, in hun opwinding pleitten sommige wetenschappers om anderen van hun plaats te keilen als ze nog verder onzin verkopen, dit valt niet goed te praten. De eerlijkheid gebiedt wel dat er telkens op gereageerd werd door anderen dat men dat niet echt kon maken.

  Men heeft de stunt niet toevallig uitgehaald net voor de top in Kopenhagen. Het valt echter eens te meer op dat dit gebeurt bij gebrek aan argumenten die zouden aantonen dat er geen door de mens geïnduceerde klimaatwijziging zou zijn.

  04-12-2009 om 14:09 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  18-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kans is gegeven en ze is gegrepen.
  Zonder te overenthousiast te zijn kan ik zeggen dat Wouter Van Besien zich goed verdedigd heeft en bewijst dat hij een luisterend oor heeft. De boodschap vanuit Leuven en van mijzelf wat betreft de ecologische boodschap in onze partij is niet in dovemansoren gevallen. Uiteraard moet hij nog gekozen worden en moet hij de taak nog opnemen.

  18-10-2009 om 14:16 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  09-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer gaan we aan politiek doen en oppositie voeren?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In plaats met onszelf bezig te zijn.
  Het partijbreed beraad van Groen! kreeg het voorstel voorgeschoteld om Groen! vanaf dan links - progressief te noemen.
  Nikske ecologie,
  nikske milieu,
  nikske natuur,
  nikske klimaatwijziging
  Gelukkig is het beraad niet meegegaan in die denkpiste.

  Nu zitten we nog met de voorzittersverkiezingen en het congres daarrond op 25 oktober.

  Op de website van Groen staat de visitekst (http://www.groen.be/doe-mee/voorzittersverkiezing/visietekst---wouter-van-besien-en-bjrn-rzoska_294.aspx) van het enige kandidatenduo, dit is een vage en zéér zwaar teleurstellende tekst. Het is een tekst die daarenboven ervan uitgaat, zelfs duidelijk stelt, dat de "linkse denkpiste" het op wel 3 oktober heeft gehaald.
  In die visietekst weeral nikske over ecologie,
  nikske milieu,
  nikske natuur,
  nikske klimaatwijziging.
  Uiteraard wacht ik op de gedegen uitleg van het duo op 15 oktober om mijn definitief oordeel uit te spreken maar de algemene sfeer is mij nu al reeds te manipulatief.
  In ieder geval zal ik mijn stem niet geven aan iemand omdat er toch niemand anders is, dat is de kop in het zand steken. Op die manier blijft er een heilloos debat sluimeren en komt er niets in huis van politiek voeren en aan oppositie doen.

  09-10-2009 om 14:09 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  02-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moet Groen! het milieuthema verlaten omdat we niet alleen meer zijn om dat thema te bezetten?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ik kom hiermee terug op de uitspraak van Marc Heughebaert dat: "de exclusiviteit rond het milieuthema niet te herwinnen is " gecombineerd met de uitspraak "Groen! zal links zijn of niet zijn" . (Oikos nr. 50; 2009/3)

  Dit is en blijft een simplistische uitspraak zeker voor iemand als Marc Heughebaert.

  Allereerst heeft Agalev en later Groen! die exclusiviteit nooit gehad. In 1968 heeft de VU zaliger wel degelijk als eerste in België dit thema opgenomen (en het later even galant laten vallen); Het toenmalige Agalev, die in 1979 in embryonale toestand aan de Europese Verkiezingen deelnam, heeft het thema opgepikt en tot het zijn gemaakt. De VU kon zich voor de kop slaan want het waren zij die de exclusiviteit kwijt waren.
  Ik herinner mij trouwens levendig dat we werkten om het thema door iedereen te laten opnemen dus die exclusiviteit waren we liever kwijt dan rijk.

  En is het thema "links-progressief" dan zo "exclusief"? Voor zover ik kan zien zijn er in het Belgische partijlandschap diverse partijen en partijtjes die zich hierrond willen waarmaken.

  Wij kunnen ons wel opwerpen als de enige ecologische partij in Vlaanderen maar dan moeten we dat willen en niet met het schaamrood op de wangen mompelen dat we niet de partij zijn van de "bloemetjes en de bijtjes".

  Terwijl bij Groen! blijkbaar ecologie bijna als een vies woord wordt gehanteerd wordt wel jaloers naar de andere kant van de taalgrens gekeken, Ecolo (what's in a name?)  heeft het daar heel goed gedaan.
  In de nasleep van de verkiezingen werden ze als voorbeeld aangehaald en tegelijk gezegd dat ze niet profileerden als ecologisten, vandaar hun succes.

  Niets is minder waar;
  Als je even gaat grasduinen in hun verkiezingsprogramma vind je zinnen zoals
  - Priorité n°2 : garantir la biodiversité, assurance-vie de l’humanité...
  - Nous sommes nombreux à faire ce constat au quotidien au travers de la diminution du nombre d’oiseaux et de papillons dans nos jardins ainsi que des abeilles dans les ruchers.
  - La régression des ressources biologiques et leur exploitation intensive constituent, avec les changements climatiques
  -
  Pour l’accélérer, Ecolo veut dépasser la simple modernisation écologique, qui se limite à diminuer la pression environnementale de la production...

  Ook na de verkizeingen gaan ze voort op die ingeslagen weg, kijk maar naar de verklaring van 12 juillet 2009 :

  "Une énergie partagée pour une société durable, humaine et solidaire une société durable, humaine et solidaire, car l’émancipation de chacun, l’épanouissement de tous, la solidarité entre les personnes, l’encouragement et l’affirmation de tous les talents, la transition vers le développement durable et la société de la connaissance, la défense de l’intérêt général, la promotion du sens de la citoyenneté, de l’initiative et de la tolérance sont les objectifs du projet de société que portent les gouvernements pour la Wallonie , Bruxelles et la Communauté française. Anticiper les grands changements de notre civilisation et les évolutions climatiques ; inscrire résolument les Wallons et les Bruxellois dans la modernité, la durabilité et l’humanité ; investir dans la solidarité, l’intelligence , l’insertion et le respect de tous ; donner une place et un avenir à chacun ; changer profondément nos modes de vie, de consommation et de déplacement ; dynamiser et optimaliser l’action publique …


  In tegenstelling met Groen! laten ze zich wel kennen als de partij van de bloemetjes en de bijtjes zonder het schaamrood op de wangen.

  02-10-2009 om 11:32 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  22-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie zegt weer dat kernenergie zonder gevaren is?

  Het Britse voedselagentschap (Food Standard Agency) publiceert deze maand 3 verschillende monitoringrapporten op schapen die gehouden op boerderijen die nog altijd vallen onder de beperkingen opgelegd na het Tsjernobylincident van 1986.

  Bij geen enkele van deze boerderijen die onderzocht werden in 2008 konden deze beperkingen opgeheven worden. De kernramp van 1986 in de kerninstallaties van Tsjernobyl liet grote hoeveelheden sterk radioactief materiaal vrijkomen in de atmosfeer. Hiervan is een gedeelte neergekomen op hoger gelegen gronden in diverse plaatsen in het Verenigd Koninkrijk. Op veel van deze plaatsen worden schapen gekweekt.

  Om de gezondheid van de gebruiker te beschermen mag geen schapenvlees verkocht worden van schapen uit deze streken waar de besmettingsdrempel in scapenvlees hoger ligt dan 1000 Becquerels per kilogram (Bq/kg)

  In 1986 vielen 9000 boerderijen onder deze beperking.Sindsdien zijn weliswaar de waarden van radioactiviteit gedaald maar zijn er nog altijd  369 boerderijen die onder de beperking vallen en daarvan zijn er 95% gevestigd in Noord-Wales.

  Dat betekent dat er nog grote stukken landbouwgrond compleet onbruikbaar zijn om landbouw op te bedrijven. Eén kernramp van een niet al te grote reactor was voldoende om enorme hoeveelheden goed landbouwgrond te onttrekken aan zijn eigenlijke functie.

  Wie zegt dat kernenergie onontbeerlijk is?

  22-09-2009 om 22:06 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  09-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In een persmededeling van het kabinet van JOKE SCHAUVLIEGE staat o.a. het volgende te lezen:

  "Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de regels vastlegt voor de opname van 54 luchtvaartoperatoren in het Europese systeem van verhandelbare emissierechten."

  Een nobele doelstelling die onderuitgehaald wordt door de volgende maatregel:

  "Voortaan zullen vanaf 2010 ook luchtvaartoperatoren jaarlijks rapporteren over hun CO2- emissies, en a rato van deze emissies voldoende emissierechten inleveren (vanaf 2012). De totale hoeveelheid luchtvaartrechten wordt vastgesteld op 97% (in 2012) en 95% (in 2013- 2020) van de gemiddelde jaarlijkse historische CO2-emissies in de periode 2004-2006. Tot 2020 kunnen luchtvaartoperatoren 85% van de totale hoeveelheid luchtvaartrechten gratis krijgen."

  Het is aangetoond dat deze maatregel niet de CO2 - emmissie doet dalen maar wel de bedrijfswinsten doet stijgen.

  Het geheel wordt dan wel vergezeld van volgende ronkende verklaringen: "In België heeft Vlaanderen het voortouw genomen om de Europese regelgeving om te zetten in nationale wetgeving." en "Vlaams minister Joke Schauvliege: “Na de reductie-inspanningen van andere sectoren integreren we nu de luchtvaartsector in het klimaatbeleid. Via de handel in emissierechten gebeurt dit op een  slimme manier. De luchtvaartmaatschappijen kunnen zo kostenefficiënt mogelijk hun globale toekomstige doelstelling halen. Hiermee wijst de Europese Unie wereldwijd de weg. Het is belangrijk dat andere landen dit snel volgen in de strijd tegen de klimaatverandering.”
  Wordt onze minister van Leefmilieu de "zwarte weduwe" voor leefmilieu?

  09-09-2009 om 14:03 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België, en zeker Vlaanderen, dreigt eens te meer achter te blijven.

  Het is duidelijk dat in de aanloop van "Kopenhagen" er diverse initiatieven aan het loskomen zijn: kijk maar naar de nieuw aan te stellen premier van Japan, zie ook het onderstaande bericht op Reuters.
  En waar houden we ons in Vlaanderen mee bezig?
  Met het lamleggen van regeringen. Met Ijzerwakes en - bedevaarten...., kortom met navelgestaar.


  BEIJING (Reuters) - The United States and China are likely to sign a new bilateral agreement to combat climate change during President Barack Obama's visit to Beijing in November, Washington senator Maria Cantwell said on Friday.

  Cantwell, who is in Beijing to discuss clean energy and intellectual property issues with Chinese officials, said a deal between the world's two biggest CO2 polluters would also help build global confidence in the efforts to curb global warming.

  "If you are producing 40 percent of emissions -- which is what China and the United States are together -- what a legacy, and what a great relationship you could create by saying that's what these two great countries stepped up to do," she told reporters at a briefing.

  Obama is due to visit China in November, with climate change set to top the agenda along with the global economy and North Korea.

  A month later, leaders gather in the Danish capital of Copenhagen to thrash out the details of a new global climate change compact, but Cantwell said a wide-ranging bilateral agreement between China and the United States would be easier to achieve.

  "I'd place higher odds on the ability of the United States and China to reach an agreement than I would on us passing legislation or on having Copenhagen agreed," she told reporters in a briefing.

  She also said there was a "50-50 chance" that the U.S. Clean Energy and Security Act, also known as the Waxman-Markey bill, would be passed by the end of the year, but said the legislation needed to be "streamlined" and simplified.

  China is concerned that the bill, which has already been passed by the lower house of Congress, will give future U.S. administrations the authority to levy "carbon tariffs" on countries deemed not to have made equivalent efforts to reduce their greenhouse gases.

  Cantwell said she was opposed to tariffs, but said however the final bill looked, the crucial part would be "putting a price on carbon" in a way that would create massive economic opportunities for both China and the United States.

  She also said she thought China had underestimated the resolve of the United States to "make the transition" to a low-carbon economy.

  China and the United States are already cooperating in the development of new technologies like carbon capture and "smart" power grid systems, and a wider deal could include pledges to reduce tariffs on clean-energy related goods and services, as well as technology transfers.

  Cantwell said she will meet with China's top climate change official, National Development and Reform Commission vice-chairman Xie Zhenhua, on Friday afternoon.

  (Reporting by David Stanway, Editing by Ben Tan)

  07-09-2009 om 13:53 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  04-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zou altijd kouder moeten worden, maar de werkelijkheid is anders.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit artikel wijst duidelijk dat het natuurlijke klimaateffect simpelweg de andere kant uitgaat dan wat we nu meemaken, de huidige klimaatwijziging is er dus in weerwil van natuurlijke oorzaken.
  Klimaatsceptici moeten het nu wel héél ver gaan zoeken om hun geloof te kunnen blijven voeden

  By Deborah Zabarenko, Environment Correspondent

  WASHINGTON (Reuters) - Climate-warming greenhouse gas emissions pushed Arctic temperatures in the last decade to the highest levels in at least 2,000 years, reversing a natural cooling trend that should have lasted four more millennia.

  Carbon dioxide and other gases generated by human activities overwhelmed a 21,000-year cycle linked to gradual changes in Earth's orbit around the Sun, an international team of researchers reported on Thursday in the journal Science.

  "I think it really underscores how sensitive the Arctic is to climate change ... and it's really the place where you can see first what's happening to the (climate) system and how the rest of the Earth will or might follow," David Schneider, a co-author and a scientist with the U.S. National Center for Atmospheric Research said in a telephone interview.

  The big cool-down started about 7,000 years ago, and Arctic temperatures bottomed out during the so-called "Little Ice Age" that lasted from the 16th to the mid-19th centuries, dove-tailing with the start of the Industrial Revolution.

  This cooling trend was caused by a characteristic wobble in Earth's orbit that very gradually pushed the Arctic away from the Sun during the northern summer. Earth is now about 620,000 miles (1 million km) farther from the Sun in the Arctic summer than it was 2000 years ago, said Darrell Kaufmann of Northern Arizona University.

  This cooling should have continued through the 20th and 21st centuries and beyond as the 21,000-year cycle played out. This latest research confirms that it hasn't.

  EARTH'S AIR CONDITIONER

  "If it hadn't been for the increase in human-produced greenhouse gases, summer temperatures in the Arctic should have cooled gradually over the last century," Bette Otto-Bliesner, a co-author from the National Center for Atmospheric Research, said in a statement.

  What happens in the Arctic doesn't stay there, since it is among the world's biggest weathermakers, sometimes called Earth's air-conditioner. As Arctic sea ice melts in summer, it exposes the darker-colored ocean water, which absorbs sunlight instead of reflecting it, accelerating the warming effect.

  Arctic warming also affects land-based glaciers; if these melt, they would contribute to a global rise in sea levels.

  Warming in this area could also thaw frozen ground called permafrost, sending methane, a powerful greenhouse gas, into the atmosphere.

  Climate scientists have long known that Earth wobbles in its orbit, which affects how much sunlight reaches the Arctic in the summer. This is the first time a large-scale study has tracked decade-by-decade changes in Arctic summer temperatures this far back in time.

  To figure this out, researchers looked at natural archives of temperature -- tree rings, ice cores and lake sediments -- along with computer models, which tallied closely with the natural record.

  Average summer temperatures in the Arctic have increased by about 3 degrees F (1.66 degrees C) from what they would have been had the long-term cooling trend remained intact.

  (Editing by Todd Eastham)

  04-09-2009 om 13:36 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zondag 13 september 2009: Koeheidedag: walk for nature
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een hele dag in en over het natuurreservaat de Koeheide met info over fauna en flora van de Koeheide, prijsuitreiking schildderwedstrijd: Koeheide in de verf, cafetaria, kinderanimatie, infostands rond natuur, vele themawandelingen op de Koeheide
  Locatie: Gemeenteschool van Bertem

  Doorlopend landschapsposten op de Koeheide
  over de fauna en flora van de Koeheide, de levendbarende hagedissen, hazelwormen, het landschap, de schapen en het beheer van de Koeheide. Wandelaars kunnen individueel of in groep kennis maken met deze landschapsposten

  Een hapje en een drankje

  Artisanale pizza
  Bio-hamburger
  Wilde kruidensoep
  Volkoren boterham met kaas en bieslook
  Assortiment aan zeemzoete taarten

  Verkrijgbaar de hele dag door.
  Locatie: Gemeenteschool van Bertem

  Symposium: Koeheide in de verf.
  10u30: Symposium over de biodiversiteit van de Koeheide

  sprekers: Hugo Abts, voorzitter NPOB, Ewout L' amiral, Natuurpunt, Eddy Macquoy, conservator Koeheide

  aansluitend prijsuitreiking van de schilderwedstrijd Koeheide in de verf.

  Locatie: Gemeenteschool van Bertem

  Wandelingen
  Om 8u00 vertrekt er een vroege vogelwandeling. Mogelijkheid tot Ontbijt ˆÝ la Dagelijks brood na de wandeling.

  Vanaf 10u00 tot 18u00 starten er om het uur gegidste thema- en natuur- en landschapswandelingen. (6 tot 12 km) Tijdens de wandeling zijn er ontmoetingen met de schaapsherder en zijn kudde... , landschapsposten, koeheideschilders en dichters...
  Zelf gaan wandelen met het nieuwe wandelplan kan ook. Hier kan je kennis maken met dit indrukwekkende landschap, wijdse vergezichten, bloedmooie natuur,…

  Voor deze Koeheidedag werden er vier wandelingen uitgetekend die wandelaars zelf kunnen volgen aan de hand van een duidelijke markering. Deze wandelingen komen voorbij de landschapsposten: Bertembos, levendbarende hagedis en hazelworm, het landschap, schapen op de Koeheide en natuurbeheer op de Koeheide.

  Avon(a)tuurtochten
  voor kinderen georganiseerd door JNM de jeugdbond van Natuur en Milieu. Er worden twee tochten voorzien met start om 11u00 en 15u00
  Locatie: Startplaats is de Gemeenteschool van Bertem

  Carmi Tombola
  Om 16u30 zijn er 10 Carmi geschenkbonnen van 100 euro te winnen door de bezoekers van de Koeheidedag. Iedere bezoeker neemt deel door zijn/haar inschrijvingsstrookje.
  Locatie: Startplaats is de Gemeenteschool van Bertem

  04-09-2009 om 11:12 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  01-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Is ecologie een vies woord geworden binnen de ecologische partij Groen!?
  Als men sommigen bezig hoort zou je het gaan denken, zie trouwens de vorige bijdrage.
  Blijkbaar vinden sommigen dat Groen! het woord ecologie niet meer mag gebruiken omdat andere partijen nu ook al een milieuprogramma hebben.

  Het is n.a.v. de uitspraak van Wouter van Besien: "
  Wat wij moeten doen, is de nadruk leggen op sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat mogen we niet verwarren met duurzaamheid. Sommigen koppelen die twee, maar door de CO2-uitstoot te verminderen zullen we de ongelijkheid niet uit de wereld helpen.' dat ik even op zoek ben gegaan naar definitie van duurzaamheid en ecologie, de omschriving in Wikipedia is heel treffend:

  "Duurzame ontwikkeling’ is het kernbegrip in het rapport ‘Our Common Future’, dat in 1987 werd uitgebracht door de VN-Commissie Brundtland. Dit rapport staat ook wel bekend als het Brundtland-rapport, genoemd naar de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland, die voorzittter was van deze commissie. Brundtland legde een duidelijke verbinding tussen economische groei, milieuvraagstukken en armoede- en ontwikkelingsproblematiek. Het rapport stelt dat armoede een belemmering vormt voor duurzaam gebruik van de natuurlijke omgeving en dat integratie van natuurbehoud en economische ontwikkeling nodig is voor duurzame ontwikkeling.

  Een andere mijlpaal was het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro in 1992. De lidstaten spraken op deze VN-conferentie af om nieuw beleid te ontwikkelen voor milieu en ontwikkeling. Het nieuwe ontwikkelingspatroon dat voor alle landen werd vastgesteld, werd duurzame ontwikkeling genoemd. In 2002 werd de grootste VN-conferentie tot dan toe gehouden: de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg, Zuid-Afrika.

  Tijdens deze conferenties werd vastgesteld dat het niet vanzelfsprekend is dat de huidige welvaart in Westerse landen tot in lengte van dagen op hetzelfde hoge peil kan worden gehouden. Dit komt door de schaarste van de hulpbronnen, waarmee we dus verantwoord moeten omgaan. We dienen al onze hulpbronnen efficiënter te gaan gebruiken en zuiniger om te springen met energie en biodiversiteit. Daarnaast moeten we investeren in kennis en onderwijs, zodat er technologieën kunnen worden ontwikkeld waarmee latere generaties met minimale inzet van schaarse grondstoffen en fossiele energie een aanvaardbaar welvaartsniveau voor zichzelf kunnen creëren.

  Duurzaamheid wordt gekenmerkt door grote onzekerheden over de toekomst. Duurzaamheid gaat namelijk over de lange termijn en hoe langer de termijn, hoe groter de onzekerheden. Vooral als het gaat om demografie, technologische ontwikkelingen en de draagkracht van onze leefsystemen."

  Deze omschrijving is dan ook compleet in tegenstelling met het idee dat sommigen hebben over duurzaamheid, dat het dus niets zou te maken hebben met sociale rechtvaardigheid.

  Een definitie van ecologie is niet éénduidig en hangt af vanuit welke kant het bekeken wordt, ik heb er 2 gevonden:

  "1) Ecologie is de studie van de samenhang in de natuur. Planten en dieren, (meestal onderscheiden in soorten en populaties), leven samen in levensgemeenschappen, die samen weer ecosystemen vormen. De manieren van samenleven kunnen vriendelijk zijn (symbiose), maar ook vijandig (parasitisme, predatie). Ecosystemen blijven niet steeds hetzelfde.

   2) Onder ecologie verstaan we de samenhang tussen de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en dergelijke anderzijds"


  Beiden hebben het woord samenhang gemeen, inderdaad gaat ecologie over de samenhang tussen de dingen, ecologie is trouwens bij uitstek een holistisch begrip: als we een samenleving op een holistische manier benaderen wil dat zeggen dat wij die samenleving proberen te zien als een vervlochten geheel van facetten waaruit zij is opgebouwd. Economische -, religieuze - juridische -natuurlijke... facetten worden zo veel mogelijk benaderd als deel van het geheel en niet als een losstaande 'kracht' binnen het systeem. Dit in tegenstelling met de Cartesiaanse manier van benaderen in de huidige samenleving waardoor men de overzicht over het geheel uit het oog verliest.


  01-09-2009 om 14:06 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  31-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In de Standaard stond volgend artikel:

  "Hoe Groen! zich mispakte aan de groene economie

  'Groen! heeft de tijdgeest en de omgevingsfactoren slecht ingeschat. Het was alsof er in Vlaanderen geen verrechtsing had plaatsgevonden. Als bovendien één zaak zeker is, dan is het dat de exclusiviteit rond het milieuthema niet te herwinnen is en dus zeker ook niet via het verhaal van de “groene economie,.'

  Het groene lijfblad Oikos publiceert in zijn jongste nummer een harde analyse van de Vlaamse en Europese verkiezingen. Groen! had op 8 juni meer gekozenen, maar het cijfer van 6,8 procent werd als een ontgoocheling aangevoeld. Marc Heughebaert, de gewezen directeur van de Agalev-studiedienst en nu fractiesecretaris in Gent, stelt zich in zijn analyse vragen bij de focus op groene economie. 'Die is al veel meer mainstream dan Groen! wil geloven. Groene ondernemers zijn niet per definitie klaar voor het rijkere, groene, linkse verhaal over meer regionale productie, rechtvaardige fiscaliteit, minder en andere mobiliteit. De groene economie vergt zoveel kapitaal dat dit snel zal worden overgenomen door traditionele ondernemers, die dikwijls veraf staan van mensvriendelijk ondernemen', schrijft hij. Toch pleitte afscheidnemend voorzitter Vogels gisteren nog vurig voor de groene economie.

  'Groen! zal links zijn of niet zijn', schrijft Heughebaert. 'De groei moet van links komen, op eigen kracht, met een eigen links verhaal. Eens dit intern uitgeklaard is, kan er aan een duidelijke weg worden getimmerd.'

  Groen!-ondervoorzitter Wouter Van Besien, een van de gedoodverfde kandidaten om de fakkel over te nemen van Vogels, is niet onder de indruk. 'Links is een containerbegrip. Wat wij moeten doen, is de nadruk leggen op sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat mogen we niet verwarren met duurzaamheid. Sommigen koppelen die twee, maar door de CO2-uitstoot te verminderen zullen we de ongelijkheid niet uit de wereld helpen.' "

  Wat mij opvalt en tegenvalt is de uitspraak van Marc Heughebaert dat: "de exclusiviteit rond het milieuthema niet te herwinnen is " gecombineerd met "Groen! zal links zijn of niet zijn" evenals de ronduit domme en onbegrijpelijke uitspraak van Wouter Van Besien "Wat wij moeten doen, is de nadruk leggen op sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat mogen we niet verwarren met duurzaamheid. Sommigen koppelen die twee, maar door de CO2-uitstoot te verminderen zullen we de ongelijkheid niet uit de wereld helpen.'

  Zijn beide vergeten dat Groen zich profileert als Groene partij?
  Zijn beide vergeten dat het partijprogramma de pretentie heeft ecologisch te zijn?
  Zijn beide vergeten dat op het congres zoiets is aanvaard als de ecologische economie?

  Is het wel nodig om de zgn. "exclusiviteit rond het milieuthema" te herwinnen? Het milieuthema moet niet exclusief zijn, er moet wel iets aan gedaan worden en daar heb ik bij de andere partijen nog niet veel van gemerkt.

  Waarom is de uitspraak van Wouter Van Besien dom en onbegrijpelijk: het hele Groene zomerweekend is het gegaan over de klimaatwijziging en de diverse gevolgen, ook op het vlak van de sociale gelijkheid en rechtvaardigheid.
  Het is er ondermeer ook over gegaan dat de Kopenhagen conferentie een verderzetting was van "Rio '92", en die bracht voor het eerst de term duurzaamheid naar voor om net ecologie en rechtvaardigheid te koppelen.

  31-08-2009 om 13:40 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Over mijzelf
  Ik ben Vanden Bosch Yves
  Ik ben een man en woon in Heverlee/ Leuven (België) en mijn beroep is Diëtist.
  Ik ben geboren op 11/08/1950 en ben nu dus 70 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur en milieu.
  Gemeenteraadslid Leuven voor Groen! van '90 tot '06.
  Open tuindag op 3 juni: welkom in de tuin aan de Geldenaaksebaan 92 te Heverlee
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • Leefbare Geldenaaksebaan
 • Groen! Leuven
 • Stad Leuven
 • Vrienden Heverleebos en Meerdaelwoud
 • Natuurpunt Leuven
 • Koeheide
 • Fatiha Dahmani
 • Toon Toelen
 • Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • Heverlee

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 28/02-06/03 2011
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Ons bezoek aan Electrawinds
 • Hermes
 • facebook Hermes
 • twitter Hermes

 • Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  joggingmario
  www.bloggen.be/jogging
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum. Anonieme reacties en scheldtirades worden verwijderd  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!